Sunteți pe pagina 1din 157
Mihai GHIBA ania a Manualul conducatorului __ de ambarcatiuni ae cu motor pentru agrement MIHAI GHIBA FLORIN OPREA MANUALUL CONDUCATORULUI DE AMBARCATIUNI CU MOTOR PENTRU AGREMENT ee, Craiova, 2010 PREFATA Jn ultimii 15 ani, agrementul nautic a luat 0 amploare deosebita, fiind un segment al navigatiei extrem de atrigdtor in ceea ce priveste imbinarea pasiunii cu relaxarea. Astiizi, nu ne mai mirdim cind in Roménia peitrund salupe de inalta clasd gi chiar barci de vitezd’ monopost cu puteri de paste 100 c.p. destinate concursurilor. Granitele s-au deschis, economia s-a liberalizat, astfel incit in mod firesc pe langa casa de vacanti si alte bunuri ta care odinioard nu aveam curaj nici sd vistim, si-a ficut intrarea salupa pentru agrement, hotdrdti sa inlocuiased incet, dar sigur, traditionala béircutit cu un VETEROK de 3c.p. Statistica examenelor sustinute de ciétre cei ce dorese sd intre in randurile conducatorilor de ambarcatiuni, aratii un numér de aproximativ 5000 candidati pe an. Marea lor majoritate au intrebat, au cautat, au cercetat, dar material pentru un studiu temeinic in vederea insusirii unui bagaj de cunostinje despre agrementul nautic nu au gésit. Circulit printre amatori o serie de NOTE DE CURS editate candva de centrele de pregatire marindreascé, un curs pentru conductor ambarcafiune tipdrit intr-un numér redus de exemplare de céitre fostul Inspectorat al Navigatiei Civile si manuale de Marinarie si Constructia si Vitalitatea navei dupa care au studiat, inainte de ’89, elevii fostelor licee de marina. Exista si lucrari monumentale despre nave, navigatie si manevra, apartinand unor distinse personalitati ale invifamantului de mariné romdnesc, dar ele se adreseaza navigatorului profesionist, ofiger de cart, secund ori comandant de nava. Lucrarea de fati se doreste $i suntem convinsi cd o va face si raspundé pasionatilor de agrement nautic. In structura luerérii, amintind doar de etape istorice in dezvoltarea ambarcatiunilor, setrece la un studiu extrem de interesant si concentrat al salupelor actuale cu propulsie, sisteme de transmisie, guvernare, manevré si ancorare moderne, caracteristice sec XXL. Pentru prima datit, candidatul ta objinerea unui carnet de conducere pentru ambarcatiune, va gasi in acelasi volum, atat informatia privind marinaria, maneyra, salvarea, cat si Regulamentul de Navigatie pe Dunire (care astiizi este aproape imposibil de gisit, destinat lucritorilor din marina fluviald), Prezenta lucrare constituie 0 noutate pentru agrementul nautic in Romania, find realizaté dup& modelul european adaptat insé legislatiei nationale, si mai ales reprezentind rodul pasiunii pentru nave de agrement, imbinaté cu un bagaj exceptional de cunostinge profesionale, teoretice $i practice ale autorului, dobandite Prin studiu universitar, peste 25 de ani de experienté in domeniul naval si o neobosita sete de cunoastere. autorii