Sunteți pe pagina 1din 4

Romania este a doua tara din lume , dupa Statele Unite , care a adoptat un act normativ privind regimul

juridic al francizei.
Adoptata relativ tarziu, legislatia privind sistemul juridic al francizei a deschis noi oportunitati investorilor straini dar si celor
autohtoni. Ordonanta nr 52 din 28 august 1997 , completata mai apoi de Legea nr 79 din aprilie 1998 , reglementeaza un
domeniu cu un mare potential de dezvoltare .
Contractul de franciza este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros , intuitu personae , ce implica colaborare stransa intre
parti, independente din punct de vedere financiar. Acest document reprezinta temelia unui parteneriat solid intre cele doua
parti beneficiare : francizorul si francizatul (beneficiarul) .
Calitatea de francizor : Pentru ca un agent economic sa devina francizor , trebuie sa indeplineasca, conform legislatiei trei
conditi de baza:
- Sa aiba o marca inregistrata la OSIM.
- Afacerea francizabila sa fie derulare
- Sa aiba experienta necesara in a pune la dispozitia viitorului francizat un set de cunostiinte elementare in demararea
afacerii ( know-how)
Calitatea de francizat : Conform articolului 7 din Legea 79/1998 francizorul selectioneaza beneficiarul care face dovada
competentelor solicitate, respectiv: calitati manageriale si capacitate financiara pentru exploatarea afacerii . Cu alte cuvinte
, orice persoana fizica sau juridica poate derula afaceri in franciza atata timp cat indeplineste conditiile solicitate de francizor:
- sa dezvolte reteaua de franciza si sa mentina identitatea sa comuna, precum si reputatia acesteia;
- sa furnizeze francizorului orice informatie de natura a facilita cunoasterea si analiza performantelor si a situatiei reale
financiare, pentru a asigura o gestiune eficienta in legatura cu franciza;
- sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, att pe toata durata contractului de franciza, ct si
ulterior.
Prima operatie pentru incheierera unui contract de franciza o reprezinta faza pre-contractuala , care permite fiecarei parti
sa-si confirma decizia de a colabora . Temporal semnifica perioada intre primul contact si semnarea propriu-zisa a contractului
de franciza. Au loc schimb de informatii si discutii preliminare, in care ambele parti incearca sa stabileasca termenii si
conditiile unei viitoare cooperari . Conform legislatiei, francizorul trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului informatii, cum ar
fii :
- Experienta dobandita si transferabila
- Conditiile financiare ale contractului ( taxa de intrare in retea, redevente anuale , alte contributii finaciare)
- Lista cu actualii francizati si date de contact ale ecestora. Beneficiarul poate asfel sa afle de la sursa cat de viabila va fi
viitoarea cooperare.
Transparenta este esentiala in cultivarea unor relatii pe termen lung. In Statele Unite, fimele mari pun la dispozitia viitorilor
francizati chiar si situatia litigiilor pe care francizorul le-a avut de-a lungul timpului cu francizatii sai , si modul in care ele s-au
solutionat.
In cazul in care cele doua parti cad la un acord echitabil, faza precontractuala se incheie cu semnarea unui contract de
rezervare . Acesta reprezinta un document prin care francizatul se angajeaza sa nu divulge nici o informatie care ar putea
dauna imaginii sau bunei derulari a relatiilor dintre parti. In acelasi timp, francizorul are obligatia de a nu cauta alt partener in
aceeasi zona, fara acordul actualului partener. Cea mai importanta parte a contractului de rezervare o reprezinta clauza de
confidentialitate si non-concurenta , prin care ambele parti se obliga, indiferenta de rezultatele negocierilor sa nu
foloseasca informatii intr-un mod care ar dezavantaja cealalta parte.
Dupa acordul de vointa din partea celor doua parti, urmeaza intalnirea la masa tratativelor. Negocierea contractului in
vederea semnarii are in vedere o serie de termene si conditii asupra carora cele doua parti trebuie sa cada de acord.
Important de mentionat , negocierea contractului reprezinta o parte esentiala cu efecte pe toata durata derularii contractului..
Reprezentantii trebuie sa fie insotiti de o echipa de specialisti capabili sa rezolve orice problema aparuta:
- Un jurist , bun cunoscator al legislatiei si procedurilor legale in vigoare
- Un expert contabil, pentru a evalua forta financiata si capacitatea partenerului de a-si respecta obligatiile contractuale
- Un consultant in domeniul francizei , experimentat si familiarizat cu termenii din contract.
Conform art.6 - Legea 79/1998 , contractul de franciza trebuie sa contina :
- Obiectul contractului
- Drepturile si obligatiiler partilor
- Conditiile financiare

- Durata contractului.
- Garantii
- Clauze de neconcurenta
- Cesiunea drepturilor contractuale
- Forta majora
- Litigii
- Conditii de modificare, prelungire si reziliere
- Dipozitii generale.
Drepturile si obligatiile partilor reprezinta partea cea mai importanta a contractului. In acest capitol sunt stipulate expres
conditiile de functionare a contractului.
Obligatiile francizorului:
1. Transmiterea know-how-ului . Pentru a fi eligibil, acesta trebuie sa indeplineasca trei conditii :
- Sa apartina francizorului .
- Sa reprezinte un ansamblu de cunostiinte noi, aplicabile si probate de francizor in intreprinderea proprie.
- sa fie transmisibil francizatului.
Informatiile care constituie know-how-ul sunt adunate intr-un document intitulat Manual de franciza .
Pe langa transmiterea fizica a informatiilor prevazute in know-how , francizorului se obliga sa acorde asistenta pentru
implementarea cu succes a retetei in cadrul afacerii francizatului.
2. Asistenta tehnica si comerciala . Francizorul este obligat pe tot parcursul contractului sa acorde asistenta pentru a
permite francizatului implemantarea si dezvoltarea cu succes a retetei afacerii si a cunostiintelor implicare de know-how.
3. Obligatia de aprovizionare . Daca, in temeiul conventiei, francizatul vinde produse pe care trebuie sa le procure de la
francizor , acesta din urma trebuie sa livreze primului produsele care ii sunt comandate. Francizorul se va afla in pozitia unui
vanzator si isi va asuma responsabilitatiile.
4. Exclusivitate teritoriala . Prin folosirea unor firme ,embleme sau marci francizatul beneficiza de o clientela preconstituita,
dar instalarea unui alt francizat in apropiere, va duce la diluarea pietei. De aceea ,contractul de franciza trebuie sa contina
clauze privind exclusivitatea teritoriala in beneficiul francizatului, insa aceasta este conditionata de cifra minima de afaceri,
numarul consumatorilor si perspectiva cresterii acestora.
Obligatiile francizatului
1. Respectarea regulilor propuse de francizor.
Eficacitatea retelei de franciza depinde de modul in care francizatii se prezinta consumatoriilor. Un astfel de rezultat
presupune ca francizorul si-a stabilit si definit conceptia nu doar in ansamblu, ci pana la detalii : alegerea locatiilor, forma
acestora, amenajarea interioara si exterioara, lista produselor si serviciilor oferite, prezentarea generala a marfurilor , tinuta
vestimentara a personalului.
2. Pastrarea secretului know-how-lui.
Valoarea comerciala a acestuia este data de faptul ca nu este cunoscut publicului, iar legea romana instituie pentru francizat
obligatia de a nu divulga la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului de
franciza, cat si ulterior
3. Plata taxelor si redeventelor : francizatul datoreaza, in schimbul serviciilor si drepturilor de folosinta :
- Taxa de intrare ( front money) . aceasta suma, exigibila de regula la incheierea contractului sau la un termen stabilit prin
contract, remunereaza transmitarea know-how-lui si asistenta la demararea afacerii.
- Redevente ( royalties) , remunerearea pentru formarea si asistenta continua asigurata pe durata contractului . Reprezinta
un procent din cifra de afaceri anuala.
4. Obligatia de non-concurenta . Contractul de franciza nu trebuie sa conduca la impartirea pietei intre membrii retelei de
franciza . Concurenta este benefica pentru o economie, dar in cazul francizei, aceasta ar putea pune piedici in dezvoltare
ambelor parti. De aceea , in contract se stipuleaza clar termenele de non-concurenta.
5. Realizarea cifrei minime de afaceri . clauza are menirea sa asigure francizorului un venit minim cert , atunci cand

redeventa datorata de francizat se stabileste proportional cu cifra de afaceri. Realizarea cifrei de afaceri minime poate avea
valoarea unei conditii rezolutorii sau poate permite francizatului exercitarea dreptului de reziliere anticipata a contractului.
Drepturile si obligatiile partilor sunt rezumate de articolul 4 aliniatul 1 din Ordonanata nr.52/1997
Contractul de franciza trebuie sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza , protejnad drepturile de proprietate
intelectuala si industriala ale francizorului prin mentinerea identitatii comune si a reputatiei retelei, si trebuie sa defineasca,
fara ambiguitate, obligatiile si responsabilitatiile fiecarei parti.
Manualul de franciza . Reprezinta , dupa denumire, un ansamblu de regului, informatii, instructiuni cuprinse intr-un
document mai larg, care permit francizatului sa-si creeze o imagine de ansamblu asupra intregii afacerii de franciza, si in
acelasiu timp ajuta la implemantarea acestora in dezvoltarea viitoare.
Scopul - sa prezinte intr-o forma scrisa modul in care este condusa activitatea in cadrul francizei- adica lucrare utila
concesionarilor dupa scolarizare .
- sa il ajute pe proprietar sa isi protejeze ideile, know-how-ul si secretele comerciale.
Continutul - o introducere care sa prezinte , in general, ceea ce doreste proprietarul de la concesionar.
- descriere a sistemului de functionare.
- Un inventar al echipamentelor necesare si modul lor de intretinere.
- Indicatii detaliate privind functionarea:
- ora de deschidere.
- descrierea activitatii pe posturi
- Politici de achizie a marfurilor
- standarde pentru produse si servicii
-Metode contabile
-Tehnici privind marketingul si publicitatea
- Formulare care trebuie utilizate pentru diversele operatiuni, precum si pentru alte situatii .
- Persoanele si organizatiile cu care se poate lua legatura in cazul unor probleme specilale.
Potrivit articolului 7 din Ordonanta nr 52/ 1997, contractul de franciza va respecta urmatoarele principii :
- Termenul va fi fixat astfel incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice francizei . In majoritatea cazurilor,
5 ani este perioada minima de amortizare
- Francizorul va instiinta pe beneficiar, cu un preaviz suficient de mare, asupra intentiei de a nu reinoi contractul la data
expirarii.
- Obligatiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate si vor fi determinate astfel incat sa favorizeze atingerea
obiectivelor comune.
Incetarea contractului de franciza .
1. Incetarea existentei uneia dintre parti. Intervine in cazul decesului uneia dintre parti, sau ,in cazul persoanelor juridice, al
faimentului declarat de instanta de drept .
2. Expiratea termenului pentru care a fost incheiat contractul de franciza
Potrivit articolului 6 OU 52 /1997 , contractul de franciza trebuie sa cuprinda si durata acestuia, si conditiile de modificare ,
prelungire si reziliere. Dar in articolul 7 se prevede ca francizorul va instiinta pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare
asupra intentiei de a nu reinnoi contractul la data expirarii. Cu alte cuvinte, un contract de franciza ajuns la termen este
considerat prelungit de drept daca francizorul nu si-a exprimat opunerea, intr-un termen suficient de mare.
3 . Anularea contractului de franciza. Poate fi anulat in conditiile dreptului comun. Are in vedere vicii de consimtamant, dol
sau eroare in momentul semnarii. Potrivit art 14 din OU 52 /1997 , contractul se anuleaza la cererea uneia dintre parti daca
sunt prezente vicieri de consimtamant sau daca contractul contine informatii eronate sau ambiguue.
4 Reazilierea contrectului de franciza.
Sanctiune care intervine in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor izvorate din contracte sinalagmatice
Efectele incetarii contractulu d franciza

Atunci cand contractul de franciza inceteaza, drepturile incorporate transmise spre folosinta francizatului vor fi restituite
francizorului. Francizatul nu va mai putea folosi nici marca, nici alte semne distinctive si nu va mai putea uza de know-how-ul
transmis.
De la data incetarii contractului isi vor produce efectele clauzele de neconcurenta convenite de parti. Cat priveste reparatiile,
atunci cand incetarea contractului este urmare a conduitei culpabile a uneia dintre parti, iar aceasta a pricinuit prejudicii
contractantului, acesta este indreptatit la despagubiri potrivit regulilor dreptului comun. Nu se poate recunoaste francizatului
dreptul la despagubiri pentru clientela pierduta eventual la incetarea contractului.
www.thinkbig.ro