Sunteți pe pagina 1din 1

GRUPUL ŞCOLAR ROZNOV

PLAN ANUAL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA


ŞI STINGEREA INCENDIILOR

1. Întocmirea planului de autoapărare împotriva incendiilor pe anul în curs.Verificarea


stingătoarelor şi a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
Termen – 30.X.2009.
Răspunde – Luca Elena, Grăiţaru
Elena

2. Verificarea instalaţiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, gaze, etc.)


Termen – 30.X.2009
Răspunde – Luca Elena

3. Verificarea întocmirii organizarii apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă;


Termen – 30.X.2009
Răspunde – Stroia Oana

4. Verificarea respectării normelor de PSI..de către salariaţi;


Termen – Permanent
Răspunde – Membrii comisiei PSI

5. Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic şi a consemnării acestora în


fişele individuale ;
Termen – Permanent
Răspunde – Stroia Oana

Cadru tehnic,
Stroia Oana
_____________________