Sunteți pe pagina 1din 33

FB_AN2_SEM1_STATISTIC

A STATISTICA
TRUE/FALSE
1. Dac ntre dou variabile independente exist un raport de invers proportionalitate, acesta
se sintetizeaz si-n cazul mediilor calculate.

5. Atunci cnd frecventa maxim este la primul interval, calculm tendinta central printr-o
medie armonic.

7. Intervalul modal este cel corespunztor frecventei maxime.

9. Intervalul median este corespunztor primei frecvente absolute cumulate mai mare
dect (ni + 1).

10. ntr-o serie simpl par, mediana este valoarea medie aritmetice a termenilor centrali n orice situatie.

a
11. ntr-o serie simpl impar, ordonata median este valoarea central a seriei.

aa
a

12. Cuartila Q1 este o cuartil inferioar, dar este mai mare dect o ptrime din termenii seriei.

a13. Decila a cincea si cuartila a doua se consider a fi egale cu mediana.


a14. Decilele mpart seria n zece prti, deci se construiesc numai nou decile.
a16. Logaritmarea mediei geometrice creste gradul de concentrare al frecvenelor.
a17. Prin logaritmarea mediei geometrice se obtine o medie aritmetic a logaritmrilor factorilor.
a18. Media geometric se obtine prin antilogaritmul din logaritmul mediei geometrice.
a19. Antilogaritmul mediei geometrice este o valoare mai mic dect media aritmetic, calculat
din valorile reale ale seriei.
a20. Dac media este egal cu modul si mediana seria este simetric.
a21. Dac media este mai mic dect modul sau mediana, seria prezint asimetrie pozitiv.
a22. Dac modul sau mediana este mai mare dect media atunci seria prezint asimetrie negativ.

a26. Distributia normal este cunoscut sub numele de curba Gauss-Laplace.


a28. ntr-o serie statistic coeficientul de asimetrie este de 0,2, atunci avem o puternic asimetrie negativ.
a30. Actiunea hotrtoare a factorului de grupare asupra variabilei reprezentative este dat de
mrimea coeficientului de determinatie.
2

a31. Factorul de grupare actioneaz puternic asupra rezultatului dac se respect relatia R > K .
a32. ntr-o serie statistic suma dispersiilor partiale formeaz dispersia total a colectivittii statistice.
a33. Din raportul dintre media dispersiilor partiale si dispersia total se formeaz coeficientul
de nedeterminatie.
a34. Suma celor doi coeficienti de determinatie si de nedeterminatie este egal cu unu.
a36. Stabilirea reprezentativittii esantionului se face cu coeficientul de reprezentativitate.
a37. Important este sondajul aleator simplu pentru c celelalte tipuri de sondaje sunt doar solutii
particulare ale acestui sondaj.
a38. Sondajul se poate aplica asupra oricrui tip de colectivitate.
a39. Caracteristica alternativ poate lua orice valori n intervalul [-1; 1].
a41. Selectia tipic optim tine seama si de variatia din interiorul fiecrei grupe ale colectivittii studiate.
a42. Selectia de serii se face n colectivittile compuse din unitti complexe.
a45. n testarea ipotezelor statistice putem folosi o ipotez nul si o ipotez alternativ.
a48. Eroarea de tip II accept ipoteza nula cnd ea este fals.
a49. Eroarea de tip I este probabilitatea , numit riscul vnzatorului.
A52. Extrapolarea datelor de sondaj asupra colectivittii se face numai dac s-a respectat conditia
de reprezentativitate.
A56. Tendinta manifestat grafic ntre dou variabile prin norul de puncte ne arat forma analitic a
functiei de regresie.
A57. Stabilirea dependentei dintre fenomene prin ecuatii matematice se face prin metode parametrice.
A62. Raportul de corelatie este un indicator sintetic al intensittii legturilor dintre variabile, care se
aplic numai dup regresie.

A63. Semnul raportului de corelatie este dat de valoarea coeficientului unghiular.


A64. Dac coeficientul unghiular este pozitiv, legtura dintre variabile este direct
A69. Coeficientii de corelatie ai rangurilor sunt folositi numai ca metode neparametrice.
A71. Coeficientii lui Kendall se calculeaz numai pe baza rangului valiabilei y(Ry).
A76. Indicatorul de nivel este un indicator absolut.
A78. Datoria extern net reprezint diferenta dintre activele rezidentilor unei tri n strintate si
activele rezidentilor strini n tara analizat.
A79. Datoria extern public cuprinde obligatiile sectorului public, ct si datoriile externe ale agentilor
de stat.
A80. Datoria extern privat este o obligatie extern a unui debitor privat, garantat de o entitate public.
A83. Suma masei anuale a dobnzii si a ratei anuale scadent ne d suma datorat creditorilor strini ntrun an.
A84. Valorile fluxului net de resurse influenteaz negativ indicele de vulnerabilitate financiar.
A87. Metoda mediilor mobile se foloseste pentru SCR ce au un aspect de regularitate ciclica.
a95. Indicii statistici sunt marimi relative adimensionale, pentru ca au la numarator si la numitor
acelasi indicator, exprimat in unitati de timp sau de spatiu diferite.
a96. Seria cronologica SCR este formata din doua siruri de date paralele, in care primul sir arata
variatia caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea sir variatia caracteristicii de spatiu.
MULTIPLE CHOICE
1. O medie calculata dintr-un sir de valori individuale este reprezentativa
daca:
c. sirul de valori individuale este omogen;

TRUE/FALSE
a1. ntr-o serie de distributie unidimensional folosim histograma pentru a analiza forma
distributiei statistice.
a2. Frecventele relative sunt mrimi relative de structur ca si greutatea specific.

a3. ntr-o distributie de repartitie unidimensional cu intervale egale si variatie continu, centrul
de interval este o medie aritmetic simpl ntre limitele intervalului.
4. ntr-o distributie cu intervale egale si variatie continu, mrimea intervalului de grupare este
diferenta dintre limitele aceluiasi interval de grupare.
. ntr-o distributie cu intervale egale si variatie discret, mrimea intervalului de grupare este diferenta
dintre dou limitele superioare sau inferioare alturate.
A 6. Constanta ,,a reprezint clasa cu frecventa cea mai mare.
a7. Frecventele cumulate se formeaz din frecventele absolute ale distributiei studiate.
A 8. ntr-o colectivitate statistic cu structur neomogen si o amplitudine mare se prefer o grupare
pe intervale neegale.
9. Pentru a analiza forma de variatie a dou caracteristici statice si legturile dintre ele folosim un tabel
combinat.
10. Folosim un tabel cu dubl intrare pentru o distributie statistic multidimensional.
a11. Distributia statistic bidimensional se reprezint grafic cu ,,diagrama norului de puncte".
a12. Atunci cnd raportm un indicator primar la o baz de raportare nsemn c avem un indicator relativ.
a13. Compararea datelor statistice prin diferent o numim mrime absolut.
14. Raportarea prtilor fat de ntreg constituie o mrime relativ de intensitate.
15. Raportul dintre doi indicatori observati de natur diferit, ntre care exist o relatie de interdependent
formeaz o mrime relativ de coordonare.
16. Raportul dintre o mrime planificat si mrimea indicatorului n baza de comparatie este o mrime
relativ de structur.
17. Raportul dintre o mrime realizat si cea existent n baza de comparatie reprezint o mrime relativ a
dinamicii.
18. Atunci cnd raportm suma realizrilor la suma planificrilor pentru perioada curent, obtinem un
coeficient mediu al ndeplinirii planului.

19. Dac analiza manifestrii unui fenomen de mas poate fi sintetizat ntr-un singur nivel reprezentativ
ca tendint central atunci vorbim de mrimi medii.

a20. Dac tendinta central a unei serii se exprim ca o valoare invers a mediei aritmetice a
termenilor inversati pentru aceeasi serie atunci avem o medie geometric.

MULTIPLE CHOICE
1. Gruparea judetelor Romaniei dupa numarul total al angajatilor cu studii superioare din ultimii 10
ani este o:
c. grupare dupa o caracteristica numerica
2.

Presupunem o firma ce produce trei produse similare, doreste sa compare, prin


intermediul reprezentarilor grafice, ponderea vanzarilor pe produse in totalul vanzarilor, in doi
ani consecutivi. Reprezentarea grafica va fi:
b. diagrama de structura
3. Intr-o serie de valori individuale ale unei variabile numerice, observata intr-o populatie statistica,
valoarea modala este:
c. varianta, pozitiva sau negativa, cu cea mai mare frecventa de
aparitie
4. Reprezentativitatea este urmarita, in mod deosebit, in cazul culegerii datelor prin:
b.
sondaje
statistice
5. Stabilirea precisa si clara a scopului unei observari statistice, totala sau partiala, nu prezinta
importanta pentru:
c. stabilirea scopului cercetarii statistice
6. Ancheta statistica:
b. este o metoda de observare partiala, care numai intamplator indeplineste conditia de
reprezentativitate
7. Recensamantul ca metoda de observare statistica:
d. se organizeaza cu o anumita periodicitate
8. Statistica se ocupa de acele fenomene:
d. care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezinta in producerea lor anumite
regularitati si care pot fi denumite fenomene de masa
9. Scala de interval:
b. are toate caracteristicile scalelor ordinale si in plus, distanta sau diferenta intre doua
numere ale scalei, are semnificatie concreta
10. Care din observarile statistice au un caracter permanent:
b. rapoartele statistice
11. O medie calculata dintr-un sir de valori individuale este reprezentativa daca:
b. sirul de valori individuale este omogen
12. Formula lui Sturges se poate aplica pentru determinarea:
c. numarul de grupe
13. Daca in urma gruparii unui set de date pe intervale egale de variatie se obtin frecvente nule, atunci se
recomanda:
c. se regrupeaza datele, marind numarul de intervale de variatie

14. Ordinea in care sosesc alergatorii unui maraton, reprezinta o variabila statistica ale carei valori pot fi
masurate pe o scala:
c. ordinala
15. Salariul net pentru 50 de angajati ai unei firme se masoara pe o scala:
d. de raport
16. Daca variabila inregistrata prezinta un numar mare de valori individuale distincte se recomanda:
c. gruparea pe intervale de variatie
17. Daca variabila studiata prezinta un numar redus de variante se recomanda:
b. gruparea pe variante
18. Daca se urmareste structura colectivitatii simultan dupa doua caracteristici, alegem:
c. gruparea combinata
19. Tipuri de grafice folosite pentru serii interdependente:
c. corelograma
20. Tipul de grafic folosit pentru seriile de distributie de frecvente unidimensionale este:
b. histograma
21. Histograma este:
c. reflecta forma distributiei
22. Expresia sintetizarii valorilor individuale ale unei variabile statistice intr-un singur nivel reprezentativ,
in aparitia si manifestarea fenomenelor de masa este data de:
c. valoarea medie
23. Dispersia este invers proportionala cu:
a. volumul esantionului e.
media seriei.
24. Coeficientul de variatie arata:
a. de cate ori este mai mare fata de
25. Cuartila intai este:
b. o valoare situata la 25% din termenii seriei
26. Determinarea volumului esantionului in varianta:"aleator simplu nerepetat" se efectueaza utilizand
relatia:
aaaaaa.

b.

27. Intr-un proces de verificare a ipotezelor statistice, nivelul de incredere reprezinta probabilitatea:
1-alfa
28. In testarea ipotezei statistice privitoare la parametrul "media populatiei":
H0 : m = m0
H1 : m < m0
daca datele provin de la un esantion de volum redus, regiunea critica este data de:

e)
29. Daca intr-o repartitie unidimensionala formata dupa o variabila numerica X, valorile individuale sunt
evident deplasate catre valorile mari ale seriei, atunci
a.
b.
c.
d.
e.

30. Daca notam cu:


- media aritmetica;

- media armonica;

- media patratica;

- media geometrica

relatia de ordine dintre medii este urmatoarea:


b

31. Daca notam: = media aritmetica, Me = mediana, M0 = modul, iar intr-o serie de repartitie intre ei
exista relatia: =M0 =Me, atunci:
d. seria este de tip perfect simetrica
32. Multimea valorilor coeficientului de corelatie calculat in cazul dependentelor liniare directe este:
c. [0, 1]
33. Tendinta legaturii dintre doua variabile se exprima prin functia:
. Intensitatea
legaturii dintre cele 2 variabile se caracterizeaza prin:
d. raportul de corelatie;
34. Valoarea raportului de corelatie este egala cu valoarea coeficientului de corelatie, atunci cand:
c. legatura dintre variabile este liniara;.
35. Determinati ecuatia dreptei de regresie avnd coeficientul unghiurilor (-9) si ordonata la origine 16:
b. y = 16 - 9x
36. Legtura dintre productivitatea muncii si vechimea salariatilor dintr-o firm poate fi redat prin ecuatia
de regresie y = 0,8 + 0,4x. Atunci productivitatea unui salariat cu 6 ani vechime va fi
b. 3,2;
37. Legtura dintre productie si costurile unitare ale unei firme se prezint astfel:
Producia

Cost unitar

20

16

11

13

19

28

si este exprimat printr-o:


c. parabol;
38. Nu este posibil nsumarea termenilor SCR:
a. de momente;
39. Trendul unei SCR se determin prin MSM atunci cnd:
b. modificrile absolute cu baz n lant sunt aproximativ egale;
40. Ajustarea (determinarea trendului) seriilor cronologice prin metoda mediilor mobile se realizeaz cnd
c. variaia termenilor seriei prezint evidente regularitti ciclice;
41.

O serie de distributie unidimensionala se poate reprezenta grafic prin__ , __ __ sau prin ___ ____ a
frecventelor:
d. histograma, poligonul frecventelor, curba cumulativa a frecventelor;

42. Recesiunea economic este o fluctuatie:


d. ciclic.
43. Componenta ciclic apare ca urmare a actiunii:
b. factorilor ce determin fazele de contractie si relaxare a fenomenelor;
44. Trendul unei SCR se determin prin MSM atunci cnd:
c. modificrile absolute cu baz n lant sunt aproximativ egale;
45. Componenta sezonier a unei serii de timp apare ca rezultat al actiunii:
a. fluctuatiilor legate de anotimp, sau similar, n cursul unei zile, sptmni, luni, trimestru;
46. Valorile ajustate ale unei SCR pot fi fat de cele nregistrate:
d. <, =, >;
47. Dac ntr-o SCR, suma valorilor ajustate este aproximativ egal cu suma valorilor nregistrate, atunci:
e. metoda de ajustare aleas este corect.
48. Operatiunea de corectare a valorilor nregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendint se
numeste:
b. ajustare;
49. Extrapolarea reprezint operatiunea statistic de:
a. prelungire a valorilor unei serii cronologice dincolo de perioada analizat conform unei
legi de tendint;
50. La un concurs de gimnastica 7 participante au ocupat urmatoarele locuri: 8, 11, 4, 5, 9, 2, 8,12.
Determinati printr-o metoda potrivita locul mediu ocupat de participante.
e. 8
51. Distributia studentilor dintr-o grupa dupa nota la examenul de statistica este:
NOTA
4
5
6
7
8
9
10
Total
NR. studenti
2
4
6
8
10
5
1
36
Valoarea mediana (Me) va fi de:
b. 7

52. La o firma se analizeaza situatia salariatilor dupa vechime:


Gruparea salariatilor dupa vechime
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
Total
Valoarea mediana (Me) calculata va fi:
a. 18,66

Nr. salariatilor
5
7
15
10
8
45

53. Rezultatele examenului unei grupe de studenti au fost urmatoarele:


Studentul
Marketing
Statistica

A
8
9

B
3
5

C
9
10

D
2
1

E
7
8

F
10
7

G
4
3

H
6
4

I
1
2

K
5
6

Dependenta dintre valorile celor 2 variabile se masoara cu ajutorul coeficientului de corelatie al


rangurilor, a lui Spearman, a carui valoare este de:
c. 0,855
54. Pentru ocuparea unui post vacant s-au prezentat la concurs 8 candidati. Datele referitoare la numarul
de erori comise la dactilografierea unui text si timpul necesar de dactilografiere se prezinta astfel:
Candidatul
Nr. erori
Timp
dactilo/min

A
9
13

B
8
11

C
6
12

D
4
15

E F
5 10
14 9

G
12
8

H
7
10

Dependenta dintre valorile celor 2 variabile masurate cu coeficientul lui Kendall a fost in valoare de:
a. -0,71
55. Pe baza unui sondaj n = 51 studenti, efectuat in cadrul facultatii, s-au inregistrat doua caracteristici
prezentate in urmatorul tabel:
Culoarea ochilor
Total
deschisa
inchisa
culoarea
deschis
17
6
23
parului
inchis
9
19
28
Total
26
25
51
Coeficientul de asociere a lui Yulle intre cele doua caracteristici va avea valoarea:
b. 0,713

56. Distributia de frecvete a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezint astfel:


Cifra de afaceri (CA)
Nr. de firme
mil. lei
40-60
5
60-80
11
80-100
14
100-120
8
120-140
2
TOTAL
40
Not: Limita inferioar inclus n interval.
Determinati:
W Limita inferioar a clasei a 3-a;
W Centrul de interval a clasei a 5-a;
W Mrimea intervalului clasei a 4-a
Alegeti varianta:
c. 80/130/20
57. Calculati abaterea standard pentru lichiditatea general a urmtoarelor firme:
Firma
Lichiditatea general
Alegati varianta corecta:
b. 0,16

1
1,1

2
1,0

3
1,3

4
1,15

5
1,45

58. Determinati valoarea medie a vnzrilor la export X si coeficientul lor de omogenitate (v) pe baza
valorilor obtinute de 6 firme la export:
Firma
Valoarea vnzrilor la
export (mil. lei)
Alegeti varianta corecta:
a. 600/46

1
260

2
800

3
450

4
320

5
970

6
800

59. Din studiul fcut asupra a 20 firme privind numrul clientilor incerti n totalul clientilor unei bnci
avem urmtoarea distributie:
Grupe de firme dup
nr. clientilor incerti
0-10
10-20
30-30
30-40
40-50
Total
Determinai valoarea medie a clientilor incerti :
d. 22,8

Nr. firme
3
5
7
3
2
20

60. Din studiul fcut asupra a 20 firme privind numrul clientilor incerti n totalul clientilor unei bnci
avem urmtoarea distributie:
Grupe de firme dup
nr. clientilor incerti
0-10
10-20
30-30
30-40
40-50
Total

Nr. firme
3
5
7
3
2
20

Determinati valoarea medie a clientilor incerti prin metoda simplificat; ct si valorile pentru h si
a:
b. 22/10/25
61. Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmtoarele date:
Compararea salariatilor
dup vechime
0-4
4-8
8-12
12-16
16-20
Total

Nr.
salariati
2
7
18
6
2
35

Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie (Me


b. 10/10

si Mo):

62. Pentru urmtoarea distributie statistic verificati reprezentativitatea vechimii medii a salariatilor unei
firme:
Grupe de salariati dup
Nr. salariati
vechime
0-4
2
4-8
7
8-12
18
12-16
6
16-20
2
Total
35
Alegeti varianta corecta:
c. 36,84
63. S se determine numrul de piese ce trebuie extrase n mod aleatoriu dintr-un lot de 3 000 piese, dac
diametrul pieselor din esantion nu trebuie s difere de diametrul mediu al pieselor din ntregul lot,
dect cu cel mult 1 cm.
Dintr-un studiu anterior se cunoase c variatia caracteristicii studiate a fost de 20 cm. Rezultatul este
garantat cu o probabilitate de 0,9962 (z = 2,9)
Alegeti varianta corecta:
c. 168
64. Cte piese trebuie selectate aleatoriu dintr-un lot de 5 000 de piese, dac procentul rebuturilor cu
esantion nu trebuie s difere de procentul rebuturilor din ntregul lot dect cu cel mult 3%. Se cunoaste
dintr-o cercetare anterioar c proportia rebuturilor este de 4%, iar rezultatele sunt garantate cu o
probabilitate de 0,9545 (z = 2).
Alegeti varianta corecta:
d. 170
65. Dac cunoastem urmtoarele date:
Grupe de salariai
dup vechime
I
II
III

Nr.
salariati
20
90
40

Timpul mediu
nelucrat (min)
30
45
55

Dispersiile timpului
nelucrat
81
256
121

Determinati coeficientul de nederminatie (K ) pentru acesti salariati din urmtoarele variante:


b. 77
66. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezint astfel:
Cifra de afaceri (CA) (mil. lei)
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
TOTAL
Not: Limita inferioar inclus n interval.
Determinati:

Nr. de firme
5
11
14
8
2
40

WAmplitudinea variatiei nr. de firme(A);


WMrimea intervalului de grupare (h);
WMrimea constantei (a)
Alegeti varianta corecta:
b. 12/20/90
67. Pentru prezentarea repartizarii in spatiu a unui fenomen se foloseste:
1) cartograma
2) corelograma
4) cronograma
3) cartodiagrama
5) ogiva
6) curba cumulativa a fregventelor
Alegeti una din combinatiile:
b. 1, 3
68. Elementele unui grafic sunt:
1) titlul
4) scara de reprezentare
2) axele de coordonate 5) graficul propriu-zis
3) Alegeti una din variantele:
b. (1, 2, 3, 4, 5);
69. Calculul amplitudinii variatiei valorilor individuale are sens pentru:
1. serii statistice numerice formate pe variante
3. serii statistice formate pe intervale egale de variatie
4. serii statistice formate pe intervale neegale de variatie
:
a. (1, 3, 4);

COMPLETION
1.

Salariul mediu pe ramuri economice se masoara cu scala de


RAPORT ___
2. Marca de calculator cea mai des cumparata, este o variabila _CALITATIVA__masurata pe o
scala_NORMATIVA
3. Rata lunara a somajului n judetul Bacau, este o variabila CANTITATIVA___ce se masoara
cu o scala de _RAPORT.
4. Pentru expresia: Timpii de executie n secunde a 400 programe BASIC, "unitatea statistica"
este: PROGRAMUL, iar variabila statistica este TIMPUL
5. Cifra de afaceri realizat de o firm n trim. I 2005, este o variabila_CANTITATIVA___care se
masoara cu o scala de_RAPORT____.
6. Cheltuielile cu reclama facuta de 50 de firme, se masoara pe o scala de_RAPORT___, fiind o
variabila_CANTITATIVA____ .

7. Expresia: "Profesiile a 200 de salariati" se identifica cu variabila statistica_PROFESIA____, iar


unitatea statistica este: SALARIATUL______ .
8. Daca folositi o scala de la 1 la 10 pentru a aprecia gestul unui produs, notati cu 1 cel mai putin
gustos produs - atunci ati folosit o variabila CALITATIVA_masurata pe o
scala_ORDINARA_____ .

.
9. "Sunteti persoana care face de obicei cumparaturi pentru familia dumneavoastra?" atunci variabila
este _CALITATIVA ____masurata pe o scala__NOMINALA___ .
10. Raspunsul la ntrebarea: "Care este varsta dumneavoastra?" arata folosirea unei
variabile_CALITATIVA____ masurata cu o scala de RAPORT.
11.

"Cursul valutar zilnic oficial al leului n raport cu U.S.D." reprezinta o


variabila_CANTITATIVA___masurata cu o scala de _RAPORT____ .

12. "Nr. persoanelor de sex feminin care indeplinesc functia de director economic" reprezinta o variabila
_CANTITATIVA_____masurabila cu o scala de RAPORT________ .
13. "Judetele n care cinci cotidiene au realizat cele mai multe abonamente" se masoara cu o scala
_NOMINALA____fiind o variabila _CALITATIVA____ .
14. Expresia: "Nr. personalului din 100 de firme bucurestene" are ca unitate statistica__FIRMA___ iar ca
variabila statistica:PERSONAL______ .
15. Daca analizati intrebarea:
"Cate persoane sunt in familia dv.?" constatati ca variabila statistica este CANTITATIVA______iar
scala de masurare este scala de RAPORT_____ .
16. Expresia: "Veti cumpara acest produs daca va fi disponibil in magazine?" se masoara cu o
scala_NOMINALA______ iar variabile este__CALITATIVA___ .
17. O caracteristica statistica mai este cunoscuta si sub denumirea de_VARIABILA_____ .
18. "Procentul mediu dintr-o zi de lucru, consumat in sedinte de catre directorii unei firme" este masurat
cu o scala de_RAPORT____iar variabila analizata este_CANTITATIVA_____ .
19. "Luna din anul 2005, in care 10 angajati economici au realizat cele mai mari vanzari" -se analizeaza ca
o variabilaCALITATIVA_____ masurata cu o scala ORINALA______ .
20. "Culoarea de tapet cu care cinci importatori au realizat cele mai mari vanzari in luna iunie 2005" se
masoara cu o scala_NOMINALA ___iar variabila statistica este CALITATIVA____ .
21. "Indicele pretului de consum n ultimele 6 luni" se analizeaza ca fiind o variabila
_CANTITATIVA___masurata cu o scala de _RAPORT____ .
22. n expresia: "Nr. orelor de program sportiv transmise de 5 televiziuni prin cablu" reprezinta o variabila
statistica CANTITATIVA_____ masurata cu o scala de _RAPORT_____ .
23. "Marca de automobile nemtesti pe care o recomanda mecanicii romani" se studiaza ca fiind o variabila
statistica_CANTITATIVA____ masurata cu o scala__RAPORT___ .

24. Forma asimetriei se poate stabili grafic cu ajutorul__POLIGONULUI___ frecventelor.


25. Daca seria statistica este caracterizata de urmatorii indicatori ai tendintei centrale astfel:
= 90; Mo = 80 ea prezinta o asimetrie__POZITIVA_____ .

= 100; Me

26. Daca seria statistica este caracterizata de urmatorii indicatori ai tendintei centrale astfel:
79; Mo = 86 ea prezinta o asimetrie_NEGATIVA____ .

= 73; Me =

27. Daca seria statistica este caracterizata de urmatorii indicatori ai tendintei centrale astfel: = 1; Me =
1; Mo = 2,5 ea prezinta o asimetrie_NEGATIVA_____ .
28. Pentru a caracteriza seriile de distributie unidimensionale este necesara cunoasterea gradului de
oblicitate cunoscut n statistica sub denumirea de_ASIMETRIE_____ .
29. Dac distributia statistic are un coeficient de asimetrie (Cas): Cas < 0, atunci avem o asimetrie
la_NEGATIVA_____ .
30. Intr-o distributie statistica coeficientul Cas = 0, atunci avem o serie__SIMETRICA___ .
31. Relatia dintre o distributie statistica stabilita prin diferenta dintre media aritmetica si modul:
- Mo = as, se numeste ASIMETRIE ABSOLUTA_
32. Gradul de asimetrie se masoara cu anumiti indicatori, dintre care cel mai cunoscut se numeste
coeficientul de A S I M E T R I E P E A R S O N .
33. Vom nota cu h marimea _INTERVALUL___ de grupare, iar cu a marimea VARIABILEI_____
cu frecventa maxima.
34. Unitatile statistice reprezinta ELEMENTELE COMPONENTE_ asupra carora se efectueaza
nemijlocit observareA
35. Caracteristica statistica este _INSUSIREA_ a unitatilor unei colectivitati statistice.
36. Forma concreta de manifestare a caracteristicilor statistice la nivelul fiecarei unitati, se
numeste_VALOAREA___ sau _VARIATIA___ .
37. Numarul de aparitii al unei variante intr-o colectivitate se numeste PONDERE____ .
38. Reprezentarea grafica a seriilor de timp se realizeaza cu ajutorul__CRONOGRAMEI____ .
39. Distributia statistica bidimensionala se poate reprezenta grafic cu ajutorul_CORELOGRAMEI______ .
40. Marimea relativa de structura exprima raportul_PARTILO___ fata de_INTREG____ .
41. Suma marimilor relative de structura este egala cu o__SUTA___ daca sunt exprimate sub forma de
procente.
42. Marimile relative de structura se reprezinta grafic prin diagrame de _STRUCTURA____ .
43. In calculul

daca o valoare individuala este NULA____ sau negativa, calculul este lipsit de SENS___ .

44. Decilele sunt acele valori ale caracteristicii care impart seria in_ZECE___parti egale continand fiecare
ZECE____ procente din numarul observatiilor.
45. Abaterile individuale arat cu cte unitati de masura sau de cte ori valoarea caracteristicii urmarite,
se abate de la marimea unui indicator al _TENDINTEI CENTRALE__ ____.
46. Abaterile individuale absolute se calculeaza ca diferenta intre fiecare_VARIANTA____

inregistrata si _MEDI_____ acestora.


47. Abaterea medie patratica se mai numeste abaterea __STANDARD___ sau abaterea_TIP_____ .
48. Abaterea medie patratica se calculeaza ca __RADACINA PATRATA__ _____ a dispersiei .
49. Salariul mediu pe ramurile economice se masoara cu scala de_RAPORT____ .
50. Marca de calculator cea mai des cumprat, este o variabil_CALITATIVA_____ msurat pe o
scal_NOMINALA____
51. Rata lunara a somajului n judetul Bacu, este o variabil_CANTITATIVA____, ce se msoar cu o
scal de RAPORT
52. Pentru expresia: Timpii de executie n secunde a 400 programe BASIC, unitatea statistic este:
_PROGRAMUL____ , iar variabila statistic este_TIMPUL____ .
53. Cifra de afaceri realizat de o firm n trimestrul I 2005, este o variabil_CANTITATIVA___, care
se msoar cu o scal de_RAPORT___ .
54. Cheltuielile cu reclama fcut de 50 de firme, se msoar pe o scal de_RAPORT___ fiind o
variabil__CANTITATIVA___ .
55. Expresia: Profesiile a 200 de salariati se identific cu variabila statistic_PROFESIA___ , iar
unitatea statistic este__SALARIATUL___ .
56. Dac folositi o scal de la 1 la 10 pentru a aprecia gestul unui produs, notati cu 1 cel mai putin gustos
produs, atunci ati folosit o variabil CALITATIVA_____ , msurat pe o scal_NOMINALA____ .
57. Sunteti persoana care face de obicei cumprturi pentru familia dumneavoastr? atunci variabila
este_CALITATIVA____ , msurat pe o scal_NOMINALA_____ .
58. Rspunsul la ntrebarea: Care este vrsta dumneavoastr? arat folosirea unei
variabile_CALITATIVA___ msurat cu o scal de_RAPORT___ .
59. n expresia: Numrul copiilor din 300 familii din Bucuresti variabila statistic este__NR.
cOPIILOR_ __ , iar unitatea statistic_FAMILIA___ .
60. Cursul valutar zilnic oficial al leului n raport cu U.S.D. reprezint o variabil
CANTITATIVA____ msurat cu o scal de_RAPORT____ .
61. Numrul persoanelor de sex feminin care ndeplinesc functia de director economic reprezint o
variabil_CANTITATIVA___ , msurabil cu o scal de__RAPORT___ .
62. Judetele n care cinci cotidiene au realizat cele mai multe abonamente se msoar cu o scal
NOMINALA_____ , fiind o variabil_CALITATIVA____ .
63. Expresia: Absenteismul angajatilor are ca unitate statistic_ANGAJATUL___ , iar variabila statistic
este__ABSENTEISMUL___ .

64. Expresia: Numrul personalului din 100 de firme bucurestene are ca unitate statistic FIRMA____ ,
iar ca variabil statistic_PERSONALUL____ .
65. Dac analizati ntrebarea: Cte persoane sunt n familia dv.? constatati c variabila statistic
este__CANTITATIVA__ , iar scala de _RAPORT___ .
66. Expresia: Veti cumpra acest produs dac va fi disponibil n magazine? se msoar cu o
scal_NOMINALA___ , iar variabila este__CALITATIVA__ .
67. O caracteristic statistic mai este cunoscut si sub denumirea de_VARIABILA___ .
68. Procentul mediu dintr-o zi de lucru, consumat n sedinte de ctre directorii unei firme este msurat
cu o scal de _RAPORT___ , iar variabila analizat este C A N T I T A T I V A ____ .
69. Luna din anul 2005, n care 10 angajati economici au realizat cele mai mari vnzri se analizeaz ca
o variabil_CALITATIVA___ , msurat cu o scal__ORDINALA__ .
70. Culoarea de tapet cu care cinci importatori au realizat cele mai mari vnzri n luna iunie 2005 se
msoar cu o scalNOMINALA____ , iar variabila statistic este_CALITATIVA____ .
71. Indicele pretului de consum n ultimele 6 luni se analizeaz ca fiind o variabil
CANTITATIVA____, msurat cu o scar de RAPORT____ .
72. n expresia: Numrul orelor de program sportiv transmise de 5 televiziuni prin cablu reprezint o
variabil statistic_CANTITATIVA___ , msurat cu o scal de RAPORT
73. Marca de automobile nemtesti pe care o recomand mecanicii romni se studiaz ca fiind o variabil
statistic_CALITATIVA___ , msurat cu o scal__NOMINALA__ .
74. Scala poate fi reprezentat printr-un sir de numere, valori care se succed progresiv, pentru a arta
gradul n care un fenomen posed o _CARACTERISTICA___ sau o PROPRIETATE____ .
75. Colectivitatea statistic desemneaz totalitatea elementelor _OMOGENE___ care fac obiectul
cercetrii si care au o serie de trasaturi _ESENTIALE___ comune, fiind generate de aceleasi cauze
esentiale.
76. Unittile statistice reprezint E L E M E N T E L E C O M P O N E N T E ale colectivittii
statistice asupra crora se efectueaz nemijlocit observarea.
77. Caracteristica statistic este _INSUSIREA___ sau __TRASATURA__ comun unittilor unei
colectivitti statistice.
78. Forma concret de manifestare a caracteristicilor statistice la nivelul fiecrei unitti, se numeste ____
sau _____ .
NOTA. Completati cuvantul potrivit, articulat in fraza, fara diacritice. Fiecare linie reprezinta un
cuvant. Separati cuvintele cu semnul /, fara spatii intre ele.
79. Numrul de aparitii al unei variante ntr-o colectivitate se numeste _VALOAREA___ sau
_VARIANTA___ .

80. Data statistic este o mrime numeric concret a unittii statistice si contine urmtoarele elemente:
__NOTIUNEA__ care precizeaz fenomenul, elemente de identificare si o valoare __NUMERICA___ .
81. Vom nota cu ,,h mrimea _INTERVALUL_ de grupare, iar ,,a reprezint valoarea
caracteristicii cu frecventa _MAXIMA
82. Seria statistic defineste corespondenta dintre dou siruri de date, n care primul reprezint variatia
_CARACTERISTICII_ urmarite, iar al doilea sir cuprinde _FRECVENTELE___ de aparitie a
variantelor caracteristicii.
83. Reprezentarea grafic este o _IMAGINEA___ spatiala, cu caracter conventional, care prin diferite
mijloce plastice de reprezentare, reliefeaz ceea ce este _ESENTIAL___ pentru obiectul cercetat.
84. Reteaua graficului este constituit din totalitatea _LINIILOR___ ajutatoare folosite la constructia
graficului propriu-zis fiind SUPORTUL__ acestuia.
85. Scara de reprezentare stabileste relatia dintre _UNITATEA ___ grafica de msur si unitatea de
msur a _CARACTERISTICII___ studiate.
86. O serie de distributie unidimensional se poate reprezenta grafic prin _HISTOGRAMA CURBA
CUMULATIVA___ ,
sau prin ____
frecventelor.
87. n cadrul mrimilor relative ale planului indicatorii: K 1 pl reprezint mrimea relativ _MEDIE____ a
__SARCINII___ planului.
88. Reprezentarea grafic a seriilor de timp se realizeaz cu ajutorul _CRONOGRAMEI___ si a
diagramelor _POLARE____ .
89. Distributia statistic bidimensional se poate reprezenta grafic cu ajutorul _CORELOGRAMEI____ .
90. Mrimea relativ exprim numeric proportiile indicatorul _PRIMAR___ n raport cu indicatorul
B A Z A ____ de raportare
91. Mrimea relativ de structur exprim raportul _PARTILOR___ fat de _INTREG___ .
92. Suma mrimilor relative de structur este egal cu __UNU__ dac sunt exprimate sub form de
coeficienti
93. Mrimile relative de structur se reprezint grafic prin diagrame de _STRUCTURA___ .
94. Mrimile relative de intensitate se calculeaz ca raport ntre doi indicatori __DIFERITI__, de natur
diferita ntre care exist o relatie de INTERDEPENDENTA_____ .
95. n analiza mrimilor relative ale programrii (planificrii) se folosesc indicatorii: K pl 0 care reprezint
mrimea relativ a _SARCINII___ de plan ; K1 pl care reprezint mrimea relativ a
_INDEPLINIRII___ planului .
96. n cadrul mrimilor relative ale planului indicatorii: K pl 0 reprezint mrimea relativ _MEDIE___ a
_SARCINII____ de plan.
97. Pentru caracterizarea tendintei centrale a unui fenomen de mas se folosesc indicatorii
_MEDII___ si indicatorii de ___POZITIE___ .

98. Media este o msur a __TENDINTEI___ centrale, iar valoarea sa calculat sintetizeaz ntr-un singur
nivel __REPREZENTATIV___ tot ceea ce este obiectiv, tipic, esential, comun n aparitia si
manifestarea fenomenelor de mas.
99. Dup natura caracteristicii urmrite ct si dup scopul analizei n cadrul indicatorilor medii calculm:
X care reprezint media _ARITMETICA___ , X h care reprezint media _ARMONICA___.
100. Pentru o caracteristic alternatic calculul nivelului su mediu reprezint un raport ntre numrul
_UNITATILOR___ care posed _CARACTERISTICA____ si numrul total de unitti ale colectivitatii
.
101. Media armonic se defineste ca fiind valoarea INVERSA____ a mediei aritmetice, calculat din
valorile INVERSE______ ale termenilor aceleiasi serii.
102. Media ptratic reprezint acea valoare a caracteristicii, care dac ar inlocui fiecare valoare _____ din
serie, suma _____ termenilor seriei nu s-ar modifica.
NOTA. Completati cuvantul potrivit, articulat in fraza, fara diacritice. Fiecare linie reprezinta un
cuvant. Separati cuvintele cu semnul /, fara spatii intre ele.
103. Media geometric este aceea valoare a caracteristicii observate, care dac ar nlocui fiecare valoare
INDIVIDUALA_____ din serie, _PATRATELOR____ acestora nu s-ar modifica.
104. ntre indicatorii medii exist urmtoarea relatie de ordine: media _ARMONICA____ este mai mic
dect media geometrica, care este mai mic dect media _ARITMETICA___, iar aceasta este mai mic
dect media patratica .
105. n calculul X g dac o valoare individual este NULA___ sau negativ, calculul este lipsit de_SENS___.
106. Modul sau valoarea modal este acea valoare a caracteristicii care corespunde celui mai mare numr
de _UNITATI______ sau acea valoare care are cea mai mare _FRECVENTA____ de aparitie.
107. Cuantilele de ordin K frecvent utilizate n seriile de distribuie sunt:
K = 2 ce reprezint __MEDIANA______;
K = 10 ce reprezint _DECILELE______ .
108. Mediana este acea valoare a caracteristicii localizat n _MIJLOCUL____ seriei statistice, cu valori
aranjate _CRESCATOR____ sau descrescator.
109. Cuartilele sunt valori ale caracteristicii ce mpart seria n _PATRU___ parti egale, fiecare diviziune
continnd o _PATRIME____ din valorile individuale.
110. Cuartila inferioar Q1 este mai mare dect o __PATRIME___ din termenii seriei si mai mic dect
_TREI____ patrimi dintre ei.
111. Cuartila a 2-a, Q2 coincide cu __MEDIANA___ si separ seria n _DOUA___ parti egale.
112. Cuartila superioar Q3, este mai mare dect __TREI___ patrimi din termenii seriei si mai mic
dect o _PATRIME____ din numrul lor.
113. Decilele sunt acele valori ale caracteristicii care mpart seria n _ZECE____ prti egale, continnd
fiecare o _ZECIME____ din numrul observatiilor.
114.

Cea mai frecvent repartitie teoretic ctre care tind seriile empirice este distributia

N O R M A L A ____ Gauss-Laplace, ale crei frecvene se distribuie simetric fat de


frecventa maxim a seriei, iar graficul are form de __CLOPOT___ n raport cu ordonata maxim.
115. Asimetria se refer la felul n care frecventele unei distributii E M P I R I C E _____ se abat de la
curba _NORMALA___ a frecventelor.
116. Forma asimetriei se poate stabili grafic cu ajutorul _POLIGONULUI FRECVENTELOR___ _____ .
117. Seria statistic caracterizat astfel:
_SIMETRICA____ a frecventelor.

X = 50; Me = 50; Mo = 50 prezint o repartitie

118. Dac seria statistic este caracterizat de urmtorii indicatori ai tendintei centrale astfel:
= 90; Mo = 80 ea prezint o asimetrie __POZITIVA___ .

= 100; Me

119. Dac seria statistic este caracterizat de urmtorii indicatori ai tendintei centrale astfel:
79; Mo = 86 ea prezint o asimetrie _NEGATIVA___ .

= 73; Me =

120. Dac seria statistic este caracterizat de urmtorii indicatori ai tendinei centrale astfel: X = 1; Me =
1; Mo = 2,5 ea prezint o asimetrie _NEGATIVA____ .
121. Pentru a caracteriza seriile de distributie unidimensionale este necesar cunoasterea gradului de
oblicitate cunoscut n statistic sub denumirea de _ASIMETRIE____ .
122. Dac distributia statistic are un coeficient de asimetrie (Cas): Cas < 0, atunci avem o asimetrie
NEGATIVA____
123. Dac distributia statistic are un coeficient de asimetrie (Cas): Cas 1, avem o asimetrie
_PRONUNTATA___ astfel: Cas 1 avem asimetrie _POZITIVA____ .
124. ntr-o distributie statistic daca coeficientul Cas atunci avem o serie ___SIMETRICA____ .
125. Relatia dintre o distributie statistic stabilit prin diferenta dintre media aritmetic si modul: ( X - Mo
), se numeste __ASIMETRIE ABSOLUTA_
126. Gradul de asimetrie se msoar cu anumiti indicatori, dintre care cel mai cunoscut se numeste
coeficientul Pearson de ASIMETRIE_____ .
127. Primul coeficient de asimetrie a lui Pearson se calculeaz ca raport ntre asimetria
A B S O L U T A ____ si _ABATREA____ standard .
128. Amplitudinea absolut se defineste ca diferent dintre valoarea _MAXIMA___ si valoarea
M I N I M A _____din seria studiat.
129. Amplitudinea relativ a variatiei se calculeaz ca raport ntre A M P L I T U D I N E A _____
absoluta si nivelul _MEDIU___ al caracteristicii.
130. Abaterile individuale arat cu cte _UNITATI___ de masura valoarea _CARCATERISTICII___
urmrite, se abate de la mrimea unui indicator al tendintei generale.
131. Abaterile individuale absolute se calculeaz ca D I F E R E N T A _____ ntre fiecare varianta
nregistrat si nivelul _MEDIUA____ al acestora.
132. Abaterile individuale relative se calculeaz ca _RAPORTUL____ ntre
abaterile_ABSOLUTE___ si nivelul mediu al caracteristicii.
133. Abatere a medie liniar reprezint media aritmetic a _ABATERILOR___ absolute ale
termenilor seriei de la _MEDIA___lor centrala.
134. Dispersia se calculeaz ca medie _ARITMETICA___ a __PATRATELOR___ abaterilor individuale de

la media lor.
135. Abaterea medie ptratic se mai numeste abatere _STANDARD____ sau abatere T I P _____ .
136. Abaterea medie ptratic se calculeaz ca _RADACINA PATRATA___ _____ a dispersiei.
137. Regula de adunare a dispersiilor arat relatia dintre DISPERSIA____ totala si cele dou dispersii
_FACTORIALE___ .
138. Influenta factorului principal de grupare n variatia total a caracteristicii este dat de
__COEFICIENTUL___ de __DETERMINATIE____ .
139. Ponderea factorilor ntmpltori n variatia total a caracteristicii este dat de COEFICIENTUL___ de
r
_NEDETERMINATIE
2

140. Dac R > K factorul principal de grupare actioneaz _HOTARATOR____ asupra variatiei
caracteristicii __REZULTATIVE
141. Dac R < K variatia caracteristicii este independent de variatia caracteristicii ___REZULTATIVE__ .
142. Analiza de regresie si corelatie arat legtura dintre variabila factorial numit _CAUZA___ si o
variabil rezultativ numit _EFECT___ .
143. Regresia ne arat __CUM__ o variabil este _DEPENDENTA____ de alt variabil.
144. Corelatia arat _GRADUL____ n care o variabil este _DEPENDENTA____ de alt variabil.
145. Legturile statistice se manifest ca _TENDINTA___ variabil numai la nivelul
_COLECTIVITATII____ .
146. Legturile directe se manifest cnd caracteristica DEPENDENTA____ (y) se modific n acelasi sens
cu caracteristica __INDEPENDENTA___(X).
147. Legturile liniare sunt acele dependente ce se pot exprima cu functia _LINIARA____ .
148. Legturile dintre variabile se pot reprezenta grafic cu _CORELOGRAMA____, care se mai numeste
Diagrama _NORULUI____de puncte .
149. n modelul liniar de regresie: y = a + bx, y reprezint variabila DEPENDENTA____, x este variabila
independenta, iar a este _ORDONATA___ la origine, iar b este coeficientul de regresie.
150. Parametrul b al ecuatiei de regresie se mai numeste grafic si _PANTA DREPTEI___ _____ .
151. Coeficientul de corelatie se calculeaz numai pentru _LEGATURILE LINIARE___ _____ .
152. Dac legtura dintre dou variabile este liniar, atunci coeficientul de corelatie este __EGAL___ cu
_RAPORTUL____de corelaie.
153. Covarianta exprim variatia __SIMULTANA__a dou variabile, ntre care exist o
__DEPENDENTA___ .
154. Dac rxy = 0, atunci variabilele sunt _INDEPENDENTE______ .

155. Dac

xy

, atunci legtura dintre cele dou variabile este ___PUTERNICA__ .

156. Semnul raportului de corelatie se stabileste n functie de semnul __PARAMETRULUI B___ ____ .
157. Calculul coeficientului de asociere se bazeaz pe ntocmirea __TABELULUI___ de _ASOCIERE____
.
158. Tabelul de asociere prezint colectivitatea dup _DOUA____ caracteristici, corelate logic, sau
de forma caracteristicilor ALTERNATIVE_____ .
159. Valorile caracteristicii n metoda neparametric sunt nlocuite cu _NUMERE___ de ordine numite
_RANGURI____
160. Pentru coeficientul lui Kendall se calculeaz un scor Si, ca diferent ntre numrul de ranguri
SUPERIOARE__ (Pi) ale lui Ry i numrul de ranguri INFERIOARE__ (Q1) ale lui Ry.
161. Pentru coeficientul lui Spearman, di reprezint _DIFERENTA____de rang, dintre rangul variabilei
CAUZA____ si rangul variabilei efect .
TRUE/FALSE
A2. BPE este un document statistic n care sunt rezumate sistematic tranzactiile economice ale unei
tri cu restul lumii.
A5. Conventia pe baza creia se constituie BPE este aceea c fiecare tranzactie care se nregistreaz
este, reprezentativ prin dou intrri, care au aceeasi valoare.
A11. Balanta global a unei tri nu poate rmne dezechilibrat.
A12. BNR n calitate de autoritate monetar supravegheaz dezechilibrele partiale ale BPE.
A13. Metoda mediilor mobile se folosese pentru SCR ce au un aspect de regularitate ciclic.
A21. Salariul mediu pe ramuri ale economiei nationale este o scala de raport?
A23. Logaritmul mediei geometrice se calculeaza ca o medie aritmetica a logaritmilor valorilor individuale?
A24. Erorile de reprezentativitate sunt specifice cercetarilor prin sondaj?
A25. Rezultatele obtinute n sondaj pot fi extrapolate pentru colectivitatea general.
A26. Extrapolarea rezultatelor sondajului asupra ntregii colectivitti au caracter probabilistic.
A27. Reprezentativitatea esantionului este o conditie esential n sondajul statistic.
A32. Sondajul aleator simplu este o variant elementar de sondaj.
A33. Sondajul stratificat este o solutie particular a sondajului aleator simplu.

AA35. Proprietatea unei variabile de a lua numai dou valori reprezint o caracteristic alternativ.
A36. Ponderea unittilor ce posed caracteristica n volumul esantionului reprezint frecventa relativ
sau media caracteristicii alternative.
A37. Dac vrem s obtinem o selectie tipic proportional a esantioanelor vom tine seama de
ponderea unittilor pe grupe n colectivitatea total.
A39. Prin repartizarea n mod egal a esantionului pe subesantioane obtinem o selectie tipic simpl.
A40. Dac esantionul s-a format dintr-o colectivitate format din unitti complexe, avem un sondaj de serii.
A41. Ipoteza nul este acea ipotez pe care cercettorul doreste s o discrediteze.
A42. Criteriul de semnificatie este procesul de verificare a unei ipoteze statistice.
A43. Eroarea de tip I se produce atunci cnd respingem ipoteza nul, desi ea este adevrat.
A45. Riscul vnztorului este atunci cnd comitem o eroare de tip I.
A47. Zona de respingere este intervalul de ncredere n care se respinge ipoteza nul.
A48. Adoptm o decizie dup ce comparm un test calculat cu o valoare tabelar.
A49. Un test n care cunoastem legea de distributie este un test parametric.
A50. Dac nu cunosc formele de distributie a populatiei utilizez un test neparametric.
A51. Erorile de reprezentativitate sunt specifice cercetrilor prin sondaj?
A52. Metoda mediilor mobile se foloseste pentru SCR ce au un aspect de regularitate ciclic.
A74. Pentru o colectivitate cu un numr mare de valori individuale distincte si o amplitudine
mic se recomand o grupare pe intervale.
A75. Pentru o colectivitate cu un numr mare de unitti statistice si cu o amplitudine mare se
recomand folosirea formulei lui Shurges pentru a afla mrimea intervalului de grupare.

MULTIPLE CHOICE
1. Indicatorul Formarea brut a capitalului (FBC) este exprimat de
relatia: a. investitiile nete de capital fix, plus amortizarea; plus
variatia stocurilor

2. Soldul contului macroeconomic Crearea veniturilor


este: a. Produsul intern net la preturile facturilor;
3. Un agregat macroeconomic ce caracterizeaz nivelul de dezvoltare al economiei nationale este:
d. PNN/locuitor;
4. Dac din PNNpp se scad I ind
n (impozitele indirecte nete) se obine:
a. VN -venitul national;
5. Agregatele macroeconomice se pot calcula n preturile facturilor sau n preturile pietei (pp). Trecerea
de la o categorie de preturi la alta se realizeaz prin relatia:
b. pf = pp impozite indirecte nete;
6. n SCN, impozitele indirecte nete ( Iind
n ) fac obiectul:
a. debitul contului Productie;
7. n circuitul economic ntre subiectele economice un loc important l ocup tranzactiile de piat care
sunt:
d. tranzactii bilaterale;
8. Repartitia veniturilor este evidentiat n contul:
c. nici unul din cele prezentate;
9. n mod sintetic, oferta national de bunuri si servicii este exprimat de:
c. PNBpp;
10. Venitul brut disponibil (VBD) la nivelul economiei nationale se
calculeaz:
c. VN + STCS + A;
11. Contul macroeconomic de productie are ca
sold:
b.
PIBpp;
12. Soldul Balantei Comerciale se calculeaz:
e. diferenta ntre valoarea exportului si cea a importului.
13. Contul statistic n care se nregistreaz tranzactiile de bunuri si servicii; transferurile publice
sau private dintr-o perioad, ntre o tar si exterior reprezint:
B. Balanta de plti
externe;
14. Evolutia n timp a unei SCR nu este explicat de o
serie:
c. de distribute de
frecvent;
15. Termenii unei SCR sunt independenti pentru c:
c. sunt valori succesive ale aceluiasi
fenomen;
16. n perioada de var creste nivelul de ocupare al lucrurilor n hoteluri, aceasta reprezint o
evolutie:

b.
sezonier;

17. Indicii
sunt inclusi
n categoria:
b. mrimilor
relative;
18. Nu reprezint o conditie pentru indicatorii sintetici satisfacerea testului
de:
c. complexitate al factorilor;
19. Indicele nu se obtine cnd raportm:
d. o parte a colectivittii la total.
20. n colectivitti eterogene, pentru calcularea indicilor este
necesar:
b. comsurtor sub forma unor ponderi;
21. Indicii sintetici folosesc sisteme de pondere cnd:
a. valorile individuale nu sunt nsumabile
direct;
22. Calculul indicilor sintetici, cnd avem indicii individuali si valorile n perioada de baz, se face
sub form de:
a. medie aritmetic;
23. Indicii sintetici nu se vor calcula
ca: a. sum a indicilor
individuali;
24. Din urmtoarele expresii recunoasteti factorul
calitativ:
c. preturile produselor
fabricate 25. Recunoasteti
factorul cantitativ din
urmtoarele expresii
b. productia de bunuri
materiale;
26. Dac avem indicii individuali si valorile perioadei curente, indicii sintetici se vor calcula
ca:
b. medie armonic ponderat a indicilor individuali;
27. Indicii sintetici ce folosesc ponderile perioadei de baz, sunt
indici:;
b. Laspeyres;
28. Indicii sintetici ce folosesc ponderile perioadei curente, sunt
indici:c. Paasche;

29. Nu este posibil nsumarea termenilor


SCR: a. de momente;
30. Trendul unei SCR se determin prin MSM atunci
cnd:;
b. modificrile absolute cu baz n lant sunt aproximativ
egale;
31. Dac ntr-o SCR, suma valorilor ajustate este aproximativ egal cu suma valorilor nregistrate,
atunci:
d. metoda de ajustare aleas este
corect; 32. Operatiunea de corectare a
valorilor nregistrate ale unui fenomen
economic la curba sa de tendint se
numeste:
b. ajustare;
33. n analiza unui fenomen complex, metoda restului nedescompus, spre deosebire de metoda
substituirii n lant:
c. este mai corect, pentru c izoleaz numai factorul calitativ la nivelul perioadei de baz;
34. Pentru msurarea evolutiei preturilor la nivel macroeconomic n Romnia, se foloseste sistemul
de ponderare:
a.
Laspeyres;
35. Soldul Contului 6 ,,Modificarea patrimoniului
reprezint:
b. soldul
finantrii;
36. Contul sintetic de bunuri are ca
sold:
b. nu are sold;
37. Probleme ce trebuie rezolvate la analiza unei SCR
sunt: a) calcularea indicatorilor absoluti, relativi, medii;
b) extrapolarea;
c) analiza sezonalittii;
d) determinarea trendului;
Alegei combinaia
corect: a. (a, b, c, d);
38. Valorile individuale ale SCR depind de:
a) factori esentiali cu actiune
sistematic; b) factori aleatori;
c) factori
demografici; d)
variatii sezoniere;
b. (a, b, c,
d);

39. Pozitia unei tari in raport cu restul lumii este reflectata in urmatoarele
documente: a) Balanta de plati externe;
c) Pozitia investitionala internationala;
d) Balanta creantelor si angajamentelor
externe;
b. (a, c,
d)
40. Contul curent al BPE cuprinde urmatoarele
componente: 1. Bunuri si servicii;
4. Transferuri
curente; 5. Venituri.
a. (1, 4, 5)
41. Contul de capital si financiar al BPE cuprinde urmatoarele
componente: 1. Contul de capital;
3. Contul de
financiar;
c. (1, 3);
42. BPE se poate ntocmi:
2. bilateral
3. regional
5. global
c. (2, 3,
5);
43. n contul curent al BPE, componenta venituri poate avea urmtoarele
pozitii:
2. venituri din
munc
4. venituri din investitii directe
5. venituri din investitii de
portofoliu
7. venituri din alte investitii de
capital
d. (2, 4, 5,
7);
44. n contul de capital si financiar al BPE, componenta contului financiar are urmtoarele
pozitii: 1. investitii directe
3. investitii de portofoliu
4. conturi de tranzit
6. active de rezerv (BNR)
8. conturi de
cliring/barter
c. (1, 3, 4, 6,
8);
45. Poziia investitonal international (PII) cuprinde urmtoarele

componente:
2. administratia
public
4. autoritatea
monetar 5. sectorul
bancar
6. sectorul nebancar
b. (2, 4, 5,
6);
46. Conceptul de dezechilibru al BPE se
aplic: 1. conturilor balantei
3. capitolelor
balantei 4. pozitiilor
balantei
b. (1, 3,
4);
47. Conceptul de dezechilibru mparte BPE
n:
2. contul curent peste
linie
4. contul de capital si financiar sub
linie
c. (2, 4);
48. Venitul national reprezint:
b. produsul national brut la preturile factorilor minus amortizarea;
c. veniturile totale ale factorilor de productie din activitatea
economic;
e. produsul national net la preturile
factorilor. Alegeti combinaia corect:
a. (b, c, e);
49. Consumul de capital fix (A) se poate calcula ca diferent
ntre: a) PIB si PIN;
b) PNB si PNN;
; e) investitilie brute si
nete. Alegeti combinatia
corect:
a. (a, b,
e);
50. Formarea brut de capital (FBC)
reprezint:
c) investitia net + variatia stocurilor +
amortizarea;
e) investitia brut + variatia
stocurilor.
d. (c, e)

51. Formarea brut de capital fix (FBCF)


reprezint: a) investitia net + amortizarea;
d) investitia brut;
c. (a,
d);
52. Determinarea trendului unei SCR se poate face cu urmtoarele metode
mecanice: 1. metoda grafic;
3. metoda mediilor mobile;
4. metoda sporului mediu;
6. metoda indicelui mediu.
c. (1, 3, 4,
6);
53. Diferenta dintre preturile pietei si preturile factorilor o reprezint:
a. impozitele indirecte nete
54. Consumul final cuprinde:
a. consumul privat
55. Excedentul net de exploatare
cuprinde:
b. dobnda, renta si profitul brut
56. n ce indicatori macroeconomici sunt incluse consumurile intermediare:
e.
PGB
57. PIB este n prezent de 1 800 mld lei, avnd o crestere de 800 mld lei fat de anul precedent. Dac
rata inflatiei a fost de 40%, PIB real a crescut cu:
b.
29%
58. ntr-o SCR suficient de mare se pot identifica mai multe
componente: 1. variatii sezoniere;
2. variatii periodice;
4. oscilatii periodice
ciclice; 5. variatii
accidentale;
b. (1, 2, 4,
5);
59. Dintre indicatorii absoluti ai SCR
enumerm: 1. indicatorul de nivel;
2. modificarea absolut;;
5. indicatorl de volum.
a. (1, 2, 5);
60. Indicatorii relativi ai SCR
sunt:
2. indicele de dinamic;

5. ritmul de modificare relativ absolut a 1% din ritmul de


crestere.
b. (2, 5,
6);
61. Indicatorii medii ai SCR de intervale
sunt: 1. nivelul mediu;
3. modificarea absolut
medie; 5. indicele mediu de
dinamic;
b. (1, 3, 4,
5);
62. Determinarea trendului SCR prin metoda mediilor mobile se realizeaz cnd:
c. variatia termenilor seriei prezint evidente regularitti ciclice;
63. Componenta ciclic apare ca urmare a
actiunii:
b. factorilor aleatori;
64. Componenta sezonier a unui SCR apare ca rezultat al actiunii:
a. fluctuatiile legate de anotimp, sau de trimestru, lun,
sptmn;
65. Trendul unui SCR se determin prin MIM (metoda indicelui mediu) atunci
cnd:
2.modificrile indicilor de dinamic cu baz mobil sunt aproximativ
egali;
4.sirul termenilor SCR prezint n evolutie o progresie
geometric. Alegei varianta corect:
c.
(2,
4);
66. Valorile ajustate ale SCR pot fi fat de cele
nregistrate: a. <;
67. Indicele mediu de dinamic se calculeaz ca:
;
c. medie geometric, numai dac indicii de dinamic cu baz mobil au valori
apropiate;
68. Extrapolarea reprezint operatiunea statistic
de:
3. stabilirea unor termeni viitori situati n afara orizontului de analiz;
5. prelungirea valorilor unei SCR dincolo de perioada de analiz pe baza unui model de analiz
si introducerea variabilei timp.
d.
(3,
5);

69. Metoda restului nedescompus pentru a msura influentele izolate ale factorilor unui fenomen
complex va lua n considerare:
c. ponderile perioadei de baz indiferent de natura calitativ sau cantitativ a
factorului izolat;
70. Cunoscnd rata inflatiei pe fiecare lun a unui an, putem calcula indicele mediu lunar al prturilor
de consum ca:
c. medie geometric a indicilor lunari ai preturilor de consum
71. Ce indicatori macroeconomici includ
amortizarea:
b.
PNB
72. Impozite nete nu pot fi incluse niciodat n:
. VN
73. PIB a crescut cu 50% n valoare nominal si cu 5% n valoare real. Rata inflatiei a fost:
b.
143%
74. Salariul mediu nominal a crescut de la 2,5 mil. lei la 3,75 mil. lei, iar rata inflatiei a fost de
50%. Atunci salariul real:
a. a crescut cu
50%;
75. n economia national, PIB se poate stabili conform relatiei:
b. consumul privat + consum guvernamental + investitiile brute de capital fix +
modificarea stocurilor + exportul net = utilizarea final a bunurilor si serviciilor ce
compun PIB;compun PIB.
76. Deflatorul Produsului Intern Brut este:
b. indicele volumului fizic de tip
Paasche;
77. Trecerea de la conceptul intern la conceptul national n cadrul conturilor macroeconomice se
face cu contul:
b. contul 3 Repartitia
veniturilor;
78. Trecerea de la venitul national la venitul disponibil se realizeaz prin contul:
c. contul de redistribuire a veniturilor;

79. Contul macroeconomic VENITURI si formeaz resursele din:


b. PIBpp si subventiile de exploatare (SV);
80. Dintre conturile macroeconomice ale SCN, nu are sold:
c. contul sintetic de bunuri;
81. Agregatele macroeconomice se calculeaz:
d. n preturile facturilor si n preturile pietei.
82. Elementele obligatorii ale unui tabel statistic sunt:
1. subiectul
2. predicatul
5. sursa
datelor
3. macheta tabelului
a. (1, 2, 3, 5);
ENTER.