Sunteți pe pagina 1din 24

OlegCernei069254754c

069101626MolodoiCtlina
069346408IonSTANCIU(directorLiftService)
069009888ValentinaBuliga
68477133IurieMuntean
NicolaeJuravschi/preedinteleCNO/069886188
MirceaSnegur069407111
Economie
AndreiPopov079164849
SergiuMocanu069107735
VitalieNagacevschi079454091
IurieColesnic069118865
079412919liliaCrasciuc,directorTranparecy
ConstantinLazar203485,

1079774433PetruBogatujurnalist,analist;
2ViorelChivriga069203407;
3ValeriuMuravschi,fostpremier069107667
4BusinessconsultingInstitute:MihaiRocovan213632,069142465
5ExpertGrup211599,929994,921776,930014
6AdrianLupuor,experteconomic,079031710
7MinisterulEconomiei:SergiuSainciuc250548,250591,069246733
8BancaModiala:ElenaSosnovschi200706,extensia238
9MinisterulConstruciilor:204569,Fax(+37322)220748,anticamera
204581,consilierulluiBaldovici204566
10IntreprindereadeStatCombinatulvinicolNaionalVin079516088
11MoldovagazAndreiAculov578777
12AsociatiaImportatorilordeautomobileautorizaiwww.maia.md:748975
GSM:(373)069184447
13Recepia SA Floarea Soarelui, or. Bli (373 231) 22 280, fax. 25 414, Oficiul de pres (373 22) 855 150, 855151
www.parc.md office@parc.md

14F.S.C.A. AIR MOLDOVA: 52 51 77 , GSM:069189170,Fax: +373 22 52 44 51

15Dr. Iurie Gotian, Analist economic, 069215632


16Moldexpo: Valeria Cole, manager, 810430, 810428, 810429
17InstitutulpentruDrepturileOmului244911
18VanuJereghe,avocatncazulValeriuBoboc,079378260
19ValeriuPleca,avocat,079422025,776914,valeriu_plesca@yahoo.com
20Veaceslav urcan, avocat, 069126012, 920700, turcanmeister@gmail.com
21Biroulnaionaldestatistica:LiubaStoianov,efalSecieistatisticasocialTel.
731568,ValentinaComarnichi,efalDirecieistatisticaindustriei,energeticiiiconstruciilor,Tel:4030
55,Iurie Mocanu, ef al Direciei infrastructur statistic i rapoarte financiare tel.
40 30 88

22BursaLara:888888anticamera,888864fax.
888870Direciaimobiluluilocativ.
888866Direciaimobiluluicomercializat,licitaiile.
888876Direciaestimriloriexpertiz.
888869Direciafunciar.
888873Direciadearend.
888883Direciarelaiicupublicul.
Istorici.
Ionvarta079774504
GhoghePaladi079250952
GheorgheNegru068414546
NicolaeChicu068487799
Dragnevdimir069397223
GheorgheCojocaru069559377
GhenadieGurdi,efuldepartamentuluiimobilnelocativLara888867,
069360031
NicolaiOstafeiciuc,efulbiruluiDeceballaBurseiLara889911
VeaceslavNegru/ministerulfinanelor069275476
069500559221300viceministrulfinanelor
ElenaBodnarenco/PCRM/069445465
IgorBoan/analist/079457283

VictorChiril/analist/069489519
EugenRevencu/analist/069363743
Anatolranu/analist/079668888
1Ministerul Construciilor i Dezvoltrii Teritoriale (MCDT): 2045 69, 204569, serviciulde
pres204551,Andrei Cuculescu-204550
2Asociatia

Apicultprilor Apis Melifera: Andrei Zagareanu (presedinte) 277041


797841 069194701

3Asociaia grdinarilor, pomicultorilor, viticultorilor i floricultorilor Demetra - Ion


Ciocan, presedinte 464320, 069244280

4preedintele

Asociaie productorilor de nuci, Alexandr Jolonkovschi 221586,

244469
5Gheorghe Briceag, Apiflora firma exportatoare de miere 928053

6Uniunea

Republican a Asociaiilor Productorilor Agricoli "UniAgroProtect": 21


02 46, 21 00 85, 22 82 87, Fax: (373 22) 21 01 66

7Apicultori: Petru Arhip (Clrai)491516, Vasile Leuc 26464387


069808231,Brsan Rodica (Teleneti) 258 73230
8Amnesty International Moldova : EugeniuGoloceapov(director)069323701;
274122;info@amnesty.md,EugenBarbnou069874562,068053129,Balan
Veaceslav277034,069578378,Serviciu de pres Ina-069337841
9AgeniapentruproteciaConcurenei:VeronicaCrare273443274565
542961547504,IonEchim(vicedir)069855900
10Asociatia Bncilor din RM: Dumitru Ursu (presedinte)245416
232226234778
11AsociaiaNaionalaAgeniilordeTurismdinMoldova272114,Nicolae
Platon (preedinte)069127824, Mihail Sealicov, vicepresedinte / 278342,
545434
12Asociaia MiculuiBusinessdinMoldova:RocovanuEugen(predeinte)
069104979
13Asociates Communication Grup: Lilia Prepeli (media consultant)
854605,079746851
14AsociaiaPatronalaproductorilormaterialelordeconstrucie:Vozian

Vladimir(preedinte)069129530
15Prognozavalutar:Svetoslav286559,079436464
16AsociaiaPatronalaConstrucieimonatjului:PripaPetru(preedinte)
069119662
17Casa naional de asigurri www.cnas.md: 257825, 257683, Irina
Costricenco,servdepresa257550,ZagareanuMihai 257773,257549,
AlexeiSci,vicedirector,257848,MariaBorta,pre

edinte,257825,
18Business Broker Consulting compani, Irina Covalenc, PR manager,

t/f (+373 22) 31-0-91

19Comisia Naional a Pieei Financiare: 228823, PopilAngela(dir adjasigurri)225043,


CebotariMihail227695,tirbuVladimir226683,Serviciu de presa-Tatiana Cazacu 224171
tatiana_cazacu@cnpf.md

20Federaia Patronal a Constructorilor, Drumurilor i a productorilor materialelor de construcie Condrumat:


Pavel Caba (preedinte) -210995, 069148127, Grigore Popa (director general)210998,
069279828,Mrgineanu Valentin (jurist)- 223110, 069180514
21Firme exportatoare de miere: Bienenhouse 765609 Bzdga Sergiu
(director),Apiflora 928053 Briceag Gheorghe (direct firmei)
22Moldbuilding,intreprindereimobiliara:Sergiu Costin- 490086, 069191791
23OWH TV studio: Virgiliu Mrgineanu, 069121826
24Ministerul Finatelor: Veaceslav Negruta, ministru finantelor, 069275476, Mihai
Manole, exministrul finanelor, 069306736, Carolina Sturza (rel cu presa)
243775,EugenGozmilici220655F,Anastasia Certan (specialist prob fiscale) 243790
25Compania JLC: Viorel Halarcon (membrul al consiliului)
069111210,Socolov Boris (director adjunct) 069111206
26ConsultGroup:Petru Chianu, PR Manager, 224011,
27InstitutuldeEconomie,finaneiStatistic:Tudor Bajura (ef. Centru de
Economie Agrar i dezvoltare Rural)-743408
28Idis Viitorul: Bologan Mihai, expert economist, 930063, 069194064,
mihai@bologan.md,www.viitorul.org,VeaceslavIoni079779051,Olesea
Curc069351082,LauraBohantsov,069918296,laura.bohantov@gmail.com,
Victor Parlicov, expert economist, 213632, 069408998, Igor Munteanu,
069181665,Sergiu Gaibu - 069002090

Mitropolie
MitropoliaMoldoveisecretarprinteleOctavianMoin:79481586,(d.)568619
MitropoliaBasarabiei?printeleIoanCiuntu69235550
Agricultura
1AgeniaNaionaldeDezvoltareRuralwww.acsa.md:235354,237889,23
8183, Fax:

(3732) 235328, Coali ia pentru Dezvoltare economic


Rural
(CDER)233947
2InspectoratuldeStatpentruseminte:210147210009
3Uniuneaproduc

torilordezah

r228021
4Ministerul

agriculturii
i Industriei Alimentare: Responsabil serviciu de pres,
Veniamin Balan210048; 069447335, Valeriu Cosarciuc, minsitru agricuturii,
069102621, Prvan 210695, Masleanschi Valeriu (consultant MAIA) 210106,
VsevolodStamate, efdirectiamedicin veterinar,210513,210159,068040059,
MihaiSuvac079608887,211575
1MoldovaVin: Nicolae Taran 210073, 210073, Iurie Mudrea 210237, 210319,
direciaviticultur (DumitruBratco)210217,DumitruBratco,consultantdirecia
069390091, Veca Sergiu, preedintele Asociaiei Productorilor de struguri
069260378,CiobanuTudor,preedinteleAsociaieidestruguridemas069132688,
Cutcovichi Nicolae, preedintele Uniunii Viticultorilor069109267, Eugenia
Ganea210085069282750
2OraulVinului226347,226076
3UniuneaImportatorilordePetrol:LeonidSmolnichi233042069136990,Ghiu
Victordirexecutiv
4 Uzina de tractoare Tracom752933: Bainac

Vasile (preed. Comitetului


SindicalTracom)069374521
5Agen

ia Na ionala pentru Reglementare n Comunica ii Electronice


i
Tehnologia Informa iei (ANRCETI): Anatolie

Barbei (serv de pr)251306,


079422244
6Procesatorii de mere: Radu Balandirectorul EcoVit din Ungheni236 25451,
226600, 069257181, rbalan@ecovit.ru www.ecovit.ru, Ion Brliba, directorul
Alfa+NistrudinSoroca23023485,069366588,CimpoieiE,direcotrVegrutisdin
Comrat069144165,29823532,IgorBoxan,companieiNaturBravo069130078,
Natur Vit (246) 22446, Vladicescu Mihai, preedtinele asociaiei procesatorilor
Conservproduct069113220
7FilialaUngheniaCamereideComeriIndustrie:CladcoSerghei(236)22316
8FederatiaNationalaAGROinform:AlexandruGsc(redactoref)235601,23
5696,235698,tel.:/fax:+373(22)235697,237830,email:
agroinform@agroinform.mdhttp://www.agroinform.md

1
Social
1OIM:GhenadieCreu069578046
2Asociatia Tinerii pentru dreptul la viata (TDV): +373 22 567 551; fax: +373
22 567 489, GSM: +373 69 80 76 92

3Asocuiaia dansurilor moderne: Vitalie Remcioi, preedintele asociaiei, 079438866


4Biroul de Turism al Romniei, Mariana Iuga, ef birou turism: tel. 022 / 24 35 42 sau
0699 499 35, Biroul Relaii interetnice: Sofia Torlac 241629, 067132355

5Serviciul graniceri: Telefonul liniei fierbini:(3732) 259-675, Eduard Volinitir, sef


adjunct de directie control de frontiera, Direcia Resurse Umane (secia
cadre)tel(3732) 259-625, Srviciul de Informare i Relaii cu Publicul: te(3732)
259-613, Vasiloi, eful departamentului grniceri- 069200020
6Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de munca: AnaCalmis227816
721003 287619, Vasile Costea (voice director) 287624, Veaceslav Iordan
(director) 069136682
7Teodosia Cosmin, deportat, (muzeu Memoria) 544565, 717631 (acasa), 756018
(acasalafiulei),GhenadieMocanu069281579,Gloria069553571

Ambasade
1AmbasadaRusiei:LaionovaLudmila,servdepres,546815,069244590
2Ambasada Moldovei la Bolognia: Gheorghe Munteanu, ambasador,
0039051538166
3AmbasadaMoldoveinItalia0039064740210,SergiuSurugiu,ambasador
00393467336715
4
Cultura
1BorisFoca,ministruCulturii,069144354
2UniuneaTeatral224138
3Mandcanautorulc

r iiDordelibertate243585
4Teatrulna

ionalMihaiEminescu:GhenadieGlca,actor,069553819
5MuzeulLiteraturiiromne

237882,238108
6FilarmonicaNaional:SvetlanaBivol226191,079514694
7CentruNa

ionaldecrea iepopular
:
IustinaScarlat(director)221540
8UniuneaScriitorilor237118

9Teatrul Eugene Ionesco: Anticamera / Relaii: (+373 22) 23 38 33, Rezervri


bilete:(+37322)233833,directiarelatiicupresa(Rodica)233671
10 Salacuorg: anticamera225151,222528, www.mdl.net.organhall,JanaTudose
(secretarmuzical)225471
11AsociaiaDouinimigemene:EugeniaMarin,vicepreedinte,223111
12MuzeuldeEtnografieiistorieNatural:VarvaraBuzil245409,244002
Jurisprudenta
1GheorgheAmihalachioae(avocat)069101483
2VitalieNagacevschi(presedinte)274161lhr@mtc.md
3AsociaiaPromoLEX:22450024,492684,449626,450024,PavelPostica
450024,069165154,IonManole,preedinte069070800,InaGulac,responsabilcu
presa069337841
4Ministeruljustitie:Tatianapascovschi068060030
5CreDO:212816,278482,Fax:(37322)225257;SergiuOstaf,079893905
6Roman Mihie, avocat 069124477
7Vlad Gribincea (cazul lui Gabriel Stati) -079485070
8TRANSPARENCY INTERNATIONAL MOLDOVA: Lilia Carasciuc 203484,

203485, 237876, Coordonator: Victoria Boian, CID NATO Moldova, tel. 577824,
0698310103.

9Echipa ADEPT: 212992, 213494, Fax: (373 22) 213494


10Eugeniu Rbca, jurist, 069955005
11AnaHarlamenco0699456666,Demian Caraseni-069128282
12Investiii imobiliarer in Hnceti: arhitect, Constantin Andruceac, 553740,
079796988
13Inspectia Muncii: 499400499401,VasileDeseatnicov,inspectorefal

inspectoratuluiteritorialdemuncChiinu450257,RadionovaIrina,inpectorul
muncii484129,068199931,Stvil Dumitru, inspectorul general de stat al
muncii 069115055
14 Societatea Internatioanla a Drepturilor Omului din Moldova: Libov

Nemcinova(presedinte)433327info@ishr.mdwww.ishr.md
15Ion Dron, avocat Sergiu Mocanu,- 069122510
16Biroul de avocai Zadoinov Roman - 719538, 079439874
17Ex-lege: Mihai Avram 069650827
18Janeta Hanganu 202670, 069187865
19Baroul de avocailor: Gheorghe Amahalachioae, preeedinte, 226152,
221910, 069101483
20Victor Panru - 067191946

Politiesisituatiiexceptionale
1MAI:AlaMeleca069099682,255867,224471
2Gandraman255351,255920,079475747
3VictorCatan,ministruMAI,069102120
4ServiciulProtecieiCivileiSituaiilorExcepionaletel.:738516,fax.:7385
01,ServiciuOperativalSPCiSE:tel.:738545,fax.:738569,Centruldepres:
tel.738504,Harabagiudirector079604101
5VitalieJosanu,comisraadjunctsefpolitia,ordinepublucaDrochia22161,
069702202,067239900
6CCCEC:AngelaStarinschi068265588
7Centruantiteroriste:ColomiicencoSabina(servdepres)232790,239530,
068549966
8Departamentulpenitenciare:serviciuldepresa(AnaRacu)559030,068003530,
anticamera559068
9PolitiaRutiera:VladimirBotnari,comisargeneral,069099800,RoscovanuIon
(responsabilrel.Publice)889219,069178749,CpnTudor,comisariatulgeneral
254897,068640205,AdrianJovmir069150993,276213,Comisariatulsectorului
Ciocana477020,491180,PoliiaRutiersectorulCiocana,476019,IanCotelea,
specialistserviciuldepresComisariatulGeneral,254897,CebanVlad(efulpoliiei
criminale)741920
10ProcuraturaGeneral:MariaVieru221388,069999560,Gurbulea224004,
069999002,ValeriuZubco,procurorgeneral,069163188,Procuratura
sectoruluiBuiucani:IurieGhervas233554,ProcuraturasectCentru274417,
548518,Procuraturamunicipala270227,NataliaBotnaru,sefaservdepresa
238043,procurormunicipiului,Sergiucroitoru234984
11ServiciulVamal:579460,AlexandruMunteanu574230,Serviciuldepres
574120
12PoliiasectoruluiBotanica:PavelVoicu(comisar)521081,Cancelaria551405
13SectoruldepoliieBuiucani740238,efpoliieicriminale741920,efadjunctal
poliieicriminale744304
14Departamentulinstituiipenitenciare:261131,551521,RacuAna,efaservde
pres,559030
15

Municipalitate:
1. Primria municipiului Chiinu: Diana Gurschi 069024356, Directia
Asistentajuridicaaprimarieimun.Chisinau, ElenaLisnic(specialistprincipal)
201741,Arhitect,MihaiEremciuc069799898

2DGETS: Tatiana Botnaru 201630 201609 201601, Tatiana Tverdohleb


069270921,IustinaFrantuz/234975,GirnetGheorghe,sefulfonduluipentrumanuale
296045
3servdepresa:MarianaVasilache(efrelcupunlicu)201707,069957378, relaii
publice 201707, Gabriela Ciumac, / 068020097, Lucia Culev 068999190,
EugeniaStrcea,PPCD079774459
4Termocom:Anticamera495097,seciaimagine436504,serviciudepresa839395,
OlgaAlergus058248822,MihaiArusoi,directorcomercial069123810
5ParculUrbandeAutobuse: Antiamera556030,CovalAndrei(dire.adj.Tehnic)
837331
6Garaferoviar dinChiinu:anticamera834408,ProfirIuncu(efulserviciului
securitateeconomic)832787
7SergiuBANARI(Organizatorulac?iunilordeprotestdinBl?i,ConsiliernConsiliul
MunicipalBl?i)069145462
8PreturaBotanica:Iuracu069115780,NicolaeGribincea069462991
9RegiaTransportElectric:GherogheMorgoci,directorgeneral079204111,Siadurov
Veaceslav068237882
10Grozavu201596,069104846
Media
1. TeleradioMoldova: Adela Rileanu (director executiv) 079441441,Vitalie
Cojocaru (director marcheting)725689, 069143757, cv@trm.md,Alexandru
Gheorghi079528102
Invatamant
1LiceulGheogheAsachi:BorisVolosati,director069148441,223460,2444
90,222365,227588
2Sindicat:IonBULATpreedinte,Anticamera266525
3Biblioteca Naional pentru copii Ion Creang: director adjunct, Eugenia
Bejan229556;069776551
4Istoricilor:IgorCau079026573
5USM, admitere: Constantin Marin (preedintele comisiei de admitere, decan
Jurnalism)577495,079577678
6ConfederaiaNaional aSindicatelordin nvmnt237492,LeonidManea,
preedinteleconfedernaionale234508,NicolaeSurucean,secretarconfederatiei
238287, 069794787, Petru Chiriac (vicepreedinte)069130583, Ion Bulat
(Preedintele Consiliului republican al Sindicatului Educaiei i tiinei)237038,
745297(domiciliul), 069104013, Sindicatele municipale din nvmnt 235358,
SindicateleRepublicanedinnvmnt237036

7Confederaiei Naionale a Patronatului din Moldova (CNPM) : Serviciul de


presaalCNPM,IonAxenti,tel.222301,224244
8Asociaia Sociologilor i Demografilor: Victor Mocanu, preedinte 069135261,
VictorJuc069253628
9AM:Marianalapac079283201
10InstitutuldeFilologieAM:AnaBanto,director,237752,069810405
11ColegiulTehnologic:LudmilaCube,director493048,444272
12MinisteruleducatieiiTineretului:anticamera233348
Agnesaiftodi,consilier,232472
Direciaprecolarinvmntgeneral
efdirecieVasilisaIlua233643
efadjunctdirecieRussuElena233212
Direciaformareidezvoltareprofesional
efdireciePetrovElena233474
efadjunctdirecieGolbanMaria234500
Serviciuldezvoltareacadruluinaionalalcalificrilor
ConsultantGhertegaTatiana210378
ConsultantGavriliGalina233402
Direciaanaliz,monitorizareiavaluareapoliticilor
CojocaruTudorefdirecie232680
Direciarelaiilorinternaionaleiintegrareeuropean
efdireciePavlovLudmila232415
Serviciulinformareirecunoateriicalificrilor
ConsultantsuperiorIsacRodica277569
Direciasistemeinformaionale,standardeiregistreeducaionale
efdirecieGraurEleonora234609
DireciaTineret
efdirecieBadrCornelia233882
Direciapoliticeconomic,patrimoniuiinvestiii
efdirecieSobariIon233325
efadjunctMusteaZinovia233117
Direciaresurseumane,secretariatirelaiicupublicul
efadjunctLunguNicolae232721
13AgeniaiExaminare
efdirecieGhicovAdrian232402
efadjunctMironValentina232469
ProiectulFTI
efdirecieLupanDana233897
ProiectulTineret
UNICEF234505

14Mariana069026395
15AgeniadeevaluareiexaminaredincadrulMinsiteruluiEducaieiiTineretului
277420,AdrianGhicov,director,232402,ValentinaMiron,directoradjunct,
232469Valeriuarai069132284
16coalanR.6Chiinu:AurelStnca(director)764822
17AsociaiaIstoricilordinMoldova:expreedinteleasociaieieGheorghePaladi
079250952
ONG0697
99079vadicojusneagu
1APIPetruMacovei069170941,220996;fax.:(+37322)203686;
2EveryChild filiala din Moldova: 925076, 022 238669
3 Asociatia Fostilor deportati si Detinuti Politici: Valentina
Sturza (presedinte) 242490, 079442951
4Andrei
Brighidin,
responsabil
Eurasia
privind
monitorizarea alegerilor de peste hotare, - 069739326
5UNICEF: + 373-22 22 00 34, +373-22 22 82 82, +373-22 22 02 44, AngelaMunteanu,coordonator
programe comunicare 069123630, Lina Botnaru, Ofire de pres, UNICEF: 220034,
068090111, lbotnaru@unicef.org

6UNFPAdinMoldova:OlgaPoalelungi(coordonatorprograme)250682;220045,
Angela Alexeiciuc (coordonator programe) 214004, Ramona Lupu 214002,
069804919
7UNIFEM n Moldova: Igor Guzun068272666, ion.guzunundp.org, Angela
Dumitracu069099461
8Societatea Orbilor din Moldova: Larisa Celan, vicepreedinte, (022)
229592, fax. (022) 224116, mobil 068262229
9Oficiul Managementul Durabil poluanii organici persisteni (POP): Tel./fax:22
6254,226849,Email:info
@moldovapops.md;ibarabarasa

@moldovapops.md,Ion
Barbras-069360585, 226849
10A L A C I O B A N U ( P R E E D I N T E L E ASOCIAIei FARMACITILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA) 727325
11Secretarul Alianei Anticorupie: MirceaEanu260212,235343,79473054
12MicareaEcologistdinMoldova:DumitruAreon220795,222771
13Misiunea OSCE in Moldova: Sidorov (purtator de cuvint) 069113801,
887813
14Institutul de politici publice: Arcadie Barbroie - 069148005, 276786
15Ter dezom: Nelly Motriuc -068249799
16
Sanatate
1. Tudor Cojocaru, directorul spitalului raional Drochia N Testemitanu
025224499,069155144
CislariRodica,asistentsocialcentrulmaternalDrochia,069449836,SimionSirbu,

directorcentrulAriandadinDrochia,20308,NataliaMagaleas,sefadirectieiasistenta
socialasiprotectiafamilieieDrochia20044,069129688
2. Centru de medicin preventiva574406, 574300, Iurie Pnzaru574301;
079602070,EudochiaTcaci574304;079602073, IonCebotari,medisefadjunctin
problemeepidemiologice574305,OlgaVolcovschi574343,TudorPuiu(sefseciei
igienamediului)574415,BogdanLidia(sefasectieiigienamuncii)574417
3Centrul Medical de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria Ludmila
Popovici(director)724933
4MinisterulSntii735879
5DispensarulNarcologicdepestr.PetruRares, MihaiOprea,medicsefadjunct,
294091,069349453
6Centru de expertiza medicolegala: registratura 738296, Cupinov Ion,
directoradjunct738725,069139110,AndreiPdure,director,069161942,Ion
Matuenco,procurorcazBoboc069999307
7SpitalulraionalHnceti:PetruCibotaru(director)069148904
8Salvarea250722:Ciuma Ieronim,250711,LiviuVovc,director,212352,Leonte
Boris
ef depart urgen 250765,Galina Lungu731310
(acaa),079451854,Maricica Trifan069142774, Mihai Moldovanu, seful directiei
sanatate069127801
9Ministerulsanatatii:079425216magdei,VladimirHotineanu,ministrusntii
069134576, 079220005, Mihaiela Cibotaru, sef serv de pres 079151507,
viceministrul,Lozan,069240379,060002323, Galinaobreja,sefadedirectie
268811,OlegBenes,directorCentruldeMedicinapreventiva,574501,069748064,
tefan Gheorghi, primvicedirector medicin preventiv, 079575630, Calmic
Varfolomei,vicedirector,069230231,DumitruVasilcov,fizician,442974
10centrudemedicinapreventivafdinCiadirLunga029124072
Interpreti
1GetaBurlacu069140278,0040755355990
2ConstantinMoscovici079517250
Primarisipresedintideraioane
1preedintele raionului, Anatolie Chetraru, 069109983, vicepreedintele
raionului,IgorTurcanu,26922650,26922750
2IonNeagu,preedinteleAsociaieidePrimari,r.Cahul29977341
3NicolaeTudoreanu,primarFetelia24244136,067144536
4ConsiliuluiraionalUngheni:EudochiaViziru(236)23054,

Politica
1Presedintia:NataliaVianu504230
2Parlament:servdepres233352
3Guvern:CondrachiVitalie250291,079403403
TatianaCazacu079252212,250411,250364
ValeriuLazr,vicepremier,ministruleconomiei,069012345
VictorBodiu,ministrudestat,079126717
EugenSturza,consilierluiFilat,079310299
IurieLeanca,ministrude,069933333
LiliaGurez,sefservdepresa,069205813,IgorVolnitchi,purtatordecuvint,
069871899,069119559
PCRM
1MarkTkaciuk069192666
2preedintelefraciuniiPCRMinconsiliulraionalHnceti,vasileGagiu 269
22650,069121759
3SergiuSrbu,079799995
4GrigorePetrenco079024219
5MariaPostoico069273839
6VladimirTurcan069133333
7EduardMuuc079777057
8069115388VictorStepaniuc
IvanovaSvetlanaServiciuldePres
ivanova@pcrm.md
Tel.:(37322)204412
Fax:(37322)204412
Pentrureprezentaniimassmedia:
Tel.:(37322)204406
Tel./fax:(37322)204412
Email:presa@pcrm.md
MAE
1.MicareaAciuneaEuropean
Petrenco079071331
IonNeagu069869697
DinaIvanova069108181
MoldovaUnit

1AnaTcaci079896015
2GheorgheSima079618344
PartidulLiberaldemocratdinMoldova
1VladimirFilat079111111
2AlexandruTanase069122558
3Danielonu,preedinteleOTIaloveniaPLDM079638001
4Creang,preedintelecomisiejuridiceinparlament079601377
PD
1Volentir068025544
2MarianLupu069200666
3DumitruDiacov069108797
PPCD
BirouldePresalPPCD233356,telefon de contact: 238633, 238666, Tel:238666

Analistipolitici
1AureliaPeru,specialistimagologie069656848,212647
2DorianFurtun069084408
3278385069101808Mosneaga
4VladLupananalistpoliticviziuniNATOUE(079372020)
PL
PartidulLiberal232689,228097
MihaiGhimpu069133559
DorinChirtoac068113001
Anghel,servdepresa,069315252
AnaGuu069125599
IonNegrei069051451
PSD
1PSD220611
2Braghi079410001
3PavelRotaru,consilierulluiBraghi,079727211
4IurieBolboceanu,vicepresedinte079132342
5Bogdanrdea079327220;

Publicitate
1ValentinDorogan460797,catedra577602
2AgeniadepublicitateNeorama: SanduOsadcenco,directoragentie,234969,
234753,237654
Guvernsiasociatii
1AgeniaApeleMoldovei:PincovMihail(direct)820838069141471
Companii
1Union Fenosa: Vasile Gribincea069101136, 223830, Rodica Mereuta431381,
XavierSocha431888
2Tirex Petrol Building: 200 745, Fax: +373 22 200 764 ,email:
dinu.armasu@fia.md;www.

fia.md
3VinariaPurcari:PascovschiTatiana068060030
4EfesVitanta211869:IonBasiul403228
5efulreprezentaniiEricsonnR.Moldova:IonCasian542546,079402000
6Franzelua:anticamera551445,528165,
7estoaredecovoare:EcaterinaPopescu023552556,069347472
8PatinuarIceBravo923848,069800800:Tatiana,delapatinuar,068004444,
Maria069601603
1SAFloareaSoarelui:023122280,BejenariAlexandru079427427
2Incercom776947
3EfesVitanta:elenaVavrin211869
4Resan:directorcomercial SergiuGuu475116,StanislavDombrovsci,direcotr
comercial475117,stas61@mail.ru,office@rasean.mldnet.com,
5Rusnac:DanilBalaban,efsecieidemarketing069110617
6ApaVieii:directorcomercialCorneliuVahnovan593937
7Enteh440614,nataliaVangheli,efsecierelaiieconomiceexterne
8UrbanProiect:IuriePovar,director,242164,212416,079579594
Meteorologie
1. Serviciul Hidrometeorologic de Stat773500, 773541, 773611, Ilie Boian
(primvicedirector)773633,SeciaPrognozemeteorologice:TerentevNatalia773544
FostulGuvern:
1Z.Greceani(Primministru)069120881
2Tarlev (exprimministru) 221083, 238296,234070, 067111113;
tarlevvasile@mail.ru;valentinaverdes@mail.ru

Colegi
1GhenadieBrega069801212
2IrinaClin069610982
3CornelCiobanu277652,069045970
4TeleradioMoldova:Veronica068440744
5TV7:AnatolGolea079680000,DumitruAmihalachioaie079708011
6DanilovSergiu079627111
7IonBuga069726728
8SergiuTudose079464407
9LiaNichiforova601437
10SergiuSumca778476,079577623
11ArcadieGherasim069251690
12VoceaBasarabiei:IonBtlan069878511
Petrom212889(sectiavinzari)
Lukoil212290,227611
Valiexchimb235684
ApaCanal
CateaStratan256962,069201851
BestJobs.md

IonelaCiuhrii,productmanagerNeogen069273289,226593
ClinIrina069610982
FederaiaMoldoveneascdeFotbal(FMF)
210441
VictorDaghi(ofierdepres)210441,069105438
press@fmf.md
TeleradioMoldova
1DumitruTurcanu068155578,723318
nreprindereadeStatRadiocomunicaii
ValeriuElas,directorgeneral,733914,069838387

GoldWings
EugenBalan,organiyator,079909799
LiviuStirbu069551551
AMN
VictorOsipov,candidatAMN,069138141
SerafimUrecheanu069127900
VeaceslavPlaton,069501583
LeonidBujor079447067
ValeriuPasat,fostministrulalApararii,+79857760079
Parlament

Sectia relatii cu mass-media


VLADICASergiu,sefinterimar
Telefon:268598
Email:sergiu.vladica@parlament.md
STAMATIAnna,consultantprincipal
Telefon:268153
Email:anna.stamati@parlament.md

APARATULPREEDINTELUIREPUBLICIIMOLDOVA *

ConsilieralPreedinteluinproblemeledezvoltriisociale
OxanaDOMENTI
Tel.:504229
ConsilieralPreedinteluinproblemelepolitice
SergiuSTATI
Tel.:504269
ConsilieralPreedinteluinproblemeledepoliticextern
iintegrareeuropean
TudorVASILICA

Tel.:504233
ConsilieralPreedinteluinproblemeleeconomice
OlegREIDMAN
Tel.:504294
ConsilieralPreedinteluinproblemeleculturii,
nvmntuluiitiinei
VioreliaMOLDOVANBATRNAC
Tel.:504236
ConsilieralPreedinteluinproblemele
complexuluiagroindustrialialeadministraieipublice
PetruGRICIUC
Tel.:504247
ConsilieralPreedinteluinproblemelefinanciare
SergheiPUCUA
Tel.:504203
DIRECIADREPTIRELAIIPUBLICE
ConsilieralPreedinteluinproblemelejuridice,efaldireciei
IgorVREMEA
Tel.:504244
Fax:251035
efadjunctaldireciei
SergiuSRBU
Tel.:504244
SERVICIULACTEALEPREEDINTELUI
efalserviciului

AlexandruOHOTNICOV
Tel.:504244
efadjunctalserviciului
MarianaSCREANU
Tel.:504244
Seciapromulgare
efalseciei
T
T
Seciacetenie,graieriidistinciidestat
efalseciei
NinaTUDOREAN
TTTTTTTTTTTT
SERVICIULPETIIIIAUDIEN
efalserviciului
NadejdaDEMIAN
Tel.:504274
DIRECIAINFORMATIVANALITIC
ConsilieralPreedinteluinproblemeledezvoltriiinformaionale,efaldireciei
ValeriiDIOZU
Tel.:504272
Fax:251030
Seciaadministrareareeleidecomputere
efalseciei

AndreiSCREANU
T
BibliotecaPrezidenial
Consultantprincipal
T
T
DIRECIAGENERAL
efaldireciei
AlinaRUSSU
Tel.:504244
Fax:251040
SeciacontrolasupraexecutriidispoziiilorPreedintelui
efalseciei
AlionaDODON
T
Seciaredactaretraduceri
efalseciei
BorisMARANDICI
T
Seciadactilografieremultiplicare
efalseciei
LiubaSPATARU
T
Cancelaria

Consultantprincipal
NadejdaZBRCIOG
Tel.:504228
Contabilitatea
efalseciei,contabilef
ElenaPISTOL
T
***
SERVICIULCONSILIULUISUPREMDESECURITATE
efalserviciului,secretaralConsiliuluiSupremdeSecuritate
IonMOREI
Tel.:504221
SERVICIULDEPRES
efalserviciului,purttordecuvntalPreedintelui
NataliaVIANU
Tel.:504230

Guvern
VitalieCondrachi079403404
Clubulrepublicandeahijocdedame237672,SciusevcoltcuS.Lazo
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
Str. Vlaicu Parcalab 46 , MD-2012, CHISINAU,
REPUBLICA MOLDOVA

Anticamera
Bir. 01; tel.: +373 22 27-75-51; fax: +373 22 27-74-71;

e-mail: office@cca.md

Membrii Consiliului
Gorincioi Gheorghe,presedinte

Bir. 02; tel.: 277-391; e-mail: g.gorincioi@cca.md


Pocaznoi Marian, membru CCA

Bir. 06 ; tel.: 277-465; e-mail: m.pocaznoi@cca.md


Mihalache Corneliu, membru CCA

Bir. 05 ; tel. 277-470: ; e-mail: c.mihalache@cca.md


Albu Carmelia, membru CCA

Bir. 05 ; tel. 277-470: ; e-mail: c.albu@cca.md


Tabunscic Vitalie, membru CCA

Bir. 05 ; tel. 277-470: ; e-mail: v.tabunscic@cca.md


Vasilache Ludmila, membru CCA

Bir. 06 ; tel. 277-465: ; e-mail: l.vasilache@cca.md


Vasilache Ignat, membru CCA

Bir. 06 ; tel. 277-465: ; e-mail: i.vasilache@cca.md

Soltan Valeriu, membru CCA

Bir. 13 ; tel. 277-553: ; e-mail: v.soltan@cca.md


Plesca Ruslan, membru CCA

Bir. 13 ; tel. 277-553: ; e-mail: r.plesca@cca.md

AparatulConsiliului

Birca Constantin , secretarul Consiliului

Bir. 16; tel.: 277-582; e-mail: c.birca@cca.md

Pulbere Victor , sef directie Expertiza si Licentiere

Bir. 08; tel.: 277-430; e-mail: v.pulbere@cca.md


Ciocan Dinu, sef directie Monitorizare

Bir. 03; tel.: 277-424; e-mail: d.ciocan@cca.md


Balan Rodica, sef sectie Juridica si de Personal

Bir. 01; tel.: 277-551; e-mail: r.balan@cca.md


Diana Tronciu, sef serviciu Relatii Externe si Integrare Europeana

Bir. 10; tel.: 277-424; e-mail: office@cca.md

Romnia
Ministrerul romn al sntii, serv de pres 004021 3072514,
3072515
------------------------------------------------------------------------3141912

Comisia pentru sntate i familie a Parlamentului Romniei


Rodica Nassar, ef comisie, - 004021 3160300
---------------------------------------------------4141111
Ionel Dumitru, consilier ambasada Romniei la Chi inu 069583379
Lucia Beiu, corespondent romnia, 0040729111204