Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEAALEXANDRUIOANCUZAdinIAI

FACULTATEADEFIZIC
DOMENIULDEMASTERAT:FIZIC/PHYSICS
Specializarea:BIOFIZICIFIZICMEDICAL(nlimbaenglez)/BIOPHYSICSANDMEDICALPHYSICS
Titlulobinut:DiplomdemasternspecializareaBIOFIZICIFIZICMEDICAL/
MasterdiplomainthespecializationBIOPHYSICSANDMEDICALPHYSICS
Duratastudiilor:2ani(120credite)/2years(120credits)
Formadenvmnt:cufrecven/ONCAMPUS

PLAN DE NVMNT
ANUL I
Anul universitar 2013/2014
Nr.
Codul
Crt. disciplinei

Discipline

Fundamentelefiziciimatematice/Fundamentalsofmathematicalphysics#
Interaciunearadiaiilorionizantecusubstana /Interactionofionizingradiation
withmatter#
3

Metodedeanalizstructural ibiostructural /Methodsofstructuraland


biostructuralanalysis
4

Biofizicasistemelorsenzoriale/Biophysicsofsensorialsystems#
5

Practic/Practicalwork
6

Fizica radioterapiei. Tehnici de iradiere/ Physics of radiotherapy. Irradiation


techniques
7

Aciunea cmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe / Electromagnetic


fieldactiononcomplexsystems#
8

Spectroscopieoptic:metodeiinstrumentaie/OpticalSpectroscopy:methodsand
instrumentation#
9

Neurobiofizic/Neurobiophysics
10
Practic/Practicalwork
TOTALORE/SPTMN
TOTALORE/CREDITE
1
2

R E C T O R,

prof. univ. dr. Vasile IAN

SemestrulI
S/L V
Nr.
credite

SemestrulII
S/L V
Nr.
credite

2
4

E
C

6
6

8+4
20

30

2
4
8+4
20

E
C

6
6

30

D E C A N,

conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

Lucrrile se vor desfura sub ndrumarea profesorului coordonator al disertaiei/ The activities will be carried out under the supervision of the dissertation coordinator.
Cursuri comune pentru mai multe specializari de masterat / Courses also delivered to other master programs

ANUL II
Anul universitar 2014/2015

Nr.
Crt.

Codul
disciplinei

Discipline

Fenomenehaoticeimetodedecontrol/Chaoticphenomenaandcontrol
methods#
2
Biocompatibilitateibiomateriale/Biocompatibilityandbiomaterials#
3
Neurotransmitoriineurofarmaceutice/Neurotransmittersand
neuropharmaceuticals#
4
Cursopional1/Optionalcourse 1
5
Activitatedecercetarepentruelaborareadisertaiei/Researchactivityfor
preparingtheM.S.thesis*
6
Asigurarea calitii n practica fizicianului medical / Quality ensurance in the
practiceofmedicalphysicists
7
Bazelefizicealedozimetrieclinice/Physicalbasesofclinic dosimetry
8
RMNnmedicinibiologie/NMRinmedicineandbiology
9
Cursopional2/Optionalcourse2
10
Activitatedecercetarepentruelaborareadisertaiei/Researchactivityfor
preparingtheM.S.thesis*
11
Susinerealucrriidedisertaie/MSthesisdefending
TOTALORE/SPTMN
TOTALORE/CREDITE

SemestrulI
S/L V
Nr.
credite

SemestrulII
S/L V
Nr.
credite

2
2
2

2
2
2

E
E
E

6
6
6

30+5

8+4
20

30

8+4
20

Cursopional1: 1.Modelareaproceselorfizice/Modelingofphysicalprocesses#

2.Problemeactualealefiziciisistemelorautoorganizate/Topicalproblemsinphysicsofselforganizedsystems#
3.Principiimolecularealesistemelorbioactive/Molecularprinciplesofbioactivesystems
Cursopional2: 1.Instrumentaievirtuala/Virtualinstrumentation#
2.Fizicapolimerilor/Polymerphysics#
3.Bioelectricitate.Aplicaiifundamentaleiclinice/Bioelectricity.Fundamentalandclinicalapplications#

R E C T O R,

prof. univ. dr. Vasile IAN

D E C A N,

conf. univ. dr. Sebastian POPESCU

Lucrrile se vor desfura sub ndrumarea profesorului coordonator al disertaiei/ The activities will be carried out under the supervision of the dissertation coordinator.
Cursuri comune pentru mai multe specializari de masterat / Courses also delivered to other master programs