Sunteți pe pagina 1din 103

V

?00<>0000ooo

Icccpobi

1$

;it}388i}|

A N U L al XI-lea

|| saafall
IaaaaaaaaI
BUCURETI
TIPO G RA FIA C RILO R BISERICESC!
34. Str. Principatele-Unite, 34.

1 8 3 7.

;Pj|r-tntO |B||tn73GKl I

^3 ^ ty3
<3l&if&3i

BISERICA 0RTHODOX ROMN

SKIE BIOGRAFICE
DIN VIAA

Mitropolitului Ungr.-YIach. Filaret Il-lea, 1792.


i ale altor persane bisericeti, cu care el a fost
n relaiuni de apr op e.
Aiacul 18-ea politicete a fost o epocli plin de
amrciuni pentru Romnii din Muntenia i Mol
dova. Ne mai putend suferi jugul cel apstorii! al
Domniei turceti, Romnii din aceste te n dorati a
se putea alipi de vre-unul din Staturile mar cre
tine, vecine cu deni, Rusia sau Austria. De aici
aliana, la nceputul viaculu, a Moldovenilor cu Petru
cel Mare contra Turciei, alian la carea n ascuns
aii simpatizat i Brancovenul-Yod i alii din eraMuntenesc. Rusia i Austria cunosceau aceste disposiiun ale Romnilor; adese-or ele se aliaii contra
Turciei, sati isolat 11 da resboiu. Turcia ns mai totdeuna a eit nvingetore, ori prin armele sale, or

SCHIE BIOGRAFICE

prin ajutorul diplomaiei Statelor mari ale Europei,


cavi voiau a prelungi ct de mult esistena impe
riului turcesc. Turcia un timp ndelungat a privit
pre Romni cape nite haini i n tute modurile '-au
asuprit. Le-a trimis Domin streini dintre Grecii de
la Fanar, carii s- smeresc, s- nspimnte i
s- in n supunere i ascultare de imperiul Sul
tanilor. Romnii tot sperau n ajutorul din afar al
Austriei i al Rusiei. Aceste puteri nutriau pe tain
aceste sperane ale Romnilor, ndemnndu- cnd
la comploturi asupra Domnilor fanarioi, cnd la rescole asupra Tureilor4i combatere mpreun cu o
tirile austriace i ruseti. Austria chiar a fost pus
mna pe Banatul Craiove, pre carele l-a stpnit
de la anul 1718 pn la 1727, adic 9 ani. Aceste
hriele politice i diplomatice se pria c s a u
sfrit n fine pe la anul 17G9. In acest an Rusia, de
clarnd resboiu Turciei, a ocupat principatele, i
Romnii se neleser cu Capii otirilor, ca s cer
la mpertesa Rusiei, de a- primi i pe deni ntre
poporele supuse Marelui imperiu. De aceea fu tri
mise din partea Munteniei i a Moldovei doue delegaiun, compuse dintre membrii Clerului i dintre
boeri fruntai, ca s depun mpertese omagele
i jurmentul de supunere din partea erilor. In
fruntea delegaiune din Muntenia a fost Mitropo
litul Grigorie. Cu tot acest faimos i pompos
supunere a erilor romne, fcut la Petersburg na
intea mpertese Ecaterine i a tot Synclitulu ru
sesc, n anul 1774, Iulie 21, sa ncheiat pacea de
la Cuciug-Cainargi, dup care principatele romne

SCHIE BIOGRAFICE

aii remas tot sub Turcia, dar sub protecia Rusiei.


In tractatul de pace, sau pus n adever mai multe
conditiun
favorabile- autonomiei Romnilor,/ n urma
i
crora Sultanul, prin anume hatierif, recunoscu i
asigur drepturile politice ale Romnilor. Turcia
ncepu ore-cum a arta tot buna sa voin ctre
Romni i a- trata ntrun mod, carele s le atrag
iubirea si devotamentul ctre densa. Le ddu Domni
buni i nelepi, la Moldova pre Grigorie Gbica i
n Muntenia pre Alexandru Ipsilant, pre carele do
cumentele istorice l laud forte mult pentru admi
nistraia cea nelept i patriotic n tote ramurile
serviciilor publice. Acesta n adever alipi pre Ro
mni mai mult de Turcia, i- desbra ntru ct-va
de a spera mntuire de la Austria i de la Rusia,
mai ales vedendu-le neputinciose 111 politicele lor
vizavi de Turcia. Romnii ncepur a se feri de
politicele acestor state mari vecine, i a se teme de
densele, i chiar a persecuta pre aceia dintre e, pre
carii cu drept sau nedrept i bnuiau cu simpatii
ctre Rusia sau ctre Austria. Epocha Domniei lui
Alexandru Ipsilant, precum vom vedea mai jos, se
descrie de contimporani cu colorele cele mai str
lucite. Fotino dice despre Ipsilant aa: Alexandru
Vod a domnit 7 ani 111 pace i 111 linite. In acest
restimp comerul a crescut, locuitorii sau cuprins,
i tot ara a gustat cu fericire, sub 1111 guvern bun
i drept, dulcea pcii. Domnia acesta a fost ca o
epoch i un secol de aur pentru era acesta, carea,
dup attea mprejurri grele, fuse supus la attea
g r e u t i ( l s t o r . Dac. part. IV, epocha IV, cap. 1,

SCHIE BIOGRAFICE

pag. 172). Ins intrigile politice de afar nu las n


pace nici pre Turei, nici pre Romni. Vom aminti nu
mai, c nu trdiu dup pacea de la Cuciuc-Cainargi,
Austria rpi cu vicleug din corpul Moldavie cte
va inuturi de la nord (Bucovina), alipindu-le la im
periul seu, i prin intrigi fcu a fi decapitat de Turci
Domnitorul Grigorie Gliica, ca un hain, pentru c
el se silia a desmetici pe Turcia i a o face s vad
c a fost nelat de Austria la cedarea Bucovinei.
Rusia a tcut! Romnii aa dar aii perdut nc de
pe atunci simpatiile lor i ctre una i ctre alta
din puterile mari vecine i sau fost alipit mai tare
de Turcia politicete. Le prestau ns i aici multe
lupte pentru esistena lor politic!
Cu t0te tristele mpregiurr politice, ce sau pe
trecut n principatele romne n viacul al 1 8 -le, acest viac are i o pagin luminos n istoria culture
i a desvoltre nostre intelectuale i naionale, mai
ales n cultura limbe romne.
cola grecesc, carea cu deosebire sa desvoltat
n principatele romne sub Domnia fanarioilor,
condus de brbai renumii prin cultura lor, for
mai n colele cele mari ale apusului, unde se str
mutase cultura de la resrit, a pus n contact pe
Romn cu literaturile cele mari i de model ale cla
sicitii eline i latine, le-a sporit i ntins cunoscinele lor profane i teologice, a format dscli
alei, a deteptat ntre e mndria naional i do
rina de a- cultiva i mbogi limba cu cri de
tot felul, cu scrieri istorice despre trecutul ere, a-
avea pentru cultul lor divin tdte crile n limba ro-

SCHIE BIOGRAFICE

mnesc, precum se afl ele la alte popore orto


doxe, la Greci i la Slavoni. c(51a grec a dat Ro
mnilor muli nsemnai Episcop, Mitropoli i
Egumeni pe la Monstir, carii aii fcut onore Biserice romne prin sciina, rvna i cuvioia lor,
aplicate tote n folosul romnismului. Vom cita d. e.
pre Episcopii Damaskin, Climent, Inokentie, Grigorie, Partenie, Kesarie, Filaret; er ca verf al lor
pre Mitropolitul Grigorie (1760 1787), de carele
am amintit mai sus. Acest brbat, de naiune ro
mn, forte erudit i profund cunoscetoriu de limba
elin, i cu o via cuvios i plin de rvn pentru
ridicarea bisericei naionale, era ca un centru mpre jurul cruia se aduna tot inteligena profan i
bisericescM itropolia era o col de cuvioie i de
nvetur; el inea pe lng sine dascal, omeni nvea adunai de prin diferite locuri i ucenici deaseminea nvea i doritori a se nvea. Intre ucenicii
Mitropolitului Grigorie vom nsemna pre Cosma E piscopul de Buzeu, i ma apoi Mitropolit; pre K e
sarie i pre Filaret Episcopii de Romnic. Ucenicii
Mitropolitului Grigorie sub conducerea lui, i m
preun cu densul traduceau din elinete cri bise
riceti de tot felul, care nu erau nc traduse n romnete, sau revizuiau pre cele anteriore, i le tipriau n tipografia mitropoliei, sau a Romniculu,
ori a Buzeulu. Vom cita aici unele dintre crile
tiprite i corese de Mitropolitul Grigorie: Evangelia (1760), Triodul (1761), Apostolul, Invetur
pentru ispovedauie (1764), Cazania, Cuvintele st.
Simeon Thesalonicul (1765), Mineiu (1766), Psal>

SCHITE BIOGRAFICE

tire (1767), Penticostariu, Triod (1768), Liturgie,


Penticostariu (1780), etc. etc.
Dar cea mai nsemnat lucrare a lui Grigorie Mi
tropolitul este traducerea celor doue-sprc-dece Minee
din limba grec n cea romn. Pn atunci erau
traduse, tot n viacul 18-lea, numai serviciile serbtorior anuale, nteiii romnete amestecat cu slavonete, apoi numai romnete. Ele compuneau doue
cri mari sub numire de Anthologiu1', sau flori
alese, i sunt pn astdi n ntrebuinare pe la
multe biserici, mai cu sem pe la bisericelc de er,
unde nu se face serviciul divin n t(5te dilele, ci numai Duminicile i serbtorile. Iu cele 12 Minee, tra
duse de Mitropolitul Grigorie cu ucenicii lui, se cu
prind, pe lng serviciile serbtorilor, i cele ale
sfinilor din tote dilele anului. Ele cuprind imnurile
i cetirile de la Vecernie, de la Utrenie i Liturgie,
precum i Sinaxarele sau prescurtri din biografiile
sfinilor.
>
Acesta a fost o lucrare colosal, ce forinez 12
volumuri mari n folio, i s'aii tiprit tote, precum
vom vedea, n tipografia Episcopiei de Rmnic, de
Episcopii Kesarie i Filaret, corii nii aii fost uce
nici i favorii ai Mitropolitului Grigorie.
Nu numai nvetur a progresat n Clerul nalt
n viacul 18-lea, dar i viaa elugresc prin monastiri a produs Bisericei i erei pers o ne distinse
prin cuvioie i devotament evangelic. Acolo se pregtiau, prin ascultare i ndeletnicire la cele sufle
teti i trupeti trebuin omeneti, brbaii, carii n
urm aveai s fie alei la conducerea trebilor bise-

SCHIE BIOGRAFICE

ricet i a conclura cu ali patrioi la ridicarea i


aperarea ere. Din monastirile cele mari luau Mi
tropolit ii i Episcopii pre monaclii cei vrednici i
mat talento, i esercitaii i i dascliau ni, apoi
ridicau la diferite servicii bisericeti: egumenate,
episcopii, etc. In Muntenia, ca loc deosebit al viee
monachicet se proslvia nc de mai nainte Monastirea Cozi a. Citm aici descrierea acestei monastir, dupre cum o gsim ntr'o Cosmografie, scris
romnete n anul 1706, i pre carea o am gsit n
Biblioteca reposatulu Episcop Dionisie al Buzeulu.
Ajungend la principatele romneti Transalpina
(Muntenia) i Moldavia, fiice mai nteiii cte o mic
descriere geografic a lor, i anume, vorbind despre
partea despre munte a ere-Muntenet vorbete
despre monstir, a a :
Partea muntelui este forte mpodobit cu omeni
i cu sfinte Monstir minunate, pe care nu le vom
putea trece cele ce sunt mai de frunte, cum e Tismena n judeul Mehedinilor, zidit pe o petr forte
nalt de la pmnt, cum se pote socoti ca o cetate,
numai pe o cale te sui i iari pe acesta tc pogor
nu aa fie-cum; are n luntru izvor de ap curgetore i es din munte i trece prin cetatea Monstire, atta este apa de mult, ct umbl o rot de
mor n tot vremea, i de acolo picnd drept n
jos se face ca nite picturi de ploie. Este zidit acest sfnt Monastire din temelie de sfntul Nicodim, carele i astd se odihnete acolo, nu este
tiut de muli, er prin minuni i semne ade-

10

SCHIE BIOGRAFICE

verate se cunote de toi c este tinuit n Mo


nastire (*).
Dupe acesta este sfnta i vestita lavr a sfintei
si
Monstir Kozi,7 unde se cinsteste
dumnedeet
)
t
hramul sfintei Troie. Acest sfnt Monstire este
pe apa Oltului, mai n sus de Episcopia Komniculu,
cale ca de 4 cesur, este zidit de reposatul ntru
fericire Mircea Vod cel btrn, carele a scos remsia Ttarilor din er cu stpnitorea sabia M
riei Sale. Pus este tocmai pe malul Oltului, ct
bate apa n zid, cnd mai adaoge, forte ntre muni,
dar are loc forte cuvios i vesel, atta este de cu
evlavie, ct nu i se oerte nici odat, aa socotesc
c nimeni nu va ndrzni s di c, c au vedut ntralt parte loc ma cuvios i mai cu evlavie vieii c
lugreti (afar de sf-ta Gora). (Ct i Mria Sa re
posatul ntru fericire i vrednicul de pomenire Negoe
Voevod cel ce au zidit cu a sa cheltuial Monstirea
din Trgovite i Monstirea ce se chiam Argeul,
(care este forte minunat lumii), dice n letopiseele
sale fcend vorov de laud pentru Monstirea sa
ctre prea neleptul Solomon, de zice mpratului:
Solom<5ne! cu mrimea nu,7 dar cu frumuseta
J te-am
ntrecut e u ): dice, vedutau ochii notri pre sfnta
Monstire Coxia; vedutam dice, i m am b u c u r a t;
mi sau bucurat sufletul, nu pentru frumusea sau
cioplirea pietrelor, ci pentru ntemeerea i cuviina
(1%
i Motele sf n tu lu i Nicodim de m ult nu mai era, n Tism ena.
Clugrii credeau c ele sunt ascunse unde-va n Monstire. D ar,
p recum s'a dovedit n urm , ele n tim pul unei resm irie au fost
furate i duse pe ascuns n Sei'bia i aedate n tro Monstire de la
Ipec, unde se afl i acum. (Velf viaa sf. Nicodim, publicat de
Episcopul Iosif Bobulescu 1883, pag. 74, Sequ).

SCHITE BIOGRAFICE

11

locului, c are loc de hran mprejurul Monastire,


ct pot s- muncesc hran clugrai cu minele
lor, sunt pomi i izvdre frumose i cimele cu ape
dulci, resdesci vii, macar c este forte ntre muni,
dar pmntului i cresc verdeele mai timpurii de
ct ntralte pri, i zpada cade mai puin i nu
st, c ncldete boarea apei i curnd se iea. Sunt
schituri mprejurul Monastire, n care locuesc c
lugrii dupre placul lor. Fote s se numesc acest
parte cea mai mic din locul fgduinii fr ndo
ial. Are mare laud acest sfnt Monstire pentru
nvetturile
bune ce au fost ntrnsa. Esitau
ci)
9

va Archierei, Mitropolii i Episcopi, i alii muli


sau proslvit pentru ostavul (*) cel bun i obice
iurile clugreti, care sau mmulit prin ostene
li1,le sfinilor prini, aducendu-le i sdindu-le de
prin locurile cele mai alese, cum e: de la Ierusalim
si
de la s-ta Gora,7 si
de la crestinesc
Monarchie a

5
5
Moscului. Forte este vesel i cuvios acest sfnt
Monstire n tot vremea, atta pentru desftciunea locului, ct i pentru ederea archiereilor, carii
lsndu-i scaunele satt slluit ntrnsa pn la
sfritul vieii, cian aii fost printele Varlaam, Teodosie Mitropoliii, i acum prea sfinia sa printele
Grigorie, lsnd de a sa bun voie Scaunul Episco
piei Romnicului la let 1764, saii slluit la Cozia,
de unde sa i nlat la scaunul Archieriei, fcend
mare poclival sfintei Biserici i ndreptare prini
lor, mngere scrbiilor, pravil clugrilor, slava
tinerilor i podoba btrnilor, cuviina lcuitorilor.
(>) R nduela, tipicul, regulam entul.

12

SCHIE BIOGRAFICE

Lsatati n ]ocul sfiniei sale Episcop cu alegerea tot


sfatul pre iubitul ucenicul sfiniei sale printele no
stru K ir Partenie Episcopul Romnieulu Noului Severin, iari dintru acest sfnt Monstire, fiind
mpodobit din copilrie cu schima clugriei, fostaii ntru acea vreme egumen printele Kiriu Kir Sofronie Arcliimandrit nveat i pedepsit de sine cu
multe ostenele aicea i 111 era Moscului la colele
mpertet, carele nu aa fie-cum au luat egumenia,
ci din trept n trept suindu-se, sau pus cu alege
rea Soborului". Unuez apoi amintirea de alte Monastir: Bistria, Hurezii, Arnoia, Govora i altele ;
apoi amintete de mai multe schituri cu viei alese
clugreti4'. Vorbind despre schitul Ptrunsa, dice
c este schit bun de petr, zugrvit i cu cri
bune romneti, date de fericitul ctitor, printele
sracilor Climent Episcopul Romniculu, carele cu
belug a dat milostenie celor lipsii, i multe suflete
cretineti au rescumperat de la robie din minele
pgnilor, pe vremea cnd au luat Turcii acest
parte de sub stpnirea Nemilor, fostau n tracea
vreme ntracest ar mult jale i plngere, de
care 111 veci s ne pzesc Dumnedeu, jfuire bise
ricilor, robie cretinilor, pentru care pn la snge
sau nevoit acest printe, aretndu-se adeverat p
storii! turmei sale. Ziditau i acest sfnt lca pen
tru a sa vecmic pomenire; dar 1111 prea am vedut
prini aeda.
Autorul acestei descrieri a Munteniei i Moldovei
a vizitat tote Monastirile din Muntenia, i este un
clugr nscut 111 Moldova; cci, descriind Mol-

SC ttlTB BK'GRAfTCE

13

dova, vorbete cu mare jale despre starea edecdut


sub Turci i Fanarioi, i dice nsui despre sine c
sau nscut si aii trit n Moldova: noi suntem nscu ntrensa i locuitorii e .
Spiritul cel bun al monachismulu Ortodox rom
nesc, n jum tatea de pe urm a viaculu al 18-lea
a cptat o nou for n devotament i sublimare
evangelic, anume prin venirea i aedarea n Ro
mnia a unuia din cei mai renumii sichastri a Bisericei Ortodoxe de Rsrit. Acesta este renumitul
Stare Paisie. El, mpreun cu 60 de ucenici a si
romni, greci i rui, de mpilrile Turcilor prsir
Muntele Atlion i venir n Moldova. Aici fu bine
primii i protegia de Mitropolitul Gavriil Calimacli i de Domnul Grigorie Calimacli, n anul
1763; au dobndit spre petrecere Monastirea Dragomirna n Bucovina, er dupe luarea Bucovinei de
Nemi, stareul nevoind a rmne sub o stpnire
de alt lege, dupre cererea lui i se ddu n Moldova
Monstirea Secul i apoi i Nemul. Stareul Paisie,
prin nalta lui via monachicesc, deveni o person
admirat i stimat n tot Romnia, ba i n cele
lalte teri ortodoxe, sub conducerea lui se form o
nalt col att de via nalt evangelic ct i de
sciina crii. Acolo se ndreptau toi cei doritori de
cuvioie i de ocupaie cu cartea. Paisie singur era
iubitor de nvetur i mai ales de limba grec, pre
care o nvase de la un clugr romn. El a trimis
dintre clugrii tineri, pre Gerontie i pre Doroteiu,
ca s nvee limba grec la academia de la Bucu
reti, care era n flore.

14

SCHIE BIOGRAFICE

Curend sau format mprejurul lui Paisie o socie


tate de crturari, carii se ocupau cu traducerea
crilor din grecete n romnete, i n rusete pen
tru clugrii rui.
Dintre traductorii romni vom nsemna pre aceia
ale cror nume se gsesc i astdi n multe manu
scrise i n tiprituri: Archimandritul Macane, cu
viosul Ilarion, Gerontie, stareul Mitropolitului Gri
gorie al Ungro-Ylachie, Cuviosul Ierodiacon Stefan,
Schimonachul Isaac, etc. i mai apoi esemplul lor a
urmat Mitropolitul Grigorie IV-lea, carele ncepuse
ndeletnicirile sale literare sub conducerea Stareu
lui seu Gerontie, i apoi mpreun cu densul.
Monstirea Nemulu devenind prin Paisie o ade
vrat resadni de cuvioie i de crturrie, direcia
cea bun a monachismulu sarespndit prin toteMonstirile din ntrega Romnie, prin clugri formai
n spiritul lui Paisie. El curend a avut ucenici i n
Muntenia. Voiu. aminti d. e. pe cuviosul stare Georgie, ucenic al stareului Paisie, carele n anul 1781,
venind n Muntenia, a dcbndit de la Mitropolitul
Grigorie bine-cuventarea de a restabili schitul p u
stiii Cernica i a-1 preface n Monstire dupre a se
dim entul stareului Paisie. Abnegaia evangelic i
cuvioia lui se pstrez pn astzi n memoria Bucuretenilor celor btrni. Stareul Georgie a intro
dus regulele stareului Paisie i n Monstirea Cldruani, pre care mai n urm Mitropolitul Filaret o
a pus tot sub administraia lu.
Dup acest privire general asupra stre poli
tice i bisericeti a Munteniei din jum tatea de pe

SCHITE BIOGRAFICE

15

urm a viaculu 18-lea, s trecem la do Episcop


nsemnai a Rmnicului din acea epoch. Acetia
sunt Episcopii Kesarie i Filaret, amndoi de na
iune romn, i forte strns legai ntre deni prin
viaa i activitatea lor, i amendo ucenici a prea
demnului i neuitatului arcliipstoriii Mitropolitul
Grigorie 11-lea al Ungro-Vlachiei. E amendo, na
inte de a fi Episcop, au fost mai nteiu Archimandri a Mitropoliei i sub Mitrop. Grigorie. E amen
do au fost omeni nvea n limba elin, i activ
prtai la traducerea i tiprirea crilor romne
bisericeti. Date amrunte de viaa lor anterior ne
lipsesc pn acum. Kesarie n anul 1773 fu naintat
din Archimandrit la trepta de Episcop al Romniculu, n locul Episcopului Partlienie.
Trebue s observm aici, c Episcopia de Romnicu a avut o particular norocire de a avea n frun
tea e o serie de Episcop, distini prin sciin i prin
rvn de a ridica biserica i limba romnesc. Acest
serie de Episcop alei se ncepe de la Antim Ivirenul, carele cel nteiu a nfiinat tipografia n E pi
scopia Romniculu (1705). Dupe densul urmez n
deosebite timpuri: Damaskin, Inokentie, Climent,
Grigorie, Partlienie, la carii n urm sau adaos K e
sarie i Filaret, cu carii acum ne ocupm.
Kesarie, devenind Episcop Romniculu, a orga
nizat bine tipografia i s a apucat de retiprit crile
bisericeti. Intre personele ce lucrau n tipografie
se pom enesc: Ierodiaconul Episcopiei Anatolie, un
forte iscusit caligraf; el prescria pentru tipografie
de pe originalele traducerilor romneti, ornduia

16

SCHITE BIOGRAFICE

irul cuprindere] crilor; monachul Rafail din monastirea Hurezii, carele era nsrcinat cu corectura
tipriturilor, sau, cum se dicea atunci, era ,.diortliositoriu" ; sau. mai adaos n urm Iordan biv vel gra
matic Capadokianul, carele avea nsrcinarea de a
altura din nou traducerea romn cu cea grec,
i a o mai ndrepta; i n fine Ieromonaeliul Ioakim
de la Mitropolie, ca Director al tipografiei.
Dupe ce Mitropolitul Grigorie a isprvit tradu
cerea Mineelor, n anul 177G, Episcopul Kesarie,
mpreun cu Cosma Episcopul de Buzeu, au propus
Mitropolitului, ca s- primesc i pe deni a fi
prtai cu ostenela i cu cheltuiala la tiprirea Mi
neelor n limba romn. Mitropolitul a primit i a
lsat asupra lu Kesarie tot sarcina de a tipri Mineele. Kesarie primi cu bucurie acest bine-voitore
nsrcinare a Mitropolitului, i nu crua nici clieltuel nici ostenel de a o esecuta cu tot consciiniositatea. A pus sciina sa n serviciul lucrrii ace
tia, mpodobind saii ilustrnd fie-care carte cu cte
o prefa, n carea se cuprind noiuni mitologice,
istorice despre nceputul fie-cre luni, despre serbtorile pgnoti ale Romanilor i ale Elinilor, ori
ale Iudeilor; despre superstiiile remase la Romni
de la strmoii Romani pgni, precum i despre
serbtorile cretine; face istoricul poporului romn,
menionez evenimente istorice privitore la istoria
ere-Romneti, esprim i insufl sentimente mo
rale de pietate cretin i de respect ctre instituiunile biserice nostre ortodoxe. Aceste prefee sunt
att de instructive, mai ales eite din condeiul unui

SCHIE BIOGRAFICE

17

Episcop romn, c noi n am putut a ne opri de a da


cte un estract din fie-care din aceste precuvntri,
uneori chiar buci mari, mai ales acolo unde se
vorbete de istoria poporului i a erei romne, a
limbei i a literature! bisericeti. i la acesta am fost
ndemnat i de mpregiurarea, c aceste cri snt
mai necunoscute nvailor notri de astcli, carii
cei mai muli nici catadixesc a pune mna pe o
carte bisericesc, i muli din ei se flesc a spune
c nici nu pot citi litera cirilic, cu carea snt tip
rite crile
1 nostre bisericesti.
)
Tiprirea Mineilor sa nceput de Kesarie de la
luna Octombrie. De aceea i noi vom ncepe analiza
nostr cu acest lun.
Mineiul pe luna Octombriu 1776.
Kesarie n prefaa acestui Mineiu ne spune, c
ideea de a tlmci mineele n romnete i traduce
rea lor este a Mitropolitului Grigorie, a cruia nv
tur, rvn i ostenel el le descrie cu deamruntul, precum vom videa mai jos. Kesarie mai ntiu
face o scurt ochire asupra cultului divin al Bisericei ortodoxe, ncepend de la timpurile Aposto
lilor, i an u m e: In timpul Apostolilor cultul divin
se mrginea n scurte rugciuni i nvturi mpru
mutate din snta Scriptur, i n rdicarea pnei,
carea inea locul liturgiei de astdi. Dup ce sa l
it n lume i a ajuns domnitore credina cretin,
atunci urmaii Apostolilor, Archiereii i dsclii Bisericei din tote rile au desvoltat nvturile lor
Biserica Ortodox Romn.

2.

18

SCHIE BIOGRAFICE

despre credina cretin i aii mbogit cultul divin


cu multe rugciuni i servicii bisericeti.
Tote acestea aii fost scrise mai nteiu n limba
g r e c ; mai pe urm saii tradus n limba slavon
de lumintoii nemurilor slavone, ce aii trit n deo
sebite timpuri i locuri. Romnii, necunosceud limba
grec, s aii servit mult timp 111 Biserica lor cu cr
ile slavone, fiind n relaiun mai deaprope cu poporele slavone. D ar la urm ajungend acesta limb
a ii cu totul neneles la Romni, pstorii Bisericei
romneti, adpai cu sciina literature! slavone, sau
greceti1, s a u srguit n tot chipul a traduce crile
bisericeti n limba romnesc, precum se ved deja
multe servicii bisericeti n limba nostr. Lips mare
se simte n timpul de fa de cele 12 Minee, care
cuprind dilnicele servicii bisericeti ale tuturor sfin
ilor de preste an, care pn acum n au fost traduse
n limba nostr; ci numai aa numitele minee obteti, 111 care se cuprind serviciile serbtorilor ce
lor mari, er pentru sfinii de tote dilele, n ele nu
snt de ct numai cte-va servicii obteti pentru
toi sfinii, d. e. pentru mucenici, pentru cu vio i, etc.,
care se repetesc necontenit mai n tote dilele, una
i aceiai servire, cu schimbarea numelui sfntului
dilei.
Onc'rea traducerei i tiprirei Mineelor n limba
romn, Episcopul Kesarie o d Mitropolitului Grigorie, ale crui sciin i rvn Ivesarie le descrie
cu mult laud, comunicndu-ne i cte-va notie
despre viaa i activitatea acestui nsemnat Mitro

SCHIE BIOGRAFICE

19

polit romn. Reproducem aici chiar cuvintele lui


Kesarie din prefaa Mineiulu pe Octombrie:
Acesta lips de Minee vedendu-o pstoriul Ungro-Ylachie, pre carele viacul de acum i-l soco
tete ie de cinste i patria sa se flete cu el ca cu
o podob, prea sfinia sa printele Mitropolitul Kiriu Kir Grigorie, carele nemul trgendu- din araromnesc, i fiind ntru saiu adpat de limba cea
grecesc, ce a izvort tote slujbele (bisericeti), n
ct dup nvetura limbe s se pot socoti aseminea cu cei dinte pstori a Bisericei greceti, i
vfidend pre patrioii se lipsii de slujbele sfinilor
celor din tote dilele, nau putut suferi acest lipsire
de folos, ci vrend ca s mpodobesc biserica romnesc i pre fiii se cei duhovniceti, cu rugciunile
sfinilor celor din tote dilele mai tare s-ngrdesc,
n au socotit nici ostenel la tlmcire, nic cheltuel
la tiprire. Ci la tlmcire, cnd se putea uura de
gri jele duhovniceti, nsui silindu-se, i printr'a se
ucenici dupre datorie ajutndu-se; er la cheltuel
nsui ncrcndu-se. Fostau rugat de noi amndoi
Episcopii cei supu Sfiniei Sale x), ca s ne ugreueze i pre noi, ca n tipografiile Episcopiei nostre
s micm mcar degetele la greutatea cu carea se
ncrcase cele ngreuete de verst i de ostinele
duchovniceti umerile Sfiniei Sale. i cu rugciuni
plecnd cea ferbinte rvn a sa, sau dat la EpiscoP e atunci n M untenia erau m im at doue E p isc o p ii: a Ruranicului i a B uzeului. L a 1776, cnd scrie K esarie prefaa, era
la B azeu Episcop Cosma, carele dup m ortea lut Grrigorie sa
rdicat la Mitropolia Ungro-Vlacliie. E piscopia de A rge sa n
fiinat abia la anul 1793.

20

SCHITE BIOGRAFICE

pia Romniculu a se tipri luna lui Octombrie, i


cele ce urmez dup acesta alte doue lun. Apoi
spune motivul pentru ce a preferit a ncepe tip
rirea cu luna lui Octombrie, anume, pentru c n
acest lini nalta port a bine-voit a ntri vecliile
privilegii ale ere, i spre recunosciu ctr sfinii
ce se serbez n acest lun, si carii au bine-voit a
insufla naltei pori aceste mari favoruri asupra ticilose patrii romneti.
L a finele crii se spune, c tiprirea crii sa
fcut cu t(5t sirguina Mitropolitului Grigorie, ca
rele din noii a revedut si cores tlmcirea ce era
fcut mai dinainte dupre originalul grecesc; er asedarea
cuvintelor romneti
> >
> sa fcut sub directiu
nea monachulu Rafail din Monastirea Hurezii, sub
direciunea tipografului principal, Cucernicului ntre
preoi Popa Constantin Michailo Popovic tipo
graful Romniculu.

Lima Noeinbriu (1778),


In prefaa Mineiulu pe luna lui Noembriii, carele
sa tiprit n anul 1778, Kesarie face o repede ochire
asupra istoriei Romnilor din Dacia, istorie, pe carea
o mparte n trei epoche mai mari sati mai mici.
E pocha ntia cuprinde periodul Daciei nainte de
cucerirea e prin Romani, apoi periodul de la cu
cerire pn la desclecarea lui Radu Vod Negru.
Acest epoch o numece el Epoclia resboelor. A
doua epoch cuprinde timpul de la Radu Negru
pn la Mateiu Basarab, i o numete Epocha Ziclirei Monastirilor. A treia epoch se ntinde de la Ma-

SCHIE BIOGRAFICE

21

teiu Basarab pn n dilele lui Kesarie, i o nu


mete Epoclia tlmcire crilor dupre slavonie pe
limba romnesc. Acest tlmcire, dice Kesarie,
s a nceput n dilele lui Mateiii Basarab, sa sporit
sub erban Basarab, er la cea deseverit podob
a venit sub Constantin Basarab Brncovenul, prin
osrdia lui Kir Damaskin Episcopul de Romnic.
Apoi venind la domnia de atunci a lui Alexandru
Ipsilant, o represint ca nceputul unei nou epoclie,
a 4-a, epocli de norocire pentru naia romn. Re
producem aici cliiar cuvintele, cu care Kesarie pro
slvete Domnia lui Ipsilant i vede 111 ea nceputul
unei ere de prosperitate pentru Romni
Fr nici o sfial pocii numi epoclia a patra, adic viac nsemnat, viacul de acum al erei rom
neti, care l-a fcut nsemnat i n viacurile viitore
pomenit Domnia prea luminatului nostru Domn
Alexandru Ipsilant Voevod: cci numai n dilele
Mriei Sale s a u nvrednicit ara a ctiga nscris de
la prea puternica mprie aedementuri pentru a
sa oblduire. Pentru care, precum a se aeda s a u
strduit Mria sa, aseminea a se urma cu folos de
obte pururea a privighiat nelepciunea sa. Aceiai
nelepciune au ntocmit ornduel Monastirilor, ur
mnd candnelor vieei clugreti. Aii rdicat djdile preoilor, dupre porunca Domnului ce este scris
la cartea leviilor. i pentru ca s plinesc cuventul
Psalmistului, pre serac i pre veduva va ajuta. D nd
pild cu a sa bogat dare, aii pus 111 mijloc cutie,
la carea din picturele prisosului dnd fiete-carele,
se adaoge cte 1111 izvor curgetoriu de cliarur i re-

22

SCHIE B'OGRAFICS

coritoriu, de coi nsetai din lips. Iar cea mai vred


nic de pomenire fapt socotesc a fi acesta, c sta
rea djdelor ce era nfiinat ntru nestatornicie,
Mria Sa, dup ce cu sfat de obtie au aeclat sum,
nu potrivit vremea, o iot sau o cirt n a mai str
mutat, i acesta n vremi nestatornice. Ins acestea
de obte. Iar deosebit viacul Domniei sale l-aii n
semnat Craiova, carea ca una ce e nteiu lcuit de
ct tote prile ere-romnetT, mcar c un viac
a petrecut sub puterea lui Dikeval cea resboinic,
macar c sa odihnit ntrun viac de ani GO sub
oblduirea Basarabilor Banove, ce au fost aedai
de Rmlen s obladuesc cu titlu de Bnie, pn
cnd sau supus celui nteiu Domn Radul Yoevod,
ce se dice N egru; mcar c sau nmulit supt cea
dup vremi stpnirea vecinei Austriei. Ins nu po
menete cu cel de acum viac, ncungiurat cu linite
i cu pace, mai mult de ct n locurile cele ce se li
nitesc prin ceti, i cu resboe. Lcuitori Craiove
cei ce nu putea s- stpnesc vieele, acum i
la prisosul lor nu se supr de stpnitori. Boerimea
ce se uit pentru deprtare, se cercetez nevedendu-se, i se miluete neartndu-se. Deci eu ntru
acest viac cu linite petrecend, fiind ndemnat de
sfinia sa printele Mitropolitul erei, rvnitorul pa
triei i Eparchiei maicei sale cei trupeti i fiicei
duhovniceti ( J), adaog tlmcirea i tiprirea lunei
lui Noemvrie.
(!) P rin aceste c u v in te : E p arch iei M aicei Sale cel tru p e ti",
K esarie v rea s spun, c M itropolitul G rigoiie era originarii! clin
E p arch ia R m nicului, sau Oltenia, pre ca rea el o glorific prin ti
p rirea M ineelor la Romnic,

SCHIE BIOGRAFICE

23

Ca ostenitori la tiprire se nsemn doi tipografi:


Popa Constantin i Dimitrie Miclia Popovic. Iar
ca Diorthositor i tocmitor la ndreptarea cuvin
telor limbe romneti" lerodiaconul Anatolie, i
monachul Rafail. Tiprirea sa nceput la 1 August
i sa sfrit la 5 Octomb. anul 1778.
Mineiul pe luna Decembrie 1779.
In prefa Episcopul Kesarie face o mic dare
de sem despre istoricul chronologie, din timpurile
cele mai veeli i pn la era cretin, carea se n
cepe de la Naterea Domnului Christos, carea se
serbez la 25 ale lune Iui Decembrie. E ra cretin
este stabilit dupre calculele chronografulu Dionisie cel mic.
Tiprirea sa nceput la 6 Februariu i sa sfrit
Aceiai tipografi i ostenitori, ca i mai sus. Ana
tolie spune despre sine, c a prescris mai nteiii du
pre isvodele tlmcitorilor de la Mitropolie.
Mineiul lune lui Ianuarie 1779
Prefaa acestui Mineiii este o dovad de ntinsele
cunoscin istorice ale lui Kesarie, de naltul lu
sim naional, de spiritul pragmatic i filosofic, cu
carele el privete evenimentele istorice i preface
rile, crora este supus natura i cu, ea omenirea.
De aceia noi vom reproduce aici mai t0t acest
prefa, ca un monument neperitoriii al marelui
suflet al Episcopului Kesarie. D up ce arat deri
vaia numire lune de la deul Ianus, carele va s

24

SCHIE BIOGRAFICE

(jlic portariii; cci de la acest lun se deschide,


se ncepe anul. In acest lun, la anul nou Romanii
schimbau oficiile publice i mpriau diregtoriile.
Marele Constantin, fccndu-se nteiul mprat cre
tin aii adus n cretintate i datina roman a anu
lui nou la l-iu Ianuariii, datin, carea de atunci se
pstrez i la noi Romnii. Apoi oprindu-se la Romn tratez despre origina lor n modul urm toriu:
Eu cnd vd. principaturile ere-romnet, c
din vechime schimb diregtoriile la nceperea lui
Ianuarie, an nou numindu-1 i prznuindu-1, ntorc
ochii mei napoi la viacurile trecute i deabea po
menite, cred cu gndul ceia ce citesc prin istorii,
i mai vertos pe istoricul Dion, pre carele l n t
rete Meletie Geograful, cap. 24, scriind pentru
Misia, unde curat vdete, c Traian mpratul dup
ce au supus pre D al cu perderea lui Dikeval, au
trecut mulime de Rmleni n prile acestea, fcendu- pre unii proti lcuitori, pre alii stpni lcuitorilor. De unde se face nu fr de cuvent simberasma (*), c principaturile romneti, ca nite apikii (2) ale Rmlenilor, urmez de la aducere i ale
lor obiceiuri. Iar cnd ved i pre istoricul Bo, c
arat pre marele Constandin mpratul, c ar fi avut lucruri osteti ntraceste locuri, la care i Me
letie Geograful, scriind pentru Misia de sus, arat
pre acest sfnt mprat tbrt cu ostile aprope de
Silistra, nu m sfiesc a da socotel, c marele Con
standin, clcnd ale acestui loc pri, sau nsui n_______ . %
() : conclusie.
(-) : colonie.

SCHIE BIOGRAFICE

25

teiu au adus obiceiurile Rmlenilor, sau le-au ntrit


gsindu-le, ca un mperat al Rmulu celui nou. Ci
ori de la Traian sau de la Marele Constandin de se
trag cu urmarea aceste obiceiuri, nu fac filonikie.
Ins eu dintru acestea descoper lucruri minunate.
Aflu linia nemulu romnesc din vechili trgendu-se
din slvit neam al Romanilor (Valach numindu-se
dupre limba slovenesc), a crora slav au strlucit
mpreun, unde -au ntins i serele razele. Deci acest lun a lui Ianuarie este ca o planit, carea
port n sine polivalele patriei nostre, este ca o pla
nit, ntru carea se ved pe an o dat razele patriei,
este ca un sfenic carele i pus supt obroc, prin cr
pturi i prin margini, ivete lumina ntru care se
slvia odat cele vechi viacur ale Patriei. O viacur,
viacur! ce nvecheti lucrurile i prefaci strile.
Pravil vechie dinteiu este dat n tot lumea, ca
s nasc i s mor, ca s iea ncepere i sfrit tdte
lucrurile. Stpnul al tuturor n au voit s fie nici un
lucru stttorii!. Tote cte ved i te minunezi, prin
prefacere au c se duc la pierdare, sau la 6re-care
schimbare. Yed acel sore, lipsete; luna ptimete
i scade, stelele c a d ; pogor-te de la cele din ceriu
i te uit la aer, acesta se preface n tot cesul, i
vine de se face veni, nor i ploie ; pogor-te
la ape, dintracele mari grle ce le numim noi
pururea curgetore, unele cu totul sau uscat, al
tele au schimbat mtcele i drumurile, nsui okeanul, lucrul fire cei mari i tainic, aci de fur
tuni se nal, aci se smerete, i cnd lipsesc furtunele nu lipsesc de la densul versrile i cele

26

SCHIE BIOGRAFICE

napoi curgeri ( x) crete i se micurez n tote di


lele pe alocurea, n ct pote cine-va s hot
rasc cum c este odat s se usuce si
> s se aduc
ntru nefiin cu totul. nsui i pmntul de ve
cuta, care-1 dovedesc nemicat i ntru sine stator
nic, in unele locuri cade i de duh ascuns se cutre
mur, n alte locuri de ape se afund, sau de foc se
arde. Deci cnd aceste mari trupuri i viacnice
(Sre-cum dupe viderea nostr. sunt ornduite spre
prefacere i pierdare, ce socoteti pentru ceti, st
pniri i mperi, carele atta sunt de muritore i
stricciose, n ct sunt i aceia, carii le-au ntocmit; i
precum la omeni sunt tineree, urmez vrsta brbtesc, btrneele i mortea, aa i acestea aii ncepere,
cretere, stare, nlare, i tote le are pentru acesta
ca s si cade. Un cutremur din dilele lui Tiberie
12 slvite orae ale Asiei le-aii surpat. Un cutremur
n dilele Marelui Constandin 12 sate ale Cambanie le-aii nghiit. Un resboiii al Atile mai mult de
o sut de orae le-aii prefcut n pulbere. Tliivele
cele vechi ale Egyptulu de-abia audirea le pome
nete. Cele o sut de orae ale Critulu abia cineva le crede. Oraul Carcliidonulu, al Corinthulu,
al Athine, al Spartie, i alte slvite orae, cei vechi
le-aii vedut i sau minunat, noi audindu-le i nevedndu-le, ne minunm, ne spimntm, c nu gsim
nici semnele lor. Sate am dis pn acum i orae,
ns i mperi ntregi i stpniri numite se pr
vlesc ntracea rp a pierdere. Infloria odat
Anadolul, Asiria, Egypetul i India: era puternice la
(') F lu x u l i refluxul.

SCHIE BIOGRAFICE

27

arme, era iscusite la minte, Grecii era ntru minune


la nvtur. Sorta acesta s a u m utat la Europa, a
tept i cderea e, ct vecii i nlarea. i pen
tru ca s ered cele trecute ce nu ved, ved cele de
acum ce le cred. Polonia cea ca o nemrginit, et
micsurat
si
Iezuviti
?
mprtit.
ir ?
J ce duchovnici si
1
pre tain mpria, din ornduela lor rdicai. Sfeia din republic n despotic rdicat i n monar
chic. Bavaria n multe feliur brduit, i alte st
pniri prefcute n nou oblduiri. Mai nteiti necredute, er acum vedute i pipite. De unde se
vede, c marele acela meter i ziditorii! are pentru
lucrurile omeneti multe feliur de chipuri, i dupre
plcere unde socotete le i potrivete, i pronia
dumnedeesc, alergnd cu umblet fr sunet, cu
glsuire fr de audire, dice unuia s se scole i al
tuia s cad, unuia s mperiasc, altuia s se supuie, unuia s se ascund, altuia s se ivesc.
Asemenea i oblduirea ere-romnet, fiind i
mai mult supus supt nestatornic pravil a lucru
rilor omeneti, fiind curgerea e prin rpe i petre
ascunse, avend rmurile e fr limanuri, satt ase
m nat stpnirea e cu paliriile ( J), adic cu apele
cele ce de dimine pn la o vreme curg n sus,
er de la o vreme i ntorc curgerea lor n jos. Se
asemn i cu curgerea mre pe la Vizantia, pre
carea ventul austrului cnd bate, pricinuete cur
gerea ntro parte, i cnd de ]amed-n<5ptebate,ntorce curgerea napoi. Tntru acest feliu de grabnice
mutri sau aruncat sorta ere-romnet. Cnd era
(!) : F lu x u l i refluxul mre.

28

SCHIE BIOGRAFICE

cei dinteiu lcuitor cu nume de Dala, e biruind


pre Rmlen le lua dajde, dupre cum iar Meletie
scrie pentru Misia, i trecend dincoce haznelele le
inea ca n nite vistierii 111 locurile apei Argentie
(pote fi Argeul), er de la Traian sau supus Daki
pltind e dajde la Rmlen, er biruitorii supui.
Intru acest supunere rmlenesc sau oblduit pn
la Radul Negru (?) let 1080, sau dupre al istorici
1313. De atuncea Banul Craiove supuindu-se lui
Radu-Yod, i un trup feendu-se tot principatul
ere-romnet, se oblduia cu form de autono
mie de despotismos, i de alegere la diadocliie a
Domniei, ntre fiii i rudele Domnului, sau dupre n
tmplare ntre boiar cu sfat i priimina de obte a
clirosulu i a boiarilor. Acest form sau urmat
pu la Laiota Basaraba Domnul, let 1454. La acesta saii supus era strlucitore i prea puternicii
pori, pltind dajde i oblduindu-se cu privilegiurile sale. Care oblduire la multe Domnii saii pzit
i era sau mulnmit. Iar de la o vreme n multe
reform sau schimbat, i de la Constantin Vod
Basaraba Brncovenul cu totul sau prefcut, pre
cum este de toi tiut. Acum er o suflare de
veut cu linite, o prefacere a dreptei celui prea nalt
au adus curgerea obladuire ere la matca sa,
au oprit venturile, au potolit valurile, care strmb
crma oblduire, i nelsnd corabia s ajung la
liman, n multe rendur o cufunda i o sprgea, deabia scpnd cu trupul Crmuitoriul. era-romnesc sau asemenat acum cu paserea ce se numete
finis, carele cu ale sale aripi aprindend foc, se a

SCHIE BIOGRAFICE

29

prinde i arde pre sine, i fcendu-se ou totul ce


nu, er din pulberea cenue se nate i cre
te. Aa i ea (era-rom.), cu lucrurile resboiulu, i
de singur nsi ntre densa, i de alii ardendu-se
s a u adus mririle sale n cenu i n pulbere. i
prin ncenuata starea e trgend ochiul milostivire
al prea puternicei nostre mprii, adoa or s a u
nscut i s a u ntocmit n forma oblduire, cu carea
se ocroti nteiu. Au ctigat bogatele mill ale m
priei, druindu-se cu privileghiurile sale. Clirosul
bisericesc sati rdicat n cinste, aeclndu-se scaunul
Mitropoliei la ederea Scaunului Kesarie Gapadokiei (*). Boerimea se nal dupre linia familiei. P
mntenii se protimisesc dupre cuvntul pravilei cei
politicet. Strinii se miluesc dupre datoria fire i a
chretinti.'Negustoria se sporete avend curgerea
slobod. Dajnici se adaog nebnuindu-se de ado
giri de djd. Toi petrec n mulmire rugndu-se
ca s caute din ceriu Domnul asupra re acetia
ce este ca o vie sdit de mna sa cea dumne^eesc, lucrat i ploat din darurile cele cereti, ca s
o feresc de grindini ce stric rodurile une-or i asupra coptului. Fie, Domne, mila ta spre 1101, precum
am ndjduit spre tine.
Luna lui Eevruarie 19,
Intru o prefa lung Episcopul Kesarie arat
(!) P n Ia anul 1776, M itropolitul U ngro-V lachie avea n tre ierarchi Biserioe resritului ra n g u l de precdere, ce-1 avuse odinior
Mitropolitul A ngirei, i titlu de po'ea onorabil i exarcli al plaginelor
(laturilor). A cum credendu-se c ra n g u l M itropoliei A ngirei nu
era d estul de dem n pentru M itropolia U ngro-Vlachie, P atriareliul
Sofronie rdic M itropolia la ran g u l M itropoliei Kesarie Capadokiei. (Yed actul patriarch. n Condica Sfnt. D e asem in ea: Isto r.
biser. Lesviodax. p. 419429).

30

SCHIE BIOGRAFICE

mai nteiii istoricul lune acetia, de cnd ea sa in


trodus la Romani, i deriv numirea e de la rug
ciunile i jertvele numite Februa, ce fceau Roma
nii n acest lun pentru cei reposa. Fiind-c la
cretini srbtorea cea mai mare din acest lun
este Intimpinarea Domnului, cnd dreptul Simiou
a primit n braele sale pe pruncul Christos la 40
de dile de la naterea sa, de aceia Kesarie mai tot
precuvntarea sa o ocup cu istoria dreptului Simion i cu legenda lui despre promisiunea ce a avut de la Duchul Snt de a nu muri pn ce nu va
videa cu oclii pre Mesia cel predis de proroc, la
care ocasie el a i pronunat imnul tiu t: acum slobodete pre robul teii, stpne, c aii ved.ut oclii
me mntuirea t a , etc. Se adauge o cronologie a
patriarchilor din legea veche de la Adam pn la
Avraatn, spre a se arta viaa lor cea ndelungat;
apoi face socotela anilor de la mpratul Ptolomeu
pn la Intimpinarea Donmulu, i a ntrege viei
a lui Simion, pre carea o crede a fi de 360 de ani.
Intru o noti spune, c la personagiul redaciune sa mai adaos Dumnelu Iordan biv vel gra
matic Kapadokianul", carele a ndreptat tlmcirea
acestui Mi ieiii din limba elinesc. Tiprirea sa n
ceput la 9 August i sa sfrit la Sept. 30.

Mineiul Lune lui Martie


Kesarie ncepe prefaa sa cu o descriere poetic
a lune lui M artie:
Cnd ochiul Ceriului, lumintoriul lume, sorele
cel simitorii!, vine asupra zodiei Berbecelu n luna
lui Martie, ce veselie nu pricinuete? Viderea nu

SCHIE BIOGRAFICE

31

se satur de privirea verdee, audirea se detept


i se plec la musica paserilor, ceea ce cu armonie
resun n dumbrvile cele aurite de flori i de ver
deuri,
omului simt cu bucurie un
? 7 si
J tote simirile

duli de via, ce le mic spre a lor energie". Apoi


face istoricul lune lui Martie, de cine i cnd s'a
stabilit de la Romul cel nteiu mperat al R
nului 7. si
resboiulu.
sa numit de la Mars deal
>
Trece apoi la cretintate, i spune c n acest lun
sau. severit cele mai mari evenimente ce se pominesc n Biblie i n tota istoria cretintii, crearea
lume, p o to p u l, izbvirea Israiltenilor din robia
Egiptului, bine-vestirea sfintei Feciore, patimele i
mortea Domnului Cliristos. Adaoge mai multe le
gende cretine, ntre care i legenda busuiocului,
carele cretea pe locul Golgothci, unde sa restignit
Domnul, i prin care sa pstrat n memoria cretini
lor locul unde sa fcut mntuirea lume, pan ce acel
loc a ajuns n mnile cretinilor. De aceia busuiocul
se ntrebuinez pn astdi la osfetanie". O mi
nunat lun a lui Martie, esclam la urm Kesarie,
plin de dulcea vezduchului, ncununat cu flori
de bucurie, arettore de minuni, descoperitore de
taine dumnecjleet! Pre densa Rmlenii cei nelumi
nai o cinstea cu ramuri i cu flori; er strnepoii
lor (din linia crora i noi ne tragem) dup ce sau
luminat, l-aii ncununat dilele cu flori de pomenirele sfinilor.
Tiprirea acestei cri sa nceput la 15 Octom
brie i sa sfrit la Decemb. 5. La personagiul de
mai nainte al tipografiei se vede adaos ca ngriji-

SCHIE BIOGRAFICE

toriii sau Director al tipografiei Kir Ioakiin Ieromonachul din sf. Mitropolie".
Cu Mineiul de pe luna acesta sa isprvit i acti
vitatea i viaa demnului Episcop K esarie; cci la
sfritul prefeei cetim acest nsemnare tiprit:
1780 Ianuarie n 9, ntro di Joi ctre ser, sau.
m utat din viaa acesta la viacmicele lcauri acest
plin de rvn sfnt printe, ce este mai sus numit
(Kesarie), care cu mare dragoste fiind aprins spre
folosul deobste, sau apucat a da n tipariii mineele
pe luni, cu mult cheltuela sa. Cine va ceti aici, s
dic : Dumnezeu s-l ia rte ! Mortea lui a fost
grabnic i neateptat. In momentele cele de pe
urm, chemnd pre Archiereul Filaret, carele se
vede, c tria la Romnic, i lucra mpreun cu K e
sarie la traducerea i publicarea crilor romne bi
sericeti, l-a nsrcinat s continue editarea Mineelor pn la fine, ceea ce Filaret, precum vom videa,
a mplinit cu t<5t esactitatea i osrdia, nlocuindu-1
ntru tote i continund opera predecesorului seu.
Fotino ne spune, c n era-romnesc Episcopii
se puneau prin scirea Domnului, cu alegerea Mitro
politului i a Boerilor (Istor. Dac. partea VI, epo
cha IV, cap. III. p. 165). Alegerea obtesc i ncu
viinarea donniesc a cdut pe Filaret Archiereul
Miralikie, amicul lui Kesarie, i condica snt a
Mitropoliei ne spune, c psifarea lui Filaret la E pi
scopie sa fcut la 3 Martie, adic apr(5pe doue hun
dupe mortea h i Kesarie, care timp a trecut pentru
severirea formelor bisericeti. Filaret dar se b u
cura de favorea i a domnului Alexandru Ipsilant,

33

SCHIE BIOGRAFICE

i a Mitropolitului Grigorie i a Boiarilor divanist.


5
In condica sfnt a Mitropoliei din Bucureti g
sim acest nsemnare despre alegerea i rdicarea
lui Filaret la scaunul Episcopiei de R om nic:
De vreme ce sfnta Episcopie a remas fr de al
e adeverat pstoriu, dndu- obtesca datorie feri
citul Kir Kesarie, cu porunca Prea sfinitului Arcliiepiscop a aregradulu i a totei lumi patriarch
Kyrio K yr Sofronie, i cu voia prea luminatului i
blagocestivulu Domn a tot Ungro-Vlachia loan
Alexandru Ipsilant \ 7oevod, i cu blagoslovenia prea
sfiniei Sale Printelui Mitropolitului rii K yr Gri
gorie, am intrat 111 sfnta Mitropolie a Bucuretilor,
unde se prznuete hramul Sfinilor slviilor i ntocma cu Apostolii Imperailor Constantin i Elena,
ca s facem alegere pentru pstoriu la acest Epi
scopie, i am pus nteiu pe Cuviosul Arcliimandrit
a sfintei Monstir Delulu K yr Grigorie ( J), al doi
lea pe cuviosul Arcliimandrit a sfintei Monstir Bi
striii K yr tefan i al treilea pe sfinii sa fratele
Myreon K yr Filaret, care saii ales mai dstoinic i
mai de folos a fi pstoriii i Episcop la acest E parchie, drept acesta ii sau scris i numele lor utr'acest c o n d i c U r m e z apoi isclitura Mitropolitu
lui Grigorie 111 limba grec, apoi isclitura a 8 Archiere, ntre care i a Episcopului de Buzeu Cosma,
tote tot grecete. (Vecii Biser. Orthod. rom. SepA cest A rchiinandrit Grigorie D elenul ne-a p strat n trun
M anuscris, scris de el nsui n anul 1781, D idacliiile sau predicele renum itului M itropolit A ntim Ivirenul, rostite de el ro
mnete n M itropolia B ucuretilor. Manuscrisul l-am gsit eu i
l-am depus la A cadem ie spre tiprire, ceia ce se i realizez acum.
Biserica Ortodox Romn.

3.

34

SCHIE BIOGRAFICE

tembrie 1885 p. 659). Tot din condica sfnt se


vede, c nainte de alegerea lui Filaret la Episco
pia Romniculu, se ivise n Bucureti ndoela, dac
n ar fi contra caninelor ca pre Filaret, carele avea
deja titlu de Mitropolit al Myrelor-Likie, s-l pogore la rangul de Episcop. Cu acest ntrebare
Domnul Alexandru Ipsilant sa adresat la Patriarchul icumenic Sofronie, i acela respunde aa Mi
tropolitului G rigorie: Fiind-e ni sa raportat de
ctre bine-cinstitorul i prea nlatul i prea chretinesculDoinnitoritialUngro-Ylachie Domnul Ale
xandru, fiul nostru cel n Christos Dumnedeu prea
iubit i mult dorit, c Episcopia Romniculu cea su
pus Mitropoliei tale, a remas fr de stpn i se
chiam prin votul comun i alegerea canonic, spre
primirea acestei regulate succesiuni, Mitropolitul ti
tularii! al My r el or, D. Filaret, ca cel ce este vrednic
i nveat n conducerea poporului, i am fost ntre
b at de ctre nlimea Sa, dac este posibil, ca din
Mitropolit titularii! s se stremute la o Episcopie i
noi respunclend scriem pe larg Inlime Sale i
dm voie pentru o asemenea strmutare. Deci scri
ind, poruncim prea sfiniei tale, ,ca s faci o ase
menea stremutare, i s stabileti pre titulariul Mi
tropolit al Myrelor D. Filaret, arcliiereu i episcop
actual, legal i canonic al Episcopiei cei veduve a
Romniculu", etc. 1780 Mart. 3. (ibid. p. 657 59).
Asupra origine i naionalite Episcopului Fi
laret nu sunt pan acum eite la ivel date sigure.
Din o corespondengrecescntre patriarchul Neo
fit i Filaret, ca Mitropolit al Ungro-Vlachie, Prea

SCHITE BIOGRAFICE

35

sfinia sa Archiereul Genadie Enceanul, carele po


sede acea coresponde, conchide, c Filaret ar fi
fost de origin grec. Reproducem i noi pasage din
acele scrisori, precum ne le pred Prea sfinia sa
Genadie n revista Biser. Orth. rom. anul V. p. 318:
Patriarchul Neofit scrie lui Filaret: Ne-am adus
aminte din scrisorile Vostre de relaiuuile ndstre
cele vecin, i Ne-am representat ca naintea ochilor
actele dintre noi, cnd eram petrecend pe lng
pururea amintitul btrnul nostru, prea fericitul
Partlienie al Trnovulu". Filaret rspunde:
Trebue s recunoscem, nalt prea sfntul meu Domn
i Stpn, c muli i schimb ideile cu demnitile
nalte, ns noble i liberalitatea nalt prea sfin
iei \ T(5stre cei mpodobite de Dumnedeii, cii tote c
dupre vrednicie sa ornat cu trepta celei mai nalte
demniti chretine, a rmas n aceiai posiiune, i
fcend ca 1111 Archipstoriu al lui Christos, i aduce
aminte i se arat cu condescedena cea mai mare.
Pentru acesta i nici a fost posibil ca s se terg
din sfnta Yostr memorie umila mea persan, cu
tot lungimea timpului i eu tot mreia demnittei:
9*7 ci v aducei
9 nc aminte si
9 acum si
9 rechemai
1
acele reiai uni vechi, care mi permit i mie a dice:
i ce pote fi pentru mine mai mare, mai plcut i
mai fericit?"
Din aceste dou pasage, eu uc nu m pot con
vinge, c Filaret n a fost romn. Se pute, ca Parthenie Mitropolitul Trnovului s fi trit n Bucu
reti, ca muli ali archierei greci, destituii ori paretisii de la eparchiile lor din Turcia, carii veneau

36

SCHITE BIOGRAFICE

apoi i triau n Romnia, alipind pe lng dnii


pentru serviciu tineri monaclii ori i mireni nu nu
mai dintre Greci, dar i dintre Romni, precum au
putut s fie Filaret, carele dupm ortea stareului seu
grec a continuat studiile i cariera sa bisericesc n
ar. Admiend c el ar fi fost de origin grec, pre
cum afirm ptea sfinitul Genadie Encenul, nu pu
tem s nu recunoscem, c el pe deplin a nsuit
limba, sentimentele si trebuintele naionale romneti, i a lucrat n tot viaa sa ca cel mai eminent
Romn, precum odinior neuitatul Episcop al Rm
nicului i Mitropolit Anthim Ivirenul.
Filaret devenind Episcop al Romnicului a desvoltat acolo tot activitatea sa literar. Tipografia
o a meninut n aceiai stare i cu acelai personal,
ca si sub Kesarie.
Cea mai nsemnat lucrare a lui Filaret n lite
ratura bisericesc este continuarea tiprirei Mineelor. Mineiul pe luna Aprilie se ncepuse nc trind
Kesarie, anume de la 9 Decembrie, dar sa sfrit la
29 Ianuarie, cnd Kesarie era mort. De aici se vede
eri c Filaret era la Romnic, i politicete era ales
Episcop, de i nc nu se isprvise lucrrile pentru
confirmarea lui bisericesc. Lucrarea lui Filaret se
ncepe de la prefaa lunei lui Aprilie. El nc ilustrez Mineele sale cu prefee arettdre de erudiia
lui i bisericesc i profan. Luna Aprilie o ncepe
cu jalea sa pentru mortea lui Kesarie, n modul ur
mtor : De au fost alt dat luna lui Aprilie cea
mai pricinuitore de veselie, pentru cci fiind cea de
al doilea a primverei, ntru carea nlndu-se so-

SCHIE BIOGRAFICE

37

rele, i adaog cldura, i ndemn tot firea spre


rodirea celor de mna ziditoriulu sdite semine.
Dar pentru cci nu s a u nvrednicit cununii cei care
i s a r fi mpletit de nelepciunea lumintoriulu ce
aii apus de la noi, dicem, prea iubitului nostru n
tru Christos frate, i cu tot nvtura mpodobit,
fericitului Episcop Kir Kesarie, acum nu i se cu
vine a se mpodobi cu streine flori, ci cu jale se cade
a- arta mhnirea, ne primind mngiare, pentru
cci i s a u luat mirele, prin carele atepta a i se al
ctui cununa ncepturii,, precum i la cele-lalte
luni, i pentru care i se cuvinia a se bucura. Dar
fiind-c la acest lucru al tlmcitului Mineelor,
i la ndemnarea tipritului lor, nu numai la un sfat
am fost din nceput, ci i la osrdie cu asemineai
rvn, i mai vertos poftindu-ne fericitul, i la cele
dupre urm ceasuri ale sfritulu viee prin nsu
rostul su, ca s nu contenim lucrul, ci dup putere
a ne sili, spre severirea acelui deobte folositoriu,
i biserice mpodobitoriu lucru. Pentru aceea m
plinind fresca porunc i sever'nd rvna pstoresc, precum fericitul a suferit iuimea gerului, a
ostenelelor trecutelor luni de iarn, aa i noi nu
fugim de pliciunea sorelu a lunelor celor de var,
ci prin ajutoriul Domnului ne vom sili a suferi ar
sura dile. Ins fericitul n lunele cele trecute m a
terie bogat au pus ntru predoslovii, mpodobindu-le cu istorii de numele lunelor de la cine i pen
tru ce pricin sunt puse, i artnd ntru densele ce
taine sau severit si ce folos de la ziditoriul lume
ntru densele lumea au dobendit. Filaret spune mai

38

SCHIE BIOGRAFICE

departe, c dac ar fi vrut i el s urmeze esemplul


lui Kesarie, ar fi putut s spun, c lima lu Aprilie
la Elini se numia Thargilion, i causa pentru ce se
numia aa; c Galii o numesc Avril, pote c de la
m pratul Avrilian; c Aprilie se deriv de la ver
bul aperire (a diskide), de unde i Grecii n limba
apia o numesc ;. Dar crede c este mai bine a
se lsa ca s se caute aceste lucruri 111 crile pro
fane, er 1101 s ne ndeletnicim mai mult a cunosce
pre ziditoriul din zidirile sale cele vedute, etc.
Personalul tipografiei i sub Filaret a continuat a
fi acelai ca i sub Kesarie.

Mineiul pe Luna lu Maiii 1780.


Tiprirea acestui Mineiu sa nceput la I-iti Februarii i sa isprvit la 24 Martie. In prefa, Fi'aret, imitnd pre Kesarie, arat c numele acestei
lun este roman, i se deriv sau de la Maiores, pen
tru c ar fi fost dedicat n cinstea senatorilor si a
a altor omeni mari (maiores) a cetii Romei, sau
de pe numele mumei deulu Mercur, carea se numia
Maia. Spune, c la T-a di a lune acetia Romanii
prznuiaii trnosirea templului ce fcuse Sabinii n
onorea deilor numii L ares; er jupnesele jrtfiaii
bunei lor deoe Favna, 111 casa marelui lor Archiereu, la care ocasiune nu participa nici 1111 brbat, ba
i idolii de partea brbtesc se nvliau. La 9 ale
lune serbau pe Lemures sau Remures, pre care
credeau duhuri fcetore de reu, sau suflete neastmperate ale morilor, carii veneau a supra pre cei
vii, i se credea, c prin acest serbare orecum

SCHIE BIOGRAFICE

39

exorcez sau astmpr. La 24 ale lunci se fcea


ceremonia numit Regifugium, spre amintire de iz
gonirea lu Tarquim'u cel mndru din Roma. Venind
la epocha chretin, spune c serbtorea cea ma
mare din acest lun este serbarea sfinilor mpera
Constantin i Elena, patronii legii chretinet i ncepetori mpriei nostre cei pravoslavnice; c dei
acest di se prznuete i n alte er chretine, dar
nicirea nu se serbez aa de luminat ca 111 araromnesc, cci numai aici se ncliipuete stp
nirea chrestinesc ma luminat de ct n tote laturile, i ma ales acum n auritul viacul nostru ce
curge, ndoit i ntreit se cade noue a ne bucura
pentru luna lu Ma, pentru c noue acum tot Ma ne
este viaa i petrecerea, fiind-c avem patroni i ocro
titori Printe i Fiiu, adic pre prea sfinitul nostru
pstorul, i pre prea luminatul nostru Domn, carii
tin crucea lu Christos, si oblduesc tara cu bun
chibzuire i cu tot pravoslavia. Domnul revars
mil mprteti, mbogete sraci, rdic din gunoiu nemuri, mnge scrbi, ocrotete serman, i
tote cele-lalte daruri ce sau mprtit att de la
mpratul ceresc, ct i de la cel pmentesc milo
stivul nostru mperat, le revars n ar, i ca un
sore ne ncldete pre toi. Pstoriul iari cu pl<5ia
darurilor duhovniceti rurez toi lcuitori, i povuete t(5te oile sale spre punea sufletesc nu
numai cu cuventul prin nvetur duhovniceti, ci
i prin dscli i nvtori adap tot norodul, i prin
cri ce se tipresc de tot folosul sufletesc i de mare

40

SCHIE BIOGRAFICE

podob a Biserice, precum i cu aceste minee. Ci


mai vrtos cu nsui fapta i cu pilda viee sale cei
sfinte, a creea lumin o ved fiii cei ce nu clintesc
oclii la sore i proslvesc pre printele cel ceresc.
i linitea ce avem, i or-ee bine alt dobndim, 1111
se cade a socoti, c se pricinuete de alt undeva,
fr numai din vistieria buntilor acestor doi oblduitori . . . . i de este adeverat cuventul Evangelie, c din rod se cunosce pomul, pote fiete-carele
din buna urmare a oblduitorilor politici a pricepe
nalta nelepciune a Domnului, i din tocmit kibzuire a purttorilor de grij a Biserice podobele
sufleteti ale marelui pstoriului nostru, a cruia odrasl i reposatul printe Kesarie aii fost, care cu
cte rodur sufleteti aii ndulcit gtlejul eparchioilor sei socotim a nu putea a se tinui nici de nsui
zavistnicii buntilor . Vorbete apoi cu ntristare,
c pn astd aii remas ntre Romni resturi din
basnele pgnet, ce erau lipite de luna lui Mai, pre
cum : La l-iii Maiii es la primbri pe la grdini, unde
se tvlesc pe erb, credend c prin acesta vor fi
sneto tot vara. Tot remi din pgntate este
i obiceiul, c 111 diua sf. Georgie i mpodobesc
pragurile uilor i stlpii porilor cu erb verde. Mai
este o serbtore ruinos, ce o numesc ropotin,
ce o serbez Mari 111 a treea septemn dup pati,
i o numesc i serbtore a dracului, cnd babele fac,
cum die ele, 111 pofida dracului esturi (tavle
de lut).

SCHIE BIOGRAFICE

41

Mineiul pe Luna luniu 1780.


Tiprirea sa nceput la 26 Martie i sa isprvit
la 16 Maiu. In prefa, Filaret arat c numele aceste luni unii l deriv de la dicerea latin luniores (cei mai tineri), c adic ar fi fost dedicat sena
torilor celor mai tineri, precum Maiu ar fi fost dedi
cat celor mai btrni; alii o deriv de la de0ea Iuno,
sora sau soia lu Ju p iter; Filaret prefer derivaia
cea dinteiu. L a elini acest lun se numia Ehatonveon, carea nsemn o sut de boi, pentru c n acest lun, carea la Elini ncepea anul, e jertfiau o
sut de boi, prin carea mulemiau prin anticipaie
pentru belugul anului. Venind la epoclia cliretin,
clice, c n acest li n sfinii Apostoli sau m pr
tiat n tot lumea spre a predica Evangelia, i na
inte de acesta sau ntrit prin post i rugciune. De
aceea i Biserica cliretin a ornduit a se posti n
acest lun postul sfinilor Apostoli, i nchee, ar
tnd nsemntatea posturilor stabilite de biseric
pentru perfecionarea moral a chretinilor, i n
demn pre toi a le pzi cu religiositate.

Mineiul pe luna Iuliu 1780


Sa nceput la 18 Maiu i sa sfrit tiprirea la 18
Iulie. In prefa, Filaret spune, c m pratul roman
Marc Aureliu a numit acest lun cu numele lu Iuliu Cesariul, carele sa nscut n acest lun, i a re
format Calendariul Romanilor. Spune, c Romanii
n acest lun aveau mai multe srbtori, anume ;

42

SCHIE BIOGRAFICE

la 6 ale lu luliu serbau amintirea de mntuirea R o


mei prin muma lu Coriolan; la 12 luliu serbau cu
mare pomp diua natere lu luliu C esariul; la 24
se fcea mas mare Archiereilor saii pontificilor ro
mani; la 28 jertfiau c-va cni, spre a opri cl
dura cea mare a lune, pentru care dilele acelea se
numiau Canicule, er unii le numiau ale leului, fiind
c n acele dile sorele se afl n zodia leului. Trecend la epocha chretin, Filaret se oprete la ser
barea sfntului Proroc Ilie, ce se prznuete la 20
ale acestei luni, i amintete trasurile principale, cu
care se descrie acest proroc n Biblie ; spune c n
acest lun a ncetat potopul i sa oprit corabia lu
Noe pe Munii Ararat.
Iar pentru Romni spune, c este nsemnat acest lun prin aceia c n ea sau adus n ar mu
tele sntului Dimitrie Basarabov, carele a izbvit
era de cium, i al doilea c n acest lun sa
stins flacra resboiulu ntre nalta port i mpr
ia Rusiei .
Aducerea Motelor sfntului Dimitrie Basarabov
n Bucureti, de carea amintete aici Episcopul F i
laret, a fost contimporan cu Episcopii Kesarie i
Filaret, anume n timpul resboiulu Rusiei cu Porta
(1769 1774). Dup ce a cucerit Ruciucul, gene
ralul Salticov a ocupat tot teritoriul de pe malul
Dunrei pn la Cernovoda, ntre care i satul Ba
sarabov, carele este apr op e de Ruciuc pe ermul
rulu Lom, unde se aflau din vechime, de pe tim
purile regilor bulgaro-romni. Generalul rus a luat
acele sfinte mote cu dreptul de cuceritoriu i voia

SCHIE BIOGRAFICE

43

s le trimit n Rusia. Sosind n Bucureti cu sfin


tele mote, un negutoriu anume H agi Dimitrie
fiind 111 relaiun de aprope cu generalul, l-a rugat
s druesc acele snte mote ere-romnet, ca
o despgubire pentru prdile i jafurile ce a suferit
ea n timpul resboiulu.
(Ved Sinaxariul de la 27 Octombrie n Mineele
din Monast. Nemulu. Ediia 1846).
(V a m m a).

Episc Rom Melchisedek.

PSALMUL IX
(U rm are; ved No. 13, anul X, pag. 1079).

Titlul acestui psalm este: Intru sferitpentru cele as


cunse ale fiului lui. Psalmul lui David. N u avem de esplicat de c t : pentru cele ascunse. Textul ebreu d ice:
A l mut-laben, ceia ce se traduce Pe mortea fiului. Alii
unind cele doue cuvinte dinti citesc: almut; se sub n
elege : al, ceia ce ar face despre tineree, sau pro juventute. Cei L X X se pare c aii cetit ast-fel; dar e aii
tr a d u s : pentru cele ascunse; alii cred, c acest cuvent
almut denot un instrument de music ce le este ne
cunoscut. Acei carii voesc a se uni punctualminte cu
litera textului ebreii die super mortem Laben; i cnd
trebue s esplice acest Laben, e recurg la Goliat,
care e numit vir medietatum sad intermedius, inter ca
stra, saii s refer la o cntare numit Laben, de care
se vorbete la prima carte Paralipomen, 15, 18.
Ideia lui Calrnet este acesta: c prin cuventul almut
nelege pre fetele destinate a cnta 111 ceremoniele
templului; i dup el tot esplicaiunea textului ar
i i : Psalmul lui David, pentru Ben, prepus corului de

N O TE I MEDIT. ASUPRA PSALMILOR

45

fete cntree. In fine mai snt i alte interpretaiun


ce se pot vedea '11 comentatori, n deosebi n Minochius n cap. 15 a cre n t ia Paralipomenilor.
Da,r ce nsamn aceste cuvinte n cei L X X si n
V ulgata: pentru cele ascunse ale fiu lu i? S. Prini
se unesc a crede c profetul are n vedere misteriile
lu Mesia, care era fiul lu David i nu se pote dice
c acest gndire este contrar cu litera, pentru c
cuvintele ebraice, grece i latine snt conform e; nu
se pote dice er ca ele s fie prea mistice, pentru
c David ca profet a vorbit n, forte multe pri de
Mesia.
Ebrei fac doi psalmi din acest psalm al 9-lea, i
acesta e causa pentru ce Ebrei n ordinea psalmilor
numer un psalm mai m u lt; dar e unesc ali psalmi;
i cu tote c m part nc pre unii, cu tote acestea
ajung a numera ca i noi 150 psalmi. Voiii avea n
grijirea de a nsemna aceste divisiun i aceste reu
niuni, care n fond snt de o prea mic consideraie
pentru nelegerea Psalmului.
Ct despre subiectul tratat n acest psalm, se va
vedea prin esplicarea versurilor. Este vorb de vic
torii m a r i; i Prinii cred c acestea snt victoriile
lui Mesia asupra inimicului mntuire.
VERS

1 i 2.

Mrturisi-rM-voiu ie, Domne, cu tot inima mea, spune-voii tote m i


nunile tale. Veseli-m'S-voiU i m6 voiu bucura ntru tine, cnta-voiu nu
melui teU, Prea nalte.
In tex tu l ebreu este : Luda-voiti pre Domnul. S eptuaginta n
drept cuventul ctre Domnul, pentru a face ca cuvintele profetului
s fie uniforme, cci $ice n u rm : Spune-voiu tute minunile tale, niS
voiu bucura ntru tine, etc.

46

NOTE l MEDITAT IUN

D ac am crede c aceste doue versuri sunt identice, i ne-am n


chipui c este acelai lucru, esprim at n diferii term eni, atunci nu
am ti s deosebim cugetrile profetului i nu i-am cunote inima
lui. D avid dice : c va luda pre Domnul din tot inima s a ; ceia ce
esprim calitatea cea m al nsem nat a rugciune!, adica iubirea, ateniunea spiritului i interesul voinei. E $ice n urm , c va povesti
tote minunile D om nului; ceia ce arat o m are ntindere de cunoscin
i aplicaiune n acest profet. EI adaug, c se va bucura In D om nul;
ceia ce arat sentimentul adenc de care e stpnit la am intirea mi
nunilor sale; el n u se m ulum ete cu o sim pl bucurie, ci ea e n
soit de veselie. In fine el va luda prin cntri numele celi Prea
nalt, unde se vede unirea rugciunilor vocale i a cntrilor publice
cu disposiiunile interiore. E l va cn ta num ele celui P re a n a l t ; acest num e este D-let! nsu! i D-^eti e P re a -In a lt; E l ntrece tote
concepiunile omenilor i a ngerilor. Ia t tote facultile sufletului
i ale corpului ocupate de gloria Domnului.

M EDITAIUNI.
Defectul cel m a m are i cel ma com un al tu tu ro r rugciu
nilor ndstre este c n u sunt fcute din tot inima. Ne rugm
de obiceiu, fr ca inim a s iea p arte Ia rugciune. L e reci
tm ma fr a le nelege, le ncepem fr a ne n la inim a la
D -deu, i le sfrim fr s tim pre ce cale am trecut. N u
b;gm n s^m rtcirile gndurilor, sub pretext c sunt in
voluntare ; d ar cum involuntare, cnd de obiceiu cine-va e
departe de D-deu, cnd vieuete fr cum pt, cnd n u e
nic pregtit, nic nu are sentim ent p en tru ru g ciu n e?
Sntul rege laud pre D-deu din tot inim a sa, el se ocup
de m inunile sale i nu perde din vedere, c vorbete celu
P re a n a l t ; el pune fericirea sa n a bine-cuventa sn t nu
mele lu D-deil. Iat un om cred incio s; i de ce s nu fiii i
eu dupre exem plul seu?
VERS.

3 i 4.

Cnd se va int or ce vrjmaul meii napoi, slbi-vci i va peri


de ctre fa a ta. C a fcut judecata mea i ndreptarea mea. efyut-a
pe scaun cela ce judeci dreptatea.
Textul ebreii a putut fi tradus : Cnd se va ntorce vrjmaul meu
saii vrjmaii mei. T iaducend vrjmaul meu., profetul de la plural

ASUPRA PSALMILOR

47

trece la sin g u lar; ceia ce nu este ra r n lim ba snt. P rin singular


se nelege capul inim icilor, sau m al bine iie-care din inamici.
Slbi-vor, ebreul lice icaelv, care nsam n slbi-vor, i acesta e
sensul celor L X X i a Vulgate!.
P ro fetu l m ulum ete lui O-deu de aceia c inimicii se au inturnat
dosul si au fost ruinai de planurile lor nedrepte.

M EDITAIUNI
Nu trebue a perde nici odat curagiul, cnd este cine-va
nevinovat. D deu este un ju d ecto r nem rginit lum inat, in
finit d r e p t; el ne va ap ra sail n vra acesta sau n ceialalt : N um ai el, dice St. Chrisostom, judec dreptatea, care
deosibete pre cel d rep t de cel n e d re p t; dmeni sunt sau prea
puin lum inai, satt p rea pasionai, p en tru a face acost deo
sebire ; i acesta dovedete c trebue s fie un timp, cnd
D-deii se va sui p re tron, ca s judece p re toi (5meni; fr
aceia n a r fi nici providen, nici lege divin, i D -deu chiar
n ar exista.
V E E S. 5 i 6.
Certat-a ritmurile i a perit necredinciosul, numele lui l-ai stins
in vtc i in vecul veculu. V n jmaulut i-a lipsit sbiile ntru sferit,
i ceti al sfnm at.
Este vorba aici de un m are eveniment n acest psalm ; ccT p ro
fetul dice : c D-deu a lovit cu putere naiunile, adic pre idolatri;
aceti impiol au perit, i numele lor a fost sfrm at p en tru etern i
tate. Expresiunea de care se servete ebreul arat eternitatea pro
priu <Jis : cci n acelai psalm d u ra ta i guvernul lu i D leu sunt
exprim ate a st-fe l: Domnul n vec rV/nne, trebue dec a fi vorba n
acest psalm de sfrm area idolatriei i nim icirea puterilor in fern u
lui. prin predicarea Evangeliel.

M EDITAIUNI
Este cu n ep u tin de a nu cun<5sce n aceste versuri v ic
toria lu Iisus Christos asupra puterilor infernului. Sgeile
lor cele aprinse, cum se esprim Apostolul, snt respinse de
scutul crtd in e. Cetile, adic sufletele, n care locuea de-

48

N OTE l MEDITATIUN

monul, i care erail, dupre cum dice nsui Iisus Christos,


ca locuri de a p ra re ce ocupa cel prea narm at, aii fost sfa'mate, adic c acest bine narm at a fost alungat. N ecre
dincioii, aa de num eroi astdi, au blasfem at contra acestei
victorii a lu Iisus Cliristos. E aii dis c demonul, de cnd
acest D um nedeu M ntuitor a venit n lume, n a p erd u t din
p uterea sa ; c el nc trium f^z n tot lum ea; c el era nvingetor n luptele sale contra Evangelie, p en tru c eea
din lupt n crcat de prd. Aceti inimici a religiune n aii
considerat nic n atu ra arm elor, ce Iisus Christos a lsat n
E vangelia i B iserica sa, nic modul cum voete s se servsc, nic m ulim ea sufletelor rpite de la dem on, nici n
fine resultatul luptei acetia, p rin care Iisus Christos se va
prea-m ri, ia r diavolul va fi ruinat. Iisus Cliristos d cre
dincioilor se arm e fdrte puternice, care s n t : darul seu,
sntele sale taine, exemplele sale, sntelor sale cri. Cu aceste
arm e puternice va putea birui tote puterile in fern u lu i; dar
p en tru a avea acost biruin, treb n e a voi i a ti s se servsc de aceste arme. Marele principiu a tot iconomia m n
tuire! este, c D -deu voete a fi nchinat, a i se supune, a-
servi de b u n v o e ; el d tot ajutorul, d ar cere ca s nu fie
nefolositor prin necredin, p rin lenevire, prin pasiuni. U n
rege p(5te p ro cu ra soldailor se arm e destul de b u n e ; dac
ei n ai voin, vor fugi cu aceste arme, i regele va fi n
pericol a- perde statele sale. Cu tdte acestea nu este tot
ast-fel i cu Iisus Christos, el rpete dem onului o m ulim e de
suflete, care erau i care puteau fi sclavele sale, fr ajutorul
harului. N um erul aleilor nu este fdrte m are, d ar el este de
stul de m are ; cine pote preui num erul ? In fine ce ctig
dem onul prin pretinsa sa victorie? Y a fi el mai fericit? D ac
un rege pedepsit ar videa pre m ul din supuii se, sau chiar
din inimicii se, pedepsii cu el, sorta sa va fi dre m ai de
suferit? Im pgria dem onului, va fi m pria uriciuue, a
ruine! i a desperre. Cu ct num erul supuilor acestui stepn
crud va fi mare, cu atta va blestem a starea sa, i va simi
g reu tatea predepselor sale. V oina ce are de a vtm a, ca

49

As u p r a p s a l m i l o r

esenial, de la cderea sa, l rdde m ai nteiu pre e l ; suc


cesul acestei voinl m ulete nenorocirile sale, n loc de a le
micura. In fine p en tru a videa n ce p arte e victoria, trebue
a vedea unde este fericirea i gloria. De sigur n p artea lu
lisus C iristos; aa d ar num ai iisus Christos e nvingetor.
V E R S . 7 i 8.
Perii-a pomenirea h cu sunet, i Domnul n vec remne. Gtit-a
la judecat scaunul seu, i el va judeca lumea ntru dreptate, judeca-va norodul cu ndreptare.
P rofetul opune durata etern a Domnului distrugere! inim icilor
sel, carii snt acei al m ntuire! nostre. Amintirea lor, ii ce el, va peri
cu sunet sau. mal bine cu e, dupre sensul ebreu. J)-de'a va judeca p
mntul cu dreptate; el va judeca poporele cu dreptate. E ste ore-care
diferin n tre pm ent i popore: pm ental nsam n nsui globul,
fie locuit sau nelocuit. D-dcii l va ju d eca cu dreptate, am estecnd
elementele din care e com pus; cci acest glob n a fost creat pentru
a d u ra to t-d eu n a; dreptatea lu D-lefi. l va nlocui cu un nou pm ent
i cu ceruri nou, adec m peria etern, unde nu va fi nici durere,
nici n tristare, nici suspin. Poporele snt locuitorii pm ntului;
D-cleu va judeca cu dreptate, sau dupre dreptatea s a ; p en tru c
el e drept, respltete v irtu te a i pedepsete fr de legea.

M EDITAIUNI
E ste aici o oposiie nsem nat n tre d istrugerea celor re
i du rata etern a lu D-deu. A m intirea im pioilor p ere cu
sunt, sail pere cu e l ; d ar D om nul rem ne n etern. Chiar
n text este c el M e etern p re scaunul seu, p en tru a aita
pacea de care se b u cu r i p u terea sa. Acesta m nge vir.
tutea persecutat de cel re. Acetia p er i am intirea lor se
nimicete. D ac ea rem ne, este o am intire urici<5s i rea, ca
i nim icirea. Ce vor gndi tote secolele de un N eron, de un
Caligula, un Irod, un A ntiohus, i de un tr d to r ca Iuda?
V irtutea din contra cu tote c e ap sat pe pm nt, va avea
n m peria lui D -deu nu num ai o respltire etern, d ar se
va bucu ra u etern c a fost prim it de Suveranul judector.
Ju d e c a ta lu D-deii va aprecia totul, dupre d rep ta sa valdre.
Biserica Ortodox Romn.

4.

50

N OTE t MEDITAIUN

Acost gndire distruge ipocrisia, face s se iub^sc cu


renia i sim plitatea, inspir o tem ere salu tar de ju d ecata
etern, deschide inim a p en tru dragostea lui D-deu.
S criptu ra este adm irabil n im aginile s a le ; ea ne represint pre D-deu p rep arn d tronul seu pentru ju d e c a t ; ca
i cum n acost vi, care este tim pul milostivire!, tronul
lui D -deu nu este destinat de ct a versa torente de ertare.
In diiua artre acest tron va fi a unui judector, care va
cere com pt de bine-facerile sale, care va resplti b u n a n
treb u in are a lor, i care va pedepsi abusul de ele.
V E R S . 9.
i s'a f c u t Domnul scpare, sracului, ajutor n vrem) cuviose,
n necazuri.
T extul ebreu $ice n loc de scpare, un loc nalt i fortificat, unde
s put scpa cu ncredere. Seracul de care se vorbete aici este
omul asuprit, apsat, batjocorit; dupre cum spune textul; D -de l
ajut n ocasiunl, cnd acest proteciune i este necesar. T extul i
traducerile $lic : n vreme cuvios, n necazuri, acestea sunt doue lu
cruri deosebite, tim pul favorabil i nenorocire. C red c acel carii
traduc simplu, n timpul nenorocire!, nu dau tot fora expresiunilor profetului.

M EDITATIUNI
E ste aici o deosebire f<5rte nsem nat n tre D-defl i pro
tectorii lume. A cetia ajut pre nenorocii p rea puin, prea
ra r i adese-orl refl ; pe cnd D om nul se glorific a susinea
pre aceti (5men prsii. Fericiii secuiului se razim pe averea lor, pe industrie, pe creditul lor, i D-^efl i las la
ajutorele om eneti; dac el sprijinete pre nenorociii ce
se adres^za la el, i dac sunt n lum e nenorocii, carii se
p ar a fi p rsii de providen, este, saft p e n tru c ei nu se
ncred n ea, safl p ritru c alerg la aju to ru ri streine de
starea lor. safl p en tru c abusz de acele ce le sunt date.
Ddmne, ai putea aduce naintea ta m ulte exem ple care j u
stific aceste trei o b serv aiu n i; d ar treb u e mai nteifl a-

ASUPRA PSALMILOR

51

m ulm i pentru ajutorrile ce mi ai dat aa de des i degrab, i n tim pul cnd eti ncercam nite fapte de care sin
g u r puteai a me scpa. F ii bine-cuvntat, D-deul meu, de
acest ajutor, att spiritual ct i tem poral, ce mi 1-a fcut tu
singur. i nu perm ite ca s uit vre-odat aceste bine-facer
nsem nate, aceste d aru ri speciale. F ie ca ele s animeze
credina mea, s fie un motiv pentru mine de a vieui sub
proteciunea ta, i a pune ncrederea mea num ai n tine.
V E R S . 10.
i s ndjduesc spre tine cei ce cunosc numele tSU; c n c 'prsit
pre cel ce te emit pre tine, Domne.
E b re u l lice vor spera; dar se tie c adese-ori se fac schimbri
de tim puri n acest lim b; ast fel, suposnd viitorul, presentul pro
fetului este tot acelai.

M EDITAIUNI
Profetul ne a ra t aici o cale f<5rte bun, c a s ne nvee a
pune ncrederea nostr n D-deu. N u este alta de ct a cundte num ele seu i a cuta pre Domnul. C unotina de D-deu
nu const n m ar! cercetri asu p ra naturei sale i a atrib u
telor sale divine. E a const n a crede cu trie aceia ce cre
dina ne nva despre puterea sa, mila i d rep tatea sa. C u
tarea de D-deil depinde, cu h aru l seu, de sentim entele inimei
ndstre, de buna-voin ce ne n d rep t ctre el, de sin ceri
tatea cu care dorim de a-i plcea. Aceste lu cru ri su n t con
venabile celor simpli, spiritelor m irg in ite. Ast-fel de com un
n cea mai m are parte din ei se gsete o mai m are confien n D de. In v eaii se ncred prea m ult n ei nsui
n consciina ce voesc a cpta despre D-deii ; i n cutarea
ce fac de mijl(5cele de a-i servi, ei pun n acost p rea m ult
sirguin i iscusin i ; de altm intrelea obicinuii, chiar prin
funciunile lor, a exam ina obieciunile ce im pietatea i eresia
au im aginat asu p ra naturei i a atrib u telo r lui D-deu, asu
p ra datoriilor nostre fa cu acost F iin suveran, asu p ra
faptelor snilor ce au e celat n cultul seu, e ncarc,

52

NOTE l MEDITATIUN

acum ten taiu n pericul(5se, acum strn g eri de inim ca in


separabile de studiul lor, acum tem eri de a nu putea gsi
avantajos, rspunsuri proprii a ruina pre adversarii lor.
A h ! D<5mne, ct de m are treb u in au savanii de simplici
tate i um ilin, n silinele ce- dai p en tru a te cun<5te i
a te cu ta! T u ai m ulm it P rin telu i ceresc, c a ascuns
m isteriile tale de cei nelepi i pricepui i le-a descoperit
pruncilor. Acest cu\ nt divin se adeverete n fie-care di,
adese ori cunotinele m ulte aii fcut necredincioi i ere
tici ; sim plicitatea credinei, unit cu b u n a voin, um ple
m peria ta de sni.
V E R S. 11 i 12.
Cntai Domnului celui ce locuete n Sion, vestii ntru nemuri
isprvile lu : c cel ce caut sngiurile lor -a adus aminte, na
uitat strigarea sracilor.
In acest psalm profetul se las a fi tras de m icrile inimel s a le ;
acum se rdic contra inim icilor lu i D-deu, acum m nge virtutea
asuprit, acum se adresez D-lu i-l glorific.
Cuventul ce cei L X X l traduc prin , i V ulgata prin
studiu, nsem nez asem inea n te tx u l ebreu : opera, i nsam n n
g en eral tote planurile i tote minunile providenei divine. S ad is c
D om nul locuete n Sion, pentru c chivotul lege de unde se cuno
tea voina sa, a fost transportat pe acest munte.
Sa <Jis c D-deu caut sngele sracilor, pentru c el nvinge in
juriile ce li se iac.

M EDITAIUNI
D avid ndem n pre poporul seil a cnta laudele D-lui, care
locuete n m untele Sionului, din causa chivotului lege care
a fost strm u tat acolo. D ar noi, cro ra Apostolul ne dice :
c ne-am ap ro p iat de adevratul m unte al Sionului, de ce
tatea D-deuluI celui viu, adec c am in trat n Biserica
lui Iisus Christos, a crei figur era m untele Sionului, aprope de Ierusalim , ce trib u t de laude datorim lui D -deu?
Ce zel treb u e s avem noi p en tru a an u n a m ririle i m inu
nile sale? Ce recunotin treb u e s-i artm p en tru d aru

ASUPRA PSALMILOR

53

ce ne-a fcut de a in tra si a stru i n adeverata credin,


n adeverata Biseric ? Acost Biseric, dice St. Chrisostom,
se com par cu un m unte din causa solidite sale i a im utab ilit el; cc precum nic o putere omin^sc nu pdte risipi
i tran sp o rta un m unte, ast-fel Biserica lu Iisus Christos va
rem nea tot-d^una tare i necltit.
D-deu caut sngele sracilor, adec acelor mici, umilii
i ntristai. E l ne rt grealele comise contra lu i ; d ar el
nu ne drt fr n d rep tare injuriile fcute aprdpelu. O ri
cine l atac n persona sa, n averea sa, n rep u taiu n ea sa,
n tot fiina sa fisic i moral, este vinovat ctre e, i
D-deu l resbun. N u este num ai att; orl-cine refus a-1 ajuta
n trebuinele sale, de a-1 m ngia n greutile sale, de a-I
erta defectele, va fi responsabil drepte divine de t<5te
acestea. Ah ! Ct de ntins este ch aritatea n priv in a ap rd
pelu ! C t de delicat este acdst v ir tu te ! Ct de uor este
a o lovi, i ct de greu a o restabili n in teg ritatea sa cnd
a jgnito.
V ERS.

13 i 14.

Miluete-mX, Domne, smerenia mea de ctre vrjmaii mei, cela


ce m% nali pre mine din porile viore : ca s vestesc tote laudele tale
n porile fetei Sionului ? Veseli-ne-vom de mntuirea ta.
Vecj um ilina mea, dup textul ebrei : ntristarea mea : porile
m orei snt tote calam itile estreme, m al ales acele care pun su
fletul n pericol de a se perde. P orile fiicei S ionului snt ad u n
rile poporului credincios n Sion. E breul num ete fiic a Sionului,
fiica T y ru lu i etc., pre locuitorii acelor orae, p en tru c se aduna la
porile oraului pen tru ju d ec i i pentru alte afaceri p u b lice; pro
fetu l vorbete aici de porile Sionului, p en tru a indica adunarea cre
dincioilor, crora dorete a le anuna m ririle lui D-dc.

M EDITATIUNI
Cu t(5te c profetul a a rtat bucurie n versurile p rece
dente, el nu las de a cere aici n ajutor mila lu D-(J.eii n
n tristarea sa. D rep tu l simte n tot-duna starea nenorocire!

54

N OTE I MEDITATIUN

n care se afl p re pm nt i pericolele la care este espus


m ntuirea sa.
Cnd ne bucurm de cea m a m are pace, dice St. Chrisostom, s bnuim ma, m ult de ct tot-d^una acdst situaiune i s ndoim rugciunile ndstre p en tru a obinea aju
torul celu P rea-In alt. In linite se ntm pl cele m a m ari
cderi, D avid scpase de persecuiunile lui Saul, el g uverna
linitit i cu glorie. Acesta fu m om entul cnd se uita m a
m ult, n care comise dou m ari crim e, care fur obiectul la
crim ilor n tot restul viee sale. D ac me examinez pre mine
nsumi, voii videa, c n prosperitate, n snetate plin i n
ting, n linitea spii itulu i a inime mele, se rdic n mine
un fel de ndrtnicie p en tru a su p ra pre D-deu ; tem erea
de ju d ecata sa dispare, presena sau am intirea obiectelor sen
sibile me atinge ma m ult; atunci d ar trebue a alerga cu cea
mai m are stru in la proteciunea D em nului.
Y E E S. 15 i 16.
A fu nda tu-s' aii nemurile ntru stricciunea care ati f c u t; n cursa
aci'sta care au ascuns s a prins piciorul lor. Cunote-se Domnul jude
ci fcend, n tru faptele minilor sale sa prins pctosul.
Intru stricciunea care aii fcut, cuvntul eb reu ahat, nsam u
perdere, distrugere, devastare; G recul d.ice: iv , care ex
prim bine sensul.
Aceste nemuri, de care vorbete profetul, sunt inim icii cultului
snt, toi adversarii mntuire!.

M EDITATIUN
Ceia ce sa ob serv at, sa predis aic de profetul, sa ntm
plat i se va ntm pla tu tu ro r persecutorilor virtue. E cad
curnd sau ma trdiu n cursa ce au p reg tito <5menilor
virtuoi. Cu ct d reptatea lu D-deil este trdie, cu att ea
este m a nfricoat. S-ta S crip tu r i istoria profan sunt
pline de exemple funeste n p riv in a acesta. D ar p en tru c
aceste exemple nu se p a r a se ma renoi, p en tru acesta n e
legiuiii trebue s se nfricoeze. D -deu este tot-duna acelai

ASUPRA PSALMILOR

55

tot-d& m a drept, tot-deuna inimic al c rim e i; dac nu pedep


sete n vi^aacdsta, nu va lipsi a esercita resb u n area sa n
ceia-lalt.
V E R S . 17 i 18.
Intorc-se pctoii la iad, tote mimurile, cele ce uit pre D-cfeti.
C nu pn n sferit va ii uitat seracid rbdarea sracilor nu va
peri pn n sferit.
Pectosul a fost prins n lu cru l m inilor sale, adic c voind a
vtm a i a face reu, a cdut el nsui n nenorocirea ce prepara al
tora. A cesta pote nsem na nc c va f ju d eca t dupre faptele sale.
L a finele vers. 17, este n E breu, higaion selah, a crei nsem nare
nu se tie ex actj se crede c este o not pus pentru a detepta ateniunea, ca i cum ar fi: res in perpetuum meditanda. Cel L X X
pun ,, ca i cum cn t reii tre b u ia s fac aic o
pausa. T raducerea nostr rom n omite aceste cuvinte ca neesplicabile a s t z i.

M EDITAIUNI
In aceste done versuri se cuprind m ari n v tu r i:
1. Se va cundte, c este un D den d re p t; l va cundte
prin justiia ce va face. Acest adever este rep etat nencetat
n psalm i, p en tru c profetul inspirat de D-deu, tiea c nu
este nimic, care s tu rb u re pre 0menil fericii, n lum ea ac^sta, de ct prosperitatea reilor i nenorocirea celor drepi.
Va fi dar un tim p n care t(5t drep tatea va fi m anifestat
i fcut de Ju d ecto ru l suveran al tu tu ro r lucrurilor, ceia ce
nu trebu e a uita nici odat.
2. Pctoii se v o r n tu rn a n iad, p en tru c sunt dai din
acest lum e p u terilor ia d u lu i; starea lor nu este diferit de
a celor condam nai, de ct p rin aceia c se b u cu r de vie,
cci sufletul lor este aa de vinovat n ochii lui D-(leu ca i
acele ce gem n iad. U n alt cuvnt nc p en tru care sa dis
c pctoii se vor in tu ro a n iad, este c n adever la ju
decata general a lui D-cieti, sufletele lor se v o r reuni cu
corpul lor, i vor in tra ast-fel reunite n locul de m unc i
scrnirea dinilor.
P en tru a fi reprobat, profetul arat u itarea de D-devL ca

56

NOTE I MEDITATIUN

i cum acesta ar fi singurul pgcat p en tru a fi blestem at. i


acesta este un m are i nspim nttor adever. Sunt n lum e
o m ulim e de persdne, care nu se privesc ca vinovate n
ochii lui D-deii, p en tru c au v irtu i morale, p en tru c sunt
credinciose n cstorie, n nego, n afacerile dintre cei-lali
<5men; p en tru c nu iau parte nici de cum la adunrile necuviincidse ale om enilor de lum e; p en tru c au um anitate,
cum ptare, b u n tate n c a ra cter; p en tru c se ocup cu lu
cruri folositdre, care nu le las timpul de a se deda plce
rilor. In fine, acetia sunt <5meni nebnuii n oclii lume!,
d ar e u it pre D om nul; nu-I adres^z nici o rugciune, sau
de se gsesc n adunrile cretinilor, sunt fr m editare, fr
dorina de a plcea lui D-deu, fr a se nt<5rce n el nil.
Acetia sunt, dupre gndirea profetului pectoil carii nu vor
avea alt, p arte de ct infernul, pentru c lucrul de cpitenie
p en tru m ntuire este de a- aduce am inte de D-deu, de a
alerga la el, a l chema, de a-I m rturisi ncredere i dragoste.
4. R bdarea este aceia ce preuete mal m ult personelor
ntristate, persecutate, oprim ate. Se susine cu vigore o m are
ncercare, t<5te motivele religiunel i t(5te forele raiune! se
unesc p en tru a n tri sufletul; d ar o lu n g desplcere, o apsare a cre! finit nu se mai vede, o persecuiune, care
crete cu num erul dilelor i al anilor, tocete n tru ct-va
silina spiritului, descurajaz voina, i nu rem ne n o inim
nefericit de ct un fond de am rciune, care caut a se ma
nifesta prin plngere i nerbdare. Profetul d aici un re
mediu m are i folositor; aceia c rbdarea seracilor nu va
p e r i p n n sjerit, c va fi resp tit de M ngitorul etern.
In iad nu este de ct desperare, pen tru c rb d area a r fi
nefolositore, pedepsa trebuind a fi nem blndit i fr finit.
D ar n acost vi^, ori ct de lung sa r presupune, dreptul
n tristat vede tot-d^una un term in, i la acest term en, o stare,
unde nu va fi nici durere, nici m unc, nic ntristare, nici
suferinl, unde bucuria cea mai cu rat va um plea inima, unde
un noian de veselie, cum se esprim profetul, va cuprinde
tdte facultile omului. A cesta gndire devenit obiceiil n

ASUPRA PSALMILOR

57

spiritul adevratului credincios, m blndete t<5te rlele sale,


i le face chiar p re io se ; vine chiar p n a prefera suferinele
sale, um iliaiunile, nenorocirile tu tu ro r plcerilor lume. i
ct de m ult ajut nc pe un suflet n ast-fel de stare m arele
spectacol al lui Iisus Chr. persecutat, calom niat i suferind ?
V E R S . 19 i 20.
Sco'l-te. Domne, s nu se ntresc omul, s se judece nemurile
naintea ta. Pune, Domne, dttoriu de lege pentru ei, ca s cunosc
nemurile c omeni sunt.
E ste m ult t rie n term inul: mo, care nsem n om slab, prpdit,
pectos. Profetul cere ca o creatur aa de m rginit n puterile sale
s n u se ntresc contra lui D-leu.
A cest legislator, de care se vorbete, este luat de ci-va ebraiti,
n loc de temerea de Domnul, p en tru c n adever cuventul ebraic
pote s nsemneze temere, sau stepn, legislator, dupre cele doue r '
dcin diverse din care se trage. Cei L X X ati tradus - i
traducerea latin legislatorem. Se pote forte bine nelege prin acest
legislator Iisus Christos, care a nveat m al bine de ct toi pre
omeni, c e snt omeni, persone slabe i fr m erite.

M EDITAIUNI
Profetul cere ca poporele s cundsc c omeni snt. E ste
ceva nspim nttor, c pentru a ne convinge de acest m are
adever, a treb u it din p artea lu D-deu attea silin ale p u
tere! sale, attea m ulim i de m inuni sub lege i ndoite n
Evangelie. Omenii snt aa de n d rsn ei a se n la i a ei
din sfera lor, c m uli dintre ei au voit a rp i onoruri, care
nu se dai! de ct divinitel. Nim ic nu dem onstr mai bine
slbiciunea lor, ig n o ran a lor, miseria, de ct acost ncli
nare neneM pt, sau, mai bine dis, aa de nesimit<5re. Acsta
e un fruct al pcatului origina], a acelei cderi enorm e, care
a tu lb u rat facultile ndstre, i d egrad at sentim entele n<5stre.
A cesta n v tu r : c noi suntem 6meril este m ai n ecesar
celor m ari, de ct celor mici. F iin d c cei m ari su n t nl*

58

NOTE I MEDITAIUN

ai m al presus de condiiunile com une; e se cred i a de


despreuii n alt condiiune, e nu voesc s fie aten i p en
tru inferiorii lor, de ct p en tru a - dispreui, sau a le cere
datorii excesive ; de aici m nia lor pentru acei ce atac str
lucirea lor, delicatea asupra punctului ondre, acea pom p
ce- nconjur nencetat, acea im p o rtan ce e pun n apucturele cele m a comune, acea scutire m a absolut ce p re
tind e n privirea legilor. E su n t (5men; se nasc ca i cei
lali (5men, sunt supui la trebuinele celor-lal omeni, e
m or ca i ce-lal <5men, i nici odat nu gndesc a se n u
m ra pintre ce-lal (5men. In privirea lu I)-deu, e l uit
m a m ult de ct ce-lalti omeni. T o t aceia ce au, D -deu le-a
dat, care pdte a le lua, i care de sigur va pedepsi abusul ce
fac de acsta. E trebuiau ma m ult de ct ce-lalt <5men a
se umili naintea acestei F iini nalte, care le-a pus n m ini
<5re-care p arte a putere! sale i care face a luci n e (5recare raze a m ajeste sale. O D -deule! a ra t cu darul teu
tu tu ro r regilor, precum i tu tu ro r popdrelor, tu tu ro r cuceri
torilor, ca i tu tu ro r sclavilor, bogailor i sracilor, n v a
ilor i ignoranilor, m initrilor altarului tu ca i simplilor
credincioi, c to sunt 6me,ril, condam nai la m(5rte, depen
d in g de dreptatea ta, vinovai nain tea ta din cel nteiu
m om ent al naterei lor, i incapabili de a m erita m pria
ta, fr bine-facerile milostivire! tale. Inva-ne acest m are
adevr prin sntul i adoratul legislator ce ne-ai dat n persdna lui Iisus Cliristos, el este snenia, strlucirea, p u terea
c h ia r; i el sa num it nencetat F iu l omului, p en tru a ne face
s ne am intim c? com ptim ind cu nenorocirile nostre, el sa
fcut aseminea nou, fr el noi n am fi p u tu t cp ta cel
m a mic g rad de u m ilin ; cc de n d at ce suntem singuri
i fr h aru l tu, m ndria ne cuprinde, i m ndria nu este
de ct u itarea de sine nsui, uitarea de slbiciunea ndstr,
uitarea acestui m are principiu, c no suntem omen.

ASUPRA PSALMILOR

59

V ER S. 21.
Pentru ce, Domne, stai departe, treci cu vederea n vremi cuvio'se
n necazuri.
De aici n textul eb ren cep e al decelea psalm. Ce LX X , i, dup
e, \ 7ulgata nu fac acest m prire. E braitil lic, c este atta dife
ren n aceia ce urm ez i aceia ce precede, c este cu neputin de
a cunote aici un psalm. D a r ar fi a nu recunote acest gen de composiiune nici tonul care domnete n tot Psaltirea, cnd am cuta
n fie-care psalm, un plan reg u lat i urm at. In prim a parte a acestui
psalm, D avid se ocup n deosebi a nla proteciunea ce Domnul d
celor drepi contra pctoilor i a impioilor. In acest p arte a
doua, el insist mal m ult asupra procedrel celor re, asu p ra persecuiunilor ce fac celor drepi. E ste dar aici o nepotrivire? Cel L X X
au vejut, c aici nu e nici un titlu , cum este u cel-lall epte psalmi
precedeni i n cel u rm to ri; el au avut esemplare, care nu erau
ifrate, i n care psalm ii nu erau distini de ct prin titlul lor, p en
tru aceia el au crezut, c acest a doua parte nu fcea de ct un
n treg cu psalm ul 9.
T extul ebrefi, n acest vers d ice: Pentru ce, Domne, stat departe,
pentru ce te- ascuns ? Tot acelai sens : Cnd D -deu nu ne vorbete,
se pare c sa re tras i st departe de noi. Cnd nu ne ajut, se pare
c ne despreuete, se pare c a ascuns fa a sa.

M EDITAIUNI
D-deu este tot-d^una aprdpe de noi, pen tru c, cum dicea
Apostolul A tenienilor, no suntem n el, vieuim n el, n el
ne m icm ; dar dum nede^sca p resen nu se simete totduna. Se p are cte odat c se ndeprtezi, i se a sc u n d e ;
ceia ce se ntm pl sau pentru c voete a ncerca rb d area
ndstr, sau p en tru c sunt n no dre care greale ce voete
a le pedepsi. N um ai dmenii ce spun cuvinte sim esc bine acst dep rtare i apropiere a lu D-deti, dac p o t s me
esprim n aceti term ini. Ast-fel mai num ai ei sunt, carii pot
face acdst rugciune a lui David. Oamenii lumii, ocupai
de pasiunile lor, sau de afacerile lor, nu simesc dac D-deu
este aprdpe sau dep arte de ei. N u mai gndesc la el, i cea
mai mic ngrijire a lor este de a se b u cu ra de snta sa pre-

60

NOTE T MEDITIUN

sen. Sufletele rec i lae n serviciul lui D-deu, l simesc


m ai n tot-d<kina d ep arte; cum vor spera e ca s fie aprdpe
de inim a lor i de spiritul lo r? A cestea sunt doue p r nesimit<5re n ra p o rt cu com unicaiunile spirituale cu D deu.
Ele sunt ca via de care vorbete profetul, fr aprare, fr
paz, fr cu ltu r ; lum ea i tc5te vicleugurile sale fac aici
o p ra d continu. Sufletele credincidse rugciune! ncarc
din tim p n tim p absena lui D-deu, i acost stare este fdrte
g r e a ; d a r nim ic mai snt de ct cnd tie s se folos^sc de
aceste snte pedepse. R bdarea, um ilina, ncrederea i ma
ales spiritul de credin sunt isvdre sigure contra ntristre
ce causaz acdst stare de obscuritate. T o t aceia ce e ma
bine de fcut n acost situaiune este a se ntdrce cu d ra
goste ctre D -deu i a-1 adresa acost rugciune a lu D a v id :
P entru ce Domne n l a l p rsit, etc.
V E R S . 22 i 23.
Cnd se mndrete necredinciosul, se aprinde sracul; prind-se
ntru sfaturile care gndesc. C se laud pectosxd ntru poftele sufle
tului sVu, fi cel ce face strmbtate bine
cuvintez.
In terp reii gsesc cel ntlu din aceste versuri cam g re ii; pentru c
e dau verbului se aprinde o nsem nare, care nu trebue a fi aci. E
$ic c seracul se supr, se irit n persecuiune. N u este acesta adeveratul neles, ebreul, grecul i latinul neleg c seracul este n
prada mndriei celor fr de lege ; ast-fel trebue a tra d u c e : Cnd
necredinciosul se mndrete, sracul este persecutat, consumat ca de un
foc. In urm cea-lalt parte a versului nu este grea, n rap o rt cu
v ersu l urm tor, unde sa v o rb it de pecto i de omul n e d re p t; acet doi re su n t prini n proiectele ce le formez, adic, c sunt
victime ale l o r ; i p en tru ce? V ersul <Jice: C se laud pctosul
ntru poftele sufletului seu i omul nedrept este hine-cuventat; adic,
g r it de b in e ; iat ceia ce perde unul i altul.
Ia t deci tot gndirea profetului, impiosul este mndru i n mn
dria sa apas pre serac. N ecredinciosul i omul nedrept (sau avar)
formez proiecte, a cror victim sunt e, p en tru c cel dinteiu este
ludat, nlat de el nsui i de alii, i al doilea se lau d singur,
sau este ludat de acei ce i se asamn.

ASUPRA PSALMILOR

61

M EDITAIUNI
S vede n aceste versuri procedrile m ndrului, care
lovete pre seracul, pre ceteanul fr ap rare. Se vede falsa
v anitate a omului fr religiune i a omului n e d r e p t; el formdz i unul i altul proiecte urte, se laud de com ploturile
lor, de vicleniile lor, i se gsesc linguitori, cari-I ncurajz
n aceste ap u ctu ri r e le ; d ar t<5te acestea treb u e s aib un
sfrit. A m ndoi sunt prini n cursele ce el n tin d altora,
p en tru c este un D-deu, care curnd sau mal trd iu ap r
pre servitorii se. Aceste adevSrur, ori ct de vechi sunt,
nu se presm t nici de cum gndire! dm enilor fr religiune,
nedrepi, pasionai, re! i determ inai a se n rd cin a n refl.
Im piosul de astd este ca i im piosul din dilele lui David,
adorator al ideilor sale, i credend c va reui n tdte pro
iectele sale, el nu se nelinitete nici de vi^a viit*5re, nici
de judecata lu D-deu, nici de scandalele ce d, nici de ne
dreptile ce comite. E l form ezi sisteme de nereligiune i des fr n a re ; le public, cnd se crede a u to ris a t; le respndete
pe ascuns, cnd se ndoete de judecata dmenilor. L a m drte
consum ned rep tatea sa, satt p rin o p o cin farnic, safl
prin o pretins constanei n im pietatea sa. Acdst ncp
nare linguete nc deertciunea sa; i m ore to to d a t ne
credincios i m ndru, victim a acestor do tiran i ce-1 do
m in, i care-1 dafl pe m na unul tiran i m a crud, care
este eternitatea nefericit.
VERS.

24 i 25.

lntrtat-a pre Domnul cel pVctos; dupre mulimea mniei


lu nu va cuta. N u este D-(feu naintea h. Spurc-se cile lut n tot
vremea; lepd-se judecii'', tale de ctre fa a lui: preste toi vrj
maii s&t va stpni.
A ceste prim e cuvinte : ntrtat-a pctosul pre Domnul, n tex tu l
ebreu se in de v ersu l p re c e d e n t; d ar acesta nu sebim b s e n s u l;
i cu tote c traducerea n o str nu se unete n totul cu tex tu l n divisiunea versurilor, sensul acestui te x t i cel al traducere! se m pac
forte bine.

62

NOTE I MEDITAIUN

- nu este n presena sa. E b re u l esta m u lt mai espresiv : Tote


gndurile lu sunt c nu este D-ceu: ceia ce pote a se esplica n doue
fe liu r: 1. )icem c Iote gndirile se ntorn a nega c este un
D-(}eu (ceia ce fac a te ii de profesiune, sau a dori ca s nu fie,
ceia ce e forte ordinar omenilor dedai pasiunilor lo r): 2, ilicend
c acest pectos nu gndete nici odat la D -gleu; c vieuete
ca i cum n-ar f i ; c nu-'i am intete nici odat de D-^eu.

M EDITAIUN
T reim ea n adever ca acest snt profet s fie lum inat de
D-deu, pen tru a zugrvi aa de exact i aa d ev in t<5t con
duita pctoilor. E i iritez pre D o m n u l; i c u m : 1 pen tru
c n cursul violenilor lor, contra celor mici i a sracilor,
nim ic n u - o p re te ; i c nu- am intesc nici de aceea ce datoresc lui D-deti, nici de datoriile u m a n it e ; 2 p en tru c
t6te gndirile lor snt afar de D-deu, i c vin a crede c
nici nu esist, p n a dori cel puin ca s nu s ngrijasc
de lucrurile o m inet; 3 p en tru c tote procedrile lor, tote
aciunile lor snt ruinose i o esetu r de co n ru p iu n i; c
fac num ai ru, c nu tratdz nici odat cu e far a deveni
mai culpab il; 4 pen tru c judecile lu D-deu snt tot-dduna afar de g n d irea lor, ca i cum D-deu na r avea nici
putere, nic voin de a pedepsi crim a; 5 pen tru c n fine
e tratdz cu o m ndrie extrem pre toi aceia ca i au ne
norocirea de a le displcea.
nvam de aici, p rin c contrare, care e conduita d rep
ilor. De snt silii a vtm a p re aprdpele, viderea lu D-deti
i o p re te ; D-deti este ocupaiunea obicinuit a lor. E i intorn t<5te gndirile i afeciunile lor ctre el. C urenia i
inocena caracteris^z tote aciunile 1 r. E i i am intesc ne
n cetat de judecile lui D-deu. Infine dac au inimici, de
parte de a- tra ta cu asprim e sau de a se plnge contra lor,
e iubesc, i n carc de bine-facer, se interesdz de m n
tuirea lor i se rog p entru e.

ASUPRA PSALMILOR

63

V E R S . 26, 27, 28.


C a r}is ntru inima sa: nu mf* voii clti din nem n nem, f r de
rtu. A crui gur este plin de blestem i de amrciune i de vicleug :
sub limba lu ostenel i durere. ade ntru pitulare, cu cel bogai ntru
ascunsuri, ca s ucid pre cel nevinovat; ochii lui spre cel sSrac se uit.
Aici este u rm area procedrilor im piose i nedrepte ale pectosulul. E b reu l dice din cuvent n c u v e n t: T)ice n inima sa, nu m& voiu
clti nici odat, nic odat nu m i se va ntempla rtu.
Sub limba sa ostenel i durere, adec c tot aceea ce $ice este
p en tru a face greutate altora.

M EDITAIUNI
Ceea ce este mai strein i n acelai tim p m a ordinar n
conduita pSctosulu, a iinpiosulu, a om ului rpitor, care
dispdie pre serac, este gndul acesta pus n inim a sa : N u
voiu cdea nic odat, nu mi se va ntm pla nic o nenoro
cire ; me voiu b u cu ra de fructul fr de legilor mele. E l i
formdz, prin obiceiul pcatului, un fel de ndrtnicie con
tra P rovidenei, care nu prevede nic resbunrile sale se
crete, nic judecile sale publice i artate. Istoria este plin
de aceste cderi tragice, de attea esemple de favorii neno
rocii, faimoi asupritori despoiai, de rebeli pedepsii de
supliciul cel ma de pre urm a, de p rincipi iei a cro r finit
a fost funest. D ac aceti (5meni sa r fi oprit d u p cte-va
ntreprin d eri fericite, ei ar fi p u tu t, cel puin n lum ea acst,a>
s se bucure de dre-care folose; dar prim ii pai fcui n ca
lea crim ei, n cile am biiune], i-att v rt n trun labirint de
in trig i, cliaos de nelegiuiri i att condus n fine la un sfrit
nenorocit. D ar dac aii i fost unii, cari ar fi p ro sp erat n
tdte ntreprinderile lor n edrepte, au evitat e judecata lui
D-deii? In faa credinei, un impios tot-deuna fericit n aco
st vi este o victim care se n g ra p en tru diua resbunrei.

64

N O TE I MEDITAIUNI

V E E S. 29 i 30.
Pndete ntru ascuns, ca leul n cidcuul s'iti: pndete ca s apuce
pre sVracid, s apuce pre seraml cnd va trage pre el. In laul s'S'
va smeri pre el; plecase-va i va cdea, cnd va- stpni el pre cesVraci.
V ersurile acestea sunt corfforme cu textul ebreu. D eosebirea este
numai n m prirea versurilor, cci textul $ice : prinde pre cel slab
ca s-l trag n laul s'SU; pe cnd traducerea nostr ncepe versul
80 prin cuvintele : In laul sM va smeri pre el; n elesu l este acelai,
c cel re! ntrebuinez tote mijlocele ca s um ilesc p re cel ser ac.

M EDITAIUNI
Se voi gsi sute de exemple n lum e, p racticate cum de
scrie aici profetul. E u consider mai ales p re cel av ar sau pre
cm tar. EI are tot-duna ochii deschii pentru a profita de
nenorocirea seracului, adic n general de to acei, carii au.
nevoie. E ste ca un leii n culcuul seu. tot-duna g ata a n
tinde cursa, p en tru a trag e la sine p re acei carii, n necesi
tate, alearg la el; el i atrag e n adever, se nvoete cu ei,
le im pune condiiuni grele, i n far cu legturile sale, i
cnd term inul de plat a espirat, el se aru n c cu furdre asu
p ra lor i a averei lor, el i lovete cu g reu tatea condiiunilo r; le ia tot ce au, vine chiar la aceia a-i lua n robie, saii
c scap de el prin fug. Acest om este fr mil, fr p ri
vire, fr tem ere de D-deu, mai ales c el se m bogete
oprim nd, devastnd, reducnd familiele n desperare, su
fletul seu este satisfcut. T o t ast-fel este i risipitorul, care
prin cheliuelile sale priveza p re servitorii, pre lucrto rii
de plata lor, care reduce familia sa n sercie, care nu as
cult, de ct de mijlocele de a satisface luxul seu, desfrnarea
pasiunea ce are p en tru joc. A cest om este nesim itor la tdte
relele ce provin din conduita sa cea rea. Cu ct este mai
m are,' cu att el face mai m uli
nenorocii,
' JoLen tru c condiiunea sa l sustrage de la im putri i constrngeri. A m bi
iosul este pdte i m ai culpabil. E l caut a se nla, sfarm nd tot aceia ce i se opune. Cte fraude nu face el p en tru a

65

ASUPRA PSALMILOR

se scpa de concureni, p en tru a discredita omenii cu me


rite, carii p uteau s r i fie p re fe ra i! S a r p utea gsi acelai
caracter de rentate n cel resbuntor, n viclean, n intrig an t,
n mincinos. Se gsete chiar n acei ce fac profesiune de
pietate, d ar carii se iubesc m ai m ult pre sine'nsui. E i co
m it mii de n edrepti, ei v atm p re aprdpele n mii de chi
p u ri deosebite, p rin am orul propriii, care-i face n d rtn ici,
netolerani, presupuelnici, insociabili. A h ! Domne, profetul
a zugrvit un tabloti n care se ved toi omenii. Eli me ved
n faa ta i-i cer, ca s tergi n mine aceste ap u ctu ri uricidse, cer am intirea de judecile tale, ateniunea acestui
ochii etern ce-1 'i tot-dduna deschis ctre mine.
V E R S . 31.
C a <}is ntru inima s a : uitat-a D-eu, ntors-a fa a sa, ca s
nu va<}u pn n sfrit.
T extul ebrefi n u d ifer de ct n aceia
videa nici odat, ceia ce nu se ndeprtez
P ro fe tu l descopere u n gnd care este n
I)-$eti nu consider nic pre serac, nici pre

c, d ic e : iJ-dn nu- va
de n elesu l traducere!.
sufletul im p io su lu : c
acel ce-1 apas.

M EDITAIUN
Cnd voet a face, ca impioi s-i am intesc, c D-deu
vede t<5te apucturile lor, c-i condam n, i c-i va resbuna, ei cred, c acestea sunt cuvinte fr temeiii, prejudii, nisce ide inspirate de fanatism . Vedei, die ei, p ro sp e
ritatea dm enilor carii nu cru nimic p en tru a n ain ta i a
se m b o g i; vedei im perii m ari ntem eiate p rin violen i
nedreptate. A lu at D -deu ap erarea celor asu p rii? Acei ce
au cdut n n treprinderile lor au fost im p ru d e n i; nu las
m esurile convenabile pen tru a reui. In fine crim a iscusit
n tot-duna a ctigat a v e r e ; aci st td t doctrina lumii,
i lum ea crede c totul se petrece aici jos, ca i cum D-deu
nu sar am esteca nici de cum n afacerile ominet. Aceste
idei aa de injuridse divinitei. n u se ascund tot-deuna n
Biserica Ortodox Romn,

5.

66

N OTE I MEDITAIUN

inim, ele se public n societi, i p tru n d p rin cri. In


tim pul lui D avid nu erau pdte aa de publice, d ar el le de
scoperea prin lum ina n atu ral ce-1 lum ina, p en tru aceia el
ru g a pre D om nul de a interveni, de a ridica acest scandal.
In principiele religiune, este uor de a distruge t<5te raio
nam entele impioilor. Cnd sar p utea presupune c toi reii
iscusiii, viclenii sau puternicii, a r fi tot-d^una fericii (ceia
ce se dem onstr din contr p rin mii de esemple), n a r urm a
nim ic n contra P ro v id en ei; ea nu sa angajat a respndi
bunurile pm nteti celor drepi. E v an g elia din contr le
prom ite nenorociri i cruci. D-deii perm ite succesul im pio
ilor p en tru a ncerca virtutea, rb d area, credina celor alei.
Cine pdte descoperi isvdrele nelepciunei vecinice, care gu
vern lum ea? A cesta e un plan imens, care nu-1 putem n
elege nici n totul, nici n parte, nici mijlocele, nici m oti
vele : d ar tim c totul se ntdrce n folosul acelor ce iubesc
pre D-devi. tim c va fi un tim p cnd totul va fi la locul
seu, i D (|.eu v a justifica privirile sale adorabile n p resena
a tot universul. F r religiune nu se p<5te respunde sofisme
lor impioilor, i acst snt religiune sau stabilit p en tru
a-i confunde, ct i pentru a m n g ia p re credincioi.
V E R S . 32, 33 i 34.
Scol-te, Domne Dumnezeul m m , nal-se mna ta, nu uita pre
s&racii tM pn in sfrit. Pentru ce a mniat necredinciosul pre D-j-eU ;
c a $is ntru inima sa, nu va intri ba. VetjX c tu la durere i la m
nie priveti, ca s-l dai pre el n mnile tale. ie sa lsat seracul,
srmanului, tu fii ajutoriu.
L a p rim u l v e il al acestei divisiunl, cuventul ebreu nsam n serac, n trista i, omeni buni, um ilii; acetia sunt seracl cu duhul cum
(J.ice Evangelia.
L a al doilea vers, n loc de durere, n eb reu este indignaiune i
n grec, . D ar trebue a observa c cuventul caas se lea acum
n tro semnificare activ, pentru atac i persecuiune, acum n tro
semnificare pasiv, pentru durere i scrb ce cauzaz nenorocirea
pi reu l ce ne vine.

ASUPRA PSALMILOR

M EDITAIUNI.
Pote se ntrebe cine-va, dece profetul insist aa de m ult
asupra apesre! celui ntristat, i asupra tiraniei celor re!
contra lo r; p e n tru ce cere cu atta stru in pvoteciunea
divin. A cest snt rege tiea ca nenorocirile erau unul din
mijldcele cele ma p roprii a sni i a curi sufletele. I n tr o
m ulime de p ri a psalm ilor se, el a ra t folosul umiliaiunilor i al suferinelor.
R espunsul acestei n tre b ri cuprinde m a m ulte puncte
de vedere : 1. S ub legea lu Moisi D -deu fgduise bine
cuvntri tem porale p en tru practicarea virtue. E ste adeverat, c aceste bin e-cu v n tr! erau prom ise nu fie-cruia
n particular, d ar naiune! dac ea va rem nea credincids
lege Domnului. Cu tote acestea D avid vedend m arele num er
al celor re, i num erul cel m are al oprim ailor striga, cu
reson. ca ce drepi se nu nesocotdsc prom isiunile lu D-deti,
ca s nu disting e aa de m ult interesele naiune! de cele
ale particularilor. Acost dovad era m a delicat i ma periculds p en tru E b rei de ct p en tru no!, p en tru c Iisus
Christos na fcut nici o prom isiune de bu n u rile tem porale,
nici cele particulare, nic ale popdrelor cretine. C nd tc5te
naiunile cretine ar fi apesate i n suferini, cum fur to
credincioi! de pe pm nt n tim pul persecuiunilor, n ar urm a
nimic contra providenei, nic contra credine! Iu! D-deii.
E brei eraii n tro posiiune diferit i profei! nsciinau ne
ncetat naiunea de nenorocirile tem porale ce o am eninau,
dac nu va fi credincios lege! Domnului. P en tru a preveni
ndoelele i tu lb u rrile dmenilor buni, D avid cerea pen tru
e ajutorul Iu! D-deti, chiar n privirea b unurilor tem porale.
2.
Profetul n aceste rugciuni aa de vi! i aa de des re
petate, ddea nite cunotin! folositdre i inspim nttdre
nelegiuiilor i reilor din tim pul seu. E l ! fcea s- amintesc de resbunrile d iv in e ; i cu ct erau ma m uli, cu
att im putrile trebuiau s fie energice, p entru c p u te a s

68

NOTE l M EDITATUN

nfricoeze un m are num r, p en tru ca im pietatea i rutatea


s nu fie g en eral n n a iu n e ; ceia ce a tr g ea asu p ra e m
nia lu D-deu, cum se ntm pl n adever sub regii descen
deni lu D avid.
3. A cest snt profet, lum inat de lum inele S ntului
S pirit scriea p en tru tote tim purile ; el previdea att tentaiunile i persecuiunile cretinilor, ca i cele a Iu d ei
lor. Dec, drepii cretinism ului aii, afar de inimicii lor visibili, care sunt impioi i pctoii, tot infernul n t r ta i
p en tru a-i perde.
C ontra acestor p u teri ad versare profetul cere ajutorul ce
lui p rea nalt. D em onul este, precum ne n v a cpitenia apoetolilor, un leii rcnind, care caut a rp i prada sa. E ste
un spirit deprins n rii; el nu-t am intete de D -deu de ct
p en tru -1 blasfem a; el nu se gndete la judecile lui D-deii
de ct p en tru a se irita de asprim ea lor, i p en tru a trag e
p re dmeni n abisul n care el nsui e condem nat.
4. In fine plngerile i strigrile profetului sunt o ntiin
are chiar pen tru drepi, sau p en tru acei carii se cred scutii
de ori-ce violen contra aprdpelui. Cnd cetim tot aceia ce
sntul rege scrie de am eninrile, ntreprinderile, com plo
tu rile acestor dmeni pre care-i num ete nelegiuii, pctoi,
ri, treb u e s reflectm asu p ra n d str nine, p en tru a esam ina dac nu sunt n noi ore cari procedri injuste co n tra
frailor n o tri; d ac nu profitm de slbiciunea lor p en tru
a- umili, p en tru a-i njosi, p en tru a ne rd ica m ai sus de
ct e l ; dac n concursul intereselor lor i ale ndstre, noi nu
avem tot-dduna ochiul deschis pentru a stabili averea ndstr
saii rep u taiu n ea ndstr n dauna lor. O h ! cte schim bri
sunt n inim a ndstr, i ct de ingenioi suntem a ne face
prin cip ii co n trarii charitei.

ASUPRA PSALMILOR

69

V E R S . 35,/ 36./ 37 si
1 38.
Zdrobete braul celui pctos i r'; cutase-va picatul lu i nu
se va afla. Domnul este mprat n vec i n vecul vecului; peri nemuri
din pm entul Iul. P ofta sracilor o l au<fit, Domne, la gtirea in im
lor a luat aminte urechia ta. Judec sracului i smeritului, ca s nu
adaug ns a se m ri omul pre pment.
Se va cuta pcatul lui etc. In E bru. VeT cuta pecatul lut i nu-1
ve afla. E ste tot acelai se n s; d ar i de oparte i de alta, se pare c
dupe gndirea St. Chrisostom trebue a raporta nu se va afla la pectos. Domne lovete pre cel pectos, cercetez fr de legile sale
i n acest cutare el va peri, nu va mat exista, nu-1 va m a gsi.
Acest explicare face a se simi fora i puterea suveranului ju
dector.
Peri nemuri din pmentul lu. In ebieu naiunile vor fi es terminate
etc. sau m ai bine au tost esterm inate etc., dar este acela! sens, apo
stroful nu schim b nim ica, i p reteritu l este de stilul profetic, care
anun ca fcut, aeeia ce se va ntm pla de sigur. P rin urinare este
o m are m ajestate n acest vers; 'd e oparte, Domnul va m peri n
etern, i de alta, naiunile impiose, idololatre, persecutore celor drep,
din tot lum ea, cci tot pm entul aparine Dom nului.
Domnul a audit dorina sracilor, etc. In E breu. Tu a au<fit, Domne
dorina sracilor, tu ve ntri inima lor i ve pleca urechia ta. In fond
este acelai sens, dar ebreul este ma energic i ma instructiv, pen
tru c d a nelege c Domnul ntrete inima acelu ce doresce bine.
Ca s nu adaug nc a se m ri omulpre pment. E breul dice, dupe
u n ii: P en tru ca om ul m uritor din pm ent s nceteze a spim nta.
A cesta ar reveni la aceiai, pentru c omul care nspim nt pre
ce slabi este tot-deuna un om m n d ru ; d ar se gsete c verbul
aro nsam n de aseminea a fi puternic, ceia ce in tr nc m a bine
n sensul celor L X X i a Vulgate!. St. Ierom in tr a d u c e : U t nequaquam u ltra superbiat homo deterr. P rin u rm are expresiunea omul
pmentului, este ma! energic de ct omul care este pre pment; profetul
voesce s glic c omul care este pre pm ent, p ra f i cenuie nu trebue
a se n la contra lu D deu este i care g u v ern n ceriur.

M EDITAIUNI
Sunt p ri ngrozitdre i m ngitdre n aceste p atru v er
suri. Cine nu va trem u ra la acost am en in are? Domnul va
cerceta pcatele im piosulul, i din acel m om ent impiosul va

70

N OTE I MEDIT. ASUPRA PSALMILOR

peri, n u se va m a gsi. El va fi n mnile d rep te suve


ranului ju d e c to r; dar, n stilul Scripture! nu mai este a
exista. Iisus C hristos dice fecidrelor nebune : nu ve cunosc
p re v o i; i D avid n prim ul sett psalm, calea pec to su h va
peri. Acost vorbire este ntem eiat pe aceia, c D-deti nu
vede de ct aceia ce este b in e ; rul n are existen fisic,
este o privaiune a drepte, i acest obiect nu cade direct
sub privirea etern a lu D-deil. El judec num ai c omul
este pctos, cnd nu vede drep tate n el i prin urm are l
pedepsete. T erib il stare e aceia cnd nu a ce presinta
naintea nfricoatului J u d e c to r?
T rsu ri consolt(5re rspndite n aceste adm irabile v er
suri este c D om nul m perece n veac. T o t figura acestei
lum va trece; im periele. generaiunile se vor nlocui succe
siv, dar D-dei va fi n seculele seculilor. C t de atingtor
este acest adever p en tru sufletele n tristate! Cred dicea lo b
c rscum prtorul meti vieuete, i c eu voiu nvia n tro
di din snul pm ntului. T e voi gsi d ar tot-duna o D-deul
meu, dac <5meni m prsesc, tu vei fi tot-duna scp area
i protectorul meii. De ce m voiu teme, dac tu eti cu mine ?
A lt m ngere, i chiar cea ma m are din tote, pentru c
se ntinde la t<5te tim purile i la t<5te strile ; c Domnul
ascult dorina celor ntristai, el este aten t la p rep arare a inime lor.
S unt circom stane, cnd nu se p<5te ru g a n ad u n area cre
dincioilor, sau nu este n stare de a frequenta tem plul Dom
nului d ar nu pote fi nici o stare cnd inim a sa nu pote fi
ntors ctre Domnul, sau s nu pot form a d orina de a-i
plcea. D-deu ascult acost dorin, i acesta e destul pen
tru a excita com ptim irea sa, pentru a avea p arte la mila
sa. A cost prep araiu n e a inime este n u trirea sufletului,
nu trim en t de dragoste, care face fericirea celor drep i n
mijlocul nefericire! lor.
(Va urma)

G herasim P itegteuu

P R O F E I I L E M E S I A N I C E
(Urmare No. 15, Amil al X-lea).

Cel dinteiii caracter necesar ca s se priivesc o profeie ca venind de la D -deu este ca acel
ce o vestete s declare c o spune din partea lu
D -deu
si

J c este trimisul seti. Se vede c acesta este


un semn negativ, cci este cu putin ca cine-va s
se numesc trim isul lu D-^eu, i n adever c pro
rocii minciunoi carii am geau pre Iudei, acei carii
abusati de credulitatea pgnilor, diceau c e vor
besc n numele lu D-deu. D ar cei ce spun singuri
c nu predic n numele lu D-(Jeu, declar prin aceia
chiar c nu sunt profei: aa erau acei de carii se
dice n Scriptur c aveau duh pitonicesc; ast-fel
sunt i vrjitorii i acei ce die c spun viitorul dupre
descoperirile demonului.
Ca semn al unei profeii se presint i snenia profetului. D ar nic acesta nu pote fi un semn
positiv; caracterul moral al unui om nu pote fi cu
noscut cu deseverire spre a da dovad de veraci

72

PROFEIILE MESIANICE

tatea s a : pote forte bine s vie ipocrit n numele


lu D -deu i s anune nite profeii false. S a r putea
dice chiar c nu este un semn negativ; c strict
vorbind, lipsa de snenie nu dovedete falsitatea
profeie. De exemplu, Balaam departe cu totul de
a fi snt, i cu tote acestea fu onorat cu darul pro
feie, ceia ce arat c D -deu se servete cte odat
i de al de acetia. D ar un exemplu, i p0te nc un
mic numer, nu pote s formeze un principiu, i cnd
se scie c acel ce se dice profet este un om vicios,
suntem n drept a crede c D -deu nu l-a ales de or
gan al seu.
Un alt semn distinctiv al unei profeii adeverate
de una fals, se dice c este puritatea nveture
pentru care este fcut ; i semnul acesta este
iari negativ. Este cu putin ca un om pentru a-
atrage consideraiunea, sa se dea de profet, s vestesc evenimente ndeprtate, care nu se ma realisez, i tot odat, spre a nu se descredita, predic
nvetur cea ma curat. Se ntem pl adesea c
alturea cu o nvetur sntos s fie obiceiuri
rele, ca adeverul s se cijmpnesc cu minciuna n
m na aceluiai amgitor. D ar falsitatea nveture
pentru care se face profeia, este un semn sigur de
spre falsitatea profeie i este cu adeverat o not
negativ. Nu pote fi organ al divinite, acel ce
predic nite nvetur absurde, sau o moral cu
noscut ca pervers; D -deu sar contrazice pre sine,
dac profeia sa ar fi n opunere cu ceia ce ne n
va. Nu se pote aduce aici exemplul lu Balaam,
el n avea ce e dreptul o nvetur snetds, dar nu

P R C F E T I iT.E

m e sia n ic e

73

pentru a- acredita erorile sale rosti predicerea sa.


S trecem acum de la semnele negative la cele
positive, i de la caracterele care deosibesc profeiile
false la cele care fac cunoscut pe cele adevSrate.
Observ ma nteiii douS: minunile sverite de pro
fei i profeiile unor evenimente apropriate m pli
nite exact.
Minunea este sigiliul divinite dovad pe care
cel A tot-puternic e d trim iilor se. Dec cnd un
om se anun, c un profet al Domnului svrete
minuni adevrate, dovedete c este cu adevSrat ser
vitorul celui P rea nalt i trebue a da creclSment
cuvintelor sale, ca fiind emanate de la adevrul di
vin. D ac aceste cuvinte sunt preziceri, este evident
c tote acestea sunt profeii, care sunt ntrite i le
gitim ate prin minuni, i nevoind cine-va s cred
n ele este a nu crede n Dumnedeu. Adese ori ve
dem n Vechiul T estam ent profei, carii dovedesc
misiunea lor prin minun, i n cel Nou, pre Iisus
Christos, ntrind cuvintele sale prin minunile ce le
lucra; adese ori poporul nspim ntat de vederea
acestor semne l recunoscea ca profet.
Un alt mijloc prin care D -deu confirm adeverul
profeiilor, ce aveau s se ntm ple n tim puri de
prtate, este de a face alte profeii a cror term en
este ma apropiat. Acei ce ved m plinirea actual
a acestora nu se pot ndoi de m plinirea viitore a
acelora; sunt ncredinai c D-deti, care a m plinit
pe unele, nu se va desmini i va efectua i pe cele
lalte. A st-fel n Testam entul Vecliiii profeii vestesc
adese ori fapte temporale, care trebuiau s se m pli-

74

PROFEIILE MESIANICE

nesc n trun tim p ma m ult saii m a puin apro


piat. Profeii, dice Pascal, au profeii particulare i
mesianice, pentru ca profeiile despre Mesia s nu
fie fr dovedi, i profeiile particulare s nu fie fr
fru ct. De asemenea is. Cliristos, predicnd uceni
cilor sS i Iudeilor cele ce erati s i se ntm ple,
fcea ca g .neraiunea care vedea m plinindu-se
profeiile acestea, s fie bine ncredinate despre
m plinirea profeiilor sale ma ndeprtate, despre
ntinderea i perpetuitatea religiei sale i despre a
doua venire a sa.
Cel din urm semn al profeie i cel ma decisiv,
ma convingtor, este m plinirea s a ; dar trebue ca
acest mplinire s nu fi fost nic din ntm plare,
nic s fi fost prevedut firete: caracterul acesta
este tot odat positiv i negativ. Este evident, pre
de o parte, c un eveniment care n'a putut fi prevedut de ct numai de D-deu, n a putut fi prevestit
de ct numai de D en su l; i pe de alta, este iari
evident, c o predicere care nu se mplinete nu pote
veni de la D-deu, care nu se pote amgi i nic c
pote am gi pre alii.
Aici c-va necredincioi ne fac o dificulta
te. Profeia depinde de eveniment, i evenimentul
depinde de profeie ; prezicerea are valore pentru
c sa mplinit, i m plinirea are valore pentru c a
fost predis. N u este aici un cerc vicios? De bun
sem c nu. Cercul vicios const n aceea c doue
propuseciun se servesc de dovad una alteia, i acesta nu se vede aici. Predicerea nu dovedete eve
nimentul, nic m plinirea e nu este dovada predicere,

PROFEIILE MESIANICE

75

dar predicerea nvestit cu calitile cerute, i eve


nim entul ce se mplinete n totul, sunt douS lucruri
care m preun contribue la una i aceiai demonstraiune; sunt doue pri ale dovedire! unui adever,
seu. ma bine a doue adeverur: ma nt misiunea
divin a celui ce face profeia i apoi sigurana des
pre ceea ce spune el din partea lu D-cleu. T ot obieciunea acesta se ntemeiaz pe equivocitatea cu
vintelor a depinde i a dovedi.
Profeia i m plinirea sa depind una de alta, nu
spre a exista, nu spre a fi cunoscute, ci spre a forma
m preun o demonstrare, carea prin absena uneia
sau a alteia, ar fi necomplect. Profeia dovedete
prin m plinirea e, i m plinirea dovedete prin pro
feia
> ce s a fcut un al treilea lucru;7 dar ele nu se dovedesc una pe a lta ; conform itatea evenimentului cu
predicerea este pentru no un semn c predicerea a
venit de la D-cleu; dar predicerea anterior nu n e a rat c evenimentul este o lucrare divin. De alt-fel
suntem ncredinai, c tote evenimentele snt rn
duite de nalta Providen.
Din cele espuse result c profeia formez o
dovad puternic despre o religiune, cnd cine-va
e sigur de patru lu c ru ri: c predicerea s fi fost fcut
nainte de evenim ent; c evenimentul s corespund
exact precjicere; c evenimentul acesta s nu se fi
pu tu t previdea pe tim pul predicere dupre cause na
turale; i n fine ca att predicerea, ct i evenimen
tul s nu fie cum -va din ntm plare.
Un deist celebru dice c spre a fi sigur de
cele doue dint trebue s fi fost m artur personal i

76

p r o f e ii l e m e s ia n ic e

al predicere i al mplinire. N am vfidut profei,


dice Emil, precum n am vSdkit nic minun. Nic o
profeie n are autoritate pentru mine , . . cc i-ar
trebui tre lucruri imposibile: s fi fost eu m artor al
profeiei i evenim entului; s mi se fi dem onstrat c
evenimentul nu sa potrivit cum-va din ntm plare
cu profeia
Ast-fel pentru a crede unei profeii, care are a se
mplini abea dup cte-va secule, ar trebui s vieuia
sc cine-va atta timp. D ar de unde a luat el, c nu
m ai aceia este sigur ce vede i aude? D ac n tro scri
ere ce sciu positiv c vine de la autorul i d in trun
tim p anumit, cetesc prevestirea unui fapt care are
s se ntm ple n tim puri posteriore, nu pot fi <5re
sigur de realitatea predicere? D ac apon alte isto
rii, despre a cror autenticitate i adever sunt con
vins, vSd c faptul prevestit sa m plinit ntocm ai
aa precum a fost predis, nu sunt ore sigur despre
m plinirea faptului?
Spre a nega asem enea adeveruri evidente, trebue
a admite din dou6 absurditi una, seu c nu pot fi
scrieri autentice, seu c nu exist certitudine moral.
Ne putem dar ncredina din monumente istorice
despre realitatea unei prediceri i corespunderea evenimentului. D ar nu este destul spre a crede n
profeia divin; trebue s fim siguri nc de alte doue
p u n c te ; i pentru acesta se ivesc doue cestiuni :
1 o Pote cine-va s aib o siguran positiv c eve
nim entul care se potrivete cu predicerea na fost
prevedut firete i nici 11a fost predis din ntm
plare? 2 Care sunt evenimentele asupra crora
putem s avem o certitudine absolut ?

PROFEIILE MESIANICE

77

Spre a respunde la prima ntrebare, observm


c sunt lucruri pe care nu le pote atinge previderea omenesc. Experiena, a crei autoritate re
lativ la puterile naturale este suprem, cnd este
statornic i universal, fr escepiune, ne arat
c t(5te facultile nostre, fie corporale, fie spirituale,
sunt limitate. F r a fixa anume marginile lor n fie
care individ, ne arat c n fie-care individ ele au.
margini. Precum n ordinea fisic ne arat c cutare
om ori ct de forte ar fi nu pote duce pe umerile
sale o cas; de aseminea ne nva n domeniul mo
ral, c sunt evenimente viitore pe care nu le pote
presimi sagacitatea omenesc, pentru c sunt att
de departe de ori ce probabilitate, de ori ce m pre
jurare actual, de ori ce idee primit, i chiar de
ori ce posibilitate aparent, c este cu neputin de
a le previdea i chiar de a ni le nchipui.
Aceiai esperien ne dovedete iari c sunt combinaiun de evenimente pe care nu le putem atribui
ntm plre, i ar fi nepotrivit a cugeta, c fiind pre
cise sar fi ornduit aa din ntm plare ca s fie c o n -.
forme cu prezicerea. Din aceia c din nite vopsel
cdute din ntm plare pe o pnz, ar fi putut presenta contur ele unei figur, care om cu minte, vedend
tabloul lu Rafael, ar putea nchipui c este pro
dusul unor culori aruncate din ntm plare i fr
nic un plan? D ac vre-un spuitor de znove ar
povesti un fapt simplu posibil i aprope de adever,
nu se p(5te Zice to t ast-fel i despre nite evenimente
am runite, complicate, grele chiar de inventat.
L a a doua ntrebare respundem c sunt m ulte

78

PROFEIILE MESIANICE

feluri de m pliniri ale predicerilor, care nu pot fi nici


resultatul vre-une prevederi naturale, nici efectul
unei ntm plri orbe.
Spre a ne nelege ma bine asupra acestui punct,
vom raporta faptele predise i mplinite la trei clase
principale.
Intiii, faptele de ordine supranatural, cum sunt
minunile, nu pot fi prevedute prin cause naturale, pen
tru c naii cause de felul acesta, i sunt efecte nem ij
locite ale cause supranaturale: nu ne putem iari
nchipui c fiind predise din ntm plare s se mplinesc iari din ntm plare, aa precum au fost pre
cise. De exemplu, cnd se citesc o mulime de predicer despre ntem eiarea i lirea cretinismului prin
mijlocele cele ma opuse tuturor acelor ce voesc a
forma o religie, i se ved apoi realisate ntocmai, se
pote ore s se atribue unei ntm plri orbe acest
armonie a profeilor separai unii de alii prin inter
vale de secule?
Al douilea, cnd lucrul predis nu este afar de
ordinea natural, dar este aa de ndeprtat de t(5te
m prejurrile actuale, c nimic nu-1 pote presupune
i depinde de un concert de diverse cause, seu ne
cesare seu libere, fisice seu morale, care snt neti
ute, este evident c nic predicerea 1111 pote fi im pu
tat une cause naturale, nic m plinirea nu pote fi
atribuit ntm plre. Aa snt de exemplu destina
tele viitore i ndeprtate ale imperiilor. Ele in de
cause aa de multiple, c m intea nu le pote cu
prinde pe tote, aa de variate c nu se pot tote n
chipui ; ele depind de voinele libere ale unor omeni

PROFEIILE MESIANICE

79

carii nc nu exist nc, i prin urm are cu nepu


tin a judeca de ele. Aceste cause trebuind s lu
creze unele de odat, altele succesiv i unele la di
stane mari de tim p; unele n acelai sens, altele
contrariu, cine va putea s le presupue tote fr
escepie, s urm resc influina fie-cria din ele?
Numai causa prim ar comand, ea regulez i face
ca tote cuele s conlucre la acelai efect, num ai
ea pote s cunosc i s prevad resultatele lor.
E ste eri ridicul a privi ca efectul ntm plre
concertul m inunat ntre aceste prediceri vaste i realisarea lor. ntm plarea nu produce un ir de rapor
turi aa de ntinse, aa de m ultiple i aa de exacte.
Cnd predicea Daniil ntem eiarea i distrugerea
succesiv a celor patru imperii mari, putea-va crede
cine-va c el ar fi cunoscut pe cale natural tote
cuele secundare, care trebuiau s influeneze asu
pra acestor evenimente m ari? Cnd, m a m ulte vecur dup dnsul, se vedea acele revoluiun succedndu-se, ntocm ai aa precum fuseser prevestite,
putea-va ore s cugete cine-va, c ntm plarea a fcut
s se m plinesc aa cum sa predis?
Al treilea, faptul prevestit pote s nu fie aa de
strin de m intea omenesc, pote s fie pre ved ut pe
cale n a tu ra l ; dar a fost predis cu o mulime de m
prejurri diverse i exprim ate lm urit, m prejurri
care nu putea da loc lab n u el i care se efectuez
cu o exactitate deplin. Die c aceste m prejurri, prin
mulimea, prin varietatea, prin neprobabilitatea lor,
n aii putut s fie prevedute natural, nici s fie realisate n totalitatea lor din ntm plare. Evenim entul

80

PROFEIILE MESIANICE

principal este un fapt, care dac ar fi fost isolat, ar


fi putut s fie nchipuit din ntm plare; dar parti
cularitile care sunt unite cu el sunt attea fapte
deosebite, c m preunarea, totalitatea, conlucrarea
lor la acelai efect, l pune ma presus de ori ce previdere omenesc i de ori ce com binaiun ale no
rocului. Sam aria m presurat de regele Siriei este
bntuit de o fomete ngrozitore; regele Ioram i tot
poporul sunt m hnii la suflet, Elise vestete, 111
numele lu D-deu, rdicarea asediului. De sar fi
m rginit la acest prezicere, sar fi putut crede c
el avea <5re-care cunoscin particulare, care-1 fcea
s prejudice evenimentul. D ar el adauge c mne
la ora acesta, mesura de fin i doue mesur de orz
se vor vinde la porta Samarie cu un stater. Un oficer nevoind s cread profeiei acetia, i declar
c va vedea cu ochii se acest pre sc d u t; dar c
el nu va mnca* Putea ore s prevad prin cunoscinele sale proprii tote particularitile acestea?
Ore putea s vie ele din ntm plare? A. trebuit, ca
predicerea s fie mplinit, o fric mare s cuprind
pre m presurtor i s o rup de fug, s lase acolo
tote provisiile lor, i ast-fel s scad preul fine
i al orzului; ca oficerul necredincios s fie nsr
cinat de rege a inea ordinea la porta unde se vin
deau bucatele, i s fie strivit de m ulimea popo
rului: o combinaiune aa de complicat, aa de
am runit nu putea fi nic preveduta, nic efectul
unei ntm plri orbe.
(V a urm a).

Glierasim lite te n n

...... - C0000<3------

CRONICA BISERICEASC
(U rm are ; veij No. 15, anul :il X-lea).

Biserica Rus n anul 188G.


In Biserica Rus, n anul expirat, observm urm torele evenimente ma m arcante :
De la mortea patriarchulu Adrian, al decelea i
to t odat ultim ul patriarch al Mosquei i a tot R u
sia *), n Biserica Rus nu s'au ma adunat sinode
locale, pentru discutarea feluritelor chestiuni bise
riceti. Sub Petru cel mare, suveranul Rusiei (16821725, de la anul 1721 el purta titlul de im perator
al tuturor Rusiilor, adic al Rusiei mari, m icii albe),
Biserica ortodox a ndurat m ult um ilin, dupre
cum acesta se scie din istoria bisericese, i dupre
!) P atriarchatul n R usia sa nfiinat la anul 1589, sub a ru l T eo
dor Ivanovie, ultim ul suveran ru s din dinastia lu Hurie, cu b in e
cuvntarea tuturor Bisericilor ortodoxe autocefale de a tu n c i; n total
au iost 10 patriarchs n M osqua: Iov, F ila ret, H ;rm ogen, Ioasaf 1,
Iosif, Nicon, Ioasaf II, Pitirim, loakim , A drian. De la 1700 anul
m orsi ultim ului p atria rch al Mosque! A driani pn la an u ll7 2 1
B iserica Bus a fost adm inistrat de Stefan Iavorsky, mitropolit de
Riazan, cu titlul de locoiitor de p a tria rc h ; la anul 1721 sau nfi
inat n Biserica R as st. Sinod adm inistrator perm anent, care exi
st i astzi.
Biserica Ortodox Romn.

82

C f c O N ir A B H F . R ir P . A s r

cum vom expune ma pe larg cititorilor revistei nostre n viitor; pe ct de mare a fost acest suveran
pentru cele lumeti, pe att de nefavorabil pentru cele
religiose; au fost mari prelai n Biserica R as, carii,
cu riscul posiiune lor i cliiar al viee, au susinut
sus i tare drepturile bisericeti : destul s amintim
pe m itropolitul de Riazan Stefan Iavorsky, celebrul
autor al cre Petra credinei" din tim pul lu Fe
tru cel m are, pe Tlieofilact L opatinsky, archiepiscop de Tver, celebrul autor al opului Ciocan la
petra credinei i martir, din tim pul m pertese
A nna Ioanovna (1730 1740), pe Platon Levin, m itropolit de Mosqua, ale cruia scrieri teologico-istorice sunt traduse n limbele cele ma respndite din E uropa, decedat la 1812, n tim pul lu
A lexandru I, pe Filaret Drozdov, m itropolit de
Mosqua (mort la 1867, n tim pul lu A lexandru II)
i alii, ca s vedem cte lupte au urm at ntre B i
seric i diferiii e inamici interni i externi.
L a anul 1884, n Septembrie, sa adunat un sinod
local, la Kiev, la care aii asistat urm torii p re la i: Pla
ton Gorodetzky, m itropolit de Kiev, Sergiii Lapidevsky, arcliiepiscop de Kiinii, N icanor Brovcovic,
episcop (acum arcliiepiscop) de Odesa, Vitaliu Greciulevic, episcop de Mogilev (acum repausat) i alii,
n total 15 prelai din eparcliiile de la sudul Rusiei;
la acest sinod local saii discutat ma m ulte che
stiuni, privitore la dogmele i disciplina Biserice or
todoxe ; acel sinod a luat ma multe mesur nimerite
contra sectei stunditilor, carea se respndete forte
m ult n tim pul din urm n Rusia sudic; pastorala,

CRONICA BISERICEASC

83

em anat de acel sinod, este publicat n tote diarele ma respndite din Rusia (i chiar din alte er
ortodoxe); sinodul din Kiev a dat bune exemple : la
anul 1885 sa adunat alt sinod n oraul Cazan (pe
fluviul V olga)fosta capital a T tarilor de Cazan,
cucerit de Ioann cel teribil, arul Mosque, la anul
1551, n am intirea crui eveniment poetul Rus H erascov recte Herescu, originar din V alachia a
scris poemul Rossiada ; la sinodul din Cazan au.
participat 13 prelai, sub preedinta lu Palladiii
Raev, archiepiscop de C azan ; la acest sinod sau
discutat felurite chestiuni bisericeti, i sau luat
mesur ma ales contra lipovenismului i mahomeda
nismului, carii sunt forte respndite n provinciile
situate pe fluviile Volga i U ral; msurile luate de
sinodul din Cazan privesc nu num ai eparchiile de
lng Ural i Volga (anum e: Perm, Viatca, Ufa,
Orenburg, A strachan, Samara, Saratov, Simbirsc,
Penza, Cazan, E caterinburg, Nijni-Novgorod), ci i
altele, n care locuesc ma cu sem etorodoxi i necretini (anume eparchiile de Tiflis, Cutais, Suchum
Alaverd, Vladicaucaz, Stavropol, Ecaterinodar, ace
ste din urm eparchi se afl n Caucasia, i cele
cinci dinteiu compun exarchatul Georgie, n capul
cruia acum se afl I. P. S. Paul Lebedev, archiepis
cop de Cartalinia i Cachetia, reedine n Tiflis, ca
pitala Caucasie, iar n anii 1871 1882 el a fost
episcop (de la 1879 archiepiscop) de K iinu i Chotin, care prelat este cunoscut, ca mare rusiflcator
al Romnilor i Georgienilor ortodox); pstorala, edat de sinodul din Cazan, asemenea este publicat

84

CRONICA BISERICEASC

n cele mai rspndite organe de publicitate din


Rusia. In anul 1886, 111 A ugust, sa adunat al 3-lea
sinod local, n dilele
nostre,7 n Rusia, n oraul
IrJ
?
cutsc (pe fluviul A ngara, n Siberia); la sinodul din
Ircutsc. sub preedina I. P. S. Veniamin, archiepiscop de Ircutsc i Nercinsc, au participat 12 prelai
din eparchiile din Siberia (anum e: din Tobolsc,
Tomsc, Enisesc, Iacutsc, Camciatca, Cita, Ircutsc,
Bisc, Berezov, Sem ipalatinsc, K irensc, insulele
A leute); acest sinod a avut, ca scop principal, lua
rea msurilor pentru a aduce la cretinism pe felu
ritele popore din Siberia, care sunt 111 pgntate.
Sinodul Biserice Ruse n anul trecut a nfiinat ca
tedre pentru istoria i com baterea lipovenism ulun
cele 55 seminarii ortodoxe, i 111 acele seminari,
unde acesta catedr exist ma de m ult x), sa ma
adogat nc cte un profesor la acest catedr.
Lipovenii, carii se m part pn la 150 fraiun de
eresi i schisme, care de care ma curiose, chiar
anti-cretine i contra statului, sunt 111 numr de
15 milione 111 tot Rusia ; deni nu ma aparin
Biserice ortodoxe de la anul 1667, cnd a avut
loc, n Mosqua, un mare Sinod local, la care au par
ticipat i patriarchi din Orientul ortodox, 111 tim pul
arului Alexiu, printele lui Petru cel mare, i a pa
triarchulu Mosque Nicon, ultimul, prin msuri
') n Sem inarul (lin K iinu cated ra de istoria i com baterea Lipovenism ulul exist nc de la anul 1871; cated ra de lim ba i lite
ra tu ra Rom na, aa de necesar n Basarabia, nu exist de loc n
B asarabia; lim ba R om n este cu totul oprit iu B asarabia din o r
dinul fostului arcbiepiscop al K iinului P a u l Lebedev. nc de la
anul 1871; pe c n i absolut tote n aionalitile diu R usia i au
organe de publicitate n Rusia, afar de R o m n i!

CRONICA BISERICEASC

85

forte violente, a ndreptat crile bisericeti, n care


se aflau forte multe greeli, i n genere cu asprime
se purta cu toi acei carii nu erau devotai Biserice
ortodoxe. (Acest patriarch, care a m urit n exil, este
nm orm ntat n renum ita monastire Noul Ierusa
lim u zidit de el nsui aprope de M osqua; asupra
personei i activite patriarchulu N iconpn acum
chiar exist preri controversate); lipovenii locuesc n tot Rusia, ma ales n prile laterale ale e;
din causa persecuiilor din tim pul lu Petru cel mare,
Ecaterina II (1762-1796) i Nicolae 1 (1825-1855),
lipovenii aii fcut ma m ulte rescole (ma ales sub
E caterina II, sub conducerea hatm anului Cazacilor
Em elian Pugacev), i aii em igrat preste hotarele R u
siei, ma ales n Austria, Prusia, Turcia. In A ustria
anume n satul Belocrinia" (Fontna Alb), n
Bucovina, actualm ente se afl centrul eclesiastic al
lipovenilor, num ii popovi (adic carii aii popi,
i n genere ierarchie bisericesc); m uli din lipo
veni se afl n satul Mitocul, situat lng monastirea Dragomirna, fundat de Anastasiu Crimea, m i
tropolitul Moldovei. In Prusia n capul lipovenilor
se afla pn nu de m ult archim andritul Paul num it
Prusianul1, acum cel m aizelos propagator al orto
doxiei ntre lipovenii din Mosqua i Pscov; n ulti
mul ora apare Revista HcTiiHa (A deverul") sub
direcia printelui Golubev, fost nfocat aprtor al
lipovenismului, i actualm ente zelos aprtor al orto
doxiei. In Turcia, lipovenii aii em igrat n timpul E caterinei II, sub conducerea hatm anului cazacilor Necrasov, i toi lipovenii din Asia mic actualm ente

86

CRONICA BISERICEASCA

simt cunoscui sub numele de N ecrasov. In R o


mnia sunt asemenea muli lipoveni, ma ales n ora
ele Bucureti, Brila, Galai, Yasluiu, Iai, Botoau,
Flticeni (aprope de Flticeni este o m nstire lipovenesc a St. Emanuel, unde este i tipografie, n
carea se tipresc ma multe cri lipoveneti n limbele slavon i rus, dar care cri forte cu greii
se pot cpta de ne-lipoven, dupre cum acesta sa
ntm plat cu D. Gr. G. Tocilescu, Inspector general
al colelor, care a putut, dobndi o carte de mare
valore pentru confesiunea lipovenese prin D. di
rector al gim nasiulu din Flticeni i revisor co
lar al judeului Suceava). Lipovenii dispun de m ari
sume de bani; prin propaganda lor, deni preocup
forte m ult pe biserica Rus: contra lipovenilor exist
SocietateaSt. Petru, m itropolitul M osque,n Mosqua ,carea public o revist lunar EpaTCKoe Cjiobo
(C uvent fresc ),sub conducerea cunoscutului pro
fesor al faculte Teologice din M osquaN. J. Subb otin; prin tote oraele-reedinte episcopale, n fie
care Duminic, se in prelegeri de misionari ortodox
contra lipovenilor; la aceste prelegeri, m a corect
c o n v o r b ir iia u parte att ortodoxii, ct i lipove
nii, carii din ce n ce dovedesc ignorana lor 111 cele
bisericeti. Gestiunea lipovenismului fiind forte in
teresant i pentru noi Romnii, ne vom face o da
torie de a comunica cititorilor revistei nostre ma
multe scir despre lipoveni n genere, i despre li
povenii din Romnia n special.
11 anul expirat Biserica Rus sa ocupat m ult cu
chestiunile privitore la catolici (ma ales n fosta

87

CRONICA BISERICEASC

Polonie i fosta Lituanie), protestani (n provinciile


Baltice i marele ducat al Finlandei) i ovrei. n Var
ovia, capitala Poloniei Ruse, exist o frime carea editez ma multe crt contra catolicilor, att
compuse de autori Rui, ct i de ali ortodox; mi
sionarii carii particip la convorbirile contra cato
licilor, sunt originari ma ales din provinciile
apusene ale Rusiei, carii cunosc bine chestiunile or
todoxe i catolice.

In capul frim e din Varovia se afl I. P. S.


Leontiu Lebedinsky Arcliiepiscop al Varoviei, cu
noscut prin scrierile sale, ma ales predicile, inute
pe cnd era Episcop la Reval (Estlandia), archiepiscop la Cam enia (Podolia), Odesa, i ca prelat
energic, decis. In Vilna, capitala fostei Lituani (ac
tualm ente Lituania formez trei provincii, a 12
judee fie-carea, ATilna, Grodna, Covna) exist o
frime (carea este nfiinat n secuiul al 17, m
preun cu cele din Kiev i Lem berg) pe lng mcinstirea St. Spirit, bine organizat i dispunend i
de fonduri, lsate de testatori n felurite tim p u ri; n
capul acestei frim de la anul 1839, cnd sa f
cut reunirea uniilor cu ortodoxii, pn la 18 68 se afla
Iosepli Semaco, m itropolit al Lituaniei, care a
contribuit forte m ult la ridicarea nivelului intelec
tual, moral i m aterial al clerului orth o d o x : el a reunit
pe unii cu Biserica ortodox Rus, a lsat un fond
mare pentru ntreinerea clerului din cele trei eparchi ale Lituaniei (Vilna, Grodna, Covna), i scrierile
sale, ma ales memoriile asupra stre uniilor na
inte de reunire cu ortodoxii, aii fost date la lumin,

88

CRONICA BISERICEASC

conform dorinei lu, de Academia de sciine din


Petersburg. De la 1868-1887 frim ea din Yilna a
progresat spre binele ortodoxiei, fiind n capul e
prelai distini, ca Macariu Bulgacov (decedat n
Iuniu 1882, ca m itropolit de Mosqua), a cruia scrier (n 20 volume) sunt cunoscute forte bine, fiind
traduse n limbele franceza i germ an (Introdu
cerea n Teologia ortodox" a acestui prelat a fost
tradus din franuzete n rom nete de P. S. Glierasim Pititenu, profesor la facultatea Teologic
din Bucureti), Alexandru Dobrnim (decedat n
Aprilie 1885, ca arcliiepiscop de Vilna), i actual
m ente frim ea din Yilna este condus de I. P. S.
Alexiu Lavrov, arcliiepiscop de Vilna, cel ma re
num it canonist Rus n dilele nostre, a fost 25 de ani
profesor la facultatea Teologic din Mosqua. F r
im ea din Kiev exist de la anul 1589, fiind nfiin
at pe lng monstirea A rtre Domnului, numit
Brafsky" (adic monstirea frim e), dupre ini
iativa lu Teoplian, patriarcliul Ierusalimului, care
a visitat n acel an Kievul, dup ntorcerea sa din
M osqua; frim ea din Kiev a fost celebr ma ales
n tim pul lu Petru Movil, mitropolit de Kiev,romn
de origin, decedat la anul 1646), care a nfiiinat
i actuala facultate Teologic din Kiev, cea ma
renum it col n Rusia, carea facultate se afl n
m onstirea Bratsky ; actualm ente frim ea din
Kiev este condus de I. P. S. P laton Grorodetzky,
m itropolit de Kiev, cu concursul tuturor profesori
lor faculte de Teologie i al altor persone dis
tinse. Frim ea din Lem berg actualm ente nu ma

CRONICA BISERICEASC

89

are aceal nsem ntate, pe care o avea n secuiul 17


i urmtorii. Fiind nfiinat, m preun cu biserica
stavropigial a Adormire, de A lexandru Lpunenu
Domnul Moldovei,i susinut to t-d eu n am aicu sem
de Domnii Romni i alte persone distinse din erile
romne, ea actualm ente nu ma este susinut de
poporele ortodoxe, de ore ce cretinii din G aliia
actualm ente, n cea ma mare parte, nu ma sunt
ortodox, ci u n ii.1) Guvernul Rus,prin preotul Ioann
Naumovic, voete a ajuta acest frime, dar prin
tele Naumovic, care acum a trecut la ortodoxie, nu
mai este privit bine de ruii-unii din Galiia.
Contra protestanilor exist n Rusia m ai multe
frim, prin care cele mai principale sunt cele din
oraele Riga (capitala Liflandie), Re\Tal (capitala
Estlandie), Mitava [capitala Curlandiei], Helsingfors
(capitala Finlandiei). Frim ea din Riga, ce este pe
lng biserica catedral a S. apostoli Petru i Paul, se
afl subpatronagiul familiei Im periale; preedintele
ei de onore este Dl. C. P. Pobedonotev, O ber-procurorul St. Sinod (Ministrul de culte), i ma tot-deuna este condus direct de P. S. Donat, episcop de
Riga i Mitava, de ore ce vicarul seu, P. S. Nicolae,
episcop de Reval, este trimes, ca cap al misiune
ruse din Ieddo, capitala im periului Japonez. Dl. G.
Trusm ann, de origin eston din Reval,-a obinut g ra
dul de liceniat n Teologie ortodox de la facul') Asupra. B isericel A dorm ire din. Lem berg, precum i a institu lu l i frim ei, afltore pe lng ea, a aprut la an u l 1886 o car
te forte im portant n limba rusa, carea se traduce n rom nete
de I). Gr. Gr. Tocilescu, sub auspiciile Academ iei Romne i a
M inisterului Instruciune! al Romniei.

90

CKO NIC A BISERICEASC

tatea din Petersburg, i este cel ma activ mem bru


al frim e din Riga. Ca s dee o lovitur germ ani
smului, representat n provinciile Baltice, ma ales
prin protestantism , guvernul Rus a strm urat auto
ritile superiore colare i religiose din D orpat, la
Riga, chiar renum ita universitate din D orpat, unde
studiile se predau n lim ba germ an, va fi strm u
tat la R iga centrul adm inistraiune ruse. In anii
1882-1886 au trecut la ortodoxie din protestantism,
n provinciile Baltice, preste 100,000 persone de ori
gin livonic i estonic. S a cldit o biseric mre n oraul Iacobstadt (Curlandia) cu spesele ortodoxilor din Mosqua, Novgorod, Iaroslav, carea a
fost snit de I. P. S. Platon Gorodetzky, mitro
polit de Kiev, care a fost arcliiepiscop la Riga 18
ani (1848-1866), n presena unor membri a fami
liei Im periale i a nalilor dem nitari a statului.
F ria din Helsingfors este preedut de I. P. S.
Isidor Nicolsky, m itropolitul de Novgorod, Peters
burg i al Finlandie; acest frime, de i are destule
mijloce, nu face mare progres din causa ndrtni
ciei finejilor, carii, sub influena Suezilor, nu primesc
nimic rusesc, ma ales avend n vedere, c F inlan
dia are o constituiune din anul 1809, i Im peratorul
Rusiei se numete mare duce al Finlandie.
C ontra iudaismului sunt ma multe misiuni, din
care cele ma nsemnate sunt n Odesa, Kiev, Varo
via, Vilna. Misiunea din Odesa se ocup cu aduce
rea la ortodoxie a ovreilor din provinciile: Basara
bia, Crimea, Ecaterinoslav i Clierson. Ovreii se
fac ortodox nu din convinciune, ci din interes: la

CRONICA BISERICEASC

91

mortea I. P. S. Dimitrie Muretov, arcliiepiscop de


Odesa, n Noembre 1883, ovreii din Odesa aii druit
100,000 ruble pentru nfiinarea unui ospiciu pentru
btrni ortodox n Odesa, i o sum mare pentru 10
stipendii, n memoria aceluiai prelat, la seminarul
din Odesa. Un fost rabin nvat sa fcut ortodox, i
acum este cunoscut sub numele de Ivan A lexiev; el
trete n Novgorod i public ma multe scrieri
contra ovreilor talmudit. Ovreii din Polonia i L i
tuania, de i se fac ortodox, n realitate remn tot
ovrei, dupre cum cu regret o spun acesta n publi
citate I. P. S. Leontiti, arcliiepiscop de Varovia
(n diarul Varavski Dnevnic" - Diarul de Varovia) , d. Micliail Ooialovic, profesor la facultatea
Teologic din Petersburg (n revista Mesagerul
bisericesc din Petersburg), originar din Lituania.
La K iev Ovreii, carii s a u fcut ortodox, comunic
to t cu iudaismul, dupre cum un medic ovreiu-ortodox
a declarat-o pentru sine naintea tribunalului, i
dupre cum acesta se vede din cele comunicate de I.
P. S. Mitropolit de Kiev n cartea sa pastoral, adre
sat tuturor ortodoxilor din E parchia de Kiev. In
genere despre ovrei se pote spune, c deni nic
odat nu pot deveni buni cretini; dae se fac cre
tini, apoi m a curnd m briez confesiunea prote
stant, dupre cum acesta se observ n ma multe er.
O preocupare mare a avut Biserica rus n anul
1886 pentru respndirea instruciune! clerului. In
Rusia exist 4 faculti Teologice ortodoxe n ora
ele : Petersburg (fundat de im peratorul Paul I la
anul 1799), Mosqua (facultatea acesta a fost fim-

92

CRONICA BISERICEASC

dat la anul 1670 de arul Moscovie Alexiu Miliailovic n monstirea Zaiconospasky din Mosqua, iar
la anul 1814, sub arcliiepiscopul de Mosqua Au
gustin Vinogradsky, facultatea sa strm utat n laura
st. Sergiii de Radonej, cea ma renum it monstire
din Rusia, aprope de Mosqua, i n acea laur pn
acum se afl acea facultate), Kiev (fundat de P e
tru Movil, mitropolitul de Kiev, n monstirea B ratsky, unde se afl i acum), Cazan (fundat la anul
1809 de im peratorul Rusiei Alexandru I). Tote ace
ste faculti sunt bine organisate, i dispun de fon
duri mari pentru susinerea revistelor teologice,
publicarea crilor religiose de coninut ma serios,
pentru progresul n genere al sciine teologice.
Spre a fi admis n aceste faculti, doritorii trebue
s posed diploma de m aturitate (bacalaureat) de
la gimnasiile cu 8 clase sau seminariile clericale;
cursul durez 4 ani, i absolvenii cu succes a cur
sului complect obin titlurile de student actual i de
candidat n teologie; titlurile de liceniat (magi
stru) i de doctor n teologie se acord cu forte
mare greutate, ma ales dupe regulam entul din
April 1884. Cele 55 seminari ortodoxe din Rusia au
cte 10 clase, din care 8 clase gimnasiale i 2 special-teologice; acei, carii term in cursul gimnasial,
se admit de drept n tote c(51ele superiore cu drep
tul de bacalaureai; acei, carii term in i cursul de
2 clase special-teologice, aii dreptul de a fi preoi
n comunele urbane i ru ra le ; nu se admite nimene
n cursul teologic seminarial, neposednd diploma
de m aturitate. Ma sunt n Rusia aprope 200 prose-

CRONICA BISERICEASC

miliarii cu 4 clase, corespundetore cu cursul infe


rior gim nasial; absolvenii proseminariilor intr de
drept n clasa V ginm asial din seminari. In tote
comunele, att urbane, ct i rurale, exist scoli
prim are bisericeti, corespundetore cu 4 clase pri
mare laice. In Rusia apar 80 reviste i diare religi
ose, din care cele ma im portante sunt 4 reviste lunare
ale celor 4 faculti Teologice : Revista O rtodox",
carea apare o dat pe lun n Mosqua, Citirile societe am atorilor instruciune clericale", carea apare o dat pe lun 111 Mosqua, Credina i R aiu
nea", carea apare o dat pe lun n Charcov, i
Mesagerul bisericcsc", organul st. Sinod Rus, re
vist septemnal, apare n Petersburg.
Din alte evenemente 111 biserica Rus observm
compunerea St. Sinod. De la Petru cel mare pn la
anul 1883 (31 Iulie) Sinodul perm anent adm inistra
tor al biserice Ruse se compunea din nalii prelai
(Mitropoli, Archiepiscop i Episcop), A rchim andri i 2 membri din clerul miren. De la mortea
protoereulu (adec economului) loan V. Rojdestvensky, ngrijitorul biserice mici a palatului impe
rial de earn din Petersburg i profesor de religie al
familiei Im periale, adic de la anul 1882, nu sa ma
aprobat de Suveran al 2-lea membru al Sinodului rus
din clerul miren. La 31 Iulie 1883 a decedat protoprosbitem l Vasile Borisovic Bajanov, ngrijitorul
biserice m ari a palatului imperial de earn din Petersburg, i confesor al familiei Imperiale, ante iul mem
bru al sinodului rus din clerul miren. De la m ortea
acestor ultim i membri a Sinodului rus din ele-

94

CKOVICA BISERICEASC

rul miren, Sinodul rus se compune num ai din


nali prelai : n anul 1886 St. Sinod al bise
rice Ruse se com punea din 7 prelai, din care
5 cu titlul de membri a St. Sinod, i 2 cu titlul de
asisteni, i anume membri a S. Sinod au fost: I.
. S. Isidor Nicolsky, m itropolit de Petersburg
(membru de la anul 1844, cnd sa numit exarli al
Georgie, n Tifiis, iar ca m itropolit de Petersburg
de la Iulie 1860), I. P. S. loannicliiu Rudnev, mitro
polit de M osqua(mem bru de la anul 1877, cnd sa
num it exarli al Georgie, iar ca m itropolit de Mosqua
de la Iulie 1882), I. P. S. Platou G orodetzky, mi
tropolit de Kiev (de la Fevruarie anul 1882, cnd
a trecut ca m itropolit la Kiev, nainte fiind episcop
de Pscov, arcliiepiscop de Riga, de Don, de Odesa],
I. P. S. Paul Lebedev, arcliiepiscop de Cartalinia i
Cachtia, exarli al Georgie (membru de la Iulie 1882,
cnd sa num it exarli al Georgie, iar nainte fiind
episcop de Ladoga, episcop i arcliiepiscop de K iinti), L eontiuLebedinscky, arcliiepiscop de Cliolm
i Varovia (membru de la anul 1883, Ma 15, iar
arcliiepiscop al Varoviei, sa num it n Decembrie
1875, ma nainte fiind episcop de Reval, episcop
i arcliiepiscop al Podolie, Arcliiepiscop al O dese];
asisteni au fost: P. S. Serafim Protopopov, episcop de
Sam ara pe Volga (asistent de la Aprilie 1885, nainte
fiind episcop de Starorusa, de Smolensc, de Riga), P.
S. German Osetzky, fost episcop de Stavropol n Cau
casia. Acum nu ma pote acusa nimenea biserica
Rus, c Sinodul e nu este canonic, dupre cum cu
drept cuvent m uli din cei ma renum ii prelai rui
i din alte er ortodoxe o acusau. m ult timp.

CRONICA BSERlCPASC

Biserica Catolic.
Posiiunea, ocupat de biserica catolic, de la
nceputul luptei culturale, n Occident, a fost ps
trat i n anul expirat. Ca i nainte, biserica cato
lic era narm at cu tote forele i mijlocele, de care
dispune, observnd cu cea ma mare ateniune pe ina
micii se, i era preparat n fie-ca're m om ent dat
att pentru aprare ct i pentru atac. M ulmit
acestei privegheri i putine de a concentra tote for
ele sale n punctele ma m ult am eninate, caliti
pe care le-a cptat prin o experien secular, bi
serica catolic 111 anul expirat a avut putina nu nu
mai s conserve tote posiiunile, ocupate nainte,
dar n unele puncte ea a reuit s se mite nainte
i chiar a avut succese considerabile, cel puin n
unele state.
Biserica catolic necontestat a avut un succes
mare n lupta sa cultural cu Prusia, lupt, care a
durat n curs de 13 ani. Desi tirile din diare, relative
la absoluta abrogare a cunoscutelor legi din M aiu,anul 1873, sunt exagerate, totui este necontestat, c
din aceste legi sau schim bat tote articolele, nefavo
rabile bunilor catolici i ma ales autoritilor biseri
ceti catolice., i aii remas n acele legi numai nennsemnate restriciun, relative la alegerea i representaiunea candidailor la funciunile pstorilor parocliial. D ar abrogarea i a acestor restriciun fa
cu actualele raporturi ale guvernului Prusian cu
curia roman, este numai o chestiune de timp. Ca?

96

CRONICA BISERICEASC

tolici centrului, n adunarea prusiana, asemenea


sunt bine convini n acesta, ca i nsui papa, i
regret numai pentru aceea, c guvernul prefer a
face concesiuni pas cu pas, n loc ca s termene odat cu rmiele acestor legi, odiose lor; dupre opiniunea catolicilor i papei, acesta ar fi ma m ult
vrednic de nelepciunea im peratorulu Germaniei
i gloria universal a Cancelarului imperiului. Se po
te crede, c ultim a concesiune, fcut de papa gu
vernului Prusian n chestiunea septenatulu, va mo
tiv pe principele Bisrnarc s fac acest ultim pas
pentru apropierea cu curia roman.
L upta cultural cu Belgia, carea sa term inat n
anul 1885, n anul expirat nu s a renoit; este pro
babil, c ea nu se va renoi ct timp se i.fl 111 ca
pul afacerilor ere actualul minister clerical. N unciul papal, care sa aedat, la nceputul anului ex
pirat, 111 Bruxelles, i ndeplinea datoriile sale fr
nic o m pedecare.
In anul expirat sau aplanat definitiv nenele
gerile diplomatice ntre curia roman i Portugalia,
causate de aa nunjjta delegaiune apostolic, nfi
inat n oraul Bombay, nenelegeri, care au durat
aprope patru ani. Portugalia se opunea la nfiinarea
acestei delegaiun, din eaus c ea clca privilegiile
acordate de ctre papi, din timpurile vecin, archiepiscopulu portugal din oraul Goa, pentru admi
nistrarea tuturor bisericilor catolice 111 posesiunile
portugale n India. Papa fcea tot posibilul pentru
a m pca guvernul Portugal, ncredinndu-1, c
privilegiile archiepiscopulu de Goa rem n intacte,

CRONICA BISERICEASC

9?

de ore-ce delegaiunea se nfiinez pentru admini


strarea a aa numitelor vicariate apostolice, din care
cea mai mare parte se afl n posesiunile Engleze
din India, i asupra cror autoritatea archiepiscopulu portugal de Goa nu se atinge. Pentru explicarea
i resolvarea definitiv a acestor nenelegeri, a aju tat m ult papei guvernul Englez din India. Cu ocasiunea aplnre favorabile a acestor nenelegeri,
episcopii portugal au schim bat cu papa felicitri
reciproce; n rspunsul su (de la 14 Sept. 1886)
la adresa de felicitare a episcopilor portugal (de la
4 August) papa mulmete episcopilor pentru con
cursul amical i energic i recom and s se porte
i pe viitor num ai i num ai ca s triumfeze causa
bisericesc.
Cu Ispcinia papa Romei n anul expirat sa aflat
n cele ma bune relatiun.

Despre relaiunile papei cu Austro- Ungaria se


pote spune, c au fost bune, cel puin nu sau ivit
nenelegeri n mod oficial. Cu relaiunile sale, cu
acest stat catolic, Curia rom an a fost, dupre cum
se vede, m puin m ulm it, de ct cu relaiunile
cu Ispania i Portugalia, sau pote credea ma puin
n sigurana acestor relaium, cu tote c n politica
oriental papa i im peratorul A ustro-U ngarie ne
contestat m ergeau alturea. Cel puin la finele anu
lui, cnd ar sau nceput sgomotele, relative la
posibilitatea strm utre papei, din Roma n alt ora
europen, fiarele catolice, devotate pape, au credut
necesar a aminti faptele principale ale politicei Austro-U ngare,relative la scaunnl papal, anume nenoroBiserica Ortodox Romn.

98

CRONICA BISERICEASC

cita sosire la Viena, la Im peratorul Iosif II, a papei


Pili VI, purtarea necorect a lu Beust, care n timpul
luptei lu Piu IX cu Victor Em anoel pentru Roma,
ma tare d ect or-cine susinea pe papa cu sperana
c A ustro-U ngaria l va apra, iar cnd Italienii au
luat Roma i au proclam at regatul Italian 111 acest
ora, guvernul A ustriac, condus de el, cel nti din
statele europene a recunoscut acest regat. Amintind
aceste i alte fapte asementore ale politicei Austriace, relative la scaunul papal, un jurnal catolicgerman, care apare n Ytirzburg [Die Katliolisclie
Bevvegung in unseren Tagen, H eft 1. 1887], sa ex
prim at c A ustria va fi ultim a er, n carea sntul
printe i va cuta azilul.
D ac papa este n armonie cu statele catolice, n
unele chestiuni ale politicei externe, acesta nc nu
nsemnez, c relaiunile Curiei romane cu vre-un stat
catolic sunt bune n genere i acesta o demonstrez
n mod evident, prin exemplul seu, Francia. Este
cunoscut tuturor ce lupt mare port Francia cu
biserica catolic: pe cnd ea lupt din resputer
contra biserice catolice peteritorul seu din E uropa
n acelai timp ea n mod energic susine pe misio
narii catolici 111 tote prile lume. Anul expirat, ntre
altele, a presentat un exemplu de neconsequen a
guvernului Francez. Guvernul Chinez, dupresbelul
cu Francia pentru Cochinchina, a fcut propunere
p ap eidupre iniiativa sa proprie, sau dupre consi
liul Angliei i Germaniei, dupre cum afirmau unii
pentru a avea relaiun diplomatice directe cu guver
nul Chinez, i a triinete un nunciti la curtea din

CRONICA BISERICEASC

99

Peking, prom iend din partea sa a acredita un trimis


extra-ordinar pe lng Curia papal, n loc s aib
aceste relaiun prin interm ediul Francie, creia
pn acum i aparinea dreptul de reprezentaiune
i aprarea intereselor catolicismului n Im periul ce
resc. In vederea ure incorigibile a guvernului F ra n
cez contra catolicismului n F rana nsi, dar
pote sub influena aprobrilor secrete din Berlin i
Londra, papa era n stare s primese propunerea
guvernului Chinez, i a nceput negocieri pentru rea
lizarea acestei propuneri. Negocierile mergeau cu
succes, i au ajuns aa de departe, n ct papa a i
num it deja nunciul. D arF ran cia a nceput s susie
dreptul sSii tradiional, prin protejarea i aprarea
biserice catolice n China, n trun mod aa de ener
gic, n ct papa a fost necesitat s renune de o
cam dat la numirea nunciulu. Pentru a explica
acest duplicitate a politicei guvernului Francez, re
lativ la catolicism la sine n er i preste frontier,
un om de stat al Francie cu o naivitate cinic a dis
c: necredina, pe carea guvernul Francez o apr
i o propag la sine, n er, este o marf pentru
usul interior, i nu este destinat pentru a fi expor
tat preste frontier .
In traducere n limba ordinar, acesta nsemnez
c guvernul Francez la sine n er persecut cato
licismul de aceea, c el l mpedec, iar nstreintate
protejaz catoli'cismul de aceea, c el acolo i ajut.
E ste cunoscut, c misionarii catolici de naiona
litate francez nu numai servesc ca propagatori a
catolicismului n tote prile lume, dar i ca pro-

100

CRONICA BISERICEASC

pagator ai influenei franceze. D reptul de proteciune d putina Francie s se amestice 111 afacerile
interne ale ere, n carea deni, agenii catolici, i
desfur activitatea lor. Ct de mare este acest
drept i ce interpretare i aplicare larg se pote da
acestui drept, se pote vedea din istoria resbelulu
de Crimea, cnd certele dintre catolici i ortodox
pentru locurile snte din Ierusalim aii dat motiv lu
N apoleon III s ncep acest resbel sub pretext
de protejare a drepturilor catolicilor. Perderea ace
stui drept de ctr Francia n tro er sau alta este
egal perdere motivului legal de a se am estec
n afacerile cutre er i a aduce n ea influena sa
politic. Iat pentru ce negocierile guvernului Chi
nez cu papa, pentru punerea catolicilor Chinezi sub
proteciuneaim m ediat a nunciulu papal, paralizndu-se cu acesta influena Francie, aa de tare aii
emoionat pe guvernul Francez i l-aii pus n posiie suseze de tote mijlocele pentru a m pedeca rea
lizarea acestui proiect nefavorabil lu. Va reui n
totul, 111 acest privin va arta viitorul. De o
cam dat afacerea este p endinte: nunciul papal nc
nu este trimis 111 China.
De acest politic de duplicitate, cu privire la
biserica catolic i capul e, sa inut i guvernul Ita
lian. Dupre exemplul guvernului Francez, i guvernul
Italian a protejat ori unde pe misionarii catolici de
naionalitate italian, conformndu-se cu interesele
naionale ale Italiei, i n acelai timp, tot dupre exemplul Francie, purta lupta cultural cu catolici
smul i capul lu, la sine, n er.

CRONICA BISERICEASC

101

Cu t(5te acestea modul de a lupta al guvernulu


Italian se distingea de acel al guvernului Francez
prin acea, c guvernul Italian lupta contra catolici
smului, cu ma puin siguran i consequen de
ct cel Francez. Guvernul Italian prefera msurile
preventive msurilor represive; se arta, c, cu pri
vire la scaunul papal, se ine 111 posiie de aprare,
iar nu de atac, lua msuri pentru m pedicarea fe
luritelor ntruniri i congrese ale partisanilor papei
dintre supui italieni, i 111 orae italiene, i n ace
lai timp, pe sub mn, ncuraja ntrunirile i con
gresele partisanilor si i inamicilor putere lumeti
a papei. i cnd aceste congrese luau resoluiun
prea radicale, relative la pap, sau recurgeau la lu
cruri prea dumneti lu, precum la arderea n pu
blic a portretului lu, precum acesta, de exemplu, sa
ntm plat la congresul liberalilor din Padua, n
Septembrie anul expirat, guvernul Italian se ascundea
sub aprarea, c aceste eventualiti au fost nepre
vzute. Caul din Padua a i dat motiv de oparte la
proteste i reclam aiun din partea papei, iar de alt
p a rte la versiuni pentru m utarea lu n trun ora din
lum ea veche sau nou. D ar nsui papa a desm init
aceste versiuni, comunicnd la tdt lumea, c el
va apra posiia sa contra guvernulu Italian i a
tuturor elementelor revoluionare, nrudite cu el,
pn la ultima pictur de snge. Dar, de (5re-ce
aceste cuvinte ale papei nu pot fi interpretate n
mod literal, fiind c guvernul Italian de sigur nic
singur nu va atenta la viaa papei, nic va lsa pe
partizanii s s comit una ca acesta, apo buni

102

CRONICA BISERICEASC

catolici aii interpretat aceste cuvinte ale papei 111


sensul, c papa nu se va decide nici n trun caz s
prsesc Roma. La nceput, n form de presupu
neri, iar m ai pe urm n form de sciri sigure, agenii papali au nceput a afirma n tote foile cato
lice din tote erile lumei, cum c nsui guvernul
Italian a pus la cale de a se arde portretul papei,
i a strnit sgom otnl pentru prsirea Romei de
papa, ca guvernul Italian, ne mai avnd pe papa n
Roma, s scape de feluritele incomoditi, legate de
presena papei 111 Roma, i c papa, nelegend sco
pul acestor mainaiuni, i, n ciuda guvernului Ita
lian, sa decis s nu prsesc Roma pn la ultim a
extrem itate. Organele guvernului Italian, se nelege,
desmint tote acestea, i nvinuesc pentru desordinea
din Padua i pentru rspndirea tirilor de sensaie
pentru prsirea Romei de ctre papa. Este greu a
spune ceva positiv cu privire la raporturile dintre papa
Romei i guvernul Italian, un lucru ns este necon
testat aceste raporturi din ce n ce se agravez.
Catolicismul, purtnd o lupt energic i incontinu
cu inamicii sei, n acelai timp desfur o activitate
extra-ordinar p r;n o propagand energic i agil
n tote erile lumei. Despre im ensitatea acestei pro
pagande pot vorbi mai multe dri de sem ale pro
pagandei catolice; mai ales n Orientul ortodox mi
siunile catolice au un succes forte mare. Se constat,
c n regatul Greciei biserica catolic are treiarchiepiscopii [n Atliena, Corfa iNaxos] cu o cantitate
corespundletore de episcopi suffragani, i 111 pe

CRONICA BISERICEASC

103

ninsula B alcanic: trei archiepiscopi, opt episcopii


si
doue vicariate.
D ac bunii catolici aii motiv de a se bucura aces
tor succese alebiserice lor, apoi bunii ortodox n ar
trebui s uite de a pune stavil acestor succese, cel
puin pe terenul lor ortodox.
(Va urma)

Glieorglie P. Sannirianu

A n u l 1887 luna A prilie 8.

r o m n ia

SANTA EPISCOPIE
A

EPARCHI EI ROMNIC
NOUL SEVERIN

No. 493.

D -l M atei 1. D nricu din oraul rgu-Jiu,


cu ocasiunea St. Serbtor ale n vierel D o m nului,
bine-voind a d ru it Biserice cu hramul: St. NicolaeLL din comuna, Pru-Boia, p la sa Gilortu, ju d e
ul Gorju, un policandru de alam masiv cu 24
sfenice, in val&re de lei 140.
Despre care, cu onre ve facem cunoscut, ca s
bine-voi a dispune publicarea p r in ju r n a lu l ce
redactai, a uael asemenea laudabile fa p te din
p a rtea D-sale, spre exemplu i al altora.
Prim ii, Prea Snite, ale n6stre n Cliristos fr
eti m briri.
f E p is c o p , G h e n a d i e .
Directore, N . G. Protopopescu.

Prea S n itu lu Preedinte a l Redaciei ju r n a lu lu i: B ise


rica O rtodox Romn'-'.