Sunteți pe pagina 1din 24

O declaraţie istorică

REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE

ANUL II. NR.11 - IUNIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI

Misterul
Feminin

Tăria
geto-dacilor
Promovăm
România
EDITORIAL
întâmpinat dificultăţi financiare foarte mari şi aflaţi. O parte dintre noi am răspuns cititorilor, stând
acelaşi lucru se întîmplă şi în acest moment, când aproape zilnic cu orele pe telefoane, pe banii noştri,
citiţi rândurile de faţă. Echipa redacţională nu a fost ajutând aici, alinând colo, ajutând dincolo cu un
cruţată nici ea, fiecare redactor fiind ţinta unor tratament sau un sfat sau prin implicare directă, primind
atacuri psi şi de magie neagră. toate problemele oamenilor - semenii noştri – cu
Totuşi, nici unul dintre membrii redacţiei nu s-a răbdare, obosiţi uneori, alteori fără bani sau cu o brumă
lăsat şi, suportând boli grele – un redactor a trăit de mâncare în casă, însă am ţinut fruntea sus, pentru că
aproape la limita comei diabetice provocate de aşa ne-au învăţat strămoşii noştri dacii, să ţinem fruntea
atacuri de magie neagră! Da, există şi aşa ceva! – au sus, către Dumnezeu.
mers mai departe, din dorinţa nestrămutată de a vă De cealaltă parte întunecaţii şi slugile lor ne-au luat în
aduce mesaje de la Zamolxe, de la alte entităţi care râs pe la unele televiziuni, încercând să ridiculizeze
ocrotesc România şi luptă alături de noi pentru a revista Cosmos. Nu le convine că ne-am apucat să
opri răul care proliferează de 18 ani în ţara asta. Cu trezim neamul nostru lăsat în grija bunului Zamolxe.
stări de greaţă aproape insuportabile şi cu dureri de Aceşti întunecaţi, printr-un grup de interese, au lovit
cap provocate de atacurile psi, cu lipsuri materiale într-o mână de oameni, redactorii revistei noastre, ca să
şi financiare personale (căci întunecaţii lucrau între nu mai scrie şi publicaţia să nu mai apară. Oare cine ştie
timp ca să nu avem banii necesari), cu scandaluri cât au suferit aceşti redactori care luptă pentru neamul
provocate de alţii pentru a ne compromite şi pentru românesc, pentru Lumină, Adevăr şi Iubire? Oare câţi
a băga zâzanie între redactori şi altele şi altele, ştiu că aceşti oameni care realizează revista Cosmos nu
redactorii acestei publicaţii pe care aţi îndrăgit-o mai au o viaţă a lor tihnită? Nu i-a obligat nimeni să facă
atât de mult şi-au sacrificat sănătatea, banii şi asta şi cu toate astea au făcut-o, din iubire pentru voi
timpul, pentru a se pune în slujba Adevărului şi toţi. Au făcut-o din Omenie, pentru că dacă ar fi să
Binelui, iar eu am făcut la fel. De ce? Pentru că parafrazăm un slogan de la revoluţia din 1989, am spune
misiunea noastră şi dorinţa noastră cea mai mare, aşa: Omenia salvează România!
care s-a născut din iubirea de semeni, este aceea de Ce înseamnă a fi omenos? Înseamnă să fi alături de
a vă aduce cunoaşterea Adevărului. Precum spunea semenul tău când are necazuri, să-i ştergi lacrima de pe
Iisus: ”Cunoaşteţi Adevărul şi Adevărul vă va face obraz, să-l îmbrăţişezi când e trist şi în nevoie, să-i dai o

Omenia este
bucată de pâine, o haină sau nişte bani dacă are
nevoie şi-ţi cere, să-i dai o farfurie de mâncare şi un
pat pe care să se odihnească, dacă nu are un adăpost,

un Har!
Iată-ne ajunşi dragi români la al 11-lea să-l ajuţi cu tot ce poţi, ori să-l asculţi răbdător şi cu
număr al revistei noastre... Cifră mistică compasiune atunci când îţi spune necazul său, dar
mai presus de toate să-l iubeşti, căci este fratele tău,
prin excelenţă, 11 decide în multe privinţe.
sora ta, prietenul tău... Ţi-a greşit un prieten? Te-a
Trebuie să vă spun că într-un fel sau altul, şocat printr-o purtare ciudată? Te-a ofensat sau a
acest număr a însemnat pentru mine, de-a ţipat la tine? Iartă-l şi iubeşte-l, nu se ştie când vei
lungul anilor, borna kilometrică a Contele Incappucciato avea nevoie de el să te ajute, căci roata se învârte
norocului. Se poate spune că atunci când mereu, apoi şi Creatorul te va ajuta pe tine. Dar
pentru cei care slujesc întunericul şi au trădat
eşti în dificultate energia numărului 11 vine
liberi”. Aceste eforturi şi sacrificii ale noastre au trezit în Lumina şi Iubirea Creatorului, să nu aveţi decât detaşare
şi te ajută. Pentru că 11 este numărul peste 8 milioane de români – căci revista se xeroxează în şi Iubire imparţială. Amintiţi-vă întotdeauna că nimic nu
simbolic al luptei dintre Bine şi rău... sute de oraşe şi orăşele din România după ce este rămâne neplătit în catastiful Creatorului! Cei care nu-şi
Pornită în vara anului trecut cu o serie întreagă de cumpărată – speranţa că SE POATE!!! mănâncă Omenia pentru o sacoşă de bani sau pentru
dificultăţi majore, această revistă a reuşit să răzbată timp nişte deşarte privilegii sunt mai de preţ pentru
de un an de zile, printre poveri individuale greu de ”Omul bun şi Pomul copt” Dumnezeu decât cel mai strălucitor diamant în ochii
imaginat ale redactorilor. Poate o să spuneţi că scriem unui cerşetor murdar şi zdrenţăros.
despre noi ca să ne lăudăm. Veţi vedea că nu este deloc
Aşa spune şi cântecul ştiut de majoritatea românilor.
aşa şi sper să înţelegeţi mesajul profund al acestui Căci Omenia este un har mai mare decât
”Omul bun şi pomu copt/ hai, măi dorule hai/ ăştia n-or
editorial.
avut noroc/ da’ hai, măi dorule, hai...”. Spuneam de puterea de a vindeca suflete şi destine!
greutăţile cu care echipa redacţională şi revista s-au
O speranţă pentru români
confruntat. Este evident că
fiecare om ar vrea mai
Atunci când a apărut revista Cosmos, în vara anului întâi să-şi asigure lui însuşi
trecut, lumea pasionată de paranormal din România a cele necesare vieţii, pentru
avut o şansă de a cunoaşte Adevărul. Aşa s-a pornit şirul a se putea descurca.
de dezvăluiri şi de terapii sufleteşti şi de alte feluri, atât Dorinţa aceasta o
de necesare vouă. Număr de număr v-am oferit manifestă toţi oamenii din
informaţii pe care nu le-aţi găsit nicăieri în altă parte şi lume, de la cel mai sărac
în afară de asta, aţi observat că am tras de fiecare dată până la marii bogaţi ai
semnale de alarmă pentru trezirea voastră spirituală, lumii. Este ceva firesc în
arătând cine sunt cei care vor să vă ţină pe mai departe natura fiinţei umane.
în necunoaştere, ca să vă controleze în continuare. Mulţi Numai că dacă oamenii îşi
cititori, sute de români ne-au scris şi telefonat în toate văd doar propriul interes,
aceste luni din urmă, să ne felicite, să ne încurajeze să atunci nimic bun nu se
scriem mai mult despre Adevăr, să mergem mai departe, întâmplă. Confruntându-se
pentru că publicaţia Cosmos a devenit revista voastră de cu lipsurile materiale şi
suflet. Desigur, au fost şi unii slujitori ai întunericului, financiare amintite, echipa
aflaţi în diferite posturi şi funcţii, care ne-au boicotat, revistei Cosmos – membrii
ne-au ameninţat şi care au încercat să ne saboteze, ei, s-au gândit la voi, la
crezând că ne vom speria şi poate nu vom mai scoate copiii voştri, la lacrimile
această revistă atât de dragă vouă. Noi nu ne-am oprit, voastre, la nevoile pe care
chiar dacă grupuri de interese au lucrat energetic le aveţi, la greutăţile pe
împotriva noastră şi a revistei, pentru a ne stopa. care le întâmpinaţi zi de zi,
Evident, în asemenea condiţii, revista Cosmos a fiecare acolo unde vă

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 2 C O S M O S


GÂNDURI PENTRU ROMÂNIA

Promovăm
România
Redacţia

Ne propunem ca începând cu acest număr să ne ocupăm


concret de unele aspecte care formează stratul spiritual-
cultural al neamului nostru românesc. În acest fel tragem
un semnal de alarmă şi în acelaşi timp vă chemăm şi pe
fiecare dintre voi, cei ce citiţi aceste rânduri, să vă gândiţi
foarte serios la ce mai rămâne în urma noastră, dacă vom fi
indiferenţi.
De ce spunem indiferenţi? Toate aşezămintele străvechi, cum este şi cel
de la Sarmisegetuza, constituie obiective incluse în circuitul patrimoniului
internaţional, deci ele ar trebui protejate şi susţinute financiar, pentru a fi
conservate pentru generaţiile de mai târziu. Cu toate acestea, deşi sunt
incluse pe lista obiectivelor aşa cum am menţionat, unul dintre ele cum
este Sarmisegetuza a fost lăsat complet la voia întâmplării. Şi pentru ca să
vă convingem la modul cel mai elocvent despre această tristă realitate, vă
vom relata pe scurt o chestiune văzută cu ochii noştri chiar la faţa locului.
Bucegi, iar de acolo întreaga energie astfel emisă intra pe toate canalele către celelalte
culturi din vremurile respective. Mai ales în Tibet ajungeau asemenea energii şi
informaţiile din ele.
De asemenea este necesar să ştiţi că sacerdoţii geto-daci şi înaintaşii acestora
trimiteau periodic mesageri în Tibet, pentru a propovădui Legea lui Unu. Cu toţii
trebuie să facem acest efort de a ne apăra ceea ce ne aparţine, că nu o să vină
Dumnezeu din ceruri să ni le păzească, să ştiţi. Cum vreţi să fim priviţi în lume, dacă
lăsăm ca monumentele noastre să fie batjocorite şi distruse de unii şi de alţii, după cum
le este cheful în ziua respectivă? Nu putem asista nepăsători, chiar dacă avem cu toţii
problemele noastre zilnice, ca istoria ce mărturiseşte despre noi să fie ştearsă din
nechibzuinţa proprie. Trebuie să învăţăm să ne promovăm valorile pe care le avem,
căci nimeni nu va veni să le promoveze în locul nostru, ba din contră, dacă ar putea să
ni le distrugă ar face-o.
Cum să promovăm spiritualitatea noastră veche? Rugaţi-vă, nu ezitaţi să cereţi
ajutor celor de sus, îngerilor, spiritelor de lumină, pentru ca numai dacă ce e sus e ca
şi jos, iar ce e jos e ca şi sus şi doar dacă „este în cer precum şi pe pământ” cum spunea
Iisus, doar aşa vom reuşi să rămânem în istoria lumii ca urmaşi ai celor mai drepţi şi
mai viteji oameni din câţi au existat pe faţa acestui Pământ. Căci aşa cum spunea
cineva, un mare om de cultură român din secolul trecut, cine îşi uită istoria, acela nu
merită să mai apară în faţa lui Dumnezeu. Poate cineva dintre voi va înţelege şi se va
ridica alături de noi să promovăm şi să salvăm astfel ceea ce este al nostru din veac de
Anul trecut, cu ocazia deplasării unora dintre membrii redacţiei în veac.
zona munţilor Retezat, în scop informativ şi de cercetare, am ajuns
şi la Sarmisegetuza. Acolo ne-am uitat cu amănuntul la vestigiile
existente pentru a identifica eventuale informaţii despre modul în
care acest ansamblu arheologic este exploatat de către turişti. Ce
credeţi că am constatat, dragi români? La un moment dat, după
aproximativ 15 minute de când am ajuns noi acolo, trei familii care
nu erau de origine română (preferăm să nu spunem originea lor, dar
cred că veţi înţelege asta uşor) au venit pe platou acolo sus.
Gălăgioşi şi nedumeriţi în privinţa faptului că după atâtea mii de ani
bucăţile alea de lemn şi piatră încă rezistau timpului, unul dintre
bărbaţi, care vorbea stricat româneşte, împreună cu fiul său, a
început să le demonstreze celorlalţi ce ştie el din artele marţiale –
karate adică. Şi unde nu a început să lovească un stâlp din calendarul
solar de acolo, cu piciorul, nu odată, nu de cinci ori, ci de zeci de ori.
Ni se suia sângele la cap văzând că un oarecare distrugea cu
premeditare inconştientă un bun aflat pe lista patrimoniului
internaţional. Unii dintre noi au vrut să se ducă să-i ceară socoteală
acelui domn atât de înfierbântat de ideea că după 2000 şi ceva de ani
sanctuarul încă mai era acolo, dar noi ceilalţi abia i-am putut struni.
Oameni buni, fraţi români!!! Oriunde veţi vedea asemenea scene
implicaţi-vă! Nu trebuie să mai lăsăm ca unii inconştienţi să ne
distrugă istoria şi monumentele sacre. Sarmisegetuza are legătură cu
Sfinxul din Bucegi, deoarece şi la un obiectiv şi la celălalt, cândva
în vremuri de demult, slujea Zamolxe, Marele Preot al Luminii din
Dacia străveche. Trebuie să ştiţi că sacerdoţii daci, atunci când se
adunau la Sarmisegetuza, emiteau energia lor către Sfinxul din

C O S M O S PAGINA 3 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


VIAŢA PE TERRA

Te r a p i a î n n a t u r ă
excelentă de revigorare, atât pentru corpul fizic, cât şi sufletului. Staţi puţin şi simţiţi acest fenomen care se
Mahatma pentru corpurile subtile ce alcătuiesc aura noastră. petrece în voi. Absorbiţi energia în timp ce admiraţi
Desigur există mai multe tehnici prin care ne putem frumuseţea florilor, verdele frunzelor, fiţi atenţi la ce
Trăim pe o planetă minunată care ne oferă recăpăta tonusul şi sănătatea. Să vedem cum putem simte sufletul vostru când priviţi copacul respectiv. Ori
comunica şi contacta plantele, florile şi copacii pe care dacă vă aflaţi într-un parc amenajat cu ronduri de flori
o nesfârşită faună şi floră. Ştiinţa modernă a
Dumnezeu ni le-a dăruit. multicolore, admiraţi culorile lor, în timp ce ochiul
descoperit că de la un secol la altul, în ultima transportă energia lor către suflet. Doar fiţi un pic mai
mie de ani, flora terestră a cunoscut o Planeta Echilibrului mult atenţi la acest fel de transfer de energie, de la flori
dezvoltare a subspeciilor din zone întinse de la voi înşivă şi dacă vă veţi da seama de asta şi de ce
pe glob. Deci varietatea plantelor şi florilor V-aţi întrebat vreodată de ce vegetaţia este verde şi nu anume simţiţi, o bucurie nestăvilită o să vă cuprindă
întreaga fiinţă. Florile sunt create de Creator pentru a ni
poate fi considerată nelimitată, pentru că ele de altă culoare, pe planeta noastră? V-aţi întrebat de ce
apa este incoloră, deşi în cantitate mare ea devine se dărui necondiţionat. Ce ar fi dacă florile s-ar supăra
se adaptează şi evoluează ca şi oamenii. pe noi pentru că nu avem grijă de mediul ambiant? Ştiţi
albastră închis ori verzuie şi limpede – aşa cum e pe la
Tropice şi Ecuator? De ce trebuie să fie aşa? Toate că şi ele au un fel de suflet, după cum a descoperit
Terapiile complementare susţin în ultimii ani că plantele, de la cea mai firavă floare până la arborii ştiinţa. Nu ne-ar mai oferi culorile atât de încântătoare
plimbarea în mijlocul naturii reprezintă o modalitate seqvoia prezintă culoarea verde în componenţa lor. cu care să ne vindecăm. Şi vedeţi bine că sunt flori de
Dincolo de clorofila existentă în frunzele oricărei plante toate culorile.
se află un secret magnific pe care Dumnezeu l-a pus la
dispoziţia omului. Vindecarea oferită de natură
Ştiinţa a demonstrat că gama culorilor are 7 trepte de
frecvenţă, la mijloc fiind verdele. Această culoare putem Aşezaţi palma uşor pe petalele unei flori care are
spune că este sinteza celor două părţi, pe de o parte roşul rădăcină, undeva în parc. Închideţi ochii şi fixaţi-vă
cu galbenul şi cu portocaliul, amestecate cu albastrul, atenţia pe petalele ei, veţi simţi după câteva momente
indigoul şi violetul. Contopirea celor două categorii de nişte senzaţii în vârful degetelor sau în căuşul palmei.
culori, calde şi reci, determină manifestarea verdelui, Este semnul că floarea a început să comunice cu voi. Ea
deci se poate vorbi de echilibru. Medicina modernă a există pentru ca voi să vă vindecaţi şi să vă bucuraţi de
demonstrat şi ea că oricărui om îi place cel mai mult existenţa ei. Vedeţi că sunt de mai multe culori. Aveţi
verdele. Primăvara când natura se retrezeşte la viaţă este sufletul obosit? Alegeţi panseluţele cu nuanţe mov
o încântare pentru toţi oamenii să vadă pomii înverziţi. albătrui. Sunteţi surmenat mental şi intelectual? Căutaţi
Sufletul şi mintea trec prin schimbări majore în fiecare în parc florile cu culori galbene şi absorbiţi energia de la
primăvară. ele. Sunteţi trişti, deprimaţi sau aveţi probleme
emoţionale cauzate de o neînţelegere cu partenerul?
Cum comunicăm cu natura Căutaţi florile cu petale portocalii, roşii şi verzi. Vă
aflaţi în căutarea propriei credinţe şi nu sunteţi siguri?
Admiraţi florile cu petale albastre, violet şi albe. Chiar
Prea prinşi în treburile vieţii noastre cotidiene, adesea vă rog să le atingeţi, doar aşa ele vă vor transmite mai
uităm să ieşim în parc sau pe aleile bulevardelor unde mult din energia lor, căci ele o iau din pământ şi v-o dau
sunt plantaţi pomi. Cu toate astea să ne facem timp după vouă. Nu vă temeţi că s-ar ofili, dacă au rădăcină se
amiaza la sfârşit de săptămână, să ne plimbăm în natură. descurcă ele cu voi.
Pe lângă faptul că verdele vegetaţiei curăţă fără să vă De asemenea, dacă nu aveţi timp să ieşiţi în parc la o
daţi seama sistemul nervos şi mintea, puteţi să plimbare revigorantă, atunci cumpăraţi-vă câteva flori în
comunicaţi cu florile şi copacii. Cum? Iată ce aveţi de ghiveci, de mai multe feluri şi culori. Astfel fiind acasă,
făcut. Opriţi-vă la un copac sănătos, acum în perioada după amiaza sau seara faceţi terapie cu flori, admirându-
aceasta. Priviţi-i frunzele şi florile (în cazul celor care le timp de câteva minute culorile şi absorbind energia pe
înfloresc în această perioadă). Ochiul trage energie din care ele v-o oferă din plin.
culoarea frunzelor şi a florilor şi o transmite direct

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 4 C O S M O S


Arcturus şi viitorul
CĂLĂTORIILE ŞTIINŢEI

omenirii
pregăti terenul unei viitoare noi omeniri. pentru dezvoltarea umani-tăţii terestre. Noi ca şi
Chiar dacă aceşti copii arcturieni au acum voi am experimentat cu multe milioane de ani în
între 28-35 de ani, ei au dezvoltat între timp urmă conştiinţa pe care voi o aveţi astăzi, am reuşit
câmpuri energetice proprii care le permit să să ne ridicăm către a cincea dimensiune şi apoi mai
trimită în câmpul energetic colectiv semnale sus de aceasta, aşa cum unii dintre voi ne admiră în
de amplificare a conştiinţei indivizilor. Altfel prezent. Această evoluţie are de-a face cu depăşirea
spus, aceşti copii deveniţi adulţi au menirea instinctelor şi atitudinilor primitive, aşa cum le
să configureze în societatea umană, fiecare manifestaţi voi chiar şi acum când aveţi tehnologie,
acolo unde e, grupuri formate din alţi copii precum şi cu mişcarea mentalităţii voastre către
arcturieni care s-au născut după 1990. Aceşti nivele ridicate de frecvenţe spirituale, ce vă vor
copii au rolul de a pune bazele unei viitoare permite să vă retreziţi corpurile de lumină ce stau
societăţi umane bazată pe altfel de norme adormite din ciclul cosmic anterior celui în care vă
morale, sociale şi umane decât cele actuale. aflaţi acum. Mulţi dintre voi, cunoscând o parte
Noul Pământ şi Noua Energie sunt viitoarea mică a realităţii spirituale, a lui “dincolo” aşa cum
realitate, tocmai pentru că aceşti copii îi spuneţi, aţi vrea să vă părăsiţi corpurile fizice şi
Meer Lyn arcturieni le-au atras către omenire, nu pentru că să mergeţi în lumină.
omenirea va trece prin ele. Dacă nu ar fi existat pe Dar ce înseamnă să mergi în lumină? Nu
Civilizaţie foarte avansată din punctul de vedere Pământ copiii din Arcturus, Noul Pământ şi Noua înseamnă a lepăda trupul prin ceea ce voi numiţi
al capacităţilor spirituale, omenirea sistemului Energie nu ar fi existat vreodată ca viitor pentru moarte sau îmbătrânire, ci a merge în lumină
Arcturus dispune de un plan concret de ajutorare a rasa lui Homo Sapiens. presupune a vă recăpăta acea abilitate, pe care aţi
civilizaţiei Pământului. Răspundem pe această cale avut-o la începuturile acestei omeniri, de a fi în
acelor cititori care ne-au semnalat că nu sunt de Cum vă conectaţi la arcturienii tereştri corpurile voastre de lumină. Odată ce aţi acceptat
acord cu existenţa arcturienilor, crezând în schimb limitarea fizică, acestor corpuri de lumină li s-a
doar în îngeri. Nimic rău în asta, numai că în multe Este evident că respectivii copii arcturieni, atât stins vibraţia ce o aveau, şi astfel aţi devenit doar
alte civilizaţii stelare, îngerii se întrupează în cei deveniţi adulţi, cât şi cei născuţi relativ recent, trupuri fără lumină, doar cu mental şi suflet.
trupuri cu diferite densităţi, aşa cum sunt şi au câmpuri de energie puternică cu care pot Amintiţi-vă că unul dintre liderii voştri
arcturienii, pleiadeeni, cei din Sirius şi aşa mai modifica substanţial mediul social în care îşi duc spirituali Omm – Ma n - U - El v-a spus şi el
departe. activitatea. Vă spuneam într-un număr trecut al că lumina e în voi. Chemaţi-o din nou şi

I mportant!
Dincolo de dogma creştină trebuie să admitem că revistei că am un foarte bun prieten de suflet, care Lumina vă va răspunde!”.
în spaţiul cosmic există şi alte lumi, foarte multe e arcturian, cu o energie
dintre ele mult mai avansate moral şi spiritual decât extraordinar de plăcută şi
a noastră. Sutele de mii de cazuri din întreaga lume, care prin comportamentul
a persoanelor contactate telepatic de către diferite său a schimbat multe
entităţi benefice ce ajută omenirea, confirmă lucruri prin locurile socio-
prezenţa extraterestră a unor mesageri cu mult mai profesionale pe unde a
înţelepţi decât pământenii. trecut.
Începând cu data de
28- 06 -2008
Iată ce ne transmit în
Oamenii Noului Pământ continuare mesagerii
arcturieni de pe Pământ: vom organiza
Unul dintre aspectele importante ale activităţii “Este foarte important
cursuri de astrologie
natală, medicală şi
arcturienilor, vizavi de lumea noastră, este acela al pentru voi să învăţaţi
unor fel de tutori care îşi efectuează misiunea cu tehnica de contact cu
mare conştiinciozitate. Mai exact este vorba despre dimensiunile superioare, karmică la
Mandala Club
copiii care se nasc pe Terra, din 1990 încoace şi începând cu cea de-a

Informaţii şi înscrieri la
care sunt asistaţi la naştere de către arcturieni, cincea şi despre cum să
pentru ca venirea lor în lumea pământeană să fie deveniţi mai productivi
lipsită de eventuale pericole şi riscuri. Unii atunci când interferaţi cu telefon 0767 038 373
Vă aşteptăm!
arcturieni chiar au acceptat să se nască printre fiinţele spirituale ce aparţin
copiii pământeni, încă din anii 1977-1980, pentru a Pământului, care se alinia-
ză aceluiaşi scop prevăzut

C O S M O S PAGINA 5 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


SECRETELE VIEŢII
Auzim sau citim câteodată despre diavolului. Astfel de posesiuni false se
cazuri de exorcizare, fie la televizor fie pot remedia fie prin hipnoză, fie printr-

O declaraţie
în presă. Dar ce este de fapt exorcizarea? un ritual de exorcizare, care va avea
Exorcizarea este un tip de terapie efect chiar dacă acolo nu este de fapt o
spirituală care vizează alungarea unei entitate demonică: dacă subiectul îşi
entităţi parazite din corpurile subtile ale fabrică o problemă spirituală, psihicul
unui om sau din preajma acestora. sau îi va spune că numai remediul

Ce este
Posesiunea poate fi de două feluri: spiritual va fi eficient. Cu alte cuvinte,
falsă sau reală, iar cea reală poate fi demonul este acolo atât timp cât omul
umană sau crede că este

istorică exorcizarea?
demonică. acolo, iar ritualul
Posesiunea va fi eficient atât
falsă poate timp cât va crede
avea aceleaşi în eficacitatea
simptome ca lui. Astfel se
şi cea reală, explică celebrele
însă factorii Asterion cazuri de
nu sunt externi posesiune în care
spirituali, ci psihici. Cu alte cuvinte, rugăciunile autentice de exorcizare au
omul nu este chinuit de demoni sau fost înlocuite (cu succes!) cu operele
spirite, ci este copleşit de “demonii” săi unor filosofi în limba latină. Posedatul
interiori. Deformările corpurilor subtile necunoscând conţinutul litaniei, ritualul
ale unui om sau descentrarea lor a avut efect pentru că acesta credea cu
detemină nu numai stări psihice tărie că acele cuvinte au proprietatea de
fluctuante, ci şi afecţiuni extrem de a-i uşura chinul…
grave precum halucinaţiile paranoide, Posesiunea reală, deşi mai rară decât
schizofrenia, chiar şi epilepsia, cea falsă, nu este o posibilitate ce poate
confundate în timpurile vechi cu fi exclusă. Aici omul poate fi ţinta unor
posesiunea demonică. Un individ cu atacuri de magie neagră, vrăjitorul sau
Cecilia David şi spele păcatele sau ca să
sindromul personalităţilor multiple vrăjitoarea care lucrează cu spiritele
acopere ceva care nu mai
Am trăit s-o văd şi pe asta! Papa a declarat poate însă “fabrica” o identitate întunecate sau cu entităţile descarnate
poate fi ţinut secret??
că există extratereştri! Vaticanul, care tot timpul a
alternativă care să se manifeste ca o putând să le constrângă spre a fi trimise
De fapt Directorul observatorului astronomic de la entitate ostilă, violentă, fiind antrenat la persoana în cauză pentru a-i face rău.
luat de la omenire, acum să
Vatican a declarat asta. Dar sigur, de acolo nu se declară într-un scenariu de posesiune, din Acel spirit, fie el om decedat sau demon,
dea informaţia pur şi
nimic fără acordul Papei. Şi aşa a început vânzoleala în motive ce ţin mai degrabă de patologic se ataşază energetic de omul vizat şi
simplu gratuit??
mass media! şi de trăirile omului respectiv în raport rămâne acolo, cauzându-i tot felul de
Primul pas însă a fost
E drept că acum încurajaţi de această declaraţie, “cei cu sine. Sunt puţine cazurile extreme de probleme, de la vampirajul energetic
făcut. Poate aşa semenii
oprimaţi” şi consideraţi nebuni fiindcă credeau în asfel acest fel, însă în timpurile vechi cazurile până la leziuni ale corpurilor subtile.
noştrii limitaţi îşi vor
de poveşti, au ridicat capul mândri şi bucuroşi că au acestea erau văzute doar ca lucrări ale Continuarea la pagina 22
“înghiţi limba” şi nu vor
avut dreptate şi că în sfârşit, la modul oficial se spun mai comenta pe seama
lucrurilor pe nume. semenilor lor deschişi spre
“Mintea omului este ca o paraşută. Cu cât o deschizi orice fel de cunoaştere! Eu
mai mult cu atât aterizezi mai bine.” personal încerc să iau
Deci, aşa cum a afirmat şi domnul Emil Streinu, lucrurile aşa cum vin şi să
General de Brigadă şi singurul nostru expert la mă bucur că răul se dărâmă
N.A.S.A., acum când 30% din populaţia globului are prin el însuşi... De-a lungul
calităţi extrasenzoriale, nu mai poţi minţi pe nimeni, istoriei, structurile de vârf
dezminţind cu neruşinare lucruri care au “răsuflat” de ale Vaticanului au fost cele
cel puţin 60-70 de ani. „Şi cel mai frecvent aceste care au trimis la moarte
capacităţi se manifestă în Tibet şi în România, mai violentă pe toţi aceia care
precis în Bucovina şi Basarabia” afirmă generalul. gândeau cu mult înaintea
Banii pentru cercetare îi iau guvernele de la timpului lor. Ei considerau
contribuabili care, măcar din respect, ar trebui ţinuţi la erezie şi vrăjitorie tot ce
curent cu ultimele descoperiri. Dar se pare că sfida logica materiei şi a
contribuabilul are dreptul să muncească, să contribuie la timpului.
ridicarea societăţii şi să... tacă. Noi toţi cei care citim Copernic, Giordano
revista ca şi cei care o scriem, ştim (am ştiut şi am scris Bruno, Goya, Leonardo da
de asta înainte de declaraţia Vaticanului) că Vinci, sunt numai câteva
extratereştrii pot fi şi buni şi răi. Dacă Vaticanul ne-a victime ale acestui sistem,
anunţat oficial acest lucru, sper din tot sufletul că nu unii plătind chiar cu viaţa
vrea să ne familiarizeze cu civilizaţia reptiloidă, pentru ideile lor
fondatoarea tuturor religiilor lumii, fiindcă asta e progresiste.
putem spune că un Papă este mai vinovat ca altul. Toţi
extrem de grav. Evident că, dacă va fi aşa, aceştia vor fi Şi uite aşa istoria se schimbă radical în timpul nostru,
care au avut tiara papală pe cap, au ştiut de mult toate
prezentaţi ca adevăraţii salvatori ai lumii pământene şi sub ochii noştri! Este normal să plătim tribut
aceste taine, dar au acceptat şi s-au bucurat de
asta-i şi mai grav! întunericului prin ignoranţa noastră susţinută prin orice
sentimentul îmbătător al puterii date de controlul prin
Dar să nu facem pronosticuri sau previziuni şi să mijloace de sistemul religios limitat?! Veţi spune: “asta
manipulare a generaţiilor pământene ţinute în ignoranţă
lăsăm ca lucrurile să se deruleze în voie, “natural” aşa a fost de mult să uităm”... Totuşi pe uitare şi
cruntă!
cum ne-am obişnuit. Să lăsăm..., însă fără a scăpa din dezinformare funcţionează aceste periculoase şi
Le-a plăcut să fie deţinători de taine, fiindcă aşa
ochi următoarea mişcare... Vaticanul ştia aceste lucruri păguboase sisteme... Şi credeţi că acest “mic” aspect nu
puteau să controleze “turma”, prin mituri false şi multă
de când “s-a înfiinţat”, dar n-a vorbit niciodată nimic şi ne-a ţinut legaţi în igoranţă şi necivilizaţi cel puţin două
frică!! Şi dacă l-au slujit pe Dumnezeu, de ce aveau
acum ne oferă această informaţie ca pe “un dar de preţ”. milenii?? Şi credeţi că e tot una dacă afli un adevăr
nevoie de putere şi control?? Asta rămâne să stabiliţi
N-ar trebui să fim vigilenţi, amintindu-ne de darul astăzi sau peste două mii de ani?
dumneavoastră!!!
grecilor oferit Cetăţii Troia? Eu zic să-i iertăm, dar să nu-i uităm, “fiindcă cine îşi
De ce ar face acest “dar” Vaticanul omenirii? Ca să- uită trecutul este condamnat să-l retrăiască”. Şi nu

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 6 C O S M O S


VOCILE TRECUTULUI

Liberul arbitru - Arma lui HOMO SAPIENS


Lactee, şi trebuie să vă spun că şi la noi să-i distrugă definitiv şi astfel răul să fie alungat din
în România există persoane dotate Calea Lactee odată pentru totdeauna. De aceea toate
spiritual care percep şi primesc mesaje mesajele care au fost primite prin channeling pe toată
de la alte civilizaţii, despre conflicte ce planeta, în ultimii 20 de ani, printre altele spun că
se desfăşoară în prezent în sisteme întreaga galaxie, împreună cu Pământul ca entitate, se
stelare aflate la sute sau mii de ani pregăteşte de o mare sărbătoare. Leoninele şi Felinele ce
lumină. Pământul nu este singura acţionau prin spiritele lor din dimensiunea a 9-a au
planetă unde un astfel de război are conlucrat intens pentru ca sistemul de piramide de pe
loc, însă pe planeta noastră lucrurile nu Pământ să poată funcţiona, oferind în cele din urmă lui
au o amploare atât de mare. Homo Sapiens, în paralel cu evoluţia sa spirituală,
Dacă unele civilizaţii, aşa cum s-au posibilitatea de a-şi deschide şirurile de ADN pe care
dezvoltat ele, cultural, economic, reptilienii rasei Draco le blocaseră în urma războiului
spiritual şi aşa mai departe, au atins un dintre atlanţi şi lemurieni.
nivel foarte avansat de evoluţie, o În toate scrierile străvechi, precum şi în basme, se
asemenea performanţă se poate datora spune că spiritele rele au dorit întotdeauna să pună
faptului că au făcut Voia Divină, fie pe stăpânire pe sufletele oamenilor Pământului. De ce pe
Voinţă, fie pe Decizie. Cu toate acestea sufletele lor şi nu pe mintea lor sau pe altceva? Este
se poate înţelege că respectivele logic răspunsul, deoarece sufletul este legat de inimă şi
civilizaţii nu au adoptat alte modele de de iubire, ori rasa Draco ştia că dacă omul Terrei ar fi
a evolua, deoarece au fost conştiente ajuns să-şi dezvolte iubirea suficient de mult, atunci ar fi
de posibilul pericol care poate apare declanşată faza distructivă contra reptilienilor.
dacă ar fi introdus în societatea proprie De-a lungul ultimelor sute de mii de ani întunecaţii
ambele noţiuni şi Decizia şi Voinţa. rasei Draco au luptat contra Leoninelor şi Felinelor,
Mai mult de atât, însăşi structurile
energetice ale fiinţelor existente în
rasele acestea nu permiteau
asamblarea în structura lor personală
Contele Incappucciato individuală a mai mult de o noţiune, Decizie sau
Voinţă. Şi asta deoarece foarte multe rase aflate în
Războaiele civilizaţiilor galaxiei au constituit de-a Calea Lactee, chiar dacă sunt mult mai bătrâne
lungul timpului prilej de evaluare a posibilităţilor de a decât a noastră, nu au 7 chakre.
transcende nivelul complementar ce reiese din perechea De aici se desprinde ideea fascinantă că Homo
Yin-Yang, ca energii ce se manifestă în toate fenomenele Sapiens, atunci când a fost proiectat ca fiinţă de
vieţii. Trebuie ştiut că există rase umanoide şi către Maeştrii Orionului şi pleiadeni, la ordinul
nonumanoide pe care Creatorul le-a înzestrat doar cu Consiliului Galactic, ce primise ordin direct de la
Voinţă sau doar cu Decizie. Aceste două noţiuni, Decizia Logosul Căii Lactee, a fost considerat de către
şi Voinţa reprezintă aspectele Yin şi Yang ce compun Ancestrali drept viitoarea armă de luptă contra
Liberul Arbitru. întunericului ce avea să se infiltreze în galaxie.
Multe rase din Calea Lactee, dar şi din alte galaxii, au Având 7 chakre şi 7 corpuri subtile, Homo Sapiens,
fost create pe baza unei singure noţiuni după care să-şi chiar dacă era rudimentar spiritual în comparaţie cu
ghideze evoluţia spirituală. Mă refer aici la o latură alte civilizaţii umane, deţinea un potenţial de
simplistă care poate constitui ideea călăuzitoare a unei dezvoltare bazat pe sentimente – un concept nou pe
civilizaţii. De exemplu există unele rase din galaxia care Ierarhia Luminii, prin cei din Sirius şi Pleiade,
noastră care respectă cu sfinţenie Voia lui Dumnezeu îl introdusese în ecuaţia Căii Lactee. Mai bine zis,
cum se spune, iar acest aspect poate să reiasă fie din cei din Sirius şi Pleiade au îndeplinit o sarcină ce
Voinţa de a face Voia lui Dumnezeu, fie din Decizia de fusese văzută cu milioane de ani înainte în Templul
a face Voia Lui. Deşi aparent ar putea fi confundate, Profeţiilor.
Decizia şi Voinţa sunt două chestiuni distincte.
Calea Lactee – un transformator
Modelul unei rase complete
energetic
În urmă cu câteva zeci de milioane de ani, aşa cum am împotriva celor din Sirius şi Pleiade, pentru a le
De ce a trebuit ”inventat” Homo Sapiens? Pentru ce a zădărnici proiectul Homo Sapiens. Mereu şi mereu a
descris în numerele anterioare ale revistei, un mare
trebuit să existe acest război cumplit între Ierarhiile fost bruiat Liberul Arbitru al omului, tocmai pentru ca
război a început, între umanoizi pe de o parte şi
Cosmice? Care era miza? Să ne ocupăm puţin de situaţia Homo Sapiens să nu poată să-şi folosească în deplină
umanoizi şi nonumani pe de altă parte. Acest dramatic
de pe Pământ din urmă cu câteva zeci de mii de ani. Am cunoştiinţă de cauză Decizia de a face Voia lui
război continuă şi astăzi în întinderile vaste ale Căii
spus că Homo Sapiens a primit ceea ce numin Dumnezeu şi Voinţa de a face Voia lui Dumnezeu. Aşa
sentimente, însă este necesar să ştiţi că şi alte civilizaţii s-a întâmplat că deseori oamenii au utilizat Decizia în
au sentimente, de zeci de milioane de ani. Diferenţa mod greşit, doar pentru dezbinare, scopuri egoiste şi
constă în faptul că acei umani din alte civilizaţii nu au 7 războaie, iar Voinţa doar pentru a se impune unii în faţa
chakre aşa cum are Homo Sapiens, de aceea altora, atunci când a fost vorba de naşterea şi
sentimentele lor benefice nu pot fi exprimate la expansiunea imperiilor sau de acapararea teritoriilor.
amploarea de care este capabil omul Pământului. Cum s- Timp de mii de ani Liberul Arbitru al omului a fost
ar spune, cu cât sunt mai multe chakre, cu atât mai mult bruiat pentru a nu se manifesta pe ambele sensuri, de
iubirea exprimată este mai intensă. Decizie şi Voinţă. Şi atunci Jemmanuel – Iisus a ales să
Totuşi dezavantajul omului pământean a fost acela că vină printre oameni şi să întruchipeze prin misiunea sa
fiind la început de drum, deşi supravegheat de către cele două noţiuni. A fost Decizia sa şi Voinţa sa, de a
pleiadeni şi Maeştrii Orionului, a cunoscut interferenţa arăta oamenilor că cele două aspecte ale Liberului
întunecaţilor din rasa Draco. Aceştia ştiau de la Magii Arbitru, atunci când sunt puse împreună, chiar pot face
lor întunecaţi că Homo Sapiens, în al 33 ciclu de rotaţie minuni.
galactic, avea să fie arma prin care Ierahia Luminii urma

C O S M O S PAGINA 7 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


CĂLĂTORIND PRIN TIMP

Pietrele Frăţia Albă a Pământului


false
Mihai Vârtejaru Mahatma
Zorii unei ere noi s-au ivit deja la orizontul omenirii... Trăim
Mulţi dintre cei care citesc ultimii ani ai unui ciclu cosmic de 26.000 de ani, care a
reprezentat intervalul în care întunericul şi-a făcut de cap în toate
acum aceste rânduri fie sunt felurile posibile. Cu toate că răul pe această planetă a continuat
familiarizaţi cu lucrul cu să prolifereze de-a lungul miilor de ani, totuşi a existat o
cristalele, fie se simt extrem de contraparte care a menţinut balanţa forţelor energetice. Dacă
atraşi de aceste minunate această contraparte nu ar fi existat, însăşi Terra ar fi explodat de
creaţii ale naturii. mult datorită unor prea mari tensiuni.
Înainte de a exista actuala omenire, veche de câteva sute de
mii de ani ca formă de civilizaţie cu tot ce înseamnă acest lucru,
pe Terra au fost alte civilizaţiii care ajunseseră la un anumit nivel
de dezvoltare. O parte din aceste civilizaţii au luat calea stelelor,
în timp ce altă parte a rămas aici devenind în timp rase care au
migrat în dimensiuni paralele (nu superioare, ci paralele). Aceste
civilizaţii ale trecutului sunt instalate în cele 9 lumi paralele de
pe Pământ şi parte din ele sunt cele cunoscute sub denumirile de
elfi, gnomi şi magi din străvechime.

Miturile de ieri şi de azi

Chiar dacă au trecut zeci de mii şi sute de mii de ani de la


începuturile actualei omeniri, în zestrea sa spirituală akashică s-
Deseori vedem pe stradă, în au păstrat toate acele informaţii despre lumile de dinainte. Ca o
special în timpul sărbătorilor, sau prin dovadă că au existat lumi în urmă cu multe milioane de ani
pieţe, mese amenajate ale vânzătorilor putem spune că în America de Nord s-au descoperit urme de
de cristale. Multe dintre acestea sunt picior de om paralele cu urme de picior de dinozaur. Astfel ne
naturale, câteva sunt prelucrate, iar dăm seama că o rasă umană a fost contemporană cu animalele
unele sunt cu totul şi cu totul false. preistorice. Deşi acele civilizaţii umane au dispărut de pe
Consultând câte un vânzător de suprafaţa cunoscută a planetei, actuala rasă Homo Sapiens a
cristale, rămân stupefiat să aflu că moştenit foarte multe mituri şi poveşti legate de planetă – Mama Pământului, din care fac parte spirite atât de vechi, încât vârsta
există „cuarţ albăstrui” sau alte Geea, precum şi legende foarte, foarte vechi, despre felul în care lor pare incredibilă pentru pământenii zilelor noastre. De-a
minuni, că aproape orice piatră fiinţe de nivel semidemiurgic au creat lumea de dinainte. lungul ciclurilor cosmice din ultima rotaţie a Căii Lactee în jurul
galbenă e citrin sau orice mineral Asemenea moşteniri au fost plasate de către înţelepţii axei sale, pe Terra au trăit fiinţe din toate categoriile spirituale
mov, indigo, violet sau chiar roz, fie el civilizaţiilor anterioare celei actuale, în locuri observabile prin cunoscute astăzi: sfinţi, sacerdoţi, magi, înţelepţi, şamani ai
opac sau transparent, este ametist, iar clarviziune, unde se ştia că Maeştrii spirituali ai viitorului din luminii, teurgi, vindecători. Cu toţii au lucrat din vremuri
cumpărătorii care nu se prea pricep rasa Homo Sapiens vor ajunge să le găsească. imemoriale şi o fac şi în prezent, pentru a ajuta Terra să capete o
iau erorile vânzătorilor de bune. De ce au fost puse cunoştinţele în locurile acelea? Pentru că nouă vibraţie care să-i permită intrarea în următorul ciclu cosmic.
Un geolog specializat ar face o înţelepţii din lumile anterioare, din urmă cu zeci de milioane de Există pe planetă multe locuri ale Frăţiei Albe – zone unde sunt
treabă mult mai bună scriind un astfel ani, ştiau că în structura oricărei fiinţe din univers există două lacuri, păduri aflate în locuri îndepărtate, regate subacvatice,
de articol, însă ne vom mulţumi cu părţi: cea luminoasă şi cea întunecată şi că uneori partea temple şi mănăstiri în plan eteric în zone unde sunt deşerturi
atât cât cunoaştem pentru a vă atrage întunecată poate câştiga şi civilizaţia respectivă riscă actuale şi aşa mai departe.
atenţia asupra celor mai dese nereguli autodistrugerea. Atunci când a avut loc ultimul mare conflict între lumină şi
din piaţa de pietre semipreţiose, întuneric pe Terra, în urmă cu aproximativ 60.000 de ani, o parte
luându-le pe rând. Indiferent de modul Structura Frăţiei Albe a Pământului din Frăţia Albă care deja acţiona la suprafaţa planetei s-a retras
de prelucrare, în afară de tăiere sau în partea sa interioară, în zone care au legătură cu planurile
lustruire, acesta provoacă modificări Este evident că dacă înţelepţii Maeştri spirituali ai civilizaţiilor energetice subtile. Aşa a luat naştere Shamballa, o lume paralelă
şi leziuni grave cristalului iar acesta din vremea dinozaurilor au putut vedea ce va fi în viitor, ei au printre celelalte 8, care ne supraveghează şi ajută omenirea
devine inutilizabil în terapia ştiut şi cum să alcătuiască o alternativă prin care succesorii lor modernă. Mulţi mesageri neştiuţi ai Frăţiei Albe au fost trimişi în
cristalină. din următoarele civilizaţii să-i poată contacta. Astfel s-au mijlocul societăţii noastre moderne, în ultima mie de ani, pentru
Agata. Are deosebit de multe transferat pe planurile astral şi mental, de unde au supravegheat a impulsiona omenirea către o dezvoltare care să permită
culori şi este găsită la noi fie ca pietre pe mai departe mersul lucrurilor pe Terra. Şi o fac şi la ora eradicarea răului la modul definitiv. Cine sunt astfel de
rotunjite, fie ca felii. Atunci când actuală împreună cu alţi Maeştri spirituali din ultimele 10 cicluri mesageri? Acei oameni ai căror ochi, deşi par normali, sunt
culorile sunt deosebit de vii, cum ar fi cosmice. Întreaga reţea astfel alcătuită este numită Frăţia Albă a magici... Aţi întâlnit cumva vreun astfel de om până acum?

Important!
rozul puternic, violetul sau albastrul,
este vorba de prelucrare termică sau
chimică. Piatra este fie vopsită cu
mijloace chimice, fie încălzită la o Redacţia revistei COSMOS intenţionează o întâlnire cu cititorii la împlinirea
anumită temperatură pentru a obţine unui an de la apariţia revistei.
culori deosebite. Câteodată sub
numele de agată de foc, fluorit sau alte
Detalii despre acest eveniment vă vom furniza în numărul viitor al revistei
denumiri sunt plasate şi pietre Vă mulţumim că existaţi şi vă aşteptăm cu mare bucurie!
contrafăcute, din sticlă foarte viu
colorată, în special roz şi indigo.
Redacţia revistei COSMOS
Continuarea articolului o
găsiţi la pagina 9!

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 8 C O S M O S


SEMNALE

De profesie... şmecher Pietrele false


(partea a 2-a)
Citrinul. Din experienţa mea, există două
Meer Lyn la exterior persoane de acest gen trec drept serioase, cinstite,
erori la citrin. Deseori este numit citrin un
cu un aşa zis bun simţ şi o educaţie bună. Însă în realitate sunt
mineral galben şi opac, calcitul, pe care
De multe ori am stat şi am privit la oamenii din jurul meu, nişte persoane cu adânci complexe de inferioritate, care suferă
vânzătorii fie nu îl cunosc, fie vor să îl dea
ca fiinţă fiind foarte interesată de felul cum se poartă oamenii tocmai din cauza karmei pe care o au, mintea lor îndemnându-
mai scump. Dacă este galben şi nu este
unii cu ceilalţi. Am observat foarte multe tipicuri la marea le mereu la aceleaşi şi aceleaşi greşeli pe care le repetă. În
transparent, ci opac foarte consistent şi
majoritate a oamenilor, de la cei mai simpli până la cei mai categoria aceasta întâlnim oameni de tot felul: funcţionari,
fragil, acesta este calcit. Apoi ceea ce
dotaţi intelectual şi chiar spiritual. Să începem să vorbim medici, terapeuţi, aşa zişi îndrumători spirituali, profesori,
seamănă destul de bine cu citrinul este cel
despre şmecheria umană, de care foarte mulţi v-aţi lovit în anii politicieni, ingineri şi mulţi alţii. Tragic este că astfel de
fals. De obicei este ametist copt, încălzit la
de la revoluţie încoace... persoane trăiesc întotdeauna cu impresia că ele nu au greşit şi
temperaturi foarte mari, până devine galben,
De ce ar fi necesar să comentăm despre ceea ce este că ceilalţi au ceva cu ele. De aici înţelegem că mintea lor e
uneori chiar şi brun auriu, dar transparent.
şmecheria umană? Dintr-un motiv foarte simplu. Sunt prea mult prea compartimentată pentru ca asemenea oameni să-şi
Citrinul adevărat este destul de rar la noi şi
mulţi oameni la ora actuală care joacă roluri care nu li se dea seama de faptele lor negative. Aţi avut de-a face cu
se aduce în special din Brazilia.
potrivesc. Aceste roluri sunt jucate doar pentru a crea o serie oameni de acest gen? Este foarte posibil şi atunci întrebaţi-vă:
întreagă de aparenţe, al căror scop este acela de a induce în a fost în karma voastră să vă întâlniţi cu ei?
eroare în mod premeditat persoanele care îşi trăiesc viaţa de o
manieră cinstită. Foarte mulţi dintre voi aţi avut de suferit
măcar o dată în viaţă de pe urma unor astfel de oameni. O fi Karma – între distrugere şi mântuire
karma de vină? Unii sunt prea naivi şi alţii îi exploatează pe
acest considerent? De cele mai multe ori acestea sunt Cu siguranţă karma aduce la un loc mai mulţi oameni, de-
combinate, deşi bunăvoinţa unui om nu e de ajuns pentru a a lungul vieţii lor, cam în aceleaşi locuri. Este evident faptul
demonta purtarea josnică a altuia care nu caută decât propriul că în interiorul unor asemenea grupuri umane există karme de
interes. plătit, din vieţi anterioare. Totuşi, dacă ne gândim la câţi
şmecheri există pe această planetă, ne putem face o imagine
Mintea – acest „nebun al regelui” clară. Şi anume că şmecheria umană strică prieteniile, bunul
mers al lucrurilor în societate, destinul individual şi colectiv şi
Fiecare om atunci când se naşte pe planeta Ter Ra vine cu chiar evoluţia omenirii. Oamenii în general nu-şi dau seama
o anumită încărcătură karmică, iar în funcţie de asta Dharma cât rău fac, din inconştienţă, cei care sunt şmecheri de
Cuarţul fumuriu. Deşi nu este chiar atât
– datoria sa spirituală, este mai uşoară sau mai grea, mai profesie, deoarece dacă există atâtea relaţii karmice,
de rar, unele cuarţuri fumurii sunt de fapt
luminoasă sau mai întunecată. Chiar dacă la ora actuală sunt individuale şi de grup, foarte multe lucruri se dau peste cap şi
cuarţ transparent, cristal de stâncă, supus
destule cărţi spirituale din care se poate învăţa, chiar dacă nu se mai împlinesc la timp. Sunt părinţi ai căror copii sunt
unui proces de iradiere cu raze Gama.
există terapeuţi şi îndrumători spirituali, lucrurile în acest sens şmecheri, aceştia profitând chiar şi de pe urma celor care i-au
Folosirea cuarţului lăptos determină
încă nu sunt limpezite. Şi de ce? Sunt mulţi oameni care fie că crescut, atât de nevolnici pot fi. Aşa ajung în funcţii şi posturi,
obţinerea cuarţului negru, morion. Din
au citit nişte cărţi, fie că au urmat nişte cursuri pe undeva, cu cum este şi în politică şi ne trezim cu un X sau Y care îşi face
aceasta cauză este extrem de nociv din punct
vreun terapeut, ajung să se creadă atât de grozavi, încât au de cap fără să-i pese de nimeni. În acest fel karma noastră şi
de vedere energetic şi trebuie evitat.
impresia că ei ştiu tot şi rezolvă totul. Feriţi-vă de asemenea dharma pe care o avem se tulbură, nu le mai putem îndeplini
Jadul. Majoritatea pietrelor verzi sunt
oameni, care vă pot face promisiuni de tot felul, căci dacă le cum trebuie. Dacă nu sunteţi atenţi şi aveţi de-a face cu
jadeit, o piatră foarte asemănătoare însă
daţi apă la moară ei vor aduce doar dezastru în vieţile voastre. oamenii care sunt de profesie şmecheri, o să vă ruinaţi viaţa,
inferioară, sau nefritul, un pic mai mat decât
De ce procedează ei astfel? Pentru că se cred mai deştepţi pentru că e foarte greu să îndrepţi ceea ce strică aceştia. Însă
jadul autentic şi mai galbui.
decât voi, practicând un fel de meserie neconvenţională, aceea dacă nu le veţi permite să-şi impună intrigile şi toată
Piatra Soarelui. Prezentată câteodată şi
de şmecher, prin care mint, înşeală, duc cu vorba, promit una maşinăria lor perfidă în viaţa voastră, veţi reuşi să scăpaţi de
ca hiacint, este brun-roşcată cu sclipiri foarte
şi fac alta, stârnesc confuzie şi prezintă lucrurile atât de situaţiile neplăcute.
multe în interior. Este o piatră în întregime
alambicat, încât nu mai ştii ce să crezi, dacă nu eşti cu capul În multe situaţii te uiţi la ei, aşa cum am văzut eu, cum
artificială, obţinută prin topirea cuarţului sau
bine pe umeri. Astfel de oameni au o minte foarte parşivă, aceşti şmecheri încearcă să-ţi ţină discursuri pline de
sticlei cu pilitură de cupru şi oxizi de fier. Nu
care îi îndeamnă mereu la a profita de pe urma celorlalţi, însă învăţăminte filosofice, la care adaugă din plin propriile lor
are absolut nici o valoare în terapia cristalină
realizări încărcate de merite deşarte şi de fasoane şi te
şi este pur decorativă.
îndeamnă să le urmezi sfaturile. În schimb, se iau de tine dacă
Turcoazul. Este extrem de scump, în
ceva nu le convine la faţa ta, ori dacă ai ridicat un pic din
general se vinde sub acest nume un mineral
sprânceană a nedumerire sau pur şi simplu dacă le spui în faţă
mult inferior, turcoazitul.
că nu crezi ce-ţi spune. Şi atunci să te ţii! Şi începe marea
Procesele cele mai întâlnite pentru a
peroraţie a acestor şmecheri, cum se arată pe ei înşişi într-o
falsifica pietrele sunt vopsirea, tratamentul
lumină a suferinţelor, cât s-au chinuit ei şi ce-au făcut pentru
termic şi iradierea. Vopsirea este folosită cel
lume, numai în încercarea de a te păcăli ca să te şmecherească
mai des la agate, cuarţ roz, lapis-lazuli şi
pe mai departe, dacă le dai crezare. Ba încă dacă nu ţine figura
onix negru. Tratamentul termic este folosit la
cu peroraţia, devin lacrimogeni, doar – doar te impresionează
agată, ametist, aquamarin, rubin, tanzanit şi
cu povestea lor de viaţă. Şi e vai de tine dacă îi crezi! Se apucă
topaz pentru a modifica sau a accentua
şi-ţi pregătesc o lucrătură de nici mama karmei nu te mai
culorile. Procesul cel mai nociv, iradierea,
scoate din ea, doar Dumnezeu te mai ajută. Şi culmea, unii
anulează imperfecţiunile din pietrele
părinţi chiar îşi susţin odraslele aşa cum acestea, ţicnite, pline
preţioase şi le accentuează culoarea, fiind
de ego şi de dorinţa de a se considera buricul pământului. Vai
folosită la pietre precum aquamarinul,
de asemenea părinţi, cât chin pe ei... însă dacă le arăţi
diamantul, topazul sau smaraldul, dar şi aşa
adevărul acestor părinţi, sunt în stare să te îngroape, în schimb
cum am amintit mai sus, la cuarţul fumuriu.
nu vor cu nici un chip să vadă defectele şi prostiile făcute de
proprii copii. Aveţi mare grijă ce cumpăraţi, de
Din asta se desprinde o idee foarte importantă, anume că la cine cumpăraţi şi cât de bine ştiţi
dacă omul nu este atent la karma pe care o are şi continuă să pietrele. Dacă este posibil,
fie de profesie şmecher, se poate distruge singur, dar dacă consultaţi un specialist, un geolog,
întotdeauna va fi sincer, indiferent cât de grea îi este karma,
sau măcar un cristaloterapeut care
Dumnezeu îi va întinde mâna sa şi–l va ajuta să traverseze
neantul deşertăciunii. cunoaşte şi aceste aspecte.

C O S M O S PAGINA 9 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


TIMP ŞI SPAŢIU
rase umane create într-un mediu ambiant atât de bogat, dar plasat foarte departe de
zonele energetice importante ale Căii Lactee. Numai că în planurile spirituale înalte,
din Universul Central, gruparea entităţilor care au corupt spiritele umane ce urmau să
vină pe Terra a decis să sfideze pe conducătorul acestui Univers în care existăm. Adică
pe Dumnezeu. Aşa ne apropiem de modelul real prezentat încifrat în scripturile
străvechi. Am putea spune că, dacă la nivele mici există Logoşi planetari, solari, de
constelaţii, de nebuloase şi galactici, la fel există un Logos de Univers – respectiv ceea
ce numim Dumnezeu. Dincolo de Dumnezeu este Creatorul din care s-au născut toate.
Gruparea spiritelor menţionate a cunoscut în cele din urmă planul pe care Dumnezeu
îl avea trasat pentru toate planetele din categoria Terrei, deoarece fiecare categorie de
planete corespundea unui anume plan de dezvoltare şi evoluţie. Astfel au venit în
Universul acesta, adică au fost exilate din Universul Central după ce s-a aflat de
interferenţa cu spiritele umane şi de atunci a început confruntarea cu Dumnezeu.
Fraza din Biblie în care Lucifer spune că îşi va pune tronul său mai presus de tronul
lui Dumnezeu indică foarte clar intenţia sa de întoarcere în Universul Central.
Deocamdată Dumnezeu care coordonează Universul nostru are sarcina de a-l ţine aici
pe Lucifer şi pe acoliţii lui. De aici a pornit apoi revolta luciferiană care continuă şi
astăzi, contra speciei nou create pe Terra – Homo Sapiens, dar şi a altor specii
umanoide aflate pe planete asemănătoare Pământului. Altfel spus, luciferienii luptă
împotriva speciilor umane nou create în laboratoarele planetare. Pentru ce atâta

Planu l Divin pentru


împotrivire?

Război şi secesiune în Univers

Ter Ra
Este foarte posibil ca spiritele luciferiene să fi acţionat nu numai în interiorul Căii
Lactee, ci şi în alte galaxii. Aria lor de acţiune şi influenţă ar putea fi mult mai mare

Radu Ran

Creaţia este o structură vastă aflată în plină evoluţie.


Dacă privim la un documentar ştiinţific despre Univers, vom constata că telescoapele
spaţiale au înregistrat şi cartografiat mii şi mii de galaxii, cea mai îndepărtată fiind
situată la 15 miliarde de ani lumină. Gândindu-ne la Creatorul tuturor acestor zeci de
mii de galaxii de diferite forme, ne dăm seama că există un Ceva înzestrat cu o energie
şi putere atât de mari încât practic coordonează tot acest Univers.
Oamenii s-au obişnuit să îl numească Dumnezeu pe cel care a creat totul – planete,
stele, vegetaţie, animale, păsări, comete, asteroizi şi aşa mai departe. Pentru a înţelege
totuşi lucrurile la modul corect haideţi să facem nişte precizări. Universul nostru fizic
cu trei dimensiuni este doar unul din multe altele care sunt înglobate în Cosmos.
Acesta este creat de Creator, iar fiecare Univers este coordonat de câte o Entitate
Conducătoare, să zicem, pe care o numim Dumnezeu. Deci fiecare univers are un
Dumnezeu, aşa cum este şi al nostru.

Misterul revoltei luciferiene

De ce ne legăm iarăşi de acest lucru? Este evident faptul că dacă noi trăim pe decât credem. Căci devine logic faptul că dacă ele ar fi fost doar în galaxia noastră, în
această planetă albastră, ea fiind la rândul ei o entitate, mod cert problema lor ar fi fost rezolvată de milioane de ani de către Confederaţia
noi fiind fiinţe inteligente, avem o linie de Galactică. De aici reiese ideea că Ierarhia Luminii din Calea Lactee are de-a face cu
evoluţie clar stabilită prin codul ADN. Şi un adversar mult mai numeros decât pare în concepţia noastră. Care ar fi totuşi scopul
Terra are codul său ADN în care este împotrivirii luciferienilor şi castei Draco din dimensiunea a 9-a, dacă vor să tulbure
prevăzută evoluţia sa spirituală, deci atât de mult planul Divin pentru Terra, dar şi pentru alte planete asemănătoare?
putem vorbi despre un segment al O idee important de reţinut este următoarea: speciile umane nou create, de câteva
Planului Divin pentru Pământ, milioane de ani încoace, posedă cele mai multe chakre dintre toate rasele existente în
inclusiv pentru noi. Toate Universul nostru, de aceea potenţialul lor maxim reprezintă un real pericol pentru
mesajele primite prin luciferieni. Aşa s-a decis de către Dumnezeul Universului nostru. Homo Sapiens nu
channeling de la alte fiinţe din este doar al Terrei, el este o specie incubată, dacă putem spune aşa, pe foarte multe
lumi stelare afirmă că Terra planete din galaxia noastră şi din alte galaxii vecine. Ori luciferienii ştiind asta,
are puţine surori încearcă să combată evoluţia acestui Plan Divin, pentru că într-o zi, datorită puterii
asemănătoare în Calea energetice cumulate, specia cea nouă Homo Sapiens va avea rolul de a supune
Lactee, ca bogăţie şi complet, aducând sub ascultare, spiritele luciferiene, iar acestea nu doresc aşa ceva
posibilităţi de a găzdui viaţa sub nici o formă. Ca urmare ele vor să zădărnicească pe multe planete, inclusiv pe
sub forme atât de variate. Pământ, evoluţia lui Homo Sapiens, acţionând în interiorul respectivelor civilizaţii
Desigur există sute de umane similare cu a noastră, pentru a determina Liberul Arbitru la secesiune faţă de
milioane de planete similare Dumnezeu şi astfel mizează pe o extindere în Univers a unei specii umane prin care
Pământului, dar prea puţine ei, luciferienii, să îl forţeze pe conducătorul acestui Univers – Dumnezeu, să abdice.
sunt aşa ca a noastră. Poate Scopul lui Lucifer este de a se înstăpâni în acest Univers şi astfel în calitate de
doar câteva mii. conducător de Univers, să trateze de pe o cu totul altă poziţie cu Creatorul şi cu lumile
Deci asemenea planete au din Universul Central.
intrat într-un program anume de
supraveghere din partea
Deocamdată Terra este la marginea Centurii Fotonice şi cel puţin
Confederaţiei Galactice, Terra fiind Planul Divin pentru planeta noastră decurge conform planului lui
considerată laborator de experimentare Dumnezeu. Noi suntem salvaţi... dar alţi oameni de pe alte planete...?
pentru a se vedea cât de bine răspund noile

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 10 C O S M O S


ENERGII, SĂNĂTATE, VIAŢĂ

Misterul feminin
bărbatul s-a înarmat cu raţiune şi
Virgil Marcu astfel, limitând posibilitatea de-a se
manifesta ca o fiinţă, a pierdut
legătura cu universul, cu natura şi
În prezent pe planeta noastră are loc o mare
nu în ultimul rând cu femeia ca
transformare ce vă include pe fiecare dintre parte complementară a sa. Toate
voi dragii mei. acţiunile femeii au fost limitate
Cu toţii suntem în mijlocul acestui proces de naştere, (îngrădite), libertatea i-a fost
a unei noi conştiinţe ale celei de-a cincea dimensiuni. refuzată (negată), a fost obligată să-
Nimeni nu poate rămâne în afara procesului, chiar dacă şi reprime sensibilitatea, frumuseţea
ar vrea acest lucru. În univers, totul are un aspect ciclic interioară şi puritatea şi asta doar în
şi dual, asta doar până integrăm dualitatea în unitate. scopuri egoiste numai de bărbat
Universul are atât aspect fizic cât şi subtil, manifestarea ştiute.
acestuia fiind atât masculin cât şi feminin. La începuturi, Astăzi femeia este poate mai
când omenirea începea să se dezvolte, aspectul frumoasă decât oricând, dar ea este
conştiinţă sa afla în comuniune cu Maica Pământ, iar poate mai inconştientă ca niciodată
religiile trecutului considerau planeta ca fiind Mama de adevărata sa natură, pierzând
Noastră. Din acest simplu motiv, conştiinţa oamenilor astfel, poate prea mult, din misterul
era profund legată de matricea pământului, aceasta fiind său şi marea sa putere de fascinaţie.
percepută ca aspect feminin. Este un mare adevăr, crud dar
Aşa se poate explica misterul feminin şi natura adevărat că femeia zilelor noastre a
feminină, ca formă de exprimare a conştiinţei. Cu uitat să mai fie femeie cu adevărat.
timpul, locul femininului a fost preluat de aspectul Vedem pretutindeni femei-om de
masculin, iar oamenii au început să renunţe la Maica afaceri, femei-om politic, femei-preşedinte (cu funcţii noţiunea de sacru şi de sfinţenie. Toate aceste noţiuni le
Pământ şi să capete o oarecare autonomie. Faptul că de conducere) care nu mai au timp nici măcar pentru ele. înţelegem doar cu mintea, ceea ce este destul de relativ.
omul a căpătat autonomie, nu a fost un lucru rău în sine, În cazul femeilor obişnuite care nu au asemenea Fiinţa umană aflată la un asemenea nivel de conştiinţă a
dar ruperea de planetă şi de faptul că suntem responsabilităţi- aceeaşi lipsă de feminitate datorită constatat nefirescul vieţii şi s-a hotărât să adopte valori
interconectaţi cu toţii, inclusiv cu toate celelalte forme stresului, necazurilor frecvente care au legătură cu spirituale ca iubirea, frumuseţea, armonia, pacea,
de viaţă, a devenit deja ceva foarte periculos. Ceea ce se familia, casa, bolile. Toate aceste aspecte au dus femeia echilibrul, bunătatea, înţelepciunea şi adevărul. Armonia
întâmplă acum, este de fapt reîntoacerea conştiinţei pe un făgaş greşit. Lipsită de calităţile specific feminine interioară este necesară tuturor. Ea se realizează prin
umane la Maica Pământ, la respectarea acesteia ca a devenit insensibilă, lipsită de tandreţe şi senzualitate. renunţarea la demagogie, judecăţi, prejudecăţi (la asta
entitate vie, ce acordă fiecăruia dintre noi şansa la Dragele mele, ca să reuşiţi să redeveniţi femei, este suntem cei mai buni), dând astfel posibilitatea fiinţei
evoluţie pe corpul său solid. necesar să amplificaţi calitatea sufletească cu care aţi umane de a se contopi cu viaţa în ansamblul ei.
În societatea noastră actuală, care este dominată mult fost înzestrate de Creator- frumuseţe, rafinament, Transfigurarea presupune manifestarea misterului
de materialism, violenţă, conflicte, războaie, este puritate, iubire necondiţionată. Aceste calităţi ar avea profund al propriei noastre fiinţe, iar prin transfigurarea
evident că viaţa a devenit o luptă permanentă pentru efecte benefice asupra societăţii, care şi aşa este destul femeii descoperim întreaga profunzime a misterului şi a
supravieţuire- exact ca în junglă. În aceste condiţii de săracă (sterilă) din punct de vedere afectiv. Chiar fascinaţiei feminine. Starea aceasta de mister are
dacă o femeie se poate instrui din legătură cu Divinul Creator. O femeie care este Zeiţă
punct de vedere profesional, ea pentru sine, devine Zeiţă şi pentru ceilalţi. Femeia-Zeiţă
trebuie să rămână şi să se este întotdeauna însoţită de magie. Ea este legătura
manifeste ca Femeie. Nici o dintre om şi Dumnezeu. Însă pentru aceasta trebuie să
emancipare nu o scuteşte de fie profund pătrunsă de spiritualitate.
faptul că este necesar să devină
conştientă de feminitatea sa,
care este spiritualitate Iată o explicaţie de ce femeia din ziua de
autentică. Ce a devenit femeia
azi este mai puţin femeie. De ce? Pentru că
din ziua de azi vedem cu toţii.
Ea a uitat să fie Zeiţă şi să se este departe de magia infinitului şi de marile
manifeste ca atare. A uitat că mistere ale universului care sunt ascunse în
bărbatul de lângă ea este şi el ea.
un Zeu ce nu se manifestă ca
atare. Viaţa noastră a fost
desacralizată şi lipsită de valori
autentice (spirituale), omul se
găseşte permanent într-o
goană nebună după câştig
(bani mulţi- cât mai
mulţi bani).
Am pierdut

Dragi cititori ai revistei Cosmos


Pentru toţi cititorii interesaţi anunţăm că vă punem la dispoziţie
întreaga colecţie a revistei noastre (numerele 1-11), pe CD, în format
pdf, de o înaltă calitate, însoţită de mantra om, format mp3.
Preţul de 25 Ron se plăteşte la livrare!
Comenzi la nr telefon 0722 352 832 sau 0766 236 662
Redacţia revistei COSMOS

C O S M O S PAGINA 11 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


ASTROLOGIE LA MAXIM

Manip ul area ge ne ti că
Minerva transpare dinspre obiectivele acestor Pe câtă vreme Saturn în pătrat cu Uranus,
concerne, deşi cuvântul de ordine era „să descoperirile din domeniul geneticii şi
dăm mâncare oamenilor”. potenţialul acestor descoperiri au fost
Alimente modificate genetic se găsesc
bătaia peştelui pentru marile cotidiene,
peste tot în jurul nostru. Iar noi tot
vorbim despre acest lucru în ideea că
Economia mondială sub semn încât foarte rapid s-a pus problema
sănătatea noastră este mai importantă, uranian siguranţei şi securităţii dreptului de
Uranus în Vărsător înseamnă căderea proprietate.
că de modul de alimentaţie depinde nu
doar sănătatea ci şi longevitatea şi oricăror bariere. Tot şi toate aparţin
pentru că trebuie să ne alimentăm, tuturor. Mai înseamnă însă şi participarea La frontiera imposibilului…
cumpărăm ceea ce găsim pe rafturi, implicită la beneficiile dezvoltării posibil
fără să ne gândim la cerealele economice şi descoperirilor ştiinţifice, cu În mai 2000, se aflau 6 planete aliniate
modificate, la pesticide şi la bolile pe tot ceea ce aduc ele. Aşa este Internetul în Taur, inclusiv conjuncţia Jupiter –
care le pot induce. care a prosperat ca domeniu public, Saturn, aspect care se petrece odată la
Folosirea alimentelor modificate nicidecum ca unul privat. Această planetă douăzeci de ani. O asemenea conjuncţie
genetic s-a accelerat din 1999, când a tehnologiilor de vârf ne-a dat este semnalul cu bătaie pe termen lung.
Saturn în Taur făcea primul mare pătrat instrumentele cu care să ne transformăm Faptul că organizaţiile internaţionale au
cu Uranus din Vărsător şi care avea să se total, începând de la celule şi chiar de la înfiinţat o Curte Supremă care să judece
refacă la sfârşitul anului 2000. De ce acizii nucleici. Iar noi am rămas în acest aceste aspecte, a dat tonul pentru a
Rai al High – Techului, dirijând totul cu înţelege semnificaţia, în plan astrologic, a
pătratului dintre Saturn şi Uranus.
Alinierea din semnul Taurului a
sprijinit crearea supapei pentru
cunoaştere asemeni unui taur încălzirea
furios care a sărit gardul ţarcului globală,
în care ar fi trebuit să fie ţinut. terapia genică,
Acest Taur nu a evadat ca să fie clonarea, noi
închis din nou, dimpotrivă el a virusuri şi vechi epidemii.
forţat limita cercetărilor în Termenul de modificare genetică
domeniul producţiei de alimente este o alternativă la ceea ce se numeşte
până la frontiera manipulării manipulare genetică care intersectează
genetice. barierele Naturii, ba chiar permite
străpungerea lor mai mult decât ar fi
nevoie. S-a vrut crearea unui şeptel docil
Străpungând barierele cu
şi lesne de îngrijit, care să asigure
orice preţ? subzidenţa generaţiilor viitoare, dar din
Cu Uranus şi Saturn implicaţi în nefericire au apărut puii cu patru picioare
acest aspect avem deja motivaţia: în acelaşi timp cu schimbarea direcţiei în
acceptarea modificării genetice a ce priveşte alimentaţia, aceasta nu mai
cerealelor şi implicaţiile ei. Dar este un ritual care adună familia în jurul
când s-a trecut la animale urmând mesei, ci s-a transformat în servirea
acelaşi discurs ştiinţific, am putut mesei pe fugă şi pe unde apucăm.
vedea cum renasc din eprubetă Tehnica genetică încorporată în
aceste două planete au determinat o nouă bagheta magică, iar rezultatele au fost Centaurul (Săgetatorul) şi Ţapul cu coadă
mai mult decât suprinzatoare, au fost de alimentele pe care le mâncăm poate duce
ordine în alimentaţia noastră? de peşte (Capricornul), o adevărată faună la transformarea noastră. Şi atunci firesc
Frenezia câştigului sub semn saturnian multe ori trăznite. demnă de Insula dr. Moreau. Mai mult, ne întrebăm ce trebuie să facem ca să
Saturn este zeul antic al agriculturii. În conjuncţia lui Jupiter cu Saturn în Taur a stopăm clonarea doar pentru a crea o
Taur, el reprezintă mai mult decât Planeta Cine este răspunzător? deschis drum unor dezbateri aprinse pe fiinţă donatoare de organe sau doar ca să
de pământ, el înseamnă şi creşterea Uranus semnifică cunoaşterea şi accesul această temă şi cu ţinte precise de astă ne testăm inteligenţa?
holdelor, dar şi hrana de care are nevoie la cunoaştere şi la informaţie, dar şi dată, mai ales pentru următorii douăzeci O clipă de neatenţie poate face să se
organismul nostru ca să crească sau să conştiinţă, iar Saturn, mai ales în Taur, de ani, în ce priveşte intimitatea – vezi aştearnă Tăcerea şi Întunericul definitiv
reziste. De asemenea, el îl reprezintă pe este foarte zgârcit la capitolul cunoaştere, Internetul, crearea de baze de date ş.a., pe Pământ.
cel care posedă şi controlează resursele care în termeni cunoscuţi nouă se mai
pământului. Iar Saturn în Taur este cât se numeşte şi proprietate intelectuală. Este
poate de dominator. Rolul lui Saturn în
afacerile Taurului este consolidat de
ca şi cum am avea doi boxeri în ring
aşteptând semnalul de începere a
Doamna Minerva,
propria putere asupra pieţii. De notat este meciului. cunoscut astrolog din emisiunile de televiziune
cum vrea Saturn să simplifice lucrurile şi Uranus este democratic şi umanitar. ale Antenei1, DDTv, dar mai ales ale OTV Dan
să le monopolizeze – dacă cineva, oricare Saturn este aliatul marilor afaceri, al Diaconescu în direct,
firmă mare producătoare de alimente, băncilor internaţionale şi a guvernelor oferă:
vrea să deţină supremaţia, el le ajută să-şi puternice. Întrebarea care se pune este
atingă scopul. Aşa se face că marile sub semnul cui plasăm cercetarea din
concerne producătoare de alimente domeniul geneticii în cazul nostru. Zilnic consultaţii:
controlează piaţa, făcând dificilă Saturn în noua economie mondială este – sinastrie, natal, medical, financiar,
ascensiunea altor firme spre topul în afara Raiului geneticii. Nimic însă nu previzional
preferinţelor consumatorului. se face fără autorizare, fără control Relaţii şi programări pentru consultaţii la
Acestea au reinventat forma şi au dat la adică fără Saturn.
o parte ceea ce nu coincidea cu interesul Oare se înţeleg într-adevăr
telefon:
lor, cu alte cuvinte au mizat pe ingineria consecinţele cercetărilor din domeniul 0248.253412 sau 0348.435324
genetică. De ce? Pentru bani. Saturn în geneticii care decurg din acestea? Cabinetul de Astrologie Eli Minerva, Bd.Petrochimistilor Bl.B24A
Taur este zgârcit, avar chiar în ce priveşte Oamenii de ştiinţă (Uranus în Vărsător) sc.C ap.4 interfon 04.
calitatea, deci nimic altruist nu va înşişi nu sunt siguri de ceea ce va urma.

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 12 C O S M O S


ASTROLOGIE ŞI SĂNĂTATE
DHARMA- calea spre Sănătatea şi etapele
Eliberare vieţii
Cornel Nicula
Contele Incappucciato
Aşa cum ştiu majoritatea astrologilor din lume,
Spuneam în numărul anterior despre faptul Ascendentul indică locul cel mai sensibil din organismul uman
că etapele astrului jupiterian încadrează cu care poate fi predispus la îmbolnăvire sau afecţiuni trecătoare. Cu
exactitate acele intervale ale propriei existenţe, care toate acestea, chiar dacă este aşa, trebuie să spun că organul respectiv
din 12 în 12 ani determină schimbarea concepţiei are patru nivele la care răspunde în raport cu stimulii ce apar în viaţa de zi
legate de credinţa personală în propriul destin. cu zi.
Pentru orice nativ care se naşte oriunde, oricând Dacă Ascendentul influenţează în mod fizic organul în cauză, atunci
şi oricum, Jupiter vine şi-şi pune amprenta sa Fundul Cerului poate afecta acel organ în intervalul de vârstă cuprins între
energetică asupra individului. Chiar dacă unii spun 28-35 de ani. Astfel organul respectiv poate fi afectat în funcţie de
că astrologia este o pseudoştiinţă, iar alţii o problemele de familie existente, deci pe nivel relaţional, căci între 28-35 unii
contestă pentru că o consideră un surogat, merită se căsătoresc sau rămân doar într-o relaţie. În acest interval apar probleme
măcar să admitem că în plan tridimensional planeta de nutriţie ce pot influenţa
Jupiter are un imens câmp electromagnetic, ce organul predispus şi
influenţează toate formele de viaţă de pe Pământ. indicat de către
Mai ales că în deceniul trecut activitatea astrului Ascendent.
jupiterian a crescut simţitor, emisiile sale devenind din Odată cu vârsta de 35
ce în ce mai mari. de ani, când începe şi
Etapele pe care Jupiter le determină în viaţa fiecărui om ciclul spiritual al lui
acţionează asupra celor trei nivele ale individului – fizic, Jupiter pentru orice
intelectual-social şi spiritual. La vârsta de 36 de ani, odată cu individ uman, Descen-
încheierea celui de-al treilea ciclu, este de presupus că individul dentul îşi exercită
a acumulat suficientă cunoaştere despre lume şi despre el însuşi, acţiunea şi influenţa
încât să devină matur şi să poată lua cele mai bune decizii. În realitate asupra organului indicat
nu se întâmplă chiar aşa şi, începând cu vârsta de 36 de ani, Jupiter reia de către Ascendent.
acţiunea sa asupra corpului fizic, prelucrând în organismul omului o vibraţie Astfel problemele ce
diferită de cea iniţială de la vârsta de 12 ani. Iată în continuare influenţa lui Jupiter în apar în cuplurile căsăto-
următoarele şase semne zodiacale. rite, mai ales dacă
Jupiter în Balanţă – prin această poziţie orice experienţă relaţională a nativilor este folosită partenerii au vârste
pentru îmbunătăţirea modalităţii de rezolvare a problemelor umane indiferent de domeniu. apropiate – deci ciclul
Latura afectivă optimistă poate fi folosită pentru înţelegerea faptului că înainte de a fi jupiterian spiritual, por-
concurenţi în domeniile vieţii, oamenii pot fi prieteni. nesc de la viziunea pe
Jupiter în Scorpion – aici astrul aduce o posibilitate de a descoperi misterele funcţionării baza credinţei, pe care
conştiinţei umane, prin studii aprofundate asupra propriilor fapte şi a evenimentelor care se partenerii o au fiecare în
produc în societatea terestră. Astfel pot fi înţelese mai bine de către aceşti nativi acele chestiuni felul său şi care de cele
din propriul destin care aparent nu-şi găsesc explicaţia. mai multe ori e diferită
Jupiter în Săgetător – destinul se îndreaptă către ideea de înţelegere a fenomenelor din viaţa de a celuilalt. De aici
personală, la baza cărora se poate afla noţiunea de Dumnezeu. Lucrurile în această privinţă nu apar neînţelegeri asupra idealurilor urmărite în interiorul familiei,
sunt uşor de înţeles, de aceea poziţia astrului determină apariţia în jurul vârstei de 36 de ani a imposibilitatea atingerii şi îndeplinirii lor, determinând declanşarea
întrebărilor legate de propriul drum spiritual. îmbolnăvirii organului indicat de către Ascendent, precum spuneam.
Jupiter în Capricorn – austeritatea îşi pune amprenta asupra nativilor cu o asemenea poziţie Să nu uităm de exemplu că între 21-28 de ani, interval pe care acţionează
a astrului. Aici e vorba de însuşirea tuturor noţiunilor de echilibru în destin, în privinţa lucrurilor Ascendentul, influenţa lui Uranus este hotărâtoare, având în vedere că la 21
dobândite prin muncă. Mai mult decât atât, putem spune că intervine şi ideea de elevare socială de ani se produce prima cuadratură a lui Uranus aflat în tranzit pe
respectând normele morale pozitive, care pot structura destinul pe o direcţie benefică, mai ales horoscopul individului, faţă de poziţia sa de la naştere. Aşa că între 21-23 de
că semnul Capricornului este cel al porţii prin care sufletele părăsesc Pământul după ce-şi ani, la începutul cuadraturii, orice individ uman traversează o posibilă primă
încheie existenţa terestră. Deci e important cum îţi închei viaţa aici. criză majoră a existenţei sale. Dacă individul are o temă natală cu mai multe
Jupiter în Vărsător – astrul imprimă un optimism care uneori poate fi prea avangardist, aspecte bune, atunci intervalul 21-28 se va derula bine, asigurându-i o
nativii cu această poziţie putând fi priviţi fie ca total excentrici, fie ca oameni geniali. Conştiinţa trecere către vârsta de 28 de ani când se încheie şi ciclul lui Saturn, persoana
personală pune în aplicare idei revoluţionare care pot configura propriul destin în aşa fel încât având posibilitatea să acumuleze înţelepciune mult mai devreme decât alţii.
individul respectiv să fie considerat fie un far călăuzitor, fie un om care are capacitatea de a Cea de-a patra etapă este cea a Mijlocului Cerului, care în funcţie de cum
revoluţiona un domeniu social. au evoluat primele trei componente menţionate, oferă sau nu individului
Jupiter în Peşti – într-o astfel de poziţie astrul influenţează destinul personal în sensul posibilităţi de elevare în plan social-profesional. De la 42 la 49 de ani
căutării Căii spirituale proprii. Orice element şi informaţie legată de sistemele de credinţă şi de serviciul şi devenirea profesională reprezintă o preocupare majoră pentru
modalitatea în care individul le aplică, îl determină pe individ să acţioneze de o manieră propria bunăstare, de aceea după patru cicluri jupiteriene de câte 12 ani se
concretă pentru a-şi configura paşii destinului către o realizare care să aibă la bază împlinirea poate vorbi despre cât de mult a folosit individul din experienţele avute între
sufletului prin valori ale credinţei . 24-48 de ani.
Aceste 12 poziţii cu influenţele lor determină modificări ale stării de sănătate odată la un an Aici este necesar să spun că după ce se încheie şi ciclul Mijlocului Cerului,
şi jumătate, iar schimbarea poate fi negativă în cazul în care individul nu-şi conştientizează rolul intră din nou în funcţiune Ascendentul, de data aceasta însă la un nivel
său pe Terra, ori nu îşi acceptă Destinul aşa cum este, ca un efect al Karmei acumulate în viaţa superior de conştiinţă şi energie. Adică între 49 şi 56 de ani ( la 56 de ani se
anterioară sau de-a lungul unui şir de existenţe anterioare. De aceea este foarte important să ştim încheie al doilea ciclu saturnian) individul se află la un nivel la care deja
ce destin avem, chiar dacă unii încearcă să ne demonstreze pe la televizor că astrologia este o social şi profesional se pregăteşte să-şi finalizeze experienţa socială,
prostie, ori chiar dacă alţii vin cu argumente ştiinţifice să demoleze autenticitatea astrologiei. apropiindu-se de vârsta pensionării. În acest interval conştiinţa sa a acumulat
Aceasta este şi ea o ştiinţă şi nu se bazează atât pe geometria văzută în spaţiu a constelaţiilor, sau ar fi trebuit să înglobeze o serie întreagă de cunoştinţe ce-i sunt necesare
cât mai mult pe influenţele planetelor noastre din sistemul solar, care trec prin dreptul pentru a şti cum să-şi petreacă restul vieţii de după pensionare.
constelaţiilor. Evident că parcurgerea de către planete a orbitelor în jurul Soarelui determină Este evident că, aşa după cum se vede peste tot, 80% din indivizii umani
trecerea prin câmpuri electromagnetice diferite ca valori, iată în ce constă înţelegerea ajung la 56 de ani cu diverse afecţiuni, aşa că cine acumulează informaţii
astrologiei. spirituale, poate folosi al doilea interval al Ascendentului pentru o
Şi cum Jupiter este cea mai mare planetă, atunci ne dăm seama că Destinul regenerare a sănătăţii pe toate planurile.
este în definitiv Electricitate şi Magnetism transpuse în fapte. Cum ar putea realiza aşa ceva? Vom vedea în numărul următor al
revistei.

C O S M O S PAGINA 13 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


OAMENI ŞI EXTRATEREŞTRI

Prieteni din alte lumi


Între Sirius, iluzii şi
rasa Draco
Radu Ran
Multe sunt
aspectele ce compun
noi), trebuie să învăţăm să le realitatea imediată de
respectăm de pe acum. Chiar dacă lângă noi. Aşa cum
s-au oferit să ne ajute benevol, nu susţine şi Ştiinţa
cred că trebuie să facem ceva cu Iniţiatică, atunci când
carnea şi grăsimea lor. Nu uitaţi că este vorba despre planuri
acela este corpul lor fizic, aşa cum de existenţă paralele, pe
şi dumneavoastră îl aveţi pe al Pământ sunt 9 lumi care
vostru. Nu cred că v-ar place ca un se întrepătrund între
canibal să vă bage în supa pe care ele în anumite
o serveşte la cină. locuri. Una dintre
Existenţa lor ne ocroteşte şi de ele este Shamballa
rasele care au venit cu mult timp pe despre care am mai scris şi vom
Pământ, ca să ne folosească şi să ne mai scrie. Altele reprezintă colonii străvechi ale
manipuleze în scopuri egoiste, ce unor lumi ce şi-au trimis mesagerii săi pe Pământ,
ţin chiar de actuala dominaţie în vremuri când Homo Sapiens de abia era în faza
mondială. Sunt rase extraterestre de proiecţie.
care nu suportă vibraţia luminii şi Civilizaţia umană se laudă cu cuceririle
nici pe cea a iubirii. Cu cât există tehnico-ştiinţifice pe care le-a achiziţionat datorită
mai multă lumină pe Pământ, cu atât muncii de cercetare. Într-adevăr, computerele şi
Virgil Marcu rolul lor cel mai important, ci acela
de ancorare a Luminii Creatorului pe este mai evidentă necesitatea nanotehnologia pot face minuni, dar asta numai în
planetă. Marea lor capacitate de a supravieţuirii rasei umane. Această situaţia în care nimic neplăcut nu se întâmplă.
Astăzi dragii mei prieteni, vă
stoca lumina se datorează corpului necesitate ne îndeamnă la o Totuşi după cum s-a putut observa din jurnalele de
propun un subiect mai mult decât
fizic extrem de mare (în cazul cumpănire mai atentă în ceea ce ştiri din toată lumea, acolo unde se produc
interesant – balenele şi delfinii.
balenelor), iar aceasta ne-a ajutat pe privesc factorii de mediu, care au catastrofe de proporţii – cum sunt cutremurele de
Cu toţii îi iubim şi ne bucurăm de
noi oamenii să rămânem în legătură început să se destabilizeze datorită 7,9 grade, incendiile devastatoare sau inundaţiile
prezenţa lor, dar câţi dintre noi
permanentă cu Dumnezeul din noi. factorului uman (proasta folosire a precum cele din Statele Unite, tehnologia făurită
cunosc cu adevărat aceste specii pe
Nu este o glumă ci purul adevăr. Au resurselor planetei). de om se dovedeşte neputincioasă. Fenomenele
cale de dispariţie. Se fac eforturi
venit cu scopul de a aduce mai multă Prin modul nostru de gândire naturale nu pot fi controlate cu actuala aparatură,
uriaşe la ora actuală în ceea ce
lumină, deoarece oamenii au uitat rudimentar şi superficial, egoist şi chiar dacă serviciile secrete se laudă cu tehnologie
priveşte supravieţuirea celor două
cum să o facă. Situaţia actuală lipsit de scrupule am reuşit să facem de control a vremii.
specii. Întreaga planetă, oamenii în
existentă pe planetă cere şi mai multă ca tot ceea ce ne înconjoară să devină
general, sunt interesaţi ca aceşti
prieteni ai noştri să rămână lângă noi lumină, dar şi iubire, pentru ca în mai întunecat, iar aspiraţia spiritului Avertismentul Maeştrilor Orionului
sfârşit planeta să ocupe locul spre lumină să devină mai chinuitoare
mult timp de acum încolo.
binemeritat ce i se cuvine în Ierarhia şi mai greu de atins, dar nu imposibil. Spuneam în numărul trecut al revistei că cei din
Desigur existenţa lor se întinde,
Luminii. Aşa că, trebuie să facem cu adevărat Sirius au ajutat omenirea să treacă de un prag al
dacă ne uităm în urmă, cu
Balenele şi delfinii sunt fiinţe ceva, nu doar să ne luăm banii distrugerii în 1972. Soarele ar fi trebuit să se
aproximativ 2 milioane de ani. Da, aţi
inteligente care ne iubesc aşa cum crezând că am şi rezolvat problema, transforme afectând astfel întregul sistem planetar,
auzit bine - 2 milioane, nu mai mult.
suntem. Ele ne privesc pe toţi în mod pentru că anii care vin ne vor pune în deci şi viaţa de pe Pământ. Reţeaua christică
Creatorul a cerut acestor fiinţe de
egal aşa cum Creatorul o face şi nu dificultate - însăşi viaţa noastră va fi cristalină plasată în jurul structurii subtile a
lumină să vină pe Pământ, deoarece
fac distincţia între cel bogat şi cel pusă la grea încercare. planetei noastre a determinat evitarea acestui
era nevoie de ajutor. Aceste fiinţe au
sărac aşa cum ne-am obişnuit noi. În speranţa că am tras un semnal tragic deznodământ. Dar care este subînţelesul în
răspuns la rândul lor cu un da hotărât
Prietenia dintre noi şi aceste fiinţe ce de alarmă, să mulţumim şi să fim toată această poveste? Conspiraţia micilor cenuşii,
salvării Geei. Sigur că fiinţele de
aparţin luminii, este mai mult decât recunoscători acestor fiinţe, care au ce sunt folosiţi de către stăpânii lor reptilienii,
lumină care sunt, au trebuit să
esenţială – este Vitală. Dacă vrem cu venit de departe pentru a ajuta la pentru a controla guvernele lumii noastre, făcuse
hotărască în ce fel de trupuri să se
adevărat să mai putem respira liniştiţi vindecarea generală a noastră - a ca la un moment dat, atunci în 1972, opinia publică
încarneze (ca formă), în aşa fel încât
încă multe milioane de ani tuturor. Mulţumesc. mondială să nu ştie de pericolul ce pândea planeta.
însăşi existenţa să nu le fie pusă în
pericol. Atunci s-a hotărât că cea mai (generaţiile viitoare care vin după Toată această chestiune se învârte în jurul
potrivită încarnare să fie ca animal ştiinţei şi tehnologiei terestre, unele performanţe în
marin, care se poate scufunda la mari acest domeniu fiind obţinute prin compromisuri cu
adâncimi atunci când situaţia o cere - cenuşiii cei ostili. Desigur, trebuie să ne amintim
atunci când viaţa le este pusă în că Maeştrii Orionului, care lucraseră împreună cu
pericol. Dar chiar şi aşa omul a găsit cei din Pleiade la crearea lui Homo Sapiens, au
o cale de a le răni şi mânca, de a le implementat în fiinţele umane corpul mental care
folosi grăsimea drept combustibil şi se interpune între suflet şi trup.
câte şi mai câte. Nu s-a gândit nimeni Liberul Arbitru existent în oameni încă de când
la acest aspect sălbatic, crud şi nu au fuseseră creaţi ca spirite în Universul Central era
întrebat dacă acestora le convine astfel parţial blocat, din cauza raţionamentelor
măcelul la care sunt supuse. Am uitat mentale şi a logicii. Ce ne transmit actualmente
pentru ce au venit pe pământ şi în ce Maeştrii din Orion – Sirius? Anume că oamenii
scop. trebuie să fie atenţi la intenţiile pe care unele fiinţe
Ei sunt prietenii noştri din alte lumi extraterestre le manifestă în raport cu aşa zisa
care s-au oferit să vindece sufletul salvare a omenirii în caz de catastrofă planetară. Se
Geei, dar şi pe al nostru. Aţi observat spune că oamenii – majoritatea dintre pământeni,
că în filmele documentare, aceştia ar fi luaţi în navele spaţiale în timpul eventualului
sunt folosiţi la vindecarea copiilor cu cataclism.
diferite deficienţe, însă nu acesta este

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 14 C O S M O S


COSMOS ŞI SUFLET

Între Sirius, iluzii şi rasa Ignoranţă


versus
nepăsare
Draco
(continuare)
Trebuie să ştiţi că sunt câteva grupuri de cenuşii mici din
cei ostili, care abia aşteaptă ca oamenii naivi să le cadă în Virgil Marcu noastră belicoasă care a devenit avară şi cârcotaşă.
plasă. Tehnologia de care dispun le permite să creeze Există o mare de neputinţă care alterează
holograme şi ecrane optice atmosferice, cu care să înşele
lumea, aranjând în acest fel o aşa zisă ”Intervenţie Divină”. În
Unul din marile defecte ale societăţii calitatea vieţii, proprii noştri copii sunt asaltaţi şi
,,exterminaţi” cu tot felul de mâncăruri care mai de
plus au posibilitatea să declanşeze, dacă Maeştrii Orionului nu actuale este ignoranţa, ignoranţă care a
care mai apetisante, iar educaţia un munte de
ar fi intervenit mereu, cea de-a doua venire a lui Christos, adus omenirea în pragul distrugerii maculatură. Părinţi treziţi-vă, căci s-ar putea într-o zi
păcălind omenirea şi ducând-o într-o formă nouă formă de propriului habitat. să nu mai puteţi îndrepta răul, decât printr-o operaţie
sclavie. Că nu s-a întâmplat aşa ceva până acum se datorează Planeta însăşi suferă de acest mare pericol ce ne dureroasă de trezire a conştiinţei. Nepăsarea a
celor din Pleiade şi Sirius, care au vegheat şi intervenit ori de caracterizează pe toţi - ignoranţa versus nepăsare. Nu devenit un stil de viaţă ca şi moda. Ignoranţa şi
câte ori cenuşiii au intenţionat o asemenea acţiune. mai suntem în stare să ne vedem cu adevărat nepăsarea nu aduc nimic bun omului.
priorităţile care ar putea să ne aducă salvarea. Am Dacă am fi fost responsabili nu ne-am fi trezit la
devenit proprii noştri duşmani de moarte, pretenţiile ora actuală înconjuraţi de fraţii noştri extratereştri
şi dependenţele pe care ni le-am creat faţă de veniţi din alte lumi, preocupaţi de salvarea planetei.
bunurile de consum secătuiesc Pământul de sursele şi Ei ajută la restabilirea ordinii şi Legilor Universale
resursele sale. Ce lăsăm noi urmaşilor dacă am ce au fost uitate de noi toţi. Este trist faptul că alţi
devenit ,,termite” care consumă tot ceea ce au fără să oameni veniţi din stele fac ceea ce trebuia deja să
se gândească la faptul că şi mâine mai este o zi? facem noi. Nu este corect ca mizeria energetică şi
Suntem nepăsători la tot ce se întâmplă, cu o materială să fie curăţată de alţii care nu au contribuit
singură condiţie, să nu mi se întâmple mie şi familiei. cu nimic la aceasta.
Am să vă spun ceva care s-a întâmplat acum trei ani Dragi cetăţeni ai planetei Pământ este momentul
când am avut o discuţie cu o persoană care mi-a spus să acţionăm altfel- cu responsabilitate, cu încredere
următoarele cuvinte: ,,dacă cade o bombă nu mă şi optimism pentru restabilirea adevăratei vieţi
interesează, atâta timp cât aceasta a căzut dincolo de omeneşti pentru toţi membrii acestei mari familii
uşa apartamentului, ceilalţi pot să moară liniştiţi, planetare. Cred că ne-am ,,distrat” suficient, este
Sfârşitul lumii – un bau bau pentru omenire familia mea să fie sănătoasă”. Cred că v-aţi făcut timpul ca noi oamenii să avem mai multă încredere
deja o opinie şi câţi ca această persoană există pe în puterea cu care ne-a investit Dumnezeu atunci
Dacă stăm să ne gândim şi să rememorăm trecutul anilor această lume, mulţi. Faptul că ne facem că nu vedem când am venit pe această planetă la întrupare.
60-80, vom realiza că acea perioadă a constituit pentru cenuşii sau pur şi simplu nu ne interesează, astă nu înseamnă Nu mai amânaţi ce puteţi face azi pe o
o posibilitate de a îngrozi lumea. Pentru că acţiunea lor că nu suntem afectaţi cu toţii de alegerile celorlalţi. altă zi, căci s-ar putea ca acea zi să nu mai
Pentru bani, putere şi influenţă călcăm în picioare
conspirativă de tăcere, din 1972, prin savanţii cumpăraţi şi vină! Nu vorbesc despre sfârşitul lumii ci
politicieni corupţi, dăduse greş, omenirea aflând în cele din semenii noştri. Deoarece suntem ignoranţi ne
urmă despre acele fenomene solare descrise de noi în numărul confruntăm la ora actuală cu o mare poluare şi munţi de cel al unui timp, care din punctul meu
trecut, au trecut la o altă fază. Au inventat ceea ce lumea a de gunoaie. de vedere a cam expirat. Nu vă mai minţiţi
numit ”sfârşitul lumii” cu toate scenariile posibile: de la Omul trebuie educat şi învăţat să respecte tot zilnic crezând că alţii vor acţiona în locul
ciocnirea cu tot felul de asteroizi şi comete, până la războiul ceea ce îl înconjoară, să nu treacă indiferent peste vostru! Responsabilitatea este a tuturor!
nuclear şi infectarea chimică generalizată. îndatoririle şi drepturile pe care le are în marea
Cu toate acestea, graţie celor ce ne-au vegheat, siriusienii Creaţie. El este un musafir care
şi pleiadenii, omenirea a reuşit să traverseze perioada trebuie să respecte gazda care îi
respectivă, deşi cu sufletul la gură. S-au realizat filme, mii de pune la dispoziţie tot ceea ce are
publicaţii tipăreau tot felul de scenarii, în cercurile de la nevoie. Această gazdă dragi
NASA fusese adoptată politica ciocnirii cu asteroizii, toate prieteni este planeta noastră.
astea în aşa fel încât mentalul colectiv al omenirii să atragă Chiar dacă nu îi auziţi glasul, cu
spre manifestare asemenea scenarii distructive. Totul era rodul siguranţă efectele se văd, iar traiul
manipulării mentale pusă la cale de micii cenuşii. Trebuie spus de zi cu zi a devenit obositor şi
că un alt grup de extratereştrii din rasa Draco abia aşteaptă ca alarmant de periculos. Calitatea
Pământul să fie evacuat, dar nu de către cei din Sirius, ci de aerului, apei şi alimentelor este
”colegii” lor cenuşii, prin găselniţa cu navele, pentru a pune scăzută, prea multe euri şi
stăpânire pe planeta noastră. hormoni care stimulează
Chiar dacă Maeştrii Orionului dovedesc faţă de speciile producţia în dauna sănătăţii
umanoide o atitudine relativ caritabilă, lucrurile nu sunt chiar noastre.
cum trebuie să fie, deoarece cenuşiii speculează din plin orice Chiar dacă am inventat tot
greşeală a oamenilor, atât în plan individual, cât şi colectiv. felul de filtre nu este îndeajuns.
Ceea ce mai trebuie ştiut este că atunci când au construit Filtrul care lipseşte la ora actuală
piramidele din Egipt, Maeştrii Orionului au făcut câteva mici omenirii este cel al minţii (gândul
erori în raport cu noua rasă creată atunci – Homo Sapiens. este o mare putere) care
Aceste erori se referă la faptul că cei din Orion – Sirius au vrut plăsmuieşte ,,monştri”. Mare
să ofere oamenilor din specia Homo Sapiens varianta atenţie! În marile oraşe super
siriusiană a paradisului, în loc să-i lase pe oameni să-şi aleagă aglomerate, dacă îţi ,,permiţi
propria stare paradisiacă. O asemenea greşeală a unui trecut luxul” să cazi pe stradă, nu te
îndepărtat i-a costat mult pe Maeştrii Orionului, având în ridică nimeni. Suntem atât de
vedere că rasa Draco s-a amestecat în proiectul de atunci grăbiţi, că nu mai reuşim să
influenţând Liberul Arbitru uman. vedem ce se întâmplă cu semenul
Greşeala celor din Sirius a fost reparată peste milenii, în nostru. Am auzit remarci de genul:
1972, când din cauza Liber Arbitru uman, plantat de Maeştrii ,,o pâine în plus”. Atât mai
Orionului, oameni responsabili au tăcut în momente când înseamnă pentru unii dintre noi,
omenirea şi planeta au fost la mai puţin de un pas de atât de puţin. Conştiinţa noastră
distrugerea completă. este alterată de personalitatea

C O S M O S PAGINA 15 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


Tăria neamului GETO-DAC
TU ŞI VIAŢA SPIRITUALĂ

Plantele de leac ale


seamă, nu ca acum când îi duceţi la azile, numai să

dacilor -ADILA
scăpaţi de ei.
Oricum societatea se conducea după principii
spirituale sănătoase, însuşi Zamolxe supraveghea la
îndeplinirea legilor spirituale ce erau respectate de
Mihai Vârtejaru toţi. Nemulţumirea dacilor a venit mai târziu când în
neamul vostru s-au născut trădători care au murdărit
Istoria şi informaţiile cu privire la strămoşii noştri însuşi numele de dac prin atitudini şi fapte care au
şi înţelepciunea lor au fost de cele mai multe ori îndepărtat poporul de la legile spirituale trasate de
Zamolxe. Până atunci însă, tot ceea ce clădeau ca
păstrate secrete sau pur şi simplu nebăgate în
spirit în materie demonstra marea capacitate,
seamă. potenţialul nelimitat şi dăruirea de excepţie faţă de
Copiii învaţă la şcoală că doar o mână de cuvinte sunt dace, Regina şi Regele Daciei - însă mai presus de aceştia
restul fiind latine, turceşti şi slave. Ei bine în scrierile vechilor era Zamolxe.
autori există multe nume de plante de leac folosite de daci, în În aste vremuri Marele conducător de atunci
limba lor, cele mai multe rămânând în folclorul românilor Zamolxe, aşteaptă ca voi românii să vă treziţi, să vă
până în ziua de astăzi pentru virtuţile lor medicinale şi magice. vedeţi aşa cum sunteţi - Fraţi în numele Lui Unul,
Acest prim articol doreşte să deschidă o serie care să prezinte care îşi conduc destinele după legile lui Dumnezeu
aceste plante minunate, cu denumirile pe care strămoşii noştri le şi care aşteaptă de la voi toţi recunoaşterea ce i se
pronunţau cu devoţiune şi mare respect, în urmă cu peste două cuvine prin drept Divin - acela de apărător al
mii de ani. Strămoşii noştri erau deosebit de pricepuţi în fruntariilor ţării ROMÂNIA.
identificarea, culegerea şi folosirea plantelor de leac, preoţii Atâta timp cât vă închinaţi la cei din afara ţării, la
cultului zalmoxian cunoscând pe dinafară întreaga botanică a păpuşile de pluş ale celor ce guvernează destinul
Daciei, trecând cunoştinţele din gură în gură celor ce doreau să vostru, multe rele se vor abate asupra voastră. Aţi
înveţe. Nu era cetate fără un preot care să nu cunoască aceste uitat să trăiţi în curăţie şi puritate. Multe vorbe grele
secrete, nu era sat în care măcar o mână de bătrâni să nu cunoască s-au pus pe socoteala dacilor pentru a înfrânge
plantele folositoare din împrejurimi şi nu era păşune sau pădure
care să nu adăpostească o adevărată farmacie naturală.
Virgil Marcu spiritul liber al acestora, însă nu au reuşit. Dragi
români, fiţi liberi, iubiţi-vă ca fraţii şi nu permiteţi
Denumirile acestea s-au păstrat în două lucrări antice: „De celor în necunoştinţă de cauză să vă conducă spre
Materia Medica”, a autorului Dioscorides şi „Herbarius” al lui Cu mii de ani în urmă, se năştea un aşa zisa lume mai bună (bună doar pentru ei). Voi
Pseudo-Apuleius. În cele ce urmează vom lua în ordine alfabetică mare şi brav popor – Geţii. Ei erau meşteri sunteţi un neam mare care poate asimila pe toate
plantele prezentate şi le vom cunoaşte virtuţile, fie ele de mari în a mânui puterile spirituale ce le celelalte, dar fără a le ştirbi demnitatea şi omenia,
vindecare a trupului sau a sufletului, după cum au fost păstrate de deţineau de la Ramani. Cine erau aceştia? neamuri care cândva se vor alipi la pământul
poporul român.
Prima plantă de care ne vom ocupa este numită ADILA.
Vom scrie într-un articol viitor. strămoşesc - DACIA.
Credeţi în destinul acestui neam care se va face
Denumirea latină a acestei plante este Arum Maculatum, după Dar să ne întoarcem la moşii şi strămoşii voştri
cunoscut cu adevărat doar atunci când va vrea cu
cum este identificată de către Pseudo-Apuleius, iar la noi în geto-daci. În cultura şi tradiţia acestora se afla la loc
adevărat să-şi conducă propriile destine. Mihai
popor este cunoscută drept rodu-pământului, porumbul cucului, de cinste Femeia. Ea era dacă vreţi purtătoarea de
Eminescu spunea cândva că ,,la trecutu-ţi mare,
barba lui Aaron, cocoşoaică sau piciorul viţelului. Face parte din drept a făcliei de credinţă şi lumină a întregului
mare viitor”. Şi iată că, acest mare poet al neamului
familia Araceae, înfloreşte din mai până în iulie şi se găseşte în neam. Era respectată de toţi cei ce se numeau
românesc s-a întrupat din nou printre voi, poate într-
pădurile umbroase din zonele de câmpie. Rădăcina este de fapt Bărbaţi.
o zi îl veţi cunoaşte cu toţii. Sunt sigur că acea zi nu
un tubercul, foarte bogat în amidon ca şi cartoful, face fructe Nu toţi cei ce erau de sex masculin se numeau
este prea departe, vă mai despart doar câţiva ani
roşii iar floarea este protejată de o frunză răsucită. În vechime era Bărbaţi. Aceştia pentru a-şi merita numele trebuiau
până când românul îşi va recâştiga demnitatea
folosită pentru tratarea hemoroizilor, în doze bine cântărite, din să treacă prin multe probe de natură spirituală - un
pierdută prin înşelăciunea şi minciuna guvernanţilor.
pricina toxicităţii sale, însă planta era deosebit de importantă în fel de iniţiere cum aţi spune voi în ziua de azi. Cea
Aţi crezut la revoluţie că totul s-a sfârşit, că din
profeţie. Felul în care se arătau culorile rădăcinii sale vorbea mai grea probă era stabilită de Regina Daciei
acest moment sunteţi liberi şi stăpâni în propria ţară,
despre culturile de plante şi succesul acestora într-o anumită împreună cu Regele. Aceasta consta în preluarea
dar nu s-a întâmplat aşa. Poate peste ani veţi afla
perioadă agricolă. energiilor cosmosului şi materializarea din acestea a
adevărul, iar Zamolxe la acest capitol chiar are ceva
Frunzele şi rădăcina de unui om identic cu cel ce era supus la probă. Dacă
de spus. Să aşteptaţi cu credinţă şi toate câte v-au
rodu-pământului, pisate nu reuşea, trebuia să treacă încă 10 ani de zile până
fost promise de Cel de Sus se vor împlini întru gloria
şi amestecate cu când era supus la o nouă probă. Dacă şi de această
Lui.
grăsime, formau un dată nu reuşea, atunci nu merita titulatura de Bărbat.
Post scriptum: ,,Aveţi grijă de voi până cel ce a
unguent foarte eficient Doar Bărbaţii erau luaţi în considerare atunci când
fost sortit să conducă frâiele şi destinele acestei ţări
pentru rănile cangre- situaţia o impunea ca pe o măsură ce ţine de arta
va veni. Cu drag ALPHA”.
noase, cu condiţia ca războiului (însăşi tactica de război era hotărâtă
înainte de aplicare rana într-un consiliu al Bărbaţilor) şi mânuirea
să fie spălată cu decoctul armelor. S-au spus despre aceştia că erau
aceleiaşi plante. barbari, rudimentari, că mâncau din vase de
Herpesul, pecinginele, lut, însă adevărul este că erau nişte oameni
eczemele erau tratate cu extrem de simpli în gesturi şi purtare. Nu
sucul tuberculului (rădă- aveau nimic vulgar şi agresiv aşa cum sunt
cinii), amestecat cu oamenii din ziua de azi.
grăsime, sau aplicând Aveau ca lider conducător pe incontestabilul
felii tăiate unse cu Zamolxe, cel ce trăia în munţi şi de acolo prin
untură, însă niciodată mesagerii săi trimitea ordine, ce erau
aplicate fără această grăsi- întocmai executate. Atâta timp cât dacii liberi
me, contactul direct cu pielea provocând băşici. au ţinut cont de ele, neamul geto-dac a
Tinctura din rădăcina de Adila, sau plămădeala, cum se numea prosperat fără efort. Fiind incontestabili
la bătrâni, în doze mici, foarte diluate, vindeca infecţiile virtuoşi ai manevrării energiilor şi materiilor,
mucoaselor şi durerile din gât, în special cele asociate cu febra. nu s-a pus niciodată problema supravieţuirii
aşa cum este azi. La ei bătrânii ocupau un loc
Vom continua!
de cinste, iar sfaturile acestora erau luate în

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 16 C O S M O S


SPECTACOL UL VIEŢII

Supărările cititorilor noştri


Cecilia David transmite la cel puţin 1000 de doritori, care la rândul traşi pe linie moartă.
lor... Deci noi ne călăuzim cum putem mai bine ca să Fiţi atenţi la ce viziuni aveţi şi cum le interpretaţi, că
O să abordăm o temă puţin delicată, dar stringentă aducem cunoaşterea, aşa cum ni se dezvăluie nouă. s-ar putea să vă rataţi misiunea de viaţă şi să vă amăgiţi
care trebuie lămurită. Dacă îl veţi aştepta pe Iisus să coboare de pe un nor, degeaba. De fapt părerea mea este că nu contează deloc
Am primit o scrisoare de la Oradea în care eram cu o ceată de îngeri, cu surle şi trâmbiţe, să-i dea la cine ai fost, contează cine eşti şi ce faci. Oricum nu mai
somaţi să retragem tot ce am scris despre Iisus, pentru că dreapta pe cei drepţi şi la stânga pe ,,vrăjmaşi”, sunteţi poţi să fi acel personaj din alte vremuri! Numai o
este o blasfemie şi o insultă adusă Mântuitorului şi că într-o mare eroare şi mai este timp să alegeţi şi altceva! părticică din personaj se poate manifesta prin tine, dacă
biserica este cea care a susţinut credinţa, deci să ne Orice religie bazată pe frică este represivă şi regresivă şi faci ce trebuie şi te pui la dispoziţia spiritului. Nu
cerem scuze oficial. Altfel, un grup de cititori din trebuie schimbată. Dar este admis să trăieşti şi în trebuie să vă preocupe ce aţi fost ci, cine sunteţi şi ce
localitate, nu vor mai cumpăra revista. energiile fricii şi a neputinţei, cu teama de-a nu greşi, ca puteţi face acum.
Când ne-am apucat să facem această revistă am să-i dai lui Dumnezeu un motiv să te bată! Nu vă supăraţi pe noi, dar noi nu suntem CTC-ul să
promis solemn să spunem adevărul şi numai adevărul. Şi mai există o supărare a cititorilor noştri... Mulţi vă verificăm şi să vă punem o ştampilă de calitate şi nici
Nu este o revistă zilnică sau săptămânală. Este o revistă sună, mulţi ne întâlnesc şi o parte din ei sunt oracole! Noi suntem oameni la fel ca dumneavoastră
lunară şi se autofinanţează, dar o finanţăm şi noi atunci nemulţumiţi că nu scriem în revistă despre ei, că sunt care avem informaţie de dat.
când este nevoie şi nu depindem de nimeni. Noi vom Iisus sau Mesia. Acum se face trezirea şi marea Dacă vă place, dacă simţiţi că este adevărată, dacă
spune adevărul şi numai adevărul, chiar dacă unora nu le majoritate a oamenilor rulează energiile christice, care rezonează cu sufletul dumneavoastră, în regulă. Dacă
convine şi ne-ar vrea mincinoşi şi farisei. Dacă cititorii sunt mai puternice decât oricând. Toţi ne simţim nu, nu ne citiţi şi noi nu avem nimic de pierdut, fiindcă
noştri nu citesc decât Biblia s-ar putea să fie dezamăgiţi bulversaţi şi în acelaşi timp importanţi că noi auzim, noi spunem, adevărul şi adevărul ne va elibera pe toţi!
de informaţia noastră. Pe lângă ,,canalele” noastre, noi vedem, ni se transmit lucruri diverse.
citim, ne documentăm şi ascultăm şi părerile unor Până acum am întâlnit cel puţin zece omuleţi care
oameni de marcă care au reprezentat şi reprezintă ţara pe afirmau hotărât că sunt Iisus. Iisus de
anumite sectoare importante. Bucureşti, de Giurgiu, de Caracal, de Iaşi,
Istoric vorbind, viaţa lui Iisus este foarte controversată de Videle, Suceava, Focşani. Haideţi să
şi plină de lucruri stranii. Biblia a fost scrisă, dar mai înţelegem că ,,proba” pentru deschiderea
ales interpretată de oameni! Nu este o sursă istorică canalelor se face mai ales în plan astral sau
sigură şi nu este singura sursă! Cine vrea să se complacă planul dorinţelor. Iisus este simbolul
în poveşti şi povestioare, în mituri păgâne şi imorale, în creştinilor şi un personaj iubit şi venerat.
frici şi stagnare, e liber să o facă! Din cauza energiilor christice atât de
Înainte de a fi Biblia, a fost omul. Şi din Adam şi Eva, amplificate acum, mulţi oameni trăiesc
de aceeaşi rasă sau de rase diferite, nu puteam ieşi cinci revelaţia identificării cu Spiritul Christic,
rase! Problema nu e cine a făcut Biblia, ci cine a făcut de aici provenind identificarea lor cu Iisus.
omul- Dumnezeu desigur, dar cine la adus pe planeta Cei care se ocupă cu dezinformarea şi
asta?! compartimentarea minţii cunosc acest
Şi noi suntem mulţumiţi că am stârnit chiar şi lucru şi folosesc tot felul de holograme şi
contradicţii, fiindcă numai din contradicţii se nasc imagini mistice pentru îndobitocire. Şi
marile adevăruri! Noi vă anunţăm pe această cale că nu dacă o iei razna, te faci de râs şi te declară
retractăm nimic şi vom spune adevărul pe care îl toţi nebun. În felul acesta, cei care au
cunoaştem noi. Chiar dacă ne rămân 1000 de cititori dotare şi sunt apţi să ajute la Misiunea
fideli, aceştia vor ţine trează flacăra cunoaşterii şi o vor Spirituală a României sunt discreditaţi şi

Vrei să ştii ce te aşteaptă mâine? Vrei să-ţi cunoşti viitorul sau trecutul?
Sau vrei să ştii cum o să fie relaţia cu partenerul? Nimic mai simplu!
Noi îţi facem horoscopul! Cu doar 50 lei afli tot ce te interesează.
Sună acum la 0722 352 832, 0724 501 372 pentru detalii şi programări.

C O S M O S PAGINA 17 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


Alege profesia preferată
VIITORUL LA PUTEREA N

Meer Lyn ele sunt rodul imaginaţiei celor care le-au proiectat şi a
celor care mai apoi le-au construit.
Societatea umană a devenit complexă prin
manifestările sale, mai ales în anii de la De la visare la contemplare
începutul acestui secol şi mileniu. Cu toate Se spune adesea despre cineva naiv sau care îşi face
iluzii că ”visează cu ochii deschişi”. Nu-i nimic rău în a
acestea, deşi tehnologia s-a dezvoltat foarte
visa la viitorul propriu, asta însemnând în realitate o
mult producând aparate din ce în ce mai folosire a imaginaţiei pentru a construi imagini în care
performante, oamenii trăiesc tot mai stresaţi. să te vezi personal în anumite situaţii. Visarea cu ochii
Foarte mulţi au ajuns să lucreze forţaţi de deschişi este doar o iluzie care se traduce prin ”...dacă aş
împrejurări în domenii şi profesii pentru care avea şi eu o maşină cum are X...” sau ”...dacă aş avea şi
eu atâţia bani cât are Y...”, individul uitându-se în gol,
nu au nici o chemare sau plăcere. proiectarea eficientă a imaginii. De asemenea
adică fără nici o imagine pe ecranul său mental.
Este foarte important să înţelegem că ne putem face îndepărtaţi din raza vizuală a peretului orice obiect care
Trebuie să cunoaştem câte ceva înainte de a ne apuca
viaţa mult mai bună şi mai frumoasă, dacă vom sta puţin ar putea distrage privirea.
să ne schimbăm viaţa aşa cum ne dorim. Este nesănătos
să ne gândim că în interiorul nostru avem o Putere cu Conştientizaţi profesia actuală pe care o aveţi, simţiţi
să visăm cu ochii deschişi, deoarece nu construim
care Dumnezeu ne-a înzestrat şi cu care putem realiza stresul sau nemulţumirea pe care v-a provocat-o ani de
imagini despre cum am vrea să trăim. Atunci când ne
lucruri de necrezut până acum. Însă mulţi nu-şi folosesc zile. Apoi comandaţi ferm gândindu-vă la această
imaginăm cu adevărat despre cum am vrea să ajungem,
această Putere, fie pentru că nu ştiu de ea, fie pentru că profesie: ”Te eliberez!”. După care începeţi să vâ gândiţi
acest lucru este necesar a fi făcut prin Contemplare.
li s-a spus că ei sunt doar nişte bieţi muritori, ori pentru la profesia pe care v-ar place să o aveţi. Fiecare să se
Zona responsabilă pentru Contemplare este creştetul
simplul fapt că aşa au fost educaţi de familie şi sistem în gândească la profesia preferată, să simtă ca şi cum deja
capului, unde se află conul chakrei Sahasrara. Vedeţi
ideea că omul nu are capacităţi ce pot trece dincolo de practică acea profesie. Timp de 5 minute conştientizaţi
cum însăşi structura noastră ne ajută, aşa cum am fost
normal. ce înseamnă practicarea respectivei profesii care vă
creaţi de către Dumnezeu.
place, privind la perete. Treceţi la faza următoare şi
Contemplarea este o stare asemănătoare cu meditaţia,
construiţi imaginea voastră la acel loc de muncă,
doar că în Contemplare folosim partea activă a
exercitând respectiva profesie.
meditaţiei. Altfel spus practicăm meditaţia activă, a
Vedeţi-vă pe voi înşivă, fiecare în felul său, printre
cărei caracteristică este construirea de imagini şi
colegi care profesează aceeaşi muncă, zâmbitor şi
asamblarea lor într-un tablou, ca să zicem aşa. În
mulţumit împreună cu ceilalţi. Proiectaţi acest gând cu
Contemplare gândirea este folosită de o manieră fluidă,
intensitate în mintea voastră, ca şi când din cap porneşte
adică avem un singur gând, proiectat în imaginea
spre perete un fascicul proiectat, întocmai ca la
respectivă pe care am construit-o cu mintea. Gândul
cinematograf. Globii oculari vor prelua imaginea
fiind energie, rezultă că energia sa fiind fluidă în
compusă şi structurată de către gîndul vostru şi o vor
Contemplare, curge uşor către imaginea construită. Un
proiecta pe peretele interior ale corpurilor astral şi
alt secret pe care trebuie să-l cunoaşteţi, deşi vi se pare
mental, unde le veţi vedea la propriu, contemplând-o.
incredibil, este acela că atunci când contemplaţi
Umpleţi cu Lumina Lichidă aurie şi Iubire această
imaginea despre cum aţi vrea să fiţi, ori despre maşina
imagine a voastră. Reţineţi! Imaginea este proiectată pe
în care vă vedeţi sau ori despre orice altceva, este acela
peretele interior ale corpurilor astral şi mental, nu pe
că energia fluidă a acestui singur gând iese prin globii
peretele din faţa voastră. Acesta doar vă ajută prin
oculari şi este proiectat imediat pe partea interioară a
culoarea sa să contemplaţi apoi imaginea pe care aţi
corpurilor astral şi mental, unde se structurează sub
Imaginaţia – instrumentul ideal forma imaginii pe care aţi gândit-o.
construit-o.
Vedeţi-vă pe voi contemplându-vă, cum sunteţi
mulţumiţi de profesia aleasă, satisfăcuţi de leafa primită
Înţelepţii din vechime cunoşteau foarte bine secretele Puteţi schimba orice, oricând şi de rezultatele obţinute. Exersaţi vreme de 33 de zile,
funcţionării mentalului şi sufletului uman. Ei ştiau ce Cunoscând ce este şi cum funcţionează Contemplarea, în fiecare seară şi veţi vedea că rezultatele apar.
este energia şi cum se manifestă ea, de aceea puteau să acum să trecem la folosirea ei.

Ediţiile on-line ale revistei


o folosească dându-i sensul de manifestare dorit. Astfel Dacă aveţi o profesie care nu
înţelepţii obţineau rezultate pe care astăzi le putem numi vă place, dar o faceţi de
minuni. Ştiinţa Iniţiatică atribuie Puterii Spirituale două

COSMOS, precum şi alte


nevoie, acum aveţi posibili-
aspecte de punere în practică: Voinţa şi Imaginaţia. Toţi tatea să o schimbaţi cu una
Maeştrii spirituali ai omenirii, dar şi fiinţe extraterestre care vă place şi de care vă

informaţii din domeniul


din alte lumi, au recunoscut întotdeauna că puterea simţiţi atraşi. Aşezaţi-vă
Voinţei este depăşită întotdeauna de puterea Imaginaţiei. comod în fotoliu sau pe

esoteric vă aşteptă pe adresa


De ce este aşa şi nu altfel? Răspunsul este simplu şi ne scaun. În faţa voastră să fie
stă la îndemână tot timpul. Orice lucru important trebuie doar un perete alb sau dacă nu
mai întâi să fie conceput la nivel mental, ori dacă e alb, să fie de o singură

http://www.ajutorulesoteric.ro
mentalul nu ar putea lucra cu Imaginea, deci cu proiecţia culoare, aceasta să fie alb,
energiei, nici Voinţa nu ar avea ce să pună în aplicare, ar galben deschis, bleu pal,
lipsi modelul. Dacă privim la ceea ce există în jurul verde pal sau orange deschis.
nostru, îndeosebi la lucrurile moderne, ne dăm seama că Aceste nuanţe favorizează

Important! Revista Cosmos oferă celor interesaţi (persoane


fizice şi juridice) spaţiu publicitar la preţuri atractive.
Informaţii şi relaţii la telefon 0732 173 216.
Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008
PAGINA 18 C O S M O S
REALITATEA ÎN CARE TRĂIM

Efectele nocive ale civilizaţiei


Cecilia David (lucrează pentru bani la oraş) şi printre
picături cochetează cu agricultura. Cu cât
Încercăm să dezlegăm enigmele faci mai multă producţie pe o bucată de
dezastrelor din viaţa noastră, cauzele şi pământ cu atât îţi sporeşti veniturile! Sigur
efectele deprecierii condiţiilor de viaţă de va „stimula” şi el cultura pentru un venit în
pe Terra. plus! Acum, dacă vrei să-ţi opreşti sămânţa
Care este vina noastră în toată această din cele mai reuşite exemplare din cultura
,,afacere” şi cum am ajuns aici vom încerca ta, n-ai să reuşeşti să scoţi nimic decât
să desluşim acum. frunze fără fruct. Obligatoriu îţi trebuie
Plecăm de la ţărani, fiindcă ei erau sămânţă selecţionată, care se cumpără pe
,,talpa” ţării şi ei produceau mâncarea bani grei şi trebuie tratată tot timpul, de la
pentru toată suflarea. Ţăranul îşi lucra semănare până la recoltare! Oare de ce?
pământul cu multă trudă, dar şi cu multă Fiindcă oamenii trebuie să capete
veneraţie. Acesta îi hrănea familia şi-i dependenţă şi să stea cu mâna întinsă la
oferea posibilitatea unui câştig cinstit, care stăpânii din umbră ai planetei!
era reinvestit în cumpărarea altor terenuri Şi se vor găsi minţi docte să vocifereze că
şi în animale. Crezul lui fierbinte era agricultura nu putea să nu evolueze... Asta
simbioza cu Mama Geea, credinţa în se cheamă evoluţie? Judecaţi singuri! Şi ştiţi
bunătatea şi dărnicia acesteia şi în iubirea care sunt acum cele mai scumpe produse
bucata lui de pământ, sacraliza această muncă,
lui Dumnezeu. Pământul îşi oferea rodul la alimentare? Produsele din fermele naturale! În
acest loc.
modul natural şi echilibrat, iar omul, animalul loc să păstrăm natura şi agricultura în forma ei
Odată intrate tractoarele în brazdă,
şi pământul lui trăiau în armonie, respect şi primară, benefică, am mutilat-o şi am ajuns să
tractoristul fiind obligat să are zilnic hectare
recunoştinţă. Animalele erau blânde şi considerăm un lux exact acele produse care,
multe pe o arşiţă cumplită, înjura şi hulea
iubitoare (când eram mici, ne jucam cu cândva erau naturale! Şi puteau rămâne aşa!
munca multă cu bani puţini şi desacraliza prin
animalele fără nici o frică), iar pământul era Acum durata medie de viaţă a scăzut şi va
supărarea şi nepăsarea lui tot ce atingea.
binecuvântat de Dumnezeu. scade simţitor în următorii ani, fiindcă
Pământul, ,,îngrăşat” cu tot felul de chimicale
Copiii şi nepoţii îşi respectau înaintaşii şi mâncăm artificial, ne îmbrăcăm artificial, într-
şi muncit cu toată ,,dragostea”, s-a contaminat
învăţau cu sârg din experienţa lor de-o viaţă. un cuvânt trăim artificial!
şi şi-a retras energiile benefice.
Clăcile, şezătorile, horele de duminică îi Iar ţăranii adevăraţi, care au hrănit ţara s-au
Înainte, când treceai pe lângă un cuptor unde
adunau pe oameni la un loc şi îi ajutau să ridicat la ceruri şi au rămas să hrănească ţara,
se cocea pâine, mirosea atât de frumos, de
socializeze. Copiii mai mult ascultau decât ţăranii artificiali! Să ne ferească Dumnezeu de
parcă duhul Domnului cobora pe pământ.
vorbeau şi asta era un câştig. Această ce va urma! Doamne apără-ne de noi!
Fructele şi legumele erau parfumate şi
socializare naturală, era lejeră şi liber aleasă.
gustoase şi nimeni nu alerga după mult şi
Femeile ţeseau şi împleteau toată iarna şi
prost, ci după puţin şi bun.
lucrurile erau în armonie.
Făcându-se tot felul de încrucişări genetice
Când s-a trecut la colectivizare, „socializarea
pe cereale, fructe, legume, s-a ajuns la
cu forţa” prin lucru la comun, a distrus valorile
,,industria mâncării de plastic”. Totul are gust
strămoşeşti ale satului românesc. Au apărut
de plastic şi când mănânci fructele stimulate
maşini şi tractoare, pământul a fost luat de
cu tot felul de substanţe, te întrebi ce
,,burghezia proletară” fără respect de pământ,
medicamente înghiţi... Totul miroase a
fără „păsare”, în forţă. Dacă nu a existat nici o
pesticid, insecticid, fungicid şi a ...moarte!
relaţie sfântă între ,,noii stăpâni” şi pământ,
Înainte ţăranul îşi producea prin selecţie
acesta a fost agresat, ,,stimulat” fiind de tot
naturală sămânţa pentru recolta următoare, din
felul de substanţe nocive şi forţat să facă două,
fruntea recoltei la grâu, la porumb, la orz,
trei recolte pe an. Aprinsul focului pe tarlale
ovăz, floarea soarelui, soia şi altele. Îşi altoia
după recoltatul grâului, a însemnat şi înseamnă
pomii fructiferi pe pomii sălbatici (mult mai
secătuirea solului de substanţe nutritive.
rezistenţi la boli şi dăunători), îşi prelungea şi
Ţăranul îşi rostea rugăciunea înainte de-a băga
îşi respecta viaţa. El trăia cu produsele lui şi
plugul în brazdă şi împreună cu animalul
avea tot interesul să o facă.
înhămat la plug, prin truda şi dragostea pentru
Acum ţăranul este jumătate orăşean

C O S M O S PAGINA 19 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


PENTRU TRUP ŞI SUFLET

Juniorii
calitate,
Cecilia David drogurile, băutura şi viaţa dezordonată nu-i poate duce
decât la distrugere. Au şanse egale toţi şi pot face
Am scris şi am tot punctat în articolele mele

revistei
minuni cu ei şi cu cei de lângă ei. Acum la sfârşit de
despre comportamente ciudate la părinţi, ciclu universal s-au dat şanse cu duiumul şi s-au creat
oportunităţi pentru toate fiinţele Pământului. Însă dacă
copii, tineret. E drept că am pedalat cam mult activezi numai mintea, iar sufletul îl striveşti şi-l anulezi,
pe latura modernă urâtă şi vulgară a te pierzi în hăţişurile înşelătoare ale acesteia şi poţi
oamenilor în general. Acum vreau însă să vă l a aluneca pe cărările întortochiate ale curentelor la modă.
vorbesc despre oamenii tineri, de nădejde care alţii la vârsta asta. Se mişcă zilnic în toate acele locuri Şi când toate astea trec, rămâi un om grăbit, cinic şi gol,
sunt în jurul meu. unde este nevoie de el, rezolvă cam tot ce ţine de cabinet care nu şi-a folosit nici măcar lui dară-mi-te altora!
Deci luăm în discuţie colectivul de redacţie format în şi treburile financiare ale revistei la modul cel mai bun Şi, dacă în jurul acestei reviste au putut să se
majoritate de oameni tineri care servesc Binele. Avem un cu putinţă. Student la finanţe aplică şi rezolvă ca la carte adune tineri de excepţie sper că alţi tineri de
redactor tânăr care scrie măiestrit. Are un comportament tot ce intră în atribuţiunile lui. Ca şi la ceilalţi doi, excepţie se vor aduna întotdeauna acolo unde
motivaţia nu este banul ci servirea semenilor. Serviabil,
demn şi echilibrat şi la numai douăzeci şi doi de ani ştie va fi nevoie de ei. Terra, planeta noastră nu
o mulţime de lucruri ezoterice. Cu o sete de cunoaştere amabil şi înţelegător se pune în slujba oamenilor la
modul simplu, concret. Modest şi “colcăind” de idei, mai are mult timp
continuă şi o deschidere spre spiritual extraordinară, ştie
să îmbine armonios viaţa lui de student, de învăţător neliniştit şi pus pe treabă, susţine la modul real interesele de aşteptat!
pentru alţii, de redactor la revistă. Nu îl motivează revistei.
câştigul, (de multe ori face voluntariat), având o mare Nu pentru a-i lăuda v-am pomenit despre aceşti
dragoste şi respect pentru oameni. Îl stimez şi îl admir minunaţi colaboratori, ci pentru a sublinia în acest
pentru seriozitatea abordată în susţinerea spirituală a sa articol, capacitatea creativă a tineretului. Vreau să
şi a semenilor. scot în evidenţă că în România zilelor noastre,
Cel care “face” revista este plin de intuiţie, plină de tineret debusolat şi excentric (care
inventivitate şi curiozitate spirituală. Şi-a înţeles umple discotecile şi barurile de noapte, cu
menirea, sacrifică mult timp şi energie pentru apariţia buzunarele doldora de banii “babacilor”, cu
revistei şi la fel ca tot colectivul nu este motivat de bani, maşini de “fiţe” de sute de mii de euro),
făcând şi el voluntariat la greu. Are un serviciu destul de există şi tineri motivaţi de idealuri înalte,
dificil şi timpul liber şi-l petrece la modul creativ care nu se lasă asimilaţi de curentele la
ocupându-se de revistă (DTP, sit-uri, înregistrări, modă. Circulă cu mijloacele de transport în
anunţuri, publicitate)! Nu are treizeci de ani, dar este un comun, câştigă puţin, dar din muncă
spirit bătrân cu o minte clară. Se îmbracă simplu şi lejer cinstită şi sunt animaţi de un mare ideal
şi “are ochi” numai pentru valorile autentice. spiritual – trezirea semenilor. Ei au venit
Asistentul de manager este tot un tânăr la douăzeci şi special să primenească lumea şi să dea un
unu de ani, cu un suflet de aur, cu o capacitate de suflu nou viitorului.
înţelegere greu Însă puţini din tinerii intraţi în materie,
de găsit îşi mai amintesc de ce au venit. Dacă s-ar
opri o clipă din goana asta nebunească,
din viaţa asta plină de stres şi
dependenţe, aceşti tineri şi-ar
auzi sufletele. le
Atunci ar conştientiza spunem
că muzica zgomo- noi astăzi) de
toasă şi de întreg sistemul
înaltă vibraţie, venite
proastă nervos al omului, dar şi unele tonalităţi înalte
din cele mai diafane şi
deranjează în aceeaşi măsură. Nu înţeleg cum
luminoase dimensiuni ale
am ajuns aici deoarece pe vremuri oamenii
spiritului. Revenind la ora
iubeau muzica şi ştiau să o preţuiască cu
actuală totul este doar zgomot
adevărat. Acum nu vreau să spun că noi cei de
şi mulţi decibeli. Tinerii din
azi nu ştim să apreciem anumite lucrări
ziua de azi vor să impresioneze
clasice, folk şi muzica uşoară, numai că este o

P u t e re a d e v i n d ecare
cu orice preţ iubitele cu cât mai
diferenţă calitativă evidentă a oamenilor de
mulţi decibeli. În maşinile lor de
odinioară pe care noi am pierdut-o. Referitor la

a muzicii
lux ascultă ceea ce ei numesc
calitatea muzicii actuale, mă îndoiesc că ne
,,muzică” însă numai muzică nu este.
putem vindeca.
Sigur dacă vreţi vindecare puteţi studia
Am fost cândva (asta se întâmpla de Sf.
lucrări pe această temă, însă cel mai indicat
Gheorghe) la un spectacol al marelui om
ar fi să ascultaţi muzica sufletului vostru care
Gheorghe Iovu, care în cele două ore şi
se înscrie în armonia întregului Univers.
jumătate a reuşit să ne înalţe sufletele prin
Virgil Marcu Fiecare spirit are o anumită temă muzicală pe
calitatea incontestabilă şi vindecătoare a
care o cântă permanent doar că nu este
muzicii domniei sale, căruia îi mulţumesc pe
Cu toţii cunoaştem mai mult sau mai puţin conştient. Revenim încă o dată la puterea
această cale. Eu nu spun acum că ar trebui să
puterea de vindecare a muzicii (nu orice gen vindecătoare a muzicii, precum şi la nevoia de ascultăm numai astfel de lucrări, dar să fim
de muzică). Desigur societatea actuală a a asculta pur şi simplu muzică de calitate din atenţi la tonalităţile acestui gen de muzică care
cunoscut un real regres în ceea ce priveşte pură plăcere. S-au creat la ora actuală sanatorii asigură mai mult decât credeţi capacitatea de
notele portativului, prin crearea unui curent şi spitale unde muzica şi sunetele de diferite regenerare a organismului uman şi nu numai.
muzical care mai mult strică aura umană tonuri sunt folosite în tratarea diferitelor
decât să o vindece. afecţiuni ale semenilor. S-au ,,descoperit” că
Pe vremea Egiptului Antic, vechii preoţi sunetele de vibraţie joasă sub o anumită
sacerdoţi aveau lucrări muzicale (simfonii cum tonalitate distrug

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 20 C O S M O S


MISTERE DEZVĂLUITE

Elixirul cristalin din cuarţ face această încărcare zilnic. Iubitorii de plante pot
încerca acest lucru, repetând asupra apei cu atenţia fixată
pe cristal cuvinte precum Lumină, Iubire, Sănătate,
Vigoare, Viaţă.
Mihai Vârtejaru apă va fi un cluster, adică un mănunchi, numit şi floare- Binefacerile elixirului de cuarţ nu se limitează la
de-mină sau mai multe cristale individuale. Acelaşi lucru plante, bineînţeles. Poate fi folosit ca băutură zilnică
După cum am precizat în articolul pentru purificarea apei de băut, putem lăsa peste noapte pentru detoxifiere sau ridicarea vibraţiilor corpului,
un cristal în recipientul pentru apă, fie el pahar, cană,
precedent, vom vorbi în acest număr despre pentru purificări, pentru stropirea casei şi împrejurimilor
ceainic sau alt vas. Acesta este elixirul slab, sau apa
elixirul de cuarţ. Deocamdată vom aborda cristalină.
pentru a asigura protecţia, bunăstarea şi liniştea
proprietarului, pentru consacrarea anumitor obiecte sau
numai acest mineral, urmând ca în articolul Elixirul mult mai puternic din cuarţ se face prin pentru anularea efectelor trimiterilor negative.
următor să vorbim şi despre celelalte pietre şi lăsarea cristalului sau cristalelor mai multe zile în apă, de Bineînţeles, pentru fiecare astfel de întrebuinţare,
folosirea elixirelor preparate cu ajutorul lor. obicei 7 zile. Vasul este plasat în aşa fel încât să elixirul trebuie încărcat corespunzător. Acesta este un
Mediul utilizat este apa, iar baza este un cristal de beneficieze de cât mai multă lumină naturală directă, atât elixir foarte puternic, însă cu multe întrebuinţări. Aşa
cuarţ, curăţat şi purificat. Dimensiunile pot varia în solară cât şi lunară. Împreună cu aceasta solarizare cum lemnul, de exemplu, poate fi folosit pentru a sculpta
funcţie de utilizarea elixirului. Pentru a obţine acest (încărcarea la lumina Soarelui) şi selenizare (încărcarea opere de artă, pentru a încălzi o locuinţă sau pentru a
elixir vom umple un vas cu apă curată şi vom plasa la lumina Lunii), putem să încărcăm acest elixir cu o extrage din el răşini, la fel şi elixirul de cuarţ poate fi
înăuntru cristalul. Dacă facem acest lucru cu cantităţi anumită intenţie sau un anumit program. La ţară acest folosit în foarte multe scopuri, eficacitatea lui fiind
mari de apă, cum ar fi un butoi sau o cadă, folosită fie proces s-ar face de obicei cu apă luată de la izvor, garantată.
pentru gătit, fie pentru baie, elixirul este slab, însă apa neîncepută, folosind descântece, pentru că apa astfel Aici nu facem reclamă unui produs anume, nici nu
este purificată de energii reziduale şi este adusă la o încărcată poate fi folosită în multe scopuri. Eficacitatea încercam să vindem produse scumpe. Un cristal de cuarţ
vibraţie mult mai înaltă. Cristalul folosit pentru elixirului depinde pe de o parte de timpul în care cristalul de dimensiuni potrivite, clar sau lăptos, nu costă mai
cantităţi mari stă în apă, cu cât mai mare durata, cu atât mai bun mult decât o pungă de chipsuri. Un cluster de cuarţ de
d e elixirul şi de cealaltă parte de încărcarea elixirului. dimensiuni mai modeste face cât o pizza. Diferenţele
Încărcarea se face luând vasul în mâini sau punând între chipsuri, pizza şi acele cuarţuri ar fi că, pe când
mâinile pe el, concentrându-ne atenţia asupra cristalului. primele ne aduc toxine şi boală, cuarţul ne ajută să
Vom pronunţa în gând sau cu voce tare o mică scăpăm de ele şi pe când primele se termină în câteva
rugăciune, cerând destulă lumină şi energie pentru minute şi pofta ne cere să mai luăm, cuarţul odată
a încărca apa conform scopului dorit. Să zicem cumpărat este garantat să ne ţină o viaţă şi să nu-şi
că folosim această apă în apartament, pentru a epuizeze proprietăţile.
revitaliza plantele sau pentru a le trata pe cele Dat fiind faptul că apa reţine informaţia şi
ofilite. Din experienţă proprie vă spun că magnetismul în special când este rece, elixirul nu trebuie
această apă este extrem de eficientă şi poate fiert sau încălzit, mişcările moleculare asociate fierberii
chiar trezi la viaţă plantele moarte sau producând anularea structurilor cristaline pe care tocmai
uscate. Ţinând vasul în mâini sau punând le-am imprimat. Dacă dorim să avem o apă sterilă, nu
mâinile peste el, vom cere lumină şi vom fierbe elixirul însuşi, ci vom fierbe şi vom răci apa

P u te rea d e v i ndecare
energie pentru ca prin intermediul apei, înainte de folosire.
planta sau plantele să le primească, să se În cazul lăsării cristalului în apă mai mult timp, vom

a m u z ic ii
bucure de ele şi să-şi revină la vigoarea acoperi vasul cu un capac, o farfurie sau un geam curat,
iniţială. orice material transparent pentru a impiedica
După cum ştim din studiile japoneze impurităţile să pătrundă în apă. Câteodată praful de pe

( c o n t i n u a re)
cu privire la cristalele de gheaţă, apa străzi este agitat de vânt, plopii îşi lasă puful vara, iar
păstrează informaţia extrem de bine vecinul de sus fumează fără scrumieră...aşa că mai bine
şi este modificată şi prin simpla avem grijă.
imperios repetare a unui cuvânt. Cristalul
de cuarţ amplifică acest lucru
necesar să
de zeci de ori.
reînvăţăm să
alegem din noianul Mai mult, vom fi
Avem de melodii, pe cele siguri că intenţia
nevoie de sunete care ne fortifică şi ne (sau programul)
care să împrăştie norii de ajută să ne vindecăm cu este bine fixa-
energii negative ce s-au acumulat deasupra adevărat.
tă dacă
Bucureştiului, dar şi al ţării. Dacă am fi Maeştrii muzicii cunosc
vom
conştienţi de calitatea muzicii pe care sufletul faptul că omenirea a reuşit într-
nostru o cântă, această planetă s-ar vindeca un interval destul de scurt să se
aproape instantaneu. Faptul că nu mai cântăm, îndrepte spre auto distrucţie şi au
este o notă cât se poate de proastă la adresa prevăzut şi punctul în care omenirea
celor care nu mai ştiu să compună muzică de îşi va reveni şi se va îndrepta spre
calitate, care să înalţe sufletul omului pe cele reclădirea unei noi vieţi trăită în pace şi
mai înalte culmi ale spiritualităţii. Cam aşa se armonie cu întregul Cosmos.
prezintă la ora actuală muzica. Mai este puţin până când oamenii vor
Ne organizăm singuri serate care se lasă cu recunoaşte adevărata muzică ce a stat
dureri de cap şi o mare oboseală, adică stres. În închisă în ei atâta timp, eliberând astfel din
societatea actuală singura muzică care se mai punct de vedere energetic armonia sufletului şi
aude este zgomotul infernal de claxon de pregătind în acelaşi timp revenirea noastră ca
maşină plus bubuiturile basului în boxele ce fiinţe responsabile ale Creaţiei. Însuşi Portativul
sunt greu pus la încercare. Cam asta este Dumnezeu este muzică, dar de o calitate muzical ne
muzica actuală care nu mai are nici puterea şi incontestabilă care asigură evoluţia întregii aşteaptă pe fiecare, de noi depinde ce
nici capacitatea de a vindeca aura umană. Este creaţii cu tot ceea ce înseamnă aceasta. simfonie vom scrie!

C O S M O S PAGINA 21 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


LEGI SPIRITUALE

Intuiţii sau predicţii


Cecilia (chiar dacă diferenţa de vârstă dintre ei era de 15 ani) biserică şi lucrurile au intrat în normal. Abia după 6 ani
David surorile riscau să rămână pe drumuri. Ceva din el a s-au întâmplat evenimentele tragice în familia lor şi abia
rezonat cu propunerea mea, am făcut toate demersurile, atunci au înţeles câtă dreptate am avut să insist pe
De-a lungul am adus notarul la domiciliu şi totul a intrat în normal. legalizarea căsătoriei lor. Ea, tot timpul mă întreba: ,,de
vieţii, am După şapte ani, domnul respectiv a murit, aparent fără unde ai ştiut mata că, moare Ionel primul şi eu rămân pe
făcut multe motiv. drumuri fără pensie?” Nu ştiu să răspund nici acum, la
preziceri Copiii domnului respectiv au început cu ameninţări această întrebare, numai că intuitiv ştiam ce le va aduce
pe cale la telefon la adresa surorilor (respectiv mătuşilor care îi viitorul.
intuitivă. crescuseră până la 10 ani) decedatului, că le face Am mai avut o prietenă, fată frumoasă, deşteaptă,
Dacă evacuarea. Când au văzut însă actul de proprietate şi talentată, dar fără şansa de-a avea părinţi echilibraţi. A
cei ce testamentul acestuia, au plecat cu coada între picioare şi făcut un copil nelegitim pe care a fost nevoită să-l
veneau la le-a pierit cheful de moştenire. Dacă domnul respectiv înfieze cuiva. Tatăl ei, la auzul acestei veşti s-a îmbătat
mine să- nu mă asculta atunci cu atenţie şi nu lua măsuri de criţă şi s-a împiedicat căzând cu faţa într-un firicel de
mi ceară protecţie prin acte oficiale, bătrânele surori rămâneau pe apă. S-a înecat, iar satul cu oamenii lui limitaţi au
un sfat, ţi- drumuri, fiindcă imediat s-a trecut la retrocedarea condamnat-o pentru asta. Era ca o centrifugă care o
neau cont de proprietăţilor imobiliare şi proprietarii acelui imobil respingea, pentru că nu era chip să afle cu cine a făcut
el, lucrurile le unde locuiau doamnele şi-au scos chiriaşii în stradă. De copilul. Am ajutat-o cât am putut, am apărat-o, mi-a
ieşeau foarte unde am ştiut cu precizie ce se va întâmpla, nu cunosc. devenit prietenă. Şi eu i-am prezis cum va fi viaţa ei,
bine. Şi mie, dacă Relaţiile mele cu familia respectivă au fost de scurtă cum va pleca de acolo, se va căsători, va avea altă fetiţă,
ţin seamă de intuiţie, durată şi nu cunoşteam multe amănunte la vremea va fi iubită şi respectată, se va împăca cu mama sa şi
lucrurile îmi ies bine. respectivă! sigur va ajunge într-un oraş mare. Tot ce i-am spus s-a
Pentru că de intuiţie este Şi am mai intervenit în viaţa unui cuplu foarte în îndeplinit şi acum locuieşte într-un oraş mare, are o
vorba în acest articol. Eu nu vârstă care nu era căsătorit legal în ciuda faptului că fetiţă, e respectată şi iubită de soţ.
ghicesc în cărţi, cafea, în ceai, eu am aveau 4 copii împreună. Ea era mai mare cu 7 ani ca el. Încă o dată repet că nu ştiu cum decodific
intuiţii şi atât. El era convins că ea moare înaintea lui şi nu-i trebuie informaţiile primite, dar ştiu că toţi
Acum 10 ani, am cunoscut o familie în Bucureşti. pensie. Ea era o femeie foarte harnică şi muncitoare şi ca care au făcut ce le-am spus,
Erau din Dobrogea, dar expropierea îi spulberase pe toţi, o locomotivă îi târa după ea pe toţi. Când i-a murit fata au ieşit în câştig.
în toată ţara. După revoluţie, din ei au mai rămas trei cea mică la a patra naştere, bătrânul a făcut un şoc şi în
bătrâni, două surori şi un frate, acesta din urmă fiind cel şase luni a murit. Bătrâna a trăit încă 3 ani şi s-a folosit
mai tânăr, dar şi cel mai bolnav. Avea doi fii dumnealui, de pensia lui ca să supravieţuiască, ea şi copiii rămaşi
dar nu-l vizitau şi nu-l respectau, influenţaţi fiind de fără mamă, a făcut pomenile pentru el, apoi a trecut în
mamă şi banii acesteia. Femeile erau de 80 respectiv 70 lumea drepţilor şi ea. Până s-a ajuns aici însă, a trebuit
de ani, necăsătorite, stând împreună cu fratele lor, să-l conving pe bătrânel, să se cunune civil, fiindcă avea
sprijinindu-se reciproc. o îndărătnicie oltenească pe care nu i-o învinsese nimeni
Când fratele lor a căzut la pat, mi-au solicitat până la 65 de ani. Ei lucrau la mine la grădină, eu le
disperate ajutorul. Am mers la Bucureşti şi am ajutat la purtam de grijă, dar tot eu îi ,,dădăceam” dacă lucrurile
vindecarea grabnică a domnului (avea o nişă stomacală ,,se-ncingeau”. Mă respectau şi ţineau cont de părerea
care s-a închis de vineri până luni), dar l-am sfătuit să fie mea. Au hotărât să facă pasul ăsta, dacă îi cununam eu.
precaut şi să treacă apartamentul pe numele unei surori Am aranjat cu doctorul certificatele prenupţiale, cu
mai mari, fiindcă aceea îl îngrijea şi avea domiciliul într- primarul să-şi facă timp, le-am cumpărat tot ce a trebuit
pentru eveniment, le-am ţinut de naş la primărie, apoi la

Ce este
o casă naţionalizată. Dacă în situaţia dată el se prăpădea

Exorcizarea sau alungarea unei astfel de entităţi se

exorcizarea?
face conform regulilor magiei rituale şi anume entitatea
trebuie să se supună voinţei exorcistului spre a fi forţată

(continuare)
să rupă legăturile cu posedatul. Acesta apelează la
ajutorul Divinităţii prin pronunţarea unor rugăciuni
speciale sau cuvinte secrete ale puterii pentru a-i
reaminti entităţii cui se supune cu adevărat, adică
Atotputernicului.
Noi ne-am obişnuit de cele mai multe ori să vedem ei
preoţii în ipostaza de exorcişti, pentru că ei cunosc înşişi
Asterion adesea cel mai bine ceea ce trebuie făcut şi au ţintele
o pregătire spirituală aparte (ca să nu mai entităţilor
vorbim de harul duhovnicesc, părintele expulzate din
Ilarion Argatu fiind în timpul fericitei sale pacient. Dacă
vieţuiri pe acest plan un exorcist renumit, exorcistul ştie cum
pentru a numi un singur exemplu). Se să alunge entitatea însă
folosesc “Molitvele Sfântului Vasile cel nu ştie să se protejeze pe sine şi
Mare” în Biserica Ortodoxă, la catolici pe cei din jurul său sau se epuizează
existând un capitol întreg în “Rituale energetic în timpul operaţiunii, mai bine nu se
Romanum”. apucă deloc de un asemenea procedeu! Iar dacă expresia
Însă exorcizarea poate fi făcută uneori egoului exorcistului este mare, el poate deveni şi mai
şi de laici, de oameni nehirotonisiţi ca uşor ţinta atacurilor spirituale din partea întunecaţilor,
preoţi, cu condiţia unei pregătiri intense şi ştiindu-se că egoul este poarta lor preferată de intrare în
unei înţelegeri profunde a fenomenului în om…
sine, împreună cu darul nativ şi cu credinţa Exorcistul este în primul rând un lucrător al luminii,
absolută în puterile lui Dumnezeu. Deseori un mag, adică un om care cere sprijinul Divinităţii
însă, bioterapeuţii sau sacroterapeuţii nu pentru a acţiona prin el, iar un mag trebuie să fie umil,
cunosc legile exorcizării şi nu au succes dar convins de puterile cu care lucrează, atent dar nu
sută la sută, plus că îşi pot uşor temător, extrem de prudent şi perseverent. Rezultatele
suprasolicita corpurile subtile şi pot deveni sunt pe măsură.

Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008 PAGINA 22 C O S M O S


ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

A c c e s a r e a l u m i l o r v e c i n e
Cecilia David ezitare am scos
pistolul şi l-am
Aşa cum vă spuneam în numărul trecut, împuşcat pe bărbatul
ne-am propus să publicăm trăirile şi respectiv. Am ieşit şi
experienţele cititorilor noştri, oameni obişnuiţi m-am trezit înapoi
ca şi noi, care şi-au început trezirea şi se din camera din care
desăvârşesc pe ei, încercând în acelaşi timp să plecasem.
îi ajute şi pe alţii, rămânând totuşi oameni
normali. Ziua a opta
Scriem aceste articole în speranţa că mulţi O nouă călătorie, o
dintre dumneavoastră vă veţi regăsi şi veţi nouă experienţă. Era
continua să simţiţi şi să acceptaţi toate aceste multă zăpadă, era
fenomene ca pe ceva firesc care se întâmplă. frig, erau oameni
Nu trebuie să vă fie teamă şi nici să vă credeţi mulţi... Eram bărbat
în pragul nebuniei. Acceptaţi totul cu linişte şi îmbrăcat în uniformă,
calm, fiţi echilibraţi, triaţi informaţia şi ţineam un câine
trimiteţi în scris trăirile voastre. Nu putem furios de lesă. M-am
scrie trăirile voastre transmise prin telefon simţit îngrozitor şi-mi
pentru că riscăm să denaturăm adevărul. era teamă de ce va plouă cu ... cristale în formă de mărgăritar, dar
Continuăm cu revelaţiile Danei C., prietena urma... Cred că Antemus mi-a simţit starea de nu le simţeam când mă atingeau. Instantaneu
mea dragă. frică deoarece imediat mi-a spus: ,,Am să te am început să plâng. Bătrânul mi-a mai spus:
duc undeva să te linişteşti.” Am ajuns pe-o ,,Sunt lacrimile poporului tău.”
Ziua a şaptea alee. În stânga era un gard viu de 2 metri Ne-am despărţit. El a intrat în Sfinx, eu am
Am intrat într-o cameră unde nu se vedea înălţime din flori. Toate culorile se împleteau plecat cu Antemus. Am ajuns imediat în ,,sala
decât un bărbat. Fără nici o introducere a ca un covor minunat. În dreapta era ceva ca o celor trei”. Nu ştiu cum să o numesc altfel.
început să mă pipăie, să-şi mişte mâinile în băncuţă. Când m-am aşezat s-a transformat în Erau la aceeaşi masă, dar acum erau învăluiţi
jurul meu pe orizontal şi vertical. La un hamac. Se mişca singur şi o toropeală plăcută într-o lumină pe care nu ştiu cum să o descriu.
moment dat cred că am ieşit din corp, deoarece m-a cuprins. Am adormit privind minunăţia de Mi-au vorbit puţin şi cel din mijloc mi-a dăruit
eram în spatele lui şi mă uitam să văd ce face. flori. ceva, ca o medalie. Pe o eşarfă galbenă era
Eram îmbrăcată mai mult decât banal, într-un prins un medalion. Am vrut să citesc ce scria
costum roşu gen anii ‘20. Aveam pantofi roşii Ziua a noua pe medalion, dar mi-a spus: ,,Încă nu a venit
şi o blăniţă aruncată în jurul gâtului, tot roşie. Aseară am intrat într-un tunel în munte. Pe vremea. E scris în limba noastră pe care nu o
Eram foarte elegantă. Am intrat pe o uşă cu măsură ce făceam paşii, se lumina. Am intrat cunoşti.”
sentimentul că sunt un spion. Fără nici o într-un lift. Aveam o senzaţie de mişcare, dar Am mulţumit, am pus-o la gât şi am plecat
nu ştiu dacă urcam sau coboram. Am înapoi în prima cameră. Antemus mi-a spus că
constat că urcasem atunci când am într-o zi ne vom despărţi. Altcineva mă va
ajuns. Eram la câţiva metri de Sfinx. conduce. L-am întrebat unde este acel loc
M-am apropiat mirată, dar fascinată minunat cu flori: ,,La tine acasă pe
în acelaşi timp. Îi vorbeam ca unei Andromeda.” M-a luat de mână şi am ajuns
fiinţe vii şi parcă îi prezentam acolo. La capătul aleii era o casă frumoasă. Un
raportul. Nu mai ştiu ce i-am spus, băiat şi o fetiţă mi-au venit în întâmpinare. M-
cuvintele curgeau pur şi simplu am bucurat mult când i-am văzut. I-am întrebat
singure. de tatăl lor. Fetiţa mi-a zâmbit şi a zis:
A apărut un bătrân cu un toiag în ,,Sufletul tău pereche e pe Pământ.” Pe fetiţă o
mâna stângă. M-a binecuvântat şi mi- cheamă Amani, numele băiatului l-am uitat.
a spus: ,,Drumul e lung şi anevoios, Când am sărutat-o pe obraz am văzut o cascadă
lacrimile fac zâmbetul frumos.” deosebit de frumoasă.
Eram fascinată şi consternată în Vom continua în numărul următor cu ultima
acelaşi timp. Din senin a început să parte a acestui material.

mobil: 0724 573 872, 0745 573 873


COSMOS
este o publicaţie a S.C. Shanti Prem S.R.L. e-mail: cristian_cosmos@yahoo.com
FONDATOR: Contele Incappucciato Corespondenţă: Cornel Nicula, Căsuţa Poştală 87- Oficiul Poştal 19,
REDACTOR ŞEF: Cornel Nicula CONTACT: mobil: 0722 352 832; 0766 656 241
ASISTENT MANAGER: Florin Peţu mobil: 0766 792 444 Bucureşti; e-mail: contele_incappucciato@yahoo.com
REDACŢIA: Contele Incappucciato, Cecilia David, Mihai Vârtejaru, Virgil Marcu DEPARTAMENT PUBLICITATE: Shanti Prem SRL
COLABORATORI: Minerva, Dumitru Vamfim, Meer Lyn, Mahatma, Radu Ran e-mail: marketing.cosmos@yahoo.com
CORECTURĂ: Redacţia COSMOS
GRAFICA ŞI DTP: Corneliu Pîhu Tiparul executat la FED Print SRL
MANAGER MARKETING: Cristian Alexandrescu Distribuţie: Editura Regală SRL, tel: 021/3179081; www.maximgrup.ro

C O S M O S PAGINA 23 Anul II, Numărul 11 • Iunie 2008


Frăţia albă a
României

Cum se lucrează
cu sfera de
cristal?

În
numărul
viitor
Mayaşii şi
Pleiadele

www.orfeu2000.ro
oferă:
- cărţi în domeniul: esoterism, medicină naturistă, ocultism,
ştiinţe umane, arte marţiale
- cristale şi pietre preţioase
- beţişoare parfumate
- produse feng-shui
- CD-uri cu muzică pentru meditaţie şi relaxare
Adresa: strada Nicolae Tonitza, nr 11-13, sector 3, Bucureşti
Telefoane: 021/313 73 00; 0746 153 580
e-mail: clienti@orfeu2000.ro