Sunteți pe pagina 1din 9
\Varianta A intrebari cu un rispuns corect |. Centrozomul are rol: in excretia celular in sinteza proteica in transportul intracitoplasmatic in diviziunea celulara in producrea de ATP peege in zona conicala renal se gasese: 2. glomerli reali b.calice mii cc. calice mari 4 papilerenale ©. capsulfibroasa Nervi pelvici: a. sunt formati din fibre preganglionare simpatice mielinice », sunt format dn fibre preganglionare parasimpatie mielinice in fibre postganglionare simpatice amielinice 4. sunt formati din fibre postganglionare parasimpatice amielinice au mediator chimic adrenalina si noradrenalina La membrul superior, distal se giseste: a. centura pelviand bi. centura seapulara . umiral 4. coapsa e.degetele Reticolul endoplasmic rugos este format din: a. reticol endoplasmic neted si lizozomi b. reticol endoplasmic neted gi ibozomi endoplasmic neted | endoplasmic neted «.reticol endoplasmic neted si aparat Golgi ‘Nervul trohlear inerveaz8 muschiul: a. drept inter b. drept extern «.oblic superior 4. oblic inferior c. drept superior . Calea sensibilitatii optice are: a. primul neuron reprezentat de celulele eu con b. deutoneuronul reprezentat de celula bipolar .al treilea neuron se gaseste in corpul geniculat lateral (extern) de aceeasi parte si de partea opus 4. al treilea neuron se gisestelocalizat in coliculul cvadrigemen superior ¢al treilea neuron se giseste localizat in coliculul evadrigemen inferior bastonase a Varianta A 8. Bulbul olfactiv: a. confine celule reveptoare », confine celule nervoase . este situat pe fata inferioard a etmoidului 4. proceseaza impulsurile nervoase in senzatii nespecifice €. proceseaza impulsurile nervoase in senzafie specifica de miros fic al segmentului de conducere al analizatorului cutanat este localizat: a. intotdeauna in talamus b. numai pentru sensibilitatea termicd, dureroasa si epicriticd in talamus ¢. in hipotalamus d. in metatalamus «in epitalamus 10. Membrana reticulaté a organului Corti: a. este secretati de celulele receptoare auditive * beste secretata de celulele de sustinere ¢.este in continuarea lamei spirale 4. imiteaza rampa timpanica ¢.limiteaza rampa vestibular 11. Prin gaura intervertebrala (de conjugare) trece: ‘a. miduva spinarii b. nervul spinal «. ramura dorsal a nervului spinal 4. ramura ventrala a nervului spinal ¢. bulbul rahidian 12, Care din urmatoarele papile gustative nu contin muguri gustativi? +" a. papilele filiforme ». papilele foliate «. papilele fungiforme 4. papilele caliciforme € papilele circumvalate 13, Pe metabolism glucidic insulina determina: +” a glicogenogenezi ». glicogenolizi c. gluconeogenezi d.Tipogenez e. stimuleaza sinteza proteict 14. In contractia izotonics: * a. lungimea muschiului variaza iar tensiunea musculara ramdine constant b. lungimea muschiului este constant’ iar tonusul muscular creste . lungimea si tensiunea muscular sunt variabile 4. lungimea si tensiunea musculara sunt constante ¢. lungimea muschiului creste iar tensiunea musculara rimane constant ily Varianta A 15, Oas e late sunt: a. scapula b. ferurul «. tibia d. vertebre . carpiene 16, Muschi al membrului inferior este: a. deltoid b. trapez «.scalen 4. brahial «triceps sural 17. Presiunea partial a CO; in singele care intra in capilarele pulmonare este de: 2.46 mm Hg b.40mm Hg ©. 100mm Hg 4.70 mm Hg €.96 mm Hg 18. Glucoza si galactoza se absorb la nivel intestinal prin mecanism de: 19. Reflexul masticatiei 20. Produsii final a. transport pasiv b. transport activ Na — dependent ©. osmozat 4. endocitoza ©. exocitoza. ‘a. este coordonat de centri nervosi din talamus b. este coordonat de centri nervosi din maduva spindri €. este coordonat de centri nervosi din trunchiul cerebral 4. nu este coordonat de centri nervosi din trunchiul cerebral ¢. nici un rspuns nu este corect igestiei glucidelor sunt: a. aminoacizii si peptidele b. acizii grasi si glicerolul ‘. maltoza i zaharoza 4. glucoza, galactoza si fructoza €. zaharoza si lactoza. 21. Viteza de circulatie a singelui: a. este constanti in tot arborele circulator beste de 10 ori mai mica in aorta decdt in trunchiul celiac «este de 5 ori mai mare in aorté deci in venele mari 4.este egald in caplare gi in vene €-este egal cu cea de curgere a limfei Varianta A 22. Precizati afirmatia adevarat8 : a. singele confine 45 % plasm * —_ b. singele contine 45 % elemente figurate ¢. ertrocitele contin un nucleu bilobat 4. leucocitele sunt elemente figurate anucleate ¢. eritrocitele poseda proprietatea de diapedez 23. Presiunea din arterele mari + a. cteste cu cresterea debitului cardiac in timpul sistolei ia arteriolelor se intensificd 4. are o valoare de 120— 140 mmlg in timpul diastolei e. scade cu cresterea rezistentei periferice 24, Nervi intercostali su «a. trunchiurile nervilor spinali toraciei b. ramurile dorsale ale nervilor spinalitoracici ¢. ramurile ventrale ale nervilor spinali toracici 4. ramurile comunicante albe ale nervilor spinalitoracici ¢. ramurile comunicante cenusii ale nervilor spinali toracici intrebari cu doud rispunsuri corecte 25. Bpitelul de tranzite este: a. un epiteliu simplu b. un epiteliustratificat ¢. urotel 4. um tip de tesut glandular un tip de fesut conjunctiv 26, Pompa de Na‘/K* a. este un mecanism de transport transmembranar ce nu utilizeaz& energie * — b.utilizeazd energie din hidroliza directa a ATP c. asigura mentinerea potentialului membranar de repaus . participa la difuwziunea facilitata 27. In capilarele circulateisistemice: + “a. Pop are o valoare de =100. mmHg la sosire si de 40 mmHg la plecare b. Por are 0 valoare de 40 mmi la sosire si de =100 mmig la plecare . Pron are o valoare de 40 mmHg la sosire 4. O; este preluat din fesuturi ©. CO; este cedat fesuturilor 28. Cale piramidale se g&sesc i a. cordonul medular posterior b. cordonul medular anterior de aceeasi parte ¢. cordonul medular anterior de partea opust * ——d.cordonul medular lateral de partea opus ©. cordonul medular lateral de aceeasi parte Varianta A 29, Protoneuronul sensibilittii proprioceptive poate face sinapsa direct cu: 1. neuroni ai cormului medular posterior de partea opust * by neuroni ai comului medular posterior de aceeasi parte . nucleii gracilis si cuneat din bulb de partea opus +d. nuclei senzitivi ai encefalului de aceeasi parte «. neuronul somatomotor medular de partea opus 30. Hormonul foliculostimulant (FSH) la barbat: 1. determina cresterea si dezvoltarea foliculilor de Graaf b. stimuteaza secretia de androgeni * ¢. stimuleazi dezvoltarea tubilor seminiferi d. stimuleaza spermatogeneza e. stimuleaza secretia de estrogeni 31, Pe metabolismul glucidic hormoniitiroidieni: a, stimuleaza gluconeogeneza + b.stimuleaza glicogenoliza c. stimuleaza glicogenogeneza 4. produc hiperglicemie «. produc hipoglicemie 32. Peristaltismul ureteral: a. este accentuat de cdtre sistemul nervos vegetativ simpatic beste accentuat de care sistemul nervos vegetativ parasimpatic + c.este inhibat de ctr sistemul nervos vegetativ simpatic 4. mu este influentat de cite sistemul nervos vegetativ poate fi controlat voluntar prevenindu-se mictiunea 33. Vascularizay trompelor uterine provine din: a. artera ovarian b.artera uterin’ cvarterele rectale d. arterele rusinoase c.arterele renale 34, Nervul vag: a. are originea realé in nucleul solitar b. are originea reala in nucleul ambiguu are originea aparenta In sanju preolivar 4. are originea aparenté in sanful retrolivar are originea real in nucleul simpatic dorsal al vagulut 35. Talamusul este releu pentru sensibilitatea: + a. proprioceptiva kinestezic& + beexteroceptiva c. olfactiva 4. auditiva e. vizuali Varianta A 36, Fusurile neuromusculare: iaza contractia voluntara direct a muschiulut iaz& contractia reflex a muschiului . previn relaxarea muscular d. determina relaxarea musculara ¢. initiaza contractia musculaturii netede 37. Labfermental din sucul gastric: a. scindeazA proteinele pind la stadiul de aminoacizi * b. transforma cazeinogenul solubil (in prezenta ionilor de Ca**) in paracazeinat de Ca" insolubil ¢ hidrolizeazlipidele pint la stadiul de acizi gras i glicerol 4. hidrotizeaza gelatina + e-este secretat numai la sugar. 38. Faza de contractic izovolumetric& a sistolei vent are: * a. incepe in momentul inchiderii valvelor atrio-ventriculare + b.setermind in momentul deschiderii valvelor semilunare cc incepe in momentul deschiderii valvelor atrio-ventriculare 4. se termina in momentul inchiderii valvelor semilunare ¢.are loc concomitent cu diastola ventricular 39. Receptori analizatorului olfactiv: de substantele di * —b, sunt chemoreceptori situai in partea posterosuperioara a foselor nazale ¢. se afl in mucoasa olfactiva de la nivelul mucoasei linguale 4. sunt formati din neuroni, care sunt gi deutoncuroni ai cai olfactive * sunt stimulati de substanfe volatile si solubile in stratul de mucus 40. Lao frecventi cardiac& de 75 batai/minut, difertele faze ale ciclului cardiac au urmatoarele durate: + a sistola atrial’ 0,1 s + bsistola ventriculara —0,3 s . diastola atriala — 0,5 s 4. diastola ventriculara - 0,4 s e. diastola generali — 0,7 s 41, Efectele parathormonului (PTH) sunt: 2 stimuleaza absorbjia intestinal a fosfailorasociat eu vitamina Ds b.activeazA osteocitele + ¢ stimuleaza reabsorbtia tubularé a calciului + di creste absorbtia intestinald a calciului «. scade glicemia 42. Comeea: a. are culoarea alba, opaci * beste avascular ¢. nu confine vase sanguine si fibre nervoase * dare rol de lentila convergenta de 40 dioptri c.are raza de curbura ajustabila, realizind procesul de acomodare Varianta A Intrebitri cu trei rispunsuri corecte 43. Membrana alveolo-capilara contine in structura * “a. epiteliu alveolar * by surfactant + cendoteliu capitar 4. cartilaj «. musculaturd neteda 44, Saliva: a. are compozitie electrolitica identica cu plasma sangvin& b. confine « amilaza cu rol in digestia chimic& a amidonului preparat . umecteazi mucoasa bucald favorizéind vorbirea d. este secretata de glandele Brunner de la nivelul mucoasei bucale c. are rol bactericid prin lizozim 45, Acetilcolina se elibereaza : 1. de citre fibrele postganglionare in cazul simpaticului b. de eatre fibrele postganglionare in cazul parasimpaticului «. de cite fibrele preganglionare in cazul simpaticului d. de eatre fibrele preganglionare in cazul parasimpaticului «. doar de eatre fibrele preganglionare simpatice si par patice 46, Muschi ai membrelor superioare sunt: ‘a. triceps brahial * —— b biceps brahial . evadriceps femural 4, croitor + ecdeltoizi 47, Secretia de H’ la nivelul tubului urinifer: * a, serealizeazi prin mecanism activ », se realizeaza prin mecanism pasiv + ¢. poate fi influentata de aldosteron 4. poate fi influenfati de ADH +e. participa la reglarea echilibrului acido-bazic 48. Gustul poate fi transmis prin nervi +a. facial b trigemen © hipoglos + dvag + e-glosofaringian 49. Insulina are ca efecte: +a. scade glicemia * b. faciliteaza patrunderea glucozei in celule «.creste glicemia 4. inhiba patrunderea glucozei in celule + — e-utilizarea glucozei la nivel celular \Varianta A 50. Uren: a. este situat in cavitatea pelviana b. este interpus intre trompele uterine si vagin c. are forma de para cu extremitatea mare orientata superior d. este situat in abdomen . este un organ pereche 51. Urmatorii nervi cranieni sunt numai motori a. vagi b. glosofaringieni * — ¢,oculomotori + d-abducens + e.accesori 52, Porfiunile faringelui sunt: a. esofag b. stomac ¢. orofaringele 4. laringofaringele €-nazofaringele 53. Spermatogeneza: a. este stimulata de FSH b. este stimulati de LH + care loc la nivelul tubului seminifer + d.incepe cu pubertatea -este functia endocrind a testiculului $4. Nerul vag: este mixt beste doar motor «. inerveaza muschii faringelui 4. inerveaza muschii laringelui «.inerveaz muschii mimicii 55. Nervi motori cu originea pe fafa anterioard a trunchiului cerebral sunt: +" a. oculomotorul ». trigemenul * ce hipoglosul d.troblearul + e-abducensul 56. Tesutul generator de stimuli al nimi este grupat in mai multe formatiuni: ‘a. nodulul sinoatrial ’, nodulul atrioventricular * —— fasciculul His 4. plexul cardiac . ganglionii simpatici cervicali ‘57. Fascicolul spinocerebelos incrucisat (ventral): «a. trece prin pedunculii cerebelosi inferiori + be Incepe in cornul posterior + ©-se giseste in cordonul lateral d. se giseste in cordonul anterior n substanfa alba a punfiitrunchiului cerebral Varianta A $8. Des pre structura pielii se poate afirma: ‘are tei strafuri '. confine dowd straturi .epidermul este situate catre exterior 4. dermul este situat cel mai profund ¢. epidermul este un epiteliu pluristratificat keratinizat 59. Sunt celule diploide: 60. Cires a. ovogonia b. ovocitul secundar .celula foliculara 4. ovocitul primar €.ovulul ‘ulatia mic& (pulmonars): a. pleacd din ventriculul drept ’. incepe cu trunchiul pulmonar ¢. se termina cu venele pulmonare 4. se incheie in ventriculul drept «se incheie in atriul drept