Sunteți pe pagina 1din 13

SUBIECTEPENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE

ANTIERN DOMENIUL: 2.1. CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE I


MINIERE DE SUPRAFA, CATEGORIA DE IMPORTAN D
Sesiunea NOIEMBRIE 2007

ATENIE !
Proba scrisa va dura 2 ore.
Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare.
Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe
csue.
Dac a fost bifat un rspuns corect i unul greit se vor acorda 0 (zero) puncte.
Nu se admit corecturi.
Nota minima de admitere - 7
Subiectul nr. 1. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
investitorii au obligatii referitoare la calitatea constructiilor si anume:
(Completati obligatia legala a investitorului in raport cu aspectul enuntat in raspunsuri;
ex. proiectul de executie asigurarea verificarii de catre verificatori de proiecte atestati)
A acorduri, avize, autorizatie de construire
B verificarea corectitudinii executiei ................................................................................
C cartea tehnica a constructiei ..
Subiectul nr. 2. 0, 2 puncte
Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca:
A s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor
B s-a efectuat receptia finala
Subiectul nr. 3. 0, 2 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele
fapte:
A realizarea de constructii fara proiecte
B receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si
rezistenta cu posibilitatea distrugerii partiale a constructiei

Subiectul nr. 4. 0, 2 puncte


Dirigintele de antier trebuie s semneze:
A buletine de ncercri privind rezultatele ncercrilor efectuate pe materialele care au fost
puse n lucrare
B procese - verbale de predare - primire a amplasamentului, procese - verbale de nceperea
lucrrilor, procese - verbale pentru lucrri ce devin ascunse, procese - verbale de remediere a
defectelor, condica de betoane, procese - verbale de prelevare a probelor de sudur
C procese - verbale de recepie a lucrrii

Subiectul nr. 5. 0,3 puncte


In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
B proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun. Bucuresti;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii/mun.
Bucuresti
Subiectul nr. 6. 0,3 puncte
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de santier verifica:
A existena autorizaiei de construire
B corespondena autorizaiei de construire cu prevederile proiectului prezentat la autorizare
C studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru
realizarea construciilor
Subiectul nr. 7. 0,3 puncte
Dirigintele de antier are dreptul s verifice:
A existena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum i a programului de
control al calitii
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privind
documentaia tehnic
C respectarea tehnologiilor de execuie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii
nivelului calitativ prevzut n documentaia tehnic, n contract i n normele tehnice n
vigoare
D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995 privind
calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi
soluii care schimb condiiile iniiale
Subiectul nr. 8. 0,2 puncte
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmare concluziilor rezultate ca urmare a
inspectiei in faza determinanta, reprezentantii ISC pot decide:
A amanarea fazei determinante;
B autorizarea continuarii executarii lucrarii;
Subiectul nr. 9. 0,3 puncte
n conformitate cu prevederile Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii (HG
273/1994), din comisia de receptie trebuie sa faca parte obligatoriu:
A reprezentantul proiectantului;
B reprezentantul executantului;
C reprezentantul administratiei publice locale;
D reprezentantul investitorului;
Subiectul nr. 10. 0,3 puncte
Adncimea minim de fundare se stabilete n funcie de:
A adncimea de nghe;
B condiiile de teren;
C tipul utilajului cu care se realizeaz sptura.

Subiectul nr. 11. 0,3 puncte


Sudarea electric cap la cap este admis pentru:
A nndirea barelor de oel -beton de acelai diametru;
B nndirea barelor de diametre diferite fara conditii speciale
C nndirea barelor de caliti diferite.
Subiectul nr. 12. 0,3 puncte
Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate
lucrarile pregatitoare, si anume:
A trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
B protectia instalatiilor existente in pamant ;
C verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii
terenului)
Subiectul nr. 13. 0,3 puncte
Ce este o zidarie confinata (ZC):
A zidarie prevazuta cu stalpisori si centuri din betona armat;
B zidarie prevazuta cu armaturi in rosturile orizontale;
C zidarie exterioara;
Subiectul nr. 14. 0,3 puncte
Comisia de receptie examineaza: (completati raspunsurile in raport ce cerinta enuntata
ex: documentele continute in cartea tehnica - analizeaza inscrisurile din aceste documente si
conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare):
A privind autorizatia de construire- ....................................................................................
B privind executia lucrarilor - .............................................................................................
C referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea intocmit
de...............................
Subiectul nr. 15. 0,3 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor conduce la:
A mbuntirea lucrabilitii betoanelor destinate executrii elementelor de construcii cu
armturi dese, seciuni subiri, nlime mare de turnare;
B punerea n oper a betoanelor prin pompare
C mbuntirea comportrii betoanelor la nghe - dezghe
D creterea rezistenei i a durabilitii betoanelor, prin mbuntirea structurii acestora
Subiectul nr. 16. 0, 3 puncte
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corepunzatoare este obligatorie realizarea
urmatoarelor cerinte:
A durabilitatea constructiilor
B rezistenta si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc; igiena, sanatatea oamenilor,
refacerea si protectia mediului; izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; protectia
impotriva zgomotului;
C siguranta si stabilitate
Subiectul nr. 17. 0,3 puncte

Fundatia unei constructii se executa :


A fara intrerupere pe distanta dintre doua rosturi de tasare
B cu intreruperi, in functie de posibilitatile de betonare

Subiectul nr. 18. 0,3 puncte


Pentru rostul de tasare la fundatii, alegeti afirmatiile corecte:
A rostul de tasare se executa intr-un plan la 45 pe talpa fundatiei;
B latimea rostului este de minim 3 cm, pentru terenuri obisnuite
C rostul de tasare se executa intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei
D executarea rostului se trateaza ca faza determinanta
Subiectul nr. 19. 0,3 puncte
ntreruperea execuiei zidriei la construcii situate n zone seismice se poate face:
A n trepte
B n trepi
C nu se admite ntreruperea la ziduri portante
Subiectul nr. 20. 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
dirigintii de santier raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale
constructiei
A da, pentru o perioada de 5 ani de la receptia lucrarii:
B da, pe toata durata de existenta a constructiei;
C da, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate
din nerespectarea normelor de proiectare si de executie;
Subiectul nr. 21. 0,3 puncte
Functie de rolul pe care il indeplinesc in constructie, peretii de zidarie pot fi:
A pereti structurali
B pereti nestructurali cu rol de compartimentare
C pereti nestructurali cu rol de contravantuire
Subiectul nr. 22. 0,3 puncte
In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se executa verificari etapizate
preliminare, in cursul executiei si finale. Completati ce se verifica in cazul celor 3 etape:
A verificari preliminare: .................................................................................................
.................................................................................................................................................
B verificari in cursul executiei: .........................................................................................
..................................................................................................................................................
C verificari
finale: ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Subiectul nr. 23. 0,3 puncte


La turnarea betonului trebuiesc respectate urmatoarele reguli generale:

A cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vor fi udate cu apa cu 8 ore inainte de
turnarea betonului;
B inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00m;
C betonarea in straturi orizontale de maximum 1,00m inaltime;
D betonare continua pana la rosturile de lucru prevazute in procedura de executie.
Subiectul nr. 24. 0,3 puncte
Suportul de rezistenta al unei hidroizolatii poate fi constituit din:
A beton armat monolit;
B elemente prefabricate din beton celular autoclavizat;
C lemn
D termoizolatie rigida;
Subiectul nr. 25. 0,3 puncte
In cazul zidariei confinate, stalpisorii din beton armat vor fi amplasati:
A la capetele libere ale fiecarui perete;
B In lungul peretului, astfel incat distanta dintre axele stalpisorilor sa nu depaseasca 7 m;
C la intersectiile peretilor;
Subiectul nr. 26. 0,3 puncte
Lucrarile de hidroizolatie la cald se pot executa :
A la temperaturi intre -5C si + 25C;
B daca suprafata suport este curata, fara asperitati mai mari de 2mm;
C daca suportul din mortar sau beton este uscat si intarit
Subiectul nr. 27. 0,3puncte
Fundatiile peretilor structurali la cladirile din zidarie pot fi: .
A fundatii de tip continuu;
B fundatii izolate;
C fundatii izolate legate cu grinzi de beton armat;
Subiectul nr. 28. 0,3 puncte
Controlul calitatii executiei pardoselilor se face pe faze de executie la:
A stratul suport
B straturi intermediare
C stratul de finisaj
Subiectul nr. 29. 0,3 puncte
La alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, se vor respecta
urmatoarele cerinte:
A latura sectiunii minim 10cm
B armare long. constructiva - 412 PC 52
C etrieri OB 37 6mm/15cm
Subiectul nr. 30. 0,3 puncte
La alcatuirea stalpisorilor din beton armat pentru confinarea zidariei, etrierii se vor indesi :
A in zona inferioara, pana la 50 de cm deasupra fundatiei;

B in zona de innadire a armaturii longitudinale;


C la partea superioara, sub centura;
Subiectul nr. 31. 0,3 puncte
Executantul lucrarii trebuie sa transmita investitorului :
A Manualul calitatii;
B Planul calitatii care include si Planul de control al calitatii, verificari si incercari;
C Proceduri de executie;
Subiectul nr. 32. 0,3 puncte
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, executantii lucrarilor de
constructii, investitorul pot sa colaboreze cu un laborator:
A autorizat de catre ISC pentru incercarile respective;
B acreditat de RENAR pentru incercarile respective;
C laboratorul statiei de betoane care livreaza betonul pus in lucrare, daca este autorizat;

Subiectul nr. 33. 0,3 puncte


Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):
A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau
neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei;
B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale;
C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau
cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii;
Subiectul nr. 34. 0,3 puncte
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
A lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, schimbare de destinatie
B imprejmuiri si mobilier urban, piete
C reparatii la instalatii interioare aferente constructiei, in limitele proprietatii
Subiectul nr. 35. 0,2 puncte
Schimbarea soluiei tehnice din proiectul autorizat pe parcursul execuiei lucrrilor implic
obligatoriu:
A obinerea unei noi autorizaii de construire, indiferent de modificri;
B dispoziie de antier dat de proiectantul lucrrii i verificat de verificatorul de proiecte
atestat, n anumite condiii.

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA


DIRIGINTE DEANTIER N DOMENIUL: 2.1. CONSTRUCII
CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE -CATEGORIA DE IMPORTAN
DSESIUNEA 06.12.2010 - 10.12. 2010
Subiectul nr. 1
Dirigintele de antier are obligaia s verifice:
A respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995,privind
calitatea n construcii,cu modificarile si completarile ulterioare, n cazulefecturii de
modificri ale documentaiei sau adoptrii de soluii noi care schimbsoluiile originale;
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privinddocu
mentaia tehnic;
C existena n proiect a programului de control n fazele determinante i a programuluide
control al calitii.
Subiectul nr. 2
Cartea tehnic a construciei conine :
A documentaia privind proiectarea i documentaia privind execuia;
B documentaia privind execuia i recepia;
C ansamblu de documente referitoare la proiectarea, execuia, recepia, exploatarea,ntreinere
a, repararea i urmrirea comportrii n timp
Subiectul nr. 3
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii;
B proiectant cu acceptul inspectoratului judetean in constructii;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii
Subiectul nr. 4
Dirigintele de antier rspunde fa de investitor pentru urmtoarele etape de realizare
aconstruciei:
A perioada de execuie a lucrrilor privind ncadrarea strict n valorile de investiiiaprobate
de conducerea unitii;
B asigurarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii n perioadade
pregtire - execuie - recepie;
C pe toat durata de existen a construciei, inclusiv n etapa de postutilizare.
Subiectul nr. 5
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de santier verifica:
A existena autorizaiei de construire;
B corespondena dintre prevederile autorizaiei de construcie i cele ale proiectului ;
C verificare existenei programului de faze determinante.
Subiectul nr. 6
La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?

A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere deorice


sarcin executantului;
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal;
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cuproiectantul i
executantul;
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului.
Subiectul nr. 7
n cursul betonrii elementelor de construcii, se consemneaza in condica de betoane:
A ora nceperii turnrii, data i elementul n care se toarn;
B ora nceperii i terminrii preparrii betonului;
C evenimente aprute pe parcursul turnrii betonului (intemperii, ntreruperea turnrii dindifer
ite cauze etc.);
D temperatura mediului la ora i data turnrii pe timp friguros;
Subiectul nr. 8
Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezint rezistena caracteristic fckcil / fckcub
pebaza creia este definit clasa betonului?
A rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindrii de 150/300 saupe
cuburi cu latura de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situastatistic cel
mult 5 % din rezultate;
B rezistena la compresiune exprimat n daN/mm2 determinat pe cilindrii de 140/250mm
sau pe cuburi de 140 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situastatistic cel mult
5 % din rezultate;
C rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindrii de 150/300 mmsau
pe cuburi de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic cemult 15 %
din rezultate
Subiectul nr. 9
In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor
pompatetrebuie sa se ia masuri astfel incat:
A procesul de pompare sa se desfasoare continuu, fara intreruperi;
B inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m;
C grosimea stratului de beton sa fie de max. 40 cm;
Subiectul nr. 10
Care din urmtoarele verificari sunt obligatorii la terminarea spturilor pentru fundaii
nraport cu prevederile proiectului:
A adncimea de fundare;
B natura terenului;
C pozitia in plan;
D dimensiunea sapaturilor;

Subiectul nr. 11
n cazul n care nu se pot evita rosturile de lucru, suprafaa acestora va fi:
A la stlpi i grinzi - perpendicular pe axa acestora;
B la stlpi i grinzi - la 45 grade fa de axa acestora;
C la plci i perei - perpendicular pe suprafaa lor.
Subiectul nr. 12
Care este unghiul de ndoire a crligelor de la etrieri i agrafe, n vederea realizrii ancorrii :
A 90 pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60
B 135 sau 180 pentru etrieri si agrafe din OB37
C 135 pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60
Subiectul nr. 13
Rosturile de lucru (de betonare) la stlp se pot prevedea la:
A baza stlpului;
B mijlocul stlpului;
C 30 - 50 mm sub grind sau plac.
Subiectul nr. 14
La terminarea montrii armturilor se verific:
A numrul, diametrul i poziia armturii n diferite seciuni transversale ale
elementelor structurii;
B distana dintre etrieri, diametrul acestora i modul de fixare;
C lungimea poriunilor de bare care depesc reazemele sau care urmeaz a fi nglobate n
elemente ce se toarn ulterior;
Subiectul nr. 15
Cum se leaga incrucisarile de armaturi la stalpi si grinzi
A toate incrucisarile din 2 in 2, in sah
B toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau agrafelor,restul
incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah (cel putindin 2 in 2)
C La stalpi toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sauagrafelor,
restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah(cel putin din 2 in
2). La grinzi toate incrucisarile din 2 in 2, in sah
Subiectul nr. 16
Cati distantieri sunt necesari pentru mentinerea la pozitie a armaturilor montate intr-unmetru
patrat de placa :
A cel putin doi distantieri
B cel putin patru distantieri
C un distantier
Subiectul nr. 17
La legarea armaturilor cu sarma, cate fire se folosesc si cu ce diametru
A un fir de 2 mm
B doua fire de 2 mm
C doua fire de 1-1,5 mm
Subiectul nr. 18
La decofrarea oricrei pri de construcie se va verifica prin sondaj:

A aspectul elementelor, semnalndu-se dac se ntlnesc zone cu betonnecorespunztor (beton


necomprimat, segregat, goluri, rosturi de betonare, etc.);
B dimensiunile seciunilor transversale ale elementelor;
C distana dintre diferitele elemente;
D poziia elementelor verticale (stlpi, diafragme, perei) n raport cu celecorespunztoare
situate la nivelul imediat inferior;
E poziia golurilor;
F poziia armturilor care urmeaz a fi nglobate n elementele ce se toarn ulterior.
Subiectul nr. 19
La obiectele de construcii ale cror lucrri de execuie se sisteaz n perioada de timpfriguros
se vor lua msuri de:
A conservarea lucrrilor;
B asigurarea bunurilor;
C protejarea incintelor.
Subiectul nr. 20
Principalele metode de tratare /protecie a betonului dup turnare sunt:
A meninerea n cofraje;
B acoperirea cu materiale de protecie, mentinute in stare umeda;
C stropirea periodic cu ap;
D aplicarea de pelicule de protecie.
SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA
DIRIGINTE DEANTIER N DOMENIUL: 2.3. CONSTRUCII
CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE -CATEGORIA DE IMPORTAN
BSESIUNEA 06.12.2010 - 10.12. 2010
Subiectul nr. 1
Dirigintele de antier are obligaia s verifice:
A respectarea prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea 10/1995,privind
calitatea n construcii,cu modificarile si completarile ulterioare, n cazulefecturii de
modificri ale documentaiei sau adoptrii de soluii noi care schimbsoluiile originale;
B existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i respectarea prevederilor legale privinddocu
mentaia tehnic;
C existena n proiect a programului de control n fazele determinante i a programuluide
control al calitii.
Subiectul nr. 2
Cartea tehnic a construciei conine :
A documentaia privind proiectarea i documentaia privind execuia;
B documentaia privind execuia i recepia;
C ansamblu de documente referitoare la proiectarea, execuia, recepia, exploatarea,ntreinere
a, repararea i urmrirea comportrii n timp
Subiectul nr. 3
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fazele determinante se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii;
B proiectant cu acceptul inspectoratului judetean in constructii;

C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii


Subiectul nr. 4
Dirigintele de antier rspunde fa de investitor pentru urmtoarele etape de realizare
aconstruciei:
A perioada de execuie a lucrrilor privind ncadrarea strict n valorile de investiiiaprobate de
conducerea unitii;
B asigurarea verificrii realizrii corecte a execuiei lucrrilor de construcii n perioadade
pregtire - execuie - recepie;
C pe toat durata de existen a construciei, inclusiv n etapa de postutilizare.
Subiectul nr. 5
nainte de nceperea lucrrilor de construcii, dirigintele de santier verifica:
A existena autorizaiei de construire;
B corespondena dintre prevederile autorizaiei de construcie i cele ale proiectului ;
C verificare existenei programului de faze determinante.
Subiectul nr. 6
La care din urmtoarele lucrri este obligatorie participarea dirigintelui de antier?
A preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora libere deorice
sarcin executantului;
B decopertarea i depozitarea stratului vegetal;
C trasarea general a construciei i stabilirea bornelor de reper mpreun cuproiectantul i
executantul;
D predarea terenului rezervat organizrii de antier executantului.
Subiectul nr. 7
n cursul betonrii elementelor de construcii, se consemneaza in condica de betoane:
A ora nceperii turnrii, data i elementul n care se toarn;
B ora nceperii i terminrii preparrii betonului;
C evenimente aprute pe parcursul turnrii betonului (intemperii, ntreruperea turnrii dindifer
ite cauze etc.);
D temperatura mediului la ora i data turnrii pe timp friguros;
Subiectul nr. 8
Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezint rezistena caracteristic fckcil / fckcub
pebaza creia este definit clasa betonului?
A rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindrii de 150/300 saupe
cuburi cu latura de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situastatistic cel
mult 5 % din rezultate;
B rezistena la compresiune exprimat n daN/mm2 determinat pe cilindrii de 140/250mm
sau pe cuburi de 140 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situastatistic cel mult
5 % din rezultate;
C rezistena la compresiune exprimat n N/mm2 determinat pe cilindrii de 150/300 mmsau
pe cuburi de 150 mm la vrsta de 28 zile, sub a crei valoare se pot situa statistic celmult 15
% din rezultate

Subiectul nr. 9
In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor
pompatetrebuie sa se ia masuri astfel incat:
A procesul de pompare sa se desfasoare continuu, fara intreruperi;
B inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m;
C grosimea stratului de beton sa fie de max. 40 cm;
Subiectul nr. 10
Care din urmtoarele verificari sunt obligatorii la terminarea spturilor pentru fundaii
nraport cu prevederile proiectului:
A adncimea de fundare;
B natura terenului;
C pozitia in plan;
D dimensiunea sapaturilor;
Subiectul nr. 11
Ce rol au rosturile seismice ?
A de separare a fundaiilor turnate cu diferite clase de beton;
B de separare a tronsoanelor cu caracteristici dinamice diferite;
C de mpiedicare a deplasrilor laterale.
Subiectul nr. 12
Rosturile de lucru (de betonare) la stlp se pot prevedea la:
A baza stlpului;
B mijlocul stlpului;
C 30 - 50 mm sub grind sau plac.
Subiectul nr. 13
Care este unghiul de ndoire a crligelor de la etrieri i agrafe, n vederea realizrii ancorrii :
A 90 pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60
B 135 sau 180 pentru etrieri si agrafe din OB37
C 135 pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60
Subiectul nr. 14
Cum se leaga reelele de armturi din plci i din perei
A doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul la pereti, la placi nefiindobligatoriu
B doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul, la placi si pereti
C din doua in doua incrucisari in ambele sensuri (in sah), in mijlocul retelelor, numai laplaci,
la pereti nefiind obligatorie
Subiectul nr. 15
La legarea armaturilor cu sarma, cate fire se folosesc si cu ce diametru
A un fir de 2 mm
B doua fire de 2 mm
C doua fire de 1-1,5 mm
Subiectul nr. 16
Conform prevederilor Codului de proiectare pentru structuri din zidrie, indicativ CR 62006,la construciile cu perei structurali de zidrie confinat (ZC), continuitatea armturilor

dincenturile de la nivelul planeelor curente i de la acoperi poate fi ntrerupt


n urmtoarelesituaii:
A cu condiia s se prevad stlpiori din beton armat la ambele margini ale golului;
B cu condiia s se prevad o centur-buiandrug, la podestul intermediar, legat de ceidoi
stlpiori;
C cu condiia s se prevad o centur peste parapetul de zidrie al ferestrei aflat sub ntrerupe
rea centurii, legat de cei doi stlpiori.
Subiectul nr. 17
ntreruperea execuiei zidriei la construcii se poate face:
A n trepte
B n trepi
C nu se admite ntreruperea la ziduri portante
Subiectul nr. 18
arpantele pe scaune se realizeaz cu reazem pe:
A ziduri transversale;
B ziduri longitudinale;
C diafragme.
Subiectul nr. 19
Calitatea lucrrilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurat dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
A betonul este preparat cu agregate dezgheate avnd temperatura minim de 5(C;
B betonul este preparat cu agregat ngheate, dar la o temperatur exterioar de 0(C;
C temperatura betonului, dup punerea n oper, nu coboar sub temperatura de nghe nainte
de a atinge un nivel critic de ntrire, valabil n funcie de raportul A/C iexprimat n procente
din marca betonului.
Subiectul nr. 20
Cati distantieri sunt necesari pentru mentinerea la pozitie a armaturilor montate intr-unmetru
patrat de placa :
A cel putin doi distantieri
B cel putin patru distantieri
C un distantier