Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

3
la hotdttrca nr. 3352 din 4 nai 2015

Raportul privind veniturile si cheltuierile din campania electorala


Compartiment I. Date generale.
Concurent electoral MISCAREA SOCIAL-POLITICA "RA\4{OPRAVIEData inregistrtuii ca concurent electoral 2l -05.2015
Date bancare ale contului "Fond electoral":

Datadeschiderii

19.05.2015

contbancarnr.

222400100004156498

valuta

MDL

denumirea

codul

b6ncii

bdncii

BC I'NIBANK SA

JSCUMD2X

Ia dara

de 05.06.2015

Comisia Electo ralA Centrald


Di

rectia {inancibfl eGE6omica

I
e

!!

bl)

I
!l
.F
E

E
I

gl

q2

?K

Lista dona{iilor rambursate ca urmare a deplqirii plafoanelor stabile in conformitate cu


prevederile Codului electoral

Nr.crt.

Numele, prenumele personelor deponente

Cod fiscal

Suma, lei

2.
3.
i

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Total:

Conducdtorul KlimencoValerii
numet, prenumele

Trezorierul

ParutencoNeli
nrmet, prenumele

Lista donafiilor in mirfuri, otriecte, lucriri sau servicii pe perioada electorali

Nr.
ord.

Denumirea gi specifi carea mirfurilor,


obiectelor. lucrdrilor sau serviciilor

Penoada

' .----1-'

Conducatorul

Klimenco Valerii

Trezorierul

Parutenco Neli

Valoarea bunului donat

Nr. 9i data contractului de


comodat

:.I

,::

ii: il
a

:r

.r.

:::

:.

ll

il r1.1.l:::
al

& VALS SRL

1003606001201

nr.34 din
01.06.15

conf. cont ff.35 din

28.05.2015

MEDIA RESURSE SRL

1014600030199

nr.22 din
28.05.15

confcont de plata

Publicitate electorala TV si Online

04.06.2015

ICS PRO digital SRL

1003600048028

nr.46 din
04.06.15

conf fact. nr.52 din


02.06.2015

267

Publicitate electorala TV si Radio

04.06.20r5

IRNA Teleradio-Moldova

1004600050558

nr.48 din
04.06.15

conf fact. nr.l2 E


local din 01.06.2015

r39421,s7

Publicitale electorala la TV

04.06.20r 5

Analitic Media Grup SRL 1002600013148

nr.49 din
04.06.15

conf fact. nr.15

Deservirea delesatie

01.06.2015 MAN

Difuzarea spotului publicitar electoral

01.06.15

1200,00

37329,00

nr.4 din 26.05.15

01.06.2015

din

5t0,00

182000,00

Publicitate electorala la TV

04.06.2015

Publicitate electorala. Dostul PRIME

04.06.2015

Publicitate electorala- oostul PRIME

Difu zarea Dublicitatii electorale

Difu zarea publicitatii electorale


Publicitatea electorala la oadio Noroc

04.06.2015

27

27

27

.05.2015

.05.2015
.05.2015

Televiziunea Elita SRL

GENERAL MEDIA GRUP


SRL

GENERAL MEDIA CRUP


SRL

SC MEDIA SFERA SRL


SCP RADIO POLI DISC

SRL
NOROC MEDIA SRL

1013606003125

1010600015735

1010600015735

1004606002870

04.06.r5
nr.54 din
04.06.15

nr.l I din
27.05.15

din

02.06.2015

conf fact. nr. OF


0000008 din
02.06.20r5
0000008 din

conf .fact.m.2.l, 2.2 la


z7

.05.t 5

2380,00

1002600018084

nr.15 din
28.05.15

conf fact. nr.l 16 din

nr.47 din

conffact.

04.06.r5

05.06.15

nr.5l din

conf.fact. nr.35 din

04.06.15

01.06.15

Publicitatea electorala la padio Hit FM

04.06.2015

DIXI MEDIA SRL

1002600049187

Publicitatea electorala la padio

04.06.2015

1002600041620

3782 | I,00

contractul nr.28 din

confcont de plata

1002600049187

400000,00

02.06.2015

nr.13 din
27.05.15

DIXI MEDIA SRL

64500,00

conffact. nr. OF

1002600041620

28.05.2015

SRL

nr.53 din

conf fact. nr.l

nr.12 din
27.05.15

Publicitatea electorala la Dadio Hit FM

SCP RADIO POLI DISC

nr.50 din
04.06.15

conf.fact. nr.27 din


26.05.15

6330,61

nr.l2 din 27 .05.15


27

.05.15

28370,00
12408,98

nr.l2l din
l7 487,60
14234,38

Amplasarea panourilor

26.05.2015

CASCADVIN SRL

1003600031992

nr.3 din
26.05.15

conf. fact.nr.9

Servicii de montare-demontare panourilor

26.05.20r5

CASCADVIN SRL

1003600031992

nr.4 din
26.05.15

conf.fact.nr.986 din

Publicitate

26.05.20'15

STANDART SRL

1003600007968

nr.8 din
26.05.15

conf contract nr.


159,15 din 22.05.15

Schimb de imagine OHH

26.05.20t 5

TRENDSETER SRL

1009600010478

nr.9 din

confcont nr. 1454

26.05.15

din 25.05.15

Servicii OHH

26.05.2015

TRENDSETER SRL

1009600010478

nr.l0 din

confcont nr. 1455

26.05.15

din 25.05.15

Baner cu imprinare

28.0s.2015

SONAzuS COM SRL

1005600025214

Baner cu imprinare

28.05.2015

SONARIS COM SRL

1005600025214

Schimb de imasine OHH

01.06.2015

TRENDSETER SRL

1009600010478

Servicii de montare-demontare panourilor


Baner cu imorinare. monlare

02.06.2015

02.06.20t5

CASCADVIN SRL
SONARIS COM SRL

1003600031992
1005600025214

nr.

l6 din

5 din

25.05.20rs
25.05.2015

4400,00
31095,95
2791,00
20332.00

conf fact. nr. 464 din

28.05.15

27.05.15

nr.l / otn

conf fact. nr. 453 din

28.05.15

26.05.t6

nr.33 din

confcont nr. 1462

l5

13156,00

12805,00
27280,00

din 01.06.15

2773.00

02.06.15

conf.fact.nr.986 din
02.06.20r5

3500,00

nr.43 din
28.05.15

conf fact. nr. 485 din


01.06.15

0'l .06.

nr.4l din

87287,10

Plant color ,44 (com.262, com 263)

26.05.20t5

Maiouri

26.05.2015

Servicii poligrafice

26.05.20ts

Anchet4 Bloknot

27

.0s.2015

EUROPRES SRL

ANSALP CRUP SRL

IS TEPOGRAFIA

CENTRALA

BABUIN ADVERTISING
SRL

1004600003680

r003600039644

1003600105901

1014600012526

nr.5 din

conf contract nr.06

26.05.15

din 22.05.15

nr.6 din

7800,00

26.05.15

conf fact. nr.06.05.15


din22.05.15

m.7 din

confcont. ff.5756

26.05.15

din 22.05.15

m.l4 din

conffact. nr.
29897 s8,

27.05.15

29897 59,2989760

3800,00

23850,00

din

72370,00

26.05.15
Baloane Latex in una culoare

28.05.2015

JACOBASAN SRL

Tricou

28.05.2015

TANDRIOL SRL

1013600012161

Chipiuri

28.05.2015

TANDRIOL SRL

1013600012161

Print

28.05.2015

.A.4

BABUIN ADVERTISING
SRL

002600037861

1014600012526

nr.18 din

conffact.

28.05.15

nr.0000000153 din
26.05.15

nr.19 din

conffact. nr. 28 din

28.05.15

25.05.15

nr.20 din

conf fact.

28.05.15

26.05.15

nr.2l din
28.05.15
nr.25 din
28.05.I 5

ff.

29 din

conffact. nr.
conf fact. nr. 29 din

28.05.2015

BIROTIX COM SRL

1003600062028

Bibelou, sticher

28.05.2015

PRB AGENSY SRL

1015600012028

Tricou

29.05.2015

TANDRIOL SRL

1013600012161

nr.29 din
29.05.15

conffact. nr. 30 din

29.05.2015

PRIMEX COM SRL

1002600018394

nr.30 din
29.05.15

conf fact. nr. l5 3 din

01.06.2015

ELAN POLIGRAF SRL

1003600028060

nr.35 din
01.06.15

conf fact. nr.449 din

Print digital, afisa


Blocnot A.3

,A3

16030,00

6600,00

1250,00

2989652 din 27 .05.15

Pixuri Dart red

nr.26 din
28.05.15

r3480,00

27

.05.t 5

conf fact. nr.


25.05.2015 din
25.05.t5
27.05.t5
27

.05.15

29.05.15

2314,70

4560,00

75000,00
8250,00

23000,00

nr.36 din

Sticher

01.06.2015

PRB AGENSY SRL

Tipar ofset, afisa 42, calendar de buzunar

01.06.201s

PzuMEX COM SRL

1002600018394

nr.37 din
01.06.1s

Codul electoral

01.06.2015 MOLDPRESA GRUP SRL 1013600038202

nr.38 din
01.06.16

Blocnot A5

02.06.2015

ELAN POLIGRAF SRL

0r 5600012028

1003600028060

Baloane Latex RAVNOPRAVIE cu losou in una culoare

02.06.20rs

JACOBASAN SRL

1002600037861

Pixuri alibi cu logitip

02.06.2015

PRO PARNAS SRL

1010600026169

Pachete cu tipar

04.06.2015

ATACAMA SRL

1003600108751

01.06.15

nr.39 din
02.06.15
nr.40 din
02.06.1s
nr.42 din

02.06.'t5
nr.44 din
04.06.15

conf fact. nr.


28.05.2015 din
28.05.15
conf fact. nr.l54,
155 din 28.05.15
conf fact. nr.25 din
01.06.15

5000,00

14502,50
646,00

conffact. nr.462 din


01.06.15
conf fact.
nr.0000000169 din
01.06.15
conf fact. nr.70 din
01.06.15

13500,00

3580,00

36450,00

conffact. nr.9 din


03.06.15

9400,00

Comisionul bancar

28.05.20',I5

BC Unibanl SA,
mun.Chisinau

1002600036004

Comisionul bancar

29.05.2015

BC Unibank SA,
mun.Chisinau

1002600036004

Comisionul bancar

0r.06.2015

Comisionul bancar

02.06.2015

BC Unibank SA,
mun.Chisinau

1002600036004

Comisionul bancar

04.06.2015

BC Unibank SA,
mun.Chisinau

1002600036004

Aromatezare

28.05.2015

BC Unibank SA,
mun.Chisinau

STIL PRINT SRL

1002600036004

1009500040471

nr.I din
28.05.l5
nr.l din
29.05.15

nr.l din
01.06.15

nr.l din
02.06.15

nr.l din
04.06.15

Nota de plata

794,00

Nota de plata

420,00

Nota de plata

232,00

Nota de plata

160,00

Nota de plata

670,00

nr.24 din

conf fact. fara nr. din

28.05.15

27

.05.15

5000,00

Conducitorul KlimencoValerii
nurnelc, prnunele

Trezorierul ParutencoNeli
numle, prenumele

:t/*:t+1s-.2t":