Sunteți pe pagina 1din 49

Vioara - Programa

CURRICULUM
PROGRAMA SCOLARA DE VIOARA PENTRU CLASELE
AUTORI:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

'---I.

I - XII

univ. Ratiu Octavian - Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti


Balasu Lavinia, prof.gr.!, doctorand -Liceul de Muzica "George Enescu" Bucuresti
Cardan Adrian, prof.gr.I - Liceul de Muzica "Sigismund Toduta'tCluj-Napoca
Epure Natalia, prof. gr.I - Liceul de Arta "Octav Bancila" Iasi

V_IO_A_RA_'"'_-_C_IC_L_U_L_P_R_IM_A_R~S,--I_G_IM_N_A_Z_IA_L

NOTA DE PREZENTARE
Componenta de baza a educatiei artistrce din invatamantul muzical vocational, muzica
instrumentala - respectiv disciplina VIOARA - reprezinta un domeniu de dezvoltare specific,
identificandu-se prin caracterul continuu, sistematic ;;i unitar pe parcursul intregii scolaritati si,
deopotriva prin evolutia complexa 'in acumularea informatiilor si deprinderilor : linear-ascendenta si
concentrica/vorticular-centripeta,
catre obiectivul final - formarea unui muzician-instrumentist
complet, la care nivelul cunostintelor si eel al deprinderilor mental-instrumentale se completeaza
armonizandu-se in mod fericit intr-un ansamblu unitar.
Curriculum-ul centrat pe obiective si continuturi i;;i propune optimizarea, eficientizarea
sistemului educational In sensul pragmatizarii lui, al descongestionarii programelor si permite 0
crestere a acuratetii in evaluarea priceperilor, deprinderilor si a cunostintelor acumulate. De asemenea,
prezentul curriculum permite conturarea traseelor individuale de dezvoltare/evolutie a tinerilor
muzicieni-instrurnentisti prin adaptabilitatea repertoriilor si a modalitatilor de abordare a acestora la
particularitatile si dotarea intelectual-afectiv-motorica ale fiecarui elev.
Pentru profesor, noul curriculum devine un instrument de lucru ce permite deplasarea
accentului de pe acumularile sterile de cunostinte pe utilizarea lor in practica muzical-instrumentala, de
pe caracterul informativ pe eel formativ al invatamantului, educatiei.
In ceea ce priveste principiile de elaborare, prezentul curriculum s-a coagulat in jurul unor
competente si atitudini esentiale 'in formarea personalitatii tanarului muzician instrumentist.
Prezentul curriculum a respectat caracteristicile de varsta
ale elevilor, adaptandu-se
particularitatilor lor individuale.
Unitatile de continut sunt abordate concentric.
Curriculum-ul permite urmarirea progresului in invatare - ca scop final al oricarui demers
didactic.
Obiectivele-cadru ,patru la numar, au un caracter general si urmaresc formarea unor capacita]i
si atitudini specifice disciptinei de-a lungul anilor de studiu al viorii apartinand ciclurilor primar si
gimnazial.
Obiectivele de referinta sunt deduse din obiectivele-cadru si se refera la rezultatele
asteptate/preconizate ale invaatarii. Ele urrnaresc progresul scolar de la un an la altu!.
Obiectivele de referinta pot fi atinse prin diverse activitati de invatare ale carer rezultate permit 0
evaluare imediata.
Prezentul curriculum se inscrie 'in demersurile factorilor responsabili din invatamantul
romanesc de a adapta principiile reformei - vitale pentru integrarea europeana ~i mondiala - la
domeniul de activitate specific.

I'

Vioara - Programa

Programa actual a precizia crescuta a cerintelor profesionale


cu larga libertate acordata
profesorului de instrument/vioara
in selectarea demersului didactic, a cailor, metodelor si mijloacelor
adecvate forrnarii ~i dezvoltarii muzicianului instrumentist ca om de cultura si cetatean deopotriva
roman si universal.
II.
1.
2.
3.
4.
III.

OBIECTlVE-CADRU

Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj muzical.


Dezvoltarea capacitatii de reeeptare a muzicii si formarea unei culturi muzicale.
Formarea si dezvoltarea
Cultivarea sensibilitatii,
OBIECTIVE

capacitatilor tehnice si interpretative instrumentale


a imaginatiei si a creativitatii muzicale.

DE REFERINTA

SI EXEMPLE
CLASA

Obiectivul-

DE ACTIVITATI

- violonistice.

DE lNV ATARE

cadru 1

Obiective de referinta
La sfarsitul clasei I elevul va fi capabil:
1.1 sa cunoasca portativul, scrierea si citirea
notelor la instrument, de la sol din octava
mica pana la d03
1.2 sa cunoasca si sa execute toate sunetele
ce pot fi red ate prin articularea celor 4 degete
pe toate corzile, 'in pozitia 1.
1.3 sa cunoasca semnele de repetitie
1.4 sa cunoasca si sa execute valorile notelor
si pauzele corespunzatoare (nota intreaga,
doimea, patrirnea, optimea);
1.5 sa cunoasca si sa aplice in cantat
masurile de 2/4, %, 4/4;
1.6 sa cunoasca si sa execute valoarea
de patrime eu punct
1.7 sa identifice anaeruza
1.8 sa cunoasca si sa execute intervalele,
conform repertoriului
1.9 sa cunoasca ~i sa inteleaga notiunea de
tonalitate

Exemple de activitati de invatare


Pe parcursul clasei I se recomanda urmatoarele
activitati:
exercitii de recunoastere ~i red are a
diferitelor sunete muzicale

exercitii pentru asimilarea termenilor


: semnul de repetitie, volta 1, volta 2.
exercitii de redare a diferitelor durate

exercitii in masurile de la pct.l.5


aplicatii pe repertoriu

exercitii cu intervale de la secunda


pana la decima
audierea unor exercitii si piese in
diverse interpretari, insotite de
explicatiile profesorului

1.10
sa cunoasca si sa execute gamele:
Do major, Sol major ~i Fa major, cu
arpegiile corespunzatoare

Obiectivul-

cadru 2

Obiective de referinta
La sfarsitul clasei I, elevul va fi capabil:
2.1 sa audieze cu atentie, cu interes lucrari
muzicale adecvate nivelului sau

Exemple de activitati de invatare


audierea unor piese muzicale "live"
(In concerte, recitaluri si auditii
scolare) precum si inregistrate

Vioara

- Programa

2.2 sa identifice intr-un ansamblu, sunetul


viorii/ viorilor si al altor instrumente muzicale
Obiectivul

- cadru 3

Obiective de referinta
La sfarsitul cIasei I, elevul va fi capabil:
3.1 sa aiba 0 tin uta corecta, atat in ceea ce
priveste sustinerea instrumentului, pozarea
rnainilor, cat si miscarile si pozitia corpului
in timpul interpretarii violonistice si a intregii
sale evolutii pe scena, in fata publicului.
3.2 sa manifeste lejeritate, naturalete in sustinerea
viorii si in manuirea arcusului
3.3 sa redea toate sunetele de la sol din octava mica
pana la do3, deci sa poata canta cu cele 4 degete
pe toate corzile
3.4 sa emita ~i sa intoneze corect sunetele din
exercitiile si repertoriul abordat
3.5 sa execute valorile de note prevazute la
obiectivul-cadru
1 pe arcus intreg, jumatate si
sferturi
3.6 sa execute trasatura de arcus "detache"
3.7sa execute trasatura de arcus "legato" pe
aceeasi coarda ~i pe corzi vecine
3.8 sa execute extensia degetului 4 pe coarda Mi
3.9 sa execute duble-coarde libere, pre cum
si controlul intonatiei cu coarda libera pentru
sunetele emise cu degetele 3 si 4
3.10 sa foloseasca supletea poignet-ului la
schimbarea sensului trasaturii de arcus.
Obiectivulcadru 4
Obiective de referinta
La sfarsitul clasei I, elevul va fi capabil:
4.1 sa interpreteze eu participare
afectiva, creativa si cu intelegerea
mesajului muzical, piesele din repertoriu

Exemple de activitati de invatare

exercitii de constientizare a pozitiei


si miscarilor, inclusiv prin cantatul in
fata oglinzii, fotografierea
timpul cantatului

/ filmarea elevului in

exercitii specifice de tehnica


violonistica

Exemple de activitati de invatare


demersuri specifice ale profesorului
pentru inducerea modelelor ~i
imaginilor mentale adecvate unei
interpretari valabile, elocvente, ea:
auditii muzicale urmate de discutii
despre stil, gen, forma, expresivitate,
asoeierea fragmentelor muzieale
cu imagini sugestive din alte arte
sau din viata; largirea orizontului
cultural al elevului prin lecturi adecvate, prin
eontactul eu artele
plastice si cu toate artele scenei(balet,
teatru, opera).

Vioara - Programa

IV . CONTINUTURI (REPERTORIU)
- l.Geanta - G. Manoliu - Manual de vioara, vol.I
R. Klenck - Studiul pozitiei 1- caietul I
A. G. Grigorian - Metoda pentru incepatori
E. Schmitzer - Cartea cu margele
Mici piese din catalogul Uniunii CompozitoriIor si din aIte cuIegeri
- A.Vivaldi - Concert in Sol major p.l (poz.I)
O.Rieding - Concert in si minor, p.I (poz.I.)
O. Rieding -Concert in Sol major, op.34 (p.I) (poz.I.)

CLASA
III.

OBIECTIVE

DE REFERINTA

a II-a
SI EXEMPLE

DE ACTIVITATI

DE INVATARE

Obiectivul - cadru 1
Obiective de referinta

ExempIe de activWiti de invatare

La sfarsitul c1asei a II-a, elevul va fi capabil:


1.1 Sa cunoasca si sa execute gamele majore
si minore pana la doua alteratii inc1usiv;

exercitii vocale, melodice si ritmice,


pe repertoriul specific c1asei a II-a,
exemplificari ale profesorului,
auditii, lectura ~i expIicarea un or partituri.

1.2 sa cunoasca si sa execute sincopa pe timp


$i pe jumatate de timp binar (timpul == patrimea).

ibidem

1.3 sa cunoasca si sa execute saisprezecirnea


pauza aferenta;

ibidem

si

1.4 sa cunoasca ~i sa aplice formulele ritmice:


dactil ~i anapest;

sempre ibidem

1.5 sa cunoasca si sa execute optimea eu punet;

"

1.6 sa cunoasca termenii elementari

"

de miscare

1.7 sa cunoasca si sa execute trasaturile de arcus:

portato si staccato;

"

1.8 sa cunoasca termenii dinamici :.If, f, mf, mp, p, pp;


1.9 sa cunoasca trioIetuI;
1.10

sa cunoasca si sa execute melodic cvinta


micsorata pe coarde alaturate;

"
"

Vioara - Programa
1.11

1.12

sa cunoasca masurile de 6/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8


si 2/2;

"

sa cunoasca semnele care indica repetarea unui


fragment muzical : Da Capo al Fine, D'al Segno al
Fine.

"

Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:


2.1 sa audieze cu atentie diferite lucrari simple
pentru vioara si/sau vioara cu acompaniament,
recunoscand elementele de limbaj muzical

auditii muzicale "live" si pe suport


magnetic/digital, audio-video;

invatate;
Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:

exercitii specifice din repertoriul


clasei.

3.1 sa execute duble coarde, In care sunetul inferior


sa fie coarda libera;
3.2 sa execute corect modurile de arcus deja
cunoscute, detache si legato, precum ~i doua noi
moduri de arcus: martellato si staccato legat;
3.3 sa execute extensia inferioara a degetului 1 pe
toate corzile unde este posibil (sol# pe coarda sol,
re# pe coarda re, la# pe coarda fa)
3.4 sa execute extensia (superioara)
pe corzile re si fa;

a degetului 4

3.5 sa execute "pizzicato" cu mana dreapta ~i cu


mana stanga - cu degetele 4 ~i 3;
3.6 sa execute game in pozitia I, pana la doua
alteratii, inclusiv.
Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

Vioara - Programa

La sfarsitul clasei a II-a, elevul va fi capabil :


4.1 sa coroboreze elemente primare de frazare
cu participarea afectiva in interpretarea studiilor
si pieselor din repertoriu.

demersuri specifice ale profesorului


pentru inducerea modelelor si
imaginilor mentale adecvate unei
interpretari valabile, elocvente, ca:
auditii muzicale urmate de discutii
despre stil, gen, forma, expresivitate,
asocierea fragmentelor muzicale
cu imagini sugestive din alte arte
sau din viata; largirea orizontului
cultural al elevului prin lecturi adecvate, prin
contactul cu artele
plastice si cu toate artele scenei(balet,
teatru, opera).

IV CONTINUTURI (REPERTORIU)
Exercitii tehnice:
R. Klenck - Game In poz.I
A.G. Grigorian - Game si arpegii in poz. I
V.Alexeev - Game si arpegii In poz.I
O. SevCik op.l - caietul I (Tehnica viorii)
O. Sevcik op.2 - caietul I (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 7 - caietul I (Trilul)
Studii: tehnico-melodice
LGeanta si G.Manoliu - Manual de vioara vol. II
R. Klenck - Studiul pozitiei I, caietele I, II.
A. G. Grigorian - Metoda pentru incepatori
H.Sitt op.32 - caietul I
H. E. Kayser op.20
Piese:
N.Baklanova - Opt piese usoare
R. Stem - Album pentru copii
E. Cuteanu - Cinci piese romanesti
Piese din Metoda de vioara " Geanta-Manoliu"
1. B. Ch. Dancla - Mici piese
1. Ph. Rameau - Rigaudon (poz.l)
D.Alard - Duete usoare op.23
A. Blumenstengel - "Goldene Stunden", caietul II (poz. I)
D. Bughici- A. Ghertovici - "Mici piese pentru vioara"
O. Rieding - Gavota in Do major, op. 42 (poz.I)
O. Rieding - "Marcia" In Sol major, op. 44 (poz.I)
O. Rieding - Rondino In Re major, op. 45 (poz.l)
O. Rieding - Impromptu In mi minor, op. 47 (poz.I)

Vioara - Programa

Concerte:
A. Komarovski - Concertino in Sol major
O. Rieding: - Concert in Sol major, op. 34 (poz.I)
- Concert 'in si minor, op. 35 (poz.I)
- Concert in Re major, op. 36 (poz.I)
A. Vivaldi- Concert in Sol major (poz.I)
F. Seitz- Concert nr. 1, 'in Sol major, op.13 (poz. I)
Concert nr. 2 In Re major, op. 22 (poz.I)
R. Novacek: Concert 'in La ("SchUler Konzert") (poz.I)
Examen:
un studiu tehnico-melodic si 0 parte de concert sau piesa
CLASA a III-a
III OBIECTIVE DE REFERINTA ~I EXEMPLE DE ACTIVIT ATI DE INVATARE
Obiectivul-cadrul
Obiective de referinta

Exemple de activitati de 'illvatare

La sfarsitul clasei a-III-a,elevul va fi capabil:


1.1 sa cunoasca si sa execute gamele majore
si minore pana la 7 alteratii inclusiv;

exercitii.studii ~i piese specifice din


repertoriul clasei.

I .2 sa cunoasca si sa execute gama cromatica;

idem

1.3 sa cunoasca ~i sa execute treizecisidoimea


~i pauza aferenta;

idem

1.4 sa cunoasca ~i sa execute ornamentele:


apogiatura,mordentul si trilul.

idem

Obiectivul-cadru 2
Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:


2.1 sa audieze cu atentie diferite lucrari
pentru vioara si/sau vioara cu acompaniament,
recunoscand elementele de limbaj muzical
invatate;

auditii muzicale "live" ~ipe suport


magnetic/digital, audio-video;
discutii pe tema lucrarilor audiate,
'in vederea identificarii elementelor
de limbaj invatate.

Vioara - Programa
Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de Invatare

Pe parcursul clasei a III-a, elevul va trebui:

exercitii, studii ~i piese din repertoriul specific clasei.

3.1 sa consolideze

pozitia I;

3.2 sa execute duble-coarde in care ambele


sunete sa fie redate prin asezarea degetelor
pe coarde;
3.3 sa execute arpegiat acorduri de 3 ~i 4 sunete
3.4 sa execute cvinte perfecte armonice ( cu
acelasi deget asezat simultan pe 2 corzi alaturate)
3.5 sa cunoasca temeinic pozitiile a II-a ~i a III-a
fixe si apoi sa efectueze schimburi intre aceste
pozitii, In urrnatoarea ordine:
schimbul cu ajutorul coardei libere;
schimbul prin alunecare pe acelasi deget;
schimbul prin articulare;
schimbul prin substituire;
schimbul pe corzi diferite;
schimbul pe trasaturi de arcus diferite;
schimbul pe trasaturi de arcus diferite si pe
corzi diferite;
3.6 sa execute game pana In pozitia a III-a inclusiv,
pana la 4 alteratii inclusiv si In pozitia I - cu pana
la 7 alteratii,
3.7 sa abordeze studiul vibrato-ului

din antebrat;

3.8 sa execute nuantele cunoscute cu


constientizarea raportului intre presiunea,
viteza si zona de contact a arcusului cu coarda;
3.9sa execute flageoletele naturale, din pozitia
a III-a, cu extensia degetului 4.

Obiectivul-cadru
Obiective de referinta

4
Exemple de activitati de invafare

Vioara - Programa

La sfarsitul clasei a III-a, elevul va fi eapabil :

4.1 sa eoroboreze elemente primare de frazare


eu participarea afectiva In interpretarea studiilor
si pieselor din repertoriu.

demersuri speeifiee ale profesorului


pentru inducerea modelelor si
imaginilor mentale adecvate unei
interpretari valabile, eloevente, ea:
auditii muzicale urmate de discutii
despre stil, gen, forma, expresivitate,
asoeierea fragmentelor muzieale
eu imagini sugestive din alte arte
sau din viata; largirea orizontului
cultural al elevului prin lecturi adecvate, prin
eontaetul eu artele
plastiee si eu toate artele seenei(balet,
teatru, opera).

IV CONTINUTURI (REPERTORIU)
Exereitii tehniee
O. Sevcik op.l - caietul I (Tehnica viorii)
O. Sevcik op.2 - eaietele I, II (Tehniea arcusului)
O. SevCik op. 7 - eaietul I (Trilul)
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii" caietul I
A. Blumenstengel - eaietele I, II
A.G. Grigorian - "Game si arpegii"
R. Klenek - Game pana in pozitia a III-a
R. Cionea - Game pana in pozitia a III-a (din "Studiul gamelor")
I. Geanta-G. Manoliu - gamele din vol. II, III
Studii tehnico-melodice
1. Geanta si G. Manoliu - vol.lI, III, IV
R. KJenek - "Studiul pozitiilor la vioara"
H.Sitt op.32 - eaietele II, III
E. Kayser op.20 - Studii
Fr. Wohlfahrt - op.45 , eaiet I si op.74, eaiet I
J. B. Ch. Danc1a - Studii op. 74
Fr. Wohlfahrt - "40 Studii elementare", op. 54
A. Theodorescu - "20 Studii in poz. I"

10

Vioara - Programa
C. Botez si G. Derieteanu

- "44 Studii si piese mici"

G.B. Martini - Gavota In La major (3 pozitii)


MJ. Gebauer - 12 Duete op.lO (poz.I)
A. Iansinov - "Fusul" op.26 nr.3 (poz.l-Ill)
1. B. Ch. Danc1a - "Mici piese pentru vioara"
C.W. Gluck - "Gavota"
J. Offenbach - "Barcarola"
R. Schumann - "Largo"
F. Schubert - "Serenada"
E. Cuteanu - "5 piese pentru tineret"
R. Stem - "Album pentru copii"
1.J. Pleyel - "6 Duete mici", op. 8 (poz.I)
J.F.Mazas - "12 duete mici", op.38 (poz.I)
MJ. Gebauer - "12 Duete", op. 10 (poz.I)
A. Velehorschi - "Duete"
Fr.J.Gossec - "Gavota"
C. Porumbescu - 14 melodii (prelucrare de R. Cionca) (poz.I -III)
N. Baklanova - Tema cu variatiuni (poz. I - III)
D. Alard - "Duete usoare", op. 23 (poz. I) ("Duos faciles")
O. Rieding - "Rondino" in Re major, op. 45 (poz. I)
O. Rieding - "Impromptu" In mi minor, op. 47 (poz. I)
O. Rieding - "6 Piese usoare" (Gavota, Barcarola, Vals, Impromptu,
( poz. 1. - III)

Berceuse, Balada)

Concerte:
A. Vivaldi - Concert In Sol, Concert in la (majuscule pentru tonalitdtile majore)
O. Rieding - Concert in si, op. 35 (p.a III-a),
F.Seitz - Concert in Sol, op. 13 (poz.I), Sol ( 3 pozitii), Concert in Re, op. 22
A. Iansinov - Concertino in stil rusesc, op.35 in la minor
A. Komarovski - Concert in Re major
A. Huber - "Concertino" in Fa, op. 7 (3 pozitii)
O. Rieding - "Concert mignon" in Sol major, op. 48 (3 pozitii)
O. Rieding - "Concert mignon" in la minor, op. 49 (3 pozitii)
M. Niculecsu - Concerino In Sol major (3 pozitii)
N. Baklanova - Concertino (poz. I)

Examen:
1 studiu tehnico-melodic

si

parte de concert, redate din memorie.

11

Vioara - Programa

CLASA a IV-a

III OBIECTIVE DE REFERINTA $1 EXEMPLE DE ACTIV1TAT1 DE INVATARE

Obiectivul-cadru 1

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

Pana la sfarsitul c1asei a IV-a, elevul va fi


capabil:
1.1 sa aprofundeze cunoasterea ornamentelor:
apogiatura, mordentul, trilul si sa asimileze
notiunea de grupet;

exercitii, studii si piese specifice


din repertoriul c1asei.

1.2 sa cunoasca si sa redea noi termeni agogici:


"ritenuto", "ritardando", "accelerando";
1.3 sa cunoasca si sa inteleaga unele elemente
simple de frazare: celula, motiv, fraza.

Obiectivul-cadru 2
Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul c1asei a IV-a, elevul va fi capabil:


2.1 sa recunoasca elementele de forma si
limbaj muzical invatate, in diferite lucrari
din literatura violonistica;
2.2 sa cunoasca - intr-un volum de informatie
si la un nivel de intelegere adecvat varstei biografiile unor compozitori si violonisti de
referinta: Bach, Beethoven, Mozart, Enescu,
Porumbescu, Menuhin, Paganini etc.

- auditii muzicale - live si/sau


inregistrate pe suport magnetic
si/sau digital- insotite de
analiza comparativa.
- lecturi specifice , accesarea
asistata a surselor de informatie
electronice (internet), vizionarea
unor filme biografice etc.

Obiectivul-cadru 3
Obiective de referinta

Exemple de activitati de 'invatare

Vioara - Programa

12

Pe parcursul clasei a IV-a, elevul va trebui:


3.1 sa cunoasca temeinic pozitiile I, a II-a si
a III-a;

- exercitii tehnice specifice, selectate


din repertoriul (continuturile)
clasei;

3.2 sa consolideze schimburile de pozitie intre

pozitiile I, II si III si sa invete pozitiile IV si V;


3.3 sa realizeze schimburile de pozitie in
duble-coarde;
3.4 sa consolideze executarea acordurilor de 3 si 4
sunete;
3.5 sa perfectioneze executia ornamentelor;
3.6 sa asimileze pozitia pragusului;
3.7 sa execute game pana in pozitia a V-a, inclusiv;
3.8 sa realizeze vibrato-ul din antebrat si poignet.

- exercitii de vibrato
masurat.

Obiectivul-cadru 4
Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a IV-a, elevul va sti:


4.1 sa coroboreze elementele de frazare
asimilate - conform 1.3 - cu participarea
afectiva adecvata repertoriului.

IV.

CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:
O. Sevcik op. 1 - caietele I, II (Tehnica viorii)

- explicatii ale profesorului insotite


de exemplificari proprii si auditii
ale unor piese ~i interpretari de
referinta,
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.

Vioara - Programa

13

O. Sevcik op.2 - caietele I, II ("Tehnica arcusului")


o. SevCik op.7 - caietul I (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", Caietul I
A. A. Sarvas op.2 - Studii pregatitoare pentru duble coarde
A. Blumenstengel - caietele I, II
R. Cionca - Game ~i arpegii pana in poz. a V-a (din "Studiul gamelor")
A.G. Grigorian - Game si arpegii
J. Hfirnaly - Studiul gamelor
Studii tehnico-melodice
I Geanta - G. Manoliu - vol. III, IV
R. Klenck - Studiul pozitiilor la vioara
H. Sitt - op.32, caietele II, III, IV, V
H Kayser - op. 20
J. Dont - op.37, 38

J. B. Ch. Dancla - Duete op. 61 (In 3 pozitii) ("Duos faciles et progressifs")


A. Vivaldi - Giga
W.A. Mozart - Allegretto
O. Rieding - Melodii unguresti
L. Boccherini - Menuet
L.van Beethoven - Menuet
Beethoven-Kreisler - Rondino
J. B. Ch. Dancla - "6 mici arii cu variatiuni", op. 89 ("Air varie")
J.H.Fiocco - Allegro
A. Iansinov - "Fusul", op. 26 nr. 3 (poz. I-III)
J. B. Ch. Dancla - Duete, op. 35 (3 pozitii)
O. Rieding - Arie cu variatiuni ("Air varie")
O. Rieding - "6 Piese usoare" (Gavota, Barcarola, Vals, Impromptu, Berceuse, Bajada)
(3 pozitii)
C. Porumbescu - 14 melodii (prelucrare de R. Cionca) (3 pozitii)
N. Baklanova - Tema cu variatiuni (3 pozitii)
N. Baklanova - Tema cu variatiuni pt.2 viori si pian (3 pozitii)
Nath. Rubinstein - "Fusul" In sol minor
J. Bloch - Trio-uri usoare pt. 3 viori, op. 34 (3 pozitii)
L. Feldman - Suita nr. 2
Fl. Eftimescu - Suita pentru vioara si pian
J.F. Mazas - Duete
I.J. Pleyel- Duete
L. Jansa - 6 Duete progresive, op. 74 (3 pozitii)
w. M. Klepper - Sonatina

Concerte:
A. Vivaldi - Concertele In la, Sol, re, Mi, La

Vioara - Programa

14

O. Rieding - Concertino in la minor, op. 21 (3 pozitii)


L. Jansa - Concerti no in si minor, op. 54 (3 pozitii)
O. Rieding - Concert mignon in Sol, op. 48 (3 pozitii)
O. Rieding - Concert mignon in [a minor, op. 49 (3 pozitii)
A. Huber - Concertino in Fa major, op. 7 (3 pozitii)
G. Szeremi - Concertino in mi minor, nr. 2, op. 64 (3 pozitii)
O. Novacek - Concert in la minor
O. Rieding - Concerino in Re major, op. 25 (5 pozitii)
S. Albu - Concerti no (poz. I)
A. Mendelsohn - Concert In stil c1asic
Fr. Seitz - Concert nr. 3 in sol minor (5 pozitii)
A. Komarovski - Concert nr. 2 in La major (5 pozitii)
M. Niculescu - Concertino in Sol major (3 pozitii)
Examen:
1 studiu tehnico-melodic, 0 parte de concert si
romanesc, redate din memorie.

V.

piesa din repertoriul universal sau

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA.

La sfarsitul c1asei a IV-a, tanarul elev-violonist va trebui sa dovedeasca atingerea unor standarde
minimale de performanta ce se vor constitui In criterii de evaluare.
Acestea sunt:
1. Tinuta corecta, pozarea instrumentului, apucarea si manevrarea arcusului;
2. Corectitudinea redarii instrumentale a textului muzical;
3. Deprinderile corecte de tehnica a mainii stangi: articulatia, adaptarea bratului (cotului) stang la
planul de coarda;
4. Emisia sonora corecta si sincronizarea miscarilor/activitatilor celor doua brate;
5. Asimilarea unor elemente simple de frazare si muzicalitate (nivelul intelegerii mesajului purtat de
textul muzical).
Nota: la finalul acestui ciclu sunt recomandate: desfasurarea unor activitati specifice de orientare
scolara cu participarea elevilor si a parintilor acestora.

CLASA a V-a

III.

OBIECTIVE DE REFERINTA SI ACTIVIT ATI DE lNV ATARE

Obiectivul-cadru 1
Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

15

Vioara - Programa
Pana la sfarsitul clasei a V-a, elevul va trebui:
1.1 sa consolideze elementele deja acumulate
anterior (fondul aperceptiv);
1.2 sa cunoasca si sa aplice urmatorii termeni de
dinamica : sfz, rfz, fp;

- exercitii specifice din


repertoriul clasei;
- auditii muzicale comentate
impreuna cu profesorul;
- leeturi de speeialitate
ghidate de profesor.

1.3 sa cunoasca si sa inteleaga unele elemente


simple de frazare: celula, motiv, fraza,
perioada.

Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

2.1 sa recepteze cu atentie lucrari din repertoriul


cameral - in special duo - , concertant si
simfonic.

- executarea unor fragmente


accesibile din astfel de lucrari;
- audierea unor astfel de piese
"live" si/sau inregistrate pe
suport magnetic/digital.

Obiectivul-cadru

Obiective de referinta
Pana la

Exemple de aetivitati de invatare

sfarsitul clasei a V -a, elevul va trebui:

3.1 sa cunoasca eel putin pozitiile I-V;


3.2 sa perfectioneze

vibrato-ul

3.3 sa execute duble-coarde, in pozitiile I-V,


in diferite valori, eu intervale, ritmuri ~i
trasaturi de arcus in cornbinatii simple;

- exercitii specifice din repertoriul

3.4 sa realizeze acordarea instrumentului

- exercitii de acordaj, inclusiv cu


aparatul electronic de acordaj.

3.5 sa execute game cromatice in pozitii fixe;


3.6 sa dezvolte tehnica rnainii drepte
3.7 sa execute game pana in pozitia a V-a,
inclusiv

- exercitii adecvate repertoriului

clasei

Vioara - Programa

16

Obiectivul-cadru 4
Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a V-a, elevul va sti:


4.1 sa coroboreze elementele de frazare
asimilate - conform 1.3 - cu participarea
afectiva adecvata repertoriului.

IV.

- explicatii ale profesorului insotite


de exernplificari proprii si auditii
ale unor piese si interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.

CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:
O. SevCik op. 1 - caietele I, II ("Tehnica viorii")
O. Sevcik op. 2 - caietele I, II, III (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 7 - caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
O. Sevcik op. 9 - DubIe coarde
A. A. Sarvas op. 2 - " Studii pregatitoare pentru duble coarde"
H. Schradieck - Scoala tehnicii viorii - Caietul I
R. Cionca - Exercitii pregatitoare pentru game in duble coarde
R. Cionca - Game si arpegii (pana in pozitia a V-a)
A. G. Grigorian - Game ~i arpegii
J. Hfimaly - Studiul gamelor
Studii tehnico-melodice:
R. Klenck - Studiul pozitiilor la vioara
H. Sitt - Studii op. 32, caietele II, III
A. Blumenstengel - 24 Studii, op. 33 (5 pozitii)
H. Kayser - Studii op. 20
1. F. Mazas - Studii op. 36
1. Dont - Studii op. 37
H. Sitt - Studii op. 32, Caietul V (Dubie coarde)

J. H. Fiocco - Allegro
L. van Beethoven-Kreisler - Rondino
L. van Beethoven - Sonatina
H- Wieniawski - Mazurci
A. Rubinstein - Melodie, op. 3 nr. 1
Nath. Rubinstein - "Fusul", in sol minor
J. F. Mazas - 8 Melodii usoare pentru vioara solo, op. 80 (pozitiile I-V)

Vioara - Programa

17

J. B. Ch. Dancla - Duete, op. 61 (3 pozitii ) ( "Duos faciles et progressifs")


O. Rieding - Bolero, op. 3 nr. 3 (5 pozitii)
J. Ph. Rameau - Tamburina
B. Godard - "Berceuse de Jocelyn" (5 pozitii)
B. Bartok - Sonatina
O. Rieding - Arie cu variatiuni ("Air varie") nr. 4 in Sol, op. 3 (3 pozitii)
1. B. Ch. Dancla - Duete, op. 35 (3 pozitii)
I. J. Pleyel- 6 Duete mici, op. 8 (4 pozitii)
I. J. Pleyel- 6 Duete mici, op. 59 (5 pozitii)
L. Jansa - 6 Duete progresive, op. 74 (3 pozitii)
L. Feldman - Suita Of. 2
C. Dimitrescu - Dans tadinesc, op. 15
C. C. Nottara - Siciliana
W. M. Klepper - Sonatina
Alte piese romdnesti,

de aceeasi dificultate - din Catalogul

Uniunii Compozitorilor

Sonate:
G. F. Haendel- Sonatele a III-a ti a IV-a
A. Corelli - Sonate
A. Vivaldi - Sonatele in re minor, Do major, fa minor;
F. M. Veracini - 12 Sonate

Concerte:
1. B. Accolay - Concert in la minor (5 pozitii)
A. Komarovski - Concert Of. 1 in mi minor (7 pozitii)
A. Komarovski - Concert nr. 2 in La major (5 pozitii)
O. Rieding - Concerti no in Re major, op. 5 (5 pozitii)
O. Rieding - Concertino in Re major, op. 25 (5 pozitii)
Fr. Seitz - Concert Of. 3 in sol minor, op. 12 (5 pozitii)
Fr. Seitz - Concert Of. 4
Fr. Seitz - Concert nr. 5 in Re major (7 pozitii)
G. B. Viotti - Concert Of. 23 in Sol major (p. I.)

Examen:
1 studiu tehnico-melodic, 0 parte de concert ~i 0 piesa din repertoriul universal sau
romanesc, redate din memorie.

CLASA a VI-a

18

Vioara

- Programa

III.

OBIECTIVE

Obiectivul-cadru

DE REFERINTA

SI ACTIVITATI

DE !NV A TARE

Obiective de referinta

Exemple de activitati de Invatare

La sfarsitul clasei a VI-a, elevul va trebui:


1.1 sa cunoasca si sa aplice termenii agogici,
dinamici ~i de caracter din repertoriu:

Obiectivul-cadru

- exercitii pentru aplicarea termenilor:


risoluto, vigoroso, I'istesso tempo, meno mosso,
pili mosso, stringendo, allargando, ritardando,
dolce, espressivo.

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

2.1 sa recepteze cu atentie lucrari din repertoriul


cameral - in special duo - , concertant si
simfonic.

- executarea unor fragmente


accesibile din astfel de lucrari;
- audierea unor astfel de piese
"live" si/sau inregistrate pe
suport magnetic/digital.

Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

Pe parcursul clasei a VI-a, elevul va trebui:


3.1 sa consolideze in continuare primele 5
pozitii si sa asimileze pozitiile a VI-a si
a VII-a, cu toate tipurile de schimburi;

3.2 sa execute game in doua octave (iar gama

- exercitii specifice din repertoriul


c1asei.

"

Sol major in 3 octave);


3.3 sa execute duble-coarde
de note

in diferite valori

3.4 sa execute game cromatice in doua octave;

"
"

3.5 sa execute diferite moduri de arcus:


detache, legato, portato, staccato, marteIIato,
saltato, spiccato condus

- exercitii specifice pentru fiecare


dintre modurile de arcus
rnentionate.

Vioara - Programa

19

3.6 diversificarea paletei dinamice si expresive

- exercitii de emisie ~i de
diversificare a vibrato-ului,
pe repertoriul clasei.

Obiectivul-cadru 4
Obiective de referinta

Exemple de activitati de Invatare

La sfarsitul clasei a VI-a, elevul va sti:


4.1 sa coroboreze elementele de frazare
asimilate - conform 1.3 - cu participarea
afectiva adecvata repertoriului.

IV.

- explicatii ale profesorului insotite


de exernplificari proprii ~i auditii
ale unor piese si interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zone Ie altor arte si ale Universului.

CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:
O. Sevcik op. 1 - caietele II, III (Tehnica viorii)
O. Sevcik op. 2 - caietele II, III (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 3
O. Sevcik op. 7 - caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
O. Sevcik op. 9 - DubIe coarde
A. A. Sarvas op. 2 - "Studii pregatitoare pentru duble coarde"
A. A. Sarvas op. 3 - Studiul dublelor coarde
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", Caietul I
R. Klenck - Studiul gamelor
A. G. Grigorian - Garne si arpegii
Chr. H. Hohmann - Studiul gamelor
R. Cionca - Studiul gamelor
1. Bloch - Studiul gamelor
R. Cionca - Exercitii pregatitoare pentru game in duble coarde
J. Hrimaly - Studiul gamelor
Studii tehnico-melodice:
R. Klenck - Studiul pozitiilor
H. Sitt op. 32 - caietul IV (pozitiile VI ~i VII)
H. Sitt op. 32 - caietul V (duble coarde)
1. F. Mazas op. 36 - Studii
J. Dont op. 37 - 24 Studii
R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii (primele studii)

Vioara - Programa

20

F. Fiorillo - "36 Studii sau Capricii"

J. B. Ch. Dancla - "Studii pt. vioara cu acompaniamentul


(5 pozitii)

unei a doua viori", op. 68

H. Wieniawski - Mazurci
A. Dvorak - Humoresca
J. H. Fiocco - Allegro
G. Pugnani - Largo espressivo
M. T. von Paradis - Siciliana
R. Schumann - Visare
A. Rubinstein - Melodie op. 3 nr. I
F. Kreisler - Suferinta dragostei ("Liebesleid")
R. M. Glier - Vals
P. 1. Ceaikovski - Cantec tara cuvinte
1. Brahms - Dansuri ungare
J. Sibelius - Vals trist, op. 44 (6 pozitii)
I. J. Pleyel- 6 Duete mici, op. 59 (5 pozitii)
H. Wieniawski - Mazurca "Dudziarz" ("Le Menetrier"), op. 19 nr. 2
H. Wieniawski - Mazurca "Piesn Polska" ("Chanson polonaise"), op. 12
C. C. Nottara - Siciliana, op. 1
L. Feldman - Suita nr. 2
Ch. A. de Beriot - "Scene de balet", op. 100
1. B. Ch. Dancla - Solo de concert nr. 1 In si minor, op. 77

Alte piese romdnesti, de aceeasi dificultate - din Catalogul Uniunii Compozitorilor.


Sonate:
A. Corelli - Sonate
G. Fr. Haendel- Sonatele II, Ill, VI
A. Vivaldi - Sonatele in re minor, Do major, fa minor
F. M. Veracini - 12 Sonate
Concerte:
W. A. Mozart - Mic concert
P. Rode - Concert nr. 61n Sib major
P. Rode - Concert nr. 7in la minor, op. 9
P. Rode - Concert nr. 81n mi minor, op. 13
G. B. Viotti - Concert nr. 23 in Sol major
G. B. Viotti - Concert nr. 20 in Re major

G. B. Viotti - Concert nr. 28 in la minor


G. B. Viotti - Concert nr. 29 in mi minor
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 9 in la minor
Examen:

21

Vioara - Programa

1 studiu tehnico-melodic, 0 parte sau doua parti de concert si sonata (2 parti) sau
din repertoriul universal sau romanesc.
Intregul program redat din memorie.

CLASA

III.

OBIECTIVE

Obiectivul-cadru

DE REFERINTA

a VII-a

SI ACTIVITATI

DE lNVATARE

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va trebui:


1.1 sa cunoasca noi termeni de dinamica
In concordanta cu repertoriul abordat

- exercitii in nuante extreme: fff, ppp


subito piano, subito forte.

1.2 sa cunoasca noi termeni agogici

- exercitii de interpretare a unor


termeni agogici ca: ritenuto,
morendo, agitato s.a.

1.3 sa cunoasca si sa aplice in interpretare


notiunea de perioada muzicala.

- exercitii de intrerpretare insotite


de exemplificarile vocale si
instrumentale ale profesorului;
- interpretare instrurnentala insotita
de acompaniament;
- auditii muzicale comentate si
comparate.

Obiectivul-cadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:


2.1 sa recepteze cu atentie lucrari din repertoriul

- executarea

unor fragmente

piesa

Vioara - Program a
cameral - in special duo - , concertant ~i
simfonic.

22

accesibile din astfel de lucrari;


- audierea unor astfel de piese
"live" si/sau inregistrate pe
suport magnetic/digital.

Obiectivul-cadru 3
Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

Pe parcursul clasei a VII-a, elevul va trebui:


3.1 sa consolideze primele 7 pozitii;

- exercitii in pozitiile fixe I-VII


- exercitii de schimburi intre pozitiile
I-VII, in toate combinatiile.

- interpretarea studiilor melodice


in pozitiile I-VII, cu schimburi
de pozitie;
- exercitii pe duble-coarde in pozitiile
I-VII fixe si cu schimburile aferente;
3.2 sa execute game in 3 octave

- exercitii specifice din repertoriul


cIasei.

3.3 sa consolideze / perfectioneze modurile


de arcus cunoscute (vezi cIs.VI)

"

3.4 sa inceapa executarea spiccato-ului de


viteza;

- exercitii tehnice pregatitoare


pentru spiccato de viteza,

3.5 sa execute tlageolete artificiale.

- exercitii specifice pe repertoriu

3.6 sa perfectioneze emisia ~i intonatia


pe duble coarde;

- studiul gamelor in duble coarde,


pe intinderea unei octave, in valori
note accesibile (terte, sexte, octave)

Obiectivul-cadru 4
Objective de referinta

Exemple de activjtatj de invatare

La sfarsitul cIasei a VII-a, elevul va sti:


4.1 sa coroboreze elementele de frazare
asimilate - conform 1.3 - cu participarea
afectiva adecvata repertoriului.

- explicatii ale profesorului insotite


de exemplificari proprii ~i auditii
ale unor piese si interpretari de
referinta.

- inducerea de imagini evocatoare


din zonele altor arte si ale Universului.

Vioara - Programa
IV.

23

CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:
O. Sevcik op. 1 - caietele II, III (Tehnica viorii)
O. Sevcik op. 2 - caietele II, III (Tehnica arcusului)
O. SevCik op. 7 - caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
O. Sevcik op. 9 - Duble coarde
A. A. Sarvas op. 3 - Studiul dublelor coarde
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietele I, II
J. B. Ch. Dancla - 50 Studii zilnice, op. 74
E. Singer - Studii zilnice
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
A. Casorti - "Tehnica arcusului la vioara'', op. 50
R. Cionca - Exercitii pregatitoare pentru game in duble coarde
R. Klenck - Studiul gamelor
A. G. Grigorian - Game si arpegii
R. Cionca - Studiul gamelor
J. Bloch - Studiul gamelor
Chr. H. Hohmann - Studiul gamelor
J. Hfimaly - Studiul gamelor

Studii tehnico-melodice:
1. Dont - 24 Studii, op. 37
J. F. Mazas - Studii, op. 36

R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii


F. Fiorillo - 36 Studii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii
H. Sitt - Studii op. 32, caietul IV (poz. aVI-a ~i a VII-a)
B. Campagnoli -7 Divertismente op. 18 (7 pozitii) ("Sept Divertissements")
E. Polo - 30 Studii progresive in duble coarde (3 pozitii)

J. B. Ch. Dancla - Solo de concert nr. 2 in Sol major si nr. 3 in la minor, op. 77
A. Dvorak - Humoresca
Fr. Drdla - Souvenir
W. A. Mozart - Menuet in Re major
N. Paganini - Sonatine
J. Brahms - Dansuri ungare
H. Vieuxtemps - Reverie nr. 3, op. 22
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli

24

Vioara - Programa

Francoeur-Kreisler
- Siciliana ~i Rigaudon
M. P. Musorgski - Gopak
Granados-Kreisler - Dans spaniol
P. de Sarasate - Dans spaniol op. 37
C. Porumbescu - Balada
L. Feldman - Suita nr. 2
D. Bughici - Suita in stil romanesc, op. 1
1. Scarlatescu - Bagatela
M. Chiriac - Serenada
Ch. A. de Beriot - Scene de balet, op. 100
Ch. A. de Beriot - 4 Arii cu variatiuni ("4 Airs varies") (op. 5, op. 12, op. 42)
J. Brahms - Vals in La major nr. 15, op. 39
H. Schradieck - Perpetuum mobile
H. Wieniawski - Mazurka "Kuyawiak"
H. Wieniawski - "Amintiri din Posen", op. 3
Fr. Drdla - "Serenada Kubelik", in La major
H. Wieniawski - Mazurca "Obertass", op. 19 nr. 1
Alte piese romdnesti,

de aceeasi dificultate - din Catalogul

Uniunii Compozitorilor

Sonate:
G. F. Haendel- Sonatele II, V, VI
A. Corelli - Sonate
A. Vivaldi - Sonata in La major
F. M. Veracini - 12 Sonate
P. Locatelli - Sonate
Concerte:
P. Rode - Concert nr. 4in La major
P. Rode - Concert nr. 7 in la minor
P. Rode - Concert nr. 8 in mi minor
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 7in Sol major, op. 76
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 9 In la minor, op. 104
R. Kreutzer - Concert nr. 13 in Re major
G. B. Viotti - Concerte
J. S. Bach - Concert in la minor
J. Haydn - Concert nr. 2 in Sol major
J. M. Leclair - Concert nr. 1 in re minor, op. 7
P. Nardini - Concert in mi minor
G. Tartini - Concert in re minor
Examen:
1 studiu tehnico-melodic, 0 parte sau doua parti de concert si sonata (2 parti) sau
repertoriul universal sau romanesc.
Intregul program redat din memorie.

piesa din

25

Vioara - Programa

CLASA

III.

a VIII-a

OBIECTIVEDEREFERINTASIACTIVITATI

Obiectivul-cadru

DE lNVATARE

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul c1asei a VIII-a, elevul va fi eapabil:


1.1 sa cunoasca si sa aplice In interpretare
termenii de dinarnica asimilati, in concordanta
eu repertoriul abordat;

- aplicatii de eitire si interpretare


corecta a termenilor de dinamica
pe repertoriul c1asei/propriu.

1.2 sa cunoasca si sa identifiee termenii de agogica


asimilati, in concordanta eu repertoriul abordat;

- aplicatii de citire si interpretare


corecta a termenilor de agogica
din repertoriu.

1.3 sa cunoasca si sa aplice in interpretare


elementele de sintaxa muzicala eorespunzatoare
repertoriului abordat;

- exercitii de analiza a structurii


pieselor din repertoriu.

1.4 sa cunoasca, sa compare si sa diferentieze


forme si genuri muzicale.

- auditii comparate ale unor


interpretari de referinta;

varii

- interpretarea lucrarilor din


repertoriu, eu constientizarea
elementelor de forma si gen
muzieal.
Obieetivul-eadru

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul c1asei a VIII-a, elevul va fi eapabil:


2.1 sa recunoasca elementele de forma si limbaj
muzical in diferite lucrari apartinand unor
genuri si forme muzicale diverse.

Obiectivul-cadru

- aplicatii de identificare a
elementelor rnentionate pe repertoriu;
- auditii comparate ale unor
lucrari muzicale consacrate.

Vioara - Programa

26

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

Pe parcursul c1asei a VIII-a, elevul va trebui:


3.1 sa asimileze pozitiile superioare pozitiei a VII-a;
3.2 sa realizeze trilul pe valori mici (optimi, 16-imi);

- exercitii specifice fiecarei


probleme tehnice, pe
repertoriul clasei.

3.3 sa inceapa studiul trilului pe duble-coarde;

"

3.4 sa consolideze spiccato-ul de viteza;

"

3.5 sa perfectioneze emisia flageoletelor artificiale

"

3.6 sa perfectioneze emisia ~i intonatia pe duble


coarde;

- studiul gamelor in dub Ie coarde pe


intinderea unei octave, in valori de note
accesibile (terte, sexte, octave)

Obiectivul-cadru 4
Obiective de referinm

Exemple de activitati de 'invatare

La sfarsitul c1asei a VIII-a, elevul va sti:


4.1 sa coroboreze elementele de frazare
asimilate - conform 1.3 - cu participarea
afectiva adecvata repertoriului.

- explicatii ale profesorului insotite


de exernplificari proprii ~i auditii
ale unor piese ~i interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.

IV.CONTINUTURI (REPERTORIU)
Exercitii tehnice:
O. Sevcik op. 1 - caietele II, III (Tehnica viorii)
O. Sevcik op. 2 - caietele III, IV, V (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 7 - caietele I. II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - "Schimburi de pozitie"
O. Sevcik op. 9 - DubIe coarde
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietul I
A. A. Sarvas, op. 3 - Studiul dublelor coarde
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
M. Iftinchi - "Schimburile de pozitii in duble coarde"

Vioara - Programa

27

A. Casorti - "Tehnica arcusului la vioara", op. 50


A. A. Sarvas, op. 5 - Studiul acordurilor
R. Klenck - Studiul gamelor
R. Cionca - Game in duble coarde
A. G. Grigorian - Game si arpegii
1. Hrimaly - Studiul gamelor
R. Cionca - Studiul gamelor
J. Bloch - Studiul gamelor
C. Flesch - Game ~i arpegii (paragrafele 1-5)
Studii tehnico-melodice:
R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii
F. Fiorillo - 36 Studuii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii (cele accesibile)
1. B. Ch. Dancla - 20 Studii, op. 73 (cele accesible)
L. J. Massart - "Arta exersarii studiilor la Kreutzer" C"L'art de travailler les etudes de Kreutzer")
E. Polo - 30 Studii progresive in dub Ie coarde
L. Feldman - Studii melodice, Caietele I, II.

W. A. Mozart - Menuet in Re major


W. A. Mozart - Rondo in Do major, KV 373
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
H. Wieniawski - Legenda, op. 17
J. Brahms - Dansuri ungare
Francoeur-Kreisler - Siciliana si Rigaudon
Ch. A. de Beriot - Variatiuni op. 1 in re minor si op. 15 in Mi major
L. van Beethoven - Rornanta in Fa major, op. 50
L. van Beethoven - Rornanta in Sol major, op. 40
1. Raff - Cavatina nr. 3 in Re major, op. 85
M. P. Musorgski - Gopak
Porpara-Kreisler - Tempo di Minuetto
T. Fuchs - Serenada pentru vioara
H. Vieuxtemps - Balada si Poloneza, op.38
1. Scarlatescu - Bagatela
M. Chiriac - Serenada
T. Ciortea - Suita pe teme populare din Bihor
D. Buciu - Mica piesa pentru vioara si pian
P. Rogojina - Trei miniaturi rustice
P. Rogojina - Suita pentru vioara ~i pian
H. Jerea - Dansuri romanesti
V. Filip - Poem pentru vioara eu aeompaniament de pian
Cl. Daquin-J. Manen - "Cucul"
M. Moszkowski - Dansuri spaniole nr. 1 si nr. 2, op.12
P. de Sarasate - "Playera", op. 23, nr. 5
Z. Fibich - Poem, op. 41, nrA
Porpora-Kreisler - Menuet

Vioara - Programa

28

G. Pugnani - Largo espressivo


D. Kaba1evski - Rondo, op. 69
Gh. Stephanescu - Idila
L. Spohr - Duete op. 67 (7 pozitii)
G. B. Viotti - 3 Duete concertante, op. 9
G. B. Viotti - Duete, op. 19
O. Rieding - Poloneza de concert in Re major, op. 10
C. Porumbescu - Balada
C. Porumbescu - Reverie
C. Porumbescu - Dorul
H. Wieniawski - Mazurca "Kuyawiak"
H. Wieniawski - Mazurca "Obertass", op. 19 nr. 1
G. Enescu - Balada, opA
H. Wieniawski - Mazurca "Sielanka" ("La champetre'tj.op. 12
Alte piese romdnesti, de aceeasi dificultate - din Catalogul Uniunii Compozitorilor
Sonate:
G. F. Haendel- Sonatele I, II, IV, V
P. Locatelli - Sonate
A. Corelli - Sonate
A. Vivaldi - Sonata In La major
G. Tartini - Sonata in mi minor
J. M. Leclair - Sonata 'in Re major
F. Geminiani - Sonate
F. Benda- Sonata in Fa major

Concerte:
J. S. Bach - Concert in Mi major

R. Kreutzer - Concert nr. 13 in Re major


R. Kreutzer - Concert nr. 19 in re minor
G. B. Viotti - Concert nr.22 in la minor
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 9 in la minor, op. 104
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 4 in re minor, op. 46
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 7 in Sol major, op. 76
P. Rode - Concert nr.1 in re minor
L. Spohr - Concert nr. 1 in La major, op.l
L. Spohr - Concert nr. 2 in re minor, op.2
L. Spohr - Concert nr. 8 in la minor, op. 47
L. Spohr - Concert nr. 9 in re minor, op.55
L. Spohr - Concert nr. 11 in Sol major, op. 70
J. Haydn - Concert nr. 1 in Do major
J. Haydn - Concert nr. 2 in Sol major
P. Nardini - Concert in mi minor
L. Boccherini - Concert in Re major
F. Fiorillo - Concert nr. 1 in Fa major

Vioara - Programa

29

D. Kabalevski - Concert in Do major, op. 48


M. Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, op.26 (partea 1)
Examenele de capacitate si de admitere In clasa a IX-a: conform indicatiilor M.E.C.
V.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA

La finele ciclului gimnazial se contureaza cu necesitate existenta unor standarde de performanta ce se


pot concretiza 'in criterii de evaluare.
Acestea sunt:
1.
2.
3.
4.

Conceptia interpretativa, coercnta a discursului muzical;


Gradul de corectitudine a deprinderilor tehnice si autocontrolul in interpretarea instrumentala;
Expresivitatea mijloacelor tehnice ~i sonoritatea - ca elemente de obiectivare a stilului;
Creativitatea manifestata In detaliile realizarii conceptiei interpretative.

CURRICULUM LICEU

1.

NOTA DE PREZENTARE

Curriculum-ul centrat pe cornpetente i~i propune deplasarea accentului de pe enciclopedismul


cunoasterii pe cultivarea actiunii concrete, contextualizate, care presupune aplicarea optima a unor
tehnici si strategii adecvate ~i care favorizeaza cresterea performantei profesionale in domeniul
interpretarii muzical-instrumentale.
Competentele sunt ansambluri structurate de cunostinte ~i deprinderi dobandite prin invatare. Ele
permit identificarea si rezolvarea in contexte diverse a unor probleme caracteristice domeniului de
activitate violonistica,
In stabilirea competentelor se tine seama de cerintele programei de admitere In invatamantul
superior si de cele ale pietei muncii.
Tinand cont de operatiile mentale ale procesului de invatare, se va urmari insusirea unei
competente la nivelul ficareia dintre aceste operatii.

30

Vioara - Programa

Competentele
generale orienteaza demersul didactic.
definirea lor se face prin cornpetentele specifice.
Competentele
specifice se concretizeaza in continuturi
opus-urilor muzicale - model.

Insusirea competentelor

Insusirea

lor este etapizat

si se realizeaza

structurata,

iar

prin alegerea judicioasa

are ca scop crearea unor valori si atitudini la nivelul personalitatii

tanarului

instrumentist.
Acestea sunt:
a)
b)
c)
d)

cultivarea bucuriei de a citi, a gustului estetic in domeniulliteraturii


muzicale;
stimularea gandirii independente prin lectura textelor muzicale;
cultivarea sensibilitatii prin receptarea operei muzicale;
formarea unor reprezentari culturale privind evolutia si valorile literaturii muzicale universale
romanesti.

si

Astfel, inviitiimantul centrat pe cornpetente ofera urrnatoarele avantaje:


scoala raspunde mai bine nevoilor cornunitatii;
inarmeaza elevul cu 0 disponibilitate crescuta in adaptarea la diversele situatii;
In procesul didactic, profesorul devine organizator al unor experiente de invatare relevante;
profesorul poate face cu usurinta conexiunea intre continuturile invatarii ~i obiectivele acesteia;
invatarea i~i gaseste motivatia in actiune , iar actiunea in evaluare.
STANDARDE

DE PERFORMANTA.

La fine le ciclului liceal de invaatamant,


se impune cu necesitate existenta unor standarde de
performanta
ce se constituie in tot atatea criterii de evaluare a absolventilor
acestui ciclu de
invatamant. Ele se cer intotdeauna armonizate cu criteriile de evaluare utilizate de comisiile de
admitere din institutiile de invatamant superior de profil. De altfel, aceste criterii de evaluare sunt
detaliate In fisele de evaluare operante in sistemul olimpiadelor de profil ~i prevazute de regulamentul
de desfasurare a acestora, in vigoare.
Intr-o prezentare rezumativ-sintetica,
acestea sunt:
1. Conceptia interpretativa, coerenta discursului muzieal si redarea stilului si caraeterului lucrarii
muzicale;
2. Coreetitudinea si gradul de adeevare a deprinderilor tehnieo-expresive
si sonoritatea (emisia
sonora);
3. Expresivitatea ~i originalitatea in transmiterea mesajului operei muzicale.

II.

COMPETENTE GENERALE

1. Operarea eu elemente de limbaj muzieal


2. Receptarea si analizarea unei varietati de creatii muzicale nationale ~i universale
3. Interpretarea muzicala ca modalitate de exprimare artistica

Vioara - Programa

31

4. Abordarea creativa a fenomenului muzical

SUGESTII METODOLOGICE
Incepand cu clasa a IX-a, se poate incepe cristalizarea cunostintelor acumulate intr-o conceptie
artistica.
In acest scop, propunem cresterea progresiva a contributiei elevului, pe masura dezvoltarii acestuia.
Conceptia artistica va motiva elevul pe tot parcursul realizarii unei piese sau a repertoriului anual,
inclusiv In selectarea exercitiilor tehnice ~i a studiilor - adecvate necesitatilor tehnice.
Sugeram, deci, parcurgerea urmatoarelor etape in asimilarea pieselor din repertoriu:
1.
2.
3.
4.
5.

Selectarea autorului, precizarea epocii, a genului si stilului;


Audierea lucrarii intr-o interpretare de referinta;
Citirea la prima vedere a Iucrarii;
Analiza paradigmatica a elementelor de limbaj muzical;
Analiza paradigmatica a elementelor tehnice ca mijloace de obiectivare a elementelor de limbaj
muzical;
6. Articularea deprinderilor tehnice In noul context - organizarea studiului cu metode specifice;
7. Analiza sintagmatica a lucrarii muzicale.
8. Auditii comparate ale lucrarii muzicale in interpretari recunoscute.
9. Memorarea, finisarea, corepetitia - unde este cazul,
10. Autoinregistrarea si compararea cu alte interpretari.
11. Prezentarea lucrarii in public;
12. Evaluarea actului interpretativ;
13. Concluzii orientate spre viitorul violonistic al elevului.
Noul curiculum va avea inevitabil repercusiuni asupra metodicii ~i - implicit - asupra planificarilor
calendaristice ale profesorilor de profil: vioara.
Prezentam mai jos un posibil model pentru completarea planificarilor calendaristice ale profesorilor
ce predau acest tip de discipline.
Scoala
Anul Scolar
Semestrul

Disciplinal Aria curriculara


Numarul programei
Clasa-elevul
Profesor:

Plan semestrial/anual de predare-invatare


(sau:plan curricular)
l.Obiective genera le
2.0biective de referinta - 3. Continuturile invatarii - 4. nr. de ore - 5.activitati de invatare
- 6.

activitati (In profilul disciplinei) ale elevului in afara clasei -7. metode de evaluare

32

Vioara - Programa

CLASA a IX- a

III.

COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competenta generala 1
Competente speeifiee

Continuturi

Pana la sfarsitul clasei a IX-a, elevul va


realiza:
1.1 Utilizarea unor simboluri si termeni de
dinamica in concordanta eu repertoriul
abordat.

- aplicatii de citire si interpretare


corecta a termenilor de dinamica
pe repertoriu.

1.2 Identifiearea unor simboluri ~i termeni


de agogica in concordanta eu repertoriul
abordat;

- aplicatii de eitire si interpretare


corecta a termenilor de agogica
pe repertoriu.

1.3 Recunoasterea si apliearea In interpretare


a elementelor de sintaxa muzicala
corespunzatoare repertoriului abordat.

- exercitii de analiza a arhitectonieii


pieselor din repertoriu.

1.4 Recunoasterea si compararea diferitelor


genuri muzicale.

- auditii si vizionari eomparate ale


unor interpretari de referinta.

1.5 Recunoasterea si eompararea diferitelor


stiluri muzieale.

- exercitii de interpretare eu
constientizarea faetorului stilistie.

Competenta generala 2
Competente speeifiee

Continuturi

2.1 Identificarea si comentarea unor elemente


de forma in lucrari apartinand unor genuri
diferite din literatura muzicala nationala
$i universala.

- exercitii de analiza muzicala

2.2 Identifiearea si eomentarea unor elemente

"

33

Vioara - Programa
stilistice In lucrari apartinand unor forme si
genuri diferite din literatura muzicala nationala

~i universala.

2.3 Utilizarea partiturii muzicale 'in auditie"


(*2.3 are caracter obligatoriu)

Competenta

generals 3

Competente

specifice

- auditii muzicale ale un or


piese din repertoriul
violonistic, apartinand atat
programei clasei a IX-a, cat si
unor niveluri superioare de
dificultate tehnica si
complexitate interpretativa,

Continuturi

3.1 Utilizarea modului de arcus "detache",


stilului preclasic;

adecvat

- aplicatii ale "detache" -ului


pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
A.Corelli, P. Locatelli,
G. Tartini, F. M. Veracini,
J. S. Bach, G. Ph. Telemann

3.2 Utilizarea modului de arcus "spiccato",


stilului clasic;

adecvat

- aplicatii ale "spiccato" -ului


pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
J. Haydn, W. A. Mozart,
L. van Beethoven.

3.3 Diversificarea
romantic;

vibrato-ului,

adecvat stilului

- aplicatii ale vibrato-ului pe


repertoriul violonistic 'in
lucrari de: H. Vieuxtemps,
P.de Sarasate, H. Wieniawski,
P. 1. Ceaikovski, 1. Brahms.

3.4 Obtinerea unui grad de velocitate adecvat


repertoriului abordat;

- exercitii de augumentare a
velocitatii pe studii tehnicomelodice si pasaje de
virtuozitate din repertoriul
specific.

3.5 Ridicarea calitatii emisiei si intonatiei pe


duble-coarde.

- exercitii tehnice si de
intonare ~i emisie a
dublelor-coarde.
- studiul gamelor in duble
coarde (terte, sexte, octave,
decime).

Vioara - Programa
Competenta

generala 4

Competente

specifice

34

Continuturi

La sfarsitul clasei a IX-a, elevul va fi capabiI:


4.1

sa coroboreze elementele de sintaxa


a frazei muzicale cu participarea
afectiva in interpretarea repertoriului
abordat;

4.2sa-~i manifeste personalitatea artistica


In interpretarea violonistica, fiind capabil
totodata sa-si argumenteze logic viziunea
interpretativa, din punctele de vedere:
estetic;
stilistic;
al genului abordat;
al structurii arhitectonice (de forma) a lucrarii;
al caracterului lucrarii muzicale interpretate.
4.3sa fie - axiologic - selectiv In optiunile sale muzicale,
atdt 'in plan componistic, dit si interpretativ

IV.

- exemplificari pertinente ale


profesorului de instrument;
- asocierea fragmentelor/
lucrarilor muzicale cu
imagini sugestive din aite
zone artistice si/sau
culturale;
- utilizarea de surse
bibliografice;
- auditii muzicale comparate,
comentate;
- dezbateri culturale elevate,
pilotate de profesor, cu
participarea colegilor, a unor
personalitati marcante ale
vietii culturale;
- vizite la muzee, expozitii de
acta.

REPERTORIU

Exercitii tehnice:
O. SevCik op.1 - Caietele II, III (Tehnica viorii)
O. Sevcik op.2 - Caietele III, IV, V (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op.7 - Caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op.8 - "Schimburi de pozitie"
O. SevCik op.9 - "DubIe coarde"
A. A. Sarvas op.3 - "Studiul dublelor coarde"
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietele I, II
M. Iftinchi - Schimburile de pozitii in duble coarde
R. Klenck - Studiul gamelor
A. A. Sarvas op.5 - Studiul acordurilor
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
E. Cobilovici - Sunetele armonice la vioara
C. Flesch - "Game ~i arpegii"
C. Flesch - "Studii de baza pentru vioara" ("Urstudien fur violine")

Vioara - Programa

35

Studii tehnico-melodice:
R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii
F. Fiorillo - 36 Studii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii
J. B.Ch. Dancla - 20 Studii, op.73
L. J. Massart - "Arta exersarii studiilor de Kreutzer" ("L'art de travailler les etudes de Kreutzer")
Concerte:
G. B. Viotti - Concert nr. 22 in la minor
Ch. A de Beriot - Concert nr.I in Re major, op. 16
L. Spohr - Concert nr. 2 in re minor, op.2
L. Spohr - Concert nr. 11 in Sol major, op.70
F. David - Concert nr. 1
F. David - Concert nr. 4 in Mi major, op. 23
M. Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, oP.26
J. Haydn - Concert nr.l in Do major
J. Haydn - Concert nr. 2 in Sol major
G. Tartini - Concert in Mi major
W. A. Mozart - Concert "Adelaide" in Re major
P. Nardini - Concert in mi minor
R. Kreutzer - Concert nr. 19 in re minor
1. S. Bach - Concert in Mi major
L. Boccherini - Concert in Re major
H. Vieuxtemps - Concert nr.4 in re minor, op. 31
Sonate:
F. M. Veracini - Sonata in sol minor
F. M. Veracini - Sonata in mi minor (p. 1. =Ritomello)
P. Locatelli - Sonata in sol minor
A. Corelli - Sonate
G. Tartini - Sonata in sol minor ("Didona")
G. F. Haendel- Sonatele I, II, IV, V
1. S. Bach - Menuet I, Menuet II, Bouree ~i Giga din Partita a III-a in Mi major, BWV 1006
F. Geminiani - Sonata in do minor
P. Nardini - Sonata in Re major
H. Purcell - Sonata in la minor
H. Purcell - Sonata in Do major
J. S. Bach - Sonata in La major (cu pian)
1. M. Leclair - Sonata in Re major
Piese:
A. Corelli - La Folia
W. A. Mozart - Rondo in Do major, KV 373
W. A. Mozart - Rondo in Sol major
W. A. Mozart - Rondo concertant in Sib major, KV 269

Vioara - Programa

36

H. Wieniawski - Legenda, op. 17


P. de Sarasate - Romanta andaluza, op. 22
P. de Sarasate - Malaguefia, op.21
H. Vieuxtemps - Balada si Poloneza, op. 38
H. Wieniawski- Adagio elegiac, op. 5
P. de Sarasate - Dans nr. 8
Fr. Kreisler - "Suferinta dragostei" ("Liebesleid")
Fr. Kreisler - Frumosul rozmarin
Francoeur-Kreisler - Siciliana si Rigaudon
P. 1. Ceaikovski - Melodie, op.42, nr. 3
P. 1. Ceaikovski - Scherzo, op.42, nr. 2
D. Bughici - Suita in stil romanesc, op.l
V. Filip - Capriciul nr. 3
V. Filip - Suita rornaneasca pentru vioara solo ( partile I-II)
B. Bartok - Dansuri romanesti
B. Bartok - Sonatina
M. Chiriac - Serenada
G. Enacovici - Jocuri oltenesti, op. 24
1. Scarlatescu - Bagatela
L. van Beethoven - Rornanta in Fa major, op. 50
Romanta in Sol major, op. 40
G. Ph. Telemann - 12 Fantezii solo
L. Glodeanu - Sonatina, op. 16
M. Bruch - "Kol Nidrei", op. 47
J. B. Senaille Introducere si Presto" (1. Marien)
M. Moszkowski - Dansuri spaniole nr. 1 si nr. 2, op. 12
G. Enescu - Balada, op. 4
P. 1. Ceaikovski - Vals sentimental, op. 51, nr. 6
P. de Sarasate - Zortzico (d' Iparaguirre), op. 39
P. de Sarasate - Zortzico ("Adios Montafias Mias")
Couperin-Kreisler - "La Precieuse"
Boccherini-Kreisler - Allegretto
A. Glazunov - Meditatie, op. 32
S. Toduta - Sonatina
M. Jora - Mica suita, op. 3
P. Vladigherov - Suita "Vardarul"
F. Drdla - "Perpetuo", op. 125
H. Schradieck - "Perpetuum mobile" in Sib major, op. 1
Ch. A. de Beriot - 3 Duete concertante, op. 57
V. Filip - Poem pentru vioara cu acompaniament de pian
J. Brahms - Dansuri ungare (ed. Joachim)
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
Ch. A. de Beriot - Variatiuni op. 1 in re minor, op. 15 in Mi major, si op. 79 in La major
+

Alte piese romdnesti de acelasi nivel - din Catalogul Uniunii Compozitorilor.

37

Vioara - Programa
Program anual obligatoriu

6 game simple pe 3 octave cu arpegiile respective si in duble coarde pe 2 octave - terte, sexte,
octave iar decimele numai pe intinderea unei octave:
Sol major, sol minor, La major, la minor, Sib major, si minor.

14 studii tehnico-melodice;
un concert integral;
o sonata preclasica
Bach);

integrala (sau 4 miscari din Partitele ~i Sonatele pentru vioara solo de J. S.

2 piese, dintre care una din repertoriul universal iar cealalalta din repertoriul
Program Rentru verificarea

de la finele semestrului

romanesc.

o gama aleasa prin sondaj din 3 game pregatite de elev (gama simpla cu arpegiile respective
duble coarde - terte, sexte si octave)

~i In

un studiu
o lucrare

(0

parte sau doua parti de concert sau doua parti de sonata sau

piesa)

Intregul program de verificare va fi redat din memorie.


Program Rentru examenul de la finele anului scolar
o gama aleasa prin sondaj din 3 game pregatite de elev, altele decat cele din iarna (gama simpla cu
arpegiile respective si In duble coarde - terte, sexte si octave)
un studiu
concert (una sau doua parti)
sonata preclasica (2 parti) sau

piesa (din repertoriul universal sau romanesc)

Intregul program de examen va fi redat din memorie.

CLASA

aX-a

Vioara - Programa
III.

38

COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competenta generala 1
Competente speeifiee

Continuturi

Pana la sfarsitul c1asei a X-a, elevul va


realiza:
1.1 Utilizarea unor simboluri si termeni de
dinamiea in concordanta eu repertoriul
abordat.

- aplicatii de eitire ~i interpretare


corecta a termenilor de dinamica
pe repertori u.

1.2 Identifiearea unor simboluri si termeni


de agogica in concordanta eu repertoriul
abordat;

- aplicatii de eitire si interpretare


corecta a termenilor de agogica
pe repertoriu.

1.3 Recunoasterea ~i apliearea in interpretare


a elementelor de sintaxa muzicala
corespunzatoare repertoriului abordat.

- exercitii de analiza a arhiteetonieii


pieselor din repertoriu.

1.4 Recunoasterea si eompararea diferitelor


genuri muzieale.

- auditii ~i vizionari eomparate ale


unor interpretari de referinta.

1.5 Recunoasterea si eompararea diferitelor


stiluri muzicale.

- exercitii de interpretare eu
constientizarea faetorului stilistic.

Competenta generala 2
Competente speeifiee

Continuturi

La sfarsitul c1asei a X-a, elevul va realiza:

2.1 Identifiearea si eomentarea unor elemente


de forma in lucrari apartinand unor genuri
diferite din literatura muzicala nationala
si universals.
2.2 Identifiearea si eomentarea unor elemente
stilistiee in lucrari apartinand unor forme ~i
genuri diferite din literatura rnuzicala national a
~iuniversala,

- exercitii de analiza muzicala

"

Vioara - Programa
2.3 Utilizarea partiturii muzicale in auditie"
(*2.3 are caracter obligatoriu)

39

- auditii muzicale ale unor


piese din repertoriul
violonistic, apartinand atat
programei clasei a IX-a, cat si
unor niveluri superioare de
dificultate tehnica ~i
complexitate interpretativa,

Competenta generala 3
Competente specifice

Continuturi

Pe parcursul clasei a X-a, elevul va realiza:


3.1 Perfectionarea modului de arcus "detache",
adecvat stilului preclasic;

- aplicatii ale "detache" -ului


pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
A.Corelli, P.Locatelli,
G.Tartini, F.M. Veracini,
J.S.Bach, G. Ph. Telemann

3.2 Perfectionarea modului de arcus "spiccato",


adecvat stilului romantic;

- aplicatii ale "spiccato" -ului


pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
P. de Sarasate, E.Lalo,
H.Wieniawski, F.Kreisler,
N.Paganini etc.

3.3 Perfectionarea vibrato-ului , adecvat stilului


romantic si post-romantic;

- aplicatii ale vibrato-ului pe


repertoriul
violonistic in
lucrari de: H.Vieuxtemps,
P.de Sarasate, H. Wieniawski,
P.I.Ceaikovski, J.Brahms etc.

3.4 Obtinerea unui grad de velocitate adecvat


repertoriului abordat;

- exercitii de augumentare a
velocitatii pe studii tehnicomelodice si pasaje de
virtuozitate din repertoriul
specific.

3.5 Ridicarea calitatii emisiei si intonatiei pe


duble-coarde.

- exercitii tehnice ~i de
intonare si emisie a
dublelor-coarde;
- studiul gamelor in duble
coarde (terte, sexte, octave,
decime).

Vioara - Programa
Competenta

generala 4

Competente

specifice

40

Continuturi

La sfarsitul clasei a X-a, elevul va realiza:


4.1 coroborarea elementelelor de sintaxa
a frazei muzieale eu participarea
afectiva in interpretarea repertoriului
abordat;
4.2 manifestarea personalitatii artistice
In interpretarea violonistica, fiind capabil
totodata sa-si argumenteze logic viziunea
interpretativa, din punctele de vedere:
estetic;
stilistic;
al genului abordat;
al strueturii arhitectonice (de forma) a lucrarii;
al caraeterului lucrari i muzicale interpretate.
4.3 selectia - axiologic valabila - In optiunile sale
muzieale,
atat in plan componistic, cat ~i interpretativ

IV.

- exemplificari pertinente ale


profesorului de instrument;
- asocierea fragmentelor/
lucrarilor muzieale eu
imagini sugestive din alte
zone artistice si/sau eulturale;
- utilizarea de surse bibliografice;
- auditii muzicale comparate,
eomentate;
- dezbateri culturale elevate,
pilotate de profesor, eu
participarea eolegilor, a unor
personalitati mareante ale
vietii culturale;
- vizite la muzee, expozitii de
arta.

REPERTORIU

Exercitii tehnice:
O. Sevcik op. 1 - Caietele II, III, IV (Tehnica viorii)
O. Sevcik op. 2 - Caietele III, IV, V (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op.7 - Caietele I-II (Trilul)
O. SevCik op. 8 - "Sehimburi de pozitie"
O. Sevcik op. 9 - "DubIe coarde"
A. A. Sarvas op. 3 - Studiul dublelor coarde
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
H. Schradieck - "Scoala tehnieii viorii" eaietele I, II
O. Savitchi - Sehimburi de pozitie
M. Iftinchi - Schimburile de pozitii in duble coarde
A. A. Sarvas op. 5 - Studiul acordurilor
R. Klenck - Studiul gamelor
C. Flesch - "Game si arpegii"
C. Flesch - "Studii de baza pentru vioara " ("Urstudien fur violine")
E. Cobilovici - Sunetele armonice la vioara
Studii tehnico-melodice:

Vioara - Programa

41

R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii


F. Fiorillo - 36 Studii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii
B. Campagnoli - Preludii si Fugi
J. B. Ch. Dancla - 20 Studii, op. 73
D. Alard - 24 Studii-Capricii (24 Etudes-Caprices), op. 41
H. Vieuxtemps - 6 Studii de concert, op. 16
L. de Saint-Lubin - 6 Studii de concert, op. 41
L. de Saint-Lubin - Sase mari capricii ("Six Grands Caprices"), op. 42
T. Burada - 12 Studii
J. F. Mazas - "Studii artistice" (caietul III), op. 36
P. Rovelli - 12 Capricii, op.3
Concerte:
W. A. Mozart - Concert nr. 1 in Sib major, KV 207
W. A. Mozart - Concert nr. 2 in Re major, KV 211
W. A. Mozart - Concert nr. 3 in Sol major, KV 216
W. A. Mozart - Concert nr. 4 in Re major, KV 218
J. S. Bach - Concert in Mi major
J. Haydn - Concert nr. 1 in Do major
F. David - Concert nr. 5 in re minor, op. 35
D. Kabalevski - Concert in Do major, op. 48
M. Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, op. 26
M. Bruch - Concert nr. 2 in re minor, op. 44
H. Vieuxtemps - Concert nr. 2 in fa# minor, op. 19
H. Vieuxtemps - Concert nr. 4 in re minor, op. 31
A. Bazzini - "Concert militar" in Re major, op. 42
P. Nardini - Concert in Sol major
Sonate:
A. Corelli - Sonate
G. F. Haendel- Sonatele I, IV
J. S. Bach - Bourree ~i Giga din Partita a III-a in Mi major, BWV 1006
J. S. Bach - Gavotte en rondeau din Partita a III-a in Mi major BWV 1006
J. S. Bach - Allemande ~i Courante din Partita a II-a in re minor, BWV 1004
J. S. Bach - Sarabanda si Double din Partita I in si minor, BWV 1002
J. S. Bach - Sonate pentru vioara si pian
P. Nardini - Sonatele in mi minor ~i in Re major
A. Vivaldi - Sonata in La major
J. M. Leclair - Sonata in do minor ("Le Tombeau")
J. M. Leclair - Sonata in Sol major
Pasquali- Ysaye - Sonata in la minor
F. M. Veracini - Sonata in mi minor (p. 1. = "Fantasia")
G. Enescu - Sonata I in Re major, op. 2
F. Donceanu - Sonata in re minor
W. A. Mozart - Sonate

Vioara - Programa

42

Piese:
Pugnani-Kreisler - Preludiu si Allegro
F. Kreisler - Capriciu vienez
P. I. Ceaikovski - Serenada melancolica, op.26
P. I. Ceaikovski - Scherzo, op.42 nr. 2
P. I. Ceaikovski - Melodie op.42 nr. 3
M. Jora - Mica suita
M. Chiriac - Sonatina
I. Scarlatescu - Bagatela
H. Vieuxtemps - Rondino in Mi major, op.32
Dvorak-Kreisler - Dansuri slave
O. Novacek - Perpetuum mobile
F. Ries - Perpetuum mobile in Sol major, op. 34
N. Paganini - Fantezia Moise (Variatiuni pe 0 terna din opera "Moise in Egipt" de G. Rossini)
N. Paganini - Sonatine
S. Prokofiev - 5 Melodii, op.35
B. Bartok - Dansuri rornanesti
V. Filip - Sase capricii in stil romanesc
F. Lazar - Trei dansuri ("Trois danses")
Fr. Kreisler - "Capriciu vienez", op.2
F. Schubert - Albina
H. Vieuxtemps - Balada si Poloneza, op.38
H. Vieuxtemps - Fantezia appassionata, op.35
P. de Sarasate - Romania andaluza, op.22
P. de Sarasate - Jota Navara, op.22 nr.2
P. de Sarasate - Zapateado, op.23 nrl
P. de Sarasate - Habanera, op.21 nr.2
P. de Sarasate - Capriciu base, op.24
P. de Sarasate - Dans nr. 8
P. de Sarasate - Melodii lautaresti, op.20
A. Corelli - La Folia
T. A. Vitali - Ciaccona
H. Wieniawski - Scherzo-Tarantella, op.16
C. Saint-Saens - Havaneza, op.83
H. Jerea - Dansuri romanesti
G. Enacovici - Jocuri oltenesti
A. Mendelsohn - 10 Preludii pentru vioara solo
V. Filip - Suita romaneasca pentru vioara solo
V. Filip - Poem pentru vioara cu acompaniament de pian
T. Ciortea - Suita pe teme populare din Bihor
T. Ciortea - Rondo
G. Enescu - Impromptu concertant
Mozart-Kreisler - Rondo in Sol major
S. Toduta - Sonatina
J. Massenet - Meditatie
Prokofiev-Heifetz - Mars (din opera "Dragostea celor trei portocale")
W. A. Mozart - Adagio in Mi major, KV 261
H. Wieniawski - "Amintiri din Moscova" ("Suvenir de Moscou"), op.6

Vioara - Programa

43

Chr. Sinding - Suita in la minor, op. 10


D. Bughici - Triptic (Scherzo, Cantec, Toccata), op. 19
L. Glodeanu - Sonatina, op.16
H. W. Ernst - Elegie, op. 10
F. Laub - Poloneza in Sol major, op.8
I. Albeniz - Jota Aragonesa
Gr. Dinicu - "Hora staccato"
Ceaikovski-Auer - Vats
F. H. Prume - Melancolie, op.l
Fr. Kreisler - La Gitana
Ravel-Kreisler - "Piesa in forma de Habanera"
N. Paganini - "Cantabile" in Re major
Ravel-Heifetz - "Forlana" (din suita "Mormantul lui Couperin")
A. Rubinstein- Wieniawski - Rornanta In Mib major, op.44 nr.l
J. Brahms - Dansuri ungare (ed. Joachim)
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
1. 1. Walther - Preludiu si Variatiuni in mi minor
F. Schubert - Sonatine
Alte lucrari din repertoriul romdnesc, de acelasi nivel- din Catalogul Uniunii Compozitorilor

Program anual obligatoriu:


6 game simple pe 3 octave cu arpegiile respective si in duble coarde pe 2 octave - terte, sexte,
octave iar decimele - numai pe intinderea unei octave:
Do major, do minor, Re major, re minor, Mib major si mi minor.
14 studii tehnico-melodice
un concert integral
o sonata preclasica integrala (sau 4 miscari din Partitele si Sonatele pentru vioara solo de Bach)
2 piese, dintre care una din repertoriul universal iar cealalta din repertoriul romanesc.
Program pentru verificarea de la finele semestrului I:
o gama alesa prin sondaj din 3 game pregatite de elev (gama simpla
duble coarde - terte, sexte, octave si decime).

Cll

arpegiile respective si In

un studiu
o lucrare

(0

parte sau doua parti de concert sau 2 parti de sonata preclasica sau

piesa).

44

Vioara - Programa

lntregul program de verificare vafi redat din memorie.

Program pentru examenul de la finele anului scolar:


o gama aleasa prin sondaj din 3 game pregatite de elev, altele decat cele din iarna (gama simpla eu
arpegiile respective si In duble coarde - terte, sexte, octave si decime);
un studiu;
concert (una sau doua parti);
sonata preclasica (2 parti) sau

piesa (din repertoriul universal sau romanesc).

lntregul program de examen va fi redat din memorie

V.

VALORI SI ATITUDINI

VI.

SUGESTII METODOLOGICE

CLASA aXI-a

III.

COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competenta general a 1
Competente specifice

Continuturi

Pana

la sfarsitul clasei a XI-a, elevul va


realiza:
1.1 Utilizarea unor simboluri si termeni de
dinamica in concordanta cu repertoriul
abordat.

- aplicatii de citire si interpretare


corecta a termenilor de dinamica
pe repertoriu.

1.2 Identificarea unor simboluri si termeni


de agogica in concordanta cu repertoriul
abordat;

- aplicatii de citire si interpretare


corecta a termenilor de agogica
pe repertoriu.

1.3 Recunoasterea si aplicarea In interpretare


a elementelor de sintaxa muzicala
corespunzatoare repertoriului abordat.

- exercitii de analiza a arhitectonicii


pieselor din repertoriu.

Vioara - Program a

45

1.4 Recunoasterea si compararea diferitelor


genuri muzicale.

- auditii si vizionari comparate ale


unor interpretari de referinta.

1.5 Recunoasterea si compararea diferitelor


stiluri muzicale.

- exercitii de interpretare cu
constientizarea factorului stilistic.

Cornpetenta general a 2
Competente specifice

2.1 Identificarea si comentarea unor elemente


de forma in lucrari apartinand unor genuri
diferite din literatura muzicala nationala
~i universala.

Continuturi

- exercitii de analiza muzicala

"

2.2 Identificarea si comentarea unor elemente


stilistice 'in lucrari apartinand unor forme si
genuri diferite din literatura muzicala nationals
si universals.

2.3 Utilizarea partiturii muzicale In auditie"


(*2.3 are caracter obligatoriu)

- auditii muzicale ale unor


piese din repertoriul
violonistic, apartinand atat
programei clasei a IX-a, cat si
unor niveluri superioare de
dificultate tehnica si
complexitate interpretativa.

Competenta general a 3
Competente specifice
3.1 Perfectionarea modului de arcus "detache",
adecvat stilului prec1asic;

3.2 Perfectionarea modului de arcus "spiccato",


adecvat stilurilor: cJasic si romantic;

Continuturi

- aplicatii ale "detache" -ului


pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
A.Corelli, P.Locatelli,
G.Tartini, F.M. Veracini,
J.S.Bach, G.Ph. Telemann
- aplicatii ale "spiccato" -ului
pe repertoriul violonistic din

46

Vioara - Programa

creatia compozitoriIor
doua curente
mentionate.
3.3 Perfectionarea vibrato-ului
romantic si post-romantic;

, adecvat stilului

apartinand

- aplicatii ale vibrato-ului pe


repertoriul violonistic in
lucrari de: H.Vieuxtemps,
P.de Sarasate, H.Wieniawski,
P.I.Ceaikovski, J.Brahms etc.

3.4 Obtinerea unui grad de velocitate adecvat


repertoriului abordat;

- exercitii de augumentare a
velocitatii pe studii tehnicomelodice ~i pasaje de
virtuozitate din repertoriul
specific.

3.5 Ridicarea calitatii emisiei si intonatiei pe


duble-coarde.

- exercitii tehnice si de
intonare ~i emisie a
dublelor-coarde;
- studiul gamelor In dubIe coarde
(terte, sexte, octave, decime).

Competenta

generala 4

Competente

specifice

Continuturi

La sfarsitul clasei a XI-a, elevul va realiza:


4.1 coroborarea elementelelor de sintaxa
a frazei muzicale cu participarea
afectiva in interpretarea repertoriului
abordat;
4.2 manifestarea personalitatii artistice
In interpretarea violonistica, fiind capabiJ
totodata sa-si argumenteze logic viziunea
interpretativa, din puncteIe de vedere:
estetic;
stilistic;
al genului abordat;
aI structurii arhitectonice (de forma) a lucrarii;
al caracterului lucrarii muzicale interpretate.
4.3 selectia - axiologic valabila - In optiunile sale
muzicale,
atat In plan componistic, cat si interpretativ

- exemplificari pertinente ale


profesorului de instrument;
- asocierea fragmentelorl
lucrarilor muzicale cu
imagini sugestive din alte
zone artistice si/sau
culturale;
- utilizarea de surse
bibliografice;
- auditii muzicaIe comparate,
comentate;
- dezbateri culturale elevate,
pilotate de profesor, cu
participarea coIegilor, a un or
personalitati marcante ale
vietii culturale;
- vizite la muzee, expozitii de
arta.

celor

Vioara - Programa

47

IV. REPERTORIU
Exercitii tehnice:
O. Sevcik op.l - Caietele III ~i IV (Tehnica viorii)
O. Sevcik op.2 - Caietele IV, V, VI (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op.7 - Caietele I-II (Trilul)
O. Sevcik op.8 - "Schimburi de pozitie"
O. Sevcik op.9 - "Dubie coarde"
A. A. Sarvas op.3 - Studiul dublelor coarde
A. A. Sarvas op.4 - "Cinci studii in terte"
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietele I, II, III
M. Iftinchi - Schimburile de pozitii in duble coarde
E. Cobilovici - Sunetele armonice la vioara
O. Savitchi - Schimburi de pozitie
R. Klenck - Studiul gamelor
C. Flesch - "Studii de baza pentru vioara" ("Urstudien fur violine")
C. Flesch - Game si arpegii
E. Gilels - Exercitii zilnice pentru vioara - 24 Game ~i arpegii
Studii tehnico-melodice:
P. Gavinies - 24 Studii (Matinees)
J. Dont - Studii si capricii, op.35
J. F. Mazas - Caietul III ("Studii artistice"), op.36
H. Wieniawski - Studii-Capricii (Etudes- Caprices), op. 18
H. Sitt - Studii, op. 69
H. Vieuxtemps - 6 Studii de concert, op. 16
J. Mayseder - 6 studii, op. 29
D. Alard - 24 Studii-Capricii (24 Etudes-Caprices), op. 41
Concerte:
W. A. Mozart - Concert nr. 5in La major, KV 219
W. A. Mozart - Concert nr. 6in Mib major, KV 268
W. A. Mozart- Concert nr. 7 in Re major, KV 271a
F. Mendelssohn B. - Concert in mi minor, op.64
F. Mendelssohn B. - Concert in re minor
H. Wieniawski - Concert nr. 1 In fa# minor, op. 14
H. Wieniawki - Concert nr. 21n re minor, op. 22
E. Lalo - Simfonia spaniola, op. 21
E. Lalo Concert nr. 1 in Fa major, op. 20
E. Lalo - Concert rus, op. 29
C. Saint-Saens - Concert nr. 3 in si minor, op. 61
H. Vieuxtemps - Concert nr. 1 in Mi major, op. 10
H. Vieuxtemps - Concert nr. 4 in re minor, op. 31
H. Vieuxtemps - Concert nr. 5 in la minor, op. 37
M. Bruch - Concert nr. 2 in re minor, op. 44

Vioara - Programa

48

K. 1. Lipinski - Concert militar in Re major, op. 21


A. Glazunov - Concert in la minor, op. 82
A. Haciaturian - Concert in re minor
Sonate:
J. S. Bach - Partita a III-a in Mi major, BWV 1006
J. S. Bach - Sarabanda si Double din Partita I in si minor, BWV 1002
J. S. Bach - Allemanda ~i Courante din Partita a II-a in re minor, BWV 1004
1. S. Bach - Sarabanda si Giga din Partita a II-a in re minor, BWV 1004
1. S. Bach - Allemanda si Double din Partita I in si minor, BWV 1002
1. S. Bach - Siciliana si Presto din Sonata I in sol minor, BWV 1001
J. S. Bach - Sonate pentru vioara ~ipian
H. F. yon Biber - Sonata in do minor
N. Porpora - Sonatele in La major ~i in Sol major
G. Tartini - Sonata in sol minor "Trilul diavolului"
G. Tartini - Sonata in do minor
G. Enescu - Sonata a II-a in fa minor, op. 6
S. Toduta - Sonata nr. 1
A. Mendelsohn - Sonata nr. 2
S. Dragoi - Sonata
L. Comes - Sonata
W. A. Mozart - Sonate
L. van Beethoven - Sonatele nr. 1 si nr. 2
Piese:
J. Brahms - Dansuri ungare (ed. Joachim)
H. Wieniawski - Poloneza in Re major, op. 4 ("Poloneza de concert")
H. Wieniawski - Poloneza in La major, op. 21 ("Poloneza brillante")
C. Saint-Saens - Havaneza, op.83
C. Saint-Saens - Introducere ~i Rondo capriccioso, op. 28
F. Kreisler - Recitativ si Scherzo-Caprice, op. 6
F. Schubert - Introducere si Rondo
R. Schumann - Fantasie stucke, op. 73
A. Haciaturian - Poem
O. Novacek - Perpetuum mobile
N. Paganini - Moto perpetuo, op. 11
P. Constantinescu - Sonatina
G. Enescu - Impromptu concertant
H. Vieuxtemps - Fantezia appassionata, op. 35
H. Jerea - Dansuri romanesti
D. Popovici - Sonatina
H. Wieniawski - Scherzo-Tarantella, op. 16
H. Wieniawski - Adagio elegiac, op. 5
S. Prokofiev - 5 Melodii, op. 35
P. I. Ceaikovski - Meditatie, op. 42 nr. 1
P. 1. Ceaikovski - Vals-Scherzo, op. 34
P. 1. Ceaikovski - Serenada melancolica, op. 26

Vioara - Programa

49

B. Bartok - Dansuri rornanesti


F. Kreisler - Liebesfreud ("Bucuria dragostei")
F. Kreisler - La Gitana
P. de Sarasate - Melodii lautaresti, op. 20
P. de Sarasate - Introducere ~i Tarantella, op. 43
P. de Sarasate - Zapateado, op. 23
P. de Sarasate - Capriciu base, op. 24
F. Lazar - Trei dansuri ("Trois danses")
K. Mostras - Preludii
A. Dvorak - Sonatina, op. 100
A. Mendelsohn - Preludiu (din Partita solo)
D. Lipatti - Sonatina
D. Capoianu - Moto perpetuo
E. Elenescu - Rapsodia romans
Corelli-Kreisler - La Folia
T. A. Vitali - Ciaccona
K. Szymanovski - Nocturna ~i Tarantella, op. 28
Chr. Sinding - Suita in la minor, op. 10
L. Feldman - Patru contraste
P. Rogojina - Poem (In memoria lui G. Enescu)
V. Timaru - "Omagiu lui Enescu"
F. Laub - Poloneza in Sol major, op. 8
H. Wieniawski - Capriciu-Vals in Mi major, op. 7
K. Mostras - Recitativ si Toccata pentru vioara solo
F. Ries - La Capricciosa
Rimski-Korsakov
- Kreisler - "Imnul soarelui" (din opera "Cocosul de aur")
M. de Falla-Kreisler - Dans spaniol (din opera "La vida breve")
F. Ries - Perpetuum mobile in Sol major, op. 34
V. Herman - Trei piese
F. Schubert - Rondo in La major, D 438
A. Bazzini - "Dansul spiridusilor" ("La ronde des lutins"), op. 25
H. Vieuxtemps - Fantezie-Capriciu in La major, op. 11
D. Sostakovici - Preludii
N. Paganini - Variatiuni pe 0 tenia de Weigl
S. Prokofiev - 3 Piese din baletul "Romeo si Julieta"
N. Paganini - Fantezia Moise (Variatiuni pe 0 tema din opera "Moise In Egipt" de G. Rossini)
F. Schubert - Sonatine
Alte lucrdri din repertoriul romdnesc, de acelasi nivel- din Catalogul Uniunii Compozitorilor.
Program anual obligatoriu
6 game simple pe 3 octave cu arpegiile respective pre cum si in duble coarde pe 2 octave - terte,
sexte, octave si decime precum si in flageolete: Lab major, do# minor, Mi major, Fa major, fa
minor, fa# minor.
10 studii tehnico-melodice
un concert integral

S-ar putea să vă placă și