Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ................ S.R.L.

Bd. ......................... 12
......................... Romnia

PROCES VERBAL
AL EDINEI COMITETULUI DE SECURITATE I SNTATE N MUNC
DIN ..............................

Comitetul de securitate i sntate n munc a fost convocat conform art. 66 din Normele
Metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
Domnul ./............................................ constatnd prezena a 4 din cei 5 membrii ai C.S.S.M. i
ndeplinindu-se cerinele legale n vigoare, supune spre aprobare urmtoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului privind situatia securitii i sntii n munc n anul2014.
2. Instruirea participanilor cu privire la Normele Legale referitoare la activitatea C.S.S.M. prevzute
n Legea nr. 319/2006 i normele metodologice de aplicare a acesteia.
3. Verificarea echipamentului individual de protectie, modul de acordare si existenta acestuia.
4. Verificarea Planului de masuri pe anul 2015 si controale periodice in privirea completarii corecte a
fiselor individuale de instruire.
Ordinea de zi propus a fost aprobat de membrii C.S.S.M.. La punctul nr. 1 al ordinii de zi a fost
prezentat Raportul cu privire la situaia securitii i sntii n munc pe trimestrul II 2014 la nivelul
societii. In cursul anului 2014 nu a fost nregistrat nici un accident de munc.
Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi discuii: ..........................., apreciaz c la nivelul punctelor de
lucru, se impune accordarea unei atenii sporite activitii de trimitere i verificare a efecturii
examenelor medicale de ctre personalul propriu, n conformitate cu normele legale n vigoare.
La punctul 3 se propune ca verificarea sa fie efectuata de catre .........................................
Referitor la punctul 4 se propune ca, lunar, sa se efectueze controale pentru verificarea completarii si
completarii corecte a fiselor individuale de instructaj protectia muncii.
Secretarul C.S.S.M. prezint problemele care fac obiectul instruirii participanilor la edin, conform
procesului verbal de instruire nr. ...../...........................
Participani la edin:
Din partea angajatorului:

Din partea angajailor:

popescu popescu SECRETAR

.........................

ionescu ionescu PREEDINTE


SECRETAR C.S.S.M.
.............................................

................................
PREEDINTE C.S.S.M.
..........................................