Sunteți pe pagina 1din 398

276

p r a v o s l a v n i c a m r t u r is i r e , n , 1 4 - 4 6

I nt r e b i c i u n e a 24.
Care este a aptea cerere 7

/ 131

Rftepune.
Gr m izbvete pre noi de ru.
5

I n t re b c i u n e a 25.
Cari ai cuprind la aceast cerere?

R i ap u na .
Iaiiu ne rugm s ne pzeaac Dumnezeu de tot rul,
adecte de pAcat i de toat grozvia care ntrit urgia lui
10 Dumnezeu spre izbndire. A doa, ne rugm s ne dea har
s putem acpa de mnia urgiei lui, ca s nu ne mustre
cu mnia lui, nici s ne pedepseasc cu urgia lui pentru p
catele noastre. Ce s apucm mai nainte faa lui ntru /spo
vedanie i In psalmi s cntm lui. La aceasta cerere trebue
15 a nelegem cum ne rugm s fim slobozi i de toat alt
rutate, care omului este cu greu a o suferi, cum este iotCmetea, duma, rzboae, focul i altele asemene. Acestea
toate ne rugm iubirii aale de oameni s le ntoarc de la
noi. Aijderea mai cerem la aceasta, ca la vremea morii
2o noastre s goneasc de la noi toat bntuiala vrjmaului
sufletului nostru i s ne dea har, s ne luptm cu blagocestvie i fr sminteal, supt acoperemntul harului su
i supt povuirea ngerului care ne pzete ; pentruc fe
ricit |este cela care ntr'acesta chip moare. Dirept aceia
p. 132
25 toi sntem datori s rugm pre Dumnezeu cu cldur s
ne izbveasc la vremea morii noaatre, de bntuelele i
nfricorile dracului. i mai pre urm de toate pren rug
ciunea aceasta ne rugm s ne izbvim de venica munc
a iadului i de amarul diavolului.
30

I n t r e b c i u n e a 26.
Care este a treia parte a acetii domneti rugciuni?

11. Paal. 6, 1 || 13. Paal. 94, 2.

PHAV03LAVNICA MAHTURISIRE, II, 76- U

277

Rftepune.
Aceast incheere a cuvntului ce s zice: C a ta
este inprfia i puterea i slava In veci, amin.
Int reb&ci unea 27.
Care tft cuprind la aceast incheere a cuvntului ?
Rspuns.
Doao pri are aceast Incheere a cuvntului; cea
dintiu s tocmete cu predoslovie, cci precum predoslovia
ne adeverez c vom lua celea ce vom cere cu cuviin de
la Dumnezeu, de vreme ce cerutele de la Tatl nostru,
lntr'acesta# chip ne nva i incheerea cuvntului, cum vom
lua cte ne-am rugat, de vreme ce a acestuia Tatlui
nostru este toat lumea, acesta o inprete i toat zidirea
i s supune; a aceluia e puterea i slava, la care nici un
lucru nu poate s stea inpotriv, nici in certuri, nici pre
pmnt. | Dirept aceia putincios este s fac toate cte
l-am rugat cu credin i cu ndejde i nu pentru alt lucru,
numai pentru cea venic slav a sfntului numelui su,
care s cuprinde la partea aceasta, ce zice: i slava In veci.
A doua parte a Incheeturei cuvntului este la cuvntul care
zice: Amin. i cu aceasta ne rugim aa s fie toate, precum
le-am rugat, cci cu credin i cu ndejde ne am rugat,
dup voia lui, precum zice apostolul: Aceasta este tndrznirea
care avem ctr Dumnezeu, c de vom cere ceva dup vota
lai. ascult pre noi. $ i de vreme ce tim c ne aude, ori ce
am cere, tim c avem cererile care am cerut de la dnsul.
Intrebciunea

io

15
p./33

20

25
80

28.

ncheerea aceasta a cuvntului oare lnpletete-se cu


domneasca rugciune 7
Rspuns.
Insu Hristos sfrnd rugciunea care ne-au nvat, au
zis cuvintele acestea, precum s vede la Mateiu. Aijderea
gndul cuvntului arat, cum cuvintele scestea nu snt nici
23. 1 loan, 5, 14 (5, 14-15 TJ || 32. Mat. 6. 13.

79

30

278

p, 134

PRAVOSLAVNICA

m r t u r is is e ,

, M - 3 1

tlf f w in potriv la domneasca rugciune; mai vrtos cu a*


cestea s face rugciunea mai adevrat, de vreme ce ace
luia ne rugm, a cruia putere s tinde in toat lumea i
toate lucrurile i s supun. Iar de nu le zic mirenii aceste
5 cuvinte I (adecte: Ca a ta este tnpria i puterea i slava
in veci), nimic nu zticnete, cci pentru mai mare putere
a rugciunii acetia, In vremea cnd fac rugciunile cu no
rodul, iar i deosebi, cnd este preot de fa, el le zice; iar
lipsind preotul, cnd e sngur n'ar grei nici mireanul de le-ar
io zice, ca i alalt evanghelie. Dirept aceia nu s cade nici
odat s s osebeaec cuvintele acestea den domneasca ru
gciune, cci singur socoteala o arat, c numai pentru
volnida, dup porunca beseredi, in vremea rugdunilor celor
ce s fac cu norodul, preotul le zice.
15

I n t r e b c i u n e a 29.
De vreme ce i blajniile (adecte feridrile ce s zic)
folosesc spre ndejdea, ntreb cte s fie?
Rspuns.

Feridrile, carele Hristos Domnul ndstru au semnat la


20 Evanghelie, snt noao. Aceasta i sfntul Zlataust o tlcuete,
la cuvintele acestea: ns Moisi zece porunci au dat, iar Iisus,
Domnul Iul Moisi, noao fericiri. i mai jos zice: Legea zece
porunci au dat, iar Iisus noao fericiri, cu troi ntreit cu
nuna gtind.
25

I n t r e b c i u n e a 30.
Care este cea dentiu fericire?

p. 135

Rspuns.
Fericii sracii cu duhul, c a lor este tnpria certurilor.
Intrebciunea
30

31.

Ce nvtur cuprinde In sine ntia feridre ?


21. M a t 5, 2 15, 3 11 TJ.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE.

U, St

219

R sp uns
nva pentru bogiile i lucrurile lumii, cari de ar i
cur la cineva cu biug den birul lui Dumnezeu, ins
trebue s le poarte, ca cum n'ar fi adevrat stpn la ele,
ce ca un ispravnic, nici cu mult poht a inimii lui s s 5
poarte Spre ele. dup sfntul cntre care zice: Bogie de
ar cur, nu v alctuii inima. Mai vrtos dup cea veche
tocmeal a cretinilor, nu trebue s avem nici un lucru al
nostru osebit, ce toate s fie de obte, precum cretinii cei
dintiu fcea, pentru crei sfnta Scriptur mrturisete aa *. 10
Iar a mulimei celor ce crezuse, era inima i sufletul unul i
nici unul ceva den averile lui zicea s fie osebit a lui, ce era
lor toate de obte. i mai jos zice: C ci ctitori era locurilor
i caselor, vnznd aducea preurile vndutelor i le punea lng
picioarele apostolilor i s da iiete cruia de ceia ce-iera treaba. 15
i iar zice: i toi cei ce credea era pre aceia i le era toate
de obte. Aceast bun fapt s zice srcie in duh, | cci
s cerceteaz s aib fiete care de la obte, cel ce e de
ajuns spre hrana vieii i a nbrcmintei lui, cu cinste i de
atocma, fr pe deasupra i dearte podoabe, dup direapta 20
potrivire. La aceast bun fapt snt frunta sehastrii i cei
ce trftesc snguri, crei nu trebue s grijuiasc nici de cea
de ajuns a hrnii i a inbrcmintelor lor, ce ca s aib mai
mare rspltire in ceriuri, trebue s sufere ori de ce le-ar
lipsi dentracestea, avnd naintea ochilor cuvintele sposto- 25
lului, care zice: Pn n ceasul de acum i flmnzim i in
setom i goli umblm i btui de palme sntem i neazai
sntem fi ostenim lucrnd cu mtntek noastre; suduindu ne
blagoslovim; gonindu-ne rbdm ; blestemndu-ne mngem;
ca nite gunoae lumii ne-am fcut, tuturor scrb pn acum. io
Dirept dar rbdare ca aceia figduete Hristos inprftia lui
cea cereasc. Ins nu se inchid afar de la viaa venic
i de la spsenie, nici ceia ce au cu direptate ctiguri j
bogii, cnd le poart cu dereptate, cheltuindu-le adec la
trebile beserecii, la milosteniile sracilor, striinilor, bolnavilor 35
6.
16.

Dian.

*9

p. 136

Psal. 60, i ; [61, 10 S\|| 11. Dian. 4, 32 || 13. |Djan. 4,34-351 li


2, 44 || 26. 1 Cor. 4, 11 (4, 11-13 TJ.

S0

200

10

PKAVOSLAVNICA MAKIUKBHB. II, M -S S

fi altor oameni lip # , precum au ficat Zahieu. zicnd


naintea lui Hristos cuvintele acestea: Iat jumtate de averile |mele. Doamne, dau sracilor. i de am npstuit cuiva
ceva. voiu ntoarce inptrat. Iar ci de lcomia pntecelui i
cesa{iu fi hlpii vin la srcia cea de apoi, s nu trag oidefde pentru aoeaat srcie de vreo bun plat de Ia Dum
neaei* ; mai vrtos de ai vor poci, pentru risipa averilor lor
i de cea nedireapt iaprivnicie. ns cu acestea toate nu
trebue nici ei s s lipseasc de milosrdia pravoslavnici*
lor. fi de se vor ntoarce la afzmntul bunii faceri, nu-
vor pierde plata lor.
I n t r e b c i u n e a 32.
Care este a doa fericire 7

15

Rspuns.
Feriafi cei ce plng, c aceia s vor mngia.
I n t r e b c i u n e a 33.
Ce invat fericirea aceasta ?

p. 138

Rspuns.
Fericirea acesta nva intiu, c snt fericii pravo20 slavnidi aceia oameni, crei in toat vremea vieii lor ii dor
In inim fi plng pentru cele trecute pcatele lor, cu cari
mnia pre Dumnezeu fi pre deaproapele lor, dipi cuvin
tele prorocului, care zice: Veni-vor fiii lut Izrail, ei i fiii
Iadei, pre aceia mergnd i plngnd vor merge, pre Domnul
ts Dumnezeul lor, cutnd. Den feridrea aceasta n'au parte
oamenii aceia crei plng de cele |lumeti fi pmnteti
paterni, ca fi cei osndii, cnd nu plng pentru picatele lor,
ce pentru cd ai tem mai vrtos de muncile cari snt datori
s le pi, pentru cele rele ale lor fapte, sau ceia cari pierd
o ceva lucru defrt fi putred fi crei snt asemene lor. A
doa, feridrea aceasta nva cum c snt feridi oamenii
aceia, cari pre Dumnezeu Inblnzesc i-l Inbuneaz cu
2. Luca, 19, 9 i| 23. Ierem. 50, 4.

PRAVOSLAVNICA MARTUKBIRE. . S3-34

281

deschiderea inimii i cu lacrimile lor, ceri vars pentru


greoaiele celor deaproapele lor, rugind pre Dumnezeu si
le dea pocKTn, cum ar fi pre eretici ai<4 tntoaroi la be
aereci; pre cei ce firi tocmeal trieac, ai-i povuiesc*
apre indireptarea vieii lor. A treia, fericirea aceaata In I
vai ci aiot fericii ceia cari ptimeac suprri i necazuri
de citri cei mai mari ai mai puternice pe lume, lipaindu-i
firi de direptate ai firi de cale de bunele lor. lotru cari
aflndu-ae, nu trebue ai pohteasc izbndire, ce cu amiri
ciunea inimii lor i cu plngeri rugndu-se, ai inblinzeaaci 10
pre Dumhezeu, puindu- toat ndejdea lor i nzuirea la
a iieai rdia lui Dumnezeu, carea o i dobndesc cu min
giare, fiind adevrat pravoalavnici i priimitori de dumne
zeeacul har. Aijderea Intr aceasta fericire a cuprind ceia
cari pat auprri pentru pravoalavnica credin i pentru 45
sfnta besereci, precum snt |toi mucenicii i cei ce aiot
asemene aceatora.
Intrebci unea 34.
Care eate a treia fericire 7
Rspuns.
Fericii a i blnii c aceia vor moteni pmntul.

30

I nt rebi c i unea 35.


Ce nva fericirea aceaata ?
Rspuns.
Fericirea aceasta nva Intiiu buna fapti a blindeelor 25
i a cumptrii cei cu micorare, sau a ascultrii, a o dm
la Dumnezeu i In beaereca Iui Hristos, la mai marii notri,
cu voe slobod i cu cldur, fr de nici o Indlungare,
urmnd celui blnd Iisus Hristos Domnul nostru. i de ne
vom supune la mai marii notri, s socotim c dm ascul- jo
tar aceluia Hristos i cinstea i smerirea care dm la cei
mai btrni ai notri, la singur Hristos o rducem. A doa,
nva fericirea aceasta, c oamenii aceia snt fericii, csrei
nu bntuesc pre nici un om, nid scot pre cineva den cinstea

282

5
p. 140

10

15

20

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 35 37

lui, nici batjocoresc, nici mozaviresc sau clevetesc, ce se


in pre sine foarte smerii, hulind pururea petrecerea lor i
zicnd c snt lucrurile lor mici i nevrednice, mai vrtos
de nimica. Iar ceia ce au datorie s nvee pre alii, de vot
zice i vre un cuvnt greu ctr cel ce au greit den cil*
dura inemii lui, nu spre sudalm |sau defimare, ce spre
Intemeerea deaproapelui Intre cele duhovniceti, unii ca
acetea nu s scap de fericire, mai vrtos i plinesc da
toria, dup nvtura apostolului, care zice: Frailor, de se
va i prinde omul m vreo greal, voi duhovnicii ntrii pre
unul ca acesta n duhul blndeei, socotindu-te pre tine, ca nu
i tu s te dodeeti. i de va zice netine c este cu nepu
tin s s opreasc omul den mnia sa, decii trebue urgia
i necjitura mniei s o trimii nu spre aproapele su, ce
spre diavolul care ndeamn voia omului i o ntrt ca
s fac toat rutatea. Cei ce au ca aceast fapt bun,
motenesc pmntul fgduinei, dobndind in viaa aceasta
bogate facerile de bine de la Dumnezeu, i n ceia viitoare
ateptnd s dobndeasc venic veselie i cele bune ale
Domnului, dup Scriptura care zice: Crez ca s vz bun
tile Domnului n pmntul viilor.
n t r e D c i u n e a 36.
Care este a patra fericire?
R s pu n s.

25

Fericii cei ce flmnzesc i nsetoeaz de direptate c


aceia s vor stura.
I n t r e b c i u n e a 37,
Ce nva fericirea aceasta?

p 141

v
Rspuns.
C aceia oameni snt fericii crei fiind asuprii de strmbtate nu- pot gsi direptatea la nici o judecat, au pentru
legea lor, au pentiu srcie, au pentru vreo iscusitur,

l-

30

9. Gal. 6, t II 20. Pm I. 26,19 [26, 17 S].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 37 41

283

au striintate, au peutru puterea pritui lor, au pentru


vreo alt pricin nedireaptfi. i la aceasta trebue c ia aminte
In, cunotinele sufletelor lor cei ce snt msi mari la diva
nuri i au volnicie a judeca prle oamenilor, s nu necjasc: sracii, vduvele i cei rmai de plrini.-cu nedirepte
i fr de ca}e legi. Ctr acetea grete Scriptura, zicnd
Invafi-u a fact bin*, cercetaft judecata, mntuifi pre ce
npstuit, facefi judecat sracului t tndireptafi vduva. Care
judectori deaca nu vor face, npstuiii, flmnzind i inse
tond de direptate, vor dobndi fericirea, iar ctr jude 10
ctoriu, Dumnezeu s va ntoarce cu urgie, c zice Scrip
tura: Pohta sracilor ai ascultat, Doamne, la gtirea inimii lor;
luo aminte urechea ta, a face judecat sracului i smerttulut,
ca s nu mai adaog nc a s trufi omul pre pmnt.
I n t r e b c i u n e a 38.
Care este a cincea fericire?

15

Rspuns.
Fericii cei milostivi c aceia s vor m/lui.

p. 142

I nt rebci unea 39.


Ce nva fericirea aceasta?

20

R sp uns .
nva c snt fericii aceia oameni carii fac lucrurile
milosteniei i ale iubirii de oameni.
I n t r e b c i u n e a 40.
Care snt lucrurile milosteniei ?

25

Rspuns
Lucrurile milostenii snt In doao chipuri: unele snt
care s uit trupului, altele care caut la suflet.
I n t r e b c i u n e a 41.
Cte snt lucrurile iubirii de oameni care s uit la trup ? 30
7. Iu i. t , 17 || 12. PU I. 9, 41 [9, 38 SJ.

284

p i 43

PRAVOSLAVNICA -MRTURISIRE, , 41 42

Rspuns.
apte; cea dintiu este s dea netine flamandului s
mnnce, precum Hristos au zis: C am Hdmdnzit i mi-ai
dat a mnca. Adecte la sraci i neputincio crei nu pot
5 cu munca lor s s hrneasc. i aceasta trebue s s dea
den cele bune, care va ctiga netine cu cinstea lui, cu
sngur a Iui direapt osteneal, dup Scriptura care zice:
Cinstete pre Domnul dentr'ale tale direpte ostenele i d prg
lui dentr'ale tale roade ale direptfii. Iar nu trebue s s dea
io milostenia |numai la sracii ceia crei totdeauna s roag
In norod, sau la ceia care zac intre nodohii (adecte 1 n
lcale unde s prii mese striinii), ce nc i la ce crei
pentru ruinea lor nu pot s cear mil. Ins cu fereal,
s nu s cunoasc lucrul milosteniei la ceialali oameni, ca
15 s s propoveduiasc i s s laude, precum Hristos zice:
Cnd faci milostenie nu trmbita naintea ta, precum fac
farnicii n adunri i pre ulee, ca s s slveasc de oa
meni. Adevr, adevr zic voao, c departe lipsesc de plata lor.
I n t r e b c i u n e a 42.
20

Care este al doilea lucru al milosteniei?


Rspuns.

p. 144

S adape netine pre cel insetoat, adec pre cela


care pentru srcia l neputina lui nu poate s aib s-
sting setea lui. La care cuvnt s nchide tot feliul de bu25 tur, 1a vreme de sete, carea de o va potoli netine cu un phar
de ap rece, la un setos, va dobndi fericirea, dup cuvin
tele Mntuitoriului nostru, care zice la Scriptur: C ori cine
va adpa pre voi cu un phar de ap intru numele meu, cci
sntefi ai lui Hristos, adevr gresc voao, nu- va pierde plata
30 lui. La aceasta s nchid toate posluaniele care va face netine la sraci i la neputincio, ori n ce chip ! le va
face, crei neputinci nu pot s s ajute <jen osteneala sau
meteugul lor.
3.
M at 25, 35 || 8. Prici. 3, 9 |( 16. Mat. 6. 2 || 27. Mat. 9, 41
IMarcu, 9, 41 T].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 43-45

285

Intrebciunea 43.
Care este al treilea lacra al iubirei de oameni?
Rspuns.
A InbrAca netine pre gol. Feridrea aceasta aceia o
dobndesc crei avnd iubirea cea de oameni spre cei de- 5
aproapele lor, afut la treaba lui, tnbricnd goltatea lui.
La aceasta Iisus Hristos va da plata la zioa judecii, zi
cnd : Venifi blagosloviii Tatlui miea, motenii cea gtit
voao nprie, de la izvodirea lumii. La aceasta s cuprind
nu numai ceia ce snt de tot goli, ce i ceia crei, de i au 10
vreo Inbrcminte, nu le ajunge s goneasc rceala; au i
intr'altchip s chinuesc, i abis numai ct trete de lipsa
inbrcmintelor, cci asemene i la unii ca acetea trebue
milostivul om s arate vreo fapt a iubirii de om, dndu-le
vreun folos spre luptarea npotriva rcelelor vremii.
15
I n t r e b c i u n e a 44.
Care este al patrulea lucru sl milosteniei?
Rspuns.
S mearg netine s caute pre cel ce este s inchi*
soare. Lucrul acesta nu este datoriu s cerceteze pridna 20
pentru care netine s'au nchis, sau obrazul cel ce e la ln
chisoare, cd orice |feliu de obrsz de ar^fi, i ori pentru
p. 145
ce grozav i rea fspt sar afla In legturi, pentru Hristos
Domnul nostru sntem datori s mergem s-l cutm i s-l
25
mngem, ca s nu caz in nendejduire.
I n t r e b c i u n e a 45.
Care este al cinciles lucra al milosteniei?
Rspuns.
S mearg netine s caute bolnavii. Acest lucru s
cade s s fac fr de a cerceta netine de-i este bolnavul 30
rud, sau de casa lui, sau prieten, sau crescut mpreun cu
8. Mat. 25, 34.

30

386

PRAVOSLAVNICA M*RTURISIRE, II, 45 46

dnsul; cci fie ce obraz care s va bolnvi i mai vrtos


la xenodohion, au in trg, unde s nu-1 conoasc nimenea,
datoriu este s-l caute intr'acesta chip. intiu, s-l mnge
cu gura, durndu-1 mpreun den inim la suprarea lui.
5 A doa, s nvee pre bolnav s sufere cu rbdtoare inim
acea suprare a lui i s nu rdice cu mhnirea inimii lui
aceasta a lui Dumnezeu cercetare; s nu crteasc mai
vrtos cu limba, i cu inima s binecuvinteze pre Dum
nezeu, cci arat spre dnsul acea voe a s a ; i s- pue
io ndejdea adevrat spre de oameni iubirea sa, cum l va
tmdui i spre acestea s-l ndemne a s ispovedi- cu n
frngerea i dechiderea inimii lui pentru pcatele ce au
fcut ca un om, i s priimeasc sfintele taine, s fac |
p. 146
maslu dup obiceiul beserecii. Cci tainele acestea nu folo15 sesc numai la spsenie sufletelor, ce i la sntatea trupului.
S fac rugciuni la Dumnezeu totdeauna s-l ntreasc l
la cele den norod rugi a toat besereca, mai vrtos cnd
nu va putea acela pentru srcia Iul, s- arate boala la
beserec, atuncea trebue omul milostiv s chieme pre du20 hovnicul lui s fc ceia ce s cade la dnsul. i mai pre
urm de toate s nvee pre bolnav s nu se ntmple s
caz tntr'alte smintite preri, ce snt zticnite de. beserec,
adecte s.pohteasc a griji sntatea lui cu vrj i tocmiri
cu dracul, care cu acestea mai vrtos s otrvete -dect
25 s folosete, ce s-i. pue toat ndejdea i gndul la mila
lui Dumnezeu i s ia dohtoriile celea oarei vor face dof
torii cei tiui. Cutarea aceasta a bolnavilor face fericii
pre oamenii cei ce o fac i In lumea aceasta i la ceriuri.
Iar de va fi vreun bolnav de lngoare i mai vrtos de
30 ciumi, atuncea de va faoe lucrul acesta cu paza vieii lui,
cu obraze iscusite spre lucrul acesta, oarei chivernisesc
netine boale ca acestea fr de sminteala lor.
Intrebciunea

35
p. 147

46.

Carele este al aselea lucru al milosteniei 7

r
,r
v,
.. 4 4 , i
- j '
thiJ*
R s p u n s r ----
S priimeasc netine striinul In casa lui i | lucrul

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, II, 46-44

287

acesta trebue s s& fac. cu veselia obrazului i a inimii.


i pre aceia struni mai vrtos trebue a-i aduna tn cas,
crei mergnd spre sfinte locuri si s nchine, dup fftgi*
guina lor, gzduesc pren ora. Ca acetea slat toi cei
ce merg la nchinciuni sfinte i toi sracii, la a crora 5
treab trebue a ajute, carele pohtete sft moteneasc fe
ricirea aceasta, dup cum H va fi puterea. i mai oaebi
aceia s cade a a ia tn caa, bolnavii crei zac pren tr
guri i pe drumuri certori.'
Intrebciunea

47,

10

Care eate al aptelea lucru al.milosteniei?


R ap u na .
S ngroape netine morii. Lucrul aceata trebue i*l
fac fiete oarele cu osrdie, mai vrtos la ceia ce au r
posat tn arcie desvrit, aducnd la dnii cele ce tre- *5
buep de ngropare, dupre obiceiul cretinilor, precum au
fcut Tovia. Iar de va muri cineva den prieteni, aau den
rudeniii atuncea luorul aceata a plinete cu nevoina i cu
eoiirea pravoslavnicilor i blagocestivilor brbai, crei tn
aoeaz oasele acelea pn la mormnt, cu rugi i cu rugciuni ctr Domnul, pentru eufletul celui rposat.
I n t r e b c i u n e a 48.
Cte i cari ant lucrurile milosteniei care s uit la
suflet^
R spune.

p. 148

29

apte. Cea dentiu este s ndemne netine pre cel


pctos s lipseasc de la pcat i s-l aduc spre via
mai bun, precum Scriptura mrturiaete: Frailor, di s va
rttt clrieva Intru vot di la adtvr i-l va intoarci cineva
prt el, s tte c cita a ntoarce pre pctos din rtcina 30
cii lut, va'mntul suflet den moarte t va acopiri mulimi
d i pcati. Acest lucru al iubirii de oameni este cel dentiu
i mal ales, cart ndeamn pre cel pravoslavnic a fi milosrd .
17. Tov. 2 II 28. Uoov, 5. 19 |S, 19-20 TJ.

288

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, II. 4890

spre vecinul su, cci nu cuprinde in sine bunfiti vre


melnice, ce venice, Ins trebue s ia aminte cnd la ce
un lucru ca acesta s nu se tmple s aduc pre cel p i
ctos pentru vreo nesocotin a lui la nendjduire, au spre
mult ndrznite de mila lui Dumnezeu, c cu aceste doao
mai mult va vtma pre pctos, dect li va folosi. Dirept
aceia dar s cade s ie mijlocul cu nelepciune; i de nu
va fi netine ndestulit, ca s fac un lucru ca acesta, gri
jasc pre altul care va avea mai mult tiin spre unele ca
acestea. Asemenea trebue s umblm i cind ei va Intimpla
s ntoarcem eretici |i shizmateci (adecte despicai i eii
den calea cea direapti).
I n t r e b i c i u n e a 49.
Care este al doilea lucru a cei dupre duh milosteniei ?
Rspuns.
S i nvee netine pre cel nelnviat i nepriceput, i
lucru ca acela, acela 11 va face vrednic, care va Invia pre
cel firi minte cum trebue s creaz In unul Dumnezeu,
In trei ipostasis, supuind c va fi acela iscusit spre nv
tur. Iar de nu va fi el aa, s poarte grija de altcineva
mai tiut i mai nvat decit dnsul, ca s nu s ntmple
i pre cel orb, orbul trigndu-1, vor cidea amndoi In adncime. A doa, trebue 8i nvee pre cel netiut cum 8i
si roage lui Dumnezeu i cu ce meteug al nigiciunii si
faci spre Dumnezeu rugile tale. Aijderea i poruncile lui
Dumnezeu ei-1 nvee, cu chip care t poat s le pzeasc
pre lesne. i cea de apoi, aici t nelege ca s grijim i
de copiii cei sraci s s nvee nvtur i nelepciune,
ct cu vreme i ei s fie vrednici s foloseasc beserec
i politia, rugndu-se la Dumnezeu pentru fctoriul lor de
bine; care lucru de nu vom face, trebue s ne -temem de
hofrirea cea grea, cu carea au osndit cela carea u luat
un taland i l-au ntors fr de nici o dobnd.
I n t r e b c i u n e a 50.
Care este al treilea lucru cel duhovnicesc al miosteniei ?

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, II, 50-51

289

R p u n a.
S sftuiasc netine dirept pre cel ce*i trebue sfat.
Lucrul acesta s face cnd va ntoarce netine pre oamenii
cei ce snt de rea via spre mai bun socoteal a vieii,
cu blagocistive i cretineti nvturi i cu bune sfaturi.
Aijderea cnd cad amenii la vreo nevoe i strnsoare de
nu tiu s gseasc prilej a s ajute, atuncea trebue s
s aduc spre dnii leacul acesta al sfatului cu bun vo
in, ca s mAntuisac viata sau cinstea lor. Aijderea s
ncue la aceasta a da tire cineva aproapelui su pentru
vreo primejdie ce st asupra Ini, au de via, au de cinstea
lui i nu o tie; ns latr acesta chip, ca ntre obrazele acelea s nu se nasc vrjbi i primejdii mai rele.

10

Intrebciunea 51.
Care este al patrulea lucru al duhovnicetii milostenii ? 15
Rspuns,
A s ruga netine lui Dumnezeu pentru de aproapele
su. Acest lucru de iubire de oameni sft cuvine ntiu la
duhovnici i la preoii beserecii, apoi i la mireni, pentru
care am zis mai pre |larg la al aselea porunc a beserecii. 20 p. JSt
Intrebci unea 52. *
Care este al cincilea lucru al miloaArdiei duhovniceti?
Rspuns.
S mnge netine pre cel ntristat. Lucrul scesta al
milosteniei dirept aceia s face, ca s nu facem pre ni- 25
menea s si ngreueze i s s supere spre noi, nici s-i
dm pricin s s mhneasc, dup cum zice apostolul:
De e cu putin cea dintru voi, cu toi oamenii avnd pace,
nu tnv v izbndii iubiilor, ce dai loc urgiei, c scris
este: la mine e izbnda. Eu voiu rsplti, zice Domnul. i 30
aceasta trebue atuncea s s zici, cnd netine este n
greuiat de mari picate, au prea bolnav, au de nevoe i
?8. Rm. 12, 18 (12, 18-19 TJ.
!

290

PRAVOSLAVNICA MAfiTURSIRE, I, 39 55

de primejdie mare s i topete; pre nite oameni ca acetea


sntem datori s*i mingiem.
I n t r e b & c i u n e a 53.
Care este al aselea lucru al milosteniei duhovniceti ?
5

Rspuns.
S i suferim sudilmile cu ribdare. Acest lucru al mi
losteniei s i face, cind vom s i pim ceva pentru Hristos;
atuncea sintem datori s-l facem cu rbdare, bucurndu-ne,
de vreme ce Domnul nostru Iisua Hristos mai mari eudalme
10 au pitimit pentru noi, dup cele ce s'au zis: C Hristos au
p. 152
ptimit pentru noi, voao lsnd pild |ca s urmai urmelor lui.
Dnpre aceia nu trebue s pohtim rele celora ce ne bntuesc i ne tirnesc, nici s dm ru pentru ru, dup
apostolul care zice: Nimrui ru pentru ru s nu dai. Mai
15 vrtos cnd ptimim ceva pre strmbtate, s cade s bine
cuvntm pre Dumnezeu i s-l rugm s i ierte pre vrj
maii notri.
I n t r e b c i u n e a 54.
Care este al aptelea lucru al milosteniei duhovniceti?
Rspuns.
S ertm grealele care gresc noao alii. Acest lucru
al milosteniei atuncea l dobindim, cind lsm vrjmailor
notri strmbtile care ne fac, ori ce feliu vor f i; mai
vrtos i cu rugciunea care s'au zis i cu erticiunea celuia
25 ce ne-au vtmat. i ertciune ca aceasta trebue s i s fac
nu numai n toate zilele cte odat, ce in toate zilele de
aptezeci de ori cte apte, precum Mintuitoriul nostru au
nvat pre Petru, ntrebndu-1 zicnd: Nu zic ie pn de
apte ori, ce pn de aptezeci de ori apte.
20

30

I n t r e b i c i u n e a 55.
Care este a asea fericire?
10. 1 Petru 2, 21 ||14. (1 Petru, 3, 9; Rom. 12, 171 li 28. [Matei
18, 22].

p r a v o s l a v n ic a m r t u r is ir e ,

I, ss-u

291

Rspuns.
Fericii cei curai cu inima, c aceia pre \
Dumnezeu
vor vedea.
Int rebci unea 56.
Ce tnva fericirea aceasta?

P. ijj

Rspuns.
La fericirea aceasta curia si laud, cci c cine va
s vaz pre Dumnezeu, trebue s fie curat i cu minte
ntreag, atta la trup ct i la suflet i la toate gndurile
lui; de vreme ce gndurile cele necurate pngresc chipul 10
lui Dumnezeu i de la suflet gonesc venirea dumnezees*
cului har.
I n t r e b c i u n e a 57.
Care este a aptea fericire ?
R s p uns .

15

Fericii cei ce sni fctori de pace, c aceia Hi lui


Dumnezeu s vor chema.
n t r e b e i u n e a 58.
Ce nva fericirea aceasta ?
Rspuns.

20

Cum aceia ntiu iau harul fericirei acetia, crei aduc


nesngerate jrtve In toate zilele ctr Dumnezeu, cu ru
gciuni i cu posturi, pentru vrjbile ce snt ntre oameni
i Intre Dumnezeu i mblnzind urgia lui cea direapt, m
pac harul lui cu cei ce au pctuit. A doa, ceia care cu 25
Ineleapta i cuvioasa lor mijlocire rdic den mijloc lnprecherile i vrjbile ce au oamenii unii spre alii i-i |np. js4
preun cu dragostea, fcndu-i den vrjmai prieteni. A treia,
ceia crei cu sfaturile lor opresc pricinile rzboaelor ntre
inprai i domni, pentru ca s nu s fac vrsri de snge 30
i ucideri.

Jfc2

M A vatM flft M M H H a

l * ! r e b i a B * e 59.

Cam et> fii i m n ?


R i spuns.
Fenat cm l a p p * A M i ei far /* mp9 rfre r iy n h r
*?'I i l r t l l f l i 60.
C i ievati M m m m i ?
K iiftis
O m hririw i M M H m U a I o v m frteac adevind.
19 M M vMHMi p fcciefugal pe i Iilor. 4c I care hicru I
vise m M Mvirtle. cit fi de viat 9i lipsesc de multe ori.
precum Bxezitoriol Ioaa de Irod ae pitit, i alii, latreceeeta ei canad toi dsclit beeerecii. propovcduitom
Evanghelie, eeirtuniitorii, cerci pentru invititure i spi15 satoere cazanie, de multe ori ieu vrijbi i nemuiemiri de
cilii ucenicii f asculttorii lor.

Cm
iii

20

I n t r e b i c i u n ea 61.
este so s fericii?

Rspuns.
Fericii vei cmd ear pre eetf ft |ni nor feti/ i
ear sfcv M ctwniul ritu npotrivQ peerfrd minind pentru mrne.
Bucurai ei t etf vetehi c4 piaa mmtir mult este In caeturi.
f n t r e b i c i u n e e 62.
Ce cuprind fericire e eccesta ?

25

Rspuns.
C u ci Seridree eceeeta o dobndesc apostolii, mu
cenicii i toi cA# sint gonii pentru prsvosievnice credini
o m siborniefl, k ptimesc bule, chinuri, s i Hpscsc de bu
n d lor, de dnstee lor fi de veniturile lor, e izgonesc
|X M at

ti.

19 (14, >13 TJ.

riAVD&AYMCA liA ir u n a o k a - a v n . i

dan or* I pre urmi h despart cumpht *


vrsandu- enfaie lor.

viaa

h j

m m u

I i l r t k l c i m i 63
Ce soeelsai trebueU 4 H unii i n i n y n in
car fgduete Hnstos fericirea ?

Rlspuas.
Intiiu, c iaoenle hune snt atta de nnodate tetrnscW,
ct cine va evea eiat i adevrat e lapt tur. arc tec*
i pe loate celeelalte i cine lipsete desvrit dea una
den bunele iapte este lipsit i de celaalalie toate A doa, M
aa trebue s socotim pentru lacerile cela buna care am
zis. c cei ce le vor face, nu numai vor dobndi veeiee
fericire a ceriurilor, ce inc i in lumea aceasta cala vre
a m
melnice bunti, dobndindu-le cu bun |vrerea lut Dum
nezeu,'au i aicea ieridie, dup cuvintete lui Hristos ee tt_
au zis: $/ tot carele au lsat case au frai, ae surori, au
tat. au mum. au fmee. au feciori, ou arini, pentru nu
me/e mleu, cu o sut de pri mai mult vo lua fi stofe w
n/c va moteni. i lntralt loc zice: Nimenea nu este cere
-au lsat casa. sau fraii, sau surori, see tat, sau mum. jo
sau fmeia. sau cocon/, sau oc/ne. pentru mine i pentru Evan
ghelie. de nu va lua cu o sut de pri mal mult, acum tn
vremea aceasta, case fi froi fi surori fi mume fi feciori i
mofi ca goniri fi tn veacul cel vtttortu viaa venic.
Sfritul prii a doa.

A TREIA PARTE
a P r a v o s l a v n i c i i M r t u r i s i r i a b es er ec i i
R s r i t ul u i .
,
ntrebciunea I.
Ce cuprinde a treia parte a Pravoslavnicii Mrturisiri ?
16.

Mat.

19. 29 || 19. Mar. 10. 29 (10. 29-30 \.

294

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, , 1 - 3

R As p UD.
A treia part a Pravoslavnicii Mrturisiri grete pentru
dragoste ctr Dumnezeu i ctr deaproapele su, carea o
p i57
cuprind cele |zece cuvinte dumnezeeti. Cari zece porunci
5 Domnul nostru Iisus Hristos le-au ntrit in legea noao; i
mai desvrit pre alii au nvat, pentru care lucru zice:
Carele dar va dezlega una dentr'aceste porunci den care ar fi
mai mic i va nva aa pre oameni, mai mic s va chema
ntru tnpria certurilor. Iar cela ce va face i va nva, aio cesta mare s va chema ntru tnpria ceriurilor.
Intrebciunea 2.
Pentru ca s cercetm dumnezeetile porunci acestea,
c ne trebuete?
Rspuns
Cade-s s punem nainte acessta, cum den poruncile
Ini Dumnezeu altele poruncesc s facem binele, altele ztic
nesc de a fac rul. Dirept acaia care va vrea s cunoasc
poruncii acestea, trebue s cunoasc IntAiu, care e binele
i care e rul. Dedi bine! cu adevrat este fapta bun,
20 iar rul cu adevrat ete pcatul. Dirept aceia Intiu trebue
s vorovim pentru bunele fapte i pentru ruti, apoi pentru
cele zece porunci ale Domnului i Dumnezeului nostru.
15

25

r /

30

I n t r e b c i u n e a 3.
Ce socoteal trebue s avem pentru cretinetile bune
fapte, adecte pentru lucrrii cele bun?
Rpun.
Bnnele lucrri, adecte cretineasca bun fapt este o
road carea s nate den credin, ca dentr'un bun pom, dup
cum e scris: Den roadele lor vei cunoate pre dnii. i Intr'alt loc zice: Intru aceasta vor cunoate toi c sntei uce
nicii miei, de vei avea dragoste ntru voi. i Ion zice: Intru
aceasta cunoatem c am cunoscut pre dnsul, de vom pzi
7. Mat. 5, 19 || 29. Mat. 7, IA || 30. loan, 13, 35 |[ 31. 1 loan, 2, 3.

p r a v o s l a v n ic a m Artuhisihb ,

m , 36

295

poruncile Iul. Ins ca s priceap fiete cine mai pre lesne


ce este cretineasca buni fapt, zicem c bunele lucrri snt
plinirea poruncilor lui Dumnezeu cari le s&vrate netine
cu osrdnic cu dumnezeescul sjntoriu i cu nevoina cuge
tului omenesc, cu singur voia sa, ce sl nate den cea ctr 5
Dumnezeu i ctr aproapele dragoste, cind nu s inpiedec
nici de un lucru care s fie adevrat piedec.
Intrebciunea 4.
Den cretineiile bune fapte cari slnt cele msi de tre
buin ?
10
Rspuns.
Cele mai de trebuin, fr de care nimeni nici de cum
poate s se spseasc, snt aceste trei: credina, ndejdea
i dragostea, pre cari le pomenete apostolul, cind zice: Iar
acum rmne credina, ndejdea, dragostea, c |aceste trei, Iar 15 p. 159
mal mare dentr acestea este dragostea. Iar pentru cele doao,
mai dentiu bune fapte a credinei; adecte i a ndejdii, la
cele doao pri dentiu ale Pravoslavnicii Mrturisiri, den
destul dup a noastr socoteal am nvat. Iar pentru dra
goste vom zice intr'aceasta (dumnezeescul Duh luminnd). 20
cnd vom face cuvintele de poruncile lui Dumnezeu.
Intrebciunea 5.
Dentr'aceste trei de obte i mai alese bune fapte, care
altele s nasc?
R spuns.

25

Aceste trei: rugciunea, postul i milostenie, cari odrslese den credin; pren ndejde Intru dragoste s iac spre
Dumnezeu bine priimite.
Intrebciunea 6.
Ce este rugciunea?
Rspuns.
Pentru rugciune den destul am nvat la a doua parte
a Pravoslavnicii Mrturisiri.
14. 1 Cor. 13. 13.

3Q

296

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 1, 78

I n t r e b &c i u nea 7.
Ce lucru este postul ?

5
p. 160

10

15

20

Rspuns.
Poetul, socotinduse dup cretinetile bune fapte, este
o rbdare de toate mncrile, sau de unele, pentru vreo boal;
aijderea i |de buturi i de toate lucrurile lumii i de toate
pohtele cele rele, ct s poat cretinul s- fac rugciunea
cu chip mai pre lesne i s nblnzeasc pre Dumnezeu.
Aijderea ct s omosr pohtele trupeti i s priimeasc
harul lui Dumnezeu. Pentru cere poet Sfnta Scriptur po
menete, zicnd: ntru tot iindu-v pre niv ca alt lui Dum
ntttu slugi, ntru rbdart mult, ntru ntcazuri, ntru nevoi, nti u
strnsori, tn rant, n temnie, ntru neazri, tn osttntlt, n
privegheri, n posturi. i intr'alt loc zice: Trmbiai cu trmbif tn Sion, sfinii postul, propovtduii slujba, strngei norod.
i mai jos zice: Crua, Doamnt, norodul tu i nu da mo
ttnirta ta sprt ocar. Postul acesta cnd s face dup chi
purile cele cuvioase, face maretnblnzire la Dumnezeu pentru
pcatele noastre, precum s'au fcut in cetatea Ninevitenilor.
Pentru aceasta s'au zis mai pre larg la poruncile beserecii.
I n t r e b c i u n e a 8.
In cte feliuri este postul?

p.

161

R sp uns .
Postul este in doao feliuri, unul care este obiceiu s s
25 fac la nite vremi rnduite, cum snt cele patru posturi ale
anului i Miercures i Vinerea. Altul care dup |ntmplare
s prilejate vreodat i s face pentru nite pricini ce s ritmpleaz la une ceti i ora, care poruncete mai marele
beserecii. i acesta post trebue a-1inerea pentru pricina a30 ceasta, adecte cci s d supunere beserecii. Aijderea postul
este altul de obte i tltul osebi. De obte este celt ce p zete toat beserec; deoseBF este care ine vreo osebit
eptrhie, tu cetete, tu vreun ort, ssu vreun om de sine.
i tcestt s ftce sau dentro fgduin osebit ce tr fi fcut
35 netine de sine, stu s-i fie poruncit i duhovnicul su.
11. 2 Cor. 6, 4 [6, 4 - 5 T] || 14. Ioil, 2, 15 || 16. [Ioil 2, 17].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 9I I

297

Intrebciunea 9.
Ce lucru este milostenia ?
Rspuns.
Milostenia este un lucru al milos&rdiei, care s lucreze
Dine netine sufletului sau trupului celui ce-i trebuete, neui- S
tndu-se ce feliu de obraz este acela ce-i trebuete mil ca
aceia. Aceast bun fapt este foarte de trebuin la omul
cretin, precum nva sfnta Scriptur, zicnd: C milostenia
den moarte izbvete i aceasta curfete tot pcatul, i cei ce
fac milostenii i direpti, umplea-se-vor de via. i in Testa 10
mentul Nou, ntrind milostenia, zice aa: Pas de-i vinde
averea i d sracilor i |vei avea comoar ta ceriu. i la ju
decata cea de apoi fgduete Hristos s dea mare plat la
cei milostivi, zicnd: Adevr zic voao, ntruct ai fcut unuia
dentr'aceti fraiai miei mai mici, mieai fcut. Atuncea va zice: 15
Venii blagosloviii Printelui mieu de motenii cea gtit voao
inprie de la izvodirea lumii. Milostenia cu postul face rug
ciunea ctr Dumnezeu bine priimit, ct s o uculte, pre
cum au zis ngerul ctr Cornilie: Rugciunile tale i milosteniile tale s'au suit spre pomenire naintea lui Dumnezeu. La 20
aceast bun fapt s cuprind toate lucrrile milosteniei,
pentru cari am nvat la a doa parte a Pravoslavnicii acetia
Mrturisiri.
i ntrebci nnea 10.
Dentr'aceste bune fapte, cari tnc altele s mai naac 7 25

Rspuns.
nelepciunea cretineasc este o grij i bun gndire
8. Tob. 12, 9 |l 11. Mat. 19, 21 || 14. Mat. 25, 40 |] 16. [Mat. 25,
10, 4.

34] || 19. Dian.

P- 162

Rspuns.
Patru de obte bune fapte (adecte): nelepciunea, di
reptatea, brbia i st&mprarea.
I nt rebci unea 11.
Care este cretineasca nelepciune ?

'9

30

296

p. 163

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, UI, 11 13

mai nainte cugetat fi mai nainte socotit, pentru ca sfi nu


m&oiem pre Dumnezeu i pre cel deaproepele nostru, la
nici |un lucru al nostru sau cuget. Dirept care nelepciune
nva Domnul, zicnd: Fii nelepi ca rpii i ntregi ca
5 porumbii. Carea tlcuind-o dumnezeescul Pavel zice: Cutai
dar cam ca socotin umblai, na ca nenelepi, ce ca nelepi,
rscamprnd vremea, c zilele rele snt. Dirept aceia nu v
facei fr de minte, ce nelegnd ce este voia Domnului. n
elepciune cretineasc ca aceasta s ntemeiaz in curia
10 i nefideugul inemii i In toat podoaba i blndeea i In
toat judecata, ca s nu ne amgim de vrjmaul sufletului
nostru i de ceia ce ne bntuesc.

I ntrebciunea 12.
Ce lucru este direptatea ?
s

Rspuns.
Direptatea este o fapt bun carea inparte fiete c
ruia ceia ce i s cuvine i pzete osebirea sa neuitndu-se
la obraze, nu numai la trebile bogiei, ce i la ale cinstei
i la ale dregtoriilor. Iar cretineasca direptate nu numai
20 rspltete bine pentru ru, ce nici iart s pohtim ru celuia
ce ne-au fcut ru, dup nvtura apostolului ce zice: Ni
mnui ru pentru ru rspltind, socotind mai nainte cele bune
P 164
naintea tuturor oamenilor. Dupre direptatea aceasta, zice |acesta apostol: Pltii dar tuturor datoriile: celui ce i s cade
25 a i s da birul, birul; celui cu dajdea, dajdea; celui cu frica,
frica: celui cu cinstea, cinstea: nimunui nimic nu fii datori, fr
ct a iubi unulpre altul. C cel ceiubete prealtul, legea au plinit.
I n t r e b c i u n e a 13.
Oare ispravnicii i judectorii pctuesc n direptate,
30 cnd pedepsesc pre vinovai dup grealele lor?
R sp un i .
Nu pctuesc, de vreme ce nu este stpnire fr ct
4. Mat. 10. 16 II 5. Efes. 5. 15 (5, 15-17 TJ || 21. Rm. 12, 17 ||
24. R&m. 13, 7 (13, 78 TJ.

PRAVOSLAVNICA

de It Dumnezeu dat, precum


snt fric lucrurilor celor bune,
temi de stpnire ? F binele i
c sluga lai Dumnezeu Ii este
rul teme-te, c tui tn zadar
nezeu este, izbnditoriu spre or

ID, I S 18

299

Pani: C stpnitoriinu
elor rele. i vei s nu te
avea laud de la dnsul;
lore bine. Iar de vei face
sabia; c slug lui Dum
mia ce face rul.

79

IntrebciuTea 14.
Ce lucru este stftmprarea ?
Rspuns.
Stmprarea este o cumptare, care pzete netine la
mncare i la butur i la inbrcmintea lui, aijderea i la
cuvintele lui i la toate lucrurile lui, cu sl c&ruia mijloc |
alege i orice i s cuvine lui, dup cum zice apostolul: Ca
tn zio cu cuviin s umblm, nu cu ospee i biii, nu cu t
ceri i cu hlpii, nu cu certe i cu zavistii. Asemene i lntr'alt
loc zice: Toate cu cuviin i dup ornduial s s fac.

Intrebciunea 15.
Ce lucru este birblis?

Rspuns.
Brbia, socotindu-se ca o cretineasc bun fapt, este
o sttciune a minii, care are netine ctr suprarea tuturor
bntuelelor ce ptimete pentru Hristos de la cel vzut sau
nevzut vrjma. Carea sttciune a minii tlcuindu*o Pavel,
zice aa: Cine ne vadespri pre noi de dragostea lui Hristos ?
Nicazul? Au strnsoarta, au gonina, au foamitia, au goltatea, au primejdia, au sabia? i mai jos zice: Adevrat
snt c nici moarte, nici via, nici ngerii, nici ncepturi,
nici putiri, nici asti di acum, nici a ii viitoan, nici nlime,
nici adncime, nici vno alt zidin va putea s nt despar
pn noi di dragostta lui Dumntztu, aa a este tn Hristos
Iisus Domnul nostru. De fspte dar bune ca acestea am
24.

p. 165

1. Rm. 13, 3 [13. 3-5 TJ || 13. Rm. 13, 13 || 16. 1 Cor. 14, 40 ||
35 || 26. Stih 38 [8, 38-39 TJ.

Rm. 8,

30

ItM V U V tB I a ft

m isis

M M Aed w aw iee Ae iiw d a sate ta Dafeidc alalte


b n e fapte
l a t r e bAct u n e a
16.
Ce bera este picituirea?
K lip iia
P lc M m dea sine a'are fiin. cAd n este zidire a
Ha D w b o m l Dirept aceia mm s i poate tlcui ce s fie ;
i n i tacit pules zice c i eafte o voe neinfrinatA a omului si
a diavolului au precum zice sfnta Scriptur: Pcatul u it
M r f f Adecte picatei este clcare lefii lui Dumne
wmm fi cAIcmb aceasta ele ca adevrat o topotrivnicire ca
aA lapotrivafc#e vii lei D m u e ztu vend den cuget fi
4mm singuri alegerea cAlcAtorislui Deatm care topotrivnicire
A aale moartea I toetA dameazeiasca urgie, precum zice
Scriptura: M i a A e A M b ' nate pcatul, iar pcatul
svrmdm-n. aef/e moarfta.
Intrebciunea

17.

la cAte ee Inparte picatul?


Rspuns.
Dup sfnta Scripturi altoi este pcatul spre moarte, i
altoi n spre moarte. Dirept acela alte p icituiri snt de
Mrti fi altele aa da moarte.
n t r e b A c i u n e a 18.
Ca este pAcAtairea de moarte?
*
- HJ

Rspuns.

De moarta pctuirea este cnd netocmita poht | a


omului aa face n a u lacra care aiave s i zticneasc po*
raoca lai Dumnezeu, sau sA nu va eA faci voe i den a
sa alegere ceia ce poruncete Dumnezeu; despre care lucru
S sA rcete dragostea cea cAtr Dumnezeu i ctr aproapele
siu, i pohtA ca aceia osebete pre om den harul lui Dumne
zeu i ucide dupre ce s plinete cu fapta. Dirept aceasta
9. 1 Io n , 3, 4 ij 20. (lacov. I. I5|.

VUVNVAM CA M

lM

l ttl I M

|N

i de moarte pctuire m i iAvat


fM M mc*
apostolul: C i pkta ^ M l n tsk
k ri I m M
voina numai, c iti va hotr M|feM Ai aM uam I pioAtti)
rnete sufletul, ins nu-1 omoar de tot,

Intrebciunea 11.
In cite Ai inpane pctuirea cea de m r t i

Pctuirea de
den

Rspuns
este

m oarte alta

strmoASc

Alta

Alegerea lu i, adecte a o m u lu i

I n t r e b c i u n e a 20.
Ca este pctuirea cea strmoasc ?

Rspuns.
Pctuirea strmoasc este clcareA dumneiectii legi
care s'au dat in raiu strmoului Adam, cnd s'su us citr
dnsul: Iar den lemnul a cunoate binele fi rul ai im
mncafi dentr'nsul, c in ce zi vei mnca denfrntul, cu
moarte vei muri. Aceast strmossc pctuire au trecut de
la Adam la toat |firea omeneasc. C toi eram atuncea In
Adam i aa pren un Adsm au trcut Ia noi Ia toi picatul
Dirept aceia ne i zimisluim i ne natem cu picatul aocstA,
precum InvA sfinte Scripturi, zicnd: Prentr'un om pcatul
au Intrat tn lume, fi prtn pcai moartea, fi aa in tofi oamenii
moartea au rzbtut. spre care tofl au grtfit. Aceast strmoaeci plcitulre cu nici o pocin nu este cu putini
a s i terge; numai cu harul lui Dumnezeu si pierde pren
ntruparea Domnului nostru Iisus Hristos i a virsirii cin
stitului sngelui su. i AceAstA si Iaca cu tAina sfn
tului botez. Cci cine nu s'au botezat, accU nu este slobod
de picst, ce este fiiu urgiei i muncii cei dt veac, dup
cum este zis: Adevr, adevr zic fie: dt nu s va nit
ntiint dtn ap i dm Duh, nu va putea Intra la tnprfia
lui Damnata.
l R in . 6. 23 f! 15. Bit 2, 17 || 21. Rm. 5, 12 || 30. loao 3, 5,

fi IM
*

25

302

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, IO. 21 94

I n t r e b c i u n e a 21.
Ce este pctuirea de moarte den alegere?
Rspuns.
Pcatul de moarte den alegere este acela care U.facem
5 dup botez noi lone, cu a noastr voe i poht, n vrsta
noastr cea deplin, npotriva cei aiave poruncii lui Dum
nezeu, prsind cea ctr Dumnezeu i ctr cel deaproape
dragoste. Cu care pcat pierdem dumnezeescul har, care
p 169
am luat la sfntul botez i cereasca | nprie i ne facem
10 robi venicii mori, precum zice apostolul: Nu tii c la
care v punei pre niv robi spre ascultare, robi sntei c
ruia ascultai; au pcatului spre moarte, au ascultrii spie
direptate. Pctuirea aceasta s dezleag cu pocina i cu
milosrdia lui Dumnezeu, pren Iisus Hristos Domnul nostru,
15 cnd preotul iart pcatele celui ce s pocete la vremea
ispovedaniei.
n t r e b c i u n e a 22.
In cte chipuri putem s nprim aceast zis .p
ctuire den alegere?
20
Rspuns.
In trei chipuri; ce n partea cea dentiu putem s
punem cele mai de obte pcate de moarte, adecte cele
dentru care s nasc altele. Iar fn cea de a doa, cele ce
snt npotriva sfntului Duh. i n cea de a treia, pcatele
25 celea ce mai adese strig cea de la Dumnezeu rscump
rare In lumea aceasta.
I n t r e b c i u n e a 23.
Care snt cele mai de obte pcate de moarte?
Rspuns.
30

Acestea snt: trufia, lcomia, curvia, zavistia, nesaiul


pntecelui, pizma i lenea.
I n t r e b c i u n e a 24.
Ce lucru este trufia?

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 10, 9 4 - fe

303

Rspuns.
Trufia este o netocmit poht a insiti lui flvi, fr
de direptate, ca sft covrasc netine pre alali ce snt de
potriva sa, cu direptate sau fr direptate. Acest felia de
picat era cel dentiu care s'au niscut la Luceafrul acela 5
(adecte la satana) de la carele toate alalte, ca dintre o
fntn otrvit au izvorlt. Pentru aceasta zice nelepciunea:
Frica Domnului urte nedireptatka, sudalma i trufia i cile
ficlenilor. i tntralt loc Scriptura zice: Urlt $este naintea
Domnului i a omenilor trufia. Pcatului acestuia li este In io
potriv buna fapta stnerirei, carea Domnul nostru Iisus Hristos
ntirindu-o i indemnndu-ne pre noi ca si o inem, zice:
Invai-v de la mine c blnd snt i smerit cu inima, i
vei afla rpaos sufletelor voastre.
Intrebciunea 25.
Cari alte pcate mai deosebi s i nssc den riutatea
aceasta?
Rspuns.
Acestea: a prepune netine ru de aproapele su i a
cleveti pre ai beserecii i pre mirenii oameni, a nu sa supune beserecii i celor mai mari. Ludarea, pohlebuirea,
pricile, pizmele, vrjbile, cea firi de vreme muli cercare,
mndria, |defimarea poruncilor lui Dumnezeu, petrecerea i
oblciuirea In rele si altele asemene. Ce carele va vrea si
fie slobod de picatul acesta, trebue pururea si- aduci aminte de cuvntul care au zis Dumnezeu ctr Adam: C
pmnt eti i tn pmnt te vei ntoarce. i judecata cea de
apoi i munca cea de veac i nc cuvintele acestea ale
apostolului care zice: C Dumnezeu trufailor s pune tnpotriv, iar smeriilor le d har.
I n t r e b c i u n e a 26.
Ce lucru este lcomia?
Rispuns.
Lcomia este o netocmit poht ca s aib netine
8. Prici. 8, 13 || 9. Sir. 10, 7, || 13. Mat. 11, 29 || 26. Bit 3, 19 |{

29. [lacov, 4, 6).

p. 170

79

13

20

p. 171

23

0
30

JM

PRAVOSLAVNICA UJUrUSELM. W . 96- 38

bogie i averi. Pentru pcimirea aceasta zice Scriptura:


Cst ce oraie strmbtatea, ndelungat vreme va tri. i aposiolu ace: inim deprins cu lcomii avnd. Hi bteste
mutai snt. Ce H fapt care eete npotriva rutii acetia,
9 est* diteugui, dupre cum zice prorocul: Rsipilan, dat-au
sracilor; direptatea lui rmne in veacul veacului.
I n t r e b c i u n e a 27.
Care picate a nasc den lcomie ?
Rapuns.
Den lcomie s nasc aceste pcate: rpirea, uciderea,
p. 172
ficlengnl, minciuna, rscoala, f sila i crudtatea, nemiiosr
dia, neomenia, inpietrirea inimii, zavistia, necredina, nedirep
latea sracilor i a altor oameni, scumpetea, furtiagul i
altele asemene. Ce aa cine va vrea s scape de pcatul
15 acesta, trebue a- aduc aminte de cea de voe srcie a
lui Hristos Domnului nostru, precum lnsu zice de sine:
Vulpile aa vizunii i pasrile ceriului lcauri, iar Fiiul Omului
nare unde- pleca capul Deci i aceasta trebue a cugeta c
este numai purttoriu de grija avuiei, iar nu stpn i
20 va da seama de acea purtare de grij la Dumnezeu In
vremea judeului.
I n t r e b c i u n e a 28.
Ce este curvia sen nestmprarea 7
R s p uns .
Curvia este o netocmit poht a trupului npotriva po
runcii Ini Dumnezeu, care s face tntr'al su trup al omului,
precum zice apostolul: Tot pcatul, care va face omul afar
den trup este, iar cel ce curvete, tntr'al su trup pctuete.
Lng aceasta, de vreme ce tot cretinul este mdulariu
30 trupului lui Hristos, aflndu-se in curvie cu curvele, s
spurc pre sine. i corn c este mdulariu trupului lui Hristos,
apostolul o nva, zicnd aa: Nu tii c trupurile voastre
25

2.
Prici. 28, 16 || 3. 2 Petru, 2, 14 || 5. PaaL 111, 9 || 17. Mat. 8,
20 || 27. 1 Cor. 6, 18 || 32. 1 Cor. 6.15.

PtAVOSLAVKtCA M M NM I, .

3W

modulri { le Im Hristos snt? Deci M L m M M Mii


Hristos h?e k-mlm mdubri camei? Mi fee Dmmmmsts
-aceia. i Ittrahkoc rice: Fog/fi como pdeefatai. Dar acestuia
I puae mpotrivi bana fapt a stmprrii.
Intrebciunea 29,
Den pctuirea aceasta care altele ai naac?

Rspuns.
Orbirea minii, urlciunea spre cele dumnezeeti, pi
:gntatea, zavistia, deznedjduirea, hlipia, lenea, vrjmia,
ctr deaproapele su i altele asemene, lari cine va al io
scape de pcatul aceata, ai aibi pururea In gindu lui ol
Dumnezeu alt nic&iri na rImine, numai In inima cea curii
fi stimpirai. Pentru care lucru fi cntreul de psalmi al
roag si'i des Dumnezeu inimi curstl, zicnd: Inimi curat
.zidete in mine Doamne i Duh dirept tnnoete tn otrobiile mele. is
ntrebciunea 30.
Ce lucru este zavistia ?
Rspuns.
Zavistia este o mhnire i o durere a inemii pentru
binele celui deaproape i bucurie i veselie pentru rul deaproapelui su. i aceasta ai face au cindcel deaproapele
nostru este mai bogat, au cici are i el deopotriv bogia.
Aceasta s nelege i J pentru cinste, pentru slave, pentru
tiine i meteuguri i pentru celealalte bune fapte; pentru
care pcat zice Scriptura: Lepdnd, dar, toat rutatea i
iot ficleugul. i friile i zavistiile i toate clevetiturile, ca
nite prunci acum nscui pohtitt, cel cuonttoriu i curat
lapte, ca intru el s v cretei.
Intrebciunea 31.
Care pcate s nasc den zavistie ?

20

p. IU
21

30

Rspuns.
Urlciunea, mozaviria, defimarea, ficleuguri. Inlfi3. (I O r . 6, 18] ]] U . P a l 50. II || 25. 1 Petru. 2. I
50

306

PRAVOSLAVNICA MABTURBIRE, , 51 34

cinai, ucideri fi altele asemene. Iar carele va s scape?


de pcatul acesta, trebue s socoteasc, c orice lucru bun
s d Ia om, tot este den harul lui Dumnezeu, dupre zis
ce s zice: Ce ai care n a i luat? Iar de ai i luat, ce t+
5 fleti, ca cam n a i fi luat? i fiete carele ce zavistuete de
binele ce d Dumnezeu, blestem pre Dumnezeu i este
asemene celuia ctr care s'au zis: De este ochiul iau ficlean, cci snt eu ban? Au nu mi s cade a face ce voiir
vrea ntru ale .mele? La pcatul acesta snt npotriv gndul.
10 cel bun i buna voin.
I n t r e b c i u n e a 32.
Ce lncru este nesaiut sau lcomia pntecelui?
p

175

Rspuns.
Lcomia pntecelui. au nesaiul, este o peste msur
15 poht a mncrii i a buturii, ce o (ace netine afar den
ornduitul obiceiu. Pentru pcatul acesta sfnta Scriptur
zice aa: Luafi-v, dar, aminte pre voi nu cndai s s
tngreueze inimile voastre, n preste msur sturare i beie i
grijle vieii; i fr de veste va sosi asupra voastr zioa aceia
20 i intr'alt loc zice: Ca in zio cu cuviin s umblam, nu cu
ospee i cu beii.
I n t r e b c i u n e a 33.
Care pcate s nasc den lcomia pntecelui?
R spuns.
25

Trndvia, lenea spre blagocestvie, poht trupeasc,,


jocuri i rsuri grozave, obrznicia, defimarea aproapelui,
mustrri, prigoane, nravuri varvare, boale grele, nesaiu i
altele ca acestea. La pcatul acesta s pune npotriv buna
fapt a inerii i cumptul, dupre zisa ce s'au zis: Toate ctr
30 bun cuviin i dup ornduial s s fac.
Intrebciunea

34.

Ce lucru este pizma ?


4.
1 Cor. 4, 7 || 7. M at. 20, 15 j| 17. Luc. 21, 34 || 20.
13 || 29. [1 Cor. 14. 40].

Rm.

13,

PRAVOSLAVNICA H A lH DTB. UI. 34- 36

307

R s p u n s .
Pizma este o sprins poht pentru csrea va cel m
nios s fac rscumprare spre cel ce l-au ntristat pre
d&nsul, ori In adevr, ori |tn prere s-l fie ntristat. Pentru
pcatul acesta, aa zice sfnta Scriptur: Fie lot omei grabnic a auzi i zbavnic a gri, trziu sprt urgie. C i urgia 0mulai direptatea lai Dumnezeu nu lucreaz. i intr'alt loc zice:
Toat amrciunea i mnia i urgia i strigarea i blestemarea
rdici-se de la voi tnpreun cu toat rutatea.

P- tH
5

I nt reb ci unea 35.


10
Cari pctuiri s nasc de la aceast nvechit mnie,
adecte pizma 7
Rspuns.
Den pizm s nasc iar prici, zavistii, ucideri, nebunii,
rscumprri, pagube i altele asemene. La pcatul acesta 15
s pune npotriv buna fapt a rbdrii carea. o dovedete
apostolul, zicnd: C rbdare v trebue, ca voia lui Dum
nezeu fcndu-o vei primi fgduina.
I n t r e b c i u n e a 36.
Ce lucru este trndvia sau lenea 7

20

Rspuns.
Trndvia este o rceal i o lenevie pentru spsenia
sufletului cea venic, pentru carea lenevire omul s ntri
steaz i s mhnete pentru binele ce va s fac; cci s
ferete de osteneala cea ce folosete spre bine, npotriva 25
cria scriind, apostolul zice aa: | Ca s nu fii lene, ce ur
mtori celor ce motenesc fgduinele pren credin i pren
lung rbdare. Aceasta i Mntuitoriul nostru tfilcuindu-o,
zice ctr lenea aceia, slug: Viclean slug t lene, tiai
c secer unde riam emnat i strng de unde nam riipit. jq
i mai jos zice: l pre nevrednica slug bgai-o la ntune
ricul cel mai di afar; acolo va fi plnsul l icrnirea
dinilor.
5.
Iacov, 1 ,19 |
|8. Ev. 4. 31 [Efes. 4,31 T) || 17. Evrei, 10, 36 || 26.
Ev. 6. 12 II 29. Mat. 23, 26 || 31. [Mat. 25, 30].

to
p.

177

308

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 37 39

Intreb&ciunea

37.

Care pcate s nasc den lenevie ?


Rspuns.
Den voe becisnicia, tgduirea de pcat, scandlul,
5 blestemia, prepunerea i altele asemene acestora. La p
catul acesta s pune npotriv buna fapt hiorii aminte i a
ne voinei, spre care Hristos ndemnnd, zice aa: Previghefi,
dar, c nu tii zioa, nici ceasul n carea Fitul omenesc va
veni. i apostolul zice: Trezvii-v i priveghei, c prul
10 vostru diavolul, ca un leu rcnind umbla, cutnd pre cine s
nghi, cruia stai npotriv, ntrii fiind in credin.
n t r e b ci u n e a 38.
Care snt pcatele celea ctr sfntul Duh?
Rspuns,
Cea mult i necuvioas ndjduire n harul lui Dump178
nezeu, deznedjduirea, adecte a nu avea |netine ndejde
la milosrdia lui Dumnezeu, npptrivnicirea spre cel aiave
i ntrit adevr, lepdarea de pravoslavnica credin a
cretinilor.
20
n t r e b c i u n e a 39.
15

Ce este multa ndftjduirea spre harul lui Dumnezeu?

25

30

Rspuns.
Multa ndjduire este cea mult indrznire ce are ne
tine n milosrdia lui Dumnezeu, cnd ndjduete, c pctuind, nu-i va opri Dumnezeu harul su, nici l va pedepsi;
i ntr'acesta chip s face nebgtori de seam de dumne
zeiasca direptate. Si carii snt supu la aceast greal, as
culte pre apostolul care-i nva, zicnd: Au bogia bun
tii lui i ngduiala i rbdarea lui ocrti, necunoscnd ca
buntatea tui Dumnezeu pre tine la pocin te aduce ? Ce
dupre ntrirea-i i nepocita-i inima ta strngi comoar ie
nsui, urgie n zioa urgiei i a descoperirei direptei judeci
lui Dumnezeu. Ca acetea snt ceia crei cuteaz i zic de
7. M et. 25, 13 || 9. 1 Petru, 5, 8 |J 28. R&m. 2, 4.

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, , 39 40

309

fa : Cnd va vrea Dumnezeu, m voiu spsi, i cnd nu va


vrea, voiu peri. Pentru care lucru, nimic nu t i nevoesc s
s indirepteze, ce defimnd, batjocuresc aplscnia sufletului
lor; pre crei sfnta Scriptur li nva, zicnd: Nu este voe
naintea Printelui celui den ceriuri ca s piar unul den micii 5
acetea. i |pren prorocul, zice Domnul: Tretc eu. zice Adonai Domnul; nu voiu moartea pctosului, ca s s ntoarc
necuratul den calea lui i s triasc. i intr'elt loc zice
apostolul: A l Spsitoriului nostru Dumnezeu, carele va
toi oamenii s s spseasc i la cunotina adevrului s vie 10
Aijderea greise, i ceia ce numai cu credina, fr de bun
fapte ndejduesc s moteneasc viata cea venici.
I n t r e b c i u n e a 40.
Ce lucru este dezndjduirea den milosrdia lui
Dumnezeu.
15
R sp u n s .
Dezndjduirea este o rea credin de milosrdia lui_ _
Dumnezeu, ce are pctosul, ru socotindu-o, cum pentiu
picatele ce au fcut, au pentru buntile care n'au fcut.
Dumnezeu nu-1 va erta, sau nu*l va bga la harul su, pi* 20
rndu-i-se- c doar rutatea omeneasc prisosete preste mila
lui Dumnezeu, precum au zis Cain: Mai mare im este vina
dect a mi s erta. i blestem mare ca acesta hulia mult
dumnezeiasca milostenie i buntate. Dirept aceasta, nu tre
buete nimeni, de ar fi i Inpovrat de prea grele pcate, s 25
s dezndjduiasc vreodat de nehotrlta lui Dumnezeu iu
bire de oameni, aducndu- aminte de fiiul cel curvariu, pre
care pocindu*se l-au priimit cu fa blnd i |inim. Cu
care lucru au nvat nu numai de apte ori s ertam fra
telui nostru, care va grei spre noi, cnd s ntoarce, ce 30
pn tn aptezeci de ori cite -apte de zi. i pren prorocul
zice: nfoarcei-v spre mine den toat inema voastr i tn post
(t tn sac) i tn plnsoare i tn suspine. i v rumpei inimile
voastre, iar nu hainele voastre, i v ntoarcei ctr Domnul
Dumnezeul vostru, c milostiv i milosrd este, mult ngdui- 35
/or/u i mult milos este t citoriu de ruti.
4. Mat 18, 14 ||6. Iezec. 33. I I || 9. I Tim. 2 ,4 || 22. Bit. 4, 131|
30. Mat. 18, 29 (18, 22 T] || 32. Ioil 2, 12 [2. 12-13 S|.

p.

179

p. 180

310

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE,

IU, 4142

I n t r e b c i u n e a 41.
Ce este inpotrivnicirea sau pizma care face netine spre
aiavele adevere ?
Rspuns.
5
Pizma sau npotrivnicirea npotriva cunoscutului i a
doveditului adevr este un pcat, cnd netine cunoate cu
amruntul, binele care este, iar ca s pctuiasc cu mai
mult ndeletnicire, s bate cu pizma, cu cuvftntul i cu fapta,
stnd in potriv i cunotina sufletului. Pentru ceia ce fac
10 pcat ca acesta, zice Scriptura: C s descopere urgia lui
Dumnezeu de la ceriu peste toat pgntatea rea i nedireptatea oamenilor celor ce adevrul tntru nedireptate tl fin. Ae
ze/
mene pctuesc i ceia carii faptele cele bune ale J aproa
pelui lor le clevetesc, zicnd a nu fi de la Dumnezeu, pre
15 cum Fareseii i Iudeii fcea asupra lui Hristos, cnd gonia
duhurile cele necurate cu cuvntul i fcea minuni. ntr'a*
cesta pcat s afl i cela ce zavistuete pre aproapele
su pentru harul lui Dumnezeu i cela ce nu nva pre cei
nelnvai incheeturile credinei pentru rutatea lui. Care
20 patim tu, Hristoase, tnprate, dezrdcineaz o den inimile
tuturor catolicilor i pravoslavnicilor cretini. Aceasta tre
bue s s socoteasc i pentru ceia ce scriu In frie blagocestvia i celeslalte bune faceri, care snt roadele sfn
tului Duh. Aijderea spre aceasta pctuesc i ci tgduesc
25 credina Iui Hristos, dup cum sau zis: Tot carele va mr
turisi tn mine naintea oamenilor, mrturisi-voiu i eu Intru el
naintea Tatlui mieu celui den certuri. Iar carele m va t
gdui pre mine tnainta oamenilor, tgdui-voiu i eu pre el
tnainteQ Tatlui celui den certuri.
30

i n t r e b c i u n e a 42.
Cari pcate snt celea ce strig rscumprare de la
Dumnezeu mai adese In lumea aceasta?

R sp u ne.
Acestea: cea de voe ucidere, pentru care sfnta Scrip
35 tur zice: Glasul sngelui fratelui tu strig ctr mine de la
10. Rm. 1, 18 II 25. Mat. 10, 32 || 35. Bit. 4, 10.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRB. III, 4 2 - 4 3

311

fimnt. Dup |aceia lucrul Sudomitenilor, precum zice Dom


nul : Strigarea Sodomului i a Gomorului s nmuli ctr mint,
i pcatele lor mari snt foarte. Deci pogorndu-m voiu vedea
de s svresc dup strigarea lor cea ce vine ctr mine,
iar de nu, ca s cunosc. Aijderea i asupreala sracilor, B
vduvelor i a sirimanilor l oprirea simbriei argailor, du
pre zisa proroculni Malahiei: i m voiu apropia ctr voi
n judecat i voiu fi mrturie grabnic asupra frmectortlor
i asupra prea curvelor i asupra celor ce s jur n numele
meu minciuni i asupra celora ce opresc simbria nimitului 10
i celora ce fac sil vduvelor i dau pumni sirimanilor t
celora ce abat judecata nemernicului i celor ce nu s tem de
mine, zice Domnul atotiitoriul. i la acestea putem ei adaogem i nebigarea de seam i nemulemirea cea ctr
prini, precum zice Scriptura: Cela ce bate pre tat-su 15
sau pre mum-sa, cu moarte s s omoar, Cela ce va
gri de ru pre tat-su sau pre mum-sa, cu moarte s s
sfratc.
I n t r e b c i u n e a 43.
Care este cea nu spre moarte pctuire ?

p. 182

20

R i t punt.
Pctuirea cea nu spre moarte, carea i erttoare unii
o numesc, este cea de care nici un om nu poate s scape,
afar den Hristos i den Fecioara Maria. Ins nu ne depr
teaz den harul lui Dumnezeu, nici ne supune la moartea 25
cea venic. Pentru pcat ca acesta zice Scriptura: De vom
zice c pcat navem, pre nine rtcim i adevrul nu este
.n noi. De pcatele aceste nu este numr. Iar inc acelea
s zic adevrat ca acestea, cte nu s nchid in cele de
moarte. Ce nici acestea nu trebue netine a nu le bga 30
seam i a nu le Indirepta; mai vrtos in toate zilele mer
gnd la pat, s ie cugete noaptea, Inpreun i cu celealalte,
s plng ctr Dumnezeu, dup cntreul de psalmi care
zice: Care zicei n inimile voastre, pre aternuturile voastre
dechidei-le. i voiu spla n toate nopile patul mieu i cu 35
2. Bit. 18, 20 (IS, 20-21 S] || 7. Malah. 3. 5 || 15. Ishod.21, 15
1121. 15. 17 S] II 26. 1 loan, I. 8 || 34. P u l. 4. 5 [4.4 SJ ||35. Paal. 6, 6.

p.

183

312

PRAVOSLAVNICA MABTUBOBB, HI, 4 5 45

lacrmile mele aternutul mieu voiu uda. i s cear ertciunea cu rugciunile sfintei de Dumnezeu Nsctoare i aletuturor sfinilor, pentru c snt i acestea urtte nainte
dumnezeetii slave, dup Scriptura ce zice: Scrb este
5 Domnului cugetul nedirept. i de nu s vor tndirepta i acestea cu pocin, dechid calea spre pcatele cele demoarte i aduc la om rceal i negrij i nebgare deseam spre plinirea poruncilor lui Dumnezeu.
p. 184

I n t r e b c i u n e a 44.
Oare este vreun chip cu care netine s face prta depcate striine?
Rspuns.
Atunce ne facem prta de grealele striine, cnd n
demnm pre cineva ca s greasc, mai vrtos pre cela cet5 nu poate a s ajuta dentr'alt parte, fr ct de la noi i la
noi pune toat ndejdea, ntr'acesta chip snt cei duhov
nici, crei las pre om s triasc nezticnit afar de dum>
nezeetile porunci i de nvturile besericii. Aijderea i
stpnii, cnd ndeamn slugile lor spre ru, sau brbaii
20 fmeile lor, prinii feciorii lor, dsclii ucenicii lor; cndu-i
las in slobozenie s greasc, unii ca acetea asemene
vor da seama la Dumnezeu, la vremea judecii, pentru
ceia ce au avut supt chivernisirea lor. Dirept aceia Pavel
nvnd zicea ctr Timotei: Minile degrab pre nimeni nu
25 pune, nici fii prta pcatelor striine, pre tine- curat te
pzete.
io

I n t r e b c i u n e a 45.
Cu ce alt chip ne facem prta pcatelor altora?
Rspuns.
30
p. 185

Cnd netine d pricin altora a pctui, cu vreun^


scandal indemntoriu pcatului, au cu semn, au cu cuvinte
necinstite, au |ludnd rul, au hulind faptele cele bune..
Aicea aijderea s poat numra cela ce cu voia lui ntrit,
pre cineva spre mnie, sau nu zticnete rul ct va putea, .
4. Prici. 27, 15 [Pilde, 15, 26 S] ||, 24. 1 Tim 5, 22.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, III. 4 3- 47

313

sau nu nva bine, dup datoria aa. Fietecare dentr'acetea


s face prta de pcatul altuia.
n t r e b c i u n e a 46.
De vreme ce s'au grit pentru bunele fapte i ruti,
pohtesc s-m spui i pentru poruncile lui Dumnezeu.

5-

Rspuns.
Poruncile lui Dumnezeu snt zece, iar ntr'acestea s
cuprind i alte lucruri.
I n t r e b c i u n e a 47.
Dar poruncile Legii vechi plinitu*s'au ?
Rspuns.
Poruncile Vechiului Testament, care era pentru sfintele
slujbe i taine i nchipuia lucrurile lui Hristos, toate acelea
au trecut. i precum umbra s osebete viind adevrul, In
tracesta chip i acelea au trecut; i cretinii nu snt datori
a le plini, ce numai cele porunci cari s uit ca s s p
zeasc dragostea ctr Dumnezeu i ctr vecini, nu numai
este datorie s s pzeasc de cretini, ce mai cu mult grij
i plinire, de cum s pzia de Izrailtenii Legii vechi. Cci de
mai multe faceri de bine neam fcut noi prta de Ia j
Dumnezeu i fr de nici o potrivire am luat harul sfntului
Duh pren Domnul nostru Iisus Hristos dect aceia. Dirept
aceasta trebue s prisoseasc faptele noastre cele bune pre
lucrrile Iudeilor, dup cum s'au zis: De nu va prisosi di
reptatea voastr mai mult de ct a Crturarilor i a Fariseilor,
nu vei intra ntru tnpria certurilor. Asemene ai auzit c
sau zis celor de demult: s nu ucizi, c cine va ucide, vinovat
va fi judecii. Eu dar zic voao, c tot cel ce mnie pre fra
tele su n dert, vinovat va fi judecii. i carele ar zice fra
telui su rca (adecte tu), vinovat va fi sborului. i ori care
ar zice nebune, vinovat va fi lagheena focului. Aceasta i pentru
oare care altele, zice Intru acela loc; toate dar poruncile
trebue s s pzeasc, cari s uit spre cea ctr Dumnezeu
24. Mat. 5,20 [5, 20-22 TJ.

10

20
p. 186

25

30

314

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, IU. 47 50

i ctrft vecin dragoste. Cci la aceste doao porunci toat


legea i prorocii spnzur, precum zice Domnul: S iubeti
pre Domnul Dumnezeul tu dintru toata inema ta i dintru
tot sufletul tu i dentru tot cugetul tu. Aceasta este cea
5 dentiu i mare porunc. A doa, iar asemene acetia. S
iubeti pre vecinul tu ca pre tine. Intraceste doao porunci,
toat legea i prorocii spnzur.
p . 187

10

I n t r e b c i u n e a 48.
Cum snt poruncile zece, cnd Hristos Domnul nostru
doao numai au adeverit ?

Rspuns.
Aceste doao porunci snt mai peste tot i mai lncep
toare, In cari toate celealalte s ntemeiaz. Dirept aceasta,
aceste zece tn doao table s Inpart; i in cea dentiu snt
15 puse acelea cari ne poruncesc s pzim dragostea ctr Dum
nezeu. Iar In cea de a doua snt celea ce ne nva In ce
chip vom inea dragostea ctr vecin. Hristos dar cu aceste
doao porunci, pre toate cele zece ntrete i adevereaz.
i pentru legea aceasta, zice: Mai lesne isit ceriul i pmntul
20 s treac, dect den lege o cirt s caz.
I n t r e b c i u n e a 49.
Care este ntia porunc a cei dentilea table?
Rspuns.
Porunca cea dentiu a tablei, sau a lespezii cei dentiu,
25 aceasta este: Eu snt Domnul Dumnezeul tu, care ti-am
scos din pmntul Eghipitului, din casa robiii. S nu fi fit
fit Dumnezei alii fr d i mint.
I n t r e b c i u n e a 50.
Cum trebue s nelegem porunca aceasta?
30

Rspuns
La aceast dentiu porunc Domnul Dumnezeu d |
2. Mat. 22, 37 [22, 3740 TI ||19. Luca 16, 17 || 25. Iahod, 20, 2
[20,23 SI.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, ID, 5 0- 3

315

omului cunotina sa, ca s!*l cunoasc, de vreme ce pentru


svritul acesta pre om cuvnttorii] l-au zidit, ca s-l cu
noasc domn i fctoriu lui. sS-1 slveasc. i n'au nceput
de la facerea lumii s zic: Eu snt Dumnezeu care am
zidit lumea, ce: Eu snt Dumnezeul tu, zice, care /-om scos
dtn pmntul Eghipetului. Cci aceasta era la Iudei mai cu
cuviin, s fac nceptur s-i nvee lege den lucru nou
i minunat, ce era atuncea naintea ochilor lor, ct dentr'aceia
s cunoasc mai aiave i mai bine iubirea de oameni a lui
Dumnezeu a-1 slvi mai cu os&rdie i numai lui s slujasc.
Cu toate acestea tntr'alt loc aa de sine mrturisete, zicnd:
E a am fcut pmntul t om pret/e dnsul; eu cu mna mea
am ntrit ceriul; eu tuturor stelelor am poruncit. i puinei
mai tn sus zice: Eu, Domnul Dumnezeu, i nu mai este fr
de mine Dumnezeu. La porunca aceasta mai mult sftnt datori
cretinii dect Ovreii, de vreme ce mai mare slobozire s'au
dat de la Domnul i Dumnezeul nostru cretinilor, dect
Ovreilor, precum zice apostolul: Care ne-au Izbvit pre noi
den puterea tntunerecului i ne-au mutat la tnprla Fitului
dragostii sale, ntru care avem rscumprarea pren sngele su,
ertarea pcatelor. ntr'a doa parte purunca I aceasta oprete
pre Izrail sfi nu s nchine la alt Dumnezeu, nici altuia a
slujasc, fr sngurului Dumnezeu. Dirept aceia la porunca
aceasta s cuprinde cea den luntru i de la inem slav
spre Dumnezeu, ce s nate den cunotina cugetului omenesc.

p.

10

15

~~
20
p. 189

25

I n t r e b c i u n e a 51.
Cine pictuete la porunca aceasta i cum ?
Rspuns.
npotriva poruncii acetia gresc de moarte, Intiu ceia
ce nu cunosc nici un Dumnezeu, dup cntreul de psalmi, 30
care zice: Zise nebunul tn inima la i: Nu este Dumnezeu. Dupre
aceia gresc, al doilea, cei ce- pun lor dumnezei mul(i, la
carii dau slav i slujb, ca ctr adevrat Dumnezeu, pre
cum fcea Elenii. A treia, gresc la porunca aceasta, ceia
care s dau pre sine diavolului, cum snt vrjitorii i ci 35
5.
[Eira. 20, 2) || 12. lahod, 45,12 (led 45, 12 SI || 14. Stih 5 |l
18. Col. 1, 13 || 31. (Psalm 13. 1).

316

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, , 51 52

umbl cu lucrurele lor, cum snt ceia ce poart nete lucruri


de paz i nite nchipuiri, ca cum snt nite baere sau advare
de farmece. A paira, ceia ce au disidemonii (adecte nite
preri nebuneti de credin) i cred intru ele. Asemene i
5 ceia carii la boalele lor priimesc descntecele babelor i alte
disidemonii in. A cincea, ci in vrjile de toate lucrurile
A asea, ceia ce nu cred pravoslavnicete un Dumnezeu
P. 190
cu |firea in trei obraze. A aptea, ceia ce mai mult ndjduesc n vrednicia lor, dect n harul i n pronia lui Dumio nezeu, sau n tiina i iscusirea lor, sau n brbia i n
mulimea au mrirea prietenilor lor. A opta, ci iubesc mai
mult pre ei ns
buntile cele trectoare i alte lucruridect pre Dumnezeu. S zicem n scurt: acela pctuete la
porunca aceasta, carele cu vre un chip, afar den adevratul
15 Dumnezeu, face lui altceva, n loc de Dumnezeu, la care
pune toat ndejdea i credina lui,
I n t r e b c i u n e a 52.
Ce prere trebue s avem de chemarea sfinilor ntrajutoriu 7 de vreme -ce s vede c mai cu amruntul este s
20 socoteasc acest lucru?
Rspuns.
Chemm mijlocirea sfinilor ctr Dumnezeu, ca s s
roage pentru noi i-i chemm pre dnii nu ca niscari dum
nezei, ce ca pre nite prieteni ai lui, cruia slujsc i pre
25 care slvesc i i s nchin/ i ne trebue ajutoriul lor nu ca
cum ne-ar ajuta ei den puterea lor, ce numai cci cer ctr
noi harul lui Dumnezeu cu rugciunile lor. Cci de vreme
ce sfnta Scriptur ne nva s cerem de la sfinii cei ce
nc tresc mijlociri i rugciuni ctr Dumnezeu, precum au
p. 191 30 fcut apostolul Pavel, cnd zicea : J Rog dar pre voi, frailor,
pentru Domnul nostru Iisus Hristos i pentru dragostea Du
hului, strduii npreun cu mine n rugciuni, pentru mine ctr
Dumnezeu. i ntr'alt loc zice: Spre carele am ndjduit c
va i izbvi, npreun slujnd i voi pentru noi cu ruga, ca den.
35 multe obraze harul cel ce este la not pren muli s s mulemeasc
pentru noi. i iar pentru alii, el ruga pre Dumnezeu, pre 30. Rm. 15, 30 f| 33. 2 Cor. 1, 5 [1, 10-11 TJ.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 31

cum mrturisete nsu zicnd: Pururea h toat rugciunea


mea pentru voi pentru toi ca bucurie ruga fcndw-o. De la
care mrturii, aceste doao lucruri al cunosc: lutliu c sfinii
trind tn lumea aceasta, cer de la alii rugciuni i mijlociri
ctre Dumnezeu. A doa, c si rosg unii pentru alii i si 5
pun la mijloc nu numai spre o parte i osebi, ce i deobte
de fa, precum adevereaz Scriptura, zicind: Deci Petru
era ta paz In temni, tar rugciunea era ntinsa, fcnduse de biserec ctr Dumnezeu pentru ti. Cu atita dar,
mai virtos dupi moarte, sfinii acetea roag pre Dumnezeu 10
pentru noi, de vreme ce nau spre sceasta nici o z&ticneal
f i ducere izbnd asupra pgnilor, precum Scriptura zice:
Vzut-am dedesuptul jrtovnicului sufletele celor junghiai
pentru cuvntul lui Dumnezea i pentru mrturia carea avea
t striga cu glas |mare, zicnd: Pn cnd Stpnul cel 15 p. 192
sfnt i cel adevrat nu judeci i nu rsplteti sngele nostru,
de ctr cei ce lcuesc pre pmnt? Cu mult mai vrtos s
vor ruga pentru fraii lor, mai vrtos pentru ceia ce le tre
buesc ajutoriu lor naintea lui Dumnezeu, precum nva
Scriptura, zicnd: i cei doaozeci i patru de btrni, crei 20
naintea lui Dumnezeu d pre scaunele lor, czut-au pre feele
Jor i sau nchinat lui Dumnezeu zicnd: Mulimimu-i,
Doamne Dumnezeul atotietoriul. i mai jos zice: S dai plat
robilor ti, prorocilor i sfinilor i celor ce s tem de numele
tu, celor mici i celor mari. Ce ar zice netine (adecte 25
ereticii) c aceia sfini nu tiu, nici neleg rugciunile
noastre, ctr crei rspundem c s vai, c aceia den sine
nu tiu, nici aud rugciunile noastre; Ins dup descope
rirea i dumnezeescul har, care le-au druit Dumnezeu den
biug i aud i cunosc, precum i Eleseu a cunoscut ceia 3(
ce au fcut sluga lui pre cale. Aijderea toi sfinii cunosc
i aud trebuinele celor ce-i chiam pre dnii den dum
nezeiasca descoperire. Aijderea pre ngeri ti chiemm s
se mijloceasc cu isprvniciile lor pentru noi ctr Dum
nezeu. Cci ei aduc la mrirea lui Dumnezeu rugciunile 3
f i milosteniile i toate faptele cele |bune ale oamenilor.
p. 193
1. Filip 1, 4. II 7. Dian. 12,5 || 13. Apoc. 6,9 || 20. Apoc. 11,161|
23. [Apoc. 11, 18] || 30. aralv. 4/5, 27.

315

p. 194

rEAVUBkA*iuw % n a n n w i mmmm >m

i sfinii dup moarte tin t ca i ngerii i pot atunci eft


tie trebuinele noastre i e& ascult rugAdunile noastre i
s mijloceasc pentru noi. De care lucru este aiave, c noi
nu ne punem npotriva poruncii lui Dumnezeu, cci rugm
5 pre sfini, carii sfini ca nite credincioase slugi, dvorind la
dumnezeiasca mrie, mijlocesc pentru noi ctr singur nu
mai adevrat Dumnezeu; mai vrtos de vom ocri mijlocirea
sfinilor, am la mnie foarte dumnezeiasca mrie, necin
stind pe cei ce ei curat au slujit,
10
Sfrind nvtura poruncii acetia, vestim la tot pra
voslavnicul cretin, s tie aceste doao lucruri: ntftiu cum
c cu rugciunile care facem la sfini, nu s frnge, nici s
stric puterea i destoinicia poruncii a zecelor cuvinte, nici
ne inpotrivim la socoteala ei, cci cinstea ce s d sfinilor
15 s rduce trecnd la mrirea lui Dumnezeu, cruia au fost
bine plcut sfinii cu credina i cu viata carea au trit cu
bun fapt. Cu direptate dar cinstim pre sfinii lui Dumnezeu,
dup Scriptura carea zice: Iar mie foarte sa cinstir prie
tenii ti, Doamne. i ajutoriul cel de la Dumnezeu prentr'nii
20
l cerem, precum Dumnezeu au poruncit prietenilor lui Iov,
s pue pre credincioasa lui slug, pre acest Iov, |s aduc
jrtv pentru dnii i s s roage pentru dnii ca s le
ierte pcatul pentru obrazul aceluia. A doa este s tim cum
c porunca aceasta zticnete pre oameni s nu s nchine
25 zidirei cu nchinciunea ce s cuvine numai lui Dumnezeu,
cruia-i zic latria; i noi pre sfinii lui Dumnezeu nu-i cin
stim cu nchinciunea aceia, ce*i chemm ca pre nite frai
ai notri i prieteni lui Dumnezeu, ca s cear dumnezeescul
ajutoriu pentru noi, fraii lor i s fie mijlocitori pentiu noi
30 ctr Domnul Dumnezeu, carea nu este npotriv poruncii
cei de zece cuvinte. Cci precum Izrailtenii n'au greit, ru
gnd pre Moisei s fie mijlocitoriu pentru dnii ctr Dtmnezeu, ntr'acesta chip dar nici noi nu pctuim, che
mnd ajutoriul i rugciunea sfinilor.
35

I n t r e b c i u n e a 53.
Care feste a doua porunc ?
18. Paal. 138, 16 || 20. Iov, 42, 8.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, III, 5594

319

Rspuns.
S nu faci fii idol, nici a toat asmnarea c/e-s in ceriu
tus, i ctes pre pmnt fot i cte-s tn ape dedesuptul p
mntului; s nu te nchini lor, nici t slujati lor.
Intrebciunea 54.
Cum trebue s nelegem porunca aceasta ?

Rspuns.
Porunca aceasta este osebit de cea dentiu, | cci
p. 195
aceia grete pentru cel adevrat Dumnezeu, carele este unul,
zticnind t rdicnd den mijloc mulimea dumnezeilor, iar 10
aceasta grete pentru une den afar svrite lucruri, ade
cte c afar den ce nu trebue s cinstim mincinoii dum
nezei, datori sntem nc s nu facem nici un cioplit spre
cinstea acelora, nici cu slujb cuvioas ca lui Dumnezeu s
ne nchinm lor, nici jrtve ca acelea s aducem lor. Ditept s
aceasta npotriva poruncii acetia pctuesc ceia ce s n
chin idolilor ca lui Dumnezeu i jrtve la acei idoli aduc
i toat ndrzneala i ndejdea lor la aceia pun, precum
scriitoriul de psalmi mrturisete, zicnd: Idolii limbilor ar
gint i aur, fapte de minele oamenilor. Gur au t nu 20
vor gri; ochi au i nu vor vedea; urechi au i nu vor
auzi, c nu este duh tn gura lor. Asemene lor s s fac
ceia ce fac acestea i toi carii ndjduesc spre dnii.
Aijderea porunca aceasta pctuesc ci snt dai spre li
cornie, pentru care zice sfnta Scriptur aa: Omorli dar 25
mdulrlle voastre cele dupre pmnt: curvia, necurfia, vrj
mia, pohta cea rea i lcomia avuiei, carea este idololatria
(adecte nchinare de idoli). Asemene i hlpuitorii, pentru
carii Scriptura zice: |Al crora Dumnezeu le este pntecele
p. 196
t slava Intru ruinea lor, crei numai cele pmnteti grijuesc. 30
La aceast porunc gresc nc i ci umbl dup farmece
i vrj, i cei ce in aiave i adevrat noroacele i scrisele
i carii iau aminte vrjitorii, ce caut n palm, In mori, In
leghine i asemene arat oameni oi sau i alte dobitoace
i ci poart pzituri i pun nprejurul lor sau poart slove 35
25.

1. bhod,
Col 3, 5 II

24 [20, 4 - 5 SJ
29. FUip. 3, 19.

|| 19. Psal. 134,

15 [134, 15-18 S]

II

31

330

r tA V O M V N K A M A tru eaO rV . , 54 55

fi end la t it aau in cuvinte de vraj sau (n chipuri acrite


tn ele fi cnd le vad, au eA roag It tie, tu t i incungiur
eu ele, creznd c cu dnsele tu vor puiet trde, tu t i t i
Iteoe. au a a rneasc ; fi cei ce ftc legturi fi nifte ajuri, tau la cuvinte, sau la chipuri, atu In cte lucrare
apexur atu leag ttu dezleag ct It urechi ttu fi inele pren
degete fi altele ca acestea; cari ct tetate* fi atftefugul
doftorici le hulete.
I n t r e b c i u n e t 55.
Ce trebue t nelegem pentru icoane, crora a n
chin fi le cinstete prtvosltvnica beserec?

R a p u n s.
Mare osebire este Intre idoli fi Intru icoane, cci idolii
tin t amgitori fi aflri omeneti, precum mrturisete apos15 toiul, zicnd: tim c nici un idol ne e In /u/ne. Iar icoana |
#. 197
este o f fare ce punt dt fa lucru adavrtt, care are
fiina aa in lu a t, precum este icotnt Sptitoriului nostru
Hriatot fi t sfintei Fecioarei Mariii fi a tuturor sfinilor. i
afar dentr aceasta Elenii a i nchina la idoli ca la Dumnezeu
30 fi ficea lor jrtve, socotind a fi dumnezei aurul fl argintul,
ca fi Navohodonoeor. la ri noi cind dnatim icoanele fi nt
nchinm It ele, nu ne nchinm vpselelor sau lemnelor, ce
sfinilor acelora a crora snt icoanele, slvim cu nchin
ciune robeasc, puind cu mintea noastr faa acelora a fi tn
25 ochii notri, adecte cnd ne nchinm Ratignitului. punem
In gndul nostru pre Hristos spnzurnd pre cruce pentru a
noastr spsenie ctr otre plecm ctpetele fi genuchele cu
mulumit. Aijderea i cnd ne nchinm la Icoana Feeioarti
Mriei, ne suim cu gndul la acea prea sfnt de Dumnezeu
30 Nsctoare, plecnd la dnsa capetele fi genuchele, propo
vduind pre dnst fericit dect toi brbaii fi fmeile, tn
preun cu arhanghelul Gavriil. nchinciunea dar efintelor
icoane, carea a face la pravoalavnica beserec, nu calci
porunca aceasta, cci nu este aceia carea aducem efitr
35 Dumnezeu, nici s d de It pravoslavnici nchinciunea aceia

PRAVOSLAVNICA UAtTUMMM, Ut. 5 5- 56

|||

U meteugul zugrvlel.ce Ia obnuW sfinilor oelors ce icoa


nele tl arat de fa. Precum l Hieruvimti |cei oe umbri
cortul mrturiei, arta de fa pre oei adevrai Heruvimi,
cari stau in ceriuri naintea lui Dumnezeu, i lzrailtenli al
nchina la ei i-i cinatia, neclcnd nimica aceasta porunc
a lui Dumnezeu; asemene l cnd fiii lui lzrail a nchina la
cortul mrturiei i cu cinatea cea ce s cuvenia tl priimia, nu
foea nici un pcat, nici clca porunca a zecelor cuvinte, ce
inc mai vrtos slav spre Dumnezeu adogea. lntr'aceata
chip noi, cinstind sfintele icoane, nu clcm porunca a tecelor cuvinte, ce mai vrtos pre Dumnezeu cel minunat Intru
sfinii si propoveduim. Numai aceasta trebue a purtm
grija, ca fietece icoan a aib scrisoarea ei deasupra, a
crui sfnt este, ca s a umple mai lease gndul celuia ce a
nchin. i spre mai mare adeverin a nchinciunii afintelor
icoane, beserec lui Dumnezeu, la al aptelea sbor cel de atoat lumea, au anatematisit pre toi vrjmaii Icoanelor i nchi
nciunea cinstitelor icoane o au ntrit i In veci o au adeverit,
precum a Vede la al noaolea canon al aborului acestuia
I n t r e b c i u n e a 56.
Dirept ce dar la vechea Scriptur este ludat cela
ce au zdrobit arpele cel de aram, care lntiu Moisi l-au
rdicat pre stlp?
Rapuna.
Cci Iudeii inoepea a.efi ficleni de ctr nchinciunea
adevratului Dumnezeu, lnchinndu-ae la arpele acela ca
la un Dumnezeu adevrat i tmia lui, precum zice Scrip
tura. Dirept aceia vrnd a tae rul, ca a nu treac mai
naiste, au zdrobit pre arpele acela, ca a nu mai aib sdrailteii pricin de idololatrie (adecte dea a nchine
idolilor ca lui Dumnezeu). Iar cnd uu cinstia pre arpele
acela cu nchinciunea latriei (carea a zice i a d numai
lui Dumnezeu aagur aceia), nu e osftndia de nimenea, nici
arpele e sdrobla. Ce, dar, cretinii su cinstesc icoanele
ce pre dumnezei, sici cu tnchinoiunes cere fac ctr dseele e duc de le adevratul Dumnezeu latite, ce mei vrtoe
cu dnsele epre Dumnezeu povulsdu-se supt tuchipuirile
37. 4 aratv, 18. 4.

? IU

to

20

/>. /90
29

3 *

35

ei

322

R A V Q ftA V N K A MRTURISIRE, IB, 5698

sfinilor, cinstesc pre sfini robete ce pre ai lui Dumnezeu


prieteni, crei rugai s&nt si mijloceasc pentru dnii ctr
Domnul. Iar de netine, den prostia lui, ei nchin tntr'alt chip
decum zicem, unui ca acela mai bine trebue ei ei nvee, decit
nchinciunea cinstitelor icoane e e goneasc de la beserec.
I n t r e b c i u n e a 57.
Carea este a treia porunc 7
. 200

Id

R s p uns .
S na h i namile Domnului Dumnezeului tu tn dart,
c nu aa curi Domnul pre cel ce ia numele Iul tn dert 7
I n t r e b c i u n e a 58.
Ce inrei porunca aceasta ?
Rspuns.

ntiu nva ei avem In mare i desvrit cinetc


numele Domnului Dumnezeu, neluindu*! spre juclree, sau
spre mic i nedireept treab. A doa, s nu s ntmple ca
vrnd ei adevrlm minciunile noaetre, si pomenim numele
lui Dumnezeu i s ne jurm minciuni. A treia, s nu dm
cuiva pricin, nici s-l ndemnm s fac jurmnt min
20 cinos. A patra, c cei ce fac fgduinele, este s i le dea
lui Dumnezeu i si le plineasc, precum Scriptura porun
cete, zicnd: De vei fgdui rugciuni Domnului Dumnezeului
tu, nu ntrzia a o da pre dnsa, cci cernd va cere Dom
nul Dumnezeul tu de la tine l va fi ntru tine pcat. La
25
aceeeta gresc toi ceia carii la Dumnezeu vreme de botez
fgidoeec, ei ie credini pravoslavnici la Dumnezeu p itii
ia moartea lor, i dupi aceia s i trag de la dnsa pentru
niscare pricini ale lor, au pentru primejdie si nu- pierzi
cinstea sau binele lor, au ei nu ei lipseasci de viaa aceasta.
201 31 Pentru care I aiave ei dezjuri, adecte tgdueec ceiace (cu
jurmnt) au figiduit lui Dumnezeu, de la care mintuindu-se, Pavel apostol zicea: Luptarea cea bun am luptat,
calea am svrit, legea am pzit.
15

9. Ishod, ?0, 7 || 22. 2 Zac. 23,22 || 32. 2 Tin. 4, 7.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, III, 940

323

I ntrebci unea 59.


Cere este a patra porunc ?
Rspuns.
Pomenete zioa Simbetelor a o sfini pre ea. ase zile
lucreaz i vet face toate lucrurile tale, iar ztoa a aptea
Smbete Domnului Dumnezeului tu, s nu faci tntr'nsa tot
lucrul, tu i fiii ti i fie-ta, sluga ta i slujnica ta, boul tu
l tnjugtoriul tu, i proci.
ntrebciunee 60.
Cum trebue s nelegem porunca aceesta ?

10

Rspuns.
Trebue s tim c Dumnezeu, ca si- aduc oamenii
aminte de bunele faceri care face la neamul omenesc, rnduit-au o zi i o au nchinat spre pomenirea a fiete cria
faceri de bine, ca aducndu- atuncea oamenii aminte de tl
harurile cele de la Dumnezeu date, a mulemeasc slvind ___
mria lui. Intr'acesta chip zidind lumea toat In aae zile
den ce nu era, i la a aptea zi, ncetnd de lucrurile lui,
au sfinit pe dnsa, ca lsndu- oamenii toate lucrurile In
zioa aceia s binecuvinteze i a slveasc |pre Dumnezeu, a ?o /> 20:
ducndu- aminte de facerile de bine cari ne-au fcut, zidind
lumea. Aijderea icnd pre Izrailteni au izbvit de la Eghipet,
au rnduit praznicul Patilor, pren Moisi. i nc i tntr'alte
locuri ale vechii Scripturi adese s face aducere aminte i
de alte zile cari trebue a a pzi. Iar noi cretinii In locu) 25
Simbetii pzim zioa Duminecii pentru pricina aceasta, cci
n zioa Duminecii, cu nvierea Iui Iisus Hristos Domnului
nostru s'au fcut nnoirea a toat lumea i izbvirea rodului
omenesc den robia diavolului. i Intra toat zioa aceaata
sntem datori s lipsim de la toate lucrurile i oatenelele 30
noastre, ca a avem vreme peate toat zioa, s ne aflm In
rugi i dumnezeeti cugete pentru harurile care au fcut
Dumnezeu noao. Dirept aceia i alugi i robi a tot rodul
s nu lucreze tn zioa aceia, ce a a afle la lucrurile
cele dumnezeeti i s s roage slvind pre Dumnezeu. 35
4. Iahod, 20. 8 (20, 8 - 1 0 Sj.

324

10

it
rs

r t A v o s u v m in, 60

Dentr aceast porunc sntem datori a pzi i toate alalte


zile, care le-au rndul: beserec ca t i le sfinim, c t com
snt ceie zbornice praznice : a Naterii lu i Hristos, a Obrezaniei, a Bobotezii. t Streteniei, a nvierii, a Vzneseniei
lui Hristos i celoralalte. Aijderea i praznicile cei deapururet Fecioar Mriei, ale apostolilor, ale mucenicilor i
a lt celor alaii | sfini. i cum trebue a s cinsti zioa Du
minecii, aceasta o nva sborul al aselea cel de atoat
lumea, la canonul 91. i pricina pentru carea zioa Simbetii
s'au mutat spre Duminec, este aceasta, cci Hristos este
Domnul Simbetii, dup Scriptura care zic e : C Domn este
i Simbetii, Fiat omenesc. Deci de vreme ce Hristos este
Domn Simbetii, cu cale sau mutat Smbta spre zioa Dumi
necii, att ct s nu fie Hristos supus la nici o supunere,
ct i dirept c intr'aceasta i nu ntr'alta zi au invis Hri
stos den mori i s'au fcut intr'aceasta zi prefacerea i
nnoirea lum ii dup venica spsenie.
I n t r e b c i u n e a 61.
Care este a cincea porunc ?

1!
20

Rspuns.
Cinstete pre tat-tu i pre mnm-ta. ca sa-i. fie ie
bine i ca s fii indlungat de ani pre pmntul cel bun care
Domnul Dumnezeu d ie !

Intrebciunea
25

62.

Cum trebue s nelegem porunca aceasta ?


Rspuns.

30
. 204
p 201

35

Porunca aceasta ne nva s cinstim pre prinii notri,


i s dm ctr dnii toat smerirea i cucernicia, de
vreme ce aceia ne-au nscut pre noi i ne-au hrnit. Itr
fireasca socoteal (de n'am i avea de la Dumnezeu
n m d ) | ne nva cum c este dirept s iubim i s cinstim
pre cei ce ne-au nscut pre noi. D t vreme ce sntem datori
spre dnii pentru bune facirile ce ne-au fcut, cari ntf
putem niciodat s le rspltim, neputnd s natem i noi
pre ei, c t cum ei pre noi.' Dirept aceia dar cci A'avem
11. Mat 12, 8 U 20. [Exod, 20, 12].

PRAVOSLAVNICA U A l T U H M ID, M

325

de la nimeni mai mari faceri de bine (afar den duhovni*


cetile haruri) dupre Dumnezeu, dect de la prinii notri,
datori sntem s dm spre dnii mai mire dragoste l
smerire, dect spre alali. Dup aceasta, porunca aceasta
cuprinde la cuvntul care zice: tat i mam, i pre toi
ceia de la crei am luat niacari faceri de bine, ca cum ant
duhovnicii prini, dasclii, domnii, oblduitorii, inpiraii,
cei ce snt in deregtorii i cei asemene acestora, care
lucru apostolul dovedete cu cuvintele acestea 1 Tot sufletul
s s sapue destoiniciilor celor ce covrsc. i mai jos zice:
Celui ce i s cuvine cinstea, cinste. lari pre cei ce nu-s placai
prinilor lor, ii numete neinelepi. Numai spre aceasta
trebue s luom aminte, cci cnd este povestea pentru slava
lui Dumnezeu, sau pentru porunca lui cea sfnt atuncea
trebue s ascultm mai mult de Dumnezeu dect de prini,
dup nvtura lui Hristos, ce zice: Cel ce iubete tat
sau mum mai vrtos dect pre mine j nu este vrednic mie.
Aceasta trebue s nelegem i pentru toi cei mai mari. i
in scurt, aceast cucernicie i dragoste care este datoare ctr
cei mai mari, trebue s s cunoasc la cea ctr ei buna
voin i ascultarea i cuvinte de cinste i asemene acestora.

tc

11

p. 205

20

n t r e b c i u n e a 63.
Carea este a asea porunc ?
Rspuns.
S na ucizi.

25

I n t r e b c i u n e a 64.
n ce chip trebue s s neleag aceast porunc ?
Rspuns.
Porunca aceasta nva c nu trebue nici un om, care
s teme de Dumnezeu, s fac ucidere, nu numai dup
trup, ce i dup suflet. Ceia ce ucig trupul, iau viaa cea
trectoare, iar ceia ce omoar sufletul il dzbrac de viaa
cea venic i unii ca acetea snt mai ri uciga, precum
snt ereticii, dsclii mincino i rii cretini, crei dau
pild vieii cei nestmprate, adec cnd dau scandele, pentru

30

35

9.
Rm . 13, 1 II 11. [Rm. 13, 7] || 12. Rm. I. 3 1 1|16. M it 10,
37 II 25. Ishod, 20. 13.

326

. 206 5

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 64 66

crei zice Scriptura; Iar cine or scndlui pre unul dt aceti


mici, cari cred tn mine, mai folos e lui sa spnzure piatr
de moar de ctrbicea tai i s s cufunde tn noianui m rii.
Face dar uciderea nu numai prentraceia fapte, ce i cu
sfatul, cu ajutoriul, | cu ndemnarea ai cu tocmealA Intru
uciga. Aijderea la porunca aceasta s nchide i toate
pohtele den care s nate uciderea, adecte trufia, zaviatia,
urciunea, lcomia i aaemene.
Intreb ciune a
Care este a aptea porunc ?

65.

Rspuns.
S nu preacmveti.
n t r e b c i u n e a 66.
Cum trebue s s neleag porunca aceasta ?
IS

20

25

p. 207
30

Rspuns.
Porunca aceasta, Hristos Domnul nostru au poruncit
s o pzim mai desvrit cnd au zis : Tot cel ce caut la
mutre spre poht, iat au preacurvit cu dnsa 1n inim a lui.
ios preacurvia aceasta este In doao feliuri: una e duhov
niceasc i alta trupeasc. Cea duhovniceasc preacurvie
este cnd netine ar tgdui adevrata i pravoslavnica i
sborniceaaca credin i s d In multe feliuri de eresuri,
pentru care zice Scriptura: A i pierdut pre tot cel ce curvett
dt la tin t? Cea trupeasc este lucrarea pngriciunii carea
s face cu muerea altui cuiva. i la porunca aceasta i toat
alt curvie i nes&iu s cuprinde. Cu aceasta s zticnesc
purtturile de grozvii i votrii curviei lor, necinstitele cn
tece I danurile cele scrnave, jocurile cele desfrnate, care
dovedindu-le apostolul zice . Iar curvia i toat ntcurfia,
au lcomia> nici s s numeasc ntru voi, dup cum s cade
sfinilor; i grozvie l graiuri nebuneti, sau necuvioast glume
i cele ct nu s cadt.
I n t r e b c i u n e a 67.
Care este a opta porunc ?
1. Mat. 18,61| 12 (Exod, 20, t4| |J 17. Mat. 5, 281|23. Paal. 72.271|

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, m , 770

S na furi.

327

Rapuna.
I nt r e b c i un e a 68.
Cum trebue a s nelege aceaat porunc ?
Rspuns.
Porunca aceaata nva cum c nu trebue a inem
nici un lucru atriin, nici lntr'un chip, cu atrlmbul. Care
lucru ai face au cu rpirea, au cu furtiagul, au cu oprirea
direptului ce eate al altuia. La aceaata s socotete i cind
netine va lua dnatea altuia i c&nd netine va lua de la
cei aupu dajdea, adec haraciul, afar den direptate, aau
li (ace a lucreze mai mult dect trebue; aicea tntr i
camta. Pentru care acestea toate, zice apostolul: Nki ferii,
nici lacomii, nici beivii, nici ocamicii, nici rpitorii tnpria
lui Dumnezeu nu vor moteni. La aceasta mai trebue a Inte
legem i pentru toate direptele toanele cari s fac, la* cari s
cade a a |ie credina, i nu unul pre altul s lipauiaac.

10

15
p- 208

I n t r e b c i u n e a 69.
Care eate a noa porunc?
Rapuna.
S nu mrturiseti minciuni npotriva de-aproopelui tdu
mrturie mincinoas.

20

I n t r e b c i u n e a 70.
Cum trebue s nelegem porunca aceasta?
Rapuna.
Porunca aceasta oprete a nu zic netine npotriva
aproapelui au vreo minciun, sau s griaac de ru cin
stea cuiva pentru vreo rutate sau rea rscumprare, i in
scurt a zicem s ne abatem de la toat pohta rea, ca a
nu (im fii diavolului, asemene cu aceia ctr carii au zia
Domnul: Voi den tatl, diavolul, sntefi i pohtele tatlui vostru
vefi s facei. Acela uciga de oameni au fost denceput i Intru
adevr n'au sttut, cci nu este adevr Intru el Cnd grete
minciuna, dentrale sale grete. cci mincinos estei tatl lui.
2. [Exod. 20,15] || 13.1 Cor. 6 ,1 0 1| 21. Ishod, 2 0 ,161 31. Ioaa, 8,44.

25

30

328

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, BL 70I t

Aceast porunc trebue mai vrtos s o pzeasc ci umbl


l s poart la judeuri, ca s nu calce direptatea cu minciunoase mrturisind mrturii aau scrisori. Iar de vor umbla
iotr'alt chip, s vor (ace fii diavolului i fii venicii gheeni.
I n t r e b c i u n e a 71.
Care eate a zecea porunc 7

ii

R ep un s.
S nu pohteti muerea vecinului tu, s nu pohteti casa
vecinului tu, nici farina lui. nici sluga Iul, nici slujnica lui,
nici boul lui, nici tnjugloriul lui, nici atot dobitocul lui, nici
cte snt ale vecinului tu.
I n t r e b c i u n e a 72.
Cum trebue porunca aceasta s o nelegem

15

20

25
p . 210

30

Rapuna.
Porunca aceaata eate desvrit, ct spre dragostea
aproapelui, cci c nu zticnete numai lucrurile cele den
afar, ce i cele den luntru ale omului, care s nasc den
minte i den alegerea omului apre a face ru, carea plinete
cretiaeaaca avrire. l cine pzete porunca aceasta, pli
nete direptul care eate datoriu ctr aproapele su, de vreme
ce ceia ce ie nu-i place, altuia nu face. i intr'aceasta st
apsenia tuturor cretinilor, a nu pohteasc cineva rele npo
triva lui Dumnezeu i de-aproapelu su, ce mai vrtos s
iubeasc pre Dumnezeu mai mult dect pe sine i pe vecinul
su ca pre sine.
Aceste fapte plinindu-le desvrit In lumea aceasta,
in harul Domnului i Dumnezeului nostru, | cu sborniceasca
i pravoslavnica credin, ndjduim fr de ndoial c n
veacul cel viitoriu priimind svrirea dragostii, vom slvi Io
ceriuri pre cel ce ntru Troi unul Dumnezeu a cnt, Tatl,
Fiiul i sfntul Duh, In vecii vecilor. Amin.
Sfrit i celui n Troi unul Dumnezeu slav.

8. [shod, 20, 17.

Directorul editurii Junimea: ANDI ANDRIE

Redactor: CONSTANTIN DRAM


Tehnoredactor: MIHA1 BUJDE1______
Aprut 1996. Format 70x90/18. Coii tipo 24,50
Bun de tipar la 01.V in. 1996
Editura Junimea, B-dul Copou nr.3-5
IAI - ROMNIA
Tiparul executat la *> POLIROM S.A. IAI
Calea Chiinului nr.32. Tel.: (032)230300
Carte finanat de Ministerul Culturii
Coperta: M IH A I BUJDEI

IS B N 973-37-0250-1


MRTURISIREA ORTODOX
TEXT O RE C INEDIT

ms. Parieinus 1265

n l lo

TEXT ROMN

ed. Buzu 1691

e d t a t a
DE

Preotul N1CULAE M. POPESCU


Profesor universitar
Membru al Academiei Romne

Diac. GHEORGHE I. MOISESCU


{

Asistent la Facultatea de teologie


din Bucurefti

CU O PRECUVNTARE DE

TIT S IM ED REA
Mitropolitul Bucovinei

E D I T U R A

M I T R O P O L I E I

BUCURETI 1942

B U C O V I N E I

Nr nv
o i i ' si
V iiuco vinei
.5 U D 1 U MC o t*

u A

S'A TIPRIT CU CHELTUIALA


B u c o v in e i p en t ru p o m e n ir e a
DE 300 DE ANI A SINODULUI DE LA I a *I{1642-1942).
ACEASTA CARTE

M it r o p o lie i

* S'AU TRAS 30 EXEMPLARE PB BRTIS CHAMOIS.


NUMEROTATE OS LA 1-20, I 1000 EXEMPLARE
PB HRTIE VELINA, NUMEROTATE DE LA 21-1020.

PRECUVNTARE

^ .

';(DoBiteiu al Ierusalimului)

Fiul de Domn romn, Petru Movil (1596 1646), arhiepiscop


mitropolit al Chievului, al Galiiei i al ntregei Rusii, este so
cotit de toi istoricii drept cel mai luminos chip din trecutul bi
sericii ruseti. Cu credina lui fierbinte, cu mintea lui limpede
i cu hotrrea lui nenfrnt, ajutat de harul lui Dumnezeu ce
toate le plinete, el scoase biserica rus din apsarea grea a eterodocilor i aprinse lumini prin coli i prin cri pentru luminarea
poporului rus. Din a lui fclie a mai primit lumin rile Romne
cele de batin, Moscova cea ntrziat i chiar Petru cel Mare.
Trecnd peste feluritele strdanii ale lui Petru Movil, despre
care se vorbete din plin n istoriile bisericeti i mireneti, s
ne oprim la Mrturisirea Ortodoxa, ntocmit de el drept carte de
nvtur ortodox, din care credincioii s afle ce s creaz i
cum s triasc, iar biserica rsritean, cum s se apere de n
vinuirile eterodocilor.
Aceast Mrturisire Ortodox scris in limba latin, fu cer
cetat i tradus n limba greac la sinodul de la lai (15 Sep
temvrie -r-27 Octomvrie 1642). Iar sinodul patriarhicesc din Con stantinopol o cercet din nou i aprob traducerea greac, in luna
Martie a anului 1643. Aprobarea fu isclit de patriarhul icumenic
Partenie I (16391644) i de numeroi mitxopolii i demnitari, care
cu toii mrturisesc: Am gsit cartea aceasta ca urmeaz dogmelor
bisericii lai Hristos, c este mpreuna-glsuitoare cu sfintele canoane
i c ntru nimic nu se mpotrivete bisericii.* Hotrm cu votul
de obte al sinodului ca tot cretinul cucernic i ortodox aflat tn bi
serica apostoleasc de Rsrit s o citeasc i s nu o lapede. Mai
trziu aceast aprobare fu ntrit i de patriarhii Ioanichie ai
Alexandriei (1645 1657), Macarie al Antiohiei (1647 1672),
Paisie al Ierusalimului (16451660), precum i de Partenie
mitropolit de Hioa.
Mrturisirea Ortodox greac se tipri abia in anul 1667, tn

Qlanda. anul urmtor, dup 25 Miiu, patriarhul icumenic Meto-1


die o da n dar ortodocilor din partea marelui dragoman al Porii I
Qtomane, Panaiot Nicussios, care se ngrijise de tiprirea ei. Credin- I
cioii o primeau ca pe o pine cald i bun, de mult ateptat. Ea I
le ndestula foamea de nvtur ortodox n limba poporului i le I
slujea de scut mpotriva sgeilor eterodoxe.
Cartea avu trite bun. Nu numai ortodocii ci i ali cre
dincioi o cutar i o folosir. Port-royalistul A ntoine A rnauld '
(La perpetuite de la foi, t. III) o studiaz (n 1671) i trage din ea do
vezi puternice n disputa despre euharistie cu pastorul reformat Jean
Claude. De atunci i pn astzi, tpi apusenii cercettori ai doc
trinei ortodoxe au folosit i folosesc aceast Mrturisire ca pe o
carte de ncredere a ortodoxiei.
Dintre popoarele ortodoxe, Romnii au fost cei dinti care
au tradus aceast carte din limba greac in limba lor. In anul
1691 ieea la Buzu de subt tipar Pravoslavnica Mrturisire, tra
ducere a lui R a d u l G r e c e a n u l , care la noimele mai grele
ntrebase i pe nvatul Constantin Stolnicul Cantacuzino. Ca la
attea cri ale vremii, nu lipsise nici acum ajutorul Domnului
rii Constantin Brncoveanu. Traducerea era binevenit in lupta
pentru meninerea ortodoxiei n Transilvania ocupat de catolicii
propaganditi.
Dup alegerea la Bucureti a lui Atanasie Anghel (22 Ia
nuarie 1698) ca episcop al Ardealului, Dosteiu patriarhul Ieru
salimului ii d acestuia o sftuire, cum s chiverniseasc biserica
sa, ce s creaz i cum s-i apere credina. La punctul 21 ii scrie:
poruncim arhieriei tale s pzeti dogmele, tainele i nravurile bi
sericii Rsritului, neclintite, care s vd c ffiat i curat propoveduete Sfnta Scriptur, i aiave nva purttorii de Dumnezeu
prinfi; iar incai cam pre scurt le dovedete acestea cartea ce s
chiam Pravoslavnica Mrturisire, care de curnd s'au scos pre
Umba rumneasc i s'au i tiprit rumnete. >
Numeroase snt ediiile romneti ale Mrturisirii Orto
doxe. In anul 1745 ieea a doua ediie n Bucureti din po
runca lui Constantin Voevod Mavrocordat care, doritor de n
vtura preoilor, afierosea cartea pe la biserici ca s fie
pentru cetania i nvtura preoilor ce vor fi dup vremi la
aceast sfnt biseric de toate cte coprind intr'insa. Veacul al
XlX-lea vzu alte ediii i noi traduceri tiprite la Bucureti, Neami

PRECUVNTARE

Sibiu, Rmnic i Iai, cci partea slujea de manual didactic n


seminarii. Cu toatele, avem 17 ediii romneti ale Mrturisirii
Ortodoxe. Dar hotriri, socotim nu destul de gndite, au scos n
Romnia ntregit aceast carte din programul nvmntului
seminarial. Niceri astzi n coalele preoeti nu se mai studiaz
aceast carte scris de un arhiereu romn, credincios, cu minte
limpede i cu inim cald pentru nvtura teologic. S ndj
duim c Mrturisirea Ortodox i va lua iari locul ndreptit.
Preuirea Mrturisirii Ortodoxe este mare i n Rusia. Tra
dus la Moscova n limba slavon (slavono-rus) n anul 1685,
cu binecuvntarea patriarhului Ioachim, este tiprit pentru n
tia oar la Moscova n anul 1696, din porunca arului Petru
Alexievici i cu binecuvntarea patriarhului Adrian. In prefaa
ctre cetitori, patriarhul Adrian scrie c Pe/ru Movil a fost
brbat plin de nelepciune i de nvtur i a ntocmit aceast
carte insuflat de Dumnezeu, umplndu o cu apa preacurat a n
vturilor i cercetrilor teologice.> Autoritatea ciii a crescut i
mai mult cnd Petrucel Mare a trecut* o n Regulamentul biseri
cesc, socotidu-o carte de nvtur cretin pentru coli i biserici.
Ediiile slavono-ruse ale Mrturisirii Ortodoxe snt nume
roase. Afar de ele au aprut mai trziu traduceri n limba rus
vorbit. ntia ediie n limba rus s'a tiprit n anul 1833. Aceste
ediii ruse snt i ele numeroase. Pawtowski, Idea Kosciola (War
szawa 1935), a folosit ediia tiprit la Moscova n anul 1900. Tradu
cerea slavon a acestei cri i aprobarea ei de biserica rus a dat
putin cercettorilor apuseni s se lmureasc asupra credinelor
religioase ale Ruilor, despre care nainte aveau idei greite,
ntrebndu-se chiar dac snt cretini.
nvatul berlinez l o h a n n L e o n h a r d F r i s c h , tritor
civa ani n Rusia i cunoscr:Lor de sl&vonete, traduce Mrturisirea
Ortodox din limba slavon in limba german. Aceast traducere
publicat n anul 1727 este preuit de nvai; a fost tiprit
din nou n 1751 credem i in 1781; i sfa scris c Barbu Constantinescu s'a folosit de ea in traducerea sa din 1872.
Legate de traducerea slavono rus snt i ediiile slavono
srba tiprite la Veneia n anii 1764 i 1777.
In limba bulgar, Mrturisirea Ortodox a fost tradus de
S e u i fim, mitropolitul de Sliven, i tiprit In acest ora In anul

VI

TITSIMHDBEA

1888 (4, XII


j127 p.). In cuvntul ctre cetitori, mitropolitul
scrie ci, ntruct aceast carte nu este inc tradus in limba
bulgar, ndeplinete el aceast datorie arhiereasc. Din titlul
crii, ce ne st in fa. iese c Serafim sa folosit de traducerea
rus fcut din limba greac n Academia teologic de la Sanktpeterburg i tiprit la Chiev in anul 1833.
Traducerea olandez a l u i l o h a n n e s A n t o n i u s Seinerus se tipri la Harlem in anul 1722. Olandezii s'au inte
resat mai demult de nvtura bisericii ortodoxe. Pe seama lor
se pune Mrturisirea tiprit supt numele patriarhului Chirii Lucaris, iin ara lor sa tiprit ntia oar, fr plat, Mrturie/rea
lui Petru Movil.
ntia traducere englez a Mrturisirii Ortodoxe sa tiprit
la Londra n anul 1762; F i l i p L o d w e l l ( f l 767), traductorul ei,
a trecut la ortodoxie. In secolul al XlX'lea apar alte ediii engleze:
a lui W. Bl a ck mo re (Aberdeen 1845), reprodus i la NewJork (1887), i a lui O ve rbec k-Robert son (Londra 1898).
Mrturisirea Ortodox a fost tradus n limba ungar de
Stefan M i k o l z i i tiprit la Pesta n anul 1791 pentru cre
tinii grecQ*.orientali neunii. Editorul N i c o l a e M i k o lz i scrie
c tatl su a tradus-o din grecete, fiindc muli din credincioii bi
sericii nu mai citesc grecete, de i mai vorbesc limba strmoilor lor.*
Cum era firesc, numeroase snt ediiile greceti ale Mrtu
risirii Ortodoxe; unele cuprind numai textul grec, altele ii adaog
i traduceri in diferite limbi (latin, german, slavon). Editorii
snt iari din diferite neamuri, iar rile i oraele de apariie
felurite: Olanda (1667), Lipsea (1695), Snagov (Romnia 1699),
Roma (1739), Breslau (1751), Petrupolis (1764), Bucureti (1767),
Viena (1771), Moscova 1781 (in patru limbi: greac, latin, ger
man, slavon) i 1839, Jena (1843), Pireu (1881, pe alocurea cu
adaose), Atena (1883; 1896), Lipsea (1904).
i credem a nu grei spunnd c nu a fost carte de nv
tur ortodox care s se fi tiprit n attea limbi, in attea locuri
i de atia editori; i care s fi fost folosit de atia nvai
ca Mrturisirea Ortodox a Romnului Petru Movil.
C s'au gsit teologi eterodoci care s caute pete i pene
strine in Mrturisirea Ortodox era firesc: anumii teologi apu
seni, mai ales cei nsrcinai cu propaganda tn rile ortodoxe,

PRECUVNTARE

VII

au pot face cercetri fr ochelarii confesiunii lor. Nefireti snt


neft nvinuirile mai noi plecate din s&nul ortodocilor.
Aa, teologul rus din diaspora G. Florovsky a spus la
congresul teologic din Atena (1936) c Mrturisirea Ortodox este
croit in ntregime numai din stof catolic. (v. Proces-verbaux
du premier congres de Theologie orthodoxe Athines, Atena 1939,
p. 218). N'a adus ns nici o dovad ntru sprijinirea acestei
afirmaii; iar dovezile aduse n cartea sa Puti russkago bogoslovija (Paris 1937), p. 4951, snt mprumutate din cri tendenioase romano catolice.
Tot aa, tologul bulgar tefan Zankow n cartea sa Das
orthodoxe Christentum des Osten, (Berlin 1928), p. 33, cf. Idem,
Aktuelle Probleme (Bucureti 1943), p. 3, trece Mrturisirea Qrlodox ntre crile simbolice care au foarte puin importan*
ca izvoare de nvtur n ortodoxie. ns nici aceast prere nu
poate avea crezmnt ntruct teologul Zankow este socotit ca
avnd devieri evidente de la unele nvturi ortodoxe (v. Logos
(revue de synthfese orthodoxe), 1,1928, Bucarest, p. 246258).
Dar pe toi li ntrece Dimi trios S. Ba lan os, profesor
de patrologie la Facultatea de teologie din Atena, care n conferina sa at
, inut la Academia luteran din Sondershausen (18
August 1938) i tiprit n limba german n Zeitschrift fiir systemattsche Theologie (1938) i n limba greac n (19391940), scrie dupre cum urmeaz
(v. Extrasul, p. 8): * , 6
Ritschl ' ,
' ,
, > ,

& *
8
" (=Dar Mrturisirea lui Movil, pe care Ritschl greit o
consider carte simbolic oficial a bisericii ortodoxe, este un
simplu catehism rusesc din secolul al 17-lea, rod al duhului mieagogic rusesc, strein de spiritul elin; i dup cum este cunoscui, un catehism nu poate s fie privit dect ca o manifestare
a spiritului epocii lui, i nimic mai mult; iar In biserica elin

VIII

TIT SIMEDHBA

nici chiar existena Mrturisirii lut Movili nu este cunoscut, i


cunotin despre ea au numai unii specialiti teologi).
La afirmrile de mai sus ne ngduim s rspundem astfel:
Petru Movil n'a scrie un catehism ci o Expositio fidei Russorum in limba latin, pe care Meletie Sirigul a tradus-o la Iai
in limba greac vorbit, ntitulnd-o ' ni.
. Supt
acest titlu a fost cercetat i confirmat de sinodul patriarhiei
din Constantinopol (Martie 1643); iar Panaiot Nicussios a edi
tat-o intitulndu-o: ( )
(Olanda 1667). Petru
Movil n'a ntitulat catehism nici chiar prescurtarea acestei Mr
turisiri, .ci i-a dat titlul Gttfpame HayKH etc. Adunare de
nvtur prescurtat (1645).
Petru Movil n'a fost Rus ci Romn, iar muli alii gsesc,
c el a avut spirit apusean i nu rusesc. Dac prin duh mistagogic" profesorul Balanos nelege liturgic, i se mpotrivete Mr
turisirea Ortodox al crei cuprins este dogmatic, moral i numai
n mic msur liturgic.
Profesorul Balanos scrie n dou limbi c n biserica elin
nici chiar existena Mrturisirii lui Movil nu-i cunoscut i cu
notin despre ea au numai unii specialiti teologi. Dar toat
lumea teologic tie astzi c Mrturisirea Ortodox a lui Petru
Movil a fost tradus in limba greac de cel mai nsemnat teo
log grec din secolul al 17-lea, Meletie Sirigul. Aprobarea ei
este ntrit cu iscliturile a patru patriarhi ortodoci (trei greci
i un arab), a nou mitropolii i a 13 demnitari bisericeti, toi
greci. ntia ediie greac este opera dragomanului Panaiot Nicussios, grec. Vestitul Dositeiu, patriarh al Ierusalimului, grec,
laud Mrturisirea Ortodox* a lui Petru Movil i o tiprete la
Snagov. Patriarhul icumenic Dionisie, grec, i scrie o prefa la
o plnuit nou ediie (1672). frem patriarhul Ierusalimului
(1767) t ali nvai greci iari o tipresc. Profesorul i colegul
profesorului Balanos, btrnul Meeoloras a editat-o cu laude in
anul 1883, iar mitropolitul grec Hrieostom al Dramei a tiprit-o in
1896. Mai mult Iac, Sfntul Sinod al bisericii eline din Atena
a aprobat o ediie, cu unele adaose, a Mrturisirii Ortodoxe a lui
Petru Movil, tiprit la Pireu In anul 1881 de l oa n Martinos.

PRECUVNTARE

IX

Fa de dovezile aduse de noj'ifcunoscute, credem, in bun


parte teologilor elini, te ntrebi ctn'tf putut profesorul teolog Ba
lanos, s scrie ce a scris?
In anul 1942 se mplinesc 000 de ani de la inerea sino
dului din Iai (15 Septemvrie 12-71Octomvrie 1642), unde s'a
cercetat i s'a tradus n limba ^jjjfcac Mrturisirea Ortodoxa a
lui Petru Movil. Am crezut c^emagiul cel mai potrivit pentru
aceast aniversare este tiprirea unei ediii noi a acestei Mr
turisiri. i cum in Biblioteca Naional din Paris se pstreaz din
timpul Regelui Soare unul din originalele Mrturisirii Ortodoxe (ms.
1265fonds grec), pe care, n ce privete textul grec, mai complect i
mai exact de ct cel tiprit pn acum, nimeni pn astzi nu l-a etu
diat i tiprit, am fost bucuros cnd preotul Niculae M. Popescu
mi-a propus s-l tiprim, sfinia sa lundu-i sarcina s studieze i s
editeze acest text grec. S'a alturat acestui text grec, tot ca un
omagiu, retiprirea traducerii romne din anul 1691, prin grija
diaconului Gheorghe I. Moisescu.
Cu toate greutile zilelor noastre, Dumnezeu ne-a ajutat
s ducem la capt lucrarea aceasta. Mulumim direciei Biblio
tecii Naionale din Paris care ne-a nlesnit fotografierea manu
scrisului grec. Mulumim printelui arhimandrit Teofil Ionescu,
superiorul bisericii romne din Paris, care s'a interesat de foto
grafii i de trimiterea lor. Mulumim bibliotecii Academiei Romne
pentru crile rare mprumutate. Mulumim tuturor celor care s'au
ostenit pentru nfptuirea acestei ediii noi a Mrturisirii Ortodoxe.
Radul logoft Greceanul, care ntorcea in limba rom
neasc Mrturisirea Ortodox (Buzu 1691), din porunca nlatului
Domn Constantin Brncoveanu, numea aceast carte canon i
ndireptariu, pren care dogmele dumnezeetii i apostolicetii a Rs
ritului beserecis cunosc i s indirepteaz. Aceast caracterizare
a Mrturisirii Ortodoxe o gsim i la Dositeiu patriarhul Ierusali
mului n anul 1699. Iar Mrturisirea Ortodox a lui Petru Mo
vil, i astzi este canon i dreptar in biserica ortodox, pe care
Domnul Dumnezeu s o aib n sfnta lui paz.
t SIMEDREA
Mitropolitul Bucovinei

PREFACE
'

(Dosith6e de Jerusalem)

Pierre Moghila (1596 1646), fils d'un voivode roumain, archeveque metropolite de Kiew, de la Galitie et de toute la
Russie, est, de l'avis de tous les historiens, la personnalite la
plus illustre dans tout le passe de I'Eglise russe. Soutenu par sa
foi ardente, sa lumineuse raison, une energie sans defaut et par
la grce de Dieu, sans laquelle rien ne s'accompiit, il aifranchtt
cette Eglise de la lourde oppression des heterodoxes et alluma
le flambeau de la vie spirituelle, au moyen d'ecoles quil fonda
etdelivres qu'il fit itnprimer pour l instruction du peuple russe.
Les principautes moldo-valaques, ses pays d'origine, en profite
rent aussi bien que Moscou la retardataire, et meme Pierre
le Grand.
Passons sur les activites diverses de Pierre Moghila, dont
parlent amplement l'histoire ecclesiastique et profane, pour nous
occuper de la Confession Orthodoxe, qu'il redigea comme livre
de doctrine orthodoxe, pour enseigner aux fideles la vritable foi
et une vie selon les commandements de l'Eglise, tandis que les
defenseurs de la foi orthodoxe y trouvent des arguments contre
les attaques des heterodoxes.
Cette Confession Orthodoxe, ecrite en langue latine, fut
examinee et traduite en grec au synode de Iassy, (depuis le 15
septembre jusqu'au 27 octobre, 1642). Le synode du Patriarcat
de Constantinople l'examina nouveau et approuva la traduction
grecque au mots de mars de l'annee suivante. Lapprobation fut
signee par le patriarche oecumenique Parthenios I (1639 1644),
ainsi que par de nombreux metropolites et hauts dignitaires, qui
declarerent unanimement: Ce livre suit les dogmes de l Eglise du
Christ et il est conforme aux saints canons et en rien contraire
aux dogmes de l'Eglise". Par le vote unanime du synode nous
decidons que tout chretien pieux et orthodoxe appartenant l Eglise
apostolique de l Orient le lise el quil ne sen departisse pas". Quelques annees plus tard, cetis approbation fut confirm0e par les
patriarch y : Ioannikios d'Alexandrie (1645 1657), Makarios

PRftl'ACn

XI

d'Antioche (1647 1672), Paisios de Jerusalem (1645 1660),


ainsi que par Parthenios, metropolite de Chios.
C'est peine en 1667 que fut imprimee en Hcllande la
version grecque de cette Confession Orthodoxe. L'annee suivante,
a pres le 25 mai, le patriarche oecumenique, Methode, Vofirait
aux orthodoxes, de la part du grand drogman de la Porte Otto
mane, Panayote Nicoussios, qui avait pris sur lui de la faire im
printer. Les fideles l'accueillirent comme un don celeste, long
temps sollicite. Ce livre, tout en assouvissant leur desir d'enseignement religieux orthodoxe en sa langue populaire, leur fournissait
une defense sure contre les traits des heterodoxes.
Cette Confession jouit d'un accueil favorable non seulement
parmi les Orthodoxes, mais aussi parmi les fideles des autres con
fessions, qui la recherch&rent et s'en servirent. Antoine Arnaul^ .
port-royaliste, l'etudie en 1671 et en tire de puissants arguments
dans le livre La perpetuite de la foi (tome 111), pour sa dispute de
i'Eucharistie, contre le pasteur reforme Jean Claude. Depute, tons
les Occidentaux qui sinteressent & la doctrine orthodoxe s'en
sont sans cesse servi comme du livre orthodoxe par excellence.
Parmi tous les peuples orthodoxes, les Roumains out ete les
premiers traduire dans leur langue la version grecque de ce livre.
En 1691 sortait des presses de 1'imprimerie de Bouzau la Pravoslav
nica Mrturisire, traduite par Radu Greceanu, qui consultait le sa
vant cuyer Constantin Cantacuzene aux endroits lea plus difficiles. Les subsides du prince regnant du Pays, Constantin Branco
van, ne firent pas defaut, comme e'etait le cas pour tant de livres de 1epoque. Et la traduction etait tres utile dans la lutte
que menaient les orthodoxes de Transylvanie contre les ptopagandistes catholiques-romains.
Apres 1'election, faite Bucarest (le 22 janvier 1698),
d'Athanase Anghel comme eveque de la Transylvanie, Dosithee,
patriarche de Jerusalem, lui bailie des conseils sur l'administration de son Eglise, sur la foi et les moyens de la defendre. Et il
lui ecrit le 21: Nous ordonnons votre Saintete de garder avec
fermete les dogmes, les mysttres et les coutumes de I'Eglise de VOrlent,
que VEcriture Sainte preche ouvertement et clairement et que les
Saints Peres enseignent reeliement; mais plus brievement on les trouve
dans le livre qu'on appelle Pravoslavnica Mrturisire, lequel a ete

XII

TIT S1MBDKEA

traduii en roumain dernierement et a ete Imprime en cette langue".\


Les editions roumaines de la Confession Orthodoxe sont nombreuses. En 1745, sur l'ordre du prince regnant Constantin Mavrocordat, la seconde edition etait imprimee Bucarest; celui-ci.
poursuivant le relevement du niveau spirituel des pretres,
consacrait ce livre aux eglises, afin qu'il serve, par son con
tenu, la lecture et l'enseignement des pretres, qui feront toujours l'office dans cette sainte eglise. Au XIX* silele, de nou.
velles editions parurent et de nouvelles traductions furent im
prim^es Bucarest, Neamtsou, Sibiu, Rmnic et Jassy, car
on s'en servait comme d'un manuel didactique dans les seminal
res theologiques. Nous avons en tout 17 editions roumaines de la
Confession orthodoxe. La decision d'exclure ce livre du programme
de l'enseigaement seminarial de la Roumanie, prise apres la premiere
guerre mondiale, ne nous semble pas pleinement justifice; en effet,
nulle part dans les ecoles ecclesiastiques d'aujourd'hui, ce livre
ecrit par un evque roumain fidele, esprit eclaire, rempli de
pour l'enseigaement theologique, n'est plus etudie. Esperons que
la Confession Orthodoxe reprendra la place qui lui est due.
En Russie la Confession Orthodoxe jouitd'une juste renomm^e.
Elle fut traduite en langue slave (slavone-russe), en 1685, avec la
benediction du patriarche Yoakim, et imprimee pour la premiere
foisMoscou, en 1696, sur l'ordre du tsar Pierre Alexiewicz et
avec la benediction du patriarche Adrien. Celui*d ecrit dans la
preface aux lecteurs: Pierre Moghila a it i un homme plein de sagesse ayant la bonne doctrineu et tl a redige ce livre inspiri par
Dieu, en le remplissant de Ieau tris pure des enseignements et des
recherches theologiques". V autorite de ce livre s'cst accrue encore
lorsque Pierre le Grand l'eut note dans le Reglement ecctesiastique,
le regardant comme un livre de doctrine chretienne, bon pour les
ecoles et pour les eglises.
Les editions slavono-russes de la Confession Orthodoxe sont
nombreuses. A celles-ci sont venu s'ajouter plus tard les traduc
tions en langue russe pariee, dont la premiere parut en 1833.
Les editions russes sont egalement nombreuses. P a w t o w s k y ,
Idea Kosciola (Warszawa 1935), a utilise 1'edition tiiee Moscou
en 1900. C'est la traduction slavone de ce livre, approuvee par
I'figiise russe, qui a donne aux savants occidentaux la possibility

PREFACE

XIII

de connattre fond les croyances religieuses des Russes, dont ils


s'etaient forme auparavant des idees fausses; ils se demandaient meme si ceux-ci etaient chretiens.
Le savant berlinois J o h a n n L e o n h a r d Fri sch, qui
pendant quelques ans avait habite la Russie et connaissait la lan*
gue slave, a traduit en allemand la Confession Orthodoxe. Cette
traduction, publiee en 1727, est apprecie par les savants; elle a
ete reimprimee en 1751 et, il nous semble, en 1781 aussi; on
a affirme que Barbu Constantinesco s'en est servi pour sa tra
duction, datee de 1872.
De mine, les editions slavono-serbes, publiees Venise en
1764 et 1777, proc&dent de la traduction slavone*russe.
La Confession Orthodoxe a ete traduite en langue bulgare par
Seraphim, metropolite de Sliven.et imprimee dans cette meme viile
en 1888 (in 4, XIl+127 p.). Dans sa preface aux lecteurs, le me
tropolite precise que, ce livre nayant pas ete traduit en langue
bulgare, il accomplit son devoir pastoral en le mettant la porie
de ses ouailles. 11ressort du titre du livre que nous avons sous
nosyeux, que Seraphim a utilise la version russe faite dapies celle
grecque Academie theologique de St. Peterbourg et qui fut
imprimee Kiew, en 1833.
La traduction hollandaise de Johannes Antonius Seinerus
fut publi6e Harlem, en 1722. Les hollandais se sont beaucoup
interesses la doctrine de l'glise orthodoxe. 11 parat quecest
eux qu'est due la Confession imprimee sous le nom du patriar
che Cyrille Lukaris et c'est en Hollande que fut publiee gratuite
ment, pour la premiere fois, la Confession de Pierre Moghila.
La premiere traduction anglaise de la Confession Orthodoxe
prut Londres en 1762; Philippe Lodwell (1767), le traducteur,
s'est converti l'orthodoxie. Au XlXe siecle paraissent d'autres edi
tions anglaises: celle de W. Blackmore (Aberdeen 1845), reproduite
New-York (en 1887) et celle d'OverbeckRobertson (Londres 1898).
La Confession Orthodoxe a ete traduite en hongrois par Etienne
Miskolczi et imprimee Peste, en l'an 1791, pour les fideies
greco orientauxnon uniates. L'editeur, Nicolas Miskolczi, ecrit que
son pire Va traduite du grec. parce que beaucoup de fideies de l'Egise
ne lisent plus le grec, bten qutls parlent la langue de leurs ancetresu.
Naturellement, les editions grecques de la Confession Ortho-

ITT SIMEDREA

doxe sont nombreuses ; les unes comprennent seulement le iexte


grec, tandis que les Jautres s'augmentent deBiferentes traduc
tions (en latin, alleaand, ou slavej. Lea dit urs sont de nationalites di verses, tandis que lee lieux de p a ration sont, eux
aussi, diferente: la Hollande (1667), Leipzig 0695), Snagov (Roumanie, 1699), Romej (1739), Breslau (1751), IfMoupolie (1764), Bucarest (1767), Viennfe (1771), Moscou 1781 (gpfttre versions: grec
que, latine, allemanjde, slave) et 1839, JenaHp43), Le Pyre (1881
avec des addition, Athenes (1883; 1896),Keipzig (1904).
Aussi nous n'h0sitons pas d'affirmed qu'aucun autre livre
de doctrine orthodoxe n'a traduit en a u l n t de langues, ni im
prime enautant de pays, que nul autre n'a tant d 'editeurs.
Enfin aucun autre^jivre de doctrine orthodoxe n'a te aussi frequemment consulte par des savants queBSrecisement, la Confes
sion Orthodoxe iu roumain Pierre Moghila.
Nous ne sofunes done point surpriA u e des theologians he
terodoxes aient Aerche des influences Brangeres dans la Con
fession Orthodo il y a parmi les tholcgiens d'occident, et surtout parmi ceiuc charges de la propagp^le dans les pay* ortho
doxes, ce rtain iA u i ne sauraient se llberer du prisme que
leur confessioalleur impose. Mais ce quif nous semble peu natu
re I, ce sont ids incriminations qui p w e n t recemment du sein
meme de l'Odlflrioxie.
Ainsi, le thologien russe G. F l o r o v s k y a affirme au
congres theoiogiqttfriAAis (1936) que la Confession Orthodoxe
est taillee entterement dans l'6toffe Blholique-romaine". (v. Pro-

ces-uerbaux du premier congris de Thiologie orthodoxe a Athenes,


Athenes, 1939, p. 218). Mais cette .affirmation ne s'appuie sur
aucune preuve et les arguments pr6sentes dans son livre Puti
russkago bogoslouija (Paris 1937), p. W 51, sont emprunt^s a des
livres tendedpieux catholiques-romains
Enfin, le th6ologien bulgare E t i e n n e Z a n k o w met la
Confession4Orthodoxe au rang des .Uivres symboliques" qui ont
tres peu d'importance entant que [.source de doctrine de l'Orthodoxie, (v. Das orthodoxe Christentum des Ostens, Berlin 1928,
p. 33, et Aktuelle Probleme, Bucarest 1943, p. 3, du meme au
teur). Mais-cette opinion non plus ne peut etre acceptee, puisque
le th6 ologien Zankow est cense afoir des (ldeviations evidentgsf

PREFACE

XV

par rapport quelques points de l enseignement rorthodoxe (v.


Logos, revue de synthese c;thodoxe, 1,1928, BacAest, p. 246*258).
Tous les detracteurs de la Confession OBwodoxe sont sur*
passs par Mr. D 6 m t r e S. B a la n o s^^H re sse u r de Petro
logie k la Faculte de Thjologie d'Athfcnes H a n s sa Conf6rence
ai ,
donnee Academie luthrienne de Seeders hau sen (le 18 Aout,
1938) et publie en allemand dans la TZeltschrift fiir systema
tische Theologie (1938) et en grec dans
o 1939 1940, on lit (. I Extrait, la p. 8):
,,** , Ritschl
,
* ,
. ,* , _
- : x?
*
^ .
" (= Mais la Conftnlon de Moghila. que Ritschl con
sidere tort comme tant un livre symbolique offioiel de lEglise orthodoxe, est tout sim]|>lement un catechisme russe du
XVH-e siefcle, produit de l'B prit mystagogique russe, etranger
l'esprit hellenique; on sait qu' un catechisme doit tre considere
seulem ^it comme expression de l'esprit de son epoque, rien de
plus; i en effet, dans l'Eglise hellenique on ignore l'existence
meme de la Confession d fllo g h ila et ce sont seulement quelques
theflogiensHpecialistes q p fen ont pris connaissance".) A ces affir
mations, nJos nous pernfcettons de donner la reponse suivante:
Pierre Mdghila n'a Bas compose un catechisme, mais une
Expositio/ridei Russorum, en latin, que Melce Syrigos a traduite
Jassy tn langue grecque prlee, sous ce titre:
. Cest
source titre*qu'elle a ete examinee et confirmee par le sy
node patriattal tenu Constantinople (en mars, 1643); Panaybte Nicoussios l'a editee sous le titre: (
)
en Hollande, en 1667). L'auteur n'a pas meme donn6 le titre de
catechisme I l'abr6g de cette Confession, mais il l'a intitule:
Gb<5paH!e fopOTKOH HayKH etd, Reeaetl d'enseignement abrfge (1645).

XVI

TIT SIMCDREA

Pierre Moghila n'etait pas russe, mais bien roumain, et nombreux sont ceux qui lui accordent l'esprit occidental, en opposi
tion celui russe. Si par esprit mystagogique", le professeur |
Balanos entend esprit liturgique", la Confusion Orthodoxe, dont
le contenu est dogmatique, moral et seulement dans une mesure
restreinte liturgique, s'oppose cette interpretation.
Le professeur Balanos ecrit en deux laogues que dans
'Eglise hellenique on ignore jusqu' i'existence meme de la Con
fession de Moghila** et que ,,ce sont seulement quelques theologiens
specialistes qui en ont pris connaissance". Cependant tout le
monde theologique sait aujourd'hui que la Confession Orthodoxe
de Pierre Moghila a ete traduite en langue grecque par Melece
Syrigos, le theologien grec le plus important du XVlI-e siecle.
Les signatures de quatre patriarches orthodoxes (dont trois grecs
et un seulement arabe), de neuf metropolites et 13 dignitaires
ecclesiastiques, tous grecs, soutiennent et renforcent {approbation
accordee. La premiere edition grecque est l'oeuvre du drogman
Panayote Nicoussios, grec lui aussi. Le fameux Dosithee, patri
arche grec de Jerusalem, rend gloire la Confession Orthodoxe de
Pierre Moghila et l'imprime Snagov, tandis que le patriarche oecumenique Denis, grec egalement, ecrit une preface pour une nouvelle
edition, restee l'etat de projet (1672). Ephrem.le patriarche de
Jerusalem (1767) ainsi que d'autres savants grecs l'impriment k
nouveau. Le vieux professeur Messoloras, collegue du professeur
Balanos, l'a editee elogieusement en 1883, et le metropolite grec
Chrisostome de Dramas l'a imprimee en 1896. Ce qui plus est,
le saint synode de l'Eglise hellenique d'Athenes a aprouve une
edition, avec additions, de la Confession Orthodoxe, imprimee au
Pyree en 1881 par Jean Martinos.
Si on tient compte des preuves que nous venons de rapporter, preuves certainement connues en bonne psrtie des theo
logiens grecs, n'est-ce pas le cas de nous demander comment
le professeur et theologien Balanos a pu ecrire ce que nous avons
cite ci-dessus?
9
# #
En 1942, il y avait 300 ans depuis le synode de Jassy (du
15 eeptembre au 27 octobre 1642), ou avait ete examine et tra
duit en grec la Confession Orthodoxe de Pierre Moghila.

PRFACH

XVt

L'hommage le plus propre pour feter cet anniversaire est,


k notre avis, la publication d'une nouvelle edition de cette Con
fession. Et puisque la Bibliotheque Naionale de Paris conserve
depuis trois siecles un des textes originaux de la Confession orfhodoxe (ms. 1265 fonds grec), lequel comprend un texte grec plus
complet et plus exact que ceux imprimes jusqu' present, j'ai 6 te
heureux d'accepter la proposition du R. P. Nicolas M.Popesco de
I'imprimer. Comme personne encore n'avait etudie ce texte jusqu a
present, le R. P. Nicolas M. Popesco sen est charge; ce texte
grec on a ajoute, en hommage egalement, la traduction roumaine
de 1691, publiee par les soins du diacre Georges J. Moisesco.
Malgre les difficultes exceptionnelles de ces temps, avec
l'aide de Dieu nous avons pu mener bien ce travail. Nous remercions la direction de la Bibliotheque Naionale de Paris d$_
nous avoir facilite la reproduction photographique du manuscrit
grec; nous remercions egalement le P. archimandrite Theophile
Ionesco, superieur de l'gUse roumaine de Paris, qui a pris soin
de la reproduction de ces photographies et nous les a envoyees.
Nous remercions de meme la bibliotheque de Academie Rou
maine, de nous avoir prte plusieurs livres rares. Nous remerci
ons enfin tous ceux qui ont collabore k la realisation de cette
nouvelle edition de la Confession Orthodoxe.
Le chancelier Radu Greceanu, qui tournait en langue rou
maine la Confession orthodoxe (Bouzau 1691), par l'ordre deson
Altesse Serenissime, le prince regnant Constantin Brancovan, appelait ce livre canon et guide de la foi, par lequel sont connus et
justifies les dogmes de l'Eglise divine et apostolique de VOrient".
Nous retrouvons cette maniere de caracteriser la Confession Or
thodoxe, chez Dosithee. patriarche de Jerusalem en 1699. En
effet, la Confession Orthodoxe de Pierre Moghila est reste le
canon et la regie de foi de l'glise Orthodoxe, que Dieu ait en
sa sainte garde.
T1TE S1MEDREA
Metropolite de Boucovine

PRESCURTRI
add.
B. O. R.
C. O.

= ad(fit, addunt.
= revista Biserica Ortodox Romn (Bucureti).
La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila, texte
latin inedit publie par A n t o i n e M a l v y et
M a r c e l V i i l e r , de la Compagnie de Jsus
(Roma-Paris 1927).
Ct
= Confessiunea Ortodox, din nou tradus i cu o prefa
de Dr. B a r b u C o n s t a n t i n e s c u (Bucu
reti 1872).
Cs
= Confessiunea Ortodox, de Dr. Ba r b u C o n s t a n
t i nesc u , ediiune aprobat de I. P. S. Arhie
piscop i Metropolit al Rom&nilor din Ungaria
i Transilvania Miron Romanul (Sibiu 1877).
C3
= Confessiunea Ortodox, din nou tradus i cu o pre
fa de Dr. B a r b u C o n s t a n t i n e s c u , carte
aprobat de Excelena Sa I. P. S. Arhiepiscop
i Mitropolit al Romnilor ortodoci din Transil
vania i Ungaria Miron Romanul, ediiunea III,
Editura librriei Socec (Bucureti 1879).
D
= ' (Snagov 1699), tiprit prin ngri
jirea lui D o s i t e i u patriarhul Ierusalimului.
ed.
= ediiile Mrturisirii Ortodoxe.
ediiile slavone = ^ ^^ (Moscova 1743, Cernigov 1745).
Fx
=, Mrturisirea Ortodox, tlmcit romnete de arhim.
F i l a r e t Seri ba n (Neam 1844).
Fs
=5= Mrturisirea Ortodox, retiprit sub privigherea i
cu binecuvntarea lui A n d r e i a g u n a (Si
biu 1855).
F
= Mrturisirea Ortodox, tlmcit n limba romn- de
F i l a r e t S c r i b a n S t a v r u p o l e (Neam
1864).
Fb
= Mrturisirea Ortodox, tradus in limba romn de
arhiereul F i l a r e t S c r i b a n , revzut i co
rectat dup original s'au tiprit de Arhiereul
I o s i f S e v a s t i a s B o b u l e s c u Boton e a n u (Iai 1874).

PRESCURTRI

Fr
Frischius
G,
Go
Gg
Gc
Hofmann
K

M
Malvy
M. O.
N
0
om.
Parisinus
PG
S
T
Sa
Sp

X IX

Mrturisirea Ortodox, redat dup traducerea arhim.


Fi l ar et S c r i ba n de ctrDr. PavelRoca
(Sibiu 1914).
= Versio germanica orthodoxae confessionis de J o h a n
Leonhard Friaohiua, retiprit n ed. Hof
mann.
= Pravoslavnica Mrturisire, ntoars n limba rumneasc dupre greceasc, de R a d u l l ogo f t
G r e c e a n u l (Buzu 1691).
Pravoslavnica Mrturisire, a doua oar tiprit (Bu
cureti 1745).
as Pravoslavnic Mrturisire, a treia oar tiprit cu
blagoslovenia mitropolitului Ungrovlahiei G ri
gor ie (Bucureti 1827).
= Pravoslavnic Mrturisire, a patra oar tiprit cu
blagoslovenia i cheltuiala episcopului de RmmeC a l ini e (Bucureti 1859).
= , ed. Carolus Gottlob Hofmannus
(Wratislaviae 1751).
* 93 , ed. E r ne st u s J u l i u s Kimm el In Libri symbolici ecclesiae orientalis
(Jenae 1843).
ss Manuscrisul greco-latin al M. 0. pstrat n Biblioteca
Naional din Paris, fondul grec, nr. 1265, numit
i Parisinus.
- v. C. O.
= Mrturisirea Ortodox.
' , ed. L a u r e n t i u s Nor m annus
In Orthodoxa Confessio (Lipsiae 1695).
= & xol
[Olanda 1667].
= omittit, omittunt.
** v. M.
Patrologia Graeca, ed. Migne.
= Septuaginta, ed. A l f r e d Rahlfs, 2 v. (Stuttgart
1935).
= Nooum Testamentum graece et latine, ed. Nest l e
(Stuttgart 1937).
ss Mrturisirea Ortodox, ediiunea Sf. Sinod, anteproect
(Bucureti 1895).
* Mrturisirea Ortodox, ediiunea Sf. Sinod, proect
(Bucureti 1899).

XX

m A k ^ o h s ir e a

ORTODOXA.

S,

as Mrturisirea Ortodox, aprobat de Sf. Sinod, ed. I,


(Bucureti 1899).

Mrturisirea Ortodox, aprobat de Sf. Sinod, ed. III,


(Bucureti 1930).

Mrturisirea Ortodox, aprobat de Sf. Sinod, ed. II,


(Bucureti 1922).

ViUer

= v. C. O.

Weissenborn

= H. J. Chr. Weissenborn, care lipete n 1850 Emendanda et Addenda (6 foi) la unele exemplare ale
ediiei Kimmel, din 1843.
= desparte cuvintele lo acelai rnd.
= desparte rndurile.
= nchide textul dup care urmeaz variantele.
= nchide variantele la textele din Scriptur.
= nchide trimeterile la S i T.

INTRODUCERE
L ISTORIA MARTURISIREl ORTODOXE

1.
Petru Movil8, arhiepiscop mitropolit al Chievnlui, Galiiei
i a toat Rusia
a vzut cu inima ntristat c de mult timpbise1 . mprejurrile de acum na-mi dau timp i ndemn pentru o introducere
mai larg i mai mult documentat, dup cum s'ar fi cuvenit i dup cum aveam
material adunat.
2. Petru Movil (n. 21 Dechemvrie 1596, rposat la 22 Dechemvrie 1646)
este fiul lui Simeon Movil (Domn in ara Romneasc 1600*1602 i in Moldova
1606 t Septemvrie 1607) i al Doamnei Domniei Sale Melania** (: aa o
numesc pomelnicele, soul i copiii; ea se numete pe sine Marghita, 1622)7
Din pricina luptelor interne, Petru Movil, al patrulea din apte frai, se re
trage n Polonia, unde avea rude i drept de cetenie. Studiaz, credem, in
colegiul ortodox din Liov, dar nu i n Paris; in 1627 intr in clugrie, ajungnd
grabnic arhimandrit-igumen in Lavra Pecerska de la Chiev. In anul 1633 fu ales
mitropolit al bisericii ortodoxe ruse din Polonia. Ajutat de pricepere, vigoare i
credin, mitropolitul Petru Movil dete via nou acestei biserici apsate de
eterodoci, mai ales in urma Uniaiei de la Brest 11596), i puse temelia luminrii
poporului ucrainean. Apr credina ortodox, nfin coli, fcu tipografii, scrise
i mai ales tipri cri, repar i drese biserici; ndemn, lud, strui fr rgaz
pentru ntrirea bisericii i binele poporului; fu fclie mult lumintoare a Rusiei i a
ntregei ortodoxii acest voivodici moldavskii", acest fiu de Domn Romn, care
nu uit Moldova, ara lui de natere i de copilrie. In 1645 veni la Iai s
cunune In Trierarhi pe Maria fiica lui Vasile Lupu cu polonul Ianu Radzivil,
crora le inu cuvntare vrgat cu dungi romneti.
Pentru viaa i activitatea lui Petru Movil rm&ne carte de temeiu tot
S [ t e f a n T i m o f e e v i c i ] Golubev ( 1922), Kieoskii mitropolit Petrb Moghila
i ego spoduijniki (Petru Movil mitropolitul Chievului i colaboratorii aii), I (Chiev
1883), 559 p text i 576 p. anexe; II (Chiev 1898), 524 p. text i 498 p. anexe.
Oper neterminat. Din lucrrile mai noi citm: P. P. P a n a i t e s c u , L'Influence
de l'otuvre de Pierre Aiogila (Paris 1926), precum i revista B. O. R, 60 (1942),
nr. 9*10. Lucrarea lui G h e n a d i e E n a c e a n u , Petru Movil (Bucureti
1882, Extras din B. O. R., 7 i 8 ) (1883 i 1884), 352 p., mult folosit de Ro.
mni i de strinii este aproape in ntregime o prescurtare i uneori traducere
chiar i a trimeterilor la cri rare i la depozite de arhive, dup G o l u b e v ,
o. e. i dup M a c a r i e, Istoria bisericii ruse. Pentru iatoria bisericilor din
Polonia vezi cartea Kirchengeschichte Polens von K a r l V o l k e r (BerlinLeipzig 1930).
3. Cu acest nume i titlu se isclete Petru Movil.

XX II

PREOTUL NIC U LA E M . POPESGU

rica rus este tare prigonit de renegai (otstupniki)**.1Pentru aceia


a chemat sinod de clerici f l laici ca s indrepteze neornduelile
pricinuite de aceast prigoan i ca s hotrasc i asupra unei
trebuine foarte mari (= dlia potrebnosti vema vajnoi). 2 Sinodul
chemat s'a inut la Chiev in biserica Sfintei Sofii n zilele de la
8 pn la 18 Septemvrie din anul 1640.
2.
Trebuina cea foarte mare a fost artat tn faa sinodului
ctre Isaia Trofimovici Kozlovskii, igumenul mnstirii Sfntului
Nicolae din Chiev. El a vorbit astfel: In biserica noastr rus
se folosesc cri slavone, pe care nu muli preoi rui le neleg.
Vznd aceasta, impotrivitorii i ereticii (potrivniki i eretiri) au
tiprit cri tn limba polon, uoar de neles, i pe nedrept le*au
1. Ce nelege Petra MovilS prin cuvntul o t c t B iim h km
poate vedea limpede din urmtoarea dedicaie a sa scris
tiprit la 1629 tn Lavra Chievului i druit, la 23 Noemvrie
Vdubik de lng Chiev, restaurat de el: Gifi Ca8*ishiik i i
14 K t T p O H tffe c f k H

CA4RMM4!*, M I S W CT4BAIH I < , H RS

CROHAt 4 IC T S R* JfpdM

X N M 4H A P H T Itm p C K fi, CTpO H TIA

C + U J H EdrONOCHUX

4 H AtH4CTkip4

K'k'IMOtt 9 HH W T
W T l s ,

p O A H T IA fM

^ M C IA P o c cT h ,

0 0 5 C t f i r o

CHUKOrO 0(1\ 348 " N P4SAP8AU1INTh

npHCBOHTH i r W l A

C IS *

cf*TW ! 4 4 11](44 4 * I I M H 4 C T U p B u A ^ tN U K ft

K fiR C KH IIp (w cR A i|i(M H u H K T h ck T

HHKT * 8 s o W T C i r w

(otstupniki), se
pe Slujbenicul
1636, mnstirii
ca4e9 h sfk r

iru> U V
A 'P S H I T X

' 4 4

W TATH,

II'POKAATCTKOM. S

8HHT g*,..

W T A ,

N I f d S p itU IH M O lO

KAATROW

flp-

AW HACTbipd B u a 8 -

HAH

44<

\114 H oiN lip T d

\ 4 R T i ICKTA IA4CH , ( = Aceast


Liturghie, intru mrirea i cinstea Domnului Dumnezeu celui in Sfnta Treime
mrit i intra iertarea pcatelor l ntru pomenirea ea i a prinilor si, este
dat la biserica cu hramul Minunile Sfntului Marelui Voivod Mihail in m
nstirea Vdubik de lng Chiev, de preasfinitul arhiepiscop mitropolit a
Chievului, Galiiei l lntregei Rusii, arhimandrit al Lavrei Pecerska, ctitor*ziditor
i nnoitor al acestei sfinte mnstiri Vdubik dup pustiirea i drmarea ei des
vrit de ctre renegaii numii Uniai. i nimeni s nu ndrzneasc a o lua, a o
ndeprta sau a l-o nsui supt venic blestem nedeslegat de nimeni niciodat i
supt anatema sfinilor l purttorilor de Dumnezeu prini l supt blestemul acestui
arhiereu. In anul 1636, luna Noemvrie In 23 de zile. Petru Movil arhiepiscop
mitropolit al Chievului cu mna proprie). S. G o l u b e v , Petru , , p. 459
text Tot acestei mnstiri i*s druit Petru Movil 500 de zloi, o crace de
aur In 1642 Maiu 27, un potir l un disc n 1636 Ian. 13 i o Evanghelie
in 1641 Main 27. Ibidem, p. 458459.
2. M a o a r i e , IstOriia russkoi ferhvi (Istoria bisericii ruseti), XI (S.
Peterburg 1882), p. 578*581, unde este tiprit textul ntreg al chemrii de la
24 Iuqie 1640 a lui Petra Movil, la sinodul deschis la opt Septemvrie 1640.
**&*.

IS ^MRTURISIRE! ORTODOXE

mprit drept cri ortodoxe bisericeti, de oarece in ele snt


multe amfigiri eretice. Cine a primit atare cri i le-a citit, a
crezut in ele i a nvat i pe alii s& creaz ca el. Urmarea a
fost c muli cretini au czut de la credina noastr n felurite
eresuri i acum apas, fac sil i turbur biserica. Vznd aceasta,
printele mitropolit, in dorina de a liniti biserica i de a o ntoarce
la drumul cel vechiu i drept, a scris un Catehism (napisal katihizis), cu mare grij i cu atent cercetare a scrierilor bisericeti.
Articolele acestui Catehism le aduce i le pune naintea dumnea
voastr, prea sfinit sinod. Partea ntia este despre Simbolul
Credinei, ca toi ortodocii s creaz i s mrturiseasc ntr'un
singur chip." 1
3.
Aceast carte, care tn limba greac va primi numirea de
' sau (M rturisirea.
Ortodox), a fost scris de Petru Movil* pe temeiuri din Scrip
1 . M a c a r i e, o. c., p. 583, care citeaz (la p. 588 nota 467), ca document
al desbaterilor sinodului din Chl-v Descrierea soborului de la Chiev din anul
1640 este tiprit in Russkaia istoriceskaia bibHoteka IV, p. 21-48." Aceast
descriere este un memoriu al uniatului Cassian Sakovici tiprit la Varovia In
1641 (a doua oar la Cracovia n 1642), n care ndeamn pe ortodoci s se
ndrepte ctre Roma, nu ctre Constantinopol (C. O., p. XLVI). nclin a cred
c acest Cassian Sakovici a ntitulat Catehism cartea lui Petru Movil, gndindu-se la cel dou catehisme uniate, unul al lui Iosafat Kunevici (t 1623) i altul
al lui Velamin Rukii (1632). Iar acest titlu dc Catehism ncepu a prind n
popor, cum vom vedea mai departe la Meletie Stogul. Altcum nici sinodul din Iai
(1643), nici cel din Constantinopol (1643) yi nici Petru Movil nu ntituleaz cartea
sa Catehism, ci ori Expositio fidei ecclesiae Russorum (1642), ori (1643),
ori Sbranie korotkoi nauki (ed. rutean a Mrturisire! prescurtate, Lavra Pecerska
1645, retiprit in G o l u b e v , o. c., II (anexe), p. 358469), ori Zebranie
krotklty nauki (ediia polon, Lavra Pecerska 1645).
2. Unii istorici nclin a crede c autorul Mrturisirii Ortodoxe ar fi Isaia
Trofimovici Kozlovskii. Intre aceti istorici este i M a car ie, Istoria bisericii ruse,
XI (1882), p. 590591, ale crui argumente snt urmtoarele dou. Expresia
rasipal nu ar fi precis, cci ar putea s nsemne i c Movil nsui a scris, dar
i c a poruncit s se scrie. Apoi dup terminarea cercetrii M. O., n a aptea
edin, de la 15 Septemvrie, sinodul a dat lui Isaia titlul de doctor n teologi,
care ar nsemna o recunoatere a meritelor lui de autor al Mrturiairei Ortodoxe.
Ideia. aceasta a lui Macarie c Iaaia Trofimovici ar fi autorul M. O. a fost primit
d muli iatorici rui. Dar argumentele lui snt slabe. Cci napisal este o tradu
cere a expresiei polone spisawszy care are neles activ, adic: Petru Movil a
scris cartea (cf. A. P a l m i e r i , Theologia dogmatica orlhodoxa, 1 (Florentiae

XXIV

PREOTUL NICULAE M . POPESCU

tur, din Canoane i din Prinii i Scriitorii bisericeti, n forai


oatehetic, adic cu ntrebri i rspunsuri. Ea este mprit n
trei pri, potrivit celor trei mari virtui teologice, dumnezeete
alese de apostolul Pavel (1 Cor. 13, 13: Ci acum rmne credina,
ndejdea, dragostea, acestea trei; iar m ai mare ntre ele este dra
gostea). Partea ntia cuprinde nvturi despre Credin, tAlcuind
Simbolul Credinei. Ndejdea este cuprinsul prii a doua, lmu

rind Rugciunea Domneasc i Fericirile cele nou. Partea a treia


cuprinde nvturi despre Dragostea ctre Dumnezeu i ctre
aproapele. Deci menirea crii este s arate cretinului ortodox,
ce s creaz i cum lucreze ca s se mntuiasc.
Sinodul din Chiev (Septemvrie 1640) a cercetat In toat li*
brtatea cuprinsul Mrturisirei Ortodoxe i a primit toate nv
turile ei, afar de dou asupra crora ri'au fost cu toii de aceiai
prere, i anume: locul sufletelor dup moarte i prin ce cuvinte
i In ce timp se prefac Sfintele Daruri. Pentru precizarea acestor
dou nvturi, precum i pentru aprobarea tntregei cri, sinodul
chfevean hotr, !n edinele de la 11 i 12 Septemvrie, s fac
apel la patriarhul icumenic.1
4.
Din aceast hotrlre a sinodului chievean iei sinodul
la Iai, unde domnea Vasile Lupu, prieten al lui Petru Movil,
1911), p. 551552. Ur Ia iii est intitulat doctor In Pattriconul lui S i l v e s t r u
K o o v inc din 1635, cum arai nsui Macarie. Mai mult isc. Patru Movili
ate cunoscut autor a multe cri, pe cnd Iaaia nu-i scriitor d priceput* sol i
cuvnttor sinodal. Oricte paternitli de ciri i s'ar contesta lui Movili, cum
este cazul cirU Lithos (1644), contestat! de iezuitul Rutka (M acarie, o. c., p.
603) . tot li mai rlmn unele, care sft-1 arate crturar i scriitor, pe cnd de
la Iaaia n'avem aici o lucrare cirturireasc. Istoricul Macarie ar fi trebuit a fie
consecvent i s trag ncheierea c i Ignatie Oxenovici este coautor al M. O ,
Intru ct acelai sinod i-a dat i lui cinstea de a sluji cu pateri (palia), (Ibidem.
p. 986), cum i-a dat lui Isaia titlul de doctor. mi tngftdui si vid lucrurile astfel.
Sinodul a cutat si onoreze pe unii din membrii sii. i atunci lui Ignatie Oxenovici,
cafe inuse cuvntare despre sinoade i rostul lor la iaft sinodalilor, (Ibidem, p.
583), i-a dat paterii.iar lui Iaaia Trofimovid, care ltauriae sinodul despre rostul
hi. O. i o prezentase spre desbatere, i-a confirmat thJnl'.de doctor pe care-1
avea mai de muH. D o s i t e i u al Ieruaslteuhri scrie ta Viapa hii fidetie St
rigai (v. Bibliografia romneasc veche, 1, p. 911) e i Mrturisirea Ortodox a
fost scris de Rui l de Petru al CUevului C f eot xi 4 Kurffw HAvpec oev ttjv '( ).

1. M a c a r i e , Istoria bisericii ruse, XI (1882), p. 584, 985.

ISTORIA MRTURISIRE! ORTODOXE

XXV

sprijinitor cu m&nft larg dar i aspr al bisericilor ortodoxe, i cu


trecere la Turci i la Poloni. Prin sinodul acesta se vesti in lumea
larg i de-alungul veacurilor numele lui Vasilie Voivodul Mol
dovei i numele oraului Iai1.
Petru Movil trimese 1a acest sinod cartea sa, scris n limba
latin *. Titlul crii era Expositio fidei ecclesiae Russiae Minoris.
Dar nume de autor nu avea, de vreme ce, fiind cercetat i apro
bat, afar de dou ntrebri, de sinodul chievean, era soco
tit acum ca oper a bisericii din Rusia Mic. Aceast Expositio
fidei fu adus la sinodul de la Iai de trei delegai clerici chieveni: Isaia Trofimovici, igumenul mnstirii Sf. Nicolae din Chiv:
Ignatie Oxenovici, predicator; i losif Kononovici, igumenul m
nstirii Artarea Domnului. Exarhii i delegaii patriarhiei fcumenice fur Porfirie fost mitropolit de Nicheia i ieromonahul
Meletie Sirigul predicatorul *.
1. Sinodul se numete in limba greac iv , iar in limba
latin 11 gsesc numit uneori fi Synodus Glascensis" (Quantum mutatus...!),
v. N or ma nnu s , Orthodoxa Confessio (Lipsea 1695), introducere (C 7 r. v.).
2. v. infra p. 174 r. 19, p. 175 r. 4, p. 176 r. 3; cf. p. 181 r. 6 i 31,
p. 182 r. 7. Nota lui Meletie Sirigul de la sfritul manuscrisului 360 este tiprit
l de arhim. K a l l i n i k o s D e l i ka ni s , , III (Constan
tinopol 1905), p: 30. Aceast not a fost tiprit mai de mult, dar inccmplect
i greit, de arhim. A n d r on i k os K. D i m i t r a k o p u l os, '
(Lipsea 1872), p. 156. Din traducerea lui Sirigul iese c titlul latin al crii lui
Petru Movil era Expositio fidei ecclesiae Russiae Minoris (v. infra, p. XXVI nota
1). Hof man n, Orthodoxa Confessio (Wratislaviae(= Breslau) 1751), n Historia
Catechismi f. a 4, citnd pe Nectarie al Ierusalimului, care vzuse traducerea
titlului de ctre Sirigul, red astfel titlul crii: Expositio fidei Russorum.
3. Numele delegailor la sinodul de la Iai snt notate de Meletie Sirigul,
v. infra p. 174 r. 1213, 20, 2223; p. 175 r. 24; cf. Condamnarea capito
lelor calvine fi Scrisoarea ctre Vasile Lupu (Iai, 1642 Dechemvrie 20), repro
ducere fotografic In rev. B. O. R., 34 (19101911), anex la p. 361, i In
C a r t o jan, Istoria literaturii vechi, II (1942), p. 9697.Forma Trofimios citat
de Sirigul In loc de Trofimovici era ntrebuinat chiar de Isaia, c&nd isclea la
tinete (Gol ubev, Petru Movil, I p. 539 anexe: Isaius Trophimius Rector
Kifowsky (anul 1633 August 20). Numele lui ntreg era Isaia Trofimovici Kozlovskii. Dup M a c a r i e, Istoria biserici ruse, XI, p. 592, losif Kononovici era \
rector al colegiului chievo-moghilean. Pe Oxenovici l public unii greit: Ozenovikios Xenovikios, n rom. Nenovici (sic), iar pe Kononovici 0 mai greit: ori
Koaovici, ori Kanovikios, ori Kokonovikios la D e l i k a n i s , o. c. p. 30, ori
Koinonovildo In rom. Constantinovici (sic), v. Bibliografia rom. veche, I, p. 314,

XXVI

PRE(W

i M

M . POPESCU

Sinodul de in Iai inu de la 15 Septemvrie pn la 27 Octomvrie din anul t642ifl In acest rstimp dellgatul patriarhiei,
unde este reprodui dupfl patriarhul Dositeiu i Scrisoare/ ctre Vasile Lupu.-*Meletie Sirigul acrie c towsrul su axarh i delegat^eite i Porfirie mitropolitul
Nicheei; i muli iundu- dup el l-au citat la fal. Dar Sirigul ntrebuineaz
un eufemism, de vreme ie flcest Porfirie este sumai un fosi mitropolit de Nicheia,
cum i d i singur titlul f i Scrisoarea ctre Vasile Lupu: (r. supra: o! (greit
) 4 x6 ^^ x a l ** : 6
. 2 u p j| 3 ( , .

De nsemnat

este asemnarea de num* a acestui Porfirie fost al Nichee. cu mitropolitul efectiv al


Nicheei din acelai a 1642, care isclete Condamna; i capitolelor calvine de
ctre sinodul constanj^^Bitan din Maiu 1642 astfel; 6 ,
naintea fostului mitropAt Porfirie (. Condamnarea citat mai sus).

!. Datele descMrii i nchiderii sinodului de la Iai iea din notele Ini


Meletie Sirigul. In caflfptul traduoerii MirturisiiflBtodoxe (Ms 360 din metohul
S i Mormnt de la Ceastantioopol) pe fila Intiia Sirigul scrie: *.
vs'. ( * sv Ptsaoty (f)v )
. . . . ( 1tS42, Septem
vrie 15. Expuneremcredlnfei bisericii din Rusia Mica (pe care au numii-o fi Cate
hism), ntocmit di ntrebare si rspuns. nceputul. ntrebarea ntia, etc.) v. A.
Papad. - Ke mmev s, ^,, IV (Peterburg 1899),p. 344;
K a l l i n i k o v D e l i k a n i s , , III (Constantinopol 1905),
p. 30. Dup data B este de crezut c n^Hast zi de 15 Septemvrie 1642
s'a inut edinta] ntia a sinodului, cnd solemn va fi fost ncredinat delega
ilor patriarhiei fexpunerea de credini I luflfetru Movil i cnd Sirigul va fi
l nceput traduierea.Data nchiderii sinoduluif (27 Octomvrie 1642) lese din
nota tot a lui Sirigul pe acelai manuscris, ^pfrit, unde scrie c i la 27 Oc
tomvrie 1642 i s'au prezentat de delegai^Hleveni unele ntrebri, la care se
cerea rispuna de la pstriarhie; ceia ce nien ni c i la aceast dat se sfrise
traducerea i desbaterea Expunerii de credina:
.
, Kiijtao Stoc
, tfj ' 6 '.
3|1 ( Aceste ntrebri ni s'au
trimes tn IaM Moldovei de ctre nalt preamnfitul mitropolii al Chlevului prin de
legaii si saia, IgnqHe i lotlf la 27 Qctkmarie 1642, cernd rspunsuri de
Marea Biseric). Dar aceste ntrebri nu snt trsnscrise (v. publicaiile citate
mai susI.-^Dfcta sinodului de la Tui, aa cum iese din notele lui Sirigul, este nt
rit de scrisoarea doctorului Scogardi, scris In Iai la 6 Noenvrie 1642 i tri
mii rezidentului imperial Schmid ( H u r m u z a k i - S l a v i c i , Documente IV, |
(Bucureti 1882), p. 6 8 8 ; cf. Preotul N i c u l a e M. Popescu. Pomenirea
sinodului ( la Iai. tn Analele Academiei S. Istorici, 25 (1943), p. 433438). Sco
gardi scrie din Iai la 6 Noemvrie 1642: Vennero duntjue qui, due meet sono,
delegaii patriarhiei; dl la a pochi giornl vennero anco tre Theologi Rutenii Deci
la 6 Septemvrie 1642 Grecii erau ln lai, iar Chievenii erau ateptai* Struim

ISTORIA MARTUfimttEI ORTODOXE

XXVII

Meletie Sirigul1 ndrept i traduse cartea trimh de Petru Movil


din limba latinfi in limba greaoft vorbit, intitulftndu-o Mrturisirea
Ortodox. Toi delegaii se neleser asupra cuprinsului ei. Cele
douft ntrebri nedeslegatefle la Chiev fur hotrte in nelesul
vechilor nvturi orthodoxe,1 c adic nu-i foc curitor pentru
suflete dup moarte (I, 66) ci liturghiilePW ftciunile i milosteniile
celor vii le folosesc i le izbvesc (1,64), i c prefacerea Darurilor
se face n timpul chem&rf Duhului Sfnt de ctre sfinitul slu
jitor (I, 107). 1
5.
La 30 Octomvrie 1642, Expunerea credinei trimis de Petru
Movil, acum ndreptat i tradus n limba greac, a fost naintat
sinodului din ConstantMopl prin ngrijirea Domnului Moldovei
Vasile Lupu.8 La 6 Noemvrie delegaia chievean se pregtea
de plecare; 4 iar delegaia greac mai rmnea in Iai,5 unde la
asupra datei exacte a|sinodului de 1 Iai fiindc de mult, din 1882, se tot re
pet In scrisul romarijngreala copiat dup& istoricul rus Macarie c sinodul
de la Iai a inut de la Dechemvrie 1641 p&n la Septemvrie 1642 (v. B. O. R.,
60 (1942), p. 475, 487). Pr. Teodor Bodogae, Din istoria bisericii ortodoxe
de acum 300 dttani (Sibiu 1943), p. 134, scrie c edinele (sinodului de la Iai)
dureaz aproxjgrtJJv 43 de zile, din K Septemvrie pn in 27 Octomvrie.-Intru
c&t autorul citeaz pe Scogardi i p4 Sirigul, nseamn c i-a scpat din vedere
faptul c la f> Septemvrie delegaiilui Movil inc nu sosiser i deci edinele nu
puteau nc^je In aceast zi, cum i c de la 6 Septemvrie pn la 27 Octom
vrie snt 52 de zile i nu 43. [Aschiuando nu nseamn evitnd (p. 135. n. 2),
dar nici ocolind (rev. Mitropolia Moldovei 1942, p. 517), ci desgvstnd.
1. , grec,' nscut 1586 in Creta, studiaz In Veneia i
PadgflBitr In clugrie, ajunge predicator i profesor in Constantinopol, unde
moare in anal 1664. A cltorit de mai multe ori i In Moldova. Este cel mai
mare teolog ortodox al vremii sal. Viaa lui scris de admiratorul su Dositeiu,
patriarhul Ierusalimului, a fost publicat mpreun cu cartea sa ^ In
BucuretiJTl690 (Bibliografie rom. veche, I, p. 298, 311313). Despre Meletie
Sirigul a'a scris mulL Cele m nsemnate lucrri sunt pomenite de D. R us so,
StuM greco-romn$, p. 237246.
m 2. H u r m u z a k i - S l v Ici, Documente, IV, I (1882), p. 668 , unde Scogardi ca bun catolic scrie c numai din interes Rutenii cedar Grecilor: Li Rutheni perd hora, accioche il loro libro venga approvato e sottoscritto dai Patriarca
di ConstantinopoM, mostrano di aecordarsi all' opinione delii Greci.1*
3.
v. infra, p. 174 r. 27, p. 175 r. 10; cf. p. 181 r. 11 i 38, i C. O.
p. LI unde |* ar putea fi lnelea: Octomvrie 38.
i Scogardi* Ibidem.
3.
Eate o scpare din vedere afirmaia lui Bodogae, o. c., p. 134,
n. 4, c la 6 Noemvrie .delegaii greci plecaser la Constantinopol s duci

XXVIII

PR HOUL N IC U L A E M . P O P E S C l

20 Dechemvrie 164^ se tiprea tn tipografii seac de la TrierarfciI


o Scrisoare de mulumire ctre Vasile Lupui Domnul Moldovei I
precedat de Condamnarea Mrturisirei Rsritene zis a lui
Chirii Lucaris. 1 ..Jfl

traducerea greac a Mrturisirii ortodoxe refcute". Adevrul istoric este cel de I


la p. 136 unde tot dnsul scrie cft Grecii mai rmn nc" dup 6 Noemvrie. I
1.
Gsesc aci local s dau lmuriri despre Foaia Volant greac tipri
la Iai in 1642 Decbtflrie 20, care cuprinde
capitolelor cahine din I

Mrturisirea Rsritean^^m a lui Chirii Lucaris Wrn'soarfq de mulumire ctre I


Vasile Lupu, a crei reproducere fotografic am artat-o la p. XXV n. 3. Pa I
triarhul icumenic Partenie cel btrn impretfh <?u sinodal su cercet din nou I
In CoQstantioopol nai fusese cercetat In 1638) Mrturisirea Rsritean (- I
) xftcmavtxi); ) tiprit n 1629 i 1633 supt numele I
patriarhului icumedi^Chiril Lucaris, i hotri att condamnarea capitolelor ei, I
in numr de 18, fiindc stat pline de nvturi calvine, ct i anatemizarea ce I
lor ce vor crede io ea. Epistola sinodal de Hfcdamnare, datat din luna Maiu I
1642, este isclit de patriarh fi de toi membrii sinodului. Printre isclituri se afl
i a lui Meleke.Sirigul, care ser/iese o carte Hlreag, Antirrisis, contra acestei I
Mrturisiri rsritffllBalvine, i care va fi fost prta, ca un specialist, la redac
tarea epistolei m condamnare. Cu aceastSftpistol sinodal de condamnare vin I
delegaii greci, Porfirie fost al Nicheei i Meletie Sirigul, la sinodul de la Iai.
Iar In serisoarta lui Scogardi amintit mai sujl citim c Sirigul ceru sinodului de
la Iai s consimt la Condamnarea adus de e l: L'oggetto principale del Cerigo
fii scomunicare li Capitoli publicai sotto nome ii Cirillo." Dar tot de la Sco
gardi nelegem c delegaii chieveni se Inspetrivir acestei cereri. Ei spuneau c
biserica ortodeoA nu crede la aceste articole balvine, care nu snt scrise de Lucaria ci publicat sept numele lui de pastorul ambasadei olandeze. Alipindu-se
la aceast impolMPRF/4Nltt Domnul ct Bboerii, czu cererea lui Sirigul de
consimire la Condamnarea cu care venise.Vedem ins c in Foaia Volant
amintit este tiprit l aceast Condamnare. Mei mult nc. Supt ea se afl, pe
lng numele sinodalilor constantnopolitani, att numele ierarhilor moldoveni
(Varlaam,Evlogbie, Anastasie, Gheorghie) ct i numele ierarhilor din Rusia Mic,
precedate 4* o declaraie greac a lui Petru Movil pe care o traduc in rom

nete. Ca aceast epistol sinodal a inatbpreasfinfitukii printe i pstor al nostru


patriarhul ConstantinopoUi m nvoesc i consimt eu Petru MoAl, smeritul arhie- i
piscop mitropolit al Chievului, Galifiei i 4ntrtgei Rusii, exarh al Sfntului Scaun j
apostolic al Constaniinopolei, arhimandrit al havrei Pecerska; isclesc cu mna
mea pentru mine i pentru tntreaga biseric ortodox t sobornic care este tn Rusta
Mic." Cum s ne explicm aceast consimire la Condamnare a lui Petru
Movil, cnd tim c delegaii lui la Iai o refuzaser? Cred tn chipul urm
tor. Delegaii chieveni, dup insistena lui Sirigul, au trimes la Chiev lui Petru
Movil aceast epistol de Condamnare pentru a crei discuie i aprobare ei
nu aveau mandat. Iar Petru Mov:\ iprobat-o i a isclit-o cat na late nici
umbr de bnuial c ar nclina sprff nvturile calvine. Vznd isclitura Ini

ISTORIA MRTURISIRE! O RTO D O X E

XXIX

6.
la Constantinopol, patriarhul icumenicfPrtenie I cel B
trn (16391644), mpreun cu sinodul de arhierei din jurul su,
i cu clerul, cercet cartea trimis de sora noastr biserica
Rusiei Mici." Firete este vorba de cartea pidreptat i tradus
n limba greac la Iai de Meletie Sirigul, m crei titlu acum era
' tije ^ c tea {Mrturisirea credinei ortodoxe a bisericii sobor
nice i apostolice a lu i Hristos)., Cercetarea sinodului din Constsn
tinopol ajunse la ncredinarea c M&jhirisirea aceasta urmeaz
dogmelor Bisericii, glsuete mpreun cu sfintele casosne i nu
cuprinde nimic protivnic Bisericii. De aceia sinodul cu vot de
obte aprob aceast Mrturisire Ortodox in versiunea ei greac
i hotr ca tot cretinai ortodox s o primeasc i s o /citeasc.
Actul sinodal de aprobare fu ntrit cu pecetea patriarhiei i cu_
iscliturile patriarhii!! Partenie, a opt mitropolii i a 13 drePetru Movil, fr a mai sta la gnduri i vor fi pus i ierarhii moldoveni isc
liturile lor. l mai fired c, odat S ntoarcerea de la Chiev a acestei Condam
nri aprobate acum i de Movil, vor fi fost trimese de Petru Movil acele n
trebri nmnate =lui Sirigul la 2 l Octomvrie 1642. Sirigul avnd acum epistola
de Condamntfflprobat i isclit de atia ierarhi i dregtori bisericeti o
tipri !d t. untea Scrisoarei de mulumire pentru aprarea ortodoxiei, adresat lui
Vasile Lupu. Tiprirea te ndeamn s crezi c epistola de Condamnare a sino
dului din Constantinopol ar fi fostmscutat i aprobat i de sinodul de la Iai
i c deci ar fsce parte da lucrrile acestui sinod; i chiar aa a crezut Dositeiu
al Ierusalimului (v. Bibliografia rom. veche, I, p. 308 i 310). Ceia ce nu era adevrat,
intrai ct sinodul de la Iai s'a ocupat numai de Mrturisirea trimis de Petru
Movfl, nlturnd cererea de aprobare a epistolei de Condamnare; iar protocoale
de desbateri el n a ncheiat. Era aceast tiprire i o meteugire a lui Sirigul de
a ctiga cererea perdut la nceputul sinodului i de a face cunoscut lumii cre
tine prin tipar Condamnarea^Mrturisirii Rsritene zise a lui Lucaris. Dar de la
aceast meteugire a lui Meletie Sirigul i pn la gndul de a socoti cuprinsul
acestei Foi Volante drept protocoalele (acta) sinodului de la Iai nu era dect
un pas. i pasul l*au fcut unele tiprituri, in care Foaia Volant este intitulat

* &

(=* Protocoalele (actele) sinodului de la Iai, care este al doilea mpotriva Capi
tolelor lui Chirii). (v.K im m ei, Libri Symbolici, (lena 1843), p. 408). In acest titlu
greit cred pn azi cercettorii grbii. Textul slav al consimirei lui Petru
Movil, datat Ins greit, vezi-1 la G. E n a c e a n u , Petru Movil, p. 2867
i nota (s). N. A. G h e o r g h i u , ntmpinarea Iul Meletie Sirigul[B. O. R*
LX. (1942), p. 422* arat Hmpede c Sirigul i-a scris Antirrisis Intre 1638 i
1640, ded nainte de sinodul de la Iai

XXX

PR E O T H flM C U LA E M. P O pElC U

gfttori bisericeti n anul piintuirii 1643, tn luna Martie,, indic-,


tionul al 11-lea. 1 Attea isclituri a avut acest act sinodal la
data ar&tatft mai sus. Mei trziu ins atul dezaprobare al Mrturisirei Ortodoxe fu isclit i de patriarhii Ioanichie al Alexan
driei (1645 1657), M acati al Antiohiei (1 6 4 7 1672) i Paisie al
Ierusalimului (1645 1660), precum |i de ' Partenie mitropolit
de H ios.f
O copie a Mrturisirei Ortodoxe aprobate de sinodul constantinopolitan, prevzut cu isclitura autograf a lui Partenie,
patriarhul icumenic care prezidase sinodul-de aprobare, a fost
trimeas lui Petru Movil tnalt pressfinitul mitropolit al Chievului
i al tntregei R usii". Credem c aceast copie a fost dus lui
Movil chiar de Meletie Sirigul oare In vara anului 1643 era tn
Lavra Pecerska de lng Chiev,4
Manuscrisul Mrturisirei Ortodox cercetate de sinodul din
Constantinopol amintit mai sus cuprindea i textul lstin al Mrturisirei, scris n faa textului grec. Dar tn actul de aprobare se
spune c sinodul n'a cercetat aceast a doua parte a crii"; e
deci textul latin al Mrturisirei n'a fost aprobat de sinodul pa
triarhal din MartfaM|643.
7.
Mrturisirea O rtodox tn limba greac se citi i se rspn
la Greci prin manuscrise, pn ffn d Panaiot Nicusios, * mare
1. v. infrd p. 175177; cf. p. 181 182lj| planele 5 i 6. In loc de Marti*
indictionul al 1l lea" s'a tiprit tn prima ediie greac aM. O. (Olanda 1667):
Martie ziua 11", v. infra, p. 176 r. 2630. i aceast greal a intrat apoi In
toate ediiile M . O. care reproduc aprobarea sinodal, precum i in linele studii.
Chiar l In C. O. p. L II, care avea la ndemn ms. P aritinut, a ptruns aceast
btrn greali.
2. Despre datarea acestor isclituri v. infra 13.
3. v. infra, p. 175, r. 1216; cf. p. 181, r. 1317.
4* Petra Movil scrie la 16 Septemvrie s. v. 1644 c ateapt cu dor ek
vad iari iterum videre pe Meletie Sirigul (Hurmuz.-Iorga, Docu
mente, IV, I, p. 694.
5. v. infra, p. 176, r. 24; cf. p. 182, r. 67, precum i toate ediiile
M. O, tn care se public la nceput aprobarea sinodal.
6 . Despre Panaiot Nicusios f 1673(In Precuvntare p. IV l XI s'a scris Nicuasios ca s nu se citeasc Nicuzios) notez numai legturile lui cu rile Romn. Pl
nuia ridicarea unei frumoase biserici la SL Gheorghe-Nou dinBucureti, unde toopusemai tnti cldirea chiliilor la care lucra l In 1672. A stat de vorbaa Mina
Costin despre valul lui Tralan. D. Cntemir povestete moartea lui la laaooea.

STORIA MARTURISIHEI ORTODOXE

XXXI

dragoman al Porii Otoman fi sprijinitor al ortodoxiei, se hotfr s


o tipreasc El plnuia tiprirea Inel din anul 1662, cnd Nectarie patriarhul Ierusalimului1 i ntocmi o prelat, in care scrise
istoria M. O., plec&nd de la grija pentru ortodoxie a lui Petru Movil
i terminnd cu laude aduse lui Nicusios. Mai scrise in prelat c
M. O. avea s se tipreasc n amndou limbile, greac i la
tin (x*t te & ), i s se dea n dar
cititorilor. Dar ivirea acestei cri mai apesti civa ani.
Elinistul Emile Legrand este acela carele, sprijinit pe n
semnri i scrisori contimporane, a dovedit fr urm de ndoial
c Mrturisirea Ortodox sa tipritlntia oar numai in limba
greac, Ia anul 1667 in Olanda.a Panaiot Nicusios rugase pe
secretarul rezidentului olandez la Constantinopol s tipreasc
M. O. in Olanda, unde manuscrisul crii a fost trimes, oricum, ic.
Discui lui cu nvatul agarean Vanii se pstreaz i la Acad. Rom. mss. gr.
631 i 671. ( H u r m u z . l o r ga. Documente. XIV , I, p. 204 10; N. l o r ga.
Inscripii din biserici, I,- p. 305, Byzance apris Byzance, p. 134, 202 4, Re
vista Istoric, 19 (193$, p. 12 13; M ir o n C o s t in , De neamul Moldovenilor
(ed. 1914), p. 4142; D. C a n te m ir, Istoria imperiului ottoman, 1 (1876),
p. 395 403; -C. E r b i c e a n urXronicarii greci (1888), p. 1845).
1. Prin,struina lui Panaiot Nicusios, Nectarie este ales i sfinit patriarh
de Ierusalim In Duminica Floriilor din anul 1661 (A. P apa d o p ulo s - K e ra m e v e
in H u r m u z . , Documente, X III, p.p522). In Septemvrie 1662, Nectarie se aila In
metohul Sf. Mormnt din Constfttinopol, unde la 20 Noemvrie 1662 seri pre
faa la M. O . Lucrarea lui Nectarie, } 4^ 38 este tiprii la
Iai 1682 de Dositeiu patriarhul (Bibligrafia rom. veche, I, p. 251 258). Prefaa
lui Nectaire s'a tiprit aproape |n toate ediiile M. O . i data ei (20 Noemvrie
1662) duce in greal pe cei care scriu c M . O . s a tiprit In 1662.
2. m i l e Lc gr an (L Bibliogrzpme hellenique, X V II siecle. tome deu-

xieme (Paris 1894), p. 203208. Din citatele aduse de Legrand i controlate de


min se vede c, inainte de el, cel mai apropiat de anul tiprirei a fost Dositeiu
sl Ierusalimului, care pun tiprirea M. O. intre 1665 1668. l dup studiu]
lui Legrand din anul 1894, mai s&nt nc teologi romni care scriu c ntia
ediie a M O. s'a tiprit In anul 1662 In Amsterdam i nc in limbile latin i
greac: G h e n a d i e al R m n i c u l u i In rev. B . O. R-, 22 (189699),
p. 8645; J o n M i c h a l c e s c u , D ie Bekenntnisse (Leipzig 1904), p 23(de l la
p. 266 citeaz cartea lui legrand); prttre J. M i h a l c e s c o . La theologie sym
bolique, (Bucarest-Paris 1932), p. 79; T. B o d o g a e , o. c. (1943), p. 138, n. 2;
Htextul ?reco-latin (al M. O.) tiprit in 1667 in Olanda f i de attea ori dup aceea"
(sic), unde i trimeter este greit, ier la p. 139 n. 2 sene: edii; greco-latinc
Amsterdam 1667."

FREOTOL n ic u l a e . POPESCU

anui 1665. Guvernul rilor-de-joe, cutnd s ndatoreze pe cu.


noscutul om politic care era Nicusios, lu asupra lui cheltuelil*
tiparului. Exemplarele crii fur aduse to lzi de Justin Colier, I
noul rezident care sosi n Constantinopol la 25 Maiu 1668. Mir
turisirea Ortodox ieise de subt tipar numai n 1667.1 Patriarhul
icumenic Metodie (5 Ianuarie 1668 Martie 1671) mpri orto
docilor cartea n dar din partea sus num itului dragoman. 1
Cartea tiprit cu liter curat i frumos turnat, cu pre
scurtri i combinaii de litere ca n manuscrise, are titlul urmtor:
| j | |
. * Fr loc i fr an de tiprire. La nceput, pe opt
foi paginate jos cu litere i cifre, snt tiprite prefaa patriarhului
Nectarie din 20 Noemvrie 1662 (A 2A 5) i actul de aprobare
al patriarhului Partenie din Martie 1643 ([A 6 A 8 ]).4 Urmeazl
textul grec al Mfirturisirei pe 252 pagini i apoi mai snt dou
foi albe. Oglinda tiparului este de 144 X 8 8 mm . 6
lo
ediia Olanda a M. O. sau strecurat greeli. Unele sn
greeli de tip ar; altele pot fi ale manuscrisului dat spre tiprire,
de pild rndurile srite. Aceste greeli se pot urmri In aparatul
critic al ediiei de fa ; pe unele din ele le vom arta cnd vom
vorbi de textul manuscrisului Parisinus.
Mrturisirea Ortodox a fost de la nceput citit i folosit
nu num ii de ortodoci ci i de teologii occidentali. In discuia
iscat la Paris, incepnd cu anul 1665, Intre catolici i protestani
cu privire mai ales la traossubstantiatio i la prezena real in
euharistie, att unii ct i alii cutau argumente l in crile
1. E ' L e g r e n d , Ibidem, p. 204. D ac tiprirea ar fi fost mai timpurie,
exemplarele puteau fi trimese n 1667 cu un alt rezident.
2. D o s i t e i u, Istoria patriarhilor ierusalimului, p. 1177 1178. Dup
Dositeiu, Panaiot Nicusios a primit crile in Creta, unde era cu vizirul, i de
acolo le-a trimis patriarhului Metodie, care le-a mprit
. Tot dup Dositeiu, Metodie a pstorit In anii 1667 1671.
3. Titlul se repet 1a p. 15, adogndu*se du p ,
4. . L e g r a n d , o. c., p. 208 213, reproduce prefaa i aprobarea Mr
turisire!, in textul crora primete unele din conjecturile i corectrile lui Nor*
mannus i Kimmel, fr s arate cum era textul Olandei, pe care muli nu-1 pot
colaiona, fiind foarte rar.
5. Am avut bucurie, adus de o cercetare ndelungat, sa descoper i sa am
la ndemn un exemplar din ediia Olanda, pe lng care atia ini a u trecut uor.

is t o r ia m

A r t u r is ir k i o r t o d o x e

XXXIII

ortodoxe. Port-royalistul Antoine Arnauld, cpetenia catolicilor in


aceast discuie, ceru intru aceasta ajutorul lui Olier de Nointel,
ambasador francez la Constantinopol (1670 1680), care-i trimese
la 9 Maiu 1671, ntre altele, Foaia Volant tiprit la Iai (20 De
chemvrie 1642), precum i Mrturisirea Ortodox. Arnauld o folosi
bucuros n rspunsul su la cartea cea nou a pastorului calvin
Jean Claude. Tot aa fcur i ali scriitori catolici. Citatele i
certificatele ortodoxe aduse n aceast discuie snt cuprinse in
cunoscuta colecie Perpetuite de Ia Foi (16691713).1
8 . Ediia Olanda a M. O. s a sfrit grabnic, mai ales c cele
mai multe exemplare nefiind legate, lesne s'au rvit. De aceia
o nou ediie era ateptat. Ea este opera lui LaurtnHus Normannus, profesor n Upsala, care mprumutnd de la suedezul
Sparwenfeldiuscel ce strngea i cri romneti *, un exemplar
al ediiei O. l copie i-l traduse n latinete. Pe marginea dreapt
a copiei sale adog conjecturi i emendaiuni care dovedesc c
Normannus cunotea bine limba greac i avea sim critic. O pre
fa ntins d lmuriri, multe nemerite, despre autorul Mrturisirei, despre limba ei i despre cuprins. Ediia aceasta8 apru la
Lipsea n anul 1695 i de la ea pleac mai multe ediii de ct
de la cea din Olanda. Nu s'a bgat de seam c textul M. O.
din ediia Normannus este o reproducere a textului ediiei Olanda,
de i acest lucru era uor de vzut, cci Normannus noteaz pe
marginea dreapt a ediiei sale paginile ediiei Olanda. *
9. A treia ediie greac a M. O. s'a tiprit n mnstirea Snagov
din Romnia n anul 1699. Ideia a fost a lui Dositeiu al Ierusa*
lim ului care in interesanta prefa a acestei ediii spune Intre
1. V i l l e r in Introduclion la Confession Orihodoxe de Pierre Moghila, p.
LXXVLX XXI, unde se folosete de corespondenta vremii.
2. N. I o r g a, O tipritur romneasca la Uppsala (An. Ac. Rom. 1st. VI
(1926*1927), p. 73.
3. E m i l e Le g r a n d ,

Bibliographie hellenique, XV II siecle, to. III,


(Paris 1895), p. 38 40, descrie prea scurt aceast ediie interesant. Eu am
folosit exemplarul Academiei Romne (A. 26384), cu unele foi lips. El face parte
din exemplarele cu 24 foi liminare, in care se cuprind foaia de titlu (grec i latin),
dedicaia ctre regele Suediei Carol al XI i prefaa ctre cetitor (Lector candide),
+ 350 foi paginate
2 foi albe. Oglinda tiparului este 136 X 83 mm.
4. . L e g r a n d nu a observat acest caracter al ediiei.
3

XXXIV

PREOTUL NICULAE U . POPBSCU

altele c ediia lui Nicusios (Olanda 1667) nu se mai afla; exempla


rele fuseser puine i nelegate ; credinc'oii simeau lipsa cftrii,
mplinirea ideei este fapta lui Constantin Brftncoveanu, Voivod al
culturii romne i ortodoxe. Tipograf este vestitul ieromonah
Antim de la Ivir, iar diortositor Panaiot din Sinope. Pe 8 6 pagini
mari, in folio, pe dou coloane, se intinde textul M. 0 ., creia i
se adaog pe alte 250 pagini un studiu despre cele trei virtui
teologice, un comentar al M. O., de ieromonahul Visarion Macri din
Ianina. Ediia aceasta a M. O. de la Snagov, pe hrtie r trainic,
cu liter bun, legat n piele, este o mndrie a tiparului rom
nesc. 1 Din cercetrile mele iese c, n ediia Snagov, textul M. O.
nu-i reprodus dup ediia Olanda, nici nu are prefaa lui Nectarie i aprobarea lui Partenie , ci dup un manuscris care se
apropie mai mult de Parisinus de ct de Olands. Se pare c
diortositorul i-a ngduit mici schimbri n text, cum se vede in
aparatul critic al ediiei de fa.
In Precuvntare 8 s'a dat o list cronologic a ediiilor gre
ceti ale M. O. Aceste ediii cuprind textul grecesc singur sau
nsoit de traduceri n alte limbi. Dintre ele remarcm ediia lui
Carol Gottlob Hofmann 3 (Wratislaviae = Breslau 1751), n [care
este reprodus textul grec i latin al ediiei Normannus, cu toate
emendaiile lui, adogndu-i-se traducerea german a lui Frisch;
i credem, de i n am vzut exemplar, c ediia tn patru limbi,
Moscova 1781, a folosit ediia Hofmann, creia -a adogat ver
siunea slavon din 1696. Dintr'o cercetare a noastr, nu tocmai
temeinic, ar iei c edifia vienez 4 din 1771 s'a folosit att de
1. Academia Romn are mai multe exemplare din aceasti carte descris
de E m i l e L e g r a n d, Bibiographie hellenique, X V II siecle, to. III (Paris 1895),
P* 61 75 i de B i a n u - H o d o , Bibliografia romneasc veche I, (Bucureti
1903), p. 378389, unde multe epigrame i scrisoarea lui Dositeiu ctre Brncoveanu nu snt reproduse. In Legrand nu lipsesc. V. plana n. 8.
2. v. supra, p. V I i XIV.
3. L e g r a n d - P e t i t - P e r n o t , Bibiographie hellenique, XV III seicle,
to. I (Paris 1918), p. 401, ii d numai titlul i numrul paginilor, trecodu*o intre
ctile rare. In bibliotecile romneti cunosc pn acum trei exemplare din acea
st carte, care la nceput are H istoria Catechismi Russorum pe 11 fo i; iar textul
M. O. se ntinde pe 359 pagini.
4. Am la ndemn un exemplar din cele care n'au trecut in titlu numele
lui Constantin Alexandru Filippidu-Gaiu. Descrierea la L e g r a n d - P e t i t P e r p o t , o. c., to. (Paris 1928), p. 143 4.

ISTORIA MRTURISIRE! ORTODOXE

XXXV

textul din Normaunus ct i de ediia Snagov (1699). Att de mult


seamn ediia Petrupolis (1764) cu ediia Bucureti (1767) c n
clin a le crede nu surori gemene, ci acelai copil cu dou nume. 1
10.
O ediie greac a Mrturisirei Ortodoxe mult folosit i des
reprodus, de i nu merita aceast onoare, este a lui E r n e s t u s
J u l i u s K i m m e l , Librisymbolictecclesiaeorientalii(Jenae 1843)*,
P 45324. Pe Kimmel, ruthenus, profesor la lena, l ngrozete
(terret) stilul limbei greceti din M. O., fa de frumuseea minunat
a limbei elene i chiar de stilul inteligibil al lui Lucaris. Necunos*
cnd limba greac popular, Kimmel crede c huus libelli auctores (sic) novas et inauditas formas usurpant, ut , ,
nova vocabula fabricantur, ut , , , novas tribuunt
verbis significationes, veluti quum partic modo pro praepositione, modo pro pronom. distribut. modo pro adject, habeant*^1Plecnd de la acest gnd, Kimmel spune sincer c n a stat la tn*
doial s se deprteze de textul obinuit (non ab eo recedere
dubitarim), s primeasc lectiones et conjecturas marginales, care
snt ale lui Normannus, i chiar s creeze singur alte variante, s
schimbe accente i punctuaie. Urmnd astfel, Kimmel este n
credinat c a dat cetitorilor textum purum, rectum et ad intelligendum faciliorem. 4
Am trecut tn aparatul critic al ediiei de fa att lecturile
i conjecturile introduse in text de Kimmel dup cele marginale
1. Am consultat exemplarele Academiei Romftne. Descrierea acestor dou
ediii in L e g r a n d -P e t i t * P e r n o t, o. c., to. II, p. 26 27,6869. Descrierea
celei de Bucureti i in B i a n u -H o d o , Bibliografia romneasc veche, II (Bucu
reti 1910), p. 176. Pr. T e o d o r B o d o g a e , Din istoria bisericii ortodoxe
de acum 300 de ani, (Sibiu 1943), p, 139 n. 2. citeaz o ediie greac a M. O.
tiprit la Veneia in 1777. Aceast ediie nu exist.
2. In 1850, H. J . C h r . W e i s s e n b o r n lipete ase foi nepaginate
de Emendanda et Addenda la nceputul unor exemplare ale ediiei K i m m e l (n.
1812 1-28 April 1846) din 1843, punnd acestor foi o copert cu titlul nou:

Monumenta fidei ecclesiae orientalis pars I (Jenae 1850); apoi tiprete supt titlul
cel nou dih manuscrisele lui Kimmel: pars I I Praefationem Weissenborni, Me

trophanis Critopuli Confessionem, Decrelum Synodi Constantinopolitanae et indicem


compleciens (Jenae 1850), 235 pp. Deci o tiprire (Auflsge) sau o ediie (Ausgabe
a Mrturisirei Ortodoxe greceti tn 1850 nu exist.
3 K i m m e l , o. c.ain Prolegomena, p. LXI.
4. Ibidem, p. LX X IV -V .

XXXVI

PRHOTUl. . M . P O P E S C lt

ale lui Normannus, ct l variantele create de el, precum i unele


explicaii nenemerite i epitete non ornantia privitoare la limba
M. O. Am fcut aceasta ca s se vad deprtarea acestei ediii,
socotit cea mai bunM, de textul original.
Cu toate scderile ei, ediia Kimmel a fost i este mult n
trebuintat. Ediii posterioare i-au reprodus textull, firete n
mulind greelile de text i de tipar. Mai m ult nc. Snt cerce
ttori i editori care de i aveau naintea lor ediia prim a M. 0.
(Olanda 1667)2sau chiar manuscrisul original al M. 0 . (Parisinus
1265], totui nu le-au folosit pe acestea, ci, din comoditate, ediia
Kim m el.8
IL MANUSCRISUL PARISINUS

11.
Tot urmare a cutrii de dovezi ortodoxe n discuia is
Intre catolici i protestani4, este i trimeterea de la Constantinopol
la Paris o unui manuscris original" al M. O. La o scrisoare a
ambasadorului francez Olier de Nointel, i rspunde din Adrianopol
la 20 Dechemvrie 1671 marele dragoman Panaiot Nicusios, trimendu-i, intre alte scrieri, i originalul Mrturisire! de credin al
Bisericii Rsritene" ntrit cu isclituri arhiereti. Originalul acesta avea menirea s fie des artat ereticilor spre nvederarea
adevrului. Regele Franei era rugat s-l primeasc i s-l pstreze
n biblioteca regal. 5 Nointel scrie regelui Ludovic al XlV-le, la

1. J o n M i c h a l c e s c u , Die Bekenntnisse (Leipzig 1904), p. 26122,


care socotete ediia Kimmel die beste", p. 24; cf. recensia arhimandritului
H r i s o s t o m P a p a d o p u l o s Nea , I (1904), nr 4, p. 4014; Bo
dogae, o. c.t p. 139 nota 2: [Kimmel, cea mai bun]".
2. v. supra, p. XXXII, n. 4.
3. M a l vy et V i i l e r. La Confession Orihodoxe de Pierre Moghila (RomaParis 1927), de i scriu la p. CXIII c folosesc edition princeps, adic Olanda
1667, totui n amndou citatele reproduc textul grec ntocmai dup ediia
Kimmel p. 1401, 186. De altfel, chiar unde nu citeaz ediia, tot pe Kimmel
l folosesc, cf. citatele de la pp. CVIICXI l CX1V. De i la p. CX . 1 scrie
c Pariainus porte seulement ", l aci tot pe Kimmel, care are aceast
form, l-a folosit, pe cnd Parisinus are Stop, cf. infra, p. 90 r. 13 i 33. i
car este le text grec primitifH(p. CXIII) din . O. III, 20, cnd numai ediia Olanda
(1667) are 81, evident greal de tipar, corectat de Licudi ftfcv i de toi ceilali
editori, iar Parisinus are limpede Biv?
4. v. supra, p. XXXII, alin. 4.
u
5. L a u r e n t i u s N o r m a n n u s n introducerep. b 5v c la Orthodoxa
Confessio (Lipsiae 1695) reproduce scrisoarea lui Nicusios i confirmarea primirei

MANUSCRISUL PARIS1NUS

XXXVII

21 Septemvrie 1673, c-i trimete un original d u n catechisme de


l'Eglise Orientale approuve des quatre Pairi arches qui etaient
alors dans les sieges et qui l'est aussi par Denia de Constantinopole." Regele Soare mulumete ambasadorului (4 Ianuarie 1674)
pentru trimeterea acestui manuscris. 1 A utorii d r ii De perpetua
fide (vol. , 1674) folosesc manuscrisul trimes, pe care-1 declar
lun des originaux de la Confession Orthodoxe", mai adoglnd
c i exemplarele tiprite au numai textul grec, pe cnd ce ma
nuscris est grec-latin, le latin n'tant pas moins original que le
grec".* M ai trziu, intre 1701 i 1707, acest manuscris* grecolatin al M rturisirei Ortodoxe intr in biblioteca regal francez. 4
De atunci se m plini Intru el vechea zictoare: Graeca sunt, non
leguntur; de ast dat, mai potrivit: non tanguntur.
12.
Acest manuscris greco-latin al M rturisirei Ortodoxe se
pstreaz la Biblioteca Naional din Paris ; de aceia de multe ori
este numit Parisinus. E i face parte din fondul grec i poart nu
mrul 1265. Descrierea lu i de pe fotografiile textului grec ce ne
stau la ndem n, de dim ensiunile 29X19 cm., este urmtoarea .6
Are 147 foi de hrtie, numerotate m ai trziu. Aprobarea din 15
ei

de Nointel

du p A n t o n i u s

A rnaldus,

fide in negntio sacrae Eucharistiae, to mu s


nec

non

De perpetua ecclesiae catholicae

tertius, p. 595 squ. C itm din scrisoare :

fidei Confessionis Orientalis Ecclesiae, A ntistitum sub

confirmatum, quod ut haereticis, a d declarau dam veritate m et gloriam perpetuam suae Majestatis Christiauissimae, saepius m onstretur, rogo acceptetur, ac in Bibliotheca regia conservetur, cui ego illud humillime dedico."
1 . V il Ie r tn introducere la Confession Orthodoxe (Roma-Paria 1927),
p. L X X X II III. Aprobarea lui Dionisie patriarhul icum enic, d in 15 Iu lie 1672,
este aezat in fruntea manuscrisului M rturisirei.
2. Ibidem, p. LXXXUI.
3. Ibidem, p. LXXXIV-V.
4. La sfritul manuscrisului, Nointel atest c acest manuscris latin i grec
i-a fost dat de Panaiot primul interpret al Porii ca s serveasc temeinic pentru
.dovedirea adevrului crii tiprite de el puisqu'il en est l'un des originaux.11
v. infra, p. 1778.
5. Pe foaia copert a manuscrisului este lipit urmtoarea descriere tip
rit : 1265. Orthodoxa confessio fidei catholica et apostolica ecclesiae Orient ilis" (gr.lat), 1643, cum subscriptionibus autographis patriarebarum . X V II s. Pap.
fol. (Teller. Rem.Reg: 2002, 3.) M." Tot pe foaia copert recto este scris nota
u rm to are : Jay done et fait remettre ce volume qui m'appartenoit dans la bi
bliotheque du roy dans laquelle il merite d'estre conscrvc. Le prem ier mars
1701, a Paris. L'ar|cheveque] duc de R eim s.
scriptionibus

PREOTUL NICULAE M. POPESC!!

Iulie 1672 a patriarhului icumenic Dionisie\ purtnd isclitura sa


autograf, este aezat la nceput fiind paginat 1 (rtdo). A probarea este scris mrunt i des. Textul grec al Mrturisirei Oslo.
doxe ncepe pe foaia a doua-verso i continu pe foi tot pe verso
pn la foaia 144 v. In josul acestei foi ncepe nola despre tri
meterea de la Chiev la Iai a textului latin al M. O., despre tra
ducerea lui in limba greac de ctre delegaii icumenicului i
trimeterea ei la Constantinopol prin grija lui Vasile Lupu, la 30
Octomvrie 1642. Aceast not se continu pe foaia 145 v. pn
spre mijloc, unde se aflft transcris isclitura patriarhului icu
menic Partenie. De la mijloc pn jos, tot pe foaia 145 v, urmeaz
actul sinodal din Martie 1643, indictionul al ll*lea, terminndu-se
cu transcrierea iscliturii patriarhului icumenic Partenie i cu is*
clitura autograf a patriarhului Ioanichie al Alexandriei. Pe foaia
146 se continu transcrierea numelui mitropoliilor i dregtorilor
bisericeti care au luat parte la acest sinod constantinopolitan
din Martie 1643, terminndu-se cu iscliturile autografe ale patriar
hilor Macarie al Antiohiei care isclete in grecete i arhete,
i Paisie al Ierusalimului. Pe margine, dupfi numele mitropoliilor,
este isclitura autograf a mitropolitului Partenie de Hios.1 Supt
isclitura patriarhului Paisie st scris L. S. (= L[ocum] S[igili]),
ce vrea s spun cfi in manuscrisul original, care avea isclitura
autografi a patriarhului icumenic Partenie, dup isclituri era pus
pecetea patriarhiei.1 Pe foaia 147 r se afl certificarea ambasa
1. Ac&-ta este Dionisie Muselim care a pstorit de cinci ori pe scaunul
patriarhiei ici menice. A rposat la 22 Septemvrie 1696 i a fost ngropat ta
vechea mitropolie a Trgovitei. (V. N. D r g h i c e a n u , Mitropolia Trgovitei,
(Bucureti 1933), p. 23 i plana 14). Frumoasa piatr a mormntului su se p
streaz astzi tn muzeul de lng biserica Stelea din Trgovite. tirea lui Chesarie Daponte (C. E r b i c a a n u , Cronicarii greci, p. 53) c Dionisie a murit
n Bucureti i a fost ngropat la Radu Vod este greit. Acest Dionisie a fost
tn tineree secretar al lui Mateiu Basarab (D. R u s s o, Studii greco-romne
I, p. 232]. Daponte tl numete Dionisie Seroglan, iar alii Dionisie Komnlnos.
2. . planele 5 i 6 l textul infra, p. 175*7.
3. Descrierea iscliturilor manuscrisului Parisinus 1265 fcut de G. Mo r e l
i reprodus In Confession Orthodoxs, ed. M a l v y e t V i i l e r (Roma-Paris
1927), p. LXXXVIVII, este neateptat de greit. Citez chiar textul lui G.
M o r e l . L'approbation du patriarchs Parthinius [fol. J45 vo]... est suivie d'une

liste de prelate qui n'est pas identiqus celle publiie dane Ies Editions de la Con
fession orthodoxe et par Legrand (II, p. 212 213)." Dimpotriv, este identici In

MANUSCRISUL PARISINUS

XXXIX

dorului francez Olier de Nointel cu iscliturile autografe a lui i


a primului sftu secretar Le Picard, tntrite cu pecetile lor.1
ntregul manuscris grec este scris curat*, cite, cu foarte
puine ecpiri de condeiu, unele pe loc corectate. Copistul a avut
o mn sigur i iscusit. Numai accentul grav este pus astfel c
in bun parte nu se deosebete de cel ascuit. Cuvintele pre*
scurtate snt din cele obinuite, # (= &), *1)(= )f
(= ), (= ), = ), (),
etc. Punctuaia st astfel. Virgula este des ntrebuinat, nu numai
sintactic ci i logic, care ajut la nelegerea textului. Punctul este
aezat in trei feluri: jos, la mijloc i in susul rndului. Dup In
trebri, folosete punct i virgul. ncepnd cu I, 12 folosete trei
puncte i un circumflex ( : ) la sfritul Rspunsurilor. Trimeterile scripturistice i prineti snt scrise pe marginea stng-,
fr s aib semne ndrumtoare in text. Un singur copist a scris
tot manuscrisul grec, afar de cele patru isclituri autografe.
13. Acest manuscris grec Parisinus 1265 este o copie dup
toate ediiile ca numr, nume i ordine de persoane; numai in Parisinus doui
nume de patriarhi snt alezate la urm cci au isclit dup transcrierea textu
lui.
Les noras des patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Ierusalem manquent
ainsi que le nom du metropolitain Parthenius de Chios." Dimpotriv, nu lipsete
nici unul din aceste trei nume. Immedialement au-dessous du nom de ParthMus,
au bas du folio 145 o. se trouve sa signature. Dar nu este semntura lui Partenie
ci a lui loanichie al Alexandriei. Este limpede c Morel n'a putut descifra acea
st isclitur. En marge p ris de lendroit ou devrait etre marqui le nom de
Parthenius de Chios, ily a igalement une signature." Da, este chiar isclitura auto
graf a lui Partenie de Hios. Se vede c nici aceast isclitur n'a putut fi des
cifrat de Morel. Enfin au bas de la liste, on voit trois larges signatures,

celles des trois autres patriarches qui ont ainst ratifie iapprobation donnee tout
d'abord par le patriarche et le Saint Synode de Constantinopole. La signature du
patriarchs Macaire d'Antioche est en arabe.4' Mai sus scrisese c lipsesc numele
patriarhilor de Alexandria, Antiohia i Ierusalim, acum scrie c se vd trei ia
clituri ale celorlali patriarhi care au ratificat aprobarea M. O. Dar nu snt trei
isclituri ci numai dou: & patriarhului Macarie al Antiohiei, care isclete in gre
cete i arbete, i a lui Paisie al Ierusalimului. Spre ncredinarea celor
scrise adogm la urm fotografiile acestor isclituri, v. planele 5 i 6 i textul
infra, p. 176 7.
1. V. infra, p. 177 8.
2. Textul latin al M. 0 . fiind scris pe dreapta (recto) foilor (3 r145 r),
iar cel grec pe stnga (verso) foilor (2 v 144 v), in fotografii se zresc des te
dosul lor litere latine, mai ales iniiale.

XL

PREOTUL N1CUI.AE M. POPBSCU

manuscrisul Mrturisirei Ortodoxe, care fusese aprobat de sinodul


din Martie 1643 i prevzut cu pecetea i cu isclitura autograf
a patriarhului Partenie i a celorlali membrii ai sinodului, In a
ceast copie s'a indicat locul pecetei i s'au reprodus iscliturile
sinodalilor. Numai numele marelui hartofilax nu l-a putut descifra
copistul, i de aceia a lsat loc alb in copia sa.1Iar titlul i numele
protonotarului i protapostelarului8 fiind reproduse la uima dre
gtorilor bisericeti, copistul le*a artat locul cuvenit printr'un
semn. Pe lng aceste isclituri reproduse de copist, s'au adogat
patru isclituri autografe.1 Panaiot Nicusios numete aceast copie
a M. 0. originalul Mrturisirei de credin a Bisericii Rsritene."4
Credem c el a neles prin acest cuvnt copia autentic a M. 0.,
mai ales c avea i patru isclituri autografe. Nointel in certifi
carea sa o numete l'un des originaux", mai nemerit numire,
sprijinit, credem, pe iscliturile autografe i pe certificarea din
15 Iulie 1672 a patriarhului icumenic Dionisie.
Privitor la timpul cnd a fost scris aceast copie a Mr
turisirei Ortodoxe, care este ms. Parisinus 1265, putem hotr
numai datele post quem i ante quem; i anume copia a putut
fi scris dup luna Martie 1643, adic n urma sinodului de apro
bare a M. O., i nainte de 20 Octomvrie 1652, cnd Macarie al
Antiohiei (16471672) sosi n Constantinopol. i cum Macarie a
plecat din Constantinopol Luni dup Boboteaza din 1653, n lunga
sa cltorie (16531658), dup care s'a dus la Alep6, unde era
la 21 Aprilie 1659, nseamn c numai ntre 20 Octomvrie 1652
1. L. N o r m a i ) n u s , Orthodoxa Confessio (Lipsiae 1695), p. 11 v. umple
acest loc alb, la traducerea latini, astfel: Eustalhius Synod. Parthen" i ade
vrat c, la sinodul de la Constantinopol din Maiu 1642, mare hartofilax esle
lapsug (v. Reproducerea fotografici tn revieta B. O. R .. 34 (1910 1911),
p. 361). Aceast umplere este reprodus in toate ediiile M. O . care au fi tra
ducerea latin a lui Normannus. . L e g r a n d, Bibiographie hellenique, X V II
siecle, 11 (1894), p. 213, umple acest loc alb astfel: []-, adic tran
scrie In grecete numele latin aflat la Kimmel, cci dac transcria dup actul
sinodal din Maiu 1642, atunci adloga i cuvntul tspsft.
2. G. M o r e l (cf. C. O., p. LXXXVI) a citit greit: protoaacellariua.
3. v. supra, p. XXX.
4. v. supra, p. XXXV I. Dac Pariainus ar fi originalul Mrturisirei O r
todoxe, atunci toate iscliturile sinodalilor ar trebui s fie autografe.
5. B a s i 1 e R a d u , Voyage du patriarche Macaire d'Antioche, In Patralogia Omntalis, XXII, 1 (Paris 1930), p. 4 11.

MANUSCRISUL PARISINUS

XLI

i 6 Ianuarie 1653 a putut el citi i iscli cu mna sa copia


M. 0 M care deci era gata scris la aceast dat. Ceilali doi pa
triarhi, Ioanichie al Alexandriei (9 Iunie 1645t 15 Septemvrie
1657) i Paisie al Ierusalimului (1645f 2 Dechemvrie 1660) is
clir cu mna lor nainte de luna Martie 1655.1 Iar Partenie
mitropolit de Hios a putut iscli autograf aceast copie dup
Martie 1643 i nainte de Martie 1655.1
In 1655, pn n Martie, patriarhul icumenic Paisie (1652-1653 *
1654 ncep. Martie 1655) rspundea patriarhului Nicon la Mos
cova, ntre altele, c este gata s-i trimit, dac-i face trebuin,
o copie depe Mrturisirea Ortodox pstrat la patriarhie i pre
vzut cu iscliturile membrilor sinodului prezidat de rposatul
patriarh Partenie cel Btrn, precum i cu iscliturile celorlali
trei patriarhi Care venind mai trziu la pizant au citit i au n
trit i ei cu iscliturile lor aceast M. 0 . 8 Paisie are n vedere
1. Ioanichie a l Alexandriei, ales in Constantinopol, a plecat grabnic in
M oldova i de aci, cu scrisoare de la Vasile Lupu, in Alexandria, unde lupta lui
cu Sinaiii se pare c nu i-a mai dat rgaz i dispoziie s plece din Egipt. Sigur
era in Egipt in anii 1651 i 1652. Moare am rt n Alexandria. A r rmnea dar numai
luna Iunie 1645 cnd i-a putut pune isclitura pe actul de aprobare i. pe copia
M. O. (Mazaraki, sv 4 (A lexandria 1932), . 333 412; H r i s o s t o m P a p a d o p u l o s ,
7( (A lexandria 1935), . 699 709; Di - mi t r i e
I o n eseu, Reia{iile rilor romne cu Alexandria (Bucureti 1935), p. 17 23.
Patriarhul Paisie al Ierusalimului a fost de mai multe ori in Constantinopol. D u p
Hrisostom Papadopulos, ' (lerusalimAlexandria 1910), p. 520530, Paisie a fost in Constantinopol la anii 1645,1647,
1651, Septemvrie 1656, 1657. Dar cum i pune isclitura supt Macarie, nseamn
c a fost In Constantinopol i a isclit actul de aprobare i copia M.- O ., dnp
Ianuarie 1653 i nainte de Martie 1655.
2. In Noemvrie 1643Partenie era mitropolit in Hios, v. H u r m u z.-I o r g a ,
Documente, XIV, 1, p. 172. Ajunge patriarh icum enic in 1656 i este spnzurat
de vizirul Mehmet Kupriili in Smbta lui Lazr 1657, v. K . A m a n t o s n
, IV 1 (1931), p. 5354 i M a z a r a c h i , Contribuie la istoria bis.
ori. din Egipt (grecete), Alexandria 1932, p. 3667.
3. K . D e l i k a n i , ,III,p . 39.
,
8 , , '
, b
,
, ,
G.

XLII

PREOTUL NIC ULA K M. POPESCU

aici manuscrisul oficial al M. O . isclit cu mn proprie de pa


triarhul Partenie i de ceilali sinodali n luna M artie 1643, le
care se adogar mai trziu iscliturile celorlali trei patriarhi,
Dar firesc este ca aceti trei patriarhi s fi isclit, odat cu mnu
scrisul oficial al M. O., i copia ei care astzi este Parisinus 1265.
III. CALITILE TEXTULUI PARISINUS
14.
Meletie Sirigul spune singur c a tradus M rturisirea
todox din lim ba latin n lim ba greac de obte.a Iar patriarhul
Nectarie scrie la 20 Noemvrie 1662 c Mrturisirea Ortodox se
, , )
( * &
, - &, &
, , vi & :#
, - . {= Ce s fie cu
noscute care snt Aceste (articole) valabile i eseniale ale credinei noastre
Sfntul Sinod al nostru a ntocmit o carte, in limba de obte, ntitulat Mrtu
risirea Ortodox o credinei bisericii soborniceti i apostoltce a Rsritului, in care
am asigurat toate articolele credinei noastre vechi. i pe aceast carte au In
trit-o cu iscliturile lor toi arhiereii acestei eparhii, precum i clericii, Im
preun cu preedintele de atunci al sinodului, rposatul Intru fericire Partenft
cel Btrn. Asemenea i ceilali trei patriarhi venind dup mprejurri la Bi
zan au citit, au isclit i au ntrit (aceast carte), care se gsete la noi. l
dac aceast carte v face trebuin, i trebue s v fac trebuin ca s
fim cte*i cinci patriarhiile Intr'o unire -, v vom trimete o copie depe ea),
Hotrrea sinodal a patriarhului Paisie, din care am luat acest pasagiu, a
plecat din Constantinopol In anul 1655 nainte de nceputul lui Martie, cnd
Paiaie demisioneaz, i a ajuna In Moscova la 15 Malu 1655 (v.. Pierre
Pascal, Avvakum et Ies debuts du Raskol (Paris 1938), p. 283, 285). Acest
pasagiu, tradus dup M a c a r i e, Istoria bisericii ruse, XI, p. 595, se afl de
dou ori i In Gh enadi e Enaceanu, Petru Movil(1882), p. 281 i 303, dar
cu lipsuri i cu comentar greit. Editorul Delikanis arat c hotrrea sinodali
a patriarhului Paisie este opera lui Meletie Sirigul. Pasagiul grec de sus tiprit
incomplect i de A. K. D i m i t r a k o p u l o s , , (Lipsea
1872), p. 157.
1. Isclitura lui Partenie al Hioiuui este autograf In manuscrisul Parisinus
(v. plana6). El era mitropolit aci n Noemvrie 1643 (Hurmuz.*Ior ga, Docu
mente, XIV, I, p. 172 ; cf. supra, p. XLI, n. 2). Dar n Malu 1642 un Ieremia
era mitropolit de Hios (v. Condamnarea capitolelor calvine).
2. v. infra, p. 175, r. 45 , expresie repetat i In
hotrfea sinodal din anul 1655, al crei autor este Sirigul, v, supra p. XLI, n. 3.

CALITILE TEXTULUI PARISINUS

XLIII

tiprete" in limba popular" 1 ca s fie neleas nu numai de


oamenii nvai ci i de mulime. Nu am putut dobndi fotografii
de pe ma. 360,8 care este conceptul traducerii lui Meletie Si
rigul, pstrat in biblioteca metohului Sfntului Mormnt, dar
multele tersturi i corecturi ce se afl in el* dovedesc c
Sirigul era n cutarea nu numai a expresiei teologice potrivite,
ci i a unei limbi greceti neleas de ct mai muli.
Depe textul Mrturisirei Ortodoxe la care se oprise Sirigul
i care fusese aprobat de sinodul patriarhului Partenie s'au tras
c6pii depe care s'au tiprit ediii. Iar din compararea textului
grec al manuscrisului Parisinus cu textul diferitelor ediii greceti,
iese limpede c Parisinus are mai multe forme lingvistice popu
lare i este mai consecvent n ntrebuinarea lor, c pstreaz
nealterat textul grec i c n'are lipsuri de cuvinte sau de pro-
poziii ca textul din ediii, care nu snt consecvente in ntre
buinarea limbei i nici n'au text necorupt. Acestea se vd In apa
ratul critic al ediiei noastre. Aci vom nira numai cteva exemple.
15.
Limb popular. Parisinus are forme de limb popular
i le ntrebuineaz consecvent. Pronume: (I, 14, 21),
ONDK; M des, unele ed.; M, oitoo O N K pn la 1,
105, apoi ca M, D aproape ca ; , ed. Substan
tive* cu ac. n, : (I, 3) ed.;
(I, 48), ed.; nom. pi. i ed. (II. 6); (Papi)
(I. 86), conjectur la i , greit, cci nseamn:
popi. Verbe: M (numai n I, 2 x4(uq), sau ed.;
(I 103), D; , ed. Numeralul
ft (I, 44), U ed. Adverbul , ed. i M o sin>
gur dat: I, 19. In Dicionarul Academiei Greceti II (1933),
p. 3567 ( ) aflm c
forma se ntrebuineaz In Calabria i Creta. Iar Meletie
Sirigol este nscut i a trit ctva vreme n Creta. Deci aceast
1.
$ &, . prefaa lui Nectarie In ediiile grecetiale M.O.
2. La scrisoarea din 23 Septemvrie 1942 a printelui mitropolit TH Si*
medrea, domnul Paul Negulescu consul general la Istanbul rspunde la 21
Octomvrie 1942 c manuscrisele i documentele din metohul Sf. Mormnt nu
se gsesc tn Istanbul, intru ct au fost puse la adpost Intr'alt parte" nc din
1941 t c numai dup lncheerea pcii vor pueadin nou s fie contultate".
3. P ar go ir e In Echo d'Orient (1908), p. 275*6.

XLIV

PREOTUL NCULAE M. POPJ5CU

form ne ntrete ideia c Parisinus este mai apropiat de


stilul lui Sirigul de ct ediiile Mrturisirei Ortodoxe. Parisinus nu
coboar accentul la: (II, 28, 31), ca .; nici la (I, 103, 105) ca ONDK, dar scrie (I, 47).
16,
Text necorupt. Parisinus a pstrat corect textul grec, p
cnd n ediii textul este corupt pe alocurea. (I, 23, cf.
infra, p. 23 r. 25), toate ediiile i traducerile. Aceast co*
ruptel a falsificat nelesul Mrturisirei Ortodoxe, de vreme ce
las s se neleag cum c omul se nstrineaz de pcate atunci
cnd timp ndelungat s'a deprins cu faptele rele (v. ediia Sf,
Sinod). Aceasta ar fi un ndemn la fapte rele, ca prin ele s ne
nstrinm de pcate! Pe cnd dup Parisinus nstrinarea de
pcate se dobndete prin deprinderea i lunga obinuin cu
faptele bune. Textul latin din C. O. ntrete nelesul Iui Pari*
sinus: Primus (status innocentiae) est a peccatis alienatio,
mente ac proposito per longam bonoram exercita tionem acquisita.
Acest cuvnt a pricinuit i mai departe ncurctur. Cci pe
cnd Parisinus (III, 12, cf. infra, p. 137 r. 10) spune c dreptatea
cretin nu numai c rspltete binele cu bine (
), dar nici nu ngdue s dorim ru aceluia care nea
fcut ruM, toate ediiile au nlocuit pe cu , adic
au cerut s rspltim binele cu ru, iar traducerile s'au silit s
dreag aceast coruptel: non modo malum bono compensat
(Normannus); vergilt nicht nur das Bose mit Gutem (Friscbius);
traducerea Greceanu rspltete bine pentru ruu, dar ediia
sinodal: binele cu bine". Textul din Parisinus este confirmat
de textul latin din C. O .: non solum bonum pro bono reddere.
Dumnezeu ne izbvete de diavolul cel zice Parisinus
(, 25), gndindii-se la de la sfritul Rugciunii Domneti,
pe cnd n ediii diavolul a ajuns : acerbissimus (N), a
mritor (Sinodul). Parisinus, cel cu dreptatea, nu-i confirmat aci
de C. O. unde diabolus n'are epitet. Cine nu s'a botezat:
Siv ^, nu este liberat de pcat, zice Parisinus (III,
2 0 ), confirmat fiind de textul latin (qui enim non est baptizatus
C. O.), pe cnd ediia Olanda are care a cunat emendaia
lui Licudi (), primit de N o r m a n n u s n margine i "de
K ; i m m e l n text, precum i observaia greit a editorilor
C. O. (p. CXIII) c textul prim itiv grec avea . Parisinus

CALITILE TEXTULUI PARISINUS

scriind de preoie spune c i episcopii snt urmaii apostolilor


pentru mprtirea sfintelor taine:
(I, 109), dar ediia mai adognd
* dup * a fcut greuti editorilor
urmtori. 1 Prepoziia urmat de articolul este citit greit
n ediii: , cf. . 1, 113, p. 89, r. 22: , confirmat
de C. O : quibus, dar n ediii. Aceast greal se re
pet, cf. I, 121, p. 94 r. 5.
17.
Text ntreg. Parisinus a pstrat ntreg textul grec al Mr
turisirei Ortodoxe, pe cnd n ediii snt lipsuri de cuvinte i
chiar de propoziii ntregi. (I, 9), confirmat de C.O.:
creaturarum, lips In ediii, M (I, 13, infra, p. 15, r. 9), con
firmat de C.O.: haec i cerut de context, lips n ediii;
(I, 42, infra . 39, r. 4-5), cerut de con
text i confirmat de C.O. i D, lips n O K i tn cele re
produse dup acestea: Hofmann 1751, Viena, 1771, Michalcescu
1904, etc.), precum i n traducerile fcute dup ele, ncepnd
cu cea romn din 1691 i sfrind cu ultima ediie a Sinodului
(1930); (I, 67, infra, p. 57, r. 4), cerut de context i con
firmat de C.O.: qualicumque, lips n ediii; x*t
(1,115, infra, . 92, . 6 7), confirmat de C.O.: et
unaquaeque suum virum habeat, lips n ediii; (I, 122,
infra, p. 94 r. 27), confirmat de C .O : iste, lips in O N D (N l-a
conjecturat pe margine, K l-a vrit n text); , Ibidem, r.
29, confirmat de C .O .: hominem, lips n ediii; xed oi
(III, 44, infra, p. 154, r. 1), cerut de context i confirmat de
C .O .; et his, lips n ediii, (N a simit nevoia adognd un xa
pe margine, vrt de K n text); (III, 50, infra, p. 157 r. 24),
lips n ediii, (N l conjecturase pe margine, dar l-a respins K);
1.
N o r m a n n u s a nchis in parentez pe , scriind pe mar*
gine tollendum, mcar c In traducerea sa latin nu l-a nlturat: succedentibus
in locum Apostolorum episcopie. K i m m e 1, folosind pe N, elimin pe ,
quum totum locum mirifice vexet. Mai greu i-a venit btrnului G r e c e a n u
care folosmdu-se de ediia Olanda a tradus cuvnt de cuvnt, firete fr neles:
priimind apostolii episcupii pre dnii spre darea.... Noi credem c In conceptul
lui Sirigul, plin de tersturi i adause va fi fiind i peste el sau
supt el ; iar un copist mai nendemnatic a copiat amndou cuvin*
tele, inde grammatici certant.

XLVI

PREOTUL MICULAfi M. POPESCtt

t o o ,
(III, 60, . 167, r, 30-31), confirmat de C .O .: tn memotiam liberationis Israelis de servitute Pharaonis; lips n ediii. xotl
M (III, 72, p. 174, r. 10), lips in N K i in edi
iile plecate de la elex.
IV. EDIIA DE FAA

18.
Iatemeiat pe calitile artate mai sus ale manuscrisului
Parisinus (Biblioteca Naional din Paris, fondul grec, Nr. 1265),
m'am hotrt s tipresc textul grec inedit al Mrturisire! Orto
doxe din acest manuscris, in ediia de fa. Am tiprit acest
text, aa cum era in manuscris, fr s introduc vreo schimbare
in cuvinte sau in ortografie. Rarele omiteri de accent sau de li
tere le-am corectat n text, artnd jos n aparat lectura manu
scrisului. N'am pstrat peste tot punctuaia manuscrisului. De
pild punctele de 1a mijlocul rndurilor nu s'au putut tip ri; pe
unele din ele le-am ridicat la marginea de sus a cuvntului; i
de cteva ori dup puncte aezate astfel, am nceput cu liter mare.
Am pstrat n bun parte virgulele, altcum cam dese, ale manuscri
sului . Ele ajut uneori la nelegerea textului. Intru ct in Pa
risinus la cuvintele accentuate pe ultima silab, nu se deose
bete totdeauna dac accentul este grav sau ascuit, mam hot
rt s folosesc accentul ascuit numai n pauzele cu punct jos ;
iar n pauza cu punctul aezat sus, am lsat accentul grav, acolo unde
cuvntul avea acest accent pe ultima silab. In Parisinus snt encli
tice legate strns de cuvntul anterior: , *. Le-am des
fcut cnd erau citate din Scriptur; iar cnd nu erau citate, am lsat
pe unele unite, ca care avea acolad de desupt8. M'am
hotrit s las accentuarea cum este n Parisinus la expresii ca
xocl (4, unde gravul era prea evident scris, fcndu-mi impre
sia c scriitorul a neles pe ca proclitic la cuvntul urm1. Adaosele ediiilor O N D K : xal & (cf. infra, p. 98,
r. 34) fi o&pavAv (cf. infra, p. 94, r. 37) nu snt confirmate de C. O. In
(I, 34, p. 34 r. 3) omiterea cuvntului se explic prin marea apropiere
de acelai cuvnt. Iar forma scurtatfi a citatului (M 111, 39, p. (49 r. 23, cf. r.
36-7) este confirmai de C.O .
2. V. infra, p. 97, r, 29 i 31.
3. v. infra, p. 127, r. 36.
4. ibidem, p. 110, r. 24 i 26.

EDIIA DE FAA

XLVII

tor, fr& s fie unit cu el. Am trimes pe margine la foile manu


scrisului. artnd n text printr'o linie dreapt nceputul unei foi
noi. Rog ns pe cetitori s neleag dup fiecare numr de foae
litera v (verso), de pild f. 1 v sau f. 20 v, etc. Nu s'au cules a*
ceste verso cci maina tipografic le rupea, fiind aezate la mar
ginea paginei. S'au cules cu litere cursive textele scripturistice
i prineti. Am numerotat rndurile paginilor textului ca s
se poat mai uor afla cuvntul sau locul cutat.
19. Supt pagin am aezat aparatul critic in dou caturi.
Astfel, n catul de sus am tiprit trimiterile scripturistice, p
rinteti i cele puine liturgice, dup artrile manuscrisului Pa
risinus. Am nchis In parenteze drepte variantele trimeterilor
scripturistice din cele patru ediii ale M. O. avute n vedere. i
cnd au existat atare variante, am colaionat trimeterile manu
scrisului cu Septuaginta (S) sau cu Noul Testament (T) i am nchis
n parenteze rotunde rezultatul colaionrii, numai cnd era deo
sebit de indicaiile manuscrisului Parisinus. Am colaionat trimi
terile prineti cu Migoe, nchiznd n parenteze rotunde rezul
tatul: (cf. PG, volumul i coloana respectiv).
In catul de jos al aparatului critic am trecut variantele de
text din patru ediii ale Mrturisirei Ortodoxe: Olanda 1667, Normannus 1695, Dositeiu 1699, Kimmel 1843. M'am oprit la aceste
patru ediii greceti, ntruct celelalte snt reproduceri depe ele.
Am folosit Olanda (1667), fiindc este ediia ntia i fiindc a
avut la tipar un manuscris care se deosebea pe alocurea de Pa
risinus. Pe Normannus (Lipsea 1695) l-am folosit pentru conjec
turile i emendaiile lui; pe Dositeiu (Snagov 1699) fiindc a
aVut la tipar i un manuscris asemntor n parte cu Parisinus ;
iar pe Kimmel (lena 1843) l-am folosit ca s nvederez cetitorilor
schimbrile introduse de curgerea timpului i de acest editor n
textul Mrturisirei Ortodoxe. Ici i colo am citat i versiunea
slavo-rus a M. O., ca s se vad cum a neles traductorul sla
von din anul 1685 unele locuri discutabile. i mai rar am citat
traducerea german a lui Frischius, fcut dup versiunea slavon.
In acest chip am cldit aceast cas pentru adpostirea ediiei
de fa a crii 6 ' *.
1. 20. Textul latin al Mrturisirei Ortodoxe din Parisinus 1265 a fost editat
in cartea urmtoare: La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila, metropolite de

II

X'Lyiii

PRKOTdt. N iC U L A R \t. -SCl!

Am ntocmit aceast lucrare migloas, tntru amintirea si


nodului de la Iai din SeptemvrieOctomvrie 1642. Rog pe ce
titorii care vor afla scderi n ea, s cread neputinei omeneti
i cumplitelor vremi" in care am scris.
Kiev (1633 1646), approuvee par Ies patriarches grece du XVII-e siecle, texte
latin inedit publie avec introduction et notes critiques par A n t o i n e Ma l vy
et Marcel V i l l e r de la Compagnie de Jesus, (Roma-Paris 1927), CXXXI-+
223 pagiai, in colecia Orientalia Christiana, vol. X. Num. 39. Planul acestei
cri era tras din anul 1905. Editorii au lucrat ani ndelungai la aceast ediie
cu lungi introducere i cu numeroase note.' Ei au avut la ndemn biblioteci
bogate, ani linitii de scris pe ndelete i au fost ajutai de prieteni crturari;
Dar aceast carte cu nfiare tiinific trebue folosit cu bgare de seam,
fiindc editorii nltur de multe ori adevrul sau strecoar neadevruri*
Neadevr este cnd Viller scrie c Petru Movil a nclinat spre catolicism
(p. XII i XVI), i nlturat este adevrul cnd nu scrie limpede c Petru Movili
n biserica ortodox s'a pomenit, pentru ortodoxie a lucrat, i In credina orto
dox a trecut ctre Domnul. Izvoarele lui Viller pentru catolicismul lui Petru
Movil snt afirmaia interesat i evident fals a lui Nicolaus Lancicius,
cum i cartea peste fire de tendenioas a lui Dom Guepin, Saint Josa
phat. Nu este cutat adevrul cnd Viller citesz (p. XVII) pe Guepin care
scrie c pe patul de moarte Petru Movil a trecut la catolicism, obinuit
procedeu Ia scrierile tendenioase catolice , i nu pomenete de testamentul
lui Petru Movili, unde att de limpede st scris: Intiu. In sfnta credin in
care m'am nscut, m'am educat i nevrednic fiind, cu voia i cu Indursrea lui
Dumnezeu, port dregtoria de mitropolit, n aceast credin, slrind viaa mea,
doresc s stau naintea mrirei Domnului meu". (S. Gol ubev, Petru Movil,
I, p. 9, cf. E n a c e a n u, Petru Movil, p. 320). Se frimnt editorii Malvy i
Viller s ncredineze pe cetitori c M. O. ar fi fost scris mpotriva protestan*
ilor (p. XV1II-XLIII), dar nu pomenesc de loc c Petru Movil In convocarea
sinodului chievean din 1640 scrie rspicat despre trebuina cea foarte mare a
bisericii. i aceast trebuin este Mrturisirea Ortodox, care face obiectul des*
baterilor sinodului. Iar Mrturisirea Ortodox avea s fie scut de aprare a bi
sericii contra renegailor care prigonesc de mult biserica ortodox. i Petru
Movil scrie cu mna lui c renegaii sunt uniaii (v. supra, p. XXII, . 1). Se mai
frmnt editorii Malvy i Viller s ncredineze pe cetitori c M. O. ar fi nru
rit de Catehismul lui Petrus Canisius, dar trec cu vederea voluminoasa carte
Lithos a lui Petru Movil, unde snt {aprate cu mult erudiie nvturile i
ritualul bisericii ortqdoxe, care nici protestant nu este i nici nare nevoie s se
supuol bisericii catolice. Loc i timp n'am s art i alte scderi ale introdu*
cerii i notelor ce nsoesc aceast ediie latin a Mrturisirei Ortodoxe, care
vid c este folosit fr discernmnt de muli teologi orlodoci.

V. MRTURISIREA ORTODOXA IN ROMNETE

X L IX

21.
Dintre toate popoarele ortodoxe, Romnii au preuit i au
folosit In chip deosebit Mrturisirea Ortodox. In adevfir, in nici'
o alt ar i la nici un alt popor acest dreptar al credinei i
nvturii ortodoxe, izvodit de mintea limpede, dar adnc ptrun
ztoare a mitropolitului Petru Movil, n'a fost de attea ori ti*
mcit i att de des tiprit ca In limba romneasc, mai ales
in veacul XIX, cnd slujea i de manual didactic pentru seminariile preoeti. Este o mare cinste pentru neamul nostru dreptcredincios c pn astzi, cu toatele, avem 17 ediii romneti ale
Mrturisirei Ortodoxe,1 i care au aprut astfel: 10 la Bucureti,
2 la mnstirea Neam, 3 la Sibiu, 1 la Buzu i 1 la Iai.
innd seama de locul i de anul tipririi, irul tuturor edi
iilor romneti ale Mrturisirii Ortodoxe este acesta:
1. Buzu
2. Bucureti
3. Bucureti
Neam
5. Sibiu
6. Bucureti
7. Neam
8. Bucureti
9. Iai

1691 (GJ.
1745 (Gf).
1827 (Gg).
1844 (Fl).
1855 (F*).
1859 (Gc).
1864 (F8).
1872 (01).
1874 (Fb).

10. Sibiu
1877 (C,).
11. Bucureti 1879 (C8).|
12. Bucureti 1895 (Sa).
13. Bucureti 1899 (Sp).
14. Bucureti 1899 (SJ.
15. Sibiu
1914 (Fr).
16. Bucureti 1922 (S*).
17. Bucureti 1930 (S3).
(?'
**^ li
S tf 0
Dup asemnarea dintre ele, precum i dup izvodul pe care
3-au folosit traductorii sau editorii ei In romnete, aceste 17 ediii
ale Mrturisirei Ortodoxe se pot mpri n patru grupe i anume:
a) cuprinznd cele dinti trei ediii romneti, 1691, 1745,
1827, precum i ed. 1859, adic Glf Gs, Gg i Gc.
b) tn care intr toate ediiile traducerii lui Filaret Scriban,
adic F1( Ft, Fs, Fb i Fr.
c) cu ediiile lui Barbu Constantinescu: Cu C2 i C8.
l.'P r. T e o d o r Bodogae, Din istoria bisericii ortodoxe de acum 300
ani, Sibiu 1943, p. 139, o. 3, amintete greit de o ediie rom&neasc, tiprit la
Carlovi tn 1774 [cu text paralel srb] i pe care de bun seam a confundat-o
cu Catehismul srbesc, romnesc i nemesc aprut la Viena In acest an (cf
-Bianu-Hodo, Bibliografia romneasc veche, II, pp. 205, 286).
4

DIACONUL GHEORGHE I. MOISESCU

d)
care cuprinde toate ediiile tiprite de Sfntul Sinod*
adic: Sa, Sp, Slt Ss i Ss.
In cele ce urmeaz vom descrie pe rnd ediiile Mrturisirei
Ortodoxe cuprinse In fiecare din aceste grupe, artnd pe scurt
mprejurrile In care s'au tiprit, cine le*a tradus i ce izvod a
fost folosit de traductori ori de reeditori.
22.
Ediia G1 (Bucureti 1691) . Cea dinti traducere ro
mneasc a Mrturisirei Ortodoxe a aprut la 3 Dechemvrie 1691 2,
in tipografia domneasc de la episcopia Buzului, subt titlu l:
Pravoslavnica Mrturisire a sbornicetii i apostoletii besericii R
sritului, ntoars dupre greceasc In limba rumneasc den po
runca prea luminatului Domn Constantin Brncoveanu, de Radul
logoft Greceanul1.
In Predoslovia ctr Mria Sa Vod logoftul Radu Greceanu,
struind asupra rostului tlmcirii acestei cri pre limba rom
neasc, amintete pe scurt i mprejurrile care l-au ndemnat pe
Petru Movil s'o ntocmeasc. Iar ca s ncredineze pe cetitori
de marele ei folos, cartea este asemnat cu cumpna zidarului:
1. Cartea in form. 4 (165 X 115 nun.) are la nceput 4 foi nenumerotate care
cuprind: titlul (I. l r), stema rii Romneti cu 8 veruri politice" (f .lv),
Predoslovie ctr Mria Sa Vod (ff. 2r 3r) i Predoslovia ctre cetitoriul pra-voslavrtic (ff. 3 v 4 v), fiecare isclite de Radul log. Greceanul, i 210 pagini cu
textul romnesc al Mrturisirei Ortodoxe. Coaiele paginate sunt de cte 4 foi
fiecare, avnd signatur alfabetul chirilic capital A -bl. Poarta crii are textul
ncadrat intr'un chenar cu flori din caractere tipografice In form de ghind i
mpletituri, iar paginele au un chenar de Unii simple jos i la cotor, i de linii
duble sus, unde se afl colontitlul Pravoslavnica Mrturisire, i la margine unde
se afl cifra paginei i trimiterile citatelor din Scriptur i Prinii bisericeti;.'
Pagina are 28 rnduri. Stema rii Romneti de pe dosul foii de titlu este cea
folosit la Liturghia din 1680, cu deosebirea Ins c partea de sus a clieului a
fost tiat i nlocuit cu o coroan. Din vulturul cu dou capete al Cantacuzinilor
au mai rmas numai ghiarele care in spada i sceptrul, (cf. B i a n u - H o d o ,
o. c., pp. 3214).
2. In Predoslovia ctre.Domn, Radu Greceanu vorbind despre tlmcirea
M. O. spune: i iat sau i tiprit tot cu a Mriei tale porunc i cheltuial".
Urmeaz deci c Predoslovia a fost scris dup tiprirea textului M. O., iar data
de 3 Dechemvrie 7200 [= 1691] de pe copert, arat ziua terminrii i apariiei
crii. Cea dintiu tire despre tlmcirea romneasc a M. O. o aflm in pre
faa ctre Domn a crii Mrgritare tradus de fraii erban i Radu Greceanu
(Bucureti 1691), unde epun: Mai snt Inc pre mini*ne acum, de s mai scot
de pre grecete rumnete, M r t u r i a p r a v o a l a v n i c , ce-1 zic, de Nec-

MRTURISIREA ORTODOXA N ROMNETE

LI

.aceasta dar este canon i indireptariu1 pren care dogmele


dumnezeetii i apostolicetii a Rsritului besereci s cunosc i
s indirepteaz, asemenea ca arhitectonii zidirile, cioplirile i tot
ce lucreaz ei, cu acelea Indireptnd le lac. i precum acei mari
meteri, fr de acel canon i Indireptariu nimic nici pot lucra,
niciisprvi vreun lucru ludat In meteugul lor, aa nici un cretin
adevrat fr de aceasta, au ceva sfnt s lucreze, au vreo is
prav s fac de spsenia sufletului nu poate".
La sfritul Predosloviei, Radu Greceanu spune c precum
i la alalte cri" ce a prepus" i a scos" mpreun cu fratele
su rban al doilea logoft, de s'au tiprit, aa i la aceasta mai
vrtos ajutoriu i ndirepttoriu mai grelelor cuvinte i noime" a
avut pe biv vel stolnicul Constantin Cantacuzino.2
Textul grecesc depe care logoftul Radu Greceanu a tradus
in romnete Pravoslavnica Mrturisire este cel din ediia tiprit
n Olanda la 1667. Aceasta reiese limpede din cuvintele Predosloviei, unde se spune: Aceast carte mult asudnd o au fcut
[Petru Movil] precum ispita i hotrirea a patru patriari, al a
rigradului, al Alexandriei, al Antiohiei i al Ierusalimului i a
multor arhierei i clirici ai marii beserecii arigradului o adevereaz i o ncredineaz. Aijderea i cartea lui Nectarie patriar
hului Ierusalimului o mrturisete i o dovedete, cari in cartea
cea greceasc snt acestea". Fr ndoial c este vorba de ntrirea
patriarhului ecumenic Partenie i a sinodalilor si din Martie 1643,
precum i de scrisoarea patriarhului Nectarie al Ierusalimului din
20 Noemvrie 1662, amndou tiprite n ediia greceasc aprut in
trie al Ierusalimului patriarh fcut". Atribuirea greii lui Nectarie a M. O. se
datorete' fr ndoial scrisorii acestui patriarh din 20 Noemvrie 1662, care se
afl tu fruntea ediiei tiprit n Olanda la 1667.
1. Cuvintele acestea le g&sim repetate i n prefaa scris de Dositeiu
patriarhul Ierusalimului, la ediia greceasc a M. O., tiprit la Soagov In 1699:
; ' } , .
- .
2. In prefaa la Mrgritare, fraii Greceanu vorbesc in acest chip despre
ajutorul dat lor de Constantin Cantacuzino la ndreptarea traducerii fcute din
grecete: avut-am ndirepttoriu pe cinstitul blagorodnicul i prea neleptul
dumnealui Constandin Cantacuzino biv vel stolnic; ins la cele mai adnci filo.
sofeti i bogosloveti noimata ce s'au aflat, pre dumnealui ca pre un epistimon
i tiutoriu l-am avut lumin i dezlegare Intru toate

UI

D IACONUL G H EO SG HE I. MOISESCU

Olanda la anul 1667. Deosebii de aceastd dovad netgduit,


concordana deplin intre textul grecesc tiprit n O i traducerea
romneasc tiprit de Radu Greceanu in 1691 la Buzu, duce
la aceeai Incheere.
In afar de rostul ei pentru nvtura cretin, Pravoslavnica
Mrturisire mi nvedereaz pe deoparte priceperea lui Radu Gre

ceanu n tlmcirea acestei cri dogmatice, iar pe de alta arai


msura In care unele cuvinte i forme arhaice, caracteristice tex
telor bisericeti din veacul XVI, se mai pstrau i la sfritul
veacului XVII. Sunt apoi o seam de cuvinte bisericeti, de obrie
slav ori greceasc1, intrate In limba textului prin pana traduc
torului i poate chiar a stolnicului Constantin Cantacuzino, cele
mai multe fiind cunoscute i din alte tiprituri ale vremii, i crora
Radu Greceanu letlcuete nelesul ntre parenteze *. Se gsesc ns
i unele cuvinte cu nelesuri calchiate, adic traduse dup sensurile
cuvintelor corespunztoare n grecete8. Ca mai n toate crile
noastre vechi, tlmcite din graiuri streine, i n Pravoslavnica
Mrturisire ntlnim dese nepotriviri sintactice care dau textului
o nfiare aparte, ngreuindu-i nelesul, Astfel, nrurit peste
msur de originalul grecesc, Radu Greceanu. a lsat s i se stre
coare n traducerea romneasc multe ntorsturi de fraze, care
nu sunt n firea limbii noastre, ci ele dovedesc, pstrarea ntocmai
a aezrii cuvintelor ca n grecete4.
In ce privete citatele scriptnristice folosite n Pravoslavnica
Mrturisire, se pare c Radu Greceanu nu le-a luat dup Biblia
de la 1688, la care se tie c a lucrat i el *, ci s'a ostenit s le
1. nira rea multora din ele ae poate vedea In indicele de la sfritul lu
crrii de fa. pp. 331348.

2. Astfel: I, 4: ipostasis (adecte supt stare); I, 29: aceast pronie (adec


mai nainte cunotin l grijuire); I, 48: in paraoist (adecte pus ascuns); III, 51:
disidemonii (adecte nite preri nebuneti de credin).
3. Astfel: III, 52: xal 1] ^ 4} .

puterea i destoinicia poruncit zece l or cuvinte; II, 6: : tn


cheerea cuvntului.
4. De pild 1, 12: Tdi frela siva; txslva... Ale
obrazului osebiri la dumnezeetile lucruri snt acelea...
5. In nsemnarea de pe p. 932 a Bibliei din 1688 se spune: lari cu ne*
voina i Indireptarea celor .ce a'au ntmplat dascli i mai muft desluindu-se pre
limba rumneasci de cei mici i plecai, irban biv vtori logofet i brat ego Radul log.

MRTURISIREA ORTODOX tN ROMNETE

LIII

tlmceasc din nou1. Este firesc deci ca multe din ele s se


deosebeasc mai mult sau mai puin de Biblia lui erban Cantacuzino, adic dup msura tn care i textul grecesc este mai
greu sau mai lesne de neles i de tlmcit in romnete.
Ediia G3 (Bucureti 1745). Invederatele asprimi de graiu
ale tlmcirii logoftului Radu Greceanu n'au fost o piedic pentru
rspndirea ediiei din 1691. Pravoslavnica Mrturisire i deschi>
sese drum bun in snul obtei romneti care o cerceta i o folosea
cu deplin temeiu n treburile de credin*. Simindu-i-se mereu
folosul, n anul 1745 se tipri a doua ediie, la Bucureti, din porunca
Voevodului Constantin Mavrocordat i cu binecuvntarea mitro
politului Ungrovlahiei Neofit3. Cartea iei de subt teascurile tipo
grafiei domneti prin truda i osrdia iscusitului meter tipograf
popa Stoica Iacovici4.
Ediia aceasta G8 are, fa de ed. G1( deosebiri mai mult
fonetice n transcrierea acelorai forme i cuvinte. Ea repet cu
1. Astfel la I, 1, textul 1 Tim. t, 18 este tradus ia chip cu totul deosebit.
Ediie Gx: Avnd credin fi bun cunotin a sufletului, carea unii inpingndu-o
prejur credin au frnt corabia. Biblia 1688: Avnd credin i bun cunotin,
carea unii lepdndu-o, den credin czur. Textul grecesc este aa: " r.itmv
nat - ).
2. La punctul 21 al sftuiii patriarhului Dositeiu al Ierusalimului ctre
mitropolitul Ardealului Atanasie, din Ianuarie 1698, scris n Condica Sfnt a
Mitropoliei Ungrovlahiei, se afl i aceast ndrumare: ...poruncim arhieriei tale
s pzeti dogmele, tainele i nravurile bisericei Rsritului neclintite, care sivai
c fiat i curat propoveduete sfnta Scriptur i aiave nva purttorii de
Dumnezeu prini, nc .i cum pe scurt le dovedete acestea cartea ce se cheam
P r a v o s l a v n i c a M r t u r i s i r e care de curnd s'au scos pre limba ro
mneasc i s'au tiprit romnete; i de vreme ce limba romneasc este
puin i ngust, de va fi vreun cuvnt sau noim cu nevoe spre Inlegere la
izvodul cel romnesc, arhieria ta cere deslegare i tlcuire de la temeiu, adecte
de la cea elineasc. (rev. B . O . R ., 5 (188081), p. 101).
3. In 4, 165 X 115 mm., cu o foaie nenumerotat, care cuprinde poarta
(f.l r) i stema cu corbul i capul de bou In mijloc, iar la coluri iniialele dom
neti ale lui Constantin Mavrocordat (f. lv), + 172 pagini ncadrate in chenare
de linii drepte, dup modelul ed. Gi. Poarta are deaaemenea un chenar cu flori
dc compoziie tipografic. Spre deosebire de G}, care are textul fr nici o n
trerupere latre cele trei pri ale M. O., In ed. Gs fiecare din aceste pri n
cepe cu cap de psgin (cf. Bianu-Hodo, o. c II, pp. 878).
4. Despre popa Stoica Iacovici tipograful v. P r e o t u l N i c u l a e M.
P o p e s c u , Preoi de mir adormii tn Domnul, Bucureti 1942, pp. 749.

LIV

D IA C O N U L ; GHEORGHE I. MOISESCU

mici abateri nu numai textul d i greelile ediiei Gxi numai in


cteva locuri corecteaz greelile de tipar*. Aceste ndreptri
bnuim c sunt fcute de popa Stoica Iacovici tipograful, ns nu
dup un original grecesc, ci dup propria-i socoteal i doar ici colo,
unde greala era prea vdit sau sensul frazei i arta aceasta*.
Totui sunt i cuvinte al cror neles popa Stoica poate nu-1 mai
cunotea i atunci el creznd c este cumva vreo greal de tipar,
le-a nlocuit cu altele care ins nu mai redau nici forma veche
i nici traducerea exact a termenului corespunztor grecesc3,
Ediia Gg (Bucureti 1827). Din irul mare de cri zidi*

toare de suflet, tiprite n vremea mitropolitului Grigorie Dasclul,


din ndemnul, cu binecuvntarea sau chiar prin truda sa4, era firesc
s nu lipseasc nici Pravoslavnica Mrturisire. Deaceia n anul
1827 iei la lumin a treia ediie a acestei *cri, n tipografia
Sfintei Mitropolii, al crei purttor de grij era, atunci Matei Bbeanul tipograful5. Spre deosebire de Gs, de data aceasta nu mai
avem o retiprire ntocmai dup G1( ci suntem n faa unei ediii
ntregite i mult mbuntite, att n ce privete limba, ct i
tlmcirea, revzut acum dup izvoadele greceti. Bnuiala noastr
este c acestea se datoresc crturarului mitropolit Grigorie Das
1. Iat cteva greeli repetate: I, 24: Precum p e n t r u om pcatul au
intrat in lume; I, 5 4 : In ce chip au fcut lna in pntecele chitului; I, 68:
diavolul de la ceriu gndindu-se. Dm l cteva greeli de tipar ale ed.
Gj corectate ta G: I, 19: njduete (G, *=*ndjduete); I, 21: tngeii ( = ngerii);
I, 22: porlica ( = porunca); I, 5 0 : foarte de sus (foarte des); I, 91: cinsteasc

(= citeasc).
2. Dintre greelile de text corectate amintim: II, 10: nu trebue s-i vie
naintea lui numai ca o zidire; III, 58: La aceasta gresc toi ceia carii la vremea
botezului fgdaesc s ie credina pravoslavnic le Dumnezeu.
3. De pild: I, 9: intr'o pricin pre Tatl r d i c (Gt: rduc = ); I, 181 suflet cuvnttoriu i trap mat ir i i le (Gt : materiile = '.
); I, 30: pronia s aduci (Gi: s rduce = nwpipstai).
4. Despre strdania crturreasc a mitropolitului Grigorie Dasclul, v.
Const. M. Tomescu, Mitropolitul GrigorieI V al Ungro-Vlahiei,Chiinu 1927.
5. In 8 , 135 X 80 mm., 8 foi nenumerotate care cuprind': poarta (L 2? ),
stema rii Romneti (f. 2* J, scrisoarea patriarhului Nectsrie al Ierusalimului
din 20 Noemvrie 1662 (ff. y - i. 5 v), ntrirea patriarhului ecumenic Partenie
din Martie 1643 (ff 6r 8r ), i icoana Mntuitorului (f 8T) + 336 pagini cu
textul M. O. (pp. 1331), Descoperirea sf. Grigorie al Neochesariei (pp. 3325)
i Canonul 90( al sinodului al aselea ecumenic (p. 336). Poarta i stema sunt

MRTURISIREA ORTODOX N ROMNETE

LV

clul1 care, n dragostea lui de luminarea obtei romneti prin


cri, va fi luat asupra sa osteneala ndreptrii graiului pe temeiul
textului grecesc al Mrturisirei Ortodoxe, ins numai acolo unde lo
goftul Radu Greceanu tradusese greit, ori srcia limbei noa
stre din acea vreme nu-1 ajutase s fie mai limpede la ineles. Afar
de acestea, ediia Gg are unele adaosuri care lipsesc din traducerea
Gx i ediia G2. Este vorba de scrisoarea patriarhului Nectarie
al Ierusalimului din 20 Noemvrie 1662 i de ntfirirea patriarhului
ecumenic Partenie i a sinodalilor si din Martie 1643, amndou
tlmcite i tiprite acum ntia oar n romnete. La sfrit se
mai adaog apoi Descoperirea sf. Grigorie episcopul NeochesarieiJ.
i Canonul 90 al soborului 6 ecumenic. Att cele dou scrisori patriarhiceti ct i concordana textelor ne ndeamn s afirmm c ediia
Gg este o ndreptare a traducerii vechii din Gt, cu variaii de topic,
avnd cluz izvodul grecesc O, pe care n unele pri l-a
confruntat cu N, de unde a tradus anumite cuvinte omise sau greit
tiprite In O s. n privina tlmcirii romneti, Gg nltur o mare
parte din cuvintele vechi bisericeti de obrie slav ori greceasc
mpodobite cu acelai chenar de floti tipografice. nceputul scrisorilor patriarhiceti, al celor trei pri ale M. O . i si Descoperitei Sf.- Grigorie au iniialele
nflorate 2 2 X 2 5 mm. Sunt 21 rnduri pe o pagin, (cf. . Bi a n u -Ho d o S i m o n e s c u , B ibliografia romneasc veche, III, p .553.
1. La 30 Iulie 1829 mitropolitul Grigorie Dasclul scrie episcopului
Neofit, ocrmuitorul Mitropoliei Ungrovlahiei, c a sosit la Chiinu i li cere
cri pentru Basarabeni. Intre acestea se afl i 30 Pravoslavnice Mrturisiri Cele
alctuite de Petru Moghila". La 3 Septemvrie 1829 Neofit rspunde mitropolitului
Grigorie despre trtmeterea unor cri de ale sfinilor prini, tlmcite i date la
lum in tn limba romneasc de preasfinia sa". ( Co ns t . N. T o m eseu, o. c.,
p. 69, n. 2, p. 242 anexa 72).
2. nvtura aceasta a sf. Grigorie al Neochesariei despre dogma dreptei
credine eate luat tntocmai din cartea l u i A t a n a s i e d e l a P r o s r. 4) x A v s u>v 8 o f d ' v, adec Artare sau Adunare pre scurt a dum nezeetilor dogme, (pp. 328 9), tradus din grecete de Iosif episcopul Argeului,
epiteorisit de arhim. Grigorie Rmniceanul i tiprit la Neam in 1816. Textul
grecesc se afl In M i g n e , P. G., X LV I, 912 3 (cf, D. F e c i o r u , Biblio
grafia traducerilor tn romnete din literatura patristic, tn Studii Teologice, VI1
(1937), p. 104.
3. De pild II, 36 : sou pentru neindemnarea; III, 39: zice apostolul: c

acesta este lucru bun i priimit naintea lu i Dumnezeu M ntuitorului nostru (vezi
i I, 70).

LVI

DIACONUL G H E d R C fifi I. MOISESCU

aflate In Gx, nlocuindu-le altele romneti, mai curate i mao


pe nelesul cetitorilor *. Trebue ins s recunoatem c aceast
primenire a traducerii, afar de neajunsul c n'a fost fcut peste
tot3, ne-a scos din graiu i cteva cuvinte curteologice, care de
i erau greceti, cuprindeau totui pe deplin noiunile ce neputndu-se traduce ntocmai in limba romn au fost cu vremea
nlocuite fie cu numiri latineti, din teologia tomanocatolic ori
protestant, fie tn cel mai bun caz prin perifaze.
In schimb Gg a controlat cu grij i a ndreptat dup textul,
ediiilor greceti ON, att traducerea citatelor din Sfnta Scriptur
ct i trimiterile lor, pe care nu le-a mai dat pe margine ci le-a
vrit in text, punndu*le intre parenteze. Se pare c pentru cele
din Vechiul Testament a inut seam l de Biblia de la 1688, iar
pentru celelalte a folosit Noul Testament tiprit la Neam in 1818.
Ediia Gc (Bucureti 1859).Dup cum ediia C1fu urmat n
anul 1745 de G2,
aa i ediia Gg se retipri n anul 1859
cu blagoslovedia i cheltuiala episcopului de atunci al Rmni
cului, Calinic. Cartea are titlul cunoscut: Pravoslavnic Mrtu
risire a sobornicetii i apostoletii Biserici a Rsritului, acum
iari aici a patra oar tiprit... i ea s'a lucrat n Tipografia
Naional a lui Iosif Romanov9. Deosebirile dintre Gg i Gc
putem spune c sunt mai mult ortografice, provenind din nlr
turarea anumitor semne chirilice care n Gg nu erau dect o su
pravieuire grafic tradiional fr valoare fonetic, i pe care
Gc le-a transcris aa cum se pronunau4. Ins subt nrurirea tra
ducerii lui Filaret Scriban, aprut la Neam tn .1844, Gc i-a mai
1. Dintre cuvintele nlocuite in ed. G* amintim : I, 9: de o fiin cu dnsul
(Gj: o usie cu dineul); mntuirea (spsenie); I, 21: uneltele lor (ciniile lor)-; I,
29: purtarea de grij (pronia); I, 61: nlucirea (fandatia); I, 79: cinstirea de
Dumnezeu (blagocestvia); III, 60: nlarea (Vznesenia).
2. Ed. Gg schimbi astfel unele cuvinte din ed. GA: I, 40: heretisire (Gx
bucurare); I, 98: Euharistia adec pricistania (cumenectura); I, 111: lambadarie
(purttoriul de sfenice).
3. In 8, 150X85 mm. 263 pagini, cu 28 rnduri pe pagin. Poarta ar
un chenar din flori tipografice, iar la p. 10 se afl icoana Mntuitorului Hristos.
Textul M. O. se afli pe pp. 11259.
4. De pildi, n loc de: aiim, **, iniM, ed. Gc transcrie: ahcttv
>rkA**A, **.

MRTURISIREA ORTODOXA tN ROMNETE

LVII

ngduit s nlture cteva cuvinte de obrie slav, aflate in Ggt


inlocuindu-le cu perifraze sau numiri romneti.
23.
Ediia Ft (Neam 1844).Cea dinti ediie a Mrturisirei
Ortodoxe aprute n Moldova se datorete arhimandritului Filaret

Scriban, care a tlmcit-o romnete din rusete i a tiprit-o la


mnstirea Neam n anul 1844 subt titlul: Mrturisirea Ortodox
a apostoletii i catolicetii Biserici de Rsrit, alctuit de mitro
politul Petru Movil *. Tiprirea acestei cri socotim c st in le

gtur cu noua program de cursuri a seminarului de la Socola,


ntocmit n anul 1843, cnd se introduce la clasa treia, alturi de
Scripturistic, i Mrturisirea Ortodox8. i se tie c arhimandritul
Filaret Scriban n acea vreme era rector i profesor la acest se
minar numit la 20 Septemvrie 1842, adic ndat dup napoierea sa de la studii din Rusia4.
Fa de ediiile romneti aprute pn atunci (Gt, G2, Gg),
ediia Ft poate fi socotit mai bun, ntruct are o limb rom
neasc mai curgtoare. De i este mai limpede la neles, dar ca
orice tlmcire, care nu-i fcut dup textul original, este firesc
s aib i unele scderi. O alt parte de merit o are prin con
trolarea i sporirea trimeterilor la citatele din Scriptur, care se
par a fi luate de pe ediia ruseasc.
In afar de Procuvntarea5 scris la 1844 Aprilie 28, i de
ntriturihi patriarhale, pe care le ntlnim i n Gg, arhimandritul
Filaret Scriban a gsit nimerit, fiind vorba de un manual didactic,
s dea pe scurt i viaa mitropolitului Petru Movil. Deasemenea
la sfritul crii adaog Artarea credinei, dupre descoperirea sf.
1. Astfel pretutindeni la text cuvntul Troi este nlocuit prin Treime,
isr Bogoslovul Grigorie (1, 9, 12), prin: Cuvnttorul de Dumneztu Grigorie.
2. n 8, 135 X 85 mm., 19 foi nenumerotate + 320 pagini cu 28 rndur;
pe pagin (cartea are greal de paginaie la coala 12, fiind srite cifrele pp.
190199). Pe dosul copertei interioare se afl icoana Pogortrii Duhului Sfnt,
avnd dedesupt textul din loan , 34, 35, iar pe f. 19?este reprodus icoana
Sfintei Treimi.
3. cf. G . A d a me sc u, Istoria seminarului Veniamin din Iai(18031903),
Bucureti 1904, p. 71 i anexele 23, 24.
4. Ibidem, p. 143*.
5. Scrisoarea patriarhului Nectarie are ins ziua greit: 10 Noemvrie
1662 (ca in ediia Cernigov 1745). Deasemenea ntrirea patriarhului ecumenic
Partenie are anul greit: 11 Martie 1645.

Lvra

DIACONUL GH EORGHS I. MOISESCU

Grigorie episcopul Neochesariel care insfl ou mai este tradus din


rusete, ci este luat, fr nota lmuritoare, din Gg.
Ediia F2 (Sibiu 1855). Traducerea arhim. Filaret Scriban a
fost folosit la alte patru ediii. Cea dinti dintre ele s'a tiprit la
Sibiu sub privegherea i cu binecuvntarea*' episcopului Andreiu
barone de aguna, In tipografia diecesan nfiinat de el, i de
bun seam pentru trebuina colarilor din seminarul su preo
ese1. Titlul crii ns apare oarecum schimbat: Mrturisirea Ortodox (drept-mritoare), a unei, sfintei sobornicetii i apostoletei bi
serici3. nlturarea de ctre aguna a cuvintelor: catolic, catoliceasc,
din ed. Fx i nlocuirea lor cu sobornic, soborniceasc, era fi
reasc In Ardeal, spre a nu da loc la ndoeli c aceast carte
n'ar fi curat ortodox. Ins pentru economie de tipar, aguna
n'a mai retiprit precuvntarea lui Filaret Scriban, nici bio
grafia mitropolitului Petru Movil i nici ntririle patriarhale, 8 pe
care le gsim In F j. Doar la sfrit, pe p. 200 rmas alb, a
tiprit Artarea credinei.
ntre textele Mrturisirei Ortodoxe din ed. Ft i F 8 se gsesc
deosebiri doar in ce privete ortografia i morfologia acelorai
cuvinte i numai foarte rar Andrei aguna i-a ngduit s fac
i mici schimbri de text
Ediia F9 (Neam 1864). Hotrirea Consiliului superior colar
din Septemvrie 1862, pentru trecerea Mrturisirei Ortodoxe n pro
grama eeminariilor din ara Romneasc, ca obiect de nvmnt
1. La nceputul anului 1850, Neonit, stareul mnstirei Neam, trimite la
Sibiu mitropolitului Andrei aguna printre alte cri 1 100 exemplare din Mr
turisirea ortodox a mitropolitului Petru Movil, v N. Bnesc u. Stareul Neonil.
Corespondena ia cu C. Hurmuzachi i Andreiaguna, Vllenii-de-Munte 1910, p. 78.
2. In 8, 200 pagini, cu 28 rnduri pe pagin. Pe dosul foii de titlu (p. 2),
ae afl icoana sfintei Treimi, avnd dedesupt o rugciune.
3. Prin scrisosrea sa din 19 Martie I860, mitropolitul Andrei sguna
cerea arhiereului Filaret Scriban trimeterea unui ecsemplariu din Mrturisirea
Ortodox" cci n*a putut afla niceri vreun ecsemplsriu din ediia de la m
nstirea Neamului, de fi mai multe ecsemplsre nc In a. 1850 cpitaiu eu
de la rposatul arhimandrit al Neamului In cinste, care le-sm i mprit la ai
notrii de aici i apoi am pretiprit l noi la anul 1855 In tipografia Eparhiei
noastre numita carte, dar precuvntarea o am lsat afar. Deci mi face tre
buin precuvntarea din Neamu pentru descrierea soborului din Iai, ce se
afl tiprit acolo", v. 1. Lupa, Din corespondena lut aguna cu Filaret Scriban*
In rev. B. O. R.j 40 (1922), p. 790.

MRTURISIREA ORTODOXA N ROMNETE

LIX

pentru cl. III nlesni mult rspndirea acestei cri1. Traducerea


lui Filaret Scriban fiind singura recunoscut ca manual didactic
pentru seminarii*, se simi atunci nevoia unei noi ediii. Ea se ti
pri tot In tipografia mnstirei Neam In anul 1864 cu binecu
vntarea locotenentului de mitropolit Moldavei i Sucevei Calinic
Miclescu Hariupoleos... prin zelul arhimandritului monastireiNeam
i Secul, Timotei, de ieromonahul Teofilact tipograful..."*. Aceast
nou ediie, afar de unele greeli de tipar, nu se deosebete
intru nimic de Fs; chiar prefaa este luat ntocmai din ed. Ft cu
data veche: 1844 Aprilie 28 i semnat: Arhimandritul Filaret
Scriban**, de i cartea se retiprete in 1864, iar tlmcitorul ei
era acum arhiereu cu titlul de Stavrupole". Singurul lucru nou
este corectarea greelei de paginaie la coala 1 2 .
Edifici Fb (Iai 1874).Dup moartea arhiereului Filaret Seriban, ntmplat in Martie 1873, Mrturisirea Ortodox tlmcit
de el s'a scos ntr o nou ediie, cu litere latine, revzut i
corectat dup original... de arhiereul Iosif Sevastias Bobulescu
Botoneanu"4. Nu tim ce a vrut s neleag acest nou editor prin
cuvntul original, cci din cercetarea textului se dovedete c
nu poate fi vorba de nici un original grecesc, slavon sau rusesc,
pe temeiul cruia s fi revzut i ndreptat traducerea lui Filaret
Scriban. Dimpotriv, din topica frazelor constatm c se reproduce
ntocmai, Ins cu mpnri de neologisme latinete, n locul unor
cuvinte destul de nimerit traduse, Procuvniarea, Vieaia mitro
politului Petru Movil i Intriturile patriarhale, acestea din urm
avnd amintitele greeli de datare. In ce privete textul Mriuriirei, pe lng numeroasele neologisme vrlte chiar i acolo unde
nu trebuiau 5 sunt pri ntregi care dovedesc c ne aflm In faa unei
1. Vi c t o r Papacostea i Mihail Regleanu, Seminarul Cen
tral, 18361936. Documentele ntemeierii, Bucureti 1936, p. 384.
2. Ibidem, p. 402.
3. In 8, 135X84 mm., 19 foi nenumerotate + 320 pagini, cu 21 rnduri
pe pagin. Pe dosul foii de titu i pe f. 19v se afl reproduse icoanele din ed.
Ft, ins ncadrate de alte chenare.
4. In 8, 145X95 mm., VI + 179 pagini. Titlul crii este acesta:

Mrturisirea orthodocs a Bisericei apostolice i sinodale de Rsrit compus de


fericitul intru amintire Petru Movil.
5. Bunoar cuvintele desvrit (1, 8), ntrit, au ales mai bine (I, 9).
asemnare, din veac i pn n veac (I, 10), sunt nlocuite cu: perfect, decis,
au preferat mal bine, exemplu, din secuii ne finifi.

LX

DIACONUL GHEORGHB I. MOISESCU

largi folosiri i a traducerii lui Barbu Constantinescu din 1872i I


Ediia Fr (Sibiu 1914). La o jumtate de veac dup apariia I
ed. Ftf traducerea arhim. Filaret Scriban a fost tiprit din noj I
la Sibiu, in anul 1914, de ctre Dr. Pavel Roea i cu binecu* I
vntarea mitropolitului Romnilor gr. or. din Ungaria i TransiK
vania loan Meanu" *. In Prefaa semnat de Dr. Pavel Roea se
spune c pentru ediia aceasta a folosit traducerea arhim. Filaret
Scriban aprut la anul 1844 In tipografia sfintei mnstiri Neam',
pe care a colaionat-o cu textul grecesc publicat de Mesolort
la anul 1883 In Atena i cu textul grecesc, latinesc i german a
ediiei poliglote din Wratislavia publicat la anul 1751" de pe care
a fcut ndreptrile necesare", Ins a cutat s nu altereze timbrul
arhaic al limbei dect acolo, unde din cauza texpresiunilor neu
zitate in ziua de azi i, s'a prut c ar fi suferit nelegerea tex
tului". Mai departe editorul arat c la citatele din Vechiul
Testament sa orientat dup ediia Septuagintei fcut de Valentin
Loch, dupe textul codicelui Vatican, iar la Testamentul Nou dup!
ediia critic a lui C. Tischendorf". Deasemenea spune c a aflat
potrivit s publice' cu oarecari adnotaiuni i precuvntarea i
vieaa mitropolitului Petru Movil, scrise de arhimandritul Filaret
Scriban, cci din ele putem cunoate de o parte mprejurrile ntre
cari sa alctuit aceast Mrturisire Ortodox, de alt parte ni
se desfur icoana vieii i activitii pline de zel, abnegaiune
i nelepciune a mitropolitului Petru Movil".
O
cercetare mai amnunit a acestei ediii ne ndreptete ns s spunem c Dr. Pavel Roea n'a putut duce la bun sfrit
sarcina ce-i luase, de a ndrepta tlmcirea lui Filaret Scriban
prin colaionarea ei cu ediii greceti, dintre care Mesoloras nu-i
cea mai bun", cci reproduce pe Kimmel cu toate modificrile
lui. Intenia acestui editor de a da o mai bun traducere rom
neasc a M. O. ni se pare neizbutit, fiindc a nlturat cuvinte
i expresiuni curat romneti, nlocuindu-le cu neologisme nepo
trivite, i uneori fr rost, care nu redau tocmai exact nelesul
cuvintelor sau al expresiunilor corespunztoare greceti8.
1. O dovad ia aceast privin este textul din Dioniaie

Areopogitul,.

de la pp. 18 19.
2. In 8, 175X107 mm., XV + 162 pagini.

3. Astfel: I 4 : credina const ( ); I, 5 : fixat (Ft ; azat)


1,8: avem uit Dumnezeu existent fi venic ( I. , *

m r t u r is i r e a o r t o d o x I n r o m n e te

LXI

24.
Ediia Q (Bucureti 1872).Ctre sfritul anului 1872
aprea tn tipografia Laboratorilor Romni din Bucureti, pentru
intia oar cu litere latine, Confessiunea ortodox a credinei Bisericii
catolice i apostolice a Rsritului, din nou tradus i cu o prefa
4e Dr. Barbu Constantinescu K In lunga Prefa, Dr. B. C. spune c
^,la traducerea de fa" a luat de baz textul grecesc tiprit la
Amsterdam in 1662, pe lng careMa consultat i celelalte ediiu ni posterioare in limba greacM. Iar pricina care l-a ndemnat
s scoat aceast ediie este nfiat astfel: Cu progresai culturei limbei noastre ncepu s se simt necesitatea de o nou
traducere a acestei confesiuni, fiindc vechile traduciuni rumneti, bune pe timpul lor, astzi Ins sunt aproape nenelese".
In ncheiere spune c aceast carte fiind i un compendiu de dog
matic" s'a silit s traduc pre ct se poate de exact" i s redea
termenii tiinifici necesari In cultura teologic a limbei noastre.
Dar tocmai silina artat, de a reda ct mai exact terminii
tiinifici" teologici l*a mpiedicat fac o traducere limpede,
fiind nevoit s foloseasc o sumedenie de neologisme i de cu
vinte nepotrivite cu graiul nostru bisericesc. Aceast ncercare
neizbutit de depire s vechilor traduciuni romneti" pe care
Dr. B. C. greit le socotea aproape nenelese' pentru vremea
sa, a pricinuit un mare neajuns i multor serii de seminariti, cci
li sa pus la ndemn un manual cu o limb neneleas i cu
totul strein de vorbirea obinuit n viaa satelor de unde ei
veneau. Iar urmrile dureroase nau ntrziat s se resimt att
ia vocabularul stepenei noastre preoeti, ct i n tot scrisul bi
sericesc de la sfritul veacului XIX, cci n locul graiului curat
romnesc, pstrat de vechile cri de slujb, se ivi acum o limb
stricat i neneleas nu numai de popor ci uneori chiar i de
cei ce o foloseau.
Ediia C, (Sibiu 1877). Tiprirea cu litere latine i ncerca
rea dea reda terminii sciinifici necesarii n cultura teologic a
limbei noastre", credem c nlesnir ptrunderea i n Ardeal a
Confesiunei ortodoxe traduse i tiprite in 1872 de Dr. Barbu Con
stantinescu. Pe lng acestea, poate c i titlurile sale de doctor
6vt); II, 37: sau din pricina lipsei de .experien i iscusin necesar (Ft : sau

din pricina lipsirei nsuirilor: ).


2. In 8, XXII -f- 160 pagini, care cuprind Prefaa i textul Mrturisirei.

LXII

D IA C O N U L .

P IE O lM ^ H U O IS E S C U

n filosofie i liceniat n teaJbgie de la Universitatea, din Lipsea


l-au ajutat s se bucure da o mase trecere In biaerica noastr de
peste muni. Deaceia n anul 1877, cnd PrincipatelRom ne erau
in plin rzboiu de neatrn^| apru n tipografia arbidiecesau
din Sibiu, prin ce mpretanri nu tim, o nou ediie iaprobat
de metropolitu Romnilor greco-orientali din Ungaria Li Transil
vania Miron Romanul".} Spre deosebire de C j f ediia aceasta
are prefaa ntructva scdijt, ns pstrndu-i-se tot data veche:
1872 Noemvrie 15. In ce privete textul Mrturisirei, o mulime de ne
ologisme sunt scoase afaci, fiind nlocuite cucuvinAJpmneti, mai
limpezi la neles i ma&japotrivite pentru un manual de coal
preoeasc.2 Bnuim cttj aceast primenire a textului A datore te lui
Barbu Constantinescu sare i va fi dat seama singur de greala
Ce svrise la ediiai din 1872, cnd strdania aa de traducere,
uneori mai nimerit fcut dect naintaii si, avea marele neajuns
c folosea un vocabunr strein i nefiresc graiulusUUtru bisericesc
Ediia C3 (Bucumti 1879). mbuntirile d i graiu fcute la
traducerea sa tipnitlj la Sibiu n 1877, se pare c n'au rmas za*
darnice, cci pestttfldoi ani numai, adic n (879, apru i la
Bucureti, n editura librriei Socec, o ediie colar care nu se
deosebete dect prea puin de H In timp ce [prefaa este la fel
ca n a , titlul seJaseamn cu H din B i el nfieaz tra
ducerea mai exadfla originalului grecesc : fmfesiunea ortodox a
credinei Bisericeiicatolice (soborniceti) i apostolice a Rsritului.8
Cartea tiprindue acum de ctre o librriei: care iu urmrea
dect interese negustoreti, bnuim c s'au scos exemplare destule,
aa c pn hr 1891, cnd moare Barbu Bonstantinescu, n'a mai

fost nevoie de o nou ediie.


25. Ediia Sa (Bucureti 1895).Programa seminariilor preo
eti din 1893 pstr ntre materiile de predat n cl. III i Con
1. n 8 , XIII + 185 pagini. Spre deosebire de celelalte ediii, cartea
are i o errat (p. 185).
2. A s t f e l la I, I tn loc de crediteze, C , ^ b jn o t e n e a s c ; Paul divinul
dum nezeescu l P a v e l; I

I, 13: omnipotm K

4 : confessm spre salute, m m r tu r is im sp re m n tu ire

atotiitor; I 231orice abominare = o rice lu c r u r u .


3. In 8 , XX -f- 156 pagini. De i eraftfllDsit ca manual didactic pentru Jj
religie, cartea Jj s'a tiprit cu binecuvntarea iSf, Sinod, iar pe coperta ei seA
spune doar c i este aprobat de mitropolitul Romnilor ortodoci din Transilvanid j
i Ungaria, Miron Romanul.

MRTURISIREA ORTODjxX. IN ROMNETE

'

fesiunea ortodox, cu douft ore pe sptmn. De ast Bat ins


Sfntul Sinod gfiei cu cale s nu mai lase slobodsH&ncirea t
tiprirea acestei cri, ci In edfllele sale de la 2 P R to m v rie i
24 Noemvrie 1893, hotr trecere ei In proprietatea sa. Ca atare
Mrturisirea Ortodox urma sl fie din nou tlm cit de pre textul
grec i asemnat trebuinelor *s se tipreasc Ktdeauna In Ti
pografia Crilor bisericeti^1.
Potrivit acestor h otrl^B In cursul anului 1895, textul traducerii fcute de episcopuJG henadie Enceanu era gata, i el
se tipri sub form de anteproect in Imprimeria Statului, sub
titlul: Mrturisirea Ortodo&Q ns ntrun numr restrns de
exemplare.* Pe lng textul Mrturfcirei, cartea mai cuprinde:
Procesul Verbal al Comisiei sinodale cu data de 5 Septemvrie
1.
cf. Procesul-verbaL al Comisiei sinodale publicat in ed. Sa. Bucureti
1895, . III. In acest scop aJiost aleas o Comisie, alctuit din Ghenadie episcopul
Rmnicului. Silvestru episJpul Huilor ^^K ereul Gherasim Timu Piteteanu,
care la 3 Dechemvrie lftxa fixat urm&toarele norme de lucru, pentru aducerea
la ndeplinire a hotrtrii jntului Sinod : 1. Cartea se va traduce numai de pe textul
grec, avndu-se drept cfil&uzS textul tiprit la Saagov n 1699, in alturare cu
texturile grece, '-mtfNfe acestuia". II. pexturile biblice ntrebuinate incerte
se vor lua dup dxtl Septuagintei.. f; anume: pentru Noul Testament ediiunea de Neam., din 1818, iar pentru c vethiu Biblia de la 1688. III. Limba
crii va fi nun^jflcea a crilor vechi Bitualului romn, avndu-se o deosebit
ngrijire pentjM nlturarea novismelorefuriate astzi !n literatura noastr i
care au zdrujBIHt graiul poporulup^remn de pe vechile lui temelii istorice.
IV. Tiprirfljflfrii s se fac cu pHtarea regulelor estetice i a cerinelor
pedagogice. Potrivit acestor norm^^Biisiunea sinodal a nsrcinat pe episcopul
Ghenadttfl al Rmnicului, fiind singurul^cunosctor de grecete, ca s traduc
din nom Mrturisirea ortodox, i c&ip svrirea tlmcirii s o supun spre
c e rc e i celorlali doi membrii. La 27 August 1894 noua traducere era
terminat, iar Comisiunea se adun Kpentru revederea textului la episcopia din
Rmnic, fi dup mai multe edine Ii ncheie lucrrile in ziua de 5 Septem
vrie 1894, hotrnd ca noua traducere mpreun cu gramatele patriarhale i
istoria . . ntocmit! de episcopul Ghenadie, s fie adus la cunotina Sfn
tului Sinod spre mijloci puneri* crii sub tipar i a hotr numrul de exem
plare l i care urmeas a fie tiprit.
V 2 . In 4. XXXII-+-IV + 104 pagini, tiprite numai pe jumtatea din partea
stng a paginei; pp. IIIIV cuprind Procesuloerbal al Comisiei sinodale; pp.
VXXXII Istoria crii, ntocmit de episcopul Ghenadie Enceanu; la pp.
)RXUI-XXXVI, fare suat^Humerotate, se afl scrisorile patriarhilor Nectarie
al Ierusalimului || Partenie m Constantinople!, iar restul pp. 1104 cuprind
f textul Mrturiflk Ortodoxe.

L X IV

DIACONUM GHEOBGHB I. MOISESCU

1894; istoria crei scrisa de episcopul Ghenadie alptnicicului;


scrisoarea patriarhului Nectarie al Ierusalimului din 20 |Noemvrie
1662, i a lui Partenie al Constaotinopolei din Martie 1643.
Cu toate cuaotinqflsale bune de greceasc, Ghenadie Enceanu n'a izbutit s de^ o mai bun traducere romn ea,si .Mr
turisirei Ortodoxe, fa ie cele tiprite pn atunci. (Deosebit de
stilul greoiu al frazeL el na inut seama nici de fetxtul grecesc
tiprit la Snagov n 1699. Deaceia Sfntul Sinod, n edina sa
dela 31 Octomvrie 189$, constatnd c lucrarea fcut de Co
rnisiunea aleas s'a gsit n unele pri nu tocmai corect i so
cotind c M. O. tiprit de Grigorie mitropolitul Ungrovlahiei (ed.
Gg] este cu mult jinai bun de ct a P. S. Episcop al Rmni
cului, a hotrit s se retipreasc, subt privegherea mitropoli
tului primat losif Gheerghian, de ctre Comitet redactor al jur
nalului B.O.R., traducerea mitropolitului Grigorie Dasclul ap
rut la Bucureti n 1827, la care s se adaoge doar o scurt prefa.1
Ediia Sp (Bucureti 1899). Dup respingerea traducerii f
cute de Ghenadie Enceanu i hotrrea de a se retipri M. O.
din 1827, era de ateptat ca n cursul anului 1896 s vedem ap
rnd noua ediie care s poarte aprobarea i binecuvntarea Sf.
Sinod. Dar la 27 ^Sept. 1896 .Tipografia Crilor bisericeti ncunotineaz Sf. Sinod c zilnic are cereri pentru cartea Mrtu
risirea Ortodoxiei c n urma ordinelor primite a i comandat
hrtia necesarj pentru imprimarea susnumitei cri, rugnd a se
trimite manuscrisul pentru a-1 pune sub pres . Pe temeiul aces
tui raport, n edina Sf. Sinod de la 12 Maiu 1897, arhiereul
Athanasie Craioveanul citete propunere^ Comisiunei pentru so
cotelile Tipografiei, de o se reveni asupra votului Sf. Sinod dat
n edina de la 31 Octomvrie 1895, n sensul ca Comisiunea
pentru cercetarea crilor de nvmnt religios, s fac o nou

revisie textului romnesc al Mrturisirei Ortodoxe tradus de epi


scopul Ghenadie Enceanu1
Cu toat lipsa ce se simea, mai ales n coli, pentru o nou
ediie a Mrturisirei Ortodoxe nici de data aceasta nu se grbi
1. v. Desbaierile edinelor Sf. Sinod, ttehinea din toamna anului 1895,
(supl. in rev.-B. O. R., 19 (18956), pp. 111 112).
2. Idem, sesiunea din primvara anului 1897 (supl. In rev. B. O . R ., 21
(18978), pp. 70711.

MRTURISIREA ORTODOXA N ROMNETE

LXV

tiprirea e i. A b ia n edina de la 19 Oct 1898, Sf1Sinod lu n


cercetare att traducerea lui Ghenadie En&ceanu, revizuit de
Com isia pentru cercetarea manualelor didactice de religie, ct
i proectul de gramat sinodal ntocmit de ^episcopul Atanasie

al Rmnicului, care urma >]s& nlocuiasc istoria carfii scris de


rposatul episcop GhenadiejEnceanu (f 14 lan.K898). Dar i de
ast dat se hotr ca textul M O. s nu se jkpreasc definitiv,
ci numai dup ce va fi revzut din nou de toi sinodalii. In
acest scop, la 28 OctomvaLof. Sinod decide ca gramata sino
dal, mpreun cu textul Mrturisirei s se tipreasc tn form
de proect, tn 25 de exemplare i s seFmpart membrilor si.1
In Aprilie 1899 textul gramatei mpreun cu traducerea M. 0.
apreau n Tipografia Crilor Bisericeti sub titlul: Proiect al
textului de Mrturisirea Ortodox cmrmeaz a se publica ca ediiune a St. Sinod. *
Ediia Sx (Bucureti 1899).In sesiunea de primvar a anu

lui 1899, Comisiunaa sinodal compus din episcopii Silvestru al


Huilor, Gherasim al Argeului | Athanasie al Rmnicului s'a
ntrunit n zilele ile 3-8 Maiu, ca s revaz proectul de gramat
i textul M. 0. Iar n edina sa de la 17 Maiu 1899 Sf. Sinod aluat
in cercetare textul revizuit de Comisie, care s'a dovedit c n
tr adevr el jeste dat n limb curat bisericeasc", c s'a folosit
pentru aceasta de ediiunile M. O., care au eit pn acum in
limba romneasc" i c s'ft inut seam i de progresul actual
al limbi noastre ct a fost cm putin". Deaceia, sa primit de
bun redaciunea dat deSomisiune", hotrndu-se tiprirea
crii n 5000 exemplare.*
Dup ase ani de amnri, de discuii, de revizuiri i chiar
de nenelegeri, Tipografia Crilor bisericeti izbuti s tipreasc,
chiar n vara anului 1899, mult ateptata Mrturisire Ortodox
1 Ibidem, p. 73; of. i ed. Sp p. 119.
2. In 4, de 119 pagini, tiprite ca i In ed. Sa, tot pe jum&tatea din partea
stng a paginei; pp. 59 cuprind: proiect pentru gramata ee St. Sinbd a
hotrtt a pune tn fruntea crei Mrturisirea Ortodox"; pp. 1114 textul celor
dou scrisori ale patriarhilor Nectarie i Partenie, iar pp. 15 119 textul M. O.
3. v. Desbaterile edinelor Sf. Sinod, sesiunea din prim&vara anului 1899
'{upl. in rev. B. O. It, 23 ^1899 1900), pp. 7482.
4. In 8, de 191 pagini care cuprind: pp. 511 gramata sinodal din
Maiu 1899; pp. 13 18 textul scrisorilor patriarhilor Nectarie i Partenie;
5

L X V I D I A C O N U L

GHEOgGHE I. MOBESCU

Ediia St (Bucureti 1922) .. Sporirea numrului semina*


riilor teologice dup anul 1920 f&cu s se sim fl nevoia unei noi
ediii a M. O. cci ea era nc folosit ca manual BBdactic pentru
cursul inferior1. Aceast nou ediie s'a retiprit,firete, fr
nici o ndreptare a textului, nmulindu-i-se n schimb greelile
de tipar. De i SfAntul Sinod alesese o Comisie pentru revizu
irea textului M. O.", totui se pare c lucrarea de revizuire s'a
mrginit numai la supravegherea tipririi, inndu-se seama doar
de adoptarea ortografiei Academiei Romne. 1
Ediia S 8 (Bucureti 1930). In toamna anului 1930 Tipo
grafia Crilor Bisericeti ddu la lumin a treia ediie a M. O.
De i pe copert se arat c retiprirea s'a fcut dup ediia
I-a a Sf. Sinod din 1899 , din lista de la p, 183 a membrilor
Sf. Sinod care compun Comisia de revizuire a textului Mrtu
risirei Ortodoxe1* precum i a numelui directorului Tipografiei
Crilor Bisericeti, se dovedete c textili este reprodus ntocmai
dup acela al ediiei tiprite tn 1922, fr ca s i se mai aduci
vreo mbuntire, att In ce privete traducerea ct i contro
larea trimeterilor scripturistice,
VI. RETIPRIREA EDIIEI DIN 1691.

26.
De la tlmcirea Mrturisirei Ortodoxe n romnete fcu
de logoftul Radu Greceanu i pn astzi autrecut dou veacuri i
jumtate, iar de la ediia ntia a Sfntului Sinod s'a scurs aproape
o jumtate veac, fr ca In aeeat rstimp din urm s mai fi ncercat
cineva s dea o nou traducere a acestei cri. Poate c pricina lipsei
de interes pentru acest izvor nesecat de nvtur ortodox ar trebui
cutat i n necontenitele prefaceri ale nvmntului nostru teo
pp, 19 191 textul Mrturisirei Ortodoxe. Le p. 191 te mai afl tiprite fi
numele membrilor din Comiaiunea de revizuire a textului M. O.
1. Programa analitic | aeminariilor, promulgat In 1908, prevedea la
cl. IV Teologia dogmatic ca
nr. 9, din 10 Aprilie 1908.

cetire din Mrturisirea Ortodox, cf. Monitorul Oficial

pagini, care cuprind; pp. 5 11 gramata cf. Sinod; pp,


patriarhilor Nectarie al Ierusalimului i Partenie al Constant!*
nopolei; pp. 19192 textul M. O.
3. In 8, de 183 pagini oare cuprind: pp. 3 9 textul gramatei sinodale
din M aiu 1899; pp. 11 18 cele dou scrisori ale patriarhilor Nectarie i
Partenie ; pp. 19183 textul M. O .
2. In 8, 192

13 18 scrisorile

RETIPRIREA EDIIEI BUZU 1691

tx v n

logic, cnd s'a dat uit&rii aceast visterie de mare/ pre, spre a se
face loc manualelor de dogmatic ntocmite potrivit noilor pro
grame colare. Aa c de la o vreme nu i-au mai simit lipsa
nici dasclii care n'o foloseau i nici elevii care no mai nvau.
Traducerea M. O. tiprit la Buzu in 1691 este, firete,
mai grea de neles tn ziua de azi, deoarece ea poart n sine
pecetea graiului de acum 250 de ani. Retiprind ns acest text,
'gndul nostru a fost nti de a cinsti dup vrednicie lucrul i
nelepciunea btrnilor care pe vremea lor se dovedete c au
preuit mai mult dect noi folosul Mrturisirei Ortodoxe. Iar al
doilea gnd, de la care a pornit ndemnul pentru retiprirea tl
mcirii logof. Radu Greceanu, este dorina de a readuce n cmpul
preocuprilor teologice de azi, aceast lucrare dogmatic, precum
i de a atrage luarea aminte asupra trebuinei de a se pi la
aflarea i ntocmirea unei terminologii teologice romneti.
Prsirea vechii noastre literaturi bisericeti, neinerea n
seam a tuturor tlmcirilor n romnete din literatura patristic,
lip irite mai cu seam n cursul veacului XVIII i nceputul celui
de al XIX, nrurirea covritoare a scrierilor protestante ori
romano-catolice in furirea multor lucrri de teologie romneasc,
ne-a adus n starea grea de azi, de a nu putea avea o termino
logie teologic proprie romneasc, potrivit nevoilor didactice
i nivelului tiinific pe care; l-au atins n vremea din urm
colile noastre teologice.
27.
In privina retipririi Pravoslavnicei Mrturisiri am socotit
c nu este nevoe de o transcriere fonetic, deoarece tlmcirea
acestei cri este fcut n vremea cnd se da lupta ntre forme
de lim b mai veche, care se strduesc s rmn, i ntre forme
mai noi care caut s ia locul celor vechi. Deaceia am transcris
semnele grafice a i
cu e, ntruct din ntrebuinarea lor ne
consecvent pentru acelai sunet i adesea chiar n aceleai cu
vinte, se dovedete c cel puin tipograful, dac nu l traductorul,
n au putut face deosebirea ntre ele, dar mai ales c gsim i
forme scrise cu e, aa cum se pronun azi i cum bnuim
c se pronuna i n vremea lui Constantin Brncoveanu.
Greelile de tipar prea vdite ale textului Gt le-am ndreptat
'fr ca s mai art aceasta, unde nu mai exist nici o ndoial
-asupra lor. Totui pe acelea care pot s nsemneze i alte cuvinte,

LXVIII

D IA C O p g l GHEORCBBf L MOBESCU

de pild fcut In loc de zcut (I, 54), le-am transcris to c m a i ca


In text, deoarece au socotit c cu ajutorul lor setyoate urmri
mai lesne nr&urirea traducerii logof. Radu Greceanu in ediiile
G), Gg i Gc.
N am pstrat pretutindeni punctuaia textului original, ci
uneori am cutat s'o adaptez cerinelor sintactice i regulilor
ortografice de azi. Acolo ins unde am lsat punctuaia ca in
original, am fcut-o ca s se vad cum a tradus i a neles
textul respectiv Radii Greceanu.
Trimeterile din Vechiul i Noul Testament i pe cele din
prinii bisericeti- Ie-am tiprit sub pagin, dup artrile
textului. Trimeterile scripturistice le-am colaionat cu Sfnta
Scriptur, ed. Sf. Sinod, Bucureti 1936, iar acolo unde am gsit
deosebiri fa de indicaiile textului G x am nchis ntre paranteze
drepte [ ] trimeterea exact, nsemnnd pe cele din Vechiul Te
stament cu S iar pe cele din Noul Testament cu T. Deasemenea
pentru trimeterile: din prinii bisericeti am indicat textul cores
punztor grecesc din ediia Migne P. G., cu volumul i coloana
respectiv, nchizndu-le tot Intre parenteze drepte.
De ncheiere in s adaog c aveam dorina s dau aici i
un studiu asupra glosarului acestei ediii, n care s urmresc
pe temeiul bogatului material ce am adunat, toate cuvintele bi
sericeti cuprinse in el, artnd cum au fost traduse i n celelalte
ediii. Dar cumplitele vremuri subt care s'a sfrit tiprirea acestor pagini, i primejdiile de fiecare clip, pe care le trim azi
din pricina bombardamentelor aeriene, ne-au mpiedicat de la
desvrirea acestui lucru.
S ndjduim c vremurile de pace ne vor ajuta s djn
la lumin i acest capitol.

Dup manuscrisul Parisinus 1265.

S C R IS O A R B g flA T R IA R H U U II DIONISI2

Parisinus 1365

- ^ -, ^ ,
f n a o i v ,
.
, , ' 8
%

/. /, $ ,
I 10
,
^
, .
, u ,
: 15
,
,
, ,
- 20
,
,
,

X. Aceast scrisoare ctre cititori a patriarhului Dionisie a fost


tiprii nti de m i l e Le grand, Bibliographie hellinique du dixseptieme siecle, tome deuxieme, Paris 1894, p. 213-215, dup manuscrisul
pstrat la Paris in Bibliotheque Naionale, fonds grec 1265, pe care
pentru nlesnire 11 numim Parisinus 1265. Cunoscutul elenist a corectat
ortografia ctorva cuvinte din aceast scrisoare. Noi publicm scrisoarea,
tot dup Parisinus 1265, dar pstrm ortografia originalului a crui
fotografie ne st la indem&n I chiar acolo unde evident se abate de la
cea clasic. Notm aci cuvintele corectate de Emile Legrand: 13 "
tot || 18 48(> | ||23 e6oa<pst<f .

to

15

20

25

30

s c r is o a r e a

Pa t r i a r h u l u i

d io n is i e


.
. .
, *
, Xjf $} .
(

, ,
\
,
,
, ' >
xal
, , & ,
, mspfy , ,

,
,
,
,
xal .
" , , ,
,
xal , ' ,
,
, *.
2? '. *1. '.
f t 5 .

10
x&x*iv?K I I 11 $ ||14 || 17 *
exov II30. L eg rand a citit astfel data: *Bv in t '. tv8. ti.Dar
tn fotografie se citete limpede *Bv itai ?6 ' . ta. Pe lng citirea
limpede a lunei Iulie, mai adogm c anul 1672 are indictionul 10. Indic*
tionul 15 ar fi al anului 1677 || 31 Isclitura patriarhului este autografi
Dar numele i titlul din capul scrisoare! este scris de cancelarie, i nu
de ptftriarh cum crede Emile L e g r a n d (o.c., p. 213 . 1)

.. A'. '\

t
Parisinus 1363

'

- -

.
.
, 5
], ;
*

.
&, '
, , xal
* '
,
'
.
' ' 15
* rjv
' 2
.
* .
,
;

10. . 2, . 24 26 || 15. 1 . I, 19 ('. . '. '.]


!| 17. 1 . 1. 9 ( . *.
] (1 Tim. 3, 9 ).
8 | ] * ONDK ||21 || 22 corec
tat din .

20

! , g g

'

.
'
, /Jyotna ' 5 , ,
.
, Wm ,
.
' ;' : .

10

I ;
.
? , i/jtida ^'
15 ^ ',

, ,

20


$ ,

* '.
;
/. 4

25

,.

*.
( ) * -

, &, 30 . &. ) /. ,
3. . 11, 6 [; 26. . II, 1 .

1
|| 3 ] ONDK [| 4 || 5
D II 7 II 9 || 13 - ONDK.
24 jL ioT l'O N D K | 26 OND.

. A '. V

, ,
,
6 lav. ; , - 5

,
, n a i a l
, , &
, ,

, & ,
, - ' d i , , '
& 4 &
, . * Adyta
&
, , .
, dy/
. '

'
,

& -

, &
,
,

, , o i & , / . ).

teohyix

'

2.
*. 10, 10 I I 8. ? . xav. 82 ||10. 2 . 2, 15 || 13.
. 11, 2 ft op. -.. . OD] |! 20. . *Isp. 1 (ci. PG 3, 376).

7 8 ON i! 8 ., } D || 17 ) . . .
] add. D ||18 ] x*l addo xal ut mox pe marg., addidi
e marg. ut maxime necesearium K|| 19 ONK (| 24 ]
editi addunt -tftv ME |j 25 ONDK ||29 ONDK.

. A . 8' \

, xal & rd , jj
. shai .
, xal m
5 , | (
* 6 - *

.

f. 5

* .
10

ni,
;
' .


, ,
15 ivt
, ,
, oi . , * ,
20 , *
&..
'.
;
* .

25


, ,
xal .
* '.^

(
30 ;

6 . . 115 |. pt('. *. ] |( 7. 2 . 4. 13 (( 25. uvo. t.

1
] Weissenborn greete corectnd pro du
ed. Normannua, cere nare aceast lectur || 16 &noo O N D K || 17 .

O N D jj 20 ONDK.

'. ' *.


! ,
) , ;?
<%
/7^ ' 5

(9
& 6 \ ,
.
'. .
;

10

' .
,

, 15
t ir ,
' ,
, , .
, - 20
, ,
, ,
,
. ' ^
{ * ) - 25
,
,
.
( ) ,
30

3.

. 6, 4 || 8. . 148 ( . \ '. OND, . . '. IC)

14. . 4. 6 II 24. . 6 [cf. PG 33, 548) || 29. . 44. 7 (4 4 ,6 S).

7 ONDK || 23 || 25

O N D K I |; 29 30

D || 31 ] 5 om. ONDK.

. '. 0*

10

, , *
, . ,

0'.

*
,
5

.
"
, , n6
,
10
~
, ,
. , ;
-, , ,

15

,
.
dat ,
&
20

, .1

^.

,
25 .

&)'

'

$ )

t ,
30 M a i

>

^, , ,

1. A m . 6,4 II 10. . 28.19 || 20. 1 . . 11 (cf. PG 94. 829 i


821) I 26. *. I t . 36 fi 27. . [. . \ ] (cf. PG 36, 348).
15 ONDK || 16 pe marg., In text || 32 0NDK.

. '. '

tl

xal . , 6
, 6 , .
6 , y.al ^
& . 5
.,
, ol , , 6 ,
* I .
, , 10
| *
, . * , *
, . a l , is
oi , ,

.
ol , . 20

'
, (
) ,
, - 25
.
.

.
* 4 t o i .
30

7 . 1 . 5 , 7.

4
ONDKL |^ om . O N D K || 13 ]
{| 6 || 19 ) | DK || 20 ]
||23 ; |{ 24 j| 26 O N D j| 31 .
add.

. *, ,

12

1. 9

, xai } #,
, ,
.
fj, , 7 *
5 , are
x a l x a l ,
; , ,
, ,
10

, x a l &.
, a i .
. xal
15 ' , xai , | h i
.

, .
&
20 '

, x a i '
,
. ,
. ,
25 ,
, ,
'
' xal
xal
30 ,

xai 6

5. . 46, 5 || 10. 2 . 10, 5. || 20. $. 3, 20 (3. 2123 S)


II 26. . 1, 26 II 28. . 3, 22 || 29. . 11, 7.
1

ra p a a r i) ONDK || 4 || 6*7 || 15
pe margM n not ||16 $ O N D K ||24 ||29-31 8 0
I . . . O N D K (in S
topica, i textul ca in M).

iu]

. , * |*

13


( y y ) , ,
, ,
'
oi ^


nai ol .

.
;

Iq

% .
,
.

, 15
.
, .

f 10

;
* .

20

,

,
*
, , 6 25
,
, ' ,
( e. , , ,
, , , ,
I. . 6, 3 II 4. VaX. 32, 6 || 27. . 109 ('. \ D;

if . 4

1 II 4 O N D K ||21 O N D K | 23 |
] add. marg.; ; ut una esse alia nonpossil C. O.

14

. *. v f .

, &,
, ,
. x al
.
5 ,
xal ,
, ' $
,
t i . ,
10 *
,

,
1
' ,
!5

x a l ,

f. 11

20 ff

'

(,
. *
- ,
, .
25
, 8 Tfj ( ~
),

.$..

30

;
* .

16. -. . 23 [cf. PG 35 (Oratio XXV), 1221 (80)].

2
ONDK || 9 pe merg., tn text i cu nota * vulg
4**, inepte ||13 ] xal om.ONDK;ex unaeademqueessentia C.O. ed. Malvy j|22xptONDK. Afar de o singur dat, la ntrebarea 19. p. 19, r. 9 (ii*
), n M gsim numai forma || 26-7 NDK ||32 ONKr

*. i f l '

15

, . 7 ,
* , , , , &, , , , , , ',
, s
, *
, ^ , ' , ,
, ; .
& , -
.

'.
,

XJ.a , ). , ;
*.


, 1 , &
12
xal . *
, .
20
.
. " ,
*'
" , , '
6 , , - 25
Ttv $ . &
'
, , 20
, . '
23. . 1, 8 II 26. . 1, 37.
5 om. D i| 6 1 | 6 i 30 || 7 pe
marg. |J 8 6 pe marg || 9 txstva om. ONDK || 13 K ||20 xv
ON ||29 30 ixtlvov ONDK j| 31 *: ONDK.

. 1, * '.

16

t f i Y jj, -r^
. ) , . " *
, .
5 '/., ^, .
6 ,

, .
.
, ,
10 *
. mbmov

; 6
\
5 * - 7
. Wfti<ov
, / * xai
, xai
,
20

;H --

,
; xai
;
* .
{.13

25

, *
, , 6
, .
%. , xai
a l x ai
1. *. 114 ('.'. D; '. *. ] (j.7 . 6, 18; 2 . 2* 13 ||
13. . 76 '.'. D; \*. \] (76, 14 15 S).

7
II 8 4 || 10 ] || 12 ] * O N D K || 13 {,> | OND.K || ,18 xty
. . . || 22 x*Toix || 23 4* , -
D i posui adverbhim pro ad j. , quod vulg. legebatur j|
28-9 OND; pe marg

00<>3<

'. t i ' - .

17

, olov
( )
\e l o i v o l d ,
x a l yffv,

5
g/ ,
, x a i . '
I xal * , i
\x v , - 10

I no ..| ^

'.
, , I , xal , xal I ol xal ol ;
15
.
*
,
I 6
I , xal , \ - 20
,
, x a i -
, xa l i v i , , x a l , 25
* '
x a l ' x a l
. ol
xal ol
, , - 30
, ' 8 1
. ,
2.
. 1 P i . 16 (cf. 94,8521| 20. lup. 23, 26 [. \
. II 23. U<*. 42. 25 (.'. 0\ \ ) || 27. . 2, 23 || 31. .
2, 22
3
ONDK If 10 $ || 14 ; ||24 ACWfTfttftV D ||
30-31 ONDK jj 32 4') D |[ 33 tofpe .

0 2 0 & .

18

f' 14

'. '

I , .4 .
oi .
*
'.
:

.
. M
, v , vd
. to
iov ,
, , , 1
.
15

15

'.
. , , .
;

.
,
20 h
,
, v . / , roi
, ' 625 . " | ,
, .
, '
,
,
30 , .
> $
, ro ' .
1.

[\ Bow.

\ | || [2.

. ] || 31. . fn6. 2, . 3

[. . '. . . '. ic] (cf. PG 94, 873); Weisaenborn adaog la tra


ducerea latini: Greg. Nyss. Or. 38. 42, p. 618. 680. LuleHac 1609.*
7
i 23 6xoo ONK || 19 x*v ON || 20 M || 23 xXf K || 27 *9 ONk ||31 ONDK.

O re O A O IO JS . '

19

'.
* xai ,
;

' .
01 , 5
, , xai v xai xai
&, .
, , , , xai & xai .

,
, , x a i .
, - 15
'
, a I ) , x a i
V I
a I . \
, I- 20
,
, x a i * ,
ha . ' xai ,
, 25
o i i

. *
xai , xai |
, 30
, fi * . , 6
12. . 5, 19 .16. U pi. 12, 7 fig', *. ) >| 19. < .

12> .

11 |. \ ONDK] || 25. . 8, 10.


8 ; ) | 6 , D |] 9 . i || 13 -.
II

24 69(>

* D.

|xpbc ;>)

4 ^'. O N D C ^l^l || 32

20

A*, it * '

>, ol ,
,
' ,
, ' ,
5 . ,
, *,
, ' ,


10 , , x a l
, ,
A i a . ,
^, . *
15 .
, ,
. ,
,
,
20 , .
,
, )
I ,
,
25 ,
.

* '.
ol ;
.
30

9. . 2,13 (| 13. M xt. 1 ( . '. ] || 16. >, 2 [. \.


DK] 22. . 90,11 (. < *. '. ; . '. '. | ( 90, 11 12 S).

! i 4 D ||2 *| ONDK ||3 NDK ||4 *50


D. ; cu nota urmtoare: placuit accentum ponere
ia antepaenult. Est enim part. praes. recens faclum, et quidem nomio..
qui Supra certe itto accentu fuit insignitus p. 59. p. 67.
doxtuvta;. II deaminte accentund || 17 D ||
18 & r ||20 K || 21 *; .

A'. y.-y.*\

21

xal ol \ . ,

jvoioxovvrai , olov
, , xal ,
, , ' } ,
', . , ol - s
,
. ol
,
, .
, , 10
4 , .
, ' ~
. , /, \s
,
.
* \
;
.
20
xal ol
* , , . ,
, ,
fj * ^ * $ - 25

^ ,
I .
, , , , 30
4. . *. 7, 04*. *. (cf. PG 3, 200) ||24 . 8, 44.
1 >1] add. D | ] - pe
mrg., in text || 2 D || 3 *1] M add. D |tlvat om. K || 6 i D || 13 6 . . ratio doctrinae Orthodoxac Confes*
sionis In textul latin ; cf. M a l v y et V i i l e r , La Confession Orthodoxi, Parii 1927, p. 14 J| 14 * K||2l xal om. ONDK || 23 w] ONDK
I poptop ONDK ||29 M ||30 ** , AMMftMf N pe merg.

. '. * * .

22

18

. | , (
, (
, .
n Iff. , , ol .
5

, 6 .
, -
, ~ .
,
10 .
'
. ,
, .
15 ,
,
* o l a i ,
-

.
* _'.
, ;

20

* .

- ,
25 ,
, '
*
' o ir
,
, ,
30 .

41

II

1.1 . 5, 8 (' *. '. ' . D] || 7. . 8, 31 || 16. . 25,


26. . 1 (. \ ; \ DkJ||30. VaX. 8, 7 [<. '.. ).

1
] (fife)

] || 5-6 ND || 14 || 16
, f ir i parentezfi .

d+

% |

23

\ ',

ft ' '
,
, & ) ' 5
n a * , .
, '
vjavov $, | f
, - 10
.
, , , , * ,
,
. , 15

V V .

Eg '.
> , ;
* .
20
( ).
,
,
. 25
,
,
, .
, . ,
, 30
, '
,
5. 1 6 (. *, . '. ] || 13. . 48, 13 [. \.
) If 15. *. 3. 19 II 22. . , (cf. PG 31,
408-409).
2

|| 5 4*> || 9 (* ||

(124 D || 25 *| ONDK || 27 ONDK.

15

| *1

24

. '. '.

.
( ' iov .
, )
, ' ,
5 , , ^
, ) .
' * .
, ,
\ , ^.
10 ,
,
, .
'
, ,
20 15 | & . a i ,
x a l . .4 r i n t v , a i

.
20 ,
. ^

, .
" I
, e t a . ' 25 - i ,
ev I . xal
6
. v
, , 30 , .
,
.
xal xal
, .
35 xrfc ) c. nrowmc
13. 2(. 15. 11 II 25. |<*. '. ]*\
\ 31. . 6, 23.
5 ONDK | || 6 ] ONDK ||7 4*ftvAxo D
II 8 ;) ONDK || 10 || 11 lapsus calmi.

, . '- \

<5] ,
4,
' i 9 .

'.

& ol 5
;
.
ol , n(al ,
, xai * - 10
. ,
xai /. '
jf *
< $ * , .
xai - 15

, . ,
, *
. . dm
, 20
xai ,
, x a i .
. | ' ,
. 25
xai ,
, ! '
xai * , ,
. , - 30
.
3. <. 23 [. *'. , . \ \ D, . |' '. ] (Psalm
21, 7 | (I 13. . 2. 17 ( 15. '. 5. 12 || 21. . 50 (. '. '. D,
. '.\ 1C (Psalm 50, 7 S).

3 ONDC ( S) || 13 ' & 4<? ONDK || 25 \


\
25-26 \% pro vulfati *&* || 30 fiitou ONDK.


,
, ;
*., .
5
*] ^^/i .
J , , < I
/i& jflv . M i ^B>ro
to , & ,
10 ) 1^ .
I ^/. ,
^
' ^ /
. M i ^^ 6 ~
15 .
' miMuin
,
I ,
, )
20
, . *, .
%$ .
6 ,
25 dioia mii , ~
, ; W
.
I ^
%, 0 ( li ,
20 ( ) ,
.
9. . . 2 . 27 || 30. . . 2 . 30 |cf. 94, 969).
5-6 ' tf)v toft 6 >6;, 1
, x a l *piv , D |) 1
) an pe marg-, text || 1011 i 20 ^

I 15 9

pe m arg.,

I ( text

pe marg. dupft care m text.

|| 20 ) 1

D ff24

x tto D,

()! > o x o j ^ H . ' ' - ' .

'm tK r 2~

.
, r

': &
, , ,
nai 6, , $
\ . &
^^
, .
' e l &oit l %
, ^ ? , ,

'
:0
, ,
rvdeHOv - 15
.

$>1

'.
;
* .
20 /. 25
. ,
, $
^ ,

.
, , 25
,
. ,
, ituOvjiq , '
, I
. 30
2. < D a m a c h in > , 6 ^

(ci. PG 95, 180} 5. . . 9, fit*. xffiv 6


[ lot* ,- 6 D) (cf. PG 31, 333) || 9. , 3, 6.
3, i 13 8 O N K jl 9 || 14 p ro vulg :
I [| 21 | (ti) add. , ffir parentezfi | 27 ,
D II 28 ; N pe marg., K In text.

28

0 2 . .

'

, i v ( . " A x o v o o v
i
/ -
r

]
fj
H.
ew

<J.

, m&

&

( .
I
, 4
10

I ' ori , 4}

. fiiv , , -

,
15 .

\
*
, elvai ,
;

20
* 24

} | , .
i , a i
.
x a l \ i n i
, $
, . &
,
.

25 Kai

30

,
,

, ' i o j j iv .
ele , .
1.
. 14 1 . (cf, 30, 612) || 3. 1 . 4. 15 || 6 .
. 1. 12 || 23. . 12. 1 || 25. . 12, 7 || 31. . 23. 43
5-691 30 6noo ||9 D || 17 ONDK || 18
Anb) om., ONDK || 25 ||3 || 32 .

. A '

xr, y.ft-

89

) , <>
. >.
>- . ' 0k
) ,
faov 5
* ' ,
, ;
, , / 5 . 8 &, ).

,
, . v
I ' ^ ,
. ,
i>nyavt00fl , - 15
,
, .
* '.
,

20

.

ttal , '
' ?.} 25
, *

a t; x a i

a t
\ . * 1.25
xal 30
, I '

5.
. 22, 31 (Mat. 22. 3233)|| 17. . I, 17 (cf. PG 94, 853)
om. ( 26. . 10, 29 || 31. . 144, 16 [. '.'.].

DK

5 f i 13 ||6 || 11 D ||14 * ||15 iv


II 17 D. ||21 ; ||26 ONDK ||31 cipraxiv MD.

U r V lia W A U A

U f l U A U I I . . w


o i ( ) )
- *
, x a i .

* '.
1,
xai ;

' x .
. xai
^
10
, . ,
. '
, , jj
xai . . 15 , ,
, 8 xaxdv
, ,
. ,
' , ,
20 , '
.
, " , ' ,
' , 25
, .
(
) '
30

/.

26

xv , 6,
, |
, .
22. aP . 8, 29.

U |& OND || 5 6 OD, || 11

, & D || 22 ^ OND, |( 28 (| 30 xfv

jj 31 6| add. D.

". *

-.

31

'.

: , /.
;
.
*0, ^, 5
, . .
,
fat , ,
, ' .
' , or - 1
rj ,
'
, . ,

.
\

15

.
,
, r , , 20
, ,
, , , .
'.
; 25
.
-
,
. (
x a l , 30
,
30. *1. 17. 5.
5 , ON I I 13 6xco . ||21-22 , , textul

latin: d e D eo vero, geoitum|| 22-23 .

32

, \ 5\

oof. ,
, '
, , xai
xai *
5 6 ' ' a l
, ' * ,

..

10

, , ;
.
, ,
15

*>

'

. ,
, ,
.
28

20

I .

'

ol

ol , ol , ol '
,
25


30

, ,

6 '
I ,

i-

5. . 1. 2 II 6. . 1, 10 || 14. . 1, 21 || 26. . 44 |.
'.'. Kj.
8 || 10 ] ONDK || 18 dxo9s9(} ONDK |]
10 i 19 60 || 22 ONDK.

IAJI

tU M *

M TSOPO'Tel

>S
Sect*

BI O IK

0 0 0 8 0

A '.

33

yHoatov' Kv g i ov i i i l , elv ex ev I , ^ / .
,
\ . 5
, .
\ '
'
\ \ ,
,
i a

, .
15
, ,
' a l
, I
i n i * , 20
. * xal ol
I , V , ' ia
; ei xal , 25
,
ix eh'
\ ei .
' 3<
, ,

10
. 4

15

20

25

f. 29

30

1. . 61, 1 II 4. . 4. 21 ||8 . . 5. 10 || 11. ?. 9, 14 |(


13. < Ebrei, 9. 28 > || 18. . I. 32 || 23. . 2, 2 ||26. . 19, 19
II 28. *. 18. 15.

I Haatoo || 7 ] ' ||8 ONDK || 22 ONDK ||


24 'lootatovt D II 25 ] add. ONDK || 26 ONDK jj
29 om. ONDK || 30 ] ON.

I.
i.
I

34

60* 4 . '. * .' &
, , nai
5 ,
. , (
) I rd
, , '
, .

10

'.

;
.
, ]
15 , ai , ,
. ,
* ' ,
20 viol , ,
, ol Moroi .

, ' ,
.
25

f. 30

\
, & i*

' .
, ,
, .
30 r i n , y , ' ftal el
2.
. 17, 26II 3. [(loan 17), .'. ] || 15. * . 1, 14 || 17. [(loan
1), . ti), ] (pan I, 18 In aparat) || 23. . 1, 12 || 30. . 1, 3

1 SpxatA II 3 * om. ||6 )| 9 : ||


ONDK (| 17 , , t6v I
11*26 ] 0 .

. . \
8
,

35

6 {
.

' a I

i n

, xai

&

& , ' -
, ' i x ,
, . '
/ , , 6
,
, 15
x a l ,
, k
, iv $ iv
. 9 - 20
&
xfj , &
. & , 8u
, &
, &. 25
, *
i , ,
, <
xai * , ,
' iv , 30
* , .
3. "Her. 60, 19 || 15. . 1, 3 || 20. . 8, 12 || 30
|.

1
oii

. 1, 10

] (loan 1, 10 ).

add.

i 2

ONDK || 5 1 OND

OND, ]

add.

||11

II 21 to II 31 teOtiotw D, toOtiotiv K.

|6 O N D ||7 ]

ONDK|| 12 om. ONDK

36

. '. ' ;.

'.
;

rig .
* ,
5
i x
x a l
, x a l .

'.
;
10

:| | ft

. ,
, . ,

, 15 , ~
, .
, xal
, ,
, 20 , .
, ,
, ,
. &
,
25 ,
$
, ,
. xal
, xal
30 ,
,
14.
. 3. 13 ( 25. . 1, 38 || 27. . . 3, . 1 (cf.
94, 988) II 31. . 1, 43.
2.

) ODK, Sic eo '. alias notov. pe raarf. || I I . T ie*

O I M lapsus calami || 22 Aitfpsv ONK || 27 ) ONDK,


*membrie* In textul latin || 28 , d .

? . '. - '.

37

; * xal ,
, -
, ,
- 5
.
W.
3 ;

ft 32

.
' ; ( - 10

, * xql , xal
, xal
, ' .
15
.
'.
;
* .
' <, , 20
xal ,
ol , ,
,
, , .
, - 25
xal ([*, xal
, ,
, 6
' i v , x a i
, - 30
.
12. . 7 (*. '. *. , om. D)|| 27. Horol. 236 .

2
& ONDK II 5 K || 25 O, * .

10

15

20

t 25

J
vi

r 30

38

. '. \

'.

*/
' .
, .
5 * xaj
} ' einfj
6 .
, el
, :4
,
, ' I, x a i
. , ix
15 .
,
, ,
' '.
;

* .

, ,
' . , , ,
25 , ,
,
, '
.
.
30 ,
20

10.
(. .
4

. 1, 41 I) 24. . 3. . 1 2 (cf. PG 94, 985) ||29.


*.

12 (cf. Cat. 4, PG 33, 468).

] || 6 ONDK | ftrc6] aut *

marg., i n i t in text | &&] ONDK, per Archangelum cotii


tu t in terram textul latin || 14, 16,23 i 30 -jj 19 (] aut ti
ut qu. V II N pe marg., K In not jj 23 DK jj 27 itpa ||
29 6w om. ONOR.

, '. | \

, < ,
( , . *
,
) , $ xal - 5
, , r. "
,
/ ,
| ,
!. 34
t&v iva Evakt ' xal -
xal *
, ix , ^ $


, I , - ]5
no . '
' ,

.
, , - 20
, ,
.
\
;
.

p. 4

15

20

I 25
25

i n i
, x a l xa l .
14. . 44 (.

10

1
1

i
t 30

8\\OK] (Psalm 44, 10 S'.

3
i 8 || 4 rfjv || 4-6 ] & om.
I ] * D ; ///

namque noble Deum secundum humanitatem peperit, et ex ea natus Christus


Deus verus et homo verve* textul latin ||10 xv ON||ll M|| 13
; ONK || 14 <9; ONDK || 15-16 tic Ed. mallem
N pe marg. || 19 ONK || 20 ONK |diepA DK |
Horol. 561. ad 591 N pe merf.. K tn not cu edaoaul Murali
Lexidion der morginl. K. p. 3. ||26 2 D, om. ONK.

li

3.
B.

40

. '. *.

'.
;

{. 35

.
" '
5 ,
, & ,
' '
'' * ' ,
10 ) ' , '
, ' | , <5

X ' * tv
15 & , .
'.
;
* .
h i '
* ,
, i
,
a l x a l .
25 * ,
20

' ,
,
'
i 30 , .

;
8. . 23, 46 (| 13. . 1, 5 7 || 21. 1 . 1, 18 || 27. 4
10 (sic), 29 [*. \\ ONDK] (loan 1, 29 ) || 29. . 10, 18.
4
ONDK II 5 IntpevONK ||5,8 fi 18 ||12 ,
II 25'4 ONDK.

. '. | <

41

'.
$ ,
8 * - ,
, ,
, ' 5
, 6 . ,
, , .
* | ,
'
, xai
'
, - .
, 15
xai .

. 36

10
p.

15

.
;
* .
, 20
, ,
, 3t ,

, x a i '
, 25
, x a i r
} .
" o l
, , , 30
.

20

25
1

i
t 30

6. . 1, 22 II I I . . . 1 4 < > [

, . 1 6 . , ut 70. , copiat ntocmai de ](cf. PG 96, 632)


II 23. . 53, 4 || 29. . t , 13 [Opffv. *. \ DKj (Plng. 1, 12 S).

4
K corectat de Weissenboro || 12 || 15
om O N I || 21 || 22 ] - || 29 Sic Ed. mallem ou ex H ebr. N pe marg., K In not, nu fi-o nsuete ||31 ionvM .

I 3*
It

42

. '. ' '.

, ^
. xal , (.
&
i a . K al *
5 , x a l
, x a l
.
,
. 10 , xal 6
x a l * ,
a v r o v * xal
ii
'
15 , ( , x a l
i i o , .
9. 37

'.

';

.
'
xal ,
xal
. ,
ix
25 . xv Ura , , iv , 8
ol , . ,
, ol *,
30


f
20

3-4. 1 Ti|i 2. 6 II 5. . 5, 2 || 7. . 5, 9 [ . .'.


5, 8 ) II 11. . 1, 20 14. . 2. 14 || 30. . 27. 64.

] (Rom.

1
] -' II8 irrepserunt vereu 6.
marg. II 10 ONDK |j 15 $ OND, k (Col. 2, 14 :
T) j| 21 ;] D || 21-22 ^] , cfit D II
25 xv 26 D | ] OND.

. *, *.

43

xa l iteMQ ' ,
. 0 1 ,
,
. * ' 5
I,
, ,

, %
, ]
.
oi , x a l .
,

, 15
$ a & ' ' , x a l
, ,
. 20
, ,
, ol ,
( , ol *
, . * 25
\
xai * xai , oi
'
, tov, xai 3
, .
, .
I ,
,

7. 28. 2 || 16 [iMat. 28) . a*, k] ||31.

10

15

1
. |
1
20

e
U 25

/. 38

I.
4

9t 30

31

'. \].

10
xot ] || 15 i 30 || 15 *
ONDK ) 26 | om. || 29 ,] (xal) add. , D || 32 , cu not in aoaratul critic.

11
13.

000025 . ', V*.

44

* nai .
' t a x a i . elf
tjj ff ' , .
, *
5 .

'.
,
, ^, dad
;
*

.
' , rd
, ' -

xv * -
15 ,
' . %
, * * , 1
, i v % *
20 ,
10

.
Wovg
25 , .
.

;
2.

96, 625) f| 1.

*. 10, 10 I I . , . &<$> (cf. PG


(Goar, Euchologion, p. 63, 434 ].

3
| D || 7 D || 13 ||
D 14 xfv ON I cAxb- , it cAxb , , 8 6x6 D, 8 . K

cu not care privete ina ed. Hofmann; quamvis de Ilia re hoc loco
nulla mentio existat* textul latin. ||15, 18, 25, 27 6noo || 17 D,
|| 20 ^ ONDK | xotj male Evchol., p. 63 P*
marg., K In.not || 25 ONDK.
- J

O toO A O & O S . *, *


, ,
, &
' ^ * 5
\' , iv
\ * 1 ,
J , \. * ,
A no , - 10
( ) , . "

*
, ,
, ] . 15
* 8

,

, , 20
i i j
, ,
'
* ,
I - 25
. , ' 6 ,
^ , 30
. , .
6. . 6, 14 II 9. 1 . 1, 18 || 16. . 13.
2
ONDK 3-4
# || 4 ,] xal add. D |* , #>6 D, pe merg., pe cere K In not
1 giefte neccear, cum l-a gtit In aec. al XVIMea M || 8 4 K || 9
T M 6 om ONDK || 10 *otl ONDK || 11 K || 12 fl 31 * ONDK
II 24 ONK, D || 27 *4* ONDK || 27 fi 28 * D, * K.

46

O M o A o r U i Ai'; V \

, ,
, xal .
"
, , , 5 , a l
, , 6 , , , I
.
10

* '.

/

.
, f. 40 15 |
, ,
, , , '
,
, *
20
, , , *
,
* , ,
.
25
'.
;

.
.
.
30

\

;
3. 1 tb (cf. Cat. 13, 33, 816).
6 11 , - D || 14 ONDK
II 15 || 16 D, D || 19 D ||20
DK || 22 4 ONDK |^ ONDK || 31 ] * marg,
la | | , D.

O PeoA O E O S ,

*. ' 1.

47

.
,
, ,
fato -
/ , 5
.
'.
,
r , v ;
.
10
yiai 41
, .
,
, , , . 15
, .
, - ,
*
, * 20
,
' I ,
;
, 25
a l id .

,
fl ,
, 30
, ,
x a i .
3*4, . 24, 7 (Luca 24, 6, in aparat ) || 19. . 14, 21||
22. Aon. 24, 26 [Aoox. xT. '. D| || 28-29. 2 . 1, 19.
6 I) 11 ?( ONDK || 13 twA D || 15 D |(
19 ] 6 om. D I Ixovod] Ikco0 D.

. A . ' *.

48

9?' tat, oi ' 6 U

A n

, ' , H a i 5 ff .,
, e l , I , !

10

, i v i . '

. " A i e } . -

xal *, 6

, '
15 ,
,
x a l
, *
. " , ,
i a , Iq.
20 rtfc, , .
.
;

.
, x a l 25 i x .
'.
;
.
* ,
30 , ,
, ,
.
, '
3. 1 . 15, 3 14. H ai. 12. 39
5 t f xf xpT II 8 || 10-11 ,
11 || 16 1 KlD || 27 la notl.

E O S . . ' .

49

#2
0 TTfivrore , xai
. Sioft , /

?, , jroti '
\ ' 6 , - 5
\ ^ Sv A
\ Q . ,
, xai ,
\ ,


, )
, , ,

' xai , ~ 15
'
feat
.
'.

20

3 .

/ ii

I ,
x a i -
.
m* ^*)'.

25

.
,

,
30
\ , x a i
5. Up!. 1. I t || . . 25, 31.
2, 10 f 11 || 2 *irfjp ONDK || 3 8iv] oro. D |*
D (|6 M || 14 <* D j| 22*24 are punctuaia urmitoare:
, . ONDK || 26 K || 28-29 *) ** N pe marg.,
t In notl.

bo

*. ' *\

' . , d , , n a i
I Ai
5
,
o l d , . ),.

, f -
, , , xi -. )
10 eh , ,
a ft ly> , '
, 3 .
6 15 , *1 , ( I
, p I
.

I
|
|

|
I
|
1
|

I
I

rtf'.
20

T i ;
* .

{'44

o l , , '

25
$ , I , \ '
I
, *
' 30 ' a I
.
1. , 24, 27 || 4. tig , 36 jj 7. 1 . 141|
11. . 21 || 14. 2 . 4, 1 1|24. . 12, 36 ||27, 1 . 4, 5.
1
|| 10 * || 13 * , dar pe marg..
In no lft || 20 Tl O N || 23 M || 25 ONDK || 27 n K.

, '.

' ~\

51

'.
(
.
' ,
alrovlav - 5
I , 0
. &?.?> * I 10
7 I
$, *.
\
ol - 15
, ' ,
;

* .
, 20
' ,
'
, , '
. 5
,

,
I !
i n


6. . 25. 34 ||9 10. [(Mat. 25). . '. \|| 12. . 9. 46
[, '. *. ,. '. , . '. '. D] (Marcu 9, 46 (in aparat),
48 ) 28. . 1 . 45. [ (cf. 35. 781-784).

2
OND H 5 ONDK | corectat In xdxoioi de ,
care are o notl naivi || 16 K || 17 too K ca o notl care privete
ed. Hofmann || 21 {exp K || 22 K | xal om. ONK || 25 D
I ONDK.

52

[ , 45

. '. f A ' f l '

, ^
x a i & \ (
, * , \
5 & a i
tfj
,

a p ' re10 ,

, , .
*
15 , )
.
,

, hi20 , ,
, ,
. . ,
>
25 .
,

.
* '.

30

D || 5 *(%

ONDK

||7

|| 13

om. OND, dar add. pe marg., K In text i cu noti || 19 6o>


ONDK I K |1 20 ONDK || 21 om. D || 24 xaXttttsi*; ON ||

25-26 9 ONDK || 30 ] || 31 . D ; t.

53

, '. '~*

* .
aI 6
, * oi
, .
} , 5
' $ ? ,
t a r /." a i *
, , . ' (5
, . 10
* \

;
.
- 15
, , - '
, I
, , . * , 20
, .
\

' ;

* .

25

, .

5, ,
' d fl ; I . 30
6. . 14. 2 ( 7. . 7. 47 || 9. *>. 2, 6 1. * '. ] \
\17.
. 12, 47 ) 29. 7. 6, 6 (. *. \ ) )| 30. . 113, 17 [. pis.

<* 4
6,

12 fi 23 || 9 ;4$

ONDK (I 29 .

ONDK

||20 4

||28 om.

54

147

. . i - i '

, I . I
, ) vnL
, ,
' t. [
5 , erf.
. * al |
, & . .
, * |
, i- I
10
a l
, - |
' , e- I
(
15 . 22 , ' tj ,
j * , \ I
, ai 20 - S a
. -\

. , ,
25 ) '
?, al
, ,
) ., % 30 .

' ii.

xai
rate ;
8-9. [Luca 5, 24 ] (cf. PG 123, 764) || 15-16. (Met. 22, 13 lf(cf.
PO 123, 388) || 21-22. [Mat. 25, 10] (cf. PG 123, 425).
4,
8, 26, 28 i 33 Snot) ONE || 6 tfflv ON, om. D || 7 ' DC, ' N
(Luca 5, 24 T) (I 12 K || 15 \ ONDK || 18 ONDK j| 21
ONDK || 26 ONDK | AnoO . N pe marg., K in not, cred
dup Hofmann ||26-27 ONDK || 33 ONDK.

.. '. 5 '

55

'.
%. , ' 8
, el- 5
jts 8 , * , * ol * 10
. i n i
, x a l
' x a l
nod .
15
*
, * ' ,
, x,fi
q, x a i - 20
. *
xai , ,
, xai
, '
- 25
.
'.

48

;
.
30
& , ,

4.

[Luda 12, 5 ] (ei. PG 123, 880. Teofilact, Tlcuire Evan-

ih tlti (Iai 1805). p. 140).

3 ONE II 24 * ONE || 28 || 31 x$v ON.

,$

56

0002 . g gc*\

,
r
. " ,
, ev Ira ' xal ul
5 ^ , vi
f*i6 & ,
mai * *H

, , 10 Wkv
xal .
, , 8 ^, ,
,
15

f 49

\

;

0 .

20 , ,
, movci ,
'
'
. ,
25 ,
fyavt)v , *
&Ofl .
,
\ 30 > .

22 . 3, (I 26. . 23, 43 || 28. . 16, 22 \
\31. Mat. 8, 7.
3 fi 10 xv 5
||4*5 xal... = et si per stmtl
ipsam satisfaceret pro ptccatis suis* textul latin || 9 ] D
|| 12, 17 fi 19 woo ONK || 12*13 ONK, & D ||16
M K || 27-28 fi 30 ONDK )| 29 6ic6]
O, (aitdv) 4 . ait&v
(&4) & Luca 16, 22 T).

'. '.

57

ft %.

. , x a i a t f ,
f l o a x &. xv Sra
., ). v , cl- 5
al , )uovaiv,
.

'.
ai
, ehai;

3 S .
' .
%, ,
- - 15
( )
% " '
' o l , ,
20
. 3

. *
/.
9 ' 25
a i 3 * .
' , al ,
,
' al 30
" 8
15. . 14,14 j) 18. X v t. 25, 41 || 21 1; 6 6, 30 ( \ D].

2.
- ONDK |}4 & om. ONDK || 5 ONDK ||7
... ) OND | lO fi 26 tito || 17 18
-*. ||
21 ,) |5 ^/| add. text, in text fi cu n o ti in aparat ||26

D jj

28

|| 29

(*-

58

. '. 5' *.

, a l re- |
, .
'.
;
5^ 711 1 11
a l , ,

, $

' &
x a l xvvW v , a I
, .
10

?5

nunm>; ;

.
' ,
, '
15 '
, -
, 6 '
e l ,
, i r n o r xal - }
20 ' * -
, ,
.
, pro ,
6 , iprat , xai
25 ' mm ,
, )
. ,
15. 1 . 12, 4 II20. 2 . 13, 13.

4
] ONDE ||6 1 || 11 || 17 eol ONDE ||
D, ||24 ] add. D |] 24-25 ]
expungtndum* pe marg. ||25*27 (& ... ) care adaog, cum reieae i din traducerea latini, emendaia urmtoare; &
di & xb , **
' ' etolv x a l : *
* x al x a l
, x a l * 4. *
<. trimiind pe margine < Licudi. p. 28 >. E trec tn noti t*
ceaat emendaie || 25 om. ONDE | xv ON.

o' -*.

59

& 17 4 , \

- ; 1'
, ,
' oa .
5
'.
* ;
.
&
:, | * 10 U 51
'vz ." '
, /7 , l r f B s i ,
. ^ -

&, * 15
, ,
, ,
* . *0 ,
ol ,
I ', o v , 20

cuc . , '
I t am .
, 6
/ * 25
, '
, % ' '
, . , , 30
,
1.
. 5, 3 (I 11. . 15, 26 || 15. . 4. ['are trimiterea
cci nu o avea nici ed. Hofmanu pe care o urmeaz] (cf. PG 28, 1584
(12) I) 18. 6 . 4*. 4. (cf. PG 28, 777 )
II 24. . . xepl [, e'. ] (cf. PG 36, 141).
7 yi 30 || 18 * ||24
I .

||30

p. 4

|||

60

. '. ' \


io i -
# I ,
5 ^
' *
^>
,
10 - a i
,
809 , .
, $
, 15 .
,

\'.
;

/. 52

.
20 , | , ,
,

.
,
25 , , , , '
o l
, /ttv , ai

30 .
27. 4. 15. 28.
3

; ONDK [| 12

809] \ ONDK || 14
marg., text, aruncnd In not pe . ca form a non tolerabili.
|| 29 D | ;) D, banc voculam (), ex altera forma
enatam K In not.
' OM II 17 || 25-26 - D, f. . *

61

030 1*. 'ofc*.

'.
xai nom &;
.
' ' &
. 5
& ( a l ta .
,
, xal
, y.of)0 , x a i v a n * vrei -
, I
x a i 6 x a i .
* x a i , x a l 15
,
, .
' x a i v .
* xai - 20
^'
, x a i ,
% x a i * . .

25
'.

;
' * .


, | ' , 3C

.....................

..........

.9 ..

---

5. Ano 4. 5 i| 9. , II, 2 [| 14. . 1. 14 || 21. . 2, 40.


(Luca 2, 40: * in aparatul critic T) || 30. . 3, 17.
slat ONDK || 9 * , * el; D, * ,; dar * aut potius $ a!; xdOx N pc marg., K n not caut
| justific lectura aa || 13 ] xal add. D || 20 & ]
6

D || 22 , ^ ND.

. 4

62

. A*. oB' o .

, I . i n i e i ,
, , I ' . ,
5 iv x a l ^ ,
iv * i v , vs ' iv .
xal ,
' & ,
10
; > ;
; '
;
15

'.
;

.
, ^
xal ,
x a l , i d
20 i v ,

.
x a l id x a l ,
i v x a l . 25 i v . '

. * i v n a i v .
30 I fl
5.
2 Kof 1, 12 (2 Cor. | 12 in aprat ) || 9. 1 Kop. 1, 16
. . '. D, *. ] (1 Cor. 1. 19 20 ), . 29 [. \ .
DC] II 19. " . 36, I || 23. . 1. 17 || 26. . 24, 45 |) 27. 2 . 2,
7 II 29. . 24, 25.
5

atiUxptvaty || 8 ] add. D || 9 *rijj

D || 11 ,... &, || 19 ONDK || 21 ]


, , D, dar E d. * marg. ff 27 .

pM bA O IA . '. *- .

ol .
gal
%,
, 6 ;
.
' ^ ;

.
,
foaia \ ,
f 54

. - 10
\ . , ,

. 15
, .

. 4 ''

'.
;
.
, - 20
,
. ,
,

, i v 25

-
iq.
i n i
n o
n Ca , iv
3
2.
. 3, 3 jj 10. Up*. 20, 27 [j 13 . f, 1 || 15. . 32, 11
[. '. '. ] jj 22. 1 . 16, 13 || 24. . 6, 14.
2-3 km , OND, &&( io t; || 8 ONDK || 13 WP& ONDK II 14 ONDK.

*b

64

'. . '- *.

, Q
. , J

/.' 0 , $ ^
5 .
, * and
( ,
.

\
* ;

10

f. 55

.
fi ^ fiZvcu , [
8, ; ;
15
\ ,
. ij
?)
, ,
20 , '
' i n i I , ,
a t .
'.
;

25

.
* '
, &
-
30 , 8 g a }
. 13,5 [. \

4.

] || 6 . 12, 4 || 13. -. 93. 10 [

. c. , '. '. (corectat de W eissenbornl |j 15. . 3, 15 ||21.*


78, 6 [. '. '. ] 29. 1 . 4, 8.
2 * ONDK 5 ] 4* D | 1 13-14 * 4 '. || 19
] f. pe m arg. |{ 20, 28-29 D || 2 !
ONDK.

*!;

. '. '

65

. \
< , oi
, , . '
, ,
" negi nrj 5
, i i ' * "
,
, ,
y.ai .
10
.
;
.
* , , is

.
.
bk 20
fa *


, io ij fj .
' ,
, 25
| * ,
' '
* .
, ,
i ,
.

30

6.
. 15, 8 || 8. M et. 23, 26 || 17. . 33, 10 [. \
D, . *. *. cu not privitoare la ed. Hofmann] (Psalm 33, 10 S) ||
20. 1 *; 4, 18 |j 25. . 21, 25 [. .'. D, . \ * eu
not] (. 21, 24 S) \
\30. 41 14, 23.
2 , D ||3 ONDK ||4 ,
D ; a ten articolul || 5 elxei || 6 ONDK
II 15 i 16 || 17 ONDK || 28 .

66

0 00

A*, * .

*.
ol

.
,
5 , , g
& ,
, , , ,
, , . al
, * , .
.
xat djUd*
, v xal -

.
15

'.
;
.
?, .

20

25

30

\

;
.
,
, , ' i v i ,
na . 6
, *
'. . ,
, , i v , xal
,

-------------------------- --------------------------------

r ------------------------------------------------------------------

5-6. . 5, 22 || 12 i 13.
(*. . ] II 30. . 4, 5.
6

(Gal. 5, 23 ) || 26. 2 Sop. 11, 2 ||29.

, , || 8 ONDK j| 13 i 29

0NK 21 OK II

29 xX. , . .

00&080& ..

*. 9*.

67
oyv^&ri^!1


;
.
, - 5
,
' ' olov
, , , ., ' , ', ,
ai . - 10
, , .
,
, xai xai
,
15
, $, x a i
, x a i
,
. ' So 20
, x a l fj
' , a l .,
. ,
,
1 25
, , x a i * ,
ol , ,
I ,
; ' ^0
; , xai
15. Acu. 24, 47 || 20. . I, 8 || 26. pd. 11, 2 |{ 31. [.
* '.'. D].
2 ) 6 $ || 11 i 23 * D || 13 || 15 i
26 Q N D K || 20 ftou || 21 DK || 31 *] 8 a d d . D.

6S

5S

0 0 0 2 0 . . * * * .

, ' Ma i S
i d . .

x a i
5 3 .

,

'
rod
.
10 , rj rfj ' , &.

1 I , .
,
,
15 . 3 "
,
71.0 ,
' . r
20 , , , (

' ,
), 25 ) ,
,
'.
;
30
* to .
, 6
, ft
2-3. . 11, 22 [ 22 ] j| 6. . 15, 2 || 9. . 22 ||
13. [npecg. ce', '.,] || 15-16. . 16, 4 || 32. 1 . 3, 11.

10*11 ONDK || 17 || 21 ] <f. add.


1} aut } * ut pag. sequ. marg. |& D, $
care terge parenteza || 22 vdfc om. D j M || 24 Snoo ONK || 25
-. Kal K || 26 no* , , D.

'.

69

,
, ' . 6 . v xv
)., oi
, v * *
' , s
,

6 , e?
i n i ,
oi to
,
' ' '
, v - 15
<V.a . ' ;
(, ,
. '
. | - 20 f. 59
, 6 f ,

" ).
, - 25

. v
, ,

' ' Srg ' 31
/. ,
,

5. Aito. 21 [. '. \ D, \ ] (Apoc. 21, 12, (mai m ult):


14 T II 8. . 2, 20 || 21. 5, 23 || 24. . I, 18 || 31. . 20, 28.

2 x v ON I) 4 -g ONK, *; D || 8 D || 12-13
ONDK || 13 4< OND | ONDK.

D. 4

p. 5

70

. '. ' \

, eojj
dvtoc
3 ' -
,
5 .
* .
'
.
.
10 ' x a l i , i a
.
15 , , .
xal . ,
, I I f] a t '
20 , x a i
.
' \
al ;
f. 60

.
A l , al iv. ' ,
xai ' xai
, ,
' , 30 ( r, xai . ' fle
, x a i xai
25

3. I . 5, 4 I I . . 18, 17 || 18. 1 . 3. 15 || 30. . 18,1.

7
Tl ON II 14 ONDK |
ONDK 15 an pe marg., In text |
DK 16-17 care In notfi arat nelesurile cuvn
tului || 23 ( ONDK || 27 ] N pe marg K Id
text || 27*28 ] D || 29 ]
, dar f/ 6> pe marg., pe care tl critic n not.

* , \ * *\

,
- I
, x a i . - .

'.
;
.
' -\'

, ^
, . ,
- \
. ,
' * I
,
, . , js

*,
ol ,
, * 20
,
, . xai
'
, rfj . . * 25
xai
xai ,
, . xai xfj '.
, * - 30
*
1. . 6, I t |{ 5. 1 5, I I || 13. . 4,

11

2 || 20. *. 13, 3.

l 24 lito te D II I I 1) ONDK || 20

*8 ONDK || 30 ONDK.

|| 28-29

p. 4

0, 5

. '. ' \

72

*hfaov. K al rfi xOy


J

f. 61

. w ,
v
5 ,
* ,
,
. .
! }.

' .

10

;
.

ol , ., , ~
,
15
/, ' io v
. >)
' , ,
. 20 , Ir,
x a l , x a i
' x a l a I .
I .1 25 , I ; a I I & . , t a
;

,
. 1
30 ; ,
17.
. 5. 17.

1 Sop. 4, 1 || 19, I 5, 12 || 24. 1 . 9, 13 || 29. 1

I. ' OD, . ( 3 * ONDK || 5-6 D || 12


ONDK || 13 i 14 || 21 || 22-23 6irtp i*
OND II 24 om. ON, eddidi ex textu . T. flu. forte in editt.
omiteum K in not || 29 $ NK.

. *.

'-^.

73

e llq,. , '/. - ~
, fj
, ol , t or .

/ ;
.

, . ' ol
iar, ; >
,
. ,
nota r ,
; ,
.

f. 62

10

15

**

20

20

( ji.
;
.
,

, ' 25
, , 1 " , i n i i ,
- 30
,

25

30

3-4. . 6. 1 II 28-29. . I [. a', a. DK] H 31. 1 . 3.


16 [Tit. *. i. ONDK] iTit 3, 10 ).
4
] Ed. . inf. 172 merg., in not nu aprobjk 6 ONDK || 13 &C ONK || 14 x$V ON | ONDK
II 25 ONDK || 28 ONDK.

p. 5

'

{*.

;
.
, jtaav 5 , .
, <5 ,
,
, ' ,
10 , |

, , , , , 15 , ,
r
. * xal 20 ,
,
,
.

25


* ;

.
ai ,
, 30 ,
, ,

12. 1 . 2, 1.
7

t*v ) ONDK 10, 12, 20, 27 i 30 || 11

] om. || 16 || 18 8 ONDK || 27
I ONDK ||28 D, ? ||30 x v ||31 .

. \ ' . -

75

} 0, , , , ,
,

fj - 5
f<fj,
.
&'.
;
.
10
ol ,
x a i . 01
, 1
x a l - 15

x a l
,
- 20
,

.
, , &
, 25
, , ,
'
.
5. . 12, 5 (. \ . ] (Fapte 12, 5 ) || 18. . 11, 29.

2
] pe merg., in text i cu not inexact,
cci = lips de ploae, secet || 4, 16, 18, 24, 26 i 28
ONK || 12 xal ] D || 13 ] D || 14*16
4x6 ] xal v i xuispvoDvxai 4ad , six*
, . 4x4 64
4 : , xal 46 D || 17 1 om. ONDK |j 19 & I ONDK || 24 || 27 ] tv D.

O r V U A U A IU

70

UHUAU1U.

e'.
\ ?.;
.

5 . ' / * )
.
Cq.
>0
,
, *;

.
,
), , 15 , ,
.
&

.
, *
20 ,

65

, . *
,

, 7. ,
25 . | ,$ (,
6 , A)J.a . ;
.
30
'.
;
16
. 1, 15.

1 . 3, 15 ( 21. (2 Petru I. 21) || 23. I . 2, 13 ,|| 27

4,
I I , 15 i 26 ||10 OND || 13 &] & *& D
* 15 ,| addo pe merg. | ) icdvtap || 16
O N D K 18 3 : ] add. D | ) ON D,
pe marg., text || 28 .

dar .

OMOAOtIA . 4*\

77

. (
.
' i v .
'.
;

ii ,
, jir ' ' ' - '
- xal .

,

, .
r ,
, .

10

*. 4

15

0'.

^0

iau ;

.

, , xai
'
, dt . 25
.
;

f 66

.
, ,
ii xal xai - 30
n . ,
, . ,
, xal ,

5 7, 14, 17 i 31 * || 8 D || 16-17 . Mb, I 1 || 22 . D | ] alibi pe

marg. || 31 * ) . . pe marg. | dicoO j t o io S t o v


add. D ||33 ] N pe marg., K in text | ] *: ONDK.

78

10

15

20

25

30

0* 00*02 . '. _'.

,
.
\
, ;
.
,
, |
, , ui , . , &>
,
any
. ,
.
* '.
;
*A n .
,
, ,
, , I ,
.
, , ,
* fj , I
.
, ,
,

, ,
, .
25. . 3, 5.
2 ] tot NDK 12 ] ONDK || 14 D ||

16 ON II 19 ] ONDK || 21 , ] (). 4
. MOND pe merg., ier In text cu
perentez. Numai M ere cuvntul . || 22 | ONDK || 25 r-S
ONDK || 28 8iwo ONK || 30
D.

I
I
I

& . *. ',

\.

79

'.

| * ;
*A n 6 .
(6
faoog ) }, s
ijyovv , ,
, . , &
, , , - 10
,
, , 6

* * . *
, , - is
, , .
,
, ,
, } - 20
,
, , dyiou
.
8, ,
. 25
j ,
f. 68
.
, )*,
, .
, 30
, '
4, 24 i 31 foou ON |j 9 4 too] & xou , om. D || 13-14
4* NDK || 15 M || 19 (ntiul) tb] f. x6u. Smith. Eccl.
Or. 104. om ittit N pe marg. || 16 D | xai] add. D
II 20 ONDK || 23 ONDK | ONDK.

80

* * 5\

An aoQ
' , ^
, i v .
. " ol
5 , xai '
'
.

1
I

.

10 ;
.
(;
,
', >
)
15 ,
' xai
xai oi xai i , xai
, U20 ,
.
Ano
, . ' ,
25 ,
,
- xai
,
, x a i
30 ,

1 .1 , 6. 11 ( 6. . 3. 27 || 13-14. . 2 [. \ *. D|
28. 2 . 1, 21.
1

|| 4 D || 5 il repet punctndu-

i 20 ONDK || 13, 22 i 26 O N || 14 & ||


23 ] Euchol. 356. pe m arg , K tn no t, adognd: * M u ra It Britk
uber den G ottesdienst der m orgen I .

] ^<3d. ONDK (om . T).

K . p.

J 6 I . || 27 $ NC || 30

. \ '- '.

81

| . ,
u0ov , ,
0 . 140 ' i n In* 10 , . " - 5
ito & , 6 410 6 *, .
\
;
.
10

jo . , -, , , xal .
, , \ 6
, - 15
ta- , .
,
, , , , , 20

7 ,
* ,
* . , - 25
,

f- 69
). 4

4. . 8. 17 [4. . *. ] (Fapte 8, 17 ) ||6-7. . .


4(na trim ite OND, Eccles. H ierarch, cep. II et IV K la traducerea latin]
(cf. Dionisie, D e eccl. h ie r., c. IV (l-XII) In PG 3, 472-485) || 21. T it. 3, 5.
4 OND || 11 , D || 12 fi 18

ONDK |] 12 ] Euchol 637 N pe marg., la care K adaog Io not fi alt


literatur I xoO ON, too DK || 15 ] Euchol. 354,
356 N pe merg., K adaog tn not fi alt literatur || 17 toOxoi OND
] 4ov. M | ONK |j 18 8 OND, dar 4*. N
pe merg., K in text | * , O N ; ' i i
, |i 20 ] ONDK || 25 At6xpov] * || 26 tl

OND, ! K corectat de Weisienborn.

O J O A O lA . A*, \

. rd I
.
*
5

10

15

H 70
20

25

30

;
.
- x ai Kth
' .
I ebg &
, , 9 .
, ^
. *
, *
, , tieki
.
* .
;
.
,
, ,
. ,
6
. ,
$, , ' ml
,

, , a l . , l
,

I
I
I
I
I
I

28. . 19 [. \ . DK).

13
] ONDK || 14
II 15 OND, | || 20
I vi] , dar pe m arg., !n text }| 21 ONDK ||.23 || 24 ONDK || 26 ||
29 ONDK ( c t ).

83

^ , , xai
jpA U nai ( *
o , ,
j,)v ,
, * 5
* in i
* ,
, ,
, /.
, , -
/, -,
* , xai 0
,
, Ayia ;
, ,
,
. *
.
, - 20
' xai } ' ,
xai ,
,
, xai didei ,
xai , 25
.
18-19. . 20, 29 || 26. [(Nyss.) Kat. 37 ] (ci. Grig. Nyss., Oro*
37, in PG 45, 93*97).

tio caitch etica, c.

4
4 ONDK | ; , dar S ic et Smith. Eccl.
malo. *<) N pe marg-, xsXtuodf, D || 5 ; OND | *
] Euchol. 77, 99. 103 add. N pe marg.,K la not ||9
t i OND, dar Euchol. et Smith. 1. d t N pe marg. || 10-11
, dar f. pro N pe marg., K In u*>ti || 12 , D, dar f. N pe marg., pe cere
K o declar in u tilii marglmalis) conj(ectura) de i M o confirm || 14
ONDK |j 17 &( ON, dar f. N pe marg-, K tn text || 18
, * K |j 21 sipvnj ON || 24 , D |
adpxetou D.

Gr.

. '. \

I Mai . * 61
xai ^
.
, xal * ) i*.
5 xdv , '
, 10$
, ,
' .
, , dy
10 . ol
,

'
15 * .xfj
i fj , , , ,
.
20 x a i
,
- , v
. didjjq
, , 25 ' ( )
* ,
'
, , ' ' ,
1. [Dam. D e fide orth. IV . c. 14 K] (cf. PG 94, 1136-1153) || 5.
. 6, 54 . *. \ K] (loan 6, 53 54 ) f| 14. 1 . 11, 23 (*'
. ( '. '. ] fl

Cor. I I , 23 ) || 27 . 16, 16 [. eg*. ].

11, 23 i 25 || 12 OD || 14
II 15 ] add. ONDK (om. ) || 18 tort ONDK ||21
ONDK || 23 ] usitetiore structura N pe marg.
|| 25 ONDK, iar N pe merg. p. 77* i.e. ed. O ntreb. 56 || 29
itiote6J Euchtfl. 82. Horolog. add. N pe marg., K In not, adognd
i alt literatur.
5

. , ' \

85

I , 6 ,
, . 1
, xal bt
' - 5
Jgvx . *
xal #rxov , , - 10
/. ce, & ].
, xai
, ,
, xai
, / 15
| .
,
, xai #
, ,
' 20
]
.

, ,
xai , xal - 25
.
\
;
8. 1

. 11, 26 ['. Sop. . xa\ ONDK] (1 Cor. 11, 26 ).

3
] E uchol. 78. 143. add. pe marg , In not |( 5
OD | -ctXau&osi] . D, dar xaXtuboti. N pe
marg., K In text |{ 11, 15 i 17 icoo ONK || 11 ] ONE,
D II 12 Udai] M ig , || 13 , D | tA ;
, om . D |{ 14 ONDK j || 15
] , D, dar . pe marg., in text | || 18 , | || 20 | $ NDK ||
22 23 om. || 23 ^ || 24 25 .

86

. *. ' \

to .

>

- , ,
xai . ol
ol 6 ~
5 , ,
, ,
6 * , a l ,
, x a i , x a i x a i
10 . xai , ,
, , &Ua
6
15 x a i ,
I ,

xai ' , ,
20 ^ ,
, ,
.
* \
;
25

F. 73

.
, Ano ' xai
,
, xai
30 ' 6
' ,
5.
1 . 2, 9 || 7. . 5. 9 || 15. 1 . 2. 5 || 18. *. 12, 1
31. 1 . 4, 1.

2
ONDK || 13 ONDK || 15 89, ONDC |
28 29 8 ] ' add. , ( ) ,
D, dar oxfi. ; Iar pe m a rg .: < tollendum , pe tem eiul c

ruia K om.

|| 29 & om. D || 31 ] .

'. - '.

87

X q , a I
.
xal
-
t f j c y y s , Sar . 5
,
'
, , ,
. *0 - jo
, ol ,

&
i n* ,
' Sa , 15
,
, ,
-
.
rj 20

.
, ,
, , 25
, ,
,
, ;
.
;

30

4.
Mat. 18, 18 || 7. Mat. 28, 19 [Mat. \ \ OD] (Mat. 28, 19 )
( 13. . 8, 1? [om. , . *, '. (tie) D, '. dup Hofmann, Act
VIII. 17 N In traducerea latin] |f 15. Dpi. 13, 2 [om. OND, XIII, 2N
Io traducerea latin] || 22. 1 . 5, 22 || 28. . 10, 15.
5 ( ONK ( ) || 6 ONDK ]| 12 6t& om. D||
16 |j 25 |to5to,] edd. ONDK ||26 *4 I xb ] ONDK ||28 ONDK ||30 .

. A'. pi'ptV

88

.

,
, (^,
5 .
xai xai ,
,
, .
, .
74

10

* '.
, -

* ,
'
15 * , olov
, , , , '
/ ,
. , , 20 , ,
, ,
, ,
, ,
, * <25 .
'.
;


30
' ,
2,5,11 i 20 || 4 &] || 5 &] jiov' ||
8 ] ' | 9] , || 9 ] ONDK || 11 * ONDK || 11-12 i 15 ONDK || 15 ] add.
ONDK II 17 dpxiapatmx , dar . pe marg. ||
18 || 20 || 20-21 ] 1 D || 22 ] f ii o ia f D || 24 *
ONDK.

, \ .6*

89

/iUov, xai , 6 6
. , xai ,
,
, 5
,
, ,
" . i o v , ' .
10
.
;
.
f. 75
,
, - 5
(bota ,
. ,

, ,
. - 20
, ,

)
6 . 25


, ,
. * 30
8. ). 20, 23 ( 24. . 50 (. '. \ D, . '.

(Psalm. 50, 19$).


6

itccp] NDK I , ONDK | 4-

ONDK J 8 10 , DK 11 . lapsus
calami || 17 r.p im i om. ONDK || 20 , om. ONDK |( 21
ON II 22 ] ONDK || 29 | ^ D j| 29-30 8. * 4noU
ON, DK.

9.

90

10

15

20

25

/.

76

0 0 0 3 0 2 . '. * \

no
,
. i
,
.
*1 , I
i v
( *1 ) ,
.
, , , , , , * .
xai
, * v , , , ', , tpavfj
. ,
,
,
& , t i o
.
,
,
,
,
.
f
'
;

(.

1. . 19, 18 3. . 5, 16 || 5. Map. 1, 5 || 18. . 33


'. t'. OND] || 19. , 5, 14 || 21. . 8, 11 [om. ].

1
ON II6 | ol om. ONDK || 7 ||9
ON II 10 11 1 || 12 ) . . . pe marg.
In text I) 13 *]
(diOet D) add. ONDK | ONK || 14
ONDK || 14 15 ] a l OND, dar f f . . pe m arg., In text || 15 ON, || 16 6 ON
, 6 (I 17 ONDK || 18 || 19 ixetva ONDK
II 20 . D, |) 21 $ || 23
ONDK || 24 & ] om . ONDK | iMtpj ONDK.

00&020 . *. ptV_

91

' 6 .
7*6 , Atari
,
,
xal s
, . ,
.
, )* -
I ,
.
* .
;
.
15
6
/. xal
.
, ol
, , xal 20
* <5 , nir
, , '
'
xal
* xal - 25
, .
.
tlvai ol ;
25. 6. 13, 4.
3
om ONDK | ON ) ] add. ONDK || 6 6
OND || 7 ONDK || 16 ] ftov || 16
ONDK I in o la ONDK | ] , * NK, 0 ] Bcdcl
D || 19 , 60 D | ONDK || 19 *
oouoiv] add. D ]| 20 | ] , D || 22 ,
ON I ] add. D|| 22-23 ONDK || 23 * , D, dar ecr. , N pe marg. || 24 &1)* .
.

92

. *. '- *

.

xai
in i ,
5 ' | I
, x a i
. , ari
. ,
, , 10 , xai ,
xai
'
x a i , tfj
15 I, x a i I .
'.
;
* .

20 ,
,
,

.
*, I ;
25 ,
* ,
,
5 . . 7, 2 II 12. r iv . 1, 14 [4.
8'. , . 19, 5. Dj (Gen.
2. 24, M at. 19, 5 ST) || 21. . 6, 13 ||24. . 5. 14.

2 6 om . | ONDK || 4 || 5 ] Bt add. D | ]
|| 6 7 om . ONDK || 6 || 8
I ] addo * pe m arg., In text i cu not || 9 om.
ONDK I ] D || 12 ||
22 ] . dar lege aut mox adde. N pe marg..
K In texft i cu not || 22 ]
v i D || 23
ONDK.

01?0020 , ', (**\

, , x a i i y t Q t l
, fj ,
.
'.
;
5
* .
,
,
. , ,
' . 10
, ,
/ . ,

.
\
;

15

f %

.
yevvo^vrai
' , '
, , ^ - 20
, ,
* ,
.
'.
;

25

\4 .
.

'.
;
.
3
/4<5 , , v xal ,
/ *
2 # , x$v ND | ||5 i 29 || 10 4 ONDK || 11 ONDK ||2223 dx. ( .) 4$
{ D) ONDK || 33 | ] 4 , add. D.

$4

10

i. 79

15

20

25

. *. * \

I
, x a i ,
, o l
[.
. ,
, 6 ' y <U
i n i
,

& 0
et x a i . ,
, , xai
fj , ' i f
\ , ,
1 $ , tjj , x a i I , . ^

^ . *
xai , ,
, . xai
,
.

;
.

30 * , ,
%, xai .
1. . 5. 28 ( 6. . 19, 25 || 14. 1 . 15. 51.
5 ) *

[| 7 ONDK |] 9 (

S) ||

10 ft 11 * 11-12 OND || 17 ( ) 1>


11 22 OD. itdpQ || 27 | om . OND, dar add.
. pe n a rg y In text ante || 29 o n . ONDK || 31
\otXatevJ tAv cvpavfiv add. ONDK.

OMOAOSOZ . , ' \

$5

'.
6 ,
;
.
, - 5
/, , ^ , ,
, ,
. , <5 , * - 10
, 4
, )
.
'.
;
15
*^1 .
^
.
'.

;
20
*. 4<.

, , ,
,
, , 25
, ff ,
, 6 a n . * ^*
y x , , , 30
(.
25. 1 . 2, 9 II 28-29. *>. 14, 17.
2 ON II 2 3 ONDK || 6 ] add. ONDK
II 7 ONy dar 6 pe

marg., dup care K

In tex t || 9

AxoMtag ONDK |l 10 x a i om . ONDK || 10 11 --el om .


D

(este n a rn d

srit] || 13

xoXarfxrQ ONDK
|| 27 ft ONK.

ONDK || 25 K | t ONK

|| 19 TI ON || 22

*. *.

'.
,
;
.

,
,

f. 81

10 . ,
fj v , , '
. 15 , , , ,
, \
, x a i
a
20 . ' &/.,
, '
25 i ,

x a i .
' j]
' ,
,

12. . 22, 30 j| 16. 1 . 15, 53 [*. . \ |\ ] (1 Cor.


15. 52 53 ) II 22 23. 1 . 13, 12 || 27. Eg. 33, 20 [. \ \
OD] (Eire 33, 20 S).

D | , D, dar < 1. >


. D || 5 ONDK
|j 9 yivig D || J4#elolv ONDK |j 15 & ON , n not ||26
O N I ON D, K || 27 ] ONDK.
2

pe m arg., de unde K in text || 3

. *. \ * \

' b , / ,
,
, ,
fyst ' - i v 5
) .
,
* ,

, ' - 10
i v .

15

.
;

* .
,
, 20
, ^ }
, ^ ,
, , ^
/ , . ' - 25
& , .
5.
. 35, 16 [. . \ OND.- . ft'. ] (Psalm 35, 10 S) ||
10. . 16, 15 . *.. te'. ] (Psalm 16, 15 S) J| 25 . 10, 35.

5
ONDK | || 6 : am desfcut
cuvintele din M cnd erau texte din Scriptur, unde aceste cuvinte nu
snt unite || 8 D (( 10 ONDK || 11 M,
(}( pot D, om. ONK || 16 ]
D || 17 oxtv ONDK |
. D I) 21 ONK || 23 xft ONDK | ONDK | xv ||
25 &< M.

98

. *.

' tfj di
, Sot % ,
x a i ; }
* no .
5

*'.


;
'.

f. 83

* 10 , * , * ,
. * ,
, e , 0 , tv
15
.

, \
a i *
.
20 * , Atqrl
, ,
* ,
,
25 . *
,
, ,
. '
,

1.
'. 8, 24 II 10. 1 . I, 1 || 13. . 14, 13 || 17. . 1, 17
| 21. . 14, 21 II 28. . 6. 57 [4. . \ DK) (loan 6, 56 ).
2*3 OND, Ti cu no ta: pro absurdo (. ||3 tl9k |ou om.
OND ||4 48 || 6 D || 11 Kl Kupioo om. D ||14 66(
M || 16 | ON | intre *4) xai , add.
ONDK (I 20*21 ( ONDK ||24-25 ONDK ||25 ON ||
27 ] ON, dar . N pe marg.. de unde K In text.

ofoO AO XO Z . *. >'-\

99

61 , ^ . < il;
, 6. *
gf ; 2 '
, < ^
9,[
, |w , $
.
'.
rayxaov - 10
;
* .
,
) , xal oi . , 15
, ,
, ,
-. ,
. ' xal , , 20
.
'.
;
.
* , ix - 25
,

xai , * , -,
.
30
2. . 3, 14 [.

t f . ONDK[ (lac. 5, 13 | || 4. . 1.

20 18. 1 . 5, 24.
2 ONDK |( 3 . DK || 10 || 10-11 ||
14 || 20 corectat 4. de Weissenborn | D | ] add. D | 23 4 , ( in\ || 26 ONDK II 27 ] .

f. 84

, ft*. *

'.


;
.
a i .
.
, *
. *.
,
10 ,
" , i v
iv
.
15 , i n i fj
i v .

i v *( $ $ i x 20 , x a l
5, 25 Yav , . , 6
*
,
x a i , 30 lq,
12. 1 . 5, 17 |j 14. 1 . 1. 4 || 17. . 1, 12 ||27. . 1, 9.
2

Tl ON I om . , dar add. avott. pe m arg. j

D I 4<) || 5*6 || 10 ] xai -

, 4* D care Inchide In parantez pasagiu!


(r.

10-11) (xal ) ] 11 || 13 ] lo c gol la D || 15 ]

OK, pay I aparatul critic) |j 21 ] add. ONDK


(&) f i T j] 251 ] ta ONDK ( are u n punct log& spirit) |j 26
y ONDK | x d ] add. ONDK I V ] ONDK.

0 9 0 0 0 2 . '. ' '.

101

.
^ xai | /. 85
I ' i
,
x a i , 5
. ,
' , .
-
,
.
.
;

I
I
I
I

.
15
*
, & , /
"
,
, - 20
,
. " 6
,
c, , x a i - 25
, &
.
, ,
. 30
' ,
4.
22. . 3,

. 144. 2 (. \ \ ] (Psalm 144, 2 S) |( 19 . 2. 12 ||


16 [ 28. . 6, 15.

|| 7 || 8 ONDK || 14
ONDK || 25 ONDK || 26 ONDK | &8]
add. .
|| 16

0. 4

. -'*

>. 5

0P60A0S0Z . *.

102

xai * r, nara )>


' i v 6 4
i n i , ^^
, i x ej
5 ^ | ( / , |
, {
f r f t , ^ .

, , ml
10 al xal * ,
t
, (> * J.
' vorfifj xal * ,
x a l \ >.
\

19

;
*.
4 ,
, xal .

. 86

* \

20

;
* .
, ,
.
25

* \
;
* .
i v .

30

* .
;
2. . 5, 23 ) 11. Map. 7. 6 || 14.
1 * ONDK || 4

D }|

ONDK 11 12 1( ONDK || 12

0.

&]

108, 7 [om. ).
& D || 10 (|

| 16 flo tx ||30

0 M 0 A 0 X 0 2 . \ \

103

'ix d x Q io i;.

, - ) ,
. , * <$
, } . fie 5
,
^ 11jjov , ,
, 0. .' io v i o i , ev 10
5 ,
/ 6 , 4
[ . ,
'
, 15
* el n i zff ], i o
. | ,
I "
} xv , " ba 20
, ,
,
i a t i f 6
) ,
nai , nai 25
;,
xal
* * ),
,
a i . ' el 30
7. . 1. 12 II 10. . 4, 6 || 16. Mat. 18, 17 || 22. . 6. 36 ||
29. *. 6. 8 30 . 7. 11.

10 * DT |) 19 | | ) , dar pe
pe care piacuit scribere K In (ext || 23 ONDK ||
24 ONDK ||26 * ON, ||27 tl ONK ||28 *
ONK, D j ] *plv add. D.

104

02 .. '. '**'

, j
* , 6
, t o i
; , ,
5 , x ai 01
r xai
* , x ai
,

I , td?

10 ' '

,
6 *
, (
) ,
15 , xai . ,
, ,
, x ai ,
xai , , ,
. * x ai
20 , x ai , xai
' , x ai
, ,
, *
* '
25 , x a i

, ;
9.
* . 5. 16 10. . 23, 9 1|23-24. . 10, 5 (. '. 8*. D,
\ 8*. ] (Psalm 10, 4 S) || 24. . 102, 19 (. \ '. ] (Psalm
102, 19 S).
6 ] , alotoBat , D | D ||
12 ONDL || 13 & , dar I. .
pe marg., de unde K In text || 13*14 K nltur parenteza.

. '. * ' \

105

" '
* '.

f
5

.
* .

'

;
.

10

*
, , ' oi
,
,
, I , I6 I ' ,
. , 7. ,
, I , 20
, , xai
, *
.
xal
, , 25
xal
6 , ' ' . 30
, ,
15. 5. 16 || 27. 2 . 3, 5 || 29. '. 3, 24 (. '..
NDK (Rom. 2, 24 ).
12
& DK I *tag ONDK | aooa'ig {{ 19 ONDK || 24 ]
Ml add. I ] hv add, D fj 29 ONDK ( TJ.

106

f. 89

. '. '

, xai

.
'$
5 ,
,
.
'.
;
10
.
yE .
.
;
* .
15
, xai
, xai ,
, xai , xai , ' X , 20

. ,
,
x ,
, , ^
, "
25 X . ,

, xfj
, xai xai
. oixcadfj
30

, xai

' xai '


n o i , .
18.
1 . 15, 28.
4

. 6, 12 ) 24. . 1, 23 || 26-27. . 25, 31 ||31-3

| in * &; , ; || 5 ; ||

, d ar ut . pe m a rg , d a unde

] 3 OO I] 18 O N || 23 D ||

In text || 16

32 O.

\$

0 P 6 0 A 0 S 0 Z , *. \

y*U

* '.
;
.
, I. 90
pjfofl
jp ,
, . ,
,
*
, is

,
. , ,
/
, - 20
, xal I ,
*
, xal ,
,
n o a i xai * 23
.

;
.
- 30
.
24. . 12. 7 25-26. . 21, 18.
12

|| 13 i 19 xv ON || 13

ONDK || 18 om

f. u t

mox.

N pe

marg.

* |
| 14 ol O || 17
ONDK || 23 4*] & ONDK, dar
|| 26 M.

. 4

108

. *. \

'.
;

f- 91

. .

5 , '
' i n * ,

. ; jtd
,
" 6 ,
xal . * ,
,
xal ' / . 15 , , fjyow
| xal

i a n i o
. ,
20
, i v , i v . ,
, ,
.
,
25 . " xal

, ,
, a I
'
30 . , ,
, ,
,
6. . 4, 4 || 17. . 6, 56 |*1. ', '. \ ] || 24. . 17,
21 II 27. . 7, 33 (. '. *. D] (M at. 6, 33 ).
2 ON II 11 8 D || 12*13 & D || 13 ||
22 | ^ OND K || 23 y iv DK || 24 ] add.
ONDK II .26 .

d ta u o to z

b \ - '.

10

, x a l
. f! , x ai
x a i ,
, ~ 5
,
na , x a l x a i <' x a l ,
. , ,
,
,
x a l , x a l
.
* \

Tt

I
P 4

15

* .
,
.
1.
;

20

.
,
' ,
,
yiov , xal - 25
, , ,
,
, xai . ,
, x a i
5. '. 13, 12 || . 1 . 6, 8.
3
* OND || 4 ONDK, dar . pe marg., con
jectur neadmis de K? de i M confirm c este just. Ediiile slave (Mos
cova 1743, p. 190, Cernifov 1745, f. 94 vj tr* duc acest cuvnt cu ,;
iar nmu.4 nseamn , , (Luca 7, 25) || 10 ONDK ||
12 xal] ONK || 15 ] add. ONK || 20 Tl
ON || 23 ; ON | Bwo D || 25 om. D |xal om. ONDK ||26 ONK.

f. 92

p. 5

ii6

ofoO A OXOi OM OAOril. *. '*.

t , .
. fa
, . tv, 4
^
5 , yivttm
, n a i

&
, 10 , ,
, ) ixe, * ,
* ,*
'.
' |5
;

.
.
* .
;
2

f. 93

.
,

, *
,
25 . , ,
, ,
. , , li , mi
30 I , xai , ,
,
6. . 108. 7 (. \\ ] (Psalm 108, 7 S).
1 ONDK || 4 & | ONDK || 12 D
13 || 21 D || 23 || 24 vi] DC || 26
DK || 28 || 29 D |( 31 D | *
D | 6^,) x ai add. D.

. *. '-\

111

. , xai agf xai , I


& , , xai , , 5
, , , xai
, xal

.
10
'.
;

.
.
',

15

/ ;
9 .

, xai
. , 20

*
,
,
- 25
, x a l .
, , , , , , , /. - 30
, * .
22. . 6. 1 ( 24-25. . 94, 2 pTaX. *\ ' ](Psalm 94,2 S).
2*3 xal] add. || 5 ^) tou om. D | 4 DK ||
7 || 16 D || 21 DK | 8<) ON DC ||
22 , || 23 , || 27*28
D 1| 29 ONDJC || 30 6, , ONDK. || 31 ONDK.

112

/. 94

. '. * - .

, ,
) * ^
I
] , xal ^
!
, xal *.
5 '
. '
,
] , .
xai | .
10 ,
cov xal .
.

;
15
* 0 .
6 ' ,
x a l e l a i .
\
;
20
9 ,

, , &
,
, ,
25 xal ,
,
, , xal
, , , ini
30 ) xal ,
. . . 3 v i l i , DK | berq ONDK ||5 D || 7 , D ||
U ] ONDK || 21 OND || 22 (6 .
D || 23 , D, -

1 II 24 a acria copiatul la la nceput, dar apoi grab


nic a ters pe a, rmnnd ca l In D; ON, iar *
. N pe marg., de unda K la text || 25 ONK,
D || 29 (ntiul) K (| 30 ] add ONDK.

O M O iO X O Z ., '. \

113

,
,
1
.
\& ,
y vovoiv ,
5

'
, alx
,
, a l , - 10
ax a ^ .

\
. 95
*
;
.
15
*0
, .
,1$ . ,
dev *
20
,
, xai .
, '
,
ai , xai , 25
, ,
, ,
, v
.
. 1 . 5, 14 17. Met. 6, 13.

8
4 ( 16 *; DK||24 $*4 X. ||26 * 6] {. add.
toflto * marg., care so afli necesari K, care traduce pasagiul
utfel: Altamen, sacerdote non praetenteubi prlvatim oratio domini recitatur,
nemo laicus peccaverit, ti epilogi verba timul protulerlt. In C. O. (ed. Malvy,
P 83): vtrum mim vero privaim quiquis secularii proferret, non peccaret. Ed.
slavoni (Moscova, 1743, p. 199):
>* *, *,
hh*i
MTffciuHT'v, , || 29 D.
t

114

. *. * XV.

deart &
, , ti
, ,
.
5

'.

,
;
.
, 10 , '
'
, 6 , '
, *
15 ,

,
* V .

{ 96

6 ;
.
2

ol ,
i o .

* .
6 ;
25
.
'
v x al
, ,
, v ' 30 ' " ,
.
, xv ,
9 10. .5, 5 (M art. \
ONDK] (Mat. 5, 3 equ. I)]] I I . (C.O.
(4. Malvy, p. 84) trimit la 1 Cor. XV iar editorul la omilii lui Hrieostom
tiprit In Zeilschrift fur katholische Theologie (Innsbruck), t. 31 (1907). p. 163
r. 32, p. 164 r. 27] ]| 31. . 61, 11 {. '. . ] (Psalm 61, 11 Sj.

21 ONDK1129 K6pto; ONDK, domiaus C O. (ed. Malvy)||33 w#v ON.

00030 . *. '.

115

,
, I , , * ' 5
-
, ^ n y
,
&jto , ,
X C * ( a * *1*' 1 d i -
, .
'
, , , . 15
,
,
, , , ,
, I - 2 /. 97
* ,
x a l , ,
, , , ol , ' , ' - 25
,
,
. ,
.
, , 30
,
,
2. . 4, 32 | 6. [*. \ ] || 10. . 2. 44 j| 21. 1 . 4, II.
1
ONDK || 2 ? || 4 OND, * ||
9 10 MOD || 11 ONDK || 12 || 13 ||
18 L || 18 19 |( 22 || 32 {&4
, &; .

*9 J

0 0 0 3 0 2 . IV. **.

, , , ),.
, *
, , .
5 , )
. " fy.
, reroj & , & .
, , 10 . 6
v im.
,
.
'.
15
;
.
I ,
.
'.
20
;

f. 98

.
,
,
,
25 ,
, U* \ I, a l toi
,
, 30 . ol
, , ' , ,
3. . 19, 8 || 27. . 50, 4.
2-3 04] D, ; || 4 ] ONDK ||51.
|| 8 $ | &] ONDK || U r 12 4=4'.
lapsus calam i |{ 20 || 25 || 28 ftffl tb 6x6 ONDK
II 30 *

'. X f U\

,
- .
' ol . ,
, ol ,
.
y.al ,
j
, , .
, , vot & ,
-
; / /,
,
, ,
, , xai
. ,
,
xai ol .

15

20

* \
;
.
ol , I
% .

25

.
rog;
.
30
*0 , ,
, | ,
5 & D || 7 ] ONDK || 15 & ONDK | D )|
18 19 Bcxxol . dar ut p. 39. (1. . ed. . 39) pe
marg., de unde K in (ext i cu nolfi jos || 26 npe ONDK |j 32 ftfqe
ONDK.

; nn

118

. *. .

, ,
, xai , * *
7 , .
, &
5 , '
, . *
6 , & ol , ,
10 , ,
'
, , I
& . vot / 15 , , ha , , ,
,
, ,
, , ~
20 - , fj
8
- ^
einjj , 25
, ,
, ,
. *
,
30 '
,
,

20. . 6, 1.
3
ONDK || 5 D || 6 || 9 i 15 * v
ON II 13 uf D || 21 Ivtiv. M || 2223 ^ ONDK ||
24 D || 26 ONK II 27 , ONDK

*. ' \

119

jfyovoav
yfj .

\
;
.

,

'.
;
.
10
ol , ol
,
ha , , | f.
, ,
, . is
,
tlvai ,
,
, ,
20
' , ,
. , , ,
. 25
*
, tfj Iff. ,
- *, &
.
30
\
;

1. . 26. 13
26. . 9, 18 [.

if. ] (Psalm 26, 13 S) || 20. . 1, 17 ||


. \ ] (Psalm

9, 38- 39 S).

13
xv ON II 14 ] & , dar 1.
.* pe marg., de unda K in text || 18 aptvoooiv ONK || 23 *4 ONDK

120

. '. ' - .

.
I , oi
.
)&'.
5
/
*A n .
,
.
.
10
;
.
? , .
.
15

;
.

' 20 ,
'

, ,
'
25 ,
.
,
,
*
30
, oOfj

433 D

12
i 13. . 25. . (cf. PG 123,
: ; ) ||19. . 25, 35 || 24 . 3,9.

5 !| 8 |{ 9 '.] '. (| 20 Dup cum


se vede, textul grec ere pasagiul :. . . = pauperibus...
preeperare ; ae dar nu l-a suprimat, cum acrie M a l v y , C. O . p.
88,? nota (2) || 21 , D, K, dar
p e marg.

. . * \

121

Uov , '
,
0 , I
%c i v ) . 5
} ,
.
.
;
.
10
not '
. , 6er
^) rot
, v
, iv , 15
, ;
, ; v
, i v ,
, , -
fi t h O . . al - 20
. ]) , xal
, ' ol ,
% , .
* 11 .
llctov ;
25

I , oi
,
. 30
,
2. . 6. 2 \
\ 17. dp. 9, 41

p. 4

f 102

[Map. '. '. OND] (Mar. 9, 41 ) ||

31. . 2 f, 34.
3

|| 12 * | om. ONDK || 13 D |

ONDK 15 ONK, D. dar f. * N pe marg., pe care K


In noti nu o admite | om. ONDK | D || 19 M |
ON || 29 4 xpeiqc D || 30 ) ONDK, |j 31
D [ ,* O N .,,'

122

. \ *.

r o i , .
6 .

, xai , 5 vet , xai , *
. 6 fo.
| ,

10 .
" '.
;
.
) 15 . ,
, ,
, * ,
,
20 , , niart
.
'.
;
.
^
.
, , ,
. ,
I
, , 30 6%7
*,
, ,
25

/. 103

4
] om. ONDK | D || 5 ONK || 6
D || 9 ONK || 14 ON, dar aut . ut mox. N pe marg., de unde K In text | ]
e l; add. D || 19 D |j 26 ONK | DK ||27 olxtlo;
. . ., om K | ] a n ut 136. N pe marg. ||
31 OND.

.. '. *.

123

, , ,
,
x ai ,
, > ,
xai , - 5

,
xal
,
, , 10
.

,
, '
' 15
,
, ,
,
. rovOe
xai , , 20
, , xai
,
,
x ai
ol - 25

, ,
.
, ,
, 30
,
.
2 ONDK || 3 ^ D || 5 |
D II 6 ] , care In not acria c o ia dup Normannus, la
care nu exist || 16 ONDK || 19 ON || 20 ntag D | 8*wi ONK, iar f. add. x l . N pe marg., K In text || 21
v] add. * N pa marg., K In text || 23 *6. D || 25
* ONDK || 26 ONKD ||29 ] v ONK.

0 0 0 0 2 . *. '.

124

a t '.
;

. 104

'.
;
5 ]
. %.
, ,
,
10 ,
,
. t ~
' ,
, , .
15

'.
;

* .
'
' '
20 *
, 10
. v , ,

,
25 , ,
, .
.
;
30

*
22. . 2.
4 , D, cu not || 7 om. D ||
12 ixlvo II 13 ( D, || 19 ONDK || 21
ONDK II 25 e ic n D || 28 re f .0 |j 28-29
V

OlIOOfU. '. -*.

v & , nai ' , i v


{j ,
, 6 i n 6 , 5
# , x a i .
xai
jtagaxtvq
, * .
,
xai
&(5 ,
, . |
/. 105
. v xai - is
, .
' , xai xai .
* .
20

;
* .
xcu
, * 25
&} ,
. *
, xai ,
xai ol . , 30
ifj ,
2.
. 5. 19 (om. ia textul grec, nu i in textul latin.
lui K nu-i exact] || 29-30. [Matth. XV, 14 et Luc. VL 39 NC].
2 K || 8 OND ||9 1 M |leuxi] t6 xtoBtov add.
O II 11 ON II 16 ] || 27 || 28 u v i
DK II 29 Dup pusese punct pe care apoi l*a ters ||30 .]
N pe marg., pe care o repet greit: K In not||
31 D.

Nota

ii6

o H e W t O t OMOAOtA. *. 'Vs*.

,
fr< xai , ^ .
nov . ?
,
5
., ,
. fly

, h a ,
10 xai h a .
'.

;
.
,
. ,
,
, ' xai .
f. 106 20 , |
, [
, . , ,
25 ,
, xai , Aon
,
.
25

30

. '.
;
9. . 25 [. , '. , - '. ) (Mat. 25, 25 ).

2
too om. D I ] & marg., In text ||5 ] 4 D
) om. ONDK || 9 *?, ONK || 10, 19 fl 24 xv ON || 21
ONK, dar <f. N pe marg., p car K In notft nfl
o adm ite, traducnd v i , rationem auxilii.

0 0 0 0 2 . '. '-*.

127

.
&evi .

, xal , buna
.
'.
;
.
, .
,
xal ,
, I
, , * , & '
fj I
, , .
, , , xal
.
'.
;
* .
.
,
.
" * , * ,
14. . 12,18 [ non

10

.4

15

20

29
f. 107

30

omiiit numeros , , ] ||30. 1 . 2, 21.

3
iWKSitat IJ 11 || 12 ||14*15
: am desfcut acest cuvnt pentru motivul artat la p. 97 In notfi.
Pentru acelai motiv am desfcut cuvintele urmtoare: p. 115 r. 9 10?
iv n p. 116 r.5 : -, . 118 ir. 21: Ivim , p. 121 r. 19: . N'am
desfcut pe imxowxb (p. 115 r. 11, p. 116 r. 28) fiindc avea acolad dedesupt tn M |( 15-16 !6* D li 2930 * d.

. 1. *;

128

,
.
xai ,
5 ,
I .
, ,
xai .

10

'.
;

* .
. , 15 ,
, , xai .
*
, ' " 20 ,
, *
i n .
\
;
(5

.
o l fj . ,
.
\
;

* ,

/. 108

6. *>. 12, 17 [' . *.*. , om. OND) (Ron. 12, IT;


3, 9 T) || 20-21. . IS, 22 (om. ON).
1
te.

1 Petr.

I (ante ) add. D || 4 DK ||7 tt K || 17 xecl]


N pe marg., 1C In not nu o accept! | t

0 * 0 0 * 0 , f t . ' -'.

129

Idfj , ,
,
. 3 I ,
& .

\
;
.
,
.

ol v i o i
O

p.

'.
;
.

, ol is
' , ,
, xai ,
. , , 20
,
* ,
. , ,
, . 25
\
;
.
iv , . 30

. 5

2
'] add. ONDK |j 19 20 || 22
, aopiunt (C. . ed. Malvy (Paris 1927), p. 93). ##* (ed. slavoni.
Moscova 1743, p. 229), vertrageo (Fritchius In ed. Hofmaon, Breslau
1751, p . 268) I ONDK || 23 ||24 D |
ONK || 25 ONDK | D j : ONDK || 30 laxly ONDK.
9

130

. *. *

* 9 '.
;
*<-.
/. 9
.
6
5

, , ,

.

10 tal ol
, \
.
* .
;
15
*
.
, I
, v $
. , 20 0 <*1 .
'.
;
.
ol ,
25 ,
, , , ,
. ,
, .
30
'.

;
7- 8. . 15. 16 [om D] (Mat. 14, 1-13 I).

6
ONDK, dar f. N pe marg., K In not, ci
tin d i traducerea lui Friechiua (die Siinden) (| 8 irraCe D | K || 11
ONK || 16 Aste ONDK || 24 ] add. D ||26 ,]
(xal) add. , xai add. ||28 D ||29 oxXopf || 31 *

aHokozoi oiioAoru. *. r. .

.
, 1> , , xai -
, xai lot- 5
% . , ya0 , iv '
,
, ,
I, , , iv
, & ,
. * 6- 15
, ,
, , Ar
, i v ex ev xal ,
iv rot, , , , xal - 20
, , ,
xal iv .

1)
^ .

f. 110
25

'.
,*
.
, 30
xal '
11.

. 19, 27 [. \'. ONDK) (M l. 19,29 ) ||15. 4 10,29.

2 3 D || 7 ONDK |) 12 9&]
add. ONDK || 23 8 om .

1 32

ofeoAO SoS 0100. r . r

1} I t is ' ( ) 6 */.
, nai J.
, '
at to , na I ) .
5 , i l v
fj * [
, ff (
.
1.
10
, ;

.
,
, .
13 . ,
, .
.
,
20 .
'.
, ;

/. I l l

* .
, ijtovv ,
& , ,
, " /
, , l
10 " *
tv ci . ev ,
IS

3. Mat. 9,

If || 27.
en. 7, 16 || 28. * . 13, 38 || 30. I *lu>, 2, 3.

1 () om. K ieriiod la not; RepetHio moleeta aft, qw'


<Juam (acta etiam a Friaebio. || S3 \**) & OND, dar
an N pa marg., de node K n text || 22
23 Apetet o .
K || 23 %\wn St t i vueXk ; ONDK || 29 le t ONDK.

1
]

, . -*.
. mxaldfln ' , yaO , e/vai 1} ,
,
, , .

* '.
, al
;

10

'indxfioi;,
4 / , '
/ otoBf[, eZrat a l " , , xal
"
, , , " , 15
. , xal ,
,
. (

) - 20

.
.

/
.
, ,

2i

1.112

, -

, ,
fl .
.

30

14 -15. 1 . 13, 13,

& || 2 "AOND || 5 (| 7

13 ONDK ||

24

|| 10 i

. '. '.

134

.

.

.
5

;
* .

' ( )
, , did
, xal , id
10 , , .
, xal did
, xal
. Ava
ls iv t l
, iv , iv ,
iv iv iv , iv
, iv , , , i v . 20 i v ,
& .
, a I
. 9
,
25 ' ~
.
.
\
;
113 jo

'Axdttftait.

15. 2 Sop. 6, 4 19-20. 2, 15 || 22. [. '. ].


2
|| 4 '.|
22 .

|| 7 & || 13

0040102 . . '-'.

135

Jrtrat " v a l

'

' 0,5>
tile

, . ,

, , - 10
, ' .

.,

* , xai

tov .

\
;

15

h a

Iqyov

al

ol

,
8

22.

Ral

20

25

,

*

6. 12. 9 || 26 . 19. 21 || 30.

.
(]

ivi

&

30

Men. 25. 46 [. '. .

] (Mat. 25. 40 ).
3
i 10 xv ON II 34 f. pe marg., p( & K In
text i cu citat in not || 4 ( om. D | ! || 13 ]
D 19 .

000302 . . * ? tft*.

136

, i I ' - 0j

'

at*

xar+

, .

x ai a i

a I

' .

10

* .
* , ;
.
' , , ,
15 xai .
.
thou ;
.
9 xal
20 , , , xal h a
.
' , x a l
a l I <) &
25 My*

, 9 ,
, s l ot '
, &
. * 30 xal xal
, ,

1
(. '.) . \ ] || 6. . 10, 4 || 23. . 10, 16 |
25. . 5, 15.

7
|| 10 ] -' || 6 *'.| '.0 || 1920
sSvouc] an , pe marg., in not || 20 D Igre*
al de tipar, fiindc jos (p. SC'.) a cules -) || 21 xv ON || 31 *
xstev ONDK.

00 020 ,

**.

137

ii .

^ >

'.

'

xttvo : ,
,
xai , x a i .

, ,

. 4

, I

| ;

*
,

20

is

25

.
,
, ' x a i I

12.
*. 12, 17 || 15. . 13, 7 || 27. *. 13, 1 (-. * *.
DK (Rom. 13, 1 (parafrazat) i 3 ).
2
DK II 10 ] ONDK (C. . ed. Malvy (Paris 1927),
p. 100: bono ; ed. slavoni (Moscova 1743), p. 243: b a a ; Frischiu (ed.
Hofmann), p. 284: das Bose) || 11 Ixopsv ONDK (M are un punct deasu
pra lui ) II 15 ] * pe marg., de unde K In text cu expli
caie in not II 19 ONDK || 20 * D || *23 D || 29
igouotciv. D.

II5

00020 . . '-*.

138

' |

, * di

, xt.

".
;

.
0

* ,
xai , xai , xai
, xai ,
ai , ,


, ,
, a i .
\

/. 116

;
.
0
, ,
,
, I
,
, IS ; ; ,
, , , , ;
, , , ,
, , * , ,
, , .

13.
*. 13, 13 II 16. 1 . 14. 40 || 24. . 8. 39 || 27 .
38 ( *. ONDK].

2
II 24 ] ONDK || 85 xtviuvo
om. punctele de ntrebare dup fiecare ON || 30 ONK, O.

. . '-*.

139

jjegl ,
, .
.
;
.

' ,
.
xl .

elvat

. , f) tv 10

. , xai And
'

15

, '
,

'.

20

;
.
,
, .
, xai .

'.
;

25

/. in

.
,
' 30
, .
10. 1 . 3. 4 || 16. * . 1, 15 || 23. 1 . 5,

16 [om.

ONDK].

4
om . ONOK || 13 14 D, * < > N
do u n d e K lo te x t I eu oota reepui vulg. . || 30 ONDK.

m a rg .,

pe

vauauiiA. r af

xai

rift ?, n a i , *
. xai ,
5 ; (
.
, ,
a t .
\

10

;
.

.
\

15

77 glvai ;

.
,
, ,
20 0 x a l
A n ' fi e Ai t , . * 8
* , xai * ,
25 . xai / 118
, xal ]
, ).' *
, xal
, xal
30 , * .
,
9. '. 6, 23 || 19 , 2, 17 || 27. . 5, 12.
3
6 II 4 || 12 fi 13 || 19 OND,
corectat de Weieeenbora || 25 <) ONDK | .

&. ' '.

(41

, ,
' ,
.
biv ,
,
,
fj
n a i ,
.

.
. \
;

10
*

.

, , , 15
, ^ I
. M i
, xai
, xai ,
x 20
e ,
, ,
, ;
,
*

,
25

.
1.

;
.
& xal

30
/, //

6. . 3, 5 20. *. 6, 16.
1
II 5 ) U OK dar 8fcv Lioud. N pe marg.. la
*ioo joi: ioduxi pro vulg. M, cui omoia adversa auot. || 6
om. K || i I aTvw) O || 14 ;, K, fr vlrg. D|| 19
ONDK ||2I M U l l a t D,

text cu

' ^
. ,
. ,

5 .
.
& ;
.
' , , , &,
10 , , xai .
* .
;
.
15 , ,
, .
, *
, v . * ' 20 , x a i /, x a i
\ xai *
.
,
,
25 , ' ' ,
, x a i , x a i
.
* .
&
30 ;
19. . 8, 13 || 21. 2. 10. 7 || 25. . 11, 29.
2
D |) 15 D || 16 D || 17 D
|| 20 * |) 24 ; || 23 .

OfreOAOSOZ . . *'*.

14$

.
' dt
, axglvjj | *
xai * -

/1 20

, , a l , , a l - 5
, , , iv
, xal , xai
.
, ,
' t l, 10
t l , xai
, ,
' , % 6 ,
\
;

' 4

15

.
,
, .
, 20
*
, .
, ,
, * ,
- 25
.
'.
;
.
' 30
, , , , , ,

10.
\ * . '.

*. 3, 19 II 13. 1 H i. 5, 5 [oa. , * . V. *. D. . 8*.

\| (1 Petru 5, 5 , acest citat din Petru este exact in

M, nu cel din Iacov 4, 6) || 20. . 28, 16 |) 21. 2 H4tp. 2, 14 || 24.


. I l l , 9 [. 6\ V . K] (Psalm 111, 9 S).

<

144

OMOOftA. *. *d '

, , , , &, , xal ,
, xai . & rorJro
, 5 ,
r a l ,
' d i

f. 121
. | , 10 , Hai
x -.
'.
;
* .
'2 ? ,
to
, $ ,
v ar) ; , 20 . ,
, , .
, ,

2 g ;
15

; * xai '
.
.

'.

' , ta i;
6. . 8 20 || 17. 1 . 6, 18 || 24. 1 . 6, 15 [| 2627 (0
Cor. 6) \ ].
3

II 9 xXiv D tn text, tn not dup T || 18 &v]

D || 20 ONDK, dar N pe m a rg , K tn not ||24 M || 25


; D |] 30 D.

. . ' -*'.

145

.
* ' ,
, , , , ,
. . ) ,
,
, .

, 6
, -

10
,

p.

;
.
f. 122
*0 ,
15
. , , .
, , , .
' 20
, , ,
, ,
, , ,
a .
'.
;

25

.
, , , , , , xai
. ,
, 5, , - 30
,
____________

_____________

.________

8. . 50, 12 [. *\\] (Psalm 50, 12 S) ||20. I . 2, 1


11 31. 1 . 4, 7.
5 &] & , <& ut 63. (h. e. ed. O. ', \ p. 63)
pe m arg., de unde & K In text i cu aot jos | ONDK || 22 >
ONDK |( 23 ) xai add. ONDK || 26 D | ONK.

to

146

0 0 0 0 2 . . ' \

, ; , , ; '
, '
, ;
& ;
, .
* \
;
.

, .
, a l , ,
x a l * . ,
.
\
;
.

, ,
, , x ,
, , , ,
. , '
.
\
;
.
,
4 . . 2 0 , 15 || 14. . 2 1 , 3 4 || 17. . 13, 13 || 2 7 .
14. 4 0 [om . ].

1 op.

]| 5 6 || 11 ( || 14 *

16 ; ONDK|| 21 ( D.

. *. *.

141

faoiav , .
, '
,
, . ,
.
x a l ,
, ' ,
xaxiq.

\
10

, ;

P 4

* .
3
,
, , , , , . 45
,
, '
, , .
'.
;

20

.
I
f. 124
| ,
, 25
. '
,

. , 30
, , x a l
3.
. 1, 19 \
\7. . 4, 31 \
\17. *. 9. 36 . '. '. DK]
(. 10, 36 ) II 28. . 6, 12 || 31. . 25, 26.
1
fi 24 D || 2 , dar < . pe
unde K m text || 4 1, xal add. D || 8 oftv M || 11 D.

marg., de

. *. ' \,

5

I
I a x
,
.

11 '.
;
* .

*
, ,
, , . 10 , ,
,
,
' ' , '
15 ,
,
.
* \
, ;

20

9A n .

, & * xai -

25 .
\

* .

*
1. [. * ,

'. D, '. || 11. . 25, 13 || 14. 1 .5, 8.

2
corectat din , D , Ed. .
pe marg. || 6 HUa D J|9 ] nimia licenia: C. O. ed. Malvy (Paris
1927), p. 10 8 ; o w a ed. slavon (Moscova 1743), p. 262, unde tradu
ctorul slav a confundat cuvntul grecesc *64 (= nimia licenia) cu
( (= ntristare| | ] f. . N pe marg., despre care
K in not zice non commendabiUs ; suspitio : C. O. ibidem, noAspiHii:
ed. slavon (ibidem) || 10 ftpoootf);] ) D || 19 D.

0 0 0 3 0 2 , . ' \

149

1 | , , ,
'
. ,
'
a I
, ,
; , , , q . , ol , '
.
, *
- I
i v , &
.
& a t ,
,
A , .

, &
i n .
, .
'.

;
\

/ 125

is

20

25

30

5.
*. 2, 4 || 17. . 18, 14 || 20. *. 33, 11 [pentru redacia
acestui citat vezi aparatul critic In Septuaginta, ed. Rahlfs, vol. II, p. 830]
23. 1 . 2, 4 [nota lui K: In 1. Timoth. mox citato alius verborum
ordo In . T. eite exaci numai cu privire Ia OiXai pus ante . cf. T)a
5 ixoftetoot D | om. D || 7 tffc om. ONK || 15 ON,
monatrum formae K In not || 16 K || 20 19 l ON || 23 ] faABsxtw add. i dup e l X || 2527 Ain#y d i ed. slavon (Moscova 1743), p. 266, pe marg.

i. 4

150

. . '*

10

15

20

25

30

*
,
, , ,
,
, , di
IV at .

. ,
nai
,
, ,
,
, , ],
' .
|
, x a i i v vfjatiqi, ( )
, , $
, I
x a i i n t o
,
, .
\
,
;
.
,
, ,
8. . 4, 13 ( 15. . 18. 22 || 18. 2, 12.
2
] , D, dar f. *
marg., de unde K In text i eu aceast not jo s : conj. margi
nalie est, quam reddit Frischius, la Slavici idem se invenisse, indicans:
tin Unglaube wegen der Barmhereigkeit Gottes, vezi traducerea lui
Frischius In ed. Hofmann (Breslau 1751), p. 309 ; ediiile slavone su
cuvntul MlANMtfli; diffidentia: C. O. || 6 pctXXsi ONDK || 14 xal
om. ONDK || 16 OND || 19 xal Iv D.

00030 . . * '.

151

,
, , xai , .
, -
An* i n i , x a i A ,
( .
,
I *
, xai .
, xai
, , $
. xai
, , xai
, II. "
, xai ,

, .
& H . "
, $
.
'.

;
.
, '
\
, - .4. *. I, 18 II 20. . 10, 32 || 31. . 4, 10.

15

20

25

30

1.127

_________________________ 5

1 ONDK || 2 ] om. ONDK || 6 Mixta || 8 *, II 9 D || 14<15 ^ , dar . pe marg.,


da unda K In text: 6 l ou nota: iaslgnivl accentu quum sit
pron. demonstrat! vum. || 21 DK || 22 ) om. ONK || 23
M || 27 ( D || 30 M.

152

10

15

20

0 0 0 02 . . \

. " ,
* n a i (?
ft a i a l l a i
. e I

' e l , . * xai
xai " xai
,
'
i n i , x a i i n i
, a i i n i 6
i n i ' x a i i n i
, a l
:, I ' I * x a i , .
xal xai
na" '
, , ft . 9
.
'.
; '
* .

25

30

, xai
,
> \, xai
. '
. i v
, i , x a l
2.
. 18, 20 || 9. . 3, 5 || 18. ". 21, 15 (6. '.
(Eire 21, 15 8) || 30. 1 . 1. 8.

2
^ || 6 eWk (| 7 () || 8 )
D || 19 oetoO repet subliniat eu puncte M, ce nseamn elinii*
nare || 25 6koU D || 26 6no(av O || 2728 icepBsvov M || 28 K ||
29 DK.

. . '8*.

153

tj | . lo w ,
t/ . 6kv ftei , ' ,
, , ,
"
, i n i .
' , i v
Sx . 4 , xai
?
,
.
xai , 6 "
, | .
\
;
.
, ,
. ol ,
Cjj ,
, ol
, ,
. , ,
'

$
f. 128

20

25

30

7.
. 4. 5 ( In not arat greit (. \) trimiterea la pealm a
lui N care este 9'. *.] || 9. VX. 6, 7 || 13. . 15, 27 (. *.
('. . . \ ia'. D, . ta'. \ K] (Proverbe 15, 26 S).

4
? , 9 D | ON || 5 xp66dxi ONDK || 7
OD || 9 ,) iv om. K || 17 N pe marg., D || 2324
] 1. . ut paullo post. N pe marg., de unde K In text
i eu not jos || 24 *4* D l| 25 **] D.

154

0 0 0 8 0 2

* '.

. o i , teal , de* iv .
. 6
* 5
I i n ' .


;
10

15

20

f. 129

25

30

".

.
,
, ,
, '
. *
, 3
.
Ano .
.
,
.
.
' ,
'.
a i ;
.
,
, in ,
* , , xai
4. 1 . 5, 22.
1 om. ONDK, dar ] add. xal. pe marg
de unde K In text j ] D || 5 O , 8k , D || 13
] D || 14 4M> O || 19 i^fiiBexe ONK |] 25 M ||
27 28 * ! , w
tahhctux ed. slsvoni
(Moscova 1743), p. 275; von den O pfern und Sacram enten, Frischins in
ed. H ofm ann, p. 319; num ai a d ceremonios C. O. (ed. M alvy), p. 112.

0 M 0 A 0 S 0 2 . *. \

155

.

,
,
, ' 5
/ ; ,
, , . , ' 10
j] ,
,
. '
* ^ I * , rjj . 15
I ,
I , ff *
1 ,
I * ,
. 20
'^ . "
,
,
* I ^ jj 25
I , ^ /j , ] ff I . .
4
. , I - 30
- .

11.

. 5, 20 || 14. (, *. '. D, '. ] 1| 2425.

. 22. 37.
1 ONDK || 7 || 10 * ONDK ||
24 ONDK || 25 || 27 ONDC || 28 OND.

' -
?

156

0 0 0 3 0 2 . . *

'.
a i ,

;
f. 130

.
At , xai , at .
at ' xai &

, kxil10
. , I '
*
, 15 .
5

\
;
.
? ,
20 ,
, . I .
'.
ra ;
25

.
, "
,
xal .
30 emfj' 6
,
1 3 . . 16, 17 f| 2 0 . *' . 2 0 , 2 .

6
repet punctat, ce nsemneaz ters. M || 8 t 10 5
|| 13 BDXom&Tspov ONDK |j 19 20 ONDK || 20 oi>,] *
om. ONK || 28 ] * om. ONDK || 30 * ONDK.
DK

00 0302 . V* \

151

itt ti , } 0, * 6
- , {vot - s
xai . , etc
^
yffv, < fj
I * o t
/, |j|
xai - -
, i o t i v .

, oi *f ,
*' - is
J ,
y
* ,
, < .
, 20
. ,
.
,
.
.
, ;

25

.
*
,
# ,
* t i n tv & / ? 30
, . ,
7,
. 45, 12 ( . ) || 10, . 5 [<( **. ONDK) || 15.
. 1, 13 II 30, . 52 (. \
ND, . '. ] (Pealm 52. 2 S).
11
I t i ||20 6s6tspov] -' || 23 xapWav || 24 tiv om.
ONDK dar . N pe m u g ., K la not nu-1 accept || 29
ON ||30
ONDK.

158

10

15

20

f. 132

25

O P e O A O t O Z .

. *

,
xai ,
'.
, '
, ,
.
, '
&). .
. "
8 ,
. *
,
' , ,
. ,
,
, , . , , h a , ,
.
.

;
.
.

30

,
. ,
, *
.
6

h u h c h

ed. slavo

(M oscova 1743), p . 281; num ai characteres C. O. (ed. M alvy, Paris 1927),


p. 114 j| 11 ONDK || 15 16 AvSpsiav *xal) lego . pe
m arg., h .e .: , pe care In no t nu o gsete necesar ||
18 .] K ol om . ONK || 20 x v ON || 26 ; ONDK || 29 va) add.
6. N pe marg., pe care K in not nn*l gsete nccesar.

. *. '

159

,
)
Atari
, iu
, 6 - 5
, , I,
, a l
, a I

. * I , a l - to
t,
, ,
.
iv t5
, ,
. ,
. , iv , ,
. , * 20
, , , ' iv
i v ,

. 25
,
. ' , 30
6. . 15, 30 || 10. 2 Kop. 1, 10 || 15. . 1, 4 || 22. .
12, 5 II 28. . 6, 9.
1 val OND, || 10 ONDK | xal ftatxar.,
urn 348 ed. slavone (Moscova 1743), p. 283, (Cernigov
1745), L 140 v .; prin aceasta satisfacem dorina lui Kimmel, p. 301, n. 1,
care se ntreba ce vor fi avnd ediiile slave In acest pasagiu, unde el
dorea un i e tn textul grec. Cum se vede, tn slavon este traducerea
lu i ti || 24 * l i || 25 ONDK || 27 v ON.

t> 5

160
f. 133

15

20

25

0 0 0 1 0 2 .

. \

, x a i | * .
y l j ' 6
6 x a i
i n i ;
,

, x a i
xa i , ol
voi i n i , i n
, x a i
, "
6 xai '
,
x a l , x a i
x a i .
' , . '
xai *
, ,
, , xai
xovovor xai
. *
xai ,
. * ,

xai , xai
,

7.
. 11. 6 ( 12. [ . ] || 21. 4 Boot. 5. 27 [8'. . *
*. ] (4 m prai 5, 26 S).
9 10 xMOV corecteaz W eiasenborn pe || 12 || 16
nceput de rnd, cu litere groase || 16 17 s im u h iuminu t w
ed. slave (Moscova 1743, C ernigov 1745) pe marg. || 17 %]
add. D I D, KL || 18 * MO | *6 K | < Sup. p. 32.
N pe m arg, (h. e. ed. O . A ', '.) || 21 ONDK || 22
ONDK || 23 >] aut OND, dar . pe marg
de unde K In text. fr a cita pe N ||2425 ONDK.

. '. 6\

161

, * .
to ,
,
,
,
,
,
.
,
. , ,

- , ,
,
.
,
d i , .
* , * |
'
* ' ,
. ,

.
, , xal
, *
xal
19. . 138, 17 (. '. C

] (Psalm 138, 17 S) || 23.

10
p.

15

20
f. 134

25

30

>. 5

42, 8.
1
|| 8 ca s arat c-i un singur cuvnt
a subiat acccntul d la td i le-a unit dederapt cu o acolad | t
ONDK ||9 M (vezi mai sus p. 79, 82, 90) || 11 xd ONDK |
6 ONDK II 12 &] C-ov M II 24 OND | om. D |
) add. D || 25 | 6] - || 29
D II 30 6 ONDK.

11

162

0 0 0 5 0 . . ' ".


. ,
,
,
5 xai .

10

15

20

25

30

{. 135

* \
;
.
,
( , v t>, I 0 i v
f] ,
" , .
\
;
.
9

, ' , .
,
,
, ,
.

a, , xai
($ 6
~
,
,
, x a i ,
' |
9. *'. 20, 4 | 28. . 134, 15.

11
jj 17 ] D || 19 In text, ia
not: male in editt. ,* cu explicare || 22 ONDK |
ON || 28 M || 32 ten OND | ] OD.

. . *,

163

.
I y {
jto a i i d ,
x a i
I it* . * 0 , ^
} yia , s
i n i " , , ,
, x a i , fj
. xai ol ,
A^yet* , x a i
a Jv xfj - , ol x iy -
. , xai
xai xai
xai xai ,
xai , ,
, , xai , J5
, xai * xai , xai
. * xai
, ^ , ^ yey
. , , ^
, * 20
, , ^* xai
xai (
xai ) /, ^ , V)
, *
, ^ xai * xai 29

.
' '.

;
.
, xai * xai

30

5. . 3, 5 ( 9. . 3, 9.
7
, D || 78 || 12 ONDK |] 13
94 om. ONDK || 15 ** | || 17 i 20 , (20 i :) || 2223 || 29 xal
;$ NDK (|3i ONDK || 32 6 .

164

f.
10

15

20

25

30

0 0 0 0 2 . *. ve.


. ,
' ,
, .
, ol * ,
xai * ,
xai , I
, ,
,
al , .
,
, ,
, ,
xal ' xal ,
,
xai ,
, nai ,
. * ,
,
*
,
al . ,
,
,
xal ol ,

xal ol vioi *
, ,
1. I . 8, 4.
9 8 ) 8 ONDC || 13 DC || 29
OND I II 32 ONDK | . pe merg., In
n o t :

Di fide orihodoxa,

i 46e{ivo0oav. Pentru eceaet pagin cf. Demaachin,


16 (ftepl ) P G . 94, 1153 1176.

1. IV , o.

. . - '.

](5

invaoi & '


' ,
,
, j
. ,
, ,
.
, , , ol 10
, " xai
oat' xai '
.

p. 4

* \
is
,
;
.
*
, 20
, , xai , *
,
, ,
. , 25
, . * " ,
* ,
, , - 30
'
4. [. '. '. Kj (Psalm 67, 36

S) || IS .

Bow.

18, 4.

i ON II 16 ftxalvo] an . N pc marg. | < ON


ixstvov ONDK || 26 tiva ONDK ||30 ) ttoAoi ON, dar < H pe marg. || 31 *** ONK j otutffiv] ON, dar -

DK(I 33

. N pc marg., da unda K Io text

f. 137

o. 5

166

0 0 0302 . . ' \

. v ,
,
.
'.
;
.

i n i
10 i n i .
5

15

20

25
f-138

30

' \
/
.
,
, ,
xai . ,
,
, xal . , , . , ,
, '

,

, Sa x i v oi .
, | ,

* ,
, ,
* '
8. . 20.7 22. . 23, 22 [. '. '. D] (Deut. 23, 22 S).

1 2 npooxov II 2 | ONDK || 10 ;
D 11 '.] '. || 15 D ||20 D | ONDK ||26 6
] , dar * tollendum. pe marg., de unde
f ir i In text l cu not jo s; mima * ed. slave (Moscova
1743) p. 298, (Cernigov 1745) . 148(*= ) m
in baptismo : C . O . ed. Malvy {Paris 1927), 119.

00030 . .

9 , bubo

( ) . *
S ' ? ,
, .
'.
5
;
'..
\ /*< y
;
. Tfl di ff ,

fj , x a i ol v i o & , 2 6
, , .

15
;
t .
, 6 ,

, , - 20
.
,
. xai
, I
, 25
,
, xai ,
, .
*, 30
. *

1
. 4

3 2 . 4, 7 ] 8. . 20, 8 || 30. ". 12 (om. D).


1 ? | D || 10 OND || 19 xdysi] ONDK || 20
ONDK | , || 21 ONDK || 28
] D | ] X || 2930 ONDC || 3031
. om. ONDK fi ediiile slavone mai sus citate; dar
uu i Orthodoxa Confessio, ed. Malvy (Paris 1927), p. 120, care are ur
mtorul text: im mtmortam liberations Israelis ds servitute Pharaonis.

** ^

168

f. 139

. .

, fa.
, .
oi | , .

, , .
5 , *

, '
xal ,
' , vi
8~
10 ,
, , I*
, xal
, , , ,
IS tor . , ,
al ' ct , , 7, '
, , , /lot20 . ' xal a l ,
, , .
,
, ?' .
25 , ' ,
. *
, ;
,
30 xv , , xal ,
'
, .

\D)

22 23. * . . 91 fom. ONDK] || 26. M at. 12, 8 (Aoux.


(M at. 12, 8 ; Luca 6, 5 T).

1 ONDK || 9 D || 13 14 ONDK || 18B


] ( D (| 26 iott K |
|30 ON.

. .

{- *.

169

.
;
.
, ,
tv x a l 5
,
.
'.
;
f
* .
10

,
"
, . xal 6
, (v xal )
, ,
* ,
" no , , . I ( 20
) ,
, xai , . '
*
, 25
" v , oi , ol , , , oi ,
xai .
"
" xai * , - 30
. , ,
4. . 20. 12 ) 29. *. 13, 1 || 30. '

] (Rom. 13, 7 ).

5 MD || 12 0NDK || 13 fcutvoi] | ||

14 & || 15 || 16 D || 17 DC || 18
I , || 18 19 , dar
<4*. pe marg., de unde text || 19 xal om. D (| 20
ON II 25 ^ ONK || 30 & OND.

170

SOZ , . *.

. ,
, ,
5 i)
, . xai .
, ,
,
10 xai .
' \
;
' .
.
f. 141 15

* ;

.
'
, ,
20 * , < .
, ,
, .
K a l ol v
, , xal ,
25 " ?
* v

, ^ , j
30 } . ,
, xal ,
, , . *
1.

. 1, 31 [*. c*. '. D] (Rom . 1, 31 ) || 5. . 10, 37 || 14

" . 2 0 , 13 (om . ] || 26. . 18, 6.

1 2 ONDK ||5 6 6 D || 9 6 || 20 .]
ad d . D |j 21 ] ix ttv o i 8k D | 28 D.

0 0 0 3 0 . . \

171

ti)
& ' ,
, , ' .

'.

*.
.
.
;

.
10 .
, 6 , , tin t'
,
i } .
, - is
. * |
. 142
xai ,
. * .
, - 20
. ,
.
'
" ,
* , 25
,
, ,
, .

[.
;
* .

7. 1*5. *. \ D] || 12. . 5, 28 || 18. . 72, 27 [. '.


\ ] (Psalm 72. 27 S) || 28. . 5, 3 || 32. . 20, 15 [om. ].
2 om. D || 14 ] ot || 24 || 26 .

3C

172

0 0 0 3 0 . . * o'.

\
;
.
' ,
5 <5 / ,
, ,
. &
,
,
10 . * .
,
, , ( ,
<5 . .

15 ,
, -.
\
;
f. 143

20

.

.
*
& ;
.

25

9
iva ,
, ,

,
11. 1 . 6, 10 20. . 20, 16.
5 i 26 x fv O N I I 8 ONDK | ] ONDK, d ar f. . pe
m arg .; ta no t nu a f li n e c e sari aceasta c o n je c tu ri confirm at de M ||
9 ) | || 11 om . || 14 1] < super*
vacuum . pe m arg., In n o ti, f r a-1 apro ba || 15 ONK | D
I ONK, D || 20 ONDK || 25
) ad d . ONK, d ar < to ile . N pe m arg., K In n o t : scim us vero
etiam , hune auctorem artic. repetitioaem adm odum adam asse. || 27 M w
O ||2728 ONK || 28 stpenHv D | ONK, D.

OtooAotoz oitoAoru. f*. oofc\


, * i x
i o x i
. '
, ?
, oxi v - - 5
, i x ,
t x a i .

' I , viol - 10
xal viol .

'.

)
P. 4

I
I
;
]

. .
- 15
'
, *
, 20
ia .

.
;
f. 144
.
' , 25
,
, ,
,
. , 30
. * , .

0.

1. . 8 , 4 4 II 15. " . 2 0 , 17.

1
] add. ONDK || 2 ] add. D || 7 io rl K |j 9 ]
ONDK || 20 D |] " ONDK ||21 oaxl. ONDK ||27
ONK (I 31 ON.

174

O t e O A O iO S ,

r . .

.
,
5 .

, { .
, , , , , ,
, , & . *.


, ' , I * , ,

15

I ] O N , dar . marg-, de unde , In text, D|


* ON || 2 ON | ONK || 10 om.
NK; in ed. slavone: K#hu v h seri . Confessio Ortodoxa, ed. Malvy
(Paria 1927), p. 124, term in cu Amen.

I I p. 174 p. 175 r. 10 - -'] *H 20 ' ,


! ta xet 1) '
,
,
x ai 25 , ,
-, *, . -. A . Papadopulos-Keramevs,
, IV (Petrupolei 1899), . 334 (unde trebue an. 1642 In loc de
1649) dup Ma 360 (foaia u ltim i verao) a l m etohului Sfntului Mormlnt
30 din Constantinopol. A cest manuscris este conceptul traducerii lui Meletie
Sirigul d in lim ba latin In lim ba greac com un a Mrturisirii Ortodoxe a

35

m itropolitului Petru M ovil. T extul acestei note s'a tiprit i In M a lv y


et V i l l e r , La Confession Orthodoxe, (Roma-Paris 1927), p. L I, coloana
stng. In coloana dreapt editorii C. O. au reprodua nu cu totul exact
du p Parisinna 1265, textul tiprit de noi m ai sus (: p. 174 r. 11
p . 175 r. 13 14 ), tot dup Parisinus 1265 ( = M).
19 C. O . || 20 , i In C. O . Exact In M.

SINOADELE IAI 1642 I CONSTANTINOPOL 1643.

% |
*,
, ,
, ,
, <5 -

/.

5
, ,
,
,

1 . -fj ' -'. 10
,
, ,
:
, - is
' , xal .

,
, , 50' , * , , * 20
'
, /ortv, , xai '
, ,
, , 25
xai
- xai , ,
,
9
C. . Scrisoarea de mulumire din 20 Dechemvrie 1642
a sinodalilor din lai este sdresati xup(* IfiANNH BA2IABIQ BflIBONiA
(v. facsimilul la N. C a r to ja n , Istoria literaturii romn* vechi, II (1942),
p. 96 - 9 7 I I 10 IvBixt. C. O . ||13 C. O . ||22 O (A 6* ), N ( i 10)
j| 25 Mxa) * O (A 6r ) i N (f. 10), dar B ixa N pe marg., de unde
K (p. 52) In text i jos nota: Recepi Bixa pro ex margine.

176

0 t * 0 0 t 0 2 OMOAOTA.

, 0
, av rf' o i
, , ).
. * ,
, xal , xotvfj
xai , dno , , * xai <{
x(ii ta r
'. . & -.

10 [ ]. L S. , .
f
* xai .
f * xai
* xal .
/. 146 15

f . f * .

f . f ' .
f f 0 * , f . f * , f *0
. f *0 20 . f 0 . f * ,
f 9 ,
f 9 [.] f *0
[loc alb], t *
1 ( 6>" ), (f. 11), (, 53) ||2 ante '] addoxal
marg., (!. 11), In not (p. 53) || 9 '.) ? #'.
( 6 ), ((. 11), (. 53). Aceast lectur greit {: In ziua de
11 Marie) a intrat in toate ediiile Mrturisirii Ortodoxe din toate
lim bile, precum i tn unele studii, chiar i in Confession Orthodoxe
(Paria 1927), p. L II. || 10 21}[] tn nelesul de sigiliu. Am complec*
tat astfel aceast abreviaie, d e i Gardthauaeo, Gritchische Polaeographie,
ed. 2, d alte complectri, care nu par potrivite aci. | L. S. ( = locum si
gilii) adugat dup ce sa scris textul grec |] 6. N pe marg.
(f. 11), K tn n o tl (p. 53): In margine est 6 subscriptio. . titulum spectat. Nolui exturbare. || 11 M || 13 ONK || 14
ONK | Dup al Alexandriei urmeaz numele i titlu) patriar
hilor Antiohiei i Ierusalim ului tn ONK || 18 19 isclitur
autograf pe marg. in M || 22 ) in Maiu 1642
(v. Cartojan, ibidem) || 24 (loc alb)] * In Maiu 1642 (v. Cartojan, ibid(m), * Eustathius Synod. Parthen. N pe marg. (f. 12 ),K tn not (p. 54'

CERTIFICATUL LUI NOINTEL

t n

, f *0
, f *0
, f
[]. f
, f * 5
, f ' yeviKot
.
f * *.
t - 10
.

P 4

L. S.

i. 147
Nous Charles Francois Olier de Nointel Conseiller du
Roy en ses Conseils en so Cour de parlement de Paris, et Am
bassadeur pour Sa Majeste tres chrestienne a la porte Otho 15
mane. Certifions, et Atestons a touts qu'il apartiendra, que It
present Manuscrit latin, et grec, Intttuli la Confession Ortodoxe
de V Eglise dOrient Nous a este mis entre les mains par le
sieur Panaiotti premier Interprete dela porte, qiit Nous ayant
assuri, qu'il serviroit puissament a etablir la veriti du Hurt du 20
mesme tiltre Imprimi par ses soins. puitquil en est I'Un des
origtnaux, et que les signatures originalles des patriarches s'y
trouvent. Nous a prii par le zele de venger son Eglise des ou
trages, quon luy fait, de faire ensorte que Sa Majeste aye
la bonti de Vagreer, pour la confusion de ceux qui en vou- 2;
droient douter, et comme II s'est fait un point de conscience,
13 f scrii dup (r. 7)
dar cu semn a fi trecui dup . M.
89 Macarie al Antohiei a isclit fi In limba arab ||811 Iac*
liturlle patriarhilor Ioanichie (v. mai sus p. 176 r. 13 14), Macarie fi
Paiaie snt autografe || 12 L [oco] S (igilli). M. In O (A 7*), N (f. 13),
K (p. 55) urmeaz aceast not: & -
. Aceast not se gsefte tradus In ediiile slavone,
cf. Prauoslaunoe Ispovedanie, ed. Moscova 1743, f. 15T; ed. Cernigov
1745, I. 15 .
13 Am lsat ortografia fi punotuatia originalului.

P 5

It

178

MRTURISIREA o r t o d o x a

et dhonneur, a lim itation des patriarch**, t prelate de Son


Eglise, de mettre le fait conteti dane toatte iEvidence possible,
II Nous envoya Iannie passie une aprobation de ce mesme
livre par le Patriarche Denis tenant alors le siege de Con5 stantinople, que Nous avons mis a la teste de ce manuscrit.
Touttes ces veritie estant constantes Nous ne faisons pas dificulte, afinque personne nen doute, de les confirmer par
nostre signature, Le Sceau de nos Armes, et le contreseing de
Nostre premier Secretaire.
10
Donni a Nostre Palais sur le Canal dela mer noire It
Onzitme Septembre 1673.
OLIER DE NOINTEL

Ambassadeur pour Sa Ma/eeti


ret chrettienn* a la porte Othomant.
Par hiondit Seigneur,

15

LE PICARD

12
Dedetuptul iscliturii Iul Notatei m vede, dar nu dar, s
|| 16 U n sigiliu cu totul neclar naintea iscliturii lui Plcard.
Acest certificat 11mei gsesc tiprit In L a u r e n t i n s N o r m a n
n u t , Orthodoxa Con/ettio (Lipsise 1695), b
b 5* ; In E. L e grsnd,
Bibiographie helUnique, X V II sitele, (1894), p. 215 216 i In M a l v y et
V i i l o r , L a Confession Orthodoxe (Roma Paria 1927), p. LX XXVI, dar
In cte trele locurile ortografia originalului n'a foat patrat.
su

SCRISOAREA PATRIARHULUI DIONISIE

179

TRADUCERI
f Di oni sie, ca m i l a l a i Dumnezeu a r h li
pis cop a ! Co nst a nt i n u p o l ei Roma cea no ud,
i p a t r i a r h icumenic,
t Tuturor cititorilor ortodoci att clerici ct i laici, har,
pace i mil de la Dumnezeu Atotflitorul i de la Domnul
noitru Iisus Hrittos.

Cercetarea zilnic a sfintelor cri de nvtur acriei


aduce cu adevrat mult i dorit road de mntuire
celor ce ae ndeletnicesc mereu cu ea. Este ca o crare neta- 10
eltoare ce lndrepteaz minunat pe cei ndrumai ctremuri
rea cereasc, i sfrit fericit le arvunete: cd fericit eate
oricine cugetziua i noapteaInlegeaDomnului, dup cumeste
scria. Deci am cunoscut noi c citirea acestei nvturi or
todoxe poate s foloseasc mult. Aceast nvtur, Intoc 15
mit fiind, snt destui ani de atunci, de daacli ortodoci,
a fost cercetat, primit i ntrit de fericiii patriarhi na
intaii notri. !n sfrit a foat tiprit acum de curnd
prin rvna i grija i cheltuiala prea neleptului i prea
ortodoxului mare dragoman al mpriei rsritene i apu- 20
sene a Sultanilor, iubitul fiu duhovnicesc al smereniei noa
stre, domnul Panaiot, cel nentrecut In cucernicie prea ne
leapt i cel plin de dumnezeiasc rvn. Crile tiprite
1. Pentru nlesnirea cititorului, traducem Seritoarta patriarhului
Dtooial, Nota privitoare la sinodul din Iai 1642 i Aprobarea Mrturiirei Ortodox de ctr modul din luaa Marti 1643 inut In Conetantl
nopol aupt patriarhul Partaaia. Apoi va urma PravotlavrUca Mrfurit in la tradaom a lui Radul Logoft Greceanul tiprit la Buzu In
anal 1691.
2r. 31 p. 180. Vazi textul grec al acestei acriori tiprit mai aaa
la p. 34.

ISO

M RTU RISIREA

ORTODOXA

s'au mprit lir plat cretinilor de pretutindenea spre fo


losul de obte al neamului noatru.
Dar fiindc s'au l sfrit crile prin mprire la cre
dincioi, iar ali credincioi, muli la numr, caut zilnic a5 ceasta folositoare carte i nu o pot dobndi, am cunoscut
c trebue s m ngrijesc de acest lucru. i m'am nvred
nicit de buntatea aceluiai prea ales arhont, ca iari si
cheltuiasc i s umple lipsa prin o a doua tiprire; i-am
spus c se va nvrednici nu numai de faima pe care o l
10 are In toat lumea i este ajuns la auzul trector de aici,
ci mai alea de acea nalt i mai bun faim, prin care
faptele bune se nemuresc. El avnd din nscare nflcrai
rvn i mare dorin pentru ajutorarea neamului, n'a lep
dat ndemnul nostru, ci mult bucurndu-se de propunere,
15 ndat a desvrit lucrul, cu ajutorul lui Dumnezeu, i
printr'o a doua tiprire iari a pus la ndemna credincioilor
un .numr mare de cri; pe lng aceasta a bucurat nu
mai puin l pe dascl fcnd ca munca lui s nu rfimie
tn ntuneric. Cci acel Meletie Sirigul a lucrat cu mult
20 grij, ca un dascl ncercat al Marei Biserici, din porunca
patriarhului de atunci i a sinodului, la curirea i ndrep
tarea acestei cri.
V ndemn, cretinii mei ortodoci, s primii cu laude
aceast carte de nvtur ortodox, cci este cucernic i
25 folositoare de suflet; dai mulumiri acestui binefctor de
obte; pstrai cartea i nu prsii citania ei pururea mn
tuitoare, cci prin cercetarea Sfintelor Scripturi se dobn
dete viaa venic, de care toi s avem parte In Hristos
Domnul nostru, cruia se cuvine mrirea In veci. Amin.
30
In anul 1672, Iulie 15.
t D i oni sie al Con s t a nt t'nu polei.
31. L a u r e n t i u a N o r m a n n u e , Orthodoxa Confessio, Lipsiae
1695, in acrisoarea ctre cititor (p. b 2v b4) reproduce dup A r s e i d u s, De perpetua ecclesiae cathoUcae fide, tom. III p. 685 aequ., traduce
rea francez prea liber a ecrieoarei patriarhului Dionisie, a crei dat
a foat astfel citit: l'a n 1672. au moia de Ju ille t. iudiction 5. Dup cum
e vede, Arnaldua a citit bine luna (Iulie), dar a adogat fr rost cu
vntul iudiction, i a citit greit 5 ta loc da 15.

SINOADELE IAI 1649 I CONSTANTINOPOL 1643

181

Aceast carte a fost trimis din Rusia Mic la Iai prin


mna prea nvailor soli Isaia Trofimiu, Ignatie Oxenovici
i Iosif Kononovici, ctre noi exarhii i delegaii Marei Bise
rici a lui Hristos: prea sfinitul mitropolit al Nicheei chir
porfirie i eu Meletie Sirigul dasclul Marei Biserici,
Cartea a fost tradus din limba latin In limba greac deobte,
i ndreptat tn chipul cum se af!& sici, de ctre noi
mai sus ziii exarhi. Apoi am trimis-o, prin mna prea
strlucitului i prea cucernicului Domn i Stpnitor a toat
Moldovlahia domnul Io Vasilie Voivodul , la sinodul din 10
Constantinopol s ies de scolo ntrire. In luna Octomvrie
30, anul 1642, indictionul al 11-lea. i lund ntrire i
cercetare de la sinodul aflst atunci acolo, s'a trimis ctre
preasfinitul mitropolit al Chievului i a toat Rusia, avnd
sceast isclitur:
15
Prtinit cu mila Iui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinupolei Roma cea nou, i patriarh icumenic.
Smerenia noastri, mpreun cu sfinitul sinod de pe
lng dnsa al arhiereilor i al clerului, am cercetat cartea
trimis nou de ctre sora noastr biserica Rusiei Mici, 20
avnd titlul Mrturisirea credinei ortodoxe a bisericii sobor
niceti i apostoleti a lui Hristos. Cuprinsul acestei cri
este mprit In trei pri: In credin, In drsgoete i In
ndejde. i anume credina este mprit in cele douspre
zece ncheieturi sie credinei, adic ale sfinitului Simbol; 25
iar dragostea in cele zece porunci, cum i tn cele cerute
117. Vezi textul grec al acestei Noie tiprit mai sus la p. 174 r.
11-13 i p. 175 r. I 16 || 18r. 37 p. 182. Vezi textul grec el acestei
Aprobri sinodale tiprit mai sus ia p. 175 r. 1728 fi p. 177 r. 112.
Pentru Nota ce urmeaz, vezi textul grec tiptit mai sus p. 174 r.
1827. Cartea aceasta scris nti latinete ne-a fost adus de prea nv
aii soli ai Rusiei domnul Isaia Trofimiu i Ignatie Ozenovici i Iosif Cooovioi ea s fie ntrit i ndreptat de noi exarhii i delegaii Marei
Biserici: prea sfinitul mitropolit al Nicheei chir Porfirie i eu Meletie
Sirigul dasclul Marei Biserici. Am tradus cartea in limba de obte i
am ndreptat-o; apoi am tximis-o sinodului din Constantinopol, pstorind
preasfinitul nostru domn i stpn chir Partenie patriarhul icumenic, n
luna lui Octomvrie 30, 1642, indictionul al 11-lea.

182

10

15

20

25

30

35

MRTURISIREA ORTODOXA. SINODUL DE LA C-POL 1643

de sfnta i de Dumnezeu insuflata Scriptur veche j


nou ; i ndejdea in rugciunea domneasc i in cele nou
fericiri ale sfintei evanghelii. Am gsit cartea aceasta ci
urmeaz dogmelor biaericii lui Hriatoa, c este mpreun
glsuitoare cu afintele canoane i c Intru nimic nu se Im.
potrivete bisericii. Partea a doua, din fa, a crii este In
limba latin i n'am cercetat o. ntrim deci numai partea
cea scris In limba noastr, i hotrm, cu votul de obte
al sinodului, ca tot cretinul cucernic i ortodox aflat in
biserica apostoleasc de Rsrit s o citeasc i s nu o
lapede. Pentru care a'a i isclit spre nentrerupt siguran.
In anul mntuirei 1643, In luna lui Martie, indictionul
al 11-lea.
(Pecetea.) Isclitura cu inei mna preasfinitului, ast
fel este.
f Partenie cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Con
stantinupolei Roma cea nou i patriarh icumenic.
f Ioanichie cu mila lui Dumnezeu pap i patriarh al
marei ceti a Alexandriei i judector icumenic.
t al Anchirei Lavrentie. f Al Lariaaei Grigorie. f Al
Halchidonului Pahomie. f Al Adrianupolei Partenie. f Al
Venei Ioanichie. f A l Rodosului Meletie. f A l Metimnci
Cornilie. f Al Lachedemoniei Gavriil, f A l Hiosului Partenie.
f Marele logoft al Marei Biserici Lascans, f Marele
iconom al Marei Biserici Hristodulos. t Marele ritor al Ma
rei Biserici Mihail, t Marele Sachelar al Marei Biserici
preotul Teologos. t Sacheliul Marei Biserici Gheorghfe. f
Marele hartofilax al Marei Biserici (loc alb), f Protecdicul
Marei Biserici Toma Vlastos. f Protonotarul Marei Biserici
Filip. t Protapostelarul Marei Biserici Constantin, f Logo
ftul Marei Biserici Nicolae. f Ipomnimatograful Marei Bi
serici Constantin, f Dicheofilaxul Marei Biserici Mihail, f
Logoftul vistieriei Marei Biserici Hrisosculos.
f Macarie cu mila lui Dumnezeu patriarh al marei ce
ti a lui Dumnezeu a Antiohiei.
t Paisie cu mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei ceti a Ierusalimului.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE
A C R E D 1N 1I S B O R N IC E T 1 I
l A P O S T O L E T II B E S E R E C II R S R I T U L U I
D u p e d iii B u zu 1691.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE
A
S A B O R N lC E T ll l A P O S T O L E T U M M B f T U R A U U I U J U

dupre greceaac, den porunca prea luminatului l prea


nlatului Domn
l oan Coatandie B Basarab Voevod
tntoarsA te limba rumneasci da Radul Lafoit Greceanu).
ispravnic oarnic fiind, ca i U alahc cte s'au aooa ft aau
tiprit aici ta ar. Prea sfinitul kir Teodosie
mitropolitul rii i proci.
Tipritu-a'au in tipografia domneasc la episcupia de la Buzu,
U anal de U zidirea lumii 7200, In luna lui Dictonvru 1.

Veruri politice 8 aaupra stemei prea luminatului i


nlatului Domn lo Costandin Biairab Voevod
La aceast stem prea InfrunusttaU
Domnul Coitandin motenind a arat
nlatei domnii a rii Rumneti,
Caret o au motenit vechi Barbeti
Crora odrasl Mria ea eate
Cum i cu domnia ncoronat eate.
Domnul cel puternic binel lntreaaci
Ca la fericire mult de s domneaac.
Mic l nevrednic slug a Mriei tele Radul Log.

186

f 2r

PREDOSLOVIE

Prea l u m i n a t u l u i , prea n l a t u l u i i prea


tului, den mi l a l ui D u m n e z u Domn i
o b l d u i t o r i u t oatei ri R u m n e t i loan Co
a ta ndi n B. Bas arab Voevod, D o m n u l u i Dom
5 n u l u i mi eu mi loativ.
Iat (luminate i nlate Doamne) Pravoslavnica Mr
turisire a sfintei i adevratei beserecii Rsritului i pre
limba rumneaac den porunca Mriei tale ntoars. Carea
de mult vreme, cu mare poht In gndul Mriei tale era
10 s se isprveasc, dirept ca s vie i aceasta In lumina i
In cunotina rodului rumnesc.
Aceasta dar eate canon i tndireptariu, pren care dog
mele dumnezeetii i apoetolicetii a Rsritului besereci si
cunosc i s Indirepteaz; asemenea ca arhitectonii, zidirile,
15 cioplirile i tot ce lucreaz ei, cu acelea lndireptnd le fac.
i precum acei mari meteri, fr de acel canon i
tndireptariu, nimic nici pot lucra, nici iaprvi vre un lucru
ludat In meteugul lor, aa nici un cretin adevrat fr
de aceasta, au ceva sfnt s lucreze, au vreo isprav s
f. 2 20 fac de spsenia sufletului nu poate. |Pentru aceast dar
Pravoslavnic Mrturisire, ca prentr'nsa s s poat indirepta tot pravoslavnicul cretin i fiiu al adevratei maici
beserecii Rsritului, i s cunossc aiave spsenia sa i s
vaz nile In care vrtos i apn s ne Petru Moghila,
25 prea sfinitul mitropolit al Chiovului, mult a o face au oste
nit i au priveghiat, mai vrtos pentru cei ce era supt ps
toria as cretini Rui.
Intre carii Rui, cei ce ursc direptatea i vor s rt
ceasc i alii ca dnii, orb pre orb trgnd, ca amndoi
30 In groap s caz (cum zice Scriptura), multe zizanii i ere
suri au smnat. Care vrnd acel mare i bun i sfnt
Printe s zmulg i s desrdcineze acea pacoste i rus l v i

c AtrA m Ar ia s a v o d a

181

ae dentru acei adevraii cretini, aceast carte mult asudnd


o au fcut, precum ispita i hot&rlrea a patru patriarhi, al
arigradului, al Alexandriei, al Antiohiei i al Ierusalimului,
i a multor arhierei fi clirici ai Marii Beserecii aiigradului
o adevereaz i o ncredineaz.
5
Aijderea i cartea lui Nectarie patriarhului Ierusali
mului o mrturisete i o dovedete, cari in cartea cea gre
ceasc snt acestea.
Aceasta dar i Mria ta vrnd s faci, |ca un pururea
J.
privighetoriu i adevrat Domn, spre folosul de obte al 10
neamului romnesc, ca i altele multe bune ce ai fcut,
porundt-ai mie, plecaii i micii slugi, s o prepuiu; i aa
dupre puina-m tiin o am fcut. (Ins aceasta mrturisesc,
c precum i la alalte ce am prepus i sm scos, lnpreun
cu frate-mieu rban al doilea logoft, de a'au tiprit, aa >5
i la aceasta mai vrtos ajutoriu i ndirepttoriu mai grele
lor cuvinte i noime am avut pe dumnealui Costandin
Cantacuzino biv vel stolnic). i iat s'au i tiprit tot cu a
Mriei tale porunc i cheltuial.
Unde Domnul Dumnezeu, carele mai nainte de a zidi 20
lumea, au cunoscut i au ales vasele sale (cum zice Apos
toiul) acela dar ce au cunoscut i pre Mria ta ales vas i
au ornduit spre oblduirea i otcrmuirea ri i a rodu
lui noatru romnesc, cruia i btrn motean eti, pre acela
prea puternic i numai snguj* venic Dumnezeu rugm, i 25
cu o inim toi rugm, ca Intru muli, norocii i fericii ani
s te triasc, s te pzeasc i s te ie, noao i multora,
pururea ajutoriu, mngiere i folos.
A Mriei tale mic, plecst i nevrednic slug
Radul Logoft Greceanul.
30
Ctr cetitoriul pravoslavnic.
Nu este mi se pare (cetitoare cretine) nici un lucra
Intru toat zidirea lui Dumnezeu, nici In fiin poate fi lucra
ca acela mai mare, mai bun i mai folositoriu dect spse
nie; nici poate fi (iar zic), nid cugeta, sau gndi suflet, lucra
mai mare, mai bun, aau mcar asemenea ca acela.

35

188

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE. CATRA CETTTORRI

Dirept c aceia este fericirea, aceia este slava, aceia


este adevrata motenire, aceia este bucuria cea necurmat
i neostenit, aceia este efal i vrful tuturor buntilor,
tuturor minunilor, tuturor tainelor; aceia este, zic, cea peste
5 fire i nepriceput buntate, den veci de adnca nelepciu
nea lui Dumnezeu tocmit, ornduit i hotrit bunilor.
Tuturor dar oamenilor, ci tn lume au venit i vin,
pus le este aceasta nainte i tn voia lor a o urma i a o
ctiga, ns nu toi aceia o pot dobndi i avea, ce numai
io cei alei i ispitii a lui Hristos Domnului i Dumnezeului
nostru ostai, carii pentru dnsa, nu numai ce mult s'au
ostenit i s'au trudit, ce i curat sngele lor au vrsat.
/. 4 r
Iat dar, adevrate cretine, Pravoslavnica Mrturisire,
ductoriul de mn i buna pova la acea fericire i buntate
15 ce este peste toate buntile, la acel lca i odihn de
peste toate odihnele, la acea veselie i bucurie de peste
toate bucuriile, carea ochiu riau vzut, urechea n'au auzit, nici n
inima omului nu sau suitt ce au gtit Dumnezeu ceora ce iubesc
pre dnsul, zice trmbia adevrului, Pavel fericitul apostol.
20
Iat (cum zic), bune i credincioase cretine, Pravos
lavnica Mrturisire, i pre limba rumneasc, pren carea
spsenia s ctig. Cetete-o dar, i iar o cetete ca s
nelegi; si de mai multe ori o vei ceti, mai bine vei ti i
vei cunoate btuta cale a credinei pravoslavnice i a prea
25 sfintei i adevratei beserecii r&sritului, carea duce la
venica via. Aceia este dar viaa de veci, ca s cunoti pre
sngur adevratul Dumnezeu i pre Iisus Hristos pre carele au
trimis, loan evanghelistul mrturisete.
nvredniciasc-te dar, iubite cetitoare, i pre tine i
30 pre mine i pre tot pravoslavnicul cretin, Hristos Domnul
Dumnezeu, a ne spsi. Carele dentr'a lui voe, cinstit, sfnt
i scump sngele su -au vrsat pentru toat lumea pre
l 4
cruce; i rscumprndu-ne den | moarte i bezna iadului
ne*au adus i neau urcat la ceriu, la limana vieii de veci.
35 Cruia slav, laud i mulm iti fie-i in veci de veci, amin.
Mult de bine-vi voitori u i gata a sluji
Radul Log. Greceanul
17. 2 Corin. cap. 2, stih. 9 [1 Cor. T] || 26. C ap. 17, stih 3.

P R A V O S LA V N IC A
a credini!

M R T U R ISIR E

s b o r n i e t i i i a p o s t o i e t i i

Beserecii

Rsritului.

I n t r e b c i u n e a 1.

Omul cretin pravoslavnic i sbornic, ce este datoriu 5


a pzi pentru ca s moteneasc viata cea venici?

p.

Rspuns.

Credin direapt i fapte bune. cd carele aceste


doao va tinea este bun cretin i are adevlrat ndejde a
venicei mntuiri, miturisind sfnta Scriptur: Vedei c
den fapte s tndirepteaz omul fi nu den credin numai; i
cuvntul mai In jos: Pentru c tn ce chip trapul fr duh
mort este, aa i credina fr de fapte moart este. i tntr'alt
loc dumnezeescul Pavel aceia zice: Avnd credin i bun
cunotin a sufletului, carea unii tnpingndu-o prejur credin
au frnt corabia; i lntr'alt loc: Avnd taina credina Intru
curat cunotin a sufletului.
I n t r e b c i u n e a 2.

^ 2

Dirept ce este cretinul datoriu intiu s creaz i


apoi s fac faptele cele bune?
20
Rspuns.
De vreme ce este cu neputin a plcea netine lui
Dumnezu fr de credin, dupre Pavel carele zice: Fr
de credin cu neputin este a plcea, cci a crede trebue
celui ce s apropie ctr Dumnezu, c este, i celora ce-l 25
10. Itcov, 2, 24 i 26 || 14. 1 Tim. I. 18 || 16. (I T i. 3. 9) || 23.
Evrei, I I , stih 6.

p5

caut pre el dftoriu de plat s face. Dirept aceia ca s


plac dar cretinul lui Dumnezu i faptele lui s fie la
dnsul bine priimite, trebue ntiu s aib credin la Dan
nezu i a doa s- Indirepteze viaa lui dup credin.
5

I n t r e b c i u n e a 3.
Aceste doao in ce stau?

R sp u ns .
Intru cele trei bune fapte ale teologhiei, adec: in
credin, tn ndejde i in dragoste, dup care vom Inpfiri
10 cte trele pri ale Mrturisirii. Deci, la cea dentiu s
mrturisim pentru tncheeturile credinii; la cea de a doa
pentru ndejde i rugciunea cea domneasc (adec Oct
naile i blajinile); iar la a treia pentru dumnezeetile po
runci intru care s cuprinde cea ctr Dumnezu i ctr
15 cel de-aproape dragoste.

PARTEA

CEA

D EN T IU

a P r a v o s l a v n i c i i M r t u r i s i r i n t r u ca r ea

e st e p e n t r u

20

credin.

in tre b ciun e a
Ce este credina?

4.

Rspuns.
Credina este (dup cum zice fericitul Pavel) ipostasis
(adecte supt stare) celor ce ndfduesc i dovad lucrurilor
celor ce nu s vd. Cci c tntru aceasta s'au mrturisit cei
25 btrni. Sau aa: credina pravoslavnic i sbornic i
apostoliceasc este cu inima a crede i cu gura a mrturisi
un Dumnezeu tn trei ipostasis, dup a acestuia Pavel n
vtur zicnd: C cu infnf s crede In direptate, iar cu
gura s mrturisete spre mntuire. Spre aceasta trebue s
30 ie de adeverit i nelndoit pravoslavnicul cretin, cum toate

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 4 5

191

incheeturile credini ale aibomicetii i pravoslavnicii be


sereci, snt date de la Domnul nostru lisus Hristos, cu
mijlocul apostolilor si la beserec i sboarele a toat lu
mea le*au tlcuit i leau ispitit i s creazi intr'acestea,
precum porncete apostolul zicnd; Dirept aceia frailor, 5
stai i inei nvturile carele v'ai nvat ori pren cuvnt,
ori pren cartea noastr; i ntr'alt loc zice: i laud pre voi
frailor c de toate ale mele v aducei aminte i dup cum
am dat voao rnduielele le inei. Dentru care cuvinte aiave
este c incheeturile credinei au ntrirea i ispita, o parte 10
den sfnta Scriptur, alt parte den rnduiala [ beserecii i
p.
dentru nvtura sborelor sfinilor prini, carea ivinduo
sfntul Dionisie zice aa: C usia (adecte fiina fireasc)
a ierarhiei ce este la noi, snt cuvintele cele de la Dumnezeu
date i cuvintele prea dumnezeeti acestea zicem: Cte de la 15
cei dumnezeeti ai notri vritori de sfini (adecte apostolii)
ntru sfinte scrise i teologheti cri, noao s'au druit i cte
de la sfinii brbai cu mai fr de materie nvtur de tain
i vecin intru oarecare chip ceretii ierarhtii den minte n
minte pren mijlocul trupescului cuvnt, iar ns mai fr 20
materie afar den scrisoare povuitorii notri s'au nvat;
adec c n doao chipuri snt dogmele (adecte poruncile),
unele nva scriptura care s cuprind n teologhetile cri
ale sfinii Scripturi i altele snt dogme date den gur de
la apostoli i acestea s'au tlcuit de eboar i de sfinii 25
Prini i intru amndoao acestea credina este ntemeiat.
Ce nu este cu cuviin s stea numai pzit intru ascunsul
inimii, ce i cu gura s s propoveduiasc aceasta i s
s mrturiseasc fr de fric i fr de ndoial, dup cum
i sfntul peave zice (adecte David): Am crezut, dirept 30
aceia am grit; i noi dar credem dirept aceia grim.
I n t r e b c i u n e a 5.
Cte snt tncheeturile sbornicetii i pravoslavnicii
credine ?
3. 6 s&bor, cap. 80 )| 5. 2 Solon. 2, 15 || 7. 1 Corint. 11. 2 || 13.

(Ierarhia cereasc, 1; cl. P. G. 3. 376] ||30. Paal. 115 [10]; 2 Corint. 4.13.

1*2

PRAVOSLAVNICA MAKTUftIStRE, I, 3S

R s p un s .
ncheeturile sbomicetii i pravoslavnicii credine snt
12 (adecte semnul credinei) dupre simvoiul celui de la
Nechia sborului dentiu i celui de al doilea de la arigrad.
5 Intru cari aa sau artat toate carii folosesc spre a noastr
credin, cari nid mai mult trebue s credem nici mai pu
ine, nici Intr'alt chip, fr de ce au neles prinii aceia.
Numai unele dentru aceste tncheeturi snt aiavea i de sine
cunoscute, iar altele cuprind lntr'nsele taine, i dentru
10 acestea s neleg i altele.
n t r e b c i u n e a 6.
Care este cea dentiu Incheetur a credinei?
Rspuns.
Crez ntru unul Dumnezeu, Tatl atotfiitoriul, fctoriul
15 ceriului i pmntului, tuturor celor vzute i celor nevzute.

Intrebciunea 7.
La aceast Incheetur a credinii ce feliu de dsclie
s cuprinde?

Rspuns.

Aceast incheetur a credinei, 2 oarecare cuprinde:


tntiu s creaz netine i s mrturiseasc cum este unul
P 6
Dumnezeu In troi sfnt | slvindu-se, i cum !n dumne
zeire nceptur i rdcina Tfiului i a sfntului Duh este
Tatl; a 2 nva c acest dentru troi Dumnezeu au f
25 cut, den cel ce n'au fost, toate cele vzute i cele nev
zute, precum cntreul de psalmi mrturisind zice: C el
au zis i sau fcut, el au poruncit i sau zidit.
20

Intrebciunea 8.
Ce gnd trebue a avea de Dumnezeu?
30

Rspuns.
Trebue s crezi cum este un Dumnezeu In Troi sfnt,
14. Sb. 1 || 21. A 2 Lege, 6. 4 || 26. P u l. 32, 9.

PRAVOSLAVNICA m A rtURISKE, I, 8

dup Scriptura care zice: Un Dumnezeu i Tatl tuturor


can e pntte toi i pren toi t Intra toi noi. Carele ca un
bun i prea bun, mcar c este In sine peste svrit i
prea slvit, iar inc ca s lie prta i alte fiine bun
tii sale slvind pre dnsul, au' fcut den neint lumea. 5
Iar ce s fie Dumnezeu Intru firea sa, aceasta este cu ne
putin a s cunoate de nid o zidire, nu numai vzut cei)
d*U
i nevzut, adec i de aceia ngeri, cci nu este nid o V
potrivire nici de cum intre ziditoriu i Intre zidire i dentru
aceast ce urmeaz ajunge-ne spre evsevie (adecte blago- 10
cesfie) (precum mrturisete llerusolimleanul 0hirifl: Ca t
tim e avem un Dumnezeu, Dumnezeu cel ce este i pururea
este, asemenea i acesta pururea cu sine. Afar dentru ca
rele alt Dumnezeu nu este, precum zice |lnsu Dumnezeu
p-7
pren prorocul: Eu snt (Dumnezeu) tntiu i eu dup acestea 15
i afar den mine nu este Dumnezeu. Si Moisi ctr izrailtcnescul norod cu porunc aa zice: Ascult Izraile. Domnul
Dumnezeul nostru Domnul unul este.
Int rebci unea 9.
De vreme ce Dumnezeu este unul, parese c ar fi 20
trebuit s fie fost i un obraz.
R a p u n s.
Nu este trebuin, cd c Dumnezeu unul este la fire rO ^
i in usie, iar in trei ipostssis, precum este aiave de la ind
vtura acestuia Mntuitortului nostru, care au Os ctr 25
apostolii si: Ducndu- nvai toate limbile, botezndu-i
pre ei ntru numele Tatlui i al Fitului i al sfntului Duh.
Dentru care cuvinte ivete-se cum intru ana dumnezeire s
fie trai ohraze: Tatl, Fiiul. Duhul cel sfnt? Tatl carele mi
nainte de ved nate pre Fiiul dentru tnsa lui usie, i pre 30
sfntul Duh purcede. Fiiu den Tatl nscndu-se mai nainte
de veci, o usie cu dinsul. Duh sfnt den veac purdgtoriu
de la Tatl, 'o usie cu Tatl i cu Fiiul. Aceasta tlcuind
1. E fc . 4 . 6 || 1 1. C a tlh . 6
17. A

[cf. P . G . 3 3, 548] || 15. I m L 4 4 ^ 6 H

2 letfe. 6. 4 II 26. M a t . 2 8, 19._________________________________________

194

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 9

dumnezeeseul\
Damaschii zice aa: Fiiul i Duhul cel sfnt
Intru o pricin pre Tatl rduc. i fntr'alt loc aceata zice:
Fiiul di la Tatl este cu chip de natere; Duhul cel sfnt i
p. 8
acesta de la Tatl 1 ete. iir n cu chip de natere ce de
5 purcedere. Si libogoslovul Grigoriej la cuvintele apostolului
cele ctre R&nueni: C dentru el i pren el l la el snt toate,
zice aa: Cea dentiu [adec ce s zice dentru el), cade-se
s o dm la Tatl; cea de a doao la Fiiul i cea de a treia
la sfntul Dup, pentru ca s s cunoasc c este troi intru
10 dumnezeire. i spre acestea cci asemene i neschimbate
^'-ftr de nici o alegere, ne botezm Intru numele Tatlui i
)\?v^
al Fiiului i al sfntului Duh. Dirept aceia ori ce este Tatl

la fire, aceasta eate ai Fiiul i sfntul Dutar ins Tatl


eate Dumnezeu dup fire adevrat i venic i tuturor fc15 toriu, celor vzute i celor nevzute; intracesta chip dar
y este i Fiiui i sfntul DuhJi este o usie intru dnii, dup
______ _evanghelistului loan care zice c: Trei snt cei ce
nvtura
mrturisesc in ceriur Tattti, Cuvntul i sfntul Duh i aceti
trei unul snt. intru carele cuvinte aceasta nu o mai alege,
20 c Tatl este pricin in dumnezire a Fiiului i a sfntului
Duh, i aceste doao obraze snt dentr'nuil. Ur el ^ n
unul. Aa ne-am nvat de la aceia venic adeverin, de
fals us Mntuitoriul nostru, aa de la sfinii apostoli am luat
P 9
i cele a toat lumea i dup alocuri sboar, aijderea i |
25 dsclii besericii ntralt chip nici au nvat, nici au dat sau
au ntrit fr ct aa; i aceasta ine asemene pravoslav
nica noastr i sborniceaca beserec. Pentru credena a
ceasta sfinii mucenici au vrsatu- sngele i au schimbat
via-aceasta cu moartea. Intr'acesta chip i noi sntem da
30 tori s credem, dentru toat inima neindoit, i s pzim
credina aceast negreit i ntrit i pentru dnsa s
murim (cnd trebuina o va chema) pentru ndejdea sj>seniel noastre, denpreyn lucrnd i bunele noastre fapte, a
orora rspltirile vom avea tn ceriuri n vecie.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 10

195

I nt re b c i un e a 10.
Pofiire-a cu chip mai aiave s InelagtTna aflatei TroHt.l
Rspuns.
Nu este cu putin cu nici o asmnare a s arta de*
svrit lucrul acesta i a s pune in gndul nostru aiave,^
in ce chip este Dumnezeu unul intru o usie si trei ipostasis. i cum c cu nici o nsemnare poate s s cunoasc,
o mrturisete Insu Dumnezeu, numindu-se Iehovs, pren
prorocul zicnd: Cu cine m'afi asmnat? i mafi potrivit
i m'afi pilduit i mafi semuit, ca s fiu asemenea cu acela?
Ce dar nici un gnd nu numai omenesc, ce nici ngeresc
poate s priceap, sau limb s o tlcuiasc. |Dirept aceia
trebue s zicem npreun cu apostolul: Sfaturile stricnd i
toat Inlfarta ce s rdic tnpotriva cunotinei lui Dumnezeu
i robind tot cugetul spre ascultarea lui Hristos. Credem adevrat c Dumnezeu i Tatl fiind den veac i preste veac
i mai nainte, dentru nimenea trgndu-se, nate ore Fiiul,
i purcede pre Duhul cel sfnt, pentru care marele|Atanasief
mai pe Trg nvnd la simvoul lui, au zis. i aa creznd,
mai nainte nu iscodim pentru c cerctoriul i cercettoriul
duranezeetii mriri zticnetise de Scriptura carea zice:
[Cele mai grele de tine nu le cerca, i cele mai vrtoase dect
tins nu le cercsta; care sau poruncit fie, acestea cuget, pen
tru c nu-fi este fie treaba de cele ascunse. ntru prisoselele
lucrurilor tale na /scorf/JDestul ne este dar noao atta, c
sfnta Scriptur a Legii vechi puind nainte un Dumnezeu,
ne tlcueste trei obraze. zicnd : Zise Domnul Dumnezeu: s
facem om dup chipul nostru i dup asmnare. i: Iat
Adam s fcu ctf unul dentru noi. i: Venifi pogorndu-ne
s turburm acolo limbile lor, pentru ca s na tnfeleag Hetecare glasul vecinului. Aceasta i prorocul zicnd au ivit:
i striga unul (nger) ctr altul l zicta: sfnt, sfnt, sfnt,
JDomnul Savaot, plin e j tot pmntul de slava lui. i sfntul
cntre au zis: Cu cuvntul Domnului certurile s'au ntrit
9 . Is a i. 4 6, 5 || 13. 2 C o r . 10, 5 || 2 2. S ir . 3 , 20 || 2 7. F a c e r . 1,
2 6 || 28 .

Facw.

3, 22 jj 29. F a c e r . 11, 7 II 33. Is a i. 6 . 3 II 3 4. P m I. 32. *

p. 10

p l i

196

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 10 12

fi cu Duhul rostului tu toat puterea lor. Pentru cate zice


mai pre larg i sfnta Scripturi i dsclii beserecii.
I n t r e b c i u n e a 11.
Care snt osebirile lui Dumnezeu ?
5

R s p u n s .
Precum Dumnezeu este necuprins cu mintea, aa i
osebirile sale snt necuprinse; iar ct putem noi s adu
nm den sfnta Scriptur i de la dsclii beserecii, atta
sntem volnici i a pricepe i a zice. i dirept aceia trebue
10 s tim c dumnezeetile osebiri altele snt ale obrazului
i altele snt ale usiei.
n t r e b c i u nea 12.
Carele snt ale obrazului osebirile lui Dumnezeu?
R sp uns .
Ale obrazului osebiri la dumnezeetile lucruri snt
celea cu carele obrazele sfintei Troie, atta s despart In
tre dansele, ct unul s nu poat fi celalalt. Adec obrazul
Tatlui nu este obrazul Fiiului, pentru c Tatl nu este
nscut den nimenea, iar Fiiul este nscut den Tatl, dup
20 fire, mai nainte de veci, dup Scriptura care zice: Den
pntece mai nainte de luceafr te-am nscut. Deci dar acel
ce s zice Tatl i acel | Fiiul i acel Duhul sfnt, cei ne
nscut i cel nscut i cel purcegftoriu, osebete obrazele
intru cele dumnezeeti, iar nu usia carea niciodat nu sft
25 osebete In sine, numai s desparte de zidire. Iar unul
i acela obraz nu poate fi al celui nscut inpreun i celui
nenscut. Asemenea s cade s nelegem i pentru Duhul
cel sfnt, care purcede den usia i firea Tatlui; fr de
nceput, adec in veci i este intr'o usie cu Tatl i cu
30 Fiiul, ins s osbete de Tatl cu osebirea obrazului, pentru
c de la dnsul purced. i iar de la Fiiul s desparte,
pentru c nu este de la Tatl, cu chip de natere, precum
15

p.

12

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 19 14

197

rste Fiiul, ce cu chip de purcedere de la acelei Tatii. i snt


titre ei unii uii, i Fiiul i Duhul sfnt, cci c& dentru
iccia singuri fire a Tatlui snt amndoao aceste obraze
cu Tatii snt ntr'o usie, fiind den firea sa. Pentru care
lucru Grigorie Bogoslovul zice aa: Aceasta este de obte la
Fiiul i la Duhul sfnt, cci c i un obraz i altul aceste
doao snt de la Tatl. Iar osebirea Tatlui este aceasta,
adec a fi nenscut i a Fiiului a fi nscut i a Duhului sfnt
a fi purcegtoriq. Aijderea osebire a obrazului Fiiului este
i toat iconomia a ntruprii, carea nu o au luat nici |Tatl,
nici Duhul sfnt. Intr'acesta chip ne nva sfnta beserec
cea sborniceasc i apostoleasc, ca s credem i s mr
turisim un Dumnezeu cu firea in trei obraze, pentru care
citete pre cel dentiu sbor de la Necha i pre al doilea
de la arigrad a toat lumea.
Intrebciunea 13.
Care-i snt ale usiei osebirele lui Dumnezeu?
Ritpuns.
Osebirile ale usiei lui Dumnezeu acelea snt, care si
alctuesc asemene i la Tatl i la Fiiul i la sfintul Duh.
Adeci a fi Dumnezeu, a fi pururea fr de nceput, fr
de sfrit, bun, atotputernec, fctoriu, mai nainte socotitoriu, a tuturor privitoriu, in toate fiind i toate plinindu-le,
necuprins, cunosctoriul tuturor i sie sscunselor i ale aiavelor. i ca s o zic pe scurt, afar de cele ale obrazu
lui osebiri care am zis, adec cel nenscut sau Tat i este
pricin i afar den cel nscut sau Fiiu i Cuvnt ntrupat
i afar den cel purcegtoriu sau Duh sfnt, orice lucru s
zice de Dumnezeu toate snt ale dumnezeetii uii, de obte
asemene a tustrele obraze fr de nid o desprire.
Intrebciunea 14.
Dirept ce la cea dentiu Incheetur a credinei, lsnd
alalte osebiri, au pus numai cea ce s zice |atotiitortul?
5. Grig. Cuvnt 23 [d . P.G. 35, 1221].

198

p. 15

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 14

Rspuns.
Cci cu cuvntul acesta s i tlcuete mai ales osebi
rea lui Dumnezeu. De vreme ce nici o zidire poate s s
numeasc atotputernec i aceasta pentru doao pricini: In5 tiu, cci n'are de la sine firea ei, ce de la ziditoriul ei;
a doa, cci nu poate i aceia s fac nici o zidire, cci den
nimic, nimic este. Cari aceste doao numai s alctuesc la
a toat puternicia lui Dumnezeu. Iar cum Dumnezeu este
atotputernec, arat-o nsu zicnd la Pocalipsis: Eu snt
10 Alfa i Omega, nceputul i sfritul, zice Domnul, cela ce
este i cela ce era i cela ce vine atotfiitoriul. Asemenea zice
i arhanghelul: C nu s va neputin lng Dumnezeu tot
cuvntai i aceasta atoat inerea i a toat puternicia lui
Dumnezeu este rnduit de la sngur vrerea i buna vo*
15 ina sa, ca adec s nu fac tot ceva ce poate, ce^ceia
numai care va, aceia i poate, aceia i face, precum zice
sfntul cntre: Dumnezeul nostru n ceriu i pre pmnt,
toate cte au vrut aa fcut. A r fi putut s fac zeci de mii
de lumi ca aceasta, ce n'au vrut Apoi trebue s s ne20 leag aceasta a lui Dumnezeu tot putemec, c este intru
desvrit, departe de toat nesvrirea sau neputina,
precum j este aiavea cu pild. Dumnezeu nu poate s fie
ru sau s greasc, sau s min pre sine, sau s tggduiasc, precum zice Pavel, pentru c acesta este lucru
25 al nedesvririi. i de de vreme ce Dumnezeu ar fi fost
ru, sau ar fi greit, sau s'ar fi tgduit pre sine, n'ar fi
putut s fie atotputernec, pentru c acestea den sine snt
semne a lucrurilor de nesvrit. Este dar Dumnezeu atotputernec dup vrerea i prea desvrit a lui buntate,
30 precum il laud cntreul proroc zicnd: Care e Dumnezeu
mare ca Dumnezeul nostru? Tu eti Dumnezeu carele faci
minuni sngur, artat-ai ntru noroade puterea ta. i mai
pe urm de toate atotputernec sau atotiitoriu s numete,
cci toate snt in puterea sa i lumea o au fcut fr de
35 nici un greii i fr de nici o osteneal, numai cu vrerea sa.
9. A poc. 1, 8 || 12. L uc. 1, 37 || 17. Paal. 114 [3] || 24. Ev. 6,18;
2 Tim . 12, 13 || 30. P u l. 76 [14 15].

PRAVOSLAVNICA UA m

A i IC I, 15 16

199

Intreb& ciftH a 15.


i de este Dumnezeu nepjmrins i petutindenea este
de fa, cum s zice c n cerLiillcuete ? i ntr'aUe oare
care locuri ale pmntului msfl ls?
Rspu&
5
Nu cum c dosr ceriul |H|Sionul sau alt oare care
loc s hotasc cea fr de materie i fr de trup dum
nezeire, pentru c Dumnezeu n'are nici un loc, ce este el
lui loc, iar |cci lucreaz Intru aceste locuri mai mult i
P 16
s arat mai aiave i mai adese lucrrile lui i harul lui. 10
Dirept aceia s zice c ar lcui Intr'acele locuri, adec in
ceriuri (precum zice sfntul Damaschin): C<5 ntrnsele snt
cei ce fac voia lui, ngerii si pururea slvind pre dnsul; pre
pmnt, cci intr'nsul pren trup cu oamenii au petrecut; In
sfnta beserec, pentru c acolo cu osebit chip harul lui s 15
d credincioilor i slava lui s vestete. Asemenea i fietece
loc Intru carele s'ar arta cu vreun chip haru lui Dumne*
zeu, zice-se locul lui.
Intrebciunea 16.
i de zici c este osebire numai lui Dumnezeu de a 20
ti toate cele ascunse, adec i cele aiave, cum i oamenii,
prorocii i ngerii le-au tiut?

Rspuns.
Dumnezeu tie den sine toate ascunsele i cele adnci
ale oamenilor i ale ngerilor, nu numai cnd le gndesc, 25
ce i mai nainte de zidirea lumii, precum Scriptura zice:
Ochii Domnului cu zeci de mii de ori snt mai luminoi dect
soarele, cutnd toate cile oamenilor i cunoscnd tn pri
ascunse. i intr'alt loc zice: Cunoscut-au Domnul toat tirea
i au cutat la semnul veacului vestind cele trecute i cele ce 30
vor s fie i | descoperind urmele celor ascunse. i Ioarra
Pi
Apocalipsis zice: Eu snt carele cercetez rinichii si tataijftfi
i voiu da voao fiete cruia dup faptele voastre. CeJ: ngerii
12. Dam. 1 Cart. cap. 16 (cf. P.G., 94, 852] ||27. Sir. 23, 26 [23,
27 S] II 29. Sir. 42, 25 [42, 2425 S] ||32. Apoc. 2, 22 [2, 23, T).

200

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, L 16 18

i oamenii de vor ti vreodat oele ascunse care vor e i fie,


le tiu den dumnezeiasca descoperire, precum mrturisete
Scriptura zicnd: Dumnezeu descopere adnci i ascunse, pre
cum au descoperit la Elesei ceia care sluga sa Gheezi au luat
5 pre ascuns pe cale de la Neiman; i la Petru apostolul pentru
Anania i Sapfira i ca aceia tiin avea nc i toi prorocii.
ntrebiciunea

17.

Snt oare alte osebiri numai ale lui Dumnezeu osebite ?


R i s p u n s.
Osebirile lui Dumnezeu snt nenumrate, iar acestea
care am zis mai nainte, ca cum snt folositoare spre mntuire,
ajung s ne arate ce gnd s avem de Dumnezeu. Dirept aceia
lsnd tu celelslte, crede stttoriu i nemicat, cum c este
uniri Dumnezeu In trei obraze atotputernic, petutindeneaTde
i5 fa i toate tiindu-le, nemutat in fire i pururea.
io

Intrebciunea

18.

De vreme ce i la aceast incheetur pun cuvntul acesta


fctoriu, oare Dumnezeu tuturor lucrurilor este ficito riu ?

p.

Ri sp u ns .

18

F ir i de nici o ndoial. Dumnezeu este ficitoriu tuturor


zidirilor, celor vizute i nevizute i mai nainte de toate au
fcut toate puterili ceriului, den cel ce nu era cu cugetul
su, ca nite ludtori alei ai slavei sale i au zidit acea
de gnd lume, care au cunoscut bine pre Dumnezeu, dup
25 harul ce li s'au dat lor i s supun cu totul voinei sale.
Deceia lumea aceasta cea vzut i materiile s'au zidit de
Dumnezeu den cel ce nu era i dupi aceia Dumnezeu pre
om au zidit, zim isluit den f ir i de materie, adecite suflet
cuvintitoriu i den trup materiele ca a i s i cunossci cu unul
30 zim isluitul om, c i Insu acesta este ficitoriul amndurora
lumilor cei f ir i de materie i cei cu materie. i pentru
pricina aceasta omul s i numete lume m ici, c id ine tn
sine pilda atoatei marii lumi.
20

3. [Dan. 2, 22] ||4. [2 Imp. 5, 26] || 32. Dam., car. 2, cap. 3 [cf.
P. G. 94, 873).

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 1 9

201

I n t r e b c i u n e a 19
De vreme ce Dumnezeu au zidit Int&iu pre ngeri, ce
prere ai cade i i avem pentru dnii?
R p u n .
ngerii snt duhuri, zidindu*se de Dumnezeu dentru 5
nefiin in fiin, ca s laude pre Dumnezeu i s-i slujasc
i apoi s posluasc i in lumea aceasta oamenilor, povuindu-i la tnpria lui Dumnezeu. Dause inc spre paza
cetilor, | Inprilor, locurilor, mnstirilor, beserecilor i
p 19
duhovnici la oameni i mirenilor, a cruia lucru pild avem 10
la Faptele Apoatolilor, unde scrie: Iar ngerul Domnului
noaptea dechise uile temniii i scond pre ei afar zise :
psai i stnd grii tn beserec norodului toate graiurile vieii
acetia. i iar: ngerul Domnului sttu i zise lui Petru:
lncinge-te i-i tncal clUnii, tnbrac-te cu hainai i vina ts
dup mine. i peste puin: i Petru venindu-i In sine zise:
acum tiu adevrat c au trimis Domnul pre ngerul su i
m scoase den mna lui Irod i den toat ateptarea norodului
jidovesc. Aemenea pzesc i pre copiii cei mici, dup nv
tura Mntuitoriului nostru care zice: Zic dar voao, c 20
ngerii n ceriuri pururea vd faa Tatlui mieu celui den ceriuri.
nc aduc la dumnezeiasca mrire ruglciunile i milosteniile
noastre i celelalte bune fapte, nu c doar Dumnezeu n'ar
vedea milosteniile noastre, sau n'ar cunoate rugciunile
noastre, ce cci aceia mijlocesc pentiu noi. i In legea veche 25
pn a nu s da legea lui Moisi, nva ngerii legea i voia
lui Dumnezeu pre strmoii notri i le arta calea mntuirii,
precum mrturisete sfntul Dionisie. i tn urm dup ce
s'au dat legea, nva povuindu-i spre bine i aceasta
Scriptura o semneaz zicnd |c ngerii s ar&ta la proroci 30 p. 20
i le zicea mai nainte cele ce era s fie, ca la Iosif cnd
i-au dat ngerul veste, ca s s pzeasc de rspunsul lui
Irod zicnd: Sculndu-te ia coconul i pre maica lui i fugi
la Eghlpet i Hi ucolo pn voiu zice pe, c va s caute Irod
U . Dian. 5. 191| 14. P raz. 12, 7 |( 16. Stih 12 || 20. Mat. 18. 10 H

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, ( 9 - 2 0

pre cocon s plan p i el. Aijderea i cnd s i temea s i slujasci


fecioarii, ngerul Domnului ti da tndriznire i l-au nvat
Descopr in c dumnezeetile lucruri, precum In vremea
naterii lui Hristos, au descoperit la pstori, c Hristos s'au
5 nscut in Vitleem. j cu porunca lui Dumnezeu fcndu-se
ispravnic pe loc fiecruia om, ne izbvesc de toat primej
dia i gonesc pre vrjmaul sufletelor noastre, care cu cru
ditate chinuete pre om, cnd pricepe c Dumnezeu i-au
dat slobozire. i cum c ngerul ne-ar pzi o avem aieve
10 dentru aceasta, care zice Scriptura pentru cel ci s i nidjduete spre Domnul: C ngerilor si va pornci pentru tine,
ca s te pzeasc Intru toate cile tale, pre mini te vor purta,
ca s nu cumva < s d > poticneti piciorul tu de piatr.
I n t r e b c i u n e a 20.
15 #

p, 21

In cte cete s Inpart ngerii ?

Rspuns.
Precum zice Dionisie, In noao cete s inpart |i aceste
noao in trei rnduiele. i In cea de Intiu ceat afl-se cei
ce snt mai aproape de Dumnezeu, adecte: Scaunele, Heru20 vimii i Serafimii In cea de a doa rnduial snt: Destoiniciile,
Domnirile i Puterile. Intru a treia snt: Anghelii, Arhanghelii,
ncepturile. i aa snt tocmii, c cei.de mai jos ngeri iau
de la cei mai de sus strlucirea i dumnezeetile bune faceri.
Aceti Angheli au sttut In harul lui Dumnezeu In veci. De
25 vreme ce nu s potrivesc In glasuri cu eosforul (adecte cu
satana) s i s i lnpotrivessci lui Dumnezeu i 'dirept aceia
.lund harul acesta nu pot nici odati s greasc, nu den
firea lor, ce din harul lui Dumnezeu. i aceste semnate
destul snt spre cunotina ngerilor pn Incit cearc cu30 vntul acetii pre scurte dsclii a pravoslavniciei i cunos
cnd noi oi ne ajui i mijlocesc pentru noi, la toati ruga
noastr li chemm ca s i s i roage pentru noi lui Dumnezeu
yi mai virtos pre ngerul acela care ne este pzitoriu.

2.
Mat. I, [20] || 4. Luo. 2 [8, 10] || 11. Pasl. 90, 11 || 17. D
cap. 7, In Certaica Ierarhie [cf, P. O. 3, 200].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, t l S3

303

I n t r e b c i u n e a 21.
C gnd el cade a avem pentru ngerii cei ri?
Rapuna.
Cum c ngerii cei ri s'au zidit de la Dumnezeu buni;
c ori ce au fcut Dumnezeu bun au fcut, iar ei den In- 5
su voia lor s'au fcut |ri, precum mrturisete Domnul
p. 22
noatru pentru mai marele lor, zicnd: Acela udgtoriu dt
oameni era de nceput i Intru adevr n'au sttut, c nu este
adevr ntru el; cnd grete minciuna, dentr'ale sale grete,
cci mincinos este l tatl lui. Acetea snt nceptori a to
toatei ruti, bleatemtori dumnezeetii mriri, amgitori de
sufletele omeneti i ei i ciniile lor, precum nva Scrip
tura zieftnd: Trezvil-v, prevegheafi, c prul vostru dia
volul ca un leu rcnind umbl, cutnd pre cine va nghii.
Iar lnc cu acestea toate trebue a tim c dracii nu pot 15
sft- fac puterea lor ia nici un om, aau i la alt zidire, de
nu va alobozi Dumnezeu i de aceaata eate mrturie Scrip
tura care zice: i ruga pre el dracii zicnd: de ne vei scoate
pre noi, poruncete noao s ne ducem tn turma cea de porci.
l tise lori psat. nefi i aceaata trebue a ti fiete cine 20
cum c nu pot a aileaac pre om ca a pctuiaac, numai cu
ispita 11 amgeac. Cci omul eate de sine volnic i la voi
niolt de sine nici singur Dumnezeu nu aduce vreo ail aau
nevoe i de vreme ce sftnt osndii In veci, nu pot fi nici
odat primitori dumnezeeacului har, dupre zisa: Ducei v de 25
la mine cei blestemai, tn focul cel de veac, carele e gtit |dia
p 23
voiului l ngerilor lui,
I n t r e b c i u n e a 22.
Ct gnd trebue a avem pentru celalalt zidire?

Rspuns.
Cum c Dumnezeu den ce n'au foat au fcut toate cu
pornoa lui i In cea dup urm au zidit pre om i l'tu
fcut domn peate toat zidirea care eate supt ceriu, zicnd:

30

204

PRAVOSLAVNICA MAKTUKISKE, I, 9 3 94

S facem om dup chipul nostru i dup asmnare i s stp


neascpetilor mrii, pasrilor ceriului, dobitoacelor i atotpmn
tul. Aceasta zice i sfntul cntre: Pusu-l-ai pre e l preste
faptele manilor tale. Toate ai supus supt picioarele lui, oile i
5 boii i nc i dobitoacele cmpilor, pasrile ceriului i petii
mrii, cele ce nbl pre cile mrilor. i mai n sus zice:
Micorat~ai pre el puin oarece dect ngerii, cu slav i cu
cinste ai ncununat pre el. Iar pentru cci n'au pzit omul
porunca lui Dumnezeu tn raiu, cnd era nevinovat, ce den
io roada cea zticnit au luat i au mncat, dirept aceia s'au
lipsit den vrednicia lui i den azarea care avea n vremea
nevinoviei lui. i gonindu-se den raiu ntr acesta chip a'au
fcut, In ce chip II scrie prorocul, zicnd: Omul tn cinste
fiind nau priceput, s altur cu dobitoacele cele fr minte
p24 15 i s | asmn lor. i auzi: C pmnt eti tn pmnt te vet
ntoarce.
I n t r e b c i u n e a 23.
Care era azarea omenelii nevinovii, adec a cu
reniei i a nepctuirii lui?
20

Rapuna.

In doao chipuri este azarea nerotii, adec a nevi


noviei (dup cum zice sfntul Vasilie). Cea dentiu este o
instriinare den alegere den pcate, adecte cnd lipsete
omul de la pcate cu a lui alegere pentru deprinderea ce
25 are i lung obiduire la rele. A doua este necunotina i
neispita rului. Adec cnd nu cunoate, nici au ispitit nici
de cum rul, au pentru vrata lui, au pentru alte pricini i
dup acesta al doilea chip era la Adam nevinovia i nerutatea pn a nu pctui cu toat svrirea i direptatea
30 cea ntr'nsul sdit, atta despre partea cugetului ct i des
pre partea vrerii; In cuget s nchide toat tiina i n vrere
toat buntatea. Cci cunoscnd Adam pre Dumnezeu foarte
bine (pn nct in vremea aceia era lui slobod i pn n*
ct s cuvenia) cu aceasta ce cunotea pre Dumnezeu, cu
1. Fac. 1 (26] || 3. Pal. 8, 7 ]| 7. [Psal. 8, 6) || 13. Peal. 48. 13 ||
15. [Fac. 3, 19] j| 22. Vasilie, la nceputul Parim iilor [cf. P.C. 31, 408 9].

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, I. 3 3 - 9 4

205

notea toate lucrurile cu dineul. i aceaeta avem semne Intre


altele c i s'au tras la Adam toate dobitoecele ca s le dea
nume i le-au j numit pe iiecare dentr'nsele, care aceasta
p. 25
de-a cunoate firea lor s ntea nu dentr'alt nvtur,
numai cci cugeta i gndia de Dumnezeu i ale lui bunti. 5
la ri pentru vrere, ea pururea s supunea cuvntului micar c i
pururea era slobod i era volnicie la om a pctui, au nu
pftctui, precum s zice la Scriptur: S nu zici c pentru
Domnul m'am deprtat, c cele ce-au urit nu vei face. S nu
zici c el m'au rtcit c nu-i trebue brbat pctos. Toat 10
scrbeletea o au urit Domnul i nu este iubit celor ce s tm
de dnsul. El denceput au fcut om i l-au lsat pre el In
mna sfatului su. De vei vrea s pzeti poruncile i credin
a face bune plcute. Pus-au lng tine foc i ap; ori unde
vei vrea, vei tinde mna ta. naintea oamenilor este viaa i 15
moartea i care-i va plcea s va da lui. i in scurt: N'au
poruncit nimunui s pgneasc i n'au dat rsuflare nimunui s
greasc. Ce dar la azare ca aceia a nevinoviei i a ne___,
pctuiii era omul asemene cu ngerii. Iar .deaca au greit
cu eirea den pornci indat Intracela loc al raiului, lund 20
starea pcatului, s fcu muritoriu; pentru c aa sfnla Scrip
turi invai zicnd: Ctigurile pcatului moartea este. i atunci
numai dect i pierdu |svrirea cuvntului i a cunotinii
P- 26
i vrerea s'au plecat mai mult spre ru decit spre bine i
aa azarea nevinoviei i a nerutii ispitind rul s schimb 25
spre azarea pcatului i omul cel desvrit atta s smeri
ct a zice cu D avid: Eu dar snt vierme iar nu om.
I n t r e b c i u n e a 24.
Snt oare toi oamenii supui la acesta pcat?
R s p u n s.
Precum toi oamenii era n azarea nevinoviei In
Adam ntr acesta chip i dup ce au greit, toi au greit
ntr insul i au rmas in azarea pcatului. Dirept aceia nu
8. S ir. 15, 11 l 27. P u l. 21 [71.

14 i 16 S] || 16. [Sir. 15, 20) || 22. Rm . 6, 23 ||

30

206

p, 27

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 24 25

numai la pcat snt supui, ce i la pedeaps pentru pcat,


care pedeaps s cunoate cu aceast hotrre a lui Dum
nezeu : Iar n ce zi vei mnca dinir'nsul, cu moarte vei
muri. Aceasta i apostolul aducnd, zice: Precum pentru
5 om pcatul au intrat In lame i pren pcat moartea, i aa la
toi oamenii moartea au rzbtut, spre carea toi au greit.
Pentru carea pricin nc n pntecele maicii noaatre ne zmisluim cu pcatul acesta i ne facem precum zice sfntul
cntre: C iat ntru fr de legi m zmislii i ntru pio cate m nscu maica mea. i s chiam | pcatul acesta str
moesc, tntiu cci mai nainte de acesta omul nu a'ar fi pn
grit de nici un alt pcat, mcar c diavolul era stricat cu
pcatul su, dentru a cruia ndemnare i la om au odrslit
pcatul acesta ce s zice strmoesc, ntru care i Adam,
15 care l-au fcut, este aupus i noi care ne tragem dentr'nsul.
Al doilea c omul nu s zmialuete fr ct n pcat.
I n t r e b c i u n e a 25.
De vreme ce Dumnezeu cunotea pre Adam c vrea
s greasc, pentru ce l-au zidit?
Rapuna.
Nu numai pentru pcatul lui Adam, ce i pentru ru
tatea luceafrului (adecte a diavolului) mai nainte de a face
tia foarFe bine i pentru fiete ce mic gnd'i pentru fiete
ce zidire ce vrea s gndeasc i s fac. Iar nc n'au
25 vrut ca pcatul omenesc, sau rutatea diavolului s biruiasc
pre dumnezeiasca lui buntate. Deci dar pentru mai mare
artare a buntii sale, zidit-au pre ngerul acela bun i el
cu a sa voe i alegere s fcu ru. Aijderea i pre om care
au greit cu ndemnarea aceluia, cu acestea, toate, ns la
30 om Dumnezeu au tocmit c cu pcatul aceluia mai mult s
strluceasc a lui Dumnezeu buntate, de vreme ce avea s
trimit |pre joul nscut Fiiul su spre valea aceasta a p
mntului, s ia trup den Preacurata Fecioar, cu denpreun
20

P- 28

3. Ba. 2, 16 II 4. Rm . 5, 12 || 9. Psal. 50 [7].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 1, 2527

207

lucrarea sfntului Duh, ca s rscumpere pre om i s-l sue


la tnpria lui cu mai mare slav de cum era In raiu, pentru
ocrtrea diavolului. i dirept aceia pcatul acela n'au zticnii
pre Dumnezeu e nu zideasc pre om.
I n t r e b c i u n e a 26.
5
Deaca Dumnezeu cunotea toate mai nainte de a le
zidi, oare i toate asemene le-au rnduit mai nainte, bune i
rele s nu s iac intr'alt chip, fr ct precum a fac.
Rspuns.
Dumnezeu mai nainte de zidirea lumii, toate lucrurile 10
mai nainte le cunotea, ce numai cele bune au rnduit mai
nainte (precum zice sfntul Damaachin). Cci c a orndui
mai nainte cele tele, este npotriva dumnezeetii bunti.
Ins rul socotete iar el, i ru pentru doao vreri ale lui
Hristos, numai pre pcat, de vreme ce nici un ru Eli ade- 15
vrat nu s afl in lume, numai pcatul care este clcarea
dumnezeetii legi i dumnezeetii voine. Iar celelalte care
Dumnezeu ne pedepsete pentru pcatele noastre, adecte
cumu-s ciumele, otile, boalele i altele asemene, acelea s
zic rele cte*s spre noi, pentru c ne aduc dureri i | In- 20
tristri, de ne ntoarcem. Iar la Dumnezeu nu snt rele, cci
au puterea binelui, de vreme ce pedepeindu-ne pre noi cu
acestea ne ndeamn spre bine, cnd zice Scriptura: Au este
rutate In cetate, carea Domnul nu au fcut? Numete direapt
pedeapsa lui Dumnezeu, rutate. Aijderea acelea numai 25
Dumnezeu mai nainte ornduete dupre nelepciunea i di
reptatea sa, cari nu stau n volnicia noastr s s fac, iar
buntile celea care stau la volnicia noastr le rftnduete
mai nainte, npreun alergnd i el dup buna plcerea sa
cu voina noastr, carea nu rdic firea volniciei.
30
I n t r e b c i u n e a 27.
Ce este de sine volnicia?
12. Dam. carU 2, cap. 27 (cf. P. G. 94, 9691 11 17. Vasilie, Ca
zanie 9: C nu e pricin relelor Dumnezeu [ci. P. G. 31, 333] || 23.
Am os, 3 , 6.

206

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 2 7 - 2 8

RI s p u n s.
De sine volnicia omului este o voe slobod i dezle
gat i s nate den socoteal, adec cuvnttoare, spre a
lucra binele au rul. De vreme ce zidirile cele cuvnttoare
5 trebue s aib fire voiniceasc i s lucreze cu dinsa slobod
povuind cuvntul. i cuvntul acesta cnd era omul in a
zarea nevinoviei, adec pn a nu pctui, era nestricat
intru desvrirea sa, iar pentru pcat s'au stricat. Ins
voina, mcar c s fie rmas nevtmat, ca s pohteaac
P 30 10 binele | au rul, iar tnc fcutu-sau la unii mai pornit i
s pleac spre ru i la alii spre bine. Pentru care lucru
marele VastUe zice aa: Fiele carele dentru a sa voe i ale
gere poate s fie au smn sfnt, au tnpotriv. Auzi pe
Pavel zicnd: ntru Hristos Iisus, pren Evanghelie, eu pre voi
15 am nscut. i cuvintele acelea care zice: Iar ci Ia u luat
pre el, deade lor volnicie, fii lui Dumnezeu s s fac. Arat
sfntul acesta dascal, cum c mcar c voina omeneasc
s'au vtmat cu pcatul cel strmoesc, iar ins i acum
dup vremea aceasta intru alegerea fiete cruia st a fi bun
20 i fiiu lui Dumnezeu, au ru i fiiu dracului. Toat aceasta
este in mna i volnicia omului i spre bine dumnezeescul
har inpreun ajut; iar i de la ru tot aceia ntoarce pre
om, nesilind cea de sine volnicia omului.
Intrebciunea
25

28.

De vreme ce oamenii s nasc n alfearea pcatului,


oare numai trupul este den smna lui Adam, au i sufletul ?
Rspuns.

Trupul cel omenesc den smna lui Adam pugoar,


iar sufletul s face de la Dumnezeu, precum zice Scriptura:
30 Domnul care au ntins ceriul i au ntemeiat pmntul i au
p- 31
zidit j duhul omului ntru el. i ntr'alt loc zice: i s va n
toarce rna ctr pmnt, precum era, i duhul s va n
toarce ctr Dumnezeu care l-au dat pre el. Lng acestea de

12.
Vas. 14, la Isai. [cf. P. G. 30, 612] || 14. 1 Cor. 4, 15 || 15. loan,
1,12 || 30. Zah. 12,1 || 31. Eclis. 12. 7.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE. 1. I W

209

ar fi fost sufletul den smna omului, inpreun cu trupul


ar fi murind i sar topi in rn. A cruia tnpotriv vedem
la Scriptur, acolo unde Hristos, grind tlhariului pre cruce,
au zis: Adevr zic ie, astzi cu m/ne vei fi tn raiu. Cci trupul
lui au rmas pre cruce, iar sufletul lui ca un duh nemort
s'au dus inpreun cu Hristos la raiu. Iar de ar fi fost den
smna omului, inpreun cu trupul ar fi murit pre cruce.
Dirept aceia cum ar fi putut fi s s adevereze cuvintele
Domnului nostru, care au zis: N'afi citit ce sau zis voao de
la Dumnezeu, zicnd: Eu snt Dumnezeul lui Avraam i Dum
nezeul lui leac i Dumnezeul lui Iacov. Nu este Dumnezeu,
Dumnezeu morilor, ce viilor. Care trebue s s nleag nu

pentru trup, ce pentru suflet; cci trupurile morilor in


rn s'au topit. Ce s adevereaz cuvntul pentru suflet?
Care fiind viu In toat vremea st naintea lui Dumnezeu.
Iar de ar fi fost i el dentr'aceia smn care este i trupul,
inpreun ar fi murind; ce s d de la Dumnezeu sufletul,
dupft ce aa s tocmete trupul i s face iscusit spre prii
mirea lui. i cnd s d intr'nsul, s vars |in tot trupul,
ca focul la fierul cel inherbntat, iar mai cu aleas socoteal,
s afl in cap i n inim.
Intrebciunea 29.
De vreme ce Dumnezeu este fctoriu tuturor, trebue
dar i tuturor\mai nainte grija s aib.
Rspuns.
Aa este adevrul, de la mic pn la mare toate le
cunoate cu amruntul i de toate mai nainte grijuete de
fiecarea cte au fcut, precum putem s o cunoatem den
cuvintele lui Hristos care zice: Au nu doao vrbii s vnd
tntr'un ftleriu? l una dentrnsele nu va cdea pre pmnt fr
de Printele vostru. t perii capului vostru toi snt numrai.

Aceast pronie (adec,mai nainte cunotin i grijuire) aratse i la vechea Scriptur, cu davideasca gur, cind zice:
4
Luc 2 3 ,4 3 1|9. Mat. 22. 31 1| 19. [Dam*schin, 1, 17; cf. P. G. 94,
853] ||29. M at 10,29

210

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 2 9 31

Ochii tuturor ctr tint nadjduesc (Doamne) i tu dai lor


hran fn vreme hun; dechizi tu mna ta i saturi tot dobi
tocul den buna voin.

P 33

Intrebciunea 30.
Aceia este oare la Dumnezeire prognosis, proorizmoa
i pronia? adec&te mai nainte cunotin, mai nainte hotrtre i mai nainte gndire i grijuire?
-?.

Rspuns.

Prognosis, proorizmos i pronia snt osebite lucruri.la


10 cele dumnezeeti, cci pronia s rduce la lucrurile cele zi
dite, iar prognosis i proorizmos snt la Dumnezeu mai
nainte dect a s face toate zidirile, mcar c cu osebit mod
prognosis este o cunotin celor ce vor s fie, fr de hotrlrea chipurilor, adecte nehotrite, ce i ce s fie. Iar
15 proorizmos, dupre mai naintea cunotina, este hotrire chi
purilor, adec hotrte i ce va s fie, ins numai binele,
iar nu rul, cci de ar fi hotrit i rul, ar fi foat inpotriva
firetii bunttii lui Dumnezeu. Dirept aceia cu cale putem
s zicem dupre ale noastre prognosis, c la Dumnezeu in
20 rndu Intiu este; al doilea proorizmos, de ciia dup zidire
urmeaz pronia zidirilor, carea apostolul aiave ne-au nvat,
zicnd: C pre crei mai nainte au cunoscut, pro aceia i mai

25

p34
30

nainte au hotrtt, i pre carii mai nainte au hotrit, pre aceia


i-au i chemat, i pre carii i-au chemat, pre aceia i-au i tndereptat, i pre carii i-vu tndireptat pre aceia i-au i slvit.

i ca acest feliu de socoteal trebue s fie numai pentru om7


cci alalte zidiri (afar den ngeri carii ant in adevrat i
fr primejdie azare), nu s j cuprind n proorizmos, de
vreme ce n'au de sine volnicie; i dirept aceia nu este la
aceastea nici un pcat i ori ce fac, tot aceia fac den fire i
dirept aceia nici s pedepsesc, nici s slvesc.
Intrebciunea 31.
Dentraceast nchietur a eredinii, ce alt ne nvm
pentru Dumnezeu i pentru zidire?
1. Psal. 144. 16 [144, 16 17 S] || 22. Rm . 8, 29.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, S l33

2|1

Rspuns.
Ori ce bine vei putea sl gndeti, tot acesta d-1 la
Dumnezeu, marginea buntii, ca la o pricin i Incepfttur.
i orice ru va'fi, acesta s tie c este striin i departe de
dnsul, nu dup loc, ce dup fire. Iar pentru zidire, pn 5
nct s'au zidit de bunul acela, este i ea bun, tns cu ose
birea aceasta, cnd zidirea cea cuvnttoare i nsu volnic
s va ficleni de ctr Dumnezeu, este rea, nu cci Intr'acesta
chip s'au zidit, ce pentru lucrurile ei cele fr de socoteal.
Iar cea necuvnttoare zidire, care n'are de aine volnide, 10
eate bun"In tot chipul in firea ei.
1 <
I n t r e b c i u n e a 32.
Care este a doao inchietur a credinii?
R 8 p u n s.

i ntru unul Domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, t5


cel singur nscut, cel dentru Tatl nscut mai nainte de toi
vecii. Lumin |den lumin, Dumnezeu adevratden Dumnezeu
p,
adevrat nscut, nefcut, nu fcut, a unii uii cu Tatl, pren
care toate s'au fcut.
I n t r e b c i u n e a 33.
20
Ce nva pe pravoslavnici aceast inchietur a cre
dinei ?
R sp u n s .
Doao lucruri tlcuete. Intiu, c Fiiul lui Dumnezeu
Iisus Hristos este Dumnezeu venic, nscut den singur firga 25
Tatlui, intr'o cinste i intr'o slvire cu Tatl, precum el
pentru sine au zis: i acum slvete-m tu, Printe, lng

tine, cu slava care am avut lng tine, mai nainte de ct a fi


lumea. A doa, la inchietur aceasta, aceast nvtur s
afl, adec c Iisus Hristos este fctoriu nu numai lucrurilor, 30
ce tocma i anului i veacului, spre care cele ce snt s'au
fcut, precum au zis apostolul: Pren care i vecii au fcut.
Iar pentru cele ce snt, zice loan ievanghelistul: Lumea pren
el s'au fcut i lumea pre el no-/ cunoscu.
27. Iota, 17, 5 [| 32. Ev. 1, 2 1|33. loan, 1, 5.

212

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 54

I n t r e b c i u n e a 34.
Aceste doao cuvinte care snt puse la Incheetur a
ceasta, Iisus Hristos ce semneaz?
Rspuns.
Iisus semneaz mntuitoriu, precum arhanghelul au n
vat zicnd ctr Iosif: i va nate Hiu, i vei chema numele
p.

Iisus c |acela va mniui pre norodul lui den pcatele lor.

36

i dirept aceia cu direapt socoteal numele acesta nu poate


nid odat s s dea, chisr In lumea aceasta, nimnui altuia
io fr ct la Domnul nostru i Mntuitoriul, care au izbvit tot
neamul omenesc den venica robie a dracilor. Iar Hristos
s tlcuete uns, cd In Legea veche cei uni s numesc
hristoi (care va s zic uni), adec preoii, lnpraii i pro
rocii, intru care aceste trei, Hristos s'au uns nu In chip de
15 obte ca ceialali, ce mai alea de toi ceialali uni, precum
pomenete de dnsul cntreul de psalm i: Iubit-ai direptatea,

i ai urit fr de legea; dirept aceia au uns pre tine Dumnezeu,


Dumnezeul tu cu unsoarea bucuriei, mai vrtos dect prtaii
ti. i aceast ungere trebue s s Inelesg de sfntul Duh,
20 cd s?au uns cu Duhul cel sfnt, dupre cum s'au zis pren

p,

37

prorocul Isaia: Duhul Domnului preste mine, pentru care m'au


uns, a binevesti sracilor m'au trimis. Care cuvinte Hristos
le aduce spre sine, zicnd: C astzi s'au umplut scriptura
aceasta ntru urechile voastre. i dup trei covriri i mai
25 alese mriri covrete Hristos pre ptagii lui. i ins cea
dentiu este preoia, dupre rnduiala lui Melhisedec, pentru
carea | aa zice apostolul: Chemndu-se de Dumnezeu arhiereu,
dup rnduiala lui Melhisedec. i iar acests Intr'alt loc chiam
pre Hristos preot, cci s'au adus pre sine lui i Tatlui, i zice :
30

Carele pren Duh venic, care s'au adus pre sine curat lui Dum
nezeu. i mai In jos zice: Hristos odat s'au adus, a rdica ale
multora pcate. Cea a doa mai aleas mrire si covrire este
nprtia lui, carea o au artat arhanghelul Gavriil, cnd
au dat cele de mntuire vestiri ctr preacurata Fecioar
6. M aL 1. 21 II 16. Psal. 44 (8] || 21. In i. 61, 1 || 23. Luc. 4, 21 ||
27. Ev. 5, 10 || 30. Ev. 9, 14. || 31. (Ev. 9, 28].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 34 35

213

zicnd: i va da lui Domnul Dumnezeu scaunul lai David,


Tatlui su, i va tnpri In casa lai Iacov tn veci i tnprfia
lui nu va fi sfrit. nc i maghi pre vremea naterii lui aducnd darurile, au dat mrturisire de nprialui, zicnd:
Unde este cel ce s'au nscut, tnpratul Iudeilor'.? Aceasta 5
adevereaz i tituluul muncii lui, In vremea morii sale: Iisus
Nazarlneanul tnpratul Iudeilor. i pentru a treia a sa covr
ire Moisi au prorocit de la Dumnezeu zicnd: Proroc dentru
frafii ti ca mine va rdica Domnul Dumnezeul tu. Care a
ceast mrire a sa cunoscutu-s'au cu sfnta lui nvtur, 10
cu carea au tlcuit i dumnezeirea sa, i cte altele era den
destul spre mntuirea omeneasc, precum insu au zis:
Cunoscut-am lor numele tu. i |mai in sus zice: Graiurile
p. 38
care ai dat mie le-am dat lor i ei le-au priimit i au cunoscut
cu adevrat c de la tine am eit, i au crezut c tu mai trimis. 15
Iar proroceasca destoinicie (care era a treia covrire), a*
tuncea Hriatos o au artat, cnd zicea mai nainte cele ce vor
s fie, nu pren vreo descoperire, ce dentru singur tiina
sa, ca un Dumnezeu adevarat i om.
I n t r e b c i u n e a 35.

20

Pentru ce pricin Fiiul lui Dumnezeu s numete sngur nscut?


Rspuns.
Sfnta Scriptur aiave nva cum c& este singur nscut
Fiiul lui Dumnezeu, zicnd: Vzut-am slava lui, slav ca de 25
unul sngur nscut de la Tatl i mai jos zice: Cel singur
nscut Fiiul, care este in snul Tatlui. i s zice unul nacut,
cci unul numai este cel dup usie Fiiu lui Dumnezeu, iar
ceialali ci s numesc fii lui Dumnezeu, au numele acesta
dup har i pus, iar nu firete ca toi credincioii i aleii 30
lui Dumnezeu. i harul acesta al fiinei pren mijlocul lui
Hriatos s druete, precum zice Scriptura: Ci au priimit
p 39
pre el, dat-au lor destoinicie fii lui Dumnezeu a fi.
1. Luc. 1, 32 || 5. Mat. 2, 2 || 6. loan, 19, 9 || 8. A 2 lege, 18, 15 ||
13. loan, 17, 26; | [loan, 17, 8] || 25. loan, 1, 14 || 32. loan, 1, 12.

214

PRAVOSLAVNICA MARTURBIRB, I, 36 37

n t r e b c i u n e a 36.

Ce semneaz acesie doao cuvinte: lumina den lumin ?


Rspuns.

Spre nelegerea aceasta s cade s tim c lumina este


5 In doao feliuri: una zidii i alta nezidit; i pentru lumina
cea zidit, zice Scriptura: i zise Dumnezeii: fac-se lumin:
i s fcu lumin. i vzu Dumnezeu lumina c e bun i
osebi Dumnezeu intre lumina i Intre tntunerec. Iar pentru lu
mina cea nezidit, zice prorocul: i nu va mai fi fie soarele
10 spre lumina zilii. nici rsritul lunii va lamina noaptea ta, ce
va fi fie Domnul lumin venic, i Dumnezeu slava ta, c nu
aa apune soarele fi* l /una ta nu va lipsi, c va fi pe Domnul
lumin venic. i lumina aceasta aicea s nelege pentru
15

20

p. 40

cea nezidit, precum este aiave den cuvintele incheeturii acetia, care zice : Dumnezeu adevrat den Dumnezeu adevrat,
nscut nu fcut. Iar cea zidit dentru nimica, nimic s'au zidit,
ce lumina cea nscut, adec Fiiul este den usia Tatlui.
Pentru care zice apostolul aa: Carele fiind strlucirea slavei
i chipul ipostasii lai i poart toate cu graiul puterii sale, pren
el curire fcnd pcatelor noastre, zut-au deadireapta mrirei intru cele nalte. Asemenea i el pentru sine zice; Eu
snt lumina | lumii, cine va urma p mine nu va umbla intru
tntunerec, ce va avea lumina vlefii. Zice, dar, lumin den Iu-

min, cci toat usia Tatlui o are la sine, ca cnd o lu25 'min de alta s aprinde, toat firea aceia are. Aijderea
cuvintele acestea ce s afl la aceast Inoheetur pren
care toate sau fcut, cade-se s s neleag c precum ase

mene este o usie cu Dumnezeu i Tatl, aa asemene este


i fcteriu. i nu pren el ca pren vreun posluoic sau orggn,
30 precum zice Scriptura: In lame era i lumea pren el s'au
fcut, adec de la dnsul.
ntrebciunea

37.

Cum este a treia Inchietur a credinei?

loan,

6. Bit. 1, 13 [1, 34 S] || 9. Isai. 60, 19 || 18. Ev. 1, 3 U21.


8, 12 || 30. [loan 1, 10].

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE. I, 3 7 - 3 9

215

Rspuns.

Carele pentru noi oamenii i pentru a noastr mntuire


s'au pogortt den certuri i sau tntrupat den Duhul cel Sfnt
i den Maria Fecioara i sau fcut om.
I n t r e b c i u n e a 38.
Ce nva incheetur aceasta a credinii ?
Rspuns.

Patru lucruri nva. ntiu, c Fiiul lui Dumnezeu pentru


mntuirea noastr s'au pogorit den ceriuri, dup fgduina sa,
in pntecele Preacuratei Fecioarei Mriei, precum nsu zice 10
pentru sine : Nimeni nu s'au suit la |ceriu fr ct cel cesau poP 41
gorit den ceriu, Fiiul omenesc. i s'au pogortt den ceriu nu
ca s schimbe loc, pentru c fiind Dumnezeu, petutindenea
s afl i toate lucrurile plinete, ce pentru cci aa au pl
^
cut la mrirea sa, s s smereasc* pre sine lund omenirea. 15
A l doilea, tnva incheetur aceasta, c Domnul nostru Iisus
Hristos au luat adevrat omenire i nu tn artare sau nlucitoare,' i atuncea. trupul lui s'au zidit in pntecele Prea
fericiii Fecioarei, cnd ea ctr nger au rspuns i au zis:
fat roaba Domnului, fie mie dup graiul tu. Atuncea numai 20
dect om desvrit s fcu, cu toate prile sale i cu suflet
cuvnttoriu, npreunate cu dumnezeirea i dupre una i
aceia ipotai s era Dumnezeu adevrat i om adevrat
i neintinata Fecioar Nsctoare de Dumnezeu s cunotea,
precum Elisavet au zis ctr ea: i de unde mie aceasta, ca 25
s vie maica Domnului mieu ctr mine? Aijderea trebuete
i aceasta s tim, cum c nici dumnezeirea s'au schimbat n
omenire, nici omenirea n dumnezeire, ce fietecare fire au
rmas desvrit intru o ipostasis, cu toate osebirile ei, sfar
30
den pcat, ct este spre omenire.
I n t r e b c i u n e a 39.
Ce nva al treilea, aceast nvtur a credinei?
11. loan, 3, 13 j| 20. Luc. 1, 38 || 21. [Damaschin, 3, 3 ; cf. P. G.
94, 988] II 25. Luc. 1, 43.

2 16

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 39 *1

Rspuns.
Cum c omenirea Iul Hriatos s'au fcut cu denpreun
lucrarea sfntului Duh. Ct precum Fecjoara mai nainte de
a prinde in zgu era fecioar, aa i la priimirea zgului, i
5 dupre aceia au rmaa fecioar, i la aceia natere, cci dentr'nsa s'au nscut pzind nevtmat pecetea fecioriei eale.
Ct i in urm dup natere in veci nesfrii eate fecioar.
I n t r e b c i u n e a 40.
Ce alt a cuprinde la inchietura aceasta?
Rapuna.
Pentru Preacurata Fecioar, de ^Dumnezeu Nsctoare
Maria, carea invrednicindu-se a plini atta tain, au datorie
toi pravoslavnicii s o slveasc cu cuviin i s o cin
steasc, ca pre o Maic a Domnului nostru Iisus Hristos, au
mai vrtos a zice, ca pre o Nsctoare de Dumnezeu. Di
rept aceia besereca bucurare i au fcut, inpreunat den cuvin
tele arhanghelului i ale sfintei Elesavetei, puindu- ea unele
intre acelea oare cari lntr'acesta chip: Fecioar de Dumne
zeu Nsctoare, bucurte bucurat Mario, Domnul e cu tine.
Blagoslovit tu ntru mueri i blagoslovit rodul pntecelui tu,
c Mntuitoriu ai nscut sufletelor noastre.
I n t r e b c i un e a 41.
Cum trebue s nelegem pentru bucurarea aceia?
Rapuna.
Intiu trebue aceasta s crezi, c bucurarea aceaata are
nceptura i rdcina ei de la aceia Dumnezeu, i a'au tras
la pmnt de la oameni pren arhanghelul, pentru c arhan
ghelul n ar fi cutezat a o zice, de nu ar fi poruncit Dumne
zeu. Iar cuvintele care au zis sfnta Eleaavet, le zicea de
Duhul sfnt, care eate aiave, pentiu c zice evangheliatul:
i s umplu de Duhul sfnt Elesavet i strig cu glas mare i
zise: Blagoslovit tu ntru mueri i blagoslovit rodul pntecelui

PRAVOSLAVNICA M ARTUW SIH F, 1. *1 *2

211

tu. Iar cuvintele carele au adaos besereca, l acestea


den Duhul Sfnt snt. i besereca aceasta, cu destoinicia care
are, poruncete s slvim foarte adeae pre Fecioara, cu bucurarea aceasta, In vremea rugciunii.
intrebciunea 42.
Ce nvtur s afl la bucurarea aceasta?

Rspuns.
La bucurarea aceasta afl-se pomenirea omenirei Fiiului
lui Dumnezeu i bune facerilor sale, cari ne-au dat cu dinsa.
Ai jderea s d i o nvtur ca aceasta, adec c Cuvn i0
tul lui Dumnezeu cel fr de nceput, pogorindu-se den ceriu,
nu purta carne cu sine. ce in pntecele Prea Sfintei Fecioarei
den prea curatele sngiuirlle ei au luat, denpreun lucrnd
sfntul Duh |i dentr'nsa s'au nscut ca dintr'o hiri a sa 15 p 44
maic. Aa adevrat i dirept f cade s credem; iar pre
ceia ce zic c au pogorlt din ceriu carnea care o au purtat
i o au trecut pren sfftnta Fecioar, ca pentr'un sulinariu,
besereca i-au ales eritici i i-au osndit. Aijderea la aceia
bucurare este i aceast nvtur, care ne nva s o nu
mim Nsctoare de Dumnezeu, dupre omenire; i dentr'nsa 20
a'au nscut Hristos Dumnezeu desvrit i om desvrit.
i nc s afl i nvtur ca aceasta la bucurimea aceasta,
la cuvintele care numete pre Feciosr bucurat, c ea este
prta de dumnezceseul lui har, mai mult dect toat alt
zidire. Cci este maic lui Dumnezeu i dirept aceia bese- 25
reca o nal mai sus dect Heruvimii i Serafimii. i acum
ea covrate toate cetele ngereti, stnd deadireapta Fiiului
su, intru toat cinstea i slava, precum cntreul de psalmi
zice: Sttu tmprteasa deadireapta ta tn vemint aurat tnbrcat inpistrit. Bucurarea aceasta fiete care den pravos* 30
lavnicii cretini s cade cu evlavie s o zic, cernd mijlo
cirea Fecioarei, pentru c mult poate rugciunea Maicei spre
bunvoina Fiiului; i carele va a fie spre dnsa amerit,
citeasc cntarea Acatiatuhii i Paraclisele i alalte laude ale
beserecii |care spre slava sa s'au tocmit.
35 p> 45
10. Dam. 3, cap. 2 [cf. P. G. 94, 985] ||15. Chirii [Co/. 4; cf.
P. G. 33, 468] 29. P ul. 44, 10.
'

21 8

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, L 43 45

I n t rebc-i unea 43.


Care este a patra ncheetur a credinii ?

Rspuns.
5

Can sau rstignit pentru noi tn vremea lui Pontie Pilat


fi au ptimit ft sau ngropat.
I n t r e b c i u n e a 44.
Ce nva incheeura aceasta?
Rspuns.

ase lucruri nva. Intiu, c dup adevrata aceia


10 omenire, care au luat Cuvntul de la Fecioar Maria, dup
aceia au ptimit sus pe cruce pentru noi stttoriu i ade
vrat i au murit adevrat. Care aceasta este aiave den
sfnta Scriptur, unde zice: i strignd Jisus cu glas im n ,

zise : Printe tn minile tale puiu Duhul mieu. i acestea tir


15 cnd, -au dat Duhul. i cinstitul lui snge adevrat pentru
noi l-au vrsat i cu acesta ne-au rscumprat, precum zice
apostolul: Mai nainte rnduind pre noi spre punere de fii pren

Iisus Hristos, intru care avem rscumprarea pren sngele lui,


ertarea pcatelor dup bogia harului su.
20

I nt re b ci unea 45.
Care este a doa care cuprinde ncheetur aceasta ?
Rspuns.

p. 46

Cum c fr de. pcat au ptimit pentru | pcatele


noastre, precum zice apostolul Petru : tiind c nu cu putrede,
25 cu argint, sau cu aur vafi rscumprat den cea deart a voa

str petrecere cea de la prini dat, ce cu cinstit snge ca


unui miel curat fi nespurcat Hristos. Aijderilea i Botezto-

30

riul loan mrturisete, c fiind Iisus nevinovat i fr de


pcat, au ptimit pentru pcatele noastre. Dirept aceia zice:
Vezi mielul lui Dumnezeu, care rdic pcatul lumii. i au
ptimit den voe, precum insu zice : Volnicie am s poiu su
fletul mieu (adecte via) fi volnicie am iar s-l iau pre el.
13. Luc. 3 , 46 || 17. Ef. 1, 5, 7 || 24. 1 P etru, 1, 18 [1, 18-19 TJ ||
30. loan, 1, 29 || 31. loan, 10, 18.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE. I. 4 6- 47

'

219

I n t r e b c i u n e a 46.
Ce nva a treia incheetura aceasta?

R spuns .
Cum c Hriatos au ptimit pre cruce dup trup, iar
nu dup dumnezeire. Cci dumnezeirea nu ptimia, nici s 5
intuia pre cruce, nici scuipituri, sau plmiri lua, nici muria;
i ct cu ct numai cu trupul ptimia, apostolul o ivete,
zicnd : Iar acum au mpcat n trupul crnii lui pren moarte,
ca s v adevereze pre voi sfini i curai i nevinovai naintea
Iui. Ce nc dumnezeirea dea ca au lu a t omenirea, nici odat 10
nu sau desprit de dnsa, nici n vremea paternii, au a
morii pe cruce, nici dup moarte. Mcar c |sufletul s s
p.
fie desprit de trup, iar dumnezeirea nici de trup, nici de
suflet, vre-odinioar s'au desprit. Diript aceia i la vremea
morii a lui Hristos, ipotais era una i aceia.
15
I n t r e b c i u n e a 47.
Ce nva a patra tncheetur aceasta?
R sp un s .
Cum c moartea lui Hristos s fie fost cu nai osebit
chip, de cum era a celoralali tuturor oamenilor, pentru pri- 20
cinile acestea: Intiu, pentru greimea pcatelor noastre, pre
cum zice prorocul pentru dnsul: Acesta pcatele noastre

poart i pentru noi s chinuete\ i noi am gndit a ft el tn


durere i tn ran de Dumnezeu i tn patim rea. Iar el s
rni pentru pcatele noastre l s mue pentru nelegiuirile noa- 25
sire. i alt proroc ca dinsul pre faa lui Hristos, zice: Tofi
ceia ce merg alturea pe cale spre voi, intoarcei-v i vedei
de este durere ca durerea mea carea s'au fcut mie. A doua,
c sus pe cruce plinia preoia, aducnd pre sine lui Dum*
nezeu fi Tatlui, spre rscumprarea neamului omenesc, pre* 30
cum zice apostolul pentru dnsul: Cela ce sau dat pre sine
rscumprare pentru tofi. i ntr'alt loc zice: Hristos au
8. Col. 1, 22. || 12. Dam ., Cazanie 2. la Sdmbta cea det'iu [ei. P.
G . 96, 632] H 22. Isai. 13. 4 [53, 4- 5 S] || 26. Plnger. 1, 13 [1, 12 S] ||
31. 1 Tim . 2, 6 || 32. E f. 5,2.

220
p- 48

ndrgit pre noi i sau dat pre sine pentru noi prinos t jrtv
iui Dumnezeu J spre miros bunii mirosiri. i tntr'alt loc zice:
nc pctoi fiind noi, dup vreme Hristos pentru noi au murit.
Acolo nc pre cruce svria mijlocirea Intre Dumnezeu i
5 intre oameni, precum acesta apostol zice pentru dnsul: i
pren ei s tnpace toate spre dnsultnpcnd pre tn sngele
crucii sale. i ntr'alt loc zice: tergnd cu dogmele zapisul
nostru care era cu poruncile tnpotriva noastr i acela au r
dicat den mijloc, intuindu-l pre cruce.
10

p.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 47 45

Intrebciunea 48.
Ce nva a cincea Incheetur aceasta?

Rspuns.
Pentru ngroparea Domnului nostru Iisus Hristos, c in
ce chip au ptimit chiar i adevrat, sus pre crace, aa au
15
i murit adevrat i adevrat s'au ngropat n loc semnat
cinstit. i acessta s'au fcut nu fr de pricin, ce ca s nu
s ndoiasc netine In urm pentru cea adevrat a lui den
mori nviere. C de s'sr fi ngropat la vreun loc de tain i
precum li zic, injpravist (adecte pus ascuns), ar fi avut
20 Jidovii pricin a cleveti pre Hristos. Spre mai mare dar
credinare i slav, acei slvite nvieri a lui Hristos, sau
ndemnat Jidovii i au venit ctr Pilat zicnd: Poruncete
49
s s pzeasc fr greal mormntul |pn a treia zi. i el
le rspunse: Avei costodie (adec paznicii), psai de ntrii
25 bine precum tii; i ei mergnd ntrir mormntul, pecetluind
piatra cu paz. Csrea paz a Jidovilor foarte aiave au mr
turisit c Hristos au in vis den mori, cci in vremea aceia
ei s'au spimntat, precum zice Scriptura: i iat cutremur
s fcu mare, c ngerul Domnului pogorndu-se den ceriu, a30 propiindu-se prvli piatra de pre u i zu deasupra e i; i
de frica lu i s cutremurar pzitorii i s fcur ca nite mori.
Crei dupre aceia viind In ora spuser arhiereilor toate cele
ce fur i pentru aceia s silia a zice i cuvintele celea care
au zis ngerul ctr mueri: tiu c pre Iisus cel rstignit
3. Rm. 5. 9 || 5. Colos. I, 20 || 7. Colos. 2,14 (| 22. Mat. 27, 64 ||

28. Mat. 28,2 [28, 2. 4 TI II 34. [Mat 28, 5 7).

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 4 8 - 4Q

221

cutai; na este atei c tco sculat precum au zis. Venii de ve


dei locul unde au zcut Domnul si degrab ducndu-v, zicei
ucenicilor lut c s'au sculat den morfi. Pentru aceast dar
pricin, mormntul Domnului este numit ca s fie cu credin
spre toi, cum c ucenicii lui nu l-au furat; nici In loc ascuns s
l-au ngropat, precum rzvrtiii Jidovii zvonise, dnd bani la
slujitori; ce ndoirea aceasta scosu-o-au mormntul In care
zcea, pecetea pietri, cu cei ce era ai paznicilor Jidovilor.
Asemenea i Ioaif i Nicodim, carii era cinstii | Intre Jidovi.
P 50
Aijderea i cearaful cu care nvluise mortul trup al Dom- 10
nului nostru; mhrama care era pre capul lui, sculndu-se
el rmas-au in mormnt nvluit. Acestea toate dovedesc
c nu i a'au furat trupul de ucenicii si, ce s'au sculat. Cu
nvtura aceasta s cade i aceasta s s neleag c dupre
prorocirea, trebuia de nevoe a fi mormntul lui cinstit, pre 15
cum era i este pn tn zioa de astzi, c zice prorocul: i
va fi odihna lui cinste. i la aceasta cine cu credin i cu
dragostea cea ctr Hristos va merge, mare ertare a pcatelor
ctig prentr'nsul ctr Hristos apropiindu-se.
In t r e b c i u n e a 49.
20
Intre cele ce s au zis, pohtiam s aflu pentru sufletul
lui Hristos, tn ce loc s s fie aflat, apoi dup moartea lui mai
nainte de nviere.
R sp u n s .
Sufletul lui Hristos, desprindu-se de trup, era pururea 25
inpreunat cu dumnezeirea i cu dumnezeirea a'au pogorit la
iad. Mcar c la acest loc n'avem nici o pomenire pentru
aceasta, nu mai o avem adeverit, de la toate beserecetile
laude, care zic pentru aceasta, cum c Hristos s s fie po
gorit la iad cu sufletul i cu dumneziirea. i mai alea cu 30
tropariul acela al beaericii, care zice: In groap trupete |i
p. Sl
n iad cu sunetul ca un Dumnezeu. Iar tn raiu cu tlhartul
i tn scaun erai, Hrlstoase, cu Tatl i cu Duhul, toate plinindu-le, cel ce eti necuprins. Den iad au izbvit sufletele sfin
ilor strmoi i le-au pus la raiu, cu carii Inpreun au adus 35
i pre tlhariu care au crezut pre cruce lntr'nsul.
16. *a(a, 11, 10 || 26. [Damaachin, Omilia la Smbia mart, cf.

P. C . 96, 625].

r iA V U K A V n iU t

tu n u ia c ,

Intrebciunea

50.

Ce este a asea care zice t nva nchieetura aceaata ?

Rapuna.
5

io

15
52

20

25

30

Pentru c i Incheetura aceaata face aducere aminte de


crucea lui Hriatoe, pre carea au murit Hriatoa i au mintuit
pre noi. Dirept aceia d pricii a i ne aducem i noi aminte
de crace, pentru care tntr'aceeta chip griete apostolul
Pavel, zicnd: Iar mie s nu-mi He a m luda fr numai
In crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pren carea cu mine
lumea s'au rstignit i eu cu lumea. i Intr'alt loc, zice : C
cuontul crucii la est pierdui nebunie este, iar la cei mn
tuii (adecte noao) puterea lu i Dumnezeu este. Deci dari
pentru mare pricini ai cade a i ai cinsteasc de noi crucea,
ca un semn al lui Hriatoa, la care a'au dat putere, c id sau
viraat pre dinaa sngele Fiiului lui Dumnezeu, i pre dinaa
au murit, ca a i goneaac duhurile cele rele. Pentru aceaata
sfntul |Chirii Ieruaolimlcanul zice aa : Cnd ne nsemnm
pre tnne cu semnul cinstitei cruci, atuncea diavolul socotind
c Hristos Domnul sau intuit pre dnsa, pentru mntuirea
noastr i pentru cu totul pierdut puterii drceti, nu poate
s stea de fa, nici s sufere puterea crucii, ce fuge dt la
noi t nu mal bntuete i mai vrtos c atuncea avem obice/u s chemm numele lu i Hristos. Dirept aceia antem
datori ai ne facem crucea foarte de sus, c id adeae cunoatem
i btntuelele dracului, pre carii intr'alt chip nu putem ai*i
gonim, fir i c it cu cea de viai fctoare cruce, i cu che*
marea numelui lui Iiaua Hriatoa. i nu numai li gonim de la
noi, ce i de la celelalte toate lucrurile noaatre, adec de
la bucate, buturi, vaae i altele. Dirept aceia aceata Chirii
Invat, zicind: F semnul cinstitei cruci, mncnd, bnd,
znd, stnd, vorovind, au t umblnd. i nu ncepe nici un
lucru al tiu , p in i nu- vei face aemnul dnatitei cruci, In
caai, In drum, zioa i noaptea i In tot locul.

8. G al. 6, 14 || 10. 1 Cor. 1, 18 |{ 17. Catih. 13 || 30. [Catih. 13;


cf. P. G . 33, 816].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 31 34

Intrebciunea

223

51.

C u m sftntem d a to ri l i ne nsem nm cu sem nul cin stite i


t d e

via

f&c&toarei cru c i ?

Rspuns.
Cu mna direapt s cade s faci crucea, puind |la 5 P 53
frunte-i cele trei degete mari i s zici: In numele Tatlui
i atunci pugori mna la piept, cu acela chip i zici: i al
F iiului; i deacolea la braul cel dirept, zicftnd: i al sfn
tului Duh, merg&nd pn ia cel deastnga. i dup ce ta
vei semna pre tine, cu sfntul acesta semn al crucii, trebue 10
s sfrti cu cuvntul acesta: Amin. Au i cnd Ii vei face
crucea, pof s zici: Doamne Iisuse Hristoase, Fiiul lui Dum
nezeu, miluete-m pre cel pctos, Am/n.

Intrebciunea 52.
Care este a cincea incheetur a credinei ?

15

Rspuns.
t sculndu-se a treia zl dup Scripturi.
I n t r e b c i u n e a 53
Ce nvtur ne nva Incheetur aceasta a credinei ?
Rspuns.
20
Doao lucruri nva: Intftiu c Domnul nostru Iisus
Hristos cu puterea dumnezeirii sale s'au sculat den mori,
precum este scris pentru dnsul la jxroroci i la psalmi. A
doa, cum c au thvis cu acela trup al sftu, cu care au
nscut i au murit.
25
' I n t r e b c i u n e a 54.
Dupre care Scripturi Hristos trebuia a ptimi l a muri,
i a treia zi a nvia?

Rispuns.
In doao feliuri snt sfintele Scripturi: unele snt ale
Legii vechi i altele ale cei noao. Cele dentiu au zis mai
23. Lac. 24, 7.

30

p, 54

224

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 5 4 - 3 5

nainte c Hristos va s vie i In ce chip avea a mntui neamul


omenesc, adec fiind a ptimi, a lua moarte i a nvia den
mori. i dup Scripturile acestea, Hriatos s cdea s le
plineasc toate. Iar dup Scripturile Legii cei noao, s'au a5 deverit c le-au plinit i cum c ntr'acest chip au venit,
precum s'au acria pentru dnsul, precum Inau zice dentru
aine, c: F iiu l omenesc va merge, precum s'au scrie pentru el.
i apoi, dup nvierea lui den mori, zicea ctr doi ucenici
ai ai cltori: Au nu sau czut acestea a le ptim i Hristos
io t a tntra ntru slava sa? i ncepnd de la M oisi i de la
tofi prorocii, tlcuta lor intru toate Scripturile, cele ce era pentru
e i i cum c a cade a aib ntrirea i adeverina vechea
Scriptur la noi, o mrturisete, zicnd, apostolul pentru dnaa:
Avem mat adevrat cuvntul cel prorocesc, care btnk vei face
15 lund aminte ca la un ftmariu, ce s vede tn loc ntunecos,
pn cnd zioa va lumina i soarele va rsri tn inim ile voastre.
i cum c s'au svrit Intr'acesta chip dup Scripturile
acestea, toi evanghelistii |ne adevereaz i apoetolul zice:
C Hristos au m urit pentru pcatele noastre, dup Scripturi
20 i cum c sau ngropat i au nvls a treia si dup Scripturi
i cum c s'au artat lu i Chifa (adec lui Petru), apoi celor
unsprzece; dup aceia s'au artat asupra a cinci sute de
frai deodat, dentru crei m ai m uli snt pn acum, tar unii
au i adormit. Apoi s'au artat lu i Iacov, deciia la apostolii
25 toi; tar mai pe urm de toi, ca unii strpituri, s'au artat
l mie. nvierea iui Hriatoa nchipuia mai nainte i prorocul
Ion, care chip Domnul nostru Iisus Hriatoa 11 aduce ctr
sine, zicnd ctr Jidovi: Rod ficlean tpreacurvariu, semn
cere i semn nu s va da lui, fr ct semnul lu i Ion pro
30 rocul. C tn ce chip au fcut Ion tn pntecele chitului trei
zile i trei nopi, aa va fi F iiu l omenesc tn inim a pm ntului
trei zile i trii nopi.

In tr e b c iu n e a 55.
Care eate a asea inchieetur a credinei?

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, 1. 55-56

225

Rspuns.
i s'au suit la ceriuri i este ztoriu la direapla Tatlul.
n t r e b c i u n e a 56.
Ce ne nva incheetura aceasta a credinei?
Rspuns
5
p.
Patru lucruri inva incheetura aceasta. Intiu, c cu
acela trup intru care au ptimit adevrat i au Invis den
mori, cu insu acela s'au suit la ceriuri i au ut In di
reapta Tatlui, cu slav i cu fal. A doa, c ca un om sngur
s'au suit la ceriu, cci ca un Dumnezeu pururea au fost in io
ceriu i !n tot locul. A treia, inva c omenirea care au luat
odat de la Fecioara Maria, nici odat nu o au prsit, ce cu
dnsa iarS va veni s judece, precum ngerii au zis ctr apo
stoli: Acest Iisus, care s'au luat sus de la voi la ceriu, aa
va veni tn ce chip, ai vzut pre dnsul mergnd la ceriu. A pa 15
tra, nva c Hristos esie numai in ceriu, iar nu pre p
mnt, dup chipul crnii, care s'au Inbrcat i au viuit pre
pmnt Iar dup chipul cel de tain, care s afl la dum
nezeiasca mulemire, este i pre pmnt insu acesta, Fiiul
lui Dumnezeu, Dumnezeu i om, dup mutarea usiei, de 2o
vreme ce usia pinii s mut bi usia sfnT^trupului su i
usia vinului in usia cinstitului sngelui su. Pentru care
trebue s slvim i s ne nchinm sfintei evharistii(mulemiri),
asemene precum i aceluia Mntuitoriulu nostru Iisus.
n t r e b c i u n e a 57.

25

Care este a aptea Incheetur a credinei?


Rspuns.
i iar viitoriu, cu slav a judeca vii i morii, cruia
inprii nu va fi sfrit.
n t r e b c i u n e a 58.

30

Ce ne inva aceast inchietur a credinei ?


14. P r u . 1, 11.
14

p.

51

226

p.

58

PRAVOSLAVNICA MARTURISI&B, I, 5860

R i s pans.
Trei lucruri. Intiiu, c Hristos va s s ntoarc s ju
dece vii i morii, precum insu zice pentru sine: Iar cnd
oa veni F iiul omenesc Intra slava sa t toi sfinii ngeri cu
5 dnsul. i va veni atta de degrab: In ce chip fulgerul iese de
la rsritm i i s vede pn la apusuri, aa va fi i venirea
Fiiului omenesc. Iar de zioa i de ceasul venirii aceia, nimeni
nu tie, nici ngerii. ns mai nainte vor s fie lucrurile a
cestea: s s propoveduiasc Evanghelia la toate limbile ; s
10 vie Andihrist^ s fie rzboae mari, foamei, ciume fi altele
asemenea. i ca s le zic pre scurt, foarte mare scfirb va
fi, dup cuvintele Domnului, zicnd : C va fi atuncea scrb
mre, carea nau fost ca aceia de'nceputul lum ii pn acum,
nici va fi. Pentru judecata aceasta aiave grete apostolul,
15 zicnd: Mrturisescu-m dar eu naintea lu i Dumnezeu i a
Domnului Iisus Hristos celui \ce va s judece v iii i morii
dup artarea la i i npria lui.
I n t r e b c i u n e a 59.
Ce nva al doilea incheetur aceasta?
20

Rspuns.

Cum c la judecata cea de apoi, oamenii vor s dea


sam pentru cugete, pentru cuvinte fi pentru fapte, dup
Scriptura care zice: Iar gresc voao, c tot cuvntul deri,
ori care vor gri oamenii, da-vor pentru el sam la zioa ju
25 decaii. i apostolul zice: Nu m ai nainte de vreme ceva ju
decai, pn cnd va veni Domnul, carele va i lum ina cete
ascunse ale ntunerecului i va ivi sfaturile inim ilor. i atuncea
lauda s va face fiete cruia de la Dumnezeu.
30

i n t r e b c i u n e a 60.
Ce nv al treilea incheetur aceasta?
Rspuns.
Cum c la zioa aceia fiefte carele dup faptele lui f
3; Mat. 25, 311|5. Mat. 24, 27 || 7. La acest, stih 36 || 9. La aceat,
stih U || 12. i U ri stih 21 l| 15. 2 Tim. 4, 1 |j 23. Mat. 12, 36 ||
25. 1 Cor. 4, 5.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRB, L 60 61

JJ7

va lua desvrit i venic plat, cci unii vor auzi ceast hotrlt porunc; Venii blagosloviii Tatlui mieu,
motenii cea gtit voao nprie, de la nceputul lumii. i
alii vor auzi aceast hotrlt porunc: Ducii-o de la mine
blestemailor (n focul cel venic cel gtit diavolului t ngerilor lui, unde | viermele h r nu s sfrate i focul nu s stinge.

5
p* 59

I n t r e b c i u n e a 61.
Oare in vremea aceia toi oamenii vor da seama pentru
faptele lor, au deosebi fiete care murind d sama vieii lui
i de este judecat oaebit.
10
Rspuns.
Precum in ziua aceia a judecii cei de apoi nu s
cearc nici o seam osebi pentru fiete care, c toate lucru
rile ant cunoscute lng Dumnezeu, fiete care la. vremea
morii lui i cunoate pcatele lui; tntr'acesta chip mai vrtos 15
dup moarte, fiete care i va cunoate plata faptelor lui.
C de vreme ce faptele lui vor s fie aiavea i judecata
dar a lui Dumnezeu eate aiave la el, precum zice Bogoslovul Grigorie: M suputu cuvintelor nelepilor, c tot sufletul
bun i de Dumnezeu iubiioriu, cnd se mntuete de aicea 20
den trupul cel ce e legat npreun, ndat fcndu-se tn sim
ire i tn gndire*de binele care l ateapt pre el (t curtn
du-se de cea ce-l ntunec pre el, au ce-l acopere, au nu t/U,
ce i a zice trebue) minunat oarecare dulcea s ndulcete
i s bucur, t cu blndee ncape ctr a l lui stpn scpnd 25
de viaa ceast de aici ca deniro rea temni; i celt ce zac
pre lng dnsul obtzi lepdndu-lt, dt ta cari ( s trgea aripa
gndului i ca oarecum cu ctigarea fandgsia fericir cea ce
estt; iar ptstt puin lundu- i rudattcul trup (cu cart ctlt
dt acolo tnprtun le-au fcut), de la pmntul carele i sau 30
dat i i s'au Increztlt lui. lntracela chip carele numai Dum
nezeu cel ce It-au legat i le-au dezlegat tie, cuactsta nprtun
motenete slava cta dt acolo. Asemenea trebue a socotim
2. Mat. 25, 34 || 4. [Mat. 25, 461 ||6. Mat. 9, 48 [Maree, 9. 48] ||
19. Cuvnt ctr Chetarie fratele lui [cf. P. G. 35, 781784].

60

228

PRAVOSLAVNICA METUEBffiE, , 60 63

den potriv fi pentru suflete! pctoilor com i ele (ade


cte sufletele) neleg i tiu pedeapsa care ateapt pre ele.
i mcar* c n'au nici direpii, nici pctoii, desvrit plata
faptelor lor mai nainte de judecata cea de apoi, c cu toat
5 aceasta nu snt toate intru una i aceia aezare, nici
intr'acela loc s trimit Dentraceasta aiave este c una ca
aceasta nu s va face mai nainte de judecata cea de apoi,
fr judecat osebit. Este dar judecat osebit i cnd
zicem c Dumnezeu nu cere de la noi seam de viaa
10 noastr, aceasta s nelege c nu s d aceast seam dup
socoteala noastr.
I n t r e b c i u n e a 62.
Oare sufletele sfinilor dup moarte Intr'aceia stepen
s afl?
15
p.

61

20

25

30

Rspuns.
Cci sufletele nu s duc den lumea aceasta intru | unul
t aceia har, Intracesta chip i apoi, dup ce s duc den
lume, nu stau Intru una i aceia stepen a fericirii, dup a
lui Hristos nvtur care zice: In casa Tatlui mieu l
cauri multe snt. i intr'alt loc zice: Iart-se pcatele ei
cele multe cci mult au iubit; iar celuia puin s iart, cruia
puin iubete. Asemene i apostolul zice: C oa da fiete
cruia dup faptele h i.
I n t r e b c i u n e a 63.
Ce socoteal trebue s avem pentru ceia ce mor In
urgia lui Dumnezeu?
Rspuns.
Cum c dup judecata cea de apoi unii vor fi la
munc mai mare i alii la mic In veole, dupre cum este
zis la Scriptur: i sluga care tie voia Domnului su i ne
gtind i nefcnd spre voia lui, mult s va bate. Iar cel ce
19. loan, 14, 2 || 20. Lee. 7, 47 || 22. Rm . 2, 6 || 30. Loc. 12, 47
[12, 47 48 TJ.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 1, 6364

229

na tie, fcnd ins lucrri vrednece i de bti, puin s


va bate.
In tre bciun e a

64.

Oare mor i oameni care s fie ntre spsii i ntre


pierdui ?
s
Rspuns.
A aceia ornduele oameni nu s afli, iar adevrat
muli den cei pcto s mntuesc den legturile iadului
nu cu pocina sau cu ispovedania lor, precum Scriptura
zice: C \n iad cine s va mrturisi fie. i ntr'alt loc zice: 10 p 62
Nu cei mori vor luda pre tine Doamne, nici toi cei ce s
pogoar n iad. Ce cu bunele faceri ale celor vii i cu ru
gciunile beserecii pentru ei, i mai vrtos cu jrtva cea
fr de snge, care tn toate zilele aduce besereca, de obte
pentru toi viii i morii, precum i Hristos au murit pentru S
dnii. i cum cl nu s mntuesc den sine ca acelea su
flete, grete Teofilaht, la Luca, 6 cap., tlcuind cuvntul lui
Hristos, care au zis: C are putere pre pmnt a erta pca
tele. Vezi dar c* pre pmnt s iart pcatele, cci pn
sntem pre pmnt putem s tergem pcatele noastre; iar 20
dup ce ne mutm de la pmnt, nu mai putem noi nine pren
ispovedanie a terge pcatele noastre, cci s'au nchis ua. i
la 22 Mat. tlcuind cuvntul care zice: Legndu-i Iul mi
nile i picioarele pentru puterile cele lucrtoare ale sufletu
lui zice: Cci in veacul acest de acum este a face netine i 25
a lucra ceva: iar tn cel viitor/u s leag toate puterile cele
lucrtoare ale sufletului, i nu este a face ceva bine spre r i
dicarea pcatelor. i la 25 a aceia Ievanghelii, zice: C vremea
cinei i a lucrrii nu mai este dup vieuirea de aici. Dentru
care cuvinte aiave este c sufletul dup moarte |nu poate 30 p. 53
s s mntuiasc, au s se pociasc i s fac vre un lucru
care s scape den legtura iadului; nu mai dumnezeetile leturghii, rugciunile i milosteniile care s fac pentru dnsul de
10. Paal. 6 (51 || ll.P n l. 113, 27 [113, 25 S) || 18. [Luca, 5, 24) ||
19. [cl. P. G. 123, 7641 U 23. Mat. 22, 13 || 25. [d. P .G . 123, 388) || 28.
[Mat. 25, 10; cf. P. G. 123, 425).

230

PRAVOSLAVNICA MASTUBBIRE, , 64 66

cei vii, acelea prea mult i folosesc i den legturile iadu


lui l mntuesc.
n t r e b c i u n e a 65.
Ce socoteal trebue s avem pentru milostenie i bu5 nele lucrri cari s dau pentru mori?
Rspuns.
Pentru aceasta acesta Teofilaht nva la 12 cap. ale
Luci, tlcuind cuvntul lui Hristos care au zis: Temefi-v
de a la ce are putere s arunce tn gheena i scrie aa: Vezi
10 dar c nau zis temefi-v de cela ce dup ce va omor arunc
tn gheena, ce d i cel ce a n p u itn a arunca, cci nu cu ade
vrat cei c i mor pcto s arunc n ghnna, ce la a lu i Dumntziu p u in is ti aceasta, ct a i erta. i aaasta zic pentru
prinoasele a lt ce sa fac asupra morilor i nprelele, care
15 nu puine folosesc celor ce i n grele pcate mor. Nu cu adevrat
dar, dup ct va omori, arunc tn ghetna, ce volnicie a n a arunca. D inpt aceia not s nu lipsim srguind pnn milostenie
i pnn rugciuni a tnhlnzi p n ctla a a n volnicit a arunca;
iar na cu adevrat cu volnicia aaasta lucrnd, ct i a erta
20 putnd. Dirept aceia, dentru, nvtura sfintei Scripturi i
acestuia printe tlcuire, aceasta scoate, cum c s cade cu
p 64
adevrat |s ne rugm pentru cei adormii i s aducem
jrtv fr de snge, dnd milostenii, de vreme ce aceia nu
pot a fac unele ca acestea ni pentru dnii.
25

I n t r e b c i u n e a 66.
Cum tretyue s nelegem de focul cel curitoriu ?

Rapuns.
Nici o Scriptur nu arat pentru el s s afle, adec
vreo munc In vreme trectoare curitoare sufletelor dup
30 moarte. Mai vrtos prerea lui Orighen, pentru aceia a'au
osndit de la beserec la al doilea abor ce au fost la arigrad. i nc aiave este c dup moarte sufletul nu poate
s priimeasc nici o tain a beserecii. i de ar fi cu putin
s plteasc el pentru pcatele sale, ar putea s priimeasc
8. [Luca, 12. 5] || 9. [cL P. G . 123, 880].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 1, 666

231

i parte den taina pocinei care fiind afar den pravoslav


nica nvtur, beaereca cu direptate aduce pentru dftnsul
cea fr de snge jrtv i rugciuni trimite la Dumnezeu
pentru ertarea pcatelor lor, iar nu aceia s ptimeasc vre
un chin i dup dnsul s s cureze. Iar bssnele unora 5
oameni cari zic pentru suflete cum cnd s duc nepocite
den lume, s cznesc n frigri, in ape ilniazere, niciodat
nu le-au priimit beaereca.
I n t r e b c i u n e a 67.
Ce loc este alea ornduit sufletelor celor ce mor tn hrul jo
lui Dumnezeu?
Rspuns
Sufletele oamenilor care s duc den lumea aceasta aflndu-se in harul lui Dumnezeu, cu pocina pcatelor lor,
loc au minile lui Dumnezeu. Cci aa zice sfnta Scriptur: ts
Sufletele direpilor In mna lui Dumnezeu i nu t va atinge
de ele munc. Aijderea s numete locul lor raiu, precum
Hristoa Domnul noatru au zis pre cruce ctr tlhariu: Adevr zic fie, astzi cu mine vei fi tn raiu. Chiam-se i snul
lui Avraam, dup cum e scris: i fu deaca muri sracul i 20
s aduse de nger in snul Iul. Avraam. i Inpria ceriurilor,
dup cuvntul Domnului, zicnd: i zic voao, c muli de la
rsrituri l de la apusuri vor veni i s vor odihni cu Avraam
i cu Isaac i cu Iacov ntru npria ceriurilor. Dirept aceasta
cine va numi locul acesta un nume den cte ani zis, nu va 25
grei, numai s neleag c snt sufletele In harul lui Dum
nezeu i Intru cereasca inprie i (precum beserecetile
laude cnt) la ceriuri.
I n t r e b c i u n e a 68.
i aufletele celea care s duc den trup, aflndu-se in 30
dumnezeiasca urgie, unde snt?

16. tnelep. 3, t || 18. Luc. 23, 431|20. Lac. 16, 22 || 22. Mat. 8,11.

p. 65

232
p.

66

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 6 8 7 0

Rspuns.
Locul acelora cu multe feliuri de nume s zice. Intiu,
s numete iad, In carele s'au npins diavolul de la ceriu
gonindu-se, precum zice prorocul: Fi-voiu asemene cu cel
5 nalt (zise diavolul) i acum in iad te vei pogor i la temeele
pmntului. A doa, s zice foc venic, c zice Scriptura:
Ducei-v de la mine blestemailor la focul cel de veac, cel ce
e gtit diavolului i ngerilor lui Aijderea ntunerec: i pre
sluga nevrednic aruncai-o la intunerecul cel de afar; acolo
io va fi plnsul i scrnirea dinilor. Aijderea s mai numete
i cu alte nume, ce toate nsemneaz c este locul osndirii
i urgiei dumnezeeti, la care s pugoar sufletele celora
care s duc de aicea urgisii i dezndjduii de ctr Dum
nezeu. Ins aceasta este vrednic a o ti fiete care. c su15 fletele direcilor, mcar c snt la ceriuri, iar inc n'au luat
desvrit cununa mai nainte de judecata cea dupe urm.
Nici sufletele celor psndii ptimesc desvrit chin, ce dup
judecata cea de apoi, lua-vor sufletele Inpreun cu trupurile
desvrit cununa slavei au munca.

20

p. 67
25

I n t r e b c i u n e a 69.
Cum este a opta incheetur a credinei?
Rspuns.
i ntru Duhul sfnt, cel stpnitoriu, [cel de viaa fc
toriu, carele de la Tatl purcede, carele inpreun cu Tatl i
cu F iiul (de toat zidirea) s nchin i npreun s slvete,
care sau grit pren proroci.
I n t r e b c i u n e a 70.
Ce nva Incheetur aceasta a credinei ?
Rspuns

30

Trei lucruri. Intiu, c Duhul cel sfnt este Dumnezeu


intr'o usie cu Tatl i cu Fiiul, care este aiave den cuvin
tele apostolului, zicnd: i npriri de haruri snt, iar aceia
4. Isai. 14 ,141|7. M at. 25, 4 1 1| 8. La acesta, stih 30 |{ 32.1 Corin.
12, 4 (12, 4 - 6 T].

PRAVOSLAVNICA MARTURIS1R3 70-71

233

Duh ; i tnpriri de posluiri sni i aceia Domn; i tnpdrtri


dt lucrri snt, iar aceia Dumnezeu carelelucreaz toate tn toate.
i ntr'alt loc zice: Harul Domnului nostru I/sus Hristos, dra
gostea lai Dumnezeu i prth sfntului Duh, ca toi cu voi.

La cari mcar c cnd t i pune Duhul sfnt, cnd Fiiul 5


nainte, aceasta s face cci snt intro usie i Intra tocma
cinste ctef trele obrazele, iar nu s aib vreo usie Fiiul
sau Duhul, precum are Tatl nemijlocit, i asemene la Fiiul
i la Duhul sfnt. i la Faptele apostolilor aceasta o au
artat Petru, zicnd Ananiei: Dirept ce au umplut satana inima 10
ta, s mini ta Duhul cel sfnt? i sfrind cuvntul acela
adaoge: N 'ai minit oamenilor ce lui Dumnezeu. Dumnezeu
dar Duhul |sfnt este.
p
I ntrebciunea 71.
Care este cea de a doa ce nva incheetura aceasta ?

15

Rspuns.
nva c Duhul cel sfnt purcede den sngur Tatl, ca
dentr'un izvor i nceptur a dumnezeirii, pentru care nsu
Mntuitoriul ne nva, zicnd: Cnd va veni Mngitoriul, pre
cart eu voiu trimite voao de la Tatl, Duhul adevrului, ca- 20
rele de la Tatl purcedel nvtura aceasta o tlcuete sfntul
Atanaaie la aimvolul lui: Duhul ctl sfnt dt la Tatl, nu
fcut, nici lucrat, nici nscut, ce purcegtoriu. Dumnezeu i
Tatl, el numai este pricin amndurora i nenscut. Iar Fiiul
den sngur Tatl pricinit i nscut; i nsu Duhul den 25
sngur Tatl pricinit i purcegtoriu i pren Fiiul n lume
trimis. i Bogoslovul Grigorie aa zice: Duhul cel Sfnt, cart
de la Tatl purcede, carele cu ct de acolo purcede, nu zidire;
i cu ct nu nscut, nu F iiu; i cu ct este mijloc de nenscut
i nscut Dumnezeu. Pentru aceasta s'au zis mai pre larg la 30
nchieetura cea dentiu. Destul dar este acuma s inem adevirat i a i credem ceia ce Hristos ne*au nvat i bese-

reca Rsritului cea sbornic i pravoslavnic crede i au


3.
2 Cor. 13, 13. || 10. Prax. 5. 3 || 19. loan, 15, 26 || 22. Semnul
ui Atan. || 23. Acesta A tan. la Sfintele ntrebri; [cf. P. G . 28, 177] ||
25. Cuvnt, 1, 4, Pentru teologhie; [cf. P. G. 36, 141].

234
p. 49

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, L 71 73

mrturisit la al doilea a toatei lumi |bor i au ntrit-simvoiul (adecte semnul credinei) fr de adaosul cel ce zice:
i de ia F iiu l i npotriva celora ce au adaos cuvntul acesta: i de la Fiiul, au fcut certare nu numai beserec R
5 sritului cea pravoslavnic i sbornic ce i a Apusului a
Romei, care mrturisesc doo table de argint, ntru care era
scris sfntul semn al credinei ntru una elinete i intralta
letinete, fr de adaosul acetii pri (adecte) i de la Fiiul,
cari table sau spnzurat cu porunca papei Romei Leon al
io treilea, in beserec lui sfntu Petru, In anul de la Hristos 809,
precum zice Varonie. Djept aceia, carele va sta st&lAtoriu
i adevrat In credina aceasta, are adeverit ndejde a mn
tuirii lui, cd nu a abate nimic den aocoteala de obte a
beaerecii.
15

I n t r e b c i u n e a 72.
A l treilea ce nva inchietur aceasta?

Rspuns.
nva c Duhul cel sfnt eate afltoriu sfinii Scripturi,
att cei vechi ct i cei noao; i o au grit cu mijlocul mul20 tora npreun lucrnd. Dirept aceia, precum Scriptura Ve
chiului Testament, intr'acela chip i a celui nou eate nv
tura sfntului Duh. i pentru pridna aceasta la toate cele
de atoatt lumea i pre-alocurea pravoslavnice aboar cari |
p. 70
unde aau fcut, crede c au hotrit sfinii prini, s fie
25 de la sfntul Duh, precum au zis apostolii la sbor : Prutu-s'au sfntului Duh i noao, dupre a crora pild i alalte
toate pravoslavnice sboar au ncheiat dogmele lor ntru
asemenea chip.
Intrebciunea
30

73.

Cte i cari snt harurile sfntului Duh ?


Rapuna.

apte, pentru cari grete Scriptura la Apocalipaia? apte


fclii de foc arznd naintea scaunului, cari snt cele apte
25. P n e . 15, 25 (13, 28 T) || 32. Apoc. 4, 5.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 1, 7 3*7 4

235

duhuri alt lui Damnezeu. Dirept aceia aceste haruri ale du


hului, au mai vrtos a zice acesta duh, era la Hristos mai
bogate i mai desvrit, dupre om, precum zice prorocul:
i s va odihni asupra lui duhul Domnului, duhul nelepciunii
i nelegerii, duhul svatului i puterii, duhul cunotinei i 5
blagocestiei i va umplea pre dnsul duhul de frica lai Dum
nezeu. Aceasta o adevereaz evanghelistul loan, zicnd: i
Cuvntul carne s fcu i sllui intru noi i am vut slava
lui, slav ca unui sngur nscut de la. Tatl, plin de har i
de advr. i den plinirea lui noi toi am luat ft har pentru to
har. C ici duhul era la dnsul, ca oaUtusiu ce era cu dnsul
dup dumnezeire, i au umplut | pr* dnsul de nelepciune
i de har, dupre zis: Iar coconul crefiea fi s ntria cu
duhul, umplnduse de nelepciune, fi harul tui Dumnezeu era
asupra lui. i acestea toate trebue s s neleag dup o* 15
menire.
I n t r e b c i u n e a 74.
Care este harul cel dentiu al sfntului Duh?
R s p un s .
Harul cel dentiu este inelepciunea, adec cea de sus 20
nelepciune, pentru cere zice apostolul: nelepciunea de sus,
ntu este curat, decii pacinic, direapt, asculttoare, plin
de mil i de roade bune, neosebit fi nefarnic. nelepciunii
acetia s pune inpotriv nelepciunea trupeasc, dup
apostolul care zice: C n prostime fi tn curenia lui Dum- 25
nezeu, nu intru nelepciune trupeasc, ce tn harul lui Dum
nezeu ne-am nvrtit in lume, Inpotriv a cri trupeti i
lumetii nelepciuni, zice insu apostolul, pomenind Scrip
tura veche: Voiu pierde nelepciunea nelepilor fi nelegerea
nelegtorilor voiu ocri Unde neleptu? Unde crturariu ? 30
unde cerctoriu veacului acestuia? Au nu Dumnezeu nelep
ciunea aceftii lumi o au nebunit?
4. Isai. 11,2 [;U,. 2 3 SJ |{ 7. loan, 1, 141| 10. [loan, 14, 16 T] ||
13. Luca, 2, 40 || 21. lacov, 3, 17 || 25. 2 Cor. 1, 16 [I, 12 T) || 29. 1
Cor. 1, 16 [1, 19-20 T); Isai. 29 [14].

p. si

236

PRAVOSLAVNICA UARTUBBBE. I, 7576

n t r e b c i u nea 75.
Care este al doilea har al sfntului Duh?
R fisp u n s.

72

Harul nelegerii, au al priceperii celor ascunse |i a


5 dumnezeetii voi, pentru care Scriptura nva zicnd: i
tot neleptul cu cuget carea s'au dat nelepciune i tiina
ntru dnii s s priceap a face toate lucrurile cele bune,
cele sfinte care s cuvin, dup toate cte au poruncit Domnul.
i la cei ce era nprejurul lui Daniil: i deade lor Dumnezeu
10 nelegere i nelepciune. ntru toata crturria i nelepciunea
i Daniil pricepea n toat vedenia i in visuri. i ntr'alt loc
zice: Atunci dechise lor mintea a pricepe Scripturile. i
apostolul zice: C va da fie Domnul nelegere n toate. n
(elegerei acetia npotrivnic este nenelegerea i necredina,
15 pentru care zice Domnul: O / voi fr minte i trzii cu inima,
a crede la toate care au grit prorocii. i ntr'alt Ioc zice
apostolul: Aa fr minte sntefi; ncepnd cu duhul, acum
cu trupul svrii.
n t r e b ci u n e a 76.
Care este al treilea har al sfntului Duh ?

20

Rspuns.

Al treilea har al sfntului Duh este sfatul care npreuni alearg ctr dumnezeiasca slav i ctr spisena
sufletului omenesc i este tocmit cu direptatea, pentru carele
25 i Scriptura zice: C nu m'am ferit ca s nu vestesc voao
p 7j
tot sfatul lui Dumnezeu. Acestuia J este tnpotrivi sfatul ne
curailor, pentru care zice cntreul de psalmi: Fericit br
batul care n'au mers n sfatul necurailor. i ntr'alt loc zice:
Domnul risipete sfaturile limbilor l ocrate socotelile no30 roadelor i sfaturile domnilor batfocurete.
5.

Ishod, 36, t

||9.

Daniil, I, 17 || 12. Luc. 24, 2 [24, 45 TJ

inu 2, 7 || 15. Luc 24, 25 || 17. Gal. 3, 3 1| 25. D im . 20, 27 || 27. Psal.
1 [1]

il 29.

PsaL 32, 10.

||13.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIM. L 7 M l

237

I n t r e b c i u n e a 77.
Care este al patrulea har al sfntului Duh?
Rspuns.
Puterea, cci pzind toat ntrirea i brbia Intru
credin, trebuete s stm npotriv tuturor bntuelelor. 5
Pentru aceasta Scriptura zice: Priveghiafi, stai tn crtdinf,
nbrbtafi-v, ntrii-v. i intr'alt loc zice: Stai, dirept
aceia, ncingnd mijlocul vostru in adevr i lnbrcndu-v
cu platoa credinei, nclfndu-v picioarele intru gtirea Evan
gheliei pcii, asupra tuturor lund pavza credinei, cu care 10
vei putea stinge toate sgeile cele nfocate ale ficleanului t
priimii coiful mntuirii i sabia duhului, care este graiul lui
Dumnezeu. npotriva puterii este frica, pentru care zice cn
treul de psalmi: Acolo s'au nfricoat cu frtc, unde nu era
fric. i Domnul nostru Iisus Hriatos ne poruncete s nu Is
avem fric ca aceasta, zicnd: Nu v lemerefl de cei ce
omoar trupul i dup aceia n'au mat |mult ce s fac.

p.

I n t r e b c i u n e a 78.
Care este al cincilea har al sfntului Duh?
Rapunt .
20
Cunotina eate al cincilea har, carea sfntul cntre
o tlcuete zicnd: Cel ce pedepsete limbi, nu va mustra?
Cc/ ce nva pre om, minte? i alt proroc zice: i voiu da
voao pstori dup inima mea i vor pate pre voi, pscnd cu
tiin, adecte a cunotinei. Aceast cunotin i tiin s 2S
cade s ae tinz a cunoate voia lui Dumnezeu i a legii
salt. Acetia a pune npotriv necunotina legii i a voii
lui Dumnezeu, pentru care zice cntreul de psalmi: Vars
urgia ta preste limbile cele ce nu cunosc pre tine, i preste nprii cari numele tu n'au chemat.
30
6.
1 Cor. 16, 13 || 7. Efes. 6, 14 [6, 14-17 TJ || 14. Psal. 13,5 ||
16. Luo. 12, 4 II 22. PuL 93,10 || 23. Ierem. 3, 15 || 28, Pad. 78, 6.

238

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I,

79-90

n i r e b c i u n e a 79.
Care este al aslea har l sfanului Duh ? - '

p.

75

Rspuns.
Blagocestvia, carea cu direapia credin s ntemeiaz
la cea ntins rugciune i la bunele fapte, pentiu care aa
5 zice apostolul: Iar blagocesfia spre toate folositoare este, f
gduin avnd a vieii cei de acum i cei viitoare. i adevrat
blagocesfi aceia s zic, carii fcnd dese rugciuni ctr Dumnezeu, fug de toate pgntile i pcatele, j Blagocesfia cea
ce nu s vede. iar nu a fariseilor, numai ceia adevrat i
io de la inim, ca nu i pentru dnsa s zic Domnul: Norodul
acesta cu buzele m cinstesc, iar inima lor departe e de mine.
i iar: Farisee orbule, curete de cel tnluntru a l pharului i a l blidului ca s s fac i cea den afar a lor curat.
15

I n t r e b c i u n e a 80.
Care este al aptelea har al sfntului Duh ?

Rspuns.
Frica lui Dumnezeu, carea s cade s fie ca aceia ce
au copiii ctr prinii lor, iar nu ca ceia ce au slugile ctr
20 st&pnii lor. i dentru cea dentiu zice cntreul de psalmi:
Temehv de Domnul toi sfinii lui, cci nu este lips celor
ce s tem de dnsul. Iar pentru a doa, zice apostolul: Fric
nu este n dragoste, ce dragostea cea deplin scoate frica afar,
c frica pedeaps are, iar cel ce s teme nu s svrate
25 n dragoste. Intr'aceata chip poruncete Scriptura, s ne temem
de Dumnezeu dentru dragoste, cnd zice: Cei ce v temei
de Domnul ludai pre dnsul, toat smna lu i lacov slvii
pre dnsul. Teamse dar de dnsul toat smna lu i Izrail.
i ori carele cu frica aceasta s va teme de Dumnezeu, ap. 76 30 celea pzete poruncile lui, dup cum |este zis: De m iu
bete netine, cuvntul mioa va pzi.

5. 1 Tim . 4. 8 jj 10. M at. 15,8 1| 12. M at. 23, 2 6 1| 21, Plai. 33, 10 (33,
9 S I 22. 1 loan , 4 , 18 || 26. Peal. 21, 25 [21, 25 2 6 S ] || 30. lo an , 14, 23.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 81-64

239

I n t r e b c i u n e a 81.
Cte i care snt roadele sfntului Duh ?

Rsp uns .
Roadele sfntului Duh, au semnele dumnezeescului har
apostolul Pavel numr noao, zicnd aa: Iar roada Duhului 5

este dragostea, bucuria, pacea, rbdarea, de mnie bunvoin,


buntatea, credin, blndee, inere (adec oprelite de toate
relele). Trebue s credem c i la alte fapte bune s s zic
roade ale sfntului Duh, de vreme ce de la dnsul s pugoar i nsui lucreaz npreun ca s s svrasc de om.
Dirept aceia nu zice Pavel: npotriva acestora numai nu este
lege, ci npotriva unora ca acestora, ca cum snt i altele
asemene acestora.
I nt rebci unea 82.
Care eate a noa incheetur a credinii?

10

15

Rapuna
ntru una, sfnt, sbornic i apostoliceasc beserec.
ntrebc iunea 83
Ce nva sfnta beserec la aceast nchieetur a
credinei ?

20

Rspuns.
Patru lucruri. Intiu, c beserec este una, |sfnt, s-

p 77

bornic i apostoliceasc, dup nvtura apostolului, zicnd:

Am logodit pre voi unui brbat, fecioar curat s o dea in


naintea lui Hristos. i precum Hristos este unul, ntr'acesta 25
chip i mireasa lui este una, precum este aiave den al pa
trulea cap al poslaniei ctr Efiseni, unde zice: Unul domnul,

una credin, un botez i un Dumnezeu i Printe tutoror.


Int r eb ci une a 84.
Carea este a doa carea nva la ncheetura aceasta?
5. G al. 5 ,2 2 I I 11. [Gal. 5, 23] || 24. 2 Cor. 11,2||27. [Efes. 4. 5 6].

30

240

p.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, *4

Rspuns.
A doa lnva( incheetura aceaata cum abornica bese
rec nu ia nume den nici Intr'un loc, mcar de ar fi cel
mai alea. cci cele dupre-alocuri beeerici snt sngure, ca
5 cum cea den Efea, den Fildelfia, den Laudichia, den An
tiohia, den Ierusalim, den Roma, den Alixandria i altele. Iar
in mijlocul aceator beaereci osebite, aceia a numete mum
lor, carea Intiu au tnbogit venirea Ini Hriatoa i au priimit
venica mntuire i .ertarea pcatelor; de la carea i Ince10 ptur au luat propoveduirea Evangheliei In toat lumea dupre
pmnt, precum mrturisete Scriptura, zicnd: Aa s cdea
a ptim i Hristos i a nvia den mori a treia zi i a s propovedui tn numele lui pocin i ertare pcatelor, la toate lim78
bile |ncepnd den Ierusalim; iar voi sntei m rturii acestora.
15 Intr'alt loc zice: Fi-m'vei m rturii i tn Ierusalim i n toat
ludeia i Samaria i pn la marginea pmntului. Aijderea
aceia a zice cea dentiu, carea au strlucit mai mult dect
toate alalte beaereci, intru nvtur i In obicine, naintea
creia apostolii l da seama, precum mrturisete Scriptura,
30 zicnd: i cnd s sui Petru la Ierusalim, s pricia cu dnsul
cei ce era den obrezanie, zicnd c la oameni neobrezuii ai
intrat i ai mnCaf cu dnii ? Ctr carii rspunse Petru:
Eu ce eram puternic s zticnesc pre Dumnezeu? i deaca au
zir acestea ncetar i slvia pre Dumnezeu, zicnd: Oare i
29 limbilor Dumnezeu au dat pocin spre via? i mai jos zice:

S auzi cuvntul in urechile beserecii cei den Ierusalim pentru


dnii; i trimise pre Vamava s treac pn la Andiohia. i
intr'alt loc zice: Rnduiri s s sue Pavel i Vamava i alii
oarecaril dentru ei ctr apostoli i ctr btrnii la Ierusalim,
30 pentru ntrebciunea aceasta. Atuncea s pru apostolilor i
btrnilor, tnpreun cu toat adunarea, alegnd oameni dentru
ei, s trimit la Antiohia, tnpreun cu Pavel i cu Vamava,
p. 79
cu scrisoare ca aceaata: Prutu-sau |sfntului Duh i noao,
nimic mai mult s se pue peste greime afar den cinste ce snt
35 foarte de treab. Aijderea i Intr'alt loc zice: i deaca mergea
11.
Luc. 24, 47 [34, 4648 T] || 15. Dian. 1, 8 || 20. Prac. 11,
[11. 2- 3 T] || 23. [F. A . 11, 17-18] || 26. Stih 22 |( 28. Dian. 15, 2||
30. SUh 22 (I 33. [Stih 28] || 35. Diaa. 16, 4.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, S i85

241

pren ceti, Ie da lor nvtur s pzeasc dogmile cele rnduite


de apostoli i de btrnii cei den Ierusalim. Dirept aceia be
sereca cea den Ierusalim este mum tuturor beserecilor 91
dentiu, cftci de la dnsa au nceput a s tinde Evanghelia
la toate margenile (mcar c inpraii apoi au dat cele den* 5
tiu ale cinstii Rmului celui bitrn i celui tnlr, pentru
puterea lnpriei. care era la dnsele, dup al treilea canon
al celui a toat lumea al doilea sbor den arigrad) i ea
s'au fcut sbornic, cci toate limbile au priimit credina i
nvtura ei.
. 10
I n t r e b c i u n e a 85.
Ce s nva al treile la aceast incheetur a credinei ?
Rspuns.
Cum alt temeiu nu este al beserecii, fr numai Hristos,
dup cum zice apostolul: C alt temeiu nimeni nu poate s 15
pue fr ct cel ce este pus, care este Iisus Hristos. i de sft
i zic vreodat i apostolii i prorocii temee credinei i besericei, precum zice loan: Cum cetatea cea mare Ierusalimul

avea zid, in doaosprzece temee zidit i t intrnsele era numele acelor doisprzec.e apostoli ai mielului. i Pavel zice:
C sntem ziditi pre temeiul apostolilor i a prorocilor. Aceasta

*m
20

trebue s s neleag c prorocii i apostolii nu sftnt hire


i Intiu temee credinei, cci temeiu ca acesta este sngur Hristos, ce al doilea i oarece pre ct aceia ca nite vecinii i mai apropiai s'au zidit deasupra spsitoarei inv- 25
turi a lui Iisus Hristos Domnul nostru; i s artar intiu,
ca s tinz credina lui Hristos la toate margenile lumii, cci
c Hristos .nu 'au ntemeiat besereca deasupra oamenilor,
ce deasupra lui i deasupra dumnezeetii sale nvturi.
Aijderea dentr'aceast incheetur ne nvm c sftngur 30
Hristos este cap beserecii, dup nvtura apostolului, zi
cnd: C brbatul este cap muerii, cum i Hristos este cap
beserecii; i el este mntuitoriu trupului. i intr'alt loc zice.

Acesta este capul trupului beserecii, care este nceptur;


15. 1 Cor. 3, I t II 18. Apoc. 21 (14)||21. Efes. 2. 1 [2, 20 T] || 32.
Efes. 5, 23 || 34. [Col. 1. 18).
16

242

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I. 65 67

ntiu nscut den mori, ca s fie Intru tofi el frunta. Cci de


zic i pre la besereci cei ce snt mai mari ai lor arhierei
capetelor, aceasta trebue s s neleag cum ei snt de loc
iitori de ai lui Hristos, fiete care la a sa eparhie i capete
osebite, dup Scriptura carea zice: Grijuii-v pre voi i toat

10

turma, ntru carea pre voi Duhul cel |sfnt v'au pus episcupi, ca
s pstorii beserec lui Dumnezeu, carea o au ctigat pren
al lui snge. Fiind nceptoriul pstorilor sngur Iisus Hri
stos, precum zice Petru: i ivindu-se nceptoriul pstorilor
vei lua cea nevetejit a sa cununa slavei.

p. 81

I n t r e b c i u n e a 86.
Ce s nva a patra la aceast ncheetur a credinei ?
Rapuna.
ncheetur aceasta nva pre fiecare pravoslavnic cum
15 trebue a s supue beserecif, dup nvtur lui Hristos,

carea Zice: Iar deaca nici de beserec va asculta, fie- ie ca


pgnul i ca vameul. i spre acestea beserec are volnicia
aceasta, ct cu sboarle cele de atoat lumea s ispiteasc
20

25

Scripturile, s judece pre patriari, pre papi, pre episcupi,


s-i supue dup grealele lor n canonetele certri i pe
depse. De vreme ce este stlp adevrului i temeiu, dup
cum zice apostolul: Ca s tii cum trebue tn casa lui Dum
nezeu a petrece, carea este beserec Dumnezeului celui viu.
stlp i ntrire adevrului.
I n t r e b c i u n e a 87.
Care snt poruncile beeerecii?

Rspuns.
Poruncile beserecii cele mai alese snt noao. ntiu
p 82
este s sa roage fiecarele la Dumnezeu { cu nfrngere i
30 dechidere a inimii i a s nvee tainile cu ornduelele beserecii, in toate Duminecile i la zilele cele srbtoare,
5. Diaa. 20, 28 || 9. 1 Petru, 5, 4 jj 16. M at. 18, 17 || 22. 1

PRAVOSLAVNICA MARTUEISIM, I. 47-64

243

adec ascultnd utrnea, leturghia, vecernia i cazania, c


zice Scriptura: Cade-se pururea s ruga $i a nu lipsi. i
intralt loc zice: Pren toat ruga i rugciunea rugndu v
in toat vremea ntru duh i intru aceasta preveghind, cu toat
rbdarea i rugciunea pentru toi sfinii. i intr'alt loc zice s
acesta Pavel: Necurmat v rugai.

Intrebciunea 88.
Care este a doa porunc a beserecii?
R s p u n 8.
A doa porunc este s pzeasc cretinul in toi anii 10
cele patru rnduite posturi. Intiu, cel den naintea Naterii
lui Hristos, care ncepe de la 15 ale lui Noemvrie. Al doilea,
postul cel mare, care Hristos l-au fcut, precum zice Scrip
tura: i postind zile 40 i nopi 40, apoi au flmnzit. Al
treilea, al sfinilor apostoli, care l ncepe beserec deaca trece 15
o sptmn den praznicul sfintei Petdesetniei. i s. zice
al apostolilor pentru pricina aceasta, cci In vremea aceia
apostolii postia, trimeindu-se la propovedania Evangheliei,
precum s vede Ia Diania lor, unde zice: Atuncea postind i
rugndu-se j i puind minele preste ei, i slobozir. Al patrulea 20 p S3
post s face naintea praznicului Adormirei Prea Sfintei de
Dumnezeu Nsctoare i pururea Fecioarei Mriei, care s
ncepe de ntia zi a lunii lui Avgust i s sfrate la 15
zile a aceia luni. Aijderea trebue a s pzi i postul
Miercurii i al Vinerii, iar nu al Simbetii i al Duminecii, 25
dup canonul 66 al sfinilor apostoli, afar den Snbta cea
mare. Aijderea au dat nvtur beserec s postim i la
patrusprzece a lunii lui Septemvrie, la nlarea crucii,
pentru c facem pomenirea paternei Domnului nostru Iisus
Hristos, cetind Evangheliele paternei sale. i la doaozeci i 30
noao a lui Avgust, ca s cinstim tierea capului PrediteceluL
cu post. Afar dentr'aceasta ne-au dat nvtur s nu po
stim la nite zile rnduite, cum este den zioa Naterii lui
2. Luc. 18, II 3. Efes. 6, 18 || 6. 1 Tea. 5, 17 || 14. Mat. 4 [2]||

244

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, M 9 0

Hristos pn la Bogoiavlenie i toat sptmna Patelor i


sptmna dup Petdesetnit i sptmna arilor i spt
mna brnzei, carele e datoriu fiete ce cretin pravoslavnic
s le pzeasc.
I n t r e b c i u n e a 89.
Care este a treia porunc a beserecii ?

p. 84

Rspuns.
S s cinsteasc duhovnicii cu cuvioasa | cucernicire,
ca nite slugi ai lui Dumnezeu i mijlocei crei mijlocesc
io pentru noi ctr Dumnezeu; mai vrtos cei ce spovedesc,
ca nite prini duhovnici, i de la aceis s cade s ne sf
tuim pentru spsenia noastr. Pentru porunca aceasta Scrip
tura griete intr'acesta chip: Aa pre noi s ne socoteasc
omul, ca pre nite slugi ai lu i Hristos i deregtori de tainele
15 h i Dumnezeu. i ntr'alt loc zice: Rugm dar pre voi, fra
ilor, s tii pre ceia ce ostenesc ntre voi i snt peste voi intru
Domnul i nva pre voi; i socotii pre dnii mai de prisosit
tn dragoste, pentru lucrul lor. i tntr'alt loc zice : Nu tii c
cei ce sfintele lucreaz, den beserec mnnc ? i cei ce lng
20 jrtvnic slujsc, cu jrtvnecul au parte ? Aa i Domnul au
rnduit celor ce vestesc Evanghelia, den Evanghelie a tri. i
iar zice: Preoii crei bine poart deregtoria, cu ndoit cinste
s s nvredniceasc, mai vrtos cei ce s ostenesc cu cuvntul
i cu nvtura. i oamenii mireni nu s cade s s ames25 tece la lucrurile cele duhovniceti, dup cum zice apostolul:
Frailor, de s va i prinde omul ntro vreo greol, voi, du
hovnicii, ntrii pre unul ca acesta n duhul blndefei.

I n t r e b c i u n e a 90.
Care este a patra porunc a beserecii ?
30

Rspuns.
S ne iapoveduim pcatele noastre de petru ori in an.
naintea preotului celui pre lege i cu pravoslavie hirotonit;

_________

13.. 1 Cor. 4. 1 |! 15. I Tes. 5, 12 [5, 12-13 T) || 18. 1 Cor. 9.


13 J9, 13 14 ] || 22. 1 Tim. 5, 17 || 26. G al. 6, 1.

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, I, 9093

24$

iar cei ce procopseac in blagoceatvie i in cuviin, a a


ispovedeaac in toate lunile; iar cei mai proti datori alnt
mcarfi intr'un an odat s fac ispovedanie pcatelor aale,
i aceasta a fie la vremea sfntului poet. Iar la cei bol
navi, aceasta a cade s fie grija cea dentiu, s- curele 5
cum mai de srg cunotina sufletului lor cu ispovdanie
i s fie prta de sfnta cumenectur, fcndu- cu toat
smerici^nea mai nainte sfntul maslu.
I n t r e b c i u n e a 91.
Care este a cincea porunc a beserecii ?
Rspuns.
ie
S nu s i cinsteasc crile ereticilor, nici s s auz
hulitoarea lor desclie, de ceia ce nu snt den ispitii i tiui
in sfnta Scriptur, i n tiine, nici s s ntrebe cu dnii
carte, nici amestec cu ei s aib, dup cntreul proroc
care zice: Fericit brbatul care n'au mers tn sfatul necurai- 15
lor i In calea pctoilor n'au sttut. i ntr'alt loc porun
cete Scriptura, zicnd: De ereticul om \dupre ntia i a doa
nvtur prsete-te.
I n t r e b c i u n e a 92.
Care este a asea porunc a beserecii?

30

R sp uns .
S rugm pre atot bunul Dumnezeu pentru toat a*
zarea oamenilor. ns ntiu pentru duhovnici, adec pentru
prea sfntul patriarh, pentru mitropolitul i episcupul epar
hiei i pentru tot clirosul. Apoi pentru mpratul, pentru 25
domnul, pentru toat btrnimea i toat politia; pentru ta
bra i mai vrtos pentru ceia ce fac bine la besereci i
grijuesc s adaog credina cea sbornic i pravoslavnic,
dup apostolul, unde zice: Rog, dar mai nainte de toate, s
facei rugi, rugciuni, cereri, mulemiri pentru toi oamenii, 30
pentru nprafi i pentru toi crei snt mai mari, ca odihnit
i lin via s trim, ntru toat blagocestoia i curenia,
15. Psal. 1 [1] II 17. Tit. 3, 10 || 29. 1 Tun. 2, 1 (2, 1-3 T|.

p. W

246

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, L 92 94

ju n frii cd aceasta e bun i priimit naintea M ntuitoriului


nostru Dumnezeu. Aijderea a ne rugm i pentru cei ador
mii crei s'au dus den viaa aceaata cu credin pravoslav
nic. Aijderea i pentru eretici i ahizmateci, ca s s nI toarc la pravoslavnica credin, mai nainte pn a nu pur
cede ei den viaa aceaata.

m gj

I n t r e b c i u n e a 93.
Care este al aptelea porunc a beserecii ?
. Rapuna.
S s pzeasc posturile celea i rugile care s vor
porunci oeebi de la mitropolitul aau episcupul in eparhia sa,
de toi eparhianii necltit? care va porunci el, pentru vreo
treab de nevoe, adec ca a ntoarc direapta urgia lui
Dumnezeu, care cade asupra norodului su i s-l izbveaac
15 au den moarte, au de foamete, au de rzboiu, au de se
cet, au de ploi asuprite, au de tmduirea bolnavilor, au
de mngerea celor nec&jii, precum s vede la Diania apostolilor, unde scrie: C Petru era n temntf la paz, tar
rugciunea s fcea ntins de beserec ctr Dumnezeu pentru
20 dnsul
I p t r e b c i n n e a 94.

10

Care este a opta porunc a beserecii?


Rspuns.
S nu cuteze mirenii s ia cu sila cele bune i care
25 snt stttoare ale beaerecii, s le slujasc In trebile lor. Iar
duhovnicetii ispravnici snt datori s poarte grija den bu
nele beserecii, podoabele i cte altele snt de treab la be
serec. Aijderea hrana i inbrcmintea a celor ce slujsc
p, 88
beserecii i sracilor i striinilor, dup nvtura |Scripturii
30 care zice: Iar ucenicii pre ct fiecarele avea, rndutr fiete
carele dentru ei spre slujb s trim i celor ce lcuesc tn Iudeia
frafi, carea i fcur, trimefind ctr btrni, pren mna Varnavei i a lai Saolu. Aijderea nu este dirept nici mirenilor
18. Prax. 12, 5. |j 30. Dian. 11, 29 (11, 29 30 TJ.

PRAVOSLAVNICA m ARTUBISRE, I, 94 - 97

?4 7

nici arhiereilor, care arhieresc la vreo beaerec, s Mi


neze banii, sau alte dechiee ale ei, cari li vin au. den ru
gciunea cuiva, au den dar, i s le lucreze la trebile lor,
ca s nu pi vreo sil i ntoarcere, gndul celuia ce le-au dat.
I n t r e b c i u n e a 95.
Care este a noa porunc a beserecii?

Rspuns.
S nu s fac nunte ia zilele care zticnete besereca.
Aijderea s nu mearg cretinii pravaslavnid la jocurile i
la privirile cele ocrite i hulite; nid s urmeze obiceele cele 10
varvare, ce s s fereasc de acelea ct va fi putin.
I n t r e b c i u n e a 96.
Dirept ce zicem c credem n beserec, care este zi
dire, datoriu fiind tn Dumnezeu numai s credem?
Rspuns.

Cci mcar c besereca eate zidire, de oameni lucrat,


iar are cap pe singur Hristos, cel adevrat Dumnezeu, pre
Duhul cel sfnt, care o nva pururea i o face prcum zice
apostolul: |Mireas curat i nentinat a lui Hristos; i:
Stlp i ntrire a adevrului. i dogmele i nvturile ei nu 20
snt omeneti, ce dumnezeeti. Dirept aceia zicnd c cre
dem intr'nsa, gndim c i credem la cele de Dumnezeu ale
sale date cuvinte i de Dumnezeu suflate porunci. Pentru ci
zice Scriptura : C de Duhul cel sfnt purtndu-se, eu grit
sfinii ai lu i Dumnezeu oameni. i Pavel zice: Nu cuvnt o- 25
menesc ai priimit, ce precum este cu adevrat, cuvntul lui
Dumnezeu. i dentr'aceasta ne pornim a crede nu numai
sfnta Evanghelie, care aceia au ales, pentru carea Hristos au
poruncit, zicnd: Credei tn Evanghelie, ce i tn toate alalte
Scripturi i sibornece rnduele.
30
I n t r e b c i u n e a 97.
Care este a zecea incheetur a credinei ?
19. 12 Cor. II , 2; Efe*. 5, 271 || 20. 1 Tim. 3, 15 || 24. [2 Petru.
1. 21] || 25. 1 Tes. 2, 13 || 29. {Marca, t, 15].

p.

89

248

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRI*. I, 97 100

R spun.
Mrturisise un botez Intru ertarea pcatelor.
I n t r e b c i u n e a 98.
Ce invati ncheetur aceasta a credinei ?
5

Rapuna.
De vreme ce aduce aminte de botez, care este ntia
tain, ne d pricin ca s socotim pentru cele apte taine ale
beserecii, care snt acestea: botezul, mirul, cumenectura,
pocina, preoia, cununia i maslul. Aceste apte taine s
. io sue la cele apte |haruri ale sfntului Duh, de vreme ce pren
mijlocul tainelor acestora i vars Duhul cel sfnt darurile
i harul su in sufletele celora ce precum a cade a veni,
i iau parte despre dnsele. Pentru care lucru, patriarhul
Jeremia pre larg vorovete, la cartea ce au acris ctr Lu>5 lerani, pentru ca s s ntoarc la calea cea direapt.
Intrebciunea
Ce este taina?

99.

Rspuns..
Taina este o plinire, carea dedeauptul oare cruia chip
20 vzut, este pricin i aduce la sufletul celui credincios ne
vzutul har al lui Dumnezeu, rnduit fiind de Domnul nostru,
pren care fiete care den cei credincio ia dumnezeescul har.
Intrebciunea
Ce lucruri s cer la tain ?
25

100.

Rapuna.

Trei; materie alctuitoare, cum este apa Ia botez, pinea


i vinul la pricgtanie, untdelemnul i alalte, dup cum va
fi taina. A doa, preotul care va fi pre lege hirotonit, au episcupul. A treia, chemarea sfntului Duh i chipul cuvin 30 telor cu carele preotul sfinete taina cu puterea sfntului
Duh, cu gnd hot&rlt ca s o sfineasc.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 101 1C3

249

ntrebci unea 101

? 91

Pentru care svrit tainele s'au rnduit?


Rsp uns .
ntiu, ca a fie semne adevrailor fiilor lui Dumnezeu,
adec a beserecii cei pravoslavnici, sbornice i apostoliceti. 5
C cine lucreaz tainele acestea precum s cade, este la besereca lui Dumnezeu, adevrat i hire mdulariu al ei i
dup har fiiu lui Dumnezeu. Al doilea, ca s avem nesmintit
semn credinei noastre cei ctr Dumnezeu, de vreme ce
fiind noi adevrai cu credina i cu bunele fapte, s ne sp 10
sim spre viaa cea venic. Al treiles, ca s avem leacuri
fr de ndoial s gonim boalele pcatelor noastre.
n t r e b c i u n e a 102.
Ce este taina cea dentiu a botezului?
R sp uns .

15

Botezul este o splare i ucidere strmoscului pcat,


pren cea de trei ori afundare in ap, zicnd preotul cuvin
tele acestea: In numele Tatlui, amin; i al Fitului, amin;
i al sfntului Duh, amin. i dupre a doa naterea aceasta
den ap i duh, s face Inpcciunea omului cu Dumnezeu 20
i s slobozete intrarea intru Inpria ceriurilor, dup cu
vintele Mntuitorului noatru, zicnd: De nu s va nate ne-

tine den ap i den duh, na poate s ntre ntru |inpria


lui Dumnezeu. Aceast tain odat lundu*se, a doa ora nu s

d; numai cela ce boteaz s creaz cu pravoslavie, un 25


Dumnezeu in trei ipostasis i s zic cu deadinsul i nes
chimbat cele ce mai sus s'au zis cuvinte: In numele Tatlui
i al Fiiului i al sfntului Duh, amin, dup socoteala sbornicetii i pravoslavnicei beserecii.
n t r e b c i u n e a 103.
Ce trebue a s pzi la taina aceaata?

18. Naul e datoriu a rspunde: Amin j| 22. loan, 3, 5.

30

250

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 103 104

Rspuns.

Cea dentiu este c pruncul cu na-su (carele s cade


s fie pravoslavnic) trebuete s s tgduiasc, adec s
s lepede de diavolul i toate lucrurile lui i de slujba lui
5 i de toat cinstea lui. Iar de va fi cel ce s boteaz de
vrst deplin, trebue insu el sngur s fac tgduirea dia
volului, rspunznd la ntrebrile preotului i scuipind pre
diavolul i toate lucrurile lu i; decia s mrturiseasc semnul
credinei. Iar de va fi prunc, s mrturiseasc naul lui
io pentru dnsul semnul acesta al credinei i s s fgduiasc
pentru dnsul la Hristos. Aijderea i aceasta s cade s s p
zeasc la botez, s fie ap curat, nu amestecat cu alt lucru,
nici meterugit, n id alt umezeal. i cel rnduit botez nu s
p. 9j
cade s s fac j de alt dneva, fr dect de preotul care va fi
15 pre lege. Iar la vreme de vreo nevoe, poate s o fac taina aceasta i obraz mirenesc, de brbat sau de fmee, lund cea
ce s cuvine materie, ap chiar i fireasc, zicnd asupr
i cele ce s'au zis cuvinte: n numele Tatlui i al Fiiului i
al sfntului Duh, fcnd i cea de trei ori afundare. i un
20 botez ca acesta atta putere are, ct nedndu-se a doa ora,
este fr de ndoial pecete spseniei cei venice. Iar care
s fie roada i ctigarea tainii acetia, pre lesne fiete carele
o
cunoate, cci c ntiu taina aceasta rdic toate pca
tele, Ins la prund cel de la strmo pcat; iar la cei mari
25 i al strmoilor i al lui cel de voe pcat. A doa, omul s
inoete i s mut la indireptarea ceia care avea cnd era
nevinovat i fr pcate, precum mrturisete apostolul, zi
cnd : Ce v'afi splat, ce vafi sfinit, ce vai ndireptat n nu
mele Domnului Iisus i ntru Duhul Dumnezeului nostru, Dupre
30 aceia botezaii s fac mdulare trupului lui Hristos i cu
Domnul nostru ne inbrcm, cci zice apostolul: Ci in

Hristos vai botezat, <[i/C> Hristos v'afi nbrcat.


Intrebciunea

104.

Care este a doa tain la besereca lui Hristos ?


28. [1 Cor, 6, 11] || 31. [Gal. 3. 271.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 104 105

251

Rspuns.
A doa tain este mirul, care s'au nceput den vremea
aceia, cnd Duhul cel sfnt s'au pogortt la apostoli, pecetluindu-i cu dumnezescul su har, ca s propoveduiasci
stcios i necurmat credina lui Hristos. i ajutoriul acesta
trebuete i celor ce s boteaz i precum atuncea Duhul 5
cel sfnt s'au pogorit la apostoli in chip de foc i au vftrsat
pre dnii harurile sale, intr'acesta chip i acum, cnd preotul
unge pre cel ce a boteaz cu afntul mir, s vars asupra
iui harurile sfntului Duh, care este siave den cuvintele care to
e datoriu preotul a zice, cnd lucreaz taina aceseta: Pecetea
darului Duhului sfnt, amin. Ca cum ar zice: cu ungerea acestui sfnt mir, te pecetlueti i te adeverezi n harurile sfn
tului Duh, care iei spre adeverina credinii taie cei cre
tineti. i aceasta s tocmete cu cuvintele apostolului, csre 15
zice: Iar cela ce adevereaz pre noi tnpreun cu voi tn Hristos
i ungndu-ne pre noi, Dumnezeu, cel ce ne-au i pecetluit pre
noi, Dumnezeu, i ne-au dat arvuna Duhului ntru inimile noastre.
Ungerea aceasta a mirului, au mai vrtos s zicem lucrsrea
aceasta a ungerii, s fcea n vremea apostolilor, pren pu- 20
nerea minilor deasupra, cci zice Scriptura: Atuncea punea
deasupra minile peste dnii t lua Duh sfnt. |Apoi s fcea
cu ungerea mirului, precum mrturisete sfntul Dioniaie Areopaghitul, ucenicul fericitului Pavel.
I n t r e b c i u n e a 105.

p. 95

25

Cte lucrare s cearc la aceast tain?


Rspuns.
Intiu s cearc s s fac mirul acesta de episcupul
cel mai mare. A doa, s aib materia cea ce s cade, adec:
unt uadelemnuli valsamul i alalte mirizme. A treia, s cesrc 30
c ndat dup botez e ung preotul pre cel ce s boteaz, la
cele rnduite mdulare, zicnd deasupra cuvintele acestea:
3.
Prax. 2 [2] || 16. 2 Cor. I, 21 (I, 21-22 T] ||21.
(8, 17 TJ II 23. / Ierarhia cereasca, 4; cf. P. G. 3, 472475].

Prax 8, 7

252

^ w

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 105 107

Pecetea darulai Duhului sfnt. amin. Den taina aceasta s


nasc roadele acestea ntiu, c precum cu botezul ne natem
de iznoav, ntr'acesta chip cu sfntul mir ne facem prta
sfntului Duh, adeverindu-ne spre credina Domnului, i ne
5 aducem spre dumnezescul har, dup apostolul care zice:
C ne-au mntuit pre noi dup a le i m il, pren scldtura
iar naterii i notrea Duhului sfnt, a cruia au vrsat
bogat asupra noastr pren Iisus Hristos, M ntuitoriul nostru.
A doa, c i cu puterea sfntulului Duh, aa sntem adevrai
io i ntrii, ct nu poate s i vatme nimic aufletul nostru, vrjmaul cel de gnd. Taina aceasta nu s d a doa or fr ct
la ceia ce s vor ntoarce den tgduirea | numelui lui Hriatoa.
Intrebciunea

106

Care este a treia tain ?

15

Rapuna.

Sfnta Leturghie, adec trupul i sngele Domnului nostru


Iisus Hriatoa, dedesuptul vederii pinei i a vinului, n care
este adevrat i ales de fat, adecte dup fiina lucrului,
Iisus Hristos. Aceaet tain covrate pre toate celealalte i
20 mai mult dect celealalte folosete la spsenia noastr, de
vreme ce la taina aceasta tot harul i buntatea Domnului
Iiaus s arat la cei credincio i s pune nainte, precnm
s va cunoate mai n jos.
Intreb ciune a
25

107.

Ce trebue s s pzeasc la taina aceasta 7


Rspuns.

ntiu, aceast tain nimeni altul nu poate s o fac,


ori la ce treab sar ntmpla, fr numai s fie preot pre
lege. A doa, s cade a grijasc a fie jrtvnic acolo unde
30 va vrea s alujaac sfintele, sau antimis, fr de care nici
intr'un chip nu poate s aduc cea neangerat jrtv. A treia,
trebue a lua aminte s fie cea ce s cade materie, adec

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, |T

253

pine de gru dospii, ct s va putea de curat, i vin ne*


amestecat de nici un feliu de alt umezeal i curat in sine.
i la i proscomidie s toarn i ap spre plinirea Scripturii
care zice: Ca unul den slujitori, cu sulia coasta lui Inpunse
i ndat au iit snge i ap. A patra, trebue s aib preotul 5
gndul ca acesta la vremea ce sfinete darurile, cum aceast
usie a pinei i usia vinului s mut tn usia adevratului trup
i snge a lui Hristos, pren lucrarea sfntului Duh, a cruia
chemare face la ceasul acela, ca s svrasc taina aceasts,
rugndu-se i zicnd: Trimite Duhul tu cel sfnt preste noi 10
i preste acestea c-s puse nainte daruri, i f pinea aceasta

p. 97

cinstit trup al Hristosului tu. Iar cel ct e in pharul acesa


cinstit snge al Hristosului tu, mutndu-le cu Duhul tu cel
sfnt. Dirept c dup cuvintele scestea mutarea usiei ndat

s face i s schimb pinea spre cel adevrat trupul lui 15


Hristos i vinul spre adevratul snge; rmn numai chipu*
rile care s vd i aceasta e dup dumnezeiasca tocmeal.
i intiu, mcsr c nu vedem trupul lui Hristos, iar s ere
dem c este, dupre cuvintele care au zis: Acesta este trupul
mieu i acesta este sngele mieu, creznd mai vrtos in cu 20
vintele i puterea aceluia, dect intr'ale noastre simiri, csre
pricinete fericire credinei, pentru c fericii, zice, cei ce n'au
ozut i au crezut. ! A doa, c firea omeneasc urte cea
p 96
crud mncarea crnii. i de vreme ce vrea s ia unirea lui
Hristos, cu cumenecarea crnii i a sngelui su, ca s nu o 25
urasc scrbindu-se omul, au tocmit pronia lui Dumnezeu
i* d sngur carnea sa i sngele su spre mncare i
butur celor credincio, supt tnbrcmintea pinii i a vi*
nului. Pentru aceasta Grigorie Nisis i sfntul Damaschin pre
larg vorovese/r Iar cumenectura tainei acetia trebue s s 30
fac dup amndoao chipurile, a pinii i a vinului, atta
despre duhovnici, ct i despre mireni, de vreme ce Hristos
nescond nici una, aa au poruncit, zicnd: Adevr, adevr
zic voao, de nu vei mnca carnea Fiiului omenesc i s bei
sngele lui, n'avei via venic Intru voi. Cel ce mnnc

35

4.
loan. 19 [34] J) 22. loan, 20, 29 j| 29. [Grigorie al Niuei, Cuvnt
eotehrtic, 37; cf. P. G. 45, 9397; Damaacho, Dogmatica, 4, 14; cf. P. G.
94, 1136-1153] ,33. loan, 6, 53 |6. 53-54 Tj.

254

PRAVOSLAVNICA 8 , , 107

carnea mea i bea sngele miea, tn mine rmne i eu intru el.


Pentru c i i sfinii apostoli dupre cum o au luat de la Hristos,
aa o au i dat mirenilor i preoilor a fi prta amndurora
chipurilor, precum scrie ctr Corinteni Pavel apostolul, zi5 cnd: C eu am luat de la Domnul, care am i dat voao, c
Domnul Iisus Hristos, n noaptea care s vindea, au luat pine
i mulemind au frnt i au zis: luai, mncai, acesta m este
trupul, cel ce pentru voi s frnge. Aceasta facei spre a mea
p. 99
pomenire. |Aijderea i pharul, dup ce au cinat, zicnd:
harul acesta este noul testamint ntru a l mieu snge. Aceasta
facei de cte ori vei bea, ntru a mea pomenire. Cinstea care
tebue s dai la nfricoatele acestea taine, s cade s fie
intr'acesta chip, ca ceia ce s d i la sngur Hristos, cum
s'au zis mai n sus. C precum pentru acela au zis Petru, den
15 rostul tuturor apostolilor: Tu eti Hristos, F iiu l lu i Dumnezeu
celui viu, Intr'acesta chip s zicem i noi fiete care, inchinndu-ne: Crez Doamne i mrturisesc, c tu eti adevrat
Hristos, F iiul lu i Dumnezeu celui viu, care ai venit n lume a
mntui pre pcto, dentru carii eu snt cel dentiu. Aijderea
20 taina aceasta s aduce jrtv pentru toi pravoslavnicii cre
tini vii i adormii, tn ndejdea nvierei vieii de veci, care
jrtv nu s va sfri pn la judecata cea de apoi. Roadele
tainei acetia snt acestea: Intiu, pomenirea cea f ir i de p
cate paterne i a morii lui Hristos, dup cum s'au zis: C
25 de cte ori vei mnca pinea i pharul acesta vei bea, moartea
Domnului vestii, pn cnd va veni. A doua dobndi care ne
d este cci taina aceasta s face blnzime i buntate ctr
Dumnezeu pentru pcatele noastre, veri viilor, veri i morilor.
P 100
Dirept aceasta nici una den sfintele | leturghii s face, care
30 s i nu si faci Intr'insa rugi i rugiciuni ctr Dumnezeu
pentru pcatele noastre. A treia dobnda este c care cre
tin s afl de fa adese la jrtva aceasta i s s i cuminece
cu taina aceasta, s izbvete prentr'nsa de toat bntuiala
i priimejdia diavolului; cci c nu cuteaz vrjmaul sufle35 tului s vatme pre cela ce tie c are pre Hristos rmas
ntr'insul. Gtirea spre cumenectura nfricoatelor taine
5.1 Cor. 11, 23 [i i; 23 - 25 T] || 15. M at. 16 [161II 24. 1 Cor. 11, 26.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 107 10

255

trebue s fie dup ornduiala beserecii noastre cei pravoalav*


nice, adecte cu curat iapovedanie i post i dechidere i
inpcftciune desvrit cu toii i cu altele asemene aceatoar.
I n t r e b c i u n e a 108.
Care este a patra tain?

Rspuns.
Preoia, care este In doao feliuri, una duhovniceasc
i alta tainic. De preoia cea duhovniceaac toi cretinii
pravoslavnici snt prta, precum- nva Petru apostolul, zi*
cnd: Voi dar, rod ales, tnprteasc preoie, limb sfnt, 10
norod spre ctigare. i loan la Apocalipsis: Tt-ai junghiat i

ai rscumprat lui Dumnezeu pre noi cu sngele tu den tot


feliul i limba i norodul t neamul. i ai fcut pre not Dum
nezeului nostru tnpral i preoi. i dup preoie ca aceasta, |
s fac i prinoase ca acestea, adecte rugSciuni, mulemiri, 15 p. ltir '
omorire trupului, dttoriu spre mucenie pentru Hristos i
altele asemene, spre care ndemnnd, zice apostolul Petru:

i vot. ca nite pietri aii v zidii cas duhovniceasc, preoie


sfnt c s aducei duhovnicetijrtve, binepriimite la Dum
nezeu pren Iisus Hristos, i Pavel zice: Rog dar pre voi, irailor, pentru milosrdiile lut Dumnezeu, s punei trupurile
voastre jrtv vie, sfnt, bine plcut lui Dumnezeu, cea cu
vnttoare slujba vostr.
*

20

I n t r e b c i u n e a 109.

Cum s face tainica preoie?

25

Rspuns.
Preoia care este tain, rnduitu*s'au la apostoli de la
Hristos i pren cea deasupra punere a minilor lor, pn
in zioa de astzi s face hirotonie, priimind apostolii epiacupii pre dnii spre darea dumnezetilor taine i slujba 30
cea de mntuire a oamenilor, precum au zis apostolul: Aa

pre noi s ne socoteasc omul, ca pre nite slugi a lut Hristos,


10. t Petru, 2 ,9 II 11. Apoc. 5, 9 (5, 9-10 T] || 18. 1 Petru, 2, 5 ||
20. Rm . 12, 1 || 31. 1 Cor. 4, 1.

256

p. 102

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 100 110

f tocmi/ori tainelor Iul Dumnezeu. La tocmirea aceasta doao


lucruri s cuprind: intftiu, puterea i volnicia a dezlega p
catelor oamenilor, cci spre aceasta s'au zis : O ri cte vei
dezlega pre pmnt, va fi dezlegat In ceriu. A doua, |volnicia
5 i puterea a nva, carea cu cuvintele acestea s tlcuete:
Mergnd, dirept aceia. nvai toate limbile botezndu-i pre ei
In numele Tatlui i al Fiiului i al sfntului Duh. Deci
Hristos au trimis pre apostoli spre propoveduire, iar apo
stolii hirotonisind pre alii, li trimitea la aceia lucru, precum
10 s adun den cuvintele sfntului Luci, zicnd: Atuncea
punea deasupra minile peste dnii i lua Duh sfnt. Ase
mene aceia slujnd, adecte s aduc nesngerata jrtv ctr
Dumnezeu i s posteasc, au zis Duhul sfnt : Osebii-m
dar pre Varnava i pre Savlu la lucrul care i-am chemat
15 pre dnii. Atuncea postind i rugndu-se i puind minile
asupra lor, ti trlmiser. i Pavel zice: Minile degrab pre
nimeni nu pune. Dirept aceia, cu aceast hirotonie * cu lu
area de la unul la altul, carea nici odat nu s'au curmat,
au puterea a nva mntuitoarele dogme, ceia crei snt
20 trimi la lucrul acesta. Iar ci nu s'au trimis, nici s'au
ales spre aceasta, nu trebue nici de cum s s amestece
la aceasta, dupre zisa lui Pavel: Cum dar vor propovedui,
deaca nu s vor trim ite?
I n t r e b c i u n e a 110.
25

Ce trebue a s socoti la aceast tain?


Rspuns.

30

Trebue s s cerce obrazele care vor s s sue la o


tain ca aceasta, s aib trei lucruri. Intiu, bun i curat
cunotin a sufletului, stnd departe de pcatele celea* ce
zticnesc preoia. A dos, s aib i tiin i nelepciune,
atta la tocmeala dumnezeetilor taine, ct i la Intemeerea
norodului de obte, cu cazaniile lor. i a treia, s aib toate
mdulrile lor sntoase, cari snt de treab spre aceasta.
3. M at. 18, 18 || 6. M at. 28. 17 || 10. [F. A . 8, 17] || 13. (F. A .
13, 2-3) !| 16. 1 Tim. 5, 22 || 22. Rm . 10, 15.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 111 113

257

I n t r e b c i u n e a IU.
Mai nainte de preoie ant oare alte rnduele de si dau ?
Rspuns.
Preoia cuprinde in sine toate spiele, iar Inc tre
bue dup rnduialft a s dea, cum e cetitoriul, cntreul, 5
purttoriul de sfenice, ipodiaconul, diaconul, pentru care
mai pre larg arat vldicetile molitvnice, ce se zic rn
duitoare. La acest loc destul numai s zicem spre nv
tura pravoslavnicii mrturisiri, cum c episcupul trebue s
arate la fiete ce api care hirotonete, lucrul ce-i d pre 10
mn, au dumnezeiasca lucrare a preoiei, au cetirea Evan
gheliei, sau a Apostolului, sau s aduc sfintele vsse, sau
podoaba beserecii, pentru c toat rnduiala are semnul su
cu | care fiete care s osebete de altul i trebue episcupul
s o desJuasc.
15
I n t r e b c i u n e a 112.
Care este a cincea tain?
Rspuns
A cincea tain este pocina, carea este o durere a
inimii pentru pcatele care au greit omul, care le hulete 20
naintea preotului cu adevrat gnd s- indirepteze viaa
spre cea viitoare i cu poht s svrasc ori ce-l va canoni
preotul duhovnicul su. Aceast tain are putere i- ia puterea
sa, cci dezlegarea pcatelor s face pren mijlocul preotului,
dup ornduiala i obiceiul beserecii. Care ndat cum I 25
va lua ertciunea lui, i s iart pcatele intr'acela ceas,
toate de la Dumnezeu, pre mijlocul preotului, dup cuvntul
lai Hristos, care au zis: Luai Duh sfnt. Ori crora otfi
trta pcatele, ertase-vor lor; ori crora vei inta, inea se-vor.
Intrebciunea

113.

Ce trebue a cutm la aceast tain ?


R spuns.
ntiu trebue s luom aminte ct cel ce s pocete
s fie cretin al credinei pravoslavnice i sbornice, cci
28. (Io ta , 20, 22 23).

30

p. 104

258

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 113

pocina fr de adevrata credin nu este pocin, nici


la Dumnezeu bine priimit. A doa, s cercetm |ca duhov
nicul ce priimete cugetele cretinilor celor ce s pocesc,
s fie pravoslavnic, c ereticul fi lepdatul n'are putere a
5 dezlega pcatele. A treia este c trebue de nevoe a avea
nfrngere de inim cel ce s pocefte fi ntristare pentru
pcatele lui, cu cari au mniat pre Dumnezeu, sau au v
tmat pre de aproapele su. Pentru care nfrngere zice
David: Inim zrobit i smerit Dumnezeu nu va lepda. La
0 nfrngerea aceasta a inemii, trebue s urmeze fi cea pren
rost ispovedanie a tuturor pcatelor, cte unul. Pentru c
nu poate duhovnicul s dezlege nimic, de nu va ti care s
cade s s dezlege fi ce canon s dea pentru acestea. Care
ispovedanie este artat In sfnta Scriptur, unde zice; i
1 muli den cei ce crezuse venia ispovedulndu-se i spuind fap
tele lor. i ntr'alt loc zice: Ispoveduii-v unu! altuia grealele i v rugai unul pentru altul, ca s v tmduii. i iar
zice: Eia la dnsul tot inutul Iudeii i Ierusalimlenii i s
boteza toi tn rul Iordanului de dnsul (adecte de loan), is20 poveduindu- pcatele lor. Ispovedania aceasta trebue s aib
sceste osebiri: s fie smerit, cucernic, adeverit, curat,
hulitoare ei, cu durere, cnd s fsce. i a treia parte a po
cinei |trebue s fie canonul i certarea, care d i hot
rte duhovnicul, ca cum snt rugciunile, milosteniele, pos
25 turile, socotinele sfintelor Locuri, beserecile i altele ase
mene, cari s vor prea cuvioase la judecata duhovnicului.
Ins cela care s duce de la ispovedanie trebue s cugete
cele ce au zis cntreul de psalmi: Abate-te de la ru i
f bine. i celea ce au zis Spsitoriul nostru: Iat sntos te
30 fcu, nu mai pctui de acum, ca nu ceva mai ru s-i fie
ie. i alt dat au zis: Pas, i nu mai pctui. Mcar c
este cu neputin la om a fugi de tot de a nu pctui, iar
inc fiete care pravoslavnic este inut de la o ispovedanie,
pn la ceialalt s fac ct indireptare va putea in viaa
lui, dup cunotina sufletului ce va avea.
....... ---------
-.
. .. ----I---- ---

p. 105

p. 106

9. Psal. 50 [18] || 14. Dian. 19, 18 fl 16. laoov, 5, 16 || 18. Mat. 1.


5 [Marcu, l, 5 TJ || 28. Psal. 33. 15 || 29. loan, 5, 14 U 31. [loan 8, 11].

PRAVOSLAVNICA MRTURISISE, I, I U 116

259

intrebciunea 114.
Cari snt ctigrile tainei acetia?
Rapuna.
Cel dentiu ctig eate pentru c precum cu pcatul
pierdem nevinovia, aceia, care am dobndit la sfntul botez, 5
Intr'acesta chip iari ne apropiem de dnaa pren pocin.
i precum cu pcatul ne lipsim de dumnezeescul har, tn
tr'aceeta chip pren pocin iar ne dobndim. i precum
pentru pcat venim la robia diavolului, aa pren pocin
ne I izbvim de dnsa. i precum pren pcat ruine 91 fric 10 p. 107
intr intru cunotina sufletului nostru, intr'acesta chip pren
pocin s ntoarce spre noi pace i cutezare ca aceia, ca
cum au fiii ctr prinii lor.
I n t r e b c i u n e a 115.
Care este a asea tain?

15

Rspuns.
Cinetita cununie, carea s face intiu cu tocmeala Intre
dnii, adecte a brbatului i a fmeii, fr de nici ozticneal.
Carea tocmeal nu s srat tocmeal pren adevrat nunt,
fr numai aceia Insu Intru dnii s- mrturiseasc fg- 20
duina lor naintea preotului i s dea mn cum vor pzi
unul altuia credin, cinste, dragoste a nuntei in toat viaa
lor, la toat primejdia, neprsnd unul pre altul. Dupre a
ceia s adevereaz i s blagoslovete de preot aceast toc*
meal i fgduin a lor i s face ceia ce s'au scris: Cin- 25
stit e nunta ntru toate i patul nespurcat.
In treb ciune a 116.
Cari snt roadele tainei acetia?
Rspuns.
Intiu, c omul cu cununia s abate de la toat primejdia 3C
curviei i a nestmprrii, de vreme ce nunta cea cinstit
25. Ev. 13, 4.

260

. 10$

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 116 118

sau rnduit j pentru aceasta, ca s i s i sting pohta trupului,


precum zice Pavel: Pentru curvie fiete care sa aib muerea sa.
A doua, pentru c s cinstete facerea coconilor, cu cinstita
natere. A l treilea, c la vremi de niscare boale ce s'ar tn
5 tmpla de alti primejdie, brbatul d i pre sine so credincios
spre fmee i fmeia spre brbat, pentru marea dragoste i
legtur a priinei ce s nate ntru dnii; pentru care Scrip
tura mrturisete, zicnd: Pentru aceasta va lsa omul pre
tat-su i pre mum-sa i s va lip i la a sa maere i vor fi
10 amndoi o carne.
Intrebiciunea

117.

Care este a aptea taini a beserecii?


Rispuns.
Maslul carele este rnduit de la Hristos, de vreme ce
15 cnd trimetea pre ucenicii si, cte doi, ungea cu unt undelemn
pre muli bolnavi i-i tmduia. Dupre aceia beserec au luat
obiceiu undeiemnul acela s faci, care s vede den poslania
sfntului Iacov, care zice : Bolete cineoa intru voi? Chiame-se
preoii beserecii i s s roage pentru dnsul, ungnd pre el cu
20 untdelemn, in numele Domnului. i ruga credinei va mntui
pre bolnav i-l oa scula pre el Domnul, mcar i pcate de
va fi fcut, ertase-oor lui.
p.

I n t r e b c i u n e a 118.
Ce trebue s vedem la taina aceasta ?

Rspuns.
ntiu trebue s luom aminte s s fac taina aceasta
de preoi cu cele ce urmeaz taina, iar nu de altcineva.
A doa, s fie undeiemnul curat, firi nici o amestectur i
si fie bolnavul pravoslavnic i al sibornicei credine; si fie
30 ispoveduindu- picatele lui naintea preotului, ca duhovni
cului lui. $ a treia, la vremea ungerii si si citeasci molitva
aceia, intru care t i tlcuete puterea tainei acetia.
25

2. 1 Cor. 7, 2 || 8. B it. 1, 14 [2, 24; M at. 19, 5 STJ || 15. Mat.


6, 13 (M arcu. 6, 13 T) || 18. Iacov, 5, 14 [14 15 T].

PRAVOSLAVNICA MARTUBISIBE, I, 119121

261

ntrebciunea 119.
Cari snt roadele tainei acetia?
R& spune.
Dobnzile i roadele care s nasc den taina aceasta,
apostolul Iacov le tlcuete, zicnd: Ertare pcatelor, au mn- 5
tuirea sufletului, de cia sntatea trupului. Mcar c pu
rurea tmduirea trupului nu s face, iar ertarea pcatelor
sufletului pururea, la cel ce s pocete, urmeaz.
I n t r e b c i un e a 120.
Care este a unsprzece incheetur a credinei?

10

Rspuns.
Atipt nvierea morilor.
I n t r e b c i u n e a 121.

p. IJ

Ce nva aceast incheetur a credinei?


Rspuns.
js
nva cea nemincinoas nviere a trupurilor omeneti,
att celor buni, ca cum i celor ri, care va s fie dup
moarte, dup cuvntul Domnului care zice: C toi cei din
mormnturi vor auzi glasul Fiiului lui Dumnezeu si vor merge
cei ce au fcut cele bune, la nviere de via ; iar cei ce au 20
lucrat cele rele, la nviere de judecat. Ins trupurile vor fi tot
acelea cu carele au trit In lumea aceasts, precum zice Iov:
Pentru c tiu c pururea este cela ce va a m slobozi pre
pmnt, nvia-va pielea mea care sufere acestea, c de la Domnul
acestea mi s'au sfrit, cari eu nsumi tiu, cari ochiul mieu 25
le-au vzut, iar nu altul i toate mie mi sau svrit n sn.

Ins trupul acesta, care zicem c va fi tot acela, atuncea va


fi neputred i nemuritor la nviere, dup zisa lui Pavel: C
toi nu vom adormi, iar toi ne vom schimba ndat i n cli
peala ochilor, n trmbita cea de apoi. C va trmbita, l morii 30
s vor scula neputrezi i noi ne vom schimba, cci trebue
5.
(cf. Iacov, 5, 15] || 18. low . 5, 28 (5, 28-29 || 23. Iov, 19,
25 (19, 2527 Sj || 28. I Cor. 15, 51 (15, 51-53 .

262

p.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 191 123

patrezitoriul acesta trap s s tnbrace ca neputreziciune; i muritoriul acesta s s tnbrace cu nemurirea. Aijderea i aceasta
trebue s tim, c tot sufletul va s s | ntoarc Intru al
su trup i atuncea inpreun va lua desvrit plata cea ve5 nic, dup faptele care au lucrat. Ajderilea i trupurile p
gnilor vor fi nemoarte, pentru c s vor munci in vecie.

I n t r e b c i u n e a 122.
Ce nva a doa incheetur a credinei ?

10

Rspuns.
nva pre fiete care cretin s- aduc aminte pururea,
patru lucruri: moartea, judecata cea de apoi, munca iadului
i inpria ceriurilor cea venic.

I n t r e b c i u n e a 123.
Ce dobnd are omul de aducerea aminte acestor patru
15 lucruri 7
Rspuns.
Cci s nate ntr'nsul blagocestvia, paz de ctr
pcat, fric ctr Dumnezeu, fric de ghiena iadului, dra
gostea ceretii inprii. i acestea gndindu-se, trebue a
20 s gti spre moarte, aducndu-i aminte de zioa cea de apoi,
s fie gata ca s dea sam pentru gndurile, pentru cuvin
tele i pentru faptele sale. i aducndu- aminte de iad, s
s pzeasc s nu caz ntr'nsul. Iar aducndu- aminte
de inpria ceriurilor, s sileasc s o ctige.
25

I n t r e b c i u n e a 124.
Care este a doasprzecelea Incheetur a credinei?
R sp uns .
i viata veacului celui viitoriu.

p. 1 2

30

I n t r e b c i u n e a 125.
Ce nva sfnta beserec la aceast incheetur a
credinei ?

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 125126

263

R&spuns.
Cum c n veacul cel viitoriu va s vie blagoslovenia
lui Dumnezeu la aleii lui, i viaa cea venici, cu bucurii
i cu veselii sufleteti, cari niciodat nu vor avea sfrit,
precum Scriptura mrturisete, zicnd: Celea ce ochiul n'au 5
vzut i urechea nau auzit i pre inima de om nu s'au suit,
cari au gtit Dumnezeu celor ce iubesc pre dnsul. Asemenea
i intr'alt loc zice: C nu este tnprfia lui Dumnezeu mn
care i butur, ce direptate i pace i bucurie n Duhul
cel sfnt.
10
I n t r e b c i u n e a 126.
Oare sufletul sngur, au i trupul vor dobndi denpreun
venica bucurie ?
Rspuns.
Precum sufletul cu trupul denpreun buntile lucreaz 15
pentru plata cea venic, intr'acesta chip i sufletul cu trupul
denpreun vor avea veselie i bucurie, iar nu deosibi; cci
nu va fi alta bucuria sufletului i alta a trupului, de vreme
ce trupul s va face proslvit i omul este zmislit den su
flet i I trup proslvit. Atuncea va fi asemene cu ngerii, dup 20 p. 113
Scriptura care zice: C la nviere nice s nsoar, nici s
mrit, ce ca ngerii lui Dumnezeu n ceriu snt. Trupul va fi
proslvit, nemort, neputred, netrebuindu-i mncare i bu
tur, asemene cu duhul, dup Scriptura care zice: Morfii s
vor scula neputrezi i noi ne vom schimba. C trebue putrezi- 25
toriul acesta trup a s nbrca cu neputreziciunea, i muritoriul
acesta a s nbrca cu nemurire. Iar bucuria i veselia nu
va fi alta, fr ct previrea fericiii Troie i hora cea du
hovniceasc npreun cu ngerii, precum zice apostolul: Ve
dem dar pren oglind in gcitur, iar atuncea fa ctr 30
faa. Acum cunosc deoparte, iar atuncea voiu cunoate precum
mam i cunoscut. i mcar s fie zis Domnul ctr Moisi:
Nu va vedea om faa mea i s triasc. Ce aceasta s n
elege mai nainte de mntuire i pentru trupul acest putrezitoriu i nu proslvit i pentru viaa aceasta. Iar dup 35
5. 1 Cor. 2, 9 II 8. Rm. 14, 17 || 21. Mat. 22, 30 || 24. 1 Cor. 15,
53 [15. 52 53 T) j| 29. 1 Cor. 13, 12 || 33. Ishod, 33, 20.

264

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, I, 12

izbvire in trup proslvit, la cea viitoare fi venic viai,


dup zioa judecii cei de apoi, ai va da la noi lumini de
la Dumnezeu, cu care vom vedea lumina lui Dumnezeu, pre
cum zice cintireul de psalmi: C la tine este izvor de via;
p. IU 5 tntru lumina ta vom vedea lumin. Carea privindu-se, |poto
lete toat pohta a toat nelepciunea i buntatea. Clei
la privirea buntii cei desvrit, toate alalte bunti al inchee i eate plinire a toat bucuria, ctigarea binelui aceluia,
dupi acesta? cntreul de psalmi, care zice: Sturamvoiu,
io artndu-mt-se slava ta.
nsfritul prii dentiu.
A

DOA

PARTE

a Pravoslavnicei M r t u r i s i r i a b e s e r e c i i
Rsritului.

15

115

Pentru ndejde.

I n t r e b i c i u n e a 1.
Ce este ndejdea?
R i s p un s .
Ndejdea este o ndrznire adevrat cltri Dumnezeu,
20 ce si dl n inima omului, de la Dumnezeu suflare i lu
minare, ca s i nu si nenidijduiasci niciodat de harul Ini
Dumnezeu, attla eriarea picatelor, ct i la fiete ce cerere,
cnd si cere vreun bine, au den bunitile cele vremenice,
au den cele venice. Pentru aceasta zice aa apostolul: Nu
25 lepdai dar cutezarea voastr, carea are mare dare de plat.
i ntr'alt loc zice: C cu ndejdea ne-am mntuit. Ins ndejdea
ce s vede nu este ndejde; c ceia ce vede netine ce o \i n
djduete? Iar de ndjduim ceia ce nu vedem, pren rb
dare o ateptm.
30
I n t r e b i c i u n e a 2.
Cu cari lucruri s i face nidejdea la om ntemeiatl i
adeverii ?
A. P u l. 35, 10 [35. 9 SI || 9. PmI. 16, 17 (16, 15 S] || 24. Evrei
10, 35 H 26. (Rom. 8, 24 251

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, 11, 3 - 3

265

Rspuns.
Toat ndejdea noastr esteDomnul nostru Iisus Hristos,
precum zice apostolul: Dup porunca lui Dumnezeu Spsitoriului nostru i Domnului Iisus Hristos, ndejdii noastre.
Cci c pren el toate le luom, precum nva aceia Hristos, s
zicnd: i orice vefi cere tn numele m/, acesta voiu face, ca
s s slveasc Tatl intru Fiiul La aceasta s nelege dum
nezeescul har, de vreme ce pren Hristos ni s'au dat i ha
rul i adevrul, dup sfnta Scriptur carea zice: C legea
pren Afoise s'au dat, iar harul i adevrul pren Iisus Hristos 10
fu. i in harul acesta, toat ndejdea noastr este ntemeiat.
Aijderea i la paza poruncilor lui Dumnezeu mare ndejde
avem, pentru c Hriatos au zis: Cela ce are poruncile mele
i le pzete, acela este cel ce m iubete. Iar cel ce iubete
pre mine, iubise-va de Tatl mieu i eu voiu iubi pre dnsul 15
i m voiu arta lui pre mine. Aijderea pren cumenectura
nfricoatelor i prea curatelor taine, adecte a trupului i a
p. 116
sngelui lui Hristos, cu care rmne In noi Domnul ]nostru,
s face adevrat ndejdea noastr, cci tnsu zice: Cela
ce mnnc carnea mea i bea sngele mieu, n mine rmne 20
i eu ntr'nsul. i In cea de apoi, cu deapururea rugciune,
precum nva apostolul, zicnd: Ptimete ru netine ntru
voi? Roage-se. i alt apostol zice: i vot, iubiilor, cu sfnta
voastr credin zidindu-v pre voi, ntru Duhul sfnt rugn
du v, pre niv n dragostea lui Dumnezeu v pzii, ateptnd 25
mila Domnului nostru Iisus Hristos, ntru viaa de veci.
Intrebciunea 3.
Ce este de treab s socotim de a pricepe aceast
a doao parte a Pravoslavnicii Mrturisiri?
Rspuns.
La aceasta a doa parte a Pravoslavnicii Mrturisiri s
vede cu cale a s socoti omneasca rugciune i cele noao
blajinii. De vreme ce oare ce lucru vom s cerem de la
3. 1 Tim. 1, 1 II 6. loan, 14, 13 ||9. loan, 1, 17 || 13. loan, 14, 211|
19. loan, 6, 57 [6, 56 T| || 22. Iacov, 5, 13 || 23. Iuda, 1, 20.

266

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 3 5

Dumnezeu, tntiu trebue cu credin i apoi cu ndejde s-l


rugm, cum adevrat ni le va da, precum zice apostolul: Cre
dincios e cela ce v chiam pre voi, carele va i face. Aijderea i blajniile cu ndejdea le dob&ndim, cnd vom pzi
5 bunele fapte, cu ndejde, ca s luom fgduinele blajinilor.
n t r e b c i u n e a 4.
Ce este rugciunea?

fiB d

p. 117

Rspuns.

Rugciunea este o cerere ctr Dumnezeu den fierbinte


10 credin cu ndejde, ca s dobndim ceia ce cerem dup
voia sa. Rugciunea este suirea gndului i a voii noastre
ctr Dumnezeu, pren carea pre Dumnezeu ludm, sau l
nblnzim, sau i mulemim pentru bune facerile sale spre noi.
I n t r e b c i u n e a 5.
15

Ce lucru de treab este s fac omul mai nainte de a


ncepe rugciunea lui ?
Rspuns.

Trebue s tim c rugciunile snt in trei feliuri. Cea


dentiu este ceia cu carea mulemim lui Dumnezeu pentru
20 bune facerile sale, precum au fcut vechiul Izrail, pentru cea
de la Eghipet izbvire. i noi aijderea sntem datori a
mulemim pururea pentru toate ale lui Dumnezeu spre noi
bune faceri i mai vrtos pentru cci ne-au i izbvit de
vrjmaul sufletelor noastre, npreun cu apostolul care zice:
25

30

p.

118

Nencetat v rugai. Intru tot mulfemifi, c aceasta e voia lui


Dumnezeu, tn Hristos Iisus, ctr voi. i ntr'alt loc zice: Mul
umesc lui Dumnezeu pururea pentru voi, pentru harul lui Dum
nezeu, cela ce s'au dat voao tn Hristos Iisus. i ntr'alt loc zice:
Mulemind Printelui, celuia ce ne-au nvrednicit pre noi in partea
soartei sfinilor ntru lumin, care ne-au scos pre noi den |
puterea intunerecalui i ne-au mutat la Inpria Fiiului dragostii sale. A doa rugciune este ceia care rugm pre Dum
nezeu s ierte pcatele noastre, ct i de la munc s ne
2. 1 Sol. 5,24 II 25. 1 Sol. 5, 17 |5, 17-18 T) || 26. 1 C or. 1, 4 ||
29. C ol. 1, 12 [1, 12 13 T).

PRAVOSLAVNICA MABTURISKB, , 56

267

izbveasc i s- verse spre noi i herul su cel sfnt i In


suflet i In trup. Aceast rugciune o facem i noi pentrunoi
i pentru cei de aproapele nostru, precum zice apostolul;
Dirept aceia i noi den zioa care am auzit, nu ncetm pentru
voi rugndu-ne i cernd, ca s v plinii de cunotina voii
lui, ntru toat nelepciunea i nelegereaduhovniceasc. A treia

5
9

rugciune este care binecuvntm, ludnd pre Domnul nostru


i Dumnezeu pentru mrirea lui cea neapropiiat i alsv
venic, precum zice sfntul cntre: n toate zilele te voiu
binecuvnta i voiu luda numele tu tn veac i n veacul vea- 10
cului. Mare e Domnul i ludat foarte i mriei lui nu este
margine. Neam de neam va luda lucrurile tale i puterea ta
vor vesti. Carea rugciune o cuprinde mai ales slavoslovia cea

mare, care in toate zilele cetim sau cntm in beserec.


Intrebciunea 6.
Ce mai este inc de treab la rugciune ?

15

Rspuns.

De treab este gtirea cea ce s cade la noi |cnd vom


s facem rugciunea noastr, adecte cu minte nfteeg i cu
emerire, dup nvtura apostolului care zice: Ca fgduind 20

p. 119

pgntalea i lumetile pohte, cu curenie i cu direptate i


cu blagocestvie s trim n veacul cest de acum; i cu des

chidere a inemii, cum apostolul Intr'alt loc nva, zicnd:


Cuvntul lui Hristos slluiasc tn voi cu biug, n toat n
elepciunea, dsclindu-v i nvndu-v pe niv cu cntece,
cu laude i cu cntri duhovniceti n har, viersuind i cntnd
tn inima voastr Domnului. Aijderea trebue s ne rugm
fr de nici o mnie sau zavistie, dupre cum este zis: De
nu vei lsa oamenilor grealele lor, nici Tatl vostru va lsa
voao grealele voastre. i de este netine npotriva noastr cu

25

10

30

urgie, mai nainte s-l rugm i s facempace cu dnsul, dup


Scriptura carea zice: i de vei aduce darul tu la frtvnic
i acolo i vei aduce aminte c fratele tu are ceva npotriva
4.
Col. I. 9 II 9. Psal. 144, 2 [144, 2-4 SJ [| 20. Tit, 2, I I [2, 12
|| 24. Col. 3, 16 || 28. Mat. 6, 15 || 32. Mat. 5, 23 [5, 23-24 TJ.

268

p.

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, . * 10

ta. Imsi acolo darul Mu naintea jrtvnicului i pas intiu


de ie inpac cu fratele tu i atuncea viind fi ad darul
Aijderea rugndu-ne, datori sntem s& gonim departe de la
noi toate alaite griji, ca a i fie curat rugciunea noastr i
5 bine priimit la Dumnezeu i s nu zic i de noi ca de
farnici: Acest j norod den buze m cinstesc, iar inima lor
departe st de mine. Nici ceia a psalomului s s socoteasc
i pentru noi, care zice: i rugciunea lu i s fie spre pcat.

120

I n t r e b c i u n e a 7.
Care este rugciunea cea domneasc?

10

Rspuns.
Tatl nostru care eti n ceriuri, sfineasc-se numele
tu, vie inpria ta. i procee.
I n t r e b c i u n e a 8.
In cte pri s inparte aceast domneasc rugciune?

15

Rspuns.
In trei: in predoslovii, n cereri i incheerea cuvn
tului.

20

I n t r e b c i u n e a 9.
Care este predoslovia?
Rspuns,
Tatl nostru care eti n ceriuri.

Intrebciunea 10.
Ce semneaz aceast predoslovie ?

25

Rspuns.

Intiu nva cum cela ce va s s roage la Dumne


zeu, nu trebue s-i vie nainte mai ca o zidire numai, ce
i ca un Hiu al lui dup bar, cci c deaca nu este fiiu,
6. M ar. 7. 6 JJ 8. {Paal. 1&8, 6].

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, , 10

369

nu poate a zic tat. Iar harul acest fitac Iisus Hristos


l-au dat la cei ce au crezut intru el, precum zice Scrip
tura : |Iar cfi priimir pre dnsul, dat-au lor putere fii lui
p . 121
Dumnezeu a fi, celor ce cred in numele lui. i Intr'alt loc
zice: Iar cci sntei fii, trimis-au Dumnezeu Duhul Fitului 5
sau n inimile voastre, strignd: Ava, Printele. Dirept aceia
i Printe-ne l numim. A doua, este datoria s fie fiiu pravoslavnecii i sbornicii besereci, cd cine nu cunoate besereca ca o mum a lui, nu poate s cunoasc pre Dum
nezeu ca un printe al su, dup cum s'a zis: Spune be- 10
serecii i de nu va asculta nici de beserec, fie /ie ca pgnul
i ca vameul. A treia, nu trebue s aib nici o ndoial,
c nu va lua lucrul acela care va cere, de vreme ce roag
pre un Printe iubitoriu de ai si i milosrd, de obte tu
turor Printe, precum zice Scriptura: Fii dar milostivit 19
precum i Printele vostru milostiv este. Carele nu numai
tgduete a nu da celea ce-1 rugm, ce el d i chipurile
cum s-l rugm i cu milosrdie priimete rugciunile noas
tre, numai s s fac curate i dentr'adncul inimii; c el
tie ce pohtete fiete carele den noi s-l roage, dupre cum 30
este zis: C tie Tatl vostru de cele ce v trebuesc voao,
mai nainte de ct a cere voi de la el. i intr'alt loc zice: De
p. 122
vreme, dar, ce voi fiind ri, tii dri bune a da fiilor |votri,
cu ct mai vrtos Tatl vostru cel den ceriuri va da bune ce
lor ce cer de la el. A patra, nva aceast predoslovie, c 25
precum Dumnezeu este Tat noao tuturor, tntr'aceata chip
i noi cei credincio sntem datori s fim frai unii cu alii,
i s nu ne rugm numai pentru noi, ce i pentru fraii
notri, unul pentru altul, precum tnva Scriptura, zicnd:
Rugai-v unii pentru alii, ca s v tmduii, adec la cel 30
de obte Printe al notru, precum au zis Insu: i Printe
nu v chemarei voao pre pmnt, c unul este Tatl vostru
cel den ceriuri. Pentru c acela vznd freasca noastr
dragostea (pre carea pururea o ntrete la sfnta Evanghelie)
i ca un Printe s bucur de aceasta, i ca un bun ascul- 35
3. loan, 1, 12 ||5. Gal. 4. 6 || 10. Mat. 18, 17 || 15. Luc. 6, 36 |121.
Mat. 6, 8 i| 22. Mat. 7. 11 || 30. Iacov, 5, 16 || 31. M at 23, 9.

*9

iO

270

p. 123

PRAVOSLAVNICA UARIUSEBRE, , 1 0 - 1 3

titoriu ne ascult mai de grab. A cincea, cu cuvntul acela


care zice: n ceriuri, ne nva a urcm mintea noastr i
tot cugetul nostru, de la cele pmnteti i putrede, la ceriu
i la cele neputrede, la vremea rugii noastre. Iar Dum5 nezeu i Printele nostru nu este numai in ceriuri, ce petutindenea este de fa i toate le plinete. Ce pentru cci
harul lui i bogia bune facerilor lui lumineaz mai vrtos
in ceriu, dirept aceia s zice ceriul scaunul lui, precum
zice prorocul: C in ceriu e scaunui lui. | i ntr'alt loc zice:

io Domnul in ceriu au gtit scaunul lui i npria lui preste


toate stpnete.
ntreb ciunea

11.

La a doa parte a rugciunii acetii domneti, cte


cereri s cuprind ?
15

Rspuns.
apte snt care s cer.

Intrebciunea 12.
Care este cererea cea dentiu ce este la rugciunea
cea domneasc 7
Rapuna.

20

Sfineasc-se numele tu.

I n t r e b c i u n e a 13.
Ce cuprinde cererea aceasta la sine ?

Rspuns
ntiu cuprinde aceasta, c rugm pre Domnul nostru
25 i Dumnezeu s ne dea via blagocistiv, npodobit cu
bunti l cu fapte bune, de la care s s ndemne oamenii
s slveasc numele lui Dumnezeu pentru blagocestvia vieii
noastre, dup cum este zis: Aa lumineze lumina voastr

naintea oamenilor, ca s vaz ale voastre bune fapte i s


30 slveasc pre Tatl vostru cel den certuri. A doa, cuvntul
9. Psal. 10, 5 [10, 4 SJ || 10. P n l. 102, 19 || 28. M at. 5, 16.

PRAVOSLAVNICA VlAtTURBOO. Q, 13-15

371

acesta roag-ee na numai ca s ii viata noastr la slava


lui Dumnezeu, ce fi toi ceia ce nu cred, nici cunosc pre
Dumnezeu cel adevrat, |s s ntoarc i s-l cunoasc,
ct la dnii i cu dnii s s slveasc numele lai Dum
nezeu. Aijderea rugm pre Domnul nostru i Dumnezeu, s
pentru ceia ce au numele adevratei cretiqti, iar petrec
viaa rea i netocmit, de care ru s cuvinteaz credina
i Dumnezeul nostru. Pentru carii zice apostolul: Avnd
nchipuire de blagocestvie, iar puterea ei tgduit. i tntr'alt
loc zice: C numele lui Dumnezeu pren voi s hulete Intru 10
limbi. Pentru unii ca acetea s roag partea acetii rug'
ciuni, ca s s ntoarc i s s prseasc de viaa cea
ocrit, trind cu blagocestvie i cu curie de adi nainte,
ct intr'acesta chip s poat numele lui Dumnezeu s s
sfineasc. Lng acestea trebue s tim c numele lui Dum- 15
nezeu den sine este sfnt; iar la noi i de ctr noi s
zice c s sfinete, cnd noi sfinim pre lnne cu bla*
gocistiv i de bine fctoare via, spre slava numelui su.

p. 124

I n t r e b c i u n e a 14.
Care este a doa cerire?

30

Rspuns.
Vie nprfia ta.
I n t r e b c i u n e a 15.
Ce s cuprind la a doa cerere ?

p. 125

Rspuns.
2!
Rugm pre Dumnezeu, ca el cu harul i cu direptatea
sa i cu milosrdia sa, s Inpreaac Intru noi Intru toi
i mai vrtos n inima noastr, iar nu pcatul, dup cum
e scris: Na, dar, mprteasc pcatul n trupul vostru cel
muritoriu, ca s-l asculte pre el ntru pohtele lut. A doa, ce- )
rerea aceasta cuprinde c omul, stnd In harul Iul Dum
nezeu i pricepnd cereasca bucurie, ocrate lumea i
8. 2 Tim. 3, 5 || 10.

Rm. 3,

24 [2, 24 || 29.

Rm. 6.

12.

50

272

PRAVOSLAVNICA MRTURISIRE, II, 15 17

pohtete s dobndeasc Inpriile lui Dumnezeu, precum


zicea apostolul: Pohtesc a m slobozi i cu Hristos a fi. A
treia, c rugm pre Dumnezeu s srguiasc s vie a doa
a lui venire, intru carea F iiu l omului va veni ntru slava sa.
5 Si s fie in vierea morilor i judecata cea de apoi, cu cari
s'ar putea rdpa den mijloc tnpria lumii acetia i vrj
maul sufletelor noastre i s vie tnpria ceriurilor: Ca sa
fie Dumnezeu toate intru toate, precum zice apostolul.

10

Intreb ciune a
Care este a treia cerere ?

16.

Rspuns.
Fie voia ia, cum tn ceriu i pre pmnt.
I n t r e b c i u n e a 17,
Ce cuprinde tn sine aceast a treia cerere ?
Rspuns.
Intiu rugm pre Dumnezeu s nu se deprteze, ca
s |petrecem viaa noastr tn lumea aceasta dup voia
noastr, ce s ne ocrmuim precum acela va i-i place. A
doa, ne rugm s nu fie de la noi, nici de la ceialali oa
20 meni vreo Inpotrivire sau tnponciare spre voia lui. i pre
cum ngerii la ceriuri s supun, fr de nici o npotrivnicire spre voia lui Dumnezeu, la toate lucrurile, ntr'aceia
chip i toi oamenii f s supue nemhnit pre pmnt lui
Dumnezeu, cu toat mulemita. A treia, semneaz cu a25 ceast cerere, c nu poate s vie la noi, crei sntem
aleii lui Dumnezeu, yreo ntmplare rea, atta In blagocistiva via carea trebue s petrecem, ct i la cele de
ctr vrajma bntuele i goane, fr ertarea i vrerea lui
Dumnezeu, de vreme ce nu numai de noi, ce i de perii
capului nostru grijate Domnul, precum zice Scriptura: C
i perii capului vostru toi sau numrat. i Intr'alt loc zice:
i pr den capul vostru nu s va pierde.
15

126

2. Filip- 1, 23 || 4. M at. 25, 31 || 7. 1 Cor. 15, 28 || 30. Luc.


12. 7 || 32. Luc. 21, 18.

p r a v o s l a v n ic a m Artorisirb ,

, IS - 9

273

I nt rebf t oi unea 18.


Care este a patra cerere 7 .
Rspuns.
Pinea noastr cea de toate zilele d noao astzi.
I n t r e b c i u n e a 19.
Ce cuprinde cererea aceasta In tine?
Rspuns.
ntiu cuprinde hrana sufletului nostru cea |preste fire,
ce este cuvntul lui Dumnezeu, pentru carea zice Scrip
tura : Nu tn pine numai va tri omul, ce tn tot cuvntul
care iase pren gura lui Dumnezeu. Rugmu*ne dar s ne
izbveasc Dumnezeu den foamea cuvntului su celui
sfnt, adecte al nvturii lui Hristos, fr de care omul
cel den luntru moare, ca de foamete i de flmnzie su
prat. Aicea trebue s ne aducem aminte de. moartea tufletului, carea mai vrtos vine la ceia ce nu vor s asculte
cuvntul lui Dumnezeu i nvturile crei dau rea pild.
A doa, cuprinde la sine ceialalt mncare a sufletului, adecte cumenectura trupului i a sngelui Iul Hristos; cci
aa zice Domnul de aceasta: C carnea mea adevrat este
mncare i sngele mieu adevrat este butur; cel ce m
nnc carnea mea i bea sngele mieu, tn mine rmne i eu
Intru et. Pentru ca s ne cumenecm dar vrednici cu
mncarea aceasta, ne rugm spre partea aceasta s ni-o
dea acela, adecte cu harul i cu a sa iubire de oameni.
i cnd ne vom face prta acestor doao mncri, atiincea
vom avea fnluntrul nostru npria lui Dumnezeu den ce
riuri. Dupre aceia nc i toate cele dearte i putrede, ce
trebueac In zmieluirea noastr, da-ne-se-vor de la Dum
nezeu, ca nite adaosuri, dupre cum e scris: Cerei tntiu |
tnprfia lut Dumnezeu i direptatea Iul i acestea toate s vor
adaoge voao. A treia, la rugciunea aceasta, la cuvntul

79

p. 127

10

19

20

SO

29

30

p. 128

10. Mat. 4,4 || 20. loan, 6, 57 (6, 55-56 TJ || 27. Luc. 17, 21 || 30.
(Matei, 6, 33 TJ.
II

374

P R A V O S LA V N IC A MRTURISIRE, H, 19 l

care zice: pinea, s cuprind toate cte snt de treeb ca


s ne pzim viata noastr, fii lumea aceasta, att cte fo
losesc spre hrni, cit i de celealalte, ce ne trebuete si
triim; la care si cade si ia aminte fiete care, si ceati
cte-s de trebuin i direpte, iar nu cele pe deasupra i
ale hrnii, cari snt osebite ale nesaiului i nasc pcat.
Pentru cari zice Pavel: Ca in zio cinstit s umblm, nu n
ospee i beii; nu n paturi i n hlpii. i ntr'alt loc zice:
Avnd dar hran i acoperemnturi, cu acestea ne vom nds-

10 tuli. Iar ceia ce s zice: astzi, tlcuete veacul cest de


acum, ct vom tri n lumea aceasta; cci n veacul cel
viitoriu dobndim aceia venire sau privirea lui Dumnezeu
i cea dentr'nsa bucurie.

15

I n t r e b c i u n e a 20.
Care este a cincea cerere ?
Rspuns.
i Ias noao datoriile noastre, cum' i noi lsm datornicilor notri.

20
p . 129

25

30

I n t r e b c i u n e a 21.
Ce cuprinde cererea aceasta in sine?
Rspuns.
Intiu, cererea aceasta cuprinde n sine cum cu densa
s rugm pre Dumnezeu s dea ertare pcatelor noastre,
mai vrtos celora ce am fcut dup sfntul botez, ori ,de
moarte fie, ori nu de moarte, cu cari am mniat pre Dum
nezeu sau pre vecin, au,cu cugetul, au cu hotirlrea pca
tului, sau cu cuvintul, sau cu fapta. A doa, cu cererea
aceasta, care zicem: Las noao, cum i noi lm datornicilor,
nofi, ne facem pre nine datori si ertim vrjmailor notri.
Carele dari nu iart pre deaproapele siu, n ceia ce l-au
pgubit, uiul ca acesta iq zadar face rugciunea aceasta,
de vreme ce nu s iart pcatele lui, mai virtos rugciunea
7- Rm. 13, 13 || 9. 1 Tim. 6, 8.

PRAVOSLAVNICA , H, 1 1 - ftS

275

lui s face spre pcat, dup cum e zis: i rugciunea lui


fac-se spre pcat. i aceasta e cu direptate, cci c noi de
vreme ce nu vom s ertm frailor notri cele mai mici
greale, care au fcut apre zdrirea mniei noastre, cum
ale noastre pcate, care cu nepotrivit chip am fcut la Dum 5
nezeu, s ni le ierte el; pre csrele In toate zilele i tot ceasul
i In toat soroaca il ntrtm.

79

Intrebciunea 22.
Care este a asea cerere?
Rspuns.

10

i nu ne bga pre noi tn ispit.

Intrebciunea 23..
Ce s cuprinde intr'aceaat cerere ?
Rspuns.
ntiu rugm pre Dumnezeu s fim slobozi de toate
bntuelele; i de nu este putin a fi Idtr'alt chip, mlcar
den bntuelele cari prisosesc puterile noastre, s ne izb
veasc harul su. Dentr'acestea unele vin de Ia lume, de la
diavolul i de la carne i ne ndeamn apre a pctui. Al
tele vin de la tirani crei bat cu rzboiu beaereca lui
Dumnezeu, cu minciunoase cazanii, cu pohlibuituri (adecte
ciocotneii) i cu cuvinte amgitoare, cu minuni minciunoase,
cu fgduine de bogie i de slav i msi pre urm de
toate cu tiranie, cu necazuri i cu nevoi, cu jafuri i cu
rpituri de averile altora, cu ocr i cu altele aaemene
acestora, toate aceatea i in zilele noaatre le iapitim. Aijderea rugm pre Dumnezeu la aceast cerere, de s'ar n
tmpla s pim i micenie pentru numele lui cel sfnt i
pentru sfnta beaerec mireasa lui i pentru adevrul Evan
ghelie sale, s ne intreaac cu harul au, ca a putem a
rbdm cu trie i cu brbie caznele care ne-ar da pn
la afrit, i la ceriuri a lum cununa mceniei i s nu
laae a pim ceva care a prisoseasc puterile noastre.
1. P m L 108, 7.

p. 130

15

30

35

30

80