Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Date generale
1.1 Denumirea/Numele
acestuia

solicitantului

si

date

de

identificare

ale

Denumire solicitant: Adam Lucia Intreprindere Individuala


Sediul social: Comuna Ogrezeni, Judetul Giurgiu

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Individuala Popescu Iulian va fi infiintata in anul 2014.
Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


Pentru obiective,solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in
sensul ca desfasoara respectivele activitati .Activitatea principala a solicitantului

este:Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor cod


CAEN 0113.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

Nr.crt

Amplasare

TERENURI
Suprafata totala (mp)
/

Judet/Localitate

1.

Comuna Ogrezeni,
Judetul
Giurgiu

Categoria de
folosinta

2.000 mp

Valoarea
contabila

Regim juridic

- Lei-

1.000 Lei

Proprietate Adam
Lucia Intreprindere
Individuala

Teren arabil

2. Descrierea proiectului
2.1

Denumirea investiiei

Ferma de legume in spatii protejate

2.2 Obiectivele investitiei/prioritati


Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in
comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu a unei ferme de legume in spatii protejate, a carei
capacitate va fi de 1.000 mp.
Soiurile de legume cultivate in sera sunt: tomate, castraveti si salata verde cultivate in
sistem conventional. Investitia este structurata astfel:
Sera de legume, formata din 2 module, structura metalica, acoperita cu
policarbonat si folie triplustrat, dotata cu sisteme de irigatii prin picurare,
instalatie de incalzire, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie si

incalzire, instalatiile necesare asigurarii utilitatilor obiectivului;Suprafata construita


= 1.000 mp.
Spatiu de depozitare dimensionat pentru depozitarea productiei
timp de 2-3 zile;Suprafata construita = 37,45 mp
Platforme, spatii verzi, bazin retentie vidanjabil
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;Pentru alimentarea cu apa a fost
prevazut un put forat
Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosape,
transpaleti manuali, cantar.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv Cultivarea


legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, sector ce face obiectul masurii
121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in
exploatatiile agricole.
Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii
121, astfel:
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii Adam Lucia Intreprindere Individuala printr-o
utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si
indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o
tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de
irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea
competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale
reflectata prin urmatorii factori:
o

o
o

Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la


castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in
functie de soiul de legume cultivat);
Obtinerea unor randamente de productie sporite, produse cu valoare adaugata
mare si de calitate superioara, ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in
spatii protejate si echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme
de irigatii, etc;
Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens
intreprinderea individuala va crea un loc de munca;
Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de
calitate pentru legume este o noiune complexa, care poate fi analizata sub
urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar;
In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate
este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la
vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma i culoare) si de
conditionare (sortare, ambalare, etichetare i prezentare) ale acestora;
Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc i standarde
de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcie
de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de
evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Adam Lucia Intreprindere Individuala va conduce la


indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea
productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele
pietei, inclusiv a celei ecologice.
o Adam Lucia Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si
procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special

proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic;


o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire
cu generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin
microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor
asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii
optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de
calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In
acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor
conditii de munca foarte bune;
o Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica
oportunitatile de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele
previzionate ale pietei: cultivarea de patrunjel, ceapa verde, spanac, etc.
o Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea
comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembriemartie)
caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si
instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in
conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de
mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi
respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:
o

Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea


temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva
daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de
ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii,
sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);
Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor
(obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat
cu cantar si transpaleti manuali).

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.


o

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ca


urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de
intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul
tabel:

Venituri din
productia vanduta
(Lei)
o

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

134.400

134.400

134.400

134.400

134.400

In mod evident, cultivarea legumelor, precum si sortarea, ambalarea, manipularea


si depozitarea in cadrul unitatii, gestionarea duratei de stocare si a perioadei de
garantie astfel incat legumele obtinute sa ajunga pe masa consumatorilor in cele
mai bune conditii, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Mai mult
decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai
mare.

Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati


performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.
Obiective operationale
Obiective de ordin tehnic
o
o

Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de
acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi
puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).
Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume

(transpaleti manuali), echipamente pentru desfacerea productiei (cantar), utilaje


pentru pregatirea terenului (motosape manuale), etc.
Obiective de ordin economico-financiar
o La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai
avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul
de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt si o
perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de
productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.
o Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru
intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea
spre cultivare de legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala
intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o
productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa
obtina costuri de operare cat mai bune.
o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza
incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.
o Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt
prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de
programul de finantare.
Obiective de mediu
o

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare


sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa
respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta
tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de
productie.
Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund
nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea
un impact negativ asupra mediului.
Spatiul de depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia
adecvata, fiind proiectat astfel incat sa se evite formarea de condens si
mucegaiurile de suprafete si sa se excluda contaminarea produselor alimentare
depozitate.

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei


Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este
de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.
Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila
cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.
Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde),
estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de productie Tomate
Suprafata totala cultivata tomate
500
Cicluri de productie
2
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
3
Perioada de recoltare
4
Productie totala ciclul I
6.000
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
2,5
Perioada de recoltare
3
Productie totala ciclul II
3.750
Productie totala anuala
9.750

Parametrii tehnologici de productie

Castraveti

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/an

Suprafata totala cultivata castraveti


Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

500
2
6
4
12.000

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu

5
4
10.000
22.000

kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/an

Salata verde va fi cultivata printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an:


Parametrii tehnologici de productie
Suprafata totala salata verde
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (oct - dec)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (ian - mar)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

Salata
verde
1.000
2
12
1
12.000
12
1
12.000
24.000

mp
cicluri/an
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a


se realiza la finalizarea investitiei:
Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)
Denumirea
culturii
Tomate

UM
kg

Castraveti
Salata verde

kg
buc

Anul 1
9.750
22.000

Anul 2
9.750
22.000

Anul 3
9.750
22.000

Anul 4
9.750
22.000

Anul 5
9.750
22.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

2.3. BUGETUL INDICATIV


Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara
TVA)
Masura
121
Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile
EUR
1
2
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului
0
- total, din care:
1.
1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.
2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1. Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si
3 aducerea la
starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare
obiectivulu
i

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

Total
EUR
4

3.300

3.300

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta


tehnica total, din care:
3.
1 Studii de teren
3.
2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.
3 Proiectare si inginerie
3.
4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.
5 Consultanta
3.
6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total,
din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.
1 Constructii si instalatii
4.
2 Montaj utilaj tehnologic
4.
3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare)
4. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport,
4 alte
achizitii specifice
4.
5 Dotari
4.
6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3
Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4
Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din
care:
5.
1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de
antier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii
santierului
5.
2 Comisioane, taxe
5.
3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total,
din
care:
6.
1 Pregatirea personalului de exploatare
6.
2 Probe tehnologice si teste

2.998

2.998

200

200

328

328

1.470

1.470

1.000
0
1.000
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in
limita de 8%
43.073
43.073

0
0

43.073
43.073

28.873

28.873

200

200

12.550

12.550

950

950

500

500

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

629

4.633

5.262

400

400

400

400

229

4.633

4.862

TOTAL GENERAL
Verificare actualizare

50.000

4.633
mai mica de 5%
Actualizare din
valoarea eligibila

54.633

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max.


5%)

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara


TVA)
Masura
121
Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile
EUR
1
2
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
50.000
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar

11.86
6
66.499
Data intocmirii
Studiului
de
Fezabilitate/Memoriului
Justificativ
Curs EUR
LEI
EUR
66.49
288.407
9
50.00
216.850
0
16.49
71.557
9
Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile
neeligibile

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si


cofinantare
nationala)

20.000

Cofinantare privata, din care:

30.000

- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public
nerambursabil

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

30.000
50.000

Total
EUR
4
50.000
11.866

17.05.201
3
4,3370

Total
20.000

16.499

46.499

16.499

16.499
30.000
66.499

16.499
40%

10.000
50%

Suma avans mai mica


de
50% din ajutorul public

2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Necesitatea investitiei porneste de la un adevar bine cunoscut si anume faptul ca
legumele au constituit si constituie un aliment esential in hrana oricarei persoane,
datorita insusirilor senzoriale deosebite si elementelor nutritive pretioase pe care le
contin.
O particularitate a legumelor rezida in faptul ca majoritatea pot fi utilizate in alimentatie
in stare proaspata ca atare, precum si in diferite preparate culinare sau sub forma
conservata. Putem spune ca nu exista meniu in care legumele sa nu intervina intr-o
proportie, uneori destul de ridicata.

Situatia sectorului legumicol din Romania:


Perioada inainte de anul 1989 se caracterizeaza prin:
o

Statul era principalul valorificator de produse horticole, care dicta preturile in


avantajul intreprinderilor de stat, impunea contractarile obligatorii pentru
gospodariile populatiei;

Lipsa oricarei concurente si a mecanismului de piata determina vanzarea i


cumpararea in conditii impuse.

Perioada dupa anul 1990 este caracterizata prin:


o

In primii ani dupa 1990, Romania s-a confruntat cu o situatie in aparenta


paradoxala. Desi dispunem de un important potential de productie horticola, piata
romaneasca este dominata de legume si fructe din import, chiar si in sezonul de
producere a acestora. Din datele furnizate de Societatea Romana a Horticultorilor
(SRH), rezulta ca aceste importuri depasesc anual 100 milioane USD, suma care nu
include produsele exotice pe care este normal si necesar sa le aducem din tarile de
origine.

Astfel, la produsele de depozit (ceapa, radacinoase, varza) importurile detin cea mai
mare pondere. Grav este ca piata este acaparata de importatori si la legumele
proaspete - tomate, ardei, castraveti, mazare etc. Cauzele acestei situatii sunt
determinate de degradarea sistemului horticol, vechile structuri de productie au
disparut si nu au aparut altele viabile.

Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijinul financiar acordat in perioada de pre-aderare


prin Programul SAPARD, au fost modernizate 16 sere pe o suprafata de 1,432 ha si s-au
construit 71 sere noi pe o suprafata de 16,689 ha, insa nu s-a reusit decat intr-o mica
masura adaptarea exploatatiilor horticole la nevoile actuale ale pietei.
In Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul
productiei agricole fata de media Uniunii Europene, insa productia este mult mai
fluctuanta ca in Uniunea Europeana. Productia locala este una foarte fragmentata, venind
in proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii.
Romania poate produce anual cca. 4.900.000 tone legume si fructe, din care legume
45%, struguri pentru masa 15% i fructe 40%. Din punct de vedere al suprafetei, sectorul
privat controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in administrarea statului
prin statiunile de cercetare sau ADS.
Fata de tarile din Europa Centrala si de Est, Romania se situeaza pe locul trei in privinta
suprafetei totale cultivate. Aceasta o plaseaza cu mult inaintea urmatoarelor clasate
(Ungaria, cu circa 140.000 ha), dar cu mult in urma ocupantelor primelor poziii, respectiv
Rusia, cu 5 milioane ha, i Polonia, cu un milion de hectare cultivate cu legume.
O analiza a pietei demonstreaza ca importurile de legume s-au dublat in ultimii 5 ani,
importul de legume facandu-se mai degraba din motive de suplinire a cererii decat pentru
a aduce ceva ce nu se cultiva local. Astfel, cel mai des se importa legume roii, cartofi si
ceapa care impreuna constituie 50% din importul de legume al tarii.
Potrivit datelor Institutului Naional de Statistica, consumul de legume pe cap de locuitor
este la un nivel rezonabil. Se manifesta o tendinta de crestere, de la 151,1 kg n anul
2001, la circa 230 kg in prezent. Astfel, consumul pe cap de locuitor este de circa 1,3 ori
mai mare decat cel din Bulgaria i de 1,7 ori mai mare decat in Ungaria. Datele statistice
indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt
cartofii, urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.
Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de
investitie al Adam Lucia Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul
propunandu-si infiintarea unei sere de legume (tomate, castraveti si salata verde) si a
unui spatiu de depozitare a acestora, care sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului
legumicol atat la nivel judetean cat si national, oferind consumatorilor legume proaspete,
cu o valoare alimentara ridicata.
Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 Modernizarea

exploatatiilor agricole care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul
exploatatiilor legumicole.
Acest ajutor vine in intampinarea nevoilor intreprinderii individuale de a reusi sa-si
construiasca o sera de legume care utilizeaza tehnologii de cultura moderne pentru
realizarea de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate.
Implementarea proiectului prin atragerea de fonduri nerambursabile va avea ca rezultat o
rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare a investitiei
mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitie ar fi fost realizat integral din surse
proprii ale solicitantului.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata


ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului
Caracteristici generale ale pietei produselor
Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de
cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala
a inregistrat un ritm de crestere mai lent.
De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a
productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu
anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara crestere comparativ cu
anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6%
raportata la anul 2010.
Aceast evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la
hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%),
pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitate medie la hectar
inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectndu-se in
acealsi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011.
Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de
productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din
importuri.
Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta
la ora actuala pe piata romaneasca.In primul rand, se observa o tendinta a
consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba
despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga
legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite
consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii)
In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa,
care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea
consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in
2011 comparativ cu anul 2009.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza
ca materii prime principale rasaduri, fertilizanti cu macro-elemente si microelemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca
materiale auxiliare ambalaje (ladite, cutii, etichete), consumabile, etc.
Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru
producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza
autenticitatea hibrizilor.
Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 2.500 bucati
rasaduri tomate/an, 1.800 buc. rasaduri castraveti, 24.000 buc rasad salata verde/an.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

Pret

Termen de livrare
Termene si modalitati de plata
Nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de
materii
prime/materialeauxili
are
/produse servicii

Adresa

UNISEM SA

Bucuresti

Rasad

Bucuresti

Giurgiu

Universal Group

SC TRATAMENTE SERE
SRL
SC FOLII POLIETILENA
SRL,
Alti furnizori material
auxiliare

Valoare
aproximati
va
-Lei-

total
achizitii

4.300
buc/an

3.940

22,48%

Rasad

24.000
buc/an

7.200,00

41,08%

Dezinfectanti sol,
fertilizanti
Tratament daunatori

91 l/an

471,00

0,03%

5.915,00

33,75%

17.526,00

100,00%

Produs furnizat

Bucuresti

Cantitatea
aproximati
va

Folie plastic, sfoara, alte


materiale

TOTAL

% din

Politica si piata de desfacere.


Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul
urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie.
Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta regiunea Sud si
Bucuresti - Ilfov (judetul Giurgiu, Mun. Bucuresti).
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
TOTAL

Client (Denumire si
adresa)
SC APROZAR SRL, Ilfov
SC SUPERMARKET SRL, Bucuresti
SC HIPERMERKET SRL, Bucuresti
SC PROCESATOR DE LEGUME SRL, Giurgiu

Valoare
aproximativa
% din
-Leivanzari
35.000,00
26,04%
14,400,00
10,71%
45.000,00
33,48%
40.000,00
29,77%
100,00%

Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de


transport specializata, astfel incat distributia sa se realizeze cu precadere catre
consumatorii finali, prin forte proprii de desfacere si mai putin prin intermediul
distribuitorilor.
Pe termen lung, II isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti
din zone unde aceste produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni
unde exista supraproductii.
Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste
desfacerea produselor, cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat
natural (sol) existand practic din abundenta pe piata.
Analiza concurentei
Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si
concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal de
mici producatori locali.
Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:

Nr. crt.
Firma
1.
Dan Tarus PFA
2.
SC Fructe si Legume SRL

Judet
Giurgiu
Giurgiu

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni


mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin
calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor
atrage clienti noi prin recomandari.
In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta
neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia
succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale.
Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii
produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de
cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui
proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform
prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma,
culoare, etc).
Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:
Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin
selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate
standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre
valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi
Pretul diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon, adica mai mari in
extra sezon i adaptate la piata in perioadele de sezon. In acelasi timp, produsele de
calitate superioara sau care ofera un avantaj comparativ cu concurenta (de exemplu
sunt curatate, cantarite si ambalate), pot fi vandute la un pret mai mare
Distributia pentru asigurarea valorificarii produselor, solicitantul va apela la
inchirierea unei masini de transport cu temperatura controlata. Cu ajutorul acesteia,
legumele isi pastreaza proprietatile mai bine, ajungand la punctul de livrare in conditii
bune
Promovarea solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin
seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela,
persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice,
recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ
alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este
valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane,
indepartandu-le definitiv de respectivul producator

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale
3.1.1
Zona i amplasamentul investitiei, suprafaa i situaia juridic
ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare
Investitia va fi amplasata in judetul Giurgiu, localitatea Ogrezeni.
Terenul pe care va fi amplasata investitia, in suprafata de 2.000 mp, este situat in
extravilanul localitatii Ogrezeni, este proprietatea Adam Lucia Intreprinderii Individuale.
Folosinta actuala a terenului este teren arabil.
Destinatia terenului este: Infiintare ferma de legume in spatii protejate.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu


geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o
impune

Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore.


Geomorfologic. Amplasamentul cercetat este situat in zona inalta de campie.
Geologic terenul este caracterizat prin soluri negre i cu un coninut bogat de humus
Hidrogeologic amplasamentul studiat se caracterizeaza prin prezenta unei panze de
apa subterana, cantonata la adancimi cca. 6,50 m fata de cota terenului (din fantanile din
zona).

3.2 Caracteristicile principale ale construciilor


Investitia propusa se imparte in 3 obiecte principale, astfel:
OBIECTUL 1- SERA
OBIECTUL 2- ANEXA DEPOZITARE
OBIECTUL 3- PLATFORME AUTO PIETRIS
La acestea se adauga:
RETELE EXTERIOARE
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat,


numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de legume in spatiu
protejat intruneste urmatoarele suprafete:
Denumire

Suprafata
(mp)

Suprafata teren

2.000 mp

Suprafata construita sera

1.000 mp

Suprafata construita anexa depozitare

37,45 mp

Total suprafata construita

1.037,45 mp

Total suprafata construita desfasurata

1.037,45 mp

OBIECTUL 1- SERA

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m


Travei: 25 travei, cu dimensiunea de 2,00 m
Suprafata construita la sol: 1.000,00 mp
Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.000,00 mp
Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.000,00 mp, din care:
Suprafata utila parter: 1000,00 mp
Regim de inaltime: Parter
Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltimea minima la cornisa: +2.35 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltime utila parter : minim 2.35 m maxim 4.00 m
Volum construit: 3.650,00 mc
OBIECTUL 2 - ANEXA DEPOZITARE

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 2,50 m


Travei: 4 travei, cu dimensiunea de 2,25 m si 2,50 m
Suprafata construita la sol: 37,45 mp
Suprafata construita desfasurata (supraterana): 37,45 mp
Suprafata utila totala interioara supraterana: 31,95 mp, din care:
o Suprafata utila parter: 31,95 mp;
Regim de inaltime: Parter
Inaltimea max. la coama: +3.50m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltimea min. la cornisa: +2.70 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m)
Inaltime utila Parter: minim 2.50 m
Volum construit: 130,00 mc

3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de


pozare
Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de
alimentare catre tabloul electric T.E.G.
Cablu CYYF 5x10 mmp
Cantitate 10 ml
Alimentare cu apa: Se propune nfiinarea unui put forat de adancime 30 m pentru
asigurarea apei.
Tub din PVC-KG,
D=110 mm
Cantitate 8 ml
Energie termica: Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice
pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97, incalzirea spatiilor
realizandu-se cu radiatoare din otel.
Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate
de 750 l. Aceasta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate
in conformitate cu ordinul MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va
canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va
evacua apele de la invelitoare.
Teava PEHD
Dn=25 mm
Cantitate 18 ml

3.3

Structura constructiv
Descrierea constructiva a serei de legume

Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire,
inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h
si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).
Fatadele sunt placate cu policarbonat 6 mm pentru a asigura rezistenta la solicitarile
mecanice accidentale. Acestea sunt special proiectate pentru a prelua vantul foarte
puternic. Acestea se pot acoperi optional si cu folie triplustratificata sau in sistem de folie
debla cu perna de aer.
Pentru acces in sera se monteaza o usa simplu sau dublu glisanta cu o inaltime de 2,30 m
si o latime cuprinsa intre 1,50 m-3,94 m. Partea laterala este prevazuta cu deschidere
prin roluire pentru ventilare, cu comanda manuala sau automatizata. In cazul in care nu
este necesara ventilarea laterala, se monteaza folie dubla pe partile laterale sau
policarbonat 6 mm.
In cazul ventilarii laterale, pe toata lungimea serei, partile laterale se vor acoperi cu

policarbonat la nivelul solului si folie triplustratificata, cu protectie IR, UV, EVA, grosime
folie 200 nm. Partea superioara este acoperita cu folie dubla inflata si anume 2 randuri de
folie cu o perna izolatoare de 15-20 cm de aer cu protectie IR,UV, EVA, grosime 200 nm.
Conditii generale structura:
sera modulara cu o latime de 20 m din 2 module de 10 m deschidere si o
lungime de 50 m
inaltimea la jgheab: 2,35 m
inaltimea la coama: 4,00 m
suprafata acoperita: 1.000 mp
altitudine de la nivelul marii: 100 m
factor de altitudine zapada: 1.0
factor de altitudine vant: 1.2
factor de referinta incarcare zapada: 1.0
corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp
moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm
factor de referinta incarcare vant: 1.2 corespunzator pentru rafale cu o
viteza a vantului de 90 km/h
moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm
structura metalica din teava rotunda otel E260 diametru 60 mm,
protectie de acoperire zincare Sendzimir 275 zinc/mp.
Avantajele peretelui cu folie dubla inflata sunt urmtoarele :
Avantaj termic: peretele gonflabil permite ctiguri de temperatur la fel
de bine n perioada rece ca i n perioada cald, diminund astfel efectul de
stres termic asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate salva
aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura exterioara;
Avantajul luminii: peretele dublu, cu perna compacta de aer, favorizeaz difuziunea de
lumin si are un coeficient de transmisie ridicat, 90%;
Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dntre cele dou folii
diminueaza efectul de uzur mecanic datorat vntului i amelioreaz
astfel longevitatea foliei.
Modulele serei sunt echipate cu o deschidere continu pe 3 metri pe fiecare modul, in
partea superioara (in functie de parametri de ventilare). Deschiderea are aproximativ 60
si realizeaza o ventilare a aerului maxima i foarte eficienta. Comanda este prin
cremalier la fiecare 2 m i arbore de transmisie antrenat printr-un motoreductor pe
fiecare linie.
Conditii generale fixare la sol:

fixare la sol prin cuzineti de beton;

fixarea la sol este realizat prin picioare telescopice;

fixarea se poate de asemenea realiza cu picioare cu fixare in


pardoseala/centura de beton.
Descrierea constructiva a anexei de depozitare
Sistemul constructiv:
platforma si fundatii beton
inchideri perimetrale: pereti tip sandwich, 2 placi de OSB cu termoizolatie
vata
minerala grosime 10 cm si vopsea acrilica de exterior
compartimentari interioare: pereti OSB cu vata minerala
plafon panouri gips-carton
tamplarie PVC alb cu geam termoizolant
usi interioare PVC
sarpanta lemn

invelitoare tigla bituminoasa


pardoseli gresie antiderapanta
tapet PVC pentru grupul sanitar
Inaltimea la coama: + 3,50m
Inaltimea la cornisa: + 2,70 m
Inaltimea libera utila: 2.50m

Structura functionala:
Inaltime
utila (m)

Suprafata
Utila (mp)

Birou tehnolog

2.50

8.35

Grup sanitar

2.50

2.95

Depozitare

2.50

20.65

31.95

Functiune

TOTAL suprafata

Finisaj
pardoseala
Gresie
antiderapant
a
Gresie
antiderapant
a
Gresie
antiderapant
a
-

Finisaj
pereti

Finisaj
tavan

OSB

Gips-carton

OSB

Gips-carton

OSB

Gips-carton

Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale,
formate dintr-un bloc de beton slab armat la partea inferioara C12/15 si grinzi din beton
armat C20/25.
Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.25 m fata de cota 0 a centrului,
asigurandu-se patrunderea minim 20 cm in terenul bun de fundare. Sapatura se va realiza
manual sau mecanizat in functie de disponibilitati.
Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi, pane si
capriori din lemn, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de
realizare si armare a elementelor cadrelor, stalpi, pane si capriori, au rezultat in urma
dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare.
Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua
eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor
incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de
siguranta.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:
o Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea
fundatiilor; o SR EN 1992-1-1 Proiectarea
structurilor de beton;
o Normativul P100-96 pentru seism.
o NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din
lemn.
Descrierea constructiva a platformei auto
Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat - pietris. Minim 30% din
suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi.
Descrierea constructiva a amenajarilor pentru protectia mediului
Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor:
plantare copaci, reamenajare de spatii verzi si evacuarea tuturor deseurilor rezultate in
urma lucrarilor de constructie.

3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale


termice, hidrofoare, ascensoare, etc)
Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:
Sistemul de irigare prin picurare.
Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.
Sisteme de umbrire, antiinsecte, folie de acoperire sol
Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea
energiei, plase antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului;
ecranul termic si de umbrire este executat pe zone separate;
tipul ecranului propus este PH 55 cu urmatoarele caracteristici:
o

umbrire 55%

coeficient termic 65%

actionarea ecranului energetic este executata prin motoare ST-RW


403/400V trifazic

Sisteme de ventilare
Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului - 2 bucati.
o

actionare prin controler programabil cu termostat sau in trepte utile


atat iarna pentru reducerea condensului, cat si vara pentru circularea
aerului in sera;

o alimentare 230V, 50Hz, 1,1A / putere maxima 0,23Kw - 1400rpm /


greutate 11kg; o debit de aer 5050 mc/h.
Principalele utilaje din dotarea anexei de depozitare sunt urmatoarele:
Tablou electric 9 circuite
o

intrerupator general 32A/30mA (10A iluminat 1 circuit; 16 A prize)

7 circuite(16 A rezerva 1 circuit) cutie cofret aparent

proiectoare 350W cu halogen

Boiler Electric 30 l
o

Putere electrica boiler: 1.5 [kW]

Plaja de temperatura: 10-65 [C]


o Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]
o

Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh]

Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]

Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]

Convector electric 500 W


o

Putere convector electric: 500 W

Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Convector electric 1500 W


o

Putere convector electric: 1500 W

Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:


Hidrofor 24 l
o

Debit (mc/h): 2.90

Capacitate rezervor (l): 24

Presiune maxima de lucru (bar): 6

Tip motor: electric

Adancimea maxima de aspiratie (m): 30

Putere motor (kw): 0.75

Tensiune alimentare (V): 230

Pompa Submersibila 950 W


o

Debit (mc/h): 2.40

Putere motor (kw): 0.50

Tensiune alimentare (V): 230

Putere electrica consumata (W): 950

Vas Tampon 500 litri


o

volum apa: 500 litri

Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (canalizare)

volum total [l]: 750

3.5 Instalaii aferente construciilor


Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap,
canalizare etc.

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m,
conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate.
Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas tampon 1500 l. Pentru asigurarea
parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune
functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune
maxima 45mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat
echipamentelor de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub
adancimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate
(PEHD) cu diametrul nominal de 25 mm pozata pe pat de nisip.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu
pozitionat la P02 Grup Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica
boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65 gr.C,
consum mediu pentru a mentine temperatura de 65 gr.C: 0.56 kWh/24h, putere
consumata pentru a produce apa la 65 gr.C 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 gr.C 1.3
h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R 100
mm. Masa boiler electri 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi
montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala
si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana
separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru
de 110 mm care vor avea deversare libera.

Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate


cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc.
Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre
fosa septica ecologica de canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi
prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se
face cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a
prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele de instalatii de la
Anexa.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete
sferice de separatie 20. Instalaiile se vor executa din:
o evi din polipropilena reticulata pentru conductele de
apa rece si calda; o evi si piese de legtura din
polipropilena de canalizare;
o baterii amestectoare cu monocomanda stative
pentru lavoare; o robinete de trecere cu filet
interior si obturator sferic;
o robinete de reglaj de colt,
cu ventil; o robinete de
reinere cu ventil si mufe.
Conductele se vor susine de elementele de rezistenta cu supori si bride tip MUPRO,
HILTI sau similar.
Instalatii termice
Se va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru
asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalaia de nclzire in cladire este compus din convectoare termoelectrice. Acestea
vor fi alimentate de la prize electrice 220V.
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF
si termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice
si creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste
radiatoare electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu.
Ele sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.
Calculul necesarului de caldura:

Anexa

Denumire incapere

Dimensiuni

Putere instalata
[W]

Birou tehnolog

620/105/400

1.500

Grup Sanitar

430/105/400

500

Depozitare

620/105/400
620/105/400
-

3.000
5.000

Tip
Convector
Electric
Convector
Electric
Convector
Electric
-

In urma realizarii calculului a rezultat o sarcin total de nclzire de 5 kW, cu


convectoare termoelectrice.
Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de
150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.

Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 i asigurat de lmpile cu


temperatur de culoare ntre 4.500 6.500 K.
La grupul sanitar se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avnd grad de
protecie minim IP 54, iar n birou si zona de depozitare se vor monta corpuri cu protecie
adecvat. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si
comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi.
Instala iile noi de iluminat vor urmri, n principiu, traseele cele mai scurte, cu
modificrile de rigoare n locurile unde ncperile nu permit acest lucru.
Instalaiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat n PVC de
tip CYYF 1,5 mmp trase n tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ngropate n ziduri sau n
planeu, n cazul corpurilor de iluminat i al trecerilor, conform detaliilor din plane.
Tuburile orizontale aferente instalaiilor de iluminat se vor poza ngropat la circa 20 cm
sub nivelul planeului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de
iluminat trebuie s suporte, fr a suferi deformri, o greutate egal cu de cinci ori
greutatea corpului de iluminat ce urmeaz a fi suspendat, dar cel putin 10 kg.
Aparatele de comutaie pentru instala iile de iluminat vor fi de bun calitate, i se vor
fixa n doze noi cu holtzuruburi prinse n rama metalic a aparatelor i acoperite de
masca din material plastic izolant.
Instalatii de prize
Protecia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protec ie de 16A, iar toate
prizele vor avea obligatoriu contact de mpmntare. Vor fi prev zute prize normale,
precum i prize cu circuite i trasee separate i individuale pentru aer conditionat, etc.
care se vor monta conform cerinelor specifice.
Canalizare exterioara. Ape meteorice
Sapatura pentru canalizare 110125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la
1.00 m si malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.
Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile
de 1,30 x 1,30 m; pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar
pentru ramificatii si racordul gurii de scurgere latimea transeii este de 0.8 m.
Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu
corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul
manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi
prefabricate din PVC - KG cu mufa si garnitura.
Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor
provenite accidental din ploi sau infiltratii.

3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta.


Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a
prevazut realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.
Alimentare cu energie termica. In prezent nu exista retea de alimentare cu gaz,
energia termica in spatiile tehnice va fi asigurata cu ajutorul unui boiler, in sera a fost
prevazuta o centrala termica care functioneaza cu combustibil mixt (lemne si peleti).
Accesul se face pe drum de exploatare, pe latura de VEST a terenului.
Canalizare. Pentru evacuarea apelor uzate a fost prevazuta o fosa septica.

3.7 Avize i acorduri


Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:

- certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic,


avizat i aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit
dispoziiilor legale.

Certificat de urbanism eliberat de Primaria Comunei Maracineni, Judetul Buzau


Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau
Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau
Decizia etapei de incadrare eliberata de Agenia pentru Protectia Mediului
Buzau.

3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale


utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate
utilajele/ dotarile
(inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea
utilajelor /echipamentelor tehnologice /echipamentelor de transport/dotarilor care vor fi
achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizand formatul tabelar prezentat
mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul
proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de
cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Nr.
crt

Denumire/Tip
utilaj/echipament

Numar
bucati/set

Valoare fara
TVA
LEI

Utilaje
,
echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1.
Sistem de irigatii
1
7.807
2.
Sistem de ventilatie
1
3.253
3.
Sisteme de incalzire
1
43.370
Total Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
54.429
cu montaj (procurare)
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
alte achizitii
transport,
specifice
1.
Motosapa
2
1.952
2.
Transpalet manual
2
2.169
Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace
de
4.120
transport, alte achizitii specifice
Dotari
1.
Cantar
1
2.169
Total Dotari
2.169
TOTAL
60.718

TVA
LEI

Total cu TVA
LEI

1.874
781
10.409

9.680
4.033
53.779

13.063

67.492

468
520

2.420
2.689

989

5.109

520
520
14.572

2.689
2.689
75.290

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor


tehnologice:
Sistem de irigare
Caracteristici tehnice:
o Sistem de irigare prin picurare
o Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
o
Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0
l/ora/picurator.

Sistem de ventilatie
Caracteristici tehnice:
o Ventilatoare profesionale de
recirculare a aerului o
Alimentare 230 V, putere 0,20
0,30 kw
Debit de aer 5.050 mc/h
Sistem de incalzire
Caracteristici tehnice:
o Doua incalzitoare de 279 kW,
respectiv 66 kW o Combustibil mixt
(lemn + peleti)
Motosapa
Caracteristici tehnice:
o Capacitate motor: 5-6 CP
Transpalet manual
Caracteristici tehnice:
o Ridicare manuala
o Capacitate maxima de ridicare 1 to
Cantar
Caracteristici tehnice:
Capacitate 300 500 kg
3.9. Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume:
Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este
de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.
Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila
cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.
Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde),
estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:
Parametrii tehnologici de productie Tomate
Suprafata totala cultivata tomate
500
Cicluri de productie
2
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
3
Perioada de recoltare
4
Productie totala ciclul I
6.000
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
2,5
Perioada de recoltare
3
Productie totala ciclul II
3.750
Productie totala anuala
9.750
Parametrii tehnologici de productie
Suprafata totala cultivata castraveti
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (varatoamna)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/an

Castraveti
500
2
6
4
12.000

mp
cicluri/an
kg/mp/luna
luni
kg/ciclu

5
4
10.000
22.000

kg/mp/luna
luni
kg/ciclu
kg/an

Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an.

Parametrii tehnologici de productie


Suprafata totala salata verde
Cicluri de productie
Productivitate medie ciclu I (oct - dec)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul I
Productivitate medie ciclu II (ian - mar)
Perioada de recoltare
Productie totala ciclul II
Productie totala anuala

Salata
verde
1.000
2
12
1
12.000
12
1
12.000
24.000

mp
cicluri/an
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/mp
luni
buc/ciclu
buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a


se realiza la finalizarea investitiei:
Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)
Denumirea
culturii
Tomate

UM
kg

Castraveti

kg

Salata verde

buc

Anul 1
9.750
22.000

Anul 2
9.750
22.000

Anul 3
9.750
22.000

Anul 4
9.750
22.000

Anul 5
9.750
22.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

4. Durata de realizare (luni) i etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii
activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil
realizarii investitiilor.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 24 de luni.


In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada
lunilor cu temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de
constructii.
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata
de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea
Cererilor de plata.

S-ar putea să vă placă și