Sunteți pe pagina 1din 9

Grăjdian, Pr. conf. dr.

Vasile
Semnificația ciclului liturgic la Sfântul Vasile cel Mare
Revista Teologică, Serie nouă, an X (82), nr. 2, aprilie-iunie, 2000, Sibiu, pp. 65-73
Grăjdian, Pr. conf. dr. Vasile
Semnificația ciclului liturgic la Sfântul Vasile cel Mare
Revista Teologică, Serie nouă, an X (82), nr. 2, aprilie-iunie, 2000, Sibiu, pp. 65-73