Sunteți pe pagina 1din 2

TEST FINAL LP TOXICOLOGIE

ANUL IV SPECIALIZAREA FARMACIE


SEMESTRUL II 2014-2015
BAREM DE CORECTURA TEST FINAL LP
Tipul intrebarilor

Punctaj

Nota

Subiectul 1
Subiectul 2
Subiectul 3
Total

3 puncte
3 puncte
3 puncte
9 puncte

Nota 10

Biletul 1.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu amonicac.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu amoniac.
3. Dozarea amoniacului.
Biletul 2.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu oxizi de azot.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu oxizi de azot.
3. Dozarea oxizilor de azot.
Biletul 3.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu monoxid de carbon.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu monoxid de carbon.
3. Dozarea monoxidului de carbon din aer.
Biletul 4.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu arsen.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu arsen.
3. Dozarea colorimetrica a arsenului.
Biletul 5.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu mercur.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu mercur.
3. Dozarea colorimetrica a mercurului.
Biletul 6.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu plumb.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu plumb.
3. Dozarea colorimetrica a plumbului.
Biletul 7.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu cadmiu.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu cadmiu.
3. Dozarea colorimetrica a cadmiului.

Biletul 8.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu metanol.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu metanol.
3. Dozarea colorimetrica a metanolului.
Biletul 9.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu etanol.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu etanol.
3. Dozarea iodometrica a etanolului.
Biletul 10.
1. Simptomatologia intoxicatiei acute cu anilina.
2. Tratamentul intoxicatiei acute cu anilina.
3. Dozarea colorimetrica a anilinei.

Bibliografie minima obligatorie.


1.Cotrau Martian, Toxicologie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1991
2.Referate Laborator Toxicologie anul universitar 2014-2015