Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea tefan cel Mare Suceava

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public


Specializarea: Audit si Guvernnta Corporativa

Proiect

Masterand: Saltan (Puiu) Oana


Specializarea: AGC, anul I

2014

PROCEDURA:
INSPECTIA FISCALA PERSOANE FIZICE
CONTROL CONSTATAREA SITUATIEI FAPTICE EXISTENTE

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei
procedurii
Responsabili
Aprobat

Nume i prenume

Funcie
Primar
Preedinte Comisie
SCIM

Semntura

Data

Verificat
Elaborat
Not: Acest document conine informaii care sunt proprietatea aparatului propriu al Primarului Unitii Administrativ Teritoriale i este destinat
utilizrii exclusive pentru propriile cerine. Utilizarea integral sau parial a acestei proceduri n orice scop sau activitate sau reproducerea parial
sau integral n orice publicaie i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare,etc) este interzis fr acordul scris al
primarului.

1. SCOP
1.1. Prezenta procedur stabilete modul de efectuare a controlului.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Prezenta procedur se aplic de Compartimentul Buget Finan e Contabilitate, Impozite i taxe si se
realizeaza prin activitatea de control in teren.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1. Definitii:
3.1.1. Control intern = Ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de ctre
managementul i personalul entitii publice, n vederea furnizrii unei asigurri rezonabile pentru: atingerea
obiectivelor entitii publice ntr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe i a
politicilor i regulilor managementului; protejarea bunurilor i a informaiilor; prevenirea i depistarea
fraudelor i greelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea n timp util de informaii de
ncredere, referitoare la segmentul financiar si de management.
3.1.2. Standarde de control intern = Un minim de reguli de management, menit s creeze un model de
control managerial uniform i coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referin , n raport
cu care se evalueaz sistemele de control intern, se identific zonele i direc iile de schimbare.
3.1.3. Audit intern = Activitate funcional independent i obiectiv, care d unei organiza ii o asigurare n
ceea ce privete gradul de control asupra opera iunilor, o ndrum pentru a-i mbunt i opera iunile i
contribuie la adugarea de plus valoare. Ajut organiza ia s i ndeplineasc obiectivele, evalund printr-o
abordare sistematic i metodic, procesele sale de management bazate pe riscuri, sisteme de control i de
administrare, fcnd propuneri pentru a le consolida eficacitatea.
3.1.4. Conform O.G. nr. 92/2003 republicat cu completrile i modificrile ulterioare.
3.1.5. Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal republicat cu modificrile i completrile
ulterioare;
3.2. Abrevieri:
3.2.1. Ed.
= Editie
3.2.2. Rev.
= Revizie
3.2.3. PO
= Procedura operationala
3.2.4. CI
= Coordonator implementare
3.2.5. PC
= Presedintele comisiei
3.2.6. SCIM
= Sistem de control intern/managerial
3.2.7. Comisie
= Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a
dezvoltarii sistemului de control intern/managerial.
3.2.8. O.G.
= Ordonanta de Guvern
3.2.9. Art.
= articol
3.2.10. Alin.
= Aliniat
3.2.11. lit.
= Litera
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1.
Ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) - pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
4.2.
O.G. nr. 92/2003 republicata cu completarile si modificarile ulterioare.
4.3.
Legea nr. 571/2003 cu completrile i modificrile ulterioare.
4.4.
Decizie privind constituirea si stabilirea atributiilor Comisiei de monitorizare, coordonare si
indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial.
4.5.
Regulament de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare
metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial.
5. RESPONSABILITATI
5.1. Primarul
5.1.1. Aproba prezenta procedur, ct i reactualizrile ulterioare.

5.2 Responsabilul de activitate


5.2.1. Verific conformitatea i standardele din cadrul procedurii.
5.2.2. Rspunde de monitorizarea i aplicarea integral a procedurii.
5.5. Persoanele nominalizate pentru efectuarea diferitelor comunicri
5.5.1. Rspund de aplicarea direct a procedurii.
6. DESCRIEREA PROCEDURII
6.1

Controlul se desfasoara conform diagramei de flux:

RESPONSABILITI
Rspunde Colaboreaz

Functionar

Sef comp

Sef comp.

Doc. utilizate

DESFURARE

Doc. rezultate

Utilizator

Sef. comp

Functionar

Functionar

Functionar
Inspector
registratura

Functionar

Contribuabil

Functionar

Functionar

RESPONSABILITI
Rspunde Colaboreaz

Doc. utilizate

DESFURARE

Doc. rezultate

Utilizator

Functionar

Contribuabil

Contribuabil

Functionar

Instanta
judecatoreasca

Functionar

Functionar

Org. de politie,
jandarmerie

Functionar

ontribuabil

7. EVIDENTE SI INREGISTRARI
7.1.
Ordin de serviciu;
7.2.
Legitimatie de control;
7.3.
Adresa de solicitare informatii de la terti;
7.4.
Invitatie de prezentare a documentelor la sediul contribuabilului;
7.5.
Adresa de solicitare a Ordonantei Presedintiale;
7.6.
Proces Verbal de constatare a contraventiei;
7.7.
Proces Verbal de control;
7.8.
Decizia de impunere;
7.9.
Raport de Inspectie fiscala;
7.10. Nota explicativ;
7.11. Adres solicitare informaii;
7.12. Anex calcul impozit/taxa;
7.13. Anex calcul majorri de intarziere;
7.14. Anex calcul penaliti de intrziere;
7.15. Anex stingere obligaii;
7.16. Anex centralizator obligaii fiscale;

ontribuabil

7.17.

Punct de vedere.

8. ANEXE
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Anexa 1 - Ordin de serviciu;


Anexa 2 - Legitimatie de control;
Anexa 3 - Invitatie de prezentare a documentelor la sediul contribuabilului;
Anexa 4 - Proces Verbal de constatare a contraventiei;
Anexa 5 - Proces Verbal de control;
Anexa 6 - Raport de Inspectie fiscala;
Anexa 7 - Nota explicativ, formular;
Anexa 8 - Punct de vedere.

Anexa nr. 1
Model 2009 ITL 045

ORDIN DE SERVICIU
Dl/D-na
.......................
avnd
funcia
de
..........................................
este
delegat()
pentru
efectuarea
.......................................................................... 1),
la
contribuabilul:
........................................................................................., cu domiciliul fiscal/sediul n
ROMNIA/..............................................................,
judeul
............................................,
codul
potal
....................................,
municipiul/oraul/comuna
.............................................................,
satul/sectorul ....................................................., str. ...................................................................., nr. ........,
bl. .........., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ................
nr.
.........................................,
C.I.F.*)........................................................,
tel./fax.................................................................., e-mail ......,
Data nceperii inspeciei fiscale:
............................
Se legitimeaz cu legitimaia de inspecie fiscal nr.: ..................

Conductorul organului fiscal local,


.........................................

*1)

Se va nscrie obiectul inspeciei fiscale.


Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal
sau codul unic de nregistrare, dup caz); actul de identitate seria, numrul; numrul de nregistrare la instana judectoreasc, etc.
*)

Anexa nr. 2
Model 2009 ITL 043

LEGITIMAIE
pentru funcionarul public din compartimentul de specialitate al autoritilor administraiei
publice locale cu atribuii n stabilirea, constatarea i controlul impozitelor i taxelor locale

Fa
Stema
Romniei
- color -

ROMNIA
J u d e u l ...............................*)

PRIMRIA

Stema
unitii
administrativ
-teritoriale
- color -

.......................................**)
30 mm

LEGITIMAIA NR. ./ 20 .....


70 mm

Dl./Dna. ..........................................................
n calitate de .............................................
este mputernicit s stabileasc, s constate,
i s controleze impozitele i taxele locale.

35 mm

Loc
pentru
fotografie

PRIMARUL/ CONDUCTORUL UNITII FISCALE...................................................................**)


L.S.

Posed actul de identitate


seria ...... nr. ....................

(prenumele i numele)
..
(semntura)

100 mm

Verso

Titularul prezentei legitimaii se bucur de protecia legii i este nvestit cu exerciiul


autoritii publice, pe timpul i n legtur cu ndeplinirea atribuiilor i ndatoririlor de
serviciu, n limitele competenelor stabilite prin lege.
Organele de poliie, jandarmerie i orice ali ageni ai forei publice au obligaia s
dea concursul titularului legitimaiei, la cererea acestuia, n ndeplinirea, potrivit
legii, a activitii de stabilire, constatare i control.
Identificarea funcionarului public se face prin prezenta legitimaie nsoit de actul
de identitate, precum i de delegaia semnat de conductorul compartimentului de
specialitate.
Prezenta legitimaie s-a emis n baza DISPOZIIEI PRIMARULUI
................................................................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... i este valabil
pn la revocarea acesteia.

*) Se menioneaz denumirea judeului;


**) Se menioneaz categoria i denumirea unitii administrativ-teritoriale;
NOT:
1. R O M N I A va fi nscris pe un fundal care reprezint Drapelul Romniei, n urmtoarea ordine a culorilor: albastru galben rou;
2. n cazul judeelor adnotrile *) i **) din antetul legitimaiei se nlocuiesc prin CONSILIUL JUDEEAN ................*), iar semnatarul legitimaiei este
PREEDINTELE CONSILIULUI JUDEEAN ...................*);
3. n cazul municipiului Bucureti, adnotrile *) i **) din antetul legitimaiei se nlocuiesc prin PRIMRIA GENERAL A MUNICIPIULUI BUCURETI, iar
semnatarul legitimaiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURETI;
4. n cazul sectoarelor municipiului Bucureti, Judeul .........*) din antet se nlocuiete prin MUNICIPIUL BUCURETI, iar adnotrii **) i corespunde meniunea
SECTORULUI ....... .
5. La ncetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administraiei publice locale, titularul are obligaia s depun legitimaia. n caz de pierdere se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a III a;
Anexa nr. 3
6. Evidena legitimaiilor se ine ntr-un registru special condus de ctre secretarul unitii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucureti acest registru se
conduce de ctre secretarul general al municipiului Bucureti i respectiv de ctre secretarii sectoarelor acestuia.
Model 2009 ITL 047
7. Acest formular se execut la nivelul fiecrei autoriti a administraiei publice locale.

JUDEUL........................
COMUNA.......................

INVITAIE
Domnului/Doamnei
.................................................................................................,
n
calitate
de ........................................................... al/a ..................................................................................................
V informm c n data de .......................... organe de inspecie fiscal din cadrul
. s-au deplasat la domiciliul
fiscal/sucursala/filiala/punctul
de
lucru
al
.........................................................................
de
la
adresa
..........................................................................................................................,
n
vederea1): ....................................................................................................................................................................
Inspecia fiscal nu s-a putut efectua, drept care, n baza art. 50 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, v invitm n data
de ................................., ora ........, la sediul nostru, camera ..........., telefon ............................., n vederea efecturii
inspeciei fiscale, ocazie cu care vei prezenta, conform art. 56 i 94 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat
n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele documente:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Neprezentarea n condiiile precizate mai sus constituie contravenie conform art. 219 alin. (1) lit. c) din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i se sancioneaz cu
amend conform art. 219 alin. (2) lit. a) din acelai act normativ, cu excepia cazului n care nu sunt ntrunite elementele
constitutive ale unei infraciuni.
Prezenta se ntocmete n dou exemplare2).
Conductorul organului fiscal local,
L.S.
(prenumele, numele i semntura)

1)

2)

Se nscrie obiectul aciunii:


- prezentarea de nscrisuri n conformitate cu art. 56 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
- efectuarea unei cercetri la faa locului n conformitate cu art. 57 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
- efectuarea unei inspecii fiscale conform art. 94 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare

Exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin pot cu confirmare de primire sau nmnat personal reprezentantului societii comerciale, cu meniunea pe exemplarul 2
a calitii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paaport nr., serie, domiciliu), datei i semnturii;
Exemplarul 2 va fi reinut de echipa de inspecie fiscal i va fi anexat la raportul de inspecie fiscal/procesul-verbal de control

Anexa 4
JUDEUL
COMUNA

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A


CONTRAVENIEI NR. .....
ncheiat astzi, .................. 20.., ora .........., la ..............................*1)
Agentul constatator ......................................... avnd funcia de .......................... n
cadrul ......................................, identificat prin legitimaia nr. ..../20.., avnd n vedere prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i pe cele ale Ordonanei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu cele
ale Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, am constatat c:
> PERSOANA FIZIC > D .........................., avnd CNP ............., nscut() n ......................
judeul .................., fiul/fiica lui ......................... i a .........................., domiciliat() n ................................, str.
....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ............, judeul ..............., legitimat cu ..........*), seria
...., nr. ..................., emis() de ..........................................., la data ........................, avnd ocupaia
de ..................., la locul de munc ..................., cu sediul n ..................................., str. ...........................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ......., judeul ..............
> PERSOANA JURIDIC > ......................................, avnd CODUL DE IDENTIFICARE
FISCAL ....................., cu sediul n ................., str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
sectorul .........., judeul .................., reprezentat prin ...................... avnd CNP .........................., nscut()
n ........................ judeul ......................., fiul/fiica lui ........................ i a ............................, domiciliat()
n ........................, str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul .............., judeul ................,
legitimat cu ...........*), seria ...., nr. ..................., emis() de .................................., la data ................, avnd
ocupaia de ............................; persoana juridic are conturile bancare: 1. ............................. deschis
la ........................ i 2. ............................... deschis la ...............................,
a svrit n ziua de ..........., luna .........., anul 20.., urmtoarea/urmtoarele contravenie/contravenii:
1. ....................................................................... fapt prevzut la art. ....... alin. (....) lit. ....)
din ...................;
2. ....................................................................... fapt prevzut la art. ....... alin. (....) lit. ....)
din ...................;
3. ....................................................................... fapt prevzut la art. ....... alin. (....) lit .....)
din ...................;
n urma svririi contraveniei s-au cauzat pagube evaluate conform ....................., n valoare de .............
lei.
Semntura
Semntura
agentului constatator
martorului

Semntura
contravenientului

................................................................................
*1) Se nscrie unitatea administrativ-teritorial/sectorului municipiului Bucureti la nivelul creia/cruia se
face constatarea.
<- <- <- <- <- <- <- <- <- <- CONTINUARE PE VERSO -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
o
o
o
o
X ............................. X aici se detaeaz X ................... X
o
o
o
o

PROCESUL-VERBAL DE NDEPLINIREA PROCEDURII*)


Astzi, .................. 20.., agentul procedural .................., din cadrul ......................., avnd de nmnat
Procesul-verbal de constatare a contraveniei nr. ......... din ................... 20.. cu ntiinarea de plat nr. .......
din .................... 20.., m-am deplasat la domiciliul fiscal al ...................... din .......................,
str. ............................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ............, judeul ................., codul
potal ..............., gsind pe contravenient sau pe .................., rud cu acesta/persoan care locuiete la

aceeai adres/administrator/portar/mputernicitul contravenientului, care primind actul a semnat n faa


noastr.
Semntura primitorului,
..........................
Primitorul are CNP ............................ i se legitimeaz cu ..........*), seria .., nr. ..............., emis()
de ....................., la data ..................... .
<- <- <- <- <- <- <- <- <- CONTINUARE DE PE VERSO -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
i se sancioneaz potrivit:
1. art. ....... alin. (....) lit .....) din ............................. cu amend de la ......... lei la ........ lei i stabilesc
amenda contravenional n cuantum de ......... lei;
2. art. ....... alin. (....) lit .....) din ............................. cu amend de la ......... lei la ........ lei i stabilesc
amenda contravenional n cuantum de ......... lei;
3. art. ....... alin. (....) lit .....) din ............................. cu amend de la ......... lei la ........ lei i stabilesc
amenda contravenional n cuantum de .......... lei;
ALTE MENIUNI, inclusiv obieciunile fcute de contravenient cu privire la coninutul prezentului procesverbal:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Suma total a amenzii de ............. lei se va achita n termen de 15 zile de la data prezentului procesverbal la Trezoreria ............................. n contul nr. ...................................... sau la casieriile ...........................
din str. ......................... nr. ...........
Prezentul proces-verbal constituie ntiinare de plat. n termen de 15 zile de la comunicare acesta
devine titlu executoriu. n caz de neachitare a amenzii la termenul stabilit se va trece la executarea silit,
conform prevederilor legale n vigoare la data prezentului proces-verbal.
Contravenientul se/nu se angajeaz (dac se prevede aceast posibilitate n actul normativ de instituire a
contraveniei) s achite jumtate din minimul amenzii, adic ......... lei n cel mult 48 de ore de la data
ncheierii prezentului proces-verbal i de a prezenta, n acelai termen, documentul de plat agentului
constatator sau instituiei din care acesta face parte.
n baza art. ....... alin. (....) lit .....) din ........................ dispun urmtoarele sanciuni complementare:
1. .......................................................................
2. confiscarea/ridicarea n vederea confiscrii a bunurilor/sumei de .......... lei, prevzute n anexa care
face parte integrant din prezentul proces-verbal, aparinnd ..................................., avnd
CNP ......................, domiciliat() n ..............................., str. ................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ..., sectorul ............, judeul ................., legitimat cu ...............*), seria .., nr. .............., emis()
de .............................., la data ....................., care vor fi depuse la ...................... pn la valorificare.
Contravenientul (nu) este de fa/refuz/nu poate lua la cunotin de prezentul proces-verbal, fapt atestat
de martorul ............................, identificat prin CNP ................................., domiciliat() n .........................., str.
................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul .............., judeul ....................., legitimat cu
................*), seria ......, nr. ..................., emis() de .........................., la data ................................ fiind de
fa, i s-a nmnat un exemplar din prezentul proces-verbal.
Cu drept de plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii/primirii/comunicrii
la ......................................... .
Semntura
Semntura
agentului constatator
martorului

Semntura
contravenientului

................................................................................
*) Se nscrie actul de identitate, respectiv: C.I. - cartea de identitate; C.I.P. - cartea de identitate provizorie;
B.I. - buletinul de identitate; P - paaportul. Prin CNP se nelege codul numeric personal.
NOT:
Prin CODUL DE IDENTIFICARE FISCAL se nelege: codul numeric personal, numrul de identificare
fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic de nregistrare.
o
o
o
o
X ............................. X aici se detaeaz X ................... X
o
o
o
o

Refuznd primirea/negsind nici o persoan s-a afiat prezentul proces-verbal pe ua principal la


domiciliul fiscal al contravenientului.
Drept pentru care s-a ncheiat prezentul proces-verbal.
Semntura agentului procedural,
Martor,
..............................
Prenume i nume ..................
CNP ............. B.I./C.I.P./C.I.
serie ... nr. ....................
...........................
data ...../......20..
NOT:
1. Aceast parte se detaeaz de prezentul proces-verbal i se anexeaz exemplarului transmis
compartimentelor de specialitate spre executare silit.
2. n caz de afiare se va lipi numai la coluri.

Anexa nr. 5
Model 2009 ITL 049

PROCES-VERBAL1)
ncheiat astzi ....../........./............., ora.
CAP. 1
Subsemnaii
......................................................................................................................................2),
avnd
funcia de ................................................................., n cadrul primriei Comunei....................., n baza titlului VII din
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n 2007, cu legitimaia de inspecie
fiscal nr. .................................. i cu Ordinul de serviciu nr. ..................../ ..............................., am efectuat inspecia
fiscal,
n
vederea
soluionrii
adresei
nr.
...................../..................................,
emis
de
ctre.................................................................., ....................................................................................................................
.....................................................................................3) la ..................................................................................., cu
domiciliul
fiscal/sediul
n
ROMNIA,
judeul,
codul
potal
...................,
str. ......................................................................................, nr. .........., C.I.F.*) .............................,
tel. /fax......................................... , e-mail
Controlul
s-a
desfurat
la
........................................................................,
str. .........................................................................4), .......................................................................................................... 5)
Contribuabilul este reprezentat de d-l ............................................................................................6) .
CAP. 2 Constatri:
Urmare controlului efectuat au rezultat urmtoarele: (constatri, consecine, responsabiliti, msuri dispuse):
1. Descrierea faptei
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
....................................
2. Prevederile legale nclcate:
..
........................................................................................................................................................................................
..................................................
3. Consecine:
..
........................................................................................................................................................................................
..................................................
La terminarea controlului au fost restituite toate actele i documentele puse la dispoziia organelor de inspecie
fiscal, cu excepia celor reinute pentru care s-a ntocmit proces-verbal de ridicare de nscrisuri.
Prezentul proces-verbal s-a ntocmit n 3 exemplare, nregistrate n Registrul unic de control sub
nr. ........../ ............................, din care un exemplar a fost lsat contribuabilului, iar 2 exemplare au fost luate de organele
de inspecie fiscal.
Organe de inspecie fiscal,

Reprezentant legal,

L.S..........
.........

L.S.

(prenumele, numele i semntura)

(prenumele, numele i semntura)

L.S..........
(prenumele, numele i semntura)

1)

Se va ntocmi numai n cazul controlului inopinat, ncruciat i pentru constatarea unor situaii faptice existente la un moment dat (art. 57). Nu are ca rezultat ntocmirea
deciziei de impunere. Se anexeaz la Raportul de inspecie fiscal;
2)

Nume, prenume organe de inspecie fiscal;

3)

Denumirea exact a tematicii i perioada supus controlului;

*)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.

4)

Se va preciza adresa la care s-a desfurat controlul, dac acesta a avut loc n alt loc dect domiciliul fiscal, precum i modul de deinere al spaiului;

5)

Menionarea tipului de spaiu (punct de lucru, sucursal, subunitate, o alt proprietate);

6)

Nume, prenume, funcie, date identitate, CNP;

Anexa nr. 6
Model 2009 ITL 053

JUDEUL
COMUNA

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate
Codul de identificare fiscal: ........
Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ..........//20.

Aprobat,
Conductor organ fiscal local,
L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

RAPORT DE INSPECIE FISCAL


ncheiat la data de ..........................
CAPITOLUL I Date despre inspecia fiscal i contribuabil
Subsemnaii ............1), avnd
funcia de .. n cadrul , n baza
titlului VII din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n 2007, cu legitimaia
de inspecie fiscal nr. i cu Ordinele de serviciu nr. ./ am efectuat, n perioada
..,
un
control
.............................................................,
n
vederea....................................................................................................
................................................................................................
...2)
la
..................................,
cu
domiciliul
fiscal/sediul
n
ROMNIA/.........................................,
judeul
......................................................,
codul
potal ........................., municipiul/ oraul/comuna ..................................... satul/sectorul ............................,
str. ..........................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport
seria
......
nr.
..............,
C.I.F.*)
...................................................,
tel./fax........................................ , e-mail , codul CAEN al activitii principale
desfurate ........................................, contul bancar ............................................................
Contribuabilul a fost ntiinat de nceperea inspeciei fiscale prin Avizul de inspecie fiscal ............/
. Numrul i data acordului, precum i noul termen aprobat**) ...................................................................
Inspecia fiscal a fost nregistrat in Registrul Unic de Control, la poziia ...../..
Perioada supus inspeciei fiscale:

..............................................................................., conform avizului de inspecie fiscal;

................................................................................,
pentru

urmtoarele
motive......................................................
................................................................................................................................................................................................
.***)
Controlul
s-a
desfurat
n
perioada
...................................................
la
.
................

1)

Nume, prenume organe de inspecie fiscal;

2)

Denumirea exact a tematicii i perioada supus controlului;

*)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.

**)

Se va completa n cazul n care data nceperii inspeciei fiscale a fost amnat;

***)

Se va completa n cazul n care verificarea se face pentru o perioad diferit de cea din avizul de inspecie fiscal, prin nscrierea perioada verificat efectiv;

.........................................................3)
unde
contribuabilul
sus-menionat
are
4)
Contribuabilul
este
reprezentat
de
...................................................
.5), n calitate de
Obiectul inspeciei fiscale:

verificarea bazelor de impunere;


verificarea realitii declaraiilor

fiscale i informative n corelaie cu datele din evidena contabil,


registrele societii sau orice alte documente justificative existente n societate ori obinute prin controale ncruciate,
precum i cu alte declaraii depuse n conformitate cu legile speciale;

verificarea corectitudinii si exactitii ndeplinirii obligaiilor de ctre contribuabil;


verificarea respectrii prevederilor legislaiei fiscale si contabile;
stabilirea diferenelor obligaiilor de plat, precum i a accesoriilor aferente acestora;

altele: ................................................................................................................................................................
Obligaiile fiscale care fac obiectul inspeciei fiscale sunt urmtoarele :
.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
.....
..................................................................................................................................................................................
....
Ultima inspecie fiscal: a fost consemnat prin Actul de control.................. din data de
.............................. i s-a efectuat pentru perioada ..............................................
CAPITOLUL II Anexe
Pentru fiecare impozit, tax sau contribuie verificat, la Raportul de inspecie fiscal se vor anexa situaii, tabele,
copii de pe documente, note explicative, necesare susinerii constatrilor, fiind parte integrant din Raportul de inspecie
fiscal.
1. Constatri fiscale (se completeaz pentru fiecare obligaie fiscal verificat):
A. Informaii despre obligaia fiscal:
- denumirea obligaiei fiscale;
- perioada supus inspeciei fiscale;
- prezentarea procedurii de control utilizate. n cazul controlului prin sondaj, selectarea documentelor i a
operaiunilor semnificative se apreciaz de organul de inspecie fiscal in funcie de natura activitii contribuabilului;
- facilitile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenii) de care a beneficiat contribuabilul n perioada
supus inspeciei fiscale i modul de respectare a acestora.
B. Baza de impunere
a) n cazul n care se constat aspecte care modific baza de impunere, se vor meniona:
- elementele identificate n activitatea contribuabilului care au influenat baza de impunere;
- punctul de vedere al inspeciei fiscale fa de interpretarea contribuabilului;
- consecinele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept i temeiul legal pentru modificarea bazei de
impunere;
- modul de calcul al bazei impozabile i stabilirea eventualelor diferene, precum i calculul impozitului, taxei
sau al contribuiei stabilite suplimentar. Pentru obligaiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului de a
efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept i corectitudinea calculului sumei deduse;
- calculul obligaiilor fiscale accesorii la diferenele de impozite, taxe sau contribuii stabilite de inspecia
fiscal;
- stabilirea responsabilitilor pentru aplicarea sau determinarea eronat a bazei impozabile i efectuarea de
propuneri pentru sancionare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.
b) n cazul n care baza de impunere nu se modific, se va meniona acest lucru. n aceast situaie se vor
prezenta urmtoarele:
- perioadele efectiv verificate;
- documentele care au stat la baza concluziei c obligaia fiscal este corect determinat.
2. Alte constatri
................................................................................................................................................................................................
.....
................................................................................................................................................................................................
.....
3)

Se va preciza adresa la care s-a desfurat controlul, dac acesta a avut loc n alt loc dect domiciliul fiscal, precum i modul de deinere al spaiului;

4)

Menionarea tipului de spaiu (punct de lucru, sucursal, subunitate, o alt proprietate);

5)

Nume, prenume, funcie, date identitate, CIF;

................................................................................................................................................................................................
.....
................................................................................................................................................................................................
.....
................................................................................................................................................................................................
.....
................................................................................................................................................................................................
.....
................................................................................................................................................................................................
.....
3. Discuia final cu contribuabilul
A. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului:
- se vor consemna, n mod obligatoriu, numrul i data documentului prin care contribuabilul este ntiinat
despre data, ora i locul de desfurare a discuiei finale;
- n caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discuia final, acest fapt va fi menionat expres n
raport;
- de asemenea, se va prezenta o sintez a punctului de vedere al contribuabilului pentru fiecare diferen de
impozit, tax, contribuie;
B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:
- se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecie fiscal fa de punctul de vedere al
contribuabilului.
- argumentele organelor de inspecie fiscal vor fi prezentate pentru fiecare impozit, tax sau contribuie pentru
care contribuabilul a prezentat punctul su de vedere.
4. Sinteza constatrilor inspeciei fiscale
Pentru fiecare impozit, tax sau contribuie la care s-au calculat diferene sau accesorii n sarcina
contribuabilului se vor prezenta urmtoarele informaii:
Nr.
crt

Denumirea obligaiei fiscale

Perioada verificat/Perioada pentru care s-au


calculat obligaiile fiscale accesorii
De la data
Pn la data

Obligaie fiscal
stabilit suplimentar
de plat

Raportul a fost ntocmit n 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contribuabil, unul pentru organele de inspecie
fiscal i unul pentru organul fiscal de administrare competent, unde contribuabilul este luat n eviden ca pltitor de impozite
i taxe.

Avizat,
ef compartiment,
L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

ntocmit,
L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

Anexa nr. 7
Model 2009 ITL 050
Nr. .........//20.
NOT EXPLICATIV

Subscrisa
, C.I.F.*)
, cu sediul n
ROMNIA, judeul
, codul potal
, municipiul
,
str. , , tel./fax
,
reprezentat
prin........................................................2)
n
calitate
de
proprietar/coproprietar/mandatar/acionar
unic/asociat/
administrator/mputernicit
cu
domiciliul n ROMNIA/ ............................., judeul ............................................, codul
potal
...................,
municipiul/oraul/comuna.....................................,
satul/sectorul .................................., str. ......................................................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport
seria ...... nr. .............., C.I.F.*)..............................................., la ntrebrile puse de
, n baza art. 94 alin. (3) lit. c) din Ordonana
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, dau urmtoarele explicaii:
1. ntrebare:
1. Rspuns:
...
...

2. Rspuns:
...
...

3. Rspuns:
...
...

...

4. Dac mai avei ceva de adugat?


.....
...

*)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic de nregistrare, dup
caz); numrul de nregistrare la instana judectoreasc, etc.
2)

Se completeaz n cazul persoanelor juridice;

Prezenta se ntocmete n dou exemplare3).


Termen: 5 zile lucratoare de la primirea prezentei, conform punctului 91.2 din H.G. nr. 1050/2004
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

Data
..........................................
..

Semntura i tampil
.....................................................

Anexa nr. 8
Model 2009 ITL 052
Nr. .........//20.

PUNCT DE VEDERE
al contribuabilului la constatrile inspeciei fiscale
D-le./D-n ........................................,

Subscrisa ................................................................, C.I.F.*) ..................................., cu sediul n


ROMNIA/ ..............................., judeul ............................................, codul potal .................,
municipiul/oraul/comuna......................................,
satul/sectorul
..................................,
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
tel./fax
..................................,
e-mail
......................................................................
reprezentat
prin.................................
................................................................ 2) n calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/acionar
unic/asociat/
administrator/mputernicit
cu
domiciliul
n
ROMNIA/
.............................,
judeul
............................................,
codul
potal
...................,
municipiul/oraul/comuna.....................................,
satul/sectorul
..................................,
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)..............................................., declar pe propria
rspundere, n conformitate cu art. 107 alin (4) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, declar urmtoarele:
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................,

probnd aceasta cu urmtoarele documente:


.................................................................................................................................................................... ...........................
......................................................................................................................................... ......................................................
.............................................................................................................. .................................................................................
...................................................................................

3)

- Exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspecie fiscal/Procesul-verbal de control;


- Exemplarul doi va rmne la persoana care a dat explicaii

*)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic de nregistrare, dup
caz); numrul de nregistrare la instana judectoreasc, etc.
2)

Se completeaz n cazul persoanelor juridice;

Data
..........................................

Semntura i tampil
.......................................................