Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru o renastere spirituala, trebuie sa ne intoarcem la Inceputurii, prin Logosul intrupat al

Inceputurilor, ca El este Inceputul si Sfarsitul. Cine uneste pe Inceputul cu Sfarsitul, uneste


prin prezenta sa eterna, care prezenta a Logosului, aduce transfigurarea in adancimea
omului!
Prezenta lui absoluta in prezent se datoreaza faptului, ca el este Inceputul si Sfarsitul. Pentru
omul in care se lucreaza Hristos, Inceputul si Sfarsitul, va fi destul o zi intreaga, cum zicea
Parintele Staniloaie, ca sa realizeze deplinatatea, integritatea proprie - pentru Sfarsit ca si
ziua reprezinta Inceputul si Sfarsitul, fiind un simbol al integritati, deplinatati vieti! O zi
intreaga, reprezinta in miniatur, o viata intreaga a omului.
Ontologic, ziua, va fi integru, deplin, prin prezenta absoluta a deplinatati lui Hristos, si prin
prezenta deplina a omului, in care va fi prezent, deplinatatea, integritatea lui ascunsa.
Integritatea, deplinatatea absoluta, necesita prezenta absoluta. Prin prezenta te schimbi, ca
prin prezenta, ascunsul, deplinatatea ta ascunsa in tine, se deschide, se activeaza, ca sa
primeasca lucrari energiilor necreate ale Domnului. El, o intreaga zi lucreaza, de la Inceput la
Sfarsit, in asa fel, lucrarea sa reprezentand deplinatatea sa, si din cauza asta va fi destula o zi,
ca integritatea, deplinatatea, ca sa te schimba in scopul Sfarsitului.
Daca traiest ziua ca integritate, deplinatate, prin integritatea, deplinatatea ta, ziua ta va fi
imaginea integritati, deplinatati tale, in adancul inimi tale, si va aduce o singura zi, realizarea
deplinatati tale. Ca o singura zi inseamna, singuratatea deplinului, intregului, adica pe
Logosul intrupat, prin prezenta s-a activa in imaginea zilei, in adancul fiintei tale, Cine va fi
destul ca sa realizeze, deplinatatea, integritatea ta proprie.
Ziua, una singura, ca imaginea activa a deplinului, intregului in adancul fiintei tale, este
destul, ca sa te schimbi, spre Sfarsit! Este destul o zi, de a te shimba, ca ziua reprezinta
imaginea deplinului, intregului, accentul pe urma fiind pe integritate, deplinatate, carora este
imaginea numai, ziua. Imaginea zilei care reprezinta, numai, integrul, deplinul, in sensul asta,
nu in sine ziua te schimba, ci deplinul, prin manifestarea sa, in imagini unui zile intreaga!
Deplinul, unu singur, ce manifesta printro zi, este destul ca sa te transfigureze in deplinatatea
ta! Integritatea zilei arata numai la deplin, pe care reprezinta, care e destul singur, realizarea
deplinatati, integritati unui vieti omenesti!
Dar pe urma, ce te schimba in arhetipul, in imaginea zilei?! Ziua, fiind Inceputul si Sfarsitul,
daca traiest, dupa realitatea imagini, tot ce reprezinta, devine pentru tine o metamorfoza
continua! Ziua, cea intreaga, te schimba, incat va fi pentru tine, metamorfoza integritati,
deplinatati tale! Va fi metamorfoza Inceputului si Sfarsitului!
Te schimba, tot ce reprezinta intregul, deplinul. In sensul asta este destul o zi, ca integritate,
deplinatate, ca sa te transfigurezi! Transfigurarea, prin lucrarea Duhului Sfant, aduce
realizarea integritati, deplinatati omului, care nu este altceva, decat indumnezeirea omului!
Ne pregatim pentru Sfarsit, prin realizarea integritati, deplinatati spirituala si sufleteasca,
prin lucrarea Duhului!
In fiecare zi reintoarcem la Inceput. Logosul intrupat, Soarele fiind inceputul nostru! Inceput,
care a inceput noaptea, in intunericul zilei, prin lucrarea ascunsa a Lumini! Renastem
spiritual pentru Sfarsit, asa intalneste in noi Inceputul si Sfarsitul, realizand integritatea,
deplinatatea noastra spirituala, adica pe Hristos in noi!
Cum am zis, ca o zi intreaga reprezinta toate viata, cu inceputul si sfarsitul ei, ziua intreaga pe
urma inseamna, care va fi destul de a realiza deplinatatea spirituala a vieti noastre, o intreaga
viata omeneasca, trait in deplinatatea sa proprie, prin imaginile sacre a vieti depline! Pe urma
ce a spus parintele Staniloaie, ca o zi intreaga este destul, de a reliza deplinatatea vieti tale
spirituala, prin imaginea integritati unui zile, ca miniatur a vieti intreaga, refera la viata ta
intreaga, la care ai nevoie ca sa realizezi deplinatatea vieti tale spirituala in Hristos!