Sunteți pe pagina 1din 33

PLAN DE CONTURI

1012
Capital subscris varsat

1043
Prime de aport

Conturi de capitaluri
6 grupe

Tip: Pasiv
Engleza: Subscribed capital paid
Engleza (2): Subscribed capital called and paid
Engleza (3): Subscribed and paid-in share
capital
Franceza: Capital souscrit - verse
Germana: Gezeichnetes Kapital

Tip: Pasiv
Engleza: Share premium contribution in kind
Franceza: Primes d'apport
Germana: Kapitalrecklage in natura

Engleza: Capital accounts


Franceza: Comptes de capitaux
Germana: Kapitalkonten

1
Conturi de capitaluri

Clasa 1 cuprinde 6 grupe


Engleza: Capital accounts
Engleza: Comptes de capitaux
Engleza: Kapitalkonten

10
Capital si rezerve

Grupa 10 cuprinde 7 conturi


Engleza: Capital and Reserves
Franceza: Capital et reserves
Germana: Kapital und Recklagen
Capitalul si rezervele (capitaluri proprii)
reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor
unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor
(a se vedea punctul 199 din Ordinul 1752/2005,
asa cum a fost modificat si completat ulterior).

101
Capital

4 subconturi
Engleza: Capital
Franceza: Capital
Germana: Eigenkapital
In functie de forma juridica a entitatii se inscrie:
capital social, patrimoniul regiei etc.

1011
Capital subscris nevarsat

Tip: Pasiv
Engleza: Subscribed capital unpaid
Engleza (2): Subscribed capital called but not
paid
Engleza (3): Subscribed and not paid-in share
capital
Franceza: Capital souscrit non verse
Germana: Ausstehende Einlagen

1015
Patrimoniul regiei

Tip: Pasiv
Engleza: State-owned equity plus assets
Engleza (2): Patrimony (autonomous companies)
Franceza: Patrimoine des regies
Germana: Kapital der autonomen Staatsbetriebe

1016
Patrimoniul public

Tip: Pasiv
Engleza: Public patrimony
Franceza: Patrimoine public
Germana: effentliches Vermegen

104
Prime de capital

4 subconturi
Engleza: Share premium
Engleza (2): Premium related to capital
Franceza: Primes liees au capital
Germana: Kapitalrecklagen
Anterior, in OG 305/2002 contul era denumit
"Prime de capital/Prime legate de capital".

1041
Prime de emisiune

Tip: Pasiv
Engleza: Share premium
Franceza: Primes d'emission
Germana: Kapitalrecklage aus Agio

1042
Prime de fuziune/divizare

Tip: Pasiv
Engleza: Merger premium
Franceza: Primes de fusion
Germana: Kapitalrecklage aus
Unterschiedsbetrag bei Unternehmensfusionen
Anterior, in OG 305/2002 contul era denumit "Prime de fuziune"

1044
Prime de conversie a obligatiunilor in
actiuni
Tip: Pasiv
Engleza: Debenture conversion premium
Franceza: Primes de conversion d'obligations en
actions
Germana: Kapitalrecklage aus der Umwandlung
von Schuldbriefen in Aktien

105
Rezerve din reevaluare

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Revaluation reserve
Franceza: Reserves de reevaluation
Germana: Recklagen aus Umbewertungen

106
Rezerve

5 subconturi
Engleza: Reserves
Franceza: Reserves
Germana: Recklagen

1061
Rezerve legale

Tip: Pasiv
Engleza: Legal reserves
Franceza: Reserve legale
Germana: Gesetzliche Recklagen

1063
Rezerve statutare sau contractuale

Tip: Pasiv
Engleza: Statutory or contractual capital reserve
Franceza: Reserves statutaires ou contractuelles
Germana: Satzungsgemee Recklagen

1064

Rezerve de valoare justa


Tip: Pasiv
Engleza: Fair value reserve
Franceza: Reserves de reevaluation a la juste
valeur
Acest cont apare numai in situatiile financiare
anuale consolidate.

1065
Rezerve reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare

Tip: Pasiv
Engleza: Reserve representing the revaluation
reserve surplus
Franceza: Reserves representant l'excedent de
reserves de reevaluation

1068
Alte rezerve

Tip: Pasiv
Engleza: Other reserves
Franceza: Autre reserves
Germana: Sonstige Recklagen

107
Rezerve din conversie

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Conversion reserve
Franceza: Reserves de conversion
Germana: Recklagen aus Wechsel (Konversion)
Acest cont apare numai in situatiile financiare
anuale consolidate.

108
Interese minoritare

2 subconturi
Engleza: Minority interest
Franceza: Interets minoritaires
Acest cont apare numai in situatiile financiare
anuale consolidate.

1081
Interese minoritare - rezultatul
exercitiului financiar

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Minority interest - profit (loss) for the
period
Franceza: Interets minoritaires - resultat de
l'exercice

1082
Interese minoritare - alte capitaluri
proprii

12
Rezultatul exercitiului financiar

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Minority interest - other own capital
Franceza: Interets minoritaires - autres capitaux
propres

Grupa 12 cuprinde 2 conturi


Engleza: Profit (loss) for the period
Franceza: Resultat de l'exercice financier
Germana: Jahresergebnis

109
Actiuni proprii

2 subconturi
Engleza: Own shares
Franceza: Actions propres

1091
Actiuni proprii detinute pe termen
scurt
Tip: Activ
Engleza: Short-term own shares
Franceza: Actions propres a court terme

1092
Actiuni proprii detinute pe termen
lung
Tip: Activ
Engleza: Long-term own shares
Franceza: Actions propres a long terme

11
Rezultatul reportat

Grupa 11 cuprinde 1 conturi


Engleza: Retained earnings
Franceza: Report a nouveau
Germana: Ebertragenes Ergebnis

117
Rezultatul reportat

4 subconturi
Engleza: Retained earnings
Franceza: Report a nouveau
Germana: Ebertragenes Ergebnis

Grupa 12 face parte din

121
Profit sau pierdere

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Profit (loss) for the period
Franceza: Benefice (perte)
Germana: Periodenberschuss
(Periodenfehlbetrag)

129
Repartizarea profitului

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Profit appropriation
Franceza: Affectation du resultat
Germana: Gewinnverteilung

13
Subventii pentru investitii

Grupa 13 cuprinde 5 conturi


Engleza: Investment subsidies
Franceza: Subventions d'investissement
Germana: Investitionshilfen

131

Subventii guvernamentale pentru


investitii
0 subconturi Tip: Pasiv
Engleza: Governmental investment subsidies
Franceza: Subventions d'investissement
gouvernementales
Germana: Investitionszuschesse und -hilfen

132
Imprumuturi nerambursabile cu
caracter de subventii pentru
investitii

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Non-repayable loans in the form of
investment subsidies

Franceza: Prets non-remboursables a caractere


de subventions d'investissement

133
Donatii pentru investitii

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Investment donations
Franceza: Donations d'investissement

134
Plusuri de inventar de natura
imobilizarilor
0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Inventory surpluses in the form of noncurrent assets
Franceza: Excedents d'inventaire des
immobilisations

138
Alte sume primite cu caracter de
subventii pentru investitii

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Other amounts received in the form of
investment subsidies
Franceza: Autres sommes reeues a caractere de
subventions d'investissement

15
Provizioane

Grupa 15 cuprinde 1 conturi


Engleza: Provisions
Franceza: Provisions
Germana: Risiko und Aufwandsreckstellungen

151
Provizioane

7 subconturi
Engleza: Provisions
Franceza: Provisions
Germana: Risiko und Aufwandsreckstellungen

16
Imprumuturi si datorii asimilate
Grupa 16 cuprinde 4 sub conturi
Engleza: Loans and similar debts
Franceza: Emprunts et dettes assimilees
Germana: Verbindlichkeiten
Grupa 161 face parte din
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
Contul 16 - Imprumuturi si datorii asimilate
Engleza: Debenture loans
Franceza: Emprunts par emission d'obligations
Germana: Schuldverschreibungen

1614
Imprumuturi externe din emisiuni de
obligatiuni garantate de stat
Tip: Pasiv
Engleza: Foreign debenture loans guaranteed by
the State
Franceza: Emprunts externes par emission
d'obligations garanties par l'Etat
Germana: Aueenkredite durch Staatsanleihen

1615
Imprumuturi externe din emisiuni de
obligatiuni garantate de banci

Tip: Pasiv
Engleza: Foreign debenture loans guaranteed by
banks
Franceza: Emprunts externes par emission
d'obligations garanties par les banques
Germana: Aueenkredite durch BankSchuldverschreibungen

1617
Imprumuturi interne din emisiuni de
obligatiuni garantate de stat

Tip: Pasiv
Engleza: Domestic debenture loans guaranteed
by the State
Franceza: Emprunts internes par emission
d'obligations garanties par l'Etat
Germana: Binnenkredite durch Staatsanleihen

1618
Alte imprumuturi din emisiuni de
obligatiuni
Tip: Pasiv
Engleza: Other debenture loans
Franceza: Autres emprunts par emission
d'obligations
Germana: Sonstige Kredite aus Anleihen

162
Credite bancare pe termen lung

7 subconturi
Engleza: Long term bank loans
Franceza: Credits bancaires a long terme
Germana: Lang- und mittelfristige
Verbindlichkeiten gegeneber Kreditinstituten

1621
Credite bancare pe termen lung

Tip: Pasiv
Engleza: Long term bank loans
Franceza: Credits bancaires a long terme
Germana: Lang- und mittelfristige
Verbindlichkeiten gegeneber Kreditinstituten

1622
Credite bancare pe termen lung
nerambursate la scadenta

Tip: Pasiv
Engleza: Long term bank loans in arrears
Franceza: Credits bancaires a long terme nonrembourses a l'echeance
Germana: eberfellige mittel- und langfristige
Verbindlichkeiten gegeneber Kreditinstituten

1623
Credite externe guvernamentale
Tip: Pasiv
Engleza: Foreign Government loans
Franceza: Credits bancaires externes
gouvernementaux
Germana: Kredite des Staates

1624
Credite bancare externe garantate
de stat
Tip: Pasiv

Engleza: Foreign loans guaranteed by the State


Franceza: Credits bancaires externes garantis
par l'Etat
Germana: Durch Staatsbergschaft gesicherte
auslendische Kredite

1625
Credite bancare externe garantate
de banci

Tip: Pasiv
Engleza: Foreign loans guaranteed by banks
Franceza: Credits bancaires externes garantis
par les banques
Germana: Durch Bankbergschaft gesicherte
auslendische Kredite

1626
Credite de la trezoreria statului
Tip: Pasiv
Engleza: State Treasury loans
Franceza: Credits accordes par l'Etat
Germana: Nationalbankkredite

1627
Credite bancare interne garantate de
stat
Tip: Pasiv
Engleza: Domestic loans guaranteed by the
State
Franceza: Credits bancaires internes garantis
par l'Etat
Germana: Durch Staatsbergschaft gesicherte
nationale Kredite

166
Datorii care privesc imobilizarile
financiare

2 subconturi
Engleza: Debts relating to financial assets
Franceza: Dettes rattachees aux immobilisations
financie`res
Germana: Verbindlichkeiten, die das
Anlagevermegen betreffen

1661
Datorii fata de entitatile afiliate

Tip: Pasiv
Engleza: Debts related to affiliated undertakings
Engleza (2): Debts towards related parties
Franceza: Dettes envers les parties liees

Germana: Verbindlichkeiten gegeneber


verbundenen Unternehmen

1663
Datorii fata de entitatile de care
compania este legata prin interese
de participare
Tip: Pasiv
Engleza: Debts towards associates
Franceza: Dettes envers des societes associees
Germana: Verbindlichkeiten gegeneber
beteiligten Unternehmen

167
Alte imprumuturi si datorii asimilate
0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Other loans and similar debts
Franceza: Autres emprunts et dettes assimilees
Germana: Sonstige Finanzverbindlichkeiten

168
Dobanzi aferente imprumuturilor si
datoriilor asimilate

5 subconturi
Engleza: Accrued interest on loans and similar
debts
Franceza: Interets courus sur emprunts et dettes
assimilees
Germana: Zinsen auf Finanzverbindlichkeiten

1681
Dobanzi aferente imprumuturilor din
emisiuni de obligatiuni
Tip: Pasiv
Engleza: Accrued interest on debenture loans
Franceza: Interets courus sur emprunts par
emission d'obligations
Germana: Zinsen auf Anleihenen /
Schuldverschreibungen

1682
Dobanzi aferente creditelor bancare
pe termen lung
Tip: Pasiv

Engleza: Accrued interest on long-term bank


loans
Franceza: Interets courus sur credits bancaires a
long terme
Germana: Zinsen auf lang- und mittelfristige
Verbindlichkeiten gegeneber Kreditinstituten

1685
Dobanzi aferente datoriilor fata de
entitatile afiliate
Tip: Pasiv
Engleza: Accrued interest on debts towards
related parties
Franceza:Interets courus sur dettes envers des
parties liees
Germana: Zinsen auf Verbindlichkeiten
gegeneber verbundenen Unternehmen

1686
Dobanzi aferente datoriilor fata de
entitatile de care compania este
legata prin interese de participare

Tip: Pasiv
Engleza: Accrued interest on debts towards
associates
Franceza: Interets courus sur dettes envers des
societes detenant des titres de participation
Germana: Zinsen auf Verbindlichkeiten
gegeneber beteiligten Unternehmen

1687
Dobanzi aferente altor imprumuturi
si datorii asimilate

Tip: Pasiv
Engleza: Accrued interest on other loans and
similar debts
Franceza: Interets courus sur autres emprunts et
dettes assimilees
Germana: Zinsen auf sonstige
Finanzverbindlichkeiten

169
Prime privind rambursarea
obligatiunilor

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Premium on redemption of bonds
Franceza: Primes de remboursement des

obligations
Germana: Disagio

Conturi de imobilizari
6 grupe
Engleza: Non-current assets
Franceza: Comptes d'imobilisation
Germana: Anlagenkonten

2
Conturi de imobilizari

Clasa 2 cuprinde 6 grupe


Engleza: Non-current assets
Engleza: Comptes d'imobilisation
Engleza: Anlagenkonten

Concesiuni, brevete, licente, marci


comerciale, drepturi si active
similare
0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Concessions, patents, licences,
trademarks and similar rights and assets
Franceza: Concessions, brevets, licences,
marques commerciales et autres droits et
valeurs similaires
Germana: Konzessionen, gewerbliche
Schutzerechte sowie Lizenzen an solchen
Rechten

207
Fond comercial

2 subconturi
Engleza: Goodwill
Franceza: Fonds commercial
Germana: Geschefts- oder Firmenwert

20 Imobilizari necorporale

2071
Fond comercial pozitiv

201
Cheltuieli de constituire

Tip: Activ
Engleza: Positive Goodwill
Franceza: Fonds commercial positif
Germana: Gescheftswert
Acest cont apare, de regula, in situatiile
financiare anuale consolidate.

Grupa 20 cuprinde 5 conturi


Engleza: Intangible assets
Franceza: Immobilisations incorporelles
Germana: Immaterielles Anlagevermegen

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Formation expenses
Engleza (2): Set-up costs
Franceza: Frais de constitution
Germana: Ingangsetzungsaufwand

203
Cheltuieli de dezvoltare

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Costs of research and development
Engleza (2): Development costs
Franceza: Frais de developpement
Germana: Forschungs- und
Entwicklungsaufwand

205

2075
Fond comercial negativ

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Negative Goodwill
Franceza: Fonds commercial negatif
Germana: Negativer Gescheftswert
Acest cont apare numai in situatiile financiare
anuale consolidate.

208
Alte imobilizari necorporale
0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Other

21
Imobilizari corporale

Grupa 21 cuprinde 4 conturi

Engleza: Tangible assets


Franceza: Immobilisations corporelles
Germana: Materielles Anlagervermegen

211
Terenuri si amenajari de terenuri

2 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Freehold land and land improvements
Franceza: Terrains et amenagements de terrains
Germana: Grundstecke

2111
Terenuri
Engleza: Freehold land
Franceza: Terrains
Germana: Grundstecke

2112
Amenajari de terenuri

Engleza: Land improvements


Franceza: Amenagements de terrains
Germana: Aueenanlagen

212
Constructii

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Buildings
Franceza: Constructions
Germana: Gebeude

213
Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii
4 subconturi
Engleza: Plant and machinery, motor vehicles,
animals and plantations
Franceza: Installations techniques, materiels de
transport, animaux et plantations
Germana: Technische Anlagen, Fuhrpark, Tiere
und Pflanzen

2131
Echipamente tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru)
Tip: Activ

Engleza: Plant and machinery


Franceza: Equipements technologiques
(machines, outillage et installations de travail)
Germana: Technische Anlagen (Maschinen,
Gerete, Arbeitsausstattung)

2132
Aparate si instalatii de masurare,
control si reglare

Tip: Activ
Engleza: Measurement, control and adjustment
devices
Franceza: Appareils et installations de mesure,
contrele et reglage
Germana: Mess- und Kontrollgerete

2133
Mijloace de transport

Tip: Activ
Engleza: Motor vehicles
Franceza: Materiels de transport
Germana: Fahrzeuge

2134
Animale si plantatii

Tip: Activ
Engleza: Animals and plantations
Franceza: Animaux et plantations
Germana: Tiere und Pflanzen

214
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Fixtures and fittings
Franceza: Mobilier, materiel bureautique,
equipements de protection des personnes et
des biens et autres actifs corporels
Germana: Betriebs-, Gescheftsausstattung sowie
sonstige Gegenstende des Anlagevermegens

23
Imobilizari in curs si avansuri pentru
imobilizari
Grupa 23 cuprinde 4 conturi

Engleza: Non-current assets in progress and


advances for non-current assets
Franceza: Immobilisations en cours et avances
pour immobilisations
Germana: Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau

231
Imobilizari corporale in curs de
executie

26
Imobilizari financiare
Grupa 26 cuprinde 6 conturi
Engleza: Financial assets
Franceza: Immobilisations financieres
Germana: Finanzanlagevermegen

261
Actiuni detinute la entitatile afiliate

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Tangible assets in progress
Franceza: Immobilisations corporelles en cours
Germana: Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Shares in affiliated undertakings
Engleza (2): Investments in related parties
Franceza: Titres de participation dans des
parties liees
Germana: Anteile an verbundenen Unternehmen

232
Avansuri acordate pentru imobilizari
corporale

263
Interese de participare

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Advance payments for tangible noncurrent assets
Franceza: Avances versees sur immobilisations
corporelles
Germana: Anzahlungen auf
Vermegensgegenstende

233
Imobilizari necorporale in curs de
executie

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Intangible assets in progress
Franceza: Immobilisations incorporelles en cours
Germana: Immaterielle Anlagen im Bau

234
Avansuri acordate pentru imobilizari
necorporale
0 subconturi Tip: Activ
Engleza: Advance payments for intangible noncurrent assets
Franceza: Avances versees sur immobilisations
incorporelles
Germana: Geleistete Anzahlungen auf
immaterielle Anlagen

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Participating interests
Engleza (2): Investments in associates
Franceza: Immobilisations financieres sous
forme d'interets de participation
Germana: Finanzanlagen in Form von
Wertpapierbeteiligungen

264
Titluri puse in echivalenta

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Investments accounted for using the
equity method
Franceza: Titres mis en equivalence
Germana: Beteiligungen zum Ausgleich
Acest cont apare numai in situatiile financiare
anuale consolidate.

265
Alte titluri imobilizate

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Other long term investments
Franceza: Autres titres immobilises
Germana: Sonstige Finanzanlagen

267
Creante imobilizate
8 subconturi

Engleza: Long term receivables


Franceza: Creances immobilisees
Germana: Forderungen des Anlagevermegens

2671
Sume datorate de entitatile afiliate

Tip: Activ
Engleza: Loans to affiliated undertakings
Engleza (2): Amounts owed by related parties
Franceza: Sommes dues par les parties
connexes
Germana: Forderungen gegeneber verbundenen
Unternehmen

2672
Dobanda aferenta sumelor datorate
de entitatile afiliate
Tip: Activ
Engleza: Accrued interest on amounts owed by
affiliated undertakings
Engleza (2): Accrued interest on amounts owed
by related parties
Franceza: Interets courus sur sommes dues par
les parties connexes
Germana: Zinsen auf Forderungen gegeneber
verbundenen Unternehmen

2673
Creante legate de interesele de
participare

Tip: Activ
Engleza: Receivables related to associates
Franceza: Creances rattachees aux
participations
Germana: Forderungen gegeneber beteiligten
Unternehmen

2674
Dobanda aferenta creantelor legate
de interesele de participare

Tip: Activ
Engleza: Accrued interest on receivables related
to associates

Franceza: Interets courus sur creances


rattachees aux participations
Germana: Zinsen auf Forderungen gegeneber
beteiligten Unternehmen

2675
Imprumuturi acordate pe termen
lung
Tip: Activ
Engleza: Long term loans
Franceza: Prets a long terme
Germana: Langfristige Ausleihungen

2676
Dobanda aferenta imprumuturilor
acordate pe termen lung
Tip: Activ
Engleza: Accrued interest on long term loans
Franceza: Interets courus sur prets a long terme
Germana: Zinsen auf langfristige Ausleihungen

2678
Alte creante imobilizate

Tip: Activ
Engleza: Other long term receivables
Franceza: Autres creances immobilisees
Germana: Sonstige langfristige Ausleihungen

2679
Dobanzi aferente altor creante
imobilizate

Tip: Activ
Engleza: Accrued interest on other long term
receivables
Franceza: Interets courus sur autres creances
immobilisees
Germana: Zinsen auf sonstige Forderungen

269
Varsaminte de efectuat pentru
imobilizari financiare

3 subconturi
Engleza: Amounts payable in relation with
financial non-current assets
Franceza: Versements restant a effectuer sur
immobilisations financieres
Germana: Zu tetigende Zahlungen fur
Finanzanlagen

2691

Varsaminte de efectuat privind


actiunile detinute la entitatile
afiliate
Tip: Pasiv
Engleza: Amounts payable in relation with
investments in related parties
Franceza: Versements restant a effectuer pour
des participations detenues dans des parties
liees
Germana: Zu tetigende Zahlungen im
Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen

2692
Varsaminte de efectuat privind
interesele de participare

Tip: Pasiv
Engleza: Amounts payable in relation with
associates
Franceza: Versements restant a effectuer sur
autre titres de participations
Germana: Zu tatigende Zahlungen im
Zusammenhang mit Wertpapierbeteiligungen

2693
Varsaminte de efectuat pentru alte
imobilizari financiare

Tip: Pasiv
Engleza: Amounts payable in relation with other
financial assets
Franceza: Versements restant a effectuer sur
autres immobilisations financieres
Germana: Zu tatigende Zahlungen im
Zusammenhang mit anderen Vermegensanlagen

28
Amortizari privind imobilizarile

Grupa 28 cuprinde 2 conturi


Engleza: Amortisation of non-current assets
Engleza (2): Depreciation of non-current assets
Franceza: Amortissements des immobilisations
Germana: Abschreibungen auf das
Anlagevermogen

280
Amortizari privind imobilizarile
necorporale

5 subconturi
Engleza: Amortisation of intangible assets
Engleza (2): Depreciation of intangible assets

Franceza: Amortissements des immobilisations


incorporelles
Germana: Abschreibungen auf immaterielle
Vermogensgegenstande

2801
Amortizarea cheltuielilor de
constituire

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of formation expenses
Engleza (2): Depreciation of set-up costs
Engleza (3): Amortisation of set-up costs
Franceza: Amortissements des frais de
constitution
Germana: Abschreibungen auf
Grundungsaufwand

2803
Amortizarea cheltuielilor de
dezvoltare

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of development costs
Engleza (2): Depreciation of development costs
Franceza: Amortissements des frais de
developpement
Germana: Abschreibungen auf Forschungs- und
Entwicklungsaufwand

2805
Amortizarea concesiunilor,
brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale, drepturilor si activelor
similare

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of concessions, patents,
licences, trademarks and similar rights and
assets
Engleza (2): Depreciation of concessions,
patents, licences, trademarks and similar rights
and assets
Franceza: Amortissements des concessions,
brevets, licences, marques commerciales et
autres droits et valeurs similaires
Germana: Abschreibungen auf Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an
solchen Rechten

2807
Amortizarea fondului comercial

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of goodwill
Engleza (2): Depreciation of goodwill
Franceza: Amortissements du fonds commercial
Germana: Abschreibungen auf den Geschaftsoder Firmenwert
Acest cont apare, de regula, in situatiile
financiare anuale consolidate.

2808
Amortizarea altor imobilizari
necorporale

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of other intangible assets
Engleza (2): Depreciation of other intangible
assets
Franceza: Amortissements des autres
immobilisations incorporelles
Germana: Abschreibungen auf sonstige
immaterielle Vermogensgegenstande

281
Amortizari privind imobilizarile
corporale

4 subconturi
Engleza: Amortisation of other tangible assets
Engleza (2): Depreciation of other tangible
assets
Franceza: Amortissements des immobilisations
corporelles
Germana: Abschreibungen auf Gegenstande des
materiellen Anlagevermogens

2813
Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
de transport, animalelor si
plantatiilor
Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of plant and machinery,
motor vehicles, animals and plantations
Engleza (2): Depreciation of plant and
machinery, motor vehicles, animals and
plantations
Franceza: Amortissements des installations,
materiels de transport, animaux et plantations
Germana: Abschreibungen auf Anlagen,
Fuhrpark, Tiere und Pflanzen

2814
Amortizarea altor imobilizari
corporale

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of other tangible assets
Engleza (2): Depreciation of other tangible
assets
Franceza: Amortissements des autres
immobilisations corporelles
Germana: Abschreibungen auf sonstige
Gegenstande des Sachanlagevermogens

2811
Amortizarea amenajarilor de terenuri
Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of land improvements
Engleza (2): Depreciation of land improvements
Franceza: Amortissements des amenagements
de terrains
Germana: Abschreibungen auf Aussenanlagen

2812
Amortizarea constructiilor

Tip: Pasiv
Engleza: Amortisation of buildings
Engleza (2): Depreciation of buildings
Franceza: Amortissements des constructions
Germana: Abschreibungen auf Gebaude

29
Ajustari pentru deprecierea sau
pierderea de valoare a imobilizarilor
Grupa 29 cuprinde 4 conturi
Engleza: Impairment of non-current assets or
impairment losses for non-current assets
Franceza: Provisions pour depreciation des
Immobilisations ou perte de valeur des
immobilisations
Germana: Rackstellungen fur vorobergehende
Wertminderungen des Sachanlagevermogens

290

Ajustari pentru deprecierea


imobilizarilor necorporale
4 subconturi
Engleza: Impairment of intangible assets
Engleza (2): Impairment of intangible assets
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations incorporelles
Germana: Reokstellungen fur vorobergehende
Wertminderungen des immateriellen
Anlagevermogens

2903
Ajustari pentru deprecierea
cheltuielilor de dezvoltare

Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of development costs
Franceza: Provisions pour frais de
developpement
Germana: Rockstellungen fur
Entwicklungsaufwendungen

2905
Ajustari pentru deprecierea
concesiunilor, brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale, drepturilor si
activelor similare
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of concessions, patents,
licences, trademarks and similar rights and
assets
Franceza: Provisions pour concessions, brevets,
licences, marques commerciales et autres droits
et valeurs similaires
Germana: Rockstellungen fur Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und
Handelsmarken sowie andere solche Rechte

2907
Ajustari pentru deprecierea fondului
comercial
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of goodwill
Franceza: Provisions pour depreciation du fonds
commercial
Germana: Rockstellungen fur den Geschaftswert
Acest cont apare, de regula, in situatiile
financiare anuale consolidate.

2908
Ajustari pentru deprecierea altor
imobilizari necorporale
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of other intangible assets
Franceza: Provisions pour depreciation des
autres immobilisations incorporelles
Germana: Rockstellungen fur sonstige
immaterielle Anlagen

291
Ajustari pentru deprecierea
imobilizarilor corporale

4 subconturi
Engleza: Impairment of tangible assets
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations corporelles
Germana: Rockstellungen fur vorobergehende
Wertminderungen des materiellen
Anlagevermogens

2911
Ajustari pentru deprecierea
terenurilor si amenajarilor de
terenuri

Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of land and land
improvements
Franceza: Provisions pour depreciation des
terrains et amenagements de terrains
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung der Grundstucke

2912
Ajustari pentru deprecierea
constructiilor

Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of buildings
Franceza: Provisions pour depreciation des
constructions
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung der Gebaude

2913
Ajustari pentru deprecierea
instalatiilor, mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
Tip: Pasiv

Engleza: Impairment of plant and machinery,


motor vehicles, animals and plantations
Franceza: Provisions pour depreciation des
installations, materiels de transport, animaux et
plantations
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung der Anlagen, der Fahrzeuge,
Tiere und Pflanzen

2914
Ajustari pentru deprecierea altor
imobilizari corporale

Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of other tangible assets
Franceza: Provisions pour depreciation des
autres immobilisations corporelles
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung sonstiger materieller
Vermogensgegenstande

293
Ajustari pentru deprecierea
imobilizarilor in curs de executie

2 subconturi
Engleza: Impairment of non-current assets in
progress
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations en cours
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderungen der Anlagen im Bau

2931
Ajustari pentru deprecierea
imobilizarilor corporale in curs de
executie
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of tangible assets in
progress
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations corporelles en cours
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung des in Bau befindlichen
materiellen Anlagevermogens

2933

Ajustari pentru deprecierea


imobilizarilor necorporale in curs de
executie
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of intangible assets in
progress
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations incorporelles en cours
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung des in Bau befindlichen
immateriellen Anlagevermogens

296
Ajustari pentru pierderea de valoare
a imobilizarilor financiare
7 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of financial assets
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations financieres
Germana: Rockstellungen fur vorobergehende
Wertminderungen des Finanzanlagevermogens

2961
Ajustari pentru pierderea de valoare
a actiunilor detinute la entitatile
afiliate

Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of investments in related
parties
Franceza: Provisions pour depreciation des titres
de participation dans des parties liees
Germana: Rockstellungen fur Wertminderung
der Beteiligungen an verbundenen
Unternehmen

2962
Ajustari pentru pierderea de valoare
a intereselor de participare
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of investments in
associates
Franceza: Provisions pour depreciation des
immobilisations financieres dans des societes
associees
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Wertpapierbeteiligungen

2963
Ajustari pentru pierderea de valoare
a altor titluri imobilizate
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of other long term
investments
Franceza: Provisions pour depreciation des
autres titres immobilises
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung sonstiger Beteiligungen

2964
Ajustari pentru pierderea de valoare
a sumelor datorate de entitatile
afiliate

Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of amounts owed by
related parties
Franceza: Provisions pour depreciation de
sommes dues par les parties liees
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung der Verbindlichkeiten gegenuber
verbundenen Unternehmen

2965
Ajustari pentru pierderea de valoare
a creantelor legate de interesele de
participare
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of receivables related to
associates
Franceza: Provisions pour depreciation des
creances rattachees a societes associees
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung der Forderungen aus
Wertpapierbeteiligungen

2966
Ajustari pentru pierderea de valoare
a imprumuturilor acordate pe termen
lung
Tip: Pasiv

Engleza: Impairment of long term loans


Franceza: Provisions pour depreciation des prets
a long terme
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung langfristiger Kredite

2968
Ajustari pentru pierderea de valoare
a altor creante imobilizate
Tip: Pasiv
Engleza: Impairment of other long term
receivables
Franceza: Provisions pour depreciation des
autres creances immobilisees
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung sonstiger Forderungen

Conturi de stocuri si productie in


curs de executie
8 grupe
Engleza: Inventories and work in progress
Franceza: Comptes de stocks et en-cours
Germana: Vorratskonten und Waren in
Herstellung

3
Conturi de stocuri si productie in curs de
executie

Clasa 3 cuprinde 8 grupe


Engleza: Inventories and work in progress
Engleza: Comptes de stocks et en-cours
Engleza: Vorratskonten und Waren in
Herstellung

30
Stocuri de materii prime si materiale
Grupa 30 cuprinde 4 conturi
Engleza: Raw materials and consumables
Franceza: Stocks de matieres premieres et
fournitures
Germana: Vorrate an Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen

301
Materii prime

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Raw materials
Franceza: Matieres premieres
Germana: Rohstoffe

302
Materiale consumabile

7 subconturi
Engleza: Consumables
Franceza: Matieres et fournitures consommables
Germana: Hilfs- und Betriebsstoffe

3021
Materiale auxiliare

Tip: Activ
Engleza: Auxiliary materials
Franceza: Matieres auxiliaires
Germana: Hilfsstoffe

3022
Combustibili

Tip: Activ
Engleza: Fuel
Franceza: Combustibles
Germana: Kraftstoffe

3023
Materiale pentru ambalat
Tip: Activ
Engleza: Packaging materials
Franceza: Emballages
Germana: Verpackungen

3024
Piese de schimb

Tip: Activ
Engleza: Replacement parts
Engleza (2): Spare parts
Franceza: Pieces de rechange
Germana: Ersatzteile

3025
Seminte si materiale de plantat
Tip: Activ
Engleza: Seeds and planting materials
Engleza (2): Seeds and saplings
Franceza: Semences et fournitures pour
plantation
Germana: Saatgatter

3026

Furaje
Tip: Activ
Engleza: Forage
Engleza (2): Fodder
Franceza: Fourrage
Germana: Futter

3028
Alte materiale consumabile

Tip: Activ
Engleza: Other consumables
Franceza: Autres fournitures consommables
Germana: Sonstige Betriebsstoffe

303
Materiale de natura obiectelor de
inventar

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Working inventory
Engleza (2): Materials in the form of small
inventory items
Franceza: Fournitures ayant la nature d'objets
d'inventaire
Germana: Warenahnliche Bestande

308
Diferente de pret la materii prime si
materiale

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Price differences on raw materials and
consumables
Franceza: Ecarts de prix sur matieres premieres
et consommables
Germana: Preisdifferenzen bei Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen

33
Productia in curs de executie
Grupa 33 cuprinde 2 conturi
Engleza: Work in progress
Franceza: Production en cours
Germana: Unfertige Erzeugnisse

331
Produse in curs de executie
0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Products in progress
Engleza (2): Work in progress
Franceza: Produits en cours
Germana: Unfertige Erzeugnisse

332
Lucrari si servicii in curs de executie
0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Services in progress
Franceza: Travaux et services en cours
Germana: Unfertige Leistungen

34
Produse

Grupa 34 cuprinde 4 conturi


Engleza: Goods
Franceza: Stocks de produits
Germana: Fertige Erzeugnisse

341
Semifabricate

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Semi-finished goods
Franceza: Produits intermediaires
Germana: Zwischenerzeugnisse

345
Produse finite

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Finished goods
Franceza: Produits finis
Germana: Fertige Erzeugnisse und Waren

346
Produse reziduale

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Residual products
Engleza (2): Residual goods
Franceza: Produits residuels
Germana: Produktionsausschuss, Abfall

348

Diferente de pret la produse


0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Price differences on goods
Franceza: Ecarts de prix sur produits
Germana: Preisdifferenzen bei Erzeugnissen

35
Stocuri aflate la terti

Grupa 35 cuprinde 5 conturi


Engleza: Inventories held by third parties
Franceza: Stocks detenus par des tiers
Germana: Vorrate bei Dritten

351
Materii si materiale aflate la terti

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Raw materials and consumables at
third parties
Franceza: Matieres et fournitures detenues par
des tiers
Germana: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bei
Dritten

354
Produse aflate la terti

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Goods at third parties
Franceza: Produits detenus par des tiers
Germana: Fertige Erzeugnisse und Waren bei
Dritten

356
Animale aflate la terti

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Animals at third parties
Franceza: Animaux detenus par des tiers
Germana: Tiere bei Dritten

357
Marfuri aflate la terti

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Goods for resale at third parties
Franceza: Marchandises detenues par des tiers

Germana: Handelswaren bei Dritten in


Kommission

358
Ambalaje aflate la terti

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Packaging materials at third parties
Franceza: Emballages detenus par des tiers
Germana: Verpackungen bei Dritten

36
Animale

Engleza: Goods purchased for resale


Franceza: Marchandises
Germana: Handelswaren

378
Diferente de pret la marfuri

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Price differences on goods purchased
for resale
Franceza: Ecarts de prix sur marchandises
Germana: Preisdifferenzen bei Handelswaren

Grupa 36 cuprinde 2 conturi


Engleza: Animals
Franceza: Animaux
Germana: Tiere

38
Ambalaje

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Animals and poultry
Franceza: Animaux et volailles
Germana: Tiere und Geflugel

381
Ambalaje

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Price differences on animals and
poultry
Franceza: Ecarts de prix sur animaux et volailles
Germana: Preisdifferenzen bei Tieren und
Geflugel

388
Diferente de pret la ambalaje

37
Marfuri

39
Ajustari pentru deprecierea
stocurilor si productiei - in curs de
executie

361
Animale si pasari

368
Diferente de pret la animale si pasari

Grupa 37 cuprinde 2 conturi


Engleza: Goods purchased for resale
Franceza: Marchandises
Germana: Handelswaren

371
Marfuri

0 subconturi
Tip: Activ

Grupa 38 cuprinde 2 conturi


Engleza: Packaging
Franceza: Emballages
Germana: Verpackungen

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Packaging materials
Franceza: Emballages
Germana: Verpackungen

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Price differences on packaging
Franceza: Ecarts de prix sur emballages
Germana: Preisdifferenzen bei Verpackungen

Grupa 39 cuprinde 8 conturi


Engleza: Write-down of inventories and work in
progress
Franceza: Provisions pour depreciation des
stocks et en-cours
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
der Vorrate und unfertigen Erzeugnisse

391

Ajustari pentru deprecierea


materiilor prime
0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of raw materials
Franceza: Provisions pour depreciation des
matieres premieres
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
von Rohstoffen

392
Ajustari pentru deprecierea
materialelor

2 subconturi
Engleza: Write-down of consumables
Franceza: Provisions pour depreciation des
consommables
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
von Betriebsstoffen

3921
Ajustari pentru deprecierea
materialelor consumabile

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of consumables
Franceza: Provisions pour depreciation des
matieres consommables
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Betriebsstoffen

3922
Ajustari pentru deprecierea
materialelor de natura obiectelor de
inventar

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of materials in the form of
small inventory
Franceza: Provisions pour depreciation des
fournitures ayant la nature d'objets d'inventaire
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung des Warenbestandes

393
Ajustari pentru deprecierea
productiei in curs de executie
0 subconturi Tip: Pasiv

Engleza: Write-down of work in progress


Franceza: Provisions pour depreciation des encours de production
Germana: Rocklagen fur die Wertminderung des
Umlaufbestandes

394
Ajustari pentru deprecierea
produselor

3 subconturi
Engleza: Write-down of goods
Franceza: Provisions pour depreciation des
produits
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von fertigen Erzeugnissen

3941
Ajustari pentru deprecierea
semifabricatelor

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of semifinished goods
Franceza: Provisions pour depreciation des
produits intermediaires
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von unfertigen Erzeugnissen

3945
Ajustari pentru deprecierea
produselor finite

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of finished goods
Franceza: Provisions pour depreciation des
produits finis
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von fertigen Erzeugnissen

3946
Ajustari pentru deprecierea
produselor reziduale

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of residual products
Franceza: Provisions pour depreciation des
produits residuels
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Produktionsausschuss

395
Ajustari pentru deprecierea
stocurilor aflate la terti

7 subconturi
Engleza: Write-down of inventories held at third
parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
stocks detenus par des tiers
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
von Vorreten bei Dritten

3951
Ajustari pentru deprecierea materiilor si
materialelor aflate la terti
Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of raw materials and
consumables at third parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
matieres et fournitures detenues par de tiers

Germana: Rockstellungen fur die Wertminderung


von Roh- und Betriebsstoffen bei Dritten

3952
Ajustari pentru deprecierea
semifabricatelor aflate la terti

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of semifinished goods at
third parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
produits intermediaires detenus par des tiers
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von unfertigen Erzeugnissen bei
Dritten

3953
Ajustari pentru deprecierea
produselor finite aflate la terti

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of finished goods at third
parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
produits finis detenus par des tiers
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von fertigen Erzeugnissen bei
Dritten

3954
Ajustari pentru deprecierea
produselor reziduale aflate la terti

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of residual products at third
parties

Franceza: Provisions pour depreciation des


produits residuels detenus par des tiers
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Produktionsausschuss bei
Dritten

3956
Ajustari pentru deprecierea
animalelor aflate la terti

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of animals at third parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
animaux detenus par des tiers
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Tieren bei Dritten

3957
Ajustari pentru deprecierea
marfurilor aflate la terti

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of goods for resale at third
parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
marchandises detenues par des tiers
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Waren bei Dritten

3958
Ajustari pentru deprecierea
ambalajelor aflate la terti

Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of packaging materials at
third parties
Franceza: Provisions pour depreciation des
emballages detenus par des tiers
Germana: Rockstellungen fur die
Wertminderung von Verpackungen bei Dritten

396
Ajustari pentru deprecierea
animalelor

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of animals
Franceza: Provisions pour depreciation des
animaux

Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen


von Tieren

397
Ajustari pentru deprecierea
marfurilor

0 subconturi Tip: Pasiv


Engleza: Write-down of goods purchased for
resale
Franceza: Provisions pour depreciation des
stocks de marchandises
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
von Handelswaren

398
Ajustari pentru deprecierea
ambalajelor

0 subconturi Tip: Pasiv


Engleza: Write-down of packaging materials
Franceza: Provisions pour depreciation des
emballages
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
von Verpackungen

Conturi de terti
10 grupe

Engleza: Third party accounts


Franceza: Comptes de tiers
Germana: Konten gegenber Dritten

4
Conturi de terti

Clasa 4 cuprinde 10 grupe


Engleza: Third party accounts
Engleza: Comptes de tiers
Engleza: Konten gegenuber Dritten

40
Furnizori si conturi asimilate
Grupa 40 cuprinde 6 conturi
Engleza: Suppliers and similar accounts
Franceza: Fournisseurs et comptes rattaches
Germana: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und ahnliche Konten

401
Furnizori

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Suppliers
Franceza: Fournisseurs

Germana: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und


Leistungen

403
Efecte de platit

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Bills of exchange payable
Franceza: Effets a payer
Germana: Wechselverbindlichkeiten

404
Furnizori de imobilizari

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Suppliers of non-current assets
Franceza: Fournisseurs d'immobilisations
Germana: Verbindlichkeiten aus Lieferungen von
Sachanlagen

405
Efecte de platit pentru imobilizari

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Bills of exchange payable to suppliers
of non-current assets
Franceza: Effets a payer aux fournisseurs
d'immobilisations
Germana: Wechselverbindlichkeiten aus
Lieferungen von Sachanlagen

408
Furnizori - facturi nesosite

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Suppliers - invoices to be received
Franceza: Fournisseurs-factures non parvenues
Germana: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen - ohne Rechnung

409
Furnizori - debitori

2 subconturi
Engleza: Advance payments to suppliers
Franceza: Fournisseurs - debiteurs
Germana: Geleistete Anzahlungen auf
Lieferungen

4091

Furnizori-debitori pentru cumparari


de bunuri de natura stocurilor

Franceza: Clients douteux ou en litige


Germana: Zweifelhafte Forderungen

Tip: Activ
Engleza: Advance payments to suppliers for the
purchase of inventories
Franceza: Fournisseurs - Avances versees sur
achats de biens ayant la nature de stocks
Germana: Geleistete Anzahlungen auf
Vorratslieferungen

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Bills of exchange receivable
Franceza: Clients - Effets a recevoir
Germana: Wechselforderungen

4092
Furnizori-debitori pentru prestari de
servicii si executari de lucrari

Tip: Activ
Engleza: Advance payments to suppliers for the
purchase of services
Franceza: Fournisseurs - Avances versees sur
prestations de services et execution de travaux
Germana: Geleistete Anzahlungen auf
Dienstleistungen

41
Clienti si conturi asimilate

Grupa 41 cuprinde 4 conturi


Engleza: Customers and similar accounts
Franceza: Clients et comptes rattaches
Germana: Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und ahnliche Konten

411
Clienti

2 subconturi
Engleza: Customers
Franceza: Clients
Germana: Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

4111
Clienti

Tip: Activ
Engleza: Customers
Franceza: Clients
Germana: Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

4118
Clienti incerti sau in litigiu

Tip: Activ
Engleza: Doubtful customers or customers
involved in litigation

413
Efecte de primit de la clienti

418
Clienti - facturi de intocmit

0 subconturi
Tip: Activ
Engleza: Customers - invoices to be issued
Franceza: Clients - Factures a etablir
Germana: Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen - ohne Rechnung

419
Clienti - creditori

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Advance payments from customers
Franceza: Clients crediteurs
Germana: Geleistete Anzahlungen von Kunden

42
Personal si conturi asimilate

Grupa 42 cuprinde 7 conturi


Engleza: Payroll and similar accounts
Franceza: Personnel et comptes rattaches
Germana: Personal und ahnliche Konten

421
Personal - salarii datorate

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Employees - salaries payable
Franceza: Personnel - remunerations dues
Germana: Verblindichkeiten aus Lohn und
Gehalt

423
Personal - ajutoare materiale
datorate

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Other social benefits granted to
employees

Franceza: Personnel - aides materielles dues


Germana: Sachleistungen an Angestellte

424
Prime reprezentand participarea
personalului la profit

0 subconturi Tip: Pasiv


Engleza: Profit share payable to employees
Franceza: Participation du personnel aux
benefices
Germana: Verblindichkeiten gegenuber der
Belegschaft aus Gewinnbeteiligungen
Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru
acordarea acestora.

425
Avansuri acordate personalului
0 subconturi Tip: Activ Pasiv
Engleza: Advances to employees
Franceza: Avances accordees au personnel
Germana: Vorschusse an Arbeitnehmer

426
Drepturi de personal neridicate

0 subconturi Tip: Activ Pasiv


Engleza: Amounts due to employees
Franceza: Droits du personnel non reclames
Germana: Noch zu zahlende Betrage an
Angestellte

427
Retineri din salarii datorate tertilor
0 subconturi Tip: Activ Pasiv
Engleza: Retentions from salaries payable to
third parties
Franceza: Personnel - Saisie-arrets
Germana: Reduzierung von Lohnen und
Gehaltern zur Begleichung von
Arbeitnehmerverbindlichkeiten gegenuber
Dritten

428
Alte datorii si creante in legatura cu
personalul

2 subconturi
Engleza: Other employee-related debts and
claims
Franceza: Personnel - Autres dettes et creances
Germana: Sonstige Verblindichkeiten und
Forderungen gegenuber Angestellten

4281
Alte datorii in legatura cu personalul
Tip: Pasiv
Engleza: Other employee-related debts
Franceza: Personnel - Autres dettes
Germana: Sonstige Verblindichkeiten gegenuber
den Angestellten

4282
Alte creante in legatura cu
personalul

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Other employee-related claims
Franceza: Personnel - Autres creances
Germana: Sonstige Forderungen gegenuber den
Angestellten

43
Asigurari sociale, protectia sociala si
conturi asimilate
Grupa 43 cuprinde 3 conturi
Engleza: Social security and similar accounts
Franceza: Assurances sociales, protection
sociale et comptes rattaches
Germana: Verblindichkeiten im Rahmen der
sozialen Sicherheit

431
Asigurari sociale

4 subconturi
Engleza: Social security
Franceza: Assurances sociales
Germana: Sozialversicherung

4311
Contributia unitatii la asigurarile
sociale
Tip: Pasiv
Engleza: Company's contribution to social
security
Franceza: Contribution de l'entreprise aux
assurances sociales
Germana: Arbeitgeberbeitrag zur
Sozialversicherung

4312
Contributia personalului la
asigurarile sociale
Tip: Pasiv

Engleza: Employees' contribution to pension


fund
Franceza: Retenues salariales pour la retraite
complementaire
Germana: Arbeitgeberbeitrag zur
Rentenversicherung

Contributia personalului la fondul de


somaj

Tip: Pasiv
Engleza: Company's contribution to health
insurance
Franceza: Contribution de l'entreprise aux
assurances sociales sante
Germana: Arbeitgeberbeitrag zur
Krankenversicherung

438
Alte datorii si creante sociale

4313
Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate

4314
Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate

Tip: Pasiv
Engleza: Employees' contribution to health
insurance
Franceza: Retenues salariales pour assurances
sociales sante
Germana: Arbeitnehmerbeitrag zur
Krankenversicherung

437
Ajutor de somaj
2 subconturi
Engleza: Unemployment fund
Franceza: Chomage
Germana: Arbeitslosenversicherung

4371
Contributia unitatii la fondul de
somaj
Tip: Pasiv
Engleza: Company's contribution to
unemployment fund
Franceza: Contribution de l'entreprise a la
constitution du fonds de chomage
Germana: Arbeitgeberbeitrag zur
Arbeitslosenversicherung

4372

Tip: Pasiv
Engleza: Employees' contribution to
unemployment fund
Franceza: Retenues salariales pour le fonds de
chomage
Germana: Arbeitnehmerbeitrag zur
Arbeitslosenversicherung

2 subconturi
Engleza: Other personnel-related debts and
claims
Franceza: Autres dettes et creances sociales
Germana: Sonstige Verblindichkeiten und
Forderungen gegenuber
Sozialversicherungstragern

4381
Alte datorii sociale

Tip: Pasiv
Engleza: Other personnel-related debts
Franceza: Autres dettes sociales
Germana: Sonstige Verblindichkeiten gegenuber
Sozialversicherungstragern

4382
Alte creante sociale

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Other personnel-related claims
Franceza: Autres creances sociales
Germana: Sonstige Forderungen gegenuber
Sozialversicherungstragern

44
Bugetul statului, fonduri speciale si
conturi asimilate
Grupa 44 cuprinde 7 conturi
Engleza: Amounts payable to the state budget,
special funds and similar accounts
Franceza: Etat, fonds speciaux et comptes

rattaches
Germana: Steuerverbindlichkeiten

441
Impozitul pe profit/venit

2 subconturi
Engleza: Tax on Profit / Income
Franceza: lmpot sur les benefices
Germana: Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag

4411
Impozitul pe profit

Tip: Pasiv
Engleza: Tax on Profit
Engleza (2): Profit Tax
Engleza (3): Current income tax
Franceza: Impot courant sur les benefices
Germana: Gewinnsteuer

4418
Impozitul pe venit

Tip: Pasiv
Engleza: Tax on income
Engleza (2): Income Tax
Engleza (3): Deferred tax
Franceza: Impot differe sur les benefices
Germana: Einkommenssteuer
Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe
venitul microintreprinderilor, definite conform
legii.

442
Taxa pe valoarea adaugata
5 subconturi
Engleza: Value added tax (VAT)
Franceza: Taxe sur la Valeur Ajoutee
Germana: Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer)

4423
TVA de plata

Tip: Pasiv
Engleza: VAT payable
Franceza: TVA a payer
Germana: Mehrwertsteuerzahllast

4424
TVA de recuperat

4451
Subventii guvernamentale

Tip: Activ Pasiv


Engleza: VAT receivable
Franceza: Credit de TVA
Germana: Mehrwertsteuererstattungen

Tip: Activ
Engleza: State subsidies
Engleza (2): Government subsidies
Franceza: Subventions du gouvernment

4426
TVA deductibila

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Deductible VAT
Engleza (2): Input VAT
Franceza: TVA deductible
Germana: Vorsteuer

4427
TVA colectata

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Collected VAT
Engleza (2): Output VAT
Franceza: TVA collectee
Germana: Erhaltene Mehrwertsteuer

4428
TVA neexigibila

Tip: Activ Pasiv


Engleza: VAT under settlement
Franceza: TVA a regulariser
Germana: Mehrwertsteuer Abgrenzung

444
Impozitul pe venituri de natura
salariilor
0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Tax on salaries
Franceza: Impot sur les salaires
Germana: Lohnsteuerverbindlichkeiten

445
Subventii

3 subconturi
Engleza: Subsidies
Franceza: Subventions
Germana: Subventionen

4452
Imprumuturi nerambursabile cu
caracter de subventii
Tip: Activ
Engleza: Non-repayable loans in the form of
subsidies
Franceza: Prets non-remboursable sous forme
de subventions

4458
Alte sume primite cu caracter de
subventii

Tip: Activ
Engleza: Other amounts received in the form of
subsidies
Franceza: Autres sommes reeues a caractere de
subventions

446
Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate

0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Other taxes and similar liabilities
Franceza: Autres impots, taxes et versements
assimiles
Germana: Sonstige Steuern, Gebohren, Zalle
und Ahnliche Betrage

447
Fonduri speciale - taxe si varsaminte
asimilate
0 subconturi
Tip: Pasiv
Engleza: Special funds - taxes and similar
liabilities
Franceza: Fonds speciaux - taxes et versements
assimiles
Germana: Gebohren und Ahnliche Betrage fur
Spezialfonds

448

Alte datorii si creante cu bugetul


statului

Dobanzi aferente decontarilor intre


entitatile afiliate

4551
Actionari / asociati - conturi curente

2 subconturi
Engleza: Other debts and claims with the
Treasury
Franceza: Etat, autres dettes et creances
Germana: Sonstige Verbindlichkeiten und
Forderungen gegenuber den Finanzbehorden

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Accrued interest for settlement
between related parties
Franceza: Interets courus sur reglements entre
les parties liees
Germana: Zinsen im Zusammenhang mit
Verrechnungen zwischen verbundene
Unternehmen

Tip: Pasiv
Engleza: Shareholders / associates - current
accounts
Franceza: Associes / actionnaires - comptes
courants
Germana: Laufende Konten Gesellschafter

4481
Alte datorii fata de bugetul statului
Tip: Pasiv
Engleza: Other debts payable to the Treasury
Franceza: Autres dettes envers le Tresor Public
Germana: Sonstige Verbindlichkeiten gegenuber
den Finanzbehorden

4482
Alte creante privind bugetul statului

Engleza: Other claims receivable from the


Treasury
Franceza: Autres creances sur le Tresor Public
Germana: Sonstige Forderungen gegenuber den
Finanzbehorden

45
Grup si actionari / asociati

Grupa 45 cuprinde 6 conturi


Engleza: Group and shareholders / associates
Franceza: Groupe et associes / actionnaires
Germana: Konzerne und verbundene
Unternehmen

451
Decontari intre entitatile afiliate

2 subconturi
Engleza: Settlement between related parties
Franceza: Reglement entre les parties liees
Germana: Verrechnungskonto zwischen
verbundene Unternehmen

4511
Decontari intre entitatile afiliate

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Settlement between related parties
Franceza: Reglement entre les parties liees
Germana: Verrechnungskonto zwischen
verbundene Unternehmen

4518

453
Decontari privind interesele de
participare

2 subconturi
Engleza: Transaction with associates
Franceza: Transactions avec societes associees
Germana: Verrechnungen im Zusammenhang
mit Wertpapierbeteiligungen

4531
Decontari privind interesele de
participare

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Transactions with associates
Franceza: Principal
Germana: Verrechnungen im Zusammenhang
mit Wertpapierbeteiligungen

4538
Dobanzi aferente decontarilor
privind interesele de participare

Tip: Activ Pasiv


Engleza: Accrued interest on transactions with
associates
Franceza: Interets courus
Germana: Zinsen auf Verrechnungen im
Zusammenhang mit Wertpapierbeteiligungen

455
Sume datorate actionarilor /
asociatilor
2 subconturi
Engleza: Amounts owed to shareholders
Franceza: Sommes dues aux associes /
actionnaires
Germana: Verbindlichkeiten an Gesellschafter

4558
Actionari / asociati - dobanzi la
conturi curente

Tip: Pasiv
Engleza: Accrued interest on shareholders' current accounts
Franceza: Interets courus
Germana: Zinsen auf laufende
Gesellschafterkonten

456
Decontari cu actionarii / asociatii
privind capitalul

0 subconturi
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Shareholders / associates - Amounts
receivable related to capital
Franceza: Associes / actionnaires - operations
sur le capital
Germana: Verrechnungskonto Gesellschafter
(i.Z.m. Kapitalerhehungen)

457
Dividende de plata

0 subconturi
Engleza: Dividends payable
Franceza: Associes - dividendes a payer
Germana: Dividendenzahlungen

458
Decontari din operatii in participatie
2 subconturi
Engleza: Transactions related to joint operations
Franceza: Decomptes des operations faites en
commun
Germana: Verrechnungskonto Beteiligungen

4581

Decontari din operatii in participatiepasiv

471
Cheltuieli inregistrate in avans

Ajustari pentru deprecierea


creantelor

Tip: Pasiv
Engleza: Transactions related to joint operations
- liability
Franceza: Decomptes des operations faites en
commun - passif
Germana: Verrechnungskonto Beteiligungen passiv

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Prepaid charges
Engleza (2): Prepaid expenses
Engleza (3): Accrued expenses
Franceza: Charges constatees d'avance
Germana: Aktive Rechnungsabgrenzung

Grupa 49 cuprinde 3 conturi


Engleza: Provisions for doubtful debts
Franceza: Provisions pour depreciation des
Creances
Germana: Rockstellungen fur Wertminderungen
von Forderungen

4582
Decontari din operatii in participatieactiv
Tip: Activ Pasiv
Engleza: Transactions related to joint operations
- asset
Franceza: Decomptes des operations faites en
commun - actif
Germana: Verrechnungskonto Beteiligungen aktiv

46
Debitori si creditori diversi

Grupa 46 cuprinde 2 conturi


Engleza: Sundry debtors and creditors
Franceza: Debiteurs et crediteurs divers
Germana: Sonstige Schuldner und Glaubiger

461
Debitori diversi

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Sundry debtors
Franceza: Debiteurs divers
Germana: Sonstige Schuldner

462
Creditori diversi

0 subconturi Tip: Activ Pasiv


Engleza: Sundry creditors
Franceza: Crediteurs divers
Germana: Sonstige Glaubiger

47
Conturi de regularizare si asimilate
Grupa 47 cuprinde 3 conturi
Engleza: Accruals and similar accounts
Franceza: Comptes de regularisation et
assimiles
Germana: Posten der Rechnungsabgrenzung

472
Venituri inregistrate in avans

0 subconturi Tip: Activ Pasiv


Engleza: Deferred revenue
Engleza (2): Deferred income
Engleza (3): Unearned revenues
Franceza: Produits constates d'avance
Germana: Passive Rechnungsabgrenzung

473
Decontari din operatii in curs de
clarificare
0 subconturi Tip: Activ Pasiv
Engleza: Suspense account
Franceza: Compte d'attente
Germana: Schwebende Geschafte

48
Decontari in cadrul unitatii
Grupa 48 cuprinde 2 conturi
Engleza: Internal transactions
Franceza: Operations internes a l'entreprise
Germana: Unternehmensinterne
Verrechnungskonten

481
Decontari intre unitate si subunitati

0 subconturi Tip: Activ Pasiv


Engleza: Transactions between the entity and
sub-units
Franceza: Operations entre siege et sousunites
Germana: Verrechnungen zwischen Gesellschaft
und Filialen

482
Decontari intre subunitati

0 subconturi Tip: Activ Pasiv


Engleza: Transactions between sub-units
Franceza: Operations entre sousunites
Germana: Verrechnungen zwischen Filialen

49

491
Ajustari pentru deprecierea
creantelor - clienti

0 subconturi Tip: Pasiv


Engleza: Provisions for doubtful customers
Franceza: Provisions pour depreciation des
creances clients
Germana: Rockstellungen fur zweifelhafte
Forderungen

495
Ajustari pentru deprecierea
creantelor - decontari in cadrul
grupului si cu actionarii / asociatii
0 subconturi Tip: Pasiv
Engleza: Provisions for doubtful debts from
group companies and shareholders / associates
Franceza: Provisions pour depreciation des
Creances de societes du groupe, des associes /
actionnaires
Germana: Rockstellungen fur zweifelhafte
Forderungen gegenuber verbundenen
Unternehmen

496
Ajustari pentru deprecierea
creantelor - debitori diversi

0 subconturi Tip: Pasiv


Engleza: Provisions for doubtful sundry debtors
Franceza: Provisions pour depreciation des
comptes de debiteurs divers
Germana: Rockstellungen fur sonstige
zweifelhafte Forderungen

Conturi de trezorerie

6 grupe

Engleza: Treasury accounts


Franceza: Comptes de tresorerie
Germana: Finanzkonten

5
Conturi de trezorerie

Clasa 5 cuprinde 6 grupe


Engleza: Treasury accounts
Franceza: Comptes de tresorerie
Germana: Finanzkonten

50
Investitii pe termen scurt

508
Alte investitii pe termen scurt si
creante asimilate
2 subconturi
Engleza: Other short term investments and
related receivables
Franceza: Autres placements a court terme et
creances assimilees
Germana: Sonstige Wertpapiere und Ahnliche
Forderungen

509
Varsaminte de efectuat pentru
investitiile pe termen scurt

501
Actiuni detinute la entitatile afiliate

2 subconturi
Engleza: Amounts payable for short term
financial investments
Franceza: Versements restant a effectuer sur
placements financiers a court terme
Germana: Verbindlichkeiten aus
Wertpapiergeschaften

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Short term financial investments in
related parties
Franceza: Placements financiers a court terme
dans des parties liees
Germana: Kurzfristige Investitionen in
verbundene Unternehmen

Grupa 51 cuprinde 4 conturi


Engleza: Bank accounts
Franceza: Banques
Germana: Schecks, Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten

Grupa 50 cuprinde 5 conturi


Engleza: Short term investments
Franceza: Placements a court terme
Germana: Wertpapiere des Umlaufvermogens

505
Obligatiuni emise si rascumparate
0 subconturi Tip: Activ
Engleza: Redeemed debentures
Franceza: Obligations emises et rachetees
Germana: Ausgegebene und zuruckgekaufte
Schuldverschreibungen

506
Obligatiuni

0 subconturi Tip: Activ


Engleza: Debentures
Franceza: Obligations
Germana: Schuldverschreibungen

51
Conturi la banci

511
Valori de incasat

3 subconturi
Engleza: Outstanding lodgements
Franceza: Valeurs a l'encaissement
Germana: Forderungen aus Zahlungsmitteln

512
Conturi curente la banci

3 subconturi
Engleza: Cash at bank
Franceza: Comptes courants bancaires
Germana: Guthaben bei Kreditinstituten

518
Dobanzi
2 subconturi
Engleza: Interest
Franceza: Interets
Germana: Zinsen

519
Credite bancare pe termen scurt
8 subconturi
Engleza: Short term bank loans
Franceza: Credits bancaires a court terme
Germana: Kurzfristige Verbindlichkeiten
gegenuber Kreditinstituten

53
Casa

Grupa 53 cuprinde 2 conturi


Engleza: Petty cash
Franceza: Caisse
Germana: Kassenbestande

531
Casa

2 subconturi
Engleza: Petty cash
Franceza: Caisse
Germana: Kassenbestande

5311
Casa in lei

Tip: Activ
Engleza: Petty cash in lei
Franceza: Caisse en lei
Germana: Kassenbestand in Lei

5314
Casa in valuta

Tip: Activ
Engleza: Petty cash in foreign currencies
Franceza: Caisse en devises
Germana: Kassenbestand in Fremdwahrung

532
Alte valori

4 subconturi
Engleza: Cash equivalents
Franceza: Autres valeurs
Germana: Sonstige Vermogenswerte

5321

Timbre fiscale si postale


Tip: Activ
Engleza: Postage and fiscal stamps
Franceza: Timbres fiscaux et postaux
Germana: Brief- und Steuermarken

5322
Bilete de tratament si odihna
Tip: Activ
Engleza: Holiday vouchers
Franceza: Cheques vacances
Germana: Urlaubsgutscheine

5323
Tichete si bilete de calatorie
Tip: Activ
Engleza: Transport tickets
Franceza: Titres de transport
Germana: Fahrkarten und Reisegutscheine

5328
Alte valori

Tip: Activ
Engleza: Other cash equivalents
Franceza: Autres valeurs
Germana: Sonstige Vermogenswerte

54
Acreditive

Grupa 54 cuprinde 2 conturi


Engleza: Letters of credit
Franceza: Lettres de credit
Germana: Akkreditive

541
Acreditive

2 subconturi
Engleza: Letters of credit
Franceza: Lettres de credit
Germana: Akkreditive

5411
Acreditive in lei

Tip: Activ
Engleza: Letters of credit in lei
Franceza: Lettres de credit en lei
Germana: Akkreditive in Lei

5412
Acreditive in valuta

Tip: Activ
Engleza: Letters of credit in foreign currencies
Franceza: Lettres de credit en devises
Germana: Akkreditive in Fremdwahrung

542
Avansuri de trezorerie

0 subconturi
Engleza: Cash advances
Franceza: Avances de tresorerie
Germana: Vorschusse in bar
In acest cont vor fi evidentiate si sumele
acordate prin sistemul de card-uri.

58
Viramente interne

Grupa 58 cuprinde 1 conturi


Engleza: Internal transfers
Franceza: Virements internes
Germana: Interne Verrechungskonten

581
Viramente interne

0 subconturi Tip: Activ Pasiv


Engleza: Internal transfers
Franceza: Virements internes
Germana: Interne Verrechungskonten

59
Ajustari pentru pierderea de valoare
a conturilor de trezorerie
Grupa 59 cuprinde 4 conturi
Engleza: Write-down of treasury accounts
Franceza: Ajustements pour depreciation des
comptes de tresorerie
Germana: Ruckstellungen fur Wertminderungen
von Finanzkonten

591

Ajustari pentru pierderea de valoare a


actiunilor detinute la entitatile afiliate
0 subconturi Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of investments in related
parties
Franceza: Ajustements pour depreciation des
placements financiers relatifis a des parties liees
Germana: Ruckstellungen fur die Wertminderung
der Investitionen bei verbundenen Unternehmen

595

Ajustari pentru pierderea de valoare


a obligatiunilor emise si
rascumparate
0 subconturi Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of redeemed debentures
Franceza: Ajustements pour depreciation des
obligations emises et rachetees
Germana: Ruckstellungen fur die
Wertminderung der herausgegebenen und
zuruckgekauften Schuldverschreibungen

596
Ajustari pentru pierderea de valoare
a obligatiunilor
0 subconturi Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of debentures
Franceza: Ajustements pour depreciation des
obligations
Germana: Ruckstellungen fur die
Wertminderung der Schuldverschreibungen

598
Ajustari pentru pierderea de valoare
a altor investitii pe termen scurt si
creante asimilate
0 subconturi Tip: Pasiv
Engleza: Write-down of other short-term
financial investments and related receivables
Franceza: Ajustements pour depreciation des
autres placements financiers a court terme et
creances assimilees
Germana: Ruckstellungen fur die
Wertminderung sonstiger Investitionen

Conturi de cheltuieli
10 grupe

Engleza: Expense accounts


Franceza: Comptes de charges
Germana: Aufwandskonten

6
Conturi de cheltuieli

Clasa 6 cuprinde 10 grupe


Engleza: Expense accounts
Engleza: Comptes de charges
Germana: Aufwandskonten

60

Cheltuieli privind stocurile


Grupa 60 cuprinde 8 conturi
Engleza: Expenses related to inventories
Franceza: Matieres
Germana: Aufwendungen fur Vorrate

601
Cheltuieli cu materiile prime

0 subconturi
Engleza: Raw materials charges
Engleza (2): Raw materials expenses
Engleza (3): Raw materials
Franceza: Matieres premieres
Germana: Aufwendungen fur Rohstoffe

602
Cheltuieli cu materialele
consumabile

7 subconturi
Engleza: Consumables charges
Engleza (2): Consumables expenses
Engleza (3): Consumables
Franceza: Fournitures consommables
Germana: Aufwendungen fur Betriebsstoffe

6021
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Engleza: Auxiliary materials expense
Engleza (2): Auxiliary materials
Franceza: Fournitures auxiliaires
Germana: Aufwendungen fur Hilfsstoffe

6022
Cheltuieli privind combustibilul
Engleza: Fuel
Franceza: Combustibles
Germana: Aufwendungen fur Kraftstoffe

6023
Cheltuieli privind materialele pentru
ambalat

Engleza: Packaging materials


Franceza: Emballages
Germana: Aufwendungen fur Verpackungsstoffe

6024
Cheltuieli privind piesele de schimb

Engleza: Spare parts


Franceza: Pieces de rechange
Germana: Aufwendungen fur Ersatzteile

6025
Cheltuieli privind semintele si
materialele de plantat

Engleza: Seeds and saplings


Franceza: Semences et fournitures pour
plantation
Germana: Aufwendungen fur Saatgut

6026
Cheltuieli privind furajele

Engleza: Fodder
Franceza: Fourrage
Germana: Aufwendungen fur Tierfutter

6028
Cheltuieli privind alte materiale
consumabile
Engleza: Other consumables charges
Engleza (2): Other consumables expenses
Engleza (3): Other consumables
Franceza: Autres matieres consommables
Germana: Aufwendungen fur sonstige
Betriebsstoffe

603
Cheltuieli privind materialele de
natura obiectelor de inventar

0 subconturi
Engleza: Working inventory expenses
Engleza (2): Expenses related to materials in the
form of small inventory
Engleza (3): Materials in the form of small
inventory items
Franceza: Fournitures ayant la nature d'objets
d'inventaire

Germana: Aufwendungen fur InventurBetriebsstoffe

604
Cheltuieli privind materialele
nestocate

0 subconturi
Engleza: Materials not stored
Franceza: Fournitures non stockees
Germana: Einkauf von nicht lagerfahigen Waren

605
Cheltuieli privind energia si apa
0 subconturi
Engleza: Utilities charges
Engleza (2): Utilities expenses
Engleza (3): Electricity, heating and water
Franceza: Energie et eau
Germana: Aufwendungen fur Elektrizitat,
Heizung und Wasser

606
Cheltuieli privind animalele si
pasarile

0 subconturi
Engleza: Expenses with animals and birds
Engleza (2): Animals and poultry
Franceza: Animaux et volailles
Germana: Aufwendungen fur Tiere und Geflugel

607
Cheltuieli privind marfurile

0 subconturi
Engleza: Merchandise charges
Engleza (2): Merchandise expenses
Engleza (3): Goods for resale
Franceza: Marchandises
Germana: Wareneingang

608
Cheltuieli privind ambalajele
0 subconturi
Engleza: Expenses with packages
Engleza (2): Packaging costs
Franceza: Emballages
Germana: Verpackungsaufwand

61
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile
executate de terti
Grupa 61 cuprinde 4 conturi
Engleza: Third party services expenses
Engleza (2): Third party services
Franceza: Services exterieurs
Germana: Aufwendungen fur bezogene
Leistungen

611
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile
0 subconturi
Engleza: Maintenance and repair expenses
Franceza: Entretien et reparations
Germana: Reparatur- und
Instandhaltungsaufwand

612
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
gestiune si chiriile
0 subconturi
Engleza: Royalties and rental expenses
Franceza: Redevances, locations de gestion et
loyers
Germana: Mietaufwand und Lizenzgebohren

613
Cheltuieli cu primele de asigurare
0 subconturi
Engleza: Insurance premiums expense
Engleza (2): Insurance expense
Engleza (3): Insurance premiums
Franceza: Primes d'assurance
Germana: Versicherungsaufwand

614
Cheltuieli cu studiile si cercetarile
0 subconturi
Engleza: Research expenses
Franceza: Etudes et recherches
Germana: Forschungs- und
Entwicklungsaufwand

62
Cheltuieli cu alte servicii executate
de terti

Grupa 62 cuprinde 8 conturi


Engleza: Other third party services expenses
Engleza (2): Other third party services
Franceza: Autres services exterieurs
Germana: Sonstige Aufwendungen fur bezogene
Leistungen

621
Cheltuieli cu colaboratorii

0 subconturi
Engleza: Externally contracted manpower
Franceza: Personnel exterieur a l'entreprise
Germana: Lohnaufwendungen fur Aushilfskrafte
mit privatrechtlichen Arbeitsvertragen

622
Cheltuieli privind comisioanele si
onorariile
0 subconturi
Engleza: Commissions and fees
Franceza: Commissions et honoraires
Germana: Aufwendungen fur
Kommissionszahlungen und Honorare

623
Cheltuieli de protocol, reclama si
publicitate
0 subconturi
Engleza: Protocol and advertising expense(s)
Engleza (2): Entertaining, promotion and
advertising
Franceza: Representation et publicite
Germana: Aufwendungen fur Verkastigungen,
Werbung und Verkaufsforderung

624
Cheltuieli cu transportul de bunuri si
personal
0 subconturi
Engleza: Transportation (goods and personnel)
expense
Engleza (2): Transport of goods and personnel
Franceza: Transport de biens et du personnel
Germana: Beforderungs- und Transportkosten

625
Cheltuieli cu deplasari, detasari si
transferari
0 subconturi
Engleza: Travel expense
Engleza (2): Travel
Franceza: Deplacements, detachements et
transferts
Germana: Reisekosten

626
Cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii

0 subconturi
Engleza: Postage and telecommunications
Franceza: Frais postaux et de
telecommunications
Germana: Porto und Telefon

627
Cheltuieli cu serviciile bancare si
asimilate

0 subconturi
Engleza: Bank service charges and similar
expense
Engleza (2): Bank commissions and similar
charges
Franceza: Services bancaires et assimiles
Germana: Nebenkosten des Zahlungsverkehrs

628
Alte cheltuieli cu serviciile executate
de terti
0 subconturi
Engleza: Other third party services expenses
Engleza (2): Other third party services
Franceza: Autres services exterieurs
Germana: Sonstige Aufwendungen fur bezogene
Leistungen

63
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate

Grupa 63 cuprinde 1 conturi


Engleza: Other taxes, duties and similar
expenses
Franceza: Autres impots, taxes et versements
assimiles
Germana: Steuern, Zollgebohren und Ahnliche
Aufwendungen

635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate

0 subconturi
Engleza: Other taxes, duties and similar
expenses
Franceza: Autres impots, taxes et versements
assimiles
Germana: Andere Steuern, Zelle und Ahnlicher
Aufwand

64
Cheltuieli cu personalul
Grupa 64 cuprinde 3 conturi
Engleza: Personnel expense(s)
Engleza (2): Staff costs
Franceza: Charges de personnel
Germana: Personalaufwand

641
Cheltuieli cu salariile personalului
0 subconturi
Engleza: Salaries expense
Engleza (2): Salaries
Franceza: Remunerations du personnel
Germana: Lohne und Gehalter

642
Cheltuieli cu tichetele de masa
acordate salariatilor
0 subconturi
Engleza: Employee luncheon vouchers
Franceza: Bons de dejeuner des employes

645
Cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala

4 subconturi
Engleza: Social security and welfare
contributions
Engleza (2): Social security contributions
Franceza: Cotisations de securite sociale et
organismes sociaux
Germana: Sozialversicherungsaufwand

6451
Contributia unitatii la asigurarile
sociale
Engleza: Company's contribution to social
security
Franceza: Cotisations de l'entreprise a la
securite sociale
Germana: Arbeitgeberbeitrag zur
Sozialversicherung

6452
Contributia unitatii pentru ajutorul
de somaj

Engleza: Company's contribution to unemployment fund


Franceza: Cotisations de l'entreprise au fonds de
chomage

Germana: Arbeitgeberbeitrag zur


Arbeitslosenversicherung

6453
Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate

Engleza: Company's contribution to health


insurance
Franceza: Cotisations de l'entreprise aux
assurances sante
Germana: Arbeitgeberbeitrag zur
Krankenversicherung

6458
Alte cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala
Engleza: Other social security and welfare
contributions
Franceza: Autres charges d'assurance et de
protection sociale
Germana: Sonstiger
Sozialversicherungsaufwand

65
Alte cheltuieli de exploatare

Grupa 65 cuprinde 2 conturi


Engleza: Other operating expenses
Engleza (2): Other operating charges
Franceza: Autres charges d'exploitation
Germana: Sonstiger betrieblicher Aufwand

654
Pierderi din creante si debitori
diversi

0 subconturi
Engleza: Bad debts written off
Franceza: Pertes sur creances
Germana: Wertberichtigung auf Forderungen

658
Alte cheltuieli de exploatare

4 subconturi
Engleza: Other operating expenses
Engleza (2): Other operating charges
Franceza: Autres charges d'exploitation
Germana: Sonstiger betrieblicher Aufwand

6581 Despagubiri, amenzi si


penalitati
Engleza: Claims and compensations, fines and
penalties

Franceza: Dedommagements, amendes et


penalites
Germana: Entschuldigungen und Strafen

6582 Donatii si subventii acordate

Engleza: Gifts and subsidies granted


Franceza: Donations et subventions accordees
Germana: Spenden und Subventionen

6583 Cheltuieli privind activele cedate


si alte operatii de capital
Engleza: Net value of assets disposed of and
other capital transactions
Franceza: Valeur nette des actifs cedes et autres
operations de capital
Germana: Aufwendungen fur verausserte Aktiva
und sonstige Kapitaltransfers

6588 Alte cheltuieli de exploatare


Engleza: Other operating expenses
Engleza (2): Other operating charges
Franceza: Autres charges d'exploitation
Germana: Sonstige Betriebskosten

66
Cheltuieli financiare

Grupa 66 cuprinde 6 conturi


Engleza: Financial charges
Engleza (2): Financial expenses
Franceza: Charges financieres
Germana: Finanzaufwand

663
Pierderi din creante legate de
participatii
0 subconturi
Engleza: Losses on amounts receivable in
relation with long term financial investments
Franceza: Pertes sur creances liees a des
participations
Germana: Wertberichtigungen auf Forderungen
gegenuber beteiligten Unternehmen

664
Cheltuieli privind investitiile
financiare cedate
2 subconturi

Engleza: Losses on disposal of financial


investments
Franceza: Charges sur cession d'actifs financiers
Germana: Aufwendungen fur verausserte
Investitionen

6641 Cheltuieli privind imobilizarile


financiare cedate
Engleza: Losses on disposal of long term
financial investments
Franceza: Charges sur cession des
immobilisations financieres
Germana: Aufwendungen fur verausserte
Anlagevermogen

6642 Pierderi din investitiile pe


termen scurt cedate

Engleza: Losses on disposal of short term


financial investments
Franceza: Pertes sur cession de placements
financiers a court terme
Germana: Verluste durch kurzfristige
verausserte Investitionen

665 Cheltuieli din diferente de curs


valutar
0 subconturi
Engleza: Foreign exchange losses
Franceza: Pertes de change
Germana: Wechselkursverluste

666 Cheltuieli privind dobanzile


0 subconturi
Engleza: Interest charges
Engleza (2): Interest expenses
Engleza (3): Interest costs
Engleza (4): Interest payable charges
Franceza: Interets
Germana: Zinsaufwand

667 Cheltuieli privind sconturile


acordate
0 subconturi
Engleza: Discounts granted
Franceza: Escomptes accordes
Germana: Diskontaufwand

668 Alte cheltuieli financiare


0 subconturi
Engleza: Other financial charges
Engleza (2): Other financial expenses

Franceza: Autres charges financieres


Germana: Sonstiger Finanzaufwand

67

Cheltuieli extraordinare

Grupa 67 cuprinde 1 conturi


Engleza: Extraordinary charges
Engleza (2): Extraordinary expenses
Franceza: Charges extraordinaires
Germana: Ausserordentliche Aufwendungen

671 Cheltuieli privind calamitatile si


alte evenimente extraordinare
0 subconturi
Engleza: Calamities and other extraordinary
charges
Engleza (2): Calamities and other extraordinary
expenses
Engleza (3): Expenses related to natural
disasters and other extraordinary events
Franceza: Calamites et autres evenements
extraordinaires
Germana: Ausserordentlicher Aufwand im
Zusammenhang mit Naturkatastrophen und
anderen aussergewahnlichen Ereignissen

68
Cheltuieli cu amortizarile,
provizioanele si ajustarile pentru
depreciere sau pierdere de valoare

Grupa 68 cuprinde 2 conturi


Engleza: Depreciation, provisions and
adjustments for depreciation and other value
losses expenses
Engleza (2): Depreciation and provisions;
adjustments for impairment losses
Franceza: Dotations aux amortissements et aux
provisions; ajustements pour depreciation
Germana: Aufwendungen fur Abschreibungen,
Ruckstellungen fur Wertminderungen

681
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarile, provizioanele si
ajustarile pentru depreciere

4 subconturi
Engleza: Operating expenses related to
depreciation, provisions and depreciation
adjustments
Engleza (2): Depreciation and provisions;

adjustments for impairment losses


Franceza: Dotations aux amortissements et aux
provisions; ajustements pour depreciation
Germana: Betreiblicher Aufwand fur
Abschreibungen und Ruckstellungsbildungen

6811 Cheltuieli de exploatare


privind amortizarea imobilizarilor

Engleza: Operating expenses related to


depreciation of fixed assets
Engleza (2): Operating expenses related to
depreciation of non-current assets
Engleza (3): Depreciation of non current assets
Franceza: Dotations aux amortissements des
immobilisations
Germana: Abschreibungen auf das
Anlagevermogen

6812 Cheltuieli de exploatare


privind provizioanele

Engleza: Operating expenses related to


provisions
Engleza (2): Provisions
Franceza: Dotations aux provisions pour risque
Germana: Bildung von Risiko- und
Aufwandsruckstellungen

6813 Cheltuieli de exploatare privind


ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor

Engleza: Operating expenses related to asset


depreciation adjustments
Engleza (2): Impairment losses on non-current
assets
Franceza: Dotations aux provisions sur
immobilisations
Germana: Bildung von Ruckstellungen fur
vorubergehende Wertminderungen des
Anlagevermogens

6814
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea
activelor circulante

Engleza: Operating expenses related to asset


depreciation adjustments
Engleza (2): Impairment of current assets
Franceza: Dotations aux provisions sur actifs
circulants

Germana: Ruckstellungen fur Wertminderungen


von Gegenstanden des Umlaufvermogens

686
Cheltuieli financiare privind
amortizarile si ajustarile pentru
pierdere de valoare

3 subconturi
Engleza: Impairment losses and write down of
financial assets
Franceza: Dotations aux provision sur
immobilisations financieres
Germana: Aufwendungen fur Abschreibungen
und Ruckstellungen fur Finanzanlagen

6863 Cheltuieli financiare privind


ajustarile pentru pierderea de
valoare a imobilizarilor financiare

Engleza: Impairment losses on financial non-current


assets

Franceza: Dotations aux provisions pour


depreciation des immobilisations financieres
Germana: Aufwendungen fur Ruckstellungen fur
die Wertminderungen von Finanzanlagen

6864 Cheltuieli financiare privind


ajustarile pentru pierderea de
valoare a activelor circulante

Engleza: Impairment of financial current assets


Franceza: Dotations aux provisions pour
depreciation des actifs circulants financiers
Germana: Aufwendungen fur Ruckstellungen fur
die Wertminderung des Umlaufvermogens

6868
Cheltuieli financiare privind
amortizarea primelor de rambursare
a obligatiunilor
Engleza: Financial expenses related to
amortisation of premiums on redemption of
debentures
Engleza (2): Amortisation of premiums on
redemption of debentures
Franceza: Dotations aux amortissements des
primes de remboursement des obligations
Germana: Aufwendungen fur die Abschreibung
der Ruckzahlungsprumien fur
Schuldverschreibungen

69

Cheltuieli cu impozitul pe profit si


alte impozite
Grupa 69 cuprinde 2 conturi
Engleza: Tax from profit and other taxes
expense
Engleza (2): Income tax and other taxes
Franceza: Impots sur les benefices et autres
impots
Germana: Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag

691
Cheltuieli cu impozitul pe profit

0 subconturi
Engleza: Tax from profit expense
Engleza (2): Income tax
Franceza: Impots sur les benefices
Germana: Aufwendungen fur die Gewinnsteuer

698
Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu
alte impozite care nu apar in
elementele de mai sus

0 subconturi
Engleza: Other tax expenses - Revenue Tax
(Microenterprise)
Engleza (2): Other taxes not included above
Franceza: Autres charges d'impots non incluses
dans les postes precedents
Germana: Aufwendungen fur Einkommenssteuer
und sonstige Steuern, die oben nicht erhalten
sind
Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

Engleza: Revenue accounts


Engleza: Comptes de produits
Engleza: Ertragskonten

70
Cifra de afaceri neta

Grupa 70 cuprinde 8 conturi


Engleza: Net Turnover
Franceza: Chiffre d'affaires net
Germana: Umsatz

701
Venituri din vanzarea produselor
finite

0 subconturi
Engleza: Revenue from finished product sales
Engleza (2): Sales of finished goods
Franceza: Ventes de produits finis
Germana: Erlose aus fertigen Erzeugnissen

702
Venituri din vanzarea
semifabricatelor

0 subconturi
Engleza: Revenue from semifinished product
sales
Engleza (2): Sales of semi-finished goods
Franceza: Ventes de produits intermediaires
Germana: Erlose aus Zwischenerzeugnisse

703
Venituri din vanzarea produselor
reziduale

0 subconturi
Engleza: Revenue from residual product sales
Engleza (2): Sales of residual products
Franceza: Ventes de produits residuels
Germana: Erlose aus dem Produktionsausschuss
und der Abfallverwertung

Conturi de venituri
8 grupe

Engleza: Revenue accounts


Franceza: Comptes de produits
Germana: Ertragskonten

704 Venituri din lucrari executate si


servicii prestate

Clasa 7 cuprinde 8 grupe

0 subconturi
Engleza: Revenue from services
Engleza (2): Services rendered

7
Conturi de venituri

Franceza: Travaux et prestations de services


Germana: Erlose aus Dienstleistungen

705 Venituri din studii si cercetari


0 subconturi
Engleza: Revenues from research studies
Franceza: Etudes et recherches
Germana: Erlose aus Forschungs- und
Entwicklungstatigkeiten

706 Venituri din redevente, locatii


de gestiune si chirii

0 subconturi
Engleza: Rental and royalty income
Franceza: Redevances, locations de gestion et
loyers
Germana: Mieterlose und Erlose aus
Lizenzgebohren

Engleza: Revenues from fixed assets production


Engleza (2): Own work capitalised
Franceza: Production imobilisee
Germana: Aktivierte Eigenleistungen

Venituri din subventii de exploatare


aferente cifrei de afaceri

0 subconturi
Engleza: Revenues from intangible assets
production
Engleza (2): Capitalised costs of intangible noncurrent assets
Franceza: Immobilisations incorporelles
Germana: Aktivierte Eigenleistung immaterieller
Vermogensgegenstande

7412
Venituri din subventii de exploatare
pentru materii prime si materiale
consumabile

721
Venituri din productia de imobilizari
necorporale

707 Venituri din vanzarea marfurilor

722
Venituri din productia de imobilizari
corporale

708 Venituri din activitati diverse

0 subconturi
Engleza: Revenues from tangible assets
production
Engleza (2): Capitalised costs of tangible noncurrent assets
Franceza: Immobilisations corporelles
Germana: Aktivierte Eigenleistung materieller
Vermogensgegenstande

0 subconturi
Engleza: Sale of merchadise
Engleza (2): Sale of goods purchased for resale
Franceza: Ventes de marchandises
Germana: Erlose aus verkauften Waren

0 subconturi
Engleza: Revenues from sundry activities
Franceza: Produits des activites diverses
Germana: Ertrage aus verschiedenen Aktivitaten

71

Variatia stocurilor

Grupa 71 cuprinde 1 conturi


Engleza: Increase/decrease in finished good
stock
Engleza (2): Variation in inventory
Franceza: Variation des stocks
Germana: Lagerbestandserhuhungen

711

Variatia stocurilor

0 subconturi
Engleza: Increase/decrease in finished good
stock
Engleza (2): Variation in inventory
Franceza: Variation des stocks
Germana: Lagerbestandserhuhungen

72 Venituri din productia de


imobilizari
Grupa 72 cuprinde 2 conturi

74
Venituri din subventii de exploatare
Grupa 74 cuprinde 1 conturi
Engleza: Revenues from subsidies for operating
activities
Engleza (2): Subsidies for operating activities
Franceza: Subventions d'exploitation
Germana: Subventionsartrage

741
Venituri din subventii de exploatare
8 subconturi
Engleza: Revenues from subsidies for operating
activities
Engleza (2): Subsidies for operating activities
Franceza: Subventions d'exploitation
Germana: Subventionsertrage

7411

Engleza: Subventions related to turnover


Franceza: Subventions d'exploitation afferentes
au chiffre d'affaires
Germana: Ertrage aus Subventionen fur Umsatz
Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

Engleza: Subsidies for raw materials and


consumables
Franceza: Subventions d'exploitation pour
matieres premieres et consommables
Germana: Ertrage aus Subventionen fur Rohund Betriebsstoffe

7413
Venituri din subventii de exploatare
pentru alte cheltuieli externe

Engleza: Subsidies for other external costs


Franceza: Subventions d'exploitation pour autres
charges externes
Germana: Ertrage aus Subventionen fur sonstige
Aufwendungen

7414
Venituri din subventii de exploatare
pentru plata personalului

Engleza: Revenues from subsidies for wages and


salaries
Engleza (2): Subsidies for wages and salaries
Franceza: Subventions d'exploitation pour
remuneration du personnel
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
Personalkosten

7415
Venituri din subventii de exploatare
pentru asigurari si protectie sociala
Engleza: Subsidies for social security
contributions
Franceza: Subventions d'exploitation pour
charges sociales
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
Sozialversicherungen

7416
Venituri din subventii de exploatare
pentru alte cheltuieli de exploatare
Engleza: Revenues from subsidies for other
operating expenses
Engleza (2): Subsidies for other operating
expenses
Franceza: Subventions pour autres charges
d'exploitation
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
sonstige Betriebskosten

7417
Venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
Engleza: Subsidies related to other income
Franceza: Subventions d'exploitation afferentes
aux autres produits
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
sonstige Einkunfte (venituri)

7418
Venituri din subventii de exploatare
pentru dobanda datorata
Engleza: Subsidies related to interest payable
Franceza: Subventions d'exploitation pour
interets
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
geschuldete Zinsen

75
Alte venituri din exploatare

Grupa 75 cuprinde 2 conturi


Engleza: Other operating revenues
Engleza (2): Other operating income
Franceza: Autres produits d'exploitation
Germana: Sonstige betriebliche Ertrage

754
Venituri din creante reactivate si
debitori diversi

0 subconturi
Engleza: Bad debts written off and subsequently
collected
Franceza: Rentrees sur creances amorties et
debiteurs divers
Germana: Ertrage aus geltend gemachten
Forderungen und von sonstigen Schuldnern

758
Alte venituri din exploatare
5 subconturi
Engleza: Other operating revenues
Engleza (2): Other operating income
Franceza: Autres produits d'exploitation
Germana: Sonstige Betriebseinkunfte

7581
Venituri din despagubiri, amenzi si
penalitati

Engleza: Revenues from damages, fines and


penalties
Engleza (2): Income from damages, fines and
penalties
Engleza (3): Claims and compensations, fines
and penalties
Franceza: Dedommagements, amendes et
penalites
Germana: Ertrage aus Entschadigungen und
Strafen

7582 Venituri din donatii si


subventii primite

Engleza: Revenues from gifts and subsidies


received
Engleza (2): Income from gifts and subsidies
received
Engleza (3): Gifts and subsidies received
Franceza: Donations et subventions reeues
Germana: Ertrage aus Spenden und
Subventionen

7583 Venituri din vanzarea activelor


si alte operatii de capital
Engleza: Proceeds from disposal of assets and
other capital transactions
Franceza: Cession d'actifs et autres operations
de capital
Germana: Ertrage aus der Verausserung von
Aktiva

7584 Venituri din subventii pentru


investitii
Engleza: Revenues from subsidies for
investments
Engleza (2): Income from subsidies for
investments

Engleza (3): Amortisation of investment


subsidies
Franceza: Subventions d'investissement
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
Investitionen

7588

Alte venituri din exploatare

Engleza: Other operating revenues


Engleza (2): Other operating income
Franceza: Autres produits d'exploitation
Germana: Sonstige Betriebsertrage

76
Venituri financiare

Grupa 76 cuprinde 8 conturi


Engleza: Financial revenues
Engleza (2): Financial income
Franceza: Produits financiers
Germana: Finanzertrage

761
Venituri din imobilizari financiare
2 subconturi
Engleza: Revenues from long term financial
investments
Franceza: Produits lies aux immobilisations
financieres
Germana: Ertrage aus Finanzanlagen

7611
Venituri din actiuni detinute la
entitatile afiliate

Engleza: Revenues from shares from affiliated


undertakings
Engleza (2): Income from shares from affiliated
undertakings
Engleza (3): Revenues from long term
investments in related parties
Franceza: Produits lies aux titres de participation
dans des parties connexes
Germana: Ertrage aus Beteiligungen an
verbundenen Unternehmen

7613 Venituri din interese de


participare

Engleza: Income from participating interests


Engleza (2): Revenues from long term
investments in associates

Franceza: Produits lies aux titres de participation


Germana: Ertrage aus Wertpapierbeteiligungen

762
Venituri din investitii financiare pe
termen scurt

0 subconturi
Engleza: Revenues from short term financial
investments
Franceza: Produits des placements financiers a
court terme
Germana: Ertrage aus anderen kurzfristigen
Finanzanlagen

763
Venituri din creante imobilizate

0 subconturi
Engleza: Revenues from long term receivables
Franceza: Produits des creances immobilisees
Germana: Ertrage aus langfristigen
Ausleihungen

764
Venituri din investitii financiare
cedate

2 subconturi
Engleza: Revenues on disposal of financial
investments
Franceza: Produits sur cession des actifs
financiers
Germana: Ertrage aus verausserten
Finanzinvestitionen

7641
Venituri din imobilizari financiare
cedate

Engleza: Revenues on disposal of long term


financial investments
Franceza: Cession d'immobilisations financieres
Germana: Ertrage aus verausertem
Anlagevermogen

7642
Castiguri din investitii pe termen
scurt cedate

Engleza: Gains on disposal of short term


financial investments
Franceza: Cession de placements financiers a
court terme

Germana: Ertrage aus verausserten kurzfristigen


Investitionen

765
Venituri din diferente de curs valutar
0 subconturi
Engleza: Foreign exchange gains
Franceza: Gains de change
Germana: Wechselkursgewinne

766
Venituri din dobanzi
0 subconturi
Engleza: Interest income
Engleza (2): Interest earned
Franceza: Interets
Germana: Zinsertrage

767
Venituri din sconturi obtinute
0 subconturi
Engleza: Discounts received
Franceza: Escomptes obtenus
Germana: Diskontertrage

768
Alte venituri financiare

0 subconturi
Engleza: Other financial revenues
Engleza (2): Other financial income
Franceza: Autres produits financiers
Germana: Sonstige Finanzertrage

77
Venituri extraordinare

Grupa 77 cuprinde 1 conturi


Engleza: Extraordinary income
Engleza (2): Extraordinary revenues
Franceza: Produits extraordinaires
Germana: Ausserordentliche Ertrage

771
Venituri din subventii pentru
evenimente extraordinare si altele
similare
0 subconturi

Engleza: Revenues from subsidies on


extraordinary and similar events
Engleza (2): Income from subsidies on
extraordinary and similar events
Engleza (3): Revenues from subsidies for
extraordinary events and other similar revenues
Franceza: Subventions pour evenements
extraordinaires et autres produits similaires
Germana: Ertrage aus Subventionen fur
ausergewahnliche Ereignisse und Ahnliche
Ertrage

78
Venituri din provizioane si ajustari
pentru depreciere sau pierdere de
valoare

Grupa 78 cuprinde 2 conturi


Engleza: Write back of provisions and
adjustments for depreciation or impairment
losses
Franceza: Reprises de provisions et ajustements
pour depreciation
Germana: Ertrage aus Ruckstellungsauflusungen

781
Venituri din provizioane si ajustari
pentru depreciere privind activitatea
de exploatare

4 subconturi
Engleza: Write back of provisions and
adjustments for operating impairment losses
Franceza: Reprises de provisions et ajustements
pour depreciation d'exploitation
Germana: Ertrage aus Ruckstellungsauflusungen

7812
Venituri din provizioane

Engleza: Write back of provisions


Franceza: Reprises de provisions
Germana: Auflusung von Risiko- und
Aufwandsruckstellungen

7813
Venituri din ajustari pentru
deprecierea imobilizarilor

Engleza: Reversal of impairment losses on noncurrent assets


Franceza: Reprises de provisions pour
depreciation des immobilisations

Germana: Auflusung von Ruckstellungen fur


vorubergehende Wertminderungen des
Anlagevermogens

7814
Venituri din ajustari pentru
deprecierea activelor circulante

Engleza: Reversal of write-down of current


assets
Franceza: Reprises de provisions pour
depreciation des actifs circulants
Germana: Auflusung von Ruckstellungen fur
Wertminderungen von Gegenstanden des
Umlaufvermogens

7864
Venituri financiare din ajustari
pentru pierderea de valoare a
activelor circulante
Engleza: Reversal of write-down of financial
current assets
Franceza: Reprises de provisions pour
depreciation des actifs circulants
Germana: Auflusung von Ruckstellungen fur die
Wertminderung des Umlaufvermogens

2 subconturi
Engleza: Commitments
Franceza: Engagements accordes
Germana: Eingegangene Verpflichtungen

8011
Giruri si garantii acordate

8018
Alte angajamente acordate

Engleza: Revenues from negative goodwill


Engleza (2): Amortisation of negative goodwill
Franceza: Amortissement du fonds commercial
negatif
Germana: Ertrage aus dem negativen
Betriebsfonds
Acest cont apare numai in situatiile financiare
anuale consolidate.

Engleza: Other commitments


Franceza: Autres engagements accordes
Germana: Sonstige eingegangenen
Verpflichtungen

786
Venituri financiare din ajustari
pentru pierdere de valoare

Conturi speciale
2 grupe

2 subconturi
Engleza: Reversal of adjustments for impairment
losses
Franceza: Reprises de provisions financieres
pour depreciation
Germana: Ertrage aus der Auflusung von
Ruckstellungen fur Finanzanlagen

8
Conturi speciale

Engleza: Reversal of impairment losses on


financial non-current assets
Franceza: Reprises de provisions pour
depreciation des immobilisations financieres
Germana: Auflusung von Ruckstellungen fur
Wertminderungen von Finanzanlagen

801
Angajamente acordate

Engleza: Guarantees and warranties


Franceza: Nantissements et garanties accordes
Germana: Garantieverpflichtungen und
Indossamente

7815
Venituri din fondul comercial negativ

7863
Venituri financiare din ajustari
pentru pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare

Engleza: Balance sheet


Franceza: Bilan
Germana: Bilanz

Engleza: Special accounts


Franceza: Comptes spciaux
Germana: Speziakonten

Clasa 8 cuprinde 2 grupe


Engleza: Special accounts
Engleza: Comptes speciaux
Engleza: Speziakonten

802
Angajamente primite

2 subconturi
Engleza: Commitments received
Franceza: Engagements reeus
Germana: Erhaltene Rechte

8021
Giruri si garantii primite

Engleza: Guarantees and warranties


Franceza: Nantissements et garanties reeus
Germana: Garantieansproche und Indossamente

80
Conturi in afara bilantului

8028
Alte angajamente primite

Grupa 80 cuprinde 5 conturi


Engleza: Off-balance sheet accounts
Franceza: Comptes hors bilan
Germana: Konten ausserhalb der Bilanz und
Anhangsangaben

803
Alte conturi in afara bilantului

89
Bilant

Grupa 89 cuprinde 2 conturi

Engleza: Other commitments received


Franceza: Autres engagements reeus
Germana: Sonstige erhaltenen Rechte

8 subconturi
Engleza: Other off-balance sheet accounts
Franceza: Autres comptes hors bilan

Germana: Sonstige ausserhalb der Bilanz


auszuweisende Konten und Anhangsangaben

8031
Imobilizari corporale luate cu chirie
Engleza: Operational leased tangible assets
Franceza: Immobilisations corporelles prises en
location
Germana: Leasingvertrage fur das
Anlagevermogen

8032
Valori materiale primite spre
prelucrare sau reparare

Engleza: Royalties, rents and similar debts


Franceza: Redevances, locations de gestion,
loyers et autres dettes assimilees
Germana: Lizenzen, Mieten und Ahnliche
Forderungen

8037 Efecte scontate neajunse la


scadenta
Engleza: Bills of exchange discounted before
maturity
Franceza: Effets escomptes non Echus
Germana: Vor Falligkeit diskontierte Wechsel

8038 Alte valori in afara bilantului

Engleza: Assets held for processing or repair


Franceza: Fournitures reeues pour
transformation ou reparation
Germana: Besitz von fremdem Eigentum

Engleza: Other off-balance sheet items


Franceza: Autres valeurs hors bilan
Germana: Sonstige Vermogenswerte ausserhalb
der Bilanz

Engleza: Assets held in custody


Franceza: Fournitures en depet ou en
consignation
Germana: Zur Haltung erhaltenes Vermogen

1 subconturi
Engleza: Depreciation relating to excess
capacity of fixed assets
Engleza (2): Amortisation for the degree of nonusage of fixed assets
Franceza: Amortissement pour le degre de nonutilisation d'immobilisation fixe

8033
Valori materiale primite in pastrare
sau custodie

8034
Debitori scosi din activ, urmariti in
continuare

Engleza: Receivables written off but still


followed up
Franceza: Debiteurs hors bilan pour lesquels les
poursuites continuent
Germana: Abgeschriebene, aber noch
nachverfolgte Forderungen

8035
Stocuri de natura obiectelor de
inventar date in folosinta

Engleza: Stock of working inventory in use


Engleza (2): Inventory under the form of used
small inventory
Franceza: Stocks sous forme d'objets
d'inventaire utilises

8036
Redevente, locatii de gestiune, chirii
si alte datorii asimilate

contracts assimiles non tenus jusqu'a la


maturite
Grupa 805 face parte din
Clasa 8 - Conturi speciale
Contul 80 - Conturi in afara bilantului
Engleza: Interest for the leasing and other
assimilated contracts not held till maturity
Franceza: Intret pour leasing et autres
contracts assimils non tenus jusqu'a la
maturit

8051
Dobanzi de platit

Engleza: Interest payable


Franceza: Interet a payer

804 Amortizarea aferenta gradului


de neutilizare a mijloacelor fixe

8052
Dobanzi de incasat

8045
Amortizarea aferenta gradului de
neutilizare a mijloacelor fixe

89
Bilant

Engleza: Depreciation relating to excess


capacity of fixed assets
Engleza (2): Amortisation for the degree of nonusage of fixed assets
Franceza: Amortissement pour le degre de nonutilisation d'immobilisation fixe

805
Dobanzi aferente contractelor de
leasing si altor contracte asimilate,
neajunse la scadenta
2 subconturi
Engleza: Interest for the leasing and other
assimilated contracts not held till maturity
Franceza: Interet pour leasing et autres

Engleza: Interest receivable


Franceza: Interet a recevoir

Grupa 89 cuprinde 2 conturi


Engleza: Balance sheet
Franceza: Bilan
Germana: Bilanz

2 conturi

Grupa 89 face parte din


Clasa 8 - Conturi speciale

Engleza: Balance sheet


Franceza: Bilan
Germana: Bilanz

891
Bilant de deschidere
0 subconturi
Engleza: Opening balance sheet
Franceza: Bilan d'ouverture
Germana: Eroffnungsbilanz

Decontari interne privind cheltuielile


892
Bilant de inchidere
0 subconturi
Engleza: Closing balance sheet
Franceza: Bilan de cleture
Germana: Schlussbilanz

0 subconturi
Engleza: Internal transactions relating to
expenses
Franceza: Decomptes internes concernant les
charges
Germana: Interne Verrechnungen der
Aufwendungen

902
Decontari interne privind productia
obtinuta

0 subconturi
Engleza: Internal transactions related to costs of
conversion
Franceza: Decomptes internes concernant la
production obtenue
Germana: Interne Verrechnungen der Produktion

903
Decontari interne privind diferentele
de pret

Conturi de gestiune

3 grupe

Engleza: Management accounts


Franceza: Comptes de gestion
Germana: Konten der Kosten- und
Leistungsrechnung

9
Conturi de gestiune

Clasa 9 cuprinde 3 grupe


Engleza: Management accounts
Engleza: Comptes de gestion
Engleza: Konten der Kosten- und
Leistungsrechnung

90
Decontari interne

Grupa 90 cuprinde 3 conturi


Engleza: Internal transactions
Franceza: Decomptes internes
Germana: Interne Verrechnungen

901

0 subconturi
Engleza: Internal transactions relating to price
differences
Franceza: Decomptes internes concernant les
ecarts de prix
Germana: Interne Kostenverteilung der
Preisdifferenzen

92
Conturi de calculatie

Grupa 92 cuprinde 5 conturi


Engleza: Cost accounts
Franceza: Comptes de calcul
Germana: Kalkulatorische Kosten

921
Cheltuielile activitatii de baza
0 subconturi
Engleza: Costs related to the core business
Franceza: Charges des l'activite principale
Germana: Ausgaben im Zusammenhang mit der
Kerngeschaftstatigkeit

922
Cheltuielile activitatilor auxiliare

0 subconturi
Engleza: Costs related to auxiliary activities
Franceza: Charges des activites auxiliaires

Germana: Ausgaben im Zusammenhang mit


Nebengeschaftstatigkeiten

923
Cheltuieli indirecte de productie
0 subconturi
Engleza: Production overheads
Franceza: Charges indirectes de production
Germana: Fertigungsgemeinkosten

924
Cheltuieli generale de administratie
0 subconturi
Engleza: Administrative overheads
Franceza: Frais generaux
Germana: Verwaltungsgemeinkosten

925
Cheltuieli de desfacere
0 subconturi
Engleza: Distribution costs
Franceza: Charges de distribution
Germana: Vertriebskosten

93
Costul productiei
Grupa 93 cuprinde 2 conturi
Engleza: Cost of production
Engleza (2): Production cost
Franceza: Cout de production
Germana: Herstellungskosten

931
Costul productiei obtinute

0 subconturi
Engleza: Cost of output
Franceza: Cout de la production obtenue
Germana: Herstellungskosten fertiger
Erzeugnisse

933
Costul productiei in curs de executie
0 subconturi

Engleza: Cost of work in progress


Franceza: Cout de la production en cours
Germana: Herstellungskosten unfertiger
Erzeugnisse