Sunteți pe pagina 1din 7

Statii de reglare-masurare

- SRM (Statii de reglare masurare) pentru micii consumatori


Venind in sprijinul
micilor consumatori,
societatea SAMGAS
Romania furnizeaza
seturi complete
pentru SRM (statii de
reglare si masurare),
ce cuprind:

contorul

regulatorul de gaz

placa de fixare cu
robinet sferic de
alama

racorduri flexibile

firida din tabla


zincata

- Firide complete
Firidele
complete
includ:

contorul

regulator
ul de gaz

placa de
fixare cu
robinet
sferic de

alama

- Statii de reglare-masurare GRFA

St
atiile
de
reglar
emasur
are de
tipul
cu
anten
a sunt
instal
atii de
uz
civil,
n
gener
al
monta
te n
retele
canali
zate
de
gaze
natur
ale,

racorduri
de alama

firida din
material
plastic
rezistent
la foc

preluc
rate
sau
GPL,
sau
pentr
u alte
gaze
necor
osive,
tratat
e n
preala
bil, n
care,
pentr
u
exige
ntele
propri
i
retelei
,
instal
atia
princi
pala
nu
poate
fi
nchis
a. De
fapt,
n
acest
caz,
instal
atia
este
consti
tuita
din
doua

linii
de
reglaj
"n
parale
l", din
care
una
denu
mita
de
avarie
, n
scopul
de a
garan
ta
distrib
utia
contin
ua a
gazul
ui n
caz de
ntreti
nere a
liniei
princi
pale.

- Statii de reglare-masurare GRFM

Sta
tiile de
reglare
masura
re de
tipul
manual
sunt
instalat
ii de uz
civil, n
general
montat
e n
retele
canaliz
ate de
gaze
natural
e,
prelucr
ate sau
GPL,
sau
pentru
alte
gaze
necoro
sive,
tratate
n
prealab
il.
Caract
eristica
general
aa
retelei,
constru
ita n
inel
nchis,

da
posibili
tatea
instalat
iilor
care o
aliment
eaza
de a fi
nchise
n orice
momen
t, fara
a
compro
mite n
nici un
caz
distribu
tia spre
utilizat
ori.
Instala
tia este
constit
uita
dintr-o
linie de
reglaj
si o
linie de
bypass
manual
a,
pentru
a
garant
a
distribu
tia n
orice
situatie

, chiar
necontr
olata,
n caz
de
avarie
sau
ntretin
ere.

S-ar putea să vă placă și