Sunteți pe pagina 1din 5

Automatizarea bazinului de aerare

1. Destinatia bazinului de aerare


Epurarea biologică cu nămol activate a apelor uzate în bazine de aerare constiuie, în
present, procedeul cel mai utilizat în staţiile de epurare a apelor uzate.
Această extindere a procedeului este justificată de următoarele avantaje, în comparaţie
cu filtrele biologice:
- realizarea unei eficienţe de epurare mai ridicate, atât iarna cât şi vara ;
- sunt lipsite de mirosul neplăcut şi de prezenţa muştelor Psychoda ;
- suprafeţele specifice constituite sunt mai reduse ;
- permite o mai uşoară adaptare a procesului tehnologic din staţia de epurare la
modificări de durată ale caracteristicilor apelor uzate.
Din punct de vedere constructiv, un bazin de aerare se prezintă sub forma unui bazin
rectangular din beton armat, unde epurare biologică are loc în prezenţa unui amestec de nămol
activat şi apă uzată. Pentru asigurarea unui contact intim şi continuu a celor doi componenţi ai
amestecului, se impune o agitare permanentă a acestora cu ajutorul aerului are asigură, în
acelaşi timp şi oxigenul necesar coloniilor de microorganisme aerobe existente în compoziţia
nămolului activ, sub formă de flocoane, figura 1.
În afară de agitare şi aerarea amestecului, în bazin se urmăreşte a se menţine o
concentraţie cvasiconstantă a nămolului activat, ca urmare a recirculării unei anumite părţi din
nămolul sedimentat în decantorul secundar.

Bazin de aerare Decantor


Efluent primar Efluent secundar

nămol

Compresor aer

Pompă recirculare
nămola unui bazin de aerare
Figura 1. Schema de principiu

În prezent, la proiectarea acestor bazine se are în vedere şi eliminarea materiilor


organice exprimate prin azot total, pe baza proceselor de nitirficare-denitirficare, prevăzându-
se spaţii şi echipamente tehnologice corespunzătoare.
Pentru ca procesul de epurare să se desfăşoare normal este necesar ca în bazinele cu
nămol active, factorii de bază – microorganismele, substanţele organice din apele uzate şi
oxigenul dizolvat – să se găsească într-un anumit raport.

2. Principalele mărimi care trebuiesc monitorizate şi reglate

1
Principalele mărimi care trebuiesc monitorizate şi reglate în cadrul treptei biologice,
care include bazinul de aerare, denumit şi reactor biologic aerob, sunt:
- CCO – consumul chimc de oxigen sau oxidabilitate apei, reprezintă cantitatea de
oxigen, în mg/dm3, necesară pentru oxidarea tuturor substanţelor organice sau
minerale oxidabile fără ajutorul bacteriilor. Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de
oxigen echivalentă ci consumul de oxidant. Substanţele organice sunt oxidate la cald,
iar cele minerale la rece.
- O2 – concentraţia oxigenului dizolvat este un indicator care arată în mod global gradul
de poluare al apelor cu substanţe organice. Solubilitatea oxigenului în apă depinde de
turbulenţa la suprafaţa apei, de presiunea atmosferică, temperatură, mărimea suprafeţei
de contact, cantitatea de oxigen din apă sau atmosferă etc.
- Potenţialul Redox (potenţialul de oxidoreducere) exprimă logaritmul cu semn
schimbat al presiunii hidrogenului gazos (în atmosferă) în echilibru cu hidrogenul
molecular dizolvat în soluţiw. În scara Redox, notaţia rH dă indicaţii asupra puterii de
oxidare sau reducere a apei uzate sau a depunerilor.
- pH-ul apelor uzate poate fi acid sau alcalin şi constituie o cauză importantă
perturbatoare a proceselor biologice din cadrul unei staţii de epurare. Acest parametru
exprimă numai intensitatea acidităţii sau alcalinităţii, adică nu există o legătură directă
între pH-ul unei ape şi cantitatea de acizi sau alcali care este în compoziţia apei
respective.

3. Alegerea traductoarelor utilizate pentru monitorizare şi reglare;


În evoluţia automatizărilor industriale se manifestă tot mai pregnant, utilizarea
sistemelor de conducere cu calculatorul, ceea ce permite implementarea unor algoritmi de
reglare şi de optimizare deosebit de eficienţi.
În condiţiile în care capacitatea de procesare a datelor de către sistemele de calcul este
deosebit de extinsă şi nu mai constituie o limitare, necesitatea unei diversităţi de traductoare
care să asigure obţinerea unei informaţii primare cât mai complete, precise şi fiabile devine de
o importanţă deosebită.

Traductoare de pH şi potenţial Redox rH


Toate sistemele de determinare a pH-ului se bazează pe principiul celulei
electrochimice: dacă doi electrozi sau doi conductori diferiţi sunt plasaţi într-un electrolit (o
soluţie în care există ioni), între cei doi electrozi va apare o diferenţă de potenţial. Valoarea
potenţialului depinde de tipul electrozilor şi a electrolitului. Măsurarea pH-ului depinde şi de
fenomene asociate cu un anumit tip de sticlă care este sensibilă la concentraţia ionilor de
hidrogen. În principiu un senzor de pH este o baterie cu impedanţă ridicată. Impedanţa
crescută provine de la electrozii acoperiţi cu sticlă.
Există o mare varietate de traductoare, realizate de firme diferite şi care funcţionează
pe principii diferite.
În continuare se va prezenta un sistem de monitorizare a pH-ului şi potenţialului
Redox realizat de către firma Endress-Hauser din Germania. Sistemul se compune dintr-un
senzor de pH şi rH, un sistem de imersie şi montaj şi un terminal de măsură şi analiză, figura
2.

2
Interfaţă grafică
Senzor de pH şi rH Sistem de imersie şi montaj

Figura 2. Elementele componente ale unui sistem de monitorizare a pH şi rH

Schema de montaj a unui astfel de sistem este prezentată în figura 3.

Sistem de imersie şi Display vizualizare


montaj achiziţie şi comandă
4 contacte electrice

Contact alarmă
Cutie de conexiuni
Semnal ieşire pH

Semnal ieşire rH

Semnal ieşire temperatură

2 intrări digitale

Alimentare putere electrică

Display portabil
vizualizare achiziţie
Electrod măsură şi comandă
pH

Electrod măsură
rH
Cabluri de legătură

Figura 3. Schema de montaj a unui sistem de monitorizare pH şi rH


într-un bazin de aerare

3
O serie de caracteristici ale unui astfel de sistem sunt prezentate în continuare:
- se poate folosi pentru aplicaţii generale;
- posibilitatea afişării meniului în 6 limbi de circulaţie;
- valorile de pH şi rH pot fi stocate într-o bază de date şi prelucrate folosind limaje
software specializate;
- calibrare facilă;,
- posibilitatea configurării alarmei pentru diferite erori ale sistemului.

Traductoare O2
Firma Endress Huaser realizează şi sisteme de monitorizare a concentraţiei de oxigen
dizolvat într-un bazin de aerare. Un astfel de sistem este prezentat în figura 4.

Interfaţă grafică de
Senzor O2 Sistem de imersie şi montaj
achiziţie şi control

Figura 4. Sistem de monitorizare a O2 (concentraţia de oxigen dizolvat)

4. Acordarea regulatorului automat pentru reglarea conţinutului de oxigen

Concentraţia de oxigen dizolvat în procesele aeorbice


The dissolved oxygen concentration (DO) in the aerobic part of an activated sludge
process
should be su_ciently high to supply enough oxygen to the microorganisms in the
sludge. On the other hand, an excessively high DO (which requires a high air ow
rate)
leads to a high energy consumption and may also deteriorate the sludge quality. A
high
DO concentration in the internally recirculated water also makes the denitri_cation
less
e_cient. Hence, both for economical and process reasons, it is of interest to control
the
DO.
One problem in controlling the DO is that the process dynamics is nonlinear. This
means

4
that high control performance for all operating conditions may be hard to achieve with
a linear controller. In order to overcome this problem, a design method which gives
8
a high performance controller for all operating conditions will be described. The key
idea is to explicitly take the nonlinear characteristics of the oxygen transfer function
KLa into account in the control design. The design method consists of two separate
parts: an estimation part where the KLa is determined and a controller design part.
For simplicity, we only describe the controller design part here and assume that KLa
is
known

5. Concluzii (implicaţiile bazinului de aerare asupra funcţinării corecte a staţiei de


epurare a apelor uzate)