Sunteți pe pagina 1din 32

Economia si statistica ramurii

profesor : Marcel Cirbu


tema 1: obiectul de studiu si logica cursului
deciziile si actiunile oamenilor se bazeaza pe rationamente , criterii si
calcule economice omul este o fiinta biologica si pentru a trai si a se manifesta
ca fiinta sociala si rationala trebuie sa consume o mare varietate de bunuri si
servicii acoperindusi astfel o varietate de nevoi (de la alimente, imbracamine,
servicii de transport , invata mint ....)
activitatea umana se incadreaza intre 2 limite extreme pe de o parte stau
nevoile pe care le impune viata indivizilor si societatii iar pe de alta parte
posibilitatea de a sadisface aceste nevoi in functie de resursele existente si
modul de percepere a lor
activitatea economica se traduce intro functie de maximizare a efectului prin
minimizarea efortului , schematic activitatea economica :
nevoile:

resursele:

consumul

prodcerea de bunuri si servicii

cerere

sistemul
economiei de
piata

oferta

stiinta economica pote fi divizata in compartimente :


1- stiinte economice fundamentale ( teoria economica, doctrinele economice )
2- stiinte economice functionale ( marketing , finante, statistica,..)
economia se studiaza pe 2 nivele
1- la nivel microeconomic , unde se studiaza situatia dintro singura intreprindere
ramura, industrie, aici se studiaza si se analizaza sarcinile , scopurile si
functiile interprinderii ( se proceseza cu asa categorii economice, cererea
costurile de producetie, remunerarea muncii , obtinerea profitului, ...)
2- la nivel macroeconomic, economia este studiata ca un tot intreg in plan
global , la niel de tara, economia nationala, sau la nivel de regiune, geopolitica
sau alte... , in primul ind l a nivel de tara, geopolitic
principalele probleme economice la nivel macroeconomic de regula sunt
identificate, rezolvate, elaborate de catre organele de stat ( parmalent, guvern,
ministere, miscari politice si alte subdiviziuni ale autoritatilor publice
locale) . Prin adoptarea unor legi hotariri de guvern directive si alte acte
normative
principalele politici macroeconomice sunt , 1- politica fiscala 2- politica
monetara , (circulatia banilor, ratele de skimb valitar, dobinde , impozite)3politica protectionista 4- codul muncii 5- politici sociale , de sustinere a
paturilor socal vulnerabile, ..., 6- politici antimonopol
politica fiscala are la baza codul fiscal , act normativ, elaborat ....
modificat in fiecare an odata cu aprobarea bugetului de stat pentru anul viitor
///////////////////////////////////////////////////////////////

Tema 1: Principalele intreabri la care raspunde economia sunt


1- ce se produce, pentru cine, cum?
rezultatele - volumul de vinzari
- cifra de afaceri
minus
efortul depus - mijloacele circualte
- mijloacele fixe
- forta de munca
= costul pructiei
efectul - proit
->e.econ.
- rentabilitate
-> eficienta economica
Tema 2:Firmele in economia de piata
- firma notieune , functii si rolul in economia nationaal
- clasificaea firmelor , piata si obiectivele economice ale firmelor
- indicatori ai rezulattelor activitatii economice ale firmelor . notiunea de
calitate
Baza oricarei economii o constituie producerea bunurilor materiale si
prestarea serviciilor . Veriga principala a producerii este firma (intreprinderea,
antreprenorul, agenti economici...)intreprinderea presupune existenta a 4 elemente
de baza :materia prima , forta de munca ,mijloace fixe(echipamente), clientii
Def: Firma reprezinta unitatea structurala de baza a economiei pe piata care atraje
combina, si utilizeaza factorul de productie in scopul producerii si
comercializarii buburilor materiale si serviciilor pentru a sadisface nevoile
consumatorilor si de a obtine profit
piata factorilor de profit
|
forta munca
mijloace circulare
mijloace fixe
|
Firma
|
piata de desfaceri ale interprinderei
rolul interprinderei in circuitul economic este exercitat prin indeplinirea a 2
functii de baza
1- de crearea a valorii adaugate
2- de participarea la distribuirea veniturilor in societae
Ca subiect economic firma dispun de autonomie administrativa iar ca unitate
orgnizatorico juridica este infiintata in modul stabilit de lege
Legea
03.01.92

cu privire la antreprenoriat si interprinderi nuamrul 845-XII din

deosebim 2 tipuri de sectoare a activitatii firmelor :


1- sectoul bugetar, totalitatea unitatilor, firmelor finantate de ala bugetul de
stat (bugetul ,CNAS,CNAM)
2-totalitatea firmelor cu autonomie financiara inclsiv a celor care beneficiaza de

dotatii bugetare , indiferent de subordonarea ramurala, forma de proprietate si


forma de organizare juridica
scopul principal a oricarei firme este de a obtine profit si in acest scop fiecare
firma este determinata de piata sa sporeasca performanta produselor sale , sa
studieze cerintele pietei si sa propuna consumatorilor noi tipuri de produse mai
performante
activitatea in mediul concurential in cele din urma duce la cresterea prgresului
thnicostiintific si sporirea eficientei economice a productiei pentru a deveni o
persoana juridica prisice dfirma trebuie sa intruneasca anumite conditii :
- sa dispuna de statut(act de constituire), sa fie inregistrata in modul proazut de
legislatie .
- sa dispuna de sediu si adresa juridica se acepta si spatiu inchiriat in baza unui
contract d locatiuni
- denumirea completa .
- cont fiscal. reprezinta numarul de identificare de stat, care este trecut in
registrul fisca de stat si in baza lui se tine evidenta
contribuabililor(platitoriilor de impozite), se atribuie cod fiscal oricarei
pesoane juridicesau fizice oricarui notar, pe rol de avocati rezidente ai
republicii moldova
= oricarei persoane fizice cetatean a republicii moldova care dispune de obiecte
impozabile sau care are pbligatii fiscale
- codul TVA.
- denumirea bancii , sau a bancilor cu addresele juridice si codurile in care va fi
deservita firma
- sa fie organizata structural , sa aiba organe de conducere, organizarea
structurla prevede structura organaizatorica(organigrama) care paote fi considerata
dret scheletul firmei si curpinde 2 componente principale:
1- structura manageriala (Functionala) si structura de executie(operationala);
Director general
|
dir.prod
dir. comert
dor.finan serv.personale serv.juridic
|
|
|
|
|
sect.produc
vinzari
contabil
sect.mecan
marketing
trezorarie
energ,
dezvoltari audit interior
logistica
nuamrul nivelurilor ierarhii este influentat de dimensiuena firmei , diversitatea
activitatilor si de compotenta managerilor
in
12345-

cadrul activitatii sale firma indeplineste


functia cercetare dezvoltare
f. de producere
f. comerciala
f. financiar contabila
f. de personal

functii principale :

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
functia cercetare dezvoltare - cuprinde totalitatea activitatilor prin care se
studiaza si argumenteaza viitorul cadru tehnic, tehnologic si organizational al
firmei , sensul acestei functii cuprinde probleme legate de cresterea capacitatilor
de producere inzestarea firmei cu noi tehnologii , utilaje precum si proiectarea ,
elaborarea noilor tipuri de produse sau servicii .
fazeke ciclului de viata a rpoduselor supus e comercializaii pe piata :
1- introducerea produsului pe piata (studiu de piata, dezvoltarea ,
lansarea )

2- cresterea , maturitatea
3- saturtia
4- declinul
2- functia de produceer , cuprinde totalitatea activitatilor care asigura procesul
de fabricare a bunurilor si serviciilor ,in cadrul acestei functii , are loc
imbinarea eficient a factorilor de produtie si obtinerea produsului final ,
transformarea materiilor prime in produse sau servicii constituie obiectivul
functionarii unei interprinderi ,
3- functia comerciala - cuprinde activitatile firmei cu mediul exterior, pe de o
parte aprovizioanarea tehnico materiala, ia pe de alta parte comercializarea
produsului finit , cuprinde urmatoarele activitati de baza :
- aprovizionarea si gestionarea resurselor materiale
- comercilaizarea priduselor
- activitati de mrketing
- activitati logistice
4- fucntia financiar contabila , aceasta fucnte presupune evidenta si numararea
banilur, activitati de evidenta , gestionare si utilizarea eficienta a resurselor
financiare ale firmei , functia respectiva presupune inregistrrea tuturor
cheltuielilor legate de tranformarea factorilor de productie in produs finit ,
costu productiei, si veniturile firmei , indicatorii de defect si eficienta,
5- personal - care include activitati privind selectarea pregatirea ,
perfectionarea promovarea si salarizarea angajatilor firmei , aceasta functie
prevede asigurarea firmei cu forta de munca calificata necesara realizarii
activitatii eficiente in ansamblu
Clasificarea firmelor
In economia de piata , nationala activeza firme care pot fi clasificate dupa
urmatoarele criterii de baza :
1- apartenenta ramurala
2- forma de proprietate
3- sursa de provinienta a capitalului investit
4- marime
5- destinatia bunurilor si serviciilor
6- forma organizatoric-juridice
7- regim de lucru
Apartenenta ramurala : industriale,agricole,comerciale , deconstuctie, turimz,
tranzactii imobiliare, sanatate si asistenta sociala , telecomunicatii si
tehnologii informationale...
www.licentiere.gov.md
dupa forma de prorpietare : private, publice, mixte
in dependenta de sursa... :
1- intreprindere nationala cu capital autocton , capitalul investit este 100%
din tara
2- int. cu capital strain , activitatea lor este rglementata prin legea nr81,
din 18 martie 2004 cu privire la investitiile in activitate de interprinzator
avantajele pe care le ofera invetitiile strine directe sunt urmatoarele :
1- obtinerea si implementarea noilor tehnologii iavansate
2- crearea noi locuri de munca
3- dezvoltarea unor noi ramuri ale economiei nationale

4- contributia la formarea capitalului uman


5- ajuta firmele locale sa acceseze noi piete de desfaceri
3- interprindere mixta : atunci cind participa amlele surse de capital ,
autocton + inv straine
dupa marie deosebim microinterprinderi, mici si mijlocii , si interprinderi mari
la clasificarea dupa marie se ia in consideratie : numrul angajatilor , cifra de
afaceri, valoarea capitalului investit,
conform lejii se considera micro interpindere , angajatii nu depasesc numarul de
anagajati nr , mediu, suma vinzarilor nete de vinzare este de 3 milioane lei
interprindere mica - numarul mediu anual de angazati 10 - 50 perosoane , iar suma
anuala a vinzarilor pina la 10 milioane lei
mai sus deja interrindere mare, suma mai mare de 50 milioane
rolul si importanta firmelor mici si mijlocii
- oferirea locurilor de munca
- stimularea concurentei
- ajuta la buna functionare a interinderilor mari
- fabrucarea produselor si prestarea serviciilor in conditii de eficienta
dupa destinatia economica

a bunurilor si serviciilor

dupa destinatia economica :


- interpirinderi care produc mijloace de productie (utilaje tehnologii
semifab\ricare , etc)
- interprinderi care produc bunuri si servicii de larg consum , consum final
dupa forma organizatorico juridica :
- , im baza legii depste antreprrenoriat si interprinderi ,pe teritoriul
republicii moldova pot fi infiintate urmatoarele firme :
- intreprinderi persoane fizice , intreprindere individuala,societate in nume
colectiv
q, societate pe comandita
- interprinderi persoane juridice: societate cu raspundere limitata,
societate pe actiuni, cooperativa de productie, 4 interprindere de arenda ,
interprindere municipala sau de stat
principalele deosebiri , intre practicarea activitatii de antreprenoriat practicate
de intreprinderi persoane fizice si juridice sunt:
1- raspunderea patrimoniala - intreprindere persoana fizica poarta raspunderea
pentru obligatiunile acestora cu intreg patrimoniul investit in firma inclusiv
averea personaal , pe cind interpronderea peorsoana juridice poarta raspundere
numai in limita capitalului investit in afacerea respectiva , cota parte de
participare in capitalul statutar al firmei
sistema de evidenta contabila si prezentarea rapoartelor financiare catre organele
de resor;
dupa rejimul de lucru, intreprinderile pot fi clasificate :
- cu activitate sezoniera
- cu activitate nesezoniera
- cu activitate neintrerupta
- cu activitate disctreta
Piata si obiectivele firmei
odata cu realizarea obiectivului principal maximizarea profitului , activitatea

agentilor economici poate urmari si realiza diferite obiective :


- crestrea capitalului firmei
- sporirea calitatii productiei
- mentinerea indepententei financiare
- mentinrerea si largirea pietilor de desfacere a marfurilor si serviciilor ,
crestrea prestigiului pe ternen lung si dezvoltarea prandului interprinderei
- participarea la anumite actiuni de caritate , manifestari de menire sociala
, etc.
in functie de orizontul de timp firmle elaboreaza strategii pe termnen scurt ,
mediu si lung , de calitatea si continutul strategiilor adoptate depind succesele
fnctionarii firmei pe orizontul de timp stabilit
Indicatorii rezula.... intrebarea 3:
din punct de vedere cantitativ rezultatul activitatii firmelor paote fi
exprimat in unitati naturale si valorice ,in economia national se folosesc
urmatoarele marime naturale , tona , bucati,metrii, decalitri, mii
Ca indicatori valorici ai rezultatelor activitatii firmelor , pot fi
utilizati : 1- producatia globala, 2-productia marfa 3- producatia comercializata ,
4- cifra de afaceri, 5- valoarea adaugata , prducatia globala insumeaza valoarea
productiile finite, semifabricatelor, valoarea serviciilor si valoarea reparatiei
capitale a propriilor mijloace fixe, productie nedeterminata
indicatorul 2 suma semifabricate + serviii in exterior
in3 producatia finita,+ stocurile de productie la inceputul anului - storcurile de
productie la sfirsitul anului, se considera coemrcialiata productia care a fost
livrata si banii au intrat in contul .. si akitate de consumator
cifra de afaceri - reprezinta veniturile obrinute de firma pe o perioada anumita
atit in activitatea de baz cit si din alte activitati economico finanfiare(venituri
in forma de dividente, diferenta de curs valutar , venituri din urma arendei si
alte plati )
orice agent economic de regula activeaza in baza unui program de productie care
poate fi elaborat pe termen de un trimestru , un an , programul de produtie
curpinde asortimentul cantitativ si este elaborat tinind cont de : 1- volumul
contracterol incheiat in firma de clienti , 2- date despre capacitatile de
productie a intreprinderii , 3- forta de munca existenta, 4- aprovixzionarea
tehnico materiala, 5- normele de consum in vigoare ;
valaorea adaugata = PG, productia globala - CM, cheltuieli materiale

Mijloacele fixe ale interprinderii


capital fix, active materiale si nematriale pe termen lung
FS->CP->P
intrebari: 1- mijloacele fixe , esenta economica , clasificarea si structura ; 2metodele de evaluare a mijloacelor fixe ; 3- uzura mijloacelor fixe . felurile de
uzura , metode de calcul a uzurii mujloacelor fixe ; 4- indicatorii utilizarii
eficiente a mijloacelor fixe , formele de reparatie a mijlaocelor fixe ;
1) notiune si clasificare
Pentru a desfsura o activitate economica orice firma are envoie de capital

care este unul din principalii factori de productie , baza oricarei proces de
activitate este munca umana care paote fi utilizata numai impreuna cu mijloacele
fixe , dupa rolul de participare in procesul de productie deosebim : 1- capitalul
fix 2- capitalul circulant
mijloacele fixe a interprinderii reprezinta mijloace de munca care participa
la procesul de activitate de mai multe ori treptat isi transfera valaorea initiala
pe masura uzurii asupra produsului finit si nusi skimba forma sa natural
substantiala
in practica evidentei contabile , la mijloace fixe se refera activele materiale si
nemateriale pe termen lung , a caror pret initial (valoarea de itnrare) depaseste
6000 lei si au durata de functionare mai mare de un an , restul se numesc obiecte
de minca valoare si scurta durata, costul lor integral se atribuie integral ...
Clasificarea mijloacelor fixe
1- in dependenta de modul de participare la procesul de productie : 1) mijloace
fixe productive - participa nemijlocit la procesul de activitate sau asigura
conditii necesare pentru desfsurarea acestuia (tehnica de calcul, automobile,
cladiri, imobila, ...)
2- mijloace fixe neproductive - sunt destinate petnru sadisfacerea necesitatilor
sociale ale angajatilor interprinderii (puncte emdicale , ospatarii, sali de
sport , baze de odihna )
2)in dependenta de forma natural substantiala , aici componenta mijloacelor fixe se
divizeza pe grupuri ; 1- cladire , care pot fi clasificate in clasiri productive,
depozite, case de locutit, administrative, daca acestea apartin intrprinderii ,
2- instalatii de transmisie , retelel electrice, de telecomunicatii
,intalatiipentru transportarea energiei si informatii, ; 3- masini si utilaje : de
forta, cae produc energie termnca, electrica .... 2- cazane , generatoare de aburi,
cazane de energie , acumulatoare electrice...
4- aparate si instalatii de masurare si reglare , utilaje de laborator:
5- mijlacele de transprot , aerian, auto, maritim,feroviar....
6- inventar de prodiucere si gospodaresc ,masinele si aparatele de birou, mobilier,
tablouri, sculpturi....
7- animalele de productie si reproductie
8- plantatiile pe lene , plantatii de pomi fructiferi , arbusti fructiferi ...
active nemateriale : prevet de inventie , emblema comerciala, marci de deservire ,
programele informatice
3,criteriu - in dependenta de rolul lor in procesul d eproductie dosebim, mijloace
fixe active - mijloacele fixe care paticipa direct la procesul de productie
transformind obiectul muncii in produs finit (masii si utilaje, ) 2- mijlaoce fixe
pasive, creaza conditii pentru realizare procesului de activitate de baza a
interprinderii( cladiri , mijloace de transport si altele , divizarea mijloacelor
fixe pe grupe , permite de a determina structura mijlaoacelor fixe si de analiza
nivelul sau gradul de rpogresivitate a acetei structuri , aceasta analiza de regula
se efectuiaza in dependenta de genul sau specificul activitatii firmei :
metode de evluare
mijloacele fixe pot fi evluate cu ajutorul indicatorulor naturali si valorici
naturali : nuamruol de uilaje suprafata totala a cladirilor , productivitatea
liniilor tehnologice , capacitatea de depozitare si altele
cei mai importnanti sun indicatorii valorici de etsimare a
la indicatorii de evaluare a mijloacelor fixe ... deosebim : valoarea initiala a
mijloacelor fixe MFi; valoarea initiala- valoare baneasca la momentul
achizitionarii sau crearii mijloacelor fixe ; se mai spune valoarea de intrare ,

aici se include pretul de achizitie ..... , cheltuelile de transport, montare ;


2- valaorea de bilant reprezinta suma la care mijloacele fixe sunt evaluate la
data intocmirii bilantuli si este egala cu valoarea initiala - uzura acumulata
valaorea ramasa a mijlaocelor fixe : reprezinta suma neta pe care interprinderea
prevede sa o obtina la momentul expirarii duratei de utilizare a mijlocului fix ,
valoarea uzurabila a mijloacelor fixe , valoarea initiala - valaorea ramasa = VUMF
vlaorea uzur...
valoarea medie anual a mij fixe, ce valaorea de mijlaoce fixe detine o firma intrun
an

mijloace excluse de la interprindere, casate, t2- numarul lunilor (pina la sfirsit


de an ) in care nu au functionat mijloacelel fixe respective

3) uzura
uzura - mijloacelor fixe este pierderea partiala sau totala de catre mijloacelel
fixe a proprietatilor de consum si a valorii in procesul exploatarii sub actiunea ,
influenta factorilor naturlali , mecanici , sub influenta progresului tehnico
stiintific si cresterii productivitatii muncii in care sunt produse , uzura este
ieftinirea valorii mijloacelor fixe
deosebim 2 tipueri de uzura : 1- uzura fizica are loc in procesul explaoatarii
mijloacelor fixe sub influenta, factorilor naturali si mecanici, 2- uzura morala
ieftinirea valorii mijlaocelor fixe , legata de cresterea progresului tehnico
stiintific si respectiv cresterea productivitatii muncii in ramura in care sunt
produse , nivelul utilizarii mijloacelor difxe se determina ca raportul dintre
valoare di bilanti a MF, catre valoarea initiala a MF
la
1234-

caluclarea uzurii mijlaocelor fixe, pot fi utilizate diferite metode de cacul :


metoda casarii lineare
proportional volumului de productie sau servicii
metoda degresiva cu rata descrescatoare
metoda soldului degresiv

deosebim uzur acceletaat de cea reegulata , catre metoda regulata se atribuie


metoda casari lineare , in care suma uzurii se repartizeaza uniform pe parcursul
perioadei de functionaree utila a mijloacelor fixe , la metodele accelerate de
calcul se atribuie metoda soldului degresiv si metoda degresiva curata
descrescatoare care prevad o amortizare mai intensiva in primii ani de exploatare a
MF, miloace fixe , iar spre sfirsitul timpului util de functionare fondul de
amortizare este in descrestere , metoda aplicata de calcul a uzurii se alege de
catre intreprindere in mod independent in baza modelului presupus de obtinere a
avantajului economic , uzuramijloacelor fixe se determina si se contabilizeaza de
catre toate intreprinderile indiferent de forma de proprietate , asupra tuturor
mijloacelor fixe aflate in exploatare , reparatie rezerva chiar si in timpul
stationarii . Uzura mijloacelor fixe se reflecta in costul prodiuctiei sub forma de
cote de amortizare , sau fond de amortizare care reprezinta expresia baneasca a
unuzii mijlaocelor fixe , recuperarea valorii initial investite in mijloacele fixe
o intreprindere a procurat tehnica de calcul cu valoarea initiala de 60 mii de
lei , valoarea ramasa este de 300 lei , durata de functionare utila este de 5 ani ,
vom aplica prima metoda, metoda casarii lineare :

Perioada
Mf1
Un an
Uun acumulata
Mfb
L mij fixe
60000
60000
Sof 1 an
60000
11400
11400
60000-11400=48600
2 an
60000
11400
22800
60000- 22800 = 37200
3 an
60000
11400
34200
60000-34200=25800
4 an
60000
11400
45600
14400
5 an
60000
11400
57000
3000
Uan=MFuz/Timpul de functionare utila
57000/5 = 11400
Mfuz = valoarea initiala valoarea ramasa => 60000-3000 = 57000
metoda 2, proportional volumul roduselor si servicii :
adimitem ca cu aceste mujlaoce firma planifica sa produca 500 000 unitati de
rpoduse, in primul an 7500 unitati , 2- 120000 ,3- 135000, 4-4- 90 miii, 80 mii
U1am= 75000*57000/500000=8550
u2an=120000*57000/500000=13680
u3an=

Perioada
Mf1
Un an

Uun acumulata
Mfb
L mij fixe
60000
60000
Sof 1 an
60000
8550
8550
2 an
60000
13680
22230
3 an
60000
15390
4 an
60000

5 an
60000

Metoda 3 metoda degresiva . descrescatoare


suma uzurii anuale prin aceasta metoda se determina ca produsul unui coeficient si
valoarea uzurabila
Uan = K*Mfuz
coeficientul k se calculeaza ca raportul numarului de ani a perioadei de
functionare catre , in ordine descrescatoare) catre suma cumulativa a dutarei de
functionare utila ,
U1an = 5/1+2+3+4+5 * 57000 =
u2an = 4/1+2+3+4+5 * 57000 =
3an = 3/1+2+3+4+5 *57000 =
Perioada
Mf1
Un an
Uun acumulata
Mfb
L mij fixe
60000

60000
Sof 1 an
60000
19000
13000
41000
2 an
60000
15200
34200
25800
3 an
60000
11400
45600
14400
4 an
60000
7600
53200
6800
5 an
60000
3800
57000
300
4- SUMA UZURII anuale se determina (soldul degresiv) ca produslul dintre norma
dintre uzura dublata si valoarea de bilant la finele anului precedent cu exceptia
ultimului an uzura ultimului an se caluleaza ca diferenta di nre valoarea de
bialant a penultimului an si valoarea ramasa
Uanuala 2NU*N(n-1)
Nu = 1/t*100 = 1/5*100 = 20 %
2*20%*60000/100=24000
Perioada
Mf1
Un an
Uun acumulata
Mfb
L mij fixe
60000
60000
Sof 1 an
60000
24000
24000
36000
2 an
60000
14400
38400

21600
3 an
60000
8640
47040
129600
4 an
60000
5184
52224
7775
5 an
60000
4776
57000
3000
0.4*36000=14400
\intrebarea 4-indicatorii utilizariii eficienta a mijloacelor fixe
gradul de urilizare a mijloacelor fixe poate fi teterminat in baza unor indicatoi
prin metoda comparatiei in dinamica deosebim urmatoarele grupe:
indicatori generalizadori 1- randamentul mihjloacelor fixe , se determina in forma
de coeficient ca raportul dintre rezultatul obtinut catre valoarea medie anuala a
mijlaocelor fixe gestionate de firma pe aceasi perioada, acest indicator ne arata
ce valoare de rezultat obtine firma la investirea unui leu valoare in mijloace fixe
caparitatea mijloacelor fizxe, ca capacitatea inversa a randamentului
1/r=MF/CA
acest indicator ne arata cu ce valoare in vestita im mijlaoce fixe firma obtine un
valoare rezultat
3- capacitatea de inzestrate a firei cu mihjloace fixe , Zmf = MF/Ns- numarul mediu
scriptic a angajatilor
indicatorii utilizatii mijloacelor fixe
coeficientul intensvi Ren = Preal/P pl planificata (rpoductivitaea)
caracterizeaza eficienta utilizatii MF dupa prodiuctivitaeta lor
coeficientul extentiv, ultiklizatea eficientei MF in timp
Kex = Treal/Tplanificat, calendaristic (timp)
coeficientul integral => Kex * Kint
indicatorii dinamici
coeficientul de inoire , raportul dintre vMFnoi catre valoarea MF la sfirsit de an
Cin = <fnoi/Mfsa

coeficientul ex = Mfex/VMFia
coeficientii starii MF
1- coeficientul de uzura = Uzura acumulata/mfi
coeficientul utilizarii = MFB/Valoarea initiala a lui

Tema: Personalul firmei


- notiune , componenta si indicatori ai angajatilor firmei
- productivitatea muncii
- forme de salaizare ,impozite si taxe la venituri obtinut din salariu
resursele umane reprezinta unu dintre factorii de baza de productie , orice
activitate economica este practic imposibil de realizat fara participarea
resurselor umane , de evidenta si monitorizarea (salarizarea, perfectionarea)
cadreor la intreprinderi se ocupa subdiviziunea numita serviciul personal,
departament resurse umane, sectia cadre, etc, care este subordonata direct
conducatorului entitatii sau firmei ,personalul fiecarei firme poate fi clasificat
dupa functiile pe care el aindeplineste in 2 grupe , perosnalul productiv ,
industrial productiv 2- perosnalul ne productiv
cel productiv include 4 catoegorii principale d salariati :
- muncitori
-conducatori
- specialisti
-functionari
perosnalul ne productiv, include angajatii pazei , pompierii si alte categorii din
subdiviziunile intreprinderii ce nu tin de activitatea de baza
ins tructura personalului total al firmelor ponderea de baza o detin , sau ii
revine perosnalului productiv
angajatii firmei mai pot fi gruapti in functiesi de alte criterii cum ar fi :
- vechimea in munca
- dupa timpul si nivelul de calificare
- dupa virsta , sex, nivelului de studii primite ,etc
fiecare firma este interesata in utilizarea eficienta a resurselor umane deacea
este necesar ca firma sa dispuna de informatie cu privire la cantitatea fortei de
munca structura si dinamica
resursele fortei e munca a unei firme reprezinta totalitatea salariatilor angajati
oficial prin contract de muca
contractul individual de munca este I ntelegerea dintre salariat si angajator prin
care salariatul se obliga sa presteze o anumita munca de specialitate , calificare
sau functie , sa respecte regulamentul intern al unitatii , iar angajatorul se
obliga sa asigure conditii de muca si sa achite la timp si integral salariul
calcularea si evidenta corecta a angajatilor firmei constituie un factor important
in utilizarea eficienta a resurselor mane
, in acest scop sunt utilizati urmatorii indicatori
1-numarul scriptic al angajatilor pe zi care se stabileste in corespundere cu lista
personalului angajat la firma la data respectiva
2-nuamrul mediu scriptic pe o anumita perioda(saptamina, luna, trimstu,an), care se
calculeaza rpin raportul sumei numarului scriptic pe toate zilele calendaristice la
fondul de timp calendaristic a perioadei respective, pentru zielel de odihna si

sarbatori nuamrul scriptic este = cu cel din ziua lucratoare precedenta


3-nuamrul efectiv al lucratorilor,angajatilor pe fiecare zi se determina ca nuamrul
celor prezenti efectiv la serviciu la data respectiva
4-nuamrul mediu efectiv pe o anumita peroada suma nuamrului efectiv pe zi pe
perioada de analiza catre fondul de timp lucrat
5-coeficientul prezentarii la serviciu care se calculeaza ca raportul dintre
numarul mediu efectiv catre numarul mediu scriptic
la capitolul stabilitatii angajatilor putem uiliza urmatorii indicatori
1- coeficientul circulatiilro cadrelor dupa numarul noilor angajati raport dintre
nuamrul de persoane angajate ,noi, pe perioada repcscectiva, catre nuamrul mediu
scriptic al angajatilor pe perioada respectiva
2- coeficientul .fluctuatiei.. dupa numarul concediati raportul nuamrul
personelor concediate catre Ns
numarum mediu scriptic = (240 + 244+242+252+242*3)/7 = 246
numarul mediu efectiv = 230+232+234+240+244/5 = 236 pers
coeficientul prezentarii la serviciu = 236/246
knoi angajati = 28/246=0.113
fluctuatie nuamr concediati = 18/246=0.07
fara azi , 5 intrbari mici !!!
]
productivitatea muncii este un dindicator caracterizeaza eficienta
directia principala in asigurarea functionarii eficiente a firmelor in conditiile
ecoomiei de piata este utilizarea rationala a resurselor umane , in acest scop se
cere sa fie cit mai cimplet utilizat timpul de munca si asigurata economia in
procesul de activitate , indicatorul care caracterizeaza eficienta utilizarii
fortei de muca in toate domeniile activitatii economice este productivitatea muncii
acet indicator exprima rodnicia munciiin unitati valorice de regula), in scopul
determinarii productivitatii muncii se aplica unii indicatori , un indicator
exprimat in mai multe forme :
1- productivitatea muncii in expresii naturale (W), se calculeaza ca raportul
dintre volumul roductiei obtinute in unitati naturale si cheltuielile de munca
pentru obtinerea acestui volum W=Q/T, cantitatea de bunuri si servicii produse in
cantitate de timpi
2- productivitatea muncii exprimata in unitati de timp de munca W=T/Q, acest
indicator ne arata de ce cantitate de munca(timp,manopera) avem nevoie pentru a
produce intro ora
3- in mjoritatea cazurilor productia firmlor este neomogena deacea cel mai des este
calculata productivitatea muncii in unitati valorice, in acest caz ,
productivitatea muncii exprima, va exprima volumul de productie valoric obtinut in
medie la un angajat pe perioada de analiza(luna, trimestru, an)
W=suma*qi*pi/Ns
qi=cantitatea de un anumit produus
pi- pretul acestui produs

Salarizarea personalului angazatilor (ntrebarea 3)


firmele sunt interesate n folosirea ct mai eficiena a tuturor resurselor
gestionate i n primul rind a resurselor umane , pentru utilizarea eficiena a
resurselor umane o importana primordiala o reprezint motivaia personalului care
are ca scop remunerarea(stimularea) financiara a personalului firmei (salarizarea)
plata muncii reprezitna toate tipurile de recompese n forma baneasca sau
naturala a angajatilor n temeiul contractului individual de munca pentru munca
prestata sau care urmeaz a fi prestata , la stabilirea i achiratea salariului nu

se admite nici o discriminare pe criterii de sex, virsta, origina sociala, etnie


sau nationalitate, opiuni politice sau convingeri religioase; salariul este
confidential i garantat , garantiile de stat n domeniul salarizarii cuprind :
salariul minim stabilit de stat, tarifele de stat n sectorul bugetar precum i
daosurile i sporurile cu caracter de compensare , recompensare reglementate de
legislatia n vigoare , de regula salariul include : 1- salariu de baza (salariul
tarifar sau salariul funtiei) ; 2- urmeaz salariul suplimentar( adausurile i
sporurile la salariul de baza) 3- alte plati de stimulare i compensare;
retribuirea muncii salariatului depinde n mare msura de cererea i oferta
pe piaata muncii , de cantitatea , calitatea i complexitatea mucnii , de
conditiile de munca , de calitile profesionale ale angajatului i de rezultatele
activitatii economice ale firmei n care activeaza;
Salariul are o dubla natura : pentru firma este una din componentele cotului
de producie , angajatorul tinde sal recupereze prin pre, iar pentru angajai
sursa principala de venit , la etapa actuala salariile reprezint cea mai mare
aprte din veniturile populatiei pe ansamblul economiei naionale
n practica economica se utilizeaza diferite forme de salarizare cu ajutorul
crora se stabilesc principiile i mariema salariului fiecarui angajat, sunt
cunoscute 2 forme de baza de salarizare , 1- salarizarea dup tipul de munca
(salarizarea n regie) , tariful functiei , se face n funcie de timpul lucrat i
fiselor de post aprobate de conducerea interprinderii , aceasta forma de salarizare
nu precizeaza n contractul de munca cantitatea de munca care trebuie efectuata ;
2- salarizarea n acord, forma de plata n fucntie de rezultatele muncii , de
cantitatea de bunuri i servicii obtinute, de numrul de operatii executate,
aceasta forma de salarizare este aplicata cnd munca este normata
ambele aceste forme de regula presupun anumite plati suplimentare i de
dompensare , prime i adausuri ; sursa de plata a salariilor angajatilor o
constituie o parte din venitul obinut din activitatea economica a firmei
suma totala de plata a salariilor constituie fondul de salarizare a firmei ,
el se constituie lunar sau annual
salariu mediu lunar= fondul de salarizare luanr/numarul mediu angazati
salarizarea angajatilor de ctre patron presupune achitarea la bugetul de stat a
urmatoarelor taxe , taxe achitate de ctre angajator;
1- fondul de asigurari socuale ,FAS, repreinta 2015 23% din fondul de salarizare
luanr , aceste surse se varsa n bugetul asigurarii sociale;
2- fondul de asigurare medical , FAM , 2015 = 4% fondul de salarizare luanar ;
taxele i impozitele aplicate la vent n forma de salariu de al angajat
1- fondul de pensionare FP,2014 = 6% salariul contractual,lunar
2- fondul de asigurare medicala este impozitata , FAM = 4% din salariul de contract
lunar.
2- impozitul pe venit Iv, actual sunt prevazute urmatoarele cote al impozitului pe
venit = 7% din venotul annual mai mic de 27852 lei ;
18% din venitul anula mai mare de 27852 lei, sau mai mare de 2321 lunar;
RM ofera anumite scutiri la impozit pe venit i anume :
1 scutirea personala 9516 lei annual , acest tip de scutire se acorda
absolut fiecarui angajat oficial n cimpul muncii dac salariatul este angajat n 2
sau mai multe locuri de munca atunci scuritrea respectiva se utilizeaza la
discretia salariatului numai n un singur loc de munca
2 scutirea pentru so sau soie 9516 lei annual , se acorda unia din pri
dac a doua aprte nu este angajata oficial n cimpul muncii sau prin cerere sau
dezis de scutire personala n locul n care activeaza, la fel se aplca numai la un
loc de munca;
3 scutirea pentru persoana intretinuta- 2124 lei annual, aceasta scutire se
aplca angajatilor care au sub tutela persoane minore ,studenti, elevi, invalizi,
4 personal majore 14148 lei annual, se aplica persoanelor care au luptat
pentru rzboiul de pe nistrul, cernobol, avganistan ;

oricise salariat care de regula activeaza n 2 sau mai multe locuri de munca
sau pe parcursul anului fiscal au obinut venituri din alte surse , vinzare
imobilului, terenurilor, automobile, este pbligat sa intocmeasca i sa depun ctre
organul fiscal declaraia pe venit a persoanei fizice n rezultatul careia va
achita sulimentar la bugetul de stat respectiv suma impozitului pe venit

de calculat val medie anuala a mijloacelor fixe shi fondul total de amortizare
anuala daca la inceputul anului val ijl fixe alc 8.000 mili in luna martie a fost
procurate MF in val de 600mii lei iar iunie 400mii lei in luna aprilie au fost
excluese MF in val de 380mii termenul planificat de explaoatarea de aceste mF
constituie 18 ani val medie anuala MF

o entitate o vindut mac 15000lei 5 ani amortizarea acumulata 9k lei val rez este 0
pretul de vonzare a obiectului 8k ori 5k val amort in suma 9k lei ca diminuare a
val mijl ixe a intreprinderii val cotb este 6k lei
3 ani e utilizare soft entitatea a operat in aceasta prog schimbari semnficiative
valoarea contabila pin a la perfectionare a constituit 6k lei costurile aferente
perfectionarii 15k348lei durata de utilizare sa majorat shi este 5 ani in acest
caz valoarea contabila a programei va constitui 21k348 lei 6k lei + 15k348 lei
amortizarea manuala a acestei programare va constitui 4270 lei
O persoana este angajata in cimpul muncii la 2 locuri de munca ( de baza si prin
cumul) Salariul contractual lunar cotractual, brut primit constituie dupa cum
urmeaza : primul loc de munca 1450 lei locul 2 munca 10800 lei
angajatul beneficiaza de scutirea pentru intretinerea persoanele intretinute 2
unitati , beneficiaza de scutirea sotiei
persoana est emembru sindical , I se retine 1% din salariu de calculat vnitul
annual net , suma impozitelor pe venit , contributii de asigurare de stat si
primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala in scopul intocmirii
delcaratiei pe venit , forma cet 01
Vbrut 1 = 14650 * 12 = 11400
Vbr 2 = 10800 * 12 = 129600
FP = 6% * Sc = 00.6 * 17400 = 1044 lei
FAM = 4%*sc = 0.04 * 12400 = 696 lei
Wau = 17400 1044-696 0 = 15660lei
Iv = 15660 * 007 = 1046.2 lei
Vnet = 17400 1044-696-1096 = 14563 lei
fp = 0.06 * 12966 = 7776
fam = 0.004 * 12966= 5284
wham = 129600 -7776 5284 9507 +9516 + 2*2124 =
27852*0.07 = 0.18 * (9336-27852) =
Csind

93360

13741

0.01* 129600= 1296

Vnet = 129600 7776 5184 13741.08 1296 = 10162.92..

un progrmator are salariul brut contractual annual 1700 lei, beneficiaza de scutire
pentru persoane intretinute , 3 unitati, este membru sindical in baza contractuui
coelctiv de mucna , achita 1% din salariu , suma venitului net lunar
FP = Sc*0.06 = 1020 lei
fam = 0.04 * 0.04 = 680
vi = 17000 1700 9516/12 2124*2 = 13976 lei
Iv = 0.07 * 2321 +0.18(13976-2321) = 2260
Cot sind = 0.01 * 17000 = 170 lei
Salariul net lunar = 17000- 1020 -680- 2260 170 = 12869 lei

- mijloacele circualte ale firmei


mijloace circulnte : esenta economica si clasificarea ,circuitul economic al
mijloacelor circulante
- sursele de finantare a mijloacelor circulante . Normarea mijloacelor circulante
- indicatorii utilizarii eficiente a mijloacelor circulante la interprindere
1)
-1-desfasurarea activitatii de antreprenoriat impune in mod direct existenta unor
oiecte sau marfuri asupra carora se exercita operatii de transformare si prelucrare
in scopul obtinerii de produse finite livrari de bunuri sau prestari de servicii ,
capitalul circulant reprezinta resursele financiare ale firmei investite in
obiectele de munca cu ajutorul carora are loc circuitul economic pentru a anliza si
caracteriza din punct de vedere calitativ mijoacele circulante se clasifica dupa
anumite criterii :1- conform sferei care o deservesc ;a- fonduri circulante de
productie , in componenta carora se include valoarea : materii prime , materiale si
semifabricate,procurate dinafara , materiale augziliare combustibil si carburanti
ambalaje i materiale pentru ambalare , piese de schimb pentru reparaii i
instrumente i inventar de uzura rapid ;
ca definitie fondul circulate de producie reprezint obiectele muncii care
participa o singura data n procesul de activitate i transfera costul/pretul
integral n costul produciei fabricate i i skimba radical forma initiala .
Sfera de producere ncepe cu recepionarea materiei prime i altor materiale
i se finiseaza cu obtinerea produsului finit la depozit
-b-Fonduri ale circulatiei sunt fondurile, mijloacele circulante care
asigura intoarcerea valorii n firma, la aceste se refera , valoarea produciei
finita la depozit , banii lichizi ,chesh, i banii n conturile bancare detinute de
firma In orice valuta.
Fondurile ale circulatiei sunt necesare pentru :
-1- achitarea cu furnizorii, materie prima, combustibil,
-2- achiratea cu bugetul de stat i alte institutii
-3- datoriile plata.
Creantele reprezint datoriile altor intreprinderi fata de intreprinderea
data , deosebim datorii creditoare sunt datoriile firmei date fata de ali ageni
economici , datorii debitoare cnd cineva ii dator firmei date, creanta.
Productia a carei proces tehnologic de prelucrare a fost finisata corespunde
standartelor de n vgoare i este supusa depozitarii ulterioare .

Pe parcursul circuitului economic se produce o micare permanenta , continua a clor


2 pri ale mijloacelor circulante ,sus enuntate, firma acumuleaza mijloace banesti
n urma comercializatii bunurilor i servicii, o parte din care sunt redirecionai
la prcurarea materiilor prime i altor elemente necesare pentru asigurarea
continuitatii procesului de activitate
mishcarea i transferul mijloacelor circulante dintro forma n alta
reprezint circuitul economic al capitalului circulant care paote fi exprimat prin
urmtoarea schema:
-- >
B-M-B'
< --B'>B
1--- >2
^
|
|
V
4< --3
1- acumularea,aprovizionarea matreriilor prime pentru initierea procesului de
activitatea
2- utilizarea acestora n rpocesul de activitate
3- stcarea rpoductiei finite la depozite n scopul comercilaiarii
4 comercilizarea i acumularea mijlaocelor financiare pentru continuitatea
circuitului economic
trebuie de inut de faptul ca componenta i structura mijlaocelor circulante
diferite pentru fiecare gen de activitate ;

sunt

-2- Dup modul de planificare avem mijlaoce circulante 1- normate 2- nenormate


normate mrimea crora poate fi calculata i planificate din start, cele
nenormate se atribuie la mijloace banesti i productia n curs de execuie .
-3- dup
123-

sirsa de formare sau finanare


mijlaoce circulante proprii
asimilate
mijlaoce circulante imprumutate

componenta i raportul proncentual al anumitor pri i elemente fata de suma lor


totala reprezint structura mijlaocelor circulante la interprindere
2)
-1- la sursele priprii definantare a mijlaocelor circulante se atribuie pentru
interprinderile private din mijlaocele proprietarilor, fondatorilor care se include
n caitalul statutar la momentrul infiintarii i din o parte a venitului ,
profitului rmas la dispoziia firmei n procesul de activitate .
Pentru intreprinderile de stat capitatul se sumplimeste din sursele bugetare
la momentul infiintarii i dintroparte a profitului obinut n procesul de
activitate , cnd sursele proprii nu sunt suficinete interprinederea utilizeaza
anumite surse asimilate, sursele asimilate de pbtinere a mijlaocele nu apartin
interprinederii dar se afla n circulatia interioara a ei , pe conturi , la ele se
atribuie datoriile minimale de plata pentru remunerarea muncii sau defalcarile
pentru asigurari sociale .
-2- datoriile creditoare fata de furnizori

acestea reprezint creditele bancare pe termen scurt i lung accesate de


intreprindere de la banci comersciale i alte institutii de mprumut.
normarea mijlaocelor circulante determinarea necesitatii minimale de mijlaoce
banesti necesare firmei pentru formarea stopurilor de marfuri i materiale necesare
asigurarii continuotatii procesului de activitate .
Normarea presupune norma i normativelor mijloacelor circulante .
Norma este mrimea minima a stocurilor suficienta pentru indeplinirea planului de
producere i comercializare a firmei in uniti naturale
normativul mij, circulatne reprezint mijlaoce banesti ninime dar suficiente pentru
asigurare acontinuitatii procesului de activitate, norma* pentrul curent pentru
materie
-3- la utilizarea eficiena mijloacelor circulante pot fi utilizati urmtorii
indicatori :
Cr = (PC(CA,AM))/MC
coeficientul vitezei de rotatie a mijloacelor circulante , raportul intre
rezultatul obinut, ctre valoarea mijlaocelor circulante \mc= Mcra+mcsa/2
acest coeficient ne arata numrul de rotatii complete a mijlaocelor banesti pe
perioada de timp analizata sau ce valaore de reczultat firma obtine pentru un leu
valoare investit n mijloace circulante .
-2- capacitatea mijlaocelor circulante n mrime inversa
CCr\nc= MC/(PC(ca,Pm)) = 1/Cr
citi lei de valoare de mijlaoce circulante revine la un leu
-3- durata unei rotatii se calcularza ca raportul dintre perioada de analiza
Dr = T/Cr
T- perioada de analiza a indicatorului dat , acest coeficient ne arata durata de
micare a banilor intrun ciclu complet .
*cota impozitelor pe veit a persoanelor fizice, venitul pina la ... 7 % acum suma
29640 lei nu de la
ce tine de scutirea personala, 9516, acum ii 10158, sot sotie la fel 10128
, scutirea pentru persoana intretinuta , 2125, 2256 ii acum ;
scutirea majora, 15060; ,

tema: Mecanismul formarii preturilor in economia de piata


una dintre cele mai principale pirghii ale activitatii economice care influeneaza
producerea consumul comercializarea si distributia bunurilor si serviciilor este
pretul
def: pretul reprezinta expresia baneasca a valorii bunurilor si serviciilor cu
ajutorul pretului se estimeaza cheltuielile si rezultatele activitatii economice
ale firmelor astfel preturile contribuie la decizia agentilor economici de a majora
sau respectiv a reduce volumul de produse sau servicii pe piata , pretul trebuie sa

corespunda urmatoarelor cerinte:


- sa acopere integral costurile de productie
- sa reflecte , sa corespunda, real valorii bunurilor sau serviciilor
- sa fie lua in consideratie raportul dintre cerere si oferta
- sa stimuleze fabricarea noilor tipuri de produse
- preturile trebuie sa fie stabilite astfel incit sa descurajeze patrunderea de noi
firme pe piata
- sa asigure o recuperare a investitiilor efectuate
Dupa modul de formare preturile pot fi :
- preturi libere , care se formeaza in urma confruntarii cererii si ofertei pe
piata , se regasesc in modelul pietei perfecte
- preturi administrate care sunt rezultatul deciziilor statului si altor centre de
forta economica cum ar fi monopoluri, oligopoluri.
Statul intervine asupra raportului cererii oferte respectiv asupra nivelului de
preturi prin diferite politici macroeconomice cum ar fi :
1-asigurarea uor preturi avantajoase la materie prima ,
2- achizitionarea la rpeturi convenabile a unor categorii de bunuri (cereale,
materiale strategice);
3- acordarea unro subventii sau credite la unele categorii de amrfuri
4- inghetarea preturilor la limita minima sau maxima a anumitor categorii de
amrfuri in scopul protectiei consumatorilor sau producatorilor.

Functiile pretului in economie:


1- fucntia de calcul, de evaluare si masurare a cheltuielilor rezultatelor
activitatii economice ale firmei care permitefirmelor sa compare volumele
cheltuielilor efectuate cu rezultatele obtinute
2- pretul informeaza agentii economici asupra starii de tensiune dintre resurse si
nevoi , cu cit pretul unui bun este mai ridicat cu atit respectivul este mai
insuficient in raport cu nevoile , si invers.
3- functia de stimulare reprezinta influenta pretului asupra cresterii sau
reducerii productiei si consumului ei , sistemull preturilro ina cest caz poate
stimula atit cresterea volumelor de productie cit si sporirea calitatii lor ,
inoirea sortimentelor de productie oferit pre comercializarea pe piata .
4- functia de redistribuire a veniturilor in societate prin intermediul acestei
functii se asigura redistribuirea veniturilor pe diferite sectoare ale economiei
nationale intre diferiti agenti economici si diferite catogorii sociale aceasta
fucntie se realizeaza prin includerea in pret a TVA, accizului precum si stabilirea
unor plafoane de preturi din partea statului (max sau minim) .
5- functia asigurarii balantei dintre cerere si oferta, dupa cums tim pretul
influenteaza si cererea si oferta . Intre cerere si pret exista o realtie invers
proportionala care se caractrerizeaza prin elasticitatea cererii si arata cum se
modifica cererea odata cu modificarea pretului , aceasta situatie poate fi
interpretata grafic :

cerere

oferta

Pe

Qe

Toate returile intro econmie formeaza un sistem care sub influenta diferitor
factori se afla in permanenta modificar asadar sistemul de preturi este determinat
de mediul economic in care ele sunt palicate
1 tarif se plcia ca pret in cazul serviciilor .
2- impozit pretul aal dreptului de a cistiga bani .
3- chirie pretul pentru utilizarea temporara a unui spatiu, utilaj, automobil,
4- amenda pretul pentru contraventii
5- cotizatii pretul pentru apartenenta la o organizatie
6- salariu pretul muncii
7- dobinda pretul banilor imprumutati
8- prima in cazul asigurarilor sociale
9- mita pret al favorizarii,bunavointa
10- renta- pret pentru utilizarea pamintului

sistemul pretului in economia nationala poate fi clasificat dua cum urmeaza


1- pretul cu ridicata
2- pretul de livrare
3- pretul cu amanunte

Cost

prifit

Pret curedetat

Pret de livrare

TVA

accize

Ad, comercial

Pret cu amanunt

pretul cu ridicata consta din costul unei unitati de productie si beneficiul


normat marimea minima a caruia da posibilitate producatorului de a face decontari
la buget de a asigura formarea fondurilor de consum si economii la intreprindere ,
acasta categorie de pret este calculata de catre contabilitatea agentilor economici
si serveste pentru calcularea pretului cu ridicata
Pl=(Pr+Acciz)*TVA
pretul de livrare este retul stabilit la livrarea arfii in factura fiscala sau de
expeditie intocmita de vinzator catre cumparator , aici se includ impozitele
indirecte conforma legislatiei in vigoare : TVA si dupa caz accizele;
factorii ce influenteaza marimea si dinamica preturilor , in procesul de stabilire
preturile sunt determinate sau sunt influentate de oserie de factori atit interni
cit si externi pentru interprinderi , cei mai importanti factori interni ce
influenteaza pretul sunt :
- costul de productie care reprezinta totalitatea cheltuielilor pe care le suporta
intreprinderea pentru realizarea unui produs , aici intra chletuielile variabile
marimea xcarora depinde direct proportional de volumul de productie (materie prime
auxiliare , energie salarii etc,)cheltuieli fixe, costuri fixe, care de regula
ramin neschimbate in raport cu volumul de productie(amortizarea mij, fixe. Chiria,
combustibil pentru inclazire, energie pentru iluminnatul stradal, securitate).
- etapa ciclului de viata a produsului ,
- strategia de distributie ,
- strategia de promovare a bunurilor si serviciilor( preturi promisiunile)
factori externi:
- cererea pe piata
- concurenta
- politica statului cu privire la interventia in viata economica in special pe
domeniul pretului
- alti factori socioeconomici(faza ciclului economic in care se afla tara
respectiva, conjuctura economica , protectia sociala a consumatorului si altele )
Firmele pot folosi, utiliza diferite tehnici de stabilire a preturilor la bunurile
si serviciile oferite , cea mai des intilniita raspindita metoda de stabilire a
preturilor este metoda costurilor.
Punctul critic in care pretul este egal cu costul, .....
P=Cunitar+%P+TVA+Ar
P=Cun+%Cun+TVA ponderea profitului dorit de catre firma
determinarea pretului critic, a doua metoda, care corespunde unui volum de
productie sau servicii pentru care profitul este 0 .
in costul de roductie sunt incluse costurile fixe si costurile variabile
qv=(CF)/(P-Cv)
unde Cf costurile fixe
P pretul
Cv costurile variabile
pretul critic Pc = (Cv*q+costurile fixe )/q
pentru a obtine volujmul de profit dorit sau spontat pretul unui bun sau serviciu
se determina conform formulei :
profitul scurtat Pret sc=(Pse+Cv*q+Cf)/q
sa presupunem ca oarecare firma planifica un volum minim de productie de 1200

Unitati iar cel maxim 1800U . Costurile variabile pe unitate de produs constituie
409.5 lei ; costurile fixe pentru tot volumul de produs sunt constante si
alcatuiesc 138600 lei . De determinat pretul de realizare a unei unitati de produs
daca firma planifica sa obtina profit de 150 000 lei;
pretul critic la volumul de 1200 U:
Pre = 409.5*120+138600/1800 = 525 lei
Pa = 150000+138600 .. = 650 lei.
Costul de productie la interprindere
constul de productie reprezinta expresia in bani a consumului de factor de
productie necesar producerii si comercializarii bunurilor materiale si
serviciilor , in aplicarea politicilor manageriale de formare a costurilor se
opereaza cu notiunile de cost global , cost fix , cost variabil . Costul global
reprezinta ansamblul cheltuielilor necesare unui volum de bunuri sau servicii ,
costul fix este format din acele cheltuieli al intreprinderii care in termen scurt
sunt relativ independente fata de volumul produselor sau serviciilor obtinute
in costul global se include de regula chieltuieli pentru amortizarea mijloacelor
fixe , salariile personalului administrativ , chieltuielile de intretinere pentru
iluminat electric, palta chiriei , servicii paza, plata dobinzilor la credite,
etc .
Costul variabil cuprinde acele chieltuieli care se modifica in functie de volumul
de produse sau servicii fabricate , din acestea facind parte chieltuielile pentru
procurarea materiilor prime , materiale auxiliare , energie si combustibil ,
consuamte in procesul de lucru precum si salarizarea angajatilor ce participa
direct la proces si contributiile aferente acestora(casul si FAM).
Schema clasica de calcul a costurilor total a intreprinderii
Articole de calculatii
1 costul vinzarilor
- materii prime
- auxiliare
- energie combustibil
- chieltuieli transport
- salarii
- FAS/FAM
- fondul de amortizatre a
mijlaocelor fixe
productive.
2 chieltuieli generale si
administrative
- Salarii personalului de
prodcere de deservire si
paza a firmei precum si
contributii la asegurarile
- amortizarea mijlaocelor
fixe de interes general
- chieltuieli pentru
cercetari , incercari,
experiente , studii,altele
a angajatilor
-chieltuieli pentru
protectia muncii al
intreprindere
-dobinzi bancare
- chieltuieli de depasari
atit in tara cit si in

Nr pret sau lei

Au cerent mii lei

strainatate
- energia electrica pentru
iluminat in scopuri
administrative
- chieltuieli de paza
efectuate de terti
- altele
3 pierderi
4 chieltuieli de desfaceri
-diferite cheltuieli de
transport
-incarcare descarcare
- plata salariilor
angajatilor din
subdiviziunilor respective
- valoarea ambalajelor
- chieltuieli legate de
prezentarea produselor la
tirguri si expozitii
- editare de prospecte
albume si alte materiale
cu caracter publicitar
5 alte chieltuieli

De calculat uzura anuala si valoarea de bilant a unor echipamente procurate de


catre firma cu valoare de intrare 320 000 lei prin metoda lineara si metoda
soldului degresiv, chieltuieli de transport si monatare 5% ,valoarea ramasa 20 000
lei ,norma de uzura 20%
metoda degresiva cu rata descrescatoare :
valoarea initiala = ?
Mfi=P+Ciniti = 320000 * 1,05 = 336 000
Perioada

MF

Uan

Uac

Mfb

336000

336000

1 an

336000

63200

63200

272800

2 an

336000

126400

209000

3 an

336000

189600

146400

Uan = m/T=MF.....
336-600/5 = 63200 se rasfringe in costul prductiei
metoda soldului degresiv

Mf

Uz an

Uz ac

MFb

336000

336000

1 an

336000

105333.3

105333.3

230666.67

2 an

336000

54266.67

189599.9

149400

3an

336000

53200

252799.9

83200.01

4 an

336000

44800

297599.9

33400.1

Ultimul an

336000

18400.1

316000

20000

Uan K* valoarea de bilan * anii precedenti


K1= 5/15 * 336 000 =
2. = 4/15 * 33600
3= 3/15 * 33600

1 de calculat structura mijlaocelor fixe la o intreprindere la sfirsitul anului


dupa active si pasive .
2 valoarea media enuala a mijlaocelor fixe pentru anul planificat .
3 randamentul mijlaocelor fixe pentru anul planificat .
In anul planificat se prevede la 1 martie de a da in expleatarea MF 3 000 000 lei
iar la 1 iunie se prevede de exclus de la gestiune MF in valoarea de 6000 lei
valoarea productiei marfa in anul curent este de 48 milioane lei , pentru anul
planificat se prevede o crestere cu 12%
genul de activitate elaborarea softurilor
Compar.. MF

Mfinceput
anului

Nu%

Mf sfirsitul
anului

1 cladire

4.8

4.7

2 echipamente
si tehnice

3.6

10

3.24

3 mij. tehnice

0.4

15

0.34

4 soft

0.6

25

0.45

5 invetar
gospodaresc

0.2

12

0.18

Total
9.6
64
8.91
MF sf valaore la inceputul anului ,n orma de uzura si sa scadem
MFsfa = Mfia Uacumulata
cladire => 4,8-4,8*2/100 = 4,7
3,6-3,6-10/100= 3,24

uzura acumulata =9,6-8,9= 0,7 milioane lei


suma mijloacelor
suma mijlaocelor
MFa = 3,69/8,9 =
Mfp = 5,21/8,9 =

fixe active = 3,69


pasive = 5,21
...%
...%

2. valoarea medie anuala a


MF planificate = 8,9 +(10*3)/(12)-(7*0,6)/(12) = 11,05
randamentul pentru perioada planificata = PM /Mfman = 48*1,2/11,05= 4,86
Rmf=48/9,6=5

La o firma sunt angajati oficial 32 persoane din care 12 sunt babrati 20 femei
persoane cu studii superioare 18
persoane cu studii medii 14
salariile contractuale lunare sunt :
4 persoane 12500 lei
8 persoane 9300 lei
10 persoane 6500 lei
10 persoane 3200 lei
1 - de calculat salariul mediu lunar pe firma
2 taxele si impozitele achitate de angajator lunar
3 structura personalului dupa nuvelul de studiu si sex
4 salariul net lunar al unui angajat din prima categorie de salasizare daca
acesta detine scutirea pentru intretinerea unei persoane in numar de 2 unitati
,scutirea sotiei si este membru al comitetului si sindical unde achita cotizatii in
marime de 1% din salariul lunar
1. Sml = fondul de lasarizare total catre nuamrul de angajati
Sml = 4*12500+8*9300+10*6500+10*3200 / 32 = 221400/32 = 6918,75
2. FAS,23% din fondul de salarizare = 50922 lei
FAM,4.5% din fondul de salarizare = 9963 lei
3. procent de barbati = 12/32*100 = 37,5
procent de femei = 20/32*100 = 62,5
procent studii superioare = 18/32*100 = 56,25
procente studii medii = 14/32*100 = 43,75
4. fondul pensii, asegurari emdicale, salariul impozabil

FP 6% = 0.06*12500 = 750 lei


FAM 4,5% = 0,045*12500 = 562,50 lei
Si 12500 FP - FAM [(10128/12) + 844 + (2256*2)/12 ] = 9123,5 lei
impozit pe venit = suma pina la 2900....
Iv = 29640/12 = 2470*0,07+[9123,5-2256]*0,18=1370,53-0,01*12500=9691,97

curs: efcienta economica a activitatii firmelor


scopul fiecarui agent economic in cadrul activitatii sale este obtinerea profitului
care isi gaseste exresia in notiunea de efect si eficienta economica ,ctegoria de
eficienta economica exprima rezultatul obtinut in raport cu investitiile efectuate
anterior (in factor materiali si umani ), i scopul caracterizarii eficientei
economice a firmelor este necesar, de analizat notiunile de :
1 efect economic,
2 eficienta economica;
Efectul economic este calculat in marimi absolute si de regula isi gaseste
expresia in profit , marimea profitului obtinut determina agentii economici in
reinvestira capitalului obtinut (largirea afacerii) si caracterizeaza in general un
rezultat fructuos din punct de vedere economic , ca indicator economic profitul
unei firme reprezinta diferenta dintre incasari si chieltuielile efectuate pentru o
anumita perioada de activitate , este evident ca activitatea unei firme poate fi
considerata rationala numai in cazul in care marimea profitului este pozitiva, in
caz contrar, se spune ca firma activeaza in poerderi, in practiva economica sint
utilizate urmatoarele notiuni ale profitului :
1- profit brut
2- profit impozabil
3- profit net
profitul bute = diferenta intre incazari costul total; Pb=Ca-Ct
in profitul brut se insumeaza rezultatele obtinute de forma atit din activitatea de
baza cit si activitatea financiara, inv estitionara si de la alte activitati;
profit impozabil- Pi = P-S(manifestari, donatii, sponsorizari, caritate...)
profitul net- Pn = Pi-Ip(impozit pe profit)

impozitul pe venit in 2015 la persoanle juridice este de 12% ;


profitul net ramine la dispozitia firmei si poate fi utilizat pentru plata
dividentelor la actiuni in cazul sa, pentru plata siplimentara a muncii ( anmite
sporiri si adausuri a angajatilor) investitii in reutilarea tehnica, implimentarea
noilor tehnologii , surse de completae a mijloacelor circulante si alte scopuri;
Sporirea masei profitului obtinut de catre firme reprezinta o mare importanta
si pentru societate, economia nationala, deoarece reprezinta o sursa considerabila
la formarea veniturilor bujetului de stat in plus este o sursa de autofinantare ,
de asigurare a cresterii economice si stimulare materiala a salariatilor.
Eficienta economica exprima rapostul din efortul obtinut si chieltuielile
suportate, se calculeaza ca marime relativa in procente si poate avea diferite
forme sub denumirea de rentabilitate economica, in practica se operaza cu
citiva ...
1234-

Rentabilitateea economica
rentatilitatea vinzarilor
rentabilitatea financiara
rentabilitatea resurselor

=Pb/MF+Mcirculante*100%
caracterizeaza eficienta vinzarilor = Pb/CA(VN)*100%
= PnKpr capitalul propriu * 100%
estimate, = Pb profit brut/Ct cost total*100%

Sa se determine eficienta activitatii economice dupa inf, de mai jos:


Indicatori

Valaorea lor

1- vinzari nete (cifra de afaceri)

10240

2- costul vinzarilor

7850

3- profit brut

1-2=2390

4- suma doantiilor si sponsorizarilor

150

5-profit inpozabil

3-4=2240

6- profit net

2240/1,12=2000

7- plata dividentelor

875

8- mijlaocele fixe

5430

9- MC

390

10- capital propriu

5820

1-Rc => 2390/5430+3920*100% = 25,6%


2-Rentabilitatea vnzarilor = 2390/10240*100%=
3- rentabilitatea finanfiara = 2000/5820*100%=
4- rentabilitatea costurilor, = profitul brut/costuile interprinderii =
2390/7850*100%=

marcel.girbu@yahoo.com
sistemul de impozitare a firmelor

Orice sistem economic activeaza in cadrul unui proces continuu care prevede
anumite plati in forma de taxa si impozite acumulate sub diferite forme la venitu
bugetului de stat impozitele reprezenta o plata obligatorie pentru toti agentii
economici si membri societatii in scopul finantarii chieltuielilor statale in
acelasi timp impozitele reprezenta un instrument al politicii macroeconomice de
stat prin care are loc redistribuirea veniturilor in societate in conditiile
economiei de piata impozitele indeplinesc 2 functii de baza , prima functia
financiara se manifesta prin asigurarea economiei nationale cu resurse financiara
necesare pentru asigurarea functiilor vitale a tatului (achitarea salariilor
bugetarilor, diferite chieltuieli sociale , etc.) a doua functie este functia de
reglare care consta in redistribuirea de catre stat a unei parti din venituri intre
membrii societatii ( aplicarea cotelor TVA, acizelor , taxelor vamale si altele) in
orice tara mecanismul de impozitare are caracter juridic, si se bazeaza pe
legislatia de impozitare corespunzatoare , al noi in RM actul juridica de baza este
codul fiscal al RM , adoptat de parlament prin legea 11-63-XII-24.04.97;
parlamentul odata cu adoptarea bugetului de stat poate interveni cu anumite
modificari si amendamente privind modificari la codul fiscal. Prin legislatia de
impozitare statul are posibilitati de a interveni si a schimba conditiile de
activitate economic pe anumite domenii concrete . Cert este faptul ca pentru a
asigura o dezvoltare economica durabila cit si atragerea investitiilor straine in
economica nationala sistemul fiscal trebuie sa fie stabil pe o perioada cit mai
indelungata , sa creeze conditi egale tuturor agentilor economici, sa asigure
stimularea dezvoltarii economice in scopul cresterii veniturilor firmelor . Din
punct de vedere economic in pozitelel se diferentiaza in impozit directe si
indirecte , cele directe sunt acelea care sint suportate direct de acei care le
platesc si nu se transferea ca valoare asupra valoric direct asura peturilor si
servicii si bunurilor, din acestea fac parte impozitul pe profit , impozitul pe
venit , impozitul la proprietatea privata , funiciar, etc.
Indirecte se includ in pretul de comercializare ale bunurilor si serviciilor sub
diferite forme cum ar fi : taxa pe valoarea adaugata, accize, taxele vamale, etc.
Cotele impozitelor si marimea lor se stabilesc in codul fiscal si pot fi modificate
numai de parlament prin , sau in baza adopratii anumitor legi , impozitele si
taxele sunt de 2 tipuri: 1 generare de stat si 2 impozite si taxe locale .
In baza codului fiscal a RM sistemul impozitelor generate de stat include :
1 impozit pe venit
2 taxa pe valoare adaugata
3 accizele
4 impozitul pe proprietatea privata
5 taxele vamale
6 taxele percepute in fondul rutier.
Pentru orice impozit si taxe sint prevazute urmatoarele notiuni :
1 subiectii impunerii ( contribuabili, persoanele fizice si juridice care urmeaza
sa achite impozite)
2 obiectul impozitarii (salariul,profitul,pamintul, casa de locuit, apartamentul,
automobilul propriu...)
3 cotele impozitelor si taxelor , modul si termenii de achitare a lor.
Impozitul pe venit este unul dintre cele mai importante impozite in economia
de piata prin care se impoziteaza nemijlocit veniturile persoanelor fizice si
juridice. Obiect al impozitului pe venit pentru persoanele fizice este venitul
saralial cu exceptia scutirilor la care are acesta dreptul. Pentru 2015 cota de
impozitare persoanelor fizice se achita dupa cum urmeaza :
7% pentru venituri anuale de pina la 29640 lei
pentru venituri mai mari de 29640 va fi aplicata cota de impozitare 18%
pentru anu 2015 cota de impzite pentru p juridice este stabilita in marime de 12%
din veniturile obtinute , la sfirsitul fiecarui an persoanele sunt obligate sa
prezinte declaratia pe venit si impozitelor achitate. Diferenta ditnre impozitele
pe venit la persoanele fizice si juridice, pentru fizice impozitul de calculeaza

din tot venitul absolut, pentru firme din profitul obtinut pe parcursul
anului.pentru determinarea impozitelor la P. Fizice se aplica cote progresive,7,18%
.
Taxa pe valoarea adaugata , impozit indirect , acest impozit este complet
supertat de consumatorul final . In RM taxa pe valoarea daugaa in geenral este de
20%, in comparatie cu UE , norvezia 25, rusia 18, turcia 18, ucraina 20%, ungarea
27%.
produsele de prima necesitate, pina, zahar, lactate, ......tva redus
cutite integral de TVA margurile destinate instututiloor diplomatice.
Absolut orisice import in RM este supus TVA.
Accizele si taxele vamale
Impozit indirect,stabilit pentru unele categorii de produse care de regula nu
sunt de prima necesitate cum ar fi , prodsele alcoolice, berea, votka, liorul,
2- produsele de tutun, combustibiul, autoturismele si altele , de regula accizele
se stabilesc in % fata de valoarea de piaza a marfii sau in marime absoluta fata de
o unitate fizica de marfa.
Foma mixta , de exemplu la produsele de tutun, atit si procent cit si valoare
absoluta, 30 lei +30% din valoarea marfutilor la 1000 de tigari cu filtru.
Taxa vamala
o sursa importanta pentru formarea bugetului de stat cit si protectia
producatorului autocton sunt taxele vamale care se aplica de regula la importul si
exportul marfurilor din tara. Marime procedurala sau marime absoluta pe unitate a
marfurilor.....

1.
2.
3.
4.
5.

PI=PxQ=100x500e=50000e, cond de livrare EXW,


valoarea in vama VV = 1 + chieltuielile de transport = 50000+2000=52000e.
PV proceduri vamale, =0.4% din 2. = 52000*0.4/100 = 240e
taxa vamala, TV = 20% proximativ , 20% din 1. 20/100*50000 = 10000e
TVA = 20*{52000+240+10000}/100=12448e

impozite si taxe locale sunt


impozite funciar pe pamint, impozit pe folistea resurse narturale, taxa cotiliera,
taxa de poaza, taxa de parcare a automobilelor, taxa pentru amenajarea teritoriului
, etc, aceste tipuri de impozite se achita si ramin la .. buget local.

Practica :
problema 2
valoarea productiei comercializate a unei firme in anul curent este de 29800 lei
numarul mediu al angajatilor pe aceasi perioada de 1200 persoana, de calculat
numarul de personal suplimentar pentru un volum de realizare a productiei
comercializate de 320400 lei daca productivitatea muncii se va majora cu 8%
w=PC/Ns=29800/1200=24.83 mii lei
N= pc/Pmuncii= 32400/24.32=1.08= 1410 persoane
angajati suplimentari 210 persoane
oforarea preturilor:
de calculat pretul cu amanuntul a unei unitati de marfa daca costul de productie pe
unitate este de 3520 lei , chiltuieli comerciale = 4% din cost , profitul

planificat 15% , adausul comercial 22% , accizul pe unitate este de 15 lei,


pretul cu ridicata = costul+profit
= (3520 * 1.04 )*1.15= 4209.92
pretul de livrare = pretul cu ridicata + acciz + tva =
(4209,09+15)*1,2=5068,908
Pa=Pe+Ac= 5068*22%=6184
De calculat cpstul de productie pe o unitate si profitul in urma comercializarii
unui bun daca pretul de livrare este 590lei pe unitate, accizul 30 lei pe unitate ,
rentabilitatea = 12%,
Pr = Pc+ac +taxa vaoare adaugata = 590 = (Pcur+30)/1.2
Pr-12% = Pb/c*100%
=0,12*C+C=0,12
c=Pr/1,12=461,7/1,2=412,2
profitul = 412,2*12%=49,46 lei

De calculat , .... o firma se ocupa cu prestarea servicii IT pe parcursul al un


semestru a incasat o cifra de afaceri in valoare de 950 mii lei ( inclusiv TVA);
a mai dat in chirie spatiu in valoare de 135 mii lei inclusiv TVA; a efectuat
tranzactii de import in urma caruia a achitat TVA, in valoare de 410 mii lei , a
procurat tehnica de calcul in valoare de 295 mii lei inlusiv TVA; a achitat
servicii comunale (energie electrica, terminca) in valoare de 90 mii lei invl, TVA
a beneficiat de servicii de transport intern in valoare de 122 mii lei inclusiv TVA
TVA la intrate = (950+135)*0,2)/1,2=180,83
TVA la iesire

((295+90+122)*0,2)/1,2=84,5+410=494,5

494,5-180,83 = 313,67, statul ramine daor firmei cu TVA


TAXA VAMALA:
probleme:
o ientitate, firma, a contractat procurarea din afara tarii dun UE, livrearea
a 100 laptopuri, la conditi de livrare exW, exorg nimai plata marfii, la pretul de
305 euro pe unitate
chietuielile de transport constituie 740 euro, taxa vamala este de 12%, de calculat
suma taxei pe valoare adaugata necras de achitata la importul acestui lot precum si
pretul cu amanuntul a unei unitati daca firma planifica o marja de profit 40%,
Pinvois = cantitate

* pret

100*305=30500euro
VV = 30500+740=31240
PV = 0,4*31240)/100=124,96
taxa vamala = TV = 12%*30500 = 3660euro
TVA = 20%*vv+pv+tv=7004,992 euro
Cun=35025/100=350,25 euro pretul laptopului
pretul cu amanunt fara tva = 350,25*1,4=490,35euor pret laptop
+ tva = 490,3*1,2=548,42 euro
venitul din vinzari pe parcursul unui an lao firma a constituit 20089 mii lei,
costurile de productie fiind 1055 mii , inclusiv fondul de salarizare , pe
parcursul anului firma a efectuat nuste donatii la un azil de batrini in suma de 23
mii lei de calculat profitul brut, net si rentabilitatea costurilor pe parcursul
acestui an