Sunteți pe pagina 1din 12

Cheltuieli nedeductibile : sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.

Cheltuieli nedeductibile : veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a
acordat deducere la momentul efectuarii lor cum sunt:rambursari de impozit pe profit platit in
perioadele anterioare,restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere,veniturile din
anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor
si alte asemenea
deductibil : cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in
conditiile prevazute de lege.
deductibil : sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
deductibil : se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la
furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele
cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri
(mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
deductibil : Sint documente obligatorii de tinere a evidentei operatiunilor impozabile,in
scopuri de tva astfel incit sa se poate determina baza de impozitare si taxa pa valoarea
adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si /sau prestari de servicii efectuate,deductibila
aferenta achizitiilor
deductibil : Documentul in care se evidentiaza baza de impozitare si tva deductibila aferenta
cumpararilor
deductibil : diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din
cumparari)
deductibil : diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din
vanzari).
deductibil : TVA aferenta cumpararilor
deductibil : veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat
deducere la momentul efectuarii lor cum sunt:rambursari de impozit pe profit platit in perioadele
anterioare,restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere,veniturile din anularea unor
provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si alte
asemenea
Cheltuieli deductibile si nedeductibile
De la Kyroness
Incadrarea unei cheltuieli in deductibile si nedeductibile tine de cunostiintele fiscale ,experienta
si de natura acestor cheltuieli. Considerarea unei cheltuieli nedeductibile ca
fiind deductibila rezulta, in cazul unui control de la ANAF, in recalcularea impozitului pe
profit datorat si plata majorarilor de intarziere pe perioada scursa intre data la care
impozitul recalculat trebuia achitat si pana la data controlului ,cu 0.1%/zi inmultita cu
suma(36%/an). Conform Codului Fiscal cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe
profit daca sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele
reglementate prin acte normative in vigoare. Modul in care se considera o cheltuiala ca fiind
deductibila sau nedeductibila are importanta in relatia de calcul a profitului impozabil, adica a
bazei la care se aplica cota de impozit pe profit de 16%. Conform art 19 alin (1)
C.fiscal ,profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa
si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. De asemenea la
calculul bazei de impozitare se va tine cont si de elementele similare veniturilor si cheltuielilor,
adica a acelor sume care nu sunt inregistrate in conturile de venituri sau cheltuieli dar care
din punct de vedere fiscal sunt considerate venituri sau cheltuieli. Dpv fiscal,exista
trei tipuri de cheltuieli: 1.-deductibile(integral) 2.-deductibile partial 3.nedeductibile(integral) 1.-deductibile(integral) -cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor
-cheltuielile efectuate pentru protectia muncii, prevenirea accidentelor de munca si a bolilor

profesionale -cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si


boli profesionale, cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale
-cheltuielile de reclama si publicitate -cheltuielile de transport si de cazare in tara si in
strainatate, efectuate pentru salariati si administratori -cheltuielile pentru formarea si
perfectionarea profesionala a personalului angajat -cheltuielile pentru marketing -cheltuielile
pentru perfectionare -cheltuielile pentru protejarea mediului -taxele de inscriere, cotizatiile si
contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si
organizatiile patronale -pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor
neincasate. 2.-deductibile partialCheltuielile care depasesc aceste cote sunt considerate
nedeductibile chiar daca ele sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. -cheltuielile de
protocol -indemnizatia de deplasare acordata salariatilor -diverse cheltuieli sociale
-perisabilitatile -tichetele de masa -provizioane si rezerve -cheltuielile cu dobnda si diferentele
de curs valutar -amortizarea contabila(peste limita prevazuta de lege) -cheltuielile efectuate, in
numele unui angajat, la schemele de pensii facultative -cheltuielile cu primele de asigurare
voluntara de sanatate -cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de
serviciu -cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de
angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice. 3.nedeductibile(integral) Aceste cheltuieli din punct de vedere fiscal nici nu exista: cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat -dobnzile/majorarile de
intrziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intrziere datorate catre autoritatile romne
-cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din
gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare
cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor
avantaje in natura -cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor -cheltuielile
inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ -cheltuielile
aferente veniturilor neimpozabile c-heltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau
care nu sunt reglementate prin acte normative -cheltuielile cu primele de asigurare platite de
angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului
-cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii,
pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul
activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte -cheltuielile cu primele de
asigurare care nu privesc activele contribuabilului precum si cele care nu sunt aferente
obiectului de activitate -cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind
bursele private -cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un
document emis de un contribuabil inactiv.(Nota:atentie,verificati furnizorii de servicii
sau marfuri,ANAF exclude aceste cheltuieli) -cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre
organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea
desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro
anual.____________________________________ Venituri neimpozabile(se scad
din baza de impozitare) Articolul 20 al Codului Fiscal specifica veniturile care nu sunt
impozabile la calculul profitului impozabil. - dividendele primite de la o persoana juridica
romana; - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a
incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se
detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen
lung, reprezentand actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute
ca imobilizari, inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la
data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare,
precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de
participare; - veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si
veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; - veniturile neimpozabile, prevazute
expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.
____________________________________ Elemente SIMILARE veniturilor si
cheltuielilor.a)Elemente similare cheltuielilor pot fi: - diferentele nefavorabile de curs
valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta
contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii; - cheltuiala cu valoarea

neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor


de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila
fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita
conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va
proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in
rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale. -Orice alte elemente
considerate necesare de catre contribuabil b)Elemente similare veniturilor pot fi: diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in
valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau
transpunerii; - rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5)
din Codul fiscal. ______________________________________ 1.Verificati daca total
cheltuieli=Debit cont 121 2.Verificati daca total venituri=Credit cont 121 3.Verificati daca
diferenta cheltuieli-venituri=Sold cont 121 4.Sold cont 121 este un sold contabil,pentru a fi luat
ca baza de impozitare acesta trebuie rectificat cu cheltuielile nedeductibile si veniturile
neimpozabile. Sold Cont 121=profit Formula: (Sold cont 121+cheltuieli nedeductibile-venituri
neimpozabile)*16/100 Exemplu: Sold creditor ct.121=15.300 Cheltuieli nedeductibile=700
Venituri neimpozabile=200 Baza de impozitare=15.300+700-200=15.800
15.800*16/100=2.528 Cum baza de impozitare se calculeaza intotdeauna de la 01.01.N,suma de
2.528 este impozitul datorat pana la data calcului din care se scad sumele calculate
anterior(exemplu 31.12.N). Trim.I=600 =>Declarat 600 Trim.II=800 =>Declarat 700 Trim
III=500 =>Declarat 650 Trim IV=628 se raporteaza Trim III=650 Calcul:2.528-600-800-500628=0 Impozit datorat: 0(zero) Recalculare pe baza Declaratiei 101(in care se scad
sumele declarate). 2.528-600-700-650-650=72 suma declarata in plus!
_________________________________ Daca Soldul contului 121 prezinta
pierdere,scadeti din pierdere(luata pozitiv) cheltuielile nedeductibile,daca suma este
negativa(ch.nedeductibile mai mari)diferenta se impoziteaza cu 16% in caz contrar nu se
impoziteaza.Daca aveti si venituri neimpozabile,din diferenta negativa(luata pozitiv)scadeti
aceste venituri.Daca diferenta este negativa(venituri neimpozabile mai mari) aceasta nu se
impoziteaza. Exemplu: Sold debitor ct.121=15.300 Cheltuieli nedeductibile=17.000 Venituri
neimpozabile=200 Baza de impozitare=15.300-17.000= -1.700=>1.700-200=1.500
1.500*16/100=240 __________________________________ Nu uitati: aceste calcule
sunt efectuate numai pentru evidenta contabila,pentru ANAF trebuie sa comparati
sumele declarate cu cele calculate sievidentiate in contabilitate si numai in urma
diferentelor rezulta suma datorata!
Impozitul pe profit exemplificare a calculului impozitului pe profit trimestrial
01.01 -31.03
Total Venituri = 1.000 lei
Total cheltuieli = 600 lei din care :
Cheltuieli cu amenzi =100 lei
Rezultatul current ( Rc ) = 1.000 lei 600 lei = 400 lei
Cheltuieli nedeductibile = 100 lei
Rezultatul fiscal = 400 lei + 100 lei = 500 lei
Impozitul/ TRIM I = 500 lei * 16 %= 80 lei
Formula contabila :
691=441 80 lei
121=691 80 lei

Rc` = 400 lei 80 lei = 320 lei (Rezultatul net)


Se depune declaratia 100

> Impozit= 80 lei

01.01- 30.06
Total Venituri = 20.000 lei
Total Cheltuieli 12.000 lei din care :
Cheltuieli cu amenzi = 100 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit TRIM I : 80 lei
Rc = 20.000 lei 12.000 lei = 8.000 lei
Cheltuieli nedeductibile = 1000 lei + 80 lei = 1.080 lei
Impozitul/TRIM I si II = (8.000 lei + 1.080 lei) * 16 % =1452,8 lei ~
Impozitul/TRIM II =
Formula contabila:

1.453 lei

1.453 lei 80 lei = 1.373 lei

691=4411 1.373 lei


121= 691 1.373 lei
Rc` = 8.000 lei 1.373 lei = 6.627 lei (Rezultat net)
Rezultatul brut = 6.627 lei + 1.453 lei = 8.080 lei
Se depune declaratia 100 => Impozit/ TRIM II = 1.373 lei

01.01

30.09

Total venituri = 30.000 lei


Total Cheltuieli= 27.000 lei din care:
Amenda = 1.200 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit TRIM I si TRIM II = 1.453 lei
Rc= 30.000 lei 27.000 lei = 3.000 lei
Cheltuieli nedeductibila = 2.653 lei
Impozitul / TRIM I + TRIM II + TRIM III = ( 3.000 lei + 2.653 lei ) * 16 %= 904 lei

Impozit/ TRIM I = 80 lei


Impozit/TRIM II = 1.373 lei
Impozit / TRIM III = 904 lei 1.453 lei = 549 lei => Impozitul / TRIM
III = 0
Se depune declaratia 100 cu specificatia impozit = 0

01.01

31.12

Total venituri= 40.000 lei


Total Cheltuieli = 30.000 lei din care:
Amenzi = 1.200 lei
Cheltuieli cu impozit pe profit = 1.453 lei
Rc= 40.000 lei 30.000 lei = 10.000 lei
Cheltuieli nedeductibile = 1.200 lei +

1.453 lei = 2.653 lei

Impozitul/ TRIM I + TRIM II + TRIM III + TRIM IV = (10.000 lei + 2.653 lei ) * 16 %
= 2.024 lei
Impozitul / TRIM I + TRIM II + TRIM III =

1.453 lei

Impozitul TRIM IV = 2.024 lei 1.453 lei = 571 lei


691= 4411
571 lei
121 = 691

571 lei

Rc` = 10.000 lei 571 = 9.429 lei (Rezultatul net)


Rezultat brut = 9.429 lei + 2.024 lei = 11.453 lei
Calcularea impozitului pe veniturile microintreprinderii nu implica cheltuieli.
Se calculeaza 3 % din cifra de afaceri pe fiecare trimestru si se plateste statului.
- See more at: http://www.conta.ro/forum/topic/46446-calcul-impozit-3microintreprindere/#sthash.Wxpdlroh.dpuf
-

total cifra de afaceri = 220.200 - total cheltuieli (fara impozit) = 156.000 - profit brut (asa
cum se cere in problema, nu impozabil) = 220.000 - 156.000 = 64.200 - profit net = profit
brut - impozit pe venit micro = 64.200 - 6.606 = 57.594 lei - suma cu sponsorizarea e o
informatie capcana in rezolvare, de care nu se tine co - See more at:
http://www.conta.ro/forum/topic/46446-calcul-impozit-3microintreprindere/#sthash.Wxpdlroh.dpuf
Cheltuieli microintreprindere

- toate cheltuielile efectuate se inregistreaza in contabilitate; cheltuielile care nu au legatura cu


activitatea societatii si sunt bunuri/servicii in favoarea asociatului/administratorului se incadreaza
in prevederile art. 7 alin. (12) - sunt considerate dividende si se impoziteaza cu 16% din valoare;
-cheltuieli deductibile: achizitionarea caselor de marcat, valoarea de achizitie a acestora se
deduce din baza impozabila in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au
fost puse in functiune.
- cheltuielile de protocol nu au limita de deductibilitate;
TVA-ul se deduce in limita a 100 lei/ persoana trimestrial -pentru bunuri acordate gratuit si se
deduce in totalitate - pentru mesele de protocol oferite in scopuri legate de activitatea
economica a persoanei impozabile;
- cheltuielile cu amorizarea se efectueaza cf. art. 24 CF-fara limita de deductibilitate;
- cheltuielile cu combustibilulul care nu sunt utilizate in totalitate in scopul activitatii economicenu au limita de deductibilitate;
- cheltuielile sociale, cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, cheltuielile de
sponsorizare, cheltuielile cu indemnizatia de deplasare nu au limita de deductibilitate
Mai adaugati si voi daca le intalniti
- See more at: http://www.conta.ro/forum/topic/46446-calcul-impozit-3microintreprindere/#sthash.Wxpdlroh.dpuf

o
o
o
o

treprinderea Ce este o microntreprindere? Ce prevederi se aplic n 2015?


Firma de contabilitateBella Expert Cont
Bine ai venit!
Despre
Servicii
tirile
Ghid practic
Centrul de taxe
Resurse
Internet
Calculatoare
Selecii RSS
Legislaie
Contact
Strategii pentru afaceri
Nouti pentru afaceri
Deschiderea unei afaceri
Conducerea unei afaceri
Dezvoltarea unei afaceri
Formulare, declaratii i programe
Consultaie gratuit
Numele
Adresa de e-mail
Telefon
Cnd s v contactm

Mesajul dumneavoastr

You have

500 characters

left.

Send

Codurile din Romania


Legturi
Link-uri utile
Ajutor n cautri. Harta sitului.
Politica de confidenialitate
Denegri de responsabilitate
Termeni i condiii
Next Tab
Ce este o microntreprindere? Ce prevederi se aplic n 2015?

Pentru c suntei importani pentru noi, ne-am gndit c v-ar fi de ajutor urmtorul articol despre
microntreprinderi. V urm lectur plcut.
Ce este o microntreprindere?
Care sunt regulile de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinder ii?
Cine este exceptat de la sistemul de impunere pe veniturile microntreprinder ii?
Ce venituri se impoziteaz? Care este aria de cuprindere a impozitului?
Care este anul fiscal al unei micorntreprinderi?
Care este cota de impozitare?
Cum se face impunerea microntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de 65.000
euro sau venituri din consultan i management?
Care este baza impozabil a impozitului pe veniturile micorntreprinderilor?
Care sunt termenele de declarare a meniunilor?
Cnd se face plata impozitului i cand se depun declara iie fiscale?
Cum se face impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microntreprindere?
Care sunt prevederi fiscale referitoare la amortizare?

O microntreprindere este o persoan juridic romn care ndeplinete cumulativ urmtoarele


condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent
a) realizeaz venituri, altele dect:

activiti n domeniul bancar;

activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia


persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii;
activiti n domeniul jocurilor de noroc.

b) realizeaz venituri, altele dect cele din consultan i management, n propor ie de peste
80% din veniturile totale; (ncadrarea n categoria veniturilor din consultan i management
se efectueaz prin analiza contractelor ncheiate i a altor documente care justific natura
veniturilor.
c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei a 65.000 euro; (Pentru ncadrarea
n condiia privind nivelul veniturilor realizate n anul precedent, se vor lua n calcul acelea i
venituri care constituie baza impozabil, iar cursul de schimb pentru determinarea
echivalentului n euro este cel de la nchiderea aceluia i exerciiu financiar.)
d) capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i autoritile
locale
e)nu se afl n dizolvare cu lichidare, nregistrat n registrul comerului sau la instanele
judectoreti, potrivit legii.
Care sunt regulile de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderii?
Impozitul pe veniturile microntreprinderii este obligatoriu.
O persoan juridic romn care este nou-nfiinat este obligat s plteasc impozit pe
veniturile microntreprinderilor ncepnd cu primul an fiscal, dac capitalul social al acesteia
este deinut de persoane, altele dect statul i autoritile locale la data nregistrrii la registrul
comerului.
Microntreprinderile nu mai aplic acest sistem de impunere ncepnd cu anul fiscal urmtor
anului n care nu mai ndeplinesc una dintre condiiile privind ncadrarea acestora n sistem.
Cine este exceptat de la sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderii?
persoana juridic romn nou-nfiinat care, ncepnd cu data nregistrrii n registrul

comerului, intenioneaz s desfoare urmtoarele activiti:


o

activiti n domeniul bancar;

activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia


persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii;

o
o

activiti n domeniul jocurilor de noroc.


persoana juridic romn nou-nfiinat care, la data nregistrrii n registrul comerului,

are subscris un capital social reprezentnd cel puin echivalentul n lei al sumei de 25.000 euro

poate opta s aplice pentru plata impozitului pe profit. Opiunea este definitiv, cu condiia
meninerii valorii capitalului social de la data nregistrrii, pentru ntreaga perioad de existen
a persoanei juridice respective. n cazul n care aceast condiie nu este respectat, persoana
juridic aplic impozitul pe veniturile microntreprinderii, ncepnd cu anul fiscal urmtor celui n
care capitalul social este redus sub valoarea reprezentnd echivalentul n lei al sumei de
25.000 euro de la data nregistrrii, dac sunt ndeplinite condiiile de ncadrare n categoria
microntreprinderii. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului n lei pentru
suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naional a Romniei
la data nregistrriipersoanei juridice.
Ce venituri se impoziteaz? Care este aria de cuprindere a impozitului?
Impozit pe veniturile microntreprinderilor, se aplic asupra veniturilor din orice surs, cu
excepia:
veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse;
veniturilor aferente costurilor serviciilor n curs de execuie;
veniturilor din producia de imobilizri corporale i necorporale;
veniturilor din subvenii;
veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare;
veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de ntrziere,
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele
produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
veniturile din diferene de curs valutar;
veniturile financiare nregistrate ca urmare a decontrii creanelor i datoriilor n lei n funcie
de un curs valutar diferit de cel la care au fost nregistrate ini ial;
valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii.
Care este anul fiscal al unei micorntreprinderi?
Anul fiscal al unei microntreprinderi este anul calendaristic.
n cazul nfiinrii unei microntreprinderi ntr-un an fiscal, perioada impozabil ncepe:

de la data nregistrrii acesteia la registrul comerului, dac are aceast obligaie;

de la data nregistrrii acesteia n registrul inut de instanele judectore ti competente,


dac are aceast obligaie;

de la data ncheierii sau, dup caz, a punerii n aplicare a contractelor de asociere, n


cazul asocierilor care nu dau natere unei noi persoane juridice.
n cazul unei microntreprinderi care se nfiineaz sau i nceteaz existena, anul fiscal este
perioada din anul calendaristic n care persoana juridic a existat.

Perioada impozabil a unei microntreprinderi se ncheie, n cazul divizrilor sau al fuziunilor


care au ca efect juridic ncetarea existenei persoanei juridice prin dizolvare fr lichidare, la
una dintre urmtoarele date:

la data nregistrrii n registrul comerului/registrul inut de instanele judectore ti


competente a noii societi sau a ultimei dintre ele, n cazul constituirii uneia sau a mai multor
societi noi;

la data nregistrrii hotrrii ultimei adunri generale care a aprobat operaiunea sau de
la alt dat stabilit prin acordul prilor, n cazul n care se stipuleaz c operaiunea va avea
efect la o alt dat, potrivit legii;

la data stabilit potrivit legii, n alte cazuri dect cele menionate la lit. a) i b).

Perioada impozabil a microntreprinderii se ncheie, n cazul dizolvrii urmate de


lichidare, la data depunerii situaiilor financiare la registrul unde a fost nregistrat, potrivit legii,
nfiinarea persoanei juridice respective.
Care este cota de impozitare?
Cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este 3%.
Cum se face impunerea microntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de 65.000
euro sau venituri din consultan i management?
Dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro
sau ponderea veniturilor realizate din consultan i management n veniturile totale este de
peste 20% inclusiv, aceasta va plti impozit pe profit. Calculul i plata impozitului pe profit se
efectueaz ncepnd cu trimestrul n care s-a dep it oricare dintre limitele prevzute, lund n
considerare veniturile i cheltuielile realizate de la nceputul anului fiscal. Impozitul pe profit
datorat reprezint diferena dintre impozitul pe profit calculat de la nceputul anului fiscal pn la
sfritul perioadei de raportare i impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat n cursul
anului respectiv.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului n euro este cel de la nchiderea
exerciiului financiar precedent.
Care este baza impozabil a impozitului pe veniturile micorntreprinderilor?
Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice
surs, din care se scad:

veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de execuie;

veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale;

veniturile din subvenii de exploatare;

veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare;

veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de
ntrziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;

veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare, pentru


pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

veniturile din diferene de curs valutar;

veniturile financiare nregistrate ca urmare a decontrii creanelor i datoriilor n lei n


funcie de un curs valutar diferit de cel la care au fost nregistrate ini ial;

valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii.


Pentru determinarea impozitului pe veniturile microntreprinderilor, la baza impozabil
determinat conform celor menionate mai sus, se adaug urmtoarele:

valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii;

n trimestrul IV, diferena favorabil dintre veniturile din diferen e de curs valutar/veniturile
financiare nregistrate ca urmare a decontrii creanelor i datoriilor n lei n funcie de un curs
valutar diferit de cel la care au fost nregistrate ini ial i cheltuielile din diferen e de curs
valutar/cheltuielile financiare aferente, nregistrate cumulat de la nceputul anului.
n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie
a acestora se deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n
trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit legii.
Punerea n funciune se face potrivit prevederilor legale.
Care sunt termenele de declarare a meniunilor?
Persoanele juridice romne pltitoare de impozit pe profit comunic organelor fiscaleteritoriale
aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului
de procedur fiscal, pn la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se pltete
impozitul pe veniturile microntreprinderilor.
Persoanele juridice care se nfiineaz n cursul unui an fiscal nscriu meniunea n cererea de
nregistrare la registrul comerului.
n cazul n care, n cursul anului fiscal, una dintre condiiile impuse nu mai este ndeplinit,
microntreprinderea comunic organelor fiscale teritoriale ieirea din sistemul de impunere pe
veniturile microntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal, pn la data
de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Microntreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din
consultan

management

proporie

de

peste

20%

inclusiv comunic

organelor fiscaleteritoriale ieirea din sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor,


n cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal.
Cnd se face plata impozitului i cand se depun declaraiie fiscale?
Calculul i plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor se efectueaz trimestrial, pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul.
Microntreprinderile au obligaia de a depune, pn la termenul de plat a impozitului, declaraia
de impozit pe veniturile microntreprinderilor.

Obligaia fiscal reprezint venit al bugetului de stat.


Cum se face impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microntreprindere?
n cazul unei asocieri fr personalitate juridic ntre o microntreprindere i o persoan fizic,
rezident sau nerezident, microntreprinderea are obligaia de a calcula, reine, declara i plti
la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din
asociere, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz
impozitul.
Care sunt prevederi fiscale referitoare la amortizare?
Microntreprinderile sunt obligate s in evidena amortizrii fiscale. Amortizarea fiscal se
determin conform art.24 al Titlul II din Codul fiscal.