Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE LECTIE

I.
ALGORITM INTRODUCTIV
1. Unitatea de invatamant: .....
2. Profesor: : Prof...
3. Clasa. a VIII-a
4. Data. 16.10.2015
5. Unitatea de invatare: Organizarea materiei vii
6. Lecia.: Biotopul si biocenoza
7. Tipul lectiei: Lectie de transmitere si insusire de noi cunostinte varianta bazata pe
invatarea prin cooperare
8. Locul de desfasurare: sala de clasa.
9. Competente generale:
1. Receptarea informatiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea si construirea de modele in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orala si scrisa utilizand terminologia specifica biologiei.
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei in
contexte noi.
10. Competente specifice:
C.sp.1.1 Identificarea elementelor componente ale unui ecosystem.
C.sp.2.1 Utilizarea de mijloace i metode adecvate explorrii/ investigrii ecosistemelor
C.sp.3.1 Reprezentarea structurii i a funciilor sistemelor biologice pe baza modelelor
C.sp.4.1 Formarea deprinderilor de documentare i de comunicare
C.sp.5.1 Demonstrarea unui mod de gndire ecologic n luarea unor decizii.
11. . Obiectivele operaionale la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
Cognitive:
O 1 Sa defineasca notiunea de biotop
O 2 Sa identifice elemente de biotop din medii diferite de viata
O 3 Sa defineasca notiunea de biocenoza
O 4 Sa identifice plantele si animalele din medii diferite de viata
Formative
O 5 Sa argumenteze importanta adaptarii animalelor la mediul de
viata(interactiunea biotop-biocenoza)
Atitudinale: O6: Sa-si formeze un comportament pozitv fata de elementele de biotop si
biocenoza.
12. . Evaluarea : Formativ - ameliorativa
13. Obiectivele evaluarii:
Cognitive:
E1: Sa opereze cu notiunile invatate
Formative: E2: Sa evidentieze importanta interactiunii biotop-biocenoza
Atitudinale: E3: Sa-si exerseze capacitatea de a formula si sustine opinii privind
comportamentul adecvat fata de biotop si biocenoza.
14. Valori si atitudini vizate:
Motivatia pentru informarea si documentarea stiintifica.
Dezvoltarea curiozitatii si a respectului fata de orice forma de viata
Grija fata de propria persoana, fata de ceilalti si fata de mediul inconjurator
Cultivarea receptivitatii pentru aplicarea cunostintelor de biologie in viata
cotidiana

15. Strategia: euristica invatarea prin descoperire


16. Metode didactice:
Expozitiv-euristice: M1 - Conversatia euristica
M2 Explicatia
M3 - Observatia
Interactive:
M4 Jocul didactic
M5 Modelarea
M6 Problematizarea
M7 Comparatia
17. .Instrumente de evaluare: observarea sistematica a elevilor, evaluare secventiala,
evaluare individuala scrisa, analiza raspunsurilor date.
18. Forme de organizare a activitatii: Frontala, pe grupe, individuala
19. Resurse:
a. Umane: 12 elevi
b. Temporale: 50 minute
c. Materiale:
- oficiale: RM1 programa scolara
- alte resurse:
Pentru toata clasa:
RM 2 calculator
RM 3 videoproiector
Pentru grupele de elevi:
RM 4 fise de activitate
RM 5 jetoane cu imaginea unor plante si
animale
RM 6 planse vacuumate
RM 7 lipici
Pentru fiecare elev:
RM 8 manual
RM 9 caiet
RM 10 Fisa de evaluare
Bibliografia
Atlas botanic si zoologic
Copil violeta, Darabaneanu Ioan, Biologie, clasa a VIII-a, Editura All, 2000.
Enciclopedia animalelor, Ed. Teora, 2007
Maria Brandusoiu, Constanta Androne Biologie, manual pentru clasa a VI-a,
EDP.

MEN programa scolar, vol. 5, aria curricular Matematic i tiine ale


naturii.

Viorel Lazar- Metode active utilizate in predarea biologiei, Ed. Arves, 2009

Viorel Lazr, Mariana Nicolae Lecia form de baz a organizrii


procesului de predare-nvare-evaluare la disciplina biologie, Ed Arves 2007.

II.
Etapele lectiei

Continuturi

1. Moment
organizatoric :

2.Reactualizarea
cunotinelor

Notiuni si
concepte
insusite in
lectia
anterioara:
Niveluri de
organizare a
materiei vii

Ob.
Op.

DESFASURAREA LECTIEI

Activitatea profesorului
Se creaza climatul favorabil
nceperii orei de biologie.
Profesorul face prezena i
noteaz absenii ( in cazul in care
exist).
Organizeaza materialele.
Face o verificare orala a
notiunilor asimilate in lectia
anterioara
-Care sunt nivelurile de
organizare?
-Din ce este format nivelul
individual?
-Dati exemple.
-Din ce este format nivelul
populational?
-Dati exemple.
-Dar nivelul biocenotic, din ce
este format?
Dati exemple.

Activitatea elevilor
Elevii se mobilizeaz
pentru nceperea orei i
ascult cu atenie
ndrumrile i indicaiile
date de profesor pentru
lecia ce va urma
Raspund intrebarilor
adresate.
-Nivelul individual,
populational, biocenotic si
al biosferei.
-Din indivizi biologici
-Dau exemple: lup, urs
-Din indivizi din aceeasi
specie care ocupa un
teritoriu numit areal.
-Dau exemple: populatia de
iepuri dintr-o campie
-Din populatii din specii
diferite care traiesc pe
acelasi teritoriu.
-Dau exemple: iepurii,
veveritele, mistretii dintr-o
padure.

RM

Evaluarea

M1

Verificare
orala

3.Evocare

4. Dobandirea
de noi
cunostinte

Notiunile noi

O1

Biotopul si
biocenoza

O2
E1

-De catre cine este reprezentat


nivelul biosferei?
Anunta noua tema
Prezinta conceptele operationale
Noteaza titlul lectiei pe tabla.
Expune importanta noii teme.
Cere elevilor sa identifice mediul
de viata ilustrat pe plansele
vacuumate
Face apel la cunostintele
dobandite in cls. a VI-a si
adreseaza intrebari:
-Din ce este alcatuit un mediu de
viata?
-Care inseamna bios si topos?
-Ce reprezinta biotopul?
-Identificati factorii fara viata
din mediul acvatic.

-Identificati factorii abiotici


dintr-o padure de conifere.
O3
E1
O4

-Din ce este alcatuita biocenoza?


-Cu ajutorul videoproiectorului
proiecteaza imaginea unor plante
si animale din mediul terestru si

-De totalitatea
biocenozelor.
Sunt atenti
Scriu titlul lectiei in caiete
Sunt atenti
Elevii identifica cele doua
medii de viata: acvatic si
terestru.

-Din doua componente:


biotop si biocenoza
Bios=viata, topos=loc
-Factorii fara viata
-Elevii identifica
substratul: malos, nisipos,
apa, aerul si factorii de
clima: temperatura, lumina,
curentii orizontali si
verticali.
Identifica substratul:
stancos, factorii de clima:
temperatura, lumina,
umiditatea.
-Din factorii cu viata:
plante si animale
-Identifica plantele si
animalele prezentate de
profesor si le clasifica:

M2
M3
RM6

M1
M3
M5

M1
M2
M3

RM2
RM3

M1
M2
M3

acvatic elevii avand drept sarcina


identificarea acestora si
clasificare lor: plantele in plante
ierboase, arbusti si arbori iar
animalele in vertebrate si
nevertebrate

Imparte elevii in doua grupe.


Solicita grupelor de elevi sa
aleaga din plicul cu jetoane,
reprezentand plante si animale
din diferite medii de viata, acele
plante si animale caracteristice
mediului de viata in care traiesc
Antreneaza elevii in completarea
plansei vacuumate prin atasarea
la imaginea mediului a
jetoaneleor cu plante si animale
caracteristice.

(ferigi, papura, soparla de


munte,stiuca,
nufar,ciocanitoarea,urs,
somn, libelula, urzici,
scoici, veverita, barza,
cocos de munte, brad,
broasca, trestie, sarpe de
apa, capra neagra, vipera,
testoasa de apa).
RM4
RM5
RM7
Grupa I va alege jetoanele
care ilustreaza plantele si
animalele din mediul
acvatic, respectiv din balta
(papura, stiuca,somnul,
libelula, urzicile, scoicile,
barza, broasca, trestia,
sarpele de apa, testoasa de
apa) si completeaza plansa
vacuumata prin atasarea
acestora la mediul de viata.
Grupa II va selecta
jetoanele care ilustreaza
plantele si animalele din
mediul terestru, respectiv
dintr-o padure de conifere:
(ferigi, soparla de munte,

M4
M5
M6
M7

O5
E2

Exista vreo legatura intre factorii


abiotici si cei biotici dintr-un
mediu de viata sau sunt
independenti unul fata de
celalalt?
Biotopul influenteaza intr-un fel
biocenoza?
Solicita elevii sa precizeze
principalele adaptari ale
animalelor la mediul de viata in
scopul evidentierii interactiunii
dintre biotop si biocenoza

ciocanitoarea, ursul,
veverita, cocosul de munte,
bradul, capra neagra,,
vipera) si completeaza
plansa vacuumata prin
atasarea acestora la mediul
de viata.
-Exista legatura

-Animalele prezinta
adaptari la mediul de viata
Elevii grupei I identifica
adaptarile aimalelor la
mediul de viata acvatic:
forma hidrodinamica,
stratul de mucus, prezenta
inotatoarelor, respiratia
branhiala, modul de hranire
Elevii grupei II identifica
adaptarile animalelor la
mediul de viata terestru:
forma corpului, respiratia
pulmonara, productiile
secundara tegumentare,
pozitia patrupeda, modul
de hranire.

M1
M2
M3
M6
M1
M2
M6
M7

5. Stimularea
performantei
6. Asigurarea
retentiei si
transferului
7. Evaluarea

Inventariaza principalele
informatii carand elevilor sa dea
raspunsuri rapide, clare, concrete
Fixeaza notiunile noi cu ajutorul
unor intrebari scurte
Imparte fisele de evaluare
Apreciaza modul de desfasurare
a lectiei.
Noteaza elevii care au dat
raspunsuri ce necesita gandirea
logica.

Raspund la intrebari

M1

Verificare
orala

Ofera raspunsuri

M1

Verificare
orala
Verificare
scrisa

SCHITA LECTIEI

Biotopul factorii fara viata: substratul si factorii de clima(temperatura, lumina, umiditate, curentii orizontali si verticali, etc)
Biocenoza vietuitoarele
Adaptari ale animalelor la mediul acvatic:
- forma hidrodinamica
- inotatoarele
- stratul de mucus
- respiratie branhiala
- hranirea
Adaptari ale animalelor la mediul terestru:
- forma corpului
- pozitia patrupeda
- prezenta productiilor tegumentare
- respiratie pulmonara
- hranirea

FISA DE ACTIVITATE
Grupa I Mediul acvatic

1. Alegeti de pe masa de lucru jetoanele cu imaginea plantelor si animalelor caracteristice unui mediu de
viata acvatic.
2. Atasati aceste imagini pe plansa vacuumata.
3. Prezentati adaptarile acestor la mediul de viata acvatic punand accent pe:
a. forma corpului:
b. modul de deplasare:
c. tipul de respiratie:
d. hranirea:

FISA DE ACTIVITATE
Grupa II Mediul terestru

4. Alegeti de pe masa de lucru jetoanele cu imaginea plantelor si animalelor caracteristice unui mediu de
viata terestru.
5. Atasati aceste imagini pe plansa vacuumata.
6. Prezentati adaptarile acestor la mediul de viata terestru punand accent pe:
e. forma corpului:
f. modul de deplasare:
g. tipul de respiratie:
h. hranirea:

10

Numele i prenumele..
Clasa a VIII-a
TEST DE EVALUARE
Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor din partea I i din partea a II-a se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10
puncte.
Timpul efectiv de lucru este 45 de minute.
PARTEA I (45 de puncte)
1. Notai n dreptul fiecrei cifre din coloana A litera corespunztoare din coloana B:
A
B
.1.efectivul populaiei
a. dinamica populaiei
.2.tineri, maturi, vrstnici
b. ansamblu de populaii
.3.densitatea populaiei
c. structura pe vrste
.4. biocenoz
d. nr de indivizi la un moment dat
e. 15 maci pe un m2

Citii cu atenie afirmaiile urmtoare, numerotate cu cifre de la 2-5. Dac apreciai c afirmaia este adevrat,
scriei, n spaiul din dreptul fiecrei cifre corespunztoare afirmaiei, litera A. Dac apreciai c afirma ia este
fals, scriei, n spaiul din dreptul fiecrei cifre corespunztoare afirmaiei, litera F i modifica i par ial afirma ia
pentru ca aceasta s devin adevrat.
2. Din intreaga suprafata a Terrei, sunt acoperite cu apa.
3. Botanistii sustin ca bitopul este locul de crestere a plantei.
4. Bios = viata si kinos = comun
5. Totalitatea factorilor fr via constituie biocenoza.

11

12p

18p


Pentru itemii 6, 7, 8, 9, 10 ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect. Este corect o singur variant
de rspuns.
6. Componenta ecosistemului alctuit din populaii de plante i animale, aflate n relaii interspecifice este:
a.biosfera
b.biomul
c.biocenoza
d.biotopul
7. ntr-un ecosistem, factor biotic este:
a.natura substratului
b. temperatura
c.specia
d. umiditatea solului
20p
8. ntr-un ecosistem acvatic, stratificarea pe vertical a vegetaiei este determinata de:
a. reducerea numrului de specii dintr-o biocenoza
b. reducerea numrului de vieuitoare
c. relaiile dintre biotop i biocenoza
d. variaia factorilor abiotici
9. Factorii abiotici:
a.au valori constante
b.determin adaptri ale vieuitoarelor la mediul lor de via
c. sunt reprezentai de vieuitoarele unui ecosistem
d.se caracterizeaz printr-o mare diversitate a speciilor componente
10. Ce constitue toi molizii dintr-o pdure :
a. un individ
b. o populaie
c. o biocenoz
d. un biotop
PARTEA A II-A(45 de puncte)
Rezolvarea complet a cerinelor din partea a II-a a testului se realizeaz pe foaia de test, n spa iul repartizat rezolvrii
acestora.

12

1. Se d textul:
Razele soarelui ptrund lin printre crengile copacilor nali din crang. Frunzele arborilor cad domol,
formnd un covor auriu i fonitor. Cntul vrjit al psrelor trezete ntreaga natur la via. Cetele de
cprioare cutreier prin codru nsoite de crdurile de cerbi. Un iepure fricos se ivete de dup un tufi . Ariciul
bucuros i construieste o csu lng izvor. Lui i place s aud susurul apei. Pe ramul unui stejar imens, o
veveri privete n jur uluit. Un freamat uor a speriat o privighetoare. Ursul ascuns n brlog ascult cu
voioie concertul dat de pupz, cuc, sticlete i cintezoi. Ciocanitoarea se hrnete cu rmele i mutele din
scoara trunchiului de tei.
Aerul cald, curat te fcea s inspiri des ca toate celulele tale s se bucure de oxigenul din el. Lumina blnd
cdea printre ramurile plopilor pe picturile de rou transformndu-le n diamante. n acest col sclipitor de rai
toate vietile sunt fericite. Culorile toamnei nvluie peisajul pdurii, schimbndu-l ntr-o lume de rar
frumusee.
Se cere:
a.enumerai cel puin trei elemente ale biotopului
b.enumerai cel puin trei elemente ale biocenozei

3. Caracterizeaza un biotope pe care l-ai studiat, prezentandu-l graphic sau sub forma de desen. Utilizeaza
pentru caracterizare urmatoarele simboluri meteo: Timp frumos(soare); Cer innorat(cu aparitii ale soarelui);
Ploi ; Cer acoperit si fulgere ; Vant puternic

13

25p

15p

Nume, prenume:
Data : 16.10.2015
FISA DE EVALUARE
1. Plasati urmatorii factori in rubrica corespunzatoare tabelului de mai jos: urs, mal, broasca de
lac, trestie, peste , brad, vulpe, papura, lup, caprioara, nuferi, ciocanitoare, stanci, ferigi.
BIOTOP
Plante acvatice

BIOCENOZA
Animale acvatice

Plante terestre

Animale terestre

14x0,5= 7p
2.
a.
b.
c.
d.
e.

Incercuiti raspunsurile corecte referitoare la adaptarile la mediul acvatic al pestilor:


au membrana interdigitala
corp acoperit cu mucus
respiratie pulmonara
respiratie prin branhii
respiratie prin plamani si piele

14

2p
Din oficiu 1p
Imaginea animalelor de pe jetoanele distribuite grupelor de elevi

15

16

17

18