Sunteți pe pagina 1din 3

Grile Dreptul Muncii

1.

Persoanele care au dobandit capacitate deplina de munca, dar nu au implinit 18 ani:


a) Pot presta partial munca de noapte
b) Au un program de lucru de 6 h/ zi si 30h/ saptamana
c) Au nevoie de acordul parintilor pentru prestarea muncii de noapte

2.

Orele suplimentare de lucru:


a) Se efectueaza numai din initiative salariatului
b) Sunt obligatorii pt salariat in caz de forta majora
c) Salariatul poate refuza orele suplimentare daca nu este incidenta forta majora sau nu sunt necesare
pentru indepartarea unui pericol imminent

3.

In care dintre urmatoarele situatii intalnim modificarea unilaterala a locului de munca la initiative
angajatorului:
a) Delegare
b) Detasare
c) Schimbarea sediului unitatii

4.

Care dintre urmatoarele atrag suspendarea contractului individual de munca:


a) Concediul de odihna
b) Delegarea
c) Detasarea

5.

In conformitate cu dispozitiile Codului Muncii, salariile se platesc:


a) Dupa plata obligatiilor fiscal
b) Dupla plata obligatiilor banesti garantate ipotecar
c) Cu prioritate inaintea oricarei obligatii banesti

6.

Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii pot solicita:


a) Concediul fara plata
b) Zile libere platite
c) Concediul de odihna suplimentar

7.

Este interzisa concedierea salariatilor:


a) Aflati in arrest preventive
b) Care participa la greva declarata ilegala
c) Care se afla in incapacitate temporara de munca constatata medical

8.

Care dintre urmatoarele situatii reprezinta o suspendare din initiative salariatului a contractului individual
de munca:
a) Concediul de maternitate
b) Concediul pentru formarea profesionala
c) Exercitarea unor functii elective in organizatiile profesionale

9.

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) Salariatii nu pot renunta la drepturile recunoscute de lege
b) Angajatorul este obligat sa informeze permanent salariatul cu privire la orice modificare ce afecteaza
contractual individual de munca
c) Salariatii minori pot presta munca de noapte insa nu mai mult de 24 de h pe saptamana

10. Care dintre urmatoarele sunt considerate ca fiind conditii special obligatorii pentru incheierea contractului
individual de munca:
a) Consimtamantul partilor
b) Verificarea aptitudinilor profesionale
c) Certificatul medical
11. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) Pe durata concediului de odihna
b) Pe durata concediului de maternitate
12. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte:
a) Doar pentru viitor
b) Pentru trecut repunand partile in situatia anteriara incheierii contractului
c) Atat pentru viitor cat si pentru trecut in functie de motivul care a cauzat nulitatea
13. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului in cazul in care:
a) Salariatul este arestat preventive pentru o durata mai mica de 30 de zile

b)
c)

Salariatul nu corespunde professional locului de munca in care este incadrat


Ca sanctiune disciplinara in cazul savarsirii unei abateri grave

14. Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la disciplina muncii se
poate efectua in toate cazurile:
a) Numai dup ace s-a finalizat constatarea disciplinara prealabila
b) Si fara a fi efectuata constatarea disciplinara prealabila in conditiile in care salariatul a fost atat
corespunzator si a refuzat sa se prezinte in fata comisiei
c) Numai daca salariatul nu se afla in perioada de proba
15. Pentru a putea consitui motiv pentru concedierea ce tine de persoana salariatului, desfiintarea locului de
munca trebuie sa fie:
a) Efectiva
b) Sa aiba o cauza reala si serioasa
c) Sa reprezinte o necessitate pentru angajator ca urmare a lipsei de experienta profesionala a
salariatului in cauza

16. Contractul individual de munca inceteaza de drept:


a) La data expirarii termenului contractual, daca este aplicabil
b) La finalizarea lucrarii daca este aplicabil
c) La data fuziunii
17. Contractul individual de munca poate inceta:
a) Prin efectul legii
b) Prin acordul partilor
c) Nicidoata unilateral
18. In cazul in care angajatorul isi executa obligatia de a asigura securitatea si sanatatea in munca printr-un
tert:
a) Nu va fi exonerate de raspundere
b) Va putea solicita o contributie financiara salariatilor pentru aceasta prestatie
c) Va fi exonerate de raspundere in cazul in care tertul prestator presteaza in mod exclusive acest lucu
19. In cazul in care salariatului detasat nu I se achita drepturile salariale acesta poate sa:
a) Solicite instantei obligarea la plata acestor cheltuieli de catre angajatorul beneficiar
b) Sa se indrepte impotriva angajatorului de unde a fost detasat pentru recuperarea sumelor datorate de
catre celalalt angajator
c) Sa ramana in pasivitate
20. Constituie izvor de drept pentru contractual individual de munca:
a) Codul Muncii (L. 53/2003)
b) Contractual calificat de munca daca exista
c) Decizii ale CC privind neconstitutionalitatea
21. In perioada de negociere a contractului individual de munca:
a) Partile se afla in raport de subordonare
b) Partile se afla in raport de egalitate
c) Contractual individual de munca nu se poate negocia
22. Sunt subiecte ale dreptului muncii:
a) Organizatiile patronale
b) Salariatii
c) Angajatorii
23. Contractul individual de munca este:
a) Consensual
b) Solemn
c) Sinalagmatic
24. Concediul de odihna poate fi solicitat de catre salariat:
a) Pe baza unei programari anticipate
b) Oricand pentru participarea la cursuri
c) Oricand indifferent de situatie
25. In cazul in care formarea profesionala a fost suportata de catre angajator acesta:
a) Ii va solicita salariatului returnarea cheltuielilor

b)

Va solicita asigurarilor sociale decontarea cheltuielilor

c)

Va putea solicita anterior formarii semnarea unui act additional de catre salariat privind ingradirea
dreptului la a demisiona

S-ar putea să vă placă și