Sunteți pe pagina 1din 13

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

   
 
   
 

Cautare

selecteaza

selecteaza
 

Username/Parolainexistente Login Register

  Username/Parolainexistente Login Register Home Documente Upload Resurse Altelimbi CATEGORII
Register Home Documente Upload Resurse Altelimbi CATEGORII DOCUMENTE Afaceri   Agricultura Asigurari
Register Home Documente Upload Resurse Altelimbi CATEGORII DOCUMENTE Afaceri   Agricultura Asigurari
Register Home Documente Upload Resurse Altelimbi CATEGORII DOCUMENTE Afaceri   Agricultura Asigurari
Register Home Documente Upload Resurse Altelimbi CATEGORII DOCUMENTE Afaceri   Agricultura Asigurari

CATEGORII

DOCUMENTE

Upload Resurse Altelimbi CATEGORII DOCUMENTE Afaceri   Agricultura Asigurari   Comert

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

UNI

F

Specia

1.1.Prezentareageneralaaagentuluieconomic

SocietateaHighServicesInternationalS.R.L.esteocompaniebinecunoscutaindomeniulproduselorsiserviciilordetehnologieainformatieisiacomunicatiilor,infiintat

Obiectuldeactivitatealsocietatii

SocietateacomercialaHighServicesInternationalS.R.L.arecadomeniuprincipaldeactivitatecomertulcuridicataalcalculatoarelor,echipamentelorperifericesisoftw

Obiectdeactivitateeste:

­comertulcuamanuntul,inmagazinespecializate,cuechipamentdebirou,calculatoaresisoftware;

­comertulcuamanuntul,inmagazinespecializate,cuechipamentdetelecomunicatii;

ScopulfirmeiHighServicesInternationalS.R.L.este:

Activitateacomerciala,tehnicasiserviciileIToferitesuntconformecerintelordecalitatesilegislatieiinvigoare.AcesteasuntconformestandarduluiISO9002,societatea

HighServicesInternationalestededicatatotalpieteiromanestidetehnologiainformatieisicomunicatii.Ofera'intr­unsingurpas'totalasatisfatieaclientului,impreunacu

OfertafirmeiHighServicesInternationalS.R.L.este:

Clientiipotalegedingamalargadeprodusehardware,software,pentruretelesicomunicatii,servicii,solutii,suporttehnic,comercialsilogistic. Produselehardware(calculatoare,componente,periferice,birotica,consumabilesimedia),pentruretelesicomunicatii,software,provindelaceimaicunoscutiproduca Serviciileprofesionaleoferiteinclud:servicesisuporttehnichardwareon­sitesion­return;contractedeservicehardwaresisoftwareadaptateclientilor,on­site;rezolvar

Proiecteazasioferalacereresolutiilacheie;referintelecelemaiimportantecuprind:reteledecomunicatiiradiovoce/date(WLAN)GSM,inbenziISMneprotejate2.4

platformeNovell,Microsoft,Linux;proiectaresigazduiredepaginidewebsialteaplicatiiinteractivemoderne;solutiidemanagementaldocumentelorsicunostiintelor;mes restaurante;solutiifinanciare. SuporttehnicestedisponibilinlocatiiledinBucuresti,labeneficiar,telefonic(help­desk),prine­mail,fax,siinteractivprinpaginilenoastredewebsaualepartenerlorno Livrarilesefacprinmijloaceproprii,Prioripost,Coletarieanuntata. Clienti

AuacordatincredereasiauutilizatproduselesiserviciilefirmeiHighServicesInternationalpeste5.000declientiinterni­firmeprivatesidestat,romanestisauinternationale­,

destatsi/sauprivatizate,serviciivamalesidetransport,s.a Resurse,locatii,personal HighServicesInternationalS.R.L.dispunedeolocatie.SediulsocialalsocietatiiesteinBucuresti.

Personalulangajatestede20persoane,dincare18austudiisuperioareinTehnologiaInformatieisauStiinteeconomice(5incastudenti);fiecareurmeazaanualin

metroplitanedeInternetdevitezasicalitate.

1.2.Procesuldemanagementincadrulagentuluieconomic:procesedemunca,resurseumane

Organizareaprocesuala

Organizareaprocesualaconstainstabilireaprincipalelorprocesedemuncanecesarerealizariisistemuluideobiectivealefirmei.Principaleleprocesedemuncacese

Ingeneralintr­oorganizatieexistacincifunctiuniprincipale:cercetare­dezvoltare,comerciala,productie­servicii,financiar­contabilasipersonal.

Functiacomercialacuprindetreiactivitati:marketing,aprovizionaresivanzare.

Activitatilelarandullorsedividinatributii,carereprezintaprocesedemuncaceconcuralarealizareaobiectivelorspecifice.Spreexempluincadrulmarketinguluideoseb

Atributiilesedividinsarcini,caresuntprocesedemuncacomplexesausimplececontribuielarealizareaobiectivelorindividualesideregulaseatribuieuneisingurep

Elementeleprincipalealeprocesuluidemuncasunt:subiectul(omul),mijloaceledemunca,obiectelemunciisiscopul.

IncazulsocietatiiHighServicesInternationalS.R.L.procesuldemuncaincludeurmatoareleelemente:

­director,departamentulmarketing,celelaltespecializarispecifice; ­documentele,informatia; ­echipamentedecalcul(calculatoare,imprimante),mobilier; ­mediul(ambiantafizicasisocialaincaresedesfasoaraactivitatea); ­relatiavanzator­client; ­scopulprocesuluidemunca(satisfacereacerintelorclientilor). Prinstudiereaprocesuluidemuncasepotdescopericaidecrestereaproductivitatiimuncii,sepotreduceeforturilefizicesiintelectualesiseeliminasausediminueaza IncadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRLseacordaofoartemareatentieresurselorumane,deoareceestemodulincaresepateobtineunnivelridicatdeprofitabilit Manageriidorescsaimbunatateascaperformantelesisatisfactiaangajatilor,constientizandfaptulcavalorificareapotentialuluipecareilreprezintapersonalulestesinonimacusuc Altfelspus,oinstitutiecaresedoresteorientataspreclient,trebuiesafieinaceeasimasuraorientataspreangajat. IncadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRL,acestetendintes­aumaterializatinprogramedepregatirealecarorrezultatesuntvizibileinatitudineasiprofesional InconditiileincaresocietateaHighServicesInternationalSRLseadapteazacerintelordinceincemaiexigentealeclientilor,dezvoltareadenoiproduse,instrumentes PerformantapersonaluluisocietatiiHighServicesInternationalesterezultatulunuiprocesinceputincadelainfiintareasocietatii,axatpetreidirectiiprincipale:selectare PoliticasocietatiiHighServicesInternationalSRLindomeniulrecrutariiaavutinvedereatatexperienta,catsimotivatianoilorangajati.Laselectares­atinutseamade Programeledepregatireprofesionalaurmarescasimilareaultimelortehnologiisispecializarea/recalificareacuparteneriiinternisiinternationalidemarca.

Personalulangajatestede24persoane,dincare20austudiisuperioareinTehnologiaInformatieisauStiinteeconomice.

Mediadevarstaestede30deani,personalultanarsibineinstruitreprezentandunuldinpuncelefortealecompaniei.Firmaoferaangajatilorsaiunmediudelucruplac

1.3.Niveurilesipiramidamanagementuluiagentuluieconomic.Organesifunctiideconducerecorespunzatoarefiecaruiniveldemanagement.

ConducereasocietatiiHighServicesInternationalSRLesteasiguratadedirectori.

Personalulestesupusprevederilorpropriuluiregulamentdeordineinterioara.

Activitateaesteorganizatapecompartimentedelucrupentrucares­audesemnatsefidecompartimente.

2.1.Moduldecalculalimpozitelorsitaxelor,termenilordeplata,actenormative

Situatiaimpozitelorsitaxelordatoratesivarsateoferainformatiireferitoarelacorelatiileunitatiipatrimonialecubugetulstatuluisibugetelelocale. Pentrufiecarecategoriedeimpozitesitaxesefacraportariprivindsumeledatorate,sumelevarsateefectiv,sumeleramasedevarsatsieventualsumelevarsateinplus. SCHighServicesInternationalSRLesteosocietateacomercialaplatitoaredeimpozitpeprofit,adicadetermina impozitulpeprofitaferentprofituluiimpozabil.

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

ObligatiilefiscalealeSCHighServicesInternationalSRLsebazeazapereglementarilefiscaleexistenteinvigoare,respectivimpozitelesitaxeleprevazuteinCodulfiscal

­ depunerealaorganulfiscalasituatiilorfinanciareanualesimplificatepentruanulanterior(situatiipentrusocietatilecomercialecarenuaplicareglementarilearmonizatecu

­ depunerealaorganulfiscaladeclaratieianualeprivindimpozitulpeprofitpentruanulanterior

­ calculareasiplataimpozituluipeprofit(trimestrial)aferenttrimestruluiincheiat

­ calcularea,retinereasiplataimpozituluipevenitcuretinerelasursa(pentruveniturileplatitedesocietatesubformadesalarii)

­ calculareasiplatacontributiilorpentruasigurarisocialedestat,contributiipentruasigurariledesomaj,contributiipentrufonduldeasigurarisocialedesanatate;contributii SocietateaHighServicesInternationalSRLisiachitaintermentoatedatoriilecatrebugetuldestatsicatrebugetulasigurarilorsociale. ConformordineloremisedeMinisterulFinantelorPubliceformatulelectronicalDecontuluidetaxapevaloareaadaugata,alDeclaratieiprivindobligatiiledeplatalab programuluideasistenta,semnatsistampilat,conformlegii.

2.2.Moduldecalculalsalariilor,concediiloretc.

SocietateaHighServicesInternationalS.R.L.folosesteunprogramdesoftwaredecontabilitate,gestiunecomercialasisalarii.Acestprogramesteuninstrumentspe

devenindastfelosolutiecompletapentrugestiunearesurselorumane.

Configuratiaprogramuluidesalarizareesteurmatoarea:

­Configurareagrilelordeimpozitarelunaresianuale

­Definireamoduluidecalculalconcediilormedicale

­Definireaindicatorilordesalarizare

­Formulepentrucalcululsalariilor(s

­C

­Administrareapersonalului(vechimeainmunca,tipuldecontract,zileled

bazasiadeducerilorsuplimentarepentrucalcululimpozituluipe

lucrate,pontajullunardetaliat

­Operareapontajuluizilnicsaulunar

penalizarilor

­Calcululorelorsuplimentare,denoapte,inconditiideosebitedemunca

­Calcululconcediuluide

asigurator

­Calcululsalariuluibrutporninddelasalariulnetinlei

DocumenteleaferenteplatiisalariilorlasocietateaHighServicesInternational S.R.L.sunt:

­Statdeplata

StatuldeplatacatreInspectoratulTeritorialdeMunca

2.3.Resurselefinanciarealeintreprinderii

2.3.1.Finantareacicluluideexploatare

­Declaratieasiguraridesanatate

Transformarilespecificeprocesuluideproductie,transformarirealizateincadrulcicluluideexploatare,necesitaexistentaunorstocurideactive(mijloace)circulanteint

A.Pozitiaactivelor(mijloacelor)circulanteinstructuraintreprinderii

Instructuraeconomicaaintreprinderii,activelecirculantejoacaroluldeobiectasupracaruiaserealizeazaactiuneadeprelucraresitransformarespecificaunitatiiinca

Pentruevidentiereaformelorpecareleimbracaelementulactive(mijloace)circulantevomstructuracicluldeexploatare(activitateaeconomicaspecificaprocesuluidep

Aprovizionare

Productie

Desfacere

Realizare

­bani

­

­productie nefinita (in curs defabricare) ­cheltuieli anticipate

­produse finite

­

­creante

asupra

materii prime

­

semifabricatedestinate

clientilor

­bani

materiale

­

vanzarii

 

combustibil

­

 

obiecte inven.

­

pieseetc.

Lafelcasimijloacelefixe(activelecorporale),activelecirculanteintrainstructuradeproductieinurmaunuiprocesdeconsum.

B.Stareacurentaaactivelorcirculante

Pentruaconturaamploareaconsumuluidinestenevoiesacunoastemstarealaunmomentdatamijloacelorcirculantedinintreprindere.Acestmomenteste,deregula,

fatadefurnizoriidefonduri,dinunitatesidinafarasa.

BILANT

 
 

ACTIV

PASIV

ACTIVECIRCULANTE CAPITALSOCIAL

ACTIVECIRCULANTE

ACTIVECIRCULANTE CAPITALSOCIAL

CAPITALSOCIAL

Materiale FONDUL DE REZERVA VENITURI, REZERVESIFINANTARI

Materiale

Materiale FONDUL DE REZERVA VENITURI, REZERVESIFINANTARI

FONDUL DE REZERVA VENITURI, REZERVESIFINANTARI

   
Produsefinite  

Produsefinite

 
 
  OBLIGATII fata de furnizori, creditori, bugetulstatului

OBLIGATII fata de furnizori, creditori, bugetulstatului

Produse,lucrari,serviciifacturatesi  

Produse,lucrari,serviciifacturatesi

 
 

marfuriexpediate

 
  CREDITESIIMPRUMUTURI

CREDITESIIMPRUMUTURI

Marfuri  

Marfuri

 
Disponibilitatibanesti

Disponibilitatibanesti

ClientiDebitori

ClientiDebitori

Pebazadatelordinbilantserviciulfinanciarapreciazastareainitialaamijloacelorcirculanteprinintermediulunorindicatorifinanciaricumarfi:

1.Fondulderulment

Princontinutulsaufondulderulmentreprezintaoparteadecizieifinanciareprivindactivelecirculante,elcontinandparteadecheltuieli,subformadeactivecirculante(oparted

2.Necesaruldefondderulment

Calculatpebazabilantuluiprevizionatsauabugetuluiprevizionat,acestindicatorrezultadincomparatiadintreactiv(stocuri,clienti,cheltuielideexploatare)sipasiv(datoriidin

candparteadeActivestemaimare.

3.Trezorerieneta

UnindicatorrelevantpentrubunulmersalresortuluifinanciaresteTrezorerianeta.Fiindocorelatiedintredisponibilitatilebanestialeunitatiisicontributiabancilorprincreditlaa

Incazulincareparteadeactiv(disponibilitati)estemaimare,indicatorulaparesubdenumireadeTrezoreriepozitiva.Incazulinvers,indicatoruldevineTrezorerienegativa,ind

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

C.Activitatideconsumreferitoarelaformareamijloacelorcirculante

InlegaturacumijloacelecirculanteincadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRLseorganizeazaurmatoareleactivitati:

1. Activitateadeaprovizionarecustocurilenecesareproductiei;

2. Activitateadeprelucrareamateriilorprimesidetransformarealorinprodusefinite;

3. Activitateadedepozitare;

4. Activitateadevanzare­decontare;

5. Activitateadeasigurare.

Activitatiloreconomicedintoatecelepatrufazealecicluluideexploataresunt:aprovizionarea,productia,desfacereasirealizarea.Imobilizareadevaloriinacestefazearedoua

D.Cheltuielilefinanciare

Informatiacheltuielilorfinanciarepresupuneoproiectareatuturoractivitatiloreconomicecesesucceddinmomentulaprovizionariipanainmomentulincasariicontraval

Veniturilefinanciare

Elementulmijloacecirculanteseformeazacufonduridinafaraintreprinderii.Dininteriorulacesteiasemobilizeazavenituridinprofitulbrutsauseutilizeaza,incadrulcapitalului

Dinprofitulbrut,prinrepartizareapentrucheltuielilecaresescadinvedereadeterminariiprofituluiimpozabil,mijloacelecirculantebeneficiazade:

­prelevarilafondulderezervasialtefondurispeciale(eleintraincapitalulpermanentutilizatsipentruacoperireafonduluiderulmentatatatimpcatsumeledeaiciram­acoperireapierderilordinaniiprecedenti;

­acoperireapierderilordinaniiprecedenti;

­acoperireaunorcheltuielicarenuaufostprinseincalculareanecesaruluidefonduri(comisioane,protocol,reclamaetc.).­acoperireapierderilordinaniiprecedenti; E.Eficientaeconomica Drept efect esteconsiderata

E.Eficientaeconomica

Dreptefectesteconsideratacifradeafaceriproiectatapentruanulviitor,fielanivelulpretuluidevanzare,fielanivelulcostuluicomplet.Suntindicatoricareiauinconsiderarec

Inposturadeefortaparenecesaruldefonduripentruformarea­dezvoltareaelementuluiactivecirculante.Pentruexecutieseareinvedereactivulcirculantbilantier,stocurilesa

Pentruaintelegesemnificatiaeficienteiincazulmijloacelorcirculantetrebuiesaavemclarfenomenulderotatiepecarefondurilealocateilrealizeazainunitateaeconomicape

Unleuintratinacestcircuitparcurgetoatefazelesireintra,dupaoperioadanumitaduratauneirotatii,infazadeaprovizionare.Inacestmod,peparcursulunuian,unleuadusp

Aspecteledeeficientaprivindviitoareautilizare(sauutilizareaefectiva)afondurilorpentruactivesepotpuneinevidentasiprinaltiindicatoricarecaracterizeazagestionareafon

­rotatiastocurilorV.R.stocuri=C.A./Stoc

­rotatiaintreguluiactivV.R.activ=C.A./Totalactiv

2.3.2.Metodededeterminareanecesaruluidefinantareacicluluideexploatare

Necesaruldefinantareacicluluideexploatareexprimanevoiatotaladekcirculantepentruprocurareastocurilordematerialesiproduse,precumsipentrufinantareaso

­peseamacosturilorexploatarii;

­peseamacifreideafaceri(CA).

Potfiutilizatemetodeanaliticesausintetice.

Metodeleanaliticepresupundeterminareanecesaruluidefinantareacicluluideexploatarepeelementedestoc(demateriale,materiiprime,produseincursdefabricat

­lainfiintare/insituatiaincareaulocmodificaristructuraleconsiderabilealeactivitatiiintreprinderii;

­pentrudeterminareanecesaruluidefinantaremediuanualalstocurilorurmandcanecesarultrimestrialdefinantaresasedeterminecuajutorulmetodelorsintetice.Conformac

1.Costurilemediizilnicecarecaracterizeazfiecarefazaacicluluideexploatare,respectivdeachizitiisidepozitareamarfurilordefabricatieasubansamblelordedepozitaresili

2.Timpulintre2reconstituirisuccesivedestocuri(t).

Nec=Cmz*t

2.3.3.Echilibrulfinanciar.Calcululindicatorilorechilibruluifinanciarsiaicapacitatiideautofinantareaintreprinderii

Contuldeprofitsipierderesintetizeazafluxurilefinanciarepecategoriideactivitatisiindicamodulincarefiecaredintreelecontribuielaformarearezultatuluinet.Astfelspusre

Principaleledatedincontuldeprofitsipierderesunt:

     

­miilei­

 

30.06.2004

30.06.2005

 

Cifradeafaceri

16.330.321

26.347.879

 

Venituritotale

16.330.622

26.350.577

 

Cheltuielitotale

78.549

20.104.003

 

Profitulbrut

16.252.073

6.246.574

 

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

Profitulnet

16.252.073

6.246.574

Profitulnet 16.252.073 6.246.574

Anul2006fatadeanul2004afostunanmaibundinpunctuldevederealrezultatelorfinanciarepentrusocietateaHighServicesInternationalSRL,careainregistratocre

Contuldeprofitsipierderesintetizeazafluxurilefinanciarepecategoriideactivitatisiindicamodulincarefiecaredintreelecontribuielaformarearezultatuluinet.

Peparcursullui2004insa,profitulbrutnuaurmaritaceeasidinamicacasicifradeafaceri,lasfarsitulanuluiinregistrandu­se6,2miliardeleiprofit,existandmaimultech

Esentaasigurariiechilibruluifinanciarconstaincreareauneirelatiioptimeintrnevoisiresurse,atatlaniveloperativ(petermenscurt)catsipetermenmediusilung.

Ingeneralechilibrulfinanciarsestudiazapebazadocumentelorfinanciaredesinteza:bilant,contdeprofitsipierdere,noteexplicative.

Bilantulexprimaprintr­oviziunepatrimonialfunctionala,transformarilestructuralesidevoluminregistratedeactivelesipasiveleuneifimeindecursulunuiexercitiufinanciar.

Celmaiimportatntindicatorcaresepoatecalculapebazabilantuluiesteactivulnetcontabilsausituatianetaafirmei:

A NC =A tot –Datorii

A NC =13.943.341–490.994=13.452.347

Lanivelulbilantuluicontabil,HighServicesInternationalSRLinregistreazaosituatieechilibrata,fiindasiguratesurselenecesaredesfasurariiactivitatii.Ovaloarepoziti

Societateaisifinanteazaintr­oproportiemaibunaactivitateacurentadincreditefurnizor.

Stocurilesocietatiiauavutoevolutiefoartefluctuantapeparcursulanului,astfel,lainceputulanului2006sesituaula2,34miliardelei,dupaprimulsemestruauscazut

maricepotapareadelauntrimestrulaaltul.

Incontinuare,societateanuinregistreazadatoriibancarepetermenscurt,evitandfinantareadelainstitutiilebancare,caurmareasuficienteifondurilorproprii.

Sinteticechilibrulfinanciareste:

F R =T N ­N FR

F R =fondrulment; T N =trezorerianeta; N FR =necesardefondderulment

Fondulderulmentreprezintaaceaparteacapitalurilorutilizatepentrufinantareaactivelorcirculante.Semainumestesimarjadesiguranta.

F R =C P –A I

F R =A C ­R T

C P =Capitalpermanent; A I =activeimobilizate; A C =activecirculante; R T =rezervedetrezorerie

IncazulsocietatiiHighServicesInternationalSRL:

F R =6.361.815–5.053.289=1.308.526

R T =A C ­F R =2.697.712–1.308.526=1.389.186

Fondulderulmentesteexpresiaechilibruluifinanciarpetermenlung.Necesaruldefondderulmentreprezintadiferentadintrestocuri+creantesidatoriilepetermenscurt.

N FR =(S+C)–DAT t.s.

IncazulsocietatiiHighServicesInternationalSRL:

N FR =(1.771.943+925.769)–280.185=2.447.527

Deoarecenecesaruldefondderulmentestepozitiv,antreneazainmodfiresccrestereaniveluluistocurilorsicreantelor.Situatiaestefavorabiledatoritacresteriivitezeiderotatie

Necesaruldefondderulment(N FR )esteexpresiaechilibruluifinanciarpetermenscurt.

Trezorerianetaesteexpresiaechilibruluigeneralalintreprinderiisiindicarentabilitateaactivitatiidintr­oanumitaperioada.

T N =F R ­N FR

IncazulsocietatiiHighServicesInternationalSRL:

T N =1.308.526–2.447.527=­1.139.001

TrezorerianetanegativaincazulsocietatiiTRICORPTRUSTSRLreprezintaundezechilibrugeneraldinpunctdevedrefinanciar.

Pentrustudiulechilibruluifinanciars­aufolositbilantul(anexa4)sicontuldeprofitsipierdere(anexa5).

2.4.Metodededimensionareastocurilor

Stabilireaniveluluistocurilorreprezintaodeciziemajorareferitoareladistributiafizica,deciziecareafecteazasatisfacereaclientului.SocietateaHighServicesInternationalS consumatorilorseapropiede100%.Persoaneledin conducereafirmeitrebuiesastiecucatarcrestevanzarilesiprofituriledacas­armentinestocurimaimari,putandu­seastfe

Pemasuracestocurileseepuizeaza,persoaneledinfirmacareseocupadeaprovizionaretrebuiesastielacenivelalstocurilorexistentesalansezeonouacomandadeapro

maiinaltcucattimpuldeonorareacomenziiestemailung,ratadeutilizareabunurilorcecompunstoculestemaimaresicucatnivelulserviciiloroferiteclientilorestemaiinalt.

S alert .=S Cmin +S sig.

unde S alert .=stocdealerta; S Cmin =stoccurentminim; S sig. =stocdesiguranta

IncadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRLtimpuldeonorareacomenziisiratadeutilizareaprodusuluidecatreclientisuntvariabile,deaceeapraguldecomandaeste

Cealaltadeciziesereferalamarimeacantitatilorcetrebuiecomandate.Cucatestemaimarecantitateacomandata,cuatatmairarvortrebuilansatecomenzile.Firmatrebuies

costulcapitalului,impozitesiasigurari,precumsicheltuielideterminatededeprecieresiinvechire(uzuramorala).

Cantitatilecomandatetrebuiesaeviterupturiledestoc.

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

Ingeneral,lanivelulstocurilor,trebuiedeterminatacantitateaoptimadecom

Q = Na*C = 2Na*

Q = Na*C =

2Na*

Q=cantitateaoptimadecomandat;Na=necesaruldeaprovizionat;C=costuldeaprovizionareauneicomenzi;P=pretuldeachizitieamaterieiprime;S=costuldestocare;p

Nivelulmaximalstoculuicecorespundecantitatiioptimesedeterminacuformula:

Q=Na/X

Unlantdefurnizarebazatpereactiaconsumatorilorestedeclansatadeclient,ceeaceinseamnacaproductiasiinlocuireastocurilorserealizeazapemasuracesoses

primite,sinuinfunctiedeprognoze,redcesubstantialcosturilesiriscuriledestocare.

3.1.Documenteprivindevidentaoperativa,intocmireasicircuitulacestora.

Incadrulintreprinderii,activelecirculantemateriale(stocurile)ocazioneazanumeroaseoperatii,carepotfigrupatedupacontinutullorinoperatiunideaprovizionare

Acesteoperatiunisuntconsemnateindiferitedocumentesievidenteoperativespecifice.

Invedereaindepliniriiobiectivelorprevazuteinprogramuldeaprovizionare,societateaHighServicesInternationalSRLemitecatrefurnizoricomenzi,iarpebazaac

Inanumiteconditii,contracteleeconomicesuntinlocuitedecatrefurnizoriprinconfirmareadecomanda.

Pentruurmarireamoduluiincaresuntrealizatecontracteledeaprovizionare,serviciulaprovizionareorganizeazaoevidentaoperativa,carecuprinde:registruldec

careafostexecutatacomanda,sefacementiuniprivindrevenirilepentruurgentareaexecutariicomenzii,penalizariledatoratepentruneexecutareaconditiunilorcontractateetc.

Incadrulexecutariicomenziisiacontractuluideaprovizionare,HighServicesInternationalSRLprimestedelafurnizoravizuldeinsotiresi/saufacturafiscala.

Avizuldeinsotireamarfiiseemite,pemasuralivrarii,decatrecompartimentulvanzarisiservestecadocumentpentrueliberareasiscadereadepozitului,cuproduse

cumparator.Ingestiuneafurnizorului,exemplarul1estepreluatdedelegatulunitatiicarefacetransportulsaualclientului,pentruainsotibunurilepetimpultransportului;iarexe

Ingestiuneacumparatorului,HighServicesInternational SRL, exemplarul1stalabazaoperatiuniidereceptiedecatrecomisiadereceptieabunuriloraprovizionat

Intreprinderilecareintocmescfacturafiscala,inmomentullivrariibunurilor,nuvormaiemiteavizuldeinsotiredecatpentrubunuriletrimisepentruprelucrarelaterti,i

Operatiuniledeluareinprimireavalorilormaterialeloraprovizionatesenumestereceptie.Lasosireamaterialelordelafurnizorseexecutaurmatoareleoperatiunid

receptia transportului efectuata dedelegatulserviciuluiaprovizionariialintreprinderiicumparatoare.Aceastaseexecutainmomentulpreluariitransportuluidelac detransportsidecelalintreprinderiidestinate;

receptia cantitativa efectuata de catre persoana care preia ingestiunematerialele sosite. Prin receptie se confrunta datele din comanda cu avizul deinsoti

receptia calitativa se efectueaza de catre un specialist.

Dacalareceptiavalorilormaterialeseconstatadeteriorareasaulipsacoletelor,nepotriviricalitativefatadedateleindicateindocumenteleinsotitoare,seintocmesteNot

Primireaavizuluideinsotiresiafacturiifiscale,sosireatransportuluisiplatafacturiiseinscriu,inordinecronologica,inRegistruldecomenzisiinFisadeurmarirea

Dacamaterialeleseprimescintransesausosescinaintedeprimireafacturiidelafurnizor,precumsiincazulincarematerialelerespectiveaufostachitatesilasate

Incazulincarefacturasosesteodatacumaterialele,receptiavalorilormaterialesepoateconsemnadirectpefacturafaraasemaiintocmiNotadeintrare­receptie.

Bonuldepredare­transfer­restituireestefolositpentrupredarealamagazieaproduselor,semifabricatelorsiamaterialelorobtinutedinproductiaproprie,pentrutran

Documentelefolositepentrueliberareastocurilordeactivecirculantecuprivire la materialele pentru consum sunt: Bonul de consumsi Fisa limita deconsum.

ValorilematerialetrimisespreprelucrarelatertiseelibereazapebazaDispozitieidelivrare,Avizdeinsotirepecaresefacementiunea“pentruprelucrarelaterti”.La

Livrareamarfurilorsiproduselorfinitecatretertisefacepabazafacturiifiscale

Fisademagazie esteundocumentdeevidentaoperativaamagaziei(depozitului)siseintocmesteseparatpentrufiecarefel,calitatesausortimentdestocurimateri

Documentelereferitoarelavalorilematerialeintrateinunitateapatrimoniala(facturi,avizedeinsotire,notadeintrare­receptieetc.),dupainregistrareainfiseledema

Documenteleprimiredeiesireastocurilordindepozitesepredaulacompartimentulcontabilitate.

3.2.Formadecontabilitatefolosita

FormadecontabilitatefolositadesocietateaHighServicesInternationalSRLestedublainregistrare.

Dublainregistrareconstaininregistrareasimultatasicuaceeasisumaauneitranzactiieconomico­financiarain2conturi:

­indebit

­increditulceluilaltcont.

Legaturareciprocadintredebitulunuicontsicreditulaltuicontsestabilestecuocaziainregistrariitranzactieieconomico­financiareinconta

Primultipfundamentalaldubleiinregistrariconstaininregistrareaoperatieieconomiceconcomitentindebitulunuicontdeactivsiincredi

Aldoileatipfundamentalaldubleiinregistrariseformeazaporninddelaceade­adouamodificarebilantieradestructurainpasiv,reprezent

A=P+x–x

Aldoileatipfundamentalaldubleiinregistrariconstaininregistrareaconcomitentaaoperatieieconomiceincreditulunuicontdepasivsiin

Altreileatipfundamentalaldubleiinregistraripornestedelaaltreileatipdemodificaribilantiere,respectivmodificareadevoluminsensul

A+x=P+x

Altreileatipfundamentalaldubleiinregistrariconstaininregistrareaconcomitentaaoperatieieconomiceindebitulunuicontdeactivesiin

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

Alpatruleatipfundamentalaldubleiinregistraripornestedelaalpatruleatipdemodificaribilantiere,respectivmodificareadevoluminse

A–x=P­x

Alpatruleatipfundamentalaldubleiinregistrariconstaininregistrareaconcomitentaaoperatieieconomiceincredtulunuicontdeactivesi

Dublainregistrareaoperatiiloreconomiceinconturideterminastabilireaunorimportantelegaturireciproceintreconturi.Eapermiteverific

3.3. Aspecteprivindcontabilitateafinanciara

ConformLegiicontabilitatii82/1991cumodificarileadusedeOG70/2004siLegea420/2004,aplicabiledeladatade01.01.2005­publica

Contabilitateafinanciarafurnizeazainformatiicontabilecaresuntdestinateutilizatorilorexterni:investitorii,creditorii,guvernulsaupublicullargsiesteconcretizata

IncazulfirmeiHighServicesInternationalSRLsuntutilizateechipamenteinformatice,prinpachetulintegratCONTABILITATE,pentruintocmireadocumentelorjustifi

Administratorulsocietatiitrebuiesaintocmeascaunsetdesituatiifinanciareinformastandardizatacecontine:bilant,contdeprofitsipierdere,tabloulfluxuluidenu

Contabilitateasetineinlimbaromanasiinmonedanationala.

IncadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRLconducereacontabilitatiiestein

partidadublasiseintocmeascsituatiifinanciareanuale.

Oriceoperatiuneeconomico­financiaraefectuataseconsemneazainmomentulefectuariieiintr­undocumentcarestalabazainregistrarilor

Documentelejustificativecarestaulabazainregistrarilorincontabilitateangajeazaraspundereapersoanelorcarele­auintocmit,vizatsiapr

RaspundereapentruorganizareasiconducereacontabilitatiilasocietateaHighServicesInternationalSRLrevinedirectoruluieconomicsic

Contabilitateaimobilizarilorsetinepecategoriisipefiecareobiectdeevidenta.

Contabilitateastocurilorsetinecantitativsivaloricsaunumaivaloric,inconditiilestabilitedereglementarilelegale.

Registreledecontabilitateobligatoriisunt:Registrul­jurnal,Registrul­inventarsiCarteamare.Intocmirea,editareasipastrarearegistrelord

Registreledecontabilitateseutilizeazainstrictaconcordantacudestinatiaacestorasiseprezintainmodordonatsiastfelcompletateincatsapermita

Pentruverificareainregistrariicorecteincontabilitateaoperatiunilorefectuateseintocmestebalantadeverificare.

Registrul­jurnal,Registrul­inventarsiCarteamare,precumsidocumentelejustificativecarestaulabazainregistrarilorincontabilitateafina

Situatiilefinanciareanualeconsolidateconstituieuntotunitar.Acesteacuprindbilantulconsolidat,contuldeprofitsipierdereconsolidat.

3.4.Evidentacontabilaafondurilorpropriisiafonduriloratrase(straine)

PoliticadefinantareasocietatiiTRICORPTRUSTSRLestefinantareadinfonduriproprii(autofinantarea,cresteridecapital).

Unaltfondpropriuesteconsideratsicapitalulpropriu.

HighServicesInternationalSRLsedezvoltaprinforteproprii,faraaapelalafonduristraine,folosinddreptsurseoparteaprofituluiobtinu

Evidentacontabilaamajorariidecapitalprinrepartizaridinprofitulnetalanuluiprecedentsialexercitiuluicurentesteinregistrataastfel:

­Cote dinprofitulnetalexercitiuluiprecedentde120.000.000leirepartizatepentrucrestereacapitaluluisocial,curetinereaunuiimpozitp

107

=

%

120.000.000

„rezultatulreportat”

1012

108.000.000

 

„capitalsubscrisvarsat”

 

446

12.000.000

„alteimpozite,taxesi

varsaminteasimilate”

­Cote dinprofitulnetalanuluicurentde180.000.000leirepartizatepentrucrestereacapitaluluisocial,curetinereaunuiimpozitpedividen

129

=

%

180.000.000

„repartizareprofitului”

1012

162.000.000

 

„capitalsubscrisvarsat”

 

446

18.000.000

3.5.Contabiliatateaprevizionala

„alteimpozite,taxesi

varsaminteasimilate”

Mediulincareactioneazaintreprindereasebazeazapeireversibilitateatimpuluisipeincertitudine;“scurgereatimpuluiesteinsotitadeachizitiacontinuadeinformatiic

Inprezent,profesiacontabilaestetotmaiconstientadeimpactulpotentialalschimbarilordemediuasupracapacitatiiacesteiadearaspunde,inplanulinformariifinanci

­safurnizezemaimulteinformatiidespreproiecte,oportunitati,riscurisiincertitudini;

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

­saseconcentrezemaiatentasuprafactorilorcarecreeazavaloarepetermenlung,asupradeterminantilornon­financiariaivalorii:procese,inovare,resurseumane.

Inultimiianiadevenitdinceincemaiactualaideeadecontabilizarelavaloareaestimataafluxurilorviitoaredetrezoreriepecareacestealepotaduceintreprinderii,s

atatpecontabilul,catsipeanalistulfinanciardeformatieclasica.

Dinmotivedeprudenta,evaluareaelementelorspecificepozitieifinanciareaintreprinderiilamomentulintocmiriisituatiilorfinanciareserealizeazalavaloareacontabilaneta,as

3.6.Contabilitateainvestitiilor,amijloacelorfixesiaimobilizarilorfinanciare.Calcululamortizarii.

Intrareaingestiuneamijloacelorfixesefaceprin:

­ procurareadelafurnizori

­ aportlacapitalulsocial

­ donatii

­ dinproductieproprie

­ plusurilainventar

Mijloacelefixe,

Inanul2005,HighServicesInternationalSRL achizitioneazaomasinainvaloarede160.000.000lei,TVA19%pebazadefactura.Contravaloareafacturiiseacita

a)achizitionareamasiniiconformfacturii % = 404

a)achizitionareamasiniiconformfacturii

%

=

404

190.400.000

2133

„Furnizorideimobilizari”

160.000.000

„mijloacedetransport”

 

4426

30.400.000

„TVAdeductibila”

b)achitareafurnizorului

 

404

=

%

190.400.000

„Furnizorideimobilizari”

5121

100.000.000

„Conturilabanciinlei”

5126

90.400.000

„Carnetedececuriculimitadesuma”

Iesireadingestiuneamijloacelorfixesefaceprin:

­ princasare

­ completamortizate

­ incompletamortizate

­ vandute(completamortizate,incompletamortizate)

­ lipsurisiimputate,incompletamortizate.

Amortizareamijloacelorfixepoatefi:

a) amortizarelineara:constaincalculareasirepartizareauniformaavaloriideintrareamijloacelorfixepeduratadefunctionareaacestora

b) amortizaredegresiva:presupunemultiplicareacotelordeamortizarelinearacucoeficientprevazutdelegeastfel:

­ pentruduratade1–5ani:1.5

­ pentruduratade5–10ani:2

­ peste10ani:2.5

c) amortizareaccelerata:constaincalcularea,inexercitiulfinanciarincareimobilizarilecorporaleintrainactivulsocietatii,auneiamortizariinlimitaprevazutadelege

IncazulsocietatiiHighServicesInternationalSRL,amortizareaestecalculatapentruadiminuacostulutilizandmetodaliniaradeamortizarepeduratadefunctionareamijloacel

Durateleestimate,pegrupeprincipaledeimobilizari,sunturmatoarele:

­ Constructii ­ 40ani

­ Instalatiisiutilaje–5­12ani

­ Mijloacedetransport–5ani

­ Mobilier,aparaturadebirousialtele–3­5ani

SocietateaHighServicesInternationalSRLvindeconformfacturiimasinaacareivaloaredeinventareste190.400.000lei,amortizatainproportiede20%,

 

a)

inregistrareavanzariiconformfacturii

 

461

=

%

214.200.000

„debitoridiversi”

7721

180.000.000

 

„venituridincedareaactivelor”

 

4427

34.200.000

„TVAcolectata”

 

b)

iesireadingestiuneamijloculuifix

 

%

=

2133

190.400.000

2815

„mijloacedetransport”

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

„amortizareamijloacelor

 

38.080.000

detransport

6721

152.030.000

„cheltuieliprivind

 

activelecedate”

c)

seincaseazafacturaprinbanca

 

5121

=

461

214.200.000

„conturilabanciinlei”

„debitoridiversi”

d)

seinchidconturiledecheltuielisivenituri

 

121

=

6721

152.030.000

152.030.000

„profitsipierdere”

„cheltuieliprivind

7721

=

activelecedate”

121

„venituridincedarea „profitsipierdere”

activelor”

3.7.Contabilitateastocurilor

Incontabilitate,stocurilesuntreflectateastfel:

valoric,incontabilitateasintetica;

180.000.000

180.000.000

cantitativsivaloric,cuuneleexceptii,incontabilitateaanalitica;

cantitativ,inevidentaoperativadelalocurilededepozitare.

Preturilefolositelaevaluareaactivelorcirculanteinregistrateincontabilitatesenumescpreturideinregistrare.Elepotdiferiinfunctiedeoptiuneaunitatilorpatrimoni

Materiileprime,materialeleconsumabile,obiecteledeinventar,ambalajelesibaracamenteleachizitionatedinafaraunitatiipotfireflectateincontabilitatelacostuldeac

Costuldeachizitiefolositlainregistrareaintrariistocurilorrespectiveincontabilitateesteformatdinpretuldefacturarealfurnizorului,taxelesiambalajelornerecup

chiarpentruaceleasisortimente,diferadelaoperioadalaaltainfunctiedemarimeapreturilordelivrarepracticatedefurnizorisauvolumulcheltuielilordetransport

IncadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRL,stocurilesuntinregistratelapretuldeachizitie.CostulstocurilorsebazeazapeprincipiulFIFO(primulintrat–primuli

SocietateaHighServicesInternationalSRLachizitioneazamarfuridelafurnizorlacostdeachizitiede22.000.000lei,TVA19%(4.180.000lei),adauscomerci

a) receptiamarfurilordelafurnizor,conformfacturii

%

=

401

26.180.000

371

„furnizori”

22.000.000

„marfuri”

4426

4.180.000

„TVAdeductibila

b)seinregistreazaadausulcomercialsiTVAaferentmarfurilorachizitionate

371

=

%

12.034.000

„marfuri”

378

6.600.000

„diferentedepret

lamarfuri”

4428

5.434.000

„TVAneexigibila”

c)vanzareamarfurilorprinmagazinulcuamanuntul

5311

=

%

34.034.000

„casainlei”

707

28.600.000

„venituridinvanzarea

marfurilor”

4427

5.434.000

„TVAcolectata”

d)descarcareagestiuniimagazinuluicuvaloareamarfurilorvandute

%

=

371

34.034.000

 

„marfuri”

607

22.000.000

„cheltuieliprivind

marfurile”

378

6.600.000

„diferentedepretlamarfuri”

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

4428

„TVAneexigibila”

5.434.000

3.8.Contabilitateadecontarilorcuterti.

IncazulsocietatiiHighServicesInternationalSRLoperatiileprivinddatoriilefatadetertisunt:

­ operatiiprivinddatoriilecomerciale(achizitiidelafurnizori:marfuri,materialeconsumabile;furnizareenergieelectrica,termica,etc.)

­ operatiiprivinddatoriilesalariale,socialesiasimilate

­ operatiiprivinddatoriilefiscalesiasimilate(impozitulpeprofit,TVA,impozitpesalarii

­ altedatoriifatadebugetulstatului(impozite,taxesivarsaminteasimilate)

Pentrufurnizareaenergieielectrice,societateaHighServicesInternationalSRLacordafurnizoruluiunavansde10.000.000careseregularizeazaulteriorlaac

a) acordareaunuiavansfurnizoruluideenergieelectrica:

 

%

=

5121

11.900.000

409

„conturilabanciinlei”

10.000.000

„furnizori­debitori”

 
 

4426

1.900.000

„TVAdeductibila”

 

b)

inregistrareafacturiideenergieelectrica:

 

%

=

401

59.500.000

605

„furnizori”

50.000.000

„cheltuieliprivind

 

energiasiapa”

 

4426

9.500.000

„TVAdeductibila”

 

c)

regularizareaavansuluiacordat:

 

%

=

409

10.000.000

401 „furnizori­debitori)

„TVAdeductibila

11.900.000

d) acceptareadecatrefurnizoraunuibiletlaordinentrudecontareadiferenteideplata:

401

=

403

47.600.000 47.600.000

„furnizori”

„efectedeplatit”

e)lascadenta,biletullaordinsedeconteaza:

 

403

=

5121

47.600.000 47.600.000

„efectedeplatit”

„conturilabanciinlei”

Operatiileprivindcreantelesunt:

­ creanteinlegaturacuclientii

­ creanteinlegaturacupersonalul

­ TVAderecuperatdelabuget

­ Altecreanteprivindbugetulstatului

SocietateaHighServicesInternationalSRL vindeprodusefinite(calculatoare)pecreditcomercial.Valoareafacturiilapretdevanzare50.000.000lei,TVA19%

a) inregistrareafacturiipentruvanzareaproduselor:

411

=

%

59.500.000

„clienti”

701

50.000.000

„venituridinvanzarea

produselorfinite”

4427

5.900.000

„TVAcolectata”

b) incasareafacturiiprinbanca”

5121

=

411

59.500.000 59.500.000

„conturilabanciinlei”

„clienti”

c)sedescarcagestiuneadeproduselefinite

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

711

=

345

40.000.000 40.000.000

„venituridin

„produsefinite”

productiastocata”

Toateacesteoperatiuniseefectueazacuajutoruldispozitivelordeplati/incasari:ordindeplata(OP),CEC,chitanta,bonfiscal,biletlaordin,etc

3.9.Contabilitateatrezorerieiagentuluieconomic

Contabilitateatrezorerieicuprindetotalitateafluxurilorfinanciare.Cuprindeinvestitiilefinanciarepetermenscurt

Trezoreriacuprindeansamblullichiditatilormonetaresiaechivalentelordenumerardecaredispuneounitatepentruafacefataplatilorscadente.

Lichiditatilemonetarereprezintamijloacebanestiefective:numerarprincasierie(anexa16),disponibildinbanca,avansdetrezorerie Echivalenteledenumerarcuprindvalorid

DocumenteleprivindtrezoreriasocietatiiHighServicesInternationalSRLsunt:registruldecasa,dispozitiedeplata/incasare,chitanta,monetarul,cecul,OP,biletullaordi

Contabilitateasetinecuajutorulconturilordinclasa5.

Platiprincasierie:

a)depunereanumeraruluilabanca

5121

=

5311

50.000.000

50.000.000

„conturilabanciinlei” „casainlei”

 

b)platasalariilorlalichidare

 

421

=

5311

30.000.000

30.000.000

„personal­renumeratii

„casainlei”

Datorate”

c)platachirieipelunacurenta

 

612

=

5311

5.000.000

5.000.000

„cheltuielicuredeventele,

locatiiledegestiune

sichiriile

„casainlei”

3.10Contabilitateaveniturilorsicheltuielilor

StructuracheltuielilorsocietatiiHighServicesInternationalSRLeste:

­ cheltuielicucostulmarfurilor

­ cheltuielicuchirii(douadinspatiileincarefunctioneazacomputer­shop­urilefiindinchiriate)

­ cheltuielipostalesidetelecomunicatii(telefoniefixa,mobila,internet)

­ cheltuielicutransportulmarfurilor(existacontracteincheiatecudiversefirmedecurieratrapid,transporturinecesareincazulexpedierilorinaltelocatiiatuncic

­ cheltuielicusalariilesiasigurarilesociale

­ cheltuielicucombustibilulsiintretinereaautototurismeloraflateinpatrimoniulsocietatii

­ cheltuielicuamortizareamijloacelorfixesicheltuielicuobieceledeinventar.

StructuraveniturilorsocietatiiHighServicesInternationalSRLeste:

­ venituridinvanzareamarfurilor–acesteaavandpondereaceamaiimportantaincifradeafaceriafirmei

­ venituridinprestariservicii.

3.11.Situatiifinanciareanuale.Bilantulsicontuldeprofitsipierdere.Lucraricontabiledeinchidereaexercitiuluifinanciar.

SocietateaHighServicesInternationalSRLintocmestesituatiilefinanciareanualesimplificate,conformOMF306/26februarie20002.Situatiilefinanciaresuntintocmitein

Situatiilefinanciareanualecuprind:

­ bilantul

­ contuldeprofitsipierdere

­ situatiamodificarilorcapitaluluipropriu

­ situatiafluxurilordetrezorerie

­ politicicontabilesinoteexplicative

Situatiilefinanciareanualeoferaoimaginefidelaapozitieifinanciare,performantei,modificarilorcapitaluluipropriusifluxurilordetrezoreriealesocietatiipentrurespectivulexer

Pentruintocmireasituatiilorfinanciareseauinvedereoseriedelucraripremergatoareinchideriiexercitiuluifinanciar.Acesteaconstaudin:

a) intocmireabalanteideverificareinaintedeinventariere

b) inventariereageneralaapatrimoniului

c) inregistrareaoperatiunilorderegularizare:

­ inregistrareadiferentelorconstatatelainventariere

­ inregistrareaunoroperatiuniprivindamortizarile

­ inregistrareaoperatiunilorprivindprovizioanelepentrudeprecierisiriscurisicheltuieli

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

­ inregistrareadiferentelordecursvalutaraferentedisponibilitatilorcreantelorsidatoriilorinvaltuta

­ inregistrareaoperatiunilorprivindcheltuielileinavans

d) determinarearezultatuluiexercitiuluisirepartizareaacestuia

e) intocmireabalanteideverificarefinala

f) intocmireasituatiilorfinanciareanuale

4.1.Organizareaactivitatiidemarketing,sferaatributiilorcompartimentuluidemarketing.

Marketingulesteunprocessocialsimanagerialprincareindivizisigrupurideindiviziobtinceeaceleetenecesarsidorescprincrearea,oferireasischimbuldeproduseavand

Conducereaactivitatiidemarketingpresupuneprevizionarea,organizareasicoordonareaeicucelelalteactivitaticesedesfasoaraincadrulsocietatii,darsiantrenareaintregul

Caproces,organizareaactivitatiidemarketingurmaresteordonareaactiunilorcesedesfasoarainscopulrealizariiobiectivelorstabilitepermitanddefinireasidelimitar

celemaibuneconditiiainfaptuiriiobiectivelorfixate.

Atributiilecompartimentuluidemarketingsunt:

­ studiazanevoilesidorinteleclientilordincadrulunorsegmentedepiatabinedefinite.

­ Alocaefortuldemarketinginfunctiederentabilitateapotentialapetermenlungasegmentelordepiatavizate.

­ Elaboreazaoferteatragatoarepentrufiecaresegmentvizat.

­ Evalueazaimagineafirmeisigraduldesatisfacereaclientului.

­ Adunasievalueaza,inmodpermanent,ideiprivitoarelaprodusenoi,laimbunatatireaproduseloraflateinfabricatiesilaserviciiledestinatesasatisfacanevoil

­ Exercitainfluentaasupratuturorcompartimentelorsiasupratuturorangajatilorcompaniei,incercandsa­ideterminesapunaclientulincentrulgandiriisialprac

IncadrulsocietatiiHighServicesInternationalSRLactivitateademarketingsedesfasoaraintr­uncompartimentspecializat–compartimentuldemarketing.

Compartimentuldemarketingalaturidecelelalteestesubordonatconducatoruluisocietatii.Incompartimentuldemarketingsuntconcentratetoateactivitatiledemarketing,care

4.2.Politicadeprodusaagentuluieconomic;gamasortimentala,alternativestrategiceinpoliticadeprodus.

Ceesteunprodus?Produsulesteoricelucrucarepoatefioferitpeopiatainscopulcaptariiinteresului,alachizitionarii,utilizariisauconsumuluisicarepoatesatisfaceodorinta

Deregula,marketeriiclasificaproduseleinfunctiedecaracteristicileacestora,fiecaretipdeprodusavandostrategiespecifica.Infigurademaijossuntprezentateprincipalelec

Inprocesuldeelaborareastrategieidemarketingpentruunprodus,societateaHighServicesInternationalSRLaadoptatodeciziecuprivirelaadoptareamarciiprodusului.M

bunurilorsiserviciilor.

Strategiadepoliticadeprodussereferala:

­ modificarilesidimensiunilegameideproduse

­ nivelulcalitativalproduselor

­ graduldeinoirealproduselor

4.3.Politicadepret,strategiidepreturiadoptatedeagentiieconomici,agentuleconomic,logisticamarfurilor,variantedestrategiidedistributie.

Pretulestesinguracmponentaamixuluidemarketingcareproducevenituri,celelaltecomponentenecesitandnumaicheltuieli.Pretulestedeasemenea,unelementfo

IncadrulfirmeiHighServicesInternationalSRL conducereaesteceacarestabilesteobiectivelesipoliticilegeneralerefertoarelapreturisiaprobaacelepreturipropus

Prinstabilireaunuianumitnivelalpretului,firmarealizeazarealizareaurmatoarelorobiective:

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

a)obiectivefinanciare:maximizareaprofitului,rentabilitate,realizareauneicifredeafacerisauaunuivolumdevanzarimaxim

b)obiectivecomerciale: cotadepiata,luptaimpotrivaconcurentei,promovareauneigamedeproduse

MetodaadaosuluiestemetodadecalculareapretuluiadoptatadeHighServicesInternationalSRL.Inprimulrandexistaomaimultasigurantaasupracosturilordeca

preturilorestemica.Inaltreilearandmultisuntconvinsicaaplicareaacesteimetodecorespundeinmaimaremasuraatatnevoilorcumparatorilor,catsivanzatorilor.

4.4.Politicapromotionala;structurasimodalitatilederealizareaactivitatiipromotionale;evaluareaacesteia.

Politicadepromovareesteocomunicareaintreprinderiimodernecumediulextern,adicacupiata,carepresupuneoinformatieaconsumatorilorpotentialisiaintermedia

Politicadepromovareestecomponentaceamaicostisitoareastrategieidemarketing.

Inelaborareaprogramuluidepublicitate,manageriidemarketingaisocietatiiHighServicesInternationalSRLauinceputcuidentificareapietei­tintasiamotivelordecumparare

Caresuntobiectivelepublicitatii?(misiunea)

Catdemultibanipotficheltuiti?(bani=money–engl.)

Cemesajtrebuielansat?(mesajul)

Cemijloacedecomunicaretrebuiefolosite?(mijloacele)

Cumtrebuieevaluaterezultatele?(masurare)

Principaleleinstrumentedepromovare,adoptatedeHighServicesInternationalSRLsunt:

CATALOGUL.Acestecataloageprezintaproduselepecategoriidesortimente.Cataloagelesuntdistribuitedirectdinmagazinsausunttrimiseprinposta.

CUMPARAREAPRINMIJLOACEELECTRONICE.Aceastametodapresupuneutilzareacalculatoarelorpersonaleprinintermediulcarora sepoateobtineaccesullaint

TARGURISIMANIFESTARICOMERCIALE.IndomeniulcalculatoarelorseorganizeazaanualCERF,lacareparticipapeste200defirme.Targurileajutafirmelesaintre

Evaluarearezultatelorpromovariisefaceprinstudiereaschimbarilorsurveniteinconstientizarea/cunoastere/atitudineafatadeprodus.Impactulasupravanzarilorsiprofituluirep

4.5.Negociereacontractelorcomercilaedevanzare­cumparare

Vanzarea­cumparareaesteooperatiunecomercialcareinlesnestesifaceposibilschimbulmarfurilor.Mareamajoritateaactelordecomertseaflainlegatacucontractuldevanz

­ Contractedevanzare­cumparareincheiatecusocietaticarecumparaperiodicmarfa

­ Contractdevanzare­cumpararecusocietatiledetransportcaefacposibilacirculatiamarfurilorintara.

­ Contractdevanzare­cumpararecusocietatideasiguraricaregaranteazarealizareaechivalentuluimarfurilorcareaufostdistrusesaufurate.

Acestecontractedevanzare­cumparareaufostnegociatedeconducereasocietatiiHighServicesInternationalSRL.

Pentruaacoperiuneleaspectesemnalatecaproblemecriticevortrebuisaexistepreocuparipelinia:

*simplificariiadministrative;

*managementuluielectronicaldocumentelor;

*cooperarilorintercompartimentale;

*bugetariipeprograme;

*introduceriiunorinstrumentedeevaluareasatisfactieicetateanulu;

*introduceriiunorinstrumentedestandardizare,aunui«codalcalitatii»;

*generalizariicertificariicalitatiiactivitatii/serviciului;

*accesuluilafinantariexterne.

*implementareaunormetodemaieficientedearealizafortamanagementuluiforteidevanzare,alreclameicomerciale,alpromovariivanzarilorsialdistributiei.

*asistentapersonaluluiangrenatinactivitateademarketing,astfelincateficientyaacesteiactivitatisacreasca.

VI. Bibliografie:

 
 

Ordinulministruluifinantelorpublicenr.1850/2004privindregistrelesiformularelefinanciar­contabileM.Of.nr.23bisdin7ianuarie2005;

Ordinulministruluifinantelorpublicenr.306/2012pentruaprobarea

Reglementarilorcontabilesimplificate,armonizatecudirectivele

europene.M.Of.nr.279din25aprilie2002;

Ordinulministruluifinantelorpublicenr.94/2001pentruaprobarea

ReglementarilorcontabilearmonizatecuDirectivaaIV­aa

ComunitatilorEconomiceEuropenesicuStandardeleInternationalede

ContabilitateM.Of.nr.85din20februarie2001;

Ordinulministruluifinantelorpublicenr.2264/2001pentruaprobarea

modelelorformularelorspecificecuregimspecialprivindactivitatea

financiarasicontabilasinormelorprivindintocmireasiutilizarea

acestora.M.O.nr.136din21februarie2002.

Legeanr.31/1990privindsocietatilecomerciale.RepublicataM.Of.nr.1066din17noiembrie2004.

Legeacontabilitatiinr.82/1991.Rep.M.Of.nr.48din14ianuarie2005.

OMFPnr.1827/2003privindmodificareasicompletareaunorreglementariindomeniulcontabilitatii.M.Of.nr.53din22ianuarie2004.

OMFPnr.1775/2004privindunelereglementariindomeniulcontabilitatii

OMFPnr.1088/2004pentruaprobareaPrecizarilorprivindreflectareaincontabilitateaunoroperatiunireferitorelaacoperirepierderiicontabile.

3/16/2015

CAIETDEPRACTICAContabilitatesiinformaticadeGestiune

DISTRIBUIEDOCUMENTUL

DISTRIBUIEDOCUMENTUL Vizualizari:3717 Importanta: Comenteazadocumentul:

Vizualizari:3717

Importanta:

DISTRIBUIEDOCUMENTUL Vizualizari:3717 Importanta: Comenteazadocumentul:

Comenteazadocumentul:

Terugamsateautentificisausaitifacicontpentruaputeacomenta