Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 9
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
1 caten; 2 gazoas; 3 izomeri; 4 adiie; 5 polizaharid.
(5x2p)
Subiectul B
10 puncte
1 d; 2 b; 3 c; 4 d; 5 d.
(5x2p)
Subiectul C
10 puncte
1 - f; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - c.
(5x2p)
SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
1. precizarea denumirii grupelor funcionale din molecula compusului (A): grupa hidroxil (1p), grupa carboxil (1p) 2 p
4p
2. scrierea formulei de structur a doi izomeri de poziie al compusului (A) (2x2p)
3. notarea numrului de legturi covalente de tip dintr-o molecul de compus (A): 16
2p
4. a. raionament corect (2p), calcule (1p), %C = 60,86
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(O) = 96 g
5p
5. scrierea ecuaiei reaciei compusului (A) cu NaHCO3
2p
Subiectul E
15 puncte
2p
1. scrierea ecuaiei reaciei de fermentaie acetic a etanolului
2. raionament corect (2p), calcule (1p), m(acid etanoic) = 36 g
3p
3. scrierea ecuaiilor reaciilor acidului etanoic cu:
a. C2H5OH(n mediu acid) (2p)
b. MgO: pentru scrierea formulelor reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor
stoechiometrici (1p)
4p
4. notarea oricror dou proprieti fizice ale acidului etanoic (2x1p)
2p
5. a. raionament corect (1p), calcule (1p), n = 10
b. notarea comportrii fa de ap a radicalului CH3 (CH2)n : radicalul este hidrofob (2p)
4p
SUBIECTUL al III - lea
(30 de puncte)
Subiectul F
15 puncte
1. scrierea formulelor de structur ale glicinei (aminoacidul (A)) la pH = 3 i la pH = 11 (2x2p)
4p
2. a. scrierea ecuaiei reaciei glicinei cu hidroxidul de sodiu (2p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), V(sol. NaOH) = 1,5 L
5p
3. a. scrierea formulei de structur a fructozei (2p)
b. indicarea numrului grupelor funcionale de tip alcool primar dintr-o molecul de fructoz (1p)
3p
4. notarea oricrui factor de natur fizic ce conduce la denaturarea proteinelor
1p
5. a. notarea oricrei proprieti fizice a celulozei (1p)
b. precizarea oricrei utilizri a celulozei (1p)
2p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
15 puncte
1. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1,2-dibromoetanului din eten i brom n tetraclorur de carbon
2p
2. raionament corect (2p), calcule (1p), V(C2H4) = 11,2 L
3p
3. raionament corect (3p), calcule (1p), %C = 91,76
4p
Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 1 din 2

Varianta 9

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1,3,5-trinitrobenzenului din benzen i amestec sulfonitric, utiliznd
formule de structur: pentru scrierea formulelor reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor
stoechiometrici (1p)
b. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1-nitronaftalinei din naftalin i amestec sulfonitric, utiliznd formule
de structur (2p)
4p
5. notarea formulei de structur a 2-butinei (alchina cu formula molecular C4H6 i doi atomi de carbon primar
n molecul)
2p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
15 puncte
1. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a mononitrobenzenului din benzen i amestec sulfonitric (2p)
b. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1-nitronaftalinei din naftalin i amestec sulfonitric (2p)
4p
4p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), m(sol. HNO3) = 250 g
3. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a policlorurii de vinil din clorura de vinil (2p)
4p
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(policlorur de vinil) = 160 kg
4. scrierea formulei de structur a 2-butenei (alchena ce se obine majoritar n reacia de
dehidrohalogenare a 2-bromobutanului)
2p
5. notarea denumirii IUPAC a compusului monoclorurat obinut n urma reaciei de clorurare fotochimic a
metanului: clorometan
1p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 2 din 2

Varianta 9