Sunteți pe pagina 1din 89

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Catre:

TRIBUNALUL Constanta, Sectia Civila Judecator Sindic Camelia Trifanov Dosar nr. 2938/118/2012

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA A ACTIVITATII SC. Murfatlar Romania SA

Preambul

Subscrisa:

- SC Murfatlar Romania SA in insolventa, cu sediul in Murfatlar, str. Murfatlar nr.1, jud Constanta, inregistrata la ORC Constanta sub nr. J13/2190/2002, cod de identificare fiscala RO14940805, prin

- Popescu Gheorghe Cosmin, in calitate de administrator special.

- In temeiul prevederilor art 94, alin.1, lit a. si urmatoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, propunem:

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

In vederea continuarii activitatii si acoperirii pasivului din tabelul definitiv al obligatiilor SC Murfatlar Romania SA.

SC Murfatlar Romania SA

1

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

cuprins:

1. Sumar executiv

2. Prezentarea societatii si a activitatii sale;

- societatea, prezentare generala

- viziunea si misiunea societatii

- piata, caracteristicile industriei, principalele forte care o guverneaza

- principalii factori de succes ai industriei

- produsele si preturile, strategia de piata

- competitia, avantajul competitiv al societatii

- productia

- resurse umane - furnizori

- clienti

- aspecte juridice

- situatia societatii la data de 30.04.2014

- analiza financiara a rezultatelor perioadelor anterioare

3. Perspectivele de redresare; plan de masuri pentru reorganizarea societatii si estimarea rezultatelor;

4. Termenul de executare a planului de reorganizare si programul de plati catre creditori. Detaliere, mod de stingere a datoriilor;

5. Tratamentul creantelor si al garantiilor;

6. Conducerea activitatii societatii;

7. Comparatie intre sumele obtinute de creditori, prin distribuire in caz de faliment si sumele obtinute de creditori in cazul reorganizarii activitatii.

2

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Sumar executiv

Acest plan de reorganizare are ca principal obiectiv restructurarea activitatii societatii prin continuarea activitatii, astfel incat sa fie platite intr-o proportie rezonabila datoriile cuprinse in tabelul definitiv al creantelor.

Acest plan de reorganizare are la baza informatiile financiare aferente datei de 30.04.2014, iar toate estimarile si previziunile sunt realizate incepand cu aceasta data. Ca urmare, toate analizele si estimarile realizate in acest plan de reorganizare au ca baza informatiile contabile cuprinse in balanta de verificare intocmita pentru data sus mentionata, inclusiv in ceea ce priveste datoriile nascute in perioada procedurii. Cursul RON / Euro luat in considerare la realizarea previziunilor este de 4.4 lei / euro.

Pe baza acestor informatii, si a obiectivelor planului, au fost construite o serie de ipoteze de lucru pentru proiectia fluxurilor de numerar viitoare si care, alaturi de alte modalitati de plata prezentate in continuare, vor sta la baza distribuirilor catre creditori.

Desi consideram ca ipotezele de lucru sunt viabile, pot exista situatii independente de vointa noastra, care vor putea conduce la intarzierea incasarilor sau realizarea unor venituri diferite fata de cele estimate (intarzieri la plata a clientilor din cauze obiective, modificarea volumului de comenzi in functie de cerintele clientului final, un necesar de resurse suplimentare pentru majorarea cifrei de afaceri fata de suma estimata, conditii specifice pietei la un moment dat si care nu pot fi previzionate cu precizie in acest moment.

De asemenea, avand in vedere intervalul de timp care va trece intre data de referinta a planului si data la care acesta va intra in vigoare, este posibil ca o serie de valori luate in calcul in cadrul estimarilor noastre sa suporte modificari. Totusi, in cadrul planului, am luat o serie de masuri pentru a micsora impactul acestor modificari.

In functie de oportunitatile care vor aparea, societatea va putea propune operatiuni economice care depasesc sfera activitatii normale si care nu au fost incluse in acest plan datorita faptului ca in acest moment sunt incerte, urmand ca acestea sa fie realizate dupa obtinerea aprobarii creditorilor.

In ipoteza vanzarii unor bunuri grevate de sarcini in favoarea creditorilor garantati inscrisi in tabelul definitiv, cu respectarea prevederilor art. 116-118 din legea insolventei, sumele de bani obtinute in urma valorificarii acestor active se vor achita cu prioritate creditorului garantat prin modificarea programului de plati. Creditorul in cauza are dreptul de a calcula accesorii aferente creantei garantate in temeiul art. 41, alin. 2 din legea insolventei.

3

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

La data propunerii acestui plan de reorganizare, societatea are in vedere ca posibilitate realizarea unei fuziuni prin absortie cu o alta companie. Avand in vedere acest fapt planul de reorganizare prevede masurile care ar putea fi luate si rezultatele acestora in ipoteza in care societatea isi va continua activitatea in conditiile existente la data propunerii planului. Operatiunea de fuziune va putea fi efectuata in cursul planului de reorganizare, pe baza proiectului de fuziune, in conformitate cu prevederile art. 95, alin (6) litera D din Legea nr. 85/2006.

De asemenea, in functie de situatia viitoare, aceste masuri vor putea viza prelungirea planului de reorganizare conform prevederilor Legii nr. 85/2006 sau devansarea termenelor de plata a creantelor cuprinse in tabelul de plati.

Conditiile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a activitatii societatii, Legea 85/2006 privind procedura insolventei au fost indeplinite, dupa cum urmeaza:

Posibilitatea reorganizarii a fost analizata si formulata de catre administratorul judiciar in raportul depus la dosarul cauzei in data de 19.06.2012.

Tabelul definitiv de creante impotriva averii SC Murfatlar Romania SA a fost depus la dosar si afisat la data de 01.07.2014

Prezentul plan de reorganizare este inregistrat la dosarul cauzei in termenul legal de 30 de zile prevazut de catre art. 94, alin1, lit b din Legea 85/2006;

Societatea nu a mai facut obiectul unei proceduri instituite conform Legii 85/2006 privind procedura insolventei. Nici societatea, nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu au fost condamnate definitiv pentru nici una dintre infractiunile prevazute de art. 94, alin.4 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Societatea si-a exprimat intentia de reorganizare a activitatii in cadrul procedurii de insolventa

Asa cum este prezentat pe parcursul acestui plan, metoda de reorganizare propusa este restructurarea activitatii proprii si plata unei parti semnificative a masei credale

Perspectivele de redresare ale debitoarei în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului sunt detaliate în capitolul 2. Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară sunt cele prevăzute de art. 95 alin. 6 lit.A, B, C, E, H din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Măsurile concordante cu interesele creditorilor precum şi cu ordinea publică si modalitatile de acoperire a pasivului precum si sursele de finantare sunt prevăzute în Capitolele 3 si 6. Programul de plată a creanţelor si tratamentul acestora este prezentat în Capitolele 4 si 5 si detaliat in anexe

4

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Toate creantele tratate in acest plan de reorganizare sunt defavorizate fie prin reducerea cuantumului acestora, fie prin modificarea scadentelor, conform prevederilor art. 3 din Legea

85/2006.

Întrucât toate creanţele înscrise în tabelul definitiv de creanţe împotriva Murfatlar urmează să fie achitate prin Programul de plăţi într-un cuantum cel puţin egal cu cel care ar fi achitat în caz de faliment, acest Plan nu menţionează alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, cu excepţia plăţilor prevăzute a fi efectuate către aceştia conform Programului de plăţi şi a prevederilor Planului.

Date fiind concluziile Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, Debitoarea va fi descărcată de răspundere, în temeiul art. 95 alin. 5 lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

5

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

1. Prezentarea societatii si a activitatii sale;

- societatea, prezentare generala

SC Murfatlar Romania SA este o societate pe actiuni inchisa, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. : J13/2190/2002, CUI 2809076. Sediul social se afla in localitatea Murfatlar, str. Murfatlar nr.1, jud. Constanta si se afla in procedura insolventei conform incheierii de sedinta nr 347 din data de 26.03.2012 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 2938/118/2012 . Societatea si-a declarat intentia de reorganizare prin declaratia Presedintelui Consiliului de Administratie / Director general din data de 20.03.2012. Activitatea societatii este administrata de administratorul special Dl. Popescu Gheorghe Cosmin, desemnat prin Hotararea AGA din data de 29.03.2012.

Activitatea este supravegheata de administratorul judiciar IPURL, prin practician in insolventa - Dna Fanica Constantin

Fair & Full Insolvency Consulting

La data acestui plan de reorganizare, capitalul social al societatii este in suma de 64.100.982 lei, divizat in 25.640.393 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei impartit astfel:

- 41,943% - Euroavipo SA

- 19,044% - Vitivinicola Basarabi

- 39,013% - Euro Trade Invest SA

Domeniu

principal

de

activitate:

industrializarea

comercializarea de vinuri si bauturi alcoolice.

strugurilor

de

vin

si

producerea

si

SC Murfatlar Romania SA este membru fondator al Asociatiei Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri din Romania (APEV) si a Asociatiei Profesionale a Producatorilor si Comerciantilor de Produse Viti-Vinicole (VITIS) si membra a Patronatului National al Viei si Vinului (PNVV).

Desi cu o istorie relativ scurta, fiind infiintata la sfarsitul anului 2002, despre SC MURFATLAR ROMANIA SA nu se poate spune ca este un nou venit pe piata vinurilor, societatea dispunand de o bogata experienta in industria vinurilor din Romania, si mostenind totodata un brand recunoscut atat pe plan intern cat si international.

Intr-o tara cu o indelungata traditie in fabricarea vinului, Murfatlar se dovedeste a fi una dintre podgoriile cele mai vechi, mari si inovatoare. Avand cu unul din cele mai potrivite amplasamente

6

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

naturale, Podgoria Murfatlar este asezata in sud-est-ul României, intre Dunare si Marea Neagra, in centrul Podisului Dobrogei.

Suprafetele viticole cuprind 3000 de hectare din zona localitatilor Basarabi, Valul lui Traian, Poarta Alba, Siminoc si Valea Dracilor. Climatul continental, regimul pluviometric deficitar (sub 400 l/m2 annual), repartizat in special primavara (mai-iunie) si toamna (noiembrie-decembrie), diversitatea amplasarii plantatiilor viticole, efectul protector al reliefului impotriva curentilor reci predominant nord-estici, influenta favorabila a vecinatatii Marii Negre, care tempereaza caldurile si gerurile excesive, ofera podgoriei Murfatlar un microclimat particular favorabil pentru realizarea unei largi varietati de vinuri. Conditiile de complex natural ale zonei si in special solurile sunt asemanatoare cu cele intâlnite in regiunea Champagne din Franta.

A fi un brand cunoscut si respectat are o greutate mult mai mare in prezent comparativ cu perioadele anterioare. Fiecare premiu si medalie obtinuta vine ca o confirmare din partea specialistilor pe plan international si reprezinta o emblema a recunoasterii calitatii produselor romanesti peste hotare. Cele peste 160 de premii obtinute la competitii internationale, la Barcelona, Brussels, Montreal, Sofia, Tbilisi, Ljubljana, Montpellier, Budapesta si Bucuresti valideaza calitatea vinului autohton: vinul Murfatlar Primele medalii la un concurs national au fost câstigate in anul 1958 cu prilejul Concursului Republican al Vinului: o medalie de aur si trei de bronz. Primele distinctii internationale au fost obtinute in 1959 la Concursul International de Vinuri- Sejem Ljubljana, Slovenia - medalie de bronz si la Concursul International de Vinuri-Langenlois, Austria - medalie de argint In prezent, Murfatlar este lider de piata pe piata interna a vinurilor. Succesul vinurilor de Murfatlar a trectut granitele tarii, fiind in acest moment si cel mai important exportator de vin. In ciuda concurentei internationale, 15%-20% din productia anuala de vin este exportata in peste 15 tari, printre care: Israel, Statele Unite, China, Marea Britanie, Germania, Finlanda, Danemarca si Japonia. O particularitate a exportului de vin de la Murfatlar este aceea că aproape întreaga cantitate se comercializează pe pieţele externe sub etichetă proprie.

- viziunea si misiunea societatii

Intentia strategica a societatii este de a isi pastra si intari pozitia de lider al industriei producatoare de vinuri. Astfel, la aceasta data, societatea este numarul 1 pe piata vinurilor, cu o cota de piata de cca 16%, pe care dorim sa o crestem. De asemenea, intentia noastra este de a castiga noi piete prin promovarea si vanzarea produselor noastre pe pietele externe.

7

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Urmarind atingerea acestor obiective, societatea se straduieste sa isi construiasca imaginea unei companii responsabile si competitive, care sa ofere cea mai mare valoare posibila clientilor, actionarilor si angajatilor Strategia are la baza reputatia brandului Murfatlar, pe care intentionam sa il intarim si sa il dezvoltam atat prin produsele oferite clientilor nostrii, cat si prin sentimentul consumatorului pe care dorim sa il atasam fiecarei sticle de vin, prin satisfactia pe care acesta o simte prin faptul ca are pe masa un produs creat pentru el.

Valorile pe care ne bazam si pe care le cultivam sunt:

TRADITIE

Încă din antichitate, Dobrogea era cunoscută pentru cultivarea viţei de vie. Vinul obţinut aici era, la acea vreme, unul dintre principalele produse care făceau obiectul schimburilor comerciale dintre populaţia autohtonă şi coloniile greceşti de pe malul Mării Negre. Mărturii scrise despre tradiţia producerii vinului la Murfatlar au fost lăsate şi de faimosul poet latin Publius Ovidius Naso, care a trăit în exil în cetatea Tomis în perioada 9 -17 d.C.

Denumirea de Murfatlar vine probabil de la Muruvet (om generos) apoi Muruvetli (om curajos, cu inima deschisa). Aceasta denumire s-a metamorfozat cu timpul in Murfat, apoi in Murfatlar- adica “urmasii lui Murfat.”

Nucleul a ceea ce urma să devină una dintre cele mai prestigioase podgorii din România a fost constituit în anul 1907, când au fost înfiinţate primele plantaţii viticole cu soiuri nobile vest-europene. In acel an au fost plantate primele soiuri de vie altoite Vest europene: Chardonnay, Pinot Gris si Pinot Noir, ca solutie de refacere dupa dezastrul filoxeric din 1884.

Alte momente importante pentru Murfatlar:

1936 - Institutul de Cercetari Agronomice al României (I.C.A.R.) realizeaza la Murfatlar primele

plantatii comparative cu diverse soiuri de vin.

1943 - Se infiinteaza Statiunea Experimentala Viti Vinicola Murfatlar. Gama de soiuri cultivate in

podgorie a fost largita cu soiuri valoroase precum Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Traminer Rose, Riesling Italian pentru vinuri albe si Cabernet Sauvignon si Merlot pentru vinuri rosii.

1955 - Podgoria este consolidata si extinsa la suprafata de 2100 hectare, prin infiintarea Întreprinderii de Stat Murfatlar. Treptat, vinurile produse aici s-au impus atât pe piata interna cât si pe cea externa, Întreprinderea de Stat Murfatlar devenind liderul producatorilor români de vin.

2000 - Administrarea exercitata de catre stat a podgoriei a durat pâna la sfârsitul anului când un grup

privat românesc a achizitionat pachetul de actiuni majoritar.

8

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

2004 Murfatlar Romania este cel mai important producator autohton de vinuri; detine cea mai mare suprafata exploatabila din Romania.

TEHNOLOGIE

Murfatlar Romania este un important investitor al industriei de profil. De la sectorul viticol pana la crame si liniile de imbuteliere, fiecare segment a fost supus unui proces de retehnologizare si modernizare, facand din Murfatlar Romania producatorul ce dispune de unul din cel mai modern si avansat suport tehnologic existent pe piata. Traditia si experienta sunt puse acum in valoare prin utilizarea celor mai moderne linii tehnologice de vinificare. Tehnologia folosita este adaptata fiecarui soi de vin. Momentul recoltarii strugurilor este stabilit stiintific in functie de tipul de vin ce se doreste obtinut, iar perioada de recoltare permite producerea in mod natural a intregii game de vinuri, de la cele albe seci la cele dulci. În septembrie 2002 Murfatlar a devenit prima societate viti-vinicola din România certificata conform standardului de calitate ISO 9001:2001 pentru sistemul de management al calitatii si pentru sistemul HACCP de asigurare a securitatii in domeniul alimentar. In iulie 2007 s-a facut trecerea la noul standard referitor la sistemul de siguranta al alimentului, ISO 22000:2005. Acest standard reprezinta trecerea de la standardul danez pentru sisteme de siguranta alimentului ( DS 3027 ) la ISO22000. Toate acestea au ca scop obtinerea unui produs autentic: VINUL DE MURFATLAR, cu insusirile si calitatile lui incontestabile.

PROFESIONALISM

Complexul viti-vinicol Murfatlar utilizează în prezent cele mai noi tehnologii de producere a vinului, capacitatea de stocare fiind mai mare de 400.000 hectolitri, una dintre cele mai mari din România. Cele două linii de îmbuteliere realizează circa 20 milioane sticle/an, din care o parte este reţinută pentru învechire în cinci vinoteci cu o capacitate de 3 milioane sticle. Vinul învechit are un rulaj anual de 10-15% şi este destinat pentru piaţa internă şi export. În cadrul complexului, există secţii de vinificaţie primară, echipate cu utilaje performante, instalaţii de filtrare a musturilor şi fermentare a acestora în regim termic controlat în recipienţi de oţel inoxidabil, precum şi în butoaie de stejar pentru partizi de vinuri deosebite. Momentul recoltării strugurilor este determinat pe baze riguros ştiinţifice, în urma unor investigaţii prealabile de laborator. Recoltarea este eşalonată în funcţie de soi şi tipul de vin, în perioada 10 septembrie - 31 octombrie, începând cu vinurile albe seci şi încheind cu vinurile dulci. Producţiile medii la hectar se situează între 20 şi 30 hl/ha pentru vinurile dulci şi 40 şi 80 hl/ha pentru vinurile seci şi demiseci. Tehnologiile specifice fiecărui soi şi tip de vin, începând cu vinificarea strugurilor, dirijarea şi controlul fermentaţiei, limpezirea, stabilizarea şi maturarea vinurilor, învechirea acestora în butoaie sau

9

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

sticle, fac parte dintr-un proces de elaborare ce are drept rezultat final obţinerea unui produs autentic, « Vinul de Murfatlar »

- piata, caracteristicile industriei, principalele forte care o guverneaza.

Romania este unul dintre cei mai mari producatori de vinuri din Uniunea Europeana. Chiar si in conditiile unui an slab (cum a fost 2012), productia locala a fost a sasea a in UE, fiind depasita doar de tari recunoscute international pentru vinurilor lor (Italia, Franta, Spania, Portugalia si Germania). In anul 2012, productia interna de vinuri s-a situat la cca 3,45 mil hl, mai mica cu 20% decat productia anului 2011. In acest an, pe fondul conditiilor climaterice favorabile, se asteapta chiar o supraproductie.

Piata vinului este una traditionalista si are o evolutie atipica fata de majoritatea pietelor. Este impartita intre 65-70% autoconsum si 30-35% imbuteliat. Valoarea pietei este estimata la cca 400 mil euro / an Romania se mentine in topul celor mai mari 10 consumatori de vin la nivel mondial , cu un consum de vin pe cap de locuitor de 24-25 litri/an. In perioada 2010 2012, datorita conjucturii economice si schimbarii comportamentului de cumparare, structura pietei de vin s-a modificat.

Astfel, s-a dezvoltat foarte mult categoria de vin vrac prin deschiderea retelelor de crame iar brandurile premium sunt in crestere, producatorii devenind foarte activi pe acest segment.

Conform ultimelor analize, in randul consumatorilor de vin, creste intensitatea consumului semnificativ vs. 2008, vinul ajungand sa se apropie de bere. Vinul se diferentiaza de celelalte categorii de bauturi fiind perceput ca o bautura curata, naturala, cu care oamenilor le place sa fie vazuti si unde produsele romanesti sunt de incredere. Desi vinurile demi-dulci si demi-seci raman in continuare segmentele cu volumele cele mai mari de vanzari se observa o tendinta de crestere a segmentului demisec in defavoarea celui demidulce.

In ultimii ani, calitatea pietei a crescut prin investitiile realizate in crame, podgorii, finantate prin accesarea fondurilor UE pentru reconversie. De asemenea, majoritatea jucatorilor de pe piata, beneficiaza de serviciile unor vinificatori experimentati.

O caracteristica a pietei din anii 2011 - 2012 o constituie faptul ca au fost inregistrate productii slabe. In acest context, preturile au crescut, si s-a creat o adancire a diferentelor intre segmentele pietei. Astfel, segmentul de mainsteam pe vinuri imbuteliate s-a comprimat, oamenii fiind fortati sa faca ori o alegere de calitate, ori o alegere de pret; segmentul economic aproape a disparut.

S-a intarit segmentul premium, consumatorul devenind din ce in mai pretentios.

10

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Un alt aspect de mentionat este ca au aparut in segmentul premium producatori noi, s-au lansat produse in serii limitate, cu concepte bine definite si distributie selectiva. Aceasta piata a devenit din ce in ce mai competitiva, datorita importurilor, datorita intensificarii concurentei, trend care obliga producatorii sa creasca calitatea si sa stabileasca un pret corect. Este o piata in care gasim produse “de imagine”, bine pozitionate, cu o profitabilitate mare.

Analizele arata insa ca Romania va avea anul acesta un record al ultimilor 3 ani din punct de vedere al productiei de struguri si de vin, estimand o crestere de cel putin 20% fata de 2012. Astfel, se estimeaza o revenire a segmentului economic.

De asemenea, se remarca o tendinta de specializare a produselor pe canale, pentru a satisface cat mai bine nevoile consumatorilor. Acestea sunt diferite incepand de la vie, productie, produs, ambalaj, pret si politica de pret

vinuri dedicate exclusiv sectorului Horeca

vinuri dedicate exlcusiv sectorului KA (Key Accounts)

vinuri vrac comercializate in reteaua de crame

Se remarca faptul ca vinul roze castiga teren. Acesta categorie era aproape inexistenta in urma cu cativa ani, insa in ultima perioada, au inceput sa atraga consumatorii si din ce in ce mai multi producatori lanseaza produse pe acest segment. Este un trend care a pornit din zona premium si care a devenit aspirational pt zona mainstream

Un factor important de luat in considerare in cadrul analizei pietei il constituie fiscalitatea. Astfel, bauturile alcoolice sunt purtatoare de acceize, care reprezinta o proportie insemnata din pretul final al produselor. Modificarile nivelului accizelor poate actiona in doua directii:

- modificarea pretului, care conduce la modificarea consumului si a structurii cererii (cresterea / scaderea sectorului economic al pietei, segregarea niselor de piata, etc); - orientarea consumatorilor catre alte bauturi alcoolice prin modificicare accizelor pentru categorii de bauturi. Astfel, reducerea accizei la bauturi fermentate linistite (BFL), altele decat vinuri si berea (implicit si a pretului acestor produe), poate conduce la o migrare a unei parti a consumatorilor de vin catre acest tip de bautura.

Murfatlar a urmarit in mod traditional oportunitatile pietei in vederea determinarii directiei de dezvoltare a portofoliului de produse, urmarind evolutia concurentei si a consumatorului. In calitate de leader, de cele mai multe ori a reusit sa modeleze piata, lansand noi concepte, noi produse, care au fost apreciate de consumatori, creand sau intarind astfel segmente de piata diferite.

11

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Principalii factori de succes ai industriei

Principalii factori de succes ai industriei, pot fi sintetizati astfel:

- pozitionarea produsului, prin promovare si politica de pret, pentru a se adresa cat mai bine segmentului tinta;

- utilizarea canalelor de distributie adaptate fiecarui produs;

- optimizarea capacitatii de productie, astfel incat sa fie atinsa economia de scala si implicit o reducere a costurilor

- flexibilitatea si capacitatea de adapatare la schimbarile neprevazute ale legislatiei

- conditiile climaterice, care pot afecta cantitatea si calitatea materiei prime disponibile.

Produsele si preturile, - strategia de piata

PRODUSE

Astazi, studiile de piata arata ca una din trei sticle vandute in Romania sunt produse de Murfatlar. Acest lucru a fost posibil datorita extinderii gamei sortimentale de la seci la dulci si de la albe la rosii. Structura sortimentala contine in proportie de 60% vinuri albe (Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Riesling Italian si Muscat Ottonel), in timp ce 40% sunt sortimente rosii (Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir si Feteasca Neagra). Suntem producatorul cu cea mai larga game de produse, acoperind toate segmentele de la albe la rosii si de la seci la dulci sau licoroase. Asa cum spune insusi sloganul manifestarii Eticheta calitatii prin excelenta Mondialul Vinurilor de la Bruxelles este, de 11 ani de cand se desfasoara, cea mai inalta autoritate in domeniu. Comisiile sale, compuse din cei mai renumiti specialisti ai lumii, aleg an de an cele mai bune vinuri la nivel mondial. O singura medalie obtinuta la Bruxelles constituie cea mai inalta distinctie pe care o poate primi un producator de vin. Murfatlar Romania a obtinut astfel de distinctii in fiecare an, din 2005 pana in prezent.

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2013

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay Leat 6500

2011

Au

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Cab. Sauv. & Fet. neagra Leat 6500 rose

2012

Au

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2012

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Sauvignon blanc Sec de Murfatlar

2011

Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

12

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

2011

     

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

M1 Syrah

2010

Au

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Lacrima lui Ovidiu 12

 

Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2009

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay Ferma Noua

2008

Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2008

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Rai Grande Reserve

2001

Au

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Muscat Ottonel "Vinoteca"

1990

Au

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Lacrima lui Ovidiu 5

 

Ag

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay "Ferma Noua"

2007

Ag

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Feteasca Neagra "3 Hectare"

2007

Ag

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Cabernet Sauvignon "Zestrea Murfatlar"

2007

Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2007

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay 3Hectare

2006

Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2006

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay 3 Hectare

2003

Au

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2005

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Rai de Murfatlar

2001

Au

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Lacrima lui Ovidiu 12

 

Au

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay 3 Hectare

2002

Ag

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Chardonnay Ferma Noua

2003

Ag

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Merlot

2004

Ag

Concursul Mondial de la Bruxelles

     

2003

S.C. MURFATLAR ROMANIA SA

Pinot Grigio

2002

Ag

13

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Pentru obtinerea unei acoperiri cat mai largi a consumatorilor de vin societatea a optat pentru realizarea unei game variate de produse, cuprinzand, pe total, in prezent cca. 200 de sortimente, atat pentru piata interna cat si pentru cea externa.

Principalele produse ale noastre sunt vinurile: produse si imbuteliate la origine de SC Murfatlar Romania SA, sunt in majoritate vinuri cu denumire de origine controlata (DOC), dar si vinuri cu indicatie geografica „Colinele Dobrogei" si vinuri de masa.

Prin politica de produs aplicata dorim satisfacerea permanenta a cerintelor clientului fata de produsele si serviciile oferite, prin:

Cresterea calitatii si sigurantei produsului finit prin asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru productia, depozitarea si imbutelierea vinurilor si bauturilor alcoolice distilate.

Castigarea increderii clientilor, prin indeplinirea in mod sistematic a cerintelor explicite si preintampinarea dorintelor acestora.

Cresterea competitivitatii prin imbunatatirea produselor si tehnologiilor existente.

Planificarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea durabila a sistemului de management

al

calitatii si al sigurantei alimentului.

Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor si constientizarea cu privire la rolul si importanta acestora in obtinerea calitatii si inocuitatii planificate a produselor finite.

Respectarea cerintelor de mediu si protejarea mediului inconjurator.

Actionarea in mod etic si responsabil in ceea ce priveste siguranta, sanatatea si bunastarea angajatilor si a partenerilor de afaceri.

Tratarea angajatilor, clientilor si partenerilor de afaceri in mod corect si cu onestitate

Un factor important al strategiei de produs il constituie brandingul. Astfel, pe langa brandul principa (MURFATLAR), pentru a ne diferentia in mintea consumatorului si a satisface cat mai bine nevoile acestora am creeat doua branduri-umbrela separate, branduri care au produse si servicii diferite:

Crama Murfatlar

M1. Crama Atelier

CRAMA MURFATLAR - Crama Murfatlar a aparut ca o oportunitate de piata in a-2-a jumatate a anului 2010. Conceptul

a fost construit in jurul brandului Murfatlar, care acum poate fi mai aproape de consumator prin intermediul vanzarii asistate de vin vrac in magazine proprii specializate. Constructia Crama Murfatlar presupune un parteneriat intre Murfatlar si investitori locali, parteneriat grevat de mai multe reguli:

Unitate de design

Unitate de comunicare

14

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Unitate de pret/promo/produse

Piata de vin la momentul lansarii conceptului pe partea de vin vrac era dominata de vinul de la producatori particulari, de crame mici cu produse obscure, dar si de 2 producatori mai mari Recas si Tohani. Astfel, nu exista nicio retea importanta la nivel regional sau national, increderea in astfel de magazine era destul de scazuta, iar calitatea produselor destul de slaba , preturile in general foarte mici, insa mai mari decat cele imbuteliate la PET iar cramele existente aveau notorietate si consum punctual in zona de proximitate.

In urma lansarii acestui concept, numarul de locatii a crescut repede astfel ca in cateva luni de la lansare s-a ajuns la peste 50 de crame iar in prezent sunt 105 crame in toata tara, impactul deschiderilor era din ce in ce mai mare, iar expertiza noastra devenea din ce in ce mai importanta. Cifra de afaceri a magazinelor a crescut constant pe masura ce vinurile si amplasarea deveneau mai notorii, iar cresterea portofoliului a adus si ea o cresterea a afacerii.

Pe masura ce Murfatlar a deschis din ce in ce mai multe locatii, segmentul de vin vrac a crescut, prin deschiderea din ce in ce mai multor crame, marirea agresivitatii conucrentei (Recas incepand sa investeasca in imaginea cramelor), iar segmentul de vanzare vin vrac incepe sa devina unul dinamic si sa ofere produse si servicii din ce in ce mai bune consumatorilor In cadrul acestor crame, Murfatlar vinde produse dedicate, care au devenit brandurile cramei. Astfel, pentru divesificarea portofoliului, au fost lansate aproape 20 de produse noi.

Preturile au fost structurate pe nivele in functie de brand, au fost introduse accesoriile de vin si ambalajele cadou, promotii de lansare. Au existat ajustari ale preturilor, in functie de evolutia pietei, dar si in functie de obiectivele noastre de pozitionare. De asemenea, pentru fidelizarea clientilor, au fost introduse cardurile de fideliatate cu acumulare de puncte.

Pentru perioada urmatoare, ne propunem extinderea gamei Colectia Murfatlar astfel incat sa acoperim foarte bine segmentul de pret mediu pe imbuteliat si sa avem inlocuitor pentru produsele clasice existente. De asemenea, se urmareste majorarea acoperirii pietei prin lansarea de crame si in orasele mai mici ale tarii si in orasele in care exista deja crame Murfatlar dar nu s-a ajuns la potentialul maxim de vanzare

M1. CRAMA ATELIER

In ultimii ani au aparut crame mici, axate pe produse premium, care au investit in vie, tehnologie si marketing (prin absorbtia unor fonduri structurale de la stat). Astfel, gasim pe piata din ce in ce mai multe vinuri exclusiviste, lansate in serie limitata, cu nume si etichete elaborate. Pe masura ce oferta de vinuri scumpe se diversifica consumatorii devin mai cunoscatori si mai exigenti

15

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Pe acest segment de piata, producatorii au parcele de vie dedicate vinurilor premium, se lanseaza produse noi, fiecare cu pozitionarea si personalitatea lui, vinurile sunt semnate de vinificatori de renume. De asemenea, se fac investitii in promovare: targuri, evenimente de lansare, degustari cu sommelieri, print (Vinul.ro), intalniri cu bloggeri etc, se utilizeaza noi canale de vanzare: magazine specializate, wine bar-uri, site-uri de profil (www.unvinpezi.ro)

Murftatlar a dorit sa intre pe acest segment de piata cu un brand nou, cu o identitate bazata pe valori si atribute proprii: “crama mica” din crama mare, unde se fac vinuri exclusiviste. Am ales parcelele selectionate, unde se asigura ingrijire speciala a strugurilor, recoltare manuala si selectarea boabelor. Toate vinurile sunt semnate de un oenolog de top, vinificate dupa tehnici speciale si invechite in baricuri de capacitate mica. Distributia este realizata in restaurante premium si superpremium, magazine specializate, delicaterii. Suntem inca la inceputul constructiei brandului M1.Crama Atelier, acumulam notorietate si perceptii bune, conform valorilor promise. Portofoliul este in formare, iar produsele si preturile sunt competitive si dispunem de un excelent element de diferentiere prin oenologul nostru. Distributia este inca regionala dar in extindere. Pentru viitor, ne propunem pentru acest brand dezvoltarea continua a portofoliului si largirea distributiei, lansarea unor game super premium. Vom aloca pentru atingerea obiectivelor un buget adecvat, se vor organiza prezentarea produselor saptamanal in principalele locatii horeca. degustari si asocieri culinare adresate consumatorilor finali, vizite/training/prezentare produse la Murfatlar cu ospatarii din locatii, asociere cu alte branduri sau locatii de lux. Consideram ca exista potential pentru acest brand care sa permita dublarea vanzarilor pt anul 2014.

MURFATLAR

In ceea ce priveste principalul nostru brand, am lansat o gama de vinuri demiseci dedicate Horeca (aug 2013): VELVET, care beneficiaza de un buget mare de listare si concurs de ospatari. De asemenea, am lansat o gama de vinuri seci si demiseci : SILK, dedicate KA si o colectie premium in gama Zestrea: Zestrea editie unica In iunie 2013 am lansat conceptul Murfatlar Gl’amour de rose, un brand umbrela sub care sa se regaseasca toate vinurile roze. Toate produsele au elemente comune din punct de vedere al ambalajului care dau identitate vizuala brandului. In 2014 intentionam sa intram cu un produs nou pe piata de vin dulce-demidulce, care sa atace puternic segmentul si sa atraga consumatorii tineri De asemenea, urmarim relansarea pe piata a vinurilor din segmentul economic: Eticheta Neagra si Babanu, care aduc dupa ele volume mari de vanzari si castigarea de noi piete pe export, cu potential mare de consumatori (China este una dintre ele, unde dorim sa intram cu produse dedicate).

16

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Vinurile produse de noi participa anual la majoritatea concursurilor internationale de vin si anual imbogatesc palmaresul medaliilor obtinute (peste 550 de medalii), concursuri precum Chardonnay du Monde, Muscat du Monde, AWC Viena, Japan Wine Challenge, Decanter World Wine Awards, IWSC, etc.

Incepand cu anul 2010, ne-am propus ca intr-o perioada de 5 ani sa crestem pretul mediu prin schimbarea mixului de produse, dezvoltarea Cramei Atelier (marirea portofoliului, largirea distributiei), extinderea retelei de magazine Crama Murfatlar, consolidarea brandului Murfatlar .

Cresterea pretului mediu a fost / va fi realizata gradual, astfel

Pret mediu pe sticla

Pret mediu pe sticla

RON fara TVA

Total

Total

2010

4.23

4.23

2011

4.76

4.76

2012

8.51

8.51

2013

11.85

11.85

2014

13.21

13.21

2015

2015
2015

14.56

14.56

In vederea sustinerii produselor noastre, am mai dezvoltat si o serie de activitati conexe.

TURISM LA MURFATLAR

Fie ca este facut de placere sau din interes profesional, un tur al Complexului Viti Vinicol Murfatlar ar fi incomplet fara vizitarea Muzeului Viei si Vinului, a Punctului Turistic si a Salilor de Degustare.

Muzeul Viei si Vinului Muzeul Viei si Vinului a fost infiintat in anul 1970 sub patronajul Muzeului National de Istorie si Arheologie din Constanta. Obiectele ce se afla in patrimoniul acestuia atesta practicarea viticulturii pe teritoriul Dobrogei de peste 2500 de ani. În muzeu sunt expuse piese valoroase, de la amforele din antichitate in care negustorii transportau si depozitau vinul pâna la teascurile din lemn utilizate in Evul Mediu.

17

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Punctul Turistic

Construit pe doua nivele in mijlocul plantatiilor, dupa un proiect care are la baza elemente ale arhitecturii populare dobrogene, Punctul Turistic Murfatlar este vizitat anual de mii de turisti români si straini. An de an, turistii sunt atrasi aici de 4 tentatii: posibilitatea de a degusta intreaga gama de vinuri si alte produse vinicole obtinute la Murfatlar, oferta de produse gastronomice traditionale de cea mai inalta calitate - incluzând mâncarurile traditionale specifice Dobrogei, ambianta naturala si panorama peisajului ce pot fi contemplate de pe terasa Punctului Turistic precum si programul folcloric sustinut de ansamblul artistic “Murfatlar”.

Salile de Degustare Unul dintre principalele puncte de atractie ale unei vizite la Murfatlar il constituie Degustarea, care se poate desfasura fie in incinta Punctului Turistic, fie intr-una din cele doua Sali de Degustare special amenajate in imediata apropiere a Muzeului Viei si Vinului. În timpul Degustarii, sub atenta indrumare a specialistilor nostri, turistii au posibilitatea sa savureze o gama reprezentativa de vinuri si produse din vin Murfatlar intr-un decor specific dobrogean.

- competitia, avantajul competitiv al societatii

Piata locala a vinului este estimata la 400 de milioane de euro, cei mai importanti producatori fiind Murfatlar, Vincon, Cotnari si Jidvei; Cotele de piata detinute de fiecare producator important de vinuri pe piata locala, se prezinta

astfel:

VOLUME % SHARE

VOLUME % SHARE

VOLUME % SHARE

WINE

Aug-Sep 2013

Aug-Sep 2013

MURFATLAR

16.8

16.8

COTNARI

6.7

6.7

JIDVEI

5.2

5.2

VINCON

12.3

12.3

TOHANI

2.4

2.4

CRAMELE RECAS

CRAMELE RECAS
CRAMELE RECAS

1.5

1.5

18

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Fiecare jucator pe aceasta piata se diferentiaza de ceilalti, de cele mai multe ori prin brand (ambalaj, promovare, canale de distributie), prin produsul vandut (vinul fiind diferit in functie de zona viticola unde de unde au fost culesi strugurii). Astfel, Cotnari afirma ca este singurul producator de vinuri exclusiv din soiuri romanesti, Jidvei se diferentiaza prin vinurile albe, Tohani prin vinurile rosii. Ca leader de piata, avem avantajul ca o putem forma, putand aduce noi produse, promovate si create pentru segmente bine definite ale pietei. De asemenea, posibilitatea de a produce o gama larga de produse, ne permite sa raspundem imediat si eficient oricarei inovatii aduse de catre concurenta.

- productia

Complexul viti-vinicol Murfatlar utilizează în prezent cele mai noi tehnologii de producere a vinului, capacitatea de stocare fiind mai mare de 430.000 hectolitri, una dintre cele mai mari din România. Cele două linii de îmbuteliere realizează circa 20 milioane sticle/an, din care o parte este reţinută pentru învechire în cinci vinoteci cu o capacitate de 3 milioane sticle.

În cadrul complexului, există secţii de vinificaţie primară, echipate cu utilaje performante, instalaţii de filtrare a musturilor şi fermentare a acestora în regim termic controlat în recipienţi de oţel inoxidabil, precum şi în butoaie de stejar pentru partizi de vinuri deosebite. Momentul recoltării strugurilor este determinat pe baze riguros ştiinţifice, în urma unor investigaţii prealabile de laborator. Recoltarea este eşalonată în funcţie de soi şi tipul de vin, în perioada 10 septembrie - 31 octombrie, începând cu vinurile albe seci şi încheind cu vinurile dulci. Producţiile medii la hectar se situează între 20 şi 30 hl/ha pentru vinurile dulci şi 40 şi 80 hl/ha pentru vinurile seci şi demiseci. Tehnologiile specifice fiecărui soi şi tip de vin, începând cu vinificarea strugurilor, dirijarea şi controlul fermentaţiei, limpezirea, stabilizarea şi maturarea vinurilor, învechirea acestora în butoaie sau sticle, fac parte dintr-un proces de elaborare ce are drept rezultat final obţinerea unui produs autentic, « Vinul de Murfatlar », cu calităţi şi însuşiri deosebite. SC. Murfatlar Romania S.A. functioneaza cu un sistem integrat de management calitate - management siguranta alimentului, care reprezinta o abordare manageriala logica si sistematica, ceea ce permite decizii strategice si operationale optime, care iau în considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a unei organizatii, atât din punct de vedere al calitatii cât si al sigurantei si igienei alimentare si demonstreaza capacitatea companiei de a produce "calitate” In ceea ce priveste investitiile, SC MURFATLAR ROMANIA SA a finalizat in luna septembrie 2004 proiectul “Modernizarea si retehnologizarea masinilor si echipamentelor de vinificatie inclusiv marketingul vinului”. Acest proiect a fost contractat cu Agentia SAPARD in cadrul Masurii 1.1 “Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole”. Valoarea totala eligibila a proiectului a fost de aprox 2 milioane euro. SC MURFATLAR ROMANIA SA a finalizat in cursul anului 2007 cel de-al doilea proiect SAPARD “Modernizarea si retehnologizarea masinilor si echipamentelor de vinificatie inclusiv marketingului vinului la Basarabi (judetul Constanta) – faza 2”. Acest proiect a fost contractat cu

19

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Agentia SAPARD in cadrul Masurii 1.1 “Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole” in luna martie 2006. Valoarea totala eligibila a proiectului a fost tot de aprox 2 milioane euro.

In anul 2009 investitiile au continuat in vederea maririi capacitatii de stocare a vinului, care au constat in dotarea cu 85 de bazine inox de 50000 litri fiecare si 58 de bazine de 70000 litri fiecare la Sectia de Vinuri Albe si 27 de bazine de 40000 litri la sectia de Vinuri Rosii. In vederea cresterii calitatii produselor prin performantele tehnologice S.C. MURFATLAR ROMANIA S.A. isi asigura un proces de modernizare continuu. Produsele sunt analizate pe parcursul procesului tehnologic in laboratoare specializate, prevazute cu spatii distincte pentru: analize fizico-chimice si organoleptice, analize microbiologice, preparare medii, balante, spalare sticlarie, depozit reactivi chimici si sticlarie, biblioteca-birou. Laboratorul este dotat in urma modernizarii prevazute, cu aparate moderne, la nivelul tehnicii actuale, care sa asigure rezultate eficiente si in termene cat mai reduse. Solurile sunt usoare, permeabile, cu regim termic favorabil, avand suport calcaros cu elemente nutritive necesare dezvoltarii normale a vitei de vie. Climat:continental-excesiv, cu veri foarte calduroase, toamne lungi si insorite, cu un regim pluviometric deficitar (sub 400 mm anual), repartizat in special primavara (aprilie-mai) si toamna (noiembrie-decembrie). Aceste conditii asigura o maturare uniforma si supramaturarea strugurilor, cu posibilitatea destul de frecventa de aparitie a atacului de mucegai nobil fenomen similarcu cele din podgoriile cunoscute in obtinerea vinurilor dulci naturale (Sauternes, Tokay, Marsala, Crimeea). Strugurii: intreaga suprafata este inclusa in arealul cu denumire de origine controlata Murfatlar, fiind cultivata cu soiuri albe in proportie de 70% (Riesling Italian, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Muscat Ottonel, Tamaioasa Romaneasca, Traminer, Feteasca Alba, Feteasca Regala, Cramposie) si soiuri rosii (Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Feteasca Neagra). Intregul proces de productie ce se desfasoara la S.C. Murfatlar Romania S.A. este realizat intr- un sistem integrat de management al calitatii si sigurantei alimentului implementat si mentinut confom cerintelor ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 si International Food Standard IFS vers. 5 :2007 . Standardul ISO 9001:2008 cuprinde cerinte referitoare la diverse procese desfasurate in cadrul organizatiei (cum ar fi procesele de: proiectare, marketing, productie, furnizarea de servicii, desfacere, aprovizionare, tratarea neconformitatilor, etc.). Standardul ISO 22000 : 2005 integreaza pricipiile HACCP si etapele de aplicare elaborate de Comisia Codex Alimentarius. Prin intermediul cerintelor auditabile, acest standard comina planul HACCP cu programele preliminare, programele preliminare operationale cu gidul de buna practica de productie. In urma analizei modului cum fiecare cerinta a standardului ISO 9001:2008 si ISO 22000 :

2005 este respectata de organizatie sunt stabilite o serie de reguli/norme de buna practica, formand asa numita "documentatie a sistemului de management al calitatii si siguratei alimentului" - Manualul calitatii si sigurantei alimentului, Ghidul de bune practice de productie, Programe prelimiare,

20

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Programe preliminare operationale, proceduri, fise de post, formulare, referentiale, instructiuni specifice, s.a. Prin implementarea cerintelor cerute de International Food Standard au fost aprofundate si dezvoltate programele preliminare (cerinte legate de infrastructura, mediul de lucru, igiena personalului, etc.) Principalul avantaj al unui sistem integrat de managemant al calitatii si sigurantei alimentului ( ISO 9001 ; ISO 22000 ; IFS ) este gradul maxim de control a activitatii generale a companiei - o mai

eficienta si eficace planificare, organizare, coordonare, control si evaluare a tuturor proceselor din companie. Pentru obţinerea vinurilor de calitate, un rol determinant il are oenologul, respectiv persoana

Cunoştinţele

practice şi teoretice ii permit unui oenolog să-si asume intreaga responsabilitate in vinificarea corectă şi completă a vinurilor, să facă analize de profunzime asupra calităţii strugurilor şi a vinului obţinut şi, bineinţeles să evalueze corect aceste analize. Societatea are un singur oenolog şi fluctuaţia a remarcat numărul mic de persoane cu această specializare, atat la nivel naţional, cat şi international. In diferite perioade, societatea a recrutat oenologi din diferite ţări (Australia,Franţa), iar pentru aprecierea calităţii vinurilor, majoritatea persoanelor implicate in managementul activităţii de bază au participat la cursuri organizate de Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din Romania (ADAR) şi au obţinut “certificat de degustător autorizat”.

ale carei cunostinţe ştiinţifice sunt recunoscute printr-o diploma care ii atesta calitatea

Procesele de fabricatie, competentele noastre si resursele de care dispunem asigura producerea urmatoarelor game de produse:

- vin alb

- vin rosu

- vin licoros

- aperitiv pe baza de vin

- vinars

- bauturi spirtuoase

- bauturi fermentate linistite

- bere 4%

- bere vrac 15%

- bere Cetera 8%

In cazul principalei game de produse ale societatii (vinuri), capactiatea de productie este de 29.200.000 l. In ultimii ani, aceasta capacitate a fost utilizata partial (astfel, in 2010 si 2011 a fost utilizata in proportie de 92%, respectiv 62%). Cca 1 mil de l din productia anului 2012 ( total cca 18 mil l), a fost vanduta la export.

21

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Capacitatea de productie a societatii, in functie de criteriile prezentate mai jos, impreuna cu operatiunile care se desfasoara pentru fiecare tip de produse, se prezinta astfel:

VINURI ALBE

 

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Receptie cantitativa struguri

2

poduri - bascula

15t/cantarire

Desciorchinare-Zdrobire

desciorchinatoare zdrobitoare tip Toffola cu 4 valturi

3

40t/h

3

buncare de recptie cu snec

 

Scurgere must

prese pneumatice discontinui tip Willmes

4

50t/h

prese pneumatice discontinui tip DellaToffola

2

80t/h

Presare mustuiala

prese pneumatice discontinui tip Willmes

4

50t/h

prese pneumatice discontinui tip DellaToffola

2

80t/h

 

filtre rotative cu vid tip Padovan cu suprafata filtranta: 20 mp

2

250

- 400 ht/h

Filtrare cu vacuum a burbei

filtru rotativ cu vid de tip Velo cu suprafata filtranta: 40 mp

1

500

- 650 ht/h

1

filtru rotativ cu vid de tip Della

marimea vidului:

Toffola cu suprafata filtranta: 40mp

0,6 bar

aparatura de laborator

 
 

pompa cu surub tip PS-50

150

ht/h

Pritoc prematur

pompe Toffola

200

- 300 ht/h

Separarea centrifugala a vinului nou

2

separatoare centrifugale

20

- 60 ht/h

Filtrare tangentiala

filtru tangential Padovan

100

- 1 200 ht/h

 

instalatie de refrigerare in flux continuu de tip Cadalpe

50

- 100 ht/h

Refrigerarea vinului nou

filtru aluvionar Filtrox

100

- 150 ht/h

filtru cu placi

100

ht/h

Filtrarea in flux continuu

filtru aluvionar

40

- 50 ht/h

22

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

PRODUSE INTERMEDIARE

OPERATIA

 

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Separarea centrifugala a produselor intermediare

2

separatoare centrifugale

20

- 60 ht/h

Filtrare tangentiala

filtru tangential Padovan

100

- 1 200 ht/h

Refrigerarea produselor intermediare

instalatie de refrigerare in flux continuu de tip Cadalpe

50

- 100 ht/h

filtru aluvionar Filtrox

100

- 150 ht/h

 

filtru cu placi

100

ht/h

Filtrarea in flux continuu

filtru aluvionar

40

- 50 ht/h

VINURI ROSII

OPERATIA

 

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Receptie cantitativa struguri

2

poduri - bascula stabile

15t/cantarire

Desciorchinare-zdrobire si pompare mustuiala

desciorchinatoare - zdrobitoare tip Toffola cu 4 valturi

2

40t/h

2

buncare de receptie cu snec

 
 

prese continui

100

ht/h si

Presare si evacuare tescovina

presa discontinua

randament 60-70%

Pompe

 

snec transportor

 
 

pompa cu surub tip PS-50; PS-80

300

-500 htl/h

Pritoc prematur

pompa centrifuga cu debit

250

ht/h

pompa cu piston cu debit

30

- 500 ht/h

Separare centrifugala

filtru separator

50

ht/h

Filtrare tangentiala

filtru tangential Padovan

100

- 1 200 ht/h

Refrigerarea vinului nou

instalatie de refrigerare in flux continuu de tip Cadalpe

50

-100 ht/h

filtru aluvionar Filtrox

100

- 150 ht/h

filtru cu placi

100

ht/h

Filtrarea in flux continuu

filtru aluvionar

40

- 50 ht/h

23

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

BAUTURI ALCOOLICE DISTILATE

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Filtrare tangentiala

filtru tangential Padovan

100

- 1 200 ht/h

Refrigerarea bauturii alcoolice distilate

instalatie de refrigerare in flux continuu de tip Cadalpe

50

-100 ht/h

filtru aluvionar Filtrox

100

- 150 ht/h

filtru cu placi

100

ht/h

Filtrarea in flux continuu

filtru aluvionar

40

- 50 ht/h

CAPACITATEA

MAXIMA

IMBUTELIERE

IN

24

H

PENTRU

VIN,

PRODUSE

INTERMEDIARE SAU BAUTURI ALCOOLICE DISTILATE:

LINIA ALFATEK: 6000 st/h echivalent 0.75l respectiv 144000 st in 24h

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

 

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Clatire sticle

Masina de spalat sticle Procomac

6000

st/h

Umplere/dopuire sticle

Monobloc umplere/dopuire Alfateck

6000

st/h

Capisonare

Masina de capisonare Nortan

7000

st/h

Capsulare

Masina de aplicat capsule pilpher proof

6000

st/h

Etichetare

Masina de etichetare Bertolaso

7000

st/h

Aplicare holograme

Masina de aplicare holograme liniara - Italia

7000

st/h

Baxare

Sistem de baxare automata cu 2 brate Maillis

7000

st/h

Lotizare

Imprimanta cu cerneala Domino

7000

st/h

Paletizare

Sistem de paletizare si infoliere Maillis

7000

st/h

LINIA ALFATEK: 4000 st/h echivalent 0.7l respectiv 96000 st in 24h pentru imbuteliere bauturile alcoolice distillate ce se dopuiesc cu bar-top

24

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

 

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Clatire sticle

Masina de spalat sticle Procomac

6000

st/h

Umplere sticle

Monobloc umplere/dopuire Alfateck

6000

st/h

Dopuire

Masina de aplicat bar-top Bertolaso

4000

st/h

Capisonare

Masina de capisonare Nortan

7000

st/h

Capsulare

Masina de aplicat capsule pilpher proof

6000

st/h

Etichetare

Masina de etichetare Bertolaso

7000

st/h

Aplicare holograme

Masina de aplicare holograme liniara - Italia

7000

st/h

Baxare

Sistem de baxare automata cu 2 brate Maillis

7000

st/h

Lotizare

Imprimanta cu cerneala Domino

7000

st/h

Paletizare

Sistem de paletizare si infoliere Maillis

7000

st/h

LINIA BERTOLASO: 7000 st/h echivalent 0.75l, respectiv 168000 st in 24h

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

 

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Clatire/Umplere/Dopuire

Monobloc de spalare/umplere/dopuire/capsulare pp Bertolaso

7000

st/h

Capisonare

Masina de capisonare Nortan

7000

st/h

Etichetare

Masina de etichetare Axtra

7000

st/h

Aplicare holograme

Masina de aplicare holograme liniara - Italia

7000

st/h

Baxare

Sistem de baxare automata Maillis

7000

st/h

Lotizare

Imprimanta Kompatto

7000

st/h

Paletizare

Sistem de paletizare si infoliere Maillis

7000

st/h

25

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

LINIA BERTOLASO: 4000 st/h echivalent 0.7l, respectiv 96000 st in 24h pentru imbutelire vin spumant, spumos, petian, perlant

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

 

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Clatire/Umplere

Monobloc de spalare/umplere/dopuire/capsulare pp Bertolaso

7000

st/h

Aplicare cosulete

Masina de aplicare cosulete Nortan

4000

st/h

Aplicare capsuloane

Masina de aplicare capsuloane Nortan

4000

st/h

Capisonare

Masina de capisonare Nortan

7000

st/h

Etichetare

Masina de etichetare Axtra

7000

st/h

Aplicare holograme

Masina de aplicare holograme liniara - Italia

7000

st/h

Baxare

Sistem de baxare automata Maillis

7000

st/h

Lotizare

Imprimanta Kompatto

7000

st/h

Paletizare

Sistem de paletizare si infoliere Maillis

7000

st/h

LINIA BABANU 3L: 167 st de 3L /h, respectiv 4008 st 3L in 24h

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

 

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Clatire

Instalatie de clatire sticle “Babanu 3l”

 

Umplere

Masina de umplere cu 2 capete “Babanu 3l”

100

st/h

Dopuire/Roluire

Masina de roluire Babanu

100

st/h

Etichetare

Masina de etichetare autocolant Eticap

2000 st/h

Baxare

Manuala

100

st/h

Lotizare

Manuala

100

st/h

Paletizare

Manuala

100

st/h

LINIA PET AVE: 1800 st de 2L /h, respectiv 43200 st de 2L in 24h

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE

CAPACITATI DE

26

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

 

(instalatii, utilaje)

 

PRODUCTIE

Formare butelii PET

Masina de umflare Pet Bailong

1800

st/h

Umplere/Dopuire

Masina de umplere/dopuire AVE

1800

st/h

Etichetare

Masina de etichetare AVE

1800

st/h

Lotizare

Imprimanta Videojet

1800

st/h

Baxare

Manuala

1800

st/h

Paletizare

Manuala

1800

st/h

LINIA BAG IN BOX: 100 bag in box /h, respectiv 2400 bib /24h

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

 

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Umplere

Masina de umplere bag in box Oettel

100

gag in box/h

Baxare

Manuala

100

gag in box/h

Lotizare

Manuala

100

gag in box/h

Paletizare

Masina de infoliere MJ Mailis

1000

gag in box/h

LINIA MBF:

1000 sticle echivelnt 0.25L /h, respectiv 24000 st echivalent 0.25l /24h

 

OPERATIA

MIJLOACE UTILIZATE (instalatii, utilaje)

CAPACITATI DE PRODUCTIE

Clatire sticle

 

Monobloc MBF cu 9 capete de clatire

1000st/h

Umplere/Dopuire

 

Monobloc MBF cu 9 capete de umplere

1000st/h

Etichetare

 

Masina de etichetare MBF

1000st/h

Baxare

Manuala

1000st/h

Lotizare

Manuala

1000st/h

Paletizare

 

Masina de infoliere MJ Mailis

1000st/h

III. CAPACITATEA TEHNOLOGICA DE PRODUCTIE A SECTIEI IMBUTELIERE /AN

LINIA ALFATEK avand o capacitate de 6000 st/h echivalent 0.75l este prognozata a lucra 180 zile /12 ore/zi inregistrand o productie de 12960000 st/an

27

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

LINIA BERTOLASO: avand o capacitate de

6000 st/h echivalent 0.75l, prognozata a lucra

180 zile /12 ore/zi inregistrand o productie de 12960000 st/an

LINIA BABANU 3L: avand o capacitate de 100 st de 3L /h, este prognozata a lucra 180 zile /12 ore/zi inregistrand o productie de 216000 st/an

LINIA PET AVE: avand o capacitate de 1800 st de 2L /h, este prognozata a lucra 180 zile /12 ore/zi inregistrand o productie de 3888000 st/an

LINIA BAG IN BOX: avand o capacitate de 100 bag in box /h, este prognozata a lucra 180 zile /12 ore/zi inregistrand o productie de 216000 bag in box/an

LINIA MBF: avand o capacitate de 1000 sticle echivalent 0.25L /h, , este prognozata a lucra

180 zile /12 ore/zi inregistrand o productie de 2160000 st/an

Resurse umane

La data de referinta a planului, societatea dispune de un numar de 215 angajati, structurati astfel:

 

Nr.

 

Denumire departament

Pozitii

%

Conducere/Consult ext/Bugete

8

3,7%

RU+MED

4

1,9%

PR

2

0,9%

Investitii/Mijloace fixe

2

0,9%

Logistica

23

10,7%

Aprovizionare/Vanzari

4

1,9%

Economic

10

4,7%

Paza

15

7,0%

ITC

2

0,9%

Calitate

10

4,7%

Vinicol/Diverse vinicol

135

62,8%

Total

215

100,0%

In functie de tipul de personal (productiv, indirect productiv, etc), situatia se prezinta astfel:

Descriere personal

Nr.Pozitii

Nr.Pozitii

Direct productivi (SVN+SIM)

112

52,09%

Indirect productivi (RUT)

18

8,37%

Suport

85

39,53%

Total

215

100,00%

28

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Se poate remarca faptul ca doar o mica parte a personalului este indirect productiv, restul fiind antrenat in activitatea de productie si sustinerea acesteia.

Din punctul de vedere al studiilor, situatia se prezinta astfel:

Descriere personal

Nr.Pozitii

%

Studii superioare

64

29,8%

Scoala profesionala

7

3,3%

Liceu

130

60,5%

Scoala generala

14

6,5%

Total

215

100,0%

Cea mai mare parte a personalului are studii medii (scoala profesionala sau liceu), fapt ce corespunde cu necesitatile activitatii societatii. Se remarca totusi numarul destul de mare de personal cu studii superioare, care asigura partea de management si o buna parte a suportului necesar desfasurarii in conditii optime a activitatii. Salariul mediu a fost de de 1.588 lei/angajat.

Consideram astfel ca dispunem de o resursa umana adecvata activitatii noastre, care detine specializarile si studiile necesare asigurarii bunei functionari a companiei.

- furnizori

Pentru obtinerea produselor sale, societatea utilizeaza urmatoarele materii prime principale:

- struguri

- alcool alimentar (alcool etilic de origine agricola, rachiu de cereale, distilat de cereale)

- amestec de fermentare, siropuri aromatizate, agenti de limpezire, etc

De asemenea, sunt achizitionate cantitati importante de consumabile necesare desfasurarii activitatii productive (butoaie, etichete, cutii, sticle, pet-uri, filtre, etc)

Principala materie prima utilizata in procesele tehnologice ale societatii o reprezinta strugurii. Pentru asigurarea necesarului de struguri principalul furnizor este SC COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL, societate ce acopera peste 90% din cantitatea de struguri prelucrata de SC MURFATLAR ROMANIA SA. Cea mai mare parte din materia prima livrata provine din podgoriile situate in Murfatlar devenite proprietatea SC COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL ca urmare a fuziunii prin absorbtie de la SC FERMELE MURFATLAR SA. Incepand cu anul 2013, avand in vedere nevoile crescute de materie prima struguri, COMPANIA DE

29

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

SUPRAVEGEHRE IG SRL a intermediat si achizitionarea acesteia si de la alti furnizori de pe piata interna si externa, urmand sa indeplineasca acelasi rol si pe perioada de reorganizare a societatii.

Intre parti au fost incheiate urmatoarele contracte:

a. contract nr. 1/01.08.2012 - avand ca obiect 200.000 hl. vin vrac

b. contract nr. 2/01.08.2012 avand ca obiect 50.000 hl must suprasulfitat

c. contract nr. 104/01.02.2013 avand ca obiect sirop glucoza si malt macinat si fiert

d. contract nr. 562/12.08.2013 avand ca obiect 90.000 tone sirop aromatizat

e. contract nr. 41/20.01.2014 avand ca obiect 300.000 tone cariopse

De asemenea, conform contractului din data de 01.02.2007 si actele aditionale aferente, SC Fermele Murfatlar absorbita de catre COMPANIA DE SUPRAVEGEHRE IG SRL , asigura si serviciile anexe agriculturii (stropire, pregatire teren, taiere vie, etc) si activitatile de manipulare in vederea exploatarii eficiente a plantatiei viticole a societatii.

O parte importanta a produsului final o constituie ambalajul, care sustine politica de

promovare si pozitionarea vinului.

Cu toti furnizorii mentionati mai jos avem relatii comerciale indelungate, chiar de la infiintarea

societatii Murfatlar Romania, putem spune ca sunt parteneri comerciali traditionali, care ne furnizeaza materialele necesare pentru imbutelierea vinurilor. Si in viitor achizitiile vor fi cel putin la nivelul anual de pana acum si deja am facut demersurile necesare pentru prelungirea contractelor.

Ambalajele din carton sunt asigurate de Rondocarton, buteliile de sticla necesare ambalarii productiei sunt asigurate de catre TC Rom Glass, dopurile, capsulele din plastic, etc, sunt asigurate de catre Comagrimpex B&B, iar etichetele sunt realizate de catre Sunimprof.

In vederea asigurarii unei prezentari cat mai bune a produselor, serviciile de mercantizare,

consultanta, promovare si publicitate in reteaua de magazine ale societatii ("Cramele Murfatlar"), in

contractele de distributie incheiate de catre societate se prevede ca acestea sunt

distribuitori.

asigurate de catre

In vederea optimizarii consturilor de distributie, societatea, impreuna cu distribuitorii sai in calitate de beneficiari, are incheiat un contract de prestari servicii cu OTZ Central SRL (in calitate de prestator), prin care prestatorul asigura transportul produselor vandute de aceste societati.

.

30

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

- clienti

Clientul nostru final este consumatorul de vin. Pentru ca produsele noastre sa ajunga la acesta, utilizam mai multe canale de distributie, fiecare cu produsele dedicate (dupa cum a fost prezentat anterior). Distribuitorii nostrii sunt francizatii din reteaua "Cramele Murfatlar", supermarketuri, Key accounts, societati din Horeca.

de

distributie incheiat cu Genmarco Industry. Pe piata externa, produsele sunt livrate pe baza unor

comenzi ferme primite direct de la clienti.

Pe piata interna, vanzarea produselor noastre este realizata conform contractului cadru

- situatia societatii la data propunerii planului de reorganizare.

Aspecte juridice

Inregistrarea companiei

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. : J13/2190/2002, CUI 14940805. Sediul social se afla in localitatea Murfatlar, jud Constanta. La data realizarii planului de reorganizare, activitatea societatii este condusa de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, prezentati in capitolele anterioare.

Litigii

In urma procesului verbal de contestare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare incheiat la data de 14.05.2012, s-a dispus retunarea de catre societate a sumei de 3.479.332,77 lei reprezentand subventii utilizate necorespunzator. Impotriva acestui proces verbal, societatea a formulat contestatie, care a fost respinsa de catre APDRP prin decizia 19780/18.07.2012. Ulterior, prin Decizia nr. 1732/02.04.2014, ICCJ a solutionat irevocabil litigiul privind aceasta creanta in favoarea APDRP, respingand recursul declarat de S.C. „Murfatlar România” S.A. prin administrator judiciar Fair & Full Insolvency Consulting IPURL împotriva sentintei civile nr. 196/CA din 29 mai 2013 a Curtii de Apel Constanta Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. Societatea va promova in termenul legal insa toate caile extraordinare de atac, astfel incat, pana la solutionarea acestora, societatea nu va face plati.

31

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Contracte de leasing financiar

La data de referinta a planului, se aflau in derulare 31 de contracte de leasing financiar pentru echipamente necesare procesului de productie. Dintre acestea, 30 sunt incheiate cu Eurial Leasing IFN, iar 1 contract este realizat impreuna cu Atlas Copco Customer Finance AB. De asemenea, societatea a achizitionat in leasing (operational) un numar de 21 autoturisme, finantate de Capital Fleet Services.

Situatia sintetica a acestor contracte este prezentata in continuare:

DENUMIRE

NR/ DATA

TIP CTR.

OBIECTUL CONTRACTULUI

1 EURIAL

22907

/

leasing

mitsubishi lancer 2.0 invite

LEASING IFN

21.11.2007

financiar

SA

2 EURIAL

22617

/

leasing

vitrine frigorifice pentru vin eurocave S264 =

LEASING IFN

05.11.2007

financiar

200 buc

SA

3 EURIAL

26012

/

leasing

LINIE IMBUTELIERE VIN

LEASING IFN

15.07.2008

financiar

SA

4 EURIAL

26013

leasing

LINIE DE AMBALARE STICLE DE VIN IN CUTII DE CARTON-MJ MAILLIS

LEASING IFN

/15.07.2008

financiar

SA

 

5 EURIAL

26019

/

leasing

ECHIPAMENT RACIRE CLIMAVENETA -

LEASING IFN

15.07.2008

financiar

CONFORM SPECIFICATIEI

SA

6 EURIAL

26020

/

leasing

1*MASINA DE SULFAT PET FULL

LEASING IFN

15.07.2008

financiar

AUTOMAT NISSEI-CONFORM SPECIFICATIEI

SA

7 EURIAL

26058

/

leasing

2*ELECTROSTIVUITOR KOMATU FB15M-

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

2R / 2*ELECTROSTIVUITOR KOMATU

SA

FB15M-2R

8 EURIAL

26059

/

leasing

2 * TRANSPALETA ELECTRICA

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

KOMATSU MWP16-1R / 1* TRANSPALETA ELECTRICA KOMATSU MWP16 -1R

SA

9 EURIAL

26062

/

leasing

1 * ORIENTATOR DOPURI BERTOLASO

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

/1* ELEVATOR CU BANDA EMN 3500/550 /1* ELEVATOR CU BANDA EMN 3500 /550 /1*KIT ADAPTARE DIMENSIONALA

SA

 

32

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

10 EURIAL

26063

/

leasing

1 * STELAJE PORT PALETI DRIVE IN 243 -

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

FURNIZOR RASTEROM

SA

11 EURIAL

26064

/

leasing

2* USA INDUSTRIALA TIP RULOU

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

DECOTHERM /4* PLATFORMA DE INCARCARE TIP KBS

SA

12 EURIAL

26065

/

leasing

1* BUNCAR PRIMIRE STRUGURI PIM CU

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

JGHEAB PENTRU FILTRARE -MARCA PIM

SA

13 EURIAL

26066

/

leasing

10*REZERVOR STOCARE VIN PIM

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

SA

14 EURIAL

26067

/

leasing

1* ANALIZOR WINESCAN FLEX FOSS--

LEASING IFN

18.07.2008

financiar

Furnizor FOSS ANALYTICAL A/S cu sediul in Danemarca

SA

15 EURIAL

26076

/

leasing

1 * POMPA DOZATOARE CU

LEASING IFN

21.07.2008

financiar

DIAFRAGMA GRUNDFOS ALLDOS-Serie sasiu

SA

16 EURIAL

26507

/

leasing

imobil situat in orasul Murfatlar,str.Calea

LEASING IFN

15.08.2008

financiar

Bucuresti nr. 19,jud.Constanta,cu numarul cadastral 143,compus din teren in suprafata de 3.103,34mp, din categoria de folosinta curti constructii si constructia edificata pe acest teren- "Popas turistic" co o suprafata construita la sol de 638,60mp.

SA

17 EURIAL

27367

/

leasing

1*APARAT DE DISTILARE PENTRU

LEASING IFN

19.11.2008

financiar

DETERMINAREA ALCOOLULUI SI ACIDITATII VOLATILE IN VIN

SA

18 EURIAL

27368

/

leasing

1*ECHIPAMENT DE MARCARE LASER

LEASING IFN

19.11.2008

financiar

DOMINO S 100,1*ECHIPAMENT DE MARCARE CU CERNEALA DOMINO C7

SA

19 EURIAL

28242

/

leasing

20

* REZERVOR STOCARE VIN V = 50 MC

LEASING IFN

02.06.2009

financiar

 

SA

20 EURIAL

28243

/

leasing

20

* REZERVOR STOCARE VIN V = 50 MC

LEASING IFN

02.06.2009

financiar

 

SA

21 EURIAL

28244

/

leasing

20

* REZERVOR STOCARE VIN V = 50 MC

LEASING IFN

02.06.2009

financiar

 
 

33

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

SA

     

22 EURIAL

28245

/

leasing

1*CENTRALA FRIGORIFICA,

LEASING IFN

02.06.2009

financiar

1*REZERVOR PENTRU SOLUTIE GLICONATA, 1*POMPA CENTRIFUGA P=11 LW, 3*POMPA CENTRIFUGA P=7.5 KW, 7*REZERVOR STOCARE VIN V=40

MC

SA

23 EURIAL

28246

/

leasing

20*REZERVOR STOCARE VIN V=40 MC

LEASING IFN

02.06.2009

financiar

SA

24 EURIAL

28247

/

leasing

15*REZERVOR STOCARE VIN V=50 MC,

LEASING IFN

02.06.2009

financiar

2*SCARA DESERVIRE REZERVOARE

SA

25 EURIAL

29569

/

leasing

1*INSTALATIE DE AFUMARE

LEASING IFN

25.06.2009

financiar

DOLESCHAL ECO CLIMA 9200 FMR SECOND HAND

SA

26 EURIAL

29570

/

leasing

1*MASINA DE UMPLUT HANDMAN

LEASING IFN

25.06.2009

financiar

VF620 SECOND HAND / 1*MASINA DE UMPLUT HANDMAN VF622 SECOND HAND / 1*KUTTER ALPINA SWOPER SECOND HAND

SA

27 EURIAL

29571

/

leasing

1*MASINA DE CLIPSAT DC15-12 SECOND

LEASING IFN

25.06.2009

financiar

HAND, 2*MASINA AUTOMATA DE CLIPSAT SECOND HAND / 1*MASINA DE AMBALAT WEBOMATIC ML3300 SECOND

HAND

SA

28 EURIAL

29572

/

leasing

1*CHILLER FOCS TIP 1532-2632 SECOND

LEASING IFN

25.06.2009

financiar

HAND, 1*STATIE EPURARE APE REZIDUALE TIP HYDROTECH 150MC/ZI SECOND HAND, 1*MASINA SPALAT CIMBER AL-604 SECOND HAND

SA

29 EURIAL

29573

/

leasing

1*LINIE DE TRANSARE TIP ROSER

LEASING IFN

25.06.2009

financiar

SECOND HAND, 1*LINIE AERIANA TRANSPORT CARCASE SECOND HAND, 3*MASINA DE FELIAT BIZERBA TIP 404A SECOND HAND

SA

30 EURIAL

29574

/

leasing

1*INSTALATIE FRIG-AGREGATE FRIG,

LEASING IFN

25.06.2009

financiar

TUNEL RACIRE SECOND HAND

 

34

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

SA

     

31 ATLAS COPCO

08-00396/

leasing

Utilaje tehnice vinificatie ( filtre, compresoare,

CUSTOMER

25.02.2008

financiar

etc)

FINANCE AB

32 CAPITAL

050/18.12.2012

leasing

1 autoturism Audi Q7, 2 autoturisme Volkswagen Touareg, 9 autoturisme Skoda Octavia, 9 autoturisme Skoda Fabia

FLEET

operational

SERVICE SRL

Ulterior, Eurial Leasing IFN a devenit NBG Leasing IFN

Cu privire la aceste contracte, societatea a primit notificarea de reziliere nr. 3256/11.06.2013, notificare ce a fost receptionata in data de 17.06.2013, Ca urmare a analizarii in detaliu a situatiei de drept a contractelor sus mentionate, a situatiei de fapt, societatea debitoare SC MURFATLAR ROMANIA a comunicat NBG Leasing faptul ca nu poate fi acceptata rezilierea contractelor de leasing incheiate intre societatea debitoare si NBG LEASING, exploatarea bunurilor ce formeaza obiectul contractelor de leasing urmand a fi o sursa de venit a societatii in perioada de reorganizare, astfel incat acestea urmeaza a fi mentinute in vigoare pentru restul duratei contractuale Cu privire la plata sumelor datorate in baza contractelor de leasing, urmare a solutionarii de catre judecatorul sindic a constestatiei la tabelul preliminar al creantelor, NBG leasing a fost inscris in tabelul definitiv cu suma de 11,360,694.05 RON reprezentand creante scadente si anterioare datei deschiderii procedurii insolventei. Pe de alta parte, potrivit art. 64 alin 6 din Legea 85/2006 “Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.Asadar, textul de lege sus mentionat prevede faptul ca pentru acele creante nascute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, si anume in perioada in care debitoarea se afla sub controlul total sau partial al unui administrator judiciar, nu este necesara înscrierea la masa credală in sensul parcurgerii etapei verificarii acestora, acestea urmand insa a fi achitate in conformitate cu prevederile planului de reorganizare. Asadar, toate creantele ce s-au nascut sau urmeaza a se naste de la data deschiderii procedurii insolventei asupra debitoarei SC MURFATLAR ROMANIA SA si pana la momentul depunerii planului de reorganizare al acesteia urmeaza a fi achitate in conformitate cu prevederile planului de reorganizare (inclusiv creanta NBG Leasing).

35

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Credite primite / acordate, ipoteci si alte garantii care greveaza activele societatii

Credit BRD

Prin contractul cadrul nr. 117/28.07.2009, societatea in calitate de client garant si codebitor, impreuna cu:

SC Euroavipo SA, SC Eurotrade Invest SA, SC Signus Romania Distributions SA (in calitate de clienti garanti),

- Ivanescu George, Dobronauteanu Emanoil Corneliu, SC Fermele Murfatlar SA (in calitate de garanti ipotecari)

-

- SC United Euro Distributions SRL,

beneficiaza separat / impreuna cu restul clientilor garanti de un plafon global de finantare multioptions, multicurrency, multicompany, in valoare totala de 8.479.000 euro, pe o durata de 12 luni, pentru finantarea nevoilor de trezorerie pe termen scurt. Situatia actuala a acestui credit va fi tratata in capitolele urmatoare.

Credit OTP Bank

Prin contractul de credit nr. C1100 2006 000159 / 20.06.2006, societatea impreuna cu SC Euro Trade Invest SRL, SC Signus Romania Distribution SA, SC Euroavipo SA, SC Euroavipo Grup SA, au beneficiat de un plafon multivaluta cu utilizare multipla in suma totala de 7 mil euro. acordat de OTP Bank Romania SA.

In urma actelor aditionale incheiate intre parti si a platilor realizate valoarea creditului acordat a suferit o serie de ajustari, astfel incat, la data deschiderii procedurii, societatea mai avea de achitat din creditul primit suma de 1.398.186 lei.

Ulterior, conform evidentei contabile, s-a acumulat pe parcursul procedurii o dobanda in suma de 239.864 lei.

Suplimentar fata de suma efectiv utilizata, societatea este codebitor si garant pentru suma de 5.849.388 lei reprezentand credit utilizat de catre United Euro Distribution SRL si inregistrat in tabelul definitiv al obligatiilor la categoria de creante garantate sub conditie suspensiva (conditia fiind neachitarea de catre debitorul principal a sumei datorate).

Contract de creditare Euro Trade Invest SA

Prin contractul de creditare nr 40/15.06.2004, societatea a beneficiat de un imprumut in suma totala de 100 mld lei vechi (10 mil lei noi) acordat de SC Euro Trade Invest SA, pentru o perioada de

36

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

5 ani. Prin actele aditionale din data de 01.09.2004, 29.04.2005, suma creditului a fost suplimentata cu un total de 25 mil lei. In urma restituirilor succesive, soldul datoriei societatii catre Euro Trade Invest SA la data deschiderii procedurii era de 5,4 mil lei, suma care a fost inscrisa in tabelul definitiv al obligatiilor impotriva debitoarei ca o creanta chirografara.

Credit acordat Compania de Supraveghere IG

In baza acordului din data de 31.01.2014, societatea, a emis Titluri De Valoare - Bilete La Ordin, in valoare totala de 650.000.000 lei (sasesutecincizecimilioanelei) catre SC COMANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRL care urma sa utiliza aceste Titluri de Valoare in vederea obtinerii de credite comerciale/ sume de bani/orice tip de finantare in scopul derularii activitatii sale de aprovizionare cu bunurile/serviciile pe care urmeaza a le livra/presta catre Murfatlar. Parte din aceste titluri de valoare bilete la ordin au fost efectiv utilizate prin gir - din momentul utilizarii titlurilor, sumele inscrise in acestea fiind reconsiderate ca si imprumut acordat COMPANIA IG, intervenind pentru aceasta obligatia de rambursare intr-un termen de maximum 3 ani de la data utilizarii. Astfel, societatea a inregistrat aceasta creanta ca un imprumut pe termen lung si obligatia platii efectelor emise. Imprumutul a fost garantat cu ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor SC Compania de Supraveghere IG. In cadrul dosarului nr. 3833/114/2013 aflat pe rolul Tribunalului Buzau, s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa imptriva acestei societati. In data de 25.06.2014 a fost depus tabelul preliminar al creantelor in cadrul caruia, SC Murfatlar SA a fost inregistrata cu o creanta totala in suma de 1.372.745.853 lei din care garantata. 603.000.000 lei.

Imprumutul a fost garantat cu ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor SC Compania de Supraveghere IG.

Astfel, societatea a inregistrat aceasta creanta ca un imprumut pe termen lung si obligatia platii efectelor emise, nu exista un impact din punct de vedere al fluxurilor de numerar la data de referinta a planului de reorganizare.

37

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Situatia garantiilor care greveaza patrimoniul societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr.

DENUMIRE

BENEFICIAR

OBLIGATIA

OBIECTUL

Crt.

GARANTIE

GARANTIE

GARANTATA

GARANTIEI

1

Contract ipoteca imobiliara - autentificat sub nr.

BRD - Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Dorobanti

Contract Credit cadru nr.

Imobile - teren in suprafata totala de 63.917,79 mp si constructii - Crama Murfatlar; Nr cadastral 146 loturile 1-15

117

si actele aditionale de la

nr. 1- 8

2078/29.07.201-9

 

2

Contract de garantie reala mobiliara pe universalitatea de bunuri nr

1375/28.07.2009

BRD - Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Dorobanti

Contract Credit cadru nr.

Garantie reala mobiliara asupra unui numar de 24 marci nationale.

117

si actele aditionale de la

nr. 1- 8

   

3

Contract de garantie reala nr.

BRD - Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Dorobanti

Contract Credit cadru nr.

Garantie universalitate de bunuri respectiv utilaje ce fac parte din procesul de productie si depozitare in valoare de 24.854.930 Ron

117

si actele aditionale de la

1378/28.07.2009

nr. 1- 8

4

Contract de garantie reala nr.

BRD - Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Dorobanti

Contract Credit cadru nr.

Garantie pe stocurile de marfa - respectiv stoc de vinuri, evaluate la valoarea de piata de 9.451.088,89 Ron

117

si actele aditionale de la

2187/27.08.2009

nr. 1- 8

5

Contract de garantie reala mobiliara nr.

OTP Bank Romania SA

Contract de credit nr.

Stoc de 438.922 sticle de vin de colectie, marfuri conexe si productie neterminata

R11002009005897/16.12.09

R110020090058973139

6

Contract de garantie reala mobiliara

OTP Bank Romania SA

Contract de credit nr.

Garantie asupra conturilor curente deschise la OTP Bank Romania

R11002009005897/16.12.09

7

Contract de ipoteca mobiliara din

SC GEMARCO INDUSTRY SRL

Contract de vanzare

Garantie asupra 7 marci comunitare si asupra 12

cumparare nr 37 din data de

01.11.2011

 

04.08.2011

marci internationale

8

Contract de ipoteca mobiliara din

SC GEMARCO INDUSTRY SRL

Obligatia de plata urmare preluarii prin cesiune a unei creante in suma de

Garantie asupra stoc de marfa, respectiv asupra cca 45.570 hl de produse

01.03.2012

38

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

     

7.491.955,60 lei

vitivinicole

9

Contract de ipoteca

OMNILOGIC SRL UNIPERSONALA Bg

Contract de vanzare cumparare nr.10/28.02.2012, Contract de cesiune

Garantie asupra 113 marci

mobiliara nr 11 din

28.02.2012

 

10

Contract de garantie reala mobiliara nr.

Lemarco SA

Garantarea obligatiilor de plata a Biletelor la Ordin emise de Compania de Supraveghere IG SRL in favoarea SC Lemarco SA

Garantie reala mobiliara asupra unui stoc de marfa constand in 252.288 sticle de Bautura Spirtoasa UNIREA de 2 litri 30%

1723/27.06.2011

11

Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr.

Compania de Asigurari- Reasigurari EXIM Romania SA

Garantarea obligatiilor de plata ale GEMARCO INDUSTRY SRL fata de SC WINE SOLUTIONS SRL, conform Politei de asigurare nr.

3786/22.05.2013

Imobile - terenuri avamnd categorie de folosinta vie, in suprafata totala de 33,46 ha, situate in extravilanul Loc. Murfatlar

1610/13.06.2013

12

Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr.

Compania de Asigurari- Reasigurari EXIM Romania SA

Garantarea obligatiilor de plata ale AFI TOTAL DISTRIBUTION SRL fata de SC WINE SOLUTIONS SRL, conform Politei de asigurare nr. 3786/22.05.2013 si Adendum nr.1

Imobile - terenuri avamnd categorie de folosinta vie, in suprafata totala de 33,59 ha, situate in extravilanul Loc. Murfatlar

1680/13.06.2013

13

Contract de ipoteca imobiliara nr.

Banca Transilvania SA - Sucursala Victoria

Garantarea obligatiilor de plata ale SC WINE SOLITIONS SRL derivand din contractul de factoring nr 498/03.09.2013

Imobile - terenuri avamnd categorie de folosinta vie, in suprafata totala de 64,05 ha, situate in extravilanul Loc. Murfatlar

498/IPO/01.10.2013

autentificat sub nr. 3479/01.10.2013 - ipoteca de rang II

39

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA

Avize, autorizatii, licente

Societate detine autorizatiile si avizele necesare desfasurarii activitatii, dupa cum urmeaza:

 

Denumire

 

Nr.

din data

Emitent

Autorizatie de mediu

Crama Murfatlar Romania - str. Murfatlar

 

460

06.11.2009

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - Ag Nat ptr Prot Mediului - Ag de Prot a Mediului Cta

Autorizatia de gospodarire a apelor

Crama Murfatlar Romania - str. Murfatlar

 

126

07.09.2012

Directia Apelor Dobrogea Litoral Cta

 

Cap.VIII.8. fabricarea bauturilor alcoolice distilate

   

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

B

39419

17.06.2003

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

       

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

Cap.VIII.2. fabricarea vinurilor

A

36884

22.11.2002

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

 

Cap.VIII.1. vinificatia strugurilor

   

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

A

36883

22.11.2002

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

 

Cap.VIII.3. fabricarea vinurilor spumante, spumoase, speciale si vermut

   

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

A

36885

22.11.2002

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

 

Cap.XIII.2. preambalarea, imbutelierea, ambalarea produselor alimentare si a bauturilor

   

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

A

36872

23.10.2002

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

 

Cap.VIII.4. fabricarea bauturilor mixte ce contin alcool si a bauturilor nedistilate obtinute prin fermentare

   

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

B

19366

04.04.2008

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

       

Ministerul Agriculturii si

Licenta de fabricatie

Cap.VIII.3. fabricarea vinurilor

B

39649

11.08.2005

Alimentatiei - Dir Gen ptr Agr si Alim a jud Cta

Autorizatie de

 

RO0010413

 

Ministerul Finantelor Publice - Comisia ptr autoriz

antrepozit fiscal

W2 - vinuri linistite

PP02

01.02.2012

antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcarii

40

Plan de reorganizare Dosar nr. 2938/118/2012

Murfatlar Romania SA