Sunteți pe pagina 1din 2

Experti contabiliVarianta 1 (V1)

A1 Intreprinderea Alfa avea in stoc la 01.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc.
In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatii:
- 03.11.N - achizitie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 24% (factura).
- 05.11.N - achizitie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 24% (factura);
- 10.11.N - vanzare marfuri 350 buc la pretul unitar de 20 lei, remiza 5%, scont de decontare 2%, TVA 24%
(factura);
- 15.11.N - se primeste un rbat de 20% pentru achizitia care a avut loc la data de 05.11.N (factura ulterioara);
- 25.11.N - achizitie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 24% (factura);
- 27.11.N - vanzare 300 buc la pretul unitar de 25 lei, TVA 24% (factura);
- 30.11.N - se acorda un risturn pentru vanzarea din 27.11.N (factura ulterioara) de 750 lei.
Iesirile din stoc sunt evaluate prin LIFO.
Se cere:
a) Sa se efectueze inregistrarile contabile in conformitate cu OMFP 3055/2009; (4p)
b) Sa se prezinte un extras din contul de profit si pierdere si sa se calculeze marja comerciala; (4p)
c) Exista diferente semnificative intre prevederile OMFP 3055/2009 si cele ale IAS 18 Venituri in ceea ce
priveste tratamentul scontului de decontare? Argumentati. (2p).

1/2

Experti contabiliVarianta 1 (V1)


A1 Rezolvare:
a)

1.

%
371
4426

401

2.678,40
2.160,00 =2400*90%
518,40

2.

%
371
4426

401

5.580,00
4.500,00
1.080,00

3.

8.214,00

4111

%
707
4427
4111
4427

8.246,00
6.650,00
1.596,00
133,00
- 31,92

=7000*95%

667
4111

=
=

607

371

4.

401
4426

=
=

609
401

5.

3.720,00
3.000,00
720,00

%
371
4426

401

3.684,00

401
4426

=
=

767
401

150,00
-36,00

411

%
707
4427

9.300,00
7.500,00
1.800,00

607

371

4.800,00 =150*20+150*12

709
4111

=
=

411
4427

750,00
-180,00

6.

7.

5.100,00 =300*15+50*12
900,00 =4500*20%
-216,00

b)

CA = 6.650 + 7.500 - 750 = 13.400 lei


Costul marfurilor vandute = 5.100 + 4.800 - 900 = 9.000 lei
Marja comerciala = 13.400 - 9.000 = 4.400 lei

c)

Intre prevederile IAS 18 Venituri si OMFP 3055/2009 nu exista diferente in ceea ce priveste tratamentul
scontului de decontare. In ambele cazuri el este acordat pentru plata inainte de scadenta a unei facturi.
Scontul de decontare este o cheltuiala financiara pentru furnizor, care este beneficiarul platii (incaseaza o
suma inainte de scadenta) si un venit financiar pentru client, care efectueaza o plata inainte de scadenta.

2/2

S-ar putea să vă placă și