Sunteți pe pagina 1din 18

Teste cu raspuns unic:

1.Pentru a rezolva problem decizionale in activitatea manageriala a unei firme in conditiile unei
economii concurentiale , managerul recurge in general la :
R: modele economico-matematice si tehnica simularii
2 . Modelarea si simularea proceselor economice nu ofera managerului :
Modele matematice pure pt rezolvarea problem manageriale din intreprinderi
3.Disciplina definite pe scurt ca pregatirea stiintifica a deciziilor este :
R: cercetatea operationala
4. in managementul stiintific , modelarea economico-stiintifica nu poate fi folosita
R : pt inlocuirea decidentului uman
5. selectati afirmatia falsa referitoare la procesul de trecere de la sistemul real la modelul de
simulare :
R: trecerea de la sist perceput cu simturile omului (sist real) la modelul real (sistemul
real inlocuit) se realz prin modelul abstract
6. Din punct de vedere al precizie , marimile ce caracterizeaza procesele economice se clasifica
in :
R: 1. Marimi vagi , 2.marimi deterministe 3. Marimi stochastice
7.In cazul problemelor de dimensiuni mari ,de natura stochastica sau vaga se recomanda:
R: algoritmi euristici
8. in cazul sistemelor de conducere a activitatilor economice :
R: calculatorul serveste la pregatirea mai buna a deciziei umane
9. Selectati afirmatia adevarata despre metodele aproximative:
R: sunt metode care permit obt unei solutii S diferita de Solutia adevarata S* , printr un
vector dominat de un alt vector Ea dinainte stability : |S-S*|= |e| mai mic sau egal |ea|
10. Un set specific de valori ale variabilelor de decizie ce determina realizarea unui nivel dorit pt
variabilele de iesire / functia obiectiv/ de performanta a modelului se numeste :

R: solutie
11. Pentru testarea acuratetei modelului se poate recurge la :
R: verificarea consistentei si coerentei in sens logic a modelului construit

12. Precizati care din urmatoarele modele nu corespund clasificarii modelelor in functie de
domeniul de provenienta si conceptie :
R: 1. Modele de stocare 2. Modele privind evolutia ponderii pe piata a unor produse
concurentiale 3Modele privind livrarea de marfuri
13. Din urmatoarele clase de modele , indicate combinatia corecta pt clasificarea modelelor in
functie de structura proceselor reflectate:
R: 1modele informational-decizionale 2. Modele informatice 3.modele cu profil tehnologic
4.modele ale relatiilor umane
14.Modelarea procedural este caracterizata prin faptul ca acorda un rol important :
R: algoritmului
15. Succesiunea logica de procedure prin care se adapteaza la calculator diferite metode si
tehnici cantitative de modelare se numeste:
R: algoritm
16. Abordarea euristica este conditionata de anumite caracteristici ale problemei decizionale sub
urmatorul aspect:
R: eforturile si timpul de calcul
17. In abordarea euristica a problemelor si in construirea unor modele procedural se face apel la:
R: aplicarea regulii castigului maxim de eforturi minime (de tip greedy )
18. Selectati afirmatia falsa referitoare la posibilitatea construirii unor algoritmi euristici:
R: Nu se poate vorbi ,in mod stiintific ,despre algoritmi euristici pt aplicatii economice
19. Principiul de baza al algoritmului euristic se bazeaza pe idea ca:
R: este avantajos ca, respectand anumite restrictii ,sa se obtina cat mai mult pe linia fct
scop

20. In cazul algoritmului general al rezolvatorului de probl candt se testeaza conditiile de


admisibiliatate a solutiei initiale se poate constata ca acestea nu sunt indeplinite . In aceasta
situatie , indicate care este pasul urmator :
R: se calculeaza abaterile si se cauta o strategie de reducere a abaterilor
21. Obtinerea unor informatii despre sistem ,inainte de realizarea sa in mod concret , este
posibila cu ajutorul :
R: tehnicii simularii
22. Marimile stochastice /aleatoare se caracterizeaza prin faptul ca :
R: au o multime de valori carora li se asociaza o anumita probabilitate
23. Structura de multimi a unui system ,pt un moment t , poate fi definite de urmatorul set de
marimi:
R: intrari , stari , iesiri.
24. Selectati afirmatia falsa:
R: Precizia si completitudinea ridicate ale datelor folosite intr-un mod economic-matematic
fac posibila aplicarea cu bune rezultate a tehnicilor de invatare de tip incercare si eroare
25. Selectati afirmatia falsa : in incercarea de a reduce nedeterminarea in studiul
comportamentului unui system socio-economic si de a compensa scaderea gradului de
completitudine a informatiilor disponibile se recurge la :
R: folosirea metodelor deterministe (algoritmi de optimizare )
26. Atunci cand gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociaza unui grad mediu de
completitudine se recomanda utilizarea:
R: multimilor vagi (fuzzy)
27. In construirea unui model economico-matematic ,se are in vedere ,in principal capacitatea
acestuia de a:
R: explica fidel toate interconditionarile si relatiile cauza-efect ale proceselor observate
28. Printre caracteristicile ce confera utilitate modelelor nu se Numara:
R: universalitatea
29.Modelele informatice fac parte din categoria:

R: modelelor descriptive
30. Din grupa modelelor informational-decizionale nu fac parte:
R: modelele de tip ADC
31. In categoria modelelor descriptive de gasesc:
R: 1 modele tip grafice Gantt , 2 modele de orfonante si lotizare, 3 modele ale controlului
statistic al calitatii produselor , 4 modele de flux in retele de transport , 5 modele de stocare

32. Pentru modelarea procesului de satisfacere a cererii beneficiarilor (clientilor) si de incadrare


in cantitatile disponibile aflate la producatori (furnizori sau depozite ) se poare folosi un model
de programare liniara cu fct obiectiv reprezentand:
R: cantitatile transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar ponderate cu un
indicator de valoare (de ex , costul transportului)
33. Selectati afirmatia falsa referitoare la experimentarea unui model economico matematic:
R: aceasra se poate realiza in vivo pe esantioane de mari dimensiuni furnizand
informatii complete la costuri rezonabile
34. Selectati afirmatia adevarata referitoare la aplicarea merodei branch and bound pt
rezolvarea unui problem de programare liniara in numere intregi:
R: nodul initial al arborelui binary corespunde solutiei optime a problemei pt care s-au
ignorant restrictiile de integritate asupra variabilelor
35. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara:
R: modele de programare liniara sunt modele dinamice si surprind evolutia in timp a
proceselor economice considerate
36. Selectati afirmatia falsa in legatura cu modelarea relatiilor umane :
R: cu ajutorul unor metode corespunzatoare de investigare ,dificultatile legate de conditiile
observarii si modalitatile de masurare a rezultatelor pot fi depasite prin folosirea unor
metode de optim rezolvate cu aj calculatorului
37. Selectati afirmatia falsa din urmatoarea enumerare referitoare la un model de determinare a
structurii optime de producti pt o perioada data:
R: in cazul folosirii unui model de programare liniara cu mai multe functii obiectiv ,
restrictiile reprz partea normative a modelului si fct obiectiv partea descriptive a acestuia

38. Identificati in urmatoarea enumerare modelele care nu sunt folosite in teoria clasica a
ordonantarii :
R: modele arborescente de tipul exploziilor sumarizate
39. Selectati afirmatia falsa referitoare la regulile de construire a matricii exploziilor sumarizate:
R: matricea M are n linii si k coloane si prin ridicaru successive la putere devine din ce in
ce mai rara (n- nr de produse si subcomponente , k nr maxim de nivele de descompunere)

40. In incercarea de a elimina nedeterminarea cauzata de informatia incomplete disponibila pt


studierea comportamentului unui system se apeleaza la diferite metode. Eliminati din urm list
ape cea care nu este conforma obiectivului de a obtine o precizie sporita pt informatiile
disponibile :
R: introducerea unor variabile duale
41. Selectati afirmatia falsa : Recunoasterea faptului ca in studiul fenomenelor socio
economice ,cresterea preciziei datelor afecteaza in sens invers proportional compltitudinea
acestora conduce la :
R: folosirea tehnicilor de optimizare.
42. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate referitoare la avantajul folosirii unor
modele economico-matematice in practica manageriala:
R: toate afirmatiile sunt adevarate
43. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele economico matematice:
R: modelele ce pot fi concepute intr-o intreprindere au trasaturi fie descriptive , fie
normative , neexistand posibilitatea construirii lor
44. Izomorfismul intre diferite fenomene economice:
R: permite ca, in anumite conditii ,analiza unui process supus studiului sa se efectuezze
prin intermediul altuia asemanator ca forma si structura ,dar mai usor de studiat.
45. In aplicarea tehnicilor de optimizare , alegerea celei mai bune variante posibile presupune:
R: determinarea celui mai bun nivel al fct performanta in conditiile utilizarii unei anumite
multimi de resurse
46. Modelele care au ca obiectiv reproducerea unor proprietati ale sistemului modelat se
numeste:

R: descriptive
47. Pentru a fi utile practicianului , modelele trebuie saa se caracterizeze prin :
R: simplitate, suplete, accesibilitate, adaptabilitate
48. In categoria modelelor folosite in rezolvarea problemelor de afectare se includ:
R: modelele de tip branch and bound
49. Selectati afirmatia falsa:
R: modelele de tip Gantt , de tip ADC , si cele de ordonantare lotizare sunt modele pt
determinarea structurii de productie pe o perioada data
50. In categoria modelelor ce surprind aspect tehnologice si de productie se includ:
R: modele ale relatiilor umane
51.Printre modelele teoriei deciziei se include :
R :modelul general al proccesului decisional,modelul deciziilor de grup,teoria
utilitatiilor,modelele in conditii de risc si incertitudine,modele multicriteriu
52.Pentru a pune in evidenta zona de interferenta intre modelele tehnologice,cele informationaldecizionale,cele ale relatiilor umane si cele informatice se foloseste :
c)un modul de legatura
53.In modelul ajustarii exponentiale,alegerea unei valori apropiate de 0 pt va conduce :
d)la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale
54.Expresia previziunii vanzarilor facuta la sfarsitul perioadei t pt perioada urmatoare t+1,pt un
produs care nu are un profil sezonier si un trend pe termen lung ,poate fi scrisa sub forma:
c) R = R
t

+ (S
t-1

-R
t

)
t-1

55.Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente componente


identificate in analiza seriilor dinamice/temporale:
e)fluctuatiile sezoniere sunt oscilatiile trendului cu o periodicitate relative mare

56.In cazul in care exista date suficiente istorice ,valoarea factorului de nivel ,poate fi
determinata prin :
d)apelarea la tehnica simularii
57.Procedeele de previziune bazate pe modelul Brown (cu un singur factor de nivelare)pot fi
aplicate in practica daca:
b)exista informatii din perioadele trecute asupra evolutiei indicatorului considerat
58.In modelul ajustarii exponentiale primare,coeficientul de nivelare confera datelor reale o
importanta care:
b)scade exponential odata cu vechimea ,astfel incat,la un moment dat,valorile reale trecute
ale indicatorului nu mai au o influenta semnificativa asupra previziunii
59.In cazul in care evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin personalitate si trend
,modelul de previziune implica luarea in considerare:
c)a trei factori de nivelare ,,
60.In cazul ajustarii exponentiale primare:
d)ponderii datelor reale scade pe masura ce acestea sunt mai vechi
61.Extrapolarea fenomenologica reprezinta:
e)o tehnica de prognoza
62.Selectati afirmatia falsa referitoare la extrapolarea fenomenologica:
b)permite o prima aprecirere a evolutiei viitoare a unui proces economic
63.Printre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice se numara faptul ca :
a)nu poate sa tina seama de aparitia in viitor a unor noi factori de influenta
64.Unul dintre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice este dat de faptul ca:
c)extrapolarea fenomenologica nu poate sa tina seama de schimbarile care pot modifica in
viitor legatura dintre marimiile economice
65.Obtinerea unor rezultate satisfacatoare cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se realizeaza
atunci cand :
1)intre marimea economica extrapolara si marimile economice considerate ca variabile
independente exista o interdependenta reala

3)se utilizeaza acele functii matematice care descriu cel mai bine evolutia procesului
economic analizat
5)se utilizeaza functii de corelatie cu mai multe variabile independente
66.Selectati din urmatoare enumerare,componenta care nu este specifica analizei seriei temporale
a unui indicator economic (de ex: volumul vanzarilor) :
e)viteza de crestere/descrestere a marimii indicatorului
67.Pentru a aprecia acuratetei metodei de ajustare exponentiala se poate folosi :
c)suma erorilor absolute sau patratice,eventual raportate la numarul de observatii real
68.Functiile utilizate in cazul extrapolarii fenomenologice au urmatoarele proprietati:
2)permit aprecierea nivelurilor a doua sau mai multor marimi economice in perspectiva
4)descriu evolutia in timp a unei marimi economice
8)sunt functii de extrapolare liniara cu mai multe variabile dependente

69.Pentru previzionarea vanzarilor dintr-o anumita perioada cu ajutorul metodei ajustarii


exponentiale primare sunt necesare urmatoarele date :
2)vanzarile realizate sub forma unei serii de timp
3)valoarea coeficientului de nivelare
8)previziunea care s-a facut pt vanzarile din prima perioada a seriei de date
70.In cazul in care evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin trend,modelul de
previziune implica luarea in considerare:
b)a doi factori de nivelare , (din care unul corespunde trendului)
71.In modelul de nivelare exponentiala primara,daca factorul de nivelare ( )tinde catre 1 :
a)intr-o anumita perioada, previziunea tinde sa fie egala cu valoarea indicatorului
considerat pt momentul anterior
72.Evolutia fenomenului studiat cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se poate exprima
analitic sub forma unei functii matematice numite:
a)functie de extrapolare

73.Selectati afirmatia incorecta Metodele de extrapolare :


b)recomanda operarea pe orizonturi de prognoza cat mai lungi pt ca rezultatele sa fie cat
mai plauzibile
74.Intre categoriile de metode de previziune pe care le au la dispozitie decidentii nu se regasesc
e)metodele de optimizare
75.In aplicarea metodei ajustarii exponentiale simple,alegerea unei valori apropiate de 0 pt
constanta de nivelare va conduce
d)la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale
76.Incercarea de a lua in considerare factori(controlabili sau nu)ce actioneaza asupra unei
organizatii conduce la utilizarea unor metode diferite de previziune.Intre acestea, cele bazate pe
serii de timp se utilizeaza:
c)in cazul in care evolutia curenta a unui indicator depinde de nivelul anterior (in ipoteza
pastrarii unui comportament inertial al fenomenului) : Yt = f ( Y t-1, Y t-2 , .)
77.Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente componente
identificate in analiza seriilor dinamice /temporale:
e)fluctuatiile sezoniere sunt oscilatiile trendului cu o peridiocitate relative mare (peste un
an)
78.Nivelul maxim al vanzarilor pt un produs este dat de:
b)derivata de ordinul intai a functiei Gamma
79.Selectati afirmatia falsa referitoare la analiza curbelor de viata a unui produs:
e)curba vanzarilor dintr-un produs in functie de timp,arata caracterul progresiv al
penetratiei produsului in consum,stabilitatea relativa din perioada de maturitate
,concurenta pe care produsele noi o fac celor vechi
80.Rezultatele furnizate de metoda lanturilor Markov aplicata la determinarea evolutiei ponderii
pe piata a unor produse concurentiale nu pot fi folosite pt :
e)a stabilii momentul intrarii pe piata a unui nou produs concurential
81.Una din premisele utilizarii lanturilor Markov pt modelarea evolutiei ponderii pe piata a unor
produse concurentiale este urmatoarea:
b)nr finit si constant de marci

82.Selectati afirmatia falsa despre un lant Markov:


b)suma elementelor de pe coloane din matricea probabilitatilor de trecere este 1
83.Obiectivele manageriale ale analizei cu ajutorul lanturilor Markov nu se refera la :
b)determinarea comportamentului unui sistem la momentul initial al analizei

84.Selectati afirmatia falsa despre componentele unui lant Markov:


e)orice lant Markov este definit complet prin matricea sa de tranzitie si probabilitatile
initiale

85.Selectati afirmatia falsa referitoare la matricea de tranzitie(P) ca element component al unui


lant Markov:
d)matricea de tranzitie contine evolutia cotelor de piata ale produselor aflate in concurenta
86.Aplicarea modelului lanturilor Markov pt modelarea ofertei interprinderilor pe piata necesita
respectarea urmatoarelor premise:
e)in fiecare faza a analizei se pot adauga noi produse fara a fi necesara modificarea
matricii de tranzitie
87.Selectati afirmatia falsa referitoare la elementele unui lant Markov:
a)trecerile unui sistem de la o stare i la j ,se fac cu probabilitati cunoscute care depind de
starea sistemului
88.Selectati afirmatia falsa referitoare la determinarea starii stationare in modelarea ofertei
intreprinderilor pe piata cu ajutorul lanturilor Markov:
e)starea de echilibru se determina in mod identic pt procesele ??? si fara stari absorbante
89.Selectati afirmatia falsa referitoare la modelul matematic al programarii liniare utilizate in
utilizarea unui proces economic dintr-o intreprindere:
d)modelul este dinamic,tratand variatia in timp a resurselor si a consumurilor tehnologic

90.Selectati afirmatia falsa referitoare la reoptimizarea unei probleme de progamare liniara:


d)permite surprinderea aspectelor dinamice ale fenomenelor economice

91.Selectati afirmatia falsa in legatura cu optimizarea vectorului b(resurse)in problema de


programare liniara:
b)se testeaza semnul variabilelor j = Z j C j ( oricare) j ;daca cel putin una este negative
se continua cu algoritmul simplex dual
92.Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate : Reoptimizarea in problemele de
programare liniara
a)reprezinta un caz particular a postoptimizarii
b)consta in recalcularea solutiei optime a problemei daca se modifica unul din elementele
initiale ale modelului
c)impune verificarea optimalitatii solutiei in conditiile schimbarii datelor problemei
d)impune determinarea solutiei optime a problemei modificate (daca Solutia problemei
initiale nu mai este optima)
e)toate afirmatiile anterioare sunt adevarate
93.Expresia matematica care limiteaza domeniul posibil in care o solutie ar putea fi calculata este
echivalenta :
c)unei restrictii
94.Intr-o problema de programare liniara aplicata pt determinarea structurii optime de productie
,valorile variabilelor duale:
1)sunt egale cu preturile umbrasemnificand eficienta consumului de resurse
2)reprezinta evaluari marginale ale consumului de resurse
6)sunt cunoscute ca multiplicatori Lagrange
95.Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara in numere intregi
utilizate pt determinarea structurii optime de fabricatie in cazul produselor indivizibile:
d)procesul interativ de rezolvare a unei probleme printr-o metoda de tip brach and
boundpoate fi reprezentat printr-un arbore binar ,in care fiecare nod are 2 noduri
ascendente si unul descendent direct
96.Diferenta dintre modul in care actioneaza natura si modul de actiune al unui adversar rational
consta in faptul ca:
b)natura nu actioneaza ca un adversar inteligent

97.Selectati propozitia falsa referitoare la axiomatica ??? Neumann-Morgenstern


a)relatia de indiferenta este tranzitiva ,iar relatia de preferinta este tranzitiva si simetrica

98.Urmatoarea evolutie a functiei de utilitate U=f(c) corespunde:

99.Atunci cand au loc succesiuni de procese decizionale economice in conditii de incertitudine :

e)reluarea unei probleme abordate initial in conditii de incertitudine poate conduce la


determinarea pe baze statistice a probabilitatilor de realizare a starilor naturii sau la
estimarea unor probabilitati apriorice,subiective
100. In teoria stiintifica a deciziilor, utilitatea reprezinta:
R: o valoare subiectiva asociata unui anumit rezultat economic si asigura comparabilitatea
variantelor decizionale evaluate cu ajutorul mai multor criterii
101. Intre criteriile de decizie in conditii de incertitudine nu se numara:
R: criteriul maximizarii sperantei matematice
102. Asocierea utilitatilor estimate dupa relatia U(x)=a+b*x pt consecintele decizionale se face
desemnand:
R: valori obtinute prin interpolare liniara situate in intervalul [0,1]
103. Metoda arborilor de decizie nu presupune respectarea cerintei:
R: desfasurarea proceselor de decizie in trepte ceea ce face ca rezultatele intermediare sa
fie conditionate de rezultatele estimate ale deciziilor precedente
104. Unul dintre dezavantajele gasirii solutiei optime cu ajutorul metodei arborilor decizionali
este acela ca:
R: dimensiunile cresc exploziv odata cu numarul de procese decizionale
105. Criteriul lui Hurwicz da decizie in conditii de incertitudine presupune:
R: aprecierea optimismului decidentului printr-un numar 01;
106. Criteriul Hurwicz de decizie aplicat unui model pt conditii de incertitudine:
R: indica varianta decizionala corespunzatoare celei mai convenabile combinatii dintre
rezultatul cel mai favorabil si rezultatul cel mai nefavorabil
107. In cazul jocurilor contra naturii, deciziile se impart in:
R: decizii in conditii de certitudine, incertitudine si de risc
108. Selectati afirmatia adevarata referitoare la Criteriul lui Wald de luare a deciziei in conditii
de incertitudine:
R: consta in aplicarea principiului maximin.
109. In teoria deciziei, forma concava a functiei de utilitate corespunde:

R: unei atitudini prudente fata de risc


110. Intr-un joc fara punct de echilibru:
R: valoarea castigata de un jucator este diferita de valoarea pierduta de adversar
111. In metoda arborilor de decizie, nodul de tip eveniment este asociat:
R: diferitelor posibilitati de evolutie a mediului economic, situatii ce nu pot fi controlate in
mod obiectiv de catre decident
112. Valoarea medie asteptata a unui indicator de tip maxim ia in considerare pt calcul:
R: toate consecintele alternativelor decizionale pt indicatorul considerat si starile naturii
impreuna cu probabilitatile asociate starilor naturii
113. In jocurile concurentiale:
R: fiecare partener adopta astfel de decizii incat sa-si depaseasca adversarul
114. Metoda arborilor de decizie presupune:
R: evaluarea nodurilor finale inaintea celor initiale
115. Decizii in conditii de incertitudine se iau atunci cand:
R: nu exista informatii privind probabilitatile de realizare ale starilor naturii
116. Diferenta dintre valoarea obtinuta prin decizia optima pt o anumita stare a naturii si valoarea
rezultata din oricare alta alegere a variantei decizionale se numeste:
R: regret
117. Pentru un joc fara punct-sa, determinarea strategiei optime mixte:
R: se poate face prin metode algebrice, geometrice, iterative
118. Intr-un joc cu doi jucatori prudenti si rationali, solutia optima se poate obtine prin:
R: 2,6,7 (eliminarea strategiilor dominate, principiul maximin si minimax, programarea
liniara)
119. Intr-un joc cu doi jucatori A si B, prudenti si rationali:
R: valoarea castigata de un jucator este mai mica sau egala cu valoarea pierduta de
adversar

120. Criteriile de decizie aplicate pt conditii de incertitudine, in ipoteza de rationalitate a


decidentilor, presupun ca:
R: alegerea decidentului se face in scopul maximizarii castigului sau minimizarii pierderii
asociate deciziilor
121. Calculul utilitatilor asociate valorilor aij in cazul criteriilor de maxim se calculeaza cu
formula:

R:
122. Deciziile in conditii de risc se deosebesc de cele in conditii de incertitudine prin faptul ca:
R: la primele se cunosc probabilitatile asociate starilor obiective ale naturii
123. Unul din dezantajele metodei arborilor de decizie este acela ca:
R: metoda nu poate fi aplicata atunci cand estimarea probabilitatilor absolute si a
probabilitatilor conditionate asociate starilor naturii este imposibil de realizat
124. In cazul problemei de programare liniara multidimensionala:
R: se inlocuiesc functiile de optim prin functii de utilitate care vor fi apoi insumate pt a
obtine o functie-sinteza cu semnificatie economica concreta
125. in cazul optimizarii multiatribut, multimea solutiilor posibile (variantele de decizie) este:
R: finita, iar fiecare variant este caracterizata de mai multe attribute
126. selectati afirmatia falsa referitoare la metoda momentelor
R: dupa calculul momentelor-linie, acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare
127. referitor la problema de programare liniara, introducerea impreciziei(relaxarea datelor
inexacte), prin coeficientii variabilelor sau termenii liberi ai restrictiilor sunt multimi vagi,
conduce la:
R: programare fuzy
128. o multime fuzzy poate fi definite asociind fiecarui element x un nr cuprins intre 0 si 1,
reprezentand gradul sau de apartenenta la o anumita proprietate A. gradul de apartenenta poate fi
definit:
R: -Cu ajutorul unor formule matematice

-printr-un tabel de valori


-printr-un algoritm recursiv care se bazeaza pe rezultatele obtinute prin asocierea unei
valori
129. identificati afirmatia falsa referitoare la multimile vagi:
R: stabilirea gradelor de apartenenta nu afecteaza caracterul obiectiv al multimilor si
variabilelor folosite
130. selectati afirmatia falsa: in problemele decizionale multicriteriale:
R: in cadrul optimizarii multiatribut nr de variabile este infinit
131. selectati afirmatia falsa: in cazul optimizarii multiobiectiv:
R:multimea solutiilor posibile este finite
132. in cazul rezolvarii programarii liniare multicriteriale cu metoda programarii scop:
R:functiilor obiectiv ale problemei initiale li se acorda intotdeauna prioritati egale
133. selectati afirmatia falsa referitoare la necesitatea fuzzyficarii modelelor deterministe:
R:pe masura cresterii complexitatii fenomenelor economice, in modelul vag scara de
reprezentare a procesului crestere acordandu-se o importanta deosebita detaliilor
134.selectati afirmatia falsa referitoare la metoda programarii scop:
R:se cauta acea solutie care atinge toate nivelurile de aspiratie , fara a permite
inregistrarea de abateri
135. metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE sunt in principal:
R:metode euristice
136. evidentiati afirmatia falsa referitoare la cristeriul de optimizare intr-un model de
aprovizionare-stocare:
R:criteriul optim este dat de min duratei de ajungere a materialelor in stoc
137.evidentiati in urmatoarea enumerare elementl care nu constituie parametru temporal dintr-un
model economico-matematic de aprovizionare-stocare
R:costul de lansare a unei comenzi de aprovizionare
138. pentru alocarea resurselor cu ajutorul unui model ADC de tip euristic, programarea
activitatilor la un moment t se face:

R:studiind multimea activitatilor amanate anterior, si multimea activitatilor programate


sa inceapa la momentul t
- programand activitatile din multimea activitatilor candidate la momentul t dupa unul sau
mai multe din urmatoarele criterii: ordinea crescatoare a rezervei de timp, ordinea
crescatoare a termenului maxim de incepere
-programand activitatile din multimea candidatilor la momentul t care asigura o incarcare
maxima a capacitatii disponibile
139. selectati afirmatia falsa:in cazul programarii dinamice, politica optimal:
R:depinde de inclinatia catre risc a decidentului
140.selectati afirmatia falsa despre grafurile folosite in analiza drumului critic:
R:acestea permit evidentierea grupelor de materiale formate in functie de ponderea
cantitativa si valorica in totalul materialelor aflate la dispozitia unei firme
141. selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate despre cazul general al proceselor de
productie-stocare:
R:toate afirmatiile sunt adevarate
142. intre elementele unui proces de stocare nu se numara:
R:numarul de statii de servire
143.selectati afirmatia falsa referitoare la modelul de analiza a drumului critic/COST:
R:modelul presupune aplicarea masurilor de urgentare numai asupra duratelor
activitatilor critice:
144. in multimea avantajelor simularii, nu se poate evidential urmatorul aspect:
R:simularea este sigura, pentru ca se poate intervene in model ori de cate ori este necesar
fara a se produce perturbari asupra desfasurarii fenomenelor de mediul real
145.rezultatele obtinute pentru simulare sunt:
R:aproximari ale unor valori reale
146. in desfasurarea simularii apare o variabila distincta numita ceasul simularii. Selectati
afirmatia falsa referitoare la aceasta variabila:
R:masoara scurgerea timpului real in care se simuleaza sistemul cu scopul de a mentine
ordinea corecta in timp a evenimentelor

147. modelele de simulare au un character:


R:procedural
148. simularea permite obtinerea:
R:mai multor variante de decizie, din care managerul o va alege pe cea mai buna,
corespunzatoare conditiilor existente la un moment dat
149. spre deosebire de programarea matematica, simularea nu se bazeaza pe un model analitic, ci
rezultatele obtinute prin aceasta tehnica sunt:
R:aproximari ale unor valori reale
150. selectati afirmatia falsa referitoare la simularea proceselor economice
R:etapele simularii urmeaza in general ciclul modelarii, dar un model de simulare este
mult mai simplu deoarece se realizeaza cu calculatorul

S-ar putea să vă placă și