Sunteți pe pagina 1din 2

Metode si tehnici de evaluare a copiilor cu CES

Maria Anca

Lucrarea acoperă o paletă largă privind problematica evaluării copiilor cu tulburări de limbaj
şi deficienţe de auz. În cele 12 capitole ale lucrării sunt prezentate metodele şi procedeele de
examinare şi interpretare a deficitului auditiv, dar şi examinarea psihopedagogică a copiilor cu
perturbări grave ale comunicării verbale oferind astfel informaţii de start pentru orientarea şcolară a
acestor copii sau pentru planificarea intervenţiilor de optimizare a comunicării verbale, privită ca şi
condiţie a realizării unei mai bune inserţii şcolare şi sociale. Fiecare capitol cuprinde o serie de
adaptări ale metodelor descrise precum şi aplicaţii ale acestor metode fiind susţinute de prelucrări şi
interpretări de natură cantitativă sau calitativă ale datelor culese prin metode experimentale.
Primul capitol, Metode de examinare a funcţiei auditive, autorea ne prezintă o serie de
examinări care se realizează de către medical ORL-ist dar şi de către persoanele specializate în
audiometrie clinică sau din instituţii cu profil educativ. Acestea fac parte din categoria examinărilor
obiective, necesitând aparatură specială, din care amintim: examenul timpanometric, potenţialul
auditiv evocat, etc. O parte din aceste examinări sunt făcute şi de persoane specializate în domeniul
deficienţelor auditive şi de limbaj, fiind necesară colaborarea cu pacientul; dintre examinările
prezentate în carte amintim: audiometria tonală, audiometria vocală, screening-ul auditiv, etc.
În cel de-al doilea capitol este zugrăvit pe larg subiectul “ Audiometrie tonală”, procedura
prin care se determină pragurile auditive la tonuri pure. Sunt prezente metode de stimulare auditivă,
exemple şi exerciţii pentru aflarea acesteia, precum şi interpretarea audiogramelor prin analizarea
unui anumit număr de caracteristici. Ultima parte a capitolului zugrăveşte parcursul unei investigaţii
audiometrice la copii, de la testul simplul la cel mai complex şi mai precis.
Următorul capitol prezintă teorii privind percepţia vorbirii, folosirea vorbirii în audimetria
vocală şi pe final este realizată o investigaţie audiometrică privind aparatura folosită, poziţia şi
calibrarerea acesteia, spaţiul de lucru, notaţiile si interpretarea audiogramelor folosite.
Autoarea ne orientează spre un program de depistare precoce a tulburărilor de auz şi limbaj,
un astfel de program putând fi un util act de intervenţie care permite orientarea acţiunilor de
prevenire constând în sfaturi date părinţilor, utilizarea informaţiilor care provin de la medic, dialoguri
cu educatorii, programarea unui control ulterior. Acesta poate furniza sugestii pentru orientarea
acţiunilor de intervenţie începând cu cele de examinare.
În continuarea cărţii sunt descrise pe larg metode şi antrenamente, atât auditive cât şi de
limbaj, care conduc copilul spre o viaţă mai bună, spre răspunsuri şi căi de care nu se poate lipsi nici
un om. Apar explicaţiile psihologice la manifestările copilului, fără de care acesta nu se poate integra
în diversele câmpuri implicate în derularea funcţiei auditiv-verbale, respectiv informaţii senzoriale,
informaţii verbale şi aspecte motivaţional afective.
Sunt descrise pe larg proba Sans-Paroles, Borelli-Oleron, testul Snijders Oomen, scala
Webster şi scala Crichton, acestea finalizând pregătirea copilului pentru societate el putând înţelege
orice semn, cuvânt sau gest făcut de cei din jur, dar cel mai important lucru este acela că acesta poate
la rândul său să răspundă cu un gest, un semn, un cuvânt.
Recomand cu căldură acestă carte nu numai pentru cei cu deficienţe, ci celor din jurul lor,
pentru a-i înţelege mai bine, pentru a fi aproape de ei, pentru a şti cum să ne comportăm în societate.