Sunteți pe pagina 1din 1

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DE

STUDIU DIAGNOSTIC
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului

Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Scopul articolului
Da

Nu

3. Analiza rezultatelor
Rezultatele sunt analizate
dupa metoda orb atunci cand este posibil

Caracteristicile diagnostice a testului


sunt calculate sau calculabile

4. Este cercetata utilitatea clinica a testului

1. Obiectivele sunt clar


definite

2. Metodologie
Testul studiat este comparat
cu un test fiabil si valid stabilit a priori

Este descrisa metoda de selectie


a pacientilor

Frecventa bolii in esantionul studiat


corespunde datelor epidemiologice existente
Este definit termenul de normal

Comentarii :