Sunteți pe pagina 1din 330

N.

Sulescu

Profesor l a A c a d e m i a d e nalte Studii A g r o n o m i c e

Cluj

ameliorarea
plantelor aric:ole*

Romneasca" C l u ,

1934

Iernile grele, anii cu rugin, eu secete


mari sau cu toamne
timpu
rii, attea
calamiti
care s'au succedat
intr'un
rstimp
destul
de
scurt, ne-au dovedit
cu prisosin,
c ne trebuesc,
la plantele
noastre
agricole,
alte soiuri, capabile
s nfrunte
aceste
neajunsuri.
Ameliorarea
de soiuri mai precoce,
mai rezistente
la ger,
boale
i secet,
este posibil;
ne-o dovedesc
succesele
deja nregistrate
n
strintate
i munca uria, splendid
organizat,
care se depune
cu
febrilitate
n uzinile creatoare
de soiuri superioare,
n staiunile
de
ameliorare.
Toate domeniile
produciei
vegetale
sunt azi prelucrate
spre a se
gsi soiuri superioare:
cerealele,
prsitoarele,
leguminoasele,
ierburile,
trifoiul, lucerna,
via de vie, pomii roditori,
arborii siloici,
legumele,
etc.
In Romnia
trebue s intensificm
aceast
munc, att
pentruc
lucrrile
sunt la noi, abia la nceput,
ct i pentruc
staiunile
de
ameliorare
de stat i particulare
sunt foarte puine. In special
la plan
tele, unde soiurile se localizeaz
pe regiuni mici, trebue s vie fore noi
s activeze
n domeniul
acesta att de
important.
Pentru
a ajuta primele
eforturi
ale viitorilor
colegi,
practicieni
sau cercettori,
am scris aceast
introducere
n ameliorarea
plantelor,
fiind convins,
c va fi i un imbold
i un sprijin,
celor ce simt
o
chemare
luntric
s contribue
la mbuntirea
plantelor
agricole.
Spre a face aceast
lucrare
accesibil
nelegerii
unui cerc
ct
mai larg de specialiti
i agricultori,
am renunat
la introducerea
ca
pitolelor
de biometrie,
pe care le-am rezervat
unei lucrri
speciale.
In acelai
scop am eliminat
din capitolul
geneticei
noiunile,
care
nu-i gsesc
o nemijlocit
aplicare
n ameliorarea
plantelor.
Spre a uura tinerilor
cercettori
n domeniul
ameliorrii
apro
fundarea
problemelor
care i intereseaz,
am adugat, totui, la
fiecare
capitol literatura
mai important
i mai
recent.
Cluj, Decemvrie

1934.
N.

SULESCU.

CUPRINSUL
Pag.
INTRODUCERE.

Importanta

ameliorrii

plantelor -

I. Genetica.
A) V ARI ABILITATEA.

1. Generaliti

fluctuant

Variabilitatea

discontinu

10
10

11

Curbele de frecvent

--

12

Legea

lui

Quetelet

2. Modificaiuni

Constelaiunea
Aparatul

lui

factorilor

1 3

Galton

Genotip.

S e l e c t i u n e a n linii p u r e

Seleciunea

Tip.

Fenotip.

Gen

Ereditatea

Tabela

modificaiunilor
n p o p u l a i u n i

3. Corelaiuni -

16
18
19

de corelaiune

4 . Mutaiuni

20
n

20
21

25
26

30

Frecvena

mutaiunilor

34

Mutaiuni

vegetative

35

Provocarea artificial a mutaiunilor

35

Legea irurilor omoloage de v a r i a i e

36

5 . Noi-combinaiuni
B)

- - - - -

Variabilitatea

36

EREDITATEA.

1. Istoricul ncrucirilor Mendel

2. Mecanismul transmisiunii nsuirilor la urmai Diviziunea

celulei

44

46

48

49
51

Fecundarea

Xenii

Partenogeneza

Partenocarpia

3. Legea separrii factorilor


Antirrhinum majus

Mirabilis Jalapa

Pisum

sativum

41
4 3

Polinizarea
.

39

51

52

52

54

55

Urtica pilulifera X Dodartii


Porumb _

P o a t e fi s t a b i l i t d o m i n a n a ?
Tipul Zea i tipul Pisum

Ginile de A n d a l u z i a

E x p l i c a i a c i t o l o g i c a legii s e p a r r i i f a c t o r i l o r

4 . Legea liberei combinaiuni a factorilor


Mazrea

Nomenclatura
Gura

leului

factorilor

ncruciri

a combinaiunilor

E x p l i c a i a c i t o l o g i c a legii a II a lui M e n d e l

regresiv

Abateri

dela proporia

Polimerie

Transgresiuni

66
67

68

69

71

71

73

normal

73
75

' .-

6 . Principiile de ereditate ale lui Morgan nlnuirea

62

5. Colaborarea mai multor perechi de factori


Atavism

61

61
63

ncruciarea

general

Schema

trifactoriale

58
59
59

61

A n a l i z a schemei d e c o m b i n a i u n i

Pag.
57
58

80

a factorilor

84

. N u m r u l l i m i t a t al g r u p e l o r de n l n u i r e

Schimbul

factorilor

77

78

iactorilor

Ornduirea

linear

7. Ereditatea nsuirilor legate de sex


Ereditatea

factorilor din

cromozomii

sexului

8. Cazuri speciale -
Allelomorfismul
Factori

letali

Ereditatea

prin

Himere

multiplu
_

84

85
86

91

91

92

citoplasm

92

93

9 . Bastardri ntre specii -


II. Metodica i tehnica ameliorrii plantelor.
A ) METODELE

78

DE A M E L I O R A R E

1. Alegerea n mass -
. 2. Seleciunea individual

96
103

104
1 0 8

S e l e c i u n e a la p l a n t e l e a u t o g a m e

P r o c e d e e de s e l e c i u n e i n d i v i d u a l

110

Seleciunea

clonal

112

Seleciunea

la p l a n t e l e a l l o g a m e

113

Seleciunea

mutaiunilor

3 . Consanguinizarea
4 . ncruciarea

Tehnica

ncrucirii

Cultivarea

generaiei

Metoda A k a r p
Creterea
Felurile

Fi

i F_>

pentru prelucrarea

homozigoilor

123

ncrucirilor

123

123

la n c r u c i a r e

115

116
120

ncrucirii

Dificulti

108

121

125

125

Pag.
Heterosis
B) M E T O D E

DE

EXAMINARE

1. Examinarea rezistenei la ger -


C u m se a p r p l a n t e l e
Metodele

de examinarea

de g e r ?

rezistenei

la ger

2. Examinarea rezistenei la boale


Infeciuni artificiale
Metoda

Reed

cu t c i u n e
_

Infeciuni artificiale

la ovz

cu m l u r la g r u

Infeciuni

artificiale

cu r u g i n

Infeciuni a r t i f i c i a l e

cu c a n c e r

Metoda

Spieckermann

Metoda

Khler

134
1 3 8

141

142

142

la g r u i o r z

144

145

la c a r t o f i

148

133

-_

148

148

Infeciuni a r t i f i c i a l e cu P h y t o p h t h o r a

149

Metoda

1 3 3

Infeciuni a r t i f i c i a l e cu t c i u n e l e s b u r t o r

129
131

i L e m m e r z a h l

Mller

3. Examinarea rezistenei la c d e r e -
M e t o d e de a p r e c i e r e a r e z i s t e n e i

la c d e r e

4 . Examinarea rezistenei la scuturare


5. Examinarea calitii

Metoda

direct

Metode

indirecte

Studiul

aluaturilor

Studiul

aluaturilor

Determinarea

156

158

cu d r o j d i e

158

fr

158

159

161

163

drojdie

diastatice
-

Metoda

Berliner

160

i K o o p m a n n

6 . Examinarea productivitii
C) M I J L O A C E

TEHNICE

5 5

1 5 5

Glutenul
Pelshenke

152

puterii

Metoda

150
1 5 1

1. Cmpul de ameliorare -
2. Laboratorul de ameliorare -.
3. Registratura -
III. Ameliorarea special.
Ameliorarea grului

165
170



_ _ _ _ _ _ _ _

170
176
179

181

C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e

181

Genetica

182

Metode de ameliorare

188

intele

190

de ameliorare

Procesul

ameliorrii

Ameliorarea orzului
C o n d i i i de n f l o r i r e i f e c u n d a r e
Genetica

193

205

206

Metode de ameliorare

208

intele

208

de a m e l i o r a r e

Procesul

ameliorrii

Ameliorarea ovzului

205

210

212

C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e

212

Genetica

213

Pag.
Metode de ameliorare
intele a m e l i o r r i i

P r o c e s u l de a m e l i o r a r e

Condiii de n f l o r i r e i f e c u n d a r e

Genetica

Ameliorarea secarei

M e t o d e de a m e l i o r a r e
intele ameliorrii

214
214
215

218
218

219

219

220

de a m e l i o r a r e

220

Condiii de n f l o r i r e i f e c u n d a r e

223

Genetica

224

Procesul

Ameliorarea porumbului
Metode

de a m e l i o r a r e

223

228

237

de ameliorare

238

251

intele ameliorrii
Procesul

Ameliorarea cartofilor

Condiii de n f l o r i r e i f e c u n d a r e

251

Genetica

251

Metode

de a m e l i o r a r e

252

253

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

Ameliorarea sfeclelor

256

260

Condiii d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e

260

Genetica

261

Metode

de ameliorare

262

263

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

Ameliorarea leguminoaselor

Condiii de n f l o r i r e i f e c u n d a r e
Genetica
Metode

272

272

273

274

de ameliorare

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

266

272

Ameliorarea inului

Condiii d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e
Genetica

274

277
277
277

M e t o d e de a m e l i o r a r e

278

intele ameliorrii

278

de a m e l i o r a r e

Procesul

Ameliorarea cnepei
Condiii d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e
Genetica
Metode

de ameliorare

280

281

282

282

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

279

280

Ameliorarea tutunului

282

284

C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e

285

Genetica

285

Pag.
Metode

de a m e l i o r a r e

286

288

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

Ameliorarea rapiei

C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e
Genetica
Metode

293

293

293

de a m e l i o r a r e

294

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

289

292

Ameliorarea florii soarelui

292

294

C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e

294

Genetica

295

Metode de ameliorare

295

intele ameliorrii

295

de a m e l i o r a r e

Procesul

Ameliorarea trifoiului rou


Condiii
Genetica
Metode

de fecundare

de a m e l i o r a r e

intele ameliorrii
Procesul

295

297

^__

297
298

298

298

de ameliorare

300

Ameliorarea lucernei
C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e

304

304

304

305

C o n d i i i d e n f l o r i r e i f e c u n d a r e
Genetica


Metode de ameliorare

intele ameliorrii

Genetica
Metode

de ameliorare

de ameliorare

intele ameliorrii
Procesul

Ameliorarea ierburilor

Procesul

3 0 4

- -

305

307

308
309
309

310

de ameliorare

310

TV. Organizarea ameliorrii plantelor.


Staiuni
Registrul

de a m e l i o r a r e
genealogic

Recunoaterea

culturilor

315

317
318

INTRODUCERE.
IMPORTANA

AMELIORRII

PLANTELOR.

Misiunea agriculturii este s furnizeze ct mai multe produse ani


male i vegetale ca s asigure o viea mbelugat plugarului i fa
miliei lui. Indiferent de supraproducia altor ri, noi trebue s tin
dem s producem ct mai mult n gospodriile noastre. A s t z i chiar,
cnd lumea se plnge de supraproducie, noi avem' regiuni ntregi cu
populaia nfometat.
In actuala criz agricol mondial, o mbuntire a calitii i
cantitii produciei la unitatea de suprafa trebue s ne preocupe
n nalt grad; cci att rile importatoare, ct i consumatorii interni
vor preferi produsele de cea mai bun calitate i pe cele mai ieftine.
Ori, producii ieftine, deci mari la hectar i de bun calitate, nu se
pot concepe fr o s m n s u p e r i o a r . Un agricultor mo
dern nelege printr'o smn superioar, smna unui soiu ame
liorat, care s reziste diverselor calamiti (ger, cdere, boale, scu
turare, etc.) i s dea recolte mari i de calitate. Bine neles c agri
cultorul progresist nu va putea nsmna o astfel de smn, dect
dup ce a curit-o de toate impuritile.
Muli ntrebuineaz n loc de ameliorare cuvntul seleciune,
termen care mbrac o noiune mai restrns dect cel de ameliorare;
ntr'adevr seleciunea este doar una din metodele, prin care ame
liorm plantele i animalele. Denumirea de seleciune trebue evitat
i spre a ne feri de confuziuni destul de frecvente, mai ales dup ce
unele instalaiuni de curit semine se numesc selectoare". Din ne
fericire, sunt agricultori cari fac aceast confuziune regretabil ntre
smna curit i cea ameliorat, nchipuindu-i c vor obine r e
colte mai sigure, mai abundente, mai rezistente la ger, cdere, rugin,
e t c , trecnd grul prin instalaiunile de curit semine, selecionndu-1" cum se exprim ei. Curirea seminelor nu are nimic co
mun cu ameliorarea; prin mainile de curit semine se aleg boabele
cele mai mari, cele mai grele i se elimin impuritile; dar aceste
semine vor reproduce n cmp, exact soiul sau amestecul de tipuri,
din care ele au fost alese.
O izolare de linii superioare prin rezistena lor la ger, rugin,
cdere sau prin calitate, nu se face dect prin a m e l i o r a r e " .
Grija de smn superioar nu trebue s ne determine a neglija
celelalte mijloace, pe care tiinele agricole ni le pun la ndemn
pentru a spori cantitatea i calitatea recoltelor: tratamente culturale
de aplicat pmntului i plantelor (arturi, prsiri, e t c ) , ngrminte

P r o c

ior'Lii

Definiia

a m c

naturale i artificiale, . a.; ns seminei superioare trebue s i se


acorde o nsemntate i o precdere deosebit.
Ca s ilustrm aceast importan special a seminei n agri
cultur, s lum urmtorul exemplu:
S presupunem c, dup ce am ara, grapa i ngra pmntul,
aa cum o cer preceptele tiinei plugreti, am semna un hectar
cu smn de gru primitiv, slbatic (Aegilops,
Triticum
dicoccoides); recolta obinut s'ar ridica la maximum 250 kg., adic la abia
a zecea parte din ceea ce se produce azi, nsmnndu-se cu s m n
din soiurile obicinuite, o aceeai suprafa, c u a c e e a i m u n c
i c u a c e l e a i c h e l t u e l i . Diferena aceasta de producie ntre
grul slbatic i soiurile de azi, se datorete ameliorrii efectuate n
cei peste 8000 ani de cultur a grului. La nceput succesele s'au d a
torit seleciunii naturale; cu timpul amelioratorii i-au cristalizat anu
mite criterii de alegere izvorte din practica lucrului; abia n ultimul
timp din empiric, ameliorarea a devenit metodic.
P
aplicarea metodelor empirice i apoi a celor sistematice n
ameliorarea plantelor agricole, s'au obinut frumoase succese; soiuri
noi de gru, ovz, cartofi, etc. au fost introduse n agricultur, avndu-i obria n chiar amestecurile de semine ntrebuinate de agri
cultori. Intr'adevr, ntr'un lan de gru, orz sau ovz btina, se
gsesc diferene dela plant la plant nu numai n ceea ce privete
forma i coloarea spicului, forma i coloarea bobului, nlimea paiu
lui, dar i referitoare la nsuirile att de importante pentru agricul
tur, cum sunt: productivitatea, precocitatea, calitatea bobului i r e
zistena la rugin, ger i cdere. Unele din aceste diferene se trans
mit la urmai, sunt ereditare. Amelioratorul (sau cum impropriu m a i
este numit selecionatorul) alege dintr'un lan de gru de e x . ct m a i
multe plante (numite i elite, tocmai din cauza nsuirilor lor supe
rioare), care prezint ntre ele diferene att la examenele din labo
rator, ct i la probele din cmp, i urmrete 67 ani descendenele
elitelor, spre a vedea dac aceste diferene se motenesc. Iat deci,
cum ameliorarea plantelor se bazeaz pe existena diferenelor, v a riaiunilor (mai pe scurt variabilitii) i ereditii; de aceea azi nu
se poate concepe un studiu al ameliorrii plantelor, fr aprofunda
rea capitolelor variabilitii i ereditii.
r

K i e s s l i n g susine pentru aceste motive c : Ameliorarea este

ame-

liorrn plantelor.

...

'

.......

valorificarea tehnica a capacitii pe care o au plantele, pe de o parte


de a transmite prin ereditate la urmai nsuirile lor, pe de alt parte
de a se schimba cteodat din punct de vedere ereditar, fa de
ascendenii i colateralii lor".
Dar materialul de alegere pentru ameliorarea plantelor ar fi
destul de restrns, dac ar fi limitat numai la cel care exist deja
gata n natur; din fericire, putem s creem artificial un variat ma
terial de alegere prin ajutorul ncrucirilor.
Ameliorarea plantelor se reduce, a a dar, la alegerea de planteelite prezentnd la nsuirile principale diferene preioase i care se
motenesc, i la examinarea descendenelor acestor elite timp de
67 ani n ceea ce privete productivitatea, calitatea i rezistena lor
la ger, rugin, cdere, etc. Amelioratorul modern de plante, de altfel
- 2 -

ca i zootehnistul, pune pre pe examinarea descendenelor, n timp


ce amelioratorii din trecut se lsau cluzii numai de pedigreu, de
ascenden.
Comparnd ameliorarea plantelor cu aceea a animalelor, consta- * 2 w i r
tm c, dei succesele pot fi mai rapide la plante, din cauza duratei ameliorarea
lor scurte de vegetaie i descendenilor numeroi, totui ameliorarea
plantelor este ngreunat de perioada scurt de observaie, care se
reduce cele mai adesea la un an, i de fluctuaiile condiiilor de viea
(n diferite locuri i n diferii ani), din cauza puternicei influene
a mediului asupra plantelor.
Deasemenea ameliorarea plantelor este mai dificil, din cauza
multor operaii migloase, ce trebuesc executate; de aceea n timp ce
ameliorarea animalelor poate fi ntreprins, ntr'o gospodrie mai
mare, chiar de conductorul fermei, ameliorarea plantelor reclam o
persoan special, care va fi tot timpul ocupat exclusiv cu practi
carea ei.
p

Ameliorarea animalelor se poate face i n gospodrii mici, pe


cnd ameliorarea plantelor cere suprafee mari, mai ales la plantele
cu fecundaie strin. Riscul pentru staiunile de ameliorarea plan
telor este mai mare dect la cele de ameliorarea animalelor; ntr'adevr soiurile proaste nu se pot vinde, iar cele bune pot fi uor mmulilc de oricine; de aceea ameliorarea plantelor se va face n viitor
mai ales de ctre staiunile oficiale.
Prin alegerea de elite din amestecurile naturale i prin ncruci-,?
1.

a n , ameliorarea plantelor a progresat simitor; se pot, anume, pro


duce plante de diferite forme, colori, mrimi, mai ales n horti
cultura, i caliti; aa se amelioreaz la comand gru de exce
lent panificaie, sfecl de calitate superioar (bogat n zahr) sau
de mare producie, orz superior de bere (foarte srac n protein),
ovz cu pleve fine, cartofi fini de mas, cartofi de calitate inferioar,
ns foarte productivi pentru trebuinele industriei, etc. Ameliorarea
plantelor e n stare s izoleze tipuri pentru diferite pretenii de hran
(soiuri extensive i intensive), cldur, umiditate (rase higrofile i
xerofile), cu diferite perioade de vegetaie (precoce i t a r d i v e ) .
Recoltele plantelor ameliorate sunt mai sigure n producie dela
un an la altul, pentruc soiurile ameliorate au fost fcute mai re
zistente la diferite calamiti; aa s'au putut ameliora plante re
zistente la ger; graie ameliorrii de soiuri foarte rezistente la ger,
s'a putut mpinge grania culturii grului de toamn n America cu
150 km. mai spre Nord, n inuturi, unde nainte se cultiva, din cauza
iernii aspre numai gru de primvar.
Deasemenea s'au ameliorat soiuri rezistente la ngheuri trzii i
timpurii, rezistente la scuturare (mai ales c e r e a l e ) , rezistente la c
dere; dar cele mai de seam succese ale ameliorrii plantelor sunt de
sigur acelea aii; obinerii de soiuri rezistente la boale; s'au putut spre
exemplu ameliora grne rezistente la mlur, tciune i rugin, car
tofi rezisteni la man i cancer, soiuri de floarea soarelui rezistente
la atacul de Orobanche
minor. Tot astfel s'au putut ameliora plante
rezistente la atacul inimicilor animali; astfel soiurile de vi rezistente

ucce

."J

liorarn plan

la filoxer, meri rezisteni la Aphide, gru de primvar rezistent la


Chlorops,
ovz rezistent la mutele Frit.
Ameliorarea plantelor contribue la ieftinirea produselor agricole,
cci mrindu-se producia la hectar, cheltuelile se repartizeaz pe
mai multe uniti de recolt.
Se amelioreaz azi soiuri, care dau recolte sigure i superioare
cantitativ i calitativ; ajutnd astfel la mrirea rentabilitii agricul
turii, ameliorarea plantelor influeneaz direct bogia statului. Pen
tru cel ce se ntreab n ce grad, chiar o nensemnat ridicare a pro
duciei la hectar, datorit numai culturii de soiuri ameliorate, poate
influena bogia general a rii, sunt folositoare urmtoarele date:
un proprietar german, P f 1 u g a calculat ce surplus anual s'ar putea
"Cpta pe ntreaga' 'ntindere a Germaniei, fr a se mri simitor
cheltuelile de producie, dac toi plugarii ar cultiva soiurile ame
liorate, deja existente; el a ajuns, bazndu-se pe date mijlocii, la
suma de 3.600.000.000 mrci aur. Apoi P f 1 u g a ncercat s exprime
in bani ct datorete economia naional german Secarei de Petkus", creaia amelioratorului von L o c h o w, i a gsit astfel un sur
plus anual de 30 milioane mrci aur, fr ca pentru aceasta s se fi
fcut vreun spor nsemnat de cheltueli.
Surplusul anual obinut n Suedia la gru, secar, ovz, orz, ma
zre, cartofi i graminee furajere, care e datorit n u m a i a m e l i o
r r i i p l a n t e l o r , se ridic la 50 milioane coroane suedeze. S t a
tul suedez a cheltuit pn acum, ncurajnd ameliorarea plantelor,
2.500.000 coroane; cu alte cuvinte, statul suedez obine la banii m
prumutai o dobnd de 2000%.
Cifrele acestea par la prima vedere ntr'adevr uluitoare; cu toate
acestea ele nu sunt exagerate. Prin aceasta se deosebesc descoperirile
din agricultur, de cele din industrie; in timp ce n industrie o des
coperire oarecare, orict de nsemnat a r fi ea, se aplic n cel mult
cteva sute de fabrici, n agricultur o descoperire, care ar aduce o
ct de mic sporire a produciei la hectar, se aplic n sute de mii
de gospodrii i pe milioane de hectare.
Un exemplu edificator al succesului adus de ameliorarea plan
telor, ni-1 ofer ridicarea procentului de zahr n sfecl, datorit
numai muncii perseverente a amelioratorilor. Astfel
1

la 1848 se gseau n sfecl 8,8% zahr


1858
10,0%

1878
,
11,7%

- 1888
13,1%

.. 1898
,

15,7%

- 1908
18,1%

1918
19,2%

Ameliorarea plantelor poate spori rentabilitatea gospodriilor


agricole, deci poate nate bogii, fr s sectuiasc patrimoniul na
ional, aa cum o fac industriile extractive (minele de crbuni, son
dele de petrol); fr a cere instalaiunile mari, necesitate de in
dustrie; fr a plti strintii bani muli cu importul de material
de ras, cum face zootehnia.

nsemntatea principal a ameliorrii plantelor pentru practica


agricol const n special ntr'aceea, c soiurile obinute dau recolte
superioare cantitativ i calitativ i c aceste surplusuri de producie,
datorite soiului, pot fi considerate aproape n ntregime, ca venituri
nete.
Ameliorarea plantelor caut s realizeze urmtoarele scopuri:
1. m b u n t i r e a c a l i t i i ; aceasta este azi principala
int urmrit n ameliorare; dac nu posed i o calitate superioar,
n a r e nicio trecere nici cel mai productiv soiu de gru, orz, ovz, etc.
mbuntirea calitii se refer la calitatea intrinsec, precum i la
uniformitatea produselor.
2. S i g u r a n a ( c o n s t a n a ) p r o d u c i e i ; n practica plugreasc au valoare nu att soiurile, care ntr'un an bun dau recolte
maxime, ci acelea care, chiar n anii nefavorabili, au recolte susinute,
aceast constan a produciei o obinem ameliornd soiuri rezistente
la diferite calamiti, de ex. rezistente la ger, la boale, la cdere, la
scuturare, etc.
3. S p o r i r e a p r o d u c i e i este o important nsuire urm
rit de ameliorator. ns nu este inta primordial a ameliorrii.
Domeniul ameliorrii plantelor este foarte ntins; n afar de
plantele agricole i olantele de nutre, se pot ameliora soiuri supe
rioare n horticultura, viticultur i pomicultur.
Smna ameliorat are o importan deosebit pentru a r a noa
str; ntrebuinarea ei se impune naintea oricror mijloace de teh
nic agricol, deoarece:
1. In comparaie cu soiurile superioare ntrebuinate n alte ri,
smna utilizat de ranul romn este un instrument primitiv de
producie; ntr'adevr aceast smn este neameliorat, fiind for
mat din populaiuni naturale, incapabile de producii sigure i supe
rioare calitativ i cantitativ. E bine s se tie, c noi prezentm azi
n comerul mondial grne inferioare celor americane, nu pentruc
ar fi sczut calitatea grului romnesc dinainte de rzboiu, ci mai
ales, pentruc ne-au ntrecut americanii prin ameliorarea de soiuri
mult superioare calitativ.
Deasemenea trebue s bnuim c smna ntrebuinat azi n
multe i importante regiuni agricole e neaclimatizat; ntr'adevr da
torit lipsei de smn provocat de rzboiu. secet, rugin, ger,
toamne timpurii, e t c , s'au efectuat uriae migraiuni de semine dintr'o parte ntr'alta a rii; astfel a fost adus, fr un studiu expe
rimental prealabil, smna din Banat n Basarabia, din vechiul Regat
n Transilvania, dela es la munte. E natural deci, c n cele mai
multe cazuri smna adus nu va produce recoltele din regiunea de
provenien.
Dac lum n consideraie i impuritile i boalele, care abund
n smna utilizat de micii agricultori, nelegem de ce problema
seminei trebue s ne determine a lua rapide msuri de ndreptare.
2. Smna ameliorat este cel mai ieftin mijloc de ridicarea agri
culturii romneti; ntr'adevr, i ngrarea, i o pregtire mai mi
nuioas a pmntului implic cheltueli mult mai mari dect micul
surplus de pre al unei semine ameliorate.

-fi-

3. Smna ameliorat reprezint mijlocul cel mai eficace, i din


a c e a i l cauz cel mai aciuai, de care Statul se poale folosi pentru a
promova agricultura rii; ntr'adevr soiurile, aflate prin experimen
tri ca cele mai potrivite pentru diferitele regiuni ale rii, pot fi
immulite la instituiile statului sau cele mai reputate gospodrii par
ticulare i distribuite pe preuri reduse la micii agricultori.
4. Smna este singurul mijloc tehnico-agricol apreciat de
ranul romn, care, dup cum bine tim, arunc bligarul de grajd,
nu pricepe rostul arturilor adnci i nu tie s combat boalels
plantelor; exist ns n poporul nostru o nclinaie sntoas pentru
smna de calitate, manifestat aa de convingtor prin proverbul:
ceea ce sameni, aceea culegi".
Importana ameliorrii plantelor e mereu actual; nu se poate
spune c, odat ce tipurile ameliorate au fost create, ea i-ar fi n
deplinit misiunea i c i-ar fi terminat rolul; n primul rnd progre
sele n ameliorarea plantelor sunt ncete, treptate; nu se poate atinge
dintrodat limita perfeciunii; nsuirile cele mai preioase nu se
las combinate in cel mai nalt grad printr'o singur ncruciare; apoi
ameliorarea plantelor are de rezolvat mereu probleme noi; cu fiecare
schimbare a climei, a condiiilor de cultur (de ex. introducerea n
grmintelor artificiale, a irigaiilor, adncirea brazdei, e t c ) , cu apa
riia fiecrui nou duman al plantelor, cu introducerea de noi maini,
tiina ameliorrii e pus mereu n faa unei alte probleme, cci pen
tru fiecare alte condiii de cultur, ea trebue s produc soiuri noi.
(De ex. introducerea secertoarelor-treertoare n B r g a n cere crea
rea de soiuri de gru i orz mai scurte n paiu, rezistente la cdere
i rezistente la scuturare).
Succesele, pe care le va avea n viitor ameliorarea plantelor, vor
fi i mai mari, pentruc metodele i tehnica ameliorrii s'au perfec
ionat mult n ultimul timp. Azi, metoda ncrucirilor se ntrebuin
eaz aproape exclusiv n ameliorarea plantelor; iar pentru examina
rea diferitelor nsuiri nu mai suntem redui la insuficientele obser
vaii de vegetaie, ci ne folosim de metode mai precise, ca frigul arti
ficial pentru aflarea rezistenei la ger, infeciunile artificiale pentru
a afla rezistena la boale, determinrile n laborator (panificaie, ana
lize chimice) spre a afla calitatea.
E smna ameDin nefericire sunt muli agricultori, cari cred c o smn ameiiorata mai pre- |
,
tenioasa ? Morata

ax

M*

este numai dect i mai pretenioasa, dect smna obicinuit


i c deci, cere ngrijiri mai multe, pmnt mai bogat i mai bine pre
lucrat, precum si ngrminte abundente. O smn ameliorat i
a crei adaptabilitate la condiiile regiunei a fost verificat prin ex
periene repetate cel puin trei ani, trebue s dea, cultivat fiind e x a - t
n aceleai condiii de pregtire i ngrarea pmntului ca i s
mna obicinuit, recolte superioare cantitativ i calitativ. O smn
ameliorat produce mai mult, pentruc este capabil s utilizeze mai
bine, s valorifice mai mult, acelai soare, aceeai a p i aceleai so
luii nutritive ale solului. Ca i un motor perfecionat, soiul ameliorat
lucreaz cu un urcat randament.
Este drept, c n rile occidentale o mai bun tehnic a lucrrii
pmntului i o mai potrivit ngrare a solului au premers i au
6 -

I GENETICA
OBIECTUL I I M P O R T A N A

GENETICEI

Ameliorarea plantelor se bazeaz pe alegerea de variaiuni eredi


tare; de aceea progresele fcute n studiul variabilitii i ereditii
se repercuteaz prin imediate aplicaiuni utile n domeniul practicei
ameliorrii.
Cu studiul variabilitii i ereditii se ocup genetica, adic
i tiina g e n e l o r , factorilor ereditari, cari condiioneaz nsuirile.
tiina geneticei a fcut n ultimul timp progrese mari, pentruc,
nemulumindu-se cu simpla observare i clasare a fenomenelor natu
rale a trecut n faza experimental, reproducnd n cmp i laborator
fenomenele din natur; n multe pri genetica a atins stadiul acela
de a putea concentra n legi i a pune n formul matematic, ele
gant i sigur, adevrurile stabilite. Genetica nu speculeaz cu vorbe,
cu ipoteze, aa cum obicinuiau mai nainte teoriile de ereditate; ea
este n primul rnd o tiin exact; ea constat fapte precise, pe
calea observaiilor i experimentrilor, deosebindu-se asa dar mult
de ceea ce erau n timpurile mai ndeprtate studiile de ereditate,
prilejuri pentru teoriile cele mai fantastice. Studierea exact a variabi
litii, descoperirea mutaiunilor i aprofundarea mecanismului ere
ditii nsuirilor a fcut ca tiina geneticei s evolueze rapid n ulti
mii treizeci ani.
Genetica este important pentru ameliorare, deoarece ea aduce
clarificarea multor fenomene, ce-ar p r e a altfel inextricabile; din
studiul geneticei au izvort metode moderne a cror aplicare a sim
plificat mult practica ameliorrii, fcndu-i rezultatele mai sigure i
mai repezi.
Aphcaiuniie
Genetica i gsete importante aplicaiuni n ameliorarea pian
ine i c e i . t ]
i l l
; oamenilor.
Pn acum, cele mai importante aplicaiuni sunt n domeniul
ameliorrii plantelor agricole, din cauz c studiile de genetic s'au
putut executa pe scar mult mai mare la plante, datorit uurinei
mmulirii acestora, precum i duratei mici a experienelor i deci
cheltuelilor reduse.
In zootehnie, genetica face progrese mai lente, pentruc aci nu
exist avantajul liniilor pure, nu este posibil autofecundarea i nu
se poate lucra cu numere mari ca la plante; deasemenea durata mai
mare a experienelor, primejdia epidemiilor i cheltuelile mai mari,
au mpiedecat studiile genetice mai avansate. Cu toate aceste dificul
ti, s'au executat ncruciri sistematice la vite i la oi, s'au fcut
e

o r j

a n

m a

o r

cercetri interesante n legtur cu ereditatea produciei mari de


lapte, a imunitii la porci, i cu ereditatea producerii ridicate de
ou la p s r i .
Ameliorarea oamenilor (eugenia) se gsete nc n stare mult
napoiat; neputndu-se face experimentri ca la plante i animale,
cercettorii trebue s se mulumeasc n acest domeniu cu studii sta
tistice. Totui din rezultatele de p n acum s a u putut cristaliza multe
directive pentru ameliorarea rasei umane.
Genetica este fiziologia variabilitii i ereditii; n timp ce variabilitatea este partea geneticei, care se ocup cu diferenele dintre
organisme, studiul ereditii se ocup cu asemnrile, pe care le a r a t
organismele.
A)

VARIABILITATEA
1.

Generaliti

Diferenele, ce le observm la variatele nsuiri ale indivizilor,


sunt de mai multe feluri.
Dac lum dintr'un lan de gru neameliorat 10002000 plante
i le comparm att ntre ele, ct i descendenele lor, urmrite timp
de mai muli ani, vom constata c exist numeroase deosebiri, nume
roase variaiuni. Astfel, unele plante vor fi mai nalte, altele mai
scunde, unele vor avea spicul rou, altele blan, unele se vor dovedi
rezistente la ger i cdere, altele vor fi sensibile la nghe i c d e r e ;
i tot a a vom observa deosebiri n ceea ce privete grosimea paiului,
numrul, sticlozitatea i greutatea boabelor, rezistena la tciune, m lur i rugin, numrul frailor, etc. Neasemnarea aceasta, care se~
ntlnete ntotdeauna, la toate vieuitoarele, orict de aproape n
rudite a r fi ele, se desemneaz cu numele de v a r i a b i l i t a t e .
Variabilitatea o ntlnim pretutindeni n n a t u r ; nu exist dou
fiine (plante, animale, oameni), care s fie perfect identice. S l u m
cteva exemple:
Dac msurm cteva mii de tiulei dintr'un patul cu porumb,
vom vedea c gsim i tiulei foarte mici (de 16 cm.) i tiulei foarte
mari (de 30 cm.), i ntre aceste extreme, toate gradele de mrimi,
aa c se poate orndui un ir continuu de indivizi, cum a r a t figura
urmtoare:

Fig. 1. i r d e v a r i a i a lungimii la tiuleii s o i u l u i

Portocaliu".

VARIAB1L1TATEA

Variabiiitatca
fluctuanta.

c a

Variabilitatea
discontinua.

La trifoiul de Transilvania se gsesc mari deosebiri dela plant


la plant; variaz mult forma frunzelor, portul tulpinii, desenul frun
zelor, etc. In ceea ce privete desenul frunzelor se poate stabili un
ir de variaie, dela frunze lipsite de desen pn la frunze cu foarte
mult desen. (Fig. 2 ) .
La toate aceste exemple variabilitatea oscileaz, fluctueaz, curge
p j
t f l , ntre cele dou extreme, din care cauz
vorbim n astfel de cazuri de v a r i a b i l i t a t e f l u c t u a n t sau
continu.
In exemplele citate, gsite n natur, nu se poate spune, crei
cauze se datorete variabilitatea, la unele fiind vorba de influena
mediului, la altele variabilitatea datorindu-se diferenelor din massa
ereditar.
In cazul cnd diferena dintre dou grupe de indivizi din aceeai
p ;
t ] r s t prin forme intermediare, ci se deosebete mar

e c

n g

e X

e s

m r n

a s

Fig. 2. i r d e variaia d e s e n u l u i la frunzele Trifoiului de T r a n s i l v a n i a " .

cant, avem v a r i a b i l i t a t e d i s c o n t i n u ; de ex. ntr'un lan


de lupin albastru apare deodat o plant cu floarea alb; sau ntr'o
cultur de gru aristat, apare brusc o plant nearistat; tot astfel
poate s se iveasc ntr'un lan de cartofi, cari au tubercule cu miezul
alb, o plant, care are tubercule cu miezul galben.
Unele nsuiri variaz mai mult, altele mai puin; de ex. la ce
reale variaz puin lungimea paiului, densitatea spiculeelor, procen
tul de boabe; din contr variaz mult numrul frailor, greutatea
total a plantei i numrul boabelor.
Dac cercetm variaiunea mai deaproape i numrm sau m
surm diferiii indivizi studiai, ajungem la constatri foarte intere
sante. S lum exemplul cu tiuleii de porumb; dac aezm n dou
10

rnduri cifrele obinute, adic numrul tiuleilor gsii n diferitele


clase de lungime, vom c p t a un ir de variaie ca urmtorul:
Lungimea
tiuleilor

cm.

No. t i u l e i l o r

1 6 1 1 7 1 18
1 1 2

19

20

21

22

23

24

25

jC

11

14

17

24

18

1 27
1 15

28

1 29

30

31

32

12

S e observ regulata repartiie a indivizilor pe clase; cei mai


muli indivizi se gsesc n clasa central, numrul lor descrescnd
spre clasele mrginae.
Quetelet,
c aceast

n v a t u l c a r e s'a o c u p a t cu studii de b i o m e t r i e a r e c u n o s c u t ,
.
.
,
i - i - i . .
simetric a numerelor, nuntrul irului de v a r i a i e a r e o

repartiie

m a r e a s e m n a r e cu r e p a r t i i a , c a r e se o b i n e d a c d e s v o l t m b i n o m u l (a + b ) n

(a
(a
(a
(a

+
4+
+

bY
bV
b)
b)

=
=
=
=

a +
a' 4 a 4a 43

b
2ab + V
3 a o + 3ab" + b
4 a b + 6a*b* + 4 a b
J

(a
(a
(a
(a

-l+
+
+

b)'
b)J =

bl
b)

1
4

D a c facem a = b = l ,

=
=

adic

4" b , etc. . .
4

a t u n c i o b i n e m a a n u m i t u l t r i u n g h i u al lui
1 + 1
1 +
2 + 1
1 + 3 4 - 3 +
1 4- 4 4- 6 + 4

P a s c a l :

1
4-1

V e d e m c l a r ct d e r e g u l a t se r e p a r t i z e a z n u m e r e l e m p r e j u r u l m e d i e i , r e
p a r t i z a r e , pe c a r e am g s i t - o i n c a z u l c i t a t , al lungimii t i u l e i l o r . A c e a s t r e
g u l a r i t a t e in d i s t r i b u i a v a r i a n t e l o r n irul de v a r i a i e se n u m e t e l e g e a
lui
Quetelet.

S lum un alt exemplu:


Numrul spiculeelor la gru variaz foarte mult; dac lum 500
spice de gru i numrm spiculeele la fiecare spic, vom obine ur
mtorul sir de variaie:
No. s p i c u l e e l o r , 3
No. s p i c e l o r

14

16

1 1 6 1 7 1 8 | 1 9 2 0 21

22

23

7 | 16 ? 5 1 0 9 J 1 2 9 1 1 5 6 6

18

Jn acest exemplu se vede lmurit c indivizii analizai corespund


exact claselor lor; nu era posibil s facem o alt clasificare, cci mai
puin de un spicule nu exist. In toate astfel de cazuri, cnd nsu
irea se poate exprima n numere ntregi, variantele se numesc n
t r e g i sau d i s c r e t e .
Altul era cazul Ia msurtoarea tiuleilor; acolo clasele, n care
distribuisem materialul, aveau o deprtare de un centimetru, dar tot
aa de bine am fi putut lua o distan de o jumtate centimetru sau
chiar un milimetru. In astfel de cazuri vorbim de variante g r a d u a t e
sau d e c l a s e . E drept c n astfel de cazuri, dac am vrea s fim
mai precii, ar trebui s scriem numrul indivizilor ntotdeauna ntre

L e g e a lui
Quetelet.

mpririle dintre clase; dac totui, cum se obicinuete, le scriem ca


i pe variantele discrete, ne bazm pe presupunerea c o lungime de
20 cm. de ex. nsemneaz intervalul dela 19,5 la 20,5 cm.
Curbele de
frecvena.

i r u l de v a r i a i e putem s-1 r e p r e z e n t m mai c l a r grafic. R e p r e z e n t a i a


fic a irului de v a r i a i e o numim c u r b a
r i a i e , sau curba

Fig. 3. -

de

de

variaie,

frecven.

Poligonul de v a r i a i e al numrului s p i c u l e e l o r la gru.

C o n s t r u i r e a curbei d e f r e c v e n este d e o s e b i t ,
v a r i a n t e intregi sau cu v a r i a n t e g r a d u a t e .

Fig. 4. -

gra

sau p o l i g o n d e v a

dup

cum a v e m a f a c e

Poligonul de v a r i a i e al lungimii tiuleilor la p o r u m b .

La v a r i a n t e l e d i s c r e t e , din cazul nostru, v o m


abscisa sistemului de c o o r d o n a t e )

n s c r i e p e linia o r i z o n t a l

(pe

n u m r u l s p i c u l e e l o r la i n t e r v a l e e g a l e ; la

fie

c a r e punct, c a r e n s e m n e a z un n u m r d e s p i c u l e e , r i d i c m o p e r p e n d i c u l a r
lungimea

cu

corespunztoare

numrului

spicelor, nsemnnd

cu

1 mm. f i e c a r e

D a c unim p u n c t e l e t e r m i n a l e l i b e r e a l e l i n i i l o r p e r p e n d i c u l a r e , ca n figur,
inem un aa numit p o l i g o n sau c u r b de v a r i a i e . (Fig, 3 ) .

de

spic.
ob

MOD1F1CA1UNI

La v a r i a n t e l e de c l a s e , d u p ce i m p r i m a x a o r i z o n t a l in s e g m e n t e c o r e s
p u n z t o a r e c l a s e l o r , c o n s t r u i m pe f i e c a r e d i n a c e s t e s e g m e n t e c t e u n

dreptunghiu

a c r u i s u p r a f a c o r e s p u n d e cu n u m r u l d e i n d i v i z i din c l a s a r e s p e c t i v ;
a s t f e l o c u r b n t r e p t e . (Fig. 4)
Dac

unim

mijlocul

curb asemntoare

curbei

laturii

superioare

pentru variantele

2.

obinem

.
a

fiecrui

dreptunghiu,

obinem

discrete,

Modificaiuni.

Variaiunile, aa cum le-am observat la tiuleii msurai, luai


dintr'un patul oarecare, pot fi de diferite categorii. Unii tiulei pot
fi mari, pentruc aparin unui tip, unei familii cu tiulei mari; astfel
de tiulei produc urmai la fel (adic plante cu tiulei m a r i ) ; acest
fel de variaiuni sunt ereditare. A l i tiulei, cari aparin de fapt unei
rase cu tiulei mici sau mijlocii, au crescut mari, numai datorit fac
torilor favorabili de vegetaie. Aceti din urm tiulei nu-i transmit
mrimea lor la urmai. Vedem deci, c variaiunile pot fi de dou
categorii: ereditare i neereditare.
Modificaiunile sunt variaiunile neereditare, care se datoresc
influenelor nenumrailor factori ai mediului. Dup frumoasa defi
niie a lui R a c o v i * ) , prin mediu nelegem totalitatea nfptui
rilor, fenomenelor i energiilor lumeti, ce vin n contact cu o fiin,
de care depinde soarta acesteia i a cror aciune provoac o r e a c iune corespondent n zisa fiin. Mediul vital este mai nti con
stituit din slaul, n care tresc vieuitoarele, de substratul, pe care,
sau n care se oploesc: pmnt sau ap, glie sau nisip, ru curgtor, a p stttoare, mare sau ocean. Tot att de important constituent
al mediului este climatul, adic rezultanta acelor foarte numeroi
factori fizici, cari i exercit puternica i variata lor aciune pe faa
pmntului: soare, ploaie, vnt, ger, ari, etc. La aceste fenomene
se mai adaug, spre a complica i varia rezultatul, nlimea (munte
sau es), expoziia (fa sau dos), latitudinea (polar, temperat, tro
pical) i cte altele. Alt constituent important este hrana cu nesfr-,
sita ei varietate".
Influena mediului asupra vieuitoarelor este covritoare; totui
aceast aciune a mediului este limitat numai asupra individului, nu
i asupra descendenii lui.
Cele mai interesante exemple de influena mediului sunt cele
citate de G o l d s c h m i d t , referitoare la schimbarea unei nsuiri
aparent att de constante, coloarea.
S'au executat experiene spre a explica dimorfismul sezonal,
adic faptul c fluturii pot avea n dou generaii forme tipic dife
rite i anume de primvar i var (n tropice forme de uscat i de
ploaie). Astfel e cazul cu fluturii Araschna
levana i prorsa. Deoarece
se bnuia c diferenele sunt provocate de temperaturile diferite,
D o r f m e i s t e r i apoi W e i s m a n n au tratat pupele, care tre
buiau s dea forma de v a r cu frig i au putut s obin din ele
forme de primvar i viceversa, au tratat pupele care trebuiau s
*) R a c o v i

E.; Evoluia

problemele

ei.

Cluj,

1929.

dea forma de primvar cu cldur i au obinut forma de var. i


astfel se obin, prin influena gradat a temperaturii, toate formele
intermediare, artate de fig. 5.
Temperatura nalt schimb coloarea la Primula sinensis
rubra;
aceast plant produce n condiii normale de temperatur flori roii,
pe cnd la 30"35"C produce flori albe ca o Primula sinensis
alba.
K 1 e b s a artat c plantele de Campanula
Traehelium,
care in
condiii normale produc flori albastre, nfloresc alb, dac sunt cul
tivate la temperaturi nalte (peste 20"C).
Cresctorii de canari tiu c printr'o hrnire cu semine de
cnep se poate obine o coloraie mai nchis a penajului.
Cresctorii de porci pot obine schimbarea habitus-ului porcilor
prin cantitatea de hran; capul scurt al porcilor de ras se lungete
prin nfometare ca la porcii slbatici.
Larvele de Lymantria
dispar se schimb mult prin hrana i tem
peratura mai favorabil.

Fig. 5. Araschnia
prorsa
(stnga sus) i levana
(.dreapta jos) unite p r i n formele
intermediare obinute prin influena t e m p e r a t u r i i (dup G o l d s c h m i d t ) .

Un exemplu frumos l constitue cazul ppdiei, Taraxacum


dens
leonis, artat de B_o_juu_e r. Dac tiem o astfel de plant crescut
n cmpie, n dou pri, i cultivm jumtate din nou n cmpie i
jumtate la munte, dup cteva luni, cele dou jumti vor avea
o nfiare att de deosebit, nct ar putea fi considerate ca dou
specii diferite. Planta alpin este abia Vio
nlimea plantei dela
es, deasemenea i forma i constituia anatomic a frunzelor, felul
perozitii, coloarea florilor . a. sunt mult deosebite. Dac trans
plantm, ns, planta alpin iari n condiiile din cmpie, ea va
cpta din nou nfiarea dinainte. (Fig. 6 ) .
nsuirile se schimb, aa dar, mult n nfiarea lor, in medii
deosebite; o nsuire, aa cum o vedem noi, nu este deci ceva a b s oI u t , ci ceva r e l a t i v , care rmne neschimbat numai atta timp ct
condiiile exterioare nu se schimb.
Dup cum un fizician indic ntotdeauna condiiile de temperad i n

14

tur, presiune, etc. n care a constatat anumite fenomene, tot a a


i un biolog trebue s defineasc nsuirile, a r t n d n acelai timp i
condiiile exterioare, sub imperiul crora s'au desvoltat acele nsu
iri; astfel vom zice de ex. nu c Primula sinensis
rubra are flori de
coloare roie, ci c, in condiii normale de temperatur, formeaz
flori de coloare roie.

Fig. 6. Modificaiuni la Taraxacum


dens
leonis (dup B o n n i e r ) . P r i ale a c e l e i a i
p l a n t e c r e s c u t e o p a r t e n c m p i e , c e a l a l t p a r t e la m u n t e .

Tot aa un agricultor va trebui s defineasc rezistenta la c


dere, rugin, panificaia i productivitatea unui soiu oarecare nu n
mod absolut, ci numai relativ, exprimnd totdeodat i condiiile de
mediu n care aceste nsuiri s'au exteriorizat.

Factorii mediului nu influeneaz, nu acioneaz la fel asupra


tuturor organismelor; de aceea i indivizii aceleiai rase, complet uni
forme din punct de vedere ereditar, sunt deosebii unul de cellalt.
Pentru aceast variabilitate cauzat de diferitele

Constelaiunea
factorilor.

plul

condiii e x t e r i o a r e ,

pentru

modificaiuni" se a p l i c f o a r t e c a r a c t e r i s t i c e legi, d u p cum ne a r a t e x e m

urmtor:
Citm similar e x e m p l u l u i lui

B a u r,

despre constelaiunea factorilor,

po

rumbul, ai crui tiulei variaz" fflUlt ifl lUflgime, sub i n f l u e n a d i f e r i i l o r f a c t o r i


ai mediului.
S presupunem urmtorul exemplu:
Lungimea tiuletelui este i n f l u e n a t de u r m t o r i i f a c t o r i , s p r e a nu cita
dect civa:
)). N u m r u l
tiuleilor.
D a c p l a n t a de p o r u m b nu a r e d e c t un
singur tiulete, a c e s t a a v n d h r a n mai m u l t la d i s p o z i i e se v a d e s v o l t a mai mult.
2).
Numrul
f r u n z e l o r . F r u n z e l e , ca l a b o r a t o r i i in c a r e se p r e g
tete h r a n a ce v a fi d e p o z i t a t in tiulei, v o r i n f l u e n a f a v o r a b i l d e s v o l t a r e a
t i u l e i l o r de pe p l a n t a r e s p e c t i v , d a c v o r fi n u m e r o a s e .
3 ) . M r i m e a f r u n z e l o r . Cu ct f r u n z e l e
tiuleii de pe p l a n t a r e s p e c t i v v o r fi mai m a r i .

vor

fi

mai

mari,

cu

att

4 ) . S p a i u l ce st la d i s p o z i i a p l a n t e i . Cu ct p l a n t e l e de p o r u m b sunt
a e z a t e la d i s t a n e mai mari, cu a t t tiuleii r e s p e c t i v i se v o r d e s v o l t a mai mult.
5). A b u n d e n a h r a n e i , pe c a r e p l a n t a
eaz favorabil desvoltarea tiuleilor.
Toi aceti factori pot influena f a v o r a b i l
c r e t e r e a , d a r o pot i s t n j e n i .

o g s e t e in p m n t ,

influen

sau n e f a v o r a b i l , p o t a a d a r , a j u t a

n s e m n n d cu l i t e r e mari f a c t o r i i f a v o r a b i l i i cu l i t e r e mici pe cei


rabili, obinem u r m t o r u l t a b l o u :
Condiii
A.

favorabile:

Condiii

U n singur tiulete pe p l a n t .

nefavorabile:

o.

Muli tiulei pe plant.

B. M u l t e frunze p e p l a n t .

b.

Puine

C. F r u n z e mari

c. F r u n z e mici

D. S p a i u m a r e p e n t r u d e s v o l t a r e a

d.

frunze

Spaiu

plantei,

nefavo

mic

pentru

desvoltarea

plantei.

E. H r a n m u l t la d i s p o z i i a p l a n t e i .

e. H r a n p u i n la d i s p o z i i a p l a n t e i .

D e o a r e c e toi aceti factori a c i o n e a z in n a t u r l a v o i a


ntmplrii,
se v o r forma c o m b i n a i u n i l e c e l e mai v a r i a t e ; i a n u m e sunt p o s i b i l e 3 2 c o m b i naiuni diferite. F i e c a r e f a c t o r se n t l n e t e cu f i e c a r e d i n c e i l a l i p a t r u f a c t o r i
f a v o r a b i l i i n e f a v o r a b i l i . A a f a c t o r u l A se p o a t e n t l n i cu B, C, D i E,
rezultnd
favorabile:

combinaiunea

ABCDE,

adic

se n t l n e s c

laolalt

toate

condiiile

1. U n singur t i u l e t e pe p l a n t .
2. M u l t e frunze pe p l a n t .
3. F r u n z e mari

,,
4. S p a i u m a r e p e n t r u d e s v o l t a r e a
5. H r a n

m u l t la d i s p o z i i a

plantei.

plantei.

I n t l n i n d u - s e aa d a r , toi f a c t o r i i f a v o r a b i l i ,
condiii v o r fi cei mai m a r i .
Mai
1

16

departe
u

factorul

favorabil

n e f a v o r a b i l e;

se

poate

tiuleii crescui
intlni

cu

in a s t f e l

factorii

vom avea aa dar combinaiunea

de

favorabili

ABCDe:

1. U n singur t i u l e t e pe p l a n t .
2. M u l t e
3.

frunze

pe

mari

,,

Frunze

plant.
,,

4. S p a i u m a r e p e n t r u d e s v o l t a r e a
5. H r a n
Vor
aa

crete

puin
ntr'o

desvoltai

ca

la d i s p o z i i a

astfel

de

in c a z u l

plantei.

plantei.

constelaiune

de

factori,

tiulei

tot

mari,

dar

nu

precedent.

i a a mai d e p a r t e , o b i n e m u r m t o a r e l e 32 c o m b i n a i u n i :

Valori
de cretere

Combinaiuni
1
2
3
4
5

fi

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
b
b
b
b
b
b
b
b

44--

C
C
C
C
c
c
c
c
C
C
C
C

D E
D e
d E
d e
D E
D e
d E
d e
D E
D e
d E
d e
D E
c
De
c d E
c d e

_ i
- 1
_ 1

4-

+
+
+

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
27
28
k9
30
31
32

5
3
3

3
1
1
- 1
1
_ i
. 1
- 3

Valori
de cretere

Combinaiuni
B
B
B
B
B
B
B
B
b
b
b
b
b
b
b
b

C
C
C
C
c
c
c
c
C
C
C
C
c
c
c
c

D
D
d
d
D
D
d
d
D
D
d
d
D
D
d
d

4-

E
e
E
e
E
e
E
e
E
e
E
c
E
e
E
e

3
1

1
3
+ 1

1
3
1
3
3
5

T a b e l a I.
A d m i n d c f a c t o r i i A, B,
cnd factorii defavorabili

C, D i E fac s c r e a s c t i u l e t e l e cu 1 cm, p e

d e s c r e s c t i u l e t e l e cu 1 cm, o b i n e m v a l o r i l e d e c r e t e r e

din t a b e l a I.
Dac totalizm rezultatele obinem urmtorul
Valori

Fre<vena
Aa

condiiile

care

l a o l a l t numai o d a t ;

favorizeaz

tablou:

3 1 + 1 + 3 4 - 5
5

10

10

creterea

cele care defavorizeaz

tiuletelui

creterea

se

ntlnesc

se n t l n e s c

toate

toate
iari

o singur d a t . Din c o n t r c e l e l a l t e se n t l n e s c mai d e s .


D a c v r e m s e x p r i m m in mod grafic a c e s t r e z u l t a t , p r o c e d m
L u m ca linie de b a z linia A B i pe a c e a s t l i n i e n s e m n m
egale v a l o r i l e de i n f l u e n a l e f a c t o r i l o r s t u d i a i i a p o i din a c e s t e
cm p e r p e n d i c u l a r e , a c r o r lungime e p r o p o r i o n a l cu f r e c v e n a
sus (fig. 7 ) .
D a c in loc d e cinci f a c t o r i , am fi a v u t 6, a t u n c i a m fi o b i n u t
frecven:

1, 6, 15

am fi obinut

20, 15, 6, 1; d a c n u m r u l

frecvenele

artate

de t r i u n g h i u l

factorilor
lui

astfel:
la d e p r t r i
puncte ridi
gsit
mal
urmtoarea

s'ar fi m r i t mai

mult,

Pascal.

V e d e m deci, c a t t m a t e r i a l u l c u r a t , c t i cel a t t d e c o m p l e x , e x i s t e n t
in n a t u r , se g r u p e a z n i r u r i n o r m a l e d e v a r i a i e , a r t n d o r e p a r t i z a r e c o n
f o r m formulei b i n o m i a l e (a + b )
n

VAR1ABILITATEA

Nu se p o a t e

deci, din

simpla

repartizare

binomial

a unui

material,

trage

c o n c l u z i e a s u p r a omogenitii massei lui e r e d i t a r e .

Aparatul

Gaiton.

lui

Pentru a demonstra variabilitatea, adic pentru a reprezenta


aciunea factorilor mediului nconjurtor, care provoac variaiunile
constatate precum i repartiia nu
meroas a indivizilor n clasele
mijlocii i rara lor apariie n cla
sele mrginae, nvatul englez
G a i t o n a construit aparatul
urmtor (fig. 8 ) :
O cutie are la unul din ca
pete o plnie prin care se scurg
alice peste o zon de cuie, m
plntate n cutie i dispuse n
rnduri, n partea de jos a cutiei,
unde sunt prinse n compartimen
te separate. Alicele venind din
plnia superioar, se lovesc de
numeroasele cuie i cele mai multe
alice dup cteva ciocniri se aaz n compartimentele din mij
loc ; puine din ele se lovesc de
mai multe cuie i fug spre com
partimentele mrginae ; cu ct
alicele se ciocnesc de mai multe
cuie, cu att sunt ndreptate spre
compartimentele cele mai mrgi
Fig. 8. - A p a r a t u l lui G a l t o n
nae.
Alicea, care s'a lovit de 56 cuie i s'a deprtat spre margine,
ntr'o parte sau n alta, e asemntoare tiuletelui, din exemplul citat,
care s'a ntlnit n decursul vegetaiei cu cei cinci factori favorabili
A, B, C, D, E, sau cu cei cinci factori nefavorabili, a, b, c, d, e.

Repartiia alicelor n compartimente se a s e a m n mult cu curba


de_vanajie__descris. Cuiele fixate n c a l e a alicelor reprezint nume
r o i i factori de vegetaie, cu c a r i plantele, ca i animalele se inlalncsc
n vieaa lor, de cari se ciocnesc n lupta lor pentru existen; e logic
c puine vieuitoare se vor ntlni cu t o a t e condiiile care favo
rizeaz, sau cu t o a t e
condiiile care defavorizeaz desvoltarea
lor; cele mai multe se vor ntlni cu o medie, cu o constelaiune de
condiii de traiu, format i din factori favorabili i din cei nefavo
rabili.
S

lmurim

folosind

acum

civa

termeni

p r e c i z r i l e m a g i s t r a l e a l e lui

Cuvntul

tip"

insemneaz

foarte

utilizai

in

studiile

genetice,

J o h a n n s e n.

constituie"

sau,

mai

exact

msura

unei

s t i t u i i . Nu t r e b u e d i n n o i u n e a de tip s t r a g e m c o n c l u z i i a s u p r a a n u m i t o r
turi

de

fraii

inrudire.

poi

In
a

Un

anumit

s a p a r i n

biometrie

nsuirilor

la

tipul

cercetate,

tip

tipuri
este

poate

se n a s c

n d i f e r i t e

material

constituia

mprejurul

populaiune

complex

creia

mijlocie,
variaz

adic

acea

constituia

oarecare,

constituit

din punct d e v e d e r e e r e d i t a r ,

de tip c u v n t u l lenotip;

msur

P-

chiar
medie

diferiilor

indivizi

abaterilor.

dintr'un

amestec,

se p o a t e p r e z e n t a

f i a r e u n i f o r m , p u t n d u - n e i n d u c e in e r o a r e , J o h a n n s e n a
astfel

T l

diferite.

aa, c a c e a s i m s u r m i j l o c i e a c o n s t i t u i e i a p a r e ca c e n t r u l
Pentruc

feluri

conrapor

dintr'un

Fenotip.

sub o n

propus pentru un

p r i n a c e s t c u v n t se face r e z e r v a n e c e s a r c d i n

n f i a r e a u n u i i n d i v i d nu se p o a t e t r a g e v r e o a l t c o n c l u z i e .
C u v n t u l f e n o t i p se n t r e b u i n e a z nu numai p e n t r u c o n s t i t u i a m e d i e
g s i t s t a t i s t i c , ci p o a t e fi n t r e b u i n a t d i r e c t s p r e a d e s e m n a c o n s t i t u i a
nal

unui

individ.

Fenotipul

c a r e a p a r in n f i a r e a
notipul

su, a d i c

d e jocul

el

unui

individ

este

noiunea

tuturor

tipic
perso

nsuirilor,

lui. U n i n d i v i d o a r e c a r e , p l a n t , a n i m a l s a u om, a r e f e

ne a p a r e

dintre predispoziiile

cu

sum

de

nsuiri,

m o t e n i t e i c o n d i i i l e

care

sunt

condiionate

mediului.

Unii a u t o r i n'au n e l e s , d i n n e f e r i c i r e , s e m n i i i c a t i a c u v n t u l u i

fenotip,

soco-

tindu-1 pe a c e s t a ca un tip a p a r e n t . A c i n ' a v e m a f a c e cu nicio a p a r e n , ci cu


realiti
trilor

ntr'adevr

palpabile,

care

formeaz

obiectele

nemijlocite

ale

cerce

noastre.

Tipul unei g r u p e d e i n d i v i z i , este, n sensul tiinei e r e d i t i i , c o n s i d e r a t


ca uniform, d a c el, cu t o a t e d e o s e b i r i l e e x t e r i o a r e se b a z e a z la o r i c a r e d i n
indivizii ei pe a c e l a i f u n d a m e n t d e gene i d e n t i c e ;
J o h a n n s e n
l n u m e t e
genotip
i c o m p o n e n i i lui sunt g e n o t i p i c u n i f o r m i ; ei au in c e e a ce p r i v e t e n s u
irea respectiv factori
e r e d i t a r i identici i v o r t r a n s m i t e n c o n s e c i n la u r
mai numai nsuiri i d e n t i c e .
D e o s e b i r i l e , ce o b s e r v m la indivizii a c e l e i a i specii, p o t fi c o n d i i o n a t e d e
medii d e o s e b i t e la a c e l a i g e n o t i p , sau de g e n o t i p u r i d e o s e b i t e la a c e l a i m e d i u ,
sau p r i n a c e e a c a t t g e n o t i p u l ct i f e n o t i p u l au fost d e o s e b i t e . De e x . d e o s e b ' rea i n t r e un t i u l e t e m a r e i unul mic p o a t e fi p r o v o c a t d e h r a n d i f e r i t , s a u ,
la a c e e a i h r a n , d e g e n o t i p u r i d e o s e b i t e , sau i d e medii d e o s e b i t e i d e g e n o t i p u r i
f e l u r i t e . De aci r e z u l t , c d o u f e n o t i p u r i a s e m e n e a pot a v e a g e n o t i p u r i d e o s e
b i t e ; d o u g e n o t i p u r i d e o s e b i t e nu t r e b u e numai d e c t s se e x t e r i o r i z e z e p r i n f e n o t i
puri d i f e r i t e ; sau, mai pe s c u r t , c o n s t i t u i a p e r s o n a l ( f e n o t i p u l ) a unui i n d i v i d nu este
s u f i c i e n t p e n t r u j u d e c a r e a g e n o t i p u l u i su, ba p o a t e c h i a r s ne i n d u c in e r o a r e . I
G e n o t i p u l , a a cum el se g s e t e in ou, c o n d i i o n e a z t o a t e p o s i b i l i t i l e d e d e s v o l t a r e a l e i n d i v i d u l u i r e a l i z a t p r i n f e c u n d a r e i n s e m n e a z d e a c e e a n o r m a

Genotip

de r e a c i u n e " a o r g a n i s m u l u i r e s p e c t i v . A v e m aa d a r de o p a r t e genotipul

drept

constituie

jocul

fundamental

a organismului,

pe

de

alt

parte

avem

mediul;

a t t de c o m p l e x al n u m e r o a s e l o r e l e m e n t e genotipace i al mulimii d e f a c t o r i
mediului

condiioneaz

fenotipul

su.

Genotipul

Gen

conine

caracterele
elemente

personale

separabile,

realizate
dup

ale

cum

au

fiecrui
dovedit

ai

organism,
cercetrile

lui M e n d e l
i ale u r m a i l o r lui; p r i n c u v n t u l gene
d e s e m n m tocmai a c e s t e
e l e m e n t e s e p a r a b i l e , aceti factori genotipici. Nu trebue, ins, s c o n s i d e r m gena
ca o f p t u r m o r f o l o g i c ; d e a s e m e n e a nu trebue s ne nchipuim c fiecrei gene
ii c o r e s p u n d e c t e - o nsuire fenotipic, o astfel de r e p r e z e n t a r e a r fi f a l s .
In
r e a l i t a t e t o a t e nsuirile p e r s o n a l e r e a l i z a t e t r o b u t nelese ca r e a c i u n i a l e
intregei constituii genotipice a zigotului r e s p e c t i v .

A a d a r gena este u n i t a t e a , c a r e se t r a n s m i t e d e l a c e l u l la celul, d e l a g e n e


r a i e la g e n e r a i e p r i n c e l u l e l e s e x u a l e (grnei) a s i g u r n d astfel actul tipic d e
e r e d i t a t e . In grnei fiecare gen este r e p r e z e n t a t o singur d a t - c c i grneii
au n u m r u l simplu (haplodd) de c r o m o z o m i ; d i n u n i r e a unui gamet mascul cu unul
femei se n a t e un zigot, c a r e a r e n u m r u l dublu ( d i p l o i d ) de c r o m o z o m i . Noi tim
c genele se gsesc in c r o m o z o m i , a r a n j a t e intr'o a n u m i t o r d i n e i o c u p n d fie
c a r e un loc anumit (loc numit c r o m o m e r ) .
S e numete linie
aceeai ascenden.

Ereditatea modificaiuniior.

CetiniiaHnie:
pure

S e l e c i u n e a in
linii p u r e .

genealogic

sau

simplu

linie

totalitatea

indivizilor

cu

Una din cele mai desbtute chestiuni biologice este aceea a ereditii modificaiunilor. Experiene numeroase au fost executate spre
a afla dac acest fel de variaiuni sunt ereditare, adic, dac un in
divid modificat ntr'un sens oarecare, i transmite la descendeni
aceast modificaiune, cu toate c aceti descendeni n'ar mai fi sub
influena cauzei provocatoare a acelei modificaiuni.
Experienele, care sunt chemate s demonstreze neereditatea modificaiunilor, trebue a r a n j a t e cu un material neamestecat, cu un ma
terial pur din punct de vedere al massei ereditare, pe care ni-1 putem
procura mmulind descendena unui singur bob de ex. de fasole i ob
innd ceea ce se numete , , o _ J j i i ^ _ _ p u r ".
O l i n i e p u r este, dup J o h a n n s e n descendena unui
singur individ absolut autogam, cu comooziia factorial homozigot,
(adic cu perechi de factori omogeni). Deoarece aceast definiie nu
se aplic dect la organismele cu immulire sexuat, autogam, fiind
deci excluse organismele cu mmulire vegetativ sau allogame, numim
azi linie pur, t o t a l i t a t e a i n d i v i z i l o r
cu
aceeai
roass
ereditar.
S citm dup J o h a n n s e n urmtorul exemplu: S'au ales
ncepnd cu anul 1902, dintr'o linie our boabele cele mai mari i cele
mai mici, s'au semnat separat i s'au ales n fiecare an din descen
denele boabelor mari, boabele cele mai mari i din descendenele boa
belor mici, boabele cele mai mici, care s'au semnat iari separat;
dac seleciunea ar fi avut ntr'adevr efect, ar fi trebuit s observm
n fiecare an influena acestui proces de alegere crescnd i evidenindu-se din ce n ce mai lmurit
In realitate nu se simte niciun
efect al acestei seleciuni. Tabela II a r a t diferenele acestor dou
serii la prini i urmai.
-

20 -

Interesante sunt i experienele de seleciune in linii pure la gru,


executate la staiunea de ameliorare Vilmorin-Andrieux din P a r i s .
In anul 1840 L o u i s de V i l m o r i n a fcut o colecie de dierite
linii pure la gru. Din fiecare linie, el a oprit cteva spice uscate, care
exist i astzi. Liniile pure au fost cultivate in fiecare an i nuntrul
fiecrei linii s'a urmrit o seleciune riguroas. Cu toate acestea dup
zeci de ani de necontenit seleciune aceste tipuri nu s a u schimbat.

Anul

1902
1903
1904
1905
1906
1907

No. total
al b o a
belor
145
252
711
654
384
379

Greutatea mijlocie
a boabelor mume
a. m i c i

b. m a r i

60
55
50
43
46
56

70
80
87
73
84
81

Diferena
b-a

Greutatea mijlocie
a descendenilor
a

10
25
37
30
38
25

mici

Diferena
P -a"

P mari

63,15
75,19
54,59
63 55
74,38
69,07

64,85
70,88
56,68
63,64
73,00
67,66

+
4+
-

1,70
4,,'n
2,09
0,09
1,38
1,41

T a b e l a II.
Influena s e l e c i u n i i in 6 g e n e r a i i la linia p u r I.
( G r e u t i l e sunt r e d a t e in c e n t i g r a m e ) .

Multe experiene asemntoare de seleciune in linii pure s'au


executat pe scar mare i de ali cercettori (de ex. la Institutul de
Ameliorarea Plantelor din Svalof-Suedia) cu acelai rezultat negativ.
Rezultatul ar fi din contr, cu totul altul, dac materialul iniial
ar fi o populaiune, deoarece o populaiune este format din sute de
iinii pure, care se deosebesc mult n diferitele lor nsuiri att mor
fologice, ct i fiziologice. In timp ce variaiunile liniei pure erau numai
modificaiuni, datorite mediului, n populaiuni exist i variaiuni
ereditare, care s'au nscut n decursul anilor prin ncruciri sau mutaiuni.
Constituia unei populaiuni ne e redat clar de curba lui L a n g
(fig. 9 ) .
Curba cea mare de variaie este curba de nsumare reprezen
tnd populaiunea n care sunt cuprinse numeroase linii pure, desem
nate aci cu litere dela A la Z. Fiecare linie are curba sa de variaie,
care aici e mult mai mic dect curba populaiunii. Unele curbe sunt
ntoarse pentru a uura desenul.
Immulind separat boabele unei populaiuni de fasole, izolm aa
dar liniile pure (reprezentate schematic prin curba lui L a n g ) i
reuim astfel s obinem linii de fasole de ex. cu boabe mici, sau mari,
dup scopul ce ne-am propus.
Liniile pure izolate din populaiuni sunt constante i r m n ca
atare, oricte generaii ar fi mmulite, dac n'au loc bine neles mutaiuni i ncruciri.
Izolarea de linii pure din populaiuni, reprezint una din meto
dele fundamentale de ameliorarea plantelor, cunoscut sub numele de
seleciune individual.

#
Seleciunea
pP

u l a

l'

in
u m

Din aceste experiene tragem urmtoarele concluzii:


I. Seleciunea unui material uniform din punct de vedere ereditar
nu duce la niciun rezultat, e fr efect. Seleciunea de plus variante
i minus variante nu poate provoca diferene n structura massei ere
ditare. Dac aceste diferene nu exist n materialul iniial, atunci
seleciunea nu are nicio influen.
II. Provocnd modificaiuni prin ngrare la plante, prin gim
nastica aparatului mamar la vacile de lapte, prin gimnastica apa
ratului locomotor la caii de curs, prin gimnastic la atlei, e t c , nu
obinem o influenare a massei ereditare.
G i m n a s t i c a m a m a r la v a c i sau p r o b a fugii la calul de c u r s a nu sunt d e c t
m i j l o a c e l e , p r i n c a r e c r e s c t o r i i au putut d e s c o p e r i c a l i t i p r e i o a s e , p r o v o c a t e
de factori cari e x i s t a u d e j a n m a s s a e r e d i t a r i c a r e au p u t u t fi v i z i b i l e i p e r
c e p u t e numai n u r m a gimnasticei a p l i c a t e .

Fig. 9. C u r b a lui Lang r e p r e z e n t n d constituia unei populaiuni.


Ct despre modificrile
pot

fi

transmise

urmailor

ca

d o b n d i t e de i n d i v i d
atare.

Exerciiile

p r i n e x e r c i i i l e fizice, e l e n u
fizice

nu

adun

capitaluri,

c a r e s fie l s a t e ca m o t e n i r e . F i e c a r e s t r n g e p e n t r u sine. Nu e x i s t m o t e n i t o r i
v e s e l i , c a r i s r i s i p e a s c p a t r i m o n i u l

ereditar

s t r n s cu s u d o a r e a

trupului.

Este,

d a c v o i i , una d i n l a t u r i l e m o r a l e a l e e d u c a i e i fizice * ) " .

Cu toate aceste constatri att de precise n privina neereditii


modificaiunilor, sunt nc muli biologi, cari susin c mediul produ
ce variaiuni, ce se transmit ereditar i c seleciunea are putere crea
toare, chiar cnd ea este aplicat la liniile pure.
Cei cari au cutat s dovedeasc ereditatea modificaiunilor, a u
comis o serie de erori, care i-au condus la concluzii eronate.
Una din marile greeli svrite, este aceea, c experimentatorii
nu au pornit dela un material pur, ci dela populaiuni, n care exis
tau deja variaiunile ereditare, pe care ei au bnuit c le-ar fi obinut
prin seleciune.
*) K i r i e s c u C : C o n c e p i a b i o l o g i c a e d u c a i e i fizice. B u c u r e t i ,
-

22

1931.

Aceast greeal a materialului iniial neuniform a fost


comis i n experienele cu grne ale lui S c h i i b e l e r , care afir
ma c grul adus din Germania n Norvegia devenea acolo mai pre
coce, din cauza zilelor lungi i c motenea aceast modificaiune
chiar reintrodus i cultivat n Germania. S c h i i b e l e r citeaz, c
rasele de gru. care n Germania au nevoie de circa 100 zile perioad
de vegetaie, devin n Norvegia mai precoce. De ex. dac o r a s de
gru n Germania atingea maturitatea n 100 zile, nu avea nevoie,
fiind cultivat n Norvegia, dect de 75 zile pn la maturitate. Dup
cteva generaii de cultur n Norvegia, acest gru a fost reintrodus
n Germania i a ajuns la maturitate cam n 80 zile.
Experienele lui S c h i i b e l e r pctuesc n multe privine, dar,
mai ales n ceea ce privete puritatea materialului cu care s'a lucrat.
Grnele aduse din Germania, fiind rase neameliorate,
reprezentau
populaiuni, aa dar amestecuri pestrie de nenumrate linii, cu carac
tere diferite. Aceste linii variau i n ceea ce privete mrimea, coloa
rea i calitatea bobului, lungimea, densitatea i coloarea spicului, i
n ceea ce privete precocitatea. S privim aceast nsuire mai de
aproape: n grnele lui S c h ii b e 1 e r, ca i n orice grne-populaiuni
de azi, existau linii pure mai precoce, altele mai trzii. Aceste diferite
linii puteau, ns, ajunge la maturitate n condiiile de cultur din Ger
mania, deoarece aci perioada de vegetaie era lung. Nu acelai lucru
s'a ntmplat n Norvegia. Aci, perioada de vegetaie fiind mai scurt,
n'au putut ajunge la maturitate dect liniile dotate cu precocitate. S'a
fcut aa dar o seleciune natural, n care climatul Norvegiei cu o
perioad de vegetaie scurt a eliminat toate liniile cu coacere trzie,
deoarece acestea la epoca seceriului nu erau coapte; aa dar ele nu
s'au putut mmuli, n'au putut da natere la urmai i s a u pierdut cu
timpul din amestecul de grne provenit din Germania. A fost retransportat, aa dar, n Germania numai un amestec de linii precoce,
ale populaiunii iniiale; i e logic c aceste grne, cultivate cteva
generaii n Norvegia, neconinnd dect linii precoce, au a j u n s la
maturitate i n Germania, deci n ara de origine, mai timpuriu de
ct amestecul iniial.
Referitor la ereditatea modificaiunilor constatm c multe erezii
sunt rspndite printre agricultori n ceea ce privete schimbarea se
minei; astfel se susine de c t r e muli c grul cultivat n terenuri
vroase a r e paiul foarte rezistent la cdere, i c smna provenit
dela astfel de culturi, va produce iari plante rezistente la cdere,
calitate care este ereditar i se poate moteni ani de-a-rndul".*)
S'au c i t a t ca e x e m p l e d e e r e d i t a t e a m o d i f i c a i u n i l o r c a z u r i l e de modaficaiuni
prelungite, cnd modificaiunile dela prini perzist nc 12 generaii. Astfel
o p l a n t d e gru c r e s c u t n condiii n e p r i e l n i c e p r o d u c e b o a b e mici. s b r c i t e ,
c a r e d a u n a t e r e in condiii n e f a v o r a b i l e d e v e g e t a i e la p l a n t e mai mici d e c t
c e l e ieite d i n b o a b e n o r m a l e ; a c e a s t i n f l u e n n e f a v o r a b i l d i s p a r e ins, n anii
viitori.

*) Citaia este e x t r a s d i n buletinul unei C a m e r e de A g r i c u l t u r .

VARIABILITATEA

Apiicatiuni

in

gncuitura.

Dac am rezuma cele expuse pn acum asupra ereditii modi


ficaiunilor ajungem la concluzia, c o ereditate a unei modificaiuni n a fost dovedit n niciun caz pn acum. Din contr, toate
experienele sistematice i exacte au artat mai de grab, c modificaiunile nu sunt ereditare.
De aceea n judecarea valorii variaiunilor trebue s facem o mar
cant deosebire ntre modificaiuni i variaiunile ereditare; modif icaiunea este legat de fenotip, ea influeneaz numai exteriorul unui
organism i nu schimb n niciun caz constituia ereditar, baza genotipic, dup cum o tietur n paltonul unui individ nu influeneaz
ereditar pe individul, care poart paltonul.
Modificaiunile nu au valoare pentru ameliorator; ele mai de
g b \\ ncurc, deoarece din cauza lor nu sunt destul de uor recu
noscute diferenele genotipice.
Avnd n vedere neereditatea modificaiunilor, aplicm n ame
liorarea plantelor aa numita prob a descendenii, care const din
observarea urmailor fiecrei plante-elite alese la nceputul procesului
de ameliorare. Bunele nsuiri, pe baza crora am ales elitele, pot s
fie simple modificaiuni; n acest caz ele nu se vor transmite la urmai;
vor rmne n observaie pentru anii viitori numai descendenele, la
care s'au transmis caracterele valoroase ale elitelor.
Deasemenea la nceputul ameliorrii ne ferim s alegem elite de
lng goluri, unde, fiind mai mult hran i lumin, plantele se desvolt mai mult.
Pentru a nu provoca modificaiuni n cmpul de ameliorare, se
recomand s nu se ngrae direct cmpul de ameliorare cu blit'ar de
grajd, care se mprtie foarte neuniform, crend locuri mai bogate
n substane nutritive, care vor modifica plantele, inducnd n eroare
pe ameliorator.
Evitarea producerii de modificaiuni i recunoaterea precis a
lor, odat ntlnite n cmp, formeaz o directiv principal, pe care
trebue s o urmrim n decursul ameliorrii.
Faptul c modificaiunile nu se motenesc, gsete aplicare n
cultivarea sfeclei de zahr i furajere. Dup cum tim sfecla e bia
nual; abia n anul al II-lea se desvolt lugerii cu smn; de aceea
pentru producerea de smn, sfeclele din primul an trebuesc replantate n primvara anului al II-lea. Ori, pentru a avea ct mai multe
sfecle productoare de smn, seminceri, agricultorul seamn s
mna de sfecl des i o las s creasc foarte subire, aa dar n'o
las s se desvolte; nea vnd spaiu de ajuns aceste sfecle rmn sub
iri, de grosimea unui deget. In anul viitor aceste sfecle mici se replanteaz la distane mari, producnd lugeri cu smn. Sfecla sub
ire, de grosimea unui deget e, ca s zicem aa, o sfecl nfometat,
crescut n mizerie; aceast micorare a sfeclei e ns o variaiune da
torit mediului, aa dar o modificaiune; ea nu se motenete i s
mna produs de ea, va reproduce tipul de sfecl obicinuit de
grosime mare, iar nu tipul nfometat subire al butailor. Aa dar
agricultorii se folosesc aci de proprietatea aceasta a neereditii modificaiunilor i-i fac din aceasta un bun ctig, cci cu bura

24

taii de pe un hectar pot planta 10 hectare, cu sfecl destinat pro


ducerii de smn.
Modificabilitatea, adic facultatea pe care o prezint plantele
de a se schimba prin influena mediului, are mare importan n teh
nica culturii plantelor. Graie acestei modificabiliti, graie faptului
c plantele nu reprezint ceva rigid, eapn, ci sunt maleabile, mo
dificabile, putem prin arturi, grpri, prsiri, ngrminte, e t c ,
influena producia, provocnd prin msurile culturale, o mpingere
a curbei de variaie spre partea plus variantelor, adic a plantelor
produse de factorii favorabili de vegetaie.
3.

Corelaiuni.

Prin c o r e l a i u n e nelegem raportul de dependen reciproc,


ce exist ntre nsuirile organismelor, n aa fel, c o anumit schim
bare ntr'o nsuire atrage dup sine o anumit schimbare ntr'o alt
nsuire.
De obiceiu corelaiunea se stabilete ntre diferitele nsuiri ale ace
luiai individ; se poate, ns, ca s stabilim corelaiuni ntre nsui
rile prinilor i acelea ale copiilor, sau ntre oscilaiile temperaturii
i mortalitatea prin tuberculoz. Corelaiunea nu este, aa dar, de
ct raportul de dependen ntre dou fenomene.
Chestiunea principal, care se pune la corelaiuni, este s sta
bilim dac din felul de a se prezenta al unei nsuiri, putem trage
concluzii asupra felului de a fi al celeilalte nsuiri.
Corelaiunile au mare nsemntate oentru practica agricol: n
special pentru ameliorare, stabilirea corelaiunilor are o netgduit
valoare; se pune n ameliorarea plantelor i animalelor
problema
stabilirii de legturi, de dependene ntre anumite nsuiri exterioare
mai uor de msurat i alte nsuiri interioare, mai greu de cercetat.
De ex. amelioratorii prefer, n seleciunea orzului de bere, boabele
pline, pntecoase, cu plevele fine prezentnd pe faa ventral foarte
multe ncreituri, susinnd c toate aceste nsuiri exterioare sunt
corelate cu procentul sczut de azot.
Sunt clasice exemplele numeroase de corelaiune. pe care le-a
citat D a r w i n : aa el a r a t c porumbeii cu penajul alb, galben,
albastru sau argintiu ies golai din ou, pe cnd cei de alte colori ies
cu puf. Pisicile cu ochii albatri sunt surde; dac au numai un ochiu
albastru, atunci sunt surde numai de aceeai parte.
Stabilim deasemenea corelaiuni, atunci cnd cutm s gsim o
legtur ntre bogia n zahr a frunzelor dela plantele de gru i
rezistena la ger, sau ntre numrul fascicolelor libero-lemnoase i
rezistena la cdere a cerealelor.
Se desemneaz cu termenul de corelaiune dou lucruri dife
rite: pe de o parte interdependenele fiziologice, ce se gsesc n orice
organism, pe de alt parte variabilitatea n nlnuiri, care a p a r e
prin compararea diferiilor indivizi. Prima o numim: c o r e l a i u n e
fiziologic,
a doua: v a r i a b i l i t a t e
corelativ;
pe
noi aceasta din urm ne intereseaz, ntru ct este important s sta
bilim cum variaz, n legtur reciproc, nsuirile ntr'un biotip dat,
2.i

Exemple,

VAR1AUIL1TATEA

sau dac variaz independent; i cum putem s exprimm n cifre


aceast dependen reciproc a variaiunilor.
T a b e l a de
corelatiune.

I" caz c v r e m s stabilim d a c e x i s t o r e c i p r o c i t a t e de i n f l u e n i n t r e d o u


nsuiri, ;
d i r e c i e i in ce g r a d , atunci e n e v o i e s a r a n j m m a t e r i a l u l c e r c e
tat intr'o t a b e l d e c o r e l a t i u n e .
n

P e n t r u a c o n s t r u i o t a b e l de c o r e l a t i u n e , p r o c e d m in felul u r m t o r : S e m
p a r t e m a t e r i a l u l n clase, d u p v a r i a i u n i l e unui c a r a c t e r i se c e r c e t e a z a p o i
cum v a r i a z c e l l a l t c a r a c t e r n u n t r u fiecrei din a c e s t e clase.
J o h a n n s e n a r a t c o astfel de c e r c e t a r e p o a t e fi e x e c u t a t in d i f e r i t e
m o d u r i : D a c o b i e c t e l e sunt mici i pot fi m n u i t e u o r , ca de ex. b o a b e l e de f a s o l e ,
ghindele, d i f e r i t e semine, c a r e se pot a e z a pe o m a s , atunci e mai bine s m Numrul
13

14

15

16

17

spiculeelor
18

19

20

21

22

23

Suma

60

65

70

28

24

41
78

80

31

27

85

28

42

23

101

ga

90

13

30

31

11

90

95

14

33

19

74

10

18

44

20

105

10

110

66

18

]?100
3

115
Suma

16

35 109 129 1 1 5

l
2

4
500

T a b e l a III.
T a b e l a de c o r e l a t i u n e la g r u l

C e n a d

117

C o r e l a t i u n e p o z i t i v i n t r e lungimea s p i c e l o r i n u m r u l s p i c u l e e l o r .
s u r m o i n s u i r e i s a e z m ntreg m a t e r i a l u l c o r e s p u n z t o r in v a s e (cutii)

sepa

r a t e . S e ncepe c l a s i f i c a r e a cu m p r i r i ct se p o a t e d e fine i c u t m mai

inti

indivizii f o a r t e deosebii s p r e a ne o r i e n t a a s u p r a m a t e r i a l u l u i . D u p ce am m
s u r a t a s t f e l m a t e r i a l u l , n u m r m indivizii fiecrei c l a s e i o b i n e m u n ir d e v a
r i a i e al nsuirii r e s p e c t i v e , n c a z u l

n o s t r u al

lungimii

spicelor. A p o i

indivizii fiecrei c l a s e p e n t r u sine, n ceea ce p r i v e t e c e a l a l t

insuire,

cercetm
numrul

s p i c u l e e l o r . D a c a v e m suficiente cutii v o m a r a n j a cu a j u t o r u l a c e s t o r a m a t e r i a l u l ,
a v n d n v e d e r e c e l e d o u nsuiri. A s t f e l a v e m p o s i b i l i t a t e a s f a c e m u o r o r e v i -

zie, d a c o i m p u n n e p o t r i v i r i l e

de msurtori. Se noteaz

acum

ntreaga

repar

tiie a materialului; astfel obinem o tabel de corelaiune.


Adesea

ins, e s t e n e v o i e

s m s u r m

fiecare

individ

deodat

pentru

toate

n s u i r i l e , mai a l e s a c o l o u n d e i n d i v i z i i nu p o t fi n g r m d i i , cum e c a z u l

cnd

a v e m de m s u r a t obiecte m a r i ; de ex. la m s u r t o r i l e a n t r o p o l o g i c e , sau din c o n t r


la o b i e c t e l e m i c r o s c o p i c e ca infuzori, s p o r i d e c i u p e r c i , etc.
O p r i v i r e a s u p r a tabelei III ne a r a t c, cu c t c r e t e o n s u i r e , c r e t e i
c e a l a l t ; cu a l t e c u v i n t e aci a v e m cazul unei v d i t e v a r i a i u n i c o r e l a t i v e i a n u m e
a m b e l e nsuiri v a r i a z p o z i t i v

c o r e l a t i v , in a c e e a i d i r e c i e , ceea ce se v e d e

c l a r i n t a b e l din n g r m d i r e a

datelor de-a-lungul diagonalei

la d r e a p t a

dela stnga

sus

jos.

D o u nsuiri pot v a r i a c o r e l a t i v i in sens i n v e r s , a d i c n e g a t i v ; ca cel mai


s i m p l u e x e m p l u s l u m c e r c e t r i l e lui
arat

tabela

K r a r u p

la o v z u l

Beseler, dup

u
, o

*J
Procentul

de g r s i m e

4>

ca

4,5

30
35
40
45
50
55
60
Suma
Greut.
mijlo
cie

,"i ,5

6,5

7,5

"u
o

o .

Suma

(U

cum

IV.

8 ,5

11

6,93

22

33

10

75

6,62

10

48

37

107

6,43

12

11

26

6,02

5,63

(5,75)

30

82

80

20

224

45,8

44,3

41,9

40,1

39,0

(42,5)

37,5

(37,5)

6.453

41,16

Tabela IV.
T a b e l a d e c o r e l a i u n e Ia o v z
C o r e l a i u n e n e g a t i v i n t r e g r e u t a t e a b o a b e l o r i p r o c e n t u l l o r de g r s i m e .
A c e a s t tabel arat c procentele

m i j l o c i i d e g r s i m e scad cu m r i r e a

b e l o r i c o r e s p u n z t o r , c g r e u t a t e a b o a b e l o r s c a d e , cu c t p r o c e n t e l e d e

boa

grsime

c r e s c . A c i a v e m a face deci, cu o c o r e l a i u n e n e g a t i v ,

c a r e se v e d e c l a r

in t a b e l ,

dela

Ia

stnga

din ingrmdirea

cifrelor

de-a-lungul

diagonalei

dreapta

sus

jos.

C o r e l a i u n e a p o a t e fi c a l c u l a t

i e x p r i m a t n t r ' o c i f r

(coeficientul

de c o

r e l a i u n e ) , c a r e ne a r a t g r a d u l i sensul ei.

Corelaiunea nu trebue considerat ca ceva fix pentru dou


nsuiri date; ea variaz dup genotipul cruia aparin nsuirile a
cror corelaiune a fost studiat, dup mrimea intervalelor iruri-

Procentul
de sfecle
ramificate

lor de variaie pentru nsuirile studiate, etc. Se pot cita numeroa


se exemple, din care se poate vedea ct de mult variaz gradul corelaiunei mai ales dac lucrm cu material genotipic foarte ameste
cat. Ca orice dat statistic, corelaiunea ne poate induce in eroare,
dac este stabilit la un material neprelucrat printr'o analiz biolo
gic.
Principiul acesta al variabilitii corelative a fost mult utilizat
n agricultur, pentru a putea aprecia dup exterior valoarea ani
malelor i plantelor. Ct de greit este s se dea o valabilitate gene
ral anumitor corelaiuni gsite ntmpltor la un material insufi
cient studiat, vor arta-o exemplele urmtoare:
Louis
de Vilmorin,
care a introdus aprecierea valorii
individuale la sfecla de zahr, dup rezultatele pe care le dau des
cendenele plantelor elite izolate, a reuit s amelioreze linii de sfecle
foarte bogate n zahr. ntmplarea a fcut ca aceste linii, sau cel
puin cele mai bogate n zahr dintre ele, s prezinte ramificaii, de
fect care e foarte nedorit i de agricultori i de fabricanii de za
hr. S'a rspndit, ns, n lumea agricultorilor ideea, c bogia n
zahr a sfeclelor st n strns corelaiune cu ramificaia lor, prere
care este foarte greit.
Intr'adevr, soiurile mai noi de sfecle
de zahr (n special cele germane) nu mai a r a t acest defect al r a
mificrii; deasemenea studiile statistice dovedesc c nu exist o co
relaiune ntre procentul de zahr i acela al ramificrilor sfeclei de
zahr. Citm aci n tabela V, n sprijinul afirmaiilor de mai sus, da
tele aduse de amelioratorul H e 1 w e g, din care se poate vedea lipsa
vreunei corelaiuni ntre nsuirile amintite.

0
2
4
G
8
10
12
14
lfi

p r o c e n t u a l In s u b s t a n a

Coninutul
7,. )

8,5

1
2
2

3
7
7
2

9,5
1
5
11
5
3

4
9
7
G
3
1

10

10,5

6
6
2
1

2
1
2

uscat

Tabela V.
T a b e l a d e c o r e l a i u n e la sfecla d e zahr.
Lipsa vreunei

c o r e l a i u n i ntre p r o c e n t u l d e substan
ramificarea

uscat i

sfeclei.

Se tie ct de mult utilizeaz cresctorii de vite i n grad mai


mare membrii comisiilor de premiere i teoreticienii zootehniti, me
toda corelaiunilor spre a trage concluzii, din aprecierea nsuirilor
exterioare, asupra calitilor de valoare a l e animalelor domestice. In
special pentru aprecierea vacilor de lapte s'a imaginat un ntreg com
plex de directive cu sisteme de clasificare dup puncte. Astfel de teo 28

rii au nceput a fi p r s i t e ; azi i face drumul i n zootehnie apre


cierea animalelor de reproducie, nu dup exterior, nici dup pedigreu (ascenden), ci dup valoarea descendenei.
Este interesant exemplul lui A r e n a n d e r s (citat de J oh a n n s e n), c ntr'o c i r e a d a de vaci suedeze, care se distingeau prin
producia de lapte bogat n unt, a aprut deodat o vac, a crei pro
ducie era inferioar att calitativ ct i cantitativ. Cea mai mare parte
a descendenilor acestei vaci s'a comportat la fel n cele dou genera
ii cercetate. Demn de remarcat este ns, c aceast vac avea un
att de frumos exterior de vac de lapte, nct ea a fost premiat de
mai multe ori la expoziie c a . . . animal de reproducie! Se vede de
aci ce mare pagub poate s aduc o unilateral apreciere a exte
riorului.
Trebue s subliniem c ntr'adevr, corelaiunile gsite nuntrul
unei linii pure pot fi considerate ca fixe; dar aceasta nu trebue s ne
determine a afirma c, la toate liniile ce vom izola dintr'o populaiuae,
vom gsi aceeai corelaiune la aceleai nsuiri. Nu se poate stabili
ca g e n e r a l o corelaiune ntre dou nsuiri gsite la un mate
rial oarecare, cci diferitele nsuiri morfologice pot fi combinate
ntre ele n grad deosebit la diferite genotipuri; de altfel aceasta s'a
dovedit destul de clar prin ncruciri.
Cercetrile de pn acum ne impun concluzia c aprecierea in
direct a unei nsuiri, prin determinarea gradului unei alte nsuiri
este o metod foarte nepotrivit. Corelaiunile sunt totui utilizate
in practica ameliorrii plantelor i animalelor lsndu-ne s tragem
oarecare concluzii p r o b a b i l e mai ales dac o suficient expe
rien personal ne permite s cunoatem bine materialul, cu care
lucrm.
LITERATUR
O i n t r o d u c e r e in g e n e t i c se p o a t e d o b n d i p r i n c o n s u l t a r e a t r a t a t e l o r u r m t o a r e :
B a u r, E.: Einfhrung

in die

Vererbungslehre.

B a b c o c k, E. B. a n d C l a u s e n ,
New-York,
F r u w i r t h

Morgan,

Genetics

in

relation

to

Agriculture.

1927

C : Allgemeine

G o 1 d s c h m i d t,
Johannsen,

Berlin, 1930.

R. E.:

R.:

Zchtungslehre
Einfhrung

W . : Elemente

T h.: Die

der

stoffliche

der

in

die

exakten
Grundlage

landw.

Kulturpflanzen,

Vererbungswissenschaft.
Erblichkeitslehre.
der

L, 1 9 3 0 .
Berlin,

1928.

J e n a , 1926.

Vererbung.,

Berlin

1921.

L u c r r i l e r e c e n t e se gsesc in r e v i s t e l e :
Bibliotheca
Genetics,
Hereditas,

genetica,

Berlin.

New-York.
Lund

(Suedia).

The

Journal

of

Heredity,

Washington.

The

Journal

of

Genetics,

Cambridge

Zeitschrift
Zeitschrift
Der

Zchter,

Literatura

fr
fr

induktive

(Anglia).

Abstammungs

Pflanzenzchtung.

und

Vererbungslehre,

Berlin.

Berlin.

Berlin.
special

asupra

capitolelor

modificaiuni

corelaiuni:

B o n n i e r, C : Recherches
experimentelles
sur l'adapfation
des plantes
au
climat
alpin.
A n n . d. sciences nat. B o t a n i q u e . S e r . 7. T o m e 20, 1895,
D o r f m e i s t e r, G.: ber Arten
und Varietten
der Schmetterlinge.
Mitteilungen
d e s n a t u r w i s s e n s c h a f t . V e r e i n s fr S t e i e r m a r k , 1863/64.
ber

die

Einwirkung

verschiedener

angewendeter
Wrmegrade
linge.
Ibidem, 1864.
ber
den
Einfluss
der
lingsvarietten.
Ibidem
F e d e r 1 e y , H.: Weshalb
bener
Eigenschaften

S e m o n, R.:

F.

C:

A.:

Frbung

Temperatur
1879.

bei

der
und

der

Entwicklungsperioden

Zeichnung

der

Erzeugung

Schmetter

der

Schmetter
erwor
1930.

Paris, 1871.
D:e

Das Problem

Weismann,

whrend
die

lehnt
die Genetik
die Annahme
einer
Vererbung
ab?
Ztschr. A b s t . u. V e r e r b u n g s l . , 54,

Q u e t e 1 e t: Anthropometrie.
S c h ii b e 1 e r,

auf

Pflanzenwelt
der

Neue

Norwegens.

Veretbung

Versuche

Christiania,

erworbener

zum

Saisondimorphismus

Zool. J a h r b . , A b t . f. S y s t . , 8, 1 8 9 5 .
W i l l e , A . : ber die Schbelerschen
Anschauungen
der Pflanzen
in
Y u 1 e, U.: A n Introduction

nrdlichen
io the

Breiten,
theory
of

4.

1900.

Eigenschaften".

Leipzig, 1 9 1 2 .

der

in betreff

Schmetterlinge.

der

Vernderungen

Biol. Z e n t r a l b l . 2 5 , 1 9 0 5 .
statistics,
1916.

Mutaiuni.

Lucrrile lui B a t e s o n, B a u r , C o r r e n s ,
Johannsen
i Mo r g a n au artat cu mult claritate c biotipurile sau mai bine
zis elementele lor genotipice, genele, s'au dovedit a fi constante; to
tui din timpuri ndeprtate se observase c se ivesc din cnd n cnd
tipuri noi prin schimbri mai mult sau mai puin mari ale organismu
lui obicinuit; acestor schimbri brute li s'a dat numele de m u t a
i u n i , termen introdus de H u g o d e V r i e s ; mutaiunea este cu
noscut i sub numele de idiovariaiune.
B a u r numete m u t a i u n e , orice variaiune ereditar, care
nu e nscut prin ncruciri.
E x e m p l e de
mutaium.

s p r i j i n u l e x i s t e n i i m u t a i u n i l o r p o t fi c i t a t e e x e m p l e l e mai vechi, c a z u r i l e

c l a s i c e , i n a i n t e de a n u l 1900, a p o i l u c r r i l e lui
i mai a l e s c e r c e t r i l e lui
la m u s c u l i a Drosophila

B a u r

de

melanogasler

p i t i c e

de

i K o r s c h i n s k i
majus),

M o r g a n

i d i f e r i i l o r genetiti a m e r i c a n i la p o r u m b .

Din e x e m p l e l e mai vechi m e r i t s fie c i t a t e


1. O i l e

V r i e s

la gura leului (Antirrhinum

Ancona.

urmtoarele:

La 1 7 9 1 a a p r u t

la o f e r m a lui

W r i g h t din M a s s a c h u s s e t s in A m e r i c a de Nord un berbec r e m a r c a b i l


narea

lui

lung

i p r i n

picioarele

scurte

D e o a r e c e o i l e obicinuite, ce se c r e t e a u

asemntoare

cu

ale

cinilor

in r e g i u n e s r e a u a d e s e o r i

Seth

prin spi
bassei.

arcurile

lor.

c r e s c t o r u l W r i g h t s'a gndit s m m u l e a s c a c e a s t f o r m n o u ; n a c e s t s c o p
el

ncruciat

acest berbec

cu

oile obicinuite

a obinut

i oi o b i c i n u i t e

oi pitice numite i de A n c o n a ; el a r e u i t astfel s f o r m e z e o r a s a n o u , c a r e a fost


f o l o s i t o a r e din punct d e v e d e r e p r a c t i c p n c n d a d e v e n i t d e p r i s o s p r i n
ducerea

n regiune a b l n d e i

oi

m e r i n o s . In u l t i m u l

timp aceeai

intro

mutaiune

a p r u t din nou, fiind d e s c o p e r i t d e W r i e d t in N o r v e g i a , (fig. 1 0 ) .


2. F r a g u l
descoperit
30

monophyl.

o plant

cu

frunzele

In anul
simple

1761 D u c h e s n e
n loc

de trilobate;

c u l t i v n d fragi
reproducnd

acest

frag

prin

astzi

marcotaj,

fragul

apoi

monophyl

prin

fecundaie,

se g s e t e

el

cultivat

constatat

ereditatea

d e zeci d e ani

variaiunii;

n d i f e r i t e l e

grdini

botanice.
3. Chelidonium

laciniatum,

din Chelidonium

majus

p l a n t cu foile a d n c p e n a t e , n s c u t

in anul 1 5 9 0 n c u l t u r i l e

farmacistului

dintrodat

S p r e n g e r

din

H e i d e l b e r g ; f o r m a n o u se d o v e d i c o n s t a n t i se g s e t e azi r e p r e z e n t a t in t o a t e
grdinile

botanice.

4. G r u l

S q u a r e h e a d .

Intr'un l a n d e g r u

din A n g l i a a fost

obser

v a t o p l a n t de g r u cu spicul m a r e i d e o f o r m f o a r t e c i u d a t : in t i m p ce s p i
c e l e c e l e l a l t e se subiau c t r e vrf, s p i c e l e a c e s t e i p l a n t e e r a u f o a r t e d e n s e la v r f
i

de

form

aproape patratic ;

immulit i u r m r i t s e p a r a t plan
ta

aceasta a dat n a t e r e

S q u a r e h e a d ,
vedit

ca

foarte

soiului

c a r e s'a d o

p r o d u c t i v i s'a

r s p n d i t in tot o c c i d e n t u l E u r o
pei.
inermis

(ciumfaia

fr spini) gsit de

5. Datura

G o d r o n

in anul 1 8 7 1 i a p r u t ca muta
iune din Datura
Aceste

siramonium.

fenomene

rslee,

dei c o n v i n g t o a r e , n'au putut con


d u c e la concluzii

sigure ; a fost

n e v o i e de e x p e r i e n e l e lui
de

Vries

cu

marckiana

ca

importana

mutaiunilor

Oenothera
fost

La-

se r e c u n o a s c
Lamarckiana

introdus

Botanistul

Hug o

Oenolhera

F i

1 0

A n c o n a (dup W r i e d t ) .

este o p l a n t o r i g i n a r

i in E u r o p a , u n d e

olandez

Hugo

d a m , intr'un c m p d e Oe.

de

se c u l t i v

V r i e s

ca

a observat

Lamarckiana

din A m e r i c a

plant

de N o r d i

ornamental

la H i l v e r s u m

in

lng

grdini.
Amster

s l b t c i t e , pe l n g p l a n t e t i p i c e i u n e

le p l a n t e p r o n u n a t d i f e r i t e ; el a luat c t e v a p l a n t e t i p i c e i l e - a p l a n t a t n a n u l
1886 in
15.000

grdina

sa, l e - a

descendeni,

din

polinizat
care

i n t r e ele, i a c u l t i v a t

marea

majoritate

au

fost

din s m n a

tipice

Oe.

obinut
Lamarckiana,

pe cnd zece au fost d i f e r i t e i a n u m e cinci a v e a u f r u n z e l e mult mai l a t e i a n t e r e l e s t e r i l e (pe a c e s t e a l e - a numit d e

Vries

Oe.

lata)

i a l t e cinci e r a u m u l t

mai mici, a p r o a p e pitice, n u m i t e d e e x p e r i m e n t a t o r Oe.


experienele
gigas

au fost c o n t i n u a t e

i s a u

Hugo

albida,
de

m e r o a s e dovezi

scinfillans,

V r i e s a

rubrinervis

de

Vries

numea

Lamarckiana

m u t a i u n i , nu e r a u

i a a d u s n u

s o c o t i t de el g e n e r a l ,

fiind p r i m u l c a r e a e n u n a t i d o c u m e n t a t temeinic t e o r i a
ce

Oe.
roia

etc.

prin aceasta merite nepieritoare

U l t e r i o r s'a d o v e d i t c Oe.

urmtori

(cu n e r v u r i l e

numit a c e s t e f o r m e noi m u t a i u n i

in s p r i j i n u l e x i s t e n e i acestui fenomen

t a b i l i t a t e a . El a d o b n d i t

In anii

gsit a l t e n u m e r o a s e f o r m e noi, c a :

(cu s t a t u r a n a l t i t u l p i n a p u t e r n i c ) , Oe.

t i c e ) , brevistylis,

nanella.

n domeniul

mu-

biologic,

mutaiunilor.

este u n b a s t a r d c o m p l e x i c c e e a
in r e a l i t a t e

dect

noi-combinaiuni

nscute p r i n schimb d e f a c t o r i .
In a c e l a i t i m p cu H u g o
i d e

ctre

K o r s c h i n s k y ,

de

V r i e s , f e n o m e n u l m u t a i u n i i a fost c o n s t a t a t

care

a adunat

multe

date

relative

la

naterea

VARIABILITATEA

b r u s c de forme noi, pe c a r e el a n u m i t - o

h e t e r o g e n e z ;

acesta a

obser

v a t c m u t a i u n i l e a p a r destul de des i pot afecta t o a t e p r i l e p l a n t e i , p u t n d


reprezenta

fie

un

progres,

sunt c o n s t a n t e e r e d i t a r ;

fie

un r e g r e s ;

K o r s c h i n s k y

toate

aceste

abateri

heterogenetice

a j u n g e pe baza d a t e l o r lui la c r e d i n a

c t o a t e v a r i e t i l e noi de p l a n t e a g r i c o l e , e x c e p t n d b a s t a r z i i , se d a t o r e s c
menului

feno

mutaiunii.

La gura leului (Antirrhinum

majus),

in ceea ce p r i v e t e s t a t u r a plantei
rea florilor,

a descoperit multe

forma i c o l o a r e a

frunzelor,

forma

mutaiuni
i

coloa

etc.

A a de ex, au a p r u t p r i n m u t a t i u n e f o r m e l e u r m t o a r e ;
Ttaiscoides:

p l a n t e l e sunt pitice, d a r au flori mari, a p r o a p e n o r m a l e ;

graminilolia:

plantele

au frunze

inguste

ca

gramineele;

radialis:

p l a n t e l e p o s e d flori r a d i a r e (fig, 1 1 - c ) ;

globosa:

in loc de flori, a c e s t e p l a n t e

prezint

in i n t e r i o r de cele mai m u l t e ori un o v a r

nite formaiuni

capabil

a c e s t e flori, p i p e r n i c i t e p r o d u c c t e v a a n t e r e a n o r m a l e (fig,
delila:

plantele

c a p a b i l e s p r o d u c

numai

au

rareori

11-b);

o c o l o a r e r o i e , o p r o d u c numai

s u p e r i o a r a florii, in timp ce tubul floral r m n n e c o l o r a t (fig.


eosin:

sferice, c a r e

de f u n c i u n e ;

in

partea

11-a);

florile a c e s t o r p l a n t e au o f r u m o a s c o l o a r e e o s i n ;

fililormis:

frunzele

Cele
gaster,

mai

sunt subiri ca nite fire.

multe mutaiuni

de M o r g a n

au

fost

gsite

la

musculia

Drosophila

melano-

i c o a l a l u i ; astfel au a p r u t n timpul e x p e r i e n e l o r

ur

m t o a r e l e m u t a i u n i mai i m p o r t a n t e :
ycllow(y)

coloarea

whifefw)

galben a

coloarea alb a

minialur(m)

aripi

rudimentar(r)
blach(b)

mici ;

aripi foarte
coloarea

mici;

neagr

purplefpr)

coloarea

dwarf(dw)

corpul foarte

corpului;

purpurie a

ochilor;

mic;

ebonyfe)

coloarea

eyless(ey)

fr

vestigial(v)

= aripi

reduse;

balloon(ba)

a r i p i

n f o r m

dachs'd)

corpului;

ochilor;

abanos a

corpului;

ochi;
de b a l o n ;

p i c ' o a r e basset, etc.


La p o r u m b s'au d e s c o p e r i t d e a s e m e n e a f o a r t e m u l t e m u t a i u n i p r i v i n d

forma

tulpinei,

inflorescenelor,
La

orz

clorofiliene:

coloarea

frunzelor,

coloarea

forma

boabelor,

etc.

se c i t e a z ca m u t a i u n i
albina,

xantha,

lutescens,

urmtoarele
virescens,

forme
chlorina,

care reprezint
. a.;

a p r u t f o r m e pitice, f o r m e f o a r t e sensibile la Helminihosporium.


Apariia
turgidum,
La

de

dicoccum,
fasole,

spice
spelta

ramificate,

, mirabile",

(nu n s la vulgare)

J o h a n n s e n

ntlnit

la

Triticum

defecte

deasemenea

au

etc.
polonicum,

durum,

p o a t e fi c i t a t ca m u t a t i u n e s i g u r .
deseori

mutaiuni

v e t e lungimea i l i m e a b o a b e l o r , c o l o a r e a f r u n z e l o r (chlorina),
(frunze

statura

constituia

ceea

forma

ce

pri

frunzelor

i n g u s t e ) , etc.

Mutaiunile se nasc frecvent n natur; multe, ns, scap ochiu


lui observatorului pentruc se refer l a nsuiri fiziologice sau pentru
c reptezint deosebiri prea mici fa de organismele obicinuite, n

mijlocul crora au aprut. Astfel variaiunile ce ntlnim referitoare


la precocitate i la rezistena la ger i cdere, nu s a u putut nate, in
marea lor majoritate, dect datorit mutaiunilor; deascmenea rasele
fiziologice numeroase dela rugina neagr i brun, dela m l u r i t
ciune, etc, i datoresc existena n mare parte mutaiunilor.
Mutaiunile pot fi clasificate n:
I. M u t a i u n i m a r i , cnd nsuirile aprute se deosebesc
marcant fa de tipul obicinuit.
II. M u t a i u n i m i c i , care nu pot fi percepute dect de ochiul
specialistului i cte odat chiar de acesta, numai atunci cnd a p a r
n mass, ca descendena unei mutaiuni, care ntmpltor a fost immulit.

a.
Fig. 1 1 . M u t a j i u n i la Anlirrhinum

b.
majus

c=delila,

t =globosa,

c=

radialis.

nsemntatea micilor mutaiuni pentru evoluia speciilor este mai


mare dect a mutaiunilor mari; ntr'adevr mutaiunile mari repre
zint adesea tipuri aa de diferite pentru complexul de influene e x
terne, nct ele sunt nlturate prin seleciunea natural. Dar omul
nu poate s observe dect mutaiunile mari, bttoare la ochi; mu
taiunile mici scap ochiului experimentatorului, pentruc omul, du
p cum se exprim B a u r, cerne formele, care-1 intereseaz, cu o
sit mult prea rar fa de cea ntrebuinat de seleciunea natural.
Asupra Tnicilor mutaiuni a atras atenia i J o h a n n s e n , c a r e n
anul 1911 a adus dovezi de existena mutaiunilor graduate; lui i-a
reuit s dovedeasc nluntrul liniilor pure de fasole apariia de
genotipuri noi, care se deosebeau de cele vechi numai printr'o foarte
mic schimbare morfologic sau fiziologic. Apariia micilor muta
iuni are o mare importan i n ameliorarea plantelor, cci datorit
lor se pot nate, prin schimbri graduate, chiar nuntrul unei linii
3
- 33

Frecvena
mutaiunilor

pure, neuniformiti, ce vor transforma materialul iniial omogen intr'o populaiune, nuntrul creia vom putea seleciona cu scopul de
a elimina biotipurile noi nevaloroase sau de a menine pentru immulire separat noile linii preioase; aceste consideraiuni determin
pe muli amelioratori s aplice seleciunea de linii pure nuntrul li
niilor pure, operaie cunoscut i sub numele de
procedeul
g e r m a n de n a l t a m e l i o r a r e .
Un rspuns precis asupra frecvenei mutaiunilor este greu s se
j
; mai nti joac un mare rol, in descoperirea
mutaiunilor, nsuirile experimentatorului i gradul de cunotin al
acestuia cu planta respectiv, aa nct chiar diferenele mici s nu
fie trecute cu vederea; apoi unele specii sunt mai nclinate a pro
duce mutaiuni dect altele; frecvena mutaiunilor este fr ndoial
direct proporional cu numrul indivizilor cercetai. Unele categorii
de mutaiuni sunt mai greu de recunoscut dect altele; aa sunt mu
taiunile mici, dar mai ales cele fiziologice, unde micile diferene n
nsuirile fiziologice nu pot fi recunoscute dect dup studii compli
mentare. M o r g a n i B a u r susin c a p a r n medie 2/ , muta
iuni.
Mutaiunile recesive nu pot fi descoperite atunci cnd ele apar.
ci abia cteva generaii mai trziu, cnd ntmplarea face s se ntl
neasc doi grnei cu aceeai mutaiune.
Multe din mutaiunile ce se nasc reprezint factori letali, cari
produc moartea indivizilor, in cari au aprut; acest fapt este firesc,
cci schimbarea prin mutaiune a unui cromomer face s oscileze n
treaga cldire a factorilor i deranjeaz armonia fenomenelor lun
trice din massa ereditar.
Cercetrile arat deasemenea, c anumite gene i anumite re
giuni cromozomale nclin spre mutaiuni mai mult dect altele; ast
fel la Drosophila
melanogaster
numeroase mutaiuni au aprut de mai
multe ori; la Antirrhinum
maius mutaiunea crispa a a p r u t de 23 ori.
Mutaiunile pot aprea fie n celulele sexuale fie n cele soma
tice. In celulele sexuale pot a p r e a fie mutaiuni factoriale, fie cro
mozomale.
Cele mai multe mutaiuni se nasc datorit schimbrii idioplasmei
a i intr'un singur factor; astfel de mutaiuni se numesc m ufaT i u n i f a c t o r i a l e ; acestea se ntlnesc foarte des; cea mai mare
parte din mutaiunile gsite la Drosophila
( M o r g a n ) , la
Antirrhi
num ( B a u r ) . la cereale (N i 1 s s o n - E h 1 e ) , la porumb ( E m e r
s o n ) , la roztoare (C a s 11 e, L i 111 e, P 1 a t e ) , gndaci i fluturi
( G o l d s c h m i d t , T o w e r , T o y a m a ) sunt mutaiuni factoriale.
m u

c a u z e

nf

C u m se n a s c
mutaiunile?

n u m

Mutaiunile

f a c t o r i a l e au u r m t o a r e l e

caracteristice:

1. Ele ating a p r o a p e n t o t d e a u n a numai un c r o m o m e r al unei g a r n i t u r i


cromozomi

( g e n o m ) ; a r e loc, a a d a r , intr'un a n u m i t loc in c r o m o z o m i

b a r e , a c r e i n a t r r nu ne este mai de a p r o a p e
2. Unul

i a c e l a i

n a t e r e la mai m u l t e
3. C e l e mai

cromomer

cunoscut.

s se schimbe

d e mai

m u l t e ori,

dnd

nsuiri.

multe mutaiuni

a p r o a p e 4 0 0 m u t a n t e la Drosophila
d u p cum a r a t

poate

de

o schim

sunt

recesive

fa

de r a s a - m u m ;

dintre

numai 1 0 % sunt d o m i n a n t e i d i n t r e

cele

acestea,

M u l 1 e r o b u n p a r t e nu sunt v i a b i l e in s t a r e h o m o z i g o t .

Mutaiunile cromozomale se bazeaz pe schimbarea numrului de


cromozomi sau pe ruperea cromozomilor i dispariia unor pri din
ei. B l a k e s l e e a constatat pentru Datura Stramonium
apariia de
mutante, care sunt datorite dublrii unui cromozom; numrul normal
de cromozomi este 24; toate plantele mutante au 25 cromozomi i for
meaz gamei cu 12 i 13 cromozomi, dup cum a putut fi demonstrat
genetic i citologic.
Cnd se dubleaz una sau ambele garnituri de cromozomi, c
p t m mutaiuni poliploide; astfel Oenothera
Lamarckiana
a r e diploid 14 cromozomi, pe cnd Oe. gigas a r e diploid 28 cromozomi; aa
dar forma gigas este datorit garniturii duble de cromozomi.
K a r p e t s c h e n k o a putut crea, prin ncruciri, specii noi la
Brassica
prin mmulirea cromozomilor. Se citeaz deasemenea suc
cesul olandezilor n J a w a l a trestia de zahr, unde forma uria
este triploid.
Se tie c grul cuprinde deasemenea n cele trei serii ale sale un
numr multiplu de cromozomi; astfel Triticum
monococcum
are haploid 7 cromozomi, Tr. dicoccum,
Tr. durum, Tr. turgidum
au 14 cro
mozomi, i a r Tr. sativum
vulgare
i Tr. spelta au 21 cromozomi haploid; este probabil ca prin poliploidie Triticum
spelta s se fi nscut
din Tr. dicoccum,
iar Tr. vulgare
din Tr. durum i turgidum.
De cele
mai multe ori speciile mai vechi, primitive a u un numr redus de cro
mozomi.
Cercetrile lui B o v e r i i R. H e r t w i g a u a r t a t c m
rimea celulelor este proporional cu numrul cromozomilor i de
aceea trebue s se deosebeasc celulele haploide, diploide, triploide
i tetraploide prin mrimea lor; foarte frumos este demonstrat acest
lucru la muchiul Funaria, la care se pot construi uor indivizi h a p loizi, diploizi, tetraploizi i poliploizi.
i celulele somatice, pot s se schimbe prin mutaiuni; de ex. J ^ f ^
un mugure poate s prezinte o schimbare mai mult sau mai puin di^-i'ferit de tipul plantei, schimbare, care s se moteneasc; mutaiunea poate s a p a r fie homozigot, fie heterozigot. B a u r crede c
acest fel de mutaiuni sunt cele mai frecvente in regnul vegetal. Ca
exemple de mutaiuni vegetative putem cita urmtoarele: la cartofi
apar tubercule, care prezint nsuiri noi, dintre care unele folosi
toare pot forma rase noi; la meri a p a r uneori ramuri cu fructe cu to
tul diferite de restul merelor; la macii dubli a p a r flori, care sunt i
albe i roii; la dahlii se ntlnesc plante, avnd pe o parte flori roii,
pe alt parte flori albe. Mutaiuni vegetative au fost observate dea
semenea la gru, fasole, mazre, ovz, gura leului, etc.
In ultimul timp s a u fcut multe ncercri pentru provocarea a r - P r o v o c a r e a a r
tificial a mutaiunilor i anume prin metode mecanice, chimice i fi- ' u n 1 i '
zice. Metodele mecanice servesc n general pentru obinerea de for
me poliploide; o metod mecanic mult ntrebuinat este altoirea
a dou plante din genuri deosebite si apoi rnirea prin tiere a lo
cului de concretere; din rnile produse rsar o mulime de muguri
adventivi, dintre cari unii vor reprezenta forme noi, constante, poli
ploide; metoda aceasta a fost inaugurat de W i n k 1 e r.
A u fost experimentate pentru provocarea arTirclat a mutaiuie

f , c , a

3'

35

u t

nilor i metode chimice i anume mbibnd seminele sau chiar plantulele cu diferite soluii (sruri de metale, fenoli, alcooli, acizi orga
nici, etc.) ; concentraiunea
acestor
soluii
variaz ntre 0,001
i 0,015%. Imbibarea se face fie lsnd seminele sau plantulele s
stea n soluie un timp oarecare (24120 ore), fie centrifugnd plan
tulele n aceste soluii, pentru ca difuzarea acestora prin membranele
celulare s se fac n mai mare msur. Dup terminarea tratamen
tului seminele se seamn n mod obicinuit, iar plantele se trans
planteaz n ghiveciuri.
Metodele fizice sunt astzi cele mai mult ntrebuinate, fiind i
cele mai eficace; cea mai simpl metod este expunerea organisme
lor la diferite temperaturi, (sczute, ridicate i alternative), care va
riaz dup felul obiectului in experien; cele mai interesante rezul
tate s'au obinut prin aciunea razelor ultraviolete, razelor dela sub
stanele radioactive i mai ales razelor Rontgen. Mutaiunile rezul
tate prin aceste metode sunt att cromozomale ct i factoriale; mu
taiunile cromozomale s'au observat de ctre D e l a u n a y la Triti
cum vulgare albidum, S a p e h i n la Triticum spelta i G o o d s p e e d
la Nicotiana
tabacum;
mutaiuni factoriale s a u obinut de ctre
M u l I e r la Drosophila
melanogaster,
B a u r i S t u b b e l a An
tirrhinum
majus. Succesul ntrebuinrii razelor Rontgen in provoca
rea mutaiunilor merit s fie relevat; astfel p n astzi s'a putut
mri rata mutaiunilor cu 400% la Antirrhinum
i cu 15.000% la Dro
sophila,

.egea

irurilor

omoioage
vanatie

de

Experienele de pn acum ne a r a t c putem obine artificial,


prin provocarea de mutaiuni, forme noi; deoarece ns cea mai mare
parte a mutaiunilor aprute artificial sunt negative, amelioratorii
practici nu trebue s se ocupe de provocarea de mutaiuni: valoarea
acestei metode ne-o vor a r t a numai viitoarele cercetri din institu
tele de genetic i ameliorarea plantelor.
Este probabil c, chiar n natur s'au nscut prin aceste influen
e sau altele similare multe mutaiuni; astfel s'a putut obine i pe
aceast cale variaia mare de forme, din care apoi a ales seleciunea.
Pentru plantele agricole V a v i l o v a constatat c variabilitatea speciilor este legat de anumite inuturi muntoase, denumite de el
centrele genale (Genzentren), unde, ntre altele, din cauza oscilaiilor
temperaturii, frecvena mutaiunilor a fost sporit.
Muli cred c marea bogie de forme nscute prin mutaiuni,
pe care o ntlnim la plantele horticole, se datorete influenelor di
ferite pe care acestea le sufer n timpul forrii (expunerea la dife
rite temperaturi, etc.).
m
P
modificatomi, adic pentru variaiunile neereditare, a cror apariie este datorit factorilor mediului, este val b i l legea lui Q u e t e 1 e t, care a r a t c repartiia indivizilor mo
dificai este conform curbei binomiale.
Pentru mutaiuni, genetistul rus V a v i l o v a enunat legea i
rurilor omoloage sau paralele de variaie, care susine urmtoarele:
1. Speciile i genurile mai mult sau mai puin apropiate sunt ca
racterizate prin iruri de variaie asemntoare, i anume cu o ase
menea regularitate nct dac un ir de varieti este cunoscut n 3fi -

v z u t

e n t r u

tr'un gen sau ntr'o specie, se poate prevedea prezena de formo i J c


diferene genotipice asemntoare n alte genuri i specii.
2. Familii ntregi de plante sunt n general caracterizate printr'un
ciclu de variabilitate, care strbate toate genurile familiei.
S citm cteva exemple: Triticum
vulgare
a r e forme cu ariste
i fr ariste; dup legea irurilor omoloage trebue s ne ateptm
s a p a r i la Triticum
durum forme fr ariste. Tot astfel este pro
babil s se iveasc la toate cerealele pleve albe, roii i negre, pleve
proase i neproase, frunze cu i fr ligul.
Legea variatiunilor p a r a l e l e ne permite s enunm pronosticuri
interesante pentru practica agricol.
Dup p r e r e a lui V a v i l o v legea irurilor omoloage se aplic
i familiilor puin nrudite ntre ele; aceasta o probeaz fenomenele
de albinism, gigantism, nanism, fasciaiune, formele variegata, e t c ,
care apar nu numai n regnul vegetal, ci i n cel animal. Cu alte cu
vinte exist un paralelism ntre formele aprute prin mutaiuni la
diferitele specii, genuri i familii.
Cercetrile numeroase la graminee au condus pe V a v i 1 o v la
enunarea acestei legi. Ali cercettori a u confirmat aceast lege la
numeroase alte^organisme. Trebue s facem aci o deosebire ntre:
1. p a r a l e l i s m g e n o t i p i c , unde formele omoloage la di
feritele specii sunt condiionate de aceiai factori ereditari. A a a g
sit C o r r e n s dou feluri de specii Mirabilis
cu un factor identic
,,chlorina"; i B a u r a gsit deasemenea factori identici la Antirrhinum majus i A. molie.
2. p a r a l e l i s m
e c o l o g i c , impus de condiiile de mediu,
care nu se bazeaz numai dect pe acelai genotip; de ex. animalele
dela pol au coloarea alb, plantele de munte sunt pitice, etc.
Legea irurilor omoloage va c p t a numai atunci un fundament
sigur, cnd se va afla structura genotipic a diferitelor organisme cu
forme paralele.
Mutaiunile au mare importan pentru agricultur; cea mai m a - [
re parte a raselor domestice de animale i a soiurilor cultivate la p l a n tele agricole s a u nscut prin schimbri mutative.
In pomicultur s'ar putea obine frumoase succese prin alegerea
mutaiunilor existente sau a celor ce s'ar nate n decursul procesului
de ameliorare; astfel e foarte probabil s putem gsi de ex. nuci cu o
recolt mai uniform, cu lemn mai tare i mai bun, cu cretere mai
repede, cu tulpina mai dreapt i mai puin ramificat, nsuiri ce se
pot nate prin mutaiuni.
In horticultura se pot obine deasemenea lucruri interesante; aa
de ex. a gsit L u t h e r B u r b a n k
ntr'o cultur de gherghine
(Dahlia variabilis),
care au de obiceiu un miros foarte urt, mutaiuni
interesante, la care mirosul neplcut era nlturat i nlocuit cu un
foarte atrgtor parfum de Magnolia
glauca.
Luther
Burbank
a gsit n culturile lui nenumrate forme noi, din care foarte multe se
datorau mutaiunilor; astfel la castanul bun (Castanea
vesca)
a gsit
o form nou, ale crei fructe aveau coaja fr spini; deasemenea n
experienele aceluiai ameliorator au aprut maci albatri n stratu
rile cu macul obicinuit rou (Papaver
Rhoeas).
Apariia de crisantemc,

m p 0

r t a n t a mu
'Jg^tu'r

Interesante sunt i experienele de seleciune in linii pure la gru,


executate la staiunea de ameliorare Vilmorin-Andrieux din P a r i s .
In anul 1840 L o u i s de V i l m o r i n a fcut o colecie de dierite
linii pure la gru. Din fiecare linie, el a oprit cteva spice uscate, care
exist i astzi. Liniile pure au fost cultivate in fiecare an i nuntrul
fiecrei linii s'a urmrit o seleciune riguroas. Cu toate acestea dup
zeci de ani de necontenit seleciune aceste tipuri nu s a u schimbat.

Anul

1902
1903
1904
1905
1906
1907

No. total
al b o a
belor
145
252
711
654
384
379

Greutatea mijlocie
a boabelor mume
a. m i c i

b. m a r i

60
55
50
43
46
56

70
80
87
73
84
81

Diferena
b-a

Greutatea mijlocie
a descendenilor
a

10
25
37
30
38
25

mici

Diferena
P -a"

P mari

63,15
75,19
54,59
63 55
74,38
69,07

64,85
70,88
56,68
63,64
73,00
67,66

+
4+
-

1,70
4,,'n
2,09
0,09
1,38
1,41

T a b e l a II.
Influena s e l e c i u n i i in 6 g e n e r a i i la linia p u r I.
( G r e u t i l e sunt r e d a t e in c e n t i g r a m e ) .

Multe experiene asemntoare de seleciune in linii pure s'au


executat pe scar mare i de ali cercettori (de ex. la Institutul de
Ameliorarea Plantelor din Svalof-Suedia) cu acelai rezultat negativ.
Rezultatul ar fi din contr, cu totul altul, dac materialul iniial
ar fi o populaiune, deoarece o populaiune este format din sute de
iinii pure, care se deosebesc mult n diferitele lor nsuiri att mor
fologice, ct i fiziologice. In timp ce variaiunile liniei pure erau numai
modificaiuni, datorite mediului, n populaiuni exist i variaiuni
ereditare, care s'au nscut n decursul anilor prin ncruciri sau mutaiuni.
Constituia unei populaiuni ne e redat clar de curba lui L a n g
(fig. 9 ) .
Curba cea mare de variaie este curba de nsumare reprezen
tnd populaiunea n care sunt cuprinse numeroase linii pure, desem
nate aci cu litere dela A la Z. Fiecare linie are curba sa de variaie,
care aici e mult mai mic dect curba populaiunii. Unele curbe sunt
ntoarse pentru a uura desenul.
Immulind separat boabele unei populaiuni de fasole, izolm aa
dar liniile pure (reprezentate schematic prin curba lui L a n g ) i
reuim astfel s obinem linii de fasole de ex. cu boabe mici, sau mari,
dup scopul ce ne-am propus.
Liniile pure izolate din populaiuni sunt constante i r m n ca
atare, oricte generaii ar fi mmulite, dac n'au loc bine neles mutaiuni i ncruciri.
Izolarea de linii pure din populaiuni, reprezint una din meto
dele fundamentale de ameliorarea plantelor, cunoscut sub numele de
seleciune individual.

#
Seleciunea
pP

u l a

l'

in
u m

coperirii legilor de ereditate, ncrucirile au fost mai intens i mai


metodic utilizate pentru obinerea de noi-combinaiuni.
Obinerea de noi-combinaiuni valoroase este mult uurat prin
cunoaterea noiunilor de motenire a nsuirilor, prin aprofundarea
tiinei ereditii.
B. EREDITATEA.
1. I s t o r i c u l

ncrucirilor.

Pentru ca o nsuire s se poat exterioriza, trebue ca ea s fie


reprezentat sub o form oarecare n massa e r e d i t a r ; medil o poate
mpiedeca sau favoriza, dar nu o poate inventa, dac ea nu exist.
Am numit acel ceva, care exist n massa e r e d i t a r i care con
diioneaz o nsuire oarecare, factor genotipic sau gen; motenirea
diferitelor caractere se datorete transmisiunii factorilor genotipici
dela prini la urmai. Studiul transmisiunii nsuirilor la urmai, stu
diul ereditii, a fost obiectul permanent a numeroase cercetri; s a u
nregistrat, ns, succese marcante abia n ultimul timp, cnd s a tre
cut dela observarea fenomenelor de ereditate la reproducerea lor n
diferitele experiene cu ajutorul ncrucirilor metodice.
ncruciarea este cunoscut din cele mai vechi timpuri istorice,
mai ales la animalele domestice; catrii sunt un exemplu. Bastarzii
la plante a u fost recunoscui cu siguran, numai dup ce a fost des
coperit sexualitatea la plante.
Primele cunotine de sexualitate la plante le avem dela R ud o l p h J a c o b C a m e r e r, profesor la Universitatea din Tbin
gen, care este mai bine cunoscut sub numele lui latinizat C a m e r a r i u s " . El a publicat n anul 1694 lucrarea Epistola de sexu plantarum", n care a descris experienele sale cu spanac, cnep, hameiu
i porumb, i n care el a probat existena sexualitii la plante.
K o l r e u t e r este cel dintiu naturalist, care a executat o bas
tardare la plante, cu intenia de a rezolva o problem tiinific; el
a ncruciat (1760) Nicotiana
rustica cu N. paniculata,
obinnd pri
mul ,,catr botanic"; deoarece bastardul avea nsuiri de-ale ambilor
prini, a fost demonstrat astfel sexualitatea la plante. K l r e u t e r
a fcut un studiu serios asupra coreilor artificiali i a publicat cea
dinti dare de seam mai extins. Lucrrile lui asupra vigorii hibri
zilor din prima generaie sunt deasemenea de mare interes.
Studiile lui K l r e u t e r au fost continuate de ali cercet
tori ca S p r e n g e l , W i e g m a n n
i
Grtner.
S p r e n g e l a studiat n amnunime
relaiile dintre flori i
insecte. Concluziile sale c natura n cele mai multe cazuri inten
ioneaz ca florile s nu fe polinzate de propriul lor polen i c
particularitile structurii florale pot fi nelese numai dac sunt
studiate n legtur cu lumea insectelor, a fcut mare vlv n
acel timp.
Existena sexualitii la plante n'a fost, ns, acceptat de toi,
cea ce a determinat Academia regal prusiana s ofere un premiu
3)

pentru r s p u n s u l ' l a ntrebarea:


Exist fertilitate la hibrizii din
regnul vegetal?". W i e g m a n n a fcut un studiu la 36 corci n
trebuinnd urmtoarele plante: ceap, varz, mazre, fasole, linte,
garoafe i tutun. El a observat fenomenul variabilitii datorit n
crucirii, i a explicat c, dac grdinarii dau mare atenie s fie
plantate unele lng altele numai plante neasemntoare, o fac spre
a mri astfel posibilitile ncrucirii prin insecte.
J o h n G o s s a observat nc n anul 1822 unele fenomene
din cele care l-au condus pe M e n d e l la descoperirea legilor de
ereditate. El a constatat la bastardarea dintre mazrea
albastruverzuie
[Prolific or Prussian bluc)
cu mazrea pitica spaniol
(Dwarf spanish pea) c toi bastarzii aveau boabele galbene, iar n
generaia Il-a de boabe, au aprut i boabe galbene i verzi, din
tre care boabele verzi au rmas constante, pe cnd boabele galbene
erau de dou feluri: unele rmneau galbene, altele ddeau natere
la boabe galbene i verzi.
La 1835 Academia olandez de tiine din Haarlem a publicat
un premiu pentru cea mai bun lucrare referitoare la rolul hibrid
rilor i producerea de noi varieti la plantele agricole i ornamen
tale. Lucrarea lui G r t n e r n aceast chestiune, lucrare care a
luat premiul, a fost publicat n ntregime n anul 1849. El a execu
tat aproape 10.000 de experimentri cuprinznd cam 700 specii i
obinnd circa 250 hibrizi.
G r t n e r a fcut clasificarea hibrizilor dup asemnarea lor
cu prinii; el a gsit hibrizi, cari semnau cu imul din prini, ori
semnau in unele nsuiri cu un printe, ntr'altele cu cellalt, sau
erau intermediari.
La 1859 a p a r e prima ediie a crii epocale: Origina speciilor".
Aci, intre altele, este expus i problema hibridrii n legtur cu
chestiunea speciilor; D a r w i n nu a acordat aa mare importan
hibridrii n procesul evoluiei.
n afar de acetia, au mai executat ncruciri la plante, nain
tea lui M e n d e l : K n i g h t , F o c k e , W i c h u r a ,
Naudin,
G o d r o n i la animale SJ_a n d 'f u s s.
Acetia n'au avut succesul lui M e n d e l pentruc ei n'au nu
mrat formele ieite din hibridare. Numai M e n d e l a avut geniala
idee s numere, numai el a tratat numeric observaiile, numai el a
procedat msurnd".
H i b r i d r i s'au e x e c u t a t a a d a r , i mai i n a i n t e d e M e n d e 1, n s nu i-a r e u i t
n i m n u i s a d u c o o r d i n e n n u m e r o s u l m a t e r i a l o b s e r v a t . C n d citim d r i l e
s e a m a s u p r a b a s t a r d r i l o r vechi, ne m i n u n m ct d e a p r o a p e au fost
r e s p e c t i v i de d e s c o p e r i r e a l e g i l o r de e r e d i t a t e . S e o b s e r v a s e
a unora

din p r i n i , sau d o m i n a n a n e c o m p l e t a a l t o r a

dominanta

n g e n e r a i a

de

cercettorii
exclusiv
inti.

Ct

p r i v e t e c o m p o r t a r e a c e l o r l a l t e g e n e r a i i , se c o n s t a t a s e o m a r e v a r i a b i l i t a t e i c h i a r
a p a r i i a f o r m e l o r p r i n i l o r . In p r i v i n a a p a r i i e i f o r m e l o r p r i n i l o r , N a u d i n
d a t n anul 1 8 6 2 o e x p l i c a i e , c a r e se d e o s e b e t e n u m a i p u i n d e cea a lui
In ceea ce p r i v e t e
in D a r w i n ,

m a r e a v a r i a b i l i t a t e , ce se o b s e r v d u p n c r u c i r i ,

urmtoarele:

Dac

ncrucim dou rase deosebite, atunci


s m m u l i m b a s t a r z i i

din

citim

descen

d e n i i din p r i m a g e n e r a i e sunt in g e n e r a l , a p r o a p e u n i f o r m i n n s u i r i l e l o r
D a r , d u p c u m s'a gsit nu e d e l o c f o l o s i t o r

Mendel.

...

aceast

prim

generaie,

multe generaii

cci o r i c t

de u n i f o r m i

de-a-rndul,

descendeni

a r fi ei, v o r

produce

cu t o a t e

acestea

nespus de deosebii. A m e l i o r a t o r u l

este

a d u s la d e s n d e j d e i a j u n g e la c o n c l u z i a , c el nu v a fi in s t a r e s c r e e z e o r a s
intermediar".
In

cercetrile

hibridologice

a d i c pe c a r e p r i n i i

vechi

d i r e c t nv

se c o n s t a t a s e

apariia

de

l e - a u a v u t , ci unii d i n s t r m o i i

mai p u i n n d e p r t a i . D e a s e m e n e a se o b s e r v a s e

forme

atavice,

mai m u l t

sau

n b a s t a r d r i l e v e c h i c se

pot

uni n s u i r i l e unui p r i n t e cu a l t e n s u i r i a l e c e l u i l a l t

printe.

In ncurcatul material de date i observaii in domeniul eredi


tii de pn la sfritul secolului trecut, legile lui M e n d e l aduc
o claritate remarcabil.
J o h a n n

M e n d e l

s'a n s c u t l a 2 0

Iulie

1 8 2 2 la H e l z e n d o r f

la grania

a u s t r i a c o - s i l e z i a n i e r a fiu d e r a n i s i m p l i . N s c u t i n t r ' o r e g i u n e , in c a r e a fost


o c u r c i r e i n t e n s i n t r e g e r m a n i i cehi, M e n d e l

a v e a ca moi i s t r m o i

muli

p r o f e s o r i , j u d e c t o r i i p r i m a r i . T a t l lui, v o i n d s-i l a s e g o s p o d r i a , 1-a i n v a t d e


t n r cu d e p r i n d e r i l e p l u g r e t i i g r d i n r e t i .
nvtorul

din sat convinse,

ns, p r i n i i

lui J .

M e n d e 1 s l a s e

bia

tul s n v e e m a i d e p a r t e . L u p t n d cu m a r i d i f i c u l t i f i n a n c i a r e , el a a b s o l v i t l i
c e u l in T r o p p a u ; apoi, n d e m n a t d e d i r e c t o r u l l i c e u l u i , un p r e o t a u g u s t i n , s'a c l u
g r i t ca n o v i c e cu n u m e l e d e G r e g o r n a n u l 1 8 4 3 .
D e l a 1 8 4 5 l a 1 8 4 8 el u s t u d i a t t e o l o g i a l a B r n n , a p o i d e l a 1 8 5 1

la 1 8 5 4 a

a u d i a t l a U n i v e r s i t a t e a din V i e n a .
La
real

1854

Mendel

a fost

numit profesor

din Brnn, unde a funcionat

al ordinului

Augustinilor". Aici

de tiinele

naturale la

liceul

pn la 13 Mai 1868, cnd

a fost a l e s

stare

a nceput

p e n t r u el o m u n c g r e a , p e n t r u c

a p r a t cu t o t sufletul i n t e r e s e l e i p r e s t i g i u l m n s t i r i i . L u p t n d c o n t r a u n o r i m
p o z i t e g r e l e , i m p u s e pe n e d r e p t m n s t i r i i din B r n n , el a a j u n s n c o n f l i c t cu g u
vernul din

Viena.

n c d e c n d e r a p r o f e s o r l a l i c e u l din B r n n el a n c e p u t c t e v a
e x p e r i e n e d e e r e d i t a t e la p l a n t e i a n u m e c u : Pisum,
Cirsium,

Aquilegia,

Ipjmaea,

Linaria,

Tropaeolum

Mirabilis,

i Cdceolarta.

Melandrium,

Hieracium,
Zea,

frumoase

Phaseolus,

Geum,

Verbascum,

Antirrhinum,

D e a s e m e n e a s'a o c u p a t cu s t u d i i de e r e d i t a t e

la c.lbine. I n a f a r de c e r c e t r i e r e d i t a r e , el s'a o c u p a t i cu m e t e o r o l o g i a .
Din n e f e r i c i r e n e - a r m a s f o a r t e p u i n d i n l u c r r i l e lui. C e l e m a i i m p o r t a n t e
lucrri

in e r e d i t a t e

au fost

c i t i t e la S o c i e t a t e a

Naturalitilor

din Brnn

pu

b l i c a t e n d e s b a t e r i l e s o c i e t i i n a t u r a l i t i l o r din B r n n " (die V e r h a n d l u n g e n des


N a t u r f o r s c h e n d e n V e r e i n e s in B r n n ) ; a c e s t e l u c r r i

sunt:

1. E x p e r i e n e cu hibrizi d e p l a n t e ( V e r s u c h e b e r
2.
cial

Asupra

ctorva

bastarzi

de

(ber einige a u s k n s t l i c h e r

Hieracium,
Befruchtung

c e x p e r i e n e l e

terpretare avute

lui l a m a z r e n'au

n e x p e r i e n e l e

cu c t e v a

d i n c a u z a a p o g a m i e i g e n e r a l e la b a s t a r z i

prin

gewonnene

A c e s t e d o u l u c r r i a u fost r e t i p r i t e d e E. v.
Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften
Faptul

Pflanzenhybriden").

obinui

Nr.

ncruciare

T s c h e r m a k in b i b l i o t e c a :
121.

fost n e l e s e , d i f i c u l t i l e

p l a n t e , mai a l e s

la

Hieracium,

l - a u n d e p r t a t pe

n g e n e r a i a

M e n d e l

El a m u r i t s u p r a t
rii, l a 6 I a n u a r i e

1884.

de

in

unde

i p a r i a l e la c t e v a specii, el a o b i n u t

r e z u l t a t e i n v e r s e ca la m a z r e (i a n u m e p r i m a g e n e r a i e n e u n i f o r m
tr o mare constan

artifi

Hieraciumbastarde").

F s ) , b o a l a lui d e ochi

i d i n c o n

i n u m i r e a

ca

prelat,

dela cercetrile sale.

din c a u z a

luptelor pentru aprarea intereselor

mnsti

Mendel,

In anul 1 9 0 0 trei s a v a n i b o t a n i t i :
Correns,
de V r i e s i
Tscherm a k, l u c r n d f i e c a r e s e p a r a t , au gsit p r i n e x p e r i e n e c d e s c o p e r i r i l e lui
Men
d e l a v e a u o i m p o r t a n f u n d a m e n t a l ; p r i n p u b l i c a i i l e lor, ei au smuls u i t r i i
a c e s t e e x p e r i e n e , azi c e l e b r e .
In cinstea lui

M e n d e 1 se d tiinei e r e d i t i i n u m e l e de ,,m e n d e 1 i s m";

factorii genotipici se mai numesc


r i l e c a r e u r m e a z legile lui

i factori m e n d e 1 i e n i", i a r d e s p r e

nsui

M e n d e 1 se zice c m e n d e 1 e a z ".

Dup descoperirea legilor lui M e n d e l s'a experimentat cu su


te de plante i animale i s'a gsit c aceste principii de ereditate au
valabilitate general- i atunci ne ntrebm de ce n'a fost apreciat
opera lui M e n d e l , din momentul n care a fost fcut cunoscut,
adic nc del 1865? Muli cred c datorit publicrii ei n revista
puin citit: Desbaterile societii naturalitilor din Brnn", opera lui
M e n d e l a fost puin rspndit. Aceasta ns nu poate fi o cauz
principal, deoarece revista se trimitea tuturor societilor tiinifice
mai de seam din Europa. Alii sunt de prere c opera lui M e nd e 1 n'a fost luat n seam, deoarece ea a venit ntr'un timp, cnd
nvaii erau angajai n alte domenii mai promitoare; ntr'adevr
prima i cea mai important lucrare a lui M e n d e l a aprut la 1865,
adic ase ani dup apariia celebrei lucrri a lui D a r w i n , , Ori
gina speciilor"; drumurile noi i nebtute, pe care le-a deschis n
toate domeniile aceast monumental oper, a n g a j a s e r toat ener
gia tiinific a acelei epoce, in experiene pentru controlarea, n dis
cuii pentru desbaterea problemei evoluiei speciilor. ncrucirile,
cu care se lucrase i nainte fr rezultat, n'au mai putut determina o
nou orientare a strduinelor acelor timpuri; cu opera lui M e n d e 1 nimeni nu avea timpul s se ocupe. S e poate c acest motiv s fi
jucat un oarecare rol n neglijarea operei lui M e n d e l ; dar cea mai
important cauz a fost desigur determinat de puina cunoatere
n acele timpuri a problemei fecundrii i problemei diviziunii celulei.
Numai graie acestor descoperiri, care au urmat dup lucrrile lui
M e n d e l , suntem n stare s pricepem feromenele de desperecherea
factorilor i de repartiia matematic a urmailor unei ncruciri.
LITERATURA.
Camerarius;
Darwin,

C:

Epistola
Origin

in Animais

de
of

and

sexu

Plants

F o c k e, W . O.: Die

Pflanzenmischlinge.
the

On

prgnation.
Grtner,

zen

1694.

Means

of

Berlin.

variation

Natural

Domestication".
in

the

colour

Slection.

..Variation

1859.
1881.
of

peas,

occasioned

by

cross

im

T r a n s a c t . of the H o r t i c u l t u r a l S o c i e t y of L o n d o n v o l . V, 1 8 2 4 .

C. F.: Versuche

zenreiche.
K l r e u t e r ,

by

under

Goss,

John:

plantarum.

Species

und

Beobachtungen

ber

Bastarderzeugung

in

Pflan

S t u t t g a r t . 1849.
J . G.: Vorlufige

betreffenden

N a u d i n, Ch.: De
1865.

Nachricht

Versuche
l'hybridit

und
comme

von

einigen

Beobachtungen.
cause

de

variabilit.

das

Geschlecht

der

Pflan

1761.
A n n . Sc. nat. B o t 3 .

2. M e c a n i s m u l

transmisiunii
l a u r ma i.

nsuirilor

nc dela nceput s'a cutat s se afle crui mecanism e datorit


transmisiunea factorilor genotipici dela prini la urmai; D a r w i n
susinea c grneii conin un extract al ntregului organism, c fie
care celul a corpului i-ar trimite reprezentantul su acolo; dar cu
rnd aceast prere a fost p r s i t i s'a crezut c trebue s existe o
plasm special, creia ii e ncredinat transmisiunea factorilor;
aceast plasm a fost numit de N g e 1 i idioplasm i de W e i sm a n n plasm germinativ.
In acelai timp diferii cercettori au cutat s rspund la ntre
barea unde este localizat aceast plasm germinativ; N g e l i
a
fcut o afirmare cu totul teoretic despre necesitatea existenei unei
masse ereditare e c h i v a l e n t e n ovul i spermatozoid. Dar nu
mai cercetrile citologice, anume acelea asupra cariochinezei i for
mrii grneilor, au fcut posibil un progres n aflarea mecanismului
transmisiunii nsuirilor.
Atenia multor cercettori a fost atras asupra faptului curios c
dei ovula este de obiceiu mai mare dect spermatozoidul, totui am
bii prini contribue n acelai fel, n aceeai m s u r la dotarea copi
ilor cu nsuiri; s'a gsit, ns, c exist totui n grneii brbteti
i femeieti o parte a celulei, care e tot aa de mare la ambele sexe,
anume n u c l e u l ; aceasta a fcut s se nasc p r e r e a c nucleului
i revine principalul rol n ereditate.
In cercetrile lor asupra fecundaiei, S t r a s s b u r g e r i O.
H e r t w i g au gsit c adesea numai nucleul grneului brbtesc ia
parte la actul fecundrii, c numai el intr n ovul; de aceea ambii
au emis n anul 1884 teoria c nucleii sunt purttorii nsuirilor, ce
se motenesc".
Problema localizrii nsuirilor devenea din ce n ce mai pre
cis; se cuta anume s se afle ce parte a nucleului are atribuia de a
transmite urmailor nsuirile.
Atenia multora a fost atras, nc dela nceput, asupra unor
curioase lucruri, care se numesc fire nucleare sau cromozomi, i care
sunt cele mai interesante elemente nucleare.
f

Cromozomii

ii

trag

numele

dela

c h r o m o s = coloare,

pentruc

acumu

l e a z i n t e n s la p r e p a r a i i , a n u m i i c o l o r a n i ; ei nii, ins, nu sunt c o l o r a i . C r o


m o z o m i i p o t s se p r e z i n t e in u n e l e faze d e d i v i z i u n e ca g h e m e de fire, fin d e i
r a t e ; in a n u m i t e stadii d e d i v i z i u n e , ns, u n d e p o t fi o b s e r v a i mai u o r , ei a p a r
in f o r m d e b a s t o n a e , c r j i sau r o t u n j i i , in p e r e c h i d e c r o m o z o m i o m o l o g i .
Dup

toate probabilitile

un cromozom

este

alctuit

corpuoare sau boabe (cromomere), care, dac cromozomii

dintr'un

ir

sunt a l u n g i i

de

mici

complet,

sunt a e z a t e f o a r t e p r o b a b i l intr'o o r n d u i r e l i n e a r , de ex. ca e l e m e n t e l e unui c o .


l i e r de p e r l e . C o n s t i t u i a c h i m i c a c r o m o z o m i l o r s a u c r o m o m e r e l o r nu este d e s t u l
d e bine c u n o s c u t ca s putem t r a g e a n u m i t e concluzii p e n t r u s t u d i i l e

ereditare.

C r o m o z o m i i sunt c a r a c t e r i z a i p r i n t r ' o f o r m , m r i m e i c o l o r a b i l i t a t e d e o s e
b i t ; ei au aa d a r o i n d i v i d u a l i t a t e , c a r e ins, nu t r e b u e n e l e a s in mod

ab:olut,

d e o a r e c e , cum v o m v e d e a mai t r z i u , c r o m o z o m i i omologi ii pot schimba r e c i p r o c


s u b s t a n a ntr'un a n u m e s t a d i u n a i n t e de d i v i z i u n e a d e r e d u c e r e .

Aceti cromozomi au atras atenia multor cercettori, deoarece:


1. Numrul lor e caracteristic pentru fiecare specie i e absolut
constant (afar de trabani, gtuiri, alipiri).
Astfel numrul haploid al c r o m o z o m i l o r este la :
21
Raphanus
sativa
Seeale
cereale
9
Beta
maritima

9
7

Avena
Beta

napus
nigra

Brassica
Brassica

sativum

Lupinus
Lupinus

albus
angustifolius

Medicago

falcala

Medicago

lupulina

18
8
9
10
7

Solanum
Solanum
Trifolium
Trifolium
Triticum
Triticum

nigrum
tuberosum

36
24

pratense

7
14

repens
aegilopoides
compactam

7
20

Triticum

dicoccoiides

Triticum

dicoccum

20
16

Triticum
Triticum

Triticum

durum
monococcum
polonicum

14
7
14
21

16

Triticum

albus
sativa

8
12

Triticum

turgidum

14

Triticum

vulgare

21

Pisum

sativum

sativa

Zea

spelta

7
21
14
14

Melilotus
Oryza

Medicago

ceiuieL

olerace
rapa

Hordeum
Lens

Diviziunea

vulgaris

Brassica
Brassica

10

2. Singurele componente a l e nucleului, care se mpart la divizi


unea celulei att n cariochinez ct i n diviziunea de reducere, exact
in dou pri egale, sunt tocmai aceti cromozomi deoarece ei se m
part de-a-lungul.
Ereditatea a p a r e ca o consecin a continuitii genetice, asigu^ p j f
celulelor germinale; de aceea este nevoie s cu
noatem esenialul din fenomenul diviziunii celulare la plantele su
perioare.
Deosebim dou feluri de diviziune a celulei: 1. m i t o t i c (cariochinetic sau indirect) i 2. a m i t o t i c . Diviziunea amitotic sau
bipartiia consist n aceea c nucleul se stranguleaz, formnd dou
pri, din care fiecare la rndul su se divide mai departe tot astfel;
acest fel de diviziune nu este, ns, normal i se ntlnete foarte rar.
Cea mai frecvent diviziune celular este cea mitotic, din care se
cunosc dou tipuri: vegetativ i de reducere. Diviziunea de reducere
se observ numai la celulele, care formeaz celulele sexuale, pe cnd
diviziunea vegetativ se observ la toate celelalte celule ale orga
nismului.
Urmrind modificrile principale ale structurii nucleului n tim
pul diviziunii sale vegetative, se pot observa la plantele superioare,
urmtoarele faze;
Mai nti membrana nucleului ncepe s se dizolve i cromatina
formeaz un filament sinuos; apoi filamentul cromatinei se divide n
buci numite c r o m o z o m i .
In acest timp s'a format f u s u l n u c l e a r , care const din fila
mente foarte fine, ce au aspectul a dou conuri descinznd dela polii
nucleului ctre ecuator. Pe msur ce fusul ia o form din ce n ce mai
regulat, cromozomii se ndreapt spre zona ecuatorial i formeaz
p l a c a e c u a t o r i a l ; aci cromozomii se divid n l u n g i m e , iar

44

o r m a r e a

apoi jumtile ce rezult se separ, ducndu-se fiecare la polii fusului;


ajuni aci cromozomii i pierd forma, apoi a p a r e un nou nucleu; fusul
nuclear dispare i mprejurul celulelor fiice se formeaz o nou mem
bran; astfel rezult dou celule la fel cu celula iniial, (fig. 12).

F i j . 12.
Wi 1s o n

D i v i z i u n e a mitotic somatic la p l a n t e (dup S h a r p ) .


d i s t i n g e la d i v i z i u n e a c e l u l e i o

a c r o m a t i c ,

figur

c r o m a t i c

l u n a

dintre care prima deriv numai din nucleu, pe cnd a doua de

s e o r i a t t din nucleu, ct i d i n c i t o p l a s m ;

figura c r o m a t i c c o n s t din

cromo

z o m i . A s p e c t u l cel mai c o n s t a n t a l figurii a c r o m a t i c e , a a c u m s e d i s t i n g e n s e c


iuni, e s t e u n

fus

fibrilar,

mprejurul

c r u i a sau n c a r e s e g s e s c

cromozomii,

n t i m p ce in a p r o p i e r e de f i e c a r e p o l s e g s e t e u n c o r p c e n t r a l , a d e s e a
n c o n j u r a t d e o f i g u r n f o r m d e s t e a

( a s t e r ) ; cnd astfel de a s t e r i

p r e z e n i , figura a c r o m a t i c se n u m e t e

a m p h i a s t e r .

teri

Astfel

de

dublu,
sunt

amphias-

s u n t t i p i c i p e n t r u m i t o z e l e a n i m a l e l o r s u p e r i o a r e (totui sunt c t e v a e x c e p -

i u n i ) ; d e a s e m e n e a se n t l n e s c la t h a l o p h y t e i l a c t e v a p r o t i s t e . La f i g u r i l e c r o
matice

anastrale,

asterii

adevrai

lipsesc

adesea

corpurile

centrale.

F u s u r i l e a n a s t r a l e sunt c a r a c t e r i s t i c e p e n t r u m i t o z e l e v e g e t a t i v e d e l p l a n t e l e

su-

perioare.
F a z e l e d i v i z i u n i i n u c l e u l u i , c a r e nu se l a s d e l i m i t a t e a t t d e p r e c i s , p o t fi
grupate

n t r e i

categorii:

1)

profazele,

ncepnd

del

modificarea

n u c l e u l u i n r e p a u s p n la f o r m a r e a c r o m o z o m i l o r i fusului n u c l e a r ; 2)
fazele

structurii
m d a -

d e l n c e p u t u l f o r m r i i p l c i i e c u a t o r i a l e p n n m o m e n t u l s e p a r r i i

m t i l o r d e c r o m o z o m i ; 3) a n a f a z e l e
formarea celulelor

ju

c a r e c u p r i n d r e s t u l d e faze p n Ia

fiice.

D i v i z i u n e a d e r e d u c e r e se aseamn, n ceea ce pri


vete mersul general al diferitelor transformri, cu diviziunea vege
tativ, deosebindu-se numai printr'aceea c se formeaz n nucleu
cromozomi dubli n loc de cromozomi simpli; n consecin se n
dreapt spre poli cromozomii ntregi, iar nu jumtile lor; de aci re-

zult celule fiice (celulele sexuale) cu un numr de cromozomi redus


la jumtate fa de celulele iniiale, (fig. 13).
mprirea longitudinal a cromozomilor ne atrage atenia c ei
trebue s reprezinte ceva foarte important n celul, cci altfel s'ar
j' fi mprit nucleul ntreg, prin strangulare, fr s se mai fi for' mat anterior cromozomii.
Este, deci, nevoie ca substana cromatic s se mpart cu exac
titate in jumti egale; de aceea natura a recurs la diviziunea cariochinetic. G o l d E c h m i d t face, n legtur cu aceasta, urmtoarea
comparaie: s ne nchipuim c ar trebui s mpr.im un sac cu boa
be de tasole n dou jumti; am putea s executm aceasta stran
gulnd cu o sfoar sacul la mijloc, divizndu-1 astfel n dou jum
ti; prea exact, firete, n'ar fi aceast mprire. Mai bine ar fi
s numrm boabele i s punem acelai numr ntr'o parte ca i n
cealalt; n cazul acesta am avea, ce-i drept, acelai numr de boabe,
dar o boab de fasole este mare, alta este mic, una este foarte desvoltat, alta este stricat; cu un cuvnt cele dou grmezi nu sunt

hig. 13. Diviziunea de r e d u c e r e la Vicia faba.

Polinizaren.

(dup Sharp).

egale. Am fi mprit ntr'adevr precis, dac am fi despicat fieca


re bob d e - a l u n g u l i am fi repartizat grmezilor cele dou jumti;
exemplul acesta ne a r a t c mprirea coninutului nuclear pe cro
mozomi i separarea acestora prin diviziune longitudinal nu poate
avea alt motiv, dect necesitatea de a repartiza la celulele fiice ct
mai exact posibil substana respectiv a nucleului.
Formarea seminelor i fructelor la diferitele plante agricole se
datorete unui act sexual, care se compune din dou procese: polinizarea i fecundarea.
P o l i n i z a r e a consist n transportarea polenului pe stigma
tul pistilului; la toate plantele ntlnim o serie de a d a p t r i n acest
scop, care au ca int s uureze accesul polenului pe stigmat i
s ajute la polinizarea ncruciat; la un mare numr de plante staminele i pistilele se gsesc n aceeai floare, numit n acest caz
h e r m a f r o d i t ; astfel de plante la care aparatul sexual brbtesc
i femeiesc se gsesc n aceeai floare, se numesc m o n o c 1 i n e. Ma
zrea, orzul, ovzul sunt plante monocline i autogame. Existena pistilelor i staminelor n aceeai floare nu nseamn numai dect autopolinizare i autofecundare; se gsesc din contr o mulime de a d a p -

46

taiuni, care mpiedec autopolinizarea; aci putem enumra ntre al


tele timpul diferit de maturitate al staminelor i pistilelor; avem
astfel p r o t a n d r i e , cnd staminele ajung mai de vreme la matu
ritate dect pistilele (de ex. la porumb i sfecl) i p r o t o g i n i e
cnd celulele sexuale femeieti au ajuns mai nti la maturitate (de
ex. la Alopecurus
pratensis).
Deasemenea ntlnim cazuri de a u t o s t e r i l i t a t e , cnd polenul dela aceeai floare i chiar dela aceeai
plant nu este activ; astfel de cazuri ntlnim la trifoiu, secar, pomi,
etc. Autosterilitatea nu trebue neleas n med absolut cci la toa
te plantele allogame putem, prin izolare, s obinem autofecundare;
la trifoiu i Phleum
pratense
autofecundarea reuete numai fcarte
greu, pe cnd la Festuca
i secar autofecundarea d rezultate mai
bune. Autofecundarea reuete mai uor dac nchidem mpreun
inflorescenele a dou plante surori.
Avem a face cu plante dicline.
cnd i n f l o r e s c e n e brbteti i
femeieti se gsesc separate; anume plantele, la care inflorescenele
brbteti i femeieti sunt separate, dar se gsesc pe aceeai plan
t se numesc m o n o i c e (cum este porumbul), pe cnd plantele, la
care inflorescenele femeieti i brbteti se gsesc separate pe plan
te deosebite, se numesc d i o i c e (cum este cnepa, hameiul, spa
nacul, e t c ) .
Cnd polenul, care fecundeaz o floare, vine dela un alt individ,
avem a face cu polinizare strin sau allogam; cunoatem plante a l
logame, la care polinizarea este asigurat prin vnt, cum sunt gramineele; aceste plante a n e m o f i l e au polenul uscat i uor; cnd
transportul polenului se tace prin insecte, avem a face cu plante e nt o m o ,f i 1 e, cum sunt de ex- leguminoasele care au polen puin i
cleios.
Plantele anemofile trebue s produc mai mult polen dect
plantele entomofile, deoarece la ele cea mai mare parte a polenului
se pierde fr folos.
Insectele fecundeaz de obiceiu numai n cuprinsul unui lan, pe
cnd polinizarea cu ajutorul vntului este mult mai ntins; de aceea
la plantele anemofile pericolul de curcire este mult mai mare dect
la plantele entomofile.
Ct de departe ajunge polenul, depinde de tria i direcia vn
tului, nrecum i de mrimea tarlalei.
Printre insectele, care a j u t
fecundarea, cele mai principale
sunt albinele i bondarii; deasemenea merit s fie amintii aci i flu
turii.
Vremea influeneaz fecundaia la plantele entomofile; de ex. n
anii ploioi i reci cum a fost anul 1933, se produce puin s m n
de trifoiu, pentruc bondarii nu sboar. La plantele anemofile vre
mea influeneaz mai puin vegetaia: de ex. secara poate, pe vre
me nefavorabil, s-i ntrzie nfloritul i cu 14 zile.
Cunoaterea modului de fecundare are o netgduit importan
pentru ameliorarea plantelor agricole; de ea depinde felul metodei
de ameliorare pe care o aplicm, precum i modul de cultivare i
izolare n cmpul de experien. Nu vom putea, de ex., mmuli pen
tru producerea de smn unele lng altele diferite soiuri cu fecun-

Fecundarea

daie strin, pentruc polenul dela un soiu, cznd pe florile celui


lalt, le fecundeaz i astfel stric puritatea iniial a soiului dat.
Fecundarea este un fenomen celular; la cea mai mare parte a or
ganismelor vegetale i animale fecundarea const din unirea a dou

Fig. 14. R e p r e z e n t a r e a schematic a unei flori d e A n g i o s p e r m e , puin


f e c u n d a r e Sp = sepale, Pt = p e t a l e , N = nectarii, St = stamine, P
d e p o l e n , Tp = tubul polinic, Nv = n u c l e u vegetativ, Ng = nucleii
Si sinergide, O = oosfera, P o , i P o , =
cei doi n u c l e i p o l a r i . S .
e m b r i o n a r , A a n t i p o d e . (dup F r u w i r t h ) .

nainte d e
= grune
generativi.
e. = sacul

celule, care posed fiecare un nucleu destul de simplu; celulele, care


particip la o fecundare normal se numesc g a m e i ; produsul
unirii lor se numete ou sau z i g o t.

Un zigot are o garnitur dubl de cromozomi i deci de gene;


i aici sunt dou cazuri posibile; cnd grneii au aceleai genotipuri,
avem a face cu un zigot cu o garnitur omogen; zigotul respectiv este
numit h o m o z i g o t ; cnd grneii sunt de genotipuri deosebite avem
a face c u u n h e t e r o z i g o t .
Gruntele de polen, czut pe stigmat, ncepe s germineze, dnd
natere t u b u l u i p o l i n i c , care traverseaz stilul i atinge micropila ovulei. Captul tubului ptrunde n sacul embrionar de obiceiu
printr'una din sinergide; se pare c smergidele secreteaz substan
e, care produc o aciune chimiotropic asupra tubului.
Nucleii generativi se apropie de vrful tubului; naintea lor merge
nucleul vegetativ al tubului, care se resoarbe n cele din urm. Dup
dizolvarea membranei din vrful tubului polinic, unul din nucleii ge
nerativi fuzioneaz cu nucleul oosferei i cellalt cu nucleul secun
dar al sacului embrionar, nscut din unirea celor doi nuclei polari
(fig. 14).
Unii autori dau, din aceast cauz, dublei fecundri numele de
t r i p l u n i r e , plecnd dela faptul c ntr'adevr se ntlnesc
trei nuclei cu cromozomii lor.
A c e a s t dubl fecundare a fost descoperit de
Nawaschin
n anul 1898. Din oosfera fecundat provine zigotul, care produce em
brionul; sacul embrionar fecundat produce endospermul secundar,
care servete la nutrirea embrionului.
Prin fenomenul dublei fecundri se explic
apariia xeniilor.
F o c k e a denumit ,,xenii" schimbrile de form i coloare, c a r e se
produc sub influena polenului strin.
Exemplul cel mai cunoscut de xenii l constitue porumbul:
Dac ncrucim o plant de porumb zaharos (boabe sbrcite)
ca mum, aducnd polen dela o plant de porumb amidonos (boabe
netede), atunci chiar tiuletele n ntregime va purta boabe netede,
finoase, cu toate c acest tiulete se afl pe o plant de porumb za
haros i cu toate c ceilali tiulei de pe aceeai plant, polinizai cu
polen dela porumbul zaharos au boabe sbrcite i sticloase. Cu a l t e
cuvinte polenul strin influeneaz chiar asupra boabelor, care se
afl pe plantele prini, (fig. 15).
S lum un alt exemplu tot dela porumb: Dac polinizm un po
rumb cu boabele albe, cu polen dela un porumb cu boabele albastre,
tiuletele rezultat va avea boabe albastre, cu toate c se afl pe o
plant, ai crei tiulei au de obiceiu boabe albe. Coloarea alb, res
pectiv albastr, se bazeaz pe coloarea aleuronei, care se vede prin
tegumentul strveziu al boabelor. Aleurona nu este ns, o parte a
embrionului, ci aparine organismului mumei; aa dar bastardul F,"
are, n cazul cnd tatl a fost albastru, o aleuron de coloarea tatlui.
Este bine cunoscut c dac un porumb cu boabe albe este cultivat
lng un porumb cu boabe galbene, chiar tiuleii porumbului
alb
conin i boabe galbene; aceasta se datorete polinizrii p a r i a l e cu
polen dela porumbul vecin cu boabe galbene. Explicaia este c en
dospermul se nate el nsui dintr'o fecundare, i anume prin fuziunea
secundului nucleu generativ cu cei doi nuclei polari. Endospermul for
meaz tot bobul cu excepia embrionului i pericarpului. Endosper-

Xenii.

mul cuprinde, deci, i stratul de aleuron, care poate fi considerat


ca epiderma esutului endospermic. Pericarpul este desvoltat din
ovar i este compus numai din esut de origine maternal.
R i c h e y arat c deoarece i embrionul i endospermul se nasc
din fuziunea de celule asemntoare, rezult c sunt genetic identice

'
i
de p o r u m b z a h a r o s f e c u n i a t cu p o l e n d e l a p o r u m b z a h a r o s
de p o r u m b z a h a r o s f e c u n i a t cu p o l e n dela p o r u m b a m i d o n o s .
de p o r u m b a m i d o n o s f e c u n i a t C J p o l e n dela p o r u m b a m i d o n o s .
boab> din tiuleii a c. (dup B a u r ) .
1

Fig. 1 5 . a = tiulete
b = tiulete
c = tiulete
a,, b,, c,, =

i c nsuirile endospermului pot fi luate ntr'o oarecare m s u r ,


ca un indice al compoziiei factoriale a embrionului. Afirmaia c em
brionul i endospermul sunt identice din punct de vedere genetic tre-

50

bue, ins, fcut cu anumite rezerve i anume pentruc endospermul


se desvolt din fuziunea a doi nuclei polari cu un singur nucleu spermatic, aa dar printele-mum contribue cu de dou ori mai muli
cromozomi dect printele tat, n timp ce la formarea embrionului
ambii prini contribue la iei. In cazul anumitor nsuiri a l e endospermului aceast doz dubl, care provine dela mum, este domi
nant asupra unei singure doze care vine dela printele-tat.
In astfel de cazuri nfiarea endospermului este determinat
exclusiv de printele-mum, deci nu a p a r xenii. In cazul de domi
nan complet xeniile au loc numai cnd factorul dominant este
adus de printele mascul.
Cercetrile au a r t a t c influena polenului strin e mrginit
numai asupra endospermului i a aleuronei; dincolo de endosperm,
de ex. asupra tegumentului seminei, nu se ntinde aciunea polenului
strin.
Uneori nu este nevoie de actul fecundrii ca s se nasc un individ, ci ovula se poate desvolt ulterior fr fecundaie; acest fenomen
se numete p a r t e n o g e n e z . Deosebim o partenogenez haploid
i una diploid; n regnul vegetal ntlnim mai mult partenogenez
diploid; astfel este cazul la Hieraeium.
La partenogenez diploid
se nasc descendeni numai dintr'o celul, cu alte cuvinte numai plantele-mume transmit asupra urmailor nsuirile lor. Partenogenez di
ploid dela Hieraeium
a ncurcat foarte mult p e G r e g o r M e n d e l .
In regnul animal ntlnim partenogenez diploid la filoxer i par
tenogenez haploid la albine, furnici, viespii i bondari.
Formarea de fructe lipsite de semine poart numele de p a r t e n o c a r p i e ; aci deosebim urmtoarele cazuri:
1. Cnd polenul nu ajunge pe stigmat; n acest caz embrionul
moare, dar fructul crete mai departe.
2. Cnd polenul ajunge pe stigmat, dar nu fecundeaz, ci numai
exercit o excitaie, care produce partenocarpia.
Partenocarpia, adic formarea de fructe fr semine o ntlnim
la toate speciile de Brassica,
la via de vie, lmi, cirei, mandarine,
banane, castravei, etc.

LITERATURA
B o v e r i, T h.: Ergebnisse

ber

Zellkernes.

Jena,

1904.

K.:

cytologischen

B e 1 a r,

Die

b u n g s w i s s . 1.

Grundlagen

C o w d r y , E. V . : General
L. W . :

The

Strassburger,
ger
Wilson,

und

Cytology.
Zytologie

Introduction
Ed.:

der
der

Cell

Chicago,
der

chromatischen

Vererbung.

Substanz

Handbuch

d.

des
Verer-

to

1924.

Bltenpflanzen.
cytology.

Stuttgart,

New-York,

Chromosomenzahlen,

Reduktionsteib.mg.

E. B.: The

1925.

Konstitution

1928.

S c h r h o f, P. N.: Die
Sharp,

die

Plasmastrukturen,

J a h r b . f. w i s s . B o t a n i k .

in developement

and

heredity.

1926.

1926.
Vererbungstr
1908.
N e w - Y o r k and London,

artenogeneza.

Partenocarpia.

3.
Fenomenele
i

Legea

de

ereditate

separrii
pot

fi

astzi

factorilor.

explicate

prin

legile

lui

M e n d e l

Morgan.
Legile de e r e d i t a t e a l e lui

parrii

factorilor

i 2)

legea

Mendel
liberei

sunt

in n u m r de d o u :

combinaiuni

factorilor.

U legea

Muli

e x i s t i o a t r e i a lege, a c e e a a u n i f o r m i t i i h i b r i z i l o r din p r i m a g e n e r a i e
a c e a s t lege nu a r e ,

se

susin

filial;

ns, v a l a b i l i t a t e g e n e r a l , n t r u ct sunt m u l t e c a z u r i

cnd

hibrizii din g e n e r a i a Fi nu sunt la fel (de ex. c a z u r i l e d e e r e d i t a t e a n s u i r i l o r l e


gate d e s e x ) .
Aceste
ereditate

legi m e n d e l i e n e sunt

stabilite

de

Morgan

astzi
i

2. schimbul f a c t o r i l o r ; 3. o r n d u i r e a

completate

colaboratorii

de urmtoarele
si:

linear a factorilor

1.

nlnuirea

principii

de

factorilor;

in c r o m o z o m i ; 4. n u m

r u l limitat al g r u p e l o r de n l n u i r e .

L e g e a s e p a r r i i f a c t o r i l o r este cunoscut i sub nu


mele de legea segregrii, disjunciunii, desbinrii sau desperecherii
factorilor.
Lui M e n d e l i-a reuit s stabileasc acest important principiu
de ereditate, pentruc, in deosebire de hibriditii antecesori, a intro
dus n experienele sale simplitatea; el n'a lucrat simultan dect cu
o pereche de nsuiri, pe care l e a ales astfel nct s se deosebeasc
distinct una de alta.
nainte de a cita experienele lui M e n d e 1, s citm dup B a u r
urmtorul exemplu mai simplu i anume al unei ncruciri ntre dou
rase de gura leului (Antirrhinum
majus), care se deosebesc numai n
ceea ce privete coloarea florii. S polinizm o floare, la timp c a s t r a t
dela o ras de coloare fildeie cu polen dela o ras constant roie;
din seminele obinute iese prima generaie de bastarzi de coloare ro
iatic, deci o coloare intermediar ntre colorile plantelor priniDac autofecundm aceti bastarzi, adic dac-i polinizm cu
polen propriu, vom obine semine, care vor da generaia Il-a de bas
tarzi compus din:
X plante cu flori fildeii ca unul din prini,
'
,,
,,
,, roii ca cellalt printe,
"
II
II ,, roiatice ca bastardul din prima generaie.
Dac nu facem distincie ntre indivizii cu flori roii i roiatice,
ci i numrm la un loc, vom avea n generaia Il-a, 3 pri indivizi
cu flori roii i o parte indivizi cu flori fildeii.
Toate plantele cu flori fildeii din generaia I l - a sunt constante,
adic din seminele lor nu se nasc dect plante cu flori fildeii. Deasemenea toate plantele cu flori roii din generaia Il-a sunt constante
n descendena lor. Din contr plantele cu flori roiatice din aceast
generaie dau in descendena lor o separare de forme, tocmai ca i
aceea ieit din bastarzii din prima generaie, adic vom ntlni: '
plante cu flori fildeii, V. cu iflori roii i *l* cu flori roiatice.
Ca s nelegem cum se nate aceast proporie, trebue s pornim
dela celulele sexuale. Fiecare plant de gura leului" se nate din
unirea unei ovule cu o celul s e x u a l brbteasc, care se gsete n
gruntele de polen. Fiecare plant de gura leului" cu flori roii se
nate din unirea a dou celule sexuale, din care fiecare transmite
_

AnUrrhinum

52

nsuirea floare roie", sau, ca s ne exprimm mai pe scurt, din uni


rea a dou celule s e x u a l e roii".
Fiecare plant roie d natere numai la ovule i grune de polen
roii. Tot astfel fiecare plant fildeie e nscut din unirea a 2 celule
sexuale fildeii" i nu produce dect astfel de celule s e x u a l e . Bastar
dul din exemplul nostru se nate din unirea unei celule sexuale ro
ii" cu o celul s e x u a l fildeie" i un astfel de bastard, nscut din
unirea a dou celule sexuale diferite, formeaz la rndul lui mereu
dou feluri de celule sexuale, anume 50% roii i 50% ifildeii. Dac
un astfel de bastard formeaz 50% ovule roii i 50% ovule fildeii,
i tot astfel 50% grune de polen roii i 50% grune de polen filde
ii, sunt posibile urmtoarele 4 feluri de combinaiuni ntre ovulele
roii i fildeii i grunele de polen roii i fildeii, atunci cnd autofecundm bastardul sau fecundm astfel de bastarzi ntre ei:
1. o o v u l r o i e poate ntlni un g r u n t e d e p o l e n
r o u i d astfel o p l a n t r o i e constant.
2. o o v u l r o i e poate ntlni un g r u n t e d e p o l e n
f i 1 d e i u i d astfel o p l a n t b a s t a r d . Aici b a s t a r d a r e a
s'a repetat dela sine, din ntmplare, fr s mai fie executat de
mna experimentatorului ca bastardarea din P,3. o o v u l
f i l d e i e poate ntlni un g r u n t e d e p o
l e n r o u i d natere la o p l a n t
bastard.
4. o o v u l f i l d e i e poate ntlni un g r u n t e
de
p o l e n f i l d e i u i d natere la o p l a n t f i l d e i e constant.
F i e c a r e din a c e s t e p a t r u f e l u r i de
combina
i u n i a r e e g a l a n s d e f o r m a r e , aa c la un numr
mai mare de descendeni vom ntlni din fiecare categorie tot atia
indivizi; cu alte cuvinte n cazul de fa, vom obine Y* roii, Yt filde
ii i 7 roiatici. Numerele real obinute n experienele citate de
B a u r au fost 54 roii, 122 roiatice i 58 fildeii. Aceast e g a l apa
riie a celor patru categorii se datorete faptului c bastardul produce
grune de polen fildeii i roii i ovule fildeii i roii n p r i
egale.
4

A c e e a i e x p l i c a i e o p u t e m face i cu a j u t o r u l

formulei

ereditare. Dac

s e m n m cu / c o l o a r e a f i l d e i e i cu F c o l o a r e a r o i e , a t u n c i v o m a v e a

urmtoarea

t a b e l , u n d e Pi n s e a m n p r i m a g e n e r a i e p a r e n t a l , F , p r i m a g e n e r a i e f i l i a l , i a r
F

s e c u n d a g e n e r a i e f i l i a l sau g e n e r a i a n e p o i l o r :
P,

FF
(printele rou)

F,

(bastardul

F f
roiatic)

ff
(printele fildeiu)

care produce:

5 0 % grnei b r b t e t i cu f a c t o r u l
50%

50 %
ir
femeieti

5C %

.,

O o v u l F p o a t e ntlni un grunte de P l e n F i d p l a n t a F F
F
f
F f
II

II

II

|l

..

f
II

"

II

I*

F
n

II

li

II

II

'

adic i
1/4 din p l a n t e sunt FF = - rou c o n s t a n t
2/4

Ff = b a s t a r d - r o i a t i c
1/4

ff
fildeiu c o n s t a n t .

F f
'

? f

F
f
F
/

B a s t a r d u l Ff nscut dintr'un zigot h e t e r o g e n in p r i v i n a f a c t o r i l o r este h e t e rozigot", pe cnd indivizii FF

i ff,

c a r e au ambii f a c t o r i , sau mai bine zis ambii

t e r m e n i ai p e r e c h i i f a c t o r i a l e d e a c e l a i fel sunt

homozigoi".

In cazul de fa (la Antirrhinum-ftori


roii i fildeii) F, arat o
comportare i n t e r m e d i a r ; avem, am putea spune, o dominan
incomplet.

Fig. 16. S e p a r a r e m o n o f a c t o r i a l la Mirabilis


jolapa.

jalapa

(dup C o r r e n s ) .

Un alt exemplu de F, intermediar l constitue Mirabilis


jalapa
(barba m p r a t u l u i ) , care se gsete n dou v a r i e t i : una cu florile
albe (M. j . alba) i alta cu florile roii, mai precis roiatice nchis
(M. j . roea).
Dac ncrucim ambele rase se nate un bastard, care
n a r e nici florile albe, nici roii, ci roiatice deschis, aa dar o coloare
54

intermediar ntre rou i alb. Dac bastardul din F j e autofecundat,


se nasc n F flori albe, roiaticedeschis i roii, n proporia de 1:2:1.
Cele roii i albe mmulite, rmn pure, n timp ce, cele roiatice se
despart n descendena lor iari n albe, roiatice i roii n proporie
de 1:2:1 (fig. 16). A a dar i aici bastardul nu produce grnei bas
tarzi, ci grneii curai ai prinilor lor.
2

D a c n s e m n m f a c t o r u l p r o d u c t o r al c o l o r i i a l b e cu l i t e r a a i cel
r o u cu A,

pentru

avem:
P,

AA

F,
F,

aa

Aa
AA,

Aa,

aA,

aa

Am studiat pn acum cazurile cele mai simple, n care F, era in


termediar, adic bastardul se deosebea de ambii prini; exist ns
cazuri, pe care M e n d e 1 nsui le-a studiat, care se deosebesc de
cele artate, printr'aceea c bastardul din prima generaie se pre
zint ntocmai, sau aproape ntocmai, ca unul din prini, aa c numai
dup nfiare nu putem spune dac avem a face cu un bastard.
Mendel
a ntrebuinat, dup cum am vzut, la experienele sale
m a z r e a obicinuit fPisum sativum).
Multe din soiurile acestei plante
agricole se deosebesc ntre ele printr'un caracter oarecare; unele so
iuri sunt, de ex., nalte, altele pitice; unele au boabele n psti verzi,
altele galbene; la unele soiuri suprafaa bobului e neted, la altele
sbrcit; pstile sunt la unele tari, la altele moi, etc.
S citm una din aceste experiene: A fost a d u s polen dela U n
soiu de mazre nalt pe stigmatul unui soiu de m a z r e mic, ale crei
stamine fuseser mai nainte ndeprtate.
Plantele bastarde, care s a u nscut din boabele obinute prin n
cruciare, erau mari. nsuirea ,,mare", care iese n eviden n F, ex
cluznd pe cealalt, este denumit nsuire d o m i n a n t , iar nsu
irea care rmne ascuns o numim r e c e s i v .
Bastarzii au fost mmulii prin autofecundare i din boabele
acestora, semnate, au ieit plante mari i plante mici i anume n pro
poria de 3 : 1 . (fig. 17).
M e n d e l a obinut, aa dar, de trei ori mai multe plante mari
dect plante mici; astfel nsuirile opuse ale prinilor au aprut din
nou la nepoi n proporia de 3 : 1 .
Experiena a fost continuat nc o generaie, deoarece numai ast
fel s'au putut obine rezultate, care au uurat judecarea acestor feno
mene. Plantele de mazre mic obinute din aceast ncruciare au
fost mmulite prin autofecundare mai departe; ele au dat natere nu
mai la plante de mazre mic. Plantele de m a z r e nalt au fost iari
mmulite prin autofecundare; rezultatul a fost curios: V' din m a z r e a
nalt a produs numai mazre nalt; 7> din plantele nalte au avut i
urmai mari i mici n proporia de 3:1 ca i bastarzii din prima gene
raie filial. Se vede clar c nepoii ( F ) erau de trei feluri: unii e r a u
curai" in ceea ce privete nsuirea mic", alii erau bastarzi i, n
sfrit restul era curat" n ceea ce privete nsuirea nalt"; aceste
trei feluri de mazre au aprut aa dar n proporia de 1:2:1.
Numerele obinute de M e n d e l n F., au fost: 787 plante mari i
287 plante mici, adic proporia de 2,74:1.
2

5fi

Pisura sativum

R e z u l t a t e a s e m n t o a r e a c e s t o r a a mai o b i n u t M c n d c l i cu a l t e p e r e c h i
d e c a r a c t e r e c a : b o a b e n e t e d e i s b r c i t e , c o t i l e d o a n e g a l b e n e i v e r z i ( c a r e sunt
s t r v e z i i prin c o a j a b o b u l u i ) , c o a ; a bobului c o l o r a t i a l b , p s t i t a r i i moi,
p s t i v e r z i i g a l b e n e , Hori a x i l a r e i t e r m n a l e . A fost o b i n u t i n t o t d e a u n a o
g e n e r a i e F i u n i f o r m i c o m p ' e t a s e m n t o a r e u n u i a din p r i n i ; i a r in g e n e r a i a
F._. au fost c o n s t a t a t e u r m t o a r e l e

Numrul
general

n s u i r e a
1. F o r m a b o a b e l o r
2. C o l o a r e a c o t i l e doanelor . . .
3. C o l o a r e a
cojii
boabelor . . .
4. F o r m a p s t i o r
5. C o l o a r e a p s t i
lor
6. A e z a r e a f l o r i l o r
7. L u n g i m e a a x e i
Pentru toate nsu
irile
. . . .

rezultate:

Domi
nante

Recesive

Proporia
D : R

E recesiv

7.324

5 474

1.850

2,9896: 1,0101

forma sbrcita

8.023

6.022

2.001

3,0023 :0,9977

coloarea

929
1 181

705
882

224
299

580
858
1.0G4

428
651
787

152
207

19.959

14.949

5.010

un

verde

coloarea alba
psti moi
coloarea galbenii a
2 , 9 5 1 7 ; 1 , 0 1 8 3 p s t i l o r necoapte
3 , 0 3 4 9 : 0,9651 ieza-ea terminala
pitic.
2,9586 : 1,0414
3,0355 ; 0,9645
2,9873; 1,0127

2 , 9 9 3 3 : 1,0067

E x p e r i e n e l e lui M e n d e l
au fost r e p e t a t e i c o n f i r m a t e de un m a r e n u
m r d e c e r c e t t o r i . U r m t o a r e a t a b e l , a l c t u i t de .1 o h a n n s e n a r a t r e z u l
tatele generale ale tuturor acestor experiene:
D
Boabe galb.

Cercettori

Mendel
Correns
Tschermak
Hurts
Bateson
1 ,ock
Darbishire
Winge

1865
190)
1900
1904
1905
190")
1910
1924

Total : . . .

R
Boabe verzi

Rezultat
general

D:R

6.022
1.394
3.580
1.310
11.903
1.438
109.060
19.195

2.001
453
1.190
445
3 903
514
36.186
6.553

8.023
1.847
4.770
1 765
15.806
1.952
145.246
25.748

3,0024 : 0 , 9 9 7 6
3,0189:0,9811
3,0021 ; 0,9979
2,9858; 1,0142
3,0123 :0,9877
2,9467 1 , 0 5 3 3
3 , 0 0 3 5 , 0 , 9 65
2,9800:1,0200

153.902

51.245

205.147

3,0008 : 0,9992

A fost o b i n u t p r e t u t i n d e n i p r o p o r i a de 3 : 1 in F.,, e x p l i c a b i l p r i n n t l n i r e a
Ia v o i a n t m p l r i i a f i e c r e i a din cele d o u teTu7T"ci^)vule, cu f i e c a r e din c e l e
d o u feluri de g r u n e de polen. In r e a l i t a t e nu se o b i n e e x a c t p r o p o r i a d e 3 : 1 ,
ci numai o a p r o p i e r e de a c e a s t p r o p o r i e .

S lum un alt exemplu.


ncrucim Urtica pilulifera
typica
(sau pe scurt U. pilulifer a)Urtic*
care are marginile frunzelor adnc dinate, cu U. Dodartii, la care "
frunzele au margini puin dinate, aproape ntregi. Bastardul este n
totul asemntor printelui U. pilulifera;
aa dar nsuirea margini
dinate" dla U. pilulifera
domin" asupra nsuirii margini nedin
ate" dla U. Dodartii, nsuire care rmne ascuns, este, deci, recesiv". Urmarea acestei dominane e c n F., n loc s avem proporia
1 : 2 : 1 vom avea 3 pilulifera:
1 Dodartii. Urtica Dodartii rmne pur

pilulifera
D o d a r t

"

n descenden, pe cnd V. pilulifera


d '/< pur pilulifera
i V bas
tarde, care la rndul lor se separ la descendeni n 3 pilulifera
i 1
Dodartii.
(fig. 18).
Porumb.
S dm un exemplu de ncruciare la porumb: Dac ncrucim
porumbul amidonos cu porumbul zaharos, obinem n F , porumb amidonos i n F proporia 3 amidonos: 1 zaharos. La 31.378 grune ana
lizate n F , 23531 erau amidonoase i 7847 erau zaharoase, deci o pro
porie de 2.9997:1.0003.
P o a t e fi subiiiu
In prima epoc dup descoperirea legilor lui M e n d e 1, s'a dat
dominanta ?
d
b i t importan chestiunii dominanei sau recesivitii unei n
suiri; aceasta era explicabil, prin aceea c mai toate exemplele lui
M e n d e l dovedeau c unul din prini este absolut dominant.
2

e o s e

Fig. 1 8 . n c r u c i a r e intre Urtica

Dodartii

i U. pilulifera

(dup C o r r e n s ) .

Domin complet, sau aproape complet de ex.: grul fr musti


(nearistat) n ncruciarea cu grul cu epi, ovzul rsfirat n ncruci
area cu ovzul drapel.
Dominana exclusiv se bazeaz adesea numai pe imperfecia me
todelor noastre de cercetare; cnd spunem de ex. c o coloare domin,
aceasta vine desigur de acolo c ochilor notri se pare c coloarea din
F j e asemntoare cu aceea a unuia din prini. Cercetrile exacte au
a r t a t c adesea chiar n cazul de dominan se poate deosebi coloa
rea generaiei F, de aceea a printelui a a zis dominant, coloare care,
deci, nu domin c o m p l e t .
Nu se pot stabili regule n ceea ce privete dominana sau recesivitatea nsuirilor. De ex. coloarea nchis e de obiceiu dominant; to
tui n ncrucirile la porci, ,.negru" e recesiv. Coloarea roie e de
obiceiu dominant; totui n ncrucirile la ridichi, ridichea alb e
58

dominant asupra ridichii roii. La m a z r e coloarea galben a boabelor


domin asupra celei verzi; la secar coloarea verde a boabelor e domi
nant.
M a i a l e s zoologii au d i s c u t a t mult d a c d o m i n a n a p o a t e fi i n ' l u e n a t , a d i c
d a c e posibil s facem ca un b a s t a r d s fie a s e m n t o r c n d unuia, c n d c e l u i l a l t
d i n p r i n i . A c e a s t a e p o s i b i l i nu e aci n i m i c e x t r a o r d i n a r ;
p r i n a n u m i t e m e t o d e c u l t u r a l e , i n f l u e n a o r a s de G u r a
rou, s n f l o r e a s c r o i a t i c

putem

leului", c a r e

i c h i a r f i l d e i u ; a c e a s t a n u e d e c t o

ntr'adevr
nflorete

modificaiune

a c o l o r i i , d e s p r e c a r e a m v o r b i t m a i n a i n t e . P u t e m s i n f l u e n m de ex. c o l o a r e a
unui b a s t a r d n t r e G u r a leului r o i e i G u r a leului fildeie, p r i n a c e e a c l inem
la l u m i n i r c e a l , sau la c l d u r i u m b r , a s t f e l ca s s e a p r o p i e in c o l o a r e
c n d d e p r i n t e l e fildeiu, c n d de p r i n t e l e r o u ; a a d a r p u t e m i n f l u e n a

domi

n a n a ; n d e s c e n d e n a sa, ns, b a s t a r d u l a r a t a c e e a i s e p a r a r e a t i p u r i l o r , ca i
c n d el n'ar fi fost d e l o c i n f l u e n a t . In i n f l u e n a r e a d o m i n a n e i , a v e m a face, d e c i ,
cu o m o d i f i c a i u n e .

Am vzut c generaia
poate fi:
1. Intermediar ca la Antirrhinum,
Mirabilis.
2. Asemntoare unuia din prini ca la
Pisum.
Tipul de separaie n generaia F , cnd obinem raportul de
1:2:1, generaia F, fiind intermediar, se numete tipul Zea.
Separaia n F , cnd obinem raportul 3:1, iar F, este dominant,
se chiam i separaie dup tipul Pisum.
Tipul Pisum a fost descoperit de M e n d e 1, tipul Zea de C o rr e n. s.
Tipul Zea l ntlnim mai ales la nsuirile fiziologice: rezistena
la ger, secet, boale, precocitatea, e t c ; tipul Pisum l ntlnim mai
ales l a nsuirile morfologice.
Tipul Zea este mai ales p o l i m e r , adic se refer la nsuiri
condiionate de mai muli factori genotipici, pe cnd tipul Pisum este
de cele mai multe ori m o n o m e r sau d i m e r, adic se aplic la
nsuirile condiionate de unul sau doi factori.
Este important s subliniem c la tipul Zea se nate ceva nou n
generaia F,, pe cnd la tipul Pisum domin n generaia F, unul din
prini; de aceea tipul Zea are mare importan n horticultura.
Sunt cazuri cnd generaia F, nu este nici intermediar, nici asemntoare unuia din prini, ci reprezint un tip nou; e cazul clasic
al ginilor de Andaluzia.
In aceast r a s de gini se gsesc tipuri albastre, tipuri pestrie
(adic alb cu pete albastre) i tipuri nerjre. Tipurile albastre sunt cu
noscute sub numele de gini de Andaluzia.
Dac se ncrucieaz ginile pestrie cu cele negre se obin n F,
gini albastre. Dac se ncrucieaz mpreun aceste gini albastre,
obinem n F gini pestrie, negre i albastre, n proporia 1 negre:
2 albastre: 1 pestrie. B a t e s o n a obinut 41 gini negre: 78 al
bastre: 39 pestrie, (fig. 19).
Ginile albastre sunt aa dar, cu siguran heterozigote. Din
aceasta cauz ele nu dau niciodat, datorit desperecherii factorilor
diferii ai bastardului F,. o descenden pur albastr. A a dar cres
ctorul care ar vrea s obin din aceste gini o ras curat albastr,
n'ar avea succes. Avem a face n cazul acesta cu a a zisele tipuri in2

Tipul

Zea

t,pul

'

Plsum

Ginile

A n d a l u 2 , a

fixabile". Exact acelai lucru l-am ntlnit n cazul Mirabilis


jalapa
cu tipul roiatic; nici acolo nu putem obine c ras pur roiatic de
Mirabilis
jalapa.
Legea s e p a r r i i f a c t o r i l o r a fost v e r i f i c a t la d i f e r i t e
c o l o a r e , deosebiri
sterilitate,

de form,

rezistena

contra

timpul

nfloritului,

boalelor

nsuiri; deosebiri

longevitate, autofertilitate,

criptogamice,

rezistena

la

ger.

S'a

p n a c u m mai a l e s cu p l a n t e , sau a n i m a l e mici: o a r e c i , cobai, i e p u r i

de

autolucrat

de

cas,

gini, melci. La oameni s'a c o n s t a t a t d e a s e m e n e a v a l a b i l i t a t e a legii s e p a r r i i

fac

t o r i l o r , n m u l t e nsuiri, mai a l e s n ceea ce p r i v e t e a n o m a l i i l e i b o a l e l e ;

aa

Fig

19. n c r u c i a r e intre c o c o pestri i gin neagr. U r m a i i sunt in F, al


batri, i a r n F, pestrii, albatri i negri in p r o p o r i a 1 : 2 : 1 (dup Morgan).

brachydactylia
orbeala

(degetele

nocturn,

orbeaia

au numai
colorilor,

falange),
hemofilia,

hyperdactylia
coloarea

(degetele

ochilor,

in

plus),

coloarea

pru

lui, e t c .
P n a c u m s'a v o r b i t a d e s e o r i d e o s e p a r a r e a n s u i r i l o r ; totui a c e s t t e r m e n
trebue

e v i t a t , fiind

nepotrivit,

- c o n d i i o n e a z aceste nsuiri.
A s t z i tim c nu numai

intru

ct nu n s u i r i l e

se s e p a r , ci f a c t o r i i

la b a s t a r z i , d a r c h i a r la s o i u r i l e genetic p u r e

cari

fie-

c a r e n s u i r e este r e p r e z e n t a t in m a s s a e r e d i t a r p r i n t r ' o p e r e c h e d e f a c t o r i , c a r i
la f o r m a r e a g r n e i l o r se d e s p a r t in a c e l a i fel ca i p e r e c h e a c o n t r a r Ia h e t e r o zigoi.
Dcsperecherea

factorilor

m e r e l e , ce se o b i n

n F

e explicat

se e x p l i c

prin

legea puritii grneilor,

prin combinarea

grneilor

dup

iar

nu

legile

ha

zardului.
Am

vzut

se gsesc
mozomi

din

studiul

celulei,

(cu e x c e p i a c r o m o z o m u l u i
dubli

din c o n t r

se

cnd

desperecheaz
grneii

masculi

n o r i e i

sexului)

cnd

individ,

perechi

individul

(plant, animal

de c r o m o z o m i ;

respectiv

om)

aceti

cro

formeaz

se unesc cu cei femeii, c r o m o z o m i i

Explicaia cito
logi c a legii
separrii
factorilor.

grneii;

se

mpere

c h e a z d i n nou.
Acest proces (imperechere-desperechere)
c r u c i r i a l e lui

l - a m n t l n i t i la e x e m p l e l e de n

M e n d e 1 i Ia c e l e l a l t e e x p e r i e n e c i t a t e . D a c ne

c un e l e m e n t al unei p e r e c h i d e c r o m o z o m i
Mirabilis
A

(roea),

jalapa)

i c

atunci

cellalt

desperecherea

cromozom

al a c e l e i a i

cromozomilor

ne

p e c a r e l c e r e legea m e n d e l i a n a d e s p e r e c h e r i i
t r i t i d e a l t e c o i n c i d e n e , c f a c t o r i i

nchipuim

conine de ex. factorul

genotipici

perechi,

nfieaz
factorilor.

conine

exact

(alb

mecanismul,

De aci b n u i a l a ,

se gsesc l o c a l i z a i

la

factorul
n

n c r o m o

zomi.

4. L e g e a

liberei

combinaiuni

factorilor.

M e n d e 1 ne-a dovedit c, dac dou rase se deosebesc prin


dou perechi de nsuiri, fiecare pereche urmrit aparte, d n gene
raia F,, descendeni de dou feluri n proporia 3:1 i c ereditatea
unei perechi de nsuiri e independent de ereditatea celeilalte.
Dac ncrucim un soiu de m a z r e nalt i cu flori colorate, cu
un alt soiu de mazre mic i cu flori albe, generaia F, e mare (nalt)
i are florile colorate. Dac autofecundm F obinem n F., plante
mari i plante mici n proporia de 3 : 1 ; dac din contr clasificm
plantele din F dup coloare (neinnd n seam dac sunt nalte s a u
pitice) obinem plante cu florile colorate i plante cu florile albe n
proporia de 3 colorate: 1 albe.
Dac presupunem c generaia F are 16 indivizi atunci vom ob
ine n medie:
1 (

M o r g a n d urmtoarea explicaie pentru aceste rezultate, care


se bazeaz pe desperecherea factorilor independeni unul de cellalt:
S numim factorul pentru mrime, respectiv micime, i prezena

Mazrea.

Din aceste experiene tragem urmtoarele concluzii:


I. Seleciunea unui material uniform din punct de vedere ereditar
nu duce la niciun rezultat, e fr efect. Seleciunea de plus variante
i minus variante nu poate provoca diferene n structura massei ere
ditare. Dac aceste diferene nu exist n materialul iniial, atunci
seleciunea nu are nicio influen.
II. Provocnd modificaiuni prin ngrare la plante, prin gim
nastica aparatului mamar la vacile de lapte, prin gimnastica apa
ratului locomotor la caii de curs, prin gimnastic la atlei, e t c , nu
obinem o influenare a massei ereditare.
G i m n a s t i c a m a m a r la v a c i sau p r o b a fugii la calul de c u r s a nu sunt d e c t
m i j l o a c e l e , p r i n c a r e c r e s c t o r i i au putut d e s c o p e r i c a l i t i p r e i o a s e , p r o v o c a t e
de factori cari e x i s t a u d e j a n m a s s a e r e d i t a r i c a r e au p u t u t fi v i z i b i l e i p e r
c e p u t e numai n u r m a gimnasticei a p l i c a t e .

Fig. 9. C u r b a lui Lang r e p r e z e n t n d constituia unei populaiuni.


Ct despre modificrile
pot

fi

transmise

urmailor

ca

d o b n d i t e de i n d i v i d
atare.

Exerciiile

p r i n e x e r c i i i l e fizice, e l e n u
fizice

nu

adun

capitaluri,

c a r e s fie l s a t e ca m o t e n i r e . F i e c a r e s t r n g e p e n t r u sine. Nu e x i s t m o t e n i t o r i
v e s e l i , c a r i s r i s i p e a s c p a t r i m o n i u l

ereditar

s t r n s cu s u d o a r e a

trupului.

Este,

d a c v o i i , una d i n l a t u r i l e m o r a l e a l e e d u c a i e i fizice * ) " .

Cu toate aceste constatri att de precise n privina neereditii


modificaiunilor, sunt nc muli biologi, cari susin c mediul produ
ce variaiuni, ce se transmit ereditar i c seleciunea are putere crea
toare, chiar cnd ea este aplicat la liniile pure.
Cei cari au cutat s dovedeasc ereditatea modificaiunilor, a u
comis o serie de erori, care i-au condus la concluzii eronate.
Una din marile greeli svrite, este aceea, c experimentatorii
nu au pornit dela un material pur, ci dela populaiuni, n care exis
tau deja variaiunile ereditare, pe care ei au bnuit c le-ar fi obinut
prin seleciune.
*) K i r i e s c u C : C o n c e p i a b i o l o g i c a e d u c a i e i fizice. B u c u r e t i ,
-

22

1931.

prim

generaie,

multe generaii

cci o r i c t

de u n i f o r m i

de-a-rndul,

descendeni

a r fi ei, v o r

produce

cu t o a t e

acestea

nespus de deosebii. A m e l i o r a t o r u l

este

a d u s la d e s n d e j d e i a j u n g e la c o n c l u z i a , c el nu v a fi in s t a r e s c r e e z e o r a s
intermediar".
In

cercetrile

hibridologice

a d i c pe c a r e p r i n i i

vechi

d i r e c t nv

se c o n s t a t a s e

apariia

de

l e - a u a v u t , ci unii d i n s t r m o i i

mai p u i n n d e p r t a i . D e a s e m e n e a se o b s e r v a s e

forme

atavice,

mai m u l t

sau

n b a s t a r d r i l e v e c h i c se

pot

uni n s u i r i l e unui p r i n t e cu a l t e n s u i r i a l e c e l u i l a l t

printe.

In ncurcatul material de date i observaii in domeniul eredi


tii de pn la sfritul secolului trecut, legile lui M e n d e l aduc
o claritate remarcabil.
J o h a n n

M e n d e l

s'a n s c u t l a 2 0

Iulie

1 8 2 2 la H e l z e n d o r f

la grania

a u s t r i a c o - s i l e z i a n i e r a fiu d e r a n i s i m p l i . N s c u t i n t r ' o r e g i u n e , in c a r e a fost


o c u r c i r e i n t e n s i n t r e g e r m a n i i cehi, M e n d e l

a v e a ca moi i s t r m o i

muli

p r o f e s o r i , j u d e c t o r i i p r i m a r i . T a t l lui, v o i n d s-i l a s e g o s p o d r i a , 1-a i n v a t d e


t n r cu d e p r i n d e r i l e p l u g r e t i i g r d i n r e t i .
nvtorul

din sat convinse,

ns, p r i n i i

lui J .

M e n d e 1 s l a s e

bia

tul s n v e e m a i d e p a r t e . L u p t n d cu m a r i d i f i c u l t i f i n a n c i a r e , el a a b s o l v i t l i
c e u l in T r o p p a u ; apoi, n d e m n a t d e d i r e c t o r u l l i c e u l u i , un p r e o t a u g u s t i n , s'a c l u
g r i t ca n o v i c e cu n u m e l e d e G r e g o r n a n u l 1 8 4 3 .
D e l a 1 8 4 5 l a 1 8 4 8 el u s t u d i a t t e o l o g i a l a B r n n , a p o i d e l a 1 8 5 1

la 1 8 5 4 a

a u d i a t l a U n i v e r s i t a t e a din V i e n a .
La
real

1854

Mendel

a fost

numit profesor

din Brnn, unde a funcionat

al ordinului

Augustinilor". Aici

de tiinele

naturale la

liceul

pn la 13 Mai 1868, cnd

a fost a l e s

stare

a nceput

p e n t r u el o m u n c g r e a , p e n t r u c

a p r a t cu t o t sufletul i n t e r e s e l e i p r e s t i g i u l m n s t i r i i . L u p t n d c o n t r a u n o r i m
p o z i t e g r e l e , i m p u s e pe n e d r e p t m n s t i r i i din B r n n , el a a j u n s n c o n f l i c t cu g u
vernul din

Viena.

n c d e c n d e r a p r o f e s o r l a l i c e u l din B r n n el a n c e p u t c t e v a
e x p e r i e n e d e e r e d i t a t e la p l a n t e i a n u m e c u : Pisum,
Cirsium,

Aquilegia,

Ipjmaea,

Linaria,

Tropaeolum

Mirabilis,

i Cdceolarta.

Melandrium,

Hieracium,
Zea,

frumoase

Phaseolus,

Geum,

Verbascum,

Antirrhinum,

D e a s e m e n e a s'a o c u p a t cu s t u d i i de e r e d i t a t e

la c.lbine. I n a f a r de c e r c e t r i e r e d i t a r e , el s'a o c u p a t i cu m e t e o r o l o g i a .
Din n e f e r i c i r e n e - a r m a s f o a r t e p u i n d i n l u c r r i l e lui. C e l e m a i i m p o r t a n t e
lucrri

in e r e d i t a t e

au fost

c i t i t e la S o c i e t a t e a

Naturalitilor

din Brnn

pu

b l i c a t e n d e s b a t e r i l e s o c i e t i i n a t u r a l i t i l o r din B r n n " (die V e r h a n d l u n g e n des


N a t u r f o r s c h e n d e n V e r e i n e s in B r n n ) ; a c e s t e l u c r r i

sunt:

1. E x p e r i e n e cu hibrizi d e p l a n t e ( V e r s u c h e b e r
2.
cial

Asupra

ctorva

bastarzi

de

(ber einige a u s k n s t l i c h e r

Hieracium,
Befruchtung

c e x p e r i e n e l e

terpretare avute

lui l a m a z r e n'au

n e x p e r i e n e l e

cu c t e v a

d i n c a u z a a p o g a m i e i g e n e r a l e la b a s t a r z i

prin

gewonnene

A c e s t e d o u l u c r r i a u fost r e t i p r i t e d e E. v.
Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften
Faptul

Pflanzenhybriden").

obinui

Nr.

ncruciare

T s c h e r m a k in b i b l i o t e c a :
121.

fost n e l e s e , d i f i c u l t i l e

p l a n t e , mai a l e s

la

Hieracium,

l - a u n d e p r t a t pe

n g e n e r a i a

M e n d e l

El a m u r i t s u p r a t
rii, l a 6 I a n u a r i e

1884.

de

in

unde

i p a r i a l e la c t e v a specii, el a o b i n u t

r e z u l t a t e i n v e r s e ca la m a z r e (i a n u m e p r i m a g e n e r a i e n e u n i f o r m
tr o mare constan

artifi

Hieraciumbastarde").

F s ) , b o a l a lui d e ochi

i d i n c o n

i n u m i r e a

ca

prelat,

dela cercetrile sale.

din c a u z a

luptelor pentru aprarea intereselor

mnsti

Mendel,

Exprimnd aceast ncruciare n formul genetic (unde ffiildeiu, FF = rou, rrradiar, i?/? = zigomorf) vom avea:

P,

ffRR

x
FfRr

F,

FFir

(care f o r m e a z game i

FR, Fr, fR, Ir.

c
pol

\r

FR

FR
FR

Fr
FR

Fr

FR
Fr

Fr
Fr

fR
Fr

fR

FR
fR

Fr
fR

fR
fR

fr
fR

/Fr
fr

fR
fr

fr
fr

fr

FR
4

fr

fR

FR

i>

rune de

fR
FR

fr
fr
FR

Fr

Dac numrm plantele roiatice mpreun cu cele roii, obi


nem urmtoarele categorii:
9 indivizi rou normal (ambele nsuiri dominante)3
,,
rou radiar (numai o nsuire este dominant)
3
,,
fildeiu normal (numai o nsuire este dominant).
1

fildeiu radiar (ambele nsuiri recesive).


S lum un exemplu la porumb (fig. 20).
La porumb exist multe soiuri, deosebindu-se unele de altele
mai ales n ceea ce privete constituia boabelor. A a exist un soiu
de porumb cu boabele albe i netede, fZea mays alba), care este bo
gat n amidon; un alt soiu are boabele albastre i sbrcite (Z. m. coeruleodulcis);
acesta este bogat n zahr. Cu alte cuvinte aceste dou
soiuri se deosebesc n dou privine: coloarea i forma boabelor.
Din ncruciarea acestor dou soiuri s'au obinut n
boabe al
bastre i netede, iar n F au rezultat 565 boabe albastre si netede, 191
albastre i sbrcite, 176 albe i netede i 68 albe i sbrcite, adic a m
obinut proporia 9:3:3:1.
Ceea ce trebue s observm din cele a r t a t e pn acum e c fac
torii genotipici se comport n combinarea lor independent unii fa
de ceilali. Aceasta este tocmai esena i importana celei de a II-a legi
a lui M e n d e 1; graie liberei combinaiuni a factorilor se obin ti
puri noi n generaia F , tipuri nscute printr'o nou grupare a unor
factori genotipici deja existeni, grupare nou, care n'ar fi putut re
zulta altfel dect prin ncruciare.
2

64

? '
J

y
X coeruleodulcis,
a i cd prinii, d e d e s u b t un b o b al
b a s t a r d u l u i (ncted-albastru) ; la d r e a p t a un tiulete cu g e n e r a i a F, (dup C o r r e n s ) .
g

2 <

Anali*schemei
de combinaiuni

La tabela de combinaiuni (fig. 21) obinute n generaia F se


p j observa urmtoarele:
1. Din cele 16 combinaiuni este numai cte o singur combina iune complet asemntoare prinilor, anume nr. 1 i nr. 16. Aceste
combinaiuni sunt homozigote i exact corespunztoare tipului primi
tiv adic plantelor prini.
2. Mai gsim nc dou combinaiuni homozigote i anume nr.
6 i nr. 11. Se observ aa dar c tipurile homozigote se gsesc pe dia
gonala 1 la 16, adic dela stnga sus la dreapta jos. Aceste dou
combinaiuni homozigote nu sunt asemntoare tipurilor prini, ci
arat combinaiuni noi de nsuiri i anume n cazul mazrei combi2

Fig. 2 1 . S c h e m a de c o m b i n a i u n i in F , la o n c r u c i a r e

bifactorial.

naiunile noi sunt: mare a l b " i mic colorat". Aceasta este demn
de reinut; aceste tipuri sunt nscute prin noi-combinaiuni, aceste
variaiuni ereditare, care se nasc printr'o nou aezare, o nou gru
pare de factori genotipici d e j a existeni.
3. Afar de aceste patru tipuri (1, 6, 11 i 16) care sunt homozi
gote, toate celelalte tipuri sunt heterozigote n unul sau n ambii
factori.
4. Combinaiunile dominante se gsesc n primul rnd i primul
ir i diagonala dela 413.
5. Primul rnd conine aceleai combinaiuni ca i primul ir,
al doilea rnd conine aceleai combinaiuni ca i al doilea ir, . a.
m. d.; adic:
1, 2, 3, 4 = 1, 5, 9, 13.
5, 6, 7, 8 - - 2, 6, 10, 14.

9, 10, 11, 12 - 3, 7, 11, 15.


13, 14, 15, 16 = 4, 8, 12, 16.
Legea liberei combinaiuni a factorilor a r e valoare pentru orici

r-

. . . . . .

iactori ar ti prezeni intr o ncruciare.


S lum de ex. o ncruciare n care a m avea a face cu trei pe
rechi de nsuiri, respectiv trei perechi de factori; C o r r e n s a ncru
ciat Zea mays vulgata,
care a r e boabele netede, (amidonoase), c u
endospermul galben i cu stratul de aleuron galben, cu Zea mays
coeruleodulcis
care a r e boabele sbrcite (cu dextrine), endospermul
incolor i stratul de aleuron albastru i a obinut n generaia F ,
boabe netede, cu stratul de aleuron albastru i endospermul galben;
cu alte cuvinte n dou nsuiri (suprafaa i coloarea endospermului)
domin tipul vulgata,
pe cnd n ceea ce privete coloarea stratului
de aleuron domin tipul
coeruleodulcis.
Generaia F const din opt categorii de boabe n proporia de
27:9:9:9:3:3:3:1 i anume:
Categoria I : 27 netede, albastre, nuntru galbene.
,,
I I : 9 netede, albastre, nuntru albe.
,,
III: 9 netede, (nealbastre), galbene.
,,
IV : 9 sbrcite, albastre, nuntru galbene.
,,
V : 3 netede, (nealbastre), albe.
,,
V I : 3 sbrcite, albastre, nuntru albe.
,,
V I I : 3 sbrcite, (nealbastre), galbene.
,. VIII;
1 sbrcite, (nealbastre), albe.
nsemnnd cu ss nsuirea sbrcit, cu S S nsuirea neted, cu ii
endospermul incolor, cu // endospermul colorat (galben), cu gg coloa
rea galben a stratului de aleuron i cu GG coloarea albastr a aleuronei, vom avea n F urmtoarea schem de combinaiuni:
2

Slg

SiG

T3

Sig

C
3

sIG

IM

si

SiG

Sig

sIG

slg

siG

sig

SIG
SIG

sig

SiG
SIG

Sig
SIG

MG
SIG

slg
SIG

siG
SIG

sig
SIG

SIG

sig
sig

SiG

Sig

sIG

slg

siG

sig

SIg

SIg

sig

SIg

SIg

sig

SIG
SiG

sig

SiG
SiG

Sig
SiG

sIG
SiG

slg
SiG

siG
SiG

S'g

SIG

Slg
Sig

SiG

SIS

sIG

slg

siG

SiG
sig

Sig

Sig

Sig

Sig

Sig

Sig

sig
sIG

SiG
sIG

Sig
sIG

sIG
sIG

slg
sIG

siG
sIG

sig
sIG

sig

SiG
slg

Sig
slg

sIG
slg

^Ig

slg

slg

siG
slg

sig
slg

sig

Sig
SIG
sIG

>rt

ac

sig

SIG

SIG

SIG
3lg

SIG

SiG

siG

SIG
siG

SIg
siG

SiG
siG

Sig
siG

sIG
siG

slg
siG

siG
siG

sig
siG

S'g

SIg
Slg

SIG
sig

SiG

Sig
Slg

sIG
sig

slg
Slg

siG

sig

sig

sig

sig

ncruciri
trifacloriale

Din aceste 64 combinaiuni n F , numai opt sunt homozigotc


(de-a-lungul diagonalei dela stnga sus la dreapta jos) i din acestea
numai dou sunt asemntoare prinilor, celelalte 6 sunt n o i - c o m
b i n a i u n i.
Tabela urmtoare ne permite s interpretm o ncruciare cu ori
ci factori:
2

S i h e m a gene
ral a combina
mnilor

N o . f a c t o r i l o r diferiti ai p r i n i l o r
1

16

16

64

256

16

14

2" 2

16

64

256

4"

16

2"

1) No. felurilor d e gameti for-

2) C o m b i n a i u n i in F , . .

4) F o r m e c o n s t a n t e noi .

. .

->) Numrul m i n i m a l al p l a n t e l o r
ce t r e b u e s o b s e r v m . . . .

2"

"L

6) Numrul m a x i m a l al categorii
lor d i n F diferite fenotipic,
dac a r e l o c d o m i n a n t a b -

ni. d.
4

. a
1

3:3:3:3 :

1
:
9:9:9

81
1

27

:27:27:27:27;9:9:9:9:9:9:
4
6

3:3:3 :

3:3 ;
:
1

1
1

7) C a t e g o r i i l e fenotipic diferite
din F , sunt r e p r e z e n t a t e , l a
dominan absolut, prin nu
m e r e d e indivizi, c a r e stau n

A a dar, cu mult dreptate susine M o r g a n c legile lui M e nd e 1 se bazeaz pe constatri numerice, sunt de natur cantitativ i
pot fi exprimate n formule matematice; acesle dou principii funda
mentale a l e ereditii (desper echer ea factorilor i libera combinaiune a factorilor) a u dreptul d e a fi numite legi, pentruc ele a u fost
gsite n acelai fel ca i legile din chimie i fizic, adic prin deduc / iuni pe baza datelor cantitative. Aceste formule generale de eredi
tate ne intereseaz; cu ele putem rezolva s;hema combinaiunilor ori-

ctor factori, dar mai ales s reinem c graie ncrucirilor obinem


cum, cnd i ct vrem din acele variaiuni ereditare, care se nasc
printr'o nou grupare a unor factori genotipici existeni, a d i c din
noi-combinaiuni. Combinaiunile joac de aceea un mare rol n ame
liorarea plantelor. Dac cunoatem toi factorii genotipici del o plant, atunci outem prezice ce rase sunt posibile de creat i putem s in
dicm modul cel mai simplu de a le obine.
E nevoie, dup cum a m vzut, numai de civa factori pentru ca
s se nasc foarte multe combinaiuni. La 4 factori se nasc 16 rase
deosebite, la 6 factori 64, la 10 factori 1024 i la 20 factori peste un
milion de tipuri deosebite. Marele numr de soiuri, pe care-1 observm
la diferitele plante reprezint numai combinaiuni deosebite ale unui
numr redus de factori. Ne putem face o icoan precis de aceasta,
prin urmtoarea comparaie plastic a lui B a u r, graie creia ne con
vingem c i n natur e nevoie numai de puini factori, spre a se
nate botfia de forme, de deosebiri numeroase, pe care le observm
la vieuitoare:
Inchipuii-v c un om a r e 2 costume, unul a l b i altul negru, fie
care se compune din hain, vest i pantaloni. El poate s-i compun
8 feluri de costume diferite numai din aceste trei buci i anume:
(dup schema ABC Y abc, unde literele mari nsemneaz coloare nea
gr, iar literile mici coloare alb) :
1. hain, pantalo ni, vest neagr (ABC).
2 . hain neagr, pantaloni negri, vest alb
(ABc).
3.
albi
,,
neagr
(AbC).
H
4.
,,
alb
(AbcK
II
5.
alb
negri ,,
neagr
(aBC).
6.
,,
alb
faBc).
H
7.
albi
,, neagr
fabC).
11
i f
H
8.
,, alb
fabc).
Dac ar mai avea i p l r i e i ghete albe i negre, i-ar putea
a r a n j a 32 costume diferite; i n sfrit dac a r mai avea cravat,
guler, cma, palton i baston n negru i alb i-ar putea compune
1024 costume, adic aproape trei ani a r putea lumea admira la el n
fiecare zi un alt costum, un alt aranjament de haine, sau dac am face
comparaie cu cele expuse la ncruciri, o a l t combinaiune de fac
tori.
**

11

11
11

ii

11

11

11

ii

11

11

S e r e c o m a n d a d e s e a ca, n loc s i m m u l i m p e F i p r i n c o n s a n g u i n i z a r e , s

Incruciar

n e s e r v i m de i n c r u c i a r e a r e g r e s i v , a d i c de n c r u c i a r e a g e n e r a i e i F, cu p r i n -

regresiva,

t e l e r e c e s i v : a c e a s t a p e n t r u m o t i v u l c, c h i a r la un n u m r mai mic de i n d i v i z i p u
tem obine r e z u l t a t e destul d e

clare.

De ex. d a c n c r u c i m un soiu de m a z r e
m a z r e m i c i cu f l o r i l e

albe, obinem

c r u c i m cu p r i n t e l e r e c e s i v
Intr'adevr

bastardul

i cu flori
MmAa,

in a m b e l e nsuiri, r e z u l t n d

d e m a z r e , nu n p r o p o r i a 9 : 3 : 3 : 1 , ci
e g a l e , a d i c tot a t t e a MA

mare

n F ! b a s t a r d u l

MmAa

o
n

n F-j cele 4 c a t e g o r i i

1:1:1:1.

formeaz

c t e Ma,

colorate cu
pe c a r e l

mA

patru

i ma.

feluri

de gamei

Printele recesiv

flori a l b e ) f o r m e a z un singur fel de gamei i a n u m e ma;

proporii

(mazre

mic,

aa dar formeaz numai

g a m e i r e c e s i v i , c a r i nu sunt in s t a r e s a c o p e r e n i c i u n u l d i n f a c t o r i i , p e c a r i

-fifl-

aduce bastardul

F , . D a c se n t l n e s c grneii

ma

ai p r i n t e l u i d u b l u r e c e s i v

f i e c a r e din grneii b a s t a r d u l u i F i , se obin c o m b i n a i u n i l e : MmAa,


i mmaa,

i zigoii f o r m a i

m a i de

cu

mmAa,

astfel ne d e s v l u i e s c c o n s t i t u i a chiar a grneilor

for

F,.

In e x p e r i e n
poria 9:3:3:1,
fiecare

Mmaa,

se o b i n e in o r i c e c a z mai u o r

in c a r e

categorie

trebue, a a d a r

cte

un

proporia

s c r e t e m 1 6 i n d i v i z i

reprezentant;

pe

cnd

cazul

1 : 1 : 1 : 1 dect

pro

spre a obine

ncrucirii

din

regresive

a v e m la d e 4 o r i mai puini indivizi p r o b a b i l i t a t e a de a o b i n e din f i e c a r e

catego

r i e d e c o m b i n a i u n i c t e u n tip. De a c e e a , o r i de c t e o r i n e e p o s i b i l , t r e b u e s
preferm

n e x p e r i e n e l e

noastre

ncruciarea

regresiv,

mmulirii

prin

autofe-

c u c d a r e a lui F , .

De cele mai multe ori, este indiferent prin ce sex sunt reprezen
tate tipurile ce se ncrucieaz; acest lucru se vede lmurit n generaii
le de urmai ai bastarzilor fertili; i numai acetia au un interes pen
tru cercetrile ereditare. Pentru principiul separrii i liberei combi
naiuni este absolut indiferent din ce parte vin nsuirile dominante
sau recesive; bastardul de Mirabiis jalapa va fi roiatic, fie c facto
rul pentru coloarea roie vine dela mum, fie c vine dela tat.
S u n t ns i c t e v a

excepiuni;

de ex. hibrizii

o b i n e cu u u r i n d e c t d a c g r u l s e r v e t e ca
Un alt

intre gru i s e c a r nu se pot

plant-mum.

e x e m p l u d e r e z u l t a t e d i f e r i t e n ncruciri,

d u p cum una sau

alta

din p l a n t e a s e r v i t ca m u m sau ca t a t e u r m t o r u l :
Mirabiis

jalapa

cu c o r o l a t u b u l i f o r m l u n g d e 3 4 cm, p o a t e fi u o r

c u n d a t cu p o l e n d e l a Mirabiis
a r e a i n v e r s (Mirabiis

cu tubul lung d e 1 0 1 2

longiflora,

longifloraXM.

jalapa)

nu r e u e t e

diin c a u z c tubul p o l i n i c , p e c a r e - 1 f o r m e a z
p a r c u r g e s t i l u l d e l a M.
De
tardare
s

aceea

nu r e u e t e

serveasc a Il-a

jalapa

aceasta

nu

poate

longiflora.

se r e c o m a n d

oarecare

niciodat;

p o l e n u l d e l a M.

fe

cm. n c r u c i

ntotdeauna
ntr'un

o a r ca m u m

in p r a c t i c a

sens, s

ncrucirilor,

o repetm

planta care

a furnizat

cnd

bas-

in c e l l a l t

sens,

adic

polenul

n p r i m a

cruciare.
mendcUaz"?
men e eaza

^ exemplele noastre de mendelism cteva nsuiri c a r e


^

d p legile lui M e n d e l , Dar o chestiune foarte impor


tant este s tim dac multe nsuiri urmeaz n ereditate legile lui
M e n d e l . Dup cercetrile de pn acum s'a aflat c legile lui
M e n d e l a u fost confirmate n urmtoarele cazuri:
1. Coloarea plantelor i animalelor.
2. Forma diferitelor organe; forma frunzelor, a prului, etc.
3. Prezena sau absena unor pri din corp; de ex. prezena i
absena epilor la gru, a aripilor i perilor la insecte.
4. Diferene de mrime la organisme i organe: m a z r e nalt i
m a z r e pitic.
5. Caractere fiziologice: capacitatea de a mmagazina anumite sub
stane de rezerv; rezistena la diferite boale; de ex. rezistena gru
lui la rugin.
6. Instincte, ca instinctul de a cloci, slbtciunea.
7. Caractere patologice, ca de ex. o mulime de boale i diformi
ti ereditare.
m 0

e n e s c

M o r g a n

d urmtoarea

explicaie citologic

legii

a II a lui

M e n d e 1: Explicaia citalc

gic a legii liben

n a i n t e d e d i v i z i u n e a d e r e d u c e r e , f i e c a r e p e r e c h e d e c r o m o z o m i e corn- corobinaitrai .
p u s dintr'un c r o m o z o m p a t e r n a l , i d i n t r ' u n c r o m o z o m m a t e r n a l . D e o a r e c e ambii
"l f a c , 0

cromozomi

sunt

identici,

nu

e posibil

d i v i z i u n e , in ceea ce p r i v e t e o r i g i n a l o r
s spunem

prin

observaie, dac, dup

spunem

cum se a a z

ei

in fusul

p r i n t e a s c ; cu a l t e c u v i n t e e i m p o s i b i l
diviziunea

longitudinal,

toi

cromozomii

p r o v e n i i d e l a mum se duc la un pol al fusului i toi c r o m o z o m i i p r o v e n i i


t a t se

duc

la c e l l a l t

pol,

sau

t m p l a r e in fus, a a ca s fie

dac

perechile

de c r o m o z o m i

un joc al h a z a r d u l u i

sau m a t e r n a l se d u c e la un pol

se a a z

d a c un c r o m o z o m

dela

la

paternal

anumit.

E f o a r t e i m p o r t a n t p e n t r u t e o r i a c r o m o z o m a l a liberei c o m b i n a i u n i
zia, ce o t r a g e m din a l t e r n a t i v a d e mai
D a c toi c r o m o z o m i i

de

conclu

jos:

provenii dela mum ar

ajunge

la un pol

i toi c r o

mozomii p r o v e n i i d e l a t a t a r a j u n g e la c e l l a l t , a t u n c i n'ar mai e x i s t a o l i b e r


combinaiune

a factorilor,

Dac factorii

in c o m b i n a r e a l o r n'ar fi i n d e p e n d e n i , a t u n c i b a s t a r d u l F i a r p r o

presupunnd

c factorii

sunt

localizai

cromozomi.

d u c e numai d o u feluri d e g a m e i i in F s'ar n a t e numai trei t i p u r i , ambii Pi


i b a s t a r d u l

Fi.

Dac, ins, c o m b i n a r e a c r o m o z o m i l o r e l s a t n t m p l r i i ,

atunci

diviziunea

d e r e d u c e r e ne n f i e a z m e c a n i s m u l , p e c a r e - 1 c e r e legea II a lui

M e n d e 1,

cel p u i n in ceea ce p r i v e t e p e r e c h i l e d e nsuiri, ai c r o r f a c t o r i se a f l i n p e


rechi

de c r o m o z o m i
Pn

acum

nu

deosebii.
e cunoscut

teoriei l i b e r e i c o m b i n a i u n i

nicio

observaie

citologic,

a cromozomilor paternali

care

cunosc c t e v a c a z u r i , c a r e p o t fi c i t a t e ca p r o b e de e x i s t e n a liberei
a

se

opun

i m a t e r n a l i ; d i n c o n t r

se

combinaiuni

cromozomilor.
Cea

trile

sale

mai

frumoas

dovad

la

lcustele

din

ne-a

genul

adus-o

Miss

Bruehystola,

la

C a r o t h e r s
care

inafar

prin

de

cerce

cromozomul

s e x u l u i (la m a s c u l ) mai e x i s t o p e r e c h e d e c r o m o z o m i , c a r i sunt n e e g a l i . In unii


gamei

se duce c r o m o z o m u l

zomul

sexului

mic al

(deci m p r e u n

acestei

perechi

cu c r o m o z o m u l

c e l l a l t pol, a d i c r m n e singur. R e p a r t i i a

la a c e l a i

sexului),

pol

ca

cromo

in a l t e c a z u r i se duce la

perechii neegale socotit

n c o m p a

r a i e cu c r o m o z o m u l s e x u l u i , d e p i n d e d e h a z a r d . A a in 3 0 0 s p e r m a t o c i t e d e p r i
mul o r d i n a a j u n s c r o m o z o m u l
48,7%

cel mai mic m p r e u n

c a z u r i la a c e l a i pol, n 5 1 , 3 %
In

sfrit

Miss

C a r o t h e r s

cu c r o m o z o m u l

a rmas cromozomul
a mai s t u d i a t

i a l t e

c a z u r i , n c a r e

putut c o n s t a t a c in a d e v r c o m b i n a r e a c r o m o z o m i l o r a r e loc la v o i a
d u p legile h a z a r d u l u i . D a c

admitem

c f a c t o r i i

in c r o m o z o m i , atunci r e z u l t c f a c t o r i i ,

cari

sexului

in

cel mic singur.

genotipici

sunt l o c a l i z a i

s'a

ntmplrii,

se gsesc

localizai

in c r o m o z o m i

dife

rii, se combin i n d e p e n d e n t ; ori t o c m a i acest l u c r u e c e r u t n t r ' a d e v r de l e g e a


II a lui M e n d e 1.

5.

Colaborarea mai multor


de f a c t o r i .

perechi

Am cunoscut pn acum factori, cari determinau fiecare o nsu


ire; sunt ns cazuri, cnd pentru naterea unei singure nsuiri, cola
boreaz mai muli factori i din ncruciarea aciunii acestor factori,
ce vin dela prini diferii, ies nsuiri cu totul noi.

Astfel putem avea:


1. C o l a b o r a r e a s a u a s o c i e r e a f a c t o r i l o r pentru
naterea aceleiai nsuiri. Sunt factori, cari nu acioneaz singura
tici, ci numai mpreun. Factorii acetia i numim c r i p t o m e r i . De
ex. un factor A i exteriorizeaz aciunea numai mpreun cu un fac
tor B. Toate plantele, care nu conin dect pe A sau numai pe B,
nu las s se nasc nsuirea respectiv. Dac bastardm dou plante
asemntoare ca exterior, dar care fiecare conine cte un factor complimentar diferit, se va nate n F, o noutate, o nsuire nou.
2. A c o p e r i r e a ( e p i s t a z i a ) atunci cnd o nsuire este
acoperit de ctre o alta. Adesea se ntmpl c, atunci cnd ncru
cim prinii cu colori sau desenuri diferite, n F, i chiar n F s fie
dominant una din colori. Factorul, care mpiedec exteriorizarea unei
alte nsuiri, se numete e p i s t a t i c, iar factorul oprimat se chiam
h i p o s t a t i c . De e x . la ncruciarea dintre un ovz negru cu unul
galben, F, este negru i n F obinem numerele: 12 negru, 3 cenuiu,
1 galben; adic negru cuprinde pe cenuiu, pe care-1 acopere.
3. n s u m a r e a a c i u n i i f a c t o r i l o r . Sunt factori, cari
i cumuleaz aciunea lor intensificnd desvoltarea unei nsuiri; este
cazul factorilor polimeri, din intercombinarea crora se nasc trans
gresiunile.
Din ncruciarea soiurilor, ce se deosebesc n dou perechi de fac
tori, putem s ne explicm i atavismul". S lum un exemplu:
S a ncruciat o ras de Linaria maroccana
cu florile albe (L. m.
alba) cu o ras cu flori roiatice (L. m. roea). F, ne a r a t un tip cu
totul nou i anume are flori violete, a a cum a r e tipul slbatic. Iar
n F s'a obinut proporia 9 : 3 : 4 , care deriv din proporia normal
9 : 3 :3 : 1, unde ultimele dou categorii a r a t l a fel. Aceasta ne indi
c existena a dou perechi de factori, cu toate c exterior prinii
nu se deosebesc dect printr'o singur pereche de nsuiri.
2

Din acest c a z p r e c u m i din a l t e l e , c a r e v o r u r m a , v e d e m d e ce t r e b u e


zicem
ci

nu

23

legea
a
sau

separrii

nsuirilor,
chiar

mai

factorilor"

tocmai
multe

pentruc
perechi

de

legea
exist

liberei
nsuiri,

combinaiuni
care

sunt

factorilor",

condiionate

de

factori.

Putem explica acest caz al Linariei, dac presupunem c avem a


face aici cu urmtoarele dou perechi de factori:

AR

grune de polen

AR

Ar

aR

ar

aR

Ar

ar

aR
ar
rtR,
Ar
AR
AR
A <1 AR
violet violet violet violet
Ar
ar
AR
aR
Ar
Ar
Ar
Ar
violet p'sea violet rosea
ar
AR
Ar
aR
aR
aR
aR
aR
violet violet alba
albi
AR
aR
ar
Ar
ar
ar
ar
ar
alb i
violet rosea alba

Vom avea deci n generaia F urmtoarele combinaiuni:


9 plante cu ilori violete, nscute prin ntlnirea factorilor domi
nani A i R, adic prin ntlnirea capacitii de a produce coloarea
(A) i a reaciunii bazice (R);
3 plante cu flori roz, nscute prin ntlnirea factorului A cu r,
adic prin colaborarea capacitii de a produce coloare (A) i a reac
iunii acide (a);
4 plante vor avea flori albe, cci, dei unele au factorul R (reaciunea bazic a sucului c e l u l a r ) , totui avnd factorul aa le lipsete
capacitatea de a produce coloare.
Factorii, a cror prezen simultan este necesar spre a se nate
o nsuire oarecare, se numesc f a c t o r i c o m p l i m e n t r i ; n
cazul Linariei A i R sunt factori complimentri pentru coloarea violet.
2

P r i n n t l n i r e a f a c t o r i l o r c o m p l i m e n t r i se n a s c n s u i r i l e a t a v i c e ; a a d a r
atavismul este pricinuit de ntlnirea factorilor complimentri, a cror prezen
s i m u l t a n e s t e n e c e s a r s p r e a se n a t e t i p u l p r i m i t i v s a u a t a v i c .
M o r g a n c i t e a z u n f r u m o s e x e m p l u d e a t a v i s m la m u s c u l i a
Drosophila
melanogaster.
?

Musculia slbatic a r e aripi lungi; prin mutaiune a a p r u t o r a s cu a r i p i l e m i n i a t u r


(mm=miniatur)
i o alt ras cu a r i p i l e scurte i g r o a s e (dd=dumpy).
(big. 22).
D a c se n c r u c i e a z o f e m e l cu a r i p i m i n i a t u r (mmDD)
c u u n m a s c u l cu
a r i p i s c u r t e (MMdd),
se o b i n e o g e n e r a i e F i n u m a i cu a r i p i lungi c a i m u s c u
l i a s l b a t i c , c e e a ce este e x p l i c a b i l , d e o a r e c e se n t l n e s c p r i n n c r u c i a r e cei
doi f a c t o r i d o m i n a n i M i D, e x i s t e n i l a m u s c u l i a s l b a t i c , i c a r e p r i n m u t a
i u n e s'au schimbat in m i d d n d n a t e r e l a m u s c u l i e l e cu n s u i r i r e c e s i v e m i
n i a t u r i a r i p i s c u r t e . E x i s t e n a a d o u p e r e c h i d e f a c t o r i a c i se d o v e d e t e p r i n
u r m r i r e a a c e s t e i n c r u c i r i in g e n e r a i a F , c n d se obin 9 i n d i v i z i cu a r i p i
lungi. 3 indivizi cu aripi miniatur, 3 indivizi cu aripi scurte i 1 i n d i v i d m i n i a l u r - s c u r t .

Atavism.

Proporia de 9 : 3 : 3 : 1 , p e care o obinem n F n ncrucirile,


n care avem a face cu dou perechi de nsuiri e normal. Totui,
2

Abateri deia

normal.

avem i cazuri cnd proporia diferitelor categorii de indivizi n F


se prezint i altfel; a a am ntlnit deja repartiia 9 : 3 : 4 n cazul Linaria
maroecana.
S facem cunotin cu o alt modificare a proporiei 9 : 3 : 3 : 1 i
anume 9 : 7 , pe care o ntlnim la porumb. Dac se ncrucieaz dou
^-S
- 73
2

soiuri de porumb, ambele cu boabele albe, obinem n F, boabe colo


rate i n F , proporia 9 boabe colorate: 7 boabe albe, adic proporia
de 9 : (3:3:1), n care ns ultimele trei categorii a r a t la fel. Aceast

Fig. 2 2

Drosophila

melanogaster,

a = aripi miniatur, b = aripi d u m p y , c = a r i p i


miniatur-dumpy.

proporie se datorete prezenei a dou perechi de factori (CC i


RRJ, care sunt necesare pentru a provoca la porumb coloarea aleuronei. Prin urmare ncruciarea se prezint astfel:
Pj
CC rr
x
cc RR
(boabe albe)

Fj

(boabe albe)

Cc R r
(boabe colorate)
o

unte de polen

CR

Cr

cR

cr

CR

CR
CR
colorat

Cr
CR
colorat

cR
CR
colorat

cr
CR
colorat

Cr

CR
Cr
colorat

Cr
Cr
alb

cR
Cr
colorat

cr
Cr
alb

cR

CR
cR
colorat

Cr
cR
colorat

cR
cR
alb

cr
cR
alb

cr

CR
cr
colorot

Cr
cr
alb

cR
cr
alb

cr
cr
alb

adic 9 colorate ( C R ) : 7 albe (3 Crr + 3 ccR + 1 c c r r ) .


Proporia de 9:3:3:1 poate fi schimbat i n 12:3:1. - A a S u r - $ :
f a c e citeaz exemplul urmtor:
^>___-^
In F a unei ncruciri executat la Staiunea experimental din
Mine (U. S. A . ) , ntre Avena fatua cu boabe negre i ovzul cultivat
(variet. Kerson) cu boabe galbene, a u a p r u t pe l n g boabe negre i
galbene i boabe cenuii, n proporia 12 negre : 3 cenuii : 1 galbene.
Explicaia, dup S u r f a c e , e u r m t o a r e a : exist trei factori n aceast ncruciare i a n u m e : B, factorul pentru coloarea neagr
(black), G pentru coloarea cenuie (grey) i Y pentru cea galben
(yellow).
B, care este epistatic, domin asupra lui G i Y; G domin a s u p r a
lui Y; de aceea orice ovz cuprinznd BB sau Bb, chiar n prezena
lui G sau Y sau GY va fi negru, pe cnd un ovz de formula bbGY
va fi cenuiu i unul de formula bbggYY, singur, va fi galben.
Deci:
P,
BBGGYY
x
bbggYY
c

(ovz negru)

(ovz galben)

F,

BbGgYY
(ovz

9 B-G-YY-.Z

modificare

care e recesiv

negru)

. 3 bbG-YY

egre)

<

a proporiei

homozigot

alt combinaiune;
exemplul

BggYY

9:3:3:1

in a m b e l e

a a a gsit

S h u 11

: 1

bbggYY

galbene)

?")

15:1

avem

de

in

factori,

in n c r u c i a r e a

cazul

cnd

un

se d e o s e b e t e
la Capsella

individ,

de

Capsella

oricare

bursa

pastoris

triunghiulareXcapsule

rotunde.

capsule
capsule
15

Aceast

proporie

la fel cu AAbb

provine

i cu aaBB,

combinaiunea

aabb

din

triunghiulare.

capsule

cauz

triunghiulare:
toate

capsule

combinaiunile

adic determin capsule triunghiulare,


care condiioneaz

forma

rotund a

rotunde.

AABB

arata

deosebit

fiind

capsulelor.

Sunt nsuiri care sunt condiionate de mai muli factori, toi activnd n aceeai direcie; L a n g a numit astfel de factori indepen
deni unul fa de c e l l a l t i care influeneaz n aceeai direcie o
nsuire, f a c t o r i p o l i m e r i , iar fenomenul a fost numit p o1 i m e r i e.
N i 1 s s o n-E h 1 e a demonstrat c coloarea roie a boabelor de
gru depinde de prezena a trei factori, din care, ns, este suficient
s fie chiar numai unul dominant ca s se produc coloarea roie.
A a dar boabele de gru, care vor avea formula
RoR
R R^
sau R,R, R.,R., r r sau R,R, r r.,r^r e t c , a d i c acele combinaiuni
care au toi factorii sau chiar numai un factor pentru coloarea roie,
vor fi de coloare roie- Dac ncrucim un soiu de gru cu coloarea
roie a boabelor condiionat de trei factori polimeri
(Jt^R^R.,R.,R;.>
cu un soiu de gru cu boabele de coloare alb, vom obine m generaia
F la 63 boabe roii doar un singur bob alb.
9

:i

:!

Cazul

j>"a

pa st ori s

urmtor:

Pi

numai

c e n u

perechi

Fi
F

acesta

are

consecine

foarte

se o b i n e o s i n g u r d a t c o m b i n a i u n e a
rechi de factori

polimeri.

Dac

ar

fi

importante;

ntr'adevr

observm

r e c e s i v la 6 4 i n d i v i z i , c n d
4

factori

polimeri

s'ar

aci

sunt trei

obine

un

c
pe

singur

P o | i r a e

bob alb la 2 5 5 boabe roii, iar d a c a r fi zece f a c t o r i am a v e a n F

1.048.575

boabe roii i un singur bob a l b ; cu a l t e c u v i n t e d a c e x i s t u n m a r e n u m r d e


f a c t o r i p o l i m e r i , atunci

in p r a c t i c

numai

cu greu se p o a t e

observa

desbinarea

factorilor.

Cazurile de polimerie sunt numeroase; iat cteva exemple;


coloarea bobului la gru, forma paniculului la ovz, forma spicului la
gru, forma capsulei la Capsella
bursa pastoris,
lungimea tiuletelui
la porumb, desenul la anumii fluturi, lungimea urechilor la iepurii de
cas, coloarea la oameni, e t c '

Tatl teoriei polimeriei este nsui M e n d e 1, c a r e discutnd


coloarea alb a florii de m a z r e a r a t c, n cazul cnd a r fi dou
nsuiri pentru coloare, ar a p r e a coloarea alb a florii numai odat
la 16 indivizi, iar dac ar fi trei nsuiri numai odat la 64 plante.
Mai greu e cnd sunt n joc polimeria i modificabilitatea, ceea
ce se ntmpl adesea la nsuirile cantitative; aa, analiznd eredi
tatea lungimii tiuletelui la porumb, a gsit E a s t, la ncruciarea
unui soiu cu tiuleii lungi cu un soiu cu tiuleii scuri, o F inter
mediar, care ns nu era uniform, ci varia mprejurul unei medii, din
cauza condiiilor de hran. Generaia F obinut a r a t o variabilitate
i mai mare, att din cauza condiiilor diferite de hran, ct i din
cauza aciunii factorilor polimeri, (ifig. 2 3 ) .
t

Referitor la ereditatea nsuirilor bazate pe factorii


polimer!,
N i l s s o n - E h l e citeaz urmtoarele posibiliti:
1. ncrucind 2 genitori foarte diferii din punct de vedere al ca
racterului fiziologic studiat, de ex. un soiu nerezistent la ger (0) i
unul foarte rezistent la ger (10), se formeaz o generaie F posednd
acest caracter n grade intermediare, adic are loc o disjunciune in
termediar:
2

2. Dac prinii se deosebesc puin pentru caracterul n chestiu


ne, generaia F a r e i indivizi intermediari, dar i unii cari posed
acest caracter ntr'un grad mai nalt sau mai sczut dect prinii;
avem a face n acest caz cu o disjunciune transgresiv p a r i a l :
2

3. Dac ncrucim doi genitori identici (n ceea ce privete ca


racterul n chestiune) fenotipic, dar diferii genotipic, generaia F va
a r t a acest caracter n grade mai nalte sau mai sczute, fiind rea
lizat astfel cazul tipic de transgresiune:
2

Transgresiunile sunt, a a dar, noi-combinaiuni, condiionate de


jocul factorilor polimeri i cumulativi, cari formeaz substratul unei
nsuiri oarecare. Factorii pot fi 23 sau mai muli. Transgresiunile
se pot nate att la nsuirile morfologice ct i la cele fiziologice; sunt
interesante pentru agricultur n special transgresiunile referitoare
la precocitate, rezistena la boale, rezistena la ger, etc.
Transgresiunile se nasc mult mai uor prin ncruciarea genitorilor ct mai apropiai n ceea ce privete nsuirea respectiv dect
Ia prini foarte diferii.
Transgresiunile nu pot fi prevzute cum este cazul noilor-combinaiuni; ele rmn ca surprize pentru ameliora tor.
Importana transgresiunilor este mai mare dect aceea a noilorcombinaiuni, deoarece pe cnd acestea aduc mpreun ceva deja
existent, transgresiunile produc ceva ce nu mai exista nainte.

Transgre.;

u n

i.

L I T E R A T U R

A.

B a t e s o n, W . : Mendels
Principles
ol Heredity.
Cambridge Univ. Press., 1909.
Baur, F i s c h e r
u n d L e n z : Menschliche
Erblichkeitslehre.
Mnchen, 1927.
C o r r e n s, C : G. Mendels
Regel
ber
das
Verhalfen
der
Nachkommenschalt
der Rassenbastarde.
B e r . d. Deutsch. Bot. G e s . 1 8 . 1 9 0 0 .
Die neuen
Vererbungsgesetze.
Berlin, 1912.
I l t i s , H.: Gregor
Johann
Mendel.
Berlin, 1924.
K r o n a c h e r , C : Zchtungslehre.
B e r l i n , 1929.
Lang,

A . : Die
1914.

experimentelle

M e n d e l
G.: Versuche
10. 1 8 6 5 .

Vererbungslehre
ber

Pflanzenhybriden.

P l a t e , L.: Vererbungslehre.
P u n n e t , R. C : Mendelism.
Tschermak,

E. v o n :

in

Leipzig,
1927.
ber

6. P r i n c i p i i l e

nlnuirea
factorilor.

seit

1900.

Jena,

1933.

knstliche

der

Zoologie

V e r h . Naturf. V e r e i n s in B r n n .

Kreuzung

l a n d w . V e r s u c h s w . in s t e r r e i c h . 3. 1 9 0 0 .
V r i e s . H. d e : Das Spaltungsgesetz
der
Bastarde.
18, 1900.
W r i e d t, C : Vererbungslehre

der

bei

Pisum

Z. f.

Ber. d. Deutsch. Bot.

landwirtschaftlichen

de e r e d i t a t e

sativum.

Nutztiere.

ale

lui

Berlin

d.

Ges.
1927.

Morgan.

Din legea doua a lui M e n d e 1, legea liberei combinaiuni a fac


torilor, cari se gsesc n cromozomi deosebii, tragem dou concluzii
de foarte mare nsemntate i anume:
1) c nu pot s existe mai multe perechi de factori, care s se
comporte n combinarea lor independent una fa de cealalt, dect
cte perechi de cromozomi omologi exist;
2) c factorii, cari se gsesc n acelai cromozom, nu se combi
n independent unii fa de ceilali, nu urmeaz aa dar legea doua
a lui M e n d e 1.
i ntr'adevr, cu ct s'au descoperit mai muli factori la unul i
acelai organism, cu att mai des s'au gsit cazuri, cnd factorii genotipici nu urmau legea liberei combinaiuni; n special n America
profesorul M o r g a n i coala lui, lucrnd cu musculia
Drosophjla
melanogaster
a u ntlnit multe cazuri cnd factorii nu se comportau
independent unii fa de alii, ci mergeau mpreun, nlnuii la des
cendeni; graie marei frecvene a mutaiunilor la aceast varietate
ct i uurinei cu care ea se l a s mmulit, cercettorii americani
au reuit s stabileasc noi principii, care completeaz legile lui M e n d e 1.
S lum r l n p M r> r g a n un exemplu de nlnuirea factorilor:
Dac se ncrucieaz (fig. 24) o musculia (Drosoptnla)
cu corpul
negru i cu aripi vestigii cu o musculia tip slbatic, cu corpul cenu
iu i cu aripi lungi, se obine o generaie F c a r e a r e nfiarea
musculiei tip slbatic, adic aripi lungi i corpul cenuiu.
Dac ncrucim u n m a s c u l din generaia F, cu o femel de
coloarea neagr i cu aripi vestigii, se nasc numai dou feluri de ur
mai n F , din cari jumtate sunt negri i cu aripi vestigii, cealalt
jumtate aparine tipului slbatic, adic a r e aripi lungi i este de cov

78

loare cenuie. Cu alte cuvinte ambele nsuiri mutaiuni, negru i aripi


vestigii, care a u intrat mpreun n ncruciare, a p a r iari mpreun
si tot a a i nsuirile normale, coloarea corpului tip slbatic i aripi
lungi rmn mpreun. Nu se nasc n F noutile la care ne-am fi
ateptat: musculie negre cu aripi lungi i musculie cenuii cu aripi
vestigii.
2

Fig. 2 4 . n c r u c i a r e a r e g r e s i v a unui mascul F, ( p r o v e n i t din n c r u c i a r e a n e g r u a r i p i vestigii x musculi slbatic) cu femela n e a g r i aripi vestigii (dup M o r g a n ) .

Pe baza teoriei cromozomale explicm acest fenomen astfel: fac


torii pentru coloare neagr (b=black)
i pentru aripi vestigii (v) se
gsesc localizai n acelai cromozom. Cromozomul omolog al musculiei slbatice cuprinde allelomorfele normale fBV).
Generaia F,
conine din fiecare aceste dou feluri de cromozomi cte unul, i musculiele sunt ca tipul slbatic, pentruc ambele allelomorfe normale
sunt dominante.

In masculul F se despart aceti doi cromozomi (bv i BV) la di


viziunea de reducere a grneilor i astfel fiecare gamet va cuprinde
ori un cromozom, ori pe cellalt. Dac acest mascul F, e ncruciat cu
o femel neagr i cu aripi vestigii ale crei ovule conin aa d a r
toate numai factorii pentru negru i aripi vestigii, atunci descendena
acestei ncruciri regresive ne descopere nsi constituia grneilor
masculi din F deoarece cei doi factori recesivi ai grneilor feminini
nu sunt n stare s acopere, s influeneze factorii din grneii mascu
lului din F , .
A t t a timp ct nu tim dac cele dou nsuiri, negru i aripi
vestigii, sunt provocate de factori diferii, experiena citat aci poate
fi interpretat nu numai n sensul existenei unei nlnuiri d e factori,
ci i n sensul existenei unui singur factor pentru aceste dou nsu
iri; din alte experiene se tie, ns, c ntr'adevr a v e m aci a face
cu nsuiri provocate de factori diferii.
Rezultatele acestea genetice pot fi explicate numai pe baza
teoriei cromozomale, presupunnd c factorii genotipici, cari se gsesc
n acelai cromozom, nu u r m e a z legea I l - a a lui M e n d e 1, legea
liberei combinaiuni a cromozomilor, ci se motenesc nlnuii.
P e n t r u a face mai uoar nelegerea acestui fenomen, am luat n
exemplul nostru numai doi factori nlnuii n acelai cromozom, d a r
e natural c pot fi nlnuii mai muli factori, cari se gsesc n acelai
cromozom (3, 4, 5 sau chiar mai muli factori).
Factori nlnuii s'au gsit foarte muli la Drosophila
melanogaster
i Ia porunibTgsirea nlnuirilor d e factori st n legtur di
rect cu numrul de factori genotipici, pe cari i cunoatem l a un orga
nism oarecare. S'au gsit nlnuiri de factori i l a alte animale t
plante.
Fenomenul nlnuirii factorilor, cari se gsesc n acelai cromo
zom, ne intereseaz mult n ameliorare pentruc datorit acestuia se
micoreaz mult importana legii a doua a lui M e n d e 1, impuinndu-se posibilitile de a obine rase noi prin libera combinare a fac
torilor. Dac toi factorii, cari se gsesc n acelai cromozom a r fi n
lnuii complet n felul a r t a t mai sus. adic dac la formarea grne
ilor, cromozomii s'ar despri intaci, atunci ameliorarea plantelor
i-ar vedea mult restrns domeniul ei, r m n n d s se formeze noicombinaiuni numai ntre factorii cari a r fi aezai n cromozomi deo
sebii.
Din fericire, ns, nu e a a ; nlnuire complet a factorilor nu se
ntlnete dect atunci, cnd doi factori se gsesc, fie att de a p r o
piai n cromozomi, nct nu pot s se despart, fie n acelai cromomer; deasemenea masculul dela Drosophila
a r a t , din cauze nc ne
cunoscute, o nlnuire total.
n l n u i r i l e de factori sunt nedorite de amelioratori; dac fac
torii cari condiioneaz nsuirile, ce vrem s combinm, se gsesc n
acelai cromomer, atunci trebue s pierdem n d e j d e a de a obine noicombinaiuni.
P e lng fenomenul acesta al nlnuirii complete a factorilor,
j
gsesc n acelai cromozom, mai exist i un schimb de grupe
de factori ntre perechile de cromozomi omologi i n general ntre
a

l t

Schimbul

factorilor.

toi factorii, cari se gsesc la mare distan unii de ceilali n cromo


zomi. Numim aceast trecere de grupe de factori ,,s c h i m b u 1 f a c
t o r i l o r " (crossing-over).
S citm un exemplu tot la Drosophila:
dac ncrucim o muscu
lia neagr cu aripi vestigii cu alta cenuie i cu aripi lungi, obinem

Frg. 25. n c r u c i a r e a unei femele F, ( p r o v e n i t d i n n c r u c i a r e a n e g r u - a r i p i v e s


tigii x musculit, slbatic) cu masculul negru i a r i p i vestigii (dup M o r g a n ) .

n F j musculie cenuii i cu aripi lungi. Dac ncrucim o f e m e l


din F, cu un mascul de coloare neagr i cu aripi vestigii, atunci obi
nem c a i la legea Il-a a lui M e n d e l n F , patru feluri de urmai
i anume cele dou tipuri, aa cum a u intrat n ncruciare (negru
aripi vestigii i cenuiu aripi lungi) i n plus combinaiunile noi:
cenuiu cu aripi vestigii i negru cu aripi lungi (fig. 25).
6

81

Aceste dou ultime clase se numesc ,,clase de schimb" (cross


overs) al cror procent este caracteristic i fix pentru nsuiri anumite
i condiii exterioare date.
Pentru cazul de mai sus, obinem urmtoarele procente:
Niciun

schimb

negru-aripi vestigii,

Schimb

cenuiu-aripi lungi,

41.5

41.5 %

negru-aripi lungi,

c e n u i u - a r i p i vestigii

8.5

8,5 %

83 %

17 %

A r fi trebuit s obinem n aceast ncruciare, n cazul unei li


bere combinaiuni a factorilor, aceste 4 feluri de urmai n proporie
de 1:1:1:1, sau 25% din fiecare. Negsirea acestei proporii mendeliene ne atrage atenia c aci avem a face cu un fenomen special.
Cromozomal explicm astfel rezultatele obinute: dela un printe
vine un cromozom, care aduce factorii b i v; dela cellalt printe
vine un cromozom, care aduce factorii B i V. Bastardul din generaia
F, produce pe lng grneii, n cari merg cei doi cromozomi iniiali:

i grneii noi:

Aceti gamei noi se nasc printr'ur simplu schimb al fragme


lor de cromozomi, n care sunt localizai factorii B i V, respectiv b si
v, a d i c :

Obinem aa dar, n cazul cnd am ncruciat femela din F, (spre


deosebire de cazul cnd am ncruciat masculul din F J patru diferite
categorii de indivizi.
Exprimnd categoriile obinute n procente din totalul indivizilor
obinui prin ncruciarea regresiv, am cptat cifrele de mai sus:
Niciun

schimb

41.5

41.5
83

Schimb

de

8.5

factori
8.5

17 %

Procentul noilor categorii, in cazul nostru 17%, ne d o noiune


de tria nlnuirii, adic cele 17% ne spun c din 100 cazuri numai n
17 se ntmpl un schimb de factori.
Dac am cuta s explicm fenomenul acesta fr s presupunem
c factorii b i v, respectiv B i V sunt n acelai cromozom, facem con
statarea c grneii prinilor se formeaz n numr mai mare dect
ceilali i anume se obine proporia:

41,5 VB : 8,5 Vb : 8,5 vB


: 41,5 vb
Acest fenomen al formrii neegale a grneilor nu-1 putem explica
prin legile lui M e n d e 1, dar se lmurete dac presupunem c fac
torii, cari rmn mai adesea mpreun, se gsesc n acelai cromo
zom.
Se presupune c schimbul factorilor se ntmpl n perioada de
fenomene complicate, care precede diviziunii de reducere. In timpul
acestei perioade cromozomii omologi se ncrucieaz, se ncolcesc
unul mprejurul celuilalt, aa cum a r a t figura 26.
Cu ct factorii sunt mai aproape localizai n cromozomi, cu att
se ntmpl mai rar o segmentare a cromozomilor ntre aceti 2 fac
tori; aa dar cu att mai rar va avea loc un schimb, o transmutare de
factori.

Fig. 2 6 . R e p r e z e n t a r e a schematic a schimbului de c r o m o m e r e intre d o i c r o


m o z o m i omologi ; a, a,, a , s c h i m b simplu, b, b, schimb dublu (dup Baur).
a

Exist deci o corelaiune ntre noile categorii nscute prin schimb


de factori i ntre deprtarea factorilor n cromozom; graie acestei
corelaiuni s'au calculat cu mult precizie distanele ntre factorii din
acelai cromozom, alctuindu-se pentru cele mai bine studiate orga
nisme, chiar hri cromozomale.
Experiene multe au a r t a t c ntre doi factori anumii exist o
relaie numeric absolut bine stabilit, fix, caracteristic acestor fac
tori; de ex. dac factorul a se gsete la 10% crossoveri departe de
b, vom gsi n toate experienele aceast relaie numeric ntre fac
torii a i b, care nu se explic dect prin ocuparea de ctre factori
a acelorai locuri n cromozom.
Importana schimbului de factori pentru ameliorarea plantelor e
mare, pentruc datorit
acestui
fenomen posibilitile de a ob
ine noi-combinaiuni se mresc iari. Orizontul n ameliorarea plan
telor fusese restrns prin fenomenul nlnuirii, deoarece, dac toi
factorii cari se gsesc n acelai cromozom, ar fi nlnuii complet,
n'am avea posibilitatea de noi-combinaiuni dect ntre factorii, cari
se gsesc n cromozomi diferii.

Prin schimbul grupelor de factori ntre cromozomii omologi se


mrete posibilitatea de a obine noi-combinaiuni, chiar ntre factorii,
cari se gsesc n acelai cromozom, deci chiar ntre factorii nlnuii;
dar pentru a obine noi-combinaiuni ntre factorii nlnuii, trebue
s lucrm cu indivizi numeroi n F i anume cu att mai numeroi,
cu ct factorii, pe cari vrem s-i mpreunm ntr'unul i acelai indi
vid, se gsesc mai apropiai n cromozom.
Al III-lea principiu de ereditate stabilit de coala lui M o r g a n
e ornduirea linear a factorilor n cromozomi". Proba cea mai clar
c factorii genotipici sunt a r a n j a i linear n cromozom, ne-o aduc da
tele, pe care le obinem din cercetrile asupra fenomenelor de nln
uire i strmutare a factorilor.
Dac a, b, c sunt factorii dai i dac cunoatem raporturile de
nlnuire ntre a i 6, i 6 i
atunci putem deduce i valoarea ac
care e sau ab + bc sau ab bc.
Dac lum distanele aa de mici, ca s nu se ntmple un schimb
dublu de factori (care ncurc aparent socotelile), atunci ntr'adevr
suma sau diferena corespunde exact cu ateptrile noastre; de ex.
ntr'o experien la Drosophila
au venit dela un printe, factorii n
lnuii: galben, alb i divizat. Valorile de schimb au fost:
2

Ornduirea
1 , n e

tor iior.
a

f a c

NumrulJ^iiat
a

nlnuire.*

Coincidena aceasta izbitoare n'o putem altfel explica dect pre


supunnd c exist o ornduire linear a factorilor n cromozomi.
Al IV-lea principiu stabilit de M o r g a n e principiul numrului
limitat a l grupelor de nlnuire". Din cele expuse p n aci rezult
cu certitudine c, deoarece factorii sunt localizai n cromozomi, nu
pot s existe mai multe grupe de nlnuire a factorilor dect num
rul haploid de cromozomi (dect numrul perechilor de cromozomi).
n t r ' a d e v r p n acum s'a gsit c la Drosophila
cei peste 400
factori genotipici sunt grupai n 4 grupe, adic exist attea grupe
cte perechi de cromozomi are aceast musculi; la Drosophila
s'a
stabilit pe baza unor numeroase cercetri de ereditate, c toi factorii
descoperii i cercetai pn acum, i a u locul lor ntr'unul din aceti
cromozomi; aa c orice factor nou, care apare, se localizeaz ntr'una din grupele deja existente.
La toate plantele i animalele, la care s'a studiat pn acum mai
amnunit constituia genetic s'a gsit c numrul grupelor de nln
uire, numrul lanurilor de factori nu a ntrecut n niciun caz num
rul haploid de cromozomi.
Pe baza datelor pe care le obinem din nlnuirile i schimbul
de factori, s'a putut calcula locul, pe c a r e fiecare factor l ocup n
cromozom; s a u alctuit astfel aa numitele hri cromozomale. Harta
cromozomal a putut fi foarte amnunit stabilit pentru
Drosophila
melanogaster
i pentru porumb.

EREDITATEA

NSUIRILOR

LEGATE

DE

SEX

LITERATURA.
6 a t e s o ti, W . a n d
tion

of

Punnett,

certain

terms.

B a u r, E.: Vererbungs-

und

koppelung.
Morgan,

T h. H.: The
Th.
of

H,

Stern

C:

Drosophila.

S t u r t e v a nt,

The

4,

gametic

series

involving

reduplica-

of

mit

Antirrhinum.

und Vererbung.

Mendelian

C. B. a n d

6,

heredily.

II.

Fakloren-

1912.
New-York,

S t u r t e v a n t,

1915.

A . H.: The

gene

Bibi. G e n e t i c a 2, 1 9 2 5 .

mecanism

Fortschritte

Biologie,
sophila.

mecanism

B r i d g e s,

M u 1 1 e r, H. I.: The

On

Baslardierungsversuche

Zeitschr. Abstamm.

Morgan,
tics

R. C :

J o u r n . of G e n e t i c s , 1, 1 9 1 1 .

der

of

crossing-over.

A m e r i c . N a t u r a l i s t 50, 1 9 1 6 .

Chromosomentheorie

der

Vererbung.

Ergebnisse

der

laclors

in

Dro

of

Wa

1928.

A , H.: The

linear

arrangement

J o u r n . of E x p . Zool. 14,
genetics

of

Drosophila

of

six

sex-

linked

1913.

simulans.

Publ. 399. Carnegie

Inst.

shington, 1 9 2 9 .

7. E r e d i t a t e a

nsuirilor

legate

de

sex.

Dei n agricultur nu avem dect puine plante dioice, credem c


studiul problemelor genetice nu ar fi complet dac nu am cunoate i
cazurile de ereditate legat de sex. Aceste cazuri, studiate cel mai bi
ne pn acum, mai ales la Drosophila,
se prezint ceva diferit i la pri
ma vedere s a r prea c ele ar contrazice legile de ereditate deja stu
diate.
Ereditatea legat de sex a fost diferit interpretat teoretic; azi,
ns, s'a gsit explicaia n existena unor cromozomi speciali, cromo
zomii sexului, cari cuprind i ei factori genotipici.y
Primul exemplu de ereditatea sexului este dat de C o r r e n s l a
Bryonia.
Exist dou feluri de Bryonia:
alba i dioica. B. dioica
este
de dou feluri brbteasc i femeiasc; C o r r e n s susine c sexul
se_motenete ntocmai ca i o nsuire oarecare; am putea chiar spune
c exist o r a s brbteasc i o ras femeiasc; femelele sunt Ia
aceast plant homozigote n privina sexului, iar brbaii sunt heterozigoi.
Astfel vom nsemna B. dioica femel cu XX, iar B. dioica mascul
cu XY, pe cnd B. alba, fiind monoic, o nsemnm cu XX.
Dac ncrucim B. dioica femel cu polen dela B. alba, obinem
n generaia F, toate plantele femele.
Explicaia c r o m o z o m a l este u r m t o a r e a :
9 dioica

XX

c f alba = toate femele


x

=xx

XX

Dac ncrucim B. alba ca mum cu polen dela B. dioica, atunci


obinem n generaia F, jumtate plante mascule i jumtate plante
femele.
Explicaia c r o m o z o m a l este u r m t o a r e a :
9 alba
XX

o" dioica =

% 9

i %

XY

XX

XY

Descoperirea
masculul

c la a n u m i t e a n i m a l e femela

din c o n t r

numai unul, fie

fr

un a s e m e n e a c r o m o z o m ,

sexe

st

n l e g t u r

c s'a c u t a t

a fcut

cu r e p a r t i i a

cu un c r o m o z o m diferit

s se n a s c b n u i a l a c n a t e r e a

acestor

cromozomi

se i n t e r p r e t e z e a c e s t e f a p t e

p r e t a r e , c a r e e cea mai plauzibil,


(XX)

a r e doi c r o m o z o m i X, pe

in l e g t u r

prezena

cnd
Y,

speciali. M o r g a n

n d o u f e l u r i :

dup prima

l a o l a l t a doi c r o m o z o m i

fie

ambelor
arat
inter

ai s e x u l u i

m p r e u n cu r e s t u l c o m p l e x u l u i c e l u l e i , p r o y o a c ^ j i a e r e a unei femele, .pe

cnd p r e z e n a unui singur c r o m o z o m s e x u a l f a c e s se n a s c un mascul. D u p a


d o u a i n t e r p r e t a r e X X i X sunt numai i n d i c e s p e n t r u sex, cu a l t e c u v i n t e r r n - _
mozomii

sexului

u r m e a z s e x u l , d a r nu-1

determin.

Noi a v e m azi p o s i b i l i t a t e a s a r t m c s e x u l d e p i n d e de c r o m o z o m , ci nu
i n v e r s ; cci de ex. la Drosophila
fr
individ

cromozomul
XO,

nete o ovul

care

c n d un s p e r m a t o z o i d cu X n t l n e t e o o v u l

(ceea ce e x c e p i o n a l

se p o a t e

un

ins,

mascul;

dac,

cu X, se n a t e un i n d i v i d X X , c a r e

s p e r m a t o z o i d cu Y n t l n e t e o o v u l cu 2 X
n t m p l a ) , atunci
mozom

ntmpla),

acelai
e femei.

se n a t e

spermatozoid

un

ntl

D a c din c o n t r un

(ceea ce e x c e p i o n a l i a r i se p o a t e

se n a t e un i n d i v i d femei (XXY),

cu t o a t p r e z e n a unui

cro

Y.

In determinarea sexului avem a face cu dou tipuri speciale:


T i p u l A : c n d m a s c u l u l e s t e h e t e r o z i g o t . Aci femela
are cromozomul sexului X, n doz dubl, deci XX, i formeaz un sin
gur fel de ovule cu X, pe cnd masculul poate avea fie cromozomii
XY, fie un singur X (deci XO) ceea ce este tot una, deoarece cromozo
mul Y nu conine factori genotipici; el este, ca s ne exprimm aa,
gol de gene.
Masculul este heterozigot la Bryonia,
Drosophila,
oameni, etc.
T i p u l B: c n d f e m e l a e s t e h e t e r o z i g o t . Aci masculul
are cromozomul sexului n doz dubl, deci XX, pe cnd femela are
XY. Acest caz l ntlnim l a fluturi i psri.
La tipul A la diviziunea de reducere se despart la femel cei doi
X, a a c se formeaz numai ovule cu X. La mascul se despart,
cnd se desperecheaz cromozomii, cei doi cromozomi X i Y, aa c
se formeaz dou feluri de spermatozoizi, cu X i cu Y. Dac un sper
matozoid cu X fecundeaz o ovul (care are ntotdeauna X) se nate
o femel; dac un spermatozoid cu Y fecundeaz o ovul cu/ X se
nate un mascul. Deoarece ambele feluri de spermatozoizi se for
meaz n mod egal se nasc i femele i masculi n numr egal. A a
se explic faptul c cele dou sexe apar n mod egal la animale, la
oameni ca i la plantele dioice. (Fig. 27 A ) .
La tipul B (la fluturi i la p s r i ) procesul formrii femelelor i
masculilor are loc invers a a cum a r a t fig. 27 B
Dintre plantele agricole, la cnep mecanismul determinrii
sexului este de tipul XY.
Cromozomii sexului, fiind purttori de factori genotipici, pot trans
Ereditatea fac
torilor din cro
mite n afar de sex i alte nsuiri.
mozomii sexului
Din schema de mai sus trebue s reinem urmtorul fapt: copiii
masculi motenesc la tipul A cromozomul X dela mum; i deoarece
cromozomul partener al lui X sau nu exist la -tipul XO. sau dac
exist el nu e capabil s poarte factori, atunci rezult c in ceea ce
privete factorii localizai n cromozomul sexului, masculii motenesc

E R E D I T A T E A NSUIRILOR LEGATE DE SEX

87
Fig. 2 7 .

D e t e r m i n a r e a s e x u l u i la cele d o u tipuri i A i B .

calitile lor dela mum. A a d a r factorii localizai n cromozomii s e


xului se transmit la descendeni n alt fel dect modurile studiate de
noi pn aci.
S lum cteva exemple: factorul recesiv pentru coloarea alb a
ochilor l a Drosophila,
se gsete n cromozomul sexului i se mote
nete n felul urmtor:
Dac se ncrucieaz o femel cu ochii roii cu un mascul cu ochii
albi, se obine o generaie F n care toate musculiele mascule i fe
mele au ochii roii. Dac se mperecheaz musculiele din generaia
F j , se obin n generaia F femele numai cu ochi roii, n timp ce mas
culii sunt 5 0 % cu ochi roii i 5 0 % cu ochi albi- Dac n'am ine n
seam sexul, proporia musculielor cu ochii roii fa de cele cu ochii
albi, e de 3 : 1 ; musculiele cu ochii albi sunt, ns, toate mascule.
(fig. 2 8 ) .
1 (

Fig. 2 8 . E r e d i t a t e a n s u i r i l o r legate de s e x la Drosophila.


A, rezultatul n c r u c i r i i
u n e i femele cu ochi r o i i cu m a s c u l cu ochi albi. B, n c r u c i a r e a r e c i p r o c ar
t n d e r e d i t a t e a cruci, fiicele a s e m n n d u - s e cu tatl (ochi roii) i a r fiii cu m u m a
cu ochi albi (dup W i l s o n ) .

A c e s t lucru este uor de explicat, dac inem seam c factorul


dominant, ochii roii, se gsete n cromozomii sexului ai musculiei
femele.
ncruciarea reciproc, adic unde .femela cu ochi^aibi este n
cruciat c u mascul cu ochj_toii\ d n F j femele cu ochyrp^u, ca tatl,
i masculi cu ochi albi ca muma. In F se nasc f e m e l e i masculi cu
ochi albi i femele i masculi cu ochi roii n proporie egal .
Cum se motenete coloarea roie i alb a ochilor la
Drosophila,
aa s e transmit la urmai toate nsuirile condiionate de factorii,,
cari se gsesc localizai n cromozomii sexului.
2

Ereditatea nsuirilor legate de sex gsete o aplicaiune practic


n avicultura. La gini factorul pentru coloarea penelor se gsete
localizat n cromozomul sexului. Dac se ncrucieaz cocoi vrgai
(Plymouth Rock) cu gini negre (Langshan) se obine urmtorul re
zultat artat de fig. 29:
P, coco vrgatXin neagr.
Fj coco i gin vrgat.
F., cocoi vrgai, gini vrgate i negre.

Fig. 29.

n c r u c i a r e a intre c o c o v r g a t (Plymouth Rock)


gshan). (Dup M o r g a n ) .

i gin neagr

(Lan

Aceste rezultate se explic uor prin jocul cromozomilor; dup


G u y e r cocoul are 18 cromozomi, iar gina 17, de aceea cocoul for
meaz un singur fel de spermatozoizi, pe cnd gina formeaz dou
feluri de ovule cu X i fr X.
ncruciarea reciproc (artat de figura 30) d urmtoarele re
zultate:
Pj gin vrgat /.. coco negru.
Fj gini negre, cocoi vrgai.
F cocoi i gini negre, cocoi i gini vrgate.

Unii avicultori i-au fcut din cunoaterea acestui fel de ereditate


un frumos ctig, deoarece ei vindeau, nainte de a se diferenia fenotipic sexul, numai puii vrgai, din cari rezultau la cumprtori nu
mai cocoi, oprind pentru ei puii negri, din cari rezultau gini.
Cnd mecanismul formrii

c e l o r d o u s e x e e altfel, r e z u l t o a l t

proporie

n c o b i c i n u i t de masculi i femele, c a z p e care-1 n t l n i m la m m u l i r i l e

parteno-

genetice.

Fig. 3 0 .

n c r u c i a r e a intre c o c o negru (Langshan)


R o c k ) . (Dup Morgan).

Cel mai cunoscut

gin

vrgat

(Plymouth

e x e m p l u e la a l b i n ; r e g i n a se d e s v o l t d i n t r ' o o v u l

c u n d a t i a r e d e a c e e a n u m r u l d u b l u d e c r o m o z o m i

( 2 n ) . O v u l e l e ei

fe

formeaz

d o u c o r p u r i p o l a r e , d e a c e e a a u n u m r u l d e c r o m o z o m i r e d u s sau s i m p l u . F i e c a r e
o v u l , c a r e nu e f e c u n d a t , se d e s v o l t p a r t e n o g e n e t i c d n d n a t e r e unui
unui t r n t o r ; aa
de

cromozomi,

ne-a artat
formarea

mascul,

d a r , c n d o o v u l se d e s v o l t , f r s - i d u b l e z e n u m r u l

atunci

se

c m a s c u l u l

spermatozoizilor

nate

un

mascul.

a r e numai n u m r u l

Intr'adevr
haploid

studiul

su

spermatogenezei

(n) d e c r o m o z o m i i c

la

a c e s t n u m r se m e n i n e ; aa c i c e l u l e l e s e x u a l e i

c e l u l e l e s o m a t i c e la t r n t o r a u a c e l a i n u m r d e c r o m o z o m i .
D e o a r e c e m a s c u l u l se n a t e d i n t r ' u n ou n e f e c u n d a t , a t u n c i r e z u l t c
t r a n s m i t e t o a t e n s u i r i l e ei a s u p r a m a s c u l u l u i , a a c din a c e a s t c a u z

regina
obinem

un mod d e e r e d i t a t e , c a r e s u p e r f i c i a l se a s e a m n cu e r e d i t a t e a n s u i r i l o r

legate

d e sex. R e g i n a unei r a s e p u r e , n c r u c i a t cu m a s c u l u l unei a l t e r a s e cu un f a c


tor

dominant, va

nate

femele,

care

toate

vor

avea

nsuirea

dominant

ta

t l u i , i masculi, c a r i toi v o r a v e a n s u i r e a r e c e s i v a mumei.


D e o a r e c e m a s c u l i i p r i m e s c tot
bue i m p l i c i t

s fie a s e m n t o r i

nsuirea r e s p e c t i v , n

sortimentul lor cromozomal

reginei, o r i u n d e

cromozomul

sexului

sau

a r fi

n a l t

dela mum,

localizat

factorul

tre-

pentru

cromozom

LITERATURA.
C o r r e n s, C :

Bestimmung,

hheren
Goldschmidt,
Berlin,
Hartmann,
den
Morgan,

Vererbung

Pflanzen.
R.:

und

Verteilung

H a n d b . V e r e r b u n g s w . , 2,
Mechanismus

und

des

Geschlechts

bei

den

1928.

Physiologie

der

Geschlecht'sbestimmung.

1920.
M . : Verteilung,

Protisten
Bridge,

und

Bestimmung

und

Thallophyten.

Sturtevant:

Vererbung

Handb.
The

genetics

des

Vererbungsw.,
of

Drosophila.

Geschlechts
2,

bei

1929
Bibi. G e n e t i c a ,

2, 1 9 2 5 .
Wilson,

E. B.: The

cell

in

development

8. C a z u r i

and

heredity.

New-York,

1925.

speciale-

Pentru completarea noiunilor din tiina ereditii este necesar


s amintim aci cteva fenomene speciale din acest domeniu i anume:
allelomorfismul multiplu, factorii letali, ereditatea prin citoplasm i
himereleExist iruri de factori mendelieni, care prezint urmtoarele
particulariti:
1. Se comport unul fa de altul ntotdeauna ca o pereche de
allelomorfe*);
2. Nu pot s fie unii ntr'un bastard mai muli de doi asemenea
factori;
3. A r a t aceleai valori de schimb (crossing-over) n ncruciri,
cu alte cuvinte ocup acelai loc n cromozom.
4. Se refer la aceeai nsuire.
A a dar unul i acelai cromomer poate s se schimbe de mai
multe ori, dnd natere la mai multe nsuiri; acest fenomen este cu
noscut sub numele d e a l l e l o m o r f i s m m u l t i p l u sau p o 1 i a 11 e 1 i e.
Un frumos exemplu de poliallelie l ntlnim la Drosophila
n ceea ce
privete coloarea cehilor, la care nsuirile alb, rou, ro-viiniu, rosanguin, alb lptos, alb fildeiu i rou coraliu s'au nscut prin mutaiunile succesive ale aceluiai cromomer. Tot astfel exist la porumb
serii de diferii ifactori (A, C, R), cari se refer la coloarea stratului
de aleuron.
*) O p e r e c h e d e factori
pereche

de

allelomorfe

sau

omologi
de

allele.

se mai

desemneaz

i cu n u m e l e de

Aiieiomorfismu
multiplu.

Factori letali

Fenomenul acesta de allelomorfism multiplu a r e o mare importan


teoretic, pentruc ne ofer posibilitatea studierii aceleiai gene n di
ferite stadii, permindu-ne s tragem concluzii asupra fiinei ei.
Important e deasemenea de menionat c exist factori, cari con
diioneaz moartea grneilor sau zigoilor, in cari se gsesc; astfel
de factori se numesc factori letali i s'au gsit in special la
Drosophila
i la porumb. C u e n o t gsise ins, nc mai nainte c anumite rase
de oareci galbeni nu pot fi meninui n stare homozigot, i c ele
puteau exista numai n stare heterozigot- Dac erau ncruciai, atunci
ar fi trebuit s obinem I galben homozigot, ' galben heterozigoi
i / negalben; n realitate se obinea proporia de 2 galben: 1 negal
ben (n experienele lui C u e n o t , C a s t l e i D u r h a m a u rezultat
numerele 1 5 1 1 : 7 6 7 ) . Galbenii homozigoi sunt aa dar incapabili de
existen i s'a dovedit n urm c se formeaz i astfel de combinaiuni, dar c embrionii pier n corpul mumei. Un exemplu analog a g
sit B a u r la plante; o ras de Antirrhinum
galben-verzuie (aurea)
este
ntotdeauna heterozigot; autofecundat, nate din nou / aureaheterozigote i
verzi-homozigote.
Explicaia e, fie c factorul n stare homozigot e incapabil de
existen, fie c n acelai cromozom cu acest factor se gsete un
factor letal, care n stare homozigot produce moartea.
1

Proba

e v i d e n t de

d i t a r e la Drosophila;
felul

acestei

:!

existena factorilor letali ne-au adus-o cercetrile

G o l d s c h m i d t

ere

c i t e a z u r m t o r u l e x e m p l u , c a r e ne a r a t

documentri:

C e a mai s i m p l d o v a d o a v e m n c a z u l c n d un f a c t o r l e t a l r e c e s i v se g
s e t e in c r o m o z o m u l s e x u l u i . D e o a r e c e m a s c u l u l p o s e d n u m a i u n c r o m o z o m
atunci f i e c a r e

m a s c u l , c a r e p o s e d un c r o m o z o m cu / ( f a c t o r u l l e t a l ) v a

X,

trebui

s m o a r . L a f e m e l e l e cu doi c r o m o z o m i X, L este d o m i n a n t a s u p r a lui / i f a c


torul

l e t a l nu a r e niciun efect, d a c e s t e h e t e r o z i g o t . Deci a t u n c i c n d se f a c e

o e x p e r i e n , in c a r e se s e p a r ( d i s j u n g ) c e l e d o u feluri d e m a s c u l i cu L i /
in c r o m o z o m u l X, a t u n c i m a s c u l i i cu / nu sunt c a p a b i l i d e e x i s t e n i r e z u l t
p r o p o r i a a n o r m a l d e 2 9 1 rf
-editatea prin
citoplasm-

n l o c s a v e m a m b e l e s e x e n p r o p o r i e e g a l .

r~ Legile de ereditate ale lui M e n d e l i M o r g a n sunt aplicabile


in cazurile cnd avem a face cu deosebiri n structura cromozomilor
omologi ai varietilor ncruciate; dac ns rasele, speciile sau genu
rile ncruciate se deosebesc a l t f e l (n centrozom, protoplasma, s a u
airat mari diferene de cromozomi) atunci nu mai are loc o ereditate
conform legilor nvate pn acum.
Anumjte forme jje. ereditate pot fi explicate P nfH p
existena
unor corpusculejncitoplasma.corpy^n^""*waii rtaorcXoo
p l a c tifle.
PentrU anumite nsuiri a l e clorofilei s'a dovedit c modul acesta spe
cific de ereditate e explicabil prin felul transmisiunii plastidelor n
citoplasm. La Mirabilis
Jalapa albomaculata
frunzele au pete verz
i albe. Numrul petelor verzi i albe variaz la diferite frunze: ade
sea se gsesc la astfel de plante, ramuri i frunze pur verzi, altele sunt
pur albe. Cauza colorii albe e lipsa pigmentului verde n grunele de
clorofil. Unele celule au numai grune verzi de clorofil, altele au
numai albe i altele conin din amndou felurile amestecate n pro
porii diferite, (fig. 3 1 )
C o r r e n s a a r t a t c din autofecundarea florilor unei ramuri
im

r i n

verzi se obin numai plante verzi, care la rndul lor dau natere la
plante verzi. Florile dela ramurile pestrie dau plante pestrie albe
i verzi. Proporia n care apar aceste diferite tipuri, variaz dup
cantitatea colorii verzi n ramura, dela care se trage smna. Dac
se fecundeaz floarea dela ramuri verzi (care servete drept mum)
cu polen dela o ramur alb, seminele rezultate din aceast ncruci
are vor da natere la plante verzi; sunt, deci, asemntoare mumei. i
invers dac se fecundeaz floarea dela ramuri albe cu polen dela ra
muri verzi, descendena e alb, adic asemntoare mumei.

Fig. 3 1 . Frunze de Mirabilis

Jalapa

(a) i M. J.

albomaculata

(b). (Dup C o r r e n s ) .

Rezultatul e explicat prin supoziia c exist grune de cloro


fil normale (verzi) i anormale (incolore), care se mmulesc prin
diviziune in citoplasm i sunt transmise n u m a i prin ovul. Coloarea verde i alb a frunzelor unei anumite ramuri ne a r a t ce fel de
grune de clorofil cuprind ovulele acestei ramuri.
nc pe la mijlocul secolului al 17-lea s'au semnalat forme bizare
d e plante, care p r e a u c combini2^caracteristicile a dou varieti
deosebite i care cu toate acestea nu a p r u s e r nscute prin ncru
ciri naturale. Astfel de varieti au fost indicate nti de F e r r ar i u s pe la 1646 la portocale care erau vrgate, (forma
variegata).
De obiceiu v r g a r e a este cea mai obicinuit din formele acestea anor
male, crora W i n k 1 e r le-a aplicat cel dintiu, t^rm^niil n
m e r e . Bine neles nu trebuesc considerate ca himere formele varie
gata, cauzate de boale (de ex. chloros).
A

Himere.

Putgrn construi s i n t a t i r ; himere prin altoire. Se altoete de ex. un


ochiu dela ptlgelele roii pe S\ nigrum i ndat dup ce s'a unit
cu portaltoiul, se ifac incizii, care s treac prin esuturile unite ale
portaltoiului i altoiului. Muli din mugurii adventivi ieii, sunt com
pui in ntregime fie din esuturile portaltoiului, fie din esuturile al-

Fig. 32. Laburnum


vulgare
(a), Cytisus
purpureus
(c) i Cylisus
Adami
(b).
burnum
vulg.
a r e flori galbene, Cytisus
purpureus
a r e flori roii, i a r C. Adami
flori r o i i - m u r d a r (dup B a u r ) .

Laare

toiului, dar cteodat se ntmpl ca mugurele s se desvolte n


apropierea liniilor de unire a celor dou esuturi. In acest caz sunt
urmtoarele posibiliti:
1. Cele dcu esuturi diferite ocup sectoare diferite; se nate
astfel o himer s e c t o r ja. 1 .
2. Unul din esuturi crete peste cellalt; se nate astfel o hime
r p e r i c 1 i n a 1 . ,
3 Cele dou esuturi formeaz un amestec complex
rezultat

atunci cnd punctul de vegetaie a fost un mozaic de grupe de celule


neasemntoare, de ex. lmi vrgate; W i n k l e r le-a numit h y p e r himere.
B a r experimentnd cu Pelargonium
zonale a putut da expli
caia formrii himerelor; el a a r t a t c formarea himerelor depinde
de natura celulelor, care compun vrful vegetativ. La himerele periclinale el observ o intercalare a unui strat de celule din esutul
strin sub epiderma formei obicinuite.
Himerele sunt cunoscute la tutun (la bastardul Nicotiana
pur
purea X alba), la portocale, lmi, pere, mere, banane, smochine,
struguri, ptlgele, dahlii, mac, floarea soarelui, etc.
Tot himerelor aparine i grupul a a numit al bastarzilor prin
altoire"(Pfropfbastarde). Aci apartine f v f f o i i Arfnmi.
a p . r t in. a n u l
T829 "(Fig. 3 2 ) .
Un grdinar A d a m a altoit muguri de Cytisus
purpureus
pe
tulpini de Laburnum
vulgare.
Aceast altoire se efectueaz deseori,
pentruc Cytisus
purpureus
nu formeaz tulpin, ci rmne ntot
deauna n form de tuf joas; din contr el crete bine pe tulpin
de Laburnum
vulgare,
obinndu-s astfel tulpini nalte de
Cytisus
purpureus.
Unui dintre mugurii de C. purpureus
altoii, a dat natere
nu la obicinuita ramur purpureus.
ci la o ramur c p r e prea un
bastard ntre C purpureus
i L. vulgare.
Acest ..bastard" vefj&taiiv a
fost mmulit prin altoire i se gsete azi n orice grdin botanic.
Florile sunt aproape fr excepie sterile i sunt de coloare roiemurdar, pe cnd Laburnum
are flori galbene si Cytisus
flori pur
purii. C. Adami d natere din cnd n cnd la ramuri care sunt
pure C. purpureus
sau L.
vulgare.
In realitate Cytisus
Adami e un Laburnum
vulgare
cu o epi
derm de C. purpureus;
cu alte cuvinte g_n himpr periclinal. Cer
cetrile anatomice au artat adevrul acestei afirmaiuni.
Ins n descendena sexuat Cytisus Adami d numai plante de
Laburnum
vulgare,
deoarece celulele s e r u a l e sunt formate de esutul ,
de dedesubt.
LITERATURA.
B a u r, E.: Untersuchungen
form

ber

lebensfhigen

die

Sippe

Erblichkeitsverhltnisse

von

Antirrhinum

einer
majus.

nur

in

Bastard

B e r . d. dtsch.

botan.

Ges., 2 5 , 1 9 0 7 .
Pfropfbastarde,

Periclinalchimren

B o t a n . Ges., 2 7 ,
B u d e r, I.: Studien

an

Mischlings

und

und

Hyperehimren.

Ber.

Deutsch.

1909.
Laburnum
seiner

Adami.

Allgemeine

Stammpflanzen.

anatomische

Ztschr.

Abst.

Analyse
und

des

Vererbungsl.,

5, 1 9 1 1 .
C o r r e n s, C :
lapa.

Ve-erbungsversuche

Urtica

mit

pilulifera

bunibltterigen

und

Lunaria

annua.

et

l'hrdit

de

Sippen

bei

Mirabilis

Ztschr. A b s t . u.

ja-

Vererbungsl.

1, 1 9 0 9 .
Cue not.

L. La

loi

de

Mendel

la

pigmentation

chez

les

souris.

A r c h , de Zool. e x p . et gn. 1, 2. 3, 4, 10, 1 9 0 3 1 9 1 0 .


Morgan,

T. H.:

ralis

tC

Genetics
1926.

and

the

physiology

of

development.

Americ.

Natu

Strasburger,

E.: Meine

Stellungnahme

zur

Frage

der

Pfropfbastarde.

Ber.

Deutsch. Bot. Ges., 27, 1 9 0 .


W i n k l er,

H.:

ber

Pfropfbastarde

und

pflanzliche

Chimren.

Ber.

Deutsch.

Botan. Gesellsch., 25, 1907.


Solanum

tubigense,

schatten.
Untersuchungen

ein

echter

Pfropfbastard

zwischen

Tomate

und

Nacht

Ibidem, 2 6 a 1 9 0 8 .
ber

Pfropfbastarde.

9. B a s t a r d r i

Jena, 1912.

ntre

specii.

Pentru a se obine tipuri superioare la plantele agricole au fost


ncruciate nu numai soiuri, dar chiar specii i genuri diferite.
B a u r susine c nu exist o regul pn unde trebue s mer
gem cu curcirea ntre specii, pentruc nrudirea sistematic nu merge
paralel cu posibilitatea de a se ncrucia; aa Brassica
oier acea nu se
curcete cu nicio alt specie cultivat de Brassica
(Br. napus,
Br.
rapa); se curcete, ns, cu ridichea, care aparine altui gen
(Raphanus). Agreul (Ribes grossularia)
se curcete cu o mulime de specii
mai ales din America de Nord. (R. divaricatum,
R. succirubrum,
R.
oxyacanthoides,
e t c ) , dnd bastarzi fertili i care disjung mai departe;
din contr nu reuete ncruciarea dintre coacz (R. rubrum) i agre.
Speciile de Pirus se ncrucieaz uor ntre ele, reuind aci chiar n
cruciri ntre genuri (de ex. Sorbus
aria cu Pirus communis);
nu
exist ns bastarzi ntre m r i pr.
Cercetrile mai vechi afirmau c bastarzii ntre specii sunt com
plet constani, lucru care s'a dovedit a fi inexact; de obiceiu corcii
ntre specii nu a r a t regularitatea indicat de legile de ereditate stu
diate pn acum i anume cu ct diferenele ntre specii sunt mai
mari din punct de vedere sistematic, cu att mai ncurcate sunt fe
nomenele de ereditate, pe care le observm la descendenii ncruci
rilor ntre ele, mai ales din cauza infertilitii reduse sau absente
bastarzilor din generaia F , .
B a u r clasific bastarzii ntre specii n dou categorii:
\V bastarzi cari mendeleaz, unde, deci, deosebirile ntre spe
cii se bazeaz pe factori, c e i a u sediul n nucleu; i
(2! bastarzi, la cari se observ un mod de ereditate cu totul deo
s e b i t unde apar anomalii n privina separrii i combinrii factorilor,
d e r a n j r i n fertilitate i alte complicaii.
La prima categorie observm c, chiar dac speciile ncruciate
se deosebesc puin ntre ele, separarea factorilor este extraordinar
de complicat; de ex. ncruciarea ntre Antirrhinum
majus i A.
molie d o generaie F, c a r e este foarte variat n toate privinele;
variaz forma creterii, forma frunzei, perozitatea, mrimea florilor
i a frunzelor, unele nsuiri fiziologice (ca a u t o e r t i ' t a t e a ) , etc. Ceea
ce am observat la bastardul dintre speciile A. majus i A. molie se
constat i la ncruciri cu alte specii slbatice de Antirrhinum,
de
e x . A. majus X A. latifolium,
A. majus X A. Ibanyezii,
A. m. X A.
sempervirens.
11

O disjunciune tot aa de extraordinar de complicat ne a r a t


i bastardul dintre cele dou specii de garoafe Dianthus deltoides
i
D.
Armeria.
Generaia F, reprezint o form de compromis intre speciile p
rini, dup cum a r a t figura 33. Generaia F a ncrucirii const,
dup cercetrile lui W i c h 1 e r, dintr'o mulime extraordinar de di
ferite combinaiuni ntre nsuirile prinilor. Forma florilor, coloarea
florilor, tipul de ramificare, lungimea frunzelor, limea frunzelor,
perozitatea, e t c , toate disjung independent, rezultnd un mare numr
de noi-combinaiuni, pe care dac le-am izola a m putea fabrica zeci
de specii noi, care ar fi tot aa de deosebite ntre ele ca i speciile
slbatice de Dianthus
existente azi.
B a u r d urmtoarele indicaii referitoare la bastardrile ntre
specii:
Bastardul ntre Medicago
sativa i M. falcata,
a r a t o foarte
clar disjunciune; mai ales n ceea ce privete coloarea florilor, a r e
2

Fig. 3 3 . Conturul florilor de : a. Dianthus deltoides,


d h F j (dup W i c h l e r ) .

b. Dianthus

Armeria,

c. F

1 (

loc o foarte puternic transgresiune, peste speciile prini. M. sativa


are florile albastre, M. falcata
are florile galbene. Bastardul din F,
a r e amndou colorile una peste alta, adic florile sunt verde-albastru cu un luciu metalic. In F apar pe lng un ir nesfrit dc coloxi
de flori violete, albastre, verzi, galbene, i flori complet albe.
i unele specii de tutun arat, dup L o c k , E a s t , B r i e g e r ,
M a n g e l s d o r f , . a. o comportare analoag; de ex. cnd se n
crucieaz Nicotiana
alata cu N. Forgetiana
sau fiecare din aceste
specii cu N.
Langsdorfii.
Pn acum nu s'au gsit la nicio ncruciare ntre speciile foarte
mult deosebite, plante n F care s semene complet cu unul din p
rini. Din punct de vedere teoretic acest lucru e de ateptat, cci da
torit recombinrii factorilor se nasc colosal de multe noi-com
binaiuni ntre extrem de numeroii factori deosebii ai prinilor; a r
trebui s lucrm cu foarte muli indivizi n F , ca s avem ansa c
2

97

vor a p r e a i formele prini. La 20 factori sunt posibile peste un mi


lion combinaiuni, ori speciile se deosebesc n mult mai muli factori.
Mult mai frecvente dect aceste cazuri, cnd bastarzii ntre spe
cii n general a r a t o disjunciune, sunt cazurile cu un mod de eredi
tate foarte diferit de acesta. Azi suntem n stare n oarecare msur
s i a r t m de ce se nasc aceste abateri; i aici colaborarea dintre
citologie i experimentare a adus o clarificare a fenomenelor. Mai n
ti o separare (disjunciune) mendelian normal este imposibil
cnd se ncrucieaz dou specii, care se deosebesc fie n numrul,
fie in constituia cromozomilor att de mult, nct o diviziune de re
ducere nu mai poate sa se desfoare normal; se i dovedete de alt
fel c toi bastarzii, cari arat o astfel de disjunciune anormal, pre
zint deranjri n ceea ce privete ferj.ilitatea.lpr. De aceea la bastar
zii, pe cari-i vom discuta, vom observa o anumit sterilitate sexual,
care de multe ori este mai pronunat intr'un sex dect n cellalt.
Un obiect foarte potrivit pentru astfel de cercetri genetice i citolqgice este, dup cum au a r t a t G o o d s p e e d , C l a u s e n / B r i eg e r . a. tutunul. Bastardul dintre /V. tabacum
(24 cromozomi) i
yV. silvestris
(12 cromozomi) are mult asemnare cu N.
tabacum,
are, ns, n forma florilor ca i n alte organe ceva din
N.silueslris.
Bastarzii au polenul comp'et steril, dar ovulele sunt parial f c t i l e i
se pot de aceea ncrucia bastarzii din F, cu ambii prini. ncrucia
rea cu N. silvestris
d 3 grupe de descendeni:
1. Tipuri foarte anormale, mai mult sau mai puin sterile,
2. Tipuri care sunt cam asemntoare bastarzilor din F, i
3. Plante care n linii generale sunt asemntoare cu N.
silvestris.
Aceste tipuri asemntoare cu N. silvestris
sunt n general fertile i,
dac le mmulim prin autofecundare timp de mai multe generaii,
obinem tipuri normale i fertile, care nu se deosebesc intru nimic de
a d e v r a t e l e N.
silvestris.
Cercetrile citologice au a r t a t c bastardul F, are, cum era de
ateptat, 24+12 cromozomi. La intrarea n faza diviziunii de redu
cere o aezare n perechi a cromozomilor nu mai este posibil pentruc
ntr'un lot (dela /V. tabacum)
vin 24 cromozomi, iar n cellalt dela
N. silvestris
numai 12. De aci urmeaz c fiecare din cei 12 cromozomi-silvestris
i gsesc cte un partener (probabil cte un anumit
partener) n cromozomii-^Goacum, pe cnd restul de 12 cromozomitabacum
intr n diviziune singuri, univaleni. De aceea gsim n acest
stadiu n bastard 12 g e m i n i (cromozomi bivaleni) i 12 cromozomi
singuratici (univaleni). Aceti cromozomi univaleni sunt repartizai
neregulat la celulele fiice; se nasc astfel celule sexuale cu numere
cromozomale, care variaz ntre 1224; din aceste celule sexuale
toate grunele de polen i cea mai mare p a r t e d i n j m i l e ^ n u sunt capabile__de_Jurictuine; de aceea observm fenomenele citate i anomaliilentlnite.
~ L a f e l cu exemplul citat, este i ncruciarea intre cele dou specii
de tutun N. paniculata
cu N. rustica,
cu singura deosebire c genera
ia F, este ceva mai fertil n ambele sexe, aa c putem obine o ge
neraie F , prin autofecundare.
Tot asemenea este cazul i cu bastardul ntre Triticum
vulgare

BASTARDKI

INTRE

SPECII

(21 cromozomi haploid) i Secale cereale


(7 cromozomi haploid); aci
reuete ncruciarea cu gru ca plant-mum mai uor dect reci
proc; plantele din F, au de obiceiu polen steril i a r a t la ncrucia
rea regresiv cu grul, o disjunciune foarte neregulat. Multe din
plantele F astfel obinute sunt aproape fertile n ambele sexe i,
printr'o anumit seleciune pentru fertilitate, se pot alege din acest
material forme noi, care prezint o anumit combinaiune ntre nsu
irile grului i secarei.
Cazuri de fertilitate totui a bastarzilor din F, (ca la
Nicotiana
rustica X N. paniculata),
cu toate c speciile sunt foarte diferite ca
numr de cromozomi, ntlnim i la cazul bine analizat de C 1 a us e n, Viola tricolor
(haploid 13 cromozomi) ncruciat cu Viola aruensis (haploid 17 cromozomi). Bastardul din F, are 1 3 + 1 7 = 3 0 cro
mozomi i este destul de fertil i n F a r a t pentru anumite nsuiri
o disjunciune regulat mendelian; i aici apar tipuri foarte diferite:
anomalii, plante sterile, dar i plante cu aspectul normal de V. tri
color.
Deasemenea reuete ncruciarea ntre Triticum
durum
(haploid
14 cromozomi) i Tr. vulgare
(haploid 21 cromozomi). Bastardul, ca
re la exterior pare intermediar intre cele dou specii i este vegetativ
foarte luxuriant, are 21 + 14 cromozomi. La diviziunea de reducere
apar 14 cromozomi-c/urum cu 14 cromozomi-uu/garc (probabil omo
logii lor), pe cnd 7 cromozomi-wu/gare, rmn nemperechiai, ca
univaleni. In F a p a r indivizi, cari au o nfiare foarte divers,
dela durum pn la vulgare.
In general toate plantele din F care au
numere mai mici de cromozomi (ca durum)
a r a t un habitus a s e m
ntor cu durum, pe cnd plantele cu numere de cromozomi mai mari
au o nfiare mai mult de vulgare.
Chiar n F a acestei ncruciri
apar indivizi destul de fertili, pe cari dac i mmulim timp de cteva
generaii ajungem la o mulime de tipuri fertile, care reprezint
combinaiuni diferite ale nsuirilor de durum i de
vulgare.
Nu putem trage concluzia c numrul diferit de cromozomi la
speciile ce ncrucim decide asupra fertilitii bastardului din F , ; de
e x . dei Crepis biennis are 4 cromozomi haploid i Crepis setosa 20,
hibridul dintre ele este foarte fertil: i din contr Triticum
dicoecum
si Aegilops
oveta, dei au fiecare 14 cromozomi haploid dau un bas
tard steril.
Chiar la acelai numr, cromozomii pot fi totui att de deosebii
nct se ntmpl deranjri n procesul de formarea celulelor sexuale.
La astfel de ncruciri ntre specii cu cromozomi diferii i n
tre specii, la care din motive necunoscute conjugarea cromozomilor n
F, nu are loc, s a observat c in F apar plante cu suma cromozomilor
diploizi ai speciilor iniiale. Aceste plante a u a s i t e t r a p l o i d e sunt fer
tile si dau apoi de aci ncolo descendene complet constante. Un foarte
frumos caz de acest fel a descris K a r p e t s c h e n k o pentru bas
tarzii dintre ridiche i varz. ncruciarea ridichii (Raphanus
sativus)
cu varza f Brassica
oleracea),
care au ambele haploid 9 cromozomi,
reuete foarte uor dac lum ridichea ca plant mum, n'a reuit
ns pe calea reciproc nc niciodat. In bastardul din F, nu a r e loc
conjugarea celor 9 1 9 cromozomi la diviziunea de reducere. Plantele
2

din F, sunt un fel de compromis ntre cei doi prini; de obiceiu nprimul an ele sunt complet sterile, dar extraordinar de desvoltate
vegetativ- In al 2-lea an de existen unii bastarzi devin fertili i dau
natere la o descenden de plante mari i destul de fertile cu 36 cro-

18B

i8B

9 R + 9B

18R+9B

18R+18B

Fig. 3 4 . Fructe i g a r n i t u r a c r o m o z o m a l a p l a n t e l o r r e s p e c t i v e de : A .
Raphanus
sativus,
B. Brassica
olercea,
C. b a s t a r d u l F, (9 c r o m o z o m i Raph.
- j - 9 cromozomi
Brass.),
D. o p l a n t din F, cu 18 c r o m o z o m i Raph.
i 9 Brass.,
E. o plant cu 18
c r o m o z o m i Raph.
i 1 8 Brass.
(Dup Baur).

mozomi. Aceasta provine de acolo c n aceti bastarzi n al 2-lea an,


se nasc prin d e r a n j r i n diviziune, ovule i grune de polen, care
conin 9 cromozomi-?ap/anus, i n plus 9 cromozomi-Brass/ca. Aceti

grnei oarecum diploizi sunt capabili de existen i prin unirea lor se


nasc apoi p l a n t e - F cu 2 x 9 cromozomi-rvao/iarius i 2 X 9 cromozomiBrasstca,
adic plante cu 36 cromozomi, care apoi sunt complet fer
t i l e i se comport c a o nou specie. In ele se nasc la diviziunea de re
ducere din nou celule sexuale, care conin fiecare cte un lot complet
d e cromozomi dela Raphanus
i unul dela Brassica.
A c e a s t specie
nou construit sintetic se las la rndul ei ncruciat cu alte specii
ca Brassica
carinata
(o specie din Abisinia), cu ridichea
(Raphanus
sativus),
cu ridichea slbatic (Raphanus
raphanistrum),
dnd bas
tarzi parial fertili. Din contr bastardul nu se ncrucieaz cu Bras
sica oleracea.
(fig. 3 4 ) .
Inafar de plantele din F cu 2 x 9 cromozomi-/?ap/ianus i 2 X 9
cromozomi-Brassica, se nasc i plante cu 18 cromozomi-Raphanus
i 9
cromozomi-Srass/ca.
Cu ct dou specii ncruciate stau mai ndeprtat n sistem, cu
a t t mai mult arat deja n desvoltarea indivizilor din F anormiti
i cu att mai puin fertili sunt bastarzii.
Este interesant de relevat, dup cum a r a t B a u r , c dac o n
cruciare ntre specii ajunge s reueasc, bastarzii din generaia F
sunt foarte deseori sterili, ce-i dept, dar foarte desvoltai vegetativ; se
vorbete n acest caz de bastarzii luxuriani din generaia F Un
foarte frumos exemplu despre aceasta ni-1 ofer ncr'UWaTUd urnire
Sorbus aucuparia
i Sorbus aria; bastardul este foarte luxuriant, cu
toate c are o mic fertilitate sexual. In niciun c a z starea luxuriant
nu merge paralel cu sterilitatea. Deasemenea a r a t desvoltare luxu
riant bastarzii dintre ridiche i varz s a u dintre diferitele specii de
gru, c a de e x . Triticum dicoccum
X Tr.
vulgare.
De multe ori observm c bastarzii n generaia F, pier n primele
stadii de desvoltare i anume pentruc idioplasmele diferite nu se
potrivesc", nu se mpac.
Deranjrile cele m a i frecvente, pe care le observm l a bastarzii
ntre specii i genuri sunt cele referitoare l a s t e r i l i t a t e a s e x u
a l ; uneori bastardul nu formeaz flori de loc sau foarte puine. Dese
ori bastardul formeaz flori multe, dar fie c unul, fie c cellalt, fie
c ambele sexe sunt sterile.
2

LITERATURA.
B r i e g e r, F . : ber

Artkreuzungen

in der

Gattung

Nicotiana.

Verh. V. Intern. Congr.

V e r e r b u n g s w i s s e n s c h a f t . B e r l i n , Ztschr. A b s t . u. V e r e r b u n g s l . , S u p p l . B d .
1, 1 9 2 8 .
C l a u s e n , I.: Genetical
and eytological
ola arvensis
H e r e d i t a s , 8, 1 9 2 6 .

investigations

C l a u s e n , R. E. a n d G o o d s p e e d ,
cotiana
IL, G e n e t i c s , 10, 1 9 2 5 .
E a s t , E. M . : Inheritance
in
G e n e t i c s , 1, 1 9 1 6 .

crosses

T. H.: Interspecific

between
^^^
=

Nicotiana
^?^

on

Viola

tricolor

Vi

in

Ni

hybridisation
Langsdorfii

G o o d s p e e d , Th. H.: On the^^aW^rt^^liiNicotiana


hybrids
N. silvestris
as a parenM. p n i v Calif. P u b l v B o t . 5, 1 9 1 5 .
r :

and

and

N. alata.
made

with

Goodspeed,
cotiana.

Th. H. a n d C l a u s e n , R. E.: Interspecific


Univ. of Calif. Publ. Bot. 1 1 , 1 9 2 8 .

hybridization

K a r p e t s c h e n k o , G. F . : Polypioid
hybr.d
of Raphonus
sativus
olercea.
ZtscKr. A b s t . u. V e r e r b u n g s l . , 4 8 , 1 9 2 8 ,
R e n n e r O.: Vererbung
bei Artbastarden.
Verh. d. D. Ges. f. V
schalt
Mnchen.
Ztschr. A b s t . u. V e r e r b u n g s l . , 3 3 . 1 9 2 4 .
Tschermak,
E. v o n :
ihrer
praktischen
V r i e s

ber
seltene
Verwertung,

in
X

Brassica
ererbungswissen-

Weizenund
Halerbastarde
und
B e i t r . z. P f l a n z e n z u c h t , 1 0 1 9 2 9 .

H. d e : Opera
e periodicis
collata,
c r r i l e d e s p r e O e n o t h e r a p n la

Ni-

Versuche

V o l . V I i V I I ( E x t r a s e din t o a t e l u
1925).

1927.

W i c h 1 e r, G.: Untersuchungen
ber
den Bastard
Dianthus
des.
Ztschr. A b s t . u. V e r e r b u n g s l . , 1 0 , 1 9 1 3 .

Armeria

X D.

deltoi

II. METODICA I TEHNICA AMELIORRII PLANTELOR.


Progresele fcute pe de o parte in genetic, pe de alt parte n
tiinele fundamentale (fizica, chimia, fiziologia vegetal, etc.) au
nlesnit elaborarea de metode precise i introducerea n ameliorarea
plantelor a unei tehnice din ce n ce mai perfecionate.
In ceea ce privete metodele, deosebim dou categorii:
A) Metode de ameliorare.
B) Metode de examinare.
Primele metode ne a j u t s producem prin ncruciri, sau s
izolm prin seleciune, masse ereditare diferite i ct mai numeroase;
secundele ne dau posibilitatea s apreciem valoarea liniilor izolate,
n ceea ce privete nsuirile importante din punct de vedere agricol.
A. METODELE DE AMELIORARE.
Deosebim trei principale metode de ameliorare: 1. Seleciunea,
2. Consanguinizarea i 3. ncruciarea.
Att seleciunea ct i consanguinizarea ne a j u t s izolm dintr'o populaiune, .liniile, care exist ca atare n amestecul iniial; din
contr, ncruciarea creaz tipuri noi, care ntrunesc bunele nsuiri
a l e soiurilor-prini ncruciate.
Metodele de ameliorare sunt diferite, dup felul mmulirii plan
tei respective; chiar la aceeai plant putem ntrebuina diferite me
tode, dup stadiul lucrrilor i dup locul, unde executm amelio
rarea; de ex. la nceputul ameliorrii ori n gospodrii mici sau particu
lare, ntrebuinm metode mai simple, care pot aduce totui succese;
cu ct ns, o plant a fost mai prelucrat, cu att trebue s folosim
metode mai intensive. Deasemenea n staiunile oficiale de ameliora
rea plantelor se ntrebuineaz i metode superioare, mai complicate.
Metodele de ameliorare au, ns, un lucru comun anume c tre
bue s se lucreze cu separarea strict a seminelor n toate descen
denele.
De aceea alegerea n mass, dei utilizabil n cazuri speciale,
nu mai poate fi socotit printre metodele sistematice de ameliorarea
plantelor.
Pentru ca s aib succes, seleciunea trebue s acioneze asu
pra unui material ct mai neuniform din punct de vedere genotipic,
prin urmare asupra unei populaiuni. Plantele noastre agricole bti
nae, deci neprelucrate prin vreo seleciune oarecare, reprezint ast
fel de populaiuni; ele sunt constituite din numeroase linii, care se

Populaiunile.

setul selec
iunii.

difereniaz unele de altele att morfologic, ct mai ales fiziologic.


Putem s extragem dintr'o populaiune de gru de toamn de ex.
grne aristate i nearistate, cu spicele roii sau blane, nalte i scurte
n paiu, rezistente sau sensibile la ger, bogate i srace n pro
tein, etc. Toate aceste diferene, care persist i la descendene, sunt
de natur ereditar i s'au nscut n snul populaiunii iniiale, prin
mutaiuni sau ncruciri naturale de-a-lungul secolelor; seleciunea
natural, acionnd prin condiiile de clim caracteristice locului dat
(secet, ger, umiditate, e t c ) , a favorizat variaiunile folositoare i a
nlturat indivizii sau liniile nevaloroase.
Tipurile, care s'au format astfel pe cale natural n decursul
unor lungi perioade de timp, le denumim soiuri btinae", soiuri
locale"; prin aceasta nelegem cele mai vechi proveniene care au
rmas neinfluenate de om i s'au localizat n anumite inuturi.
Aceste populaiuni naturale au i unele caliti; ele sunt, fiind
alctuite din diferite linii pure, mai sigure, mai constante n produc
ie dela un an la altul; deasemenea sunt puin pretenioase n ceea ce
privete prelucrarea pmntului, ngrmintele i lucrrile de ntre
inere; ele au de obiceiu, i o mai mare rezisten la ger.
Populaiunile naturale pctuesc, ns, prin producia mic i re
zistena insuficient la cdere.
Populaiunile naturale sunt izvoare preioase pentru linii de ma
re valoare agricol.
Putem s ncepem seleciunea alegnd din populaiune boabele,
spicele sau plantele.Alegerea de plante este cel mai bun procedeu,
pentruc la acestea putem aprecia o seam de nsuiri, care ne scap
dac pornim seleciunea cu boabe sau cu spice.
Numai la porumb se utilizeaz n mai larg msur tiuleii, cu
toate c i aci, ar fi mai recomandabil s se aprecieze valoarea plan
telor ntregi.
1. A l e g e r e a

mass-

nainte de a discuta metodele moderne, s ne oprim cteva mo


mente asupra celei mai primitive metode de ameliorarea plantelor:
a l e g e r e a n m a s s .
Alegerea n mass const n extragerea la recolt fie de plante
ntregi, fie de spice sau tiulei, care corespund ct mai mult idealu
lui urmrit de ameliorator, treerarea laolalt a acestora i semnarea mpreun (deci amestecat) a tuturor seminelor provenite dela
plantele, spicele sau tiuleii alei.
Alegerea n mass poate fi:
a ) S i m p l , (fig. 35), atunci cnd facem o singur alegere la
nceputul seleeiunii, mrginindu-ne n anii urmtori s facem doar
o mmulire a plantelor, spicelor sau tiuleilor alei;
b) R e p e t a t a n u a l (fig. 36), atunci cnd alegerea plante
lor, spicelor si tiuleilor se execut n fiecare an.
c) A l e g e r e a pe g r u p e (fig. 37) este alegerea n mass,
unde totui se clasific plantele fie dup coloarea spicelor sau tiu-

leilor, fie dup prezena sau nu a aristelor, etc. Aceast metod


este ntrebuinat i spre a purifica unele varieti, devenite impure
n urma amestecului cu alte soiuri.
Izolarea de grupe sau de forme mai este i astzi ntrebuinat
la unele plante: ierburi, lucerna, legume, flori i pomi, unde se pune,
la acestea din urm mai ales, chestiunea alegerii dup form i co
loare.

Fig. 3 5 . A l e g e r e a in mass ( p r o c e d e u l

cu o s i n g u r

alegere).

Alegerea pe grupe reprezint o tranziie spre seleciunea indivi


dual.
Alegerea n mass a fost mult utilizat n ultima jumtate a se
colului trecut, pentru uurina i rapiditatea ei, cu toate c, numai
rareori ea a putut duce la crearea de soiuri noi. S'au putut izola prin
alegerea n mass, linii noi superioare, numai cnd din ntmplare spi-

cele, tiuleii sau plantele izolate aparineau unor linii superioare.


Astfel dac dintr'o populaiune alegem boabele cele mai mari, putem
s izolm 34 linii, caracterizate prin boabe medii mai mari dect
ale celorlalte plante. Sau dac dintr'un lan semnat cu o populaiune

l-'ig 3 6 . A l e g e r e a in mass r e p e t a t

anual.

de gru, alegem dup ierni aspre numai plantele, care au rezistat mai
bine la ger, vom ajunge s izolm liniile cele mai rezistente i s
obinem chiar prin alegerea n mass un tip de gru mai rezistent
la ger.
-

106

Alegerea n mass are, ns, dezavantajul c nu ne permite s


cunoatem nsuirile fiecrei linii componente a populaiunii, ce pre
lucrm; plantele, ce alegem i urmrim n mass, vor reproduce, afa
r de rare excepiuni, populaiunea iniial din care le-am e x t r a s ;

Fig. 3 7 . A l e g e r e a pe grupe.

diferenele preioase dintre linii ne scap i astfel vom pierde din ve


dere cele mai valoroase nsuiri. Deasemenea la alegerea n mass,
nu putem face comparaie ntre diferitele componente ale populaiu
nii; este ca i cum la un concurs de vitez am lega ntr'un cerc pe

Uizarea a l e
n i in m a s s a

toi alergtorii selecionai; vom fi lipsii astfel de posibilitatea de a


vedea ct poate fugi fiecare din alergtori i nu vom putea s pre
miem pe cel mai bun dintre acetia.
Cu toate dezavantajele ei, alegerea n mass se utilizeaz n
cazuri speciale i anume:
1 . 1 a p l a n t e l e a l l o g a m e (porumb, sfecl), unde alegerea
celor mai bune exemplare influeneaz direct massa ereditar a des
cendenilor, eliminndu-se dela procreare formele nedorite.
2. l a a l e g e r e a s e m i n e i . Condiionarea i sortarea se
minei pentru insmnri este tot un fel de alegere n mass; la car
tofi alegerea celor mai sntoase tubercule este o condiie esenial
pentru a avea culturi sntoase i productive de cartofi. Alegerea de
boabe mari e mai mult o metod ce aparine tehnicei culturii plante
lor i e similar ngrrii pmntului, unei arturi bune, etc.
2. S e l e c i u n e a

aciunea la
ntele autogame.

individual.

Alegerii in mass, acestei metode nvechite, i se opune astzi


metoda modern seleciunea individual cu proba descendenei",
care const n izolarea individual a elitelor alese i a descendene
lor lor, pn cnd se stabilete valoarea liniilor separate. A a dar,
deosebirea dintre alegerea n mass i seleciunea individual const
n aceea c, la alegerea individual boabele plantelor alese nu se
seamn amestecat, ca la alegerea n mass, ci separat pe plante,
aa c se obine pentru fiecare plant a l e a s o descenden separat.
In ameliorarea plantelor, majoritatea succeselor se bazeaz pe
alegerea artificial, pe seleciunea individual.
Ins i alegerea natural a r e un rol: de ex. dac ameliorm ntr'un inut cu ierni aspre, vom alege soiuri mai rezistente la ger, de
ct alte staiuni, care amelioreaz n inuturi cu ierni calde.
Seleciunea i n d i v i d u a l se aplic :'.la plantele autogame^,la plan
tele cu mmulire vegetativ i j l a p T a n t e l e allogame.
Seleciunea sau izolarea de linii dintr'o populaiune de plante
autogame se caracterizeaz printr'aceea c plantele alese sunt de
obiceiu homozigote i deci pot servi imediat ca punct de plecare al
liniilor pure respective.
Practica acestei metode de ameliorarea plantelor dateaz cu
mult nainte de demonstrarea tiinific a existenei liniilor pure.
Amelioratorul englez, L e C o u t e u r , a obinut, prin izolare de linii
pure, soiuri noi de cereale, pe la nceputul secolului al 19-lea; un vi
zitator i-a atras atenia asupra deosebirii dintre diferitele spice;
atunci a nceput L e C o u t e u r s a l e a g spicele i s le cultive se
parat, aplicnd deci seleciunea individual, i a obinut prin aceast
metod descendene uniforme.
H a 11 e t, un alt ameliorator englez a ncercat s amelioreze mai
departe prin selecuine acest gru al lui L e C o u t e u r , ns fr s
reueasc, cu toate c pn aci avusese succes, aplicnd seleciunea
la peste 70 grne din diferitele pri ale lumii. Explicaia este, ns,
simpl; ntr'adevr L e C o u t e u r , cultivnd separat descendena

fiecrui spic, izolase astfel linii pure, a cror seleciune mai departe
nu duce la niciun rezultat, pe cnd H a l l e t avusese succes la cele
peste 70 grne, pentruc acelea erau populaiuni.
Deasemenea amelioratorul scoian, P a t r i c k S h i r e f f , a prac
ticat izolarea de linii pure i anume prin mmulirea separat a
unui singur spic, care se distingea prin bunele lui caliti i pe care
l gsea bine neles numai n rare ocazii.
Unul din precursorii lui J o h a n n s e n n cercetarea seleciunii n linii pure i n populaiuni, a fost L o u i s d e V i l m o r i n
(1856). Acesta a gsit nc nainte de experienele lui D a r w i n c
sfeclele cu acelai coninut de zahr dau descendeni diferii, c a a
dar asemnarea exterioar nu nsemneaz i o asemnare genotipic.
De aceea el a luat n considerare d e s c e n d e n e l e
fiecrei
p l a n t e n p a r t e i i-a putut procura astfel material bun pentru
urmrit.
Chiar metodele de ameliorare dela Svalof se bazau pe acelai
principiu al liniilor pure, nainte ca acestea s fi fost descoperite de
J o h a n n s e n . Mai nainte se ntrebuina la Svalof urmtorul proce
deu pentru perfecionarea plantelor agricole: Se alegeau din cultura
mare mai multe plante, care se distingeau n deosebit msur n
ceea ce privete o nsuire oarecare i se semnau laolalt boabele
aparinnd tuturor acestor plante; cultura ce se obinea era, bine n
eles tot un amestec; se proceda la fel n fiecare an; rezultatul era
c nu se putea obine uniformitatea dorit; crei cauze era datorit
acest fapt, s'a aflat la Svalof prin cercetrile lui N. H j . N i 1 s_ o n ,
T e d i n i B o 1 i n pe la anul 1890. S'au ales din diferite prove
niene vechi de cereale mai muli indivizi i s'au fcut mai multe gru
pe dup constituia spicelor, boabelor, etc. Toi indivizii asemntori
au fost semnai laolalt i erau, deci, attea straturi deosebite cte
tipuri fuseser stabilite. In anul viitor se gseau pe straturi iari
culturi neuniforme; numai cteva straturi fceau excepie: culturile
erau aci foarte uniforme; din cercetarea registrelor s'a vzut c pe
aceste straturi fuseser semnate numai boabele unui singur spic,
pentruc i p t a m p l t o r din
ip nu existase dpct
singur
spic. In anul viitor s'au ales mai multe plante i fiecare a fost sem
nat separat; s'au obinut astfel descendene uniforme, care puteau fi
comparate ntre ele.
Dela descoperirea liniilor pure de ctre J o h a n n s e n , aceast
metod de ameliorarea plantelor extragerea de linii p u r e " a fost
foarte mult ntrebuinat, crendu-se astfel soiuri noi de plante agri
cole superioare vechilor varieti n ceea ce privete producia, cali
tatea i rezistena la boale.
Odat, ns, izolate liniile pure, am fcut tot ce se poate face
n ameliorarea materialului existent. O selecionare mai departe n
untrul liniilor pure n'are efect dect n rare cazuri, cnd prin mutaiuni sau ncruciri ntmpltoare materialul se impurific.
Neeficacitatea
seleciunii n linii pure a fost demonstrat de
muli cercettori, lucrnd cu diferite plante autogame ( J o h a n n
s e n la fasole, F r u w i r t h
la linte, fasole, mazre, mutar;
P e a r l , L o v e i alii la ovz). Aceasta a revoluionat metodele

m u l t o r a m e l i o r a t o r i i p r o d u c t o r i d e s m n . P r i n i z o l a r e a i n i i a l
de linii p u r e , a m s e p a r a t linii uniforme, tipuri homozigote, f o r m e s t a
bile, c a r e nu se m a i schimb; cu a l t e cuvinte, p r i n i z o l a r e a d e linii
p u r e dintr'o p o p u l a i u n e a m scos l a i v e a l t o t c e e x i s t v a l o r o s n
e a ; o e x t r a g e r e de p l a n t e m a i d e p a r t e din linia p u r nu a r e niciun
efect; e a n u m a i a r e ce a d u c e nou, i a c e a s t a p e n t r u c m u t a i u n i l e
sunt r a r e , i a r n c r u c i a r e a prin p o l i n i z a r e s t r i n a p l a n t e l o r a u t o
game nu se n t l n e t e dect n p u i n e c a z u r i .
I n t r ' a d e v r , d u p c u m v o m v e d e a m a i t r z i u , noi a p l i c m a c e a
st m e t o d d e a l e g e r e la p l a n t e l e a u t o g a m e : gru, o r z , o v z , fa
sole, m a z r e , e t c , la c a r e p o l i n i z a r e a s t r i n , dei exist, este ns
foarte r a r .

Fig. 3 8 . S e l e c i u n e a i n d i v i d u a l ( p r o c e d e u l

Procedee de
seleci une
individual.

cu o s i n g u r a l e g e r e ) .

S e l e c i u n e a i n d i v i d u a l s e m a i n u m e t e i seleciune g e n e a l o
gic, s e l e c i u n e prin s e p a r a r e a d e linii p u r e s a u s e l e c i u n e p r i n
pedigreu.
Seleciunea individual a r e urmtoarele variante:
I- P r o c e d e u l cu o s i n g u r a l e g e r e .
II. P r o c e d e u l g e r m a n d e n a l t a m e l i o r a r e .
III. P r o c e d e u l m i x t .
I. P r o c e d e u l
cu o s i n g u r
a l e g e r e const d i n t r ' o
s i n g u r e x t r a g e r e d e e l i t e din p o p u l a i u n i i m m u l i r e a a c e s t o r a n
d i f e r i t e d e s c e n d e n e , f r a m a i r e n n o i n fiecare a n e x t r a g e r e a d e
elite d i n u n t r u l liniilor i z o l a t e , (fig. 3 8 ) . P a r t i z a n i i a c e s t u i p r o c e d e u
susin c n u e s t e n e v o i e de p u r i f i c a r e a r e p e t a t n fiecare a n a tipu
r i l o r i z o l a t e , d e o a r e c e p r o b a b i l i t a t e a s c h i m b r i i liniilor p u r e l a p l a n
t e l e a u t o g a m e e s t e mic.
110

II.
P r o c e d e u l g e r m a n de n a l t
ameliorare
const n alegerea de elite dinuntrul aceleiai linii pure n fiecare
an. (fig. 3 9 ) . Partizanii acestui procedeu susin c aceast extragere
repetat de elite este necesar, deoarece n orice linie pur se pot
ivi noi forme datorit mutaiunilor sau noilor-combinaiuni prin n
cruciri naturale.
Adversarii acestui procedeu invoc fixitatea (din punct de v e
dere practic) liniilor pure, argumentnd c procedeul german a r e
mai mult un scop de a conserva pur linia odat extras, cci forme;
noi superioare pot fi gsite cu mult mai puin munc n descenden
ele ncrucirilor contient executate.
Din experiena noastr am constatat c totui sc ivesc uneori
forme noi nuntrul unei linii purej^ n special la soiurile provenite

Fig. 3 9 . S e l e c i u n e a i n d i v i d u a l ( p r o c e d e u l g e r m a n d e n a l t

ameliorare).

j i n inr.nicia-ri (ca de ex. Marquis, Tenmarq, etc.) se ivesc variaiuni ereditare, care pot fi utilizate cu succes pentru seleciuni ulte
rioare. Este probabil c din cauza foarte numeroilor factori genotipici, cari constituesc zestrea ereditar a unui soiu, este foarte greu
s se ajung la o constana perfect a nsuirilor la tipurile create
prin ncruciri.
III. P r o c e d e u l m i x t este o form intermediar
ntre
aceste dou procedee i const n alegerea numai din cnd n cnd
de noi elite din liniile existente; aa de ex. putem s extragem n pri
mii ani plante elite, aplicnd procedeul german de nalt ameliorare,
pn cnd suntem clarificai asupra constanei i productivitii li
niilor. Apoi, poate fi ntrerupt alegerea i cultura elitelor, i se
poate continua numai cu mmulirea liniilor, att timp ct i puritatea
i uniformitatea culturilor se menine. Dac se observ impuriti,

trebut; iari nceput extragerea elitelor. Bine neles c n acest caz


exist dezavantajul c putem s observm prea trziu impuritile
sau abaterile dela tip i s avem astfel civa ani o smn impur.
Noi recomandm, atunci cnd se prelucreaz populaiuni natu
rale, s se utilizeze procedeul cu o singur alegere; dac extragem
ns, elitele din ncruciri, socotim c este mai bine s se aplice
procedeul mixt, adic s se extrag elite din elite (aplicnd proce
deul german de nalt ameliorare) pn cnd se constat o unifor
mizare a liniei izolate; apoi, se continu numai cu o simpl mmulire, pn cnd se observ neuniformiti n materialul extras, pe
care apoi le putem nltura sau valorifica iari prin procedeul ger
man de nalt ameliorare.
Urmnd, un procedeu sau altul, procesul de ameliorare se desf
oar (la cereale de ex.) astfel:
nti ne procurm populaiunile din diferitele pri ale rii (n
form de semine), pe care apoi le nsmnm n straturile de po
pulaiuni la distana de 12 cm. ntre rnduri i 3 cm. pe rnd. Din
fiecare populaiune semnm un numr suficient de mare de boa
be, pentru a avea un material numeros i variat din care s ex
tragem elite. La recolt, vom alege nti pe cmp i apoi n laborator,
la masa de alegere cele mai frumoase plante, dnd atenie n special
uniformitii i numrului frailor, precum i nlimii plantelor, pre
ferind plantele sntoase i cele mai uniforme, cu un numr mijlo
ciu de frai (34) i cu paiele cele mai scurte.

Seleciune a
clonala.

In cele mai multe laboratoare nu se mai fac alte analize la


plante, ci dup ce se noteaz aristarea i coloarea spicelor, se cur
boabele, a cror calitate este deasemenea luat n consideraie. Pe
baza acestor analize se opresc cele mai bune elite, care apoi se ps
treaz pn la nsmnare.
Muli selecionatori, ns, execut i alte analize migloase la
elite, dup planul ce-1 vom ntlni la tehnica ameliorrii fiecrei
plante.
Principalul este s ne oprim la ct mai multe elite (cel puin
500, mai bine 2.000), pentru a avea de unde s alegem pe baza dife
ritelor observaii i examinri; experimentrile necesare i de lung
durat de pn acum au artat ct e de important s lucrm cu nu
mere mari.
O grij deosebit la separarea liniilor pure o vom avea de a
pstra puritatea materialului, ferindu-ne att de amestecuri dela par
cel la parcel ct i observnd uniformitatea liniilor izolate. Dac
vom observa impuriti ntr'o parcel va trebui s procedm la o nou
extragere de elite.
In diferite descendene vom face examinarea precocitii, rezis
tenei la boale i la cdere, calitii, etc. dup cantitatea de smn,
pe care o avem la dispoziie. Proba productivitii o vom executa
ncepnd cu a III descenden.
Seleciunea clonal, adic izolarea de clone (linii pure la plan
tele cu mmulire vegetativ) se aplic plantelor cu mmulire vegeta
tiv: cartofi, pomi, via de vie, etc.
Intr'un lan de cartofi neameliorat se gsete un amestec mai mult

sau mai puin pestri de clone, deosebindu-se att n ceea ce privete


nsuirile morfologic;, (forma frunzelor, coloarea florilor, forma i
coloarea tuberculelor), ct i n ceea ce privete nsuirile fiziologice
(productivitatea, precocitatea, rezistena la boale, gustul, e t c ) .
Izolnd, deci, clonele existente n acest amestec i comparndu-le n descendena lor v e g e t a t i v , putem s ntlnim unele li
nii mai valoroase dect amestecul iniial.
Odat separat amestecul pe clone, o a m e l i o r a r e m a i d e
p a r t e nu mai este posibil; seleciunea nuntrul unei clone este
fr efect, din cauz c toi indivizii, cari formeaz o clon, au
aceeai constituie genetic. Dac mmulim pe cale vegetativ un
pom, vi de vie, cartofii, descendena obinut va fi constant, ori
ct de heterozigot ar fi fost planta respectiv; aceasta din cauz
c la mmulirea vegetativ noul individ nu este dect o bucat, o
parte din cel vechiu i de aceea el va arta n aceleai condiii de
mediu aceleai nsuiri ca i ascendena lui.
De aceea seleciunea nuntrul unei clone nu-i are nicio ndrep
tire, cci nu duce la niciun succes.
Cu toate acestea se recomand s se practice mereu o alegere
a cartofilor sntoi, s se selecioneze necontenit ctre sntos i pu
ternic, deoarece:
1. Unele boale parazitare i inifecioase, de natur necunoscut,
se transmit prin mmulirea vegetativ; ndeprtarea cartofilor bol
navi i pipernicii ajut la meninerea valorii i sntii clonei se
lecionate.
2. Din cnd n cnd apar mutaiuni vegetative", care pot fi mai
bune, sau mai rele dect clona n care apar.
Probabilitatea de a produce, la plantele cu mmulire asexuat,
noi varieti, prin seleciune clonal, depinde de frecvena apariiei
mutaiunilor vegetative.
Mai toate varietile superioare la cartofi au fost obinute ns,
prin hibridare.
Metoda seleciunii se aplic i la plantele allogame: secara, po- Seleciunea la
plantele a l i o nimbul, sfecla de zahr i furajer, lucerna, etc.
game.
Pentru ca s izolm masse ereditare superioare la secar, po
rumb, etc , alegem ct mai multe p l a n t e e l i t e (respectiv spice) i le cul
tivm una lng alta, dup sistemul o plant pe rnd sau un spic, un
tiulete pe rnd, i alegem la recolt rndul, care a dat recolta cea
mai mare. Cu aite cuvinte facem o alegere individual, dar, spre
d e o s e b i r e d e ac eai_metod la plantele autogame, aici practicm o
alegere individual n u m a i f n c e e a <ce p r i v e t e
muma.
Tatl tuturor plantelor alese este un necunoscut, format
din
amestecul de polen, care provine dela toate plantele izolate; putem,
ns, presupune c acest amestec este cam acelai pentru toate plan
tele, adic toate plantele^ alese vorJfrTecundate cam de~celai ~pplen^ De aceea daca descendentele plantelor-elite vor fi neegale n va
loare, aceasta va ifi datorit n cea mai mare parte diferenei eredi
tare a plantei-mume. Cu alte cuvinte, cu toate c nu cunoatem tatl,
putem afla care din plantele elite, cu care am nceput ameliorarea,
are cea mai valoroas mass ereditar.
;

E l i m i n n d n fiecare an, u n e o r i chiar nainte de nflorire, descen


d e n e l e n e v a l o r o a s e i a l e g n d din cele mai bune d e s c e n d e n e i a r i
5 0 1 0 0 p l a n t e - e l i t e , a j u n g e m s c p t m o o a r e c a r e uniformitate i
unele c a l i t i d o r i t e ; a c e a s t a se d a t o r e t e a t t faptului c a u fost
a l e s e n u m a i p l a n t e l e - m u m e c e l e m a i bune, ct i calitii amestecului
d e polen, c a r e n fiecare a n a d e v e n i t m a i v a l o r o s , d e o a r e c e n c din
p r i m u l an, p o l e n u l p r o v e n e a d e l a c e l e 5 0 1 0 0 p l a n t e - e l i t e , i n anii
u r m t o r i dela d e s c e n d e n e l e c e l e mai v a l o r o a s e .
C m p u l , n c a r e u r m r i m a m e l i o r a r e a p l a n t e l o r a l l o g a m e
dup
a c e a s t m e t o d , t r e b u e s fie m u l t d e p a r t e de a l t e c u l t u r i din a c e e a i
p l a n t , p e n t r u c altfel polenul d e l a a l t e p l a n t e n e a m e l i o r a t e v a in
fecta c u l t u r i l e e x p e r i e n e l o r n o a s t r e ; c u a l t e c u v i n t e t r e b u e s i z o
l m ,,i n s p a i u " c u l t u r i l e d e p l a n t e a l l o g a m e , l s n d o d i s t a n
d e c t e v a sute de m e t r i n t r e e x p e r i e n e l e n o a s t r e i c u l t u r i l e
de
a c e e a i p l a n t . D e a s e m e n e a d a c a m r e u i t s gsim o d e s c e n d e n
v a l o r o a s , t r e b u e s o i z o l m n spaiu", i n n d - o d e p a r t e de a l t e
descendene.
La aceast alegere individual urmnd numai arborele genealo
gic m a t e r n a l , p u t e m i n f l u e n a c a l i t a t e a p o l e n u l u i anonim p e d o u c i :
1. E l i m i n n d nainte d e n f l o r i r e p l a n t e l e sau d e s c e n d e n e l e , ce
n u ni se p a r v a l o r o a s e . P e a c e a s t c a l e n l t u r m d e l a
fecundare
p o l e n u l , c a r e p r o v i n e d e l a p l a n t e l e r e l e , i m b u n t i m astfel c a l i
t a t e a polenului, c a r e r m n e s f e c u n d e z e p l a n t e l e - e l i t e . E d r e p t c
a c e s t p r o c e d e u nu e utilizabil d e c t p e n t r u nsuirile, ce p o t fi a p r e
c i a t e n a i n t e d e nflorire, d e e x . lungimea paiului, p r e c o c i t a t e a , f o r m a
f r u n z e l o r , r e z i s t e n a l a c d e r e , v i g o a r e a i ritmul de d e s v o l t a r e n
p r i m e l e s t a d i i d e v e g e t a i e , e t c . Totui acest p r o c e d e u a r e m a r e in
f l u e n n a m e l i o r a r e a p l a n t e l o r a l l o g a m e .
2. m p r i n d s m n a f i e c r e i p l a n t e (respectiv tiulete) a l e s e
n d o u p r i , din c a r e o p a r t e se s e a m n n c m p , a I l - a p a r t e s e
p s t r e a z n l a b o r a t o r ; p r i m a j u m t a t e a seminei se s e a m n ir
a n u l I cu scopul d e a s e a f l a v a l o a r e a m a s s e i e r e d i t a r e a fiecrei
p l a n t e - e l i t e a l e s e ; la r e c o l t , d u p ce s'au ifcut d e t e r m i n r i l e n e c e
s a r e , s m n a n u se mai r e i n e p e n t r u scopuri de a m e l i o r a r e ; d e o a
r e c e p o l e n u l d e l a r n d u r i l e n e v a l o r o a s e a f e c u n d a t i r n d u r i l e d o
v e d i t e la r e c o l t c a s u p e r i o a r e , a c e s t e a n u v o r m a i p u t e a t r a n s m i t e
la d e s c e n d e n i c a l i t i l e s u p e r i o a r e p e n t r u c a r e ele a u fost r e i n u t e
n p r i m u l an de c u l t u r . D e a c e e a p e n t r u n s m n a r e a din anul a l
I I - l e a se r e v i n e l a r e s t u l seminei p s t r a t e n l a b o r a t o r d e l a a c e l e
p l a n t e - e l i t e , c a r e i-au d o v e d i t s u p e r i o r i t a t e a n p r i m u l an d e e x
periene.
Unii c o m b a t m e t o d a a c e a s t a a m p r i r i i seminei, a r g u m e n t n d c :
1. Nu e x i s t nicio g a r a n i e c a 2 - a j u m t a t e a familiei se v a
c o m p o r t a e x a c t ca o r i m a . d e o a r e c e n u m a i m u m a este identic, p l a n e l e - t a t fiind cu totul d i f e r i t e genetic.
2. D i n t r ' o c u l t u r de un singur a n nu p u t e m s t r a g e m nicio
concluzie sigur, ntr'un a n p u t n d s a p a r , din c a u z a influenei m e
diului, cu totul a l t e r e z u l t a t e c h i a r p e n t r u a c e e a i m a s s e r e d i t a r .

M e t o d a seleciunii i n d i v i d u a l e se a p l i c i c n d g s i m n m a t e - ^ ^ ? ,
r i a l u l p r e l u c r a t schimbri, b a z a t e pe m u t a i u n i ; o i z o l a r e a a c e s t o r
forme noi i u r m r i r e a lor timp de c t e v a g e n e r a i i este n e c e s a r s p r e
a d e t e r m i n a c o n s t a n a i v a l o a r e a lor.
P l a n t e l e a g r i c o l e n e p r e l u c r a t e p r i n m e t o d e l e de a m e l i o r a r e , r e - " ^ " } ' ! / ^
p r e z e n t n d p o p u l a i u n i , a m e s t e c u r i d e diferite forme, a u servit c a
duaie.
s u r s e p r e i o a s e de soiuri s u p e r i o a r e , c a r e a s t z i sunt c u l t i v a t e p e
s u p r a f e e ntinse.
P r i n metoda s e l e c i u n i i i n d i v i d u a l e s'au obinut soiuri v a l o r o a s e
i n a r a n o a s t r ; astfel soiul de g r u de t o a m n C e n a d 117 e s t e e x
t r a s prin a c e a s t m e t o d dintr'un g r u b t i n a ; d e a s e m e n e a g r u l
d e t o a m n Odvo 241 este izolat p r i n s e l e c i u n e i n d i v i d u a l dintr'o
p o p u l a i u n e n a t u r a l din Sofronea ( A r a d ) ; p o r u m b u l R e g e l e F e r d i n a n d " a fost e x t r a s prin s e l e c i u n e dintr'o p o p u l a i u n e d e l a A f u m a i
(Dolj).
P r i n c i p a l u l lucru l a a c e a s t m e t o d este s se l u c r e z e c u m u l t
m a t e r i a l ; t r e b u e s se p o r n e a s c s e l e c i u n e a c u c t m a i n u m e r o a s e
e l i t e (o mie, d o u mii, d a c e s t e posibil c h i a r m a i m u l t ) , c c i e s t e
m a i r e c o m a n d a b i l s l u c r m de e x . n t r ' u n s i n g u r an cu o m i e d e e l i t e
d e c t n zece ani cu c t e o s u t .
A m e l i o r a r e a prin e x t r a g e r e de linii p u r e e s t e l i m i t a t l a v a r i a i u - G r a n i e l e s e i e c e

, >

i-

n i l e folositoare e x i s t e n t e n p o p u l a i u n i ; a p l i c n d s e l e c i u n e a individ u a l , a c e a s t e x t r a g e r e d e linii pure, a j u n g e m c u r n d s i z o l m tot


c e e s t e folositor, tot c e este v a l o r o s n e a . S e l e c i u n e a n u p o a t e , n s ,
s creeze, orict a r fi continuat,
biotipuri, c a r e n ' a u e x i s t a t m a i
d i n a i n t e n p o p u l a i u n e a r e s p e c t i v ; s e l e c i u n e a nu a r e a a d a r un
efect creator, ci n u m a i unul de a l e g e r e , d e i z o l a r e a formelor com
p o n e n t e a l e unei populaiuni.
In p o p u l a i u n i l e n a t u r a l e d e g r u d e l a noi nu a m g s i t d u p z e c e
a n i de i z o l r i de linii, e x t r g n d c t e v a zeci de mii de elite, nico
linie, c a r e s fie r e z i s t e n t l a c d e r e , i destul de p r e c o c e ; a c e a s t a
ne arat c variabilitatea populaiunilor noastre de gru este foarte
mic, lucru c a r e t r e b u e s ne n d e m n e s t r e c e m ct m a i c u r n d l a
metoda ncrucirilor.
S'a c o n s t a t a t n p r a c t i c a a g r i c o l c soiurile a l c t u i t e d i n t r ' 0 sing u r linie p u r a u o a d a p t a b i l i t a t e m a i m i c d e c t p o p u l a i u n i l e ini i a l e , din c a r e a u fost e x t r a s e . I n t r ' a d e v r o p o p u l a i u n e c u p r i n d e
n u m e r o a s e linii, din c a r e u n e l e p r o d u c m a i m u l t n a n i i secetoi, a l
t e l e n anii ploioi, u n e l e sunt m a i e x t e n s i v e , a l t e l e m a i
intensive,
e t c ; de a c e e a , dei nu sunt c a p a b i l e de producii record, p o p u l a i u
nile n a t u r a l e sunt m a i c o n s t a n t e n producie, d n d recolte p u i n v a
r i a b i l e dela an l a a n i d e l a o r e g i u n e l a a l t a .
A m e l i o r a t o r i i a u c u t a t s c o r e c t e z e a c e s t d e z a v a n t a j a l liniilor
pure, formnd p r i n a m e s t e c u l c e l o r m a i bune linii izolate, popu
laiuni artificiale s u p e r i o a r e ; d e e x . soiul de o r z o a i c a I s a r i a , a t t d e
r s p n d i t n T r a n s i l v a n i a , e s t e u n a m e s t e c de p a t r u linii p u r e . P r i n
c i p a l u l lucru este n s c a liniile, c a r e se a m e s t e c s fie morfologic
cat mai a s e m n t o a r e i s a i b i u n e l e nsuiri fiziologice (preco
c i t a t e a de ex.) ct m a i a p r o p i a t e .

iu

t'unii

ndivi-

duaie.

Dezavantajele
^ u r e . ^

Ameliorarea prin seleciune individual a unui soiu dureaz 6?


ani; anume (la grul de toamn de ex.), n primul an se seamn
populaiunile, adunate din diferite regiuni; n al doilea an la recolt
se aleg circa 1.000 elite, adic plantele cele mai frumoase, care co
respund intei, pe care amelioratorul i-a propus-o, i n toamna ce
lui de al I l l e a an se seamn separat boabele fiecrei elite, obi
nnd attea descendene, cu cte elite am pornit ameliorarea. Din
aceste prime descendene eliminm, pe baza observaiilor din de
cursul vegetaiei i analizelor de laborator, circa 90%; deci vor r
mne pentru al III-!ea an, cam 100 de secunde descendene, care sunt
semnate cu maina n fii aezate una lng alta i intercalate n
tre cultura soiului celui mai bun n regiune, soiul martor. Pe baza
observaiilor din cmp i analizelor de calitate se elimin 6070%
din secundele descendene; cele reinute trec n al V-lea an n terele descendene, a cror productivitate o examinm n culturi com
parative. Examinarea productivitii mai continu nc n anul a l V - l e a
i al VI-lea (quartele i quintele descendene), dup care, dac linia
s'a dovedit superioar, capt un nume i este apoi trecut la mmulire.

Durata amelio
r r i i prin s e
leciune.

LITERATURA.
B a u r, E.: Die
Dix,

W.:

wisscnschaftlichen

Prakiische

F r u w i r t h,

Grundlagen

Pllanzenzucht.

C. : Handbuch

der

Neudamm.

der

landwirischaf

Pilanzenzuchtung.

Berlin,

1921.

1931.

(lichen

Pilanzenzuchtung

I.

Berlin,

1930.
F r u w i r t h ,

C. u n d

tung.

Berlin,

K i e s s 1 i n g,

L.:

L a t h o u w e r s ,
L e i d n e r,

R.:

R ii m k e r, K . :

Roemer,

Technik
V.:

Der

Th.:

Eit.li.hru::g

in

die

landw.

Pilanzenzuch

1921.
der

Getreideziichtung.

L'amlioration
prakiische

Methoden

3.

der

des

plantes

Getreidezuchtbetrieb,
Pilanzenzuchtung,

Berlin,
cultives.

1928.
Gembloux,

Berlin,

1929.

1915.

Berlin.

Consanguinizarea.

Succese mari s a u putut realiza n ameliorarea plantelor dotate


cu autofecundare, din cauz c la ele, izolarea de linii pure, adic
de masse ereditare uniforme, de genotipuri homozigote, se poate exe
cuta foarte uor, aa c apariia unui tip valoros poate fi imediat uti
lizat n practica ameliorrii acestor plante; se cunoate i se urm
rete la plantele autogame arborele genealogic bipaternal. Nu tot aa
stau lucrurile la plantele cu fecundaie strin (poruniD, secar,
sfecl, e t c ) . In practica ameliorrii plantelor allogame se face o
alegere individual numai n ceea ce privete muma; ,,tatl" tuturor
boabelor unui tiulete de porumb sau unui spic de secar, e ,,un ne
cunoscut", e anonim, e amestecul indefinit al norilor de polen, care
sboar n timpul nfloritului deasupra lanului de porumb sau de se
car. Cei mai buni tiulei alei i cultivai n cmpul de ameliorare
cuprind ceva n ei, care nu se las repede i precis studiat: ,,massa
-

nr,

CONSANGUINIZAREA

ereditar a tatlui". O variaiune interesant, vizibil sau nu, exis


tent ntr'unul sau mai muli tiulei se pierde n anul viitor, fiind
acoperit, nivelat de polenul anonim, nenstrunabil. De uceea ame
lioratorii practici au cutat ei nii s ntrebuineze izolarea de li
nii pure prin autofecundare la plantele allogame; aceste ncercri
pctuiau ns, din cauz c se lucra cu puin material i cu metode
de izolare neperfecionate.
Clarificarea problemei consanguinitii a venit n urma inter
veniei competente a institutelor de ameliorare; dotate cu specialiti
de seam i cu mijloace moderne de cercetare, ele au putut ataca n
plin aceasta problem, pe care amelioratorii practici o declaraser
irezolvabil. Biologilor americani S h u l l
i E a s t l e revine meri
tul de a se fi ocupat cu mult struin de problema consanguinit
ii; ei au lucrat independent cu porumbul, planta tipic allogam, i
au ajuns la rezultate preioase, care au aruncat o nou lumin asupra
ntregei probleme a consanguinitii, reuind cei dinti s aplice
ideea liniilor pure la o specie allogam dela natur.
Avem a face cu consanguinitate, atunci cnd mmulim generaii
de-a-rndul prin autofecundare, plante cu ifecundaie strin; n ne
les restrns putem vorbi de consanguinizare, cnd hermafrodii autogami i allogami se mmulesc din generaie n generaie prin auto
fecundare; la organismele dioice (cnepa) consanguinizarea nseamn,
ns, mmulirea perpetu ntre rude apropiate, n cazuri extreme
chiar ntre frai i surori.
Autofecundarea o putem obine prin:
a) i z o l a r e a p l a n t e l o r n
s p a i u , lsnd s nflo
reasc i s se fecundeze o plant sau un grup de plante nrudite,
pe poriuni izolate, ndeprtate de raza de aciune a polenului dela
plante asemntoare.
b) i z o l a r e a p l a n t e l o r n t i m p , silind astfel prin semnarea distanat n timp sau prin timpul diferit de nflorire, s se
autofecundeze plantele sau familiile de plante, ce dorim a consanguiniza.
c) i z o l a r e a a r t i f i c i a l , pe care o obinem nchiznd in
florescenele n pungi de hrtie de pergament, de pnz deas sau
n eprubete de sticl.
Efectele consanguinizrii pot fi clasificate astfel:
H ezuliatele dt
consan
1. D i m i n u a r e a p u t e r i i d e v e g e t a i e e vizibil aproa torite
guinizrii.
pe ntotdeauna, cnd mmulim o plant allogam prin autogamie i
consist n scderea produciei, vigorii i nlimii. E interesant felul
cum se manifest aceast reducere a nlimii; o plant poate s fie
redus la jumtatea mrimii normale, numrul internodiilor ns r
mne n ambele cazuri la fel; un fenomen asemntor se observ cnd
plantele cresc n condiii proaste de vegetaie; de aceea E a s t i
J o n e s constat c plantele obinute prin consanguinizare prezint
aceleai afeciuni ca i plantele subnutrite. Este remarcabil c cea
mai puternic diminuare a puterii vegetative are loc n prima gene
raie de consanguinizare, n timp ce n generaiile urmtoare di
minuarea devine din ce n ce mai mic, pn cnd la un moment dat

Procedee
indiwdu-

n c e t e a z o r i c e d e g e n e r a r e ; se a j u n g e astfel la ,,minimum de c o n sanguinizare".


M u l i c e r c e t t o r i a u numit a c e a s t d i m i n u a r e a puterii de v e
g e t a i e d e g e n e r a r e p r i n c o n s a n g u i n i z a r e ' . T r e b u e s facem d i f e r e n
n t r e d e g e n e r a r e n sensul strict al c u v n t u l u i i n t r e d e g e n e r a r e n
sensul n u m a i a l unei s l b i r i a p u t e r i i de v e g e t a i e ; de o d e g e n e r a r e
n sensul unei c o n t i n u e n r u t i r i ( d e v a l o r i z r i ) a genotipului prin
c o n s a n g u i n i z a r e nu p o a t e fi v o r b a , ci a v e m a f a c e aci, numai cu o
s c d e r e a p u t e r i i de v e g e t a i e , d a t o r i t consanguinizrii.
S c a d e r e a puterii de v e g e t a i e se d a t o r e t e p i e r d e r i i f a c t o r i l o r
dominani, c a r i p r o v o a c la p l a n t e l e cu f e c u n d a i e s t r i n s p o r i r e a
puterii de vegetaie.
2. I z o l a r e a d e b i o t i p u r i . I n a f a r de a c e a s t d i m i n u a r e
a puterii de v e g e t a i e s'a mai o b s e r v a t c, n d e s c e n d e n e l e p l a n t e
l o r c o n s a n g u i n i z a t e , a p a r m u l t e tipuri noi, c e l e mai a d e s e a m o n s t r u
o z i t i ( p l a n t e p l p n d e , cu d e f e c t e clorofiliene i iflorale, p l a n t e c a r e
n p r i v i n a fertilitii, c u p r i n d tot felul d e n u a n e d e l a a u t o s t e r i l
p n l a c o m p l e t autoifertil, e t c . ) ; u n e l e tipuri din a c e s t e a sunt cu t o
tul noi i p o t p r e z e n t a nsuiri v a l o r o a s e . La p o r u m b s a u putut i z o l a
p r i n c o n s a n g u i n i z a r e linii f o a r t e r e z i s t e n t e l a t c i u n e . A o a r i i a d e
t i p u r i noi se d a t o r e t e n s u i r i l o r r e c e s i v e , c a r e !a fecundaia s t r
in sunt r a r e , d a r p r i n c o n s a n g u i n i z a r e se m m u l e s c . C u m din e x
p e r i e n tim c m u l t e defecte e r e d i t a r e a l e o r g a n i s m e l o r sunt c o n
d i i o n a t e d e factori recesivi, p r i c e p e m m a r e l e n u m r d e m o n s t r u o
ziti, o a o a r d a t o r i t c o n s a n g u i n i z r i i .
3. U n i f o r m i z a r e a . D a c u r m r i m familiile c o n s a n g u i n i z a t e
timp d e m a i m u l i ani, o b s e r v m c a c e s t e ifamilii d e v i n din g e n e r a i e
n g e n e r a i e m a i u n i f o r m e ; u n i f o r m i t a t e a e s t e o i m p o r t a n t c a r a c t e
ristic a f a m i l i i l o r c o n s a n g u i n i z a t e . In n u m e r o a s e l e e x p e r i e n e e x e c u
t a t e l a p o r u m b n A m e r i c a d e N o r d s'a e v i d e n i a t p u r i t a t e a f a m i l i i l o r
c o n s a n g u i n i z a t e , u n d e o p l a n t e r a i c o a n a l e i t a c e l e i l a l t e ; n a s t f e l
de ifamilii n u se n t l n e s c m o n s t r u o z i t i , indivizi d e g e n e r a i i a l t e
a b a t e r i d e l a tipul n o r m a l , c a n c u l t u r i l e obicinuite d e p o r u m b .
A c e a s t u n i f o r m i z a r e a m a t e r i a l u l u i c o n s a n g u i n i z a t se d a t o r e t e
h o m o z i g o t i z r i i ; f i e c a r e o e r e c h e h e t e r o z i g o t ntr'un f a c t o r p r o d u c e
j u m t a t e din d e s c e n d e n i homozigoi i j u m t a t e h e t e r o z i g o i ; d e o a ^ a u t o f e c u n d a r e d e s c e n d e n i i homozigoi p r o d u c numai h o m o z i
goi, p e c n d h e t e r o z i g o i i p r o d u c i a r i j u m t a t e d e s c e n d e n i h o m o
zigoi si j u m t a t e h e t e r o z i g o i , r e z u l t c l a r c n u m r u l h o m o z i g o i l o r
s p o r e t e d i n g e n e r a i e in g e n e r a i e . U n h i b r i d a u t o g a m s a u silit l a a u t o g a m i e d e v i n e p r a c t i c h o m o z i g o t n p u i n e generaii, d u p cum a r a t
c u r b e l e din figura 40.
In r e z u m a t p u t e m s p u n e c p r i n c o n s a n g u i n i z a r e a m e l i o r a t o r u l
p o a t e s o b i n linii u n i f o r m e i genotipic s u p e r i o a r e ; c o n s a n g u i n i z a r e a
p r e z i n t , ns, m a r e l e i n c o n v e n i e n t c r e d u c e p u t e r e a d e v e g e t a i e a
t i p u r i l o r r e s p e c t i v e ; a c e s t n e a j u n s p o a t e fi n l t u r a t p r i n n c r u c i r i
n t r e c e l e m a i b u n e linii c o n s a n g u i n i z a t e .
R e z u l t a t e l e o b i n u t e p r i n c o n s a n g u i n i z a r e p o t fi e x p l i c a t e p r i n
jocul f a c t o r i l o r genotipici. Un l a n de s e c a r , p o r u m b sau s f e c l e s t e
u n a m e s t e c c o m p l e x de linii de v a l o a r e d i f e r i t ; c n d c o n s a n g u i n i r

consanguinizare a
zm astfel de plante nu trebue s ne mirm, dac i fac apariia o
mulime de tipuri noi, condiionate de factori recesivi. Apar, aa dar,
nsuiri noi, i bune i rele, ca o urmare a jocului factorilor, cari din
cauza ngrdirii aciunii factorilor dominani se manifest n toat
diversitatea lor. Diferenele chiar fine pot fi observate, deoarece d e
vin vizibile prin apariia lor n mass. De aceea putem conchide c
apariia tipurilor noi, ntre care multe monstruoziti, depinde d e
constituia genetic a familiilor consanguinizate, iar nu de vreun efect
ru al metodei consanguinizrii. Cnd consanguinizarea scoate la iveal nsuiri
ascunse ale diferitelor plante
ea nu poate fi condam
nat mai mult dect un de
tectiv, care a descoperit vreo
crim oarecare" ( E a s t and
J o n e s Inbreeding and
Outbreeding). Din
acest
punct de vedere, consanguinizarea aduce foloase ame
liorrii plantelor, cci dato
rit ei se nltur materialul
nevaloros existent n popu
laiunile naturale; de ex.
prin consanguinizare izolm
la porumb familii ntregi, ca
re sunt caracterizate printr'un mare procent de plante
sterile (fr niciun tiulete); Fig. 4 0 . C u r b e p e n t r u d e m o n s t r a r e a c r e t e r i i
nlturndu-le pe acestea ca h o m o z i g o i l o r la c o n s a n g u i n i z a r e a p l a n t e l o r a l l o i pe oricare altele defec g a m e . A b s c i s : n u m r u l g e n e r a i i l o r . O r d o n a t :
tuoase, mrim productivita p r o c e n t u l h e t e r o z i g o i l o r . C u r b e p e n t r u 1, 5 , 1 0 , 1 5
p e r e c h i d e f a c t o r i ( d u p E a s t i J o n e s ) .
tea porumbului analizat.
Din cele de mai sus rezult c fecundaia strin permite n s
nul populaiunilor de plante allogame prezena genotipurilor, care n
stare homozigot n'ar fi capabile de existen; cu alte cuvinte, autogamia (i deci i consanguinizarea) este n aceast privin mult mai
sever dect allogamia. In adevr, unde domin autofecundarea, biotipurile plpnde, nscute prin mutaiuni sau ncruciri ntmpl
toare, sunt ndeprtate prin seleciunea natural, pe cnd la plantele
allogame continu a fi trte de-a-lungul generaiilor.
Mrirea numrului homozigoilor n decursul generaiilor ne d
explicaia uniformitii familiilor consanguinizate. Dup J o n e s, un
individ heterozigot n 15 perechi de factori, e aproape homozigotat
dup 10 generaii de consanguinizare.
Fiecare specie reacioneaz diferit la consanguinizare; grul se
mmulete de atta timp prin autofecundare, fr nici cea mai mic
pagub; pe cnd prin consanguinizare apar la sfecl multe monstruo
ziti i tipuri plpnde. De aceea, cnd studiem problema consan-

guinitii, t r e b u e s c e r c e t m fiecare p l a n t n p a r t e i s ne ferim


a face g e n e r a l i z r i din o b s e r v a i i c u l e s e , s t u d i n d cazuri izolate.
B a u r m p a r t e p l a n t e l e a l l o g a m e n d o u m a r i g r u p e :

Porumbul/
1. Plante, la c a r e nu se o b s e r v
d e g e n e r a r e prin consanguinizare

2. Plante, la care se o b s e r v o
p r o n u n a t d e g e n e r a r e prin con
sanguinizare.

Rapita
Lucerna
Bumbacul
Cartofii
Cicoarea
Conopida
Ridichea
Gulia
Secara
Sfeclele
Trifoiul rou
G r a m i n e e l e furajere
C anepa

F l o a r e a soarelui
Varza
V o m discuta la capitolul de a m e l i o r a r e al fiecrei plante
consanguinizrii.

efectele

LITERATURA.
B a u r

E.:

Die

wissenschaftlichen

Berlin
Ea st

E. M . :

The

turalist,
E a s t

a n d
243.

,'

E a s t

a n d

S u l e s c u

Procede,
seleci u
individu

Iai

Grundlagen

der

Pflanzenziichtung,

5.

Auflag.T,

1924.
distinction

43,

Hayes:
U.

S.

Heierozygosis

Dept.

Jones.:
N.:

beiween

development

and

heredily.

American

Na

1909.
Agr.

Inbreeding

Problema

in

Evolution

and

in

Plant

Breeding.

Bull.

1912.
and

Outbreeding.

ciinsanguinitii

in

1919.
ameliorarea

plantelor

agricole.

1927.

4.

ncruciarea.

C u t o a t e c de m u l t t i m p au fost e x e c u t a t e h i b r i d r i , i cu t o a t e
c nsui K n i g h t , a r t a s e n s e m n t a t e a p r a c t i c a a c e s t o r a , n c r e
a r e a n o i l o r v a r i e t i , totui h i b r i d a r e a n u a c p t a t i m p o r t a n n
a m e l i o r a r e a p l a n t e l o r , d e c t n a d o u a j u m t a t e a secolului al 19-lea,
fiind u t i l i z a t mai nti n h o r t i c u l t u r a i m u l t m a i t r z i u l a c e r e a l e .
A b i a d e s c o p e r i r e a legilor lui M e n d e 1 a r a t m a r e a i m p o r t a n
a a c e s t e i m e t o d e n a m e l i o r a r e a p l a n t e l o r , d e s c h i z n d o r i z o n t u r i
i p o s i b i l i t i infinite n c r e a r e a d e noi v a r i e t i ; d e a s e m e n e a tot d a
t o r i t l e g i l o r m e n d e l i e n e , m e t o d a n c r u c i r i l o r a ctigat n c l a r i t a t e ,
u t i l i z a r e a ei d e v e n i n d m u l t m a i u o a r d e c t nainte.

Studiile fitotehnice au artat c exist numeroase soiuri cu p r e . .

< ~

importanta
scopurile

ioase nsuiri, ca rezistena la boale, la seceta, la ger, e t c ; prin incruciri se caut a se ntruni laolalt, ntr'un singur soiu, nsuirile
favorabile observate la diferite varieti; cunoaterea exact a ere
ditii %cestor caractere va uura transportarea lor dintr'o ras n
cealalt, ajutnd astfel la crearea prin sintez a unor soiuri superi
oare, adaptate condiiilor speciale.
Executm ncruciri cu urmtoarele scopuri:
1. Pentru a obine noi-combinaiuni ntre nsuirile existente ale
prinilor.
2. Pentru a cpta transgresiuni.
3. Pentru a obine o desvoltare remarcabil a hibridului din F
desvoltare luxuriant, numit de S h u l l heterosis
4. Pentru a spori numrul de cromozomi; numrul sporit de cro
mozomi condiioneaz de cele mai multe ori o desvoltare vegetativ
viguroas; sunt demne de citat aci succesele la trestia de zahr i to
mate. Prin combinarea soiurilor de cartofi europene cu 48 cromozomi,
cu soiurile sudamericane cu 24 i 36 cromozomi, se caut a se obine
soiuri noi cu un numr sporit de cromozomi.
Tehnica ncrucirii difer la diversele plante agricole; procedeul
general este urmtorul:
1. A l e g e r e a
genitorilor
(soiurilor prini) trebue f
cut dup ce suntem clarificai asupra elului urmrit. Prinii trebuesc alei dup ce, n condiiile locului ameliorrii, am fcut un stu
diu comparativ al ct mai multor soiuri. Acest studiu prealabil al ge
nitorilor are mare importan; fr el, vom merge la ntmplare n
munca de ncruciare i vom fi asemuii alchimitilor, cari amestecau
anumite substane, a cror compoziie intim nu o cunoteau i atep
tau dela hazard ce produs nou se va nate din ele. Dup cum un chi
mist modern ajunge s stabileasc o formul numai pe baza unei ana
lize i apoi pete la sinteza diferitelor elemente, dup ce prin calcul
matematic a dozat diferitele cantiti, tot astfel amelioratorul mo
dern trebue s cunoasc elementele, factorii genotioici, cari stau la
baza nsuirilor preioase i numai pe acetia s-i introduc n ncru
ciare.
2 Cultivarea
plantelor
p r i n i se face n condiii
speciale; de obiceiu plantele-mum se cultiv n ghiveciuri, iar plantele-tat, dela care recoltm polenul, se cultiv n straturi. Ghiveciurile, n care se seamn plantele-mum se aaz n pmnt, de unde
se scot apoi numai n timpul nfloritului, cnd aezndu-le n poziia,
care ne convine mai mult, putem s executm operaia curcirii foarte
uor. Plantele-prini se pot cultiva i n ser: n orice caz, inta prin
cipal este s putem recolta ct mai mult polen dela plantele-tat i
s oferim condiii bune de fructificaie pentru plantele-mume.
3. P r o t e c i u n e a p o l e n u l u i se obicinuete numai pen
tru ncrucirile destinate studiilor tiinifice, n care caz, spre a ps
tra curat polenul se introduc inflorescenele mascule, nainte ca ace
stea s fi nflorit, n pungi de pergament, eprubete de sticl, saci
de pnz, etc. dup felul plantei, cu care lucrm.
Cnd avem a face cu caractere dominante, e recomandabil s se

Sn

cruciru

1 (

-f~l2l

1 ^ " .

aleag ca plant-mum, planta care posed nsuirea recesiva; prin


a c e a s t p r o c e d a r e , n e c r e m un m i j l o c de c o n t r o l ; p e n t r u c d a c n
c r u c i a r e a a reuit, a t u n c i b a s t a r d u l ieit din boabele s e m n a t e v a
reprezenta nsuirea dominant a celuilalt printe, care a servit drept
t a t ; d a c n c r u c i a r e a n'a reuit din c a u z c n'am c a s t r a t bine,
n'am n d e p r t a t cu totul s t a m i n e l e , s a u l e - a m n d e p r t a t p r e a trziu,
c n d f e c u n d a r e a legitim d e j a se efectuase, atunci boabele pe c a r e l e
s e m n m v o r d a p l a n t e a i d o m a p l a n t e i - m u m e . A a dar, d a c p l a n t a
cu nsuiri r e c e s i v e s e r v e t e ca m u m , v o m p u t e a afla nc din anul
I d a c b a s t a r d a r e a a reuit, n e mai a t e p t n d g e n e r a i a F a d e s p e r e c h e r i l o r i liberei combinaiuni a factorilor.
4. C a s t r a r e a f l o r i l o r p l a n t e i - m u m e . L a florile h e r
m a f r o d i t e t r e b u e s n l t u r m s t a m i n e l e s p r e a feri a s t f e l ca p o
l e n u l p r o p r i u s fructifice o v a r u l florii. n l t u r a r e a s t a m i n e l o r t r e b u e
e x e c u t a t a d e s e a c n d i n f l o r e s c e n e l e sunt puin d e s v o l t a t e ; l a c e
r e a l e c a s t r a r e a se face obicinuit n t i m p u l j n s p i c a t u l u i (gru) s a u c h i a r
i mai d e v r e m e ( o r z ) . O p e r a i a ^ o r ^ T n * e x T r a g e r e a t u t u r o r s t a m i n e
l o r cu a j u t o r u l p e n s e t e i ; s t a m i n e l e t r e b u e s c s c o a s e cu m u l t g r i j ,
p e n t r u ca s n u r n i m o r g a n e l e florale, s n u l s m v r e o s t a m i n n
f l o a r e i s n u r u p e m s t a m i n e l e , cci b u c i l e r m a s e pot s f o r m e z e
p o l e n , z d r n i c i n d a s t f e l t o a t munca d e p u s . D u p c a s t r a r e florile
t r e b u e p r o t e j a t e de p o l e n u l s t r i n , prin i n t r o d u c e r e a i n f l o r e s c e n e l o r
(la c e r e a l e ) s a u plantelor, ntregi (la sfecle) n pungi d e p e r g a m e n t ,
e p r u b e t e d e sticl s a u saci d e p n z d e a s .
2

5. C o l e c t a r e a
p o l e n u l u i se face n d o u f e l u r i : a) sau
p u t e m c o l e c t a d i r e c t p o l e n u l , t i n d i n f l o r e s c e n e l e m a s c u l e puin
t i m p nainte d e n f l o r i r e i i n t r o d u c n d u - l e n v a s e cu a p , c u c a r e
o c a z i e p o l e n u l se s c u t u r d e l a sine p e h r t i i n e g r e , d e u n d e l a d u
n a m n e p r u b e t e s p r e a p e n s u l a c u el s t i g m a t e l e f l o r i l o r c a s t r a t e , b)
s a u se e x t r a g s t a m i n e l e a p r o a p e d e m a t u r i t a t e i se a d u n n e p r u
bete mici.
6. P o l i n i z a r e a. T r a n s p o r t a r e a p o l e n u l u i d e l a p l a n t a - t a t l a
planta-mum trebue executat cnd stigmatele au devenit recep
t i v e La m u l t e p l a n t e a c e a s t c o n d i i e d e r e c e p t i v i t a t e a stigmatului
se e v i d e n i a z p r i n s e c r e t a r e a unui lichid vscos, cu sclipiri de p e r l e ,
l a s u p r a f a a s t i g m a t u l u i . P o l i n i z a r e a se face fie p e n s u l n d p o l e n u l
a d u n a t ntr'o e p r u b e t , fie i n t r o d u c n d n f i e c a r e f l o a r e c t e 2 3 s t a m i n e dintr'o e p r u b e t , u n d e a n t e r i o r a u fost a d u n a t e , s a u d i r e c t din
inflorescena mascul.
7. P r o t e j a r e a
florilor
polinzate
i a
semin
elor
h i b r i d e . Florile, respectiv inflorescenele polinzate r
m n a c o p e r i t e cu p u n g i l e d e p e r g a m e n t sau c u e p r u b e t e d e
sticl,
p n c n d ncep s se d e s v o l t e s e m i n e l e , d u p c a r e , i n f l o r e s c e n e l e
v o r fi l s a t e l i b e r e . A l t e o r i se r e c o m a n d s p r o t e j m i s e m i n e l e hi
b r i d e p r i n a c o p e r i r e a cu pungi d e p e r g a m e n t ; n a c e s t caz t r e b u e s
n g r i j i m ca s fie a s i g u r a t c i r c u l a i a a e r u l u i n i n t e r i o r u l pungii, prin
p r a c t i c a r e a c t o r v a mici d e s c h i z t u r i . D e a s e m e n e a t r e b u e c e r c e t a t e
i n f l o r e s c e n e l e din c n d n cnd, s p r e a nlocui p u n g i l e p r o t e c t o a r e ,
c n d e l e au fost r u p t e de v n t sau n g u r i t e d e insecte. D a c l u c r m
cu n g r i j i r e , p r o c e n t u l d e p r i n d e r e p o a t e fi f o a r t e m a r e .

Dup cc recoltm seminele bastarde, le pstrm cu ngrijire pn la semnat; uneori boabele obinute sunt mici i sbrcite; de aceea
nu vom alege prin site nici aceste boabe hibride, nici boabele plante
lor din generaia F,, ci le vom semna, pe toate, indiferent de nfi
area lor. Boabele hibride din F, trebue semnate la distane mari
(la cereale de ex. 2040 cm. pe rnd i ntre rnduri) i n condiii
optime de vegetaie, pentru a obine o ct mai mare nfrire, deci
ct mai mult smn, ca s avem astfel numeroase plante n gene
raia apariiei noilor-combinaiuni, n F. Generaia F,, care se ob- .
ine din ncruciri, nu prezint niciun interes i nu pentru ea se exe- /
cut ncruciarea; numai la plantele vivace, la plantele cu mmuliref
vegetativ i n cazurile de heterosis, ea are o importan mai mare.|
Generaia F se cultiv n condiii ct mai favorabile diferitelor cala
miti, pentru ca plantele necorespunztoare s dispar; astfel pen
tru a favoriza pierderile prin ger, se descoper de zpad populaiunile
n timpul iernii.
Alegerea plantelor-elite la plantele autogame poate fi fcut
fie n F , fie cu mult mai trziii, n F F . Dac alegerea se face n
F, trebue s cercetm dac plantele alese sunt sau nu constante n
descendena lor, adic dac sunt sau nu homozigote; i acest lucru
nu-1 putem afla dect alegnd ct mai multe plante din F,, care co
respund tipului urmrit i mmulind fiecare plant separat; adic
facem o a l e g e r e i n d i v i d u a l c u s t u d i u l d e s c e n d e n e i". Dac planta aleas n F se menine constant i dac descen
dena ei, supus diferitelor probe (de rugin, cdere, productivitate,
etc.) se dovedete a fi valoroas, atunci vom menine i mmuli linia
aceasta.

Cul,i

*"
^%'
e

a
x

Dezavantajul alegerii elitelor n generaia F , este destul de mare,


deoarece multe din ele sunt n stare heterozigot, adic vor prezenta
0 descenden inconstant, fcnu-ne astfel s pierdem mult timp
pn la homozigotizarea descendenei.
De aceea cercettorii s'au gndit la o metod, care s simplifice
procesul acesta de alegere la plantele autogame, dup ncruciri. i
anume, bazndu-se pe faptul c la plantele autogame numrul homozigoilor crete dup ncruciri din generaie n generaie, s'a ela
borat o metod de alegere, cunoscut sub numele de metoda dela
Akarp", deoarece a fost aplicat mai nti de N i 1 s s o n-E h 1 e la
Akarp (Suedia).
Intr adevr dac analizm urmaii unei ncruciri monofactoriale observm c separarea factorilor are loc nu numai n F , ci i
n celelalte generaii; ntr'adevr sfertul de forme dominante pure i
sfertul de forme recesive din F., dau numai descendeni puri, pe cnd
cele / bastarzi disjung mereu i n celelalte generaii n proporia de
1 dominant : 2 bastarde : 1 recesiv. Dac nsemnm cu A caracterul
dominant i cu a caracterul recesiv, atunci vom avea separarea: A A
+ 2 A a + a a. Cu alte cuvinte n fiecare generaie se separ mereu
factorii prinilor bastarzi, aa c la mmulirea autogam i la aceeai
fertilitate a bastarzilor, formele prinilor apar din generaie n ge
neraie mai numeroase.
2

Metoda Akarp
cra^inCTuci&"ir-

Creterea
homozigoilor.

Dac p r e s u p u n e m c fiecare p l a n t d n a t e r e l a 4 semine, atunci


vom c p t a u r m t o a r e l e cifre n c e l e l a l t e g e n e r a i i :
G e n e r a i a de
separare
1
2
3
4

A A

Aa

i . 2
6 ': 4
28 : 8
120
16
496 : 32

. .
. .
. .
. .

fi . .

aa

AA

.
.
.
. ,
.

:
1
6
:
: 28
: 120
: 496

1
2
3
2
7
2
lf>
2
31 : 2
2 -l : 2

. =

T a b e

Aa

aa
1
3
7
15
31
2 -1
n

a VI.

Creterea homozigoilor

la

autofecundare.

A c e l a i lucru este a r t a t i de figura 41 i t a b e l a VII, unde se


observ c l a r modul cum d e s c r e s c heterozigoii d u p n c r u c i r i l a
plantele autogame.

Fig. 4 1 . D i a g r a m a r t n d p r o p o r i a i n d i v i z i l o r h o m o z i g o i i
heterozigoi n
a s e g e n e r a i i s u c c e s i v e d e a u t o f e c u n d a r e , c n d p l a n t a o r i g i n a l a fost h e t e r o z i got ntr'o singur p e r e c h e de factori. F i e c a r e individ d n a t e r e la p a t r u d e s c e n
deni. Indivizii homozigoi p r o d u c numai d e s c e n d e n i homozigoi, pe cnd indivizii
h e t e r o z i g o i d a u n a t e r e att la d e s c e n d e n i h o m o z i g o i c t i h e t e r o z i g o i . ( D u p R i c h e y )

Numrul factorilor
Generaia

F,
F3
F,
F
Fa
5

F,
Fn

. .
. .

.
.

.
.

1.

2.

100
50,0
25,0
12,5
6,3
3,2
1,56
0

Descreterea

100
75
37,5
18,7
9,4
4,7
2,8
0

3.
100
87,5
43,7
21,8
10,9
5,4
2,7
0

5.

C.

100
100
100
93,85 96,08 98,44
49,2
46,9
48,4
24,2
24,6
23,5
12,1
12,3
11,7
6,2
6,0
5,8
3,0
2,9
3,1
0
0
0

T a b e l a

VII.

heterozigoilor

la

autofecundare.

Tabela aceasta are o mare importan pentru practica amelio


rrii; ea ne arat c este foarte util s facem extragerea elitelor in
generaiile mai trzii (F , F J cnd practic vorbind, heterozigoii au
disprut.
Este interesant s amintim c la plantele cu fecundaie strin
absoluta, procentul heterozigoilor din F rmne constant i n cele
lalte generaii.
A a dar, b a z n d u n e pe dispariia heterozigoilor n decursul ge
neraiilor, vom semna amestecat boabele plantelor din F F ,
amnnd extragerea elitelor n generaiile F F , cnd ansa ca
planta aleas s fie homozigot este foarte mare: pe lng aceasta,
metoda A k a r p de prelucrarea ncrucirilor mai ofer i avantajul c
plantele alese sunt tocmai exemplarele cele mai potrivite pentru re
giune, pentruc au rezistat n lupta cu elementele naturii pn n anul
alegerii.
Pentru a accentua procesul acesta de seleciune natural, se re
comand s c u l t i v m n m a s s , adic amestecat, boabele tu
turor plantelor din generaia F n condiii de cultur, care s favori
zeze aciunea gerului, ruginii, cderii, scuturrii, etc., pentru a se eli
mina prin seleciune, tipurile, care nu sunt rezistente.
Putem deasemenea ndrepta seleciunea n fiecare an ntr'o di
recie dorit, ndeprtnd n fiecare generaie plantele cu nsuiri r e cesive nevaloroase; de ex. n Germania se elimin la gru tipurile
aristate i plantele cu paiul lung; deasemenea se pot alege tipuri de
diferite colori, de diferite epoci de maturitate (recoltnd de ex. de
vreme, se elimin tipurile tardive).
Corcii F..F se seamn cu maina n cmpul de experien;
spre a economisi loc se seamn aceti corci ca perdele (fii protec
toare) la culturile comparative. ncepnd cu generaia F se ia o can
titate oarecare de smn din fiecare ncruciare i se seamn n
straturi bob cu bob pentru a se extrage de aci la recolt elite; restul
se mmulete tot cu maina spre a se extrage n anii viitori elite.
Noi-combinaiunile cele mai preioase din punct de vedere agri
col sunt adesea recesive; de aceea este greu s le gsim ntre cele
lalte combinaiuni numeroase.
ncruciarea poate s fie:
.
7

i n

fi

_ .

'

,1

Feiunle

..

ncruciam.

1. S i m p l , cnd mpreunarea prinilor se face o singur dat.


2. R e p e t a t , cnd corcii din F sunt din nou supui ncru
cirii cu unul din prini.
3. C o m b i n a t , cnd plantele din generaia F sunt ncruci
ate fie cu alte soiuri dect prinii, fie cu ali corci n generaia F,.
Dificultile cu care ne ntlnim la ncruciri sunt:
. ^^''
1. D i f e r i t e l e e p o c i d e n f l o r i r e . Cnd unul din p - rini nflorete prea trziu, l putem totui ntrebuina ca printe:
a) semnndu-1 mai de vreme i la mai multe epoci;
b) fecundndu-1 cu polen, recoltat dela printele mai timpuriu i
pstrat n condiii speciale; ntr'adevr s'a gsit c polenul dela unele
specii i poate pstra vitalitatea cteva sptmni, dac este ps
trat foarte uscat;
c) ntrebuinnd diferite procedee de stimularea sau ntrzierea
n

1 (

Iii

Exemple
de

hibrizi.

vegetaiei i nfloririi, de ex. utiliznd soluii stimulante, sau plasnd


vasele cu plante la umbr sau la soare.
Pentru a ntrzia la cereale vegetaia, se obicinuete s se smul
g primele spice aprute; prin aceasta se stimuleaz desvoltarea
frailor, cari vor nspica astfel la epoca trzie dorit.
2. I n a c t i v i t a t e a
p o l e n u l u i . Adesea polenul nu germi
neaz, odat ajuns pe stigmatul ilorii; de multe ori putem ajuta ger
minarea polenului, umezind stigmatul cu puin ap sau cu o solu
ie slab de zahr. Cu ajutorul acestui procedeu s'a obinut adeseori
succese n ncruciarea diferitelor specii de fasole, ncruciare exe
cutat fr rezultat mai inainte.
3. S t e r i l i t a t e a , care este datorit fie diferenelor mari de
cromozomi, fie factorilor letali, fie diferitelor piedeci n drumul tubu
lui polinic.
Putem s rezumm condiiile favorabile ncrucirii astfel: condiii
optime de nflorire i fructificare, stigmate receptive, polen activ,
compatibilitate morfologic i fiziologic ntre polen i pistil, rezisten
a florilor la manipulare (castrare) i afinitate ntre cromozomii pa
ternali i maternali.
Ameliorarea prin ncruciri i propune s fabrice soiuri la co
mand". Bine neles c pentru aceasta se cer cunotine, dibcie i
sortiment valoros.
Lui B i f f e n de ex. i s'a cerut s amelioreze un tip de gru pro
ductiv, de bun calitate i rezistent la rugin i man; din cercetarea
sortimentului el a gsit urmtoarele grne potrivite ca genitori:
1. Red Fife, remarcabil prin buna calitate,
2. American Club, rezistent la rugina galben,
3. Grul chinezesc, rezistent la rugina brun,
4. Negru persian, rezistent la man.
Din ncruciarea acestor grne B i f f e n a reuit s obin n A n
glia, soiurile Yeoman I (1916) i Yeoman II (1924), care ntrunesc n
nalt grad bunele nsuiri ale prinilor. Profesorul N i l s s o n - E h l e
a obinut la institutul de ameliorare dla Svalf, cteva soiuri de gru
de mare valoare nu numai pentru Suedia, ci chiar pentru unele regiuni
din Germania. A a de ex. el a ncruciat grul Grenadier, care era
productiv, de bun calitate i rezistent la cdere, cu grul Extrasquarehead, remarcabil prin rezistena la ger i a fugina galben; din
aceast ncruciare el a obinut, prin repetate alegeri n anii 1900
1906, grul Extrasquarehead II, care reunea bunele nsuiri ale soiu
rilor prini.
Tot N i l s s o n - E h l e a reuit s obin din ncruciarea dintre
grul Grenadier i grul Kotte (remarcabil prin productivitate, re
zistena la ger i la rugin) soiul Pansar (Panzer), care este cultivat
pe mari ntinderi n Suedia i Germania.
In Canada culturile de gru de primvar*) mai ales din Vestul
*) In C a n a d a g r u l d e p r i m v a r

ocup o suprafa

mult mai

mare

g r u l d e t o a m n ; a s t f e l n a n u l 1 9 3 0 g r u l d e p r i m v a r o c u p a c i r c a 9 . 5 0 0 . 0 0 0
a r e , pe cnd grul de toamn 3 5 0 . 0 0 0
126

hectare.

dect
fiec

i Nordul rii sufereau de dou calamiti, de secet i de ngheurile


timpurii; prin introducerea ogorului negru, seceta a putut fi comb
tut; pericolul ngheurilor timpurii cretea ns mai mult, cci grul
cultivat n ogor ajungea la maturitate cu opt pn l a zece zile mai tr
ziu, fa de cel cultivat dup alt plant agricol. Era nevoie de un
gru mai precoce dect grul Red Fife, soiul cultivat obicinuit de fer
mierii canadieni i care era renumit prin buna lui calitate. W i 11 i a m S a u n d e r s , conductorul staiunii experimentale din Ottawa, a ncruciat n acest scop, ntre altele, n anul 1892 soiul Red
Fife cu soiul foarte precoce Hart Red Calcutta; ncruciarea aceasta
a fost repetat i n alte staiuni experimentale de fiul su P e r c y
i colaboratorul su T h o m a s S h a r p e. Alegeri repetate de plante
s'au executat din aceast ncruciare timp de peste douzeci de ani,
pn cnd i-a reuit l u i C h a r i e s S a u n d e r s, fiul lui W i 11 i a m,
s izoleze grul Marquis, un soiu precoce, (ajungnd la maturitate cu
7 zile mai de vreme dect Red Fife), i de foarte bun calitate. Este
interesant de amintit c n lips de aparate pentru determinarea cali
tii, C h a r l e s S a u n d e r s se folosea, n acest scop, de proba
mestecrii n gur a boabelor, procedeu cunoscut de cultivatorii de
gru; cu ct grul este la aceast prob mai asemntor cauciucului,
cu att fina respectiv e mai tare i mai bogat n gluten.
Izolarea acestui gru a fost prilejuit de anul catastrofal 1907,
cnd din cauza iernii trzii, i verii reci, grnele obicinuite nu au
ajuns la maturitate; numai grul Marquis, cultivat atunci n cmpul
de experien din Indian Head a putut s dea o recolt mare i de ex
celent calitate; superioritatea acestui soiu l'a impus n agricultura
Canadei i Statelor Unite, unde el ocup cea mai mare suprafa din
tre grnele de primvar.
In
b a n k

horticultura
supranumit

mentale

din

cele mai
i

tiina

frumoase

vrjitorul

rezultate

plantelor.

ameliorrii,

dotat

cu

Bun

le-a

obinut

cunosctor

spirit

de

al

observaie,

L u t h e r

Bur-

Succesele

noiunilor

funda-

Borbanl

cu

frumo

simul

s u l u i i cu m u l t r b d a r e , el i - a c r e a t m e t o d e p r o p r i i , c a r e l - a u d u s l a

nebnuite

succese.
Trei

sunt

m e r o a s e
r i l e

secretele

m u l t i p l e

Prin

mai

mari

de soiuri, pe care
ncruciarea

el

ale

acestui

le-a adunat

n u m e r e l e

nucului

mari

englezesc

ameliorator:

din

cu c a r e

cu

c o l e c i i l e

toate prile lumii,

nucul

nu

n c r u c i

lucrat.

negru

californian,

nuci-hibrizi r e m a r c a b i l i prin n l i m e a lor, d u b l ca a nucilor obicinuii

obinut

i cu l e m

n u l t a r e , f i e i d e n s .
Tot

prin ncruciri

p o a t e fi s p a r t cu
In

regiunile

ca

Fructul, care are puini


spini sunt n t r e b u i n a t e
prea

i a

americane

ca furaj
cu

n A m e r i c a
opuniile

renumit:

poate

fiert;

fi

mncat

crud

sau

jumtate aa de nutritor

nutre

ca

pentru

aa de subire,

tulpina
lucerna.

Central

mari,

Opuniile

vite

constituesc

in f o r m e

fantastice.

d e v i t e i c h i a r t u l p i n i l e p l i n e

d u p ce mai nti a u fost

a gsit

ncruciat-o

singurul

enorme, mbinndu-se

e bucuros mncat

produsele, care l-au fcut


pe

B u r b a n k n u c i cu c o a j a

nite discuri

epi,

spinii. B u r b a n k
mic,

obinut

secetoase

o p u n i i l e , cu t u l p i n i l e

moaie

degutul.

dar

fr

f i e r t e , c a s li s e

o opurfie

spinoase,
spini",

constitue un

fr

cu f r u c t u l

nutre

spini,

obinnd

unul

gustos

admirabil,

cel

de
mdar
din

care
puin

B u r b a n k
care

la

Academia

aflai

ntmpltor

in F r a n a

de tiine de c t r e un membru

se fcuse

1753 o

a l ei, M a r c h a n t ,

comuni
care

pre

z e n t a s e c o l e g i l o r Iui p r u n e c u r i o a s e f r s m b u r e , d a r mici i f r g u s t ; n F r a n a
i n s , n u i s'a
rspndii

dat

in m a i

importan
multe

din Frana

cteva

prune

material

prunii

obicinuii;

de pericarpul
noas;

el

lemnos

moase prunc
c

colorate

smbure

dei

B u r b a n k

i a

el a o b i n u t

astfel

aa

ajungnd

numitele

fcut

civa altoi

a reuit

incruciri

astfel

pruni

cu

suficient;

prune

fr

s-i

diferite

fructul

au

ntre

acest

(drup)

lipsit

(fig.

gelati

42),

foarte

cele mai

pot servi ca prune uscate,

sunt ns, din c a u z a mrimii, f o a r t e

fost

procure

tare o mass

smbure,

a fi d e 3 4 o r i m a i g r e l e , d e c t

a l e E u r o p e i . A c e s t e p r u n e nu

nu a u z a h r

pentru

fr

descoperiri,

franceze.

( e n d o c a r p ) , a v n d in locul s m b u r e l u i

ameliorat

m a r i i f o a r t e

mare acestei

pepiniere

fru

din

cauz

potrivite ca

prune

conserve.

Fig. 4 2 . P r u n a f r s m b u r e .
Prunul

A l h a m b r a

fost

obinut

prin

soiuri, unele europene, altele americane, altele


al acestui

prun, obinut

prin

ncruciare
Kelsey

(Simoni x triflora)

ncruciarea

cel

japoneze. Iat arborele

puin

apte

genealogic

complex;
x

Pissardi

x prunul

francez

x b

x d (americana

nigra)

Alhambra
B u r b a n k

a avut

s u c c e s in a m e l i o r a r e

c u n o s c u t t u t u r o r i n a i n t e , i d u p

nu att

prin metoda, care

fost

el, c t p r i n a m p l o a r e a , p r i n n u m r u l d e

in

d i v i z i v a r i a i d e l a c a r i a p l e c a t i p r i n n e n u m r a t e l e i n c r u c i r i , p e c a r e l e - a e x e
cutat;

de ex. au fost e x p e r i m e n t a i

c i n c i s u t e d e mii d e b u l b i d e c r i n c a r i

d u p a l e g e r e a c e l o r mai buni 50, a u fost

128

eliminai.

apoi,

B u r b a n k
respondeni,

cari

a
ii

avut

in d i f e r i t e l e

trimiteau

i-a creat un m a t e r i a l
soiurile, care l-au fcut

soiuri

de factori

pri

de

diferii,

ale

valoare

lumii,
de

colectori

pretutindeni;

un aluat eterogen

proprii
prin

din care a

co

aceasta

el

plmdit

celebru.

A m vzut c executm ncruciarea i pentru a obine o desvoltare remarcabil a hibridului din prima generaie, desvoltare luxu
riant, numit de S h u l l h e t e r o s i s ; ntr'adevr, s'a observat c
dac se ncrucieaz (la porumb, secar, sfecl, etc), dou tipuri sl
bite prin consanguinizare, dar cu constituia genetic deosebit, sau
chiar dou varieti deosebite, se obine n F, un hibrid, care are fer
tilitatea, nlimea i puterea de vegetaie mai mare, chiar dect a ti
purilor primitive nainte de consanguinizare.
Vigoarea hibrizilor este unul dintre primele fenomene observate
la ncruciri; posibilitatea utilizrii lui n agricultur n'a fost apre
ciat dect de curnd. Primele experiene pentru producerea de hi
brizi cu scopul de a mri recolta la porumb au fost fcute de B e a i
(Michigan, 18781882), n g e r s o l i (Indiana, 1881), S a n b o r n
(Mine, 1889), M o r r o w i G a r d n e r (Illinois, 1892). Acetia au
executat ncruciri ntre varietile comerciale i n fiecare caz hibri
dul a produs mai mult dect unul sau dect ambii prini.
Dup aceea urmeaz lucrrile lui S h u 1 1 i E a s t (1908) cu linii
consanguinizate i apoi ncruciate, ambii cercettori obinnd o spo
rire a produciei hibrizilor n comparaie cu prinii.
Aceste lucrri au fost continuate de Ministerul de Agricultur
american, i de numeroase staiuni experimentale (n special cele dela
Connecticut i Minnesota).
Hibridul din F, se distinge prin multe caliti: mrime, vigoare,
productivitate, ritmul de desvoltare, rezistena la ger, rezistena la
secet i rezistena la boale, de aceea este menit s joace un mare rol
n ameliorarea plantelor agricole, horticole i silvice.
Mai nainte se explica mrirea vigorii hibridului din F, prin spo
rirea heterozigotiei. Aceast explicaie, care nu se potrivea cu con
cepia geneticei moderne, a fost nlocuit cu aa numita
ipotez
a d o m i n a n e i , emis de J o n e s ; acesta susine c fiecare linie
consanguinizat nenrudit i aproape homozigot este caracterizat
piintr'o serie de factori de vegetaie complimentri, cari se gsesc do
minani ntr'o linie i recesivi n cealalt. Prima generaie filial a n
crucirii dintre aceste dou linii cuprinde toi factorii dominani i
manifest, n urma aciunii cumulative a acestora, o desvoltare extra
ordinar de puternic. Unii din aceti factori sunt nlnuii; de aceea
n F.; nu se mai gsesc indivizi aa de viguros desvoltai ca n F ; prin
consanguinizare timp de mai multe generaii, numeroase linii devin homozigote n ceea ce privete numeroii factori recesivi i astfel n fie
care generaie de consanguinizare se pierd unii factori dominani, cari
condiioneaz vigoarea hibrizilor din F
Aa dar degenerarea prin consanguinizare se bazeaz, dup teo
ria lui J o n e s , pe pierderea treptat a factorilor dominani de vege
taie luxuriant i pe sporirea factorilor recesivi homozigoi.
Procedeul de urmat pentru a spori productivitatea la plantele
agricole prin heterosis" depinde de modul de mmulire. Dac planx

129

Heterosis.

tele se mmulesc sexuat, este evident c utilizarea ei maxim nu e


posibil dect prin ntrebuinarea seminei hibride din F , ; cu alte cu
vinte, trebue s pregtim ncontinuu smna hibrid F,, prin ncru
ciare.
La plantele cu mmulire vegetativ, din contr dac am reuit s
c r e m un individ superior cu vigoare maxim n F,, acest individ re
prezint o varietate nou clonal, deoarece poate fi mmulit vegeta
tiv i rmne astfel, orict de heterozigot ar fi, constant n nsuirile
sporite prin heterosis". Aa dar prin mmulirea vegetativ, heterosis
poate fi ifixat ca de ex. la pomi, slcii, hameiu, cartofi, unii arbori sil
vici, etc.
Superioritatea hibridului din F a determinat pe amelioratorii
practici s se foloseasc de heterosis n ameliorarea plantelor agri
cole.
De exemplu la p o r u m b , ntrebuinarea consanguinizrii i
apoi a curcirii tipurilor consanguinizate, spre a se obine starea de
heterosis, este curent n staiunile moderne de ameliorarea plantelor.
L a s f e c l a lucrat n aceast privin mai ales H j a 1 m a r
N i l s s o n i J a c q u e s de V i l m o r i n ; acesta din urm a in
trodus metoda heterosis n marea staiune de ameliorarea plantelor
V i l m o r i n A n d r i e u x , et. Co." Paris.
Fenomenul heterosis a fost observat i utilizat i la alte plante
allogame: castravei i pepeni.
Cteodat chiar agricultorii practici se folosesc de heterosis, pen
tru a obine la porumb un hibrid mai productor dect soiurile obici
nuite de porumb. Pentru aceasta ei aleg soiuri ct mai diferite (pentruc atunci reaciunea i deci i producia e mai m a r e ) , pe care le cul
tiv n rnduri alterne, castrnd unul din rnduri.
C o l l i n s rezum astfel avantajele primei generaii de hibrizi,
obinute prin ncruciarea ntre dou varieti sau subspecii:
1 . Producie mrit.
2. Uniformitatea egal cu aceea a prinilor.
3. Calitatea intermediar ntre cei doi prini, (ns datele lui
H a y e s indic dominana complet a procentului sczut de pro
tein fa de procentul ridicat de protein).
4. Imunitatea la boale mrit.
5. Localizarea mai mic, deci adaptabilitate mai mare.
6. Stimularea operei amelioratorilor prin protejarea noilor creaiuni.
Fenomenul heterosis pare a fi general n natur; el se observ i
la tutun, la care hibridul din generaia F,, obinut ntre dou rase
deosebite, e mult mai viguros dect rasele prini; n unele staiuni,
metoda heterosis se ntrebuineaz n ameliorarea tutunului, producndu-se prin hibridri smna comercial, care va produce n
culturile cumprtorilor, plante hibride viguroase din generaia F , .
K r a n t z a a r t a t c pot s fie produse soiuri superioare de
ptlgele prin metoda generaiei F,, obinut prin ncruciarea ntre
linii consanguinizate. P t l g e l e l e sunt autofertile i odat ce au fost
gsite liniile, care produc cel mai valoros F,, acestea pot fi meni
nute i ncruciate din timp n timp. S m n a de ptlgele se conserv
1

mult timp, aa c nu e nevoie s repetm ncruciarea dect odat la


23 ani.
Fenomenul heterosis a fost constatat i la alte plante; faimosul
nuc al lui L u t h e r B u r b a n k i datorete vigoarea desigur con
struciei lui heterozigote. Mai mult dect probabil c multe nsuiri
valoroase la pomii notri fructiferi i la multe flori sunt n legtur cu
o sporit putere de vegetaie provocat de hibridare. Prin utilizarea
metodei heterosis s'ar putea construi i n silvicultur hibrizi viguroi
din generaia F , ; ar fi vorba i aici, ca i la hibridrile n practica
agricol, nu s se izoleze linii pure, ci numai s se gseasc variet
ile, care reacioneaz cel mai mult la ncruciri, dnd cel mai vigu
ros hibrid.
Sporirea vigorii, creterii i productivitii la hibrizii din F, nun
trul unei specii, rezult din combinarea factorilor de cretere domi
nani i cumulativi. In generaiile urmtoare, relativ puini indivizi
posed acelai numr mare de factori, cari a u fost prezeni n F , .
De aceea cea mai deplin utilizare a principiului heterosis n pro
ducerea de plante agricole i arbori, o o b i n e m n u m a i
dac
f i e c a r e p l a n t c r e t e d i n s m n a F , ; acest lucru este
practic posibil n scar mare, numai la plantele anemofile.
Din cercetarea metodelor de ameliorare, am putut constata att Discutarea metodeosebirile, ct si evoluia lor; muli clasific metodele de ameliora- deiordeamef

, '

'

horare.

r e n dou mari grupe:


I. Metode de prelucrarea materialului existent;
II. Metode de obinerea unui material nou de alegere.
Din prima categorie face parte alegerea n mass i izolarea de
linii, seleciunea; din secunda, consanguinizarea, ncruciarea (adic
obinerea de noi-combinaiuni, transgresiuni i cromozomi supranumerari) i provocarea artificial de mutaiuni.
Dac privim evoluia metodelor de ameliorarea plantelor, consta
tm c la nceput a fost utilizat alegerea n mass, apoi alegerea de
forme pe grupe; mai trziu a fost aplicat seleciunea (izolarea de li
nii), dup aceea, ameliorarea prin noi-combinaiuni, apoi prin trans
gresiuni i mmulirea numrului cromozomilor. In epoca cea mai re
cent se ncearc ameliorarea prin provocarea artificial de mutaiuni.
LITERATURA.
B u l l e r , R.: Essays
on wheat.
New-York, 1919.
Burbank,
L u t h e r . : Leber.sernte.
Berlin, 1929
K r u i f, P a u l , d e.: Bezwinger
des Hungers.
Leipzig.
Richey,
F r e d e r i k . : Corn
Breeding.
1927.

B. METODE DE EXAMINARE.
nsuirile principale, pe care dorim s le aib soiurile, ce vom
obine, formeaz intele ameliorrii; este foarte important s ne fixm
precis inta, ctre care dorim s mergem n ameliorarea unei plante
i s o urmrim necontenit. Acel, care alege de ex. la gru ntr'un an
-

131

METODE

DE

EXAMINARE

spicele cele mai mari i rare, i a r in alt an cele mai nuci i dense, va su
feri amare decepii vznd c sforrile sale nu duc la niciun re
zultat.
Azi, este socotit ca cea mai bun alegere aceea care ia in con
siderare nu numai anumite pri ale plantei, ci toate nsuirile ei;
dac de ex. la alegerea liniilor vom lua n considerare numai con
stituia spicelor, vom putea uor obine un soiu cu un paiu slab sau
cu coacere trzie.
inta ameliorrii este diferit dup plant; ea este precis la
sfecla de zahr, orzul de bare, legumeTXjEJori, unde cerinele in
dustriei sau ale trgului de desifacere ne impun granie exacte. Mai
neprecis este ameliorarea ovzului, a grului i a leguminoaselor,
unde cerinele agricultorilor i necesitile regiunii sunt mai diferite;
mai ales la ameliorarea cartofilor inta este mai greu de precizat,
n special referitor la durata vegetaiei i la felul ntrebuinrii (car
tofi de mncare sau canofi pentru industrie).
De multe ori ameliorarea se concentreaz n special asupra unei
inte, cum ar fi rezistena la cdere la cereale, n!r'o regiune cu mare
pericol de cdeie, calitatea la grnele pentru export, rezistena la
man i cancer la cartofi, etc.
Liniile, pe care le izolm prin metodele de ameliorare deja in
dicate, trebuesc examinate referitor la nsuirile preioase, pe care
dorim s le aib soiurile ameliorate.
Examinarea nsuirilor are o mara importan, deoarece ame
Importanta me
t o d e l o r d e exa
liorarea plantelor prezint o nesfrit serie de dificulti, dintre
minare.
care citm pe cele mai nsemnate:
1. Fiind organisme foarte variabile, plantele agricole sunt supuse
multor modificaiuni, care ne induc in eroare i ne determin adesea
s tragem concluzii false; producia, de ex. este foarte mult influen
at de mediu, care poate iavoriza n anumii ani chiar linii genetic
nevaloroase; de aceea trebue s urmrim mai muli ani diferitele
linii, spre a ne putea exprima asupra constanei produciei acestora,
ceea ce ngreuneaz procesul de ameliorare. Este nevoie s putem prin
metode clare s n e orientm cit mai din vreme asupra valorii dife
ritelor linii spre a elimina chiar la nceputul seleciunii pe cele in
ferioare, i a ine pentru examinarea mai ndelungat, numai liniile
cele mai valoroase.
2. Din. cauza timpului scurt de vegetaie, plantele sunt supuse
prea puin timp observaiilor noastre, care totui trebue s decid
asupra soartei a mii de linii din cmpul de ameliorare; de aceea avem
nevoie de metode expeditive, graie crora s putem alege, chiar n
acest timp scurt, cele mai valoroase exemplare.
3. Diferenele morfologice i fiziologice, din an n an mai mici
la liniile n decurs de ameliorare i vastul material cu care trebue
s lucrm pentru a avea succes, impun metode precise, care s ne
permit a n e orienta ct mai repede n mulimea de linii supuse
prelucrrii n procesul de ameliorare.
Pentru aceste motive trebue s cunoatem metodele de exam
n a l e ale principalelor nsuiri la plantele agricole: rezistena la ger,
la boale i la cdere, calitatea, productivitatea, etc.

1. E x a m i n a r e a

rezistenei

la

ger.

Pentru stabilirea valorii unei cereale de toamn este de mare


nsemntate aflarea rezistenei la ger; celelalte nsuiri (buna cali
tate a finii, productivitatea, rezistena la cdere, ec.) a u puin
importan, dac soiurilor respective le lipsete rezistena la ger,
care este pentru cerealele de toamn fundamentul, pe care trebue
s cldim celelalte nsuiri preioase. De aceea ameliorarea de soiuri
rezistente la ger, fie c acestea ar proveni din populaiuni sau din
ncruciri, constitue una din preocuprile de frunte ale institutelor
de ameliorare.
Cele mai multe plante pier n timpul iernii din cauza aciunii
l

in ce const

J ^ -

degerarea

directe a temperaturilor sczute, care provoac degerarea.


plantelor?
Mai nainte vreme, s'a crezut c pagubele din cauza gerului sunt
datorite formrii ghieei nuntrul plantelor; n adevr, cnd tempe
ratura din afar scade sub punctul de rezisten al plantelor, atunci
nu nghea sucul celular nuntrul celulei, ci celula excret ap i
aceasta nghea n spaiile intercelularej degerarea provine numai
in cazul cnd cantitatea de~~gha format n esuturi a trecut peste
limita mortal specific plantei respective.
Astzi se susine c degerarea si rezistena la ger se bazeaz mai
puin pe ruperea membranelor celulare sau pe alte condiii morfolo
gice, i mai mult pe schimbri fizico-chimice n structura specific a
plasmei. Cauzele intime ale degerrii nu sunt suficient de bine cunos
cute; se crede c ea este cauzat de schimbrile ireversibile, ce se
ntmpl n sistemul coloidal al plasmei celulare, cum sunt: mrirea
concentraiunii srurilor din suc, mrirea aciditii sucului, deforma
rea protoplasmei, presiunea cristalelor de ghia, etc.
Chiar soiurile rezistente la ger trebue, pentru a rezista ngheu- c m a p r
-

^v...

lui, sa se pregteasc, sa se ntreasc; in epoca de pregtire a plan


tei n vederea rezistenei la ger, toate diversele procese ce au loc,
nu au alt scop, dect s mreasc rezistena protoplasmei; de ca
pacitatea plantei de a apra, prin procese chimico-fizice, protoplasma,
depinde rezistena la ger a plantei respective.
Cum cercetrile penetice au artat c rezistena la ger este con
diionat de mai muli factori genotipici, rezult c i fenomenele,
care concureaz la rezistena la ger sunt diferite.
Fenomenele, care au loc, determin o sporire a concentraiunii
sucului celular, care dup cercetrile lui
Muller-Thurgau,
M a x i m o v , . a. s'au dovedit a fi hotrtoare pentru rezistena la
ger; concentraiunile nalte scad punctul de nghe al sucului celular;
din contr la concentraiuni sczute se formeaz ghia n mari can
titi. Aa dar, rezistena la ger a unei plante depinde de capacitatea
ei de a-i mri concenr_aiunea sucului c e l u l a r ^
Dintre fenomenele, care pregtesc plantele n vederea rezistenei
la ger, dou par a avea cea mai mare importan:
1. M r i r e a
concentraiunii
sucului
celular
p r i n p i e r d e r e a a p e i . Nu se cunoate precis cum se ajunge la
aceasl concentraiune a sucului celular; probabil c, datorit aciunii

plantele de ger 1

Metodele
xaminarea

istcnct l a

frigului, rdcina absoarbe mai puin ap, in timp ce transpiraia


continu.
2. A g l o m e r a r e a d e h i d r a i d e c a r b o n
solubili
(de z a h r ) , care deasemenea produce o mrire a concentraiunii su
cului celular, totui fr pierderea apei; zahrul nu provine dintr'o
transformare a amidonului, ci din faptul c la temperaturi joase,
procesul de asimilare predomin asupra fenomenelor de dezasimilare.
In condiii normale au loc ambele fenomene. Dac amndou
merg paralel, atunci aciunea ngrmdirii zahrului este mai mare
dect aceea a sporirii concentraiunii sucului celular prin pierderea
apei, ceea ce explic marea nsemntate a ngrmdirii zahrului pen
tru rezistena la ger. Zahrul i valoarea osmotic mrit apr d e
ger plantele, astfel c ele exercit o aciune de deshidratare asupra
plasmei celulare, datorit creia, rezistena acesteia contra schimb
rilor ireversibile se mrete. Toi factorii, cari favorizeaz desvoltarea de_jpxgane bogate n ap, produc o scdere a rezistenei la ger,
deoarece n acest caz, planta nu este capabil s provoace o deshidratare a plasmei celulare n acelai timp ca plantele cu organe
xeromorfe. Unul din aceti factori este excesul de azot n pmnt;
n timp ce la doze mari de azot, plantele produc frunze bogate n
ap, care sunt foarte sensibile la ger, formeaz din contr n cazu
rile de insuficiena azotului, organe xeromorfe, cnd frunzele a r a t
un coninut sczut de a p i au o valoare osmotic mare. Lipsa d e
ap n pmnt favorizeaz deasemenea rezistena la ger a plantelor;
agricultorii practici cunosc, c n anii uscai, n locuri uscate, sau n
semnturile dese, pagubele de ger sunt de regul mult mai mici;
explicaia acestui fenomen nu poate fi alta dect aceea, c plantele
crescute la lipsa de a p a r a t o valoare osmotic mai mare si a u
o plasm mai rezistent pentruc sunt mai deshidratate.
de
Metodele, ce se propun pentru determinarea rezistenei la ger,
urmtoarele:
ger* sunt
1. A p r e c i e r e a p o r t u l u i p l a n t u l e l o r . Muli susin
c desvoltarea plantelor la gru toamna ne d indicaii asupra r e
zistenei la ger; soiurile rezistente la ger i desvolt toamna frunzele
ncet i puin, dar produc bune rdcini i se ntind pe pmnt n
form de rozet n ateptarea frigului i zpezii din iarn; frunzele
sunt nguste, groase, de obiceiu de coloare verde nchis i se t r s c
pe pmnt. Varietile de primvar, precum i toate grnele de
toamn nerezistente la ger, pe de a l t parte, germineaz repede i
se desvolt mult toamna, dar sunt pgubite sau distruse de ger; gr
nele acestea produc toamna mult mass foliara i frunze verde
deschis, dar puine rdcini.
Aceste observaii se fac toamna sau primvara cnd plantulele
au desvoltat 23 frunzioare.
2. A p r e c i e r e a n c m p a p a g u b e l o r d i n c a u z a
g e r u l u i permite uneori o just notare a rezistenei la ger; aceast
metod este simpl, a r e ns dezavantajul c ntrebuinarea ei de
pinde cu totul de mersul vremii; de multe ori iarna nu este destul
de grea, a l t d a t stratul de z p a d este prea mare; gerurile fr
z p a d i ngheurile trzii din primvar produc mult mai mari
re

134

pagube dect cele mai sczute temperaturi, dar cu un strat gros de


zpad i cu oscilaii mici de temperatur. Alt dezavantaj al acestei
metode este i acela c multe plante pier sau sunt pgubite n cmp
i din alte cauze; rezistena la ger este influenat de structura i
umiditatea pmntului, de diferitele ngrminte, de situaia mai
mult sau mai puin expus a plantelor. Multe pagube sunt datorite
i desrdcinrii plantelor, din cauza micrii particulelor de pmnt,
determinat de diferenele de temperatur; desrdcinarea are loc
mai ales primvara, cnd nopi reci, care determin nghearea i prin
aceasta mrirea volumului pmntului, alterneaz cu zile relativ
calde, care desghea iari pmntul; prin alternarea ngherii i
desgherii straturilor superficiale ale pmntului, sunt desprinse i
scoase din pmnt mai ales plantele, ale cror rdcini n'au fost
destul de bine desvoltate; plantele astfel d.esrdcinate se usuc i
pier. Plantele mai pot pieri i din cauza uscrii lor, care are loc pri
mvara, cnd vnturi uscate i calde provoac o pierdere mare a
apei prin frunze, n timp ce rdcinile nu pot nlocui aceast a p
d i n cauza pmntului ngheat. In sfrit plantele pot fi pgubite n
cmp i din cauza atacului de
Fusarium.
Notele se dau dup pagubele fcute de ger fiecrei plante; no
tarea este a j u t a t de prezena unui s o r t i m e n t d e g e r , unde
sunt reprezentate soiuri a cror rezisten la ger este cunoscut.
Pentru a putea face, chiar n ierni cu mult zpad, notarea re
zistenei la ger, se recomand s se mture z p a d a de pe stratu
rile, a cror rezisten vrem s o aflm; rezultatele obinute sunt
destul de mulumitoare, dei nu destul de exacte, deoarece, chiar
dup mturare, mult zpad mai a d e r nc pe plante mai ales
pe vreme umed i apoi, pentruc plantele ngheate sunt adesea
rnite prin mturare.
Observarea direct n cmp poate fi ajutat i de semnatul
trziu, care provoac intrarea n iarn a plantelor ntr'un stadiu de
desvoltare foarte nefavorabil, cnd plantele fiind sensibile, sufer n
mai mare grad din cauza gerului, permind astfel o notare destul
de precis a diferitelor nuane de rezistent.
3. F o l o s i r e a s t a i u n i l o r d e f r i g , adic cultivarea
diferitelor linii, a cror rezisten la ger vrem s o aflm, n locali
ti cu altitudini mari, expuse gerurilor puternice; aceast metod
este simpl i dac amelioratorul are n aceste localiti personalul
necesar, care s fac observaii precise, d bune rezultate. Aceast
metod era utilizat nainte de rzboiu de staiunile germane de ame
liorare, care aveau astfel de cmpuri de observaie n Suedia; dease
menea n America se practic aceast metod; de ex. H a y e s a r e
25 staiuni de ger; i institutul de ameliorarea plantelor dela Svalof,
aezat n Sud-Vestul Suediei, ncearc rezistena la ger a soiurilor ei
noi, n staiunile filiale din Nordul Suediei.
4. M e t o d a r e f r a c t o m e t r i c . Plecndu-se dela constata
rea c exist un paralelism ntre coninutul n substan uscat i rezis
tena la ger, se determin concentraiunea sucului celular, extras prin
presare din frunzele plantulelor de gru expuse prealabil gerului,
cu ajutorul refractometrului.

M e t o d a se a p l i c in felul

urmtor:

B o a b e l e se s e a m n in nite l d i e , c a r e se a a z intr'un loc r e c e , d a r


geruri

se

i n t r o d u c n nite e p r u b e t e mici de sticl, c a r e se a s t u p bine cu un d o p

de

p l u t i se leag cu o s f o a r , p e n t r u a m p i e d e c a i e i r e a d o p u l u i . E p r u b e t e l e

se

fierb

prea

apoi

o a l sistem
l e a z , iar

mari.

timp

Dup

de 3 0

ce

plantulele

minute

intr'un

u o r , iar sucul

celulare

frunze

sterilizator,

P a p i n . F r u n z e l e sunt astfel
membranele

au

sau

desvoltate,

ferit

de

in

lipsa

omorite, substanele

se sparg.

Frunzele

ce se obine este l i m p e d e ,

astfel

e'.e se

acestuia

intr'o

c o l o i d a l e se

coagu

p r e g t i t e se p o t

s p r e d e o s e b i r e d e sucul

taie,

presa

obinut

prin

p r e s a r e a f r u n z e l o r n e f i e r t e . Din sucul p r e s a t se ia zpoi o p i c t u r cu o p i p e t se


pune pe prisma

refractometrului

b u i n a r e al r e f r a c t o m e t r e l o r

i se c i t e t e c o n c e n t r a i u n e a .

(Modul

de

ntre

se p o a t e afla din p r o s p e c t e l e c a r e nsoesc a p a r a t u l ) .

5. M e t o d a c h i m i c . Soiurile rezistente la ger acumuleaz


n esuturile lor cantiti mari de zahr, prin dozarea cruia, avem
posibilitatea s determinm gradul de rezisten al fiecrui soiu.
Dozarea zahrului se face chimic, fie direct n frunze, fie n su
cul presat al acestora. Prin metoda chimic putem stabili diferene
mai fine ntre soiuri dect prin metoda refractometric; de aceea
aceast metod este mai sigur.
M e t o d a cea mai e x p e d i t i v p e n t r u d o z a r e a z a h r u l u i d i n frunze este m e t o d a
H a g e d o r n - J e n s e n ,

modificat

pentru analiza

zahrului

total

i c a r e

con

s t in u r m t o a r e l e :
Se prepar

nti u r m t o a r e l e

1. S o l u i e de f e r i c i a n u r

soluii:

de p o t a s i u .

1,65 g.

fericianur

de p o t a s i u +

10,6

g. s o d a n h i d r i c la 1 l i t r u a p d i s t i l a t (in s t i c l b r u n ) .
2. S o l u i a d e s r u r i c a r e c o n s t d i n : a)
r u r de sodiu la
nainte

de a

soluia

6.

1 6 0 0 cmc. a p . b)

ncepe

analizele

amestecm

3. 3 0 0 g. a c i d a c e t i c g l a c i a l la
4.

1 g. a m i d o n

solubil

5. S o l u i e de t i o s u l f a t

la

1 0 0 g. sulfat de zinc +

500 g. c l o -

12,5 g. i o d u r de p o t a s i u la 1 0 0 0 cmc. a p .
4 pri

1 litru

1 0 0 cmc.

din soluia

cu

1 p a r t e din

ap.

ap.

d e sodiu n/200. S e p r e p a r d i l u n d o s o l u i e de n/10

c a r e a r e 24,82 g. t i o s u l f a t la 1 l i t r u a p d i s t i l a t .
6. A c i d c l o r h i d r i c n-3 ( 1 2 , 1 5 g. HC1 c o n c e n t r a t la 1 l i t r u a p ) .
7. S o l u i a d e s o d 53 g. s o d a n h i d r i c sau 1 4 3 , 0 8 g. s o d c r i s t a l i n l a 1
litru

ap.
Toate

s u b s t a n e l e t r e b u e s fie p u r i s s i m u m

Analizele

se fac

Se pipeteaz

in felul

pro

analysi.

urmtor:

1 cmc. din sucul obinut d u p p r o c e d e u l a r t a t

la m e t o d a

re

f r a c t o m e t r i c , n b a l o a n e de 1 0 0 cmc. i se c o m p l e t e a z p n la semn cu a p d i s
tilat.

Din a c e a s t

s o l u i e d e suc" se ia c t e 1 cmc. n e p r u b e t e , se a d a u g 1

cmc. din s o l u i a 6, i 5 cmc. a p . E p r u b e t e l e

se p u n a p o i pe o b a i e m a r i n i

s e fierb t i m p de 3 0 m i n u t e . S e a d a u g a p o i n f i e c a r e
1 cmc. d i n s o l u i a 7, i 2 cmc. din s o l u i a

eprubet

(chiar

pe b a i e )

1, apoi se fierbe iar t i m p de 1 5 m i

n u t e . D u p r c i r e se a d a u g 2 3 p i c t u r i d i n s o l u i a 4, p l u s 2 cmc. d i n

soluia

3, i 2

violet

cmc. d i n s o l u i a 2. A p o i se t i t r e a z cu s o l u i a 5 p n c e c o l o a r e a

dispare complet.
t r a t m la fel
sau

foarte

La fiecare

analiz

l u m i c t e v a

ca pe c e l e l a l t e . T i t r u l

aproape

Calcularea

d e 2 cmc.

procentului

de

acestor

soluie de tiosulfat
zahr

se face

eprubete

fr

suc, n c o l o

le

p r o b e f r suc t r e b u e s fie e x a c t ,
n/200.

in felul

urmtor:

S e s c a d e titrul probei cu suc din t i t r u l probei f r suc. S e c i t e t e a p o i d i n


tabel

cantitatea

de

zahr

ce

corespunde

Aceast cantitate reprezint grame


1 0 0 cmc. de suc p r e s a t ,
Analiza

se

cantitii

de z a h r

total

de

tiosulfat.
n

deci p r o c e n t u l de z a h r d i n suc.

poate

face

extract.

Pentru

m a s s de frunze m r u n i t e la uscat, p u l v e r i z m
tim un e x t r a c t d e a p

respective

(deci m o n o i d i z a h a r i d e )

apoi

aceasta

punem

substana

circa

uscat

g.

preg

(circa 20 cmc. a p , t i m p d e 12 o r e la t e m p e r a t u r a

came

rei sau 3 o r e la 50" C ) . E x t r a c t u l se f i l t r e a z a p o i ntr'un b a l o n d e 1 0 0 cmc. i se


d i l u e a z cu a p d i s t i l a t , p n

la semn. Din a c e a s t s o l u i e l u m 1 cmc. i p r o

cedm

Cantitatea

ca

la

analiza

sucului.

de

zahr

gsit

in

tabel

reprezint

g r a m e z a h r in 100 g. frunze v e r z i , deci p r o c e n t u l de z a h r din frunze ( t a b e l a V I I I ) .

cmc

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1.9
2,0

0,00
0,17
0,34
0,52
0,70
0,88
1,06
1,24
1,41
1,59
1,77
1,95
2,13
2,32
2,51
2.70
2,90
3,10
3,31
3,55
3,85

0,0
0,19
0,36
0,54
0,72
0,90
1,08
1,25
1,43
1,61
1,79
1,97
2,15
2,34
2,53
2,72
2,92
3,12
3,33
3,58

n/200 tinsul fat = g. z a h r n 1 0 0 c m c . s u c .


2

0,03
0,20
0,38
0,56
0,74
0,92
1,10
1,27
1,45
1,63
1,81
1 99
2,17
2,36
2,55
2,74
2,94
3,14
3,36
3;61

0,05
0 22
0,39
0,57
0,75
0,93
1,11
1,29
1,46
1,64
1,82
2,00
2,19
2,38
2,57
2,76
2,96
3,16
3,38
3,64

0,07
0,24
0,41
0,59
0,77
0,95
1,13
1.31
1,48
1,66
1,84
2,02
2,21
2,40
2,59
2,78
2,98
3,18
3,41
3,67

0,U8
0,25
0 43
0,61
0,79
0,97
1,15
1,32
1,50
1,68
1,86
2,04
2,22
2,41
2,60
2,80
3,00
3,21
3.43
3,70

0,10
0,27
0,45
0,63
0,81
0,99
1,17
1,34
1,52
1,70
1,88
2,06
2 24
2,43
2,62
2,82
3,02
3,23
3,45
3,73

0,12
0,29
0,47
0,65
0,83
1,01
1,19
1,36
1,54
1,72
1,90
2,08
2,26
2,45
2,64
2 84
3,04
3 25
3,48
3,76

0,14
0,31
0,48
0,66
0,84
1,02
1,20
1,38
1,55
1,73
1,91
2,09
2,28
2,47
2 66
2 86
3,06
3,27
3,50
3,79

9
0,15
0,32
0,50
0,68
0,86
1,04
1,22
1,39
1,57
1,75
1,93
2,11
2,30
2,49
2,68
2,83
3,08
3,29
3,52
3,82

T a b e l a VIII.
Tabela pentru zahr.

6. M e t o d a f r i g o r i f e r u l u i . Plantele semnate n cutii de


lemn i crescute la temperaturi joase se aaz, dup desvoltarea
frunzei a doua, ntr'un dulap frigorifer, unde sunt expuse la geruri
puternice. Din procentul plantelor, respectiv al frunzelor degerate,
se poate determina direct rezistena la ger a soiului. Aceast me
tod, apropiindu-se cel mai mult de condiiile naturale, este metoda
cea mai bun i cea mai sigur pentru determinarea rezistenei la
ger a soiurilor.
F u c h s indic urmtorul procedeu pentru metoda frigoriferului. Se sea
m n b o a b e l e in p m n t (cel mai bun s'a d o v e d i t un a m e s t e c s t e r i l i z a t d e p
m n t , compost i nisip n p r o p o r i e de 1 : 1 : 2 ) i se i a s s g e r m i n e z e c a m l a
15 C. Dup ce grul a r s r i t se a d u c e intr'o s e r cu t e m p e r a t u r a m i j l o c i e d e
8 1 0 i se l a s s c r e a s c a c o l o , p n cnd p l a n t e l e au c p t a t d o u f r u n z i o a r e bine d e s v o l t a t e ( p l a n t e d e circa 3 0 z i l e ) , in condiii d e l u m i n ct m a i
f a v o r a b i l e , f r ins s se a d a u g e l u m i n a r t i f i c i a l . A p o i p l a n t e l e sunt i n t r o u

duse

in

inute

camera

de

ntrire

(Abhrtungsraum)

t i m p e trei zile intr'o t e m p e r a t u r

troduse

n c a m e r a

frigoriferic

de

serei

frigoriferice,

+ 2 pn

i i n u t e 3 6 4 8

ore

la

la

unde

sunt

+ 4 " ; a p o i sunt

o temperatur

in

de 8 *

p n la 1 2 " C . A p r e c i e r e a i c l a s i f i c a r e a p a g u b e l o r de ger se face p r i n o b s e r v a


rea

fiecrei

plante

in p a r t e

P e n t r u a ne feri
soiu s t a n d a r d
soiului

i p r i n

de concluzii

i r e z u l t a t e l e

calcularea

i i n s u m a r e a

greite se i n t r o d u c e

diferitelor

soiuri

se

pun

rezultatelor.

in f i e c a r e e x p e r i e n

n l e g t u r

cu

un

rezultatele

standard.
LITERATURA.

A k e r m a n,

A.:

zen.
Fuchs,

W.

H.:

weizens
Fuchs.

Studien

ber

den

Kltetod

und

die

Klteresistenz

der

Pflan

Lund, 1927.
Weiteres

durch

W.

H.:

zur

Bestimmung

indirekte

Beitrge

der

Methoden.

zur

Klteresistenz

des

Wiss. Arch. Land. A.

Zchtung

kltefester

1,

Winter
1930.

Winterweizen.

Zeitschr.

f.

Zchtung. A . 19, 1 9 3 4 .
G a s s n e r,

G.:

Die

pflanzen.
L u e g,

H.:

Die

mung

experimentelle

Der Z c h t e r ,
Bedeutung
der

A.

1,

Mudra,

und

Erfrieren

A . : Zur

Physiologie

von

Getreide

von

zur

Bestim

Winterweizensorten.

Wiss.

1929.
und

der

Frosthrte

Untersuchungsmethoden

Winterfestigkeit

M a x i m o v, N.: Experimentelle
ren

der

1929.

verschiedener

relativen

Arch. Landw.

Bestimmung
1,

kritische

Pflanzen.
der

Untersuchungen

ber

das

Gefrie

J a h r b . f. w i s s . B o t a n i k , 53, 1 9 1 4 .

Klteresistenz

des

Winterweizens.

Planta,

18,

1932.
P i n c u s s e n, L.:

Mikromethodik.

T u m a n o v, I.: Das
ren.

I.

u.

Borodin,

Winterkulturen

Phytopathol.
W a l t e r ,

Leipzig,
winteranueller

1928.
Pflanzen

gegen

niedrige

Temperatu

P h y t o p a t h o l . Zeitschr., 3, 1 9 3 1 .

T u m a n o v,
von

Abhrten

H.:

Ueber

durch

I.:

Untersuchungen

direktes

ber

Gefrieren

und

die

Klteresistenz

indirekte

Methoden.

Z e i t s c h r . , 1, 1 9 3 0 .
Presssaftgewinnung

fr

kryoskopische

Messungen.

Ber.

Deutsch. Bot. G e s . 46, 1 9 2 8 .

2. E x a m i n a r e a
eraiiui.

rezistenei

la

boale.

Una din intele ameliorrii este de a obine soiuri constante n


producie; de aceea trebue s facem soiurile ct mai rezistente la
diferite calamiti; fluctuaiile cele mai mari ale recoltelor sunt cau
zate de diferitele boale, ce atac plantele agricole. Astzi, o amelio
r a r e d( soiuri rezistente la boale este posibil, pentruc s'a constatat
c a c e a s t rezit tent este o nsuire condiionat de factori genotipici,
deci ereditar.
Ameliorarea n vederea rezistenei la boale are o considerabil
importan; pagubele pe care le produc anual diferitele boale, sunt
enorme; numai rugina neagr a cauzat la noi n anul 1932, pagube de
miliarde; este destul s considerm mai departe tciunele orzului i
ovzului, care a npdit toate lanurile rneti, mlura i tciunele

la gru, rugina brun, pe care o avem aproape n fiecare an, pentru


a ne da seama de importana ameliorrii de soiuri rezistente la aceste
calamiti.
Ameliorarea n vederea rezistenei la boale este cu att mai
important, cu ct combaterea lor direct se izbete de multe difi
culti; astfel unele boale foarte vtmtoare, cum sunt ruginile ce
realelor, cancerul la cartofi, etc., nici nu se pot combate direct; sin
gura posibilitate de a lupta contra acestora, este obinerea de soiuri
rezistente; altele, cum este tciunele sburtor al grului i cel al or
zului, se pot combate direct numai cu mare greutate, necesitnd un
tratament extrem de comlicat, din care cauz nu este aplicat de
ctre agricultori sau se utilizeaz de multe ori fr succes.
Ameliorarea de soiuri rezistente este recomandabil chiar fa
de boalele, care se combat relativ uor, cum este malura la gru,
tciunele la ovz, etc.; ntr'adevr mai nti saramurarea necesar
pentru combaterea acestora se practic numai de o infim parte a
agricultorilor; apoi tratarea seminei este legat de cheltueli destul
de mari, pentruc trebue repetat anual: obinerea de soiuri rezis
tente la aceste boale ar nsemna suprimarea tratamentului anual, deci
o mare economie pentru agricultori.
Valoarea soiurilor rezistente rezid n aceea c ele mpiedec
formarea organelor de mmulire ale ciupercii i prin aceasta mico
reaz pericolul infeciunilor viitoare.
Ameliorarea de soiuri rezistente la boale este posibil, dup cum
o dovedesc succesele obinute n Germania, cu soiurile rezistente la
cancer i cele din America cu soiuri rezistente la rugina neagr, la
mlur, tciune, etc.
Ameliorarea spre imunitate a fcut n ultimul timp progrese r a
pide, deoarece fitopatologa a adncit att natura rezistenei plan
telor contra boalelor criptogamice, ct i biologia diferiilor parazii.
Pentru scopurile noastre practice, putem deosebi dou feluri de
rezisten a plantelor: pasiv i activ.
R e z i s t e n a p a s i v se bazeaz pe anumite particulariti
ale plantelor, care mpiedec ptrunderea parazitului; de ex. soiurile
de cereale, care nfloresc nchis, nu pot fi infectate cu spori de t
ciune; dac din contr infectm artificial aceste soiuri, are loc o infeciune puternic. O rezisten similar avem i atunci, cnd soiuri
fiziologic susceptibile, nu sunt infectate din cauza ritmului rapid de
desvoltare; ele fug, spre a ne exprima astfel, de boal. Deasemenea
grosimea cuticulei i micimea stomatelor pot da unui soiu rezistena
pasiv.
R e z i s t e n a a c t i v se datorete reaciunilor, care se deslnuesc n plant din cauza ptrunderii parazitului. Un frumos exem
plu de rezisten activ l constitue rezistena la rugin a cerealelor,
la care celulele, din cauza atacului ciupercii, mor, rpind astfel pa
razitului posibilitile de via; cu alte cuvinte rezistena se bazeaz
aci, orict ar prea de curios, tocmai pe hipersensibilitatea plantelor
fa de parazit.
Succesele n ceea ce privete ameliorarea de soiuri rezistente se datoresc i cunoaterii biologiei paraziilor, graie creia s'au putut p r e -

ciza intre altele, condiiile de pstrarea sporilor, condiiile optime de


desvoltare, precum i metodele de infeciune artificial.
Asupra biologiei paraziilor vom reveni la metodele de infeciune
pentru fiecare boal; este necesar s struim aici asupra nsemnatei
descoperiri ce s'a fcut, referitoare la existena raselor fiziologice la
diferite boale. Graie acestei descoperiri, s a u putut explica multe
rezultate contradictorii n ceea ce privete fluctuaia rezistenei la
boale dela an la an, i dla o regiune la alta; mai ales observaiile,
ce s'au fcut n ceea ce privete rezistena la rugin au dus la con
cluzii diferite; ntr'adevr speciile de rugin au fost socotite mult
timp ca uniforme i foarte muli au cutat s gseasc tipuri de gru
rezistente la diferite feluri de rugin; nc pe la 1900, s'a crezut c
s a u i obinut succese n aceast direcie; aa E r i k s s o n a gsit
n Suedia soiuri rezistente; dar cnd aceste soiuri au fost introduse
n Germania i Australia s'a constatat c ele au fost foarte atacate
de rugin; s'a cutat s se explice aceast diferen prin aceea c
soiurile de gru se comport altfel n medii diferite sau c obser
vaiile fcute n Australia se refereau la atacul unei alte rugini. Abia
n anul 1914 profesorul S t a k m a n n a descoperit c speciile de ru
gin considerate de noi ca uniforme sunt compuse dintr'un mare nu
mr de biotipuri, din aa numitele r a s e f i z i o l o g i c e ; acestea
nu se deosebesc ca exterior, ci printr'aceea c diferitele soiuri ala
aceleiai specii de cereale se comport diferit fa de ele, n ceea ce
privete rezistena lor; de ex. n timp ce unele soiuri de gru sunt
rezistente la o anumit r a s fiziologic de rugin neagr, alte soiuri
de gru sunt atacate de aceeai r a s ; dac experimentm cu a l t
r a s fiziologic de rugin, rezultatul poate fi tocmai contrariul.
Astfel putem explica de ce un soiu de gru este rezistent ntr'un
anume inut sau ntr'un anumit an, pe cnd n alt regiune sau n
alt an nu mai este rezistent; aceasta depinde de rasa fiziologic, ce
apare n anul sau n regiunea respectiv.
Exist n natur numeroase rase fiziologice la diferitele boale;
dar ceea ce este important pentru practica ameliorrii este c se nasc
ncontinuu, prin mutaiuni i mai ales prin ncruciri, noi rase fizio
logice, unele fiind mult mai virulente dect cele iniiale; aa s'a do
vedit c uneori se formeaz prin ncruciare pe Berbers
noi rase fi
ziologice de rugin neagr, care pot ataca soiurile imune pn atunci.
Rezult, deci, c problema ameliorrii de plante imune nu este
a a de uoar cum s a r p r e a la prima vedere; rugina, tciunele, ma
lura, etc., nu. reprezint un material biologic uniform, ci sunt alctuite
din numeroase rase fiziologice, care morfologic pot fi identice, dar se
deosebesc prin agresivitatea diferit, pe care o prezint fa de anu
mite soiuri de plante; n consecin nu putem susine c un soiu este
rezistent la tciune, ci trebue s specificm la care ras fiziologic
(sau grup de rase) de tciune este el rezistent.
Variabilitatea fiziologic a paraziilor a complicat extraordinar
lucrrile de ameliorare n vederea imunitii, deoarece trebue s ame
liorm soiuri rezistente la toate rasele fiziologice, care se gsesc ntr'o
regiune dat. Pentru a obine soiuri rezistente la boale, se infecteaz
un bogat i variat sortiment de soiuri i chiar de specii, spre a se

stabili rezistena acestora la boala respectiv, in scopul de a deter


mina genitorii necesari ncrucirilor. Apoi se execut ncruciri ntre
soiurile valoroase existente, dar nerezistente i soiurile gsite rezis
tente ptin ajutorul infeciunilor; uneori (ca de ex. pentru a dobndi
soiuri de cartofi rezisteni la man Phytophthora
infestans,
la
care toate soiurile ameliorate de cartofi sunt susceptibile), se recurge
la ncruciri cu specii slbatice. Descendenii acestor ncruciri vor
fi iari infectai artificial spre a gsi biotipul rezistent la boale i
care s posede in acelai timp i celelalte nsuiri valoroase din punct
de vedere agricol.
Ameliorarea pentru imunitate este de lung durat; de aceea
trebue s ameliorm incontinuu, cercetnd mereu rezistena soiurilor,
cci prin mutaiune sau prin bastardare pot a p r e a noi rase fiziolo
gice, care s atace soiurile pn aci rezistente; nu se poate preciza
ct timp este necesar spre a se nate rase fiziologice cu o virulen
mai mare; rezultatele de pn acum ne las s tragem concluzia c
este nevoie la multe ciuperci de un rstimp practic destul de nde
lungat; de ex. soiul de cartofi Snowdrop" din Anglia i pstreaz
dela apariia lui (de 40 ani) rezistena la cancer; tot aa pot fi citate
roiurile de gru rezistente la mlur, care i-au meninut aceast ca
litate de mult timp.
In ajutorul muncii de ameliorare mai vine i faptul c posibili
tatea de mmulire i deci i probabilitatea de a se nate noi biotipuri
mai virulente, se micoreaz cu ct se cultiv suprafee mai mari cu
soiuri rezistente; rezult deci c este posibil s se nimiceasc com
plet cel puin paraziii, cari sunt mrginii la plantele agricole.
Metodele de infeciune difer dup boalele, ce avem de com
btut; in general cerem ca ele s fie ct mai sigure, pentru ca toate
plantele supuse infeciunii s fie real infectate, aa c cele ce rmn
neatacate, s-i datoreasc aceasta rezistenei efective, bazat pe fac
torii genotipici. Dac metoda nu ar fi eficace amelioratorul ar putea
fi indus n eroare, socotind i izolnd ca rezistente la boale, plantele
care in realitate rmn neatacate datorit defectuozitii metodei.
E x a m i n a r e a r e z i s t e n e i o v z u l u i l a t c i u n e l e infec |.Ym ,rtm
s b u r t o r (Ustilago
avenae)
se face cu ajutorul infeciunilor a r t i - f ; ;
iciale; pentru aceasta este nevoie s ne procurm ct m a i multe pro
veniene de tciune, cci pentru studiul descendenelor se recomand
r u i1i7?r> un amestec de toate formele de tciune, pentru ca s se
manifeste nu numai patogenitatea raselor cunoscute, ci i a noilor-combinaiuni posibile ntre aceste rase.
Materialul de spori se pstreaz peste iarn pe panicule, n pungi
de pergament, ntr'un loc rece i uscat. Immulirea tciunelui, pentru
a-1 avea ntotdeauna la dispoziie, trebue fcut nu pe un soiu, care
prin aciunea lui selectiv poate duce la o prea unilateral compo
ziie, ci pe soiuri, care s arate o ct mai mic putere de seleciune;
s'a observat anume c soiurile, pe care mmulim tciunele, mlura,
e t c , exercit o seleciune asupra populaiunii, cu care au fost infec
tate, astfel c dup civa ani boala va avea o compoziie deosebit,
dup soiurile, pe care ea a fost mmulit. din cauz c soiurile fa
vorizeaz mmulirea de rase fiziologice diferite.
cial

cl

ac

La

tciunele

ovzului

infeciunea

este

floral

g e r m i n a i ;

boa

la se m a n i f e s t

in panicul, unde in loc d e boabe se f o r m e a z o m a s s de s p o r i

(clamidospori);

prin

distrugerea

v n t i dui in timpul
pe florile

sntoase

plevelor,

nfloritului

i r m n

sporii

rmnnd

liberi

sunt

luai

p e a l t e p a n i c u l e s n t o a s e ; sporii a j u n g

lipii

pe p e r e t e l e

fructului

sau g e r m i n e a z

de

astfel
dnd

n a t e r e la u n miceliu, c a r e se t r a n s f o r m la m a t u r i t a t e a bobului, in miceliu

de

d u r a t ; cnd bobul a j u n g e in p m n t , s p o r u l g e r m i n e a z , f o r m n d un p r o m i c e l i u
a l c t u i t din p a t r u c a m e r e , c a r e f i e c a r e

in p a r t e se m m u l e t e p r i n f o r m a r e a

de

s p o r i d i i sau c r e t e r e a m i c e l i u l u i ; miceliul i s p o r i d i i l e fiecrei c a m e r e p o t c o p u l a


pe p e r e c h i ; din c e l u l e l e c o p u l a t e se n a t e un miceliu c a r e p t r u n d e n p l a n t u l a d e
o v z cu o c a z i a g e r m i n r i i , A c e s t miceliu f o r m e a z in i n f l o r e s c e n a o v z u l u i c l a m i
dospori.

Avnd n vedere dominana rezistenei, se recomand s se in


fecteze n generaiile F i F (pentru ca numrul homozigoilor s
fie mrit) i anume timp de doi ani, spre a controla rezistena la
tciune i a eventualelor combinaiuni helerozigote.
Pentru infeciunile artificiale cu tciune la ovz se ntrebuineaz
metoda R e e d care este sigur, infeciunea producndu-se chiar
100%; este simpl, necernd personal prea instruit i nu e costisi
toare, neiiind nevoie de aparate speciale sau instalaiuni mari pentru
aplicarea ei. Bazndu-se pe experiene, care au a r t a t c infeciunea
sporete, dac decojim boabele i dac germinaia are loc n pmnt
uscat i la temperatura de 20'C, R e e d a elaborat urmtoarea me
tod:
Boabele decojite se_ pudreaz bine cu spori de tciune si se
aaza__m._Kase_cu pmnt uor, a cruT~urrlldltate"este de 25% din
capacitatea m a x i m a l pentru ap, acopenndu-se cu un strat de 3 cm.
din acelai pmnt i se las s germineze timp de patru zile ntr'o
camer la 20"C. Vasele se acoper cu saci umezi, peste cari se aaz
carton gudronat spre a mpiedeca pierderea apei. Dup ce ovzul
rsare, se nltur cartonul gudronat i sacii; apoi vasele se u d .
Transplantarea n cmp are loc cnd desvoltarea plantelor o permite.
La nspicare, plantele infectate (indiferent de numrul frailor
atacai) se numr i se exprim n procente, spre a indica astfel sus
ceptibilitatea soiului sau liniei respective la atacul de tciune,
E x a m i n a r e a r e z i s t e n e i g r u l u i l a m l u r (Tilletia tritici l T. laevis)
se execut tot cu ajutorul infeciunilor arti
ficiale; materialul cu care infectm, trebue s fie un amestec de pro
veniene, pe care ni le procurm deasemenea din diferitele regiuni
ale rii, pentruc i la m l u r s'a dovedit, din diferita agresivitate
a provenienelor fa de soiurile de gru, existena raselor fiziologice;
provenienele sunt amestecuri, sunt populaiuni, care se las separate
n rase fiziologice.
P s t r a r e a mlurii nu cere o grij special; dac spicele infectate
i aezate n borcane descoperite i mbrcate ntr'o pnz r a r . se
a a z la loc rcoros i uscat, sporii pot s-i pstreze germinabilitatea cel puin 34 ani. Din contr trebue s avem mare grij la m
mulirea provenienelor de mlur n cmpul de ameliorare; cci i
aici s'a observat c, dac mmulim o provenien de mlur pe un
soiu oarecare, soiul gazd alege din populaiunea, din amestecul de
6

Metoda Reed.

infectiuni ani
'ur'infru.

diferite rase fiziologice, pe acelea care gsesc pe el mediul cel m a i


potrivit de desvoltare; aceasta se explic prin aceea c soiurile g a z d
ofer pentru firele de miceliu, ce cresc n esuturile lor, condiii de
desvoltare, ce pot fi favorabile unor linii i defavorabile altora; cu
alte cuvinte soiul gazd poate seleciona n civa ani o provenien
de mlur, ale crei componente (rasele fiziologice ) i virulen pot
s fie diferite de ceea ce era proveniena iniial; uneori se nasc pe
aceast cale rase fiziologice, a cror virulen este mult mai mare
dect la amestecul iniial.
La m l u r

infeciunea

este g e r m i n a t ;

sporii

de

mlur

sunt

l i t r e e r a t i s e depun pe b o a b e l e s n t o a s e ; o d a t cu bobul s e m n a t
i s p o r u l , al crui miceliu i n t r
se poate recunoate
foarte

in p l a n t , i n f e c t n d

inflorescena.

inc i n a i n t e de m a t u r i t a t e , p r i n t r ' o c o l o a r e

eliberai

germineaz

Spicul

atacat

verde-albstruie

caracteristic.

In cercetrile fcute pentru a se studia, condiiile optime pentru


infeciuni, s'a observat c temperatura a r e cea mai mare importan!
pentru reuita i gradul infeciunii cu m l u r ; n ser infeciunea estej
mpiedecat de cldur, din contr este favorizat n paturile reci detempera.turile sczute. In paturile reci germenul grului se desvolt
ncet, rsritul are loc mult mai trziu dect n ser i parazitul g
sete timp destul ca s ptrund in planta gazd i s-i desvolte
Pentru infeciunile artificiale cu mlur, s'a elaborat o metod
similar metodei R e e d pentru infeciunile cu tciune la ovz, i care
const din urmtoarele:)Boabele uscate se aaz n capsule mici de
sticl i se amestec cu o mare cantitate de praf de spori, p n cnd
periorii tuturor boabelor sunt negrii; mrimea dozei se alege astfel
c ntotdeauna mai rmne un rest de spori n vas; numrul sporilor
care ader pe un singur bob la o astfel de tratare se ridic la 400.000.
Gradul
Mackie

infeciunii

i B r i g g s

este

direct

legtur

cu

cantitatea

au obinut u r m t o a r e l e

rezultate:

Cantitatea
infectata
spori de
In

Procentul
mijlociu
de atac.

de g r u
cu 1 g.
mlur
g.

30
250
500
750
1000
1500
2000
2500
3000

de

spori;

astfel

61,6
37,3
37,0
28,7
20,7
16,3
16,1
10,6
10,3

Boabele astfel infectate se seamn (cte 50100 n fiecare


ghiveciu i n 34 repetiii) n ghiveciuri de pmnt, n paturi reci;
ghiveciurile se umplu cu pmnt uscat (cu circa 25% capacitate pentru
a p ) . Pentru a se pstra umiditatea pmntului, vasele se acoper cu
saci umezii, peste cari se aaz carton gudronat. Temperatura nu
trebue s se scoboare sub 3"C i nici s treac peste 15C. Dup r -

iniccjiuniar.

riwie

bura-

' 'or!" '


r

srirea plantelor, ghiveciurile se las descoperite. Plantele rmn


la aceleai temperaturi nc 45 zile, dup care sunt apoi trans
plantate n cmp la distan de 5X20 cm. Susceptibilitatea soiurilor
se exprim in procente de plante atacate.
La grul de toamn, R o e m e r recomanda ca examinarea rezis
tenei la mlur a soiurilor, liniilor i materialului n decurs de ame
liorare s se nceap primvara de timpuriu; plantele primesc nc
n timpul creterii n ghiveciuri sau dup transplantare un oc de
frig i se vor desvolta normal, pn la maturitate. Evitnd s ex
punem plantele infectate lunilor de iarn, vom avea mai puine pier
deri, tiut fiind, c plantele infectate sunt mai sensibile la ger; astfel
vom obine o exactitate mai mare a datelor,
Pentru
examinarea
r e z i s t e n e i la
tciunele
s b u r t o r a l g r u l u i (Ustilago
tritici)
i al o r z u l u i
fUstinuda) se folosete deasemenea calea infeciunilor
Materialul de spori necesar infeciunilor se poate obine n dou
feluri i anume: sau se adun din diferite regiuni spori, respectiv
inflorescene atacate, sau se seamn diferitele probe de gru, de
unde se extrag inflorescenele atacate. Este necesar ca infeciunea
s se fac cu un amestec de proveniene, deoarece s'a observat i la
tciunele sburtor existena raselor fiziologice, a cror virulen este
diferit.
Tciunele sburtor
r a 1 ;

praful

a t t al g r u l u i ct i al o r z u l u i , a r e o i n t e c t i u n e

f 1 o-

d e spori, c a r e d i s t r u g e s p i c e l e , se d e s v o l t a p u i n n a i n t e de

nflo

r i t u l g r u l u i i este d e j a gata de a se m p r t i a in a e r c n d s p i c e l e nfloresc. P o t


s i n f e c t e z e n u m a i acei

s p o r i , cari sunt prini d e s t i g m a t e in t i m p u l

cnd

timp de c t e v a m i n u t e

florile

floare.

se d e s c h i d

D a c n t i m p u l

nfloritului

( 1 0 2 0 minute)

se m e n i n e o v r e m e

nfloritului,

pentru

fiecare

p l o i o a s , atunci

posibili

t a t e a de i n f e c i u n e este m u l t m i c o r a t , p e n t r u c pe de o p a r t e sporii nu p o t sbura,


ci c a d pe p m n t , pe de a l t p a r t e f l o r i l e
stigmate
brionul
intr

ncolesc, desvoltnd
se d e s v o l t a ,

miceliul

un
intr

miceliu,

r.u n f l o r e s c

deschis. Sporii ajuni

ce p t r u n d e p n

i n a c e s t a ;

dup

la

ovar;

cnd

c o a c e r e a bobului,

pe
em

miceliul

ntr'o p e r i o a d de r e p a u s , c a r e d u r e a z a t t a t i m p ct i a bobului.

Cnd

bobul a s t f e l i n f e c t a t este s e m n a t i g e r m i n e a z , atunci ii n c e p e v i a a i r e e a u a


p s l o a s a miceliului

d o r m i t n d , i a n u m e , n c e p e s se i n t i n d i s c r e a s c

planta

tnr, ptrunde

in t u l p i n i in spice i ii f o r m e a z in p r i l e

sporii

I n f e c i u n e a s'a p r o d u s , a a d a r , aici nc n timpul

florale,

nfloritului.

Infeciunea artificial la tciunele sburtor se face n timpul n


floritului, cu ajutorul unui pulverizator special realizat de P i e k e n b r o k i modificat de N i c o l a i s e n . (fig. 43).
A c e s t a p a r a t se c o m p u n e din u r m t o a r e l e p r i mai p r i n c i p a l e :
1. U n r e z e r v o r de s t i c l , in c a r e sunt i n t r o d u i s p o r i i ;
2.

Corpul

principal

al

aparatului,

prevzut

cu:

dou

tuburi,

care

conduc

a e r u l ce a n t r e n e a z sporii in flori, o sit. c a r e p e r m i t e t r e c e r e a n u m a i a s p o r i l o r


i un cioc, c a r e e s t e i n t r o d u s in f i e c a r e f l o a r e d e i n f e c t a t ;
3. O p a r d e cauciuc p e n t r u p o m p a t u l a e r u l u i .
n a i n t e de u m p l e r e a p u l v e r i z a t o r u l u i , sporii sunt t r e c u i p r i n t r ' o sit,
a nltura toate particulele, care ar putea provoca o astupare a

pentru

pulverizatorului.

A c e s t a p a r a t p o a t e fi p u s n a c i u n e f o a r t e c o m o d cu m n a d r e a p t , c a r e cu a j u
torul

degetului

mare

i a r t t o r

introdus

prin

cele d o u inele, in a p a r a t u l

EXAMINAREA REZISTENEI LA BOALE


p r e s e a z t o t d e o d a t i p a r a d e cauciuc, in t i m p ce cu m n a s t n g inem s p i c u l ,
d e s f c n d la fiecare f l o a r e p l e v e l e p e n t r u a i n t r o d u c e ciocul a s c u i t al

aparatului.

Infeciunea cu tciunele sburtor se execut n a 2-a pn la a


5-a zi dup nceputul nfloritului; nainte de a executa inifeciunea se
recomand, pentru a fi siguri c tciunele ntrebuinat, germineaz,
s se fac o prob germinativ; ca mediu de germinare se folosete
un extract din plevele de gru.
Pentru a uura infectarea florilor, se nltur la gru florile dela
mijloc din fiecare spieule; la orzul cu 4 i cu 6 rnduri se nltur
spiculeele laterale. Deasemenea se ndeprteaz spiculeele dela
baza i vrful spicului.
Se recomand s nu introducem ntr'o floare prea muli spori,
cari, dnd natere la micelii prea puternice, ar mpiedeca desvoltarea
normal a bobului.

Fig. 4 3 . A p a r a t pentru infeciuni artificiale cu tciune s b u r t o r la gru i o r z


C/i din m r i m e a natural).

Dintre cereale grul se resimte cel mai mult de pe urma atacului ruginilor; secara, ovzul i orzul sufer mult mai puin de a t a c u l
lor; de aceea problema obinerii de soiuri rezistente s'a pus p n
acum exclusiv la gru.
Necesitatea obinerii de soiuri rezistente la rugin este cu a t t
mai mare, cu ct contra ruginilor agricultorul nu dispune de niciun mijloc de combatere direct, din cauz c infeciunea la rugin
este produs de sporii ce plutesc n atmosfer. Singura m s u r
practic pentru combaterea ruginii este ameliorarea de soiuri rezis
tente, care este posibil, prin metoda ncrucirilor i alegerea de
.tipuriyaloroase cu ajutorul afeciunilor artificiale.
S p r e d e o s e b i r e de t c i u n e , rugina c e r e a l e l o r
t i n z n d u - s e dela
favorabile
10

plantele atacate

se r s p n d e t e

vara, boala

inti, pe p l a n t e l e v e c i n e ; d a c c o n d i i i l e

p e n l r u d e s v o l t a r e a ruginii, a c e a s t b o a l

se r s p n d e t e

insunt

cu o r e p e z i _

145

hriccium
ficiaIe

utj.
-

c u r n E m

c i u n e u i m i t o a r e i c u p r i n d e m a r i regiuni, d n d n a t e r e la a a numiii ani d e r u


gin.
G r u l , c a r e s u f e r cel mai m u l t de a t a c u l r u g i n i l o r , p o a t e fi m b o l n v i t

de

t r e i feluri d e r u g i n i : r u g i n a b r u n , r u g i n a g a l b e n i rugina n e a g r .
R u g i n a

brun,

produs

de

ciuperca

Puccinia

triticina,

este

cea

mai

f r e c v e n t in a r a n o a s t r . Ea a p a r e p e g r n e l e d e t o a m n , u n e o r i i l a n c e p u t u l
lui

O c t o m v r i e , i p o a t e s p e r s i s t e mai a l e s n i e r n i l e u o a r e

pn

primvara,

u r e d o s p o r i i (sporii de v a r ) ei fiind f o a r t e r e z i s t e n i la ger. De obiceiu ins, a t a


cul p r i n c i p a l n c e p e in luna M a i , a t i n g n d m a x i m u m in l u n a Iunie. P.
recunoate

prin

pustulele

mici,

de

form

rotund

sau l u n g u i a ,

triticina

se

dispuse

nere

g u l a t p e s u p r a f a a frunzei; a c e s t fel d e r u g i n a p a r e r a r p e tulpini i n i c i o d a t p e


s p i c e . P u s t u l e l e c u p r t n j "mii d e s p o r i d e v a r ( u r e d o s p o r i ) , c a r i duc

infeciunea

la a l t e p l a n t e .
R u g i n a

galben,

produs

de

ciuperca

Puccinia

glumarum

este

mai

m u l t r u g i n a r i l o r n o r d i c e ; la noi a p a r e n mai m i c m s u r i a n u m e n n o r d u l
rii

(Bucovina, nordul

nu p r e z i n t

Basarabiei

importan,

dect

i T r a n s i l v a n i e i ) ;

n anii r e c i

pentru

i p l o i o i .

r e g i u n i l e de es

Rugina

galben

se

ea

recu

n o a t e f o a r t e u o r d u p p u s t u l e l e ei mici, d i s p u s e i n i r u r i c o n t i n u e i d e c o l o a r e
p r o n u n a t g a l b e n - a u r i e , c a r e se gsesc n s p e c i a l p e j r u n z e , p e g l e v e ^ i c h i a r p e
b o a b e l e t i n e r e , nu n s p e teci i pe p a i u ; n p u s t u l e l e a c e s t e a se

gsesc u r e d o

s p o r i i , c a r i dui d e v n t , i n f e c t e a z a l t e l a n u r i ; p u s t u l e l e cu s p o r i i d e i a r n
l e u t o s p o r i j se f o r m e a z d e obiceiu pe f a a i n f e r i o a r

a frunzelor,

(te-

d a r i pe teci,

t u l p i n i i s p i c e .
R u g i n a
rareori
cald

neagr,

cauzat de ciuperca

la noi i a n u m e in anii cu v e g e t a i a
la

sfritul

perioadei

trzii. Rugina neagr

Puccinia

graminis,

ntrziat,

de vegetaie; de aceea

apare

numai

cu ploi m u l t e i

ea a t a c n deosebi

se d e o s e b e t e d e r u g i n i l e c e l e l a l t e , a t t

vreme
grnele

prin aspectul,

ct

i p r i n e v o l u i a sa. P u s t u l e l e cu u r e d o s p o r i , c a r e se gsesc p e frunze, d a r n s p e


cial p e p a i u i teci, a u o c o l o a r e c r m i z i e i s u n t lungi d e 2 3 mm., a d e s e a n
conjurate

de e p i d e r m a r u p t . P u s t u l e l e cu s p o r i i d e i a r n au t o t f o r m a

i sunt d e c o l o a r e n e a g r . T e l e u t o s p o r i i
da

natere

basidiilor

alungit

h i b e r n e a z ; p r i m v a r a g e r m i n n d ei v o r

i b a s i d i o s p o r i l o r ;

spre

deosebire

de

celelalte

rugini,

ru

gina n e a g r n u p o a t e s-i c o n t i n u e firul vieii d e c t d a c b a s i d i o s p o r i i v o r t r e c e


p e a l t p l a n t i a n u m e p e d r a c i l (Berberis
nnd,
i

vor

da

formeaz

natere
un

la

miceliu,

enidii
din

vulgaris),

cu e c i d i o s p o r i ;

care

vor

lua

pe f r u n z e l e c r e i a , g e r m i

ecidiosporii

natere

germineaz

uredosporii

pe

gru

teleutosporii.

P s t r a r e a sporilor are o mare importan, deoarece ei i pot


pierde, n condiii nefavorabile, capacitatea germinativ n cteva zile.
De a c e e a uredosporii se pstreaz n vase speciale (cu o umiditate
de circa 35% l a P. glumarum
si 4550% la P. triticina),
ce se intro
duc n frigorifer, in interiorul cruia se menine, cu ajutorul unui
regulator electric, o temperatur constant de 0 pn la - 2C la P. glu
marum i + 5C la P.
triticina.
Specializarea fiziologic la rugini este foarte accentuat; astfel
la rugina neagr a grului, sunt cunoscute 128 rase fiziologice, la ru
gina brun 54, la rugina galben 7, la rugina neagr a secarei 12, etc.
Infeciunea artificial la rugin trebue executat att n ser, ct
i n cmp; aceasta deoarece nsuirea de a fi foarte rezistent, rezis
tent, nerezistent, e t c , nu reprezint un grad de rezisten, care s'ar
menine la fel de-a-lungul ntregei perioade de vegetaie; din contr,
L

gradul de rezisten oscileaz n timpul desvoltrii; astfel suscepti


bilitatea plantelor la rugina neagr crete cu naintarea n vegetaie,
a a c se poate vorbi, cum se exprim G a s s n ej^jjc-^e rezisten a
plantelor tinere i de o susceptibilitate^ plantelor adulte; din con
tr la rugina brun avem a face cu o pronunat susceptibilitate a
plantelor tinere, care descrete cu ct plantele se apropie de nspicat
i nflorire, dup care se remarc iari o susceptibilitate pronunat
a frunzelor. De aceea G a s s n e r a r a t cu drept cuvnt c trebue
s fim precaui la judecarea rezistenei unui soiu dup gradul de
infeciune al tinerelor plante, crescute n ser n condiii optime de
infeciune; cci n aceleai condiii de cretere i inifecume n ser,
examinrile pentru rugina brun vor a r t a o susceptibilitate mai mare,
dect a r fi cazul la comportarea soiurilor n cmp, n timp ce la ru
gina neagr gradul de rezisten din ser i din cmp se potrivete
mai bine.
Serele, n care se execut infeciunile artificiale la rugin, sunt
amenajate special pentru acest scop; temperatura i umiditatea pot
fi regulate dup nevoile experienei; serele sunt separate prin perei
de sticl in compartimente diferite, din care unele sunt complet n
chise, pentru a izola diferitele rase fiziologice.
Pentru infeciuni n s e r se folosesc plante tinere de gru cam
zece zile dela semnat, adic n stadiul cnd a aprut i a doua frun
z ; infeciunea se face ifie cu spori uscai, pe cari i transportm cu
scalpelul de pe frunzele atacate, fie cu soluie de spori, pe care o
transportm pe frunzele plantulelor cu ajutorul unei pensule sau cu
pulverizatorul. Dup ce plantulele a u fost infectate, se introduc n
a a numitele camere umede", unde se asigur o umiditate mare,
pentru ca sporii s poat germina, i lumin suficient, care, deter
minnd deschiderea stomatelor, nlesnete miceliului ptrunderea n
frunz. Dup ce se in 48 ore n camerele umede, plantulele infec
tate se aaz iari in ser, unde asigurm condiiile optime pen
tru desvoltarea ruginii, adic o umiditate de 60%70%, tempera
tura de_12LV-i lumin suficient. Dup 714 zile dela data infeciunii se observ la soiurile susceptibile pustule mai mult sau mai
puin dese pe suprafaa frunzei; la soiurile rezistente nu se observ
pustule sau, dac exist cteodat, ele sunt extrem de mici i n
conjurate cu pete de coloare deschis. Aceste pete ne a r a t c in
feciunea s'a produs i la soiurile rezistente, dar c ciuperca nu a
putut s-i desvolte mai departe miceliul i s formeze pustulele de
spori la suprafaa frunzei, pentruc ntre parazit i celulele plantei
s'a dat o lupt, in care ultimele au murit lund prin aceasta ns,
parazitului posibilitatea de hran, din care cauz piere i el.
La infeciunea cu rugin n c m p aezm soiurile sau liniile
de examinat ntre rndurile unui soiu foarte susceptibil la rugin (so
iul indicator), pe care il infectm, n scopul crerii cuiburilor de in
feciune, cu a f u T o 7 uT~c 1 o p o t e 1 o r d e s t i c l sau cu a j u
t o r u l c u t i i l o r d e s c n d u r i , unde putem prin udare cores
punztoare s crem condiiile de umiditate necesare reuitei in
feciunilor, pe care le facem pulveriznd soluia de spori pe frun
z e l e soiului indicator. Dup 23 zile dela data infeciunii, clopotele

de sticl, respectiv cutiile de scnduri se ndeprteaz; dup 10141


zile, n caz c infeciunea a reuit, apar pe frunzele soiului infectat
pustulele de rugin,
E x a m i n a r e a r e z i s t e n e i l a c a n c e r a r e o mare importan, ntru ct aceast boal nu se poate combate altfel dect prin
obinerea de soiuri rezistente.

infec^iuni articer la cartofi,

Cancerul,

provocat

de

ciuperca

Synchytrium

endobioticum,

produce

b e r c u l mai a l e s , d a r i pe stoloni, r d c i n i i p r i l e i n f e r i o a r e

pe

f l t u r i de d i f e r i t e m r i m i , p n la m r i m e a unei nuci; a c e s t e a sunt la nceput


c o l o a r e a l b s a u glbuie, mai t r z i u a p o i se b r u n i f i c

i p u t r e z e s c . D a c

e s t e p u t e r n i c , e l e cresc ca o c o n o p i d i pot s t r a n s f o r m e
umfltur
tofii

neregulat, canceroas.

tu

a l e tulpinii, u m

tot t u b e r c u l u l

de

atacul

intr'o.

S p o r i i bruni ai a c e s t e i c i u p e r c i a j u n g din c a r

p u t r e z i i , in p m n t , u n d e d e s v o l t z o o s p o r i mobili, mici i i n c o l o r i ;

acetia

p o t i n f e c t a p r i l e f r a g e d e a'e p l a n t e l o r t i n e r e de c a r t o f i ; ei p t r u n d cu p r e d i l e c i e
in ochii,

ce p o r n e s c

vegetaie

i p r o v o a c u m f l t u r i l e

caracteristice

descrise,

m a i sus.

Nevoia de metode sigure de infeciune artificial s a fcut rej j - odat cu ntinderea boalei i cu strduinele mmulite ale
amelioratorilor de a obine soiuri imune.
Mai nti S p i e c k e r m a n n a imaginat o metod de infecfiune artificial, care const din tierea n buci a tuberculelor de
examinat i aezarea pe nisip umed a acestor buci, care se aco
per apoi cu aa numitul oojii2pj_de__c^nce5; acesta este alctuit din
pmnt, amestecat cu umflturi de cancer, ajunse la maturitate; aai
dar cu pmnt, n care se gsesc numeroi s p o r i d e d u r a t ai
cancerului.
Deoarece infeciunea a r e loc prin ochi, se poate constata foarte
curnd dup ncolirea cartofilor, dac soiul este rezistent sau nu;
de obiceiu dup 48 sptmni se poate judeca rezistena soiului
respectiv la cancer; exactitatea examinrii crete cu mrimea duratei
experienei.
Metoda Kahler
In ultimul timp K h l e r i L e m m e r z a h l a u propus urma
i Lemmer/ahi. toarea metod: Se taie tuberculele soiului de experimentat n bu
ci, pe c a r e se gsesc ochi; bucile se aaz, pentru ncolire ntr'o cutie pe nisip i se acoper cu hrtie de ziar; ncolirea dureaz
dup repeziciunea desvoltrii, care variaz cu soiul, proveniena i
anotimpul.
Dup ce colii au atins o lungime medie de 22,5 mm., atunci se
separ din umflturile de cancer proaspete, nc n desvoltare, bu
ci de 11,5 cm. i se fixeaz cu ace pe bucile de tubercul, astfel
nct acul s nu rneasc ochiul, totui umflturile de cancer s fie
aezate peste coli, pe cari s-i ating. Tuberculele astfel infectate
sunt acoperite apoi cu un strat subire de pmnt amestecat cu nisip,
peste care se toarn ap curat cu o pipet, pn cnd sunt astupate
cu pmnt toate golurile dintre umfltura de cancer i bucata de
tubercul, ceea ce este necesar, pentru ca sporii s ajung la coli.
Apoi se adaug iari pmnt, aa c toate umflturile s fie bine
acoperite.
Intre rndurile soiurilor de examinat se a a z ri buci de tubers

Metoda

piec ermann.

cule dela un soiu foarte susceptibil la cancer i care servete ca mar


tor. Cutiile se in apoi foarte umede la o temperatur de 1821C.
Dup cteva ziie cnd presupunem c infeciunea a avut loc, se iau
bucile de tubercul din pmnt, se nltur umflturile i se plan
teaz bucile in alte cutii, care se in mijlociu de umede, pentru a
evita putrezirea; aci colii se desvolta puternic, formnd tulpini vi
guroase i cu rdcini; bucile rmn n aceste cutii pn la exa
minarea lor, care a r e loc la 14 zile dela nceperea experienei, i
care se extinde asupra urmtoarelor puncte:
Mai nti se stabilete numrul bucilor de tubercule, la care se
observ macroscopic frunze deformate, adic frunze, care datorit
infeciunilor arat umflturi caracteristice, marcant vizibile; apoi se
stabilete cu ajutorul unui microscop gradul infeciunii. Pe baza aces
tor notri se clasific soiurile n trei grupe:
I. S o i u r i s u s c e p t i b i l e , adic cele care arat un nalt
grad de infeciune i reaciune; aceste soiuri prezint frunze macros
copic deformate.
II. S o i u r i r e z i s t e n t e , adic cele la care nu se produc infeciuni de loc sau foarte puine.
III. S o i u r i i n t e r m e d i a r e .
Aceast metod permite s distingem chiar diferenele fine de
susceptibilitate dintre soiuri.
Obinerea de soiuri rezistente la man este cu att mai impor- Jj"'",^""' p "
tant, cu ct combaterea direct (stropirea cu zeam bordelez) este toplithora.
adesea nerentabil; de aceea materialul obinut prin ncruciri este
supus infeciunilor artificiale.
R i e h m d urmtoarea descriere pentru mana carjojiloj: Boala
aceasta se observ de obiceiu n lunile Iunie i Iulie mai mult la so
iurile tardive, i se recunoate dup ^petele brune negricioase, dela
vrful i marginea frunzelor; la aceste pete se recunoate o regiune
rnTTIocie mai nchis, nconjurat de o zon catifelat cu luciu cenuiu (din care crete un strat subire i l l b de mucegaiu) dup care
urmeaz o zon verde deschis. Petele brune se mmulesc i se mresc
pe vreme c a l d i umed, foarte mult; i tuberculele pot fi mboln
vite chiar pe cmp, cptnd pete albstrui sub care miezul este
brunificat.
r u
h

Mana c a r t o f i l o r

este

cauzat

o r g a n e de i m m u l i r e f n r m p a j j j
liul

su ramificat

de c i u p e r c a

Phvtonhthora

sr^^T s u b i r e d e m u c e g a i u

infestans.

ale

c i t a t m a i sus.

crei
Mice

i i n c o l o r c r e t e i n t r e c e l u l e l e i n t e r i o a r e v e r z i a l e frunzei,

le

s u g e i le o m o a r : d u p aceea se r e t r a g e din esutul m o r t i t r e c e in e s u t u l n


conjurtor

inc v e H l e ^ J n r m n d

ramificaii,

care

tea

sunt

purtate

servesc
de

la

vnt,

prinstnma.iplg

immulirea
dnd

ciupercii

natere,

dac

d a n f a a
prin
ajung

inferioar

formarea

frunzei,

conidiilor;

pe frunzele

de

aces

cartofi

g e r m i n e a z ntr'o p i c t u r de a p s a u d e r o u , l a z o o s p o r i , c a r i i n f e c t e a z

frun

z e l e p r i n f o r m a r e a d i n nou a unui miceliu de i n f e c i u n e , r e p e t n d u - s e t o t

ciclul

c i t a t mai sus. D a c v r e m e a este f a v o r a b i l


mai

sus se d e s f o a r

ntr'un ritm r a p i d

desvoltrii ciupercii, ciclul vital


i b o a l a

se p o a t e

rspndi

foarte

citat
re

p e d e . C o n i d i i l e s p l a t e de ploi cad pe p m n t i pot a j u n g e la t u b e r c u l e p e c a r e


lle m b o l n v e s c .

M l l e r a propus urmtoarea metod de infeciune artificial!


Plantulele din generaia F , obinute din ncrucirile dintre spe
ciile slbatice, rezistente la Phytophthora
i soiurile valoroase de cul
tur, se infecteaz umezindu-se cu cteva picturi dintr'o soluie cu.
zoospori. Materialul de nleciune se obine astfel: se taie tuberculele^
se^presar pe tietur sporangii, i se pun n camere umede; dup"
cateva^zile se desvolt un bogat miceliu aerian _cu_sporangii. Cu o
penset se smulge esutul ciupercii i se pune in ap (ntr'un vas
P e t r i ) ; ca soluie de cultur s se utilizeze ap absolut curat; apa dis
tilat din comer nu e bun, deoarece conine mult cupru, care e
foarte otrvitor pentru sporangii; cea mai potrivit e apa distilat
n yae jc^.sticl, de J e n a . Culturile se pun 1""'3 ceasuri la tempera
turi ntre 16"lo"C; Intre timp s'au difereniat, n interiorul sporangiilor, zoosporii, cari ies din nveliul sporangiilor. Cu cte o pictur
din aceste culturi de zoospori sunt umezite frunzuliele plantulelor.
'Plantulele infectate sunt aduse imediat dup infeciune in camere mari
si umede; dup 34 zile a p a r simptomele boalei; soiurile sensibile
vor a r t a primele simptome de boal dup 23 zile; soiurile mijlo
ciu rezistente vor manifesta boala dup 45 zile; soiurile foarte
(rezistente vor a r t a primele simptome de boal dup 911 zile. So
iurile foarte rezistente n aceste ncercri, n care condiiile de vege
t a i e sunt exagerat favorabile desvoltrii boalei, pot fi considerate
(ca i imune pentru condiiile din cultura mare.

METOD M l l e r .

LITERATURA.
Fischer,

E. u n d G u m a n n, E.: Biologie

schen

Pilze.

G a s s n e r, G.:
lung

Ueber

der

Verschiebungen

Getreidepflanzen.

G o u I d e n, C. H.: Breeding
pects
K n o r r,

pflanzenbewohnenden

parasiti

Rostresistenz

whrend

der

Entwick

resisfant

varieties

of wheat;

fundamental

as-

Scientific A g r i c u l t u r e , 10, 1929.

Untersuchungen

Bastardierungen

der

P h y t o p a t h o l . Z e i t s c h r i f t 4, 1 9 3 2 .

rust

of the problem.

C:

der

Jena, 1929.

ber

bei

das

v o n Sommerweizensorten

Verhalten

knstlicher

Infektion

mit

Steinbrand.

und

Zeitschrift

f. P f l a n z e n z c h t u n g , 14, 1 9 2 9 .
L e m m e r z a h 1, J . : Beitrge

zur Bekmpfung

des Kartoilelkrebses.

Phytopathol.

Z e i t s c h r i f t , 2, 1 9 3 0 .
M a c k i e

and

Briggs;

Fungicidal

Berkley, California,
N a h m m a c h e r, J . : Beifrag
nuda

(hordei).

Nicolaisen,
avenae.

W.:

dusts

for

the

zur Immunittszchtung

P h y t o p a t h o l . Z e i t s c h r i f t , 4,
Die

control

o!

bunt.

der

Gerste

Bull.

364:

1925.

Grundlagen

der

gegen

Ustilago

1932.

Immunittszchtung

gegen

Ustilago

tritici.

ArbeiteR'

Z e i t s c h r i f t f. Z c h t u n g , 1 9 , 1 9 3 4 .

R a b i e n, H.: Keimungs-

und

Infektionsbedingungen

von

Tilletia

der Biolog. Reichsanstalt, 15, 1927.


Rdulescu,
for.
Reed

E . : Rezultatul

a n d F a r i s, J . :
hums

infeefiunilor

artificiale

la ovz

cu tciunele

sbttr-

A g r i c u l t u r a N o u , I, 7, 1 9 3 4 .
and

oats

lnfluence

by smuls.

of environal

factors

on the

infection

A m e r i c . J o u r n . Bot., 1 1 , 1 9 2 4 .

R i e h m , E. u n d S c h w a r t z, W . : Pflanzenschutz.

Berlin, 1927.

of

Sorg

Roemer,

T h. u n d

B a r t h o 1 1 y,

brandherknfte

und

ihre

R.:

Die

Agressivitt

Vernderung

durch

verschiedener

die

Wirtssorte.

SteinPhytopathol.

Zeitschrift. 6, 1 9 3 3 .
Svulescu,
den

T r.: Beitrag

Weizen

zur

Rumniens

Kenntnis

der

belallen.

Puccinia-Arten,

die

Zeitschr. f. P f l a n z e n k r a n k h e i t e n

Biologie

der

u. P f l a n

zenschulz, 4 3 , 1 9 3 3 .
Svulescu,
tur

T r . : Rugina
practic.

Seiffert,

J . : Knstliche

verschiedener

grului

Bucureti,

in

anul

1932.

Probleme

actuale

de

agricul

1933.

Blteninfektion
Gerstensorten

zur
fr

Untersuchung

Ustilago

der

hordei

Empfnglichkeit
Khn-Archiv, 1 2 ,

nuda.

1926.
S t a k m a n,

E. C : A study

in cereai

rusts,

physiological

races.

Minnesota

Agr.

E x p . S t a t . Techn. B u l l . 1 3 8 , 1 9 1 4 .
S t a k ma n

and

through

Cotter.:

V a v i 1 o v, N. J . : Beitrge
der

Origin

hybridisation

Getreide

gegen

of

and
zur

physiologic

mutation.

Frage

Scient.

ber

parasitische

die

Pilze.

lor ms

of

Agric.

10, 1930.

Puccinia

verschiedene

graminis
Widerstandsfhigkeit

Arbeiten der Versuchsstation

Mos

kau, 1 9 1 3 .
Vavilov,

3.

N. J . : Immunity

of

Examinarea

plants

to

infection

rezistenei

diseases.

la

Moskow,

1919.

cdere.

Cderea aduce pagube mari agricultorilor, pentruc depreciaz


calitatea boabelor, favorizeaz atacul boalelor (rugina, etc.), ntrziaz
"fneuniformizeaz maturitatea lanului i ngreuneaz lucrrile de
recolt.
Rezistena la cdere e important, mai ales n regiunile cu precipitaiuni atmosferice abundente i n care se utilizeaz ingrmintele a/.otoase, bgarul,"etc.
La soiurile rezistente la cdere, putem s sporim ngrmntul azotat i prin a r g a n j ^
producia: ngrarea cu azot i intensivizarea n general a agriculturii este condiionat de rezistena l a
cdere.
Ameliorarea rezistenei la cdere poate urma dou ci:
I. Prin scurtarea paiului.
II. Prin ntrirea esutului mecanic.
Ameliorarea rezistenei l a cdere prin scurtarea paiului o apli
cm la gru i mai ales la secar; la orz este i a a puin paiu.
Pajtd^cnri_eite recesiv, din care cauz aceast nsuire este do
minat, acoperit, mCculturile cu ncruciri; de aceea mai ales la se
car este greu s apara^m fenotip nsuirea paiu scurt" atunci cnd
agricultorii vecini cultivaxsecara cu paiul nalt, care fecundeaz
plantele din cmpul de amektrare.
De obiceiu paiul scurt este\corelat cu scderea produciei; dar
nit este o nlnuire de factori la acete dou nsuiri; de aceea o combinaiune ntre productivitate i p a i u s c u r t este posibil; dac pn
acum aceast combinaiune n'a fost realizat n nalt grad, aceasta se
datorete faptului c pn acum a fost izolat rin numr prea mic de li
nii scurte n paiu.
s

M e t o d e d e apre
cierea rezisten
ei la c d e r e -

Exist, ns, dup toate probabjJflile o corelaiune ntre lungi


mea paiului i lungimea rdcinilfrf; cel puin aceasta exist la specii
i genuri; aa secara are rd^fnile cele mai lungi i orzul cele mai
scurte.
Putem prin scurtarea paiului s ameliorm soiuri rezistente la
cdere, dar aceasta nu e suficient; de ex. orzul are cel mai scurt
paiu din toate cerealele i totui cade. De aceea trebue luat n consi
d e r a r e si esutul mecanic: sclerenchimul trebue s fie puternic i s
aib un"numr mare de fascicule de vase; acestea trebue s fie ae
zate ct mai aproape de epiderm, cci, cu ct sunt apropiate mai
mult, de interior, cu att acioneaz mai puin.
S'a cutat s se obin o idee despre rezistena la cdere a cerea
lelor prin msurarea grosimii paiului, a lungimii i numrului inter nodiilor, a greutii paiului, e t c ; rezultatele, ns, nu au fost mulu
mitoare. S a u construit apoi, aparate pentru a msura ndoirea paie
lor uscate; K r a u s i H o l d e f l e i s s au imaginat aparate de msu
rat tria, respectiv rezistena la rupere a paiului uscat; K r a u s n
sui a recunoscut, ns, c determinrile la paiul uscat nu cuprind toi
factorii influenatori ai rezistenei la cdere i c de aceea este nece
sar s se studieze aceste nsuiri la paiul verde, n timpul vegetaiei,
in plin cmp. Z a d e a nceput determinri pe cmp la plantele vii, cu
aparatul lui K r a u s . K o s s e b a u , apoi S t u d t m a n n au imaginat
un aparat cu care se poate msura n cmp rezistena la ndoire a pa
iului.
Pentru aprecierea rezistenei la c d e r e a cerealelor, se recomand
urmtoarele metode:
1. Q ^ b s e r v a r e a n c m p a r e z i s t e n e i l a c d e r e .
Pentru a favoriza cderea se recomand s se ngrae terenul, in care
se vor cultiva liniile de examinat, cu mult ngrmnt azotat. Nota
rea rezistenei la cdere dup aprecieri fcute n cmpul de amelio
r a r e d bune indicii despre sensibilitatea la cdere, dar are dezavan
tajul c depinde mult de mersul vremii; dac nu este furtun, vnt
i ploaie nu putem observa rezistena la cdere- Deasemenea pot sur
veni erori n apreciere din cauza maturitii diferite a soiurilor; soiu
rile mai tardive, neavnd boabele formate, se vor a r t a mai rezistente
la cdere.
2. D e t e r m i n a r e a r e z i s t e n e i l a n d o i r e a p a
i e l o r c u a j u t o r u l d i n a m o m e t r u l u i . Rezistena la n
doire este fora care se opune la ndoirea paiului i este condiionat
de numrul i distribuia n paiu a fasciculelor libero-lemnoase, pre
cum i de aezarea periferic a stratului de sclerenchim.
Dinamometrul (fig. 44) construit de S t u d t m a n n const din
urmtoarele p r i :
1. O i n d e f i e r (A), n form de
, lung de 1,25 m. pe
care alunec cadrul de susinere;
2. C a d r u l d e s u s i n e r e (B), format dintr'un jghiabfa,/,
cu ajutorul cruia, cadrul poate aluneca sau poate fi fixat prin uru
bul b pe ina A; dintr'un arc de cerc (c), mprit n 90" i dintr^o
v a r g a de a l a m (d), care este mobil n jurul punctului ei de inserie

(e), nclinarea ei putnd fi citit pe arcul gradat; varga d prezint o


diviziune n centimetri.
3. C a d r a n u l n r e g i s t r a t o r f C ^ sau dinamometrul propriu
zis, care alunec pe varga d, este format din urmtoarele p r i : un
rulou de aluminiu adncit, conic ff), pe care apas paiul sau paiele a

Fig. 44. Dinamometru pentru m s u r a r e a rezistentei la n d o i r e a p a i e l o r la

cereale.

cror flexibilitate vrem s o aflm; un sistem de prghii, care trans


mite aceast a p s a r e a paielor la un indicator, ce a r a t rezistena la
ndoire pe semicercul gradat (g) n grame.
Aparatul poate fi construit pentru a msura rezistena la ndoire
a unui paiu, a unei plante sau a unui ntreg rnd de plante; msurto-

rile la planta ntreag dau rezultate mai precise dect cele la un sin
gur paiu.
Aparatul funcioneaz n modul urmtor:
Se aaz aparatul astfel ca ina A s fie ct mai orizontal, iar
varga de a l a m d s ifie vertical i deci paralel cu paiul, ce vrem s
msurm; apoi se a a z cadranul nregistrator l a o nlime cores
punztoare cu
din lungimea paiului; dup aceea paiul sau planta
de msurat se aaz sub ruloul de aluminiu i se apleac varga d sub
un unghiu de 45; paiul, respectiv planta aplecat, va exercita asupra
ruloului o contrapresiune, care este asemntoare rezistenei, pe care
planta o opune presiunii vntului; aceast contrapresiune este trans
mis prin prghii la indicator i poate fi citit pe scara divizat n
grame.
Dup ce m s u r m plantele de p e un rnd, le secerm i apoi
aezm aparatul pentru a msura plantele de pe rndul urmtor.
Soiurile sau liniile de cercetat trebue aezate cel puin n 6 repe
tiii, i n fiecare repetiie este nevoie s se execute cel puin 30 m
surtori; timpul cel mai potrivit de msurat este, dup S t u d t
m a n n , epoca nfloritului pentru gru i coacerea n lapte pentru orz.
S a observat c rezistena la cdere a plantelor crete simitor
dela nflorit p n la coacerea n lapte.
3. D e t e r m i n a r e a g r o s i m i i i n t e r n o d u l u i . S'a con
statat c un paiu este cu att mai rezistent la cdere, cu ct el este
mai gros; determinarea grosimii se face cu ajutorul urubului micrometric i de obiceiu la internodul al doilea de jos.
Se msoar cel puin 20 de plante din iiecare repetiie i n cel
puin 45 repetiii.
4. D e t e r m i n a r e a n u m r u l u i
fasciculelor 1ib e r o l e m n o a s e i n t e r n e ; s'a gsit anume, c exist o strns
corelaiune pozitiv ntre rezistena la c d e r e i numrul vaselor libero-lemnoase. Determinarea numrului fasciculelor libero-lemnoase
se face la internodul al doilea de jos la cel puin 20 plante i n 4
repetiii.
LITERATURA.
Draghetti,
di

A . : Studio

alcune

razze

comparativa
pure

di

della

frumenti.

resistenza
Da

le

meccanica

Stazioni

all'allettamento

sperimentali

agrarie

I t a l i a n e . 54, 1 9 2 1 .
H o 1 d e f 1 e i s s,

P.:

Messung

der

Bruchfestigkeit

der

Getreidehalme.

Landw.

Illustr. Zeitung, 24, 1904.


Kirsche,

A . : Haferzchtung

Kraus,

C:

Kraus,

C : Standfestigkeit

Scholz,

Die Lagerung
H.:

auf
der
der

Knickfestigkeit

Lagerfestigkeit.

Getreide.

Getreidehalme.
und

Deutsche Landw. Presse

Stuttgart,

1904.

1908.

B e i t r g e zur P f l a n z e n z u c h t ,

Halmlngengewicht

beim

Getreide.

1912.

Wiener-

L a n d w. Zeitung, 49, 1 9 0 8 .
S t u d t m a n n ,

G.:

Untersuchungen

Sommerweizen-Sorten.
Z a d e, A . : Zchtung

auf

ber

die

Khn-Archiv,
Halmlestigkeit.

19,

Standfestigkeit

von

Winter-

1928.

F h l i n g s L a n d w . Zeitung, 6 9 . 1 9 2 0 .

und

Examinarea

rezistenei

la

scuturare.

Scuturarea este un mare defect, pe care l ntlnim la numeioase


soiuri; este destul s lum n considerare samulastra diferitelor noas
tre lanuri, spre a ne face o idee de pierderile, pe care anual le sufe
r agricultorii notri.
Scuturarea nu este aceeai la diferitele cereale; secara i orzul
se scutur mai puin, grul mai mult, ovzul cel mai mult; ierburile
se scutur foarte mult.
Pentru examinarea rezistenei la scuturare se recomand urm
toarele metode:
1. Lsarea pe cmp dup recolt, a diferitelor linii de analizat,
pn ce au czut toate boabele la tipurile nerezistente.
2. Smulgerea spiculeelor, spre a constata astfel tria glumelor
i paleelor.
3. Centrifugarea inflorescenelor.
4. Folosirea aparatelor de scuturat; inflorescenele se a a z (fi
xate perpendicular n guri) ntr'un vas, care este micat de un mo
tor; pentru ca scuturarea s fie mai puternic, se a d a u g aparatului
o vergea, de care se izbesc inflorescenele. Se determin numrul i
greutatea boabelor czute n unitatea de timp.
5. E x a m i n a r e a

calitii.

Azi cutm s ne orientm ct mai din vreme asupra calitii


liniilor n decurs de ameliorare la diferitele plante, pentru ca s nu
immulim tipurile, a cror calitate este inferioar; de aceea metodele,
care ne permit s ne orientm asupra calitii au mare importan.
Astfel examinm la gru panificabilitatea, la orzoaica procentul de
protein i de pleve, la sfecl procentul de zahr, la cartofi procentul
de amidon, etc.
In special au luat mare desvoltare metodele, care permit apre
cierea calitii la gru.
Un gru este socotit de o calitate superioar atunci cnd ne d
o pine bun, adic atunci cnd are o bun panificabilitate. Cu toate
c gusturile variaz, mult, putem spune c o bun panificabilitate este
rezultanta unui ansamblu de proprieti n virtutea crora transfor
marea finii n pine se poate efectua n condiiile tehnice i economice
cele mai avantajoase, obinndu-se totdeodat i o pine de bun ca"
litate. innd seama de cerinele morarului, brutarului i consumato
rului, putem spune, avnd n vedere numai nsuirile principale, c un
gru este de calitate superioar atunci cnd el d :
1. Un randament mare de fin.
2. Un randament ct mai mare de aluat i de pine (dup N e u m a n n 100 grame fin de bun calitate cu umiditate normal de
14% dau 165 grame aluat i 135 grame p i n e ) .
3. Un volum mare al pinii, ceea ce indic o pine afnat, deci
mai uor de digerat (la grul bun 100 grame fin dau o pine de
400500 c m c ) .

Utoda directa

4. O bun porozitate a pinii; se cere in aceast privin ca porii


s fie mici i n numr ct mai mare, pentru ca miezul s fie uniform
repartizat.
Deasemenea se mai iau n considerare i porozitatea i coloarea
cojii, gustul i mirosul pinii, etc.
Asupra timpului cnd s facem astfel de determinri de calitate
nu exist o nelegere; de altfel i n practic se obicinuete ca bruta
rii s fac pine i din fin nou la cteva sptmni dup recolt,
dup cum ei pot utiliza i ifina mai veche, de un an i chiar de doi
ani. Un gru i mbuntete calitatea c:i att mai mult, cu ct este
pstrat timp mai ndelungat. Totui fiind n interesul agricultorilor
ca recolta de gru s se poat desface i deci i utiliza pentru scopuri
alimentare ct mai de vreme, se recomand s se fac determinri
calitative, cel puin de orientare chiar n lunile August i Septemvrie,
rmnnd ca analizele principale s se execute n iarn; astfel vom
putea izola tipuri de gru care i vor fi completat maturitatea mai
de vreme.
Putem examina calitatea grului prin dou metode: metoda di
rect i metoda indirect.
Metoda direct const n executarea probei de coacere.
M o r a r i tul

se e x e c u t , d u p ce p r o b e l e

sunt a d u s e la o u m i d i t a t e u n i

f o r m (in j u r u l lui 1 4 % ) , cu a j u t o r u l u n o r mori de l a b o r a t o r , c a r e p e r m i t o s e p a


r a r e c o m p l e t a t r t e l o r i finii.
Proba
ap

de

p a n i f i c a i e

se e f e c t u e a z

din cte

100 g. f i n

adugnd

(in c a r e se d i z o l v 4 g. d r o j d i e i 1,7 g. s a r e ) p n la o c o n s i s t e n

v i t . A p o i se e x e c u t

frmntarea

potri

cu a j u t o r u l unei maini d e f r m n t a t , t i m p d e

5 m i n u t e , d u p c a r e a l u a t u l a e z a t in c a s t r o a n e de f a i a n se p u n e n d u l a p u l d e
f e r m e n t a r e la 36"C, u n d e este inut t i m p d e un c e a s ; a p o i se f r m n t i a r i ;

dup

a c e e a se p u n e d i n n o u la f e r m e n t a t , d e obiceiu n f o r m e , u n d e se ine timp v a r i a t


p n ce a l u a t u l a a j u n s la m a x i m u m d e v o l u m , c a r e se c o n s t a t d u p
ce ies l a

suprafa.

Apoi

se e x e c u t

coacerea

in

cuptoare

speciale

bicuele
de

labora

tor la 250"C t i m p d e 35 minute.


Dup

rcire

se

determin

Acest aparat funcioneaz dup


Un compartiment

v o l u m u l
principiul

este umplut

cu

ajutorul

aparatului

F o r n e t.

urmtor:

cu s m n de r a p i ;

dac introducem

pi

nea, al c r e i v o l u m v r e m s-1 d e t e r m i n m n a c e s t c o m p a r t i m e n t , o p a r t e d i n s e
m i n e l e de r a p i , ne mai a v n d loc, v o r r m n e n tubul g r a d a t , u n d e se p o a t e
citi d i r e c t n c e n t i m e t r i cubi v o l u m u l p i n i i . C e a mai m a r e e r o a r e la a c e a s t d e
terminare

este c a u z a t

recomand

de diferita

aezare

seminelor

de rapi;

de aceea

s e x e c u t m la una i a c e e a i p r o b mai m u l t e d e t e r m i n r i

se

paralele.

A d o u a zi se d e t e r m i n p o r o z i t a t e a pinii, l u n d u - s e t i p a r e n tu d u p sec
i u n i l e v e r t i c a l e a l e pinii i n o t n d u - s e (dela 1 la 1 0 ) d u p s c a r a lui M o h s.
Din

aceste

dou

c o e f i c i e n t u l

de

date

(volumul

coacere,

d e 400 cmc. c o n s i d e r a t

ca

pinii

dup

satisfctor

i p o r o z i t a t e a )

Neumann,
se ia

egal cu

se c a l c u l e a z

n felul

urmtor:

100. Ceea

apoi

Volumul

ce t r e c e

peste

400 cmc. se c o n s i d e r u n a v a n t a j r e l a t i v i se a d a u g la 1 0 0 numai j u m t a t e din


acest

surplus. Un volum

diferena
ta

8 ca p e d e p l i n

95, i 7

sub 4 0 0 cmc. e s t e c o n s i d e r a t

ca un d e z a v a n t a j r e a l

se s c a d e i n t e g r a l d i n 100. P e n t r u c a l c u l a r e a p o r o z i t i i se c o n s i d e r n o
3=

satisfctoare

90, . a. m. d.

i se ia e g a l cu 1 0 0 , i a r

7,5 sc e g a l e a z

cu

Coeficientul

de c o a c e r e i e obine i m m u l i n d

r o z i t a t e i i m p r i n d

factorul

v o l u m cu f a c t o r u l

la 100. N e u m a n n c o n s i d e r c o e f i c i e n t u l

po-

1 0 0 ca bun, s p e

cificnd c minimum t o l e r a b i l este 75. Coeficientul se p o a t e ins u r c a p n l a

150

i mai mult.

Proba de coacere, care pare a ifi cea mai fireasc metod, ar tre
bui s ne permit o apreciere complet a calitii; din nefericire
aceast metod are, dup B e r l i n e r i K o o p m a n n , urmtoa
rele dezavantaje:
I. E s t e v a r i a b i l . In proba de panificaie intervin foarte
muli factori, cari cu greu pot fi inui n limite precise ca:
1. Gradul de mcinare al finii.
2. Felul frmntrii (manual sau mecanic).
3. Felul drojdiei (drojdia e un produs viu, care variaz mult n
acelai loc dup felul pstrrii, chiar dup cteva o r e ) .
4. Felul apei.
5 Cantitatea de sare (aluaturile moi sunt ntrite de cantiti
mari de s a r e ) .
6. Conducerea i durata fermentaiei.
7. Temperatura aluatului n timpul fermentaiei.
8. Umiditatea aerului n camera sau etuva de fermentare.
9. Temperatura cuptorului; meninerea temperaturii este ifoarte
dificil la aluaturile mici, a cror suprafa este aa de mare fa de
volumul lor; deasemenea spaiul mic din cuptor ofer condiii diferite
de cele din cuptoarele mari din practic.
10 Coacerea n forme sau liber; coacerea n forme dei nu co
respunde practicei brutritului la noi, mrete exactitatea probei de
coacere i uureaz aprecierea porozitii; n rile n care pinea nu
se coace n forme, trebue ca i experienele de panificaie s se fac
cu pini libere, cci alta e comportarea finii n forme i alta n pini
libere.
Muli au propus, din cauza acestei mari variabiliti, o standar
dizare a tuturor acestor condiii de lucru; dar unii autori susin, cu
drept cuvnt, c o astfel de standardizare ar fi greit, deoarece
fiecare fin necesit anumite condiii de prelucrare adaptate c a r a c
terelor ei specifice. F a de o fermentaie scurt (cum se obicinuete
n laboratoare), o fin tare ca Manitoba se poate a r t a insuficient,
pe cnd una mai slab poate da rezultate satisfctoare, astfel nct
comparaia celor dou faini n aceleai condiii de prelucrare poate
duce la concluzii cu totul greite n ceea ce privete valoarea lor.
Se propune de asemenea s facem grupe de grne, spre a supune
la o prelucrare diferit grnele din categorii deosebite; pentru aceasta
este nevoie, ns, ca, nainte de a trece la proba de coacere propriu
zis, s se fac unele cercetri referitoare la coninutul i calitatea
glutenului spre a se ti dac avem a face cu un gru tare sau moale.
II. E s t e s u b i e c t i v , diferitele faze ale probei de panifica
ie, precum i evaluarea rezultatelor depinznd mult de operator;
n adevr in afar de randamentul de aluat i cel de pine (la greu
tate i n volum), care pot fi msurate cu o precizie mulumitoare,
celelalte aspecte ale panificabilitii sunt greu de tradus n cifre i se
fac dup aprecieri, ce depind mult de operator.

Metode
indirecte.

tudiu a l u a t i lor cu drojdie

III. N u e s t e d e s t u l d e f i n , a a c atunci cnd diferen


ele dintre o fin i alta nu sunt prea marcante, ele nici nu se mai
evideniaz; la finile tari, n special, deosebirile n calitatea de pani
ficaie nu reies n eviden a a de clar la probele de coacere; faini
cu gluten mijlociu dau de ex. aceleai rezultate ca finile din cele
mai bune grne americane de primvar.
IV. E s t e s u p e r f i c i a l . Cu alte cuvinte metoda nu d in
dicaii suficiente asupra cauzelor unei bune sau rele panificabiliti;
ori tocmai factorii intimi cari influeneaz panificabilitatea, prezint o
importan capital.
V. E s t e g r e o a i e , l u n g i c o m p l i c a t .
VI. E s t e c o s t i s i t o a r e , cernd instalaiuni speciale, con
sum mare de combustibil precum i de material supus cercetrii. Da
torit faptului c este nevoie la probele de panificaie de 1,52 kg.
gru, metoda direct nu-i poate gsi aplicare mai ntins n amelio
rare, unde trebue s ne orientm ct mai din vreme asupra materia
lului supus prelucrrii.
Cu toate aceste defecte se recomand ca, n staiunile, unde
exist posibilitatea de a se procura instalaiunile necesare, s se exe
cute i proba de panificaie ca o completare i o controlare a diagnos
ticului pus cu ajutorul metodelor indirecte.
Dezavantajele probei de panificaie au fcut pe cercettori s se
ndrepte spre studiul aluaturilor cu i fr drojdie i spre cel al glutenului.
Numeroi autori au preconizat studiul aluaturilor cu drojdie; e
drept c aceast metod a r e avantajul c proba de coacere propriu
zis cu toate defectele ei este exclus i c cere o aparatur mai sim
pl; prezint ns inconvenientul c introduce n experien un factor
foarte variabil: drojdia, crend astfel o surs remarcabil de erori.
M a u r i z i o , N e u m a n n, M o h s i alii au propus cteva metode,
care ns nu dau rezultate att de precise.
I n t e r e s a n t este n s p e c i a l m e t o d a
foarte

Saunders,

c a r e in e x e c u t a r e a ei e s t e

simpl:
Se

frmnt

1 0 g. f i n , cu c a n t i t i l e

respective

de

ap, drojdie

intr'un a l u a t o m o g e n n f o r m d e sfer, c a r e se i n t r o d u c e ntr'un p a h a r

sare

cu a p ,

u n d e c u r n d s e r i d i c la s u p r a f a d i n c a u z a m r i r i i v o l u m u l u i sub p r e s i u n e a g a
zelor

ce s e f o r m e a z p r i n f e r m e n t a r e . S f e r a de a l u a t se n t i n d e din ce in ce m a i

m u l t d a t o r i t a p s r i i g a z e l o r d i n i n t e r i o r i s e s p a r g e n s f r i t , c e e a ce s e p o a t e
v e d e a d u p d e s f a c e r e a i c d e r e a j o s a p a r t i c u l e l o r de a l u a t . T i m p u l , c a r e t r e c e
dela introducerea gogonelei

pn

la n c e p u t u l d e s f a c e r i i a l u a t u l u i d o m s u r a p r o

ximativ pentru calitatea finii; astfel

f i n i l e s l a b e au n e v o i e d e o o r , p e c n d

f i n i l e M a n i t o b a au n e v o i e d e 8 o r e p n la n c e p u t u l s p a r g e r i i gogonelei.
tudiul aluaturi
>r f r a j l r o j d i e .

Pentru cercetarea principalelor nsuiri (ca dilatabilitatea i vscozitatea) a l e aluaturilor f r drojdie, au construit aparate R e j t o ,
K o n o p i , K o s s u t n y , C ho p i n , B i l e y, B i i h l e r , . a. Cel
mai recent a p a r a t de control al calitii aluaturilor este maina lui
H a n k 6 c z y-Brabender construit de firma Brabender (DuisburgG e r m a n i a ) ; acest aparat permite n primul rnd determinarea obiec
tiv a capacitii de absorbie a a p e i pentru fina respectiv; nouta
tea aparatului const, ns, n aceea c se msoar n cifre consis-

tenta i elasticitatea aluatului, precum i schimbarea acestora n tim


pul frmntrii. Deasemenea acest a p a r a t ne permite s ntrebuin
m la proba de coacere aluaturi uniform de consistente, ceea ce nu
este altfel posibil, pn acum fiind avizai la aprecierea subiectiv
prin pipit.
Pentru ameliora tor aceast main are avantajul c
lucreaz
foarte repede i foarte simplu, iar rezultatele sunt concludente; sin
gurul dezavantaj rezid n scumpetea mainii.
Examinarea calitii att prin metoda direct ct i prin meto*ec
dele indirecte citate, fiind dificil, s'a cutat s se studieze factorii, paniiicabiiiutea.
cari condiioneaz panificabilitatea, i cari pot fi mprii n dou
grupe:
1. Factori, cari influeneaz desvoltarea gazelor n cursul fer
mentaiei;
2. Factori, de cari depinde capacitatea de reinere a gazelor i
proprietile coloidale ale aluatului.
Degajarea de gaze atrn de gradul, n care fiecare fin este
fermentescibil, cu alte cuvinte de puterea diastatic variabil dela
o fin la alta, iar capacitatea de reinere a gazelor depinde de can
titatea i mai ales de calitatea glutenului.
Am amintit c m s u r m panificabilitatea dup mrimea volumu
lui pinii i dup mulimea, fineea i uniformitatea porilor. Porii se
formeaz prin desvoltarea C 0 i alcoolului n timpul fermentrii i
prin evaporarea apei i dilatarea gazelor la coacerea n cuptor; cu
alte cuvinte se exercit din interior o presiune, care ntlnete o contrapresiune n pereii porilor: n consecin volumul pinii va depinde
pe de o parte de mrimea presiunii gazelor, pe de a l t parte de rezis
tena pereilor porilor.
Presiunea gazelor, la rndul ei, depinde de activitatea drojdiei,
care este influenat de cantitatea de diastaz, ce se gsete n bob
i care transform amidonul n zahr, c u care se hrnete drojdia.
Dac se gsete mult diastaz n bob, drojdia~avnd hran^suiicient, va desvolta o activitate mai mare. Rezistena pereilor porilor
depinde de glutenul, care mprtiat fin printre grunele de amidon
se umfl n contact cu a p a i d aluatului consistena caracteristic.
Puterea diastatic s'a dovedit a fi ereditar.
Degajarea unei cantiti de gaze ( C 0 ) suficient pentru reali- *r *.
zarea unei bune aianari a aluatului necesit deci ca fina s pun l a
dispoziia drojdiei o cantitate suficient de maltoz, care servete
drojdiei totodat i ca substrat nutritiv. Cu alte cuvinte este necesar
ca fina s posede o putere diastatic sau amilolitic corespunz
toare.
Puterea diastatic a fainilor se poate aprecia comparativ cu
destul precizie, determinnd fie prin titrare, fie prin polarimetrie
cantitatea de maltoz, ce ia natere dintr'o cantitate anumit de fi
n suspendat n ap ntr'un interval de timp determinat i la o anu
mit temperatur.
In ultimul timp B e r 1 i n e r a elaborat o metod colorimetric
de determinarea zahrului, care ntrece celelalte metode prin simpli
tate i rapiditate, fr ca s piard din exactitate.
9

Det

Substanele
proteice.

ciutenui.

Puterea diastatic este un indice de calitate, care trebue inter


pretat in funcie de condiiile, n care se face panificaia, precum i
de cantitatea i calitatea glutenului. Este dela sine neles, c diferi
tele metode de panificaie necesit din partea fainilor o putere dias
tatic diferit: mai mare sau mai mic, dup cum timpul de fermen
taie e mai lung sau mai scurt. Deasemenea finile tari necesit o pu
tere diastatic mai mare, cci aluatul opune mai mult rezisten la
afnare.
Este nimerit s relevm aci, c eventualele scderi calitative, n
ceea ce privete puterea diastatic, pot fi nlturate cu destul uu
rin, adugnd fainilor o cantitate de mal, care e foarte bogat n
diastaz, sau de zahr. Astfel nct o fin, care se prezint bine din
celelalte puncte de vedere, poate i i utilizat cu rezultate excelente re
curgnd la acest artificiu. Totui un soiu de gru, a crui fin ar ma
nifesta n mod regulat o fermentaie defectuoas, n'ar fi bine primit
de brutar, cci necesitatea unei corectri a calitii poate uor s an
treneze cu ea o neregularitate i o lips de siguran n fabricaie.
Substanele proteice din gru sunt n medie cam 13,9% din sub uscat. Ele se divid n:
1) solubile n ap = albuminele adevrate;
2) solubile ntr'o soluie de 10% sare de buctrie = globulina;
3) solubile n alcool de 70% gliadina;
4) insolubile n alcool = glutenina.
ntreaga cantitate de proteine existente n fin se afl prin do
zarea azotului. Procentul de azot din fin (determinat dup cunos
cuta metod a lui K j e 1 d a h 1) se mmulete cu factorul 6,25 pentru
a afla procentul de proteine totale. Acest factor a fost calculat inndu-se socoteal c proteinele conin n medie 16% azot. In Anglia
i America se ntrebuineaz ns factorul 5,7, deoarece dup cerce
trile lui O s b o r n e, att gliadina, ct i glutenina au aproximativ
17,5% azot.
Faptul c din nicio cereal nu se poate pregti o pine aa de
excelent i prjituri a a delicioase ca din fina de gru si n acelai
timp constatarea c din toate cerealele numai fina de gru conine
g 1 u t e n, care d aluatului pregtit din fin o coheren i o elasticitate extraordinar, a fcut s se trag concluzia, c buna calitate a
unui gru, respectiv a unei iini, atrn n cel mai nalt grad de gluten. De aci motivul pentru care glutenul a fost luat n cercetare i sunt
muli cercettori sau amelioratori, cari trag concluzii asupra panificabilitii numai din analiza glutenului.
Glutenul este constituit din substanele proteice, care nu sunt
solubile n a p i anume din gliadina i glutenina. Dup F l e u r e n t
un gluten bun are o proporie de 75% gliadina i 25% glutenina; glutenele mai slabe au cam 80% gliadina i 20% glutenina; glutenele tari
au, din contr, 6 6 % gliadina i 34% glutenina.
B e r l i n e r i K o o p m a n n cred c, cu sporirea procentului
de glutenina se obine o mbuntire a glutenului i c n glutenul bun
grunele de glutenina sunt mai mici i mai numeroase, n timp ce n
glutenul r u se observ deseori buci grosiere de glutenina.

s t a n

Massa fundamental a glutenului const din gliadin, n timp ce


glutenina este dispersat n form de praf n gliadin; cantitatea i
gradul de dispersiune al gluteninei condiioneaz constituia glute
nului.
Glutenina nu se gsete n secar, nici n orz i ovz, din care
cauz din acestea nu se poate s p l a niciun gluten.
In genere cantitatea glutenului se determin prin s p l a r e a unui ^jl",^"
aluat, fcut dintr'o anumit cantitate de fin, (de obiceiu 10 g.) cu
tenului,
ap. Glutenul umed se cntrete dup ce se stoarce bine de a p (de
obiceiu cu aparatul lui A r p i n ) , iar glutenul uscat dup o edere de
12 ore n etuv la temperatura de 105 C.
P e n t r u a obine d a t e

comparabile

ntre diferite

staiuni,

nu se s p e l e g l u t e n u l cu a p , c a r e , d a t o r i t c o n i n u t u l u i d i f e r i t

se r e c o m a n d

de c a l c a r

da

va

r e z u l t a t e d i f e r i t e d e l a o r e g i u n e la a l t a . In a s t f e l d e c a z u r i se r e c o m a n d s se
n t r e b u i n e z e s o l u i a P h o s s a l , a c r e i c o n s t i t u i e e s t e u r m t o a r e a : 1 0 0 0 g. CINa, 2 3
g. K r L P O j , 27 g. N a

HPO* Ia 5 l i t r i a p d i l u a t de 1 0 o r i n a i n t e d e n t r e b u i n

are.

Trebue s ne strduim a obine soiuri cu un coninut ridicat de


gluten; se cere ca grul s aib cel puin 89% gluten uscat.
Hotritor pentru rezultatele ce urmrim este mai ales procentul
de gluten uscat; totui prezint interes i cantitatea de a p , pe c a r e
el o absoarbe, motiv pentru care se cntrete mai nti glutenul
umed, dei la aceste determinri erorile sunt destul de mari.
Calitatea glutenului se apreciaz n practic, examinnd la glu- A p
tenul umed elasticitatea, capacitatea lui de a se ntinde, consistena, "
formarea membranei.coloarea, strlucirea, etc. Dei aceast apreciere
este foarte subiectiv, totui se pot trage concluzii importante asupra
valorii glutenului, din felul cum se comport la splare. Un gluten
bun trebue s fie elastic, consistent, alb i cu o strlucire de perle;
deasemenea trebue s formeze membrane bune cnd e ntins peste
deget i apoi s-i pstreze pe ct e posibil forma, cnd este aezat
pe plci de sticl.
Cea mai mare importan pentru panificabilitatea unei faini o au
nsuirile mecanice ale glutenului capacitatea de a se ntinde i
elasticitatea care determin capacitatea aluatului de a se ntinde
i a reine C0. n timpul fermentrii.

r e c i

h t a

e a

TJnii p r o p u n s se fixeze c h i a r i n cifre a p r e c i e r i l e f c u t e la g l u t e n u l u m e d


anume

pentru

elasticitate:

l = f.

elastic,

2 = elastic,

3 = mijlociu

elas

Este definit ca f o a r t e e l a s t i c glutenul, c a r e fiind n t i n s 1 cm. r e v i n e

repede

tic, 4 = p u i n elastic i 5 = n e e l a s t i c .
in s i t u a i a i n i i a l , iar n e e l a t i c , cel c a r e o d a t n t i n s r m n e

astfel.

Dintre metodele practic aplicabile pentru aprecierea calitii


glutenului se remarc metoda P e l s h e n k e i cea a lui B e r 1 i n e r
i K o o p m a n n ,
Metoda P e l s h e n k e se bazeaz pe premiza c o pine este
cu att mai voluminoas, cu ct este mai mare capacitatea aluatului
de a reine gazele formate sub aciunea fermentativ a drojdiei; aa
dar prin aceast metod se msoar rezistena aluatului (respectiv
a glutenului) fa de presiunea pazelor desvoltate n timpul fermen
taiei.
11

161

u t e n u I u

Metoda
P e , s h e n k e

se fac din u r u i a l cu

droj

d i e (5 g. u r u i a l , 0,25 g. d r o j d i e d i z o l v a t n 5 6 cmc. a p d i s t i l a t ) mici

Metoda P e l s h e n k e

c o n s t din u r m t o a r e l e :

alua

turi, c r o r a li se d o f o r m s f e r i c ; se i n t r o d u c a p o i a c e s t e s f e r e in p a h a r e p l i
ne cu a p , c a r e se a a z intr'o e t u v p r e v z u t cu o ue cu perei dubli de s t i c l ,
la t e m p e r a t u r a

de 32"33C. S e m s o a r t i m p u l d e c u r s d e l a i n t r o d u c e r e a

l o r in p a h a r p n la s p a r g e r e a

acestora

z e l o r a j u n g e s i n v i n g r e z i s t e n a a l u a t u l u i . A c e s t t i m p e x p r i m a t
stitue aa numitul

n u m r

de

sfere

c a r e a r e loc atunci cnd p r e s i u n e a

calitate;

Pelshenke

ga

in m i n u t e c o n -

consider

ca

foarte

b u n e g r n e l e , c a r e d a u u n n u m r de c a l i t a t e p e s t e 80, b u n e i n t r e 3 0 i 80, i s l a b e
c e l e cu n u m r

de c a l i t a t e sub 30. Este, ns, e v i d e n t c in a c e s t n u m r se g

s e t e c u p r i n s , pe l n g f a c t o r u l c a l i t i i g l u t e n u l u i i cel a l c a n t i t i i

glutenului;

n t r ' a d e v r la o e g a l c a l i t a t e de gluten, v a l o a r e a a b s o l u t a n u m r u l u i de r e z i s
t e n este mai m a r e cnd grul c o n i n e un p r o c e n t mai r i d i c a t de p r o t e i n e . C a l i
t a t e a i n t r i n s e c a g l u t e n u l u i i v a gsi, deci, e x p r e s i a r e a l numai m p r i n d
m r u l de r e z i s t e n cu p r o c e n t u l d e p r o t e i n . C i f r a astfel
,,calitatea

specific

nu

o b i n u t se d e n u m e t e

glutenului".

Principiul acestei metode nu este nou, ci se aseamn mult cu


cel al metodei lui S a u n d e r s , cu deosebirea c n loc s se ntre
buineze aluaturi de fin se ntrebuineaz aluaturi de u r u i a l : n
aceasta const inovaia, datorit creia se pot obine rezultate com
parabile, n t r ' a d e v r spre a obine rezultate comparabile, trebue s
inem n condiii egale, aa cum procedm n toate experienele, toi
ceilali factori i anume: presiunea atmosferic, cantitatea i rasa
drojdiei, puterea diastatic, concentraia de H-ioni i consistena
aluatului. Pentru a nltura influenele presiunii atmosferice i rasei
drojdiei lucrm n fiecare serie cu un soiu martor, la care raportm
apoi rezultatele, iar ntrebuinarea uruielii face ca procesele de fer
mentare s se desfoare uniform, ntru ct prile externe ale bo
bului sunt mai bogate n diastaz. Concentraia de H-ioni este mai
constant la aluaturi din uruial, aa c fermentarea are loc mai re
gulat i mai uniform. Sub raportul consistenei aluatului, este de rele
vat c se pot mult mai uor obine din uruial aluaturi de aceeai
consisten, dat fiind c toate uruielile prezint, contrar fainilor, o
aceeai capacitate absorbant, cnd au i o umiditate egal.
Aa dar uruial, spre deosebire de fin, rspunde n mod satis
fctor condiiilor de comparabilitate necesare pentru ca, pe baza
unor ncercri de fermentaie, s se poat lua capacitatea de reinere
a gazelor drept msur a calitii glutenului.
S e c r i t i c la a c e s t fel d e e x a m i n a r e a g l u t e n u l u i i f a p t u l c se c e r c e t e a z
g l u t e n u l n t r ' u n m e d i u n e f a v o r a b i l c a l i t i i ; astfel c o n i n u t u l u r c a t de cenu, g r
simi i lipoizi d i n u r u i a l d e g r u , n c o m p a r a i e cu cel d i n f i n a d e gru, p o a t e
fi c i t a t aici. Cu t c a t e a c e s t e a r e z u l t a t e l e e x p e r i m e n t a l e a r a t c, c h i a r n c o n d i i i
a a n e f a v o r a b i l e , se obin d e o s e b i r i
Deasemenea
ca

soiuri

n c a l i t a t e a

glutenului.

c o a j a c a r e p o a t e fi n c a n t i t i d i f e r i t e la f e l u r i t e l e g r n e ,

cu c o a j a mai g r o a s

s a r a t e , din c a u z a influenei

lor enzimatice

face
mai

m a r i , cifre d e c a l i t a t e mai mici d e c t a r c o r e s p u n d e c a l i t a t e a g l u t e n u l u i l o r .

Pe lng caracterul ei tiinific, metoda P e l s h e n k e prezint


i urmtoarele a v a n t a j e :
1. Calitatea glutenului se poate cerceta fr a mai fi nevoie s se
recurg la procesul lung i miglos al mcinrii.

2. Necesit foarte puin material, cci sferele se fac numai din


5 g. uruial.
3. Este rapid. Aluaturile din uruial prezint o coeziune mai re
dus dect cele de fin, astfel nct intervalul de timp dintre nce
putul probei i plesnirea sferei este aci mult mai mic dect la metoda
Saundcrs.
La grnele cu o excelent calitate se observ la experienele de
fermentaie dup metoda P e l s h e n k e c aluaturile lor nu i p s
treaz forma iniial sferic; astfel de aluaturi iau n timpul fermen
taiei forma de disc i acoper apoi ntreaga suprafa a paharului.
Plecnd dela constatarea c n soluii diluate de acizi organici M e t o d a B e r i i n e r
slabi, glutenul bun a r a t o capacitate mare de a se umfla i o dizolP
vare nceat, n timp ce glutenul de proast calitate se umfl numai
puin i se dizolv mai repede, B e r l i n e r i K o o p m a n n au pro
pus urmtoarea metod pentru analiza calitativ a glutenului:
Se ia o cantitate anumit de gluten umed, obinut fie din fin
fie din uruial fin, i se mparte n mai multe particule de aceeai
mrime, care se trec ntr'o soluie slab, de obiceiu de acid lactic.
In intervale de timp de o jumtate or se msoar volumul glutenu
lui umflat; experiena se consider terminat dup dou ore i jum
tate. Valoarea gsit la o temperatur de 27"C dup 2 ore jumtate
i calculat la 1 g. gluten umed este denumit umflarea specific"
s a u numrul specific de umflare".
Cu ct acest numr specific este mai mare, cu att mai bun este
calitatea glutenului. Glutenul obinut din cele mai bune grne cana
diene are un numr specific de cel puin 20, pe cnd glutenul de
foarte proast calitate abia atinge numrul 2.
Problema glutenului, cu toat importana ei nu a fost nc sufi
cient studiat; din cercetrile de pn acum a reieit totui c in
fluena climei asupra coninutului de protein este mai mare dect
asupra panificabilitii; aceasta se explic printr'aceea c panificabilitatea depinde mai mult de c a l i t a t e a glutenului dect de can
titatea lui i c, fr ndoial, calitatea glutenului este mult mai pu
in influenat de condiiile externe, ea depinznd n primul rnd de
soiu.
Agricultorii i comercianii apreciaz nc i a s t z i n mod curent sticlozitatea.
valoarea unui gru pe baza caracterelor fizice (sticlozitatea i greu
tatea hectolitric mai ales), care au avantajul de a fi determinate
prin operaii simple i foarte expeditive.
S t i c l o z i t a t e a este considerat ca un indiciu al bogiei in
gluten; cum, ns, procentul de gluten nu este dect unul din factorii
panificabilitii, sticlozitatea nu poate fi considerat dect ca un in
diciu limitat al bunei caliti. Cercetrile recente arat, ns, c nici
mcar aceast corelaiune limitat ntre sticlozitate i coninutul de
proteine nu este general.
Sticlozitatea se apreciaz tind cte 50 boabe cu ajutorul unui
granotom i numrnd boabele sticloase, finoase i intermediare;
rezultatul se calculeaz adugnd la numrul boabelor sticloase ju
mtate din cele intermediare i raportnd la 100. Se ia media a trei
determinri succesive.
1

U*

163

Greutatea
;ectoiitric

Intre greutatea a 1000 boabe i panificaie nu a fost gsit nici o


corelaiune.
Muli afirm c exist o corelaiune ntre t r i a boabelor i
panificabilitate, susinnd c grnele tari sunt mai panificabile dect
grnele moi. Proba triei se execut la puine boabe bine uscate, pe
care, a e z n d u l e pe o mas tare, le lovim cu un ciocan; boabele moi
vor fi turtite, pe cnd cele tari vor fi sparte.
G r e u t a t e a h e c t o l i t r i c este cel mai cunoscut i cel mai
p f r a t factor de aprecierea calitii la cereale; la gru se crede c
greutatea hectolitric este un indiciu al panificabilitii i al randa
mentului de fin.
Corelaiunea dintre greutatea hectolitric i buna calitate a bo
bului a fost mult timp socotit ca sigur; ntr'adevr se pare c o
cantitate mai mare de gluten determin ntru ctva i o densitate mai
mare a boabelor, comunicnd endospermului o structur mai plin,
mai sticloas, cauznd deci o greutate hectolitric mai mare. Cerce
trile mai noi, ns, au artat c greutatea hectolitric nu poate s
ne lmureasc asupra panificabilitii, care depinde, dup cum am
vzut, de factori numeroi, ce nu pot s se exteriorizeze n greutatea
hectolitric. De altfel morarii i brutarii progresiti tiu astzi c
greutatea hectolitric nu ofer niciun indiciu pozitiv asupra calitii
intime a grului i apreciaz panificabilitatea grului cumprat, prin
proba coacerii, metoda P e l s h e n k e , etc.
Nici ntre greutatea hectolitric i randamentul farinar nu s'a
gsit vreo corelaiune sigur; nici la soiuri diferite, nici n cadrul
aceluiai soiu nu se constat un paralelism ntre aceste dou nsuiri.
Determinarea greutii hectolitrice se execut cu un samovar,
care asigur o umplere uniform a unei msuri de un litru sau de un
sfert de litru.
Greutatea hectolitric depinde n primul rnd de greutatea speci
fic a seminelor, dar i de forma, mrimea i mai ales coninutul n
a p al boabelor; care este influena fiecrui din aceti factori nu se
poate ti; de aceea greutatea hectolitric nu poate s serveasc drept
un criteriu de aprecierea calitii bobului.
In rezumat putem spune c este imposibil s ne orientm asupra
calitii unui gru prin determinarea greutii hectolitrice, proteinei,
cenuii i chiar prin proba de coacere. O orientare just ne poate da nu
mai determinarea cantitii i mai ales calitii glutenului i puterii
diastatice; bazndu-ne pe aceste trei principale nsuiri putem chiar
s stabilim, cu o bun aproximaie, coeficientul de coacere dup
N e u m a n n.
r e

LITERATURA.
B i l e y:
_

Chemistry
Bericht

of
iiber

wheat
die

flour.

Das M u h l e n l a b o r a t o r i u m .
B e r l i n e r

und

Koopmann:

Ermittlungsmoglichkeiten.
Berliner,

E.:

Wie

New-York,

Diskussionstagung

Sonderausgabe,
Die

1925,

WeizenBackfhigkeit

and

Weizenmehlqualitt.

1933.
der

Weizenmehle

Z e i t s c h r . f. d. g. M u h l e n w e s e n ,
weit

kann

die

voraussichtliche

Backfhigkeit

und

ihre

1927.
eines

Wei-

zensmehles
den?

durch

analytische

F o r n e t , A . : Die

Theorie

J a g o, W . : Technology

der
of

praktischen
aus

N e u m a n n , M. P . : Brotgetreide
Weizenmehlen.
I.:

Die

Brotbereitung.

Getreide.

zur

Backversuch

bestimmt

wer

Berlin, 1926.

Liverpool, 1924.

und

P e 1 s h e n k e, P.: Beitrge

ohne

4, 1 9 3 4 .

Breadmaking.

M a u r i z i o, Nahrungsmittel

'S a f t a,

Methoden

Das M h l e n l a b o r a t o r i u m ,

Berlin, 1924.

Brot.

Berlin, 1929.

Bestimmung

der

Backfhigkeit

von

Weizen

und

A r c h i v , f. L a n d w . , A . 5, 1 9 3 0 .
Qualitt

einiger

rumnischer

Weizensorten.

Khn-Archiv,

33,

1932.
Sulescu,
tive

N. i

Ostrogovich,

trienale

cu

Nou, I, 5 6
Schnelle,

F.: Studien

soiuri

de

gru

Sabina:
de

Rezultatele

toamn

din

culturilor
Transilvania.

compara
Agricultura

1934.
ber

die

Backqualitt

von

Weizensorten.

Wiss. Arch.

f.

L a n d w . , A , 1, 1 9 3 0 .

6.

Examinarea

productivitii.

O nsuire principal, pe care o urmrim la toate plantele agri


cole este productivitatea; dac un soiu oarecare nu este productiv i
constant n producie, el nu va putea fi introdus n practic, chiar
dac a r avea unele bune nsuiri, ca rezistena la cdere, rezistena
l a boale, etc. De aceea trebue s ne orientm ct mai din vreme asupra
capacitii de producie a liniilor izolate, executnd culturi compa
rative, unde liniile extrase vor fi puse alturi de un soiu martor re
cunoscut ca productiv.
Determinarea productivitii trebue executat numai la parcele
mai mari, n repetiii i semnate n condiiile din cultura mare (de
X . cu maina la cereale).
Este o greeal s tragem concluzii asupra productivitii liniilor
d e gru de ex. dup greutatea spicelor sau producia plantelor culti
vate n straturi; aceasta pentruc productivitatea nu depinde numai
de greutatea a 1000 boabe i de numrul boabelor dintr'un spic, ci de
numrul frailor i de numrul plantelor la hectar, nsuiri, care sunt
caracteristice fiecrei linii i care nu se pot studia dect n condiiile
din cultura mare.
La executarea culturilor comparative cu linii, se cere ns o mare
exactitate, pentruc diferenele ntre linii devin cu att mai mici,
cu ct progresm n ameliorare; liniile noi se vor deosebi de cele
vechi numai prin diferene de abia perceptibile; aceste diferene, ori
ct ar fi de mici, trebue aflate, pentruc numai astfel putem s pro
gresm, mbogind massa ereditar mereu cu factorii de producti
vitate polimeri i cumulativi.
Inafar de marele inconvenient al diferenei mici de producie
dela o linie la alta, mai exist, n culturile comparative cu soiuri, din
staiunile de ameliorare, o mare dificultate, pricinuit de cantitatea
mic de smn, ce ne st la dispoziie n fiecare an i anume pentru
c proba productivitii trebue s nceap ct mai de timpuriu, spre
a nu tr dela un an la altul un material nevaloros.

Pentru aceste motive, amelioratorul trebue s execute culturile


comparative cu mare exactitate.
In acest scop, se vor avea n vedere urmtoarele directive, c a r e
intesc la micorarea erorilor experimentale:
influena formei
F o r m a cea mai potrivit a parcelelor este aceea, care face po' ' c e l e i . " sibil ca toate parcelele s cuprind ct mai uniform diferenele d e
pmnt existente n cmpul de experien; de cele mai multe ori,
forma alungit ndeplinete aceste condiii; ntr'adevr forma alun
git cuprinde ct mai multe neuniformiti ale pmntului, deoarece
ea trece, dup toate probabilitile, i peste fii de pmnt srace
i peste cele bogate. Parcelele alungite mai au avantajul c permit

Fig. 4 5 . A e z a r e a p a r c e l e l o r in cmpul d e e x p e r i e n .

apropierea diferitelor parcele ale experienei, aa c variaiunea din


pricina solului este mic. Parcelele lungi trebuesc aezate perpen
dicular pe direcia arturii.
A e z a r e a parcelelor pe teren se poate face n urmtoarele
patru feluri (fig. 4 5 ) :
1. Pe un rnd
2. Pe dou rnduri
3. In forma tablei de ah
4. In fii lungi (dup Z a d e ) .
A e z a r e a n forma tablei de ah cuprinde cel mai bine diferen
ele de sol; din motive de tehnic nu se poate aplica, ns, la plantele
semnate cu maina, ci e utilizat mai ales pentru prsitoare.
0 metod mult rspndit n practic este metoda n fii lungi
(dup Z a d e ) , care este caracterizat prin aceea, c soiurile se sea
m n pe parcele lungi, fr repetiii, unul lng altul, dup fiecare

dou soiuri urmnd soiul martor; dup r s r i r e aceste parcele lungi


se taie de-a-curmeziul n 48 repetiii prin drumuri nguste. Aceast
metod ofer avantajul c maina de semnat merge mai regulat pe
parcele lungi i c ea nu mai merge goal pe la capetele parcelelor,
ca la metodele celelalte. Metoda Z a d e se potrivete mai bine pentru
culturile comparative cu cereale.
M r i m e a parcelelor are mare influen asupra exactitii re.

. i

'

influenta mrimu parcelelor.

zultatelor experimentale. Limita interioara a marimu parcelelor e


determinat: 1. de posibilitatea executrii lucrrilor ca n cultura
mare i 2. de necesitatea de a exclude influena individualitii plan
telor, asupra rezultatului general. Pentru acest ultim motiv, parcelele
trebue s fie cu att mai mari, cu ct e mai mare distana la care se
seamn plantele; de aceea plantele prsitoare necesit parcele mai
mari dect cerealele.
La aflarea capacitii de producie a diferitelor linii, urmrim
ca plantele s fie astfel repartizate i reprezentate n parcel, ca ele
s reacioneze n m a s s i v, cci numai astfel vom putea transpune
n mare, rezultatele obinute de pe parcelele mici.
Limita superioar a mrimii parcelelor este fixat de considerente
practice, ca posibilitatea cntritului, a treeratului, etc. Astzi se
obicinuesc urmtoarele mrimi pentru parcele: la cereale 530 m ,
iar la prsitoare 2050m . Cercetrile au artat c exactitatea rezul
tatelor experimentale se mrete simitor cu mrirea parcelelor, lucru
care militeaz aparent pentru o mrire a parcelelor, ceea ce ar cores
punde i dorinei agricultorilor. Faptul c, totui, tehnica experimen
tal a adoptat micorarea parcelelor, i are ndreptirea n aceea c
se poate obine acelai succes al reducerii erorii cu o cheltuial de mun
c mai mic, prin mmulirea parcelelor. Inafar de aceasta, cu greu se
pot ine curate de buruieni suprafeele mai mari, n comparaie cu
cele mici.
N u m r u l r e p e t i i i l o r are cea mai mare influen asupra influenta numarezultatelor experimentale. Experienele ntreprinse n aceast di- ruiui repetiiilor
recie au artat c eroarea mijlocie se micoreaz simitor prin mmul
irea repetiiilor i anume ea descrete cu rdcina ptrat a num
rului repetiiilor; la patru repetiii ea se reduce la jumtate, la nou
repetiii ea se reduce la o treime. Datorit acestei regulariti a mico
rrii erorii, putem socoti pentru fiecare caz n parte, cte repetiii
trebue s se fac, spre a micora eroarea experienei pn la m s u r a
dorit; astfel vom putea prinde chiar diferenele fine de producie
dela o linie la alta. Prin mmulirea repetiiilor putem micora eroarea
experimental mai mult dect prin mrirea parcelelor.
M r i m e a s u p r a f e e i t o t a l e a cmpului de experi
en influeneaz deasemenea exactitatea experienei; cci dac, men
innd numrul repetiiilor, mrim suprafaa total a cmpului de
experien prin sporirea numrului parcelelor, prin aceea c intro
ducem spre comparare mai multe linii, exactitatea experienei sufer
mult, pentruc repetiiile se deprteaz mult pe teren una de a l t a ;
n consecin oscilaiile recoltelor repetiiilor din cauza diferenelor
de sol vor fi mari i astfel vor a p r e a mai puin marcant deosebirile
dintre linii. Numrul liniilor dintr'o experien influeneaz, deci,
2

exactitatea rezultatelor culturii comparative. De aceea se recomand


s nu se introduc ntr'o experien dect cel mult zece linii, a cror
capacitate de producie vrem s'o aflm; la metoda Z a d e, ns, com
paraia fcndu-se cu soiul martor alturat, numrul liniilor dintr'o
experien este nelimitat.
Influena
mar
C r r i l e marginale i frontale pot influena deasemenea exac
g i n i i i a ve*
cinilor.
titatea experienei; spre a evita aciunea lor, se recomand s se n
trebuineze c r r i ct mai mici sau s se practice astfel de c r r i ,
acolo unde este nevoie, ct mai trziu, de ex. la cereale, prin nde
p r t a r e a unuia sau a dou rnduri, n epoca nfloritului. La laturile
frontale ale parcelelor, desvoltarea plantelor de margine nu poate
fi mpiedecat; totui prin ndeprtarea nainte de recolt a plan
telor, pe o distan de 0,52m., putem s nlturm la determinarea
recoltei i aceast influen.
C u l t u r i l e v e c i n e pot s influeneze deasemenea exacti
tatea experienelor i anume cu att mai mult, cu ct liniile cultivate
alturi sunt mai diferite i cu ct distana ntre rnduri este mai mic.
Chiar la plantele prsitoare se resimte o influen a vecinilor, dac
soiurile cultivate alturi sunt mult diferite. Cu ct parcela este mai
alungit, cu att mai puternic se resimte influena vecinilor; de aceea,
dac din motivele citate mai nainte, vom alege parcele alungite, trebue s meninem aceast form, numai dac vom putea ndeprta
influena vecinilor i crrilor marginale. Tot de aci tragem concluzia
c nu putem merge cu ngustarea parcelelor dect pn la o anumit
limit, care este mai exact exprimabil n numr de rnduri dect
n centimetri; nu trebue s ne coborm sub 6 rnduri, pentru ca s
putem astfel recolta 4 rnduri scoase de sub influena marginii i cul
turilor vecine. Este necesar ca n culturile comparative s aezm
vecine, numai liniile, care au un ritm de desvoltare i pretenii de
hran asemntoare, pentruc tipurile tardive sau rapace influen
eaz mult desvoltarea tipurilor precoce sau liniilor nepretenioase,
lng care sunt cultivate.
Influena
G o l u r i l e , provocate prin dispariia prematur a unor plante
golurilor.
din parcele, pot s aib, dac sunt numeroase, o puternic nrurire
asupra rezultatelor experienei, deoarece plantele vecine vor fi favo
rizate n desvoltare.
Golurile influeneaz producia parcelelor respective i n plus
i n minus; de ex. la cereale, unde se determin producia unei su
prafee, fr luarea n considerare a golurilor, parcelele cu multe go
luri vor produce mai puin; din contr, dac se determin (cum se
obicinuete la cartofi) numrul plantelor n fiecare parcel i se cal
culeaz greutatea produciei fiecrei plante, fr s se fi omis influ
ena golurilor, se ajunge astfel la o valoare prea ridicat; prin aceasta
soiurile cu golurile cele mai multe vor da cea mai ridicat greutate
pentru fiecare plant.
Influena golurilor este cu att mai mare cu ct plantele pier
mai de timpuriu; golurile provocate de plante pierite la sfritul epocei de vegetaie nu mai influeneaz, firete, dect prea puin pro
ducia parcelei respective; majoritatea golurilor apar, ns, n primul
stadiu de desvoltarea plantelor.
-

168

La cereale evitarea golurilor se face prin ntrebuinarea de s


mn de prima calitate i prin semnarea cu o main exact.
La plantele prsitoare, putem evita n ntregime influena go
lurilor, dac nlturm dela recolt plantele vecine golurilor.
V r e m e a a n u l u i r e s p e c t i v face ca exactitatea experi- nfiuentavremii,
enei s fluctueze mult ntr'una i aceeai localitate; precipitaiunile
atmosferice diferite, temperatura, apariia inimicilor vegetali i ani
mali influeneaz asupra exactitii culturilor comparative. In anii
favorabili, cu bune recolte, reuesc culturile comparative mai exact.
Dar nu numai asupra exactitii unei experiene, ci i asupra
rezultatelor i deci concluziilor trase din aceste experiene, are in
fluen vremea anului respectiv; un an poate favoriza un soiu timpu
riu, alt an poate fi favorabil soiurilor trzii; anii excesivi pot favoriza
tipuri altfel mediocre. De aceea trebue s executm o cultur compa
rativ cel puin trei ani i s preferm soiul productiv i constant n
producie n tot decursul experienei.
L u c r r i l e d e s e m n a t trebue executate cu mare atenie; ' n f i u e n t a m .
1

'

trebue in primul rand s alegem o buna maina de semnat; apoi e


nevoie s probm maina cu f i e c a r e linie n parte, pentru ca din
fiecare s curg din main un acelai numr de semine germinabile
la hectar; pentru aceasta este nevoie s se determine anterior greuta
tea a 1000 boabe, puterea de strbatere i puritatea.
In culturile comparative de orientare general (de ex. la secun
dele descendene) se recomand s se semene din toate liniile o ace
eai cantitate (n greutate) de smn la hectar: n acest caz nu
mai este nevoie s se determine greutatea a 1000 boabe, puterea de
strbatere i puritatea; dar i aici, trebue s facem proba la main
cu fiecare linie n parte, cci la aceeai aezare cade, din main din
diferitele linii, o cantitate diferit de smn.
In timpul vegetaiei vom face observaii precise asupra rezis
tenei la ger, rezistenei la cdere, precocitii, etc. S ne ferim, ns,
s anticipm numai dup nfiarea culturilor asupra superioritii
unei linii oarecare; rezultatul definitiv l d numai cntrirea recoltei.
L a r e c o l t trebue s avem grij ca recoltarea s se execute
uniform pe toate parcelele. La cereale legatul s se execute cu g r i j ;
se recomand s se fac din fiecare parcel secerat tot atia snopi,
spre a se controla uor dispariia lor; treeratul se execut cu maini
speciale, care permit o repede i complet curire a lor dup treera
tul fiecrei linii.
Determinarea produciei de boabe se face prin cntrirea boa
belor curite, dar nesortate; determinarea produciei de paie se
face scznd greutatea boabelor din greutatea total.
La prsitoare trebue s determinm numrul plantelor lips, ca
s aflm greutatea unei plante normale, nu recolta la suprafa. De
aceea recolta culturilor comparative cu plante prsitoare ncepe cu n
lturarea marginii, apoi cu scosul i ndeprtarea plantelor vecine go
lurilor; dup aceea se numr, se recolteaz i se cntresc restul
plantelor; apoi se fac determinrile calitative (polarizarea zahrului
i determinarea amidonului). Plantele prsitoare introduc, ns, n
culturile comparative o surs de erori apreciabile, determinat de

natului i r e -

coitaru.

procentul de pmnt, care a d e r de prile subterane ale lor. Acest


procent variaz dup plante i dup calitatea pmntului, unde se
fac experienele; aa el e mai mare la sfeclele de zahr, care cresc
aproape n ntregime n pmnt, dect la sfeclele furajere; procen
tul e mult mai mare deasemenea n pmnturile grele dect n cele
uoare. De aceea se recomand urmtoarele:
1. sfeclele furajere att n experienele de pe pmnturile grele
ct i n cel de pe pmnturile uoare trebue s fie curite bine de
pmnt cu un cuit de lemn, nainte de a fi cntrite;
2. cartofii provenii din culturile comparative de pe pmnturile
uoare pot ifi cntrii direct (fr s fie nevoie de splarea lor), dac
i recoltm in couri de srm sau de nuiele, prin care se scurge p
mntul; pe pmnturile grele trebue neaprat s recurgem la sp
larea cartofilor, nainte de a li se determina greutatea;
3. sfeclele de zahr trebue neaprat splate, nainte de a fi cn
trite.
Cu datele obinute la cntriri vom proceda, dup ce facem, dac
e nevoie, corecturile necesare referitoare la procentul de ap al dife
ritelor linii la cereale, la socotirea rezultatelor, aflnd eroarea m i j
locie, exactitatea experienei, etc. Liniile, care se dovedesc superioare
n producie soiului martor, vor fi reinute pentru nsmnrile anului
viitor.
LITERATURA.
M i t s c h e r 1 i c h,

E.:

Landwirtschaft.

Vorschriften

zur

Anstellung

von

Feldversuchen

in

der

Berlin, 1925.

M l l e r - A r n o l d

u.

Feichtinger,

E.:

Der

Feldversuch

in

der

Praxis.

Wien, 1929.
R o e m e r,

T h.: Der

Feldversuch.

S u 1 e s c u, N.: Introducere
Z a d e, A . :

Ein

Berlin

Beitrag

3. A u f l .
in

zur

tehnica
Frage

Berlin,

culturilor
der

1930.
comparative.

Sortenprlung.

Iai, 1 9 2 7 .
Festschrift

Schindler,

1924.

C) M I J L O A C E TEHNICE
1. C m p u l

Alegerea
cmpului.

de

ameliorare.

Pe lng metode clare de ameliorare i examinare, amelioratorul are nevoie i de: cmp potrivit, laborator bine utilat i o registra
tur, care s-i permit o orientare rapid.
Intru ct multe nsuiri a l e plantelor cultivate, ca precocitatea,
ritmul de desvoltare, rezistena la cdere, productivitatea, etc. nu pot
fi observate dect prin ajutorul cmpului de ameliorare, acesta for
meaz n orice staiune unul din cele mai importante mijloace tehnice.
Locul, pe care-1 destinm cmpului de ameliorare, trebue s fie
ct mai plan i s nu aib n apropiere maluri, fntni, anuri, gar
duri, arbori, etc. Solul cmpului trebue s reprezinte tipul mediu al

pmntului din regiunea, pentru care lucrm. Pericolul inundaiilor


trebue s fie exclus.
Cmpul de ameliorare cuprinde:
1. S o r t i m e n t u l , care se studiaz spre a gsi factorii genotipici preioi, din a cror combinaiune se vor obine soiurile dorite.
2. P r i n i i extrai din cele mai bune soiuri.
3. C o r c i i n F,F-.
4. P o p u 1 a i u n i 1 e a r t i f i c i a l e (n F J sau naturale, din
care extragem elitele.
i
5. P r i m e l e d e s c e n d e n e , adic familiile, pe care le obi
nem din immulirea plantelor-elite.
6 . S e c u n d e l e d e s c e n d e n e adic urmaele primelor des
cendene.
7. T e r e l e
descendene.
8. C u l t u r i l e c o m p a r a t i v e , unde ifacem examinarea pro
ductivitii pentru liniile extrase pe baza observaiilor la descendene.
0 chestiune mult discutat e i aceea, dac e mai bine s lucrm C m p
cu un cmp fix sau cu unul mobil, adic dac locul cmpului de ame
liorare trebue s fie stabil sau poate s se mute n fiecare an pe dife
ritele table ale moiei staiunii.
Cmpul fix are, n comparaie cu cel mobil, mai multe avantaje,
dintre care citm urmtoarele:
1. Gsirea unei suprafee de teren, care s ndeplineasc condi
iile de uniformitate necesare, este mai uoar pentru un cmp fix
ntru ct se face odat pentru totdeauna dect aflarea n fiecare
an a unui asemenea teren pentru cmpul mobil. Uniformitatea cmpu
lui de ameliorare poate fi sporit, dac el este fix, prin lucrri cores
punztoare.
2. Fiind mai apoape de locuina amelioratorului, cmpul fix poate
fi mai bine observat dect cmpul mobil, care fiind aezat n diferitele
table ale moiei, este de multe ori foarte ndeprtat de cldirea sta
iunii.
3. Cmpul fix poate fi mai bine supraveghiat, pzit i aprat,
ceea ce este foarte important; ntr'adevr pe msur ce lucrrile de
ameliorare nainteaz, materialul prelucrat devine din zi n zi mai
preios; liniile, pe care le izolm cu ajutorul metodelor de amelio
rare i examinare, hibrizii din numeroasele ncruciri i colecia de
soiuri indigene i strine reprezint o mare valoare, fiind fructul str
daniilor de ani de zile, din laborator i cmp. De aceea cmpul de
ameliorare trebue ngrdit i supaveghiat de aproape, lucruri, care
nu se pot face dect ntr'un cmp fix.
Cmpului fix i se imput c, din cauza culturii ngrijite, are p
mntul prea pulverizat, prea fin, prea nenatural, ne mai corespunznd
mediei pmntului regiunii; din contr ntr'un cmp mobil, plantele
sunt supuse acelorai condiii de sol i cultur, ca i plantele din
cultura mare.
In staiunile moderne de ameliorarea plantelor se utilizeaz i
cmpuri fixe i mobile; n cmpurile fixe, aezate cele mai adesea n
imediata vecintate a laboratoarelor, se cultiv straturile cu populaiuni, cu hibrizi, colecia de soiuri indigene i strine, primele i secunde-

fix^.au

Rotaia.

le descendene; aceste cmpuri fixe sunt bine ngrdite, pentruc ma


terialul cultivat aci e foarte scump i n cantitate mic; pmntul poate
fi lucrat cu foarte mare ngrijire, deoarece aci nu se face proba pro
ductivitii, care se execut n mijlocul tablelor moiei cultivate cu
aceeai plant, deci n rotaia i lucrrile culturale uzitate n regiune.
Pentru o parte din culturile preioase ca: sortimentul, prinii,
hibrizii, e t c , mai ales la cereale, este necesar chiar o csu de ve
getaie n s r m ; ochiurile reelei trebue s nu fie mai mari de 2 cm.
pentru ca psrile, chiar mici s nu se poat strecura prin ele. Pentru
ca s ndeprtm crtiele sau oarecii trebue ca s fie adncit fun
daia la 3040 cm.
R o t a i a cmpului de ameliorare trebue s corespund ct mai
mult celei uzitate n regiune, strduindu-ne ca experienele s urme
ze pe diferitele table cultivate n anii anteriori pe toat suprafaa, n
vederea uniformizrii terenului, cu plantele componente ale rotaiei.
A

Fig. 4 6 . R o t a i a n cmpul de a m e l i o r a r e .

La Cluj ntrebuinm o rotaie de trei ani: leguminoase, cereale,


prsitoare. In acest scop, n anul recoltei 1934 cmpul a ifost mprit
n trei table: A, B, C, (fig. 46) ocupate de prsitoare, cereale i legu
minoase; n fiecare tabl cmpul de experien ocup o treime. In
anul 1935 tablele din fia A sunt ocupate de leguminoase nuntrul
crora se gsete cmpul de experien cu leguminoase, al crei te
ren a ifost uniformizat n anul anterior de cultura mare de prsitoare;
tablele din fia B sunt ocupate de prsitoare, unde se gsete cm
pul de experien cu prsitoare care ocup deci o sol uniformizat
prin cultura de cereale a anului anterior; tablele din fia C sunt
ocupate de cultura uniformizatoare de cereale, afar de tabla dela
mijloc ocupat de cmpul de ameliorare cu cereale, ce urmeaz dup
cultura uniformizatoare de leguminoase a anului anterior.

In anul 1936 tablele din fia A sunt cultivate cu cereale (cul


tura mare de uniformizare) afar de tabla ultim ocupat de cmpul
de ameliorarea cerealelor, care urmeaz deci pe un teren, ce a fost
uniformizat prin culturile de prsitoare i leguminoase afe anilor an
teriori. Tot astfel tablele din fiile B sunt ocupate de cultura unifor
mizatoare de leguminoase, afar de tabla ultim, pe care se gsete
cmpul de ameliorarea leguminoaselor, ce urmeaz dup doi ani de
uniformizare prin culturile mari de cereale i prsitoare. Tablele din
fia C sunt ocupate de cultura uniformizatoare a prsitoarelor, afar de tabla ultim, unde se gsete cmpul de experien cu prsi
toare, ce urmeaz aa dar dup cultura uniformizatoare a leguminoa
selor (1934) i a cerealelor (1935).
Cu acest sistem asigurm dou condiii necesare cmpului de
ameliorare: 1) parcelele cmpului de ameliorare urmeaz dup doi
ani de culturi uniformizatoare; 2) fiecare plant n ameliorare este
aezat nuntrul tablei ocupat de cultura mare a aceleiai plante;
se asigur astfel fiecrei plante n ameliorare, aceleai condiii de
sol, ngrmnt, lucrri de intreinere i mediu ambiant ca i plante
lor din cultura mare.
I n g r a r e a cmpului de ameliorare s nu se fac niciodat ncasare,
direct; cel mai bine este s se ngrae plantele antemergtoare dndu-se acestora doze mai mari. In niciun caz s nu n g r m direct
cu bligar de grajd, deoarece imposibilitatea de a-1 mprtia uniform
face s se nasc multe modificaiuni, care ne induc n eroare la a l e
gerea elitelor; deasemenea prin bligarul de grajd aducem n cmp
multe semine strine de alte plante agricole, de buruieni i chiar spori
de ciuperci, etc.
In ceea ce privete l u c r r i l e d e n t r e i n e r e , trebue s L u c r r i d e i n ne cluzim de principiul de a executa i in cmpul de ameliorare aceleai lucrri ca i n cultura mare; bine neles c n straturile, unde
semnm bob cu bob trebue s mrunim ceva mai bine pmntul; i
aci ns, vom executa pe ct posibil aceleai lucrri, adic vom a r a
la aceeai adncime, vom pri, grapa, tvlugi, etc. ca i n cultura
mare. S ne ferim de a oferi plantelor din cmpul de ameliorare con
diii anormale de existen; ngrijirile prea multe, pmntul prea m runit, etc. vor crea plante artificiale, care trecute n cultura mare ne
vor decepiona.
Pagubele cele mai mari, n cmpul de ameliorare provin dela ani- C o m b a t e r e a ini
male. de care ne putem a p r a prin nchiderea solid a cmpului.
P s r i l e cauzeaz stricciuni mai ales n p r e a j m a recoltei. V r
b i i l e le putem goni prin sperietori i mpucturi; contra c i o r i 1 o r ne servim de sperietori (din crpe, ciori moarte, e t c ) , otrav
i mpucturi.
C r t i e l e ne stric adesea semnturile; contra lor se utili
zeaz cu succes sulfura de carbon, pe care-o injectm n canalele de
pe drumuri sau straturi necultivate.
V i e r m i i - s r m , cari produc foarte mari pagube cmpu
lui de ameliorare, pot fi combtui fie prin aezarea de buci de
cartofi i morcovi, care trebuesc cercetate zilnic, fie prin plantarea de
cartofi, cari dup un timp oarecare vor fi recoltai, spre a culege vier,re!incri:

Semnatul.

mii, plantndu-se apoi iari cartofi n acelai scop, fie prin stropirea
cu o emulsie de carbolineum care se d circa 300 cmc. pe metru p
trat; emulsiunea const din 40 pri ap, 10 pri carbolineum i o
parte spun. Stropirea se iface cu ajutorul unei pompe; trebue s avem,
ns, g r i j ca ultima stropire s se fac cel puin opt sptmni na
inte de semnat.
C o r o p i n i e l e pot deasemenea s produc importante stri
cciuni mai ales n straturi; contra lor se lupt cu foarte mare suc
ces prin aezarea curselor, constituite din ghiveciuri de flori scufun
date n pmnt.
Cmpul de ameliorare are nevoie de maini i unelte speciale pen
tru semnatul, ntreinerea i recolta cmpului.
S e m n a t u l populaiunilor, primelor descendene, sortimentu
lui i hibrizilor se face bob cu bob in straturi; se recomand ca aces
tea s nu se ifac mai late de 3 m. spre a se putea observa fiecare
plant i pentru a nu clca straturile la nsmnat i la lucrrile de
ntreinere.
Drumurile ntre straturi se fac de obiceiu de un metru; pentru
acest fel de semnat s'au propus diferite metode:
I. Unii au construit a p a r a t e c a r e indic nu numai locul unde vor
fi aezate boabele, ci practic chiar orificiile, unde se seamn boa
bele; aci trebue citate: maina de plantat a lui R i i m k e r , aparatul
lui S t e b u t t , etc. Toate aceste aparate au dezavantajul c se pot
utiliza cu greutate pe pmnturile uscate, unde orificiile cu greu pot
fi observate, mai ales c pmntul, care curge dimprejur, astup ade
sea locurile unde trebuesc semnate boabele.
II. Muli utilizeaz aparate, care numai indic locul unde tre
bue s fie aezate boabele, care apoi sunt aezate n orificii practi
cate cu neptoare de mn. De multe ori scndurile sunt mbinate
mai multe la un loc alctuind aa numitele rame pentru semnat. Din
aceast grup de aparate sunt cunoscute urmtoarele: p l a s a d e
s e m n a t , alctuit dintr'un cadru de lemn, n care sunt aezate di
ferite srme sau chiar sfoar; r a j r i a . ,,W e i J a e n s t e p h a n " (fig 47)
compus din mai multe scnduri, a cror lungime este egal cu li
mea stratului, i care au pe ambele pri crestturi, care indic dis
tana dintre boabe.
III. Cei mai muli utilizeaz semnatul n anuri deschise, pe
care le trag de-a-lungul scndurilor de semnat; acestea au indicate
de obiceiu prin crestturi, locurile, unde trebue aezate boabele.
P n acum nu se cunoate un a p a r a t de semnat bob cu bob, care
s ne mulumeasc pe deplin, a d i c s ne permit s aezm boabele
la aceeai adncime i la aceeai distan pe rnd i ntre rnduri.
Chestiunea principal este ca s semnm in condiii ct mai
apropiate de cele din cultura m a r e ; de aceea este recomandabil s
nu a p s a m pmntul prea mult, ci s utilizm puni solide, pe ca
re s le aezm peste straturi i de pe care s se efectueze semnatul.
In ceea ce privete distana n cmpul de ameliorare este inte
resant s amintim c dac dm un spaiu mic de desvoltare plan
telor, producia de boabe a unei plante e mic i de aceea descenden
ele prime i secunde vor ocupa suprafee mici. Dac semnm popu-

laiunile i primele descendene la distan mare, vom putea chiar n


descendena IlI-a s examinm productivitatea liniilor n culturile
comparative.
Distanele mici la semnatul n straturi au, ns, avantajul c
permit s examinm, pe aceeai suprafa i cu aceleai cheltueli,
mai multe descendene.
Distana la care semnm n straturi este diferit dela o loca
litate la alta; trebue remarcat c n general semnm prea rar n stra
turi, expunnd plantele izolate la mari pagube n clima noastr sece
toas; cci este tiut c plantele izolate, semnate deci la distane
mari 12/12, 7 12 sau chiar 5/12 cm., sufer mai mult i au un ritm
de desvoltare cu totul diferit dect plantele n massiv. De aceea vom
cuta ca, oferind totui posibilitatea ca la recolt s putem distinge
singuraticele plante, s semnm ct mai des n straturi; noi utili
zm distana de 3/12 i 6/12 cm.

Fig. 47. R a m a de semnat W e i h e n s t e p h a n . ( d u p

Kiessling).

Semnatul secundelor
d e s c e n d e n e se face cu
ajutorul mainilor mici cu 35 rnduri (sistem Hallensis); deoarece
cantitatea de semine ce ne st la dispoziie e mic, vom lsa ntre
diferitele parcele un spaiu suficient de mare pentru a evita eventu
alele amestecuri. Aezarea parcelelor se face dup metoda Z a d e,
ns fr repetiii, productivitatea liniilor servindu-ne numai ca o
orientare general.
T e r e l e d e s c e n d e n e se seamn cu maina Hallensis
cu 5 rnduri, dup metoda Z a d e, martorul repetndu-se dup fie
care dou linii; i aici, ca i la secundele descendene vom lsa spaii
suficient de mari ntre diferitele fii, pentru ca s nu aib loc ames
tecuri de spice.
C u l t u r i l e c o m p a r a t i v e c u l i n i i se seamn cu m a
ina Dehne cu 7 rnduri, dup metoda Z a d e sau v o n R i i m k e r ;
resturile de smn se seamn aparte n mmuliri bine separate,
pentru ca de aci s formm rezerva de semine pentru ulterioara mmulire curat a liniilor valoroase, n timp ce recolta din culturile com
parative servete numai la nsmnarea altor culturi comparative
din anii urmtori i pentru cmpuri de experien din alte localiti.

E t i c h e t a r e a se va face cu numr curent pentru toate parce


lele cmpului de experien; dup ce terminm cu semnatul trebue
s desenm ntregul cmp de experien, aa c, chiar dup nde
p r t a r e a etichetelor s putem gsi locul fiecrei parcele.
La cereale, recoltarea populaiunilor de unde extragem elitele se
face cu mna, smulgnd plantele ntregi ct mai atent, dup ce mai na
inte am nlturat plantele marginale.
Recolta primelor, secundelor i terelor descendene se face la
cereale cu secera sau cu coasa.
Elitele extrase din populaiuni, primele descendene, corcii i
sortimentul se depoziteaz pn la analiz ntr'un opron, unde se
a t r n n cuie la nlimi destul de mari spre a nu fi mncate de oa
reci. Pentru treeratui elitelor ne servim de treertoare mici de la
borator.
Treeratui secundelor descendene se face cu treertoare mici spe
ciale; terele descendene i culturile comparative se treer cu tre
ertoare speciale pentru cmpurile de experien cu aa numitele
treertoare de parcele".

Etichetarea.

Kecoita.

Treeratui

2. L a b o r a t o r u l

de

ameliorare.

Munca n laboratorul de ameliorare, de altfel ca i n cmpul


de ameliorare, trebue astfel organizat nct lucrrile s poat fi
executate repede; aceast iueal e cerut:
1) de mulimea exemplarelor, cu care trebue s lucrm,
2) de timpul scurt, n care avem de executat diferitele lucrri;
ntr'adevr una i aceeai operaie (cntrire, determinarea zahrului,
e t c ) , trebue executat n acelai timp pentru toate exemplarele dintr'o
t r e a p t a ameliorrii (populaiuni, prime descendene, e t c ) ; de e x .
nu trebue s facem cntriri la umiditate atmosferic diferit, sau nu
putem s prelungim mult timp analiza calitii la diferitele linii de
gru.
Laboratorul de ameliorare va avea nfiare diferit dup cum
avem a face cu staiuni practice particulare sau cu staiuni experimen
t a l e oficiale; o staiune practic va avea nevoie de o magazie de p s
trare a materialului, de un laborator simplu i de o colecie de dife
rite soiuri. Staiunile tiinifice oficiale au nevoie i de laboratoare
botanice, chimice, ateliere fotografice, etc.
M a g a z i a de p s t r a r e a materialului va fi aezat n imediata apropiere a slii de alegere, pentru ca plantele uscate s nu fie purtate
pe scri, sli, etc. p n cnd vor fi analizate, spre a se evita pierde
rile de boabe, care sunt foarte neplcute pentru concluziile amelioratorului. Aci materialul (elite, snoni, etc.) se atrn de obiceiu de
crlige nfipte n rame suspendate de tavan; stlpii i pereii interi
ori ai magaziei vor fi bine netezii i lustruii, pentru ca oarecii s
nu se poat ridica p n la snopii n p s t r a r e .
L a b o r a t o r u l d e a m e l i o r a r e va fi amenajat diferit du
p plantele, ce se amelioreaz n staiune; altele vor fi instalaiunile,
mainile i chiar mobilierul pentru cereale, altele vor fi acestea pen-

176

tru sfecl sau pentru cartofi. Un laborator de ameliorare cuprinde de


obiceiu trei camere i anume:
1. 0 s a l d e a l e g e r e , care trebue s -fie luminoas, uscat
i spaioas. In laboratoarele de cereale aceasta s a l cuprinde: o
mas de alegere, care poate fi vertical sau orizontal (fig. 4 8 ) ;
mesele orizontale sunt de preferat, deoarece pe ele plantele pot
fi apreciate mai uor iar pierderile de spice sau boabe pot fi mai uor
observate i luate n considerare. Deasemenea n aceast s a l se g
sete un dulap special pentru semine ale crui ui i perei sunt de
reea de srm pentru a asigura buna aerisire a seminelor n tot de-

Fig. 48. M a s a de alegere.

cursul pstrrii. Tot n aceast camer se gsete i o mas grea, pe


care sunt aezate treertoarele, vnturtoarele i sortatoarele mici
de laborator precum i alte mese, pe care se fac diferite analize i
msurtori; pentru diferitele cntriri se utilizeaz, mai ales la c e r e
ale, cntarul K o r a n t l i - Berlin (ifig. 49), iar pentru m s u r a r e a gro
simii paiului aparatul K i e s s l i n g . (fig. 50). La laboratoarele de
ameliorarea sfeclei se gsesc n aceast sal mese speciale cu a p a r a t e
pentru luarea probelor i pregtirea lor pentru polarizare.
2. O s a l p e n t r u a n a l i z e f i n e , unde se execut de obi
ceiu analizele la boabe.
3. U n b i r o u , unde se pstreaz registrele i cartoteca amelio
rrii.
C o l e c i a de diferite soiuri trebue inut nu numai in cmp,
ci i in laborator. Amelioratorul modern trebue s cunoasc cele mai
de seam soiuri din lumea ntreag pentru plantele, cu care lucreaz,
12

177

spre a utiliza ca genitori pe cele mai potrivite i spre a avea o idee


de ce s'a putut obine n diferitele staiuni n ceea ce privete nsu
irile cele mai preioase ale
plantelor agricole. Se ps
treaz astfel spice dela geni
tori, dela Fu i dela diferite
linii n decurs de ameliorare.
Astfel se formeaz o co
lecie de plante ntregi sau
numai de spice i boabe,
care ajut foarte mult lu
crrile de ameliorare, ser
vind ca material de compa
raie cu soiurile ce avem
sau cu idealul ctre care
mergem.
Dela gru i secar pu
tem opri chiar spicele, ale
cror boabe le semnm,
scond cu bgare de seam
boabele din spic, mai ales
dac vom umezi mai nainte
spicele cu vapori de ap.
Camera de colecii trebue
s fie mare, uscat i rco
roas.
In staiunile moderne de
ameliorarea plantelor mun
ca amelioratorului este aju
tat, completat, controlat
Fig. 4 9 . C n t a r u l K o r a n t h .
i chiar adncit de cerce
trile din laboratorul chi
mic, fitopatologic i botanic a cror activitate se mpletete n mod
intim cu aceea a amelioratorilor.

Fig. 50. A p a r a t p e n t r u m s u r a r e a grosimii paiului, (dup K i e s s l i n g ) .


178

L a b o r a t o r u l c h i m i c a j u t la determinarea calitii, inta


c t r e care se merge acum la mai toate plantele agricole: gru, sfecla
de zahr, orzoaica, porumb, plantele furajere, etc. Pentru determi
narea calitii la gru s a u desvoltat chiar laboratoare speciale de morrit i panificaie, unde prin diferite metode se afl calitatea liniilor
n decurs de ameliorare. Dar laboratorul chimic mai poate servi chiar
pentru aflarea indirect a diferitelor nsuiri; astfel prin dozarea zah
rului din frunzele plantulelor de gru putem afla rezistena la ger a
grului. Laboratorul de chimie constitue un auxiliar preios i de fie
c a r e moment al amelioratorului.
L a b o r a t o r u l f i t o p a t o l o g i c c a p t din ce n ce un mai
mare rol n ameliorarea plantelor; la majoritatea plantelor agricole
s'a fcut dovada c se pot crea soiuri imune s a u foarte rezistente la
diferitele boale; laboratorul fitopatologic a j u t la gsirea soiurilor
preioase din sortimentul existent sau din liniile n decurs de ame
liorare.
L a b o r a t o r u l b o t a n i c a j u t la studiul intim morfologic,
anatomic i fiziologic al plantelor noastre, oferindu-ne prin aceasta
multe posibiliti de remarcarea, distingerea i a l e g e r e a liniilor celor
mai valoroase. Astzi nu ne mai mulumim s aflm c un soiu pro
duce mai mult sau mai puin, sau c rezist mai bine la ger sau la
cdere, ci vrem s tim i de ce posed aceste nsuiri; cercetrile
anatomice i fiziologice ne nlesnesc aceast cunoatere mai profund
a nsuirilor plantelor.

3. R e g i s t r a t u r a .
Spre a ne putea orienta ct mai repede i mai precis asupra ge
nealogiei i valorii diferitelor linii i soiuri, este nevoie s conducem
o registratur ct mai metodic. Cele mai preioase observaii trebuesc
notate cu grij spre a caracteriza precis liniile urmrite z noi; mul
imea liniilor n ameliorare i timpul scurt de observaie, ne impune
inerea unei registraturi ct mai amnunite; pe de a l t parte, ns,
nu trebue s ne ncrcm notele cu observaii de prea mic impor
tan.
Cel mai simplu mod de registratur const n inerea unui c a r
n e t d e o b s e r v a i i pentru notrile de vegetaie din cmp i con
ducerea unei cartoteci n laborator.
Carnetul de observaii difer dela plant la plant; totui pen
tru cereale, exclusiv porumbul, se face la fel. La cartofi vom face
firete alte observaii dect la porumb.
Notele fiecrei grupe de parcele sunt ntovrite de foi, pe care
scriem datele generale: locul cmpului de ameliorare, rotaia n
treag i planta antemergtoare, pregtirea terenului, ngrminte,
data semnatului, mrimea parcelelor, felul semnatului, data re
coltei, soiul standard, etc.
In timpul ntregei vegetaii culturile trebuesc inute sub rigu
roas observaie, pentru a prinde n notri toate principalele reac12

179

iuni ale liniilor i soiurilor la diferitele influene ale mediului (ger,


secet, ploi abundente, etc.).
Pentru a putea avea criterii de comparaie se recomand s se
ntrebuineze un sistem de puncte dela 0 la 5 (unde 0 nseamn c
nu e prezent boala sau paguba, 1 = f. puin, 2 = puin, 3 = mijlociu
4 = mult i 5 = f. mult).
LITERATURA.
K i e s s 1 i n g, L.: Technik
L a t h o u w e r s ,

V.:

L e i d n e r, R.: Der
R m k e r,

K.

Berlin,

v.:

praktische
Methoden

1909.

der

Getreidezchtung.

L'amlioration

des

Berlin, 1928.
plantes

Getreidezuchtbetrieb.
der

Pflanzenzchtung

cultives.

Gembloux

1929.

Berlin, 1915.
in

experimenteller

Prfung,

III. AMELIORAREA SPECIAL.


AMELIORAREA

GRULUI.

In ceea ce privete suprafaa, grul ocup al doilea loc n Ro I m p o r t a n mnia; fr ndoial c suprafaa destinat culturii lui la noi se va
mri, dac vom avea o sntoas evoluie agrar; ntr'adevr s'a ob
servat c odat cu progresul bogiei i bunei stri a poporului, cu
creterea populaiilor urbane i industriale, grul este din zi n zi
mai cerut i elimin cerealele inferioare, mai ales secara. In Germa
nia, Austria, Belgia, Spania, Italia i Suedia consumul pinii de gru
crete nencetat.
Importana lucrrilor de ameliorarea grului am putut-o vedea
mai ales n ultimii ani, cari ne-au adus attea calamiti: ger, rugin,
cdere i secet; grnele cultivate de agricultorii notri s a u dovedit
a fi inferioare; chiar la grul de toamn, care a fost cel mai mult
prelucrat i la care avem deja cteva soiuri ameliorate, ne lipsete
soiul rezistent la ger, cdere i rugin, precoce i de bun calitate.
Amelioratorul trebue s fie bine orientat asupra condiiilor de C o n d i i i d e n
f l o r i r e i f e
nflorire i fecundare, pentruca de acestea depinde metoda de ale c u n d a r e .
gere, ce trebue s foloseasc.
La gru nfloritul ncepe, dup cum arat F r u w i r t h , la paiul
principal; apoi urmeaz celelalte n ordinea formrii lor; cele dinti
flori, care nfloresc ntr'un spic, sunt cele care se gsesc ntre mij
locul i partea superioar a treimii mijlocii a spicului; de aci progre
seaz ctre cele dou extremiti ale inflorescenei i anume mai re
pede spre vrful, dect spre baza spicului.
In spicule nflorete nti floarea cea mai de jos, apoi urmeaz
a doua n dup amiaza aceleiai zile sau a doua zi dimineaa; apoi
urmeaz celelalte flori; un spicule nflorete n trei zile, un spic in
56, o plant din cmpul de experien n opt zile.
nfloritul ncepe la 4 jumtate dimineaa, dac temperatura la
aceast or se ridic peste. 14 C; nfloritul dureaz apoi pn ctre
7 seara, avnd trei perioade de mai mare intensitate (la orele 5 ju
mtate6 dimineaa, 910 dimineaa i 2 jumtate3 jumtate
dup mas) cnd nfloresc numeroase flori. Mersul normal al nflo
ritului este influenat de secet, temperatura joas, vremea ploioas
sau insolaia prea redus.
O floare st deschis circa 1220 minute. Anterele se sparg,
n timp ce floarea se deschide i coadele staminelor se ntind; po
lenul, care este imediat rspndit, cade foarte uor n propria floa-

re destul de bine deschis; de aceea are loc de cele mai multe


ori, dar nu exclusiv, o a u t o f e c u n d a r e . In unele cazuri, totui,
polenul poate c d e a pe o alt floare din acelai spic sau chiar dela o
alt plant; aa dar trebue s socotim c poate avea loc uneori l a
gru o fecundare strin; aceasta variaz dup soiuri i dup condi
iile de clim. N i l s s o n - E h l e a gsit la unele soiuri 0,20,5%
fecundaie strin, iar la altele chiar 1 %; la staiunea din Minnesota
s'a gsit 1,3% fecundaie strin la gru; H o w a r d in India a gsit
un procent mult mai ridicat. F r ndoial c vremea cald i uscat
favorizeaz fecundaia strin; dei acest fenomen la gru, se n
tmpl n natur destul de rar, totui trebue avut n considerare,
mai ales atunci cnd lucrm cu material prea diferit. Astfel se fac
urmtoarele recomandri:
1. S nu se cultive una lng alta liniile prea diferite.
2 S nu semnm rndurile marginale ale straturilor cu plante
din alt varietate, ci s utilizm mai bine la grul de toamn, orz de
toamn, iar la cel de primvar, orzoaica.
3. Dac vrem s pstrm absolut curate descendenele liniilor
valoroase, cultivate n condiii, care (favorizeaz fecundaia strin,
trebue s nchidem n pungi de pergament plantele tipice din fiecare
descenden.
Pe vreme rea, orice pericol de fecundaie strin este, bine n
eles, exclus, deoarece n aceste condiii florile nu se deschid.
innd seama de aceste amnunte asupra nfloritului, socotim,
din punct de vedere practic, grul printre plantele a u t o g a m e .
Genetica.

Cercetrile

de v a r i a b i l i t a t e

ne a r a t c

lungimea

paiului,

greutatea

a 1.000 b o a b e , p r o c e n t u l d e b o a b e i l u n g i m e a i d e n s i t a t e a spicului sunt


c a r e v a r i a z p u i n sub i n f l u e n a
cluzi

de aceste nsuiri,

totale

i g r e u t i i

mediului;

de a c e e a la a l e g e r e a e l i t e l o r

pe cnd din contr datele asupra

boabelor,

nsuiri

care

variaz

mult

nsuiri
ne

nfririi,

vom

greutii

din c a u z a c o n d i i i l o r

m e d i u , nu ne v o r s e r v i ca c r i t e r i i f u n d a m e n t a l e d e a l e g e r e a e l i t e l o r . D e o a r e c e
s t a i u n i l e p r a c t i c e de a m e l i o r a r e nu se d e t e r m i n lungimea i d e n s i t a t e a

de
in

spicului,

se r e c o m a n d ca la a l e g e r e a e l i t e l o r sau, mai bine, a d e s c e n d e n e l o r s ne o r i e n


t m d u p l u n g i m e a p a i u l u i , g r e u t a t e a a 1.000 boabe i p r o c e n t u l d e boabe.
C o r e l a i u n i l e ,

a c r o r n s e m n t a t e a fost m u l t e x a g e r a t , nu mai

a s t z i u n r o l d e f r u n t e in a m e l i o r a r e ; T s c h e r m a k
suiri

morfologice

pot

s s e r v e a s c

drept

joac

insui susine c u n e l e n

i n d i c e s pentru

nsuiri

fiziologice,

d a r in niciun c a z a p r e c i e r e a d u p n f i a r e a p r o d u c t i v i t i i sau a o r i c r e i
iri fiziologice
divizilor

nu p o a t e s p e r m i t o d i f e r e n i e r e

cercetai;

de aceea

vom

preferi

mai fin

ntotdeauna

nsu

i mai s i g u r a

metoda

analitic

in

direct,

fa de o alegere indirect bazat pe corelaiuni.


S e s u s i n e c e x i s t o c o r e l a i u n e p o z i t i v i n t r e l u n g i m e a p a i u l u i i l u n g i m e a
spicului,

intre durata

perioadei

d e v e g e t a i e i p r o d u c t i v i t a t e ;

din contr

o c o r e l a i u n e n e g a t i v i n t r e l u n g i m e a p a i u l u i i g r o s i m e a p a i u l u i , i n t r e
p a i u l u i i d e n s i t a t e a
O

interesant

gradul

desvoltrii

gativ

ntre

spiculeelor.
corelaiune

rdcinilor;

greutatea

absolut

pozitiv

este a c e e a

deasemenea
a boabelor

merit

intre rezistena
s fie

i c a l i t a t e a

afirm

c exist o corelaiune

intre mrimea

la

cdere

citat corelaiunea

boabelor,

p a i u l u i i r e z i s t e n a la ger, i n t r e p r e c o c i t a t e i r e z i s t e n a la
Se

ev.st

lungimea

intre

i
ne

grosimea

scuturare.

boabelor

rezistena

la

s e c e t i ger; aa s o i u r i l e f o a r t e r e z i s t e n t e la ger i s e c e t au b o a b e l e mici,


i roii i sunt b o g a t e in p r o t e i n in t i m p ce g r e u t a t e a
Dup

N i l s s o n - E h l e

a b o a b e l o r i r e z i s t e n a
r e z i s t e n a la

exist

o corclaiune

tari

l o r a b s o l u t e s t e mic.

pozitiv

intre coloarea

roie

la ger, d e a s e m e n e a i n t r e c o l o a r e a v i o l e t a a n t e r e l o r

ger.

M u t a i u n i l e

a p a r r a r e o r i la g r u i c e l e mai a d e s e a nu r e p r e z i n t

un

p r o g r e s fap de soiul dc o r i g i n e .
In u l t i m u l t i m p au fost g s i t e a t t in d e s c e n d e n e l e l i n i i l o r p u r e d e
vulgare,

precum

i Tr.

turgidum,

in

diferitele

generaii

ncrucirilor

unii i n d i v i z i , cari p r e z e n t a u a b a t e r i d e l a

a c e s t e p l a n t e au multe nsuiri d e l a Tr.


Ehle

ale

speltcizi;

aceste

forme

p l a n t e l e n o r m a l e vulgare

noi,

spelta

dintre

tipul

mutaiuni

se

deoarece

N i l s s o n -

drept

vulgare

normal;

au fost d e n u m i t e d e

socotite

Triticum

Tr.

deosebesc

de

p r i n p a i e mai lungi, p r e c u m i p r i n s p i c e mai lungi i

mai l b r a t e ; g l u m e l e lor sunt mai s c u r t e d e c t la

formele

vulgare

prezint

n e r v i p r o e m i n e n i ; d e a s e m e n e a p a l e e l e sunt mai bine nchise d e c t la s o i u r i l e

de

origine. A c e s t e m u t a i u n i a p a r ca h e t e r o z i g o t e , d e s b i n n d f o a r t e c o m p l i c a t n g e n e
raiile

urmtoare.

E r e d i t a t e a

diferitelor

au gsit u r m t o a r e l e
y .Perozitatea

nsuiri a fost s t u d i a t

de muli cercettori,

cari

rezultate:

frunzelor

domin

sau e prevalent

(adic

este

aproape

domi

n a n t ) in F i ; din studiul c e l o r l a l t e g e n e r a i i se d o v e d e t e c a c e a s n s u i r e e s l e
c o n d i i o n a l de 2 3 p e r e c h i d e f a c t o r i c u m u l a t i v i . .
2 ' P r e z e n a m d u v e i n paiu (dela Tr.

polonieum,

durum

i turgidum)

preva

l e a z in Fi i este p o l i m e r .
J Lungimea

paiului

i lungimea

spicului

sunt i n t e r m e d i a r e

in Fi

polimere.

R e z i s t e n a la c d e r e este p r e v a l e n t in Fi i p o l i m e r .
Forma

spicului a r e o c o m p o r t a r e

un gru compactum,

diferit

care aduce factorul

n F i i a n u m e

dominant

dac

ncrucim

C, cu un g r u cu spicul

b r a t , atunci in Fi d o m i n spicul c o m p a c t ; d a c ins n c r u c i m un g r u

Squa

r e h e a d cu un gru cu spicul l b r a t , a t u n c i d o m i n in F i s p i c u l l b r a t .

Forma

spicului

se d o v e d e t e a fi p l u r i f a c t o r i a l .

Cei mai muli a u t o r i s u s i n

forma

spicului este c o n d i i o n a t d e trei f a c t o r i i a n u m e : C, c a r e d e t e r m i n

compacita-

tea spicului i c a r e se g s e t e d o m i n a n t

in Tr.

in S q u a r e

head, L,

i l b r a r e a

i Lj,

cari d e t e r m i n

in f o r m e l e d e g r u
Grul
Uhljjcc,

iar

compactum

i r e c e s i v
spicului

i c a r i se

gsesc

rnesc.

compactum

are

grnele

Din i n c r u c i a r e a
urmtoarele

alungirea

formula

rneti
Tr.

combinaiuni:

cu

compactum
lihlJ.CC

L^L.L.CC,
spicul

grul

mijlociu

X Squarehead
(care

are

au

Squarehead
fie

formula

are

formula

LyLJJ.ec,

fie

se nasc p r i n t r a n g r e s i u n e

spicul

mult

mai

dens

dect

i
Tr.

compactum)
i L^LiLiLicc ( c a r e a r e spicul mult mai l b r a t d e c t g r u l r n e s c ) .
Spicul n o r m a l d o m i n f a d e spicul c o m p u s dela Tr. compositum
i e s t e
c o n d i i o n a t de un singur f a c t o r genotipic.
Plevele tari
spelta

i c a r e

d o m i n in

nchid

bine bobul

dela

Tr.

i sunt c o n d i i o n a t e d e mai muli

monocoecum,
factori

dicoecum

A b s e n a e p i l o r p r e v a l e a z sau d o m i n in F, i e s t e c o n d i i o n a t , d u p
a r a t u l t i m e l e c e r c e t r i , d e mai muli f a c t o r i .
P e r o z i t a t e a p l e v e l o r s'a d o v e d i t a fi d o m i n a n t
c o n d i i o n a t de unul sau doi factori genotipici.

sau

genotipici.

intermediar

in F

cum

Coloarea

plevelor

(neagr,

violet, brun

sau g a l b e n )

sa

dovedit

a fi

m o n o - i p o l m e r a ; in F s a u o b i n u t p r o p o r i i l e de 3 : 1 , 1 5 : 1 i 6 3 : 1 .
Coloarea

boabelor

(neagr,

violet,

brun

i r o i e )

prevaleaz

asupra

co

l o r i i albe, r e s p e c t i v g a l b e n e ; in Fi. s a u obinut p r o p o r i i l e d e 3 : 1 , 1 5 : 1 , 6 3 : 1 , etc.


Sticlozitatea

pare

domina

in

ncrucirile

cu

grnele

finoase,

iar

in

F se obine p r o p o r i a de 3 : 1 .
P r e c o c i t a t e a e s t e p r e v a l e n t p n la i n t e r m e d i a r in F i , i a r in F2 se o b i n e
o

separare

rial;

complicat,

acest

fapt

Tipul

de

de p r i m v a r ;

ceea

ce

dovedete

nlesnete obinerea

toamn

domin

de a c e e a

sau

hibrizii

aceast

nsuire

de transgresiuni

prevaleaz

marcant

dintre grnele

este

plurifacto-

valoroase.
in n c r u c i r i l e

d e t o a m n i c e l e d e

cu

tipul

primvar

trebue semnate toamna.


Dup

K u c k u c k

alii

formele

de

toamn

sunt

caracterizate

printr'o

p e r i o a d mai lung d e v e g e t a i e i p r i n t r ' o r e z i s t e n mai m a r e la ger, d e c t t i p u


rile

de p r i m v a r .

Nu e x i s t ,

ns, i n t r e a c e s t e f o r m e

g r a n i e p r e c i s e , ci i

in

c e e a ce p r i v e t e r e z i s t e n a la ger, i r e f e r i t o r la lungimea p e r i o a d e i de v e g e t a i e ,
e x i s t t o a t e g r a d e l e d e t r e c e r e d e l a f o r m e l e d e p r i m v a r la c e l e d e t o a m n . D e
numirea
un

de

grne

umbltoare

soiu p o a t e fi c u l t i v a t

tice; aa

nu

este,

i t o a m n a

in r e g i u n i l e cu ierni

ca

noiune

primvara,

genetic,
depinde

exact.

Intru

de c o n d i i i l e

dulci p o t fi c u l t i v a t e cu u u r i n

ct

clima

t o a m n a i g r a

n e d e p r i m v a r , d u p c u m in r e g i u n i n c a r e e posibil s se s e m e n e d e t i m p u r i u
primvara,

se

pot

cultiva

acest

anotimp

grne

de

toamn,

cci p r i n

zilele

s c u r t e i p e r i o a d e l e r e c i ce mai p o t s u r v e n i , g r n e l e d e t o a m n p o t fi n c s t i m u
l a t e la

d e s v o l t a r e . Cu ct u n g r u d e t o a m n r e u e t e mai b i n e i l a

nsmn-

a r e a d e p r i m v a r , cu a t t t i p u l lui d e g r u de t o a m n e s t e mai p u i n

pronun

a t , cu a t t e s t e m a i p u i n r e z i s t e n t l a g e r ; cci e x i s t o s t r n s c o r e l a i u n e

in

t r e tipul de t o a m n i p r i m v a r , r e z i s t e n t a la ger i lungimea p e r i o a d e i d e v e


getaie. Formele

,.umbltoare" semnate

toamna

sunt

n e r e z i s t e n t e la ger i a r

se

m n a t e p r i m v a r a sunt t a r d i v e .
Rezistena

la ger p r e v a l e a z

s a d o v e d i t a fi
1

fa

de s e n s i b i l i t a t e a

la g e r ; a c e a s t

nsuire

polmera.

Rezistenta

la m l u r este r e c e s i v a in F , i s a d o v e d i t a fi i m o n o - i p o

lmera.
R e z i s t e n a la t c i u n e este r e c e s i v a n F i i e s t e c o n d i i o n a t d e unul sau inai
muli factori

genotipici.

Rezistena

la r u g i n a

nant, cnd recesiva


cnd

monomerie,

prin

existena

gru

este
Din

cnd

fiziologice,
genetice

de factori

ntrunim

un singur

la

intre

a fi

cnd

a cror

diferiilor

reaciune

fa

autori

domi

demonstrnd

sunt

explicabile

de diferitele

soiuri

de

gru

diferii

nsuirile

reieit

principalele

i c p r i n

valoroase

dela

ncruciri
diferite

nsuiri
este

posibil

specii

vulgare

chiar

cu Tr.

genuri.

monocoecum

Astfel
i Tr.

soiuri.

merit
dicoccum

sunt

fie

exe

amintite

i i n t r e

Trili-

Scale.

S p e c i i l e d e Trilicum

sunt c u p r i n s e in trei

G r u p a a c u p r i n d e pe Tr.
184

dovedit

p e n t r u c e r c e t r i tiinifice, ct i p e n t r u s c o p u r i p r a c t i c e a u fost

ncruciri

la

genotipici
oiu

n c r u c i r i l e i n t r e Tr.
cum

sa

diferit.
cercetrile

Att

i n e a g r

polimerie. Nepotrivirile

raselor

condiionate

cutate

galben, brun

in F , i a r n F s'au o b i n u t p r o p o r i i d i f e r i t e ,

monocoecum

grype:

care are haploid 7 cromozomi. V a r i e -

t i l e acestui g r u p sunt i n t e r f e r t i l e ; sunt s t e r i l e sau f o a r t e p u i n f e r t i l e n n c r u c i


r i l e cu v a r i e t i l e d i n g r u p e l e b i
Grupa
polonicum.
sunt

cuprinde

speciile

care posed

interfertile;

sunt

Tr.

sterile sau foarte

duram,

Tr.

turgidum

Tr.

(cu v a r i e t i l e

lor)

p u i n f e r t i l e cu s p e c i i l e din g r u p a

c.

c c u p r i n d e s p e c i i l e Tr.

p o s e d 21 c r o m o z o m i

Tr.

14 c r o m o z o m i h a p l o i d . A c e s t e specii

p a r i a l s t e r i l e cu c e l e din g r u p a
Grupa

c.
dicoccum,

vulgare,

Tr.

spelta

Tr.

compactum,

h a p l o i d . A c e s t e specii i v a r i e t i l e a c e s t o r a

care

sunt

interfer

t i l e ; sunt s t e r i l e sau f o a r t e p u i n f e r t i l e cu v a r i e t i l e din g r u p a a i p a r i a l s t e r i l e


cu c e l e din g r u p a
Din

cauza

a ncrucirii
este steril,

b.

diferenei

d i n t r e Tr.

prea

mari

intre

monococcum

pe cnd g r n e l e din g r u p a

ial f e r t i l e cnd le n c r u c i m cu Tr.


Cercetrile
duram
dela

numrul

dicoccum

reuesc

vulgare,

citologice au a r t a t

spelta

generaia

dicoccum

vulgare
par

compactum.

d e e x . la n c r u c i a r e a

Tr.

vulgare

d e l a m u m i 14

de r e d u c e r e se pot i m p e r e c h i a d o a r

14 c r o m o z o m i b i v a l e n i

Tr.

cromozomi

14 cromozomi

t a t cu 1 4 c r o m o z o m i d e l a m u m , p e c n d 7 c r o m o z o m i - y u / g a r e r m n
c h i a i ; a a d a r n m e t a f a z e sunt

s d e a p l a n t e - F .

sau

c b a s t a r d u l d i n F , p r i m e t e 21 c r o m o z o m i
t a t : la d i v i z i u n e a

cromozomilor

i g r n e l e d i n g r u p a

dela

nempere

i 7 u n i v a l e n i .

Repar

t i z a r e a a r e loc n mod n o r m a l p e n t r u cei 14 c r o m o z o m i b i v a l e n i ; d i n c o n t r cei


7 c r o m o z o m i u n i v a l e n i se d i v i d l o n g i t u d i n a l
c cei doi nuclei r e z u l t a i
longitudinale. La

n c la d i v i z i u n e a d e r e d u c e r e ,

primesc cte 14 cromozomi

diviziunea

ulterioar

se d i v i d

ntregi

longitudinal

i c t e 7
numai

aa

jumti

cei

14

cro

m o z o m i ntregi, pe c n d cei 7 nu se mai d i v i d , ci se duc la n t m p l a r e s p r e p o l i ,


a a c a d e s e a se dup 3 c r o m o z o m i l a un pol i 4 la c e l l a l t ; d e a c e e a v o m
grnei

cu 1 4 p n

la

21

cromozomi. Dac

toi

grneii

formai

ar

tri,

avea
atunci

c e l e mai m u l t e p l a n t e d i n Fa a r a v e a 34, 3 5 i 3 6 c r o m o z o m i , a c e a s t a n s nu se
n t m p l din c a u z a l e t a l i t i i
Gaines

A a s e

u n o r a n u m i i grnei, zigoi

au

rezumat

d i n t r e s p e c i i l e d e g r u n u r m t o r u l
Cnd Triticum
dum,

monococcum

caracterizat

d e l a Tr.

turgidum

Aegilops

cylindrica,
dela

turgidum

vulgare

au

loturi

ncrucirile
cu Tr.

Aegilops
aci

vulgere

nu

este n c r u c i a t cu Tr.
gsete partener

Aegilops

cu

gsesc

nici unul

Aceste

fapte

din

sugereaz

din fig. 5 1 .

grneii

grnelor

i c, f i e c a r e

alctuit

din 7 c r o m o z o m i . D o u

cnd

cu

turgidum

d a r l i p s e t e n Tr.

comune. De a c e e a

este ncruciat
dela

turgidum,

sinaptic.

cylindrica,

turgi
monococcum

(sau a l t g r u cu 21 c r o m o z o m i ) , e s t e

cu 14 c r o m o z o m i , n u m a i 7 c r o m o z o m i

anume a i 6 e x i s t r e p r e z e n t a t e in Tr.
n Aegilops

este ncruciat

gsesc p a r t e n e r i sinaptici. C n d Tr.

Se presupune
b

la

(sau alt g r u cu 1 4 c r o m o z o m i ) toi cei 1 4 c r o m o z o m i

i p o t e z a i l u s t r a t de d i a g r a m a
d i f e r i t e , a,

embrioni.

interesant:

cu 7 c r o m o z o m i

p a r t e n e r i sinaptici. C n d Aegilops
cromozomii

mod f o a r t e

sau

cromozomale

prin 14 c r o m o z o m i , toi cei 7 c r o m o z o m i d e l a Tr.

gsesc p a r t e n e r i sinaptici. C n d Tr.


n c r u c i a t cu Tr.

relaiunile

21

cromozomi

conin trei

din

turgidum.

Aegilops

i Tr.

n c r u c i m u n gru cu 21

turgidum

cromozomi

c r o m o z o m i i din l o t u r i l e a i 6 i gsesc p a r t e n e r i , p e c n d

d i n lotul

c, negsind p a r t e n e r i ,

rmn

nu
cu

din l o t u l c

Tr.

cromozomii

n e m p e r e c h i a i . C n d u n g r u cu 2 1

cromozomii

i al t r e i l e a l o c c e s t e r e p r e z e n t a t

turgidum,

mozomi este n c r u c i a t cu Aegilops

loturi

aceste loturi

(singurul lot

cro

comun)

se m p e r e c h i a z , p e cnd c r o m o z o m i i din l o t u r i l e o i b, n e a v n d p a r t e n e r i s i n a p
tici, r m n n e m p e r e c h i a i i p e n t r u a c e e a i r a i u n e c r o m o z o m i i din l o t u l d

dela

Aegilops

turgi-

rmn

nemperechiai.

Cnd

Aegilops

este

ncruciat

cu

Tr.

dam.

t o a t e cele p a t r u

loturi

de c r o m o z o m i

fiind

omologi i de a c e e a nicio i m p e r e c h e r e nu a r e
O i n c r u c i a r e mult p r e l u c r a t este a c e e a

neidentice,

nu e x i s t

parteneri

loc.
d i n t r e gru i s e c a r ;

bastarzilor

d i n t r e gru i s e c a r li se a c o r d in u l t i m u l t i m p i a r i m u l t i n t e r e s , cci ei pot


da

natere

O e h l e r
Tr.

la

soiuri

arat

compactum

cereale,

pe

dicoecum,

interesante,

c o m a r e
i Tr.

cnd

durum,

soiurile

pot

din

nlocui

soiurile

secara

speciilor

pot fi n c r u c i a t e cu

ncrucirile

monocoecum

arlat-o

ce

parte
cu

soiurile

i aegilopoides

p r e c o c e din

din

i E s l u l

anumite

vulgari,

inuturi.

Tr.

succes cu s o i u r i l e

s p e c i i l e Tr.

nu reuesc.

Canada

Tr.

spelta,

de

turgidum,

Prinderea

Secate
polonicum,

cea

mai

mare

n c r u c i a r e a g r u - s e c a r r e u e t e mai uor d a c se ia ca p l a n t a - m u m
Hibridul

Triticum-Secale,

poate

rezulta

au

Europei.

din

ncruciri

naturale;

grul.

astfel

in

Fig. 5 1 . D i a g r a m a r t n d r e l a i u n i l e ipotetice ale c r o m o z o m i l o r . C e i 7 c r o m o z o m i


d i n lotul a i cei 7 c r o m o z o m i din lotul b sunt p r e z e n i att la Triticum
vulgare
( h a p l o i d 21 c r o m o z o m i ) ct i la Tr. turgidum
( 1 4 c r o m o z o m i ) . C e i 7 c r o m o z o m i din
iotul c sunt p r e z e n i la Tr. vulgare
i la Aegdops
cylindrica,
d a r nu la Tr.
turgidum.
C e i 7 c r o m o z o m i din lotul d sunt p r e z e n i la egilops,
d a r lipsesc att la Tr.
vulgare
ct i la 7r. turgidum.
U n gru cu 21 c r o m o z o m i ncruciat cu un gru cu 14 c r o m o
z o m i d n a t e r e la un zigot cu 14 c r o m o z o m i m p e r e c h i a i i 7 c r o m o z o m i singuratici
(stnga jos). U n gru cu 21 c r o m o z o m i ncruciat cu egilops
cylindrica
d n a t e r e
la zigoi cu 7 c r o m o z o m i i m p e r e c h i a i i 21 c r o m o z o m i n e m p e r e c h i a i (mijloc jos).
egilops
cylindrica
ncruciat cu Tr. turgidum
d n a t e r e la zigoi cu 28 c r o m o z o m i
n e m p e r e c h i a i (dup G a i n e s i A a s e ) .
anul

1918

d e mii
cu

gru

gru

sa

precoce;
nflorire

ncrucirii
mntoare
gsesc

in

staiunea

naturali
vara
cu

intre

anului

paleele

dela

gru

anterior

deschise

Saratov

(Rusia)

s e c a r , mai
fusese

foarte

oferind

ales

o apariie

in

in p a r c e l e l e

secetoas,

prin aceasta

mass,
cultivate

determinnd

condiii

la

favorabile

strine.-

Hibridul
se

observat

de hibrizi

Triticum

celei

dela

X Secale
secar;

i Ia p l a n t u l e l e

se

recunoate

deasemenea

acestui

hibrid;

de

tecile
paiul

timpuriu
roiatice

este nalt

prin

nfrirea

caracteristice
i spicul

ase

secarei

luxuriant

u n e o r i m o n s t r u o s r a m i f i c a t este mai lung d e c t la s e c a r , (fig. 5 2 ) n f i a r e a

este

Fig. 52. Hibridul gru , < secar.

Ic7

p u t e r n i c i i n t i e a g a p l a n t a r e o c r e t e r e l u x u r i a n t , c a r e este c o n s i d e r a t , ca o
consecin a sterilitii.
In g e n e r a i a Fi d o m i n grul in ceea ce p r i v e t e g r o s i m e a paiului, c o l o a r e a
i f o r m a u r e c h i u e l o r , d e n s i t a t e a spicului

i n u m r u l f l o r i l o r

cara

domin

forma

in:

tria

paiului,

prezena

parial

Fi

este c o m p l e t

steril

este

spic; s e

intermediar

in ceea ce p r i v e t e g r u n e l e d e p o l e n i

s t e r i l n ceea ce p r i v e t e o v u l e l e . n c r u c i r i

d a r n u cu s e c a r a . P l a n t e l e din F- (Triticum
d i n Fa (Tr.

X Sec.)

l o r este d i f e r i t

ametorare,

in fiecare

aristelor;

plevelor.
Bastardul

Metode de

direcia

X Tr.)

X Tr.

r e g r e s i v e r e u e s c cu

Secale)

Tr.

i mai a l e s

se a s e a m n mai m u l t cu g r u l , i a r

grul,
cele

fertilitatea

( d e l a c o m p l e t f e r t i l p n la c o m p l e t s t e r i l ) .

Grul este o plant considerat practic ca autogam; de aceea


utilizeaz la gru urmtoarele metode de ameliorare:
1 . Seleciuneji_jnjiividiial.
2. ncruciarea.
S e 1 e c i u T T e a i n d i v i d u a l o aplicm att la variaiunile, care exist deja n materialul iniial, n populaiunile naturale,
ct i la mutaiunile c e apar n decursul procesului de ameliorare.
Populaiunile naturale, care cuprind variaiunile nscute prin mutaiuni i ncruciri spontane, ntmplate de-a-lungul sutelor de ani
d e cultur, sunt la noi nc necercetate suficient i reprezint de aceea
bogate surse de soiuri preioase.
Spre a ilustra ce valoroase variaiuni pot s cuprind populaiu
nile naturale, citm aci, dup C a r 1 e t o n, istoricul renumitului gru
RgdFifej
D a v i d F i f e din oraul Ontario (Canada) a procurat printr'un
prieten din Glasgow (Scoia) o cantitate de gru, care a fost obinut
dintr'un vapor ncrcat la Danzig. Cum grul i - a sosit exact naintea
semnatului de p r i m v a r i netiind dac este un soiu de toamn
sau p r i m v a r , F i f e s'a hotrt s semene o parte din el primvara.
Grul astfel semnat s'a dovedit a fi de toamn, deoarece a rmas
nenspicat; n lan s a u gsit numai trei spice provenite probabil dela
un singur bob. Acestea au fost pstrate i dei semnate n anul viitor
n condiii foarte nefavorabile (semnate trziu i n teren umbrit)
s'au dovedit la recolt, a fi neatacate de rugin, dei grnele din ve
cintate erau foarte atacate. Boabele au fost pstrate i mmulite,
dnd natere grului Red Fife, care s'a rspndit mult n Canada i
n partea nordic a Statelor Unite. Grul acesia, renumit prin excelen
ta lui calitate, a servit ca genitor n ncruciarea din care s'a obinut
cunoscutul gru Marquis.
Mutaiunile, care pot aprea n decursul procesului de amelio
rare, sunt descoperite relativ uor de ochiul deprins al specialistului;
valoarea lor este, ns, mic, deoarece ele reprezint de cele mai
multe ori anomalii, monstruoziti. Mai importante par a fi micile
mutaiuni fiziologice, care a p a r destul de des chiar n liniile pure i
ndreptesc astfel o seleciune a acestora.
n c r u c i a r e a este metoda, care asigur la gru realizarea
de soiuri superioare. Ea poate f i executat att ntre soiurile de Tr
vulgare,
precum i ntre acesta i diferitele specii de Triticum sau chiar
ntre gru i secar.
s e

188

Metoda incrucirii intre diferitele sciuri de Tr. vulgare


este pro
mitoare i este utilizat nc de mult timp in ameliorarea grului;
marea vatiabilitate a soiurilor de gru, precum i uurina cu care
se execut ncruciarea intre diferitele soiuri au contribuit la rspn
direa acestei metode chiar in staiunile practice de ameliorare.
Varietile de Tr. duium
i Tr. dicoccum
sunt de obiceiu mai
rezistente la boale (ca de ex. la rugina neagr i brun) i mai re
zistente la secet dect grupa uulgare;
de aceea pentru ameliorarea
practic s'a pus problema dac nu cumva s'ar putea combina nsu
irile i cromozomii grnelor din grupa cu 14 cromozomi cu acelea
ale grnelor cu 21 cromozomi.
Ha y es
i alii au ifcut la Staiunea Minnesota experiene
numeroase cu scopul de a trece grnelor obicinuite rezistena la ru
gin dla grnele durum. Din ncruciarea Marquis (Tr. vulgare)
X
Iumillo (Tr. durum),
a fost obinut o linie de vulgare
cu 21 perechi
de cromozomi, denumit Marquillo, i care s'a dovedit rezistent la
rugin ca i durum i de foarte bun panificaie ca i Marquis. Deaseinenea M c F a d d e n din South Dakota a obinut din ncruciarea"
intre Tr. dicoccum
i Marquis un gru rezistent la rugin.
Aceste rezultate precum i altele arat c rezistena la rugin
poate fi transportat dela durum i dicoccum
la grnele cu 21 cro
mozomi.
Este interesant de reinut c majoritatea plantelor din F i F,
dela ncrucirile dintre grnele cu 21 cromozomi i grnele cu 14
cromozomi, este asemntoare prinilor aa c, dac amelioratorul n
cepe alegerea n F n u voi rmne curnd dect plantele prini;
acest proces este i mai mult grbit, dac se aleg pentru nsmnare
numai boabele bine desvcltate; lucrul acesta treime, ns, evitat, pentruc tocmai boabele sbrcite i mici vcr da natere n anii viitori la
combinaiunile cele mai valoroase, care ntrunesc bunele nsuiri ale
prinilor.
B a u r i T s c h e r m a k cred c prin ncruciri ntre genuri
i specii se pot obine mari succese n ameliorarea grului; R o e m e r
susine c nu este nevoie s se recurg la aceste ncruciri compli
cate i dificile din cauza numrului diferit de cromozomi, deoarece n
untrul grupei vulgare
exist o scar de variaiuni foarte ntins chiar
n ceea ce privete rezistena la rugin.
Se recomand mult ntre altele i ncruciarea cu Tr. spelta, care
este foarte puin pretenios, pentru a se obine soiuri extensive.
ncruciarea dintre gru i secar se execut cu scopul de a se
obine un gru, care s ia dela secar nfrirea de toamn, rezistena
la ger, desvoltarea rapid primvara i preteniile mai mici fa de
bogia solului. T s c h e r m a k recomand s se utilizeze ncrucia
rea dintre gru i secar cu scopul ca grul s fac o trecere" prin
acest bastard, pentru a-i mbunti anumite nsuiri, fie prin aceea
c el reuete s ia anumite gene dela secar (mai ales cele locali
zate n plasm), fie c ctig, prin aceast trecere, o modificare per
sistent a genelor proprii.
2

intele de
urmrit

ncruciarea Triticurn
X Scale
este utilizat n Germania pen
tru a se obine j^rne puin pretenioase n ceea ce privete solul, des
tinate terenurilor uoare, i n R r s i a pentru a se obine grne mai re
zistente la ger.
M e i s t e r susine c a obinut din aceast ncruciare un nou
tip de gru, cruia i a dat ni mele de Triiicwn
Secalolrlcum
Saratovicnse; studiile citolo^ice a r a t c acest hibrid are 56 cromozomi n ce
lulele somatice i 28 cromozomi n grnei
intele generale, pe care trebuc s le urmrim n ameliorarea
grului sunt urmtoarele:
1 . C a l i t a t e a . Gr<lu de pioast calitate nu putem exporta, pentruc rile occidentale impo^tr numit grne superioare calitativ,
aa numitele grne rr.cd cinalc, cu care s mbunteasc grnele lor
finoase.
Comerul internaional clasific, c'in punctul de vedere al calitii,
grnele n 3 mari grupe i anume n grupele A. B i C. In prima gru
p (A) intr toate acele tipuri de grne, care au proprietatea s m
bunteasc calitatea grnelor mai puin panificabile, In grupa B
sunt clasificate grnele, care dau o pine bun ele nile fr s mai
fie nevoie s se amestece cu grne din grupa A, iar grupa C cuprinde
toate grnele de calitate inferioar i care numai amestecate cu grne
din grupa A dau o fin cu proprieti panificabile.
Tot a a de important este, natural i calitatea grului, care se
consum n ar, deoarece morile mari, n urma sporirii preteniilor
brutarilor, nu mai cumur dect grne de calitate.
In ultimul timp s'a fcut de muli cercettori ( B i f f e n n An
glia, S a u n d e r s n Canada, H o w a r d n India, . a.) constatarea
c panificabilitatea este o nsuire e r e d i t a r ; este drept c i con
diiile mediului influeneaz calitatea, ns numeroase studii au a r
tat c exist deosebiri ereditare ntre soiurile cultivate intr'unul i
acelai loc.
Azi metodele pentru determinarea calitii au evoluat
astfel,
nct este posibil ca ea s fie examinat obiectiv.
Cercetrile mai r.oi au a r t a t c este posibil s unim calitatea
cu alte b i n e nsuiri, de ex. cu productivitatea; pot fi citate nume
roase exemnle n sprijinul acestei afirmaii; astfel B i f f e n a ob
inut grul Yeoman, care unete o mare productivitate cu o bun
lalitate.
Putem obine grne de calitate, aplicnd seleciunea indivi
d u a l la populaiunile romneti, ruseti i ungureti sau prin n
cruciar, utiliznd ca genitori soiuri de calitate superioar, cum
sunt: Cenad 117, Odvo 156, Odvo 241, American 15, American
26, etc
2. P r o d u c t i v i t a t e a nu trpbue pierdut din vedere, cci
ameliorarea de soiuri productive ofer avantajul c se obine o
s c d e r e a costului d-> producie, mrindu-se astfel rentabilitatea
culturii grului. S'a cutat pn acum s se obin productivitatea,
ncrucind soiurile indigene cu soiurile Souarehead sau alte grne
occidentale; aceast cale s'a dovedit a fi greit, pentruc grnele
occidentale ddeau natere la hibrizi tardivi i de proast calitate;

- iao -

mult mai potrivite s'au dovedit ca genitori grnele americane, a


cror productivitate, fiind condiionat de ali factori genotipici, ajut
s se nasc, n ncrucirile cu soiuri romneti, prin transgresiune,
soiuri capabile de mari recolte.
3. R e z i s t e n a l a g e r este o nsuire fundamental pen
tru grnele de toamn; grnele romneti, ruseti i ungureti o po
sed, dei nu n gradul, n care ea exist reprezentat n unele
grne americane.
Putem spori rezistena la ger fie prin ncruciri cu soiuri mij
lociu de rezistente, pentru a se obine prin transgresiune soiuri mai
rezistente, fie prin bastardri cu grne foarte rezistente la ger, cum
sunt soiurile americane (Minhardi, Buffum, Turkey, Odessa, etc.)
sau soiurile ruseti (Kharkoff, Wyatka 5, Sibirian).
4. R e z i s t e n a l a c d e r e este o int ce trebue apreciat
dup condiiile de sol, clim i tehnic agricol n care lucrm; n
condiiile, care favorizeaz cderea (ploi multe, pmnt bogat, apli
carea de ngrminte, e t c ) , tria paiului trebue urmrit cu tena
citate n ameliorare. In condiiile extensive ne vom putea mulumi
cu paie mijlociu rezistente.
Rezistena la cdere poate fi obinut prin ncruciarea cu gr
nele scurte i tari n paiu; de obiceiu soiurile cu spicul dens sunt
si mai scurte n paiu i mai rezistente la cdere.
Spre a ameliora soiuri rezistente la cdere, ar trebui s recur
gem la soiurile occidentale (germane, engleze, suedeze, e t c ) ; expe
riena ne-a artat, ns, c hibrizii provenii din aceste ncruciri
pctuesc, dup cum am artat, n privina precocitii i calitii;
de aceea se recomand s alegem mai bine ca genitori soiuri nu att
de rezistente la cdere, dat care s fie precoce, de bun calitate i
rezistente la ger, pentm ca s obinem transgresiuni, dect s com
plicm ameliorarea prin introducerea unor proaste nsuiri.
5. P r e c o c i t a t e a este o preioas nsuire necesar n toate
regiunile productoare de gru; precocitatea aduce multe avantaje
soiurilor, care o posed; astfel soiurile precoce sunt de calitate exce
lent, scap de rugina neagr, scap de sbrcirea pe care-o aduce
valul de cldur n epoca dinaintea recoltei. Deasemenea precoci
tatea ferete grnele de ploile numeroase i de grindina, care bntue n unele inuturi n timpul recoltei. In inuturile reci precocitatea
e o ans de a scpa de ngheurile de toamn.
De obiceiu soiurile precoce nu sunt aa de productive; totui
prin ncruciri putem obine excepii sau, mai corect zis, compro
misuri.
Putem obine precocitatea ncrucind grnele noastre cu soiu
rile precoce americane, chinezeti, italiene, e t c
6 . R e z i s t e n a l a r u g i n este nsuirea, pe care trebue
s o urmrim nencetat n ameliorarea grului; ntr'adevr oscilaiile
recoltei la gru sunt datorite n primul rnd ruginii i apoi gerului.
Cum inta principal astzi nu mai este productivitatea, ci nltura
rea oscilaiilor recoltei, ne vom strdui s obinem soiuri a cror re
zisten la rugin s asigure constana recoltei.

Rezistena la rugin s'a dovedit a fi o nsuire e r e d i t a r ; de


aceea gsim mari diferene dela un soiu la altul i mai ales dla o
specie la alta.
Ins, ca i la p l a n t e l e a g r i c o l e , r u g i n a d e p i n d e de f a c t o r i i m e d i u l u i ; tem
p e r a t u r a i u m i d i t a t e a i n f l u e n e a z f o a r t e mult d e s v o l t a r e a ruginii. I n g r m i n t e l e a p l i c a t e g r u l u i i n f l u e n e a z d e a s e m e n e a d e s v o l t a r e a ruginii; astfel, l a o i n g r a r e u n i l a t e r a l cu a z o t , p l a n t e l e c r e s c mai l u x u r i a n t i p e r i o a d a l o r d e v e
g e t a i e se l u n g e t e . Din c o n t r n g r m n t u l cu potasiu i a c i d fosforic d e t e r
m i n o c r e t e r e m a i c o n c e n t r a t i o s c u r t a r e a p e r i o a d e i de v e g e t a i e . A c e a s t a
c o r e s p u n d e i cu d e s v o l t a r e a ruginii, c a r e a r e o c r e t e r e mai b o g a t i o p e r i
o a d dc v e g e t a i e mai l u n g ; de a c e e a , de ex. g r u l d u p l e g u m i n o a s e este m a i
a t a c a t dc r u g i n .

La noi avem d e luptat n special cu rugina brun i rugina


neagr; de aceea ameliorarea trebue s mreasc rezistena grului
de toamn contra ruginii brune i a celui de p r i m v a r contra ruginii
negre; pentru a ajunge aci avem dou ci de u r m a t : 1) ncrucia
rea cu soiuri rezistente nuntrul grupei Tr. vulgare; 2) ncrucia
rea cu alte specii de gru.
S e recomand ca soiuri rezistente la rugina galben: soiurile
Chinese 166 i 165, C l o w e r s Red, Modell, Spaldings prolific, Normandie i Ridit; la ugina b r u n : Democrat C. I. 3384, M e d i t e r r a nean C. I. 3332, A r d i t o , A u r o r e i V a r o n n e .
V a r i e t i l e de Tr. durum i Tr. dicoCcum sunt de obiceiu mai
rezistente la rugina brun i neagr dect tipurile din grupa vulgare;
de aceea vom utiliza i varietile rezistente a l e acestor specii ca genitori n ncrucirile noastre.
7. R e z i s t e n a la m i u r este de dorit pentru grnele noast'e, mai ales fiindc pentru agricultura noastr extensiv i napoiat,
s a r a m u r i l e sunt scumpe i neutilizate. Calea, pentru a obine tipuri
rezistente, e aceea a ncrucirilor cu soiuri rezistente. Cel mai r e
comandabil genitor este soiul Ridit, obinut de G a i n e s din ncru
ciai ea a dou soiuri rezistente la m l u r (Turkey i Florence) i
c a r e s'a dovedit i la noi practic imun la m l u r . Deasemenea se r e
comand ca prini, u r m t o a r e l e soiuri rezistente: T u r k e y 144, O d e s sa, Odvo 116, Odvo 146, Minturki, Oro.
8. R e z i s t e n a l a t c i u n e trebue deasemenea
urmrit,
mai ales c tratamentul contra tciunelui este foarte dificil. S e r e
comand urmtorii genitori, gsii n experienele noastre rezisteni
la tciune: Odvo 241. Odvos 1015, Democrat C. I. 3384, Kraffts
Dickkopf, V i l m o r i n 27, Blaues Kolben, Cenad 1252 la grul de toamn
i Garnet, Manitoba, Ulca, Rmkers S o - Dickkopf i Hohenheimer
25 f. la grul de p r i m v a r .
Bine
ritelor
cli;

neles c la aceste inte generale

regiuni;
pentru

astfel

step

B o n t e a susine

r u s t i c e , c a r e s p o s e d e u r m t o a r e l e
1.

prin alegerea

suporte

se a d a u g i a l t e l e

in i n u t u r i l e p l o i o a s e g r n e l e

mai bine

plantelor

speciale

dife

t r e b u e s nu n c o l e a s c

c n prezent

avem

nevoie

d e soiuri mai

nsuiri:

seceta.

Prin

scurtarea

perioadei

cu r i t m u l d e v e g e t a i e m a i a c t i v

de vegetaie

la n c e p u t u l

primverii,

c n d u m e z e a l a e s t e mai m u l t in p m n t , s u n t e m n s t a r e s o b i n e m soiuri m a :
precoce

i m a i r e z i s t e n t e

la secet. Dar precocitatea

nu e c o m p a t i b i l cu p r o -

ducia mare.

Trebue

s ne o p r i m

totui

la

aceast

i n s u i r e , cci

pentru

echili

b r u l economic al unei g o s p o d r i i din step, este mai i n t e r e s a n t d e a p o s e d a

so

iuri de p l a n t e , c a r e dei in anii umezi f o a r t e r a r i nu sunt in s t a r e s d e a


r e c o l t e c o m p a r a b i l e cu a l e s o i u r i l o r de m a r e p r o d u c i e , sunt

i n s c a p a b i l e ca in

anii u s c a i mai f r e c v e n i s p r o d u c m c a r j u m t a t e d i n r e c o l t a n o r m a l . In
astfel d e ani s o i u r i l e p r e a n o b i l e nu-s in s t a r e s i n t o a r c nici s m n a .
2. S nu p r e t i n d o p r e g t i r e p r e a m e t i c u l o a s a
3.

suporte

puterea de a nfri

semnatul
activ

trziu;

ca

urmare

pmntului.

acestui

fapt

soiul

aib

primvara.

4. S r e z i s t e b i n e n t o v r i a b u r u i e n i l o r , a c e s t e a n e p u t n d fi d i s t r u s e cum
t r e b u e in a c t u a l a f o r m d e a g r i c u l t u r cu c u l t u r a e x t e n s i v i u n i l a t e r a l a c e r e
alelor.
5. S

poat

fi

recoltat

fr pierderi

cu a j u t o r u l

mainilor. Trebuesc

nl

t u r a t e s o i u r i l e , c a r e se s c u t u r u o r i a c e l e a al c r o r spic s t a p l e c a t , defect a p r e
ciabil in r e g i u n i l e i p e n t r u g o s p o d r i i l e , c a r e r e c o l t e a z cu a j u t o r u l s e c e r t o r i l o r l e g t o r i , f i i n d c r e c o l t a este p u t e r n i c m i c o r a t p r i n s c u t u r a r e a , c a r e a r e loc

t r e p n z e l e e l e v a t o r u l u i . In astfel d e g o s p o d r i i e mai p o t r i v i t grul cu s p i c u l e r e c t .


6. C a l i t a t e a bobului s fie f r

cusur.

7. S a i b p a i u l fin, f r ca p r i n a c e a s t a s fie p e r i c l i t a t r e z i s t e n a la c
d e r e . In stepa l i p s i t de fnee, p a i e l e f o r m n d b a z a a l i m e n t a i e i v i t e l o r ,
l o r nu p o a t e s n e fie

calitatea

indiferent'.

Ameliorm grul prin extragerea de linii pure din populaiunile naturale i artificiale (obinute prin ncruciri). Deoarece pro
cesul de ameliorare se prezint, ncepnd cu semnatul populaiunilor, la fel, fie c aplicm seleciunea individual, fie c l u c r m cu
ncruciri, i avnd n vedere c reale progrese obinem numai prin
metoda ncrucirilor, vom descrie procesul de ameliorarea grului
prin obinerea de noi-combinaiuni cu ajutorul ncrucirilor.
Procesul de ameliorarea grului prin ncruciri (fig. 53), n
cepe cu studiul sortimentului; experiena a artat c nu dau rezul
tate sigure, dect ncrucirile la care soiurile prini au fost alese
pe baza observaiilor meticuloase de cel puin trei ani; n acest timp
studiem principalele nsuiri ale soiurilor colectate din a r i stri
ntate i cutm s ptrundem n structura_gejiotipic a materialului, ce vrem s ncrucim; numai introducnd factori genotipici va
loroi in ncruciare, vom obine noi-combinaiuni superioare. La ale
gerea prinilor vom avea n vedere nu numai nsuirea valoroas,
ce vrem s introducem n ncruciare, ci i celelalte nsuiri ale soiu
lui; ne vom feri, pe ct este posibil, s utilizm ca prini soiuri cu
mari defecte, ca de ex. tardivitatea, proasta calitate a finii, etc. R e
zultate mult mai rapide obinem folosind ca prini soiuri, la care
nsuirile preioase sunt reprezentate ntr'un grad mijlociu; astfel vom
obine, relativ uor, prin transgresiune acumularea factorilor, cari
condiioneaz prezena nsuirii urmrite.
Sortimentul se seamn de obiceiu n zece rnduri la distana de
12 cm. intre rnduri i 6 cm. ntre plante.
Soiurile, dovedite n studiile de sortiment ca cele mai valoroase,
vor fi semnate n straturile soiurilor-prini n grupe de cte 4 rn
duri la distanta de 12 3 cm; din fiecare soiu se seamn cte 200300
boabe la dou sau trei epoci, spre a face posibil ncruciarea soiu-

193

Procesul

de ameliorare.

Vig. 5 3 . P r o c e s u l a m e l i o r r i i grului.

rilor cu epoci diferite de nflorire; tot n acest scop soiurile tardive


se nsmneaz mai timpuriu (chiar cu o lun) dect soiurile pre
coce Pentru a asigura executarea comod a lucrrilor de ncruciare
la toate plantele grupelor de prini, se las ntre ele o c r a r e de
6070 cm.
Soiurile prini, n special cele destinate a servi ca plante-mum,
pot fi semnate i n ghiveciuri, care apoi se a a z n ser sau c s u e
d e vegetaie; de obiceiu se seamn 3 boabe n fiecare ghiveciu, ca
apoi s se lase pentru ncruciri numai planta cea mai bine desvoltat.
Pregtirea spicelor pentru castrare trebue fcut nc nainte
ca ele s fi ieit din-teaca f r u n m ; cel mai potrivit timp pentru exe-

Pregtirea
pentru castrare.

cutarea castrrii este acela cnd vrful spicului ncepe s a p a r din


teaca superioar.
Pregtirea inflorescenelor const n ndeprtarea aristelor (mus
tilor) la grnele aristate, care avnd aceast nsuire recesiv
prezena aristelor sunt preferate ca plante-mume, deoarece astfel
putem s constatm chiar la hibridul din F j dac ncruciarea a
reuit.
Se recomand deasemenea s ndeprtm spiculeele sterile sau
insuficient desvoltate dela baza i vrful spicului, precum i florile
ce trec peste dou n fiecare spicule; r m n astfel n spic numai
florile bine i uniform desvoltate, la care putem executa operaia cas
trrii cu uurin.
Castrarea se face n acelai timp cu pregtirea inflorescenelor;
se extrag cu ajutorul unei pensete cu ngrijire cele trei stamine,
a a fel ca s nu se vatme ctui de puin ovarul; castrarea se face
cu mult succes spre sear, cci astfel prile eventual rnite nu se
usuc.
Dup castrare nchidem inflorescenele ca s le ferim de fecundaie strin n pungi de hrtie de pergament- unii ntrebuin
eaz eprubete, n care introduc spicele castrate; totui s'a dovedit
c eprubetele nu sunt recomandabile, ntru ct n ele se formeaz
rou, ceea ce este duntor prinderii sau desvoltrii boabelor hibride.
Polinizarea se face cel mai bine prin introducerea anterelor
coapte n florile castrate. La aceast metod T s c h e r m a k reco
m a n d s se aleag n orele c u s o a r e spice gata de a nflori dela
olantele-tat, crora li se taie aristele; fiecare floare apoi se deschide
larg cu ajutorul pensetei, ndeprtndu-se mult paleele; sau se smulg
glumele i paleele, lsndu-se astfel libere prile interne ale florii.
Dac soarele este destul de puternic, putem pe aceast cale s pro
vocm artificial nfloritul; staminele se ntind, anterele iau a n dela
lodicule, se umfl, se despic i las s curg polenul; n acest mo
ment experimentatorul prinde fiecare anter separat i pensuleaz
cu ea stigmatele florii castrate. Staminele se las n floare pentru con
trolul florilor deja polinizate.
Alii pensuleaz stigmatele cu polenul adunat din soicele plantelor-tat; pentru aceasta se recolteaz spicele aoroane de nflorire,
se aduc n laborator i se aaz n sticle cu ap- polenul se scutur
<Iela sine pe hrtii negre, de unde se adun n cutii. Pentru a provoca

Castrarea,

p Mni area.
0

C u l t u r a hibri l o r obinui.

o scuturare mai abundent a polenului, se recomand ca la fiecare


sfert de or spicele s fie scoase i lsate s se usuce i apoi i a r i
aezate in a p . Dac repetm des aceast tratare, se deschid i alte
f l o r i , care las s cad polen. Aceast alternare de uscare i udare,
aduce p e de o parte mult a p l a prile florale interne, pe de alt
parte usuc prile florale exterioare precum i anterele i grbete
procesul nfloritului i scuturarea polenului.
Chiar numai prin simpla scuturare s a u a p s a r e cu mna a inflo
rescenelor, se poate grbi procesul nfloririi, pentruc prin aceste
operaii lodiculele se umfl, paleele se ndeprteaz i las s iese
anterele, din care curge deja polenul.
Dup polinizare spicele se introduc n pungi de pergament, spre
a fi ferite de alte ncruciri eventuale. Boabele hibride se desvolt
de obiceiu destul de bine.
Boabele hibride obinute l e semnm fie n ghiveciuri de flori,
t u r i l a distane mari (12/12); plantele vor fi bine ngrijite
spate, ngrate i udate, pentru ca desvoltndu-se puternic i n
frind mult, s produc ct mai multe boabe, care vor da natere
deci l a numeroase plante n generaia F. .
Boabele plantelor-F, l e cultivm n straturi;- l a p l a n t e l e - F ob
servm noile-combinaiuni nscute din jocul numeroilor factori genotipici.
Dac plantele-prini a u fost asemntoare ca aspect, se poate
proceda l a alegerea de elite chiar din generaia ; mult m a i recomandabil este
mmulim, dup metoda A k a r D , aceti hibrizi pn
in generaia F , spre a spori procentul combinaiunilor homozigote.
Pentru a grbi procesul ameliorrii, putem descoperi de zpad stra
turile cultivate cu aceti hibrizi, s a u putem alege numai tipurile
aristate; deasemenea p r i n infeciuni artificiale c u tciune, m l u r i
rugin, eliminm n fiecare an combinaiunile nerezistente; tot astfel
spre a nu mmuli dect tipuri precoce, recoltm i mmulim separat
plantele cu coacere timpurie.
Corcii F F se seamn cu maina, dup ce prin operaiile de
curire a u fost eliminate boabele uoare i sbrcite; nc d i n gene
raia F putem semna o parte din boabe chiar n straturile de populaiuni spre a alege elite, i a r restul s e nsmneaz c u maina spre
a obine generaia urmtoare, procentual m a i bogat n homozigoi.
Boabele plantelor din generaia F F l e semnm bob cu bob
n straturi late de circa 3 m . l a distana de 310 cm-, pe rnd i 12
cm. ntre rnduri; distana v a f i cu a t t mai mic cu ct m a i sece
toas va fi regiunea n care lucrm.
Iot astfel vom semna i populaiunile naturale, adic grnele
btinae, p e care dorim s l e ameliorm prin metoda seleciunii i n
dividuale.
In celelalte stadii a l e procesului d e ameliorare, metoda selec
iunii din populaiuni naturale n u se deosebete de aceea a alegerii
de linii din populaiunile artificiale, obinute prin ncruciri; asupra
unui singur lucru trebue s f i m m a i ateni l a descendenele elitelor
provenite din ncruciri, anume asupra constanei acestora datorit
homozigotiei lor.

{ i e

s U a

Cuituarea
i opuiaiuniior.

196

In timpul vegetaiei vom cuta s dm lucrri atente de ngrijire,


ndeprtnd buruienile i cutnd n general ca s fie asigurat des\oltarea uniform a tuturor plantelor din strat; astfel vom obine
plante, care, avnd aceeai hran i acelai spaiu de desvoltare, fiind
semnate la aceeai adncime i aceeai distan ntre rnduri, vor
marca diferenele datorite in special constituiei lor genotipice.
La recolt, dup ce am eliminat plantele vecine golurilor, pre
cum i pe cele marginale (cte 23 dela fiecare margine), vom smulge
cu ngrijire spre a nu rupe fraii plant cu plant i vom reine
numai plantele sntoase, uniform desvoltate i cu un numr sufi
cient de frai. Plantele reinute vor fi legate fiecare n parte n dou
locuri (i sus lng spice, i jos lng rdcini) i apoi mpreun
toate care aparin unei populaiuni, ntr'un snop, ce se va eticheta i
apoi atrna in magazia de pstrare, pn la prelucrarea materialului
in laborator. Alegerea aceasta n cmp a elitelor nu trebue s fie
prea sever, deoarece toate plantele reinute vor fi nc o d a t ana
lizate pe ndelete n laborator.
In ceea ce privete analiza elitelor n laborator, exist trei opinii; Analiza elitei
unii amelioratori socotesc inutil orice analiz a elitelor, a indivizi n laborator
lor singuratici, pentruc ele, organisme izolate, fiind supuse modificaiunilor, nu pot s ne orienteze asupra valorii medii a tipului ce
reprezint; ali amelioratori sunt de prere c trebue s fim orien
tai ct mai precis i mai amnunit asupra nsuirilor plantelor-elite,
pentruc ele formeaz punctul iniial al ntregului proces de amelio
rare i de valoarea elitelor, care trebue cercetat cu toate mijloacele
tehnice ce ne stau la dispoziie, depinde succesul lucrului nceput.
In sfrit ali amelioratori urmeaz calea de mijloc, neanaliznd la
elite dect nsuirile mai importante i care se las mai uor studiate
i studind la descendeni celelalte nsuiri mai nsemnate.
Noi recomandm s se aprecieze n laborator principalele nsu
iri numai dup aparen, renunndu-se la migloasele cntriri, m
surri i socoteli, pentru urmtoarele motive:
1. nsuirile, ce le analizm, sunt n marea majoritate modificaiuni; de aceea este mult mai util s le determinm l a descendena
elitelor n anul viitor.
2. Multe din msurtori ne pot induce n eroare, ndreptnd seleciunea pe ci puin promitoare; de ex. preferind elitele cu spice
grele, cu boabe numeroase i cu boabe mari, aa cum se obicinuete n
rile nordice, vom obine adesea tipuri de gru nepotrivite regiuni
lor noastre. Important este, nu nfiarea unui gru, ci capacitatea
lui de producie i bunele lui nsuiri, care cu greu se pot citi n fenotipul unei elite.
3. Analiza minuioas a elitelor cere mult timp, pe care este mai
folositor s-1 utilizm alegnd un numr dublu sau triplu de elite;
cci cu ct vom nsmna mai multe elite, cu att ansa de a obine
linii mai valoroase va fi mai mare.
La analiza aceasta sumar a elitelor pe care-o recomandm, vom
proceda astfel:
Aezm plantele alese din populaiuni pe masa de alegere i re
inem elitele care au urmtoarele nsuiri:

1 . O b u n n f r i r e . Vom prefera elitele cu minimum trei


frai; numrul frailor cerut va fi cu att mai mare, cu ct distana, l a
care a u crescut plantele alese a fost mai mare i cu ct clima regiunii,
n care lucrm, este mai umed. nfrirea depinde de substratul ere
ditar al fiecrei plante, ns este mult influenat de mediu. O p r e a
mic nfrire este un defect, pentruc plantele puin nfrite nu pot
mplini golurile din cmp, survenite din lipsa sau moartea prematur
a plantelor. O nfrire mai mare la plantele crescute n aceleai con
diii este semnul unei puteri mari de vegetaie. Msura aprecierii n
fririi trebue ns s fie n cmpul de ameliorare altfel de ct n cul
tura m a r e ; spaiul mai mare din cmpul de ameliorare d posibilitate
aceleiai capaciti de nfrire s se evidenieze mai mult dect ar fi
fost n cultura mare; de aceea numrul de frai cerut n cmpul de
ameliorare trebue s fie ntotdeauna mai mare dect cel pe care
dorim s-1 avem n cultura mare.
2. U n i f o r m i t a t e a . Cu ct fraii unei plante sunt mai ase
mntori, cu att este mai valoroas acea elit; aceast uniformitate
se gsete mai de grab la plantele cu paiul scurt.
3. L u n g i m e a m i c a p a i u l u i . Aceast nsuire aduce
cu sine mai multe foloase; ntr'adevr plantele cu paiul scurt sunt
mai rezistente la cdere, mai uniforme i posed spice mai dense,
n l i m e a elitelor se apreciaz aproximativ cu ajutorul liniaturii, cu
care este prevzut masa de alegere.
4. T r i a p a i u l u i . La analiza sumar, pe care-o recoman
dm, tria paiului se apreciaz prin agitarea plantei, precum i prin
presarea ntre degete a internodiilor inferioare.
5. L i p s a d e s p i c u l e e i n f e r t i l e l a b a z i l a
v r f ; aceast nsuire se ntlnete rareori la populaiunile naturale.
6. R e z i s t e n a l a s c u t u r a r e o apreciem dup tria i
deschiderea paleelor.
7. S n t a t e a p l a n t e l o r . Preferm elitele cu paiul ct
mai sntos lipsit mai ales de pete de rugin.
8. C a l i t a t e a b o a b e l o r . Apreciem calitatea dup coloarea,
sticlozitatea i tria boabelor; boabele colorate nchis sunt n general
mai bogate n protein. Pentru a determina coloarea, boabele fiecrei
elite se a a z n cte o cutie de carton cu fundul negru sau albastrunchis; aprecierea colorii se face n zile senine la o lumin ct se
poate de uniform de preferat lumina nordic. La nceput ne uu
r m aceast munc alegnd ca termeni de comparaie cteva probe
tipice.
Analiza

complet,

meticuloas

a elitelor

se o b i c i n u e t e mai a l e s

n i l e g e r m a n e d e a m e l i o r a r e a p l a n t e l o r i se e x e c u t
Elitele, meninute
apreciaz

din

punctul

la a l e g e r e a

in c m p , se a a z

de v e d e r e al uniformitii

in

staiu

astfel:

i al

p e m a s a d e a l e g e r e i
nfririi;

elitele

se

reinute

p e b a z a a c e s t u i s u m a r e x a m e n p r i m e s c f i e c a r e c t e u n n u m r , pe care-1 v o r p s
t r a n t o t d e c u r s u l
Apoi

fiecare

prelucrrii.
e l i t se

scutur

de pmnt

prin

repeite lovituri

cu

ajutorul

u n u i c u i t d e l e m n i se t a i e cu f o a r f e c r d c i n i l e in a a fel, ca f r a i i s r m n
t o t u i l e g a i n t r e e i ; d u p a c e e a se

determin:

1. G r e u t a t e a

total

plantei,

c a r e dei e s t e m u l t

influenat

de

mediu, e x p r i m , c n d e s t e r i d i c a t , o p u t e r e mai m a r e de v e g e t a i e .
2. N u m r u l

frailor.

3. L u n g i m e a

patului

a se stabili u n i f o r m i t a t e a ,

( f r a t e l u i ) celui mai lung i c e l u i mai s c u r t , s p r e

calculndu-se diferena

dintre fratele

cel

mai m a r e i

cel mai mic.


4.

L u n g i m e a

mului p n la

5. N u m r u l
6.

spicelor

ultimul

msurarea

rachisului

dela

inseria

pri

spiculeelor.

D e n s i t a t e a

numrului

prin

spicule.

spiculeelor

spiculeelor.
la

unitatea

Aceasta

de msur,

trebue

d e o b i c e i u la

neleas

1 0 0 mm.; d e

sensul
aceea

d e n s i t a t e a s p i c u l e e l o r se a f l i m m u l i n d n u m r u l s p i c u l e e l o r cu 1 0 0 i m p r i n d
la

lungimea r a c h i s u l u i

in mm., a d i c d u p

D (densitatea spiculeelor) =
f

Densitatea

formula:

No. spiculeelor X

100

,.

..t...

lungimea rachisului in mm.

mai m a r e e s t e s o c o t i t

favorabil,

pentruc

i n d i c o mai

mare

p r o d u c t i v i t a t e i r e z i s t e n la c d e r e .
D e n s i t a t e a o putem afla i cu a j u t o r u l r i g l e i d e c a l c u l a lui L a n g (fig. 5 4 ) .
Rigla

aceasta s a

i n t r o d u s in mai t o a t e s t a i u n i l e d e a m e l i o r a r e , d i n

u u r i n e i cu c a r e ea p e r m i t e a f l a r e a d e n s i t i i , p e n t r u c a l c u l a r e a c r e i a

cauza

procedm

astfel:

Fig. 54. a)

Se

msoar,

cu

Rigla d e calcul a lui Lang.

ajutorul

indicatoarelor

Zi

Z> l u n g i m e a

c a r e se citete, fie in m i l i m e t r i , fie n zecimi de m i l i m e t r u , pe s c a r a


in d r e p t u l liniei m a r c a t e
b)

pe p l a c a de sticl a c u r s o r u l u i .

N u m r u l gsit pentru l u n g i m e a r a c h i s u l u i

este c u t a t i p l a s a t pe

3 i a r i cu a j u t o r u l liniei m a r c a t e p e p l a c a d e s t i c l a
c)

Numrul

rachisului,
1 i a n u m e

gsit p e n t r u

spiculee

scara

cursorului.

i citit pe s c a r a 2, c a r e e s t e m o b i l

d i v i z a t ca i s c a r a 3, se a a z , p r i n m i c a r e a scrii 2, sub l i n i a c u r s o r u l u i , a s t f e l
c acum n u m r u l

spiculeelor

se g s e t e

direct deasupra

numrului

pentru

lun

dj A c u m p u t e m citi d i r e c t d e n s i t a t e a s p i c u l e e l o r p e s c a r a 2 d e a s u p r a
mei diviziuni a s c r i i 3, cu o e x a c t i t a t e de 3 4 z e c i m a l e .

ulti

gimea r a c h i s u l u i .

Cu a j u t o r u l acestei r i g l e p u t e m afla i d e n s i t a t e a b o a b e l o r , a e z n d p e
s c a r a 2, sub linia c u r s o r u l u i n u m r u l b o a b e l o r in loc de n u m r u l s p i c u l e e l o r .
7. N u m r u l
8. N u m r u l

s p i c u l e e l o r
boabelor.

sterile.

9. G r e u t a t e a b o a b e l o r . P e n t r u a v e d e a e x a g e r a i i l e a c e s t o r m i g
l o a s e c e r c e t r i , este suficient s a r t m c se r e c o m a n d s se s e p a r e , p r i n s i t e s p e -

c i a l e , b o a b e l e mari d e c e l e mici i fiecare c a t e g o r i e s s e numere i s se c n t


r e a s c s e p a r a t , iar l a d e t e r m i n a r e a g r e u t i i t o t a l e a b o a b e l o r s s e in s e a m a i
d e b o a b e l e l i p s ; p e n t r u a c e a s t a e s t e iari n e v o i e s s e n u m e r e b o a b e l e lips, s
s e c a l c u l e z e g r e u t a t e a m e d i e a unui b o b i apoi s s e m r e a s c c o r e s p u n z t o r cifra
greutii totale a boabelor.
10. P r o d u c i a
gsit
oas

independent

de boabe

d e numrul

n c a r a c t e r i z a r e a
11. G r e u t a t e a

a unui

frailor

valorii unei

f r a t e . E s t e o nsuire care a fost

i d e a c e e a e s t e

considerat

ca p r e i

elite.

a 100 b o a b e ,

p e c a r e o a f l m d i n formula;

greutatea total a b o a b e l o r X 100


s
r;i
No. boabelor

greut. 1 0 0 b o a b e =
s

O m a r e g r e u t a t e a 100 b o a b e e s t e , in anii s e c e t o i , o c a r a t e r i s t i c a p l a n t e l o r
r e z i s t e n t e l a s e c e t i n anii d e r u g i n o n s u i r e a p l a n t e l o r r e z i s t e n t e la rugin;
aa dar dac alegem boabele dup mrime
lng mrirea fireasc
12. P r o c e n t u l

influenm

favorabil a-neliorarea, p e

a produciei.
de

boabe

s e a f l d i n formula;

greutatea b o a b e l o r X 100
greutatea total
Procentul
de

a plantei

d e b o a b e e s t e o nsuire p r e i o a s i c a r e e s t e puin

influenat

mediu.
13. C a l i t a t e a
In g e n e r a l ,

boabelor

apreciat dup

dac ne decidem

nsuirile, care variaz


puin cluzii

pre p e

m a i puin, c u m sunt: l u n g i m e a r a c h i s u l u i , d e n s i t a t e a s p i -

c u l e e l o r , p r o c e n t u l d e b o a b e i g r e u t a t e a
mai

coloare.

s facem analiza elitelor, v o m pune

d e nsuirile,

a 100 b o a b e ; d i n contr n e v o m l s a

care v a r i a z mult, c u m sunt n u m r u l

frailor,

g r e u t a t e a i n t r e g e i p l a n t e , n u m r u l t o t a l al b o a b e l o r i g r e u t a t e a t o t a l a b o a b e l o r .
R o e m e r recomand urmtoarea tabel

cm.

O"

&'

p&

de boabe

Procentul

unui paiu

Producia

Greutatea
a 100
boabe

No. boabe
lor

Greutatea
boabelor

mai l u n g

Paiul cel

No. frailor

Greutatea
total

g-

Cultivarea pri
melor descen
dent;.

n c a z u l c n d nu se fac d e c t a-

mai simple:

Obria

No. curent

nalizele

or

Boabele elitelor analizate fie sumar, fie meticulos se ps


treaz n pungi aezate n dulapuri cu pereii de srm.
Toamna semnm aceste boabe, dup ce am eliminat pe cele in
suficient desvoltate, n straturi, la distana de 6 12 c m , unde la fiecare
a 5-a sau a 10-a parcel intercalm o parcel din soiul martor (de obiceiu soiul, care a dat cele mai bune rezultate n regiune). Pentru a feri
plantele de influena marginii S 2 r e c o n i n d s i se ncadreze stratu-ile,
att la capete ct i pe laturile lun^i, seminndu-se o alt plant (la
grul de toamn se seamn orz de toamn sau secar, iar la grul
de- primvar orzoaica).
Pentru semnatul primelor descendene sunt mai mu'te procedee ;
unii aaz toate boabele, provenite dela o elit, ntr'm singur r n d ;
alii prefer s aib neaprat mai multe rnduri, pentruc astfel caracte-

ristica fiecrei descendene iese mai uor in eviden. Deasemenea n


ceea ce privete distanele dela o descenden la alta, se procedeaz
diferit; astfel unele staiuni nu las niciun loc ntre descendene, altele
las o distan de 40 - 50 cm. dela o descenden la alta, i n sfrit
n unele cmpuri se seamn ntre elite rnduri separatoare de secar
sau orz de toamn.
Numrul boabelor" semnate din fiecare descenden variaz ntre
80200, dup cum elita respectiv a fost mai muH sau mai puin n
frit.
I n t i m p u l v e g e t a i e i facem observaii n special asupra
rezistentei la ger, repeziciunii i uniformitii creterii, rezistenei la boale
'mai ales la ruginal, rezistenei la cdere, datei nspicatului i maturi
tii, precum i uniformitii ; pe baza acestor observaii din cmp se
"elimin o mare parte din primele descendene.
In timpul vegetaiei se nseamn plantele, ce ni se par mai pre
ioase din diferite puncte de vedere (precocitate, rezisten la boale, e t c ) .
L a r e c o l t se smulg cu rdcini, numai plantele mai frumoase
sau nsemnate n decursul vegetaiei i n special din familiile neuni
forme provenite din ncruciri. Celelalte plante se secer i, dup ce
sunt uscate, se treer. In acelai timp se vor recolta i treera i cteva
parcele din soiul martor, spre a servi drept comparaie la analizele
ulterioare.
In laborator determinm calitatea boabelor, dup coloare, sticlozitate precum i dup metoda P e l s h e n k e ; deasemenea vom rezerva
tot din aceast descenden cantitatea necesar de boabe pentru a se
examina, prin metodele deja amintite, rezistena la ger i la boale.
Pe baza rezultatelor obinute la aceste determinri se fac elimi
nrile corespunztoare ; de obiceiu pe baza observaiilor din cmp i
examinrilor din laborator se elimin circa 90 / din primele descendene;
totui se recomand s nu fim prea sever""ter analiza primelor descen
dene i s eliminm numai descendenele, care dovedesc o vdit in
ferioritate la nsuirile, care se las precis apreciate (rezistena la ger
i la cdere, precocitatea, e t c ) . inta noastr este s ducem ct m a i
multe linii n descendenele secunde, cnd plantele, fiind semnate cu
maina, vor arta n m a s s i v calitile, pe care i le vor pstra fiind
semnate n cultura mare.
Plantele izolate extrase din primele descendene vor fi trecute la
grupa elitelor i analizate ca atare.
Boabele descendenelor reinute se cur bine i se pstreaz n
magazie pn la epoca semnatului.
-

In s t a i u n i l e , i n c a r e se fac a n a l i z e mai m i n u i o a s e , se p r o c e d e a z l a r e c o l t a
primelor descendene astfel:
T o a t e p l a n t e l e p r i m e l o r d e s c e n d e n e se smulg cu n g r i j i r e p l a n t cu p l a n t ;
d a c p m n t u l este p r e a t a r e , el p o a t e fi u d a t , c a s fie u u r a t a s t f e l s m u l g e
rea plantelor.
A p o i se u r m e a z u n a d i n u r m t o a r e l e c i :
1 . s a u se l e a g p l a n t e l e in d o u g r u p e : a) p l a n t e l e m a r g i n a l e i c e l e d e
l n g goluri, b) restul plantelou^ruUUUA-pigl^jnormale; a m b e l e g r u p e se t r a n s
p o r t in magazia d e pstrare ^4n^ie^e^sttiJ5jj^$ d e p l o a i e i p s r i , p n l a
prelucrarea lor;
/

2. sau se a l e g d i n t r e p l a n t e l e

normale

( a d i c nu din cele

d e l a margini

g o l u r i ) c e l e mai u n i f o r m e i mai f r u m o a s e ca e x t e r i o r , c a r e se l e a g s e p a r a t , r
mnnd

ca n u m a i a c e s t e a s se p r e l u c r e z e

in l a b o r a t o r . C e l o r l a l t e p h n t e ,

ce se n u m r , li se t a i e r d c i n i l e . A s t f e l se n l t u r t r a n s p o r t u l

dup

n l a b o r a t o r

al

r d c i n i l o r p l i n e de p m n t a l e n u m e r o a s e l o r p l a n t e , c a r e nu e r a u s fie a n a l i z a t e .
La

primele descendene

. In c m p :

facem

1. N u m r u l

urmtoarele

2. G r e u t a t e a t o t a l a
3. N u m r u l
II. In l a b o r a t o r :

N u m r a r e a

determinri:

plantelor
recoltei

frailor

4. G r e u t a t e a

boabelor

5. G r e u t a t e a

1000

6.

Uniformitatea

7.

Producia

unei

8. P r o d u c i a

unui

9.

de

Procentul

plantelor

boabe
plante

paiu
boabe.

ne l a s

s t r a g e m concluzii i m p o r t a n t e

p r a r e z i s t e n e i la ger i mai a l e s a s u p r a v i t a l i t i i d e s c e n d e n e l o r
G r e u t a t e a

total

recoltei

ne

arat

asu

respective.

capacitatea

de

producie

a d e s c e n d e n e l o r r e s p e c t i v e ; un indiciu sigur a l a c e s t e i a l c p t m n u m a i in c a z u l
cnd lum

n consideraie

consideraie
Cnd

lipsurilor

lipsurile provocate
c

natural

lipsurile rmn necompletate

greutatea

mijlocie calculat

nu

de p i e i r e a p l a n t e l o r . L a l u a r e a

putem

socotim fiecare

obine

valori

absolut

sigure.

p l a n t l i p s e g a l cu / i d i n
2

a unei p l a n t e d i n d e s c e n d e n a r e s p e c t i v , d i n c a u z

c m p r e j u r u l l i p s u r i l o r se nasc p l a n t e c e v a m a i p u t e r n i c e . C n d l i p s u r i l e se c o m
p l e t e a z , p u t e m socoti, p e n t r u f i e c a r e
p l a n t e din d e s c e n d e n a
N u m r u l
lor
i

frailor

i a r e m a r e i m p o r t a n
producia

unui

plant

nlocuit greutatea mijlocie

a unei

respectiv.
se d e t e r m i n d i n n u m r u l p a i e l o r i acel al p l a n t e
i n t r u ct p u t e m s a f l m

pe l n g

gradul

nfririi

paiu.

A p o i f a c e m c e l e l a l t e d e t e r m i n r i i c a l c u l e , pe b a z a c r o r a e l i m i n m d e s c e n
denele
Cultivarea sec

t dent
e

es

nevaloroase.

Descendenele secunde se seamn cu maina cu trei rnduri,


^ii, dup metoda Zade, soiul martor fiind repetat dup fiecare
dou descendene; intre diferitele descendene se las un spaiu mai
mare pentru a se evita eventualele amestecuri. Fiind puin smn,
descendenele secunde se seamn fr repetiii.
Sunt unele staiuni geimarfe i suedeze, care seamn i secun
dele descendene tot bob cu bob n straturi, de obiceiu n 6 landuri
lungi de 3 m. la distana de 12 5 cm. i n 56 repetiii.
In timpul vegetaiei se fac toate observaiile obicinuite relativ la
rezistena la ger, ritmul de desvoltare, rezistena la cdere i la boale,
precocitatea.
La recolt se determin greutatea total i greutatea boabelor
spre a cpta o orientare asupra productivitii; totui nu trebue s
punem prea mare pre pe aceast determinare fcut la o experien
fr repetiii. Un criteriu mai sigur l censtitue ins procentul de boabe
i calitatea boabelor, pe caie o aflm prin analizele de calitate deja
amintite.
Pe baza notelor de vegetaie, rezultatelor dela recolt i exami-

nrilor din laborator, referitoare la calitate, rezistena la boale i re


zistena la ger, eliminm descendenele ru notate.
Pentru nsmnarea terelor descendene cantitatea de smn,
ce ne st la dispoziie este destul de mare spre a executa o cultur
comparativ regulat pe parcele mari (1015 m ) i in 34 repetiii.
La culturile comparative facem toate observaiile privitoare la
comportarea soiurilor n timpul vegetaiei; ne vom feri s judecm
valoarea unui soiu dup nfiarea lui; judecarea productivitii nu
trebue fcut dect prin p r o b a d i r e c t , adic prin cntrirea re
coltelor unei serii mari de descendene cultivate una lng alta. Se
poate ca exteriorul unei descendene s nu ne impresioneze, ns la
recolt putem s constatm c tocmai linia cu cel mai prost exterior
s fie cea mai productiv. Un exemplu frapant pentru aceasta este
ameliorarea grului danez Tystofte Smaa care trece drept cel mai
productiv gru, dar pe care nimeni nu l'ar fi considerat ca atare, dup
spicele mici ce le are.
La recolt determinm cu exactitate producia de boabe i paie
i procentul de boabe, deoarece aceasta este prima examinare mai
precis a productivitii descendenelor noastre.
In laborator vom examina calitatea dup coloare, sticlozitate i
proba panificabilitii. Vom pune mare pre deasemenea pe uniformi
tatea boabelor, care se determin prin alegerea la site, cu ajutorul
aparatului S t e i n e c k e r , a boabelor curite. Totalitatea boabelor este
desprit astfel n mai multe clase de mrime i uniformitatea se con
sider cu att mai mare, cu ct majoritatea boabelor rmne pe o sin
gur sit sau cel mult pe dou.
Dac, pentru aprecierea uniformitii, se utilizeaz aparatul lui
S t e i n e c k e r , se recomand ca invrtiturile s fie 180 pe minut, de
plasarea sitelor de 10 cm. i durata sortrii de 5 minute.
Pe baza aprecierilor din cmp i laborator reinem numai descen
denele cele mai valoroase, pe care le vom pstra sub observaie nc
doi ani.
Spre a evita o amestecare a diferitelor linii, se recomand ca o
parte din smna descendenelor tere s se destine culturilor compa
rative, iar restul s se mmuleasc pe parcele separate; smna ce va
rezulta din culturile comparative viitoare va fi destinat iari pentru
nsmnarea culturilor comparative dela staiune i dela alte cm
puri experimentale din regiune.
Pentru a studia diversele pretenii de hran ale descendenelor
izolate de noi, se recomand s cultivm liniile astfel obinute, n con
diii diferite, de ex. n condiii extensive (dup poru.nb, semnat tr
ziu, fr ngrmnt) i n condiii intensive (dup leguminoase, se
mnat de vreme, ngrat).
Putem vinde smna aparinnd numai unei singure linii pure,
care s'a dovedit superioar celorlalte din toate punctele de vedere;
totui se recomand s se amestece smna celor mai bune 36 linii,
construind astfel artificial un amestec de linii superioare ; liniile acestea
trebue s fie uniforme ca aspect, calitate, timpul coacerii, etc. Un astfel
de amestec este de obiceiu mai constant n producie, deoarece n unii
2

Cultivarea des
""teTeSc

Ameliorarea
primvar,

ani produce mai mult una din linii, n alt an, la alte condiii, produce
mai mult o alt linie.
Cele descrise pn acum se potrivesc n linii generale i pentru
grul de primvar. Ca genitori se recomand n special grnele cana
diene de o excelent calitate i foarte precoce: Marquis, Garnet, Prelude. intele speciale de urmrit la grul de primvar vor fi mai ales :
precocitatea, calitatea, rezistena la tciune i rezistena la rugina neagr.
Transformarea formelor (grnelor) de primvar n forme (grne)
de toamn i invers, se ntlnete la gru i orz, nu ns i la secar.
Este mult mai greu s transformm grul de primvar n gru de
toamn dect contrariul.
La ncrucirile ntre grnele de primvar i cele de toamn,
formele de toamn domin la gru ; de aceea astfel de hibrizi F trebuesc semnai toamna.
C o ameliorare a grului prin metodele citate este posibil o
dovedesc succesele obinute pn a c u m ; vom cita cteva exemple:
H a y e s i G a r b e r au fcut ncruciri ntre soiurile Odessa i
T u r k e y ; grul Odessa este rezistent la ger, dar tardiv i neproductiv
n condiiile din Minnesota (U. S. A ) ; Turkey este productiv dar, dei
gru de toamn, nerezistent_ki_ge r; prin repetate izolri din aceste n
cruciri au fost obinute grnele Minhardi i Minturki, care au reunit
productivitatea cu marea rezisten la ger.
S a u n d e r s a obinut, dup cum am artat deja, grul Marquis
din ncruciarea Hard_Red Calcutta X Red_Fife.
Grnele viitorului vorTf soiurile" obinute prin ncruciri; deja
acum peste 3 0 % din suprafaa total cultivat cu gru de toamn n
Statele Unite este nsmnat cu soiuri create prin ncruciri, i mai
mult de 2 0 % este ocupat cu soiurile Marquis i Preston.
t

Succese.

>

LITERATURA.
B i f f e n,

R. H.: Mendels

1,

law

of

inheritance

and

wheat

breeding.

Journ. Agr. Sci.

1905.

Studies

in

2, 4, 1907,
B 1 e i e r,

H.:

the

inheritance

of

disease

resistance.

I, II, J o u r n . A g r ,

Sci.

1912.

Genetik

und

Zytologie

teilweise

und

steriler

Getreidebastarde.

Bibi. G e n e t i c a , IV, 1 9 2 8 .
Vber

Vererbung

von

Gattungsbastarden

des

Roggens.

Ztschr. f. Ziichtung,

A , 17, 1 9 3 1 .
B o n t e a, G.: Influenta
nomice

condiiilor

in agricultura

C a r 1 e t o n, M . : The

basis

naturale

din
for

stepele
the

de

producie

romneti.

improvement

asupra

sistemelor

eco

B u l . M i n . A g r i c . IV, 1 9 3 1 .
of

american

wheats.

Washington,

1900.
Fruwirth,

C.:

Gaines

and

H a y e s

and

Howard,
wheat.

A.

Handbuch

der

A a s e.: A haploid
Garber.:
and

landw.

Pflanzenziichtung,

wheat

Breeding

H o w a r d, G.:

plant.

crop

Mem. Dept. A g r . India,

K a j a n u s, B.: Genetische

Untersuchungen

plants.

On

the
7,

New-York,

inheritance

1912.
an

IV.

Berlin,

1928.

A m . J o u r . B o t . 13, 1926.

Weizen.

of

1927.
some

characters

in

Kuckuck,

H.: ber

mergersten.
Lang,

H. u n d
gart,

Meister,

die

Entstehung

von

Wintergersten

aus

Kreuzung

von

Som

Z. f. Zchtung. A , 18, 1 9 3 3 .
Wacker,

I.: Theorie

und

Praxis

der

Pflanzenzchtung.

Stutt

1923.
G.: Problem

Methode.

der

Speziesbastardierung

im

Lichte

der

an

Haler

und

experimentellen

J . e x p . L a n d w . 4, 1 9 2 7 .

N i 1 s s o n - E h 1 e,

H.:

Kreuzungsuntersuchungen

Weizen.

Lund,

und

Fertilitt

1909.
O e h 1 e r, H.: Untersuchungen
bei

ber

Ansatzverhlinisse,

Weizen-Roggenbastarden.

R a u m , H.: ber
EmmerSulescu,

die
und

N.:

Vererbung

von

hreneigenschaften

Dinkelreihe

des

Weizens.

Die

Morphologie

Z. f. Zchtung, A ,

Winterfestigkeit

16, 1 9 3 1 .
bei

Kreuzungen

zwischen

Z. f. Zchtung, A , 16, 1 9 3 1 .

einiger

Fi-Winterweizenbastarden.

Der

Zchter, 1, 1 9 3 1 .
Contribufiuni

la genetica

T s c h e r m a k , E. v o n . : ber
den

innerhalb

der

grului.
die

Bul. A c a d . A g r . C l u j . IV, 1 9 3 3 .

Vererbungsweise

Getreidegruppe.

von

Art-

und

Gaftungsbastar-

M i t t . L a n d w . L e h r k a n z e l n . Hochsch.

f.

B o d e n k . W i e n , 2, 1 9 1 4 .
T s c h e r m a k

und

Bleier.:

ber

fruchtbare

Aegilopsweizenbastarde.

Ber.

Deut. Bot. G e s e l l . 44, 1926.

AMELIORAREA

ORZULUI.

Orzul are, bine neles, mult mai puin importan dect grul,
el nefiind utilizat (exceptnd fabricaia berii) dect n cazuri foarte rare
n alimentaia omului.
Totui, date fiind cerinele sale mici pentru ap i potrivirea lui
pentiu alimentaia vite'or, orzul joac un rol important n ara noastr
cu ntinse regiuni secetoase.
Merit n special mare atenie orzul de toamn, care, putnd fi
nsmnat i recoltat mult naintea grului, permite o repartizare feri
cit a muncii in gospodrie, ajut la distrugerea buruienilor, ntru ct
multe din acestea nu ajung la producerea de semine, i nlesnete in
troducerea de culturi intermediare i deci folosirea dubl a terenului
n acelai an.
Necesitatea ameliorrii de soiuri de orz potrivite variatelor noastre
regiuni este dovedit i de faptul c toate provenienele i solunle se
lecionate romneti au fost nvinse de soiurile strine (Isaria din Ger
mania, Abed Opal din Danemarca, Hanna II i IX din Cehoslovacia).
Orzul de toamn nu reuete n cmpia rii, n Dobrogea i Basarabia
din cauz c nu avem nc soiuri suficient de rezistente la ger.
In general paiul principal nflorete naintea celorlalte, iar florile
rndurilor mijlocii nfloresc naintea florilor rndurilor marginale.
Hordeum
disiichum
nutans are lodicule mari; totui majoritatea
florilor dela rndurile mijlocii nfloresc la acesta cu paleele nchise, n
t i m p ce s p i c u l se g s e t e n c n u n t r u l t e c i i s u p e
r i o a r e ; rareori, pe vreme bun, nfloresc deschis florile mijlocii dela
extremitatea superioar a spicului. Florile laterale nfloresc aproape

Importan

Condiii de
n f l o r i r e .i
fecundare.

toate deschis. Majoritatea florilor nfloresc ntre 5 jumtate - 8 dimineaa


i 35 dup amiaz.
La H. distichum
ereclum,
din cauza lodiculelor mici, att florile
mijlocii ct i cele laterale nfloresc cu paleele nchise, n timp ce spicul
se afl nuntrul tecii superioare.
La H. hexastichum
inasquale,
cunoscut sub denumirea nepotrivit
de H. tetrastichum,
florile rndurilor marginale i mijlocii nfloresc cu
paleele deschise; anterele se deschid, ns, nainte de a fi ieit din
floare, aa c stigmatele sunt acoperite cu polen nainte ca florile s se
fi deschis.
H. h. aequale nflorete, chiar la temperaturi mai ridicate, cu pa
leele nchise.
Din cauza acestor condiii de nflorire, domin la orz aproape exclu
siv a u t o f e c u n d a r e a ; fecundarea strina este rar la H. d. nuians
i H. h. inaequale
i aproape exclusa la H. d. erectum
i H. h.
a?quile.
Genetica.

M o d i f i c a b i l i t a t e a
utatea

e s t e mai m a r e la p r o c e n t u l d e a z o t d e c t l a g r e

a 1.000 b o a b e ; t i r b i r e a

diu. C a

i la

gru, mediul

spicelor este deasemenea mult influenat

influeneaz

puin procentul

de

b o a b e i

de m e

densitatea

spiculeelor.
C o r e l a i u n i l e ,

dintre care

multe sunt bazate pe nlnuiri

de

factori,

a u fost g s i t e n n u m r d e s t u l d e m a r e la o r z . U n e l e sunt n e p l c u t e p e n t r u a m e l i o r a t o r ; a a d e e x . s'a gsit c t i p u r i l e cu a r i s t e l e n e t e d e


apreciat de ameliorator

sunt n e r e z i s t e n t e

o nsuire

foarte

la ger.^

P l e v e l e fine sunt u n i n d i c i u a l b o g i e i n a m i d o n , al unui p r o c e n t s c z u t d e


a z o t i al unei g r e u t i s p e c i f i c e
Grosimea
Nutaia

mari.

p a i u l u i e s t e n s t r n s c o r e l a i u n e p o z i t i v cu g r o s i m e a

(nclinarea), care

se b a z e a z

pe

grosimea

relativ

mal

plevelor.

mic

paiului,

p a r e a fi in c o r e l a i u n e p o z i t i v cu c a l i t a t e a p e n t r u b e r e .
O
marea

interesant

corelaiune

productivitate

i b u n a

aristele

dela

tii

cantitii

orz

(poate

pozitiv
calitate;

dela

transpiraiei,

gru)
a

crei

este
prin

aceea

ntre

experiene

a u u n efect
epoc

lungimea

s'a

gsit

considerabil

maxim

aristelor

ntr'adevr
asupra

coincide

cu

rapidi

timpul

for

m r i i h i d r a i l o r de c a r b o n n bob.
Deasemenea
i g r o s i m e a

s'a gsit o s t r n s c o r e l a i u n e n e g a t i v n t r e l u n g i m e a

T s c h e r m a k
superior

nclinarea

aristelor

paleelor.
ceea

susine

ce

spicului

n l e g t u r cu c e l e a m i n t i t e c, cu c t

privete

n timpul

calitatea

bobului

maturitii

pentru

este mai

fabricatul

un

berii,

m a r e , cu a t t

soiu
cu

att

mai lungi,

mai

fine i m a i a p r o p i a t e d e spic sunt a r i s t e l e , cu a t t mai u n i f o r m e sunt b o a b e l e .


M u t a i u n i l e
cului,

lipsa

aristelor

cele
la

mai

frecvente

spiculeele

superioare, ariste rsucite, diferite


clorofiliene.

Au

fost

sunt

fertile,

monstruoziti:

ariste

ramificarea

duble, n g e n u n c h e r e a

f e l u r i d e t i r b i r i a l e spicului, d i f e r i t e

gsite u r m t o a r e l e

17

mutaiuni

bazate

pe

spi

aristelor
defecte

deficiene

clo-

rofiliene:
6

a 1 b i n a = germenii

x a n t h a = germenii

sunt
sunt

albi

galbeni

pier dup
i

cteva

deasemenea

zile.
nu

sunt

capabili

de

existen.
2

l u i e s c e n s =

v i r e s c e n s

g e r m e n i i sunt la n c e p u t v e r z i , a p o i n g l b e n e s c i
i

nverzesc

mor.

c h l o r i n a = g e r m e n i i sunt la n c e p u t a l b - g l b u i , a p o i
i

sunt

capabili

de

existen.

n a n a = p l a n t e l e mici au f r u n z e c e n u i u - v e r z i

Studiul e r e d i t i i

i s u n t

sterile.

d i f e r i t e l o r nsuiri a fost f a v o r i z a t d e p r e z e n a

(la u n

n u m r mic de c r o m o z o m i ) n u m e r o a s e l o r v a r i e t i i specii la o r z . H o r d e u m
i H. spontaneum
nodosum

au 7 c r o m o z o m i h a p l o i d ;

a r e 21 c r o m o z o m i ;

la o r z a p a r i n

H. murinum

s p r e d e o s e b i r e de g r u i o v z , v a r i e t i l e

s p e c i i l o r cu cel mai

r n d u r i ( g r u p a polystichum).

G r u p a distichum,

f e r t i l e , c u p r i n d e f o r m e l e H. d.
i d r e p t , H. d. nutans,
r i t a t e i H.

erectum,

i II. cu mai m u l t e

care are numai spiculeele

mijlocii

la c a r e spicul e s t e f o a r t e lung, l b r a t i a p l e c a t la
(hexastichum)

cul p u t n d fi p a u l e i (H.
Distichum

distichum)

matu

zeocrithum.

G r u p a polystichum

ori,

spiculee

l c a r e s p i c u l e s t e dens, m i j l o c i u de l u n g

c u p r i n d e f o r m e l e : inaequale

p r i u o r z u l cu p a t r u r n d u r i ) i aequale,

Ustichum,

de

c u l t u r a l e d e o r z se d i v i d , in c e e a ce p r i v e t e f o r m a s p i c u l u i ,

u r m t o a r e l e d o u g r u p e : I. cu d o u r n d u r i (grupa

uicrilor

cultivate

mic n u m r d e c r o m o z o m i .

U n a din n s u i r i l e f o a r t e bine s t u d i a t e e s t e n u m r u l r n d u r i l o r
fertile; formele

salivum

a r e 1 4 c r o m o z o m i i H.

parallelum)

sau p i r a m i d a l (H.

d o m i n n n c r u c i a r e a

indic aci mai nti p r e z e n a


dintre

cari p r i m u l

impro

cu inaequale

spi

pyramidatum).
i cu

aequale;

unui f a c t o r p r i n c i p a l

i a r s p i c e l e zz sunt polystichum.
i T,

(numit

c a r e c u p r i n d e s o i u r i l e cu 6 r n d u r i ,

majoritatea

Z ; s p i c e l e ZZ

sunt

P e l n g a c e s t a a r mai e x i s t a d o i

fac-

m p i e d e c i al d o i l e a f a v o r i z e a z

fructificaia

n rndurile marginale.
A r i s t a r e a e s t e c o n d i i o n a t de o p e r e c h e d e f a c t o r i , A r ar
mpiedec formarea
Capionarea

i a n u m e

Ar

aristelor.

dela

trifurcatum

domin

asupra

aristrii

d e o singur pereche de factori. Dup T s c h e r m a k


s e r i e : n e a r i s t a t (Ar)

> t r i f u r c a t u m (ar

ar

K)

>

i e s t e

condiionat

avem aa dar

a r i s t a t (ar

ar

urmtoarea

kh).

D e n s i t a t e a s p i c e l o r este c o n d i i o n a t ca i la g r u d e f a c t o r i i C

(compactum),

c a r e p r o v o a c d e n s i t a t e a s p i c e l o r i Li, Li, L3, c a r e d e t e r m i n l b r a r e a

spicelor.

Lungimea

s p i c e l o r este c o n d i i o n a t

e a z n a c e l a i t i m p i l u n g i m e a
Forma

spicului

mtatea inferioar
S p i c e l e zeoc-zeoc

iriunghiular

a spicelor

de factorii

Ee

dela

zeocrithum

este ndesat,

i P-p

cari

sau Z e o c - z e o c sunt

i pyramidatum,

este condiionat

influen

are p l e v e a l b e ) , O-o

la

care

de factorul

pentru coloarea

neagr

pentru coloarea portocalie (00 are pleve albe)

p e n t r u c o l o a r e a p u r p u r i e (pp

are pleve albe).

C o l o a r e a b o a b e l o r n e a g r sau v i o l e t este c o n d i i o n a t de c t e o p e r e c h e
f a c t o r i i d o m i n in F , , d n d n F

ju
Zeoe.

paralele.

C o l o a r e a p l e v e l o r este c o n d i i o n a t d e f a c t o r i i : M-m
a p l e v e l o r (mm

i Hh,

aristelor.

A s p r i m e a a r i s t e i d o m i n n F

de

separarea 3:1.

f a de a r i s t a n e t e d , i a r n F

se obin p r o

p o r i i l e 3 : 1 , 1 5 : 1 , 6 3 : 1 d u p cum sunt n joc 1, 2 sau 3 f a c t o r i genotipici.


P r e c o c i t a t e a d o m i n sau p r e v a l e a z n F , j s e p a r a r e a c o m p l i c a t d i n F

dove

d e t e p r e z e n a mai m u l t o r p e r e c h i de f a c t o r i .
R a m i f i c a r e a spicului d e l a H. compositum

e s t e r e c e s i v in F , i a r n F, se o b

ine separarea de 3:1.


t i r b i r e a spicului, p r o v o c a t d e p r e z e n a s p i c u l e e l o r i n f e r i i l e n m i j l o c u l s p i
cului, este r e c e s i v n F

i a r n F

se o b i n e p r o p o r i a d e 3 n o r m a l : 1 r a m i f i c a t .

Tipul d e p r i m v a r d o m i n in F i la n c r u c i r i l e cu o r z u l d e t o a m n ,
i n v e r s ca la g r u ; de a c e e a c o r c i i F ] la o r z t r e b u e s e m n a i p r i m v a r a .

deci

Cercetrile

a u a r t a t c i s o i u r i l e de o r z de p r i m v a r au gene p e n t r u r e z i s t e n a la g e r ; e s t e ,

a a d a r , posibil s obinem i din n c r u c i r i l e i n t r e f o r m e l e de t o a m n i c e l e d e


p r i m v a r t r a n s g r e s i u n i in ceea ce p r i v e t e r e z i s t e n a la ger.
Imunitatea

la

Helminthosporium

este c o n d i i o n a t

d e trei

factori

din

cari

unul este n l n u i t cu f a c t o r u l p e n t r u a r i s t e a s p r e , r e s p e c t i v n e t e d e , al d o i l e a cu
f a c t o r u l p e n t r u n s p i c a t t r z i u , r e s p e c t i v t i m p u r i u , i al t r e i l e a cu f a c t o r u l

pentru

c o l o a r e a n e a g r , r e s p e c t i v a l b a p l e v e l o r . n l n u i r e a nu este, ins, a b s o l u t , a a
c se p o t n a t e t o a t e c o m b i n a i u n i l e p o s i b i l e i n t r e a c e t i f a c t o r i .
I m u n i t a t e a la n e m a t o z i (Helerodera

schachtii)

e d o m i n a n t in F , , iar in F^> s e

n a t e p r o p o r i a de 3 : 1 .
Metode^de

anieHorHi.

Orzul poate fi considerat din punct de vedere practic ca plant


autogam ; de aceea metodele de ameliorare sunt aceleai dela gru, i
anume seleciunea de linii pure din populaiunile naturale sau prin ale
gerea mutaiunilor aprute n decursul procesu'ui de ameliorare, i ame
liorarea prin ncruciri.
Cele mai rnu'te soiuri au fost ameliorate prin extragerea de linii
din populaiunile naturale ; cteva soiuri noi i din cele mai pieioase,
au fost obinute prin ncruciri; nu se cunoate pn acum, ns,
niciun caz de ameliorarea orzului prin mutaiuni, aa c mutaiunile
rmn o posibilitate teoretic de ameliorarea orzului.
In ameliorarea orzului urmrim diferite inte, dup destinaia,
pentru bere sau pentru furaj, pe care ova avea soiul ce dorim a obine,
nsuirile generale, pe care le urmrim, sunt urmtoarele:
J 1. C a l i t a t e a Pentru o r z u l de b e r e se cere o calitate su
perioar a boabelor, adic un procent sczut de protein (812| ),
greutatea hectolitric peste 68 Kg, procentul ridicat de boabe finoase
(8088" )i bobul ireproabil, care s germineze repede i complet ;
boabele s aib co'oarea galben curat, vrful lor s nu fie brun sau
anormal colorat. Coninutul n protein al bobului depinde de nsuirile
diferite ale soiurilor de a mmagazina n cursul vegetaiei o cantitate va
riabil de protein. Aa dar coninutul n protein este o nsuire ere
ditar, bazat deci pe factori genotipici. Este drept, ns, c i mediul
face s oscileze mult coninutul n protein.vProteina e depus n fruct
n cea mai mare parte, n prima perioad i apoi urmeaz depunerea
amidonului. De aci urmeaz c n condiii favorabile de vegetaie (mai
ales la suficient umiditate) se obin recolte mai srace n protein, pe
cnd din contr orice deranj sau ntrziere a creterii (mai ales seceta)
influeneaz ridicnd procentul de protein. Deasemenea distana mare
i seceratul timpuriu mresc procentul de azotr Vom obine o calitate
superioar, utiliznd ca genitori soiuri superioare pentru bere ca: Abed
Opal, Isaria i Hanna.
La o r z u l de n u t r e se urmrete sporirea coninutului de
protein ; exist soiuri de orz de nutre cu un coninut de protein
pn la 18 . Pentru a obine astfel de soiuri trebue s utilizm la n
cruciri soiurile japoneze bogate n protein,c de ex. Baitori, Chinko,
Kairyo, etc.
>^2. P r o c e n t u l s c z u t de pleve (sub 12| ) este o calitate, pe
care-o urmrim att la orzul de bere ct i la orzul de nutre. Pn
acum aceast nsuire a fost urmrit mai ales la orzul de bere ; cerce
tarea direct a procentului de pleve se face rar ; se poate deduce, ns,
fineea plevelor din ncreiturile acestora ; cu ct ncreiturile transver0

sale sunt mai multe i mai fine i cu ct coastele (nervurile) plevelor


de pe partea dorsal sunt mai puin proeminente, cu att plevele sunt
mai fine.
Dar procentul sczut de pleve are importan i pentru orzul de
nutre; aa cresctorii de porci prefer orzul de primvar pentru fine
ea plevelor. S'a pus chiar ntrebarea dac n'ar fi bine s se amelio
reze soiuri de orz gola. tim c la soiurile obicinuite de orz paleea
este concrescut cu bobul, care se desvolt, formnd o cariops, pe
cnd la formele golae bobul este liberat de palee exact ca la gru.
Paleele consist n cea mai mare parte din celuloz nedigerabil i
formeaz de aceea o ngreunare nefolositoare a stomacului animalelor.
Dup cercetrile de alimentaie ale lui K n i b b e (Landw. Versuchsstation 1933) la porci, depunerea crnii i grsimii la alimentaia cu uruial
de orz gola a fost mai mare dect la alimentaia cu uruial de orz
obicinuit.
Ins nu numai pentru alimentaie, ci chiar pentru fabricarea berii
orzul gola pare a fi mai potrivit; experienele au artat c extractul
la orzul gola este cu 67"l mai mare i deasemenea coloarea i gus
tul berii este influenat favorabil.
0

Industria berii p r e f e r orzul obicinuit


1.

G e r m i n e a z

mai

bine

o b s e r v a t c la t r e e r a t u l cu maina

(implevat),

dect

orzul

pentruc:
gola;

intr'adevr

s'a

b o a b e l e d e o r z g o l a sunt mai u o r l o v i t e i

c h i a r s p a r t e ; p r i n t r e e r a t u l i n g r i j i t se p o a t e obine, ns, o b u n g e r m i n a i e i
orzul

la

gola.
2. C o l u l

sub p l e v e

se

desvolt

mai

mult;

la o r z u l i m p l e v a t c o l u l c r e t e p e

p n la c e l l a l t c a p t al b o b u l u i ; acest c a r a c t e r

favorabil

se g s e t e ,

ins, i la u n e l e soiuri golae.


3. P 1 e v e l e

servesc

la

limpezirea

extractului

ca u n f i l t r u . v

p e n t r u a c e a s t o p e r a i e r u este n e v o i e numai d e c t de p l e v e , ci se p o t folosi

filtre

a r t i f i c i a l e , pe c a r e o m a r e p a r t e d i n fabrici l e - a u i i n t r o d u s .

Seleciunea oarzelor golae se face n cele dou direcii: orzoaica


(cu coninut sczut de protein) i orz de nutre cu coninut ridicat de
protein, acestea putnd fi la rndul lor fiecare, de toamn i de primvar.
^ 3 . G r e u t a t e a a 1.000 b o a b e m a r e . Mai ales la orzul de
bere bobul trebue s fie mare i pntecos ; greutatea a 1.000 boabe trebue
s fie peste 45__g.
4. P r o c e n t u l r i d i c a t d e b o a b e , fr a prejudicia, ns, re
zistena la cdere.
y 5. P r o d u c t i v i t a t e a este important att centru orzul de bere
ct i pentru orzul de nutre ; vom aprecia n special liniile cu o pro
ducie constant dela un an la a l l u .
X - R e z i s t e n a l a g e r . Este important pentru orzul de toamn
i poate fi dobndit pornind ameliorarea cu mu'te linii extrase att din
populaiuni, ct i din ncruciri ntre soiuri de orz cu diferite rezistene.
\ 7. R e z i s t e n a l a c d t - r e este important mai ales la orzul
de 'toamn ; aceast nsuire este mpiedecat de corelaiunea ce exist
ntre grosimea paiu ui i procentul ridicat de pleve. Pn acum nu s'au
putut obine noi-combinaiuni ntre pleve fine i paiu gros, rezistent la
cdere. O cale spre a ajunge la o mai mare rezisten la cdere va fi
aceea de a obine orzuri golae.
14

20!)

Cercetrile au artat c este posibil s unim rezistena la cdere


cu productivitatea.
8. P r e c o c i t a t e a este important mai ales la orzul de toamn
i se poate obine prin transgresiuni din ncrucirile cu soiuri precoce,
n special japoneze.
9. R e z i s t e n a l a t c i u n e este foarte important de u-mrit ;
o putem obine prin ncruciarea cu soiuri rezistente la tciune, cum sunt
Abed Binder (nutans), Nepal, Blaue Nackte i Walpersii
(inaequals).
10. R e z i s t e n a l a HelmMhosporium
gramln?um
poate fi ob
inut prin ncruciarea cu soiurile rezistente: Nakano Vase i Heils
Franken.
11. A r i s t e n e t e d e . Prezena aristelor aspre este neplcut i
pentru om i pentru animale : americanii au obinut mari succese n
aceast direcie; la alegerea tipurilor dorite se recomand s nu fim in
dui n eroare de asprimea aristelor, care poate fi provocat la vrful
aristelor din cauza uscrii. Vom obine aceast nsuire ncrucind cu
soiurile Michigan 04103, 04113 i Hurst.
12. M i c o r a r e a n c o l i r i i n c l i este o nsuire, pe care
o urmrim la orzul de nutre; exist mari deosebiri n aceast privin
dela un soiu la altu . Avem nevoie de soiuri cu o lun^ perioad de
repaus germinativ. Putem obine aceast nsuire ncru:ind cu soiuri,
care au nevoie ca s ncoleasc de o lung perioad de repaus, ca
soiul american Cape X Coast, soiu.-ile japoneze Sekitori i Chinko la
orzul de primvar i Kalkreuther Universal la orzul de toamn.
Procesul de ameliorare este n linii generale asemntor celui
dela gru.
Pentru a introduce n ncruciri factori genotipici ntr'adevr va
loroi, vom face o bogat colecie de soiuri, pe care le vom studia mi
nimum trei ani.
La ncruciri vom avea grij ca s executm castrarea ct mai
de vreme, cnd spicu! se gsete nc n teaca superioar, deoarece la
spicele ieite din teac nfloritul s'a efectuit deja. La fiecare floare cas
trat vom readuce plevele iari n poziia normal, pentruc dac florile r
mn deschise se vor usca repede stigmatele. ntreaga operaie a castrrii
i ncrucirii trebue executat cu foarte mare atenie, pentruc la orz,
spicul este foarte ginga n momentul castrrii.
La orzul de bere populaiunile din ncruciri i populaiunile natu
rale vor fi semnate n straturi bob cu bob la o distan de 4| 12 cm.,
aceasta putnd varia dela 3| 1210120 c m . ; la orzul de nutre se utilizeaz
distane mai mari, de ex. 7|12 cm. Cu cat pmntul e mai bogat i cu ct
precipitaiunile sunt mai abundente, cu att se alege o distan mai mare.
Cu 710 zile nainte de recolt vom alege d<n populaiuni plante
normale, robuste, sntoase, cu spicele complete i le vom nsemna cu
a roie, legnd toate spicele, care aparin un i plante. La recolt se
smulg cu rdcini aceste plante i se analizeaz n laborator, fie sumar,
fie amnunit.
1

de

Procesul
ameliorare

D a c e x e c u t m o a n a l i z a m n u n i t a e l i t e l o r , v o m strui asupra u r m t o a r e
lor

nsuiri:

1. G r e u t a t e a t o t a l e s t e un i n d i c i u al vigorii de c r e t e r e ; la o r z u l
d e b e r e trebue s a v e m , ins, grij ca greutatea total mare s nu a d u ; cu sine
i prea muli frai.

2. N u m r u l

frailor

t r e b u e s fie la o r z u l de b e r e m i j l o c i u , cci

fel este p r i m e j d u i t u n i f o r m i t a t e a . P l a n t e l e n e u n i f o r m e p r o d u c b o a b e

alt

neuniforme,

c a r e sunt de p r o a s t c a l i t a t e i deci n e p o t r i v i t e p e n t r u f a b r i c a r e a berii. Cu c t n


f r i r e a este mai m a r e , cu a t t e s t e mai m a r e p r o c e n t u l d e p r o t e i n in b o a b e , m i c o r n d u - s e astfel mult c a l i t a t e a o r z u l u i d e b e r e .
3. U n i f o r m i t a t e a

este o n s u i r e f o a r t e p r e i o a s mai a l e s p e n t r u o r z u l

d e b e r e ; e l i t e l e a l e s e t r e b u e s fie ct mai u n i f o r m e , iar f r a i i s fie c t mai a s e


mntori

n m r i m e , f o r m

calitate.

4. L u n g i m e a p a i u l u i ;

v o m p r e f e r a p l a n t e l e cu p a i u l m i j l o c i u

sau s c u r t ,

a c e s t e a fiind i cele mai r e z i s t e n t e la c d e r e .


5.

C o n s t i t u i a

spicelor.

Lungimea

spicelor

este

calitate

foarte

a p r e c i a t cci liniile cu spice lungi sunt i c e l e mai p r o d u c t i v e i m a i d e b u n c a


l i t a t e . F o r m a spicului trebue s fie u n i f o r m p e n t r u a a s i g u r a d e s v o l t a r e a de b o a b e
u n i f o r m e . Ne v o m feri de s p i c e l e tirbe, a d i c de a c e l e a la c a r e a p a r s p i c u l e e s t e
rile. V o m prefera deasemenea o mare densitate a spiculeelor, c a r e asigur o spo
r i t r e z i s t e n la c d e r e . A r i s l e l e v o r fi la o r z u l de b e r e ct mai lungi i m a i a p r o
1

p i a t e d e spic.
6. G r e u t a t e a

boabelor.

La o r z u l de b e r e v o r fi p r e f e r a t e b o a b e l e c t

mai n u m e r o a s e in spic, mari, pline, g r e l e , p n t e c o a s e , a d i c b o a b e l e !a c a r e l u n g i


mea s fie mic in c o m p a r a i e cu l i m e a ; cu ct cea mai m a r e l r g i m e a b o b u l u i
este m p i n s c t r e v r f cu a t t mai de b u n c a l i t a t e este bobul r e s p e c t i v .

Pentru

d e t e r m i n a r e a g r e u t i i medii a unui bob, a r i s t e l e t r e b u e s c r u p t e cu n g r i j i r e i n


aceeai direcie.
7. F i n e e a

p l e v e l o r

p l e v e , ci i n d i r e c t p r i n

nu o d e t e r m i n m

aprecierea

proeminenei

direct

prin aflarea

procentului

mai mici a n e r v i l o r

de

d o r s a l i i

s b r c i r i i t r a n s v e r s a l e mai m a r i a p l e v e l o r n p a r t e a d o r s a l s u p e r i o a r a bobului.
Deasemenea lungimea mai m a r e a a r i s t e l o r d o i n d i c a i e p e n t r u fineea
Fineea plevelor

plevelor.

j o a c un mai m a r e r o l la o r z u l de b e r e .

8. C o l o a r e a

boabelor

t r e b u e s fie u n i f o r m d e un g a l b e n d e s c h i s f r u

m o s ; a c e a s t nsuire trebue a v u t n v e d e r e mai a l e s la nceputul

procesului

de

ameliorare.
9. C a l i t a t e a

boabelor

a d i c f i n o z i t a t e a p e n t r u o r z u l de b e r e i s t i -

c l o z i t a t e a p e n t r u orzul de n u t r e . D e o a r e c e p r o c e n t u l d e p r o t e i n e i n f l u e n a t

mult

d e mediu, n a r e v a l o a r e a n a l i z a acestei nsuiri la e l i t e , ci mai d e g r a b la

des

cendene.
10.

P r o c e n t u l

c r e i a trebue s facem

de

11. P r o d u c i a
p r o d u c i a unei

boabe

eliminrile
unui

este o f o a r t e

important

n s u i r e , pe

baza

necesare.

paiu

este mai i m p o r t a n t d e d e t e r m i n a t

dect

plante.

12. G e r m i n a r e a

boabelor

t r e b u e s fie r a p i d la o r z u l d e b e r e

n t r z i a t la orzul p e n t r u n u t r e , mai a l e s d a c a m e l i o r m p e n t r u regiuni u m e d e .

Pentru a face economie ds timp muli prefer s execu'.e o ana


liz sumar a elitelor, apreciind mai ales la orzul de nutre, numai nfritul, lungimea paiu'ui i a spicului, tria paiului, numrul boabelor,
greutatea a 1000 boabe i calitatea.
Elitele reinute vor fi semnate n straturi, uti!izndu-se ca plant
Separatoare grul.
In timpul vegetaiei vom nota mai ales rezistena la ger i la
cdere, sensibilitatea la Helnvnthosporium
i Ustilao,
uniformitatea,
ivirea de tirbiri i defecte clorofiliene, precocitatea, puritatea tipurilor, etc.

Cultivare
descendentelor

Succese.

La recolt Facem, dat fiind cantitatea mare de boabe, determinri


mai precise asupra calitii bobului (uniformitatea n mrime i coloare,
greutatea a 1000 boabe, greutatea hectolitric, coloarea, mrimea i forma
boabelor, constituia plevelor i procentul de pleve, coninutul de protein
i de amidon), acestea putnd fi determinate i direct i indirect.
Pe baza datelor din cmp i laborator, vom trece la mmulire n
celelalte descendene numai liniile cele mai preioase, procesul de ame
liorare fiind acelai ca i la gru.
In ameliorarea orzului de toamn staiunea dela Cenad a reuit s
nregistreze un frumos succes prin izolarea din populaiuni natuiale a
valoroaselor soiuri Cenad 395 i Cenad__l. Prin bastardri au fost obi
nute soiurile Abed Opal, Akermanns Isaria, etc. T s c h e r m a k a ameliorat
prin ncruciarea dintre orzoaicele Kirsche i Hanna i orzul cu patru
rnduri Heines Riesen un orz de bere de toamn a crui caiitate i
productivitate este foarte bun.
LITERATURA.
B e t h g e,

R.:

ber

Gerstenzchtung.

Brauerei.

Berlin,

F r u w i r t h, C :

Handbuch

H a y e s a ,

Garber.:

16,

der

H . : ber

mergersten.

und

Lehranstalt

fr

plant,

IV, Berlin,

New-York,

Gerstenkreuzungen.

Entstehung

von

Z. f. Z c h t u n g ,

Wintergersten

1928.

1927.
aus

Kreuzung

A , 16, 1 9 3 1 .
von

Som

und

genetische

Versuche

mit

Gerste.

Die

Naturwissenschaften,

1934.

N i c o 1 a i s e n, W . :
49,

Versuchs-

Pflanzenzchtung,

crop
an

die

der

Z. f. Z c h t u n g , A , 18, 1933.

Zchtcrische
22,

landw.

Breeding

H u b e r, L : Vererbungsstudien
K u c k u c k ,

Jahrb.

1913.

Neue

Aufgaben

in

der

Gerstenzchtung.

Mitt.

1. d.

Landw.

1934.

S c h i e m a n n, E . : Genetische
T e d i n, H . a . O.: Contributions
1927,
U b i s c h, G :

Sfudien
of

the

an

Gerste.

genetics

Z. f. A b s t . u. V e r e r b . , 2 7 ,
ol

barley.

1922.

H e r e d i t a s 7, 9, 12, 1926,

1929.
Beitrag

zu

einer

Faktorenanalyse

von

Geeste.

Z. f. A b s t . u

Vererb.

17, 2 0 . 2 5 , 1916, 1919, 1 9 2 1 .

AMELIORAREA
imporiani.

Condiii
si

f,c"nd are.
r

OVZULUI.

Ovzul are o mare importan ca plant de nutre, fiind un ne


ntrecut furaj, n special pentru cai. O ameliorare a ovzului se impune,
ntru ct ne lipsete soiul constant n producie dela un an la altul, re
zistent la cdere i secet i imun la tciune. Dificultatea tratrii tciu
nelui cu saramuri, face ca aceast boal s fie foarte rspndit mai
ales n micile gospodrii.
Paniculul axului principal ncepe cel dintiu s nfloreasc i apoi
urmeaz celelalte n ordinea formrii lor. nfloritul ncepe la vrful panicu'ului i rmurelelor, celelalte flori urmnd de sus n jos : ntr'un spicule
nflorete mai nti floarea cea mai de jos, apoi urmeaz a doua i even
tual a treia, cnd este prezent. Un panicul nflorete n 6 zile, o plant

din cmpul de ameliorare in 11 14 zile. Timpul principal al nfloritu


lui este spre deosebire de celelalte cereale dup mas ntre orele
2 i 4- Cnd vremea e rece florile nu se deschid n timpul nfloritului;
cncT vremea este favorabil florile se deschid, rmnnd timp ndelun
gat (40 70 minute) deschise. Deschiderea florilor i scuturarea polenu
lui se face foarte repede. Ovzul nflorete cnd temperatura se ridic
la 16"C.
La ovz are loc a u t o f e c u n d a r e a ; ns i polinizarea strin
este posibil, mai des dect la gru i orz ; dup N i 1 s s o n-E h 1 e are
loc odat la o mie de cazuri. Gradul de polinizare strin depinde i de
forma paniculului. Cu ct rmurelele paniculului sunt mai rsfirate, mai
aplecate, cu att mai deseori are loc fecundaia strin, care la ovzul
drapel lipsete sau are loc foarte r a r ; din contr ea se ntlnete mai
des la ovzul comun (cu paniculul mijlociu rsfirat).
Pentru aceste motive se recomand s nu cultivm alturi tipuri
prea diferite.
M o d i f i c a b i l i t a t e a

este m a r e la o v z ; nicio a l t c e r e a l nu este a t t

Genetica.

<ie i n f l u e n a t de c o n d i i i l e e x t e r n e (clima i b o g i a p m n t u l u i ) ca o v z u l . U m i
d i t a t e a in timpul primei p e r i o a d e de v e g e t a i e e s t e h o t r t o a r e p e n t r u n u m r u l

fra

i l o r , n u m r u l e t a j e l o r p a n i c u l u l u i i d e n s i t a t e a s p i c u l e e l o r ; u m i d i t a t e a

in t i m p u l

ultimei p e r i o a d e d e v e g e t a i e h o t r e t e din c o n t r g r e u t a t e a bobului

producia.

Sunt

modificate,

prin

influena

mediului,

mai

puin

nlimea

plantei,

lungimea

p a n i c u l u l u i i n u m r u l b o a b e l o r ntr'un s p i c u l e : din c o n t r v a r i a z mult

greutatea

p a n i c u l u l u i , n u m r u l b o a b e l o r unui p a n i c u l , g r e u t a t e a t o t a l ,
Din c a u z a

marei modificabiliti

etc.

t r e b u e s ne i n c r e d e m

i u n i; se c i t e a z ca p r e c i s c o r e l a i u n e a

dintre paniculul

p u i n in

drept

corela-

(drapel)

i r e

zistena la c d e r e .
M u t a i u n i l e

cele mai i n t e r e s a n t e la o v z sunt

d i f e r i t e l e linii de Avena
aveau

unele

saliva,

nsuiri d e l a

a fi h e t e r o z i g o t e , a r t n d
beterczigoi

fatuoizi

A. byzantina

A.

fatua;

i A. nuda

aa numiii f a t u o i z i ;

plantele mutante aprute

nti

sau

dovedit

in F , o d i s j u n c i u n e n p l a n t e n o r m a l e sativa,

fatuoizi

homozigoi.

Fatuoizii

difer

au fost g s i t e t i p u r i , c a r e

de varietile

cultivate

prin

p r o d u c i a de a r i s t e mari, de peri la b a z a p l e v e l o r i p r i n p r e z e n a u m f l t u r i i d e s e
p a r a r e , c a r e face ca b o a b e l e s c a d la m a t u r i t a t e n t o c m a i ca la A. fatua.
l a l t e nsuiri ( c o l o a r e a i forma b o a b e l o r , c a r a c t e r e l e p a n i c u l u l u i , e t c )
a s e a m n cu p l a n t e l e n o r m a l e
T s c h e r m a k
d i n t r e Avena

susine

sativa

sativa.
c

i A. fatua.

datorii aberaiunilor

In c e l e

fatuoizii se

fatuoizii

sunt

rezultatul

ncrucirilor

spontane

D u p H u s k i n s fatuoizii ca i s p e l l o i z i i

sunt

cromozomale.

Merit deasemenea

s fie c i t a t a p a r i i a m u t a i u n i i o v z g o l a la Avena

by

zantina.
E r e d i t a t e a

d i f e r i t e l o r nsuiri a fost s t u d i a t in s p e c i a l la Avena

L a o v z o b s e r v m a c e l e a i g r u p e de c r o m o z o m i ( 7 1 4 2 1 )
Avena
tua,
A.

strigosa

a r e 7 c r o m o z o m i , A. barbata

A. byzantina
fatua

este

i A. sterilis
specia

originar

a r e 1 4 c r o m o z o m i i A. saliva,

plevelor

astfel
A.

au 21 c r o m o z o m i h a p l o i d . A s t z i e s t e a c c e p t a t
din

care

derivat

A.

sativa;

este

condiionat

de

sau

fa
c

T s c h e r m a k

a gsit o f e r t i l i t a t e a p r o a p e c o m p l e t in b a s t a r d r i l e d i n t r e A. safiva
C o l o a r e a

sativa.

ca i la g r u ;

i A.

factori;

fatua.

coloarea

n e a g r ca i c o l o a r e a cenuie este d o m i n a n t in F , ; c o l o a r e a n e a g r este e p i s t a tic asupra colorii

cenuii, cea cenuie a s u p r a

celei g a l b e n e

i c e a g a l b e n a s u -

p r a c o l o r i i a l b e . De a c e e a in F> n t l n i m pe l n g p r o p o r i i l e n o r m a l e 3:1 i.
15:1 i p r o p o r i a (de ex. d u p n c r u c i a r e a d i n t r e negru i galben) 12 n e g r u : 3
cenuiu: 1 galben.
A r i s t a r e a ,
nomer.

nsuire f o a r t e

modificabil,

P e r o z i t a t e a p a l e e l o r d o m i n n F,,
de 15:1, c e e a ce i n d i c p r e z e n a a doi f a c t o r i .

este

r e c e s i v in F , , i m o -

i a r in Fi

se obine p r o p o r i a

F o r m a
p a n i c u i u l u i este c o n d i i o n a t de trei f a c t o r i ; tipul, n c a r e
sunt p r e z e n i numai f a c t o r i i r e c e s i v i , e s t e o v z u l d r a p e l ; f i e c a r e f a c t o r d o m i
nant p r o v o a c n d e p r t a r e a r m u r e l e l o r de a x u l p a n i c u l u l u i ; la trei f a c t o r i d o
minani se n a t e o v z u l , a l e c r u i r m u r e l e sunt f o a r t e a p l e c a t e . A a dar, a v e m
urmtoarele tipuri:
aa bb cc o v z u l
AA bb
cc
j
aa
aa

BB
bb

cc
CC

drapel

i ovzul ramificat
I

obicinuit

AA BB CC o v z u l cu r m u r e l e l e a p l e c a t e in jos ( S c h l a f f r i s p e ) .
L u n g i m e a p a i u l u i este c o n d i i o n a t de f a c t o r i p o l i m e r i .
P r e z e n a l i g u l e i este c o n d i i o n a t de cel puin p a t r u f a c t o r i g e
notipici ( L j L ) , c a r i c o n d i i o n e a z n a c e l a i timp i f o r m a
paniculului;
n t r ' a d e v r s'a c o n s t a t a t n n c r u c i r i c t o a t e p l a n t e l e f r l i g u l e r a u de
tipul o v z d r a p e l .
4

P r e c o c i t a t e a d o m i n in F i , iar in F^. a r e loc o s e p a r a r e c o m p l i c a t ,


ceea ce d o v e d e t e c a c e a s t n s u i r e e p o l i m e r .
R e z i s t e n a F a r u g i n (Puccinia
coronata
m i n a n t n Fi, i a r n F se o b i n e p r o p o r i a 3:1.

i P.

graminis)

este

do

R e z i s t e n a l a t c i u n e (Ustilago
laevis
i U. avenae)
este d o m i
n a n t n Fi i e s t e c o n d i i o n a t d e 1, 2 i 3 f a c t o r i . R e z i s t e n a la t c i u n e s'a
d o v e d i t a fi i n d e p e n d e n t d e r e z i s t e n a la r u g i n i de a l t e nsuiri i m p o r t a n t e
din pv/nct d e v e d e r e a g r i c o l .
Metode

de ameliorare.

intele
ameiiorrii.

Ovzul, fiind o plant practic autogam, poate fi ameliorat prin


] j a de linii pure din materialul deja existent sau din mutaiunile
aprute n curs al procesului de ameliorare i prin ncruciri. Seleciu
nea de linii din populaiunile naturale este recomandabil, ntru ct
tipurile locale reprezint amestecuri foarte eterogene i bogate n forme
preioase. K r a r u p a reuit de ex., plecnd dela o populaiune, al crei
coninut n ulei era de 6,46% s extrag o linie srac n ulei (5,26")
i o alta foarte bogat n ulei (7,09%).
^
ameliorarea ovzului vom acorda atenie n primul rnd urmtoarelor nsuiri:
1. C a l i t a t e a b o b u l u i . Trebue s urmrim o mbuntire a
calitii prin reducerea procentului de pleve. O piedec principal in
ajungerea acestei inte o constitue corelaiunea, care exist ntre pro
centul sczut de pleve i slaba rezisten la cdere t o alt dificultate o
constitue marea modificabilitate a procentului de pleve; aceast nsuire
este ereditar, ns este influenat foarte mult de pmnt i de clim.
Pe pmnt bogat i n condiii favorabile de vegetaie procentul de pleve
este ntotdeauna mai mic dect n cazurile contrarii.
2. R e z i s t e n a l a c d e r e s'a dovedit a fi o nsuire ereditar:
de aceea vom elimina toate liniile, care se dovedesc nerezistente la c-

s e

e c

u n e

214

dere. Tipurile rezistente la cdere au, ns, pleve grosiere i o valoare


furajer mic. Din aceast cauz se preconizeaz i la ovz ameliorarea
de soiuri cu bobul gola. Rezistena la cdere se urmrete i pentru a
obine soiuri cu paiul tare spre a servi ca sprijin pentru mzriche,
cnd semnm borceagul.
3. P r o d u c t i v i t a t e a . Se urmrete obinerea unui ovz cu pro
ducie net (fr coaj) mare. Productivitatea trebue, bine neles, ur
mrit, dar nu n detrimentul celorlalte nsuiri. S'a stabilit un paralelism
izbitor ntre productivitate i puterea de nfrire.
4. S i g u r a n a p r o d u c i e i o obinem prin ameliorarea de soiuri
rezistente la secet i la cdere, deoarece att excesul de ap ct i
lipsa de ap compromit recolta ovzului.
5. R e z i s t e n a l a t c i u n e este o foarte important nsuire,
pe care o putem obine prin urmtoarele metode:
a) Seleciunea de linii din populaiunile existente de A. sativa
i
A.
byzaniina.
b) ncruciarea cu soiuri rezistente nuntrul aceleiai specii.
c) ncruciarea intre forme din A. saliva cu A.
byzantina.
Rezistena la tciune nu este o nsuire caracteristic diferitelor
specii; n fiecare specie se gsesc i tipuri rezistente i tipuri suscepti
bile ; speciile A. sterilis i A. barbaia cuprind mai multe forme rezis
tente la tciune. Pentru ncruciri se recomand soiurile imune Black
Mesdag (A. sativa) i Red Rustproof (A. byzantina)
precum i soiurile
rezistente Burt (A. byzantina),
Fulghum (A. byzantina),
Navarro (A.
byzantina),
i Red Algerian (A.
byzantina),
In specia A. sativa se gsesc puine soiuri rezistente; de aceea
trebue s ncrucim cu A. byzantina,
ceea ce este uor din cauz c
ambele specii au acelai numr de cromozomi.
6. R e z i s t e n a l a r u g i n . Ovzul este atacat de Puccinia
coronilera
i P. graminis
avenae. Putem obine soiuri rezistente prin n
cruciarea cu soiurile Green Russian, Ruakura i A. barbata, care s'au
dovedit a poseda o mare rezisten la rugin ; prin infectarea artificial
a plantulelor din F se gsesc formele rezistente.
7. R e z i s t e n a l a m u t e l e
Frit.
8. R i t m r a p i d d e d e s v o l t a r e mai ales n primele stadii
de vegetaie. Aceast nsuire este important pentruca soiurile dotate
cu aceast nsuire vor folosi mai bine umiditatea pmntului i n ace
lai timp vor scpa i de atacul mutelor Frit precum i de Lema.
9. U n i f o r m i t a t e a b o a b e l o r o putem obine prin prefe
rarea elitelor cu rmurelele mici ale paniculului i cozile reduse ale
boabelor.
10. C o l o a r e a p l e v e l o r trebue s fie aceea preferat de
agricultori i comerciani; n Germania comerul preuete ovzul galben
mai mult dect cel alb, din cauza fineei plevelor.
Procesul de ameliorare la ovz este n linii generale acelai ca la
gru. Materialul cel mai preios de prelucrat l obinem numai prin
ncruciri; dar i din populaiuni naturale, care la noi nu au fost nc
cercetate, vom putea s izolm linii valoroase.
n c r u c i a r e a la ovz este dificil; de aceea se recomand
s se ia urmtoarele msuri:
'
:

Procesul
d e

a m e , i o r , r e

Executarea
mcrucisrii.

\u..li

elitelor.

1. S se seamene plantele prini (sau cel puin plantele care vor


servi drept plante-mume) n ghiveciuri. In caz c nu s'a fcut aceasta
la semnat se recomand s se transplanteze n ghiveciuri plantele
prini, lundu-le din cmp ct mai din. vreme i avnd grij s le
udm abundent. Ghiveciurile se vor aeza n camere umbroase i cu
umiditate mare ; dac este posibil vom lucra ntr'o ser cald i umed.
2. Castrarea s e execute seara ; timpul cel mai potrivit pentru
aceasta, este cnd paniculuf h~cepe~ s sa iveasc din ultima teac.
Pentru castrare se iau de obiceiu florile externe ale spiculeului; florile
interne se lucreaz mai greu, nfloresc mai trziu i dau un bob mai
mic. ndeprtm florleiriterne rupndu-le cu penseta n direcia margi
nal n jos ; pe aceast cale se pregtesc 20 flori externe pentru ca
strare ; la ndeprtarea staminelor vom avea-grt-^~nu rnim stigma
tele, ~care sunt foarte gingae i se usuc uor. Pentru a evita uscarea
organelor florale, se recomand ca dup castrare s aducem paleele n
situaia iniiat; obinem fructificaie mare dac, att dup castrare,
ct i dup polinizare, nu acoperim paniculul cu pungi de pergament,
ci-1 lsm liber.
Dup 12 zile dela castrare (pe vreme rcoroas i mai trziu)
poate fi ntreprins polinizarea. Transportarea polenului trebue fcut
spre a avea succes in deosebire de celelalte cereale, pe la 2 3
ore dup amiaz.
Dac totui suntem nevoii s lucrm n cmp, vom executa att
castrarea ct i polinizarea pe vreme umed i cu cerul acoperit. Dac
este soare prinderea este mai Truca" sau nu reuete ; vremea are cea
mai mare importan pentru reuita fecundrii ;' se recomand s exe
cutm castrarea seara, pentru ca florile s nu se usuce prea mult.
Prinderea este n general mai mic dect la celelalte cereale.
Populaiunile naturale sau cele provenite din ncruciri sunt se
mnate n straturi la distane varind ntre 5| 12 i 10 20 cm.; se re
comand s nu semnm prea aproape deoarece altfel ar fi ngreunat
recolta din cauza ncurcrii rmurelelor paniculelor.
La recolt vom extrage din aceste populaiuni cele mai frumoase
plante, preferind pe cele cu precocitate mijlocie i paiu puternic. La
analiza sumar a plantelor n laborator vom examina nfrirea i uni
formitatea plantelor, numrul etajelor i tipul ramificrii panicululuit.
D a c ne d e c i d e m p e n t r u o a n a l i z m i n u i o a s a e l i t e l o r
p r o c e d a ca i la gru, i n s i s t n d a s u p r a u r m t o a r e l o r

in l a b o r a t o r ,

vom

nsuiri:

1. G r e u t a t e a t o t a l a p l a n t e i .
2.

Uniformitatea.

3. n f r i r e a

pe c a r e o d o r i m

4. L u n g i m e a

paiului.

5. G r e u t a t e a

mijlocie.

boabelor.

6. N u m r u l b o a b e i o t

fiecrei

plante.

7. G r e u t a t e a a ICO b o a b e .
S. P r o c e n t u l

de

9. L u n g i m e a

paniculului.

10.

Numrul

boabe

etajelor

paniculului. Vom

prefera

plantele

d e e t a j e , a c e a s t a i n d i c n d o m a r e p r o d u c i e i u n i f o r m i t a t e .

cu un n u m r

mare

Cele mai valoroase 10002000 elite vor fi semnate iari n stra- . miivarea
f

...

' descendenelor

tun n anul viitor ; ca planta separatoare se recomanda grul de pri


mvar.
In timpul vegetaiei se fac la primele descendene observaiile co
mune tuturor cerealelor ; vom da mare atenie notrii rezistenei la c
dere i la boale, precum i uniformitii descendenelor. La recolt de
terminm rezistena la scuturare i procentul de pleve Cele mai valoroase
linii trec n secundele descendene, pe care le semnm cu maina ; n
timpul vegetaiei facem aceleai observaii ca i la primele descendene.
La recolt putem face pe lng o apreciere de orientare asupra pro
ductivitii i o determinare a procentului de pleve, coninutului de azot
i de grsime, precum i a rezistenei la scuturare i a ncolirii n cli.
Pentru aceast ultim prob vom introduce n dulapuri, etuve,
etc. cu umiditate mare, mici mnunchiuri de panicule, pe care le vom
fi umezit anterior foarte bine.
Soiul selecionat Cenad 88, a crui valoare a fost examinat i
confirmat de toate experienele din diferitele regiuni ale rii, a fost
ameliorat prin extragerea de linii pure din populaiuni naturale. Ovzul
galben al lui L o c h o w a fost extras prin alegerea de linii pure din
populaiunea natural din regiunea Mark.

LITERATURA.

Barney.
of

A . F.: The
oats.

Crcpin,

inheritance

of

Ch.: Les

fausses

Vererbungswiss,

avoines:
2,

rusts.

in

crosses

of

certain

varieties

ou

hybrides.

V. I n t e r n . K o n g r .

f.

1927.

resistance

of

varieties

of

oate

to

crown

and

stem

J o w a A g r . E x p . S t a . R e s . B u l l . 62, 1 9 2 0 .

H.: Genetik

Fruwirth,
C a r t e r ,

resistance

mutations

Berlin.

D u r r e 1 1, L. W . : Comparative
Emme,

smut

J o u r n . A m e r i c . S o c . A g r . 16, 1924.

C:

R,

des

Hafers.

Handbuch

I.: A

study

Der Z c h t e r , 3, 1 9 3 1 .

der
of

landw.

Pflanzenzchtung.

correlated

IV,

inheritance

in

Berlin.

certain

Avena

cross.

W . V a . A g r . E x p . S t a . Tech. B u l l . 1 9 2 7 .
H u s k i n s, C. L.: On

the

genetics

and

cyMogy

of

fatuoid

an

Hafer

or

false

wild

oats.

J . Genet., 3, 1927.
Nilsson-Ehle,

N.: Kreuzungsuntersuchungen

und

Weizen.

Lunds.

Univ. A r s s k r . 1909.
Fortgesetzte
d i t a s , 2,
Parker,

Untersuchungen

J . H.: A review

distribution
Reed,

in the

G. M. a n d
covered
zu

Vavilov,

den

of

Fatuoidmutationen

literature

United

Stanton,

smuts.

T schermak,

ber

beim

Hafer,

Here-

1921.
on

States.

the

rusts

of

oats

with

notes

on

their

T r a n s . K a n s . A c a d . S e i . 30, 1922.

T,: Varietal

susceptibility

of

oats

to

loose

and

U. S. Dept. A g r . Nr. 1 2 7 5 , 1926.

E. v o n . :
sogenannten

N. I.: Immunity

Kultur-

und

Fatuoiden.
of

plants

Wildhalcrbastarde

und

ihre

Z. f. A b s t . u. V e r e r b . 5 1 .
to

infections

diseases.

Beziehungen
1929.

Moscow,

1919.

Succese

AMELIORAREA

importana.

Londitii
de miiorire
i fecundare.

SECAREI.

Pinea gustoas i hrnitoare a secarei, nu destul de apreciat la


noi, rezistena sa mare Ia ger i la secet, vor asigura acestei plante o
mai mare rspndire mai ales c este i cea mai puin pretenioas dintre
cereale n ceea ce privete clima i pmntul. Pn acum nu s'a ocupat
nimeni n Romnia cu ameliorarea secarei, dei unele regiuni muntoase
au nevoie de soiuri superioare spre a nlocui populaiunile nevaloroase
existente. .
nti nflorete fratele cel mai mare, apoi urmeaz ceilali n ordiformrii lor. In soic nfloresc mai nti florile dela baza treimii u
,

1 o
ri
,
/\
i
t
perioare a spicului, becara nflorete ntre orele 510 dimineaa, cnd
temperatura e mai mare de 12C. La nflorire staminele foarte mari,
care umplu aproape ntreg locul dintre palee, sunt mpinse afar, apoi
se rstoarn i mprtie din abunden polenul. Florile larg deschise
(sub un unghiu pn la 45) rmn astfel timp de 2540 minute.
Polinizarea stigmatului unei flori cu polen dela aceeai floare este
posibil, o fructificare, ns, nu are loc dect rareori, deoarece de regul
polenul propriu este inactiv.
.Experienele au artat c n populaiunile de secar i n special
in cele neprelucrate prin ameliorare se gsesc alturi de indivizi autosterili, i plante autofertile ; dac le autofecundm pe acestea putem ob
ine linii autofertile, la care totui se observ o diminuare a puterii de
vegetaie (diferit dela o linie la alta); aa plantele devin mai slabe,
unele sunt chiar incapabile de existen, altele reprezint monstruoziti;
germinaia, greutatea a 1000 boabe i greutatea hectolitric scade dea
semenea. A a dar se observ o degenerare n toate nsuirile, care totui
poate fi nlturat prin ncruciare. Autogamia forat nu este ntrebu
inat n practic. Nu se tie pn acum dac plantele autofertile vor
avea o nsemntate practic n viitor; obinerea unui soiu autofertil de
secar ar prezenta avantajul c nflorirea ar avea loc independent de
condiiile vremii.

Cea mai mare parte din polenul plantelor de secar se scutur nafara florii i este luat i transportat de vnt; deprtarea la care ajunge
polenul este cu att mai mic cu ct parcela productoare de polen este
mai redus i cu ct direcia vntului este mai nefavorabil. Cercetrile
au artat c pentru separarea straturilor de elite este suficient o dis
tan de 30 m., pentru descendene 50 m., iar pentru lanurile mari de
mmulire 500 m.; n acelai timp se recomand ca parcelele, pe care dorim
s le aprm de fecundarea strin, s nu aib pe aceeai linie n di
recia vntului alte culturi de secar, care ar putea poliniza liniile n
decurs de ameliorare; diversele descendene, ce voim a mmuli izolat,
vor fi nirate ntr'o linie perpendicular pe direcia vntului; deaseme
nea se recomand ca rndurile semnate ale parcelebi de secar s fie
paralele cu direcia vntului.
Datorit acestor condiii de nflorire, secara este, spre deosebire
de gru, orz i ovz o plant cu f e c u n d a i e s t r i n ; spre a
fructifica, o plant are nevoie de polenul plantelor vecine. De aceea
liniile i soiurile cultivate alturi se vor ncrucia. Fructificarea, care la

spicele nflorind liber ajunge la peste 80", poate s scad simitor din
cauza vremii ploioase i cldurii.
M o d i f i c a b i l i t a t e a
c a u z a fecundaiei

este

greu

strine modificaiunile

de

constatat

la

secar,

deoarece

sunt a m e s t e c a t e cu m u t a i u n i l e

din

Genetica,

i n o i l c -

combinaiuni.
C o r e l a i u n i l e
ia s t r i n d i n t r e

diferiii

au p u i n n s e m n t a t e
descendeni

practic

din c a u z c

fecunda-

a d u c e mari c o m p l i c a i i . O c o r e l a i u n e

in

t e r e s a n t p a r e a e x i s t a i n t r e c o l o a r e a v e r d e a b o a b e l o r i o s u m d e nsuiri p r e
ioase, ca n f r i r e a

p u t e r n i c , paiu t a r e i scurt, spice g r e l e , p r o d u c i a m a r e

boabe, g r e u t a t e a r i d i c a t
aa

cum

cred unii a g r i c u l t o r i ,

M u t a i u ni
ramificate,

de

a 1.000 b o a b e i p r o c e n t u l u r c a t d e p r o t e i n . Nu e x i s t ,

felurite

o corelaiune

intre boabe scurte

i p a i u

scurt.

pot a p r e a in c m p u l de a m e l i o r a r e ca d e c x . s p i c e

s p i c u l e e cu 3 5 flori,

spice-squarehead,

b o a b e mici i s c u r t e ca

de

g r u , d i f e r i t e c o l o r i la boabe i frunze, etc.


E r e d i t a t e a

nsuirilor

fost

studiat

la

diferitele

soiuri;

ins,

din

c a u z a d i f i c u l t i l o r c a u z a t e d e f r e c v e n t a a u t o s t e r i l i t a t e , se cunosc p u i n e r e z u l t a t e
precise.
C o l o a r e a v e r d e a b o a b e l o r d o m i n in F, a s u p r a c o l o r i i g a l b e n e , iar in F-, se
obine p r o p o r i a d e 3 v e r d e
Precocitatea

domin

Autofertilitatea

la 1 galben.

asupra tardivitii

este o

nsuire

i este

polimer.

recesiv.

B r u m a r e a plantei d o m i n a s u p r a c o l o r i i v e r z i , iar n F? se obine

proporia

de 3 brumate: 1 verzi.
Au

o generaie

Fi

intermediar

ncrucirile

dintre

bob

lung X bob

scurt,

p a i u lung X p a i u scurt, spic lung X spic scurt, spic a t r n n d X spic d r e p t , i a r in


F? se obin p r o p o r i i c o m p l i c a t e , ceea ce d o v e d e t e e x i s t e n a de f a c t o r i

polimeri.

La s e c a r n t l n i m i x e n i i i a n u m e la b o a b e ; c o l o a r e a v e r d e a b o a b e l o r
se b a z e a z pe c o l o a r e a a l b a s t r a s t r a t u l u i de a l e u r o n , c a r e n u n i r e cu c e l u l e l e
g a l b e n e a l e cojii bobului i fructului dau o c o l o a r e v e r d e . De a c e e a s t r a t u l d e a l e
uron,

datorit

fenomenului

dublei

z r i i , pe cnd c o a j a seminei, fiind

fecundri,

este

influenat

cu

ocazia

polini-

un o r g a n pur m a t e r n a l , r m n e n e a t i n s . De

aceea a v e m la ecar f o r m a r e a de xenii, c n d n c r u c i m

p l a n t a - m u m cu b o a b e

galbene cu p l a n t a - t a t cu boabe v e r z i ; astfel v o m obine b o a b e F, v e r z i , c a r e sunt


xenii.

La secar putem obine soiuri superioare prin seleciunea de linii


din pooulaiunile naturale i prin ncruciri ntre linii sau ntre soiuri.
Un cmp de secar este format din numeroase linii, dotate fiecare
cu foarte variate nsuiri. Prin extragerea de plante-elite i urmrirea
descendenelor lor nu izolm, din cauza fecundaiei strine, linii pure ca
la gru, ci prin alegerea repetat de elite din elite, ne strduim s ob
inem masse ereditare ct mai uniforme. La secar se recomand s se
utilizeze extragerea repetat de elite adic procedeul german de nalt
ameliorare, totui vom fi ateni s nu provocm o consanguinizare prea
forat, ceea ce ar aduce apariia fenomenelor de degenerescent. Putem
influena fecundarea n sensul mbuntirii genotipice a polenului, prin
izolarea artificial sau n spaiu, prin nconjurarea fiecrei descendene
cu mai multe rnduri de plante de aceeai ascenden, prin nlturarea
nc nainte de nflorire a descendenelor nevaloroase i prin mprirea
n dou a seminelor primelor descendene.
Seleciunea de linii pure, adic obinerea de descendene dotate cu

Metode
d c

a m e l i o r a i

autofertilitate, rmne nc o posibilitate teoretic de ameliorarea secarei.


La ncruciri putem, spre a ajunge mai repede la rezultate, s
utilizm ncruciarea dialel, la care se fecundeaz fiecare spic al planteimume cu polen dela un alt soiu sau linie.
Principalele nsuiri, pe care trebue s le avem n vedere la ameamfiiorrii.
liorarea secarei, sunt urmtoarele:
1. P r o d u c t i v i t a t e a este greu s fie obinut la plantele allogame; totui a putut fi ridicat la secar cu peste 4 0 ' n comparaie
cu pppu'aiunile naturale.
* 2 . R e z i s t e n a l a c d e r e este astzi principala int n ame
liorarea secarei. Cderea aduce pagube mari la secar, mai mult dect
la celelalte cereale, din cauz c defavorizeaz fecundarea. Mrirea re
zistenei la cdere se va obine prin scurtarea i ntrirea paiului.
S. R e z i s t e n a la g e r , care constitue un privilegiu al secarei de
toamn trebue meninut i chiar sporit.
4. R e z i s t e n a la Fusarium
este o important nsuire, care,
ns, e greu de obinut din cauza fecundaiei strine.
5. C o l o a r e a v e r d e a b o a b e l o r , care s'a dovedit a fi in corelaiune cu principalele nsuiri favorabile ale secarei, va fi urmrit
cu minuiozitate in fiecare descenden, eliminndu-se tipurile altfel
colorate.
Spre a micora costul de producie se recomand obinerea unei
secare perene prin ncruciarea soiurilor obicinuite de Secale cereale cu
secara peren (S. anatolicum
i S. montanum).
In gsneraiile F i F
ale acestor ncruciri apar plantele valoroase perene, care reprezint
o combinaiune a tuturor nsuirilor dorite.
Procesul
Dac ne hotrm s urmm metoda ncrucirii pentru ameliorarea
d e a m e l i o r a r e secarei, vom alege, pe baza studiilor de sortiment, genitorii cei mai va
loroi ; in orice caz vom utiliza i renumita secar de Petkus. Putem
proceda la ncruciare fie castrnd i apoi poliniznd, fie nchiznd ntr'o
pung de pergament spicele dela cele dou oiuri, ce vrem s ncruci
m. Putem provoca nflorirea i deci obinerea de stamine bogate in
polen matur, frecnd spicul ntre degete.
Plantele Fj vor fi cultivate departe de alte soiuri de secar. Gene
raia F va fi semnat deasemenea n locuri izolate (n mijlocul lanu
rilor de gru, orz i ovz) i n straturi lungi i nguste, bob cu bob ;
nainte de nflorire vom nltura plantele, ce ni se par nevaloroase ;
deasemenea la recolt vom face o alegere a plantelor. In generaia F
pe care o semnm iari n straturi lungi i nguste, vom nltura
nainte de nflorire plantele rele i vom face la recolt o alegere din
punct de vedere practic a plantelor celor mai bune ; acelai lucru l vom
face i n F i F
Boabele, obinute din ncruciri sau adunate ca
populaiuni naturale din diferite regiuni, vor fi semnate bob cu bob in
straturi la distane varind ntre 5! 1215120 cm. La recolt vom smulge
plantele, meninnd pe cele ce ne mulumesc n privina uniformitii,
nfririi i scurtimii i triei paiului.
- n . . .i;,j.
In laborator, la analiza sumar, vom examina din nou aceste mmuliri i n plus vom cerceta i calitatea i coloarea boabelor.
r j n t c l e

:u

La a n a l i z a
1.

minuioas

Uniformitatea.

a elitelor,

ne v o r

preocupa

urmtoarele

nsuiri:

2. G r e u t a t e a

total.

3. nfrirea,

pe care o dorim

4. Tria

mijlocie.

paiului.

5. Lungimea paiului. La s e c a r

se . c u t a

s se o b i n p n in ultimul

un paiu lung, d e o a r e c e s e c r e d e a c e x i s t o c o r e l a i u n e s t r n s intre


paiului i c e l e mai v a l o r o a s e insuiri. A c u m , ins, s'a reuit
noi-combinaiuni
fr de

paiul

scurt

aceasta, paiele

cu

rezistena

scurte sunt

privete lungimea paielor

mai

la c d e r e

timp

lungimea

s se u n e a s c

prin

i cu p r o d u c t i v i t a t e a .

Ina-

In c e e a

ce

diferitelor e l i t e ne vom c l u z i i d u p i m p o r t a n a

uor r e c o l t a t e

cu m a i n a .

ce

s e d p a i e l o r in regiune.
6. Lungimea spicului. S e prefer s p i c e l e mijlocii in patru
7. P o z i i a

spicului.

Spicul

trebue s

prea pronunat u u r e a z c d e r e a
8.

tirbirea

spicului

fie i n c l i n a t

c t mai

muchii.
puin;

nclinarea

boabelor.

provocat

de

prezena

florilor

sterile.

Este

drept

o greu s gsim s p i c e c o m p l e t e ; la vrf i mai a l e s la b a z se g s e s c

intotdea-

una

tirbirea

flori

sterile; chiar

in m i j l o c u l

spicului

lipsete

ici, c o l o , un bob.

trebue bine o b s e r v a t , cci ea c o n s t i t u e u n m a r e d e f e c t

b a z a t p e factori

genoti

pici, deci erditar. C t e o d a t se pot ivi s p i c e tirbe i din a l t e c a u z e ( v r e m e rea


in timpul

nfloritului,

tirbirea ereditar

lovituri

cauzate de

e s t e c e a mai

frecvent;

grindin
de

sau

aceea

d e furtuni,

vom

ndeprta

etc).

Totui

toate

plan

pentru

inu

t e l e cu s p i c e tirbe.
9. R e z i s t e n a la scuturare a b o a b e l o r e s t e i m p o r t a n t mai a l e s
turile s e c e t o a s e .
10. N u m r u l

boabelor.

11. G r e u t a t e a a 1000 boabe.


12. P r o d u c i a unui paiu.
13. P r o c e n t u l de b o a b e .
14. F o r m a b o a b e l o r ; se cer boabe

lunguee.

15. C o l o a r e a b o a b e l o r ; se prefer b o a b e l e verzi.

Plantele cele mai bine notate vor fi semnate toamna iari n


straturi departe de alte culturi de secar. Ca plant separatoare se ntrebuineaz grul. Dac dorim s izolm o descenden valoroas o se
mnm n mijlocul unui lan de gru, orz sau ovz, sau recurgem la
izolarea artificial, nchiznd plantele respective n dulapuri protectoare, '
ai cror perei sunt confecionai din hrtie de pergament sau din pnz
impermeabil. In timpul vegetaiei observm gradul i felul nfririi de
toamn, poziia frunzelor, rezistena la ger i la Fusarium,
repeziciunea
desvo'trii primvara, data nspicatului i nfloririi, rezistena la cdere,
tipul spicului i uniformitatea ; toate aceste observaii trebuesc fcute
cu mult precizie i pn la data nfloritului, n scopul de a nltura
descendenele neva'oroase pentru ca polenul lor s nu devalorizeze
massa ereditar a descendenelor alese. La recolt vom extrage din des
cendenele rmase, noi elite, care sunt pentru noi o chezie, c cel
puin zestrea factorial din partea mumei va fi superioar la descen
den. Elitele alese vor fi din nou analizate n laborator, iar restul
plantelor dup treerat vor fi analizate n ceea ce privete forma i co
loarea boabelor. Primele descendene gsite pe baza acestor analize ca
superioare vor fi trecute n secundele descendene, etc. urmnd proce
deul artat deja la gru. In tot decursul examinrii valorii liniilor extrase,
vom avea grija ca s nlturm pericolul curcirii acestora, cu polen dela

Cultivarea

desccnden

elor

lanurile de secar neameliorat i n acelai timp ne vom strdui s


micorm ct mai mult posibil curcirea ntre diferitele linii; pentru a
realiza aceasta se recomand, avnd n vedere c cea mai intens curcire
are loc la rndurile marginale, s dm o mai mare lime straturilor
i s nlturm, dup nflorire, primul i ultimul rnd al fiecrei parcele ;
ar fi greit s tiem acest rnd nainte de nflorire, pentruc el ser
vete tocmai ca o capcan pentru polenul parcelei vecine, nafar de
faptul c mrete distana ntre parcele. Recolta liniilor puse n culturi
comparative nu va mai fi utilizat pentru mmuliri n anul viitor, mai
ales dac liniile respactive se deosebesc mult ntre ele.
In general utilizm la ameliorarea secarei seleciunea de linii din
populaiuni naturale sau din ncruciri; ne vom strdui continua s
ajungem la o mare uniformitate a plantelor ; totui avnd n vedere
urmrile dezavantajoase ale consanguinizrii, vom amesteca seminele
diferitelor linii atunci cnd nsmnm lanul, ce va produce smna
original de vnzare. Polin izarea reciproc a acestora va nate semine
hibride F , care, datorit fenomenului heterosis, vor da natere n cul
turile cumprtorilor la plantele luxuriante din generaia F . Experien
ele au artat c efectul stimulrii vegetaiei la plantele hibride din F
variaz dup liniile ce se ncru:ieaz i condiiile de vegetaie ale
anului fecundrii, care pot s nlesneasc sau s defavorizeze ncruci
area liniilor ntre ele. Mai ales trebue s fim ateni ca timpul nfloritu'ui s coincid la liniile ce vrem s ncrucim.
Cel mai renumit i pn acum nentrecut soiu ameliorat, care
are pretenii ndreptite de universalitate este soiul Petkus, a crui
ameliorare este legat de numele lui F. v o n L o c h o w ; imboldul pentru
aceast activitate se datorete situaiei grele n care se afla proprieta
tea sa ; recoltele prea mici ale acesteia l'au determinat s caute mijloace
pentru sporirea produciei. In timpul plimbrilor el observase c multe
spice din lanurile de secar biina erau tirbe, altele din contr erau
pline. Imediat el a avut inspiraia s aleag i s cultive numai spi
cele pline. Lucrrile acestea le-a continuat, alegnd mai trziu plante
i urmrind descendena separat a acestora. Astfel a reujit s ame
lioreze secara de Petkus, care are, pentru pmnturile uoare ale Ger
maniei, o mare nsemntate. La nceput secara din populaiunea iniial
avea spicul foarte lung i lbrat ; prin ameliorare el a dsvenit scurt
si dens ; nlimea paiuui a fost la nceput de 180 cm. ; prin ameliorare
el s'a scurtat mult. Spicele din populaiunea natural aveau pn la 50%
flori sterile, azi mai sunt abia 34'. Producia a fost ridicat prin
ameliorare cu peste 40% fa de secara btina din care a fost ales
soiul de Petkus.
t

Succese.

LITERATURA.
Brede mann,

G. u. H e u s e r ,

Zchtung, A . 16, 1 9 3 1 .
F r u w i r t h , C : Handbuch
der
Ossent,

H.: Perennierender

Nicolaisen,

W . : ber

tung, A , 17,

1932.

W.:
landw.

Beitrge

Heterosis

Pflanzenzchtung,

Kulturrogen.
quantitative

zur

bei
IV,

Roggen.

Z.

f.

Berlin.

Der Zchter, 2, 1 9 3 0 .
Xenien

bei

Roggen

und

Erbsen.

2. f. Zch

N i 1 s s o n, H e r i b e r t :
lichen
Roemer,

Indikator.
Th.:

ber

Versuche
Z. f.

die

ber

Vizimsmus

Pflanzenzchtung,

Reichweite

des

Pollens

des

Roggens

mit

einem

pflanz

5, 1 9 1 7 .
beim

Roggen.

Z. f.

Zchtung.

A , 17, 1 9 3 1 .

AMELIORAREA

PORUMBULUI.

Porumbul cu cele 4.827.000 hectare, ocup cea mai mare supra- Importan,
fa, din toate plantele cultivate n Romnia; rspndirea lui se datorete condiiilor naturale i economice, pe care i le ofer ara noastr.
Intr'adevr, porumbul iubete o clim cald i precipitaiuni at
mosferice suficiente; dar n primul rnd temperaturile calde i sunt
indispensabile; pe acestea i le ofer marea majoritate a regiunilor rii,
n larg msur.
Porumbul ofer el nsui agricultorului multiple utilizri; boabele
servesc ca hran steanului i constitue i un excelent nutre pentru
porci; strujenii dau un bun nutre pentru vite i n unele regiuni i
material combustibil i de aternut.
Dar o importan foarte mare, asupra creia se trece prea uor
cu vederea, are printr'aceea c, datorit culturilor intercalare, parcela
de porumb reprezint pentru ranul romn o ntreag gospodrie, o
veritabil moie cu multiple folosine ; aci i cultiv steanul fasolea,
bogat n substane azotoase, care i completeaz aa de fericit ali
mentaia ; aci pune el dovlecii i floarea soarelui, bogate n grsimi;
tot aci se gsesc, diferind dela o regiune la alta, cartofii, sfeclele,
cnepa, etc.
Porumbul se potrivete pentru ara noastr de mici agricultori i
pentruc nu necesit smn mult la hectar, nici costisitoare maini
de semnat, ci cere din contr mult munc manual, pe care gospo
driile rneti o au cu prisosin.
Aceast mare importan a porumbului trebue s ne determine
s ne ocupm intens de ameliorarea lui cu att mai mult cu ct aa nu
mitele soiuri de porumb reprezint populaiuni foarte eterogene, de
unde se pot extrage linii superioare cu destul rapiditate, mai ales
avnd n vedere numrul mare de boabe al unui tiulete.
Smna noastr de porumb este foarte curcit i neadaptat re
giunilor, in care se cultiv; seceta i toamnele timpurii au provocat
mari transporturi de smn din regiuni adesea nepotrivite.
Porumbul este o plant monoic, ale crei flori brbteti sunt Condiii
aezate n panicul n vrful tulpinii, iar florile femeieti n spic, numit t\*"
tiulete. Florile brbteti ajung la maturitate de regul mai de vreme
dect cele femeieti ale aceleiai plante i anume cu 13, cteodat
i 8 zile mai de vreme. La porumb avem a face aa dar, cu p r o t a n d r i e.
In inflorescena mascul ncepe s nfloreasc mai nti axul cel
mai de deasupra i apoi urmeaz celelalte n ordinea formrii lor, de sus
n jos. La nflorire staminele ies afar i rmn atrnate, polenul fiind
liberat cu aceast ocazie.

Xenii

Staminele produc mult polen, care este purtat de vnt uneori la


distane destul de mari; la 200 metri s'au observat cam 5% fecundaie
strin; pentru izolarea lanurilor se cere cel puin o deprtare de 500
metri. Polenul, a crui viabilitate este de numai 24 ore, cade pe stig
matele de obiceiu ale altor plante. Stigmatele rmn cam 6 zile proas
pete i receptive.
Fecundarea are loc mai ales dimineaa i dureaz pentru un
tiulete cam 4 5 zile; dac a avut loc polinizarea, creterea stigma
telor se oprete mai de vreme ; din contr, dac n'are loc polinizarea,
creterea stigmatelor se prelungete, ele putnd ajunge lungimi destul
de mari.
Cu alte cuvinte la porumb avem a face cu o fecundaie strin.
Totui are loc ntr'o mic msur i autopolinizarea. Cercetrile fcute,
semnnd plante izolate destul de departe pentru a preveni o ncru
ciare, au artat c .autopolinizarea poate s aib loc rareori (0,7%
2 4 % ) ; fr ndoial c diferenele se datoresc i capacitii soiului ex
perimentat de a suporta autofecundarea.
Autofecundarea poate fi obinut fie prin izolarea n timp (se
mnnd la epoci diferite), fie prin izolarea n spaiu, fie prin izolarea
artificial (nchiznd inflorescenele plantei izolate n pungi de perga
ment).
Cteodat trebue s izolm descendene ntregi contra fecundrii
cu polen dela alte linii sau soiuri; pentru aceasta ne vom servi de
izolarea n spaiu sau, dac aceasta nu este posibil, atunci tuturor
plantelor de porumb din apropierea descendenelor noastre trebue s
li se ndeprteze inflorescenele mascule, aa ca s nu mai rmn
niciuna.
Dac, din contr, trebue s ferim plantele contra polenului lor
propriu, atunci le castrm; astfel toate boabele de pe tiuleii acestor
plante vor fi obinute prin fecundarea cu polenul plantelor vecine.
ia p o r u m b .
p t e d e a , chiar n anul bastardrii, dac a avut loc o n
cruciare strin i anume atunci cnd se formeaz x e n i i . Condiia
fundamental pentru formarea xeniilor este, dup cum am vzut, ca
boabele soiurilor ncruciate s se deosebeasc marcant i ca nsuirea
soiului-tat s domine sau s formeze cu aceea a mumei, o nsuire
intermediar. Xeniile nu se nasc dect atunci cnd avem a face cu n
suiri de ale aleuronei sau endospermului. Pigmentul anumitor tipuri
colorate de porumb, mai ales boabe roiatice i purpurii, este format
n celulele aleuronei. Aceste colori nu trebue s fie confundate cu
acelea ale porumbului cu pericarpul rou sau roiatic; nsuirile pericarpului, care este o parte din esutul maternal, nu vor produce xenii.

Genetica

0 a

Porumbul,
sanguinizate,

cu v a r i a i u n i l e

fiind

allogam,

mare

variabilitate,

vom

gsi,
unde

n d e s c e n d e n a

unei

m o d i f i c a i u n i l e

plante
sunt

chiar

con-

amestecate

ereditare.

C o r ^ a i u n i l e

trebuesc privite

din c a u z a f e c u n d a i e i s t r i n e , cu f o a r t e

m a r e p r u d e n . C e r c e t r i l e lui H o p k i n s au a r t a t c la p o r u m b c o n i n u t u l b o a
b e l o r in u l e i m e r g e a p r o a p e p a r a l e l cu c o n i n u t u l b o a b e l o r in h i d r a i d e c a r b o n ,
i c, d i n c o n t r , e i n v e r s

proporional

cu c o n i n u t u l

n p r o t e i n . B o a b e l e

a r a t n s e c i u n e l o n g i t u d i n a l i t r a n s v e r s a l o m i c d e s v o l t a r e a zonei

care

finoase,

au un coninut r i d i c a t de p r o t e i n .

B o a b e l e , c a r e n s e c i u n e l o n g i t u d i n a l

arat

un embrion lat i lung, sunt mai b o g a t e n ulei.


C e r c e t r i l e lui H o p k i n s a r a t d e a s e m e n e a c e x i s t

o dependen

intre

m u l t p r o t e i n i t i u l e t e s c u r t , p r e c u m i i n t r e mult ulei, g r e u t a t e a m i c a
boabe, numrul

mare de rnduri

i c i r c u m f e r i n a

mic

a tiuletelui.

1000

S m i t h a

gsit c e x i s t o c o r e l a i u n e n t r e d u r a t a lung de v e g e t a i e p e de o p a r t e i i n
seria nalt a tiuletelui
Deasemenea

i i n t e r n o d i i

mai m u l t e i mai lungi pe d e a l t

se c i t e a z ca o c o r e l a i u n e

sigur dependena

dintre

parte.

producti

v i t a t e i lipsa de p l a n t e s t e r i l e p r e c u m i i n t r e p r o d u c t i v i t a t e i g r e u t a t e a i l u n
gimea

tiuleilor;

este

interesant

corelaiunea

negativ

ntre

productivitate

p r o c e n t u l m a r e de c o c e a n , p r e c u m i i n t r e p r o d u c t i v i t a t e i n u m r u l r n d u r i l o r i
n u m r u l b o a b e l o r pe r n d . D e p e n d e n a p r o d u c t i v i t i i

de n u m r u l

tiuleilor

va

r i a z d e l a un soiu la a l t u l .
M u t a i u n i

numeroase

au

fost

gsite

la

porumb,

fiind

acumulate

d e c u r s de m u l t e g e n e r a i i i p u t n d fi p s t r a t e a s c u n s e d a t o r i t f e c u n d a i e i
ine. C e l e mai i m p o r t a n t e m u t a i u n i sunt r e d a t e in lista
E r e d i t a t e a
Emerson,

foarte

Shull,

multor

Hayes,

nsuiri
Jones,

fost

etc;

in

str

factorilor
cercetat

de

ctre

nicio a l t p l a n t

E a s t,

agricol

nu

a fost a a de bine a n a l i z a t din punct d e v e d e r e genetic ca p o r u m b u l . A c e a s t a

se

d a t o r e t e a v a n t a j e l o r , pe c a r e le o f e r a c e a s t p l a n t , i a n u m e :
1. M a r e a v a r i t b i l i t a t e ; putem c o n s i d e r a
i n e p u i z a b i l dc

cu d r e p t c u v n t , p o r u m b u l ca o m i n

variaiuni.

2. N u m r u l

m a r e de b o a b e

al unei

plante.

3. E x i s t e n a x e n i i l o r ; d e aci p o s i b i l i t a t e a de a o b s e r v a c h i a r la b o a b e
chiar

pe

tiulete)

separarea

(disjunciunea)

generaiei

v i i t o a r e . La

(deci

medie

de

500 b o a b e de t i u l e t e i la doi tiulei pe o p l a n t , v o m a v e a 1 0 0 0 boabe, c a r e p o t


fi s t u d i a t e in ceea ce p r i v e t e

nsuirile endospermului, pe cnd

la p l a n t e l e ,

la

c a r e nu e x i s t xenii, t r e b u e s c u l t i v m 1 0 0 0 p l a n t e in a n u l viito*.
4. M u l t e nsuiri le p u t e m o b s e r v a in p r i m e l e stadii d e v e g e t a i e ; de ex. la
p l a n t u l e l e n v r s t de d o u
5.

Castrarea

darea. p o a l e fi a p l i c a t f r
6. Porumbul
rumb o mutaiune

sptmni.

i p o l i n i z a r e a

se e x e c u t

foarte

uor;

deasemenea

autofecun

dificulti.

este diploid, nu ca g r u l c a r e e s t e p o l i p l o i d ; d e a c e e a la p o
iese imediat

n e v i d e n , f r n e c e s i t a t e a ca a d o u a

i d e n t i c s a p a r in c r o m o z o m u l

mutant

duplicat.

F a de a c e s t e a v a n t a j e , p o r u m b u l p r e z i n t i n c o n v e n i e n t u l c d u r a t a e x p e r i
e n e l o r este m a r e , din c a u z a

perioadei

lungi de v e g e t a i e ;

deasemenea

numrul

m a r e de c r o m o z o m i n g r e u n e a z g s i r e a de n l n u i r i de f a c t o r i .
In ultimii 2 0 ani c o o p e r a r e a
a peste d o u
iri

ca

frunzelor,

sute f a c t o r i

coloarea

m u l t o r c e r c e t t o r i a dus la s t u d i e r e a

genotipici. G e n e l e s t u d i a t e se r e f e r

aleuronei,

endospermului,

compoziia endospermului, anomalii

pericarpului,

ereditii

la d i f e r i t e

mtasei,

nsu

anterelor

clorofiliene, statura plantelor,

des-

v o l t a r e a r d c i n i l o r , s t e r i ' f a t e a p o l e n u l u i , d e f e c t e la e n d o s p e r m i e m b t i o n , f o r m a
frunzelor,

r e z i s t e n a la b o a l e , etc.

Principalii
A

factori

genetici

(plant and a l e u r o n c o l o r )

s t u d i a i sunt
factor

urmtorii:

fundamental

pentru

desvoltarea

colorii

226

antocian.
ad

(adherent)

al

(albescent)

an

(anther ear)
15

frunze
=

lipite,

f r u n z e l e se inlbesc,
t i u l e t e cu a n t e r e ,

frunze a r g e n t e a ,

ar

(argentea)

as

(Asynapsis)

au

(aurea)

= frunzesinapsis,
aurea,
fr

(plant c o l o r

Bh

(blotched

bm

(brown

midrib)

bn

(brown

aleuron)

bp

(brown

pericarp)

br
bt

aleuron ptat,

aleuron)

nervura median

(brevis)

(aleuron

cr

(crinkly)

castanie,

=
= pp el ar ni ct a r pb r ac ca hs tiat inciu,,
= endosperm sfrmicios,
aleuron castanie,

(brachytic)
(brittle endosperm)

bv

coloarea castanie a plantei,

booster)

plant pitic,

color)

stratul de aleuron

colorat,

frunze n c r e i t e ,
plante

(dwarf)

mici

cu

flori

brbteti

i femeeti

in

tiulei,
de

(defectiv

d!

(flint

boabe imperfecte

endosperm)

frunze v r g a t e numai s p r e

/ (fine s t r i p e d )
fi
Ft

endosperm,
margine,

frunze u n i f o r m fin v r g a t e ,

(fine s t r e a k e d )
(flint

(nchircite),

e x i s t numai j u m t a t e d i n

defectiv)

endosperm)

(golden)

(inhibitor of a l e u r o n

e n d o s p e r m sticlos,

frunze aurii,
Ga ( p o l l e n tube g r o w t h f a c t o r ) =i f a c t o r d e c r e t e r e al tubului polinic,
frunze l u c i o a s e ,
gl ( g l o s s y )
fr embrion,
gm
(germless)
frunza v r g a t n v e r d e ,
gs (green s t r i p e d )
factor

color)

care

stratul

mpiedec

aleuronic

desvoltarea

(coloarea

alb

colorii

dominant

in
a

aleuronei),
ij

frunze v r g a t e J o j a p

(iojap)

(dungi multe, nguste, al

b e sau galbene, l s n d loc n u m a i la p u i n esut


verde).
(intensifier of a l e u r o n c o l o r ) intensific c o l o a r e a a l e u r o n e i ,
frunze vrgate-japonica,
/ (japonica)

in

/ (luteus)
Ig

(liguleless)
(male steril)

na

(nana)

nl

(narrow

vg

(pale green)

pk

(polkadot)

PI

(purple plant

Pr

(purple

Py
R

(Pigmy)
(aleuron,

frunze

Rg

(ragged)

(frunze

lineate),

steril,

nguste,

c o l o a r e a p e r i c a r p u l u i i
-

color)

(pe

frunzele

mature,

pete verzi),

coloarea purpurie a plantei,

= plant

aleuron

aleuron)

coceanului,

verde-deschis,

frunze p o l k a d o t
= nite,
e x i s t mici

albastr,

pitic,

plant

and pericarp
(ramosa)

masculin

plante nana,
leaf)

P (pericarp color)

ra

ligul,

linii albe pe f r u n z

H (lineate)
ms

plantule galbene,
frunze f r

color)

= fatci ut ol er t ep ernatmr ui f i fcoartm, a r e a

frunze

sdrenuite,

colorii antocian,

nglbe

(scutellum

scutelum colorat,

color)

sc ( s c a r r e d

bob c r p a t ,

endosperm)

(shrunken
(silkless)

fr

si

(slashed)

frunze r u p t e ,
m
tase de coloarea
==
striaie,

sm (salmon

endosperm)

endosperm sbrcit,

sh
sk

S3

silks)

sr

(striate)

su

(sugary

in

(tinged)

ts

(tassel seed)

Tu

(tunicate)

mtase,

endosperm

endosperm)

plant

boabe

somonului,

zaharos,

pitic,

in i n f l o r e s c e n e l e

tiulei

mascule,

tunicata,

(virescent)

p l a n t e galbene, mai t r z i u

( w h i t e seedling)

plantule

Wh

(dominant w h i t e e n d o

factor, care

sperm)

verzi,

albe,
mpiedec

formarea

colorii

en

dosperm,
wx

(waxy

endosperm)

(yellow

endosperm)

yg

(yellow

=
=

green)

y s (yellow stripe)

verzui,

t u l p i n a in zigzag,
- factor

Despre ereditatea
C o l o a r e a
y).

frunze galben

p l a n t e v r g a t e zebra,

(zigolic l e t h a l )

(Y

ceros,

e n d o s p e r m galben,
frunze galben d u n g a t e ,

zb (zebra s t r i p e d )
zg (zigzag s t a l k )
zl

endosperm

care provoac moartea

n s u i r i l o r mai i m p o r t a n t e

endospermului

depinde

se cunosc
de

un

zigoilor.

urmtoarele:

singur

factor

genotipic

C o l o a r e a b o a b e l o r h e t e r o z i g o t e este i n t e r m e d i a r n c e l e mai m u l t e c a z u r i ;

a s t f e l b o a b e l e cu YYY sunt g a l b e n e nchis i a c e l e a cu Y Y y i Y y y s u n t mai d e s


c h i s e . B o a b e l e cu y y a u e n d o s p e r m u l
C o l o a r e a

aleuronei

alb, n e c o l o r a t .

d e p i n d e de p a t r u f a c t o r i : A , C, Pr,

R,

d i n ei f o r m n d o serie de a l l e l o m o r f e m u l t i p l e . U n f a c t o r / m p i e d e c

fiecare

desvoltarea

c o l o r i i . P r o p o r i a ce obinem n Fa p o a t e fi 3 : 1 , d a r p u t e m n t l n i i p r o p o r i i m u l t
mai

complicate

loarea

Coloarea

endospermului;

a l e u r o n e i este

dac

coloarea

pe lng a c e a s t a

endospermului

influenat

variaz

dela

i d e c o

alb

la

galben,

se obine o v a r i a i u n e c o r e s p u n z t o a r e i n c o l o a r e a a l e u r o n e i .
C o m p o z i i a
donoas. Boabele
factorul
Su

Wx

wx

wx,

V/x).

e n d o s p e r m u l u i

p o a t e fi z a h a r o a s , c e r o a s sau a m i -

z a h a r o a s e sunt c o n d i i o n a t e
cele a m i d o n o a s e

d e f a c t o r u l su su, c e l e c e r o a s e

posed allelomorfele

respective dominante

de
(Sa

D a c se n c r u c i e a z un soiu z a h a r o s cu unul c e r o s , se o b i n e in F

p r o p o r i a de 9 a m i d o n o a s e ; 3 c e r o a s e : 4 z a h a r o a s e .
C o l o a r e a
dominant

p e r i c a r p u l u i

fa de allelomorfele

a l l e l o m o r f e n seria Pp

este condiionat

lui p p e n t r u p e r i c a r p

d e f a c t o r u l P,

care

i n c o l o r . E x i s t mai

i c a r e i n f l u e n e a z v r g a r e a p e r i c a r p u l u i , c o l o a r e a c o c e a

n u l u i , etc. In plus, p e n t r u ca p e r i c a r p u l s p o a t fi r o u t r e b u e s fie


i factorul

este
multe

A , c a r e a fost a m i n t i t la c o l o a r e a

a l e u r o n e i . C o m b i n a i a Pa

prezent
are

co

peste

80

l o a r e a cafenie n loc de roie.


C o m p o z i i a
factori. Desvoltarea

desvoltarea

clorofilei

clorofilei

depinde

n o r m a l e este un e x e m p l u i n t e r e s a n t d e

de

complicaie

g e n e t i c . Din f a p t u l c sunt c u n o s c u t e p e s t e 8 0 gene r c c e s i v e , c a r e m p i e d e c d e s


v o l t a r e a clorofilei n o r m a l e , u r m e a z c t o a t e a l l e l o m o r f e l e d o m i n a n t e a l e a c e s t o r
g e n e sunt n e c e s a r e p e n t r u o b i n e r e a

unei c l o r o f i l e

normale.

Forma

n u m r u l

frunzelor

d e p i n d e de- 20 factori.

I n f l o r e s c e n e l e a r a t d i f e r e n e f o a r t e m a i , c a r e sunt c o n d i i o n a t e de 37 f a c t o r i .
Din cei peste 2 0 0 f a c t o r i genotipici, d e t e r m i n a i la p o r u m b , au putut fi l o c a
lizai in cele zece g r u p e de n l n u i r e , c o r e s p u n z n d c e l o r zece perechi de c r o m o
zomi (fig. 5 5 ) , p n a c u m

110

factori.

Este i m p o r t a n t s tim n ce c r o m o z o m se gsesc d i f e r i t e l e grupe de

nln

u i r e ; din fericire a c e a s t a e u o r de e x e c u t a t , d e o a r e c e c r o m o z o m i i p o r u m b u l u i d i -

Fig. 55. Harta c r o m o z o m a l a p o r u m b u l u i . F a c t o r i i ale c r o r locuri sunt c u n o s


cute numai a p r o x i m a t i v sunt nsemnate cu un asteric. Factorii cunoscui c aparin unei
g r u p e , d a r ale c r o r locuri nu sunt precizate, sunt aezai dedesubtul g i u p e i r e s p e c t i v e .
(dup Emerson).
fer a t t in lungime, ct i in c e l e l a l t e a s p e c t e m o r f o l o g i c e ; aa de ex. cel mai l u n g
c r o m o z o m e s t e de d o u ori mai lung d e c t cel mai scurt, cel mai lung fiind c r o
mozomul
Metode de
ameliorare.

I, iar cel mai scurt c r o m o z o m u l

X.

Porumbul e o plant cu fecundaie strin, a crei ameliorare


p i t dificulti mai mari dect aceea a plantelor autogame. I n t r a devr ameliorarea plantelor autogame e mai uoar pentruc izolarea
liniilor din populaiuni naturale sau din ncruciri se face uor i
deoarece acestea sunt constante, nu mai suntem preocupai mai de
parte dect de examinarea lor. La plantele allogame este foarte greu
r e z

s ajungem la o constan a liniilor, din cauza polenului strin, care


poate impurifica linii uniformizate cu mult trud.
Porumbul este susceptibil de ameliorare, intru ct soiurile obici
nuite reprezint hibrizi compleci, ale cror componente variaz foarte
mult n ceea ce privete numeroasele nsuiri nlimea plantei, num
rul i mrimea tiuleilor, compoziia chimic, numrul, coloarea, m
rimea i forma boabelor, precocitatea, etc.
Se cunosc patru, metode de ameliorarea porumbului:
I. A l e g e r e a n m a s s II. S e l e c i u n e a
individual.
III. I n c r u c i a r e a .
IV. S e l e c i u n e a
liniilor
consanguinizate.
I. A l e g e r e a n m a s s . I a toate soiurile, care n'au fost nc
prelucrate prin ameliorare, se poate executa i simpla alegere n mass
a plantelor din cmp sau chiar numai alegerea de tiulei Succesul
acestei metode este destul de mic i de aceea nu se evideniaz mar
cant dela un an la altul. In general se crede c prin aceast metod
s au imbuntit multe soiuri, care numai astfel s a u a d a p t a t diferite
lor condiii de mediu sau au fost modificate n anumite nsuiri. A l e
gerea n mass este singura metod, ce poate fi recomandat agri
cultorilor practici, cari nu pot utiliza celelalte metode mai complicate
de ameliorarea porumbului. De aceea directivele pentru alegerea tiu
leilor i plantelor trebue s fie ct mai simple i ct mai clare.
II. S e l e c i u n e a i n d i v i d u a l . La porumb, datorit fecundaiei strine, se controleaz prin aceast metod numai nsuirile
plantei-mume. Seleciunea individual poate fi practicat n dou fe
luri:
1. Dup metoda ,,un t i u l e t e p e r n d " .
2 . Dup" metoda ,,o j u m t a t e d e t i u l e t e p e r n d " .
M e t o d a u n t i u l e t e p e r n d", introdus mai nti de
K c p k i n s pe la 1896 la staiunea experimental agricol din Illi
nois, consta din semnarea seminelor dela tiuleii alei pe baza unei
examinri riguroase, n rnduri individuale (un rnd pentru fiecare
tiulete) i alegerea pentru mmulirea ulterioar a celor mai valoroase
rnduri; adic se recolteaz separat fiecare rnd, se determin pro
ducia i calitatea fiecrui rnd i se destin mmulirii numai rndu
rile cele mai bune i cele mai productive. Acestei metode imperfecte
la nceput i s a u adus urmtoarele mbuntiri:
1.Pentru a nltura erorile provenite din neuniformitatea pmn
tului s'au introdus dup fiecare 510 rnduri cte un rnd martor",
alctuit din seminele provenite fie dela un soiu cunoscut ca cel mai
bun in regiune, fie dela populaiunea din care am extras tiuleii
semnai. Bine neles c rndurile martor" se castreaz nainte de
nflorire.
2. Tot pentru a cunoate fluctuaiile cauzate de variaia terenului
s'a introdus repetarea rndurilor dela acelai tiulete n diferitele
locuri ale cmpului.
3 . Deoarece rndurile, ce ni se vor prea la recolt mai valoroase,
trebue ferite de polinizarea plantelor dela rndurile inferioare, se
recomand s facem ct mai precise observaii asupra diferitelor n:

suiri, pn la nceputul nfloritului, i s castrm rndurile ru no


tate, eliminnd astfel polenul nevaloros.
4. Pentru a ne feri de urmrile nefavorabile ale consanguinizrii,
se recomand s interpolinizm n anii viitori cele mai bune linii r e
inute pe baza observaiilor din primul an.
M e t o d a o j u m t a t e d e t i u l e t e p e r n d " , preco
nizat de W i l l i a m s din Ohio pe la 1905, const din semnarea
n primul an numai a unei jumti de tiulete, cealalt jumtate
fiind pstrat n laborator, rmnnd ca n al doilea an s se seamene numai secundele jumti ale acelor tiulei, cari au dat cele
mai bune rezultate n primul an. Recolta primelor jumti nu se mai
ntrebuineaz n ameliorare. Pentru a evita urmrile rele ale unei
consanguinizri prea intime, se recomand ca descendenele acestor
secunde jumti reinute, s se curceasc ntre ele; pentru aceasta
cele 610 jumti de tiulete reinute se seamn n rnduri alterne
intr'o parcel de mmulire i anume cele mai bune 35 umti ca
plante polini^atoajg, iar celelalte ca plante-mume i care, deci, se vor
castra. Un rnd al plantelor mascule va alterna cu 1 J rnduri dela
plantele iemele. Pentru parcela un tiuletejrjc_rj|juj, cu care rence
pem seleeiunea, se vor lua tiulei doar dela plantele castrate.
Tot pentru a evita consanguinizarea W i l l i a m s a recomandat
s lucreze cu acelai soiu mai muli amelioratori i odat la patru
sau cinci ani s se introduc snge nou" din cmpul altui ameliorator; deoarece, ns, la aceast metod este nevoie de parcele s e
parate pentru cmpul cu jumtile de tiulete i pentru cmpul n
crucirilor, s'a propus s se aplice metoda o jumtate de tiulete
pe r n d " numai odat la 45 ani, iar n restul timpului s se exe
cute numai o alegere n mass a celor mai viguroase plante.
O variant a acestei metode este metoda o t r e i m e t i u
l e t e p e r n d " , cnd semnm n cmpul de ameliorare numai o
treime din fiecare tiulete, apoi n alt parte i izolat de polinizri,
o alt treime, pstrnd ultima treime ca smn de rezerv n labo
rator. Dela liniile, care ne a r a t cele mai bune nsuiri n rndurile
cmpului de ameliorare, lum cei mai buni tiulei provenii din mmulirile separate, pe care i cultivm iari n modul artat mai sus.
Smna de rezerv servete la mmulirea celor mai bune linii aflate
pe baza observaiilor din cele dou cmpuri.
Metoda ,,o jumtate de tiulete pe r n d " prezint avantajul c
p s t r e a z curate liniile, despre valoarea crora ne-a informat culti
varea primelor jumti n anul ntiu de seleciune; totui avnd n
\pdere marea influen a mediului, care este diferit n ani deosebii
i tiind c cele dou jumti ale unui tiulete sunt genetic identice
doar n ceea ce privete muma, nu avem nicio garanie c secundele
jumti vor da n anul al doilea rezultate asemntoare celor a r t a t e
de primele jumti.
Rezultatele obinute prin metoda seleciunii individuale sunt di
ferite i contradictorii. 0 mare importan pentru acceptarea metodei
,,un tiulete pe r n d " au avut experienele clasice ale lui H o p k i n s;
acestuia i-a reuit, selecionnd soiul Burr White. dup metoda urr
tiulete pe rnd", ca plecnd dela 10,92% protein ct avea popu 230

laiunea iniial, s ridice coninutul n protein la 14,7% i s-1 scoboare la 8,8%; deasemenea i-a reuit s ridice coninutul n ulei la
acelai soiu dela 4,7% l a 8,02% i s-1 scoboare la 2,03%. A a dar,
in ciuda polinizrii strine, este posibil ca prin seleciunea repetat
an de an s modificm compoziia chimic a bobului da porumb.
Deasemenea putem obine un soiu, care s se coac mai de vreme,
dac alegem tiuleii dela plantele cele mai precoce; sau dac ale
gem plante cu mai muli tiulei, vom putea obine o cretere a
numrului tiuleilor la plant; tot astfel reuim, prin seleciunea in
dividual, s influenm numrul rndurilor de boabe pe tiulete. Dar
astfel de schimbri sunt rareori nsoite de o cretere a productivi
tii, ba din contr dac alegem tipuri prea timpurii, productivitatea
va suferi.
Experiene ndelungate au dovedit c, prin metoda un tiulete
pe rnd" sau o jumtate tiulete pe r n d " nu se obine o sporire
marcant i persistent a productivitii, i c deci nu exist o cre
tere cumulativ a produciei sub influena acestei seleciuni continue.
Explicaia acestei surprinztoare constatri rezid n faptul c
att alegerea tiuleilor ct i aprecierea descendenelor lor ne pot
induce n eroare.
Intr'adevr cnd prin migloase aprecieri i msurri ne decidem
s destinm mmulirii numai tiuleii cei mai frumoi i cei mai apro
piai de un anume tip, pornim dela premisa greit c tiuleii alei
au o mare valoare genetic; ori experiene numeroase au artat c
exist o slab corelaiune ntre nfiarea tiuletelui i productivita
tea plantelor provenite din aceast smn. A c e a s t corelaiune este
de fapt aa de mic nct putem obine tot att de bune rezultate
semnnd tiuleii cu nfiarea cea mai proast ca i tiuleii cei
mai desvrii.
Aceast nepotrivire ntre nfiarea tiuleilor i valoarea des
cendenelor acestor tiulei provine de acolo c aspectul frumos al
multor tiulei se datorete situaiei favorabile, n care ei au crescut;
deci aceste bune nsuiri ale tiuleilor nu se vor transmite la des
cendeni, pentruc modificaiunile nu sunt ereditare. Deasemenea
calitile valoroase a l e majoritii tiuleilor se datoresc fenomenului
heterosis i sunt provocate de starea de heterozigotie datorit com
plexelor ncruciri ntre numeroasele linii existente n populaiunile
plantelor cu fecundaie strin; de aceea aceste caliti nu se vor
transmite, datorit disjunciunii factorilor genotipici, la descendeni.
Experienele staiunilor americane au dus la concluzia c alege
rea de tiulei buni de smn pe baza nsuirilor tiuleilor nu este
o metod recomandabil pentru ameliorarea porumbului. S'a gsit
totui c alegerea de tiulei lungi i sntoi, cu relativ puine rn
duri i cu boabe late i groase sunt potrivii pentru a obine o s
mn bun pentru nsmnare.
S e l e c i u n e a n c m p de p l a n t e s n t o a s e i vi
guroase este mai r e c o m a n d a b i l dect
seleciu
n e a de t i u l e i .
Dar nu numai alegerea tiuleilor, ci i aprecierea descendenelor
ofer multe dificulti i nu ne permite s judecm valoarea liniilor

urmrite; intr'adevr dac urmrim descendenele celor mai buni


tiulei, vom gsi i n ceea ce privete productivitatea unele diferene,
care nu se vor menine, ns, dect 1 2 ani; aa dar aceste diferene
de producie nu sunt permanente, aa c n generaiile ulterioare, pro
ductivitatea descendenelor celor mai buni tiulei nu este mai mare
dect cea obinut dela seminele nealese. Aceast incapacitate a li
niilor de a-i menine superioritatea se datorete pe de o parte com
poziiei hibride a tiuleilor, pe de alt parte urmrilor nefavorabile
a l e consanguinizrii. Intr'adevr tiuleii, cari au dat natere la des
cendene productive, au avut o zestre de factori valoroi acumulai
ntmpltor i care s'au separat n generaiile viitoare, pierzndu-se
astfel potena factorial iniial. Pe de alt parte dac seleciunea ce
aplicm n vederea obinerii unui tip de tiulete este prea sever,
se va manifesta o scdere n vigoare i productivitate, similar aceleia
ce urmeaz dup consanguinizare.
In rezumat putem spune c o probabilitate de sporirea produc
tivitii prin metoda seleciunii individuale (un tiulete sau o jum
tate tiulete pe rnd) exist numai n cazul cnd prelucrm un soiu,
mai bine zis o provenien complet neameliorat; o ameliorare iden
tic poate fi obinut, ns, cu mult mai puin munc i cheltueli prin
alegerea n mass". Este drept c prin metoda seleciunii se pot
obine progrese mai repezi n schimbarea anumitor nsuiri (cum este
nlimea plantei, lungimea tiuletelui, compoziia chimic a boabelor,
etc.) dect prin metoda alegerii n mass; totui chiar astfel de schim
bri pot ifi obinute mult mai repede prin consanguinizare. Pentru
aceste motive cei mai muli cercettori susin cu drept cuvnt c me
toda seleciunii individuale nu-i mai are rostul n ameliorarea mo
dern a porumbului.
III. n c r u c i a r e a ntre diferite soiuri d cteodat rezul
tate frumoase; exist, fr ndoial, multe soiuri de porumb, care s'au
nscut prin ncruciri simple sau complexe. Totui aceast metod
de ameliorare se ntrebuineaz la porumb a l t f e l dect la celelalte
plante agricole. In ameliorarea celorlalte plante agricole crem prin
ncruciri noi-combinaiuni, din care apoi alegem pe cele mai bune,
prin seleciune. La porumb mergem drumul invers i anume alegem,
prin seleciune sau consanguinizare, cele mai bune linii, pe care le
ncrucim spre a obine cele mai puternice plante. Procedm astfel,
pentruc la porumb i cel mai pur soiu este un vast amestec de hibrizi
i pentruc este mult mai folositor s ncrucim din cele dou soiuri
liniile cele mai bune.
IV. S e l e c i u n e a l i n i i l o r c o n s a n g u i n i z a t e . Prima
sugestie de a utiliza seleciunea de linii pure ca o metod de ame
liorarea porumbului a fost dat de cercetrile pornite pentru a studia
diferite probleme genetice; E a s t i S h u l l au fost cei dinti cari
au aplicat la porumb principiul liniilor pure, obinute prin consan
guinizare.
Ca i la celelalte plante cu fecundaie strin, observm cnd
autofecundm porumbul urmtoarele:
1 . O reducere a productivitii, a vigorii i a nlimii, care re
ducere se oprete la o anumit grani (minimum de consanguinizare)

diferit dela familie la familie. Majoritatea liniilor consanguinizate


produc abia o treime din ceea ce produce soiul, din care au provenit;
foarte puine linii sunt mai productive i mai viguroase dect restul.
Avnd in vedere c heterozigotia este indispensabil desvoltrii luxu
riante i c noile-combinaiuni valoroase realizate prin libera fe
cundare sunt deranjate prin consanguinizare, este greu s obinem
linii autofecundate, care s fie tot aa de productive ca i soiurile
allogame; pn acum n'au ifost obinute linii consanguinizate, care s
fie tot aa de viguroase ca i soiurile cu fecundaie normal.
2. 0 izolare de numeroase tipuri, care se deosebesc att din
punct de vedere morfologic ct i fiziologic. Se ntlnesc astfel dife
rene n ceea ce privete nlimea plantelor, mrimea i forma tiuleilor, coloarea frunzelor, coloarea mtasei, mrimea boabelor, nu
mrul lstarilor, rezistena la tciune, la Helminthosporium
i Fusarium, precocitatea, etc. Slbirea puterii de vegetaie ntrzie matu
ritatea liniilor consanguinizate, totui sunt unele linii, care sunt mai
precoce dect varietatea iniial. Prin nsuirile lor morfologice ca
racteristice, liniile consanguinizate pot fi uor recunoscute pe cmp
sau identificate n laborator. Deasemenea apar i multe anomalii:
stiulei fr mtase, frunze n form de tub, frunze foarte nguste,
plantule lipsite de clorofil, diferite tipuri de frunze vrgate, plante
aurii, plante pitice, etc. Unele tipuri sunt incapabile de existen.
Dup mai multe generaii aceste monstruoziti nu mai apar, ci r m n
numai plantele normale, dei reduse n mrime i rapiditatea de
cretere.
3. 0 reducere a variabilitii. Dela soiul att de eterogen n
privina nlimii plantelor, coloarea mtasei, numrul tiuleilor, po
ziia tiuleilor, etc. se ajunge la o mare uniformitate nuntrul li
niilor. In prima i a doua generaie de consanguinizare liniile sunt
foarte variabile, n a treia generaie cele mai multe linii sunt d e j a
uniformizate; n a cincea generaie toate liniile, afar de puine ex
cepii, sunt uniforme.
In rezumat consanguinizarea ne permite:
1. S eliminm toate defectele cloroifiliene, anomaliile endospermului, sterilitatea ereditar, etc. existente n soiul ce prelucrm.
2. S controlm polinizarea i, deci, ereditatea i s fixm re
pede caracterele dorite.
3. S separm i s facem vizibile cele mai bune caliti eredi
tare, care exist ntr'un material heterozigot.
Consanguinizarea nu duce numaidect la degenerare; ntr'adevr
multe linii sunt autofertile; alegnd n fiecare generaie tiuleii cei
mai frumoi, putem evita degenerarea.
Vigoarea, pe care liniile au pierdut-o din cauza consanguinizrii,
este restabilit, dac se ncrucieaz dou linii consanguinizate, care
au pornit, ns, dela plante d i f e r i t e ; trebue s izolm ct mai
multe linii i apoi s le ncrucim; cci e nevoie s gsim prin e x
perien care sunt liniile, ce reacioneaz cel mai mult, dnd cele
mai bune combinaiuni. realiznd astfel cel mai marcant h e t e r o s i s " .
La porumb, corcii rezultai din ncruciarea liniilor consanguini
zate, posed urmtoarele caliti:

1 . M a r e a productivitate, care se datorete nu mrimii tiuleilor,


ci faptului c fiecare plant produce cel puin un tiulete bun.
Cercetrile americane arat c hibridul F, dintre dou linii consanguinizate ntrece producia soiului iniial n medie cu 2530%, iar
cei mai productivi hibrizi cu 4050%.
2. Producia uniform a fiecrei plante, tiuleii fiind la fel desvoltai.
3. Rezistena la tciune i
Fusarium.
4 . Rezistena la cdere.
5. Maturitatea uniform, nsuire important n special pentru
soiurile de mas i de conserve.
6. Precocitatea; s'a observat c ncruciarea grbete timpul n
floritului i maturitii.
Unele linii consanguinizate nu dau bune rezultate atunci cnd sunt
ncruciate; aceasta nu trebue s ne surprind, cci massa ereditar
a unui soiu de porumb este mediocr; de aceea ntreg succesul seleciunii de linii consanguinizate depinde de extensiunea i dibcia, cu
care vom executa extragerea liniilor i examinarea nsuirilor lor.
Vigoarea hibrid din F, (heterosis) se pierde n celelalte gene
raii dac hibrizii sunt mmulii intre ei sau prin consanguinizare; cu
a l t e cuvinte vigoarea hibrid este, dup cum a r a t J o n e s i M a n g e 1 s d o r f, o manifestare temporar, care de obiceiu nu poate s
fie fixat i fcut permanent n descendenele cu reproducere sex u a t ; aceasta din cauza segregrii factorilor.
Dac generaia F este l s a t s se mmuleasc prin ncruciare
strin, nu mai a r e loc nicio reducere a vigorii; variabilitatea i pro
ducia r m n constante; dac, din contr, generaia F este autofecundat, atunci are loc din nou o reducere a mrimii i a vigorii cam
n acelai fel cum s'au comportat liniile prini la consanguinizare.
Variabilitatea descrete deasemenea, din cauza sporirii numrului homozigoilor. O homozigotie complet este, ns, imposibil de atins din
cauza mutaiunilor, care a p a r din cnd n cnd; totui acestea sunt
a a de rare, nct putem considera, din punct de vedere practic, ca
stabile, liniile odat uniformizate.
Putem utiliza liniile consanguinizate pentru a obine fie corci
simpli, fie corci dubli, fie corci multipli.
C o r c i i s i m p l i , a cror utilizare a fost propus de E a s t i
S h u l l , reprezint generaia F, obinut prin ncruciarea liniilor
consanguinizate timp de 45 generaii. Nu putem indica dinainte,
ce linii trebue s ncrucim, pentruc exist, dup cum arat
R i c h e y puin legtur sau deloc ntre productivitatea liniilor con
sanguinizate i productivitatea hibrizilor lor i c de aceea valoarea
final a liniilor de ncruciat trebue stabilit abia la comparaia pro
ductivitii hibrizilor lor. Numai experiena ne va arta, aa dar, care
este combinaiunea cea mai bogat n factori dominani i care se va
manifesta printr'o luxuriant desvoltare a coreilor din F, (fig. 56
i 57).
Smna, din care se vor nate plantele corci F este de obiceiu
puin, iar boabele sunt mici, de proast calitate i germineaz ru;
aceasta din cauz c tiuleii productori de smn F,, cresc pe
2

1 (

plante slbite mult prin consanguinizare. De aceea se utilizeaz azi


ncrucirile duble.
C o r c i i d u b l i , a cror utilizare a fost propus de J o n e s,
se obin prin ncruciarea coreilor simpli. Dac am ncruciat de ex.
linia A cu B i linia C cu D, vom obine corci simpli fAXB)
i
(C D); deoarece produc prea puin smn pentru a putea fi vn-

Fig. 5 6 . P l a n t e de p o r u m b dup l
generaii de consanguinizare i hibridul
l o r F , . (dup East i J o n e s ) .

Fig. 5 7 . tiulei de p o r u m b d u p 6
generaii de consanguinizare i hibridul
l o r F,. (dup F a s t i J o n e s ) .

dut cu preuri ieftine, se ncrucieaz aceti doi corci simpli, obinndu-se astfel un corciu dublu", adic:
fAXB)
X
(CXDJ
(corciu simplu)
(corciu simplu)
[fAXBJ X (CXD)\
(corciu dublu).
Deoarece plantele coreilor simpli sunt puternice i cu tiuleii
mari vor produce boabe multe, mari i de bun calitate (fig. 58).
C o r c i i m u l t i p l i . Pentru a evita dificultile dublei ncru
ciri, unde patru linii consanguinizate trebue meninute curate i
unde e nevoie s fie executate trei ncruciri, se recomand metoda
coreilor multipli, care const din urmtoarele:
Un numr din cele mai bune linii consanguinizate dintr'un soiu
oarecare sunt amestecate mpreun formnd un tip aproape uniform,

care poate fi immulit din an n an prin incruciare natural, ca i


soiurile obicinuite; cu alte cuvinte populaiunea iniial a fost recon
stituit, ns numai din cele mai bune linii consanguinizate, fiind eli

F i g . 5 8 . C o r c i dubli, (dup East i J o n e s ) .

minate anomaliile i liniile slabe. Acest complex de linii este apoi


ncruciat cu o combinaiune similar din cele mai bune linii consan
guinizate din acelai soiu sau din soiuri diferite.

Metoda aceasta promite bune rezultate, intru ct graie ei este


asigurat i o combinaiune fericit a celor mai bune linii existente
n populaiunile naturale, precum i vigoarea hibrid (heterosis).
in rezumat putem spune c nu exist dect dou metode eficace de
ameliorarea porumbului i anume a l e g e r e a n m a s s i a m e
l i o r a r e a p r i n c o n s a n g u i n i z a r e . Alegerea n mass, me
toda agricultorilor practici, menine productivitatea unui soiu oare
care, ba cteodat o mrete chiar. Seleciunea liniilor consanguini
zate, care se ntrebuineaz n staiunile dz ameliorare, este metoda
fundamental de ameliorarea porumbului; numai prin ncruciarea
liniilor consanguinizate ajungem la soiurile cele mai productive.
nsuirile, pe care le urmrim la porumb sunt diferite dup cum
dorim obinerea unui tip pentru boabe, pentru nutre verde sau pentru nutre de ansilat; deasemenea se pot urmri i alte inte ca ame
liorarea pentru scopuri industriale, de ex. pentru industria amido
nului, pentru extragerea grsimilor, pentru conserve, etc.
Noi trebue s inem seam c la noi. nainte de toate, porumbul
este destinat pentru hrana ranului i de aceea va trebui s ame
liorm un bun tip pentru boabe.
La porumbul pentru boabe urmrim:
1. P r e c o c i t a t e n o r m a l . Este important nu numai pen
tru inuturile reci, ci i pentru majoritatea regiunilor rii, pentru
urmtoarele motive:
a) Avem adesea toamne timpurii cu ploi, r c e a l i brum; soiu
rile tardive fiind necoapte sufer cel mai mult i dau la recolt tiu
lei, cari, coninnd o mare cantitate de ap, se usuc greu, ba i
pot pierde, cnd iarna e aspr, facultatea germinativ.
b) Rotaia cea mai rspndit n Romnia este porumb-gru;
pentru pregtirea terenului n vederea insmnrii grului de toamn
trebue s avem soiuri precoce de porumb, pe care s le putem re
colta de vreme.
c) ranul romn se hrnete cu porumb, care trebue s fie,
deci, un aliment ct mai complet; soiurile trzii sunt mai srace n
protein, grsimi i materii minerale, dect cele timpurii.
d) Porumburile timpurii pot fi puse n vnzare sau date n con
sumaie, mai ales n anii secetoi, curnd dup recolt, lucru care
are o mare importan pentru gospodriile rneti, unde rezervele de
porumb dela un an la altul sunt minime.
e) Clima noastr prezint mari variaiuni dela un an la altul;
soiurile timpurii sunt mult mai puin influenate de aceste variaiuni
dect cele semi-timpurii i mai ales tardive.
f) Soiurile precoce, fiind mai mici de talie, sunt mai rezistente
la cdere.
Linii de precocitate diferit putem s extragem din orice soiu;
foarte precoce s'au dovedit soiurile: hngnesc, 13 sptmni, cincantin, ardelean, etc.
2. P r o d u c i a m a r e d e b o a b e , care depinde ntre altele
de fertilitatea plantelor i de procentul de cocean al tiuleilor. Trebue
s nlturm, de aceea, toate liniile, care nclin la sterilitate; acest
defect se exteriorizeaz mai bine, dac semnm mai des plantele.

inuie
a m e l , o r r

Procesul

"

v an,elior

"

re

Productivitatea nu depinde numaidect de numrul tiuleilor,


care s'a dovedit a fi o caracteristic a soiului. Agricultorii practici
se ncnt de prezena ct mai multor tiulei; prezena unui al doi
lea tiulete, nseamn, ns, o munc n plus la recoltat i prelucrat,
munc ce este ndreptit numai dac cel de-al doilea tiulete este
bine desvoltat. De obiceiu, ns.al doilea, eventual al treilea tiulete
este mai mic, provocnd n acelai timp o mai mic greutate chiar a
primului tiulete.
3. C a l i t a t e a . Boabele trebue s fie bogate n protein; mai
ales porumburile precoce a u aceast mare calitate.
4. P r o d u c i a m a r e i c l i t a t i v s u p e r i o a r
de
s t r u j e n i. Strujanul de porumb formeaz n multe gospodrii
rneti baza alimentaiei vitelor; de aceea un soiu cu producia mic
de strujeni va fi puin iubit de steni.
Agricultorii apreciaz deasemenea i calitatea strujanului, orientndu-se mai ales dup fineea frunzei de porumb; ar fi un mare avan
taj s se amelioreze soiuri de porumb, ai cror tiulei s fie copi
nainte ca frunza s fie complet uscat.
5. R e z i s t e n a l a a t a c u l m o l i e i p o r u m b u l u i .
fPyrausta
nubilalis).
Dup studiile lui M a r s t o n dela staiunea din
Monroe (U. S. A.) s'a dovedit c rezistena la atacul de
Pyrausta
este un caracter ereditar i c la porumbul Amargo" (un soiu foarte
rezistent la acest atac) se bazeaz pe un singur factor genotipic recesiv.
6. R e z i s t e n a l a t c i u n e s'a dovedit, dup cercetrile
americane, a fi deasemenea o nsuire recesiv; s'a reuit s se izo
leze, prin consanguinizare, linii destul de rezistente la aceast boal.
In general s'a gsit c exist o strns legtur ntre rezistena
la boale i productivitate.
7. L i p s a d e l s t a r i este, la porumbul pentru boabe, o nsu
ire dorit.
In ameliorarea porumbului p e n t r u a n s i l a t preferm plante
nalte i rezistente la cdere, cu frunze multe i mari i cu frai (ls
tari) numeroi. Deoarece producia de boabe este i un indiciu asupra
valorii furajere a soiului respectiv (tiuletele n lapte d cu circa 27%
mai mult protein dect massa foliar i de strujeni), nu se fac cul
turi comparative duble, care s stabileasc aparte valoarea ca furaj
i ca boabe, ci se execut doar examinarea produciei de boabe i se
ntregete aceasta cu observaii de vegetaie asupra nfririi, nli
mii plantelor, etc.
In ameliorarea porumbului pentru nutre verde se urmrete
un procent ridicat de frunze, mult mass foliar i nfrire puterni
c ; totui i producia de boabe nu poate fi neglijat, cci va trebui
s vindem, ca smn, soiul ameliorat.
Se recomand s nu se nceap ameliorarea mai multor soiuri n
aceeai gospodrie; izolarea descendenelor fie ntre ele, fie de mmuliri, fie de lanurile neameliorate din mprejurimi ofer la noi, unde
cultura porumbului este aa ntins, destule dificulti, chiar dac lu
crm numai cu un soiu.

La nceput trebue s ne fixm asupra soiului de ameliorat; se re


comand s se nceap ameliorarea soiului, care pe baza culturilor
comparative a dat cele mai bune rezultate n regiune. O atenie spe
cial trebue s acordm colorii soiului, care trebue s fie aceea cerut
de plugari i de comerciani.
S o i u r i l e , ce v o r fi l u a t e in p r e l u c r a r e de a m e l i o r a t o r i , v o r li c e l e

recoman

d a t e de Institutul de C e r c e t r i A g r o n o m i c e i a n u m e :
I. V a r i e t a t e a d i n t e

de

c a 1" in c m p i a M u n t e n i e i , in sudul Dobrogei

in c m p i a Tisei.
II. V a r i e t a t e a

porumb

III. S o i u r i l e

timpurii

romnesc"

in O l t e n i a i

r o m n e t i

in r e g i u n e a d e l u r o a s a O l t e n i e i ,

Banat.

M u n t e n i e i i M o l d o v e i .
IV. V a r i e t a t e a
central, Moldova
V.

portocaliu"
n o r d i c i

Varietatea

Cmpia

porumb

in Dobrogea

nordic,

Basarabia

sudic

Transilvaniei.

b t r n

ardelenesc"

in

podiul

Transil

vaniei.
V I . V a r i e t a t e a C i n c a n t i n" in B u c o v i n a i n o r d u l
VII.

Porumbul

h n g n e s c

in r e g i u n i l e

de

Basarabiei.

munte.

A l e g e r e a n m a s s este o metod de ameliorare, pe c a r e


ar trebui s o aplice fiecare agricultor mare sau mic. Trebue s ne
strduim ca fiecare agricultor s-i pregteasc el nsui smna
i anume din lanul su propriu; experienele au a r t a t c s m n a
aleas i obinut n propria gospodrie d n medie producii mai
mari dect smna adus din alte regiuni; alegerea celui mai bun
soiu, ntrebuinarea alegerii n mass i p s t r a r e a SEminei astfel ca
s fie asigurat o bun germinare sunt practice foarte importante pen
tru orice cultivator de porumb.
Pentru a dobndi o bun smn prin alegerea n mass se va
proceda astfel:
Lanul, din care vom extrage plantele-elite, va fi semnat la o
deprtare de cel puin 500 m. de alte culturi de porumb. Acest lan
va fi inspectat nc naintea nfloritului spre a ndeprta plantele bol
nave de tciune i plantele sterile; astfel vom mpiedeca polenul nevaloros al acestora s deprecieze valoarea massei ereditare a plan
telor, ce vom extrage. Aceast parcel de extragerea elitelor este
corespunztoare stratului de populaiuni dela gru.
Parcela aceasta va fi inut tot timpul pn la recolt sub obser
vaie, nsemnnd cteva sute de p l a n t e d i n c e l e m a i v i g u
r o a s e , m a i s n t o a s e i m a i r e z i s t e n t e l a c d e r e .
Nu se pot fixa d i r e c t i v e g e n e r a l e de a l e g e r e a p l a n t e l o r , a f a r d e a c e e a c
p l a n t e l e s fie s n t o a s e i p u t e r n i c e . De ex. n u n e l e regiuni se v o r p o t r i v i p l a n t e
cu frunze late, in a l t e l e cu frunze i n g u s t e ; sau in r e g i u n i l e u n d e se c e r s o i u r i p r e
coce, v o m p r e f e r a p l a n t e l e , ai c r o r t i u l e i au i n s e r i a j o a s i din c o n t r n a l t e
regiuni, u n d e se cer soiuri cu c o a c e r e a m i j l o c i e sau t r z i e , v o m p u t e a a l e g e
r j l a n e _ c u i n s e r i a m i j l o c i e sau n a l t a t i u l e t e l u i . D e a s e m e n e a nu se pot d a
i n d i c a i i in p r i v i n a n u m r u l u i t i u l e i l o r , c a r e , d u p cum a m v z u t , e s t e o
c a r a c t e r i s t i c a soiului; nu e x i s t p r o b e suficiente c p r o d u c t i v i t a t e a a r d e p i n d e
d e n u m r u l t i u l e i l o r . P r e z e n a a n u m i t o r nsuiri este, deci, o c h e s t i u n e de a d a p
t a r e i s e l e c i u n e a se v a n d r e p t a s p r e a c e l e nsuiri, c a r e p e r m i t p l a n t e i s se ad a p t e z e cel mai bine in r e g i u n e a d a t .

Se recomand ca plantele alese s aib coada tiuleilor scurt,


cci astfel de tiulei se las uor recoltai, i ca pnuile s acopere
bine tiuletele la vrf.
La recolt nu vom mai face la plantele alese alte determinri
(greutatea tiuleilor, greutatea boabelor, e t c ) , cci diferenele de
producie ale plantelor elite nu se motenesc; tiuleii recoltai vor
fi apreciai din punctul de vedere al desvoltrii, aspectului boabelor,
etc. i nu vor fi reinui pentru pstrare dect tiuleii cei mai s
ntoi, mai bine desvoltai i mai copi.
P s t r a r e a are mare importan pentru porumb i anume cu att
mai mult cu ct soiul respectiv este mai tardiv. Trebue s tim c
p s t r a r e a porumbului se face mai bine n tiulei, dect ca boabe
desfcute. P s t r a r e a se poate face n diferite feluri: n lzi de lauri
i cu fundul de srm, n dulapuri speciale, pe polie, n legturi de
1020 tiulei prini cu un nur la mijloc sau pe ambele pri, n
fipi cu baza n cuie btute ntr'o scndur sau nfipi n cuiele b
tute ntr'o parte i alta a unei grinzi (aa numitul pom de porumb,
care poate fi confecionat i din s r m ) .
Principalul este, ns, ca tiuleii s nu fie pstrai n camere
umede.
nainte de epoca semnatului se procedeaz la analiza tiule
ilor, care se poate face n trei feluri: printr'o simpl apreciere, prin
determinri sumare sau prin determinri minuioase.
Cel mai nimerit procedeu este cel al unei simple aprecieri, a l e
gnd tiuleii cei mai lungi i mai grei i cu boabe late i groase, bine
acoperii la vrf i la baz. La analiza sumar vom determina lungi
mea, greutatea i procentul de boabe.
Alii

fac

determinri

1. L u n g i m e a

minuioase

referitoare

tiuleilor.

la:

S u n t p r e f e r a i 'iuleii m a i lungi d e c t m i j

locia, g s i n d u - s e o c o r e l a i u n e i n t r e p r o d u c t i v i t a t e i lungimea
2. D i a m e t r u l
s e afla f o r m a

s u p e r i o r

inferior

al

tiuleilor.

tiuletelui,

spre a

tiuletelui.

3. F o r m a

tiuleilor.

4. N u m r u l
un nu p r e a d i f e r i t )

S e p r e f e r tiuleii c i l i n d r i c i sau p u i n a s c u i i .

r n d u r i l o r
numr

5. G r e u t a t e a

tiuleilor.

6. G r e u t a t e a

boabelor.

7. C o l o a r e a
8. F o r m a

de

boabe.

t i u l e i i s a i b a c e l a i

(sau

de rnduri.

boabelor

boabelor.

v a fi cea specific soiului i ct mai u n i f o r m .

B o a b e l e s fie mai l a t e , mai g r o a s e i mai

lungi

d e c t m e d i a s o i u l u i i b i n e n f i p t e i n c o c e a n . B o a b e l e s c u r t e se gsesc d e obiceiu
pe coceni groi i au d e c e l e mai m u l t e ori, e m b r i o n mic. B o a b e l e l a t e sunt p r e f e
rabile, ele indicnd o bogat acumulare de substane nutritive.
9. N u m r u l

boabelor.

10. G r e u t a t e a

a 1.000

11. G r e u t a t e a

coceanului.

boabe.
C o c e a n u l s fie mic, cci altfel

procentul

d e b o a b e v a fi p r e a s c z u t . P e d e a l t p a r t e c o c e a n u l nu t r e b u e s fie p r e a sub
i r e , c c i n a c e s t caz s u f e r d e s v o l t a r e a b o a b e l o r i t r i a
12. P r o c e n t u l
13. C o l o a r e a
-

240

de

tiuletelui

boabe.

coceanului

t r e b u e s fie a c e e a i ca i a b o a b e l o r , mai

a l e s la s o i u r i l e albe, u n d e r m n e r e a i n e v i t a b i l a p l e v e l o r pe b o a b e a r c o l o r a r o u
f i n a , in c a z c p l e v e l e a r fi fost r o i i .
La

alegerea

cx. c o n i n u t u l

porumbului

pot

fi l u a t e in c o n s i d e r a i e

in ulei, p r o t e i n , i a m i d o n , d a c

i a l t e

i n s u i r i ca

se d o r e t e o b i n e r e a

de

de

soiuri

pentru scopuri industriale. A m e l i o r a r e a

n v e d e r e a

c o n i n u t u l u i In ulei,

protein

i a m i d o n , cere, bine n e l e s , c e r c e t r i

complicate.

Lucrrile

au

tat, ns, c
aa boabele

a c e s t e insuiri a p a r n t r ' u n a n u m i t
cu zona

finoas

redus

sunt

grad

bogate

americane

n caracterele

n p r o t e i n ;

ar

exterioare;

boabele

cu

em

b r i o n u l m a r e sunt b o g a t e n ulei.

Dup ce am ales cei mai buni tiulei dela cele mai bune plante, de
terminm puterea de ncolire sau mai bine puterea de strbatere.
Determinarea puterii de ncolire este foarte important, cci exist
mari diferene dela tiulete la tiulete i are o deosebit nsemntate
in special pentru porumburile trzii, care au adesea o mic putere de
inc, i'ire.

Pentru determinarea puterii de ncolire cel mai bun sistem este


cel al ldielor cu nisip. Dimensiunile ldiei difer dup numrul
tiuleilor. Ldiele se umplu cu nisip fin, pe care-1 udm bine. Apoi
cu ajutorul sforii ntinse ntre cuioarele btute pe fiecare l a t u r a
cutiei la distan varind dup mrimea boabelor (58 cm.) stabilim
ptrele, nuntrul fiecruia aeznd cte 610 boabe luate din di
ferite pri dela fiecare tiulete. Boabele, aezate cu embrionul n
jos, se apas n nisipul umed, astfel ca faa lor superioar s vie la
nlimea suprafeei stratului de nisip. Apoi peste cutie se ntinde o
pnz groas umezit i dup aceea ldia se p s t r e a z la tempe
ratura camerei. Dup 6 zile se face numrtoarea boabelor din fie
care ptrel, stabilind astfel puterea de ncolire a fiecrui tiulete.
Pentru determinarea puterii de strbatere se recomand utiliza
rea acelorai cutii, cu deosebirea c boabele se acoper cu un strat
de 3 cm. de nisip grosier (23 mm.), iar numrtoarea boabelor se
face dup 14 zile.
Boabele tiuleilor, pe cari i considerm superiori pe baza date
lor obinute, le semnm amestecate ntr'un cmp ndeprtat cel
puin cu 500 m. de alte culturi cu porumb. Se recomand s repetm
aceast alegere n mass n fiecare an, dup schema urmtoare:
I a n : Toamna se aleg cele mai bune plante din cmp (smnaelit).
II a n : Primvara se fac analizele tiuleilor i cei mai buni se
seamn amestecat. Toamna se aleg cele mai frumoase plante, care
vor da smna-elit, iar restul plantelor trec la mmulire.
III a n : Primvara, dup analiza tiuleilor, se seamn separat
smna dela plantele-elite. Toamna se aleg iari cele mai frumoase
plante . a. m. d
La seleciunea individual recomandm s se utilizeze procedeul
combinat (o jumtate tiulete i un tiulete pe rnd) i anume la nceputul ameliorrii fiind vorba s extragem din populaiunea iniial
liniile cele mai valoroase i s le izolm ct mai bine, ne vom folosi
de metoda o jumtate tiulete pe rnd", iar n continuarea seleciunii vom ntrebuina metoda ,,un tiulete pe rnd". Pentru aceasta
vom proceda astfel: se aleg din lan dela cele mai viguroase i s16

241

Seiectfune
individual,

ntoase plante tiuleii tipici, cari se analizeaz sumar, reinndu-se


tiuleii cai mai lungi, mai grei i cu boabele mai late i mai groase
dect la media tipului.
In primul an se face c u l t i v a r e a p r i m e l o r
jumti
de tiulete; anume se desfac de pe tiuleii reinui jumtate din
rnduri, care se seamn dup metoda ,,o jumtate de tiulete pe
rnd", fie intercalnd din 510 rnduri, un rnd martor, care e
format din smna tiuleilor alei din lan dar neintrodui in seleciune, fie semnnd boabele in dou sau mai multe repetiii, spre
a se evita efectul variaiunii solului. tiuleii cu restul rndurilor de
boabe se pstreaz n laborator n cutii de tinichea special sau n
pungi de hrtie bine nchise.
In timpul vegetaiei se fac observaii precise mai ales n ceea ce
privete precocitatea, lstrirea, uniformitatea i atacul de tciune
i de
Pyrausta.
In carnetul de observaii se noteaz:
1. Data semnatului.
2. Apariia de monstruoziti.
3. Ritmul de desvoltare.
4. Coloarea frunzei.
5. Ramificarea tulpinei.
6 . Numrul plantelor sterile.
7. nlimea inseriei primului tiulete.
8. nlimea plantei.
9. Uniformitatea plantelor.
10. Rezistena la tciune.
11. Rezistena la
Pyrausta.
12. Rezistena la secet.
'13. Rezistena la cdere.
14. Data maturitii.
15. Durata vegetaiei.
Pe baza acestor observaii se elimin nc nainte de recolt des
cendenele nevaloroase, aa c se recolteaz i pstreaz numai des
cendenele, care au obinut o notare bun n ceeace privete nsui
rile amintite.
La recolt determinm:
1. Numrul plantelor recoltate.
2. Numrul tiuleilor recoltai.
3. Numrul mediu al tiuleilor pe plant.
4. Greutatea tiuleilor (copi i necopi) fiecrui rnd (cu pnui i fr).
5. Procentul de pnui.
6 . Recolta de coceni.
Pe baza acestor determinri se rein cele mai bune descendene,
ai cror tiulei se pstreaz n locuri bine aerisite.
Dup ce tiuleii s'au uscat, se aduc spre analizare n laborator,
aezndu-se ct mai multe descendene mai nti pe masa de alegere
sau pe stelaie speciale n scopul de a nota
omogenitatea
a s p e c t u l u i f i e c r e i l i n i i ; pe baza notrii acestei nsuiri
se face o prim eliminare n laborator. La restul descendenelor se

determin variabilitatea tiuleilor (forma tiuleilor, coloarea i m


rimea boabelor, coloarea cocenilor, numrul rndurilor, e t c ) , produc
ia de boabe n procente din aceea a rndului martor, procentul de
boabe, greutatea a 1000 boabe, etc.
Aceste determinri ne ajut s aflm care sunt cele mai valo
roase descendene pentru ca n anul viitor s s e m n m numai acele
secunde jumti ale tiuleilor pstrai n laborator, din ale cror
prime jumti au provenit descendenele aflate, pe baza numeroa
selor analize, ca preioase. Revenim asupra seminelor din laborator,
pentruc acestea reprezint o mass ereditar mult mai capabil s
nasc nsuirile valoroase, ce am observat n cmpul de ameliorare
la primele jumti de tiulete, dect recolta produs de plantele din
cmp, a cror mass ereditar s'a impurificat prin polenul adus dela
plantele c e l e l a l t e rnduri mai puin valoroase. De aceea recolta
rndurilor provenite din primele jumti de tiulete nu se mai n
trebuineaz mai departe n ameliorare, ci se destin alimentaiei.
In anul al doilea vom cultiva aa dar secundele jumti ale
tiuleilor. Numrul jumtilor de tiulete, cu care continum selectiunea in anul al doilea depinde de numrul tiuleilor, cu cari am
nceput ameliorarea; de obiceiu se continu seleciunea n anul al
doilea cu 410% din numrul tiuleilor cultivai n primul an; deci
dac pornim ameliorarea cu 500 jumti de tiulete, vom avea n
anul al 2-lea 2050 jumti de tiulete de nsmnat.
Aceste jumti de tiulete vor fi semnate fiecare pe cte un
rnd; spre a avea o orientare mai precis ne putem servi de rn
duri martore, pe care, ns, vom avea grij s le castrm.
In timpul vegetaiei facem din nou observaii pentru fiecare des
cenden i eliminm prin castrare dela polinizare rndurile nevaloroase; deasemenea spre a ne asigura efectul stimulant al heterozigotiei
precum i noi-combinaiuni valoroase, vom castra, n timpul nspica
tului, jumtile alterne ale rndurilor alterne, adic vom ndeprta
inflorescenele mascule ale plantelor dela un capt la rndurile 1,
3, 5, etc. i dela plantele celuilalt capt la rndurile 2, 4, 6, etc.
Castrarea trebue executat ct mai curnd posibil dup ce apar in
florescenele mascule i nainte ca acestea s nceap s mprtie
polenul.
Imediat nainte de recolt se aleg cei mai buni tiulei dela cele
mai bune plante castrate ale fiecrui rnd n parte. Parcela este apoi
recoltat i se determin producia fiecrui rnd. Cei mai buni 1020
tiulei dela cele mai productive 1520 rnduri sunt ntrebuinai n
anul viitor pentru parcela de plecare (un tiulete pe r n d ) / C e i l a l i
tiulei dela rndurile cele mai productive se desfac mpreuna i boa
bele sunt ntrebuinate la parcela de immulire i pentru culturi com
parative.
Seleciunea n anii viitori se va desfura astfel:
In fiecare an vom avea o parcel de plecare un tiulete pe
n d " ; din cele mai bune rnduri se vor extrage iari cei mai buni
tiulei pentru anul viitor. Recolta rndurilor celor mai valoroase va
fi cultivat n anul viitor n rnduri, castrndu-se jumtile alterne

Seiectiunea
liniilor con

ale rndurilor alterne. Pentru parcelele de mmulire ale anului viitor


se vor folosi numai tiuleii plantelor castrate.
Pentru a obine soiuri ameliorate prin consanguinizare, trebue s
executm urmtoarele operaii:
1. Izolarea liniilor prin autopohnizare.
2. Selecionarea liniilor consanguinizate.
3. ncruciarea liniilor consanguinizate.
1. I z o l a r e a l i n i i l o r p r i n a u t o p o l i n i z a r e . Pentru
a executa autopolinizarea la porumb procedm astfel:
Inflorescena femel (tiuletele) se nchide nainte ca stigmatele
s fi ieit din pnue, ntr'o pung ngust a a c a numai s intre
peste tiulete i s fie rezemat de strujan. In acest caz nu mai este
nevoie de a prinde punga cu ace sau sfoar. Tot pentru ca tiuletele
s intre ct mai mult n pung se taie frunza la baza creia se desvolt tiuletele i se deprteaz puin tiuletele de strujan (fig. 59 A ) .
Cam 24 ore nainte de polinizare se taie, cu un cuit ascuit, sterilizat
n alcool, toate stigmatele i tot astfel i vrfurile pnuelor (ifig.
59 B ) ; aceasta spre a asigura o fecundare uniform. In ziua urm
toare chiar, stigmatele se lungesc din nou i formeaz un smoc scurt
i tare (fig. 59 C ) .
nchiderea inflorescenei mascule se face de obiceiu cu 24 ore
nainte de polinizare, deoarece polenul nefiind viabil dect 1620
ore, dup 24 ore a murit orice polen strin suflat ntmpltor pe
spic. Inflorescena mascul se introduce, nainte de deschiderea anterelor, ntr'o pung mare de hrtie de pergament, care se l e a g bine
jos. Cnd anterele sunt mature, se ia punga cu atenie ca s nu c a d
n ea polenul strin, care se gsete n timpul nfloritului n canti
tate enorm deasupra oricrui lan de porumb. De aceea se recomand
s se rup inflorescena mascul cu pung cu tot i s se scuture po
lenul n ea; dup aceea se nltur spicul, cutnd s inem punga
orizontal spre a nu intra n pung polen dela plantele vecine. Apoi
dup ce nlturm punga mic aezat pe inflorescena femel aco
perim aceast inflorescen cu punga mare, care a protejat paniculul,
scuturnd polenul din ea direct pe stigmatele porumbului. Gura pungii
se prinde cu o agraf sau se leag bine cu sfoar (fig. 59 C i D ) .
Pentru ca autopolinizarea s eueasc ct mai bine se reco
mand s polinizm ct mai repede i s scuturm pe stigmate ct
mai mult polen.
J o n e s
autopolinizat,

M a n g e l s d o r f

notndu-se

att

recomand

nsuirile

se e t i c h e t e z e

plantelor

fiecare

ct i a l e t i u l e i l o r

plant
consan-

g u i n i z a i i a n u m e :
Numrul genealogic

Boalele

Numrul parcelei din cmp

T c i u n e pe t i u l e t e i p a n i c u l

nlimea

N u m r u l r n d u r i l o r de b o a b e p e t i u -

inseriei

tiuletelui

I n l i m e a p n la p a n i c u l

plantei

lete

N u m r u l t i u l e i l o r cu semine

Lungimea

Numrul frunzelor

Coloarea

Numrul frailor

Regularitatea

R e z i s t e n a la c d e r e
C o l o a r e a i d e s e n u l f r u n z e l o r

tiuleilor
i a l t e nsuiri a l e
rndurilor

tiulete
Coloarea

i f o r m a

boabelor

de b o a b e

coceanului

pe

Hg. 5 9 . Tehnica polinizrii la p o r u m b A tiulete izolat inainte de polinizare. B tiu


lei tiai dup apariia p r i m e l o r fire de mtase. C tiulete a r t n d stadiul cel mai bun
d e polinizare. D tiulete izolat in pung i etichetat, dup polinizare, (dup R i c h e y ) .

La r e c o l t a c e s t e e t i c h e t e trec la tiuleii
l e i l o r , c a r i v o r fi s e m n a i n anul v i i t o r , se
p l a n t e i , c t i n f i a r e a t i u l e i l o r ; n s p e c i a l
c d e r e , c o l o a r e a f r u n z e l o r , lipsa t c i u n e l u i i a

consanguinizai. La a l e g e r e a tiu
v o r a v e a n v e d e r e a t t n s u i r i l e
ne v o m c l u z i d u p r e z i s t e n a la
a l t o r b o a l e pe p l a n t sau tiulete.

Se autopolinizeaz un numr ct mai mare din cele mai bune


plante din varietatea a l e a s ; in descendenele acestor plante se consanguinizeaz iari cele mai frumoase plante, pn se obine unifor
mitate i cons'an (fig. 60).
De obiceiu se consanguinizeaz mai multe plante dect se recol
teaz, pentru motivul c multe plante frumoase n. timpul polinizrii,
nu-i mai menin superioritatea la recolt. Din fiecare linie se seamn
de obiceiu 50100 plante; n fiecare cuib se seamn 45 boabe i
apoi se las s se desvolte numai plantele cele mai viguroase.

Fig. 6 0 . M e t o d a seleciunii cu linii consanguinizate. (dup J o n e s i

Mangelsdorf).

Nu se recomand s ncepem consanguinizarca dect cu attea


plante cte putem s uniformizm prin autopolinizare timp de 45
generaii; mai de grab preferm a mri numrul descendenelor
nuntrul liniilor celor mai promitoare. Deasemenea se recomand
ca: atunci cnd am descoperit cteva linii excepionale, s revenim la
materialul din anii anteriori, din care descind liniile acestea superioare
i s cultivm ct mai mult din acest material, cci exist posibilitatea
ca s obinem o mass ereditar chiar mai bun dect cea gsit
ntmpltor.
2. S e l e c i u n e a l i n i i l o r c o n s a n g u i n i z a t e . Trebue
s urmrim diferitele linii consanguinizate 23 generaii dup ce au
devenit uniforme spre a fi siguri de fixitatea tipului; aceasta pentruc
multe linii scad n producie, dup ce au devenit uniforme, mai mult
dect alte linii, ce au prut nefavorabile n anii anteriori. Aa dar nu
ne putem pronuna asupra valorii unei linii, dect dup ce acea linie
a devenit uniform i constant.

Generaia IV-a i a V-a sunt cele mai potrivite spre a gsi liniile
consanguinizate cele mai viguroase i cele mai productive i care, n
acelai timp s fie constante n ceea ce privete nsuirile lor.
Seleciunea trebue s nceap chiar dela plantele, ce se consanguinizeaz i trebue continuat la fiecare pas, la fiecare ocazie; adic
trebue s pstrm pentru o seleciune mai departe numai cele mai bune
boabe, dela tiuleii celor mai bune plante, dela rndurile cele mai
bune. Se vor elimina, aa dar, rndurile anormale, cu mcnstruoziti,
pe care le observm ncepnd cu micile plantule i pn la plantele
mature. Tipul exact al tiuletelui i al plantei, ce dorim a obine, difer
cu localitatea, pentru care porumbul trebue selecionat; de obiceiu se
urmresc tiulei lungi cu nu p i e a multe rnduri, cu boabe mijlocii de
late i groase precum i plante productive, rezistente la boale i cu
maturitatea potrivit regiunii.
Nu e nicio corelaiune ntre tiuleii sau plantele dela care am
pornit i valoarea liniilor, ce obinem prin consanguinizare; este sur
prinztor ce linii superioare pot rezulta din cei mai nepremitori tiu
lei iniiali.
Vom prefera liniile consanguinizate, care produc cele mai multe
boabe sntoase i strlucitoare; ns n ceea ce privete productivi
tatea se recomand s alegem abia n ultimii ani (al 4-lea sau al 5-lea)
de consanguinizare. Din contr putem elimina chiar din primii ani li
niile nerezistente la boale.
Putem dela nceputul consanguinizrii s mpingem seleciunea n
spre inta dorit; alegnd, de ex., plantele lipsite de lstari vom obine
linii cu puini lstari; alegnd plante nalte, vom avea linii nalte; tot
astfel putem seleciona pentru rezistena la boale; din contr, dup
cum am artat, productivitatea nu poate fi bnuit din primele gene
raii de consanguinizare.
3. n c r u c i a r e a l i n i i l o r c o n s a n g u i n i z a t e .
Cele
mai promitoare linii consanguinizate le ncrucim, putnd obine hi
brizi simpli, dubli i multipli.
S ' constatat c nu toi hibrizii sunt superiori; de aceea sarcina
amelioratorului e s gseasc ncrucirile rare, care dau cei mai va
loroi hibrizi; acestea nu se pot gsi dect prin experien.
H i b r i z i i s i m p l i se obin prin ncruciarea a dou linii con
sanguinizate, care dau cel mai productiv hibrid din generaia F , ; dup
ce a reuit s descopere liniile (s le zicem A i B), care reacioneaz
cel mai mult la ncruciare, amelioratorul va reine numai aceste dou
linii i va avea grij ca pe de o parte s pstreze ntotdeauna curate
aceste dou linii i pe de alt parte s execute n fiecare an ncruciri
ntre aceste dou tipuri. Pentru aceasta se procedeaz n modul urm
tor: se aaz ct mai departe unul de altul dou cmpuri de ameliorare
I i II. In ambele se seamn alternativ rnduri din liniile A i B ca
n tabela IX; nainte de nflorire nlturm in cmpul de ameliorare I la
toate plantele A inflorescenele mascule i n cmpul de ameliorare
II la toate plantele B. Prin aceasta facem ca in cmpul de ameliorare
I, toate plantele A s fie polinzate cu polenul dela plantele B i s
produc astfel boabe hibride, din care se vor nate hibrizi viguroi din
F j plantele B din contr, n cmpul I sunt fecundate cu propriul lor
a

polen, deci vor produce boabe curate din soiul B. In cmpul de amelio
r a r e II, unde am castrat plantele B, vom obine boabe hibride la toi
tiuleii plantelor B i din contr r n d u r i l e A vor produce boabe curate
ale soiului A, deoarece toate plantele cmpului de ameliorare II sunt
polinzate cu polen dela plantele A. Toamna vom recolta aparte tiu
leii plantelor A n cmpul de ameliorare I i tiuleii dela plantele B
din cmpul II, obinnd astfel smna de vnzare, c a r e va produce,
fiind cultivat de c t r e agricultori, hibrizi viguroi din generaia F , .
Rndurile B din cmpul I i A din cmpul // v o r fi recoltate separat,
constituind smna pur a celor dou tipuri, cu c a r e amelioratorul
va semna in anul viitor iari cele dou cmpuri de ameliorare (ta
bela I X ) .

Tabela IX.

E a s t d u r m t o a r e l e recomandaii practice pentru buna reuit a


ameliorrii prin seleciunea liniilor consanguinizate:
a) Cele dou linii A i B trebue p s t r a t e c u r a t e ; deci ele trebue
mmulite departe de alte lanuri.
Din fericire, cnd liniile consanguinizate sunt ncruciate cu polen
strin, se t r d e a z aceasta printr'o m a r c a n t cretere, i o schimbare
a tipului; aa c este posibil s n d e p r t m aceti hibrizi nedorii, na
inte ca acetia s produc polen. P e n t r u aceasta se recomand s s t r
batem cele dou p a r c e l e nainte de polinizare i s ndeprtm plan
tele strine, provenite din hibridri nedorite.
Este bine s n d e p r t m complet plantele, nu numai s le castrm,
pentru a evita eventualele amestecuri de semine la recolt.
b) Linia productoare de semine, deci pe care o castrm, trebue
s fie mai timpurie, pentru a a v e a seminele la recolt bine coapte.
Printele p r o d u c t o r de polen poate fi mai tardiv, cci de obiceiu la
porumb, polenul ajunge mai de vreme la maturitate dect mtasea.
Dac, ns, exist o diferen p r e a m a r e de nflorit ntre cele dou
linii, atunci ne a j u t m prin nsmnarea la diferite epoci, lucru care
nu este aa de uor, cci timpul nfloritului variaz dup v r e m e ; dou
sptmni distan n timpul semnatului nu provoac o diferen
n timpul nfloritului dect de 4 5 zile.
De aceea se recomand s semnm linia polinizatoare n mai
multe epoci.
c) Dac liniile sunt viguroase nu este nevoie ca plantele polini
z a t o a r e s vie dup fiecare rnd ale liniei mume, ci poate s urmeze
abia l a 2,3 sau chiar 4 rnduri.

Modul acesta de pregtirea porumbului de smn (prin ncruci


area liniilor consanguinizate) a r e un mare avantaj i pentru amelio
rator, ntru ct numai smna din generaia F deci numai smna
original cumprat direct dela ameliorator, produce recolte mari, pe
cnd remmulirile, adic recoltele din primul, al doilea i al treilea an
nu mai produc recolte a a de mari ca smna original; aa dar o
smn de porumb ameliorat dup principiul de mai sus este, ca s
zicem aa, patentat" i nu poate fi imitat, deoarece secretul fabri
caiei (cele dou linii pure A i B) se gsete n stpnirea amelioratorului.
C o r c i i d u b l i produc smn mai mult, cci au tiuleii
mari i cu boabe multe; deasemenea calitatea boabelor obinute la
1 (

Fig. 6 1 . Metoda p r o d u c e r i i de c o r c i dubli la p o r u m b . S m n a c o r e i l o r simpli


A X B i C X D este obinut in primul an dela d o u p a r c e l e izolate, u n d e p l a n t e l e
A i C sunt c a s t r a t e . S m n a p u r dela B i d e l a D este obinut din aceste p a r c e l e
p e n t r u a fi utilizat in al doilea i al treilea an p e n t r u p a r c e l e l e de n c r u c i a r e simpl.
C o r c i i simpli obinui n primul an sunt combinai in corci dubli (C X D) X ( A X B)
in timpul celui d e al doilea a n , - s m n a obinut putnd fi utilizat n al t r e i l e a an
n lanurile c u m p r t o r i l o r .

corcii dubli este mai bun. Sistemul de a menine o rezerv de s


mn pur din cele patru linii consanguinizate i a produce corci
simpli i dubli este a r t a t de fig. 61.
Uniformitatea hibridului dublu este mai mic dect aceea a hibri
dului simplu; variabilitatea lui mai mare i d, ns, o sporit a d a p
tabilitate n diferite pmnturi i clime.
Bine neles c o vegetaie luxuriant, deci o producie mare avem
i aici numai n cazul cnd cultivm corciul dublu din F , ; smna ob
inut dela culturile nsmnate cu smna original nu mai a r a t ,

Succese.

ns, vegetaia puternic a corciului din F, dect n mult mai mic


msur.
Dup cum vedem ameliorarea porumbului prin metoda consanguinizrii prezint o serie de dificulti, din care cauz nu poate fi apli
cat de agricultorii practici; de aceea se recomand ca staiunile ex
perimentale ale Statului s se ocupe cu gsirea celor mai potrivite linii
consanguinizate, iar amelioratorii practici s execute anual ncruci
area ntre liniile consanguinizate.
Un frumos exemplu de ameliorarea porumbului l constitue cre
area soiului Ardelean Varadi". Nemulumit cu rezultatele obinute
n experienele cu soiuri, dintre care unele produceau puin iar altele
nu se coceau, V a r a d i din Dej a nceput seleciunea porumbului b
trn ardelenesc". Alegnd din cmp numai plantele viguroase, sn
toase i rezistente la cdere, i nereinnd dect tiuleii, ale cror
boabe nu se micau, dovedind prin aceasta c sunt bine coapte i desvoltate, el a reuit s obin un soiu de porumb productiv, precoce
(maturitatea la 15 Septemvrie), rezistent la secet, cu 8486% boabe
i cu greutatea hectolitric de 8081 kg.
Merit s fie citate rezultatele frumoase obinute la staiunea ex
perimental din Illinois, unde experienele deja amintite al<> lui H o p
k i n s au :fost continuate de C. M. W o o d w o r t h i W . I. M u m m.
Dup 34 ani de seleciune in ceea ce privete compoziia chimic
linia cu coninutul de protein cel mai ridicat atingea 20 24% protein,
iar cea cu cel mai mic coninut 7,8%; linia cea mai bogat n ulei
atingea 12,1%, iar cea mai srac 1,28%, In ceea ce privete con
inutul sczut de ulei este probabil c s'a i atins limita, deoarece ger
minaia este foarte defectroas datorit embrionilor mici.
Cele mai ridicate producii a u fost obinute n America numai dela
corcii dubli dintre liniile consanguinizate. De ex. la staiunea Connec
ticut au fost obinute rezultatele a r t a t e n tabela X.
Varietatea

sau

Corciul

Producia

in procente

Century
Learning

din

Century

100 0
89.7

C e n t u r y F, X Learning F ,
Learning F, X C e n t u r y F ,

. . .

137.4

. . .

121.6

T a b e l a X.

LITERATURA.
Benl,

G e r h a r d :

Genanalyse

B o n t e a, G.: lnlluenfa
nomice

in

agricultura

B r i e g e r, F.: Die
rial
Emerson,

fr

bei

lea

condifiilor
din

Bedeutung

R. A . : The

stepele

des

Vererbungskurse.

mays.

naturale

Zeitschr. f. Zchtung. A , 19, 1934.


de

producfie

romneti.

Maises

als

Handbuch

sistemelor

Demonstrations-

und

eco

1931.
ersuchsmate-

Der Z c h t e r , 5, 1 9 3 3 .

present

status

of

maize

genetics.

i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s of genetics. N e w - Y o r k ,
F r u w i r t h, C :

asupra

Bul. Min. A g r i c .

der

landw.

Pflanzenzchtung.

P r o c e e d i n g s of the sixth
1930.
II. B e r l i n .

Garrison,

H. and R i c h e y, F.: Effects

in corn.
Hartley,

C. P.: Better

I o n e s c u - i e t i ,

seed
G:

corn.

continuous

selection

lor

ear

type

(arii.

Pu

naturally

cross-

Connect. Agr.

Exp.

F a r m e r s Bull., 1 1 7 5 . 1920.

Repartifia

b l i c a i i l e I. C. A . R.
Jones,

of

Depart. Bull. 1341. 1925.


soiurilor

de

D. F. a n d M a n g e 1 s d o r f, P. C : The
pollinated

plants

porumb

pe

suprafaa

1934.

by

selection

in

improvement

sell-ferli

ized

ol

lines.

S U . Bull., 266, 1 9 2 5 .
Crossed

corn.

C o n n e c t . A g r . E x p . S t a . Bull., 2 7 3 ,

L i e b e r , R.: Beobachtungen

und

Arbeitsergebnisse

in der

1925.
badischen

Maiszchtung.

Der Zchter, 5, 1 9 3 3 .
R i c h e y, F.: The
of corn

Corn

and
breeding.

productiveness
of

oi

crosses

succesive

between

generations

them.

D e p a r t . Bull., 1849,

AMELIORAREA

ol

self-fertilized

lines

D e p a r t . Bull., 1354, 1 9 2 5 .
1927.

CARTOFILOR.

Cartofii merit, pentru importana lor alimentar i pentru produciile ridicate i constante, o mai mare rspndire n agricultura
noastr, n special n regiunile bogate n precipitaiuni atmosferice
i cu pmnturi mai uoare. In regiunile muntoase cartofii sunt che
mai s nlocuiasc porumbul, mai ales dac se vor ameliora soiuri
rezistente la ger. Prin aceasta vom uura mult alimentaia locuito
rilor din regiunile muntoase i in acelai timp vom ajuta obinerea
provenienelor superioare de cartofi, ntru ct este cunoscut c cei
mai buni cartofi de smn se produc la altitudini de 500800 m.
Florile se deschid pe la 67 dimineaa i se nchid, diferind
dela un soiu la altul i dup condiiile atmosferice, ntre 28 dup
amiaz.
Dei construcia floral (stilul mai lung dect anterele) i protoginia (stigmatul e receptiv naintea maturitii polenului) defavori
zeaz autofecundarea, totui are loc autopolinizarea, mai ales cnd
floarea se apleac sau cnd se nchide seara; de aceea nu e nevoie
s acoperim florile dup castrare.
Multe soiuri de cartofi nu nfloresc, unele nu produc polen, alte
le nu produc bace. Unele soiuri sunt autosterile; la multe se observ
la autopolinizare, fenomenele cunoscute datorit consanguinizrii.
C a r t o f i i sunt f o a r t e u o r

m o d i f i c a b i l i

sub influena

m a i a l e s forma t u b e r c u l e l o r , n l i m e a tulpinei i c o l o a r e a
Se citeaz urmtoarele

c o r e l a i u n i

mai

mediului; variaz

frunzelor.

interesante:

Cartofii trzii sunt mai bogai in a m i d o n , mai p r o d u c t i v i i mai r e z i s t e n i

la

b o a l e d e c t cei t i m p u r i i .
S o i u r i l e cu c o a j a roie p a r a fi mai puin p r o d u c i r v e i mai s r a c e in a m i d o n
d e c t cele cu c o a j a a l b .
T u b e r c u l e l e r o t u n d e i t u r t i t e

sunt mai b o g a t e in a m i d o n d e c t cele

lungi.

Nu s'a gsit nicio c o r e l a i u n e i n t r e n u n u r u l o c h i l o r i p r o d u c t i v i t a t e .


M u ta i u n i

v e g e t a t i v e se n t l n e s c des la c a r t o f i ; f r e c v e n a

lor este d i f e

r i t d e l a un soiu la altul. C e l e mai m u l t e m u t a i u n i v e g e t a t i v e a p r u t e sunt m o r f o


logice i se r e f e r la forma i c o l o a r e a

frunzei.

important,

de
fecundare

-onditii

Genetica

E r e d i t a t e a

d i f e r i t e l o r nsuiri a fost s t u d i a t mai a l e s de E a s t, F r u-

w i r t h, H. N i 1 s s o n i S a 1 a m a n; cele mai i m p o r t a n t e r e z u l t a t e sunt

urm

toarele:
Aezarea

p r o f u n d a o c h i l o r d o m i n in

F,.

C o l o a r e a r o i e a cojii d o m i n in F, a s u p r a colorii albe i e c o n d i i o n a t d e


23

factori.
T u l p i n e l c roii d o m i n a s u p r a c e l o r v e r z i .
T u b e r c u l e l e l u n g u e e d o m i n a s u p r a t u b e r c u l e l o r r o t u n d e ; aci este in joc o

s i n g u r p e r e c h e de f a c t o r i .
Florile purpurii

d o m i n a s u p r a c e l o r albe.

M i e z u l g a l b e n d o m i n a s u p r a miezului alb.
Tufa dreapt domin asupra
23

celei c u l c a t e ; p o z i i a tufei este c o n d i i o n a t de

factori.
Sterilitatea

anterelor

d o m i n n F , i este m o n o f a c t o r i a l ;

aceast

nsuire

se t r a n s m i t e p r i n o v u l e .
Rezistena
babil

la

Phytophthora

este

o n s u i r e d o m i n a n t i c o n d i i o n a t

de o singur pereche de factori. Ereditatea acestei importante

nsuiri

pro
sa

d o v e d i t i n d e p e n d e n t de a c e e a a r e z i s t e n e i la cancer, a p r o d u c t i v i t i i , etc.
I m u n i t a t e a la c a n c e r este o n s u i r e d o m i n a n t i p o l i m e r .
C e l e m a i m u l t e nsuiri c a n t i t a t i v e s'au d o v e d i t a fi p o l i m e r e .
Metode de
amelorare

Cele mai principale metode de ameliorarea cartofilor sunt: s e J j


c l o i t a l i n c r u c i a r e a . In ultimul timp se
propune s se utilizeze i m e t o d a c o n s a n g u i n i z r i i n sco
pul de a izola linii cu genotipuri valoroase i care s reacioneze ct
mai mult la ncruciare.
Merit s fie citate n legtur cu pregtirea cartofilor de s
mn i s o r t a r e a tuberculelor adic eliminarea tuturor tubercu
lelor defecte (putrede, rele, e t c ) , precum i a l e g e r e a n m a s s
a celor mai bune tufe din cmp i semnarea mpreun a tuturor tu
berculelor acestora.
Alegerea n mass a celor mai sntoase tufe precum i a tuber
culelor celor mai bine i uniform desvoltate. tipice soiului, trebue
s o execute fiecare agricultor pentru a dobndi smna necesar
gospodriei proprii.
Seleciunea
c l o n a l , adic extragerea i mmulirea
separat a liniilor vegetative pure, a r e succes numai dac materialul
de alegere reprezint o populaiune, un amestec de diferite tipuri,
lucru pe care-1 ntlnim n urmtoarele cazuri:
1 . Cnd avem a face cu o populaiune natural.
2. Cnd soiul este impur, pentruc la alegerea dup bastardri
nu s'a pornit dela un individ, ci dela mai muli.
3. Cnd au avut loc mutaiuni vegetative, care pot schimba att
tuberculele, ct i frunzele i tipul de cretere.
4. Cnd tipul a fost amestecat ntmpltor cu tubercule din alte
soiuri.
F r ndoial, c putem reui prin seleciunea clonal s izolm
linii preioase dac n populaiunea natural iniial au existat variaiunile corespunztoare; cum, ns, din cauza mmulirii vegetative
exist mult probabilitate c varietatea respectiv s fi provenit dela
puini indivizi diferii sau chiar numai dela unul, ansa de a obine,
e

prin seleciune clonal, soiuri noi i superioare este redus. Intr adevr exist astzi un foarte redus numr de soiuri, care s a u obi
nut prin seleciune clonal din populaiunile naturale.
In ceea ce privete mutaiunile vegetative, nu se cunosc p n
acum soiuri superioare de cartofi create prin alegerea acestor variaiuni.
n c r u c i r i l e au fost utilizate nc pe la nceputul secolu
lui al 19-lea, fiindc se observase c plantele provenite din semine
sunt mai lipsite de boale la frunz i la tubercule.
Pentru ameliorare putem utiliza:
1. ncrucirile n a t u i a l e ; soiurile de cartofi fiind foarte heterozigote, seminele provenite dela bacele, pe care le gsim ntr'un lan
de cartofi, vor da plante mult diferite, din care se pot alege unele
foarte valoroase.
2. ncruciarea ntre dou soiuri oarecare; soiurile, fiind heterozigote, se vor nate din astfel de ncruciri tipuri care pot acumula
ntmpltor factori genotipici, i deci i nsuiri preioase.
3. ncruciarea sistematic, atunci cnd soiurile prini au fost
alese pe baza studiilor anterioare; prin astfel de ncruciri avem
mai mult probabilitate de a ntruni n soiul, ce vom crea, bunele n
suiri urmrite. Nu putem vorbi, ns, de ncruciri sistematice l a
actualele soiuri de cartofi, cci acestea sunt aa de heterozigote nct
nu tim ce e n ele; a a c este un joc al hazardului succesul ncru
cirilor la cartofi.
Din aceast cauz unirea nsuirilor preioase ntr'un singur soiu
nu reuete printr'o singur ncruciare, ci trebue s ncrucim n
mai multe rnduri. Pentru a uura ameliorarea prin noi-combinaiuni
ar trebui s obinem, cu ajutorul consanguinizrii, soiuri care s trans
mit la urmai, n mod sigur cel puin cele mai principale nsuiri.
4. ncruciarea ntre soiuri consanguinizate cu scopul de a obine
att noi-combinaiuni sau transgresiuni ct i starea luxuriant, heterosis.
5. ncruciarea ntre soiurile cultivate europene i soiurile sau
speciile slbatice din America de Sud cu scopul de a obin soiuri
rezistente la boale i la ger.
ncruciarea la cartofi ca i la toate plantele cu immulire vege
tativ este uurat printr'aceea c nu mai este nevoie s fixm, s
homozigotm descendenele, ci imediat ce am gsit planta sau linia cu
nsuirile preioase, putem s o mmulim vegetativ, cci i ci mai
compleci heterozigoi vor da descendene absolut constante. Deseori
chiar generaia F, arat, din cauza heterozigotiei soiurilor prini,
plante att de diferite nct putem s facem chiar aci o alegere de
elite, pe care apoi le urmrim n descendena lor vegetativ.
Amelioratorul trebue s-i fixeze din vreme idealul c t r e care
merge, spre a-i alege sistematic soiurile, ale cror nsuiri vrea s le
ntruneasc prin ncruciare. Principalele inte n ameliorarea carto
filor sunt urmtoarele:
1. P r o d u c t i v i t a t e a , a crei examinare prin culturile com
parative este destul de uoar.

Tiliu
a n , e i

'

.i

O T W

'

2. F o r m a t u b e r c u l e l o r , care variaz mult sub influena


factorilor externi.
Totui avem soiuri caracterizate prin tubercule r o t u n d e , o v a
l e i l u n g u e e .
La a p r e c i e r e a formei lum in c o n s i d e r a r e cele trei
imea i g r o s i m e a . F o r m a se e x p r i m p r i n i n d i c e l e
p r e z i n t l u r g i m e a t u b e r c u l u l u i e x p r i m a t in p r o c e n t e din
sebesc u r m t o a r e l e f o r m e :
a) rotund, cnd i n d i c e l e lungimii este egal
b) r o t u n d - o v a l

Q) o v a l

d i m e n s i u n i : lungimea, l
d e l u n g i m e , care re
limea acestuia. Se deo
cu 1 0 0 .
100-115.
115130.

d) lung-ova

130-150.

e) lung

.,

150

f) foarte lung

peste 2 0 0 .

200.

Acum se prefer forma rotund sau rotund-oval a tubercu


lelor. Soiurile cu tuberculele lungi au fost prsite.
3 . C o l o a r e a c o j i i i c r n i i este cea cerut de pia;
n Germania de ex. ie prefer cartofii cu carnea galben i cu coaja alb.

Fig. 62. A e z a r e a t u b e r c u l e l o r in cuib. A : a e z a r e


(dup Klapp).

rsfirat ; B:

a e z a r e strns

4. A e z a r e a o c h i l o r ; se prefer tuberculele, care au o


aezare superficial a ochilor.
5. A e z a r e a t u b e r c u l e l o r n c u i b trebue s fie ct
mai strns n jurul tufei (Fig. 62). In acelai timp se cere ca tuber-

culele s nu creasc prea aproape de suprafaa pmntului, spre a


nu fi rnite cu ocazia lucrrilor de ntreinere.
6. B o g i a n a m i d o n este una din principalele nsuiri,
pe care le urmrim n ameliorarea cartofilor.
7. P o t r i v i r e a p e n t r u c o n s u m (pentru mas) trebue
avut n vedere chiar la cartofii destinai industriei, deoarece marea
majoritate a recoltei va fi utilizat n alimentaie. In ceea ce privete
gustul, nu exist pn acum nicio metod precis de apreciere. In ge
neral se cere cartofilor s nu se sfrme n timpul fiertului.
8 R e z i s t e n a la m a n a c a r t o f i l o r
[Phytophthora
infesians),
|pe care o putem dobndi prin ncruciri cu soiurile
slbatice de cartofi din America sudic.
9. R e z i s t e n a l a c a n c e r (Synchytrium
endobioticum)
s'a dovedit a fi o nsuire ereditar i, care rmne constant n dife
rite medii. Obinerea de soiuri rezistente la cancer este relativ destul
de uoar, deoarece nu se cunosc pn acum la aceast boal diferen
ieri n rase fiziologice i pentruc se pot examina, dup metodele
moderne, n timp scurt, nenumrate linii i soiuri.
Pentru

a obine r e z i s t e n a

la

cancer

se r e c o m a n d

s u t i l i z m

ca

getiitori

u r m t o a r e l e soiuri r e z i s t e n t e la c a n c e r :
A c k e r s e g e n (Bhm)

Fulda

A l b a b o n a (P. S. G.)

Goldappel

Ambrosia

Goldfink

(Klden)

Beate I (Paulsen)

(Paulsen)

Kaiserkrone St. A. (Schloissin)

B e r l i c h i n g e n (P. S. G.)

Konsum

Berolina

Maibutter

(P. S. C.)

(Paulsen)
(Ebst. S. Z. G.)

(Ebst. S. Z.

G.)

(P. S. G.)

Cellini (P. S. G.)

M u t t r i n 1 0 6 a (v. Z i t z e w i t z )

C e p a (P. S. C.)

Nephrit

Daber (Sieg)

Parnassia

Dir J o h a n n s e n ( M o d r o w )

R a g i s A 1 1 6 (Ragis G. m. b. H.)

(Cimbal)
(v. K a m e k e )

E r d g o l d ( P . S. G.)

119

Flora

209

339

351

Franz

(Cimbal)
(P. S. G.)

Frhe Flocken

(Mller)

Schlesische Klsel

(Dix).

10. R e z i s t e n a l a g e r . Dac am putea ameliora soiuri,


care s suporte fr pagube gerurile trzii de primvar sau cele tim
purii de toamna de 1 pn la 4 C . am r e u i s mrim
multproductivitatea culturilor noastre de cartofi. Stim c in multe regiuni (de
ex. n Transilvania) vin chiar la nceputul lui Septemvrie
geruri
purii de scurt durat i apoi urmeaz 2 3 sptmni iai timp
frumos; dac vom reui s obinem soiuri rezistente la ger, vom pu
tea cultiva chiar n aceste condiii soiuri mai tardive i mai productive.
Sunt perspective mari de a obine aceast preioas nsuire,
pentruc exist n patria cartofilor, n America de Sud, soiuri sl
batice i chiar soiuri cultivate, care nu nghea nici la 6 C . Astfel
B a u r arat c exist n munii din Peru i Bolivia la nlimi de
4 . 5 0 0 metri cartofi, cari posed frunze complet rezistente la nghe.
Aceste tipuri de cartofi cresc n regiuni unde zilnic sunt ngheuri de
noapte de 4 5 C ; cartofii sunt n fiecare diminea acoperii cu un
n

strat de brum; priaele din apropierea cartofilor a u ghia groas


de 12 mm; i cu toate acestea cartofii triesc. Putem dobndi rezis
tena la ger ncrucind cu soiurile cultivate n America de Sud (So
lanum Juzepczukii,
S. ajanhuiri
i S. curtilobum)
sau cu specia sl
batic cea mai rezistent la ger, S. acaule.
ncrucirile prezint dificulti din cauza diferenelor mari de
cromozomi; S. Juzepczukii
are 36 cromozomi, S. ajanhuiri
24, S. curti
lobum 60 i S. acaule 48.
11. M a t u r i t a t e p o t r i v i t ; pentru obinerea de .soiuri
timpurii se vor utiliza ca genitori soiurile: Erstlingen (originar din
Olanda, este cel mai precoce soiu), Iuliperle, Allerfrheste gelbe
(Bhm), Zwickauer frhe, etc.
12. C o n s e r v a r e a n t i m p u l i e r n i i . Pentru a obine
aceast calitate, va trebui s analizm materialul n decurs de ame
liorare, ctre sfritul iernii.
Coninutul n protein n'a fost pn acum socotit ca o int n
ameliorare, deoarece ca i sfeclele, cartofii nu au importan ca pro
ductori de protein.
Procesul
Metoda cea mai folosit pentru obinerea de noi soiuri este
meiiorarc
ncrucirilor, creia i se datorete i majoritatea soiurilor
create p n acum.
A l e g e r e a genitorilor pentru ncruciri este destul de grea, de
oarece unele soiuri nu nfloresc, altele nu produc polen, altele nu
formeaz bace; de aceea vom avea grij la alegerea soiurilor-prini
ca s lum plantele-mume numai din soiurile, ce poart bine bace,
i ne vom feri ca s destinm ca soiuri-tat pe acelea ce nu formeaz
polen.
Pentru executarea ncrucirilor tuberculele soiurilor-prini, re
coltate dela cele mai sntoase i viguroase tufe, se planteaz des pe
rnd dar cu mari deprtri ntre rnduri, pentru ca s putem umbla
printre rnduri fr a atinge plantele. S'a constatat c, cu ct plantele
voi fi mai puin deranjate n timpul vegetaiei, cu att succesul va fi
mai mare.
Pe fiecare rmuric a soiurilor-mume se las 45 flori i abia dup
ce a u prins, se pstreaz numai 12 flori. In seara zilei polinizrii
sau mai bine dimineaa ct mai de vreme, n ziua polinizrii, se executa castrarea la bobocii nc nedeschii. Este bine s se castreze
chiar imediat nainte de polinizare, deoarece experiena a a r t a t c
stigmatele
florilor, crora li s'au ndeprtat staminele prea de vreme,
se usuc uor. Dac tim precis, ns, c soiul respectiv nu produce
polen, vom renuna l a castrare.
Deoarece fecundarea strin a r e loc numai rareori i pentru c
o acoperire a florilor este suportat r u de c t r e cartofi, se reco
mand s nu se nchid inflorescenele n pungi de pergament. Fiind
c totui uneori a fost observat o polinizare strin, datorit mai
ales bondarilor, B r o i l i a propus a p r a r e a stigmatelor prin acoperi
rea acestora i a ovarelor cu scurte buci de paie de cereale.
A d u n a r e a polenului se face n mai multe feluri; unii taie inflo
rescenele, le a a z n vase de sticl i le las s se scuture pe hrtie
neagr; alii despic staminele lungitudinal cu un scalpel i transport
a

cu ajutorul acestuia polenul pe stigmate; alii scutur polenul pe un


ghia degetului mare dela mna stng i mmoaie aci stigmatul plantei
castrate.
Pentru ca ncruciarea s reueasc este nevoie de mult polen, cci
s'a observat c bacele, care nu sunt fecundate cel puin 50%, cad mult
mai uor; din aceast cauz se recomand s se repete polinizarea la
aceeai floare. Aciunea polenului este uurat dac stigmatul este
uor nepat nainte de polinizare.
Pentru obinerea unei prinderi mai bune, unii recomand s se
strng cu a a x a floral s>au s se taie un inel subire n scoara
axei florale.
Recolta bacelor o facem imediat ce acestea s a u copt, ceea ce se
recunoate prin coloarea galben de lmie a acestora. Dup recoltare
bacele sunt sdrobite i apoi puse ntr'un vas cu ap, unde dup cteva
zile seminele se pot detaa cu uurin; dup aceea se usuc semin
ele, putnd fi pstrate apoi timp ndelungat. Dac seminele obinute
sunt n cantitate mic, se recomand s se taie n buci bacele i apoi
s se preseze coninutul lor pe hrtie sugativ, de unde se colecteaz
cu ngrijire seminele.
Primvara ct mai de timpuriu se seamn n ser n ghiveciuri
cu pmnt nisipos seminele obinute din ncruciri; dup 34 s p
tmni plantele sunt trecute n vase de pmnt mai mari i apoi se
transplanteaz n cmp cnd plantulele au 56 frunze. S e m n a r e a
seminelor se poate face i n paturi calde fie direct, fie n ghiveciuri.
Variabilitatea plantelor din generaia F, este foarte m a r e ; gsim
deosebiri n privina formei i colorii frunzelor i florilor, tipului de
cretere, sntii plantelor, cantitii recoltei, formei i colorii tuber
culelor, etc. Chiar n timpul vegetaiei vom nsemna tufele cele mai
sntoase i puternice; la recolt vom reine dintre acestea pe cele
care au tuberculele ceH mai mu. te, mai uniforme, mai bine desvoltate
i cu o form favorabil.
Apoi recolta fiecrei tufe se pune n sculei numerotai, cari se
pstreaz n pivni pn primvara. De obiceiu se elimin n primul
an cam 80%; astfel dac am avut 1.000 plante n anul prim, vor fi re
inute maximum 200.
In anul urmtor se planteaz la distana de 60/60 cm. cte 810
tubercule din fiecare sac ntr'un pmnt ct se poate mai uniform,
dup sistemul o tuf pe rnd"; vom avea astfel 200 clone una lng
alta. In timpul vegetaiei se fac observaiile necesare, struindu-se n
special asupra rezistenei la boale i ritmului de desvoltare; durata ve
getaiei se apreciaz dup timpul nfloritului, cci nu ne putem c
luzi dup uscarea frunzelor, mai ales n anii cnd sunt multe boale,
ce duneaz frunzelor. La recolt se scot cartofii separai pe clone
i se prelucreaz determinndu-se forma i coloarea tuberculelor,
aezarea ochilor, coloarea miezului, producia fiecrei clone, pro
centul de amidon, etc. Pe baza rezultatelor din timpul vegetaiei i
din laborator se elimin cam 90%: clonele reinute se numeroteaz i
se pstreaz separat peste iarn. In anul viitor putem s executm o
comparaie ntre clonele noastre i cele mai renumite soiuri existente
n regiune sau n experimentrile noastre anterioare. Astfel vom pu-

tea constata pe baza observaiilor din cmp i laborator dac clonele


izolate de noi sunt superioare soiurilor existente. In anii viitori vom
face culturi comparative regulate, immulind numai linia cea mai
valoroas.
In decursul ameliorrii se va strui n special asupra urmtoare
lor nsuiri:
1. C o n i n u t u l n a m i d o n . Timpul cel mai potrivit pentru
aflarea procentului de amidon este cteva sptmni nainte de plan
tat, cci astfel putem afla i gradul de conservare al acestuia pn
primvara.
Pentru determinarea coninutului in amidon s'a recomandat me
toda chimic (transformarea amidonului n dextroz i determinarea
acesteia dup F e h l i n g , sau prin polarizare) i metoda fizic di
rect (splarea amidonului); ambele metode au dezavantajul c cer
prea mult timp; ori nou ne trebue metode rapide, deoarece e nevoie
s comparm ntr'un timp scurt multe tipuri de cartofi, cci altfel o
comparaie nu mai este posibil, din cauza schimbrilor ce le sufer
cartofii n conservare. De aceea se ntrebuineaz n ameliorarea car
tofilor metodele fizice indirecte, i anume prin a l l a r e a greutii spe
cifice. Cele mai utilizate a p a r a t e sunt cele ale lui R e m y i S t o hm a n n, unde tuberculele se aduc ntr'un vas cilindric gradat i se
msoar apa gonit de tubercule, i aparatul lui R e i m a n n , la care
tuberculele se cntresc nafar de ap i n ap i se afl greutatea
apei nlocuite.
2. P r o d u c t i v i t a t e a ; aprecierea productivitii se face prin
culturile comparative, a cror exactitate este influenat ntre al
tele de:
a) Diferena n mrimea tuberculelor de plantat, Exist mari di
ferene del un soiu la altul. Unii specialiti cer din aceast cauz o
normare a mrimii tuberculelor, la o medie de 55 g. Se propune
deasemenea s se calculeze produciile nete, adic din producia
brut s se scad greutatea seminei. Scderea mai marcant pentru
soiurile cu tubercule mai mari compenseaz o bun parte din sur
plusul de producie provocat de tuberculele mari; prin aceasta cultu
rile comparative devin mai exacte i mai expresive. In acelai scop
se propune s se planteze culturile comparative la o distan mai mic
pe rnd i ntre rnduri, cci printr'aceasta se pierde influena tuber
culelor mai mari.
b) Goluri, care reprezint n culturile comparative o surs apre
ciabil de erori; de aceea examinarea productivitii poate aduce re
zultate sigure numai dac s'a nlturat influena golurilor. Tufele
mici, dunate n desvoltare din diferite cauze externe, influennd n
acelai fel ca i golurile, trebue eliminate.
3. G u s t u l (potrivirea pentru alimentaia oamenilor). Dect
analize chimice, sunt mai potrivite probele de fierbere, care trebue
fcute att toamna ct i primvara, precum i probele de degustaie, la care s ia parte ct mai multe persoane. In Germania i dau
p r e r e a asupra gustului cartofilor cultivatorii de cartofi, restaurato
rii, comisiunile de examinare, convocate cu ocazia expoziiilor carto
filor i asociaiile gospodinelor del ar.

4. R e z i s t e n a l a b o a l e . Prin cercetrile lui M u 11 e r,


s a u deschis perspective interesante de obinerea de soiuri rezistente
la Phytophthora.
Soiurile slbatice din America de Sud i Central
pot fi utilizate ca genitori. Hibrizii obinui au multe defecte i anume
a u miezul colorat violet, au stoloni lungi i o form nefavorabil a
tuberculelor precum i o producie mic; de aceea este nevoie s se
rencrucieze aceti hibrizi de 45 ori cu soiurile cultivate.
5. D e g e n e r a r e a c a r t o f i l o r . S a observat c soiurile
sau liniile de cartofi, orict de superioare ar fi ele, i pierd din cali
tile lor i mai ales din productivitate, dac rmn mai mult .timp
n cultur.
Unii au cutat s explice aceast degenerare susinnd c soiu
rile de cartofi, mmulite mult timp pe cale vegetativ, mbtrnesc.
Se cunosc, ns, soiuri vechi, aprute acum 6070 ani, care ntrec i
astzi n experiene toate celelalte soiuri mai noi. Deci de o mbtr
nire a soiurilor, ca o cauz a degenerrii lor, nu se poate vorbi.
Cauzele par, mai de grab, a ifi altele, i anume un soiu de
cartofi degenereaz:
a) Cnd condiiile naturale de clim i sol nu sunt favorabile
(de ex. o clim prea c a l d i un sol prea greu i prea umed).
b) Cnd lucrrile de ngrijire ale pmntului nu sunt suficiente,
cnd ngrmntul azotat e prea puternic i cnd pstrarea n timpul
iernii e prea cald.
c) Cnd nu se pune nicio grij n pregtirea cartofilor de s
mn, cu care ocazie se seamn o mulime de tubercule atinse de
boale infecioase sau chiar neinfecioase, ce se transmit pe cale ve
getativ.
Astfel Q u a n j e r i B o t j e s din Olanda susin c unele din
boalele, ce caracterizeaz degenerescenta, cum sunt boala frunzelor
rsucite, a frunzelor mozaic, e t c , sunt de natur infecioas i se
transmit dela plant la plant prin pduchii de frunz, mai ales
ctre sfritul perioadei de vegetaie; de aceea se recomand, ca
mijloc pentru combaterea degenerrii, recoltarea mai de vreme a
cartofilor, cari vor servi ca smn i ndeprtarea tuturor tufelor
i tuberculelor bolnave.
In sfrit mai exist i o degenerare economic" a unui soiu,
provocat de apariia pe pia a altor soiuri mai productive.

LITERATURA.
B a u r, E.: Nalionalwirtschaftliche
lung.

E a s t , E. M.: The
Rept.

Aulgaben

und

Mglichkeiten

A r c h i v d e r Deutschen L a n d w i r t s c h a f t s r a t s ,
transmission

of

variations

in the

der

Pflanzenzch-

1933.

potato.

Conn. A g r . E x p . S t a .

19091910.

F r u w i r t h, C : Handbuch

der

P i s s a r e v, V.: Kartollelselektion
S a I a m a n, R. N.: The

inheritance

J o u r n . G e n e t i c s , I, 1 9 1 0 .

landw.

Pflanzenzchtung,

auf

III, 1 9 2 4 .

Klteresistenz.
of

color

and

Z. f. Zchtung, A , X V I I 1 9 3 3 .
other

characters

in

the

potato.

AMELIORAREA

1 n senintate-

SFECLELOR.

Sfecla de zahr i sfecla de nutre joac un rol nsemnat n


multe regiuni cu agricultura intensiv. Inafar de influena bine
fctoare asupra rotaiei, mbuntirii pmntului, distrugerii bu
ruienilor, diviziunii muncii, e t c , cultura sfeclelor aduce in multe gos
podrii o mrire a venitului net. Sfecla de nutre d un nutre de
iarn gustos, suculent i de cea mai bun calitate.
Este drept c n ultimul timp se fac pronosticuri nefavorabile
pentru viitorul culturii sfeclei de zahr; nu se tie dac sfecla de
zahr nu se va retrage n faa concurenei extraordinare a trestiei de
zahr. Din nefericire trebue s recunoatem c sfecla este, ca plant
productoare de zahr inferioar trestiei de zahr. Desvoltarea luptei
ntre zahrul de sfecl i cel de trestie o a r a t tabela urmtoare
(dup B e c k e r - D i l l i n g e n ) :
Zahrul de trestie,
din p r o d u c i a m o n d i a l
1840
1901 .
.
Puin inainte de rzboiu
1924
1926/27
1929/30

onditii de n"undare

fe

95,65
32,40
54,00
63,00
64,00
66,00

Zahrul de sfecl
",' din producia mondial
4,35
67,60
46,00
37.00
36.00
34,00

O ameliorare a sfeclelor (de zahr i de nutre) este recoman


dabil, pentruc astzi pltim bani muli strintii pentru smna
importat, care nici nu este a d a p t a t a condiiilor del noi.
Trebue s sprijinim producerea seminei de sfecl i pentruc
cercetrile au a r t a t c ea este o cultur rentabil,
nflorirea se face n general, precum i n fiecare ramur, de jos
'
' Durata nfloritului unei flori este de 34 zile, a unei ramuri
l a t e r a l e cam o sptmn, a unei ramuri principale cam 25 zile i
a unei plante cam 3040 zile.
Cnd floarea se deschide i mprtie polenul, pistilul nu este
matur; avem a face a a dar cu o protandrie; din aceast cauz nu
are loc o autopolinizare, care poate fi fcut numai artificial i anume
adunnd polen i aducndu-1 dup 12 zile pe stigmatul devenit
receptiv. Ins polenul poate c d e a cu uurin del florile superioare
pe cele inferioare.
De obiceiu nu se observ o influen prea nefavorabil a autofecundrii; n orice caz urmrile consanguinizrii sunt mai puin de
temut dect la porumb. Cele mai adesea procentul mic de semine
obinute la autopolinizare se datorete condiiilor nefavorabile de ve
getaie din izolator (umiditatea i temperatura prea m a r e ) .
Din cauza condiiilor de nflorire sfecla este o planta cu f e c u nd a i e s t r i n , fecundaie care are loc datorit mai ales insec
telor. Aphidele i larvele de Thrips
joac un mare rol aci. Soiu
rile de sfecl (fie de nutre, fie de zahr, fie sfeclele roii) culti
vate alturi pot s se ncrucieze cu uurin.
n

s u s

M o d i f i c a b i l i t a t e a

este f o a r t e m a r e la

sfecl;

v a r i a z sub i n f l u e n a

m e d i u l u i mult g r e u t a t e a s f e c l e l o r ; d e a s e m e n e a v a r i a z , dei in m s u r mai r e d u s


c o n i n u t u l in z a h r . V a r i a b i l i t a t e a substanei u s c a t e e s t e a c e e a i ca i a z a h r u l u i .
Numai coninutul in azot i c e n u v a r i a z mai mult d e c t c o n i n u t u l in z a h r .
Din c a u z a mediului, d a r

i d i n c a u z a h e t e r o z i g o t i e i , v a r i a b i l i t a t e a

sfeclelor

e s t e m a r e nu numai in p o p u l a i u n i , ci i in l i n i i ; a s t f e l n t l n i m c h i a r la

sfeclele

p r e l u c r a t e d e zeci de ani s p r e a se obine u n a s p e c t uniform, o m u l i m e m a r e d e


f o r m e d i f e r i t e (fig. 6 3 ) .
Mut ai uni

pot a p r e a

in c u l t u r i l e o b i c i n u i t e ; a s t f e l

Roemer

gsit

sfecle negre, a c r o r d e s c e n d e n a a r t a t o d i s j u n c i u n e in sfecle negre, a l b e , p r e


cum i t o a t e c o l o r i l e

intermediare.

C o r e l a i u n i l e

cele mai i n t e r e s a n t e au fost s t a b i l i t e la sfecla de z a h r ;

Fig. 6 3 . Diferite forme de sfecle, c a r e se pot gsi c h i a r in tipurile p u r e d e sfecl


Eckendorf. Forma tipic stnga sus. (dup Lang).
astfel

se susine c f o r m e l e

groase

s v e l t e sunt

mai b o g a t e

in z a h r , pe c n d cele

sunt mai p r o d u c t i v e , lucru, c a r e ntr'o o a r e c a r e m s u r c o r e s p u n d e

mai
reali

t i i . Este i n t e r e s a n t ins, s a r t m c astzi nu se mai a f i r m ca o d i n i o a r c


a r exista o c o r e l a i u n e n e g a t i v i n t r e g r e u t a t e a s f e c l e l o r i p r o c e n t u l l o r de z a h r ;
aceste d o u nsuiri v a r i a z i n d e p e n d e n t una f a d e c e a l a l t .
O e t k e n a gsit la sfecla d e z a h r o c o r e l a i u n e p o z i t i v n t r e
absolut a frunzelor

p e d e o p a r t e i g r e u t a t e a

greutatea

sfeclei i p r o c e n t u l d e z a h r

din

sfecle pe d e a l t p a r t e ; el n'a gsit, ins, nicio c o r e l a i u n e n t r e n e t e z i m e a frunzei


f a de g r e u t a t e a sfeclei i p r o c e n t u l d e z a h r .
E r e d i t a t e a

diferitelor

nsuiri i mai a l e s a g r e u t i i sfeclei i p r o c e n

tului de z a h r este greu de s t u d i a t a t t din c a u z a m a r e i m o d i f i c a b i l i t i


m e d i u l u i , ct i din c a u z c s o i u r i l e s a u d i f e r i t e l e linii sunt f o a r t e

datorit

heterozigote.

Mai bine s t u d i a t p n a c u m a fost e r e d i t a t e a colorii i formei sfeclei.

Genetica-

C o l o a r e a este c o n d i i o n a t de factorii G i R a c r o r c o l a b o r a r e d n a t e r e
la

coloarea

roie; factorul

G singur c o n d i i o n e a z

coloarea

f r G d c o l o a r e a a l b , ca i g g r r; a a d a r galben (r
=

F j r o u (R r G g),

galben,

r G G)

factorul

X alb (R

R g

R
g)

i a r in F> o b i n e m 9 r o u : 3 galben : 4 alb.

F o r m a d e p a n a s f e c l e l o r de z a h r d o m i n a s u p r a formei o v a l e sau chiar


asupra

formei

cilindrice.

Forma

depinde

de lungimea

sfeclei

i de

desvoltarea

bazei. Lungimea sfeclei este c o n d i i o n a t d e d o u p e r e c h i de factori Li L

i Lj L>\

p r e z e n a a m b e l o r p e r e c h i d e f a c t o r i p r o d u c e sfecle lungi; n u m a i un f a c t o r

produce

s f e c l e m i j l o c i i , pe c n d s f e c l e l e s c u r t e (de O b e m d o r f , L e u t e w i t z ) au f o r m u l a h
h h. Dea s e m e n e a d e s v o l t a r e a bazei este c o n d i i o n a t d e d o u perechi de
A , A i , A-2 A ? .

a, a,, a

Sfeclele de formula

au b a z a o r i z o n t a l , pe cnd

z e n a unei p e r e c h i d e f a c t o r i d o m i n a n i n a t e sfecle o v a l e , i a r A i A i , A> Ai,

/,,

factori
pre
deter

m i n f o r m a de p a n . C o m p o z i i a factonial a s o i u r i l o r cunoscute este, in ceea c e


privete forma,

urmtoarea:

Forma Obemdorf
Forma cilindric
F o r m a de p a r

l2

l1,

(Eckendorf)

L,

(Leutewitz) =

Forma oval (Substantia) =

a,, Oa 02.

l2
L
U l

Li

U, o, c t i , a_> a>.

l> h, A , A , , a, a...
/_> U, A

F o r m a d e p a n ( S f e c l a d e z a h r ) Li L

Forma lunguia Coninutul


dect
Metode
de ameliorare,

greutatea

Li,

L., Lu, A,

de z a h r p a r e a

A,,

fi c o n d i i o n a t

A\, 02 a*.

l , l,, A i A , , A-,

Ai.

A A,.
de mai m u l t e p e r e c h i de

factori

sfeclei.

Se recomand urmtoarele metode de ameliorarea sfeclelor: alej a s s , seleciunea individual, consanguinizarea i ncruci
area.
A l e g e r e a n m a s s a fost utilizat la nceput de toate sta
iunile de ameliorare i a reuit s aduc o' mbuntire treptat a
materialului prelucrat. Este o metod recomandabil i astzi n sta
iunile, unde mijloacele nu permit folosirea altor metode de amelio
r a r e mai complicate.
S e l e c i u n e a i n d i v i d u a l , adic urmrirea descendene
lor fiecrei sfecle n parte, este metoda, care a adus cele mai mar
cante progrese n ameliorarea sfeclelor.
In practica seleciunii individuale putem utiliza dou procedee
i anume: sau semnm toate seminele dela o sfecl, sau semnm
n primul an numai jumtate din semine, iar n al doilea an vom
semna jumtile secunde numai a l e acelor sfecle, care s'au dovedit
ca cele mai valoroase n primul an de cultur.
C o n s a n g u i n i z a r e a este cea mai nou i, dei criticat,
cea mai eficace metod de ameliorarea sfeclei. La aceast metod se
izoleaz sfeclele-mume n spaiu sau sub un izolator oarecare (sac
de pnz deas, cutie de sticl, etc.) spre a se evita orice hibridare
i pentru a obine autofecundare i apoi se studiaz descendenele
obinute, att n ceea ce privete productivitatea ct i calitatea
Muli amelioratori a r a t aversiune fa de consanguinizare ca
metod de ameliorarea sfeclei, susinnd c datorit ei se produc
vdite fenomene de degenerescent. n t r ' a d e v r nsui D a r w i n a
gsit c seminele obinute prin autofecundare germineaz mai prost,
iar plantele nscute prin consanguinizare sunt mult mai reduse ca
nlime dect plantele normale. Alte exeperiene au artat deasen

menea c apar la plantele consanguinizate variaiuni de forma i co


loare, care se datorau, ns, metodelor imperfecte de izolare, utili
zate. Dup cele mai noi cercetri, consanguinizarea s'a dovedit a
fi o metod recomandabil de ameliorare, ntru ct graie ei se ob
ine o fixare a principalelor nsuiri i n acelai timp o admirabil
uniformizare a tipului. Este drept c apar i sfecle anormale (pitice,
lemnoase, sterile, srace n zahr, cu facultatea germinativ redus,
e t c ) , dar eliminnd aceste anomalii putem s izolm masse ereditare
valoroase.
Deasemenea diminuarea puterii de vegetaie, a nlimii, a vi
gorii, e t c , care se observ dup consanguinizare, poate fi uor nl
turat prin ncruciarea intre cele mai bune linii autofecundate.
Procentul de prindere la plantele autofe
cundate variaz mult i n funcie de condiiile
de clim. Astfel R o e m e r arat c n timp
ce in Germania procentul de prindere este mic,
n America acesta este foarte ridicat; aceasta
se datorete i faptului c americanii utilizeaz
izolarea n spaiu i anume n locuri adpostite
de vnt, pentru ca polenul sfeclei, care este
protandr, s nu fie luat de vnt, ci s cad
pe stigmatele florilor inferioare.
n c r u c i a r e a poate fi utilizat ca me
tod de ameliorarea sfeclei, ns este mult mai
bine s se fac hibridri numai dup ce prin
consanguinizare am reuit s izolm linii
preioase, ale cror nsuiri merit s fie n
trunite prin noi-combinaiuni.
intele, pe care le urmrim n ameliora
rea sfeclei de zahr i de nutre, sunt dup
B e c k e r , F r u w i r t h , . a. urmtoarele:
1. C o n i n u t r i d i c a t d e z a h r la
sfeclele de zahr i d e s u b s t a n u s
cat la sfeclele de nutre.
Fig. 6 4 . R e p a r t i z a r e a za

Distribuia zahrului in sfecle este artat de fig.


h r u l u i in sfecl (dup F r u
wirth).
6 4 . In direcie v e r t i c a l zahrul crete simitor dela c a
pul sfeclei (cel mai srac in zahr), pn in regiunea
cea mai l a t a sfeclei, u n d e atinge v a l o r i l e c e l e mai m a r i ; a p o i s c a d e t r e p t a t s p r e
v r f u l sfeclei. In d i r e c i e o r i z o n t a l p a r t e a e x t e r n a sfeclei e mai s r a c n
z a h r , apoi u r m e a z o zon i n t e r n mai b o g a t s p r e a s c d e a i a r i in p a r t e a c e a
mai i n t e r n a sfeclei.

In ultimii ani nu s a u mai observat progrese n ceea ce privete


ridicarea procentului de zahr; se crede c aceasta provine din prea
marea uniformizare a diferitelor soiuri de sfecl; se susine c la
sfecl linia pur nu este favorabil. Unii cred din contr, c linia
pur este avantajoas, pentruc ar aduce ntre altele inflorescene
asemntoare. Acest avantaj nu este numai dect necesar, cci d e j a
frunza celor mai bune seleciuni de sfecle este, din punct de vedere
practic agricol, suficient de uniform. Inflorescenele uniforme sunt
desigur foarte frumoase, nu sunt ns numaidect importante pentru

intele
ameliorrii.

cultivatorii de sfecle. Agricultorul cere alte nsuiri, ca marea produc


tivitate, maturitate uniform i mai ales constana produciei, cali
ti, pe care nu le gsim la linia pur.
La sfecla de nutre trebue s urmrim n clima noastr conti
nentala, un coninut ridicat de substan uscat, datorit cruia
sfeclele vor putea absorbi, chiar n anii secetoi o cantitate mare de
ap din pmnt.
2 . P r o d u c i a m a r e d e z a h r la sfeclele de zahr i
d e s u b s t a n u s c a t la sfeclele de nutre, la unitatea de
suprafa. La ameliorarea n ceea ce privete producia de substane
nutritive, trebue s inem seama de urmtoarele:
a) La sfecla de zahr exist patru direcii de ameliorare (fig. 6 5 ) :
I. Sfecla ZZ. Este foarte bogat n zahr.

l'ig. 6 5 . Direcii in a m e l i o r a r e a sfeclei de z a h r d e K l e i n w a n z l e b e n . a = ZZ, b = Z,


c = N, d = E. (dup B e c k e r ) .

II. Sfecla Z. Reprezint direcia de ameliorare pentru coninutul


procentual de z a h r cel mai ridicat i este, pentru fabricarea zah
rului, forma cea mai dorit. Sfeclele ZZ i Z se potrivesc pentru
pmnturi i condiii de clim mai uoare i mai puin favorabile.
III. Sfecla N. Este sfecla normal ameliorat pentru procent m i j
lociu de zahr i producie mijlocie de rdcini.
IV. Sfecla E (Ertrag). Reprezint direcia de ameliorare pentru
producia mare de sfecle la unitatea de suprafa i care aduce n
acelai timp i cele mai mari recolte de zahr. Acest tip_ de sfecl
se potrivete pentru cele mai bune exploataiuni agricole n cele mai
favorabile condiii de clim i sol.
*
b) La sfeclele de nutre ne strduim s obinem producie mare
de substan uscat i n acelai timp producie ridicat de mass;
p n l a un anumit grad se exclude aceasta, totui o ameliorare n

aceast direcie este posibil. In clima continental s'a dovedit c


sfeclele concentrate dau produciile cele mai mari de substan uscat
la hectar.
3. P r o d u c i a d e m a s s este important mai ales la sfec
lele de nutre; deoarece, ns, aceasta este legat de anumite nsuiri
nevaloroase (ca de ex. capacitatea mic de a se conserva) trebue
s avem n vedere c o sfecl grea este cu att mai preioas, cu
ct este mai mare coninutul ei in substan uscat.
4. S i g u r a n a p r o d u c i e i . Valoarea cultural a unui soiu
de sfecl scade i se ridic cu constana produciei lui. Soiul cel mai
bogat n zahr i cel mai productiv i pierde valoarea, dac nu poate
s reziste oscilaiilor nefavorabile ale climei i ale pmntului.
Pentru ca producia unui soiu s fie constant trebue ca soiul
respectiv s fie rezistent la influenele mediului (seceta, frigul, di
ferenele de pmnt, e t c ) , precum i la atacul inimicilor animali i
vegetali. In fiecare soiu exist diferene mari dela o familie la a l t a ;
bine neles c o seleciune din acest punct de vedere trebue s se
fac numai n anii n cari apare pronunat paguba respectiv.
Ne intereseaz ntre altele rezistena la Cercospora
beticola,
care
dac apare de vreme aduce pagube mari, micornd simitor procen
tul de zahr. Experiena a artat, c se gsesc familii cu o rezisten
mai mare la aceast boal; de imunitate nu poate fi vorba, cci p n
acum nu s'a gsit nicio familie, care s nu prezinte de loc vreun atac.
In ceea ce privete ameliorarea n vederea rezistenei la nematozi
(Heterodera
Schachtii)
pn acum nu s'a putut dobndi niciun succes.
5. C o n i n u t u l m i c d e s r u r i , e t c . a l s u c u l u i l a
s f e c l e l e d e z a h r . Pentru fabricile de zahr este foarte im
portant ca sucul s fie ct mai curat i mai ales s fie lipsit de azot.
S'au remarcat pn acum, frumoase succese n aceast direcie. F a
vorabil a influenat aci sporirea coninutului n zahr, fa de care
celelalte substane au regresat. Astfel M a e r c k e r i S c h n e i d e w i n d citeaz urmtorul coninut n cenu la sfeclele de zahr:
Anul

1871

1888

1896

3.86 %

3.77 %

2,73 %

1904
2,04 %

Substanele nezaharate trebuesc reinute n frunze.


6. C o n i n u t u l m a r e d e s r u r i i a z o t l a s f e c
lele furajere.
7. C o n s e r v a r e a . Nu ne intereseaz numai obinerea de sfecle
bogate n zahr sau n substan uscat, ci n acelai timp i de sfecle,
care s nu putrezeasc uor, care s-i cicatrizeze repede rnile i
care s-i schimbe, n timpul conservrii, ct mai puin coninutul in
zahr, respectiv substana uscat.
8. F o r m a s f e c l e i s fie tipic direciei urmrite. Este bine
stabilit, c forma i felul de cretere al sfeclei ne dau indicii sigure
despre capacitatea ei de producie. Astfel forma cilindric indic mai
mult o producie de mass, pe cnd forma conic a sfeclei de zahr
arat un coninut mai ridicat de substaneJintritive.
Creterea sfeclei n pmnt maic bogia n zahr i cu ct ea
crete mai mult afar, cu att e mai srac n zahr; acest lucru este

aa de bine precizat, cel puin in linii generale, nct se spune cu


mult dreptate c zahrul se formeaz n pmnt ".
Dela sfeclele de nutre se cere o posibilitate de recolt ct mai
u o a r ; aceasta este asigurat prin forma sferic sau cilindric.
9. In ceea ce privete f r u n z e l e se cere o cantitate ct mai
m a r e de frunze, pentruc se d ca sigur corelaiunea ntre bogia
de frunze i greutatea i coninutul ridicat de zahr al sfeclei. La
sfecla f u r a j e r producia m a r e de frunze reprezint un folos pentru
agricultur, cci frunzele de sfecl constituesc un foarte bun nutre.
In ceea ce p r i v e t e i n c r e i r e a f r u n z e l o r , c o l o a r e a v e r d e nchis i p o z i i a o r i z o n
tal a frunzelor,

nsuiri c o n s i d e r a t e d e m u l i a m e l i o r a t o r i ca f a v o r a b i l e ,

sunt m p r i t e ; astfel

K o l k u n o w

susine

prerile

urmtoarele:

I n c r e i r e a f r u n z e l o r , m r i n d s u p r a f a a i deci t r a n s p i r a i a , este u n a v a n t a j in
r i l e cu m u l t u m i d i t a t e i u n d e z a v a n t a j in r i l e s e c e t o a s e . C o l o a r e a v e r d e nchis,
deci b o g i a n c l o r o f i l a f r u n z e l o r , i n d i c o a b s o r b i e mai m a r e d e energie s o l a r ,
c a r e v a fi u t i l i z a t n p a r t e p e n t r u n c l z i r e a frunzei, ceea ce n s e m n e a z un d e z a
v a n t a j in i n u t u r i l e s e c e t o a s e , cu m u l t i n s o l a i e i p u i n u m e z e a l .
P o z i i a o r i z o n t a l a f r u n z e i e un a v a n t a j in i n u t u r i l e u m e d e i u n d e z a v a n t a j
n i n u t u r i l e

Procesul
de

ameliorare

secetoase.

10. U n i f o r m i t a t e n toate nsuirile agricole i tehnice mai


importante. Bine neles c nu trebue s tindem la o prea mare uni
formitate, cci prin aceasta se va micora producia.
1 1 . M a t u r i t a t e a p o t r i v i t . Toate soiurile i liniile mai
productive se coc trziu, o nsuire, care nu este dorit. La sfeclele
de zahr p r e f e r m o coacere timpurie sau semitimpurie, pentru ca ele
s ajung la maturitate chiar in anii cu condiii atmosferice nefa
vorabile.
12. n c l i n a r e a
de a p r o d u c e
smn
n pri
m u l a n ; sfeclele sau liniile, care au aceast nclinare trebue eli
minate, pentruc s a observat c acest defect este ereditar.
Primele nceputuri de ameliorarea sfeclei le datorim lui A c j ntemeietorul primei fabrici de zahr; acesta a executat o
serie de e x p e r i m e n t r i cu sfecle i a indicat i intele de urmat n
alegerea sfeclelor.
La nceput seleciunea s a fcut pe baza formei, mai trziu du
p greutatea specific i apoi prin p o l a r i z a r e a sucului i a terciului (fig.
6 6 ) ; n anul 1862 s a introdus p o l a r i z a r e a i de aci ncepe epoca celui
mai marcant succes n ameliorarea sfeclei.
Procesul de a m e l i o r a r e este diferit dup cum avem a face cu ale
gere n mass, seleciune individual, consanguinizare sau ncruciare.
La a l e g e r e a n m a s s se ejirnjijj_o_gor^
la distan uniform j i n ^ c ^ l a a ^ u ^ n d l i i de vegeJapeTJajecoltug aleg
fiKKP^OOO sfecIecare se a n a l i z e a z ^ c j i - r e f i ^ u d ^ e j r u l . i polarime(ral; p e baza
rez^tateioP"*maIizePse
rein cele mai bune 1 0 0 2 0 0
.se^le^ a c r o r smn se seamn amestecat. A c e a s t alegere se va
r e p e t a anual. In unele cazuri se execut alegerea pe grupe, care cu
prind sfecle a s e m n t o a r e .
In cele mai multe staiuni de ameliorare se utilizeaz metoda
seleciunii individuale
unit cu consanguinizarea, a c
rei practic este u r m t o a r e a :
n

260

Dintr'un cmp cultivat cu varietatea, ce vrem s ameliorm (vari


etatea putnd proveni dintr'o populaiune natural sau din ncruci
ri), alegem la recolt c d e mai bune 10.00020.000 sfecle, avnd
n vedere forma, mrimea i coloarea lor i constituia frunzelor.
Cu ct vom alege mai multe exemplare la nceputul ameliorrii, cu
att mai mare va fi probabilitatea succesului. Dup aceast p r i m
a l e g e r e n cmp, vom aduce sfeclele n laborator, unde dup sp
l a r e le vom cntri, eliminnd la aceast a d o u a a l e g e r e , toate
sfeclele sub un minimum de greutate.
Unii obicinuesc s f a c o a
t a t e a specific,

treia

i a n u m e p r i n s c u f u n d a r e a

a l e g e r e
fiecrei

l u n d n c o n s i d e r a r e

greu

sfecle n a p i a f l a r e a

greu

t i i apei n l o c u i t e . P e b a z a acestei d e t e r m i n r i se e l i m i n sfeclele

inferioare.

Apoi se procedeaz la analiza cea mai de seam, adic deter


minarea substanei uscate cu ajutorul refractometrului la sfecla de
nutre, i determinarea zahrului prin polarimetru la sfecla de zahr.

f"ig. 6 6 . S u c c e s e n a m e l i o r a r e a sfeclei de zahr (dup B e c t e r ) .

Aceast analiz se poate face imediat dup recolt sau se poate exe
cuta primvara.
Nu este indiferent cnd facem analiza; ntr adevr dac facem
analiza imediat dup recolt vom determina cantitatea de substane
nutritive, pe care le-a produs sfecla; din aceasta, ns, se pierde n
timpul conservrii o parte, care difer dela o linie la alta
Dac nu executm analiza toamna, va trebui s ngrijim de con
servarea sfeclelor.
Deosebim p s t r a r e a

s f e c l e l o r d e l a r e c o l t p n la a n a l i z i a p o i d e l a

l i z p n la p l a n t a r e . P r i m a p s t r a r e ( d e l a r e c o l t p n la a n a l i z ) t r e b u e
in condiii u n i f o r m e p e n t r u

toi indivizii i p e n t r u t o a t e liniile i n condiii

t e m p e r a t u r nu p r e a j o a s e , tocmai p e n t r u a p u t e a c o n s t a t a
a l e coninutului de z a h r n timpul
Pentru

pstrarea

ana
fcut

nainte

de

eventualele

de

fluctuaii

conservrii.
analiz

cel

mai

bun

sistem

este

aezm

sfeclele in p i v n i e pe e t a j e r e i s le a c o p e r i m cu un s t r a t u o r d e nisip. C e l e mai


adesea

pstrarea

se face

n s i l o z u r i ;

va

trebui, ns,

s n g r i j i m

ca

in

fiecare

r n d al silozului s fie r e p r e z e n t a t e s f e c l e l e fiecrei linii s p r e a obine o u n i f o r


m i t a t e in p s t r a r e . A v n d

in v e d e r e a c e s t e d i f i c u l t i , se r e c o m a n d s nu c o n -

s e r v m d e c t sfeclele, r e s p e c t i v liniile, c a r e ne m u l u m e s c din punctul de v e d e r e


al formei, m r i m i i , c o l o r i i , etc.
P s t r a r e a d u p a n a l i z t r e b u e f c u t la r e c e ; r n i l e f c u t e cu o c a z i a s f r e d e
lirii t r e b u e p u d r a t e cu praf de c r b u n e de lemn. La p s t r a r e a d u p a n a l i z nu
mai e n e v o i e s ne n g r i j i m de u n i f o r m i t a t e a c o n s e r v r i i .

Pe baza analizei refractometrice, respectiv polarimetrice, re


inem cele mai bune 500 sfecle (dac am nceput ameliorarea cu
10.000 e x e m p l a r e ) . De obiceiu se elimin 9095% din sfeclele alese
din populaiune.
In a n u l a l d o i l e a d e a m e l i o r a r e
primvara plan
tm n cmp sfeclele, care nu s'au stricat d e l o c n siloz; la maturitate
recoltm dela 200300 sfecle seminele, pe care le vom pstra se
parat.
In a l
t r e i l e a a n d e a m e l i o r a r e vom semna se
minele dela aceste 200300 sfecle, obinnd astfel primele descen
dene; deoarece cantitatea de smn produs de o plant este
destul de mare, putem s executm proba productivitii in culturi
comparative chiar cu primele descendene.
Principiul de care ne vom conduce n ameliorarea sfeclei este acela de a judeca nti valoarea descendenelor i numai dup aceea
s alegem din cele mai bune descendene cei mai buni indivizi. Cea
dinti alegere se face pe baza notelor de vegetaie, care cuprind:
1. Data semnatului.
2. R s r i r e a (data i felul).
3 . Atacul inimicilor, n stadiul de plantul.
4. Desvoltarea la diferite epoci.
5. Aprecierea frunzelor; se noteaz n special bogia frunzelor,
poziia lor (dreapt, aplecat sau n rozet), forma, calitatea (groase,
subiri, netede, ncreite), coloarea (nchis sau deschis). Aprecierea
bogiei frunzelor se face mai trziu, cnd ele sunt bine desvoltate,
iar poziia frunzelor se poate nota abia n timpul maturitii cnd
deosebirile (tip erect i tip rozet) se evideniaz distinct.
6. Rezistena la boale.
7. Uniformitatea.
8. Maturitatea.
La recolt se noteaz forma i coloarea sfeclelor fiecrei des
cendene, precum i numrul sfeclelor fals colorate, cu forma anor
mal, ramificate sau care au lstrit producnd smn n primul an.
Pe baza observaiilor de vegetaie i notrilor dela recolt, se
elimin n ntregime descendenele nevaloroase.
Apoi ncepem analizele n laborator pentru descendenele reinute
(n cazul cnd obicinuim s executm analizele toamna), determinnd
greutatea sfeclei, forma sfeclei i procentul de zahr sau de substan
uscat.
In ceea ce privete determinarea coninutului de zahr, respec
tiv de substan uscat, ne cluzim de acelai principiu ca i la cele
lalte analize, a d i c vom cuta s c p t m o idee despre valoarea me
die a fiecrei descendene; procedeul obicinuit de a se alege cteva
sfecle din fiecare descenden si de a se analiza numai acestea nu
este recomandabil, ntru ct astfel putem analiza numai plusvarian-

tele, adic modificaiunile nscute sub influena factorilor favorabili


ai mediului.
Spre a afla coninutul mijlociu de zahr sau de substan uscat
pentru fiecare descenden n parte, vom face patru grupe din sfec
lele, pe care le avem la dispoziie i vom lua din fiecare, dup ameste
carea ngrijit a terciului extras prin sfredelire, cte dou probe medii
pentru analiz.
Dup ce au fost executate toate analizele (pentru sfeclele de za
hr vom face n plus determinarea coninutului de cenu, azot, e t c ) ,
se alctuesc tabele sinoptice, n care se trec att rezultatele analize
lor, ct i notele din timpul vegetaiei; pe baza acestor tabele se face
clasificarea definitiv a descendenelor.
Astfel vom putea afla cele mai bune 1020 prime descendene,
din care vom extrage cte 10 sfecle-elite (sfeclele-mume ale anului vii
tor) ; in acelai timp gsim i descendenele, ce nu merit s fie ame
liorate mai departe, dar care pot fi utilizate pentru obinerea seminei
originale; n sfrit vom ti care sunt descendenele ce trebuesc eli
minate.
I n a l 4 - l e a a n d e a m e l i o r a r e , se planteaz cele 100
200 sfecle-elite alese din cele mai bune prime descendene i anume
i z o l a t una de alta.
I z o l a r e a , c a r e d c e l e mai bune r e z u l t a t e este, d u p c u m a m a m i n t i t ,

izola

r e a in spaiu, sfeclele t r e b u i n d s fie a e z a t e n locuri a d p o s t i t e de v n t .


d r e p t , ns, c i z o l a r e a n s p a i u c e r e d i s t a n e r e l a t i v
suficiente

de i z o l a r e

absolut.

Izolarea

n s p a i u

m a r i i n u o f e r

p o a t e fi

fcut

Este

garanii

n p d u r i

g r d i n i de pomi sau p l a n t n d sfeclele intr'un l a n d e c e r e a l e sau n m i j l o c u l

sau
altor

culturi.
I z o l a r e a a r t i f i c i a l se p o a t e e x e c u t a cu a j u t o r u l

diferitelor izolatoare

con

f e c i o n a t e din sticl, lemn, cauciuc, p n z d e a s , h r t i e d e p e r g a m e n t , t t c . C e l e mai


bune r e z u l t a t e l e - a dat i z o l a r e a n cutii cu p e r e i i de s t i c l sau h r t i e g r o a s d e
p e r g a m e n t , c a p a c u l d e a s u p r a fiind, ns, fcut, s p r e a e v i t a

supranclzirea,

din

stof deas.
I z o l a r e a in pungi d e p e r g a m e n t nu d bune r e z u l t a t e din c a u z c
A p h i d e r e u e s c t o t u i s p t r u n d n i n t e r i o r a d u c n d

diferitele

polen strin; spre a evita

a c e a s t a se r e c o m a n d s muiem r a m u r i l e n a i n t e de i z o l a r e , n s o l u i e de n i c o t i n .

Seminele obinute dela aceste sfecle consanguinizate vor fi uti


lizate n anul viitor pentru obinerea primelor descendene.
Restul sfeclelor din cele mai bune prime descendene ale anului
anterior i din care au fost extrase sfeclele elite, consanguinizate n
anul al patrulea de ameliorare, va merge la mmulire spre a se obine
smna necesar produciei de butai.
Smna, ce provine dela sfeclele-elite i care rmne dela semnarea culturilor comparative, se va pstra ca rezerv.
Procednd astfel, vom produce smn numai odat la doi ani;
spre a evita variaiile inerente experienelor distanate n timp i
pentru a avea n fiecare an producie de smn, se recomand ca s
folosim pentru semnarea primelor descendene numai jumtate din
smna sfeclelor-elite, iar cealalt jumtate s o semnm n al doi
lea an; astfel putem alege n fiecare an noi elite de sfecle.

In a l