Sunteți pe pagina 1din 1

TRANSFERUL DE PROCEDURI ÎN MATERIE PENALĂ – PROF. IOAN GLIGA

Elemente de referință în materia transferului de proceduri:

Convenția europeană privind transferul de proceduri în materie penală – ratificată prin Legea nr. 34/2000

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Evaluarea constă în redactarea și susținerea unui referat. Prezentările se fac în cadrul întâlnirilor de la curs.

OBS! Fiecare student trebuie să trateze o temă. NU se admit lucrări cu mai mulți studenți și NU se admite ca mai mulți studenți să aibă aceeași temă.

Cu alte cuvinte: 1 STUDENT = 1 TEMĂ = 1 LUCRARE

Exemple de teme:

1.

Extrădarea activă – TEMĂ REZERVATĂ* (Andra Zamfir)

2.

Extrădarea pasivă

3.

Principiul non bis in idem art. 8 din L302/2004

4.

Asistența judiciară internaționalp în materie penală

5.

Considerații teoretice și practice privind mandatul european de arestare

6.

Procedura recunoașterii hotărârilor judecătorești străine în materie penală și executarea acestora

7.

Procedura recunoașterii executării ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau probelor

8.

Transferul persoanelor condamnate – TEMĂ REZERVATĂ* (Ruxi Pană)

9.

Motive obligatorii de refuz în cazul extrădării – TEMĂ REZERVATĂ* (Mihaela Pană)

10.

Organisme internaționale implicate în asistența judiciară internațională

11.

Competența organelor judiciare române în materia asistenței judiciare internaționale

12.

Cererea de transfer a procedurilor penale

13.

Reluarea urmăririi și procedurii penale

14.

Cererea de reluare a judecății

Susținerea referatelor începe cu data de 7 aprilie, când prof. dorește să asculte cel puțin 2 referate. Până atunci nu ne mai vedem cu domnia sa.

Despre FORMA REFERATULUI: „Aveți deja destulă experiență și știți cum trebuie să arate un referat”.

*= temele scrise cu gri sunt cele care au fost deja rezervate de persoanele prezente la curs și nu mai pot fi realizate de alți studenți