Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT,

ADMINISTRATOR

TESTAREA CUNOSTIINTELOR
OBLIGATIILE LEGATORULUI DE SARCINA

1. Cine
-

are voie sa fixeze sarcina in carligul macaralei?


seful de echipa
ori ce lucrator din echipa
legatorul de sarcina autorizat

2. Cine poate obtine autorizatia de legator sarcin?


- ori ce lucrator care a implinit varsta de 18 ani
- cel care nu are nicio infirmitate corporala, a implinit varsta de 18
ani, este sanatos si a fost instruit si autorizat pentru indeplinirea
acestei functii
3. Care este perioada de instruire periodica a legatorului de
sarcina?
- lunar
- trimestrial
- anual
4. Cand se verifica cunostiintele profesionale privind examinarea
legatorului de sarcina obtinand viza pe autorizatiea de la RSTVI?
- semestrial
- anual
5. Cine
-

face instructajul periodic al legatorului de sarcina?


presedintele comisiei RSTVI
seful de santier
conducatorul locului de munca

6. Ce obligatie are legatorul de sarcina?


1

sa fie instruit din punct de vedere profesional


sa aleaga mijloacele de legare corespunzatoare greutatii si formei
sarcinii
sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare cu eventualele
completari ale unitatii care utilizeaza instalatia s de ridicat

7. Cine si cand supravegheaza organele de legare si dispozitivele


de prindere a sarcinii in carlic gul macaralei?
- seful de echipa
- lucratorul din echipa
- legatorul de sarcina autorizat care supravegheaza zilnic
dispozitivele de prindere si legarea sarcinii in carligul macaralei
8. Aveti voie sa transportati persoane cu macaraua?
- da
- nu
- numai
persoanele
care
ajuta
la
descarcarea/incarcarea
materialelor
9. Aveti voie sa folositi la legarea sarcinii cabluri inodate si lanturi
inadite?
- da daca nu depaseste sarcina de ridicat a macaralei
- nu , pentru ca se pot rupe
10.
Cine face matisajul cablului de ridicat pentru greutatile
ridicate cu macarau?
- orice lucratr care stiesa matiseze ochiurile cablurilor de ridicat
- matisarea ochiurilor la cablurile de ridicat se face de catre
persoana autorizata si care detine pansonul pentru marcarea
acestor cabluri
11.
Cand se face controlul medical periodic la legatorul de
sarcina?
- trimestrial
- semestrial
- anual
12.
Care este echipamentul individual de protectie cu care este
dotat legatorul de sarcina?
- cizme de cauciuc, ochelari de protectie
2

palmare, casca de protectie, centura de protectie, bocanci cu talpa


de cauciuc si bombeu metalic, semne distinctive(banderola pentru
a fi recunoscut de catre macaragiu)

Semnatura legatorului de sarcina


........................................................
Nota obtinuta
RSTVI

data examinarii
Presedintele

comisiei