Sunteți pe pagina 1din 24

Învierea este în voi!

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.9 - APRILIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2 LEI

Rugăciune
colectivă de
Paşte
România şi
vechile profeţii

Un cristal
vă vorbeşte

Redacţia revistei COSMOS


vă urează
Paşte Fericit! Războiul
spiritual
EDITORIAL

Secretul Învierii
Conştiinţa sa se acoperă cu straturi de energie Misterul cu un singur răspuns
densă şi aşa apare acea uitare a cine eşti.
Desigur, în cazuri cum a fost şi cel al lui Ştiinţa Iniţiatică a Vieţii a fost folosită de Iisus pentru
Iisus, amintirea a cine era el a fost totuşi mai a realiza o substituire în ultima fază a planului său din
accentuată, însă era necesar să reia Ierusalim, deoarece reptilienii şi păpuşile lor, fariseii şi
Cunoaşterea, pentru a reveni la întregul său preoţii templului, trebuiau să fie păcăliţi. Că a fost aşa
potenţial. În acest fel ne dăm seama că reiese şi dintr-un pasaj biblic ce relatează un moment de
biserica a minţit timp de 2000 de ani. după răstignire, când cel considerat Iisus de pe cruce îi
Întorcându-se în Palestina, în jurul vârstei spune Mariei, lângă care se afla un bărbat într-o robă cu
de 29 de ani, Iisus îşi reamintise de acum glugă: ”Femeie, iată-l pe fiul tău...”, arătând cu capul
totul despre Ştiinţa Vieţii. Desigur că şi în către acel om. Mai mult decât atât, atunci când după
India a avut cam aceiaşi duşmani ca şi în răstignire, Maria Magdalena şi soldaţii romani au văzut
Palestina, respectiv castele preoţeşti ce mormântul gol, pe lespede fiind doar fâşiile de pânză,
slujeau în temple unde mulţimea venea să se acest lucru se poate explica doar într-un singur fel. Iisus
roage. Aşa cum preoţii din Ierusalim l-au era prea înţelept pentru a se lăsa sacrificat într-un mod
condamnat pentru că a oferit oamenilor atât de nebunesc. De aceea a folosit acel trup din materii
simpli Adevărul, la fel l-au condamnat şi eterice, între timp el urmărind cum se desfăşurau
Brahmanii (spre deosebire de aceştia preoţii lucrurile.
lamaşi sunt cu totul altfel). Aceeaşi clasă Aşa cum se cunosc acum multe informaţii din
Contele Incappucciato preoţească, pe care o vedem şi acum în zilele noastre, l- esoterism, un trup din materii eterice poate fi dizolvat la
a condamnat şi l-a răstignit (aşa credeau ei), plină de comanda voinţei celui care l-a creat. De exemplu în
Mai este puţin până la marea sărbătoare a furie şi venin că venise un Preot adevărat al Luminii să India există şi la ora actuală fachiri şi sfinţi care
îi scoată pe oameni de sub sclavia minciunii şi a tradiţiei materializează şi dematerializează lucruri la voinţă. Aşa
Paştelui... Toată creştinătatea ortodoxă de degenerate. a făcut şi Iisus, pentru că trupul dispărut din mormânt,
pretutindeni celebrează această renaştere a oricât a fost căutat, nu a fost găsit nicăieri. Explicaţia
Luminii, în triumf şi bucurie. Dar dincolo de Secretele Ştiinţei Vieţii faptului că ulterior Magdalena a văzut pe drumul de
aceste aspecte, ar trebui să vedem adevărul întoarcere, în apropiere, două siluete îmbrăcate în
din spatele acelor evenimente petrecute Când s-a întors în Palestina, pe malul Iordanului şi a lumină, este că unul dintre acei bărbaţi în lumină era
atunci şi care ne poate oferi calea pentru a fost botezat de Sfântul Ioan, Iisus ştia dinainte tot ce se Iisus. Ce se întâmplase de fapt? Odată ce trupul din
va întâmpla pas cu pas. Este evident că însuşindu-şi materii eterice a fost dizolvat, Iisus a luat înapoi la el
reuşi şi noi să înţelegem ce este în realitate Ştiinţa Vieţii avea clarviziune, vedere spirituală, acele energii, pentru că el alimenta prin energia şi voinţa
Învierea. capacitatea de a materializa, precum şi aceea de a sa acel trup. După ce a luat aceste energii înapoi, nivelul
În fiecare an oamenii se adună în grupuri şi în zilele construi din materii eterice tot felul de forme. Se său de emisie energetică a crescut şi acum putea să
de Paşte sărbătoresc după tradiţie, aşa cum ştiu ei după pregătise complet pentru această misiune a aducerii radieze mult mai mult decât înainte. Este la fel ca şi în
scriptură. Prea mulţi însă nu cunosc semnificaţia Cunoaşterii printre oameni. Şi asta deoarece ştia că cazul mediumilor care alimentează cu energia lor
adevărată a acestei sărbători şi de cele mai multe ori în preoţimea îl va condamna, iar el nu uitase că în apariţiile ectoplasmatice, însă aici era la un nivel
viaţă merg pe un drum oarecum greşit. Trăiesc tot cu Ierusalim era domnia romană care folosea crucificările. superior. Bineînţeles că pentru a respecta cele trei zile ca
aceleaşi necazuri şi boli, au aceleaşi neajunsuri şi Iisus văzuse ce ar putea să se întâmple şi a utilizat un termen pentru Înviere, în a treia zi Iisus a refăcut trupul
sfârşesc întocmai ca toate generaţiile anterioare. Tristă plan bine alcătuit. Amintiţi-vă că preoţimea era acela, el stând ecranat printre apostoli. Apoi momentul
imagine a unei părţi de civilizaţie umană aflată în derivă. influenţată de rasa reptiliană care domnea satisfăcută când s-a ridicat la ceruri, adică a dispărut privirilor lor, a
Şi chiar dacă în fiecare an de Paşte ei îşi pun speranţa că peste mulţimea de oameni simpli. Şi Iisus ştia că trebuie fost din nou o dematerializare a acelui trup.
va fi mai bine, o duc la fel ca înainte. Oare îi minte să evite situaţia de a deveni o victimă a reptilienilor. Ca Însă doar aşa se putea îndeplini promisiunea
cineva premeditat? Cine are interesul să ţină lumea în urmare a pregătit, meditând şi analizând fiecare acţiune spusă de Iisus: ”Şi nu vă temeţi, că eu voi fi cu voi
necunoaştere şi, în loc să le arate oamenilor adevărul, le a sa, desfăşurarea misiunii. El trebuia să determine până la sfârşitul vremurilor...”.
prezintă doar o tradiţie acum lipsită de bucuria de la verdictul de răstignire, pentru ca oamenii să creadă şi
început, de acum 2000 de ani? mai mult în el. Cunoscând secretele iniţiatice
practicate mulţi ani, a vindecat, a exorcizat, l-a înviat
Duşmanii lui Dumnezeu şi Iisus pe Lazăr, a materializat pâine şi peşte, a preschimbat
apa în vin, dar mai mult decât atât, a vorbit şi oferit
Atunci când fiul lui Iosif a plecat din zona Palestinei, oamenilor câte ceva din Ştiinţa Iniţiatică, sub forma
după ce mai înainte îi uimise pe preoţii din templu cu parabolelor.
răspunsurile sale pline de adevăr şi înţelepciune, mulţi Chiar şi aşa, duşmanii lui şi ai lui Dumnezeu,
din vremea lui nu au ştiut încotro s-a îndreptat Iisus. fariseii şi saducheii, care erau plini de făţărnicie şi
Desigur, există documente în favoarea ideii că el a plecat aroganţă, au prins de veste. A fost exact ce voia Iisus
mai întâi către Egipt, unde a reluat Ştiinţa Iniţiatică a să se afle. El ştia că preoţii îl vor condamna, aşa cum
Hermeneuticii, împreună cu un foarte bătrân sacerdot în se întâmplase cu ani şi ani în urmă în India. Desigur,
vârstă de peste 150 de ani. Apoi a reluat drumul către nimănui nu i-ar fi folosit mai târziu un Maestru
Arabia, dar nu s-a oprit în Palestina, ci a continuat mort, învăţătura poate fi continuată şi răspândită
călătoria către India şi Tibet. Acolo a studiat într-unul numai împreună cu un Maestru în viaţă. Ştiinţa
din cele mai retrase temple, căci preoţii lamaşi – budişti Iniţiatică i-a permis să structureze din aceleaşi
şi tibetani ştiau cine este el şi au permis accesul la materii eterice un corp asemănător cu al său din
pergamente străvechi, în care era cuprinsă întreaga toate punctele de vedere, însufleţit de voinţa sa.
Ştiinţă Iniţiatică. Aproximativ 12 ani a stat Iisus în zona Acest lucru s-a întâmplat cu câteva zile înainte de
indo-tibetană, vindecând şi studiind toate secretele. răstignire, în ziua în care a spus că dacă vor dărâma
Trebuie spus că imaginea de Fiu al lui Dumnezeu, care acel templu, în trei zile îl va reface la loc. Între timp
s-ar fi născut cu toată Cunoaşterea, este în realitate o corpul din materii eterice se afla mereu în apropierea
păcăleală a bisericii. Orice spirit, oricât de mare ar fi, sa, dovada în acest sens fiind că unele texte apocrife
odată ce se naşte pe această planetă – Pământul, trebuie fac referire la un alt bărbat dintre apostoli care
să respecte aceleaşi legi esoterice. Una dintre acestea semăna cu Iisus, deşi nimeni nu ştia ce e cu acel om.
afirmă clar că odată ce spiritul coboară în materie,

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 2 C O S M O S


GÂNDURI PENTRU ROMÂNIA

Misiu ne a s p i r i t u a l ă a R o m â n i e i I I
Dumitru Vamfim adevărat evoluaţi spiritual care în acele ultime vremuri pentru totdeauna.
vor trece cu succes prin feluritele şi grelele încercări, vor În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai
România va trece în viitor prin mari frământări reprezenta o treime demnă de iluminarea lui fericiţi cei care vor urmări desăvârşirea spirituală, trăind
lăuntrice şi prin anumite transformări externe care o vor DUMNEZEU, curată, plină de dragoste, înţeleaptă şi cu o încredere deplină în DUMNEZEU, fiindcă
impune exemplar ca prestigiu în conjunctura sfântă. vremurile vor fi foarte zbuciumate şi groaznice şi trebuie
internaţională şi, prin mila lui DUMNEZEU, ea va ieşi În timpurile ce vor veni, România va ajunge şi va să ştiţi că le vor putea suporta cu uşurinţă numai cei
aproape neafectată din toate situaţiile conflictuale şi din rămâne o paradisiacă grădină a binecuvântării divine, a mângâiaţi, inspiraţi şi hrăniţi de Duhul Sfânt. Cele ce vă
toate războaiele mondiale, declarându-se, datorită dragostei, a fericirii, a purităţii şi a înţelepciunii, în care spun eu că vor veni, luaţi aminte că sunt durerea a doua
spiritualizării extraordinare, ţară neutră, care îşi va modul de viaţă va fi precumpănitor spiritual, elevat şi şi Raiul al doilea, căci prin prima durere aţi trecut fără să
asuma rolul de nucleu ireproşabil al înţelepciunii şi pur, fiind susţinut de o trăire sublimă în post şi meditaţie, vă văitaţi. În acele timpuri, scaunul Judecăţii de Apoi va
iubirii divine. În cele din urmă, toţi duşmanii României în duh şi adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor fi simţit şi văzut de tot neamul omenesc deasupra
vor îngenunchea la hotarele acestei ţări şi, plini de creştini. României, iar în marele oraş sfânt Bucureşti, simbolic
umilinţă, vor recunoaşte misiunea ei spirituală care se va Fericită ţară şi fericit popor sunt minoritarii aleşi numit „Noul Ierusalim", care într-o oarecare măsură va
manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui care trăiesc în poporul român, căci mulţi dintre ei se vor fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar
DUMNEZEU. bucura de imensa graţie şi compasiune a lui conceput după un plan inspirat de Puterea
Atunci veţi vedea cu toţii, căci va fi un semn ceresc, DUMNEZEU pentru poporul român. Ca indian, eu dumnezeiască, se va construi cel mai monumental lăcaş
fiindcă în timpul războaielor viitoare focul şi intuiesc că Bunul DUMNEZEU a vrut să aleagă, dintre spiritual de comuniune cu Dumnezeirea, denumit
distrugerile o vor înconjura, dar ea va rămâne neatinsă, toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai crunt Centrul Divin Suprem, care va avea reprezentanţi foarte
întocmai precum o paradisiacă oază verde în mijlocul încercat de vitregia celor puternici, adesea exploatat, evoluaţi spiritual din toate neamurile. Aceştia împreună
înspăimântătorului deşert nimicitor produs de iscusinţa ameninţat, invadat, terorizat, vândut şi cumpărat, care la vor forma Fraternitatea Veghetorilor Iluminaţi, care se
diabolică a omului pusă în slujba răului, de care se vor aproape fiecare război a fost piaţa de tocmeală dintre cei vor alege dintre cei mai înţelepţi, iar acest Centru Divin
folosi inteligenţele satanice în ultima Suprem va fi compus din 101
încleştare la care deocamdată oamenii nici centre mai mici, armonios
nu se aşteaptă. În urma bulversantelor orânduite, în care se vor afla
schimbări planetare şi a unui război reprezentanţi de frunte, foarte
fulgerător şi cumplit, în cele din urmă nu evoluaţi spiritual, care vor
vor mai rămâne nici învinşi, nici transmite atât practic cât şi
învingători. Atunci vor rămâne trei teoretic Dumnezeiescul şi
categorii de fiinţe umane: Eternul Adevăr imensei
-morţii; majorităţi a popoarelor
-cei răniţi şi mutilaţi de pe urma războiului; Pământului.
-supravieţuitorii în întregime neatinşi. Această operă arhitecturală
În acele vremuri, numărul celor ucişi şi va fi capodopera sublimei
al celor afectaţi de pe urma războiului va fi colaborări a tuturor stilurilor
atât de mare încât nimeni nu va mai vorbi pământene ingenios armoni-
nici despre pierderea şi nici despre zate într-o măreaţă lucrare cum
câştigarea războiului, fiindcă urmările alta nu a mai fost. Înţelepţii
cumplite ale acestuia vor fi atât de mari slujitori ai acestor lăcaşuri
încât ele vor îngrozi pe toţi locuitorii Pământului rămaşi care se războiau. Amalgamul înfăţişării deosebite a spirituale din „Noul Ierusalim" vor fi perfecţi din punct
în viaţă. acestui popor cuprinde virtuţile cele mai alese ale de vedere spiritual şi foarte armonioşi fizic, vor avea
Ciuma, lepra, holera şi multe alte boli fiecărui neam, care s-au asimilat în sufletul plin de trupuri de o îngerească armonie şi frumuseţe, fiind cu
înspăimântătoare, printre care câteva complet noi, dragoste şi omenie al acestui popor primitor, înfăţişând toţii dintre cei 114 mii de înţelepţi, iluminaţi, neprihăniţi
necunoscute înainte, vor bântui Pământul, afectându-i o nuanţă elevată, plăcută, pentru ca astfel el să fie o şi neîntinaţi. Toate acestea vor fi expresia completei lor
mai ales pe cei răi. Fiarele sălbatice se vor năpusti veritabilă pildă de contopire universală cu calităţile desăvârşiri spirituale şi a unei înalte împliniri
asupra oraşelor şi satelor, atacând cu ferocitate oamenii. divine, cu o dreaptă gândire şi o admirabilă credinţă. Dumnezeieşti ce va fi realizată de ei pe acest Pământ.
Multe schimbări se vor produce pe Pământ şi toate Poporul român este de asemenea cel mai indicat popor Iluminaţii veghetori divini, cu trup îngeresc şi plini de
aceste urgii de proporţii, cel mai adesea neaşteptate de din lume, graţie compasiunii sale alese şi a iubirii sale puritate, vor fi în număr de 400. Ceilalţi, care vor
oameni, se vor desfăşura în anumite situaţii fulgerător. altruiste, spre a oferi ospitalitate materială şi spirituală conduce centrele inelare, de asemenea cu o spiritualizare
Din scrumul, suferinţele şi încercările tuturor acestor tuturor popoarelor de pe faţa Pământului. deosebită şi trup îngeresc, vor fi 101 la număr.
schimbări şi dezastre, martorii neafectaţi şi Al VII-lea Sinod Ecumenic se va ţine în România, În acest unic loc de pe întregul Pământ vor putea fi
supravieţuitorii vor căuta cu şi mai multă fervoare calea iar misiunea principală pentru răspândirea în Asia a văzuţi mari iluminaţi şi înţelepţi care în anumite
de apropiere de Bunul DUMNEZEU, pe care L-au creştinismului cu adevărat spiritual, este destinată în momente se vor materializa, putând fi văzuţi
neglijat atâta amar de vreme. Aceştia se vor convinge cu viitor poporului rus, dar ca putere de influenţare a comunicând prin viu grai cu oamenii de pe acest
toţii atunci că de fapt nu există religie superioară popoarelor în vremurile din urmă, el nu va mai avea nici Pământ, dornici să afle Tainele dumnezeieşti ale
adevărului şi îşi vor da seama că doar cunoaşterea un amestec. Puterea cu care vor mai fi biciuite restul spiritului. Toţi cei care vor pătrunde în acest centru divin
ADEVĂRULUI îl eliberează pe om, făcându-l să se popoarelor, acolo unde încă mai este necesară pedeapsa, vor realiza cu o surprinzătoare uşurinţă că sunt copiii
reintegreze în Absolutul divin, pentru a deveni UNA cu se va face prin poporul chinez -rasa galbenă - în divini ai lui DUMNEZEU. Fericiţi vor fi atunci toţi cei
Dumnezeirea. Abia atunci omul va realiza că mereu el a colaborare cu poporul japonez care, de asemenea, va fi care vor străbate plini de aspiraţie pământul României,
fost şi este îmbrăţişat de DUMNEZEU şi că biciul pedepsei dumnezeieşti. respirându-i aerul, căci toată ţara va fi invadată de
DUMNEZEU cel viu, etern, atotputernic şi atotştiutor După terminarea teribilului conflict armat care vă pelerini dornici să descopere Dumnezeirea şi toate
este prezent în fiecare om în parte, sub forma spiritului stă în faţă, toate armele vor fi aruncate sau abandonate, locurile sacre din această ţară vor deveni focare
divin. fiindcă un nou gen de război, „al sufletului", va începe. transfiguratoare de iluminare, care vor uşura
Toate câte vă spun se vor întâmpla şi mulţi dintre voi Acesta va fi războiul fără arme fizice, pentru desăvâşire descoperirea adevărului divin. Acest Centru Divin
se vor convinge în acele vremuri de începutul durerilor spirituală, pentru credinţă adevărată în DUMNEZEU, Suprem va putea cuprinde cu uşurinţă două milioane de
şi al încercărilor şi tot ceea ce v-am prezis va fi constatat care aparent va fi fără arme, dar tocmai de aceea el va fi suflete. Această lucrare va fi executată în 10 ani fiindcă,
(trăit) de voi mai tîrziu, chiar dacă lumea se va mai periculos şi mai dificil de o sută de ori decât deşi acest Centru Divin va fi terminat în 5 ani,
încăpăţâna în a nu crede ceea ce vă spun acum. războiul cu arme. În viitor, puterea papală va dispărea reamenajarea integrală a oraşului din jurul acestuia va
Tot atunci va veni vremea apariţiei acelor oameni treptat şi după aceea va lua naştere o nouă conducere mai dura încă 5 ani după aceea.
puri, înzestraţi cu extraordinare haruri divine, de care sinodală, a cărei reşedinţă va fi întâi la Roma, provizoriu Vă aşteptăm cu ultima parte a profeţiilor înţeleptului
s-a vorbit în urmă cu aproape 2000 de ani. Cei cu şi apoi ea se va fixa la Bucureşti, în Noul Ierusalim, Sundar Singh în numărul următor.

C O S M O S PAGINA 3 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


VIAŢA PE TERRA

Aflaţi cum se deschide al 3-lea ochi


puţine informaţii, este unul adevărat, care e responsabil Iisus şi nu despre cei fizici, presupune legătura cu
Mahatma
şi ştie ce trebuie să vă explice. gândurile pe care le avem. Deoarece al 3-lea ochi este
În cele ce urmează consider foarte necesară
abordarea unei teme spirituale extrem de importantă.
Cum să vă deschideţi ochiul spiritual conectat la funcţia mentalului şi a gândirii, în viaţa de zi
Dincolo de curiozitatea specifică oamenilor, ar trebui cu zi se adună tot felul de impresii care reprezintă un fel
Şi asta pentru că am observat în ultimele luni de zile că
să înţelegem că folosirea celui de-al 3-lea ochi nu este de mâl energetic ce se depune peste locul unde se află
sunt foarte mulţi oameni care, în naivitatea lor, se lasă
aşa, un fel de joacă bună pentru a ne amuza să vedem ochiul nostru spiritual, undeva lângă hipofiză, adică pe
păcăliţi de unii pretinşi maeştri cu titluri peste titluri,
cam ce ar mai fi prin planurile subtile. Dacă îi veţi auzi partea anterioară a conului chakrei Ajna. Deci este
pierzând şi bani, şi nici nu se aleg cu al 3-lea ochi
necesar să avem curăţenie în gânduri pentru a putea
deschis.
folosi măcar pe sfert funcţia ochiului spiritual.
Trebuie să vă spun de la bun început, dragi prieteni,
că treaba cu al 3-lea ochi nu este chiar aşa cum îşi
Pericolele din planul astral
închipuie lumea. Fie că au citit în cărţi, fie că au văzut la Iisus mai spunea încă un lucru: ”Gândul să-ţi fie la
vreo emisiune unde cineva le promitea deschiderea fel cu vorba, iar vorba să-ţi fie la fel cu fapta”, respectiv
acestui ochi spiritual doar în câteva lecţii, păcăleala tot trei factori care dacă sunt respectaţi, conduc şi aceştia la
păcăleală rămâne. Toţi Maeştrii autentici de pretutindeni deschiderea ochiului spiritual. Nu vă străduiţi să vă
au spus foarte clar că vederea cu al 3-lea ochi se deschideţi acest ochi prin tot felul de mijloace, nu veţi
dobândeşte după mulţi ani de efort spiritual, reuşi niciodată. Oricâte cursuri aţi face şi la oricâţi aşa
corectitudine în fapte şi numai aplicând în toate zilele o zişi maeştri vă veţi duce pentru asta, ochiul vostru
morală curată şi sănătoasă. spiritual nu se va deschide dacă nu sunteţi curaţi pe
interior, în gândurile voastre.
Între iluzie şi concret
Din contră, dacă forţaţi deschiderea acestui ochi
Am fost întrebat de multe ori cum de şi unii care sunt
spiritual, din dorinţa de a vedea dinainte ce ar putea să
negativi sau malefici pot să vadă cu al 3-lea ochi? Căci
fie, vă expuneţi la pericole foarte mari. Trebuie să ai mai
sunt şi cazuri din acestea. Într-adevăr, asemenea oameni
întâi un nivel spiritual înalt pentru a nu te îngrozi în
negativi sau profitori pot să ajungă să vadă cu al 3-lea
momentul în care poţi vedea câte entităţi hidoase colcăie
ochi, însă această vedere a lor spirituală poate pătrunde
prin astralul din jurul nostru şi mai ales printre oameni.
doar până pe planul astral al iluziilor. De aceea aproape
Se întâmplă aşa pentru că oamenii au tot felul de
tot ce spun astfel de persoane e spectaculos, dar iluzoriu,
gânduri, care nu sunt curate şi atrag asemenea entităţi,
iar oamenii care îi cred îşi îngreunează şi mai mult
acestea practic hrănindu-se cu energia mentală şi psihică
destinul, deoarece ceea ce spun aşa zişii clarvăzători nu
a oamenilor, iar ei la rândul lor se plâng zilnic că sunt tot
se împlineşte. Ba din contră, îi fac pe oameni dependenţi
pe unii aşa zişi maeştri sau pe unii foşti oameni care au mai obosiţi. Cine forţează al 3-lea ochi riscă să ajungă
şi dacă nu s-a împlinit la termenul prevăzut, clientul se
avut lumină şi au devenit întunecaţi, spunând că ei văd posedat de vreo entitate a astralului inferior. Şi cine se
întoarce şi întreabă. Apoi este dus cu vorba şi i se spune
până în cine ştie ce plan sau dimensiune cu al 3-lea ochi, lasă păcălit de falşii guru sau maeştri, că li se promite în
că să aibă răbdare că se împlineşte şi astfel omul trăieşte
manifestaţi compasiune faţă de ei, însă lăsaţi-i să câteva lecţii deschiderea ochiului spiritual, pot fie să îşi
cu speranţe deşarte.
vorbească pe limba lor şi vedeţi-vă de ale voastre. Căci deturneze singuri destinul, fie ajung sclavii acestor
Adevăratul clarvăzător cu al 3-lea ochi vede clar pe
v-am spus, trebuie mulţi ani de muncă spirituală ca să impostori.
Planul Mental al lucrurilor concrete, unde tot ceea se
ajungi să vezi în planurile subtile cu ochiul spiritual. De aceea este mult mai bine să fie urmate principiile
vede se împlineşte. Cu toate acestea sunt foarte puţini
Există totuşi o cale relativ rapidă, dar foarte grea, spirituale ale curăţeniei în gânduri şi fapte şi atunci
oameni care văd la modul concret cu acest ochi spiritual
care nu poate fi trăită totuşi deloc uşor. Iisus a spus Dumnezeu are grijă să dea fiecăruia pe merit. Căci
pe Planul Mental. Şi asta deoarece oamenii ar vrea să
despre al 3-lea ochi aşa: ”Dacă ochiul tău este curat, şi în privinţa asta se aplică regula: ”Cu măsura cu care
audă de la clarvăzător doar ceea ce le-ar place să audă şi
atunci trupul tău va fi plin de lumină”. Această referire gândeşti şi faci, cu aceeaşi măsură ţi se va da şi
nu chestiunile reale. Este necesar să ştiţi că, dacă vă
la curăţenia ochiului spiritual, pentru că despre el vorbea îndeplini”.
duceţi la un medium sau clarvăzător şi acesta vă spune

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 4 C O S M O S


CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

Războiul spiritual- mit sau realitate?


distrugerea spiritualităţii pe planetă. Adică devine un calvar. Libertatea lor mai ales cea spirituală
cei întunecaţi. este îngrădită şi în acest fel oamenii riscă să se afunde
Marii Maeştri – idoli pentru războaie într-o existenţă plină de deznădejde.
Să ne amintim ce s-a întâmplat cu De curând au început protestele locuitorilor Tibetului
creştinismul, religie ridicată deasupra tuturor împotriva Chinei, demonstraţiile de acolo având o
celorlalte şi folosită pentru a ucide milioane amploare foarte mare. Cine avea interes ca în apropierea
de oameni nevinovaţi, doar în numele lui summitului NATO de la Bucureşti să declanşeze
Dumnezeu. Trebuie să înţelegem că asemenea situaţii? Este foarte important de ştiut că până
Dumnezeu e Unul pentru toţi oamenii, numai şi mişcările antiglobalizare, care sunt repere în războiul
că ei nu pricep încă acest aspect. Pentru ei spiritual, sunt considerate de către reptilieni drept
Buddha e mai bun ca Iisus, ori Iisus e mai posibilităţi de a dezechilibra energiile pe un continent
capabil ca Mahomed sau viceversa, de aici s- sau altul. Şi asta deoarece parapsihologia a ajuns să
au ivit toate războaiele aşa zise sfinte. Cine le studieze şi să descopere că masele de oameni generează
întreţine? Desigur că am putea face o referire câmpuri energetice foarte mari, cărora li se poate da o
la reptilienii dovediţi ştiinţific acum că există, direcţie de acţiune distructivă, dacă scopul este unul
Radu Ran
însă dacă oamenii nu ar fi slabi, pătimaşi sau doritori de malefic, antiuman. Aşa se produc catastrofele ecologice
Anii din urmă au adus cu ei o serie de dezvoltări ale putere, reptilienii prin păpuşile lor nu ar f i reuşit să sau continentale, pentru că energiile maselor de oameni
echipamentelor de telecomunicaţii cu performanţe din stârnească atâtea războaie. atraşi în conflicte trebuie să ia o direcţie sau alta. Şi ca
ce în ce mai mari. Ştim acum că o mare parte din Acum conflictele se duc mult mai rafinat, prin imagini urmare ele se răsfrâng în mediul înconjurător provocând
sateliţii de pe orbita planetei, folosiţi la transmisiunile şi simboluri. Mentalul uman se încearcă a fi direcţionat alunecări de teren, incendii devastatoare, inundaţii fără
de emisiuni, servesc şi de antene de spionaj. Foarte pe noi fronturi beligerante, ştiut fiind faptul că energia precedent şi chiar cutremure mari.
multe emisiuni şi spoturi publicitare sunt încărcate cu mentală a intelectului uman poate alimenta câmpurile Deci scopurile tehnologiei moderne sunt să
semnale subliminale, cu rolul de a determina omenirea morfogenetice existente în natură şi influenţa pentru a urmărească mişcările şi reacţiile câmpurilor
numai către un singur tip de comportament. emite negativ. energetice emise de colectivităţile umane, pentru a le
Din acest aspect al problemei se desprinde ideea Acţiunea energiilor şi efectele lor împinge către ciocniri reciproce violente, cum se
conflictelor ascunse derulate între naţiuni. Observăm că Spuneam de sateliţi că sunt folosiţi la spionaj. Mii de întâmplă în cazul fanaticilor religioşi. Şi acum să ne
la baza acestora sunt puse arhetipurile religioase, ca spoturi publicitare trec prin ei, prin eter, ajungând în punem întrebarea: cine poartă război spiritual acum şi
miză a ciocnirilor fanaticilor religioşi. Putem afirma că casele oamenilor. Cele mai frecvente sunt acelea pentru contra cui? Vă spunem noi...omul se războieşte acum
în realitate, în spatele acestor tertipuri care încing telefonia mobilă. Apoi cele pentru maşini şi bănci. cu el însuşi... Asta au vrut reptilienii... Dar Dumnezeu
spiritele în lume, mai ales în zonele cu religii cu sute de Oamenii sunt ademeniţi cu oferte chipurile tentante, însă are alte planuri...

Copiii arcturieni ne vorbesc


milioane de adepţi, se ascund cei care planifică odată ce ei fac un credit la o bancă, de exemplu, viaţa lor

Meer Lyn grup”. Dacă ne gândim că pe Pământ deja există copiii


denumiţi Indigo şi de Cristal, putem admite că existenţa
Vă vine să credeţi că fiinţe din afara lumii noastre unor asemenea copii arcturieni este de netăgăduit. De
pot să ne transmită mari adevăruri? Vă vine să credeţi altfel eu însumi am un foarte bun prieten care vine din
că nişte fiinţe considerate copii, acolo în lumea lor, pot Arcturus, are aproximativ 30 de ani, a făcut Reiki şi
fi adevăraţi profesori pentru adulţii lumii noastre? chiar înainte de asta, energia sa care emana din palme
Cred că nu prea... Şi cu toate acestea, realitatea avea un specific greu de descris în cuvinte, în sensul a
invizibilă de lângă noi începe să ne tragă de mânecă... ceva extraordinar de plăcut. Şi este posibil ca să fie încă
Am relatat în revista noastră despre civilizaţia celor mulţi alţii ca el cel puţin în România.
din Arcturus câte ceva. Iată că revenim cu informaţii noi Este evident faptul că aşa cum se desfăşoară lucrurile
referitoare la căile de comunicare prin care cei din în lume, în anumite sectoare arcturienii acţionează foarte
Arcturus ne ajută să evoluăm, înţelegând mult mai bine discret pentru a ajuta omenirea să evolueze. Noile
anumite lucruri. invenţii apărute în ultimii ani în multe domenii, precum
Într-unul din numerele anterioare ale revistei aţi putut şi tehnologiile nepoluante, reprezintă acţiunea nevăzută
citi despre arcturieni şi civilizaţia lor. Nu e deloc de dar fermă a copiilor arcturieni asupra minţilor
mirare să aflaţi că printre românii din ziua de azi, mulţi cercetătorilor. Întrebarea care se pune este următoarea:
dintre ei având posturi importante, sunt arcturieni în trup ce fel de statut au aceşti copii stelari, dacă părinţii lor le
de pământean. Sunt români cu vârste între 25 – 35 de ani, permit asemenea activităţi? Ar trebui să ne gândim că
cu pregătire intelectuală, care au fiecare rolul său în ceea modul lor de existenţă presupune cu totul alte criterii
ce priveşte Misiunea România. sociale decât ale noastre. Nu este cazul să gândim
Iată că putem beneficia acum de ceea ce ne comunică organizarea din alte lumi doar după modelul nostru
aceşti copii arcturieni şi mesajele lor sunt pline de înţeles terestru. Copilul din Arcturus mai spune în continuare: Mai mult decât atât, în conformitate cu informaţiile
şi de informaţie constructivă. Cuvintele lor sunt ”Noi copiii din Arcturus putem oferi asistenţă omenirii primite de la ei, aflăm că aceşti copii din sistemul
purtătoare de informaţie spirituală ce vizează evoluţia voastre, aducând cu noi un mesaj pentru ca voi să credeţi Arcturus pot afla imediat cum este schema ADN şi
noastră. Unul dintre aceşti copii spune: ”Vin în calitate mai mult despre faptul că această Conştiinţă Divină este energetică a unui copil terestru sau a unui adult, putând
de copil arcturian către voi şi vreau să vă spun că cu adevărat nelimitată. Ea poate fi folosită de voi pentru oferi posibilitatea ca unii dintre copiii noştri pământeni
împreună cu voi trebuie să împărţim cheile Corpurilor de a reintra în armonie cu vechile regate ale planetei să primească haruri de la arcturieni. Aceştia nu pierd
Lumină şi să ajutăm la creşterea nivelului conştienţei voastre. Noi împreună avem un câmp energetic imens, deloc energie atunci când oferă asemenea haruri şi în
voastre. Eu ca şi ceilalţi copii din sistemul Arcturus deţin care ne permite să-i acordăm energetic pe semenii noştri plus pot afla imediat dacă în matricea fizico-energo-
un har ancestral în a transmite doar ceea ce este necesar aflaţi pe Ter Ra, oriunde s-ar afla ei, prin intermediul spirituală a unui pământean se poate întâmpla vreo
evoluţiei spirituale. De asemenea eu ca şi ceilalţi copii filamentelor pe care le au pe corpurile lor spirituale. Asta modificare sau nu, datorită unor factori importanţi.
din sistemul arcturian am menirea de a-i asista pe alţii le permite să fie concentraţi pe alegerile pe care le fac şi, Ca o ultimă remarcă în acest articol, dar nu cea de pe
din alte lumi, cum sunteţi şi voi cei de pe Ter Ra, în chiar dacă sunt la distanţe mari, pentru ei evenimentele urmă, mai spunem că toţi acei copii arcturieni întrupaţi
evoluţia spirituală, de a vă ajuta să conştientizaţi că se produc în ceea ce voi numiţi sincronicitate”. Deci în corpuri umane, au anumite dificultăţi atunci când sunt
sunteţi făcuţi din Lumină şi că aveţi posibilităţi foarte analizând asemenea carateristici ale copiilor arcturieni nevoiţi să lucreze cu simboluri, dacă acestea nu prezintă
mari de a crea cu ajutorul luminii din voi tot ce vă doriţi. ne dăm seama că parte din ei sunt deja printre noi, iar frecvenţe vibraţionale specifice. Aşa ceva se poate
Noi, aceşti copii arcturieni, suntem vindecători ai dacă într-un colţ al lumii apare vreo invenţie traduce ca dificultăţi de memorare a imaginilor datorate
corpurilor de lumină din aurele voastre şi dispunem de revoluţionară, nu e doar meritul acelui cercetător, ci şi al combinaţiei cu frecvenţa alfabetelor terestre, lipsite de
capacitatea de a construi alte corpuri de lumină, precum acestor miraculoşi copii din Arcturus. încărcătura ancestrală a semnificaţiei simbolurilor
cele care sunt puse în comun în cazul conştiinţelor de folosite la începuturile omenirii.

C O S M O S PAGINA 5 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


SECRETELE VIEŢII

Secretele R e î n c a r n ă ri i
Meer Lyn
Deşi s-au realizat studii amănunţite legate de fenomenul reîncarnărilor, încă există la ora actuală păreri
care se opun unui asemenea concept. Totuşi marea majoritate a oamenilor, printre care se numără şi preoţi
creştini, sunt de acord cu ideea că Sinele uman trebuie să treacă printr-un şir de existenţe terestre pentru ca
materia acestei planete să fie spiritualizată.
Sinele şi căderea din rai
Luând ca punct de reper acele stări de existenţă divine, de la începuturile Sinelui uman, când acesta avea o
vibraţie foarte înaltă, să desluşim ce semnifică misterul căderii din rai, aşa cum spun textele biblice. Iniţial Sinele
fiinţelor, a tuturor acelor fiinţe care au cunoscut viaţa în planul fizic material, cum este pe Pământ, existau într-o
stare liberă, pe diferite planuri vibraţionale în dimensiuni. Categoria spiritelor umane ale Pământului, care aparţin
de o anumită Ierarhie ce a creat Universul tridimensional, au decis să accepte să experimenteze viaţa în condiţii
în care energiile sunt mai dense. De exemplu stelele şi planetele au şi ele Sinele lor, dar aveau şi corpuri de materie densă încă înainte ca Aşa cum am văzut în numărul
Sinele oamenilor să intre în materie. Ca urmare spiritele umane au coborât din dimensiunea a 5-a unde fuseseră create, lăsându-şi acolo anterior există boli ce pot fi tratate
o parte a Corpului de Lumină, în dimensiunea a treia a materiei dense. Pentru a suporta mai bine impactul dintre Sine şi materie, s-a cu ajutorul cristalelor, utilizând
decis de către Ierarhia Luminii adăugarea pe lângă Sine a altor corpuri, respectiv astralul şi mentalul, care aveau rol de filtru a anumite cristale din categorii
emisiilor de energie electromagnetică de jur împrejurul corpului fizic. Practic aceasta a fost căderea din rai, la modul concret fiind cromatice adecvate. Iată în continuare o
vorba de un grup de Spirite - o mulţime de Sine, care s-a desprins din dimensiunea a 8-a a Grupurilor de Suflete pentru a vedea prezentare a dezechilibrelor ce pot apare pe
şi experimenta ce a creat Dumnezeu înspre marginea Universului. Trebuie spus că Universul se prezintă ca o ceapă, iar partea partea subtilă a fiinţei noastre, precum şi
exterioară este universul de materie fizică, în timp ce mai spre centrul său există stările rafinate ale energiilor spirituale. modalitatea de a le trata.
Modalitatea în care ne desfăşurăm viaţa poate
Porţile între dimensiuni
determina, la un moment dat, nu doar boli ce se
Multă vreme savanţii s-au străduit să înţeleagă modelul apariţiei Universului pentru a reuşi să realizeze o imagine
instalează în corpul fizic, ci şi afecţiuni care survin în
cât de cât apropiată de adevăr. Iată că venim acum şi oferim modelul real al acestui Univers, care poate o să vi se
partea subtilă ca un dezechilibru, fie între corpurile aurei,
pară şocant, dar veţi înţelege că aşa este şi veţi fi uluiţi de felul în care funcţionează. Acest Univers în care trăim
fie cauzat de energii de agresiune provenite din exterior.
are 12 dimensiuni, altfel spus 12 foi de ceapă şi fiecare se roteşte în jurul Centrului, cum este şi firesc. Prima Bolile provenite din idei greşite
dimensiune-foaie se roteşte de la dreapta la stânga, următoarea în sens invers şi tot aşa, până la ultima, cea
La ora actuală constat că sunt foarte mulţi oameni care îşi fac
a celor trei dimensiuni, a cărei rotaţie este de la stânga la dreapta. Deci cele 12 dimensiuni se rotesc unele
tot felul de idei despre cum să le fie viaţa. Iar la un moment dat,
faţă de celelalte, creând astfel o mişcare generatoare de energii care circulă între toate cele 12. Fiecare
chiar dacă întâmpină dificultăţi în concretizarea planurilor lor, încep să
dintre dimensiuni – foi prezintă mai multe porţi de trecere către dimensiunea de dinainte şi după, cu
viseze la modul riscant pentru sănătatea lor mental-spirituală, la tot felul
excepţia primeia. Astfel orice spirit care ar călători teoretic prin toate dimensiunile trebuie să
de himere în care ajung să creadă cu toată convingerea. De aceea este
acceseze aceste porţi. Evident că sincronizarea porţilor se face la intervale enorme de timp, cam
necesar să se folosească o categorie de cristale care se raportează la conştiinţă,
cum ar fi în echivalent terestru mai multe sute de milioane de ani.
căci ea este sălaşul ideilor. Cristalele albastru închis sau albastru marin şi cele
Cauza ciclurilor de reîntrupare mov indigo sunt foarte bune pentru curăţarea conştiinţei de toate ideile eronate
Este mai bine să numim şirul de vieţi pământene re-întrupări, deoarece vorbim de trup, care pot afecta desfăşurarea destinului personal. Cum se procedează şi unde sunt
care are o formă. Legat de acest concept al trupului, un sâmbure de adevăr se află în aplicate cristalele în situaţia unor astfel de boli? Un cristal albastru marin se ţine pe

Cristalele şi
textul biblic, atunci când se spune că şarpele a ispitit-o pe Eva, spunându-i că nu vor chakra Anahata, iar
muri dacă vor muşca din măr (aceasta referindu-se la Cunoaştere). Era vorba de palma dreaptă se ţine

afecţiunile energetice
Cunoaşterea Universului fizic, căci viaţa în trup le limita durata existenţei, fiind peste chakră cu cristalul
vorba de legi diferite faţă de dimensiunea din care veneau. Astfel au acceptat sub palmă, iar cel de-al
să intre în Universul fizic trecând prin câteva porţi, însă nu au ştiut cât timp doilea cristal de culoare mov –
va trece până când porţile se vor alinia din nou toate, pentru a se întoarce indigo închis se ţine în palma Contele Incappucciato
acasă repede. Cel care i-a ispitit ştia acest lucru. Aşa că primii oameni stângă pe partea anterioară a
au rămas prizonieri în Universul fizic, având acces doar până în capului, unde se află cortexul prefrontal – sediul ideilor. Bineînţeles tehnica prezentată se execută stând
dimensiunea a 5-a cel mult, deoarece viteza de rotaţie de la întins pe spate, confortabil, iar procedeul descris pentru bolile fizice de asemenea se execută stând la
dimensiunea a 6-a către a 12-a este mult mai mare. Deci orizontală pe un pat. Procedeul are rolul de a aduce în echilibru cuplul idee-sentiment sau gând-sentiment, ori
trebuie să aştepte oamenii sincronizarea porţilor până în gând-emoţie, atunci când ideea, gândul, sentimentul sau emoţia sentimentală nu sunt în concordanţă. Acestea
dimensiunea a 8-a de unde au venit ca familie de Sine – sunt cazurile, de exemplu, a acelor situaţii când cineva, o persoană la care ţinem mult, ne afectează emoţional-
spirite, însă în timpul rămas până atunci vor trebui să sentimental, însă în gândul nostru ne gândim că trebuie să iertăm persoana respectivă. Sau invers, ne jigneşte pentru
experimenteze totul în Universul fizic. că e foarte stresată şi gândul nostru e tulburat, am vrea să nu-l mai vedem pe acel om, dar sufletul nostru îl iubeşte şi
Aceasta este explicaţia apariţiei reîntrupărilor. ne dorim să se termine starea neplăcută cât mai repede. Acesta a fost doar un exemplu.
Există dereglări karmice ale Sinelui
Deşi nu s-a scris deloc despre aşa ceva până acum, nici la noi nici în străinătate, deoarece nimeni nu s-a
gândit la aşa ceva, prezentăm o categorie aparte de afecţiuni care pot apare, ce-i drept rare, însă care pot să se
manifeste. Cum ar putea să există o karmă a Sinelui? Să ne gândim puţin la următorul aspect. Admitem că un
Sine, un spirit, care trăieşte undeva prin Vega, să zicem, a făcut o greşeală care pentru cei de acolo, cu alte legi
spirituale, e de neiertat. Şi atunci acel Sine este pedepsit şi trimis într-un sistem mai neevoluat, la întrupare,
pentru a-şi ispăşi pedeapsa. Este direcţionat totuşi către un sistem stelar care se află în rezonanţă cu specificul
legilor spirituale din Vega. În funcţie de gravitatea faptei decise la nivelul Sinelui său, spiritul respectiv va
petrece o serie de vieţi pământene, să zicem, suportând orice restricţie. Însă lecţia fiind dură, i se poate da să se
întrupeze într-una din existenţe ca om de conducere important.
Cum se realizează vindecarea la nivelul Sinelui? Puţină lume ştie că în trupurile umane se dezvoltă o a
doua chakră a inimii, care fiind situată în spatele Anahatei actuale, va asigura legătura cu Sinele. Acest model
respectă chiar şi un Sine venit din alt sistem stelar pentru pedeapsă aici pe Pământ. Se pune un cristal de cuarţ
cu două vârfuri pe spate, între omoplaţi, alineat cu coloana vertebrală. Un alt cristal de cuarţ se plasează pe
creştet, iar un al treilea tot de cuarţ se pune pe zona dintre ceafă şi creierul mic. O astfel de poziţionare asigură
conexiunea energetică a Sinelui cu Sinele său de bază care se află altundeva, în afara lumii pământene, în Vega,
după cum am luat ca exemplu. Un asemenea procedeu poate fi combinat cu o stare meditativă a persoanei,
ajutată să conştientizeze natura greşelii spirituale. Căci la nivel de Sine greşelile spirituale se plătesc cu pedepse
grele, pentru că sunt considerate a fi îndreptate direct împotriva Principiului Unic Creator. O greşeală de acest
fel înseamnă folosirea Liberului Arbitru în contra vieţii, a sensului creator de-a lungul existenţei, presupunând
utilizarea Voinţei în scopuri luciferice. De aceea cele trei cristale care se folosesc în vindecarea karmei Sinelui
trebuie să aibă introduse programe foarte clare de tratament.

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 6 C O S M O S


VOCILE TRECUTULUI

Grăbiţi-vă! Ceasul ticăie...


într-o dimensiune paralelă. Astfel, rând pe
Contele Incappucciato
rând, aproape toate piramidele au rămas în
ruine, aşteptând ziua când Miezurile lor
Ne aflăm în al 8-lea an de la presupusul vibraţionale vor fi activate din nou. Mulţi
sfârşit al lumii, care ar fi trebuit să aibă loc, oameni ai rasei Homo Sapiens au murit
aşa cum spuseseră capetele de ou luminate apărând Lumina în acele vremuri, când
ale omenirii, în anul 2000... Cu toate acestea, întunecaţii nu aveau scrupule în a ucide pe
orice om care slujea Adevărului şi Luminii lui
iată că planeta încă se învârte, omenirea încă
Unul.
respiră, iar viaţa continuă. Dar... ne apropiem
totuşi de un apogeu... Oare ce va urma? Christos şi Veghetorul Cosmic
Vechile culturi care au existat pe Pământ, atât în Asia, Singura piramidă care a rămas neacoperită
cât şi în cele două Americi, dar şi în Europa, au profeţit de vegetaţie, dar totuşi în ruine, este cea din
încă de pe timpurile lor că o imensă schimbare va veni Egipt. Acolo Maeştrii Orionului din Sirius
la sfârşitul vremurilor. Cunoştea Jemmanuel – Iisus împreună cu Jemmanuel au stocat anumite
toate aceste profeţii străvechi? Desigur... De aceea ştia arhive şi au introdus Coduri Energetice care
ce spunea atunci când i-a transmis lui Ioan textul constituiau bariere de protecţie contra
Apocalipsei. Pentru că Iisus se reîntrupase de multe ori invadatorilor reptilieni. Aşa s-au putut păstra
în fiecare dintre aceste culturi străvechi şi la indieni şi la o serie întreagă de informaţii şi cine are acces
mayaşi şi la hinduşi, inclusiv la geto-daci... în Sala Arhivelor de sub Sfinx, poate citi în
cristalele de acolo asemenea adevăruri.
Terra, Portalurile şi cele 13 Piramide Deci cum s-ar spune în Piramida Luminii
Atunci când îşi trăia existenţa ca Preotul Thoth din Egipt s-a concentrat apărarea energetică a
Atlantul, Jemmanuel şi echipa sa de pleiadeni lumii. Pentru ca lucrurile prevăzute în
proiectaseră un sistem de piramide, care urmau să fie dezvoltarea rasei Homo Sapiens să urmeze
construite pe fiecare continent, de-a lungul a câteva cursul prevăzut de Jemmanuel şi Maeştrii
secole. Desigur fiecare piramidă a fost realizată la Orionului, Confederaţia Galactică prin
vremea sa, însă ele fuseseră proiectate să fie rezonatoare Departamentul Conştiinţei Christice l-a
de energie galactică, pentru că Jemmanuel prevăzuse cu desemnat pe Jemmanuel – Iisus drept
mii de ani înainte intrarea din nou în Centura Fotonică a Veghetorul Cosmic al Pământului. Era
Pleiadelor. Construirea celor 13 piramide trebuia să necesar pentru a-şi îndeplini această măreaţă
genereze o undă comună alcătuită din 13 vibraţii sarcină ca Jemmanuel să îşi formeze o structură
urmă lecţia iubirii nu a putut fi însuşită de lemurieni.
diferite, acestea la rândul lor asigurând 13 Portaluri de de Maestru Interdimensional, pentru a reuşi derularea
Apoi au urmat în ordine alte încercări de aducere a
energie cu ajutorul cărora Ter Ra ar fi trebuit să ajungă evenimentelor din viitorul prevăzut de atunci. Ca
Conştiinţei Christice: de patru ori în Atlantida, de trei ori
în dimensiunea a 5-a încă înainte de actualul ciclu de urmare, înainte de a ajunge în ruine, unele piramide cum
în Egipt – ca Thoth, Hermes şi Moise, odată ca Iisus în
26.000 de ani. Că nu s-a întâmplat aşa o ştim din tot ceea sunt cele din America de Nord şi din America de Sud,
Palestina şi ultima – a noua şi ultima întrupare care este
ce s-a întâmplat şi mai ales că observăm cu ochii noştri precum şi cele din Tibet şi Carpaţi, au fost configurate în
cea actuală în România. În total nouă întrupări foarte
că planeta încă se află în cele trei dimensiuni dense ale aşa fel încât să emită pe frecvenţe schimbate, mult mai
importante. De fiecare dată reptilienii prin păpuşile lor
materiei. Multe dintre aceste piramide au rămas în mari decât înainte. Adică unor piramide li s-a micşorat
aservite au încercat să zădărnicească venirea lui Christos
părăsire, deoarece magii reptilieni ai întunericului au frecvenţa pentru a fi transferată piramidelor menţionate.
pe Pământ, în plinătatea sa. Dar de fiecare dată, chiar aşa
trimis în acele vremuri hoarde întregi care au cotropit În acest fel s-a creat un canal special de contact cu
cum s-au petrecut lucrurile, câte puţin, câte puţin,
templele din jurul fiecărei piramide de pe fiecare dimensiunea a 10-a, unde există Conştiinţa Christică.
Conştiinţa Christică a coborât pe planetă. Aşa se face că
continent. Pământul devenise unul din refugiile lor în Deoarece la nivel terestru timpul trece aşa cum ştim,
în 1972 Maeştrii Orionului au reuşit pentru prima dată în
urma Marelui Război Galactic şi voiau cu orice preţ să procesul de captare a energiei Conştiinţei Christice şi
istoria omenirii să creeze în jurul planetei Reţeaua
împiedice ascensiunea planetei în a 5-a dimensiune aducerea ei pe Pământ cerea câteva secole pentru
Christică Cristalină, care a asigurat protecţia împotriva
înainte de actualul ciclu cosmic. S-au dus lupte foarte adaptarea corpurilor subtile ale Terrei la vibraţia de
distrugerii totale, aşa cum au vrut să procedeze
grele pentru apărarea fiecărui templu al Luminii, contact. Prima încercare a lui Jemmanuel, din actualul
reptilienii la un moment dat cu Pământul.
Sacerdoţii luând cu ei toate arhivele în cristale şi trecând ciclu cosmic, a fost cea din Lemuria, însă în cele din
În aceste vremuri moderne dispunem de mult mai
multe mijloace prin care putem să înţelegem ce este
iubirea adevărată şi să o punem în aplicare, pentru că
doar aşa îi vom putea elimina pe reptilieni şi pe acoliţii
lor, care pretind că pot conduce lumea printr-un guvern
mondial. Dacă nu ar fi în prezent suficientă iubire adusă
pe Pământ de la Fraţii noştri din Fraternitatea Albă
Universală, reptilienii ar sufoca omenirea şi planeta, iar
urcarea spre dimensiunea a 5-a ar fi din nou ratată. Mai
puteţi permite voi încă o dată aşa ceva? Amintiţi-vă că
aţi trăit foarte mulţi dintre voi în acele timpuri când s-au
dat lupte grele pentru apărarea Luminii şi Iubirii pe
această planetă.

Să nu vă fie frică de întunecaţi, chiar dacă sunt


ascunşi, dar nici nu vă mai lăsaţi păcăliţi de ei...
Căci păcăleala lor este să vă facă să credeţi că
este timp pentru viitor... Adevărul este că nu mai e
timp... Zilele sunt scurtate de către Dumnezeu,
special pentru salvarea voastră. Aşa că
grăbiţi-vă... Ceasul Cosmic ticăie...

C O S M O S PAGINA 7 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

Viaţa, familia, anii de taină a lui Iisus


Cecilia David strângător de impozite roman şi a binecuvântat-o. S-a studiile din India, Persia, şi Egipt au acoperit perioade
mai întâlnit la moartea tatălui lor Iosif şi a fost mult mai lungi. În şcoli era înscris sub numele de Iosua.
Maria făcea parte dintr-un grup de 12 fetiţe alese de nedumerită cum de un om ca el care înviase morţi, n-a La Heliopolis a făcut studiile care conduceau la profeţie,
esenieni pentru a deveni canalul prin care avea să se putut face ceva să împiedice moartea acestuia. la fel ca şi Ioan Botezătorul. Ei erau în clase diferite.
nască Iisus. Aceste tinere erau alese încă de mici după De la 12 până la 30 de ani, Evangheliile oficiale nu Examenul se termina prin iniţierea în Piramidă. În Persia
criterii bine stabilite şi primeau o educaţie aleasă în vorbesc nimic despre viaţa lui Iisus. Evangheliile a studiat în ,,Oraşul Colinelor”- ,,Egiptul centraliza
Templul din muntele Carmel, unde a avut loc şi apocrife, povestirile misticilor, vorbesc de călătoriile lui atunci învăţăturile venite din numeroase ţări, căci acolo
evenimentul cunoscut ca Vestirea. Pe treptele Templului Iisus în India la Srinagar (Caşmir) şi în Tibet. De era centrul magnetic şi vibratoriu al radiaţiei
care duceau la altar, când Maria a atins ultima treaptă, a asemenea se fac referiri la şederea lui în Persia şi în Pământului”.
tunat şi a fulgerat. A apărut îngerul, a ţinut-o de mână şi Egipt. De la 6 la 16 ani, educaţia lui a constat în Iisus a rămas în India de la 13 la 16 ani, un an în
a dus-o la altar. În acea zi, ea era în fruntea procesiunii cunoaşterea legilor eseniene. Dar a învăţat şi Legea Persia, dar cea mai mare parte a timpului în Egipt
şi deschidea calea celorlalte fetiţe. Asta se întâmpla între evreilor sau Legea mozaică din acea vreme. Învăţătoarea studiind, căci acolo erau instruiţi iniţiaţii. În India a
12 şi 13 ani şi s-a căsătorit cu Iosif când avea 16 ani şi sa Iudita, continuând tradiţiile venite din Egipt de la studiat modul de purificare şi de dezintoxicare al
acesta 36 de ani. Căsătoria s-a celebrat în Templul din Templul Frumuseţii şi Templul Sacrificiului interpreta şi corpului, fortificarea fizică şi mentală. În Persia, Iisus a
muntele Carmel. Esenienii afirmau în textele lor că traducea documente vechi. Şi Iisus era elevul ei şi se studiat medicina şi mijloacele de a coordona energiile
Maria şi Iisus au fost ,,un singur suflet de când Pământul ocupa de acelaşi lucru. Cayce răspunde astfel unui corpurilor (fizic, mental, spiritual), ceea ce constituise
a fost Pământ”. consultant la o întrebare legată de activitatea baza învăţăturilor din Templu. În India la Benares a
Când Maria a rămas însărcinată, Iosif a fost tulburat, Mântuitorului: ,,În tinereţea sa în acord cu legile şi studiat trei ani cu Maestrul ARCAHIA. Toate aceste
fiindcă se temea şi de ce vorbeau oamenii. Frăţia obiceiurile El a trăit în casa tatălui său. Apoi, El a trecut şcoli erau parţial derivate din şcolile eseniene. Dar nu
eseniană l-a asigurat că e un lucru divin şi prin viziunile în grija maeştrilor săi din frăţia eseniană din India, era esenismul pur practicat în Carmel.
lui proprii a înţeles şi a cerut-o pe aceasta în căsătorie. Persia, apoi în Egipt. Studii recente au demonstrat că mai toţi marii filozofi
Timp de 10 ani, până când a plecat Iisus la studii, nu au Cât despre studiile sale, ele constituiau o parte din greci au călătorit în Egipt să se instruiască, inclusiv
avut relaţie sexuală. După aceşti 10 ani au început o programul stabilit lui prin Iudita. Ele comportau în Pitagora. ,,Miracolul grecesc” şi renumita ,,înţelepciune
relaţie normală, l-au avut pe Iacob, pe Rut şi pe Iuda. primul rând studierea bazelor legii. Şi Legea, la Marele greacă” este rodul Piramidelor din Egipt!
Acesta din urmă a fost cunoscut şi ca apostolul Iniţiat trebuia să se manifeste prin iubire, milă, pace spre
Bartolomeu şi l-a urmat pe acesta când a fost în Iudeea. desăvârşirea scopului pentru care el a fost chemat.” Documentare după Dorothee Koechlin de Bizemont

Mesajul lui Iisus de Paşte


Iisus a asistat la căsătoria surorii sale Rut, cu un Şcolarizarea din Palestina a fost şederea în Templu,

Mahatma şi altor neamuri trăitoare pe Pământ. După cum vedeţi, atunci din această Iubire se naşte adevărata Cunoaştere.
aveţi tot felul de necazuri şi greutăţi în viaţa voastră Lăsaţi de-o parte orice invidie, orice supărare, orice
Titlul acestei pagini este foarte sugestiv. A călători zilnică, însă acestea în realitate, dacă priviţi bine gelozie sau ranchiună, acestea sigur vă vor costa bani
prin timp presupune a culege informaţii referitoare la înăuntrul vostru, nu vă afectează trăirea şi concepţia dacă le veţi manifesta în continuare, căci ele vor produce
evenimente importante care s-au petrecut cândva, în despre mine şi Dumnezeu Tatăl. Chiar dacă păreţi a fi boală în voi, iar vindecarea bolii cere bani întotdeauna.
negura vremurilor. Mai înseamnă să ai contact vizual cu copleşiţi de aceste dificultăţi zilnice, energia voastră de Nu urâţi, fiţi plini de compasiune, asta voiam să spun
lucruri întâmplate şi chiar cu spiritul unei persoane din credinţă rămâne aceeaşi. Poate unii dintre voi vă atunci când m-am referit să întoarceţi şi celălalt obraz.
altă epocă. întrebaţi: dacă eu sunt aici de câteva decenii, de ce nu Nu să-l întoarceţi la propriu, ci prin asta să înţelegeţi că
Deoarece ne aflăm înaintea sărbătorii Paştelui ortodox am apărut în lume? Amintiţi-vă că ce stă scris în Biblie e vorba de compasiune.
avem pentru voi, dragi prieteni, o surpriză extraordinară. trebuie să se împlinească, există nişte termene pentru Voi sunteţi vii, aveţi Lumina în voi, sunteţi un neam
Vă ofer un mesaj primit de la Iisus Christos, mesaj pe fiecare pas al Revelaţiei, căci asta înseamnă în fapt deosebit faţă de toate celelalte, pentru că strămoşii voştri
care l-am accesat într-un contact avut zilele trecute. cuvântul Apocalipsă. Şi aşa cum se spune în cartea au avut grijă să plaseze în moştenirea genetică a
Spiritul lui Iisus a călătorit secol după secol, întrupându- aceasta sacră, dar pângărită zilnic de cei ce-şi spun neamului vostru acea configuraţie care peste timp se va
se acolo unde a fost necesară impulsionarea evoluţiei preoţi, numai atunci când voi şti şi primi de la fi declanşat în foarte mulţi dintre voi, iar vremea aceea
spirituale a unei naţiuni sau a alteia. Acum este evident Inteligenţa Infinită a Tatălui semnalul, doar atunci voi este foarte aproape. Deşi sunt mulţi fii ai întunericului
că adevăratul Iisus se află în România, întrupat şi mă veţi cunoaşte în lume, în public cum se spune. Deşi care îşi bat joc de viaţa voastră şi care v-au păcălit atunci
observând oamenii din jurul său. Ca urmare consideraţi mulţi dintre voi cei care citiţi aceste cuvinte, m-aţi văzut când v-au promis şi i-aţi ales, lucrurile nu stau chiar rău.
că acest mesaj este ca un dialog între mine şi spiritul de atâtea ori în anumite locuri, nu m-aţi recunoscut, ori Este suficient să vreţi să nu le mai acordaţi nici cea mai
Iisus care l-a transmis: alţii dintre voi au avut doar o vagă presimţire. mică importanţă şi atenţie şi construiţi-vă propria viaţă
”Bun găsit Fraţii mei şi Surorile mele. Pacea mea să Paştele este o celebrare a Luminii, aceasta existând prin iubirea care naşte Cunoaşterea adevărată. Atunci
fie cu voi. Mă aflu de mulţi ani în această ţară, unde m- dinainte de a avea eu viaţa în trup în Palestina-Iudeea. veţi vedea cum ceea ce doriţi va veni să se manifeste în
am născut la fel ca şi voi. Poate o să vă miraţi, dar şi Totuşi prin ceea ce am realizat eu atunci, am oferit viaţa voastră, împlinindu-vă sufleteşte. Şi atunci veţi şti
acum ca şi în urmă cu 2000 şi ceva de ani m-am născut acestei sărăbători o putere şi mai mare, căci vorbim că eu împreună cu toţi Maeştrii Luminii Tatălui Ceresc
la fel ca oricare om, legenda naşterii imaculate fiind despre puterea Luminii, ale cărei secrete le veţi cunoaşte suntem aici lângă voi şi vă ajutăm pe toţi. Nu vă mai
doar o păcăleală şi o trădare în acelaşi timp din partea prin intermediul acestei reviste. Învierea presupune să faceţi griji despre cum se vor întâmpla toate astea, pur şi
celor care pretind că-l slujesc pe Tatăl Ceresc. Că m-am aduni în fiinţa ta interioară multă Lumină, nu din cea simplu iubiţi şi tot ce veţi avea nevoie vă va fi dat. Căci
născut cu multă Lumină în mine, acest lucru da, este fizică, aşa cum o vedeţi voi de la Soare, ci Cunoaştere şi Tatăl Ceresc vede în adâncul fiecărui suflet şi preaplinul
adevărat. Însă orice om când se naşte, trupul său când Iubire. Asta înseamnă şi asta este Lumina – Iubire şi său se va revărsa pentru fiecare dintre voi. El iubeşte cu
vine pe lume trebuie să respecte aceste legi ale Cunoaştere. Cu cât veţi şti mai mult în plan spiritual, cu adevărat pe toţi, cunoscuţi şi necunoscuţi.
Creatorului, indiferent că sunteţi oricare dintre voi, ori atât veţi aduna în voi mai multă Lumină şi vă veţi Fiţi desăvârşiţi aşa cum este Tatăl, care este la fel
eu, ori Buddha Gautama, ori alt Maestru Spiritual. Sunt apropia de Tatăl Ceresc. Iar corpurile voastre subtile pentru toţi şi îşi iubeşte toţi fiii, indiferent ce fac aceştia.
câţiva zeci de ani de când am luat din nou viaţa într-un care alcătuiesc ceea ce voi numiţi aură se vor umple mai Acum, înaintea unei noi sărbători a Paştelui, chemaţi la
trup, aici în România cum spuneţi voi ţării în care locuiţi mult cu energia Luminii şi veţi deveni mult mai voi şi în voi Iubirea Adevărată şi dacă veţi face asta,
ca neam. luminoşi, sănătoşi şi mai creatori. Nu costă nici un ban, odată cu ea voi veni şi eu la voi şi printre voi. Învăţaţi-i
Am văzut atât de multe lucruri nedrepte care s-au gândiţi-vă foarte bine la asta, nu vă costă nici un ban ca pe copiii voştri Iubirea Adevărată, dezinteresată pentru
petrecut aici, dar şi în alte locuri din lume. Însă ceea ce să cunoaşteţi şi să iubiţi. Cunoaşterea din cărţi este ca viaţa voastră să fie plină de bucurii şi satisfacţii. Cu
contează este voinţa de a merge mai departe, dacă voi incompletă, pentru că foarte mulţi citesc sute de cărţi, în cât veţi iubi astfel, cu atât mai repede voi apare în lume.
sunteţi hotărâţi să vă păstraţi credinţa moştenită de la speranţa că vor descoperi sâmburele Adevărului. Acesta Căci ceea ce este scris se va împlini aşa cum a fost
strămoşii voştri, să ajungeţi să aveţi atâta Lumină în se află în voi şi dacă vă iubiţi pe voi înşivă suficient de profeţit. Pacea mea să fie cu voi toţi!
suflete încât să oferiţi din prea plinul vostru de Lumină mult şi dacă îi veţi iubi pe semenii voştri ca pe voi, Paşte luminos şi plin de iubire!”

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 8 C O S M O S


SEMNALE

Povara postului ortodox


ortodoxă nu are cămine de bătrâni, intimidarea enoriaşilor care ar fi proscrişi. Cu timpul au devenit centre
nici orfelinate, nici spitale gratuite, îndrăznit să cumpere de la acea femeie, puternice de putere, care adunau oameni
nici milă pentru săraci. pentru acea mânăstire ceva. Foarte ambiţioşi şi mulţi bani, aceste centre
Clerul elegant îmbrăcat, are maşini creştinească şi inspirată atitudinea devenind a doua putere în stat.
scumpe şi foarte scumpe, palate şi preotului, dar şi mai inspirată cea a Vaticanul e stat în stat şi deţine cele
case de vacanţă şi multă, multă credincioşilor creştini care au lăsat mai mari bogăţii, dar şi cele mai mari
aroganţă. Bugetul lor creşte continuu capetele în jos şi s-au împrăştiat ca taine. Are armată proprie şi cel mai
şi pretenţia lor de înlocuitori ai lui potârnichile. Argumentul preotului era celebru serviciu de spionaj. Dacă sunt
Dumnezeu pe pământ ne face să că, vezi doamne îi făcea lui concurenţă numai slujitorii Domnului, de cine îi
scoatem din buzunar bani în plus, neloială la vânzare! Dacă un oarecare din apără armata şi de ce spionează, pe cine
impozitul pe prostia noastră de fapt, orice domeniu fură, mulţimea scuipă, şi în ce scop? La ora actuală, clerul
care întreţine cu simţ de răspundere huiduie şi e în stare să îl linşeze. Dar nostru ortodox este în bună parte aservit
această stare. Şi unde scrie mă rog, că când îi fură preotul şi-i batjocoreşte, masoneriei. Chiar se mândresc cu asta şi
fără coliva făcută timp de şapte ani în consideră asta un act de sacrificiu în faţa cu diplomele lor de templieri şi masoni şi
posturi, nu se mântuie sufletele Domnului şi nu se supără nimeni. Câte noi plătim impozit pe prostia noastră, pe
morţilor noştri? Şi oare dacă în afară adăposturi pentru oamenii sinistraţi a fariseismul şi ipocrizia lor! Şi oare cine
Cecilia David de ortodocşi nu mai practică nimeni construit biserica ortodoxă? la condamnat pe Iisus acum 2000 de ani?
,,mântuirea prin colivă”, sufletele Un Becali, un ,,ălă” sau ,,ălălalt” au Veţi spune că Pilat. De acord, dar la
Această sărbătoare a morţii şi învierii, celorlalţi nu se mântuie?? Dacă-i aşa, fost în stare să scoată din avutul lor cererea cui? A marelui preot Caiafa. Şi-
vine cu multe griji, când de fapt ar trebui înseamnă că numai un procent de zece la (cinstit sau nu) fonduri să facă câteva atunci de ce întreaga lume se închină la
să vină cu linişte, împăcare şi reculegere. sută se mântuie şi ăştia sigur sunt acoperişuri. Biserica construieşte biserici preoţime de 2000 de ani încoace!? Pentru
Posturile vin şi cu parastase, colive şi ortodocşi! Biserica este acum o industrie din banii noştri, îşi ia înapoi pământurile că stăpânii din umbră ai planetei asta vor
implicit dări la biserică. Numai de icoane, lumânări, tămâie şi tot felul de (pentru asta a plătit Cuza cu viaţa) şi şi noi cu creierele compartimentate de
ortodocşii fac colivă şi preţul la citirea găselniţe (calendare, brânză liturgică, vin prosperă pe zi ce trece în timp ce atâtea programări le facem jocul
colivei şi a pomelnicului este fixat de şi ţuică liturgică) inventate de popi populaţia e tot mai săracă... Fariseism şi supunându-ne. Vedem ce se întâmplă,
biserică. Ba mai mult, ţi se cere adresa şi pentru a-ţi lua banul din buzunar. Şi lăcomie, prostie şi răutate aşa cum de vedem că nu e bine, dar acceptăm cu
numele în cazul în care nu îţi plăteşti taxa lăcomia şi prostia este atât de mare încât altfel a fost şi acum 2000 de ani. Falşi voluptate masochistă această stare. Ne
şi nu participi activ la întreţinerea se hulesc bisericile între ele şi bagă frica moralişti, răi platnici la stat, plini de bani păcălim singuri lăsându-i pe ei să ne
bisericii, ca să nu ai îndrăzneala să ceri în oasele oamenilor cu ameninţări şi din tot felul de afaceri, dar mai ales din păcălească, doar pentru că ne place.
niscai servicii acesteia, gratuit. afurisenii. Preoţii ar trebui să fie slujitorii banii noştri ai tuturor, îşi văd liniştiţi de Acceptăm păcăleala ca pe o rezolvare
Preoţii bisericilor interzic cumpărarea lui Dumnezeu şi al oamenilor, nu ,,vătafi treabă sub o ,,umbrelă mare şi care ne linişteşte mintea. Numai mintea,
lumânărilor şi a tămâii de la alte parohii şi perceptori”. încăpătoare”- de slujitori ai Domnului. pentru că sufletul nu are nevoie de aşa
şi anunţă oficial mulţimea că nu are voie Într-o zi în curtea unei biserici într-un De fapt slujitori ai propriilor interese şi ceva. Şi când Dumnezeu a hotărât să se
să meargă la altă biserică sau mânăstire... orăşel din Dobrogea, mama unei avuţii. Unde scrie în Biblie că trebuie să ascundă undeva, i s-a ascuns omului în
Ca şi cum Dumnezeu nu ar fi de găsit călugăriţe de la o mânăstire din judeţ, se facă cineva mânăstiri? Şi cu ce scop? suflet. Şi sufletul care îl are pe
decât în biserica lor! Adună bani din tot străduia să vândă icoane şi alte obiecte de Acestea au apărut la începuturi, ca o Dumnezeu conştient în el, nu plăteşte
ce se poate vinde şi primesc bani, maşini, cult pentru acea mânăstire. Când a văzut- necesitate a oamenilor de a întemeia impozit pe prostie!
bunuri de la credincioşii avuţi care îşi o preotul paroh, a început să zbiere şi să comunităţi, unde puteau merge fiinţe Şi nu uitaţi că biserica este Una,
cumpără ,,un loc în ceruri” plătind cu o acuze pe femeie, de parcă vindea inadaptabile care nu socializau, oameni preotul alta şi DUMNEZEU este cu

C e e s t e p os t u l ?
bani grei ,,impozitul” pe prostie. Biserica prezervative! Tot acest circ era pentru cu handicap sau totul ALTCEVA. Sărbători Fericite!

Cecilia David atunci postul devine o ,,unealtă” cum doreşte să trăiască, care
Toată lumea se agită şi se vorbeşte de posturi, la simplă prin care te autoşlefuieşti. nu este împiedicat în actele
televizor şi-n presă şi acum lumea intră în post aşa Tot ce faci devine o bucurie, nu o sale şi a cărui dorinţe îşi
cum intră în politică şi în modă, adică din rutină. povară şi împleteşti înfrânarea găsesc finalitatea. Acela
Postul înseamnă de fapt înfrânare şi rugăciune. Postul poftelor de toate felurile, cu care nu este împiedicat este
trebuie să modifice structural fiinţa prin hrană bogată în conştientizarea înaltă, cu supunerea liber, dar acela care poate fi
vitamine (verdeţuri), prin liniştirea minţii, împăcarea cu minţii şi ieşirea din obiceiuri rele ca constrâns, este în mod sigur un
tine şi cu ceilalţi prin rugăciune sau meditaţie zilnică şi bârfa, judecăţile, nemulţumirea, furia, sclav. Dar cine nu este sclav?
printr-o schimbare de atitudine interioară şi exterioară. frica, într-un cuvânt te linişteşti pe toate Numai acel om poate să nu fie sclav
Dacă ţii post ca să intri în canoane şi pentru că aşa cere planurile, abia atunci poţi spune că eşti un postitor. care nu doreşte nimic.” Iată un mare adevăr
tradiţia, postul devine un automatism şi nu-i mai simţi Şi, dacă faci mâncare de post bună şi mănânci de spus de Iisus la vremea sa celor care îl urmau. Atâta timp
valoarea. Am întâlnit postitori rigizi şi încrâncenaţi, plezneşti, te înfurii pe cei apropiaţi, te cerţi cu vecinii, cât colcăi de dorinţe eşti sclavul lor şi egoul tău se umflă
răutăcioşi şi supăraţi la culme pe cei care nu posteau, cu bârfeşti ce nu-ţi convine, mergi la biserică să vezi cu ce şi îţi dă numai valori proaste. Când însă prin post,
morala creştină ca scut şi limba înveninată pe post de este îmbrăcat unul şi altul, nu se cheamă că posteşti. meditaţie şi rugăciune supunem egoul şi nu-i permitem
sabie... Cine a hotărât posturile a fost o minte luminată, Deci una este ritualul şi alta este credinţa. Credinţa este să ne acapareze, reuşim să facem ceva bun pentru noi şi
fiindcă omul în goana lui după distracţie s-ar fi prăpădit adânc înrădăcinată în suflet şi este mână în mână cu pentru cei din jurul nostru.
de indigestie prin propria-i lăcomie necontrolată. Şi, iubirea. Şi aşa cum spunea Mântuitorul în Evangheliile Românul are o vorbă de duh care defineşte exact o
strategic acestea au fost puse la naşterea şi moartea Eseniene: ,,Iubirea apără totul, iubirea crede în toţi, stare de lucruri legată chiar şi de post: ,,Cu Dumnezeu în
Mântuitorului, la naşterea Fecioarei... tocmai ca să îi iubirea speră totul, iubirea suportă totul, niciodată ea nu braţe şi cu dracu-n maţe”, cam asta este starea
cinstim pe ei prin post şi rugăciune, să ne echilibrăm şi se lasă. Iubirea este răbdătoare, iubirea este tandră, postitorului - impostor. Dacă postul nu reuşeşte să
să ne amintim cine suntem. iubirea nu este invidioasă, ea nu face rău, ea nu cunoaşte schimbe nimic profund în structura ta, este bun măcar
Pentru că, dacă nu suntem în stare să ne slăvim pe nici orgoliu, nu este crudă, niciodată nu este egoistă, ea pentru sănătate, fiindcă dă răgaz organismului să se
noi, să ne echilibrăm şi să ne respectăm apartenenţa este înceată la mânie, ea nu-şi imaginează necredinţa, nu odihnească şi să asimileze mai uşor vitaminele, însă nu
divină, măcar s-o facem pentru aceste fiinţe de lumină. se bucură de nedreptate ci de dreptate.” ai nici un câştig spiritual din asta. Dar fiindcă am uitat
În momentul când conştientizezi că nu eşti o maşină de Deci, aşa cum spuneam, unde există iubire acolo esenţa lucrurilor (a unor lucruri importante) am uitat şi
spălat în care bagi tot timpul rufe murdare şi nici animal este şi credinţă şi eşti slab atât timp cât te laşi târât de esenţa postului şi esenţa propriei noastre divinităţi!
la stabulaţie, ci om care ai şansa să te ridici şi să-ţi faci propriile comodităţi, de amânări şi scuze pentru orice Postiţi fiecare după cum puteţi, dar
singur un destin luminos, „din umbră să redevii fiinţă”, neputinţă. ,,Este liber numai acela care trăieşte după încercaţi să nu uitaţi esenţa postului!

C O S M O S PAGINA 9 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


TIMP ŞI SPAŢIU

Marte şi conspiraţia Comunicare......


reptiliană ALPHA
Meer Lyn Virgil Marcu

De mulţi ani se vorbeşte despre proiecte ţinute în mare secret de către Cu deosebită consideraţie pentru voi toţi, Alpha vă urează
structuri nonguvernamentale americane, care influenţează guvernul să aveţi un Paşte fericit! Veche urare, care pentru voi dragi
american în luarea unor decizii referitoare la buget. Unul dintre aceste secrete prieteni aproape că nu mai înseamnă mare lucru.
se referă la Proiectul Alternativa 3, ce viza instalarea de colonii umane pe Fericirea este însăşi starea de a fi a Creaţiei. Pentru că au trecut multe
milenii de când voi nu mai simţiţi această stare, este cazul să mă explic. Cu
Marte încă din 1962.
mult timp în urmă, câteva milioane de ani, oamenii trăiau fericiţi, încă nu
Opinia publică mondială nu a ştiut aproape nimic până în anii din urmă. Aşa cum aţi citit în
coborâseră în materie atât de mult, încât să-şi uite sorgintea divină. Desigur
revista noastră, dovezi ale vieţii inteligente pe Marte au fost aduse la cunoştiinţa opiniei publice.
Pentru a aduce mai multă informaţie în acest sens, vă prezentăm în continuare alte date
referitoare la existenţa vieţii pe planeta roşie.

Misterioasele conducte imense


Fără a lua în calcul posibilităţile de a descoperi ceva
concret, specialiştii de la NASA au trimis în urmă cu câţiva
ani 3 sonde automate cu rol de cercetare de pe orbită a
solului marţian. Aceşti specialişti bineînţeles că nu cunosc
partea conspirativă de la nivelul şefilor lor. Mare le-a fost
mirarea când au văzut pe câteva seturi de fotografii nişte
structuri prea logic realizate pentru a fi rezultate ale
hazardului. După cum puteţi vedea în fotografia alăturată,
astfel de conducte care sunt de fapt nişte imense tuneluri de
comunicaţie sau transport, sunt plasate printre falii şi
canioane, pe lungimi de mulţi kilometri. Cine le-a realizat?
Cine le-a pus acolo? Şi cu ce scop? Este evident că sunt
amplasate de o mână inteligentă şi ne putem gândi acum că
acele echipaje umane care au plecat spre Marte în 1962
confirmă ipoteza lansată în deceniile 8 şi 9 din secolul
trecut. Dacă admitem că nu ar fi nimic adevărat despre
aceste echipaje ale Proiectului Alternativa 3, atunci rămâne
cealaltă variantă şi înţelegem de aici că marţienii originali
există şi poate trăiesc în subsolul planetei. Şi asta în ciuda acţiunilor conspirative ale
reptilienilor, care au ascuns adevărul despre toate acestea.
că erau primii oameni, care făceau cunoştinţă cu planeta Geea- cea pe care
Urme uriaşe în solul marţian vă aflaţi şi voi la ora actuală. Nefiind încorsetaţi de corpul fizic grosier, aveau
Conform cu analizele efectuate de către posibilitatea de a accede spre spaţii şi dimensiuni, care acum pot părea utopii,
sondele automate americane trimise pe deşi oamenii de ştiinţă ai planetei pământ, au descoperit relativ recent acest
planeta roşie, au fost obţinute alte dovezi aspect esenţial pentru supravieţuirea rasei umane - însă într-o nouă formă
ale existenţei altor fiinţe decât cele umane. mult mai elaborată şi mai subtilă din punct de vedere anatomic.
Chiar dacă aceste fiinţe marţiene nu ar mai Se cunoaşte la ora aceasta că pe pământ există rase ostile vouă, care
exista în prezent, avem cel puţin dovada că v-au împrumutat armament de ultimă generaţie cum ar spune unii. Numai că,
într-un trecut relativ îndepărtat au trăit pe ceea ce au descoperit din punct de vedere al tehnologiei avansate în nici un
Marte umanoizi de dimensiuni mari. Cei caz nu v-au împărtăşit pentru a putea experimenta în dauna lor ca rasă.
de la NASA au realizat câteva copii după Aceştia nu mai pot să se reproducă datorită vibraţiei destul de scăzute din
fotografiile unor urme de paşi imprimate în catenele de ADN. Necesitatea de a supravieţui este stringentă şi esenţială
solul marţian, urme de dimensiuni foarte pentru ca această rasă să poată să vă conducă în continuare fără eforturi -
mari. Apoi au transpus mărimea în mulaje până la distrugerea întregului habitat. Nu-i normal să produci în Creaţie un
şi au cercetat aceste urme prin măsurători haos aşa de mare, însă la acest aspect aţi contribuit chiar şi voi prin ignoranţa
antropologice. Astfel au ajuns la concluzia de care daţi dovadă, chiar şi acum când planeta se ridică la o nouă vibraţie-
că pe Marte au trăit cândva fiinţe de peste 2,5 O nouă viaţă (Noul Pământ).
metri înălţime cu aspect umanoid, şi care deţineau capacităţi foarte mari în plan spiritual. Deci iată cum fericirea lipseşte cu desăvârşire din sufletele voastre, dar
Aşa cum afirma şi micul Boris descoperit în Rusia, marţienii sunt înalţi şi trăiesc şi acum în şi din ţara voastră România. Este foarte adevărat că sunteţi protejaţi, dar este
subsolurile planetei. Iar asemenea informaţii confirmă şi faptul că Proiectul Alternativa 3 a fost necesar să o faceţi şi voi, printr-o răsturnare de situaţie, prin a nu mai asculta
adevărat şi că marţienii încă există şi de acolo, de pe planeta roşie, observă cu mult interes minciunile pe care guvernanţii voştri vi le fac de fiecare dată când se apropie
evenimentele care se desfăşoară la noi pe alegerile. Probabil că dumnealor cred că nu-i vede nimeni, probabil cred că
Pământ. noi nu avem habar de politică, dar să nu uitaţi un lucru sfânt şi esenţial pentru
voi toţi, că Dumnezeu este cel care a inventat politica ,,precum sus aşa este
şi jos”. Să nu uitaţi niciodată de voi, de binele vostru cel mai înalt- Credinţa
Aşa că în zadar au încercat
într-o forţă uriaşă care sprijină şi susţine totul în mâinile sale şi care
reptilienii prin guvernul ocult mondial orânduieşte perfect, ceea ce a creat de mult, mult timp.
să muşamalizeze astfel de realităţi, În final vreau să vă mărturisesc cu consideraţie pentru voi, cei care faceţi
deoarece sondele automate au revelat eforturi de trezire a neamului românesc: vedeţi că printre cei buni sunt şi cei
ceea ce ei ţineau în secret. Uneori răi, care au decăzut. Deşi au servit lumina mult timp, acum au căzut cu
răsunet şi ei o ştiu tot atât de bine cum o ştiţi şi voi. Important este să vă
aparatele ne ajută foarte mult, ele nu
ascultaţi glasul inimii, care a dat abia acum glas trezirii din voi. Cu bine şi pe
au conştiinţă şi nu pot fi influenţate. curând. Cristos e viu! Mulţumesc.

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 10 C O S M O S


ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

Mesajul unui cristal


cel alb transparent căci, după cum ştim de la orele de îndeplini cu succes 100% rolul rinichilor. Cristalele sunt
fizică, culoarea albă conţine toate celelalte culori ale fiinţe nemuritoare şi pot fi aplicate şi integrate în corpul
curcubeului. De exemplu cristalul de culoare verde fizic, aducând nemurire posesorului-trăind astfel
lucrează foarte bine cu energia fotonică. milioane de ani. Pare de necrezut pentru voi dragi
Omul actual, dar şi al vremurilor trecute nu a folosit prieteni, însă anii care vin vor aduce confirmarea acestui
din puterea cristalelor decât 1%, ceea ce este foarte fenomen. Corpul fizic se regenerează conform
puţin. Atlanţii, aztecii, olmecii, mayaşii au folosit cu arhetipului originar al celui ce ne-a creat - Dumnezeu.
succes aceşti prieteni, însă cunoaştem cu toţii ceea ce au Omul este un mare cristal fiziologic (corpul fizic), un
produs atlanţii în momentul în care au utilizat pervers mare cristal energetic (corpul energetic), un mare cristal
energia lor, ceea ce a dus la distrugerea continentului. Şi universal care funcţionează pe propria frecvenţă unică şi
azi se abuzează de aceste cristale care sunt încorporate de neimitat de o altă fiinţă (amprentă spirituală).
în tehnologia armamentului militar şi care la o simplă Trebuie să ştiţi că frecvenţa cristalelor s-a modificat,
Virgil Marcu emisie (fără a apăsa măcar pe trăgaci) poate face ca de exemplu bătaia inimii de cristal a Geei a crescut la
mulţi oameni să treacă în nefiinţă. Această tehnologie 12,5Hz, iar în anii care vin va continua să crească.
Originea cristalelor se pierde în negura vremurilor este de origine extraterestră -rase ostile omenirii le-au Oamenii care nu au inima pură, deci nu sunt fiinţe curate
demult apuse, adică câteva milioane de ani. Însăşi dat ca să ne distrugem cu bună ştiinţă punându-ne astfel nu pot folosi cu adevărat energia şi puterea cristalelor,
Geea s-a format pe un mare cristal la care s-au viaţa în pericol. Şi nu ar fi o problemă asta dacă însăşi căci nu au acces deplin la ele. Ca atare aceşti
adăugat munţi, ape (mări şi oceane), păduri, animale viaţa planetei şi a celorlalte vieţuitoare nu ar fi pusă în ,,vindecători” nu sunt decât ,,Cârpaci Cosmici”,
şi în final a apărut omul. mare pericol. Cu asemenea arme aceştia pot controla adevăraţii vindecători ai planetei sunt foarte puţini- ei se
Adevărata origine a cristalelor se află undeva pe activitatea întregii planete. Ne „bucurăm” de aceste numesc Avatari. Avatarii fac întotdeauna Voinţa Divină,
planeta OM, planetă care face parte din sistemul solar arme, fiind inconştienţi de impactul pe care îl au asupra precum cristalele şi de aceea le pot folosi pe acestea cu
Alcor. Cristalele sunt spirite de lumină care au acceptat viului planetar. Ştiaţi că armele care au la bază mare randament. Nu vă faceţi idoli din cristale, ele sunt
să intre în formă fizică potrivit planetei, soarelui, tehnologia cristalelor pot duce la explozia organelor doar instrumente care pot ajuta omul să se vindece, să
galaxiei, universului din care fac parte. Natura lor este vitale aflate în interiorul corpului fizic? conştientizeze şi să evolueze. Va veni şi ziua când fraţii
pur spirituală şi asta deoarece sunt cel mai aproape de Peste mulţi ani, poate 50, poate 100 medicina va folosi noştri, cristalele nu vor mai răspunde la modul de
Creatorul Prim. Cristalele au diferite culori de bază de la cristale care pot ţine locul unor organe interne utilizare actual (armament, vindecare, etc); deja acestea
care se porneşte, nuanţe ale culorilor de bază şi (transplant), fără a mai trece prin fenomenul de se acordează pe frecvenţa celorlalte cristale din univers
subnuanţe ale nuanţelor. Asta înseamnă că există N respingere (organele care vin de la un alt donator nu au pentru a intra definitiv în structura cristalină universală
culori şi N frecvenţe ale acestora. Fiecare are o frecvenţă deplină compatibilitate cu cel care este bolnav). potrivit Voinţei Divine.

C ulorile în vi aţ a n o a s t r ă
bine stabilită şi un anumit rol în această mare de Singurul care nu poate fi înlocuit de cristale este Respectaţi aceste forme de viaţă superioară şi
frecvenţe ale Creatorului. Cel mai puternic cristal este sângele, dar acesta poate fi purificat de ele, care pot folosiţi-le pentru binele cel mai înalt al semenilor!

Cecilia David valoarea şi respectul care li se cuvin. Aşa că pe lângă alte


neajunsuri şi nemulţumiri se îmbracă cu ce este mai
De mult mă preocupă acest subiect şi m-am gândit vechi, mai ponosit şi mai în ton cu bătrâneţea, fără să-şi
să-l dezbat cu dumneavoastră, cititorii noştri. imagineze că, prin culori terne, permit agăţarea în aură a
Când aveam 25 de ani, mă fascina negrul şi tot felul de nimicuri supărătoare. Culorile deschise,
majoritatea hainelor mele erau negre. Mama era energizante, sunt benefice şi ajută aura să se cureţe,
îngrozită de alegerea mea şi lupta pe toate fronturile să menţinând o stare de spirit bună şi o vitalitate la fel de
mă determine să îmi schimb garderoba. Acum port bună.
numai culori deschise: tonuri de roşu, gri perlat, Acum voi încerca să schiţez câteva caracteristici ale
albastru, alb. Ce mi-a schimbat atitudinea, o să vă culorilor şi rolul lor în viaţa noastră şi în aura noastră.
povestesc acum. ROŞU arată forţa, vigoarea, energia. Nu ar trebui purtat
Am avut prilejul să merg într-o excursie în Delta de persoane energice sau excesiv de nervoase, fiindcă
Dunării cu un grup de francezi, toţi pensionari, destul de stimulează funcţiile nervoase. ORANJUL este culoarea
înaintaţi în vârstă. Aveau oamenii aceia o vitalitate soarelui şi este revitalizantă. Oranjul viu înseamnă
debordantă şi un mod frumos de a-şi trăi viaţa cu toate vitalitate şi control de sine, iar oranjul închis- delăsare,
neajunsurile ei, de nu-ţi venea să crezi. Dar ce te lipsă de ambiţie, lene. Mult oranj în aură înseamnă
impresiona plăcut, era îmbrăcămintea, în culori vii pe tulburări renale. GALBENUL auriu, strălucitor indică
nuanţe de alb, galben, roz, bleu. Am intrat în vorbă cu ei sănătatea celor care sunt ,,în apele lor”, care se îngrijesc
şi m-au întrebat (prima întrebare) de ce sunt îmbrăcată în atât cât trebuie, care nu se plictisesc şi care învaţă uşor,
negru. Probabil nu s-au gândit la doliu, fiindcă negrul sunt prietenoşi şi serviabili. Un galben palid sau spre
este culoare de doliu numai la balcanici. La indieni roşu arată nehotărâre şi timiditate. VERDELE smarald
cu urme de albastru este culoarea vindecării. Tonic, cauză căreia să i se dedice. Pe măsură ce îşi găsesc calea,
doliul este gri, la asiatici- galben, la turci- albul şi câte
amical, serviabil, verdele este culoarea medicilor şi a aura lor trece la albastru intens. În viaţa de zi cu zi, este
alte obiceiuri mai sunt, numai oamenii locurilor le ştiu şi
asistentelor şi absolut toţi aceştia au verde în aura lor. Cu mai greu să foloseşti aceste culori, fiindcă se ştie că la
le înţeleg. Ei considerau că, oricum bătrâneţea vine cu
cât tinde spre albastru cu atâta este de mai mare lumina artificială îţi pot face o faţă cadaverică.
problemele ei, nu trebuie să se mai îmbrace cernit, ca
încredere. Dacă are mult galben simbolizează Tulburările cardiace şi cele de stomac sunt frecvente la
să-şi mai încarce aura cu încă o problemă în plus. În
înşelătoria. Este bine să avem verde în aură, dar şi să cei cu violet şi indigo în aură. ALB este în mod logic
vremea aceea ei ştiau deja de terapia culorilor şi de rolul
purtăm nuanţe de verde, care ajută la vindecare. culoarea perfectă spre care tindem toţi. Dacă sufletele
ei în viaţa omului.
ALBASTRULUI i se mai spune şi culoarea spiritului, noastre ar atinge armonia absolută, toate vibraţiile
Un corp îmbătrânit îşi pierde vitalitatea şi nu mai
simbolul contemplării, al rugăciunii şi al cerului. noastre colorate s-ar topi într-un alb strălucitor. Oamenii
trebuie încărcat cu tot felul de culori cernite şi greoaie,
Albastru pal- indică o persoană care lucrează din greu la au păstrat din memoria lor ancestrală, în rochiile de
fiindcă bătrâneţea nu trebuie privită ca o povară, ci ca
perfecţionarea sa. Oamenii care au un albastru intens mireasă, în halatele personalului sanitar, în albul varului
zorii înţelepciunii care apar să-ţi echilibreze o viaţă plină
urmează în general o cale spirituală şi îşi dedică viaţa cu de pe pereţi împrospătat de sărbători- această culoare ca
de agitaţie şi stres. În societăţile civilizate, bătrânii erau
dezinteres unei cauze. Albastru în îmbrăcăminte, o tindere firească spre puritate şi perfecţiune.
baza şi ei purtau responsabilitatea întregii comunităţi.
linişteşte şi aşează, dă o senzaţie de calm şi distincţie. Purtaţi culori cât mai frumoase, ca o vindecare a
Acum bătrânii sunt ,,prelungiri” ale familiei de cele mai trupului şi ca un omagiu adus sufletului!
multe ori mai împovăraţi şi mai responsabili, dar fără INDIGO şi VIOLET sunt culorile celor care caută o

C O S M O S PAGINA 11 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Compatibilitatea de cuplu în astrologie II


Minerva atrage atenţia, este ca şi cum ne-am afla în semi-sextil ne aflăm în faţa unei compatibilitate, înseamnă că cei doi au
în faţa a două pietre de moară care prietenii care nu se va transforma încă ceva de făcut împreună, misiunea lor
În acest număr vom continua permanent se ciocnesc şi sar scântei, iar niciodată cu adevărat într-un cuplu, în încă nu s-a terminat, iar balanţa cosmică
în aceste condiţii compatibilitate nu poate schimb dacă sunt în semi-sextile Soarele trebuie reechilibrată.
cu alte date interesante privind
exista. lui cu Soarele ei şi Luna lui cu Luna ei,
compatibilitatea în cuplu.
Înainte de final
Conjuncţie şi similitudine
Un alt element care vine să
Oricare dintre planetele Soare, Lună, susţină compatibilitatea dintre
Venus în tranzit, ori cu Ascendentul două persoane este ca acestea să
care formează o conjuncţie cu planetele aibă planetele în acelaşi gen de
natale, de exemplu Lună Ea - Lună El, semne. Astfel, persoanele cu o
sau cu oricare planetă din acest grup, de tendinţă sporită spre masculini-
exemplu Soare Ea - Ascendent El, este zare au nevoie de parteneri de
foarte puternică şi putem vorbi despre acelaşi gen, pe când cele feminine
compatibilitate. au nevoie de parteneri cu acelaşi
Conjuncţia Marte Ea - Marte El este, grad de feminitate.
de regulă, extrem de sensibilă şi chiar Conjuncţia dintre Lună şi
conflictuală, deşi dacă este să stabilim Ascendent, Soare sau Lună ori
priorităţile şi sexualitatea este pe primul Soare şi Ascendent sunt câteva
loc, atunci putem vorbi despre dintre cele mai bune aspecte
compatibilitate. pentru a vorbi despre o
În particular trebuie spus că orice compatibilitate pe termen lung.
conjuncţie, cu excepţia lui Marte (ori a Conjuncţiile de tip Lună - Lună,
lui Saturn şi a lui Pluto), dau o mare Asc - Asc sau Soare - Soare fac
compatibilitate. Şi ca orice lucru, parte, de asemenea din aceeaşi
pentru a întregi tabloul, normal că sunt categorie în ce priveşte compatibi-
importante detaliile, care musai trebuie litatea de cuplu. Când calitatea
să le luăm în considerare. O relaţie nu acestor aspecte se regăseşte în
poate fi citită ca orice aspect astrologic. hărţile amândoura, în particular
Dar conjuncţiile sunt într-adevăr cele Lună - Asc, am putea avea situaţia
mai bune aspecte pentru compatibilitate este un aspect foarte bun pentru relaţiile
Stimularea sensibilităţii prin sexuale excelente.
unui cuplu cu o foarte mare
deoarece compatibilitatea incumbă în compatibilitate, iar problemele oricât de
primul rând similaritate şi nici un aspect sextile
mari ar fi nu vor zdruncina cuplul.
astrologic nu sugerează similitudinea aşa Quincunx sau reglajul karmic Există oameni care au relaţii
cum o face conjuncţia. Sextilele şi trigoanele vorbesc despre dizarmonice între planetele care ar trebui
comuniunea de idei şi comunicare din Quincunxul este poate cel mai confuz să consolideze cuplul, dar faptul că el sau
Opoziţia este interesantă interiorul relaţiei, fiind aspectele cele mai aspect dintr-o sinastrie. Partenerii tind să ea are Luna natală conjunctă cu Asc
bune pentru o sinastrie. Acestea sunt cu aibă ciocniri frecvente care de cele mai celuilalt, face ca cei doi să fie împreună
Opoziţiile sunt incredibil de puternice atât mai puternice cu cât sextilele se multe ori le fac mai mult un deserviciu împotriva tuturor. Se pare că acest aspect
atunci când vorbim despre atracţie şi, de formează sub un orb de 5 grade, iar decât să îi ajute. În schimb, astrologia are darul de a diminua influenţele
asemenea, puternice ca bază pentru trigoanele sub unul de 6 grade. modernă consideră că un quincunx strâns negative.
compatibilitate. Dar opoziţia, orice am Sextilele au o mai mare putere de între planetele interesate în compatibi- Trigoanele şi sextilele între Venus -
spune, tot opoziţie rămâne. Le putem stimulare a sensibilităţii, iar trigoanele litate cum sunt Venus - Venus, Lună - Venus, Venus - Marte, Marte - Marte sau
considera rezonabile când se produc între fac să conştientizaţi cu mai multă Lună, Soare - Soare or Asc - Asc, este un conjuncţia Venus - Venus sunt aspecte
planetele personale (Marte, Saturn şi uşurinţă sentimentele. În general, aspect foarte bun. Este vorba despre un foarte bune care indică dorinţa şi
Pluto în nici un caz nu vor fi incluse aici), observăm mai întâi conjuncţiile pentru a reglaj karmic între parteneri. compatibilitatea sexuală între cei doi,
dar şi atunci cu anumite rezerve mai ales considera compatibilitatea ca fiind Disfuncţionalitatea vine de la aspectul pentru foarte multă vreme.
dacă fac aspecte stresante cu celelalte excelentă apoi trigoanele şi abia pe urmă, în sine, dar faptul că acesta se realizează
planete. sextilele. între planetele care vorbesc despre
Pe de altă parte, prea multe opoziţii
înseamnă prea mult, asta în cazul că nu Prietenie nu înseamnă
jucaţi voi la două capete. Un orb de 8 dragoste Doamna Minerva,
grade este mai relaxat, dar dacă opoziţia cunoscut astrolog din emisiunile de televiziune
se realizează sub un orb de 6 grade deja Semi-sextilele sunt aspecte care se ale Antenei1, DDTv, dar mai ales ale OTV Dan
ea devine puternică. formează între planete dispuse în
Diaconescu în direct,
semne vecine, unghiuri de 30 de grade.
Puţină tensiune nu strică dar… De exemplu, Luna unuia dintre oferă:
parteneri este în Taur, iar Luna celuilalt
Pătratul dintre oricare din armoniile în Berbec. Acesta este se pare cel mai Zilnic consultaţii:
planetare: Venus - Venus, Soare - Soare, puţin studiat şi înţeles aspect din – sinastrie, natal, medical, financiar,
Lună - Lună, Ascendent - Ascendent, ş.a sinastrie. În mod normal nu ar fi un
previzional
sunt dificile nu doar prin definiţie şi aspect bun deoarece energia semi-
sugerează incompatibilitatea. Compati- sextilului arată exact ceea ce nu am Relaţii şi programări pentru consultaţii la
bilitatea absolută ar însemna idealul ceea vrea să vedem la partenerul nostru şi telefon:
ce este imposibil, dar puţină tensiune nu invers, ce nu am vrea să ştie partenerul 0248.253412 sau 0348.435324
strică niciodată, poate fi o condiţie pentru despre noi. Iar mai multe planete în Cabinetul de Astrologie Eli Minerva, Bd.Petrochimistilor Bl.B24A
ca lucrurile să meargă bine. semi-sextil nu sunt deloc bune pentru
sc.C ap.4 interfon 04.
Când însă pătratul se realizează sub un compatibilitate.
orb de 6 grade deja avem un aspect care Când Luna şi Soarele celor doi sunt

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 12 C O S M O S


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE

Ce sunt Nodurile Lunare?


Păstraţi-vă sănătatea cu
Contele Incappucciato

îndru marul astro-alimentar!


În numărul trecut am vorbit despre ce anume sunt Nodurile Lunare. Acum vom
analiza modalitatea în care aceste Noduri Lunare îşi exercită energiile asupra
individului, modelându-i etapele destinului.
Plecând de la ideea că la naştere
există un cumul de energie cu care Cornel Nicula
personalitatea noastră vine din viaţa
anterioară, iar conform acestui Aşa după cum aţi observat de-a lungul ultimelor numere în care am prezentat acest
cumul avem o schemă de lucru, mic ghid astro-alimentar, organismul nostru poate beneficia de o bună stare de sănătate
trebuie spus un lucru foarte în cazul în care urmăm anumite criterii şi reguli de alimentaţie. Continuăm cu
important. După cum am arătat în prezentarea ultimei părţi a acestui îndrumar.
numărul trecut Axa Nodurilor Pentru Săgetători e bună apa minerală
parcurge un ciclu complet în 18,6 Săgetătorul preferă să consume alimente exotice. Plăcerea de mişcare este mare şi îi
ani. Este evident faptul că există face foarte bine, însă arareori o practică. Citricele, mai ales grapefruitul şi coacăzele
pentru generaţiile din fiecare an roşii sau negre pot face minuni pentru un ficat obosit, reglându-le şi tensiunea. Ceapa şi
două semne zodiacale în care usturoiul, în cantităţi cât mai mari, fortifică organismul, la fel, ţelina şi dafinul.
Nodurile Lunare sunt plasate. În Săgetătorului îi fac bine următoarele plante medicinale: anasonul, scorţişoara, roiniţa şi
fiecare an Axa Nodurilor parcurge o serie de semne zodiacale. Astfel, influenţa lor se răşinile aromatice. Vitaminele de care are nevoie sunt: F, K, B6, H, I şi J. Deşi de obicei
manifestă diferit de la generaţie la generaţie, de la zodie la zodie. e suplu în tinereţe, are tendinţa de a se îngrăşa odată cu vârsta. Pentru Săgetători, cel mai
Nodurile Lunare şi cumulul de Karmă sănătos lucru e apa minerală, 1-2 sticle pe zi. Mai mult ca oricare alţii, trebuie să
Există patru categorii de semne: zodiile de Foc – Berbec, Leu. Săgetător; de consume mazăre, fasole şi soia, mărar şi ţelină, smochine, mango, anghinare, varză,
Pământ – Taur, Fecioară, Capricorn; de Aer – Gemeni, Balanţă, Vărsător; de Apă – andivă, varză de Bruxelles, cimbru, mentă, busuioc, pătrunjel, lămâi, ginseng, usturoi.
Rac, Scorpion, Peşti. Atunci când Nodul Sud se află într-un semn de Foc, viaţa Săgetătorii beau alcool cu plăcere. Trebuie să se limiteze doar la mici cantităţi de vin de
individului are legătură cu un ritm de existenţă influenţat de elementul Foc. Adică struguri. Mâncărurile care nu se împacă bine cu stomacul unui Săgetător sunt grăsimile,
viaţa acelei persoane are legătură cu Karma semnelor de Foc, fie Karma semnelor sosurile grase, frişca, untul, bomboanele şi ciocolata.
cardinale, cum este Berbecul, fie Karmă de semn Fix – Leul, fie Karmă de semn Capricornilor li se recomandă o dietă variată
mutabil, cum este Săgetătorul. Apoi, luând exemplu cu Nodul Sud în Berbec – Nativul Capricorn nu face din mâncare un cult, nu e pretenţios. Nu are tendinţă de
legătură cu Karmă cardinală, Nodul Nord se va afla în semn opus, respectiv în îngrăşare şi, în condiţii de stres, pierde repede câteva kilograme. De obicei, preferă
Balanţă şi Destinul individului – Darma, va avea legătură cu Karma semnelor de Aer, alimentele bogate în proteine şi fier. Alimentele cu efect benefic asupra Capricornilor
adică tot Karmă de semn cardinal, din grupa Berbec, Rac, Balanţă, Capricorn. Aici sunt: cartofii, pastele, malţul, ovăzul, sfecla roşie şi spanacul, ciupercile de pădure,
trebuie să menţionez faptul că cele trei tipuri de Karme, cardinală, fixă şi mutabilă, gutuile. Plantele aromatice şi medicinale în afinitate cu planeta lor sunt: cânepa,
se află în relaţie cu trei grupe a câte patru semne zodiacale. Cardinale - Berbec, Rac, tătăneasa, mătrăguna şi vinetele. Mirosul discret de panseluţe, de viţă căţărătoare are un
Balanţă şi Capricorn; fixe - Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător; mutabile – Gemeni, efect deosebit în aromoterapie. Capricornii se refac cu ajutorul vitaminei C şi L1.
Fecioară, Săgetător, Peşti. Deci Nodurile Lunare, începând de la naştere, declanşează Capricornii trăiesc foarte mult. Dar, cum au metabolism greoi, ar trebui să fie atenţi la
Karma şi Darma specifică semnelor în care ele se află. Apoi, ele trecând în semnul mâncare. Şi totuşi, sunt singurii care pot mânca orice doresc. Le este chiar recomandat
următor, intervine specificul altui tip de Karmă şi Darmă, astfel încât odată la 1 an şi să bea un pahar de vin înainte de masă. Din alimentaţia lor nu trebuie să lipsească sfecla,
aproximativ 5 luni, Axa Nodurilor trece în alt semne decât cele de la naştere. Şi este anasonul, pepenii, miezul de nucă, pătrunjelul. Trebuie să evite ciocolata, zahărul,
firesc faptul că individul trece prin alte situaţii de viaţă, odată la 1 an şi jumătate. condimentele tari. Să combine dieta, deoarece au tendinţa să mănânce zilnic acelaşi
Cum se desfăşoară Destinul lucru.
Începând de la momentul naşterii omul parcurge Vărsătorilor le sunt interzise dulciurile
etape de viaţă interesante, care îl determină să Nativul Vărsător evită mâncărurile grele. Simte nevoia
trăiască experienţe de tot felul. De exemplu, la alimentelor bogate în fosfor şi carbohidraţi (peşte, cartofi,
vârsta de 7 ani când merge la şcoală pentru prima ciocolată). Cel mai indicat aliment pentru Vărsători îl constituie
dată, şi când corpul mental îşi intră în rol pentru o fructele de toate felurile: fructele exotice (kiwi, mango), fructele
perioadă de 7 ani, Axa Nodurilor Lunare parcurge uscate (caise, curmale, prune sau mere) îi ajută să-şi recupereze
prin Nodul Nord cel puţin trei semne zodiacale, energia psihică. În aromoterapie, esenţele florilor de pomi
uneori chiar patru. Şi avem de-a face deci cu cele fructiferi şi parfumul orhideelor au efecte benefice. Plantele
patru tipuri de influenţe zodiacale – Foc, Pământ, aromatice şi condimentele recomandate sunt ardeiul iute,
Aer şi Apă, dar şi cu cele trei tipuri de Karme – de piperul alb sau negru sau curry. Toate vitaminele din complexul
agresivitate, de posesivitate şi de ignoranţă. B au efect tonic asupra sistemului nervos. Vărsătorii au nevoie
Astfel un copil poate cunoaşte experienţe de o dietă alimentară sănătoasă pentru a-şi menţine greutatea în
emoţionale, sentimentale şi intelectuale, într-o limite normale. Mănâncă prea multe sandviciuri. Trebuie să
anumită ordine. Să luăm un exemplu. Un copil are elimine dulciurile. Cel mai potrivit fruct este rodia. Lactatele
la naştere Nodul Nord în Berbec şi Nodul Sud în pot reprezenta un mic-dejun ideal, iar un chefir sau lapte prins
Balanţă. La vârsta de 7 ani deja Nodul Nord, precum şi Nodul Sud, au parcurs patru sunt excelente pentru masa de seară. Salatele uşoare de legume trebuie să nu lipsească
semne şi jumătate. Deci atunci când a mers la şcoală în clasa 1 acel copil a intrat sub de la nici o masă. Şampania sau vinul tămâios sunt băuturile alcoolice cel mai bine
influenţa unei Karme Mutabile şi a elementului Foc, prin poziţia Nodului Nord în tolerate. Cele mai indicate alimente: fructe de mare, pepeni, gutui, sfeclă, vinete,
Săgetător (Nodurile se deplasează întotdeauna în sens invers planetelor în zodiac). cimbru, mentă, vanilie, pătrunjel. De evitat: cafeaua.
Explicaţia poate fi următoarea: dacă şi felul său de a fi predispune la igoranţă Peştilor le pică bine peştii
conform Karmei Mutabile, atunci el îşi va neglija lecţiile şi ar putea lua note mici. Nativilor din Peşti le plac mesele romantice, la lumina lumânărilor, cu meniu variat.
Mai ales că Destinul prin Nodul Nord îl împinge să fie prea activ – elementul Foc şi Au nevoie de legume, peşte, fructe de mare. Vitalitatea lor este scăzută, ceea ce de multe
neastâmpărat. Apoi an după an, trecând prin semnul de Apă al Scorpionului, Destinul ori se datorează abuzului de alcool, ţigări, sedative, tranchilizante. Organismul lor are
îl poate face pe acel copil şi posesiv, dar şi destul de emotiv, supunându-l la Karma tendinţa de a reţine toxinele, de aceea, se impune un regim alimentar foarte echilibrat,
de posesivitate. Iar ca o concluzie putem spune că această karmă de posesivitate se cu suficiente lichide. Li se recomandă pe cât posibil, evitarea medicamentelor chimice,
rezolvă prin rupturi sau decepţii sentimentale, pierderi sau deposedări de bunuri şi dar să mănânce pepeni, castraveţi, salata verde, să apeleze la remedii naturiste pe baza
persoane, minciuni şi situaţii sufleteşti care duc la pierderi de prieteni sau apariţia de flori de tei, cicoare. Din nefericire, Peştii fac indigestie cel mai uşor. Ar trebui să nu
altora noi. consume peşte conservat, mâncăruri condimentate sau prăjeli grase. E mai bine să bea
Şi este foarte important să vedem pentru copiii noştri un colţ de viitor, pentru că vodcă pură decât băuturi exotice. Alimentele bune pentru Peşti sunt: peştele,
aşa cum trec ei prin ani, conform Karmei şi Darmei, îşi vor forma corpul astral şi smochinele, mango, anghinare, varză, varză de Bruxelles, tarhon, cimbru, ghimbir,
intelectual, necesare pentru vârsta adolescenţei, etapă când încep să-şi decidă singuri usturoi, piper, coajă de lămâie. Peştii ar trebui să evite sarea şi să reducă la minimum
alegerile din viaţă. cafeaua şi alcoolul.

C O S M O S PAGINA 13 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI
Codurile de acces A.D.N. Noua dimensiune a conştiinţei
Contele Incappucciato Virgil Marcu

Iată un subiect foarte interesant şi de Este deja binecunoscut faptul că planeta noastră Geea a început să îşi ridice vibraţia
actualitate. Există la ora actuală o serie de pregătind astfel trecerea în noua dimensiune a conştiinţei de nivel cinci. Oamenii de
procese ce se desfăşoară în interiorul ştiinţă prin măsurări exacte a frecvenţei vibratorii a planetei au constatat că ,,bătaia
corpului uman, la majoritatea locuitorilor inimii” acesteia a crescut de la valoarea de 7,8Hz la cea de 12Hz, valoare care se traduce
planetei noastre. Ce se întâmplă? Sunt prin comprimarea timpului ca unitate de măsură (24h).
modificări ale structurii ADN-ului Am observat cu toţii că timpul nu ne mai ajunge şi că din cele 24 de ore efectiv nu sunt
determinate de apropierea de Centura decât 16 sau poate chiar mai puţin. Din informaţiile pe care le deţin, practic din 24 de ore,
Fotonică, iar la asemenea transformări la ora actuală am rămas cu aproximativ 14 ore, aşa se explică faptul că timpul nu ne ajunge.
Fraternitatea Albă Universală îşi aduce Cu cât ne apropiem de anul 2012, cu atât timpul se comprimă şi mai mult ajungând astfel
contribuţia din plin. Oameni buni, începem la 0 ore efectiv. Din acest moment, practic timpul terestru nu va mai exista! Începând cu
să ne întoarcem ACASĂ... anul 2012, sistemul nostru solar se va alinia peste planul Galaxiei-Calea Lactee. Momentan
Este un lucru dovedit acum ştiinţific şi nu se cunosc foarte bine consecinţele la care vom fi supuşi ca oameni ai acestei planete, dar
acceptat referitor la existenţa Centurii ceea ce se poate spune este faptul că noi vom trece într-o nouă dimensiune! Ce implicaţii şi
Fotonice, acest câmp de Radiaţie Luminică de ce efecte vor fi vom vedea atunci!
care ne apropiem o dată la 12.500 de ani. O Creşterea frecvenţei Terrei supune organismul uman la schimbări neaşteptate cum ar fi:
astfel de incursiune a întregului sistem solar oboseală cronică, simptome ale gripei, crampe musculare, activitate intensă onirică (vise)
prin Centura care protejează sistemul etc. Cel mai fantastic fenomen care se întâmplă chiar acum, este modificarea mai mult decât
Pleiadelor determină modificări genetice. Aşa spectaculoasă a ADN-ului uman, programat de însăşi Inteligenţa Infinită. În acest fel ne
s-a întâmplat în urmă cu 12.000 de ani, când putem aştepta la o dezvoltare mult accelerată a intuiţiei şi o explozie a capacităţilor
Homo Sapiens a căpătat un nou nivel de paranormale (deschiderea celui de-al treilea ochi). Ochii noştri fizici trec printr-un proces
evoluţie. Desigur, odată cu oamenii Terrei evoluează toate celelalte specii, inclusivcomplex de transformare şi de adaptare la noile frecvenţe ale luminii. Odată cu creşterea
fiinţele de pe celelalte planete ale sistemului solar. frecvenţei planetei, oamenii trec prin acelaşi proces de creştere a nivelului vibraţional.
Vechii mayaşi spuneau despre anul 2012 următoarele: tehnologia actuală va fi depăşită,
Ce sunt Codurile de Acces? vom avea noi cunoştiinţe despre timp şi spaţiu, necesitatea banului va fi depăşită, după ce
După cum ştim până de curând omul avea active doar două şiruri de ADN, vom trece rapid prin dimensiunea a 4-a, vom intra în dimensiunea a 5-a, Terra şi Sistemul
fiind vorba doar de spirele ce ţin de corpul fizic. Aşa cum spun şi câteva vechi Solar se vor sincroniza cu Galaxia şi întregul Univers, ADN-ul uman va fi reprogramat şi
profeţii, printre care şi cea din Apocalipsă cu ”...un cer nou şi un pământ nou...”,
oamenii trec deja prin aceste transformări mari, care le retrezeşte ADN-ul adormit.
Codurile de Acces sunt programe informaţionale spirituale, adică segmente de
energii modulate aflate în interiorul corpurilor subtile ale aurei. Civilizaţiile
galactice, cum sunt în mod deosebit cele din Pleiade, Sirius şi Arcturus, prin
echipajele lor, se ocupă de sute de milioane de oameni de pe Pământ, atât în timpul
zilei, cât şi al odihnei de noapte, pentru a-i ajuta să-şi decodifice aceste semnale
informaţionale. Ele sunt percepute sub forma unor stări noi de conştiinţă, aşa cum
oamenii nu au mai avut până acum, fiind posibile la mulţi oameni apariţiile în
mental a unor imagini cu scheme geometrice precise, modele ale unor simboluri
despre care nu ştiau absolut nimic, ori pur şi simplu un fel de formule verbale care
nu au fost auzite nicăieri vreodată. Pe lângă acestea, Codurile de Acces mai
presupun stări interioare atât de diferite, încât un om care le accesează poate fi
considerat nepăsător. În realitate el nu face altceva decât să-şi cerceteze zilnic
stările prin care trece, pentru a descifra ce se întâmplă în interiorul său.

Învăţători şi medici spirituali


Contactul cu propriile Coduri de Acces se petrece mai ales în timpul odihnei de va avea 12 spirale. Acum suntem puşi în situaţia de a alege iubirea sau frica. Când alegem
noapte, când majoritatea oamenilor trec în planuri superioare, unde sunt preluaţi iubirea, alegem de fapt Inima şi Intuiţia Divină. Aceste mari schimbări ne vor afecta ciclul
de către sute de mii de echipe arcturiene, siriusiene şi pleiadene şi sunt instruiţi veghe-somn, relaţiile cu ceilalţi oameni, sistemul imunitar al organismului şi percepţia
despre ce conţin Codurile de Acces. De asemenea, li se arată modalităţile practice asupra timpului şi spaţiului. Dacă vă confruntaţi cu migrene, dureri de cap insuportabile,
de folosire a unor simboluri pentru decodarea informaţiilor existente în partea oboseală nejustificată, vise intense, este clar că aţi început procesul de transformare. De
adormită a ADN-ului lor şi li se explică şi ce fel de stări şi trăiri vor avea în asemenea timpul se contractă, corpul fizic se schimbă, se crează un nou corp de lumină,
anumite momente din viaţa de zi cu zi. Bineînţeles că în timpul stării de veghe, structura ochiului se schimbă în funcţie de atmosfera planetară şi luminozitate, cresc
oamenii care sunt ajutaţi de echipele menţionate nu-şi amintesc ce li s-a predat. abilităţile de intuire şi vindecare (aşa se explică faptul că au apărut atât de mulţi
Însă trebuie să ştiţi că nu asta este modalitatea reamintirii. Căci ceea ce se învaţă bioterapeuţi), cresc activităţile telepatice, iar bolile incurabile ca SIDA şi Cancerul vor
pe timpul nopţii, nu se mai stochează în subconştient, cum se proceda cu decenii dispare efectiv pentru totdeauna. Cu cât ne vom apropia mai mult de anul 2012, nivelul
în urmă, ci în supraconştient – memoria Sinelui şi astfel informaţiile pur şi simplu conştiinţei umane se va mări, aducând o mai mare şi extinsă conştienţă de sine. Acest lucru
se descarcă în conjuncturi precise prin care oamenii trec în anumite zile. Aceste va revela tuturor fiinţelor faptul că nu suntem cu nimic separaţi de Creator.
descărcări sunt urmate de răspunsul la evenimentul conjuncturii, nu ca o reacţie Modificări vor fi şi la nivel cosmic, atmosferele planetelor sistemului solar vor beneficia
verbală sau fizică, ci ca o atitudine nouă faţă de cum reacţiona omul înainte vizavi de aceste transformări esenţiale. Se observă la ora actuală că atmosfera lui Marte s-a dublat
de situaţii similare. iar Luna îşi fabrică propria atmosferă care se întinde pe o distanţă de aproximativ 6000 de
Astfel, Codurile de Acces se dovedesc reale prin următoarele efecte: creşte kilometri. De asemenea atmosfera Terrei se schimbă şi ea în straturile superioare. Planeta
capacitatea energetică în cazul celor care fac vindecări, apare o tendinţă de izolare Venus şi-a mărit intensitatea luminoasă, iar Jupiter suferă modificări profunde, de mare
faţă de ceilalţi, nevoia de somn tinde să se micşoreze (de la caz la caz), percepţiile intensitate (câmpul magnetic a crescut de două ori). Uranus şi Neptun au suferit recent
planului mental devin mai rafinate, aura radiază mai multă energie luminică decât inversări ale polilor şi acum câmpul lor magnetic s-a intensificat şi a devenit strălucitor.
înainte, corpul fizic ni-l simţim diferit faţă de cum era înainte, simţim nevoia de a Activitatea vulcanică a Terrei a crescut în urma acestor transformări şi modificări la nivelul
ne deplasa mai puţin şi rezolvarea lucrurilor se face mai mult pe planul mental sistemului solar. Energia centurii fotonice aprinde plasma heliosferei sistemului care devine
(adică nu trebuie să ne mai deplasăm neapărat undeva, se rezolvă ca şi prin tot mai luminoasă şi strălucitoare.
telepatie) şi în unele cazuri, în funcţie de misiunea personală, pe timpul zilei se Odată pătrunsă în soare această energie a centurii, va fi distribuită la nivelul întregului
simte mai mult nevoia de a dormi în reprize de câte o oră – două. sistem solar, saturând spaţiul interplanetar, iar planetele vor primi un supliment mare de
Vom continua în numerele următoare explicaţiile referitoare la Codurile de energie care va ajuta la procesul şi fenomenul de ridicare al vibraţiei şi trezirea conştiinţei
Acces, deoarece conţin multe informaţii necesare trezirii. oamenilor Terrei.

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 14 C O S M O S


DESCOPERIREA COSMOSULUI

Tainele alfabetului ebraic


Asterion este un lucru firesc ca modelele vibraţionale genetice ce este el cu adevărat.
să poată fi accesate prin studiul, meditaţia şi folosirea
Unul dintre cele mai vechi alfabete care au rămas acestui alfabet. Meditaţiile vechilor rabini hasidici
până în ziua de azi în folosinţă este alfabetul ebraic. asupra lor erau menite de fapt să elibereze codurile
Recunoscut de majoritatea cercetătorilor ca fiind luminice din ADN-ul practicantului, de aceea kabbala
un alfabet-rădăcină pentru multe dintre celelalte a fost ţinută secretă multe sute de ani şi mânuită numai
sisteme de scriere, alfabetul ebraic este şi o unealtă de cei consideraţi a fi destul de maturi.
energetică destul de puternică, folosită şi pe partea Alături de codurile de acces ADN ale fiecărui
luminoasă şi pe partea întunecată, de-a lungul vremii. individ, mai există şi codurile de acces colective, care
Studiul folosirii mistice a alfabetului ebraic este numit funcţionează pe grupuri de oameni sau pe familii de
kabbala, ştiinţa sacră păstrată de tradiţia iudaică, suflete, în funcţie de originea spiritelor acestora.
despre care s-au scris mii de cărţi până în prezent. Dar Codurile pleiadeene funcţionează asupra celor care au
ceea ce este cunoscut în prezent drept alfabetul ebraic, moştenit tradiţiile religioase ale Orientului Mijlociu,
ca formă, este o adaptare târzie apărută în timpul robiei dar şi asupra întregii familii Homo Sapiens, datorită
din Babilon. Înainte de asta era folosit un alfabet mai aportului genetic pe care cei din Pleiade l-au adus
simplu şi mai precis, înrudit cu cel fenician, semănând acestei specii.
cu runele germanice şi cu alfabetul de azi. Vom reveni în numerele viitoare cu noi informaţii
Ceea ce era atunci folosit ca alfabet ebraic îşi avea legate de activarea codurilor angelice şi de
rădăcinile în scrierea pe care Moise o primise în cadrul misterioasa lume a kabbalei, în care tehnologia
comunicărilor sale divine, avându-şi originea în spirituală, genetica umană şi înţelepciunea secolelor

Steaua S uflet ulu i


sistemul Pleiadelor. Se spune că limba ebraică devin una singură, unealtă a ridicării omului la ceea
primordială ar fi limba îngerilor, ceea ce nu este
nici adevărat întru totul, dar nici fals. Consiliul
Ohalu al Maeştrilor Pleiadeeni a folosit 22 de
vibraţii de bază pentru a crea o serie de coduri,
în general de două sau de trei litere, care mai Asterion importante pentru echilibrarea şi stabilizarea momentelor -
târziu au devenit rădăcinile cuvintelor ebraice. cheie din schema vieţii fiecărui individ. În momentul
Studiul kabbalei este de fapt studiul acestor În afară de chakrele colective telurice, în exteriorul activării, omul poate accesa mult mai uşor calităţile şi
procese de combinare a literelor, printre cele mai corpului există şi chakrele colective cosmice. Acestea se talentele dobândite în existenţele precedente şi poate avea
vechi tehnologii luminice date civilizaţiei, după află plasate vertical deasupra capului şi sunt conexiunea acces la informaţiile stocate în acea veritabilă bancă de
catastrofa atlantă. noastră cu sfera Divinului. Numărul total al chakrelor date. Odată cu activarea sa, omul începe să conştientizeze
Adevăratele forme ale alfabetului ebraic sunt principale este de 36, însă acum ne vedem nevoiţi să ambele naturi ale sale, atât cea masculină cât şi cea
simple şi grăitoare, glife care întrupează modele prezentăm modelul de 12 chakre pentru a fi mai uşor de feminină, dat fiind faptul că în trecut a experimentat viaţa
energetice active. În imaginea alăturată puteţi înţeles, asimilat şi aplicat. atât în trup de bărbat cât şi în trup de femeie. Are loc o
vedea una dintre yantrele pleiadeene, asociată Numită Steaua Sufletului, Tronul sau Reşedinţa expansiune extraordiară de conştiinţă, în care de pildă,
literei Vav. Forma din centru este litera Sufletului, MahaBuddhi Chakra sau Coroana Coroanei, bărbatul îşi readuce aminte cum este să fii femeie şi ce
originală, Vu, având forma literei Y, care această chakră este percepută în cazul unor persoane ca un înseamnă să fii mamă, sau o femeie experimentează viaţa
simbolizează partea feminină a Creatorului şi disc rotitor de lumină, aceasta fiind adevărata origine a din perspectiva tatălui. Această înţelegere a sexului opus,
forţa Yin. Ordinea alfabetului este şi ea nimbului sub formă de cerc de deasupra capetelor sfinţilor prin empatie şi prin reamintirea instinctivă a ceea ce a trăit,
grăitoare, de la numărul 22 până la succesiunea din anumite picturi. Adesea este văzută ca un fel de fântână face individul să conştientizeze ambele sale părţi spre a le
fiecărei litere-simbol ca parte a codului. Prima de lumină sau o sferă care, atunci când este activată, putea uni în mod armonios.
literă este Aleph, care în ebraică înseamnă Taur corespunde spectrului ultraviolet. Poate fi descrisă, în ceea Steaua Sufletului este guvernată de Uranus şi de
sau Bou. Acest lucru arată atât originea ce priveşte culoarea, destul de greu, un fel de violet arhanghelul Raziel, păstrătorul misterelor divine. Trezirea
alfabetului, Pleiadele fiind un grup de stele din profund, pulsatil, cu mici raze de verde ce licăresc din loc acestui centru aduce şi înţelegerea adevăratului sens al
constelaţia Taurului, cât şi timpul în care a fost în loc, ca un mănunchi de ametiste şi smaralde mici, Timpului şi felul în care timpul poate fi folosit şi
aranjat alfabetul astfel. În momentul când au formând o masă incandescentă şi radiantă. subordonat voinţei divine din om. În majoritatea oamenilor
fost revelate aceste coduri pleiadeene lui Moise, Acest centru este sediul cunoştinţelor dobândite de este neactivată, însă activarea ei este din ce în ce mai des
se făcea tranziţia de la Era Taurului la suflet pe parcursul încarnărilor precedente. întâlnită, însoţită de semne precum creşterea numărului de
cea a Berbecului, aşa că treptat Este suma tuturor experienţelor trăite pe sincronicităţi sau coincidenţe pe care le trăim, senzaţii de
litera Aleph reprezenta un Pământ şi sediul de depozitare al deja-vu, intuiţie crescută şi simţul unei voci superioare care
cap de taur, apoi a fost codurilor divine. Activarea sa ne ghidează, secvenţe fugitive sau vise legate de vieţile
reprezentat culcat pe vine firesc odată cu trezirea anterioare. De obicei este blocată de frica cu care sufletul
o parte, pentru ca în centrului Coroanei, Sahasrara, vinovat de o anumită greşeală vine la încarnare, frica de
final să fie răstur- prin meditaţii, rugăciuni sau necunoscut şi în special de responsabilităţi, precum şi lipsa
nat cu totul, atitudini de mare iubire şi credinţelor religioase sau spirituale de orice fel. Oamenii
devenind A, devoţiune faţă de Divinitate care nu practică nici un fel de meditaţii sau terapii îşi pot
odată ce vechile şi de Sinele Superior al deschide această chakră prin rugăciune, acţiuni altruiste,
energii ale Tau- fiecăruia. Odată cu arderea speranţă, gândire pozitivă şi ascultarea intuiţiei. Sunetul
rului au trecut în treptată a karmei, blocajele asociat acestei chakre este unul specific câtorva limbi,
istorie. care împiedică buna printre care şi româna şi anume Î prelung şi înalt. Mantra
Codul literelor funcţionare a acestui centru care ajută la deschiderea sa este Îm şi poate fi folosită în
ebraice aflat în sunt desfăcute, iar lumina meditaţie, alături de pietre precum cuarţul limpede,
ADN-ul uman nu poate reintra în el, activându-l. ametistul clar sau jadul imperial.
se rezumă numai la Fiind un centru legat îndeosebi
afirmaţii lipsite de de vieţile anterioare, aici sunt Îndreptaţi-vă atenţia deasupra capului, chemaţi
bază, cei interesaţi putând păstrate toate comorile pe care sufletul lumina lui Dumnezeu în acel loc şi lăsaţi-o să vă umple
consulta cărţile lui Gregg le-a adunat, experienţă, cunoaştere, acea zonă. Aceea este legătura voastră cu misterul Divin,
Braden, în special „Codul lui înţelepciune şi aşa mai departe, dar şi modelele nu vă fie teamă să o simţiti, să o iubiţi şi să o hrăniţi, ori
Dumnezeu”. Având în vedere că civilizaţia karmice care îi influenţează existenţa. de câte ori simţiţi nevoia. Efectele se vor face simţite în
luminică pleiadeeană şi-a adus aportul Steaua Sufletului lucreză în bună legătura cu Steaua funcţie de dorinţa dumneavostră de schimbare, de trezire
considerabil la crearea speciei Homo Sapiens, Pământului, perechea ei telurică, fiind deosebit de şi de adaptare la fiinţa care sunteţi cu adevărat: o Stea!

C O S M O S PAGINA 15 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

Copilul nostru
Virgil Marcu Adultul trebuie să ofere
protecţie copilului numai acolo
Ne-am întrebat de multe ori cum să ne educăm unde acesta o merită deoarece el
copilul, însă pentru asta este necesar să fim atenţi şi să trebuie să dea ceva în schimbul
observăm orientarea acestuia. acestei protecţii pentru a învăţa
Dorinţele părinţilor, educatorilor, învăţătorilor, din experienţă că peste tot
profesorilor trebuie lăsate deoparte pentru ca micul copil trebuie să fie un echilibru şi că
să-şi urmeze drumul pe Pământ conform destinului. Este în acest lucru se află armonia şi
de apreciat munca celor care educă, însă aceştia trebuie pacea. Lipsa noţiunii de
să fie conştienţi că experienţele pe care le-au trăit echilibru îl face pe om mai
cândva nu mai sunt utile copilului, deoarece se poate târziu să greşească şi să cadă.
întâmpla, ca la un moment dat, acesta să îşi croiască Modul de a-i hrăni este
propriul drum brusc şi pe neaşteptate şi să ia propriile important, un echilibru în acest
hotărâri importante fără a mai ţine cont de avertismente. sens este chiar obligatoriu dacă
Mâhnirea care pune stăpânire pe inima educatorului este vrem să avem copii sănătoşi!
de data asta neîndreptăţită, deoarece acesta nu ia în Legea echilibrului universal
considerare faptul că cel pe care îl educă nu trebuie să menţine şi susţine întreaga
meargă pe acelaşi drum ca şi el, dacă vrea ca să-şi lume, căci doar prin echilibru
împlinească corect ţelul propriei sale existenţe aici pe pot stelele şi universul să-şi
traseze orbitele şi să le

Necesitatea armoniei
Pământ.
Toate experienţele avute de cei ce educă copii sunt menţină!
folositoare doar lor şi asta doar dacă le-au asimilat
corect. Ceea ce a trăit şi experimentat educatorul nu
poate aduce foloase prea mari copilului, pentru că
acesta trebuie să treacă prin cu totul alte experienţe,
care îl pot maturiza. Pe pământ nu există doi oameni
aceasta este necesar şi util să facem sentimentelor de vinovăţie,
care să parcurgă acelaşi drum pentru maturizarea Virgil Marcu
câte ceva în acest sens. Tot timpul să deznădejde, autocompătimire- să nu
spiritului lor! De aceea experienţele unui om nu aduc
ne străduim să rămânem în armonie regretăm sau să ne pară rău pentru
nici un folos spiritual altora! Dar până la maturizarea Este necesar, poate mai mult ca
cu noi înşine, dar şi cu mama natură. experienţele avute, ce au echilibrat
copilului este necesar ca voi, părinţii să-i pregătiţi niciodată, să ne străduim să
Indiferent de ceea ce spun oamenii, balanţa datoriilor karmice. Cel mai
acestuia unealta de care are nevoie - corpul fizic. Fiţi rămânem permanent într-o stare de
noi trebuie să rămânem în armonie. bine ar fi să mulţumim pentru tot
foarte atenţi să nu deformaţi sau să slăbiţi această armonie cu întreaga creaţie şi
Dacă cumva un semen de-al ceea ce este şi pentru ajutorul primit
unealtă printr-o exagerare sau unilateralitate! Pe lângă întreaga natură.
nostru vrea să ne facă rău, să-l de la entităţi de lumină din afara
deprinderea de a se mişca este necesară o educaţie De obicei, în lipsa armoniei apar
planetei. Pentru a ne putea
corectă în ceea ce priveşte folosirea creierului care are discordia, ura, violenţa şi
bucura de fenomenul înălţării
un fol important în viaţa viitorului adult. distrugerea. Pentru ca lumea
este necesar să adoptăm
Până la atingerea maturităţii copiii intuiesc şi au o noastră să fie iluminată complet şi
armonia ca regulă de bază a
legătură profundă şi strânsă cu lumea zânelor, piticilor, înălţată deopotrivă, este esenţial ca
vieţii. Cum ne vom da seama
gnomilor, animalelor pe care le iubesc mult. Ochii noi toţi să trăim în armonie, să fim
că ne-am înălţat? Atunci când
copiilor trebuie să se deschidă bucuros către însăşi Armonia. Cei care nu vor
nimic nu ne mai deranjează
frumuseţile naturii din jurul lor. Ei trebuie învăţaţi să face acest lucru se vor îmbolnăvi
atât la noi cât şi la ceilalţi, dar
iubească necondiţionat toate formele de viaţă şi din lipsă de lumină şi vor muri pur
şi atunci când semenii rostesc
manifestare! Apele, munţii, pădurile, florile, animalele şi simplu.
cuvinte care dor fără a mai
trebuie să devină prietenii lor! Copilul este necesar să Evoluţia noastră depinde de
îndurera inima noastră. Un om
devină un mare grădinar al Creaţiei! Doar aşa acesta propriile alegeri pe care le facem zi
este în armonie atunci când
creşte mare şi sănătos din toate punctele de vedere! de zi. Populaţia planetei trebuie să
este fericit în Creaţia lui
Creierul nu trebuie suprasolicitat unilateral cu tot felul se unească într-un tot unitar,
Dumnezeu fără un motiv
de lucruri de care nu are nevoie (atenţie dascăli!) în deoarece puterea întunecaţilor
anume şi acceptă tot ceea ce
viaţa pământească, care pot slăbi corpul şi sufletul! (Illuminati) vrea cu orice preţ să
este aşa cum este.
Numai printr-o instruire corectă, viaţa şi munca pot oprească acest proces de trezire în
Fraţii noştri din Shamballa,
deveni o mare bucurie, încântare şi plăcere. În acest fel masă. Cu cât încearcă ei mai mult
Atlantida, Lemuria ne sunt
întreaga Creaţie sprijină şi vibrează armonios ajutând să oprească procesul, cu atât
alături acum în aceste clipe de
maturizatea tânărului. suntem mai siguri că mergem pe
tranzit prin dimensiunea a
Lăsaţi copiii să fie cu adevărat copii! Voi, oameni drumul cel bun. Guvernanţii noştri
patra către a cincea.
maturi nu permiteţi celor mici să se bucure de aceleaşi nu ştiu prea multe despre existenţa
binecuvântăm şi să rămânem Divinitatea a hotărât ca Mama Geea
privilegii ca şi voi, nu le permiteţi să stea în preajma celor din interiorul pământului,
credincioşi propriului adevăr. Dacă să îşi ridice treptat vibraţia pentru a
adulţilor, ci lăsaţi-i să se joace cu cei de-o seamă pentru trăind limitat cu minţile lor înguste.
ne confruntăm cu o situaţie în care se bucura de o nouă dimensiune a
a se dezvolta frumos. Copiii care petrec prea mult timp Ei încă nu au realizat că de fapt nu
predomină dizarmonia, să ne conştiinţei. Mai bine prieten cu
alături de cei maturi devin nesiguri pe ei, nu se pot conduc această planetă şi că vremea
distanţăm. Este necesar să căutăm Dumnezeu decât duşmanul Lui!
mişca în voie şi se maturizează mult prea devreme. În domniei lor s-a cam dus. Visele şi
permanent adevărul, lumina, iubirea Pentru că şi într-un caz şi în altul
mod natural acest mediu nu este sănătos pentru copiii iluziile lor se vor sparge ca un balon
şi armonia, fără să ne abatem din Dumnezeu ne iubeşte, însă Legea
dumneavoastră, tulburând astfel intuiţia lor pură şi de săpun efemer, iar răsplata pentru
drumul nostru. Lui (Legea cauzei şi a efectului) se
armonia. Copilul are nevoie de protecţia maturilor şi tot ceea ce au făcut pentru oameni va
Există pericolul de a ne aplică tuturor fără excepţie. Dragi
pentru asta ei trebuie să arate respect. Un om care a fost avea un gust amar. Legea karmei îi
autodistruge, iar cei care se opun cititori ai revistei Cosmos se apropie
cu adevărat copil îşi va arăta valoarea şi ca adult - va răsplăti cu vârf şi îndesat pe toţi şi
energiilor de înaltă vibraţie care au Marea Sărbătoare a Paştelui, măcar
numai atunci! Un copil normal se cunoaşte după faptul nimeni nu va fi omis de la ,,cina cea
sosit pe Terra nu se vor mai putea acum să fim ceea ce suntem cu
că manifestă respect sincer faţă de adulţi. Fiecare copil de taină”!
opune fără să-şi atragă consecinţele adevărat- Fiinţe Divine.
poartă în sine acest respect ca dar al Divinităţii! Ţineţi A sosit momentul ca cei care
ce decurg din alegerile făcute. Cu acest prilej vă urez tuturor
cât mai departe copiii voştri de locul unde se află şi caută armonia în viaţa lor să se
De asemenea ar fi mult mai bine celor care sărbătoriţi Sfântul Paşte:
vorbesc adulţii, căci locul lor nu este acolo, ei trebuie să distanţeze de cei care nu doresc să
dacă nu ne-am lăsa pradă CRISTOS A ÎNVIAT!
ştie că sunt copii şi ca atare lipsiţi de griji! îmbrăţişeze armonia. Însă pentru

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 16 C O S M O S


SPECTACOL UL VIEŢII

Pi r a m idele de la Cheia
Cecilia David Şi-a dorit un petic de loc să-şi facă măcar un garaj şi modernă, săracă în cunoaştere. Am petrecut două zile de
cineva de-acolo de sus i-a oferit prilejul să aibă ceva mai neuitat şi am întâlnit oameni minunaţi, cu mult suflet şi
Sunt sigură că mulţi dintre dumneavoastră aţi auzit mult şi ceva mai bun. Lucrează la modul conştient cu multă dăruire.
de localitatea Cheia din judeţul Prahova (prin Vălenii de energiile şi află cauza bolilor, chiar dacă tu nu vrei să ,,Nu dăruieşti nimic oamenilor dacă nu te dăruieşti pe
Munte) spre Braşov aşezată la poalele semeţe ale recunoşti această cauză. Diagnosticul îl obţine prin tine” spune mottoul Cărţii de la San Michele şi dl.
muntelui Ciucaş. vizualizare şi scanarea aurei. Ştie ce face şi tot ce face Ionescu este unul din oamenii care au înţeles şi aplică
O localitate cu întindere, cu aer de-o puritate este de calitate şi de vindecare. Are o mare înţelegere acest motto în viaţa de zi cu zi. Secondat şi susţinut de
extraordinară, cu ,,Muzeul Judeţean de Ştiinţele pentru natura umană şi tolerează cu înţelepciune chiar şi soţie, o bună gazdă şi-o prezenţă agreabilă, dl. Ionescu
Naturii”, unde există o colecţie de cristale (adevărate răutatea şi prostia omenească. este binefăcătorul anonim care nu se laudă cu
comori ale Pământului de toate formele şi de toate Piramidele sunt făcute din aluminiu şi lemn, cu vindecările sale şi care nu dezvăluie decât în fraze
culorile) şi unde există şi vieţuieşte în linişte şi echilibru cristal la bază şi cristal în vârf, cu un pat de tratament jos scurte, adevăruri de valoare şi înaltă spiritualitate. Şi,
dl. Ionescu Gheorghe, inspiratul constructor şi posesor a la bază şi un alt pat sus la o treime din piramidă. Toate cum întotdeauna ştie mai multe decât spune, te lasă pe
două piramide de tratament, energizare şi vindecare. fiind calibrate pe numărul de aur-funcţionează totul tine să mergi pe ,,firul Ariadnei” după ce îţi oferă cu
Pe 9 martie anul acesta o cititoare fidelă şi o persoană excelent. Tratamentul în piramidă este de minim 2 ore şi generozitate un capăt al acesteia. Şi, eu pe această cale
dragă mie, o fiinţă bună, trezită şi intrată pe cale, cu se intră prin rotaţie, ziua şi noaptea, în funcţie de mulţumesc micii mele prietene Coca pentru iniţiativă,
simţuri bune şi ochi de ivoriu, mi-a lansat o invitaţie la numărul de persoane. Se plăteşte numai cazarea, în acest dl-ului şi d-nei Ionescu pentru lucrul minunat şi dăruirea
Cheia. Am primit cu bucurie invitaţia, ne-am hotărât şi cost intrând şi tratamentul în piramidă. În prima fază prin slujire a tuturor oamenilor care le trec pragul.
după ce ne-am întâlnit la Bucureşti (fata este din intri cu dl. Ionescu, care îţi face o curăţire, o deblocare Şi, cum acolo se merge pe cale şi trezirea „a sunat”
Tecuci), am plecat cu maşina spre Cheia. Drum frumos şi o încărcare, îţi dă diagnosticul şi te lasă pe tine să demult, sincroncităţile apar în viaţa dumnealor, ei
cu peisaj bogat în forme de relief, fără peripeţii. Ajunşi hotărăşti cât vrei să intri în piramidă. De fapt piramida reprezentând ceea ce se cheamă o familie binecuvântată.
aici, am trecut un podeţ peste o apă şerpuitoare şi am este un acumulator şi un amplificator de energie. Am discutat despre lucruri lumeşti, dar mai ales despre
intrat într-o pensiune cu spaţiu larg şi cu două piramide Curăţându-te dl. Ionescu, te pune în rezonanţă cu lucruri mai puţin ştiute. Şi cum o bună gazdă
în acel perimetru. Ne-au întâmpinat proprietarii. Ne-am energia acesteia. De tine depinde să-ţi păstrezi starea de întotdeauna îşi onorează oaspeţii, la plecare ne-a oferit o
îmbrăţişat şi am simţit că pe aceşti oameni îi cunosc de bine sau să-ţi amplifici starea de rău. Pentru că şi într-un nuvelă plină de înţelepciune „Pescăruşul Jonathan
demult şi sufletele noastre s-au bucurat, chiar dacă noi caz şi-n altul starea se amplifică. În cele două ore cât Livingston” de Richard Bach, dedicată adevăratului
aparent ne-am formalizat. stai, poţi dormi sau medita. Dar poţi şi să ceri fiinţelor pescăruş care trăieşte în fiecare din noi şi câte un inel de
Dl. Ionescu, născut în 1959 parcă te privea fără să te de lumină care sunt în piramidă să-ţi centreze corpurile, argint fiecăruia, cu o piramidă de cristal roz montată pe
vadă. De fapt privea dincolo de tine, citindu-te ca pe o chakrele, să te ajute să te cureţi şi să te aducă în el, pentru vindecare şi conectare la energia piramidei
carte deschisă. N-am mai întâlnit un om atât de detaşat parametrii fizici şi energetici normali. unde se face tratamentul.
şi lejer. Nu a forţat nimic şi se purta cu fiecare aşa cum Dacă am putea să stăm 33 de zile în piramidă, multe Îmi veneau în minte vremuri apuse şi parcă Atlantida
ar trebui să învăţăm noi toţi să ne purtăm. Ne-a făcut lucruri bune s-ar produce în noi şi regenerarea noastră ar şi Lemuria, cu Marii lor Preoţi, veniseră aici, pe
onoarea să-şi întrerupă activitatea (este un om energic cu fi totală. Pentru că ce strici într-o viaţă, nu se poate teritoriul vechii Dacii, aproape de Marele Strămoş
foarte multe treburi pe cap) şi am stat de vorbă ca nişte regenera în 10 zile sau în 3 zile, tranzitând în fugă prin Zamolxe, să împlinească ce este de împlinit, acum în
buni prieteni regăsiţi după mult, mult timp. Am aflat piramidă. Se ştie că în Egiptul antic, piramidele erau aceste vremuri.
lucruri interesante despre domnia sa. Piramidele le-a temple ale iniţierii, ale frumuseţii şi ale vindecării, Ce fir nevăzut ne unea destinele şi cine ne îndrumase

M u l ţ u m e s c p e f o n d a l b a s t r u
construit după un plan de sus, pentru el şi pentru oameni. nicidecum camere mortuare cum afirmă arheologia paşii spre aceste locuri numai Dumnezeu ştie!

Corneliu Pihu comportamentul dumneavoastră se va modifica. Creşte voinţa, îi puteţi


asculta mai uşor şi-i puteţi înţelege chiar şi pe cei care nu vă plac,
Un om m-a învăţat la un moment dat „Cum să-mi fac viaţa nu vă mai sensibilizează orice sentimentalism ieftin, rămâneţi
mai uşoară” şi acelaşi lucru doresc să-l prezint şi mai demni şi veţi trece uşor, chiar foarte uşor peste
dumneavoastră. E una din multele metode de protecţie, o ameninţările subtile şi capcanele întinse corpului
metodă funcţională care, aplicată, aduce schimbări emoţional indiferent de cine şi în ce scop. Creşte empatia
vizibile în viaţa dumneavoastră. şi puteţi înţelege mai bine gândurile şi intenţiile, iar
Metoda se referă mai ales la cei care sunt speculaţi filtrul albastru prin care interacţionaţi cu exteriorul
afectiv de familie, cunoscuţi, prieteni, care se necăjesc atenuează şi topeşte tentaculele emoţionale sau
şi sunt supuşi magnetizării unui şef la locul de muncă săgeţile trimise de ceilalţi şi astfel vă păstraţi
sau la cei care nu reuşesc să obţină o oarecare echilibrul mult mai bine.
claritate a minţii şi un scop precis. Ca o completare a acestei metode e cuvântul
Imaginaţi-vă, mai ales dimineaţa când vă treziţi, „Mulţumesc”, cuvânt de mare forţă, pe care e bine să
o coloană de lumină care vine din centrul Sistemului îl folosiţi ori de câte ori cineva sau ceva vă răneşte cu
Solar (Galaxiei sau întregului Univers, după cum vorba, cu fapta sau în orice alt fel. Costumul de lumină
doriţi) până în centrul Pământului şi intraţi în ea. Ea vă albastră translucidă vă oferă echilibru emoţional, iar
va alimenta cu energie corpurile subtile. Apoi construiţi cuvântul „Mulţumesc” modifică intenţia energiei trimise
mental un costum (eu personal îmi imaginez un costum de spre dumneavoastră, transformând situaţia din ceva
cosmonaut cu cască, salopetă, mănuşi, cizme, dar forma vă neplăcut în ceva care vă hrăneşte şi vă întăreşte aura. Şi astfel
aparţine) închis etanş, de culoare albastru translucid, pe care cu un simplu „Mulţumesc” binecuvântaţi relaţiile şi vă
să-l purtaţi cât de mult este posibil. Cât timp reuşiţi să rămâneţi transformaţi viaţa.
într-o stare de echilibru acest costum va fi funcţional, dar dacă simţiţi că
nu faceţi faţă e bine să-l construiţi din nou. Adaptaţi metoda după cum doriţi şi practicaţi. Practicaţi şi
După o perioadă, funcţie de modul cum vă jucaţi cu culorile, veţi observa cum succesul este garantat.

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.

C O S M O S PAGINA 17 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


Cum construim viitorul?
VIITORUL LA PUTEREA N

avea acees la altele noi, cu pentru a se întări. La sfârşit vor scoate cofrajul şi
ajutorul cărora ne putem statueta e gata ca formă. Deci ce au făcut ei? Au gândit
construi un viitor în care să cum să arate forma statuetei, în detaliu, au preparat
avem tot ce ne trebuie, fără substanţa şi au turnat-o în forma pe care o proiectaseră.
eforturi mari şi dependenţă de Secretul reuşitei este că au lucrat cu pasiune, deci au pus
bani sau alte lucruri care suflet, nu numai minte.
condiţionează. În altă ordine de idei la fel putem să ne construim
Trebuie să ştiţi că lucrurile viitorul. Gândim şi proiectăm matriţa formei a ceea ce
au fost create pe baza ne dorim, orice. Nu vă gândiţi că v-ar trebui bani pentru
Principiului Holografic asta sau altceva similar, pentru că veţi întrerupe procesul
Divin. Mai întâi s-a proiectat formării matriţei. Cu imaginea clară a obiectului pe care
modelul a ceea ce s-a dorit să vreţi să-l aveţi, această imagine fiind o hologramă ce aţi
existe. Apoi prin iubire s-a plasat-o în Câmpul Universal de Energie care este
umplut tiparul. Cum s-ar Dumnezeu sau Mintea Divină, imaginaţi-vă apoi că
spune, imaginaţia produce aveţi un vas mare cu apă aurie, aceasta fiind iubirea
forma, iar iubirea toarnă în ea voastră pentru acea formă creată. Priviţi cu ochii minţii
substanţa. Astfel o formă cum înclinaţi vasul cu apă aurie deasupra obiectului
concretă a unui lucru prinde imaginat şi această apă aurie, iubirea voastră din suflet,
viaţă. Aşa procedau Maeştrii curge în acel obiect până îl umple cu totul, până sus.
din vechime când materiali- Apoi opriţi-vă. În acel moment treaba este îndeplinită,
zau câte ceva. Desigur, acum aţi creat în mintea Divină ceea ce v-aţi dorit.
nivelele de energie şi de Atenţie! Să nu vă puneţi nici o clipă după aceea
conştiinţă ale oamenilor sunt întrebarea despre câţi bani vă vor trebui pentru a obţine
Meer Lyn mai mari decât în urmă cu mii de ani. Dispunem de un aici în plan terestru acel lucru imaginat, căci e ca şi cum
mental capabil, însă ce ar cam lipsi este iubirea reală. aţi sparge cu ciocanul respectiva imagine. Mintea
V-aţi cam săturat de tipicul vieţii pe care aţi Fără a iubi pe toţi, dacă imaginăm un model şi-l umplem Divină odată ce a primit modelul umplut cu iubirea
doar cu iubirea pentru bunăstarea noastră, acel lucru va
dus-o până acum? Aţi vrea să faceţi unele voastră, va începe imediat să îl lucreze. Şi tot Mintea
dura o vreme, însă se va risipi, căci nu este alimentat şi Divină vă va aduce acele situaţii în care veţi primi ceea
schimbări şi nu ştiţi de unde să începeţi? de energia iubirii celorlalţi. ce vă trebuie aici, în planul fizic, pentru achiziţionarea
Haideţi să vedem la modul practic cum vă Să ştiţi că dacă vom crea o imagine şi o umplem cu acelui obiect, tot de aici din planul fizic. Această metodă
puteţi structura viitorul, astfel încât el să iubirea pentru noi, dar şi pentru ceilalţi, aşa cum spune este perfect valabilă pentru orice lucru veţi vrea să
corespundă cerinţelor voastre. Însă amintiţi- Ştiinţa Iniţiatică, unda noastră de iubire trimisă celorlalţi realizaţi, inclusiv o profesie mai bună, o putere
nu numai că revine la noi înzecită, dar şi de la cei spre
vă că vom trece prin Centura Fotonică şi spirituală cu conştiinţă, ori o casă mai mare sau orice
care am trimis-o se va îndrepta către imaginea creată de altceva. Aşa se va construi viitorul după 2012 şi în
vechile deprinderi se vor dizolva încet dar noi şi o va umple cu şi mai multă iubire. Iar cum iubirea numerele următoare vă vom învăţa cum să construiţi
sigur. Pentru că după 2013 oamenii vor reală înseamnă Puterea de Coeziune existentă în orice lucruri în viitor în planul fizic, relaţional şi spiritual.
cunoaşte ceea ce descriem noi aici... lucru, daţi-vă seama cât de durabil poate fi ceea ce
Se spune că odată cu intrarea în Centura Fotonică creăm noi. Citiţi în numărul următor
mari schimbări se vor produce, atât la exterior în mediul Construiţi-vă bunăstarea materială
ambiant, cât şi la interior, în partea subtilă spirituală a O lume pentru urmaşii noştri
fiinţei noastre. Este perfect adevărat. Chiar dacă am
înlătura orice profeţie străveche, a oricărei civilizaţii Dacă ne gândim la lucrătorii
anterioare, rămâne realitatea ştiinţifică a existenţei unor unui atelier în care se fabrică
energii electromagnetice foarte mari, de valori neştiute lucruri, putem să vedem cu ochii
până acum pe Pământ, care acţionează asupra tuturor minţii întregul proces. Să zicem
organismelor vii. că aceşti muncitori realizează o
matriţă pentru o statuetă ce va
Imaginaţia, iubirea şi viitorul reprezenta un îngeraş superb. Ei
trebuie să realizeze pereţii
Atât Ştiinţa Iniţiatică din vechime, cât şi psihologia matriţei, ca un cofraj în care va fi
modernă şi parapsihologia atribuie imaginaţiei şi iubirii turnată materia încălzită, de
roluri foarte importante în construirea unui destin fericit. exemplu porţelan. Apoi după
Dacă până acum am trăit cu grija zilei de mâine, să finalizarea formei matriţei, ei
comutăm butonul pe altă poziţie. Dar înainte de asta, toarnă porţelanul încălzit la o
trebuie să ne amintim o frază a lui Iisus: ”Goleşte-te ca anumită temperatură pentru a fi
să te umplu...”. În mod sigur Iisus ştia la ce se referea, moale. Substanţa introdusă în
având în vedere o altă frază a sa, în care spunea că şi noi matriţă umple cofrajul până sus.
putem face ce a făcut el şi la fel de bine. Este vorba aici Lucrătorii vor lăsa produsul să se
de a renunţa la vechile concepţii şi mentalităţi, pentru a răcească timp de câteva ore,

Important! Revista Cosmos oferă celor interesaţi (persoane


fizice şi juridice) spaţiu publicitar la preţuri atractive.
Informaţii şi relaţii la telefon 0732 173 216.
Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008
PAGINA 18 C O S M O S
PAGINA CITITORULUI

Porţile stelare Codurile


ale extratereştrilor corpului cauzal

Misterul
înălţării
În numărul Secretul din
viitor Agartha

Rugăciune de Paşte
Redacţia cunoscuţi, astfel puterea rugăciunii va creşte
exponenţial, mult mai mult. Unirea face Puterea
Foarte important!!! Adevărată!
Dragi cititori ai revistei Cosmos. Pentru că numărul
9 a apărut înainte de sărbătoarea Paştelui ortodox, Iată textul rugăciunii:
avem bucuria de a vă oferi posibilitatea de a ajuta, ”Dumnezeul meu, Tată şi Mamă Divini, Părinţii
fiecare acolo unde este, la purificarea, înălţarea, mei şi ai tuturor, vă cer cu inima mea să aduceţi pe
apărarea şi salvarea neamului românesc. Situaţia cu Pământ Iubirea, Pacea şi Lumina lui Christos,
care se confruntă milioanele de familii din România pentru ca toţi oamenii buni să aibă abundenţă,
este aproape dramatică. Nu vă uitaţi că s-au înmulţit fericire şi iubire şi tot ce este rău şi întunecat să
maşinile şi că găsiţi de mâncare în rafturile dispară din viaţa mea şi a tuturor semenilor noştri şi
magazinelor. ajutaţi Pământul să se ridice către voi, împreună cu
Hrana Sufletului şi a Inimii este cea mai preţioasă, noi. Vă cer cu inima mea, Părinţii mei şi ai noştri, ca
iar aceasta ne lipseşte deocamdată. Doar puţini sunt Iisus Christos să vină printre noi cât mai repede
aceia care se hrănesc cu Iubire şi Credinţă adevărată. pentru a ne călăuzi către Lumină, Adevăr şi Iubire,
De aceea redacţia revistei Cosmos vine în aşa cum este Legământul din veci. Vă cer cu inima
întâmpinarea voastră cu o Rugăciune Specială, pe care mea şi sufletul meu, Părinţi Divini, să aduceţi ACUM
toţi cei care citesc revista noastră o pot spune împreună către noi toţi, copiii voştri, abundenţa, iubirea de
cu alţii, la unison, aşa după cum veţi citi în cele ce semeni, pacea între oameni şi astfel toţi cei răi să fie
urmează. alungaţi.
Se ştie că o rugăciune colectivă are o putere imensă. Vă cer cu inima mea şi sufletul meu ca Lumina
Ştiinţa a dovedit că dacă un grup de câteva sute de Învierii de Sfintele Paşti să coboare în inima şi
oameni se roagă în acelaşi timp, se pot produce sufletul fiecărui român bun şi a semenilor de pe
miracole. Revista noastră are mii de cititori. De aceea Pământ şi totul să se facă după Voia Voastră, Divini
este foarte important să înţelegem că în Vinerea Mare Părinţi. Iubire şi Pace la toate hotarele!” .
(25 aprilie, ora 12 ziua), Sâmbătă (26 aprilie, ora 12
ziua) şi Duminică (27 aprilie, ora 12 ziua) putem rosti În timp ce rostiţi rugăciunea aceasta ţineţi ambele
cu toţii rugăciunea prezentată aici, în fiecare zi din cele palme peste chakra inimii. Rostiţi-o de trei ori şi să nu
arătate mai înainte. De asemenea este foarte important vă gândiţi la efectul ei. Rostiţi-o şi lăsaţi-o apoi să
să rostiţi rugăciunea cu inima şi cu sufletul, nu doar cu lucreze, Dumnezeu va şti ce să facă cu această
mintea, ca şi când vă rugaţi pentru cel mai bun prieten rugăciune colectivă.
al vostru. Fiecare dintre voi cei care aveţi în mână acest Să credeţi în Lumina care vă învie şi o veţi avea!!!
număr, copiaţi-l la xerox, multiplicaţi pagina aceasta şi Paşte luminos şi fericit!
daţi rugăciunea la cât mai mulţi prieteni, rude, Contele Incappucciato şi redacţia revistei Cosmos

C O S M O S PAGINA 19 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

Reflecţii despre căsătorie


Virgil Marcu unesc averile. Cei doi nu se unesc într-o Altete ca să se răzbune fie pe părinţi, fie respect de cei ce îşi unesc destinele în
lucrare serioasă, spre un ţel înalt care să pe un alt iubit, sau pur şi simplu datorită faţa lui Dumnezeu iar reprezentanţii
La începuturi nimeni nu a ştiut ce aducă binecuvântare pentru ei unei atracţii fizice fac marele pas şi bisericilor spun că: ,,Ceea ce Dumnezeu
înseamnă cu adevărat căsătoria. înşişi, pentru omenire şi apoi... În ziua de azi foarte rar a unit, omul să nu despartă!” S-au creat
Oamenii vremurilor demult apuse se pentru Creaţie, ei îl iau întâlneşti adevărata iubire multe neînţelegeri în ceea ce priveşte
însoţeau unul cu celălalt din dorinţa de ca pe un contract cu sufletească care te această afirmaţie referitor la căsătorie -
a procrea şi de a fi alături de cineva care se asigură îndeamnă să faci cel ceea ce Dumnezeu a unit este o legătură
atunci când moartea va veni. reciproc din mai serios pas în viaţa unde condiţiile care cer o armonie
punct de vede- asta pământească. deplină sunt îndeplinite, deci o legătură
Cu timpul bărbatul, cel care conducea
re material. Sunt părinţi care care s-a făcut în cer. De obicei
destinele unei ţări, familii sau colectivi- În acest caz poartă o mare adevăratele căsătorii sunt încheiate mai
tăţi a considerat că este mult mai util să ai pot să spun responsabilitate întâi în cer (suflete pereche) şi abia apoi
pe cineva care poate să stea la dispoziţia că femeia prin faptul că îşi pe pământ, însă acestea sunt destul de
ta oricând şi oriunde. Revenind în se anga- împing odraslele rare. Căsătoria încheiată în cer înseamnă
actualitate la omul zilelor noastre, trebuie jează sau spre căsătorie a fi predestinat unul pentru celălalt
să spun că, aşa cum sunt ele - căsătoriile, se vinde din dorinţa de a înainte sau odată cu intrarea în viaţa
nimeni nu mai crede cu adevărat în pur şi accede într-o pământească a celor doi.
această instituţie înrobitoare pentru simplu lume mai bună Predestinarea poate fi exprimată
femeie şi de ce nu, chiar şi pentru un bărbatului, din punct de simplu prin ,,a se potrivi unul cu altul”,
bărbat. bărbat care vedere material, deci a se completa cu adevărat. Aceste
Observăm cu toţii că tinerii noştri nu nu caută un iar ceea ce nu au căsătorii aduc binecuvântare şi o
mai au de gând să se căsătorească. Oare camarad de reuşit ei măcar fata dezvoltare armonioasă partenerilor şi
de ce? Am constatat că unele căsătorii aceeaşi valoa- sau băiatul lor să societăţii. S-a observat că, acolo unde
sunt chiar imorale şi sub masca unei re, ci o gospodi- reuşească. Sunt există o legătură făcută în cer, acolo unde
familii onorabile, se pot ascunde lucruri nă ieftină şi cu- părinţi care îşi doresc să cei doi se completează într-un mod
şi fapte ce ţin de anormalitate şi minte care să-i nu fi avut idei strălucite armonios, apare o a treia persoană fie
promiscuitate. Se pare că a te căsători menţină casa conforta- cu privire la căsătorie - forţa pentru a crea un dezacord, fie pentru a
este doar un act obişnuit lipsit de pudoare bilă, curată, cu care să răspunderii va cade mai devreme face imposibilă o unire sau pentru a
şi puritate, se pune prea mult accent pe poată să-şi satisfacă liniştit sau mai târziu asupra lor. provoca o despărţire (Atenţie părinţi,
aspectul corpului fizic de care se poftele trupeşti, totul sub masca unei Atunci când o căsătorie are la bază rude, neamuri, vecini, prieteni!). O
abuzează fără ruşine. Corpul nu trebuie false onorabilităţi. unitatea, armonia, iubirea, respectul - căsnicie sănătoasă cere multă muncă în
folosit ca ceva cu care ispiteşti pe cineva, Multe fete din diverse motive părăsesc este cu adevărat ceva divin şi recunoscut comun şi un ţel înalt.
el este ceva preţios, în care sufletul se casa părintească din dorinţa de a se de cer. Ambii parteneri merg umăr la Deci să-i lăsăm pe cei ce se iubesc cu
poate ancora pentru a experimenta aici pe căsători. Desigur unele din sărăcie umăr, mână în mână cu bucurie, de adevărat să-şi stabilească singuri
Pământ. visează la prinţul fermecat, bogat, frumos bunăvoie unul în slujba celuilalt. obiectivele şi scopurile cele mai înalte
Căsătoria civilă a ajuns să fie un act şi care să le satisfacă toate dorinţele. Căsătoria religioasă este privită cu mare pentru a le traduce în materialitate!

D e v o r b ă c u Î n g e r u l !
negustoresc prin care cei implicaţi îşi

Minerva întrebarea ce simţi tu străbătând singur capului mi-am dat seama că alerg după o râdeam de fericire. Cât de simplu fusese.
Vi se întâmplă vreodată să vă acel drum, aparent părăsit, uneori himeră. Îl purtase peste tot cu mine, de fapt, îl
pomeniţi vorbind cu dumneavoastră, desfundat, care nu trece prin nici o Pe de altă parte, am sesizat că şoaptele făcusem prizonierul meu, iar acum îl
dar ca şi cum ar fi o altă persoană? locaţie, eventual prin cea a sufletului tău? Îngerului meu amuţiseră şi mă întrebam eliberasem, iar EL îmi vorbise din nou.
Psihiatrii ar spune că este vorba despre Am avut norocul să mă simt aleasă, am nedumerită când s-a întâmplat asta, deşi Eram SALVATĂ.
un caz de personalitate multiplă. Ştiţi că avut şansa de a demonstra că pot fi acolo mergeam la biserică, deşi mă rugam, deşi
sunteţi în deplinătatea facultăţilor unde foarte puţini ajung, dar credeţi-mă căutam cu înverşunare locurile prin care
mintale, ştiţi că sunteţi conştienţi şi nu este nici o fericire. ştiam că Există. Brusc mi-am amintit
totuşi cineva parcă v-ar spune ce să De acolo de sus panorama propriei vorbele unui prieten: fiecare purtăm pe
faceţi, ca şi cum o fiinţă nevăzută v-ar vieţi este cenuşie şi adesea păleşte în umăr câte un Înger. Şi m-am căutat pe
şopti peste umăr: întoarce-te, ai greşit comparaţie cu a celorlalţi, deşi eşti umăr, dar Îngerul meu nu mai era acolo,
drumul! adulat, deşi lumea îşi închipuie că eşti o îl părăsisem la o margine de drum care
În viaţă ni se întîmplă să greşim de minune, deşi locul pe care ai ajuns este nu ducea nicăieri. Dar acum câteva
multe ori drumul cu ştiinţă sau fără ştiinţă disputat de orgolii şi de pseudo-ştiutori. zile, într-o zi geroasă de ianuarie, a
şi v-o spune un om care ştie ce înseamnă Apoi, am constatat că prea mulţi voiau să început să mă doară spatele. Durerea se
să fii şi foarte sus, dar să fii şi foarte jos. scotocească în sufletul meu pentru a găsi înşurubase adânc între omoplaţi şi
Normal ar fi să ne întrebăm: unde am ceva întunecat cu care să-mi sfărâme şi ameninţa să nu plece prea curând, când
greşit? Din păcate trebuie să retrăim iar şi ultima fărâmă de omenie pentru că acolo azi dimineaţă (când redactez acest
iar o serie de experinţe ca să înţelegem că unde ajunsesem eu, ideea de omenie era articol) durerea s-a înteţit. Aproape
pe lângă viaţă nu trebuie să trecem ci să o atât de mică încât îţi trebuia o viaţă ca să furioasă că nu mă puteam odihni, am
trăim. Cam aceasta îmi şopteşte Îngerul o găseşti, asta dacă o mai găseşti, dacă nu vrut să merg la baie, iar în drum m-am
meu de pe umărul stâng: întoarce-te!! cumva banul şterge orice pistă care ar lovit de tocul uşii. Doamne ce durere
Este extraordinar să fii Cineva, lumea să conduce spre drumul înapoi. mi-a fulgerat spatele, o percepeam
apeleze la tine ca la un Vindecător, dar ce Alergam de colo colo, ca pe o pistă de undeva în dreptul stomacului, ca imediat
ne facem când nu ştim să ne vindecăm pe încercări, de multe ori mi-am spus că să nu mai simt nimic decât am auzit un
noi înşine? viaţa este o cursă infernală, fără să- mi oftat de uşurare.
Atunci când eşti singur pe drumul tău, dau seama că transformam tot ce Da, durerea a dispărut brusc şi am
prietenii nu înţeleg pentru ce te chinui să atingeam într-un vârtej care mai de auzit şoptit: nu credeam să mă mai
străbaţi un drum de care nu te leagă vreme sau mai târziu m-ar fi înghiţit. eliberezi vreodată!
nimic, dar nici o clipă nu-şi pun Abia când am simţit vâltoarea vremii Am izbucnit în râs, în hohote, ca în
adunându-mi-se la tâmple şi în creştetul copilărie. Râdeam cu lacrimi, dar

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 20 C O S M O S


MISTERE DEZVĂLUITE

I n o r o g u l
Virgil Marcu al tinereţii veşnice, el însuşi fiind o fiinţă
nemuritoare. O picătură din sângele său putea învia
Îmi aduc aminte cu mare bucurie de zilele copilăriei pe cel ce murea, însă asta se putea întâmpla atâta
mele când, copil fiind, bunicii îmi povesteau despre timp cât spiritul respectiv nu îşi rupea cordonul de
zâne, gnomi, pitici şi inorogi- minunate creaturi argint care reprezintă legătura sa cu corpul fizic.
fantastice ce populau munţii şi pădurile planetei. Multe Când istoria omenirii a început să cunoască doar
mituri şi legende au fost scoase la iveală de mintea aspectul întunecat al Creaţiei şi al propriei fiinţe,
inspirată a oamenilor de odinioară, care credeau cu inorogul s-a retras în spaţii multidimensionale care
sfinţenie în aceste ,,animale” sacre pe care Divinitatea ni nu cunosc întunericul şi unde doar lumina şi
le-a dat pe Pământ ca ancorare a Luminii Celeste. iubirea sunt principiile după care se conduc acele
Deşi anii au trecut, iată că a sosit vremea să aflaţi lumi, aşa cum este Sistemul Alcor.
câte ceva despre aceste Fiinţe Divine care au ajutat Necesitatea de a-l readuce în actualitate este
Geea. Ce este inorogul? De unde vine? Care este rolul doar pentru a ne vindeca. Ca şi prietenii noştri
său în creaţie? Frumuseţea şi puritatea acestei fiinţe de delfinii şi balenele, inorogii ajută şi ei la
lumină şi iubire, dăruirea necondiţionată l-a adus în vindecarea diferitelor planuri enegetice şi
actualitate prin intermediul acestor rânduri. Rolul său în spirituale ale Mamei GEEA. Ei ajută şi la
Creaţia lui Dumnezeu a fost întotdeauna de far vindecarea diferitelor răni pricinuite de mentalul
călăuzitor în marea de întuneric ce a pătruns profund în inferior al oamenilor, care au produs adevărate
conştiinţa umană. traume în conştiinţa planetei şi care de-a lungul
De ce a venit pe Pământ? Ca să aducă cunoaşterea timpului au provocat mari dezastre (cataclisme).
în puritate, graţie şi frumuseţe a Divinităţii. Venit din Nu îi trataţi ca pe simpli cai sau animale pentru că
fiinţe să repare stratul de ozon şi au depoluat atmosfera
Carul Mare, are o forţă şi o putere spirituală uriaşă. nu asta sunt, ceea ce vedeţi reprezintă doar un aspect al
de noxele de toxicitate produse de armamentul nuclear,
Nimeni nu cunoaşte mai bine decât Dumnezeu care îi manifestării lor într-o anumită formă!
care punea în pericol viaţa pe Pământ. Fiind dotaţi cu
este rolul în creaţie. Cu toţii suntem mai mult decât Ca ei, delfinii şi balenele au ales să existe într-o
puteri în Creaţie au deplinul acord al Creatorului de a
fascinaţi de aceste creaturi aşa-zis fantastice. Oamenii formă prin care să se poată manifesta sufletul lor pur şi
interveni acolo unde o cere situaţia. Aşa că nu sunt acei
cu suflet pur şi curat pot beneficia de ajutorul său nealterat de întunericul ce cuprinsese conştiinţa umană,
căluţi drăguţi de care v-aţi îndrăgostit - ei sunt fiinţe
nepreţuit. El, inorogul există chiar şi acum, însă doar în devenind astfel sclavi ai materialităţii. Au rămas astfel
conştiente ale Creaţiei care nu şi-au uitat rolul de far
dimensiunile cele mai înalte ale Creaţiei. Atunci când tributari luminii care de altfel i-a creat, iar ca ,,armă” au
călăuzitor.
vom reuşi cu adevărat să ne înălţăm conştiinţa cel puţin ales iubirea şi servirea faţă de Creator. Acum, la ceas de
Deci se cuvine din partea noastră un cuvânt de
în dimensiunea a cincea, ne vom întâlni cu aceste fiinţe cumpănă, alături de alte fiinţe ale universului au revenit
mulţumire şi recunoştiinţă pentru tot ceea ce fac, chiar
de lumină, care aparţin unui alt sistem solar (CARUL mai aproape de noi, de Terra, cu scopul de a ne ajuta să
dacă nu ne-au anunţat sau noi nu am cerut-o!
MARE) aflat în apropierea Creatorului. evoluăm către lumina şi iubirea din care am purces cu
Mulţumesc în numele tuturor oamenilor pentru tot!

E l ementalii aerului
Cu milioane de ani în urmă el a fost în corp material toţii la un moment dat.
NAMASTE!
aici pe pământ, iar din cornul său se putea face un elixir Fiind purtători de lumină au reuşit alături de celelalte

regiune, pentru a cunoaşte cum este să fii ceva atât de altele erau considerate rele, vătămătoare, ca ielele sau
Asterion subtil şi de efemer ca ceaţa sau pentru a îndepărta, la dânsele. Aici era vorba strict de nivelul omului care le
nevoie, ceaţa din respectiva regiune. vedea. Dacă acel om era nepregătit spiritual sau nu era
Dintre toate fiinţele regatelor elementale, Aşa făceau vechii solomonari români cu ploile, cu destul de pur, vibraţia lor înaltă şi dansul lor îi putea
grindina şi cu viscolul. După ce erau şcoliţi în ştiinţele produce deformări ale corpului mental, rezultând boli
silfii sau elementalii aerului sunt cei mai
pământene, aceştia realizau contactul cu maeştrii silfi psihice, omul refuzând să mai vorbească, să mănânce
nobili şi mai detaşaţi, dar mai timizi şi mai care îi ajutau să înţeleagă procesele meteorologice şi sau înnebunea, zicându-se despre el că era luat de Iele
puţin înclinaţi spre contactul cu oamenii. modalitatea de a le influenţa. Unii magi de acest tip sau atins de Iele. Poporul vechi le cunoaştea însă ca
Aceştia sunt deosebit de supli, au mişcări armonioase puteau practica foarte mult, dacă doreau, anumite fiinţe blânde şi prietenoase cu cei care erau credincioşi,
şi de obicei îşi petrec timpul în straturile înalte ale exerciţii date de către silfi, ajungând să înţeleagă şi să drepţi şi muncitori, ajutând pe cei rătăciţi să-şi găsescă
atmosferei, câteodată coborând în locuri care au o mai aplice principiile levitaţiei. Pentru acest lucru existau drumul şi pe ciobani să dea de urma oilor pierdute.
mare puritate sau un potenţial energetic mai bun. mai multe metode, cum ar fi folosirea polarităţii umane În zilele noastre silfii suferă destul de mult când văd
Începând cu declinul perioadei atlante, aceste entităţi au şi cea a Pământului pentru a anula gravitaţia sau nepăsarea oamenilor faţă de poluarea atmosferei şi
început să se îndepărteze din ce în ce mai mult de folosirea principiului divin Aer pentru a reduce masa efectele ei. Ştiau cu destul de mult timp în urmă de
oameni, văzând greşelile în care se afundă şi nevrând să corpului după dorinţă, iniţiatul devenind uşor ca un fulg, distrugerea stratului de ozon, neavând voie sa intervină,
ia parte la rezultatele acţiunilor lor. după cum ar percepe un observator extern. Testele fizicii însă eforturile lor alături de alţi maeştri din alte rase
Contacte între civilizaţiile lor şi ale oamenilor au moderne au demonstrat că acest lucru este posibil însă pentru a menţine nivelul oxigenului constant este
existat, dar extrem de rare şi reduse la câţiva magicieni numai în condiţii de laborator. Cu toate acestea, nu continuu. Fără lucrul acestor fiinţe aflate în slujba
foarte pricepuţi şi persoane extrem de sensibile care îi oricine putea face acest lucru, ci numai anumiţi indivizi Creatorului omul ar fi sfârşit demult sub greutatea
puteau vedea. De obicei nu toţi vrăjitorii şi magicienii care aveau o legătura mult mai strânsă cu elementul Aer gazelor poluante pe care el însuşi le-a produs.
reuşesc să stabilească un contact cu silfii, este nevoie de şi automat, cu silfii şi silfidele. De la aceste minunate fiinţe trebuie să învăţăm
multă răbdare, calm şi înţelegere pentru a atrage atenţia În folclorul românesc sunt cunoscute în special importanţa aerului, a fiecărei guri de oxigen pe care o
acestor fiinţe. Odată stabilit contactul cu ei, silfii pot silfidele, sub forma unor fete deosebit de graţioase, luăm şi care ne umple de sănătate şi a fiecărei guri de
oferi informaţii extrem de interesante legate de jucăuşe şi frumoase, care dansează în hore şi care pot fi dioxid de carbon, care este necesar vieţii vegetale (care,
meteorologie, de grila magnetică a Pământului şi văzute în anumite nopţi ale anului, când se deschid la rândul ei, produce oxigenul necesar nouă).
legătura acesteia cu atmosfera, de modelul mişcărilor cerurile, cum ar fi Noaptea de Bobotează. Ele sunt
maselor de aer din atmosferă şi de toate fenomenele care numite sânzienele, zânele, albele, ielele, vântoasele, Recuperarea şi menţinerea resurselor de
ţin de aer, de gaze şi de starea gazoasă a materiei. iovanele, dânsele, frumoasele, măiastrele, mândrele, oxigen a devenit o problemă globală şi cu cât
Cu ajutorul unui ghid silf, magicienii din vechime milostivele, vrednicele, şoimanele, jupânesele,
tratăm atmosfera noastră ca pe o parte a
puteau intra în comunicare cu egregorii sau conştiinţele drăgaicele, fetele câmpului şi câte şi mai câte. Silfii sunt
anumitor fenomene meteorologice, pentru a le influenţa. cunoscuţi ca blajinii, blânzii sau rohmanii şi nu sunt la trupului Mamei Geea şi o vom proteja, cu atât
De exemplu, cu ajutorul unui astfel de ghid putem intra fel de cunoscuţi precum silfidele. Unele erau considerate mai mult efectele dezastruoase cauzate de
în comunicare cu conştiinţa ceţii dintr-o anumită zâne bune, cum ar fi albele sau mândrele, în timp ce ignoranţa noastră se vor diminua.

C O S M O S PAGINA 21 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


LEGI SPIRITUALE

M a r i a D i n u - I n t e r v i u
Interviu de Mihai Vârtejaru Nu toţi pacienţii care vin la mine fibromul, problemele de ochi, de urechi cu
cred sută-la-sută, dar trebuie să care pacienţii s-au născut, anumite
Cabinetul doamnei Maria Dinu este deosebit vorbim cu pacientul, să boli de inimă, sunt cazuri şi
de primitor şi plin de lumină, radiind o energie lucrăm cu el şi să îi cazuri. Există şi situaţii în care
foarte benefică. Cristalele aduse din toate dovedim că se poate problemele se pot citi pe
colţurile planetei de prieteni sau pacienţi simţi mai bine şi se aură foarte uşor. Dacă vine
strălucesc şi aşteaptă să le fie cerut ajutorul, poate vindeca. Asta un pacient la mine şi văd
plantele se bucură de lumina caldă care umple e datoria noastră. că are aura închisă, roşu
spaţiul de vindecare, iar icoanele aduse de la Dumnezeu închis sau verde
mănăstiri veghează de pe pereţi la alinarea mi-a dat această murdar sau spre
durerilor pacienţilor, ascultând parcă tăcute lumină şi putere negru, îi spun să
rugăciunile acestora. nu pentru mine, meargă la preot, să îi
ci pentru dum- citească rugăciunile
Vă mulţumim, domnă Dinu, pentru că ne-aţi neavoastră. Eu şi şi molitvele şi să se
primit în acest cabinet minunat. Pentru început v- când merg pe spovedească, abia
am ruga să ne spuneţi câte ceva despre vindecare. stradă sau la apoi să vină la mine.
Mulţumesc pentru că aţi venit în vizită şi pentru metrou, peste tot şi Există anumite rugă-
acest interviu; să ştiţi că multe ziare au scris despre la oameni şi la ciuni, meditaţii sau
mine, dar probabil că încă trebuie să vorbesc animale, fac diag- mantre care-l pot ajuta pe
despre vindecare oamenilor. Bioenergia cu care nostic. Aşa este ochiul om. Eu am foarte multe
lucrez eu este o rază, o lumină care se transmite meu. Eu mă simt bine cristale şi 33 de icoane, care
prin palmele mele. Eu sunt eleva Djunei, am lucrând cât mai mult. Dacă mă ajută. Aceste cristale mă
învăţat la şcoala ei la Moscova şi am primit foarte am pacienţi puţini nu mă simt energi-zează pe mine şi mă ajută să
multe de la ea ca învăţătură despre vindecare. De în largul meu, trebuie să lucrez cu mă purific de ceea ce îmi transmit
asemenea, am avut trei experienţe de moarte oamenii şi să îi tratez ca să mă descarc. pacienţii. Mulţi terapeuţi care nu ştiu strâng
clinică, experienţe care m-au ajutat să dezvolt o Eu sunt o persoană care poate trata mulţi pacienţi energia negativă de la pacienţi şi nu scapă de ea şi
energie cosmică mai mare, pe care Macrocosmosul pe zi, aşa sunt eu făcută şi nu obosesc. Dacă se pot forma găuri de energie în aură. Şi eu mă duc
o trimite câmpului de informaţii şi cu care eu pacientul nu crede, însă noi vorbim cu el şi îl la biserică, la duhovnicul meu, care mă ajută să
lucrez. Când cineva vine la mine pentru vindecare, tratăm, iar peste două zile se simte bine, el începe descarc această energie când e cazul. Biserica mea
trebuie să ţină regim şi să se purifice cât de cât. să creadă. Eu îl rog pe pacient în timpul preferată e Cernica, unde sunt moaştele Sfântului
Tratamentul se repetă, facem o pauză, după caz, tratamentului să meargă la biserică, să bea Calinic. Apoi mai merg la Iaşi, la Sfânta Paraschiva
două-trei luni, pacientul făcând de obicei cam agheasmă, să se spovedească la preot, asta ajută ca şi la icoana făcătoare de minuni de la Ghighiu, care
douăzeci-treizeci de şedinţe pe an, dacă este pacientul să fie mai linişit şi mai deschis. Nimic nu jumătate zâmbeşte, jumătate plânge. Am dus acolo
nevoie. este fără Dumnezeu, totul se face conform legăturii mulţi pacienţi, are o energie pozitivă foarte mare şi
dintre Dumnezeu, pacient şi boală. poate ajuta foarte mult.
Este important ca pacientul să creadă în
vindecare? Aţi avut pacienţi care nu erau de religie creştină? Un cuvânt de încheiere pentru cititori
Am avut, cum să nu, chiar şi Eu sfătuiesc pe toata lumea să vadă lumina, nu
străini: greci, italieni, arabi, întunericul, să vedeţi tot ce este frumos şi să
israelieni. Religia nu contează. păstraţi o prana curată, să alungaţi energiile care nu
Eu îi zic să meargă la biserica vă trebuiesc şi care vă întristează. Să vă iubiţi şi să
lui, să ţină post, să gândească vă faceţi bine unul altuia, pentru că iubirea
pozitiv şi să primească toate salvează Pământul. Să fiţi credincioşi şi iubiţi şi să
necazurile trimise de la învăţaţi să primiţi fiecare zi ca un dar de la
Dumnezeu cu linişte şi răbdare. Dumnezeu.
Doamna Dinu mai are încă multe de spus
Aţi avut pacienţi pentru care nu despre vindecarea oamenilor, despre puterea
trebuia să interveniţi din cauza tămăduitoare a rugăciunilor şi posturilor şi
karmei? despre cele 33 de icoane cu care dumneaei
Da. Trebuie să ştiţi că nu lucrează, dar şi despre ceea ce se va întâmpla din
iau la tratament orice persoană punct de vedere spiritual cu România. Despre
care vine aici şi cere vindecarea, toate acestea, în numerele viitoare. Pe doamna
sunt cazuri de operaţie în care Maria Dinu o puteţi contacta la telefon
bioenergia nu mai poate face 021/4300473 şi 021/7712647
nimic. Cancerul foarte avansat,

La Mulţi Ani! prietenelor mele, cititoare fidele ale revistei COSMOS, Emel, Dana, Monica,
doctoriţei Dăscălescu, care îşi sărbătoresc perioada aceasta ziua de naştere. Pacea, Lumina şi Iubirea
Divină să vă călăuzească viaţa!
Sărbătoarea Paştelui să vă aducă tuturor pace în suflet şi bucurie în casă!
Cecilia David

Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008 PAGINA 22 C O S M O S


REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

Din nou despre dependenţe


Cecilia David Dependenţa de soţ şi de copii e cea mai copiii noştri sunt parte din Creaţie şi Dumnezeu
periculoasă, fiind obositoare şi stresantă. Îi faci un poartă de grijă întregii sale Creaţii! Lăsaţi copiii
M-am gândit, că este bine să ne amintim din transfer de putere soţului (soţiei) şi apoi eşti să-şi urmeze calea, dar mai ales lăsaţi-i în grija lui
când în când, de obişnuinţele noastre deficitare, dependent de toanele acestuia. Acelaşi lucru se Dumnezeu! Nu-i sufocaţi cu grija voastră, nu-i
tributare vieţii noastre de zi cu zi. Trăim într-un întâmplă şi cu copiii care se cred stăpânii părinţilor controlaţi permanent şi nu interveniţi în destinul
iureş, iar faptul că ziua s-a scurtat ne aruncă într- şi viceversa. Toate acestea se văd cu ochiul liber pe lor, decât atunci când simţiţi că este necesar!
un haos total. Oamenii îşi crează tot felul de stradă. Bătrânii noştri părinţi merg umili şi Şi nu putem încheia fără să pomenim de
dependenţe periculoase, prin automatisme recunoscători pe lângă noi, bucuroşi că le dependenţa de alcool, tutun şi de cafea. Ce se
necontrolate. ,,permitem” să ne crească copiii şi să ne ajute. În întâmplă în familiile în care sunt alcoolici, ştiţi cu
Cea mai mare dependenţă ne-o crează societăţile civilizate se poate să ai parte şi de lipsa toţii. Însă această dependenţă, ca şi cea legată de
televizorul care este la îndemâna tuturor. Ne grijilor, de neimplicarea excesivă în viaţa copiilor droguri este periculoasă, fiindcă are o influenţă
interesează ce se mai întâmplă prin ţară, nefastă asupra spiritului. Beţivii sunt mari
timpul probabil, politica la zi şi, fiindcă nu inadaptabili, mari fricoşi şi mari frustraţi,
suntem în stare să ne trăim viaţa, ne creem marea majoritate fiind oameni timizi şi buni
dependenţă de viaţa personajelor din la origine. Nebunia şi beţia merg mână în
telenovele. mână, beţia de fapt fiind un soi de nebunie
Calculatorul ne ţine în casă cu orele şi provocată. Fumătorii sunt şi ei dependenţi de
suntem dependenţi de el ca de un drog. Ce nicotină şi acest mic viciu este la fel de
dacă ne strică ochii şi ne mănâncă energia, periculos pentru ei cât şi pentru cei de lângă
este un mod ,,sublim” de-a ne crea iluzia că ei. Voinţa slabă şi frustrările îi determină pe
navigăm stând pe scaun, în toată lumea şi că aceştia să-şi distrugă sănătatea cu atâta
ştim foarte multe lucruri importante. De fapt tenacitate. Ar fi mai multe dependenţe, dar ne
umplem creierul cu tot felul de nimicuri care oprim aici, fiindcă este deja prea mult.
nu-i folosesc, ci îl încarcă până la refuz cu Aceste lucruri se întâmplă fiindcă nu ne
mesaje subliminale. iubim deloc, nu avem încredere în noi şi nu
Apoi, evident căpătăm dependenţă de ne dăm valoare. Ba chiar avem o tenacitate şi
mâncare şi mâncăm dezordonat la televizor, la şi de libertatea pe care ai jinduit-o toată viaţa şi o legătură strânsă cu viciul nostru şi ne urâm atât de
calculator, când citim, când vorbim sau când ne abia la pensie ţi-e permisă. Nu te simţi inutil dacă mult, încât zilnic ,,ne ajutăm” să murim puţin câte
odihnim. Mâncăm tot timpul şi nu conştientizăm că îţi acorzi şi ţie drepturi şi libertăţi. Dacă ştii să te puţin. Orice prieten îţi devine duşman în momentul
mâncatul este un act sacru, ritualic şi nu un mod de- întorci la divinitatea lăuntrică, acest timp este cel în care îţi atrage atenţia şi ne înverşunăm să luptăm
a umple stomacul până la refuz. Şi, când mai mai indicat, fiindcă viaţa nu ţi-a permis nici un împotriva noastră la modul cel mai inconştient
mâncăm şi preparatele civilizaţiei de consum, ne răgaz până la pensie! Vrem să facem pentru copiii posibil.
consumăm singuri... noştri mult mai mult decât am făcut pentru noi,
Urmează apoi dependenţa de blănuri, de bijuterii, gândind că luându-le poverile de pe umeri îi Şi când te gândeşti că omul este Culmea
de îmbrăcăminte... care nu este deloc simplă, ci ajutăm. De fapt nu facem altceva decât să-i Creaţiei şi i s-au dat în grijă toate pentru
foarte costisitoare. Frustrările ne fac să credem că dezechilibrăm în altă parte. Fiindcă ceea ce au de folosinţă, te întrebi cum să folosească corect
schimbând hainele, se schimbă ceva în noi. De fapt trecut, vor trebui să treacă, bine sau rău şi legea avuţia lui Dumnezeu, când el însuşi se loveşte
noi rămânem aceiaşi, dar egoul nostru ne Karmei se aplică... chiar şi pentru copiii noştri! cu atâta perseverenţă şi simţ de răspundere zi
condamnă la un ataşament stupid faţă de nişte În ,,Frumoasa din pădurea adormită” împăratul,
de zi!
,,ţoale” care de cele mai multe ori nu ne vin bine; la avertismentul prezicătoarei,
nu ne simţim în largul nostru, dar ne străduim să o izolează pe prinţesă într-un

Ediţiile on-line ale revistei


fim în pas cu moda. Oamenii cu adevărat mari sunt turn şi îndepărtează de lângă
întotdeauna de-o eleganţă simplă şi discretă. Şi ea orice obiect ascuţit care

COSMOS, precum şi alte


când aduni munţi de haine în care ai fost îmbrăcat i-ar fi putut provoca
şi care s-au impregnat cu trăirile tale, nu trebuie să moartea. Exact când

informaţii din domeniul


te miri că nu ai linişte şi armonie în casa ta. Oricum împlineşte 16 ani, prinţesa
nu te poţi îmbrăca cu zece haine în acelaşi timp şi se înţeapă într-un fus şi

esoteric vă aşteptă pe adresa


tot ce este în exces oboseşte. Şi evident, bijuteriile astfel ce era trecut în viaţa ei
sunt excesiv de râvnite şi cumpărate, chiar dacă stai s-a împlinit. Deci, copiii
cu ele în casetă cu anii, dar măcar sunt o valoare - noştri se supun aceloraşi legi

http://www.ajutorulesoteric.ro
bune pentru timpuri grele! Şi câte energii şi intră şi ei în planul lui
înmagazinează şi ele numai Dumnezeu ştie! Mulţi Dumnezeu şi noi nu-i putem
evrei au scăpat de la moarte, în timpul războiului, ajuta mai mult decât o poate
cu ajutorul acestora! face Dumnezeu. Pentru că

mobil: 0724 573 872, 0745 573 873


COSMOS
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L. e-mail: cristian_cosmos@yahoo.com
FONDATOR: Contele Incappucciato Corespondenţă: Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19,
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
ASISTENT MANAGER: Florin Peţu mobil: 0766 792 444 Bucureşti; e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, Virgil Marcu DEPARTAMENT PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
COLABORATORI: Minerva, Dumitru Vamfim, Meer Lyn, Mahatma, Radu Ran e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS
DTP: Corneliu Pîhu Tiparul executat la FED Print SRL
MANAGER MARKETING: Cristian Alexandrescu Distribuţie: Editura Regală SRL, tel: 021/3179081; www.maximgrup.ro

C O S M O S PAGINA 23 Anul II, Numărul 9 • Aprilie 2008


Cargo Nord srl Info@cargonord.it
Via Milano, 74/A Tel +39.031.7769111
22070 - Bregnano (CO) -ITALY Fax +39.031.7769199

S-ar putea să vă placă și