Sunteți pe pagina 1din 10

4.2.

ETAPA DEZBATERII
4.2.a Sedinta de judecata
4.2.b Exceptiile procesuale
4.2.c Probele
4.2.d Suspendarea judecatii
4.2.e Perimarea
4.2.f Actele procesuale de dispozitie ale partilor
4.2.a. SEDINTA DE JUDECATA
1. citarea partilor
2. listele de sedinta - Art. 125
Presedintele va dispune:
sa se intocmeasca pentru fiecare sedinta o lista de pricinile fixate sa se judece in acea zi
sa se afiseze lista la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei.
se vor judeca inaintea celorlalte:
pricinile declarate urgent
si cele ramase in divergenta.
partile pot cere schimbarea randului, daca impricinatii avand pricini fixate inaintea lor nu se
impotrivesc.
3. termenul de judecata
fixarea termenului Art. 1321 (1)

instanta, tinand seama de imprejurari, fixeaza termene scurte, chiar de la o zi la alta.

cand considera necesar, instanta va putea fixa si termene mai indelungate.

dispozitiile art. 153 sunt aplicabile.

termenul in cunostinta Art. 153 (1),(2)


cine?

partea
o care a depus cererea personal sau prin reprezentan legal sau conventional
o si a luat termenul in cunostinta

partea care a fost prezenta la judecata


o ea insasi sau printr-un reprezentant al ei;
o nu va fi citata in tot cursul judecatii la acea instant
o prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare

partea careia, personal sau prin reprezentant legal sau conventional


o

i s-a inmanat, sub semnatura de primire, citatia pentru un termen de judecata;

o considerandu-se ca in acest caz ea cunoaste termenele de judecata ulterioare


aceasta dispozitie nu se aplica
1. in cazul redeschiderii judecatii dupa ce a fost suspendata;
2. in cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu;
3. in cazul cand procesul se repune pe rol;
4. in cazul militarilor in termen si al detinutilor.

termenul de judecata nu poate fi preschimbat Art. 153 (3)

decat pentru motive temeinice

din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti

procedura de preschimbare
o completul de judecata investit cu solutionarea cauzei
o hotaraste in Camera de consiliu
o fara citarea partior

partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat. Dispozitiile art. 1321 (2) sunt aplicabile.

4. verificarea procedurii de citare art. 1321 (2)


judecatorii vor dispune verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare dispuse pt
fiecare term.

cand este cazul, instanta va ordona luarea masurilor de refacere a acestor proceduri.

in afara de aceste masuri, instanta va putea dispune ca incunostintarea partilor sa se faca si


o telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare
o ce asigura,
-

dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii

ori instiintarea pentru prezentarea la termen,

precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii,

daca partile au indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop.

o daca incunostintarea s-a facut telefonic, grefierul va intocmi un referat in care va arata
modalitatea de incunostintare si obiectul acesteia.
5. publicitatea sedintei Art. 121

Sedintele vor fi publice, afara de cazurile cand legea dispune altfel.


instanta poate sa dispuna ca dezbaterile sa se faca in sedinta secreta
o daca dezbaterea publica ar putea vatama
ordinea sau moralitatea publica
sau pe parti.
o in acest caz, partile vor putea fi insotite,
in afara de aparatorii lor,
de cel mult 2 persoane desemnate de ele.
Hotararea se pronunta intotdeauna in sedinta publica.

RIL URI
1. R.I.L. XIII/2007

minuta intocmitai cu ocazia deliberarii trebuie sa cuprinda mentiunea ca pronuntararea s-a facut
in sedinta publica

nerespectarea acestei cerinte atrage nulitatea relativa a acelei hotarari, numai atunci cand se
dovedeste ca s-a produs o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anularea acelui act;

2. R.I.L. XV/2008

dispozitiile art. 121 (1) potrivit carora sedinta de judecata este publica se aplica

si la judecata in I instanta a cererilor privitoare la procedurile necontencioase, cu exceptia


cazurilor cand legea dispune altfel

6. politia sedintei Art. 122.

Presedintele exercita politia sedintei, putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si bunei-cuviinte.

daca nu mai este loc in sala de sedinta, presedintele poate inlatura pe cei ce ar veni mai tarziu sau
pe cei ce depasesc numarul locurilor.

nimeni nu poate fi lasat sa intre cu arme in sala de sedinta, afara numai daca le poarta in vederea
serviciului ce indeplineste in fata instantei.

acei care iau parte la sedinta sunt obligati sa aiba o purtare cuviincioasa. Acel ce vorbeste instantei
trebuie sa stea in picioare. Presedintele poate incuviinta exceptiuni de la aceasta indatorire.

pot fi indepartati din sala minorii si persoanele care s-ar infatisa intr-o tinuta necuviincioasa.

Presedintele poate chema la ordine orice persoana care tulbura mersul dezbaterilor. Daca aceasta
chemare ramane fara rezultat, el poate obliga pe tulburator sa paraseasca sala si la nevoie va da
ordin sa fie scos din sala.

Daca in cursul sedintei se savarseste o fapta penala, se aplica dispozitiile din Codul de procedura
penala.

presedintele poate sa ordone indepartarea tuturor persoanelor din sala,

daca altfel nu se poate pastra ordinea.

Art. 123. - Daca dintre cei indepartati din sala ar fi vreuna din parti,
-

inainte de inchiderea dezbaterilor, aceasta va fi chemata in sala si,

sub pedeapsa de nulitate,

i se vor pune in vedere toate faptele esentiale petrecute in lipsa sa, precum si
declaratiile celor ascultati.

dispozitia de mai sus nu se aplica in cazul cand partea indepartata din sedinta a fost
asistata de un avocat, care a ramas mai departe in sala.

Art. 124. - Dispozitiile de mai sus se aplica in toate locurile unde judecatorii sunt chemati sa-si
indeplineasca functiunile lor.

7. atributiile presedintelui/judecatorului

Art. 127. - Pricinile se dezbat verbal, daca legea nu dispune altfel.

Art. 128. Presedintele


o deschide, suspenda si ridica sedinta.
o va da cuvantul
- mai intai reclamantului si in urma paratului.
- in caz de trebuinta, poate da cuvantul de mai multe ori, putandu-l margini in timp de
fiecare data.

Art. 129. - Judecatorul


o

(2) va pune in vedere partilor drepturile si obligatiile ce le revin in calitatea lor din proces si
va starui, in toate fazele procesuale, pentru solutionarea amiabila a cauzei.

(4) judecatorul este in drept

sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, u privire la situatia de fapt si
motivarea in drept pe care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor,

precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu
sunt mentionate in cerere sau in intampinare.

(5) teza I Judecatorii au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale


-

pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza,

pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii,

in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.

(6) In toate cazurile, judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii.

Art. 131. - In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor,

dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii.

In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt
reprezentate.

Dispozitiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul
-

poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele


folosirii acestei proceduri.

cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va


recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale
amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.

daca, in conditiile alin. 1 sau 2, partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor
in cuprinsul hotararii pe care o va da.

Dispozitiile art. 271-273 sunt aplicabile.

8. drepturile si obligatiile partilor

Art. 129. (1) - Partile


o
au indatorirea ca, in conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea
procesului.
o
de asemenea, ele au obligatia
sa indeplineasca actele de procedura in ct, ordinea si term. stabilite de lg sau de
jud.,
sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art. 723 alin. 1,
precum si sa-si probeze pretentiile si apararile.

9. cu privire la CCJ Art. 133.

va fi declarata nula CCJ care nu cuprinde:


o

numele reclamantului sau al paratului,

obiectul ei sau

semnatura,.

lipsa semnaturii se poate totusi implini in tot cursul judecarii.


daca paratul invoca lipsa de semnatura, reclamantul va trebui sa semneze
- cel mai tarziu la prima zi de infatisare urmatoare
- iar cand este prezent in instanta, in chiar sedinta in care a fost invocata nulitatea.

10. amanarea
1. art. 89 neinmanarea citatiei in termen
2. art. 107 partea nelegal citata, obligatia presedintelui
3. art.126 Partile pot cere instantei,
la inceputul sedintei,
amanarea pricinilor care nu sunt in stare de judecata,
daca aceste cereri nu provoaca dezbateri.
Aceasta amanare se poate face si de un singur judecator.
4. art. 132 la prima zi de infatisare
instanta va putea da reclamantului un termen
o pentru intregirea sau modificarea cererii
o precum si pentru a propune noi dovezi.
In acest caz, instanta dispune
o amanarea pricinii si
o comunicarea cererii modificate paratului, in vederea facerii intampinarii.
5. art.138 incuviintarea probelor dupa prima zi de infatisare
6. art.155 in temeiul invoielii partilor

nu se poate incuviinta decat o singura data in cursul instantei.


dupa o asemenea amanare, daca partile nu staruiesc, judecata,
o va fi suspendata si
o nu va fi redeschisa decat dupa plata sumelor prevazute de legea timbrului pentru
redeschiderea pricinilor.

Instanta este obligata sa cerceteze:


o daca amanarea ceruta de amandoua partile pentru un motiv anumit nu tinde la o
amanare prin invoiala partilor;
o este socotita ca atare cererea de amanare la care cealalta parte s-ar putea
impotrivi.

7. art.156 pentru lipsa de aparare,


Instanta va putea da un singur termen. temeinic motivata.
caand instanta refuza amanarea judecatii pentru acest motiv, va amana, la cererea partii,
pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.
8. art.157 pentru lipsa de timp

Pricinile in care procedura este indeplinita si care nu se pot judeca din lipsa de timp
vor fi amanate, la cererea uneia din parti,
la un termen scurt pentru cand partile nu se vor mai cita.
aceste pricini vor fi judecate cu precadere.

11. probele

Art. 129 (5) teza II


o instanta va dispune ca partile sa completeze probele, daca probele propuse nu sunt
indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului.
o judecatorul poate, din oficiu,
sa puna in discutia partilor necesitatea administrarii altor probe,
pe care le poate ordona chiar daca partile se impotrivesc.
cu toate acestea, partile nu pot invoca in caile de atac omisiunea instantei de a
ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus si administrat in conditiile legii.
Art. 130 martori sau experti
o Judecatorii sau partile pot pune intrebari martorilor sau expertilor numai prin mijlocirea
presedintelui,
o presedintele poate insa incuviinta ca acestia sa puna intrebarile direct.

Art. 1321 (3) judecatorii pot stabili pentru parti sau pentru reprezentantii acestora, precum si
pentru alti participanti in proces indatoriri in ceea ce priveste
o prezentarea dovezilor cu inscrisuri,
o relatii scrise,
o raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 222,
o asistarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor,
o precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei.
o Dispozitiile alin. 2 se aplica in mod corespunzator.

Art.138 Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art. 112, 115 si 132
o nu vor putea fi invocate in cursul instantei, afara de cazurile:
1. (textul pct. 1 a fost abrogat prin Decretul nr. 208 din 12.VIII.1950);
2. cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea nu o putea prevedea;
3. cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii;
4. cand dovada nu a fost ceruta in conditiile legii, din pricina
- nestiintei sau lipsei de pregatire a partii,
- care nu a fost asistata sau reprezentata de avocat.
o in cazurile prevazute la pct. 2 si 4, partea adversa are dreptul la contraproba numai asupra
aceluiasi aspect.
o in cazul amanarii, partea este obligate
sub pedeapsa decaderii,
sa depuna, cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata,
copii certificate de pe inscrisurile invocate.

Art. 139 o Partea care a depus un inscris in copie certificate este datoare

sa aiba asupra sa la sedinta originalul inscrisului sau

sa-l depuna mai inainte in pastrarea grefei, sub pedeapsa de a nu se tine seama de
inscris.

o daca partea potrivnica nu poate sa-si dea seama de exactitatea copiei fata cu originalul
infatisat in sedinta,

judecatorul va putea acorda un termen scurt,

obligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei.

Art. 140 Inscrisurile

o depuse de parti
raman dobandite judecatii si
nu se mai pot retrage fara invoirea partii potrivnice.
o inscrisurile depuse in original
nu vor putea fi retrase
decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefa instantei, la care s-a facut depunerea.

Art. 141 cand se tagaduieste exactitatea traducerii in limba romana sau a scrierii cu litere latine,
facuta de parte,
o

instanta poate dispune ca traducerea sau scrierea cu litere latine sa se faca de un traducator
autorizat sau, in lipsa, de o persoana de incredere,

in care caz se vor aplica dispozitiile privitoare la experti.

paratul va face aceasta cerere prin intampinare, iar reclamantul la primul termen de
infatisare.

Art. 142 daca partea sau martorul nu cunoaste limba romana


o

se va folosi un traducator autorizat sau, in lipsa, o persoana de incredere, in care caz se vor
aplica dispozitiile privitoare la experti.

Judecatorul poate indeplini functia de traducator fara a depune juramant.

o potrivit art. 127 din Constitutia Romaniei: "Procedura judiciara se desfasoara in limba
romana. Cetatenii apartinand minoritatilor nationale precum si persoanele care nu inteleg
sau nu vorbesc limba romana au drepul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile
dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin intepret; In procesele penale
acest drept este asigurat in mod gratuit".
A se vedea in acelasi sens, art. 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca (M. Of.
nr. 197 din 13 august 1992).

Art. 143 Cand cel ce urmeaza a fi ascultat este mut sau surd si nu poate fi inteles,
o va fi pus sa scrie raspunsul.
o
daca nu stie sa scrie, se va folosi un interpret, aplicandu-se dispozitiile privitoare la
experti.

Art. 144 cand cel obligat sa semneze declaratiile facute


o nu vrea sau nu poate sa semneze,
o se va face aratarea in actul de procedura.

Art. 1441 in cazurile in care cf C fam, instanta de judecata urmeaza a asculta un copil minor,
o ascultarea se va face in camera de consiliu.
o daca, fata de imprejurarile cauzei, instanta gaseste potrivit, ea va asculta copilul minor fara
ca partile sau alte persoane sa fie de fata.

12. prima zi de infatisare

Art. 134. - Este socotita ca prima zi de infatisare aceea in care partile,


o legal citate,
o pot pune concluzii.
Importanta practica
pentru reclamant Art. 132.
o modificarea si completarea cererii la prima zi de infatisare instanta va putea da
reclamantului un termen

pentru intregirea sau modificarea cererii


precum si pentru a propune noi dovezi.
in acest caz, instanta dispune
- amanarea pricinii si
- comunicarea cererii modificate paratului, in vederea facerii intampinarii.

o cererea nu se socoteste modificata si nu se va da termen, ci se vor trece in incheierea de


sedinta declaratiile verbale facute in instanta:
1. cand se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii;
2. cand reclamantul mareste sau micsoreaza catimea obiectului cererii;
3. cand cere valoarea obiectului pierdut sau pierit;
4. cand inlocuieste cererea in constatare printr-o cerere pentru realizarea dreptului
sau dimpotriva, in cazul in care cererea in constatare poate fi primita.
o daca paratul depune cerere reconventionala va putea cere un termen
pentru a depune intampinare la cererea reconventionala si
a propune dovezile in aparare.

pentru parat
o arata exceptiile, mijloacele de aparare, probele
o depune cerere reconventionala
o formuleaza cerere de introducere in judecata a altei persoane - art. 57 (2)
o invoca sub sanctiunea decaderii
nulitatea relativa
necompetenta teritoriala alternativa
sanctiunea nedepunerii in termen art. 135

13. exceptiile vezi art.136 si art. 137 de la exceptii


14. dezbaterile

Art. 145. - dezbaterile in continuare


o

vor fi fixate in sedinte deosebite,

chiar in afara orelor statornicite pentru judecarea pricinilor.

Art. 146. - concluzii scrise


o

partile vor putea fi indatorate,

dupa inchiderea dezbaterilor,

sa depuna concluzii scrise sau prescurtari scrise, semnate de ele, a sustinerilor lor verbale.

partile vor putea depune concluzii sau prescurtarile chiar fara sa fie obligate.

ele vor fi inregistrate.

Art. 147. - Dezbaterile urmate in sedinta

se vor trece in incheierea de sedinta,

care va fi semnata de judecatori si de grefier.

Art. 149. - Instanta va incuviinta


o

stenografierea dezbaterilor, in total sau in parte,

la cererea partii.

in acest caz se vor aplica dispozitiile privitoare la experti.

Art. 150. - Cand instanta se va socoti lamurita, presedintele va declara dezbaterile inchise.

Art. 151. - Pricina poate fi repusa pe rol, daca instanta gaseste necesare noi lamuriri.

Art. 148. - La cerere, grefa va elibera copii


o de pe incheierea de sedinta, de pe hotarare sau dispozitiv sau de pe celelalte inscrisuri aflate la
dosar.

o copiile de pe incheieri, dispozitiv sau hotarari se vor putea elibera numai dupa ce acestea au fost
semnate de toti judecatorii, sub pedeapsa pentru grefieri de a fi urmariti ca falsificatori.

o in cazul cand dezbaterile s-au urmat in sedinta secreta, alte persoane decat partile nu pot dobandi
copii de pe incheieri, expertize sau declaratii de martori decat cu incuviintarea presedintelui.

Art. 152. - Daca, la orice termen fixat pentru judecata, se infatiseaza numai una din parti, instanta,
o

dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta sustinerile partii,

se va pronunta pe temeiul dovezilor administrate,

putand primi exceptiile si apararile partii care lipseste.

15. Suspendarea judecatii

Art. 242

Art. 1551. - instanta poate suspenda judecata cand constata ca


o desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante,
o prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite in cursul judecatii,
o aratand in incheiere care anume obligatii nu au fost respectate.
o Dispozitiile art. 1083 sunt aplicabile.
o Judecata va fi reluata

la cererea partii,

daca obligatiile la care se refera alin. 1 au fost indeplinite si, potrivit legii, aceasta
poate continua.

Dispozitiile art. 155 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.

16. incheierea de sedinta

se intocmeste
o daca judecata s-a amanat
o de catre grefier pe baza notelor de sedinta
o in 24 h de la terminarea sedintei

nu se intocmeste, la termenul la care


o a avut loc sedinta de dezbateri
o si s-a pronuntat o hotarare

incheierea de dezbateri
o se intocmeste daca s-a amanat pronuntarea
o tine loc de practicaua hotararii
o face corp comun cu hoatararea
o permite verificarea urmatoarelor aspecte

daca completul a fost legal constituit

daca procedura de citare a fost legal indeplinita

daca partile au fost prezente personal/mandatar

cum au pus concluzii

o casarea hotararii in cazul in care:

lipseste aceasta incheiere

nu a fost semnata de catre judecator sau grefier

incheieri premergatoare art. 268 ( care preced hotararea)


o vor fi date cu acelasi numar de voturi ca si hotararea
o orice dispozitie luata de instanta prin incheiere va fi motivata
o incheieri preparatorii judecatorii nu sunt legati de aceste incheieri

incheieri interlocutorii

cai de atac