Sunteți pe pagina 1din 49

Cuprins:

I. Instalatia frigorifica cu comprimare mecanica cu vapori de amoniacpag.3


Memoriu justificativ ..pag.4
Schema teoretica

.pag.5

Ciclu teoretic ..pag.6


A . Date de proiectare..pag.7
B . Curba de saturatie pag.7
C . Calculul caracteristicilor sistemului .pag.7
D . Alegerea compresoarelor pag.9
E . Dimensionare condensatorului multitubular orizontal

pag.10

1. Calcul termic pag.10

2. Dimensionare constructive ..pag.14

F . Dimensionare vaporizatorului multitubulat orizontal: ..pag.16

1. Calcul termic

2. Dimensionare constructive .pag.18

.pag.16

G . Aparatura auxiliara: pag.19

1. Separatorul de lichid orizontal .pag.19

2. Separatorul de ulei pag.19

3. Subracitor .pag.20

4. Rezervor de amoniac lichid

5. Ventil de reglaj .pag.21

6. Alegerea pompelor de circulatie .pag.22

pag.21

Page
1

II.

Instalatia frigorifica cu comprimare mecanica cu vapori de Freon pag.23

Memoriu justificativ .pag.24


Schema teoreticapag.25
Ciclu teoretic.pag.26
A . Date de proiectare .pag.27
B . Curbele de saturatie ..pag.27
C . Calculul caracteristicilor sistemului .pag.29
D . Tabel comparative pag.33
E . Alegerea compresoarelor ..pag.34
F. Dimensionarea vaporizatorului multitubular orizontal

pag.34

1. Calcul termic

1. Calcul definitiv ..pag.37

III.

..pag.35

Instalatie frigorifica cu absorbite in solutie amoniac-apa .. pag.39

A. Date de proiectare .pag.39


B. Determinarea parametrilor termodinamici ai ciclului .....pag.39

Page
2

I.

Instalatie frigorifica cu comprimare mecanica


cu vapori de amoniac

Page
3

A. Memoriu Justificativ:
Proiectul cuprinde dimensionarea unei instalatii frigorifice cu comprimare
mecanica de putere frigorifica egala cu 60 Kw, ce foloseste ca agent frigorifc amoniacul
(NH3). Alegerea amoniacului se justifica prin faptul ca acest agent frigorific are: debitul
masic i GWP-ul cel mai mic, puterea total de comprimare cea mai mic, COP-ul cel mai
mare dintre toti agenti, cat si faptul ca avem nevoie de o cantitate mai mica de agent.
Utilajele ce au fost folosite pentru realizarea acestei instalatii sunt: vaporizator,
condesator, compresor, separator de ulei , rezervor de amoniac lichid, separator de lichid
orizontal, subrcitor de lichid si pompe care sa ajute la circularea apei de racire pe traseul
turn de racire-condensator, cat si la circularea solei pe traseul consumator-vaporizator.
Calculul efectuat pentru mai multi agenti frigorifici, cum ar fi, R717, R22, R134a,
R407c, R410A. S-a ales ca fiind cel mai eficient din punct de vedere al ODP-ului, GWP-ului
si al COP-ului agentul frigorific amoniac (R717).
In urma alegerii agentului frigorific, s-au dimensionat echipamentele necesare
functionarii instalatiei frigorifice conform datelor de proiectare. Astfel, instalatia va fi
echipata cu doua compresoare tip Bitzer W4HA, cu o putere de 109,75 kW. Mentionam
ca s-a ales un numar de trei compresoare 2+1de rezerva.
Pentru a putea alege compresorul au fost alese initial 5 modele Open Screw de la
Bitzer. Analizand performantele fiecarui model s-a ales modelul Bitzer W4HA ,doua
compresoare active si unul de rezerva. Dupa alegerea compresorului s-au recalculat marimile
necesare pentru dimenisionarea echipamentelor.
Condensatorul instalatiei este de tip multitubular orizontal echipat cu tevi de otel.
Apa de racire va circula la interiorul bateriei de tevi, iar agentul frigorific printre acestea.
Pentru a putea determina suprafata de condensare s-au dat valori functiei q. Lungimea
condensatorului este de 4.5 m, diametrul acestuia este de 368x8 [mm] avand un numar de 6
treceri cu 60 tevi pe o trecere. Condensatorul este prevazut cu o serie de racorduri pentru
intrarea vaporilor de agent frigorific, pentru iesirea condensatului, pentru intrarea si iesirea
apei de racire si o serie de racorduri pentru golire, aerisire, manometre, presostat si supapa de
siguranta.
Vaporizatorul este tot de tip multitubular orizontal cu o lungime de2 [m], cu un
diametru de 406,4 [mm] avand un numar de 6 treceri cu 15 tevi pe o trecere.

Page
4

Bateria de tevi de la interiorul vaporizatorului este formata din tevi de otel.


Pentru a putea dimensiona vaporizatorul s-a stabilit temperatura de congelare si s-a
facut un calcul preliminar respectand eroarea de aproximatie sub 8%.
Pe langa aceste echipamente instalatia frigorifica cu comprimare mecanica mai este
prevazuta si cu o serie de alte echipamente auxiliare care asigura o buna functionare a
acesteia.
Echipamente auxiliare:
Separatorul de ulei si separatorul de lichid vertical au fost alese in urma dimensionarii
respectand vitezele de circulatie impuse intre 0,20,65 [m/s].
-separatorul de ulei are rolul de a separa picaturile de uleidin vaporii de agent
frigorific la iesirea din compresor.
Modelul ales este Bitzer OA1954A.
- separatorul de lichid vertical are rolul de a separa eventualele picaturi de lichid din
vaporii de amoniac astfel incit acestia sa nu ajunga in compresor.
Modelul ales este Alfa Lava LRV110
-subracitorul are rolul de a subraci agentul frigorific lichid si este de tip schimbator
de caldura de tip teava in teava marca Outokumpu Heatkraft H75.
-rezervorul de lichid, are rolul de a stoca agentul frigorific in cazul aparitiei vreunei
avarii. Modelul ales este
Rezervorul de amoniac lichid a fost dimenisionat si ales in functie volumul celorlalte
echipamente existente in instalatie.
Principiul de functionare al instalatiei este urmatorul:

agentul frigorific intra in vaporizator cu stare lichida, primeste o energie termica


de la agentul intermediar 5, modificandu-si starea de agregare in vapori uscatii.
Procesul de vaporizare are loc ca urma a absorbtiei caldurii latente de vaporizare, de
la agentul intermediar, lucru ce face sa apara o diferenta de temperatura intre turul si
returul agentului intermediar (tS1 , ts2), ceea ce reprezinta efectul de frig.
Vaporii saturati uscati de stare 1, parasesc vaporizatorul si inainte de a fi aspirati
de compresor trec prin separatorul de lichid, ce are rol de a proteja compresorul
contra aspirarii picaturilor de lichid. Eventual picaturile de lichid sunt retinute la
nivelul separatorului ca urma a schimbarii de directie, a cresterii diametrului de
curgere.
Vaporizatorul de stare 1 avand presiunea P 0, vaporii sunt comprimati termodinamic in
compresor, pana la valoare punctului 2, punct caracterizat de presiunea de refulare si
temperatura de refulare: pC si tC , stare de vapori supraincalziti.
Page
5

Procesul 1-2 este adiabat (s=ct). In aceste conditii vaporii stare 2, trec prin
separatorul de ulei, ce are rol de a retine eventualele picaturi sau vaporii de ulei,
ultilizand metodele: schimbarea directiei de curgere, marirea diametrului de curgere,
trecerea vaporilor prin filtrul acestui aparat.
Trecerea vaporilor prin separatorul de ulei nu modifica starea termodinamica a
vaporilor , acestia intrand in condensator. In prima parte a condensatorului are loc un
proces de racire al vaporizatorului supraincalziti de la starea 2 la starea 2 (izobar),
procesul propiu-zis fiind cel de la 2 la 3, iar caldura de racire a vaporilor
supraincalziti si caldura latenta de condensare este evacuata prin intermediul
circuitului de apa de racire (deschis sau inchis).
Condensul de stare 3 rezultat intra in rezervorul de amoniac lichid, unde nu isi
modifica starea termodinamica, indeplinand doua functii: de inmagazinare si de
reumplere in caz de avarie, si de a prelua varfuri de sarcina.
Agentul cu stare 3 intra in subracitor, unde are loc o subracire la starea 4.
Presiunea din acest aparat este pc. Energia termica extrasa de la agentul frigorific este
preluata de unde circuit de apa de racire ce poate fi comun cu agentul de racire de la
condensator.
Lichidul de stare 4 intra in ventilul de laminare, unde este supus unu proces de
laminare ( entalpie constanta) pana la punctul 5, situat in domeniul de vapori
umezi, caracterizat prin temperatura p0 si t0.

Page
6

Schema teoretica si ciclul teoretic termodinamic:

Schema teoretic a instalaiei frigorifice cu NH 3, ntr-o treapt


V

vaporizator

SL

separator de lichid

condensator

compresor

SU

separator de ulei

rezervor de amoniac lichid

SR

subrcitor de lichid

VL

ventil de laminare

pompa de agent rcit

CF

consumator de frig

Ciclul teoretic

Page
7

lg p ( bar )
q SR

qC
K

pO

pC

x=0

2'

x=1
O

lK
h ( KJ / Kg )

1 2 proces de comprimare mecanic adiabatic ( s =


ct. )

2 3 proces de condensare ( p, = ct. )

3 4 proces de subrcire a lichidului ( p = ct. )

4 5 proces de laminare ( h = ct. )

5 1 proces de vaporizare ( p, = ct. )

B. Date de proiectare :

Puterea frigorifica : 0 =100 Kw

Agentul racit : apa + MgCl2

Temperatura agentului racit (tur/retur) : t S1/tS2 = -4/-8 0 C

Agentul de racire : apa

Temperatura agentului de racire (tur/retur) : tw1/tw2 =23/28 0 C

Page
8

C. Curba de saturatie a amoniacului ( NH3 ) :

Page
9

D. Calculul caracteristicilor sistemului :


1. Determinarea temperaturii de vaporizare (to)
t0 = (2 4) 0 C
to = tS2 t0 =-7 -4 = -11 0 C => Po = 2,791 bar
2. Determinarea temperaturii de condensare (tc)
tc = (2 4) 0 C
tc = tw2 + tc = 28+3=310 C => Pc = 12,02 bar
3. Determinarea temperaturii de subracire (t4)
tSR = 5 0 C
t4 = tW1 + tSR = 23+5=28 0 C

4. Tabelul starilor sau punctelor caracteristice din instalatia de amoniac


NH3
Punct
Param

2`

u.m
t

-11

90

31

31

28

-11

-11

bar

2.791

12.02

12.02

12.02

12.02

2.791

2.791

Kj/Kg

1672.24

1875

1709,86

567.47

540

540

350

m^3/Kg

0.434

0.135

0.107

0.0169

0.0166

0.075

0.0153

0.15

Kj/Kg K

6.65

6.65

5. Determinarea debit masic de agent frigorific


mo =

=0.0534 kg/s

Page
10

6. Determinarea puterii frigorifice masice


q0 = h1 h5 = 1673,46 - 550= 1123,46 kJ/kg
7. Determinarea lucrului mecanic masic de actionare a compresorului
lk = h2 h1 = 1860 - 1673,46 = 186,54 kJ/kg
8. Determinarea sarcinii termice masice la condensator
qc = h2 h3 = 1860 576,92 = 1283,08 kJ/kg
9. Determinarea sarcinii termice masice la subracitorul de lichid
qSR = h3 h4 = 576,92 - 550 = 26,92 kJ/kg
10. Determinarea sarcinii termice totale la condensator
c = m0 * qc = 0,0534 * 1283,08 = 68,516 kW
11. Determinarea puterii totale a compresorului
Pk = m0 * lk = 0,0534 * 186,54 = 9,961 kW
12. Determinarea sarcinii totale a subracitorului
SRL = m0 * qSR = 0,0534 * 26,92 = 1,437 kW
13. Ecuatia de bilant al instalatiei
0 + Pk = C+ SRL
60+ 9,961= 68,516+ 1,437 69,961 = 69,961
14. Ecuatia de bilant al instalatiei
q0+lk= qc+qsrl
1123,46 + 184,54 = 1283,08 + 26,92 1310 = 1310
15. Eficienta instalatiei
EER =

= 6,022

Page
11

E. Alegerea compresoarelor :

S-a ales compresorul Bitzer W6HA-1450 rot


Rcalculare Marimi R717
W6HA-1450 rot

ci

SRLi

Kg/s

KW

KW

0.055810

71.61

1.50

1. Debit masic real de agent frigorific


rc =

0,05581 Kg/s

2. Puterea termica reala de condensare


ci= rc*qc = 71,61 KW
3. Puterea termica reala de subracire
SRLi= rc*qSRL =1,50 KW

Page
12

F. Dimensionarea Condensatorului Multitubular Orizontal

Page
13

Calcul termic
1. Puterea termica reala de condensare
ci= 71,61 kW
2. Temperatura agentului de racire (tur/retur):
tw1/tw2 =25/30 0 C
3. Temperatura de condensare:
tc = 33 0 C
4. Temperatura medie a agentului de racire
twm =

= 27,5 0 C

5. Alegem tevi de otel cu dimensiunile:


30x3 mm din OL
6. Conductivitate termica otel
OL = 55 W/m K
7. Grosimea peliculei de ulei
ulei = 0,04 * 10-3 m
8. Conductivitate termica ulei
ulei = 0.14 W/m K
9. Grosimea depunerii strat de piatra
piatra = 0.5 * 10-3 m
10. Conductivitate strat de piatra
piatra = 1,8 W/m K
11. Din tabelul 6-1/pag 150 rezulta parametrii termofizici ai amoniacului lichid
pentru:
tc = 33 0 C => proprietatile amoniacului la temp de 33 0 C:

NH3 = 462,28 * 10-3 W/m K

NH3 = 0,22 * 10-6 m2/s (Vascozitatea cinematica)

(Conductivitatea termica)

Page
14

Pr = 1,365

(Prandtl)

cp = 4,807 kJ/K kg

(Caldura specifica masica)

NH3 = 590,49 kg/m3

(Densitatea)

lc = 1133,95 kJ/kg

(Caldura latent de condensare)

12. Din tabelul 6-2/pag 150 rezulta parametrii termofizici ai apei pentru:
twm = 27,5 0 C => proprietatile agentului de racire la temp de 27,5 0 C :

H20 = 601 * 10-3 W/m K

(Conductivitatea termica)

H20 = 0,95 * 10-6 m2/s

(Vascozitatea cinematica)

Pr = 5,8

(Prandtl)

cp = 4,187 kJ/Kkg

(Caldura specifica masica)

H20 = 996 kg/m3

(Densitatea)

13. Determinarea functiei q1 :


q1 = A*(tc - tx)0,75
13.1.

Constanta in raport cu tx, dependenta de parametri termofizici ai


agentului frigorific

A = 0,724*

*(
13.2.

)0,25 = 12616.85
Criteriul Nusselt la condensarea agentului frigorific

Nuc= C(Ga*Pr*Ku)m
13.3.

Constante

C= 0,724; m=0,25
13.4.
Ga=

Criteriul Galilei
= 5578512397

l=de
Pr = 1,365
Page
15

13.5.
Ku =

Criteriul Kutateladze
= 480,52

14. Determinarea functiei q2 :


14.1.

Alegem viteza:

Ww = 1,5 m/s
14.2.
Re =

Criteriul Reynolds:
= 36407 => regim turbulent

q2 =
14.3.

Constante:

14.4.

Ecuatia criteriala:

c = 0,023
m = 0,8
n = 0,4

Nu = C * Remw * Prnw = 0,023 * 443900,8 * 5.510,4 = 237,69


14.5.

Lungimea carcateristica lc este egala cu diametrul interior al tevi

de 30 X 3 mm.
= 6,1 * 103 W/m2K

H20 =
=

= 0.62 *10-3 m2K/W

Page
16

Facem graficele functiilor q1 si q2 :


tx
C
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
32.2
32.3
32.4
32.51
32.61
32.71
32.81

q1
W/m^2
69392.7
68131.0
66869.3
65607.6
64345.9
10093.5
8831.8
7570.1
6182.3
4920.6
3658.9
2397.2

tx= 32,51

q2
W/m^3
0
122.21
244.43
366.64
488.85
5744.00
5866.21
5988.42
6122.86
6245.07
6367.28
6489.49
C

q1 = A* (tc tx )0,75 = 12616.85* (33 32,51)0,75 = 6152,55 W/m2


q2 =

= 6152,55 W/m2

q=

14.6.
Sc =

= 6152,55 W/m2

Determinarea suprafetei de condensare


= 11,64m2

Dimensionare constructive
1. Puterea termica reala de condensare
ci= 71,61 kW
2. Temperatura agentului de racire (tur/retur):
tw1/tw2 =25/30 0 C
3. Temperatura de condensare:
tc = 33 0 C

Page
17

4. Temperatura medie a agentului de racire


twm =

= 27,5 0 C

5. Alegem tevi de otel cu dimensiunile:


30x2,3 mm din OL
6. Determinarea suprafetei de condensare
Sc = 11,64 m2
7. Debitul masic de amoniac
mNH3 = 0.0558 Kg/s
8. Volumul masic al amoniacului in starea 2
v2 = 0,14 m3/kg
9. Volumul masic al amoniacului in starea 3
v3 = 0,0169 m3/kg
Alegem 30x2,3 mm din OL .
10. Determinarea debitului masic de apa
Qmw=

= 3,421 kg/s

11. Determinarea debitului volumic de apa


Qvw =

= 3,43* 10-3 m3/s

12. Viteza apei prin tevi


w = 1,5 m/s
13. Determinarea numarului de tevi la o trecere a apei
n=

= 4,3 = 5 tevi

14. Determinarea diametrului mediu al tevi

Page
18

dm=

= 0,027 m

15. Lungimea fascicolului de tevi pentru N=2-24 treceri


N=6
l=

= 4,58m

16. Pentru un numar total de tevi din manta


z = n * N = 30 tevi
Din tabelul 6-5, pg 154 : z = 31 ; m = 5,2916
Pentru tevi de 30x3 mm => t = 39 mm si = 9 mm
17. Diametru interior al mantalei
Di = D + de + 2* = m*t +de + 2* =260 mm
18. Diametru exterior al mantalei
De = Di +2*m = 0,260 + 2*0.01 = 0,280 m = 280 mm
19. Racordul de amoniac vapori
dNH3,v =

= 0,026 = 26 mm

20. Racordul de amoniac lichid


dNh3,l =

= 0.025 = 25 mm

21. Racordul de apa racita


dW =

=0,054 = 54 mm

Din SR EN 10216-1/2002 rezulta:


dNH3,v =

32 x 2,3

mm

dNH3,l

32 X2.3

mm

dH2O

60,3 x 2,9

mm

Page
19

G. Dimensionarea vaporizatorului multitubular orizontal pentru agenti


frigorifici nemiscibili cu uleiul (NH3) :

Page
20

H. Aparatura auxiliara :
1. Separatorul de lichid orizontal (SLO) :
Este utilizat la instalatiile cu amoniac pentru protectia compresoarelor contra patrunderii
picaturilor de lichid, rezultate dintr-o vaporizare incompleta si antrenate de vaporii
aspirati. Se plaseaza intre vaporizator si compresor.
Di =

= 0,486 m => s-a ales model: LRH 600

= rc *v1= 0,155* 0,4177 = 0,0649 m3/s


W = (0,150,35) m/s

2. Separatorul de ulei (S) :


Este prevazut la instalatiile cu agenti nemiscibili cu uleiul (amoniac) si are rolul de
mentinere a picaturilor de ulei antrenate de vaporii de agent frigorific..
Di =

= 0,244 m => s-a ales model: OA 1954, d= 298 mm

W= (0,30,5) m/s
= rc *v2= 0,155* 0,12= 0,0186 m3/s

Page
21

3. Subracitor de lichid (SR) :


Se recomanda subracirea lichidului inainte de destindere, cu effect asupra cresterii puterii
frigorifice realizate de instalatie, la acelasi consum de energie. Se evidentieaza o
ameliorare a coeficientului de performanta cu 34 %.
Alegem tevi din OL 34 x 3 la exterior si 25 x 2,5 din la interior.
Aria interioara Ai :

= 0,00049 m2

Ai =

Aria exterioara Ae :

Ae = (

= 0,00020 m2

Qv w =

= 0,19* 10-3 m3/s

= rc *v3= 0,155* 0,0017= 0,264* 10-3 m3/s agentul frigorific lichid circul prin
spaiul cel mai mare.
wi =
we =

= 0,54 m/s

= 0,93 m/s

Coeficientul global de transfer de caldura k :

k=
w

= 1182 W/m2K

= 6,1 * 103 W/m2K

Page
22

= 15,9 *103 W/m2K


= 0.62 *10-3 m2K/W
= 6,1 * 103 W/m2K

H20 =

Diferenta medie logarimica tm :

( t)m =

= 2,885 C

Suprafata subracitorului de lichid SSRL :

S=

= 1,14 m2 => s-a ales model: H150 - 4,4kW

4. Rezervor de amoniac lichid


Volumul teoretic al rezervorului, VT
VT = qv*Vv+ qc*Vc+ qSR*VSR+ qSL*VSL
qv- gradul de umplere pentru vaporizator;
qC- gradul de umplere pentru condensator;
qSR- gradul de umplere pentru subrcitor;
qSL- gradul de umplere pentru separator de lichid.
Vv- volumul vaporizatorului;
Volumul condensatorului se considera a fi egal cu volumul vaporizatorului
Vc= Vv
Vc= L* * (Di2-z*de2) = 5,13* *(0,4052-84*0,032) = 0,358 m3
Di-diametrul mantalei;
VC=Vv

VSR

VSL

qv

qc

qSR

qSL

VT

VR

m3

m3

m3

m3

m3

0,3 0,523 1,307

0,358 0,0002111 0,61 0,8 0,15

Page
23

Volumul total de lichid din intalatie VT


Volumul real de lichid din instalatie VR
VSR, VSL din fia tehnic
VSR=(
VR=

* 0,0282)*0,343 = 0,000211 m3
, volumul real;

=> s-a ales model: Alfa Lava 2XLRH 750

5. Ventil de laminare
S-a ales cu ajutorul programului coolselector-danfost sa ales:
- Tip TEA 20-20 (cod 068G6135)

6. Dimensionarea pompelor de la vaporizator si condensator


6.1. Pompa sola (vaporizator) :
Debitul pompei G

Inaltimea de pompare se considera ca fiind de 10 mCA


Pompa sola aleasa este WILO tip IP-E32/160-1,1/2-R1

Page
24

6.2. Pompa condensator


Debitul pompei G:

Inaltimea de pompare se considera ca fiind de 10 mCA


Pompa condensator aleasa este WILO tip IP-E32/160-1,1/2-R1

Page
25

II. Instalatie frigorifica cu comprimare mecanica


cu vapori de freon
Memoriu Justificativ:

Proiectul cuprinde dimensionarea unei instalatii frigorifice cu comprimare mecanica


de putere frigorifica egala cu 60 kW, ce foloseste ca agent frigorifc freonul R 134a. Alegerea
acestui tip de freon s-a ales pe baza unui tabel comparativ, unde criteriile selective au fost:
puterea consumata, coeficientul de performanta, temperatura in punctul 2.
Ultilajele ce au fost folosite pentru realizarea acestei instalatii sunt: vaporizator,
condesator, compressor si pompe care sa ajute la circularea apei de racire pe traseul turn de
racire-condensator, cat si la circularea solei pe traseul consumator-vaporizator.
Agentul frigorific cu starea 5 intra in vaporizatorul instalatiei unde primeste o
cantitate de caldura necesare vaporizarii. Aceasta cantitate de caldura este introdusa prin
intermediul agentul intermediar ca urmare apare o diferenta de temperatura intre t S1 si tS2 ceea
ce reprezinta efectul de frig. Starea 1 de vapori saturati uscatii se atinge inainte ca agentul sa
paraseasca vaporizatorul instalatiei, dar datorita aportului de energie de la agentul intermediar
la iesirea din vaporizator va avea starea 1, de vapori supraincalziti. Procesul 5-1 este un
proces de schimb de faza: izobar, izoterm. Procesul 1-1 este un proces izobar. Vaporii
supraincalziti trec prin schimbatorul de caldura recuperativ, parasind cu starea 1 ( vapori
supraincalziti), in acest fel realizandu-se protectia compresorului. Vaporii sunt comprimatii de
catre compresor, pana la starea 2 stare caracterizata de: pc si de domeniul de vaporii
supraincalziiti. Vaporii de starea 2 intra in condensator, unde sunt raciti pana la starea 2
( vapori saturati uscati ). Procesul propriu-zis se realizeaza in condensator, caldura latenta
fiind preluata de circuitul de racire. Procesul de la 2-2 este izobar, iar 2-3: izobar, izoterm.
Agentul poate sa fie de tip apa sau alt fluid. Condensul de stare 3, dupa ce iese din
condensator intra in schimbatorul de caldura recuperativ, cedeaza flux cald catre vapori, si ca
urmare se subraceste. Astfel la racire vom avea starea 4, de lichid subracit, iar procesul 3-4
este izobar. In continuare agentul frigorific cu presiune ridicata p c , intra in ventilul de
laminare unde lamineaza, ca urma punctul 5 plasat in aval va avea valorile: p0 si t0.
La constructia condensatorului s-au folosit tevi din cupru : 30 X 3 ,deoarece freon
ataca otelul .
La constructie vaporizatorului s-au folosit tevi din cupru : 15 X 1 ,deoarece freon
ataca otelul .

Page
26

Schema teoretica si ciclu teoretic termodinamic.

V
vaporizator
SCR schimbtor de cldur regenerativ
K
compresor
C
condensator
VLT ventil de laminare termostatic
CF
consumator de frig
P
pompa de agent rcit
Ciclu teoretic
lg p ( bar )
q SRL

qC
K

pC

pO
x=0

2'

qO

x=1

1'

1"

q SLV

lK
h ( KJ / Kg )

1 1 spranclzire a vaporilor n vaporizator ( p = ct. )


1 1 spranclzire a vaporilor n SCR ( p = ct. )
1 2 comprimare adiabatic (s = ct. )
2 3 condensare ( p, = ct. )
3 4 subrcire a lichidului ( p = ct. )
4 5 laminare ( h = ct. )
5 1 vaporizare ( p, = ct. )
Page
27

A. Date de proiectare :

Puterea frigorifica : 0 =60 Kw

Agentul racit : apa + MgCl2

Temperatura agentului racit (tur/retur) : t S1/tS2 = -2/-7 0 C

Agentul de racire : apa

Temperatura agentului de racire (tur/retur) : tw1/tw2 =25/30 0 C

B. Curbele de saturatie a freonilor (R22/R134a/R407C/R410A):

Page
28

Page
29

Page
30

Page
31

Page
32

C. Calculul caracteristicilor sistemului :


a) R22
1. Determinarea temperaturii de vaporizare (to)
t0 = (2 4) 0 C
to = tS2 t0 =-7 -3 = -10 0 C => Po = 3.54 bar
2. Determinarea temperaturii de condensare (tc)
tc = (2 4) 0 C
tc = tw2 + tc = 30+3=330 C => Pc = 12.87 bar
3. Determinarea temperaturii de subracire (t4)
tSR = 5 0 C
t4 = tW1 + tSR = 25+5=30 0 C

Punct
Para
m

1`

R22
1``

33

25.85

-10

12.87

12.87

3.54

240.5
3

245

231.36

0.032

0.86

0.017

0.2

u.m
t

-10

-4

bar

3.54

3.54

3.54

Kj/Kg

401.5
2
0.065
3
1

405.7
3

414.6
6

0.067

0.077

1.83
-

v
x
s

m^3/K
g
Kj/Kg K

73.9
8
12.8
7
450
0.02
3
-

4. Din bilanul termic al schimbtorului de cldur regenerativ rezult entalpia


lichidului subrcit (h4):

h3-h4=h1``-h1` h4=h1``-h1`+h3
= 244.74 [Kj/Kg]
5. Puterea frigorific masic:
Page
33

h4= 405,73 401.52 + 240.53

q0 = h1 h5 = 174,37 kJ/kg

6. Lucrul mecanic masic al compresorului:


lk = h2 h1 = 35.34 kJ/kg

7. Puterea termic masic de condensare:


qc = h2 h3 = 209,47 kJ/kg

8. Debitul masic de freon:


mo =

= 0.344 kg/s

9. Puterea termic total a condensatorului:


c = m0 * qc = 72.08 kW

10. Puterea total de comprimare:


Pk = m0 * lk = 12.16 kW

11. Bilanul energetic al instalaiei:


0 + Pk = c
60+12.16 = 72.08
72.16 = 72.08

12. Determinarea eficientei instalaiei:


EER =

b) R134a
13. Determinarea temperaturii de vaporizare (to)
t0 = (2 4) 0 C
to = tS2 t0 =-7 -3 = -10 0 C => Po = 3.54 bar
14. Determinarea temperaturii de condensare (tc)
tc = (2 4) 0 C
tc = tw2 + tc = 30+3=330 C => Pc = 12.87 bar
15. Determinarea temperaturii de subracire (t4)
tSR = 5 0 C
t4 = tW1 + tSR = 25+5=30 0 C

Punct

1`

R134a
1``
Page
34

Param
u.m
t

-10

-4

bar

Kj/Kg

2.01
391.3
2

2.01
396.5
5

2.01
407.9
6

0.098

0.102

0.108

1.74
-

v
x
s

m^3/K
g
Kj/Kg K

56.3
7
8.39
440.
4
0.02
7
-

33

25.1

-10

8.39
245.8
2

8.39
234.4
1

2.01

0.233

234.41

16. Din bilanul termic al schimbtorului de cldur regenerativ rezult entalpia


lichidului subrcit (h4):

h3-h4=h1``-h1` h4=h1``-h1`+h3
h4= 407.96 391.32 + 245.82 = 234.41 [Kj/Kg]
17. Puterea frigorific masic:
q0 = h1 h5 = 162.14 kJ/kg

18. Lucrul mecanic masic al compresorului:


lk = h2 h1 = 32.44 kJ/kg

19. Puterea termic masic de condensare:


qc = h2 h3 = 194.58 kJ/kg

20. Debitul masic de freon:


mo =

kg/s

21. Puterea termic total a condensatorului:


c = m0 * qc = 72.00kW

22. Puterea total de comprimare:


Pk = m0 * lk = 12.00 kW
Page
35

23. Bilanul energetic al instalaiei:


0 + Pk = c
60+12= 72
72 = 72

24. Determinarea eficientei instalaiei:


EER =

c) R407C
25. Determinarea temperaturii de vaporizare (to)
t0 = (2 4) 0 C
to = tS2 t0 =-7 -3 = -10 0 C => Po = 3.54 bar
26. Determinarea temperaturii de condensare (tc)
tc = (2 4) 0 C
tc = tw2 + tc = 30+3=330 C => Pc = 12.87 bar
Punct
Param
t

u.m
C

bar

Kj/Kg

m^3/Kg

x
s

Kj/Kg K

1`

R407C
1``

-10
3.3
9
406
0.0
8
1

-2

10

72

33

25

-15

3.39

3.39

12.563

12.563

12.563

3.39

410

421

461

242

231

231

0.084

0.088

0.023

0.91

0.88

0.01

1.76
-

0.24

27. Din bilanul termic al schimbtorului de cldur regenerativ rezult entalpia


lichidului subrcit (h4):
h3-h4=h1``-h1` h4=h1``-h1`+h3
h4= 421 410 + 242 = 231 [Kj/Kg]

Page
36

28. Puterea frigorific masic:


q0 = h1 h5 = 179.00 kJ/kg

29. Lucrul mecanic masic al compresorului:


lk = h2 h1 = 40kJ/kg

30. Puterea termic masic de condensare:


qc = h2 h3 = 219kJ/kg

31. Debitul masic de freon:


mo =

=0.3352 g/s

32. Puterea termic total a condensatorului:


c = m0 * qc = 73.41 kW

33. Puterea total de comprimare:


Pk = m0 * lk = 13.41kW

34. Bilanul energetic al instalaiei:


0 + Pk = c
60+13.408= 73.41
73.41 = 73.41

35. Determinarea eficientei instalaiei:


EER =

Page
37

d) R410A
36. Determinarea temperaturii de vaporizare (to)
t0 = (2 4) 0 C
to = tS2 t0 =-7 -3 = -10 0 C => Po = 3.54 bar

37. Determinarea temperaturii de condensare (tc)


tc = (2 4) 0 C
tc = tw2 + tc = 30+3=330 C => Pc = 12.87 bar
Punct
Param
t
p
h
v
x
s

u.m
C
bar
Kj/Kg
m^3/Kg
Kj/Kg K

1`

-10
6.161
420
0.069
1

-2
6.161
428
0.052
1.92
-

R410A
1``

10
6.161
435
0.055
-

82
20.18
475
0.016
-

33
20.18
256
1.0027
-

28
20.18
249
0.97
-

-8
6.161
249
0.8
0.25

1. Din bilanul termic al schimbtorului de cldur regenerativ rezult entalpia


lichidului subrcit (h4):
h3-h4=h1`-h1`` h4=h1`-h1``+h3
h4= 428 435 + 256 = 249 [Kj/Kg]

2. Puterea frigorific masic:


q0 = h1 h5 = 179.00 kJ/kg

3. Lucrul mecanic masic al compresorului:


lk = h2 h1 = 40.00 kJ/kg

4. Puterea termic masic de condensare:


qc = h2 h3 = 219 kJ/kg

Page
38

5. Debitul masic de freon:


mo =

=0.3352 kg/s

6. Puterea termic total a condensatorului:


c = m0 * qc = 0,96 * 214,695 = 73.41kW

7. Puterea total de comprimare:


Pk = m0 * lk = 0,96 * 36,55 = 13,41 kW

8. Bilanul energetic al instalaiei:


0 + Pk = c
60+13.048 = 73.41
73.41

= 73.41

9. Determinarea eficientei instalaiei:


EER =

D. Tabel comparativ :

Page
39

In urma tabelului comparativ s-a ales freonul R134 a. Aceasta alegere a fost facuta pe
baza comparatiei dintre: puterea consumata, coeficientul de performanta, temperatura in
punctual 2.

E. Dimensionarea vaporizatorului multitubular orizontal pentru agenti


frigorifici miscibili cu uleiul (R134 a) :

Page
40

1. Calculul termic

Page
41

Page
42

III. Instalatie frigorifica cu absorbite in solutie


amoniac-apa
A. Date de proiectare :

Puterea frigorifica : 0 =60 Kw

Agentul racit : apa + MgCl2

Temperatura agentului racit (tur/retur) : t S1/tS2 = -2/-7 0 C

Agentul de racire : apa

Temperatura agentului de racire (tur/retur) : tw1/tw2 =25/30 0 C

Temperatura aburului: tab = 120 0 C

B. Determinarea parametrilor termodinamici ai ciclului :


10. Temperatura de sfrit de vaporizare, t12
t12 = ts2 -

t0 ; t0=(24) 0 C

t12 = -7 -3 = - 10 0 C

11. Temperatura de nceput de vaporizare, t11


t11 = t12 -

t1 ; t1=(48) 0 C

t11 = -7 - 6 = - 13 0 C

12. Presiunea de vaporizare, p0


p0= f(t11) p0= 2,570 bar

13. Temperatura de condensare, tc

Page
43

tc = 34 0 C pc = 13,121 bar

14. Temperatura soluiei bogate la ieirea din absorbitor, t5


t5= tw1 + tA

tA=(36) 0 C

t5= 25 + 3 = 28 0 C

15. Temperatura soluiei srace la ieirea din fierbtor, t2


t2 = tab -

tF ;

tF=(1015) 0 C

t2 = 120 -15 = 105 0 C


h2 = f(t2, pc) h2 = 275 kJ/kg

16. Concentraia soluiei bogate, sb


sb= f(p0, t5) sb=43,12 %

17. Concentraia soluiei srace, ss


ss= f(pc, t2) ss= 32,29 %
Intervalul de degazare al ciclului() trebuie s se ncadreze n
= sb- ss= 43,12 32,29 = 10,83 %

(518)%.

(518)%.

18. Factorul de circulaie al soluiei, f


f=

= 6,25

= 0,9998

19. Temperatura soluiei bogate la nceputul fierberii, t1


t1 = f(pc, sb)

t1 = 83 0 C

20. Temperatura soluiei bogate la intrare n fierbtor, t7


t7 = t1 (1015) 0 C
t7 = 83 13 = 70 0 C
h7 = f(sb, t7) h7 = 83,30 kJ/kg
Punctul 6 este identic cu punctual 5 din punct de vedere al densitii i temperaturii, presiunea
i entalpia variaz n timpul procesului de pompare al soluiei bogate astfel:
Page
44

p6= pc + 1,5 bar


p6= 12,75+ 1,5 = 14,25 bar
h6= h5+ v5*(p6-p5)
h5 = f(t5, p0) h5 = -125 kJ/kg
p5= p0 = 2,57 bar
v5= 1,17 x 10-3 kg/l
h6= h5+ v5* (p6 - p5) = -124,98 kJ/kg

21. Temperatura i entalpia vaporilor la ieirea din deflegmator


h8 = f( , pc) h8 = 1360 kj/kg
h8= f(t8, pc)

h8 = 133.33 kj/kg, 8 = 92.1 %

t8 = t8 = 46 0 C

22. Entalpia specific n punctul 3


-

Se determin din bilanul termic masic al economizorului de soluie amoniacal;

(f-1)*(h2-h3) = f*(h7-h6)
h3 =

Punctul 3: f(h3, ss)


h3 =

t3= 46 0 C

23. Temperatura i entalpia pumctului 4

t4 = t3b - 1..2C = 46 -2 = 34 0 C

h4 f t 4 ; p0 = -20 kJ/kg

Page
45

Entalpia vaporilor la intrarea in condensator se determina pe cale grafica din diagrama


h - si log p - h, in functie de temperatura t8. Luand in considerare posibilele diferenta
de origine a celor doua diagrame trebuie aplicat un coeficient de corectie, c:
c = h8(logp-h) h8(h-) = 1730 1360 = 100 kj/kg

Entalpia amoniacului lichid la ieirea din condensator, h9

h9= h3 c = 570 100 = 470 kj/kg

Temperatura amoniacului la iesirea din subracitorul de amoniac, t10


t10 tc t sr ,

t sr 4...8 C

t10 = 33 6= 26 C
h11=h10 laminare izentalpica
h11=h10 = 530 100 =430 kj/kg
p11 = p0
h12 = 1673,46- 100 = 1573,46 kj/kg
h13 = 470-430+1573 = 1613 kj/kg

24. Punctele din tabel au fost citite de pe grafic.

Puterile termice masice si totale ale aparatelor componente din


instalatie:
Page
46

25. puterea frigorifica masica:


q0 = h12-h11 = 1573,46 - 430 = 1243 kJ/kg

26. - debitul masic de amoniac:


.

0
=
q0

= 0,0524 kg/s

27. - debitul masic de solutie bogata:

m sb

* f = 0,0524* 6,25 = 0,4375 kg/s

28. - debitul masic de solutie saraca:

m ss

* (f-1) = 0,0524* (6,25 -1 ) = 0,2751 kg/s

29. - puterea termica masica de condensare:


qc = h8-h9 = 1360 - 470 = 815 kJ/kg

30. - puterea termica totala a condensatorului:


c = qc *

=815 * 0,0524 = 46,63 kW

31. - puterea termica masica a subracitorului de amoniac:


qsr = h9 h10 = 470 430 = 40 kJ/kg

32. - puterea termica totala a subracitorului de amoniac:

sr = qsr * m = 40* 0,0524 = 2,096 kW

33. - puterea termica masica a subracitorului de solutie amoniacala:


qsrss =(f-1)*(h2 h3) = 1301,79 kJ/kg

34. - puterea termica totala a subracitorului de solutie amoniacala:


srss = qsrss *

m=

1302* 0,0524 = 68,17 kW

35. - debitul specific de reflux teoretic, rt:


(1+rt)*h 1'' = 1*h8 + rt*h8

Page
47

8"
rt

1' '

= 0,33

36. - debitul real de reflux:

37. - puterea termica masica a deflegmatorului rezulta din ecuatia de bilant:

qDF =

1 rr h1"

h8" rr h8

= 605 kj/kg

38. - puterea termica totala a deflegmatorului:


DF = qDF *

m=

605 * 0,0524 = 31,7 kW

39. - puterea termica masica a fierbtorului rezulta din ecuatia de bilant:

qf=

+(f-1)*h2 + qDF f*h7

qf= 1360 + (6,25 -1 )*266,7 + 605 - 6,25 * 83,3 = 2987.55 kJ/kg

40. - puterea termica totala a fierbatorului:


f = qf *

= 2987.55 *0,0524 = 160 kW

41. - puterea termica masica a absorbitorului:

qa = h13 +(f-1)*h4 f*h5 = 2810,9 kJ/kg

42. - puterea termica totala a absorbitorului:


Page
48

a = qa *

= 2810,9 * 0,0524 = 143 kW

l PS f h6 h5 = 0,125 kJ/kg

43. - puterea electrica consumata de pompa:


PPS = lPS *

= 0,125*6,25= 0,78 kW

44. - bilantul energetic al instalatiei:


masic:

q f qo lPS qa qc qDF

2987.55 + 1243 + 0,125 = 2810,9 + 815 + 605


4230.55= 4230.9
global: 0 + f + PPS = a + c + DF
60 + 160+ 0,78 = 143 + 46,63 + 31,7
220,78 = 221,33

45. coeficientul de performanta al instalatiei:


EER

0
=
f Psb

= 0,375

46. - debitul de apa de racire pentru condensator :


.

m wc

c
c pw t w 2 t w1

= 2.22 kg/s

47. - debitul de apa de racire pentru absorbitor :


.

m wa

a
c pw t w 2 t w1

= 6.83 kg/s

Page
49