Sunteți pe pagina 1din 2

Criterii de performanţă profesională

Criteriile de performanţă profesională sunt „unelte” importante pentru organizaţii, ajutând


atât organizaţia să evalueze activitatea unui angajat, dar şi angajatul să se autoperfecţioneze din
punct de vedere profesional, având la dispoziţie o listă de cerinţe la care să işi raporteze
activitatea, pentru a se achita cu succes de îndatoririle ce îi revin.
Cei care se ocupă de recrutare, au datoria ca încă din prima fază a recrutării să aducă la
cunoştinţa candidaţilor ce anume se aşteaptă de la cel ce va ocupa poziţia respectivă şi care vor fi
criteriile de evaluare pentru acel post, pentru a elimina riscul ca un candidat incompatibil, din
diverse motive, cu una sau mai multe din activităţile evaluate cu ajutorul acestor criterii, să
acceadă la poziţie şi ulterior să nu dea rezultatele scontate. Mai mult, la momentul semnării
actelor de angajare, alături de contractul de muncă trebuie să se regăsească şi fişa de post, fişă
care să conţină criteriile de performanţă profesională, pe care angajatul să le înţeleagă şi să şi le
asume.
Criteriile sunt variabile pe care încercăm să le prevedem cu ajutorul testelor şi de care ne
folosim pentru a măsura performanţa în munca prestată, atât din punct de vedere calitativ, cât şi
cantitativ. Criteriile de evaluarea a performanţei profesionale sunt diverse pentru că izvorăsc din
specificitatea postului, dar au şi unele trăsături generale pentru că toate măsoară forţa sau energia
consumată, mobilitatea şi echilibrul.
Succesul profesional depinde de toate dimensiunile muncii depuse şi pentru a construi un
criteriu compozit va trebui să avem în vedere mai multe dimensiuni, performanţa profesională
fiind un criteriu multidimensional.

În cele de mai jos voi enumera criteriile de performanţă în cazul unui post de dulgher într-
un atelier de mobilier la comandă:
• calitatea muncii depuse – de calitatea tăieturilor şi finisajor depinde uşurinţa cu care se va
comercializa produsul; de numărul de rebuturi depinde costul de producţie;
• cantitatea realizată în unitate de timp – gradul de atingere a normelor de producţie;

1
• stabilitatea în munca – de ea depinde experienţa, experienţă ce contribuie din plin la
atingerea obiectivelor de cantitate şi calitate;
• timpul de muncă neutilizat – întârzierile, absenteismul, numărul de ore de absenţă
nemotivată etc;
• costul necesar de instruire pentru realizarea de produse noi – rapiditatea însuşirii
cunoştinţelor necesare; cantitatea de material folosit pentru instruire;
• gradul de cunoaştere a modului de folosire a uneltelor şi materiei prime – eficientizarea
raportului calitate/timp afectat;
• gradul de respectare al regulamentului intern, procedurilor de lucru şi normelor interne de
operare.

Cu ajutorul acestor criterii putem realiza o măsurare pe scala ordinală(relevante), sunt


exprimabile în aceleaşi unităţi (aplicabilitate universală) şi nu costă mult (latura practică).