Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRESII

1.SIRURI:
Unsiresteofunctiedefinitapemultimeanumerelornaturale.Prinnotatie,

Exemplu:inlocsascriem

folosimnotatia

Progresiile sunt siruri definite prin relatii de recurenta (un termen al sirului dat in functie de
predecesorulsau).

2.PROGRESIAARITMETICA:
Definitie:

unde r reprezinta ratia progresiei (fiecare termen este obtinut prinsumadintretermenulanterior


siratie).
Obs:oricare3termeniconsecutivisuntlegatiintreeideformulamedieiaritmetice:

Formule:
2.1.termenulgeneralinfunctiedeprimultermensiratie:

2.2.sumaprimilorntermeniaiprogresiei,

secalculeazacuformula:

dacaavemprimulsiultimultermen,sau,dacasecunoscprimultermensiratia,cu:

3.PROGRESIAGEOMETRICA:
Definitie:

unde q reprezinta ratia progresiei (fiecare termen este obtinut prin produsul dintre termenul
anteriorsiratie).
Obs:oricare3termeniconsecutivisuntlegatiintreeideformulamedieigeometrice:

Formule:
2.1.termenulgeneralinfunctiedeprimultermensiratie:

2.2.sumaprimilorntermeniaiprogresiei,

secalculeazacuformula: