Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ – NAPOCA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR


CATEDRA DE ECONOMIE POLITICĂ

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei: TURISM INTERNAŢIONAL


Coordonator disciplină: Prof.univ.dr. Gheorghe POSTELNICU
Specializarea: COD: Anul de Semestrul Obligatoriu/
studiu: de studiu: Opţional
Contabilitate şi EC4272 IV 8 Opţional
informatică de gestiune
Informatică economică EI4267 IV 8 Opţional
Marketing EM4261 IV 8 Opţional
Relaţii economice ER4268 IV 8 Opţional
internaţionale

OBIECTIVUL CURSULUI:

Cursul de turism internaţional are ca obiectiv familiarizarea cursanţilor cu problematica şi


principiile turismului internaţional. Tratează aspecte legate de conceptul de turism internaţional,
tendinţe manifestate în fluxurile turistice internaţionale, conceptul de industrie turistică,
circulaţie turistică, piaţă turistică, servicii turistice şi distribuţia acestora, precum şi probleme
legate de organizarea turismului internaţional şi de eficienţă economică şi socială a turismului
internaţional.

PROGRAMA ANALITICĂ:

Cap. 1. DIMENSIUNILE TURISMULUI


1.1. Principalele fluxuri turistice interne şi internaţionale
1.2. Factorii care au influenţat dezvoltarea turismului intern şi internaţional
1.3. Factorii nefavorabili
1.4. Impactul economic şi social al turismului
1.5. Tendinţe ale dezvoltării turismului intern şi internaţional
Cap. 2. CONCEPTE ŞI DEFINIŢII
2.1. Criteriile care stau la baza definirii activităţilor desfăşurate în turism
2.2. Terminologia folosită
2.3. Formele turismului intern şi internaţional
Cap. 3. POSIBILITĂŢI DE MĂSURARE A CIRCULAŢIEI TURISTICE
INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
3.1. Necesitatea înregistrării statistice a turismului
3.2. Sursele statistice
3.3. Indicatorii şi indicii folosiţi în statistica turismului
Cap. 4. CEREREA TURISTICĂ
4.1. Particularităţile cererii turistice
4.2. Factorii care determină mărimea cererii turistice
4.3. Comportamentul consumatorului turistic
4.4. Elasticitatea cererii turistice
Cap. 5. OFERTA TURISTICĂ
5.1. Criterii de grupare (clasificare)
5.2. Produsul turistic şi caracteristicile sale
5.3. Calitatea produselor turistice
5.4. Ciclul de viaţă al produselor turistice
Cap. 6. STRUCTURA SERVICIILOR TURISTICE
6.1. Criterii de grupare (clasificare)
6.2. Oferta unităţilor cu activitate hotelieră
6.3. Clasificarea hotelurilor
6.4. Documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de clasificare
6.5. Formele de operare a hotelurilor
6.6. Structura organizatorică a unui hotel
6.7. Sistemele de rezervare a locurilor la hoteluri
Cap. 7. SERVICIILE DE TRANSPORT TURISTIC
7.1. Cursele aeriene
7.2. Transporturile turistice rutiere
7.3. Transporturile turistice feroviare
7.4. Transporturile maritime şi fluviale
Cap. 8. SERVICIILE DE ALIMENTAŢIE
8.1. Importanţa serviciilor turistice de alimentaţie publică
8.2. Tipologia unităţilor de alimentaţie publică
8.3. Sistemul catering-ului
Cap. 9. SERVICIILE TURISTICE COMPLEMENTARE
9.1. Serviciile de informare a turiştilor
9.2. Serviciile de intermediere
9.3. Serviciile cu caracter cultural – educativ
9.4. Serviciile cu caracter recreativ
9.5. Serviciile de tratament balnear
Cap. 10. TEHNICI ŞI STRATEGII DE STABILIRE A PREŢURILOR ŞI TARIFELOR ÎN
TURISM
10.1. Stabilirea tarifelor de transport aerian
10.2. Tehnici şi strategii de stabilire a tarifelor pentru serviciile hoteliere
10.3. Stabilirea preţurilor în restaurante
Cap. 11. INSTRUMENTE DE PLATĂ FOLOSITE ÎN TURISM
11.1. Cecurile de călătorie
11.2. Cărţile de credit
11.3. Voucher-ul turistic
Cap. 12. SISTEMUL DISTRIBUIRII PRODUSULUI TURISTIC
12.1. Reţelele de agenţii de turism
12.2. Înfiinţarea şi licenţierea agenţilor de turism
12.3. Comercializarea produselor turistice de către agenţiile de turism
12.4. Activităţile desfăşurate de o agenţie de turism
12.5. Tour-operatorii interni şi internaţionali
12.6. Tipurile de călătorii organizate de tour-operatori
Cap. 13. FORME DE CONTRACTE UTILIZATE ÎN TURISMUL INTERN ŞI
INTERNAŢIONAL
13.1. Contractele dintre prestatori şi intermediari
13.2. Contractele de asociere
Cap. 14. EVALUAREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII TURISTICE
14.1. Indicatori de eficienţă urmăriţi la nivel macroeconomic
14.2. Principalii indicatori ai eficienţei urmăriţi la nivel microeconomic
14.3. Alţi indicatori de eficienţă economică.
BIBLIOGRAFIE:

1. Bran Florina, Simon Tamara, Nistoreanu Puiu: Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti,
1998;
2. Cosmescu Ioan: Turismul: fenomen complex contemporan, Editura Economică,
Bucureşti, 1998;
3. Cristureanu Cristina: Economia şi politica turismului internaţional, Editura ABEONA,
Bucureşti, 1992;
4. Glăvan Vasile: Resurse turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
5. Istrate I., Bran Florina, Roşu Anca Gabriela: Economia turismului şi mediul înconjurător,
Editura Economică, Bucureşti, 1996;
6. Lupu Nicolae: Hotelul – economie şi management, ediţia III-a. Editura ALL BECK,
Bucureşti, 1998;
7. Minciu Rodica, Ispas Ana: Economia turismului, Universitatea Transilvania, Braşov,
1994;
8. Postelnicu Gheorghe: Introducere în teoria şi practica turismului, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1997;
9. Postelnicu Gheorghe: Turism internaţional: realităţi şi perspective, Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1998;
10. Postelnicu Gheorghe: Bazele economiei turismului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2004;
11. Rotaru Ilie: Globalizare şi turism, Editura Continent, Sibiu, 2004;
12. Snak Oscar: Economia industriei turistice, Editura EDEN, Bucureşti, 1993;
13. Stăncioiu Aurelia Felicia: Dicţionar de terminologie turistică, Editura Economică,
Bucureşti, 1997;
14. Stănciulescu Gabriela: Managementul operaţiunilor de turism, Editura ALL BECK,
Bucureşti, 2002.

MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR:

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 80 %


- teme de control (vezi calendarul disciplinei) 20 %