Sunteți pe pagina 1din 4

Farmacie 2011, Chimie organica

E. 2-Butanolul.

26. Nitrobenzenul necesar sintezei anilinei se


obtine prin mononitrarea benzenului cu amestec
sulfonitric. Sa se calculeze cantitatea de amestec
sulfonitric (raport molar HNO3 : H2SO4 = 1:2)
necesar pentru nitrarea a 117 g benzen, stiind ca
acidul azotic are concentratia de 63%, iar acidul
sulfuric are concentratia de 98%.
A. 450g
B. 0.388 kg
C. 294 g
D. 0.45 kg
E. 300 g.

31. Care este hidrocarbura cu masa moleculara


M = 86 care prin monoclorurare fotochimica
formeaza 5 izomeri?
A. 2-Metilbutanul.
B. 2-Metilpentanul.
C. 3-Metilpentanul.
D. 2,2-Dimetilbutanul.
E. 2,3-Dimetilbutanul.

27. Se extrage amidonul din 2.7 tone de cartofi


care contin 12% amidon. Acesta este supus
hidrolizei si apoi fermentatiei in vederea
obtinerii etanolului. Ce cantitate de etanol se
poate obtine daca randamentul global al
procesuli este de 50%.
A. 2 kmoli.
B. 184 kg.
C. 4 kmoli,
D. 92 kg.
E. 70.65 kg.
28. Produsul principal al reactiei de oxidarea a 4penten-2-olului cu K2Cr2O7/H+ este:
A. Acidul butanoic.
B. Acidul 3-ceto-butanoic.
C. Dioxidul de carbon.
D. Apa.
E. Acidul beta-ceto-butanoic.
29. Formula de strusctura a N,N-dietilacetamidei
este:
A. C6H5-CO-N(C2H5)2.
B. CH3-CO-NH-CH2-CH3.
C. CH3-CO-N(C2H5)2.
D. CH3-CO-N(CH2-CH3)2.
E. CH3-CH2-CO-N(C2H5)2.
30. Precizati care dintre urmatorii compusi (X)
respecta urmatoarea schema de reactie:
X H2O Y; Y + H2O X
A. 2,2-Dimetil-propan-1-olul.
B. 2-Metil-butan-2-olul.
C. 1-Pentanoul.
D. Tertbutanolul.

32. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt


corecte?
A. Sapunurile de calciu si de magneziu au o buna
putere de spalare.
B. Stearatul de potasiu intre in compazitia
sapunurilor lichide.
C. Sapunurile sunt eteri politexilati ai alcoolilor.
D. Sapunurile sunt saruri ale acizilor grasi cu metale
alkaline si alcalino-pamantoase.
E. Sapunurile se obtin prin esterificarea glicerolului
cu acizii grasi.
33. Prin hidrogenarea totala a produsului
obtinut in reactia de condensare crotonica a
etanalului cu propanona in raport molar de 1:1,
se obtine:
A. 3-Penten-2-ol.
B. Pentan-2-ona.
C. Pentan-2-ol.
D. 4-Hidroxi-pentan-2-ona.
E. Pentan-2,4-diol.
34. Se amesteca 500 cm3 solutie de acid clorhidric
0.1M cu 0.4 l solutie de acid clorhidric 1M.
Concentratia molara a solutiei obtinute este:
A. 1M
B 0.05M
C.0.5M
D. 0.25M
E. 0.1M
35. Care dintre compusii enumerate se pot obtine
direct din propina?
A. Etanalul.

B. Acetona
C. Alcoolul izopropilic
D. Propanona
E. Acidul acetic.
36. Noradrenalina este un mediator fiziologic al
sistemului nervos vegetative simpatic care are
urmatoarea formula de structura

si reactioneaza cu:
A. Iodura de metal.
B. Potasiu metallic.
C. Bicarbonatul de sodiu.
D. Hidroxidul de sodiu.
E. Clorura de acetil.
37. Care dintre urmatoarele reactii sunt
posibile?
A. Fenol + acetat de sodiu fenoxid de sodiu +
acid acetic
B. Formiat de sodiu + acid clorhidric acid formic
+ clorura de sodiu
C. Acid acetic + oxid de calciu acetat de calciu
+ apa
D. Propanoat de sodiu + etanol propanoat de etil
+ hidroxid de sodiu
E. Acid metanoic + etanol metanoat de metil +
apa
38. Precizati numarul compusilor cu formula
C5H10 care prezinta izomerie geometrica.
A. Trei compusi.
B. Un cicloalcan.
C. Doi compusi.
D. O alchena
E. Doua alchene
39. Acidul acetil salicilic se poate obtine prin
reactia acidului salicilic cu:
A. Acidul acetic.
B. Clorura de acetil.
C. Acetatul de sodiu.
D. Anhidrida acetica.

E. Acetonitrilul.
40. Precizati care dintre urmatorii compusi se
pot oxida cu reactivul Fehling.
A. Etanalul.
B. 2-Butenalul.
C. Acetona.
D. Acetaldehida.
E. Glioxalul.
41. Precizati care dintre urmatorii compusi por fi
utilizati ca agenti de alchilare a aminelor:
A. Iodobenzenul.
B. Clorura de benzil.
C. Oxidul de etena.
D. Clorura de acetil.
E. Iodura de metil.
42. Reactioneza1.5 moli de alfa-aminoacid cu
109.5 g de acid clorhidric si rezulta 328.5 g
produs de reactie ce contine 12.78% N. Precizati
alfa-aminoacidul.
A. Alfa-alanina.
B. Acidul aspartic.
C. Lizina.
D. Acidul glutamic.
E. Glicocolul.
43. Care dintre urmatorii compusi pot da prin
hidroliza acid benzoic?
A. Benzanilida.
B. Benzoatul de fenil.
C. Acetatul de benzil.
D. Benzonitrilul.
E. Clorura de benzil.
44. Numiti acidul dicarboxilic saturat a carui
sare de calciu contine 24.64% Ca.
A. Acidul maleic.
B. Acidul oxalic.
C. Acidul propandioc.
D. Acidul succinic.
E. Acidul butandioic.

45. La combustia a 2 moli de compus organic cu


raportul de masa C:H:O = 9:2:4 se consuma
1008 l de aer (20% O2). Formula sa moleculara
este:
A. C2H4O
B. C3H8O
C. C2H8O4
D. C4H8O3
E. CH4O.

A. Moleculele de apa se orienteaza cu polul pozitiv


spre ionii clorura.
B. Moleculele de apa se orineteaza cu polul negativ
spre ionii clorura.
C. Solutia obtinuta conduce curentul electric.
D. Solutul si solventul formeaza legaturi dipoldipol.
E. Moleculel de apa se orienteaza cu polul negativ
spre ionii Na+.

46. Care dintre urmatorii compusi formeza


saruri de diazoniu?
I. acidul sulfanilic
II. benzilamina
III. benzenamina
IV. N-metil-anilina
V. alfa-naftilamina
VI. etilamina
A. I, III
B. I, V
C. II, IV
D. III, V
E. II, VI.

49. Structura acidului glutamic la pH<pHi este:


A. OOC-CH-CH2-CH2-COOH
|
NH3+
B. HOOC-CH-(CH2)2-COOH
|
NH3+
C. -OOC-CH-(CH2)2-COOH
|
NH2
D. OOC-CH-CH2-CH2-COO|
NH3+
E. HOOC-CH-CH2-CH2-COOH
|
NH3+

47. Precizati care dintre urmatoarele afirmatii


referitoare la incadrarea monozaharidelor in
seria D sau seria L sunt corecte.
A. Monozaharidele din seria D rotesc planul luminii
polarizate spre dreapta.
B. Compusul apartine seriei D daca grupa hidroxil
legata de carbonul asimetric cel mai indepartat de
grupa carbonil este orientata ca si grupa chidroxil
din pozitia 2 a aldehidei D-glicerice.
C. Compusul apartine seriei L daca grupa hidroxil
legata de carbonul asimetric cel mai apropriat de
grupa carbonil este orientata spre stanga.
D. Incadrarea in seria D sau L se face in functie de
configuratia atomului de carbon de care se leaga
hidroxilul glicozidic.
E. Majoritatea monozaharidelor care exista in
natura apartin seriei D.

48. Indicati afirmatiile corecte cu privire la


dizolvarea clorurii de sodiu.

50. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt


corecte?
A. Fenolul participa mai usor decat benzenul la
reactii de substitutie.
B. Fenolii au caracter nesaturat.
C. Fenolii sunt acizi mi slabi decat alcoolii.
D. Fenoxizii se pot obtine prin reactia fenolilor cu
metalele alcaline si hiroxizii alcalini.
E. Prin reactia fenolilor cu acizii carboxilici se obtin
esteri.

S-ar putea să vă placă și