Sunteți pe pagina 1din 61

Compania Nationala de

Transport al
Energiei Electrice
Transelectrica S.A.

ACTIVITATEA DE
TRANSPORT AUTO DIN
C.N.T.E.E.
TRANSELECTRICA S.A.

Cod: TEL 07.20


Page 1 of 61
Rev. 012345

SE APROB,
DIRECTOR GENERAL
Horia HAHAIANU

PROCEDURA OPERAIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
COD: TEL-07.20

REVIZIE: 4
EXEMPLAR NR. ______

Avizat:

Director D.I.M.A.
Vasile Dorin VOICU
Inspector sef M.I.
Mariana ILIE

Verificat:
Sef Compartiment Administrativ
Marin STROE
Intocmit: Sef Atelier Auto
Laurentiu CEALICU

MAI 2011
Prezenta procedura este proprietatea Companiei Naionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" SA .Multiplicarea si difuzarea pariala sau totala a acestui document este
permisa numai cu acordul conducerii "Transelectrica"'SA.

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Pag 2/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Domeniul actualizat:
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO DIN CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Cod : TEL - 07.20

Nr.
rev

Autor revizie
Coninutul reviziei

Nume i prenume

Semntura/ Data

1.
2.
3.
4.

Adaptare la noua structura organizatorica si


functionala C.N.T..E.E. Transelectrica S.A.Executiv companie
Revizuirea modului de lucru
Introducerea criteriilor de repartizare a
autovehiculelor proprietatea companiei

Laurentiu CEALICU

16.05.2011

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 3/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. SCOP
Prezenta procedur are ca obiectiv stabilirea modului de gestionare a parcului auto din
cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S. A.
In acest sens, procedura stabilete i abordeaz principalele activiti desfurate de
Atelierul/Serviciu/Biroul Auto (exploatarea i ntreinerea parcului de autovehicule aflate n dotare),
responsabilitile personalului deservent, circuitul documentelor primare specifice activitii; msurile
preventive si corective ce trebuie respectate pentru protejarea personalului si a autovehiculelor.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica in C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Executiv si Sucursale Transport.
3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Definiii
3.1.1 Utilizatori personalul angajat al Companiei, desemnat prin decizie, la propunerile
motivate ale Conducerilor Compartimentelor, Serviciilor, Birourilor din cadrul Sucursalelor respectiv
Conducerile Directiilor, Compartimentelor, Serviciilor, Birourilor din cadrul Executivului Companiei,
cu drept de a conduce autovehicule proprietatea Companiei, in limita parcului auto disponibil, pentru
indeplinirea sarcinilor de serviciu.Utilizatorii se impart in doua categorii:
a.) Utilizatori permanenti personalul mentionat la pct.3.1.1. care are permanent la
dispozitie un autovehicul proprietatea Companiei pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu; Calitatea
de utilizator permanent se poate obtine numai cu aprobarea Directorului D.I.M.A in cazul
Executivului respectiv cu aprobarea Directorului S.T. in cazul S.T.;
b) Utilizatori temporari personalul mentionat la pct. 3.1.1. care pentru indeplinirea
anumitor atributiuni de serviciu ce implica necesitatea deplasarii (in interiorul/exteriorul localitatii) cu
un autovehicul proprietatea Companiei, va solicita un astfel de autovehicul.In acest caz i se va pune
la dispozitie in limita parcului auto disponibil un autovehicul aflat la dispozitia
atelierului/serviciului/biroului auto, strict pe perioada necesara rezolvarii sarcinilor de serviciu pentru
care a solicitat autovehiculul;
3.1.2. oferi- personalul angajat numai pentru conducerea in interesul serviciului a
autovehiculelor proprietatea Companiei.Acestia trebuie sa posede permis de conducere de ofer
profesionist.
3.1.3. Beneficiari personalul angajat al Companiei, cruia pentru desfurarea activitii, i
s-a pus la dispoziie un autovehicul proprietatea Companiei, condus de un ofer desemnat.Calitatea
de beneficiar (cu exceptia Directorului general si a Directorului general adjunct)se poate obtine
numai cu aprobarea Directorului D.I.M.A. in cazul Executivului respectiv cu aprobarea Directorului
S.T. in cazul S.T..
3.1.4. Controlul i ngrijirea zilnic - cuprinde lucrrile de pregtire i verificare a strii
tehnice generale sau pe agregate, ansambluri i subansambluri componente ale autovehiculelor,
legate n special de sigurana circulaiei, precum i a strii estetice a acestora, nainte de plecare, n
parcurs, precum i dup sosirea la locul de garare.
3.1.5. Revizia tehnic(RT) cuprinde operatiunile privind verificarea, reglarea, strngerea i
inlocuirea ansamblurilor i subansamblurilor autovehiculelor, n scopul meninerii unei stri tehnice
corespunztoare i prevenirii defeciunilor tehnice n parcurs, conform carnetelor de intretinere
service (garantie si postgarantie) recomandate de producatorii marcilor respective.

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 4/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.6. Reparatie(R) - nlturarea defeciunilor constatate in cadrul RT sau aparute accidental


. Aceste lucrri nu sunt periodice si se executa ori de cate ori este nevoie pentru a mentine starea
tehnica a autovehiculului in parametrii normali.
3.1.7. Inspecia tehnic periodic(ITP) verificrile periodice efectuate la autovehicule n
conformitate cu legislatia in vigoare, n staiile de inspecie tehnic ale Registrului Auto Romn
(R.A.R.) sau autorizate de acesta.
3.1.8. Garaj cladire sau incapere (special amenajata) pentru adapostirea/deservirea
tehnica a autovehiculelor.

3.2. Prescurtri
S.T.
S.E.
C.E.
C.A.
C.T.E.S.
H.G.
O.U.G.
S.T.P.A.
B.V.C.A
F.I.A.
B.V.C.
F.P.
F.A.Z.
R.T.
R
C.I.Z.
I.T.P.
R.A.R.
S.S.M.
S.U.
P.M.

-Sucursala transport
-Statie electrica
-Centru exploatare
-Consiliu de adminstratie
-Consilul tehnico-economic si stiintific
-Hotarare de guvern
-Ordonanta de urgenta a guvernului
-Starea tehnica a parcului auto
-Bon valoric carburant auto
-Fisa individuala de alimentare
-Buget venituri cheltuieli
-Foaie parcurs
-Fisa activitatii zilnice
-Revizie tehnica
-Reparatie
-Controlul i ngrijirea zilnic
-Inspectie tehnica periodica
-Registrul Auto Roman
-Securitate si sanatate in munca
-Situatii de urgenta
-Protectia mediului

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 5/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. H.G. nr.627/2000 privind nfiinarea Companiei Naionale de Transport al Energiei
Electrice "TRANSELECTRICA"- SA, cu modificarile si rectificarile ulterioare;
4.2. Regulamentul de organizare si funcionare al C.N.T.E.E. Transelectrica S. A. conform
structurii organizatorice aprobata prin H.C.A. ;
4.3. Structura organizatorica si functionala a C.N.T.E.E.TranselectricaS.A. aprobata prin
H.C.A. nr.2/2603.2010 ;
4.4. Codul de etica C.N.T.E.E.TranselectricaS.A. ;
4.5. Elaborarea procedurilor de sistem si operationale cod TEL-03.01 rev.6 ;
4.6. Fisele de post ale salariatilor din cadrul Atelierului respectiv Serviciilor/Birourilor Auto ;
4.7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, republicat cu modificrile i
completrile ulterioare;
4.8. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002
privind circulaia pe drumurile publice, modificata prin H.G. nr.56/2007;
4.9. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale
de funcionare a mijloacelor fixe, modificata prin H.G. nr.1496/2008;
4.10.Legea nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
4.11.H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
4.12. Ordinul nr.2133/2005 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementrilor
privind certificarea ncadrrii vehiculelor rutiere, nmatriculate, n normele tehnice privind sigurana
circulaiei rutiere, protecia mediului i folosina conform destinaiei, prin inspecia tehnic periodic,
modificat prin Ordinul nr.510/2007 si Ordinul nr.1002/2008(RNTR 1);
4.13. Ordinul nr.987/2007 al Ministrului Sntii privind obligativitatea existenei n dotarea
auto a trusei sanitare i coninutul minim al acesteia;
4.14. Legea nr. 319/2006 a Securitii i Sntii n Munc;
4.15. H.G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca, completata si modificata prin H.G.955/2010;
4.16. Legea nr.307/2006 privin aprarea impotriva incendiilor,modificata prin O.U.G nr.
70/2009;
4.17. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata de H.G.
37/2008;
4.18. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;
4.19. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului ;
4.20. Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile
ulterioare ;
4.21. Proceduri operationale, aplicabile in CNTEETranselectricaS.A. care au impact
asupra activitatii auto ;
4.22. Decizia nr.336 privind delegarile de competenta a persoanelor cu functii de conducere
executiva din cadrul C.N.T.E.E.TranselectricaS.A. ;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 6/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. RESPONSABILITI

A. Sediul Executiv C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.


5.1. Director General
5.1.1.Aproba procedura operationala a activitatii de transport auto din cadrul
C.N.T.E.ETranselectricaS.A. .
5.1.2.Aproba strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung din domeniul auto al
Companiei;
5.1.3.Gestioneaza resursele financiare, umane si materiale aferente domeniului auto al
Companiei;
5.1.4.Emite decizii:
a) de nominalizare a salariatilor din cadrul Executivului Companiei care au dreptul de a
conduce autovehicule proprietatea Companiei in interesul serviciului;
b) de transfer a bunurilor redistribuite intre sucursale/sucursale-executiv.
5.1.5.Aproba dotarea cu autovehicule noi;
5.1.6.Vizeaza nota de fundamentare, care se va sustine in C.A. pentru obtinerea aprobarilor
in vederea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe , casarea si declasarea bunurilor, altele decat
mijloacele fixe, ce tin de activitatea auto;
5.2. Director Divizia Inginerie si Management Active
5.2.1.Vizeaza strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung din domeniul auto al
Companiei;
5.2.2.Vizeaza decizii:
a) de nominalizare a salariatilor din cadrul Executivului Companiei care au dreptul de a
conduce autovehicule proprietatea Companiei in interes de serviciu;
b) de transfer a bunurilor redistribuite intre sucursale/sucursale-executiv.
5.2.3. Aproba referatele privind solicitarile de acordare spre folosinta in interesul serviciului a
autovehiculelor din dotarea Executivului Companiei;
5.2.4.Vizeaza lista dotarii cu autovehicule noi a parcului auto al Companiei;
5.2.5.Aproba referatele privind achizitiile prin cumparare directa de servicii, piese si materiale
necesare desfasurarii activitatii auto din Executivul Companiei;
5.2.6.Aproba caietele de sarcini privind achizitia de produse si servicii aferente activitatii auto
din Executivul Companiei;
5.2.7.Semneaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de
produse si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.2.8.Aproba toate documentele necesare ce vor sta la baza intocmirii notei de
fundamentare in vederea aprobarii C.A. pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, casarea si
declasarea bunurilor, altele decat mijloace fixe,ce tin de activitatea auto;
5.2.9.Analizeaza si expune rezolutii pe toate documentele cu caracter intern sau extern,
transmise catre Atelierul Auto;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 7/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3. Sef Compartiment Administrativ


5.3.1.Coordoneaz si controleaza activitatea auto desfasurata in cadrul Companiei;
5.3.2.Analizeaza si expune rezolutii pe toate documentele cu caracter intern sau extern,
transmise catre Atelierul Auto;
5.3.3.Vizeaza decizia de nominalizare a salariatilor din cadrul Executivului Companiei care
au dreptul de a conduce autovehicule proprietatea Companiei in interesul serviciului;
5.3.4.Vizeaza lista dotarii cu autovehicule noi a parcului auto al Companiei;
5.3.5.Vizeaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de produse
si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.3.6.Vizeaza sau aproba, dupa caz, toate documentele emise de catre Atelierul auto ;
5.3.7.Vizeaza Ordinele de deplasare, privitor la parcursul efectuat, in cazul in care
deplasarea s-a efectuat cu autovehiculele din dotarea executivului Companiei;
5.3.8.Asigura evaluarea periodica a personalului din cadrul Atelierului Auto;
5.4. Divizia Conducere Economica si Comerciala
5.4.1. Director general adjunct
5.4.1.1. Vizeaza decizia de transfer a bunurilor redistribuite intre sucursale/sucursaleexecutiv;
5.4.1.2. Vizeaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de
produse si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.1.3. Vizeaza nota de fundamentare in vederea aprobarii CA, pentru scoaterea din
functiune a mijloacelor fixe, casarea si declasarea bunurilor, altele decat mijloace fixe, ce tin de
activitatea auto;
5.4.2. Directia buget,finante,contabilitate si patrimoniu
5.4.2.1.Prevede in BVC, la propunerea directiei responsabile, cheltuielile aferente activitatii
auto, cu asigurarea echilibrului bugetar;
5.4.2.2.Asigura acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind
angajarea de cheltuieli contracte, facturi aferente activitatii auto;
5.4.2.3.Vizeaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de produse
si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.2.4.Asigura verificarea si avizeaza documentele aferente realizarii platilor, plati care se
efectueaza prin intermediul Serviciului contabilitate-fiscalitate ;
5.4.2.5.Vizeaza referatele privind achizitiile prin cumparare directa de servicii, piese si
materiale necesare desfasurarii activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.2.6.Primeste lunar de la Compartimentul Administrativ Situatia cheltuielilor de
functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente celui de-al doilea
autoturism folosit de persoanele cu functii de conducere (acestea sunt nedeductibile fiscal conform
Legii nr.571/2003 art.21, alin.3, lit.n);
5.4.3. Director comercial
5.4.3.1. Aproba documentatii de atribuire a contractelor de achizitii produse si servicii,
aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.3.2. Vizeaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de
produse si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 8/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.4.4. Managementul achizitiilor


5.4.4.1.Initiaza proceduri de achizitii publice de produse si servicii, aferente activitatii auto din
Executivul Companiei;
5.4.4.2.Intocmeste si vizeaza documentatia de atribuire a contractelor de achizitii produse si
servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.4.3.Vizeaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de produse
si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.4.4.Vizeaza referatele privind achizitiile prin cumparare directa de servicii, piese si
materiale necesare desfasurarii activitatii auto din Executivul Companiei;
5.4.4.5.Structureaza Programul al achizitiilor publice, aferent activitatii auto;
5.4.4.6.Urmareste modul de derulare al contractelor de achizitii produse si servicii, aferente
activitatii auto;
5.5. Oficiul Juridic si Contencios
5.5.1.Verifica si vizeaza din punct de vedere juridic documente(contracte, decizii,
documentatii de atriburie) privitoare desfasurari activitatii auto din Executivul Companiei;
5.6.Compartimentul Management Resurse Umane
5.6.1. Verifica si vizeaza din punct de vedere al resurselor umane(pontaje, decizii, note
consemnare domiciliu) privitoare desfasurari activitatii auto din Executivul Companiei;
5.7. Compartimentul Management Integrat
5.7.1.Serviciul Securitate si Sanatate in Munca
5.7.1.1.Asigura, prin intermediul cabinetului medical, evaluarea starii de sanatate a
salariatilor atelierului auto, medicul primar de medicina muncii eliberand adeverinte medicale cu
notarea diagnosticului aferent functiei fiecaruia;
5.8.Compartimentul Protectie Infrastructura Critica,Securitate Active si Managementul
Riscului
5.8.1.Birou asigurari
5.8.1.1.Participa la intocmirea caietelor de sarcini privind achizitiile serviciilor de asigurare
auto de tip RCA si CASCO;
5.8.1.2.Vizeaza documentele intocmite, necesare structurarii caietelor de sarcini mentionate
la pct.5.8.1.1 .
5.9. ef Atelier Auto
5.9.1.Organizeaza si coordoneaza activitatea auto in cadrul Atelierul Auto aferent Executivului
Companiei ;
5.9.2.Urmareste folosirea rationala a autovehiculelor Companiei;
5.9.3.Semneaza in F.P. privind numarul de B.V.C.A. ce urmeaza a fi eliberate de catre
impegatul auto utilizatorului sau soferului in scopul alimentarii cu combustibil a autovehiculului;
5.9.4. Rspunde de gestionarea parcului auto din dotarea Executivului Companiei;
5.9.5.Centralizeaza si promoveaza spre aprobare,notele privind propunerile de scoatere din
functiune a autovehiculelor din dotarea Companiei (Executiv si S.T.) ;
5.9.6.Intocmeste si promoveaza spre aprobare,nota de fundamentare privind propunerile de
inlocuire a autovehiculelor aprobate pentru scoaterea din functiune, cu altele noi;
5.9.7.Intocmeste si semneaza caietele de sarcini in vederea initierii procedurilor de achizitiei

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 9/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

produse si servicii eferente activitatii auto din cadrul Executivului Companiei;


5.9.8.Raspunde de derularea corespunzatoare a Contractelor de achizitii produse si servicii
aferente activitatii auto din cadrul Executivului Companiei;
5.9.9.Intocmeste si semneaza documente privind organizarea, coordonarea si controlul
modului de gestionare al parcului auto din cadrul Companiei;
5.9.10.Verifica si certifica documentele fiscale de decontare prin aplicarea vizei "bun de plata"
aferente activitatii auto din cadrul Executivului Companiei;
5.9.11.Rspunde de intocmirea pontajelor personalului din subordine;
5.9.12.Propune aciuni de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate;
5.9.13.Elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine;
5.9.14.Asigura pentru personalul din subordine masurile(tehnice si organizatorice)de
sanatate si securitate in munca, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc de
accidentare, pentru realizarea starii de sanatate si securitate a angajatilor;
5.9.15.Verifica buna gospodrire a inventarului atelierului auto si curenia garajului;
5.9.16.Asigura administrarea patrimoniului atelierului auto;
5.9.17.Asigura realizarea activitii de control in domeniul propriu de activitate;
5.9.18.Rspunde de modul de realizare a obiectului de activitate aferent domeniului pe
care il conduce, in condiii de calitate si la termenele stabilite, cu respectarea legislaiei in vigoare;
5.9.19.Intocmeste graficul anual de instruire S.S.M. si S.U. ;
5.9.20.Efectueaza instructajul periodic pe linie de S.S.M., S.U. si P.M. pentru personalul
din subordine;
5.9.21.Efectueaza instructajul periodic pe linie de S.S.M. privind transporturile rutiere,
pentru utilizatori;
5.9.22.Rspunde de echipamentele/utilajele din dotare, necesare activitii specifice postului;
5.9.23.Indeplineste si alte atributiuni stabilite prin fisa postului ;
5.10. Inspector Exploatare Trafic
5.10.1.Analizeaza zilnic S.T.P.A.=starea tehnica a parcului auto;
5.10.2.Programeaz, urmrete si rspunde de executarea reparaiilor si ncadrarea lucrrilor in
criterii de calitate.Completeaza registrul de evidenta a reviziilor si reparatiilor (formular TEL
07.20.10, rev.4);
5.10.3.Intocmete procese verbale de predare-primire
(formularul TEL 07.20.13,
rev.4)pentru autovehiculele date in exploatare oferilor sau utilizatorilor;
5.10.4.Ia masuri pentru depanarea autovehiculelor defectate in parcurs;
5.10.5.Efectueaza predarea autovehiculelor catre unitatile service in vederea interventiilor de
orice fel, numai cu proces verbal de predare primire(formular TEL 07.20.08, rev.4);
5.10.6.Efectueaza recepia autovehiculului in urma incheierii interventiilor de orice fel,
consemnandu-se acest fapt intr-un proces verbal de receptie (formular TEL 07.20.09, rev3) ;
5.10.7. Organizeaz si urmareste parcarea autovehiculelor numai in locurile stabilite de
conducerea Companiei;
5.10.8.Verifica existenta si funcionalitatea dotrilor obligatorii ale autovehiculelor (trusa
sanitara, triunghi reflectorizant, stingator incendiu, scule, echipament auxiliar) ;
5.10.9.Verifica zilnic starea tehnica si estetica a autovehiculelor, cu exceptia celor aflate in
deplasare sau a celor cu parcare la domiciliu;
5.10.10.Semneaz in F.P., inaintea plecarii autovehiculului in prima cursa, daca acesta
corespunde din punct de vedere tehnic si estetic;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 10/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.10.11.Interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care nu corespund tehnic si estetic,


insistnd asupra : sistemului de direcie, sistemului de frnare, sistemului de transmisie si rulare,
sistemului de iluminare si semnalizare, cureniei.
5.10.12.Nu permite plecarea in cursa a oferilor aflai in incapacitatea desfurrii activitii
(bolnavi, obosii, in inuta necorespunzatoare, sub influenta buturilor alcoolice);
5.10.13.Verifica prin sondaj si de cite ori este cazul, folosind alcooltestul din dotare, nivelul
concentraiei de alcool din respiraie, la oferi si utilizatori;
5.10.14.Urmrete termenele scadente pentru I.T.P. si rspunde de efectuarea acestora in
termenele prevzute de lege;
5.10.15.Urmareste si intocmeste documentatia necesara pentru inmatricularea, radierea,
plata taxelor locale si a taxelor de drum(rovigneta) a mijloacelor auto din dotarea Executivului
Companiei;
5.10.16. Verifica trimestrial, prin sondaj, indexul km afisat la bordul autovehiculelor,
consemnand valorile citite intr-un proces verbal (formular TEL 07.20.16, rev.3)semnat de catre
toate persoanele in cauza;
5.10.17.Participa la instruirile periodice S.U., S.S.M. si P.M.;
5.10.18.Rspunde de echipamentele/utilajele din dotare, necesare activitii specifice
postului.
5.10.19.Indeplineste si alte atribuii stabilite prin fisa postului ;
5.11. Inspector exploatare trafic (cu atributii de impiegat auto)
5.11.1. Elibereaza F.P.(formular TEL 07.20.01, rev.4);
5.11.2.Intocmeste F.A.Z.(formular TEL 07.20.02, rev.4) pentru fiecare autovehicul din
exploatarea atelierului auto si raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in F.A.Z.;
5.11.3.Intocmete situaia centralizatoare privind consumurile de carburanti pe baza F.I.A.
stocul de BVCA (formular TEL 07.20.06, rev.3) ;
5.11.4.Intocmeste ,pana in data de 05 a lunii urmatoare pentru luna precedenta,
Centralizatorul activitatii auto privind cheltuielile lunare aferente fiecarui autovehicul (formular TEL
07.20.05, rev.4) defalcat pe directii,servicii, compartimente, centre, statii, etc. ;
5.11.5.Intocmeste un centralizator al rapoartelor lunare privind
cheltuielile efectuate cu
exploatarea autovehiculelor Companiei, pe care-l preda, pana in data de 08 ale lunii urmatoare pentru luna
precedenta, catre seful atelierului auto ;
5.11.6.Verifica alimentarea corect a carburanilor, ncadrarea consumurilor n funcie de km
parcuri, categorii de drumuri, confirmate n foile de parcurs, semnand in F.P.(verso);
5.11.7.Intocmete pontajul salariatilor atelierului auto, cu respectarea legislaiei in vigoare;
5.11.8.Asigur intocmirea situatiilor pe linie de auto in conditii de calitate si la termenele
stabilite;
5.11.9.Asigura dispecerizarea autovehiculelor;
5.11.10.Raspunde de utilizarea corecta si eficienta a programului de gestiune al parcului
auto;
5.11.11.Rezolv sarcini curente sau de perspectiv primite de la eful Atelierului n
probleme privind domeniul propriu de activitate;
5.11.12.Rspunde de echipamentele/utilajele din dotare necesare activitilor specifice
postului.
5.11.13.Tine evidenta documentelor arhivate specifice domeniului auto;
5.11.14.Sesizeaza de indata Seful Atelierului de existenta unor nereguli sau neconcordante

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 11/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

constatate in evidentierea curselor efectuate in F.P. de catre soferi sau utilizatori;


5.11.15.Preia de la magazia companiei, gestioneaza si distribuie catre utilizatori si soferi
BVCA-urile;
5.11.16.Participa la instruirile periodice S.U., S.S.M. si P.M.;
5.11.17.Indeplineste si alte atribuii stabilite prin fisa postului ;
5.12. Sofer
5.12.1.Folosete autovehiculul repartizat in mod raional si numai in interesul serviciului;
5.12.2.Efectueaza C.I.Z. a autovehiculului din dotare;
5.12.3.Se prezinta la biroul impiegatului auto pentru eliberarea F.P.;
5.12.4.Nu ridica alta F.P. fara sa o predea pe cea eliberata anterior, completata si
confirmata;
5.12.5.Se prezinta la biroul inspectorului explaoatare trafic (cu atributii de impiegat auto) auto
pentru eliberarea B.V.C.A.(cu exceptia zilelor in care se afla in delegatie);
5.12.6.Nu ridica alte BV.C.A. fara a preda matcile celor primite anterior;
5.12.7.Semnaleaz Inspectorului Exploatare Trafic, toate defeciunile constatate la
autovehiculul din dotare, in vederea remedierii acestora;
5.12.8.Participa la receptia autovehiculului din dotare, in urma finalizarii interventiilor de orice
fel;
5.12.9.Sa fie apt, din punct de vedere al strii fizice si psihice, pe toata durata programului
de lucru;
5.12.10.Nu pleaca in prima cursa fara viza inspectorului exploatare trafic , pe F.P., privind
starea tehnica a autovehiculului din dotare;
5.12.11.Sa verifice valabilitatea I.T.P. a autovehiculului din dotare;
5.12.12.Sa dea curs tuturor dispoziiilor primite din partea superiorilor/beneficiarilor;
5.12.13.Sa participe la toate instruirile pe linie profesionala, S.U.,SSM si P.M. organizate
de eful Atelierului Auto;
5.12.14.La plecarea n concediu de odihn / medical / recuperri pe perioade mai mari de
trei zile va preda autovehiculul din dotare catre atelierul auto, printr-un proces verbal de predareprimire, urmand ca la reluarea activitatii sa preia autovehiculul in aceleasi conditii;
5.12.15.Dupa terminarea programului de lucru, parcheaza autovehiculului din dotare, , in
conformitate cu dispozitiile conducerii Executivului Companiei;
5.12.16. Isi asuma restul de carburant din rezervor si numrul de kilometrii efectuai in luna
respectiva prin semnarea F.A.Z.;
5.12.17.Indeplineste si alte atribuii stabilite prin fisa postului ;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 12/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B.Sucursale Transport
5.13. Director S.T.
5.13.1.Gestioneaza resursele financiare, umane si materiale aferente domeniului auto al
S.T.;
5.13.2. Emite decizii:
a) de nominalizare a salariatilor din cadrul S.T. care au dreptul de a conduce autovehicule
proprietatea Companiei in interesul serviciului;
b) privind modul si locul de parcare in afara orelor de program, al autovehiculelor din dotare;
5.13.3. Aproba documentatia necesara dotarii cu autovehicule noi;
5.13.4. Aproba repartizarea autovehiculelor catre unitatile organizatorice din subordine;
5.13.5.Aproba, lista beneficiarilor din cadrul S.T.;
5.13.6. Aproba notele justificative privind scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor
fixe si a altor bunuri materiale altele decat mijloacele fixe, aferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.13.7.Semneaza cererile de transfer a bunurilor redistribuite intre sucursale/sucursaleexecutiv;
5.13.8.Semneaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de
produse si servicii, aferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.13.9.Semneaza toate documentele emise de catre Serviciul/Biroul Auto din cadrul S.T.;
5.14. Director tehnic S.T.
5.14.1 Coordoneaz si controleaza activitatea auto desfasurata in cadrul Serviciului /Biroului
Auto din cadrul S.T.;
5.14.2.Vizeaza repartizarea autovehiculelor catre unitatile organizatorice din cadrul S.T.;
5.14.3..Vizeaz decizia de nominalizare a salariatilor din cadrul S.T. care au
dreptul de a conduce autovehicule proprietatea Companiei in interesul serviciului;
5.14.4.Vizeaz decizia privind modul si locul de parcare in afara orelor de program,
al autovehiculelor din dotare;
5.14.5..Vizeaz documentatia necesara dotarii cu autovehicule noi;
5.14.6.Vizeaz notele justificative privind scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor
fixe si a altor bunuri materiale altele decat mijloacele fixe, aferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.14.7.Vizeaza lista beneficiarilor din cadrul S.T.;
5.14.8.Vizeaza cererile de transfer a bunurilor redistribuite intre sucursale/sucursaleexecutiv;
5.14.9.Vizeaza contracte si acte aditionale la contracte, privind achizitiile publice de produse
si servicii, aferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.14.10.Vizeaza toate documentele emise de catre Serviciul/Biroul Auto din cadrul S.T.;
5.15. Director Economic
5.15.1.Asigura prevederea in BVC, la capitolul corespunzator, a cheltuielilor generate de
activitatea auto;
5.15.2.Asigura prin cadrul serviciului financiar, acordarea vizei de control financiar preventiv
pe documentele privind angajarea de cheltuieli contracte, facturi aferente activitatii auto;
5.15.3.Semneaza alaturi de Directorul S.T. contracte si acte aditionale la contracte, privind
achizitiile publice de produse si servicii, aferente activitatii auto din Executivul Companiei;
5.15.4..Asigura verificarea si avizeaza documentele aferente realizarii platilor efectuand

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 13/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aceste plati catre furnizorii de servicii si produse ;


5.15.5.Efectueaza platile catre furnizorii de servicii si produse pe baza documentelor
certificate cu bun de plata si avizate cu viza CFP;
5.15.6.Vizeaza cererea de transfer a bunurilor redistribuite intre sucursale/sucursaleexecutiv;
5.15.7.Coordoneaza activitatea de scoatere din functiune si valorificare a mijloacelor fixe si a
altor bunuri materiale altele decat mijloacele fixe, aferente activitatii auto;
5.16. O.J.C.
5.16.1.Verifica si vizeaza din punct de vedere juridic documente(contracte, decizii,
documentatii de atribuire) privitoare desfasurari activitatii auto din cadrul S.T.;
5.17. ef Serviciu/ Birou auto
5.17.1. Organizeaza si coordoneaza activitatea auto in cadrul S.T. ;
5.17.2.Urmareste folosirea rationala a autovehiculelor din dotare;
5.17.3.Raporteza catre Atelierul Auto din Executivul Companiei, pana in data de 05 ale lunii
urmatoare pentru luna precedenta, Centralizatorul activitatii auto privind cheltuielile lunare aferente
fiecarui autovehicul (formular TEL 07.20.05, rev.4) defalcat pe servicii, compartimente, centre, statii,
etc. ;
5.17.4.Semneaza in F.P. privind numarul de B.V.C.A. ce urmeaza a fi eliberate de catre
gestionar utilizatorului sau soferului in scopul alimentarii cu combustibil a autovehiculului;
5.17.5.Rspunde de gestionarea parcului auto din dotarea S.T.;
5.17.6. Intocmeste si promoveaza spre aprobare, notele justificative privind scoatere din
functiune a autovehiculelor din dotarea S.T.;
5.17.7.Intocmeste si semneaza caietele de sarcini in vederea initierii procedurilor de
achizitiei produse si servicii eferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.17.8.Raspunde de derularea corespunzatoare a Contractelor de achizitii produse si servicii
aferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.17.9.Intocmeste si semneaza documente privind organizarea, coordonarea si controlul modului
de gestionare al parcului auto din cadrul S.T.;
5.17.10.Verifica si certifica documentele fiscale de decontare prin aplicarea vizei "bun de plata"
aferente activitatii auto din cadrul S.T.;
5.17.11.Rspunde de intocmirea analizei lunare privind cheltuielile efectuate cu exploatarea
autovehiculelor din dotare;
5.17.12.Rspunde de intocmirea pontajelor personalului din subordine;
5.17.13.Propune aciuni de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate;
5.17.14.Elaborarea fisele de post pentru personalul din subordine;
5.17.15.Asigura pentru personalul din subordine masurile(tehnice si organizatorice)de
sanatate si securitate in munca, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc de
accidentare, pentru realizarea starii de sanatate si securitate a angajatilor;
5.17.16.Asigura administrarea patrimoniului garajului(acolo unde este cazul);
5.17.17.Asigura realizarea activitii de control in domeniul propriu de activitate;
5.17.18.Rspunde de modul de realizare a obiectului de activitate aferent domeniului pe
care il conduce, in condiii de calitate si la termenele stabilite, cu respectarea legislaiei in vigoare;
5.17.19.Intocmeste graficul anual de instruire S.S.M. si S.U. ;
5.17.20. Efectueaza instructajul periodic pe linie de S.S.M., S.U. si P.M. pentru personalul
din subordine;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 14/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.17.21.Efectueaza instructajul periodic pe linie de S.S.M. privind transporturile rutiere,


pentru utilizatori;
5.17.22.Rspunde de echipamentele/utilajele din dotare, necesare activitii specifice
postului;
5.17.23.Indeplineste si alte atributiuni stabilite prin fisa postului ;
5.18. Inspector Exploatare Trafic
5.18.1.Analizeaza lunar S.T.P.A.=starea tehnica a parcului auto;
5.18.2.Programeaz, urmrete si rspunde de executarea reparaiilor si ncadrarea lucrrilor in
criterii de calitate.Completeaza registrul de evidenta a reviziilor si reparatiilor (formular TEL
07.20.10, rev.4);
5.18.3.Intocmete procese verbale de predare-primire
(formularul TEL 07.20.13,
rev.4)pentru autovehiculele date in exploatare oferilor sau utilizatorilor;
5.18.4.Ia masuri pentru depanarea autovehiculelor defectate in parcurs;
5.18.5.Efectueaza predarea autovehiculelor catre unitatile service in vederea interventiilor de
orice fel, numai cu proces verbal de predare primire(formular TEL 07.20.08, rev.4);
5.18.6.Efectueaza recepia autovehiculului in urma incheierii interventiilor de orice fel,
consemnandu-se acest fapt intr-un proces verbal de receptie (formular TEL 07.20.09, rev.3) ;
5.18.7. Organizeaz si urmareste parcarea autovehiculelor numai in locurile stabilite prin
decizie de catre conducerea S.T.;
5.18.8.Verifica existenta si funcionalitatea dotrilor obligatorii ale autovehiculelor (trusa
sanitara, triunghiuri reflectorizante, stingator incendiu, scule, echipament auxiliar) ;
5.18.9.Verifica zilnic starea tehnica si estetica a autovehiculelor, cu exceptia celor aflate in
deplasare sau a celor cu parcare la domiciliu;
5.18.10.Semneaz in F.P., inaintea plecarii autovehiculului in prima cursa, daca acesta
corespunde din punct de vedere tehnic si estetic;
5.18.11.Interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care nu corespund tehnic si estetic,
insistnd asupra : sistemului de direcie, sistemului de frnare, sistemului de transmisie si rulare,
sistemului de iluminare si semnalizare, cureniei.
5.18.12.Nu permite plecarea in cursa a oferilor aflai in incapacitatea desfurrii activitii
(bolnavi, obosii, in inuta necorespunzatoare, sub influenta buturilor alcoolice);
5.18.13.Verifica prin sondaj, folosind alcooltestul din dotare, nivelul concentraiei de alcool
din respiraie, la oferi si utilizatori;
5.18.14.Urmrete termenele scadente pentru I.T.P. si rspunde de efectuarea acestora in
termenele prevzute de lege;
5.18.15.Urmareste si intocmeste documentatia necesara pentru inmatricularea, radierea,
plata taxelor locale si a taxelor de drum(rovigneta) a mijloacelor auto din dotare;
5.18.16. Verifica trimestrial, prin sondaj, indexul km afisat la bordul autovehiculelor,
consemnand valorile citite intr-un proces verbal ( formular TEL 07.20.16, rev.4) semnat de catre
toate persoanele in cauza;
5.18.17.Participa la instruirile periodice S.U., S.S.M. si P.M.;
5.18.18.Rspunde de echipamentele/utilajele din dotare, necesare activitii specifice
postului.
5.18.19.Indeplineste si alte atribuii stabilite prin fisa postului ;
5.18.20.In punctele de lucru izolate(S.E.,C.E.), care au in exploatare autovehicule
proprietatea Companiei, sefii serviciilor/birourilor auto vor instrui pe conducatorul entitatii

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 15/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

respective in vederea confirmarii starii tehnice a autovehiculului din dotare;


5.19. Tehnician informatic
5.19.1. Elibereaza F.P.(formular TEL 07.20.01, rev.4);
5.19.2.Intocmeste F.A.Z.(formular TEL 07.20.02, rev.4) pentru fiecare autovehicul din
exploatarea S.T. si raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in F.A.Z.;
5.19.3. Intocmeste si transmite sefului serviciului/biroului auto, Centralizatorul activitatii auto
privind cheltuielile lunare aferente fiecarui autovehicul (formular TEL 07.20.05, rev.3) ;
5.19.4. Verifica alimentarea corect a carburanilor, ncadrarea consumurilor n funcie de km
parcuri, categorii de drumuri, confirmate n foile de parcurs, semnand in F.P.(verso);
5.19.5.Intocmete pontajul salariatilor Serviciului/Biroului auto, cu respectarea legislaiei in
vigoare;
5.19.6.Asigur intocmirea situatiilor pe linie de auto in conditii de calitate si la termenele
stabilite;
5.19.7.Asigura dispecerizarea autovehiculelor;
5.19.8.Raspunde de utilizarea corecta si eficienta a programului de gestiune al parcului auto;
5.19.9.Rezolv sarcini curente sau de perspectiv primite de la eful Serviciului/
Biroului auto n probleme privind domeniul propriu de activitate;
5.19.10.Rspunde de echipamentele/utilajele din dotare necesare activitilor specifice
postului.
5.19.11.Tine evidenta documentelor arhivate specifice domeniului auto;
5.19.12.Sesizeaza de indata Seful Serviciului/Biroului auto de existenta unor nereguli sau
neconcordante constatate in evidentierea curselor efectuate in F.P. de catre soferi sau utilizatori;
5.19.13.Participa la instruirile periodice S.U., S.S.M. si P.M.;
5.19.14.Indeplineste si alte atribuii stabilite prin fisa postului ;
5.19.15.In cazul S.T., unde organigrama Serviciului/Biroului auto nu prevede functiile de
impiegat auto si tehnician informatic, responsabilitatile acestora vor fi preluate distributiv de catre
seful serviciului/biroului auto, inspectorul de exploatare sau unul dintre soferi.Aceste preluari de
responsabilitati vor fi mentionate in fisa postului.
5.20. Gestionar
5.20.1.Gestioneaza si distribuie catre utilizatori si soferi B.V.C.A. pentru alimentarea cu
combustibil a autovehiculelor ;
5.20.2. Intocmete situaia centralizatoare privind consumurile de carburanti pe baza F.I.A.
stocul de BVCA (formular TEL 07.20.06, rev.4) n baza F.I.A.(formular TEL 07.20.03, rev.4);
5.21.Cabinet medical
5.21.1.Asigura evaluarea starii de sanatate a salariatilor atelierului auto, eliberand adeverinte
medicale cu notarea diagnosticului aferent functiei fiecaruia;
5.22. Sofer
5.22.1.Folosete autovehiculul repartizat in mod raional si numai in interesul serviciului;
5.22.2.Efectueaza C.I.Z. a autovehiculului din dotare;
5.22.3.Se prezinta la biroul tehnicianului informatic sau persoanei desemnate pentru
eliberarea F.P.;
5.22.4.Nu ridica alta F.P. fara sa o predea pe cea eliberata anterior, completata si
confirmata;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 16/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.22.5.Se prezinta la biroul gestionarului pentru eliberarea B.V.C.A.;


5.22.6.Nu ridica alte BV.C.A. fara a preda matcile celor primite anterior;
5.22.7.Semnaleaz Inspectorului Exploatare Trafic sau , toate defeciunile constatate la
autovehiculul din dotare, in vederea remedierii acestora;
5.22.8.Participa la receptia autovehiculului din dotare, in urma finalizarii interventiilor de orice
fel;
5.22.9.Sa fie apt, din punct de vedere al strii fizice si psihice, pe toata durata programului
de lucru;
5.22.10.Nu pleaca in prima cursa fara viza inspectorului exploatare trafic sau persoanei
desemnate, pe F.P., privind starea tehnica a autovehiculului din dotare;
5.22.11.Sa verifice valabilitatea I.T.P. a autovehiculului din dotare;
5.22.12.Sa dea curs tuturor dispoziiilor primite din partea superiorilor/beneficiarilor;
5.22.13.Sa participe la toate instruirile pe linie profesionala, S.U.,SSM si P.M. organizate
de eful Serviciului/Biroului Auto;
5.22.14.La plecarea n concediu de odihn / medical / recuperri pe perioade mai mari de
trei zile va preda autovehiculul din dotare catre atelierul auto, printr-un proces verbal de predareprimire, urmand ca la reluarea activitatii sa preia autovehiculul in aceleasi conditii;
5.22.15.Dupa terminarea programului de lucru, parcheaza autovehiculului din dotare, in
conformitate cu dispozitiile conducerii S.T.;
5.22.16. Isi asuma restul de carburant din rezervor si numrul de kilometrii efectuai in luna
respectiva prin semnarea F.A.Z.;
5.22.17.Indeplineste si alte atribuii stabilite prin fisa postului;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 17/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. MODUL DE LUCRU
Activitatea de transport auto este organizata n cadrul Compartimentului Administrativ-Atelier
Auto din Executivul Companiei respectiv in cadrul Serviciilor/Birourilor Auto din S.T..
Schema organizatorica de detaliu a activitii auto din cadrul C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
, este prezentata in Anexa 1.
In scopul unei administrari cat mai eficiente a acestei activitati respectiv o abordare simpla si
coerenta a aspectelor de detaliu, modul de lucru va fi tratat dupa cum urmeaza:
I.Mod de lucru pentru soferi
II.Mod de lucru pentru utilizatori
III.Alte aspecte
I.Mod de lucru pentru soferi
Soferii sunt in directa subordonare a urmatoarelor entitati din cadrul Companiei :
- Atelier Auto din cadrul Compartimentului Administrativ in cazul Executivului
Companiei;
- Serviciile/Birourile Auto in cazul S.T.;
Fiecarui sofer i se va intocmi un dosar care va contine:
c)fotocopie carte identitate;
d)fotocopie permis conducere;
e)fisa de instructaj S.S.M.,S.U.,P.M.;
f)aviz medical;
g)aviz psihologic;
h)chestionarul de verificare al cunostiintelor in domeniul legislatiei rutiere;
i)procesul verbal de predare-primire al autovehiculului dat spre folosinta;
In functie de modul de deservire se considera urmatoarea clasificare:
6.1.Soferi care deservesc beneficiarii;
6.2.Soferi care deservesc anumite divizii/servicii/compartimente;
6.3.Soferi aflati la deservire generala, care sunt la dispozitia atelierului/serviciului/ biroului
auto;
6.1. Soferi care deservesc Beneficiarii
6.1.1.Programul zilnic al soferului este stabilit de catre beneficiar ;
6.1.2.Beneficiarul poate dispune soferului sa deserveasca in interesul serviciului, si alte
categorii de personal din subordine, cursele efectuate in acest caz fiind confirmate individual de
catre cei in cauza;
6.1.3.La solicitarea atelierului/serviciului/biroului auto, beneficiarul poate dispune
soferului, in cazul in care nu are un program prestabilit, sa efectueze si alte curse pentru
rezolvarea problemelor operationale ale Companiei, in acest caz cursele vor fi confirmate
individual de cei in cauza;
6.1.4.Parcursul zilnic total inscris in F.P. este confirmat de catre beneficiar ;
6.1.5.Pe perioada ct beneficiarul se afla in concediu de odihna, concediu medical sau in
delegatie(deplasare efectuata cu alte mijloace de transport), soferul este la dispoziia
atelierului/serviciului/biroului auto, avand obligaia de a se prezenta la program, pe toata
perioada cat lipsete beneficiarul.In acest caz parcursul zilnic total inscris in F.P. va fi confirmat
de catre Seful atelierului/serviciului/biroului auto;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 18/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2.Soferi care deservesc divizii/compartimente/servicii


6.2.1.Programul zilnic al soferului este stabilit de catre Directorul diviziei/Seful
compartimentului/serviciului ;
6.2.2. La solicitarea atelierului/serviciului/biroului auto, Directorul diviziei/Seful
compartimentului/serviciului poate dispune soferului, in cazul in care nu are un program
prestabilit, sa efectueze si alte curse pentru rezolvarea problemelor operationale ale Companiei,
in acest caz cursele vor fi confirmate individual de cei in cauza;
6.2.3.Directorul diviziei/Seful compartimentului/serviciului poate dispune soferului sa
deserveasca in interesul serviciului, si alte categorii de personal din subordine, cursele
efectuate in acest caz fiind confirmate individual de catre cei in cauza;
6.2.4.Parcursul zilnic total inscris in F.P. este confirmat de catre Directorul diviziei/Seful
compartimentului/serviciului;
6.3.Soferi aflati la deservire generala, care sunt la dispozitia Atelierului/ Serviciului/
Biroului Auto
6.3.1.Dispecerizarea zilnica este stabilita telefonic de catre inspectorul exploatare
trafic(cu atributii de impiegat auto)/ tehnicianul informatic/persoana desemnata cu acordul
Sefului Compartimentului Administrativ sau Sefului atelierului auto in cazul Executivului
Companiei respectiv Sefului serviciului/biroului auto in cazul S.T. ;
6.3.2.Parcursul zilnic total inscris in F.P. este confirmat de catre Seful Compartimentului
Administrativ sau Seful atelierului auto in cazul Executivului Companiei respectiv Seful
serviciului/biroului auto in cazul S.T.;
6.3.3.Cursele individuale vor fi confirmate de catre salariatii companiei care au solicitat si
beneficiat de transport;
6.4. Eliberarea F.P.
6.4.1.F.P. se elibereaza zilnic de catre inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat
auto)/tehnicianul informatic/persoana desemnata;
6.4.2.In cazul plecarilor in delegatie se va elibera cate o F.P. pentru fiecare zi de delegatie;
6.4.3.Nu se vor elibera doua F.P. pentru aceeasi zi aferente unui autovehicul;
6.4.5.Eliberarea F.P. se va efectua pe baza de semnatura de primire, in registrul de
eliberare F.P. (formular TEL 07.20.04, rev.4) si pe matca F.P.;
6.5.Returnare F.P
6.5.1.F.P. se vor returna dupa 24 de ore de la eliberare, cu exceptia zilelor libere legale,
caz in care se vor returna in ziua lucratoare imediat urmatoare;
6.5.2.In cazul plecarii in delegatie F.P. se vor returna a doua zi de la intoarcere, cu exceptia
zilelor libere legale, caz in care se vor returna in ziua lucratoare imediat urmatoare;
6.5.3.Nu se vor elibera alte F.P. fara a se preda cele primite anterior;
6.5.4.F.P. se vor returna completate in mod corect si citet cu toate informatiile necesare;
6.6.Completarea F.P.
6.6.1.F.P. se vor completa cu stilou sau pix (cerneala/pasta de culoare albastra sau
neagra) intr-un mod citet, fara stersaturi sau corecturi cu pasta alba.
6.6.2.Modul de completare este urmatorul:
a)rubricile de pe fata F.P.:
a1)inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat auto)/tehnicianul
informatic/persoana desemnata (data si ora emiterii, numarul de inmatriculare, numele si prenumele

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 19/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

soferilor, sarcini de transport, traseul, locul de parcare);


a2)soferul (data si ora plecarii in prima cursa, indexul km.afisat la bordul autovehiculului
inainte de plecare in prima cursa si dupa sosire din ultima cursa sfarsitul programului de lucru din
ziua respectiva) ;
a3)soferul (notari ale soferului evenimente aparute in timpul programului de lucru privitor
la starea tehnica a autovehiculului, deplasari service, montare anvelope, acumulatori, etc.);
a4) inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat auto)/gestionarul(alimentarea
autovehiculului numarul de B.V.C.A. eliberate, valoarea nominala a unui B.V.C.A., seriile
B.V.C.A.);
b)rubricile de pe verso F.P.:
b1)soferul va completa detaliat toate cursele efectuate, respectand rubricile aferente ;
6.6.3.In cazul sesizarii unei greseli in F.P., modificarea se va opera cu stiloul sau
pixul(cerneala/pasta de culoare albastra sau neagra) printr-o taietura cu o singura linie orizontala a
informatiei gresite si notarea in imediata apropiere a informatiei corecte.Orice modificare va fi
insotita de semnatura celui care a operat-o;
6.6.4. Inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat auto)/tehnicianul
informatic/persoana desemnata nu va opera modificari asupra indecsilor km notati de soferi pe fata
F.P.;
6.7.Confirmarea curselor din F.P.
6.7.1.Confirmarea curselor individuale se efectueaza conform pct.6.1.,6.2. si 6.3., prin
inscrierea in dreptul curselor aferente a numelui si prenumelui precum si semnatura salariatului in
cauza;
6.7.2.Confirmarea parcursului zilnic total(insumarea tuturor km parcursi conform curselor
individuale) se efectueaza conform pct.6.1.,6.2. si 6.3., folosind urmatoarea
formulare:Confirm(nr.km)/Functia/Numele si prenumele/Semnatura ;
6.8.Confirmarea starii tehnice a autovehiculului
6.8.1.Starea tehnica a autovehiculului, inainte de plecarea in prima cursa se confirma de
catre inspectorul de exploatare trafic/persoana desemnata sau in lipsa acestora de catre seful
atelierului/serviciului/biroului auto;
6.8.2.Soferul semneaza in F.P. daca autovehiculul este in stare buna de circulatie la
plecare;
6.8.2.Pe perioada cat autovehiculul este plecat in delegatie sau in zilele de consemn,
soferul va confirma in F.P., prin semnarea in rubrica Autovehiculul este in stare buna de circulatie
la plecare;
6.9.Eliberare B.V.C.A.
6.9.1.B.V.C.A. se elibereaza de catre inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat
auto) in cazul Executivului Companiei respectiv de catre gestionar in cazul S.T.;
6.9.2.Eliberarea B.V.C.A. se va efectua numai cu semnatura pe F.P. a sefului atelierului/
serviciului/biroului auto, privind cantitatea eliberata;
6.9.3.Seful atelierului/serviciului/biroului auto poate desemna un salariat competent din
subordine pentru aprobarea cantitatii de B.V.C.A. ce urmeaza a fi eliberata.Desemnarea se poate
face printr-o nota interna care va fi aprobata de catre Seful Compartimentului Administrativ in cazul
Executivului Companiei respectiv Directorul tehnic in cazul S.T.;
6.9.4.Eliberarea B.V.C.A. se efectueaza in functie de restul in rezervor si prin estimarea
consumului de combustibil necesar efectuarii unui parcurs pe o anumita perioada;
6.9.5.La plecarea in delegatie eliberarea B.V.C.A. se efectueaza in functie de restul in
rezervor si prin estimarea consumului de combustibil necesar efectuarii parcursului dus-intors

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 20/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(conform ordinului de delegatie), consum care se va suplimenta cu un procent de 10% pentru cazuri
neprevazute ;
6.9.4.Eliberarea B.V.C.A. se va consemna in F.I.A., unde soferul va semna de primire;
6.9.4.B.V.C.A. nefolosite in luna in curs se vor returna;
6.10.Decontarea B.V.C.A.
6.10.1.Decontarea B.V.C.A. se efectueaza prin returnarea matcilor B.V.C.A. primite si
folosite (alimentate) sau a filelor B.V.C.A. nefolosite(nealimentate) precum si a bonurilor nefiscale
aferente fiecarei alimentari(eliberate de catre statia de alimentare);
6.10.2.Matcile B.VC.A. impreuna cu bonurile nefiscale se vor returna in ziua urmatoare
alimentarii cu combustibil, cu exceptia :
a)zilelor libere legale caz in care se vor returna in ziua lucratoare imediat urmatoare;
b)deplasarilor caz in care se vor returna in ziua lucratoare imediat urmatoare intoarcerii din
deplasare;
6.10.3.Decontarea B.V.C.A. se va consemna in F.I.A.;
6.10.4.Matcile B.V.C.A. returnate vor trebui sa contina urmatoarele informatii:
a)Stampila statiei de alimentare;
b)Semnatura soferului;
6.10.5.Bonurile nefiscale se vor anexa F.P. aferente;
6.10.6.Nu se vor elibera alte B.V.C.A.-uri pana nu se vor returna matcile celor primite si
folosite respectiv a bonurilor nefiscale aferente fiecarei alimentari;
6.10.7.In functie de informatiile furnizate de bonul nefiscal, se vor efectua operatiunile in
programul de gestiune a parcului auto, privind alimentarile cu combustibil pentru calcularea F.A.Z.;
6.11.Deplasarile catre/dinspre aeroport
6.11.1.Asigurarea transportului de personal catre/dinspre aeroport, se va efectua numai cu
acordul Sefului Compartimentului Administrativ in cazul Executivului respectiv cu acordul
Directorului tehnic in cazul S.T.
6.11.2 Asigurarea acestui transport se face in baza unui referat semnat de catre
conducatorul entitatii solicitante si transmis catre Compartimentul Administrativ-Atelier auto in cazul
Executivului respectiv catre Serviciul/Biroul Auto in cazul S.T., cu cel putin 48 de ore inainte;
II.Mod de lucru pentru utilizatori
Utilizatorul va semna o declaraie (formular TEL 07.20.12, rev.4) de luare la
cunotina a obligatiilor ce-i revin in momentul in care va primi spre exploatare(permanent sau
temporar) un autovehicul proprietatea Companiei.
Fiecarui utilizator i se va intocmi un dosar care va contine:
a)decizia conform careia are dreptul de a conduce autovehicule proprietatea Companiei;
b)referatul prin care i s-a acordat spre folosinta un autovehicul proprietatea Companiei;
c)fotocopie carte identitate;
d)fotocopie permis conducere;
e)fisa de instructaj S.S.M.;
f)aviz medical;
g)aviz psihologic;
h)chestionarul de verificare al cunostiintelor in domeniul legislatiei rutiere;
i)procesul verbal de predare-primire al autovehiculului dat spre folosinta;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 21/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.12. Eliberarea F.P.


6.12.1.F.P. se elibereaza de catre inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat
auto)/tehnicianul informatic/persoana desemnata;
6.12.2.F.P.se poate elibera pentru o saptamana in curs sau ori de cate ori este nevoie in
cazul in care cursele efectuate nu pot fi inscrise in F.P. datorita formatului limitat al acesteia;
6.12.3.Nu se vor elibera doua F.P. pentru aceeasi zi aferente unui autovehicul;
6.12.4.Eliberarea F.P. se va efectua pe baza de semnatura de primire, in registrului de
eliberare F.P. si pe matca F.P.;
6.13.Returnare F.P
6.13.1.F.P. se vor returna :
6.13.1.1.in prima zi lucratoare a saptamanii urmatoare celei in care au fost eliberate in
cazul eliberarii unei singure F.P. pe saptamana;
6.13.1.2.in momentul in care se solicita eliberarea unei alte F.P., in cazul eliberari mai
multor F.P. pe saptamana;
6.13.1.3.in cazul delegatiilor cand se face trecerea dintr-o sapatamana in alta, F.P. se vor
returna in urmatoarea zi lucratoare de la intoarcerea din delegatie;
6.13.2.Nu se vor elibera alte F.P. fara a se preda cele primite anterior;
6.13.3.F.P. se vor returna completate in mod corect si citet cu toate informatiile necesare;
6.14.Completarea F.P.
6.14.1.F.P. se vor completa cu stilou sau pix (cerneala/pasta de culoare albastra sau
neagra) intr-un mod citet, fara stersaturi sau corecturi cu pasta alba.
6.14.2.Modul de completare este urmatorul:
a)rubricile de pe fata F.P.:
a1) inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat auto)/tehnicianul
informatic/persoana desemnata (data si ora emiterii, numarul de inmatriculare, numele si prenumele
soferilor, sarcini de transport, traseul, locul de parcare);
a2)prin grija utilizatorului (data si ora plecarii in prima cursa, indexul km.afisat la bordul
autovehiculului inainte de plecare in prima cursa si dupa sosire din ultima cursa sfarsitul
programului de lucru din ziua respectiva) ;
a3)prin grija utilizatorului(notari ale soferului evenimente aparute in timpul programului de
lucru privitor la starea tehnica a autovehiculului, deplasari service, montare anvelope, acumulatori,
etc.);
a4) inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat auto)/gestionarul(alimentarea
autovehiculului numarul de B.V.C.A. eliberate, valoarea nominala a unui B.V.C.A., seriile
B.V.C.A.);
b)rubricile de pe verso F.P.:
b1)prin grija utilizatorului se vor completa cursele efectuate, dupa cum urmeaza:
b1.1)parcursul efectuat in interiorul municipiului Bucuresti si al localitatilor de resedinta
S.T., se va completa cu Local ;
b1.2)parcursul efectuat in afara localitatilor se va completa detaliat respectand rubricile
aferente;
b1.3)indiferent de modul de completare, parcursul va fi defalcat pe zile calendaristice;
6.14.3.In cazul sesizarii unei greseli in F.P., modificarea se va opera cu stiloul sau
pixul(cerneala/pasta de culoare albastra sau neagra) printr-o taietura cu o singura linie orizontala a
informatiei gresite si notarea in imediata apropiere a informatiei corecte.Orice modificare va fi
insotita de semnatura celui care a operat-o.
6.14.4. Inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat auto)/tehnicianul
informatic/persoana desemnata nu va opera modificari asupra indecsilor km notati de utilizatori pe

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 22/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fata F.P.;
6.15.Confirmarea curselor din F.P.
6.15.1.Utilizatorii permanenti isi vor confirma personal parcursul inscris in F.P.,semnand in
dreptul fiecarui parcurs sau numai sub parcursul total inscris in F.P.;
6.15.2.Utilizatorii temporari avand functia de director program, director proiect, manager ,
isi vor confirma personal parcursul inscris in F.P., semnand in dreptul fiecarui parcurs sau numai
sub parcursul total inscris in F.P.;
6.15.3.Utilizatorii temporari avand functia de sef compartiment /serviciu /birou respectiv cei
fara functie de conducere, isi vor confirma personal cursele efectuate, notandu-si in dreptul acestora
numele si prenumele respectiv semnand, urmand ca parcursul total inscris in F.P. sa fie confirmat
de catre seful ierarhic superior;
6.16.Confirmarea starii tehnice a autovehiculului
6.16.1.Starea tehnica a autovehiculului, inainte de plecarea in prima cursa se confirma de
catre inspectorul de exploatare trafic/persoana desemnata sau in lipsa acestora de catre seful
atelierului/serviciului/biroului auto;
6.16.2.Utilizatorul semneaza in F.P. daca autovehiculul este in stare buna de circulatie la
plecare;
6.17.Eliberare B.V.C.A.
6.17.1.B.V.C.A. se elibereaza de catre Inspectorul exploatare trafic(cu atributii de impiegat
auto) in cazul Executivului Companiei respectiv de catre gestionar in cazul S.T.;
6.17.2.Eliberarea B.V.C.A. se va efectua numai cu semnatura pe F.P. a sefului atelierului/
serviciului/biroului auto, privind cantitatea eliberata;
6.17.3.Seful atelierului/servicIului/biroului auto poate desemna un salariat competent din
subordine pentru aprobarea cantitatii de B.V.C.A. ce urmeaza a fi eliberata.Desemnarea se poate
face printr-o nota interna care va fi aprobata de catre Seful Compartimentului Administrativ in cazul
Executivului Companiei respectiv Directorul tehnic in cazul S.T.;
6.17.4.Eliberarea B.V.C.A. se efectueaza in functie de restul in rezervor si prin estimarea
consumului de combustibil necesar efectuarii unui parcurs pe o anumita perioada;
6.17.5.La plecarea in delegatie eliberarea B.V.C.A. se efectueaza in functie de restul in
rezervor si prin estimarea consumului de combustibil necesar efectuarii parcursului dus-intors
(conform ordinului de delegatie), consum care se va suplimenta cu un procent de 10% pentru cazuri
neprevazute ;
6.17.6.Eliberarea B.V.C.A. se va consemna in F.I.A., unde utilizatorul va semna de primire;
6.17.7.B.V.C.A. nefolosite in luna in curs se vor returna;
6.18.Decontarea B.V.C.A.
6.18.1.Decontarea B.V.C.A. se efectueaza prin returnarea matcilor B.V.C.A. primite si
folosite (alimentate) sau a filelor B.V.C.A. nefolosite(nealimentate) precum si a bonurilor nefiscale
aferente fiecarei alimentari(eliberate de catre statia de alimentare);
6.18.2.Matcile B.VC.A. impreuna cu bonurile nefiscale se vor returna odata cu predarea
F.P. pe care au fost inscrise (conform pct.6.13.1);
6.18.3.Decontarea B.V.C.A. se va consemna in F.I.A.;
6.18.4.Matcile B.V.C.A. returnate vor trebui sa contina urmatoarele informatii:
a)Stampila statiei de alimentare;
b)Semnatura utilizatorului;
6.18.5.Bonurile nefiscale se vor anexa F.P. aferente;
6.10.6.Nu se vor elibera alte B.V.C.A.-uri pana nu se vor returna matcile celor primite si

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 23/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

folosite respectiv a bonurilor nefiscale aferente fiecarei alimentari;


6.10.7.In functie de informatiile furnizate de bonul nefiscal, se vor efectua operatiunile in
programul de gestiune a parcului auto, privind alimentarile cu combustibil pentru calcularea F.A.Z.;

Valabil numai pentru utilizatorii temporari


6.19.Utilizatorii care, pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, vor dori sa acceseze un
autovehicul disponibil aflat la dispozitia atelierului/serviciului/biroului auto, vor trebui sa aiba intocmit
dosarul de utilizator(cu toate documentele in termen de valabilitate), care va ramane in pastrarea
atelierului/serviciului/biroului auto;
6.20.Indiferent de deplasarea efectuata (interiorul sau exteriorul localitatii), accesarea
autovehiculelor disponibile aflate la dispozitia atelierului/serviciului/biroului auto, se face numai in
baza unui ordin de delegatie emis si semnat de catre conducatorul entitatii organizatorice in
subordinea caruia se afla utilizatorul in cauza, pe care se va mentiona se deplaseaza cu auto
companie .
6.21.In baza ordinului de delegatie mentionat mai sus, se poate prezenta la
atelierul/serviciul/biroul auto, unde in limita parcului disponibil va putea accesa un autovehicul, pe
perioada de valabilitate a ordinului de delegatie;
6.22.Autovehiculul accesat va fi preluat prin proces verbal de predare-primire, cu toate
documentele necesare circulatiei pe drumurile publice, iar dupa intoarcea din deplasare va fi predat
tot prin proces verbal de predare-primire, in aceleasi conditii ;
III.Alte aspecte
6.23.Examinarea medicala si psihologica periodica
6.23.1.Examinarea medicala periodica privind evaluarea sanatatii pentru a putea conduce
autovehiculele proprietatea Companiei, pe drumurile publice, se efectueaza de catre medicul de
medicina muncii(salariat al Companiei sau colaborator prin contract), dupa cum urmeaza:
a)pentru soferi
- anual;
b)pentru utilizatori - anual;
6.23.2.Examinarea psihologica periodica privind evaluarea nivelului aptitudinilor psihice
(calitile ateniei ,viteza de reacie ,coordonarea micrilor ,adaptarea la deprinderi noi
,autocontrolul, stpnirea de sine) pentru a putea conduce autovehiculele proprietatea Companiei,
pe drumurile publice, se efectueaza de catre laboratoarele de psihologie auto, dupa cum urmeaza:
a)pentru soferi
- o data la 2 ani ;
b)pentru utilizatori - o data la 3 ani ;
6.23.3.Examinarea periodica medicala si psihologica se efectueaza suplimentar in cazul
soferilor/utilizatorilor care au fost implicati in evenimente rutiere soldate cu victime omenesti sau
pagube materiale importante;
6.24.Instructajul periodic pe linie de S.S.M., S.U. si P.M.
6.24.1.Instruirea periodica are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostiintelor in
domeniul legislatiei SSM,SU si P.M.;
6.24.2.Instruirea periodica se va efectua pe baza graficelor anuale de instructaj;
6.24.3.Intervalul dintre doua instruiri si durata unei sedinte de instructaj vor fi dupa cum
urmeaza:

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 24/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.24.3.1.Pentru salariatii atelierului/serviciului/biroului auto


Tipul instructajului periodic

Intervalul dintre doua instruiri


Durata unei sedinte de
periodice
instructaj (ore)
S.S.M.
lunar
1:20
S.U.
lunar
1:20
P.M.
semestrial
4:00
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:
a)cand un salariat a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b)cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind
activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv
datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
c)la reluarea activitatii dupa un accident de munca;
d)la executarea unor lucrari speciale;
e)la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului
existent;
f)la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru;
6.24.3.2.Pentru utilizatori
Tipul instructajului periodic
S.S.M.(codul rutier)

Intervalul dintre doua instruiri


periodice
lunar

Durata unei sedinte de


instructaj(ore)
0:30

6.24.4.Rezultatul instructajului se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire


individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii;
6.24.5.Pentru evitarea deplasarii in teritoriu la punctele de lucru izolate(S.E., C.E.), a
persoanelor responsabile cu instructajul, conducatorii entitatilor respective vor efectua instructajul
utilizatorilor sau soferilor detasati(daca este cazul).
6.24.6.Trimestrial soferii iar anual utilizatorii vor fi testati la cunostintele de legislatie
rutiera, rezultatele obtinute urmand a fi analizate de catre Compartimentul Administrativ-Atelier
auto in cazul Executivului Companiei respectiv Serviciul/Biroul auto in cazul S.T., dupa cum
urmeza:
6.24.6.1. Soferi:
a)in cazul nepromovarii primului test, dupa 7 zile calendaristice se va mai sustine inca un
test;
b)in cazul nepromovarii si celui de al doilea test, se vor lua masuri disciplinare conform
C.C.M. in vigoare;
6.24.6.2. Utilizatori:
a)in cazul nepromovarii primului test, dupa 7 zile calendaristice se va mai sustine inca un
test;
b)in cazul nepromovarii si celui de al doilea test, i se va retrage dreptul de a mai utiliza
autovehiculul proprietatea Companiei pentru o perioada de 30 zile;
c)dupa expirarea acestei perioade de suspendare, procedura se va relua, pana la
promovarea testului;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 25/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.25.Modul de determinare al consumului mediu de combustibil si a restului efectiv de


combustibil din rezervor
6.25.1.Determinarea consumului mediu de combustibil se va efectua in urmatoarele cazuri:
a)in urma achizitiilor de autovehicule, diferite ca marca/tip/motorizare de cele existente in
dotarea parcului ato al Companiei;
b)in urma sesizarilor scrise ale soferilor/utilizatorilor cu privire la neincadrarea in
consumurile normate.In acest caz determinarea se va efectua dupa o constatare tehnica a
autovehicului respectiv;
6.25.2.Modul de determinare al consumului mediu de combustibil este descris in Anexa
nr.2 ;
6.25.3.Restul efectiv in rezervor se declara de catre sofer/utilizator prin citirea/interpretarea
indicatorului litrometric existent la bordul autovehiculului si se mentioneaza sub semnatura pe F.P.
din ultima zi a lunii.
6.25.4.Prin compararea restului normat(cel scriptic) cu restul efectiv declarat de catre
sofer/utilizator se vor depista eventualele depasiri sau economii de combustibil;
6.25.5.Depasirile de carburant vor fi suportate de catre sofer/utilizator, iar economiile
constatate in mod repetat si consecutiv timp de 3 luni de zile la acelasi tip de autoturism vor
conduce la reanalizarea consumului mediu al respectivului tip de autovehicul (se admite o toleranta
de +/- 5 litri de combustibil).
6.26.Asigurarea mentenantei autovehiculelor proprietatea Companiei
6.26.1.Mentenanta reprezinta un obiectiv deosebit de important si se refera la continutul si
organizarea lucrarilor de intretinere tehnica si reparatii necesare autovehiculelor in conditiile unei
exploatari tehnice cu costuri cat mai reduse , fara a se afecta exploatarea comerciala;
6.26.2.Mentenanta se grupeaza in doua componente, astfel:
a) Mentenanta preventiva, care se poate programa si care trebuie sa asigure mentinerea
autovehiculului in stare tehnica normala de functionare prin executarea unor lucrari de intretinere
periodica si inlocuirea sistematica a unor componente inainte de defectare previzibila. Lucrarile de
mentenata preventiva cuprind operatii referitoare la control-diagnosticare, strangere-fixare, reglaje
si ungeri.Inlocuirea sistematica (previzibila) de componente se refera la elemente ca lubrifianti, filtre
(ulei, combustibil, aer, polen si altele), curele de transmisie, lichide speciale (antigel, frana, etc.) alte
componente a caror integritate nu poate fi neglijata pentru starea tehnica a autovehiculului.
b)Mentenata corectiva, care cuprinde lucrari (neprogramabile) impuse de defectarea unor
componente (sau de unele evenimente rutiere), necesare pentru refacerea starii tehnice a
autovehiculului;
6.26.3.Modul de efectuare al lucrrilor de mentenanta pentru toate tipurile de autovehicule din
dotarea parcului activ al Companiei, este prezentat in tabelul de mai jos:

1.

Preventiva

Nr. Tip lucrare


crt. mentenanta

Modul de efectuare

a)Se executa nainte de plecarea sau dup sosirea din cursa, iar cnd este
C.I.Z. cazul si pe parcurs.
b)Se efectueaza de catre sofer/utilizator si constau in mentinerea unei stari de
curatenie interioara si exterioara a autovehicului, verificarea - presiunii in pneuri,
eficacitatea franei de serviciu si franei de urgenta, a instalatiei electrice, etc.
a)Se efectueaza conform prescripiilor tehnice ale constructorului.
R.T. b)Se executa numai in unitati service autorizate R.A.R. pentru interventii asupra
respectivele marci/tipuri de autovehicule.

PROCEDURA OPERATIONALA

3.

Corectiva

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 26/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a)Ori de cate ori este nevoie.


b)Se executa numai in unitati service autorizate R.A.R. pentru interventii asupra
respectivelor marci/tipuri de autovehicule.

6.26.4.Lucrarile de mentenata de tipul R.T. si R se executa in baza unor contracte de


prestari servicii incheiate cu unitati service specializate.In cazuri exceptionale cand nu exista un
asemenea contract(sau acesta a expirat), pana la perfectarea acestuia, lucrarile mentionate mai sus
se pot executa in baza unui referat de necesitate aprobat de catre Directorul D.I.M.A. in cazul
Executivului Companiei respectiv de catre Directorul tehnic in cazul S.T. ;
6.26.5.Lucrarile de cosmetizare interioara si exterioara a autovehiculelor se vor efectua de catre
firme specializate pe baza de contract prestari servicii. In cazuri exceptionale cand nu exista un
asemenea contract(sau acesta a expirat), pana la perfectarea acestuia, lucrarile mentionate mai sus
se pot executa in baza unui referat de necesitate aprobat de catre Directorul D.I.M.A. in cazul
Executivului Companiei respectiv de catre Directorul tehnic in cazul S.T. ;
6.26.6.Toate autovehiculele din dotarea parcului auto activ al Companiei vor fi asigurare din
punct de vedere al R.C.A. respectiv "CASCO";
6.26.7.I.T.P. se efectueaz conform normelor in vigoare stabilite de R.A.R. ;
6.26.8.I.T.P. se efectueaza de catre ateliere specializate si autorizate R.A.R., pe baza de contract
prestari servicii sau referat de necesitate aprobat de catre Directorul D.I.M.A. in cazul Executivului
Companiei respectiv de catre Directorul tehnic in cazul S.T. ;
6.26.9.Autovehiculele din dotarea parcului auto activ al Companiei vor fi dotate cu pachete
de siguranta auto care sa cuprinda obligatoriu un minim necesar :
a)roata rezerva;
b)triunghi reflectorizant;
c)trusa medicala;
d)stingator auto;
6.27. Deplasarea cu autovehiculul proprietate personala in interes de serviciu
6.27.1.Pentru personalul care are n utilizare autovehicul proprietatea Companiei , nu este
permis folosirea autovehiculelor proprietate personal in interesul serviciului i decontarea
cheltuielilor cu combustibilul consumat aferent parcursului realizat in acest scop, decat in cazul in
care autovehiculul din dotare este indisponibil din punct de vedere tehnic in perioada respectiva, iar
in limita parcului auto disponibil nu i se poate realoca alt autovehicul.
6.27.2.Folosirea n interes de serviciu a autovehiculului proprietate personal a
angajatului, este condiionat de indeplinirea urmatoarelor conditii de catre acesta, fata de care este
direct responsabil:
a)Valabilitatea carnetului de conducere
b)Existena poliei de asigurare RCA;
c)Acceptul angajatului de a nu solicita rambursarea unor cheltuieli, cum ar fi amenzi,
cheltuieli cu reparaia sau ntreinerea autovehiculului, etc., altele dect cele prevazute
prin PO cod TEL: 03.26 ;
d)Cunoasterea de catre angajat a prevederilor Codului Rutier ;
6.27.3.Ordinul de delegatie prin care se aproba deplasarea in interesul serviciului cu
autovehiculul proprietate personala, se va emite si semna de catre conducatorul entitatii
organizatorice in a carei subordine se afla angajatul in cauza, specificand in clarDeplasarea se va
efectua cu autovehiculul proprietate personala;
6.27.4.Ordinul de delegatie se va emite si semna dupa ce angajatul in cauza va completa
si semna o conventie (formular TEL 07.20.14, rev.4) ;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 27/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.27.5.Dupa semnarea Ordinului de delegatie, Conventia se pastreaza de catre seful


angajatului care a aprobat deplasarea;
6.27.6.Dupa efectuarea deplasarii, Conventia va fi anexata la Ordinul de delegatie
impreuna cu celelalte documente justificative, in vederea decontarilor;
6.28. Deplasarea in interes de serviciu cu autovehiculul proprietatea Companiei
in afara teritoriului Romaniei
6.28.1.Aceste deplasari se vor efectua numai cu aprobarea Directorului General al
Companiei fiind necesare urmatoarele documente:
a)Decizie nominala, aprobata de catre Directorul General al Companiei, pentru toti
membrii delegatiei ce vor efectua aceasta deplasare externa
b)Mandat aprobat de catre Directorul General al Companiei in care se vor specifica
urmatoarele:
b1)deplasarea se efectueaza cu autovehicul/autovehiculele proprietatea Companiei;
b2)numele si prenumele, functia salariatului care are dreptul de a conduce
autovehiculul/autovehiculele proprietatea Companie;
b3)traseul deplasarii ;
c)Imputernicire nominala autentificata prin notariat pentru conducatorul/conducatorii auto
respectiv autovehiculul/autovehiculele pe care acestia le vor conduce in aceasta deplasare externa;
d)Nota estimativa avans deplasare in care sunt mentionati km estimati a fi parcursi,
cantitatea de combustibil necesara, taxa parcare, taxa de drum, taxa imputernicire notariala, c/val
cazare, diurna, etc.;
6.28.2.La bordul autovehiculului vor exista obligatoriu urmatoarele documente:
a)Foia de parcurs se va elibera una F.P. pentru doua zile calendaristice ;
b)Certificatul de inmatriculare (original) al autovehiculului impreuna cu Anexa (original) in
care este specificata inspectia tehnica periodica in termen de valabiliate pentru toata perioada
deplasarii ;
c)Polita de asigurare R.C.A. si Cartea Verde (ambele in original + fotocopie) aflate in
termen de valabilitate pentru toata perioada deplasarii, respectiv recunoscute pe teritoriul tarii in
care se va efectua deplasarea.In cazul deplasarilor in tarile Non-UE se va solicita de la Biroul
asigurari din cadrul Executivului Companiei, obtinerea Cartii Verzi pentru aceste teritorii daca polita
de asigurare R.C.A. nu este valabila in tarile Non-UE ;
d)Polita de asigurare facultativa de tip CASCO (fotocopie) aflata in termen de valabilitate
pentru toata perioada deplasarii, respectiv recunoscuta pe teritoriul tarii in care se va efectua
deplasarea ;
e)Rovinieta si documentul de plata al acesteia, valabila pe durata deplasarii ;
6.28.3.Combustibilii necesari se vor asigura prin distribuirea de B.V.C.A.-uri care sa
acopere efectuarea parcursului pe teritoriul Romaniei respectiv umplerea rezervorului
autoturismului, in zona de frontiera la momentul parasirii teritoriului Romaniei.Pentru parcursul
efectuat pe teritoriul strain in cazul in care combustibilul alimentat prin umplerea rezervorului nu este
suficient, se vor efectua alimentari cu plata cash la statiile de carburanti din traseu, specificandu-se
in foaia de parcurs cantitatea alimentata . Deasemenea la intrarea pe teritoriul altei tari se va
achizitiona vinieta valabila pe toata durata sederii in tara respectiva;
6.28.4.La intoarcerea in tara se vor preda impreuna cu foia/foile de parcurs si
matca/matcile B.V.C.A.-urilor primite, respectiv fotocopii dupa bonurile fiscale in baza carora s-au
achizitionat carburantii si vinietele pe teritoriul strain ;
6.28.5.Parcursul efectuat va fi evidentiat in F.P. dupa cum urmeaza:
a)parcurs efectuat pe teritoriul Romaniei - dus loc plecare punct vamal de trecere a
frontierei;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 28/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- intors -punct vamal de trecere a frontierei loc


sosire ;
b) parcurs efectuat pe teritoriul altei tari - dus punct vamal de trecere a frontierei loc
sosire ;
- intors - loc plecare punct vamal de trecere a
frontierei;
6.28.6. In cazul in care pentru a ajunge la destinatie este necesar tranzitarea teritoriului
mai multor tari parcursul efectuat se va defalca in F.P. pentru fiecare tara asa cum este specificat la
pct. 6.28.5.
6.29.Modul de tratare al diferentelor dintre indecsii km afisati la bordul autovehiculelor si
cei inscrisi in F.P.
6.29.1.In cazul depistarii unor diferente intre indecsii km afisati la bordul autovehiculului si
cei inscrisi de sofer/utilizator in F.P., se va analiza cauza acestor diferente, dupa cum urmeza:
a)cauza tehnica indicator bord defect: autovehiculul se va deplasa intr-o unitate service
pentru remedierea defectiunilor;
b)eroare umana citiri, calcule gresite: se vor efectua corecturile de rigoare conform
pct.6.6.3(6.14.3) din prezenta procedura;
c)declararea unui parcurs mai mare in F.P. : imputarea c/val combustibilului aferent
neefectuarii diferentei de parcurs (BVCA-uri primite dar nealimentate);
d)declararea unui parcurs mai mic in F.P. : imputarea c/val combustibilului aferent
efectuarii parcursului nedeclarat ;
6.29.2.In toate cele 4 cazuri mentionate mai sus, dupa finalizarea cercetarilor, se vor
efectua corelarile indecsilor afisati la bordul autovehiculului cu cei inscrisi in F.P.;
6.30.Criterii de repartizare a autovehiculelor proprietatea Companiei
A.EXECUTIV
6.30.1.Beneficiari
Vor putea beneficia de aceasta calitate urmatoarele functii de conducere din Executivul
companiei, conform Structurii organizatorice si functionale (Anexa la HCA nr.15/09.12.2010):
a)Directorul general
b)Directorul general adjunct
c)Directorul de divizie
d)Directorul economic
6.30.2.Utilizatori
a)Conform Structurii organizatorice si functionale (Anexa la HCA nr.15/09.12.2010) a
Executivului Companiei, vor putea beneficia de aceasta calitate Directorii de directii, managerii si
sefii de compartimente.
b)In functie de atributiile de serviciu ale personalului din subordine, care implica
necesitatea utilizarii permanente a unui autovehicul proprietatea Companiei(operativitate, deplasari
in exteriorul localitatilor), directorii de directii respectiv managerii sau sefii de compartimente, vor
transmite catre Directorul D.I.M.A., referate/note cu propunerile privind utilizarea permanenta a
autovehiculelor care sunt in prezent repartizate in cadrul directiilor/ compartimentelor respective.
Referatele/notele mentionate mai sus vor fi vizate de catre Directorul diviziei din care
face parte directia solicitanta si aprobate de catre Directorul D.I.M.A.
Pentru rezolvarea acestor solicitari se va tine cont si de posibilitatea folosirii pentru
deplasari a soferilor care sunt repartizati la respectivele divizii .

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 29/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B.SUCURSALE TRANSPORT
6.30.3.Beneficiari
Vor putea beneficia de aceasta calitate urmatoarele functii de conducere din cadrul S.T.:
a)Directorul S.T.
b)Directorul tehnic S.T.
6.30.4.Utilizatori
In functie de atributiile de serviciu ale personalului din subordine, care implica necesitatea
utilizarii permanente a unui autovehicul proprietatea Companiei(operativitate, deplasari in exteriorul
localitatilor), Directorul S.T. la propunerea Directorului tehnic S.T. va decide personalul cu drept de
utilizare permanenta a autovehiculelor .

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 30/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.INREGISTRARI
7.1.Foaia de parcurs (formular TEL 07.20.01 01 bis)
a)1 ex.la sofer/utilizator;
b)se arhiveaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de impiegat auto)/persoana
desemnata;
7.2.Fisa activitatii zilnice (formular TEL 07.20.02)
a)1 ex.se completeaza si arhiveaza impreuna cu foile de parcurs de catre inspectorul de
exploatare(cu atributii de impiegat auto)/tehnicianul informatic/persoana desemnata;
7.3.Fisa individuala de alimentare (formular TEL 07.20.03)
a)1 ex.se completeaza si arhiveaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de
impiegat auto)/gestionar/persoana desemnata;
7.4.Registrul de eliberare foi parcurs (formular TEL 07.20.04)
a)1 ex.se completeaza si arhiveaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de
impiegat auto)/tehnicianul informatic/persoana desemnata;
7.5.Centralizator activitate auto privind cheltuieli lunare cu exploatarea parcului auto
(formular TEL 07.20.05)
a)2 ex. se completeaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de impiegat
auto)/tehnicianul informatic/persoana desemnata;
b)1 ex. se arhiveaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de impiegat
auto)/tehnicianul informatic/persoana desemnata;
c)1 ex. se transmite catre seful atelierul auto pentru analizarea cheltuielilor;
7.6.Situatia centralizatoare privind consumurile de carburanti pe baza F.I.A.
(formular TEL 07.20.06)
a)3 ex.se completeaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de impiegat
auto)/gestionar/persoana desemnata;
b)1 ex.se arhiveaza de catre inspectorul de exploatare(cu atributii de impiegat
auto)/gestionar/persoana desemnata;
c)1 ex. se preda catre serviciul financiar executiv/sucursala;
d)1 ex. se afiseaza la vedere in cadrul atelierului/serviciului/biroului auto;
7.7.Nota de constatare tehnica (formular TEL 07.20.07)
a)1 ex.se completeaza si arhiveaza de catre inspectorul exploatare trafic;
b)in baza acesteia se efectuaeaza programarea autovehiculului catre unitatea service in
vederea efectuarii R.T./R;
c)programarea se va efectua telefonic;
7.8.Proces verbal de predare-primire autovehicul catre unitatea service in vederea efectuarii
R.T./R (formular TEL 07.20.08)
a)2 ex. se completeaza de catre inspectorul exploatare trafic;
b)1 ex. se arhiveaza de catre inspectorul exploatare trafic;
c)1 ex. se preda unitatii service ;
7.9.Proces verbal receptie dupa finalizarea R.T./R (formular TEL 07.20.09)
a)2 ex. se completeaza de catre inspectorul exploatare trafic;
b)1 ex. se arhiveaza de catre inspectorul exploatare trafic;
c)1 ex. se preda unitatii service ;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 31/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.10.Registrul de evidenta al R.T. si R (formular TEL 07.20.10)


a)1 ex. se completeaza si arhiveaza de catre inspectorul exploatare trafic;
7.11.Fisa de evidenta a anvelopei (formular TEL 07.20.11)
a)1 ex se completeaza si arhiveaza de catre inspectorul exploatare trafic;
7.12.Declaratie utlizator (formular TEL 07.20.12)
a)1 ex. se completeaza de catre utilizator;
b)se arhiveaza de catre inspectorul exploatare trafic, la dosarul utilizatorului;
7.13.Proces verbal predare-primire autovehicul spre exploatare soferilor/utilizatorilor
(formular TEL 07.20.13,)
a)2 ex. se completeaza de catre seful atelierului/serviciului/biroului auto sau inspectorul de
exploatare trafic;
b)1 ex.se arhiveaza la dosarul soferului/utilizatorului;
c)1 ex. ramane la sofer/utilizator;
7.14.Conventie pentru folosirea in interes de serviciu,a autovehiculului proprietate personala
(formular TEL 07.20.14)
a)1 ex. se completeaza de catre salariatul care solicita o asemenea deplasare;
7.15.Proces verbal citire index km (formular TEL 07.20.15)
a)1 ex. se completeaza de catre inspectorul exploatare trafic;
b)se preda inspectorul de exploatare(cu atributii de impiegat auto)/tehnicianului
informatic/persoanei desemnate pentru analizarea eventualelor diferente intre km inregistrati in
F.A.Z. si cei inregistrati la bordul autovehiculului;
7.16.Nota pentru determinarea consumului mediu de combustibil la autovehicule
(formular TEL 07.20.16)
a)2 ex. se completeaza de catre seful atelierului/serviciului/biroului auto sau inspectorul
exploatare trafic, in urma determinarilor;
b)1 ex.se arhiveaza la dosarul autovehiculului;
c)1 ex.se preda conducatorului auto;
7.17.Situatia repartizarii parcului auto (formular TEL 07.20.17)
a)1 ex. se completeaza si actualizeaza de catre seful atelierulu/serviciului/biroului auto sau
inspectorul exploatare trafic;

8.ANEXE
8.1.Anexa 1 - Schema organizatorica a activitii auto din cadrul
C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
8.2.Anexa 2 Modul de lucru pentru determinarea consumului mediu de carburant la
autovehicule
8.3.Anexa 3 Tabel consumuri medii pentru autovehiculele proprietatea Companiei
8.4.Anexa 4 Tabel coeficienti si sporuri, aplicati in calculul consumului normat la
autovehiculele proprietatea Companiei
8.5.Anexa 5 Tabel cu distante km

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 32/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.01, rev.4

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Pag 33/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.01bis, rev.4

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 34/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formular TEL 07.20.02, rev.4

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Pag 35/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
..

Formular TEL 07.20.03, rev.4

FISA INDIVIDUALA DE ALIMENTARE


NUMELE SI PRENUMELE

(SOFER/UTILIZATOR)__________________
NUMAR CIRCULATIE _________________

LUNA .............ANUL ...........

BONURI DE VALOARE ELIBERATE


NR
FOAIE

DATA
ELIB.

NR.
BONURI

JUSTIFICAREA BONURILOR DE VALOARE

VALOARE
PER BON

TOTAL

SERIA

SEMNAT
PRIMIT.

BONURI JUSTIFICATE
DATA

BON AL.
VAL.

BONURI NEJUSTIFICATE

REST NEALIM

SERII

VAL.

SERII

VAL

SEMN
PRIM

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
..................................................

Cod:TEL -07.20
Pag 36/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.04, rev.4

Registru de eliberare foi parcurs


Serie
F.P.

Data eliberarii
F.P.

Nr.inm.
autovehicul

Numele si prenumele
Soferului/uitilizatorului

Semanatura
de primire a
F.P.

Obs.

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 37/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formular TEL 07.20.05, rev.4

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
...................................................

Cod:TEL -07.20
Pag 38/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.06, rev.4


Gestionar
Numele si prenumele

Situatia centralizatoare privind


consumurile de carburanti
pe baza fiselor individuale de alimentare
Luna..................../Anul................

Nr.
crt.

Numar
inmatriculare
autovehicul

Conducator auto
Numele si prenumele
I
III
Total BVCA

Total consum BVCA


Stoc BVCA sfarsit luna curenta

BVCA justificative
Val.nominala
BVCA
.......... lei/fila
II
IV
V=II + IV
VI
VII
VIII = V - VII

Cod unitate
beneficiar

Cod
activitate

I = data de inceput luna curenta ;


II = stoc inceput luna curenta care este egal cu stoc sfarsit luna anterioara (file) ;
III = felul/nr./data documentului de intrare in cazul in care in luna curenta s-au achizitionat B.V.C.A.uri;
IV = cantiatea de B.V.C.A. uri achizitionata in luna curenta (file) ;
VI = cantitatea de B.V.C.A.-uri eliberata in luna curenta (file);
VII = cantiatea totala de B.V.C.A.-uri eliberata in luna curenta (file);

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
. ..

Cod:TEL -07.20
Pag 39/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.07, rev.4


Vizat,
Sef Compartiment Administrativ/Director th.S.T.

NOTA DE CONSTATARE
In urma verificarilor efectuate asupra starii tehnice a autovehiculului marca/tipul
_______________________________, nr.inm. ________________________, index km
bord_______________, s-au constatat urmatoarele nereguli, dupa cum urmeaza :
_______________________________________________________________________________
_______________________ _________________________________ _____________________
______________________________________ ________________________________________
________________________ ______________________________ _______________________
_____________________ ________________________________ _______________________ _
___________________________ ______________________________ _____________________
_________________________________________________ ____________________ _________
Remedierea acestor nereguli de ordin tehnic se vor efectua in cadrul
_______________________________________________________________________________
Sef atelier/serviciu/birou auto .
Inspector exploatare trafic

..............................................

Sofer

..............................................

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
.

Pag 40/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.08, rev.4

PROCES - VERBAL
DE PREDARE - PRIMIRE
Din data de_____________ ___________

1.n baza comenzii telefonice din data de____________ Noi, ____________________ din
partea CNTEETranselectricaSA ______________________ i ________________________ din
partea ___________________________ am procedat la predarea - primirea n reparaie a
autovehiculului
marca/tipul
___________________________________
serie
motor
_____________serie,asiu ______________________________________ nr. nmatriculare
________________ certificat de nmatriculare ____________________ km. la bord
_________________ .
2.Autovehiculul se pred - primete cu urmatoarea dotare:
- anvelope :nr.buc..
- marca/tipodimensiunea.
- marca/tipodimensiunea.
- marca/tipodimensiunea.
- acumulator(i):nr.buc..
- marca/caracteristici tehnice..
- trus de scule i accesorii
- trusa medicala....
- instinctor auto..
- carburant n rezervor .
3.Alte observaii asupra mijlocului de transport predat - primit :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________ .

AM PREDAT
_____________

AM PRIMIT
___________

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
..

Pag 41/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.09, rev.4

PROCES VERBAL DE RECEPTIE


Incheiat in data de ..

Prezentul proces verbal de receptie s-a incheiat intre dl.


_______________________________ reprezentant al CNTEETranselectricaS.A.-Executiv
Companie in calitate de ACHIZITOR si dl.___________________________, reprezentant al
__________________________________ in calitate de PRESTATOR, ca urmare a efectuarii
reparatiei/reviziei la autovehiculul marca____________________________ cu nr. de
inmatriculare____________________, proprietatea CNTEETranselectricaS.A.-Executiv
Companie.
In urma receptiei lucrarii s-a constatat ca piesele mentionate in deviz au fost/nu au fost
montate in totalitate, iar lucrarea corespunde/nu corespunde din punct de vedere calitativ.
Observaii la primirea - predarea mijlocului de transport dup efectuarea reparaiei :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________
Piese si consumabile uzate care raman in pastrarea PRESTATORULUI :

.
Piese si consumabile uzate predate BENEFICIARULUI :

..
Prezentul proces verbal de receptie a fost intocmit in doua exemplare din care unul pentru
beneficiar si unul pentru prestator.
ACHIZITOR
C.N.T.E.E.TRANSELECTRICAS.A.
.
__________________________________

PRESTATOR
________________________________
_________________________________

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 42/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
...............................................

Formular TEL 07.20.10, rev.4

Registrul
de evidenta al R.T. si R
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nr.inmatriculare

Data efectuarii
interventiei

Tip interventie
(R.T./R)

Piese si materiale inlocuite

Valoare interventie
(lei) fara TVA

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Pag 43/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
rev.4
..................................................

Formular TEL 07.20.11,

Fisa de evidenta a anvelopei

Nr.inm.
auto

Data punerii
in functiune

Datele anvelopei
Tipodimensiuni
Marca
fata
spate

Tipul anvelopei
vara

iarna

mixte

Nr.
buc.

Tip janta
aliaj

tabla

Semnatura
primire
sofer/utilizator

Semnatura
returnare
anvelopa
uzata

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
C.N.T..E.E. Transelectrica S.A.
............................................................

Pag 44/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.12, rev.4

DECLARAIE
D-l/na ...................................................... nscut la data ....................... in localitatea
............................ judeul ................................ domiciliul .................................................
..................................... angajat la .................................. posesor al BI/CI seria ..........
nr ........... eliberat de.................................... si al carnetului de conducere auto categoria
.......... seria .................. nr ......................eliberat de.......................................
la data.............................. cu o vechime de ................ ani in conducere auto.
Prin prezenta declaraie, subsemnatul am luat la cunotina obligaiile ce-mi revin in
calitate de utilizator, artate mai jos si ma oblig sa le respect intocmai.
Obligaiile utilizatorului:
1.Sa semneze procesul verbal de predare / primire a autovehiculul pus la dispoziie de
atelierului/serviciului/biroului auto;
2.Sa rspund pentru orice prejudiciu adus Companiei, prin avarierea autovehiculului din
vina sa in urmatoarele cazuri:
a) evenimentul rutier s-a produs in afara programului de lucru sau in timpul zilelor libere
legale, daca deplasarile s-au efectuat in interes personal;
b) evenimentul rutier s-a produs pe fondul consumului de bauturi alocoolice;
c) un mod de conducere defectuos;
3.Sa verifice periodic valabilitatea I.T.P., a politei R.C.A. si a rovignetei;
4.Sa verifice inainte de plecarea in cursa daca la bordul autovehiculului se gasesc toate
documentele necesare:F.P.,certificat inmatriculare,polita R.C.A., rovigneta cu factura si anexa la
factura, autorizatia de ionizare a geamurilor, precum si starea tehnica a autovehiculului;
5.Sa participe la toate instruirile pe linie S.S.M. organizate de atelierul/serviciul/biroul auto;
6.Sa parcheze autovehiculul la locul stabilit prin decizii sau alte documente emise de catre
conducerea Executivului Companiei respectiv conducerea S.T.;
7.Sa urmareasca completarea F.P., in mod corect si cite, cu stiloul sau pixul(cerneala sau
pasta de culoare albastra sau neagra), la toate rubricile;
6.Sa deconteze matcile B.V.C.A., conform procedurilor companiei;
8.Sa respecte regulamentul privind circulaia pe drumurile publice, precum si orice alte
dispoziii aprute in completarea acestuia;
9.Orice eveniment rutier in care a fost implicat autovehiculul utilizat, sau defectiune tehnica
a acestuia vor fi comunicate sefului atelierului/serviciului /biroului auto, sau inspectorului de
exploatare imediat ce s-au produs;
10.Sa comunice sefului atelierului/serviciului/biroului auto orice defectiune constata la
autovehiculul din dotare;
11.La plecarea in C.O., recuperari C.O., pe o perioada mai mare de 5 zile, sa predea
autovehiculul catre atelierul/servicul/biroul auto;
12.La renunarea de a mai conduce, autoturismul va fi predat efului Atelierului
Serviciului/ Biroului Auto, in baza unui proces verbal de predare / primire, in condiiile in care l-a
primit;
Sef atelier/serviciu/birou auto

Utilizator

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
.................................................

Pag 45/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.13, rev.4


PROCES VERBAL
de predare - primire a
autovehiculului

Incheiat
azi .............. intre dl/dna..................... avand funcia de .............................
- in cadrul..................... si dl/dna............................ avand functia de ............................ - in cadrul
............................., cu ocazia predrii, respectiv primirii autovehiculului marca/tipul ................
cu nr. inmatriculare ............................., cu urmtorul inventar :
Nr.
Dotare
DA
NU
crt.
1
Alarma
x
2
vara/iarna/mixte;Marca: ........................
Anvelope montate pe auto 4 buc.
Tipodimensiunea:......../....../R........
Jante: aliaj/tabla
3
Carlig remorcare
4
Coarba roti
5
Covorase interior (set)
6
Cric si manivela
7
Km rulati conform index bord
8
Radio casetofon/cd din dotare
9
Rest rezervor conform indicator bord
vara/iarna/mixte;Marca:..........................
10
Roata rezerva - 1 buc.
Tipodimensiunea:......../......./R.......
Jante:aliaj/tabla
11
Stingator
12
Triunghi reflectorizant
13
Trusa medicala
14
Trusa scule compusa din
15

Documente insotitoare

Autovehiculul s-a predat / primit n stare tehnica .............., stare estetica-........................ cu


toate
dotarile
menionate
mai
sus,
prezentand
urmatoarele
avarii
:
_____________________________________________________________________________
Predarea-primirea s-a efectuat in baza________________________________________
Prezentul proces - verbal s-a ncheiat n 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Am predat,
....................................

Am primit,
..................................

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 46/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
Formular TEL 07.20.14, rev.4
....................................................
CONVENIE PENTRU FOLOSIREA N INTERES DE SERVICIU,
A AUTOVEHICULULUI PROPRIETATE PERSONAL

Subsemnatul ____________________________ nscut la data de ________ marca ______


ncadrat la _______________ loc de munc _______________
Posesor al carnetului de conducere nr. __________ categoria _____ eliberat ____________
valabil pn la _______________
DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE
C autoturismul ___________________
Marca/Tipul ___________________________
Nr. nmatriculare ___________________
Sursa de energie

benzina;

motorina ;

Anul primei nmatriculri ______________


este proprietate personal
este proprietatea ______________________
este asigurat la societatea ____________________ cu polia nr. ________ pentru perioada de la
_______________ pn la ________________

Polia mai sus menionat nu conine interdicii cu privire la utilizarea autoturismului n interes
de serviciu;
Am cunotin de normele n vigoare, cu privire la folosirea autoturismelor personale n interes
de serviciu i rambursarea cheltuielilor respective;
Sunt dispus s foloseasc autoturismul mai sus menionat n interes de serviciu.
Transelectrica este de acord ca domnul/a ________________________ s foloseasc propriul
autoturism n interes de serviciu.
Prezenta convenie este valabil n perioada de la _________ pn la _________
Domnul/a se oblig s foloseasc autoturismul mai sus menionat n interes de serviciu, fr a
solicita alte pretenii materiale, cu excepia celor prevzute n CCM i PO cod TEL: 03.26
Cunosc prevederile Codului rutier
Data _________
Semntur angajat
________________

Responsabilul unitii de apartenen


______________________________

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
.

Pag 47/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.15, rev.4

PROCES VERBAL

Incheiat azi .. la sediul ., cu ocazia citirilor efectuate prin


sondaj a indexului km afisat la bordul urmatoarelor mijloace de transport auto, conform P.O. Cod
TEL: 07.20 rev.3:
Nr.
crt.

Nr.
inmatriculare

Numele soferului/
utilizatorului

Index
km citit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Atelier/Serviciu/Birou Auto
Inspector exploatare traffic/persoana desemnata
.......................................................

Index
km
FAZ

Diferenta

Semnatura
soferului/
utilizatorului

Ora

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
C.N.T.E.E.Transelectrica.S.A
Sucursala..

Cod:TEL -07.20
Pag 48/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Formular TEL 07.20.16, rev.4

NOTA
pentru determinarea consumului mediu de combustibil la autovehicule
Prin prezenta s-a procedat la determinarea consumului mediu de combustibil la auto
marca/tipul., nr.inmatriculare.., sarcina utila
nominal., greutate proprie, tipul motorului.., capacitatea
cilindrica.. .
1.Autovehiculul a suferit urmatoarele transformari constructive:
.
2.Rezultatele determinarilor:
Consumul de combustibil
Nr.crt. al
Sensul
Incarcatura
Viteza
masuratorii
medie de Efectiv Mediu
(tronsonuli)
deplasare Ci
Cm=de la i=1 la 4(Ci/Pe x 100)
Vmi
(litri)
(km/h)
1
2
3
4
3.Conditiile de efectuare a determinarilor:
3.1.lungimea si categoria de incadrare a sectorului de drum:
L sect.dr. = 10 (km)
Categ.drum = K (D2 = 1,0) sau M(D1=0,9)
3.2.temperatura medieC;
3.3.conditiile tehnice prevazute in anexa nr.2 sunt indeplinite;
4.Comisia
Numele si prenumele

Prezenta nota s-a incheiat in 2 exemplare.


Data:

Functia

Semnatura

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E.Transelectrica.S.A
Sucursala..

Pag 49/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Formular TEL 07.20.17, rev.4

Situatia repartizarii parcului auto Executiv/S.T.

Nr.crt.

Entitate

Nr.
crt.

Entitate

Nr.
crt.

Entitate

Nr.
crt.
Nr.
crt.

Entitate

Entitate

Marca/Tipul

Marca/Tipul

Marca/Tipul

Marca/Tipul

Marca/Tipul

Nr.inm.

An
fabricatie

Nr.inm.

An
fabricatie

Nr.inm.

Nr.inm.

Nr.inm.

Numele si prenumele
utilizatorului

Numele si
prenumele
soferului

An
Numele si
fabricatie prenumele soferului
An
fabricatie
An
fabricatie

Loc garare

Loc garare

Functia

Beneficiar

Entitatea deservita

Observatii

Observatii

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 50/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANEXA 1

Schema organizatorica a activitii auto din cadrul C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.

D.G.

D.I.M.A.

Compartiment
Administrativ

Atelier Auto

S.T.
Serviciul/Biroul Auto

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 51/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANEXA 2

METODOLOGIA DE LUCRU
pentru determinarea consumului mediu de combustibil
1.Determinarile se vor efectua cu cel putin 2 automobile de aceeasi marca, acelasi tip si
aceeasi motorizare, pentru fiecare intocmindu-se o nota (formular TEL 07.20.17, rev.3) .Daca
numarul automobilelor din dotare este inferior celui precizat mai sus, determinarile se vor efectua
cu cele existente insumand insa minimum 2 determinari (40 km).
2.Autovehiculele supuse determinarilor trebuie sa prezinte o stare tehnica corespunzatoare,
fapt pentru care inaintea inceperii determinarilor se va verifica starea sistemului de alimentare si
aprindere, reglajul franelor, geometra rotilor, transmisia, presiunea in pneuri.Dimensiunile
anvelopelor precum si calitatea combustibilului si uleiului utilizat trebuie sa corespunda
recomandarilor furnizate de constructor.
3.Motorul autovehiculului trebuie adus la temperatura de regim prin efectuarea unui rulaj
preliminar.
4.Sectorul de drum ales pentru efectuarea determinarilor trebuie sa fie de categoria
K(D2=1,0), sa aiba o lungime de 10 km, pe cat posibil rectiliniu, fara degradari, uscat si cu pante
scurte care sa nu depaseasca 2%, situat in afara localitatilor si cu o intensitate medie a traficului
rutier.In cazul in care nu este posibila delimitarea unui astfel de sector, determinarile se pot efectua
si pe un sector de categoria M(D1=0,9), in acest caz efectuandu-se corecturile de rigoare.
5.Pentru toate autovehiculele determinarile se vor efectua cu din sarcina utila nominala,
acestea fiind complet echipate pentru o exploatare normala.
6.Masurarea consumului de combustibil pe timpul determinarilor se face prin umplerea
rezervorului dupa fiecare parcurgere a tronsonului de drum, cu ajutorul unui vas gradat (masura
litrica) .
7.Determinarile se efectueaza pe timp favorabil (fara ploaie sau ninsoare), la temperaturi
ale mediului ambiant cuprinse intre +5 si +30 grade Celsius, la presiuni atmosferice de 730 750
mm col.Hg, iar viteza vantului trebuie sa fie sub 3 m/s.
8.Pentru determinarea consumului mediu de combustibil, se procedeaza in modul urmator:
a)se aduce autovehiculul la inceputul sectorului de drum si se opreste motorul (in dreptul
unei borne kilometrice sau in dreptul unui marcaj ajutator trasat de catre comisia tehnica);
b)se efectueaza plinul rezervorului cu combustibil;
c)se porneste motorul si se pleaca cu autovehiculul dupa loc accelerandu-se si
schimbandu-se vitezele pana se ajunge la viteza economica(in priza directa), care se va mentine
pe cat posibil constanta (in raport de circulatia rutiera), pe toata lungimea sectorului de drum;
d)dupa parcurgerea celor 10 km de drum se opreste autovehiculul si motorul (in dreptul
bornei kilometrice corespunzatoare sau in dreptul unui marcaj ajutator trasat de catre comisia
tehnica);
e)se efectueaza plinul rezervorului cu combustibil, determinandu-se astfel cantitatea
consumata;
f)se procedeaza similar in sens invers dupa care operatiunile se repeta efectuand in acest
mod 4 masuratori totalizand un parcurs de 40 km ;
9.Consumul mediu de combustibil(Cm), rezultat in urma efectuarii celor 4 masuratori cu un
autovehicul, se calculeaza cu relatia:
Cm = C/Pe x 100 (litri/100 km echivalenti)
in care :

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 52/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C = consumul total de combustibil pe parcursul celor 4 masuratori (litri);


Pe = parcursul echivalent pe care s-au efectuat masuratorile ;
Viteza medie (Vm) de circulatie pe timpul determinarilor Cm trebuie sa fie cuprinsa intre 70
80% din viteza maxima economica;
Viteza medie pe un anumit tronson (Vmi), cu care s-a parcurs sectorul de drum i se
calculeaza cu relatia :
Vmi = Pi/ti x 60 (km/h),
in care:
Pi = lungimea sectorului de drum i;
ti = timpul de parcurgere a sectorului de drum i (minute) ;
Pentru stabilirea vitezei medii de circulatie, timpul de parcurgere a sectorului de drum va fi
masurat cu un cronometru.
__________________________________________________________________
Viteza economica = viteza de deplasare uniforma la care consumul este minim.
Umplerea rezervorului se va efectua tinandu-se cont de timpul de aerisire al acestuia (eliminarea
aerului din rezervor si din tubulatura de umplere). La rezervoarele de combustibil care nu sunt prevazute cu
supape de aerisire, aerisirea acestora se poate efectua prin balansarea usoara a autovehiculului
determinand astfel omogenizarea combustibilului in rezervor prin eliminarea pernelor de aer datorate umplerii
rezervorului.
In cazul in care pe tronsonul de drum ales pentru efectuarea determinarilor nu sunt dispuse borne
kilometrice, comisia tehnica va marca in prealabil acest tronson de drum.
Pentru efectuarea determinarilor sunt necesare urmatoarele materiale :
-cel putin doua canistre metalice cu o capacitate de 20 litri fiecare;
-palnie cu cot sau furtun flexibil;
-recipient gradat (masura litrica speciala pentru combustibil) cu o capacitate de cel mult 2 litri ;

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 53/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANEXA 3

Tabel consumuri medii pentru autovehiculele proprietatea Companiei


Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Marca/tip autovehicul
DACIA 1305
DACIA 1307
DACIA 1307 i
DACIA 1310
DACIA Break
DACIA Logan
DACIA Logan MCV
DACIA Logan VAN
DACIA Solenza
DACIA Super Nova
DACIA Pick-Up
DAEWOO Cielo
DAEWOO Leganza
DAEWOO Nubira
FIAT Albea
FIAT Ducato (microbuz)
GAZELLA
MUSSO
NISSAN Navara
NISSAN Pathfinder
NISSAN Patrol
NISSAN Terrano II
PEUGEOT 406
PEUGEOT Boxer
RENAULT Clio
RENAULT Clio
RENAULT Kango
RENAULT Laguna I
RENAULT Laguna II
RENAULT Laguna II Diesel
RENAULT Laguna II Turbo
RENAULT Laguna III
RENAULT Master(microbuz)
RENAULT Megane
RENAULT Megane Estate
RENAULT Megane Sedan
RENAULT Scenic
REXTON
SKODA Octavia
SKODA Octavia 4x4
SKODA Octavia Turbo
SKODA Superb Turbo
VOLKSWAGEN Passat
VOLKSWAGEN Passat

Capacitate
cilindrica
[cm3]
1600
1400
1600
1600
1400
1600
1600
1600
1400
1400
1900
1500
2000
1600
1600
2800
2500
2900
2500
2500
3000
2400
1800
2500
1400
1400
1600
1800
2000
1900
2000
2000
2500
1600
1600
1500
2000
2900
1800
2000
1800
1800
1900
2000

Tip carburant
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Motorina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Benzina
Benzina
Motorina
Benzina
Motorina
Benzina
Benzina
Benzina
Motorina
Benzina
Benzina
Motorina
Benzina
Benzina
Motorina
Benzina
Motorina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Motorina
Benzina

Consum
mediu
[l/100 km]
10,00
10,00
10,00
9,00
9,00
9,50
10,00
9,50
7,50
7,50
7,00
10,00
12,50
11,50
10,50
13,00
11,50
13,00
11,50
11,50
13,50
15,00
11,00
11,50
8,50
6,00
11,00
11,00
11,50
8,00
12,50
12,00
13,00
10,00
10,00
6,50
11,50
13,00
12,00
12,50
12,00
12,00
8,50
12,50

PROCEDURA OPERATIONALA
ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO
DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cod:TEL -07.20
Pag 54/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANEXA 4

Tabel coeficienti si sporuri, aplicati in calculul consumului normat


la autovehiculele proprietatea Companiei
Nr.crt

Categorie drum

1.

Coeficienti de drum
Descriere

Valoare
coeficient
0,9

Drumuri asfaltate in stare buna


Drumuri pavate in stare buna
2.
K
Drumuri macadamizate si impietrite in
1,0
stare buna
Drumuri asfaltate, macadamizate si
impietruite in stare mediocra, care
impun schimbari de viteza pe cca 20%
1,1
3.
T
din parcurs;
Drumuri de pamant in stare buna;
Drumuri pavate cu piatra bruta,
bolovani, in stare buna;
Drumuri impietruite cu piatra sparta,
pietris sau macadamizate;
4.
L
1,2
Drumuri ce impun schimbari de viteza
pe cca 40% din parcurs.
Drumuri a caror stare impune
5.
E
schimbari de viteza pe cca 70% din
1,3
parcurs
Celelalte drumuri cu o stare mediocra
ce nu permit circulatia decat cu viteze
1,6
6
H
mai mici de 15 km/ora pe toata
lungimea lor
Coeficient de corectie pentru conditii climaterice nefavorabile
Nr.crt
Valoare coeficient
Explicatii
Spor pentru conditii meteo nefavorabile, se aplica de
1.
1,1
regula in perioada 1 decembrie pana la 15 martie,
cand temperaturile medii zilnice sunt sub 0 grade.
Sporul specific pentru circulatia in localitatile urbane
Parcursul pe care se aplica
Valoarea sporului pentru circulatia in localitatile urbane
Municipiul Bucuresti
Orase municipii sau
resedinta de judet

1,3
1,2
Sporul pentru actionarea instalatiilor speciale

Nr.crt

Valoarea sporului

1.

1,1 litri/ora

Explicatii
Utilizarea instalatiilor de climatizare.Se aplica
raportat la orele de functionare ale autovehiculului,
considerand ca intr-o ora se pot parcurge minim 50
km efectivi. Perioada de aplicare este 1 iunie 15
septembrie.

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Pag 55/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANEXA 5

Tabele cu distante rutiere uzuale


SUCURSALA

PLECARE

SOSIRE
St. 220 KV Timisoara
St. 220 KV Sacalaz
St. 110 KV Jimbolia
St. 400 KV Arad
St. 400 KV Nadab

ST TIMISOARA

ST Timisoara
(sediu)

St. 220 KV Sacalaz


St. 400 KV Arad
St. 220 KV Baru
Mare

CE Deva

CE Resita

DISTANTA
(km)
6
9
48
65
105

St. 220 KV Resita


St. 220 KV Iaz
St. 220 KV Baru Mare
St. 400 KV Mintia
St. 220 KV Paroseni
St 220 KV Otelarie
St 220 KV Pestis
St. 220 KV Hasdad
St. 220 KV Raul Mare
St. 220 KV C. Aradului
CE Deva
CE Resita
Transelectrica Bucuresti
St. 220 KV C. Aradului
St. 400 KV Nadab

115
112
200
156
240
185
180
188
175
12
165
115
565
15
45

St. 220 KV Paroseni

40

St. 220 KV Pestis


St. 220 KV Hasdad
St. 400 KV Mintia
St. 220 KV Otelarie
St. 220 KV Baru Mare
St. 220 KV Resita
St. 220 KV Iaz
St. 220 KV Baru Mare
St. 220 KV Paroseni
CE Deva

15
23
9
20
70
12
55
140
180
158

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

ST CONSTANTA

ST Constanta
(sediu)

Constanta Nord

Medgidia Sud

CE Tulcea

Statia Isaccea

CE Galati
Lacul Sarat
Smardan
Intrare Buc.
Centura

Constanta Nord
Magazie
BCR
Alpha Bank
Electrica
SMART
Ovidiu
Utilnavorep
Electromontaj
Spalatorie
Raifasen
Posta
AISE Electrica
CAS
Primarie
Gara
Medgidia Sud
ST Cernavoda
Tariverde
St. Tulcea
St. Galati
St. Lacul Sarat
Spalatorie
Magazie
Electrica
Primarie
Medgidia
Medgidia N
Iasccea
Tulcea Vest
Hotel Delta
IT Munca
BCR
Ad. Financiara
CAS
SIAJ
Galati
Pompieri
Oras Isaccea
St. pompe Isaccea
Galati
Lacul Sarat
St. Barbosi
St. Smardan
Focsani
Barbosi
Barbosi
Transelectrica Bucuresti
Aeroport

Pag 56/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7
12
8
6
5
7
15
13
12
5
9
2
7
7
8
8
45
75
50
130
240
200
5
10
12
13
45
15
42
12
5
8
7
6
5
10
110
5
5
5
68
45
8
10
96
37
15
15
30

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.E. Suceava

ST BACAU

S.E. Munteni
C.E. Iasi
S.E. Focsani Vest
S.E.Roman Nord
S.E. Gutinas
S.E. Dumbrava
S.E. Bacau Sud
S.E. Bacau

ST CLUJ

St. 110 Manastur

SIT Baia Mare

CIT Zalau
CIT Satu Mare
CIT Targu Mures
CIT Gheorghieni
CIT Oradea

Pag 57/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parcare (SC Electrica Suceava)


Bacau (sediu)
Iasi (sediu)
Parcare(SC Electrica - Vaslui)
Bacau (sediu)
Iasi (sediu)
Parcare (SC Electrica Iasi)
Bacau (sediu)
Parcare (Electrica Focsani)
Bacau (sediu)
Parcare (Roman)
Bacau (sediu)
Parcare (Onesti)
Bacau (sediu)
Parcare (Piatra Neamt)
Bacau (sediu)
Bacau (sediu)
Bacau (sediu)

160
160
5
100
85
9
140
13
118
7
53
11
66
26
62
12
5

St. 400 KV Gadalin


St. 400 KV Est
St. 220 KV Floresti
St. 220 KV Campia Turzii
St.220 KV Oradea Sud
St. 220 KV Ungheni
St. 220 KV Gheorghieni
St. 220 KV Tihau
St. 220 KV Salaj
St. 220 KV Vestis
St. 400 KV Rosiori
St. 220 KV Baia Mare
SIT Baia Mare
St. 220 KV Baia Mare
St. 400 KV Rosiori
St. 220 KV Vestis
St. 220 KV Salaj
St. 220 KV Tihau
St. 220 KV Tihau
St. 220 KV Salaj
St. 220 KV Vetis
St. 220 KV Ungheni
St, 220 KV Targu Mures
St. 220 KV Gheorghieni
Oras Gheorghieni
St. 220 KV Oradea Sud

30
12
10
50
155
105
225
95
95
210
170
165
163
3
45
80
100
80
32
3
8
10
3
120
3
7

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ST PITESTI

ST CRAIOVA

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atelier Auto

ST Craiova
St. 220/110 KV Craiova N
St. 400 KV Tantareni
St. 220/110 KV Sardanesti
St. Urechesti
St. Tg. Jiu N
St. PFI
St. Drobeta Tr. Severin
St. Cetate
St. Calafat
CEM Tg. Jiu
Cabana Buliga
Cabana Vulcan
CEM Drobeta Tr. Severin
Depozit Isalnita

5
16
46
75
110
130
140
128
90
101
121
161
221
128
18

Garaj Pitesti

St. Draganesti Olt


St. Gradiste
St.220 KV Slatina
St. 400 KV Slatina
St. 400 KV Bradu
St. Pitesti Sud
St. AREF
St. Raureni
St. Stuparei
Craiova
Sibiu
SIT Pitesti
DERT Bucuresti

115
77
70
67
12
20
60
67
75
120
165
3
115

St. Gura Ialomitei


St. Pelicanu
St. Ghizdaru
SIT Ploiesti
St. Targoviste
St. Stalpu
St. Teleajen
St. Brazi Vest
St. Gura Ialomitei
St. Ghizdaru
SIT Ploiesti
St. Targoviste
St. Brazi Vest
St. Stalpu
St. Teleajen
CIT Alexandria
St. Turnu Magurele
SIT Ploiesti
St. Teleajen

40
41
193
130
184
81
136
138
81
153
182
204
183
122
186
49
98
161
54

CIT Sloboria

ST BUCURESTI

Pag 58/ 61

St. Pelicau

St. Ghizdaru
St. Stalpu

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

SIT Ploiesti

St. Mostistea

St. Brazi
St. Targoviste

ST SIBIU

CIT Alexandria

Sediu ST Sibiu

Brazi Vest
St. Targoviste
St. Teleajen
St. Stalpu
Sediu ST Bucuresti
St. Turnu Magurele
CIT Alexandria
St. Gura Ialomitei
CIT Slobozia
St. Ghizdaru
St. Turnu Magurele
St. Pelicanu
SIT Ploiesti
St. Targoviste
St. Stalpu
Gara Lehliu
St. Targoviste
St. Teleajen
St. Stalpu
St. Teleajen
St. Stalpu
SIT Ploiesti
CIT Slobozia
Sediu ST Bucuresti
St. Turnu Magurele
St. Mostistea

C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
Execuctiv (via Pitesti)
C.N.T.E.E.TranselectricaS.A.
Execuctiv (via Brasov)
S.T. Cluj
S.T. Timisoara (via Lugoj)
S.T. Bucuresti (via Pitesti)
S.T. Pitesti
S.T. Constanta (via Brasov)
S.T. Constanta (via Bucuresti)
S.T. Bacau
S.T. Craiova
Statia 220 KV Gheorghieni
(via Brasov)
Statia 220 KV Gheorghieni
(via Fantanele)
C.E. Mures (via Sighisoara)
C.E. Mures (via Iernut)
Statia 220 KV Ungheni
Statia 400 KV Iernut
Statia 220 KV Fantanele

Pag 59/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
54
11
62
72
212
153
110
78
134
203
60
136
204
134
25
55
23
62
72
116
153
211
90
60
143

285
320
170
308
285
165
590
536
322
232
298
220
155
135
115
110
130

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.E. Brasov

Statia 400 KV Brasov


Statia 400 KV Darste
Statia 220 KV Zizin
Statia 220 KV Alba
C.E. Mures

EXECUTIV

Garaj

Platinum

Pag 60/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CE Sibiu
Statia 400 KV Sibiu Sud
CE Brasov
Statia 400 KV Brasov
Statia 400 KV Darste
Statia 220 KV Zizin
Brasovia
Statia 220 KV Alba
Statia Alba I
S.C.RetrasibS.A.
Statia 400 KV Brasov
Statia 400 KV Darste
Statia 220 KV Zizin
Brasovia
Statia 400 KV Darste
Statia220 KV Zizin
Brasovia
Statia 220 KV Zizin
Brasovia
Brasovia
Sediul CE Alba
Statia 400 KV Iernut
Statia 220 KV Ungheni
Statia 220 KV Gheorghieni
Statia 220 KV Fantanele

6
6
145
151
157
150
157
80
83
7
6
10
5
12
13
7
13
9
3
9
7
40
10
145
32

Hotel Levor
Platinum
UNO DEN
Service Presige
IPSO
Petrom Baneasa
Casa Presei
Hotel Levor
Parlament
Hotel Mariott
Monitorul Oficial
Cotroceni
Academia Militara
Gara de Nord
ST Bucuresti
Casa Radio
Politehnica
Aeroport H.C
Aeroport Baneasa
Formenerg
ICEMENERG
Metro Militari

1
5
4
12
14
8
6
5
3
4
4
5
5
5
5
5
7
20
9
3
6
12

PROCEDURA OPERATIONALA

Cod:TEL -07.20

ACTIVITATEA DE TRANSPORT AUTO


DIN
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
CET Grozavesti
CET Progresul
CET Vest
MEC
Ministerul Finantelor
Depozitul Fundeni
Marii Contribuabili
Statia Domnesti
Hidroelectrica
Termoelectrica

Pag 61/ 61
Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7
9
12
4
3
9
3
16
2
6

NOTA:Orientativ se recomanda accesarea site-ului www.viamichelin.com