Sunteți pe pagina 1din 226

Rezidentiat 2004

458

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 16
Mecanismele actiunilor farmacodinamice la nivel celular si molecular
BIBLIOGRAFIE:
1. Farmacologie generala Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1998

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1216001. Care din afirmatiile referitoare la canalele de calciu voltaj-dependente sunt adevarate:
A. canalele de tip P se afla in membrana celulelor musculare netede
B. blocantele canalelor de calciu cresc influxul calcic in miocite
C. 1-4 dihidropiridinele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea alfa-1 a canalelor de calciu de tip L
D. difenilalchilaminele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea beta a canalelor de calciu de tip L
E. canalele de calciu de tip N se afla la nivelul musculaturii netede vasculare
(pag. 275-368)

F1216002. Care din afirmatiile referitoare la farmacoreceptori sunt adevarate:


A. sunt activati de antagonisti
B. sunt blocati de antagonisti
C. agonistii nu pot forma complexul mediator-receptor
D. antagonistii sunt exclusiv fiziologici
E. formarea complexului mediator-receptor nu poate modula unele canale ionice membranare
(pag. 275-368)

F1216003. Care din afirmatiile referitoare la mesagerii celulari sunt adevarate:


A. mesagerii celulari primari sunt: cAMP, cGMP, DAG, IP3, Ca2+
B. mesagerii celulari primari pot fi neuromediatori sinaptici
C. mediatorii umorali (autacoidele) sunt eliberati in fanta sinaptica
D. serotonina este un mesager celular secund
E. medicamentele nu pot interveni in metabolismul mesagerilor celulari secunzi
(pag. 275-368)

F1216004. Care din afirmatiile referitoare la sinapsa chimica sunt adevarate:


A. receptorii sunt situati exclusiv pe membrana postsinaptica
B. neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit in fanta sinaptica
C. neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit in fibra presinaptica
D. transmisia influxului nervos este bidirectionala
E. un neuron din S.N.C. poate realiza doar o singura conexiune sinaptica
(pag. 275-368)

F1216005. In cazul sinapselor adrenergice:


A. neuromediatorul este izoprenalina
B. biosinteza adrenalinei porneste de la arginina
C. pot exista urmatoarele tipuri de receptori: alfa-1 si alfa-2, beta-1 si beta-2
D. neuromediatorul este degradat de colinesteraze
E. adrenalina nu poate servi ca neuromediator in sinapse centrale
(pag. 275-368)

F1216006. In cazul sinapselor colinergice:


A. neuromediatorul este pilocarpina

458

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

459

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

degradarea mediatorului se face in fanta sinaptica de catre acetilcolinesteraza


neuromediatorul este eliberat in fanta sinaptica prin endocitoza
receptorii postinaptici sunt alfa si beta
sinapsele colinergice nu sunt situate in S.N.C.
(pag. 275-368)

F1216007. In cazul transmisiei sinaptice:


A. biosinteza neuromediatorului are loc in neuronul postsinaptic
B. la aparitia potentialului de actiune, segmentul presinaptic se hiperpolarizeaza
C. neuromediatorul eliberat interactioneaza cu receptorii specifici postsinaptici, rezultand complexul mediatorreceptor
D. inactivarea neuromediatorului se face prin internalizarea receptorului
E. transmisia sinaptica nu se realizeaza in stare de repaus
(pag. 275-368)

F1216008. In formarea complexului mediator-receptor:


A. legatura covelenta este adeseori intalnita
B. sediul de legare de pe suprafata receptorului este complementar chimic, electric sau spatial cu molecula
agonistului
C. antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare pe receptori ca si agonistii
D. legatura covalenta asigura o actiune farmacodinamica de scurta durata
E. in formarea complexului mediator-receptor nu intervin legaturile ionice
(pag. 275-368)

F1216009. Receptorul nicotinic colinergic:


A. este format numai din doua subunitati alfa si beta
B. este format din 5 subunitati ce delimiteaza un canal ionic pentru Na+
C. agonistul fiziologic este serotonina
D. este un receptor cuplat cu proteina G
E. include un canal pentru Cl(pag. 275-368)

F1316010. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru agonisti?


A. activeaza receptorii;
B. au afinitate;
C. au activitate intrinseca;
D. blocheaza receptorii;
E. sunt compusi endogeni si exogeni.
(pag. 275-321)

F1316011. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru antagonisti?


A. antagonizeaza efectele agonistilor;
B. au activitate intrinseca;
C. au afinitate pentru receptori;
D. blocheaza receptorii;
E. sunt exclusiv exogeni.
(pag. 275-321)

F1316012. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru farmacoreceptori?


A. sunt macromolecule;
B. sunt proteine;
C. sunt cuplati cu canale ionice;

459

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

460

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. leaga agonisti exogeni;


E. leaga antagonisti endogeni.
(pag. 275-321)

F1316013. Formarea complexului medicament-receptor se realizeaza prin stabilirea urmatoarelor


legaturi cu exceptia uneia:
A. legaturi ionice;
B. legaturi complementare;
C. punti de hidrogen;
D. forte Van der Waals;
E. legaturi covalente.
(pag. 275-321)

F1316014. Precizati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul adrenergic:
A. sinapsele neuro-efectoare parasimpatice;
B. sinapsele simpatice de la nivelul medulosuprarenal;
C. sinapsele ganglionare simpatice;
D. sinapsele ganglionare parasimpatice;
E. sinapsele neuro-efectoare simpatice.
(pag. 275-321)

F1316015. Un medicament ce interactioneaza specific cu un receptor si induce o actiune specifica si


completa este:
A. un antagonist competitiv;
B. un antagonist necompetitiv;
C. un agonist;
D. un agonist partial;
E. un modulator.
(pag. 275-321)

F1416016. Antihipertensivele neurosimpatolitice intervin asupra mediatorilor chimici prin:


A. inhibarea biotransformrii dopaminei de ctre enzima MAO subtip B
B. inhibarea recaptrii adrenalinei i noradrenalinei
C. golirea depozitelor de neuromediatori adrenergici din granulele sinaptice adrenergice
D. inhibarea acetilcolinesterazei cu acumulare de neuromediatori
E. inhibarea fosfolipazei A2 ce intervine n biosinteza icosanoidelor
(pag. 286)

F1416017. Inhib degradarea AMPc, prin inhibarea fosfodiesterazei citoplasmatice:


A. nitroglicerina
B. teofilina
C. terbutalina
D. ranitidina
E. prazosinul
(pag. 287)

F1416018. Mecanismele biochimice directe ale aciunii farmacodinamice se desfoar asupra:


A. neuromediatorilor
B. mesagerilor celulari "secunzi"
C. enzimelor membranare, citoplasmatice i nucleare
D. farmacoreceptorilor celulari
E. mesagerilor genetici (ADN i ARN)

460

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

461

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 279)

F1416019. Pentru antifungice, mecanismul specific de aciune farmacodinamic asupra


microorganismelor este:
A. inhibarea sintezei acidului folic
B. inhibarea sintezei pereilor celulari bacterieni
C. blocarea sintezei ergosterolului
D. precipitarea proteinelor membranare sau/i citoplasmatice
E. inhibarea sintezei proteice n ribozomi
(pag. 278)

F1516020. Aciunea farmacodinamic la nivel celular nu se desfoar la nivel de:


A. membran celular
B. depozite de mediatori
C. mediatori i mesageri celulari
D. organite celulare
E. nucleu
(pag. 280, 291)

F1516021. Autacoidele (mediatori umorali) sunt reprezentate de urmtorii compui, cu excepia:


A. histamina
B. bradikinina
C. prostaglandine
D. interleukine i interferoni
E. acetilcolina
(pag. 285)

F1516022. Cotransportul Na+/K+/2Cl-:


A. nu este specific pentru celulele epiteliului tubular renal la nivelul ansei Henle
B. este inhibat de diureticele de ans tip furosemid
C. este inhibat de diuretice tiazidice tip hidroclorotiazid
D. este stimulat de diureticele de ans tip furosemid
E. este specific epiteliului tubular contort distal
(pag. 293)

F1516023. H+/K+ATP-aza din celulele parietale gastrice poate fi inhibat de:


A. ranitidin
B. famotidin
C. omeprazol
D. acetilcolin
E. pirenzepin
(pag. 292)

F1516024. Organismul uman este protejat contra agresiunii radicalilor liberi ai oxigenului de ctre
urmtorii compui, cu excepia:
A. vitamina E
B. vitamina C
C. vitamina K
D. vitamina P
E. provitamina A
(pag. 290)

F1516025. Urmtoarele afirmaii sunt adevrate, cu excepia:

461

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

462

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Na+/K+ATP-aza este inhibat de glicozizii cardiotonici


Na+/K+ATP-aza este stimulat de glicozizii cardiotonici
H+/K+ATP-aza este inhibat de antiulceroase inhibitoare ale pompei de protoni tip omeprazol
canalele de K+ dependente de voltaj sunt blocate de antiaritmice din clasa III tip amiodaron
canalele de Na+ voltaj-dependente sunt nchise de antiaritmice din clasa I tip chinidin
(pag. 292)

F1616026. Inhib agregarea plachetar:


A. Prostaciclina (PGI2)
B. Prostaglandinele seriei F
C. Leucotrienele
D. Tromboxanii
E. Substana P
(pag. 363)

F1616027. Receptorii membranari N-colinergici acioneaz prin intermediul:


A. Stimulrii adenilat-ciclazei printr-o protein Gs
B. Inhibrii adenilat-ciclazei printr-o protein Gi
C. Creterii influxului de Na prin canale ionice
D. Creterii influxului de clorur prin canale ionice
E. Inhibrii fosfolipazei A2
(pag. 306)

F1616028. Sunt agoniti ai receptorilor GABA-B:


A. Diazepamul
B. Baclofenul
C. Zopiclona
D. Zolpidemul
E. Fenobarbitalul
(pag. 355-356)

F1616029. Sunt liganzi farmacologici ai receptorilor sigma:


A. Pentazocina
B. Octreotidul
C. Pirenzepina
D. Nizatidina
E. Tizadinina
(pag. 320)

F1616030. Sunt receptori cu localizare citoplasmatic:


A. Receptorii pentru steroizi
B. Receptorii nicotinici
C. Receptorii -adrenergici
D. Receptorii opioizi
E. Receptorii M-colinergici
(pag. 305)

F1616031. Sunt receptori membranari cuplai cu canale ionice:


A. Receptorii 1-adrenergici postsinaptici
B. Receptorii 1-adrenergici din cord
C. Receptorii GABA-A
D. Receptorii M-colinergici

462

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

463

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Receptorii pentru steroizi


(pag. 353)

F1616032. Sunt receptori membranari cuplai cu proteine Gi care utilizeaz ca mecanism de


transducie scderea AMPc prin inhibarea adenilat-ciclazei:
A. Receptorii M1, M3 - colinergici
B. Receptorii N-colinergici
C. Receptorii 1-adrenergici postsinaptici
D. Receptorii GABA-A
E. Receptorii M2-colinergici
(pag. 325)

F2116033. Receptorii membranari cuplati direct cu canalele ionice de Cl sunt:


A. GABA-A
B. GABA-B
C. nicotinici N2
D. muscarinici M2
E. opioizi K
(pag. 306-307)

F2116034. Notati receptorii membranari cuplati direct cu canalele ionice de Cl:


A. GABA - B1
B. muscarinici M2
C. GABA - B2
D. GABA -A
E. opioidergici K
(pag. 306-307)

F2116035. Implicatie fiziopatologica a hipofunctiei transmisiei dopaminergice este:


A. psihoza
B. boala Parkinson
C. predispozitie la dependenta psihica
D. greata, voma
E. hiposecretie de prolactina
(pag. 341)

F2116036. Notati medicamentul cu mecanism de actiune agonist al receptorilor imidazolici I1 si


adrenergici alfa2 presinaptici:
A. metoprolol
B. prazosin
C. tolazolina
D. nafazolina
E. clonidina
(pag. 338-339)

F2116037. Notati medicamentul antidepresiv cu mecanism de actiune blocant al receptorilor alfa2


presinaptici:
A. nortriptilina
B. fluoxetina
C. mirtazapina
D. moclobemida
E. buspirona

463

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

464

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 338,346)

F2116038. Notati medicamentul antidepresiv cu mecanism de actiune inhibitor al monoaminooxidazei


subtipul A (IMAO - A):
A. imipramina
B. amitriptilina
C. paroxetina
D. mirtazepina
E. moclobemida
(pag. 346)

F2216039. Care din afirmatiile referitoare la transmisia sinaptica sunt adevarate:


A. La aparitia potentialului de actiune se hiperpolarizeaza segmentul presinaptic
B. Biosinteza neuromediatorului chimic are loc in neuronul postsinaptic
C. Neuromediatorul chimic este depozitat in vezicule presinaptice
D. Continutul unei vezicule de depozit este suficient pentru a genera potentialul de actiune postsinaptic
E. Neuromediatorul nu poate fi inactivat prin difuziune in afara sinapsei
(pag. 275-368)

F2216040. Care din urmatoarele medicamente nu actioneaza in domeniul dopaminergic:


A. Levodopa
B. Lisuridul
C. Neurolepticele fenotiazinice
D. Apomorfina
E. Zolpidemul
(pag. 275-368)

F2216041. In domeniul adrenergic actioneaza:


A. Carbacolul
B. Nimesulida
C. Mebeverina
D. Mirtazepina
E. Bromocriptina
(pag. 275-368)

F2216042. Care din afirmatiile referitoare la farmacoreceptori sunt adevarate:


A. sunt activati de antagonisti
B. sunt blocati de antagonisti
C. agonistii nu pot forma complexul mediator - receptor
D. antagonistii sunt exclusiv fiziologici
E. formarea complexului mediator - receptor nu poate modula unele canale ionice membranare.
(pag. 275-368)

F2216043. Care din afirmatiile referitoare la mesagerii celulari sunt adevarate:


A. mesagerii celulari primari sunt: cAMP, cGMP, DAG, IP3, Ca2+
B. mesageri celulari primari pot fi neuromediatori sinaptici
C. mediatorii umorali (autacoidele) sunt eliberati in fanta sinaptica
D. serotonina este un mesager celular secund
E. medicamentele nu pot interveni in metabolismul mesagerilor celulari secunzi.
(pag. 275-368)

F2216044. Care din afirmatiile referitoare la canalele de calciu- voltaj dependente sunt adevarate:
A. canalele de tip P se afla in membrana celulelor musculare netede

464

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

465

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

blocantele canalelor de calciu cresc influxul calcic in miocite


1-4 dihidropiridinele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea alfa-1 a canalelor de calciu de tip L
difenilalchilaminele se leaga de un situs specific situat pe subunitatea beta a canalelor de calciu de tip L
canalele de calciu de tip N se afla la nivelul musculaturii netede vasculare.
(pag. 275-368)

F2216045. Receptorul nicotinic colinergic:


A. este format numai din doua subunitati: alfa si beta
B. este format din cinci subunitati ce delimiteaza un canal ionic pentru Na
C. agonistul fiziologic este serotonina
D. este un receptor cuplat cu proteina G
E. include un canal de clor
(pag. 275-368)

F2216046. Care din afirmatiile referitoare la sinapsa chimica sunt adevarate:


A. receptorii sunt situati exclusiv pe membrana postsinaptica
B. neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit din fanta sinaptica
C. neuromediatorul este stocat in vezicule de depozit presinaptice
D. transmiterea influxului nervos este bidirectionala
E. un neuron din SNC poate realiza doar o singura conexiune sinaptica.
(pag. 275-368)

F2216047. In cazul transmisiei sinaptice:


A. biosinteza neuromediatorului are loc in neuronul postsinaptic
B. la aparitia potentialului de actiune, segmentul presinaptic se hiperpolarizeaza
C. neuromediatorul eliberat interactioneaza cu receptori specifici postsinaptici, rezultand complexul mediatorreceptor
D. inactivarea neuromediatorului se face prin internalizarea receptorului
E. transmisia sinaptica nu se realizeaza in stare de repaus.
(pag. 275-368)

F2216048. In cazul sinapselor colinergice:


A. neuromediatorul este pilocarpina
B. degradarea mediatorului se face in fanta sinaptica de catre aceticolinesteraza
C. neuromediatorul este eliberat in fanta sinaptica prin endocitoza
D. receptorii postsinaptici sunt alfa si beta
E. sinapsele colinergice nu sunt situate in SNC.
(pag. 275-368)

F2216049. In cazul sinapselor adrenergice:


A. neuromediatorul este izoprenalina
B. biosinteza adrenalinei porneste de la arginina
C. pot exista urmatoarele tipuri de receptori: alfa-1 si alfa-2, beta-1 si beta-2
D. neuromediatorul este degradat de colinesteraze
E. adrenalina nu poate servi ca neuromediator in sinapsele centrale.
(pag. 275-368)

F2216050. In formarea complexului mediator-receptor:


A. legatura covalenta este adeseori intalnita
B. sediul de legare de pe suprafata receptorilor este complementar chimic, electric sau spatial cu molecula
agonistului
C. antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare pe receptori ca si agonistii

465

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

466

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. legatura covalenta asigura o actiune farmacodinamica de scurta durata


E. in formarea complexului mediator-receptor nu intervin legaturi ionice.
(pag. 275-368)

F2216051. Care din urmatoarele medicamente prezinta un mecanism de actiune de tip antimetabolit:
A. zopiclona
B. montelukastul
C. risperidona
D. sulfamidele antimicrobiene
E. candesartanul
(pag. 275-368)

F2316052. Un medicament ce interactioneaza specific cu un receptor si induce o actiune specifica si


completa este:
A. un antagonist competitiv;
B. un antagonist necompetitiv;
C. un agonist;
D. un agonist partial;
E. un modulator.
(pag. 275-321)

F2316053. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru farmacoreceptori?


A. sunt macromolecule;
B. sunt proteine;
C. sunt cuplati cu canale ionice;
D. leaga agonisti exogeni;
E. leaga antagonisti endogeni.
(pag. 275-321)

F2316054. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru agonisti?


A. activeaza receptorii;
B. au afinitate;
C. au activitate intrinseca;
D. blocheaza receptorii;
E. sunt compusi endogeni si exogeni.
(pag. 275-321)

F2316055. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru antagonisti?


A. antagonizeaza efectele agonistilor;
B. au activitate intrinseca;
C. au afinitate pentru receptori;
D. blocheaza receptorii;
E. sunt exclusiv exogeni.
(pag. 275-321)

F2316056. Formarea complexului medicament-receptor se realizeaza prin stabilirea urmatoarelor


legaturi cu exceptia unei:
A. legaturi ionice;
B. legaturi complementare;
C. punti de hidrogen;
D. forte Van der Waals;
E. legaturi covalente.

466

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

467

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 275-321)

F2316057. Precizati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul adrenergic:
A. sinapsele neuro-efectoare parasimpatice;
B. sinapsele simpatice de la nivelul medulosuprarenal;
C. sinapsele ganglionare simpatice;
D. sinapsele ganglionare parasimpatice;
E. sinapsele neuro-efectoare simpatice.
(pag. 275-321)

F2516058. Inhibitoare ale monoaminoxidazei de tip A sunt:


A. captopril
B. heparina
C. moclobemid
D. selegilin
E. papaverina
(pag. 283)

F2516059. Adenilatciclaza catalizeaz biosinteza


A. DAG
B. IP3
C. GMPc
D. AMPc
E. EDRF
(pag. 281)

F2516060. Urmtoarele afirmaii sunt reale cu excepia:


A. fibrinoliticele activeaz plasminogenul
B. nitroglicerina stimuleaz guanilatciclaza
C. teofilina activeaz fosfodiesteraza
D. selegilina inhib MAO-B
E. hemostaticele coagulante activeaz factori inactivi la proteaze active
(pag. 283,285)

F2516061. Urmtoarele canale ionice sunt blocate de dihidropiridine:


A. canale calcice de tip N
B. canale calcice de tip L
C. canale calcice de tip P
D. canale ale sodiului
E. canale calcice de tip T
(pag. 297)

F2516062. Canalele de sodiu prezint situsuri de fixare pentru urmtoarele medicamente, cu excepia:
A. procain
B. chinidin
C. encainid
D. digitoxin
E. lidocain
(pag. 297)

F2516063. Receptorii adrenergici sunt:


A. 1(A-D)

467

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

468

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

AT1
B1-2
NK1-3

(pag. 307)

F2516064. Ce substane inhib ireversibil colinesteraza


A. derivaii organofosforici
B. neostigmina
C. acetazolamida
D. teofilina
E. pilocarpina
(pag. 284)

F2616065. Care dintre urmtoarele substane aparin clasei imidazolilor antifungici?


A. Nistatina
B. Amfotericina B
C. Terbinafina
D. Flucitozina
E. Clotrimazolul
(pag. 138)

F2616066. Spectrul de aciune a clotrimazolului cuprinde:


A. Coccidiodes immitis
B. Actinomyces israelii
C. Streptoccocus pneumoniae
D. Nocardia
E. Providencia stuartii
(pag. 138-139)

F2616067. Ketoconazolul poate produce urmtoarele reaciile adverse:


A. Hiperglicemie
B. Necroz hepatic acut, uneori fatal
C. Insuficien renal acut
D. Hiperuricemie
E. Hipotensiune cu caracter ortostatic
(pag. 146)

F2616068. Fluconazolul:
A. Se utilizeaz exclusiv local
B. Este activ n meningite fungice, d concentraii mari n LCR
C. Este un derivat de imidazol
D. Se elimin urinar, exclusiv sub form de metabolii inactivi
E. Este un antibiotic antifungic de tip macrolidic cu structur polienic
(pag. 147)

F2616069. Flucitozina produce urmtoarele efecte adverse:


A. Ileus paralitic
B. Insuficien corticosuprarenal acut
C. Tumefacia glandelor parotide
D. Pancitopenie
E. Edem retroorbitar cu exoftalmie

468

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

469

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 145)

F2616070. Care dintre urmtoarele afirmaii nu este corect?


A. Asocierea amfotericinei B cu flucitozina trebuie evitat datorit toxicitii crescute i antagonismului la
nivelul aciunii antifungice
B. Efectul relaxant muscular al curarizantelor este potenat de amfotericina B
C. Toxicitatea cardiotonicelor este crescut de amfotericina B
D. Amfotericina B poate produce insuficien renal
E. Mecanismul de aciune al amfotericinei B const n tulburarea permeabilitii membranei celulare fungice
(pag. 143)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1216071. Care din afirmatiile referitoare la transmisia serotoninergica sunt adevarate:
A. biosinteza mediatorului porneste de la triptofan
B. neuromediatorul este degradat in principal de MAO-A
C. receptorii serotoninergici sunt situati exclusiv postsinaptic
D. receptorii 5HT3 sunt implicati in emeza
E. serotonina nu intervine in agregarea plachetara
(pag. 275-368)

F1216072. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la reglarea de tip up i down sunt adevrate:
A. fenomenul de reglare down apare ca urmare a absenei agonistului
B. fenomenul de reglare up apare n prezena unui exces de agonist
C. fenomenul de reglare up se poate datora att absenei agonistului ct i blocrii receptorilor de ctre un
antagonist
D. mecanismele fenomenului de reglare down sunt creterea degradrii receptorilor i desensibilizarea
acestora
E. n fenomenul de reglare up scade numrul de receptori specifici
(pag. 275-368)

F1216073. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la transmisia sinaptic in sinapse chimice sunt
adevrate:
A. biosinteza neuromediatorului chimic are loc postsinaptic
B. neuromediatorul este stocat presinaptic n vezicule
C. depolarizarea segmentului presinaptic se realizeaz la apariia potenialului de aciune
D. eliberarea moleculelor de neuromediator n fanta sinaptic se face prin endocitoz
E. neuromediatorul interactioneaza cu receptori specifici de pe membrana postsinaptica
(pag. 275-368)

F1216074. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate:


A. beta-2 adrenomimeticele stimuleaz adenilatciclaza cu formarea de AMPc
B. antiinflamatoarele nesteroidiene inhib fosfolipaza A2
C. nitraii stimuleaz guanilat ciclaza, crescnd concentraia GMPc
D. activarea receptorilor nicotinici deschide canalele de Na+
E. canalele de K sunt deschise de antiaritmice din clasa III
(pag. 275-368)

F1216075. Care din urmatorii compusi sunt mesageri celulari secunzi:


A. acetilcolina
B. AMPc
C. IP3, DAG

469

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

470

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. ATP
E. histamina
(pag. 275-368)

F1216076. Receptorii:
A. sunt complexe de macromolecule preformate, specifice
B. prezint acelai sediu de legare att pentru agoniti, ct i pentru antagonitii competitivi
C. n formarea complexului medicament-receptor se ntlnesc numai legturi ionice ntrite prin puni de H i
fore van der Waals
D. n formarea complexului medicament-receptor legtura covalent apare rar
E. legtura covalent cu receptorii apare doar la agonitii fiziologici
(pag. 275-368)

F1316077. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru farmacoreceptori?


A. sunt macromolecule;
B. sunt proteine;
C. sunt inactivati de agonisti;
D. sunt activati de neurotransmitatori;
E. sunt activati de autacoizi.
(pag. 275-321)

F1316078. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. receptorii colinergici sunt de tip alfa si beta;
B. receptorii histaminergici sunt de tip H1, H2 si H3;
C. acidul gamaaminobutiric este un aminoacid excitator;
D. serotonina actioneaza pe receptorii 5-HT1 - 5HT7;
E. angiotensina nu actioneaza pe receptori.
(pag. 275-321)

F1316079. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru receptorii colinergici?
A. sunt de tip nicotinic si muscarinic;
B. receptorii nicotinici sunt in medulosuprarenala;
C. receptorii muscarinici sunt in ganglionii vegetativi parasimpatici;
D. receptorii nicotinici sunt in sinapsa neuroefectoare parasimpatica;
E. receptorii colinergici sunt activati de acetilcolina.
(pag. 275-321)

F1316080. Care din urmatorii compusi sunt mesageri secunzi?


A. AMPc (adenozin monofosfat ciclic);
B. IP3 / DAG;
C. Ca2+;
D. GMPc (guanozin monofosfat ciclic);
E. Mg2+.
(pag. 275-321)

F1316081. Care dun urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. receptorii au un sediu de legare pentru agonisti;
B. antagonistii competitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistii;
C. sediul de legare este complementar, electric si spatial cu molecula agonistului;
D. antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistii;
E. antagonistii necompetitivi nu au afinitate.
(pag. 275-321)

470

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

471

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1316082. Precizati medicamentele antiiflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhibarea


fosfolipazei A2:
A. dexametazona;
B. prednison;
C. nimesulid;
D. meloxicam;
E. hidrocortizon.
(pag. 275-321)

F1316083. Precizati medicamentele antiinflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhibarea


ciclooxigenazei:
A. rofecoxib;
B. prednison;
C. celecoxib;
D. nimesulid;
E. acid acetilsalicilic.
(pag. 275-321)

F1316084. Precizati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul colinergic:
A. sinapsele neuro-efectoare simpatice;
B. sinapsele neuro-efectoare parasimpatice;
C. sinapsele ganglionare simpatice;
D. sinapsele gaglionare parasimpatice;
E. sinapsele simpatice de la nivelul glandelor sudoripare.
(pag. 275-321)

F1316085. Prin care din urmatoarele mecanisme actioneaza medicamentele?


A. osmoza;
B. distrugerea receptorilor;
C. depolarizare prelungita;
D. reactii de chelare;
E. reactii de stocare.
(pag. 275-321)

F1416086. Asigur protecia organismului contra agresiunii radicalilor liberi ai oxigenului urmtoarele
vitamine:
A. vitamina P
B. vitamina B12
C. vitamina C
D. vitamina E
E. vitamina K
(pag. 290)

F1416087. Caracteristicile mecanismului specific aciunii farmacodinamice a unui medicament sunt:


A. medicamentul acioneaz prin intermediul unor proprieti fizico-chimice
B. medicamentul se leag specific de un substrat receptor
C. aciunea farmacodinamic apare numai la doze relativ mari
D. medicamentul nu acioneaz printr-o grupare structural specific a moleculei
E. aciunea farmacodinamic apare la doze relativ mici
(pag. 277)

F1416088. Fac parte din fenomenul de rebound:

471

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

472

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

crizele convulsive declanate la ntreruperea brusc a barbituricelor administrate prelungit


creterea tensiunii arteriale dup oprirea clonidinei
simptomatologia de tip adrenergic survenit dup ntreruperea morfinomimeticelor la toxicomani
agravarea anginei pectorale la ntreruperea brusc a terapiei cu propranolol administrat prelungit
agravarea ulcerului gastro-duodenal dup ntreruperea brusc a tratamentului cu un antihistaminic H2
(pag. 302)

F1416089. La care dintre urmtoarele medicamente, aciunea farmacodinamic se desfoar la nivelul


veziculelor i granulelor intracitoplasmatice:
A. nifedipin
B. guanetidin
C. amiodaron
D. cromoglicat disodic
E. omeprazol
(pag. 294)

F1416090. Printre medicamentele care acioneaz prin inhibiie specific a unei enzime se numr
A. derivaii nitrai
B. antiinflamatoarele steroidiene
C. acetazolamida
D. antiinflamatoarele nesteroidiene
E. fibrinoliticele
(pag. 283)

F1416091. Sunt enzime antioxidante care protejeaz organismul contra agresiunii radicalilor liberi ai
oxigenului:
A. catalaza
B. acetiltransferaza
C. superoxiddismutaza
D. ciclooxigenaza
E. glutationperoxidaza
(pag. 290)

F1516092. Aciunea farmacodinamic la nivel molecular, biochimic se desfoar la nivel de:


A. farmacoreceptori
B. enzime
C. mediatori i mesageri celulari
D. nucleu
E. membran celular
(pag. 280)

F1516093. Agonitii:
A. au numai afinitate pentru receptori
B. au numai activitate intrinsec
C. au afinitate pentru receptori i activitate intrinsec
D. sunt numai fiziologici
E. sunt fiziologici i farmacologici
(pag. 280)

F1516094. Antagonitii:
A. activeaz receptori
B. blocheaz receptori

472

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

473

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. au afinitate pentru receptori i nu au activitate intrinsec


D. antagonizeaz efectele agonitilor fiziologici i farmacologici
E. declaneaz aciunea primar
(pag. 280)

F1516095. Beta-1 adrenoliticele:


A. stimuleaz receptorii adrenergici beta-1
B. blocheaz receptorii adrenergici beta-1
C. stimuleaz adenilatciclaza i formarea AMPc n miocard
D. inhib adenilatciclaza i formarea AMPc n miocard
E. deprim funciile inimii
(pag. 281)

F1516096. Bronhodilatatoarele beta-2 adrenomimetice:


A. stimuleaz adenilatciclaza membranar
B. inhib adenilatciclaza membranar
C. cresc biosinteza de AMPc
D. scad biosinteza de AMPc
E. determin apariia efectului relaxant al fibrei musculare netede bronice
(pag. 281, 287)

F1516097. Care dintre afirmaiile urmtoare sunt adevrate?


A. canalele de Na+ pot fi deschise (crete influxul de Na+) prin activarea receptorilor GABA-ergici
B. canalele de Na+ pot fi deschise (crete influxul de Na+) prin activarea receptorilor colinergici nicotinici
C. canalele de Na+ pot fi deschise (crete influxul de Na+) prin activarea receptorilor pentru acidul glutamic
D. dup deschiderea canalelor de Na+ i influxul de Na+ se instaleaz depolarizarea, potenialul de aciune i
activarea celulei
E. dup deschiderea canalelor de Na+ i influxul de Na+ se instaleaz hiperpolarizare i inhibiie celular
(pag. 292)

F1516098. Complexele formate de neuromediatorul acetilcolin sau de medicamentele colinomimetice


cu receptorii colinergici nicotinici declaneaz:
A. deschiderea canalelor de Na+ i Ca2+
B. scderea influxului de Na+ i Ca2+
C. creterea influxului de Na+ i Ca2+
D. hiperpolarizarea membranei postsinaptice
E. depolarizarea membranei postsinaptice
(pag. 281)

F1516099. Mesagerii celulari secunzi sunt:


A. AMPc
B. acetilcolina
C. GMPc
D. adrenalina
E. Ca2+
(pag. 285)

F1516100. Uricozuricele folosite n gut (ex. probenecid):


A. scad excreia urinar a metabolitului - acidul uric
B. cresc excreia urinar a metabolitului - acidul uric
C. se elimin renal prin secreie tubular activ
D. mpiedic reabsorbia tubular a acidului uric

473

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

474

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. stimuleaz reabsorbia tubular a acidului uric


(pag. 287)

F1616101. n transmisia purinergic, sunt mediatori endogeni:


A. Adenozina
B. Alantoina
C. ATP
D. Adrenalina
E. Substana P
(pag. 318)

F1616102. La nivel SNC, GABA ca neuromediator intervine n:


A. Diminuarea eliberrii glutamatului;
B. Creterea excitabilitii centrale
C. Creterea pragului convulsivant
D. Scderea pragului convulsivant
E. Stimularea centrului vasomotor din bulb
(pag. 355)

F1616103. Receptorii membranari M1-colinergici utilizeaz ca sistem mesager secund:


A. Ionii de Ca
B. Sistemul fosfatidil-inozitidic
C. AMPc
D. GMPc
E. Fosfodiesteraza
(pag. 307-308)

F1616104. Sunt derivai lipidici endogeni care acioneaz ca mediatori periferici sau centrali:
A. Prostaglandinele seriei E
B. Substana P
C. Melatonina
D. Enkefalinele
E. Anandamida
(pag. 319-320)

F1616105. Sunt efectori celulari, activai de ctre proteinele G stimulate n urma legrii agonitilor de
receptori:
A. Enzime membranare (adenilat-ciclaza, guanilat ciclaza)
B. Subunitile ribozomale
C. Canale ionice pentru cationi (Na, K, Ca)
D. Canale ionice pentru anioni (clorurl)
E. Lizozomii i enzimele litice
(pag. 305)

F1616106. Sunt liganzi farmacologici ai receptorilor imidazolinici:


A. Guanetidina
B. Guanabenz
C. Clonidina
D. Guaiafenesina
E. Glipizida
(pag. 321)

474

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

475

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1616107. Sunt neuromediatori ai transmisiei prin tahikine:


A. Substana P
B. Bradikinina
C. Kalidina
D. Neurokinina A
E. Neurokinina B
(pag. 319)

F1616108. Sunt receptori membranari cuplai cu proteine Gq care folosesc sistemul traductor fosfatidilinozitidic cuplat cu ionii de Ca:
A. Receptorii M1 i M3-colinergici
B. Receptorii M2-colinergici
C. Receptorii -adrenergici
D. Receptorii 1-adrenergici postsinaptici
E. Receptorii N-colinergici
(pag. 307, 308)

F1616109. Sunt situsuri receptoriale la nivelul complexului receptor GABA-A:


A. Situsul ciclopirolonic
B. Situsul pentru barbiturice
C. Situsul benzodiazepinic
D. Situsul pentru neuroleptice
E. Situsul MAO necatalitic
(pag. 353-354)

F1616110. Transmisia serotoninergic este implicat n:


A. Analgezia spinal
B. Comportamentul alimentar
C. Tonusul vascular
D. Tonusul afectiv
E. Inhibarea secreiei de prolactin
(pag. 345)

F2116111. Sinapsele care fac parte din domeniul adrenergic sunt:


A. sinapsele simpatice de la nivelul medulosuprarenalei
B. sinapsele neuroefectoare somatice
C. sinapsele simpatice de la nivelul muschilor netezi si miocardului
D. sinapsele simpatice de la nivelul glandelor sudoripare
E. sinapsele simpatice de la nivelul glandelor bronsice
(pag. 326,334)

F2116112. Canalele ionice dependente de voltaj au urmatoarea structura:


A. glicoproteina transmembranara
B. subunitatea alfa este cea mai voluminoasa
C. subunitatea alfa formeaza peretii porului ionic, apos
D. "poarta de inactivare" este reprezentata de subsegmentul S4
E. 1-2 subunitati polipeptidice
(pag. 295)

F2116113. Receptorii colinergici nicotinici N2:


A. au in structura o proteina asimetrica, cu 5 subunitati
B. formarea complexului ACH-N2 antreneaza cresterea efluxului ionilor de Na

475

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

476

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. sunt activati de ACH


D. se gasesc la nivelul sinapselor neuroefectoare de la nivelul muschilor netezi
E. activarea lor produce la nivelul membranei neuronale hiperpolarizare, cu relaxarea musculaturii striate
(pag. 299)

F2116114. Hiperfunctia transmisiei dopaminergice implica:


A. boala Parkinson
B. schizofrenie
C. hiperactivitate colinergica
D. hiposecretie de prolactina
E. hipersecretie de prolactina
(pag. 341)

F2116115. Inhibitoare ale fosfolipazei A2 sunt urmatoarele antiinflamatoare:


A. dexametazona
B. sulindac
C. ibuprofen
D. hidrocortizon
E. naproxen
(pag. 365-366)

F2116116. Efectele stimularii receptorilor opioizi K sunt:


A. analgezie spinala
B. integrare motorie
C. integrarea functiilor cognitive
D. reglarea echilibrului hidric si aportului de alimente
E. analgezie supraspinala
(pag. 358)

F2116117. Hipofunctia GABA determina:


A. stari convulsive
B. anxietate
C. miorelaxare
D. cresterea pragului convulsivant
E. scaderea excitabilitatii cerebrale
(pag. 355)

F2116118. Degranularea mastocitara, cu eliberarea de histamina este declansata de:


A. activarea adenilatciclazei
B. morfina
C. dextrani
D. adrenalina
E. teofilina
(pag. 349)

F2116119. Hiperfunctia adrenergica are urmatoarele implicatii fiziopatologiece:


A. depresie
B. cardiopatie ischemica
C. bradicardie
D. feocromocitom, cu scaderea brusca a tensiunii arteriale
E. cresterea presiunii intraoculare
(pag. 335)

476

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

477

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2116120. Activarea sistemelor de receptori cuplati prin intermediul proteinei G la enzima membranara
de tip PLC, induce cresterea concentratiei citoplasmatice a urmatorilor mesageri secunzi:
A. AMPc
B. GMPc
C. DAG
D. IP3
E. Ca2+
(pag. 281-294)

F2116121. Notati receptorii membranari cuplati la canalele ionice de K+, prin intermediul proteinei G:
A. muscarinici M1,3
B. muscarinici M2
C. opioidergici miu
D. opioidergici delta
E. opioidergici K
(pag. 307)

F2116122. Sinapse inhibitoare sunt:


A. glutamatergice
B. GABA-ergice
C. glicinergice
D. muscarinice
E. nicotinice
(pag. 315)

F2116123. Sunt transmisii aminergice:


A. glutamatergica
B. adrenergica
C. dopaminergica
D. serotoninergica
E. histaminergica
(pag. 317)

F2116124. Notati structurile caracteristice pentru canalele ionice dependente de voltaj:


A. glicoproteina complexa transmembranara
B. 3 - 5 subunitati polipeptidice
C. subunitatea alfa formeaza peretii porului apos ionic
D. subunitatea alfa are 2 segmente, fiecare cu cate 2 subsegmente
E. subsegmentul S4 este senzor de voltaj si "poarta de activare"
(pag. 297-298)

F2116125. Enzime membranare, modulate de receptori membranari, sunt:


A. adenilatciclaza (AC)
B. fosfolipaza A2 (PLA2)
C. fosfolipaza C (PLC)
D. fosfodiesteraza
E. atepaza Na+/K+
(pag. 293)

F2116126. Receptorii colinergici nicotinici de tip N2 prezinta urmatoarele particularitati structurale:


A. proteina asimetrica
B. inglobati in membrana celulara musculara striata

477

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

478

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. formati din 5 subunitati alfa, alfa, beta, gama, delta


D. formeaza peretii unui canal apos ionic de Na+ si K+
E. situsul acetilcolinei este pe subunitatea beta
(pag. 299)

F2116127. Notati receptorii membranari cuplati direct cu canale ionice de Na+:


A. glutamatergici NMDA
B. glutamatergici AMPA
C. glutamatergici KA
D. nicotinici N1
E. adrenergici
(pag. 306)

F2116128. Situatii patologice si substante, ce declanseaza eliberarea histaminei din granulele


mastocitare, sunt:
A. mecanismele imunoalergice tip I
B. adrenalina si b - adrenomimeticele
C. tubocurarina
D. dextranii
E. morfina
(pag. 349)

F2116129. Implicatiile fiziopatologice ale hipofunctiei transmisiei GABA-ergice sunt:


A. anxietate
B. insomnie
C. miorelaxare
D. stari convulsive
E. epilepsie
(pag. 355-356)

F2216130. Care din urmatoarele caracteristici ale mecanismului nespecific de actiune farmacodinamica
sunt adevarate:
A. actiunea apare la doze mici
B. medicamentul nu se leaga specific de un substrat receptor
C. structuri chimice foarte diferite pot avea acelasi mecanism daca au o proprietate fizico-chimica comuna
D. medicamentul actioneaza prin intermediul unor proprietati fizico-chimice
E. mecanismul nespecific este de tip biochimic
(pag. 275-368)

F2216131. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la formarea complexului medicament- receptor
sunt adevarate:
A. In formarea complexului medicament-receptor intervine frecvent legatura covalenta
B. Legatura covalenta cu receptorii nu apare la agonistii fiziologici
C. Antagonistii competitivi au acelasi sediu de legare pe receptor ca si agonistii
D. Legatura ionica este des intalnita in formarea complexului medicament-receptor
E. Legatura covalenta face complexul instabil
(pag. 275-368)

F2216132. Receptorii nicotinici colinergici:


A. Sunt situati la nivelul muschilor netezi
B. Sunt formati din 5 subunitati
C. Sunt situati in placile motorii striate
D. Inchid in interior un canal apos ionic

478

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

479

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Actionarea lor produce influx de clor cu hiperpolarizare membranara


(pag. 275-368)

F2216133. Care din afirmatiile referitoare la fosfolipaza C sunt adevarate:


A. Produce eicosanoide
B. Produce DAG un activator al proteinkinazei C
C. Poate produce IP3 un mobilizator al calciului din rezervele reticului endoplasmatic
D. Catalizeaza formarea de cAMP
E. Este inhibata de alfa - adrenolitice
(pag. 275-368)

F2216134. Adenilatciclaza:
A. Catalizeaza biosinteza DAG
B. Este inhibata de beta1- adrenolitice
C. Catalizeaza formarea de cAMP care activeaza proteinkinaza A
D. Este inhibata de beta2- adrenomimetice
E. Este o enzima nucleara
(pag. 275-368)

F2216135. Care din afirmatiile referitoare la actiunea medicamentelor asupra metabolismului


mesagerilor secunzi sunt adevarate:
A. Nitroglicerina creste concentratia de cGMP prin activarea guanilatciclazei
B. Alfa1-adrenoliticele de tip prazosin cresc biosinteza de IP3 si DAG
C. Antihistaminicele H2 cresc concentratia cAMP in celula secretorie gastrica prin stimularea AC membranare
D. Teofilina stimuleaza fosfodiesterazele accelerand degradarea cAMP
E. Beta2 -adrenomimeticele cresc biosinteza cAMP prin stimularea AC membranare
(pag. 275-368)

F2216136. Care din afirmatiile referitoare la canalele de potasiu sunt adevarate:


A. Pot fi activate de receptori
B. Pot fi dependente de voltaj
C. Canale de potasiu voltaj -dependente sunt blocate de antiaritmicele clasei III
D. Canalele potasice activate de receptor contribuie la depolarizarea membranara a celulelor pacemaker din
nodul sinusal cardiac
E. Canalele potasice sensibile la ATP sunt blocate de diazoxid
(pag. 275-368)

F2216137. Care din afirmatiile referitoare la sinapsa chimica sunt adevarate:


A. Este unidirectionala
B. Mediatorul chimic este stocat in vezicule in fanta sinaptica
C. Pe membrana presinaptica pot exista receptori modulatori
D. Fanta sinaptica are o dimensiune de 1-4 mm
E. Sinapsina este o proteina situata in fanta sinaptica
(pag. 275-368)

F2216138. Care din afirmatiile referitoare la transmisia colinergica sunt adevarate:


A. Este foarte larg distribuita central si periferic
B. Mediatorul chimic acetilcolina este eliberat din vezicule prin endocitoza
C. Stimularea receptorilor muscarinici influenteaza fosfolipaza C si adenilatciclaza
D. La nivelul sinapselor neuroefectoare somatice predomina receptorii muscarinici colinergici
E. Hipofunctia transmisiei colinergice este implicata in maladia Alzheimer
(pag. 275-368)

479

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

480

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2216139. In cazul transmisiei adrenergice:


A. Noradrenalina este mediator central si periferic
B. Biosinteza adrenalinei din noradrenalina are loc in neuronii centrali adrenergici si in medulosuprarenala
C. Metabolitul principal al noradrenalinei este acidul vanilmandelic
D. Receptorii adrenegici sunt de 2 tipuri miu si kapa
E. Receptorii beta1-adrenergici sunt distribuiti preferential in vasele sangvine
(pag. 275-368)

F2216140. Care din afirmatiile referitoare la implicatiile fiziopatologice ale transmisiei dopaminergice
sunt adevarate:
A. Este implicata in controlul motricitatii
B. Intervine in generarea vomei
C. Hipofunctia dopaminergica produce psihoze
D. Deficitul dopaminergic in striat genereaza boala Parkinson
E. Hiperfunctia dopaminergica induce depresia
(pag. 275-368)

F2216141. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia serotoninergica sunt adevarate:
A. Biosinteza mediatorului porneste de la triptofan
B. Serotonina poate fi sintetizata in celulele enterocromafine intestinale
C. Reactia principala de metabolizare a serotoninei este catalizata de MAO-A
D. Serotonina este stocata si in plachetele sangvine
E. Substanta P scade eliberarea de serotonina
(pag. 275-368)

F2216142. Transmisia serotoninergica este implicata la nivel central in:


A. Anxietate si depresie
B. Controlul comportamentului alimentar
C. Reglarea functiilor inimii
D. Analgezie spinala
E. Hemostaza
(pag. 275-368)

F2216143. La nivelul transmisiei serotoninergice actioneaza:


A. Sertralina
B. Moclobemid
C. Risperidon
D. Zopiclona
E. Pramiracetam
(pag. 275-368)

F2216144. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia histaminergica sunt adevarate:
A. Este distribuita predominant periferic
B. Biosinteza histaminei porneste de la L-triptofan
C. Histamina este un mediator implicat in reactii imunologice
D. Biotransformarea se poate realiza periferic cu ajutorul histaminazei
E. Morfina si dextranii blocheaza eliberarea histaminei din mastocite
(pag. 275-368)

F2216145. In domeniul histaminergic actioneaza:


A. Prometazina
B. Ketotifenul

480

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

481

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Lamotrigina
D. Meclofenoxat
E. Astemizol
(pag. 275-368)

F2216146. Care din afirmatiile referitoare la medicamentele cu actiune in domeniul adrenergic sunt
adevarate:
A. Neurosimpatomimeticele blocheaza eliberarea NA in fanta sinaptica
B. Amfetamina stimuleaza eliberarea si inhiba recaptarea NA din fanta sinaptica
C. Antidepresivele triciclice stimuleaza degradarea mediatorilor adrenergici
D. Mirtazepina blocheaza receptorii alfa2 presinaptici din sinapsa adrenergica
E. IMAO golesc depozitele granulare de NA
(pag. 275-368)

F2216147. In cazul transmisiei dopaminergice :


A. Biosinteza neuromediatorului porneste de la tirozina
B. Metabolitul final este acidul homovanilic
C. Eliberarea dopaminei este accentuata de GABA
D. Dopamina este neuromediator predominant central
E. Neuromediatorul este degradat de IMAO
(pag. 275-368)

F2216148. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. beta-2 adrenomimeticele stimuleaza adenilatciclaza cu formarea AMPc
B. antiinflamatoarele nesteroidiene inhiba fosfolipaza A2
C. nitratii stimuleaza guanilatciclaza, crescand concentratia GMPc
D. activarea receptorilor nicotinici deschide canalele de Na
E. canalele de K sunt deschise de antiaritmicele de clasa III.
(pag. 275-368)

F2216149. Receptorii:
A. sunt complexe de macromolecule preformate specifice
B. prezinta acelasi sediu de legare atat pentru agonisti, cat si pentru antagonistii competitivi
C. in formarea complexului agonist - receptor se intalnesc numai legaturi ionice intarite prin punti de H si forte
van der Waals
D. in formarea complexului agonist - receptor legatura covalenta apare rar
E. legatura covalenta cu receptorii apare doar la agonistii fiziologici.
(pag. 275-368)

F2216150. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la reglarea de tip up si down sunt adevarate:
A. fenomenul de reglare down apare ca urmare a absentei agonistului
B. fenomenul de reglare up apare in prezenta unui exces de agonist
C. fenomenul de reglare up se poate datora atat absentei agonistului, cat si blocarii receptorilor de catre un
antagonist
D. mecanismele fenomenului de reglare down sunt cresterea degradarii receptorilor si desensibilizarea
acestora
E. in fenomnul de reglare up scade numarul de receptori specifici.
(pag. 275-368)

F2216151. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia sinaptica in sinapsele chimice sunt
adevarate:
A. biosinteza neuromediatorului chimic are loc postsinaptic
B. neuromediatorul este stocat presinaptic in vezicule

481

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

482

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. depolarizarea segmentului presinaptic se realizeaza la aparitia potentialului de actiune


D. eliberarea moleculelor de neuromediator in fanta sinaptica se face prin endocitoza
E. neuromediatorul interactioneaza cu receptori specifici de pe membrana postsinaptica
(pag. 275-368)

F2216152. Care din urmatorii compusi sunt mesageri celulari secunzi:


A. acetilcolina
B. AMPc
C. IP3, DAG
D. ATP
E. histamina.
(pag. 275-368)

F2216153. Care din afirmatiile referitoare la transmisia serotoninergica sunt adevarate:


A. biosinteza mediatorului porneste de la triptofan
B. neuromediatorul este degradat in principal de MAO-A
C. receptorii serotoninergici sunt situati exclusiv postsinaptic
D. receptorii 5HT3 sunt implicati in emeza
E. serotonina nu intervine in agregarea plachetara.
(pag. 275-368)

F2216154. Sunt mecanisme chimice de actiune farmacodinamica:


A. osmoza
B. reactiile de chelare
C. modificarea polarizarii de repaus a membranei celulare
D. reactiile de neutralizare
E. precipitarea proteinelor membranare si citoplasmatice
(pag. 275-368)

F2216155. Care din afirmatiile referitoare la actiunea medicamentelor aupra canalelor ionice voltajdependente sunt adevarate:
A. nifedipina blocheaza canalele lente de calciu de tip L
B. antiaritmicele clasei III blocheaza canalele de sodiu voltaj-dependente
C. amiodarona blocheaza canalele de potasiu voltaj-dependente
D. anestezicele locale blocheaza canalele de sodiu voltaj-dependente
E. diltiazemul actioneaza prin blocarea canalelor de potasiu cardiace
(pag. 275-368)

F2216156. Actioneaza la nivelul nucleului:


A. citostaticele alchilante
B. penicilinele
C. metronidazolul
D. hormonii steroizi si tiroidieni
E. nifedipina
(pag. 275-368)

F2216157. Sunt receptori membranari simpli:


A. receptorii insulinei
B. receptorii muscarinici colinergici
C. receptorii adrenergici
D. receptorii hormonului de crestere
E. receptorii serotoninergici

482

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

483

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 275-368)

F2216158. Care din urmatorii receptori nu sunt de tip intracelular:


A. receptorul pentru hormonii tiroidieni
B. receptorul nicotinic colinergic
C. receptorul vitaminei D
D. receptorul pentru steroizi
E. receptorul GABA-ergic
(pag. 275-368)

F2216159. Sinapsa electrica:


A. prezinta o transmisie rapida fara intarziere sinaptica
B. are un spatiu jonctional sinaptic de 2-4 nm
C. este frecventa in tesutul nervos central
D. este caracterizata de prezenta conexonilor
E. este tinta de actiune a numeroase medicamente
(pag. 275-368)

F2216160. Care din afirmatiile referitoare la transmisia GABA-ergica sunt adevarate:


A. realizeaza numeroase heterosinapse cu alte transmisii cerebrale
B. are rol predominant excitator
C. este predominant centrala
D. neuromediatorul GABA are structura de aminoacid
E. biosinteza GABA porneste de la L-histidina
(pag. 275-368)

F2216161. Receptorul GABA-A:


A. contine un canal central de sodiu
B. prezinta o proteina receptoare formata din 5 tipuri de lanturi polipeptidice
C. contine GABA-modulina
D. activarea sa produce depolarizarea neuronului postsinaptic
E. contine un canal ionic de clor
(pag. 275-368)

F2216162. La nivelul transmisiei GABA-ergice actioneaza:


A. zopiclona
B. clonazepamul
C. baclofenul
D. olanzapina
E. rivastigmina
(pag. 275-368)

F2216163. Receptorii opioizi:


A. sunt de tip nuclear
B. sunt receptori cuplati cu proteina G
C. pot produce prin activare analgezie spinala
D. pot fi de tip miu si kapa
E. se gasesc doar in sistemul nervos central
(pag. 275-368)

F2216164. Care din afirmatiile referitoare la actiunea medicamentelor asupra transmisiei opioid-ergice
sunt adevarate:
A. agonistii miu sunt analgezice cu eficacitate maximala

483

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

484

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

naloxona este un agonist kapa si un antagonist miu


agonistii kapa sunt analgezice cu eficacitate submaximala
receptorii miu sunt responsabili de instalarea dependentei psihice
naltrexona este un agonist partial al receptorilor miu
(pag. 275-368)

F2216165. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la transmisia eicosanoid-ergica sunt adevarate:
A. este distribuita predominat central
B. mediatorii denumiti eicosanoide sunt biosintetizati pornind de la acidul arahidonic
C. prostaglandinele sunt biosintetizate de lipooxigenaza
D. tromboxanii sunt mediatori eicosanoidergici
E. eicosanoidele sunt implicate in agregarea plachetara
(pag. 275-368)

F2216166. Inhiba biosinteza eicosanoidelor:


A. antiinflamatoarele steroidiene
B. aspirina
C. tramadolul
D. antipireticele
E. nalbufina
(pag. 275-368)

F2316167. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru farmacoreceptori?


A. sunt macromolecule;
B. sunt proteine;
C. sunt inactivati de agonisti;
D. sunt activati de neurotransmitatori;
E. sunt activati de autacoizi.
(pag. 275-321)

F2316168. Care din urmatorii compusi sunt mesageri secunzi?


A. AMPc (adenozin monofosfat ciclic);
B. IP3 / DAG;
C. Ca2+;
D. GMPc (guanozin monofosfat ciclic);
E. Mg2+.
(pag. 275-321)

F2316169. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. receptorii colinergici sunt de tip alfa si beta;
B. receptorii histaminergici sunt de tip H1, H2 si H3;
C. acidul gamaaminobutiric este un aminoacid excitator;
D. serotonina actioneaza pe receptorii 5-HT1 - 5HT7;
E. angiotensina nu actioneaza pe receptori.
(pag. 275-321)

F2316170. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru receptorii colinergici?
A. sunt de tip nicotinic si muscarinic;
B. receptorii nicotinici sunt in medulosuprarenala;
C. receptorii muscarinici sunt in ganglionii vegetativi parasimpatici;
D. receptorii nicotinici sunt in sinapsa neuroefectoare parasimpatica;
E. receptorii colinergici sunt activati de acetilcolina.

484

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

485

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 275-321)

F2316171. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. receptorii au un sediu de legare pentru agonisti;
B. antagonistii competitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistii;
C. sediul de legare este complementar, electric si spatial cu molecula agonistului;
D. antagonistii necompetitivi au acelasi sediu de legare ca si agonistii;
E. antagonistii necompetitivi nu au afinitate.
(pag. 275-321)

F2316172. Prin care din urmatoarele mecanisme actioneaza medicamentele?


A. osmoza;
B. distrugerea receptorilor;
C. depolarizare prelungita;
D. reactii de chelare;
E. reactii de stocare.
(pag. 275-321)

F2316173. Precizati medicamentele antiiflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhibarea


fosfolipazei A2:
A. dexametazona;
B. prednison;
C. nimesulid;
D. meloxicam;
E. hidrocortizon.
(pag. 275-321)

F2316174. Precizati medicamentele antiinflamatoare cu mecanism de actiune implicind inhibarea


ciclooxigenazei:
A. rofecoxib;
B. prednison;
C. celecoxib;
D. nimesulid;
E. acid acetilsalicilic.
(pag. 275-321)

F2316175. Precizati tipurile de sinapse care fac parte din domeniul colinergic:
A. sinapsele neuro-efectoare simpatice;
B. sinapsele neuro-efectoare parasimpatice;
C. sinapsele ganglionare simpatice;
D. sinapsele gaglionare parasimpatice;
E. sinapsele simpatice de la nivelul glandelor sudoripare.
(pag. 275-321)

F2316176. Care dintre urmatoarele medicamente prezinta mecanism de actiune de tip antimetabolit?
A. antidepresivele de tip IMAO-A (inhiba monoaminooxidaza de tip A, enzima necesara metabolizarii
noradrenalinei si serotoninei);
B. sulfamidele antimicrobiene cu structura asemanatoare cu acidul para-aminobenzoic;
C. anticoagulantele orale cumarinice cu structura asemanatoare vitaminei K;
D. alfa-metildopa (antihipertensiv neurosimpatolitic ce intervine in biosinteza noradrenalinei);
E. uricozuricele folosite in guta (cresc excretia urinara a metabolitului acid uric).
(pag. 280 - 288)

485

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

486

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2316177. La nivel celular glicozizii cardiotonici pot influenta sistemele membranare de transport
astfel:
A. in celula miocardica este inhibat transportul de schimb membranar Na+/Ca2+ (creste concentratia Ca2+
citoplasmatic);
B. inhiba Na+/K+ - ATP-aza (creste concentratia de Na+ intracelular);
C. inhiba transportul de schimb Na+/H+ la nivelul tubului contort distal;
D. inhiba Na+/K+ - ATP-aza (scade concentratia de Na+ intracelular);
E. inhiba cotransportul Na+/Cl- din epiteliul tubului contort distal.
(pag. 291 - 295)

F2316178. Mecanismul actiunii antiinflamatoare a glucocorticoizilor poate fi explicat:


A. la nivelul transmisiei icosanoidergice;
B. la nivelul transmisiei dopaminergice;
C. la nivelul transmisiei citokinergice;
D. la nivelul transmisiei serotoninergice;
E. la nivelul transmisiei GABA-ergice.
(pag. 360 - 368)

F2316179. Pentru fosfolipaza A2 sunt false urmatoarele afirmatii:


A. este o enzima Ca-dependenta;
B. activitatea sa poate fi influentata de stimuli mecanici sau chimici;
C. este inhibata de antiinflamatoare steroidiene;
D. prin inhibitia sa nu este perturbata biosinteza prostaglandinelor;
E. este inhibata de antiinflamatoarele nesteroidiene.
(pag. 280 - 288)

F2316180. Care dintre urmatoarele medicamente actioneaza asupra metabolismului mesagerilor


secunzi?
A. teofilina;
B. vitamina C;
C. prazosin;
D. cromoglicat de sodiu;
E. nitroglicerina.
(pag. 280 - 288)

F2516181. Sinapsele chimice:


A. sunt unidirecionale
B. conexonii traverseaz spaiul joncional sinaptic
C. sunt majoritare n SNC
D. au implicaii farmacologice majore
E. reprezint clciul farmacologic al lui Achile
(pag. 310)

F2516182. Proteinele veziculelor presinaptice sunt:


A. sinapsina
B. sintaxina
C. neurexina
D. sinaptobrevina
E. sinaptofizina
(pag. 312)

F2516183. Care dintre afirmaii sunt reale:


A. Captoprilul inhib enzima de conversie

486

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

487

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Selegilina inhib MAO-A


Moclobemid inhib MAO-B
Acetazolamida inhib anhidraza carbonic
Papaverina inhib fosfodiesteraza
(pag. 283)

F2516184. Sunt autacoide:


A. icosanoide
B. adrenalina
C. histamina
D. serotonina
E. noradrenalina
(pag. 285)

F2516185. Acioneaz n metabolismul mediatorilor chimici:


A. rezerpina
B. moclobemid
C. antiinflamatoare nesteroidiene
D. propranolol
E. ampicilina
(pag. 286,287)

F2516186. Acioneaz n metabolismul mesagerilor secunzi:


A. coronarodilatatoare
B. bronhodilatatoare musculotrope
C. neurosimpatolitice
D. antidepresive
E. cardiotonice
(pag. 287)

F2516187. Ofer protecie mpotriva agresiunii radicalilor liberi:


A. vitamina C
B. vitamina B
C. provitamina A
D. vitamina E
E. vitamina P
(pag. 290)

F2516188. Aciuni asupra mecanismelor transmembranare:


A. modificarea strii AMPc
B. modificarea concentraiei intracelulare a ionilor de sodiu
C. modificarea strii de polarizare a membranei
D. modificarea gradientelor ionice
E. influenarea strii protein-kinazei C
(pag. 291)

F2616189. Se utilizeaz numai n aplicaii topice:


A. Tolnaftat
B. Amfotericina B
C. Flucitozina
D. Econazol
E. Clotrimazol

487

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

488

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 138)

F2616190. Care dintre urmtoarele afirmaii carcterizeaz griseofulvina:


A. Utilizare exclusiv local, n micoze cu localizare cutanat i la nivelul fanerelor
B. Aciune inductoare enzimatic
C. Se concentreaz la nivelul epidermei n tratament oral, pe termen lung
D. Este activ pe levuri din genul Candida
E. Este medicaie de electie n pitiriasis
(pag. 141)

F2616191. Natamicina:
A. Este un antibiotic macrolidic polienic cu aciune antifungic
B. Se poate administra n aerosoli n micoze cu localizare la nivelul aparatului respirator
C. Se utilizeaz oral n candidoza intestinal
D. Este util n meningitele fungice, la administrare n perfuzie i.v.
E. Are aciune inductoare enzimatic
(pag. 143)

F2616192. Mecanismul de aciune al griseofulvinei const din:


A. Inhibarea sintezei acizilor nucleici
B. Inhibarea fosforilrii oxidative
C. Inhibarea dihidrofolat-reductazei fungice
D. Inhibarea sintezei fungice de ergosterol
E. Inhibarea hexokinazei
(pag. 140)

F2616193. Spectrul de activitate al griseofulvinei cuprinde:


A. Candida albicans
B. Histoplasma capsulatum
C. Actinomyces israelii
D. Achorion sp.
E. Epidermophyton sp.
(pag. 138,140)

F2616194. Care dintre urmtoarele afirmaii este corect?


A. Nistanul se utilizeaz ca antifungic de elecie n candidoze sistemice
B. Spectrul de activitate al nistatinului cuprinde fungi imperfeci i levuri
C. Spectrul de activitate al nistatinului cuprinde actinomicetele
D. Se folosete n tratamentul candidozei orale, intestinale, a balanitei i vulvo-vaginitei candidozice
E. Nistatinul se asociaz n tratamentele prelungite cu antibiotice cu spectru larg
(pag. 141, 142)

F2616195. Care dintre urmtoarele reacii adverse sunt caracteristice amfotericinei B:


A. Hipokaliemie
B. Hiperkaliemie
C. Agranulocitoz
D. Insuficiena renal
E. Trombocitoz
(pag. 144)

F2616196. Ketoconazolul se caracterizeaz prin:


A. Aciune antimicotic sistemic

488

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

489

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Efecte antiadrogenice manifestate prin ginecomastie


Toxicitate hepatic
Aciune favorabil n menigo-encefalite fungice
Aciune inductoare enzimatic
(pag. 145)

F2616197. Care dintre urmtoarele antimicotice sunt antibiotice polienice:


A. Griseofulvina
B. Nistatina
C. Natamicina
D. Flucitozina
E. Amfotericina B
(pag. 138)

489

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

490

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 17
Simpatomimetice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1217001. Care din urmtoarele simpatomimetice acioneaz prin mecanism direct:
A. nafazolina
B. cocaina
C. dobutamina
D. amfetamina
E. fentolamina
(pag. 11-25)

F1217002. Care din urmtorii compui sunt agoniti alfa-1 selectivi:


A. adrenalina
B. salbutamolul
C. fenilefrina
D. ritodrina
E. clonidina
(pag. 11-25)

F1217003. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice:


A. salbutamol
B. efedrina
C. oximetazolina
D. nafazolina
E. isoxsuprina
(pag. 11-25)

F1217004. Dobutamina:
A. este o catecolamina
B. are aciune vasodilatatoare D1 dopaminergic
C. se contraindic n infarctul miocardic
D. are efect de lung durat
E. se administreaz oral
(pag. 11-25)

F1217005. Efedrina:
A. este un simpatolitic
B. nu se poate administra oral
C. are numai un mecanism direct de aciune
D. produce deprimarea SNC
E. se folosete n tratamentul hipotensiunii cronice i posturale
(pag. 11-25)

F1217006. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca:


A. vasoconstrictoare locale

490

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

491

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

bronhoconstrictoare
deprimante cardiace
ocitocice
vagolitice
(pag. 11-25)

F1317007. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?


A. forma levogira este cea mai activa;
B. are efect inotrop pozitiv;
C. este bronhodilatator;
D. se recomanda in cardiopatia ischemica;
E. este un simpatomimetic.
(pag. 11 - 25)

F1317008. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?


A. adrenergic neselectiv;
B. stimuleaza centrul respirator bulbar;
C. produce bradicardie;
D. se administreaza in socul anafilactic;
E. este un vasoconstrictor.
(pag. 11 - 25)

F1317009. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?


A. este inactiva per os;
B. este un beta-1-adrenomimetic;
C. se indica in chirurgia cardiaca;
D. este administrata i.v.;
E. scade debitul cardiac.
(pag. 11 - 25)

F1317010. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?


A. adrenomimetic;
B. vasoconstrictor;
C. produce tahifilaxie;
D. se administreaza intranazal in rinite;
E. se administreaza in arterita.
(pag. 11 - 25)

F1517011. Dopamina:
A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic i produce vasoconstricie
B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici
C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulnd toate funciile miocardului
D. este contraindicat n ocul cardiogen
E. este contraindicat n ocul cu oligurie
(pag. 224)

F1517012. Indicaiile terapeutice ale adrenalinei sunt urmtoarele, cu excepia:


A. edem Quincke
B. oc anafilactic
C. stop cardiac
D. HTA
E. crize de astm bronic

491

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

492

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 20)

F1517013. Nafazolina este utilizat ca:


A. vasoconstrictor general
B. stimulator cardiac
C. bronhodilatator
D. stimulator SNC
E. exclusiv local, ca vasoconstrictor
(pag. 23)

F1517014. Noradrenalina este indicat n:


A. HTA
B. insuficiena circulatorie acut de tip hiperton
C. insuficiena circulatorie acut de tip hipoton
D. cardiopatie ischemic
E. aritmii cardiace
(pag. 18)

F1517015. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este:


A. metaproterenol
B. albuterol
C. fenoterol
D. terbutalina
E. isoprenalina
(pag. 25)

F1517016. Urmtoarele substane sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepia:


A. adrenalina
B. dopamina
C. prenalterol
D. fenoterol
E. dobutamina
(pag. 24)

F1617017. Contracia muchiului radial al irisului cu apariia midriazei active este consecina stimulrii
receptorilor:
A. alfa-1-postsinaptici
B. -1-postsinaptici
C. -2-postsinaptici
D. -2-presinaptici
E. -3-postsinaptici
(pag. 15)

F1617018. Dobutamina:
A. Este alfa-simpatomimetic selectiv
B. Acioneaz predominant -1-adrenergic
C. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal, prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici
D. Este activ oral, nu este metabolizat de COMT, datorit lipsei substituenilor fenolici
E. Ptrunde uor n SNC, produce stimulare central
(pag. 24-25)

F1617019. Mesagerii secunzi implicai n efectele adrenomimetice rezultate n urma stimulrii


receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt:

492

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

493

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

AMPc (scdere prin inhibarea adenilat-ciclazei)


AMPc (cretere prin stimularea adenilat-ciclazei)
Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu
GMPc (cretere prin stimularea guanilat-ciclazei)
AMPc (cretere prin inhibarea fosfodiesterazei))
(pag. 14)

F1617020. Se utilizeaz ca vasoconstrictoare generale:


A. Fenilefrina
B. Nafazolina
C. Isoxsuprina
D. Izoprenalina
E. Bametanul
(pag. 12)

F1617021. Stimularea aparatului juxtaglomerular renal, cu secreie consecutiv de renin se produce


prin activarea receptorilor:
A. alfa-1-postsinaptici
B. alfa-2-presinaptici
C. -1-postsinaptici
D. -2-postsinaptici
E. -2-presinaptici
(pag. 15)

F1617022. Sunt efecte ale stimulrii receptorilor alfa-2 adrenergici:


A. Lipoliza
B. Creterea secreiei de renin
C. Stimularea SNC
D. Relaxarea muchilor netezi cavitari
E. Contracia capsulei splenice
(pag. 15)

F2117023. Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia:


A. este inactiva oral
B. se administreaza i.m. sau s.c.
C. actioneaza selectiv, in functie de doza
D. nu trece bariera hemato-encefalica
E. are mecanism de actiune mixt
(pag. 11, 24)

F2117024. Este simpatomimetic beta-2 selectiv:


A. izoprenalina
B. oximetazolina
C. prenalterol
D. isoxuprina
E. metoxamina
(pag. 12)

F2117025. Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic:


A. tolazolina
B. nicergolina
C. fentolamina

493

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

494

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. isoxuprina
E. ergometrina
(pag. 12,23-24)

F2117026. Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele, cu exceptia :


A. stimulare SNC
B. stimularea miocardului contractil
C. stimularea miocardului excitoconductor
D. stimularea lipolizei
E. scaderea secretiei de renina
(pag. 15)

F2117027. Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei:


A. astm bronsic
B. insuficienta circulatorie acuta hipertona
C. colaps
D. hipotensiune cronica
E. hipotensiune posturala
(pag. 18-19)

F2117028. Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor:


A. alfa-1
B. alfa-2
C. alfa-2 presinaptici
D. beta-1
E. beta-2
(pag. 12,24-25)

F2117029. Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei:


A. astm bronsic
B. insuficienta circulatorie acuta hipotona
C. tahicardie paroxistica
D. hipotensiune cronica
E. hipotensiune posturala
(pag. 18-19)

F2217030. Dobutamina:
A. se administreaza oral
B. este medicatie de substitutie in parkinson
C. se indica in soc cardiogen
D. este agonist beta-2 adrenergic
E. are proprietati vasodilatatoare D1
(pag. 11-25)

F2217031. Simpatomimeticele nu pot produce:


A. anxietetate
B. vasodilatatie
C. tahicardie
D. hiperglicemie
E. bronchoconstrictie
(pag. 11-25)

494

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

495

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2217032. Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune:


A. adrenalina
B. aspirina
C. dopamina
D. neostigmina
E. nafazolina
(pag. 11-25)

F2217033. Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv:


A. teofilina
B. cromoglicatul de sodiu
C. adrenalina
D. fenoterolul
E. beclometazona
(pag. 11-25)

F2217034. Nafazolina:
A. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta.
B. Este un simpatomimetic predominent beta.
C. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.
D. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite.
E. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite.
(pag. 23)

F2317035. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?


A. adrenergic neselectiv;
B. stimuleaza centrul respirator bulbar;
C. produce bradicardie;
D. se administreaza in socul anafilactic;
E. este un vasoconstrictor.
(pag. 11 - 25)

F2317036. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?


A. forma levogira este cea mai activa;
B. are efect inotrop pozitiv;
C. este bronhodilatator;
D. se recomanda in cardiopatia ischemica;
E. este un simpatomimetic.
(pag. 11 - 25)

F2317037. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?


A. adrenomimetic;
B. vasoconstrictor;
C. produce tahifilaxie;
D. se administreaza intranazal in rinite;
E. se administreaza in arterita.
(pag. 11 - 25)

F2317038. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?


A. este inactiva per os;
B. este un beta-1-adrenomimetic;
C. se indica in chirurgia cardiaca;

495

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

496

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. este administrata i.v.;


E. scade debitul cardiac.
(pag. 11 - 25)

F2517039. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este:


A. orciprenalina
B. fenoterol
C. ritodrin
D. metoxamina
E. bametan
(pag. 12)

F2517040. Care dintre urmatoarele medicamente este beta- adrenomimetic neselectiv ?


A. xilometazolina
B. oximetazolina
C. isoxuprina
D. prenalterol
E. izoprenalina
(pag. 12)

F2517041. Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele, cu exceptia:


A. tremor
B. palpitatii
C. hipoglicemie
D. hipercolesterolemie
E. hiperlactacidemie
(pag. 16)

F2517042. Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele, cu exceptia:


A. insuficienta circulatorie periferica
B. insuficienta circulatorie cerebrala
C. travaliu prematur
D. hipotensiune arteriala
E. astm bronsic
(pag. 17)

F2517043. Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate, cu exceptia:


A. este beta- adrenergic neselectiv
B. este adrenomimetic cu predominanta alfa
C. determina tahifilaxie
D. este indicat exclusiv local
E. este indicat in rinite si conjunctivite
(pag. 23)

F2517044. Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate, cu exceptia:


A. este inactiva oral
B. T1/2 aprox. 2 minute
C. nu difuzeaza in SNC
D. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic
E. este indicata in socul cardiogen
(pag. 24)

496

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

497

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1217045. Adrenomimeticele produc:
A. stimularea functiilor miocardice
B. mioza
C. vasoconstrictie prin alfa-1
D. bronhoconstrictie
E. hiperglicemie
(pag. 11-25)

F1217046. Adrenomimeticele se pot utiliza:


A. in afectiuni alergice
B. in stop cardiac si soc cardiogen
C. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare
D. in hipertensiune arteriala
E. in caz de travaliu prematur
(pag. 11-25)

F1217047. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic
B. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound
C. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic
D. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace
E. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare
(pag. 11-25)

F1217048. Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale:


A. tolazolina
B. oximetazolina
C. efedrina
D. bametanul
E. nafazolina
(pag. 11-25)

F1217049. Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor:


A. bronhoconstrictia
B. relaxarea uterului
C. hipoglicemia
D. vasoconstrictia
E. deprimarea miocardului
(pag. 11-25)

F1217050. Dopamina:
A. este o catecolamina
B. are efecte selective pe beta 1
C. este indicata in socul cardiogen
D. se adminstreaza intravenos
E. potenteaza efectul neurolepticelor
(pag. 11-25)

F1217051. Noradrenalina:

497

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

498

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

prezinta efecte beta-2-adrenomimetice


se poate administra pe cale orala
este o catecolamina
se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton
se indica in hipertensiunea arteriala
(pag. 11-25)

F1217052. Simpatomimeticele pot:


A. stimula receptorii alfa
B. bloca receptorii beta
C. bloca receptorii noradrenalinei
D. favoriza eliberarea noradrenalinei
E. inhiba recaptarea noradrenalinei
(pag. 11-25)

F1217053. Simpatomimeticele:
A. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice
B. scad efectul cardiotonic al digitalicelor
C. pot agrava cardiopatia ischemica
D. pot creste efectul anestezicelor locale
E. diminueaza efectul antidiabeticelor
(pag. 11-25)

F1317054. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?


A. tahicardie;
B. hipertensiune arteriala;
C. cresterea metabolismului bazal;
D. bronhoconstrictie;
E. hipoglicemie.
(pag. 11 - 25)

F1317055. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?


A. actioneaza in ganglionii simpatici;
B. activeaza receptorii adrenergici;
C. au efecte inhibitoare asupra inimii;
D. stimuleaza lipoliza;
E. au efect bronhodilatator.
(pag. 11 - 25)

F1317056. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?


A. au actiune bronhospastica;
B. au actiune directa;
C. au actiune indirecta;
D. au actiune mixta;
E. scad tensiunea arteriala.
(pag. 11 - 25)

F1317057. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?


A. contracta muschiul circular al irisului;
B. produc mioza;
C. creste forta de contractie a miocardului;
D. produc hipertensiune arteriala;

498

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

499

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. relaxeaza miometrul.
(pag. 11 - 25)

F1317058. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?


A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;
B. au efecte alfa adrenergice;
C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;
D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,
E. produc hipoglicemie.
(pag. 11 - 25)

F1317059. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?


A. produc vasoconstrictie;
B. inhiba SNC;
C. scad forta de contractie a inimii;
D. scad tensiunea arteriala;
E. sunt bronhodilatatoare.
(pag. 11 - 25)

F1317060. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?


A. hipotensiune;
B. cardiopatie ischemica;
C. astm bronsic;
D. rinita;
E. hipertensiune.
(pag. 11 - 25)

F1317061. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?


A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;
B. scad efectul antihipertensivelor;
C. cu derivatii xantinici deprima SNC;
D. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor;
E. diminua efectul hipoglicemiantelor.
(pag. 11 - 25)

F1317062. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?


A. adrenalina;
B. dobutamina;
C. fluvoxamina;
D. nizatidina;
E. salbutamol.
(pag. 11 - 25)

F1317063. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?


A. salbutamol;
B. propranolol;
C. fenoterol;
D. terbutalina;
E. neostigmina.
(pag. 11 - 25)

F1317064. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):

499

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

500

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

hipotensiune arteriala;
hipertensiune arteriala;
tahiaritmie;
hipoglicemie;
hipercolesterolemie.
(pag. 11 - 25)

F1417065. Adrenalina:
A. provoac o deprimare a SNC
B. este medicaia de elecie n ocul anafilactic
C. contract musculatura neted bronic
D. crete minut volumul respirator
E. este utilizat n reanimarea cardiac la necai
(pag. 20)

F1417066. Adrenalina:
A. difuzeaz n SNC
B. produce bronhospasm
C. reprezint medicaie de elecie n ocul anafilactic
D. influeneaz testele de laborator cu creterea glicemiei i a colesterolului
E. se prezint sub form de fiole injectabile de 10 ml cu soluie 1%
(pag. 19-20-21)

F1417067. Care dintre afirmaiile de mai jos caracterizeaz dopamina:


A. este activ pe cale oral, avnd un T1/2 = 4-6 ore
B. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulnd toate funciile miocardice
C. are o difuziune bun n SNC
D. n administrarea paravenoasa se produce ischemie i necroz
E. este o substan autacoid
(pag. 24)

F1417068. Care dintre afirmaiile de mai jos sunt false:


A. cafeina are un efect sinergic de potenare a aciunii adrenalinei
B. adrenalina este utilizat cu rezultate bune n insuficiena circulatorie cerebral
C. efedrina nu difuzeaz n SNC
D. calea de administrare a adrenalinei este per os
E. adrenalina antagonizeaz efectele antiparkinsonienelor
(pag. 21)

F1417069. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz preparatul "Proculin:


A. este un simpaticomimetic tocolitic
B. este predominent alfa adrenomimetic
C. este forma de prezentare a nafazolinei
D. nu are efecte adverse pe termen lung
E. se prezint sub form de soluie ce se administreaz n sacul conjunctival
(pag. 23)

F1417070. Dobutamina :
A. este predominent beta 1 adrenomimetic
B. este selectiv alfa 1 adrenomimetic
C. este n amestec racemic de doi enantiomeri
D. nu are efecte D1 dopaminergice

500

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

501

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. nu se utilizeaz n ocul cardiogen


(pag. 25)

F1417071. Efedrina:
A. este adrenomimetic selectiv alfa-1
B. are biodisponobilitate bun per os i difuziune bun n SNC
C. este decongestiv al mucoasei nazale n rinite
D. intr n compoziia preparatului Rinofug
E. antagonizeaz efectul antiparkinsonienelor
(pag. 21-22)

F1417072. Nafazolina:
A. se administreaz numai prin injectare iv
B. este un adrenomimetic alfa i beta cu predominen alfa
C. face parte din grupul parasimpatoliticelor
D. are aciune vasoconstrictoare local
E. utilizat peste 7 zile poate induce tahifilaxie
(pag. 23)

F1417073. Precizai care dintre afirmaiile referitoare la dopamin este incorect:


A. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producnd vasoconstricie
B. nu traverseaz bariera hematoencefalic
C. este contraindicat n ocul cardiogen
D. la doze mici activeaz receptorii D1 periferici producnd vasodilataie
E. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol
(pag. 24)

F1417074. Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numr:


A. paloarea tegumentar
B. fotosensibilizarea
C. hiperglicemie
D. tahiaritmii
E. hipotensiune ortostatic
(pag. 16)

F1517075. Adrenalina:
A. inhib toate funciile miocardului
B. produce bronhodilataie
C. produce toleran acut (tahifilaxie) la utilizarea repetat frecvent n astmul bronic
D. produce bronhoconstricie
E. este medicaie de elecie n HTA
(pag. 20)

F1517076. Care dintre urmtoarele substane sunt simpatomimetice vasoconstrictoare?


A. etilefrina
B. dopamina
C. dobutamina
D. metoxamina
E. nafazolina
(pag. 18)

F1517077. Efectele alfa-1 adrenergice sunt:

501

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

502

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

vasoconstricie arteriolar n piele, mucoase, rinichi, viscere, muchi


contracia muchilor netezi ai ureterelor
contracia muchilor piloerectori
mioz
relaxarea miometrului
(pag. 14, 15)

F1517078. Efectele beta-1 adrenergice sunt:


A. stimularea miocardului contractil
B. stimularea aparatului juxtaglomerular
C. relaxarea miometrului
D. stimularea lipolizei
E. relaxarea muchilor netezi bronici
(pag. 15)

F1517079. Efedrina:
A. are biodisponibilitate bun per os
B. nu difuzeaz n SNC
C. produce excitaia SNC
D. produce bronhoconstricie
E. este vasoconstrictor general i local
(pag. 21, 22)

F1517080. Indicaiile terapeutice ale adrenalinei sunt:


A. oc anafilactic
B. insuficiena circulatorie de tip hipoton
C. stop cardiac
D. criza de astm bronic
E. ca stimulator al SNC
(pag. 20)

F1517081. Isoxuprina este indicat n:


A. boala Raynaud
B. rinite i conjunctivite
C. insuficiena circulatorie cerebral
D. iminena de travaliu prematur
E. declanarea travaliului
(pag. 23, 24)

F1517082. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt:


A. adrenalina
B. fenilefrina
C. metoxamina
D. nafazolina
E. clonidina
(pag. 12)

F1517083. Potenarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu:


A. antidepresive triciclice
B. antidepresive IMAO
C. clonidina
D. digoxina

502

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

503

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. guanetidina
(pag. 19)

F1617084. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic:


A. Contracia uterului gravid
B. Ejacularea
C. Scderea secreiei pancreatice de insulin
D. Stimularea miocardului contractil
E. Glicogenoliza
(pag. 15)

F1617085. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic:


A. Relaxarea musculaturii netede vasculare
B. Relaxarea miometrului
C. Creterea lipolizei
D. Contracia muchiului neted ciliar
E. Contracia muchilor netezi arteriolari
(pag. 15)

F1617086. Sunt efecte de tip metabolic, care rezult n urma stimulrii receptorilor -2-adrenergici:
A. Stimularea lipolizei
B. Glicogenoliza hepatic
C. Glicoliza anaerob
D. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate
E. Retenia de sodiu i ap, cu creterea consecutiv a volemiei
(pag. 16)

F1617087. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic:


A. Nafazolina
B. Ritodrina
C. Isoxsuprina
D. Dobutamina
E. Noradrenalina
(pag. 23)

F1617088. Sunt -2-adrenomimetice selective:


A. Terbutalina
B. Terbinafina
C. Terfenadina
D. Fenoterolul
E. Salmeterolul
(pag. 25)

F1617089. Adrenalina produce urmtoarele efecte:


A. Bronhodilataie
B. Stimularea miocardului contractil
C. Lipoliz
D. Gliconenoliz hepatic
E. Scderea conducerii atrio-ventriculare
(pag. 20)

F1617090. Care dintre urmtoarele afirmaii privind relaiile structur-activitate n seria

503

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

504

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

simpatomimeticelor este adevrat?


A. Hidroxilii fenolici n poziile 3,4 pe nucleul benzenic sunt grupri distribuitoare cu caracter hidrofil care
limiteaz ptrunderea n SNC
B. Cu creterea mrimii radicalului grefat la gruparea aminic, crete selectivitatea pentru receptorii -2
C. Substituirea n poziia alfa mpiedica aciunea MAO
D. Situarea radicalului hidroxil n poziia meta favorizeaz aciunea metabolizant a COMT
E. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice
(pag. 13)

F1617091. Efedrina:
A. Stimuleaz receptorii adrenergici alfa i beta
B. Impiedic hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO
C. Favorizeaz eliberarea i acumularea noradrenalinei n fanta sinaptic
D. Stimuleaz SNC
E. Are aciune vasodilatoatore general i local
(pag. 21-22)

F1617092. Nafazolina:
A. Are aciune vasoconstrictoare local, util n rinite i conjunctivite
B. Se utilizeaz ca vasoconstrictor sistemic, n insuficiena circulatorie acut de tip hipoton
C. La administrare frecvent i repetat produce tahifilaxie
D. Se utilizeaz ca stimulator cardiac n bloc atrio-ventricular
E. Se utilizeaz preponderent ca tocolitic, relaxeaz musculatura neted uterin
(pag. 23)

F2117093. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina, sunt


valabile afirmatiile:
A. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare
B. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata
medie de actiune
C. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta
D. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune
E. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC
(pag. 12-13)

F2117094. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT:


A. noradrenalina
B. izoprenalina
C. adrenalina
D. orciprenalina
E. efedrina
(pag. 13)

F2117095. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare:


A. tahiaritmii
B. agitatie motorie
C. paloarea tegumentelor
D. hiperglicemie
E. hipocolesterolemie
(pag. 16)

F2117096. Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1:


A. contractia muschilor netezi ai ureterelor

504

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

505

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

glicogenoliza hepatica, cu hiperglicemie


stimularea miocardului contractil
stimularea miocardului excito-conductor
stimularea lipolizei
(pag. 14-15)

F2117097. Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile:


A. se poate administra per os
B. trece usor bariera hemato-encefalica
C. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i.v.
D. nu are efecte de tip beta-2
E. creste colesterolemia
(pag. 18-19)

F2117098. Comparativ cu adrenalina, efedrina prezinta:


A. difuziune mai buna in SNC
B. mecanism mixt de actiune, atat direct, cat si indirect
C. durata de actiune mai mare
D. stimulare SNC mai intensa
E. bronhodilatatie absenta
(pag. 21-22)

F2117099. Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu:


A. derivati xantinici de tip teofilina
B. digitalice
C. antidepresive triciclice
D. antihipertensive
E. hipoglicemiante
(pag. 17)

F2117100. Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati:


A. efecte beta-2 adrenomimetice intense
B. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic, central
C. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular
D. sunt folosite in astmul bronsic
E. sunt folosite local, ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara
(pag. 12-14)

F2117101. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei:


A. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton
B. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton
C. colaps
D. hipotensiunea posturala
E. hipotensiunea cronica
(pag. 18-19)

F2117102. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica:


A. fenilefrina
B. etilefrina
C. adrenalina
D. efedrina
E. dopamina

505

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

506

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 22)

F2117103. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a


noradrenalinei:
A. infiltratiile locale cu hialuronidaza
B. infiltratiile locale cu cocaina
C. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina
D. intravenos etilefrina
E. intravenos ser glucozat
(pag. 18)

F2117104. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor:


A. vasoconstrictoare generala
B. vasoconstrictoare locala
C. bronhodilatatoare
D. tocolitica
E. cardiotonica
(pag. 12)

F2117105. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare:


A. salbutamol
B. fenoterol
C. salmeterol
D. prenalterol
E. terbutalina
(pag. 12)

F2117106. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei:


A. vasodilatator periferic
B. beta2-adrenomimetic
C. tocolitic
D. alfa-adrenolitic
E. vasoconstrictor local
(pag. 12)

F2117107. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei:


A. parasimpatolitic
B. simpatomimetic
C. beta-1- adrenomimetic
D. beta-2-adrenomimetic
E. antihistaminic H1
(pag. 12)

F2117108. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, sunt
contraindicate in cardiopatia ischemica:
A. salbutamol
B. efedrina
C. fenoterol
D. adrenalina
E. terbutalina
(pag. 17, 21-22)

F2117109. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii:

506

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

507

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

hipotiroidie
diabet
cardiopatie ischemica
hipertensiune arteriala
tahiaritmii
(pag. 17)

F2117110. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile:


A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici
B. potenteaza efectele haloperidolului
C. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic
D. se administreaza i.v. si s.c
E. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic.
(pag. 24)

F2217111. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1:


A. adrenalina
B. izoprenalina
C. salbutamolul
D. fenilefrina
E. efedrina
(pag. 11-25)

F2217112. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale:


A. adrenalina
B. efedrina
C. nafazolina
D. dobutamina
E. terbutalina
(pag. 11-25)

F2217113. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1:


A. stimularea miocardului
B. scaderea secretiei de renina
C. stimularea lipolizei
D. bronhodilatatie
E. cresterea excitabilitatii miocardului
(pag. 11-25)

F2217114. Ce deosebeste efedrina de nafazolina:


A. este simpatomimetic
B. este o catecolamina
C. se administreaza oral
D. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic
E. produce tafilaxie
(pag. 11-25)

F2217115. La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele:


A. produc bronhoconstrictie
B. scad tonusul si peristaltismul intestinal
C. contracta detrusorul
D. stimuleaza miocardul

507

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

508

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. produc contractia musculaturii vasculare


(pag. 11-25)

F2217116. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C
B. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza
C. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza
D. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2
E. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza
(pag. 11-25)

F2217117. Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune
simpatomimetice?
A. -feniletilamine.
B. Acizi propionici.
C. Etilimidazoline.
D. Amine aromatice primare.
E. Acizi fenilpropionici.
(pag. 12)

F2217118. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, prezenta unor hidroxili fenolici in


pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte:
A. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica.
B. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica.
C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT.
D. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt.
E. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore.
(pag. 13)

F2217119. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, radicalii grefati pe gruparea


aminica atrag urmatoarele consecinte:
A. Compusii au caracter hidrofob, este favorizata difuziunea in SNC.
B. Largeste spectrul de activitate.
C. Imprima selectivitatea pentru receptorii .
D. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii 2.
E. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii 1.
(pag. 13)

F2217120. In cazul derivatilor feniletilaminici, cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi
realizata prin urmatoarele modificari structurale:
A. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol).
B. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul.
C. Substituirea in pozitia alfa.
D. Substituirea in pozitia beta.
E. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale.
(pag. 13)

F2217121. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica?


A. Fenilefrina.
B. Nafazolina.
C. Efedrina.
D. Xilometazolina.
E. Efedrina.

508

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

509

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 13)

F2217122. Noradrenalina:
A. Are structura de catecolamina, fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe 2.
B. Se poate administra per os, avand biodisponibilitate orala foarte buna.
C. Nu se administreaza per os, biodisponibilitatea fiind redusa.
D. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala.
E. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic.
(pag. 18,19)

F2217123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate?


A. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.
B. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune.
C. Este indicata in stop cardiac.
D. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic.
E. Se poate administra per os, sublingual, intravenos sau subcutan.
(pag. 20,21)

F2217124. Efedrina:
A. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt.
B. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC.
C. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta.
D. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC.
E. Este un deprimant neselectiv al SNC
(pag. 21,22)

F2217125. Isoxuprina:
A. Este un alfa1 adrenomimetic.
B. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop.
C. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite.
D. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar, periferic si central.
E. Se poate utiliza si ca tocolitic.
(pag. 23,24)

F2217126. Isoxuprina:
A. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop
B. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica.
C. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala.
D. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe.
E. Prezinta efect tocolitic.
(pag. 23,24)

F2217127. Dobutamina:
A. Este un derivat de imidazolina.
B. Se administreaza oral.
C. Are efect predominant beta-1 adrenergic.
D. Este indicat in soc cardiogen, infarct miocardic, decompensare cardiaca.
E. Este inactivata la administrate orala.
(pag. 24)

F2217128. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace?


A. Adrenalina

509

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

510

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Dobutamina
Nafazolina
Xilometazolina
Dopamina
(pag. 24)

F2217129. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte?


A. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug.
B. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala.
C. Nafazolina este administrata numai local.
D. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local.
E. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie.
(pag. 22,23)

F2217130. Efedrina:
A. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5.
B. Nu se absoarbe la administrare orala.
C. Este un adrenomimetic neselectiv, si actioneaza prin mecanism mixt.
D. Este stimulator la nivel SNC.
E. Prezinta efect bronhodilatator, stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local.
(pag. 21)

F2217131. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina:


A. Nafazolina
B. Noradrenalina
C. Adrenalina
D. Efedrina
E. Oximetazolina
(pag. 18)

F2217132. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte?


A. Este un derivat de beta-feniletilamina.
B. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil.
C. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2.
D. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie.
E. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului.
(pag. 18,19,20)

F2217133. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ?


A. Isoxuprina
B. Xilometazolina
C. Bufenina
D. Bametan
E. Fenilefrina
(pag. 23)

F2217134. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic?


A. Scaderea secretiei de insulina.
B. Dilatarea muschilor netezi vasculari.
C. Relaxarea miometrului.
D. Stimularea lipolizei.
E. Relaxarea muschiului neted ciliar.

510

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

511

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 15)

F2217135. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale?


A. Adrenalina
B. Efedrina
C. Oximetazolina
D. Izoprenalina
E. Dobutamina.
(pag. 12)

F2317136. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?


A. adrenalina;
B. dobutamina;
C. fluoxamina;
D. nizatidina;
E. salbutamol.
(pag. 11 - 25)

F2317137. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?


A. actioneaza in ganglionii simpatici;
B. activeaza receptorii adrenergici;
C. au efecte inhibitoare asupra inimii;
D. stimuleaza lipoliza;
E. au efect bronhodilatator.
(pag. 11 - 25)

F2317138. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?


A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;
B. au efecte alfa adrenergice;
C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;
D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,
E. produc hipoglicemie.
(pag. 11 - 25)

F2317139. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?


A. au actiune bronhospastica;
B. au actiune directa;
C. au actiune indirecta;
D. au actiune mixta;
E. scad tensiunea arteriala.
(pag. 11 - 25)

F2317140. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?


A. contracta muschiul circular al irisului;
B. produc mioza;
C. creste forta de contractie a miocardului;
D. produc hipertensiune arteriala;
E. relaxeaza miometrul.
(pag. 11 - 25)

F2317141. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?


A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;

511

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

512

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

scad efectul antihipertensivelor;


cu derivatii xantinici deprima SNC;
cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor;
diminua efectul hipoglicemiantelor.
(pag. 11 - 25)

F2317142. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?


A. produc vasoconstrictie;
B. inhiba SNC;
C. scad forta de contractie a inimii;
D. scad tensiunea arteriala;
E. sunt bronhodilatatoare.
(pag. 11 - 25)

F2317143. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?


A. salbutamol;
B. propranolol;
C. fenoterol;
D. terbutalina;
E. neostigmina.
(pag. 11 - 25)

F2317144. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?


A. tahicardie;
B. hipertensiune arteriala;
C. cresterea metabolismului bazal;
D. bronhoconstrictie;
E. hipoglicemie.
(pag. 11 - 25)

F2317145. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?


A. hipotensiune;
B. cardiopatie ischemica;
C. astm bronsic;
D. rinita;
E. hipertensiune.
(pag. 11 - 25)

F2317146. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):


A. hipotensiune arteriala;
B. hipertensiune arteriala;
C. tahiaritmie;
D. hipoglicemie;
E. hipercolesterolemie.
(pag. 11 - 25)

F2317147. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina:


A. vasoconstrictie;
B. midriaza;
C. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv;
D. cresterea secretiei de renina;
E. scaderea secretiei de insulina.

512

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

513

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 11 - 25)

F2317148. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce:


A. midriaza;
B. stimularea lipolizei;
C. stimularea glicogenolizei hepatice;
D. scaderea secretiei de insulina;
E. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului.
(pag. 11 - 25)

F2317149. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca:


A. vasoconstrictie;
B. stimularea inimii;
C. stimularea SNC;
D. bronhoconstrictie;
E. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati.;
(pag. 11 - 25)

F2317150. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza:


A. vasodilatatie;
B. stimularea lipolizei;
C. bronhodilatatie;
D. relaxarea muschiului circular al irisului;
E. relaxarea miometrului.
(pag. 11 - 25)

F2317151. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind:


A. hipotensiune arteriala acuta si cronica;
B. astmul bronsic;
C. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala;
D. travaliu prematur;
E. aritmii cardiace.
(pag. 11 - 25)

F2517152. Dobutamina:
A. are structura chimica de catecolamina
B. inactiva per os
C. indicata exclusiv local
D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice
E. este indicata in socul cardiogen
(pag. 24- 25)

F2517153. Efedrina:
A. este derivat de beta- feniletilamina
B. nu difuzeaza in SNC
C. este simpatomimetic cu mecanism mixt
D. perfuziile cu alcalinizante i cresc eliminarea urinara
E. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC
(pag. 22)

F2517154. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt:


A. hipotensiunea posturala

513

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

514

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

sindrom Adams- Stokes


ca miotic in oftalmologie
boala Raynaud
narcolepsie
(pag. 22)

F2517155. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse:


A. hipotensiune arteriala
B. paloarea tegumentelor
C. tahicardie
D. deprimarea respiratiei
E. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli
(pag. 20)

F2517156. Noradrenalina:
A. prezinta biodisponibilitate per os buna
B. are actiune vasoconstrictoare generala
C. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton
D. este indicata in aritmii cardiace
E. se administreaza intravenos in perfuzie
(pag. 19)

F2517157. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt:


A. edem Quincke
B. insuficienta circulatorie cerebrala
C. criza de astm bronsic
D. stop cardiac
E. aritmii
(pag. 20- 21)

F2517158. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se


trateaza cu:
A. aplicare de gheata local
B. infiltratii locale cu hialuronidaza
C. infiltratii locale cu fentolamina
D. perfuzii cu bicarbonat de sodiu
E. adrenalina intravenos
(pag. 18)

514

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

515

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 18
Simpatolitice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1218001. Beta-blocantele neselective se indic n:
A. hipotensiune arterial
B. tahiaritmii cardiace
C. bradicardie
D. tulburri de circulaie periferic
E. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO
(pag. 26-49)

F1218002. Beta-blocantele pot da:


A. fenomene depresive
B. hiperglicemie
C. tahicardie
D. glaucom
E. obisnuinta
(pag. 26-49)

F1218003. Care simpatolitice se folosesc n insuficiena circulatorie cerebral i periferic:


A. pentoxifilina
B. nicergolina
C. ergotamina
D. propranololul
E. clonidina
(pag. 26-49)

F1218004. Ergotamina
A. este un -adrenolitic la doze terapeutice
B. produce vasodilataie cerebral
C. se indic n hipertensiunea arterial
D. relaxeaz uterul gravid
E. se asociaz cu cafeina n preparate antimigrenoase
(pag. 26-49)

F1218005. Neurosimpatoliticele acioneaz astfel:


A. rezerpina favorizeaz eliberarea noradrenalinei n sinapse
B. clonidina este antagonist 2 presinaptic
C. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1
D. metil-dopa formeaz dobutamina, care stimuleaz receptorii 1
E. doxazosinul blocheaz receptorii 1
(pag. 26-49)

F1318006. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina?


A. alfa-adrenolitic;

515

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

516

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

scade fluxul sanguin cerebral;


scade rezistenta vasculara;
diminua zgomotele in urechi;
amelioreaza memoria.
(pag. 26 - 49)

F1318007. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina?


A. este alfa-adrenolitic;
B. vasodilatator;
C. antiagregant plachetar;
D. favorizeaza procesele metabolice neuronale;
E. scade circulatia in creier.
(pag. 26 - 49)

F1318008. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice?
A. mecanism direct de actiune;
B. au afinitate pentru receptorii adrenergici;
C. au activitate intrinseca;
D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice;
E. blocheaza receptorii adrenergici.
(pag. 26 - 49)

F1318009. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice?


A. fentolamina;
B. dihidroergotoxina;
C. nicergolina;
D. propranolol;
E. prazosin.
(pag. 26 - 49)

F1418010. Care dintre urmtoarele indicaii nu sunt specifice medicaiei beta1- adrenolitice:
A. hipertensiune arteriala
B. bloc atrio-ventricular gradul I
C. angina pectoral
D. aritmiile cardiace
E. glaucom
(pag. 39)

F1418011. Prazosinul este un:


A. agonist beta1-adrenergic
B. agonist beta2-adrenergic
C. agonist alfa2-adrenergic
D. antagonist alfa1-adrenergic
E. antagonist beta1-adrenergic
(pag. 32)

F1418012. Tolazolina este indicat n:


A. hipertensiunea arterial
B. migren
C. insuficien circulatorie periferic
D. hipotensiune ortostatic
E. cefalee postrahianestezie

516

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

517

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 31)

F1518013. Dihidroergotoxina este contraindicat n:


A. insuficiena circulatorie cerebral
B. accidente cerebrale ischemice
C. retinopatia de etiologie vascular
D. hipotensiunea arterial
E. hipertensiunea arterial
(pag. 30)

F1518014. n feocromocitom pentru diagnostic i tratament se administreaz:


A. ergotamina
B. nicergolina
C. fentolamina
D. fenoxibenzamina
E. dibenamina
(pag. 32)

F1518015. Nicergolina:
A. nu se absoarbe per os
B. produce vasoconstricie
C. este vasodilatator
D. se administreaz n hipotensiunea ortostatic
E. este contraindicat n insuficiena circulatorie cerebral
(pag. 30)

F1518016. Prazosin:
A. nu se administreaz per os
B. nu sufer efect de prim pasaj hepatic
C. este adrenolitic alfa-1 selectiv
D. se administreaz n insuficiena hepatic
E. se administreaz n doze mari la nceputul tratamentului
(pag. 33)

F1518017. Reserpina:
A. are T 1/2 mic (circa o or)
B. determin vasoconstricie
C. determin agitaie psihomotorie i creterea agresivitii
D. este indicat n tratamentul HTA
E. este indicat n tratamentul strilor depresive
(pag. 43, 44)

F1518018. Urmtoarele afirmaii sunt adevrate, cu excepia:


A. metildopa produce efecte toxice hepatice
B. clonidina produce tahicardie i vasoconstricie
C. clonidina are aciune antihipertensiv
D. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1
E. moxonidina diminu eliberarea noradrenalinei
(pag. 47, 49)

F1618019. Acioneaz prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1:


A. Tolazolina

517

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

518

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Nafazolina
Moxonidina
Oximetazolina
Dibenamina
(pag. 49)

F1618020. Alchileaz ireversibil receptorii alfa-adrenergici, avnd efecte adrenolitice de intensitate


mare i de durat lung:
A. Tolazolina
B. Tamsulosinul
C. Terazosinul
D. Fentolamina
E. Fenoxibenzamina
(pag. 30-31)

F1618021. Sunt efecte de tip -1-adrenolitic:


A. Inhibarea secreiei de renin la nivelul aparatului juxtaglomerular renal
B. Antagonizarea competitiv a efectelor angiotensinei II
C. Diminuarea lipolizei, scderea concentraiei plasmatice a acizilor grai
D. Glicogenoliza
E. Creterea debitului cardiac
(pag. 35)

F1618022. Sunt efecte de tip -2-adrenolitic:


A. Relaxarea musculaturii netede bronhice
B. Relaxarea musculaturii netede vasculare
C. Scderea presiunii intraoculare
D. Glicogenoliza hepatic i la nivelul esutului muscular
E. Creterea lipolizei la nivelul esutului adipos
(pag. 36)

F1618023. Sunt -adrenolitice cu aciune alfa-adrenolitic asociat:


A. Atenolol
B. Sotalol
C. Timolol
D. Pindolol
E. Labetalol
(pag. 35)

F1618024. Sunt -adrenolitice cu activitate simpatomimetic intrinsec (agoniti pariali):


A. Propranolol
B. Pindolol
C. Atenolol
D. Sotalol
E. Timolol
(pag. 35)

F2118025. Despre clonidina este valabila afirmatia:


A. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2
B. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2
C. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1
D. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1

518

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

519

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. este un beta-2 adrenomimetic


(pag. 47-49)

F2118026. Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse, cu exceptia:


A. somnolenta
B. hipotensiune ortostatica
C. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului
D. cresterea presiunii intraoculare, cu agravarea glaucomului
E. diminuarea potentei sexuale
(pag. 48)

F2118027. Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1:


A. prazosin
B. terbutalina
C. fenoterol
D. noradrenalina
E. dobutamina
(pag. 32)

F2118028. Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica:


A. hipertensiunea arteriala
B. tahiaritmiile
C. cardiopatia ischemica
D. hipertiroidismul
E. tulburarile ischemice periferice
(pag. 39)

F2118029. Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici:


A. clonidina
B. prazosin
C. fenoxibenzamina
D. pindolol
E. salbutamol
(pag. 26, 47)

F2118030. Este medicament indicat in migrena:


A. nicergolina
B. dihidroergotoxina
C. naftidrofuril
D. terlipresina
E. dihidroergotamina
(pag. 29-30)

F2118031. Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele, cu exceptia :


A. bradicardie
B. bloc atrio-ventricular grad II
C. astm bronsic
D. diabet
E. hipertensiune arteriala
(pag. 39)

F2218032. Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare:

519

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

520

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

prazosin
atenolol
doxazosin
salbutamol
moxonidina
(pag. 26-49)

F2218033. Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin:


A. scaderea debitului cardiac
B. cresterea secretiei de renina
C. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici
D. scaderea volemiei
E. coronarodilatatie
(pag. 26-49)

F2218034. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:


A. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic
B. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici
C. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice
D. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice
E. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice
(pag. 26-49)

F2218035. Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale:


A. prazosinul
B. atenololul
C. rezerpina
D. ergotamina
E. dihidroergotoxina
(pag. 26-49)

F2218036. In care afectiuni se contraindica beta-blocantele:


A. hipertensiune arteriala
B. tahiaritmii
C. glaucom
D. bloc atrio-ventricular
E. angina pectorala
(pag. 26-49)

F2218037. Nicergolina:
A. Este un derivat xantinic.
B. Este un vasoconstrictor
C. Este un beta-adrenolitic.
D. Este un alfa-adrenolitic.
E. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive.
(pag. 30)

F2218038. Dihidroergotoxina este un amestec de:


A. Ergocornina, ergocriptina si ergotoxina.
B. Dihidroergocriptina, dihidroergocornina si dihidroergotamina.
C. Ergotamina, ergocornina, ergocriptina.
D. Dihidroergocornina, dihidroergocristina si dihidroergocriptina.

520

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

521

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Dihidroergotamina, dihidroergometrina si dihidroergocornina.


(pag. 29)

F2318039. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice?
A. mecanism direct de actiune;
B. au afinitate pentru receptorii adrenergici;
C. au activitate intrinseca;
D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice;
E. blocheaza receptorii adrenergici.
(pag. 26 - 49)

F2318040. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice?


A. fentolamina;
B. dihidroergotoxina;
C. nicergolina;
D. propranolol;
E. prazosin.
(pag. 26 - 49)

F2318041. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina?


A. este alfa-adrenolitic;
B. vasodilatator;
C. antiagregant plachetar;
D. favorizeaza procesele metabolice neuronale;
E. scade circulatia in creier.
(pag. 26 - 49)

F2318042. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina?


A. alfa-adrenolitic;
B. scade fluxul sanguin cerebral;
C. scade rezistenta vasculara;
D. diminua zgomotele in urechi;
E. amelioreaza memoria.
(pag. 26 - 49)

F2318043. Sunt beta-adrenolitice:


A. fentolamina;
B. propranololul;
C. prazosinul;
D. dihidroergotoxina;
E. tolazolina.
(pag. 26 - 49)

F2518044. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate, cu exceptia:


A. este ocitocic puternic pe uterul gravid
B. stimuleaza miocardul
C. deprima centrul respirator
D. nu se administreaza pe nemancate
E. se asociaza cu cafeina
(pag. 28)

F2518045. Notati afirmatia falsa despre nicergolina:

521

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

522

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic


se absoarbe bine per os
este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop
este antiagregant plachetar
este contraindicat in hemoragii acute
(pag. 30)

F2518046. Tolazolina:
A. se administreaza exclusiv injectabil
B. face arteriolodilatatie la doze mari si medii
C. este contraindicat in feocromocitom
D. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala
E. se administreaza in ulcer gastroduodenal
(pag. 31)

F2518047. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic, cu exceptia:


A. reducerea debitului cardiac
B. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort
C. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor
D. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice
E. diminuarea lipolizei
(pag. 35)

F2518048. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic, cu exceptia:


A. bronhospasm la astmatici
B. tulburari ischemice periferice
C. tendinta spre hipoglicemie
D. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2
E. scaderea tensiunii intraoculare
(pag. 36)

F2518049. Metildopa:
A. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os
B. are efecte centrale simpatomimetice
C. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina
D. nu are efecte toxice hepatice
E. nu se asociaza cu saluretice
(pag. 46-47)

F2618050. Care dintre afirmaiile urmtoare privind morfina este adevrat?


A. Tolerana se instaleaz pentru efectul miotic
B. Tolerana se instaleaz pentru efectul deprimant respirator i analgezic
C. Crete metabolismul bazal i consumul celular de oxigen
D. Scade tonusul vagal
E. Nu traverseaz placenta
(pag. 172-173)

F2618051. n toxicomania produs de analgezicele opioide nu intervine:


A. Favorizarea transmisiei opioidergice prin intermediul receptorilor miu
B. Diminuarea eliberrii substanei P
C. Diminuarea eliberrii de dopamin
D. Creterea eliberrii de dopamin

522

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

523

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Fenomenul de down-regulation pentru receptorii opioizi


(pag. 171)

F2618052. La oprirea administrrii opioidelor, sindromul de abstinen se datoreaz:


A. Sensibilizrii i externalizrii receptorilor GABA-A (heteroreglare de tip "up regulation")
B. Sensibilizrii i externalizrii receptorilor adrenergici (heteroreglare de tip "up regulation")
C. Diminurii transmisiei inhibitoare GABA-ergice spinale
D. Creterii aciunii catalitice a MAO neuronale
E. Scderii numrului de receptori colinergici centrali (heteroreglare de tip "down regulation")
(pag. 171)

F2618053. Sunt agoniti puternici ai receptorilor opiozi:


A. Sufentanilul
B. Codeina
C. Etilmorfina
D. Tilidina
E. Tramadolul
(pag. 168)

F2618054. Sunt efecte ale stimulrii receptorilor delta:


A. Vom
B. Disforia
C. Sedarea
D. Comportamentul de nvare i recompens
E. Deprimarea centrului respirator
(pag. 167)

F2618055. Sunt efecte ale stimulrii receptorilor kappa:


A. Hipertensiunea arterial
B. Comportamentul de nvare i recompens
C. Sedarea
D. Euforia
E. Midriaza
(pag. 167)

F2618056. Care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat?


A. Metabolizarea opioidelor endogene se face de ctre fosfolipaza D
B. Biosinteza proteinelor precursoare ale opioidelor endogene are loc la nivel ribozomal
C. Opioidele endogene sunt recaptate prin mecanism activ cu nalt specificitate steric
D. Tolerana la opioide este intens pentru efectul miotic i constipant
E. Opioidele endogene sunt compui provenii din condensarea aminelor biogene
(pag. 166-167)

523

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

524

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1218057. Beta-blocantele:
A. stimuleaza functiile miocardului
B. influenteaza negativ profilul lipidic
C. au proprietati antihipertensive
D. fac parte din clasa I de antiaritmice
E. sunt contraindicate in angina pectorala
(pag. 26-49)

F1218058. Cardioselectivitatea beta-blocantelor:


A. se pastreaza si la doze mari
B. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1
C. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici
D. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca
E. le contraindica la diabetici
(pag. 26-49)

F1218059. Care din afirmatii sunt adevarate:


A. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor
B. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute
C. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei
D. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase
E. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc
(pag. 26-49)

F1218060. Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive:


A. ergotamina
B. atenololul
C. prazosinul
D. dopamina
E. salbutamolul
(pag. 26-49)

F1218061. Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat:


A. scaderii consumului de oxigen al miocardului
B. deprimarii miocardului
C. coronarodilatatiei
D. efectului hipocolesterolemiant
E. efectului rebound
(pag. 26-49)

F1218062. Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explic prin:


A. creterea debitului cardiac
B. scderea secreiei de renin
C. efect simpatolitic central
D. creterea sintezei de bradikinin
E. coronarodilataie
(pag. 26-49)

F1218063. Prazosinul:

524

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

525

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

este un alfa-1 adrenolitic selectiv


creste postsarcina
creste colesterolul si trigliceridele
produce hipotensiune intensa la prima doza
se contraindica bolnavilor cu astm bronsic
(pag. 26-49)

F1218064. Prazosinul:
A. este un inhibitor al enzimei de conversie
B. are efect antihipertensiv
C. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin
D. poate da fenomenul primei doze
E. se contraindica in astm
(pag. 26-49)

F1218065. Propranololul:
A. este un alfa-1-adrenolitic
B. este un beta-adrenolitic selectiv
C. se indica in hipertensiunea arteriala
D. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii
E. se contraindica in angina pectorala
(pag. 26-49)

F1218066. Se evita asocierea beta-blocantelor cu:


A. blocanti de calciu tip verapamil
B. hipoglicemiante
C. inhibitori ai enzimei de conversie
D. beta-simpatomimetice
E. diuretice
(pag. 26-49)

F1318067. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte?


A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici;
B. activeaza receptorii adrenergici;
C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor;
D. blocheaza receptorii adrenergici;
E. produc hipertensiune.
(pag. 26 - 49)

F1318068. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice?


A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici;
B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;
C. blocheaza receptorii beta-adrenergici;
D. impiedica eliberarea mediatorilor;
E. diminua actiunea simpatomimeticelor.
(pag. 26 - 49)

F1318069. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice?


A. blocheaza receptorii beta-adrenergici;
B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei;
C. au actiune cronotrop negativa;
D. diminua formarea umorii apoase;

525

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

526

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. cresc presiune intraoculara.


(pag. 26 - 49)

F1318070. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?


A. alfa-adrenolitic;
B. antihipertensiv;
C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza;
D. creste trigliceridele;
E. nu se administreaza in sindromul Raynaud.
(pag. 26 - 49)

F1318071. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?


A. este alfa-1-adrenolitic;
B. este un parasimpatomimetic;
C. este un neurosimpatolitic;
D. este beta-2-adrenolitic;
E. are actiune hipotensiva.
(pag. 26 - 49)

F1318072. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina?


A. este un antiulceros;
B. impiedica recaptarea noradrenalinei;
C. este un antiparkinsonian;
D. are actiune hipotensiva;
E. are actiune simpatomimetica.
(pag. 26 - 49)

F1318073. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?


A. propranolol;
B. atenolol;
C. metoprolol;
D. timolol;
E. oxprenolol.
(pag. 26 - 49)

F1318074. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?


A. oxprenolol;
B. propranolol;
C. betaxolol;
D. atenolol;
E. metoprolol.
(pag. 26 - 49)

F1318075. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol?
A. stari depresive;
B. cresterea trigliceridelor;
C. tahicardie;
D. impotenta;
E. bronhoconstrictie.
(pag. 26 - 49)

F1318076. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte?

526

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

527

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

hipertensiune arteriala;
aritmii cardiace;
angina pectorala;
astm bronsic;
astenie.
(pag. 26 - 49)

F1318077. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol?
A. hipertensiunea arteriala;
B. ateroscleroza;
C. angina pectorala;
D. aritmii cardiace;
E. astm bronsic.
(pag. 26 - 49)

F1418078. Aciunea antianginoas prin mecanism beta1- adrenolitic se datoreaz:


A. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort
B. diminurii forei de contracie a miocardului
C. creterea frecvenei cardiace
D. scderii tensiunii arteriale sistolice
E. vasodilataiei coronariene
(pag. 37)

F1418079. Actiunea antihipertensiv a clonidinei se realizeaz prin urmtoarele mecanisme:


A. creterea reninei
B. scderea reninei
C. scderea debitului cardiac
D. scderea consumului de oxigen la nivel cardiac
E. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor
(pag. 48)

F1418080. Care din urmtoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin:


A. deprimarea respiraiei
B. risc de hipotensiune arterial postural
C. tahicardie reflex
D. gust metalic
E. fenomen de rebound dup ntreruperea tratamentului
(pag. 32)

F1418081. Efectele beta-2 adrenolitice sunt:


A. bronhodilataie
B. vasoconstricie cu tulburri ischemice periferice
C. tendin la hipoglicemie
D. scderea tensiunii intraoculare
E. inhibarea secreiei de renin din aparatul juxta-glomerular renal
(pag. 36)

F1418082. Ergocepsul este:


A. un medicament simpaticomimetic
B. forma de prezentare a dihidroergotoxinei
C. un beta adrenomimetic
D. un alfa adrenolitic

527

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

528

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. se utilizeaz n tratamentul insuficienei circulatorii cerebrale


(pag. 29-30)

F1418083. Ergotamina:
A. este ocitocic puternic pe uterul gravid
B. asociat cu cafeina se utilizeaz n tratamentul migrenei (n criz)
C. produce tahicardie
D. se administreaz pe stomacul gol
E. este sedativ SNC
(pag. 28)

F1418084. Fac parte din grupul simpatoliticelor:


A. fentolamina
B. dobutamina
C. nafazolina
D. nicergolina
E. tolazolina
(pag. 26)

F1518085. Clonidina:
A. are aciune antihipertensiv
B. determin efecte rebound la ntreruperea brusc a tratamentului
C. nu determin somnolen
D. se administreaz la conductorii auto
E. se utilizeaz n tratamentul sindromului de abstinen la morfin
(pag. 47, 48)

F1518086. Contraindicaiile beta-adrenoliticelor neselective:


A. hipertiroidism
B. astm bronic
C. bloc atrioventricular
D. anxietate de stres
E. activitate ce necesit mare atenie (oferi etc.)
(pag. 39)

F1518087. Mecanismul aciunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor:


A. reducerea necesitii de oxigen a miocardului
B. scderea debitului cardiac
C. scderea secreiei de renin
D. efect simpatolitic central
E. inhibarea eliberrii NA n fanta sinaptic
(pag. 37)

F1518088. Metildopa:
A. reduce depozitele de noradrenalin
B. nu produce retenie hidrosalin
C. are efecte toxice hepatice
D. se administreaz n HTA forme medii i severe
E. se administreaz n hipotensiunea arterial
(pag. 46,47)

F1518089. Notai afirmaiile corecte:

528

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

529

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv


propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu aciune de tip anestezic local
atenololul este beta-1 adrenolitic pur
alprenololul este beta-adrenolitic cu aciuni de tip simpatomimetic i chinidinic
pindololul este beta-adrenolitic cu aciune de tip chinidinic
(pag. 35)

F1518090. Prazosin:
A. este adrenolitic alfa-1 selectiv
B. are T 1/2 mare (cteva zile)
C. are efecte benefice pe metabolismul lipidic
D. este contraindicat n HTA cu insuficien cardiac
E. este indicat n tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronic, hipercolesterolemie
(pag. 32, 33)

F1518091. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este:


A. coeficient de absorbie digestiv mai redus
B. absorbia digestiv diminuat de alimente
C. biotransformare hepatic masiv
D. T 1/2 relativ mic
E. excreie renal n forma netransformat
(pag. 34)

F1518092. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile:


A. absorbie digestiv redus
B. biotransformare hepatic masiv, cu efect al primului pasaj ridicat
C. biodisponibilitate foarte mare per os
D. difuziune bun prin bariera hematoencefalic
E. T 1/2 foarte mare (cteva zile)
(pag. 34)

F1518093. Urmtorii compui sunt medicamente neurosimpatolitice:


A. atenolol
B. nadolol
C. reserpina
D. prazosin
E. guanetidina
(pag. 43, 44)

F1618094. Blocanii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au urmtoarele efecte:


A. Arteriolodilataie, scderea tensiunii arteriale
B. Reducerea fraciunilor lipoproteice LDL, VLDL
C. Creterea fraciunii plasmatice HDL
D. Scderea fraciunii plasmatice HDL
E. Retenie de sodiu i ap
(pag. 32-33)

F1618095. Dihidroergotamina:
A. Produce creterea fluxului sanguin cerebral i amelioreaz metabolismul neuronal
B. Are aciune vasoconstrictoare, mai evident la nivelul venelor
C. Are aciune ocitocic marcat asupra uterului gravid
D. Are efecte sedative la nivel SNC

529

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

530

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Are efecte deprimante asupra cordului, prin blocarea receptorilor alfa


(pag. 29)

F1618096. Dihidroergotoxina este utilizat n:


A. Arteriopatii, boala Raynaud
B. Retinopatii de origine vascular
C. Metroragii post-partum
D. Hipotensiune arterial cu caracter ortostatic, datorit efectului vasoconstrictor
E. Accidente cerebrale ischemice
(pag. 30)

F1618097. Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt:


A. Vasoconstricie mezenterial i la nivel renal
B. Tahicardie reflex
C. Vasodilataie cu hipotensiune arterial
D. Arterioloconstricie intens, cu creterea rezistenei periferice
E. Creterea tonusului musculaturii netede a venelor
(pag. 27)

F1618098. Ergotamina:
A. Are efect adrenomimetic, produce vasoconstricie la nivel cerebral
B. Produce vasodilataie sistemic, datorit efectului adrenolitic
C. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid, prin stimularea receptorilor alfa
D. Crete fluxul sanguin cerebral
E. Este util n retinopatii de origine vascular, datorit efectului vasodilatator
(pag. 28)

F1618099. Neurosimpatoliticele pot aciona prin:


A. Depleia depozitelor de noradrenalin
B. Inhibarea sintezei noradrenalinei
C. Blocarea recaptrii noradrenalinei din fanta sinaptic
D. Blocarea eliberrii noradrenalinei
E. Inhibarea biotransformrii catecolaminelor
(pag. 27)

F1618100. Nicergolina:
A. Acioneaz ca agonist parial alfa-adrenomimetic
B. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic
C. Este vasodilatator prin efect direct, musculotrop
D. Are aciune antiagregant plachetar
E. Se utilizeaz n diagnosticul i tratamentul feocromocitomului
(pag. 30)

F1618101. Prazosinul este antihipertensiv de elecie n cazurile de hipertensiune arterial la bolnavii


care sufer de:
A. Diabet
B. Gut
C. Astm bronic
D. Insuficien hepatic
E. Insuficien cardiac
(pag. 33)

530

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

531

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1618102. Tolazolina:
A. Blocheaz receptorii alfa-1-postsinaptici i alfa-2-presinaptici
B. Are efecte de tip parasimpatomimetic
C. Crete eliberarea noradrenalinei n fanta sinaptic
D. Are aciune neurosimpatolitic
E. Produce efecte de tip histaminergic
(pag. 31)

F2118103. Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate:


A. labetalol
B. metoprolol
C. timolol
D. acebutolol
E. pindolol
(pag. 35)

F2118104. Dintre alcaloizii din cornul secarei, au efect alfa-1 adrenolitic predominant:
A. dihidroergotoxina
B. ergotoxina
C. nicergolina
D. ergometrina
E. ergotamina
(pag. 28)

F2118105. Nicergolina are urmatoarele caracteristici:


A. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic
B. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic
C. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA
D. are si efect antiagregant plachetar
E. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica
(pag. 30)

F2118106. Despre prazosin sunt valabile afirmatiile:


A. are o biodisponibilitate mare per os
B. este un alfa-adrenolitic neselectiv
C. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat
D. produce retentie hidrosalina
E. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic
(pag. 32-33)

F2118107. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica:


A. cardiopatia ischemica
B. tahiaritmiile
C. glaucomul
D. anxietatea de stres
E. hipotiroidismul
(pag. 39)

F2118108. Spre deosebire de atenolol, propranololul prezinta:


A. biotransformare hepatica ridicata
B. timp de injumatatire relativ mic
C. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica

531

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

532

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. efect asociat de tip chinidinic


E. efect asociat de tip alfa-adrenolitic
(pag. 34-35)

F2118109. Sunt beta adrenolitice lipofile:


A. metoprolol
B. timolol
C. propranolol
D. sotalol
E. atenolol
(pag. 34)

F2118110. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. hipotensiune arteriala ortostatica
B. constipatie
C. stari depresive
D. sindrom neurologic parkinsonian
E. retentie hidrosalina
(pag. 44)

F2118111. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, sunt
contraindicate in astmul bronsic:
A. timolol
B. atenolol
C. propranolol
D. fenoterol
E. salbutamol
(pag. 25, 41)

F2118112. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei:


A. hipertensiune arteriala, stadiul II
B. hipertensiune arteriala forme grave
C. boli psihiatrice - psihoze
D. boli psihiatrice - depresii
E. insuficienta circulatorie cerebrala
(pag. 44)

F2118113. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei:


A. neurosimpatolitic
B. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina
C. neuroleptic
D. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule
E. depletia depozitelor de dopamina si serotonina
(pag. 27, 43-44)

F2118114. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice:


A. tahiaritmii cardiace
B. insuficienta cardiaca
C. cardiopatie ischemica
D. insuficienta circulatorie periferica hipertona
E. astm bronsic
(pag. 39)

532

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

533

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2118115. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici, datorita riscului de coma


hipoglicemica:
A. propranolol
B. atenolol
C. timolol
D. izoprenalina
E. adrenalina
(pag. 35, 36, 39, 41)

F2118116. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective:


A. astm bronsic
B. bradicardie
C. bloc atrio-ventricular
D. diabet insipid
E. tahicardie
(pag. 38-39)

F2118117. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic:


A. oxprenolol
B. timolol
C. propranolol
D. atenolol
E. metoprolol
(pag. 35,36,38,39)

F2118118. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului:


A. simpatolitic
B. alfa-1-adrenolitic
C. antihipertensiv
D. antiastmatic
E. antitahicardic
(pag. 32)

F2118119. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice
chinazoline:
A. cardiopatie ischemica
B. insuficienta cardiaca
C. bloc atrio-ventricular
D. astm bronsic
E. hipercolesterolemie
(pag. 33)

F2118120. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei, apare la asociere cu:


A. guanetidina
B. tolazolina
C. beta-adrenolitice
D. antidepresive triciclice
E. captopril
(pag. 49)

F2218121. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici:


A. adrenalina

533

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

534

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

tolazolina
clonidina
amfetamina
alfa metildopa
(pag. 26-49)

F2218122. Clonidina:
A. este un parasimpatomimetic
B. creste tensiunea arteriala
C. se contraindica in glaucom
D. produce sedare, somnolenta
E. la intrerupere brusca apare efect rebound
(pag. 26-49)

F2218123. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective:


A. potenta mare
B. lipsa efectului rebound
C. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic
D. se prefera la diabetici
E. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic
(pag. 26-49)

F2218124. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare:


A. ergotamina
B. dihidroergotoxina
C. nicergolina
D. dihidroergotamina
E. fentolamina
(pag. 26-49)

F2218125. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica:


A. vincamina
B. nicergolina
C. isoxuprin
D. dihidroergotoxina
E. tolazolina
(pag. 26-49)

F2218126. Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica?


A. Xantene.
B. Butirofenone.
C. Imidazoline.
D. Chinazoline.
E. Esteri ai acidului nitric.
(pag. 26)

F2218127. Dihidroergotoxina:
A. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi.
B. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei.
C. Are proprietati vasoconstrictoare.
D. Este un alfa-adrenolitic.
E. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps.

534

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

535

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 29-30)

F2218128. Efectele care apar dupa administrarea -blocantelor sunt:


A. Efect inotrop pozitiv.
B. Efect inotrop negativ.
C. Cresterea debitului cardiac.
D. Reducerea debitului cardiac.
E. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort.
(pag. 35)

F2218129. -blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice:


A. Actiune antihipertensiva.
B. Actiune antianginoasa.
C. Actiune antiaritmica.
D. Actiune antiglaucomatoasa.
E. Actiune excitanta SNC.
(pag. 37,38)

F2218130. -blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje:


A. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici.
B. Au efect proaritmogen.
C. Cresc presiunea intraoculara, sunt contraindicate in glaucom.
D. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice.
E. Pot fi administrate numai parenteral.
(pag. 36)

F2218131. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice?


A. Propranolol.
B. Reserpina.
C. Cimetidina.
D. Tolazolina.
E. Metildopa.
(pag. 41)

F2218132. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate?


A. Este un -blocant neselectiv.
B. Are actiune antihipertensiva.
C. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat.
D. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard.
E. Are actiune diuretica.
(pag. 47,48)

F2218133. Moxonidina:
A. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici.
B. Este un alfa-adrenolitic.
C. Este un -blocant.
D. Este utilizata ca antihipertensiv.
E. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala.
(pag. 47,49)

F2218134. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina?
A. Fenoxibenzamina

535

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

536

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Fentolamina
Prazosin
Pindolol
Terazosin
(pag. 26)

F2218135. Nicergolina:
A. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic.
B. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic.
C. Este conditionata in produsul Sermion.
D. Este indicata in hipotensiune ortostatica.
E. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica.
(pag. 30)

F2218136. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune, ca medicament de prima alegere la
pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate:
A. Hipercolesterolemie
B. Diabet
C. Astm bronsic
D. Insuficienta hepatica
E. Cardiopatie ischemica.
(pag. 32)

F2218137. Mentionati afirmatiile corecte:


A. Clonidina are actiune antihipertensiva.
B. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1.
C. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina.
D. Clonidina produce retentie hidro-salina.
E. Clonidina este contraindicata in glaucom
(pag. 47-49)

F2218138. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure?


A. Isoxuprin
B. Atenolol
C. Timolol
D. Izoprenalina
E. Adrenalina
(pag. 35)

F2218139. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile?


A. Paracetamol
B. Atenolol
C. Sotalol
D. Metoprolol
E. Propranolol
(pag. 34)

F2218140. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor?


A. Sedare la nivel central
B. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului.
C. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului.
D. Determina scaderea tensiunii arteriale.

536

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

537

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Cresc necesitatea de oxigen a inimii, la efort.


(pag. 35)

F2218141. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective?


A. Oxprenolol
B. Pindolol
C. Timolol
D. Atenolol
E. Metoprolol
(pag. 35)

F2218142. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor?


A. Hipertiroidism
B. Hipertensiune arteriala
C. Anxietate de stres
D. Glaucom
E. Bradicardie
(pag. 39)

F2218143. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor?


A. Clonidina
B. Propranolol
C. Alfa-metildopa
D. Reserpina
E. Ergotamina
(pag. 27)

F2318144. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice?


A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici;
B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;
C. blocheaza receptorii beta-adrenergici;
D. impiedica eliberarea mediatorilor;
E. diminua actiunea simpatomimeticelor.
(pag. 26 - 49)

F2318145. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?


A. alfa-adrenolitic;
B. antihipertensiv;
C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza;
D. creste trigliceridele;
E. nu se administreaza in sindromul Raynaud.
(pag. 26 - 49)

F2318146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice?


A. blocheaza receptorii beta-adrenergici;
B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei;
C. au actiune cronotrop negativa;
D. diminua formarea umorii apoase;
E. cresc presiunea intraoculara.
(pag. 26 - 49)

F2318147. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?

537

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

538

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

propranolol;
atenolol;
metoprolol;
timolol;
oxprenolol.
(pag. 26 - 49)

F2318148. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol?
A. hipertensiunea arteriala;
B. ateroscleroza;
C. angina pectorala;
D. aritmii cardiace;
E. astm bronsic.
(pag. 26 - 49)

F2318149. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol?
A. stari depresive;
B. cresterea trigliceridelor;
C. tahicardie;
D. impotenta;
E. bronhoconstrictie.
(pag. 26 - 49)

F2318150. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte?


A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici;
B. activeaza receptorii adrenergici;
C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor;
D. blocheaza receptorii adrenergici;
E. produc hipertensiune.
(pag. 26 - 49)

F2318151. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte?


A. hipertensiune arteriala;
B. aritmii cardiace;
C. angina pectorala;
D. astm bronsic;
E. astenie.
(pag. 26 - 49)

F2318152. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina?


A. este un antiulceros;
B. impiedica recaptarea noradrenalinei;
C. este un antiparkinsonian;
D. are actiune hipotensiva;
E. are actiune simpatomimetica.
(pag. 26 - 49)

F2318153. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?


A. este alfa-1-adrenolitic;
B. este un parasimpatomimetic;
C. este un neurosimpatolitic;
D. este beta-2-adrenolitic;

538

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

539

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. are actiune hipotensiva.


(pag. 26 - 49)

F2318154. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?


A. oxprenolol;
B. propranolol;
C. betaxolol;
D. atenolol;
E. metoprolol.
(pag. 26 - 49)

F2318155. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt:


A. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala;
B. bradicardie reflexa;
C. reducerea debitului cardiac;
D. scaderea presiunii intraoculare;
E. mioza pasiva.
(pag. 26 - 49)

F2318156. Efecte de tip beta adrenolitic sunt:


A. vasodilatatia;
B. hipotensiunea arteriala;
C. scaderea secretiei de renina;
D. bronhodilatatia;
E. mioza.
(pag. 26 - 49)

F2318157. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu:


A. astm bronsic;
B. bradicardie;
C. insuficienta respiratorie;
D. tulburari ischemice periferice;
E. diabet.
(pag. 26 - 49)

F2318158. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca:


A. antihipertensive;
B. antianginoase;
C. antiaritmice;
D. tocolitice;
E. bronhodilatatoare.
(pag. 26 - 49)

F2518159. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1
A. guanetidina
B. clonidina
C. reserpina
D. guanfacina
E. fentolamina
(pag. 47)

F2518160. Propranolol:

539

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

540

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

este beta-adrenolitic selectiv beta-1


este beta-adrenolitic lipofil
are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica
se excreta renal 90% in forma netransformata
are efect chinidinic mediu
(pag. 34-35-40)

F2518161. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ?


A. are T1/2 mare (cca. 10 zile) datorita circuitului enterogastric
B. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive
C. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree
D. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive
E. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor
(pag. 43-44-45)

F2518162. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic
local) ?
A. labetalol
B. propranolol
C. metoprolol
D. nadolol
E. timolol
(pag. 35)

F2518163. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde:


A. absorbtie digestiva inalta
B. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ
C. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus
D. excretie renala in forma netransformata
E. T1/2 relativ mic (3-5 h)
(pag. 34)

F2518164. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde:


A. absorbtie digestiva inalta
B. efect al primului pasaj hepatic ridicat
C. biodisponibilitate per os redusa
D. nu difuzeaza bariera hematoencefalica
E. T1/2 relativ mic
(pag. 34)

F2518165. Fenoxibenzamina:
A. este agonist alfa-2
B. este alfa-1 adrenolitic selectiv
C. determina hTA intensa
D. se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton
E. se administreaza exclusiv i.v.
(pag. 30-31)

F2518166. Dihidroergotamina:
A. este ocitocic
B. are actiune venotonica
C. se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic

540

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

541

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone


E. se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei
(pag. 29)

F2518167. Dihidroergotoxina:
A. creste fluxul sanguin cerebral
B. se administreaza pe nemancate
C. in urgente se administreaza in perfuzie i.v.
D. amelioreaza memoria
E. se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate
(pag. 29-30)

F2618168. Sunt antagoniti totali ai receptorilor opioizi, lipsii de aciune analgezic:


A. Naloxona
B. Tramadol
C. Nalorfina
D. Buprenorfina
E. Naltrexona
(pag. 169)

F2618169. Care dintre afirmaiile urmtoare este fals?


A. Concentraia crescut de ioni de Na conduce la o capacitate crescut de legare a agonitilor
B. Concentraia crescut de ioni de Na conduce la o capacitate crescut de legare a antagonitilor
C. Concentraia sczut de ioni de Na conduce la o capacitate crescut de legare a agonitilor
D. Concentraia sczut de ioni de Na conduce la o capacitate sczut de legare a agonitilor
E. Concentraia sczut de ioni de Na conduce la o capacitate crescut de legare a antagonitilor
(pag. 169)

F2618170. Analgezicele morfinomimetice se caracterizeaz prin:


A. Lipsa metabolizrii hepatice
B. Cleareance hepatic sczut
C. Biodisponibilitate p.o. sub 5%
D. Dependen de mrimea debitului sanguin hepatic
E. Efect intens al primului pasaj hepatic pentru majoritatea morfinomimeticelor
(pag. 169)

F2618171. Supradozarea i intoxicaia acut cu morfinomimetice se caracterizeaz prin:


A. Midriaz intens, pupile fixe
B. Diaree, incontinen fecal
C. Mioz (cu excepia petidinei)
D. Hipotensiune arterial, oc
E. Respiraie Cheyne Stokes, paralizia centrului respirator
(pag. 171-172)

F2618172. Tramadolul acioneaz prin:


A. Inhibarea recaptrii serotoninei
B. Stimularea receptorilor GABA-B
C. Inhibarea recaptrii noradrenalinei, cu stimularea consecutiv a receptorilor alfa-2 presinaptici
D. Mecanism monoaminergic spinal
E. Aciune agonist slab pe receptorii opioizi (miu, kappa, delta)
(pag. 174)

541

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

542

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2618173. Sunt efecte centrale ale morfinomimeticelor:


A. Deprimarea centrului respirator bulbar
B. Deprimarea centrului tusei
C. Efectul constipant
D. Influenarea centrului vomei
E. Analgezia
(pag. 170)

F2618174. Au aciune antagonist pe receptorii miu i agonist pe receptorii kappa:


A. Naltrexona
B. Nalbufina
C. Pentazocina
D. Metadona
E. Nalorfina
(pag. 168)

F2618175. Efectele morfinomimeticelor se explic la nivel molecular prin:


A. Scderea activitii adenilat ciclazei (printr-o protein Gi)
B. Blocarea canalelor de calciu, cu scderea influxului transmembranar de calciu
C. Deschiderea canalelor de potasiu, cu creterea efluxului de potasiu
D. Stimularea activitii fosfolipazei C
E. Stimularea guanilat ciclazei
(pag. 167)

542

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

543

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 19
Parasimpatomimetice si parasimpatolitice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1219001. Care din urmtoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator:
A. pirenzepina
B. sibutramina
C. adrenalina
D. ipratropiu
E. salbutamolul
(pag. 50-68)

F1219002. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc:


A. midriaz
B. scderea presiunii intraoculare
C. cicloplegie
D. diminuarea reflexului cornean
E. contracia muchilor radiari ai irisului
(pag. 50-68)

F1319003. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina?


A. este un anticolinesterazic reversibil;
B. este un anticolinesterazic ireversibil;
C. antagonizeaza efectele tubocurarinei;
D. potenteaza curarizantele depolarizante;
E. se indica in atonia intestinala.
(pag. 50 - 68)

F1319004. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina?


A. are efecte nicotinice;
B. produce hipersalivatie;
C. miotic;
D. scade presiune intraoculara;
E. eficace in glaucom.
(pag. 50 - 68)

F1319005. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic?


A. bronhoconstrictie;
B. mioza;
C. bradicardie;
D. hiposalivatie;
E. creste peristaltismul intestinal.
(pag. 50 - 68)

F1319006. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice?


A. neostigmina;

543

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

544

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

pilocarpina;
naproxen;
paraoxon;
metacolina.
(pag. 50 - 68)

F1419007. Care dintre urmtoarele afirmaii este fals:


A. atropina difuzeaz prin placent i n sngele fetal
B. T1/2 = 2-8 ore pentru atropin
C. scopolamina se utilizeaz n rul de micare
D. atropina este eficace n oftalmologie ca midriatic
E. ca efecte adverse atropina produce constipaie, uscciunea gurii, retenie urinar
(pag. 65)

F1419008. Care dintre urmtoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei:
A. uscciunea gurii
B. hiperplazia gingival
C. constipaia
D. retenie urinar
E. tulburri de vedere
(pag. 66)

F1419009. Care dintre urmtoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip
muscarinic:
A. bradicardie
B. greuri, vrsturi
C. hiposecreie salivar i lacrimal
D. miciuni frecvente
E. transpiraie
(pag. 53)

F1419010. n care dintre urmtoarele situaii atropina este strict contraindicat:


A. bloc atrio-ventricular
B. astm bronic
C. glaucom
D. colici gastrointestinale
E. boal Parkinson
(pag. 67)

F1419011. n intoxicaiile cu compui organofosforici antidotul este reprezentat de:


A. pilocarpina
B. timolol
C. fizostigmin
D. cafeina
E. reactivatorii de colinesteraz
(pag. 57)

F1419012. Proprietile anticolinergice sunt ntlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu
excepia uneia. Care anume?
A. antidepresive triciclice
B. neuroleptice
C. antihistaminice

544

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

545

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. antiinflamatoare nesteroidiene
E. antispastice ale tubului digestiv
(pag. 65)

F1519013. Ca bronhodilatator n astmul bronic este indicat urmtorul compus parasimpatolitic:


A. eumidrina
B. butilscopolamina
C. propantelina
D. ipratropium
E. emeproniu
(pag. 63)

F1519014. Contraindicaiile parasimpatomimeticelor sunt urmtoarele, cu excepia:


A. astm bronic
B. diaree
C. atonia intestinal
D. bloc atrioventricular
E. hipotensiune arterial
(pag. 53)

F1519015. Efectele secundare muscarinice sunt urmtoarele, cu excepia:


A. bradicardie
B. hipotensiune arterial
C. hipersecreie gastric
D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaii, tremor)
E. colici abdominale
(pag. 53)

F1519016. n intoxicaia cu atropin apar urmtoarele manifestri, cu excepia:


A. midriaza
B. tulburarea vederii
C. convulsii
D. retenie urinar
E. bradicardie
(pag. 66)

F1519017. Pilocarpina se administreaz n:


A. ulcer gastroduodenal
B. diaree
C. greuri, vrsturi
D. glaucom
E. colici abdominale
(pag. 55)

F1519018. Urmtoarele substane sunt parasimpatomimetice cu aciune direct, cu excepia:


A. carbacol
B. metacolina
C. fizostigmina
D. betanecol
E. pilocarpina
(pag. 54)

545

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

546

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1619019. Care dintre urmtoarele efecte nu este produs de atropin?


A. Relaxarea musculaturii netede intestinale
B. Scderea secreiei gastrice
C. Bronhodilataie
D. Mioz
E. Stimularea respiraiei prin mecanism central
(pag. 65-66)

F1619020. Emeproniul:
A. Se utilizeaz ca antiastmatic parasimpatolitic n aerosoli
B. Are aciune antispastic la nivel urinar, fiind util n incontinena urinar cu hipertonie vezical
C. Are aciune de tip parasimpatomimetic, util n atonia intestinal postoperatorie
D. Poate produce ulceraii esofagiene
E. Produce mioz, scade presiunea intraocular
(pag. 68)

F1619021. Stimularea receptorilor nicotinici produce:


A. Activarea fosfolipazei C (printr-o protein Gq)
B. Inhibarea activitii colinesterazei
C. Deschiderea canalelor pentru cationi
D. Deschiderea canalelor pentru anioni
E. Stimularea activitii adenilat-ciclazei (printr-o protein Gs)
(pag. 51)

F1619022. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare:


A. Fenoterolul
B. Terbutalina
C. Salmeterolul
D. Pirenzepina
E. Ipratropiu
(pag. 68)

F1619023. Sunt anticolinesterazice ireversibile:


A. Edrofoniu
B. Oxifenoniu
C. Piridostigmina
D. Fluostigmina
E. Neostigmina
(pag. 51)

F1619024. Sunt derivai cuaternari de amoniu:


A. Tropicamida
B. Oxifenciclimina
C. Propantelina
D. Pirenzepina
E. Scopolamina
(pag. 62)

F2119025. Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina:


A. examenul fundului de ochi
B. colici gastro-intestinale
C. intoxicatia cu atropina

546

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

547

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. intoxicatia cu derivati organofosforici


E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale
(pag. 55)

F2119026. Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor:


A. glaucom
B. astm bronsic
C. diaree
D. bradicardie
E. ulcer gastro-duodenal
(pag. 64)

F2119027. Care efect secundar nu este de tip muscarinic:


A. arsuri epigastrice
B. ileus paralitic
C. mictiuni frecvente
D. dispnee
E. transpiratii
(pag. 53, 59)

F2119028. Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic:
A. atonie intestinala postoperatorie
B. retentie urinara
C. enurezis nocturn
D. miastenia gravis
E. antidot in curarizarea cu suxametoniu
(pag. 59)

F2119029. Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei:


A. anticolinesterazic
B. parasimpatomimetic direct
C. colinergic central
D. anticolinergic
E. parasimpatolitic
(pag. 62)

F2119030. Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC):
A. atropina
B. scopolamina
C. propantelina
D. butilscopolamoniu
E. pirenzepin
(pag. 62)

F2119031. Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu


exceptia:
A. glaucom
B. ileus paralitic
C. retentie urinara
D. constipatie atona
E. bradicardie sinusala
(pag. 64, 67)

547

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

548

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2219032. Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune:


A. paraoxonul
B. pilocarpina
C. emeproniu
D. suxametoniu
E. acetilcolina
(pag. 50-68)

F2219033. Parasimpatomimeticele se pot indica in:


A. diaree
B. miastenia gravis
C. examenul fundului de ochi
D. intoxicatii cu curarizante depolarizante
E. ulcer gastro-duodenal
(pag. 50-68)

F2219034. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa?


A. Fizostigmina.
B. Neostigmina.
C. Paraoxon.
D. Pilocarpina.
E. piridostigmina
(pag. 54)

F2219035. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca


antispastice urinare?
A. Ipratropiu.
B. Pirenzepina.
C. Emeproniu.
D. Propantelina.
E. Tropicamida.
(pag. 63)

F2219036. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice:


A. ipratropiu
B. salbutamol
C. telenzepina
D. teofilina
E. tropicamida
(pag. 50-68)

F2219037. Care antispastice au mecanism anticolinergic:


A. pitofenona
B. papaverina
C. butilscopolamina
D. neostigmina
E. metamizolul
(pag. 50-68)

F2319038. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic?


A. bronhoconstrictie;
B. mioza;

548

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

549

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. bradicardie;
D. hiposalivatie;
E. creste peristaltismul intestinal.
(pag. 50 - 68)

F2319039. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice?


A. neostigmina;
B. pilocarpina;
C. naproxen;
D. paraoxon;
E. metacolina.
(pag. 50 - 68)

F2319040. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina?


A. este un anticolinesterazic reversibil;
B. este un anticolinesterazic ireversibil;
C. antagonizeaza efectele tubocurarinei;
D. potenteaza curarizantele depolarizante;
E. se indica in atonia intestinala.
(pag. 50 - 68)

F2319041. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina?


A. are efecte nicotinice;
B. produce hipersalivatie;
C. miotic;
D. scade presiune intraoculara;
E. eficace in glaucom.
(pag. 50 - 68)

F2319042. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele


grupe, cu o singura exceptie:
A. antispastice digestive;
B. antispastice urinare;
C. hiposecretoare gastrice;
D. antiastmatice bronhodilatatoare;
E. antiglaucomatose.
(pag. 50 - 68)

F2519043. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic:


A. emeproniu
B. isopropamida
C. oxifenoniu
D. tropicamida
E. propantelina
(pag. 62)

F2519044. Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde:


A. deprimarea miocardului
B. cresterea secretiei glandelor bronsice
C. scaderea presiunii intraoculare
D. intarzierea golirii stomacului
E. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric

549

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

550

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 63-64)

F2519045. Notati efectele secundare nicotinice:


A. bradicardie
B. colici abdominale
C. fasciculatii si hipertonie musculara
D. transpiratii
E. mictiuni frecvente
(pag. 53)

F2519046. Pilocarpina:
A. este acetilcolinomimetic sintetic
B. produce relaxarea muschiului ciliar
C. favorizeaza vederea de aproape
D. inhiba secretia glandelor exocrine
E. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei
(pag. 54-55)

F2519047. Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila:


A. neostigmina
B. piridostigmina
C. edrofoniu
D. ecotiofat
E. betanecol
(pag. 56)

F2519048. Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala:


A. eumidrina
B. emeproniu
C. hiosciamina
D. tropicamida
E. ipratropium
(pag. 64-67)

F2619049. Aminofenazona are un nucleu structural care deriv de la:


A. p-aminofenol
B. Izochinolin
C. Pirazolon
D. Pirazolidindion
E. Chinolin
(pag. 176)

F2619050. Posologia acidului acetilsalicilic care confer un efect uricozuric este:


A. 0,5 g/ zi
B. 6-8 g/zi
C. 100 mg/zi
D. 2 g/zi
E. 0,5 g la dou zile
(pag. 179)

F2619051. Tropismul farmacotoxicologic reprezentat de reaciile adverse n cazul acidului


acetilsalicilic se manifest la nivelul:
A. Aparatului respirator bronhoconstricie

550

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

551

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Uterului - creterea tonusului miometrului prin inhibarea sintezei prostaglandinelor


SNC- deprimare, efect anxiolitic
Analizatorilor discromatopsie, ageuzie
Sngelui antiagregant plachetar la dozele foarte mari antiinflamatoare
(pag. 179)

F2619052. Metabolitul aminofenazonei cu eliminare renal care simuleaz hematuria este:


A. Acidul saliciuric
B. Acidul gentisic
C. Acid rubazonic
D. Acidul pipemidic
E. Acetilaminofenazona
(pag. 176)

F2619053. Care dintre urmtoarele afirmaii privind paracetamolul este fals?


A. Este metabolitul activ al fenacetinei
B. Are aciune meemoglobinizant, evident mai ales la indivizii cu deficit de NADH-meemoglobin-reductaz
C. Are aciune antiinflamatoare
D. Are efect analgezic i antipiretic moderat
E. Prezint toxicitate hepatic, poate produce citoliz la doze mari
(pag. 180-181)

F2619054. n intoxicaia acut cu paracetamol, se poate utiliza ca antidot specific:


A. Dimercaptopropanolul
B. Disulfiramul
C. Acetilcisteina
D. Ketoconazolul
E. Fenacetina
(pag. 181)

F2619055. Dintre urmtoarele efecte, nu caracterizeaz aminofenazona:


A. Efect analgezic
B. Efect antipiretic
C. Efect antiinflamator moderat
D. Efect antispastic musculotrop
E. Efect antiagregant plachetar
(pag. 180)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1219056. Anticolinergicele se pot indica in:
A. glaucom
B. astm bronsic
C. miastenia gravis
D. constipatie atona
E. voma din raul de miscare
(pag. 50-68)

F1219057. Anticolinesterazicele se utilizeaza:


A. in tratamentul glaucomului
B. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante

551

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

552

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. ca antispastice
D. in miastenia gravis
E. in Parkinson
(pag. 50-68)

F1219058. Atropina:
A. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii
B. este un protector al mucoasei gastrice
C. se indica in glaucom sub forma de colir 1%
D. produce midriaza insotita de cicloplegie
E. creste peristaltismul tubului digestiv
(pag. 50-68)

F1219059. Care din afirmatii sunt adevarate:


A. atropina poate fi administrata in preanestezie
B. tropicamida este folosita ca antispastic
C. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica
D. emeproniul se foloseste in retentie urinara
E. ipratropiul este indicat in astmul bronsic
(pag. 50-68)

F1219060. Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie:


A. pilocarpina
B. acetazolamida
C. tropicamida
D. atropina
E. timololul
(pag. 50-68)

F1219061. In ce privete anticolinesterazicele:


A. ele au aciune parasimpatomimetica
B. blocheaz colinesteraza ntotdeauna ireversibil
C. se pot folosi n diagnosticul i tratamentul miasteniei gravis
D. se pot folosi n tratamentul glaucomului
E. se indic n tratamentul Parkinsonului
(pag. 50-68)

F1219062. In grupa anticolinesterazicelor:


A. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil
B. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale
C. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului
D. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante
E. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis.
(pag. 50-68)

F1219063. La nivelul aparatului respirator atropina:


A. crete secreia glandelor cilor respiratorii
B. produce bronhoconstricie
C. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale
D. se poate indica n astmul bronic
E. deprim respiraia cnd centrul respirator este uor deprimat
(pag. 50-68)

552

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

553

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1219064. Parasimpatoliticele produc:


A. relaxarea musculaturii netede digestive
B. retentie urinara
C. hiposecretie a glandelor exocrine
D. mioza
E. scaderea presiunii intraoculare
(pag. 50-68)

F1219065. Parasimpatomimeticele produc:


A. bronhodilatatie
B. scaderea secretiilor glandelor exocrine
C. contractia musculaturii netede digestive
D. mioza
E. bradicardie
(pag. 50-68)

F1219066. Parasimpatomimeticele produc:


A. bronhodilatatie
B. bradicardie
C. cresterea presiunii intraoculare
D. mictiuni frecvente
E. miastenia gravis
(pag. 50-68)

F1219067. Proprietati anticolinergice pot avea:


A. antidepresivele triciclice
B. neurolepticele
C. penicilinele
D. antihistaminicele H1
E. antiinflamatoarele nesteroidiene
(pag. 50-68)

F1219068. Reaciile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt:


A. cicloplegie
B. constipaie
C. sialoree
D. bronhoconstricie
E. incontinen urinar
(pag. 50-68)

F1319069. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false?


A. acetilcolina este un mediator colinergic;
B. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice;
C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare;
D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice;
E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine.
(pag. 50 - 68)

F1319070. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina?


A. este un alcaloid;
B. produce uscaciunea gurii;

553

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

554

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. scade presiunea intraoculara;


D. produce cicloplegie;
E. deprima SNC.
(pag. 50 - 68)

F1319071. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice?


A. sunt antagonisti;
B. blocheaza receptorii muscarinici;
C. inhiba miocardul;
D. au actiune miotica;
E. sunt antispastice.
(pag. 50 - 68)

F1319072. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice?


A. sunt agonisti;
B. sunt antagonisti;
C. activeaza receptorii muscarinici;
D. blocheaza receptorii nicotinici;
E. inhiba acetilcolinesteraza.
(pag. 50 - 68)

F1319073. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin?


A. antihistaminic H2;
B. anticolinergic selectiv;
C. inhibitor al pompei de protoni;
D. inhiba secretia gastrica;
E. se indica in sindromul Zollinger-Ellison.
(pag. 50 - 68)

F1319074. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina?


A. stimuleaza SNC;
B. midriaza;
C. activa in parkinsonism;
D. eficace in raul de miscare;
E. se indica in glaucom.
(pag. 50 - 68)

F1319075. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic?


A. bronhospasm;
B. bradicardie;
C. hiposecretie salivara;
D. colici abdominale;
E. mioza.
(pag. 50 - 68)

F1319076. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic?


A. hipersecretia glandelor;
B. scaderea peristaltismului digestiv;
C. midriaza;
D. au efecte muscarinice;
E. stimulator cardiac.
(pag. 50 - 68)

554

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

555

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1319077. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice?


A. pirenzepina;
B. scopolamina;
C. propantelina;
D. carbamazepina;
E. fenitoina.
(pag. 50 - 68)

F1319078. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate?


A. este un agonist;
B. scade secretia salivara;
C. produce midriaza;
D. relaxeaza musculatura neteda;
E. scade presiune intraoculara.
(pag. 50 - 68)

F1319079. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate?


A. este un anticolinesterazic reversibil;
B. are efecte antimuscarinice;
C. se recomanda in atonia intestinala;
D. este antidot al curarei;
E. are un atom de azot cuaternar, deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv.
(pag. 50 - 68)

F1419080. Efectele colinergice de tip muscarinic constau n:


A. mioz la nivelul muchilor circulari ai irisului
B. stimularea SNC
C. creterea secreiei de adrenalin
D. relaxarea sfincterelor tubului digestiv
E. hipersecreia glandelor endocrine
(pag. 52)

F1419081. n preanestezie pentru inhibarea hipersecreiei bronice produs de unele anestezice


generale se utilizeaz:
A. atropina
B. scopolamina
C. fizostigmina
D. pilocarpina
E. metacolina
(pag. 67)

F1419082. Pilocarpina:
A. este indicat n glaucom
B. scade secreia glandelor salivare producnd uscciunea gurii
C. la nivelul ochiului produce midriaz
D. se indic n intoxicaia cu atropin
E. forma de prezentare este Pilocarpin colir 1 care se administreaz: 1 pictur x 4-6/zi
(pag. 55)

F1419083. Scopolamina:
A. se prezint sub form de colir 1%
B. are efectele parasimpatolitice ale atropinei, dar de intensitate mai mare i durat mai scurt

555

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

556

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. sufer hidroliz enzimatic hepatic, la ester


D. se utilizeaz n rul de micare
E. este contraindicat n Parkinsonul postencefalitic
(pag. 67)

F1519084. Anticolinesterazicele ireversibile:


A. sunt Neostigmina i Piridostigmina
B. sunt derivai organofosforici
C. au durata de aciune scurt
D. sunt utilizate n glaucom
E. aciunea lor este reversibil n prezena obidoximei
(pag. 60, 61)

F1519085. Atropina determin:


A. hipersecreie salivar
B. uscciunea gurii i greutate n deglutiie
C. creterea presiunii intraoculare
D. mioz
E. stimularea musculaturii vezicii urinare
(pag. 65, 66)

F1519086. Atropina este indicat n:


A. glaucom
B. hipersialie
C. spasme i colici gastrointestinale
D. retenie urinar
E. ileus paralitic
(pag. 67)

F1519087. Care dintre urmtorii compui sunt parasimpatomimetice cu aciune direct?


A. carbacol
B. fizistigmina
C. pilocarpina
D. neostigmina
E. betanecol
(pag. 54)

F1519088. Neostigmina se administreaz n:


A. retenie urinar
B. Parkinson
C. miastenia gravis
D. astm bronic
E. glaucom
(pag. 59)

F1519089. Neostigmina:
A. se absoarbe foarte bine per os
B. se administreaz n atonia muscular postoperatorie
C. este contraindicat n glaucom
D. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante
E. este derivat organofosforic
(pag. 59)

556

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

557

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1519090. Parasimpatomimeticele cu aciune indirect (anticolinesterazice) sunt indicate n:


A. intoxicaia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu)
B. intoxicaia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina)
C. diagnosticul i tratamentul miasteniei gravis
D. atonie intestinal
E. ulcer gastroduodenal
(pag. 57)

F1519091. Reaciile adverse la administrarea de atropin sunt:


A. constipaie
B. hipersalivaie
C. uscciunea gurii
D. enurezis nocturn
E. retenie urinar
(pag. 66)

F1519092. Scopolamina este:


A. parasimpatolitic
B. parasimpatomimetic
C. utilizat n boala Parkinson
D. indicat n glaucom
E. utilizat n tratamentul rului de micare
(pag. 67)

F1619093. Care dintre afirmaiile privind hidroliza esterilor colinei este fals?
A. Acetilcolina este hidolizat extrem de rapid
B. Carbaminoil-esterii sunt rezisteni la hidroliz i au timp de njumtire lung
C. Metacolina este hidrolizat lent
D. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizai relativ rapid, avnd efecte de durat scurt
E. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizai de ctre colinesteraz
(pag. 54)

F1619094. Care dintre afirmaiile urmtoare privind atropina este adevrat?


A. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce tahicardie i hipertensiune arterial slab
B. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce bradicardie i hipotensiune arterial slab
C. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce bradicardie i hipotensiune arterial slab
D. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce tahicardie i hipertensiune arterial slab
E. Aciunea anticolinergic central este util n tratamentul bolii Parkinson
(pag. 66)

F1619095. n practica medical, parasimpatoliticele sunt utilizate pentru urmtoarele efecte:


A. Miotic (n glaucom)
B. Midriatic (examenul fundului de ochi)
C. Antispastic
D. Antisecretor (n ulcerul gastric)
E. Stimulator al contraciei musculaturii striate (n miastenia gravis)
(pag. 64)

F1619096. Neostigmina:
A. Se absoarbe bine oral i are difuziune tisular foarte bun (inclusiv la nivel central)
B. Este util n atonia intestinal, constipaia aton

557

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

558

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Se utilizeaz pentru diagnosticarea i n tratamentul miasteniei gravis


D. Antagonizeaz aciunea curarizantelor de tip depolarizant
E. Este contraindicat n astm bronic
(pag. 59)

F1619097. Sunt efecte de tip muscarinic:


A. Contracia muchiului circular al irisului
B. Contracia muchiului radial al irisului
C. Contracia musculaturii netede digestive
D. Erecia
E. Ejacularea
(pag. 52)

F1619098. Sunt efecte de tip nicotinic:


A. Contracia musculaturii striate
B. Relaxarea musculaturii netede
C. Stimularea SNC
D. Eliberarea de adrenalin de ctre medulosuprarenal
E. Stimularea contraciei miocardice
(pag. 52)

F1619099. Sunt efecte secundare ale medicaiei muscarinice:


A. Bronhoconstricia, dispneea
B. Rinoreea
C. Retenia de urin
D. Hipersecreia gastric
E. Uscciunea gurii
(pag. 53)

F1619100. Sunt efecte secundare de tip nicotinic:


A. Accelerarea tranzitului intestinal, diareea
B. Stimularea SNC
C. Hipersalivaia
D. Creterea frecvenei miciunilor
E. Contraciile fasciculare ale musculaturii straite
(pag. 53)

F1619101. Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 i M3 colinergici:
A. Ionii de calciu
B. Inozitoltrifosfatul
C. AMPc
D. Diacilglicerolul
E. GMPc
(pag. 51)

F2119102. Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice:


A. hipersecretie gastrica, cu arsuri epigastrice
B. colici abdominale
C. mictiuni frecvente
D. uscaciunea gurii
E. stimularea musculaturii scheletice
(pag. 53)

558

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

559

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2119103. Dupa administrare in sacul conjunctival, pilocarpina produce:


A. mioza pasiva, prin relaxarea muschiului radiar al irisului
B. mioza activa, prin contractia muschiului circular al irisului
C. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa
D. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase
E. relaxarea muschiului ciliar, cu favorizarea vederii la distanta
(pag. 55)

F2119104. Sunt parasimpatomimetice directe:


A. pilocarpina
B. neostigmina
C. piridostigmina
D. fizostigmina
E. carbacol
(pag. 50-51)

F2119105. Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile:


A. are o biodisponibilitate redusa per os, deoarece are o structura polara
B. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila
C. este contraindicata in parkinson
D. este indicata in miastenia gravis
E. potenteaza curarizantele antidepolarizante
(pag. 58-59)

F2119106. Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv:


A. relaxarea sfincterului anal, cu diaree
B. relaxarea vezicii biliare
C. relaxarea muschilor netezi gastrici
D. hipersecretie salivara
E. hiposecretie gastrica
(pag. 52, 63)

F2119107. Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale:


A. este deprimanta SNC, la doze mari
B. inhiba centrul respirator bulbar, la doze terapeutice, cu deprimare respiratorie
C. stimuleaza centrul vagal bulbar, cu bradicardie si hipotensiune slaba
D. este anticolinergica, cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice
E. in cazul intoxicatiei, pot aparea hipertermie, agitatie, delir, convulsii, moarte
(pag. 66)

F2119108. Comparativ cu atropina, scopolamina prezinta:


A. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica
B. stimularea mai intensa a centrului respirator
C. efect anticolinergic central, mai intens decat atropina pe tremor
D. efect inhibitor SNC, la doze mici
E. actiune antiglaucomatoasa mai redusa
(pag. 67)

F2119109. Despre emepronium sunt corecte afirmatiile:


A. este un antispastic digestiv
B. este un bronhodilatator

559

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

560

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. este un antispastic urinar


D. este iritant puternic al mucoasei esofagiene
E. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli
(pag. 68)

F2119110. Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei, bazate pe efectele de tip muscarinic:
A. atonia intestinala postoperatorie
B. antidot anticurarizant
C. retentia urinara postoperatorie
D. miastenia gravis
E. diagnosticul miasteniei
(pag. 59)

F2119111. Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii:
A. antidot in curarizarea cu tubocurarina
B. miastenia gravis
C. diagnosticul miasteniei
D. atonia intestinala postoperatorie
E. retentia urinara
(pag. 59)

F2119112. Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor:


A. scaderea presiunii intraoculare
B. cresterea tonusului muschilor intestinali
C. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare
D. relaxarea muschilor striati
E. stimularea SNC
(pag. 51-53)

F2119113. Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct:


A. ulcer gastro - duodenal
B. astm bronsic
C. hipotensiune arteriala
D. glaucom
E. tahicardie
(pag. 53)

F2119114. Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului:


A. midriaza pasiva
B. cresterea tensiunii intraoculare
C. cicloplegie
D. midriaza activa
E. actiune antiglaucomatoasa
(pag. 64)

F2119115. Notati simptomele intoxicatiei cu atropina:


A. midriaza activa
B. tulburarea vederii pentru aproape
C. retentie urinara
D. hipertermie
E. delir
(pag. 66)

560

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

561

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2119116. Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele:


A. hipersalivatie
B. hipersudoratie
C. hiposecretie gastrica
D. hipomotilitate digestiva
E. mioza activa
(pag. 54.55)

F2119117. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor:


A. antiparkinsoniene anticolinergice
B. antidepresive triciclice
C. anticolinesterazice
D. fenotiazine neuroleptice
E. fenotiazine antihistaminice
(pag. 55)

F2119118. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv, sunt:


A. cresterea tonusului si peristaltismului
B. hiposecretie salivara
C. antispastic intens
D. hiposecretie gastrica slaba
E. cresterea tranzitului intestinal
(pag. 65)

F2119119. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens, sunt:


A. isopropamida
B. pirenzepin
C. emepronium
D. ipratropium
E. eumidrina
(pag. 62, 63)

F2219120. Parasimpatomimeticele:
A. cresc secretia salivara
B. produc bradicardie
C. scad tonusul musculaturii netede
D. produc midriaza
E. produc contractia detrusorului
(pag. 50-68)

F2219121. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt:


A. dispnee
B. colici abdominale
C. retentie urinara
D. hiposecretie gastrica
E. tahicardie
(pag. 50-68)

F2219122. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului:


A. atropina
B. pilocarpina

561

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

562

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. clonidina
D. timololul
E. acetazolamida
(pag. 50-68)

F2219123. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ?


A. Metacolina.
B. Fizostigmina.
C. Neostigmina.
D. Paraoxon.
E. Carbacolina.
(pag. 51)

F2219124. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor?


A. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale.
B. Bronhodilatatie.
C. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare.
D. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal, relaxarea sfincterelor.
E. Mioza, scaderea presiunii intraoculare.
(pag. 52)

F2219125. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate?


A. Este un parasimpatomimetic direct.
B. Este un anticolinesterazic.
C. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala.
D. Este indicata in glaucom.
E. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina.
(pag. 54,55)

F2219126. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei?


A. Glaucom.
B. Astm bronsic.
C. Stari de atonie intestinala.
D. Miastenia gravis.
E. Boala Parkinson.
(pag. 59)

F2219127. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune.
B. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune.
C. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de
tipul obidoximei.
D. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom.
E. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil.
(pag. 60,61)

F2219128. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica?


A. Tropicamida.
B. Nafazolina.
C. Emeproniu.
D. Ipratropiu.
E. Atenolol.

562

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

563

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 62)

F2219129. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt:


A. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric.
B. Relaxarea musculaturii netede bronsice.
C. Bronhospasm.
D. Hipersecretia glandelor salivare.
E. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal, efect antispastic la acest nivel.
(pag. 63,64)

F2219130. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?


A. Atropina este un ester al tropinei.
B. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina.
C. Atropina este forma levogira, mai activa a hiosciaminei.
D. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat.
E. Atropina nu prezinta proprietati antispastice.
(pag. 65)

F2219131. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe?


A. Pilocarpina
B. Atropina
C. Metacolina
D. Carbacol
E. Fisostigmina
(pag. 54)

F2219132. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile?


A. Paraoxon
B. Scopolamina
C. Neostigmina
D. Terazosin
E. Piridostigmina
(pag. 58-59)

F2219133. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala?


A. Hiosciamina
B. Ergotamina
C. Pilocarpina
D. Fizostigmina
E. Metacolina
(pag. 50,58)

F2219134. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor?


A. La nivel bronsic produc bronhodilatatie.
B. Stimuleaza secretia gastrica acida.
C. Determina scaderea tensiunii arteriale.
D. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului.
E. Determina contractia vezicii urinare.
(pag. 52-53)

F2219135. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in:


A. Astm bronsic

563

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

564

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Constipatie
Ulcer gastro-intestinal
Hipertensiune arteriala
Bradicardie.
(pag. 53)

F2219136. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic?
A. Scopolamina
B. Arecolina
C. Atropina
D. Pirenzepina
E. Ipratropiu
(pag. 62)

F2219137. Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte:


A. Relaxeaza musculatura neteda viscerala
B. Contracta musculatura bronsica
C. Cresc secretiile gastrice
D. Stimuleaza miocardul
E. Scad secretia salivara
(pag. 63-64)

F2219138. Indicati afirmatiile corecte:


A. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali
B. In enurezis nocturn se indica propantelina.
C. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic.
D. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina.
E. Emepronium este indicat in incontinenta urinara.
(pag. 64)

F2219139. Atropina:
A. Este un alcaloid, ce se gaseste sub forma izomerului levogir.
B. Este un ester al tropinei.
C. Are actiune midriatica, fiind utilizat in glaucom.
D. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale.
E. Este conditionata sub forma de fiole, colir.
(pag. 65)

F2219140. Pirenzepina:
A. Este un compus cu structura triciclica.
B. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica.
C. Este conditionat in produsul Axid fiole.
D. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale.
E. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic
(pag. 68)

F2219141. Parasimpatoliticele:
A. relaxeaza musculatura neteda digestiva
B. relaxeaza muschii ciliari
C. stimuleaza secretia gastrica
D. intarzie golirea stomacului
E. cresc presiunea intraoculara

564

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

565

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 50-68)

F2219142. Pirenzepina:
A. este un antispastic musculotrop
B. scade secretia gastrica
C. are efect anticolinergic
D. actioneaza selectiv pe receptorii M2
E. se indica in ulcerul gastric si duodenal
(pag. 50-68)

F2219143. Atropina:
A. este esterul tropinei forma cis
B. are actiune antiparkinsoniana
C. deprima respiratia
D. se poate utiliza in preanestezie
E. este o substanta puternic activa
(pag. 50-68)

F2319144. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice?


A. sunt agonisti;
B. sunt antagonisti;
C. activeaza receptorii muscarinici;
D. blocheaza receptorii nicotinici;
E. inhiba acetilcolinesteraza.
(pag. 50 - 68)

F2319145. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice?


A. sunt antagonisti;
B. blocheaza receptorii muscarinici;
C. inhiba miocardul;
D. au actiune miotica;
E. sunt antispastice.
(pag. 50 - 68)

F2319146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina?


A. este un alcaloid;
B. produce uscaciunea gurii;
C. scade presiunea intraoculara;
D. produce cicloplegie;
E. deprima SNC.
(pag. 50 - 68)

F2319147. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina?


A. stimuleaza SNC;
B. midriaza;
C. activa in parkinsonism;
D. eficace in raul de miscare;
E. se indica in glaucom.
(pag. 50 - 68)

F2319148. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin?


A. antihistaminic H2;

565

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

566

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

anticolinergic selectiv;
inhibitor al pompei de protoni;
inhiba secretia gastrica;
se indica in sindromul Zollinger-Ellison.
(pag. 50 - 68)

F2319149. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic?


A. hipersecretia glandelor;
B. scaderea peristaltismului digestiv;
C. midriaza;
D. au efecte muscarinice;
E. stimulator cardiac.
(pag. 50 - 68)

F2319150. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false?


A. acetilcolina este un mediator colinergic;
B. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice;
C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare;
D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice;
E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine.
(pag. 50 - 68)

F2319151. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate?


A. este un anticolinesterazic reversibil;
B. are efecte antimuscarinice;
C. se recomanda in atonia intestinala;
D. este antidot al curarei;
E. are un atom de azot cuaternar, deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv.
(pag. 50 - 68)

F2319152. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate?


A. este un agonist;
B. scade secretia salivara;
C. produce midriaza;
D. relaxeaza musculatura neteda;
E. scade presiune intraoculara.
(pag. 50 - 68)

F2319153. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice?


A. pirenzepina;
B. scopolamina;
C. propantelina;
D. carbamazepina;
E. fenitoina.
(pag. 50 - 68)

F2319154. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic?


A. bronhospasm;
B. bradicardie;
C. hiposecretie salivara;
D. colici abdominale;
E. mioza.

566

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

567

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 50 - 68)

F2319155. Se indica in oftalmologie, ca antiglaucomatose:


A. pilocarpina;
B. atropina;
C. fizostigmina;
D. carbacolul;
E. tropicamida.
(pag. 50 - 68)

F2319156. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei:


A. astmul bronsic;
B. miastenia gravis;
C. retentia urinara;
D. ulcer gastro-intestinal;
E. supradozarea curarizantelor depolarizante.
(pag. 50 - 68)

F2319157. Care sunt efecte antimuscarinice?


A. stimularea miocardului, prin cresterea tonusului simpatic;
B. midriaza pasiva;
C. bronhodilatatia;
D. hiposecretia glandelor exocrine;
E. midriaza activa.
(pag. 50 - 68)

F2319158. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului:


A. mioza;
B. cresterea presiunii intraoculare;
C. cicloplegie, cu tulburarea vederii pentru aproape;
D. midriaza;
E. scaderea presiunii intraoculare.
(pag. 50 - 68)

F2519159. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt:


A. examenul fundului de ochi
B. boala Parkinson
C. preanestezie
D. epilepsie
E. tahicardie paroxistica supraventriculara
(pag. 67)

F2519160. Scopolamina:
A. este inhibitor SNC la doze mici
B. se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina
C. este indicata in boala Parkinson
D. este antidot anticurarizant
E. este miorelaxant
(pag. 67)

F2519161. Pirenzepin:
A. blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine

567

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

568

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric


realizeaza in special bronhodilatatie
are selectivitate hiposecretoare gastrica
este utilizat de electie in enurezis
(pag. 68)

F2519162. Notati afirmatiile adevarate:


A. acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament
B. carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt
C. exclusiv carbacolul, dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa, are efecte nicotinice
D. metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular
E. pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare
(pag. 54-55)

F2519163. Neostigmina:
A. este anticolinesterazic ireversibil
B. la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu
C. la doze mari produce paralizie
D. este indicata in boala Parkinson
E. este contraindicata in glaucom
(pag. 56-59)

F2519164. Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin:


A. convulsii
B. tahicardie
C. dispnee expiratorie
D. midriaza
E. mictiuni frecvente, involuntare
(pag. 61)

F2519165. Notati indicatiile terapeutice ale atropinei:


A. colici reno-ureterale
B. bradicardie sinusala
C. sincopa
D. retentia urinara
E. ileus paralitic
(pag. 67)

F2519166. Atropina:
A. are actiune slaba in criza de astm bronsic
B. stimuleaza centrul respirator bulbar
C. la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie
D. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare
E. nu are actiune anticolinergica centrala
(pag. 66)

F2519167. Derivatii organofosforici:


A. sunt anticolinesterazice ireversibile
B. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis
C. se indica exclusiv local, in glaucom
D. au exclusiv efecte muscarinice
E. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori

568

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

569

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 60-61)

F2619168. Aminofenazona poate produce:


A. Leucocitoz
B. Poliglobulie
C. Alergii
D. Anemie aplastic
E. Neoplazii gastrice
(pag. 180)

F2619169. Paracetamolul este contraindicat n:


A. Terapia pediatric
B. Antecedente de alergie la derivai de acid salicilic
C. Insuficien hepatic
D. Angin pectoral
E. Insuficien renal
(pag. 181)

F2619170. Acidul acetilsalicilic se caracterizeaz prin:


A. Efect antiinflamator marcat
B. Efect analgezic marcat, prin aciune la nivelul receptorilor opioizi
C. Efect antipiretic prin mecanism hipotalamic
D. Efect antiagregant plachetar la doze mici
E. Efect hipoprotrobinizant la doze mari
(pag. 178)

F2619171. Paracetamolul poate produce:


A. Inducia enzimelor microzomiale hepatice
B. Eritem pigmentar fix
C. Vasospasm la nivelul circulaiei periferice
D. Rabdomioliz
E. Meemoglobinemie
(pag. 180-181)

F2619172. Care dintre afirmaii este fals?


A. Intoxicaia acut cu paracetamol se manifest prin necroz hepatic, care poate conduce la deces
B. Noraminofenazona nu este incriminat n producerea cancerului gastric
C. Acidul acetilsalicilic este contraindicat n astmul bronic
D. COX-1 este o izoform inductibil a ciclooxigenazei, prezent n toate esuturile, implicat n sinteza de
prostaglandine cu rol inflamator i hiperalgic
E. Acidul salicilic are aciune antiagregant plachetar numai la doze mari
(pag. 177-180)

F2619173. Intoxicaia acut cu acid salicilic se manifest prin:


A. Alcaloz metabolic tardiv
B. Alcaloz respiratorie iniial
C. Acidoz metabolic, datorit metaboliilor cu caracter acid
D. Hipertensiune arteraial malign
E. Convulsii, delir (beie salicilic)
(pag. 179)

F2619174. Clasa medicamentelor analgezice-antipiretice poate produce:


A. Dependen

569

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

570

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Euforie
Hipertermie malign
Scderea febrei
Analgezie
(pag. 178-179)

F2619175. Paracetamolul poate determina apariia urmtoarelor efecte adverse:


A. Alopecie reversibil
B. Hirsutism
C. Meemoglobinemie
D. Erupii cutanate
E. Ginecomastie
(pag. 179)

570

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

571

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 20
Antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene
BIBLIOGRAFIE:
3. Farmacoterapie practica Dumitru Dobrescu, Ed. Medicala Bucuresti, 1989, vol. 1 si 2

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1220001. Aciunea antiinflamatoare a glucocorticoizilor se explic prin:
A. stimularea fosfolipazei A2
B. creterea permeabilitii i scderea rezistenei capilare
C. stabilizarea lizozomilor
D. creterea fagocitozei
E. creterea migrrii leucocitelor n focarul inflamator
(pag. 216-232 (vol.1))

F1220002. Care din urmatoarele antiinflamatoare nesteroidiene sunt derivati de acid propionic:
A. diclofenacul
B. aspirina
C. rofecoxibul
D. ketoprofenul
E. meloxicamul
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220003. Care din urmtoarele antiinflamatoare nesteroidiene sunt derivai de acid salicilic:
A. nimesulida
B. diflunisal
C. glaucin
D. diclofenacul
E. naproxenul
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220004. Care substane nu au proprieti antiinflamatoare:


A. prednisonul
B. indometacinul
C. triamcinolonul
D. ranitidina
E. ketoprofenul
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220005. Glucocorticoizii se contraindica in:


A. boli inflamatorii
B. manifestari alergice
C. osteoporoza
D. stari de soc
E. boli de autoagresiune
(pag. 216-232 (vol.1))

F1320006. Mecanismul de actiune al antiinflamatoarelor nesteroidieneconsta in, cu exceptia:


A. inhiba ciclooxigenaza-1 (COX1);

571

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

572

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

inhiba ciclooxigenaza-2 (COX2);


stimuleaza sinteza tromboxanilor;
inhiba formarea prostaglandinelor;
impiedica formarea radicalilor liberi.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320007. Urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru indometacina, cu exceptia:


A. este un antiinflamator nesteroidian;
B. inhiba COX1;
C. este antiagregant plachetar;
D. blocheaza specific COX2;
E. eficacitatea are caracter simptomatic.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320008. Urmatoarele efecte adverse sunt specifice corticosteroizilor, cu exceptia:


A. obezitate;
B. retentie hidro-electrolitica;
C. redeschiderea ulcerelor;
D. cataracta;
E. hipotiroidism.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320009. Urmatoarele efecte sunt specifice corticosteroizilor, cu exceptia?


A. hiperglicemiei;
B. hipercolesterolemiei;
C. eliminare crescuta de sodiu si apa;
D. stimuleaza SNC;
E. eliminare urinara crescuta a calciului.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320010. Urmatoarele indicatii terapeutice sunt specifice glucocorticoizilor, cu exceptia:


A. insuficienta suprarenala;
B. antiinflamator in bolile reumatice;
C. antialergic;
D. osteoporoza;
E. hepatita.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1520011. AINS sunt utilizate n tratamentul urmtoarelor afeciuni, cu excepia:


A. poliartrit reumatoid
B. ulcer gastroduodenal
C. artroze
D. spondilit ankilopoietic
E. criza de migren
(pag. 138)

F1520012. Care dintre urmtoarele efecte adverse nu caracterizeaz AINS?


A. hipokaliemie
B. hiperkaliemie
C. insuficien renal acut
D. cresc timpul de sngerare
E. iritaie gastrointestinal

572

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

573

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 139)

F1520013. Efectele adverse ale corticosteroizilor sunt urmtoarele, cu excepia:


A. ntrzierea creterii copiilor
B. osteoporoz
C. psihoze de tip maniacal
D. corticodependena
E. hipotiroidism
(pag. 221, 222)

F1520014. Glucocorticoizii produc urmtoarele efecte farmacodinamice, cu excepia:


A. efect antiinflamator
B. efect uricozuric
C. favorizeaz vindecarea plgilor
D. hiperglicemie
E. cresc excreia de azot
(pag. 217)

F1520015. Glucocorticoizii realizeaz efect antiinflamator prin urmtoarele mecanisme, cu excepia:


A. scderea permeabilitii i creterea rezistenei capilare
B. stabilizarea lizozomilor
C. diminuarea edemului
D. stimularea fagocitozei i migrrii leucocitelor n focarul inflamator
E. inducerea sintezei de lipocortin
(pag. 219)

F1520016. Urmtoarele afirmaii despre piroxicam sunt adevrate, cu excepia:


A. este antiinflamator i analgezic
B. stimuleaz sinteza de PG i migrarea leucocitelor n focarul inflamator
C. se absoarbe digestiv
D. produce efecte adverse gastrointestinale
E. se administreaz n poliartrita reumatoid
(pag. 151, 152)

F1620017. Contraindicaiile glucocorticoizilor sunt :


A. Colagenoze
B. Hemopatii maligne
C. Nefroze
D. Hipertensiune arterial
E. Boala serului
(pag. 223)

F1620018. Dexametazona :
A. Are efect antiinflamator de 30 de ori mai intens dect hidrocortizonul
B. Poate produce accidente anafilactice grave
C. Este contraindicat la bolnavii cu tendin la edeme
D. Are durat de aciune intermediar (12-36 de ore)
E. Produce diabet steroidic mai rar dect ceilai corticosteroizi
(pag. 230)

F1620019. Glucocorticoizii produc :


A. Hipoglicemie

573

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

574

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Hiperglicemie
Favorizeaz anabolismul protidic
Scad acizii grai liberi n sngele periferic
Scad secreia gastric
(pag. 217)

F1620020. Prednisolonul :
A. Are efecte apropiate de prednison, fiind folosit i local
B. Nu are efecte locale
C. Are durat de aciune scurt (sub 12 ore)
D. Are un efect antiinflamator de 30 de ori mai intens dect hidrocortizonul
E. Produce miopatie steroidian mai frecvent dect ali corticosteroizi
(pag. 228)

F1620021. Prednisonul :
A. Se administreaz oral i local
B. Nu reine deloc sodiul n organism
C. Este antiinflamator de 10 ori mai activ dect hidrocortizonul
D. Este antiiflamator de 5 ori mai activ dect hidrocortizonul
E. Are durat de aciune lung (peste 48 de ore)
(pag. 228)

F1620022. Triamcinolonul :
A. Nu are efect local
B. Are un efect slab de retenie a sodiului i apei
C. Este contraindicat n colagenoze
D. Produce diabet steroidic mai mult dect ali corticosteroizi
E. Este contraindicat n reumatism articular acut
(pag. 229)

F2120023. Nu reprezinta reactie adversa a AINS:


A. reactii alergice
B. retentie hidrosalina
C. catabolism proteic
D. gastrita hemoragica
E. bronhoconstrictie
(pag. 139)

F2120024. Ibuprofenul nu are efect:


A. analgezic
B. antispastic
C. antiagregant
D. iritant gastric
E. antireumatic
(pag. 144)

F2120025. Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) au urmatoarele efecte, cu o exceptie:


A. antireumatic
B. analgezic
C. antipiretic
D. efect lent, de lunga durata
E. efect imediat

574

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

575

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 135)

F2120026. Ibuprofen are urmatoarele efecte, cu o exceptie:


A. analgezic
B. antiinflamator
C. antireumatic
D. antispastic
E. ulcerigen
(pag. 144)

F2120027. Intre reactiile adverse ale antiinflamatoarelor AINS nu figureaza:


A. ulcer gastroduodenal
B. gastrita hemoragica
C. efecte alergice
D. catabolism proteic
E. retentie hidro-salina
(pag. 136-137)

F2120028. Piroxicamul nu are efect:


A. antispastic
B. analgesic
C. antiinflamator
D. uricozuric
E. inhibitor al sintezei de anion superoxid
(pag. 151-152)

F2120029. Fenilbutazona are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie:


A. efect antiinflamator intens
B. inhiba neselectiv sinteza de prostaglandine
C. procent de legare mic de proteinele plasmatice
D. efect advers proulcerigen
E. retentie hidrosalina si contraindicatie in hipertensiunea arteriala
(pag. 147-149)

F2220030. Care dintre urmatorii compusi este substanta activa din produsul Diprophos?
A. Prednison
B. Triamcinolon
C. Dexametazon
D. Hidrocortizon
E. Betametazon
(pag. 230)

F2320031. Urmatoarele efecte sunt specifice corticosteroizilor, cu exceptia?


A. hiperglicemiei;
B. hipercolesterolemiei;
C. eliminare crescuta de sodiu si apa;
D. stimuleaza SNC;
E. eliminare urinara crescuta a calciului.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320032. Urmatoarele indicatii terapeutice sunt specifice glucocorticoizilor, cu exceptia:


A. insuficienta suprarenala;

575

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

576

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

antiinflamator in bolile reumatice;


antialergic;
osteoporoza;
hepatita.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320033. Urmatoarele efecte adverse sunt specifice corticosteroizilor, cu exceptia:


A. obezitate;
B. retentie hidro-electrolitica;
C. retentie hidro-electrolitica;
D. cataracta;
E. hipotiroidism.
(pag. 133 - 161, vol. 2.)

F2320034. Mecanismul de actiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene consta in, cu exceptia:


A. inhiba ciclooxigenaza-1 (COX1);
B. inhiba ciclooxigenaza-2 (COX2);
C. stimuleaza sinteza tromboxanilor;
D. inhiba formarea prostaglandinelor;
E. impiedica formarea radicalilor liberi.
(pag. 133 - 161, vol. 2.)

F2320035. Urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru indometacina, cu exceptia:


A. este un antiinflamator nesteroidian;
B. inhiba COX1;
C. este antiagregant plachetar;
D. blocheaza specific COX2;
E. eficacitatea are caracter simptomatic.
(pag. 133 - 161, vol. 2.)

F2520036. Urmatoarele efecte apartin glucocorticoizilor, cu exceptia:


A. hiperglicemie
B. diminuarea uricemiei
C. favorizarea catabolismului proteic
D. depunerea de lipide in zone de electie (fata, ceafa, spate)
E. bilant azotat pozitiv
(pag. 217, vol. 1)

F2520037. Urmatoarele efecte apartin glucocorticoizilor, cu exceptia:


A. antialergice
B. antiinflamatoare
C. imunostimulatoare
D. nu impiedica reactia antigen- anticorp
E. hipercolesterolemie
(pag. 219, vol. 1)

F2520038. Glucocorticoizii sunt contraindicati in:


A. hipertensiune arteriala
B. insuficienta suprarenala acuta si cronica
C. colagenoze
D. manifestari alergice
E. astm bronsic

576

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

577

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 223, vol. 1)

F2520039. Actiunea antiinflamatoare a glucocorticoizilor e explica prin:


A. inhibarea ciclooxigenazei
B. stimularea sintezei de prostaglandine cu rol antiinflamator
C. inducerea formarii de lipocortina
D. stimularea fosfolipazei A2
E. inhibarea 5- lipooxigenazei
(pag. 219, vol. 1)

F2520040. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la acidul acetilsalicilic este falsa ?
A. este antiagregant plachetar
B. este antiinflamator nesteroidian
C. inhiba COX- 1
D. inhiba specific COX- 2
E. este utilizat in tratamentul artritei reumatoide
(pag. 137-138 vol.2)

F2520041. Antiinflamatoarele FAARD sunt urmatoarele:


A. penicilamina
B. salazosulfapiridina
C. derivati tiolici
D. derivati de pirazolona
E. derivati de imidazol
(pag. 135- 136, vol. 2)

F2620042. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recaptrii noradrenalinei:


A. Fenelzina
B. Fluvoxamina
C. Desipramina
D. Doxepina
E. Tranilcipromina
(pag. 146)

F2620043. Blocheaz receptorii alfa-2-presinaptici, acionnd ca antidepresive la nivelul angrenajelor


sinaptice adreno-serotoninergice:
A. Doxepina
B. Tranilcipromina
C. Fenelzina
D. Mirtazepina
E. Paroxetina
(pag. 146)

F2620044. Care dintre afirmaiile urmtoare este fals?


A. n depresia anxioas andidepresivele se pot asocia cu benzodiazepine
B. La vrstnici, antidepresivele triciclice produc frecvent efecte anticolinergice
C. Antidepresivele scad efectul presor al catecolaminelor
D. IMAO neselective provoac reacii hipertensive la pacienii care consum alimente bogate n tiramin
E. Antidepresivele diminu efectul medicaiei antiepileptice, prin scderea pragului convulsivant
(pag. 148-149)

F2620045. Acioneaz prin inhibarea selectiv i reversibil a izoformei MAO de tip A:


A. Tranilcipromina

577

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

578

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Entacapona
Iproniazida
Selegilina
Moclobemida
(pag. 146)

F2620046. Efectele adverse ale litiului sunt antagonizate de:


A. Diuretice saluretice
B. Dieta hiperproteic
C. Dieta hiposodat
D. Spironolacton
E. Antiacide de tip bicarbonat de sodiu
(pag. 151)

F2620047. Sunt neuroleptice cu structur benzamidic:


A. Flupentixol
B. Fluspirilen
C. Olanzapina
D. Sulpirid
E. Clotiapina
(pag. 127)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1220048. Antiinflamatoarele nesteroidiene pot avea proprietati:
A. analgezice-antipiretice
B. antiinflamatoare
C. antihipertensive
D. antiulceroase
E. antiagregante plachetare
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220049. Antiinflamatoarele nesteroidiene pot produce:


A. epigastralgii
B. nevralgii
C. retentie hidrosalina
D. scaderea timpului de sangerare
E. bronhodilatatie
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220050. Diclofenacul:
A. intr n preparatul Voltaren
B. are proprieti analgezice
C. se contraindic n afeciuni articulare degenerative
D. se utilizeaz n tratamentul astmului bronic la cei sensibilizai la aspirin
E. diminu sinteza de prostaglandine
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220051. Glucocorticoizii au proprietati:


A. antiinflamatoare
B. analgezice

578

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

579

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. antialergice
D. imunostimulatoare
E. diuretice
(pag. 216-232 (vol.1))

F1220052. Glucocorticoizii:
A. produc hipoglicemie
B. favorizeaza catabolismul proteic
C. produc hipercolesterolemie
D. stimuleaza SNC
E. pot retine sodiul si apa in organism
(pag. 216-232 (vol.1))

F1220053. Glucocorticoizii:
A. determina la oprirea brusca a unui tratament prelungit hipercorticism
B. grabesc vindecarea plagilor
C. produc hipercoagulabilitate
D. pot produce glaucom si cataracta
E. scad numarul de limfocite si inhiba formarea de anticorpi
(pag. 216-232 (vol.1))

F1220054. Glucocorticoizii:
A. in asociere cu furosemidul cresc eliminarea de potasiu
B. in asociere cu antiacidele se absorb mai bine
C. in asociere cu anticoagulantele scad efectul acestora din urma
D. in asociere cu digitalicele pot creste efectul cardiotoxic al celor din urma
E. in asociere cu hipoglicemiantele scad efectul acestora din urma
(pag. 216-232 (vol.1))

F1220055. In ce priveste actiunea lor antiinflamatoare, glucocorticoizii:


A. stimuleaza ciclooxigenaza prin intermediul lipocortinei
B. cresc cantitatea de prostaglandine
C. cresc migrarea leucocitelor in focarul inflamator
D. stabilizeaza lizozomii
E. inhiba atat reactiile exudative, cat si pe cele proliferative din procesul inflamator
(pag. 216-232 (vol.1))

F1220056. Piroxicamul:
A. are proprietati analgezice
B. are proprietati antiinflamatoare
C. are durata scurta de actiune
D. poate da reactii adverse gastro-intestinale
E. nu se administreaza cutanat
(pag. 133-161 (vol.2))

F1220057. Precizati antiinflamatoarele nesteroidiene ce se conditioneaza in preparate pentru aplicare


cutanata:
A. aspirina
B. diclofenacul
C. acidul niflumic
D. fenilbutazona
E. indometacinul

579

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

580

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 133-161 (vol.2))

F1320058. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru corticosteroizi?


A. sunt secretati fiziologic de corticosuprarenala;
B. sunt secretati fiziologic de medulosuprarenala;
C. secretia este maxima intre orele 6 - 8 am;
D. secretia este maxima inainte de ora 24;
E. nu sunt stocati in glanda.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320059. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru piroxicam?


A. antiinflamator steroidian;
B. analgezic;
C. antipiretic;
D. antireumatic;
E. antigutos in criza.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind mecanismul actiunii antiinflamatoare a
corticosteroizilor?
A. corticosteroizii au actiune antiinflamatoare intensa;
B. induc formarea de lipocortina;
C. inhiba fosfolipaza A2;
D. favorizeaza formarea prostaglandinelor;
E. favorizeaza formarea leucotrienelor.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320061. Care din urmatoarele efecte adverse sunt specifice antiinflamatoarelor nesteroidiene?
A. ulcer gastro-duodenal;
B. criza de astm;
C. nefrita interstitiala,
D. bradicardie;
E. hipotensiune ortostatica.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320062. Care din urmatoarele medicamente sunt antiinflamatoare nesteroidiene?


A. diclofenac;
B. indometacin;
C. prednison;
D. triamcinolon;
E. piroxicam.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320063. Care dintre urmatoarele actiuni sunt produse de antiinflamatoarele nesteroidiene?


A. actiunea antiinflamatoare;
B. actiunea analgezica;
C. actiunea antipiretica;
D. actiunea antireumatismala;
E. actiunea antiastmatica.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320064. Care dintre urmatoarele indicatii sunt in legatura cu antiinflamatoarele nesteroidiene?


A. criza de migrena;

580

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

581

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

afectiuni articulare inflamatorii (ex.: poliartrita reumatoida);


ulcer gastro-duodenal;
afectiuni articulare degenerative (artroze);
afectiuni reumatismale extraarticulare (ex.: periartrita scapulo-humerala).
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320065. Care dintre urmatoarele procese au loc in focarul inflamator?


A. arterioloconstrictie;
B. cresterea permeabilitatii capilare;
C. acidoza locala;
D. aparitia radicalilor liberi ai oxigenului;
E. migrarea leucocitelor.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320066. In care din urmatoarele afectiuni sunt indicati glucocorticoizii?


A. insuficienta suprarenala;
B. diabet zaharat;
C. boli reumatismale articulare inflamatoriil;
D. hipertensiunea arteriala;
E. soc anafilactic.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1320067. Mecanismul actiunii antiinflamatoare a glucocorticoizilor se explica prin:


A. inhibarea monoaminooxidazai;
B. inducerea formarii in celule (macrofage) a proteinei inhibitoare lipocortina;
C. inhibarea lipoxigenazei;
D. inducerea formarii proteinei inhibitoare a fosfolipazei A2;
E. inhibarea ciclooxigenazei.
(pag. 216 - 232, (vol. 1); 133 - 161, (vol. 2))

F1420068. Care dintre urmtoarele afeciuni pot fi ameliorate prin administrarea antiinflamatoarelor
nesteroidiene:
A. purpura trombocitopenic
B. spondilita anchilopoetic
C. bursite
D. miastenie Gravis
E. criza de migren
(pag. 138-139)

F1420069. Fenilbutazona accentueaz efectele:


A. diureticelor saluretice
B. hipoglicemiantelor orale
C. anticoagulantelor cumarinice
D. captoprilului
E. salbutamolului
(pag. 149)

F1420070. Indometacina diminu efectele:


A. antiparkinsonienelor
B. anticonvulsivantelor
C. anticoagulantelor cumarinice
D. antiacidelor gastrice

581

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

582

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. prazosinului
(pag. 143)

F1420071. Ketoprofenul are aciune:


A. analgezic
B. antimigrenoas
C. antipiretic
D. miorelaxant
E. antiinflamatoare
(pag. 136-137)

F1420072. Ketoprofenul este indicat n:


A. gonartroz
B. criza de gut
C. nevralgia de trigemen
D. nevralgia cervico-brahial
E. tireotoxicoz
(pag. 145)

F1420073. La un bolnav care nu rspunde la tratamentul cu un antiinflamator nesteroidian se


controleaz dac:
A. dieta trebuie modificat
B. diagnosticul a fost corect
C. perioada de tratament a fost adecvat
D. bolnavul a urmat tratamentul
E. dozajul a fost corespunztor
(pag. 138)

F1420074. Precizai afirmaiile corecte referitoare la indometacin:


A. diminu efectele anticoagulantelor cumarinice
B. este mai ulcerigen dect aspirina
C. la bolnavii cu gut, interfer cu substanele uricozurice
D. este indicat n coxartroz
E. prezint un efect analgezic slab
(pag. 142)

F1420075. Precizai afirmaiile incorecte referitoare la diclofenac:


A. poate fi administrat gravidei, pe toat perioada sarcinii
B. se recomand la pacienii cu poliartrit reumatoid
C. se fixeaz puternic (> 90%) pe proteinele plasmatice
D. diminu sinteza prostaglandinelor prin inhibiia fosfolipazei A2
E. se administreaz intrarectal, per os i parenteral
(pag. 140-141)

F1420076. Printre aciunile farmacodinamice ale AINS se numr:


A. inhibiia travaliului prematur
B. nchiderea ductului arteriolar la nou-nscui
C. mioz
D. bronhoconstricie
E. stimularea travaliului prematur
(pag. 136)

582

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

583

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1420077. Printre efectele adverse ale AINS se numr:


A. hiperkaliemia
B. epigastralgii
C. erupii cutanate
D. hipokaliemia
E. fotosensibilizarea
(pag. 139)

F1520078. AINS derivai de acid propionic sunt:


A. indometacin
B. ibuprofen
C. ketoprofen
D. diclofenac
E. fenilbutazon
(pag. 144)

F1520079. Care dintre urmtoarele afeciuni reprezint contraindicaii pentru corticosteroizi?


A. colagenoze
B. diabet zaharat
C. tulburri psihice
D. osteoporoz
E. insuficien suprarenal acut i cronic
(pag. 223)

F1520080. Care dintre urmtorii compui sunt glucocorticoizi cu durat scurt de aciune?
A. dexametazona
B. hidrocortizon
C. cortizon
D. betametazona
E. prednison
(pag. 220)

F1520081. Care dintre urmtorii corticosteroizi au aciune terapeutic lung (peste 48 ore)?
A. dexametazon
B. cortizon
C. prednison
D. fluorocortolon
E. betametazon
(pag. 220)

F1520082. Care dintre urmtorii corticosteroizi prezint foarte slab efect de retenie a sodiului i apei?
A. cortizon
B. prednison
C. triamcinolon
D. dexametazon
E. betametazon
(pag. 229, 230)

F1520083. Fenilbutazona:
A. se absoarbe bine din tubul digestiv
B. se metabolizeaz n oxifenbutazon
C. scade excreia urinar a acidului uric

583

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

584

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. crete excreia urinar a acidului uric


E. nu produce retenie hidrosalin
(pag. 147)

F1520084. Glucocorticoizii urmtori se administreaz topic, cu excepia:


A. triamcinolon
B. prednisolon
C. hidrocortizon
D. cortizon
E. prednison
(pag. 226, 227, 229)

F1520085. Mecanismul aciunii antiinflamatoare pentru AINS cuprinde:


A. stimularea biosintezei prostaglandinelor
B. inhibiia ciclooxigenazei
C. diminuarea biosintezei prostaglandinelor
D. scderea migrrii polimorfonuclearelor n focarul inflamator
E. stimularea eliberrii enzimelor lizozomale din polimorfonucleare
(pag. 137)

F1520086. Tratamentul cu glucocorticoizi este indicat n:


A. stri infecioase i oc
B. diabet zaharat
C. astm bronic
D. boli reumatismale articulare inflamatorii
E. hipertensiune arterial
(pag. 223)

F1620087. Antiiflamatoarele nesteroidiene :


A. Inhib formarea de prostaglandine
B. Inhib fosfolipaza A2
C. Inhib sinteza de tromboxani
D. Sunt enzimoinductoare
E. Cresc formarea anionilor superoxid
(pag. 137)

F1620088. Clofezona:
A. Este un derivat de fenilbutazon
B. Este o combinaie de fenilbutazon i clorfenoxiacetamid
C. Are efect mai intens dect fenilbutazona
D. Are efect mai slab dect fenilbutazona
E. Efectele adverse sunt mai puternice dect ale fenilbutazonei
(pag. 150)

F1620089. Efectele adverse ale antiiflamatoarelor nesteroidiene sunt :


A. Efect ulcerigen
B. Hiperkaliemie
C. Hiperpirexie
D. Efect vasoconstrictor puternic
E. Hiperexcitabilitate nervoas
(pag. 139)

584

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

585

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1620090. Efectele adverse ale glucocorticoizilor sunt :


A. Hipercorticism
B. Creterea VSH
C. Reacii alergice
D. Agranulocitoz
E. ntrzierea creterii
(pag. 221)

F1620091. Efectele adverse ale indometacinei :


A. Efect ulcerigen mai puternic dect aspirina
B. Nu are efect ulcerigen
C. Produce cefalee la doze mari
D. Nu produce cefalee la doze mari
E. Are efect diuretic
(pag. 142)

F1620092. Fenilbutazona :
A. Nu se absoarbe bine din tubul digestiv
B. Se absoarbe bine din tubul digestiv
C. Se leag 98% de proteina plasmatic
D. Se leag n proporie de 25% de proteina plasmatic
E. Nu se metabolizeaz deloc n organism
(pag. 147)

F1620093. Ketoprofenul este un antiiflamator i antipiretic :


A. Mai activ dect indometacinul
B. Mai puin activ dect indometacinul
C. Nu are efect antiinflamator
D. Se utilizeaz n poliartrita reumatoid
E. Are efect antispastic
(pag. 145)

F1620094. La nivelul sngelui glucocorticoizii produc :


A. Diminuarea limfocitelor sangvine
B. Eozinopenie
C. Eozinofilie
D. Leucopenie
E. Leucocitoz polimorfonuclear
(pag. 218)

F1620095. Naproxenul se administreaz n doze de :


A. 50 mg/zi n tratamentul gutei
B. 300 mg/zi ca analgezic
C. 250 mg de 2 ori pe zi ca antiinflamator
D. 1 g /zi ca antiinflamator
E. 100 mg/zi n dismenoree
(pag. 146)

F2120096. Fenilbutazona poate creste efectul urmatoarelor substante asociate:


A. anticoagulante orale
B. antihipertensive
C. antidiabetice orale

585

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

586

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. fenitoina
E. diuretice saluretice
(pag. 149)

F2120097. Indometacinul este contraindicat in:


A. sarcina
B. alergii la salicilati
C. spondilita ankilopoetica
D. artrita gutoasa
E. colita ulceroasa
(pag. 143)

F2120098. Antireumaticele de baza, SAARD (slow acting antirheumatic drugs) au urmatoarele


caracteristici:
A. au efect antiinflamator
B. modifica evolutia procesului reumatic
C. efectul persista luni sau ani dupa oprirea terapiei
D. au actiune simptomatic-patogenica
E. efectul apare imediat dupa inceperea administrarii
(pag. 135)

F2120099. Sarurile de aur indicate in poliartrita reumatoida au urmatoarele proprietati:


A. se fixeaza pe proteinele plasmatice si in elementele figurate
B. se elimina exclusiv renal
C. au efect stimulator asupra sistemului reticuloendotelial
D. sunt foarte eficiente in stadiile avansate de boala
E. sunt contraindicate la cei cu lupus eritematos
(pag. 155-156)

F2120100. Piroxicamul:
A. este antiinflamator nesteroidian, derivat pirazolinic
B. se poate administra la pacienti cu ulcer duodenal activ
C. nu are efect analgezic
D. are efect uricozuric
E. este contraindicat la gravide
(pag. 151-152)

F2120101. Notati afirmatiile corecte:


A. piroxicam are efect antiagregant
B. fenilbutazona se poate folosi in guta, deoarece are efect uricozuric
C. ibuprofen este inactiv in spondilita ankilopoetica
D. ketoprofen este antipiretic mai activ decat indometacinul
E. diclofenac stimuleaza prostaglandinsintetaza
(pag. 140-152)

F2120102. Despre ibuprofen sunt corecte afirmatiile:


A. este un derivat de acid fenilacetic
B. la asocierea cu aspirina se produce un sinergism de potentare
C. are si efect antiagregant
D. se elimina renal si biliar
E. este contraindicat la cei cu bronhospasm la aspirina
(pag. 144)

586

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

587

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2120103. Piroxicamul are efect:


A. antiinflamator
B. antispastic
C. uricozuric
D. vasodilatator cerebral
E. inhibitor al secretiei de anion superoxid
(pag. 152)

F2120104. Pentru piroxicam, afirmatiile corecte sunt:


A. este antiinflamator nesteroidian
B. are efect uricozuric
C. este contraindicata administrarea in cazul unui ulcer digestiv in evolutie
D. se administreaza oral intr-o singura priza/zi
E. nu are efect analgezic
(pag. 151-152)

F2120105. Alegeti afirmatiile corecte pentru ibuprofen:


A. este indicat in spondilita ankilopoietica
B. are efect antiagregant plachetar
C. produce cel mai frecvent dintre AINS ulcer gastroduodenal
D. efectul antiinflamator este asemanator cu al acidului acetilsalicilic
E. nu este tolerat de bolnavi cu hipertensiune arteriala
(pag. 144)

F2120106. Alegeti afirmatiile corecte:


A. diclofenac inhiba prostaglandinsintetaza
B. indometacin are efecte analgezic si antipiretic intense
C. fenilbutazona are actiune uricozurica
D. piroxicam are efect antiagregant plachetar
E. benorilat este un prodrog, ester al acidului acetilsalicilic cu paracetamol
(pag. 140-152)

F2120107. Precizati care din urmatoarele grupe sunt antiinflamatoare:


A. glucocorticoizi
B. acizi carboxilici
C. acizi enolici
D. saruri de aur
E. antimalarice de sinteza
(pag. 140-152)

F2120108. Precizati medicamentele antiinflamatoare:


A. acid mefenamic
B. sulindac
C. naproxen
D. penicilamina
E. saruri de aur
(pag. 135-136)

F2120109. Precizati medicamentele antiinflamatoare:


A. acid acetilsalicilic
B. diclofenac
C. indometacin

587

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

588

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. hidroxiclorochina
E. saruri de aur
(pag. 135-136)

F2120110. Precizati medicamentele antiinflamatoare:


A. ibuprofen
B. fenilbutazona
C. piroxicam
D. clorochina
E. saruri de aur
(pag. 135-136)

F2120111. Notati antiinflamatoarele:


A. saruri de aur
B. lonazolac
C. clorochina
D. ketoprofen
E. penicilamina
(pag. 135-136)

F2120112. Diclofenac are urmatoarele actiuni farmacodinamice:


A. antiinflamator
B. analgezic
C. antipiretic
D. antiagregant plachetar
E. antispastic
(pag. 140)

F2120113. Este contraindicata administrarea indometacinului in:


A. artrita gutoasa
B. colita ulceroasa
C. spondilita ankilopoetica
D. alergii la salicilati
E. ductus arteriosus la copii prematuri
(pag. 143)

F2220114. Care dintre urmatorii compusi sunt AINS derivati de acid propionic:
A. Ibuprofen
B. Ketoprofen
C. Fenilbutazona
D. Indometacin
E. Naproxen
(pag. 136)

F2220115. Care sunt calitatile unui bun AINS:


A. Efectul analgezic sa fie rapid si sa posede efect antiinflamator.
B. Sa se poata conditiona sub forma injectabila
C. Eficacitatea sa fie mentinuta la administrare indelungata
D. Modul de administrare sa fie comod.
E. Sa prezinte o buna toleranta.
(pag. 137)

588

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

589

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2220116. Diclofenacul:
A. Este acidul dicloranilinfenilacetic.
B. Se absoarbe bine dupa administrare orala.
C. Este conditionat sub forma de comprimate enterosolubile, supozitoare, fiole.
D. Nu este indicat in poliartrita reumatoida.
E. Este indicat in reumatism extraarticular
(pag. 141)

F2220117. Ketoprofen:
A. Este o pulbere cristalina alba, solubila in apa.
B. Se biotransforma prin hidroxilare si conjugare.
C. Este indicat in poliartrita reumatoida.
D. Are efect antipiretic.
E. Nu este necesara modificarea dozei la varstnici si in caz de insuficienta renala.
(pag. 145)

F2220118. Antiinflamatoarele nesteroidiene pot avea proprietati:


A. analgezice-antipiretice
B. antiinflamatoare
C. antihipertensive
D. antiulceroase
E. antiagregante plachetare
(pag. 23-45)

F2220119. Antiinflamatoarele nesteroidiene pot produce:


A. epigastralgii
B. nevralgii
C. retentie hidrosalina
D. scaderea timpului de sangerare
E. bronhodilatatie
(pag. 133-161, 216-232)

F2220120. Precizati antiinflamatoarele nesteroidiene ce se conditioneaza in preparate pentru aplicare


cutanata:
A. aspirina
B. diclofenacul
C. acidul niflumic
D. fenilbutazona
E. indometacinul
(pag. 133-161, 216-232)

F2220121. Piroxicamul:
A. are proprietati analgezice
B. are proprietati antiinflamatoare
C. are durata scurta de actiune
D. poate da reactii adverse gastro-intestinale
E. nu se administreaza cutanat
(pag. 133-161, 216-232)

F2220122. Care din urmatoarele antiinflamatoare nesteroidiene sunt COX-2 selective:


A. diclofenacul
B. nimesulidul

589

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

590

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. rofecoxibul
D. ketoprofenul
E. meloxicamul
(pag. 133-161, 216-232)

F2220123. Glucocorticoizii:
A. produc hipoglicemie
B. favorizeaza catabolismul proteic
C. produc hipercolesterolemie
D. stimuleaza SNC
E. retin sodiu si apa in organism
(pag. 133-161, 216-232)

F2220124. Glucocorticoizii au proprietati:


A. antiinflamatoare
B. analgezice
C. antialergice
D. imunostimulatoare
E. diuretice
(pag. 133-161, 216-232)

F2220125. Glucocorticoizii se indica in:


A. boli inflamatorii
B. manifestari alergice
C. osteoporoza
D. stari de soc
E. boli de autoagresiune
(pag. 133-161, 216-232)

F2220126. Glucocorticoizii:
A. determina la oprirea brusca a unui tratament prelungit hipercorticism
B. grabesc vindecarea plagilor
C. produc hipercoagulabilitate
D. pot produce glaucom si cataracta
E. scad numarul de limfocite si inhiba formarea de anticorpi
(pag. 133-161, 216-232)

F2220127. Hidrocortizonul :
A. este un hormon natural
B. produce retentie hidrosalina
C. se administreaza numai pe cale sistemica
D. se indica in stari de soc
E. nu produce insuficienta functionala la oprirea brusca a unui tratament prelugit cu doze mari
(pag. 133-161, 216-232)

F2220128. Care dintre afirmatiile referitoare la antiinflamatoarele nesteroidiene sunt adevarate?


A. Produc efecte adverse gastro-intestinale.
B. Sunt recomandate bolnavilor astmatici.
C. Prelungesc timpul de sangerare.
D. Pot produce insuficienta renala.
E. Por produce tulburari sanguine.
(pag. 139, vol 2)

590

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

591

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2220129. Alegeti afirmatiile


corecte:
A. Acid dicloro-anilino-fenil-acetic.
B. Acid difluoro-fenil-acetic.
C. Antiinflamator,analgezic si antipiretic.
D. Este lipsit de efecte secundare.
E. Este un antiinflamator de fond.

Diclofenacul este:

(pag. 140, vol. 2)

F2220130. Indometacinul:
A. Prezinta un efect intens antiinflamator si antireumatismal.
B. Se foloseste frecvent ca analgezic.
C. Inhiba sinteza prostaglandinelor si diapedeza polimorfonuclearelor.
D. Este mai putin ulcerogen decat aspirina.
E. Este indicat in guta acuta.
(pag. 142,143, vol. 2)

F2220131. Indometacinul este:


A. Un derivat heterociclic acetic.
B. Antiinflamator cu efect intens.
C. Conditionat sub forma de capsule si supozitoare.
D. Aplicat local ca unguent gel, spray.
E. Un AINS cu efecte farmacotoxice reduse.
(pag. 142, vol. 2)

F2220132. Care dintre afirmatiile referitoare la ibuprofen sunt adevarate?


A. Este derivat de acid propionic.
B. Nu prezinta proprietati antiinflamatoare.
C. Este antiinflamator asemanator cu aspirina.
D. Este antiagregant plachetar.
E. Produce mai frecvent reactii adverse digestive.
(pag. 144, vol.2)

F2220133. Care dintre compusii de mai jos sunt derivati de acid propionic?
A. Acid mefenamic.
B. Naproxen.
C. Ketoprofen.
D. Ibuprofen.
E. Sulindac.
(pag. 144,146, vol. 2)

F2220134. Care dintre compusii de mai jos sunt derivati ai acidului antranilic?
A. Acid mefenamic.
B. Acid flufenamic.
C. Acid meclofenamic.
D. Acid acetil salicilic.
E. Azapropazona.
(pag. 146, vol. 2)

F2220135. Fenilbutazona:
A. Este un derivat de pirazolona.
B. Este derivat de imidazolina.

591

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

592

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Se metabolizeaza in oxifenbutazona.
D. Are actiune analgezica si antipiretica mai intensa decat a aminofenazonei.
E. Are actiune antiinflamatoare intensa.
(pag. 147, vol. 2)

F2220136. Care dintre afirmatiile referitoare la piroxicam sunt corecte?


A. Este un derivat de benzotiazin-carboxamida.
B. Inhiba biosinteza prostaglandinelor.
C. Inhiba migrarea leucocitelor spre focarul inflamator.
D. Nu este uricozuric.
E. Nu se absoarbe dupa administrare orala.
(pag. 151-152, vol. 2)

F2220137. Penicilamina:
A. Este un derivat tiolic.
B. Este un antibiotic betalactamic.
C. Are capacitatea de a chelata cuprul.
D. Este utilizata in poliartrita reumatoida.
E. Nu prezinta efecte adverse la nivel hematologic.
(pag. 156,157, vol. 2)

F2220138. Ibuprofen:
A. Este substanta activa din produsul Paduden.
B. Este o pulbere alba, insolubila in apa, solubila in hidroxizi alcalini.
C. Are actiune antiagregant plachetara.
D. Este activ in spondilita ankilopoetica
E. Este contraindicata in polipi nazali.
(pag. 144)

F2220139. Hidrocortizonul:
A. Are efect antiinflamator, fiind considerat compus de referinta pentru corticosteroizi.
B. Este incompatibil in solutii cu amobarbital, atropina.
C. Nu este activ in aplicatii locale.
D. Circula in sange legat 90% de proteinele plasmatice.
E. Nu se absoarbe dupa administrare i.m.
(pag. 226-227)

F2220140. Prednison:
A. Se foloseste frecvent ca atare si rar sub forma de acetat si palmitat.
B. Se absoarbe bine digestiv
C. Are efect antiinflamator, este de 5 ori mai activ comparativ cu hidrocortizonul
D. Creste efectul digoxinei.
E. La nivel hepatic se oxideaza la prednisolon activ.
(pag. 227)

F2220141. care dintre afirmatii sunt corecte?


A. Metilprednisolon are efect minim asupra metabolismului proteic.
B. Metilprednisolon are actiune antiinflamatoare de 5 ori mai intensa fata de hidrocortizon.
C. Triamcinolon are efect slab de retentie a sodiului si a apei.
D. Triamcinolon produce miopatie steroidica mai frecvent comparativ cu alti corticoizi.
E. Triamcinolon are efect antiinflamator de 5 ori mai slab comparativ cu hidrocortizonul.
(pag. 229)

592

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

593

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2320142. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru corticosteroizi?


A. sunt secretati fiziologic de corticosuprarenala;
B. sunt secretati fiziologic de medulosuprarenala;
C. secretia este maxima intre orele 6 - 8 am;
D. secretia este maxima inainte de ora 24;
E. nu sunt stocati in glanda.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320143. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind mecanismul actiunii antiinflamatoare a
corticosteroizilor?
A. corticosteroizii au actiune antiinflamatoare intensa;
B. induc formarea de lipocortina;
C. inhiba fosfolipaza A2;
D. favorizeaza formarea prostaglandinelor;
E. favorizeaza formarea leucotrienelor.
(pag. 216 - 232, vol. 2; 133 - 161, vol. 2.)

F2320144. Care din urmatoarele efecte adverse sunt specifice antiinflamatoarelor nesteroidiene?
A. ulcer gastro-duodenal;
B. criza de astm;
C. nefrita interstitiala,
D. bradicardie;
E. hipotensiune ortostatica.
(pag. 133 - 161, vol. 2.)

F2320145. Care din urmatoarele medicamente sunt antiinflamatoare nesteroidiene?


A. diclofenac;
B. indometacin;
C. prednison;
D. triamcinolon;
E. piroxicam.
(pag. 133 - 161, vol. 2)

F2320146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru piroxicam?


A. antiinflamator steroidian;
B. analgezic;
C. antipiretic;
D. antireumatic;
E. antigutos in criza.
(pag. 133 - 161, vol. 2)

F2320147. Care dintre urmatoarele actiuni sunt produse de antiinflamatoarele nesteroidiene?


A. actiunea antiinflamatoare;
B. actiunea analgezica;
C. actiunea antipiretica;
D. actiunea antireumatismala;
E. actiunea antiastmatica.
(pag. 133 - 161, vol. 2)

F2320148. Care dintre urmatoarele procese au loc in focarul inflamator?


A. arterioloconstrictie;
B. cresterea permeabilitatii capilare;

593

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

594

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. acidoza locala;
D. aparitia radicalilor liberi ai oxigenului;
E. migrarea leucocitelor.
(pag. 133 - 161, vol. 2)

F2320149. Mecanismul actiunii antiinflamatoare a glucocorticoizilor se explica prin:


A. inhibarea monoaminooxidazei;
B. inducerea formarii in celule (macrofage) a proteinei inhibitoare lipocortina;
C. inhibarea lipoxigenazei;
D. inducerea formarii proteinei inhibitoare a fosfolipazei A2;
E. inhibarea ciclooxigenazei.
(pag. 216 - 232, vol 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320150. In care din urmatoarele afectiuni sunt indicati glucocorticoizii?


A. insuficienta suprarenala;
B. diabet zaharat;
C. boli reumatismale articulare inflamatorii;
D. hipertensiunea arteriala;
E. soc anafilactic.
(pag. 216 - 232, vol 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320151. Care dintre urmatoarele indicatii sunt in legatura cu antiinflamatoarele nesteroidiene?


A. criza de migrena;
B. afectiuni articulare inflamatorii (ex.: poliartrita reumatoida);
C. ulcer gastro-duodenal;
D. afectiuni articulare degenerative (artroze);
E. afectiuni reumatismale extraarticulare (ex.: periartrita scapulo-humerala).
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320152. Indometacina diminua efectele urmatoarelor medicamente, atunci cind se asociaza cu


acestea:
A. anticoagulante cumarinice;
B. anticonvulsivante;
C. efectul antihipertensiv al beta-adrenoliticelor;
D. antiparkinsoniene;
E. efectul antihipertensiv al prazosinului.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320153. Mecanismul actiunii antiinflamatoarelor nesteroidiene se explica prin:


A. inhibarea fosfolipazei A2;
B. inhibarea ciclooxigenazei;
C. inhibarea lipoxigenazei;
D. scaderea migrarii polimorfonuclearelor si monocitelor in focarul inflamator;
E. inhibarea eliberarii enzimelor lizozomale din polimorfonucleare.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320154. Au durata de actiune lunga (peste 48 ore):


A. dexametazona;
B. fluocortolon;
C. metilprednisolon;
D. hidrocortizon;
E. betametazona.

594

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

595

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320155. Glucocorticoizii sunt contraindicati in:


A. diabet zaharat;
B. sarcina;
C. astm bronsic;
D. hipertensiune arteriala;
E. bolnavi cu tulburari periferice.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol. 2.)

F2320156. Este de preferat la bolnavii cu edeme, datorita efectului foarte slab de retentia a sodiului si
apei:
A. prednisolon;
B. dexametazon;
C. hidrocortizon;
D. betametazon;
E. prednison.
(pag. 216 - 232, vol. 1; 133 - 161, vol 2.)

F2520157. Fenilbutazona:
A. normalizeaza uricemia in criza de guta
B. se administreaza in sindrom Sjogreen
C. se leaga de proteinele plasmatice in proportie mare
D. nu se administreaza parenteral
E. accentueaza insuficienta cardiaca si HTA
(pag. 148, vol. 2)

F2520158. Piroxicamul prezinta urmatoarele caracteristici:


A. derivat de benzotiazin- carboxamida
B. absorbtia digestiva nu este influentata de alimente
C. are actiune uricozurica
D. doza medie este de 80 mg/zi intr-o priza
E. este indicat in guta acuta
(pag. 152, vol. 2)

F2520159. Corticosteroizii cresc efectul:


A. digitalicelor
B. anticoagulantelor
C. hipoglicemiantelor
D. antiaritmicelor tip chinidina
E. salicilatilor
(pag. 225, vol. 1)

F2520160. Prednisonul:
A. este hidrogenat in ficat, cu formare de prednisolon, forma activa farmacodinamic si biochimic
B. este conditionat sub forma de comprimate de 1 mg si 5 mg
C. este antiinflamator de 5 ori mai activ decat hidrocortizonul
D. provoaca retentie hidrosalina egala cu betametazona
E. se administreaza si periarticular
(pag. 227,228, vol. 1)

F2520161. Tetracosactid:
A. este o polipeptida sintetica

595

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

596

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

are efecte asemanatoare cu ACt


nu are actiune in absenta suprarenalei
se administreaza pe cale orala si parenterala
poate produce efecte anafilactice grave
(pag. 231, vol 1)

F2520162. Utilizarea AINS respecta urmatoarele principii:


A. bolnavii raspund individual la AINS
B. se asociaza doua AINS pentru a obtine un efect mai bun
C. se foloseste o singura substanta pana la doza maxima tolerata, iar daca nu se obtine un efect favorabil, se
schimba cu alta substanta
D. daca bolnavul a raspuns la un AINS, se verifica daca doza poate fi redusa
E. daca bolnavul nu raspunde la AINS se asociaza obligatoriu glucocorticoizi
(pag. 138, vol. 2)

F2520163. SAARD:
A. cuprind antiinflamatoare steroidiene si antiinflamatoare nesteroidiene
B. nu au efect antiinflamator
C. au actiune lenta
D. efectul lor apare dupa luni sau ani
E. se utilizeaza ca terapie de baza in poliartrita reumatoida
(pag. 135, vol. 2)

F2520164. Alegeti antiinflamatoarele:


A. prednison
B. clorochina
C. ketoprofen
D. penicilamina
E. saruri de aur
(pag. 135, vol. 2)

F2520165. Alegeti antiinflamatoarele utilizate in tratamentul poliartritei reumatoide:


A. saruri de aur
B. prednison
C. salazosulfapiridina
D. acid acetilsalicilic
E. mesalazina
(pag. 223, vol.1, 135, vol.2)

F2620166. Acioneaz ca antidepresive prin inhibarea selectiv a recaptrii serotoninei:


A. Maprotilina
B. Sertralina
C. Clomipramina
D. Moclobemida
E. Citalopram
(pag. 146)

F2620167. Sunt aciuni farmacodinamice care caracterizeaz timolepticele:


A. Scderea efectelui presor al catecolaminelor
B. Antagonizarea efectelor stimulatoare ale amfetaminei, cu excepia mianserinei
C. Aciunea antireserpinic
D. Efecte de tip colinergic la nivel central i periferic

596

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

597

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Potenarea efectului simpatomimeticelor


(pag. 146-147)

F2620168. Care dintre afirmaii este adevrat?


A. Antidepresivele triciclice poteneaz aciunea reserpinei
B. Antidepresivele triciclice antagonizeaz efectele reserpinei
C. Antidepresivele triciclice prezint, n msur variat, efecte de tip anticolinergic
D. Miaserina poteneaz efectele excitant-centrale ale amfetaminei
E. Barbituricele diminu efectul antidepresivelor
(pag. 147,148,150)

F2620169. Neurolepticele pot aciona prin:


A. Inhibarea recaptrii noradrenalinei n fanta sinaptic
B. Antagonizarea receptorilor serotoninergici 5-HT3
C. Antagonizarea predominant a receptorilor serotoninergici 5-HT2
D. Eliberarea de dopamin la nivelul nucleului accumbens
E. Blocarea receptorilor dopaminergici D1 i D2
(pag. 118)

F2620170. Sunt aciuni psiho-fiziologice de tip neuroleptic:


A. Aciunea antiamfetaminic
B. Sindromul neurologic extrapiramidal
C. Diskinezia tardiv
D. Efectul hipnoinductor
E. Creterea tonusului bazal al SNC
(pag. 119)

F2620171. Sunt aciuni neurologice, specifice neurolepticelor:


A. Aciunea antiamfetaminic
B. Akatizia
C. Diskinezia tardiv
D. Creterea peristaltismului gastro-intestinal
E. Sindromul neuroleptic malign
(pag. 120-122)

F2620172. Sunt efecte endocrine produse de neuroleptice:


A. Priapismul, stimularea libidoului la brbai
B. Ginecomastia
C. Inducia ovulaiei
D. Creterea secreiei de prolactin
E. Modificarea ciclului menstrual (amenoree-galactoree)
(pag. 123)

F2620173. Sunt neuroleptice piperazinilalchilice:


A. Clorpromazina
B. Flufenazina
C. Trifluoperazina
D. Proclorperazina
E. Tioridazina
(pag. 124)

F2620174. Neurolepticele butirofenonice se caracterizeaz prin:

597

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

598

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Efecte de tip vasoconstrictor (simpaticotonie)


Creterea debitului secretor gastric (aciune ulcerigen)
Efecte vegetative de tip simpatolitic
Tulburri extrapiramidale intense
Aciune neuroleptic incisiv
(pag. 126)

598

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

599

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 21
Antiacide, antiulceroase
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1221001. Bicarbonatul de sodiu:
A. este un antisecretor gastric
B. are durat scurt de aciune
C. are proprieti adsorbante
D. poate scadea tensiunea arterial
E. scade efectul medicamentelor bazice
(pag. 319-342)

F1221002. Care din urmtoarele substane sunt antisecretoare gastrice:


A. carbonatul de calciu
B. cimetidina
C. sucralfatul
D. metronidazolul
E. metoclopramidul
(pag. 319-342)

F1221003. Care grupe farmacologice se folosesc ca antisecretoare gastrice:


A. antihistaminicele H1
B. parasimpatomimeticele
C. inhibitoarele de H+K+ATP-az
D. antagonitii prostaglandinelor
E. antiacidele
(pag. 319-342)

F1221004. Cimetidina:
A. se administreaz exclusiv oral
B. acioneaz ca agonist pe receptorii H2
C. prezint efect rebound
D. nu are reacii adverse de tip antiandrogenic
E. nu se asociaz cu antiinflamatoarele nesteroidiene
(pag. 319-342)

F1221005. In grupul antihistaminicelor H2:


A. cimetidina are o potent antiulceroas superioara ranitidinei
B. ranitidina are afinitate crescuta pentru receptorii androgenici
C. famotidina nu este inhibitor enzimatic
D. roxatidina se administreaz dup fiecare mas
E. nizatidina are o biodisponibilitate inferioar celorlalte antihistaminice H2
(pag. 319-342)

F1221006. In tratamentul ulcerului nu se folosesc:


A. antiacide

599

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

600

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

antihistaminice H1
antispastice
analogi ai prostaglandinelor
antibiotice
(pag. 319-342)

F1221007. Protectoarele mucoasei gastrice


A. scad secreia de acid
B. scad secreia de pepsin
C. pot s scad secreia de mucus
D. pot s scad sinteza de PG
E. au proprieti de tip parasimpatolitic
(pag. 319-342)

F1321008. Bicarbonatul de sodiu are urmatoarele indicatii, cu exceptia:


A. hiperaciditate gastrica;
B. alcalinizarea urinii;
C. edeme;
D. inmuierea cerumenului auricular;
E. spalaturi oculare.
(pag. 319 - 342)

F1321009. Urmatoarele medicamente inhiba secretia gastrica, cu exceptia:


A. acetazolamida;
B. proglumid;
C. nizatidina;
D. tolazolina;
E. pirenzepina.
(pag. 319 - 342)

F1321010. Urmatoarele substante provoaca hipersecretie acida gastrica, cu exceptia:


A. gastrina;
B. prostaglandina E2;
C. histamina;
D. acetilcolina;
E. alimente.
(pag. 319 - 342)

F1321011. Urmatoarele substante se folosesc ca antiacide, cu exceptia:


A. oxid de magneziu;
B. hidroxid de aluminiu;
C. carbonat de sodiu;
D. carbonat de calciu;
E. fosfat de aluminiu.
(pag. 319 - 342)

F1321012. Urmatorii factori sunt implicati in aparitia ulcerului, cu exceptia:


A. fumatul;
B. factori genetici;
C. prostaglandinele;
D. Helicobacter pylori;
E. stress.

600

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

601

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 319 - 342)

F1421013. Are proprieti citoprotectoare gastrice:


A. nizatidina
B. carbenoxolona
C. omeprazol
D. propantelina
E. subcitratul de bismut coloidal
(pag. 340)

F1421014. Propantelina acioneaz la nivelul:


A. receptorilor histaminergici H2
B. anhidrazei carbonice
C. receptorilor pentru gastrin
D. receptorilor colinergici muscarinici
E. pompei de protoni
(pag. 336-337)

F1421015. Ranitidina:
A. impiedic eliberarea histaminei de ctre mastocite
B. blocheaz intens receptorii ganglionari M1 din plexurile intramurale gastro-intestinale
C. antagonizeaz competitiv histamina la nivelul receptorilor H2 localizai n celulele parietale gastrice
D. stimuleaz secreia de mucus gastric
E. are aciune antiseptic fa de Helicobacter pylori
(pag. 330)

F1521016. Antiacidele:
A. se administreaz la o or i la trei ore dup mese i nainte de culcare
B. se absorb i produc alcaloza
C. au efect laxativ
D. produc constipaie
E. cresc eliminarea renal a medicamentelor acide
(pag. 321,322,323)

F1521017. Antiulceroasele ce reduc factorii agresivi:


A. analogi ai PGE2
B. antiacide
C. protectoare ale mucoasei
D. antispastice
E. anestezice locale
(pag. 320)

F1521018. Antiulceroasele moderne, de elecie, sunt urmtoarele, cu excepia:


A. antihistaminice H2
B. sucralfat
C. subcitrat de bismut
D. carbonat de calciu
E. pirenzepin
(pag. 320)

F1521019. Cimetidina este contraindicat n:


A. ulcer duodenal

601

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

602

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

cancer gastric
ulcer gastric
sindrom Zollinger Ellison
n asociere cu antiinflamatoare corticosteroidiene
(pag. 331)

F1521020. Derivaii de aluminiu acioneaz prin mai multe mecanisme, cu excepia:


A. neutralizant
B. adsorbant
C. inhibitor al pepsinei
D. inhibitor al receptorilor H2
E. decongestionant al mucoasei gastrice
(pag. 327)

F1521021. Urmtoarele afirmaii despre interaciunile antiacidelor sunt adevrate, cu excepia:


A. scad absorbia pentru acid valproic
B. scad absorbia pentru digoxin
C. scad absorbia pentru tetracicline
D. cresc absorbia pentru teofilin
E. scad absorbia pentru fier
(pag. 324)

F1621022. Care afirmaire privind carbenoxolona este fals?


A. Este un compus semisintetic al acidului glicirizinic
B. Se leag intens de proteinele plasmatice
C. La administrare oral, este supus unui circuit entero-hepatic
D. Are aciune de tip mineral-corticoid
E. Diminu secreia de somatostatin
(pag. 340)

F1621023. Care dintre urmtoarele aciuni nu este specific acetazolamidei?


A. Aciune diuretic
B. Scderea presiunii intraoculare
C. Aciune antiepileptic
D. Aciune antiulceroas
E. Aciune antifibrinolitic
(pag. 338)

F1621024. Care dintre urmtoarele antiacide are efect sistemic?


A. Nitrat bazic de bismut
B. Oxid de aluminiu hidratat
C. Bicarbonatul de sodiu
D. Caolinul
E. Bentonita
(pag. 321)

F1621025. Care dintre urmtoarele medicamente este parasimpatolitic cu aciune antiulceroas:


A. Pancuroniu
B. Decametoniu
C. Suxametoniu
D. Oxifenoniu
E. Altracuroniu

602

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

603

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 335)

F1621026. Mecanismul de aciune a proglumidului este:


A. Blocarea receptorilor H2-histaminergici
B. Blocarea receptorilor N2-colinergici
C. Blocarea receptorilor gastrinici la nivelul celulelor parietale
D. Blocarea receptorilor M1-colinergici din plexurile enterice Auerbach i Meisner
E. Inhibarea reversibil a H,K-ATP-azei
(pag. 337)

F1621027. Spirulina este contraindicat sau folosit cu precauie n:


A. Obezitate, datorit efectului orexigen
B. Diabet
C. Gut
D. Rahitism, datorit efectului enzimo-inductor
E. Ulcer gastric i duodenal
(pag. 342)

F2121028. Indicatia de electie a alginatului de sodiu este:


A. ulcer gastric cu nisa ulceroasa
B. sindrom Zollinger-Ellison
C. profilactic, pentru profilaxia recaderilor ulceroase
D. ulcer duodenal
E. reflux gastroesofagian
(pag. 329)

F2121029. Notati afirmatia gresita pentru antiulcerosul sucralfat:


A. este un complex al esterilor octasulfurici ai zaharozei cu hidroxid de aluminiu
B. se absoarbe digestiv in procent semnificativ
C. este activ numai in mediul acid
D. este activ numai in ulcerul cu nisa
E. interactioneaza cu tetraciclinele, carora le impiedica absorbtia digestiva
(pag. 341)

F2121030. Pirenzepin are mecanism:


A. antiacid
B. antigastrinic
C. agonist PGE-2
D. antihistaminic H2
E. anticolinergic
(pag. 327)

F2121031. Ranitidina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie:


A. antihistaminic H2
B. indicatie de electie in ulcer duodenal
C. inductie enzimatica a SOMH
D. efect advers rebound
E. doza = 300 mg x 1/zi (seara)
(pag. 332)

F2121032. Notati singura afirmatie corecta, pentru omeprazol:


A. mecanism analog cu prostaglandina PGE2

603

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

604

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

nu provoaca efecte rebound acid


T 1/2 scurt si durata de actiune scurta
doza = 20 mg x 1/zi
contraindicatie in sindromul Zollinger - Ellison
(pag. 333-335)

F2121033. Notati medicamentul antiulceros analog sintetic al PGE2:


A. ondansetron
B. acetorfan
C. drotaverina
D. misoprostol
E. octreotid
(pag. 329-330, 338)

F2121034. Este antiulceros indicat exclusiv in ulcere evolutive cu nisa ulceroasa:


A. ranitidina
B. sucralfat
C. omeprazol
D. acetazolamida
E. pirenzepin
(pag. 341)

F2321035. Urmatoarele substante provoaca hipersecretie acida gastrica, cu exceptia:


A. gastrina;
B. prostaglandina E2;
C. histamina;
D. acetilcolina;
E. alimente.
(pag. 319 - 342)

F2321036. Bicarbonatul de sodiu are urmatoarele indicatii, cu exceptia:


A. hiperaciditate gastrica;
B. alcalinizarea urinii;
C. edeme;
D. inmuierea cerumenului auricular;
E. spalaturi oculare.
(pag. 319 - 342)

F2321037. Urmatoarele substante se folosesc ca antiacide, cu exceptia:


A. oxid de magneziu;
B. hidroxid de aluminiu;
C. carbonat de sodiu;
D. carbonat de calciu;
E. fosfat de aluminiu.
(pag. 319 - 342)

F2321038. Urmatoarele medicamente inhiba secretia gastrica, cu exceptia:


A. acetazolamida;
B. proglumid;
C. nizatidina;
D. tolazolina;
E. pirenzepina.

604

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

605

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 319 - 342)

F2321039. Urmatorii factori sunt implicati in aparitia ulcerului, cu exceptia:


A. fumatul;
B. factori genetici;
C. prostaglandinele;
D. Helicobacter pylori;
E. stress.
(pag. 319 - 342)

F2321040. Care din urmatoarele medicamente determina scaderea secretiei de acid clorhidric:
A. fosfat de aluminiu;
B. pantoprazol;
C. carbonat bazic de bismut;
D. carbenoxolna;
E. sucralfat.
(pag. 319 - 342)

F2521041. Sunt utilizate in boala ulceroasa actionand ca blocante ale receptorilor gastrinei:
A. gastrozepina
B. acetazolamida
C. proglumida
D. omeprazolul
E. pantoprazolul
(pag. 337)

F2521042. Care medicamente influenteaza secretia gastrica stimulata vagal?


A. antigastrinicele
B. parasimpatoliticele
C. antihistaminicele
D. inhibitorii pompei protonice
E. antiacidele
(pag. 336)

F2521043. Pot fi utilizate ca inhibitoare ale secretiei gastrice urmatoarele medicamente:


A. Carbenoxolona
B. Sucralfat
C. Derivatii de aluminiu
D. Nizatidina
E. Spirulina
(pag. 333)

F2521044. Alegeti medicamentul cu efecte de tip mineralcorticoid:


A. Ranitidina
B. Carbenoxolona
C. Subcitratul de bismut coloidal
D. Octreotidul
E. Famotidina
(pag. 340)

F2521045. Urmatoarele afirmatii referitoare la medicamentele antiacide sunt adevarate, cu exceptia:


A. Se administreaza la intervale de 1-2 ore fata de alte medicamente

605

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

606

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Scad absorbtia pentru teofilina, acid valproic


Alcalinizantele cresc eliminarea renala a medicamentelor acide
Alcoolul si tutunul scad efectul antiacidelor
Diminua absorbtia tetraciclinelor
(pag. 324)

F2521046. Care din urmatorii compusi sunt utilizati ca antiacide?


A. Pirenzepin
B. Omeprazol
C. Sucralfat
D. Acidul alginic
E. Ranitidina
(pag. 329)

F2621047. Medicaia sedativ:


A. Produce deprimarea selectiv a unor corticale (sunt deprimante selective SNC)
B. Acioneaz prin favorizarea transmisiei adrenergice din locus coeruleus
C. Diminu hiperexcitabilitatea senzitiv i psihomotorie
D. Produce reacii adverse de tip extrapiramidal i efecte de tip endocrin chiar la doze mici
E. Produce reacii vegetative marcate
(pag. 101)

F2621048. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor:


A. Nabumetona
B. Zolpidemul
C. Zopiclona
D. Sumatriptanul
E. Carumonamul
(pag. 103)

F2621049. Face parte din grupa ciclopirolonelor hipnoinductoare:


A. Rosiglitazona
B. Metaqualona
C. Fenfluramina
D. Pioglitazona
E. Zopiclona
(pag. 103)

F2621050. Face parte dintre hipnoticele de tip hipnocoercitiv cu structur chinazolonic:


A. Carbenoxolona
B. Amiodarona
C. Metaqualona
D. Trimetadiona
E. Pitofenona
(pag. 103)

F2621051. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice:


A. Carbamida
B. Bromizovalul
C. Hidroxiureea
D. Metilprilona
E. Metaqualona

606

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

607

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 103)

F2621052. Mecanismele instalrii sindromului de abstinen la barbiturice sunt.


A. Creterea activitii aminopeptidazei M
B. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici
C. Diminuarea transmisiei glicin-ergice
D. Blocarea activitii GABA-transaminazei
E. Diminuarea eliberrii de tahikinine
(pag. 106)

F2621053. Bromurile utilizate ca sedative pot produce urmtoarele efecte adverse:


A. Hipotensiune cu caracter ortostatic
B. Priapism
C. Impoten sexual la brbai
D. Aclorhidrie
E. Agranulocitoz
(pag. 109)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1221054. Antiacidele pot produce:
A. creterea pH gastric
B. efecte sistemice
C. acidoz
D. creterea secreiei acide prin efect rebound
E. constipaie
(pag. 319-342)

F1221055. Antiacidele:
A. actioneaza prin mecanism chimic sau fizic asupra secretiei gastrice
B. pot produce efect rebound acid
C. se indica in gastrite hiperacide, ulcer
D. se administreaza inainte de masa
E. nu pot modifica absorbtia digestiva sau eliminarea renala a altor medicamente
(pag. 319-342)

F1221056. Care din afirmatiile referitoare la antiacide sunt adevarate:


A. carbonatul de calciu este un adsorbant nesistemic
B. oxidul de magneziu este un neutralizant partial sistemic
C. sarurile de aluminiu au proprietati constipante
D. bicarbonatul de sodiu poate produce alcaloza
E. sarurile de bismut sunt adsorbante si protectoare ale mucoasei
(pag. 319-342)

F1221057. Care din afirmatiile referitoare la antihistaminicele H2 sunt adevarate:


A. cimetidina este un antisecretor gastric
B. cimetidina are proprietati antialergice
C. ranitidina are potenta superioara cimetidinei
D. efectele adverse antiandrogenice sunt mai accentuate la famotidina decat la cimetidina
E. cimetidina stimuleaza enzimele microzomale hepatice
(pag. 319-342)

607

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

608

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1221058. Inhibitorii pompei de protoni:


A. sunt reprezentati de pirenzepin, telenzepin
B. actioneaza inhiband Na+K+ATP-aza
C. se conditioneaza in forme enterosolubile
D. au durata scurta de actiune
E. sunt indicati in ulcer, sindrom Zollinger-Ellison
(pag. 319-342)

F1221059. Omeprazolul:
A. este transformat n sulfenamida, forma activa
B. este un antihistaminic H2
C. se conditioneaza in forme enterosolubile
D. este un inductor enzimatic
E. constituie un tratament de elecie n sindromul Zollinger Ellison
(pag. 319-342)

F1221060. Pirenzepinul:
A. blocheaza receptorii M1 din plexurile intramurale gastrice
B. se indica in ulcerul gastro-duodenal
C. blocheaza pompa de protoni
D. se poate administra in sindromul Zollinger-Ellison
E. prezinta numeroase reactii adverse grave, de tip atropinic
(pag. 319-342)

F1221061. Subcitratul de bismut coloidal:


A. formeaz un depozit aderent la nivelul leziunii ulceroase
B. favorizeaz proliferarea lui Campylobacter pylori
C. se indic n ulcer gastric
D. se asociaz cu antiacidele
E. intr n produsul Venter
(pag. 319-342)

F1321062. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru denol?


A. este citrat de bismut coloidal;
B. este un ester al zaharozei cu hidroxid de aluminiu;
C. este activ in ulcerul gastric;
D. inhiba bacteria Helicobacter pylori;
E. blocheaza receptorii muscarinici M1.
(pag. 319 - 342)

F1321063. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru subcitratul de bismut?
A. adera la suprafata nisei ulceroase;
B. inhiba bacteria Helicobacter pylori;
C. se asociaza cu amoxicilina si metronidazol;
D. se asociaza cu antiacide;
E. eficace in ulcerul gastric.
(pag. 319 - 342)

F1321064. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru omeprazol?


A. este un analog sintetic al prostaglandinei E1;
B. este un inhibitor al pompei de protoni;
C. este eficace in esofagita de reflux;

608

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

609

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. inhiba H, K-ATP-aza;
E. este un anticolinergic selectiv.
(pag. 319 - 342)

F1321065. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru antiacide?


A. reduc acidul clorhidric din stomac;
B. nu se asociaza intre ele;
C. actioneaza ca pansamente gastrice;
D. scad activitatea proteolitica a pepsinei;
E. nu se asociaza cu alimentele.
(pag. 319 - 342)

F1321066. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru carbonatul de calciu?
A. solubil in apa;
B. este neutralizant;
C. are efect antidiareic;
D. stimuleaza secretia de gastrina;
E. se asociaza cu tetraciclina.
(pag. 319 - 342)

F1321067. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru cimetidina?


A. eficace in ulcerul duodenal;
B. inhiba enzimele microzomale;
C. antigastrinic;
D. antiandrogenic;
E. inhibitor al anhidrazei carbonice.
(pag. 319 - 342)

F1321068. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru ranitidina?


A. antihistaminic H2;
B. mai potenta decat famotidina;
C. mai potenta decat cimetidina;
D. se administreaza 150 mg seara;
E. se administreaza 800 mg seara.
(pag. 319 - 342)

F1321069. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru cimetidina?


A. este un antihistaminic H2;
B. are efect antiandrogenic;
C. se utilizeaza in sindromul Zollinger-Ellison;
D. este un inhibitor al pompei de protoni;
E. creste aciditatea gastrica.
(pag. 319 - 342)

F1321070. Care dintre urmatoarele antiacide au actiune constipanta?


A. oxidul de magneziu;
B. carbonat de calciu;
C. bicarbonat de sodiu;
D. hidroxid de aluminiu;
E. carbonat de magneziu.
(pag. 319 - 342)

609

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

610

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1321071. Care dintre urmatoarele antiulceroase actioneaza prin blocarea receptorilor histaminergici
H2?
A. cimetidina;
B. pirenzepina;
C. famotidina;
D. ranitidina;
E. omeprazol.
(pag. 319 - 342)

F1421072. Aciunea farmacodinamic a hidroxidului de aluminiu se manifest prin efect:


A. astringent i decongestionant al mucoasei gastrice
B. neutralizant
C. antisecretor
D. adsorbant
E. protector al mucoasei gastrice
(pag. 327)

F1421073. Antiacidele de elecie sunt reprezentate de:


A. bicarbonatul de sodiu
B. oxidul de magneziu
C. carbonatul de calciu
D. hidroxidul de aluminiu
E. carbonatul de magneziu
(pag. 322)

F1421074. Antiacidele scad absorbia:


A. teofilinei
B. tetraciclinei
C. digoxinei
D. acidului valproic
E. carbamazepinei
(pag. 324)

F1421075. Antiacidele sunt indicate n:


A. esofagita de reflux
B. gastrit hiperacid
C. sindrom Zollinger-Ellison
D. abdomen acut
E. asociere cu corticoterapia pentru combaterea efectului ulcerigen al acesteia
(pag. 322)

F1421076. Care dintre urmtoarele substane medicamentoase determin diminuarea secreiei gastrice
acide:
A. carbenoxolona
B. pantoprazol
C. sucralfat
D. roxatidin
E. subcitratul de bismut coloidal
(pag. 333;335)

F1421077. Famotidina:
A. nu inhib sistemul oxidazic microzomial hepatic

610

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

611

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

administrat prelungit determin efecte endocrine de tip antiandrogenic


are o poten mult mai mare dect cimetidina
poate provoca leucopenie i trombopenie
se administreaz n priz unic/24 ore
(pag. 332-333)

F1421078. Precizai afirmaiile corecte referitoare la omeprazol:


A. este un analog al PG E2
B. crete secreia de mucus protector la nivelul mucoasei gastrice
C. scade secreia gastric acid prin inhibarea pompei protonice
D. stimuleaz secreia de gastrin
E. inhib secreia gastric stimulat prin histamin
(pag. 334)

F1421079. Precizai care sunt efectele adverse produse de cimetidin:


A. tulburri acustico-vestibulare
B. tulburri neuro-psihice
C. efect de "rebound cu perforaii ale ulcerului la ntreruperea brusc a medicaiei
D. efecte antiandrogenice
E. fotosensibilizare
(pag. 331)

F1421080. Sunt analogi ai prostaglandinelor E2 :


A. sucralfatul
B. enprostil
C. pantoprazol
D. misoprostol
E. carbenoxolona
(pag. 338-339)

F1521081. Carbonatul acid de sodiu este contraindicat n:


A. hiperaciditate gastric
B. stri de acidoz
C. insuficien renal
D. intoxicaia cu acizi organici (barbiturice)
E. edeme
(pag. 325)

F1521082. Care dintre urmtoarele afirmaii despre antiacide sunt adevrate?


A. carbonatul de calciu n doze mari antreneaz efect rebound acid
B. derivaii de aluminiu produc constipaie
C. nu sunt indicate n esofagita de reflux
D. nu se recomand asocierile de antiacide
E. carbonatul acid de sodiu n exces produce alcaloz i calculoz urinar
(pag. 324, 327)

F1521083. Care dintre urmtorii compui sunt inhibitori ai pompei de protoni?


A. ranitidina
B. atropina
C. omeprazol
D. pantoprazol
E. pirenzepina

611

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

612

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 333)

F1521084. Factorii agresivi ulcerogeni sunt:


A. mucusul
B. acidul clorhidric
C. bila
D. bicarbonatul
E. pepsina
(pag. 319)

F1521085. Indicaiile antiacidelor:


A. gastrita hiperacid
B. hemoragii i perforaii gastrice
C. abdomen acut
D. ulcer gastric i duodenal
E. esofagita de reflux
(pag. 322)

F1521086. Omeprazolul:
A. este degradat n mediul acid gastric
B. metaboliii se elimin majoritar renal
C. metaboliii se elimin majoritar biliar
D. durat scurt de aciune
E. biodisponibilitatea iniial este sub 50%
(pag. 334)

F1521087. Omeprazolul:
A. este inhibitor al pompei de protoni
B. are durat scurt de aciune
C. are durat lung de aciune
D. inhib citocromul P 450, producnd inhibiie enzimatic
E. este medicamentul de elecie n sindromul Zollinger-Ellison
(pag. 333, 334)

F1521088. Pirenzepin:
A. blocheaz receptorii M1 din plexurile intramurale gastrointestinale
B. influeneaz semnificativ motilitatea gastrointestinal
C. nu are aciune relaxant a sfincterului esofagian
D. are aciune antisecretorie gastric
E. are aciune relaxant asupra sfincterului esofagian
(pag. 337)

F1521089. Subcitratul de bismut coloidal:


A. se administreaz nainte de mese i la culcare
B. formeaz un strat protector la nivelul leziunii ulceroase
C. se administreaz dup mese i nainte de culcare
D. se asociaz cu antiacidele
E. prezint aciune antiseptic fa de Helicobacter Pylori
(pag. 342)

F1621090. Care afirmaie este adevarata?


A. Pirenzepina este un anticolinergic care blocheaz, la doze terapeutice, numai receptorii muscarinici M1

612

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

613

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

B. Anticolinesterazicele au efect antisecretor la nivel gastric, prin diminuarea secretiei stimulate de


vag/acetilcolina
C. Pirenzepina la doze mici traverseaza bariera hemato-encefalica, provoaca midriaza, tahicardie si
uscaciunea gurii
D. Carbenoxolona prezinta reactii adverse de tip mineral-corticoid
E. Subcitratul de bismut coloidal are efect protector la nivelul mucoasei gastrice
(pag. 337, 340, 342)

F1621091. Care dintre afirmatiile urmatoare carcaterizeaza cimetidina?


A. Diminua secretia gastrica acida prin blocarea receptorilor H2-histaminergici
B. Blocheaza sinteza de PGE2, favorizand regenerarea mucoasei gastrice
C. Creste efectul unor medicamente administrate concomitent, prin diminuarea metabolizarii lor, datorita
inhibitiei enzimatice
D. Provoaca frecvent reactii adverse de tip anticolinergic: tahicardie, midriaza, uscaciunea guri
E. Creste peristaltismul intestinal, avnd efect prokinetic
(pag. 330-331)

F1621092. Care dintre afirmaiile urmtoare privind omeprazolul sunt adevrate?


A. Durata aciunii este lung, dei timpul de njumtire este scurt
B. Inhib sistemul oxidazelor mixte microzomiale, potennd efectul unor medicamente luate concomitent
C. n tratament prelungit crete gastrinemia
D. Produce hipoplazia celulelor enterocromafine
E. Scade secreia de gastrin, cu consecine antiulceroase
(pag. 334)

F1621093. Care sunt efectele secundare ale compuilor cu aluminiu utilizai ca antiacide pe termen
lung:
A. Diaree
B. Constipaie
C. Hipofosfatemie
D. Osteomalacie
E. Aritmii cardiace
(pag. 327)

F1621094. Octreotidul:
A. Este un hormon seccretat de paratiroide
B. Provine din secreia celulelor D pancreatice
C. Este un hormon hipotalamic
D. Inhib secreia exocrin gastroenteropancreatic
E. Se utilizeaz n gastrinom i tumori carcinoide
(pag. 339-340)

F1621095. Scaderea secretiei gastrice acide se poate produce prin:


A. Stimularea receptorilor M1 de la nivelul plexului intramural gastric
B. Blocarea receptorilor H2-histaminergici
C. Inhibarea enzimei carboanhidraza
D. Stimularea pompei protonice (H+, K+-ATP-aza), enzima proprie celulelor parietale
E. Diminuarea secretiei de gastrin
(pag. 329-330)

F1621096. Sucralfatul:
A. Are aciune protectoare exclusiv la nivelul niei ulceroase
B. Nu are efecte sistemice

613

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

614

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Poate produce diaree, frecvena acesteia crescnd o dat cu mrirea dozei


D. Se asociaz frecvent cu antiacidele, pentru potenarea aciunii antiulceroase
E. Crete absorbia digestiv a fenitoinei
(pag. 341)

F1621097. Sunt analogi sintetici ai prostaglandinelor E2 utilizai ca protectoare gastrice:


A. Epoprostenol
B. Misoprostol
C. Enprostil
D. Zileuton
E. Pramipexol
(pag. 338)

F1621098. Sunt blocante ale receptorilor H2-histaminergici


A. Omeprazolul
B. Nizatidina
C. Octreotid
D. Famotidina
E. Tizanidina
(pag. 330)

F2121099. Derivatii de aluminiu, folositi ca antiacide, pot produce:


A. modificarea rezervei alcaline, cu alcaloza
B. constipatie
C. diaree
D. hipofosfatemie si osteomalacie
E. deficit de fier
(pag. 321, 326)

F2121100. Azotatul bazic de bismut, folosit ca antiacid, poate produce:


A. colorarea fecalelor in negru
B. constipatie
C. osteomalacie
D. methemoglobinemie
E. alcaloza
(pag. 328)

F2121101. Farmacotoxicologia cimetidinei cuprinde:


A. greata, voma
B. ginecomastie
C. fotosensibilizare
D. leucopenie, trombocitopenie
E. cresterea presiunii intraoculare, din cauza mecanismului parasimpatolitic
(pag. 331)

F2121102. Comparativ cu cimetidina, ranitidina prezinta urmatoarele avantaje:


A. nu produce efecte adverse endocrine antiandrogenice
B. potenta de circa 5 ori mai mare
C. este un inhibitor enzimatic mai slab
D. se poate administra o data la 2 zile
E. nu produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului
(pag. 332)

614

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

615

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2121103. Omeprazolul prezinta urmatorul profil farmacocinetic:


A. este degradat in mediul acid gastric
B. este inhibitor enzimatic
C. T1/2 este scurt, de 1 ora
D. epurarea se face prin biotransformare hepatica, in hidroxi-omeprazol
E. biodisponibilitatea scade pe parcursul tratamentului, din cauza reducerii aciditatii gastrice
(pag. 334)

F2121104. Farmacotoxicologia omeprazolului cuprinde:


A. efecte endocrine antiandrogenice (oligospermie, ginecomastie)
B. efect rebound hipergastrinemic
C. avort la gravide, prin actiunea ocitocica
D. favorizarea dezvoltarii bacteriilor intragastric
E. efecte de tip aldosteronic, cu retentie hidrosalina si edeme
(pag. 334-335)

F2121105. Pentru omeprazol sunt incorecte urmatoarele afirmatii:


A. este un analog al prostaglandinei PGE2
B. are timp de injumatatire scurt
C. are durata de actiune lunga
D. se administreaza 150 mg, seara la culcare
E. este indicat de electie in sindrom Zollinger-Ellison
(pag. 427)

F2121106. Fata de atropina, pirenzepina are urmatoarele avantaje:


A. selectivitate mai mare asupra secretiei gastrice
B. nu produce relaxarea sfincterului esofagian
C. biodisponibilitate per os mare, peste 95%
D. poate fi administrata in caz de glaucom sau adenom de prostata
E. potenta mult mai mare, cu avantajul administarii de doze mai mici
(pag. 337)

F2121107. Notati efectele adverse ale antiacidelor cu saruri de bismut administrate in doze mari si timp
indelungat:
A. constipatie
B. stomatite
C. tulburari hepatice si renale
D. bilant negativ al fosforului
E. bilant negativ al fierului
(pag. 328)

F2121108. Notati efectele adverse ale antiacidelor alcalinizante administrate in doze mari si timp
indelungat:
A. reactie alcalina gastrica
B. stimularea secundara a secretiei acide
C. alcaloza
D. dizolvarea calculilor urinari
E. osteomalacie
(pag. 324-325)

F2121109. Carbonatul de calciu are urmatorul profil farmacologic:


A. ionul Ca2+ se absoarbe maxim 20%

615

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

616

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

ca antiacid neutralizant, indicat in doze peste 2g/odata


ca antidiareic indicat in doze sub 1 g/odata
induce efect rebound acid, la doze mari
favorizeaza absorbtia tetraciclinei
(pag. 326)

F2121110. Pirenzepin are urmatorul profil farmacologic:


A. antagonist predominant pe receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali gastrointestinali
B. selectivitate mare antisecretoare gastrica
C. efecte secundare de tip atropinic, intense
D. indicatie de electie in ulcer de stres
E. indicat in glaucom
(pag. 68, 337)

F2121111. Notati efectele care apar la intreruperea brusca a unui tratament prelungit cu cimetidina:
A. recaderi cu agravarea bolii
B. efect rebound
C. ulcer perforat
D. tulburari neuropsihice reversibile
E. efecte antiandrogenice reversibile
(pag. 330-332)

F2121112. Precizati mecanismul de actiune antiulceros al pirenzepinei:


A. parasimpatolitic
B. blocarea electiva a receptorilor muscarinici M1 digestivi
C. inhibitor selectiv al secretiei gastrice
D. antigastrinic
E. antispastic intens
(pag. 337)

F2121113. Precizati antiulceroasele contraindicate in glaucom:


A. butilscopolamoniu
B. propantelina
C. pirenzepin
D. ranitidina
E. acetazolamida
(pag. 335-338)

F2121114. Capacitatea neutralizanta pe o ora, pentru 1 gram de substanta este in jur de 25 1 mEq
HCl, la urmatoarele antiacide:
A. oxid de magneziu
B. hidroxid de aluminiu
C. carbonat bazic de bismut
D. carbonat de calciu
E. carbonat acid de sodiu
(pag. 332)

F2121115. Notati afirmatiile corecte:


A. antiacidele se administreaza la intervale de 1- 2 ore, fata de alte medicamente
B. perfuzia cu carbonat acid de sodiu creste eliminarea renala a alcaloizilor, in intoxicatii
C. alcoolul sub 10% creste efectul antiacidelor
D. antiacidele diminua absorbtia pentru tetraciclina, digoxin, floruri

616

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

617

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. antiacidele cresc absorbtia pentru teofilina


(pag. 324)

F2121116. Famotidina are urmatoarele avantaje fata de cimetidina i ranitidina:


A. potenta mult mai mare
B. nu produce inductia SOMH
C. nu are efecte androgenice
D. nu provoaca discrazii sanguine
E. nu induce patologie hepatica
(pag. 332-333)

F2221117. Care din afirmatiile referitoare la antiacide sunt adevarate:


A. carbonatul de calciu este un adsorbant nesistemic
B. oxidul de magneziu este un neutralizant partial sistemic
C. sarurile de aluminiu au proprietati constipante
D. bicarbonatul de sodiu poate produce alcaloza
E. oxidul de magneziu poate produce alcaloza
(pag. 320-339)

F2221118. Antiacidele:
A. actioneaza prin mecanism chimic sau fizic asupra secretiei gastrice
B. pot produce efect rebound acid
C. se indica in gastrite hiperacide, ulcer
D. se administreaza inainte de masa
E. nu pot modifica absorbtia digestiva sau eliminarea renala a altor medicamente
(pag. 320-339)

F2221119. Care din afirmatiile referitoare la antihistaminicele H2 sunt adevarate:


A. cimetidina este un antisecretor gastric
B. cimetidina are proprietati antialergice
C. ranitidina are potenta superioara cimetidinei
D. efectele adverse antiandrogenice sunt mai accentuate la famotidina decat la cimetidina
E. cimetidina stimuleaza enzimele microzomale hepatice
(pag. 320-339)

F2221120. Inhibitorii pompei de protoni:


A. sunt reprezentati de pirenzepin, telenzepin
B. actioneaza inhiband Na+K+ATP-aza
C. se conditioneaza in forme enterosolubile
D. au durata scurta de actiune
E. sunt indicati in ulcer, sindrom Zollinger-Ellison
(pag. 320-339)

F2221121. Pirenzepinul:
A. blocheaza receptorii M1 din plexurile intramurale gastrice
B. se indica in ulcerul gastro-duodenal
C. blocheaza pompa de protoni
D. se poate administra in sindromul Zollinger-Ellison
E. prezinta numeroase reactii adverse grave de tip atropinic
(pag. 320-339)

F2221122. Antiacidele alcalinizante:

617

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

618

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

sunt insolubile in apa si solubile in acid clorhidric


pot produce efect rebound de stimulare a secretiei acide
pot produce alcaloza
pot favoriza litiaza renala
nu se absorb la nivelul tractului digestiv
(pag. 319-342)

F2221123. Care dintre urmatoarele clase de medicamente au actiune antiulceroasa?


A. Parasimpatomimetice.
B. Parasimpatolitice.
C. Antihistaminice H1.
D. Antihistaminice H2.
E. Inhibitoare ale pompei de protoni.
(pag. 329,330)

F2221124. Cimetidina:
A. Este un derivat de imidazol.
B. Este un antihistaminic H2.
C. Este un inhibitor al pompei de protoni.
D. Absorbtia ei este scazuta de antiacidele cu Mg si Al.
E. Se administreaza exclusiv parenteral.
(pag. 330,331)

F2221125. Indicatiile cimetidinei sunt:


A. Ulcer duodenal.
B. Ulcer gastric.
C. Sindrom Zollinger-Ellisson.
D. Ulcer varicos.
E. Asociere in tratamentul cu antiinflamatoare corticosteroidiene pentru prevenirea efectului ulcerigen.
(pag. 331)

F2221126. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antihistaminice H2?


A. Acetazolamida.
B. Roxatidina.
C. Omeprazol.
D. Nizatidina.
E. Ranitidina.
(pag. 330,333)

F2221127. Care dintre afirmatiile referitoare la Omeprazol sunt corecte?


A. Este un inhibitor al pompei de protoni.
B. Timpul de injumatatire este scurt dar durata de actiune este lunga(peste 24 de ore).
C. Durata de actiune este scurta (1-2 ore).
D. Este degradat in mediul acid gastric.
E. Se conditioneaza in capsule enterosolubile.
(pag. 334)

F2221128. Sucralfatul:
A. Este un silicat de aluminiu.
B. Este un complex al esterilor octasulfurici ai zaharozei cu hidroxid de aluminiu.
C. In mediul acid gastric formeaza un strat protector fata de factori agresivi.
D. Se absoarbe bine digestiv si da efecte sistemice.

618

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

619

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Este un antiacid alcalinizant.


(pag. 341)

F2221129. Acetazolamida:
A. Are structura sulfonamidica.
B. Este un inhibitor al anhidrazei carbonice.
C. Este un inhibitor al pompei de protoni.
D. Are actiune antiulceroasa.
E. Are actiune diuretica.
(pag. 338)

F2221130. Antiacidele se pot asocia cu urmatoarele clase de medicamente:


A. Antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene.
B. Anticolinergice.
C. Anestezice locale.
D. Anestezice generale.
E. Diuretice.
(pag. 322-323)

F2221131. Carbonatul de calciu:


A. Este insolubil in apa, solubil in acizi.
B. Are actiune antiacida neutralizanta intensa.
C. Creste tranzitul intestinal si are actiune laxativa.
D. Are actiune antidiareica.
E. La doze mari antreneaza efect rebound-acid.
(pag. 326)

F2221132. Antiacidele neutralizante:


A. Sunt reprezentate de saruri de bismut si bentonite.
B. Sunt reprezentate de bicarbonatul de sodiu.
C. Sunt reprezentate de carbonat de calciu, hidroxid si fosfat de aluminiu, oxid,hidroxid si trisilicat de
magneziu.
D. Sunt insolubile in apa ,solubile in acizi.
E. In doze mari se absorb si produc alcaloze.
(pag. 326,327)

F2221133. Carbonatul acid de sodiu:


A. in exces alcalinizeaza continutul gastric
B. se poate administra in stari de acidoza in absenta insuficientei renale
C. se poate administra in intoxicatii cu barbiturice
D. scade efectul medicamentelor bazice prin alcalinizarea urinii
E. se poate indica in edeme diverse
(pag. 319-342)

F2221134. Derivatii de magneziu:


A. sunt antiacide alcalinizante
B. au efect secundar laxativ
C. sunt antiacide neutralizante
D. scad biodisponibilitatea digoxinei si tetraciclinei
E. asocierea lor cu carbonatul de calciu este contraindicata
(pag. 319-342)

619

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

620

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2221135. Derivatii de aluminiu:


A. nu cresc pH-ul gastric peste 3-4
B. prezinta proprietati astringente si decongestionante ale mucoasei gastrice
C. au efect laxativ
D. pot produce hipofosfatemie si osteomalacie prin impiedicarea absorbtiei fosforului
E. se contraindica in sindromul diareic
(pag. 319-342)

F2221136. Care dintre urmatoarele substante se incadreaza in grupa antiacidelor alcalinizante?


A. Carbonatul acid de sodiu
B. Hidroxidul de aluminiu
C. Carbonatul de sodiu
D. Citratul de sodiu
E. Carbonatul bazic de bismut
(pag. 321)

F2221137. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. Oxidul de magneziu este un antiacid de electie.
B. Antiacidele nu se pot asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene pentru ca le reduc actiunea.
C. Carbonatul de calciu in exces produce efect rebound acid puternic
D. Antiacidele sunt indicate in esofagita de reflux
E. Antiacidele alcalinizante nu produc litiaza urinara
(pag. 322)

F2221138. Antiacidele se pot asocia cu urmatoarele substante pentru a le imbunatatii efectul:


A. Acid alginic
B. Carbonat de sodiu
C. Anticolinergice
D. Anestezice locale
E. Clorura de potasiu
(pag. 323)

F2221139. Mentionati care afirmatii sunt corecte?


A. Antiacidele imbunatatesc absorbtia digoxinului.
B. Antiacidele se asociaza cu sarurile de fier pentru a le creste eficienta printr-o absorbtie crescuta.
C. Alcalinizantele cresc eliminarea renala a medicamentelor acide.
D. Antiacidele cresc absorbtia teofilinei.
E. Antiacidele reduc absorbtia acidului valproic.
(pag. 324)

F2221140. Care dintre urmatorii compusi sunt antihistaminice H2 si au in structura lor nucleul tiazolic?
A. Omeprazol
B. Nizatidina
C. Famotidina
D. Cimetidina
E. Pirenzepina
(pag. 332)

F2221141. Care afirmatii sunt corecte?


A. Pantoprazolul este un derivat de benzimidazol.
B. Omeprazolul este conditiont in preparatul OMERAN in forma farmaceutica enterosolventa.
C. Durata de actiune a Omeranului este lunga pentru ca are un timp de injumatatire lung.

620

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

621

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. Pantoprazolul creste toxicitatea unor medicamente (fenitoina, warfarina) datorita inhibitiei puternice a
citocromului P450
E. Ranitidina este indicata in ulcer gastric si duodenel datorita inhibitiei pompei de protoni.
(pag. 335)

F2221142. Care dintre urmatoarele substante sunt analogi ai PGE2 si sunt indicate in ulcer gastric si
duodenal?
A. Misoprostol
B. Octreotid
C. Enprostil
D. Acetazolamida
E. Spirulina
(pag. 338)

F2221143. Mentionati afirmatiile incorecte:


A. Parasimpatoliticele intarzie golirea stomacului, fenomen benefic in ulcerul gastric.
B. Pirenzepina este un parasimpatolitic cu actiune antisecretorie gastrica cu o mare selectivitate.
C. Atropina este un alcaloid cu efect antimuscarinic selectiv.
D. Pirenzepina se poate administra in ulcer gastric si duodenal si la persoanele cu glaucom.
E. Gastrozepin contine ca substanta activa propantelina care actioneaza ca antihistaminic H1.
(pag. 336)

F2221144. Administrarea Omeprazolului poate conduce la urmatorele efecte secundare:


A. Fotosensibilizare
B. Favorizarea dezvoltarii bacteriilor intragastrice.
C. Esofagita de reflux
D. Glaucom
E. Fenomene digestive (greata, diaree sau constipatie)
(pag. 335)

F2221145. Care dintre urmatoarele substante sunt protectoare ale mucoasei sI stimulatoare ale
regenerarii ei?
A. Sucralfat
B. Subcitrat de bismut coloidal
C. Hidrolizat de colagen
D. Cimetidina
E. Acetazolamida
(pag. 341)

F2221146. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la antiacide sunt adevarate:


A. carbonatul acid de sodiu este un antiacid de electie
B. antiacidele se pot asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene pentru cresterea tolerabilitatii gastrice
C. antiacidele nu se pot asocia intre ele
D. se administreaza la o ora si la 3 ore dupa mese
E. sunt de electie in hemoragii si perforatii gastrice
(pag. 319-342)

F2321147. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru antiacide?


A. reduc acidul clorhidric din stomac;
B. nu se asociaza intre ele;
C. actioneaza ca pansamente gastrice;
D. scad activitatea proteolitica a pepsinei;
E. nu se asociaza cu alimentele.

621

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

622

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 319 - 342)

F2321148. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru carbonatul de calciu?
A. solubil in apa;
B. este neutralizant;
C. are efect antidiareic;
D. stimuleaza secretia de gastrina;
E. se asociaza cu tetraciclina.
(pag. 319 - 342)

F2321149. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru cimetidina?


A. eficace in ulcerul duodenal;
B. inhiba enzimele microzomale;
C. antigastrinic;
D. antiandrogenic;
E. inhibitor al anhidrazei carbonic.
(pag. 319 - 342)

F2321150. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru ranitidina?


A. antihistaminic H2;
B. mai potenta decat famotidina;
C. mai potenta decat cimetidina;
D. se administreaza 150 mg seara;
E. se administreaza 800 mg seara.
(pag. 319 - 342)

F2321151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru subcitratul de bismut?
A. adera la suprafata nisei ulceroase;
B. inhiba secretia Helicobacter pylori;
C. se asociaza cu amoxicilina si metronidazol;
D. se asociaza cu antiacide;
E. eficace in ulcerul gastric.
(pag. 319 - 342)

F2321152. Care dintre urmatoarele antiacide au actiune constipanta?


A. oxidul de magneziu;
B. carbonat de calciu;
C. bicarbonat de sodiu;
D. hidroxid de aluminiu;
E. carbonat de magneziu.
(pag. 319 - 342)

F2321153. Care dintre urmatoarele antiulceroase actioneaza prin blocarea receptorilor histaminergici
H2?
A. cimetidina;
B. pirenzepina;
C. famotidina;
D. ranitidina;
E. omeprazol.
(pag. 319 - 342)

F2321154. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru cimetidina?

622

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

623

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

este un antihistaminic H2;


are efect antiandrogenic;
se utilizeaza in sindromul Zollinger-Ellison;
este un inhibitor al pompei de protoni;
creste aciditatea gastrica.
(pag. 319 - 342)

F2321155. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru de-nol?


A. este citrat de bismut coloidal;
B. este un ester al zaharozei cu hidroxid de aluminiu;
C. este activ in ulcerul gastric;
D. inhiba bacteria Helicobacter pylori;
E. blocheaza receptorii muscarinici M1.
(pag. 319 - 342)

F2321156. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru omeprazol?


A. este un analog sintetic al prostaglandinei E1;
B. este un inhibitor al pompei de protoni;
C. este eficace in esofagita de reflux;
D. inhiba H, K-ATP-aza;
E. este un anticolinergic selectiv.
(pag. 319 - 342)

F2321157. Care dintre urmatoarele medicamente reprezinta antiacide de electie:


A. oxid de magneziu;
B. citrat de sodiu;
C. hidroxid de aluminiu;
D. carbonat acid de sodiu;
E. carbonat de calciu;
(pag. 319 - 342)

F2321158. Care dintre urmatoarele antiacide nu se absorb si nu produc alcaloza:


A. hidroxid de aluminiu;
B. carbonat bazic de bismut;
C. acid alginic;
D. fosfat disodic;
E. carbonat acid de sodiu.
(pag. 319 - 342)

F2321159. Sunt inhibitoare ale secretiei gastrice ce actioneaza prin blocarea receptorilor histaminergici
H2:
A. nizatidina;
B. pantoprazol;
C. roxatidina;
D. pirenzepin;
E. proglumid.
(pag. 319 - 342)

F2321160. Care din urmatoarele medicamente antiulceroase actioneaza ca protectoare ale mucoasei si
stimulatoare ale regenerarii:
A. carbenoxolona;
B. proglumid;

623

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

624

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. sucralfat;
D. misoprostol;
E. subcitrat de bismut coloidal.
(pag. 319 - 342)

F2521161. Efectul antiulceros al sucralfatului se datoreaza:


A. Actiunii protectoare exclusiv la nivelul nisei ulceroase
B. Inhibarii formarii de prostaglandine
C. Actiunii antipeptice
D. Stimularii biosintezei de prostaglandine citoprotectoare
E. Actiunii anestezice locale
(pag. 341)

F2521162. Care antiulceroase sunt analogi ai prostaglandinelor?


A. Octreotidul
B. Misoprostolul
C. Enprostilul
D. Carbenoxolona
E. Proglumidul
(pag. 338-339)

F2521163. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la octreotid este adevarata?


A. se administreaza in doza initiala de 50 mg X 2 ori/zi
B. produce inflamatie si durere la locul injectiei
C. este antagonist al somatostatinei
D. este indicat in agromegalie
E. este indicat in tumori endocrine gastroenteropancreatice
(pag. 340)

F2521164. Activitatea celulelor parietale, secretoare de acid clorhidric, este controlata stimulator de:
A. histamina
B. gastrina
C. somatostatina
D. prostaglandine
E. vag/acetilcolina
(pag. 320-342)

F2521165. Alegeti compusii cu actiune antihistaminica H2:


A. Ranitidina
B. Pantoprazolul
C. Famotidina
D. Pirenzepina
E. Nizatidina
(pag. 332)

F2521166. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la cimetidina:


A. este inductor enzimatic
B. prezinta efect androgenic
C. difuzeaza prin bariera hemato-encefalica
D. se elimina renal
E. efectele antiandrogenice sunt ireversibile
(pag. 331)

624

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

625

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2521167. Omeprazolul:
A. este foarte util in ulcerul gastric, blocheaza receptorii H2
B. este util in cancerul gastric inoperabil, ameliorandu-I evolutia
C. blocheaza H+/K+ - ATP-aza, efectul fiind mai intens decat pentru antihistaminicele H2-blocante
D. constituie medicatia de electie in tumorile secretante de gastrina
E. in tratamentul prelungit (peste 2 luni) datorita inhibarii puternice a secretiei acide, poate provoca tumori
carcinoide
(pag. 334)

F2521168. Secretia acida gastrica este diminuata prin urmatoarele mecanisme farmacodinamice:
A. stimularea controlului vagal
B. inhibarea pompei protonice
C. blocarea receptorilor histaminergici H2
D. stimularea anhidrazei carbonice
E. blocarea receptorilor gastrinei
(pag. 329-338)

F2521169. Antiulceroasele contraindicate in glaucom sunt:


A. acetazolamida
B. propantelina
C. pirenzepina
D. ranitidina
E. butilscopolamina
(pag. 336-337)

F2621170. Hipnoticele:
A. Favorizeaz eliberarea de noradrenalin la nivelul sistemului reticulat ascendent activator
B. Sunt deprimante neselective ale SNC
C. Au efect antipshihotic marcat
D. Produc pierderea cunotinei
E. Produc scderea funciilor fiziologice centrale i periferice la nivel bazal
(pag. 101)

F2621171. Hipnocoercitivele:
A. Produc somn i la indivizii normali care nu sufer de insomnie
B. Deprim respiraia, efectul fiind doz-dependent
C. Cresc perioadele de somn paradoxal
D. Au efecte toxice la supradozare, pot fi utilizate n scop suicidar
E. Sunt inhibitoare enzimatice
(pag. 102)

F2621172. Sunt medicamente hipnocoercitive:


A. Cloralhidratul
B. Metaqualona
C. Glutetimida
D. Secobarbitalul
E. Zopiclona
(pag. 102-103)

F2621173. Sunt medicamente de tip hipnoinductor:


A. Ciclobarbitalul
B. Flunitrazepamul

625

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

626

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Metaqualona
D. Zolpidemul
E. Zopiclona
(pag. 103)

F2621174. Mecanismul de aciune a benzodiazepinelor const n:


A. Acionarea unor situsuri specifice la nivelul complexului receptor GABA-A postsinaptic
B. Blocarea receptorilor pentru glicin la nivel spinal
C. Inhibarea eliberrii glutamatului, neurotransmitor cu rol excitator
D. Favorizarea transmisiei serotoninergice cu originea n nucleii rafeului
E. Creterea frecvenei sau a duratei deschiderii canalelor de clorur
(pag. 103)

F2621175. Simptomatologia sindromului de abstinen la barbiturice const n:


A. Bradicardie sinusal
B. Narcolepsie
C. Hipotermie, deprimare respiratorie
D. Convulsii de tip epileptiform
E. Excitaie SNC
(pag. 106)

F2621176. Urmtoarele configuraii structurale cresc aciunea hipnotic a barbituricelor:


A. Clivajul inelulului pirimidinic
B. Substituia cu halogeni
C. Substitueni ramificai la C5
D. Prezena dublei sau triplei legturi la substituenii alchilici
E. Substitueni simetrici la C5
(pag. 104)

F2621177. Favorizeaz eliminarea renal a barbituricelor:


A. Desmopresina
B. NaHCO3 n perfuzie i.v.
C. Clorura de amoniu n perfuzie i.v.
D. Manitolul n perfuzie 5%
E. Dopamina la doze mari, datorit efectelor de tip alfa adrenomimetic
(pag. 107)

626

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

627

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 22
Antihipertensive
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1222001. Alegei afirmaiile corecte cu privire la alfa adrenolitice:
A. Pot fi administrate fr riscuri la hipotensivi
B. Nu se absorb pe cale digestiv
C. Nu necesit o ajustare a dozelor
D. Au dezavantajul c nu se administreaz la diabetici, astmatici.
E. Poate apare colaps la prima administrare
(pag. 254-277)

F1222002. Alegei afirmaiile corecte cu privire la beta-adrenolitice neselective


A. Se indic n HTA nsoit de tahiaritmii, cardiopatie ischemic sau hipertiroidism
B. Se indic n HTA la diabetici
C. Se indic n HTA mai ales la astmatici
D. Se indic n HTA nsoit de tulburri circulatorii periferice.
E. Tratamentul se poate ntrerupe brusc fr riscuri.
(pag. 254-277)

F1222003. Alegei afirmaiile corecte despre blocantele canalelor de calciu


A. Au structuri de dipeptid
B. Se utilizeaz n terapia HTA, aritmiilor i ischemiei cardiace
C. Nu prezint specificitate de organ sau esut
D. Afinitatea i intensitatea efectelor nu este influenat de structura chimic
E. Nu influeneaz circulaia cerebral
(pag. 254-277)

F1222004. Alegei afirmaiile corecte referitoare la IECA:


A. Inhib transformarea angiotensinogenului n angiotensin
B. Cresc secreia de aldosteron
C. Scad cantitatea de bradikinin
D. Reduc secreia de renin la nivel renal
E. mpiedic transformarea angiotensinei I n angiotensin II
(pag. 254-277)

F1222005. Alegei antihipertensivele centrale:


A. Prazosin
B. Clonidina
C. Propranolol
D. Verapamil
E. Nisoldipina
(pag. 254-277)

F1222006. Alegei antihipertensivele din clasa IECA:


A. Losartan

627

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

628

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Diltiazem
Enalapril
Ketanserin
Amlodipina
(pag. 254-277)

F1222007. Alegei dintre antihipertensivele de mai jos pe cele vasodilatatoare musculotrope


A. Diltiazem
B. Dihidralazina
C. Felodipina
D. Enalapril
E. Furosemid
(pag. 254-277)

F1222008. Care dintre urmtoarele reacii adverse apar frecvent la terapia cu IECA
A. Hipokaliemie
B. Hiperglicemie
C. Tuse uscat
D. Hipertensiune la prima doz
E. Arterioconstricie
(pag. 254-277)

F1322009. Medicamentele antihipertensive au urmatoarele mecanisme de actiune, cu exceptia:


A. inhiba sistemul nervos simpatic;
B. stimuleaza formarea aldosteronului;
C. inhiba enzima de conversie a angiotensinei;
D. blocheaza canalele de caciu;
E. antagonizeaza receptorii angiotensinei.
(pag. 254-277)

F1322010. Urmatoarele medicamente au actiune antihipertensiva, cu exceptia:


A. prazosin;
B. nifedipina;
C. lisinopril
D. etilefrina
E. losartan
(pag. 254-277)

F1322011. Urmatoarele medicamente sunt blocante ale canalelor de calciu, cu exceptia:


A. felodipina;
B. verapamil;
C. diltiazem;
D. ticlopidina;
E. amlodipina.
(pag. 254-277)

F1422012. Guanetidina face parte din grupul antihipertensivelor:


A. alfa-adrenolitice
B. neurosimpatolitice
C. simpatolitice
D. care interfer cu sistemul renin-angiotensin
E. beta 1-adrenolitice

628

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

629

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 262)

F1422013. Precizai mecanismul de aciune antihipertensiv al hidralazinei:


A. blocarea transformrii angiotensinei I n angiotensin II
B. blocarea alfa i beta receptorilor
C. blocarea receptorilor beta
D. aciune alfa agonist central
E. vasodilataie arteriolar direct
(pag. 264)

F1522014. n HTA uoar se recomand urmtoarele, cu excepia:


A. regim hiposodat
B. scdere ponderal
C. asociere diuretic - blocant calcic
D. combaterea hipercolesterolemiei
E. monoterapie cu diuretic sau beta-adrenolitic
(pag. 257)

F1522015. La hipertensivi cu astm bronic nu se administreaz:


A. diuretice
B. beta-adrenolitice
C. calciu-blocante
D. antagoniti ai receptorilor AT-1 ai angiotensinei II
E. vasodilatatoare musculotrope
(pag. 259)

F1522016. La hipertensivii cu gut sunt contraindicate:


A. inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei
B. antagonitii receptorilor AT-1 ai angiotensinei II
C. beta-adrenolitice
D. vasodilatatoare musculotrope
E. diuretice tiazide
(pag. 259)

F1522017. Nitroprusiatul de sodiu:


A. scade pre- i postsarcina
B. se asociaz cu diuretice tiazide
C. produce vasoconstricie arteriolar
D. scade secreia de renin
E. are durat lung de aciune
(pag. 266)

F1522018. Urmtoarele clase de medicamente sunt antihipertensive, cu excepia:


A. simpatolitice
B. diuretice
C. blocante ale canalelor de calciu
D. simpatomimetice
E. inhibitori de enzim de conversie a angiotensinei
(pag. 256)

F1522019. Efectul rebound apare la ntreruperea brusc a tratamentului cu:


A. diuretice tiazide

629

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

630

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

clonidin
calciu-blocante
inhibitoare ale enzimei de conversie a angiotensinei
furosemid
(pag. 260)

F1622020. Dintre inhibitorii enzimei de conversie, este activ ca atare, nefiind un pro-drug, activat
metabolic n organism:
A. Perindopriul
B. Lizinopril
C. Enalapril
D. Trandolapril
E. Cilazapril
(pag. 271)

F1622021. Se utilizeaz n hipertensiunea arterial cu hiperaldosteronism:


A. Spironolactona
B. Hidroclorotiazida
C. Furosemidul
D. Clortalidona
E. Dihidralazina
(pag. 277)

F1622022. Se utilizeaz n scop diagnostic al hipertensiunii datorate excesului de angiotensin II:


A. Diureticele antialdosteronice de tip spironolacton
B. Inhibitorii seccreiei de renin (-adrenolitice)
C. Inhibitorii enzimei de conversie de tip captopril
D. Analogi ai angiotensinei II de tip saralazin
E. Antagoniti funcionali ai aldosteronului de tip triamteren
(pag. 277)

F1622023. Sunt antihipertensive care acioneaz prin blocarea receptorilor nicotinici interganglionari:
A. Guanetidina
B. Clonidina
C. Trimetafanul
D. Guanabenzul
E. Minoxidilul
(pag. 264)

F1622024. Sunt antihipertensive de tip neurosimpatolitic cu mecanism central:


A. Ketanserina
B. Alfa-metildopa
C. Fenoxibenzamina
D. Fenfluramina
E. Doxazosinul
(pag. 261)

F1622025. Sunt contraindicate la bolnavii hipertensivi care sufer de astm bronic:


A. Diuretice tiazidice
B. Blocantele canalelor de calciu
C. Alfa-1-adrenoliticele
D. Neurosimpatoliticele

630

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

631

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. -adrenoliticele
(pag. 259)

F2122026. Notati antihipertensivele care nu se pot utiliza la un pacient diabetic:


A. captopril
B. prazosin
C. hidroclorotiazida
D. dihidralazina
E. nifedipina
(pag. 302)

F2122027. La un diabetic, cu hipertensiune arteriala, se evita antihipertensivul:


A. captopril
B. dihidralazina
C. nifedipina
D. prazosin
E. hidroclorotiazida
(pag. 302)

F2122028. La un astmatic, cu hipertensiune arteriala, se evita antihipertensivul:


A. nifedipina
B. enalapril
C. doxazosin
D. oxprenolol
E. dihidralazina
(pag. 39, 259)

F2122029. Propranolol este antihipertensiv de electie, in urmatoarele cazuri, exceptand:


A. cardiopatie ischemica
B. tahiaritmii
C. astm bronsic
D. renina plasmatica crescuta
E. asociere cu dihidralazina
(pag. 39, 262)

F2122030. Fiecare din urmatoarele medicamente antihipertensive poate produce bradicardie, cu


exceptia:
A. clonidina
B. propranolol
C. reserpina
D. dihidralazina
E. alfa-metildopa
(pag. 38, 42, 43, 48, 265)

F2122031. Zona maniabila a dozelor zilnice terapeutice la clonidina este (in mg):
A. 0,005 - 0,050
B. 0,050 - 0,400
C. 0,200 - 0,800
D. 0,500 - 1,500
E. 0,500 - 30
(pag. 48, 262)

631

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

632

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2222032. Care dintre urmatoarele substante prezinta efect beta adrenolitic selectiv?
A. Clonidina
B. Pindolol
C. Atenolol
D. Terazosin
E. Rilmenidina
(pag. 261-263)

F2322033. Medicamentele antihipertensive au urmatoarele mecanisme de actiune, cu exceptia:


A. inhiba sistemul nervos simpatic;
B. stimuleaza formarea aldosteronului;
C. inhiba enzima de conversie a angiotensinei;
D. blocheaza canalele de caciu;
E. antagonizeaza receptorii angiotensinei.
(pag. 254-277)

F2322034. Urmatoarele medicamente sunt blocante ale canalelor de calciu, cu exceptia:


A. felodipina;
B. verapamil;
C. diltiazem;
D. ticlopidina;
E. amlodipina.
(pag. 254-277)

F2322035. Hipertensivii cu astm bronsic au contraindicatie la:


A. propranolol;
B. prazosin;
C. nifedipina;
D. labetalol;
E. pindolol.
(pag. 254-277)

F2322036. Urmatoarele medicamente au actiune antihipertensiva, cu exceptia:


A. prazosin;
B. nifedipina;
C. lisinopril;
D. etilefrina;
E. losartan;
(pag. 254-277)

F2522037. Alegeti afirmatia corecta:


A. aldosteronul inhiba reabsorbtia de sodiu si apa
B. renina catalizeaza transformarea angiotensinogenului in angiotensina II
C. stimularea receptorilor 1 juxtaglomerulari conduce la eliberarea reninei
D. angiotensina I este cel mai puternic vasoconstrictor endogen
E. sistemul renina- angiotensina- aldosteron este un mecanism nervos de reglare a tensiunii arteriale
(pag. 255)

F2522038. Urmatoarele antihipertensive sunt beta-1- blocante, cu exceptia:


A. metoprolol
B. atenolol
C. doxazosin

632

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

633

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. esmolol
E. sotalol
(pag. 34-35)

F2522039. Antihipertensive agonisti alfa2- presinaptici cu efect simpatolitic predominant central sunt:
A. clonidina
B. metildopa
C. moxonidina
D. rezerpina
E. guanetidina
(pag. 46)

F2522040. Antihipertensive cu actiune vasodilatatoare muculotropa sunt urmatoarele, cu exceptia:


A. hidralazina
B. nitroprusiat de sodiu
C. minoxidil
D. lizinopril
E. diazoxid
(pag. 266)

F2522041. Este utilizat in scop diagnostic al HTA datorata excesului de angiotensina II:
A. fentolamina
B. tolazolina
C. saralazina
D. guanetidina
E. rezerpina
(pag. 277)

F2522042. Medicamente din grupa blocantelor canalelor de calciu sunt urmatoarele, cu exceptia:
A. verapamil
B. enalapril
C. nifedipina
D. amlodipina
E. diltiazem
(pag. 269)

F2622043. Sunt derivai benzodiazepinici cu timp de njumtire foarte lung (peste 50 h):
A. Clobazamul
B. Oxazepamul
C. Midazolamul
D. Clonazepamul
E. Flunitrazepamul
(pag. 113)

F2622044. Sunt derivai benzodiazepinici cu timp de njumtire scurt:


A. Oxazepamul
B. Clorazepatul dipotasic
C. Desmetildiazepamul (nordazepam)
D. Nitrazepamul
E. Clobazamul
(pag. 113)

633

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

634

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2622045. Este anatgonist competitiv la nivelul situsului benzodiazepinic


A. Pentetrazolul
B. Pimeclonul
C. Stricnina
D. Nicetamida
E. Flumazenilul
(pag. 115)

F2622046. Sunt benzodiazepine hipnoinductoare:


A. Bromazepamul
B. Clorazepatul dipotasic
C. Flunitrazepamul
D. Medazepamul
E. Clonazepamul
(pag. 113, 115)

F2622047. Care dintre urmtoarele medicamente se preteaz pentru inducia anesteziei generale?
A. Zolpidemul
B. Zopiclona
C. Diazepamul
D. Medazepamul
E. Oxazepamul
(pag. 115)

F2622048. Se utilizeaz ca miorelaxant n strile spastice ale musculaturii striate:


A. Scopolamoniu bromur
B. Drotaverina
C. Diazepamul
D. Propantelina
E. Papaverina
(pag. 115)

F2622049. Pot produce supradozare relativ a benzodiazepinelor prin inhibarea metabolizrii lor
hepatice:
A. Ampicilina sodic
B. Griseofulvina
C. Disulfiramul
D. Meprobamatul
E. Rifampicina
(pag. 116)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1222050. Alegeti antihipertensivele din clasa IECA:
A. Nifedipin
B. Enalapril
C. Propranolol.
D. Captopril.
E. Losartan.
(pag. 254-277)

634

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

635

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F1222051. Alegeti dintre antihipertensivele date, beta-blocantele cardioselective:


A. Captopril.
B. Atenolol
C. Enalapril.
D. Propranolol.
E. Metoprolol.
(pag. 254-277)

F1222052. Alegei IECA care devin active prin metabolizare (sunt pro-drug)
A. Captopril
B. Enalapril
C. Lisinopril
D. Trandolapril
E. Perindopril
(pag. 254-277)

F1222053. Care dintre urmatoarele antihipertensive actioneaza asupra receptorilor alfa-adrenergici


si/sau imidazolici?
A. Enalapril.
B. Prazosin.
C. Nifedipina.
D. Propranolol.
E. Clonidina.
(pag. 254-277)

F1222054. Notai afirmaiile corecte despre IECA


A. Au efect cardioprotector
B. Cresc fluxul sanguine renal
C. Nu se pot utiliza la bolnavi hipertensivi cu boli vasculare periferice
D. Se prefer la hipertensivi cu insuficien cardiac
E. Se pot asocia cu diuretice tiazidic
(pag. 254-277)

F1222055. Se poate scadea tensiunea arteriala cu ajutorul substantelor:


A. Vasoconstrictoare adrenomimetice.
B. Blocante ale canalelor de calciu.
C. Inhibitori ai enzimei de conversie.
D. Vasodilatatoare periferice.
E. Beta blocant
(pag. 254-277)

F1222056. Substantele medicamentoase antihipertensive pot avea structuri de:


A. Dipeptide
B. Dihidropiridine
C. Ariloxipropanolamine
D. Acizi heteroarilacetici
E. Butirofenon
(pag. 254-277)

F1322057. Alfa adrenoliticele (ex. Prazosinul) sunt antihipertensive:


A. prin efect vasodilatator;
B. prin scaderea secretiei de renina;

635

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

636

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. prin scaderea debitului cardiac;


D. care produc, la intreruparea tratamentului fenomenul rebound;
E. cu efecte metabolice favorabile pe metabolismul lipidic.
(pag. 254-277)

F1322058. Captoprilul:
A. este un prodrug;
B. este un inhibitor al reninei;
C. se recomanda asocierea cu diuretice antialdosteronice care retin potasiul;
D. fata de alte inhibitoare ale enzimei de conversie, frecventa reactiilor adverse este mai mare pentru
Captopril;
E. se asociaza preferential cu diuretice tiazide si beta adrenolitice, in tratamentul hipertensiunii arteriale.
(pag. 254-277)

F1322059. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atenolol?


A. este neurosimpatolitic;
B. este beta-blocant;
C. actioneaza predominant pe receptorii beta-1;
D. actioneaza predominant pe receptorii beta-2;
E. se recomanda la hipertensivi cu tahicardie sinusala.
(pag. 254-277)

F1322060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu?
A. blocheaza canalele de calciu neuronale de tip N;
B. inhiba influxul de calciu extracelular in celula;
C. stimuleaza functiile celulare dependente de calciu;
D. blocheaza canalele de calciu lente, de tip L;
E. au efect antihipertensiv.
(pag. 254-277)

F1322061. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu?
A. sunt antianginoase;
B. favorizeaza bronhoconstrictia;
C. provoaca tahicardie;
D. sunt antihipertensive;
E. scad motilitatea intestinala.
(pag. 254-277)

F1322062. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril:


A. este un antihipertensiv;
B. antagonizeaza receptorii pentru angiotensina II;
C. inhiba enzima de conversie a agiotensinei;
D. provoaca tuse;
E. stimuleaza degradarea bradikininei.
(pag. 254-277)

F1322063. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril?


A. este un pro-drug;
B. inhiba acumularea de bradikinina;
C. este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei;
D. produce tuse ca efect advers;
E. este un hipertensiv.

636

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

637

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 254-277)

F1322064. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nifedipina?


A. are efect antihipertensiv;
B. nu se administreaza sublingual;
C. este antianginos;
D. produce cefalee ca efect advers;
E. nu se administreaza in urgente hipertensive.
(pag. 254-277)

F1322065. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol?


A. este cardioselectiv;
B. diminua debitul cardiac;
C. se recomanda la hipertensivi tineri;
D. se recomanda la hipertensivi cu astm bronsic;
E. este beta-blocant.
(pag. 254-277)

F1322066. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru hidroclorotiazida?


A. are efect saluretic;
B. medicament de prima alegere la hipertensivii tineri;
C. medicament de prima alegere la hipertensivii varstnici;
D. scade sodiul din muschii netezi vasculari;
E. creste volemia.
(pag. 254-277)

F1322067. Efectul de rebound, care apare ca reactie adversa la intreruperea brusca a unui tratament
indelungat cu doze mari de antihipertensive:
A. se manifesta prin hipotensiune arteriala;
B. se manifesta prin hipertensiune arteriala, cu tahicardie, palpitatii, tremor, anxietate;
C. cedeaza la reluarea tratamentului cu antihipertensivul respectiv;
D. este evitat daca tratamentul se opreste prin reducerea treptata a dozelor;
E. nu este produs de alfa1 adrenolitice.
(pag. 254-277)

F1322068. Nifedipina este un blocant al canalelor de calciu, care se utilizeaza:


A. ca antihipertensiv;
B. ca antiaritmic;
C. ca antianginos;
D. in insuficienta cardiaca cu hipertensiune arteriala;
E. in doze reduse in insuficienta hepatica sau renala.
(pag. 254-277)

F1422069. Captoprilul poate produce urmtoarele efecte adverse:


A. erupii cutanate pruriginoase
B. leucopenie
C. impoten sexual
D. depresie
E. gust metalic
(pag. 274)

F1422070. Care dintre antihipertensivele de mai jos sunt contraindicate la bolnavii hipertensivi cu stri
depresive:

637

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

638

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

clonidina
diureticele tiazidice
reserpina
nifedipina
alfa-metildopa
(pag. 259)

F1422071. Care dintre urmtoarele asocieri de antihipertensive sunt contraindicate n terapeutic:


A. beta-blocante+diuretice tiazidice
B. nifedipin+beta blocante
C. hidralazine+beta-adrenolitic
D. clonidin+beta-blocante
E. beta-blocante+verapamil
(pag. 260)

F1422072. Care dintre urmtorii compui din grupul inhibitoarelor enzimei de conversie sunt
prodroguri:
A. lisinopril
B. fosinopril
C. captopril
D. perindopril
E. trandolapril
(pag. 272)

F1422073. Clonidina:
A. blocheaz receptorii alfa1-adrenergici periferici scznd rezistena vascular periferic
B. la ntreruperea brusc a tratamentului adminstrat prelungit, poate apare criza hipertensiv, prin fenomen
de rebound
C. la asocierea cu beta-adrenoliticele poate surveni hipertensiune paradoxal
D. tratamentul va fi iniiat cu doze mici care se cresc progresiv
E. nu se va asocia cu diureticele care economisesc potasiul
(pag. 262)

F1422074. Fac parte din grupul antihipertensivelor de prim alegere n faza de monoterapie:
A. hidralazina
B. diureticele tiazidice sau de ans
C. alfa metildopa
D. clonidina
E. beta-adrenoliticele
(pag. 258)

F1422075. Hidralazina:
A. produce vasodilataie arteriolar cu scderea rezistenei vasculare periferice
B. provoac tahicardie reflex
C. este contraindicat n diabetul zaharat
D. crete secreia de renin
E. are i efect antianginos producnd coronarodilataie intens
(pag. 265)

F1422076. Precizai afirmaiile corecte referitoare la alfa-metil dopa:


A. este un antihipertensiv de prim alegere n etapa 1, de monoterapie a bolii hipertensive
B. se recomand n forme de HTA moderat i sever

638

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

639

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. este contraindicat n strile depresive


D. poate provoca colagenoze reversibile
E. este un medicament hepatotoxic
(pag. 264)

F1422077. Precizai afirmaiile corecte referitoare la diazoxid:


A. este un antihipertensiv de rezerv pentru cazurile grave de HTA refractar la alte tratamente
B. poate provoca hiperglicemie i retenie hidrosalin
C. se administreaz iv dizolvat n soluie de glucoz 5%
D. este un medicament de elecie n criza hipertensiv
E. produce arteriodilataie i tahicardie reflex
(pag. 266)

F1422078. Precizai care dintre medicamentele de mai jos sunt de elecie n encefalopatia hipertensiv:
A. diazoxidul
B. hidroclorotiazida
C. clonidina
D. nitroprusiatul de sodiu
E. enalapril
(pag. 266)

F1422079. Printre antihipertensivele de evitat la pacienii hipertensivi cu dislipidemie asociat se


numr:
A. alfa-metil dopa
B. blocantele canalelor de calciu
C. beta-adrenolitice
D. reserpina
E. diureticele tiazidice
(pag. 259)

F1422080. Printre efectele adverse provocate de inhibitorii enzimei de conversie se numr:


A. methemoglobinemia
B. tulburrile de gust
C. hipotensiunea
D. agranulocitoza
E. impotena sexual
(pag. 274)

F1422081. Sunt antihipertensive vasodilatatoare:


A. guanfacina
B. diltiazem
C. clonidina
D. nicardipina
E. diazoxid
(pag. 257)

F1522082. Indicaiile terapeutice pentru blocantele canalelor de calciu sunt:


A. angina cronic
B. HTA
C. hipotensiunea arterial
D. tahiaritmii supraventriculare
E. bradicardia sinusal

639

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

640

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 270)

F1522083. Inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei produc:


A. arteriolodilataie
B. dilatarea arteriolelor glomerulare
C. cresc postsarcina
D. cresc fluxul sanguin renal
E. nu modific frecvena cardiac
(pag. 274)

F1522084. Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei sunt:


A. captopril
B. verapamil
C. enalapril
D. valsartan
E. lizinopril
(pag. 275, 276)

F1522085. La hipertensivii cu stri depresive sunt contraindicate:


A. reserpina
B. beta-adrenoliticele
C. diureticele de ans
D. diureticele tiazide
E. alfa-metil dopa
(pag. 259)

F1522086. Reaciile adverse semnalate la inhibitorii enzimei de conversie sunt:


A. tuse uscat
B. HTA
C. tulburri de gust
D. tahicardie
E. hipotensiune arterial
(pag. 274)

F1522087. Beta-1 adrenolitice selective sunt:


A. atenolol
B. pindolol
C. propranolol
D. labetalol
E. metoprolol
(pag. 262)

F1522088. Blocantele canalelor de calciu au urmtoarele efecte la nivelul inimii:


A. aciune inotrop negativ
B. aciune cronotrop negativ
C. aciune dromotrop pozitiv
D. aciune inotrop pozitiv
E. efect antiaritmic
(pag. 269)

F1522089. Care dintre urmtorii compui sunt antihipertensive alfa-1 adrenolitice?


A. prazosin

640

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

641

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

metorpolol
doxazosin
atenolol
terazosin
(pag. 32)

F1522090. Hidralazina are urmtoarele efecte:


A. bradicardie
B. crete secreia de renin
C. vasodilataie arteriolar
D. crete rezistena vascular periferic
E. scade colesterolemia
(pag. 265)

F1622091. Au efect antagonist fa de medicaia antihipertensiv:


A. Antidepresivele triciclice
B. Antiinflamatoarele nesteroidiene
C. Diureticele
D. Neurolepticele
E. Corticosteroizii
(pag. 261)

F1622092. Care dintre urmtoarele afirmaii privind medicaia antihipertensiv la bolnavii reumatici
este adevrat?
A. Antiinflamatoarele nesteroidiene i steroidiene produc retenie hidrosalin, de aceea la medicaia
antihipertensiv se asociaz un diuretic
B. La bolnavii tratai cu sruri de aur sau penicilamin se contraindic inhibitorii enzimei de conversie
C. Antiinflamatoarele nesteroidiene antagonizeaz efectele alfa-1-adrenoliticelor
D. Corticosteroizii poteneaz efectul antihipertensivelor datorit aciunii adiacente mineral-corticoide
E. Se ncearc, n limita posibilului, evitarea tratamentului cu AINS sau glucocorticoizi i asocierea unui
tratament antireumatismal nefarmacologic (fizioterapie)
(pag. 259)

F1622093. Care dintre urmtoarele medicamente trebuie evitat la bolnavii hipertensivi cu stri
depresive?
A. Alfa-metildopa
B. Prazosin
C. Reserpina
D. -adrenolitice
E. Diuretice tiazidice
(pag. 259)

F1622094. La hipertensivii cu dislipidemii se evit urmtoarele clase de medicamente antihipertensive:


A. -adrenolitice
B. Diuretice tiazidice
C. Alfa-1-blocante selective
D. Alfa-metildopa
E. Blocantele canalelor de calciu
(pag. 259)

F1622095. Produc efect rebound la oprirea brusc a tratamentului antihipertensiv:


A. Alfa-1-adrenolitice
B. -adrenolitice

641

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

642

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Clonidina
D. Vasodilatatoarele musculotrope
E. Diureticele
(pag. 260-261)

F1622096. Sunt agoniti adrenergici alfa-2-presinaptici i imidazolinici I-1 presinaptici:


A. Guanfacina
B. Guanetidina
C. Rilmenidina
D. Ritodrina
E. Guanabenz
(pag. 261)

F1622097. Sunt asocieri de medicamente nerecomandate:


A. -adrenolitice + vasodilatatoare musculotrope
B. Simpatolitice + diuretice
C. -adrenolitice + clonidin
D. Verapamil + -adrenolitice
E. Diuretice + vasodilatatoare musculotrope
(pag. 260)

F1622098. Sunt mecanisme farmacodinamice care pot conduce la scderea tensiunii arteriale:
A. Stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici
B. Blocarea receptorilor alfa-adrenergici
C. Blocarea receptorilor -adrenergici
D. Stimularea receptorilor AT-1 ai angiotensinei II
E. Blocarea receptorilor nicotinici prin ganglioplegice
(pag. 256-257)

F1622099. Sunt medicamente contraindicate n hipertensiunea arterial cu insuficien cardiac, cu


excepia:
A. Deivailor de benzotiazepin
B. Derivailor de difenilalchilamin
C. Derivailor de 1,4-dihidropiridin
D. -blocantelor
E. Inhibitorilor enzimei de converssie
(pag. 268, 227, 2275)

F2122100. Reserpina este contraindicata in hipertensiunea arteriala asociata cu:


A. tahicardie sinusala
B. depresie
C. astm bronsic
D. constipatie
E. ulcer gastric sau duodenal
(pag. 44)

F2122101. Notati medicamentele antihipertensive care produc efect rebound la intreruperea brusca a
tratamentului:
A. reserpina
B. hidroclorotiazida
C. clonidina
D. prazosin

642

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

643

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. propranolol
(pag. 38, 48, 260-261)

F2122102. Mecanismele actiunii antihipertensive ale propranololului, sunt:


A. creste secretia de renina
B. stimuleaza receptorii beta adrenergici presinaptici
C. blocheaza receptorii adrenergici beta-1 postsinaptici
D. are efecte beta adrenolitice centrale
E. diminua efectele stimulante cardiace ale adrenalinei
(pag. 37)

F2122103. Precizati medicamentele antihipertensive evitate la pacienti cu fenomene depresive:


A. propranolol
B. reserpina
C. doxazosin
D. dihidralazina
E. metildopa
(pag. 259)

F2122104. Intoxicatia acuta cu beta adrenolitice se trateaza pe cale intravenoasa, cu:


A. atropina
B. izoprenalina
C. glucagon
D. aminofilina
E. fenobarbital
(pag. 40)

F2122105. Clonidina este indicata in:


A. sindrom de abstinenta la morfina
B. glaucom primar cronic
C. hipertensiune arteriala, forme severe
D. hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate
E. supradozare acuta cu morfina
(pag. 48, 262)

F2122106. Particularitatile farmacologice ale dihidralazinei, sunt:


A. variabilitate interindividuala anormala de biotransformare
B. hipocolesterolemie
C. produce tahicardie reflexa
D. biodisponibilitate orala rapida si completa
E. induce aparitia de colagenoze cu manifestare de lupus eritematos diseminat
(pag. 264-265)

F2122107. Reactiile adverse produse de inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei, sunt:


A. obstructie nazala
B. tuse uscata
C. hipokaliemie
D. eruptii cutanate
E. edem angioneurotic
(pag. 274-275)

F2122108. Notati afirmatiile corecte pentru inhibitoarele enzimei de conversie:

643

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

644

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

absorbtia formelor prodrog este scazuta in prezenta alimentelor


dezesterificarea hepatica a prodrogurilor duce la formarea substantei active ca antihipertensiv
compusii activi ca atare nu au absorbtie influentata de prezenta alimentelor
au efect cardio-protector
la aplicarea unei farmacografii corecte, reactiile adverse au frecventa redusa
(pag. 273-274)

F2122109. Precizati mecanismul de actiune al nifedipinei in hipertensiunea arteriala:


A. bradicardie
B. scade rezistenta vasculara periferica
C. scade debitul cardiac
D. blocant al canalelor de calciu
E. blocant al canalelor de sodiu
(pag. 269-271)

F2122110. Precizati mecanismul de actiune al captoprilului:


A. interfera cu sistemul renina-angiotensina
B. inhiba specific enzima de conversie a angiotensinei I
C. inhiba formarea angiotensinei II
D. inhiba degradarea bradikininei
E. creste secretia de aldosteron
(pag. 273)

F2122111. Notati antihipertensivele ce scad secretia de renina:


A. propranolol
B. clonidina
C. reserpina
D. dihidralazina
E. alfa-metil dopa
(pag. 37, 43, 48, 265)

F2122112. Precizati mecanismele efectului diureticelor in hipertensiunea arteriala:


A. actiunea diuretica
B. scaderea volemiei
C. actiunea saluretica
D. cresterea Na+ in muschii netezi vasculari
E. antagonizarea retentiei hidrosaline reactive indusa de antihipertensive
(pag. 277)

F2122113. Precizati medicamentele ce trebuie evitate in hipertensiunea arteriala, la un diabetic:


A. enalapril
B. hidroclorotiazida
C. nifedipina
D. propranolol
E. dihidralazina
(pag. 262, 302)

F2122114. Indicatiile clonidinei sunt:


A. hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate
B. hipertensiune arteriala, forme moderate si severe
C. glaucom primar cronic
D. intoxicatie acuta cu morfina

644

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

645

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. sindrom de abstinenta la morfina


(pag. 48, 262)

F2122115. Moxonidina are urmatoarele avantaje, comparativ cu clonidina:


A. biodisponibilitate per os, mai mare
B. agonist selectiv al receptorilor imidazolici I-1
C. agonist selectiv alfa-2 presinaptic
D. absenta efectului sedativ si somnolentei
E. indicat la conducatorii auto
(pag. 47-49, 256)

F2122116. Notati afirmatiile corecte pentru inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei:


A. compusii activi au absorbtie per os neinfluentata de alimente
B. formele prodrog au absorbtie per os diminuata in prezenta alimentelor
C. dezesterificarea hepatica bioactiveaza prodrogurile
D. efect cardio-protector
E. reactii adverse cu frecventa mica, la o farmacografie corecta
(pag. 273-274)

F2122117. Reactiile adverse semnalate la inhibitoarele enzimei de conversie a angiotensinei:


A. hipotensiune arteriala ortostatica, fara importanta, la prima doza
B. tuse uscata si obstructie nazala
C. eruptii cutanate si edem angioneurotic
D. tulburari de gust
E. hipokaliemie
(pag. 274-275)

F2122118. Precizati mecanismul de actiune al propranololului in hipertensiunea arteriala:


A. blocheaza receptorii beta1- adrenergici postsinaptici
B. diminua efectele inotrop si cronotrop pozitive ale adrenalinei
C. creste secretia de renina
D. blocheaza adrenoreceptorii beta - 2 presinaptici
E. are efecte beta-adrenolitice centrale
(pag. 37)

F2222119. Care afirmatii sunt adevarate:


A. antihipertensivele de prima alegere la batrani sunt diureticele
B. furosemidul se contraindica in urgentele hipertensive
C. beta-blocantele neselective se folosesc ca antihipertensive la astmatici
D. prazosinul se prefera la hipertensivii cu dislipidemii
E. tiazidele sunt de ales la hipertensivii diabetici
(pag. 132-150)

F2222120. Enalaprilul:
A. este activ ca atare
B. este un inhibitor direct al enzimei de conversie a angiotensinogenului in angiotensina I
C. inhiba secretia de aldosteron
D. produce vasodilatatie
E. se administreaza 1-2 ori/zi
(pag. 132-150)

F2222121. Nifedipinul:

645

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

646

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

nu se absoarbe sublingual
este un blocant al canalelor de sodiu
se indica in hipertensiunea arteriala
in conditii terapeutice deprima semnificativ functiile miocardului
are efect antianginos
(pag. 132-150)

F2222122. Care antihipertensive actioneaza musculotrop:


A. atenolol
B. hidralazina
C. papaverina
D. enalaprilul
E. prazosinul
(pag. 132-150)

F2222123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la blocantele canalelor de calciu sunt adevarate:
A. 1-4 dihidropiridinele sunt blocante selective ale canalelor de calciu
B. nifedipina are actiune predominant cardiaca
C. blocantele canalelor de calciu nu se indica in cardiopatia ischemica
D. blocantele canalelor de calciu se indica in toate etapele de tratament ale hipertensiunii arteriale
E. diltiazemul are o actiune predominant antihipertensiva
(pag. 132-150)

F2222124. Beta-adrenoliticele:
A. se indica ca monoterapie initiala in hipertensiune arteriala usoara
B. se indica in tulburari circulatorii periferice
C. sunt de electie la hipertensivii cu astm bronsic
D. se prefera in hipertensiunea arteriala insotita de tahiaritmii, hipertiroidism
E. sunt contraindicate in hipertensiunea arteriala cu debit cardiac crescut
(pag. 132-150)

F2222125. Prazosinul:
A. se poate indica in toate formele clinice de hipertensiune arteriala
B. se prefera la hipertensivii cu dislipidemii
C. este contraindicat la bolnavii cu diabet sau guta
D. tratamentul se incepe cu doze mari care se scad treptat
E. produce fenomenul primei doze
(pag. 132-150)

F2222126. Nifedipina:
A. produce arteriolodilatatie cu scaderea tensiunii arteriale
B. prezinta actiune inotrop negativa puternica
C. este coronarodilatator
D. este de electie in hipertensiunea asociata cu boala coronariana
E. se contraindica in hipertensiunea indusa de sarcina
(pag. 132-150)

F2222127. Inhibitorii enzimei de conversie:


A. previn hipertrofia ventriculului stang
B. contracta arteriolele glomerulare
C. sunt antihipertensive eficiente atat in monoterapie, cat si in asociere cu diureticele
D. pot produce tuse uscata datorita excesului de bradikinina

646

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

647

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. traverseaza usor bariera hemato-encefalica


(pag. 132-150)

F2222128. Captoprilul:
A. este un derivat de L-prolina
B. are o biodisponibilitate slaba pe nemancate
C. prezinta reactii adverse mai reduse decat alti reprezentanti ai aceleiasi clase
D. se indica in hipertensiunea arteriala usoara si moderata
E. se contraindica asocierea cu diuretice antialdosteronice
(pag. 132-150)

F2222129. Care dintre urmatoarele clase de substante medicamentoase produc scaderea valorilor
tensiunii arteriale ?
A. Inhibitoare ale sistemului nervos simpatic
B. Inhibitoare ale sistemului nervos parasimpatic
C. Vasodilatatoare
D. Substante care interfera cu sistemul renina-angiotensina-aldosteron
E. Diuretice
(pag. 256)

F2222130. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antihipertensive centrale ?


A. Nifedipina
B. Perindopril
C. Clonidina
D. Moxonidina
E. Propranolol
(pag. 256)

F2222131. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune antihipertensiva prin


blocarea canalelor de calciu ?
A. Nifedipina
B. Amlodipima
C. Captopril
D. Clortalidon
E. Diltiazem
(pag. 257)

F2222132. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune antihipertensiva interferand


cu sistemul renina-angiotensina ?
A. Hidralazina
B. Minoxidil
C. Trandolapril
D. Lisinopril
E. Ketanserin
(pag. 257)

F2222133. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase antihipertensive sunt antagonisti ai


receptorilor AT-1 ai angiotensinei II
A. Ramipril
B. Valsartan
C. Irbesartan
D. Perindopril
E. Trandolapril

647

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

648

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 257)

F2222134. Clonidina:
A. Este un agonist al receptorilor adrenergici alfa 2 presinaptici si imidazolinici presinaptici
B. Este un neurosimpatolitic
C. Este utila in toate formele de hipertensiune arteriala, in monoterapie sau asociere
D. Este contraindicata la pacientii hipertensivi cu glaucom
E. Este conditionata in preparatul Haemiton comprimate
(pag. 261-262)

F2222135. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la nitroprusiatul de sodiu sunt corecte ?
A. Este indicat in urgentele hipertensive
B. Are durata foarte scurta de actiune
C. Are durata lunga de actiune
D. Poate fi administrat oral si paremteral
E. Se administreaza numai parenteral si este conditionat sub forma de pulbere injectabila in preparatul Nipride
(pag. 266)

F2222136. Nifedipina:
A. Este un derivat dihidropiridinic
B. Este un blocant al canalelor de calciu
C. Este un neurosimpatolitic
D. Este un antihipertensiv
E. Este un antianginos
(pag. 271-272)

F2222137. Care dintre afirmatiile referitoare la Captopril sunt corecte ?


A. Este un derivat de prolina
B. Este un prodrug, necesita activare prin biotransformare hepatica
C. Este indicat in hipertensiunea arteriala
D. Se prefera la bolnavii cu hipertensiune arteriala asociata cu diabet,insuficienta vasculara periferica
E. Nu se asociaza cu alte antihipertensive sau diuretice
(pag. 275-276)

F2222138. Enalaprilul:
A. Este un prodrug, forma de etilester, care este deesterificat in ficat rezultand forma activa
B. Este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei
C. Este un antagonist al receptorilor AT-1 ai angiotensinei
D. Are durata de actiune mai scurta comparativ cu captoprilul
E. Are durata de actiune mai lunga comparativ cu captoprilul
(pag. 273-274)

F2222139. Beta adrenoliticele sunt indicate in:


A. Hipertensiune usoara, este de electie la tineri.
B. Bradicardie severa.
C. Insuficienta cardiaca.
D. Cardiopatie ischemica asociata cu hipertensiune arteriala.
E. Hipertiroidism insotit de hipertensiune arteriala.
(pag. 262)

F2222140. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa medicamentelor beta adrenoliticelor?
A. Propranolol.

648

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

649

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Digoxin
Reserpina
Metoprolol
Labetalol
(pag. 262)

F2222141. Care dintre urmatoarele subsatnte sunt alfa adrenolitice?


A. Alfa metil dopa.
B. Prazosin
C. Terazosin
D. Guanfacina
E. Moxonidina
(pag. 263)

F2222142. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase actioneaza ca antihipertensive prin


blocarea canalelor ionice de calciu dependente de voltaj?
A. Enalapril
B. Verapamil
C. Diltiazem
D. Amlodipina
E. Clonidina
(pag. 269)

F2222143. Antagonistii calcici utilizati ca antihipertensive se pot incadra in urmatoarele clase


structurale:
A. Derivati de fenotiazina.
B. Derivati de benzodiazepina.
C. Derivati de benzotiazepina.
D. Derivati de dihidropiridine.
E. Derivati de fenilalchilamine.
(pag. 269)

F2222144. Care dintre urmatoarele substante actioneaza prin inhibarea enzimei de conversie a
angiotensinei?
A. Captopril
B. Lisinopril
C. Bepridil
D. Amilorid
E. Piritinol
(pag. 275-276)

F2222145. Care dintre urmatoarele substante sunt antagonisti ai angiotensinei II, la nivelul receptorilor
AT-1?
A. Telmisartan
B. Perindopril
C. Qunapril
D. Losartan
E. Enalapril
(pag. 272)

F2222146. Blocantele canalelor de calciu sunt indicate in:


A. Hipertensiune arteriala
B. Bradicardie

649

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

650

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Tahiaritmii
D. Bronhopneumonii
E. Cardiopatie ischemica
(pag. 270)

F2222147. Captoprilul:
A. Este un derivat de prolina.
B. Este indicat in hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate.
C. Poate fi asociat cu diuretice tiazidice si beta blocante.
D. Este indicat sa se administreze concomitent cu diuretice antialdosteronice.
E. Este conditionat in produsul Nefrix.
(pag. 275)

F2322148. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril?


A. este un pro-drug;
B. inhiba acumularea de bradikinina;
C. este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei;
D. produce tuse ca efect advers;
E. este un hipotensiv.
(pag. 254-277)

F2322149. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru hidroclorotiazida?


A. are efect saluretic;
B. medicament de prima alegere la hipertensivii tineri;
C. medicament de prima alegere la hipertensivii varstnici;
D. scade sodiul din muschii netezi vasculari;
E. creste volemia.
(pag. 254-277)

F2322150. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nifedipina?


A. are efect antihipertensiv;
B. nu se administreaza sublingual;
C. este antianginos;
D. produce cefalee ca efect advers;
E. nu se administreaza in urgente hipertensive.
(pag. 254-277)

F2322151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol?


A. este cardioselectiv;
B. diminua debitul cardiac;
C. se recomanda la hipertensivi tineri;
D. se recomanda la hipertensivi cu astm bronsic;
E. este beta-blocant.
(pag. 254-277)

F2322152. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atenolol?


A. este neurosimpatolitic;
B. este beta-blocant;
C. actioneaza predominant pe receptorii beta-1;
D. actioneaza predominant pe receptorii beta-2;
E. se recomanda la hipertensivi cu tahicardie sinusala.
(pag. 254-277)

650

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

651

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2322153. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu?
A. blocheaza canalele de calciu neuronale de tip N;
B. inhiba influxul de calciu extracelular in celula;
C. stimuleaza functiile celulare dependente de calciu;
D. blocheaza canalele de calciu lente, de tip L;
E. au efect antihipertensiv.
(pag. 254-277)

F2322154. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru blocantele canalelor de calciu?
A. sunt antianginoase;
B. favorizeaza bronhoconstrictia;
C. provoaca tahicardie;
D. sunt antihipertensive;
E. scad motilitatea intestinala.
(pag. 254-277)

F2322155. Captoprilul:
A. este un prodrug;
B. este un inhibitor al reninei;
C. se recomanda asocierea cu diuretice antialdosteronice care retin potasiul;
D. fata de alte inhibitoare ale enzimei de conversie, frecventa reactiilor adverse este mai mare pentru
Captopril;
E. se asociaza preferential cu diuretice tiazide si beta adrenolitice, in tratamentul hipertensiunii arteriale.
(pag. 254-277)

F2322156. Nifedipina este un blocant al canalelor de calciu, care se utilizeaza:


A. ca antihipertensiv;
B. ca antiaritmic;
C. ca antianginos;
D. in insuficienta cardiaca cu hipertensiune arteriala;
E. in doze reduse in insuficienta hepatica sau renala.
(pag. 254-277)

F2322157. Efectul de rebound, care apare ca reactie adversa a unui tratament indelungat cu doze mari
de antihipertensive:
A. se manifesta prin hipotensiune arteriala;
B. se manifesta prin hipertensiune arteriala, cu tahicardie, palpitatii, tremor, anxietate;
C. cedeaza la reluarea tratamentului cu antihipertensivul respectiv;
D. este evitat daca tratamentul se opreste prin reducerea treptata a dozelor;
E. nu este produs de alfa1 adrenolitice.
(pag. 254-277)

F2322158. Alfa adrenoliticele (ex. Prazosinul) sunt antihipertensive:


A. prin efect vasodilatator;
B. prin scaderea secretiei de renina;
C. prin scaderea debitului cardiac;
D. care produc, la intreruparea tratamentului fenomenul rebound;
E. cu efecte metabolice favorabile pe metabolismul lipidic.
(pag. 254-277)

F2322159. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru enalapril:


A. este un antihipertensiv;

651

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

652

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

antagonizeaza receptorii pentru angiotensina II;


inhiba enzima de conversie a agiotensinei;
provoaca tuse;
stimuleaza degradarea bradikininei.
(pag. 254-277)

F2322160. Care din urmatorele medicamente au efecte benefice pe metabolismul lipidic, fiind de ales la
bolnavii hipertensivi cu dislipidemii:
A. doxazosin;
B. propranolol;
C. prazosin;
D. hidroclorotiazida;
E. alfa-metildopa.
(pag. 254-277)

F2322161. La hipertensivii cu dislipidemii se evita:


A. blocantele canalelor de calciu;
B. diureticele tiazide si de ansa;
C. alfa-adrenoliticele;
D. beta-adrenoliticele;
E. alfa-metildopa.
(pag. 254-277)

F2322162. Care sunt valorile normale ale tensiunii arteriale la adulti, pana la 60 ani:
A. TA max. (sistolica) = 100 mmHg + varsta (ani);
B. TA min. (diastolica) = 1/2 mmHg TA max. + 20;
C. limite (mmHg) TA max.=100 - 160;
D. TA min. (diastolica) = 1/2 mmHg TA max.;
E. limite (mmHg) TA min. = 60 - 90.
(pag. 254-277)

F2322163. Care dintre antihipertensive se pot administra la bolnavii hipertensivi cu astm bronsic?
A. nifedipin;
B. prazosin;
C. propranolol;
D. labetalol;
E. hidroclorotiazida.
(pag. 254-277)

F2522164. Principalele efecte produse la nivelul inimii de catre blocantele canalelor de calciu sunt:
A. actiune inotrop pozitiva
B. actiune inotrop negativa
C. actiune dromotrop negativa, exclusiv la nivelul nodului atrio- ventricular
D. scaderea postsarcinii
E. efect proaritmogen
(pag. 269)

F2522165. Antihipertensivele care interfereaza sistemul renina- angiotensina- aldosteron, pot actiona:
A. prin inhibarea enzimei de conversie a angiotensinei I in angiotensina II
B. prin stimularea receptorilor AT-1
C. prin diminuarea retentiei hidrosaline
D. prin inhibarea inactivarii bradikininei

652

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

653

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. prin inhibarea sintezei de angiotensinogen


(pag. 273)

F2522166. Minipres:
A. este utilizat ca antidepresiv
B. ete utilizat ca antihipertensiv
C. este de electie in HTA insotita de dislipidemii
D. este inhibitor modern si selectiv al recaptarii serotoninei
E. manifesta sindromul primei doze
(pag. 263)

F2522167. In scopul potentarii efectului antihipertensiv sunt recomandate urmatoarele asocieri:


A. antihipertensiv- vasodilatatoare periferice sau centrale
B. antihipertensiv- tranchilizante
C. antihipertensiv- simpatomimetice
D. antihipertensiv- antidepresive triciclice
E. antihipertensiv- antiinflamatoare nesteroidiene
(pag. 261)

F2522168. In formele usoare de HTA (min. 90- 105) sunt indicate:


A. regim hiposodat
B. combaterea hipoglicemiei
C. combaterea hipercolesterolemiei
D. scadere ponderala
E. se instituie tratament cu antagonisti ai receptorilor AT-1
(pag. 257)

F2522169. Utilizarea beta- blocantelor ca antihipertensive se bazeaza pe urmatoarele actiuni:


A. cresterea debitului cardiac
B. reducerea necesitatii de oxigen a inimii, la effort
C. efect dromotrop negativ
D. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale adrenalinei
E. inhibarea secretiei de renina
(pag. 35)

F2522170. Sunt beta- blocante simpatomimetice si de tip chinidinic:


A. pindolol
B. acebutolol
C. alprenolol
D. oxprenolol
E. nadolol
(pag. 35)

F2522171. Beta- adrenoliticele sunt utilizate in cardiopatia ischemica, deoarece:


A. dilata venele coronare
B. reduc necesitatea de oxigen a inimii in effort
C. diminueaza munca inimii in effort
D. diminueaza forta de contractie
E. se preteaza pentru prevenirea crizelor de angina vasospastica
(pag. 37)

F2522172. Hidralazinele prezinta urmatoarele RA:

653

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

654

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

cefalee de tip migrenos datorita vasodilatatiei


tahicardie cu posibila accentuare a unei cardiopatii ischemice
colagenoze cu manifestare de poliartrita reumatoida sau lupus eritematos diseminat
polinevrite
leucopenie
(pag. 265)

F2622173. Aciunea tranchilizant se caracterizeaz prin:


A. Efecte vegetative marcate, de tip alfa-blocant i anticolinergic
B. Reducerea strii de tensiune psihic
C. Diminuarea anxietii
D. Scderea capacitilor intelectuale
E. Scderea funciilor senzoriale
(pag. 111)

F2622174. Anxioliticele produc urmtoarele efecte:


A. Relaxarea musculaturii striate
B. Tranchilizant minor
C. Antidelirant, halucinolitic
D. Creterea tonusului miometric
E. Hipnoinductor
(pag. 111)

F2622175. Mecanismul de aciune a benzodiazepinelor const n:


A. Blocarea receptorilor purinergici centrali
B. Scderea eliberrii de aminoacizi excitatori (acid glutamic, acid aspartic)
C. Potenarea neurotransmisiei GABA-ergice
D. Inhibarea recaptrii adenozinei
E. Blocarea receptorilor cuplai cu canale ionice de tip 5-HT3 serotoninergici
(pag. 114)

F2622176. Sunt metabolii activi:


A. Diazepamul
B. Midazolamul
C. Nitrazepamul
D. Nordazepamul
E. Oxazepamul
(pag. 114)

F2622177. Care dintre urmtoarele afirmaii este fals?


A. Inhibitoarele enzimatice nu influeneaz efectele benzodiazepinelor care se metabolizeaz prin oxidare
B. Au efecte teratogene dac sunt administrate n primul trimestru de sarcin
C. Asocierea benzodiazepinelor este foarte util deoarece permite folosirea de doze mai mici, cu reducerea
efectelor adverse
D. Efectul miorelaxant al benzodiazepinelor este datorat influenrii transmisiei sinaptice la nivelul jonciunii
neuro-musculare
E. Derivaii de 3-hidroxi-1,4-benzodiazepin au tip de njumtire scurt
(pag. 113, 116)

F2622178. Sunt medicamente anxiolitice nebenzodiazepinice:


A. Buspirona
B. Benzoctamina

654

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

655

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Fenfluramina
D. Hidroxizina
E. Metilfenidatul
(pag. 112)

F2622179. Meprobamatul:
A. Are efecte inhiboare enzimatice marcate
B. Produce eliberarea de calciu la nivelul celulei musculare straite
C. Este contraindicat n miastenia gravis
D. Poteneaz efectul deprimant central al alcoolului
E. Are efect miorelaxant intens
(pag. 116)

F2622180. Reaciile adverse comune ale anxioliticelor sunt:


A. Agranulocitoza prin mecanism imun
B. Obinuin i dependen fizic, cu sindrom de abstinen redus
C. Tahicardia
D. Tulburri de cooordonare motorie
E. Somnolen
(pag. 112)

655

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

656

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Tema nr. 23
Antianginoase
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1223001. Alegei afirmaiile corecte referitoare la diltiazem
A. Este un beta blocant neseletiv
B. Se prefer n medicaia asociat cu digoxin
C. Este eficient n angina vasospastic i cronic stabil
D. Nu scade valoarea TA
E. Se administreaz n doz unic zilnic
(pag. 241-253)

F1223002. Alegei afirmaiile corecte:


A. Nitraii nu pot fi administrai injectabil
B. Formele farmaceutice transdermice nu se preteaz la administrarea nitrailor
C. n criza de angin pectoral se prefer preparatele sublinguale
D. Pentru tratamentul de fond nitraii se administreaz numai transdermic
E. Nitraii nu pot fi administrai concomitant cu alte anginoase
(pag. 241-253)

F1223003. Ca medicaie antianginoas blocantele canalelor de calciu acioneaz prin


A. Creterea consumului de oxigen de ctre miocard
B. Efect aterogen prin acumularea calciului i lipidelor n peretele arterial
C. Creterea frecvenei de contracie a inimii
D. Creterea aportului de oxigen prin ameliorarea circulaiei coronariene.
E. Blocarea receptorilor beta -1 adrenergici.
(pag. 241-253)

F1223004. Care din urmtoarele medicamente au ca substan activ isosorbid dinitrat


A. Corvasal
B. Maycor retard
C. Nitroderm TTS
D. Nitropector
E. Maycor Nitro
(pag. 241-253)

F1223005. Care dintre urmtoarele antianginoase se utilizeaz in HTA i aritmii


A. Dipiridamol
B. Nitroglicerina
C. Nifedipina
D. Molsidomina
E. Metoprolol
(pag. 241-253)

F1223006. Care dintre urmtoarele reacii adverse nu apar la terapia cu nitrai organici:
A. Cefalee

656

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

657

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Hipotensiune ortostatic
Hiperglicemie
Tahicardie
Metemoglobinemie
(pag. 241-253)

F1223007. n angina cronic stabil sunt indicate


A. Medicamente beta-blocante
B. Diuretice economisitoare de K+
C. IECA
D. Nitroglicerina administrat i.v.
E. Antihipertensivele din toate clasele
(pag. 241-253)

F1223008. Menionai afirmaiile corecte referitoare la nitraii organici


A. Sunt molecule hidrosolubile
B. Se administreaz numai ca medicaie de urgen
C. Nu este posibil instalarea dependenei
D. Sunt lichide sau pulberi explosive care se utilizeaz n soluie sau pulberi diluate
E. n criza anginoas se aplic forma TTS care asigur o absorbie bun
(pag. 241-253)

F1323009. Medicamentele antianginoase actioneaza prin urmatoerele mecanisme cu exceptia:


A. scaderea tonusului simpatic;
B. aport de NO;
C. scaderea concentratiei ionilor de calciu
D. cresterea tonusului parasimpatic;
E. scaderea consumului de oxigen al miocardului.
(pag. 241-253)

F1323010. Urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitroglicerina, cu exceptia:


A. produce vasodilatatie;
B. este volatila;
C. este antanginos;
D. produce arteriolodilatatie;
E. are termen de valabilitate de 3 ani.
(pag. 241-253)

F1323011. Urmatoarele efecte adverse ce apar dupa nitrati sunt corecte, cu exceptia:
A. tahifilaxie;
B. hiperexcitabilitate;
C. lipotimie;
D. cresterea tensiunii intraoculare;
E. cefalee.
(pag. 241-253)

F1323012. Urmatoarele medicamente sunt antianginoase, cu exceptia:


A. nitroglicerina;
B. metoprolol;
C. nifedipina;
D. colestiramina;
E. diltiazem.

657

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

658

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 241-253)

F1423013. Acioneaz predominent asupra miocardului contractil i a esutului nodal:


A. nimodipina
B. diltiazemul
C. lacidipina
D. verapamil
E. amlodipina
(pag. 269)

F1423014. Nitroglicerina n doze mici se administreaz sublingual deoarece:


A. este inactivat de o serie de enzime intestinale
B. este iritant gastric
C. este n mare parte inactivat la prima trecere prin ficat
D. nu se absoarbe din mucoasa gastrointestinal
E. este inactivat de pH-ul acid al sucului gastric
(pag. 247)

F1523015. Diltiazemul are urmtoarele aciuni, cu excepia:


A. este deprimant cardiac mai slab fa de verapamil
B. produce vasodilataie coronarian
C. produce arterioloconstricie periferic
D. produce tahicardie reflex
E. produce arteriolodilataie periferic
(pag. 251)

F1523016. Indicaia de elecie a molsidominei este:


A. angina stabil sau instabil asociat cu insuficien cardiac
B. HTA
C. migren
D. tulburri de ritm supraventriculare
E. tulburri de circulaie periferic
(pag. 250)

F1523017. Nitraii nu se administreaz:


A. sublingual - comprimate
B. sublingual - sray
C. intramuscular
D. transcutan - unguent
E. intravenos - perfuzii
(pag. 247)

F1523018. Nitropector este:


A. isosorbid dinitrat
B. isosorbid mononitrat
C. nitroglicerina
D. pentaeritritil tetranitrat
E. molsidomin
(pag. 248)

F1523019. Urmtoarele medicamente sunt beta-adrenolitice, cu excepia:


A. talinolol

658

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

659

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

bisoprolol
propranolol
salbutamol
atenolol
(pag. 243)

F1523020. Urmtoarele medicamente sunt blocante ale canalelor de calciu, cu excepia:


A. verapamil
B. enalapril
C. gallopamil
D. bepridil
E. diltiazem
(pag. 243)

F1623021. Acioneaz prin coronarodilataie inhibnd recaptarea adenozinei:


A. Metilxantinele
B. Dipiridamolul
C. Amiodarona
D. Derivaii de dihidropiridin
E. Molsidomina
(pag. 253)

F1623022. Avantajele comparative ale molsidominei fa de nitrai i nitrii sunt:


A. Scderea tonusului simpatic cardiostimulator
B. Lipsa tahifilaxiei
C. Nu produce hipotensiune arterial
D. Blocarea nespecific a canalelor lente de calciu
E. Stimularea fosfodiesterazei, cu scderea cantitii de AMPc
(pag. 249)

F1623023. Dipiridamolul:
A. Scade tonusul simpatic
B. Stimuleaz receptorii -adrenergici
C. Are efect antiagregant plachetar
D. Substituie lipsa de EDRF
E. Are aciune antihipertensiv, datorit efectului vasodilatator
(pag. 253)

F1623024. In angina nsoit de tonus simpatic ridicat i tahicardie, sunt medicamente de elecie:
A. Nitraii organici
B. -adrenoliticele
C. Nifedipina
D. -2-simpatomimeticele, datorit aciunii relaxante vasculare
E. Simpatomimeticele neselective (alfa, beta-stimulatoare)
(pag. 244)

F1623025. Nu produce tahifilaxie, acionnd pe o cale tiol-independent:


A. Ntroglicerina
B. Isosorbid mononitrat
C. Petaeritril tetranitrat
D. Molsidomina
E. Nitritul de amil

659

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

660

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 245)

F1623026. Sunt blocante neselective (nespecifice) ale canalelor de calciu:


A. Verapamilul
B. Perhexilina
C. Nifedipina
D. Diltiazem
E. Fendilina
(pag. 251)

F2123027. Coronarodilatator ce inhiba recaptarea adenozinei in celulele miocardice este:


A. nitroglicerina
B. diltiazem
C. molsidomin
D. dipiridamol
E. amiodarona
(pag. 243, 253)

F2123028. Antianginoasele nitriti si nitrati au urmatoarele actiuni, exceptand:


A. arteriolodilatatie
B. venodilatatie
C. coronarodilatatie
D. hipotensiune arteriala
E. bradicardie reflexa
(pag. 245)

F2123029. Nitroglicerina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie:


A. biodisponibilitate per os, inalta
B. efect coronarodilatator
C. scade pre- si postsarcina inimii
D. produce venodilatatie mai intensa decat arteriolodilatatie
E. scade consumul de oxigen al miocardului
(pag. 247-248)

F2123030. Notati singura afirmatie corecta, pentru medicamentul antianginos molsidomin:


A. prin biotransformare, nu elibereaza NO (cu efect de EDRF)
B. are profilul farmacodinamic similar cu nitratii organici
C. inhiba guanilatciclaza, scade GMPc si creste concentratia de Ca2+ intracelular
D. dezvolta toleranta tiol-dependenta
E. calea de administrare este sublinguala
(pag. 249)

F2123031. Antianginos ce actioneaza predominant prin venodilatatie, cu scaderea presarcinii inimii,


este:
A. papaverina
B. dipiridamolul
C. blocantele canalelor de calciu
D. nitratii organici
E. beta-adrenolitice
(pag. 243)

F2223032. Care dintre nitratii organici se prezinta sub forma de lichid:


A. Molsidomina

660

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

661

B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Isosorbid dinitrat
Isosorbid mononitrat
Nitroglicerina
Pentaeritril tetranitrat.
(pag. 244)

F2223033. Care din afirmatiile referitoare la mecanismele de actiune ale antianginoaselor sunt
adevarate:
A. blocantele canalelor de calciu scad tonusul simpatic cardiostimulator
B. nitratii organici scad presarcina si postsarcina cardiaca
C. beta-blocantele scad concentratia ionilor Ca disponibili pentru contractia coronarelor
D. lidoflazina creste disponibilul de NO cu cresterea concentratiei cGMP
E. molsidomina inhiba fosfodiesteraza cu cresterea concentratiei cAMP.
(pag. 150-170)

F2223034. Isosorbit mononitrat:


A. Este metabolitul activ al isosorbid dinitratului
B. Are biodisponibilitate foarte mica dupa administrare per os si durata scurta de actiune
C. Se administreaza exclusiv parenteral
D. Este indicat in crizele de angina
E. Nu este util in tratamentul de fond al anginei pectorale
(pag. 248)

F2323035. Medicamentele antianginoase actioneaza prin urmatoarele mecanisme cu exceptia:


A. scaderea tonusului simpatic;
B. aport de NO;
C. scaderea concentratiei ionilor de calciu
D. cresterea tonusului parasimpatic;
E. scaderea consumului de oxigen al miocardului.
(pag. 241-253)

F2323036. Urmatoarele medicamente sunt antianginoase, cu exceptia:


A. nitroglicerina;
B. metoprolol;
C. nifedipina;
D. colestiramina;
E. diltiazem.
(pag. 241-253)

F2323037. Urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitroglicerina, cu exceptia:


A. produce vasodilatatie;
B. este volatila;
C. este antanginos;
D. produce arteriolodilatatie;
E. are termen de valabilitate de 3 ani.
(pag. 241-253)

F2323038. Urmatoarele efecte adverse ce apar dupa nitrati sunt corecte, cu exceptia:
A. tahifilaxie;
B. hiperexcitabilitate;
C. lipotimie;
D. cresterea tensiunii intraoculare;

661

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

662

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. cefalee.
(pag. 241-253)

F2323039. Tahifilaxia ce se manifesta la administrarea foarte frecventa a nitratior organici se explica


prin:
A. efectul primului pasaj hepatic;
B. epuizarea grupelor tiol;
C. autoinductia enzimatica;
D. inhibitia enzimatica;
E. corectarea deficitului de EDRF.
(pag. 241-253)

F2523040. Care dintre urmatorii neuromediatori este implicat in contracararea ischemiei ?


A. serotonina
B. GABA
C. adenozina
D. adrenalina
E. histamina
(pag. 241)

F2523041. Maycor Nitro este:


A. isosorbid dinitrat
B. isosorbid mononitrat
C. pentaeritril tetranitrat
D. nitroglicerina
E. molsidomin
(pag. 248)

F2523042. Coronarodilatator care inhiba recaptarea adenozinei in celulele miocardice este:


A. nitroglicerina
B. amiodarona
C. molsidomin
D. verapamil
E. dipiridamol
(pag. 253)

F2523043. Calea si locul de administrare pentru Nitroderm TTS este:


A. sublingual
B. per os
C. intravenos prin perfuzie
D. per cutan, la nivelul bratului
E. per cutan, la nivelul toracelui
(pag. 248)

F2523044. Medicamentele antianginoase actioneaza prin urmatoarele mecanisme, cu exceptia:


A. reducerea consumului de oxigen al miocardului
B. scaderea tonusului simpatic cardiostimulator
C. scaderea postsarcinii si presarcinii inimii
D. scaderea AMP-ciclic, care in fibrele musculare netede stimuleaza mecanismele de reducere a calciului
citoplasmatic
E. inhibarea recaptarii adenozinei
(pag. 243)

662

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

663

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2523045. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


A. molsidominul scade presarcina inimii
B. blocantele canalelor de calciu scad postsarcina inimii
C. verapamilul diminueaza travaliul cardiac
D. diltiazemul scade tonusul simpatic cardiostimulator
E. lidoflazina inhiba recaptarea adenozinei in celulele miocardice
(pag. 243)

F2523046. Adenozina este mediator in sistemul:


A. kininergic
B. peptidergic
C. purinergic
D. aminoacidergic
E. GABA- ergic
(pag. 253)

F2623047. Are aciune antiepieleptic prin inhibarea ireversibil a GABA-aminotransferazei:


A. Propafenona
B. Vigabatrina
C. Morsuximida
D. Acetazolamida
E. Primidona
(pag. 137)

F2623048. Acioneaz prin mpiedicarea eliberarrii acidului glutamic, neurotransmitor cu rol


excitator n SNC:
A. Lamotrigina
B. Acidul valproic
C. Etotoina
D. Lorazepamul
E. Diazepamul
(pag. 137)

F2623049. Sunt adjuvante n epilepsie, acionnd prin inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale:
A. Domperidonul
B. Sultiamul
C. Carbamazepina
D. Clopamida
E. Indapamida
(pag. 137)

F2623050. Care dintre afirmaiile urmtoare caracterizeaz gabapentinul:


A. Este un derivat de tiazolidin-dion, blocant al canalelor de calciu de tip L
B. Blocheaz receptorii NMDA pentru glutamat
C. Este un analog structural al GABA, dar nu fixeaz pe receptorii GABA
D. Nu se utilizeaz n tratament prelungit i n doze mari, datorit tulburrilor psihotice
E. Se administreaz exclusiv n status epilepticus
(pag. 139)

F2623051. Carbamazepina, n afar de efectul antiepileptic, poate fi folosit pentru:


A. Efect diuretic
B. Efect antidiuretic n diabetul insipid

663

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

664

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Efect imunosupresor post-trasplant


D. Efect prokinetic
E. Efect antihistaminic
(pag. 139)

F2623052. Care dintre urmtoarele medicamente are aciune analgezic util n nevralgia de trigemen:
A. Sumatriptanul
B. Carbamazepina
C. Metilfenidatul
D. Orlistatul
E. Acenocumarolul
(pag. 139)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1223053. Alaturi de esterii nitrici in grupa de medicamente antianginoase sunt cuprinse
A. Medicamente beta-blocante
B. Molsidomina.
C. Clonidina si derivati
D. Trimetazidina.
E. Blocantele canalelor de calciu
(pag. 241-253)

F1223054. Alegei afirmaiile corecte referitoare la modul de aciune al nitrailor


A. Prin intermediul NO stimulez guanilciclaza, cresc concentraia de GMPc, care duce la relaxarea
muscular
B. Biotransformarea la metabolii activi este tiol dependent
C. Produc hipertensiune arterial
D. Agraveaz insuficiena cardiac congestiv
E. Reduc presarcina inimii prin venodilataie i postsarcina prin arteriodilatai
(pag. 241-253)

F1223055. Care dintre urmatoarele medicamente antianginoase fac parte din clasa derivatilor de
dihidropiridina?
A. Amlodipina
B. Diltiazem.
C. Nifedipina
D. Felodipina
E. Verapamil
(pag. 241-253)

F1223056. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt indicate in criza de angina
pectorala?
A. Molsidomin
B. Nitroglicerina.
C. Prenilamina
D. Pentaeritritil tetranitrat
E. Nitritul de izoamil
(pag. 241-253)

F1223057. In tratamentul de fond al anginei pectorale se pot indica:

664

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

665

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

Lidocain
Trimetazidina
Pentaeritritil tetranitrat
Isosorbit mononitrat.
Isosorbit dinitrat
(pag. 241-253)

F1223058. Notati afirmatiile corecte:


A. Nitroglicerina are efecte de durata lunga
B. Reactiile adverse ale nitratilor pot fi cefalee, vertij, oboseala
C. Nitratii produc o crestere a tensiunii arteriale
D. Tratamentul cu nitrati nu poate fi intrerupt brusc fara sa apara riscuri
E. Nitratii si molsidomina actioneaza prin formarea de oxid nitric care corespunde factorului EDRF
(pag. 241-253)

F1323059. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru diltiazem?


A. reduce consumul de oxigen al miocardului;
B. scade fluxul sanguin coronarian;
C. deprima contractilitatea miocardului;
D. antianginos;
E. blocant al canalelor de calciu.
(pag. 241-253)

F1323060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru isosorbiddinitrat administrat oral?
A. perioada de latenta este de 5-10 minute;
B. durata de actiune 2 ore;
C. durata de actiune 6 ore;
D. se administreaza profilactic in angina pectorala;
E. cu alcoolul produce cefalee.
(pag. 241-253)

F1323061. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitrati?


A. sunt biotransformati in NO;
B. NO are actiune vasodilatatoare;
C. nu da obisnuinta;
D. creste concentratia de GMPc;
E. biotransformarea este tiol-dependenta.
(pag. 241-253)

F1323062. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol?


A. diminua forta de contractie a miocardului;
B. creste frecventa cardiaca;
C. antianginos;
D. micsoreaza travaliul cardiac;
E. scade consumul de oxigen al miocardului
(pag. 241-253)

F1323063. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind boala coronariana?
A. este cauzata de ateroscleroza;
B. se manifesta prin dureri anginoase;
C. este cauzata de producerea crescuta de NO;
D. aportul de sange oxigenat este redus;

665

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

666

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. se agraveaza la efort.
(pag. 241-253)

F1323064. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitroglicerina?


A. este trinitrat de glicerina;
B. se aplica percutan ca TTS;
C. nu se absoarbe din tubul digestiv,
D. se administreaza sublingual;
E. se adsoarbe pe plastic.
(pag. 241-253)

F1323065. Care dintre urmatoarele antianginoase sunt blocante ale canalelor de calciu?
A. pentaeritritil tetranitrat;
B. nifedipina;
C. oxprenolol;
D. diltiazem;
E. propranolol.
(pag. 241-253)

F1323066. La care dintre medicamentele antianginoase urmatoare apare ca efect advers tahifilaxia?
A. propranolol;
B. nifedipina;
C. isosorbid dinitrat;
D. molsidomin;
E. nitroglicerina.
(pag. 241-253)

F1323067. Medicamentele antianginoase:


A. cresc forta de contractie a miocardului;
B. cresc aportul de oxigen al inimii;
C. cresc debitul cardiac;
D. cresc consumul de oxigen al inimii;
E. reduc consumul de oxigen al inimii.
(pag. 241-253)

F1323068. Nitratii organici sunt indicati in:


A. cardiopatia ischemica;
B. insuficienta cardiaca;
C. hipertensiunea arteriala;
D. aritmiile cardiace;
E. angina pectorala
(pag. 241-253)

F1323069. Sunt medicamente antianginoase:


A. isosorbid dinitrat;
B. clonidina;
C. molsidomin;
D. propranolol;
E. guanetidina.
(pag. 241-253)

F1423070. Asocierea propranolol-verapamil este contraindicat deoarece:

666

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

667

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

ambele favorizeaz bronhoconstricia


ambele deprim conducerea atrio-ventriculara
acioneaz competitiv asupra acelorai receptori
ambele au aciune inotrop negativ
ambele provoac vasoconstricie coronarian
(pag. 251)

F1423071. Blocantele canalelor de calciu au aciune:


A. antiaterogen
B. antianginoas
C. antihipertensiv
D. cardiotonic
E. antifibrinolitic
(pag. 250-251)

F1423072. Care dintre afirmaiile urmtoare privind amiodarona sunt corecte:


A. ca antianginos este indicat n tratamentul de fond al cardiopatiei ischemice
B. durata efectului dispare rapid dup ntreruperea tratamentului
C. poate fi responsabil de afectarea funciei tiroidiene
D. pentru potenarea efectului terapeutic se recomand asocierea ei cu beta blocantele sau verapamilul
E. eficacitatea amiodaronei poate fi apreciat dup 2-4 sptmni de tratament
(pag. 237-238)

F1423073. Care dintre efectele adverse de mai jos sunt imputabile derivailor nitrai:
A. cefalee pulsatil
B. hipotensiune cu lipotimie
C. puseu hipertensiv
D. bradicardie
E. vrsturi
(pag. 246)

F1423074. Care dintre urmtoarele aciuni contribuie la efectul antianginos al nitroglicerinei:


A. deprimarea inimii
B. aciunea hipotensiv
C. vasodilataie coronarian
D. reducerea postsarcinii
E. scderea automatismului nodului sinusal
(pag. 245)

F1423075. n care din urmtoarele afeciuni este contraindicat verapamilul:


A. bloc atrio-ventricular
B. tahiaritmii
C. boal coronarian
D. astm bronic
E. insuficien cardiac
(pag. 252)

F1423076. Nitraii organici produc:


A. coronarodilataie
B. bradicardie
C. arteriolodilaie cu scderea postsarcinii
D. venodilataie i reducerea presarcinii inimii

667

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

668

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. deprimarea contractilitii inimii


(pag. 246)

F1423077. Pentru efectul lor antianginos beta-blocantele sunt indicate n:


A. angin cronic instabil
B. criza anginoas
C. post infarct miocardic acut
D. angin cronic stabil
E. angin pectoral asociat cu diabet zaharat
(pag. 250)

F1523078. Aciunea antianginoas a blocantelor calcice se produce prin:


A. creterea consumului de oxigen prin stimularea contractilitii miocardului
B. creterea aportului de oxigen prin creterea fluxului coronarian
C. scderea postsarcinii prin arteriolodilataie
D. micorarea frecvenei de contracie
E. creterea postsarcinii prin arterioloconstricie
(pag. 250)

F1523079. Antianginoase sunt:


A. nitraii organici
B. blocantele canalelor de calciu
C. beta-adrenomimetice
D. beta-adrenolitice
E. inhibitorii enzimei de conversie
(pag. 243)

F1523080. n tratamentul de fond al anginei pectorale se utilizeaz:


A. nitrai n monoterapie
B. biterapie nitrat - betablocant
C. biterapie nitrat - blocant calcic
D. triterapie nitrat- -betablocant - blocant calcic
E. triterapie nitrat - betamimetic - blocant calcic
(pag. 244)

F1523081. Medicamentele antianginoase sunt reprezentate de:


A. neurosimpatolitice
B. nitrai organici
C. beta-adrenolitice
D. beta-adrenomimetice
E. blocantele canalelor de calciu
(pag. 243)

F1523082. Molsidomin se caracterizeaz prin:


A. absorbie rapid per os
B. biodisponibilitate per os mai mare de 90%
C. efect important de prim trecere hepatic
D. absorbie sczut per os
E. efect nesemnificativ al primului pasaj hepatic
(pag. 249)

F1523083. Molsidomin:

668

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

669

A.
B.
C.
D.
E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

are efect antianginos


are biodisponibilitate per os mare
nu dezvolt toleran
produce methemoglobinemie
se administreaz transcutan
(pag. 249)

F1523084. Nitraii organici produc:


A. arterioloconstricie
B. venodilataie
C. arteriolodilataie
D. bronhoconstricie
E. coronaroconstricie
(pag. 245)

F1523085. Nitroglicerina:
A. are biodisponibilitate per os sub 1%
B. este liposolubil
C. nu poate fi administrat transcutan
D. la administrarea per os este biotransformat aproape total la primul passaj hepatic
E. la administrarea sublingual nu prezint efectul primului pasaj hepatic
(pag. 247, 248)

F1523086. Reaciile adverse la administrarea de nitrai organici sunt:


A. cefalee
B. hipotensiune ortostatic
C. toleran
D. tuse seac
E. scderea rezistenei la efort
(pag. 246)

F1623087. Betablocante:
A. Sunt utile n angina cronic stabil
B. Sunt medicamente de elecie la bolnavii anginoi cu insuficien cardiac
C. Se folosesc n prevenirea secundar a infarctului de miocard
D. Provoac coronarodilataie, cu creterea aportului de oxigen
E. Sunt contraindicate la bolnavii anginoi hipertensivi
(pag. 250)

F1623088. Creterea aportului de oxigen la nivel miocardic se poate realiza prin:


A. Inhibarea recaptrii adenozinei
B. Scderea ionilor de calciu disponibili pentru contracia coronarelor
C. Scderea tonusului simpatic
D. Inhibarea fosfodiesterazei cu creterea AMPc
E. Stimularea receptorilor -1-adrenergici
(pag. 242-243)

F1623089. Diltiazemul:
A. Are asorbie digestiv rapid i bun
B. Are biodisponibilitate sistemic foarte bun
C. Prin biotransformare conduce la un metabolit activ
D. Provoac frecvent tahicardie reflex (dezavantaj fa de nifedipin)

669

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

670

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

E. Are aciune deprimant cardiac mai redus dect verapamilul


(pag. 251)

F1623090. Mecanismul aciunii antianginoase a blocantelor canalelor de calciu const n:


A. Reducerea consumului de oxigen prin reducerea travaliului cardiac
B. Creterea aportului de oxigen prin coronarodilataie
C. Creterea eliberrii de EDRF
D. Stimularea adenilat-ciclazei
E. Stimularea guanilat-ciclazei
(pag. 250)

F1623091. Mecanismul la nivel molecular al nitriilor implic:


A. Substituia deficitului de EDRF
B. Activarea guanilat-ciclazei
C. Stimularea adenilat-ciclazei
D. Inhibarea fosfodiesterazei
E. Stimularea receptorilor -2-adrenergici
(pag. 245)

F1623092. Nitraii sunt contraindicai n:


A. Glaucom
B. Hipertensiune arterial
C. Hipertensiune intracranian
D. Angin vasospastic
E. Insuficiena cardiac
(pag. 246)

F1623093. Produc tahifilaxie, deoarece mecanismul de aciune necesit o cale tiol-dependent


saturabil:
A. Molsidomina
B. Nitroglicerina
C. Pentaeritril tetranitratul
D. Propranololul
E. Dipiridamolul
(pag. 245)

F1623094. Se pot utiliza ca medicamente antianginoase:


A. Blocanii canalelor de calciu
B. Molsidomina
C. -adrenoliticele
D. Parasimpatomimeticele
E. Amiodarona
(pag. 249, 250, 253)

F1623095. Sunt reacii adverse specifice nitrailor:


A. Cefalee pulsatil
B. Vasoconstricie periferic
C. Hipotensiune ortostatic
D. Toleran acut
E. Dureri ale globilor oculari
(pag. 246)

670

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

671

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2123096. Notati mecanismele actiunii antianginoase a nitritilor si nitratilor organici:


A. cresterea presarcinii si postsarcinii
B. cresterea travaliului cardiac si a consumului de oxigen
C. coronarodilatatie
D. cresterea aportului de sange oxigenat la nivelul miocardului
E. venodilatatie si arteriolodilatatie
(pag. 245-246)

F2123097. Precizati mecanismele implicate in efectul coronarodilatator:


A. stimularea fosfodiesterazei
B. stimularea recaptarii adenozinei in celule
C. blocarea canalelor de calciu
D. cresterea concentratiei AMPc
E. scaderea concentratiei GMPc
(pag. 242-243)

F2123098. Notati actiunile farmacodinamice ale blocantelor canalelor de calciu voltaj-activate:


A. efect inotrop negativ
B. scaderea travaliului cardiac
C. cresterea rezistentei periferice
D. vasodilatatie coronariana
E. efect cronotrop negativ
(pag. 250)

F2123099. Notati medicamentele cu mecanisme de actiune: antianginos si antiagregant plachetar:


A. nitroglicerina
B. dipiridamol
C. clopidogrel
D. amiodarona
E. acid acetilsalicilic
(pag. 245, 253)

F2123100. Notati nitritii si nitratii organici cu durata lunga de actiune:


A. nitroglicerina, aerosoli
B. nitroglicerina, comprimate sublinguale
C. nitroglicerina TTS
D. nitroglicerina, unguent 2%
E. pentaeritril tetranitrat, oral
(pag. 247-248)

F2123101. Precizati mecanismele moleculare ale actiunii antianginoase:


A. cresc concentratia GMPc
B. stimuleaza guanilat ciclaza
C. blocheaza receptorii pentru oxidul nitros
D. fixeaza in molecula oxidul nitros endogen
E. scad concentratia GMPc
(pag. 245)

F2123102. Nitroglicerina poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. congestie cutanata in jumatatea inferioara a corpului
B. cefalele cu caracter pulsatil
C. lipotimie

671

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

672

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

D. vasoconstrictie la nivelul vaselor retiniene


E. sindrom de hipersensibilizare la nitrati
(pag. 246)

F2123103. Notati actiunile farmacodinamice ale blocantelor canalelor de calciu, voltaj-dependente, ca


antianginoase:
A. reducerea consumului de oxigen al miocardului
B. arteriolodilatatie
C. coronarodilatatie
D. stimularea contractiei miocardice
E. scaderea secretiei de renina
(pag. 250)

F2123104. Nitritii si nitratii au biodisponibilitate (Bd) orala diferita, functie de compus si calea de
administrare. Notati alternativele corecte:
A. isosorbid mononitrat p.o., Bd-93%
B. isosorbid dinitrat p.o., Bd-22%
C. nitroglicerina transdermic, Bd-72%
D. nitroglicerina p.o., Bd-30%
E. nitroglicerina sublingual, BD-40%
(pag. 244-245, 247-248)

F2123105. Dipiridamol, nu contine in profilul farmacologic:


A. stimuleaza recaptarea adenozinei in celulele miocardice
B. coronarodilatator
C. stimulator al sintezei Atp in miocard
D. coronarodilatator
E. vasoconstrictor periferic
(pag. 253)

F2123106. Notati medicamentele antiagregante plachetare si antianginoase:


A. dipiridamol
B. amiodarona
C. acid acetil salicilic
D. clopidogrel
E. nitroglicerina
(pag. 243, 253)

F2123107. Notati nitratii si nitritii organici si formele farmaceutice cu actiune de durata lunga:
A. nitroglicerina unguent 2%
B. nitroglicerina TTS
C. pentaeritril tetranitrat, oral
D. nitroglicerina, aerosoli
E. nitroglicerina, comprimate sublinguale
(pag. 247-248)

F2123108. Medicatia antianginoasa produce coronarodilatatie prin:


A. aport de oxid de azot (NO)
B. inhibarea fosfodiesterazei
C. blocarea recaptarii adenozinei in celulele miocardice
D. micsorarea presarcinii
E. micsorarea postsarcinii

672

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

673

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

(pag. 242-243)

F2123109. Precizati mecanismele moleculare ale actiunii antianginoase a nitritilor si nitratilor:


A. stimuleaza guanilatciclaza
B. scad concentratia de GMPc
C. cresc concentratia de GMPc
D. blocheaza receptorii pentru oxidul nitros
E. fixeaza in molecula oxidul nitros endogen
(pag. 245)

F2123110. Notati actiunile blocantelor canalelor lente de calciu ca medicatie antianginoasa:


A. coronarodilatatie
B. diminuarea rezistentei periferice
C. reducerea presarcinii
D. efect inotrop si cronotrop negativ
E. diminuarea travaliului cardiac
(pag. 250-251)

F2123111. Precizati medicamentele ce sunt contraindicate in angina pectorala asociata cu astm


bronsic:
A. dipiridamol
B. amiodarona
C. nifedipin
D. propranolol
E. oxprenolol
(pag. 39, 250)

F2123112. Nitroglicerina poate provoca urmatoarele reactii adverse:


A. cefalee cu caracter pulsatil
B. congestie cutanata in jumatatea inferioara a corpului
C. lipotimie
D. tahifilaxie tiol-independenta
E. sindrom de hipersensibilizare la nitriti
(pag. 246)

F2123113. Precizati actiunile farmacodinamice ale blocantelor canalelor de calciu voltaj-dependente,


ca antianginoase:
A. reducerea consumului de oxigen
B. cresterea aportului de oxigen
C. stimularea contractilitatii miocardului
D. arteriolodilatatie
E. coronarodilatatie
(pag. 250)

F2123114. Nitratii si nitritii organici au biodisponibilitate (Bd) diferita, functie de compus si de calea de
administrare. Notati alternativele corecte:
A. nitroglicerina per os, Bd ~ 30%
B. nitroglicerina sublingual, Bd ~ 40%
C. nitroglicerina transdermic, Bd ~ 72 %
D. isosorbid dinitrat per os, Bd ~ 22%
E. isosorbid mononitrat per os, Bd ~ 93%
(pag. 244-245, 247-248)

673

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

674

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2123115. Dipiridamolul are urmatorul profil farmacologic:


A. stimuleaza recaptarea adenozinei in celulele miocardice
B. coronarodilatator
C. antiagregant plachetar
D. favorizeaza sinteza de ATP in miocard
E. vasoconstrictor periferic
(pag. 253)

F2223116. Mentionati afirmatiile corecte:


A. Nitritii si nitratii organici sunt esteri ai acidului nitros sau nitric cu polioli.
B. Nitratii organici antianginosi sunt lichide sau pulberi explozive.
C. Administrarea transcutan a nitratilor organici antianginosi determina o absorbtie buna, dar lenta si cu o
variabilitate mare.
D. Nitratii organici sunt biotransformati in metaboliti inactivi.
E. Biotransformarea molsidominei este tiol dependenta si conduce la tahifilaxie.
(pag. 245)

F2223117. Nitratii se pot administra:


A. Sublingual sub forma de solutii, spray, comprimate
B. Bucal, comprimate retard
C. Transcutanat
D. Perfuzii
E. Intrarectal
(pag. 247)

F2223118. Molsidomin:
A. Are o biodisponibilitate mare dupa adminstrare orala.
B. Mecanismul de biotransformare la metabolitul activ este tiol-dependent.
C. Are avantajul ca nu induce reflex, tahicardie si inotropism pozitiv.
D. Este indicata in tratamentul de fond al anginei pectorale.
E. Se poate asocia cu beta-blocante
(pag. 249)

F2223119. Isosorbid dinitrat:


A. Se poate administra sublingual, percutanat, oral sau in perfuzie.
B. Are o biodisponibilitate mai buna comparativ cu nitroglicerina dupa administrarea orala.
C. Este conditonat in preparatul Maycor retard capsule de 20 si 40 mg.
D. Nu produce tahifilaxie.
E. Se administreaza in caz de hipertensiune intracraniana.
(pag. 246, 248)

F2223120. Care dintre urmatorii compusi prezinta efect antianginos?


A. Dipiridamol
B. Amiodarona
C. Diltiazem
D. Nifedipina
E. Clonidina
(pag. 251-253)

F2223121. Nitroglicerina:
A. Este un lichid, volatil, neexploziv.
B. Comprimatele cu nitroglicerina au un termen de valabilitate mic datorita volatilitatii compusului.

674

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

675

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Este gliceriltrinitrat.
D. Se administreaza numai sublingual
E. Dupa administrare sublinguala efectul se instaleaza in 2-5 minute
(pag. 247)

F2223122. Care compusi sunt antianginosi:


A. atenololul
B. adrenalina
C. nitroglicerina
D. diltiazemul
E. captoprilul
(pag. 150-170)

F2223123. Care antianginoase actioneaza prin coronarodilatatie:


A. propranololul
B. captoprilul
C. diltiazemul
D. teofilina
E. dipiridamolul
(pag. 150-170)

F2223124. Nitroglicerina:
A. are o biodisponibilitate orala crescuta
B. are proprietati venodilatatoare
C. nu produce coronarodilatatie
D. se administreaza in angina pectorala
E. nu se foloseste in tratamentul de fond al anginei pectorale
(pag. 150-170)

F2223125. Nitratii:
A. produc vasodilatatie coronara si sistemica
B. formeaza NO si tionitriti activi
C. inhiba guanilatciclaza
D. se contraindica in insuficienta cardiaca
E. nu dau toleranta
(pag. 150-170)

F2223126. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. nitratii actioneaza prin intermediul NO si tionitritilor, care stimuleaza guanilat-ciclaza
B. mecanismul de actiune al molsidominei nu este tiol-dependent
C. nitroglicerina nu se poate administra in criza de angina
D. beta-adrenoliticele actioneaza antianginos prin scaderea tonusului simpatic cardiostimulator
E. nitratii organici nu pot fi administrati parenteral
(pag. 150-170)

F2223127. Nitratii organici:


A. inhiba guanilat ciclaza cu scaderea concentratiei cGMP
B. reduc presarcina si postsarcina cardiaca
C. au actiune antiagreganta plachetara
D. produc coronarodilatatie
E. contracta muschii netezi de la nivelul cailor biliare, bronhiilor.
(pag. 150-170)

675

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

676

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2223128. Nitratii organici:


A. pot produce toleranta printr-un mecanism tiol-dependent
B. sunt de prima alegere in toate formele de angina pectorala
C. se pot utiliza i.v. in faza de inceput a infarctului miocardic
D. se contraindica asocierea lor cu beta-blocantele
E. se administreaza sublingual in tratamentul de fond al anginei.
(pag. 150-170)

F2223129. Molsidomina:
A. este o sidnonimina
B. biodisponibilitatea pe cale orala este in jur de 90%
C. poate produce tahicardie reflexa
D. sufera o biotransformare la metabolitul activ pe cale tiol-independenta
E. se indica in crizele de angina pectorala.
(pag. 150-170)

F2223130. Diltiazemul:
A. este o benzodiazepina
B. sufera un efect al primului pasaj hepatic
C. produce coronarodilatatie si arteriolodilatatie periferica
D. se poate indica in blocul A-V
E. se recomanda asocierea sa cu beta-blocantele
(pag. 150-170)

F2223131. Care dintre urmatoarele clase de compusi sunt eficiente in angina pectorala ?
A. Alfa-adrenolitice
B. Diuretice
C. -adrenolitice
D. Blocante ale canalelor de calciu
E. Nitrati organici
(pag. 243)

F2223132. Blocantele canalelor de calciu au efecte favorabile in angina pectorala prin urmatoarele
mecanisme:
A. Scaderea tonusului simpatic cardiostimulator
B. Scaderea concentratiei ionilor de calciu disponibili pentru contractia cardiaca
C. Scaderea postsarcinii si presarcinii cardiace
D. Aport de oxid nitric
E. Inhibarea recaptarii adenozinei coronarodilatatoare
(pag. 242-243)

F2223133. Care dintre afirmatii sunt corecte ?


A. In angina pectorala de efort, tratamentul de electie este reprezentat de nitrati
B. Nitratii se pot asocia cu -blocante
C. Nitratii nu se pot asocia cu blocantele canalelor de calciu
D. Verapamilul se prefera la pacientii cu aritmii supraventriculare
E. Nifedipina este contraindicata la pacientii cu hipertensiune arteriala
(pag. 244)

F2223134. Care dintre afirmatiile referitoare la nitratii cu proprietati antianginoase sunt adevarate ?
A. Sunt substante anorganice
B. Sunt substante organice

676

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

677

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Sunt esteri ai acidului nitric sau nitros cu polialcooli


D. Sunt substante lichide
E. Sunt lichide sau pulberi explozive
(pag. 244)

F2223135. Care ditre afirmatiile despre proprietatile farmacodinamice ale nitratilor sunt adevarate ?
A. Relaxeaza muschii netezi vasculari
B. Relaxeaza musculatura striata
C. Produc hipotensiune arteriala
D. Cresc consumul de oxigen al miocardului
E. Produc agregare plachetara
(pag. 245)

F2223136. Care dinte urmatorele afirmatii referitoare la farmacoterapia nitratilor sunt corecte ?
A. Reprezinta medicatia de prima alegere in toate formele de angina
B. Nu pot fi utilizati in tratamentul de fond al anginei
C. Nitroglicerina administrata intravenos poate fi utila in unele cazuri de infarct miocardic acut
D. Nu pot fi utilizati in insuficienta cardiaca
E. Este utila asocierea nitrati- -blocante
(pag. 246-247)

F2223137. Molsidomina:
A. Este un ester al glicerinei cu acidul azotos
B. Este un antianginos cu nucleu sidnoniminic
C. Actioneaza prin eliberare de oxid nitric
D. Actioneaza prin inhibarea adenozinei coronarodilatatoare
E. Se indica in tratamentul de fond al anginei pectorale
(pag. 249)

F2223138. Care dintre urmatoarele clase structurale pot avea activitate blocanta a canalelor de calciu ?
A. Dihidropiridine
B. Fenilalchilamine
C. Benzodiazepine
D. Benzotiazepine
E. Xantine
(pag. 251)

F2223139. Care dintre afirmatiile referitoare la dipiridamol sunt corecte ?


A. Este un -blocant
B. Inhiba recaptarea adenozinei coronarodilatatoare
C. Creste debitul sanguin coronarian
D. Are actiune antiagreganta plachetara
E. Este util in tratamentul de fond al cardiopatiei ischemice
(pag. 253)

F2223140. Medicamentele antianginoase pot actiona prin urmatoarele mecanisme:


A. Cresc consumul de oxigen al miocardului prin cresterea travaliului inimii.
B. Cresc aportul de oxigen prin coronarodilatatie.
C. Scad consumul de oxigen al miocardului prin cresterea travaliului cardiac.
D. Scad aportul de oxigen prin arterioconstrictie.
E. Reduc consumul de oxigen al miocardului prin micsorarea travaliului cardiac.
(pag. 242, 343)

677

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

678

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2223141. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca antianginoase si fac parte din grupul
beta blocantelor:
A. Nifedipina
B. Diltiazem
C. Amiodarona
D. Metoprolol
E. Bisoprolol
(pag. 243)

F2323142. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitroglicerina?


A. este trinitrat de glicerina;
B. se aplica percutan ca TTS;
C. nu se absoarbe din tubul digestiv,
D. se administreaza sublingual;
E. se adsoarbe pe plastic.
(pag. 241-253)

F2323143. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru diltiazem?


A. reduce consumul de oxigen al miocardului;
B. scade fluxul sanguin coronarian;
C. deprima contractilitatea miocardului;
D. antianginos;
E. blocant al canalelor de calciu.
(pag. 241-253)

F2323144. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru isosorbiddinitrat administrat oral?
A. perioada de latenta este de 5-10 minute;
B. durata de actiune 2 ore;
C. durata de actiune 6 ore;
D. se administreaza profilactic in angina pectorala;
E. cu alcoolul produce cefalee.
(pag. 241-253)

F2323145. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru propranolol?


A. diminua forta de contractie a miocardului;
B. creste frecventa cardiaca;
C. antianginos;
D. micsoreaza travaliul cardiac;
E. scade consumul de oxigen al miocardului
(pag. 241-253)

F2323146. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru nitrati?


A. sunt biotransformati in NO;
B. NO are actiune vasodilatatoare;
C. nu da obisnuinta;
D. creste concentratia de GMPc;
E. biotransformarea este tiol-dependenta.
(pag. 241-253)

F2323147. Nitratii organici sunt indicati in:


A. cardiopatia ischemica;
B. insuficienta cardiaca;

678

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

679

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. hipertensiunea arteriala;
D. aritmiile cardiace;
E. angina pectorala.
(pag. 241-253)

F2323148. Medicamentele antianginoase:


A. cresc forta de contractie a miocardului;
B. cresc aportul de oxigen al inimii;
C. cresc debitul cardiac;
D. cresc consumul de oxigen al inimii;
E. reduc consumul de oxigen al inimii.
(pag. 241-253)

F2323149. Sunt medicamente antianginoase:


A. isosorbid dinitrat;
B. clonidina;
C. molsidomin;
D. propranolol;
E. guanetidina.
(pag. 241-253)

F2323150. La care dintre medicamentele antianginoase urmatoare apare ca efect advers tahifilaxia?
A. propranolol;
B. nifedipina;
C. isosorbid dinitrat;
D. molsidomin;
E. nitroglicerina.
(pag. 241-253)

F2323151. Care dintre urmatoarele antianginoase sunt blocante ale canalelor de calciu?
A. pentaeritritil tetranitrat;
B. nifedipina;
C. oxprenolol;
D. diltiazem;
E. propranolol.
(pag. 241-253)

F2323152. Molsidominul este un medicament antianginos cu urmatorele proprietati:


A. mecanism de actiune tiol-dependent;
B. dezvolta tahifilxie;
C. nu induce reflex tahicardie si inotropism pozitiv;
D. se indica in tratamentul de fond al anginei pectorale;
E. are biodisponibilitate per os mai mare (aprox. 90%).
(pag. 241-253)

F2323153. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind boala coronariana?
A. este cauzata de ateroscleroza;
B. se manifesta prin dureri anginoase;
C. este cauzata de producerea crescuta de NO;
D. aportul de sange oxigenat este redus;
E. se agraveaza la efort.
(pag. 241-253)

679

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

680

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2323154. Care dintre urmatoarele medicamente antianginoase sunt blocante ale canalelor de calciu?
A. prenilamina;
B. diltiazem;
C. dipiridamol;
D. molsidomin;
E. perhexilina.
(pag. 241-253)

F2323155. Blocante selective ale canalelor de calciu sunt:


A. prenilamina;
B. nifedipina;
C. verapamil;
D. diltiazem;
E. perhexilina.
(pag. 241-253)

F2323156. Care dintre rmatoarele afirmatii sunt corecte pentru diltiazem:


A. are profil farmacodinamic intermediar intre verapamil si nifedipin;
B. are actiune deprimanta cardiaca mai intensa fata de verapamil;
C. produce tahicardie reflexa mai intensa, fata de nifedipin;
D. are actiune deprimanta cardiaca, mai slaba, fata de verapamil;
E. realizeaza arteriolodilatatie periferica mai putin intensa fata de nifedipin.
(pag. 241-253)

F2523157. Induc tahifilaxie prin biotranformare tiol- dependenta, la NO activ:


A. molsidomin
B. nitroglicerina
C. lidoflazina
D. isosorbid dinitrat
E. pentaeritril tetranitrat
(pag. 246)

F2523158. Avantajele asocierii nitrati- blocante sunt:


A. potentarea efectului antianginos
B. reducerea dozelor si reactiilor adverse
C. antagonizarea reciproca a unor reactii adverse
D. potentarea hipotensiunii arteriale
E. nitratii combat deprimarea cardiaca produsa de blocante
(pag. 247)

F2523159. Nitroglicerina:
A. comprimatele obinuite au termen de valabilitate mic (3 luni)
B. biodisponibilitate per os mai mica de 1%
C. se utilizeaza i.v. in perfuzie, utilizand perfuzoare din PVC
D. se administreaza i.v. in perfuzie, exclusiv diluata in solutie de glucoza 5%
E. este conditionata sub forma de comprimate sau capsule retard
(pag. 247- 248)

F2523160. Medicatia antianginoasa produce coronarodilatatie prin urmatoarele mecanisme:


A. aport de NO
B. scaderea postsarcinii

680

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

681

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. scaderea presarcinii
D. inhibarea recaptarii adenozinei
E. inhibarea fofodiesterazei
(pag. 243)

F2523161. Antianginoasele blocante ale canalelor de calciu actioneaza prin:


A. reducerea presarcinii
B. coronarodilatatie
C. reducerea postsarcinii
D. efect antiaterogen
E. efect inotrop si cronotrop negativ
(pag. 250- 251)

F2523162. Medicamentele contraindicate in angina pectorala asociata cu astm bronsic sunt:


A. lidoflazina
B. molsidomin
C. propranolol
D. oxprenolol
E. nifedipina
(pag. 250- 251)

F2523163. Diltiazemul are urmatorul profil farmacologic:


A. absorbtie digestiva buna si rapida
B. biotransformare hepatica intensa
C. antihipertensiv, utilizat frecvent
D. antianginos, util in angina vasospastica
E. antiaritmic, utilizat limitat in tahicardii supraventriculare
(pag. 251- 252)

F2523164. Urmatoarele afirmatii sunt corecte privind boala coronariana:


A. poata fi cauzata de dereglari ale metabolismului adenozinei
B. se agraveaza la effort
C. este cauzata de producerea crescuta de NO
D. se manifesta prin dureri anginoase
E. aportul de sange oxigenat este redus
(pag. 241)

F2523165. Amiodarona:
A. ca antianginos este utilizata in tratamentul de fond al cardiopatiei ischemice
B. pentru potentarea efectului antianginos se recomanda asocierea cu -blocante sau verapamil
C. dupa intreruperea tratamentului durata efectului dispare in 2-3 zile
D. este conditionata sub forma de comprimate de 200 mg
E. are efect proaritmic
(pag. 236- 238)

F2623166. Modalitile prin care acioneaz medicamentele anticonvulsivante cuprind:


A. Diminuarea tendinei la iradiere a excitaiei n afara focarului epileptogen
B. Stabilizarea membranei neuronale
C. Creterea pragului de excitabilitate
D. Scderea pragului de excitabilitate
E. Scderea pragului convulsivant
(pag. 136)

681

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

682

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

F2623167. Poteneaz aciunea GABA la nivel cerebral:


A. Fenobarbitalul
B. Nitrazepamul
C. Clonazepamul
D. Bemegridul
E. Nicetamida
(pag. 137)

F2623168. Actioneaz ca blocante ale canalelor de sodiu:


A. Lamotrigina
B. Primidona
C. Etosuximida
D. Fenitoina
E. Acidul valproic
(pag. 137)

F2623169. Acioneaz ca blocante ale canalelor de calciu de tip T:


A. Trimetadiona
B. Clobazamul
C. Sultiamul
D. Pramipexolul
E. Etosuximida
(pag. 137)

F2623170. Fenitoina poate produce urmtoarele reacii adverse:


A. Hiperplazie gingival
B. Nervozitate, confuzie, ataxie
C. Alopecie
D. Sindrom lupoid
E. Poliurie
(pag. 138)

F2623171. n tratamentul cronic cu doze mari de fenobarbital se poate produce:


A. Osteomalacie (tratament cu vitamina D)
B. Anemie hemolitic
C. Anemie megaloblastic
D. Trombocitopenie
E. Cataract supcapsular posterioar
(pag. 138)

F2623172. La oprirea brusc a a tratamentului cronic cu fenobarbital pot interveni:


A. Apariia convulsiilor
B. Dermatit exfoliativ
C. Sensibilizarea receptorilor pentru acid glutamic
D. Sedare marcat
E. Accidente tromboembolice
(pag. 138)

F2623173. Mecanismul de aciune a acidului valproic const n:


A. Inhibarea recaptrii serotoninei
B. Depleia stocurilor de catecolamine

682

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

Rezidentiat 2004

683

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a III a

C. Blocarea receptorilor NMDA


D. Blocarea canalelor de Na
E. Inhibarea ireversibil GABA-aminotransferazei
(pag. 137)

F2623174. Care dintre urmtoarele medicamente se utilizeaz n marele ru epileptic:


A. Fenobarbitalul
B. Trimetadiona
C. Primidona
D. Acidul valproic
E. Fenitoina
(pag. 136)

683

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro