Sunteți pe pagina 1din 24

ROM-LDM-3

CURTE
SI
/
cdsdtOTI8
Dragoste,
Curte
-
SI
,
Căsătorie

Lecţia 1 Ce este dragostea?


Lecţia 2 Cele trei feluri de dragoste .
Lecţia 3 Zece motive pentru care ar trebui să

aştepţi până la căsătorie.


Lecţia 4 Înţelegând instinctul sexual.

Lecţia 5 Perioada întâlniriloL


Lecţia 6 Cum să spui "Nu".
Lecţia 7 Dragostea este mai mult decât un
sentiment frumos.
Lecţia 8 10 capcane şi cum pot fi evitate.
Lecţia 9 Cum să experimentezi dragostea lui
Dumnezeu (partea 1 ).
Lecţia 10 Cum să experimentezi dragostea lui
Dumnezeu ( partea 2 ).
Lecţia 11 Cum pot să-mi dau seama dacă este
dragoste adevărată.

Lecţia 12 O alegere înţeleaptă.


Ce trebuie să ştie Dragoste, Curte, Căsătorie
fiecare tânăr Lecţia 5

Unul din cele mai Încântătoare ideale pentru primele întâlniri. Te simţi
lucruri despre anii adolescenţei în largul tău, nestingherit, şi nu trebuie
să întreţii tu conversaţia. Urmarea
este faptul că băieţii descoperă
naturală a întâlnirilor în grup este
fetele! Fata acea slabă, pe care faptul că mergi împreună cu alte
îţi plăcea să o sâcâi, deodată a cupluri. Întâlnirile simple pot veni mai
devenit o imagine a frumuseţii târziu. Prima mtâlnire a unei fete tinere
feminine şi acuma te bucuri de NU ar trebui să fie o întâlnire simplă.
compania ei!
BENEFICIILE
ÎNTÂLNlRILOR.
Dorinta de asociere cu cineva de
Întâlnirile nu numai că sunt
sex opus 'este la fel de naturală ca şi
i'mbucurătoare, dar au Intr-adevăr
răsăritul soarelui de dimineaţă. Aceasta
câteva beneficii reale:
aduce in discuţie subiectullutâlnirilor.
Întâlnirile te ajută să înveţi ca să
Ce este o mtâlnire? O mtîlnire este
devi sociabil.
un timp pregătit de dinainte, petrecut
Fiind cu o fată sau cu un băiat va fi
cu o persoană de sex opus. Fiecare
stângaci pentru tine la Început, dar
doreşte pe cineva cu care să discute-
întâlnirile te vor ajuta să te simţi
cineva cu care să-şi împărtăşească
confortabil şi nestingherit faţă de cei
bucuriile şi problemele.
care sunt de sex opus.
Există multe feluri de întâlniri.
Întâlnirile te ajută să-ţi dezvolţi
î ntâlnirea In grup este aceea unde se personalitatea.
întâlnesc mai multe perechi. Când doar
Înveţi cum să tratezi diferite situaţii şi
două perechi merg împreună, aceasta
cum să creşti şi să te maturizezi în
se numeste Intâlnire dublă. O întâlnire
relatiile tale cu ceilalţi.
simplă e~te atunci când mergi undeva Întâlnirile te vor aj uta În alegerea
doar cu o singură persoană.
partenerului.
Primele întâlniri sunt de obicei cele
Aproape fiecare tânăr ar ~ea să se
In grup. Pick-nicuri, mersul la patinaj,
căsătorească într-o bună zi. Intâlnirea
activităţi şcolare şi de biserică sunt
de acest fel este o cale de a întâlni

1
posibilul partener de căsătorie. Ea este fel cum gândeşti şi crezi tu. Există un
de o valoare inestimabilă în a te ajuta pericol definit în a întâlni pe cineva a
să decizi felul de persoană cu care vrei cărei convingeri religioase sunt diferite
să te căsătoreşti. de ale tale.

PERICOLUL ÎNTÂLNIRILOR. CUM SĂ SOLICIT O


Există deasemenea un pericol în ÎNTÂLNIRE?
întâlniri. Pericolul este că tu vei face Cei mai mulţi tineri ar vrea să aibă mai
ceva ce va diminua serios şansele tale multe întâlniri. Problema este cum să
pentru o căsătorie fericită şi reuşită. soliciţi o întâlnire. Băieţii încearcă să
Este uşor pentru tineri să gândească : descopere cum să invite fetele la o
" Am toată viaţa înaintea mea. Alegerile întâlnire, iar fetele încearcă să
mele de acum nu vor afecta viitorul descopere cum să-i facă pe băieţi să vină
meu." la o întâlnire.
Ba da, vor afecta! partenerii tăi de Băieţi, prima mişcare este a voastră!
întâlniri şi lucrurile pe care le faci acum Se obişnuieşte ca băieţii să fiică invitaţia
vor determina calitatea vieţii tale şi să o facă din·timp, nu în ultimul mo-
viitoare şi a căsniciei tale. ment. Când dai telefon, n-o Ia să
ghicească cine e la telefon. Vorbiţi tare
CU CINE SĂ TE ÎNTÂLNEŞTL şi să sune confidenţial .
Când te întâlneşti cu cineva, tu, într-un Invitaţia voastră să sune
sens, îţi dai acordul cu privire la acea curtenitoare şi specifică. De exemplu :
persoană. O fată ar trebui să cunoască " Alo, Maria. Aici este Jim. Ce zici să
câte ceva despre un băiat - reputaţia vii cu mine la un meci de tenis Vineri
şi trecutul lui - înainte de a merge cu seara?"
el. Să nu spui : " Ce faci Vmeri seara?"
Fiecare fată trebuie să înveţe că este Ea are dreptul să ştie ce vrei tu să faci
mai bine să stea acasă decât să meargă înainte să-ţi dea răspunsul ei. Fii sigur
la întâlnire cu o persoană nepotrivită. că numeşti felul activităţii pe care o ai
Acelaşi lucru este adevărat cu privire în minte pentru ca ea să ştie cum să se
la băieţi . îmbrace. Ar trebui să-i specifici ora şi
U neon, o fată este rugată să meargă locul pentru ca ea să poată spune
la o " întâlnire oarbă" de către un băiat. părinţilor ei. Dacă există vreo modi-
O întâlnire oarbă este o întâlnire cu ficare în planurile tale, ar trebui să faci
cineva pe care nu l-ai mai întâlnit de cunoscut fetei şi părinţilor ei.
niciodată înainte. O întâlnire oarbă Dacă o fată refuză invitaţia ta,
poate aduce împreună doi oameni acceptă aceasta cu îngăduinţă. Spune
minunaţi , dar deasemenea te poate doar: " Poate că vom putea merge cu
pune într-o situaţie rea cu o persoană altă ocazie", sau ceva asemănător. Nu
nepotrivită. ai dreptul să insişti ca fata să-ţi explice
Ar trebui să te întâlneşti cu cineva de ce îţi refuză invitaţia.
care gândeşte şi crede cam în acelaşi

2
CUM SĂ ACCEPT O prestabilite, băiatul plăteşte toate
ÎNTÂLNIRE? cheltuielile. Atunci când băiatul plăteşte
Replica unei fete ar trebui să fie biletele sau vreo masă, fata ar trebui să
politicoasă şi plină de curtoazie. Dacă se retragă de acolo. Dacă fata participă
ea poate accepta, ar trebui să-i facă de la cheltuieli, ar trebui să îi dea banii
cunoscut băiatului că apreciază învitaţia dinainte şi să lase pe seama lui plata
şi aşteaptă cu nerăbdare să se cheltuieWor.
întâlnească cu el. Dacă ea nu poate, ea Într-un restaurant, băiatul întreabă
poate să spună foarte simplu: "Îmi pare fata ce ar dori să mănânce, şi el face
rău, dar nu pot să merg. Apreciez faptul comanda. Băieţilor, fiţi sinceri cu
că m-ai chemat. "Dacă ea are un motiv privire la banii voştri, şi voi fetelor, luaţi
bun pentru care nu poate să meargă şi în seamă lucrul acesta.
vrea să spună aceasta băiatului, este în Băieţilor, dacă planurile voastre cu
regulă. Dar ea nu trebuie să mintă. privire la locul unde mergeţi sunt
Fetelor, nu trebuie să vă întâlniţi cu schimbate, sau dacă vedeţi că vă lungiţi
fiecare băiat care vă solicită o întâlnire. prea mult, asiguraţi-vă că amândoi daţi
Dacă nu vrei să mergi cu cineva, spune un telefon acasă. Acesta este un act de
asta. Spune-i doar : "Mulţumesc că responsabilitate, şi părinţii amândorora
m-ai chemat, dar nu vreau să am vreo vor aprecia gestul acesta.
întâlnire." Din moment ce ai acceptat Este de datoria băieţilor să vadă că
o întălnire, ţine-te de ea. Niciodată să fetele ajung acasă la ora prestabilită.
nu renunţi la o întâlnire pentru "ceva Dar el nu se poate aştepta să se plimbe
mai bun" care a apărut mai târziu. cu fata până când aceasta îi spune :
Părinţii tăi ar trebui să ştie scopul "Noapte bună" şi să intre înăuntru. Aşa
şi destinaţia întâlnirii tale şi ora la care că fetelor, este de datoria voastră să
consideri că te vei întoarce acasă. luaţi iniţiativa aici. Puteţi face aceasta
cu un plăcut :" Mi-a plăcut seara
BUNELE MANIERE ALE aceasta. Mulţumesc foarte mult că
ÎNTÂLN1RILOR m-ai invitat."
Băieţilor, când mergeţi acasă la fată
să o luaţi, ar trebui să mergeţi la uşă şi "CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU
să o conduceţi la maşină. Să nu stai AM ÎNTÂLNIRI?"
niciodată în maşină şi să claxonezi. Nu toţi tinerii au întâlniri . De fapt
Dacă părinţii ei sunt prezenţi , jumătate din elevii din liceu nu au
spune-le unde mergeţi şi întreabă-i când întâlniri . Tu trebuie să şti că nu se
ar dori ca fata lor să se întoarcă acasă. sfârşeşte lumea dacă se întâmplă să fi
Fetelor, dacă părinţii nu vă stabilesc nici în acea jumătate care nu are întâlniri.
o oră de întoarcere acasă, stabiliţi-vă Sileşte-te să fi drăguţ, cinstit, şi
voi. Nici un băiat nu se va gândi prea interesat pentru alţi oameni. Fi curat în
mult la o fată pe care poate să o ia şi să trupul şi mintea ta. Dacă nu eşti o
o aducă la orice oră acasă . "inteligenţă", mai încearcă . Nu se
Cu excepţia unor înţelegeri

3
întâmplă întotdeauna ca cei mai cunoscut îndeajuns.
talentaţi să câştige - ci cei care Ca să e v iţi această greşeală ,
încearcă şi niciodată nu renunţă. încearcă să cunoşti o persoană înainte
Încearcă să excelezi Într-un anumit ca relaţia să fie prea serioasă. Tu nu poţi
lucru. Învaţă să cân~ la un instrument să cunoşti pe cineva doar mergând
sau învaţă o meserie care îţi dă împreună la film sau uitându-vă
încredere . Fii generos cu cuvinte împreună la televizor. Fii creativ şi
amabile, şi păstrează zâmbetul pe faţa găseşte alte lucruri de făcut , cum ar fi
ta. spălatul şi lustruirea autoturismului.
Tu nu trebuie să arăţi frumos ca să Poate că puteţi prepara ceva prăjituri
fii frumos. Tinerii au un mod minunat împreună . Învăţaţi cum să vă jucaţi
de a arăta acest lucru. Ei spun că o unele jocuri împreună. Aveţi câteva
anumită persoană este "frumoasă ". discuţii serioase cu privire la priorităţile
Acea persoană poate sau nu să aibă o voastre. Tu nu vei cunoaşte o persoană
faţă frumoasă Problema este că ei fac În urma unei conversaţii de genul:
atmosfera mai plăcută. Ei au calită~ "Te iubesc."
lăuntrice care îi fac să fie frumoşi . " Şi eu te iubesc."
Lucrează la personalitatea şi "Cred că ochii tăi sunt drăgu~ ."
deprinderile tale. Sileşte-te să fi acel fel " Şi mie îmi place de ochii tăi. "
de persoană corectă. Dacă este voia lui Când te afli la întâlnire, încearcă să
Dumnezeu ca să fi căsătorită, persoana eviţi a discuta despre tine însuţi, dacă
potrivită se va arăta la momentul nu eşti întrebat. Pe de altă parte, este
potrivit şi ţi se va descoperi . Merită să bine Întotdeauna să îl întrebi pe
aştepţi pentru aceasta. partenerul de întâlnire despre interesele
lui sau ale ei. Va fi de ajutor dacă vei
CE SĂ FAC LA O ÎNTÂLNIRE. spune partenerului tău de întâlnire de
Unul din motivele principale pentru cel puţin două ori în timpul întâlnirii
care întâlneşti o persoană este acela ca cât de mult te bucuri.
să cunoşti acea persoană . Există
posibilitatea ca într-o zi să te căsătoreşti "CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NE
cu acea persoană. Cu siguranţă că tu SĂRUTĂM LA PRIMELE
vrei să cunoşti cum este cineva înainte ÎNTÂLNIRI?"
ca să te angajezi să-ţi petreci tot restul Ce înseamnă un sărut pentru tine?
vieţii tale cu acea persoană. Tu nu vei Unele fete spun că este un mod de a
cunoaşte pe cineva cu adevărat în urma spune "mulţumesc« unui băiat . De ce
petrecerii câtorva ore împreună . să nu spui doar simplu: " mulţumesc"?
Aceasta poate fi plăcut , dar ea nu te Dacă îţi stabileşti o reputaţie de a
ajută să vă cunoaşteţi îndeajuns unul vă săruta din primele întâlniri, fiecare
pe celălalt . Unii au fost serioşi şi au mers băiat pe care îl întâlneşti va aştepta să
împreună câţiva ani, întâlnindu-se de începi cu aceasta. Dacă vă sărutaţi la
trei sau patru ori pe săptămână. S-au primele întâlniri, ce vei face mai târziu
căsătorit şi şi-au dat seama că nu s-au

4
când vei stabili o rela~e mai serioasă
cu cineva?
Un sărut ar trebui să fie ceva spe-
cial, păstrat pentru cineva special. Dacă
dai săruturi gratuite, ele devin ieftine şi
fără sens.

"CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ


MERGI STATORNIC?"
A merge statornic înseamnă să te
întâlneşti cu nimeni altcineva decât cu
al tău "unul (una) şi singurul (singura)."
Dacă eşti sub optsprezece ani, o-ar
trebui să iei în serios aceasta. Niciunul
Statornicia te scoate din "circulatie".
,
din voi nu s-a întâlnit cu suficiente Un alt dezavantaj este acela că
persoane ca să decidă care este acel adolescen~ care merg statornic sunt
"unul". separaţi de ceilalţi . Ei sunt "afară din
Mergerea în statornicie are circulaţie". Anii adolescenţei tale sunt
avantajel~ şi dezavantajele ei. Un anii în care înveţi despre aI~ oameni.
avantaj pentru fată este că ea ştie Când întâlneşti un număr de oameni,
întotdeauna că ea are un partener de înveţi despre personalităţi diferite, ceea
întâlnire. Nu trebuie să mai treacă prin ce îţi place şi ceea ce nu îţi place la o
agonia aşteptării unui apel telefonic. Ea persoană. Acestea sunt cunoştinţe
se poate relaxa cu cunoştinţa că valoroase care te vor ajuta atunci când
"statornicul" ei va fi însoţitorul ei, •vei fi gata să-ţi alegi un tovarăş.
indiferent de ceea ce va veni. Aspectul periculos al mergerii
Este convenabil deasemenea şi statornice este acela că deseori aceasta
pentru băiat. EI nu trebuie să se lupte conduce la " mergerea până la capăt"
în competi~e. Aceasta este mai uşor şi - până acolo că se ajunge la relaţii
pentru buzunarul lui, pentrucă el nu sexuale. Majoritatea tinerilor care merg
trebuie să cheltuiască prea mult pentru În felul acesta nu intenţionează
a impresiona o fată în fiecare niciodată să meargă aşa de departe, dar
săptămână. Şi el nu riscă în a:fi refuzat contactele intime frecvente unul cu altul
sau a fi rară partener de întâlnire. duc la familiaritate.
Aceasta pare să fie un aranjament bun, Tu poate că spui: " Dar eu nu sunt
dar are câteva dezavantaje reale, şi genul acela de fată" sau " Eu nu sunt
acestea pot fi periculoase. genul acela de băiat." Poate că nu eşti,
Un alt dezavantaj este acela că tindeţi dar se întâmplă la adolescenţi de ordinul
să vă admiteţi unul pe celălalt. Se miilor pe an, şi se poate să ţi se întâmple
dezvoltă obiceiuri neglijente. De ce să şi ţie.

fi "D-l. Curtenitor" când po~ să şti că


ea va fi oricum, partenera ta de întâlniri?

5
"CUM SĂ ÎNTRERUP sunt speciale pentru băieţi. Vom începe
RELAŢIA?" cu cele care sunt comune:
Dacă te întâlneşti cu cineva În mod
regulat de o vreme şi îţi dai seama că • Învaţă să spui "Nu". Cel mai im-
nu este persoana potrivită, vei vrea să portant cuvânt pe care orice tânăr
treci mai departe şi să te întâlneşti cu trebuie să-I înveţe ca să-I spună
alţii. Dar cum rupi această relaţie fără este micuţul cuvânt format din
prea multă durere? două litere:"Nu." învaţă să-I spui
Ruperea relaţiei Întotdeauna va răni, cu fermitate şi categoric. Spune
dar câteva lucruri vor ajuta în vinde- "Nu" golanului care face lucruri
carea rănii . Nu te retrage din viaţa cuiva rele. Spune "Nu" băiatului sau fetei
fără nici un fel de explicaţie . Când vine care are un standard moral scăzut
timpul anunţării acestui lucru, nu da sau inexistent şi care încearcă să
telefon şi nu scrie o scrisoare. Fă tot te atragă În jos. Spune "Nu"
posibilul să te întâlneşti cu cealaltă propriilor tale pofte şi dorinţe .
persoană şi spune-i lui sau ei personal. • Stabileşte-ţi standardele Înainte
Fii cinstit, dar fi În acelaşi timp de Începutul Întâlnirilor.
drăguţ . Fă-o scurtă dar să spui lucruri Hotărăşte-te să le respecţi , chiar

dureroase. Dacă Într-adevăr nu sunteţi dacă aceasta înseamnă pierderea


unul pentru celălalt, amândoi vă veţi partenerului de întâlnire.
da seama că despărţirea era cel mai • Stabileşte-ţi o oră precisă de
bun lucru care se putea întâmpla. Întoarcere acasă. asta
După aceea, nu transmite detaliile Înseamnă să ai o oră precisă la care

prietenilor tăi . De fapt, nu discuta trebuie să fi acasă . Dacă părinţii tăi


despre aceasta- PUNCT! nu ţi-au stabilit una, stabileşte-ţi tu
una. Plimbarea la mijlocul nopţii
Iară a avea nici un fel de treabă
poate crea probleme.
• Nu parcaţi maşina "numai
pentru a discuta". Este periculos
din mai multe motive. Cel mai
sigur şi cel mai bun loc pentru a

Nu mie... Nu do telefon._
SDUOO-~ oersonol

12 REGULI CARE TE PĂZESC


DENECAZURL

Unele din aceste reguli sunt atât


pentru fete cât şi pentru băieţi . Unele b
din ele sunt speciale pentru fete, şi unele Nu parm "doar pentru a discuta".

6
vă socializa este în sufrageria fetei, nimeni altcineva nu este acasă .
fiind sigur că părinţii ei sunt acasă. Mulţi tineri nu se gândesc atunci
• Nu vă angajaţi În mÎngâieri. când fac aceasta, dar mulţi din ei
Mlngâierile sunt ca marijuana - au descoperit spre regretul şi
duc la lucruri mai tari. Pentru o fată părerea lor de rău că aceasta con-
comercializarea oricărei părţi a duce la ispite mai mari decât ei pot
trupului ei de dragul companiei suporta.
cuiva este o afacere slabă.
• Nu aţâţa. Este un păcat să trezeşti Special pentru băieţi.
dorinţele sexuale pe care nu le poţi
împlini în mod legitim Într-o altă • Faceţi câteva exerciţii grele În
persoană.
fiecare zi. Te vei simţi mai bine şi
• Păzeşte-ţi mintea. Fereşte-te de a aceasta îţi uşurează stăpânirea
citi materiale şi cărţi murdare şi de dorinţelor tale pentru sex dacă faci
a viziona filme şi spectacole TV câteva exerciţii grele în fiecare zi .
murdare, pline cu lucruri imorale. Exerciţiul va consuma supra-
O minte curată este de mare preţ dozajul tău energetic şi va elibera
şi tu nu poţi avea o minte curată
tensiunea pe care o simţi . Un băiat
dacă torni gunoaie în ea. care joacă două ore de fotbal sau
baschet sau aleargă trei kilometri
Special pentru fete. nu este dispus să se plimbe seara
uitându-se după fete .
• Alegeţi-vă intâlnirile cu • Luaţi conducerea În problemele
înţelepciune. Nu mergeţi la spirituale.
plimbare cu un băiat până când nu Dumnezeu cere acelaşi standard de
l-aţi prezentat părinţilor voştri. Nu curăţie atât în băieţi cât şi în fete.
mergeţi cu un băiat la plimbare Dumnezeu de asemenea aşteaptă
dacă tatăl sau fraţii voştri îl ca bărbatul să ia conducerea în
dezaprobă cu fermitate . Bărbaţii îi problemele spirituale. De ce să nu
cunosc pe alţi bărbaţi mai bine începi acum în întâlnirile tale?
decât i-ar cunoaşte femeile.Tot aşa,
femeile pot simţi cum este o altă O regulă excelentă pentru voi şi
femeie mai bine decât o poate face care s-a urmaţi este aceasta:Nu fii
un bărbat . nici un lucru cu o fată care nu
• Fiţi atente cum vă Îmbrăcaţi. Poţi vrei ca alt băiat să Îl facă cu
spune un lucru cu buzele tale şi un viitoarea ta soţie.
cu totul alt lucru prin felul în care
te îmbraci.
• Nu intraţi cu bună ştiinţă În
ispite mari. Nu merge la casa
prietenului tău sau la a ta când

7
 Â

EVALUAREA INTALNIRILOR
CUM EVALUEAZĂ BĂIEŢII CUM EVALUEAZĂ FETELE
Potrivit unui sondaj, băieţii aIJ,lintesc În acelaşi sondaj, tinerele
zece lucruri cel mai des în descrierea adolescente au menţionat zece lucruri
unei întâlniri de calitate: care le place mai mult la o întâlnire
Bună comunicativitate. - în ordinea preferinţelor:
Atractivitate. Bine crescuţi, politicoşi.
Feminitate in comportament. Bună comunicativitate.
Îngrijite. Plini de umor (în sensul bun).
Nu prea pretenţioase. Promţi când e vorba de o întâlnire
Prompte. sau ora de întoarcere acasă.
O bună personalitate. Sinceritate - aşa cum e fata cu
Prietenoase. ea însăşi.
Cu un bun simţ al umorului. Consideraţie.
Maturitate în atitudine şi Distractivi.
comportament(nu tipul celor O bună personalitate.
uşuratice). Amabili.
Toate aceste caracteristici ale unei În stare să aleagă locul ŞI
"bune partenere de întâlnire" pot fi compania cu înţelepciune.
dezv 01 tate .Deprindere a Uitaţi-vă bine la această listă
conversaţională poate fi îmbunătă­ băieţi. Nu este menţionat faptul de a
ţită; atractivitatea poate fi dezvoltată fi bogat sau atrăgător. Aceste lucruri
de orice fată curată, sănătoasă Iară pe care le-au menţionat fetele ca fiind
să se ia în considerare faptul că ea importante pentru ele toate se pot
est "frumoasă" sau nu. Compor- dezvolta. Începeţi chiar acum să le
tamentul feminin poate fi învăţat, ca cultivaţi.
şi îngrij irea, promptitudinea, o Fetele au menţionat deasemenea
personalitate bună, caracterul câteva lucruri pe care ele NU ar vrea
prietenos, şi simţul umorului. să le vadă la băieţi:
Când eşti la o întâlnire, lasă ca cei care se aşteaptă sau insistă
băiatul să ştie că eşti interesată de pentru "mângâieri".
el. Priveşte-l în ochi atunci când cei care sunt lncrezuţi.
vorbeşti cu el. Ascultă-1 cu atenţie cei care cer întâlniri în ultimul
atunci când el vorbeşte. Discută minut.
despre lucrurile care îl interesează. cei care nu spun fetei la ce fel de
Nu discuta despre alte întâlniri de- întâlnire să se aştepte .
ale tale şi nu bârfi. Dacă eşti într-o
mulţime, ţine minte să te concentrezi
asupra întâlnirii voastre.

8
Dragoste, Curte, Căsătorie

CUM sĂ SPUI •••


Lecţia 6

Poţi spune "Nu într-o


parcare, dar aceasta trebuie să
înceapă în inima ta cu mult
H

,
timp înainte.

Cei mai multi, tineri doresc si


, se Ce trebuie să ştie fiecare

fată
aşteaptă la o căsătorie fericită, despre băieţi.
dar multe din alegerile care au Există câteva diferenţe de bază între
legătură cu aceasta sunt făcute sexe pe care fiecare fată ar trebui să le
cunoască. Bărbatul este diferit de
cu mult timp înainte ca doi femeie, nu numai fizic, dar şi din alte
oameni să spună ,,Da". privinţe, deasemenea. De fapt, bărbaţii
Partenerii tăi de întâlnire de acum sunt agresivi şi au dorinţe sexuale
şi lucrurile pe care le faci acum vor puternice. Femeile sunt, prin natura lor,
avea mult de a face cu calitatea vieţii "dătătoare-lăuntrice" .
tale de după căsătorie. Băieţii sunt stimulaţi repede .
Dorinţele lor sexuale sunt trezite
Un renumit scriitor de editoriale care repede şi nu sunt în mod necesar în
se ocupa cu relaţiile dintre băieţi şi fete legătură cu dragostea. Când un băiat
a fost întrebat de ce îşi îndreaptă spune: "Te iubesc", el vrea să spună
sfaturile cu privire la problemele doar :" Aş vrea să am sex cu tine".
sexuale mai mult către fete ci nu către Dorinţa lui sexuală NU este o evidenţă
băieţi . Răspunsul a fost promt şi di- a dragostei adevărate.
rect : "Pentrucă fetele rămân Fetele au tendinţa să se gândească la
însărcinate." dragoste mai mult în termeni de
Este o realitate a vieţii faptul că sentimente romantice. O fată tânjeşte
fetele SlUlt cele care suferă cel mai mult după braţe puternice care să o susţină
de pe urma unei aventuri de dragoste şi după cineva care să o iubească şi să
care a fost scăpată de sub control. o îngrijească. Ea nu se gândeşte în mod
Dacă apare sarcina, trupul fetei este prioritar la relaţii sexuale. Fata obişnuită
acela care se va supune unor anumite nu se va gândi să întreţină raporturi
schimbări . Şi societatea de obicei pune sexuale cu un băiat până ea nu
cea mai mare parte din vină pe ea - consideră că îl iubeşte, şi că la rândul
" Ea ar fi trebuit să ştie mai bine " . lui, el o iubeşte pe ea. Dar aceasta nu
Aceasta nu pare să fie cinstit, dar aşa este Întotdeauna adevărat cu privire la
se întâmplă. băieţi . Un băiat poate să caute să

9
întreţină relaţii sexuale cu o fată rară să Trebuie să cunoşti diferenţa.
se găndească la ea ca persoană. Există Fetelor, pentru siguranţa viitorului
zicala: ,,0 fată va avea relaţii sexuale vostru , TREBUIE să ştiţi diferenţa
pentru a obţine dragostea, şi un băiat dintre dragoste reală şi dragostea falsă,
va da "dragoste" pentru a obţine sex". care poate fi simplu poftă sau atracţie
Fetele trebuie să înţeleagă că ele nu pot sexuală.
obţine dragoste adevărată prin relaţii Dragostea reală - felul de dragoste
sexuale cu cineva. Felul de dragoste pe pe care se poate clădi o căsătorie - este
care un băiat îl dă pentru a obţine relaţii aItruistă. Ea doreşte binele suprem
sexuale NU este adevărata dragoste. pentru cealaltă persoană. Este gata să
Să zicem că Debbie se plimbă cu aştepte şi să sacrifice.
Lany şi îi place de el foarte mult. Ei Dragostea falsă, sau pofta, de
parchează maşina Într-un loc singuratic, cealaltă parte, este egoistă tot timpul.
şi el devine de-a dreptul de nestăpânit. Ea doreşte satisfacere imediată, rară să
EI îi spune cât de mult o iubeşte. ţină în seamă felul În care va afecta
Respiraţia lui se îngreuează şi mâinile aceasta cealaltă persoană.
lui încep să rătăcească. Ea nu trebuie Să presupunem că eşti la plimbare
să citească o carte ca să-şi dea seama cu un băiat de care îţi place, şi el îţi
ce este în mintea lui. spune: " ... Să şti că te iubesc cu
Dacă ea nu cunoaşte realităţile vieţii, adevărat . Dacă şi tu mă iubeşti,
ea ar putea să gândească În felul dovedeşte aceasta. Prin aceasta el vrea
următor: " Lany vrea să întreţină relaţii să spună:
sexuale cu mine. Eu nu vreau să fac "Dovedeşte că mă iubeşti prin a avea
aceasta cu cineva pe care nu-l iubesc relaţiisexuale cu mine".
cu adevărat, deci trebuie că Lany mă Te iubeşte el cu adevărat? Nu, cu
iubeşte". siguranţă că el nu te iubeşte. Dacă el
Opreşte-te, Debbie l Nu pleca la te-ar iubi cu adevărat, ar fi dorit binele
drum cu o astfel de gândire. Dorinţa tău suprem. Dar el îţi cere să:
sexuală în ea însăşi nu este o evidenţă • Îţi supui puritatea ta ...
sau o dovadă a adevăratei dragoste. • Comiţi un păcat teribil...
Cei mai mulţi băieţi ştiu că o fată • Îţi strici reputaţia ...
nu se va implica în astfel de relaţii până • Rişti a intra într-un necaz care ar
când ea nu consideră că băiatul o ruina toată viaţa ta.
iubeşte . Deci băiatul vine cu declaraţia Este acesta dragoste adevărată? Nu,
de dragoste şi spune: "Te iubesc, nu este! Cea ce vrea el este o Înfiorare
Debbie, şi te voi iubi întotdeauna. Vreau pe cheltuiala ta. Un băiat care cu
ca tu să fi singura mea prietenă. Într-o adevărat iubeşte o fată vrea ce este cel
zi ne vom căsători ". Ar fi bine ca mai bun pentru ea, şi el mai bine şi-ar
Debbie să nu fie Înşelată de astfel de tăia mâna lui dreaptă decât să o facă
cuvinte . Ea mai bine şi-ar" păzi pe ea să sufere.
afecţiunile" .

10
Ce este greşit în unde au lăsat-o ultima dată. Curând ei
" ".
"mangalert ·U?
• vor fi implicaţi sexual, şi spun: "Nu am
intenţionat niciodată să mergem aşa de
Mângâierile constau în atingerea
trupului unul de către celălalt. Acestea departe".
includ îmbrăţişările, sărutările, Nu te gândi că nu ţi se poate
drăgăIăşeniile, şi chiar explorarea
întâmpla şi ţie. Chiar şi oţelul se topeşte
dacă se expune la temperaturi ridicate
părţilor mai erotice ale trupului unuia
de către celălalt. Aceasta nu include pentru perioade lungi de timp.
actul sexual. De multe ori un băiat şi o
fată se implică în mângâieri şi ei nu văd Cum să spui "Nu".
nimic greşit în aceasta din moment ce Am spus că băieţii sunt mai repede
nici unul dintre ei nu intenţionează să stimulaţi. Fetele se excită mai încet.
"meargă tot drumul". Dar aproape în Această caracteristică dată de
mod invariabil ei sf'arşesc în a face ceea Dumnezeu este o protecţie a fetelor -
ce nu au intenţionat niciodată să facă. aceasta o poate face În stare să se
De ce? Pentru că ei nu au înţeles "legea oprească atunci când lucrurile merg
răspunsurilor diminuate" care se aplică prea departe.
cu privire la relaţiile sexuale. În cazul în care nu ştii ce înseamnă
Ce este "legea răspunsurilor "prea departe", ei bine, aceasta
diminuate"? Este aceasta: Ce te înseamnă că mâinile băiatului încep să
satisface pe tine ACUM şi are rătăcească. Când se întâmplă aceasta,
legătură cu stimularea sexuală nu te el încearcă să te stimuleze sexual. Dacă
va satisface mai târziu. îi dai voie să continue, el îţi va aprinde
Prima dată când băiatul îşi ţine de emoţiile şi dorinţele sexuale, şi nu vei
mână prietena, îl trece fiorul! El este putea să le stăpâneşti.
satisf'acut pe deplin - pentru o vreme. Cu unii băieţi, liniştita şi ferma
După acel timp, el vrea să meargă mai îndepărtare a mâinii rătăcitoare cu un
departe la ceva mai excitant. În acel "Nu, te rog" este suficient pentru ca
moment, un simplpu sărut poate furniza mesajul să fie recepţionat. Cu alţii este
noul fior pe care el îl caută. Totuş~ după nevoie de o palmă peste obraz. Dacă
o perioadă de vreme, va căuta un fel un băiat nu acceptă Nu-ul tău politi-
mai intim de sărut sau mângâieri. cos, roagă-l să te ducă acasă - ACUM.
Atât băieţii cât şi fetele trebuie să Cuvântul îi va face pe băieţi să
ştie aceasta cu privire la mângâieri: Ce înţeleagă că NU eşti acel gen de fată.
te satisface acum nu te va satisface Aceasta, în mod nemdoielnic, îi va face
mai târziu. Cu cât ai mai mult, cu atât pe unii băieţi ( cei rău intenţionaţi) să­
doreşti mai mult. şi piardă interesul în tine. În acelaşi
Cei care merg statornic şi constant timp, totuşi, poate crea un interes nou
împreună, după o perioadă de timp în alţii (cei cu intenţii bune). Poate că
aproape în mod invariabil devin mai nu pare aşa, dar există tineri bine
intimi. Ei au tendinţa să înceapă fiecare intenţionaţi care caută fete care să fie
"şedinţă de mângâieri" de acolo de de acelaşi fel (bine intenţionate).

11
Dacă într -adevăr vă iubiţi unul pe trebuiască să spună "Nu". Trateaz-o
altul, relaţia sexuală nu este necesară aşa cum ai vrea ca alt băiat să se poarte
pentru împlinirea relaţiei voastre. Există cu cea care într-o zi se va căsători cu
multe feluri prin care poate fi exprimată tine.
dragostea. Uneori poate că este necesar ca să­
Mergând de-a lungul terenului care ţi instruieşti prietena cu privire la unele
aparţinea campusului universităţii. .. probleme legate de prietenia voastră..
intr-o seara era o pereche care se iubeau Fetele nu au nici o idee cu privire la
foarte mult. Pe când se apropiau de unele lucruri pe care ele le fac şi care
caminul de fete unde ea statea, la ora excită un băiat sexual.
stingerii, ei au văzut că fiecare loc Dan şi Mirela erau foarte atraşi unul de
disponibil pe terasa din faţa căminului era celălalt. Ei au mers statornic împreună pentru
deja ocupat. Totuşi, chiar şi atunci, acea o bună bucată de timp, după care Dan a
pereche nu a văzut ca necesar să îşi crezut de cuviinţă că trebuie să vorbească
spună .noapte bună" într-un mod mai anumite lucruri cu ea. EI a spus ceva de genul
evident, aşa cum faceau ceilalţi. În timp acesta: • Te iubesc foarte mult, atât de mult
ce se apropiau de scări, ea s-a întors, s- că te doresc să fi aproape întotdeauna. Dar
a uitat în ochii lui cu un zâmbet fericit, şi­ când stai În braţele mele aşa cum o faci
a·pus degetul pe bărbia lui într-un mod acum, simţurile mele devin mai mari aproape
personal şi dulce, şi i-a spus:. A fost decât cele pe care le pot birui. Aşa că, stai
minunat. Eşti nemaipomenit." După ce pe partea ta şi hai să mâncăm un ham-
ea a fugit pe scări în sus, el s-a intors burger." Dan şi-a luat partea lui de
spre căminul său cu o privire satisfăcută responsabilitate În rela~a lor.
pe chipul său, încât cineva ar putea şti
Să opreşti acţiunea dragostei care
cât a pierdut el! De fapt, era evident că este deja avansată cu rapiditate nu este
el nu a pierdut nimic important. Ea i-a uşor, dar poate fi tăcută. O fată poate
spus tot cea ce un băiat şi-ar dori să audă să spună:"Hei, mi-e foame! Hai să
de la o fată de care lui ii pasă. Ea i-a cumpărăm ceva de mâncare." O fată a
spus că s-a bucurat că a fost cu el, că a spus că atunci când lucrurile mergeau
petrecut un timp minunat, şi că îl place prea rapid, Întorcea cheia în contact şi
foarte mult şi într-un fel deosebit. spune cu un ton dulce: "Conduci tu,
Cu siguranţă această fată nu a mers sau conduc eu?" O alta spunea că, în
la toţi băieţii ca să îi atingă pe bărbie. caz de nevoie cita Ioan 3: 16.
Acest gest era important pentru el Dacă eşti creştin, poţi să spui: "Se
pentrucă aceasta era doar pentru el şi pare că suntem singuri, dar nu suntem.
aceasta îi arăta lui că el era special Isus Hristos este chiar aici cu noi. Nu
pentru ea. vreau să fac ceva ce L-ar face să-i fie
Băieţi, să ţineţi minte că Dumnezeu ruşine cu mine."
se aşteaptă de la voi să luaţi conducerea,
iniţiativa în aceste probleme. Voi ar
trebui să vă luaţi partea voastră de
responsabilitate. Să nu faceţi ca fata să

12
Hotărăşte acum să spui siguranţă nu voi amesteca lucrurile
acum."
"NU".
Ocazia de a spune " Nu" poate
"Dar nu vreau să-I pierd"
apărea Într-o parcare, dar aceasta
trebuie să înceapă cu mult timp înainte Fetele se confruntă permanent cu
în inima ta. Ispitele sexuale cu siguranţă aceasta situaţie :" Prietenul meu
încearcă să mă facă să mă culc cu el .
vor veni, atât la băieţi cât şi la fete.
Ştiu că n-ar trebui, dar nu vreau să-I
Trebuie să te pregăteşti acum pentru
astfel de situaţii . pierd."
Poţi crede că cea mai bună cale ca
Mai devreme sau mai târziu vei
dori să fi cu cineva de sex opus c~re lţi să-ţi păstrezi prietenul este să-I laşi să
facă ce vrea el, dar fete de ordinul miilor
va spune că el sau ea ar vrea să aibă
poţi să-ţi spună prin experienţe triste
sex cu tine sau să-i dai voie să aibă o
că nu merge în felul acesta. De cele mai
experienţă. Când aceasta se întâmplă,
sentimentele tale pot fi trezite şi tu nu multe ori, când o fată cedează unui
băiat, în ciuda judecăţii ei drepte, ea
vei avea prea mult timp pentru a lua o
sÎarşeşte prin a-şi pierde atât puritatea
decizie ce să faci . Ar trebui să şti
dinainte ce vei face în astfel de situatii. cât şi prietenul.
Pregăteşte-te acum pentru a~el De multe ori o fată nu poate
înţelege niciodată de ce un băiat o lasă
timp. Stabileşte acum că vrei dragoste
de calitate în viaţa ta, nu sex ieftin. după ce i s-a dat lui şi a Tacut cea ce o

Fixează-ţi în minte acum că tu te vei


implora el să facă. Motivul este simplu :
păstra pentru acel ce va fi într-o zi
Pentru mulţi băieţi, fiorul constă În
urmărire. După ce cucerirea a fost
partenerul tău de căsătorie.
tăcută., el îşi pierde interesul şi trece la
Când vine timpul să spui "Nu",
următoarea provocare. Săraca fată, este
spune aceasta hotărât şi cu fermitate.
lăsată acolo să Încerce să-şi adune
Nu poţi fi şovăitor cu privire la aceasta.
bucăţelele vieţii ei cum poate ea mai
Ar trebui ca niciodată să nu dai voie
nimănui să te forţeze să faci lucruri pe
bine.
Există un alt motiv pentru care
care nu vrei să le faci, sau ceva care şti
că e greşit . Nu este doar o simplă
băiatul lasă fata, după ce ea i se dăruie

întâlnire care este la mijloc - este tot lui. El pierde respectul pentru ea. De
viitorul tău. Fericirea ta viitoare depinde multe ori un băiat convinge o fată ca
să aibă relaţii sexuale cu el, şi aceasta îl
în mare măsură de decizia ta de a te
păstra pentru persoana cu care te vei
satisface pentru moment . Dar fata
căsători Într-o zi . devine "ieftină" în ochii lui şi , mai
Fă lămurit lucrul acesta partenerului
târziu, el este atras de o altă fată cu un
tău de întâlniri că tu nu vei ceda lui sau
standard mai ridicat.
altcuiva înainte de căsătorie ... PUNCT! Fetelor, luaţi decizia acum că o să
spuneţi ,yNu" relaţiilor sexuale Înainte
Spune prietenului tău :" Într-o zi mă voi
căsători, şi atunci sexul va fi tot cea ce
de căsătorie, chiar dacă aceasta
înseamnă pierderea unui băiat la care
Dumnezeu a intenţionat să fie . Cu

13
ţineţi mult. Spune-i răspicat prietenului bună prin însăşi faptul că am făcut dragoste.
tău:" Cred că mă vei plăcea şi mă vei Ca să fiu sincer cu voi, aceasta a fost pentru
respecta mai mult dacă relaţia noastră prima dată pentru amândoi.
rămâne la nivelul la care este acum." Sunt rănit , şi la fel şi Elena. Nu ştiu ce
Oricu.rn, îmi voi asuma riscul acesta. să fac ... O iubesc pe fata aceea şi nu aş vrea
Orice băiat decent ar trebui să te să o pierd ... Dacă aş mai avea încă o şansă ...
respecte pentru standardele înalte pe
care le ai şi pe care le respecţi. Dacă Uneori nu băiatul este acela care
pierzi un băiat din cauza standardelor presează lucrurile - este o fată
tale, vei cunoaşte că cea ce dorea el "grăbită", care vrea să aibă relaţii
era doar o relaţie sexuală, nu dragoste. sexuale.
Hai să privim adevărul în faţă, Băieţi , dacă vă permiteţi să vă
fetelor: unii băieţi vă vor părăsi dacă încurcaţi cu o astfel de fată, fiţi pregătiţi
nu obţin ceea ce vor. Dacă un băiat te pentru o viaţă de mizerie, pentrucă o
lasă pe motivul că ai spus "Nu" relaţiilor veţi avea cu siguranţă.
sexuale înainte de căsătorie, poţi fi O persoană înţeleaptă este acea care
sigură că aceasta NU este alegerea lui poate întrevedea consecinţele
Dumnezeu pentru tine. Poate că îţi acţiunilor şi să acţioneze În
place de el, dar nu este singurul băiat conformitate. Dacă eşti înţelept , vei
din lume. Dumnezeu are mulţi băieţi - învăţa să spui "Nu" -
şi el îl are pe ce] corect pentru tine. "Nu !" dorinţelor şi pasiunilor tale.
"Nu!" fetei "grăbite" care are
Ar trebui ca şi băieţii să spună puţină moralitate sau nu are de loc.
"Nu"? "Nu!" anturajelor care vor ca tu
Da, cu siguranţă că ar trebui! Unii să faci lucruri de care să-ţi fie ruşine.

băieţi au ideea că este un standard Desigur, ai dorinţe sexuale


puternice, dar tu le poţi controla. Nu
pentru fete şi un altul pentru ei. Dar nu
trebuie să laşi ca ele să te controleze pe
există "standarde duble" în faţa lui
tine.
Dumnezeu. El aşteaptă aceaşi curăţie
Băiatul care se biruieşte pe el însuşi
de la băieţi ca şi de la fete. Nu poţi viola
şi pasiunile lui, devine un om puternic
legile lui Dumnezeu fără să suferi
şi nobil. Şi într-o zi va fi un soţ bun
consecinţele. Iată ce scria un băiat :
pentru o fată. Ea va putea să se încreadă
Am 16 ani. Am o problemă serioasă . Am
în el pentrucă ea ştie că se poate
făcut dragoste cu o fată de 16 ani şi sunt
controla. Şi el îi va mulţumi lui
îndrăgostit de ea cu adevărat. Îmi e ruşine
Dumnezeu că nu s-a jucat cu păcatul
de păcatul meu . Părinţii mei sun credincioşi
sexual înainte de căsătorie.
şi încearcă să mă crescă corect. Ei au fost
şocaţi cu adevărat. .. Am pierdut persoana pe
care o iubeam pentrucă am făcut dragoste
înainte de căsătorie . Elena zice că mă
iubeşte , dar părinţii mei spun că ea nu este

14
Cel mai bun mod în care să multi care nu fac aceasta. Dacă tu
zici "Nu". alegi să fi în acest ultim grup, vei
avea mulţi prieteni. Băieţi şi fete,
Cel mai bun mod în care să spui
nu vă tachinaţi, nu glumiţi şi nu
Nu" relaţiilor sexuale înainte de
discutaţi despre lucruri pe care ştiţi
~ăsătorie este să spui "Nu" că TI-ar trebui să le faceţi .
mângâierilor. Mângâierea nu este o
O fată a venit la un consilier
satisfactie sexuală: este numai
creştin În lacrimi Ea a spus:" Am
stimular; sexuală. Ea nu te satisface.
vrut întotdeauna să aştept pentru
Cu cât ai mai mult, cu atât vrei mai
băiatul pe care Dumnezeu Îl are
mult.
pentru mine ca să mă căsătoresc
Cei mai mulţi tineri care au devenit
cu el, dar nu poţi să-ţi imaginezi
implicaţi sexual nu au intenţionat
presiunea. Una din prietenele mele
niciodată să ajungă aşa de departe.
a râs de mine cealaltă zi pentru
Consilieri de peste tot aud
faptul că sunt încă virgină. ".
binecunoscuta plângere: " Sincer, n-am
Ascultă" i-a zis consilierul, " tu
vrut s-o facem" . Nu, ei nu au vrut să o
facă, dar ei s-au implicat În mângâieri,.
i~ trăieşti ~aţa ta şi ea şi-o trăieşte
pe a ei. Trebuie să te întâlneşti cu
şi pasiunile lor i-au copleşit.
ea peste zece ani, şi să vezi care
Dar acum trebuie să-ţi stabileşti bine
este mai avantajată. "
în mintea ta că relaţia sexuală înainte
de căsătorie nu este pentru tine.
• "Ne vom căsători cât mai
Deasemenea ar trebui să-ţi stabileşti în
repede cu putinţă.". De multe ori
mintea ta că mângâierile nu sunt pentru
o fată cade la această probă. Altele
tine.
încă o fac . Cel mai bun răspuns la
Dacă nu intenţionezi să mergi aşa
aceasta este :" Dacă vorbeşti
de departe de ce clădeşti " focul
despre căsătorie, tatăl meu vrea să
pasiunilor " sperând că, într-un fel sau
vorbească cu tine despre aceasta."
altul, te vei opri şi nu vei merge până la
capăt?
• "Sunt neajutorat". Vai ! N-
Dumnezeu dezaprobă cu tărie
ai urâ să fi căsătorit cu cineva care
mângâierile. Toate se reduc la aceasta:
face lucrurile "pentrucă este
"Vrei să asculţi de Dumnezeu, sau nu
neajutorat"? Fără să ai în vedere
vrei să asculţi de El?
cea ce spune el , adu-ţi aminte că
relatia sexuală nu este niciodată o
Scuze ieşi;e din situaţie. EI nu va suferi
• Toată lumea face asta". nici o afecţiune mintală . Spune-i
Aceasta nu este adevărat. NU face să se dea jos din maşină şi să alerge
fiecare lucrul acesta. Sigur, sunt puţin.
mulţi tineri care se joacă cu sexul.
Dar tot atât de adevărat este că în " Dacă m-ai iubi, m-ai
fiecare şcoală şi comunitate există lăsa." Orice fată
care se dăruie

15
vreunui băiat ca "să-i dovedească caracter, respect faţă de sine şi curaj.
dragostea ei" este Într-un proces Fiecare ştie că ea cere mult mai mult
de micşorare . Singurul lucru pe curaj să susţi cea ce crezi decât să te
care-l dovedeşte este că ea nu are duci o dată cu cei mulţi .
bunul simţ şi controlul să spună
H
"Nu • Calea lui Dumnezeu e cea mai
Aşa cum am amintit şi înainte, dacă bună.
Într-adevăr vă iubiţi unul pe
celălalt, sexul nu este necesar ca
să împliniţi relaţia voastră. Există
Noi trebuie să vedem aceasta: Voia lui
multe moduri de exprimare a Dumnezeu pentru noi şi ce este mai bun
dragostei. Dacă prietenul tău pentru noi este unul şi acelaşi lucru.
insistă asupra faptului că sexul este
Dumnezeu întotdeauna ne doreşte
necesar, mai bine ţi-ai căuta un alt binele nostru suprem. Fiecare "Să nu ... "
prieten. spus de Dumnezeu este o expresie a
dragostei Sale. El are în vedere
• "Numai de data aceasta".
O dată lacut un lucru greşit, este interesul tău suprem. Dwnnezeu nu ne
dă reguli ca să nu ne bucurăm de viată·
o dată făcut prea mult. Vrrginitatea
ta este ceva preţios. Tu o poţi da El ne dă reguli astfel ca să ne put~~
unei singure persoane şi o poţi bucura din belşug de viaţă şi aceasta
dărui doar o dată . Păstreaz-o
pentru cea mai lungă perioadă de timp.
pentru timpul şi persoana potrivită.
Persoana este cel cu care te Alegând voia lui Dumnezeu şi calea
căsătoreşti, şi timpul este noaptea
lui Dumnezeu nu va fi uşor, dar aceasta
plăteşte dividende mari. O tânără fată
nunţii .
Băieţi şifete, amintiţi-vă aceasta: nu pe nume Iuliana a ales voia lui
trebuie să ai un răspuns la fiecare argu- Dumnezeu şi calea lui Dumnezeu în
viaţa ei. Pentru prietenii ei părea că ea
ment cu care vine cineva la voi. Faptul
că tu nu vrei să faci un lucru este
se lipseşte de atâtea plăceri ale
adolescenţei . Dar Iuliana a avut răsplata
indeajuns de justificat să nu faci
lucrul acela. Dacă crezi că este greşit, ei. Mai târziu, o prietenă scria despre
este greşit pentru tine, nu contează ce ea:
fac alţii. Iuliana nu a urmat călle păcatului
Nu este nimic bun în imoralitate. Nu în tinereţea ei. Ea a ales să rămână
singură decăt să ne însoţească la
numai că este greşit, dar este pur şi
simplu un lucru tâmpit. Ea produce dansuri le şi petrecerile unde era
răutate şi imoralitate.
pierderea respectului faţă de sine şi
Uită-te la luliana. Ea are o viaţă
deteriorează şansele unei căsători
minunată şi un bărbat minunat
fericite.
Puritatea, pe de altă parte, este care o iubeşte aşa de mult. Ea este
fericită în sufletul ei . Iuliana
frumoasă . Puritatea este puternică.
mănâncă acum rodul vietii ei de
Aceasta înseamnă că o persoană are
ascultare. .

16
9 Factori
Cunoscuti•
Cu privire la relaţiile sexuale
premaritale şi căsătoria.

Factorul 1: Perechile care se implică Factorul 6: Nevirginele sunt mai


în relaţii sexuale premaritale sunt mai predispuse În a se căsători cu persoane
dispuse la a se destrăma inainte de greşite decât cele virgine.
căsătorie decât cele care nu se implică Sexul te poate orbi. Poţi gândi că ai găsit

În relaţii sexuale premaritale. adevărata dragoste , când de fapt este sexul


Tânăra care se gândeşte să se dăruiască care v-a adus împreună .

prietenului pentru a-I păstra este mai Factorul 7: Persoanele cu experienţă


predispusă la a-I păstra dacă nu i se dăruie. sexuală premaritală sunt mai puţin

Factorul 2: Mulţi bărbaţi nu vor să se predispuse să fie satisfăcute cu viaţa lor


căsătorească cu o femeie care a avut sexuală de după căsătorie.

relaţii sexuale cu alţii.

Din moment ce aceasta este adevărat, Factorul 8: Relaţia sexuală înainte de


starea de virginitate măreşte şansele de a fi căsătorie te poate Împinge într-o
aleasă de parteneră . căsătorie săracă.

Factorul 3: Virginele tind să aibă o Deseori, un cuplu devine serios şi se gândesc


căsătorie mai fericită decât cele că ei se vor căsători , deci au relaţii sexuale.
nevirgine. Mai târziu , ei au presimţiri rele cu privire la
Şansele tale de a fi fericită în căsătorie sunt căsătorie ; dar ei se simt obligaţi să se
în mod definit mai bune dacă aştep~ până căsătorească oricum pentrucă au între~nut

ce eşti căsătorită pentru a avea sex. relaţii sexuale. Vinovăţia lor îi împinge într-o
Factorul 4: Cei care au sex inainte de căsătorie săracă .

căsătorie sunt mai predispuşi să se Factorul 9: Întreţinerea de relaţii


despartă sau să divorţeze du~ căsătorie. sexuale înainte de căsătorie tinde să

Cu cât indivizii au mai multe rela~i sexuale afecteze relaţia sexuală de după

premaritale , cu atât şansele lor de divorţ sunt căsătorie.

mai mari. VlOovă~a , teama şi pierderea respectului faţă


Factorul 5: Nevirginele sunt mai de sine asociate cu relaţia sexuală dinainte
predispuse la a comite adulter după de căsătorie vor fi purtate mai departe şi tind
căsătorie decât cele virgine. să distrugă viaţa sexuală a cuplului de după

Din nou, cu cât individul întreţine mai multe căsătorie.

rela~i sexuale premaritale, cu atât el sau ea


sunt predispuse să comită adulter.
PAGINA ÎNTREBĂRILOR
INSTRUCTIUNI:
,

1. Întoarceţi la pagina întrebărilor după ce aţi tenrunat fiecare lecţie.


Completaţi răspunsurile pentru acea lecţie înainte de a trece la
următoarea .

2. După ce aţi studiat amândouă lecţiile şi aţi completat paginile test cu


întrebări, detaşaţi
cu grijă ambele pagini de la mijlocul broşurii .
NU le detaşaţi separat. Scrieţi numele şi adresa de expediere .

Nu uitaţi să vă completaţi numele dumneavoastră şi adresa de expediere.

trimiteţi numai FOll..E CU RĂSPUNSURI.

De la ------------------------- ' LOC '


Adresa------------------------

Loc. _ _ _ _ _ _ _Cod'--_ _ aPENIRU


TIMBRU

Dragoste,Curte, Căsătorie
Lecţiile 5 şi 6

Destinatal':
SEMINARUL TEOLOGIC "VESTEA BUNA"
CP.22 - OP.I
325700 - OTELU-ROSU
Jud. Cams-Sevedn
ROMANIA

email: soleum@gmail.com
www.soul·celight.ol·g
Dragoste, Curte, Căsătorie
Lecţia 5

CE TREBUIE SĂ ŞTIE FIECARE TÂNĂR


DESPRE ÎNTÂLNIRI

1. Beneficiile întrunirilor s-ar putea să nu fie cele aşteptate . Enumeră

beneficiile date în lecţie .

\.
2.
3.
Eşti de acord cu acestea? De ce da, sau de ce nu? _ _ _ _ _ __

2. Modelele tale de Întrunire şi lucrurile pe care le faci acum vor _ _

3. Există pericole definite în a întâlni pe cineva ale cărui _ __


_ _ _ _ sunt de ale tale.
4 . Numiţi trei dezavantaje ale mersului consistent.
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. Există doisprezece reguli date in această lec~e care te feresc de probleme


la o Întrunire. Enumeră trei care se aplică atât la băieţi cât şi la fete .
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Vă rugăm să vă scrieti numele şi adresa DUMNEAVOASTRĂ aici:


NW11ele_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Vârsta_ _
Adresa'---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oraşul ___Judeţul._ _ _ _ Codul

Nu detaşaţi aceste pagini până nu sunt completate toate lecţiile


6. Aflaţila o întâlnire, ce ar trebui să faceţi dacă planurile voastre se
schimbă, sau dacă ajungeţi acasă târziu? _ _ __ _ _ __ _ __

7. Bifaţi afirmaţia corectă:


_a. Aproape toţi elevii de liceu au întâlniri.
b. Jumătate din elevii de liceu nu au întâlniri.
c. Cam 25% din elevii de liceu au întâlniri.

Dragoste, Curte, Căsătorie

Lecţia 6

CUM SĂ SP1TI "NU"

Marcaţi următoarele afirmaţii cu A sau F. Încercuiţi A sau F.


1. A F Dorinţa sexuală NU este o evidenţă a dragostei adevărate.

2. A F Băieţii sunt cei care suferă cel mai mult dintr-o problemă de
dragoste care este scăpată din mâini.
3 A F Alegând voia şi calea lui Dumnezeu, totdeauna va fi uşor.

4. A F Înainte de căsătorie, dacă într-adevăr vă iubiţi unul pe altul,


relaţia sexuală nu este necesară pentru a împlini relaţia

voastră.

5. A F Dacă un băiat lasă o fată pentrucă a spus "Nu" sexului înainte


de căsătorie, ea poate fi sigură că el NU este alegerea lui
Dumnezeu pentru ea.
6. Când un băiat spune "Te iubesc ", el ar putea să spună "'_ __

7. Sunt mângâierile gre~ite? ____ De ce, sau de ce nu?_ _ _ __

8. Mângâierile nu constituie _ _ _ _ _ _ _ sexual; este numai

- - - - - - - - - - - - - sexuală.
9. Dumnezeu ________ cu tărie mângâierilor.
10. Există multe scuze date de diferiţi oameni pentru a avea legături sexuale
înainte de căsătorie . Cinci sunt menţionate în lecţie . Alegeţi pe aceea
pe care credeţi că e folosită cel mai adesea şi spuneţi de ce este greşită.

Care este cel mai important lucru pe care la-ţi învăţat în această lecţie?

Dacă ştiţi pe cineva care ar dori să primeascăaceste

lecţii scrieţi numele lor în spaţiul de mai jos. Dacă aveţi

şi alte nume scrieţi aceleaşi informaţii pe o foaie separată

de hârtie.

Numele
----------------------------------------------------
Adresa
---------------------------------------------------------

Oraşul ___________________ Vârsta _ __(pentru a şti ce lecţii să trimitem).


Judeţul Codul----------"
Trimis de către
---------------------------
Adresa
----------------------------------------------------

DOI'esti mai multe infor matii


despl'e cUl'sUl'i1e biblice prin corespondenta?
Pe Internet - YouTube, cauta user "soleuro",
si vei gasi o lista cu filme de prezentare ale cursudlor
SOUl'ce of Light - Eumpe,
3 PENTRU INSTRUCTOR: treceţi adresa dumneavoastră pe această pagină
şi din nou pe pagina cu întrebări ,
========================== loc
pentru
timbru
CURTE
fi CĂSĂ TORIE

Destinatal':

SEMINARUL TEOLOGIC "VESTEA BUNA"


CP.22 - OP.I
325700 - OTELU-ROSU
Jud. Cams-Sevel'În
ROMANIA

email: soleul.O@gmail.com
www.soul'celight.ol'g

LDM-3 - BK3
Lecţiile 5 şi 6

RO-LDM-3 L5&6

S-ar putea să vă placă și