Sunteți pe pagina 1din 12

Instructiuni proprii SSM pentru sofer autocamion

PREVEDERI LEGISLATIVE SI DOMENII DE APLICARE


Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate
cu legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem
unitar de reglementari in cadrul societatii, sistem care cuprinde urmatoarele acte
legislative:

Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea


santatii;

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului


nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale;

Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce prevede


asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul general
de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca (SSM);

Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de


produsele cu defecte

H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006
care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile
pentru orice activitate;

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;

H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;

H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;

HG nr. 1051/2006privind cerinele minime de securitate i sntate pentru


manipularea manual a maselor care prezint a riscuri pentru lucrtori, n special de
afeciuni dorsolombare

H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs


de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

H.G. nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la


expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


santierele temporare sau mobile;

Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme;


O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu
modificarile ulterioare;
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile
specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta
prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006.
Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru
celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din
cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin sarcina de serviciu
suplimentara sarcinii de serviciu de baza, ocazional sau permanent.
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din
urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

EXECUTANTUL: conducator autocamion

SARCINA DE MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului


si/sau alte sarcini trasate de seful direct.

MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele,


uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca desfurat;

MEDIUL DE MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial,


cu temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea
psihica.
Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul prezentelor
instructiuni proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii
de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la
nivelul fiecarui element al sistemului EXECUTANT-SARCINA DE MUNCAMIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE MUNCA, propriu proceselor de munca din
cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii.
In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la caz, in
functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si
sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum si cu standardele
de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate abordat.
Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de
munca si a imbolnavirilor profesionale in activiti desfurate n de catre lucratori.
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop
diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii
fiecarui element component al acestuia: respectiv executant- sarcina de munca- mjloace
de productie - mediu de munca.
Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care
desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de prevenire si
protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea
lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii, capitolul II, art.
264, daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea si sanatatea in munca
poate provoaca un incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau
chiar pericol grav i iminent de accidentare la locul de munca.
REVIZUIREA INSTRUCTIUNILOR

Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic i vor fi modificate, ori de cte ori este
necesar, ca urmare a schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc. survenite la nivel
naional, la nivelul persoanelor juridice i fizice sau la nivelul proceselor de munc.
CONDIII GENERALE DE INCADRARE I REPARTIZARE A LUCRATORILOR
Incadrarea si repartizarea lucrtorilor pentru conducatorii auto se fac pe baza avizului
medical eliberat n urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile i
capacitile fizice
Lucratorul se va prezenta la medicul de medicina muncii cu fisa de solicitare pentru
examenului medical la angajare insotita de fisa de identificare a factorilor de risc
profesional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea (angajator) in munca
apoi se va elibera o fisa de aptitudini semnata si stampilata de catre medicul de medicina
muncii.
Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta angajatului prin fisa de
identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind
riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
Avizul medical la ncadrare se elibereaza numai de ctre medic (al persoanei juridice
care angajeaz sau al circumscripiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-funcionale
i de laborator.
Persoana juridic care angajeaz este obligat s elibereze lucrtorilor care solicit
angajarea "Fi medical de angajare"- tip, emis de ctre Ministerul Sntii.
Persoana juridic ce angajeaz are obligaia de a preciza locul de munc la care va fi
angajat lucrtorul pentru avizul medical.
Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa
foloseasca mijloace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a
maselor sau solicitarea psihica a lucratorilor.
Angajarea la noul loc de munca se face numai dupa efectuarea instructajului general
inante de angajare care se realizeaza in timpul programului de lucru.
Lucratorii au in principal urmatoarele obligatii :
Sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase,
echipamentele de transport i alte mijloace de producie;
Sa utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, s l
napoieze sau s l pun la locul destinat pentru pstrare;
Sa comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de
munc despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i
sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de protecie;
Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti biologici,
natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate, pentru a putea
evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce
trebuie luate.
Conducatorii de autovehicule au obligatia sa efectueze controlul medical anual (in
afara de prevederile legii securitatii si sanatatii in munca), avind in vedere ca sarcina
principala de munca consta in conducerea autovehiculului pe drumurile publice privind
transportul de persoane respectiv materiale.

In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul activitatii


respective, al lucrtorilor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si
care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.
INSTRUIREA LUCRATORILOR
Instruirea se face periodic conform planificarii intocmite de angajator tuturor
lucrtorilor care au efectuat instrutajul general inainte de angajare i are drept scop
remprosptarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii i sntii n munc
si se efectueaza 2 ore.
Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munc.
Intervalul dintre dou instruiri periodice va fi stabilit prin instruciuni proprii, n
funcie de condiiile locului de munc i/sau postului de lucru, i nu va fi mai mare de 6
luni.
Verificarea instruirii periodice se face de ctre eful ierarhic al celui care efectueaz
instruirea i prin sondaj de ctre angajator/lucrtorul desemnat/serviciul intern de
prevenire i protecie/serviciile externe de prevenire i protecie, care vor semna fiele de
instruire ale lucrtorilor, confirmnd astfel c instruirea a fost fcut corespunztor.
Instruirea periodic se va completa n mod obligatoriu i cu demonstraii practice.
Instruirea periodic se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre angajatorul
care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munc/lucrtorul
desemnat/serviciul intern de de prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i
protecie i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana care efectueaz
instruirea.
Instruirea periodic se face suplimentar celei programate n urmtoarele cazuri:

cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare;

cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munc privind


activiti specifice ale locului de munc i/sau postului de lucru sau ale instruciunilor
proprii, inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri n unitate;

la reluarea activitii dup accident de munc;

la executarea unor lucrri speciale;

la introducerea unui echipament de munc sau a unor modificri ale echipamentului


existent;

la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.


Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munc sau de catre
reprezentatul cu raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca numit de
angajator.
DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECIE
Dotarea personalului cu echipament individual de protecie se va face conform
"Normativului cadru pentru acordarea i utilizarea echipamentului individual de
protecie" aprobat de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale sau conform unui normativ
propriu elaborat n baza Normativului cadru, n funcie de riscurile de accidentare
specifice activitii de transport intern sau extern.
CAILE DE CIRCULAIE SI ACCES

Circulaia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care aparine persoanei juridice


sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulaie si acces special amenajate in
acest scop.
Limea cilor de circulaie n incinta unitii se va stabili n funcie de gabaritul
mijloacelor de transport utilizate, felul circulaiei (ntr-un sens sau n ambele sensuri),
natura i dimensiunile materialelor transportate.
Amenajarea cilor de circulaie din incinta unitii se va face potrivit tipurilor de
mijloace de transport utilizate.
Pentru circulaia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
"Regulamentului de circulaie pe drumurile publice".
Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunztoare
standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare roie.
Cnd este necesar, n zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabili postu ri de supraveghere i dirijare a circulaiei.
mbrcmintea cilor de circulaie i acces trebuie ntreinut n permanen astfel
nct s nu prezinte denivelri care s afecteze securitatea circulaiei.
Pe timp de noapte cile de circulaie trebuie iluminate corespunztor standardelor n
vigoare.
Cile de circulaie trebuie meninute n permanen libere, curate, asigurate mpotriva
pericolului de alunecare i derapare.
Distana liber minim ntre dou mijloace de transport alturate care se ncarc sau
se descarc simultan va fi: pentru autocamioane minim 1 m;
Dac din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distanele prescrise, se interzice
ncrcarea sau descrcarea simultan.
CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE
La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:

inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;

pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu


mijloace auxiliare de pornire (instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pet imp
friguros, roboti de pornire);

sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;


Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In aceste
cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o persoana
de la sol.
In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea
conducatorului auto sau a altor personae in sau din autovehicule.
In timpul efectuarii cursei, conducatorii auto au urmatoarele obligatii:

sa respecte viteza de circulatie stabilita de Codul Rutier si sa o adapteze la conditiile


create de starea drumurilor pe care circula;

sa respecte itinerarul si mersul programat al cursei stabilite;

sa opreasca autovehiculul in parcurs, dupa minim 250 km, si sa verifice starea


pneurilor, directia, buloanele de fizare a jantelor, etc. De asemenea sa opreasca
autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este
necesar sa se efectueze controlul ethnic in parcurs;


sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare
pentru a nu provoca evenimente rutiere;

sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze


corespunzatoare.
Dupa trecerea autovehiculului prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele nu mai
functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor mergand pe o
anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se incalzesc si
apa se evapora.
In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de cauciuc,
aceasta va fi remediate sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este interzisa continuarea
drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.
Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble.
Daca autovehiculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor fata de sol, se
admite sa se puna sub roti:

nisip, pietris, etc. (in cazul unei zapezi batatorite);

scanduri (in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata);

piatra sparta, vreascuri (in cazul unui teren alunecos, dar tare).
CIRCULATIA PE TIMP NEFAVORABIL
Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii
oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele
de orice fel vor fi illuminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligate sad
ea semnale sonore sis a raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule
ce se apropie.
Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de ploaie
torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care determina
reducerea vizibilitatii.
Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor sunt
obligate ca, la intalnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, sa reduca viteza pana la
limita evitarii oricarui pericol.
In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorii auto
care vin din directia opusa sunt obligate sa opreasca pe partea dreapta, pentru a se face
loc acestora.
VITEZA DE CIRCULATIE
Vitezele maxime de circulaie a mijloacelor de transport auto n incint trebuie
stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizic i astfel limitate, nct s fie
asigurat securitatea circulaiei.
La autovehiculele cu instalaie de frnare pneumatic sau hidraulic coborrea
pantelor se va face fr oprirea motorului i n mod obligatoriu cu frn de motor.
Coborrea pantelor trebuie fcut cu motorul cuplat n treapta de vitez cu care s-a
urcat.
PARCAREA
Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta
unitatii, precum si sub liniile electrice aeriene.

Locurile de parcare devenite alunecoase, prin scurgeri sau imprastieri de substante


grase, lichide, etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente (nisip, cenusa,
zgura, etc.)
In timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curatate de
zapada sau de gheata, presarandu-se rumegus, zgura, nisip, sare, etc.
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor
lua urmatoarele masuri:

vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre acestea si


constructii;

vor opri motorul;

vor frana autovehiculul;

vor scoate cheile din contact;

vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;

vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a autovehiculului, actionand


intrerupatorul general (daca este cazul);

vor preda cheile lucratorului de serviciu la garaj pentru a fi depuse in locul special
amenajat.
Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea
motorului.
Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.
La locul de parcare sunt interzise:

efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de


incercare a eficientei sistemului de franare sau in zone special amenajate;

alimentarea cu combustibili sau lubrefianti;

aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere;

parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explosive sau usor inflamabile, cu


rezervoare de combustibil fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
Iesirea autovehiculelor din parcare in drumurile publice se va face numai cu fata. In
cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin pilotare.
CIRCULAIA PIETONILOR
Circulaia pietonilor, de regul va fi separat de circulaia autovehiculelor.
ncrucirile cilor de circulaie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la
minim. n locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.
Cnd lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stng a cilor de circulaie, n
direcia lor de mers.
Traversarea cilor de circulaie de ctre pietoni se va face numai prin locurile unde
sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cnd acestea lipsesc, traversarea se va face dup ce
n prealabil pietonii s-au asigurat c nu exist vreun pericol.
CIRCULATIA CONDUCATORILOR DE AUTOCAMIOANE
Instructiunile cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor
de munc specifice activitaii de transport cu autobasculante de 12-14 tone pentru
transportul de materiale sau deseuri greutatea acestora fiind intre 26-44 tone.

Prevederile prezentelor instructiuni se aplic cumulativ cu prevederile


Regulamentului de circulaie pe drumurile publice, pentru mijloacele de transport auto.
Prezentele instructiuni se vor revizui i vor fi modificate ori de cte ori este necesar,
ca urmare a modificrilor de natur legislativ, tehnologic i de standarde etc., survenite
la nivel naional, al persoanelor juridice i persoanelor fizice sau proceselor de munc.
Circulaia mijloacelor de transport auto pe teritoriul santierului care aparine
persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe ci de circulaie i acces
special amenajate n acest scop.
Limea cilor de circulaie n incinta unitii se va stabili n funcie de gabaritul
mijloacelor de transport utilizate, felul circulaiei (ntr-un sens sau n ambele sensuri),
natura i dimensiunile materialelor transportate.
Cnd este necesar, n zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabili posturi de supraveghere i dirijare a circulaiei.
Vitezele maxime de circulaie a mijloacelor de transport auto n incint trebuie
stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizic i astfel limitate, nct s fie
asigurat securitatea circulaiei.
mbrcmintea cilor de circulaie i acces trebuie ntreinut n permanen astfel
nct s nu prezinte denivelri care s afecteze securitatea circulaiei
La plecarea in cursa, conducatorui auto are urmatoarele obligatii:

inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;

pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire;

sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;

sa respecte urmatoarele reguli de pornire a motorului:

se va verifica daca maneta pentru schimbarea vitezelor se afla la punctul mort;

se va verifica daca frana de ajutor este cuplata;


Cand autovehiculele se afla pe rampa de revizie, conducatorii auto vor utiliza podete
mobile pentru evitarea caderii in canal;
Sa porneasca si sa manevreze autovehiculul numai dupa ce va constata ca nu se
gasesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere.
In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:

sa respecte viteza de circulate stabilita prin "Regulamentul privind circulatia pe


drumurile publice" si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe care
circula;

sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite;

sa opreasca autovehiculul in parcurs dupa minim 250 km si sa verifice starea


pneurilor, directia, buloanele de fixare a jantelor s.a. De asemenea, sa opreasca
autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este
necesar sa se efectueze controlul tehnic in parcurs;

sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare


pentru a nu provoca evenimente rutiere;

sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze


corespunzatoare.
Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii
oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele
de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei iar conducatorii acestora sunt obligati sa dea

semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule ce


se apropie.
Conducatorii auto sunt obligati daca pe parcurs la autovehicul s-a produs un incendiu
ca la inapoierea din cursa, sa informeze in scris conducerea unitatii despre incendiul
produs la autovehiculul sau, solicitand inlocuirea stingatoarelor descarcate si repararea
autovehiculului.
INCARCAREA - DESCARCAREA MECANIZATA
La ncrcarea-descrcarea mecanizat a mijloacelor de transport auto vor fi respectate
urmtoarele reguli:

autovehiculele goale trebuie s atepte rndul n afara razei de aciune a instalaiei


de ncrcare, autovehiculul putnd fi adus la ncrcare numai dup ce a primit semnalul
dat de conductorul utilajului de ncrcare sau conductorul formaiei d e lucru;

nainte de nceperea operaiei de ncrcare-descrcare, autovehiculele trebuie


asigurate contra deplasrii prin sistemul de frnare de ajutor;

incrcarea se va face dinspre prile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea
din spate;

incrctura va fi aezat pe platform ct mai ncet posibil pentru a se evita ocurile,


avariile sau accidentele;

conductorul auto nu va permite staionarea de persoane pe platforma


autovehiculului, n cabin i pe scri;

conductorul autovehiculului (camion, basculant, tractor etc.) va prsi cabina i se


va ndeprta de zona de aciune a macaralei sau a excavatorului; prin excepie, la
ncrcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevzute cu aprtoare de cabin, se admite
prezena n cabin a conductorului auto. n cazul ncrcrii mrfurilor care depesc
gabaritul este interzis prezena conductorului auto n cabin, indiferent de mijloacele de
ncrcare utilizate i de capacitatea autovehiculului.
La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii,
macarale, etc.) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcin de ridicare egal sau superioar
sarcinilor de ridicat.
Distana liber minim ntre dou mijloace de transport alturate care se ncarc sau
se descarc simultan va fi minim 1 m. Dac din cauza frontului de lucru nu se pot
respecta distanele prescrise, se interzice ncrcarea sau descrcarea simultan.
In cazul liniilor de cale ferata staionarea mijloacelor de transport auto se va face
astfel nct s asigure o distan liber de cel puin 2,5 m pn la linia de cale ferat.
Circulaia pietonilor, de regul va fi separat de circulaia autovehiculelor.
ncrucirile cilor de circulaie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la
minim. n locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc
Locurile destinate pentru operaiile de ncrcare i descrcare a mijloacelor de
transport trebuie prevzute cu ci de acces amenajate corespunztor i spaii de ntoarcere
cu o raz de curbur care s permit o manevrare nepericuloas. Pe timp de iarn, cile de
acces trebuie curate de zpada i ghea i presrate cu nisip, zgur, etc. Pe timp de
noapte aceste locur i trebuie s fie bine luminate.
Operaiile de ncrcare-descrcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanent a conductorului formaiei de lucru, instruit special n acest scop, care va

stabili procedeul de lucru, nepericulos. n lipsa conductorului, operaia trebuie condus


de ajutorul acestuia.
Dac formaia de lucru se mparte n dou sau trei echipe, fiecare din ele trebuie
condus de ctre un responsabil numit dintre muncitorii cu experien.
nainte de a trece la ncrcarea unui mijloc de transport, conductorul formaiei de
lucru (ajutorul acestuia) trebuie s controleze starea lui, insistnd asupra platformei pe
care se aeaz sarcina, obloanelor, ncuietorilor i siguranelor. Mijloacele de transport
necorespunztoare nu trebuie admise la ncrcare.
nainte de nceperea operaiilor de ncrcare-descrcare a unui mijloc de transport,
acesta trebuie asigurat contra deplasrii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare
de ajutor pe teren orizontal i a sistemului de frnare de ajutor i saboi de oprire pe teren
n pant. Se interzice deplasarea mijlocului de transport n timpul efecturii operaiilor de
ncrcare-descrcare.
Materialele ncrcate n mijlocul de transport trebuie s fie uniform repartizate pe
platforma acestuia i asigurate mpotriva deplasrii, rsturnrii sau cderii n timpul
transportului. Aezarea materialelor va fi fcut n aa fel nct conductorul mijlocului
de transport s aib asigurat o bun vizibilitate.
La ncrcarea-descrcarea mecanizat a mijloacelor de transport auto vor fi respectate
urmtoarele reguli:

autovehiculele goale trebuie s atepte rndul n afara razei de aciune a instalaiei


de ncrcare, autovehiculul putnd fi adus la ncrcare numai dup ce a primit semnalul
dat de conductorul utilajului de ncrcare sau conductorul formaiei d e lucru;

nainte de nceperea operaiei de ncrcare-descrcare, autovehiculele trebuie


asigurate contra deplasrii prin sistemul de frnare de ajutor;

este interzis staionarea conductorului autovehiculului sau a altor persoane n


cabin, pe platform sau n zona de acionare a utilajelor de ncrcare-descrcare.
Dup terminarea programului conductorul autovehiculului este obligat:

s parcheze autovehiculul la locul stabilit;

s asigure autovehiculul;

s sesizeze eventualele defeciuni ivite.


Inainte de nceperea lucrului cu autocamionul, conductorul auto trebuie s verifice
starea tehnic a acesteia i in mod deosebit:

existena i starea tijei de blocare a benei;

starea de funcionare a dispozitivului de ridicare i coborre a benei.


Conductorul auto nu trebuie s circule cu autocamionul avnd bena ridicat.
La ncrcare, autobasculantele trebuie astfel aezate nct ncrcarea s se fac numai
prin spate sau pe parile laterale, iar sarcina manevrat nu va trece pe deasupra cabinei.
n timpul ncrcrii mecanizate a autobasculantei, conductorului ii este interzis s
stea n cabin, exceptnd tipurile de a utobasculante prevzute cu structuri de protecie
mpotriva cderilor de obiecte i materiale.
La descrcare, nainte de a comanda ridicarea benei conductorul autotrebuie s
asigure autovehiculul cu frn de ajutor, asigurnd-se c bena nu va lovi vreo construcie
sau nu se va apropia la o distan periculoas de linia electric aerian.
Dac dispozitivul de ridicare-coborre a benei se blocheaz sau nu lucreaz normal,
se interzice lucrul sub ea.
Este interzis transportul de persoane n bena autobasculantelor.

Autobasculantele trebuie dotate cu dispozitive de siguran care s impiedice


bascularea necomandat a benei. Obloanele laterale sau cel din spate, care se pot
deschide, vor fi prevzute cu dispozitive care s asigure nchiderea sigur i s nu permit
deschiderea lor necomandat.
La autobasculantele de mare capacitate, n plus trebuie respectate urmtoarele reguli:

n cabinele autobasculentelor se vor transporta un numr de persoane care nu va


depsi pe cel prevzut n cartea tehnic;

conductorul auto va porni motorul numai dup ce va verifica c nu se gsesc


persoane sub main sau n apropierea ei;

dup ncrcare, conductorul auto va verifica repartizarea uniform a ncrcturii


n ben precum i respectarea tonajului i gabaritului acesteia;

cnd vizibilitatea este redus, viteza de deplasare va fi micorat;

este interzis oprirea motorului cnd autocamionul coboar n pant;

locul de descrcare va fi prevazut cu un opritor de siguran, pentru limitarea


micrii autobasculantei la mersul napoi;

se interzice intrarea conductorului sau altei persoane sub bena ridicat, fr ca


aceasta s fie asigurat cu dispozitivul prevzut.
Umflarea pneului pn la presiunea prescris trebuie s se fac numai dup fixarea
roii n dispozitivul de protecie.
Dotarea personalului cu echipament individual de protectie se va face conform
Normativului cadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de
protectie, aprobat de Ministerul Muncii i Protectiei Sociale sau conform unui normativ
propriu elaborate in baza Normativului cadru, in functie de riscurile de accidentare
specifice activitatii de transport.
INCARCARE DESCARCARE MANUALA
n cazul cnd accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe ramp,
muncitorii trebuie s foloseasc scri de acces special confecionate, cu crlige de fixare
pe partea superioar i cu armturi ascuite montate pe partea inferioar n vederea
asigurrii stabilitii acestora.
La ncrcarea i descrcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel aezai
nct s nu se loveasc ntre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaz.
Podeele nclinate folosite la ncrcarea-descrcarea manual trebuie s fie prevzute
cu ipci transversale fixate la distana de 300- 400 mm ntre ele sau cu alte mijloace care
s mpiedi ce alunecarea muncitorilor.
Rampele de ncrcare-descrcare trebuie prevzute la cota de nivel corespunztoare
platformei mijloacelor de transport. n cazul n care aceast condiie nu poate fi
respectat, trebuie utilizate podee de trecere.
n cazul n care ntre ramp i mijlocul de transport rmne un spaiu liber, de
asemenea trebuie folosite podee. Podeele orizontale sau nclinate trebuie s fie
rezistente, nealunecoase i prevzute cu dispozitive de prindere i de fixare sigure, pentru
evitarea deplasrii lor n timpul lucrului. Panta podeelor nclinate va fi de maximum
20%, iar limea de minimum 1 m (pentru circulaia ntr-un singur sens). Podeele
orizontale sau nclinate situate la n l imi mai mari de 0,5 m fa de sol trebuie

prevzute cu balustrade nalte de 1 m. Grosimea de rezisten a podeelor trebuie


calculat n funcie de deschiderea sa i mrimea greutii care se transport.
Pentru operaiile de ncrcare-descrcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor
din mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate i calculate corespunztor
greutii materialelor respective. Se vor lua msuri de frnare a deplasrii obiectelor
manipulate (trolii, frnghii e tc.).
La descrcarea pe plan nclinat, se interzice ntreruperea lucrului pn cnd
materialele nu sunt complet descrcate de pe acesta i aezate la locul de depozitare. Este
interzis a se sta n faa materialelor manipulate pe plan nclinat.
La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie s stea
lateral la capetele obloanelor, la distan pentru a nu fi atini de oblon sau de material n
cazul unei cderi accidentale. Muncitorii desemnai pentru deschiderea obloanelor trebuie
s stea lateral fa de acestea, fiind instruii asupra pericolelor ce pot apare.
Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate n forme geometrice regulate
trebuie ncrcate n mijloacele de transport n stive, cu rnduri ntreesute asigurndu-se o
bun stabilitate. Pentru situaia n care se depete nlimea obloanelor, trebuie
asigurat stabilitatea materialelor.