Sunteți pe pagina 1din 11

Varianta 1

Biologie Chimie

Universitatea de Medicina si Farmacie Facultatea de Medicina Dentara Simularea Examenului de Admitere 23.05.2015 Varianta 1 – Biologie - Chimie

La întrebările de mai jos (1- 20) alegeţi un singur răspuns corect

1)

Alegeţi afirmaţia greşită:

A.

substanţele insolubile stimulează mugurii gustativi

B.

pentru mosc pragul sensibilităţii olfactive este 1/10 000 000 g/L aer

C.

mercaptanul este un derivat organic al sulfului

D.

la polul bazal al celulelor gustative sosesc terminaţii ale nervilor facial, glosofaringian şi vag

E.

aria olfactivă se află în girul hipocampic şi nucleul amigdalian

2)

Alegeţi răspunsul corect:

A.

catecolaminele determină hipoglicemie

B.

timocitele sunt celule hematoformatoare stem migrate din măduva hematogenă

C.

glucocorticoizii reduc numărul de neutrofile

D.

în proporţie de 20% secreţia medulosuprarenalei este reprezentată de epinefrină

E.

ocitocina are acţiune anti-LH

3)

Maturarea foliculului de Graaf este stimulată de:

A.

MSH

B.

FSH

C.

LH

D.

ACTH

E.

ADH

4)

Faţă de aortă, viteza sângelui în capilare este mai redusă:

A.

de zece ori

B.

de o sută de ori

C.

de o mie de ori

D.

de zece mii de ori

E.

nu se reduce

5)

Alegeţi afirmaţia greşită:

A.

nicovala nu asociază un muşchi

B.

lumenul melcului osos conţine membrana Reissner

C.

canalele semicirculare membranoase se deschid în saculă

D.

organul Corti conţine tunelul Corti

E.

sunetele cu frecvenţă medie corespund cu mijlocul membranei bazilare

6)

Presiunea din capsula Bowman este de aproximativ:

A.

18 mm Hg

B.

60 mm Hg

C.

25 mm Hg

D.

50 mm Hg

E.

1 mm Hg

7)

Asincronismul dintre sistola atrială şi cea a ventriculilor este de:

A.

1 s

B.

0,5 s

C.

0,10 s

D.

10 s

E.

0 s

8)

Pentru un volum-bătaie ventricular de 50 mL şi o frecvenţă cardiacă de 70 bătăi/min, debitul cardiac de repaus este de aproximativ:

A.

5 L/min

B.

3,5 L/min

C.

4 L/min

D.

4,2 L/min

E.

7 L/min

9)

Răcirea nodului sinusal produce:

A.

tahicardie

B.

bradicardie

C.

asincronism atrio-ventricular

D.

zgomotul sistolic

E.

zgomotul diastolic

10) Urina primară rezultă din lichidul care filtrează din:

A. arteriola aferentă

B. arteriola eferentă

C. tubii contorţi proximali

D. capilarele glomerulare

E. ansa Henle

11) Unul dintre nervii cranieni următori nu conţine fibre nervoase parasimpatice; care este acesta?

A. nervul facial

B. nervul vag

C. nervul oculomotor

D. nervul hipoglos

E. nervul glosofaringian

12) Câte ramuri are nervul spinal?

A. două

B. trei

C. patru

D. cinci

E. şase

13) Alegeţi afirmaţia corectă:

A. calea eferentă a reflexelor vegetative este

mononeuronală

B. calea acustică are trei neuroni

C. în membrana bazilară se găsesc granule de carbonat de calciu şi magneziu

D. în primele 45-90 de minute ale unui efort metabolismul muscular este anaerob

E. muşchiul dinţat anterior încreţeşte pielea gâtului

14) Alegeţi răspunsul greşit:

A. prin intermediul somatomedinelor este stimulată condrogeneza la nivelul cartilajelor de creştere metafizare

B. vasopresina acţionează în principal la nivelul tubilor distali şi colectori ai rinichiului

C. reducerea cantităţii de hormoni glucocorticoizi determină modificări senzoriale

D. la nivelul insulelor Langerhans se află celule

care secretă glucagon

E. în apă se pot găsi substanţe guşogene

15) Nu este os al neurocraniului:

A. zigomatic

B. sfenoid

C. parietal

D. temporal

E. frontal

16) Termenul de „sesamoid” se asociază cu:

A. ficatul

B. duodenul

C. muşchii gâtului

D. oase

E. nici un răspuns nu este corect

17) Durata totală a secusei musculare este de:

A. 0,01 s

B. 0,04 s

C. 0,1 s

D. 0,05s

E. 0,5 s

18) Ce organite celulare au o membrană internă plicaturată:

A. reticulul endoplasmic neted

B. ergastoplasma

C. mitocondriile

D. corpii tigroizi

E. aparatul Golgi

19) Alegeţi răspunsul greşit:

A. ligamentele articulare se alungesc în entorse

B. în amfiartroze se află ţesut cartilaginos de tip

fibros

C. în criptele Lieberkühn se secretă mucus

D. sărurile biliare au rol bactericid

E. sinusul carotic este o zonă receptoare bogată

20) Pentru inspiraţie sunt necesare:

A. două secunde

B. trei secunde

C. patru secunde

D. cinci secunde

E. nici unul dintre răspunsurile de mai sus nu este corect

La următoarele întrebări (21-60) răspundeţi

cu:

A – dacă numai soluţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte

B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte

C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte;

D – dacă numai soluţia 4 este corectă

E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte

sau false

21) Fibrele parasimpatice ale nervului facial:

1. au originea reală în punte

2. trec prin şanţul bulbopontin

3. inervează glanda sublinguală

4. inervează glanda lacrimală

22) Stimularea simpatică are următoarele

efecte:

1. inhibă secreţia exocrină a pancreasului

2. nu are efect asupra forţei de contracţie a cordului

3. scade secreţia lacrimală

4. mioză

23) Fibre vegetative postganglionare pot elibera:

1. Ach

2. monoxid de azot

3. noradrenalină

4. substanţa P

24) Terminaţii încapsulate pentru sensibilitatea tactilă din piele sunt:

1. corpusculii Meissner

2. corpusculii Krause

3. corpusculii Ruffini

4. corpusculii Vater-Pacini

25) Ţesut adipos se află la nivelul:

1. epiglota

2. rinichi

3. splină

4.

ochi

26) Valoarea acuităţii tactile poate fi:

1. 2 mm

2. 60 mm

3. 40 mm

4. 1 mm

27) În retină se realizează relaţii sinaptice între:

1. celulele cu conuri

2. celule multipolare

3. celule cu bastonaşe

4. celule bipolare

28) Teaca de mielină este produsă de:

1. celule Schwann

2.

3. oligodendrocite

4.

nevroglii

neuroni

29) Alegeţi afirmaţiile greşite:

1. corpusculii lui Golgi sunt receptori pentru

sensibilitatea kinestezică

2. protoneuronul sensibilităţii protopatice pentru pielea feţei se află în ganglionul spinal

3. receptori ai sensibilităţii interoceptive se găsesc sub formă de corpusculi lamelaţi

4. fasciculul spinocerebelos dorsal străbate puntea

30) Ribozomii:

1. conţin ribonucleoproteine

2. sunt granule de 150-250 Å

3. există liberi în matricea citoplasmatică

4. au un perete cu structură trilaminară

31) Impulsurile aferente de la proprioreceptori sunt conduse prin:

1. fasciculele spinobulbare

2. fasciculul spinocerebelos dorsal

3. fasciculul spinocerebelos ventral

4. fasciculul spinotalamic lateral

32) Receptorii analizatorului olfactiv:

1. ocupă partea postero-superioară a foselor

nazale

2. sunt chemoreceptori

3. au o dendrită scurtă şi groasă

4. sunt celule bipolare

33) Organul activ al acomodării este:

1. muşchiul drept extern al globului ocular

2.

3. corneea

4. muşchiul ciliar

cristalinul

34) Alegeţi afirmaţiile corecte:

1. stimularea bastonaşelor produce senzaţia de lumină albă

2. lipsa stimulării bastonaşelor produce senzaţia de negru

3. stimularea egală a celor trei tipuri de conuri provoacă senzaţia de alb

4. vederea fotopică se realizează cu ajutorul conurilor

35) Urechea umană percepe sunete cu frecvenţe de:

1. 20 Hz

2.

3. 2 000 Hz

4.

200 Hz

20 000 Hz

36) Fibrele comisurale ale emisferelor cerebrale formează:

1. fornixul

2.

3.

4.

comisura albă anterioară corpul calos corpii striaţi

37) Celule-ţintă ale aldosteronului se găsesc în:

1.

2.

3.

4.

glande sudoripare

glande colice

glande salivare

tubi uriniferi

38) O lamă epitelială ce reprezintă numai 2% din masa hipofizei şi face parte anatomic din adenohipofiză secretă:

1.

2.

3.

4.

hormon mamotrop ADH FSH MSH

39) Stimularea secreţiei gastrice de HCl este realizată de:

1.

2.

3.

4.

acetilcolină

ACTH

secretina

somatostatina

40) În salivă se excretă:

1.

2.

3.

4.

uree

creatinină

acid uric

metale grele

41) Chilomicronii rezultă din combinarea:

1.

2.

3.

4.

trigliceride

colesterol

proteine epiteliale

fosfolipide

42) Apărarea specifică (dobândită) se dezvoltă:

1.

2.

3.

4.

prin transfer fetoplacentar de anticorpi prin vaccinare în urma unei boli prin fagocitoză

43) La nivelul pereţilor atriului drept se găsesc:

1.

2.

3.

4.

nodul sinoatrial orificiul venei cave superioare orificiul venei cave inferioare nodul atrioventricular

44) Venele pulmonare drepte:

1.

2.

3.

se află posterior de vena cavă superioară

se găsesc posterior de aorta ascendentă se golesc în atriul stâng

4.

orificiile de vărsare ale acestora sunt prevăzute cu valvule

45) Rezistenţa vasculară periferică este direct proporţională cu:

1.

2.

3.

4.

lungimea vaselor masa musculară viscozitatea sângelui debitul cardiac

46) Tonusul musculaturii netede vasculare depinde de:

1.

2.

3.

4.

activitatea nervilor parasimpatici concentraţia locală a unor metaboliţi rezistenţa vasculară periferică activitatea unor mediatori

47) Reţeaua capilară peritubulară a rinichiului:

1.

2.

3.

4.

primeşte sânge care nu a trecut prin glomerulii renali derivă din arteriole eferente nu există la nivelul tubilor colectori este localizată în cea mai mare parte în cortexul renal

48) Nu fac parte din circuitul enterohepatic:

1.

2.

3.

4.

duodenul

canalul coledoc

jejunul

vena portă

49) Amilaza pancreatică hidrolizează:

1.

2.

3.

4.

lipide

amidon

celuloză

glicogen

50) Glandele pilorice eliberează:

1.

2.

3.

4.

HCl

gastrină

factor intrinsec

mucus

51) Extirparea cerebelului produce:

1.

2.

3.

4.

astenie

atonie

astazie

afazie

52) În talamus are loc întrerupere sinaptică pentru sensibilităţile:

1.

2.

auditivă

olfactivă

3. vizuală

4.

protopatică

53) La nivelul epiteliului lingual se identifică:

1.

2. celule de susţinere

3. pori gustativi

4. papile caliciforme

cili gustativi

54) Undele sonore influenţează:

1. membrana timpanului

2. endolimfa

3. perilimfa

4. fereastra ovală

1.

55) Contribuie la reglarea echilibrului

cerebelul

2. analizatorul vestibular

3. analizatorul vizual

4. analizatorul tactil

56) Au rol în controlul tonusului muscular:

1. fasciculul vestibulo-cerebelos

2. fasciculul vestibulo-spinal

3. fasciculul vestibulo-nuclear

4. cerebelul

57) Ţesut muscular neted se găseşte la nivelul:

1.

2. stomac

3. iris

4.

vene

atriul drept

58) Sistemul azygos adună sângele de la nivelul:

1. pericard

2. bronhii

3. esofag

4. miocard

59) Sunt organe de depozit sanguin:

1. inima

2. aorta

3. vena cavă inferioară

4.

splina

60) Rinichii:

1. menţin echlibrul acido-bazic al organismului

2. au rol în gluconeogeneză

3. formează renină

4. formarea eritropoietinei

La întrebările de mai jos (61- 75) alegeţi un singur răspuns corect

61. Referitor la monoalchilbenzenul obținut prin alchilarea benzenului cu propenă este incorectă afirmația:

A. prin clorurare în prezența luminii formează 2-

cloro-2-fenil-propan

B. are în moleculă 6 atomi de C terțiari, 2 atomi

de C primari și unul cuaternar

C. conține 6 electroni π

D. este o hidrocarbură nesaturată

E. diferența dintre conținutul în carbon și

conținutul în hidrogen , exprimate în % de masă,

este 80

62. Se consideră schema de reacții:

% de masă, este 80 62. Se consideră schema de reacții: Volumul de etan , măsurat

Volumul de etan , măsurat la 77 0 C și 3,5 atm , introdus în reacție pentru a obține 44 kg compus e, la un randament global de 80%, este

A. 10,25 L

B. 10,25 m 3

C. 5,125 L

D. 5,125 m 3

E. 3,28 L

63. Se consideră schema de reacții:

Fenol+clorură de acetil (AlCl3)→X + HCl

Fenol+clorură de acetil →Y + HCl Afirmația corectă este:

A.

compușii X și Y sunt izomeri

B.

compusul X este un ester

C.

ambele reacții sunt reacții de adiție

D.

compusul Y are NE= 4

E.

compusul X are aciditate mai mică decât

fenolul

64. Dintre compuşii: 1) izopren, 2) fenantren,

3) cumen, 4) stiren, 5) acetilenă, cel mai greu dă reacţie de adiţie:

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

65. În reacţia: clorobenzen + clorură de benzil

catalizată de AlCl3 se formează:

A.

difenilmetan

B.

orto- şi para-clorometildifenilmetan

C.

orto- şi para-clorobenzenofenonă

D.

orto- şi para-clorodifenilmetan

E.

reacţia nu are loc

66. Se dau reacțiile:

Acid salicilic + anhidridă acetică (H2SO4,

90 0 C)→ A + acid acetic

Acid salicilic + clorură de benzendiazoniu → B + HCl Sunt corecte afirmațiile, cu excepția:

A.

compusul A este acidul acetilsalicilic

B.

compusul B conține o grupare cromoforă –

N=N

C. compusul B se obține printr-o reacție de

cuplare

D. compusul A este aspirina

E. compusul B este metiloranjul

67. Compușii cu formula moleculară C4H8Cl2 pot exista sub forma a :

A.4 perechi de enantiomeri și o mezoformă B.6 perechi de enantiomeri și 2 mezoforme C.6 perechi de enantiomeri D.8 perechi de enantiomeri

E. 3 perechi de enantiomeri și o mezoformă

68. In schema următoare de reacție:

+ − →

+ /

Compusul c este:

A.acroleina

B.propanalul

C.1-propanolul

D.3-hidroxipropanalul

E.acidul acetic

/

+

69.Prezintă izomerie geometrică:

A.acroleina

B. 2,3-dimetil-2-butena

C.izobutena

D.clorura de alil E.acidul 2-metil-2-butenoic

70. În succesiunea de reacţii: C6H5 NH2X

Y Z p-fenilendiamină, compusul X este:

A.o-nitroanilină

B.m-nitroanilină

C.p-nitroanilină

D.R CO NH C 6 H 5 E.O 2 N C 6 H 4 NO 2

71.Afirmaţia corectă este:

A.nici o arenă nu se poate oxida cu agenţi oxidanţi B.acrilonitrilul se obţine prin amonoxidarea metanului C.1-bromopropanul nu se poate obţine prin adiţia HBr la propenă D.bromurarea unei alchene în poziţia alilică se realizează prin încălzirea alchenei cu N- bromsuccinimidă, în soluție de CCl 4 E.prin oxidarea etenei cu oxigen la 250-400 0 C în prezenţa Ag drept catalizator rezultă un agent de acilare

72. Un copolimer obţinut din 2 monomeri în raport molar 1:1 formează prin oxidare cu KMnO4 în mediu acid numai acid 6-ceto- heptanoic. Cei 2 monomeri sunt:

A. butadiena şi propena

B. izoprenul şi propena

C. izoprenul şi etena

D. izoprenul şi butadiena

E. butena şi butadiena

73. Un amestec de alchine C5H8 decolorează 1,2

L soluţie apă de brom 1M. Acelaşi amestec reacţionează cu 47,7 g reactiv Tollens. Masa de

sodiu cu care va reacţiona amestecul iniţial este egală cu:

A. 2,3 g

B. 11,5 g

C. 4,6 g

D. 9,2 g

E. 6,9 g

74. Compusul cu formula: CH3 CH(OH)

CH=CH – CH=O se oxidează cu K2Cr2O7

(H2SO4). Volumul de soluţie de K2Cr2O7 M/3 folosită pentru a oxida 100 grame din compusul de mai sus este egal cu:

A. 2,5 L

B. 4 L

C. 0,5 L

D. 0,7 L

E. 7 L

75. Ce volum de metan (c.n.) de puritate 89,6%

trebuie introdus în reacţie pentru a obţine 6.750 kg formol (40%) cu un randament de

90%?

A. 2.500 m 3

B. 15.625 litri

C. 2.007 m 3

D. 1.625,4 m 3

E. 2.025 m 3

La următoarele întrebări (76-100) răspundeţi cu:

A – dacă numai soluţiile 1, 2 şi 3 sunt corecte

B – dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte

C – dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte;

D – dacă numai soluţia 4 este corectă

E - dacă toate cele patru soluţii sunt corecte

sau false

76. Substituţia la nucleul aromatic este orientată în poziţia orto-para de către grupările:

1. -CO NH CH 3

2. -NH – CO – CH 3 3. - CN 4. CH 2 CH CH
2. -NH – CO – CH 3
3. - CN
4.
CH 2
CH
CH 3

CH 3

77. Aminele alifatice secundare sunt:

1. compuşi organici cu gruparea amino legată de

un atom de carbon secundar

2. substanţe cu bazicitate mai mică decât

amoniacul

3. amine ce nu se pot acila cu cloruri acide

4. mai bazice decât aminele primare alifatice

78. Afirmaţiile corecte sunt:

1. reacţia acidului acetic cu KOH este o reacţie de neutralizare

2. hidroliza bazică a grăsimilor se numeşte saponificare

3. 1 mol de Cu(OH) 2 este neutralizat de 2 moli de acid

acetic

4. 1 mol de acid oxalic se neutralizează cu 2 moli de

CuO

79. Un mol de amestec echimolecular al aminelor cu formula C3H9N:

1. utilizează 2,25 moli CH 3 Cl pentru transformarea

totală în săruri cuaternare de amoniu

2. conţine 12g de carbon nular

3. utilizează 0,75moli de clorură de benzoil la

transformarea în monoamide

4. reacţionează cu 1mol de HCl.

80. Referitor la trinitratul de glicerină sunt

corecte afirmațiile:

1.se obține în urma reacției dintre glicerină și acid azotic

2.este un lichid incolor care explodează ușor

3.este folosită și ca medicament în boli de inimă

4. este un nitroderivat

81. Proprietăţile care vin în contradicţie cu

formula Kekule sunt:

1.

existenţa a 3 derivaţi disubstituiţi

2.

raportul atomic C:H este 1:1

3.

distanţa de 1,39 Å dintre oricare 2 atomi de

carbon vecini

4. în condiţii energice (170-200 C) în prezenţa

catalizatorului de nichel 1mol de benzen adiţionează 3 moli de hidrogen

82. Referitor la grăsimi sunt corecte

afirmaţiile:

1.sunt eteri ai glicerolului cu acizii grași

2.pot forma legături de hidrogen 3.la temperatură obișnuită se găsesc numai în stare solidă

4. prin saponificare formează săpunuri

83. Sunt acizi grași saturați:

1.acidul lauric 2.acidul butiric 3.acidul palmitic 4.acidul linoleic

84.In reacția de condensare crotonică a 2 moli de benzaldehidă cu un mol de ciclohexanonă:

1.se formează dibenziliden ciclohexanona 2.se formează un compus cu următoarea structură chimică :

O CH CH
O
CH
CH

3.ciclohexanona este componenta metilenică 4.benzaldehida este componenta metilenică

85.Compușii ale căror moleculele sunt asociate prin legături de hidrogen au:

1.puncte de fierbere ridicate 2.vâscozitate mare 3.puncte de topire ridicate 4.tensiune superficială mare

86. Afirmaţii corecte referitoare la reacţia de

esterificare dintre un acid carboxilic şi un alcool sunt:

1. pentru desfăşurarea reacţiei în sensul în care se

formează ester se foloseşte unul dintrereactivi în exces

2. este o reacţie reversibilă caracterizată printr-o

constantă de echilibru

3. pentru desfăşurarea reacţiei în sensul în care se

formează ester se scoate din vasul de reacţie unul dintre produşi, de obicei esterul

4. eliminarea apei se face între grupa hidroxil a

alcoolului şi atomul de hidrogen al grupei carboxil

87. Prin hidroliză în prezenţa unui exces de

NaOH compușii cu formula moleculară C9H10O2 pot forma:

1.

benzoat de sodiu şi etoxid de sodiu

2.

beta-fenilpropionat de sodiu şi apă

3.

acetat de sodiu şi p – crezol

4.

fenoxid de sodiu şi propionat de sodiu

88. Sunt diastereoizomeri:

1. D-sorbitol şi D-manitol

2. D-glucoză şi D-sorbitol

3. D-glucoză şi D- galactoză

4. D-glucoză şi D- fructoză

89. Sunt proteine conjugate:

1. glicoproteidele

2. metaloproteidele

3. fosfoproteidele

4. lipoproteidele

90. Sunt proteine solubile:

1. fibrinogenul

2. insulina

3. hemoglobina

4. colagenul

91. Sunt agenţi activi de suprafaţă(surfactanţi):

1. stearatul de sodiu

2.oleatul de potasiu

3. palmitatul de potasiu

4. metacrilatul de sodiu

 

4.

poziția 5 din β– D – fructopiranoză, nu poate fi

92. Sunt reacții cu schimb de protoni:

eterificată cu CH 3 I/Ag 2 O

1.

fenol+NaOH

2.

etoxid de Na+ apă

99. Sunt incorecte afirmațiile:

3.

alfa-naftoxid de Na+HCl

1.albumina din sânge formează prin hidroliză numai α – aminoacizi 2.globulinele sunt solubile în soluții de electroliți 3.ultrasunetele determină pierderea funcțiilor fiziologice ale proteinelor 4.prin hidroliza totală a proteinelor se obțin peptide

4.

HCOOH+amoniac

93.

Afirmațiile adevărate în legătură cu

detergenții neionici sunt:

1.

sunt poliesteri care conțin un număr mare de

grupări etoxi (-CH 2 CH 2 -O-)

2.

se obțin prin polietoxilarea alcoolilor grași

 

3.

se obțin prin polietoxilarea alcoolilor inferiori

100. Afirmaţiile corecte sunt:

4.

gruparea polieterică din structura lor reprezintă

1. monozaharidele nu hidrolizează

partea hidrofilă

2. în glucoză şi fructoză raportul atomic H:O este

 

1:2

94.

În legătură cu peptidulCis – Lis Gli Ser

3.

zaharoza este o dizaharidă

sunt adevărate afirmațiile, cu excepția:

4. glicogenul are structură asemănătoare amilozei

1.

conține 3 legături peptidice

2.

aminoacidul C-terminal este serina

Mase atomice: C-12, H-1, O-16, Br-80, Ag-108, N-14, K-39, Cr-52, Na-23 R-0,082 L∙atm/K∙mol

3.

prezintă un număr de 8 stereoizomeri

4.

la pH=1 prezintă 1 sarcină pozitivă

95.

Reacțiile de hidroliză enzimatică din

 

organismul uman sunt:

1.

hidroliza peptidelor și a proteinelor

2.

hidroliza di - și polizaharidelor

3.

hidroliza trigliceridelor

4.

hidroliza celulozei

96.

Sunt reacții de transpoziție:

1. izomerizarea butanului

2. transformarea acidului fenilsulfamic în acid

sulfanilic

3.

transformarea produsului de adiție a apei la

acetilenă în aldehida corespunzătoare

4.

ionizarea acidului acetic în soluție apoasă

97.

Afirmațiile incorecte sunt:

1.

leucina și izoleucina sunt izomeri de poziție

2.

alfa- și beta-alanina sunt izomeri de catenă

3.

glicina este singurul aminoacid natural optic

activ

4.

aminoacizii naturali aparțin seriei L

98.

Afirmații corecte sunt:

1.

α-glucopiranoza are 5 atomi de carbon

asimetrici

2.

celobioza conține o legătură eterică

dicabonilică

3.

dextrinele sunt oligozaharide superioare