Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Ovidius Constanta

Facultatea de Stiinte Economice

Finantare proiect de achizitie echipamente


pentru industria de prelucrare a laptelui

Lector: Sorici Costin

Date generale
0

SC. ALGO MILK SRL. A fost infiintata in 1993 avand sediul in


Arad. La inceput productia era axata pe fabricarea laptelui de consum
pasteurizat si normalizat la un procent de grasime de 2.5%, frisca
proaspata si smantana fermentata, ambele livrate vrac pentru
restaurante si cofetarii. Dupa 2 ani de la infiintare, s-au facut unele
investitii care au dus la diversificarea productiei, astfel incat, in prezent
programul de fabricatie cuprinde produse acidofile (iaurt, sana, lapte
batut), lapte de consum, branzeturi, smantana fermentata, frisca
proaspata.
Datorita fluxului mare de lapte materie prima, o parte din utilaje
nu mai sunt in stare buna de functionare urmand ca in scurt timp sa se
deterioreze din ce in ce mai mult fiind inevitabila inchiderea societatii.
Astfel, in proportie de 20% din locuitorii acestei comune isi vor pierde
locurile de munca, aceasta activitate fiind principala lor sursa de venit.
Pentru remedierea situatiei avem nevoie de aparate si instalatii
moderne corespunzatoare volumului de lapte achizitionat si anume:
doua omogenizatoare destinate zdrobirii si uniformizarii globulelor de
grasime in produs, doua vane de racire destinate receptiei, racirii si
stocarii laptelui, un sistem de igienizare a traseelor de lapte cat si a
vanelor si doua masini de ambalat lapte la punga, la cutie si produse
acidofile, chiuvete sanitare cu senzor si o instalatie de pasteurizare.
Consideram ca achizitia acestor echipamente este mai mult decat
necesara pentru continuarea activitatii in conditii bune de desfasurare
intr-un mod atat calitativ cat si cantitativ.

Obiecte de activitate ale solicitantului

Obiectul de activitate al firmei la momentul actual il constituie


productia prelucrarii laptelui si a celorlalte produse lactate precum si
operatiile comerciale care au ca obiect de tranzactie laptele si
produsele lactate.

Analiza factorilor interesati


Atitudi
ni fata
de
proiect

Factori
interesati

Interese,
Caracteristi
asteptari,
ci
motivatii

S.C.Algo
Milk S.R.L.

Persoana
juridica
S.C.Algo Milk
S.R.L.,
infiintata de
Dan Nicula si
Mariana Nicula,
avand sediul
principal in
comuna
Fantanele, jud.
Arad

Obtinerea
profitului
prin
incheierea
cat mai
multor
contracte
atat pe plan
national cat
si
international
.
Dezvoltarea
si
modernizare
a capacitatii
de
productie.

Pozitiva

Administra
tia locala

Persoana
juridica

Obtinerea de
venituri la
bugetul local
prin
impozitarea
cladirii si
activitatii de
acest gen.

Pozitiva

Furnizorii

Persoane fizice
si persoane
juridice

Creearea,
mentinerea
si
dezvoltarea
unor relatii
pe termen
lung,

Pozitiva

Strategi
i

Asigurarea
colectarii
si
transporta
rii laptelui
in conditii
optime de

timp,
temperatu
ra si igiena

reciproc
avantajoase

Potentialii
cumparato
ri

Persoane fizice
si persoane
juridice

Firma
producato
are de
instalatii si
echipamen
te pentru
industria
laptelui

Persoana
juridica

Achizitionare
a produselor
la un pret
mai mic
decat cel de
pe piata
romaneasca
sau din
import.
Eliminarea
costurilor
generate de
transportul
de
distante
lungi
Obtinerea de
venituri prin
vanzarea de
instalatii si
echipamente
de inalta
tehnologie
firmei S.C.
Algo Milk
S.R.L.
Extinderea
segmentului
de piata.

Pozitiva
Prezentare
a unui
catalog cu
oferte
accesibile.
Oferirea
unei
reduceri
de 10%
pentru
achizitiona
rea
echipamen
telor in
valoare de
peste
10.000
euro.
Oferirea
unei
garantii de
5 ani
pentru

fiecare
aparat
achizitiona
t.

Analiza problemelor

Nivelul
scazut al
productivita
tii muncii

Ingreuna
rea
conditiil
or de
munca

Imposibilitat
ea
diversificarii
productiei in
functie de
cerintele
pietei

Calitatea
produsel
or este
inferioar
a

Nivelul
scazut al
exporturil
or

Costuri
salariale
necorespunzat
oare muncii
realizate

Lipsa
unei
promovar
ia
produselo
r lactate
pe piata
straina

Dezintere
sul
investitori
lor
nationali
privind
acest
sector al
alimentati
ei

Arborele obiectivelor

Nivelul
crescut al
productivit
atii muncii

Imbunatati
rea
conditiilor
de lucru

Diversificar
ea
productiei
in functie
de
cerintele
pietei

Calitatea
produselo
r este
superioar
a

Nivelul
crescut al
exporturil
or

Costuri
salariale
corespunzat
oare muncii
realizate

Existenta
unei
promovari
a
produselo
r lactate
pe piata
straina

Interesul
investitori
lor
nationali
privind
acest
sector al
alimentati
ei

Matricea cadru logic

Logica
interventiei
O
B
I
E
C
T
I
V
E
G
E
N
E
R
A

1. Diversificarea
productiei in
functie de
cerintele pietei
2. Calitatea
superioara a
produselor
realizate
3. Costuri salariale
corespunzatoare
muncii prestate
4. Conditii optime
de munca
5. Cresterea
exporturilor

Indicatori de
verificare
obiectivi
1. Cererea este
mai mare decat
oferta
2. Coeficientul
mediu de calitate
3. Salarizarea in
acord direct
4. Productivitatea
muncii sa creasca
cu 15%
5. Cresterea
exporturilor cu
20%

Surse de
verificare
1. Un sondaj de
opinie al
consumatorilor
la nivel local,
national
2. Avize ale
organelor
interne de
reglementare
privind
calitatea
produselor
3. Raportul
anual al
Departamentul

Supozit
ii

ui de Resurse
Umane
4. Raportul
anual al
Departamentul
ui de Resurse
Umane
5. Baza de date
proprie privind
evidenta
exporturilor

L
E

1. Dezvoltarea
S
productiei astfel
C
incat cererea la
O
nivel national sa
P
fie satisfacuta
R 1. Achizitionarea
E instalatiilor si
Z echipamentelor
E necesare pentru
R prelucrarea
V laptelui
A 2. Adaptarea
R angajatilor la noile
O echipamente

1. Profitul din
capitalul investit
1. Numarul
echipamentelor
obtinute prin
finantare
2. Respectarea:
- Directiva
Consiliului 94/71
CEE din 31 dec
1994
(Reglementari
privind sanatatea
pentru productia si
plasarea pe piata
a laptelui brut,
laptelui termic
tratat si a
produselor pe
baza de lapte)
- Dispozitiile
Reglementarii CE
nr. 853/2004
privind Regulile
specifice pentru
produsele de
origine animala, in
special criteriile
microbiologice
- HACCPSistemul de
Management al
7

1. Facturile ce
demonstreaza
achizitionarea
echipamentelor
necesare.
2. Avizele
obtinute de la
UE privind
incadrarea in
standardele
europene de
desfasurare a
activitatii de
prelucrare a
laptelui
(standardele de
mediu, sanitarveterinare,
sanitare, fitosanitare ale
Uniunii
Europene)

A
C
T
I
V
I
T
A
T
I

igienei (conform
Reglementarii CEE
nr 852/2004)
privind stabilirea
punctelor critice
de control si
evaluarea
riscurilor
LUNA
potentiale.
1. Depunerea
1. Angajarea unui
cererii de finantare personal calificat
2. Evaluarea
si
in1utilizarea
Activitate
2 3noilor4
selectarea
echipamente
furnizorilor pe
2. Perfectionarea
1.
baza unor criterii
pregatirii
Depunerea salariatilor prin
comerciale
cererii de
3. Semnarea
cursuri
X de
contractului
cu
calificare
finantare
furnizorul
2. Evaluarea 3. Asistenta
4. Achizitionarea
tehnica- utilizarea
si
de instalatii si
unui personal
selectarea calificat in
echipamente
furnizorilor intretinerea si
5. Depunere
peplata
baza
cerere
repararea
X
unor criterii echipamentelor

comerciale
3.
Semnarea
contractulor
cu furnizorii
4. Achizitia
de
echipament
e

1. Cost
intretinere
instalatii
5
6
2. Costuri
salariale,
sporuri, prime
etc
3. Costuri de
transport
4. Costul
materialelor
pentru
ambalare
5. Cheltuieli de
inspectie

X
X

5. Depunere
cerere plata

X
Planul pe activitati

Bugetul pe activitati

Nr. Crt
Activitati
1.
Depunerea cererii de
9

Valoare (EURO)
0

4.

finantare
Evaluarea si selectarea
furnizorilor pe baza unor
criterii
Semnarea contractelor cu
furnizorii
Achizitionarea de utilaje

959.000

5.

Depunere de plata

527.000

6.

TOTAL

2.
3.

0
0

1.486.000

Ca urmare a implementarii proiectului se vor


achizitiona urmatoarele echipamente:

Nr. crt

Denumire/Tip instalatie/
Echipament

Numar
bucati

Sistem de igienizare

Instalatie de pasteurizare

Omogenizator

Vane de racire

Masina de ambalat

Chiuvete sanitare cu senzor

15

10