Sunteți pe pagina 1din 2

TIMPURILE VERBELOR:

1. Present continus (indicativ prezent).

Este o acţiune făcută în momentul vorbirii, o acţiune temporară, o


acţiune viitoare programată într-un moment prezent.
Forma: S(subiect) + AM, IS sau ARE + V(verb) cu terminaţia ING.
Când acţiunea supără sau irită folosim aspectul continuu.
Exemplu: He is caming today.(forma afirmativă).
Is he studying Englesh now. (forma interogativă).
I am not studying Biology now.(forma negativă).

2. Present perfect continus (indicativ prezent).

Este o actiune temporară începută în trecut care continuă în prezent şi


care poate continua şi în viitor.
Se folosesc de obicei cuvintele cheie: “since” (decând, de...); “for haw
long” (de cât timp) sau “all day long” (toată ziua).
Forma: S + HAVE sau HAS + BE + V cu terminaţia ING.
Exemplu: He has been playing chees for two houres.(afirmativ).
Have you been living were since 1956? (interogativ).
They haven’t been reading all dis time. (negativ).

3. Present perfect simple (perfectul compus).

Este o acţiune terminată fără moment precizat, o acţiune trecută


încheiată recent.
Se folosesc de obicei : “just”, “lately”, “recently”, “alredy”, “yet”.
Forma: S + HAVE sau HAS + V la forma aIIIa.
Exemple: He has not been here since November.(forma negativă).
He has drunk his tea.(forma afirmativă).
Have you seen him lately ?(forma interogativă).

4. Present simple (Indicativ prezent).

Sunt acţiuni obisnuite, repetate.


Se folosesc de obicei : “every day”, “every week”, “once a week”,
“usually”, “always”, “never”, “often”, “seldon”.
Forma : S + V/V+s .
Exemple: We write composition every day.(forma afirmativă).
He usualy writes good compositions.(negativ).
Does he usualy write good compositions? (interogativ).

5. Present simple (indicativ viitor simplu).

Este o acţiune care are loc într-un moment viitor sau o acţiune viitoare
acărei realizare este condiţionată de altă acţiune.
Forma : S + SHALL sau WILL + V.
Exemple: We shall go to the seaside next sumer (forma afirmativă).
Shall I find them home if I go now? (forma interogativă)
We shall not be there when he arives.(forma negativă)

6. Future continuos (Indicativ viitor).

Este o acţiune în desfăşurare într-un moment viitor.


Se folosesc de obicei: “at dis time ...”, “at 5 a.m.”, “on Monday”.
Forma : S + SHALL sau WILL + BE + V cu terminaţia ING.
Exemple :